EGY GAZDAG ÉLETPÁLYA ÁLLOMÁSAI DR. PROF. JUHÁSZ JÓZSEF SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY GAZDAG ÉLETPÁLYA ÁLLOMÁSAI DR. PROF. JUHÁSZ JÓZSEF SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72. kötet (2007) EGY GAZDAG ÉLETPÁLYA ÁLLOMÁSAI DR. PROF. JUHÁSZ JÓZSEF SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE Dr Szabó Imre Miskolci Egyetem, Környezetazdálkodási Intézet Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék 1. A KÍVÁLÓ MÉRNÖK ÉS NEMZEDÉKEK OKTATÓJA Dr. Prof. Juhász József a Miskolci Egyetem Hidrogeológiai- Mérnökgoelógiai (1988-ig Földtan-Teleptani) Tanszékének iskolatervező profeszszora, aki kezdetben 8 évig meghívott előadóként, majd 33 éven át másod- majd főállású oktatóként végzett kiemelkedő oktató és kutatómunkájával nemzetközi elismertségű tevékenységet fejtett ki, a hazai hidrogeológiai szakterület meghatározó egyénisége és professor emeritusként is aktívan járult hozzá a Tanszék oktatókutató munkájához. Szakmai-kutató munkájában a hidrogeológia hazai elismertetésében elévülhetetlen érdemeket szerzett s életének jelentős részét szakterületének fejlesztésére, a szakmai utánpótlás nevelésére fordította s teszi azt mind a mai na- Pig- Kutatási területén kiemelkedő eredményt ért el a vízgazdálkodás, vízkészletgazdálkodás, vízkészletvédelem, vízminőségvédelem területén. Kezdeményezésére és szakmai irányítása mellett indult el Magyarországon a hidrogeológus-mérnök képzés és ma az ezen a fontos területen dolgozó földtudományi szakemberek döntő többsége tanítványa volt. Ugyancsak a kezdeményezése révén módosult a Miskolci Egyetemen a mérnökgeológus képzés, jelentősen erősítve a természettudományos alapokra épülő műszaki ismeretek súlyát. A fenti két szakterület eredményes és elismert oktatása alapozta meg az országban elsőként, a Veszprémi Egyetemmel azonos időpontban indított környezetmérnök képzést. Szakmai tevékenysége, az általa meghonosított szemlélet gyakorlatilag determinálta a környezetmérnök képzés szemléletét, súlyponti részeit. 5

2 Dr. Szabó Imre Életútjának, szakmai tevékenységének fő állomásai: Juhász József november 27-én született Budapesten. A Budapesti Bencés Gimnáziumban tett érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetem jogelődjére nyert felvételt, ahol 1950-ben jeles minősítésű mérnöki oklevelet szerzett. Kandidátusi értekezését vízháztartási vizsgálatok témakörben 1957-ben védte meg ban a Budapesti Műszaki Egyetem rektora műszaki-doktorrá fogadta ban védte meg a porózus kőzetek vízkészletszámítása tárgyában írt doktori dolgozatát a Magyar Tudományos Akadémián ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen summa cum laude minősítéssel természettudományi doktorrá avatták között a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium XIII. Vízgazdálkodási Főosztályán a Tiszalöki Vízlépcső előmunkálataiban, majd annak tervezésében vett részt május 1-től május-ig a Vízerőmű Tervező Irodában, majd a Vízügyi Tervező Irodában dolgozott, részben a Nagymarosi Vízlépcső, a Kiskörei Vízlépcső és a Szegedi Vízlépcső vázlattervein, részben a regionális vízgazdálkodási terven, közöttük a Borsodi Iparvidék, a Balaton környék, a Nyírség, a Kelet- Zalai terület hidrogeológiai, vízbányászati feldolgozásával. Végül ben készült első Országos Vízgazdálkodási Keretterv felszín alatti vízkészlet meghatározását végezte májusától a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat Mérnökgeológiai Osztályán szakosztályvezető. Számos ipartelep, község és város vízbeszerzési, vízellátási tervezését (pl. Komló, Sopron, Eger, Fűzfői Nitrokémia Vállalat, Fővárosi Vízművek vízbázis fejlesztése, Budapesti Filmlaboratórium, Finomszerelvény Gyár, Bélapátfalvái Mész- és Cementmüvek. Szécsény, Villány). Néhány vízkut tervezése és művezetése, építőipari és építőanyagipari nyersanyagkutatás, készletmeghatározás valamint mérnökgeológiai vizsgálatok alkották további feladatát ben, majd 1961-ben a VITUKI szakértőjeként elkészítette hazánk rétegvízkészletének és hévízkészletének felmérését a VIZITERV osztályvezetője. Feladata a Bős-nagymarosi vízerőmű rendszer és a hidraulikus energiatározó előmunkálatinak vezetése, Nagymarosnál a Dunában próbainjektálás, Dunakilitinél próbarésfalazás, próbainjektálás tervezése és irányítása, monitoring kifejlesztése. Foglalkozott a Tisza II. vízlépcső (Kisköre) tározóterének mérnökgeológiai és hidrogeológiai előmunkálatával, és irányította völgyzárógátas tározók tervezését ben Mongóliában előkészítette az ottani vízgazdálkodási kerettervet döntően szakmai és részben logisztikai vonalon. 6

