HATÁROZAT. Az Ügyfél BML2L4_NKH_10_082 számú levelében benyújtott felmentési kérelmét, annak érdemi vizsgálatát követően.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. Az Ügyfél BML2L4_NKH_10_082 számú levelében benyújtott felmentési kérelmét, annak érdemi vizsgálatát követően."

Átírás

1 Tárgy: Az AM5-M2 típusú 5 kocsis metrószerelvény típusengedélyezési eljárásában érdemi döntés Hiv. szám: BML2L4_NKH_10_241 HATÁROZAT Az ALSTOM Transport S.A. (székhely: 48 Rue Albert Dhalane Saint Ouen Francé) nevében eljáró Budapest Metropolis Consortium (1558 Budapest, Váci út , a továbbiakban: Ügyfél) augusztus 18-án kelt, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságához (a továbbiakban: Hatóság) benyújtott, BML2L4_NKH_09_251 számú kérelme alapján, a Budapesti Közlekedési Zrt. (1980 Budapest, Akácfa u. 15., a továbbiakban: BKV Zrt.) megrendelésére gyártott, a budapesti M2 metróvonalra készült, az ALSTOM METROPOLIS típuscsaládba tartozó, az Alstom Transport S.A. által tervezett és gyártott, VPFH D számú jellegrajzi összeállítás szerinti, a KU/VF/998/7/2007. számú határozattal kiadott előzetes típusengedéllyel rendelkező AM5-M2 típusú 5 kocsis metrószerelvény (a továbbiakban: AM5-M2 típusú metrószerelvény) típusengedélyezési eljárásában a következő döntéseket hoztam: Az Ügyfél BML2L4_NKH_10_082 számú levelében benyújtott felmentési kérelmét, annak érdemi vizsgálatát követően I. elutasítom, azaz az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (a továbbiakban ÓVSZ II.) 2. számú mellékleteként kiadott Metró Jármű Szabályzat (a továbbiakban; MJSZ) 7.1. és 7.2. pontjában előírtak teljesítése alól a felmentést az AM5-M2 típusú metrószerelvény vonatkozásában nem adom meg. Az Ügyfél az eljárás lefolytatásáért az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (1) bekezdése szerinti, az engedélyezéssel összefüggő 2200 Ft illetéket illetékbélyegen megfizette. Az egyéb eljárási költségekről külön végzésben fogok dönteni. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezést az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága ánál (1066 Budapest, Teréz krt. 62) - de a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalához címzetten - lehet előterjeszteni. A H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélclm:1387 Budapest, Pf. 30 Telefon: Fax: Internet:

2 2/16 fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. A fellebbezésről a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala dönt. A fellebbezés illetékköteles. A fellebbezési eljárás illetéke Ft, melyet illetékbélyegen kell leróni. II. Az Ügyfél a budapesti M2 metróvonalra készült, az ALSTOM METROPOLIS típuscsaládba tartozó, az Alstom Transport S.A. által tervezett és gyártott, VPFH D számú jellegrajzi összeállítás szerinti, valamint a VPFH B számú FÉK architektúra, VPFH F FÉK rendszer leírása, VPFH A (BC_FR02168_03_04brs) számú FÉK számítással és a KU/VF/998/7/2007. számú határozattal kiadott előzetes típusengedéllyel rendelkező AM5- M2 típusú 5 kocsis metrószerelvény (a továbbiakban: AM5-M2 típusú metrószerelvény) típusengedélyének kiadása tárgyában előterjesztett kérelmét, annak érdemi vizsgálatát követően elutasítom, azaz az AM5-M2 típusú metrószerelvényre a típusengedélyt nem adom meg. Ügyfél a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX.29.) GKM rendelet (a továbbiakban: 72/2006. (IX.29.) GKM rendelet) szerinti Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az egyéb eljárási költségekről külön végzésben fogok dönteni. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezést az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága ánál (1066 Budapest, Teréz krt. 62.) - de a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalához címzetten - lehet előterjeszteni. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. A fellebbezésről a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala dönt. A fellebbezési eljárás díjköteles. Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata elleni fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával, azaz Ft. A fellebbezés díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. INDOKOLÁS I. Az Ügyfél március 24-én kelt levelében a 4) Fékberendezés - Általános előírások és Fékút, fékberendezések közötti kapcsolat" pontjában az MJSZ előírásai alól kért felmentést. Az Ügyfél a március 24-én kelt, BML2L4_NKH_10J)82 számú kérelmében előadta, hogy az MJSZ 7.1. pont előírásait az Alstom a saját tervezési filozófiája és gyakorlata szerint elégítette ki, az alábbiak szerint: H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30

3 3/16 - egyik a menetvezérlő karral szabályozható és a teljes fékezési erőt az elektromos és mechanikus fékek kombinációja szolgáltatja, - segéd fékvezérlő, mely abban az esetben kap szerepet, ha a fő fékvezérlő nem működik. Kizárólag vészhelyzetben használható. Az Ügyfél előadta, hogy a fékek megfelelnek a MJSZ biztonsági előírásainak, a fékrendszer működése kielégíti az EN számú Európai Uniós szabvány követelményeit és ezt a fékrendszer típust használják a világ összes modern metrójárművein. Ügyfél kérelme alapján az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintettem. A kérelem szakszerű megítélése érdekében a május 18-án kelt, KU/VF/1555/6/2010. számú végzésemben a fékrendszer vonatkozásában szakértőt rendeltem ki. A szakértő feladata az AM5-M2 típusú metrószerelvények fékrendszerének felülvizsgálata, valamint működtetése logikájának felülvizsgálata, az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (a továbbiakban: ÓVSZ II.) 1. számú mellékletében, valamint az ÓVSZ II. 2. számú mellékleteként kiadott Metró Jármű Szabályzat (a továbbiakban: MJSZ) előírásainak való megfelelőség szempontjából. A folyamatban lévő eljárás során a típusengedélyezési dokumentáció részét képező biztonsági dokumentáció felülvizsgálatára a november 18-án kelt, KU/VF/1959/1/2009. számú végzésemben biztonsági kérdésekre vonatkozóan szakértőt rendeltem ki, akinek feladata a jármű vezérlő-, és fék szoftvereinek, illetve a biztonsági berendezéseinek az ÓVSZ II. előírásainak való megfelelőségének a felülvizsgálata. A szakértő feladatát - az időközben bekövetkezett változásokra tekintettel - kiegészítettem a február 05-én kelt, KU/VF/823/4/2010.számú végzésemmel. A szakvélemények, a próbaüzem és tartampróba adatai, a benyújtott dokumentáció és az egyéb rendelkezésemre álló adatok alapján, az alábbiakat állapítottam meg: Az AM5-M2 típusú metrószerelvény fékberendezése nem felel meg az MJSZ 7.1., 7.2. pont előírásainak: 1. a biztonsági fék (főfék) nem független a villamos generátoros (üzemi) féktől, mivel a két fékberendezés egyidejűleg, fékezési állásban történő használatakor a mechanikus fék vonatkozásával az Összes fékvezérlő elektronika a (TCMS által kezelt) két vezérlőkar közül a nagyobb fékerőt veszi figyelembe (VPFH C 7/10. oldal). 2. a biztonsági fék (főfék) a TCMS meghibásodása esetén nem áll rendelkezésre, fékhatást csak vészfék állásában fejt ki, illetve TCMS meghibásodás esetén csak a zöldhurok (vészfékhurok) megszakításával (ütőgomb, biztonsági fék vészfék állása) lehet a jármüvet megállítani (VPFH C 9/10. oldal). 3. a menet/fék kapcsoló menet" állásban történő hálózati tápfeszültség kimaradása után a menet/fék kapcsoló fék"állásba helyezésekor, fékhelyettesítés történik, azaz a villamos generátoros (üzemi) fék nem áll rendelkezésre, helyette a biztonsági fék (főfék) fékez. A szakértői vélemény a fékrendszer, illetve a dokumentáció alábbi hiányosságait tárta fel: - a tengelyenkénti csúszásérzékeléshez nem tengelyenkénti, hanem forgóvázankénti beavatkozás párosul, ez azt jelenti, hogy a forgóváz nem csúszó tengelyének is fékoldás következik be, ez fékút megnövekedését eredményezi. Ha ez az állapot több forgóváznál egyszerre lép fel, ez jelentős fékút növekedést okozhat. H-1066 Budapest, Teréz krt, 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30

4 4/16 - A fékdokumentáció nem tartalmazza a fékrendszer sematikus elektromos ábráját (fékvezérlő karok, érintett vezérlő egységek, EPAC, stb.), annak igazolására, hogy a fékrendszer (ideértve a vezérlési részeket is) redundáns kialakítású, (redundáns az a rendszer, ha semmilyen /nem kizárható/ egyszeres hiba nem okozza a fékhatás elvesztését /veszélyes mértékű csökkenését/). - Az Ügyfél nem bizonyította azt, hogy a fékelegyítés a tárcsafék, a biztonsági fék (főfék) használatát nem korlátozza. - A szakértő részére átadott dokumentáció állításokat tartalmaz arra nézve, hogy különböző kocsi szintű fékkiesések mellett a teljes szerelvény fékezhető marad, a kapcsolódó részletes számítások az Ügyfél részéről nem került benyújtásra. - A szakértő részére átadott dokumentációban csak az alkalmazott EPAC és tárcsafék más projektben történő alkalmazását hivatkozza be, olyan referencialista nem került benyújtásra, amelyekben a jelenlegi rendszer fő komponensei (pl. tárcsafék, EPAC, fékszelepek stb.) a jelenlegi rendszer architektúra szerint kerültek alkalmazásra. Az Ügyfél a fékrendszer biztonságos és megbízható működését teljes körűen nem bizonyította, rendszerszintű referenciákat, illetve üzemeltetői nyilatkozatokat nem mutatott be. Az engedélyezési eljárás során nem került igazolásra, hogy az Ügyfél által előterjesztett féktechnikai megoldás a MJSZ által előírt féktechnikai követelmények szerint kialakított fékrendszer biztonsági szintjéhez képest - az ÓVSZ II. 1. számú melléklet 1.2 pontjában leírtak szerint - a jármű biztonsága nem csökken. Ezzel a közlekedés biztonsága követelményének maradéktalan érvényesülése nem garantált. Döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. (1) bekezdése, továbbá az ÓVSZ II. 1. számú melléklet 1.2. pontja, valamint a MJSZ 7.1., 7.2. pontja alapján hoztam meg. A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdésében meghatározott hatásköröm alapján és ugyanezen kormányrendelet 3. (1) bekezdésében megjelölt illetékességi területemenjártam el. A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. (1) bekezdése, illetőleg a 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezési eljárás illetékére az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdése vonatkozik. II. Az Ügyfél a augusztus 18-án kelt, BML2L4_ NKHJ)9_251 számú kérelmében a KU/VF/998/7/2007. számú határozattal kiadott előzetes típusengedéllyel rendelkező AM5- M2 típusú metrószerelvény típusengedélyének a kiadását kérte. A kérelem mellékletét képező dokumentáció átvizsgálását követően a szeptember 15-én kelt, KU/VF/1576/2/2009. számon kiadott hiánypótlási felhívásban az Ügyfelet hiánypótlásra szólítottam fel, melyben november 10. napját jelöltem meg a hiánypótlási dokumentáció beadásának határidejeként. Az Ügyfél a szeptember 25-én kelt, BML2L4_NKH_09_284 számú beadványában a hiánypótlási határidő november 30-ig történő meghosszabbítását kérte. H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím: 1387 Budapest, Pf. 30

5 5/16 Az Ügyfél a november 27-én kelt BML2L4JMKH számú levelében új hiánypótlási határidőként június 30. napját kérte kitűzni. Hatóságom elfogadva az Ügyfél kérelmét alátámasztó indoklását a december 17-én kelt, KU/VF/2240/1/2009. számú levelében a hiánypótlási dokumentáció BKV Zrt. felé véleményezésre történő benyújtási határidejét május 3l-re, a hatóság felé történő benyújtási határidejét június 30-ra módosította. Az Ügyfél a március 24-én kelt, BML2L4_NKH_10_082 számú kérelmére az engedélyezési eljárás során az ÓVSZ II. 1. számú melléklet 1.2 pontjában leírtak alapján, az MJSZ alábbi pontjaiban foglaltaktól való eltéréshez a KU/VF/1555/3/2010. és KU/VF/1555/9/2010. számú határozataimban hozzájárultam: a) 5.2. a jármű biztonsági földelésének kialakítása, b) 4.1. az utastér belső szabad magassága, c) 4.2. a vezetőfülke szellőzése, fűtése utastértől való teljes elkülönülése, d) 7.1. a lassulás változása. Az engedélyezési eljárás során a augusztus 09-én kelt, KU/VF/998/7/2007. számú határozattal kiadott előzetes típusengedély 11. pontjában foglaltak alapján km-es tartampróbára került sor, az alábbiak szerint: 1. Valenciennesben a 410, 411, 412, 413 és 414 pályaszámú kocsikból álló 1. számú prototípus szerelvény km. 2. Budapesten a 415, 416, 417, 418 és 419 pályaszámú kocsikból álló 2. számú prototípus szerelvény km. A KU/VF/931/1/2010. számú végzésemben - a tényállás tisztázása érdekében - újabb km Budapesten lefutandó próbaüzemet írtam elő. A 2. számú prototípus szerelvényt a KU/VF/324/1/2009. számú végzésem jelölte ki. Ügyfél az AM5-M2 típusú metrószerelvény típusengedélyezési dokumentációját Hatóságomhoz június 30-án a BML2L4_NKH_10_241 számú levele mellékleteként 3 db eredeti és 1 db másolati példányban benyújtotta, mely az alábbi terveket, dokumentumokat tartalmazta: I. kötet: Gyártó és a Megrendelő nyilatkozata, TÜV SÜD IS-FSO-MUC/MB-SL, Nyilatkozat és Jelentés Alstom Transport VPFH F Típusengedélyezési dokumentáció Alstom Transport VPFH B Elektromágneses összeférhetőségi terv Alstom Transport ESS A 3. áramszedő karszámítás Alstom Transport VPFH B A redundáns rendszerek bemutatása Alstom Transport NEF A Forgóváz keret véges elem vizsgálat Alstom Transport VPFH D Menetdinamikai adatok Skoda Ed0392e.l 1ML 3541 K/4 vontatómotor műszaki specifikáció Ganz-Skoda Kalkulált teljesítmény görbék Alstom Transport VPFH A Fékszámítások és hőtechnikai elemzések Faiveley Transport FR Fékszámítás Alstom Transport VPFH D Szelvényszámítás H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcim:1387 Budapest, Pf. 30

6 6/16 Alstom Transport NBE A Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH A Alstom Transport VPFH A Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH D II. kötet: Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH G Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH F Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH E Barát DT1 1 Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH Alstom Transport VPFH Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH E Ganz-Skoda A Ganz-Skoda Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH C Ganz-Skoda B III. kötet: Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH E Alstom Transport STF A AOA SPE Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH F Faiveley Transport LA-FR02168 Q01 Biztonsági számítások Budapest 2. vonal Szerkezeti űrszelvény Kocsiszekrény és szerkezeti számítások Alváz alatti berendezések rögzítése Ütközési teljesítmény értékelése Kocsiszekrény szerkezet véges elem analízis Az alvázkeret szekrények felszerelésének elve Csatlás- és vonókészülékek Padló Tűzbiztonsági konstrukciós jelentés Utastéri burkolatok Ablakok Ajtók Légkondicionálás Világítás Megvilágítottsági szint az utastérben Ülések Vezetőfülke és vezetőpult Menekítő rámpa műszaki leírása Belső szerelvények A kapaszkodókat tartó szerkezet statikai és fáradási elemzése A közlekedői kapaszkodó rudakat tartó szerkezet statikai és fáradási elemzése Külső elektromos szerelvények Vontatómotor és berendezések Vontatás és villamos fék könyv IGBT-s trakciós inverter Segédüzemi berendezések Villamos energiafogyasztás Akkumulátor számítás Segédüzemi átalakító egység Biztosító berendezés és biztonsági berendezések MVB eseményrögzítő interfész leírás AS 0.2 autóstop műszaki feltételek Tűz- és füstérzékelő rendszer AOA Vezetői kijelző egység funkcionális specifikáció Elektronikus készülékszekrények és dobozok Fék architektúra leírás Fékrendszer leírása Alkatrészjegyzék H-1066 Budapest, Terézkrt. 62. Levélcfm:l387 Budapest, Pf. 30

7 7/16 Alstom Transport VPFH C Kiegészítő fékszabályozó leírása Alstom Transport VPFH F Járművezérlés Alstom Transport VPFH Szószedet Alstom Transport VPFH B. 1 Biztonsági management terv Alstom Transport VPFH B Előzetes kockázatelemzés EKE (PHA) Alstom Transport VPFH B Kapcsolati kockázatelemzés Alstom Transport VPFH A Üzemi és kiszolgálási kockázatelemzés (OSHA) IV. kötet: CertiferECI _3 Vizsgálati jelentés Alstom Transport VPFH E Baleseti emelési eljárás Alstom Transport VPFH Cl Összekapcsolási és szétkapcsolás! eljárási utasítás Ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány Ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány BKV Zrt Alstom Transport VPFH Kocsiszekrény statikus típusvizsgálati eljárás Alstom Transport VPFH Kocsiszekrény statikus típusvizsgálati jelenés Alstom Transport NBE A Forgóvázkeret jóváhagyás Alstom Transport NEF B Feszültség korrelációs elemzés Alstom Transport SEF A Varsó forgóvázkeret számítási specifikáció Alstom Transport NEF B Varsó forgóvázkeret számítási jelentés Alstom Transport ESS C Tesztspecifikáció Varsó DivisionAEF-S AEF-S1 R 00004/99 SI-13 A varsói metró motoros forgóvázának statikus vizsgálatai Division AEF-S AEF-S1 R 00015/99 SI-13 Keret/alváz kifáradási teszt a varsói metróállományhoz Alstom Transport LPA A Forgóváz vázkalkuláció paraméter lista Alstom Transport SEF A Forgóváz keret véges elem számítási specifikáció V. kötet: Alstom Transport ES_2009_851 Pályán folytatott vizsgálat specifikációja futásjóság/stabilitás Alstom Transport ESS B Futáskényelem / stabilitás Alstom Transport VPFH M Dinamikus vontatási/fékezési jellemzők vizsgálata Alstom Transport VPFH F Dinamikus vontatási/fékezési teljesítmények VI. kötet: Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH B Rögzítőfék hatékonysági vizsgálata prototípus járművön Rögzítőfék hatékonysága prototípus járművön Külső zajszintek futás közben Külső zajszint futás közben H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30

8 8/16 Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH A.l Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH A Alstom Transport VPFH A Alstom Transport VPFH A Alstom Transport VPFH A Alstom Transport VPFH F Alstom Transport VPFH A Belsőtéri zajszintek futás közben Belsőtéri zajszint futás közben Légkondicionáló elfogadása a járművön Légkondicionáló elfogadása a járművön Kocsik földelési ellenállása T kocsi földelési ellenállás M kocsi földelési ellenállás MC kocsi földelési ellenállás Tartampróba Tartampróba VII. kötet: Alstom Transport VPFH A BKV-BUDL Siemens IVQ-40 01/01 Kiegészítő tartampróba vizsgálat Budapesten PA/PIS funkcionális teszt riport Részletes interface vizsgálati eljárások GÁ/ATCl.rész Siemens IVQ-40 01/01 Részletes interface vizsgálati eljárások GÁ/ATC 2. rész Fővárosi Tűzoltóparancsnokság M4/2-14/2009 Metrószerelvények prototípus próbajárata Oktatási bizonyítványok TÜV Nord Polska PH82/07/03 Alstom Transport Alstom Transport Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH C Ellenőrzési jelentés ÓVSZ II. 2. melléklet III. függeléke (kitöltve) ÓVSZ II. 2. melléklet IV-V. függeléke (rajzdokumentáció) Kezelési kézikönyv Hibaelhárítási kézikönyv Tesztberendezés kézikönyv Pótalkatrész katalógus Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH B Karbantartási kézikönyv Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH D Kocsiszekrény és felépítés Forgóvázak és felfüggesztések Informatikai rendszer felépítése Nagyfeszültségű áramszedés/elosztás Vontatási/fékezési rendszer Segédüzemi elektromos rendszer Vonatvezérlő rendszer Ajtórendszer Légkondicionálás Kommunikációs berendezések Sűrített levegős és légelosztó rendszerek Pótalkatrész katalógus alpha lista Kocsiszekrény és szerkezet Forgóváz és felfüggesztés Informatikai rendszer architektúrája Nagyfeszültségű áramszedés elosztás Fék és vontatási rendszer H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30

9 9/16 Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH E Alstom Transport Rajz dokumentációk Segédüzemi elektromos rendszer Vonatvezető rendszer Ajtó rendszer Légkondicionálás Kommunikációs berendezés Pneumatikus és levegő elosztó rendszer I - XXIII. kötetek Ügyfél kérelme alapján - a tényállás tisztázásához szükséges eljárási cselekmények során - az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintettem, és a következőket állapítottam meg: II.1. A jármű nem felel meg az alábbi műszaki követelményeknek 1. Fékberendezés Az AM5-M2 típusú metrószerelvény fékberendezése nem felel meg az MJSZ 7.1., 7.2. pont előírásainak és ez alól jelen határozatom I. pontjában foglaltak szerint - a közlekedés biztonság követelményének érvényesülésére figyelemmel - felmentést nem adtam. 2. A jármű menetszabályzó kialakítása nem felel meg az MJSZ 6.2. pont előírásainak, mert a menetszabályzó kar a jármű akaratlan, véletlenszerű elindíthatóságát nem akadályozza meg; 3. A vezetőfülke kialakítása nem felel meg az MJSZ 4.2. pont előírásainak, mert: 3.1. a vezető fülke magasság csak 2000 mm (VPFH E 11/38. oldal); 3.2. az akkumulátor feszültség járművezető számára nincs kijelezve; 3.3. a DDU kijelzőn megjeleníthető feliratok és rövidítések nem minden esetben magyar nyelvűek. 4. Az utastérben elhelyezett készülékszekrények záró fedelei nem felelnek meg az MJSZ 4.1. pont előírásainak: Az utastérben elhelyezett, a közlekedés biztonságát közvetlenül befolyásoló berendezéseket, elektronikai egységeket tartalmazó készülékszekrények záró fedelei egyszerű, négyszögletű kulccsal, akár illetéktelenek által is könnyen nyithatók. 5. A járműre telepített járművezérlő szoftverek megfelelősége tekintetében a szakvélemény és a rendelkezésemre álló adatok alapján, az alábbiakat állapítottam meg: Az Ügyfél - nyilatkozata szerint - a próbaüzem során felmerült problémákat szoftverfrissítéssel kívánja megoldani. Ezzel szemben az eredményes próbaüzem eredményei alapján igazolható a jármű megfelelősége, így a típusengedély megadását megalapozó eredményes próbaüzem alatt már nem léphetnek fel olyan jelenségek, amelyek szoftvermódosítást és újratöltést (szoftverfrissítést) igényelnek. A szoftvermódosításhoz dokumentált változás-menedzsmentet és a módosított szoftverek validációját (ideértve a próbafutások - akár részleges, akár teljes - ismétlését is) igényel. H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím: 1387 Budapest, Pf. 30

10 10/16 A Országos Vasúti Szabályzat II. kötet kiadásáról szólól8/1998. (VII.3.) KHVM rendelet (a továbbiakban: ÓVSZ) 1/A. (1) bekezdése szerint: E rendelet 2. mellékletét képező Metró Jármű Szabályzat rendelkezéseit az ÓVSZ II. rendelkezéseivel összhangban, a metrójárművek engedélyeztetése, tervezése, kivitelezése és működtetése során kell alkalmazni. " Az ÓVSZ II. 2. számú mellékleteként kiadott Metró Jármű Szabályzat (továbbiakban MJSZ) 1. Altalános követelmények szerint: A Magyarországon üzemeltetésre kerülő >y metrójárműveket a gyártás helyétől függetlenül úgy kell elkészíteni, használatba venni és üzemben tartani, hogy ezen Szabályzat előírásainak megfeleljenek. " A vasúti jármüvek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról szóló 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet (a továbbiakban: 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet) 8. b) pontja szerint a típusengedély iránti kérelem elbírálása során az engedélyező hatóság vizsgálja, hogy a járműtípus megfelel-e a jogszabályokban, műszaki előírásokban, valamint szabványokban meghatározott, továbbá az üzembe helyezéssel elérni kívánt követelményeknek. A fentiek alapján az AM5-M2 típusú metrószerelvényre a típusengedély nem adható meg. II.2. Az eljárás során megállapítottam továbbá az alábbiakat: II.2.1. a KU/VF/998/7/2007. számú határozattal kiadott előzetes típusengedély (a továbbiakban: ET) alábbi előírásait az Ügyfél nem teljesítette, illetve a típusengedélyezési dokumentáció részeként nem került benyújtásra: a) ET 5. pontjában előírt vizsgálatok Összegzését is tartalmazó biztonságtechnikai elemzés; b) ET pontja szerint a szerelvény érintésvédelmi megfelelőségét igazoló mérések, kocsinként; c) ET pontja szerint nem teljes mértékben igazolta a beépített anyagok tűzvédelmi alkalmasságát; d) ET 25. pontja szerint nem került benyújtásra olyan dokumentum, mely szerint a járművön alkalmazott zártláncú televízió (CCTV), valamint a videó rendszer üzemeltetésénél a személyiségi jogok megfelelő védelmét, a vonatkozó törvények szerint biztosítja; e) ET pontja szerint a gyártás során, a megrendelővel egyeztetett módosítások hiányosan kerültek benyújtásra, (pl.: a homlok menekítő rámpa, csuklószerkezet külső takarás gyártási dokumentáció, szilárdsági számítás és átalakítási ütemterv), továbbá a megrendelővel egyeztetetten módosított szoftverekről nem került benyújtásra dokumentáció és a hozzájuk tartozó egyéb magyarázat. (Pl.: DDU kijelző berendezés működtetés átalakítása szoftveres úton, stb.); f) ET 28. pontja szerint a típusengedély kérelem mellékleteként beadott rajzdokumentációban a jármű gyártása során szükségessé vált, a jármű gyártásával Összefüggő módosítások (pl.: Videó kamerák beépítése VPFH A; Utastéri vészhívó egység fedél, VPFH B stb.) nem kerültek átvezetésre és dokumentálásra; II.2.2. A típusengedélyezési dokumentáció átvizsgálása során megállapított hiányosságok: H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím;1387 Budapest, Pf. 30

11 11/16 a) Az MJSZ VI. Függelékében előírt járműátadási vizsgálatok nem kerültek teljes körűen benyújtásra; b) A DDU kijelző VPFH E Kezelési Kézikönyv 177/376., valamint a 193/376., 276/376., 75/376., 127/376., 131/376., 204/376. oldalakon az ábrák hibásak; c) Vezetőfülkében a vezetőasztalon elhelyezett kezelőszervek leírása nem egységes. (pl.: VPFH D 32. és 33. oldal ábrái); d) VPFH E Kocsiszekrény és szerkezet Csuklóalagút 57/1470. oldalán található számítógépes grafikai ábra hibás; a 66/1470. oldalon pontban az ábra hivatkozás nem megfelelő; e) VPFH E 236/376. oldalon az ATPM vezetési üzemmód és az AM üzemmód között nincs megfelelő kapcsolat. További eltérések találhatók a VPFH E dokumentum 11/55. oldal pontjával; f) Nem került benyújtásra az utastéri ajtók záródására figyelmeztetőjelzés hangerejét dokumentáló jegyzőkönyv; g) Nem került benyújtásra a Vezető fülke hátfalra kerülő kapaszkodó rúd rajza (VPFH VPFH rajzok) a BKV Zrt. által elfogadott változatban; h) Nem került benyújtásra az Utastéri ajtók mozgatás beépítése, Ajtószárny beépítése, valamint Ajtó alsó vezetősín éles sarkokat nem tartalmazó rajzok, i) Nem teljes körűen kerültek átadásra azok a rajzok, amelyek december 2-4- i Valenciennes-ben a BKV Zrt., az Ügyfél és hatóságom által közösen összeállított Ügyfél által átadandó rajzok jegyzékében szerepeltek. Ezek a rajzok a MJSZ IV-V. Függelékben előírtakat kiegészítik, és harmonizálnak a 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet 1. számú mellékletében előírtakkal; j) Nem került benyújtásra a VPFH E Vontatómotor és berendezések műszaki leírás melléklete Ganz-Skoda beszállítói dokumentációk a A dokumentum, és a dokumentum frissítése, illetve a fentiek dokumentálása után BKV Zrt. jóváhagyása; k) Nem került benyújtásra a VPFH D Menetdinamika, melléklete, az eredetiséget igazoló jelzéssel ellátott módosított Ganz Skoda EdP039 e.l verziójú dokumentum 4. Fejezet festési technológia, 1) Nem kerültek benyújtásra a VPFH B Utastéri világítás, valamint VPFH B Megvilágítottsági szint az utastérben vizsgálati jegyzőkönyvek; m) Nem kerül benyújtásra a figyelmeztető hangjelző berendezés (homlok kürt) MJSZ 8.2 pontban előírt műszaki paramétereinek méréssel történő igazolása; n) Nem egységesek a különböző dokumentumokban, különféle helyeken szereplő jármű paraméterek (pl.: jármű tömeg AW0 terheléssel, külső magassági méret stb.); o) Az egyes leírásokban szereplő ábrák nem megfelelő minőségűek (olvashatatlanok, az eredeti ábrák nyomdahibásak, a beszállítók egyes ábrái túlságosan kicsinyítettek) a teljesség igénye nélkül: VPFH B. H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30

12 12/16 VPFH B 18/30., 19/30., 24/30., 25/30. oldalak (Fékrendszer). SPE Füstérzékelő gyártói ábrák. VPFH B a legfontosabb fő ábrák nyomdai hibásak. VPFH F 20/43. és 34/43. oldalak. VPFH E 127/376., 131/376., 276/376., 193/376., 75/376., 204/376. oldalak. p) Az Ügyfél VPFH M jelű típusvizsgálati eljárásában leírt alábbi vizsgálatok az Ügyfél VPFH F jelű típusvizsgálati jelentése szerinti nem kerültek elvégzésre: 2.2. A vészfék ellenőrzése szétkapcsolt kocsiknál Fékezési jellemzők csökkentett üzemmódban Áramellátási hiba. q) Nem került benyújtásra olyan dokumentum, amely tisztázza az eseményrögzítő, a nulla sebesség jel (0 km/h), valamint az utastéri ajtók és a menekülést szolgáló vezetőfülke, illetve homlok menekítő ajtó kézi nyitása közötti összefüggést. Nincs dokumentálva az az eset, ha mindkét eseményrögzítő meghibásodik. r) Rendkívüli esemény (pl. szándékos kár okozása esetén) során amennyiben az EVR berendezés álló jármű esetén nem ad ki aktív 0" sebességjelet, így a járművezető beavatkozása nélkül, az ajtó-vésznyitót kezelve az utastéri ajtók nehezen nyithatóak (ajtómotor nyomaték ellenében) és ez alagúti szakaszban nem is használható, csak peron melletti menekítés esetén, a homlok menekítő ajtó és a vezetőfülke válaszfal ajtók kézzel nem nyithatók a zárszerkezet reteszeltsége miatt. s) Túlfeszültség miatt bekövetkezett hibákról azok elhárításának a módjáról és a megvalósításról az Ügyfél által benyújtott jegyzőkönyvben nem található információ. t) A metrószerelvény alvázán elhelyezett, a fékhengerhez vezető flexibilis tömlők csőkötéseinek megoldására tett intézkedéseket igazoló dokumentáció nem került benyújtásra A Hatóság által kiadott szeptember 15-én kelt, KU/VF/1576/2/2009. számú hiánypótlási felszólításban (a továbbiakban: Hpf.) előírtakat az Ügyfél nem teljesítette, illetve nem nyújtotta be: a) Hpf pontja szerint Homlok menekítő rámpa (BARÁT DT 1 ) műszaki leírását BKV Zrt. nem hagyta jóvá. Hiányzik a részletes átalakítás beépítési ütemterv (a TÜV SÜD Industrie Service GmbH. Strassenbahnen und Metró Systeme BOStrab-Prüfstelle menekítési rendszer és a rámpa szilárdsági ellenőrzése. b) Hpf pontja szerint, illetve az Akcióterv (a továbbiakban: AT) 4. pontja szerint a rögzítő fék teszt mérési jegyzőkönyve nem állapítja meg a további vizsgálatokhoz szükséges mértékadó fékutat a hozzá tartozó tűréssel. c) Hpf pontja szerint A FÉKrendszer VPFH B dokumentumban a legfontosabb sémák ábrái nyomtatási hibásak. A dokumentáció felépítése miatt a teljes FÉK architektúra leírás használhatatlan. H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levé!clm:1387 Budapest, Pf. 30 Telefon: Fax: Internet:

13 13/16 d) Hpf pontja szerint az Akkumulátor kapacitás számítás (VPFH C) igazoló mérési jegyzőkönyve nem került benyújtásra. e) Hpf pontja szerint hiányos a Kocsiszekrény statikus típusvizsgálati jelentés (VPFH ) 30. és 32. oldala. f) Hpf pontja szerint a TIG jelű technológiai utasítás nem került benyújtásra. Forgóváz keret véges elem vizsgálati dokumentációban (NEF A) több helyen (pl.: 73/81 oldal) a számított feszültség a hegesztési varratok kifáradási határértéke fölé kerül. A számítási dokumentum ezeken a pontokon írja elő a TIG jelű technológiát, melyről leírás a BKV Zrt. által nem került jóváhagyásra. g) Hpf pontjában, valamint a május 13-án kelt, KU/VF/2271/1/2010. számú végzés i. pontban előírt a Vészfék ellenőrzése szétkapcsolt kocsiknál, szimulációs vizsgálat jegyzőkönyve - Dinamikus vontatási/fékezési teljesítmények (VPFH F 2.2 pont)-nem került benyújtásra. h) A Típusvizsgálati jelentés 2-6 számú mellékletei - amelyre VPFH A dokumentum hivatkozik a 4/33 oldalon a Mellékletek jegyzékében - nem került benyújtásra: 2. számú Melléklet: Napi vizsgálati jelentések a budapesti próbapályán teljesített futásokról. 3. számú Melléklet: Ajtók Faiveley vizsgálati jelentés. 4. számú Melléklet: Tápegység kártyák Ganz vizsgálati jelentés. 5. számú Melléklet: Kerekek Alstom FBO vizsgálati jelentés. 6. számú Melléklet: Klímaberendezés megszakítója levált Ganz vizsgálatijelentés. i) Hpf pontja szerint az ATO, ATC, és ATP interfész Típusvizsgálati jelentés nem került benyújtásra. j) Hpf pontja szerint az MJSZ VI. Függelékében előírt vizsgálatok közül az alábbiak nem kerültek benyújtásra: Darabvizsgálatok (Ezeket a vizsgálatokat minden sorozat és prototípus jármű átvételekor üres járművel, járműrészekkel kell végezni.) A kerékterhelés ellenőrzése A sűrített levegős berendezések légtömörségi vizsgálata Mechanikus fékberendezések próbáj a ( VPFH M 2.2 pontjában leírt vizsgálat.) A járműszekrény beázás mentességének próbája (záporpróba) A balesetek megelőzésére tett intézkedések ellenőrzése Áramszedők működésének ellenőrzése A vezetőfülke ellenőrzése a különböző vezérlő szervek, a légzárás, a fűtés, az ablaktörlők, ablakmosók és páramentesítő berendezések működése szempontjából A biztonsági berendezések vizsgálata A szigetelés villamos szilárdságának ellenőrzése Az áram-visszavezetők és földelő berendezések ellenőrzése Vontatási és segédüzemi áramkörök működőképességének vizsgálata H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30

14 14/16 Segédüzemi gépek vizsgálata Segédüzemi hálózat akkumulátortöltő berendezés vizsgálata Típusvizsgálatok (A prototípus járművön azokat a vizsgálatokat is el kell végezni, melyek a sorozat járműveken elvégzésre kerülnek.) A jármű külső méreteinek (a szerkesztési szelvénynek) vizsgálata A járműszekrény beázás mentességének részletes vizsgálata Mérlegelés (tengely, keréknyomás és saját tömeg mérése) Légszállítás mérése (valamint a teljes légrendszer feltöltési idejének mérése) A jármű villamos biztonságtechnikai vizsgálata (Akkumulátor kapacitás mérése) A jármű vonóképességének, illetve a motorok, hajtóművek és futóművek melegedésének ellenőrzése Megszakítás és gyors feszültségváltozás vizsgálata Vizsgálat a táphálózat rövidzárlata esetén A jármű berendezésének rövidzárlati és túlterhelési vizsgálata A fékellenállások melegedésének vizsgálata A jármű rádió zavartatás vizsgálata Menetdiagram felvétel k) A KU/VF/1576/2/2009. számú hiánypótlási felszólítás 4.4 és a 4.6 pontja szerint az áramszedő karok áttervezése és cseréje az eredeti - törőelemként is funkcionáló - biztonsági tulajdonságok megtartásával, nem történt meg. 1) Az 1. számú prototípus szerelvény kerékkopását előidéző okokat és annak elhárítására vonatkozó leírást, valamint a BKV Zrt. elfogadási dokumentumait nem nyújtotta be. m) A csukló alagút éles éleinek a takarása nem, illetve nem megfelelő minőségben készült el, II.2.4. Az Ügyfél a hiánypótlási dokumentáció részeként beadott Akciótervben ( verzió) (a továbbiakban: AT) megállapított hiányosságok megszüntetésének igazolását nem nyújtotta be: a) AT 26. pontja szerint Ajtó küszöbsín éles sarkának letörése ipari szintű minőségben nem került megoldásra, véglegesítésre és átalakításra (KU/VF/1754/1/2010. számú végzés); b) AT 126., 127., 128. pontjai szerinti tűzoltósági nyilatkozatokat nem nyújtotta be; c) AT 41. pontja szerint a Csatolási vizsgálati eljárás, valamint a hozzá tartozó vizsgálati jegyzőkönyv nem került benyújtásra; d) AT 14. pontja szerint a Kerekes szék rögzítés megoldás dokumentációja nem került benyújtásra; e) AT 136. pontja szerint nem került benyújtásra az MJSZ V. Függelékében előírt Belső feliratok, Külső festés és feliratok rajzain a feliratok tartalmát, méretét, olvashatóságát (pl.: pályaszám) ábrázoló rajz, valamint az alvázszám-pályaszám megfeleltető táblázat; H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30 Telefon: Fax; internet:

15 15/16 f) AT 140. és 141. pontok szerint nem került benyújtásra a BKV Zrt. szakemberek bevonásával készítendő biztonsági elemzés, amely a visszafogáskor a vezetőfülke és a homlok menekítő ajtó kioldódó reteszelését vizsgálja, g) AT 15 pontja nem került benyújtásra Az átjáró csuklóharmonika külső takarása teljes dokumentációja (rajzok, számítások stb.), valamint az átalakítás teljes ütemterve; II.2.5. Az Ügyfél számú megrendelése alapján, a TÜV SÜD (TÜV SÜD Industrie Service GmbH. Strassenbahnen und Metró Systeme BOStrab-Prüfstelle) által elvégzett Munkavédelmi minősítésben (a továbbiakban: Mm) előírtak elvégzését igazoló dokumentumok nem kerültek benyújtásra: a) Mm A2. pontja szerint az Utas tájékoztató berendezés automatikus hangerő szabályozás megoldásának dokumentációja és az előírt mérés; b) Mm A4. pontja szerint a Külső világítás vezérlésének megváltoztatását leíró dokumentáció; c) Mm A6. pontja szerint A vészhelyzet/teljes világítás vezérlés megváltoztatását leíró dokumentum (VPFH F 41/55. oldal és kiegészítése); d) Mm A7. pontja szerint az Akaratlan vonat indítás módosított kialakítását leíró dokumentáció (Akcióterv ( verzió) 17; e) Mm A8. pontja szerint A sebességmérő és az eseményrögzítő Budapesten elvégzett típustesztjeinek jegyzőkönyve, f) Mm A9. pontja szerint A vezetőfülkében található felhajtható ülések kezelési utasítása, g) Mm A12. pontja szerint A vezetőfülkében található kontroll eszközök és feliratok sötétben (alagút) történő vakítás nélküli olvashatóságát igazoló jegyzőkönyv a BKV Zrt. metró járművezetőit képviselő szakszervezetek) jóváhagyó záradékával ellátva. A fentiek a közlekedés biztonságát egyenként nem feltétlenül veszélyeztetik, azonban összességükben a jármű megfelelőségét megkérdőjelezik, így a típusengedély kiadása megtagadásának további alapját képezik. A ILI. pontban foglalt hiányosságok miatt, és a IL2. pontban foglalt hiányosságok figyelembevételével megállapítottam, hogy az AM5-M2 típusú metrószerelvény a jogszabályi és a közlekedésbiztonsági követelményeket maradéktalanul nem elégíti ki, ezért a rendelkezésemre álló adatok alapján típusengedély iránti kérelme elutasításáról döntöttem. Döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. (1) bekezdése, a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 10. -a, a 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet 2. és 3. -a, 4. (1) bekezdése, 8. -a, 9. (1) bekezdése, 1. és 2. számú melléklete, továbbá az ÓVSZ II. rendelkezései, különösen az MJSZ 1., 2.4., 3.4., 3.6., 4.1, 4.2., 6.2., 7.1., 7.2. pontjai, VI. függeléke alapján hoztam meg. A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdésében meghatározott hatásköröm H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélclm:1387 Budapest, Pf. 30 Telefon; Fax: Internet:

16 Budapest, július 30. Bíró József igazgató nevében és megbízásából: H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.251/34 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozata KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Készítette: Németh József Kamarai nyilvántartási szám: 09-1072 A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. augusztus 11.) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/920/EK)

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. augusztus 11.) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/920/EK) 2006.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 359/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. augusztus 11.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE 13. számú melléklet BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 23

1. oldal, összesen: 23 Tájékoztató A járművek tuningjáról és annak engedélyezéséről Sok járműtulajdonos kívánja járművét megkülönböztetni az azonos típushoz hasonló, más járművektől. Az autós sportok kedvelői közül sokan nem

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatályos: 2012.03.15-193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az eljárásokról és az ellenőrzésről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés s)

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 72/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A HATÓSÁGI GYAKORLAT SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ, MUNKAVÉDELMI SZAKTERÜLETET ÉRINTŐ SZABVÁNY ISMERETEKRŐL ÉS KÖVETELMÉNYEKRŐL [Egységes szerkezetbe

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról

66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról 66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.155/13/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Vasútvillamossági szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Vasútvillamossági szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Felkészülési segédlet Vasútvillamossági szakterület 2014. szeptember 08. 1 Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 9 III. Felkészülési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE 2011.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 57/21 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE (2011. március 1.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai

Részletesebben

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához Második kiadás 2010. június Bevezetés a második kiadáshoz A 2006/42/EK irányelv a gépekről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az állattartó telepek

Részletesebben