A munkaerő napi mozgása és közlekedése a budapesti kerületekben és a fővárosi agglomerációban,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaerő napi mozgása és közlekedése a budapesti kerületekben és a fővárosi agglomerációban, 1980 2001"

Átírás

1 ELEMZÉSEK KAPITÁNY GABRIELLA DR. LAKATOS MIKLÓS A munkaerő napi mozgása és közlekedése a budapesti kerületekben és a fővárosi agglomerációban, Budapest még ma is az ország gazdasági-társadalmi-közigazgatási központja. Az ebből következő jelentős munkaerővonzás mellett területi kiterjedése is nagy szerepet játszik abban, hogy igen jelentős a lakóhely és a munkahely közötti munkaerőmozgás, mind a városon belül, mind pedig a vidéki különösen az agglomerációba tartozó települések és a főváros között. Az ingázásról szóló kiadványok és publikációk egyetlen közigazgatási egységnek tekintik Budapestet, és a napi ingázás országos adatában nem szerepeltetik a budapesti munkaerőmozgás adatait. Mivel a jelen elemzés egyik célja a fővároson belüli napi munkaerőmozgás vizsgálata, az e témakörben történő elemzések módszerének megfelelően a kerületet tekintjük a lakóhely, illetve a munkahely településének. A napi munkaerőmozgás mérésének alapját így a kerületek közigazgatási határai adják annak megfelelően, hogy a budapesti foglalkoztatottaknak a lakóhelye ugyanabban a kerületben van-e, mint a munkahelyük, vagy sem. Ha a lakóhely és a munkahely azonos kerületben van, akkor azt a jelen elemzésben nem tekintjük munkaerőmozgásnak. Ugyanakkor összhangban az ingázással kapcsolatos kiadványok fogalmaival a Budapest közigazgatási határain kívülre, vidéki településre eljáró, illetve az onnan bejáró ingázónak számít. Ahhoz, hogy a rendelkezésünkre álló információkat elemezni és megfelelően szemléltetni tudjuk, különböző kerület- és településcsoportokat kellett képezni. A budapesti kerületek csoportosításánál a földrajzi fekvés (például az, hogy budai vagy pesti kerületről van-e szó) volt a szempont. Ennek megfelelően két budai és öt pesti kerületcsoportot képeztünk. (Nyilvánvaló, hogy egyes kerületcsoportokon belül is lehetnek különbségek, például a belső-pesti kerületek közül az V., és a dél-pesti kerületek közül a XXI. több szempontból eltérő jegyeket mutat az adott kerületcsoport többi tagjához képest.) A fentebb említetteken kívül főleg várostörténeti okok miatt célszerű összevont adatokat közölni a főváros azon részéről (az úgynevezett Kis-Budapestről), amely megközelítőleg az egyesítés előtti főváros területét foglalja magában (I III. és V XIV. kerület). Még ezt a területet is meg lehet bontani, a város szívét jelentő városmagra, melybe a Budán fekvő I. kerület is beletartozik (I., V IX. kerületek), és az egyéb kis-budapesti kerületekre (II., III., X XIV. kerületek). Sajátos jegyeket mutatnak az egyesítés előtti, nem a fővároshoz tartozó úgynevezett peremkerületek is (IV. és XV XXIII.).

2 116 KAPITÁNY GABRIELLA DR. LAKATOS MIKLÓS A kerületek népessége, foglalkoztatottsága A munkaerőmozgás (ingázás) egyik jellegzetessége, hogy átalakítja, módosítja egy adott terület népességének napközbeni összetételét. Ezért érdemes röviden összefoglalni a főváros népességének, foglalkoztatottjainak a munkaerőmozgás által nem befolyásolt (a lakóhely alapján leírható) összetételét, ennek változásait. Budapest lakossága az első hivatalos, az népszámlálás óta eltelt időszakban a II. világháborús évek kivételével 1980-ig folyamatosan, és összességében rendkívüli mértékben gyarapodott oly módon, hogy 1980-ban a népességszáma a 2 milliót is meghaladta. A gyarapodást 1981-ben csökkenő tendencia váltotta fel, Budapest népességszáma azóta folyamatosan ezen belül a 90-es években egyre erősödő ütemben fogy és 1990 között 2,1 százalékos, a következő 11 évben közel 12 százalékos csökkenés következett be, úgy hogy február 1-jén 1 millió 778 ezer személy élt a fővárosban. (1981-től kezdődően ugyan a népességszám országosan is csökkent, de kisebb mértékben, mint a fővárosban.) (1. táblázat) 1990 és 2001 között a főváros kerületei közül három peremkerület (a XVI., a XVII. és a XXIII.) kivételével valamennyiben csökkent a népességszám. Legnagyobb arányú százalék közötti fogyás a városmaghoz tartozó I., V., VI. és VII. kerületben következett be. Ezeket a kerületeket korábban is csökkenés jellemezte, ez a négy kerület 1960 és 2001 között népességének mintegy felét veszítette el. Az egyes kerületek lakosságszámának növekedése, illetve csökkenése összefügg az adott kerület nagyságával, a történelmi városmaghoz való viszonyával, a közlekedési infrastruktúra fejlettségével és a települési formákkal. A modern nagyvárosok többségében így Budapesten is megtalálhatók a túlzsúfolt, ma már sok szempontból elavult belső városrészek és a lakóházakkal vegyesen telepített, gyárnegyedekből álló, a nagyvárosi színvonaltól elmaradó, de viszonylag rendezett övezetek. Ezek mellett jelentős területet ölelnek fel a villanegyedek és Budapestnek az a nagy kiterjedésű, családi házas, helyenként falusias, külterjes, hézagosan beépített övezete, amely a nyugat-európai nagyvárosokhoz hasonlítva egyedi jellegű. A lakosságszám mérsékelt csökkenése főleg az utóbbi városrészekben, a peremkerületekben és a Kis-Budapesthez tartozó zöldövezetekben következett be. Nem véletlen, hogy olyan kerületekben, mint a Dél-Budához tartozó XXII., 1990 és 2001 között csak 1,4 százalékkal csökkent a népesség, tekintettel arra, hogy a városnak ebben a részében villanegyedek alakulnak, fejlődnek, ahová a lakosság tehetősebb rétegei inkább beköltöznek, letelepülnek. Egyes kedvezőbb fekvésű, családi házas övezetekből villanegyeddé alakuló kisebb térségeket magukba foglaló peremkerületek egy részében is nőtt, illetve mérsékeltebben csökkent a lakosság. A napi ingázást befolyásoló tényezők közé tartozik a foglalkoztatottak számának és népességen belüli hányadának alakulása. A népszámlálás adatai szerint a fővárosban élő foglalkoztatottak száma február 1-jén 746 ezer fő volt, 19 százalékkal kevesebb, mint 11 évvel korábban. A csökkenés jóval meghaladta a lakosságszámban bekövetkezett visszaesés mértékét, hiszen az említett időszakban a népesség csak 12 százalékkal csökkent. Az erőteljesebb csökkenés mögött feltehetően demográfiai jellegű, a népesség

3 NAPI MUNKAERŐMOZGÁS 117 öregedésével kapcsolatos okok húzódnak meg, de természetesen a foglalkoztatottak számának visszaesésében az 1990-es évtized társadalmi-gazdasági átalakulással kapcsolatos tényezői is szerepet játszottak. (2. táblázat) 1. táblázat A népesség és a foglalkoztatottak számának alakulása kerületek szerint, Kerület, kerületcsoport száma 2001-ben, fő A népesség az az létszám száma 2001-ben, fő A foglalkoztatottak az az létszám I ,1 74, ,0 74,2 II ,2 90, ,4 89,6 III ,5 88, ,0 81,0 XII ,1 80, ,7 77,6 Észak-budai kerületek ,0 85, ,6 82,0 XI ,7 82, ,1 75,3 XXII ,5 98, ,6 87,6 Dél-budai kerületek ,7 86, ,7 78,3 Buda együtt ,1 86, ,5 80,6 IV ,4 95, ,9 92,6 XIII ,2 87, ,9 80,1 Észak-pesti kerületek ,7 90, ,6 85,9 V ,7 65, ,7 61,3 VI ,0 74, ,1 76,3 VII ,4 77, ,6 73,5 VIII ,0 88, ,8 83,7 Belső-pesti kerületek ,6 78, ,2 75,6 X ,3 83, ,5 71,2 XIV ,5 86, ,0 77,5 Kelet-pesti (belső) kerületek ,9 85, ,2 74,7 XV ,6 89, ,0 77,1 XVI ,6 102, ,1 91,4 XVII ,1 110, ,9 100,6 XVIII ,3 98, ,0 86,5 XIX ,6 87, ,8 85,5 Kelet-pesti (külső) kerületek ,3 97, ,1 87,4 IX ,9 80, ,3 75,6 XX ,0 91, ,0 80,2 XXI ,6 89, ,4 80,0 XXIII ,7 107, ,4 95,9 Dél-pesti kerületek ,6 88, ,2 80,0 Pest együtt ,9 88, ,1 81,5 Budapest összesen ,3 88, ,5 81,3 A gazdasági aktivitás csökkenése a demográfiai összetételnek és a lakosság mozgási irányának megfelelően a belső kerületekben volt a legerősebb, például az V. kerületben a foglalkoztatottak száma több mint felére csökkent. Még azokban a kerületekben is, ahol némi népességnövekedés volt tapasztalható a XVII. kerület kivételével csökkent

4 118 KAPITÁNY GABRIELLA DR. LAKATOS MIKLÓS a foglalkoztatottak száma. A fiatalabb lakossági összetételű peremkerületekben az as és 1990-es évtizedekben egyaránt kevésbé csökkent a foglalkoztatottak száma, mint Kis-Budapesten és különösen a központi fekvésű városmagot alkotó kerületekben. Ennek következtében a foglalkoztatottak aránya a peremkerületekben 1980 és 2001 között 34 százalékról 41 százalékra nőtt. Az ingázás jelentőségét majd abban is érzékelhetjük, hogy a más kerületekből, illetve vidékről bejárás révén a munkahely oldaláról tekintve az adatokat, ez utóbbi arány hogyan változik meg a belső kerületek javára. 2. táblázat A népesség és a foglalkoztatottak számának alakulása városrészek szerint, Kerület, kerületcsoport száma 2001-ben, fő A népesség az az létszám száma 2001-ben, fő A foglalkoztatottak az az létszám Budapest összesen ,3 88, ,5 81,3 Ebből: Városmag (I. V X.) ,6 78, ,8 75,5 Egyéb (II. III. X XIV.) ,2 85, ,6 78,6 Kis-Budapest együtt ,9 83, ,5 77,7 Peremkerületek (IV. XV XXIII.) ,3 95, ,8 86,8 A jelen dolgozat keretei nem engedik meg, hogy alaposabban foglalkozzunk a fővárosi kerületek és az agglomerációba tartozó települések lakosságának társadalmi összetételével, ezért a munkaerő-mozgási (ingázási) kapcsolatok jobb megértése érdekében csak néhány megállapítást (és adatot) közlünk a foglalkoztatottak, illetve az el- és bejárók legmagasabb iskolai végzettség és foglalkozás szerinti összetételéről. Országosan elmondható, hogy 1980-ban a foglalkoztatottak többsége még nem rendelkezett az általános iskolai szintet meghaladó végzettséggel, és azoknak az aránya sem volt elhanyagolható, akik az általános iskolai tanulmányaikat nem fejezték be. Az utóbbiak részben az idősebb korcsoportokba tartoztak, tankötelezettségük csak az általános (elemi) iskola 6. osztályára terjedt ki. Az idős generációhoz tartozók fokozatos inaktívvá válása is hozzájárult ahhoz, hogy azoknak a dolgozóknak a hányada, akik általános iskolai tanulmányaikat nem fejezték be, 2001-re már egészen minimális szintre, 1 százalék alá esett vissza. Növekedett ugyanakkor a középfokú szakmai végzettséggel (szakmunkásképző, szakiskola) rendelkezők, valamint az érettségizettek csoportja. Együttes részesedésük 1980-ban a foglalkoztatottak 38 százalékát, 1990-ben csaknem felét, 2001-ben több mint háromötödét alkotta. Az egyetemi, főiskolai oklevelet szerzett foglalkoztatottak hányada 1980-ban még viszonylag szerény, 8 százalék volt, 1990-ben viszont már egynyolcaduk rendelkezett felsőfokú iskolai végzettséggel. A döntő fordulat itt is a rendszerváltozás után, az es évtizedben következett be: az egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya 2001-

5 NAPI MUNKAERŐMOZGÁS 119 ben megközelítette a foglalkoztatottak egyötödét (18 százalék), az érettségizettek és a diplomások együttesen pedig már a foglalkoztatottak többségét alkották. A foglalkoztatottak iskolai végzettségének emelkedése és foglalkozási struktúrájának változása egymásra ható folyamatok eredményeként alakult ki. A magasabb iskolai végzettségűek kvalifikáltabb munkákat képesek elvállalni, és a technológiai fejlődésnek köszönhetően a munkaerőpiacon is többnyire a magasabb ismereteket igénylő munkákra van szükség. Budapesten a foglalkoztatottak legmagasabb iskolai végzettség szerinti összetétele már 1980-ban is jóval magasabb volt az országos átlagnál, például 1980-ban a felsőfokú végzettségűek aránya országosan 8,1 százalék, Budapesten 15,7 százalék volt. Ezek a különbségek 2001-re is megmaradtak (18,3, illetve 29,8 százalék), sőt némileg még nőttek is, annak ellenére, hogy 1990 és 2001 között jelentős kitelepedés történt Budapestről, mely főleg a magasabb státusú társadalmi rétegekben zajlott. Budapest nagyvárosi jellegét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a foglalkoztatottak legmagasabb iskolai végzettsége városrészenként, kerületenként jelentősen különbözik egymástól. Hagyományosan nagy különbség van a Budán, illetve Pesten lakó foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti összetételében. Három olyan budai kerület van, ahol 2001-ben 50 százalék felett volt a felsőfokú végzettségűek aránya (I., II., XII.). Jellemző, hogy a jelentős lakótelepi népességgel rendelkező III. és XI. kerületben ennél jóval alacsonyabb a felsőfokú végzettségűek hányada (30 és 41 százalék), Budafokon (XXII.) pedig hagyományosan alacsony volt a diplomások aránya (28 százalék). Pesten és főleg a pesti peremkerületekben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya már jóval alacsonyabb, ez alól a magas iskolázottsági szinttel rendelkező V. kerület (43 százalék) kivételnek számít. Néhány pesti kerületben viszont az átlaghoz képest gyorsabban nőtt a diplomások aránya, például a XIV. kerületben 1990-ben 23 százalék, 2001-ben pedig már 35 százalék volt ez a mutató. Az 1990-es években már egyes kedvező fekvésű és adottságú pesti kerületekben is megindult a magasabb státusú rétegek beköltözése, melynek eredményeképpen jelentősen nőtt a diplomások aránya. Az egyes budapesti kerületek és városrészek eltérő társadalmi összetétele a foglalkozással kapcsolatos adatok alapján is igazolható. A népszámlálás szerint a hegyvidéki társasház-, villaövezetben (XII. kerület), az erdős-dombos északnyugat-budai részen (II. kerület) és a nagyrészt újjáépített belbudai területen (I. kerület) 79 százalék körüli a szellemi foglalkozásúak aránya, a XI. kerületben pedig 67 százalék. Ugyanakkor Pesten, főleg a külső városrészekben, vannak olyan kerületek (X., XXI., XXIII.), ahol az ott lakó szellemi foglalkozásúak aránya az 50 százalékot sem érte el. A pesti oldalon csupán az V. kerületben tapasztalható a szellemi foglalkozásúak arányát illetően kiugróan magas érték (71 százalék). A budai és a pesti kerületek tehát lakóik foglalkozása szerinti polarizálódtak, Budán egyértelmű a szellemi foglalkozásúak túlreprezentáltsága, a pesti oldalon viszont még mindig jelentős a fizikai foglalkozásúak aránya. (A budai kerületek sem egyformák, itt is megfigyelhető bizonyos rétegződés, az I., a II. és a XII. kerületben inkább a magasabb státusú szellemi foglalkozásúak laknak.) A foglalkoztatottak legmagasabb iskolai végzettsége, foglalkozási összetétele nemcsak a lakóhely oldaláról mutat jellegzetes sűrűsödési pontokat, hanem a munkahely

6 120 KAPITÁNY GABRIELLA DR. LAKATOS MIKLÓS oldaláról is, ennek bemutatásához azonban meg kell ismerni az egyes kerületek napi munkaerőmozgásának jellemzőit. A fővárosi kerületekben lakó és dolgozó foglalkoztatottak napi ingázásának mértéke A munkahelyek és ezzel összefüggésben a foglalkoztatottak száma a fővárosban 1990 óta (az ország más térségeihez hasonlóan) számottevően csökkent, és ez az ingázók létszámára is mérséklően hatott elején Budapest gazdasága összesen 856 ezer fő számára nyújtott munkalehetőséget, 232 ezerrel, 21 százalékkal kevesebb dolgozónak, mint 1990-ben. A fővárosi munkahelyekre vidékről naponta bejáró munkavállalók száma ennél lényegesen kisebb mértékben, 11 százalékkal esett vissza, így a budapesti foglalkoztatotti létszámon belüli súlyuk emelkedett. Budapestről is viszonylag sokan járnak el más településekre dolgozni, de jóval kevesebben, mint vidékről a fővárosba februárjában összesen 65 ezer budapesti lakóhelyű munkavállaló ingázott naponta vidéki munkahelyére, a főváros oldaláról nézve a dolgozók ingázási egyenlege 110 ezer fős többlettel zárult. A Budapesten lakó foglalkoztatottak közül 1990-ben 68 százalék, 2001-ban 63 százalék dolgozott lakókerületén kívül. (Eljárókon azokat értjük, akik nem a lakóhelyükkel azonos kerületben, hanem Budapest valamely más kerületében vagy a fővároson kívüli települések valamelyikén dolgoznak.) Budapesten tehát a kerületen kívüli munkaerőmozgás mértéke abszolút számban és arányaiban is csökkent. A csökkenés mögött az 1990-es évek munkaerő-piaci helyzetének a megváltozása áll, a munkahelyeket koncentráló nagyipari munkáltatók egy része megszűnt, a szolgáltatásban munkát találó dolgozók egy része pedig képes volt lakóhelye közelében is munkát találni. Elképzelhető, hogy a budapesti közlekedés nehézségei miatt a lakosságnál egyre inkább szempontként jelentkezik, hogy olyan munkahelyen dolgozzon, amely könnyen elérhető, hogy az utazásra fordított idő a tűrési határ alatt legyen. A továbbiakban gyakran használunk két olyan fogalmat, amelyek értelmezése e tanulmány keretei között (és a népszámlálás anyagaiban általában) eltér a köznyelvi tartalomtól. Helyben lakókon azokat a személyeket értjük, akik az adott (a szóban forgó) kerületben vagy településen laknak, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak. Helyben dolgozókon azokat a személyeket értjük, akik az adott (a szóban forgó) kerületben vagy településen dolgoznak, függetlenül attól, hogy hol laknak. A kettő kombinációjából áll elő a helyben lakók és dolgozók fogalma. Ők azok a személyek, akik az adott kerületben vagy településen laknak és dolgoznak. A kerületek döntő többségében kisebb-nagyobb mértékben csökkent az eljárók aránya, de nem véletlen, hogy a hajdan munkáskerületeknek nevezett Újpesten (IV. kerület) kisebb, Csepelen (XXI. kerület) pedig nagyobb mértékben nőtt az eljárók aránya. A csepeli helyzetet jól mutatják az évtizedekkel korábbi adatok ben alig egyharmad volt azoknak az aránya, akik Csepelről más kerületbe vagy vidékre jártak dolgozni. Az volt a fénykor, amikor a Csepel Vas- és Fémművekben több tízezer ember

7 NAPI MUNKAERŐMOZGÁS 121 dolgozott, és így a kerületben lakók könnyen találtak saját kerületükben munkát ban már 40 százalék, majd 1990-ben 51 százalék volt az eljárók aránya re ez a mutató 60 százalékra emelkedett. Közben a Csepelre (XXI. kerület) bejárók aránya egyre csökkent, tekintettel arra, hogy a kerület munkaerővonzó képessége jelentősen visszaesett. A budapesti kerületek munkaerőmozgásának mértéke és eredménye, 1990, táblázat Kerület, kerületcsoport ben, fő Eljáró Bejáró Helyben dolgozó a helyben lakók ben, fő a helyben dolgozók ben, fő a helyben lakók I ,9 70, ,6 83, ,3 180,8 II ,6 61, ,8 65, ,8 111,4 III ,8 60, ,9 52, ,4 82,7 XII ,0 62, ,4 70, ,0 127,2 Észak-Buda ,9 61, ,6 64, ,5 107,3 XI ,0 59, ,6 67, ,0 125,6 XXII ,6 61, ,9 46, ,8 71,5 Dél-Buda ,4 59, ,4 63, ,8 110,8 Buda ,0 61, ,3 64, ,6 107,3 IV ,7 63, ,7 49, ,1 73,5 XIII ,3 61, ,8 75, ,6 160,2 Észak-Pest ,1 62, ,4 67, ,2 117,1 V ,2 58, ,8 93, ,8 614,4 VI ,1 64, ,0 81, ,3 197,5 VII ,3 69, ,9 78, ,9 141,0 VIII ,9 62, ,9 77, ,0 166,5 Belső-Pest ,4 64, ,8 83, ,4 221,4 X ,3 60, ,7 74, ,6 154,1 XIV ,4 64, ,7 68, ,7 113,7 Kelet- (belső-) Pest ,4 62, ,9 71, ,5 130,5 XV ,9 66, ,3 51, ,8 68,7 XVI ,0 63, ,8 45, ,1 66,4 XVII ,0 64, ,6 32, ,8 52,2 XVIII ,2 61, ,1 48, ,7 75,6 XIX ,6 71, ,4 52, ,1 60,4 Kelet- (külső-) Pest ,6 65, ,7 46, ,8 65,2 IX ,1 66, ,9 82, ,6 191,9 XX ,7 66, ,0 52, ,0 69,3 XXI ,3 60, ,1 42, ,7 69,4 XXIII , , ,1 Dél-Pest ,7 63, ,7 65, ,9 103,9 Pest ,9 63, ,7 69, ,0 117,3 Budapest ,2 63, ,2 67, ,5 114,8

8 122 KAPITÁNY GABRIELLA DR. LAKATOS MIKLÓS

9 NAPI MUNKAERŐMOZGÁS 123 A bejárók (munkahely) oldaláról vizsgálva a jelenséget (bejárókon az egyes kerületekbe a többi kerületből és a vidékről bejárókat értjük) megállapítható, hogy a budapesti kerületekben dolgozó foglalkoztatottak között a bejárók aránya szintén visszaesett. Ez a visszaesés elsősorban a Budapest területén lakó, de más kerületekből bejárók tekintetében következett be, mint később meglátjuk, a vidékről bejárók jelentősége inkább nőtt. A kerületek között 1990-hez képest a munkaerő-nyereség, illetve -veszteség alakulásában nem következett be alapvető változás, a munkaerőt kibocsátó, illetve befogadó kerületek a II. kerület kivételével ugyanazok voltak. A munkaerő-veszteség, illetve -nyereség mértéke azonban jelentősen változott. A munkaerő-nyereség és -veszteség kerületenként 1990 és 2001 között a következőképpen alakult: A veszteség tovább nőtt: mérséklődött: A veszteségből nyereség lett: A nyereség tovább nőtt: mérséklődött: A nyereségből veszteség lett: XXII., IV., XX., XXI., III., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX. II. I. XII., XI., XIII., VI., XIV., V., VII., VIII., X., IX., Az évtizedekkel korábban hagyományosan jelentős munkaerőt befogadó kerületekben a munkaerő-veszteség is tovább nőtt az 1990-es évtizedben (például IV., XXI. kerületek) vagy a munkaerő-nyereségük mérséklődött (például V., X. kerületek). A kerületek közötti munkaerőmozgás intenzitására olyan infrastrukturális fejlesztések is hatással voltak, mint például a metróvonalak vagy a Duna-hidak építése. Nyilvánvaló, hogy a Duna alatt az 1970-es évtizedben már működő metró is elősegítette a budai és a pesti városrész közötti napi munkaerőmozgás erősödését. Jelentős különbség van Kis-Budapest kerületei és a peremkerületek között. A III. kivételével valamennyi munkaerő-nyereséggel rendelkező kerület Kis-Budapesthez tartozik, ugyanakkor azon kerületek többsége, amelyeknek munkaerő-vesztesége volt, peremkerület. Kis-Budapesten belül a városmaghoz tartozó kerületek összességében a munkaerő-nyereség mérséklődött, viszont az azon kívüli kerületek együttesében a munkaerőnyereség nőtt. Ez utóbbiak esetében szerepet játszik a budai oldal egészének azon jellegzetessége, hogy az 1990-es évtizedben nőtt e térség munkaerővonzó képessége, amíg korábban ez a terület munkaerő-veszteséggel számolhatott. Az iskolai végzettség szerinti adatok is azt mutatják, hogy Budapesten a kerületen kívüli munkaerőmozgás csökkent. A csökkenés mértéke azonban iskolai végzettségenként eltért egymástól: az alsófokú végzettségűek körében az eljárók aránya a helyben lakók között 1990-ben 61 százalék, 2001-ben 55 százalék volt, ugyanez a mutató a felsőfokú végzettségűek között 76 százalékról 66 százalékra változott. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a felsőfokú végzettségűek még 2001-ben is kevésbé találtak munkahelyet saját kerületükben, mint az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők.

10 124 KAPITÁNY GABRIELLA DR. LAKATOS MIKLÓS A budapesti városrészek munkaerőmozgásának mértéke, 1990, táblázat Városrész ben, fő Eljáró Bejáró Helyben dolgozó a helyben lakók ben, fő a helyben dolgozók ben, fő a helyben lakók Budapest ,2 63, ,2 67, ,5 114,8 Ebből: Városmag (I. V IX.) ,7 65, ,0 83, ,3 211,9 Egyéb (II. III. X XIV.) ,8 61, ,1 68, ,4 122,6 Kis-Budapest ,9 62, ,3 74, ,2 147,5 Peremkerületek (IV. XV XXIII.) ,1 64, ,7 47, ,1 68,6 A bejárók között a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya annak ellenére, hogy 1990 és 2001 között ebben a körben is növekedés következett be alacsonyabb volt, mint az eljárók között. Ez egyértelműen annak köszönhető, hogy a vidékről bejárók iskolai végzettségi színvonala alacsonyabb volt, mint a fővárosban lakóké. Így a Budapesten dolgozók iskolai végzettsége valamivel kedvezőtlenebb a Budapesten lakókénál. Az előzőekből következik, hogy a felsőfokú végzettségűek körében a főváros munkaerő-nyeresége (109 százalék), sokkal alacsonyabb, mint például az alsófokú iskolai végzettséggel rendelkezők között (120 százalék). A munkaerőmozgás intenzitása a szellemi foglalkozásúak körében erőteljesebb, mint a fizikai foglalkozásúak között. Míg az előbbiek esetében az eljárók aránya 2001-ben 65 százalék, az utóbbiak körében 57 százalék volt. A szellemi foglalkozásúak intenzívebb eljárása összefüggésben van a kerületekben lakó foglalkoztatottak foglalkozás szerinti összetételével, amely ahogy fentebb láttuk igen eltérő képet mutat. A szellemi foglalkozásúak jelentős része lakóhely szerint mindössze néhány kerületben koncentrálódik, és ezekben a kerületekben természetszerűen nincs annyi szellemi munkaerőt foglalkoztató munkahely. Ennek megfelelően az eljáró foglalkoztatottak közül a szellemi dolgozók azokból a kerületekből járnak el nagyobb mértékben dolgozni, amelyekben a helyben lakó foglalkoztatottakon belül nagy a szellemi foglalkozásúak hányada (például az I., II., XII. kerületek). A peremkerületek túlnyomó részében viszont az eljárók körében jelentős a fizikai foglalkozásúak aránya. A bejárók között valamivel magasabb a fizikai foglalkozásúak aránya, mint az eljárók körében. Ez az eltérés a vidékről bejárók foglalkozási összetételével hozható összefüggésbe, akik között a fizikai foglalkozásúak lényegesen nagyobb súllyal szerepelnek, mint a Budapesten lakó és dolgozók között. A vidékről bejáró fizikai dolgozók tehát bizonyos fokig ellensúlyozzák a fővárosban lakó szellemi foglalkozásúak magas számát. Ez még akkor is így van, ha tudjuk, hogy a vidékről bejárók között vannak a fővárosból kiköltözött magas státusú rétegek is.

11 NAPI MUNKAERŐMOZGÁS 125 A szellemi és fizikai foglalkozásúak lakóhely és munkahely közötti mozgásának különbözőségéből adódik, hogy a fizikai foglalkozásúak körében Budapesten a munkaerő-nyereség nagyobb volt (117 százalék), mint a szellemi foglalkozásúak között (113 százalék). A munkaerő-nyereség, illetve -veszteség mértéke kerületenként és városrészenként jelentősen eltért egymástól. Kerületcsoport A helyben lakók és a helyben dolgozók megoszlása kerületcsoportok és a tevékenység jellege szerint, 2001 Helyben lakó foglalkoztatottak Helyben dolgozó 5. táblázat (százalék) A helyben dolgozók a helyben lakó foglalkoztatottak szellemi fizikai szellemi fizikai szellemi fizikai összesen összesen összesen foglalkozású foglalkozású foglalkozású Észak-budai kerületek 18,0 22,0 12,5 16,8 19,5 13,2 107,3 100,6 123,9 Dél-budai kerületek 10,8 11,9 9,2 10,4 10,7 9,9 110,8 102,3 126,1 Buda együtt 28,8 33,8 21,6 27,2 30,3 23,1 108,6 101,2 124,8 Észak-pesti kerületek 12,9 12,3 13,8 13,2 12,9 13,6 117,1 118,6 115,2 Belső-pesti kerületek 11,6 11,4 11,9 22,3 25,0 18,7 221,4 248,6 184,8 Kelet-pesti belső kerületek 11,3 11,1 11,7 12,9 11,8 14,3 130,5 120,9 143,3 Kelet-pesti külső kerületek 22,7 20,5 25,8 12,9 10,0 16,8 65,2 55,0 76,6 Dél-pesti kerületek 12,7 11,0 15,2 11,5 10,1 13,5 103,9 103,9 104,0 Pest együtt 71,2 66,2 78,3 72,8 69,7 76,9 117,3 119,2 115,1 Budapest összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 114,8 113,1 117,1 A budai oldalra az volt a jellemző, hogy a fizikai foglalkozásúaknál a munkaerőnyereség mértéke nagyobb, illetve a munkaerő-veszteség mérsékeltebb volt, mint a szellemi foglalkozásúaknál. Mivel a budai kerületek többségében jelentős volt a szellemi foglalkozású helyben lakók aránya, így az e kerületekben meglevő fizikai munkahelyek egy részét csak külső forrásból tudták betölteni. Ugyanakkor ezeknek a kerületeknek a többségében a szellemi munkahelyek száma valamivel kisebb volt, mint az ott lakó szellemi foglalkozásúaké. Kivéve az I. és XI. kerületet, melyekben mind a szellemi, mind a fizikai foglalkozásúakat tekintve munkaerő-nyereség volt. Ez érthető is, hiszen az I. kerület a főváros fontos kulturális és kormányzati központja, a XI. kerület pedig Budapest egyik legnagyobb munkahelyeket és lakóhelyeket koncentráló kerülete. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy 1990-hez képest a szellemi foglalkozásúakat tekintve jelentősen megnőtt Buda munkaerő-megtartó képessége, hiszen a szellemi foglalkozásúak körében a munkaerő-nyereség mértéke 2001-ben már minimális volt (101 százalék). A szellemi foglalkozásúak néhány kerületcsoportban nemcsak lakóhelyük, hanem munkahelyük szerint is koncentrálódnak. A fővárosban dolgozó szellemi foglalkozásúak egynegyede a belső-pesti kerületekben, 30 százaléka pedig a budai oldalon talált munkát. A Budapesten dolgozó fizikai foglalkozásúaknak viszont egyetlen kerületcsoportban sincs olyan magas arányuk, mint amekkorát a szellemi foglalkozásúaknál tapasztaltunk.

12 126 KAPITÁNY GABRIELLA DR. LAKATOS MIKLÓS Tehát míg a szellemi dolgozók szempontjából a budai oldalnak és a belső-pesti területcsoportnak meghatározó jelentősége van, addig a fizikai foglalkozásúakat egyetlen kerületcsoport sem tömöríti hasonlóan magas számban és arányban. A XXII. kerületet kivéve a budai oldalról más kerületbe eljáró szellemi foglalkozásúaknak több mint egyharmada a pesti oldal belső-pesti kerületeiben dolgozott. Eszerint azok a szellemi tevékenységet végző eljárók, akik a szellemi foglalkozásúakat lakóhely szerint leginkább tömörítő budai oldal négy kerületének valamelyikében laknak, munkahely szerint is koncentrálódnak vagy a budai oldal valamelyik más kerületében, vagy a belső-pesti kerületekben. Ezek az adatok nagyrészt igazolják a városszociológusoknak azokat a megfigyeléseit, melyek szerint a nagyvárosok belső részeiből az előnyösebb helyzetben levő társadalmi csoportok a külső villanegyedek felé vándorolnak, továbbá, hogy létrejönnek olyan városrészek, ahol hasonló foglalkozású, anyagi helyzetű, kultúrájú emberek élnek. A hasonló helyzetű rétegeknek egy része nemcsak lakóhely szerint, hanem munkahely szerint is koncentrálódik, így az ilyen módon létrejött igen homogén lakóterületek és munkahelyi körzetek erősítik a szegregációt, gátolják az egyes társadalmi rétegek közötti közeledést. A peremkerületek egy részében (IV; XV XIX; XX; XXI.) a szellemi és fizikai foglalkozásúak körében egyaránt munkaerő-veszteség volt, azzal a különbséggel, hogy a fizikai foglalkozásúak között a munkaerő-veszteség mértéke mérsékeltebb volt. Ebben szerepet játszottak a környékbeli településekről bejáró fizikai foglalkozású dolgozók is. A budapesten lakó és dolgozó foglalkoztatottak napi munkaerőmozgásának iránya A fővárosi kerületek közötti munkaerőmozgás Annak vizsgálata, hogy honnan hová történik a napi ingázás, megmutatja, hogy az egyes területek itt a budapesti kerületek között milyen szoros a kapcsolat. Az ingázás irányának ismerete a közlekedés fejlesztésének, a vonzáskörzetek megállapításának és egyéb területfejlesztési koncepciók kialakításának igen fontos előfeltétele. A főváros kerületei esetében is az lenne az ideális, ha mind a 23-at megvizsgálnánk abból a szempontból, hogy mely kerületekkel és milyen vidéki településekkel vannak kapcsolatban. Erre azonban terjedelmi okokból nem vállalkozhatunk. Ezért a következőkben csak néhány nagyobb területen próbáljuk feltárni a munkaerőmozgás jellemzőit. Ugyanakkor a munkaerőmozgás részletes területi vizsgálatával példát szeretnénk mutatni arra vonatkozóan, hogy a népszámlálási adatok a teljeskörűségükből adódóan mennyire alkalmasak még olyan információk közlésére is, hogy például a Budapesten lakó foglalkoztatottak közül naponta hányan lépik át a Duna vonalát. A statisztikai jellegű információk világában nagyon ritka az olyan adat, mely nem reprezentatív, hanem teljes körű felvételből származik. A népszámlálások adatforrásai ilyen jellegűek ben a Budapesten lakó és más fővárosi kerületbe eljáró foglalkoztatottak negyede Budán, háromnegyede Pesten dolgozott hez képest 4 százalékponttal nőtt a Budán dolgozók aránya. (Ha az adatokat nézzük, akkor a növekedés több mint 7 százalékpont). Nőtt a budai oldal munkaerő-megtartó képessége, 1990-ben a

13 NAPI MUNKAERŐMOZGÁS 127 Budán lakók közel 30 százaléka maradt a budai oldalon dolgozni, 2001-re ez az arány egyharmadra változott. A Pesten lakók körében nőtt a budai munkahelyek vonzereje, ugyanis 1990-ben 18 százalékuk, 2001-ben 22 százalékuk dolgozott Budán. A budapesti kerületcsoportok közötti munkaerőmozgás, 1990, táblázat Lakóhely (kerületcsoport) Buda kerületcsoport A más kerületbe eljárók munkahelye Délpesti Összesen Összesen az összesen Pest Északbudai Délbudai Északpesti Belsőpesti Kelet- (belső-) pesti kerületcsoport Kelet- (külső-) pesti 1990 Észak-budai 29,0 18,7 10,4 71,0 12,6 38,8 9,5 3,3 6,8 Dél-budai 30,3 18,7 11,6 69,7 8,0 37,4 10,4 3,3 10,6 Buda együtt 29,5 18,7 10,8 70,5 11,0 38,3 9,8 3,3 8,1 Észak-pesti 21,3 14,9 6,4 78,7 13,4 37,2 13,7 7,3 7,2 Belső-pesti 23,7 14,8 8,9 76,3 12,5 32,3 14,7 5,2 11,6 Kelet- (belső-) pesti 18,3 11,4 7,0 81,7 12,4 39,1 10,4 10,0 9,8 Kelet- (külső-) pesti 12,9 7,7 5,1 87,1 12,3 29,8 24,6 8,7 11,8 Dél-pesti 18,3 9,2 9,0 81,7 7,6 32,1 12,7 7,5 21,8 Pest együtt 18,1 11,1 7,0 81,9 11,8 33,4 16,6 7,8 12,3 Budapest 21,4 13,3 8,1 78,6 11,5 34,8 14,6 6,5 11, Észak-budai 32,6 21,3 11,3 67,4 14,9 32,2 9,6 3,8 6,8 Dél-budai 33,7 22,3 11,5 66,3 10,7 30,7 9,8 4,2 10,8 Buda együtt 33,0 21,6 11,4 67,0 13,4 31,6 9,7 4,0 8,2 Észak-pesti 25,9 18,4 7,5 74,1 14,1 30,3 13,0 9,3 7,3 Belső-pesti 27,5 17,7 9,8 72,5 14,0 27,8 13,7 6,4 10,6 Kelet- (belső-) pesti 23,4 15,3 8,1 76,6 14,3 31,8 9,2 11,9 9,3 Kelet- (külső-) pesti 17,2 10,7 6,4 82,8 13,6 25,0 21,6 11,0 11,7 Dél-pesti 22,2 11,4 10,8 77,8 10,1 26,8 12,1 8,8 20,0 Pest együtt 22,3 14,1 8,2 77,7 13,3 27,8 15,1 9,7 11,9 Budapest 25,2 16,2 9,1 74,8 13,3 28,8 13,7 8,1 10,9 Egyértelműen csökkent a belső-pesti kerületek (V VIII.) munkaerővonzó képessége ben a Budán lakók 38 százaléka, a Pesten lakók 33 százaléka dolgozott a város szívében re ezek az arányok 32, illetve 28 százalékra változtak. (Ha az 1970-es adatokat nézzük, még egyértelműbb a csökkenés, ugyanis akkor a fentebb jelzett mutatók 42, illetve 36 százalékot tettek ki.) A változások ellenére a belső-pesti kerületek jelentősége továbbra is igen nagy, mivel a kerületcsoportok között ezekben a kerületekben dolgoznak a legtöbben. A budai és pesti városrészen belül és a Duna-part két oldala között közlekedők száma 1990 és 2001 között a foglalkoztatottak számának csökkenése következményeként

14 128 KAPITÁNY GABRIELLA DR. LAKATOS MIKLÓS visszaesett, de a fő arányok csak némileg változtak ben a munkavégzés céljából Budáról Pestre, illetve Pestről Budára naponta átkelők száma több mint 200 ezer fő volt, az pedig a Budapesten lakó foglalkoztatottak 22 százaléka re a Dunán átkelők száma 140 ezerre csökkent, és arányuk is 18 százalékra esett vissza. Az adatok részletes vizsgálatából megállapítható, hogy Budára legnagyobb arányban a belső kerületekből és a XIII. kerületből jártak át dolgozni (az V. kerületből eljárók 30, a XIII. kerületből az eljárók 26, a VI. és VII. kerületből az eljárók százaléka). Az ellenkező irányba Budáról Pestre történő utazás a XI. és a III. kerület eljárói között fordult elő a legnagyobb gyakorisággal (mindkét kerületből 61 százalék). Tehát a két városrész kapcsolatában nem meglepő módon a Duna mellett fekvő kerületek nagyobb szerepet kaptak, mint azok, amelyek a Dunától távolabb helyezkednek el. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a pesti peremkerületek és a budai városrész kapcsolata kifejezetten erősödött. Természetesen ennek ellenére megállapítható, hogy a belső-pesti kerületek és a budai kerületek közötti munkaerőmozgás továbbra is jóval erősebb, mint ami a budai és a pesti peremkerületek kapcsolatát jellemzi. A budapesti városrészek közötti munkaerőmozgás, 1990, táblázat Lakóhely (városrész) Budapest Munkahely (városrész) Kis-Budapest peremkerületek összesen együtt városmag egyéb 1990 Városmag (I. V IX.) 100,0 88,0 43,3 44,7 12,0 Egyéb ( II. III. X XIV.) 100,0 88,1 49,8 38,3 11,9 Kis-Budapest együtt 100,0 88,1 47,9 40,2 11,9 Peremkerületek (IV. XV XXIII.) 100,0 83,4 40,6 42,8 16,6 Budapest összesen 100,0 86,3 45,1 41,2 13, Városmag (I. V IX.) 100,0 86,9 38,4 48,5 13,1 Egyéb ( II. III. X XIV.) 100,0 87,0 43,0 44,0 13,0 Kis-Budapest együtt 100,0 87,0 41,7 45,3 13,0 Peremkerületek (IV. XV XXIII.) 100,0 80,8 34,9 46,0 19,2 Budapest összesen 100,0 84,4 38,8 45,6 15,6 Sajátos helyzetben van a budai oldalon a XXII. kerület (Budafok, Nagytétény). Kapcsolata a vidéki településekkel főleg Érddel nagyon erős, a pesti kerületekkel pedig gyenge. Ezen még a déli Duna-hidak felépítése sem igen változtatott. A peremkerületek és a Kis-Budapest közötti napi munkaerőmozgásban is némi elmozdulás tapasztalható. Valamelyest nőtt a peremkerületek munkaerővonzó és -megtartó képessége, ugyanis ebből a térségből 2001-ben kevesebben járnak be Kis-Budapesten belül a városmagba dolgozni, mint 1990-ben, ugyanakkor a peremkerületekben lakók és dolgozók aránya nőtt. Ennek ellenére a peremkerületekben lakók és más kerületekben dolgozók többsége még 2001-ben is Kis-Budapest valamelyik kerületében talált munkát. A tanulmányt folyóiratunk májusi számában folytatjuk.

TERÜLETI STATISZTIKA, 2015, 55(6):

TERÜLETI STATISZTIKA, 2015, 55(6): TANULMÁNYOK DR. LAKATOS MIKLÓS KAPITÁNY GABRIELLA A munkaerő napi mozgása (ingázása) és közlekedése Budapesten és a fővárosi agglomerációban, a népszámlálási adatok alapján I. rész Bevezető A jelen dolgozat

Részletesebben

A munkaerő napi mozgása (ingázása) és közlekedése Budapesten és a fővárosi agglomerációban, a népszámlálási adatok alapján II.

A munkaerő napi mozgása (ingázása) és közlekedése Budapesten és a fővárosi agglomerációban, a népszámlálási adatok alapján II. A munkaerő napi mozgása (ingázása) és közlekedése Budapesten és a fővárosi agglomerációban, a népszámlálási adatok alapján II. rész Daily Mobility of Labour Force (Commuting) and Travel in Budapest and

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet 27/16 Összeállította: Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 16. szám 27. május 29. Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet A tartalomból 1 Lakásépítés 3 Lakásállomány használati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr.

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr. CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 1869-1949 Összeállította: Erős Péter Dr. Jankelovics János 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Abaújszántó... 4 Erdőbénye... 5 Tállya...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája 1992 és 2007 között Kopasz Marianna Szántó Zoltán Várhalmi Zoltán HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008. október 13. Tartalom A minta,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az.

Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az. 22 budapest BUDAPESTI OKTATÁSI ANZIKSZ Budapest, Budapest te csodás, te vagy nékünk a szívdobogás... Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az. A globális városok (mint New York,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai 2009/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 2. szám 2009. január 09. A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai A tartalomból 1 Főbb megállapítások 2 A

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

A budapesti lakótelepi lakások és lakóik főbb jellemzői a évi népszámlálás alapján

A budapesti lakótelepi lakások és lakóik főbb jellemzői a évi népszámlálás alapján ELEMZÉSEK DR. LAKATOS MIKLÓS A budapesti lakótelepi lakások és lakóik főbb jellemzői a 2001. évi népszámlálás alapján A 2001. évi népszámlálás felvételi programjában szerepelt a lakásoknak és lakóiknak

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Fejér megyében, a év október havi zárónapi adatai alapján

Munkaerő-piaci helyzetkép Fejér megyében, a év október havi zárónapi adatai alapján Munkaerő-piaci helyzetkép Fejér megyében, a 2016. év október havi zárónapi adatai alapján KSH felmérése és adatai alapján % 62 60 58 56 A foglalkoztatási arányok alakulása Fejér megyében 2011-2016. Fejér

Részletesebben

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között. Készítette. MultiRáció Kft.

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között. Készítette. MultiRáció Kft. ELEMZÉS A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között Készítette MultiRáció Kft. Budapest, 2008. április 1 Tartalom 1. Bevezetés...3 2. A létszámtrendek

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001. Jelmagyarázat. százalék 11.1-23.8 8.6-11.0 7.1-8.5 5.6-7.0 3.4-5.

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001. Jelmagyarázat. százalék 11.1-23.8 8.6-11.0 7.1-8.5 5.6-7.0 3.4-5. 2.1.3 Tudásbázis A sikeres térségekben a munkaerő tudásbázisa magas, rugalmasan tud alkalmazkodni a változásokhoz. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatai is azt támasztják alá, hogy a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

3. Munkaerő-piaci státus és iskolai végzettség ( )

3. Munkaerő-piaci státus és iskolai végzettség ( ) 3. Munkaerő-piaci státus és iskolai végzettség ( ) Tárgyunk szempontjából kitüntetett jelentősége van a különféle iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének. Ezen belül külön

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei szeptember. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei szeptember. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

2.1.1 Demográfiai folyamatok

2.1.1 Demográfiai folyamatok 2.1.1 Demográfiai folyamatok A rendszerváltozás óta eltelt időszak demográfiai folyamatai két, jól elkülönülő időszakra oszthatók. A kilencvenes évek első felében folytatódott az 1980 után megindult, kezdetben

Részletesebben