3 Egy gazdag életpálya állomásai Dr. Prof. Juhász József szakmai tevékenysége között az OVH Vízkészletgazdálkodási Központ (később Vízgazdálkodási Intézet) főtechnológusa. Feladata főleg a hazai felszín alatti vízgazdálkodás szakmai és tudományos koordinációja. A Nehézipari Műszaki Egyetem (később Miskolci Egyetem) Földtan- Teleptani Tanszékén, majd a Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszékén között meghívott előadó, között egyetemi docens (másodállású) egyetemi tanár, júniusig tanszékvezető és intézeti igazgató ban nyugdíjba megy s az Egyetemi Tanács Professzor Emeritus címet adományoz részére. Az egyetemi munka során végzett jelentősebb szakmai tervezési munkái: Miskolc város, Veszprém város és környékének építésföldtani atlasza, a Gellérthegy keleti lejtőjének stabilitási vizsgálatai, a II. Metro-vonal talajvízduzzasztó hatása és annak leküzdése, a IV. Metro vonal hidrogoelógiai viszonyainak elemzése, vízmű védőidomok (pl. Sajólád, Eger, Kács-Sályi forráscsoport) készítése, környezetvédelmi feladatok, környezeti hatástanulmányok, CH szennyezések eltávolítása (pl. TIFO), a DUFO százhalombattai telepén a résfalas lezárás szakértése. Jentős a vízgazdálkodás területén végzett tervezői, szakértői tevékenysége (pl. Bükk vízgazdálkodása, a Dunántúli Középhegység északkeleti részének 3D vízháztartási modellezése), valamint az elmúlt években a kőolaj és földgáztárolók hévíz és gyógyvízkészletekre való hatásának modellezése (Hajdúszoboszló, Zalakaros, Rábasömjén) terén végzett kutatása. Paksi Atomerőmű Rt. kis és közepes aktivitású-, majd a nagyaktivitású radioaktív hulladékai tárolójának környezeti hatástanulmányában hidrogeológiai, mérnökgeológiai munkaterületen végez több éves szakértői munkát. A szakmai tudományos közélet aktív résztvevője. Tagja volt az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Programja Magyar Nemzeti Bizottságának és a WMO Operatív Hidrológiai Programja Magyar Nemzeti Bizottságának. Évtizedeken át tagja volt az IAH ásvány- és termál-víz földtani bizottságának, a Nemzetközi Mérnökgeológiai Egyesületnek, valamint a Nemzetközi Gyógyvíz és Fürdő Szövetségnek (SITH). A Hydrogeology Journal című USA-ban szerkesztett nemzetközi folyóirat nemzetközi szerkesztőbizottsági tagnak kérték fel. Előadója volt az 1975-ben indult UNESCO által rendezett nemzetközi mérnökgeológiai továbbképző tanfolyamnak. A vízépítések mérnökgeológiája" tárgyat adta elő s hozzá egy angol nyelvű jegyzetet készített tól a KGST munkáján belül tagja volt a vízerőmű albizottságának és több kiadványt szerkesztett a KGST tagállamok szakértői által írt részanyagok alapján. 7

4 Dr. Szabó Imre A Magyar Tudományos Akadémia munkájában 1952 óta vesz részt. Először a VI. osztály keretében től az akkor alakult X. osztály Kőolaj-Földgáz és Vízbányászat Tudományos Bizottság titkára volt között a Bányászati Tudományos Bizottság tagja és a Fluidumbányászati Albizottság titkára volt. Megalakulása óta a Hidrológiai Tudományos Bizottság és a Miskolci Akadémiai Bizottság tagja. Az Akadémia köztestületi tagja óta dolgozik a MTESZ tagegyesületeiben, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületben, a Magyarhoni Földtani Társulatban és a Magyar Hidrológiai Társaságban. A MFT Mérnökgeológiai Szakosztályában az alapítástól, 1958-tól 1968-ig alelnök, között elnök volt majd a szakosztály vezetőségi tagja. A Magyar Hidrológiai Társaságban között a Társaság titkára, között alelnök, között elnök től fennállása alatt a Földtani Tanács tagja volt. A Hidrológiai Közlöny szerkesztő bizottsági tagja volt között. Szerkesztőbizottsági tagja volt a Földtani Kutatásnak. Több szakmai-állami kitüntetés tulajdonosa (Kvassay Jenő Díj, METESZ Díj, Vásráhelyi Pál Díj, Signum Aureum Universitátis, Bogdánfy Ödön emlékérem, Szent-Györgyi Albert-díj). Dr. Juhász József a magyar hidrogeológia, vízgazdálkodás kiemelkedő személyisége, aki több mint 50 éven keresztül magas elméleti szinten művelte, fejlesztette szakterületét, mérnökként számos létesítmény, beruházás tervezésében, kivitelezésében vett részt és oktatóként szakemberek több generációját nevelte, oktatta, s személyes példájával hangsúlyozva az elméleti tudás és a gyakorlat, az alkalmazás elválaszthatatlanságát. Mindannyiunk által szeretett és tisztelt Juhász professzornak, mindannyiunk egykori oktatójának, majd később a segítő kollégának, tanszékünk meghatározó egyéniségének közelgő 80. születésnapja alkalmából tiszta szívből gratulálunk, különös szerencsénknek tartjuk hogy több évtizeden keresztül együtt dolgozhattunk s reményeink szerint tehetjük még sokáig. Mindehhez jó egészséget, további eredményes éveket kívánva mondunk a Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék, a kollégák, munkatársak nevében: Jó szerencsét! 2. KÖNYVEK, EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK Könyvek: 8 1. Hidrogeológia-mélyfúrás, OVF kiadvány (társsz. Jurth Ferenc), Budapest, 1961.

5 Egy gazdag életpálya állomásai Dr. Prof. Juhász József szakmai tevékenysége 2. Közművesítés, vízelvezetés (szerk.: Hunyadi Domokos) Il.rész 3. fejezet: Vízelőfordulás, vízgazdálkodás, vízfeltárás. Műszaki Kiadó Budapest, Budapest. 3. Vízveszély és vízgazdálkodás a bányászatban (szerk.: Martos Ferenc) 10,1., ll.k., 12. fejezet. Műszaki Kiadó Budapest. 4. Fürdőkultúra fejlesztése (Szerk.: Juhász József), Magyar Hidrológiai Társaság Oktatási Bizottság továbbképző jegyzet 5. Hidrogeológia, Akadémiai Kiadó, Budapest, p Hidrogeológia (második, átdolgozott kiadás),akadémiai Kiadó, Budapest,1987., p Hidrogeológia (liarmadik, átdolgozott kiadás), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002., p.2002 Egyetemi tankönyvek 1. Mérnökgeológia I., Miskolci Egyetemi Kiadó, Mérnökgeológia II., Miskolci Egyetemi Kiadó, Mérnökgeológia III., Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003 Egyetemi jegyzetek, oktatási segédletek 1. Vízerőhasznosítás, egyetemi jegyzet Mosonyi Emil előadásai alapján, VKM. I. sz. Jegyzetsokszorosító Iroda kiadása, Budapest, A különböző célú létesítmények mérnökgeológiai vizsgálata, szakmérnöki jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, p, Hidrogeológia, szakmérnöki jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1967., p Hidrogeoogia IL, szakmérnöki jegyzet, Tankönykiado, Budapest, 1968., p Hidrogeológial-II, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968., p Áramlástan. Felszín alatti áramlástan, egyetemi jegy., Tankönyvkiadó, Budapest, 1971., p Víztechnológia, Magyar Hidrológiai Társaság Oktatási Bizottság továbbképzőjegyzet, Budapest, Engineering Geology of Hidráulic Engineering Works and Reservoirs, UNESCO nemzetközi továbbképző tanfolyam, Budapest Vízépítések és vízadó létesítmények mérnökgeológiája, UNESCO nemzetközi továbbképző tanfolyam, Budapest

6 Dr. Szabó Imre 10. Hidrogeologia, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, (első kiadás) 11. Műszaki földtani és vízföldtani tanulmányutak, tanszéki segédlet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979., (társszerzőkkel) 12. Víztisztaságvédelmi módszerek és berendezések, szakmérnöki jegyzet, Mérnöki Továbbképző Intézet, Tankönyvkiadó, Budapest, Aramlástan-hidrogeológia, I. kötet, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, p Aramlástan-hidrogeológia, II. kötet, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, p Aramlástan-hidrogeológia, III. kötet, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, p Műszaki-földtani és vízföldtani tanulmányutak II.,tanszéki segédlet, Tankönyvkiadó, Budapest, /társszerzőkkel), 17. Vízkutaás, vízbeszerzés, vízgazdálkodás IL, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, Vízkutaás, vízbeszerzés, vízgazdálkodás L, egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, Aramlástan-HidrogeológialIL, egyetemi jegyzet, Nemzeti Tankönykiadó, Budapest, Természet- és vízvédelem, egyetemi jegyzet, Miskolci Egyetemi Kiadó, NYOMTATÁSBAN MEGJELENT TANULMÁNYOK, CIK KEK 1. Törpe vízerőművek Hidrogeológiai Közlöny, szám 2. Törpe vízerőművek Műszaki Élet, szám 3. Adatok az Alföld talajvízjárásáról, különös tekintettel a folyócsatornázás duzzasztó hatására Vízügyi Közlemények, sz. 4. Felszín alatti vízkészletünk Hidrológiai Közlöny, XXXV. évf sz. 5. Nagyméretű csatornák gazdaságos méretezése (társsz._(karkus Pál), Hidrológiai Közlöny, sz. 6. A Hortobágy-Berettyó csatorna mértékadó árvízszintjének meghatározása Vízügyi Közlemények, II. szám 10

7 Egy gazdag életpálya állomásai Dr. Prof. Juhász József szakmai tevékenysége 7. A Tisza és Kőrösök vízhőmérsékletének összefüggése a léghőmérséklettel Hidrológiai Közlöny, XXXVII. évf. 4. sz. 8. A szivárgás vizsgálata Hidrológiai Közlöny, XXXVII. évf. 1. sz. 9. A hazai vízkutatási módszerek fejlődése és alkalmazásuk,^ társsz.:szakváry Jenő) Vízügyi Közlemények, sz. 10. A beszivárgás vizsgálata Hidrológiai Közlöny, XXXVIII. évf. 4. sz. és 5. sz. 11. An investigation into percolation Acta Akadémia, T. XXIV fejezet 12. Kutak gazdaságos távo Is ága Vízügyi Közlemények, sz. 13. A regionális vízgazdálkodás tervezése Építésügyi Szemle, sz. 14. ^4 Balaton felvidék vízbeszerzési lehetőségei Hidrológiai Közlöny, XI. évf. 5. sz. 15. A városligeti I. sz. artézi kút felújítása Hidrológiai Közlöny, XI. évf. 6. sz. 16. A légnyomásos vízemelés tervezése (társsz.:marton Lajos) FTI, Budapest, Beszivárgás levegő jelenlétében Hidrológiai Közlöny, XIII. évf. 2.sz. IS. Az ipar és településfejlesztés lehetősége vízgazdálkodási szemmel Építésügyi Szemle, sz. 19. Hazánk felszínalatti vízkészletére vonatkozó ismereteink Hidrológiai Közlöny, sz. 20. Vízbeszerzési lehetőségek Hosszúhetény környékén (társsz.:kárpáti Lajos) Hidrológiai Tájékoztató, január 21. Javaslat a budai meleg gyógyvizek korszerűbb feltárására Hidrológiai Közlöny sz. 22. Magyarszék környékének hidrogeológiája Hidrológiai Közlöny, sz. 23. A mérnökgeológiai térképezés módszere Mérnökgeológiai Szemle, az MFT kiadványa, Budapest, A mérnökgeológia feladata és tájékoztató a geológusmérnök képzésről Mérnökgeológiai Szemle, az MFT kiadványa, Budapest, Hazánk szabad vízkészlete Hidrológiai Közlöny, szám 11

8 Dr. Szabó Imre A szivárgó mozgás és háromfázisú szivárgás MTA Szivárgás és kúthidraulikai kérdései ankét, Budapest, oldal 27. A konszolidáció révén kitermelhető sztatikus vízkészlet számítása MTA Szivárgás és kúthidraulika kérdései ankét, Budapest oldal 28. A rugalmas és a gáznyomásos sztatikus készlet MTA Szivárgás és kúthidraulika kérdései ankét, Budapest, oldal 29. A kitermelhető sztatikus vízhozam síkbeli megcsapolásnál MTA Szivárgás és kúthidraulika kérdései ankét, Budapest, oldal 30. Az anizotrópia tényező meghatározása, (társsz.: Éliás Egon) MTA Szivárgás és kúthidraulika kérdései ankét, Budapest, oldal 31. Gyakorlati összefüggés a kútellenállás meghatározására Hidrológiai Közlöny, sz. 32. Nem teljesen vízzáró szádfallal körülvett munkagödör szivárgás számítása Hidrológiai Közlöny, VIII. 33. A felszín alatti vizek minőségének alakulása Vízügyi Közlemények, fíizet 34. A Sajószentpéteri új lakótelep melletti Kis-Pipiske domb mérnökgeológiai vizsgálata Hidrológiai Tájékoztató, sz. 35. A mérnökgeológiai térképezés módszertana Mérnökgeológiai Szemle a Földtani Társulat kiadványa, Budapest, A kétfázisú szivárgás MTA Műszaki Osztály Közlemények, I960., VI. 37. Bányavíz elleni védekezés Vízgazdálkodás, sz. 38. A felszín alatti vizek minőségének alakulása Vízügyi Közlemények, füzet 39. Töltés alatti szivárgás vastag vízvezető réteg esetén Hidrológiai Közlöny, sz. 40. Two-Phase Seepage Acta Academica Hungarica, Tonaro A kitermelhető sztatikus rétegvízkészlet számítása Hidrológiai Közlöny, szám 42. A gát alatti szivárgás néhány esete Hidrológiai Közlöny, szám 43. A kőolaj-földgáz- és vízbányászati Tudományos Bizottság beszámolója MTA X. Osztályának Közleményei, sz. 44. Filtracija i jeje predotorasenyis v gidrotechnicseszkih szooruzsenijah (Szivárgás és szivárgásgátlás vízépítményeknél)

9 Egy gazdag életpálya állomásai Dr. Prof. Juhász József szakmai tevékenysége Beulletin Posztrojannoj Komisszii SZEC po elektroenergii, No. 3. Moszkva, Izmenenie beregov izailenie vodohraniliscs (Víztározók partjainak változása és a tározótér eliszapolódása) Bulletin Posztrojannoj Komisszii SZEV po elektroeenergii, No. 3. Moszkva, On infiltrations under high pressure in porous rocks First Hungarian contribution to the works of International Comission on Geodynamics, Studies on the material and energy flows of the Earth, Budapest, p A vízkivétel hatása Magyarország vízháztartására II. Anyag- és Energiaáramlási Ankét, Budapest 1971., Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Porózus kőzetben nagy nyomáson lejátszódó szivárgásokról II. Anyag- és Energiaáramlási Ankét, Budapest, 1971., Akadémiai Kiadó, Budapest pp Effect of water yield on the water budget of Hungary First Hungaryan contribution to the works of International Comission on Geodynamics, Studies on the material and energy flows of the Earth, Budapest, pp Gondolatok a hazai geotermikus energia hasznosításáról Hidrológiai Közlöny, sz. 51. Felszín alatti vizek (Összefoglaló előadás) Magyar Hidrológiai Társaság Országos Vándorgyűlése, Keszthely, 1979., III. füzet, V pp Egyszerű termális gyógyvizek komplex és gyógyászati hasznosításának kérdései Szemináriumi kiadvány, Eger, okt. 27. pp Nagykiterjedésű földalatti műtárgyak talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata Hidrológiai Közlöny,61. évf. 11. sz november pp A komjáti medence kitermelhető vízkészlete, (társsz.:jeneyné Dr. Jambrik Rozália) Hidrológiai Közlöny, 62. évf. 2. sz., február pp A felszín alatti vizek szennyeződése Magyar Vízgazdálkodás. 1983/2. sz. pp A hévíz hasznosításának alapelvei (A geotermikus energia mezőgazdasági hasznosítása) Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szeged, május pp

10 Dr. Szabó Imre A felszín alatti vizek elszennyeződésének problémája Vízkutatás, 1983/3. sz Vízbányászat-mérnökgeológia A Bányamérnöki Kar tanszékeinek kutatási eredményei c. szakmai továbbképző napok Miskolc, június Összefoglaló értékelés (A földalatti vizek nitrátos elszennyeződésének megelőzése A MHT Hidrogeológiai Szakosztályának és Vízellátási Szakosztályának kiadványa, Budapest, január 18. pp A mérnökgeológiai térképezés általános kérdései Mérnökgeológiai Szemle, 23. sz aug. 61. Külfejtések mérnökgeológiai vizsgálata Mérnökgeológiai Szemle, 24. sz okt, pp Elnöki megnyitó Mérnökgeológiai Szemle, 25. sz május, pp A települések környezetvédelme és a mérnökgeológia URBENVITA konferencia, IV. szekció, pp A fővárosi hévízkészlet és célszerű hasznosítása Hidrológiai Közlöny, január 65. Hévízgazdálkodás Magyar Vízgazdálkodás, 1985/1. sz., pp Termális gyógyvizek hasznosítása Eszak-magyarországon NME Közlemények, I. sorozat, Bányászat, 32. kötet, 1-4 füzet, Miskolc, A visontai külfejtés zárógödrének felhasználása víztározásra,, (Társsz.:. Szabó Imre) Vizeink. A bányászat vízgazdálkodási hatásai és a bányavizek hasznosítása Észak-Magyarországon c. különszám, 1984., pp A mérnökgeológia jelene és jövője Földtani Közlöny, 1984., 114. kötet, 4. füzet, pp Fedővízvédelem különösen vízbő magas fedő esetén, (Társsz.: Savanyú Katalin) Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei, 1985., pp Roof water control in extremely streamful high roofs, (Társsz.: Savanyú Katalin) Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei, A Budapesti Metro hatása a talajvízre A Bányamérnöki Kar kutatási eredményei kötet 72. Nehézipari Műszaki Egyetem Jubileumi Kiadványa, június, Miskolc

11 Egy gazdag életpálya állomásai Dr. Prof. Juhász József szakmai tevékenysége 73. A NME Földtan-Teleptani Tanszékén folyó hidrogeológiai, mérnökgeológiai és környezetvédelmi kutatások. Borsodi Műszaki, Gazdasági Élet, 1986/3. szám 74. Felszín alatti olajszennyeződés elhárítása porózus kőzetből, (Társsz.: Savanyú Katalin, Szabó Imre) Borsodi Műszaki Gazdasági Élet, 1986/3. szám 75. Dél-bükki karsztforrások védőidom vizsgálata, (Társszerző: Savanyú Katalin, Szabó Imre) Az NME Közleményei, I. sorozat Bányászat, 33. kötet 4. füzet, Miskolc, A szomolyai műemlék} ellegű barlanglakások helyreállításának mérnökgeológiai vizsgálata, (Társsz.: Szabó Imre) Borsodi Műszaki Gazdasági Élet 1986/4. szám 77. Percolation around Dams Acta Technika Academiae Hungarica,1984., 97 (1-4) pp Beszámoló Miskolc város építésföldtani munkájának eddigi munkavégzéséről Földtani Kutatás, 1972., 3. sz. 79. A felszín alatti vízkészlet védelméről Hidrológiai Közlöny, 1987., 67. évf. 1. szám 80. A Bükk vízkészlete és szétosztása A Bükk karsztja, vizei és barlangjai c. tudományos konferencia előadásai I. kötet, Miskolc-Egyetemváros, május , p Előszó, a 75 éves Magyar Hidrológiai Társaság múltja és jelene, MHT kiadása, Budapest, Elősző, a 75 éves Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei. MHT kiadása, Budapest Emlékbeszéd Kvassay Jenő és Sajó Elemér sírjánál Hidrológiai Közlöny, 73. évf nov-dec. 84. Összefüggés a rétegek fajlagos vízhozama és kettős fajlagos vízhozama között Mérnökgeológiai Szemle, XII. 41. kötet 85. A dunai vízlépcsőrendszer. Vezető szavak Hidrológiai Közlöny, 74. évf szám, pp Emlékezés dr. Popp Ferenc halála 25. évfordulóján Hidrológiai Értesítő, IV. 33. évfolyam 1. szám 87. Elnök megnyitó a MHT 1993 október 19-i tisztújító.közgyűlésén Hidrológiai Értesítő, IV: 33. évfolyam 1. szám 15

12 Dr. Szabó Imre 88. A folyós homok vizsgálata Hidrológiai Tájékoztató, 1994., 33. évfolyam 1. szám 89. A karsztvízháztartás számítógépes segítése Miskolci Egyetem Közleményei, B sorozat, Földtudomány- Környezetvédelem, 1994., pp A vízgazdálkodás társadalmi-gazdasági jelentősége, különös tekintettel a vízbázis védelmére VÍZTÜKÖR, Az európai folyók csatornázása, a vízszintrendszerek kialakulása Hidrológiai Közlöny, 74. évf szám, pp A hulladék okozta kockázat Vízügyi Közlemények, LXXIV. Évfolyam, füzet, pp A Tisza szabályozás 150. évfordulójára Hidrológiai Tájékoztató, 1996., 35. évfolyam, pp A Tisza csatornázása A Tisza szabályozás 150. évfordulója és annak eredménye, Debrecen, augusztus , pp JELENTŐSEBB SZAKÉRTŐI MUNKÁK (VÁLOGATÁS; Miskolc város építésföldtani térképezése ( ) Gellért-hegy keleti lejtőjének stabilitásvizsgálata (1975) Víztelenítési módszerek kidolgozása rétegvizek esetében (1977) Miskolci agglomeráció kavicsbánya tavainak környezetvédelmi fejlesztési terve ( ). Veszprém város építésföldtani atlasza ( ) A Fővárosi Fürdőigazgatóság kezelésében lévő fürdők vízellátását biztosító víznyerő helyek vízbeszerzési teendői (1977) A Bódva folyó határmenti szakasza felszín alatti vízkészletének meghatározása (1977). Széchenyi I. kút alsó aknájában jelentkező feltörő hévíz kizárásának helyreállítási terve (1980) A Dunántúli Középhegység vízháztartási vizsgálata (1978) A visontai külfejtés zárógödreinek felhasználása víztározásra (1979) Ózd környéki vízellátási rendszer fejlesztése (1981) A METRO É-D-i vonal ÍII/A szakasz hidrogeológiai problémái (1981) Köszörű-völgyi és csórréti felszíni víztárolóinak hidrogeológiai védőidom, védőterület terve (1982) A METRO talaj vízduzzasztó hatásának vizsgálata, új műszaki kialakítás esetén (1983) 16

13 Egy gazdag életpálya állomásai Dr. Prof. Juhász József szakmai tevékenysége A víztermelő rendszerek optimális kialakítása (1983) Paksi Atomerőmű prognosztikus radioaktív hulladéklerakóhelyének vizsgálata (1984) Felszín alatti vastalanítás lehetőségei a BAZ-megyei Vízművek Vállalat működési területén (1984) Az É-D-i METRO Árpád úti szakaszának talajvízre gyakorolt hatásának a vizsgálata (1984) A miskolci Besenyői úti ÁFOR telep olaszennyezésének kárelhárítása ( ) Az útépítés mérnökgeológiai előkészítése metodikájának és irányelveinek kidolgozása az M3-as autópálya 2 km-es szakaszának feldolgozásával alátámasztva (1986) A visontai külfejtés víztelenítésének hatása a mátraaljai vízművekre ( ) A Sajó-Hernád völgy környezetföldtani vizsgálata ( ) A sárvári gyógy-hévíz dinamikus vízkészletének számítása és védőidomának meghatározása. /Rábasömjén/, (1987) Kútjavítások hatékonyságának a fokozása, különös tekintettel a homokolási problémákra (1986) Bükk-hegység kitermelhető vízkészlete ( ) A Paksi Atomerőmű tervezett radioaktív hulladéklerakóhelyének vízháztartási vizsgálata (1989) A Dunántúli Középhegység ÉK-i térségének vízháztartási vizsgálata. /Dorogi Szénbányák karszthidrológiai vizsgálata/ (1990) A hulladéelhelyezés földtani követelményrendszere (1990) Veszélyeshulladék tárolók különböző földtani környezetben való kialakításának környezetföldtani szempontjai ( ) A3, sz. Metróvonal Árpád úti szakasza talaj vízduzzasztó hatásának a vizsgálata (1990) A MOL Rt. Dunai Finomító talajvízproblémáinak optimális megoldása ( ) A szénhidrogén szennyezés kármentesítése a TIFO Rt területén ( ) A 4. METRO Kelenföld-Keleti Pályaudvar közötti szakaszának hidrogeológiai feldolgozása (1997) Az olaj- és gázkutakban történő vízvisszasajtolási technológia kritikai elemzése (1998) Zalakarosi triász gyógyvíztermelés és a Sávoly környéki kőolajtermelés jelenlegi és távlati kölcsönhatásainak vizsgálata, a gyógyvízbázis védőidomának méretezése (1998) Metanolos rétegvíz /kisérővíz/ felszín alatti elhelyezése környezeti hatásainak vizsgálata (2000) Vízvár-É.-i gázmező termelésbe állítása projekt bővített tartalmú előzetes környezeti hatástanulmánya és monitoring tervének elkészítése (2001) 17

14 Dr. Szabó Imre Zalakarosi - Sávolyi térség rétegnyomás megfigyelő kútjain a várható nyomások meghatározása (2003) Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése a KTD Nyugatmagyarországi termelési egység területén a Sávoly-Délkelet kőolajmezőn (2005) 18

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről MAJOR PÁL EMLÉKÉRE Siófok, 2012. március 27-28. Major Pál 1930-2011 SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1952-1959: Budapesti Műszaki Egyetem

Részletesebben

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen Szűcs Péter és Kovács Balázs Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása Szabó János osztályvezető Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Körösök és a TIKEVIR-t érintő

Részletesebben

XX. Konferencia a felszín alatti vizekről

XX. Konferencia a felszín alatti vizekről XX. Konferencia a felszín alatti vizekről Visszatekintés az elmúlt 20 évre 1993-2013 1993 : Almássy Endre : 25 éve annak, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság felvállalta a felszín alatti vizekkel való

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Dr. Tóth Anikó ME Kőolaj és Földgáz Intézet Budapest, 2012. december 12. Geotermikus Szakosztály alakulás

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLETEK ÖSSZEFÜGGÉSEKKEL, JELLEGZETESSÉGEKKEL ÉS VÁLTOZÁSOKKAL FOGLALKOZÓ EGYETEMI KUTATÁSOK C. SZAKMAI FÓRUMRA MECSI JÓZSEF PROFESSZOR EMLÉKÉRE A Pannon Egyetem

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Építésüggyel összefüggő tervezés-szakértés 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z A : S Z E M É L Y E S A D A T O K

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z A : S Z E M É L Y E S A D A T O K S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z A : S Z E M É L Y E S A D A T O K Név: Dr. Horváth Tibor Születési idő: 1954. augusztus 4. Állampolgárság: Szakképzettség: Magyar Okleveles mérnök geológus Nyelvtudás:

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek Dr. Kormány Gyula professor emeritus publikációi Könyvek 1. Kazincbarcika földrajza /társszerző/ (1980): Miskolc, pp. 289-311. 2. A Rétköz földrajzi képe. Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv

Részletesebben

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet Hidrogeológia A Föld főbb adatai Tengerborítás: 71% Szárazföld: 29 % Gleccser+sarki jég: 1.6% - olvadás 61 m tengerszint Sz:46% Sz:12% V:54% szárazföldi félgömb V:88% tengeri félgömb Föld vízkészlete A

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Geotermia. Dr. Kiricsi Imre Dr. M. Tóth Tivadar

Szegedi Tudományegyetem Geotermia. Dr. Kiricsi Imre Dr. M. Tóth Tivadar Szegedi Tudományegyetem Geotermia Dr. Kiricsi Imre Dr. M. Tóth Tivadar A geotermia szerepe a SZTE-n -Oktatás - Kutatás - Szolgáltatás - Hazai és nemzetközi együttműködések - Sikeres pályázatok konzorciumokban

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

Duna -Megújulóenergia, forrás funkció. Bálint Gábor. VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet

Duna -Megújulóenergia, forrás funkció. Bálint Gábor. VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet A Duna ökológiai szolgáltatásai mőhelykonferencia, Budapest, 2010. október 20. Duna -Megújulóenergia, forrás funkció Bálint Gábor VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet 2 Tartalom Vízmennyiség,

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.).

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.). Meghívó Heinz Brandl, a Bécsi Műszaki Egyetem emeritus professzora részére Doctorem Honoris Causa címet adományozó ünnepi szenátusi ülésre és előadásra Örömmel tudatjuk, hogy nemzetközi szinten kiemelkedő

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztály Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai Műszaki Hidrológiai Szakosztály 2010 ÉGHAJLATA, IDŐJÁRÁSA ÉS VÍZJÁRÁSA A TÉNYADATOK

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÖNTÖZÉSI ÉS ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK MEGYÉNKBEN CIVAQUA PROGRAM 41.lecke ASZÁLY

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban Nádor Annamária Joerg Prestor (), Radovan Cernak (), Julia Weibolt () Termálvizek az Alpok és a Kárpátok

Részletesebben

TERVEZET. egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről

TERVEZET. egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter.../2008 (..) KvVM rendelete egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. www.naturaqua.hu 1124 Budapest, Németvölgyi út 97. Tel: +36-1-453-2510, +36-1-436-0416 Fax: +36-1-453-2511 e-mail: mail@naturaqua.hu web: www.naturaqua.hu

Részletesebben

EZ ÉVBEN LENNE 70 ÉVES DR. h.c. DR. DEBRECZENI ELEMÉR OKLEVELES BÁNYAGÉPÉSZMÉRNÖK

EZ ÉVBEN LENNE 70 ÉVES DR. h.c. DR. DEBRECZENI ELEMÉR OKLEVELES BÁNYAGÉPÉSZMÉRNÖK A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 70. kötet, (2006) p. 5-10 EZ ÉVBEN LENNE 70 ÉVES DR. h.c. DR. DEBRECZENI ELEMÉR OKLEVELES BÁNYAGÉPÉSZMÉRNÖK Dr. Ladányi Gábor tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

A HÉVÍZ-, ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVÍZGAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEI HATÓSÁGI SZEMMEL, KIEMELTEN EGERSZALÓK-DEMJÉN TÉRSÉG VIZSGÁLATÁRA

A HÉVÍZ-, ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVÍZGAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEI HATÓSÁGI SZEMMEL, KIEMELTEN EGERSZALÓK-DEMJÉN TÉRSÉG VIZSGÁLATÁRA A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) A HÉVÍZ-, ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVÍZGAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEI HATÓSÁGI SZEMMEL, KIEMELTEN EGERSZALÓK-DEMJÉN TÉRSÉG VIZSGÁLATÁRA Hojdákné Kovács

Részletesebben

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő)

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő) A tanszékünk első 93 éve bevezető gondolatok egy rendhagyó emlék- és köszöntő konferenciához, egy emlékező és köszöntő kötethez, mert a 2014-es esztendő a tanszéki kozmológiában egy különös bolygóegyüttállást

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2014. április 2-3, Siófok Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton Erőss Anita,

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kis Ágnes 1,2, Laczi Krisztián, Tengölics Roland 1, Zsíros Szilvia 1, Kovács L. Kornél 1,2, Rákhely Gábor 1,2, Perei Katalin 1 1 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért A környezetvédelem minden területén

Részletesebben

A DÉL-BUDAI KESERŰVIZEK ÉS A VEGETÁCIÓS MINTÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE

A DÉL-BUDAI KESERŰVIZEK ÉS A VEGETÁCIÓS MINTÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE A DÉL-BUDAI KESERŰVIZEK ÉS A VEGETÁCIÓS MINTÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE Dallos Emília Bernadett Környezettudomány szak Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék Témavezető: Mádlné

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól -1- TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól Prof. Em. SOLYMOSI JÓZSEF ny. mk. ezredes az IBTT elnöke BM OKF Energetikai szakmai nap Budapest 2014. március

Részletesebben

FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok. Tartalom

FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok. Tartalom FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok Szongoth Gábor A Geo-Log (első) 20 éve a Vízkutatásban Tartalom Bevezetés A Geo-Log története A Geo-Log szakmai (tudományos)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Felszín alatti vízformák 12.lecke Mint azt a környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Sándor Dániel Benjámin Vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő

Sándor Dániel Benjámin Vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő Sándor Dániel Benjámin Vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő Inno-Water Kft., 1237 Budapest, Sósmocsár út 9., (+36)-20-5557-753; sandor.daniel@innowater.hu; www.innowater.hu Személyes adatok

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége

MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos bizottság 2013. évi tevékenysége A Bányászati Tudományos Bizottság alapvető feladata a bányászat,

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai Nádor Annamária Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében -

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar

MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar HIDROGEOLÓGIA Szakirányú Továbbképzési Szak Információs anyag leendő hallgatóink számára Szakvezető Intézet: ME, Környezetgazdálkodási Intézet Összeállította:

Részletesebben

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19.

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19. Kutatási program a Körös-medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló felszínalatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére (HURO/0801/047) Magyar oldali munkák ismertetése Lossos

Részletesebben

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Buday Tamás Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék 2011. május 19. A geotermikus

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

A felszín alatti hideg- és hévízkészlet-gazdálkodás aktuális problémái a KÚTFŐ TÁMOP projekt céljai és feladatai tükrében

A felszín alatti hideg- és hévízkészlet-gazdálkodás aktuális problémái a KÚTFŐ TÁMOP projekt céljai és feladatai tükrében 10 ÉVE A GEOTERMIA SZOLGÁLATÁBAN VIII. Geotermikus Konferencia 2013. március 21. A felszín alatti hideg- és hévízkészlet-gazdálkodás aktuális problémái a KÚTFŐ TÁMOP projekt céljai és feladatai tükrében

Részletesebben

Geotextíliák Geoműanyagok (fóliák. - vízelvezető. - víztározókban és gátakban, - csatornákban,

Geotextíliák Geoműanyagok (fóliák. - vízelvezető. - víztározókban és gátakban, - csatornákban, A vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 20/2004. (X.28.) KvVM rendelet

Részletesebben

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe Visszasajtolás pannóniai homokkőbe Szanyi János 1 Kovács Balázs 1 Szongoth Gábor 2 szanyi@iif.u-szeged.hu kovacs.balazs@gama-geo.hu posta@geo-log.hu 1 SZTE, Ásványtani Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2

Részletesebben

Langyos- és termálvizek a Tokajihegység. Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián

Langyos- és termálvizek a Tokajihegység. Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián Langyos- és termálvizek a Tokajihegység nyugati peremén Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián TÉMAVÁZLAT AZ ELŐADÁS FŐBB PONTJAI: Bevezetés - előzmények Hegység geológiája

Részletesebben

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről 2012. március 27-28, Siófok. Simonffy Zoltán BME Vízgazdálkodási és Vízépítési Tanszék

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről 2012. március 27-28, Siófok. Simonffy Zoltán BME Vízgazdálkodási és Vízépítési Tanszék Simonffy Zoltán BME Vízgazdálkodási és Vízépítési Tanszék Alapkérdések: Jelenlegi és jövőben várható vízigények? A megújuló vízkészlet és használatának korlátai? Ha az igény > a készlet, hogyan lehet az

Részletesebben

Környezetvédelem II. / Térségi környezetvédelem

Környezetvédelem II. / Térségi környezetvédelem Környezetvédelem II. / Térségi környezetvédelem Vízkészlet-gazdálkodás vízminőség-védelem (ábraanyag) 2007/2008. tanév II. félév Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi

Részletesebben

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca május 6. kedd 11:00-12:30 óra regisztráció, szállás elfoglalása 12:30-13:30 óra ebéd Plenáris ülés 1. rész Göncz Benedek 14:00-14:15

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

PROGRAMFÜZET INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK A FLUIDUMBÁNYÁSZATBAN. 2015. június 18. (csütörtök) szakmai tudományos konferencia

PROGRAMFÜZET INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK A FLUIDUMBÁNYÁSZATBAN. 2015. június 18. (csütörtök) szakmai tudományos konferencia A Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézete, az MTA Bányászati Tudományos Bizottsága MAB Bányászati Szakbizottság, Szénhidrogénipari és Geotermikus Albizottság, Geoinformatikai és Térinformatikai Munkabizottság,

Részletesebben

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt

Részletesebben

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1 Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak Előadó: Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Tartalom Bevezetés A mélyfúrás-geofizika kapcsolódó pontjai A mélyfúrás-geofizika módszerei

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:...

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:... Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

A hazai vízművek NORM-os felmérése

A hazai vízművek NORM-os felmérése A hazai vízművek NORM-os felmérése Juhász László, Motoc Anna Mária, Ugron Ágota OSSKI Boguslaw Michalik GIG, Katowice Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Értelmezés NORM: Naturally Occurring Radioactive

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Országos Környezeti Kármentesítési Program 51.lecke Célja A felszín alatti víz,

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT.

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. A Víz Keretirányelv keretében a felszín alatti víztestek határvízi szintű egyeztetéséhez szükséges alapanyagok előkészítése és az egyeztetések

Részletesebben

INTERREG-III/A. PROGRAM. Előadó: Garami Ferenc, Bartha Ákos /VIZITERV Consult Kft.

INTERREG-III/A. PROGRAM. Előadó: Garami Ferenc, Bartha Ákos /VIZITERV Consult Kft. INTERREG-III/A. PROGRAM Előadó: Garami Ferenc, Bartha Ákos /VIZITERV Consult Kft. A nemzeteközi együttműködésen alapuló Project magyar résztvevői ÉKÖVIZIG (Miskolc) Altervezőjeként: VIZITERV Consult Kft

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben