BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE"

Átírás

1 BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV. 30.) HATÁROZATTAL ÉS 8/2013. (V. 2.) RENDELETTEL ELFOGADVA MÁJUS

2 BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA KÉSZÍTETTÉK: Településrendezés: TÉR-T-REND Kft. Wolf Beáta s.k. vezető településtervező, TT/1É Révész László s.k. településmérnök Tájrendezés, környezetalakítás: Topoland Bt. Tóthné Pocsok Katalin településrendezési zöldfelületi és tájrendező tervező, TK Közlekedés: TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. Tóth Attila Gábor településrendezési közlekedési tervező, K1d Közművek, hírközlés: Felhős Koppány településrendezési vízi közmű tervező, TV-T Csereklyei Tibor településrendezési energia-közmű tervező, TE-T Molnár Attila településrendezési hírközlési tervező, TH-T MÁJUS

3 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2 2. TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP 3 3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA 3 4. TERVKÉSZÍTÉS CÉLJA, INDOKLÁSA 4 5. ÖSSZHANG A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 6 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RENDSZERE 9 7. TELEPÜLÉSSZINTŰ ÖSSZEFÜGGÉSEK 9 8. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK- TERVEZETT VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK INDOKLÁSA 10 MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET BŐVÍTÉSE 11 TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET KIJELÖLÉSE 15 ERDŐTERÜLETI ÁTSOROLÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM TERÜLETI MÉRLEG ÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENSÚLY TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, ZÖLDFELÜLETEK KÖRNYEZETVÉDELEM - KÖRNYEZETI ADOTTSÁGOK, KÖRNYEZETI HATÁSOK KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK VIZSGÁLATA ÉS JAVASLATA KÖZMŰELLÁTÁS VIZSGÁLATA ÉS JAVASLATA VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETRE VONATKOZÓ HATÁLYOS HÉSZ RENDELKEZÉSEI 22 TÉR-T-REND KFT. 1

4 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK Bezi Község közigazgatási területének egészére évben készültek el a településrendezési eszközök. Bezi Község Önkormányzatának képviselő-testülete 14/2004.(II.18) önkormányzati határozatával elfogadta Bezi településfejlesztési koncepcióját. A koncepció alapján került sor a településszerkezeti terv és a kül- és belterületet egyaránt lefedő szabályozási terv elkészítésére, valamint a helyi építési szabályzat rendelkezéseinek megfogalmazására. A képviselőtestület a településszerkezeti tervet 60/2004. (XI. 2.) önkormányzati határozatával fogadta el, a település egészére vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási terveket 19/2004. (XI. 3.) önkormányzati rendelettel állapította meg. Az önkormányzat a településrendezési terveket és az építési szabályzatot több részterület vonatkozásában 2011-ben módosította (56/2011. (IX. 08.) önkormányzati határozat és 8/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet). Jelen eljárással párhuzamosan indult, a 0166-os hrsz-ú telek közterületi határvonalának módosítására irányuló szabályozási terv módosítás, az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9/A. szerinti egyszerűsített eljárással, melyet a 16/2012. (XI. 9.) önkormányzati rendelettel fogadott el a képviselő-testület. Az eltelt időszakban két, településszerkezeti terv módosítást is jelentő, fejlesztési elképzelés is jelentkezett, mely módosítási igény az érintett területek tulajdonosainak, fejlesztőinek kérelme alapján merült fel. A beérkezett egyedi kérelmeket a képviselő-testület a mellékelt 17/2012. (III. 8.) határozatával támogatja, és szükségesnek tartja a településrendezési tervek és építési szabályzat módosítását célzó eljárás megindítását. Az egyes tervezési feladatok elkészítésével Bezi Község Önkormányzata a TÉR-t-REND Terület- és Településtervezési, Építészeti Kft.-ét bízta meg. A módosítási igény összhangban van a község településfejlesztési koncepciójával, a munkahely megőrzés, munkahelybővítés szándékával. Jelen módosítás célja a fejlesztési elképzeléseknek megfelelően a településszerkezeti terven jelölt területfelhasználási egységek módosítása, valamint az ennek megfelelő építési jog biztosítása. A szabályozási terv módosítások meghatározzák a terület fejlesztési lehetőségeit, a településszerkezeti tervben meghatározott területfelhasználás és a területhasználat megvalósításához szükséges építési övezeti előírásokat, így a beépítés módját és paramétereit, az infrastrukturális elemek helyét és ezek területi biztosítását. Jelen dokumentáció tartalmazza a jóváhagyandó munkarészeket, így a településszerkezeti terv módosítását, az építési szabályzat módosítását és ennek mellékleteként a szabályozási tervek módosítását. A dokumentáció az egyes módosítandó területek sorszáma szerinti tagolásban tartalmazza az alátámasztó munkarészeket. Ezek az alátámasztó munkarészek területenként tartalmazzák a tervi változások indoklását. A településszerkezeti tervi módosításokhoz, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításához közös alátámasztó munkarészek készültek. Az indoklások kitérnek a különböző szakági munkarészekre azon területrészeknél, ahol a módosításnak szakági vonzata is van, valamint azokra a vizsgálatokra és fejlesztési elképzelésekre, amelyek a terv készítését meghatározták. Jelen dokumentáció részeként az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 3. (3) bekezdése szerint meghatározott kötelező alátámasztó szakági munkarészek azon részei kerülnek módosításra, melyeket az új területfelhasználási változtatási igény érint ( az OTÉK 2. (6) bekezdése és 4. (5) a) pontja szerint). Jelen módosítás keretében nem kerül sor a településszerkezeti terv és a szabályozási tervek egységes összeszerkesztésére. Egységes megjelenítésre a teljes településre kiterjedő felülvizsgálat részeként kerülhet sor. Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.. (3) bekezdése értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabályzatnál a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni. Mivel a tervezett módosítások megvalósulása jelentős környezeti terhelő hatást nem okoz, így az érintett szervek az egyeztetési eljárás Étv. 9. (2) bek. szerinti előzetes egyeztetési eljárás során környezeti vizsgálat és értékelés készítését és lefolytatását nem tartották szükségesnek. Az előzetes eljárás kapcsán (Étv. 9. (2) bek.) beérkezett észrevételek, adatok, vélemények, általános jogszabályi hivatkozások figyelembe vételre kerültek a terv készítése során. A módosítás részterületeket érint, nem terjed ki a teljes településre, így településrendezési tervtanácsi véleményeztetés igénye nem merül fel. TÉR-T-REND KFT. 2

5 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2. TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP A tervezési alaptérkép a földhivataltól megvásárolt, tervező részére adatszolgáltatásként átadott ingatlannyilvántartási alaptérkép digitális állományára készült. A fenti digitális alaptérkép magassági adatokat nem tartalmaz, de a belterület és a beépítésre szánt területek esetében kiegészült az 1: léptékű topográfiai térkép szintvonalaival, valamint a légifotó alapján a földhivatali térképen nem ábrázolt, meglévő, geodéziailag be nem mért épületek kontúrjával. A tervezési terület közvetlen környezetének térképi ábrázolása a hatályos településrendezési tervek állományának felhasználásával készült. A településrendezési tervek módosítása, valamint a területi mérleg számítása a 2004-ben készített, majd többször módosított érvényben lévő rendezési tervként szolgáltatott állomány felhasználásával készült. 3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA Az 1. jelű módosítással érintett terület a belterület közelében helyezkedik el, a belterülettől keletre, a Bezit Enesével, és az M85-ös jelű gyorsforgalmi úttal összekötő 8417 j. Tét- Lébény összekötő út mentén. A régi szövetkezet területén kijelölt, meglévő beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület és a belterület között mezőgazdasági, szántó területek találhatók zárványként, beépítésre szánt területek és utak által körülzárva. A módosítási igény a mezőgazdasági üzem feltáró útja mentén elhelyezkedő, beépítésre szánt területekhez közvetlenül kapcsolódó 048/3 és 048/4 hrsz-ú ingatlanokat érinti, melyek összterülete 1,07 ha. A tervezési terület lehatárolása ennél tágabb területet érint, megfelelve az (Étv.) 12. (1) bekezdésében foglaltaknak, így a tervezési területet északról a 8417 j. országos összekötő út, nyugatról a 046 hrsz-ú feltáró út, keletről és délről tervezett, a hatályos szabályozási terven KIVONAT BEZI KÖZSÉG HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVÉBŐL 19/2004. (XI. 3.) RENDELETE, MÓDOSÍTVA A 8/2011. (XI. 08.) RENDELETTEL kiszabályozott közterület, a major feltáró útja határolja. A 2. jelű módosítással érintett terület a község belterületén, annak központjában található. A terület jelenleg beépítetlen, a Szabadság utca mentén elhelyezkedő településközpont vegyes területbe tartozó teleksor mögött helyezkedik el. A tervezési terület lehatárolásánál a szomszédos településközpont vegyes terület is érintett, mivel vizsgálandó a belső területek további feltárásának lehetősége. Így a tervezési terület határa az egyes területfelhasználási egységek határánál húzódik. TÉR-T-REND KFT., Kr 3

6 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A fenti területek fejlesztési elképzelések szerinti településszerkezeti tervi módosítása a biológiai aktivitásérték csökkenésével jár. Ezért a tervkészítés folyamán szükségessé vált - az előzetes egyeztetési anyagban is már jelezve - egyéb terület bevonása is, ahol a hiányzó biológiai aktivitásérték visszapótolható. Az érintett módosítás során beépítésre nem szánt erdőterület kerül kijelölésre azon a területen, melyet a hatályos településrendezési tervek mezőgazdasági területként kezel, de üzemtervezett erdőterületként nyilvántartott, az erdő telepítése már megtörtént. 4. TERVKÉSZÍTÉS CÉLJA, INDOKLÁSA Bezi Község Képviselő-testülete az érintett területekre vonatkozóan módosítani kívánja településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét a településfejlesztési elképzelései és az érvényben lévő településrendezési eszközeiben rögzítettek összehangolása érdekében. Beépítésre szánt terület bővítése történik az 1. jelű terület esetében a meglévő mezőgazdasági üzemi terület nyugati irányú növelésével. A meglévő több tulajdonos által használt mezőgazdasági üzemi terület, birtokközponti jelleggel közel 1 ha-ral nő, lehetőséget adva további új létesítmények (terménytároló, terményszárító) kialakítására. A helyhez kötött más célú hasznosítás építésjogi keretei szükségessé teszik a településrendezési tervek módosítását. A 2. jelű tervezési terület esetében, településközpont közelében elhelyezkedő terület a hatályos terv szerinti célzott különleges rekreációs tevékenységhez kapcsolódó területhasznosítási besorolásba tartozik. Vállalkozói befektetői oldalról nem, vagy csak nagyon nehezen, hosszútávon túl valósítható meg a volt tó környékének rendbetétele, így csak hosszútávon túl jelentkezhet a rekreációs tevékenységhez kapcsolódó építési igény is. Ehelyett a területet a tulajdonosa, egyéb rendeletetést nem zavaró műhely céljára kívánja hasznosítani. Az üzem játszótéri felszerelések készítésével és összeszerelésével foglalkozik a területtel közvetlenül határos lakótelken. Ez a tevékenység nem keletkeztet zavaró hatást sem a lakófunkcióra, sem a településközponti funkciókra (vendéglátás, kereskedelem) és nem lehetetleníti el a volt tó későbbi rekultivációját, életre keltését sem. A fenti fejlesztési cél megvalósíthatósága teszi szükségessé a településrendezési eszközök módosítását. A fenti módosítási igények a biológiai aktivitásérték csökkenésével járnak, ennek ellensúlyozása céljából, mezőgazdasági (rét, legelő jellegű) területek átsorolása történik védelmi erdőterületbe (3. terület). A módosítás az egyes területek esetében meghatározza az igénybevétel kereteit és feltételeit, az építés paramétereit, a szükséges közmű és infrastruktúra ellátás fejlesztését és- a környezetvédelmi keretfeltételeket. 5. ÖSSZHANG A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervvel 1 (OTrT) az összhangot a Győr Moson Sopron Megyei Területrendezési Terven 2 (GyMSMTrT) keresztül a közigazgatási terület egészére készülő településszerkezeti terv kapcsán kell biztosítani. Az OTrT mellékletei tartalmazzák az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését, valamint az országos övezetek rendszerét, melyeket a megyei területrendezési tervben, valamint az érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni, pontosítani. 5.1 ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV Az OTrT országos szerkezeti tervlapja főbb szerkezeti elemként a közigazgatási terület déli részén haladó M85-ös autópálya nyomvonalának Enesét elkerülő szakaszát jelöli. A közigazgatási terület déli csücskét érinti az országos villamosenergia-átviteli hálózat elemeként 400 kv-os átviteli hálózat távvezeték. Egyéb infrastruktúrával kapcsolatos országos szerkezeti jelentőségű elem nem érinti a közigazgatási területet. Az OTrT szerkezeti terve határozza meg az országos terület-felhasználási kategóriáknak megfelelő besorolást, mely szerint Bezi 1 többször módosított Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény, a kivágatok a évi módosítás alapján készültek 2 Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet módosításáról TÉR-T-REND KFT. 4

7 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK község közigazgatási területének egésze mezőgazdasági térségbe sorolt. Települési térsége 100 ha alatti besorolású. Az OTrT országos övezetei közül az országos ökológiai hálózat, tájképvédelmi terület övezete és a kiváló KIVONAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVBŐL AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE VÁTI termőhelyi adottságú erdőterület övezete érinti, melyek pontosítása a megyei területrendezési terv feladata KIVONAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVBŐL ÖVEZETI TERVLAPOK VÁTI Az országos övezet szerint Bezi közigazgatási területének egésze országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozik. Az OTrT-ben (VÁTI, 2007.) meghatározott országos övezeti lehatárolás településhatáros, amelyben az országos tájképvédelmi terület övezet tartalmaz olyan településeket, amelyek vagy természeti, vagy kulturális örökségi, vagy mindkét szempont együttes jelenléte alapján kerültek be az övezetbe. Nem ismert, hogy Bezi közigazgatási területét milyen szempontok alapján sorolták ebbe az övezetbe. A GYMSMTrT az országosan lehatárolt településeken belül konkrét folthatáros övezeti tartalmat állapíthat meg. Ehhez képest, a megyei terv (VÁTI, 2010.) Bezi közigazgatási területére sem országos, sem pedig térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet területét nem jelöli ki. Az országos ökológiai hálózat övezetébe és a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe sorolt területrészek egyike sem érinti a módosítással érintett területeket. TÉR-T-REND KFT. 5

8 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 5.2 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV A GyMSMTrT a központi belterületet és az M85-ös nyomvonala mellett tervezett gazdasági területet hagyományos vidéki települési térségként kezeli. A közigazgatási terület többi része egységesen a mezőgazdasági térség része, beleértve a meglévő beépült területeket (Pihenő-puszta területe, mezőgazdasági üzemi terület) és meglévő, üzemtervezett erdőterületeket is. KIVONAT A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVBŐL TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV A megyei területrendezési terv térszerkezeti terve és a jelenlegi területhasználat, valamint az érvényben lévő, a megyei tervet megelőzően 2004-ben jóváhagyott, településszerkezeti terv között több eltérés is tapasztalható. A megyei terv felülvizsgálata kapcsán a 2004-ben elfogadott településszerkezeti tervben kijelölt fejlesztési területek, így az Enese elkerülő út mellett jelölt gazdasági terület átkerült hagyományosan vidéki települési térségbe. Azonban a megyei terv módosítása során a belterülettől keletre lévő volt major és környéke hagyományosan vidéki települési térségből mezőgazdasági térségbe került átsorolásra, a Pihenő pusztai belterület továbbra is mezőgazdasági térségbe tartozik. Az érintett terület jelentős része jelenleg is beépítetett terület, belterület, mely átalakulóban van. A hatályos településszerkezeti terv a volt major területét beépítésre szánt, gazdasági területen belüli mezőgazdasági üzemi területfelhasználásba (területe kb. 9 ha) sorolja. A településszerkezeti terven erdőterületként kezelt, jelenleg is erdő művelési ágba sorolt területek egy részét a megyei terv szerkezeti tervlapja szintén mezőgazdasági térségként kezeli. A fentiekből adódóan, az összhang biztosításával Bezi fejlesztési lehetőségei az eltérésekből adódóan csökkennek. A településszerkezeti terv felülvizsgálatánál mérlegelni kell majd, a településszerkezeti terv és megyei terv szerkezeti terve közötti ellentmondások feloldásának lehetőségeit, így meg kell vizsgálni területrendezési hatósági eljárás (76/2009, (IV. 8.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés g) pontja alapján) lefolytatásának szükségességét is. GyMSMTrT megyei terület-felhasználási kategória (min. %-os aránya) Megyei terv terület ha Érvényben lévő szerkezeti terv terület Módosított szerkezeti terv terület ha % ha % Hagyományosan vidéki települési térség 89,7 93,5 104,2% 94,6 105,4% Erdőgazdálkodási térség (85%) - 31,0-31,9 - Mezőgazdasági térség (85%) 990,9 956,1 96,5% 954,1 96,3% Vízgazdálkodási térség (90%) 5,4 5,4 100,0% 5,4 100,0% Egyedi építmények által igénybe vett terület M85 autópálya 34,0 34,0 100,0% 34,0 100,0% Összesen: TÉR-T-REND KFT. 6

9 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A megyei szerkezeti tervlapon meghatározott területfelhasználási kategóriák a települési területfelhasználási egységek megfeleltetésével a fenti táblázatnak megfelelően alakulnak, az OTrT 6. (2) bekezdésében meghatározott eltérési lehetőségek figyelembevételével. A településszerkezeti terv és a térségi szerkezeti terv összhangjának igazolása céljából, a területi mérleg számításánál a települési térségbe a település belterülete, valamint az ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak [OTrT pont], ennek megfelelően határoztuk meg a hatályos településszerkezeti terv területfelhasználási egységei alapján a települési térségbe tartozó területeket (lásd. a táblázat az érvényben lévő szerkezeti terv oszlopát). Települési térségbe került a belterület, valamint a major és a Pihenő-puszta beépítésre szánt területe. A településszerkezeti terven mezőgazdasági területbe sorolt területeket vettük figyelembe mezőgazdasági térségként, az erdőterületbe sorolt területeket pedig erdőgazdálkodási térségként. Jelen módosítás a mezőgazdasági térség felhasználható tartalékát csökkenti. Az OTrT vonatkozó előírása szerint mezőgazdasági térség 85%-át kell beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület-felhasználásba tartani. A bővítéssel együtt a tervezett beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területhasználat a mezőgazdasági térség kevesebb, mint 1%- át teszi ki, így az összhang szempontjából a bővítésnek nincs akadálya. A településszerkezeti tervi szinten meghatározott eltérések - a megyei tervben mezőgazdasági térségként meghatározott terület - 16,87 ha-os részét érintik, mely nem éri el a megyei tervben meghatározott, a közigazgatási terület egészére vetített 148,6 ha-os eltérési lehetőséget. Az OTrT vonatkozó rendelkezései szerint a mezőgazdasági térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki, a hagyományosan vidéki települési térség nagyvárosias lakóterület kivételével bármilyen területfelhasználási egységbe sorolható. Ennek megfelelően a településszerkezeti terv módosítás a megyei tervben mezőgazdasági térségként jelölt területen mezőgazdasági üzemi, illetve gazdasági erdő területfelhasználási egységbe, a hagyományosan vidéki települési térségként jelölt területen pedig településközponti vegyes területfelhasználási egységbe sorolta a területeket. Összefoglalóan megállapítható, hogy jelen településszerkezeti tervi módosítás a területfelhasználási kategóriákra meghatározott értékeket, illetve eltérési lehetőségeket nem haladja meg. A megyei övezeti tervlapok közül Bezi közigazgatási területét rendeletileg több megyei övezet is érinti, így a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, az ökológiai folyosó övezete, rendszeresen belvíz járta terület övezete, a fejlesztéssel érintett tervezési területekre egyik sem terjed ki. Az ökológiai folyosó övezetében kizárólag az üzemtervezett erdőterületek egy részének erdőterületi átsorolása történik a biológiai aktivitásérték egyensúlyának megőrzése érdekében. Bezi község közigazgatási területét érintően a megyei területrendezési terv, ellentétben az OTrT-vel, tájképvédelmi területet nem határol le. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzat Közgyűlése190/2010. (IX. 17.) közgyűlési határozata szerint Bezi közigazgatatási területe érintett a térségi hulladéklerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetével és a szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezetével, ezek elhelyezésére vonatkozó fejlesztési elképzelés nincs. A megyei területrendezési terv rendeletileg elfogadott megyei övezeteit az alábbi táblázat tartalmazza. TÉR-T-REND KFT. 7

10 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 3 - BEZI TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE MAGTERÜLET ÖVEZETE, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÖVEZETE, PUFFERTERÜLET ÖVEZETE Az OTrT-vel ellentétben, a megyei terv Bezi közigazgatási területét nem sorolja sem országos, sem pedig térségi jelentőségi tájképvédelmi terület övezetébe. RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET ÖVEZETE Az ökológiai folyosó övezete a meglévő és tervezett belterülettől délnyugatra húzódik, a nyugati és déli közigazgatási határ mentén helyezkedik el. Nem érinti a fejlesztési területeket. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE A rendszeresen belvízjárta területi lehatárolás a beépítésre szánt területet és így a lakótelkeket délről határolja, korábbi tervhez képest csökkentett területen. A szomszédságban lévő lakóövezetek magassági szabályozásával kezelhető, a belvízjárta övezet közelségének negatív hatása. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete nem érinti a település közigazgatási területét. A csekély területű erdősáv a Szapud-Ószhelyi csatorna mellett van. 3 A kivágatok a megyei területrendezési terv mellékleteiből készültek: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet módosításáról TÉR-T-REND KFT. 8

11 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RENDSZERE Bezi közigazgatási területén jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban, illetve készültek el: Bezi község Településfejlesztési Koncepciója Bezi község Önkormányzatának képviselő-testületének 14/2004. (II. 18.) számú határozata, mely fejlesztési céljai között szerepel a meglévő gazdasági (mezőgazdasági) termelőegységek hatékonyságának és jövedelmezőségének fokozása és a helyi munkahelyteremtés céljából környezetkímélő gazdasági egységek letelepítése, 60/2004. (XI. 2.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti terv (Tér-t-Rend Kft.), mely egyik alapfeladata új lakótelkek (kb. 50 db) kijelölése volt. A település központjában található hasznosítatlan, beépítetlen területeket rekreációs területként kezelte, új kulturális faluközpont kialakításának céljából. Gazdasági területet a major a lakóterülektől távolabbi részén jelölt, illetve az M85-ös nyomvonalához csatlakozóan. A településszerkezeti terv egyes részterületeit az 56/2011. (IX. 08.) számú képviselő-testületi határozat módosította, mely lakó- és gazdasági célú területhasználatot tett lehetővé a belterülettől nyugatra eső településrészeken. Bezi Község Önkormányzatának 19/2004. (XI. 3.) rendelete Bezi helyi építési szabályzatáról és szabályozási terveiről (Tér-t-Rend Kft.), melyek a közigazgatási terület egészét lefedték. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat a településszerkezeti terv szerint meghatározott területfelhasználási egységeket övezetekre és építési övezetekre tagolja, az építési telkek mérete, szerkezete, valamint a beépítés paraméterei és karaktere alapján. A szabályozási tervlapokat a 8/2011. (XI. 08.) önkormányzati rendelet módosította, a településszerkezeti tervi módosítással összhangban fejlesztési területek kijelölésével, illetve ezek felhasználásának részletes ütemezésével, valamint a bel és külterület 10 részterületét érintő szabályozási tervi módosításról. 7. TÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSSZINTŰ ÖSSZEFÜGGÉSEK Bezi község Győr-Moson-Sopron megyében, a Csornai kistérség keleti határán, a Tóköznek nevezett földrajzi és néprajzi tájon helyezkedik el. A kisfalu lakóinak száma 510 fő (2012. KSH), azon kevés jellemzően mezőgazdasági falvak közé tartozik, ahol az elmúlt 10 évben a lakónépességének száma több mint 25%-al nőtt. Ez elsősorban Győr közelségének, és jó közlekedési kapcsolatainak köszönhető. Bezi esetében Győr vonzása erősebb, mint a kistérségi központ szerepét betöltő Csornáé, mind földrajzi helyzetét, mind megközelíthetőségét, városhálózati szerepkörét és súlyát tekintve. Ezt tovább erősíti, hogy Bezi a győri járási hivatal illetékességi területéhez került. Bezi közigazgatási területének déli részén halad a tervezett M85 gyorsforgalmú út már megépült Enesét elkerülő szakasza, melynek a megközelítési lehetőségek javulásán keresztül várhatóan jelentős gazdaságélénkítő hatása lesz. A település belterülete a 8417 j. Tét-Lébény országos összekötő út (az út átkelési szakasz: Szabadság út) mentén helyezkedik el. A település belterületén található ennek és a Fehértóra vezető jelű Bezi bekötő útnak (Arany János utca) a csomópontja. A település belterületének mára kialakult szerkezetét alapvetően ennek a két útnak a vonalvezetése és a belterületi volt tókörnyék helyzete határozza meg. A Szabadság úttal közel párhuzamosan helyezkednek el Bezi lakóutcái, a Rákóczi utca és a Petői Sándor utca. A belterület nagy része homogén lakóterület, ahol a falusias, családi házas beépítés a jellemző. A településmagban találhatók az intézmények, így az önkormányzat, a templomok, az iskola. A településen a gazdasági ágazatok közül a mezőgazdaság (növény és állattenyésztés egyaránt) tudott előtérbe kerülni, melyet a mezőgazdasági területek országos viszonylatban is nagy aránya (89%) is mutat. A közigazgatási terület déli részén, alakultak ki a tájképi és természeti szempontból értékesebb, jellemzően gyep művelési ágú mezőgazdasági területek, melyet szórványfák és az egykori árkokat, csatornákat kísérő fasorok tesznek tájképileg változatossá. Bezi közigazgatási területén sem helyi, sem országos jelentőségű védett TÉR-T-REND KFT. 9

12 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK természeti terület nem található. A természetvédelmi, tájvédelmi szempontból értékes területek a területrendezési tervekben lehatárolt országos ökológiai hálózaton belül ökológiai folyosó területének övezete. Jelen településrendezési tervi módosítások elhelyezkedésükből és méretükből adódóan a szomszédos települések településrendezési terveit és fejlesztési lehetőségeit nem befolyásolják. 8. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK- TERVEZETT VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK INDOKLÁSA A tervezési területek a közigazgatási terület 3 részterületét érintik, az egymáshoz közvetlenül nem kapcsolódó részterületek elhelyezkedését az alábbi hatályos településszerkezeti térképen bemutatott, számozott tervezési feladatokhoz köthető körök jelölik. KIVONAT BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉBŐL 60/2004. (XI. 2.) SZ. HATÁROZAT TÉR-T-REND KFT. 10

13 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1. Terület: szerkezeti tervlap: szabályozási tervlap: Mezőgazdasági major Tervezési feladat: Mezőgazdasági üzemi terület bővítése TM SZM HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV A terület adottságai, módosítás indoklása Az 1. jelű tervezési terület a belterület közelében helyezkedik el, a belterülettől keletre, a Bezit Enesével, és az M85-ös jelű gyorsforgalmi úttal (ennek Enesét elkerülő szakaszával) összekötő 8417j. út mentén. A régi szövetkezet területén kijelölt beépítésre szánt gazdasági major és a belterület között mezőgazdasági, szántó területek találhatók zárványként, beépítésre szánt területek és utak által körülzárva. A tervezési terület közvetlen környezetében általános mezőgazdasági területek, elsősorban szántók találhatók. A major feltárása a 8417 j. összekötő útról leágazó belső burkolt útról történik, mely kiköt a 046 hrsz-ú,...-ra vezető jelentősebb mezőgazdasági feltáró útra. A major fejlődése a kárpótlás, a földterületek magántulajdonba kerülése idején megtorpant, de a telkek hasznosítása az utóbbi években intenzívebbé vált. A régi major területe és épületei folyamatosan megújulnak, TÉR-T-REND KFT. 11

14 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK átalakulnak. A mezőgazdasági üzemi terület jelenleg kb. 7,88 ha-os területen helyezkedik el, ahol zömében mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó termény, takarmány és géptárolás zajlik. Bár a mezőgazdasági telephelyek a belterülethez, lakóterületekhez közel találhatók, kedvező adottság, hogy a belterülettől D-re helyezkednek el, így az uralkodó szélirány miatt környezetet zavaró hatásuk állattartással járó bűzhatás, fertőzésveszély stb. kevésbé hat ki a lakóterületekre. A mezőgazdasági üzem hasznosítása és üzemeltetéseaz ipari parkok mintájára- agrárparkként javasolt, ahol korszerű, a közeli lakóterületeket nem zavaró, környezetkímélő mezőgazdasági üzemi tevékenységek kaphatnak helyet. A majorban működő telephelyen (048/17 hrsz-ú telken) fejlesztésre, új építmények, épületek elhelyezésére már nincs lehetőség. A telephely bővítése a falu belterülete és a major gazdasági területe között valósítható meg. A terület elhelyezkedése és adottságai, így a jó megközelíthetősége és a közművesítés egyszerűsége, valamint a tulajdoni viszonyok indokolják a fejlesztési terület kijelölését. Ennek megfelelően a tulajdonosi fejlesztési, bővítési elképzelések a meglévő gazdasági területekhez kapcsolódó területrészeket a 048/3 és 248/4 hrsz-ú ingatlanokat hasznosítaná, így a konkrét fejlesztési igény kb. 1 ha. A terület jelenleg szántó művelési ágú, a fejlesztés a meglévő mezőgazdasági üzemi terület bővítéseként valósul meg, ezért a területi és tulajdonosi adottságokat tekintve helyhez kötött beruházásnak tekinthető. Mindezek figyelembe vételével, így a terület talajminőségi osztályba tartozásától, illetve a település területén lévő szántók talajminőségi átlagához viszonyított adottságoktól eltekintve, támogatható a mezőgazdasági termelő tevékenységeket kiszolgáló üzemi terület bővítése érdekében a termőföld végleges kivonása. A hatályos településrendezési eszközök előírásai, jelenlegi besorolás A hatályos településszerkezeti terv a volt TSZ területét beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi gazdasági területbe sorolta. Ezt az indokolta, hogy a mezőgazdasági területeken megengedett beépítési %-ot már akkor is meghaladta a major beépítettsége, ezért a terület az akkor hatályos országos jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdasági területek közé került. A kedvezőbb területkihasználás miatt a településszerkezeti terv a mezőgazdasági telephelyek bővítését, a lakóterületektől távolabb, keleti és déli irányba határozta meg, összesen mintegy 2,5 ha-os területet kijelölve. Azonban a fejlesztési területként kijelölt, 049/1 hrsz-ú telek hasznosításához szükséges a telekhatárok, tulajdoni határok átrendezése, de ez a jelenlegi tulajdonosi szándékkal nincs összhangban. Így a szabályozási tervben biztosított bővítési lehetőség kihasználására, érvényesítésére nincsen mód. A mezőgazdasági üzemi terület és a falusias lakóterület közötti, kb. 3 ha-os szántóterületeket a hatályos településszerkezeti terv általános mezőgazdasági területbe sorolta. A hatályos szabályozási terv a területet G-mü-1 és G-mü-3 jelű, mezőgazdasági üzem építési övezetbe sorolta. Mivel a mezőgazdasági üzemi terület a belterülethez, lakóterületekhez közel található, így az állattartással járó esetleges bűzhatás mérséklése érdekében a szabályozási terv a lakóterületek irányába 10 méter széles sávban beültetési kötelezettséget jelölt. A hatályos építési szabályzat építési övezeti előírásai szerint 25 %-os beépítettséggel, 40%-os zöldfelület megtartásával 7,5 m-es építménymagassággal helyezhetők el épületek, technológiai építmény (pl.: terményszárító, silótorony, víztorony) magassági korlátozás nélkül helyezhető el. A hatályos szabályozási terv a major burkolt feltáró útját kiszabályozta, a meglévő építmények között rendelkezésre álló hely figyelembevételével, 12,0 m széles szabályozási szélességgel. A fejlesztési területként kijelölt 048/3 és 048/4 hrsz-ú telkek Má-2 jelű, általános árutermelő övezetként kerültek lehatárolásra, melybe elsősorban a szántóföldi hasznosítású mezőgazdasági területek tartoznak. Módosítási javaslat és annak várható hatása A meglévő mezőgazdasági üzemi terület fejlesztése, a jelenlegi mezőgazdasági termelést szolgálná a terménytároló kapacitás bővítése, vagyis a gazdasági célú hasznosítás érdekében. A gazdasági területfelhasználás bővítése településszerkezeti tervi módosítást tesz szükségessé. A településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítása a mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági célú hasznosítást támogatja, a mezőgazdasági termelés hosszú távú megtartását segíti. A fenti módosítási igény az érvényben lévő településfejlesztési koncepció céljaival nem ellentétes. A településen a munkahely megőrzés és bővítés céljait és a hagyományos területhasználat fenntartását szolgálja. A meglévő gazdasági területet a belterület felé, valamint a kiszolgáló út irányába lehet bővíteni. A településszerkezeti terv módosítása során a mezőgazdasági üzemi terület jelenlegi 7,88 ha-os területe TÉR-T-REND KFT. 12

15 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK megközelítően 1,07 ha-ral nő, így ~8,95 ha-ra változik. A gazdasági terület növelése révén megoldható további tároló építése. Az átsorolás révén az általános mezőgazdasági terület-felhasználási besorolás ugyanennyivel csökken, mely kedvezőtlen hatást települési szinten nem eredményez. A területfelhasználás gazdasági területről különlegesre változik, az időközben bekövetkezett OTÉK módosítás miatt, de a célzott területhasználat, azaz a mezőgazdasági üzemi hasznosítás ugyanaz marad. A módosítást a TM jelű településszerkezeti terv tartalmazza. A beépítésre szánt terület növelése jelentős mértékű biológiai aktivitásérték csökkenéssel jár tervi szinten. A biológiai aktivitásérték (BIA) visszapótlása, egyensúlyának biztosítása érdekében, szükséges a településszerkezeti terv egyéb területein való módosítása (lásd. 3 jelű terület). A terület használatának megváltoztatásához a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervet is módosítani szükséges. A lehatárolt területre szabályozási terv készül, mely módosítja az érvényben lévő szabályozási tervet, és beépül a helyi építési szabályzat mellékletei közé. A hatályos szabályozási terv a gazdasági terület és mezőgazdasági területek között 10 méteres szélességben védő zöldsáv kialakítást határozott meg. A védő zöldsáv a módosítást követően is megmarad, átkerül a fejlesztési terület és a meglévő üzemi terület közötti védő zöldsáv átkerül a fejlesztési terület nyugati oldalára a mezőgazdasági területek felé, az eltérő területhasználat egymásra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak kiszűrése érdekében, valamint az időszakosan esetleg jelentkező porterhelés mértékének csökkentése érdekében és a major tájba illesztését szolgálóan. A szabályozási terv a fejlesztési területen építési helyet jelöl, melyet mindig az aktuális telekhatárok figyelembevételével, az elő- oldal és hátsókert meghatározásával kell pontosítani. A feltáró út irányából 5 m-es előkertet kell biztosítani, az építési határvonalak meghatározásánál a 8417 j. út 50 m-es védőtávolságát és a mezőgazdasági területek felé jelölt 10 m.es védő zöldsávot kell figyelembe venni. A tervezett módosítás során a fejlesztési terület, a környező területhez hasonlóan, Gm-1 jelű építési övezetbe kerül, mely részletes előírásait a hatályos építési szabályzat 13. -a tartalmazza. Az építési övezet telkeire vonatkozó fontosabb telekalakítási és beépítési paraméterek a következők: építési övezet jele: Gm-1 Beépítési mód: szabadon álló Legkisebb telekterület: 2500 m 2 legkisebb telekszélesség: 40 m Legnagyobb beépítettség: 25% Legkisebb zöldfelület: 40% Legnagyobb építménymagasság: 7,5 m. A terménytárolás épületei a termelés biztonságát segítik, a teljes vertikumot teszik gazdaságosabbá. A gazdasági terület növelése és fejlesztése, Bezi belső lakóterületeit nem terheli. A jelenlegi 8 ha-os gazdasági területfelhasználás további 1ha-os területtel bővül, ennek révén biztosítottá válik a telken belüli parkolás megoldása, a hivatásforgalom parkolási igénye is. A tervezett gazdasági tevékenység növekedése többlet forgalomnövelő hatást nem eredményez, mivel a mezőgazdasághoz kapcsolódó tárolás, raktározás feldolgozás helyéül szolgál. Az átsorolás lakó- és egyéb védendő használatú területeket közvetlenül nem érint. A területtől nyugatra 120m-t meghaladó távolságra van lakóterület. A terület kiszolgálása a meglévő gazdasági területet feltáró utakon keresztül, a lakóterületek terhelése nélkül valósítható meg. A tervnek várható jelentős negatív környezeti hatásai nem lesznek, területi kiterjedése lokális. A gazdasági célú területfejlesztések a népesség munkához jutását segítik elő, amely kapcsán a település népességmegtartó ereje növekedni fog. Tájrendezési és környezetalakítási javaslat A meglévő mezőgazdasági üzemi területhez kapcsolódó, új beépítésre szánt terület természeti értékként nyilvántartott, illetve meghatározott területet nem érint. Az építési övezet előírásai szerint az eltérő terület-felhasználású területtel érintkező, vagyis a mezőgazdasági területekkel szomszédos telekhatárok mentén kötelezően megvalósítandó legalább 10,0 m széles, többszintű növényzetből álló védőzöld-sáv, valamint az építési övezetben megvalósítandó legalább 40%-os területarányú kötelező zöldfelület fás növényzetének kialakítása megfelelő mértékben biztosít lehetőséget a beépítésre szánt terület táj- és településképi szempontból elvárható látványának kialakításához, településképi illesztéséhez. A TÉR-T-REND KFT. 13

16 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK kötelező zöldfelületek kialakítása, a kötelező védőfásítás az eltérő területhasználatból eredő kisebb területfelhasználási konfliktusok feloldásához is jó megoldás. A tervezett mezőgazdasági üzemi terület a belterületet 120 m-re közelíti meg, közelsége miatt a gazdasági mezőgazdasági üzemi területen nagylétszámú állattartáshoz szükséges állattartó épület nem építhető, nagylétszámú állattartás és a környezetet légszennyező, bűzős anyagokkal zavaró mértékben megterhelő egyéb más tevékenység nem folytatható. A területen keletkező kommunális és egyéb szennyvizeket egyedi, zárt, szivárgásmentes, közműpótló tározóban kell gyűjteni és a területről a hatóságilag erre a célra engedélyezett szennyvízkezelő létesítményre kell elszállíttatni mindaddig, amíg a település szennyvízcsatorna hálózata a rákötéshez nem áll rendelkezésre. Közlekedési és közművesítési javaslat A meglévő mezőgazdasági üzemi terület fejlesztési területe előtt halad a 8417 j. Tét-Lébény összekötő út., melynek szabályozási szélessége az érintett szakaszon 16 méter. A 8417 j. összekötő út külterületi jellege továbbra is megmarad, ezért az út tengelyétől számított méteres védőtávolságon belül építési tevékenység végzéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. Mindezt figyelembe véve a mezőgazdasági üzem bővítési területét érintően, az építési hely határa a védőtávolság határával megegyező. A bővítés jelentős forgalomnövekedést nem gerjeszt, így közlekedéshálózat fejlesztési vonzata nincs. Új csomópont építése meglévő csomópont átépítésének igénye nem jelentkezik. A fejlesztési terület megközelítése8417 j. útra csatlakozó, leaszfaltozott és kiszabályozott 12 m szabályozási szélességű feltáró útról történik. A 12m alkalmas arra, hogy az út szerep mellett a közművek elhelyezéséhez szükséges területsávot és védősávot befogadja, valamint a 6m-es burkolati szélesség mellett a felszíni vízelvezetés árokrendszere számára is marad elegendő hely. Tekintettel a mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági funkcióra, a 12m-re kiszabályozott kiszolgáló út kapubehajtóinak kialakításánál figyelembe kell venni a tehergépjárművek fordulási sugarát. Az álló járműforgalom számára, telken belül kell és lehet a szükséges parkoló felületet biztosítani. A tervezett fejlesztés jelentős közműkapacitás igény növekedéssel nem jár. A mezőgazdasági üzemi fejlesztési terület ivóvíz és mezőgazdasági üzemivíz ellátása a konkrét igények ismeretében határozható meg. Átlagos vízigény esetén a helyi hálózatról kiszolgálható, speciális igények esetén saját vízmű-telep építése is szükséges lehet. A mértékadó tűzszakasz területe 300 m 2, oltóvíz igénye 900 l/min. A belterülethez nem kapcsolódó fejlesztési területnél javasolt egyedi, korszerű kis-tisztítómű építése. Javasolt továbbá a szürkevíz és zöldvíz hálózatok kiépítése, a felhasználható kommunális vizek továbbhasznosítása. A mezőgazdasági üzemű terület gázellátása a helyi gázelosztó hálózatról kiszolgálható. A mezőgazdasági üzemi terület elektromos teljesítmény igényét a konkrét tevékenység ismeretében kell meghatározni, és a szükséges fejlesztéseket ennek ismeretében kell megrendelni. A terménytárolók, esetleg terményszárító önálló trafó telepítését teszi szükségessé. TÉR-T-REND KFT. 14

17 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2. Terület: szerkezeti tervlap: szabályozási tervlap: Szabadság út és a régi tó közötti terület Tervezési feladat: Településközponti vegyes terület kijelölése TM SZM HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV A terület adottságai, módosítás indoklása A 2. jelű tervezési terület a község belterületén, annak központjában található. A terület jelenleg beépítetlen, a Szabadság utca mentén elhelyezkedő településközpont vegyes területbe tartozó teleksor mögött helyezkedik el. A terület a település fő útjáról, a Szabadság utcáról (8417 j. összekötő út) nyíló keskeny közön keresztül közelíthető meg. A terület közvetlen környezetében falusias lakóterületek, valamint a különleges rekreációs területbe sorolt volt tó területe találhatók. A település központjában található hasznosítatlan terület a volt tó : amelynek egy része vízállás, ahova a csapadékvíz elvezető árkok is vezetnek ben az önkormányzat a területen új kulturális faluközpont kialakítását tervezte, egyrészt a tó visszaállításával, a szomszédos erdőterületet, mint parkerdő bevonásával (az erdőben esetleg tornapályák, pihenők létesítésével), másrészt a vizes területhez kapcsolódó apró kertes telkek összevonásával kulturális, vendéglátó, szolgáltató, TÉR-T-REND KFT. 15

18 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK idegenforgalmat szolgáló funkciójú épületek létesítési lehetőségének megadásával. Időközben azonban kiderült, hogy a tó és környezete rendbetétele eléggé problémás nem csak a pályázati és önkormányzati anyagi keretek szűkössége miatt, hanem amiatt is, hogy a régi tó a feliszapolódott, és háborús lőszerekkel, fegyverekkel, maradványokkal szennyezett a régi vízfelület és környezete. A terület megtisztítása irreálisan drága, a revitalizáció megtervezése és megvalósítása rendkívül összetett és bonyolult, ezért a közeljövőben ennek megvalósulása nem várható. A különleges rekreációs tavas területhez délről kapcsolódik egy aprótelkes, szintén már beépítés nélküli kb. 0,4 ha terület, amin az egyes telkeknek közterületi kapcsolata sincs. Ezen a területen kíván fejleszteni a szomszédos 179. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa (részben a tulajdonosi azonosság okán). A 179.hrsz-ú telek jelenleg falusias lakóterületbe tartozik, a lakóépület mögött műhely és raktárépületek sorakoznak. A telken faszerkezetek készülnek játszóterek berendezéséhez és 3m-es magasságú télikertekhez. A kisüzem a jelenlegi lakótelken már nem tud tovább fejlődni, bővülni, ezért kíván áttelepülni a jelenlegi beépítetlen, hasznosítatlan telkekre. Az elmúlt években elkezdődött, illetve folyamatban van a jelenleg kisméretű, nehezen hasznosítható és beépíthető telkek kivásárlása, összevonása és közös hasznosítása. A hatályos településrendezési eszközök előírásai, jelenlegi besorolás A település központjában található hasznosítatlan, beépítetlen, a hatályos településszerkezeti terv különleges rekreációs területbe sorolta, elsősorban szálláshely szolgáltató, vendéglátó és kulturális létesítmények elhelyezése céljából. A terület és a Szabadság utca között húzódó teleksort pedig településközponti vegyes területfelhasználási egységbe helyezte. A kisméretű, szabálytalan telkeket a hatályos szabályozási terv Kr-2 jelű építési övezetbe sorolta. A terület feltárását a hatályos szabályozási terv vegyes használatú úttal - a Szabadság utca irányából biztosította. A Szabadság utcának a rekreációs területhez csatlakozó szakasza Vt-1 jelű településközponti vegyes építési övezetbe került, itt vegyesen helyezhető el ellátási- intézményi funkció és lakófunkció egyaránt. Módosítási javaslat és annak várható hatása A 2. jelű terület fejlesztése szélesebb körű funkciók elhelyezhetőségét célozza meg. A településszerkezeti terv módosítása a településközponti területfelhasználást javasolja nagyságrendileg 0,4 ha-os területen. Ezzel két beépítésre szánt terület között, a különleges rekreációs és a településközponti vegyes területek között változik a terület-felhasználási egység határa. A szabályozási terv módosítása során a környezet beépítési paraméterei lesznek irányadók, így az övezeti átsorolás kapcsán az építési szabályzat nem módosul, a telkek a már meglévő Vt-1 jelű településközponti vegyes építési övezetbe kerülnek, a hatályos építési szabályzatban rögzített paraméterekkel. Az építési övezeti átsorolásból következően a telkek beépítési paraméterei a következők szerint változnak. Építési övezet jele: Kr-2 Vt-1 Beépítési mód: Szabadon álló Oldalhatáron álló, szabadon álló Legkisebb telekterület: 600 m m 2 Legkisebb telekszélesség: Legkisebb telekmélység: Legnagyobb beépítettség: 25% 40% Legkisebb zöldfelület: 50% 30% Legnagyobb építménymagasság: 5,5 m K, 5,0 m Építési hely határai: előkert 5,0 m, oldalkert 3,0 m, hátsókert 6,0 m. előkert 0 m, oldalkert 4,5 m, hátsókert 6,0 m. A település központjában tervezett településközponti vegyes kijelölés kis mérete és jó megközelíthetősége révén jelentős negatív hatást környezetére nem jelent. TÉR-T-REND KFT. 16

19 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Tájrendezési és környezetalakítási javaslat A Kr jelű beépítésre szánt különleges rekreációs területből Vt jelű településközpont vegyes területek építési övezetébe átkerülő területen védendő természeti érték nincs. A beépítésre szánt terület övezetmódosításával a terület beépíthetősége nő, a kötelező zöldfelület mértéke csökken, de a terület rendezett körülmények között a település lakossági érdekeinek, a terület tulajdonosi szándékainak megfelelően hasznosulhat. A változtatás 0,4 ha nagyságú területet érint, ahol a tervezett beépítésre szánt terület hasznosítása, funkciója és a beépíthetőség intenzitása módosul, de ennek ellenére elegendő terület marad a tókörnyék későbbi időszakban megvalósítható rekreációs célú hasznosításához, rendezéséhez. Közlekedési és közművesítési javaslat A fejlesztés és módosítás nem keletkeztet változást a közlekedéshálózati rendszerben. A lakótelken működő kisüzem kiszolgálása jelenleg is a Szabadság utca felöl biztosított. A fejlesztés logisztikai, üzemtechnológiai átrendeződést jelent (elsősorban raktár és szárítófelület növelést). Többlet forgalmat nem generál sem a ki és beszállítás kapcsán, sem a hivatásforgalom kapcsán. A meglévő kiszabályozott közterületek szélességei változatlanul megmaradnak a Szabadság utca (8417 jelű út) több, mint 30 m szélességben, az északi nyúlványa 10 m szélességben, a telekjogilag meglévő végfordulóval. A meglévő és kiszabályozott közlekedési közterületek besorolásai is változatlanok maradnak (országos mellékút és települési vegyeshasználatú út). Fejlesztésként szükségessé válik az északi nyúlvány 6m-es burkolati szélességű leaszfaltozása. A parkoló felületeket mindkét telek esetében (a lakótelken és a Vt-1 jelű övezetbe sorolt telken is) telken belül kell kialakítani. Az új építési telkek a meglévő közműhálózatokról kiszolgálhatók, a fejlesztés nem keletkeztet olyan kapacitásigény növekedést, ami a hálózatok átépítését tenné szükségessé. A településen meglévő vezetékes és vezeték nélküli elektromos hírközlési hálózatok a fejlesztés kapcsán jelentkező igényeket ki tudják elégíteni. TÉR-T-REND KFT. 17

20 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. Terület: szerkezeti tervlap: szabályozási tervlap: A kertaljai rétek dűlőben található erdőterületek Tervezési feladat: Erdőterületi átsorolással érintett terület TM SZM HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV A terület adottságai, módosítás indoklása Az előzetes egyeztetési anyagban jeleztük, hogy a tervezett módosítások jelentős biológiai aktivitásérték csökkenéssel fognak járni, a visszapótlás miatt szükséges egyéb területek bevonása. Az 1. és 2. tervezési terület esetében településszerkezeti tervi módosítás a jelenleg hatályos településszerkezeti terv szerint meghatározható biológiai aktivitásérték csökkenésével jár. Ennek megfelelően a tervkészítés folyamán a 3. jellel jelölt területet is be kell vonni, ahol a hiányzó biológiai aktivitásérték visszapótolható. A Kertaljai rétek területén található, üzemtervezett erdőterületek átminősítése történik a jelenlegi mezőgazdasági területi besorolásból, gazdasági erdőterületbe. Ez az erdészeti nyilvántartásban szereplő, üzemtervezett erdőterület (7/B erdőtag, erdőrészlet) egy részét érinti, a biológiai aktivitásérték visszapótlásához szükséges 0,9 ha-os terület átsorolásával. A területen telepített erdő található, melynek elsődleges használata gazdasági célú. TÉR-T-REND KFT. 18

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (A 188/5 hrsz-ú telekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Korm.

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Építészeti, településrendezési és mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Magyarpolány község településrendezési

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Az 1491/1-2 és az 1492/1 hrsz-ú telkekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása HIDEGKÚT Község Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása 5/2009 (II.10.) és 47/2010 (XI.9.) határozatok által 40/2011 (VIII.16.) és 48/2011 (IX.22.) határozatok által megfogalmazott

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 BÁBOLNA Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 2 BábolnaTelepülésrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás Aláírólap

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

REGIOPLAN SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA

REGIOPLAN SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben