MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLAT ÉS IGAZOLÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLAT ÉS IGAZOLÁS"

Átírás

1 A DV-SILENT TÍPUSÚ RUGALMAS REZGÉSCSILLAPÍTÓ LEMEZEK TÖMEG-RUGÓ RENDSZERŰ VASÚTI PÁLYASZERKEZETEKBEN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN Budapest, november 28.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS ELŐZMÉNYEK A TÖMEG-RUGÓ RENDSZERŰ VASÚTI PÁLYASZERKEZETEK KIALAKÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJAI KÖZELÍTŐ ELMÉLET (EGY SZABADSÁGFOKÚ ELMÉLET) A VALÓSÁGOT JÓL MODELLEZŐ ELMÉLET (TÖBB SZABADSÁGFOKÚ ELMÉLET) AZ ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATHOZ FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK TERMÉKISMERTETŐ...12 ELVÉGZETT ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI VIZSGÁLATOK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT...13 MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK SZABVÁNYOK, SZABÁLYZATOK, ELŐÍRÁSOK A DV-SILENT TÍPUSÚ REZGÉSCSILLAPÍTÓ LEMEZEK MŰSZAKI ISMERTETÉSE A DV-SILENT TÍPUSÚ REZGÉSCSILLAPÍTÓ GUMILEMEZZEKKEL KAPCSOLATBAN KORÁBBAN ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV A DV-SILENT TÍPUSÚ REZGÉSCSILLAPÍTÓ GUMILEMEZEK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA A BME TANSZÉKEIN A GUMILEMEZEK STATIKUS RUGALMASSÁGI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA A GUMILEMEZEK VÍZFELVEVŐ KÉPESSÉGE A GUMILEMEZEK ELEKTROMOS-ELLENÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA A DV-SILENT TÍPUSÚ REZGÉSCSILLAPÍTÓ GUMILEMEZEK TÖMEG-RUGÓ RENDSZERŰ VASÚTI PÁLYA-SZERKEZETEKBE TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI A DV-SILENT TÍPUSÚ REZGÉSCSILLAPÍTÓ GUMILEMEZEK TÖMEG-RUGÓ RENDSZERŰ VASÚTI PÁLYA-SZERKEZETEKBEN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS

3 1. BEVEZETÉS A KARIATIDA STÚDIÓ Épülettervező és Kivitelező Kft. (2330 Dunaharaszti, Rónai György u 24.) felkérte a -t (1118 Budapest, Kelenhegyi lépcső 6.) az általa gyártott és forgalmazott DV-SILENT rezgéscsillapító lemezek Műszaki Megfelelőségi Vizsgálatára - a vasúti pályaszerkezetekben történő felhasználás céljából. Megfelelő vizsgálati eredmények esetén a felkérés a Műszaki Megfelelőségi Igazolás kiállítására is vonatkozott. E kutató-fejlesztő munkát a KARIATIDA STÚDIÓ Épülettervező és Kivitelező Kft., valamint a között létrejött szerződés alapján elvégeztük. A kutatási munka végrehajtásának körülményeit, a kutatás megállapításait ebben a jelentésben foglaljuk össze. E kutatási munka 2. fejezetében röviden ismertetjük a vizsgálattal kapcsolatos előzményeket. A tömeg-rugó rendszerű vasúti pályaszerkezetek kialakításának elméleti hátterére a 3. fejezetben térünk ki. A vizsgálat során felhasznált, illetve figyelembe vett dokumentumokat a 4. fejezetben soroljuk fel. Jelen vizsgálat tárgyát képező DV-SILENT típusú rezgéscsillapító lemezek részletes műszaki leírását az 5. fejezet tartalmazza. A DV-SILENT típusú rezgéscsillapító lemezekkel kapcsolatban korábban elvégzett vizsgálatok szempontunkból leglényegesebb eredményeit a 6. fejezetben közöljük. A BME Út és Vasútépítési Tanszék Vasúti Felépítményszerkezeti Laboratóriumában e kutatási munka keretében elvégzett rugalmassági (merevségi) vizsgálatokat a mérési eredmények feldolgozásával a 7. fejezetben részletezzük. A DV-SILENT típusú rezgéscsillapító lemezek beépítésének feltételeit a budapesti és a vidéki nagyvárosok városi-, elővárosi kötöttpályás vasúti hálózatainak tömeg-rugó rendszerű felépítményeibe a 8. fejezetben határozzuk meg. 3

4 A DV-SILENT típusú rezgéscsillapító lemezek végső alkalmassági minősítése, annak Műszaki Megfelelőségi Igazolása a 9. fejezetben található. Budapest, november 28. (Dr. Kazinczy László PhD.) Műszaki szakértő, témavezető 4

5 2. ELŐZMÉNYEK A környezetünk védelme iránti igények felerősödése a XX. század utolsó két évtizedében a vasúti közlekedést valamennyi ágazatban új megoldások alkalmazására késztette (a pályák és a járművek tekintetében egyaránt). Ennek egyik markáns területe a vasúti pálya pályaszerkezetekben megjelenő különböző zaj-, és rezgéscsillapító elemek, rendszerek. Így például nem csak a vasúti vágányok sínszálai, és sínleerősítései részesedtek egyre markánsabb rugalmas megfogásokban (szorítókengyelek, rugalmas közbetétek, rugalmas kiöntőanyagok, stb.), hanem a merev pályaszerkezetek is rugalmas alátámasztást, ágyazást kaptak. E megoldásokat a szakma tömeg-rugó rendszerű pályaszerkezeteknek nevezi ábra: A budapesti 4. számú földalatti gyorsvasúti vonal fokozott zaj-, és rezgésérzékenységű szakaszainak mintakeresztszelvénye állomások közötti pályaszakaszokon 5

6 A betonlemezek gumipaplanokkal történő ágyazása a hazai városi vasutaknál is megjelent az elmúlt években. A budapesti földalatti gyorsvasúti hálózat 4. számú vonalán a fokozott zaj-, és rezgésérzékenységű szakaszokon az elvárt rezgés csillapítás alapján tervezett méretekkel, és rugalmassági jellemzőkkel alakították ki a pályaszerkezetet alagúti- (2.1. ábra), és állomási szakaszokon (2.2. ábra) egyaránt ábra: A budapesti 4. számú földalatti gyorsvasúti vonal fokozott zaj-, és rezgésérzékenységű szakaszainak mintakeresztszelvénye állomások közötti pályaszakaszokon 6

7 Minthogy a vasúti kitérők zaj-, és rezgéskeltés szempontjából a folyóvágányokhoz képest kellemetlenebbek lehetnek a környezet számára, ezért a fővárosi, valamint a vidéki közlekedési vállalatok egyaránt a kitérők betonlemezei alá rugalmas gumiszőnyegeket helyeznek. E tömeg-rugó rendszerű pályaszerkezeti megoldást a BKV ZRt. építési és fenntartási előírásában is megjelentette (2.3. ábra) 2.3. ábra: Betonlemezes közúti vasúti kitérők pályaszerkezeti kialakításának keresztszelvénye a BKB ZRt. előírása alapján ( Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások ) 7

8 3. A TÖMEG-RUGÓ RENDSZERŰ VASÚTI PÁLYASZERKEZETEK KIALAKÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJAI 3.1. Közelítő elmélet (egy szabadságfokú elmélet) Első közelítésben a szigetelt vágányrendszer egy szabadságfokú rendszerként értelmezhető, amelyben az úsztatott tömeg egy K merevségű és C csillapítású rugalmas anyaggal van elválasztva a felépítmény többi részétől (3.1. ábra) ábra: Az egy szabadságfokú rendszer mechanikai modellje Ms c Kdin A szigetelt rendszernek a rezonanciafrekvenciája a következő általános képlettel határozható meg: fr = 1 2π K din ms (1) ahol a Kdin a rugalmas elem dinamikai merevsége, és m s a rugózott tömeg (mt rugózott vágánytömeg + az mr gördülőállomány tömeg 10%-a). A szigetelési érték a következőképpen határozható meg (db-ben): F LV = 20 log( átvitt ) = 20 log F f gerjesztő 1 fr (2)

9 Ez azt jelenti, hogy a rezonanciafrekvenciának lényegesen alacsonyabbnak kell lennie, mint a gerjesztési spektrum domináns frekvenciáinak (amely 31,5 és 80 Hz között van, Hz maximális értékekkel). A statikus teher alatti függőleges sínlehajlás (a vonat nyugalmi állapotában) általában maximum 3 mm lehet. Értéke a Hooke törvénye alapján számítható: δ = P K stat = mr g K stat (3) ahol mr a gördülőállomány tömege, és g = 9,81 m/s2. Mivel fgerjesztő >> fr, a beiktatási veszteség a következőképpen egyszerűsíthető le: f gerjesztő LV 40 log fr f gerjesztő = 40 log 1 K din 2π ms (4) ahol ms = mt + 0,1 * mr. Az r = Kdin/Kstat helyettesítéssel, és az (1) (4) képletek felhasználásával az összefüggés a következőképpen alakítható: m ( 0.1 mr + mt ) LV 40 log( 2π f gerjesztő ) + 20 log s = 40 log( 2π f gerjesztő ) + 20 log rk stat K din (5) vagy: ( 0.1 mr + mt ) δ LV 40 log ( 2π f gerjesztő ) + 20 log r 9,81 mr (6) A gördülőállomány tömege (mr) és a megengedett sínlehajlás általában adott értékek. A szigetelési tulajdonság így a két megmaradó változó körültekintő megválasztásával javítható, ami nem más, mint a rugózott vágánytömeg, és az r = Kdin/Kstat arány. 9

10 A műszaki megoldás tehát a következő: - Növelni a rugózott tömeget (mt), így minél mélyebbre kerül a vágányban a rugalmas anyag, annál nagyobb a rugózott tömeg, és így az elérhető szigetelés is (ez látható a előző oldalakon lévő ábrákon is); - Olyan rugalmas anyagot választani, amelynél a Kdin/Kstat arány a lehető legkisebb A valóságot jól modellező elmélet (több szabadságfokú elmélet) A valósághoz jobban hasonlító megközelítés alapján a felépítmény több szabadságfokú rendszerként modellezhető, amely minden vágányszerkezeti elem merevségét és a csillapítását figyelembe veszi. A vasúti vágány 3.2. ábrán vázolt rendszerrel modellezhető ábra: A több szabadságfokú rendszer mechanikai modellje Mu ksín csín Mkeresztalj kkeresztalj ckeresztalj Mágyazat kágyazat cágyazat Mtalaj ktalaj ctalaj A több szabadságfokú modell rugók és csillapítók bonyolult hálózatához vezethet. Az elektromos hálózatok dinamikus elemzéséhez hasonlóan, a tömeg-, merevségi és csillapítási adatok komplex mobilitásokká alakíthatóak. Egy konkrét pontban a mobilitás az M = v / F képlettel határozható meg, ahol v a pont sebessége, míg F a pontban mérhető erő, azaz az impedancia reciprok értéke. A mobilitások hálózata ezután Kirchhoff törvényeivel már számolható: 10

11 - az I áramerősség megegyezik az F erővel; - az U feszültség megegyezik a v sebességgel; - a Z impedancia megegyezik az M mobilitással. A vasúti pályatest mechanikai modellje a 3.3. ábrán látható elektromos hálózattá alakítható át, az ábra jelölései a következők: - - Tömeg mobilitások: MrM (sín tömeg); MsM (keresztalj tömeg); MbM (ágyazattömeg); MgM (talajtömeg). Merevségi mobilitások: 3.3. ábra: MrK (sínmerevség); MsK (keresztalj paplan merevség); MbK (ágyazati merevség); MbamK MgK (ágyazati paplan merevség); (talajmerevség). A vasúti pályatest mechanikai modelljének elektromos hálózati modellje F MsK MbK MsM MbamK MbM MgK MgM A modell lehetővé teszi az F erő folyásának kiszámítását a hálózat minden csomópontjában, és így a sebesség meghatározását is (v = F * M). A szigetelési tulajdonság ez alapján: LV = 20 log( Fátvitt ) = f (M ) F A mobilitások megválasztásával (pl. a rugalmas elemek merevsége és csillapítása) a rendszer szigetelési tulajdonsága befolyásolható. 11

12 4. AZ ALKALMASSÁGI DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATHOZ FELHASZNÁLT Kutatómunkánkban a DV-SILENT típusú rugalmas rezgéscsillapító lemezek (termékcsalád) vizsgálatával összefüggő legfontosabb dokumentumok (forrásmunkák): 1. Termékismertető; 2. Elvégzett elméleti és gyakorlati vizsgálatok; 3. Megfelelőségi nyilatkozat; 4. Műszaki követelmények; 5. Szabványok, szabályzatok, előírások; Termékismertető A KARIATIDA Studió Kft. a kutatási munka megkezdése előtt a vizsgálat tárgyát képező rezgéscsillapító lemezekkel kapcsolatban egy termékismertetőt bocsájtott rendelkezésünkre: 1. DV-SILENT lépéshangszigetelő termékcsalád, KARIATIDA Stúdió Kft.; Elvégzett elméleti és gyakorlati vizsgálatok A KARIATIDA Stúdió Kft. által gyártott rezgéscsillapító lemezekkel (DV SILENT), kapcsolatban korábban már több hazai vizsgálatot végeztek. E vizsgálatokkal kapcsolatos jelentések: 1. Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyv Építőipari Műszaki Engedély Kiadásához, ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Budapest, , A-192/2009; 2. Vizsgálati Jegyzőkönyv, ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Budapest, , M-3156/2010; 12

13 Megfelelőségi nyilatkozat ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által a DV-SILENT típusú rugalmas rezgéscsillapító lemezekkel kapcsolatban elvégzett vizsgálatok eredményei alapján ÉME engedélyt állított ki: 1. Építőipari Műszaki Engedély Dokumentuma, ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Budapest, , A-192/2009; Műszaki követelmények Minthogy jelen vizsgálat időpontjában folyamatban van a budapesti földalatti gyorsvasúti hálózat 4. számú vonalának építése, ezért az ott építendő felépítményi rendszerekre vonatkozó műszaki követelményeket is figyelembe vesszük kutatási munkánk során: 1. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A budapesti 4. számú metróvonal I. szakaszán építendő felépítményrendszerekre, BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság, március. Szabványok, szabályzatok, előírások Az alkalmassági vizsgálat során az ide vonatkozó magyar és külföldi szabványokat, előírásokat egyaránt figyelembe vesszük: Szabványok: 1. DB AG NB Rezgéscsillapító lemezek műszaki szállítási feltételei (DBAG szállítási feltételei), ( Technische Lieferbedingungen Unterschottermatten of DB AG NB [delivery conditions of DB-AG]); 2. DIN (2000. május) Vasútpálya felépítmények rugalmas elemei 1. Rész: Statikus és dinamikus értékek számítása laboratóriumban (DIN [Mai 2000] Elastische Elemente des Oberbaus von Schienenfahrwegen Teil 1: Ermittelung statischer und dynamischer Kennwerte im Labor). 13

14 Előírások: 1. ORSZÁGOS VASÚTI SZABÁLYZAT I. kötet Országos közforgalmú és saját használatú vasutak, Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, 1994; 2. METRÓ P.1. Pályaépítési és fenntartási műszaki adatok, előírások, Budapesti Közlekedési Részvénytársaság, 2000; 3. Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások, Budapesti Közlekedési Részvénytársaság, Budapest, Anforderungs Katalog zum Bau der Festen Fahrbahn, Deutsche Bahn,

15 5. A DV-SILENT TÍPUSÚ MŰSZAKI ISMERTETÉSE REZGÉSCSILLAPÍTÓ LEMEZEK A DV-SILENT hang-, és rezgésszigetelő termékcsaládot egyedi gyártási technológiával, újrahasznosított alapanyagokból (mértéke eléri a %-ot), valamint környezetbarát adalékokból állítja elő a KARIATIDA Stúdió Kft. A cég partnere a Gumi-Chem Kft. által kifejlesztett eljárás lehetővé teszi, hogy az eddig hulladékként kezelt és jórészt égetéssel hasznosított gumiabroncsok, illetve más műszaki gumitermékek gyártása során keletkezett vulkanizált selejtanyagok egy új teljes értékű termékben hasznosuljanak. Ehhez felhasználásra kerülnek a gumikeverő üzemekben keletkező jelenleg deponált, vagy égetésre ítélt vulkanizálatlan gumikeverékek is. Teljessé téve a kört, az egyéb módosító anyagokhoz is gumiipari felhasználásra átalakított újrahasznosított olajat, vagy a kőolaj-feldolgozás maradék anyagait hasznosítják lágyítóként. A Gumi-Chem által kidolgozott technológiával olyan új anyag jön létre, amelynek belső része megőrzi az eredeti, kivulkanizált gumira jellemző egyes tulajdonságokat, és a kapott termék szerkezete pedig térhálós, szivacsos jellegű lesz (5.1. kép). Így körülbelül %-kal kisebb a térfogatsűrűsége mint a hagyományos eljárással készült rezgéscsillapító gumiké. Ez teszi lehetővé a kimagasló rezgéscsillapító és hangszigetelő tulajdonságot, amely már néhány mm vastagságban is megmutatkozik kép: A DV-SILENT rezgéscsillapító gumilemez gyártása 15

16 A DV-SILENT típusú rezgéscsillapító lemezek gyártását a KARIATIDA Stúdió Kft. saját laboratóriumi háttér és a külső szakértői támogatás segítségével folyamatosan felügyeli. Dokumentált módon, számítógépen rögzítve ellenőrzik a bejövő anyagok minőségét, a gumikeverék rheologiai tulajdonságát (EKTRON EKT-100H típusú berendezéssel), a térfogatsűrűséget analitikai pontosságú mérleggel, a szakítószilárdságot hagyományos gumiipari műszerrel. A DV-SILENT rezgéscsillapító lemezcsaládon belül három egymástól eltérő műszaki paraméterekkel rendelkező termék különböztethető meg: 1. DV-SILENT-A gumilemez (Termék kód: DVS-A 800); 2. DV-SILENT-B gumilemez (Termék kód: DVS-B 900); 3. DV-SILENT-C gumilemez (Termék kód: DVS-C 003). A termékek között alapvető műszaki különbség a testsűrűség tekintetében jelentkezik (5.2. kép): 1. DV-SILENT-A gumilemez: 800 kg/m³ ± 15 %; 2. DV-SILENT-B gumilemez: 900 kg/m³ ± 15 %; 3. DV-SILENT-C gumilemez: kg/m³ ± 15 % kép: A DV-SILENT rezgéscsillapító gumilemez család A és B tagja DV-SILENT-A DV-SILENT-B 16

17 A DV-SILENT típusú rezgéscsillapító termékcsalád tagjai a magasépítésben és a közlekedésépítésben egyaránt alkalmazhatók: Kontakt úsztatás meleg-, és hidegburkolatok alá helyezve; Úsztatott födémek úsztató rétegeként elhelyezve; Léghangszigetelés javítása (álmennyezet fölötti terekben-, gipszkarton falak közötti hézagokban-, zajvédő falakban elhelyezve); Testhangszigetelés (falak és födémek közé elhelyezve); Telepített gépek rezgéskeltésének csillapítása (gépalapok alá helyezve); Vasúti közlekedés által keltett szerkezeti rezgések csillapítása (tömeg-rugó rendszerű pályaszerkezetben elhelyezve). A DV-SILENT rezgéscsillapító lemezek 80-, 90-, illetve 100 cm széles, feltekercselt hengerekben kerülnek forgalmazásra. A lemezek gyártási vastagsága: 2-, 3-, 6-, 10-, 12 mm. Mindezeken túl a KARIATIDA Stúdió Kft. kívánságra egyedi vastagságban is legyártja a gumilemezeket. A rezgéscsillapító lemezek legfontosabb műszaki jellemzőit az 5.1. táblázat tartalmazza táblázat: A DV-SILLENT típusú rezgéscsillapító gumilemezek legfontosabb műszaki jellemzői Műszaki jellemző Vastagság Vastagsági tűrés Testsűrűség Szakító szilárdság Szakadási nyúlás Egység DV-SILENT-A DV-SILENT-B Vonatkozó szabvány mm 2, 3, 6, 10, 12 2, 3, 6, 10, 12 MSZ EN 12431:2000 % ± 15 ± 15 MSZ EN 12431:2000 kg/m³ 800 ± 15% 900 ± 15 % MSZ EN 1602:1998 N/mm² 0,15 0,30 MSZ EN ISO 527-3:1996 % min. 40 min. 80 MSZ EN ISO 527-3:

18 A DV-SILENT rezgéscsillapító gumilemezek dinamikai merevségét az ÉMI vizsgálatok alapján az 5.2. táblázat foglalja össze táblázat: A DV-SILENT rezgéscsillapító gumilemezek dinamikai merevsége [MSZ EN :1993] Srsz. A gumilemez vastagsága és típusa Dinamikai merevség [MN/m³] 1. 2-mm vastag A gumilemez mm vastag A gumilemez mm vastag B gumilemez mm vastag A gumilemez mm vastag A gumilemez 19 A DV-SILENT-A típusú gumilemez hővezetési tényezője λ = 0,17 WmK (a vizsgálat 6-mm vastagságú mintán lett elvégezve.. Tűzvédelmi vizsgálatok eredményei alapján a DV-SILENT rezgéscsillapító gumilemezek az MSZ EN :2007 szabvány szerint E, E fl tűzvédelmi osztályba sorolhatók A termékek csomagolásán elhelyezett adatlap a legfontosabb műszaki jellemzőket tartalmazza. 18

19 6. A DV-SILENT TÍPUSÚ REZGÉSCSILLAPÍTÓ GUMILEMEZZEKKEL KAPCSOLATBAN KORÁBBAN ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK A DV-SILENT típusú rezgéscsillapító gumilemezekkel kapcsolatban korábban (2010) az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. végzett beható vizsgálatokat. A vizsgálatok eredményeként 3-dokumentum született: 1. Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyv Építőipari Műszaki Engedély Kiadásához, ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Budapest, , A-192/2009; 2. Vizsgálati Jegyzőkönyv, ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Budapest, , M-3156/2010; 3. Építőipari Műszaki Engedély Dokumentuma, ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Budapest, , A-192/2009. A továbbiakban e dokumentumok tartalmát ismertetjük eredeti tartalommal, változatlan formában Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyv Építőipari Műszaki Engedély Kiadásához Az alkalmassági vizsgálat végrehajtásának körülményeit és eredményeit az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. kutatási jelentésben foglalta össze, melynek fő fejezetei: Adatok; Követelmények és vizsgálati módszerek; Vizsgálatok és vizsgálati eredmények értékelése; Alkalmassági feltételek, ajánlások; Utóellenőrzés és egyéb feltételek; Mellékletek. A kutatási jelentés mellékletek nélküli anyagának másolata a következő oldalakon tekinthető meg. 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 A kutatási jelentéshez 5-melléklet kapcsolódik: 1. Melléklet: Termékismertető; 2. Melléklet: Tűzveszélyességi vizsgálata; 3. Melléklet: Dinamikai merevség-, lépéshangszigetelés-, és lépéshangszigetelés-javítás vizsgálat 4. Melléklet: Hővezetési tényező meghatározása; 5. Melléklet: Szállítási-, terhelés alatti vastagság-, összenyomhatóság vizsgálat. A Mellékletek másolatait a következő fejezetek tartalmazzák. 32

33 Tűzveszélyességi vizsgálat 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 Dinamikai vizsgálat merevség-, lépéshangszigetelés-, 38 és lépéshangszigetelés-javítás

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 Hővezetési tényező meghatározása 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 Szállítási-, terhelés alatti vastagság-, összenyomhatóság vizsgálat 67

68 68

69 69

70 70

71 6.2. Vizsgálati Jegyzőkönyv A dokumentum az előző 6.1. fejezetben részletesen ismertetett alkalmassági vizsgálatok körülményeit és eredményeit tartalmazza rövidített-, táblázatos formában a következő fejezetek szerinti bontásban: Adatok; Mintavétel; Vizsgálathoz használt mérőeszközök; Vizsgálati eredmények. A Vizsgálati Jegyzőkönyv anyagának másolata a következő oldalakon található meg. 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 6.3. Építőipari Műszaki Engedély Dokumentuma A dokumentum az alábbi fejezeteket tartalmazza: I. II. Jogi szabályozás és általános feltételek; Az Építőipari Műszaki Engedélyre vonatkozó különleges feltételek Adatok; Termékjellemzők és vizsgálati módszerek; Megfelelőségi Igazolás; Alkalmassági feltételek, ajánlások; Utóellenőrzés és egyéb feltételek. A dokumentum anyagának másolata a következő oldalakon található meg. 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 7. A DV-SILENT TÍPUSÚ REZGÉSCSILLAPÍTÓ GUMILEMEZEK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA A BME TANSZÉKEIN 7.1. A gumilemezek statikus rugalmassági jellemzőinek vizsgálata A DV-SILENT típusú rezgéscsillapító gumilemezek függőleges irányú (z-irányú) rugalmassága (merevsége) mechanikai szempontból a Dz [kn/mm] rugóállandóval-, illetve a rugóállandóból a Cz = Dz A [kn/mm³] összefüggés segítségével számítható ágyazási tényezővel [ C z [kn/mm³] jellemezhető (ahol A [mm²] a terhelő felület nagysága). A rugóállandó meghatározását célzó laboratóriumi vizsgálatok során függőleges irányú teher alkalmazása mellett, 2-induktív adó segítségével mértük a merev acéllemezek közé helyezett egyenként A = 250 x 250 mm² alapterületű gumilemezek elmozdulását (besüllyedését). A laboratóriumi méréseket a DV-SILENT-A és a DV-SILENT-B típusú gumilemezekre vonatkozóan egyaránt elvégeztük. Mindkét gumilemez típus esetében a rendelkezésünkre bocsájtott 6-, és 12 mm vastagságú gumilemezekből 30 mm vastagságig terjedően egymásra fektetett rétegrendszereken is végeztünk erő-út méréseket (6 mm, 6+6= 12 mm, 12 mm, 6+12 = 18 mm, = 24 mm, = 30 mm). Minden mérés alkalmával 4 terhelési ciklust (fel-le terhelést) alkalmaztunk. Az eredmények értékelése során az 1.-mérés adatait figyelmen kívül hagytuk. A vizsgálatok végrehajtásának módja a képeken látható. A táblázatok összetartozó erő-elmozdulás értékei alapján rajzolt diagramok (2-4. terhelési ciklus esetében) a ábrákon láthatóak. E diagramok nyomán matematikai eljárással szerkesztett lineáris erő-elmozdulás görbék (2-4. terhelési ciklus esetében) szintén a ábrákon láthatóak. Az erő-elmozdulás görbék vizsgálatakor a 0-10 kn erőérték-intervallum adatait vettük figyelembe tekintettel a betonlemezes pályaszerkezet önsúlyára, valamint az UIC 71 jelű vasúti terhelés nagyságára (görbék egyenleteit az ábrák tartalmazzák). Az egyenes egyenletek független változójának (x-változó) együtthatója matematikai szempontból a görbék meredekségei, fizikai jelentésük a vizsgált gumilemez mért rugóállandói (D z2 [kn/mm]; Dz3 [kn/mm]; Dz4 [kn/mm]). Az elvégzett laboratóriumi mérések alapján a DV-SILENT típusú rezgéscsillapító gumilemezek függőleges irányú rugóállandóit és ágyazási tényezőit a különböző gumilemez vastagságok esetében a 7.1. táblázat tartalmazza (a 2-4. vizsgálatok átlaga). 95

96 7.1. kép: A vizsgálathoz előkészített 250x250 mm² alapterületű gumilemezek 7.2. kép: A gumilemezek terhelésének körülményei 96

97 7.3. kép: A terhelőerőt kifejtő hidraulikus sajtó 7.4. kép: A gumilemezek összenyomódását érzékelő induktív adó 97

98 7.1. ábra: A DV-SILENT-A típusú gumilemez rugalmasság-vizsgálata során felvett erőelmozdulás diagramok (6 mm vastagság esetén) 2. mérés 3. mérés 4. mérés Lineáris(2. mérés) Lineáris(3. mérés) Lineáris(4. mérés) 25 y = 13,605x - 4, y = 16,387x - 7, ] N [k rő E y = 15,235x - 6, ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 Elmozdulás[mm] 7.2. ábra: A DV-SILENT-A típusú gumilemez rugalmasság-vizsgálata során felvett erőelmozdulás diagramok (12 mm vastagság esetén) 2. mérés 3. mérés 4. mérés Lineáris(2. mérés) Lineáris(3. mérés) Lineáris(4. mérés) 25 y = 7,7672x - 3, y = 7,2109x - 3, ] N [k rő E y = 8,4422x - 4, ,5 1 1,5 Elmozdulás[mm] ,5 3

99 7.3. ábra: A DV-SILENT-A típusú gumilemez rugalmasság-vizsgálata során felvett erőelmozdulás diagramok (6 + 6 = 12 mm vastagság esetén) 2. mérés 3. mérés 4. mérés Lineáris(2. mérés) Lineáris(3. mérés) Lineáris(4. mérés) 25 y = 9,6495x - 7, y = 9,4848x - 7, ] N [k rő E y = 8,967x - 5, ,5 1 1,5 2 2,5 3 Elmozdulás[mm] 7.4. ábra: A DV-SILENT-A típusú gumilemez rugalmasság-vizsgálata során felvett erőelmozdulás diagramok (6+12=18 mm vastagság esetén) 2. mérés 3. mérés 4. mérés Lineáris(2. mérés) Lineáris(3. mérés) Lineáris(4. mérés) 25 y = 5,7548x - 4, y = 5,8562x - 4, ] N [k rő E y = 5,8305x - 4, ,5 1 1,5 2 Elmozdulás[mm] 99 2,5 3 3,5 4

100 7.5. ábra: A DV-SILENT-A típusú gumilemez rugalmasság-vizsgálata során felvett erőelmozdulás diagramok ( = 24 mm vastagság esetén) mérés 3. mérés 4. mérés Lineáris(2. mérés) Lineáris(3. mérés) Lineáris(4. mérés) y = 4,4912x - 4, y = 4,6751x - 5, ] N [k rő E y = 4,6271x - 5, Elmozdulás[mm] 7.6. ábra: A DV-SILENT-A típusú gumilemez rugalmasság-vizsgálata során felvett erőelmozdulás diagramok ( = 30 mm vastagság esetén) 2. mérés 3. mérés 4. mérés Lineáris(2. mérés) Lineáris(3. mérés) Lineáris(4. mérés) 25 y = 3,6377x - 4, y = 3,4606x - 3, k [ rő ]E N y = 3,4497x - 3, Elmozdulás[mm]

101 7.7. ábra: A DV-SILENT-B típusú gumilemez rugalmasság-vizsgálata során felvett erőelmozdulás diagramok (6 mm vastagság esetén) mérés 3. mérés 4. mérés Lineáris(2. mérés) Lineáris(3. mérés) Lineáris(4. mérés) y = 19,276x - 8, y = 17,298x - 6, ] N [k rő E y = 17,94x - 7, ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 Elmozdulás[mm] 7.8. ábra: A DV-SILENT-B típusú gumilemez rugalmasság-vizsgálata során felvett erőelmozdulás diagramok (12 mm vastagság esetén) 2. mérés 3. mérés 4. mérés Lineáris(2. mérés) Lineáris(3. mérés) Lineáris(4. mérés) 25 y = 7,0148x - 4, y = 6,8068x - 3, ] N [k rő E y = 6,5865x - 3, ,5 1 1,5 2 Elmozdulás[mm] 101 2,5 3 3,5

102 7.9. ábra: A DV-SILENT-B típusú gumilemez rugalmasság-vizsgálata során felvett erőelmozdulás diagramok (6 + 6 = 12 mm vastagság esetén) 2. mérés 3. mérés 4. mérés Lineáris(2. mérés) Lineáris(3. mérés) Lineáris(4. mérés) 25 y = 10,659x - 7, y = 9,977x - 6, ] N [k rő E y = 8,4652x - 4, ,5 1 1,5 2 2,5 3 Elmozdulás[mm] ábra: A DV-SILENT-B típusú gumilemez rugalmasság-vizsgálata során felvett erőelmozdulás diagramok (6+12=18 mm vastagság esetén) 2. mérés 3. mérés 4. mérés Lineáris(2. mérés) Lineáris(3. mérés) Lineáris(4. mérés) 25 y = 5,3813x - 4, y = 5,7461x - 4, ] N [k rő E y = 5,8445x - 5, ,5 1 1,5 2 2,5 Elmozdulás[mm] ,5 4 4,5

103 7.11. ábra: A DV-SILENT-B típusú gumilemez rugalmasság-vizsgálata során felvett erőelmozdulás diagramok ( = 24 mm vastagság esetén) 2. mérés 3. mérés 4. mérés Lineáris(2. mérés) Lineáris(3. mérés) Lineáris(4. mérés) 25 y = 3,9067x - 4, y = 3,874x - 4, ] N [k rő E y = 3,6082x - 3, Elmozdulás[mm] ábra: A DV-SILENT-B típusú gumilemez rugalmasság-vizsgálata során felvett erőelmozdulás diagramok ( = 30 mm vastagság esetén) 2. mérés 3. mérés 4. mérés Lineáris(2. mérés) Lineáris(3. mérés) Lineáris(4. mérés) 25 y = 3,2638x - 3, y = 3,5689x - 4, ] N [k rő E y = 3,1864x - 3, Elmozdulás[mm]

104 7.1. táblázat: A DV-SILENT-A és DV-SILENT-B típusú rezgéscsillapító gumilemezek statikus rugalmassági jellemzői (rugóállandók és ágyazási tényezők) DV-SILENT-A A vizsgált minta vastagsága Rugóállandó DV-SILENT-B Rugóállandó D [kn/mm] Ágyazási tényező C [N/mm³] D [kn/mm] Ágyazási tényező C [N/mm³] 6 mm 15,076 0,24 18,171 0,29 12 mm 7,807 0,13 6,803 0, = 12 mm 9,367 0,15 9,700 0, = 18 mm 5,814 0,09 5,657 0, = 24 mm 4,598 0,07 3,796 0, = 30 mm 3,516 0,06 3,340 0,05 A DV-SILENT típusú rezgéscsillapító gumilemezekkel kapcsolatban elvégzett rugalmassági mérések eredményei alapján megállapításainkat az alábbiakban összegezzük: 1. Az egymásra helyezett gumilemezek mechanikai szempontból sorba kötött rugókként működnek (2-szeres vastagság esetén 0,5-szörös rugalmasság figyelhető meg); 2. A gumilemezek a vasúti pályaépítésben szokásos (szükséges) értékű rugalmasságot biztosítanak (0,05-0,29 N/mm³); 3. A DV-SILENT-A és A DV SILENT-B típusú gumilemezek rugalmassága között maximálisan 20% eltérés tapasztalható változó előjellel; 104

105 7.2. A gumilemezek vízfelvevő képessége A DV-SILENT-A és DV-SILENT-B típusú gumilemezek vízfelvevő képességének meghatározása céljából két mérést végeztünk el. Az első vizsgálat során 60-perc időtartamban teljes terjedelmükkel víz alá helyeztük a mintákat. A nedves és száraz állapotban mért tömegkülönbségekből megkaptuk a felvett víz mennyiségét, melynek százalékos értékét a 7.2. táblázat tartalmazza. A második mérés alkalmával 10-terhelési ciklusban víz alatt tartottuk a mintákat, majd ezt követően szintén a nedves és száraz tömeg különbségeként megállapítottuk a felszívott víz tömegét, melynek százalékos értékeit a 7.3. táblázat tartalmazza táblázat: A gumilemezek vízfelvevő képessége a vizsgált minta tömegének százalékában 60-perc időtartamú vízfürdő után A minta vastagsága DV-SILENT-A DV-SILENT-B 6 mm 9,00 % 9,00 % 12mm 6,67 % 5,24 % 7.3. táblázat: A gumilemezek vízfelvevő képessége a vizsgált minta tömegének százalékában 10- terhelési ciklusban eltöltött vízfürdő után A minta vastagsága DV-SILENT-A DV-SILENT-B 6 mm 14,00 % 10,20 % 12mm 14,20 % 9,50 % A gumilemezek vízfelvevő képességének meghatározására irányuló vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a DV-SILENT típusú gumilemezek vízfelvevő képessége 514 % között változik terhelési módtól függően, tehát közlekedésépítési területeken történő felhasználásra alkalmasak. 105

106 7.3. A gumilemezek elektromos-ellenállásának vizsgálata A DV-SILENT típusú gumilemezek elektromos-ellenállásának meghatározása céljából a BME Villamosmérnöki Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék munkatársai végztek méréseket 2010-folyamán. A vizsgálatokat 23 C-on, 35-% relatív páratartalom mellett, XS-típusú szigetelésvizsgálóval hajtották végre. A próbatestek alapterülete 2200 mm², vastagsága 7-mm (DV-SILENT-A), illetve 3-mm (DV-SILENT-B) volt. A laboratóriumi vizsgálatok során először a próbatestek ohmos ellenállását mérték meg különböző feszültségek mellett, majd az eredmények alapján a gumianyagok fajlagos ohmos ellenállását számították ki. Az idevonatkozó eredményeket a táblázatok foglalják össze táblázat: A DV-SILENT típusú gumilemezek elektromos ellenállásának értékei (R [Ώ]) Mérési pont DV-SILENT-A 100 V 250 V 500 V DV-SILENT-B 1000 V 100 V 250 V 500 V 1000 V 1. 6,00E+08 1,60E+08 7,50E+07 2,40E+07 >2E+9 5,00E+09 3,00E+09 7,00E ,00E+08 1,25E+08 6,20E+07 2,20E+07 >2E+9 5,00E+09 4,50E+09 8,00E ,20E+08 6,50E+07 3,00E+07 1,30E+07 >2E+9 >5E+9 5,00E+09 1,00E táblázat: A DV-SILENT típusú gumilemezek fajlagos elektromos ellenállásának értékei (ρ [Ώ m²/m)]) Mérési pont DV-SILENT-A 100 V 250 V 500 V DV-SILENT-B 1000 V 100 V 250 V 500 V 1000 V 1. 6,00E+08 1,60E+08 7,50E+07 2,40E+07 >2E+9 5,00E+09 3,00E+09 7,00E ,00E+08 1,25E+08 6,20E+07 2,20E+07 >2E+9 5,00E+09 4,50E+09 8,00E ,20E+08 6,50E+07 3,00E+07 1,30E+07 >2E+9 >5E+9 5,00E+09 1,00E+09 A gumilemezek elektromos ellenállásának meghatározására irányuló vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a DV-SILENT típusú gumilemezek kellően nagy értékű ohmikus ellenállással rendelkeznek, tehát vasútépítési területeken történő felhasználásra alkalmasak. 106

KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLAT ÉS IGAZOLÁS

KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLAT ÉS IGAZOLÁS KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLAT ÉS IGAZOLÁS A DV-SILENT TÍPUSÚ RUGALMAS REZGÉSCSILLAPÍTÓ LEMEZEK VASÚTI PÁLYASZERKEZETEKBEN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN Budapest, 2012. április 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Rugalmas leerősítések alkalmazása a közúti vasutaknál

Rugalmas leerősítések alkalmazása a közúti vasutaknál Rugalmas leerősítések alkalmazása a közúti vasutaknál V. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP (2012.04.03.) PhD. Egyetemi docens, BME Út és Vasútépítési Tanszék DKV Debreceni Közlekedési Zrt. MÁV THERMIT Hegesztő

Részletesebben

Kariatida Stúdió Épülettervező és Kivitelező Kft. kariatidastudio@gmail.com www.kariatida.hu DV-Silent termékek gyártója és forgalmazója DV-SILENT DUO

Kariatida Stúdió Épülettervező és Kivitelező Kft. kariatidastudio@gmail.com www.kariatida.hu DV-Silent termékek gyártója és forgalmazója DV-SILENT DUO Kariatida Stúdió Épülettervező és Kivitelező Kft. kariatidastudio@gmail.com www.kariatida.hu DV-Silent termékek gyártója és forgalmazója DV-SILENT DUO A nagyobb mértékű hangszigetelési és rezgéscsillapítási

Részletesebben

Rugalmas zaj- és rezgéscsillapító gumilemezek laboratóriumi vizsgálata

Rugalmas zaj- és rezgéscsillapító gumilemezek laboratóriumi vizsgálata Rugalmas zaj- és rezgéscsillapító gumilemezek laboratóriumi vizsgálata TDK konferencia 212. Közlekedésépítőmérnöki szekció Konzulens: Dr. Kazinczy László egyetemi docens Készítette: Bánkuti Máté V. éves

Részletesebben

Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék XV. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA ÉPKO 2011. június 2-5. Csíksomlyó A BUDAPESTI

Részletesebben

A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI

A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék VII. VÁROSI VILLAMOS

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium Cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Telefon: (+36-1)-372-6100 Telefa: (+36-1)-386-8794 E-mail: info@emi.hu A NAT által NAT-1-1110/2010

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

A DEBRECENBEN ÉPÜLŐ EDF FÜVES VÁGÁNY MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

A DEBRECENBEN ÉPÜLŐ EDF FÜVES VÁGÁNY MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA V. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Debrecen, 2012. 04. 03. A DEBRECENBEN ÉPÜLŐ EDF FÜVES VÁGÁNY MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A BKV M3 METRÓVONAL PÁLYASZERKEZETÉNEK ÁLLAPOTA, A FELÚJÍTÁS LEHETŐSÉGEI

A BKV M3 METRÓVONAL PÁLYASZERKEZETÉNEK ÁLLAPOTA, A FELÚJÍTÁS LEHETŐSÉGEI VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Miskolc, 2015. 04. 23. A BKV M3 METRÓVONAL PÁLYASZERKEZETÉNEK ÁLLAPOTA, A FELÚJÍTÁS LEHETŐSÉGEI Dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár 1. ADATOK Az M3 vonal egyes szakaszainak

Részletesebben

Műszaki Szemle 49 9. Dr. KAZINCZY László PhD. egyetemi docens

Műszaki Szemle 49 9. Dr. KAZINCZY László PhD. egyetemi docens A bordás GEO alátétlemezes vasúti sínleerősítések korszerűsítése az új fejlesztésű VOSSLOH Skl-24 típusú szorítókengyelekkel GEO fastening improvement using elastic Vossloh pliers Modernizarea prinderii

Részletesebben

Lépéshangszigetel termékcsalád

Lépéshangszigetel termékcsalád Lépéshangszigetel termékcsalád Elérhet ség: 2330 Dunaharaszti, Róna György u. 24. Tel: +36-20-919-1449 info@dv-silent.eu www.dv-silent.eu Aqua Venture Kft. Tartalom 02 Bevezetés 04 Alkalmazástechnológia

Részletesebben

A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit

A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit MÁV THERMIT Kft Városi vasutak szakmai nap Balatonfenyves, 2010. 03. 18-19. A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit Hézagnélküli vágányok stabilitása

Részletesebben

Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei

Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei Brassnyó László Knauf Insulation Kft. Szálas szigetelőanyagok szabványai MSZ EN 13162 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-)

Részletesebben

A kerék-sín között fellépő Hertz-féle érintkezési feszültség vizsgálata

A kerék-sín között fellépő Hertz-féle érintkezési feszültség vizsgálata A keréksín között fellépő Hertzféle érintkezési feszültség vizsgálata közúti vasúti felépítmények esetében Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens i Műszaki és Gazdaságtudományi gyetem, Út és Vasútépítési

Részletesebben

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉME: A-157/2009 2/5 2009. 08. 31. I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Ezt az ÉME -t az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította ki. az építési termékek műszaki követelményeinek,

Részletesebben

Dr. KAZINCZY László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. KAZINCZY László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék A VOSSLOH W-Tram típusú közúti vasúti sínleerősítési rendszer VOSSLOH W-Tram Light Trams Fastening System Sistemul de prindere VOSSLOH W-Tram pentru liniile de tramvai Dr. KAZINCZY László PhD egyetemi

Részletesebben

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. május 7. (hétfő délelőtti csoport) 1. Bevezetés Ebben a mérésben a szilárdtestek rugalmas tulajdonságait vizsgáljuk

Részletesebben

ALKALMASSÁGI RÉSZVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ALKALMASSÁGI RÉSZVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

FLEXIBLE SOLUTIONS VASÚTÉPÍTÉSI TERMÉKEK

FLEXIBLE SOLUTIONS VASÚTÉPÍTÉSI TERMÉKEK VASÚTÉPÍTÉSI TERMÉKEK FLEX A GRANUFLEX Cégcsoport Az 1982. évben alapított GRANUFLEX Cégcsoport legfontosabb célja, hogy korszerű és gazdaságos termékeivel, szolgáltatásaival elősegítse a természet védelmét

Részletesebben

Oldal 1/2 TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT. Szám: 36000051. 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Pke 600x200x50+50

Oldal 1/2 TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT. Szám: 36000051. 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Pke 600x200x50+50 TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT a 305/2011/EU rendelet valamint a 275/2013(VII.16) korm. rendelet szerint Szám: 36000051 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Pke 600x200x50+50 2. Típus, tétel vagy sorozatszám

Részletesebben

A vasbeton gazdaságossági méretezése

A vasbeton gazdaságossági méretezése A vasbeton gazdaságossági méretezése dr. Hajtó Ödön 1 Vegyünk egy 6 métert áthidaló vasbeton lemezt, melyet az önsúly és 2,5 kn/fm hasznos teher terhel 1 fm termék árát a továbbiakban az alábbi alapárakkal

Részletesebben

1. ábra Modell tér I.

1. ábra Modell tér I. 1 Veres György Átbocsátó képesség vizsgálata számítógépes modell segítségével A kiürítés szimuláló számítógépes modellek egyes apró, de igen fontos részletek vizsgálatára is felhasználhatóak. Az átbocsátóképesség

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

Rákóczi híd próbaterhelése

Rákóczi híd próbaterhelése Rákóczi híd próbaterhelése Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens, BME Dr. Dunai László egyetemi tanár, BME Próbaterhelés célja - programja Cél: Villamos forgalom elindítása előtti teherbírás ellenőrzése helyszíni

Részletesebben

ÚJ SZERKEZETI ELEMEK ÉS MEGOLDÁSOK A HAZAI KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉSEKNÉL

ÚJ SZERKEZETI ELEMEK ÉS MEGOLDÁSOK A HAZAI KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉSEKNÉL ÚJ SZERKEZETI ELEMEK ÉS MEGOLDÁSOK A HAZAI KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉSEKNÉL PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYANAP

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése

Rugalmas állandók mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem

Részletesebben

305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása. CREATON Hungary Kft.

305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása. CREATON Hungary Kft. 305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása CREATON Hungary Kft. 1. Kerámia tetőcserepek 2. Sík- és hullámpala 3. Szerelt homlokzatburkolatok Kerámia tetőcserepek Legfontosabb változások

Részletesebben

BME ITS. Tájékoztató a választható megfelelőség-értékelési eljárásokról Infrastruktúra alrendszer és rendszerelemeinek esetében.

BME ITS. Tájékoztató a választható megfelelőség-értékelési eljárásokról Infrastruktúra alrendszer és rendszerelemeinek esetében. BME ITS Közlekedési- és Jármű Nonprofit Zártkörűen Működő BME ITS Tájékoztató a választható megfelelőség-értékelési eljárásokról Infrastruktúra és rendszerelemeinek esetében Szabályzat SZA-1-01-00 ÉRVÉNYBEN

Részletesebben

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Polimer anyagvizsgálat Név: Neptun kód: Dátum:. Gyakorlat célja: 1. Műanyagok folyóképességének vizsgálata, fontosabb reológiai jellemzők kiszámítása 2. Műanyagok Charpy-féle ütővizsgálata

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm. NYLTRON M 901, kék (színezett, növelt szívósságú, öntött P 6) NYLTRON GSM, szürkésfekete; (MoS, szilárd kenőanyagot tartalmazó, öntött P 6) NYLTRON NSM, szürke (szilárd kenőanyag kombinációt tartalmazó

Részletesebben

FELHASZNÁLHATÓSÁGA EGYEDÜLÁLLÓAN SOKRÉTÛ

FELHASZNÁLHATÓSÁGA EGYEDÜLÁLLÓAN SOKRÉTÛ a téglakó TÉGLAKÔ AZ ÚJ TERMÉK RENDKÍVÜL ELÔNYÖS TULAJDONSÁGOKKAL BÍR Mint egy igazi, klasszikus tégla a boldog békeidôkbôl, csak épp fagyálló és kopásálló. Új gyártási eljárás. Új árképzés. Új magyar

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások Fa rácsostartók vizsgálata 1. Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Leggakoribb fa rácsos tartó kialakítások Változó magasságú Állandó magasságú Kis mértékben változó magasságú

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése

2. Rugalmas állandók mérése 2. Rugalmas állandók mérése Klasszikus fizika laboratórium Mérési jegyzőkönyv Mérést végezte: Vitkóczi Fanni Jegyzőkönyv leadásának időpontja: 2012. 12. 15. I. A mérés célja: Két anyag Young-modulusának

Részletesebben

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve.

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve. MEFA - Rugós tartók Rugós tartók A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve. Alkalmazási és beépítési esetek: a) Csővezetékek

Részletesebben

5.3. SÍNLEERŐSÍTÉSEK

5.3. SÍNLEERŐSÍTÉSEK 5.3. SÍNLEERŐSÍTÉSEK 5.3.1. A sínleerősítések feladatai és velük szemben támasztott követelmények A sínleerősítések feladatai A járműterhek felvétele a sínszálakról és továbbadása az aljakra, A hőerők

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület

Nemzeti Akkreditáló Testület Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1138/2014 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szegedi Minőségvizsgálati

Részletesebben

Mechanika I-II. Példatár

Mechanika I-II. Példatár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Mechanika Tanszék Mechanika I-II. Példatár 2012. május 24. Előszó A példatár célja, hogy támogassa a mechanika I. és mechanika II. tárgy oktatását

Részletesebben

ETHAFOAM. Lépéshangszigetelés. Lépéshangszigetelés.

ETHAFOAM. Lépéshangszigetelés. Lépéshangszigetelés. ETHAFOAM Lépéshangszigetelés Lépéshangszigetelés www.styrofoam.hu ETHAFOAM Az ETHAFOAM 222 kék színű, rugalmas, tekercselhető, zártcellás extrudált polietilénhab (XPE) lemez a Dow Chemicals lépéshangszigetelés

Részletesebben

épületfizikai jellemzői

épületfizikai jellemzői Könnyűbetonok épületfizikai jellemzői és s alkalmazásuk a magastető szigetelésében Sólyomi PéterP ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24. HŐSZIGETELŐ ANYAGOK Az általános gyakorlat szerint hőszigetelő

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

2016. május 25. Javaslat a Tram-Train kerékprofil geometriai kialakítására

2016. május 25. Javaslat a Tram-Train kerékprofil geometriai kialakítására IX. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP 2016. május 25. Javaslat a Tram-Train kerékprofil geometriai kialakítására BOCZ Péter (PhD), egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Út és Vasútépítési

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1056/2006 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Pécs Laboratórium (7628 Pécs, Eperfás u. 6.; 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Tartalom. 1. A BauMix Kft. és az ÖKOCELL hőszigetelő termékek. 2. Az ÖKOCELL tető-hőszigetelés. 3. Az ÖKOCELL könnyűbeton tetőszerkezeti hatása

Tartalom. 1. A BauMix Kft. és az ÖKOCELL hőszigetelő termékek. 2. Az ÖKOCELL tető-hőszigetelés. 3. Az ÖKOCELL könnyűbeton tetőszerkezeti hatása 2 Tartalom 1. A BauMix Kft. és az ÖKOCELL hőszigetelő termékek 2. Az ÖKOCELL tető-hőszigetelés 3. Az ÖKOCELL könnyűbeton tetőszerkezeti hatása 3.1. A súly 3.2. Épületszerkezeti hatás 3.3. Éghetőség 3.4.

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Anyagvizsgálatok gyakorlat I. Viszkozitás mérése Höppler-féle viszkoziméterrel A mérés megkezdése

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT-1-1271/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló

Részletesebben

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása MAÚT Építési Bizottság Dr Ambrus Kálmán Betonburkolat munkacsoport Vörös Zoltán 2016. Jelenleg érvényben lévő

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 87. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS - 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK VEGYIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. feladat 12 pont Anyagszállítás 1. Az ábrán egy egyszeres működésű dugattyús szivattyú látható. Nevezze meg a szivattyú számokkal jelölt

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése (2-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv

Rugalmas állandók mérése (2-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv (-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv Készítette:,... Beadás ideje:.. 9. /9 A mérés leírása: A mérés során különbözõ alakú és anyagú rudak Young-moduluszát, valamint egy torziós szál torziómoduluszát akarjuk

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

PÁLYASZERKEZETI MEGOLDÁSOK LATÁNAK TAPASZTALATAI

PÁLYASZERKEZETI MEGOLDÁSOK LATÁNAK TAPASZTALATAI III. VÁROSI V VILLAMOSVASÚTI PÁLYA P NAP BALATONFENYVES, 2010. 03. 18-19. 19. PÁLYASZERKEZETI MEGOLDÁSOK VIZSGÁLAT LATÁNAK TAPASZTALATAI SZÉCHENYI ISTVÁN N EGYETEM Dr. Horvát t Ferenc főiskolai tanár 1.

Részletesebben

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához A rugók olyan gépelemek, amelyek mechanikai energia felvételére, tárolására alkalmasak. A tárolt energiát, erő vagy nyomaték formájában képesek

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál

Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál Kindlein Melinda, Fodor Olivér ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft. 1112. Bp. Budaörsi út 45. Az akusztikus emissziós vizsgálat a roncsolásmentes vizsgálati módszerek

Részletesebben

VI. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap Szeged, 2013.04.10.

VI. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap Szeged, 2013.04.10. VI. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap Szeged, 2013.04.10. Tartalom Tartalom: CDM-QTrack rendszer általános bemutatása - fő tulajdonságok & előnyök - referenciák CDM-QTrack rendszer kivitelezési technológiái

Részletesebben

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT Dr. Lovas László FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek III. tantárgyhoz Kézirat 2013 FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT 1. Adatválaszték p 2 [bar] V [cm3] s/d [-] λ [-] k f [%] k a

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek

Méréselmélet és mérőrendszerek Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o

Részletesebben

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termék Irányelv A műszaki specifikáció:

Részletesebben

Műszaki feltétel 400*250*40 méretû Műanyag sebességcsökkentő útküszöb Lágy PVC hulladék újrahasznosításából

Műszaki feltétel 400*250*40 méretû Műanyag sebességcsökkentő útküszöb Lágy PVC hulladék újrahasznosításából 400*250*40 méretû 1 / 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés...2 2. Méretek...2 3. Alkalmazási terület...3 4. Beépítési technológia...3 5. Minőségi követelmények...4 5.1. Szemrevételezéssel ellenőrizhető

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Sínszálak ágyazásának és rögzítésének körülményei a burkolt közúti vasúti vágányoknál

Sínszálak ágyazásának és rögzítésének körülményei a burkolt közúti vasúti vágányoknál Sínszálak ágyazásának és rögzítésének körülményei a burkolt közúti vasúti vágányoknál Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1676/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. Minőségvizsgáló Laboratórium (6750 Algyő, Külterület

Részletesebben

ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON

ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON Borbély László FORMEN- VASÚT Kft. - VÁGÁNY- SZERVIZ Kft. Dunaharaszti, 2012. április 19. FORMEN Vasút Kft.

Részletesebben

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó: Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel/Fax:383-2144 Tárgy: A lenti cím szerinti létesítmény villámvédelmi felülvizsgálata a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott: OTSZ 5.rész II. fejezet 18.1 szakaszában

Részletesebben

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

Rugalmas tengelykapcsoló mérése BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Jármőelemek és Hajtások Tanszék Jármőelemek és Hajtások Tanszék

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gyermekek tömegét hordozó játékok laboratóriumi vizsgálatáról Budapest, 2015. május NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG Mechanikai és Villamos Laboratórium Iktatószám: MVL-48-2/2015

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 85. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék IX. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYANAP 2016. május 25. Debrecen

Részletesebben

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS 17892-5 BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m)

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS 17892-5 BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m) BEÁLLÍTÁS ADAT Minta leírás Barna iszap Előkészítési módszer magmintából Részecske-sűrűség (Mg/m³) 2.70 Feltételezett / Mért Feltételezett Betöltés sorrend információ Kezdeti mérések (gyűrű) Terhelési

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Bt. . Top. Protect. Step. Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek SZIGETELÉSVÉDELEM

Bt. . Top. Protect. Step. Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek SZIGETELÉSVÉDELEM Bt. SZIGETELÉSVÉDELEM. Top. Protect. Step Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek A termék anyaga Ipari melléktermékekbôl visszanyert, újrafelhasznált gumiból készült

Részletesebben

P731x TOLÓ RÉTEGPOTENCIÓMÉTER CSALÁD. (Előzetes tájékoztató) E termékcsalád sorozatgyártása 1983. IV. negyedére várható. 68 + 0,2 68,4±0,2 75+0,1

P731x TOLÓ RÉTEGPOTENCIÓMÉTER CSALÁD. (Előzetes tájékoztató) E termékcsalád sorozatgyártása 1983. IV. negyedére várható. 68 + 0,2 68,4±0,2 75+0,1 P731x TOLÓ RÉTEGPOTENCIÓMÉTER CSALÁD (Előzetes tájékoztató) E termékcsalád sorozatgyártása 1983. IV. negyedére várható. Tolóit 40 ± 0, 5 2-0.1 Meretek mm-ben M3 Megjelölés 12 max 10max 68 + 0,2 25 68,4±0,2

Részletesebben

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Dunaújvárosi Főiskola Anyagtudományi és Gépészeti Intézet Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Mechanikai anyagvizsgálat 2. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Készült: Dr. Krállics György (BME,

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT 507 Környezetvédelmi szakosztály Alapállapot mérés ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8868 Murarátka, Kossuth Lajos út 31. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából

Részletesebben

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek YTONG és YTONG MULTIPOR anyagok használatával Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek Tartalomjegyzék: 1) Környezetbarát termék 2) Hőtechnika:

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG

2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG 2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. március 6.) az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a fa padlóburkolatok

Részletesebben

2013. október 25. okl. építészmérnök Tel.:(1) okl. épületszigetelő szakmérnök irodavezető

2013. október 25. okl. építészmérnök Tel.:(1) okl. épületszigetelő szakmérnök irodavezető A 305/2011/EU rendelet hatályba lépésének és a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet visszavonásának hatása az építési termékek forgalmazására, betervezésére és beépítésére 2013. október 25. Budavári

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Dr. Lovas Lászl SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz Kézirat 2012 SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT 1. Adatválaszték pk [MPa] d [mm] b/d [-] n [1/min] ház anyaga 1 4 50 1 1440

Részletesebben

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu http: //www.kornyezetbarat-termek.hu KT 13

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az

Részletesebben

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest,

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

Rigitone Air RIGITONE

Rigitone Air RIGITONE A Rigitone Air perforált építőlemezek legfőbb jellemzője az esztétikus megjelenés és ezzel párhuzamosan a kiváló hangelnyelő tulajdonság. A termékcsalád tizenkét különböző mintázattal készül, tízféle kör

Részletesebben

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia Rugók 1 / 27 Fólia 1. Rugók funkciója A rugók a gépeknek és szerkezeteknek olyan különleges elemei, amelyek nagy (ill. korlátozott) alakváltozás létrehozására alkalmasak. Az alakváltozás, szemben más szerkezeti

Részletesebben