A "KISFALUDY NAPOK 2011" Megyei Középiskolai Művészeti Fesztivál kategóriáinak versenykiírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A "KISFALUDY NAPOK 2011" Megyei Középiskolai Művészeti Fesztivál kategóriáinak versenykiírása"

Átírás

1 A "KISFALUDY NAPOK 2011" Megyei Középiskolai Művészeti Fesztivál kategóriáinak versenykiírása 1./ Diákírók és diákköltők - vers, próza, műelemzés, műfordítás A vers kategóriában 10 verssel, a novella és irodalmi esszé kategóriában maximum 10 gépelt oldal terjedelmű művel lehet jelentkezni, melyet 3 példányban kérünk beküldeni. Egy pályázó indulhat valamennyi kategóriában. Az elért eredményektől függően a legjobbak megjelenhetnek a Műhely című folyóiratban. A zsűri az értékelésnél a tartalmi oldal mellett a formait is (név, cím, , iskola, stb.) figyelembe veszi. 2./ Énekkar, kamarakórus A középfokú iskolák kórusai és kamarakórusai részére a Kisfaludy Napok keretében szervezünk bemutatót. A jelentkező együttesek maximum 10 perces műsorral készüljenek. 3./ Szólóének, szólóhangszer, kamarazene A jelentkezők két klasszikus művet választhatnak, melynek időtartama maximum 6 perc. Kíséretről a résztvevőknek kell gondoskodniuk. 1 jelentkező maximum 2 nevezéssel vehet részt a bemutatón. 4./ Néptánc, népzene, népdal A jelentkezőknek törekedniük kell szűkebb környezetük néptánc, népzenei hagyományainak feldolgozására és bemutatására. A zenei kíséretről a résztvevőknek kell gondoskodniuk. (Kazetta, CD bejátszás lehetőségét biztosítjuk.) Részt vehetnek: szólisták, duók, triók, kisegyüttesek. Műsoridő: maximum 4 perc, együttesenként 6 perc. (Maximum 2 produkció) 5./ Diákszínpadok Részt vehetnek a megye középiskoláiban rendszeresen, vagy alkalomszerűen működő diákszínpadok, műfaji, illetve tematikai megkötés nélkül. A színpadok pályázhatnak szerkesztett műsorral, drámakeresztmetszettel, a mai életünkből merített vagy a múlt - 1 -

2 eseményeit feldolgozó dokumentumjátékkal, novella vagy regényfeldolgozással, irodalmi paródiával, szatirikus műsorral, diák pamflettel. Ajánlott műsoridő: perc. A műsoridő a 60 percet nem haladhatja meg! 6./ Vers- és prózamondás Minden versmondónak 2 verssel vagy prózával kell készülnie: 1.) Kötelező: A kortárs irodalom anyagából választott alkotás. 2.) Szabadon választott: A magyar irodalomból kezdetektől napjainkig. A jelentkezési lapon mindkét verset (kötelező, szabadon választott) fel kell tüntetni. 7./ Tánc-és Mozgásművészet A kategória résztvevői az előző kategóriákba nem sorolható koreográfiákat adhatnak elő. (Pl.: egyéb mozgásművészeti terület, divattánc, társastánc, klasszikus balett, showtánc, hip-hop, TAI-CHI, stb.) 1 csoport 1 műsorszámot adhat elő. Műsoridő: maximum 4 perc. 8./ Pop-rock, jazz, táncdal, sanzon, musical Az együttes tagjai csak középiskolás korú tanulók lehetnek. 1 jelentkező csak 1 nevezéssel vehet részt a kategóriában! Csak zenekari alaphangosítást biztosítunk. Előzetes egyeztetés szerint saját háttértechnikát az együttesek használhatnak. Fél-playback számokhoz a zenei anyagot jó minőségű kazettán, CD-én kérjük. Hangszerekről az együttesek gondoskodnak. Dobfelszerelést cintányérok nélkül biztosítunk a helyszínen. A műsoridő túllépése esetén a zsűri leállítja a produkciót! Saját szerzemény előadása esetén, kérjük a dalszöveget a jelentkezési lappal együtt leadni! 1 jelentkező 1 műsorszámot adhat elő. Műsoridő: maximum 5 perc. 9./ Honismereti -, helytörténeti -, néprajzi pályázat A mellékelt pályázati kiírás szerint! Cím: "Szülőföldünk" Győr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület 9021 Győr, Arany János u Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. A pályázatokon és a hozzá mellékelt jelentkezési lapon fel kell tüntetni a pályázó nevét és lakcímét, az iskola nevét és címét, az osztályt, valamint a felkészítő tanár nevét

3 10./ Képzőművészet Pályázati téma:. Barátság és szeretet Célunk a diákok körében annak tudatosítása, hogy a szeretet az az univerzális kapocs, amely képes a legkülönbözőbb embereket is olymódon összekötni, hogy azok észre sem veszik, hogy voltaképpen semmilyen racionális kapcsolódási pont nincs az életükben. Művészeti műfajok: - Festészet (aquarell, tempera, pasztell, olaj) - Grafika (egyedi rajz /színes is/, monotípia, linómetszet, papírnyomat, rézkarc, litográfia, computer grafika) Minden alkotó műfajonként 2 db művet adhat be. A pályaművek mérete nem lehet nagyobb 50 x 70 cm- nél. A pályamunkákat kiállításra kész állapotban, keretezve fogadjuk el. A pályaművek hátoldalán nyomtatott betűvel írva az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: 1. A pályázó teljes neve 2. A pályázó pontos otthoni és iskolai levelezési címe és telefonszáma 3. A mű címe 4. A felkészítő tanár neve Azok a pályamunkák, amelyek sérülten, késve vagy hiányos adatokkal érkeznek be, nem kerülhetnek elbírálásra. A beküldött munkákat szakmai zsűri bírálja el. A díjazott és a zsűri által bemutatásra alkalmasnak talált alkotásokból a BBMMK kiállítást rendez. Beadási nap: február 04. péntek óráig (személyesen) Cím: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. 11./ Fotó Pályázati téma: Örökségünk nyomában természeti, épített, szociális örökségünk Minden pályázó maximum 6 fotóval pályázhat. A fotókat CD-n kell beadni. A pályaművek mérete: az alkotás hosszabb oldala maximum 1600 pixel, jpg fájlformátum. A pályamunkák fájl neveit az alábbiak szerint kell rendezni: 01_ monogram_ iskola neve rövidítve; 02 stb/. Pl: 1. kép: Szabó Béla/Kazinczy Gimnázium 01_SzB_Kazinczy A CD-n külön szöveges dokumentumban kell feltüntetni a kép címét a fájlszámok szerint, a pályázó nevét, levelezési címét(iskolai és otthoni is), telefonszám, cím

4 A CD-n nem kell külön mappát létrehozni. A beküldött munkákat szakmai zsűri bírálja el. A díjazott és a zsűri által bemutatásra alkalmasnak talált alkotásokból a BBMMK kiállítást rendez. A kiállítandó fotók készítőit a további teendőkről értesíteni fogjuk. Beadási nap: február 04. péntek óráig (személyesen) Cím: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. 12./ Film Pályázati téma: 1., Szabadon választott téma,illetve műfaj (pl. kísérleti film, dokumentumfilm, kisjátékfilm ez esetben a játékfilm kategóriát is, pl. horror, vígjtáték,stb.) Minden pályázó maximum 2 kisfilmmel pályázhat, melyek hossza egyenként nem haladhatja meg a 12 percet. A filmeket DVD-n vagy pendrive-on lehet beadni. A hordozón fel kell tüntetni a rendező nevét, iskoláját, elérhetőségét ( ), a kisfilm fájlformátumát, címét, műfaját és időtartamát (pl. Gipsz Jakab, Révai Miklós Gimnázium, avi, Necces szitu, kisjátékfilm thriller, 12 ) Az adathordozón külön szöveges dokumentumban is csatolni kell a rendező nevét, levelezési címét (iskolai és otthoni is), telefonszámát, címét, az alkotók névsorát, a film rövid tartalmát. A beküldött munkákat szakmai zsűri bírálja el. A kisfilmek előválogatás nélkül kerülnek bemutatásra a Kisfaludy Napok keretében. Beadási nap: február 04. péntek óráig (személyesen) Cím: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft

5 A KISFALUDY NAPOK 2011 HONISMERETI, HELYTÖRTÉNETI ÉS NÉPRAJZI PÁLYÁZATA A Szülőföldünk Győr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület, a vele társult szervezetek és intézmények, a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft, Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata és a Társadalmi Egyesülések Szövetségének Megyei Szervezete a KISFALUDY NAPOK 2011 keretében ifjúsági honismereti, helytörténeti és néprajzi pályázatot hirdet a megye középfokú tanintézeteiben tanuló diákságnak. A honismereti, helytörténetei és néprajzi pályamunkák ágazatában teret adunk minden szabad kezdeményezésnek, megengedve a témaválasztás szabadságát, azzal az egyetlen feltétellel, hogy a pályázatoknak Győr-Moson-Sopron megye egészével, vagy valamely részegységével valamely módon kapcsolatban kell lennie, azaz témája csak megyei vonatkozású lehet. A pályamunkákat 2 azonos tartalmú és kiállítású (terjedelem: minimum 10 gépelt oldal) példányban kell február 4-ig, a Szülőföldünk Győr- Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület címére 9021 Győr, Arany J. u , vagy a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft címére beküldeni egyénileg, vagy egy-egy iskola közösen. Személyesen is be lehet adni a fenti címeken, hétfőtől-péntekig délután 2 és 4 óra között. A pályázatokon, és a hozzá mellékelt jelentkezési lapon fel kell tüntetni a pályázó nevét, lakcímét, az iskola nevét és címét, valamint az osztályt, amelyikbe jár, s természetszerűleg a felkészítő tanár nevét. A pályázók lakcímére külön is felhívjuk a figyelmet, mivel az elismerésben részesült pályamunkák második lépcsőben részt vesznek a Szülőföldünk Megyei Nagypályázaton is, melynek eredményhirdetésére a nyári szünetben, az augusztusi Szent István-i ünnepségeken kerül sor. A szabad témaválasztás lehetőségét fenntartva, illetve annak keretében javasoljuk a pályázóknak, hogy kerüljék a nagy, átfogó történeti események feldolgozását, településük történetének teljes feltárását, életkoruknak és kutatási lehetőségeiknek megfelelően inkább egy-egy helyi történéshez, személyiséghez, részegységhez kapcsolódjanak. Fel lehet használni az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny helytörténeti témaköreit is. Felhívjuk a figyelmet az idei és jövő esztendők évfordulóira: Liszt Ferenc születésének 200, a Rákóczi-szabadságharc fegyverletételének 300. és az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc 55. évfordulójára, s ezek megyei vonatkozásaira. Kiemelt témakörként ajánljuk feldolgozásra, a múzeumok, könyvtárak, levéltárak, azaz a közgyűjtemények, falumúzeumok, tájházak, szabadtéri múzeumok, ipari, mezőgazdasági, műszaki, kereskedelmi,

6 képzőművészeti, egyházi és magángyűjtemények, iskolamúzeumok, helytörténeti kisgyűjtemények megalapításának, működésének történetét, kiállításainak, gyűjteményeinek, a köréjük szerveződött baráti körök, szakkörök, klubok, társaságok, alapítványok bemutatását. Várjuk a helyi kiemelkedő, évfordulós személyiségek életrajzát [például Róth Gyula ( ), Házi Jenő ( ), Payr Sándor ( ), Chalupetzky Ferenc ( ), Karácson Imre ( ), Bajcsy- Zsilinszky Endre ( ), Reisz Marcell ( ), Kerényi György ( ), Thirring Gusztáv ( )]. Családok történetét, építmény, épületegyüttes, műemlékek, emlékművek, temetők vagy emlékhelyek: emléktáblák, emlékművek, emlékparkok állításának történetét, bemutatását. A pályázatok elkészítéséhez módszertani segítséget nyújtanak az iskolák történelemtanárai, szakkörvezetői, valamint a közgyűjtemények megyei és városi könyvtárak, levéltárak, múzeumok és a Szülőföldünk Győr-Moson- Sopron Megyei Honismereti Egyesület. A közgyűjtemények nyitvatartási idejükben, Egyesületünk pedig minden második szerdán, délután óráig tart információs ügyeletet a es telefonon, valamint a es számon (Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára), illetve személyesen előzetes telefonos bejelentkezésre az Egyesület szakértő tagjainak részvételével (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 17. BBMMK fsz.). A néprajzi tárgyköröket feldolgozó pályázók dolgozataikhoz az alábbi témakörökben kérhetnek, a másolási díj kifizetésével a fenti időpontokban gyűjtési útmutatókat, kérdőíveket Egyesületünktől, illetve a múzeumoktól. - történeti népmondák - családtörténet, önéletrajz, rokonsági rendszer - ismerkedés, udvarlás, párválasztás, lakodalom, gyermekjáték - jelesnapi szokások, búcsú, szakrális emlékek - szobabelsők, konyhák, kamra, tárgyleltárak - kisipar, mesterség - szántás, vetés, hordás, nyomtatás, csépelés - állattartás - szőlőhegyek, présházak, pincék, borkultúra - gazdacselédek, kivándorlás - falutörténet a szájhagyomány alapján - földrajzi nevek, állandó szókapcsolatok, nyelvjárás, névtan - épületfalak, kapuk, kerítések, kertkultúra. Győr, október 15. Szülőföldünk Győr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület

7 Visszaküldési határidő: február 04. Cím: Bartók Béla Nonprofit Kft. Géppel vagy nyomtatott betűvel kérjük kitölteni! KISFALUDY NAPOK 2011 Győr, március Jelentkezési lap 1. Iskola neve:... Címe:...T/F: Jelentkező neve, osztály: Lakcíme, telefonszáma (egyén v. csop. vezető) címe: Csoport neve: (A teljes névsort a hátoldalon kérjük feltüntetni!) Kategória neve:... (A versenykiírás szerint, melyik kategóriába jelentkezett!) 6. A bemutatásra kerülő mű ill. pályázat címe, szerzője, megnevezése: Mű, pályázat címe: Szerzője: Időtartama, terjedelme: Felkészítő tanár neve, telefonja, címe: A fellépéshez szükséges technikai igény a kategória kiírásának megfelelően: Felkészítő tanár neve, telefonja, címe: Színjátszó kategóriában: Műsoridő: Beszerelési idő:.bontási idő:. 10. Érdekelt-e más kategóriában is, ha igen melyikben:... /FONTOS!/ Dátum: PH.... Jelentkező aláírása Igazgató aláírása

8 Csoport névsora Lányok: Fiúk: Összesen: Összesen:

9 Visszaküldési határidő: február 04. Cím: Bartók Béla Nonprofit Kft. Géppel vagy nyomtatott betűvel kérjük kitölteni! KISFALUDY NAPOK 2011 Győr, március Összesített iskolai jelentkezési lap Iskola neve:... Címe:... Telefon: Fax:... Felelős pedagógus neve:. Telefon:... Kategóriák neve: Név (egyén v. csoport): Létszám: Összesen: Kategóriák száma:... Nevezések száma:... Létszám:... Dátum: felelős pedagógus P.H. igazgató

10 SZÁLLÁS MEGRENDELŐ Kisfaludy Napok 2011 Iskola neve:... Címe:... Telefonszáma:... Felelős pedagógus neve: telefonszáma: Szállást megrendelünk március 17-én (csütörtök) éjszakára: Tanulók:... férfi,... nő. Pedagógusok:... férfi,... nő. Összesen:... férfi,... nő. 2. Szállást megrendelünk március 18-án (péntek) éjszakára: Tanulók:... férfi,... nő. Pedagógusok:... férfi,... nő. Összesen:... férfi,... nő. 3. Szállást megrendelünk március 19-én (szombat) éjszakára: Tanulók:... férfi,... nő. Pedagógusok:... férfi,... nő. Összesen:... férfi,... nő. Visszaküldési határidő: február 04. Cím: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. () Telefon: (96) Fax: (96) Szállásomat anyagi felelősség mellett rendelem meg!!! Dátum: P.H.... felelős pedagógus igazgató

VISSZAPILLANTÓ GYEREKSZÍNJÁTSZÓK GYŐRBEN

VISSZAPILLANTÓ GYEREKSZÍNJÁTSZÓK GYŐRBEN GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2012/1. Tartalom I. Visszapillantó Gyerekszínjátszók Győrben III. Nyugat-dunántúli

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Kirándulás a Reneszánsz év jegyében TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL. Kirándulás a Reneszánsz év jegyében TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL IV. évfolyam 3. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2008/3. TARTALOM MEGYEJÁRÁS KULTÚRÁVAL XXXIII. RADNÓTI MIKLÓS NEMZETKÖZI FELNÕTT

Részletesebben

HÍRLEVÉL KÖSZÖNTÕ. Mit tartalmaz ez a kiadvány? GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS TARTALOM. Köszöntõ. Pályázatok. Kisfaludy Napok 2005

HÍRLEVÉL KÖSZÖNTÕ. Mit tartalmaz ez a kiadvány? GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS TARTALOM. Köszöntõ. Pályázatok. Kisfaludy Napok 2005 GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL I. évfolyam 1. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2005/1. TARTALOM Köszöntõ Pályázatok Kisfaludy Napok 2005 XIV. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó

Részletesebben

HÍRLEVÉL TARTALOM ENDRÕDI SÁNDOR: Tavasz felé GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL TARTALOM ENDRÕDI SÁNDOR: Tavasz felé GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL V. évfolyam 1. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2009/1. TARTALOM Kettõs ünnep Jánossomorján Közmûvelõdési Statisztikai Adatszolgáltatás

Részletesebben

III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12.

III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12. III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1.Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja TÁMOP-3.4.2.A-11/1...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014)

Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014) 2013. október 22-én meghirdeti új pályázatát a Magyar Néprajzi Társaság Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014) Az 1889 óta fennálló Magyar Néprajzi Társaság (MNT), a magyar néprajztudomány

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL TARTALOM

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL II. évfolyam 1-2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2006/1-2. Juhász Gyula Bartók Bélának Erdély erdõi zúgnak, Ezüst és arany erdõk,

Részletesebben

1.szám 2008. a városi kollégium. pályázatokra 6-10. old. A tartalomból: - Bemutatkozik. - ormatívák 2008 4. old. - Felhívások vetélkedőkre,

1.szám 2008. a városi kollégium. pályázatokra 6-10. old. A tartalomból: - Bemutatkozik. - ormatívák 2008 4. old. - Felhívások vetélkedőkre, Szakmai - módszertani, információs folyóirat A tartalomból: - Bemutatkozik a városi kollégium 2. old. XVIII. évfolyam 2008. - ormatívák 2008 4. old. - Felhívások vetélkedőkre, pályázatokra 6-10. old. 1.szám

Részletesebben

H Í R L E V É L. mind a szavalóversenyre szeretettel várjuk az érdeklődőket! REGIONÁLIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNCGÁLA ÚJ ELÉRHETŐSÉGEINK

H Í R L E V É L. mind a szavalóversenyre szeretettel várjuk az érdeklődőket! REGIONÁLIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNCGÁLA ÚJ ELÉRHETŐSÉGEINK H Í R L E V É L X. é v f o l y a m 1 3 0. s z á m 2 0 0 5. j a n u á r a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete havi lapja 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében 2014. február 22-én került megrendezésre Nagybánhegyesen, a Partnerek közötti együttműködések

Részletesebben

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. február 37. szám. Kiegészítés a felvételi tájékoztatóhoz

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. február 37. szám. Kiegészítés a felvételi tájékoztatóhoz DIÁK HÍREK Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2005. február 37. szám Kiegészítés a felvételi tájékoztatóhoz A tájékoztató tavaly decemberi megjelentetése óta a felsőoktatási intézmények engedélyt

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS V. évfolyam 2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2009/2. TARTALOM Beszámoló a szakmai továbbképzésekrõl Drámapedagógusok, színjátszó-rendezõk

Részletesebben

VERSENYEK SZABÁLYZATA

VERSENYEK SZABÁLYZATA SZAKTÁRGYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZABÁLYZATA A XX. KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORÚ GYERMEKEK RÉSZÉRE A 2008 / 2009. TANÉVRE Budapest, 2008. október 20. Szekeres Lászlóné témafelelős dr. Nagyné Koczog

Részletesebben

HATÁRIDŐK. Diákakadémiai pályázatok kiírása, 2012/2013.

HATÁRIDŐK. Diákakadémiai pályázatok kiírása, 2012/2013. Diákakadémiai pályázatok kiírása, 2012/2013. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Az emberi élet folyamán a 10-18 év közötti időszak az a kor, amikor kinyílik a világ felé, látóköre kitágul, sokszor egész

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézményvezetők figyelmébe Intézetünk megkezdte jövő tanévi kínálatának összeállítását. A szakmai szolgáltatások széles spektrumából válogatva szeretnénk hasznos

Részletesebben

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. június 39. szám

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. június 39. szám DIÁK HÍREK Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2005. június 39. szám A jövő tanév fontos időpontjairól Bár a 2004/2005. tanév vége közeledik, már most megismerhetjük a jövő tanév fontosabb időpontjait.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Kellemes karácsonyi ünnepeket és. boldog új évet kíván. a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ. Közhasznú Társaság.

HÍRLEVÉL. Kellemes karácsonyi ünnepeket és. boldog új évet kíván. a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ. Közhasznú Társaság. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL I. évfolyam 3. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2005/3. TARTALOM Pályázati eredmények Felhívások Színház Kiállítások Koncertek

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. OKTÓBER 18.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. OKTÓBER 18. II. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. OKTÓBER 18. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon: 795-4722,

Részletesebben

Intézetünk Szakkönyvtára 2005. december 22-től január 1-jéig zárva tart.

Intézetünk Szakkönyvtára 2005. december 22-től január 1-jéig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézetünk Szakkönyvtára 2005. december 22-től január 1-jéig zárva tart. JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny Intézményvezetők rovata 2005: CVI. törvény: A felsőoktatásról

Részletesebben

Helyszíne: BKIK székház Budapest I. Krisztina Krt. 99. VII. em. Széchenyi terem Időpontja: 2012. október 2. 10-14 óráig

Helyszíne: BKIK székház Budapest I. Krisztina Krt. 99. VII. em. Széchenyi terem Időpontja: 2012. október 2. 10-14 óráig Hírlevél Jász-Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat A tartalomból Konferenciák 1-2. Versenyek 3-4. Pályázatok 5-9. Figyelmükbe ajánljuk 10. Ha Ön részt vállal

Részletesebben

LÁTOGATÁS AZ EGRI MEGYEI KÖNYVTÁRBAN

LÁTOGATÁS AZ EGRI MEGYEI KÖNYVTÁRBAN III. évf. 7-8. szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1994. július-augusztus LÁTOGATÁS AZ EGRI MEGYEI KÖNYVTÁRBAN A Könyvtáros Egyesület által meghirdetett pályázatot megnyertük, így a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS Hírlevél VI. évfolyam 3. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2010/3. I. Visszapillantó Jegyzet a XIX. Weöres Sándor fesztiválról Éneklõ Magyarország

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 február Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart.

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. A Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben