ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31."

Átírás

1 2010/32. szám Budapest, december 31. Szám: 34582/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 55/2010. (OT 32.) ORFK utasítás a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás módosításáról 2010/32. szám Budapest, december 31.

2 2 I. rész UTASÍTÁSOK Szám: 55/2010. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 55/2010. (OT 32.) ORFK utasítása a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás módosításáról A Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Iratkezelési Szabályzat) módosítására kiadom az alábbi u t a s í t á s t: 1. Az Iratkezelési Szabályzat 2. pontjának b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [A Szabályzat hatálya kiterjed] b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Köztársasági Őrezredre, a Nemzeti Nyomozó Irodára, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra és a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a továbbiakban: területi szervek),. 2. Az Iratkezelési Szabályzat 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 18. Érkeztetés: az érkezett küldemény azonosítóval történő ellátása és adatainak nyilvántartásba vétele. 3. Az Iratkezelési Szabályzat 26. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 26. Iktatás: az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az érkeztetést vagy a keletkezést követően. 4. Az Iratkezelési Szabályzat a 33. pontot követően az alábbi új, 33/A. ponttal egészül ki: 33/A. Irattárba helyezés: az irattári tételszámmal ellátott ügyirat irattárban történő dokumentált elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az ügyintézés befejezését követő időre.

3 3 5. Az Iratkezelési Szabályzat a 61. pontot követően az alábbi új, 61/A. ponttal egészül ki: 61/A. Szerelés: ügyiratok végleges jellegű összekapcsolása. 6. Az Iratkezelési Szabályzat 70. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 70. Ügykezelő: iratkezelési feladatokat végző személy. 7. Az Iratkezelési Szabályzat 87. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 87. Az iratképző szerveknél vegyes iratkezelést kell működtetni. Külön iktatókönyvet kell felfektetni és vezetni: a) az általános ügyek (jelzése: Ált.); b) a bűnügyek iratai (jelzése: Bű.); c) külön modulon: a szabálysértési ügyek (jelzése: Szabs); d) a személyzeti ügyek (jelzése: Szü.); e) az egészségügyi ügyek (jelzése: Eü.); f) a fegyelmi ügyek (jelzése: Fe.); g) az idegenrendészeti ügyek (jelzése: I.); h) a közérdekű kérelmek, panaszok, bejelentések és beadványok, valamint rendőri intézkedések elleni panaszok (jelzése: P.); i) a peres iratok (jelzése: Pp.); j) a kárügyek (jelzése: Ka.); k) a fegyverengedélyezéssel kapcsolatos ügyek, (jelzése: F.); l) a személy- és vagyonvédelmi, illetve a magánnyomozói tevékenység engedélyezésével kapcsolatos ügyek (jelzése: Szv.); m) az országos rendőrfőkapitány utasításai; n) az országos rendőrfőkapitány intézkedései; o) a bűnügyi főigazgató intézkedései; p) a rendészeti főigazgató intézkedései; q) a gazdasági főigazgató intézkedései; r) a főosztályvezetők intézkedései; s) az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó önálló osztályvezetők intézkedései; t) az együttes intézkedések; u) a területi szerv vezetőjének intézkedései; v) a területi szerv vezetője bűnügyi helyettesének intézkedései; w) a területi szerv vezetője rendészeti helyettesének intézkedései; x) a területi szerv főosztályvezetői, illetve főosztályvezető jogállású szervezeti egységek vezetőinek intézkedése; y) a helyi szerv vezetőjének intézkedései; z) az SZMSZ-ben ügyrend készítésére kötelezett szervezeti elemek vezetőinek intézkedései (ügyrend kiadása érdekében); aa) a más szervtől érkezett normák; bb) közigazgatási bírságok (jelzése: Kkt.); cc) a rendőri szabálysértési előkészítő eljárás (jelzése: Szabs. ee.); dd) manuális iktatókönyv az elektronikus rendszer leállása idejére (jelzése: Id.); ee) külön modulon: a szabálysértési általános ügyek (jelzése: Ált.); ff) külön modulon: a szabálysértési megkeresések (jelzése: Mk.);

4 4 gg) együttműködési megállapodások (Emü.); hh) előkészítő eljárás (nem illetékes rkp. által tett eljárási cselekmények esetén); nyilvántartására. 8. Az Iratkezelési Szabályzat 89. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 89. A Rendőrség iratkezelési tevékenységét a ROBOTZSARU, a TrafficPoint, valamint a MonDoc tanúsított iratkezelő rendszerek alkalmazásával kell végrehajtani. 9. Az Iratkezelési Szabályzat a 89. pontot követően az alábbi új alcímmel és új 89/A-89/D. pontokkal egészül ki: Iratkezelés az elektronikus iratkezelő rendszer leállása esetén 89/A. Az elektronikus iratkezelő rendszer leállása idejére minden iktatóhelyen az adott évben 1-től kezdődő iktatószámmal a vonatkozó kormányrendelet szerinti adattartalommal papíralapú iktatókönyvet (a továbbiakban: ideiglenes iktatókönyv) kell felfektetni, mely biztosítja az Azonnal!, Soron kívül!, Sürgős! kezelési utasítással ellátott, a jogszabályok által határidővel érintett, valamint a vezető által meghatározott iratok hiteles nyilvántartását. Az ideiglenes iktatókönyvben kell iktatni a megkülönböztetett jelölés nélküli iratokat is, ha az iktatás akadályoztatása meghaladja a 24 órát. Az iktatás során, amennyiben ismert az elektronikus iratkezelő rendszerben kapott iktatószám, akkor azt minden esetben fel kell tüntetni az ideiglenes iktatókönyv Megjegyzés rovatában. 89/B. Az ideiglenes iktatókönyvet a Főnyilvántartó könyvben kell nyilvántartásba venni. Az ideiglenes iktatókönyvből kapott szám az irat érkeztető és iktatószáma is egyben. A számot a következő módon kell képezni: az ideiglenes manuális iktatókönyv megkülönböztető jele iktatókönyv azonosítója / szám / évszám (pl.: Id. Bű/1/2009., vagy Id. Ált / 2 /2009.). Az iktatást folyamatos sorszámozással kell végezni, az iratok átadás-átvételét főnyilvántartó könyvben nyilvántartott manuális átadókönyvben kell végrehajtani. 89/C. Az elektronikus iratkezelő rendszer újraindulását követően az ideiglenes iktatókönyvben nyilvántartásba vett iratokat át kell iktatni az elektronikus iratkezelő rendszerbe, és az átvezetés tényét a két nyilvántartásban a kölcsönösen hivatkozott iktatószámokkal jelezni kell, valamint amennyiben szükséges, az iktatószámok változásáról az érintetteket ki kell értesíteni. 89/D. Az elektronikus iratkezelő rendszer leállása esetén alkalmazott iktatókönyvet az év végén le kell zárni. Az utolsó iktatószám alatt aláhúzással kell a zárást elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással és a hivatali egység körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. Az ideiglenes iktatókönyvet az aktuális év iratai mellett kell tárolni. A papír alapú iktatókönyvben ceruzával írni, sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani, a bejegyzett adatokat kiradírozni vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves bejegyzést egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti bejegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni. 10. Az Iratkezelési Szabályzat 99. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5 5 99. Tájékoztatás vagy válaszadás céljából az elektronikus iratkezelő rendszer koordinációs könyvében történik az iktatott irat hozzáférhetővé tétele egy időben több belső címzett részére, valamint mindezek automatikus regisztrációja. Az azonosító és egyéb ügyviteli adataikon kívül lehetőség szerint a rendszer a koordinációra (véleményezésre, tájékoztatásra) felkínált irat, illetve válasziratok teljes, elektronikus szövegét is kell, hogy tartalmazza. A rendszer a belső címzettek részére hozzáférhetővé tett iratmásolatokat belső koordinációs számon (BK-sorszám) tartja nyilván, a válaszokat pedig azok sorrendjében alszámmal látja el. A belső koordinációs számot az irat fejrésze alá, baloldalra kell felírni (pl.: BK-15/2010.). A kapott koordinációs számból amennyiben szükséges további koordináció indítható, ebben az esetben a papíralapú iraton az újabb koordinációs számot is fel kell tüntetni. 11. Az Iratkezelési Szabályzat 116. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 116. Az átvevő személy a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával, az átvétel dátumának feltüntetésével és az átvételi okmány lebélyegzésével köteles az átvételt elismerni. A Sürgős! és az Azonnal!, Soron kívül! jelzésű, továbbá a futárszolgálattól átvett küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni, amit az átvételi okmányon és a küldeményen is rögzíteni kell. A tértivevényes küldemények esetén az átvevő személy köteles gondoskodni a tértivevény feladóhoz történő visszajuttatásáról. 12. Az Iratkezelési Szabályzat a 117. pontot követően az alábbi új 117/A-117/B. pontokkal egészül ki: 117/A. Elektronikus úton, nem a központi rendszeren keresztül érkezett küldemények esetében az átvevő a feladónak amennyiben azt kéri, és elektronikus válaszcímét megadja haladéktalanul elküldi a küldemény átvételét igazoló és az érkeztetés egyedi azonosítóját is tartalmazó elektronikus visszaigazolást (átvételi nyugtát). 117/B. Az elektronikus úton, nem a központi rendszeren keresztül érkezett küldemény átvételét meg kell tagadni, ha az biztonsági kockázatot jelent a fogadó szerv számítástechnikai rendszerére. 13. Az Iratkezelési Szabályzat 126. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 126. Az elektronikus iratkezelő rendszer érkeztető könyvében az érkeztető szám, az érkeztető személy azonosítójának, valamint az érkezés idejének kivételével minden adat javítható, felülírható. A módosításokat és a korábbi adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Amennyiben ugyanazon iratot több módon (pl.: faxon, elektronikus levelező rendszeren és papíron) is megküldték, és azokat külön-külön érkeztették, a küldemény első érkeztető számát kell iktatni, a további érkeztető számokat az iktatószám megjegyzés rovatában jelölni kell, ezt követően nem iktatandó jelöléssel kell ellátni. 14. Az Iratkezelési Szabályzat 127. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 127. Az érkeztetéshez a lehetőségek függvényében érkeztető bélyegzőt kell használni. Az érkeztető bélyegzőnek tartalmaznia kell a küldemény érkezésének időpontját (év, hónap, nap) és az érkeztető számot. Amennyiben az iratkezelő szerv

6 6 érkeztető bélyegzővel nem rendelkezik, az érkeztetésre vonatkozó adatokat kézzel kell az érkezett iratra rávezetni. 15. Az Iratkezelési Szabályzat a 128. pontot követően az alábbi új 128/A. ponttal egészül ki: 128/A. Azon beadványt, amelyet a szerv foglalkoztatottjának elektronikus levélcímére küldtek, akkor kell érkeztetni, ha a beadvány tartalmából egyértelműen megállapítható, hogy az a szerv hatáskörébe tartozó eljárás kezdeményezésére irányul. Az érkeztetett beadványt nem kell iktatni, ha azt nem a jogszabályban előírt formában nyújtották be, azzal, hogy a küldőt ebben az esetben egy munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatni kell a beadvány előterjesztésére irányadó formáról. 16. Az Iratkezelési Szabályzat 134. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 134. Az elektronikusan érkezett küldeményt iktatás előtt megnyithatóság (olvashatóság) szempontjából ellenőrizni kell. Amennyiben a küldemény az egységes közigazgatási informatikai követelmény- és tudástárban közzétett formátumokat kezelő programokkal nem nyitható meg, azt nem kell iktatni, de a küldőt amennyiben elektronikus válaszcímét megadta az érkezéstől számított legkésőbb három munkanapon belül elektronikus úton értesíteni kell a küldemény értelmezhetetlenségéről és a közfeladatot ellátó szerv által használt formátumokról. Amennyiben a küldeménynek csak egyes elemei nem nyithatóak meg az egységes közigazgatási informatikai követelmény- és tudástárban közzétett formátumokat kezelő programokkal, úgy a küldőt értesíteni kell az értelmezhetetlen elemekről és a hiánypótlás szükségességéről, lehetőségeiről. 17. Az Iratkezelési Szabályzat 137. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 137. A küldemények téves felbontásakor a felbontó a téves felbontás tényét a felbontott küldeményen a dátum megjelölésével és a szerv körbélyegzőjének lenyomatával ellátva aláírásával dokumentálja, és a küldemény visszazárása után azonnal gondoskodik a küldemény címzetthez való eljuttatásáról. A felbontás tényét és dátumát az érkeztető szám megjegyzés rovatában is köteles rögzíteni. 18. Az Iratkezelési Szabályzat 142. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 142. Az előadói ív az iktatott iratot végigkíséri az érkezéstől, illetve a keletkezéstől a selejtezésig. A saját kezdeményezésű iratoknál az ügyintéző köteles a rendelkezésére álló adatokkal kitöltött előadói ívet mellékelni. Külön meghatározott esetekben a rendszeresített speciális előadói ívet kell alkalmazni (pl.: bűnügyi iratok esetén bűnügyi borító, a fegyvertartási kérelmekhez, a fegyelmi iratokhoz rendszeresített speciális előadói ív, szabálysértési iratoknál szabálysértési borító, idegenrendészeti ügyiratok esetén ügydosszié). 19. Az Iratkezelési Szabályzat 143. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 143. Nem kell előadói ívet alkalmazni: a) a szervekhez érkező normákhoz; b) a folyamatban lévő ügyben érkező irathoz; c) az iktatásra nem kerülő iratokhoz.

7 7 20. Az Iratkezelési Szabályzat 154. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 154. A Főnyilvántartó Könyvet az iratképző szerv vezetője, minden más okmány hitelesítését az iratkezelést felügyelő személy vagy az általa megbízott személy köteles elvégezni. A megbízást munkaköri leírásban rögzíteni kell. Az iratképző szerv egyetlen Főnyilvántartó Könyvvel rendelkezik, melyet a segédhivatal kezel. 21. Az Iratkezelési Szabályzat 162. pontja az alábbi d) alponttal egészül ki: d) a tévesen kiadott iktatószám nem használható fel újra. 22. Az Iratkezelési Szabályzat 163. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 163. A papír alapon vezetett iratkezelési okmányok esetében a bejegyzésre felhasznált utolsó számot követően azt aláhúzással kell lezárni, és a lezárást keltezéssel, a lezárást végző személy aláírásával, továbbá a körbélyegző lenyomattal hitelesíteni kell. A lezárt iktatókönyvben nem lehet iktatást végezni. 23. Az Iratkezelési Szabályzat a 163. pontot követően az alábbi új 163/A. és 163/B. pontokkal egészül ki: 163/A. Iratkezelési szoftver alkalmazása esetén az iktatókönyv zárásának részeként el kell készíteni az elektronikus érkeztető nyilvántartásnak, elektronikus iktatókönyvnek, azok adatállományainak (címlista, tételszám, megőrzés, naplózás információi) és az elektronikus dokumentumoknak az év utolsó munkanapi iktatási állapotát tükröző, időbélyegzővel ellátott, elektronikus adathordozóra elmentett változatát. Az elektronikus dokumentumokat külön adathordozóra kell elmenteni. 163/B. Az időbélyegzővel ellátott, lezárt érkeztető nyilvántartást, iktatókönyvet, adatállományait és az elektronikus dokumentumokat archiválni kell, és a biztonsági másolatot elektronikus adathordozón tűzbiztos helyen kell tárolni. Az elektronikus érkeztető nyilvántartás elektronikus adathordozóra elmentett példányát az archiválást követő második évben meg kell semmisíteni. 24. Az Iratkezelési Szabályzat a 169. pontot követően az alábbi új 169/A. ponttal egészül ki: 169/A. A 167. pontban meghatározott iktatókönyvekben végrehajtott zárás után a lezárt iktatókönyvben új irat új főszámra történő iktatása nem megengedett, az érkezett újabb iratot az ugyanazon ügy főszámának soron következő alszámára kell iktatni. 25. Az Iratkezelési Szabályzat 170. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 170. Az iktatószám felépítése: az iktatóhely azonosítója/az iktatókönyv sorszáma (főszám) a hozzá tartozó alszám/évszám, a számsor végén az iktatókönyv egyedi azonosítója (pl.:99999/5-1/2002.ált.). A főszám alszám/év/ egy egységként tekintendő azonosító.

8 8 26. Az Iratkezelési Szabályzat 176. pontjának f) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [176. Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben vagy vezetői utasításra érkeztetni lehet:] f) nyugtákat, pénzügyi kimutatásokat, fizetésiszámla-kivonatokat, számlákat; 27. Az Iratkezelési Szabályzat 179. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 179. Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye. Amennyiben a küldeménynek a tárgyévben van előzménye, akkor azt az előzmény következő alszámára kell iktatni. Amennyiben a küldeménynek a korábbi évben (években) van előzménye, akkor az előzményt a tárgyévi ügyirathoz kell szerelni és rögzíteni kell az iktatókönyvben az előirat iktatószámát, az előzménynél pedig az utóirat iktatószámát. A szerelést papír alapú irat esetében az iraton is jelölni kell. A 167. pontban meghatározottak szerinti iktatást végző szerveknél a különböző években, de ugyanazon ügyben keletkezett, egy főszámon nyilvántartható ügyek esetében a küldeményt az előzmény következő alszámára kell iktatni. 28. Az Iratkezelési Szabályzat 180. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 180. Az iktatókönyvnek kötelezően kell tartalmaznia az alábbi adatokat: a) iktatószám; b) iktatás időpontja; c) beérkezés időpontja, módja, érkeztetési azonosítója; d) adathordozó típusa (papír alapú, elektronikus), adathordozó fajtája; e) expediálás időpontja, módja; f) küldő adatai (név, cím); g) címzett adatai (név, cím); h) hivatkozási szám (idegen szám); i) mellékletek száma, típusa (papír alapú, elektronikus); j) ügyintéző megnevezése; k) irat tárgya; l) elő- és utóiratok iktatószáma; m) kezelési feljegyzések; n) intézés határideje, módja és elintézés időpontja; o) irattári tételszám; p) irattárba helyezés. 29. Az Iratkezelési Szabályzat 181. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 181. Az irat iktatószámáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézőről és hivatali elérhetőségéről az érkeztetési számra hivatkozással a küldőt, ha ezt kérte, a beérkezéstől számított öt munkanapon belül értesíteni kell. Az értesítés felhasználható az üggyel kapcsolatosan fennálló fizetési kötelezettségre vonatkozó értesítésre is, de azt önállóan is meg lehet küldeni. 30. Az Iratkezelési Szabályzat 186. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 186. Az irat akkor hiteles kiadmány, ha:

9 9 a) azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, és aláírása mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel; b) a kiadmányozó neve mellett az s. k. jelzés szerepel, a hitelesítésre felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, továbbá a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel; c) a közigazgatási hatóság a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással látta el; d) a bíró, az igazságügyi alkalmazott, a bírósági végrehajtó, a közjegyző a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással látta el; vagy e) a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvényben meghatározottak szerint elektronikus közokiratnak minősül és az elküldését igazoló visszaigazolás rendelkezésre áll. 31. Az Iratkezelési Szabályzat 187. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 187. Nyomdai sokszorosítás esetén az irat akkor hiteles kiadmány, ha: a) a kiadmányozó neve mellett az s. k. jelzés és a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata, vagy b) a kiadmányozó alakhű aláírásmintája és a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata szerepel. 32. Az Iratkezelési Szabályzat a 195. pontot követően az alábbi új 195/A. ponttal egészül ki: 195/A. Az országos rendőrfőkapitány, a főigazgatók, az Országos Rendőr-főkapitányság szolgálatvezetői, az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatalának vezetője, valamint a területi szervek vezetői és azok helyettesei külső szervnek, személynek szóló levelezés során színes vagy fekete-fehér címeres borítékot alkalmazhatnak. 33. Az Iratkezelési Szabályzat 212. pontjának g) és h) alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: [A központi irattárban elhelyezett iratok védelmét és őrzését a következő rendelkezések betartásával kell biztosítani:] g) az ideális léghőmérséklet 19 C, amit központi, táv- vagy egyedi fűtéssel kell biztosítani; h) a hőmérsékleti és légnedvességi viszonyokat úgy kell kialakítani, hogy azok megakadályozzák, de legalábbis csökkentsék a káros fertőzések lehetőségét, a relatív légnedvesség nem ingadozhat, 65% feletti relatív páratartalmú helyiségben tilos központi irattárat kialakítani. A helyiségben nem lehet vízfőnyomó-vezeték, valamint szennyvíz-elvezető csatorna; 34. Az Iratkezelési Szabályzat 218. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 218. Az ügyben készített utolsó irat keletkezésének időpontjában hatályos Irattári Terv alapján az irattári tételszámot az ügy tárgyának ismeretében az ügyintéző határozza meg, és rögzíti az előadói ív megfelelő rovatában. Az ugyanabban az ügyben keletkezett különböző ügyiratdarabokból összeálló ügyiratnak mindig a leghosszabb megőrzési időt

10 10 biztosító ügyiratdarab irattári tételszámát kell adni. Az irattári tételszámot mind az ügyiraton, mind az iktatókönyvben (elektronikus iratkezelő rendszer) fel kell tüntetni. 35. Az Iratkezelési Szabályzat 226. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 226. Az iratok központi irattárba történő befogadására a segédhivatalok ütemtervet kötelesek készíteni. Az ütemterv nem állapíthat meg az Ltv. 15 éves átadási határidejével összhangban nem álló átadási időt. 36. Az Iratkezelési Szabályzat a 227. pontot követően az alábbi új 227/A. és 227/B. ponttal egészül ki: 227/A. A központi irattárba a) a lezárt évfolyamú, papír alapú ügyiratokat és azok papír alapú segédkönyveit, b) a 167. pontban meghatározottak szerinti iktatást végző szerveknek a helyi megőrzési idő után az évfolyam lezárásától függetlenül a lezárt ügyiratait, továbbá c) a 163/A. pont szerint elkészített elektronikus adathordozókat kell leadni. 227/B. Az elektronikus dokumentumokat tartalmazó adathordozó esetében a központi irattárban csak az irattári tervben meghatározott őrzési időnek megfelelően aktualizált állapotot tükröző példányt lehet tárolni. 37. Az Iratkezelési Szabályzat 235. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 235. A maradandó értékű iratokat ügyviteli segédleteikkel együtt, Irattári Terv szerint átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében és annak mellékletét képező átadási egység szerinti tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. Az iratanyag átadásával kapcsolatos teendőkről és költségekről az átadó szervnek kell gondoskodni. 38. Az Iratkezelési Szabályzat 244. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 244. Ha a levéltári átadásra kötelezett iratok átadás-átvételére azért nem kerül sor, mert a nem selejtezhető iratokra a szervnek ügyviteli szempontból még rendszeresen szüksége van, vagy ha az illetékes közlevéltár az iratok átvételéhez szükséges raktári férőhellyel nem rendelkezik, az irattári megőrzési idő felülvizsgálata keretében az átadás-átvételi határidő a levéltárral egyeztetett időtartammal meghosszabbításra kerül. Ennek időpontját és a további őrzési évek számát dokumentáltan rögzíteni kell. 39. Az Iratkezelési Szabályzat IV. fejezete a 250. pont után az alábbi új alcímmel és új 250/A-250/C. pontokkal egészül ki: Kutatás a Rendőrség irattáraiban 250/A. A Rendőrség irattáraiban kutatás csak az iratképző szerv vezetőjének engedélyével végezhető. Az engedély megítélésekor a minősített adatról, az Ltv., valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvények rendelkezései és más vonatkozó törvények előírásai szerint kell eljárni.

11 11 250/B. A kutatás iránti kérelemben a kérelmezőnek meg kell jelölnie a kutatás célját, a kutatás tárgyát és időhatárát. 250/C. Az irattárak a kutatásra kiadott anyagokról és a kutatási kérelmekről kötelesek nyilvántartást vezetni. A kutatási nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) a kutató nevét; b) a kutatás időpontját, engedély számát; c) a kutatott iratok évkörét; d) a kutatott iratok iktatószámát és tárgyát. 40. Az Iratkezelési Szabályzat 251. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 251. Az irattárba helyezett iratok közül minden évben selejtezés alá kell vonni azon iratokat, amelyeknek az Irattári Tervben meghatározott megőrzési idejük lejárt. A megőrzési határidő lejáratának számításakor az irattári tételbe sorolás évében érvényes irattári tervben megjelölt megőrzési időt az ügyirat lezárását követő év első napjától kell számítani. Elektronikus dokumentumkezelés esetén az adatbázisban levő iratok metaadatainak selejtezése fizikai törlés nélkül, a selejtezés tényére vonatkozó megjelöléssel történik. A selejtezést követően az elektronikus dokumentumokat meg kell semmisíteni, azaz visszaállíthatatlanul törölni kell az adatállományból. 41. Az Iratkezelési Szabályzat 259. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 259. A selejtezésre kiválogatott iratokról két eredeti példányban jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni: a) a selejtezés végrehajtása során alkalmazott norma (Iratkezelési Szabályzat és Irattári Terv) megjelölését; b) az iratok évfolyamát; c) az alkalmazott Irattári Terv irattári tételszámát és az iratok megőrzési idejét; d) az iratok Irattári Tervben meghatározott tárgykörét (az egyéb kategóriába sorolt iratok esetében az irat rövid tárgyát); e) az iratok iktatószámát (irattári tételenként csoportosítva, folyamatos iktatószámok esetén -tól, -ig jelölve); f) a selejtezéssel érintett iratok mennyiségét (iratfolyóméterben jelölve, összesítve); g) a selejtezési bizottság tagjainak nevét, beosztását és az ügykezelési egység vezetőjének hivatali elérhetőségét. 42. Az Iratkezelési Szabályzat 271. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 271. Az iraton fel kell tüntetni külső szervnek, személynek készített irat esetén (2. számú melléklet: iratminták): a) az irat fejlécében baloldalon a Rendőrség színes vagy fekete-fehér címerét, jobboldalon a szerv saját színes, vagy fekete-fehér címerét; egyéb logó, címer nem használható; b) az irat fejlécében középen: ba) a szerv megnevezését, bb) a szerv címét, postafiók számát, bc) telefon- és telefax számát, bd) az elektronikus elérési lehetőségét; c) a fejrész alatt baloldalon:

12 12 az irat nyilvántartási számát; d) a fejrész alatt jobb oldalon: da) a kezelési jelzést, db) egyéb kezelési jelzést, dc) ha szükséges, az irat tárgyát, a hivatkozási számot, az ügyintéző nevét, rendfokozatát, telefonszámát; e) az irat bal oldalán: ea) a címzett nevét, ha van rendfokozatát, beosztását, eb) székhelyét, székhelyének címét; f) a szöveg alatt baloldalon: a keltezést (év, hó, nap); g) a szöveg alatt jobb oldalon: ga) a kiadmányozó nevét, rendfokozatát, gb) a beosztását, gc) a bélyegzőlenyomatot. h) a kiadmányozás alatt bal oldalon: a mellékletek felsorolását, példány, lapszám, illetve csomag jelöléssel, 43. Az Iratkezelési Szabályzat a 271. pontot követően az alábbi új 271/A. 271/B. pontokkal egészül ki: 271/A. Belső levelezés esetén az iraton fel kell tüntetni (3. számú melléklet) a) az irat fejlécében baloldalon a Rendőrség fekete-fehér címerét, jobboldalon a szerv saját fekete-fehér címerét; egyéb logó, címer nem használható; b) az irat fejlécében középen: ba) a szerv megnevezését, bb) a szerv címét, postafiók számát, bc) telefon- és telefax számát, bd) az elektronikus elérési lehetőségét; c) a fejrész alatt baloldalon: az irat nyilvántartási számát; d) a fejrész alatt jobb oldalon: da) a kezelési jelzést, db) egyéb kezelési jelzést; dc) az irat tárgyát, dd) a hivatkozási számot, de) az ügyintéző nevét, rendfokozatát, telefonszámát; e) az irat bal oldalán: da) a címzett nevét, rendfokozatát, beosztását, db) székhelyét, f) a szöveg alatt baloldalon: a keltezést (év, hó, nap); g) a szöveg alatt jobb oldalon: fa) a kiadmányozó nevét, rendfokozatát, fb) a beosztását, fc) a bélyegzőlenyomatot. h) a kiadmányozás alatt bal oldalon: a mellékletek felsorolását, példány, lapszám, illetve csomag jelöléssel, Az elektronikus iratot az iktatószám alá fűzni kép nélkül lehet.

13 13 271/B. Amennyiben a belső levelezésben érkezett irat alaki kellékei közül a 271/A. pont c) és d) alpontjában meghatározottakat a küldeményt feladó szerv nem tüntette fel, a küldemény bontója erről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a küldemény bontásának időpontját, azonosító adatait, alaki kellékeinek hiányosságait. A jegyzőkönyvet a küldemény bontója és a szerv iratkezelésért felelős személye írja alá (4. számú melléklet). A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a küldeményt feladó szervnek. 44. Az Iratkezelési Szabályzat 276. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 276. Amennyiben a megszűnő szervezeti egység feladatköre több szervezeti egység között oszlik meg, az irattári anyagot a feladathoz kapcsolódóan lehet megosztani, vagy a központi irattárban elhelyezni. Az egyes ügyiratokra vonatkozó igényt másolat készítésével vagy kölcsönzéssel kell teljesíteni. 45. Az Iratkezelési Szabályzat VI. fejezete a 281. pont után az alábbi új alcímmel és új 281/A-281/C. pontokkal egészül ki: Az ügyfélkapun elektronikusan beadható nyomtatványok létrehozásának, karbantartásának, ügykezelésének rendje 281/A. A beadható űrlapot a központi információ technológiai szakszolgálat az érintett szakterület képviselőjének közreműködésével, a feladatot meghatározó jogszabály alapján köteles megtervezni, folyamatosan felügyelni, karbantartani, módosítani. Az űrlaphoz tartozó dokumentumsablont és a hozzájuk tartozó iratmintákat az érintett szakirányító szerv kijelölt munkatársa köteles elkészíteni. 281/B. Az informatikai szakterület a kommunikációs szakterület együttműködésével az elkészült űrlapot és dokumentumot ha szükséges az érintett szakirányító szervezeti elem bevonásával köteles a) a beküldéstől a fogadásig tesztelni, b) sikeres tesztelést követően a Rendőrség honlapján elhelyezni. 281/C. A Rendőrség hivatali kapujába érkező beadványokat az elektronikus rendszer automatikusan érkezteti. A postabontó könyvben ellenőrizni és jelölni kell a beadvány olvashatóságát, megnyithatóságát, valamint a csatolását. Az elektronikus iratra vonatkozó további ügykezelési tevékenységeket a papíralapú küldemények kezelésével azonos módon kell végrehajtani. A válasziratot az elektronikus ügykezelői rendszer szövegszerkesztőjével kell elkészíteni. A rendszer az elektronikus ügyfélkapus jelzést (parancssort) amely az elektronikus válasz megküldését lehetővé teszi mindvégig tartalmazza, az expediálás előkészítése és végrehajtása során figyelmeztető jelzést ad. 46. Az Iratkezelési Szabályzat 283. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 283. Nyílt kiadmány, nyomdai termék a vonatkozó külön előírások (beszerzési, kötelezettségvállalási) betartásával bármely nyomdával elkészíttethető. A külső nyomdával kötött szerződésben azonban rögzíteni kell a nyomdai termék készítésével kapcsolatos kikötéseket (pl.: a kézirat, a korrektúra visszaadása, a selejtanyagok megsemmisítése).

14 Az Iratkezelési Szabályzat 285. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 285. A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, segédbélyegzőkről, érvényes aláírásbélyegzőkről és a hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról, személyi (negatív) pecsétnyomókról (a továbbiakban: bélyegzők) nyilvántartást kell vezetni. 48. Az Iratkezelési Szabályzat 288. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 288. A bélyegzők nyilvántartásának vezetésére vonatkozó szabályok: a) a bélyegzőt a megnevezésének megfelelő helyre, érkezésének sorrendjében kell bevezetni; b) minden bélyegzőt új számra kell bevezetni; c) minden bélyegző lenyomatát vagy feliratát el kell helyezni, illetve be kell vezetni a nyilvántartásba; d) a bélyegző kiadása és visszavétele esetén a kiadás és a visszavétel időpontját tintával kell kitölteni, a rovatban a használó személy nevét rögzíteni kell; e) az átadó és az átvevő aláírásával az átadást-átvételt igazolni kell. 49. Az Iratkezelési Szabályzat VII. fejezete a 309. pont után az alábbi új 309/A. ponttal egészül ki: 309/A. A vezetői értekezletek azon előterjesztéseit, amelyeket törvény nem sorol a védendő adatok körébe és ezért nyilvánosságuk nem korlátozható, de a felső vezetés egyetértését még nem nyerték el, a következő megjegyzéssel kell ellátni: Az előterjesztés nem tükrözi a döntésre jogosult vezető álláspontját. A megjegyzést az irat fejrésze alatt jobb oldalon kell elhelyezni. 50. Az Iratkezelési Szabályzat 341. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 341. A fegyverrel kapcsolatos kérelmek és engedélyek iratait a ROBOTZSARU rendszerben, külön erre a célra megnyitott iktatókönyvbe kell iktatni. Az ügyiratokat folyamatosan a kérelmező főszámán kell nyilvántartani, és az egyes ügyiratokat különkülön alszámra kell iktatni. 51. Az Iratkezelési Szabályzat 344. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 344. Az egyéni, illetve társas vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenység engedélyezése, valamint a tevékenység személyes végzésére jogosító rendőrhatósági igazolvány kiadása, illetve a kiadott engedély érvényességének meghosszabbítása iránt benyújtott kérelmeket és a kiadott engedélyekkel kapcsolatos iratokat ROBOTZSARU rendszerben, külön erre a célra megnyitott iktatókönyvbe kell iktatni. Az ügyiratokat folyamatosan a kérelem főszámán kell nyilvántartani, és az egyes ügyiratokat külön-külön alszámra kell iktatni. Az igazolvány és a működési engedély kiadására vonatkozó kérelmeket önálló főszámra kell iktatni ugyanazon személy vagy vállalkozás esetében is.

15 Az Iratkezelési Szabályzat VIII. fejezete a 347. pont után az alábbi új alcímmel és új 347/A-347/K. pontokkal egészül ki: A szabálysértési ügyek iratainak kezelésére vonatkozó külön rendelkezések 347/A. A szabálysértési iratot minden más ügytől elkülönítetten, a Robotzsaru Neo szabálysértési moduljában kell iktatni és nyilvántartani január 01-jétől. A 2008-ban vagy ezt megelőzően az RSZABS programban iktatott ügyeket az RSZABS programban kell a selejtezésig kezelni, itt kell rögzíteni minden bejövő és kimenő iratot, minden intézkedést. Az RSZABS programban kell leválogatni és a Katica programmal kell továbbítani a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közlekedési Nyilvántartó Osztálynak (továbbiakban: Nyilvántartó) azokat a közlekedési előéleti pontokat, melyeket 2008-ban, vagy azt megelőzően iktatott ügyekben állapított meg a hatóság. A szabálysértési modul továbbítja: a) a közlekedési előéleti pontokat a Nyilvántartó szerv részére, ha az ügy kezdőiratát 2009-ben vagy később iktatták; b) a szabálysértési eljárás során hozott, január 1-jétől elkövetett szabálysértésekre vonatkozó jogerős marasztaló döntés külön meghatározott személyre és ügyre vonatkozó adatait, a Központi Szabálysértési Nyilvántartás részére. 347/B. A szabálysértési hatóságok a szabálysértési modulban a szabálysértési feljelentéseket szabálysértési számra, a más rendőri szervtől érkező meghallgatás kéréseket, valamint a szabálysértési előéletre vonatkozó megkereséseket megkeresési számra iktatják. A szabálysértési hatóságok a szabálysértési modulban általános számra iktatják a szakmai felettes szervüknek készített, a szabálysértési eljárással összefüggő jelentéseket, illetve adatszolgáltatásokat és egyéb, a szabálysértési eljárással kapcsolatos, de nem szabálysértési és nem megkeresési számra iktatott anyagokat. Az ORFK és a rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti szolgálati ágai a szabálysértési eljárásban hozzájuk felterjesztett iratokat a szabálysértési modulban, általános számra iktatják. 347/C. A feljelentő rendőri szerv a feljelentést elektronikusan a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőrkapitányság szabálysértési hatóságának, a szabálysértési modulra küldi meg. A futárszolgálat által, illetve egyéb szervtől (pl.: Közterületfelügyelet) érkező papíralapú feljelentések érkeztetést, postabontást és előzménykutatást követően kerülnek iktatásra. 347/D. A szignálásra jogosult ellenőrzi, hogy hatósága az eljárásra vonatkozóan rendelkezik-e hatáskörrel és illetékességgel, kijelöli az ügyintézőt és az eljárási utasításokon túl ütközteti és minősíti a cselekmény(eke)t. Ha a szignálásra jogosult személy megállapítja, hogy a) hatósága az eljárásra vonatkozóan rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, akkor szignálást követően iktatásra átadja az iratot az ügykezelőnek; b) hatósága az eljárásra vonatkozóan nem rendelkezik illetékességgel, illetve hatáskörrel, akkor az ügyintéző az irat a szabálysértési modulban szabálysértési számra történő beiktatását követően áttételről szóló döntést hoz, és az iratot postáztatja a megfelelő szervhez.

16 16 347/E. Az ügy előadója a január 1-je után iktatott ügyek feldolgozását a szabálysértési modulban végzi, az eljárás során létrehozza az iratokat, és alszámos iratként hitelesíti. 347/F. A szabálysértési modulban az ügyirathoz csatolás mellett nem iktatandó érkezések -ben kell rögzíteni az alábbi iratokat: a) a pénzbírság és eljárási költség befizetését igazoló befizetőlapot; b) az adók módjára történő behajtásról, a közérdekű munka végrehajtásáról és az elzárás végrehajtásáról szóló értesítéseket; c) a végrehajtási jogsegély útján érkező, a pénzbírsággal és eljárási költséggel kapcsolatos teljesítésről szóló értesítéseket; d) a külföldön befizetett pénzbírságról szóló értesítést; e) a postai úton kézbesített küldemény tértivevényét. 347/G. Az iktatás során a program a borítón a következő jelzéseket tünteti fel: a) B: anyagi kárral járó baleset; b) BS: olyan anyagi kárral járó baleset, melynek során személyi sérülés történt; c) F: az eljárás alá vont személy fiatalkorú; d) GY: az eljárás alá vont személy gyermekkorú; e) GYS: a szabálysértés sértettje gyermekkorú; f) DT: az eljárás alá vont személy diplomáciai mentességet élvez; g) M: az eljárás alá vont személy közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvez; h) KAT: az eljárás alá vont személy katonának minősül; i) K: a sértett nem magyar állampolgár; j) EGT: az eljárás alá vont személy az EGT egyik tagjának állampolgára; k) HO: az eljárás alá vont személy harmadik ország állampolgára. 347/H. Az intézkedés során elvett, lefoglalt, illetve elkobzott dolgokról (tárgyakról) a szabálysértési hatóság vezetője által kijelölt (tárgykezeléssel megbízott) személy nyilvántartókönyvet vezet, melynek tartalmaznia kell a feljelentett személy(ek) nevét lakcímét, valamint a tárgy átvételének, lefoglalásának időpontját, valamint a lefoglalt tárgy megnevezését, illetve a további intézkedéseket az alábbiak szerint kell végrehajtani: a) a lefoglalásról szóló határozatot, valamint a lefoglalt dolgot a nyilvántartásba való bejegyzés és a további kezelés céljából át kell adni a tárgykezeléssel megbízott személynek; b) a programban rögzíteni kell a feljelentett személy(ek)től elvett tárgy(ak) nyilvántartási tételszámát is; c) a lefoglalt tárgya(ka)t iktató- és nyilvántartási sorszámmal (tételszámmal) ellátott, állaguk megőrzésére alkalmas csomagolásban, és biztonságos helyen kell őrizni; d) a lefoglalt lőfegyverdarabot, lőszerelemet, légfegyvert, gáz- és riasztófegyvert a biztonsági előírásoknak megfelelő módon és helyen kell kezelni és tárolni. 347/I. A szabálysértési hatóság az elkobzást elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően, illetve a kézbesíthetetlenség okán az utolsó, elévülést félbeszakító eljárási cselekménytől számított hatodik hónap végén a) a 347/H. pont d) alpontjában felsorolt tárgyakat az elkobzást elrendelő határozat egy példányával átadja a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok fegyverzeti műszaki szakterületének; b) az értékesíthető dolgokat az elkobzást elrendelő határozat egy példányával megküldi az illetékes gazdasági ellátó szerv vezetőjének;

17 17 c) a pirotechnikai termékeket az elkobzást elrendelő határozat egy példányával átadja az illetékes tűzszerész szolgálatnak; d) a fenti pontokba nem sorolható elkobzott dolgok megsemmisítéséről a szabálysértési hatóság intézkedik. 347/J. Ha a szabálysértési előadó a lefoglalt tárgy(ak) visszaadását rendeli el, a határozat alapján a tárgykezelő intézkedik a tárgy(ak) tulajdonos részére történő kiadása iránt. A tárgykezelő a tulajdonos, illetve meghatalmazottja által két példányban aláírt átvételi elismervény alapján adja ki a lefoglalt dolgot, melyből egy példányt a szabálysértési irathoz, egyet a nyilvántartó könyvhöz kell mellékelni. Ha a tulajdonos vagy meghatalmazottja a tárgy(ak) átvételének céljából nem jelenik meg, akkor a szabálysértési hatóság gondoskodik a tárgy(ak) 347/I. pontban felsoroltak szerinti továbbadásáról, illetve megsemmisítéséről. 347/K. A szabálysértési ügyintéző köteles havonta a nyilvántartókönyvbe bejegyzett adatokat egyeztetni azokkal az iratokkal, illetve tárgyakkal, melyekben lefoglalás, illetve elkobzás történt. A nyilvántartókönyvet a nyilvántartókönyv vezetésével megbízott személy a tárgyév végén lezárja és az erre vonatkozó záradékot az igazgatásrendészeti osztály (alosztály) vezetője ellenjegyzi. Záró rendelkezések 53. Jelen utasítás január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Iratkezelési Szabályzat 342., 343. és 345. pontja. 54. Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg: a) az Iratkezelési Szabályzat 2. számú melléklete helyébe jelen utasítás 1. számú melléklete lép, egyidejűleg pedig az Iratkezelési Szabályzat kiegészül a jelen utasítás 2. számú mellékleteként kiadott 3. számú melléklettel és a 3. számú mellékleteként kiadott 4. számú melléklettel; b) az Iratkezelési Szabályzat 1. számú függelékeként kiadott Irattári Terv helyébe jelen utasítás 1. számú függelékeként kiadott Irattári Terv lép. 55. Jelen utasítás a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. dr. Hatala József r. altábornagy sk.

18 18 1. számú melléklet az 55/2010. (OT 32.) ORFK utasításhoz 2. számú melléklet az 59/2008. (OT 31.) ORFK utasításhoz ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG :1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 : / Fax: / : Szám: /2010. Címzett neve, rendfokozata Címzett beosztása Cím Tisztelt.! Budapest, szeptember. Tisztelettel: Név, rendfokozat beosztás Melléklet:

19 19 Szám: /2010. B é k é s M e g y e i R e n dőr-főkapitányság HIVATALA :5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. sz : 66/ / 66/ : Címzett neve, rendfokozata Címzett beosztása Cím Tisztelt.! Melléklet: Békéscsaba, szeptember. Tisztelettel: Név, rendfokozat beosztás

20 20 2. számú melléklet az 55/2010. (OT 32.) ORFK utasításhoz 3. számú melléklet az 59/2008. (OT 31.) ORFK utasításhoz ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALA Ügykezelési, Adat- és Titokvédelmi Osztály :1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 : / Fax: : Szám: /2010. Tárgy: Hiv. szám: Ügyintéző: Tel.: Címzett neve, rendfokozata Címzett beosztása Cím Tisztelt.! Budapest, szeptember. Tisztelettel: Név, rendfokozat beosztás Melléklet:

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz Az OKJ vizsgára való felkészülést megkönnyítendő a tételsorhoz igazodva vázlatszerűen összeállítottam a legfontosabb ismereteket. A 2009 október 1.-től hatályba lépő, az elektronikus közszolgáltatásról

Részletesebben

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A fogalmak meghatározása: Iktatás: az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követő postabontás utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 8877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. december 12., péntek XI. évfolyam, 2008/50. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó

Részletesebben

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. május 31. Tartalom Utasítások oldal 8/2014. (V. 16.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak hivatalos

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata Üi.szám: 628-11/2010 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

Részletesebben

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK Tananyag Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Szerzők: I. rész: Tapa Barnabás II. rész: Hegedűs Tamás Lektorálta: Zala Mihály Kézirat lezárva:

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat 6. Napirend közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályzata 6. Napirend ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról 8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának KOZ-368/2013 3/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 2013

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 2010. április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. KÖZP-00960-030/2012. Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja

Részletesebben