EGY GAZDAG ÉLETPÁLYA ÁLLOMÁSAI DR. PROF. JUHÁSZ JÓZSEF SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY GAZDAG ÉLETPÁLYA ÁLLOMÁSAI DR. PROF. JUHÁSZ JÓZSEF SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72. kötet (2007) EGY GAZDAG ÉLETPÁLYA ÁLLOMÁSAI DR. PROF. JUHÁSZ JÓZSEF SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE Dr Szabó Imre Miskolci Egyetem, Környezetazdálkodási Intézet Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék 1. A KÍVÁLÓ MÉRNÖK ÉS NEMZEDÉKEK OKTATÓJA Dr. Prof. Juhász József a Miskolci Egyetem Hidrogeológiai- Mérnökgoelógiai (1988-ig Földtan-Teleptani) Tanszékének iskolatervező profeszszora, aki kezdetben 8 évig meghívott előadóként, majd 33 éven át másod- majd főállású oktatóként végzett kiemelkedő oktató és kutatómunkájával nemzetközi elismertségű tevékenységet fejtett ki, a hazai hidrogeológiai szakterület meghatározó egyénisége és professor emeritusként is aktívan járult hozzá a Tanszék oktatókutató munkájához. Szakmai-kutató munkájában a hidrogeológia hazai elismertetésében elévülhetetlen érdemeket szerzett s életének jelentős részét szakterületének fejlesztésére, a szakmai utánpótlás nevelésére fordította s teszi azt mind a mai na- Pig- Kutatási területén kiemelkedő eredményt ért el a vízgazdálkodás, vízkészletgazdálkodás, vízkészletvédelem, vízminőségvédelem területén. Kezdeményezésére és szakmai irányítása mellett indult el Magyarországon a hidrogeológus-mérnök képzés és ma az ezen a fontos területen dolgozó földtudományi szakemberek döntő többsége tanítványa volt. Ugyancsak a kezdeményezése révén módosult a Miskolci Egyetemen a mérnökgeológus képzés, jelentősen erősítve a természettudományos alapokra épülő műszaki ismeretek súlyát. A fenti két szakterület eredményes és elismert oktatása alapozta meg az országban elsőként, a Veszprémi Egyetemmel azonos időpontban indított környezetmérnök képzést. Szakmai tevékenysége, az általa meghonosított szemlélet gyakorlatilag determinálta a környezetmérnök képzés szemléletét, súlyponti részeit. 5

2 Dr. Szabó Imre Életútjának, szakmai tevékenységének fő állomásai: Juhász József november 27-én született Budapesten. A Budapesti Bencés Gimnáziumban tett érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetem jogelődjére nyert felvételt, ahol 1950-ben jeles minősítésű mérnöki oklevelet szerzett. Kandidátusi értekezését vízháztartási vizsgálatok témakörben 1957-ben védte meg ban a Budapesti Műszaki Egyetem rektora műszaki-doktorrá fogadta ban védte meg a porózus kőzetek vízkészletszámítása tárgyában írt doktori dolgozatát a Magyar Tudományos Akadémián ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen summa cum laude minősítéssel természettudományi doktorrá avatták között a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium XIII. Vízgazdálkodási Főosztályán a Tiszalöki Vízlépcső előmunkálataiban, majd annak tervezésében vett részt május 1-től május-ig a Vízerőmű Tervező Irodában, majd a Vízügyi Tervező Irodában dolgozott, részben a Nagymarosi Vízlépcső, a Kiskörei Vízlépcső és a Szegedi Vízlépcső vázlattervein, részben a regionális vízgazdálkodási terven, közöttük a Borsodi Iparvidék, a Balaton környék, a Nyírség, a Kelet- Zalai terület hidrogeológiai, vízbányászati feldolgozásával. Végül ben készült első Országos Vízgazdálkodási Keretterv felszín alatti vízkészlet meghatározását végezte májusától a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat Mérnökgeológiai Osztályán szakosztályvezető. Számos ipartelep, község és város vízbeszerzési, vízellátási tervezését (pl. Komló, Sopron, Eger, Fűzfői Nitrokémia Vállalat, Fővárosi Vízművek vízbázis fejlesztése, Budapesti Filmlaboratórium, Finomszerelvény Gyár, Bélapátfalvái Mész- és Cementmüvek. Szécsény, Villány). Néhány vízkut tervezése és művezetése, építőipari és építőanyagipari nyersanyagkutatás, készletmeghatározás valamint mérnökgeológiai vizsgálatok alkották további feladatát ben, majd 1961-ben a VITUKI szakértőjeként elkészítette hazánk rétegvízkészletének és hévízkészletének felmérését a VIZITERV osztályvezetője. Feladata a Bős-nagymarosi vízerőmű rendszer és a hidraulikus energiatározó előmunkálatinak vezetése, Nagymarosnál a Dunában próbainjektálás, Dunakilitinél próbarésfalazás, próbainjektálás tervezése és irányítása, monitoring kifejlesztése. Foglalkozott a Tisza II. vízlépcső (Kisköre) tározóterének mérnökgeológiai és hidrogeológiai előmunkálatával, és irányította völgyzárógátas tározók tervezését ben Mongóliában előkészítette az ottani vízgazdálkodási kerettervet döntően szakmai és részben logisztikai vonalon. 6

3 Egy gazdag életpálya állomásai Dr. Prof. Juhász József szakmai tevékenysége között az OVH Vízkészletgazdálkodási Központ (később Vízgazdálkodási Intézet) főtechnológusa. Feladata főleg a hazai felszín alatti vízgazdálkodás szakmai és tudományos koordinációja. A Nehézipari Műszaki Egyetem (később Miskolci Egyetem) Földtan- Teleptani Tanszékén, majd a Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszékén között meghívott előadó, között egyetemi docens (másodállású) egyetemi tanár, júniusig tanszékvezető és intézeti igazgató ban nyugdíjba megy s az Egyetemi Tanács Professzor Emeritus címet adományoz részére. Az egyetemi munka során végzett jelentősebb szakmai tervezési munkái: Miskolc város, Veszprém város és környékének építésföldtani atlasza, a Gellérthegy keleti lejtőjének stabilitási vizsgálatai, a II. Metro-vonal talajvízduzzasztó hatása és annak leküzdése, a IV. Metro vonal hidrogoelógiai viszonyainak elemzése, vízmű védőidomok (pl. Sajólád, Eger, Kács-Sályi forráscsoport) készítése, környezetvédelmi feladatok, környezeti hatástanulmányok, CH szennyezések eltávolítása (pl. TIFO), a DUFO százhalombattai telepén a résfalas lezárás szakértése. Jentős a vízgazdálkodás területén végzett tervezői, szakértői tevékenysége (pl. Bükk vízgazdálkodása, a Dunántúli Középhegység északkeleti részének 3D vízháztartási modellezése), valamint az elmúlt években a kőolaj és földgáztárolók hévíz és gyógyvízkészletekre való hatásának modellezése (Hajdúszoboszló, Zalakaros, Rábasömjén) terén végzett kutatása. Paksi Atomerőmű Rt. kis és közepes aktivitású-, majd a nagyaktivitású radioaktív hulladékai tárolójának környezeti hatástanulmányában hidrogeológiai, mérnökgeológiai munkaterületen végez több éves szakértői munkát. A szakmai tudományos közélet aktív résztvevője. Tagja volt az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Programja Magyar Nemzeti Bizottságának és a WMO Operatív Hidrológiai Programja Magyar Nemzeti Bizottságának. Évtizedeken át tagja volt az IAH ásvány- és termál-víz földtani bizottságának, a Nemzetközi Mérnökgeológiai Egyesületnek, valamint a Nemzetközi Gyógyvíz és Fürdő Szövetségnek (SITH). A Hydrogeology Journal című USA-ban szerkesztett nemzetközi folyóirat nemzetközi szerkesztőbizottsági tagnak kérték fel. Előadója volt az 1975-ben indult UNESCO által rendezett nemzetközi mérnökgeológiai továbbképző tanfolyamnak. A vízépítések mérnökgeológiája" tárgyat adta elő s hozzá egy angol nyelvű jegyzetet készített tól a KGST munkáján belül tagja volt a vízerőmű albizottságának és több kiadványt szerkesztett a KGST tagállamok szakértői által írt részanyagok alapján. 7

4 Dr. Szabó Imre A Magyar Tudományos Akadémia munkájában 1952 óta vesz részt. Először a VI. osztály keretében től az akkor alakult X. osztály Kőolaj-Földgáz és Vízbányászat Tudományos Bizottság titkára volt között a Bányászati Tudományos Bizottság tagja és a Fluidumbányászati Albizottság titkára volt. Megalakulása óta a Hidrológiai Tudományos Bizottság és a Miskolci Akadémiai Bizottság tagja. Az Akadémia köztestületi tagja óta dolgozik a MTESZ tagegyesületeiben, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületben, a Magyarhoni Földtani Társulatban és a Magyar Hidrológiai Társaságban. A MFT Mérnökgeológiai Szakosztályában az alapítástól, 1958-tól 1968-ig alelnök, között elnök volt majd a szakosztály vezetőségi tagja. A Magyar Hidrológiai Társaságban között a Társaság titkára, között alelnök, között elnök től fennállása alatt a Földtani Tanács tagja volt. A Hidrológiai Közlöny szerkesztő bizottsági tagja volt között. Szerkesztőbizottsági tagja volt a Földtani Kutatásnak. Több szakmai-állami kitüntetés tulajdonosa (Kvassay Jenő Díj, METESZ Díj, Vásráhelyi Pál Díj, Signum Aureum Universitátis, Bogdánfy Ödön emlékérem, Szent-Györgyi Albert-díj). Dr. Juhász József a magyar hidrogeológia, vízgazdálkodás kiemelkedő személyisége, aki több mint 50 éven keresztül magas elméleti szinten művelte, fejlesztette szakterületét, mérnökként számos létesítmény, beruházás tervezésében, kivitelezésében vett részt és oktatóként szakemberek több generációját nevelte, oktatta, s személyes példájával hangsúlyozva az elméleti tudás és a gyakorlat, az alkalmazás elválaszthatatlanságát. Mindannyiunk által szeretett és tisztelt Juhász professzornak, mindannyiunk egykori oktatójának, majd később a segítő kollégának, tanszékünk meghatározó egyéniségének közelgő 80. születésnapja alkalmából tiszta szívből gratulálunk, különös szerencsénknek tartjuk hogy több évtizeden keresztül együtt dolgozhattunk s reményeink szerint tehetjük még sokáig. Mindehhez jó egészséget, további eredményes éveket kívánva mondunk a Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék, a kollégák, munkatársak nevében: Jó szerencsét! 2. KÖNYVEK, EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK Könyvek: 8 1. Hidrogeológia-mélyfúrás, OVF kiadvány (társsz. Jurth Ferenc), Budapest, 1961.

5 Egy gazdag életpálya állomásai Dr. Prof. Juhász József szakmai tevékenysége 2. Közművesítés, vízelvezetés (szerk.: Hunyadi Domokos) Il.rész 3. fejezet: Vízelőfordulás, vízgazdálkodás, vízfeltárás. Műszaki Kiadó Budapest, Budapest. 3. Vízveszély és vízgazdálkodás a bányászatban (szerk.: Martos Ferenc) 10,1., ll.k., 12. fejezet. Műszaki Kiadó Budapest. 4. Fürdőkultúra fejlesztése (Szerk.: Juhász József), Magyar Hidrológiai Társaság Oktatási Bizottság továbbképző jegyzet 5. Hidrogeológia, Akadémiai Kiadó, Budapest, p Hidrogeológia (második, átdolgozott kiadás),akadémiai Kiadó, Budapest,1987., p Hidrogeológia (liarmadik, átdolgozott kiadás), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002., p.2002 Egyetemi tankönyvek 1. Mérnökgeológia I., Miskolci Egyetemi Kiadó, Mérnökgeológia II., Miskolci Egyetemi Kiadó, Mérnökgeológia III., Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003 Egyetemi jegyzetek, oktatási segédletek 1. Vízerőhasznosítás, egyetemi jegyzet Mosonyi Emil előadásai alapján, VKM. I. sz. Jegyzetsokszorosító Iroda kiadása, Budapest, A különböző célú létesítmények mérnökgeológiai vizsgálata, szakmérnöki jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, p, Hidrogeológia, szakmérnöki jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1967., p Hidrogeoogia IL, szakmérnöki jegyzet, Tankönykiado, Budapest, 1968., p Hidrogeológial-II, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968., p Áramlástan. Felszín alatti áramlástan, egyetemi jegy., Tankönyvkiadó, Budapest, 1971., p Víztechnológia, Magyar Hidrológiai Társaság Oktatási Bizottság továbbképzőjegyzet, Budapest, Engineering Geology of Hidráulic Engineering Works and Reservoirs, UNESCO nemzetközi továbbképző tanfolyam, Budapest Vízépítések és vízadó létesítmények mérnökgeológiája, UNESCO nemzetközi továbbképző tanfolyam, Budapest

6 Dr. Szabó Imre 10. Hidrogeologia, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, (első kiadás) 11. Műszaki földtani és vízföldtani tanulmányutak, tanszéki segédlet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979., (társszerzőkkel) 12. Víztisztaságvédelmi módszerek és berendezések, szakmérnöki jegyzet, Mérnöki Továbbképző Intézet, Tankönyvkiadó, Budapest, Aramlástan-hidrogeológia, I. kötet, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, p Aramlástan-hidrogeológia, II. kötet, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, p Aramlástan-hidrogeológia, III. kötet, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, p Műszaki-földtani és vízföldtani tanulmányutak II.,tanszéki segédlet, Tankönyvkiadó, Budapest, /társszerzőkkel), 17. Vízkutaás, vízbeszerzés, vízgazdálkodás IL, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, Vízkutaás, vízbeszerzés, vízgazdálkodás L, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, Aramlástan-HidrogeológialIL, egyetemi jegyzet, Nemzeti Tankönykiadó, Budapest, Természet- és vízvédelem, egyetemi jegyzet, Miskolci Egyetemi Kiadó, NYOMTATÁSBAN MEGJELENT TANULMÁNYOK, CIK KEK 1. Törpe vízerőművek Hidrogeológiai Közlöny, szám 2. Törpe vízerőművek Műszaki Élet, szám 3. Adatok az Alföld talajvízjárásáról, különös tekintettel a folyócsatornázás duzzasztó hatására Vízügyi Közlemények, sz. 4. Felszín alatti vízkészletünk Hidrológiai Közlöny, XXXV. évf sz. 5. Nagyméretű csatornák gazdaságos méretezése (társsz._(karkus Pál), Hidrológiai Közlöny, sz. 6. A Hortobágy-Berettyó csatorna mértékadó árvízszintjének meghatározása Vízügyi Közlemények, II. szám 10

7 Egy gazdag életpálya állomásai Dr. Prof. Juhász József szakmai tevékenysége 7. A Tisza és Kőrösök vízhőmérsékletének összefüggése a léghőmérséklettel Hidrológiai Közlöny, XXXVII. évf. 4. sz. 8. A szivárgás vizsgálata Hidrológiai Közlöny, XXXVII. évf. 1. sz. 9. A hazai vízkutatási módszerek fejlődése és alkalmazásuk,^ társsz.:szakváry Jenő) Vízügyi Közlemények, sz. 10. A beszivárgás vizsgálata Hidrológiai Közlöny, XXXVIII. évf. 4. sz. és 5. sz. 11. An investigation into percolation Acta Akadémia, T. XXIV fejezet 12. Kutak gazdaságos távo Is ága Vízügyi Közlemények, sz. 13. A regionális vízgazdálkodás tervezése Építésügyi Szemle, sz. 14. ^4 Balaton felvidék vízbeszerzési lehetőségei Hidrológiai Közlöny, XI. évf. 5. sz. 15. A városligeti I. sz. artézi kút felújítása Hidrológiai Közlöny, XI. évf. 6. sz. 16. A légnyomásos vízemelés tervezése (társsz.:marton Lajos) FTI, Budapest, Beszivárgás levegő jelenlétében Hidrológiai Közlöny, XIII. évf. 2.sz. IS. Az ipar és településfejlesztés lehetősége vízgazdálkodási szemmel Építésügyi Szemle, sz. 19. Hazánk felszínalatti vízkészletére vonatkozó ismereteink Hidrológiai Közlöny, sz. 20. Vízbeszerzési lehetőségek Hosszúhetény környékén (társsz.:kárpáti Lajos) Hidrológiai Tájékoztató, január 21. Javaslat a budai meleg gyógyvizek korszerűbb feltárására Hidrológiai Közlöny sz. 22. Magyarszék környékének hidrogeológiája Hidrológiai Közlöny, sz. 23. A mérnökgeológiai térképezés módszere Mérnökgeológiai Szemle, az MFT kiadványa, Budapest, A mérnökgeológia feladata és tájékoztató a geológusmérnök képzésről Mérnökgeológiai Szemle, az MFT kiadványa, Budapest, Hazánk szabad vízkészlete Hidrológiai Közlöny, szám 11

8 Dr. Szabó Imre A szivárgó mozgás és háromfázisú szivárgás MTA Szivárgás és kúthidraulikai kérdései ankét, Budapest, oldal 27. A konszolidáció révén kitermelhető sztatikus vízkészlet számítása MTA Szivárgás és kúthidraulika kérdései ankét, Budapest oldal 28. A rugalmas és a gáznyomásos sztatikus készlet MTA Szivárgás és kúthidraulika kérdései ankét, Budapest, oldal 29. A kitermelhető sztatikus vízhozam síkbeli megcsapolásnál MTA Szivárgás és kúthidraulika kérdései ankét, Budapest, oldal 30. Az anizotrópia tényező meghatározása, (társsz.: Éliás Egon) MTA Szivárgás és kúthidraulika kérdései ankét, Budapest, oldal 31. Gyakorlati összefüggés a kútellenállás meghatározására Hidrológiai Közlöny, sz. 32. Nem teljesen vízzáró szádfallal körülvett munkagödör szivárgás számítása Hidrológiai Közlöny, VIII. 33. A felszín alatti vizek minőségének alakulása Vízügyi Közlemények, fíizet 34. A Sajószentpéteri új lakótelep melletti Kis-Pipiske domb mérnökgeológiai vizsgálata Hidrológiai Tájékoztató, sz. 35. A mérnökgeológiai térképezés módszertana Mérnökgeológiai Szemle a Földtani Társulat kiadványa, Budapest, A kétfázisú szivárgás MTA Műszaki Osztály Közlemények, I960., VI. 37. Bányavíz elleni védekezés Vízgazdálkodás, sz. 38. A felszín alatti vizek minőségének alakulása Vízügyi Közlemények, füzet 39. Töltés alatti szivárgás vastag vízvezető réteg esetén Hidrológiai Közlöny, sz. 40. Two-Phase Seepage Acta Academica Hungarica, Tonaro A kitermelhető sztatikus rétegvízkészlet számítása Hidrológiai Közlöny, szám 42. A gát alatti szivárgás néhány esete Hidrológiai Közlöny, szám 43. A kőolaj-földgáz- és vízbányászati Tudományos Bizottság beszámolója MTA X. Osztályának Közleményei, sz. 44. Filtracija i jeje predotorasenyis v gidrotechnicseszkih szooruzsenijah (Szivárgás és szivárgásgátlás vízépítményeknél)

9 Egy gazdag életpálya állomásai Dr. Prof. Juhász József szakmai tevékenysége Beulletin Posztrojannoj Komisszii SZEC po elektroenergii, No. 3. Moszkva, Izmenenie beregov izailenie vodohraniliscs (Víztározók partjainak változása és a tározótér eliszapolódása) Bulletin Posztrojannoj Komisszii SZEV po elektroeenergii, No. 3. Moszkva, On infiltrations under high pressure in porous rocks First Hungarian contribution to the works of International Comission on Geodynamics, Studies on the material and energy flows of the Earth, Budapest, p A vízkivétel hatása Magyarország vízháztartására II. Anyag- és Energiaáramlási Ankét, Budapest 1971., Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Porózus kőzetben nagy nyomáson lejátszódó szivárgásokról II. Anyag- és Energiaáramlási Ankét, Budapest, 1971., Akadémiai Kiadó, Budapest pp Effect of water yield on the water budget of Hungary First Hungaryan contribution to the works of International Comission on Geodynamics, Studies on the material and energy flows of the Earth, Budapest, pp Gondolatok a hazai geotermikus energia hasznosításáról Hidrológiai Közlöny, sz. 51. Felszín alatti vizek (Összefoglaló előadás) Magyar Hidrológiai Társaság Országos Vándorgyűlése, Keszthely, 1979., III. füzet, V pp Egyszerű termális gyógyvizek komplex és gyógyászati hasznosításának kérdései Szemináriumi kiadvány, Eger, okt. 27. pp Nagykiterjedésű földalatti műtárgyak talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata Hidrológiai Közlöny,61. évf. 11. sz november pp A komjáti medence kitermelhető vízkészlete, (társsz.:jeneyné Dr. Jambrik Rozália) Hidrológiai Közlöny, 62. évf. 2. sz., február pp A felszín alatti vizek szennyeződése Magyar Vízgazdálkodás. 1983/2. sz. pp A hévíz hasznosításának alapelvei (A geotermikus energia mezőgazdasági hasznosítása) Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szeged, május pp

10 Dr. Szabó Imre A felszín alatti vizek elszennyeződésének problémája Vízkutatás, 1983/3. sz Vízbányászat-mérnökgeológia A Bányamérnöki Kar tanszékeinek kutatási eredményei c. szakmai továbbképző napok Miskolc, június Összefoglaló értékelés (A földalatti vizek nitrátos elszennyeződésének megelőzése A MHT Hidrogeológiai Szakosztályának és Vízellátási Szakosztályának kiadványa, Budapest, január 18. pp A mérnökgeológiai térképezés általános kérdései Mérnökgeológiai Szemle, 23. sz aug. 61. Külfejtések mérnökgeológiai vizsgálata Mérnökgeológiai Szemle, 24. sz okt, pp Elnöki megnyitó Mérnökgeológiai Szemle, 25. sz május, pp A települések környezetvédelme és a mérnökgeológia URBENVITA konferencia, IV. szekció, pp A fővárosi hévízkészlet és célszerű hasznosítása Hidrológiai Közlöny, január 65. Hévízgazdálkodás Magyar Vízgazdálkodás, 1985/1. sz., pp Termális gyógyvizek hasznosítása Eszak-magyarországon NME Közlemények, I. sorozat, Bányászat, 32. kötet, 1-4 füzet, Miskolc, A visontai külfejtés zárógödrének felhasználása víztározásra,, (Társsz.:. Szabó Imre) Vizeink. A bányászat vízgazdálkodási hatásai és a bányavizek hasznosítása Észak-Magyarországon c. különszám, 1984., pp A mérnökgeológia jelene és jövője Földtani Közlöny, 1984., 114. kötet, 4. füzet, pp Fedővízvédelem különösen vízbő magas fedő esetén, (Társsz.: Savanyú Katalin) Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei, 1985., pp Roof water control in extremely streamful high roofs, (Társsz.: Savanyú Katalin) Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei, A Budapesti Metro hatása a talajvízre A Bányamérnöki Kar kutatási eredményei kötet 72. Nehézipari Műszaki Egyetem Jubileumi Kiadványa, június, Miskolc

11 Egy gazdag életpálya állomásai Dr. Prof. Juhász József szakmai tevékenysége 73. A NME Földtan-Teleptani Tanszékén folyó hidrogeológiai, mérnökgeológiai és környezetvédelmi kutatások. Borsodi Műszaki, Gazdasági Élet, 1986/3. szám 74. Felszín alatti olajszennyeződés elhárítása porózus kőzetből, (Társsz.: Savanyú Katalin, Szabó Imre) Borsodi Műszaki Gazdasági Élet, 1986/3. szám 75. Dél-bükki karsztforrások védőidom vizsgálata, (Társszerző: Savanyú Katalin, Szabó Imre) Az NME Közleményei, I. sorozat Bányászat, 33. kötet 4. füzet, Miskolc, A szomolyai műemlék} ellegű barlanglakások helyreállításának mérnökgeológiai vizsgálata, (Társsz.: Szabó Imre) Borsodi Műszaki Gazdasági Élet 1986/4. szám 77. Percolation around Dams Acta Technika Academiae Hungarica,1984., 97 (1-4) pp Beszámoló Miskolc város építésföldtani munkájának eddigi munkavégzéséről Földtani Kutatás, 1972., 3. sz. 79. A felszín alatti vízkészlet védelméről Hidrológiai Közlöny, 1987., 67. évf. 1. szám 80. A Bükk vízkészlete és szétosztása A Bükk karsztja, vizei és barlangjai c. tudományos konferencia előadásai I. kötet, Miskolc-Egyetemváros, május , p Előszó, a 75 éves Magyar Hidrológiai Társaság múltja és jelene, MHT kiadása, Budapest, Elősző, a 75 éves Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei. MHT kiadása, Budapest Emlékbeszéd Kvassay Jenő és Sajó Elemér sírjánál Hidrológiai Közlöny, 73. évf nov-dec. 84. Összefüggés a rétegek fajlagos vízhozama és kettős fajlagos vízhozama között Mérnökgeológiai Szemle, XII. 41. kötet 85. A dunai vízlépcsőrendszer. Vezető szavak Hidrológiai Közlöny, 74. évf szám, pp Emlékezés dr. Popp Ferenc halála 25. évfordulóján Hidrológiai Értesítő, IV. 33. évfolyam 1. szám 87. Elnök megnyitó a MHT 1993 október 19-i tisztújító.közgyűlésén Hidrológiai Értesítő, IV: 33. évfolyam 1. szám 15

12 Dr. Szabó Imre 88. A folyós homok vizsgálata Hidrológiai Tájékoztató, 1994., 33. évfolyam 1. szám 89. A karsztvízháztartás számítógépes segítése Miskolci Egyetem Közleményei, B sorozat, Földtudomány- Környezetvédelem, 1994., pp A vízgazdálkodás társadalmi-gazdasági jelentősége, különös tekintettel a vízbázis védelmére VÍZTÜKÖR, Az európai folyók csatornázása, a vízszintrendszerek kialakulása Hidrológiai Közlöny, 74. évf szám, pp A hulladék okozta kockázat Vízügyi Közlemények, LXXIV. Évfolyam, füzet, pp A Tisza szabályozás 150. évfordulójára Hidrológiai Tájékoztató, 1996., 35. évfolyam, pp A Tisza csatornázása A Tisza szabályozás 150. évfordulója és annak eredménye, Debrecen, augusztus , pp JELENTŐSEBB SZAKÉRTŐI MUNKÁK (VÁLOGATÁS; Miskolc város építésföldtani térképezése ( ) Gellért-hegy keleti lejtőjének stabilitásvizsgálata (1975) Víztelenítési módszerek kidolgozása rétegvizek esetében (1977) Miskolci agglomeráció kavicsbánya tavainak környezetvédelmi fejlesztési terve ( ). Veszprém város építésföldtani atlasza ( ) A Fővárosi Fürdőigazgatóság kezelésében lévő fürdők vízellátását biztosító víznyerő helyek vízbeszerzési teendői (1977) A Bódva folyó határmenti szakasza felszín alatti vízkészletének meghatározása (1977). Széchenyi I. kút alsó aknájában jelentkező feltörő hévíz kizárásának helyreállítási terve (1980) A Dunántúli Középhegység vízháztartási vizsgálata (1978) A visontai külfejtés zárógödreinek felhasználása víztározásra (1979) Ózd környéki vízellátási rendszer fejlesztése (1981) A METRO É-D-i vonal ÍII/A szakasz hidrogeológiai problémái (1981) Köszörű-völgyi és csórréti felszíni víztárolóinak hidrogeológiai védőidom, védőterület terve (1982) A METRO talaj vízduzzasztó hatásának vizsgálata, új műszaki kialakítás esetén (1983) 16

13 Egy gazdag életpálya állomásai Dr. Prof. Juhász József szakmai tevékenysége A víztermelő rendszerek optimális kialakítása (1983) Paksi Atomerőmű prognosztikus radioaktív hulladéklerakóhelyének vizsgálata (1984) Felszín alatti vastalanítás lehetőségei a BAZ-megyei Vízművek Vállalat működési területén (1984) Az É-D-i METRO Árpád úti szakaszának talajvízre gyakorolt hatásának a vizsgálata (1984) A miskolci Besenyői úti ÁFOR telep olaszennyezésének kárelhárítása ( ) Az útépítés mérnökgeológiai előkészítése metodikájának és irányelveinek kidolgozása az M3-as autópálya 2 km-es szakaszának feldolgozásával alátámasztva (1986) A visontai külfejtés víztelenítésének hatása a mátraaljai vízművekre ( ) A Sajó-Hernád völgy környezetföldtani vizsgálata ( ) A sárvári gyógy-hévíz dinamikus vízkészletének számítása és védőidomának meghatározása. /Rábasömjén/, (1987) Kútjavítások hatékonyságának a fokozása, különös tekintettel a homokolási problémákra (1986) Bükk-hegység kitermelhető vízkészlete ( ) A Paksi Atomerőmű tervezett radioaktív hulladéklerakóhelyének vízháztartási vizsgálata (1989) A Dunántúli Középhegység ÉK-i térségének vízháztartási vizsgálata. /Dorogi Szénbányák karszthidrológiai vizsgálata/ (1990) A hulladéelhelyezés földtani követelményrendszere (1990) Veszélyeshulladék tárolók különböző földtani környezetben való kialakításának környezetföldtani szempontjai ( ) A3, sz. Metróvonal Árpád úti szakasza talaj vízduzzasztó hatásának a vizsgálata (1990) A MOL Rt. Dunai Finomító talajvízproblémáinak optimális megoldása ( ) A szénhidrogén szennyezés kármentesítése a TIFO Rt területén ( ) A 4. METRO Kelenföld-Keleti Pályaudvar közötti szakaszának hidrogeológiai feldolgozása (1997) Az olaj- és gázkutakban történő vízvisszasajtolási technológia kritikai elemzése (1998) Zalakarosi triász gyógyvíztermelés és a Sávoly környéki kőolajtermelés jelenlegi és távlati kölcsönhatásainak vizsgálata, a gyógyvízbázis védőidomának méretezése (1998) Metanolos rétegvíz /kisérővíz/ felszín alatti elhelyezése környezeti hatásainak vizsgálata (2000) Vízvár-É.-i gázmező termelésbe állítása projekt bővített tartalmú előzetes környezeti hatástanulmánya és monitoring tervének elkészítése (2001) 17

14 Dr. Szabó Imre Zalakarosi - Sávolyi térség rétegnyomás megfigyelő kútjain a várható nyomások meghatározása (2003) Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése a KTD Nyugatmagyarországi termelési egység területén a Sávoly-Délkelet kőolajmezőn (2005) 18

Faller Gusztáv (1930-2000)

Faller Gusztáv (1930-2000) Faller Gusztáv (1930-2000) 57 Dr.h.c, Dr. Faller Gusztáv (1930-2000) élete és munkássága Amikor Faller Gusztávra emlékezünk, vissza kell tekintenünk a régebbi történelmi múltba, felidézve egy neves család

Részletesebben

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Ebben az évben több alkalommal és különbözô helyen került sor, egykor az Alma Materben végzett, a bányászatban, a földtudományok területén 50, 60 és

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS RENDEZVÉNYNAPTÁR KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS TÁRSINTÉZETI RENDEZVÉNYEK ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK XLVI. Hidrobiológus Napok Tihanyban TÁRSEGYESÜLETI

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNY... 7 50 éves a bajai vízügyi Főiskola... 7 Vizes filmszemle az Uránia

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. JANUÁR TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 2015. január 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 2 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 2 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 2 XXXIII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. FEBRUÁR

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. FEBRUÁR A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. FEBRUÁR TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 2 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK... 3 Víztörténeti konferencia a Budapesti Levéltárban... 3 ELŐZETES

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2012. március 27 28. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2012. március 27 28. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2012. március 27 28. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XIX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

ADALÉKOK A HAZAI HÉVÍZKUTATÁS TÖRTÉNETÉHEZ. Dr. Lorberer Árpád 1

ADALÉKOK A HAZAI HÉVÍZKUTATÁS TÖRTÉNETÉHEZ. Dr. Lorberer Árpád 1 ADALÉKOK A HAZAI HÉVÍZKUTATÁS TÖRTÉNETÉHEZ Dr. Lorberer Árpád 1 A Kárpát-medence természetes hévíz-elfordulásait, termális karsztforrás-csoportjait sidk óta hasznosítják, a velük kapcsolatos tudósítások

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. ÁPRILIS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK... 8 Országos Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Belvízvédelmi Konferencia...

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2004. NOVEMBERI-DECEMBERI HÍRLEVELE

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2004. NOVEMBERI-DECEMBERI HÍRLEVELE MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2004. NOVEMBERI-DECEMBERI HÍRLEVELE RENDEZVÉNYNAPTÁR KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK - NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK BESZÁMOLÓK FELHÍVÁSOK VITÁLIS SÁNDOR SZAKIRODALMI

Részletesebben

Diplomamunkák. Domonyik Ferenc: A tervezett bükkábrányi külfejtés kül- és rétegvízvédelmének kidolgozása.

Diplomamunkák. Domonyik Ferenc: A tervezett bükkábrányi külfejtés kül- és rétegvízvédelmének kidolgozása. 1 Diplomamunkák 1971. Domonyik Ferenc: A tervezett bükkábrányi külfejtés kül- és rétegvízvédelmének kidolgozása. Fekete Erzsébet A Buzsák-Táska-Öreglaki kutatási terület hidrogeológiai viszonyai. Garamvári

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar

MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar HIDROGEOLÓGIA Szakirányú Továbbképzési Szak Információs anyag leendő hallgatóink számára Szakvezető Intézet: ME, Környezetgazdálkodási Intézet Összeállította:

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. MÁRCIUS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 8 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 8 XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathelyen...

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 6 TÁRSASÁGUNK ESEMÉNYEI... 6 Évi rendes közgyűlés... 6 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI...

Részletesebben

Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról

Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról Életrajzi lexikon Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról A Magyar Mérnöki Kamara elnökségének kezdeményezésére megalakult a Történeti Bizottság, amelynek kettős feladatot határoztak

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2013. április 16 17. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

Aközkedvelt Pannon Enciklopédia sorozat hetedik

Aközkedvelt Pannon Enciklopédia sorozat hetedik KÖNYVISMERTETÉS A Magyar Olajipari Múzeum Közleményei sorozat új kötete 1999-ben Zalaegerszegen a Magyar Olajipari Múzeum Közleményei sorozat 10. köteteként jelent meg egy riportokból álló könyv, melynek

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG MUNKATERV 2013.

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG MUNKATERV 2013. MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG MUNKATERV 2013. BEVEZETŐ GONDOLATOK A TÁRSASÁG 2013. ÉVI MUNKATERVÉHEZ A Hidrológiai Társaság 17 szakosztályának és immár 22 területi szervezeti egységének vezetősége (2012-ben

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak

Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak Tárgy Kód Oldal A mester szak tárgyai: Numerikus módszerek, optimálási eljárások...gemak712m Talajmechanika...MFKHT710003 Környezetföldtan...MFFAT710003

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 10 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 10 XXXII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: FÓRIZS ISTVÁN, GÓCZÁN FERENC, GYALOG LÁSZLÓ, HORVÁTH ISTVÁN,

Részletesebben

Egyesületi ügyek. Dr. Vajda György elõadása Sopronban

Egyesületi ügyek. Dr. Vajda György elõadása Sopronban Bányamérõ konferencia Salgótarjánban A XLIV. Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalatcserét az OMBKE Bányamérõ Szakcsoportja és házigazdaként a Geofor Föld- és Bányamérési Kft. szervezte 2005. május 18-20-án

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 ISSN 0133-2333 A szerkesztő bizottság vezetője: DR. BÁRC2Y PÁL egyetemi docens, a Tudományos és Nemzetközi Osztály vezetője A szerkesztő bizottság

Részletesebben

Szabó József (1822-1894)

Szabó József (1822-1894) M ú l t b a n é z õ Szabó József (1822-1894) az elsõ magyar hidrogeológus Dr. Dobos Irma ÖSSZEFOGLALÓ AKÁRPÁT-MEDENCE LEÍRÓ JELLEGÛ VÍZÜGYI IRÁNYÚ MUNKÁK UTÁN NAGY ÁT- TÖRÉST JELENTETT SZABÓ JÓZSEF KUTATÁSI

Részletesebben

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE Az elmúlt négy évben a szakosztályok és a területi szervezetek több-kevesebb aktivitással folytatták tevékenységüket.

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

Végzettség: középiskolai tanári oklevél, matematika - fizika szak, budapesti Pázmány Péter (Eötvös Loránd ) Tudományegyetem (1950)

Végzettség: középiskolai tanári oklevél, matematika - fizika szak, budapesti Pázmány Péter (Eötvös Loránd ) Tudományegyetem (1950) 1 Dr. Obádovics J. Gyula életrajz!!!! Az elsö 18 év: születés, szülőház, szülők, nagyszülők, bunyevác dédanyámmal töltött óvoda előtti évek, első tanítónő, polgári, tanítóképző, otthoni munka.!!! Rövid

Részletesebben

Közgyűlést tartottunk

Közgyűlést tartottunk A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa I. évf. 3 sz. 2004. július Közgyűlést tartottunk A Magyar Geotermális Egyesület 2004. május 5- én tartotta évzáró közgyűlését a Magyar Állami Földtani

Részletesebben