SZOMBATHELY ZANAT KÉSŐ URNAMEZŐS KORÚ TEMETŐJE ÉS A LELŐHELY MÁS ŐS- ÉS KÖZÉPKORI EMLÉKEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY ZANAT KÉSŐ URNAMEZŐS KORÚ TEMETŐJE ÉS A LELŐHELY MÁS ŐS- ÉS KÖZÉPKORI EMLÉKEI"

Átírás

1

2 SZOMBATHELY ZANAT KÉSŐ URNAMEZŐS KORÚ TEMETŐJE ÉS A LELŐHELY MÁS ŐS- ÉS KÖZÉPKORI EMLÉKEI THE LATE URNFIELD PERIOD CEMETERY FROM SZOMBATHELY ZANAT SUPPLEMENTED BY AN ASSESSMENT OF PREHIS- TORIC AND MEDIEVAL SETTLEMENT FEATURES

3 VIA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI KISMONOGRÁFIÁK 2 VIA MONOGRAPHIA MINOR IN CULTURAL HERITAGE 2

4 Ilon Gábor Sümegi Pál, Tóth Gábor, Náfrádi Katalin, Persaits Gergő, Páll Dávid Gergely, Törőcsik Tünde, Nyerges Éva, Mihály Judith, Sándorné Kovács Judit, Radics András, Udvardi Balázs SZOMBATHELY ZANAT KÉSŐ URNAMEZŐS KORÚ TEMETŐJE ÉS A LELŐHELY MÁS ŐS- ÉS KÖZÉPKORI EMLÉKEI TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLATOKKAL KIEGÉSZÍTETT ANYAGKÖZLÉS Gábor Ilon Pál Sümegi, Gábor Tóth, Katalin Náfrádi, Gergő Persaits, Dávid Gergely Páll, Tünde Törőcsik, Éva Nyerges, Judith Mihály, Judit Sándor-Kovács, András Radics, Balázs Udvardi THE LATE URNFIELD PERIOD CEMETERY FROM SZOMBATHELY ZANAT SUPPLEMENTED BY AN ASSESSMENT OF PREHISTORIC AND MEDIEVAL SETTLEMENT FEATURES AND INTERDISCIPLINARY ANALYSES Szerkesztő: Kvassay Judit Editor: Judit Kvassay Kiadó: Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Published by: Hungarian National Museum National Cultural Heritage Protection Centre Budapest 2011

5 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Hungarian National Museum National Cultural Heritage Protection Centre Főszerkesztő: Bánffy Eszter Szerkesztőbizottság tagjai: Raczky Pál, Tóth Endre, Vida Tivadar, Takács Miklós, Sümegi Pál Szakmai lektorok: Horváth László és V. Szabó Gábor Angol fordítás: Lénárt Emese Ildikó Az angol fordítást ellenőrizte: Archeo-Doc Szolgáltató Kft. Borítóterv és tipográfia: Artonius Stúdió Senior Editor: Eszter Bánffy Editorial Board: Pál Raczky, Endre Tóth, Tivadar Vida, Miklós Takács, Pál Sümegi Consultants: László Horváth and Gábor V. Szabó Translated by: Emese Ildikó Lénárt The english text was proofread by: Archeo-Doc Ltd. Cover design and typography: Artonius Stúdió Kiadó: Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Felelős kiadó: Hable Tibor szakmai főigazgató-helyettes Published by: Hungarian National Museum National Cultural Heritage Protection Centre Editor in chief: Tibor Hable, Archaeological vice director general Címlapkép: A 26 / 36. sír 1 2. sz. melléklete. Ilon Gábor terve alapján számítógépes grafika: Gaál Erika) Nyomdai előkészítés: Romankovics Nóra, MNM NÖK Cover: Grave 26 / 36, Grave goods Nos Computer graphics by Erika Gaál based on Gábor Ilon s design Typeset: Nóra Romankovics, HNM NCHPC Példányszám: 700 Number of copies: 700 ISBN: ISBN ISSN:

6 Tartalomjegyzék / Contents 1. Ilon Gábor: Bevezető Gábor Ilon: Introduction 9 2. Ilon Gábor: Köszönetnyilvánítás Gábor Ilon: Acknowledgements Ilon Gábor: Az évi feltárás sírjainak leírása Gábor Ilon: Description of the graves excavated in Ilon Gábor: A évi feltárás sírjainak és más urnamezős korú jelenségeinek leírása Gábor Ilon: Description of the graves excavated in 2008 and other Urnfield period features A sírok és a leletek leírása Description of the graves and artefacts Urnamezős korú telepjelenségek leírása Description of settlement features from the Urnfield period Ilon Gábor: Az urnamezős korú temető jelenségei: a máglyák, a temető szerkezete és időrendje Gábor Ilon: Features of the Urnfield period cemetery: the structure and chronology of the pyres and the cemetery Máglyák és sírcsoportok Pyres and grave groups A sírok és mellékleteik osztályozása, rítusok és társadalomtörténeti következtetések Classification of the graves and their grave goods and conclusions about rites and social development Ilon Gábor: A temető keltezése Gábor Ilon: The dating of the cemetery Kerámiaedények Ceramics Fémtárgyak Metal objects Csonttárgy Bone artefacts A sírok kronológiája The chronology of the graves Udvardi Balázs, Radics András: Restaurálás közbeni megfigyelések a zanati temető kerámiáin Balázs Udvardi and András Radics: Observations regarding the ceramics of the Zanat cemetery upon restoration A leletek anyaga The raw material of the finds A leletek anyagának értékelése Evaluations of the material of the finds Mihály Judith, Sándorné Kovács Judit: FTIR spektroszkópiai vizsgálatok a zanati temető kerámiatöredékeiről Judith Mihály and Judit Sándor-Kovács: FTIR spectroscopic analyses of the ceramic fragments from the cemetery of Zanat Mihály Judith: FTIR spektroszkópiai vizsgálatok a zanati temető kerámiatöredékeiről I. Judith Mihály: FTIR spectroscopic analyses of the ceramic fragments from the cemetery of Zanat I Sándorné Kovács Judit: FTIR spektroszkópiai vizsgálatok a zanati temető kerámiatöredékeiről II. Judit Sándor-Kovács: FTIR spectroscopic analyses of the ceramic fragments from the cemetery of Zanat II

7 09. Tóth Gábor: A temető embertani anyaga és feldolgozása Gábor Tóth: The anthropological material and evaluation of the cemetery Bevezetés Introduction Anyag és módszer The material and the method Eredmények Results Nyerges Éva: A temető állatcsontjai és feldolgozásuk Éva Nyerges: The animal bones found in the cemetery and their evaluation Sümegi Pál, Náfrádi Katalin, Persaits Gergő, Páll Dávid Gergely, Törőcsik Tünde, Ilon Gábor: A zanati lelőhely és vidéke környezetrégészeti vizsgálatának eredményei Pál Sümegi, Katalin Náfrádi, Gergő Persaits, Dávid Gergely Páll, Tünde Törőcsik, Gábor Ilon: The results of the environmental archaeological analysis of the Zanat site and its surrounding area Sümegi Pál, Törőcsik Tünde: Bevezetés Pál Sümegi, Tünde Törőcsik: Introduction Sümegi Pál, Náfrádi Katalin, Törőcsik Tünde: Felhasznált módszerek Pál Sümegi, Tünde Törőcsik, Katalin Náfrádi: The methodology employed Sümegi Pál, Persaits Gergő, Páll Dávid Gergely: A 86-os számú főút Szombathely Vát közötti szakaszán végzett megelőző régészeti ásatások területének geomorfológiai és geológiai elemzése Pál Sümegi, Gergő Persaits, Dávid Gergely Páll: The geomorphological and geological analyses of the rescue excavation sites along Main Road No. 86 between Szombathely and Vát Sümegi Pál, Persaits Gergő: Történelmi térképek elemzése Pál Sümegi, Gergő Persaits: Analysis of historical maps Sümegi Pál, Persaits Gergő, Páll Dávid Gergely, Törőcsik Tünde: A zanati régészeti lelőhelyen és a Borzó-patak allúviumán végzett vizsgálatok eredményei Pál Sümegi, Gergő Persaits, Dávid Gergely Páll, Tünde Törőcsik: Results of analysis carried out on the alluvium of Borzó Creek and at the Zanat archaeological site Náfrádi Katalin, Sümegi Pál, Törőcsik Tünde: A zanati régészeti lelőhely objektumaiból kiemelt mintákon végzett vizsgálatok eredményei Katalin Náfrádi, Pál Sümegi, Tünde Törőcsik: Results of the analysis of samples from the features of Zanat archaeological site Sümegi Pál, Persaits Gergő, Páll Dávid Gergely, Törőcsik Tünde: Nemesbőd Csepregi-völgyre-dűlő I II. régészeti lelőhelyen és a Surányi-patak allúviumán végzett vizsgálatok eredményei Pál Sümegi, Gergő Persaits, Dávid Gergely Pál, Tünde Törőcsik: The results of analysis carried out on the alluvium of the Surányi Creek and at the archaeological sites of Nemesbőd Csepregi-völgyre-dűlő I II Náfrádi Katalin, Sümegi Pál, Törőcsik Tünde: Nemesbőd határának három régészeti lelőhelyén végzett vizsgálatok eredményei Katalin Náfrádi, Pál Sümegi, Tünde Törőcsik: The results of evaluations carried out at three archaeological sites on the outskirts of Nemesbőd Sümegi Pál, Persaits Gergő, Páll Dávid Gergely, Törőcsik Tünde: A Nemesbőd Csepregi-völgyre-dűlő I. régészeti lelőhely talajszelvényén végzett vizsgálatok eredményei Pál Sümegi, Gergő Persaits, Dávid Gergely Páll, Tünde Törőcsik: The results of evaluations conducted on the soil section of the archaeological site at Nemesbőd Csepregi-völgyre-dűlő I Ilon Gábor, Sümegi Pál, Törőcsik Tünde: Temetkezési időpont meghatározása a zanati urnamezős korú temetőben pollenanalitikai módszerrel Gábor Ilon, Pál Sümegi, Tünde Törőcsik: Determination of the time of the burials in the Urnfield period cemetery of Zanat employing pollen analysis Sümegi Pál, Náfrádi Katalin, Törőcsik Tünde: A vizsgált terület környezettörténeti fejlődése Pál Sümegi, Katalin Náfrádi, Tünde Törőcsik: The environmental historical development of the study area 285 6

8 12. Ilon Gábor: A lelőhely nem urnamezős korú jelenségeinek leírása és keltezése Gábor Ilon: Dating and description of the non Urnfield period features of the site Az évi feltárás Excavation in A évi feltárás Excavation in Ismeretlen kor Undetermined Age Rézkor, a Baden kultúra jelenségei és leletanyagaik Copper Age, the features and finds of the Baden culture Bronzkori jelenség Bronze Age features Rézkornál fiatalabb, de pontosan nem meghatározható korú jelenség Features younger than the Copper Age that cannot be dated accurately A Hallstatt kultúra emlékei Features of the Hallstatt culture Kelta kori jelenségek Celtic features Árpád-kori és késő középkor / kora újkori jelenségek Árpádian and Late Medieval / Early Modern features Recens jelenségek Recent features Ilon Gábor: Összefoglalás Gábor Ilon: Summary 371 Irodalom / References 383 Közreműködők / Contributors 398 A kötet szerzői / List of authors 399 7

9

10 VIA 2 Bevezető Ilon Gábor 1 Introduction Gábor Ilon A Szombathely város Zanat településrészéhez tartozó Pap-földek-dűlőben, a Kozár- Borzó-patak nyugati teraszán az egykori Zanati-patak és a Kozár-Borzó-patak összefolyásától délnyugatra elterülő dombháton (3. ábra; a lelőhely KÖH-azonosítója: 67817) május júliusában vezetésemmel végeztünk megelőző feltárást a 86. sz. főút új nyomvonalán. Ekkor (Ilon 2001, 249; 2004, 69 71) középkori emlékek mellett egy urnamezős korú temető kelet nyugati kiterjedését ismerhettük meg, amelynek 33 sírját, továbbá két máglyahelyet dokumentáltunk (7. és 64. ábra 5 6). Néhány sír leletanyagát közöltem (Ilon 2001, , Taf. X XIV; 2004, 69 71, LVIII LX. tábla), illetve e temetőrészlet embertani feldolgozását (28 sír) és a temetkezési rítussal kapcsolatos megfigyeléseinket is közzétettük (Ilon és Tóth 2005). A 86-os számú főút Szombathely Vát szakasza gyorsforgalmi úttá történő átépítését megelőző feltárást ugyanitt augusztus szeptemberében (1 7. ábra) Skriba Péter vezette. A terepi kutatásba jómagam is bekapcsolódtam, majd a restaurálás, leltározás és a feldolgozás teljes folyamatát irányítottam. Az új temetőrészlet az 1999-ben kutatott és a használatban lévő két útsávtól északra került elő (4, 6 7. ábra). Ugyanakkor a most használatos úttól déli irányban történt bővítés (új sáv kialakítása) során újabb sírokat nem találtunk. A évi feltáráson (4 7. ábra) 39 sírt bontottunk ki ebből egy kelta kori (SNR 21./OBNR 31. a továbbiakban 21/31. sír alakban), valamint egy rézkori gödörből (54/1) is kerültek elő emberi hamvak. Így összesen 34 esetben (ebből 2 kettőstemetkezés, egy pedig rézkori) antropológiai In May July 1999 we conducted a survey excavation under my direction along the new track of road No. 86. This area is the western terrace of the Kozár-Borzó Creek in the Pap-földek-dűlő belonging to Zanat settlement, which is part of the city of Szombathely. The site is located on the hilltop, south-west from the confluence of the former Zanati Creek and the Kozár-Borzó Creek (Fig. 3; National Office of Cultural Heritage site registration No.: 67817). Here we have seen (Ilon 2001, 249; 2004, 69 71) among Medieval finds an Urnfield period cemetery spreading from the east to the west. We have documented thirty-three graves and two pyre sites (Figs. 7, ). I have published the finds of a few graves (Ilon 2001, , Taf. X XIV; 2004, 69 71, Tables LVIII LX) and we also published the anthropological analysis of this portion of the cemetery (28 graves) and our observations regarding the burial rites (Ilon and Tóth 2005). The Szombathely Vát section of Main Road No. 86 was to be rebuilt into a highway. Prior to the construction in August and September of 2008 a survey took place led by Péter Skriba (Figs. 1 7). I participated in the field work and later I led the full process of restoring, inventorying and studying the finds. The new portion of the cemetery was found north from the two road lanes in use, which were excavated in 1999 (Figs. 4, 6 7). We did not find any more graves during an extension of the road towards the south (construction of a new lane). During the excavation of 2008 (Figs. 4 7) thirty-nine graves were excavated, one of which is from the Celtic period (SU 21/ FEATURE 31, Grave 21/31 thereafter) and human calcined bones were discovered in a Copper Age pit (54/1). In thirty-four cases (two are double burials, one is Copper Age) we were 9

11 VIA 2 feldolgozásra is alkalmas mennyiségű kalcinátum került begyűjtésre. Azaz az és évi feltárások eredményeként bizonyosan állítható: az urnamezős korú temető keleti, nyugati és déli széle megvan. Összesen 71 sírt ismerünk, s talán csak a temető északi szélének néhány vagy több? sírja hiányzik. A 206,25 m-es szintvonal jelölheti ki esetleg a temető lehetséges legészakibb kiterjedését, azaz a már megszüntetett, hajdani Zanati-patak legfelső teraszéle (7. ábra). A két feltárási évadból öszszesen 61 urnamezős korú sír (ebből egy kettőssír) esetében volt lehetséges az antropológiai feldolgozást elvégezni (ld. 9. fejezet). Jelen kötetben a temető és a lelőhely teljes(1999. és évi) régészeti réz-, keltaés középkori anyagközlésére törekszem. Részletesen azonban csak az urnamezős korú temető feldolgozását adom, kiegészítve azt munkatársaim adataival és tanulmányaival, amelyek önálló fejezetekként olvashatók. Fontos megjegyeznem, hogy a két feltárás (1999, 2008) dokumentációja részben eltérő, amelyet jelen publikáció leginkább a sírrajzok is tükröz. A temető jelentőségét, többek között, az adja, hogy Vas megye területén ez az első, hitelesen, régész által feltárt ilyen korú szinte teljes síregyüttes. Megjegyzem, a nyugat-magyarországi, alpokaljai régióból hasonlót amelyet a két világháború között ástak meg Csöngéről és Jánosházáról Kemenczei Tibor (1996) publikált, valamint a Ság-hegyi temetőt kell még okvetlenül megemlíteni (Patek 1968, 36 37). Az újabb vasi feltárásokból a bucsui temetőrészlet és néhány sárvári sír fontos. A bucsui temetőrészlet a szerző évi közöletlen ásatása a 89-es számú főút új nyomvonalán; a sárvári sírok Farkas Csilla évi közöletlen ásatása a 88-as számú főút várost elkerülő szakaszán. Minkét lelőhely feldolgozásra és közlésre átengedve Nagy Marcellának (Savaria Múzeum, Szombathely). Zala megyéből a Kisable to collect enough calcined bones, which were suitable for anthropological analysis. As a result of the excavations of 1999 and 2008 we can state with assurance that the eastern, western and southern edges of the Urnfield cemetery were found. Altogether seventy-one graves are known today, and probably only a few or more? graves are missing from the northern edge of the cemetery. The contour line of m above sea level might mark the possible northernmost edge of the cemetery, meaning the topmost terrace rim of the former Zanati Creek (Fig. 7). Anthropological evaluation was possible for altogether sixty-one Urnfield period graves (one is a double burial) of the two excavation seasons (see Chapter 9). This book outlines the entire Copper Age, Celtic and Medieval period material (from years 1999 and 2008) of the cemetery and the site from an archaeological point of view. However, only the evaluation of the Urnfield cemetery will be discussed in detail, complemented by the data and studies of my colleagues. These are presented as individual chapters. It is important to note that the documentations of the two excavations (1999 and 2008) were partly different, and the present publication mirrors this, especially in the case of grave drawings. The significance of the cemetery is that this is the first Urnfield period cemetery in Vas County excavated by trained archaeologists, and that the cemetery is almost completely excavated. Please note that Tibor Kemenczei (1996) published similar cemeteries from Csönge and Jánosháza in western Hungary, in the foreland of the Eastern Alps, which were excavated between the two World Wars. The Ság-hegy cemetery must be mentioned as well (Patek 1968, 36 37). Amongst the newest excavations in Vas County the cemetery section of Bucsu and some graves at Sárvár are important. The cemetery section of Bucsu along a new track of Main Road No. 89 was excavated in 2003 by the author and it awaits publication. The graves from Sárvár along Main Road No. 88, in a road section that detours around the township, was excavated by Csilla Farkas in 2004, and it is also unpublished. The archaeological 10

12 1. Fejezet/Chapter 1 Balaton vízrendezési és az M7 autópálya építését megelőző feltárások során a Balatonma - gyaród hídvégpusztai (Horváth 1994, 220), a Balatonmagyaród kiskányavári (Horváth 1996, 60, 66), a Garabonc ófalui (Horváth 1996, 66), a galamboki (Száraz 2008), Nagykanizsa-Palin Szociális Otthon (Eke 2005, ; 2007, 237) és Zalakomár Alsó-csalit (Kreiter 2007, 324) feltárt temetőrészleteire kell felhívnom a figyelmet. Továbbá a Győr-Moson- Sopron megyei Börcsről egy a zanatinál és az említett Zala megyeieknél szintén korábbi temetőrészlet (Figler 1996, 11 12, VI. tábla 2 5, VII. tábla 1 4) említhető meg. (A zalai temetők Ha A2-vel zárulnak, amire lektorom, Horváth László hívta fel figyelmemet.) A térségben kissé távolabb tekintve azonban nem felejthetők el a következő, példát mutató részletességgel feldolgozott ausztriai temetők: St. Andrä (Eibner 1974), Stillfried (Strohschneider 1976; Kaus 1984) és Kalsdorf (Tiefengraber 2005). A zanati temetőrészlet gyors közlésével ezen meglátásom szerint fontos leletanyag mielőbbi hozzáférhetőségét szeretném biztosítani és talán mintát is adhatok a hazai kutatás számára. A temető egy lelőhelykomplexum (3. ábra) része. Tőle délre, kb. 150 m-re, a falu belterületének határán a 207,5 m-es szintvonalon helyezkedik el egy lekopott, magányosnak tűnő, a környezétéből kb. 0,5 m-rel kiemelkedő halomsír. Felszínén régészeti emlékeket nem gyűjtöttünk. Elképzelhető azonban, hogy a temetőnk közösségéhez tartozó vezető sírját rejti. E kérdés megválaszolása egy esetleges későbbi ásatás feladata. Úgynevezett lapos síros (Flachgräber) temetőnek és tumulusnak a zanatihoz hasonló szituációját ismerjük a korszakból Kalsdorf esetében (Tiefengraber 2005, Abb. 7). A temetőtől kb. 500 m-re északra, és a XX. század közepén, vízrendezés okán megszüntetett Zanati-pataktól északra, továbbá a Kozár-Borzó-patak teraszán egy nagykiterjedésű, több korszakos köztük késő bronzmaterials from both sites were handed over for analysis and publication to Marcella Nagy (Savaria Museum, Szombathely). I would like to call attention to the following cemetery sections discovered in Zala County during the water management works of the Little Balaton and the rescue excavations of the M7 motorway: Balatonmagyaród Hídvégpuszta (Horváth 1994, 220), Balatonmagyaród Kiskányavár (Horváth 1996, 60, 66), Garabonc Ófalu (Horváth 1996, 66), Galambok (Száraz 2008), Nagykanizsa-Palin Szociális Otthon (Eke 2005, ; 2007, 237) and Zalakomár Alsó-csalit (Kreiter 2007, 324). We shall also mention a cemetery section of Börcs in Győr-Moson-Sopron County (Figler 1996, 11 12, VI. Tábla 2 5, VII. Tábla 1 4). This one is older than the Zanat or the above-mentioned Zala County sites (The Zala cemeteries close with Ha A2 in terms of dating, as it was pointed out to me by my proof-reader László Horváth). Looking farther away in the region we shall not forget the following cemeteries in Austria, which are examples of superbly detailed analysis: St. Andrä (Eibner 1974), Stillfried (Strohschneider 1976; Kaus 1984) and Kalsdorf (Tiefengraber 2005). With the prompt publication of the Zanat cemetery section, I would like to ensure access to the Zanat finds, which I consider to be important, as soon as possible, maybe to provide an example for Hungarian research. The cemetery is part of a site complex (Fig. 3). Ca. 150 metres south from the cemetery,on the borders of the village municipality, on the contour line of m above sea level, a worn, seemingly lonely tumulus can be found, elevating to about 0.5 metres from its surroundings. We did not collect archaeological evidence on its surface. It is possible, though, that it gives home to the grave of a leader of the community that used the burial ground. The answer to this question might come from a later excavation. The co-existence of a socalled flat grave cemetery (Flachgräber) and tumulus burials similar to the Zanat site is known from the same period at Kalsdorf (Tiefengraber 2005, Abb. 7). An extensive multiple period site, including 11

13 VIA 2 kora vaskori telep található. Ennek az ez ideig kutatatlan településnek az összefüggése a temetővel és a halomsírral ugyancsak egy későbbi szondázó feltárással dönthető el. Mindenesetre a holtak és az élők közötti határként értelmező a hajdani vízfolyás, ami hasonlóan más európai esetekhez (Nebelsick 2007; Wirth 1999, 587, Abb. 15) nyilván áldozatok bemutatási helyszíneként is szolgálhatott. Lelőhelyünktől keletre, a Borzó-patak másik teraszán 1999-ben, az akkor általam vezetett feltáráson egy La Tène D-re (Gál 2002) és egy Árpád-korra keltezhető ház és néhány tárológödör került elő ban ugyanez a terület 10. lelőhelyként megnevezve (3. ábra) két rézkori csontvázas sírt, több kelta és Árpád-kori házat és gödröt eredményezett Skriba Péter és munkatársai ásatásán. Late Bronze Age and Early Iron Age, can be found on the terrace of the Kozár-Borzó Creek about 500 metres north from the cemetery and north from the former Zanati Creek, which ceased to exist in the middle of the 20 th century due to hydrological rearrangements. This settlement has been unexplored so far. Its relationship to the cemetery and the tumulus can be established only through a future excavation. The former creek can be considered as a borderline between the living and the dead, and probably served as a place to perform rituals, similarly to other European cases (Wirth 1999, 587, Abb. 15; Nebelsick 2007). East from our site, on the other terrace of the Borzó Creek, dwellings dated to the La Tène D (Gál 2002) and the Árpádian period, and several storage pits were found in 1999 during the excavation I led. The same area was excavated by Péter Skriba and his colleagues in Site 10, as it is called (Fig. 3), resulted two Copper Age graves with skeletons and several Celtic and Árpádian Age dwellings and pits ábra. Szombathely Zanat, a évi feltárás: 1. Gépi humuszolás és kézi nyesés; 2. Légi felvétel Figure 1. Szombathely Zanat, excavation in 2008: 1. Mechanical removal of the top soil and manual scraping; 2. Aerial photograph 12

14 1. Fejezet/Chapter ábra. Szombathely Zanat, a évi feltárás légi felvétele: 1. Közeli kép az északi részről; 2. Az északi részen feltárt objektumok részlete Figure 2. Szombathely Zanat, aerial photograph of the excavation in 2008: 1. Close-up of the northern part; 2. Features excavated in the northern part 13

15 VIA 2 3. ábra. A zanati lelőhelyek és a lelőhelyek környezete 1: topográfiai térképen Figure 3. The topographical map of the Zanat sites and their surroundings (1:10.000) Jelmagyarázat/Legend: 1. Urnamezős temető (11. lelőhely, évi feltárás)/the Urnfield cemetery (Site 11, excavation of 1999); 2. Urnamezős temető és telep (11. lelőhely, évi feltárás)/the Urnfield cemetery and settlement (Site 11, excavation of 2008); 3. A 10. lelőhely 2008-ban feltárt részei/site 10, excavated parts in 2008; 4. Őskori települések/prehistoric settlements; 5. Halomsír/Tumulus; 6. A környezetrégészeti célú fúrás helye/location of the drilling cores for palaeoenvironmental reconstruction; 7. Hajdani vízfolyás/former watercourse 14

16 1. Fejezet/Chapter 1 4. ábra. A évi feltárás összes jelensége Figure 4. Features of the excavation in 2008 Jelmagyarázat/Legend: 1.Urnamezős kor/urnfield period; 2. Baden kultúra/baden culture; 3. Bronzkor/Bronze Age; 4. Hallstatt kultúra/hallstatt culture; 5. La Tène; 6. Késő közép- kora újkor/late Medieval and Early Modern period; 7. Ismeretlen kor/undetermined age

17 VIA 2 5. ábra. A évi feltárás badeni (1), Hallstatt (2), kelta (3), késő közép- kora újkori (4), és ismeretlen korú (5) jelenségei Figure 5. Features of the excavation in 2008: Baden (1), Hallstatt (2), Celtic (3), Late Medieval and Early Modern (4) periods and Undetermined age (5)

18 1. Fejezet/Chapter 1 6. ábra. A évi feltárás urnamezős korú jelenségei Figure 6. Urnfield period features of the excavation in

19 VIA 2 7. ábra. A zanati urnamezős korú temető összesítő térképe 1999, évi feltárások Figure 7. Cumulative map showing the features of the Urnfield period cemetery of Zanat in 1999 and 2008 Jelmagyarázat/Legend: évi feltárás/the excavation in 1999; évi feltárás/the excavation in

20 VIA 2 Köszönetnyilvánítás Ilon Gábor 2 Acknowledgements Gábor Ilon Köszönöm az alábbi régészek, technikusok és egyetemi hallgatók terepi helytállását, 1999: Farkas Zsuzsa, Talabér Tünde és Tóth Ágnes (Savaria Múzeum), Gál Krisztián, Molnár Attila és Péterváry Tamás (régészhallgatók ELTE, Budapest), továbbá 2008: Basticz Zoltán és Skriba Péter (régészek, K.Ö.SZ.), Bőtsh Enikő, Csuti Tamás, Halász Ferenc, Hekli Hajnalka, Kolonits László, Kovács Zsanett, Könczöl Laura, Móricz Eszter, Vágusz Anina, valamint Vámos Gábor (régésztechnikusok, K.Ö.SZ.). A temető évi terepi és műtermi restaurálási feladatait Edőcs Judit, Ferencz Eszter és Kiss E. Csaba, a Savaria Múzeum munkatársai végezték el. Az évi kerámia anyag sérült példányait kérésemre Udvardi Balázs 2009 tavaszán restaurálta újra. (Gyenge volt a korábban használt ragasztóanyag, de a temető edényei törésfelületének állapota általában sem kedvező a restaurálás szempontjából.) A évi teljes leletanyag gondozását az Archeolore Kft. (Budapest) szombathelyi munkacsoportja: Bozzayné Németh Judit, Bozsányi Alíz és Csiszár Alexandra Udvardi Balázs irányításával és raktárosunk, Csácsicsné Domán Edit hathatós támogatásával látta el. Az in situ kiemelt edények bontásának oroszlánrészét, kitűnő rajzos és fotó dokumentálását Radics András régésztechnikus végezte el. A fémtárgyakat az Archeolore vezetője Döbröntey-David Szilvia restaurálta. A remek tárgyrajzokat Mátyus Magdolna, a kitűnő tárgyfotókat pedig Papp Gábor készítette. A tárgyfotókból összeállított ábrák kivitelezése Takács Tibor, az és évi terepi fekete fehér és színes felvételek szerkesztése Bráder Tamás és Vámos Gábor érdeme. Az új temetőrész közlési jogának átengedését az ásató Skriba Péternek itt is szeretném megköszönni. A két feltárás felméréseit I would like to thank the following archaeologists, technicians and university students for their field work in 1999: Zsuzsa Farkas, Tünde Talabér and Ágnes Tóth (Savaria Museum), Krisztián Gál, Attila Molnár and Tamás Péterváry (archaeology students ELTE, Budapest), and in 2008: Zoltán Basticz and Péter Skriba (archaeologists, F.S.C.H), Enikő Bőtsh, Tamás Csuti, Ferenc Halász, Hajnalka Hekli, László Kolonits, Zsanett Kovács, Laura Könczöl, Eszter Móricz, Anina Vágusz, and Gábor Vámos (archaeology technicians, F.S.C.H). Both the field and workshop restorations of the cemetery assemblage were completed by Judit Edőcs, Eszter Ferencz and Csaba E. Kiss, employees of the Savaria Museum in The damaged ceramic finds of 1999 were restored by Balázs Udvardi on my request in the spring of 2009 (The adhesive used earlier proved to be weak, but the condition of the fractured surface of the vessels from the cemetery are not suitable for restoration at all). All the finds of 2008 were submitted to the Szombathely team of the Archeolore Ltd. (Budapest): Judit Németh Bozzayné, Alíz Bozsányi and Alexandra Csiszár, and the work was carried out under the instructions of Balázs Udvardi, with the unfailing support of our storekeeper Edit Domán Csácsicsné. Most of the excavation of the in situ lifted vessels was completed by András Radics archaeology technician, who has also produced excellent drawings and photo documentation of the artefacts. Szilvia Döbröntey-David, acting manager of the Archeolore Ltd., restored the metal artefacts. Magdolna Mátyus produced excellent artefact drawings and Gábor Papp took outstanding photographs of the artefacts. The figures compiled of artefact photographs are the work of Tibor Takács. Both the black-and-white and colour photographs of 1999 and 2008 were edited by Tamás Bráder and Gábor Vámos. I would again like to thank here 19

21 2. Fejezet / Chapter : Derdák Ferenc geodéta (Savaria Múzeum, Szombathely); 2008: Geomontan Kft. (Székesfehérvár) munkája Vámos Gábor régésztechnikus illesztette össze. Mindezért köszönet illeti őket is. Egyúttal szeretném hálámat kifejezni szerzőtársaimnak és Nagy Marcellának, aki nem csak, mint életem párja türelemmel és megértéssel támogatta e könyv megszüle - tését, de jó néhány adatra hívta fel a figyelmemet, és tanácsokkal segítette munkámat. Külön is szeretném kifejezni megbecsülésemet dr. Horváth Lászlónak és dr. V. Szabó Gábornak hasznos lektori észrevételeikért és tanácsaikért. Továbbá Lénárt Emese Ildikó tevékenysége sem hagyható említés nélkül, aki a szöveg angol nyelvre fordítását végezte el. Végezetül, de nem utolsó sorban dr. Virágos Gábor főigazgatóm és Belényesy Károly régész-igazgatóm bátorítását köszönöm, akik az első pillanattól támogatták e feldolgozás sikerre vitelét és annak kiadását. Kőszeg, március 28. Péter Skriba for providing us with the right to publish the newly found section of the cemetery. The analysis of the two excavations in 1999 the work of Ferenc Derdák surveyor (Savaria Museum, Szombathely), and in 2008 the Geomontan Ltd s (Székesfehérvár) were fitted together by Gábor Vámos archaeology technician. I would like to thank them all for their work. I also would like to show my appreciation to my co-authors and to Marcella Nagy, who have been supporting the birth of this book with great patience and understanding, not only as my partner, but also by pointing out important data and providing continuous help by giving advice. I would like to say special thanks to Dr. László Horváth and Dr. Gábor V. Szabó for their valuable proofreading advice and comments. I must also mention the work of Emese Ildikó Lénárt who has translated the text into English. Last but not least I would like to say thanks to Dr. Gábor Virágos director general and Károly Belényesy director of archaeology for their encouragements. They have been supporting the success of these excavations and their publication from the first moment onwards. Kőszeg, 28 March,

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVII. 2003. ZÁDOR JUDIT VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL A Károlyi palota (Budapest, V Károlyi Mihály utca 16.) udvarán 1997 őszén rövid szondázó

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Késő bronzkori urnasírok Galambok-Hársas-erdő lelőhelyen

Késő bronzkori urnasírok Galambok-Hársas-erdő lelőhelyen 2008 Z A L A I M Ú Z E U M 17 65 Száraz Csilla Késő bronzkori urnasírok Galambok-Hársas-erdő lelőhelyen A publikáció leletközlés, a G a l a m b o k - H á r s a s - e r d ő l e l ő h e l y e n folytatott

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 165 178 Kaposvár, 2004 Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 29. számú lelõhelyén, Kaposújlak-Várdomb-dûlõben 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról SOMOGYI KRISZTINA

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 179 184 Kaposvár, 2004 Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról A 36. számú lelõhely Kaposvár és Taszár

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide!

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A KÖVETKEZŐKBEN SZÁMOZOTT KÉRDÉSEKET VAGY KÉPEKET LÁT SZÁMOZOTT KÉPLETEKKEL. ÍRJA A SZÁMOZOTT KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT, VAGY A SZÁMOZOTT

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA SZÉNKŐZET JUHÁSZ ANDRÁS* (3 ábrával) Összefoglalás: A szénkőzettani vizsgálatok céljául elsősorban a barnakőszéntelepek várható kiterjedésének

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Leletmentések az ún. Bécsi úti temető északi részén. Rescue Excavations in the Northern Part of the so-called Bécsi Street Cemetery

Leletmentések az ún. Bécsi úti temető északi részén. Rescue Excavations in the Northern Part of the so-called Bécsi Street Cemetery Leletmentések az ún. Bécsi úti temető északi részén (Budapest, III. Farkastorki út, Bécsi út, Váradi utca, Perényi utca) Rescue Excavations in the Northern Part of the so-called Bécsi Street Cemetery (Budapest,

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

2010 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Feldolgozási Osztály főmuzeológus régész, szerkesztő, osztályvezető

2010 Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Feldolgozási Osztály főmuzeológus régész, szerkesztő, osztályvezető dr. Kvassay Judit Feldolgozási osztályvezető Régész, főmuzeológus Elérhetőségek MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Feldolgozási Osztály, Raktár-Laborépület, Északi szárny, fszt. 60/A. szoba H-1113 Budapest,

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre XIII. BITSKEY ALADÁR NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓ EMLÉKVERSENY az Egri Csillag jegyében 25-ik éves az Egri Szenior Úszó Klub EGER, 2016. szeptember 18-19. Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Szundikáló macska Sleeping kitty

Szundikáló macska Sleeping kitty Model: Peter Budai 999. Diagrams: Peter Budai 999.. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally. 2. Behajtunk középre. Fold to the center. 3. Oda-visszahajtások derékszögben. Fold and unfold at

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás RUGÓKATALÓGUS A Biotek Kft. több mint 20 év tudásával és tapasztalatával valamint kiváló minőségű rögzítéstechnikai és gépépítő elemek nagy választékával kínál megoldásokat termékek tervezéséhez és gyártásához.

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75.

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75. Hegedős Csaba Asset manager Mobil: +36 30 867 7679 E-mail: hegedus.csaba.1@cib.hu LEÍRÁS / PROPERTY HIGHLIGHTS A Yacht Irodaház 2008-ban épült "A" kategóriás irodaház közel 2000 m 2 minıségi irodaterülettel.

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A bakonyszentlászlói román kori templom karzata

A bakonyszentlászlói román kori templom karzata S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. A bakonyszentlászlói román kori templom karzata R ÁCZ M IKLÓS A bakonyszentlászlói evangélikus templom 1994-ben kezdôdött felújítása során végzett régészeti megfigyelések

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Excavation of a Roman cemetery and out-buildings in the territory of the former Gas Factory (today known as Graphisoft Park)

Excavation of a Roman cemetery and out-buildings in the territory of the former Gas Factory (today known as Graphisoft Park) Római temető és gazdasági épületek feltárása a volt Gázgyár (ma Graphisoft Park) területén Excavation of a Roman cemetery and out-buildings in the territory of the former Gas Factory (today known as Graphisoft

Részletesebben

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library The Hungarian National Bibliography Peter Dippold National Széchényi Library Historical overview 1711 David Czvittinger: Specimen Hungariae literatae 1803 István Sándor: Magyar Könyvesház = Hungarian Bibliography

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Vörs Majori dûlõ 357. számú sírban talált tegez zárszerkezetének restaurálása, rekonstruálása

Vörs Majori dûlõ 357. számú sírban talált tegez zárszerkezetének restaurálása, rekonstruálása Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 223 236 Kaposvár, 2004 Vörs Majori dûlõ 357. számú sírban talált tegez zárszerkezetének restaurálása, rekonstruálása 1999. júliusban Vörs község Major dûlõ nevû határrészében

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

ANIMAL GRAVES IN THE EARLY MEDIAEVAL PERIOD IN THE CARPATHIAN BASIN

ANIMAL GRAVES IN THE EARLY MEDIAEVAL PERIOD IN THE CARPATHIAN BASIN 237 ANIMAL GRAVES IN THE EARLY MEDIAEVAL PERIOD IN THE CARPATHIAN BASIN Abstract NÉPVÁNDORLÁSKORI ÁLLATSÍROK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ZOLTÁN TÓTH Dobó Castle Museum, 3300 Eger, Vár 1, Hungary. E-mail: tothz27@freemail.hu

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Kutatások az aquincumi canabae északkeleti peremén. Research on the northeastern. Aquincum canabae

Kutatások az aquincumi canabae északkeleti peremén. Research on the northeastern. Aquincum canabae Kutatások az aquincumi canabae északkeleti peremén Az aquincumi katonaváros északi peremén (Budapest, III. kerület Szentendrei út-ladik utca sarok), egy ESSO és közvetlen szomszédságában egy ARAL töltőállomás

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

White Paper. Grounding Patch Panels

White Paper. Grounding Patch Panels White Paper Grounding Patch Panels Tartalom 1. Bevezető... 1 2. A földelés jelentőssége... 3 3. AC elosztó rendszer... 3 4. Földelési rendszerek... 3 4.1. Fa... 3 4.2. Háló... 5 5. Patch panel földelési

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Registered Trademark of Hemos Group Austria

Registered Trademark of Hemos Group Austria Registered Trademark of Hemos Group Austria Tisztelt Hölgyem, Uram! Nagy öröel nyújtjuk át katalógusunkat, amelyben a PAX márkanév alatt újonnan forgalomba hozott termékeinket mutatjuk be Önnek. Büszkén

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling 19 November 0, Budapest Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling Balázs MIKÓ Óbuda University 1 Abstract Effect of the different parameters to the surface

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

HUNGARIAN ARCHAEOLOGY E-JOURNAL 2013 SPRING

HUNGARIAN ARCHAEOLOGY E-JOURNAL 2013 SPRING HUNGARIAN ARCHAEOLOGY E-JOURNAL 2013 SPRING www.hungarianarchaeology.hu PERKÁTA, AN UNUSUAL MEDIEVAL ARCHAEOLOGICAL SITE Loránd Olivér Kovács Before the road construction between 2009 and 2011 preventive

Részletesebben

https://otka-palyazat.phd.hu/index2.php?pprint=0&lang=hu

https://otka-palyazat.phd.hu/index2.php?pprint=0&lang=hu Lap 1/ 5 kutatás adatai zsűriazonosító: RGM A kutatási időszak: - 2007 Az OTKA támogatás összege (ezer Ft) Pályázat címe: Vörs-Máriaasszonysziget őskori lelőhely interdiszciplináris feldolgozása a pályázat

Részletesebben

A várossá válás reformja

A várossá válás reformja ELMÉLET MÓDSZERTAN DR. CSAPÓ TAMÁS DR. KOCSIS ZSOLT A várossá válás reformja Cikkünk hozzászólás a Tóth József által indított vitához (Tóth 2008, Kőszegfalvi 2008). Részben a várossá válásban tettesként,

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez?

Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez? Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez? What kind of qualification is necessary as a certain condition to participate on the competition? A pályázaton való részvételhez

Részletesebben

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY TRACON BUDAPEST KFT. TRACON BUDAPEST LTD. 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23. TEL.: (27) 540-000, FAX: (27) 540-005 WWW.TRACON.HU EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012.

Részletesebben

Néhány Békés megyei avarkori leletről

Néhány Békés megyei avarkori leletről A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 2 Néhány Békés megyei avarkori leletről T. JUHÁSZ IRÉN Az elmúlt tíz évben több avar kori lelet került elő különböző munkálatok alkalmával Békés megye területén: Orosháza-Bónum

Részletesebben

Földtani térképek kartografálásának segítése térinformatikai módszerekkel

Földtani térképek kartografálásának segítése térinformatikai módszerekkel A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2004 139 Földtani térképek kartografálásának segítése térinformatikai módszerekkel Aiding the cartographic process of geological maps with GIS-methods Magyar

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Összefoglalás. Summary

Összefoglalás. Summary Parlagoltatásos, zöld- és istállótrágyázásos vetésforgók összehasonlítása a talajtömörödöttség tükrében Szőllősi István Antal Tamás Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Jármű és

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP)

ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP) Tájökológiai Lapok 3 (2): 281 290. (2005) 281 ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP) BARDÓCZYNÉ SZÉKELY EMÕKE 1, BARDÓCZY EMÕKE 2, BARCZI ATTILA 1, PENKSZA KÁROLY

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben