SZOMBATHELY ZANAT KÉSŐ URNAMEZŐS KORÚ TEMETŐJE ÉS A LELŐHELY MÁS ŐS- ÉS KÖZÉPKORI EMLÉKEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY ZANAT KÉSŐ URNAMEZŐS KORÚ TEMETŐJE ÉS A LELŐHELY MÁS ŐS- ÉS KÖZÉPKORI EMLÉKEI"

Átírás

1

2 SZOMBATHELY ZANAT KÉSŐ URNAMEZŐS KORÚ TEMETŐJE ÉS A LELŐHELY MÁS ŐS- ÉS KÖZÉPKORI EMLÉKEI THE LATE URNFIELD PERIOD CEMETERY FROM SZOMBATHELY ZANAT SUPPLEMENTED BY AN ASSESSMENT OF PREHIS- TORIC AND MEDIEVAL SETTLEMENT FEATURES

3 VIA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI KISMONOGRÁFIÁK 2 VIA MONOGRAPHIA MINOR IN CULTURAL HERITAGE 2

4 Ilon Gábor Sümegi Pál, Tóth Gábor, Náfrádi Katalin, Persaits Gergő, Páll Dávid Gergely, Törőcsik Tünde, Nyerges Éva, Mihály Judith, Sándorné Kovács Judit, Radics András, Udvardi Balázs SZOMBATHELY ZANAT KÉSŐ URNAMEZŐS KORÚ TEMETŐJE ÉS A LELŐHELY MÁS ŐS- ÉS KÖZÉPKORI EMLÉKEI TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLATOKKAL KIEGÉSZÍTETT ANYAGKÖZLÉS Gábor Ilon Pál Sümegi, Gábor Tóth, Katalin Náfrádi, Gergő Persaits, Dávid Gergely Páll, Tünde Törőcsik, Éva Nyerges, Judith Mihály, Judit Sándor-Kovács, András Radics, Balázs Udvardi THE LATE URNFIELD PERIOD CEMETERY FROM SZOMBATHELY ZANAT SUPPLEMENTED BY AN ASSESSMENT OF PREHISTORIC AND MEDIEVAL SETTLEMENT FEATURES AND INTERDISCIPLINARY ANALYSES Szerkesztő: Kvassay Judit Editor: Judit Kvassay Kiadó: Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Published by: Hungarian National Museum National Cultural Heritage Protection Centre Budapest 2011

5 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Hungarian National Museum National Cultural Heritage Protection Centre Főszerkesztő: Bánffy Eszter Szerkesztőbizottság tagjai: Raczky Pál, Tóth Endre, Vida Tivadar, Takács Miklós, Sümegi Pál Szakmai lektorok: Horváth László és V. Szabó Gábor Angol fordítás: Lénárt Emese Ildikó Az angol fordítást ellenőrizte: Archeo-Doc Szolgáltató Kft. Borítóterv és tipográfia: Artonius Stúdió Senior Editor: Eszter Bánffy Editorial Board: Pál Raczky, Endre Tóth, Tivadar Vida, Miklós Takács, Pál Sümegi Consultants: László Horváth and Gábor V. Szabó Translated by: Emese Ildikó Lénárt The english text was proofread by: Archeo-Doc Ltd. Cover design and typography: Artonius Stúdió Kiadó: Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Felelős kiadó: Hable Tibor szakmai főigazgató-helyettes Published by: Hungarian National Museum National Cultural Heritage Protection Centre Editor in chief: Tibor Hable, Archaeological vice director general Címlapkép: A 26 / 36. sír 1 2. sz. melléklete. Ilon Gábor terve alapján számítógépes grafika: Gaál Erika) Nyomdai előkészítés: Romankovics Nóra, MNM NÖK Cover: Grave 26 / 36, Grave goods Nos Computer graphics by Erika Gaál based on Gábor Ilon s design Typeset: Nóra Romankovics, HNM NCHPC Példányszám: 700 Number of copies: 700 ISBN: ISBN ISSN:

6 Tartalomjegyzék / Contents 1. Ilon Gábor: Bevezető Gábor Ilon: Introduction 9 2. Ilon Gábor: Köszönetnyilvánítás Gábor Ilon: Acknowledgements Ilon Gábor: Az évi feltárás sírjainak leírása Gábor Ilon: Description of the graves excavated in Ilon Gábor: A évi feltárás sírjainak és más urnamezős korú jelenségeinek leírása Gábor Ilon: Description of the graves excavated in 2008 and other Urnfield period features A sírok és a leletek leírása Description of the graves and artefacts Urnamezős korú telepjelenségek leírása Description of settlement features from the Urnfield period Ilon Gábor: Az urnamezős korú temető jelenségei: a máglyák, a temető szerkezete és időrendje Gábor Ilon: Features of the Urnfield period cemetery: the structure and chronology of the pyres and the cemetery Máglyák és sírcsoportok Pyres and grave groups A sírok és mellékleteik osztályozása, rítusok és társadalomtörténeti következtetések Classification of the graves and their grave goods and conclusions about rites and social development Ilon Gábor: A temető keltezése Gábor Ilon: The dating of the cemetery Kerámiaedények Ceramics Fémtárgyak Metal objects Csonttárgy Bone artefacts A sírok kronológiája The chronology of the graves Udvardi Balázs, Radics András: Restaurálás közbeni megfigyelések a zanati temető kerámiáin Balázs Udvardi and András Radics: Observations regarding the ceramics of the Zanat cemetery upon restoration A leletek anyaga The raw material of the finds A leletek anyagának értékelése Evaluations of the material of the finds Mihály Judith, Sándorné Kovács Judit: FTIR spektroszkópiai vizsgálatok a zanati temető kerámiatöredékeiről Judith Mihály and Judit Sándor-Kovács: FTIR spectroscopic analyses of the ceramic fragments from the cemetery of Zanat Mihály Judith: FTIR spektroszkópiai vizsgálatok a zanati temető kerámiatöredékeiről I. Judith Mihály: FTIR spectroscopic analyses of the ceramic fragments from the cemetery of Zanat I Sándorné Kovács Judit: FTIR spektroszkópiai vizsgálatok a zanati temető kerámiatöredékeiről II. Judit Sándor-Kovács: FTIR spectroscopic analyses of the ceramic fragments from the cemetery of Zanat II

7 09. Tóth Gábor: A temető embertani anyaga és feldolgozása Gábor Tóth: The anthropological material and evaluation of the cemetery Bevezetés Introduction Anyag és módszer The material and the method Eredmények Results Nyerges Éva: A temető állatcsontjai és feldolgozásuk Éva Nyerges: The animal bones found in the cemetery and their evaluation Sümegi Pál, Náfrádi Katalin, Persaits Gergő, Páll Dávid Gergely, Törőcsik Tünde, Ilon Gábor: A zanati lelőhely és vidéke környezetrégészeti vizsgálatának eredményei Pál Sümegi, Katalin Náfrádi, Gergő Persaits, Dávid Gergely Páll, Tünde Törőcsik, Gábor Ilon: The results of the environmental archaeological analysis of the Zanat site and its surrounding area Sümegi Pál, Törőcsik Tünde: Bevezetés Pál Sümegi, Tünde Törőcsik: Introduction Sümegi Pál, Náfrádi Katalin, Törőcsik Tünde: Felhasznált módszerek Pál Sümegi, Tünde Törőcsik, Katalin Náfrádi: The methodology employed Sümegi Pál, Persaits Gergő, Páll Dávid Gergely: A 86-os számú főút Szombathely Vát közötti szakaszán végzett megelőző régészeti ásatások területének geomorfológiai és geológiai elemzése Pál Sümegi, Gergő Persaits, Dávid Gergely Páll: The geomorphological and geological analyses of the rescue excavation sites along Main Road No. 86 between Szombathely and Vát Sümegi Pál, Persaits Gergő: Történelmi térképek elemzése Pál Sümegi, Gergő Persaits: Analysis of historical maps Sümegi Pál, Persaits Gergő, Páll Dávid Gergely, Törőcsik Tünde: A zanati régészeti lelőhelyen és a Borzó-patak allúviumán végzett vizsgálatok eredményei Pál Sümegi, Gergő Persaits, Dávid Gergely Páll, Tünde Törőcsik: Results of analysis carried out on the alluvium of Borzó Creek and at the Zanat archaeological site Náfrádi Katalin, Sümegi Pál, Törőcsik Tünde: A zanati régészeti lelőhely objektumaiból kiemelt mintákon végzett vizsgálatok eredményei Katalin Náfrádi, Pál Sümegi, Tünde Törőcsik: Results of the analysis of samples from the features of Zanat archaeological site Sümegi Pál, Persaits Gergő, Páll Dávid Gergely, Törőcsik Tünde: Nemesbőd Csepregi-völgyre-dűlő I II. régészeti lelőhelyen és a Surányi-patak allúviumán végzett vizsgálatok eredményei Pál Sümegi, Gergő Persaits, Dávid Gergely Pál, Tünde Törőcsik: The results of analysis carried out on the alluvium of the Surányi Creek and at the archaeological sites of Nemesbőd Csepregi-völgyre-dűlő I II Náfrádi Katalin, Sümegi Pál, Törőcsik Tünde: Nemesbőd határának három régészeti lelőhelyén végzett vizsgálatok eredményei Katalin Náfrádi, Pál Sümegi, Tünde Törőcsik: The results of evaluations carried out at three archaeological sites on the outskirts of Nemesbőd Sümegi Pál, Persaits Gergő, Páll Dávid Gergely, Törőcsik Tünde: A Nemesbőd Csepregi-völgyre-dűlő I. régészeti lelőhely talajszelvényén végzett vizsgálatok eredményei Pál Sümegi, Gergő Persaits, Dávid Gergely Páll, Tünde Törőcsik: The results of evaluations conducted on the soil section of the archaeological site at Nemesbőd Csepregi-völgyre-dűlő I Ilon Gábor, Sümegi Pál, Törőcsik Tünde: Temetkezési időpont meghatározása a zanati urnamezős korú temetőben pollenanalitikai módszerrel Gábor Ilon, Pál Sümegi, Tünde Törőcsik: Determination of the time of the burials in the Urnfield period cemetery of Zanat employing pollen analysis Sümegi Pál, Náfrádi Katalin, Törőcsik Tünde: A vizsgált terület környezettörténeti fejlődése Pál Sümegi, Katalin Náfrádi, Tünde Törőcsik: The environmental historical development of the study area 285 6

8 12. Ilon Gábor: A lelőhely nem urnamezős korú jelenségeinek leírása és keltezése Gábor Ilon: Dating and description of the non Urnfield period features of the site Az évi feltárás Excavation in A évi feltárás Excavation in Ismeretlen kor Undetermined Age Rézkor, a Baden kultúra jelenségei és leletanyagaik Copper Age, the features and finds of the Baden culture Bronzkori jelenség Bronze Age features Rézkornál fiatalabb, de pontosan nem meghatározható korú jelenség Features younger than the Copper Age that cannot be dated accurately A Hallstatt kultúra emlékei Features of the Hallstatt culture Kelta kori jelenségek Celtic features Árpád-kori és késő középkor / kora újkori jelenségek Árpádian and Late Medieval / Early Modern features Recens jelenségek Recent features Ilon Gábor: Összefoglalás Gábor Ilon: Summary 371 Irodalom / References 383 Közreműködők / Contributors 398 A kötet szerzői / List of authors 399 7

9

10 VIA 2 Bevezető Ilon Gábor 1 Introduction Gábor Ilon A Szombathely város Zanat településrészéhez tartozó Pap-földek-dűlőben, a Kozár- Borzó-patak nyugati teraszán az egykori Zanati-patak és a Kozár-Borzó-patak összefolyásától délnyugatra elterülő dombháton (3. ábra; a lelőhely KÖH-azonosítója: 67817) május júliusában vezetésemmel végeztünk megelőző feltárást a 86. sz. főút új nyomvonalán. Ekkor (Ilon 2001, 249; 2004, 69 71) középkori emlékek mellett egy urnamezős korú temető kelet nyugati kiterjedését ismerhettük meg, amelynek 33 sírját, továbbá két máglyahelyet dokumentáltunk (7. és 64. ábra 5 6). Néhány sír leletanyagát közöltem (Ilon 2001, , Taf. X XIV; 2004, 69 71, LVIII LX. tábla), illetve e temetőrészlet embertani feldolgozását (28 sír) és a temetkezési rítussal kapcsolatos megfigyeléseinket is közzétettük (Ilon és Tóth 2005). A 86-os számú főút Szombathely Vát szakasza gyorsforgalmi úttá történő átépítését megelőző feltárást ugyanitt augusztus szeptemberében (1 7. ábra) Skriba Péter vezette. A terepi kutatásba jómagam is bekapcsolódtam, majd a restaurálás, leltározás és a feldolgozás teljes folyamatát irányítottam. Az új temetőrészlet az 1999-ben kutatott és a használatban lévő két útsávtól északra került elő (4, 6 7. ábra). Ugyanakkor a most használatos úttól déli irányban történt bővítés (új sáv kialakítása) során újabb sírokat nem találtunk. A évi feltáráson (4 7. ábra) 39 sírt bontottunk ki ebből egy kelta kori (SNR 21./OBNR 31. a továbbiakban 21/31. sír alakban), valamint egy rézkori gödörből (54/1) is kerültek elő emberi hamvak. Így összesen 34 esetben (ebből 2 kettőstemetkezés, egy pedig rézkori) antropológiai In May July 1999 we conducted a survey excavation under my direction along the new track of road No. 86. This area is the western terrace of the Kozár-Borzó Creek in the Pap-földek-dűlő belonging to Zanat settlement, which is part of the city of Szombathely. The site is located on the hilltop, south-west from the confluence of the former Zanati Creek and the Kozár-Borzó Creek (Fig. 3; National Office of Cultural Heritage site registration No.: 67817). Here we have seen (Ilon 2001, 249; 2004, 69 71) among Medieval finds an Urnfield period cemetery spreading from the east to the west. We have documented thirty-three graves and two pyre sites (Figs. 7, ). I have published the finds of a few graves (Ilon 2001, , Taf. X XIV; 2004, 69 71, Tables LVIII LX) and we also published the anthropological analysis of this portion of the cemetery (28 graves) and our observations regarding the burial rites (Ilon and Tóth 2005). The Szombathely Vát section of Main Road No. 86 was to be rebuilt into a highway. Prior to the construction in August and September of 2008 a survey took place led by Péter Skriba (Figs. 1 7). I participated in the field work and later I led the full process of restoring, inventorying and studying the finds. The new portion of the cemetery was found north from the two road lanes in use, which were excavated in 1999 (Figs. 4, 6 7). We did not find any more graves during an extension of the road towards the south (construction of a new lane). During the excavation of 2008 (Figs. 4 7) thirty-nine graves were excavated, one of which is from the Celtic period (SU 21/ FEATURE 31, Grave 21/31 thereafter) and human calcined bones were discovered in a Copper Age pit (54/1). In thirty-four cases (two are double burials, one is Copper Age) we were 9

11 VIA 2 feldolgozásra is alkalmas mennyiségű kalcinátum került begyűjtésre. Azaz az és évi feltárások eredményeként bizonyosan állítható: az urnamezős korú temető keleti, nyugati és déli széle megvan. Összesen 71 sírt ismerünk, s talán csak a temető északi szélének néhány vagy több? sírja hiányzik. A 206,25 m-es szintvonal jelölheti ki esetleg a temető lehetséges legészakibb kiterjedését, azaz a már megszüntetett, hajdani Zanati-patak legfelső teraszéle (7. ábra). A két feltárási évadból öszszesen 61 urnamezős korú sír (ebből egy kettőssír) esetében volt lehetséges az antropológiai feldolgozást elvégezni (ld. 9. fejezet). Jelen kötetben a temető és a lelőhely teljes(1999. és évi) régészeti réz-, keltaés középkori anyagközlésére törekszem. Részletesen azonban csak az urnamezős korú temető feldolgozását adom, kiegészítve azt munkatársaim adataival és tanulmányaival, amelyek önálló fejezetekként olvashatók. Fontos megjegyeznem, hogy a két feltárás (1999, 2008) dokumentációja részben eltérő, amelyet jelen publikáció leginkább a sírrajzok is tükröz. A temető jelentőségét, többek között, az adja, hogy Vas megye területén ez az első, hitelesen, régész által feltárt ilyen korú szinte teljes síregyüttes. Megjegyzem, a nyugat-magyarországi, alpokaljai régióból hasonlót amelyet a két világháború között ástak meg Csöngéről és Jánosházáról Kemenczei Tibor (1996) publikált, valamint a Ság-hegyi temetőt kell még okvetlenül megemlíteni (Patek 1968, 36 37). Az újabb vasi feltárásokból a bucsui temetőrészlet és néhány sárvári sír fontos. A bucsui temetőrészlet a szerző évi közöletlen ásatása a 89-es számú főút új nyomvonalán; a sárvári sírok Farkas Csilla évi közöletlen ásatása a 88-as számú főút várost elkerülő szakaszán. Minkét lelőhely feldolgozásra és közlésre átengedve Nagy Marcellának (Savaria Múzeum, Szombathely). Zala megyéből a Kisable to collect enough calcined bones, which were suitable for anthropological analysis. As a result of the excavations of 1999 and 2008 we can state with assurance that the eastern, western and southern edges of the Urnfield cemetery were found. Altogether seventy-one graves are known today, and probably only a few or more? graves are missing from the northern edge of the cemetery. The contour line of m above sea level might mark the possible northernmost edge of the cemetery, meaning the topmost terrace rim of the former Zanati Creek (Fig. 7). Anthropological evaluation was possible for altogether sixty-one Urnfield period graves (one is a double burial) of the two excavation seasons (see Chapter 9). This book outlines the entire Copper Age, Celtic and Medieval period material (from years 1999 and 2008) of the cemetery and the site from an archaeological point of view. However, only the evaluation of the Urnfield cemetery will be discussed in detail, complemented by the data and studies of my colleagues. These are presented as individual chapters. It is important to note that the documentations of the two excavations (1999 and 2008) were partly different, and the present publication mirrors this, especially in the case of grave drawings. The significance of the cemetery is that this is the first Urnfield period cemetery in Vas County excavated by trained archaeologists, and that the cemetery is almost completely excavated. Please note that Tibor Kemenczei (1996) published similar cemeteries from Csönge and Jánosháza in western Hungary, in the foreland of the Eastern Alps, which were excavated between the two World Wars. The Ság-hegy cemetery must be mentioned as well (Patek 1968, 36 37). Amongst the newest excavations in Vas County the cemetery section of Bucsu and some graves at Sárvár are important. The cemetery section of Bucsu along a new track of Main Road No. 89 was excavated in 2003 by the author and it awaits publication. The graves from Sárvár along Main Road No. 88, in a road section that detours around the township, was excavated by Csilla Farkas in 2004, and it is also unpublished. The archaeological 10

12 1. Fejezet/Chapter 1 Balaton vízrendezési és az M7 autópálya építését megelőző feltárások során a Balatonma - gyaród hídvégpusztai (Horváth 1994, 220), a Balatonmagyaród kiskányavári (Horváth 1996, 60, 66), a Garabonc ófalui (Horváth 1996, 66), a galamboki (Száraz 2008), Nagykanizsa-Palin Szociális Otthon (Eke 2005, ; 2007, 237) és Zalakomár Alsó-csalit (Kreiter 2007, 324) feltárt temetőrészleteire kell felhívnom a figyelmet. Továbbá a Győr-Moson- Sopron megyei Börcsről egy a zanatinál és az említett Zala megyeieknél szintén korábbi temetőrészlet (Figler 1996, 11 12, VI. tábla 2 5, VII. tábla 1 4) említhető meg. (A zalai temetők Ha A2-vel zárulnak, amire lektorom, Horváth László hívta fel figyelmemet.) A térségben kissé távolabb tekintve azonban nem felejthetők el a következő, példát mutató részletességgel feldolgozott ausztriai temetők: St. Andrä (Eibner 1974), Stillfried (Strohschneider 1976; Kaus 1984) és Kalsdorf (Tiefengraber 2005). A zanati temetőrészlet gyors közlésével ezen meglátásom szerint fontos leletanyag mielőbbi hozzáférhetőségét szeretném biztosítani és talán mintát is adhatok a hazai kutatás számára. A temető egy lelőhelykomplexum (3. ábra) része. Tőle délre, kb. 150 m-re, a falu belterületének határán a 207,5 m-es szintvonalon helyezkedik el egy lekopott, magányosnak tűnő, a környezétéből kb. 0,5 m-rel kiemelkedő halomsír. Felszínén régészeti emlékeket nem gyűjtöttünk. Elképzelhető azonban, hogy a temetőnk közösségéhez tartozó vezető sírját rejti. E kérdés megválaszolása egy esetleges későbbi ásatás feladata. Úgynevezett lapos síros (Flachgräber) temetőnek és tumulusnak a zanatihoz hasonló szituációját ismerjük a korszakból Kalsdorf esetében (Tiefengraber 2005, Abb. 7). A temetőtől kb. 500 m-re északra, és a XX. század közepén, vízrendezés okán megszüntetett Zanati-pataktól északra, továbbá a Kozár-Borzó-patak teraszán egy nagykiterjedésű, több korszakos köztük késő bronzmaterials from both sites were handed over for analysis and publication to Marcella Nagy (Savaria Museum, Szombathely). I would like to call attention to the following cemetery sections discovered in Zala County during the water management works of the Little Balaton and the rescue excavations of the M7 motorway: Balatonmagyaród Hídvégpuszta (Horváth 1994, 220), Balatonmagyaród Kiskányavár (Horváth 1996, 60, 66), Garabonc Ófalu (Horváth 1996, 66), Galambok (Száraz 2008), Nagykanizsa-Palin Szociális Otthon (Eke 2005, ; 2007, 237) and Zalakomár Alsó-csalit (Kreiter 2007, 324). We shall also mention a cemetery section of Börcs in Győr-Moson-Sopron County (Figler 1996, 11 12, VI. Tábla 2 5, VII. Tábla 1 4). This one is older than the Zanat or the above-mentioned Zala County sites (The Zala cemeteries close with Ha A2 in terms of dating, as it was pointed out to me by my proof-reader László Horváth). Looking farther away in the region we shall not forget the following cemeteries in Austria, which are examples of superbly detailed analysis: St. Andrä (Eibner 1974), Stillfried (Strohschneider 1976; Kaus 1984) and Kalsdorf (Tiefengraber 2005). With the prompt publication of the Zanat cemetery section, I would like to ensure access to the Zanat finds, which I consider to be important, as soon as possible, maybe to provide an example for Hungarian research. The cemetery is part of a site complex (Fig. 3). Ca. 150 metres south from the cemetery,on the borders of the village municipality, on the contour line of m above sea level, a worn, seemingly lonely tumulus can be found, elevating to about 0.5 metres from its surroundings. We did not collect archaeological evidence on its surface. It is possible, though, that it gives home to the grave of a leader of the community that used the burial ground. The answer to this question might come from a later excavation. The co-existence of a socalled flat grave cemetery (Flachgräber) and tumulus burials similar to the Zanat site is known from the same period at Kalsdorf (Tiefengraber 2005, Abb. 7). An extensive multiple period site, including 11

13 VIA 2 kora vaskori telep található. Ennek az ez ideig kutatatlan településnek az összefüggése a temetővel és a halomsírral ugyancsak egy későbbi szondázó feltárással dönthető el. Mindenesetre a holtak és az élők közötti határként értelmező a hajdani vízfolyás, ami hasonlóan más európai esetekhez (Nebelsick 2007; Wirth 1999, 587, Abb. 15) nyilván áldozatok bemutatási helyszíneként is szolgálhatott. Lelőhelyünktől keletre, a Borzó-patak másik teraszán 1999-ben, az akkor általam vezetett feltáráson egy La Tène D-re (Gál 2002) és egy Árpád-korra keltezhető ház és néhány tárológödör került elő ban ugyanez a terület 10. lelőhelyként megnevezve (3. ábra) két rézkori csontvázas sírt, több kelta és Árpád-kori házat és gödröt eredményezett Skriba Péter és munkatársai ásatásán. Late Bronze Age and Early Iron Age, can be found on the terrace of the Kozár-Borzó Creek about 500 metres north from the cemetery and north from the former Zanati Creek, which ceased to exist in the middle of the 20 th century due to hydrological rearrangements. This settlement has been unexplored so far. Its relationship to the cemetery and the tumulus can be established only through a future excavation. The former creek can be considered as a borderline between the living and the dead, and probably served as a place to perform rituals, similarly to other European cases (Wirth 1999, 587, Abb. 15; Nebelsick 2007). East from our site, on the other terrace of the Borzó Creek, dwellings dated to the La Tène D (Gál 2002) and the Árpádian period, and several storage pits were found in 1999 during the excavation I led. The same area was excavated by Péter Skriba and his colleagues in Site 10, as it is called (Fig. 3), resulted two Copper Age graves with skeletons and several Celtic and Árpádian Age dwellings and pits ábra. Szombathely Zanat, a évi feltárás: 1. Gépi humuszolás és kézi nyesés; 2. Légi felvétel Figure 1. Szombathely Zanat, excavation in 2008: 1. Mechanical removal of the top soil and manual scraping; 2. Aerial photograph 12

14 1. Fejezet/Chapter ábra. Szombathely Zanat, a évi feltárás légi felvétele: 1. Közeli kép az északi részről; 2. Az északi részen feltárt objektumok részlete Figure 2. Szombathely Zanat, aerial photograph of the excavation in 2008: 1. Close-up of the northern part; 2. Features excavated in the northern part 13

15 VIA 2 3. ábra. A zanati lelőhelyek és a lelőhelyek környezete 1: topográfiai térképen Figure 3. The topographical map of the Zanat sites and their surroundings (1:10.000) Jelmagyarázat/Legend: 1. Urnamezős temető (11. lelőhely, évi feltárás)/the Urnfield cemetery (Site 11, excavation of 1999); 2. Urnamezős temető és telep (11. lelőhely, évi feltárás)/the Urnfield cemetery and settlement (Site 11, excavation of 2008); 3. A 10. lelőhely 2008-ban feltárt részei/site 10, excavated parts in 2008; 4. Őskori települések/prehistoric settlements; 5. Halomsír/Tumulus; 6. A környezetrégészeti célú fúrás helye/location of the drilling cores for palaeoenvironmental reconstruction; 7. Hajdani vízfolyás/former watercourse 14

16 1. Fejezet/Chapter 1 4. ábra. A évi feltárás összes jelensége Figure 4. Features of the excavation in 2008 Jelmagyarázat/Legend: 1.Urnamezős kor/urnfield period; 2. Baden kultúra/baden culture; 3. Bronzkor/Bronze Age; 4. Hallstatt kultúra/hallstatt culture; 5. La Tène; 6. Késő közép- kora újkor/late Medieval and Early Modern period; 7. Ismeretlen kor/undetermined age

17 VIA 2 5. ábra. A évi feltárás badeni (1), Hallstatt (2), kelta (3), késő közép- kora újkori (4), és ismeretlen korú (5) jelenségei Figure 5. Features of the excavation in 2008: Baden (1), Hallstatt (2), Celtic (3), Late Medieval and Early Modern (4) periods and Undetermined age (5)

18 1. Fejezet/Chapter 1 6. ábra. A évi feltárás urnamezős korú jelenségei Figure 6. Urnfield period features of the excavation in

19 VIA 2 7. ábra. A zanati urnamezős korú temető összesítő térképe 1999, évi feltárások Figure 7. Cumulative map showing the features of the Urnfield period cemetery of Zanat in 1999 and 2008 Jelmagyarázat/Legend: évi feltárás/the excavation in 1999; évi feltárás/the excavation in

20 VIA 2 Köszönetnyilvánítás Ilon Gábor 2 Acknowledgements Gábor Ilon Köszönöm az alábbi régészek, technikusok és egyetemi hallgatók terepi helytállását, 1999: Farkas Zsuzsa, Talabér Tünde és Tóth Ágnes (Savaria Múzeum), Gál Krisztián, Molnár Attila és Péterváry Tamás (régészhallgatók ELTE, Budapest), továbbá 2008: Basticz Zoltán és Skriba Péter (régészek, K.Ö.SZ.), Bőtsh Enikő, Csuti Tamás, Halász Ferenc, Hekli Hajnalka, Kolonits László, Kovács Zsanett, Könczöl Laura, Móricz Eszter, Vágusz Anina, valamint Vámos Gábor (régésztechnikusok, K.Ö.SZ.). A temető évi terepi és műtermi restaurálási feladatait Edőcs Judit, Ferencz Eszter és Kiss E. Csaba, a Savaria Múzeum munkatársai végezték el. Az évi kerámia anyag sérült példányait kérésemre Udvardi Balázs 2009 tavaszán restaurálta újra. (Gyenge volt a korábban használt ragasztóanyag, de a temető edényei törésfelületének állapota általában sem kedvező a restaurálás szempontjából.) A évi teljes leletanyag gondozását az Archeolore Kft. (Budapest) szombathelyi munkacsoportja: Bozzayné Németh Judit, Bozsányi Alíz és Csiszár Alexandra Udvardi Balázs irányításával és raktárosunk, Csácsicsné Domán Edit hathatós támogatásával látta el. Az in situ kiemelt edények bontásának oroszlánrészét, kitűnő rajzos és fotó dokumentálását Radics András régésztechnikus végezte el. A fémtárgyakat az Archeolore vezetője Döbröntey-David Szilvia restaurálta. A remek tárgyrajzokat Mátyus Magdolna, a kitűnő tárgyfotókat pedig Papp Gábor készítette. A tárgyfotókból összeállított ábrák kivitelezése Takács Tibor, az és évi terepi fekete fehér és színes felvételek szerkesztése Bráder Tamás és Vámos Gábor érdeme. Az új temetőrész közlési jogának átengedését az ásató Skriba Péternek itt is szeretném megköszönni. A két feltárás felméréseit I would like to thank the following archaeologists, technicians and university students for their field work in 1999: Zsuzsa Farkas, Tünde Talabér and Ágnes Tóth (Savaria Museum), Krisztián Gál, Attila Molnár and Tamás Péterváry (archaeology students ELTE, Budapest), and in 2008: Zoltán Basticz and Péter Skriba (archaeologists, F.S.C.H), Enikő Bőtsh, Tamás Csuti, Ferenc Halász, Hajnalka Hekli, László Kolonits, Zsanett Kovács, Laura Könczöl, Eszter Móricz, Anina Vágusz, and Gábor Vámos (archaeology technicians, F.S.C.H). Both the field and workshop restorations of the cemetery assemblage were completed by Judit Edőcs, Eszter Ferencz and Csaba E. Kiss, employees of the Savaria Museum in The damaged ceramic finds of 1999 were restored by Balázs Udvardi on my request in the spring of 2009 (The adhesive used earlier proved to be weak, but the condition of the fractured surface of the vessels from the cemetery are not suitable for restoration at all). All the finds of 2008 were submitted to the Szombathely team of the Archeolore Ltd. (Budapest): Judit Németh Bozzayné, Alíz Bozsányi and Alexandra Csiszár, and the work was carried out under the instructions of Balázs Udvardi, with the unfailing support of our storekeeper Edit Domán Csácsicsné. Most of the excavation of the in situ lifted vessels was completed by András Radics archaeology technician, who has also produced excellent drawings and photo documentation of the artefacts. Szilvia Döbröntey-David, acting manager of the Archeolore Ltd., restored the metal artefacts. Magdolna Mátyus produced excellent artefact drawings and Gábor Papp took outstanding photographs of the artefacts. The figures compiled of artefact photographs are the work of Tibor Takács. Both the black-and-white and colour photographs of 1999 and 2008 were edited by Tamás Bráder and Gábor Vámos. I would again like to thank here 19

21 2. Fejezet / Chapter : Derdák Ferenc geodéta (Savaria Múzeum, Szombathely); 2008: Geomontan Kft. (Székesfehérvár) munkája Vámos Gábor régésztechnikus illesztette össze. Mindezért köszönet illeti őket is. Egyúttal szeretném hálámat kifejezni szerzőtársaimnak és Nagy Marcellának, aki nem csak, mint életem párja türelemmel és megértéssel támogatta e könyv megszüle - tését, de jó néhány adatra hívta fel a figyelmemet, és tanácsokkal segítette munkámat. Külön is szeretném kifejezni megbecsülésemet dr. Horváth Lászlónak és dr. V. Szabó Gábornak hasznos lektori észrevételeikért és tanácsaikért. Továbbá Lénárt Emese Ildikó tevékenysége sem hagyható említés nélkül, aki a szöveg angol nyelvre fordítását végezte el. Végezetül, de nem utolsó sorban dr. Virágos Gábor főigazgatóm és Belényesy Károly régész-igazgatóm bátorítását köszönöm, akik az első pillanattól támogatták e feldolgozás sikerre vitelét és annak kiadását. Kőszeg, március 28. Péter Skriba for providing us with the right to publish the newly found section of the cemetery. The analysis of the two excavations in 1999 the work of Ferenc Derdák surveyor (Savaria Museum, Szombathely), and in 2008 the Geomontan Ltd s (Székesfehérvár) were fitted together by Gábor Vámos archaeology technician. I would like to thank them all for their work. I also would like to show my appreciation to my co-authors and to Marcella Nagy, who have been supporting the birth of this book with great patience and understanding, not only as my partner, but also by pointing out important data and providing continuous help by giving advice. I would like to say special thanks to Dr. László Horváth and Dr. Gábor V. Szabó for their valuable proofreading advice and comments. I must also mention the work of Emese Ildikó Lénárt who has translated the text into English. Last but not least I would like to say thanks to Dr. Gábor Virágos director general and Károly Belényesy director of archaeology for their encouragements. They have been supporting the success of these excavations and their publication from the first moment onwards. Kőszeg, 28 March,

Régészeti kutatások Magyarországon 2009

Régészeti kutatások Magyarországon 2009 Szentpéteri József Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt, Tételhegy lelôhelyen Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007 2009) fôbb eredményeirôl A 2005-ben megkezdett régészeti terepbejárások

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10. BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember...

TARTALOM CONTENTS. KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10. BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember... TARTALOM CONTENTS KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10 BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember... 11 TROGMAYER Ottó: Én, Csalog... 13 MÓD László: Csalog József,

Részletesebben

A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON THE ROMAN LIMES IN HUNGARY

A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON THE ROMAN LIMES IN HUNGARY A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGON VISY ZSOLT THE ROMAN LIMES IN HUNGARY ZSOLT VISY A RÓMAI LIMES MAGYARORSZÁGI SZAKASZA MINT A RÓMAI BIRODALOM EURÓPAI LIMESÉNEK RÉSZE Visy Zsolt THE HUNGARIAN SECTION OF THE

Részletesebben

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében historic roof structures BOTÁR István GRYNAEUS András TÓTH Boglárka 1 Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében Dendrochronological

Részletesebben

A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 1 F.S.C.H. Popular Science Booklets 1 ÖSSZEKÖTTETÉS FÖLD FÖLÖTT ÉS FÖLD ALATT. régészeti kutatásai 2003 2009

A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 1 F.S.C.H. Popular Science Booklets 1 ÖSSZEKÖTTETÉS FÖLD FÖLÖTT ÉS FÖLD ALATT. régészeti kutatásai 2003 2009 Támogatók: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei 1 F.S.C.H. Popular Science Booklets 1 ÖSSZEKÖTTETÉS

Részletesebben

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI MAGYARÁZÓ Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) 1:100 000 Szerkesztette: GYALOG LÁSZLÓ Közreműködött: Budai Tamás, Chikán

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10. BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember...

TARTALOM CONTENTS. KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10. BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember... TARTALOM CONTENTS KALLA Gábor: Csalog József emlékére... 9 In memoriam József Csalog... 10 BÁCSKAI Mihályné: Csalog József, a magánember... 11 TROGMAYER Ottó: Én, Csalog... 13 MÓD László: Csalog József,

Részletesebben

KELTA ASSZONYOK RÓMAI HÖLGYEK

KELTA ASSZONYOK RÓMAI HÖLGYEK KELTA ASSZONYOK RÓMAI HÖLGYEK Celtic Women Roman Ladies * Idõszaki kiállítás a BTM Aquincumi Múzeumában Temporary exhibition in Aquincum Museum 2000. május 2001. október Budapest, 2002 A kiállítás: Forgatókönyv,

Részletesebben

A KÉSŐ NEOLITIKUS KÖRÁRKOK KUTATÁSÁNAK HELYZETE ZALA MEGYÉBEN

A KÉSŐ NEOLITIKUS KÖRÁRKOK KUTATÁSÁNAK HELYZETE ZALA MEGYÉBEN 75 A KÉSŐ NEOLITIKUS KÖRÁRKOK KUTATÁSÁNAK HELYZETE ZALA MEGYÉBEN CURRENT RESEARCH ON LATE NEOLITHIC RONDELS IN ZALA COUNTY P. BARNA JUDIT¹, TOKAI ZITA MÁRIA², EKE ISTVÁN², PÁSZTOR EMÍLIA³ Abstract ¹Balatoni

Részletesebben

Daróci út 3. E-mail: knipli@knipl.hu

Daróci út 3. E-mail: knipli@knipl.hu 31 ENVIRONMENTAL CHANGES IN HISTORICAL TIMES NEAR KECEL ON THE DANUBE-TISZA INTERFLUVE, HUNGARY. ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AND OPTICALLY STIMULATED LUMINESCENCE (OSL) DATING KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK A TÖRTÉNETI

Részletesebben

A Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó területén végzett régészeti feltárások

A Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó területén végzett régészeti feltárások A Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó területén végzett régészeti feltárások Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Meliorációs és Rekultivációs Kft. A K.Ö.SZ. Tudományos-népszerűsítő

Részletesebben

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. Jahrbuch des Jósa András Museums von Nyíregyháza

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. Jahrbuch des Jósa András Museums von Nyíregyháza A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve Jahrbuch des Jósa András Museums von Nyíregyháza 1 2 A N Y Í R E G Y H Á Z I JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE LVI. ÉVFOLYAM H-4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR 21. /FAX:

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

RÉPAY András Millenium Exhibition and Program Center 2 nd District, Budapest Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központ Budapest, II.

RÉPAY András Millenium Exhibition and Program Center 2 nd District, Budapest Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központ Budapest, II. RÉPAY András Millenium Exhibition and Program Center 2 nd District, Budapest Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központ Budapest, II. kerület PRELIMINARIES On the turn of 1998-1999 the Hungarian government

Részletesebben

LAMPERT Rózsa The Ganz Park A Ganz park

LAMPERT Rózsa The Ganz Park A Ganz park LAMPERT Rózsa The Ganz Park A Ganz park In 1854 Abraham Ganz (1814 Unter-Embrach, Switzerland 1867 Pest, Hungary) opened an iron foundry in one of the houses on Korhaz Street, today Ganz Street in Buda,

Részletesebben

Szentpéteri József A Barbaricumból Pannoniába (Germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában)*

Szentpéteri József A Barbaricumból Pannoniába (Germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában)* SZENTPÉTERI JÓZSEF: A BARBARICUMBÓL PANNONIÁBA Szentpéteri József A Barbaricumból Pannoniába (Germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában)* Egy másfél évtizeddel ezelőtt publikált munkahipotézis,

Részletesebben

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban CSOSZÓ Gabriella 1969-ben született Marcaliban TANULMÁNYOK 1994 95 Posztgraduális képzés a JPTE Képzõmûvészeti Mesteriskolában 1995 Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Fotó szak, vendéghallgató 1989 94 Janus

Részletesebben

Tisza-hidak a török hódoltság korából radiokarbon és dendrokronológiai vizsgálatok tükrében

Tisza-hidak a török hódoltság korából radiokarbon és dendrokronológiai vizsgálatok tükrében Az erdő és a fa régészete és néprajza. Archaeology and Ethnography of Forest and Wood (szerkesztő / editor: Gömöri János). Sopron, 2007. Tisza-hidak a török hódoltság korából radiokarbon és dendrokronológiai

Részletesebben

2012 Digitális kiadás

2012 Digitális kiadás 2012 Digitális kiadás Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Schilling László Lektorok: Dr. Kvassay Judit, Dr. Redő Ferenc Nyomdai előkészítés:

Részletesebben

KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K

KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K LATE QUATERNARY QUNATITATIVE ENVIRONMENTAL AND CLIMATE RECONSTRUCTIONS IN THE SOUTH CARPATHIANS KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K A DE LI KA RPA TOKBAN PROLONG PROJEKT

Részletesebben

Az ásványok vonzásában

Az ásványok vonzásában E tanulmánykötetben Szakáll Sándor korábbi és jelenlegi kollégái, magyar és külföldi egyetemek, kutatóintézetek munkatársai, egykori és jelenlegi hallgatói, illetve ásványgyűjtők tudományos, valamint ismeretterjesztő

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

LECHNER LECHNER. Nemzetközi tudományos konferencia Lechner Ödön halálának 100. évfordulója alkalmából

LECHNER LECHNER. Nemzetközi tudományos konferencia Lechner Ödön halálának 100. évfordulója alkalmából LECHNER Nemzetközi tudományos konferencia Lechner Ödön halálának 100. évfordulója alkalmából LECHNER International conference on the occasion of the 100 th anniversary of Ödön Lechner s death Lechner Nemzetközi

Részletesebben

Privát fotográfia és személyes emlékezet. Private Photography and Personal Memories. Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok

Privát fotográfia és személyes emlékezet. Private Photography and Personal Memories. Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok Private Photography and Personal Memories Adult Learning Workshop Lesson Plans 2008 2009 Privát fotográfia és személyes emlékezet Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok 2008 2009 Contents Tartalom József Kotics:

Részletesebben

VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG VADEMECUM. A Guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial

VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG VADEMECUM. A Guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG STIFTUNG AUFARBEITUNG 56 JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG CONTEMPORARY HISTORY HUNGARY Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és 2002. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. nov. dec. g in Tr én g in g in Tr én ni ng Tr é g in Sz ilv ad ra d ár ás v en a ra d vá vá ás ás ilv ilv Sz Sz ko lc is M st ás du l in da pe Bu

Részletesebben

A TALE OF TWO HUNGARIAN CITIES:

A TALE OF TWO HUNGARIAN CITIES: A TALE OF TWO HUNGARIAN CITIES: THE MAKING AND READING OF MODERN DEBRECEN AND SZEGED, 1850-1914 Lívia K. Szélpál A DISSERTATION in History Presented to the Faculties of the Central European University

Részletesebben

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2015. április NR 21 A p r i l 2 0 1 5 A Magyar

Részletesebben

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY S ZENT 4-7 AUGUST IN HUNGARIAN HISTORY - PAUL HELLYER 10-11. folytatás a 3.

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY S ZENT 4-7 AUGUST IN HUNGARIAN HISTORY - PAUL HELLYER 10-11. folytatás a 3. 88 MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND J UNE 2007 E LMÚLÁS ÉS ÚJJÁSZÜLE TÉS Kénytelen vagyok bocsánatkéréssel kezdeni, amiért csak júliusban kerül kedves Olvasóink kezébe

Részletesebben