HATÁROZAT. Az Ügyfél BML2L4_NKH_10_082 számú levelében benyújtott felmentési kérelmét, annak érdemi vizsgálatát követően.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. Az Ügyfél BML2L4_NKH_10_082 számú levelében benyújtott felmentési kérelmét, annak érdemi vizsgálatát követően."

Átírás

1 Tárgy: Az AM5-M2 típusú 5 kocsis metrószerelvény típusengedélyezési eljárásában érdemi döntés Hiv. szám: BML2L4_NKH_10_241 HATÁROZAT Az ALSTOM Transport S.A. (székhely: 48 Rue Albert Dhalane Saint Ouen Francé) nevében eljáró Budapest Metropolis Consortium (1558 Budapest, Váci út , a továbbiakban: Ügyfél) augusztus 18-án kelt, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságához (a továbbiakban: Hatóság) benyújtott, BML2L4_NKH_09_251 számú kérelme alapján, a Budapesti Közlekedési Zrt. (1980 Budapest, Akácfa u. 15., a továbbiakban: BKV Zrt.) megrendelésére gyártott, a budapesti M2 metróvonalra készült, az ALSTOM METROPOLIS típuscsaládba tartozó, az Alstom Transport S.A. által tervezett és gyártott, VPFH D számú jellegrajzi összeállítás szerinti, a KU/VF/998/7/2007. számú határozattal kiadott előzetes típusengedéllyel rendelkező AM5-M2 típusú 5 kocsis metrószerelvény (a továbbiakban: AM5-M2 típusú metrószerelvény) típusengedélyezési eljárásában a következő döntéseket hoztam: Az Ügyfél BML2L4_NKH_10_082 számú levelében benyújtott felmentési kérelmét, annak érdemi vizsgálatát követően I. elutasítom, azaz az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (a továbbiakban ÓVSZ II.) 2. számú mellékleteként kiadott Metró Jármű Szabályzat (a továbbiakban; MJSZ) 7.1. és 7.2. pontjában előírtak teljesítése alól a felmentést az AM5-M2 típusú metrószerelvény vonatkozásában nem adom meg. Az Ügyfél az eljárás lefolytatásáért az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (1) bekezdése szerinti, az engedélyezéssel összefüggő 2200 Ft illetéket illetékbélyegen megfizette. Az egyéb eljárási költségekről külön végzésben fogok dönteni. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezést az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága ánál (1066 Budapest, Teréz krt. 62) - de a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalához címzetten - lehet előterjeszteni. A H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélclm:1387 Budapest, Pf. 30 Telefon: Fax: Internet:

2 2/16 fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. A fellebbezésről a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala dönt. A fellebbezés illetékköteles. A fellebbezési eljárás illetéke Ft, melyet illetékbélyegen kell leróni. II. Az Ügyfél a budapesti M2 metróvonalra készült, az ALSTOM METROPOLIS típuscsaládba tartozó, az Alstom Transport S.A. által tervezett és gyártott, VPFH D számú jellegrajzi összeállítás szerinti, valamint a VPFH B számú FÉK architektúra, VPFH F FÉK rendszer leírása, VPFH A (BC_FR02168_03_04brs) számú FÉK számítással és a KU/VF/998/7/2007. számú határozattal kiadott előzetes típusengedéllyel rendelkező AM5- M2 típusú 5 kocsis metrószerelvény (a továbbiakban: AM5-M2 típusú metrószerelvény) típusengedélyének kiadása tárgyában előterjesztett kérelmét, annak érdemi vizsgálatát követően elutasítom, azaz az AM5-M2 típusú metrószerelvényre a típusengedélyt nem adom meg. Ügyfél a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX.29.) GKM rendelet (a továbbiakban: 72/2006. (IX.29.) GKM rendelet) szerinti Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az egyéb eljárási költségekről külön végzésben fogok dönteni. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezést az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága ánál (1066 Budapest, Teréz krt. 62.) - de a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalához címzetten - lehet előterjeszteni. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. A fellebbezésről a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala dönt. A fellebbezési eljárás díjköteles. Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata elleni fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával, azaz Ft. A fellebbezés díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. INDOKOLÁS I. Az Ügyfél március 24-én kelt levelében a 4) Fékberendezés - Általános előírások és Fékút, fékberendezések közötti kapcsolat" pontjában az MJSZ előírásai alól kért felmentést. Az Ügyfél a március 24-én kelt, BML2L4_NKH_10J)82 számú kérelmében előadta, hogy az MJSZ 7.1. pont előírásait az Alstom a saját tervezési filozófiája és gyakorlata szerint elégítette ki, az alábbiak szerint: H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30

3 3/16 - egyik a menetvezérlő karral szabályozható és a teljes fékezési erőt az elektromos és mechanikus fékek kombinációja szolgáltatja, - segéd fékvezérlő, mely abban az esetben kap szerepet, ha a fő fékvezérlő nem működik. Kizárólag vészhelyzetben használható. Az Ügyfél előadta, hogy a fékek megfelelnek a MJSZ biztonsági előírásainak, a fékrendszer működése kielégíti az EN számú Európai Uniós szabvány követelményeit és ezt a fékrendszer típust használják a világ összes modern metrójárművein. Ügyfél kérelme alapján az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintettem. A kérelem szakszerű megítélése érdekében a május 18-án kelt, KU/VF/1555/6/2010. számú végzésemben a fékrendszer vonatkozásában szakértőt rendeltem ki. A szakértő feladata az AM5-M2 típusú metrószerelvények fékrendszerének felülvizsgálata, valamint működtetése logikájának felülvizsgálata, az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (a továbbiakban: ÓVSZ II.) 1. számú mellékletében, valamint az ÓVSZ II. 2. számú mellékleteként kiadott Metró Jármű Szabályzat (a továbbiakban: MJSZ) előírásainak való megfelelőség szempontjából. A folyamatban lévő eljárás során a típusengedélyezési dokumentáció részét képező biztonsági dokumentáció felülvizsgálatára a november 18-án kelt, KU/VF/1959/1/2009. számú végzésemben biztonsági kérdésekre vonatkozóan szakértőt rendeltem ki, akinek feladata a jármű vezérlő-, és fék szoftvereinek, illetve a biztonsági berendezéseinek az ÓVSZ II. előírásainak való megfelelőségének a felülvizsgálata. A szakértő feladatát - az időközben bekövetkezett változásokra tekintettel - kiegészítettem a február 05-én kelt, KU/VF/823/4/2010.számú végzésemmel. A szakvélemények, a próbaüzem és tartampróba adatai, a benyújtott dokumentáció és az egyéb rendelkezésemre álló adatok alapján, az alábbiakat állapítottam meg: Az AM5-M2 típusú metrószerelvény fékberendezése nem felel meg az MJSZ 7.1., 7.2. pont előírásainak: 1. a biztonsági fék (főfék) nem független a villamos generátoros (üzemi) féktől, mivel a két fékberendezés egyidejűleg, fékezési állásban történő használatakor a mechanikus fék vonatkozásával az Összes fékvezérlő elektronika a (TCMS által kezelt) két vezérlőkar közül a nagyobb fékerőt veszi figyelembe (VPFH C 7/10. oldal). 2. a biztonsági fék (főfék) a TCMS meghibásodása esetén nem áll rendelkezésre, fékhatást csak vészfék állásában fejt ki, illetve TCMS meghibásodás esetén csak a zöldhurok (vészfékhurok) megszakításával (ütőgomb, biztonsági fék vészfék állása) lehet a jármüvet megállítani (VPFH C 9/10. oldal). 3. a menet/fék kapcsoló menet" állásban történő hálózati tápfeszültség kimaradása után a menet/fék kapcsoló fék"állásba helyezésekor, fékhelyettesítés történik, azaz a villamos generátoros (üzemi) fék nem áll rendelkezésre, helyette a biztonsági fék (főfék) fékez. A szakértői vélemény a fékrendszer, illetve a dokumentáció alábbi hiányosságait tárta fel: - a tengelyenkénti csúszásérzékeléshez nem tengelyenkénti, hanem forgóvázankénti beavatkozás párosul, ez azt jelenti, hogy a forgóváz nem csúszó tengelyének is fékoldás következik be, ez fékút megnövekedését eredményezi. Ha ez az állapot több forgóváznál egyszerre lép fel, ez jelentős fékút növekedést okozhat. H-1066 Budapest, Teréz krt, 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30

4 4/16 - A fékdokumentáció nem tartalmazza a fékrendszer sematikus elektromos ábráját (fékvezérlő karok, érintett vezérlő egységek, EPAC, stb.), annak igazolására, hogy a fékrendszer (ideértve a vezérlési részeket is) redundáns kialakítású, (redundáns az a rendszer, ha semmilyen /nem kizárható/ egyszeres hiba nem okozza a fékhatás elvesztését /veszélyes mértékű csökkenését/). - Az Ügyfél nem bizonyította azt, hogy a fékelegyítés a tárcsafék, a biztonsági fék (főfék) használatát nem korlátozza. - A szakértő részére átadott dokumentáció állításokat tartalmaz arra nézve, hogy különböző kocsi szintű fékkiesések mellett a teljes szerelvény fékezhető marad, a kapcsolódó részletes számítások az Ügyfél részéről nem került benyújtásra. - A szakértő részére átadott dokumentációban csak az alkalmazott EPAC és tárcsafék más projektben történő alkalmazását hivatkozza be, olyan referencialista nem került benyújtásra, amelyekben a jelenlegi rendszer fő komponensei (pl. tárcsafék, EPAC, fékszelepek stb.) a jelenlegi rendszer architektúra szerint kerültek alkalmazásra. Az Ügyfél a fékrendszer biztonságos és megbízható működését teljes körűen nem bizonyította, rendszerszintű referenciákat, illetve üzemeltetői nyilatkozatokat nem mutatott be. Az engedélyezési eljárás során nem került igazolásra, hogy az Ügyfél által előterjesztett féktechnikai megoldás a MJSZ által előírt féktechnikai követelmények szerint kialakított fékrendszer biztonsági szintjéhez képest - az ÓVSZ II. 1. számú melléklet 1.2 pontjában leírtak szerint - a jármű biztonsága nem csökken. Ezzel a közlekedés biztonsága követelményének maradéktalan érvényesülése nem garantált. Döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. (1) bekezdése, továbbá az ÓVSZ II. 1. számú melléklet 1.2. pontja, valamint a MJSZ 7.1., 7.2. pontja alapján hoztam meg. A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdésében meghatározott hatásköröm alapján és ugyanezen kormányrendelet 3. (1) bekezdésében megjelölt illetékességi területemenjártam el. A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. (1) bekezdése, illetőleg a 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezési eljárás illetékére az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdése vonatkozik. II. Az Ügyfél a augusztus 18-án kelt, BML2L4_ NKHJ)9_251 számú kérelmében a KU/VF/998/7/2007. számú határozattal kiadott előzetes típusengedéllyel rendelkező AM5- M2 típusú metrószerelvény típusengedélyének a kiadását kérte. A kérelem mellékletét képező dokumentáció átvizsgálását követően a szeptember 15-én kelt, KU/VF/1576/2/2009. számon kiadott hiánypótlási felhívásban az Ügyfelet hiánypótlásra szólítottam fel, melyben november 10. napját jelöltem meg a hiánypótlási dokumentáció beadásának határidejeként. Az Ügyfél a szeptember 25-én kelt, BML2L4_NKH_09_284 számú beadványában a hiánypótlási határidő november 30-ig történő meghosszabbítását kérte. H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím: 1387 Budapest, Pf. 30

5 5/16 Az Ügyfél a november 27-én kelt BML2L4JMKH számú levelében új hiánypótlási határidőként június 30. napját kérte kitűzni. Hatóságom elfogadva az Ügyfél kérelmét alátámasztó indoklását a december 17-én kelt, KU/VF/2240/1/2009. számú levelében a hiánypótlási dokumentáció BKV Zrt. felé véleményezésre történő benyújtási határidejét május 3l-re, a hatóság felé történő benyújtási határidejét június 30-ra módosította. Az Ügyfél a március 24-én kelt, BML2L4_NKH_10_082 számú kérelmére az engedélyezési eljárás során az ÓVSZ II. 1. számú melléklet 1.2 pontjában leírtak alapján, az MJSZ alábbi pontjaiban foglaltaktól való eltéréshez a KU/VF/1555/3/2010. és KU/VF/1555/9/2010. számú határozataimban hozzájárultam: a) 5.2. a jármű biztonsági földelésének kialakítása, b) 4.1. az utastér belső szabad magassága, c) 4.2. a vezetőfülke szellőzése, fűtése utastértől való teljes elkülönülése, d) 7.1. a lassulás változása. Az engedélyezési eljárás során a augusztus 09-én kelt, KU/VF/998/7/2007. számú határozattal kiadott előzetes típusengedély 11. pontjában foglaltak alapján km-es tartampróbára került sor, az alábbiak szerint: 1. Valenciennesben a 410, 411, 412, 413 és 414 pályaszámú kocsikból álló 1. számú prototípus szerelvény km. 2. Budapesten a 415, 416, 417, 418 és 419 pályaszámú kocsikból álló 2. számú prototípus szerelvény km. A KU/VF/931/1/2010. számú végzésemben - a tényállás tisztázása érdekében - újabb km Budapesten lefutandó próbaüzemet írtam elő. A 2. számú prototípus szerelvényt a KU/VF/324/1/2009. számú végzésem jelölte ki. Ügyfél az AM5-M2 típusú metrószerelvény típusengedélyezési dokumentációját Hatóságomhoz június 30-án a BML2L4_NKH_10_241 számú levele mellékleteként 3 db eredeti és 1 db másolati példányban benyújtotta, mely az alábbi terveket, dokumentumokat tartalmazta: I. kötet: Gyártó és a Megrendelő nyilatkozata, TÜV SÜD IS-FSO-MUC/MB-SL, Nyilatkozat és Jelentés Alstom Transport VPFH F Típusengedélyezési dokumentáció Alstom Transport VPFH B Elektromágneses összeférhetőségi terv Alstom Transport ESS A 3. áramszedő karszámítás Alstom Transport VPFH B A redundáns rendszerek bemutatása Alstom Transport NEF A Forgóváz keret véges elem vizsgálat Alstom Transport VPFH D Menetdinamikai adatok Skoda Ed0392e.l 1ML 3541 K/4 vontatómotor műszaki specifikáció Ganz-Skoda Kalkulált teljesítmény görbék Alstom Transport VPFH A Fékszámítások és hőtechnikai elemzések Faiveley Transport FR Fékszámítás Alstom Transport VPFH D Szelvényszámítás H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcim:1387 Budapest, Pf. 30

6 6/16 Alstom Transport NBE A Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH A Alstom Transport VPFH A Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH D II. kötet: Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH G Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH F Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH E Barát DT1 1 Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH Alstom Transport VPFH Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH E Ganz-Skoda A Ganz-Skoda Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH C Ganz-Skoda B III. kötet: Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH E Alstom Transport STF A AOA SPE Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH F Faiveley Transport LA-FR02168 Q01 Biztonsági számítások Budapest 2. vonal Szerkezeti űrszelvény Kocsiszekrény és szerkezeti számítások Alváz alatti berendezések rögzítése Ütközési teljesítmény értékelése Kocsiszekrény szerkezet véges elem analízis Az alvázkeret szekrények felszerelésének elve Csatlás- és vonókészülékek Padló Tűzbiztonsági konstrukciós jelentés Utastéri burkolatok Ablakok Ajtók Légkondicionálás Világítás Megvilágítottsági szint az utastérben Ülések Vezetőfülke és vezetőpult Menekítő rámpa műszaki leírása Belső szerelvények A kapaszkodókat tartó szerkezet statikai és fáradási elemzése A közlekedői kapaszkodó rudakat tartó szerkezet statikai és fáradási elemzése Külső elektromos szerelvények Vontatómotor és berendezések Vontatás és villamos fék könyv IGBT-s trakciós inverter Segédüzemi berendezések Villamos energiafogyasztás Akkumulátor számítás Segédüzemi átalakító egység Biztosító berendezés és biztonsági berendezések MVB eseményrögzítő interfész leírás AS 0.2 autóstop műszaki feltételek Tűz- és füstérzékelő rendszer AOA Vezetői kijelző egység funkcionális specifikáció Elektronikus készülékszekrények és dobozok Fék architektúra leírás Fékrendszer leírása Alkatrészjegyzék H-1066 Budapest, Terézkrt. 62. Levélcfm:l387 Budapest, Pf. 30

7 7/16 Alstom Transport VPFH C Kiegészítő fékszabályozó leírása Alstom Transport VPFH F Járművezérlés Alstom Transport VPFH Szószedet Alstom Transport VPFH B. 1 Biztonsági management terv Alstom Transport VPFH B Előzetes kockázatelemzés EKE (PHA) Alstom Transport VPFH B Kapcsolati kockázatelemzés Alstom Transport VPFH A Üzemi és kiszolgálási kockázatelemzés (OSHA) IV. kötet: CertiferECI _3 Vizsgálati jelentés Alstom Transport VPFH E Baleseti emelési eljárás Alstom Transport VPFH Cl Összekapcsolási és szétkapcsolás! eljárási utasítás Ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány Ideiglenes üzemeltetési bizonyítvány BKV Zrt Alstom Transport VPFH Kocsiszekrény statikus típusvizsgálati eljárás Alstom Transport VPFH Kocsiszekrény statikus típusvizsgálati jelenés Alstom Transport NBE A Forgóvázkeret jóváhagyás Alstom Transport NEF B Feszültség korrelációs elemzés Alstom Transport SEF A Varsó forgóvázkeret számítási specifikáció Alstom Transport NEF B Varsó forgóvázkeret számítási jelentés Alstom Transport ESS C Tesztspecifikáció Varsó DivisionAEF-S AEF-S1 R 00004/99 SI-13 A varsói metró motoros forgóvázának statikus vizsgálatai Division AEF-S AEF-S1 R 00015/99 SI-13 Keret/alváz kifáradási teszt a varsói metróállományhoz Alstom Transport LPA A Forgóváz vázkalkuláció paraméter lista Alstom Transport SEF A Forgóváz keret véges elem számítási specifikáció V. kötet: Alstom Transport ES_2009_851 Pályán folytatott vizsgálat specifikációja futásjóság/stabilitás Alstom Transport ESS B Futáskényelem / stabilitás Alstom Transport VPFH M Dinamikus vontatási/fékezési jellemzők vizsgálata Alstom Transport VPFH F Dinamikus vontatási/fékezési teljesítmények VI. kötet: Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH B Rögzítőfék hatékonysági vizsgálata prototípus járművön Rögzítőfék hatékonysága prototípus járművön Külső zajszintek futás közben Külső zajszint futás közben H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30

8 8/16 Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH A.l Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH A Alstom Transport VPFH A Alstom Transport VPFH A Alstom Transport VPFH A Alstom Transport VPFH F Alstom Transport VPFH A Belsőtéri zajszintek futás közben Belsőtéri zajszint futás közben Légkondicionáló elfogadása a járművön Légkondicionáló elfogadása a járművön Kocsik földelési ellenállása T kocsi földelési ellenállás M kocsi földelési ellenállás MC kocsi földelési ellenállás Tartampróba Tartampróba VII. kötet: Alstom Transport VPFH A BKV-BUDL Siemens IVQ-40 01/01 Kiegészítő tartampróba vizsgálat Budapesten PA/PIS funkcionális teszt riport Részletes interface vizsgálati eljárások GÁ/ATCl.rész Siemens IVQ-40 01/01 Részletes interface vizsgálati eljárások GÁ/ATC 2. rész Fővárosi Tűzoltóparancsnokság M4/2-14/2009 Metrószerelvények prototípus próbajárata Oktatási bizonyítványok TÜV Nord Polska PH82/07/03 Alstom Transport Alstom Transport Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH C Ellenőrzési jelentés ÓVSZ II. 2. melléklet III. függeléke (kitöltve) ÓVSZ II. 2. melléklet IV-V. függeléke (rajzdokumentáció) Kezelési kézikönyv Hibaelhárítási kézikönyv Tesztberendezés kézikönyv Pótalkatrész katalógus Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH B Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH C Alstom Transport VPFH B Karbantartási kézikönyv Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH D Kocsiszekrény és felépítés Forgóvázak és felfüggesztések Informatikai rendszer felépítése Nagyfeszültségű áramszedés/elosztás Vontatási/fékezési rendszer Segédüzemi elektromos rendszer Vonatvezérlő rendszer Ajtórendszer Légkondicionálás Kommunikációs berendezések Sűrített levegős és légelosztó rendszerek Pótalkatrész katalógus alpha lista Kocsiszekrény és szerkezet Forgóváz és felfüggesztés Informatikai rendszer architektúrája Nagyfeszültségű áramszedés elosztás Fék és vontatási rendszer H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30

9 9/16 Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH E Alstom Transport VPFH D Alstom Transport VPFH E Alstom Transport Rajz dokumentációk Segédüzemi elektromos rendszer Vonatvezető rendszer Ajtó rendszer Légkondicionálás Kommunikációs berendezés Pneumatikus és levegő elosztó rendszer I - XXIII. kötetek Ügyfél kérelme alapján - a tényállás tisztázásához szükséges eljárási cselekmények során - az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintettem, és a következőket állapítottam meg: II.1. A jármű nem felel meg az alábbi műszaki követelményeknek 1. Fékberendezés Az AM5-M2 típusú metrószerelvény fékberendezése nem felel meg az MJSZ 7.1., 7.2. pont előírásainak és ez alól jelen határozatom I. pontjában foglaltak szerint - a közlekedés biztonság követelményének érvényesülésére figyelemmel - felmentést nem adtam. 2. A jármű menetszabályzó kialakítása nem felel meg az MJSZ 6.2. pont előírásainak, mert a menetszabályzó kar a jármű akaratlan, véletlenszerű elindíthatóságát nem akadályozza meg; 3. A vezetőfülke kialakítása nem felel meg az MJSZ 4.2. pont előírásainak, mert: 3.1. a vezető fülke magasság csak 2000 mm (VPFH E 11/38. oldal); 3.2. az akkumulátor feszültség járművezető számára nincs kijelezve; 3.3. a DDU kijelzőn megjeleníthető feliratok és rövidítések nem minden esetben magyar nyelvűek. 4. Az utastérben elhelyezett készülékszekrények záró fedelei nem felelnek meg az MJSZ 4.1. pont előírásainak: Az utastérben elhelyezett, a közlekedés biztonságát közvetlenül befolyásoló berendezéseket, elektronikai egységeket tartalmazó készülékszekrények záró fedelei egyszerű, négyszögletű kulccsal, akár illetéktelenek által is könnyen nyithatók. 5. A járműre telepített járművezérlő szoftverek megfelelősége tekintetében a szakvélemény és a rendelkezésemre álló adatok alapján, az alábbiakat állapítottam meg: Az Ügyfél - nyilatkozata szerint - a próbaüzem során felmerült problémákat szoftverfrissítéssel kívánja megoldani. Ezzel szemben az eredményes próbaüzem eredményei alapján igazolható a jármű megfelelősége, így a típusengedély megadását megalapozó eredményes próbaüzem alatt már nem léphetnek fel olyan jelenségek, amelyek szoftvermódosítást és újratöltést (szoftverfrissítést) igényelnek. A szoftvermódosításhoz dokumentált változás-menedzsmentet és a módosított szoftverek validációját (ideértve a próbafutások - akár részleges, akár teljes - ismétlését is) igényel. H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím: 1387 Budapest, Pf. 30

10 10/16 A Országos Vasúti Szabályzat II. kötet kiadásáról szólól8/1998. (VII.3.) KHVM rendelet (a továbbiakban: ÓVSZ) 1/A. (1) bekezdése szerint: E rendelet 2. mellékletét képező Metró Jármű Szabályzat rendelkezéseit az ÓVSZ II. rendelkezéseivel összhangban, a metrójárművek engedélyeztetése, tervezése, kivitelezése és működtetése során kell alkalmazni. " Az ÓVSZ II. 2. számú mellékleteként kiadott Metró Jármű Szabályzat (továbbiakban MJSZ) 1. Altalános követelmények szerint: A Magyarországon üzemeltetésre kerülő >y metrójárműveket a gyártás helyétől függetlenül úgy kell elkészíteni, használatba venni és üzemben tartani, hogy ezen Szabályzat előírásainak megfeleljenek. " A vasúti jármüvek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról szóló 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet (a továbbiakban: 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet) 8. b) pontja szerint a típusengedély iránti kérelem elbírálása során az engedélyező hatóság vizsgálja, hogy a járműtípus megfelel-e a jogszabályokban, műszaki előírásokban, valamint szabványokban meghatározott, továbbá az üzembe helyezéssel elérni kívánt követelményeknek. A fentiek alapján az AM5-M2 típusú metrószerelvényre a típusengedély nem adható meg. II.2. Az eljárás során megállapítottam továbbá az alábbiakat: II.2.1. a KU/VF/998/7/2007. számú határozattal kiadott előzetes típusengedély (a továbbiakban: ET) alábbi előírásait az Ügyfél nem teljesítette, illetve a típusengedélyezési dokumentáció részeként nem került benyújtásra: a) ET 5. pontjában előírt vizsgálatok Összegzését is tartalmazó biztonságtechnikai elemzés; b) ET pontja szerint a szerelvény érintésvédelmi megfelelőségét igazoló mérések, kocsinként; c) ET pontja szerint nem teljes mértékben igazolta a beépített anyagok tűzvédelmi alkalmasságát; d) ET 25. pontja szerint nem került benyújtásra olyan dokumentum, mely szerint a járművön alkalmazott zártláncú televízió (CCTV), valamint a videó rendszer üzemeltetésénél a személyiségi jogok megfelelő védelmét, a vonatkozó törvények szerint biztosítja; e) ET pontja szerint a gyártás során, a megrendelővel egyeztetett módosítások hiányosan kerültek benyújtásra, (pl.: a homlok menekítő rámpa, csuklószerkezet külső takarás gyártási dokumentáció, szilárdsági számítás és átalakítási ütemterv), továbbá a megrendelővel egyeztetetten módosított szoftverekről nem került benyújtásra dokumentáció és a hozzájuk tartozó egyéb magyarázat. (Pl.: DDU kijelző berendezés működtetés átalakítása szoftveres úton, stb.); f) ET 28. pontja szerint a típusengedély kérelem mellékleteként beadott rajzdokumentációban a jármű gyártása során szükségessé vált, a jármű gyártásával Összefüggő módosítások (pl.: Videó kamerák beépítése VPFH A; Utastéri vészhívó egység fedél, VPFH B stb.) nem kerültek átvezetésre és dokumentálásra; II.2.2. A típusengedélyezési dokumentáció átvizsgálása során megállapított hiányosságok: H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím;1387 Budapest, Pf. 30

11 11/16 a) Az MJSZ VI. Függelékében előírt járműátadási vizsgálatok nem kerültek teljes körűen benyújtásra; b) A DDU kijelző VPFH E Kezelési Kézikönyv 177/376., valamint a 193/376., 276/376., 75/376., 127/376., 131/376., 204/376. oldalakon az ábrák hibásak; c) Vezetőfülkében a vezetőasztalon elhelyezett kezelőszervek leírása nem egységes. (pl.: VPFH D 32. és 33. oldal ábrái); d) VPFH E Kocsiszekrény és szerkezet Csuklóalagút 57/1470. oldalán található számítógépes grafikai ábra hibás; a 66/1470. oldalon pontban az ábra hivatkozás nem megfelelő; e) VPFH E 236/376. oldalon az ATPM vezetési üzemmód és az AM üzemmód között nincs megfelelő kapcsolat. További eltérések találhatók a VPFH E dokumentum 11/55. oldal pontjával; f) Nem került benyújtásra az utastéri ajtók záródására figyelmeztetőjelzés hangerejét dokumentáló jegyzőkönyv; g) Nem került benyújtásra a Vezető fülke hátfalra kerülő kapaszkodó rúd rajza (VPFH VPFH rajzok) a BKV Zrt. által elfogadott változatban; h) Nem került benyújtásra az Utastéri ajtók mozgatás beépítése, Ajtószárny beépítése, valamint Ajtó alsó vezetősín éles sarkokat nem tartalmazó rajzok, i) Nem teljes körűen kerültek átadásra azok a rajzok, amelyek december 2-4- i Valenciennes-ben a BKV Zrt., az Ügyfél és hatóságom által közösen összeállított Ügyfél által átadandó rajzok jegyzékében szerepeltek. Ezek a rajzok a MJSZ IV-V. Függelékben előírtakat kiegészítik, és harmonizálnak a 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet 1. számú mellékletében előírtakkal; j) Nem került benyújtásra a VPFH E Vontatómotor és berendezések műszaki leírás melléklete Ganz-Skoda beszállítói dokumentációk a A dokumentum, és a dokumentum frissítése, illetve a fentiek dokumentálása után BKV Zrt. jóváhagyása; k) Nem került benyújtásra a VPFH D Menetdinamika, melléklete, az eredetiséget igazoló jelzéssel ellátott módosított Ganz Skoda EdP039 e.l verziójú dokumentum 4. Fejezet festési technológia, 1) Nem kerültek benyújtásra a VPFH B Utastéri világítás, valamint VPFH B Megvilágítottsági szint az utastérben vizsgálati jegyzőkönyvek; m) Nem kerül benyújtásra a figyelmeztető hangjelző berendezés (homlok kürt) MJSZ 8.2 pontban előírt műszaki paramétereinek méréssel történő igazolása; n) Nem egységesek a különböző dokumentumokban, különféle helyeken szereplő jármű paraméterek (pl.: jármű tömeg AW0 terheléssel, külső magassági méret stb.); o) Az egyes leírásokban szereplő ábrák nem megfelelő minőségűek (olvashatatlanok, az eredeti ábrák nyomdahibásak, a beszállítók egyes ábrái túlságosan kicsinyítettek) a teljesség igénye nélkül: VPFH B. H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30

12 12/16 VPFH B 18/30., 19/30., 24/30., 25/30. oldalak (Fékrendszer). SPE Füstérzékelő gyártói ábrák. VPFH B a legfontosabb fő ábrák nyomdai hibásak. VPFH F 20/43. és 34/43. oldalak. VPFH E 127/376., 131/376., 276/376., 193/376., 75/376., 204/376. oldalak. p) Az Ügyfél VPFH M jelű típusvizsgálati eljárásában leírt alábbi vizsgálatok az Ügyfél VPFH F jelű típusvizsgálati jelentése szerinti nem kerültek elvégzésre: 2.2. A vészfék ellenőrzése szétkapcsolt kocsiknál Fékezési jellemzők csökkentett üzemmódban Áramellátási hiba. q) Nem került benyújtásra olyan dokumentum, amely tisztázza az eseményrögzítő, a nulla sebesség jel (0 km/h), valamint az utastéri ajtók és a menekülést szolgáló vezetőfülke, illetve homlok menekítő ajtó kézi nyitása közötti összefüggést. Nincs dokumentálva az az eset, ha mindkét eseményrögzítő meghibásodik. r) Rendkívüli esemény (pl. szándékos kár okozása esetén) során amennyiben az EVR berendezés álló jármű esetén nem ad ki aktív 0" sebességjelet, így a járművezető beavatkozása nélkül, az ajtó-vésznyitót kezelve az utastéri ajtók nehezen nyithatóak (ajtómotor nyomaték ellenében) és ez alagúti szakaszban nem is használható, csak peron melletti menekítés esetén, a homlok menekítő ajtó és a vezetőfülke válaszfal ajtók kézzel nem nyithatók a zárszerkezet reteszeltsége miatt. s) Túlfeszültség miatt bekövetkezett hibákról azok elhárításának a módjáról és a megvalósításról az Ügyfél által benyújtott jegyzőkönyvben nem található információ. t) A metrószerelvény alvázán elhelyezett, a fékhengerhez vezető flexibilis tömlők csőkötéseinek megoldására tett intézkedéseket igazoló dokumentáció nem került benyújtásra A Hatóság által kiadott szeptember 15-én kelt, KU/VF/1576/2/2009. számú hiánypótlási felszólításban (a továbbiakban: Hpf.) előírtakat az Ügyfél nem teljesítette, illetve nem nyújtotta be: a) Hpf pontja szerint Homlok menekítő rámpa (BARÁT DT 1 ) műszaki leírását BKV Zrt. nem hagyta jóvá. Hiányzik a részletes átalakítás beépítési ütemterv (a TÜV SÜD Industrie Service GmbH. Strassenbahnen und Metró Systeme BOStrab-Prüfstelle menekítési rendszer és a rámpa szilárdsági ellenőrzése. b) Hpf pontja szerint, illetve az Akcióterv (a továbbiakban: AT) 4. pontja szerint a rögzítő fék teszt mérési jegyzőkönyve nem állapítja meg a további vizsgálatokhoz szükséges mértékadó fékutat a hozzá tartozó tűréssel. c) Hpf pontja szerint A FÉKrendszer VPFH B dokumentumban a legfontosabb sémák ábrái nyomtatási hibásak. A dokumentáció felépítése miatt a teljes FÉK architektúra leírás használhatatlan. H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levé!clm:1387 Budapest, Pf. 30 Telefon: Fax: Internet:

13 13/16 d) Hpf pontja szerint az Akkumulátor kapacitás számítás (VPFH C) igazoló mérési jegyzőkönyve nem került benyújtásra. e) Hpf pontja szerint hiányos a Kocsiszekrény statikus típusvizsgálati jelentés (VPFH ) 30. és 32. oldala. f) Hpf pontja szerint a TIG jelű technológiai utasítás nem került benyújtásra. Forgóváz keret véges elem vizsgálati dokumentációban (NEF A) több helyen (pl.: 73/81 oldal) a számított feszültség a hegesztési varratok kifáradási határértéke fölé kerül. A számítási dokumentum ezeken a pontokon írja elő a TIG jelű technológiát, melyről leírás a BKV Zrt. által nem került jóváhagyásra. g) Hpf pontjában, valamint a május 13-án kelt, KU/VF/2271/1/2010. számú végzés i. pontban előírt a Vészfék ellenőrzése szétkapcsolt kocsiknál, szimulációs vizsgálat jegyzőkönyve - Dinamikus vontatási/fékezési teljesítmények (VPFH F 2.2 pont)-nem került benyújtásra. h) A Típusvizsgálati jelentés 2-6 számú mellékletei - amelyre VPFH A dokumentum hivatkozik a 4/33 oldalon a Mellékletek jegyzékében - nem került benyújtásra: 2. számú Melléklet: Napi vizsgálati jelentések a budapesti próbapályán teljesített futásokról. 3. számú Melléklet: Ajtók Faiveley vizsgálati jelentés. 4. számú Melléklet: Tápegység kártyák Ganz vizsgálati jelentés. 5. számú Melléklet: Kerekek Alstom FBO vizsgálati jelentés. 6. számú Melléklet: Klímaberendezés megszakítója levált Ganz vizsgálatijelentés. i) Hpf pontja szerint az ATO, ATC, és ATP interfész Típusvizsgálati jelentés nem került benyújtásra. j) Hpf pontja szerint az MJSZ VI. Függelékében előírt vizsgálatok közül az alábbiak nem kerültek benyújtásra: Darabvizsgálatok (Ezeket a vizsgálatokat minden sorozat és prototípus jármű átvételekor üres járművel, járműrészekkel kell végezni.) A kerékterhelés ellenőrzése A sűrített levegős berendezések légtömörségi vizsgálata Mechanikus fékberendezések próbáj a ( VPFH M 2.2 pontjában leírt vizsgálat.) A járműszekrény beázás mentességének próbája (záporpróba) A balesetek megelőzésére tett intézkedések ellenőrzése Áramszedők működésének ellenőrzése A vezetőfülke ellenőrzése a különböző vezérlő szervek, a légzárás, a fűtés, az ablaktörlők, ablakmosók és páramentesítő berendezések működése szempontjából A biztonsági berendezések vizsgálata A szigetelés villamos szilárdságának ellenőrzése Az áram-visszavezetők és földelő berendezések ellenőrzése Vontatási és segédüzemi áramkörök működőképességének vizsgálata H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30

14 14/16 Segédüzemi gépek vizsgálata Segédüzemi hálózat akkumulátortöltő berendezés vizsgálata Típusvizsgálatok (A prototípus járművön azokat a vizsgálatokat is el kell végezni, melyek a sorozat járműveken elvégzésre kerülnek.) A jármű külső méreteinek (a szerkesztési szelvénynek) vizsgálata A járműszekrény beázás mentességének részletes vizsgálata Mérlegelés (tengely, keréknyomás és saját tömeg mérése) Légszállítás mérése (valamint a teljes légrendszer feltöltési idejének mérése) A jármű villamos biztonságtechnikai vizsgálata (Akkumulátor kapacitás mérése) A jármű vonóképességének, illetve a motorok, hajtóművek és futóművek melegedésének ellenőrzése Megszakítás és gyors feszültségváltozás vizsgálata Vizsgálat a táphálózat rövidzárlata esetén A jármű berendezésének rövidzárlati és túlterhelési vizsgálata A fékellenállások melegedésének vizsgálata A jármű rádió zavartatás vizsgálata Menetdiagram felvétel k) A KU/VF/1576/2/2009. számú hiánypótlási felszólítás 4.4 és a 4.6 pontja szerint az áramszedő karok áttervezése és cseréje az eredeti - törőelemként is funkcionáló - biztonsági tulajdonságok megtartásával, nem történt meg. 1) Az 1. számú prototípus szerelvény kerékkopását előidéző okokat és annak elhárítására vonatkozó leírást, valamint a BKV Zrt. elfogadási dokumentumait nem nyújtotta be. m) A csukló alagút éles éleinek a takarása nem, illetve nem megfelelő minőségben készült el, II.2.4. Az Ügyfél a hiánypótlási dokumentáció részeként beadott Akciótervben ( verzió) (a továbbiakban: AT) megállapított hiányosságok megszüntetésének igazolását nem nyújtotta be: a) AT 26. pontja szerint Ajtó küszöbsín éles sarkának letörése ipari szintű minőségben nem került megoldásra, véglegesítésre és átalakításra (KU/VF/1754/1/2010. számú végzés); b) AT 126., 127., 128. pontjai szerinti tűzoltósági nyilatkozatokat nem nyújtotta be; c) AT 41. pontja szerint a Csatolási vizsgálati eljárás, valamint a hozzá tartozó vizsgálati jegyzőkönyv nem került benyújtásra; d) AT 14. pontja szerint a Kerekes szék rögzítés megoldás dokumentációja nem került benyújtásra; e) AT 136. pontja szerint nem került benyújtásra az MJSZ V. Függelékében előírt Belső feliratok, Külső festés és feliratok rajzain a feliratok tartalmát, méretét, olvashatóságát (pl.: pályaszám) ábrázoló rajz, valamint az alvázszám-pályaszám megfeleltető táblázat; H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30 Telefon: Fax; internet:

15 15/16 f) AT 140. és 141. pontok szerint nem került benyújtásra a BKV Zrt. szakemberek bevonásával készítendő biztonsági elemzés, amely a visszafogáskor a vezetőfülke és a homlok menekítő ajtó kioldódó reteszelését vizsgálja, g) AT 15 pontja nem került benyújtásra Az átjáró csuklóharmonika külső takarása teljes dokumentációja (rajzok, számítások stb.), valamint az átalakítás teljes ütemterve; II.2.5. Az Ügyfél számú megrendelése alapján, a TÜV SÜD (TÜV SÜD Industrie Service GmbH. Strassenbahnen und Metró Systeme BOStrab-Prüfstelle) által elvégzett Munkavédelmi minősítésben (a továbbiakban: Mm) előírtak elvégzését igazoló dokumentumok nem kerültek benyújtásra: a) Mm A2. pontja szerint az Utas tájékoztató berendezés automatikus hangerő szabályozás megoldásának dokumentációja és az előírt mérés; b) Mm A4. pontja szerint a Külső világítás vezérlésének megváltoztatását leíró dokumentáció; c) Mm A6. pontja szerint A vészhelyzet/teljes világítás vezérlés megváltoztatását leíró dokumentum (VPFH F 41/55. oldal és kiegészítése); d) Mm A7. pontja szerint az Akaratlan vonat indítás módosított kialakítását leíró dokumentáció (Akcióterv ( verzió) 17; e) Mm A8. pontja szerint A sebességmérő és az eseményrögzítő Budapesten elvégzett típustesztjeinek jegyzőkönyve, f) Mm A9. pontja szerint A vezetőfülkében található felhajtható ülések kezelési utasítása, g) Mm A12. pontja szerint A vezetőfülkében található kontroll eszközök és feliratok sötétben (alagút) történő vakítás nélküli olvashatóságát igazoló jegyzőkönyv a BKV Zrt. metró járművezetőit képviselő szakszervezetek) jóváhagyó záradékával ellátva. A fentiek a közlekedés biztonságát egyenként nem feltétlenül veszélyeztetik, azonban összességükben a jármű megfelelőségét megkérdőjelezik, így a típusengedély kiadása megtagadásának további alapját képezik. A ILI. pontban foglalt hiányosságok miatt, és a IL2. pontban foglalt hiányosságok figyelembevételével megállapítottam, hogy az AM5-M2 típusú metrószerelvény a jogszabályi és a közlekedésbiztonsági követelményeket maradéktalanul nem elégíti ki, ezért a rendelkezésemre álló adatok alapján típusengedély iránti kérelme elutasításáról döntöttem. Döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. (1) bekezdése, a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 10. -a, a 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet 2. és 3. -a, 4. (1) bekezdése, 8. -a, 9. (1) bekezdése, 1. és 2. számú melléklete, továbbá az ÓVSZ II. rendelkezései, különösen az MJSZ 1., 2.4., 3.4., 3.6., 4.1, 4.2., 6.2., 7.1., 7.2. pontjai, VI. függeléke alapján hoztam meg. A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdésében meghatározott hatásköröm H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélclm:1387 Budapest, Pf. 30 Telefon; Fax: Internet:

16 Budapest, július 30. Bíró József igazgató nevében és megbízásából: H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím:1387 Budapest, Pf. 30

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: 36-62/553-040 Fax: 36-62/553-041 e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám: 061/3338-5/2014/SZEGED

Részletesebben

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme:

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: Oldal: 1/5 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: 1.1 Üzembe helyezési vizsgálat: 1.1.1 Az ellenőrzés hatálya: Ezen vizsgálatot minden olyan a 113/1998. (VI.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2016. szeptember 14. Szabó Mónika Halas Tűzvédelem Kft. Karbantartási munkavégzés feltételei Tűzvédelmi

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t E-szolgáltatás Felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/22673-5/2013 Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: 1 db. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés

Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés Gépjármű futóművek II. Szabó Bálint 2015. szeptember 10. 1 Haszongépjármű fékrendszerekre vonatkozó előírások Fékrendszer típusok Haszongépjárműveket

Részletesebben

Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) Melléklet: 1 db.

Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) Melléklet: 1 db. E-szolgáltatás Felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/19363-5/2014 Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: 1 db. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése A légfékes pótkocsik engedélyezési eljárásához szükséges fékvizsgálatai során számos érdekes tapasztalatra tettünk szert. A járművek tervezésekor

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

HATÁROZAT. Metripond Plus Mérlegtechnika Kft. engedélyezem.

HATÁROZAT. Metripond Plus Mérlegtechnika Kft. engedélyezem. Engedélyezési és Informatikai Főosztály Hivatkozási számuk: Kft/917 BUDAPEST XII. NÉMETVÖLGYI ÚT 37-39 Ügyintézőnk: Richly Gábor 1535 Budapest Pf.: 919. Tárgya: Hitelesítési engedély Telefon: 458-5800

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása. Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás

A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása. Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 6. rész A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás Darai

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG Tartalomjegyzék Gyalogos átkelőhelyek kijelölése... 2 Közúti járművezetők utánképzése... 3 Közúti járművezetők vizsgáztatása... 4 Az egyes járművezetői kategóriák vizsgája alóli

Részletesebben

A MÁV 1047 sorozatú mozdonyprojekt bemutatása

A MÁV 1047 sorozatú mozdonyprojekt bemutatása A MÁV 1047 sorozatú mozdonyprojekt bemutatása előadó: Dr. Csiba József főigazgató Budapest, 2004. március 11. 1 A MÁV 1047 sorozatú mozdonyprojekt bemutatása 2000.: A MÁV Rt. és a GYSEV Rt. közös meghívásos

Részletesebben

Elérhetőségek: Telefon: Daru javítás: Fax: /

Elérhetőségek: Telefon: Daru javítás: Fax: / Elérhetőségek: Telefon: Daru javítás: +36-30-952-10-51 Fax: +36 24/431-102 A Daru Szervíz: Szervízelést vállal Budapest, Pest megyében, az ország bármely területén, tovább Magyarországgal szomszédos területeken

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

AZ M3 METRÓVONAL SZERELVÉNYEINEK FELÚJÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KORSZERŰSÍTÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁS. 2015. május

AZ M3 METRÓVONAL SZERELVÉNYEINEK FELÚJÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KORSZERŰSÍTÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁS. 2015. május AZ M3 METRÓVONAL SZERELVÉNYEINEK FELÚJÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KORSZERŰSÍTÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁS 2015. május Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 77 2. A korszerűsítéssel egybekötött felújításra

Részletesebben

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25. Tel/Fax: +36 (93) 516-003 e-mail: nagykanizsa.kvk@katved.gov.hu

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Melléklet: --- 1/5 oldal H A T Á R O Z A T. Az alábbi mérőeszköz típus automatikus működésű ellenőrző és osztályozó mérleg ES 5xyz, ES 6xyz, ES 7xyz

Melléklet: --- 1/5 oldal H A T Á R O Z A T. Az alábbi mérőeszköz típus automatikus működésű ellenőrző és osztályozó mérleg ES 5xyz, ES 6xyz, ES 7xyz MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL BUDAPESTI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG BUDAPEST XII., NÉMETVÖLGYI ÚT 37-39. 1535 Budapest, Pf. 919 E-mail: nemetvolgy@omh.hu Telefon: 458-5987 Telefax:

Részletesebben

Szolgáltatások

Szolgáltatások urvey 2016 Help us improve the service and the website. Szolgáltatások 66146 2016 Enquête TED 2016 Aidez nous 26/02/2016 S40 Szolgáltatások További információ Tárgyalásos eljárás Magyarország Budapest:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vasúti villamos jármű szerelője szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 07 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest, Thán Károly u H-1519 Budapest, Pf.: 327.

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest, Thán Károly u H-1519 Budapest, Pf.: 327. EU előírások: Irányelv 70/157 Zajszint és kipufogó berendezések Pótalkatrész kipufogó berendezés 70/220 Károsanyag kibocsátás, légszennyezés Műszaki terület 715/2007 692/2008 Károsanyag-kibocsátás 70/221

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

Az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezői kiválasztási rendszeréről szóló Minősítési szabályzat mellékletei

Az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezői kiválasztási rendszeréről szóló Minősítési szabályzat mellékletei Az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezői kiválasztási rendszeréről szóló Minősítési szabályzat mellékletei 1. sz. melléklet Értesítés minősítés megadásáról 2. sz. melléklet

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére Fax és E-mail útján Másolatban: Ajánlatkérők által ismert ajánlattevő részére E-mail útján

Részletesebben

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt.

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt. Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK Országos Vasúti Szabályzat A vasút üzemeltetőjének gondoskodnia kell a vasúti építményeknek

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés

Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés HATÁROZAT A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Vasútbiztonsági Tanúsítvány

Vasútbiztonsági Tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány 1 Tartalom Tanúsítvány, Engedély, és ECM tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány szükségessége Vasútbiztonsági Tanúsítvány tartalma Vasútbiztonsági Rendszer Út a biztonsági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Hane Produktmanagement GmbH (Riedner Strasse 5., 89335 Ichenhausen, Németország, továbbiakban: gyártó) által gyártott Red

Részletesebben

A munka pontos leírását az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet) együttesen tartalmazza.

A munka pontos leírását az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet) együttesen tartalmazza. 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Jelenünkben a jövőnk...

Jelenünkben a jövőnk... Sedulitas-Pro Kft. Szeged, 2013. január 23. Nemes Péter Ügyvezető Rónai Attila Járműtervező Motto: Kis cég, nagy lehetőségekkel, komoly munkákkal. A múlt és a jövő: Jó alapok: Villamos- és gépész mérnökök

Részletesebben

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1.

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u.4..munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. 1 Mikor biztonságos egy gép, berendezés? Egy

Részletesebben

Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban

Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban Oldal: 1 / 8 00_00 Bokk Műszaki terv Kiviteli terv Üzembehelyezési terv Átadási dokumentáció 1. Gépész szakterület 1_01_ P&I * 1_02_

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1204/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az AGROVÉD Biztonságtechnikai Mûszaki Fejlesztõ és Minõsítõ Kft. (2100 Gödöllõ, Tessedik S. u. 4.) akkreditált mûszaki

Részletesebben

Építményengedélyezés 2016

Építményengedélyezés 2016 Építményengedélyezés 2016 Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Szakcsoport Szakcsoport nap 2016. február 5. A 2015. évi CLXXXVI. törvény 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási

Részletesebben

ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON

ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON Borbély László FORMEN- VASÚT Kft. - VÁGÁNY- SZERVIZ Kft. Dunaharaszti, 2012. április 19. FORMEN Vasút Kft.

Részletesebben

11. rész. Metró tűzvédelem. Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat

11. rész. Metró tűzvédelem. Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 11. rész Metró tűzvédelem Tervezés Tűzjelző rendszer Oltóberendezések Szellőző berendezések Tűzi-víz hálózat Jármű tűzvédelem

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71838-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 043-071838 Budapesti

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2681-2/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása.

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása. Tájékoztató A mezőgazdasági gépeket gyártók és forgalmazók részére A mezőgazdasági gépkatalógusba bejelentett illetve bejelentésre kerülő, belsőégésű motorral rendelkező, traktorok, önjáró mezőgazdasági

Részletesebben

FÉKBETÉTEK SZÁLLÍTÁSA. BKV Zrt. T-168/2014.

FÉKBETÉTEK SZÁLLÍTÁSA. BKV Zrt. T-168/2014. FÉKBETÉTEK SZÁLLÍTÁSA MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ BKV Zrt. T-168/2014. 1. Műszaki követelmények 12. sz. melléklet Valamennyi szállításra kerülő termék esetén 1) Ajánlattevőnek ajánlat során 10. sz. melléklet

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben