Váci Napló. XVIII/ március 24. kedd. Sikeres váci sporthétvége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Váci Napló. XVIII/24. 2009. március 24. kedd. Sikeres váci sporthétvége"

Átírás

1 egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/ Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVIII/ március 24. kedd Cserhátvidéke Takarékszövetkezet Vác, Földváry tér 2. Tel.: Éjfélkor csaptak fel a lángok a ház mellett A tûzre felébredtek a lakók és elkezdték az oltást A szerencsén és a lakók lélekjelenlétén múlt, hogy nem lett nagyobb baj, amikor két hete vasárnap kigyulladt egy családi ház Szokolyán. Már majdnem éjfél volt, amikor a szülõk észrevették, hogy az épület mellett lerakott kacatok égnek. Azonnal kihozták a gyerekeket a házból és mivel a kerti csap már elõ volt készítve a tavaszi locsolásra, hozzákezdtek a tûz oltásához. Ez azért is volt fontos, mert a felcsapó lángnyelvek elérték a tetõ szintjét és meggyulladtak a fagerendák is. Közben megérkeztek a helyszínre a váci tûzoltók, akik átvették az oltás irányítását és gyorsan megfékezték a tüzet, így nem keletkezett nagyobb baj. Az elsõdleges vizsgálatok szerint elképzelhetõ, hogy a tüzifa nap közbeni vágásakor került izzó forgács az egyik zsákba. Az anyagi kár meghaladja a félmillió forintot. Sikeres váci sporthétvége Nem várt pontokkal gyarapodtak a hétvégén a váci labdajáték csapatok. A nõi kézilabda élvonalban a bajnoki címre áhítozó debrecenieket lepte meg egy döntetlen erejéig Nyári József hölgykoszorúja. Másnap labdarúgóink az ugyancsak tabellamásodik ellenfél otthonában arattak bravúrgyõzelmet, este pedig az NB I/B-s kézilabdás fiúk õrizték meg tavaszi veretlenségüket. (Részletes tudósításaink a 7. oldalon.)

2 2 Váci Napló Csapvíz - bármikor megengedheted magadnak! Sikeres évet ünnepelhettek a vízmû munkatársai a Víz Világnapján A központban és az üzemigazgatóságokon is megünnepelték a Víz Világnapját a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt munkatársai az elmúlt pénteken. Vácott, a Kordály Zoltán utcai vezérigazgatóságon köszöntötték a kitüntetetteket, köztük Hegyesi Ferencné osztályvezetõ-helyettest (képünkön jobbra), aki a KvVM Miniszteri Elismerõ Oklevelét és Heim Lászlót, a Duna Jobbparti Üzemigazgatóság mûszakvezetõ fõgépészét (képünkön alul), aki a MAVÍZ Víz Világnapi Érmét vehette át. Rajtuk kívül számos munkatársuk kapott kiemelkedõ munkájáért, vagy törzsgárda-tagságáért elismerést és jutalmat. A váci ünnepségen Gombás Ernõ titkárságvezetõ köszöntötte a megjelenteket, beszédében felhívva a figyelmet az új kampányra, amelynek szlogenje: Csapvíz - bármikor megengedhe- ted magadnak. A szakemberek szerint ugyanis sok területen így városunkban és környékén is - kiváló minõségû és jól tisztított a csapvíz, amely olcsón és gyakorlatilag korlátlanul elérhetõ, mégis meglehetõsen nagy azoknak a Gombás Ernõ. A víz az egyik legértékesebb kincsünk tábora, akik ásványvizet, vagy más palackozott vizet vásárolnak. Jelenünket és utódaink jövõjét is befolyásoló közös felelõsségünk, hogy mindenkiben tudatosuljon: az egészséges ivóvíz az egyik legnagyobb értékünk, s ezt a kincset együtt kell, együtt fogjuk megõrizni - mondta befejezésül Gombás Ernõ. Ezt követõen Vogel Csaba, a DMRV Zrt vezérigazgatója köszönte meg munkatársainak a kimagasló teljesítményt, a kitartást és azt a szakértelmet, amelynek segítségével a váci központú társaság az ország legjobb víziközmû cégei közé tartozik. Márciusi testületi ülés A városháza emeleti nagytermében tartja március 26-án, csütörtökön 9 órai kezdettel ülését Vác Város Önkormányzatának Képviselõtestülete. Az ülés nyilvános. Az elõzetesen kiadott meghívó szerint a következõ témák megtárgyalását tervezik. Napirend elõtt: Jelentés a lejárt határidejû határozatról. A bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései. Tájékoztatók: Az I. és II. Világháborús Hõsi Emlékmûrõl, valamint a jelentõsebb fejlesztési ügyekrõl. Továbbá a HEFOP projekt zárásáról és a szociálpolitikai kerekasztal ülésérõl. Valamint a TÁMOP /1 pályázatról, és a 3/2006.számú polgármesteri utasítás. Úti beszámoló. 1. Városi lakóépületek felújításának és korszerûsítésének önkormányzati támogatása 2. A város gépjármû elhelyezési feltételeinek elõsegítésérõl szóló rendelet módosítás hrsz. ingatlan telekkialakítása, a 4201 hrsz-ú közterület egy részének törzsvagyonból való kivonása 4. Önálló képviselõi indítvány (képviselõk, bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásától szóló rendelet módosítása) 5. Vác Város Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság beszámolója 6. a. Közbeszerzési szabályzat b. Közbeszerzési terv 7. Közterület használatával kapcsolatos szabályozás elõkészítése 8. Közfoglalkoztatási terv 9. Váci Rendõrkapitányság közérdekû lakáshoz juttatása 10. Pályázati érdekeltségi rendszer évi teljesülése 11. Bölcsõdefejlesztési pályázat 12. Tájékoztató a Zöld Híd program állásáról és ebbõl eredõen a várost érintõ változásokról 13. Helyi védettségrõl tájékoztató 14. EGYEBEK a. Pénzügyi és ellenõrzési bizottság határozata b. Választókörzeti feladatok módosítása évben c. A Váci KEF beszámolója a év feladatairól Zártülés: tájékoztató a közbeszerzési bizottság ülésérõl 15. Fellebbezések szociális ágazatban 16. Fogyatékosügyi Tanács munkájáról beszámoló, díjak odaítélése A képviselõtestület ülésének nyilvános részén hallgatóként bárki részt vehet. A testületi anyagok az ügyfélszolgálati irodán megtekinthetõk. A Szociális Otthon Idõsekért Alapítvány évi közhasznú beszámolójának eredmény-levezetése. Összes közhasznú tevékenység bevétele: 1. Közhasznú célra kapott támogatás - személyi jövedelemadó 1 %- ból kapott támogatás Ft. 2. Adományozóktól kapott támogatás - magánszemélyek Ft. 3. Egyéb bevételek - kapott banki kamatok Ft. Összes bevétel: Ft. Közhasznú tevékenység ráfordításai: 1. Gépkocsik Ft. 2. Bankköltség Ft. 3. Összes Költség Ft. 4. Nyitó Ft. 5. Záró: Ft Az Ft SZJA 1%-át 2008-as évben edényzet pótlására használta fel a Szociális Otthoni Idõsekért Alapítvány. Köszönet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %- val segítették a Szociális Otthoni Idõsekért Alapítványunkat a 2008-as évben. A SZOCIÁLIS OTTHON IDÕSEKÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

3 Váci Napló 3 Megújuló könyvtárépület a Budapesti fõúton A váci könyvtár a felújítás elõtt gármesteri Hivatalához, hogy egy két emeletes palotát építhessen. Az június 27-én szentesített XIII. törvénycikkben az országgyûlés is hozzájárult a váci belsõ honvéd huszárlaktanya építési költségeihez. A Váci Hírlap 1897-ben már beszámolt az építkezésrõl: A kaszárnyának - felépítése által - egy igen díszes épülettel fog gyarapodni a Budapesti fõút alsó része. Az 1945-ig laktanyaként, majd a városi tiszti klubként mûködõ épületbõl ban alakították ki a városi könyvtárat. Azonban az eltelt harminc esztendõ alatt jelentõsen megkopott a külcsín, ezért végre sor kerül a fõúti homlokzat felújítására, és a megromlott állapotú ablakok cseréjére. Az épület város felõli oldalain látható 50 ablak kicserélése és új vakolat felrakása kezdõdik meg március 23-án, amely várhatóan május közepére fog teljesen elkészülni. A felújítás teljes költsége meghaladja a 32 millió forintot, ennek egy részébõl már az elmúlt évben elkészültek a nyílászárók és beépítésre várnak. További költséget jelent még a mozgássérültek közlekedését megkönnyítõ járda megépítése. A mûemlék jellegû épületnek az A következõ napokban kezdõdik meg a Katona Lajos Városi Könyvtár épületének tatarozása, mellyel egy látványában is szép 19. századi épület nyeri vissza patinás fényét. Az 1980-tól könyvtárként funkcionáló épület a város katonatörténetének legkorábbi huszárlaktanyája volt, amelyet a 19. század végén építettek át földszintesrõl emeletes épületté õszén adott be kérelmet a Honvédelmi Minisztérium Vác város Polelõírásoknak megfelelõen, azonos formában kell elkészíteni mind az ablakokat, mind pedig a korabeli díszítéseket, illetve a ház színezését is. A közbeszerzési szerzõdésben ezek részletes leírásra kerültek, csakúgy mint a munkafolyamatok. A könyvtár olvasók által használt területein kezdõdik meg az ablakcsere, amely várhatóan március 23-tól április 2-ig fog tartani, ez idõ alatt az intézmény zárva lesz. Ugyanekkor kerül sor a kézi- könyvtár és az olvasószolgálat termeinek festésére is. Ezt követõen újra nyitva lesz a könyvtár az olvasók számára. A számítógépes tanfolyam április elsõ napjaiban folytatódik, a csoportok tagjai értesítést kapnak az idõpontokról. Értesítjük a Budapesti fõúton közlekedõket, hogy a könyvtár elõtti járda lezárásra került, a gyalogos közlekedés a túlsó oldalon biztosított. Lásd. bõvebben a város honlapján a hírek között (közélet március 9.). MÁNDLI GYULA KÖNYVTÁRIGAZGATÓ A haza minden elõtt A Földváry Károly Általános Iskola tanulói méltón ünneplik iskolájuk névadóját, a honvédezredes születésének 200. évfordulóját. Emlékkönyvet adtak ki ebbõl az alkalomból, Veres Enikõ magyartörténelem szakos tanárnõ szerkesztésében. A helytörténeti kiadvány elsõsorban diákoknak készült, 70 oldal terjedelemben, CD melléklettel. Középpontjában Föld-váry Károly és a 160 éve vívott váci csaták állnak. Célja a hagyománytisztelet-, ápolás, ismeretterjesztés és a kettõs évfordulóról történõ megemlékezés volt. Nemcsak történelmi áttekintést ad, hanem körbejárja a témát irodalmi, zenei, képzõmûvészeti téren is (verseket, dalokat, festményeket, mûemlékeket is tartalmaz Földváryról és a váci csatáról). Megismerhetjük belõle a váci csaták elõzményeit, Kossuth Lajos levelét a váciakhoz, az április 10-i elsõ csata történéseit, a július 17-i második ütközet eseményeit. Számtalan kép, vers, emléktábla és síremlék üzen nekünk, az utódoknak. A legvitézebb magyar életérõl és szerepérõl mindent megtudhat az olvasó. A kislexikon fejezetben az es forradalom és szabadságharc hõseire emlékezhetünk. A könyv elkészítéséhez a dokumentumokat a váci levéltárból, a Magyar Nemzeti Múzeumból kaptak. Vannak olyan festmények, melyeket hosszas kutatómunka során sikerült magángyûjteménybõl megszerezni. A kiadványt játékos, gondolkodtató, fejtörõ feladatok színesítik. Városunk történelme iránt érdeklõdõk számára is hasznos olvasmány lehet. Az emlékkönyvet dr. Horváth Ferenc levéltár igazgató és Nagy László mûvelõdési osztályvezetõ lektorálták. A fotókat Blaha Mónika és Váradi Iván Attila készítették. A címlapon Földváry Károly ezredes látható, a magyar légió zászlajával. CSURJA ÉVA FÖLDVÁRY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A cigány kultúra hagyományait ápoló és továbbvivõ tehetséges elõadókat, alkotókat, mûvészeti csoportokat keres a Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Pest Megyei Esélyek Háza. A jelentkezõk számára egy, a váci kistérségben megrendezendõ kulturális fesztivál keretében kínálunk bemutatkozási lehetõséget. A szakmai zsûri által kiválasztott legtehetségesebb mûvészek és mûvészpalánták továbbtanulását, képzési lehetõségét ösztöndíj formájában támogatjuk. Jelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet: Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat Csámpai György elnök 2600 Vác, Március 15. tér 11. vagy Pest Megyei Esélyek Háza 2600 Vác, Rákóczi út 36.

4 4 Váci Napló A váci környezetvédelem húsz éve pólókon Bíró György kiállítása A rendszerváltást követõen, 1990-ben új lendületet vett Vác környezetvédelmi tevékenysége. Ekkor került Bíró György környezetvédelemért felelõs munkatársként Vác Város Önkormányzatához. Felismerte, hogy a környezetamelyeket a résztvevõk lelkesen gyûjtöttek. Akadtak - nem is kevesen - akiket éppen az ajándék póló, mint trófea motivált a versenyzésre. Több mint póló készült, ami azt jelenti, hogy elméletileg minden váci családban lehet ciókkal kapcsolódtak össze, a kora nyári Fut a Vác, majd az ebbõl kinõtt Triatlon sportverseny. A tömegsport népszerûsítésére rendezték meg évente a Mikulásfutást. A váci csapat feljutott a dobogóra a Bécs - Pozsony - Budapest szupermaratoni futóversenyeken, amelyre szintén készült Bíró György által tervezett pólóing, amiben õ maga is futott. Készültek a környezetvédelmet népszerûsítõ, nem csupán egy alkalomhoz és a városhoz kapcsolódó emblémás és feliratos pólóingek is. Bíró Györgyöt ma is Bíró Gyuriként ismerik és a város apraja nagyja ismét rajthoz áll egy-egy új póló megszerzéséért. A polókból a kiállítás március 28-án, szombaton 17 órakor nyílik a Görög templom kiállítótermében. Bor-és pálinka verseny Ismét megrendezésre kerül a váci Táncsics Mihály Mezõgazdasági Szakközépiskola Kollégium és FVM Gyakorlóiskola szervezésében a bor- és pálinkaverseny. A megmérettetésen a váci kistérség gazdái és termelõi vehetnek részt. A versenyt április 2-án és 3-án, csütörtökön és pénteken tartják. Nevezni lehet március 23-tól április 1-ig, hétköznap 8 és 15 óra között az iskola portájánlehet. A verseny feltételei bor esetében: 2- szer 1 liter bor, parafa dugóval, zárt üvegben leadva, és 500 forint befizetése mintánként. A pálinka esetében: 2-szer fél liter pálinka fehér üvegben lezárva, és 500 forint nevezési díj befizetése A verseny április 2-án, csütörtökön 9 órakor kezdõdik. Zárt bizottsági bírálat lesz. Az eredményhirdetésre és a szakmai konzultációra pénteken 16 órakor az intézmény ebédlõjében kerül sor, amelyre szeretettel várják a nevezõket és az érdeklõdõket. A verseny védnöke Csereklye Károly alpolgármester lesz. Bõvebb információ Varga Tamástól, az iskola igazgatóhelyettesétõl kapható a 27/ ös telefonszámon. egy-egy olyan ember, aki ezekbõl egyet viselt. Vásárolni nem lehetett, azt ki kellett érdemelni ügyességgel, gyorsasággal, vagy szakmai tudással. Sok híresség és külföldi is viseli a pólókat, akár ellátogattak a rendezvényekre, akár a testvérvárosi delegációk tagjaiként, ajándékba kapták a várostól. A színes pólók között a legszínesebbek a vörös R betûsek voltak, azokban a programok rendezõit tisztelhették. A sokszínû kollekció által reprezentált rendezvények voltak többek között az évenként megrendezett Föld Napja, Váci Környezetvédelmi Napok, amelyek az Ültess fát! akvédelmi állapot javítása csak a környezeti neveléssel érhetõ el. A Junior Chamber International évi konferenciáján beválasztotta a világ 10 legtehetségesebb fiatalja közé, a várostól Pro-Urbe, a város és faluvédõktõl, Podmaniczky-díjat kapott. Színes környezeti nevelési programjaival elsõsorban a fiatalokat igyekezett megnyerni. A rendezvényeken résztvevõk egy-egy, az alkalomra készült pólót kaptak, mely közvetítette a környezetvédelem aktuális üzenetét. Az elmúlt 20 évben évente 3-4 alkalommal, rendezvényenként 500 példányban készítette kis csapatával a pólókat,

5 Váci Napló 5 VÁCI KÖZ-TÉR A stílus maga az ember Harmincnégy éves vagyok. Kinek fiatal, kinek öreg, ez mindig nézõpont kérdése. Eddigi életem során úgy nevelkedtem, hogy tanuljam meg elfogadni mások gondolatait, cselekedeteit, és tiszteljem az embertársaimat. Hiszen ez minõsít mindannyiunkat, és egyben tartást is ad. Azt hirdetem, hogy minden embernek alapjában kijár a bizalom. Nehezem élem meg, amikor nem ilyen felfogású emberekkel találkozom, de természetesen kezelem magamban ezeket az érzéseket. A társadalmi normáknak megfelelõen viselkedem. Ezért nagyon rosszul esik, amikor tisztelettudóan nyújtom a kezem egy társaságban a nálam idõsebbeknek, és van olyan személy, aki ezt nem fogadja el. Ennek ellenére illemtudóan ezt mindig megteszem, és magamban megjegyzem, hogy az elutasítás nem engem minõsít negatívan. Az is rosszul érint, ha a munkámat végzem, és eközben folyamatosan oda nem illõ bekiabálásokkal, megjegyzésekkel lehetetlenítenek el egyesek azt hangoztatva, hogy alkalmatlan, mondjon le, mert a bekiabáló nem lett polgármester és nem lett biztonsági elnök, de elviselem, mert a másképp gondolkodó és reagáló embernek ez szuverén joga. Azt viszont kikérem magamnak, hogy olyannyira ne tudja magát türtõztetni, hogy nyilvánosan, mások elõtt, a gazdasági és városüzemeltetési bizottság ülésén az alábbi kijelentést tegye felém: Te egy állat vagy! Ez hangzott el Fördõs Attila szájából. Kérésemre ezt meg is ismételte, és a jegyzõkönyvben is megerõsítette. Ez az a pont, ami után már nem vagyok köteles elviselni ennek az embernek a megalázó mondatait, goromba viselkedését, folyamatos megfélemlítését. Megértem, hogy vannak személyes problémái, de ha ennyire elszakad a valóságtól, a társadalmi alapnormáktól, akkor szakember segítségét kell kérnie. Megtehetném, hogy elégtételt kérek, bírósághoz fordulok és feljelentem Fördõs Attilát, de nem teszem, mert ez nem az én stílusom. Nem hiszem ugyanis, hogy ez a megoldás. Ezt a nyílt levelet is azért írtam meg, hogy azok az emberek, akik korábban szavazatukkal támogatták Fördõs Attilát, tudják, hogy milyen emberre szavaztak. Én nem hiszem, hogy ezt a magatartást támogatják. Másrészt megkérem Fördõs Attilát, hogy hagyjon fel mások lelki terrorizálásával, ellehetetlenítésével (korábbi jegyzõ, kórházigazgató és pénzügyi vezetõ, sportintézmények igazgatója, az ES TV ügyvezetõje), ne az agresszivitással akarja kivívni mások tiszteletét, mert ez nem jó út. A gyûlölet csak gyûlöletet szít. Csak remélhetem, hogy erre a levélre bocsánatkérés és stílusváltás lesz a válasz. Idealista vagyok, de félek, hogy csak a megszokott agresszív választ kapom, amely szakmaiatlansággal vádol, és ismételten felszólít, hogy mondjak le. Ne legyen igazam! Jó lenne, ha valóban azon dolgozhatnánk mindannyian, hogy a városunk szebb, tisztább, rendezettebb, élhetõbb legyen, mert még most is az a jelmondatom, hogy építsük közösen városunkat! KISS ZSOLT ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ, A GAZDASÁGI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE A levelet továbbítottuk Fördõs Attilának, aki nem kívánt reagálni Kiss Zsolt véleményére. A belsõ óránk szabályozza az anyagcsere-folyamatokat is Amerikai kutatók rájöttek, hogy a cirkadián ritmus - vagyis a szervezet belsõ órája - szabályozza azt is, hogy a sejtek milyen mértékben legyenek energiával ellátva. Ez a felfedezés sok kérdésre választ adhat, többek között az anyagcsere-folyamatok napi ingadozásának okára, de akár daganatok, cukorbetegség, elhízás és más betegségek kezelési problémáira is - írja az informed.hu. A kutatók azt is kimutatták, hogy a cirkadián ritmus kialakításában részt vevõ fehérjék és az anyagcsere-folyamatok szorosan összekapcsolódnak, és mûködésük egymástól függ. Eredményeikrõl a Science Express március 12-i kiadásában olvashatunk. - A cirkadián ritmus és a metabolizmus szorosan összekapcsolódik, ez biztosítja a sejtek számára a megfelelõ mûködést és az egészséget is - fogalmaztak a kutatók. - A felfedezés új lehetõséget jelent arra, hogy megértsük, hogyan mûködik együtt ez a két alapvetõ folyamat, és megoldást adhat olyan betegségekre, amelyek a sejtek energiahiányával függnek össze. A 24 órás cirkadián ritmus a legtöbb élõlényben alapvetõ élettani folyamatokat hangol össze. A belsõ óra olyan rendszer, ami a környezet változásait elõre bocsátva segít alkalmazkodni a nap megfelelõ szakához. A ritmus magzavarása komoly hatással lehet az egészségre, és összefüggésbe hozható az elhízással, cukorbetegséggel, álmatlansággal, depresszióval, koszorúér-betegséggel és rákkal. A szerzõk már korábban rájöttek, hogy a clock nevû enzimfehérje a kulcsfontosságú molekula a cirkadián gépezetben. Egy SIRT1 nevû proteinnel van kapcsolatban, ami érzékeli a sejtek energiaszintjeit, és szabályozza az anyagcserefolyamatokat, de az öregedést is. A mostani vizsgálatban BEIRATKOZÁS a szerzõk kimutatták, hogy a clock és a SIRT1 egyensúlya közvetlenül befolyásolja a sejtek jelátvitelét, ezzel pedig az anyagcserefolyamatokban részt vevõ NAD+ rendszert is. A kapcsolat fordítva is mûködik, vagyis a NAD+ a clock enzim szabályozásával kölcsönösséget hoz létre az anyagcsere és a napi ritmus között. - Ha ez az egyensúly felborul, akkor károsodhat a sejtek mûködése is, ez betegséget eredményezhet. A felfedezések azt is jelentik, hogy a jó alvás és a megfelelõ táplálkozás segít helyreállítani ezt az egyensúlyt, és azt is megmagyarázzák, hogy az alváshiány miért okoz éhséget, elhízást és gyorsabb öregedést. A Váci Jeszenszky Balett tánccsoportjaiba tanítási napokon, hétfõn és csütörtökönként a Madách Imre Mûvelõdési Központ es termében lehet jelentkezni. Idõpontok: 4-6 évesek 15 órakor, 6-12 évesek 16 órakor, 12 év felettiek 17 órakor. A csoportok munkájához év közben is lehet folyamatosan csatlakozni. További információ: Csermely György igazgatótól a 06-30/ os telefonszámon kérhetõ.

6 6 Váci Napló Egyházi élet - rovatszerkesztõ: Hivert Gábor Az egyház és a mûvészet kapcsolata Magyarok temploma Verõcén. Ünnepélyes keretek között tették le a Kárpát- Haza Templom alapjait a verõcei Lózsi-völgy egyik telkén szombaton délután. A közel hétmillió forintos beruházást Bethlen Farkas, verõcei polgármester elmondása alapján közadakozásból és közmunka-felajánlásból tudják fedezni. A templom vallási felekezetektõl függetlenül fog mûködni, a Kárpátmedence városaiból meghívott papok és civilek fognak liturgiát és lelki gyakorlatokat vezetni. A Szûcs Endre Mérnöki Iroda emberei és az önkéntesek máris nekiláttak az építkezésnek, amelynek elsõ fázisa jelenleg a tereprendezés. A tervek szerint egy erdélyi stílusú téglából készülõ, fatornyos épület válik Isten házává. Információink szerint eddig több mint egymillió forint gyûlt össze az építkezésre, de téglajegyeket még mindig lehet vásárolni. Ha minden igaz, és minden a megfelelõ ütemben halad, jövõ március 15- én már megszentelésre kerülhet az új templom. Magyar Örökség díjat kapott Regõczi István atya. Magyarságmentõ papi szolgálatáért Magyar Örökség-díjjal tünteték ki Regõczi István atyát. A díjátadásra március 21-én, szombaton délelõtt 11 órakor került sor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Regõczi István szegény, fõleg árva gyerekeket gyûjtött maga köré, velük árvaházakat és templomokat épített (így Vácott is). A 94 éves lelkipásztor jelölését az interneten keresztül lehetett támogatni. Regõczi atya laudációját Roska Tamás, az MTA rendes tagja mondta el. (forrás: Magyar Kurir) Az egyház és a mûvészetek kapcsolata: zene a Bibliában és Biblia a zenében. Ma, kedden este tovább folytatódik a nagyböjti elõadássorozat, amely a vallás és a mûvészet közötti kapcsolatokat próbálja bemutatni. Ez alkalommal a Credoházban 18 órától Stanco Attila atya a Szentírás és a zene viszonyát mutatja be. A Biblia történeteit és tanításait számos zenemû feldolgozta. Gondoljunk csak a közeljövõben Vácott is elõadásra kerülõ József és a színes szélesvásznú álomkabát címû musicalre (április 3, Madách Imre Mûvelõdési Központ), a Jézus Krisztus szupersztárra, vagy csak egyszerûen azokra a dalokra, énekekre, amelyek a liturgia alatt hangzanak el. Egy kiszabadított szudáni rabszolga. Csütörtökön 17 órától a CSI Krisztusi Szolidaritás és a Credoház közös rendezvényén egy kiszabadított dél-szudáni rabszolga tanúságtételét ismerhetjük meg egy vetítéssel egybekötött programban. Máté Passió. Jézus Krisztus utolsó napjait Jeruzsálemben töltötte, s itt következett be az üdvösségtörténet egyik fontos része, Jézus keresztre feszítése. A megváltó a mi bûneinket váltotta meg a keresztfán, s hogy ez hogyan történt, a Máté Passióban is elolvashatjuk. Az evangéliumrészletrõl Stanco Attila atya tart elõadást pénteken 17 órától a Credo-házban. Biblia az európai kultúrában - Dániel próféta könyve. Tovább folytatódik szerdán a Madách Imre Mûvelõdési Központban az Adventista Teológiai Fõiskola sorozata tól ez alkalommal dr. Hangyás László, a fõiskola elõadója Dániel próféta könyvét mutatja be. Állandóan vertek, akkor is, ha semmi rosszat sem tettem Egy volt dél-szudáni rabszolga Vácon Egy kiszabadított volt dél-szudáni rabszolga osztja meg életének nehézségeit a váci közönséggel csütörtökön, 17 órakor a Credoházban. Simon Deng vetítéssel egybekötött tanúságtételét már számos helyen ismerhette meg hazai a közönség. Márciusban Magyarországon 12 helyen beszélt életérõl a volt rabszolga, hozzánk egri látogatása után érkezik. A 3 és fél év rabszolgaság - az egykori rabszolga rémálma még ma is tart. A Magyar Katolikus Rádió riportere is elkísérte Simon Denget svájci körútján, ahol interjút készített vele. Ebbõl közlünk egy részletet: Poór Tünde: Milyen volt a rabszolgasors? Mit kellett tennie hajnaltól éjfélig? Simon Deng: Eleinte elhittem, amit ígért, amikor elhozott Délrõl. De három nap múlva megkérdeztem a családot, akiknek átadott, hogy hol van az a férfi, aki azt ígérte, hogy hazavisz Délre a szeretteimhez. De a válasz az volt, hogy ne kérdezzek semmit tõlük, mert engem ajándékba adtak nekik. Ez a szó, hogy ajándék, megragadt a tudatomban, és soha többé nem felejtettem el. Egy szavukat sem hittem el, hiszen Lai mást mondott nekem. Nem, nem, ezek itt hazudnak - mondogattam magamnak, és újra sírni kezdtem. Lait kerestem, és azt kérdeztem, hol lehet? De õk megvertek, hogy abbahagyjam a sírást, és végre elhallgassak. Nem volt könnyû, és ez csak a terror kezdete volt. A kínzás kezdete volt. Rabszolgalétem kutyaéletének kezdete volt. Igen, õk azt tették, amit tettek velem. Senki sem fogta vissza õket, amikor fenyegettek és ütlegeltek. Állandóan vertek, és nekem némán kellett tûrnöm. De belül nem volt béke bennem, hiszen azt mondták, hogy ajándék vagyok, és visszamehetek a szeretteimhez. Ez visszhangzott bennem, és nem tudtam lenyelni, ami velem történik. Engedelmeskednem kellett a parancsaiknak, és mindennek, amire kényszerítettek. Csak egyetlen szót válaszolhattam, és ez az igen volt. Nem volt választásom: vagy igent mondok mindenre, vagy megkínoznak. Igen vagy kínzás. Igen vagy verés. Igen vagy korbács. Én keltem legkorábban, és én feküdtem le legkésõbb. Az állatokkal együtt aludtam, olyan helyen, ami nem embernek való. Még ágyam sem volt. Nekem kellett tisztán tartanom az istállót. A faluban nem volt folyóvíz. Az emberek a Nílusra jártak vízért, és szamarak hordták a nehéz vizeskannákat. Ez most az én feladatom lett. Gondolják meg, ez a fizikai munka nem egy kilenc éves gyereknek való. De nekem nem volt választásom. Minden erõmmel meg kellett tennem: néhány métert mentem a nehéz vizesvödörrel, pihentem egy kicsit, aztán újra nekiindultam. Azért is korán kellett kelnem, mert túl sok munka várt rám. Az embernek azonban ennie is kell: én viszont csak maradékot kaptam, ha volt. Csak erre számíthattam három és fél éven át. Állandóan vertek, akkor is, ha semmi rosszat sem tettem. Azt mondhatják erre: amikor hívtak, miért nem mondtad hangosabban, hogy igen? Mit forgattál a fejedben? Miért nem ugrottál gyorsabban? Az ok azonban nem ez, mert mindig csak ok nélkül, pusztán büntetésbõl vertek. A gyerek szó arabul duk, ami rabszolgát jelent. Aztán szórakozásból is vertek. Nem védekezhettem, csak azért könyörögtem, hogy ne verjenek túl sokáig. A könyörület szót azonban nem ismerték. Nem volt barátom, akitõl segítséget kérhettem volna. Nem volt barátom, akivel beszélgethettem volna. Egyedüli barátaim a türelem, és a remény voltak. Abban hittem, hogy egy nap Isten megelégeli ezt, és küld valakit, hogy ez a 9 éves gyerek ne szenvedjen tovább, és ne kelljen keresztülmennie azon, amit eddig elszenvedett. Az interjú teljes szövege április 6-án hallható a Katolikus Rádióban. A Credo-házban az elõadásra a belépés díjtalan! További információ kapható, Sátori Lászlónénál a 06-20/ as telefonszámon. Az esemény védnöke többek között dr. Beer Miklós váci megyéspüspök.

7 Váci Napló 7 A padlóról csíptünk pontot Hétgólos hátrányt dolgozott le a VNKSE Fotó: Fehér Viktor KÉZILABDA A meccs kétharmadáig csípte a Loki füstje a mieink szemét, majd a vakvágányra került vendégek ellen még a gyõzelem reménye is felcsillant. A nõi kézilabda élvonal alapszakaszának utolsó elõtti fordulójában: Váci NKSE - DVSC-Aquaticum (13-17). Vác, 600 nézõ. Vezette: Dudás, Serfõzõ (nagy hibákkal). VNKSE: JUHÁSZ - OR- BÁN 7, Szilágyi 3, Ábrahám 3, Schmidt 3, Farkas, GERSTMÁR 5. Csere: Veszeli 6 (2), Gyetván, BARJÁN 2. Edzõ: Nyári József. Kiállítások: 4, illetve 8 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 5/4. Az eredmény alakulása: 4. perc: 2-2, 8. perc: 6-4, 11. perc: 7-6, 23. perc: 8-14 (!), 33. perc: 14-19, 38. perc: (!), 44. perc: 22-26, 51. perc: 27-27, 56. perc: Az már a találkozó elõtt mindkét csapat számára világos volt, hogy az itt megszerezhetõ pontok nem befolyásolják döntõen az alapszakaszbeli helyezésüket. A debrecenieknek a szerdai gyõri fellépés a fontosabb, a mieink sorsa pedig csütörtökön Nyíradonyban dõl el. (lásd még keretes írásunkat!) A váciak kerete nem volt bõnek mondható. Az NB II-es Pilisvörösvárhoz igazoló Grezner Mónika után a nemrég még ifi válogatottságáért megünnepelt Orosz Eszter is távozott, õ a bajnokság végéig a gyõriek másodosztályú csapatában szerepel. Elhúzódó hurutbetegsége miatt Temes Bernadett a lelátón ült és Gogola Klaudia, valamint Mezei Tímea is betegen foglalt helyet a kispadon. A találkozó elsõ perceiben kiegyenlített játékot láthattunk. Kétgólos váci vezetést követõen azonban holtpont következett be a mieinknél: tíz perc alatt mindössze eggyel sikerült válaszolni a nyolc Loki-találatra. A szünet elõtti percekben aztán hol az egyik, hol a másik hölgykoszorú produkált hármas gólszériát. A szünetben az addig látottnál jóval nagyobb sikert aratott a közönség körében a Silverstar Tánc Sportegyesület gyerkõceinek nívós elõadása. A folytatásban a meccs kétharmadáig egyértelmû volt a vendégek fölénye. Hét találattal húztak el és semmi sem mutatott arra, hogy fordulat történhet. Nyári József is kereste a megfelelõ csapatösszetételt és szerencsére meg is találta. A fiatal tehetség, Barján Bianka (képünkön) beállása után szorgos és lelkes melóval egyre közelebb kerültek a mieink a szemlátomást hátramenetbe kapcsoló Lokihoz nél már egyenlõ volt az állás. Ekkor már tûzbe-lázba jött a váci publikum is, nem csoda, hogy egy-egy bántóan durva játékvezetõi baki után kis híján fejét vették a síposoknak. Két debreceni gólra mégis sikerült kettõvel válaszolni és már négy perccel a lefújás elõtt kialakult a végeredmény. Nyári József: Addig ráncigáltuk az oroszlán bajuszát, amíg sikerült az egyik felét megszereznünk. Gratulálok a lányoknak a hozzáállásukhoz és a mutatott produkciójukhoz. Egészen különlegesen nagy csatákat hozott a klubok utánpótlás csapatainak két bajnokija is. A serdülõknél as, míg az ifiknél es váci diadalnak örülhettünk. KERESZTURI GYULA Még veretlen tavasszal a VKSE KÉZILABDA Váratlanul pontot vesztett idegenben a sereghajtó ellen a döntetlenek fordulójában NB I/B-s férfi csapatunk. Fél perccel a le- Esélylesõ 2 KÉZILABDA fújás elõtt úgy tûnt, gyõzelmet érõ gólt szereztek a mieink, de sajnos volt még idõ egy hétméteresbõl lõtt válaszra. Így: Ercsi - VKSE (13-11). (Részletek pénteki számunkban.) Mint azt jó pár fordulóval ezelõtt elõre valószínûsítettük: csak az utolsó forduló Nyíradony VNKSE mérkõzésén fog eldõlni, hogy a mieink melyik négyesben lépnek pályára a rájátszás során. Most, az utolsó alapszakaszbeli kör elõtt ennek a két együttesnek és a kiskunhalasiaknak egyaránt 17 pont szerepel a neve mellett. A halasiak szinte esély nélkül vehetik fel a harcot a 22. fordulóban a Gyõr ellenében. Így minden bizonnyal március 26-án, csütörtökön este hattól az említett találkozó dönt majd. Váci gyõzelem esetén a mieink a középmezõnyben folytathatják, jó eséllyel még a 8. helynél is elõkelõbb pozícióban zárva a bajnokságot. Döntetlennél az alsóház 9. helyérõl, 4 bónuszponttal indulhat a csapat a rájátszásnak, míg vereség esetén csupán a 10. helyen fejezi be az alapszakaszt együttesünk. (A sorsdöntõ csütörtöki mérkõzésrõl leggyorsabban a weboldalon tájékozódhatnak. Nyert a Vác Bõcsön LABDARÚGÁS Az NB II-es bajnokság Keleti-csoportjában a második helyezett Bõcs otthonában szerepelt a váci alakulat: Bõcs KSC - Vác-Újbuda LTC 1-2 (1-1). Bõcs, 300 nézõ. Játékvezetõ: Varga L. (Szpisják Zs., Viczián M.) Vác: Horváth G. - Vági (Scott), Székesi, Rob (Varga), Farkas - Margitics (Simon), Rusvay, Kovács P., Kocsis D. - Gáspár, Tányéros. Vezetõedzõ: Tóth János. A váciaknál felépült Tányéros és Gáspár, akinek a játékával ismét számolhatott Tóth János vezetõedzõ. Ellenben a héten Vén Gábor Achilles-ín sérülés miatt kidõlt a sorból, így õ nem játszhatott és a lázas beteg Sztankó kapus sem. A találkozó elsõ percében megszerezte a vezetést a Vác! Nem sokkal a középkezdés után Rob Kornélhoz került a labda, aki felnézett, és 35 méterrõl a kapujából kinn álló Hamar felett a jobb felsõ sarokba ívelt (0-1). A 26. percben egyenlített a Bõcs. Irhás tört be a tizenhatoson belülre, de a játékost Kovács Péter lerántotta. A játékvezetõ büntetõt ítélt, melyet Urbin értékesítette (1-1). A 36. percben Kovács Péter szabadrúgását követõen Farkas fejelte a kapu fölé a labdát. A 38. percben egy baloldali beadást Tányéros lõtte kapura, de a gólvonalon álló Irhás menteni tudott! A második félidõ elején Scott elõtt kétszer és Tányéros elõtt egyszer adódott gólszerzési lehetõség, de mindannyiszor kimaradt. A 75. percben Varga Csaba kapott egy hosszú indítást, majd a labdát a kapus mellett a bal alsó sarokba helyezte (1-2). A mérkõzés hajrájában Vass, George, majd Nyircsák hagyott ki a hazaiak közül gólhelyzetet.»» Klimász János kõfaragómester ««Vác, Avar u. 16. Érdeklõdni lehet: 27/ , 06-30/ Sírkövek, kripták készítését vállalom. Részletfizetési kedvezmény!

8 8 Váci Napló APRÓHIRDETÉSEK INGATLAN Családi ház eladó sûrgõsen Vácon a Bácska-dûlõben. Érdeklõdni lehet: 06-20/ (290/06) Verõcén felújításra szoruló, 668 négyzetméteres ház panorámás telken eladó. Érdeklõdni lehet: 06-30/ (310/06) Eladó Vácott, a Földváry téren egy 63 négyzetméteres, szép állapotú lakás. Klíma, tároló, új beépített szekrények. Rendezett lakókörnyezet. Irányár: 10 millió forint. Érd.: 06-20/ (334/06) Vác, Alsótörökhegyen 140 négyzetméteres 3 szoba, konyha, étkezõs, két garázsos házrész eladó. Tel.: 06-20/ (338/06) Gödön 3 szobás + 2 félszobás családi ház, dupla komforttal, engedménnyel sürgõsen eladó. Irányár: 38 millió forint. Tel.: 06-30/ (348/06) Eladó Vác, Deákváron egy 43 négyzetméteres, földszinti lakás. Érdeklõdni lehet a 06-20/ vagy a 06-70/ es telefonszámon. (393/06) VEGYES 220 voltos ipari gyorsvarró és 220 voltos háromszálas Frissítve: március 23-án Interlock ipari varrógépek eladók. Telefon: 06-20/ (359/10) Tüzifa eladó (tölgy), 2000 forint/mázsa áron, hasítva, házhoz szállítva. Tel.: 06-30/ (423/10) Eladó diófacsemeték dús gyökérzettel, 1 és 2 évesek, 500 Ft-ért. Tel.: 06-27/ (433/10) SZOLGÁLTATÁS Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padló lerakást. Csiszolás, lakkozás, javítás, recsegés megszüntetése. Tel.: 06-70/ (243/17) T and P Trans Építõipari és Fuvarozó Kft. Építõipar A-Z-ig. Korrekt áron, rövid határidõvel, garanciával. Tel.: 06-30/ (314/17) KÖLTÖZTETÉS, FUVARO- ZÁS: Homok, sóder, termõföld, tüzelõ és egyéb anyagok szállítása billenõs teherautóval, költöztetés ponyvás teherautóval. Bútorszállítás! Szeidl János fuvarozó, Tel.: 06-27/ , 06-30/ , e- mail: VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA, döntés nélkül is, elszállítás megoldható. Tel.: 06-27/ , 06-30/ (419/17) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesapánk BÍRÓ SÁNDOR temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. BÍRÓ CSALÁD KONI BT AUTÓSISKOLA (Vác, Csányi krt. 45. Telefon: 06-27/ ) Gépjármûvezetõi tanfolyamot indítunk: SM, A, B, C 1, C, E, D kategóriákban; belföldi árufuvarozó és személyszállító szaktanfolyam; TIR szaktanfolyam, ezenkívül indul még ADR, NEHÉZ-, ILLETVE KÖNNYÛ- GÉPKEZELÕI ÉS MOTORFÛ- RÉSZ-KEZELÕI SZAKTANFO- LYAM. HALLÓ Mintabolt (Vác, dr. Csányi L. krt. 29. (2-es fõút) a város központjában. Telefon: 27/ *, 06-20/ , Fax: 27/ Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 óráig Kaphatók: HÁZTARTÁSI ESZ- KÖZÖK: hõsugárzók 5190 Ft-tól, vízforralók 3100 Ft-tól, külsõ-belsõ vezeték nélküli hõmérõk, elemek, akkuk, töltõk, lámpák! SZÁMÍTÁSTECHNIKA: új számítógépek egyedi igény szerinti összeállítása, gyártása. Kaphatók: részegységek, kiegészítõk, LCD monitorok, nyomtatók, routerek, webkamerák, egerek, mikrofonok, fejhallgatók, hangfalak, írható CD és DVD lemezek, memóriák, FlashDrive-ok, infra és Bluetooth portok. TÁVBESZÉLÕ ÉS IRODATECHNIKA: számológépek, diktafonok, telefonok 2299 Ft-tól, hordozható telefonok 6890 Ft-tól, normál papíros faxok: Ft-tól, vezeték nélküli cseng õ k 2990Fttól, kaputelefon o k : 6190 Fttól, telefon és számítógép kábelek, csatlakozók, videõ kábelek, átalakítók. KAPHATÓK: író-, számoló-, pénztár- és másológépbe, nyomtatóba, faxba különféle: eredeti és utángyártott festék szalag, festék por, tinta patron, lézer toner, utántöltõ, másoló-, fotó-, fax-, tekercs-, leporelló papírok. IRODABÚTOR: bõrfotel: Ft-tól! Profi számítógépasztalok. Csillagászati teleszkóp! Középiskolások részére számológépek (CASIO, SHARP, SENCOR): 2790 Ft-tól. SZOLGÁLTATÁSA- INK: iratmásolás, laminálás, iratok bekötése, fûzése; faxok feladása, fogadása; telefon, fax, számítógép, nyomtató, telefonközpont javítása - szerelése, lézer toner töltés. Sodexho, Sulicsekk, CADHOC, Egészség, Otthoncsekk, Ticket utalványokat elfogadunk! Üzletünk: Lyoness és ScienNet R termékpartner. Üzletünkben történõ vásárlásnál elfogadunk: VISA, AMERICAN EXPRESS, OTP, Maestro, stb. bankkártyákat! Telefon: /06-27/ *, *, , /06-20/ Fax: /06-27/ , Vác, dr. Csányi L. krt. 29/a ( 2-es fõút) a város központjában. Nyitva: H - P: 8-17, Szo.: 8-12 óráig. Kérjük segítse Ön is adományával és adója 1 %-ával a hátrányos helyzetben élõ váci gyermekeket. Adószám: NAPRAFORGÓ EGYESÜLET Segíts másoknak - segítesz magadnak! Minden háztartásban találhatók kallódó értékek, amelyek Önnek már csak kidobásra ítélt kacatok, míg másoknak értékes tárgyak. Segítsen másoknak: ajándékozza el felesleges és megunt dolgait - segítsen magának: nem kell tovább tárolnia, amire már nincs szüksége. Ingyenes hirdetéseit folyamatosan közzétesszük a Váci Naplóban és az interneten a oldalon, Önnek csak egyet kell tennie: küldje el hozzánk a hirdetés szövegét! Rászoruló család keres bármilyen használható szobabútort, konyhaszekrényt, egyéb lakásfelszerelést. Telefon: 06-20/

9 Váci Napló 9 Vállalunk: könnyûszerkezetes és hagyományos házak építését (a tervezés ingyenes); asztalosoknak: szerkezetkész, hossztoldott, euro falcos, borovi fenyõ, ablakok készítése 2-3 héten belül, Ft/m+áfa. Mobil: 30/ Üzenetrögzítõ: 27/ Kínálatunk: BRAMAC, TONDACH, ALTEK tetõcserepek gyári áron. Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 8-17-ig, szombat: 8-12-ig Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Karbantartó Kft Tevékenységi kör: - Falazott kémények javítása, bontása, építése, bélelése; LEIER, SCHIEDEL, TURBO kémények építése; kémények kamerás vizsgálata, - Egyéb épületgépészeti szerelés, - Víz-, gáz-, fûtésszerelés, - Tetõszerkezet javítás, építés, tetõfedés. Dr. Nagy Lajos plasztikai sebész fõorvos magánrendelése Márciusi akció: egyet fizet kettõt kap Hétfõ: Hamburger Kedd - Szerda: hideg szendvicsek Csütörtök: Hot-dog Péntek: melegszendvics Szombat: Gyros pitában 2600 Vác, Görgey A. u. 1. (A tizes és a posta között.) Telefon: 06-20/ Vibrációs zsírszívás, arc-, szemhéj-, orr- és fülplasztika, ráncfeltöltés, ajakvastagítás, emlõkorrekciós mûtétek, hasplasztika és más esztétikai mûtétek, hegkorrekció, anyajegyek és egyéb bõrelváltozások eltávolítása Rendelési idõ: szerda óra, Rendelés helye: Vác, Argenti Döme tér 1-3, Járóbeteg szakellátás épülete Telefon: 30/ , Web: A Váci ÉrtéktárÁllandó Sportkiállítása Megtekinthetõ minden pénteken 16-tól 19 óráig a Vörösház emeletén. Egyéb idõpontokban a tárlat kizárólag elõzetes bejelentkezés alapján, csoportosan látogatható! Bejelentkezés és információ: 06-20/ Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy környezetünk fokozott védelme érdekében, évben is, minden hétfõn reggel 7 órától, délután 16 óráig a Remondis Duna Kft. telephelyén (Kertvárosi út 3., a Tejüzem mögött) térítésmentesen leadhatják a háztartásokban összegyûlt, az alábbi, kizárólag elektronikai hulladékokat: TV-k monitorok; fénycsõ, izzóhulladékok; háztartási nagygépek, hûtõszekrények, mosogató, illetve mosógépek; háztartási kisgépek, porszívók, konyhai elektronikai berendezések, hõsugárzók; informatikai berendezések, számítógépek, tartozékaik, nyomtatók, CD lemezek.; szórakoztató elektronikai berendezések, rádiók, lemezjátszók, magnók; világítótestek, lámpák; orvosi elektromos mûszerek, berendezések, vérnyomásmérõk, lázmérõk; elektromos játékok; mobil telefonok; akkumulátorok; száraz és gombelemek. Elektronikai berendezés nélküli, üres készülékházakat nem áll módunkban átvenni! Kérjük, hogy a háztartásukban összegyûlt, vagy fellelhetõ anyagokat szíveskedjenek leadni, hogy azok ne kerüljenek a háztartási hulladékba, ne szennyezzék környezetünket, és ne veszélyeztessék egészségünket. REMONDIS DUNA KFT

10 10 Váci Napló Névnapok Idõjárás Lottószámok március 24. március 25. március 26. Gábor, Karina Irén, Írisz Emánuel A természet az egyedüli, melyet a fantázia nem szépíthet, nem nagyíthat, csak törpíthet. MIKSZÁTH KÁLMÁN Városházi galéria Ipolyságon NAPPAL: 6 11 o C ÉJSZAKA: 0 2 o C Kettõs fronthatás várható Testvérvárosunkban március 20-án, ünnepélyes keretek között nyílt meg a megújult Simonyi Lajos Galéria. A kiállító terem régi épületének felújítása már túl költséges lett volna, ugyanakkor felmerült, hogy a városházát nyitottabbá, élõbbé kellene tenni. Így került sor a fejleszállítás a mûvészeti alapiskola növendékeinek munkáiból rendezett bemutatóval nyitott. A megnyitó ünnepélyen Bélik György alpolgármester az önkormányzat részérõl, Pálinkás Tibor igazgató a Honti Múzeumtól, Rédli János igazgató és Czibulya Lí- Ma reggel országszerte számíthatunk esõre, majd felszakadozik a felhõzet, és néhány órára kisüt a nap. Holnap a változóan felhõs ég mellett néhány órára kisüt a nap. Csütörtökön reggel még sokfelé fordul elõ esõ, késõbb idõnként kisüt a nap. Ötös lottó: 20, 44, 52, 74, 85 Jokerszám: Hatos lottó: 11, 32, 40, 41, 42, 45 Az útmutató Hold Nagy érdeklõdés volt a hagyományosan megtartott Egészséges Életmód klubdélutánon, amelyet az Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület szervezett kozmikus rendbe, ezért fontos, hogy harmóniában éjünk vele. A Hold sok mindenben útmutatást ad, így az egészség megtartásában is évezredek óta jó tésre; a patinás városháza jobb oldali épületszárnyában egy korszerû képtár kialakítására. A galéria területe egy állandó és egy idõszakos kiállítási részbõl áll. Az állandó kiállítás a galéria névadó mûvésztanára, a város elsõ díszpolgára, Simonyi Lajos ( ) alkotásainak, sokoldalú munkásságának állít emléket. Az idõszaki kivia tanszakvezetõ tanár a mûvészeti iskola nézõpontjából méltatta és ajánlotta a megnyitón nagyszámban megjelent felnõtt és gyermek közönség figyelmébe az új kulturális létesítményt. Városunkból Mándli Gyula könyvtárigazgató és Váradi Iván Attila önkormányzati képviselõ vettek részt az átadáson. Mindig a legfrissebb! a Madách Imre Mûvelõdési Központban március 17-én. A téma a Hold és az egészség összefüggése volt. Az elõadó Mayer Zoltán természetgyógyász akupresszõr, reflexológus. Az elõadó hangsúlyozta, hogy az egészség és a hosszú élet alapvetõen attól függ, hogyan tudunk rendet tenni önmagunkban és környezetünkben. Az ember bele született a néhány ünnep is a Holdhoz igazodik. Húsvétkor kr. u. a 2. évszázad óta a tavasz kezdetét (március 1.) követõ elsõ holdtölte utáni elsõ vasárnap ünnepeljük. A résztvevõk megtanulják a holdnaptár használni a mindennapokban. Az egészséges táplálékok bemutatója és kóstolója csak fokozta, hogy minden résztvevõ még jobban érezze magát. Váci Waldorf Óvoda tájékoztató beszélgetésre várja az érdeklõdõ szülõket, április 3-án 15 órára az óvodába! Telefonon érdeklõdni lehet az óvodában 8-14 óra között a vagy bármikor a 06-20/ számokon. Címünk: Vác, Kert u. 8.

11 Váci Napló 11 A torma dicsérete A tormát, jellegzetes erõs íze és zamata miatt sokan kedvelik, sokan meg éppen ezért kerülik. Bizonyos ételekhez, zsíros húsokhoz, hidegtálakhoz gyakrabban fogyasztjuk a pikáns zöldséget, de arról nem sokat tudunk, mennyire egészséges ennek a növénynek minden része - írja az informed.hu a Healthnews.com-ra hivatkozva. A tormát évszázadok óta ismerik, mint természetes gyógynövény Ü G Y E L E T E K UNAVET & REHABVET DUNAPARTI ÁLLATORVOSI RENDELÕ 2600 Vác, Liszt Ferenc sétány 7. (Halászkert étterem mellett) Dr. Pálinkás Jenõ szakállatorvos Telefon: 06-30/ , 06-27/ TILINGER VÁROSI ÁLLATORVOSI CENTRUM Dr. Tilinger István 06-30/ , Dr. Tilinger Henriett 06-30/ ZSÓVET Állatorvosi Rendelõ dr. Nógrádi Zsófia 06-30/ Ultrahang, röntgen, szemészeti szakrendelés, ortopédia, ultrahangos fogkõeltávolítás. Komoly diagnosztikai háttér és tapasztalat. Minõségi betegellátás kedvezõ árakon. Vác (Deákvár), Papvölgy u. 36/B. Amit általában tormának ismerünk, az már a növény gyökerének reszelt és ecettel kezelt formája. Ecetet azért kell a reszelt tormához adni, mert egyébként enzimek szabadulnak fel belõle, és a sejtek lebomlásakor maró, könnyfacsaró lesz az íze és az illata. Ha nem adunk hozzá ecetet, a reszelt torma megbarnul és keserû, fogyaszthatatlan lesz. A tormát évszázadok óta ismerik természetes gyógynövényként egy sor betegségre, a fogfájástól az arcüreggyulladáson át a húgyúti fertõzésekig. Kiváló immunerõsítõ, antioxidáns tartalma miatt még a rákos sejtek ellen is felveszi a harcot. Már id. Plinius, a történetíró is említi, az amerikai indiánok fogtisztítási céllal rágcsálták, a tengerészek Elõzetes egyeztetés után az állatorvosi szolgáltatások az állattartás helyén is elvégezhetõk, minden esetben kedvezõ áron. dr. Rohn Emese 06-30/ pedig a skorbut ellen vitték magukkal hosszú útjaikra. Hurutoldó hatása miatt arcüreggyulladásra, náthára, köhögésre is hatékony. A növény többi részét is fel lehet használni, levele a homlokra szorítva elûzi a fejfájást, a virágzatból készült tea pedig a nátha tüneteit enyhíti. A torma C és B-vitamint, káliumot, vasat és kalciumot tartalmaz, ezen kívül hasznos enzimeket, és természetes antibiotikumokat. Ne féljünk hát a csípõs íztõl és az orrbavágó illattól, fogyasszunk húsokhoz, szendvicsekre minél több tormát. Rendelés hétfõtõl péntekig: 8-tól10-ig és 18-tól 20 óráig. Szombaton: 8-tól 10 óráig Vác, Honvéd u. 18., www. tilinger-vac.hu Rendelési idõ: hétfõtõl péntekig: óráig szombat: 9-11 óráig Dr. Pajor Csaba állatorvos Vác Vác Árpád út 21. (2-es fõúton) fõúton) Tel / Macskaivartalanítási Tel.: 06-20/ akció! Orvos Vácott az éjszakai orvosi ügyelet a 06-27/ /1465-ös melléken hívható hétfõtõl csütörtökig este 7 óra és reggel 7 óra között, illetve pénteken 16 órától hétfõn reggel 7 óráig. Vidéki háziorvosi ügyelet (Kosd, Acsa, Csõvár, Püspökhatvan, Galgagyörk, Rád, Penc, Kisnémedi, Püspökszilágy, Szõd, Csörög, Szõdliget, Vácduka, Vácrátót, Váchartyán): hétköznapokon 17 órától másnap reggel 7 óráig. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, valamint továbbképzési napokon 24 órás, egész nap. Az ügyelet helye: váci mentõállomás, tel.: 06-27/ Mentõk (súlyos esetben): 104. Gyógyszertári ügyelet A 13. héten: Március 24. Deákvári Gyógyszertár, március 25. Központi Gyógyszertár, március 26. Vácz Remete Gyógyszertár, március 27.Gyöngyvirág Gyógyszertár, március 28. Szent Rókus Gyógyszertár, március 29. Fekete Kígyó Gyógyszertár. A következõ hétfõn, 30-án: Deákvári Gyógyszertár Váci Napló megjelenik kedden és pénteken. Fõszerkesztõ: FURUCZ ZOLTÁN (Tel.: 27/ ). Szerkesztõség telefon/fax: 27/ Szerkesztõségi olvasószolgálat munkanapokon 9 és 15 óra között: Vác, Csányi krt. 45. I. emelet * Levelezési cím: 2601 Vác, Pf 64. Interneten levelezés: Kiadja a Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft, 2167 Vácduka, Petõfi S. u. 28. Felelõs kiadó: a kft vezetõje. Nyomtatás: Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft. Felelõs vezetõ: a kiadó vezetõje. Terjeszti a Lapker Zrt, a Posta és a kiadó. Elõfizethetõ a hírlapkézbesítõnél és a kiadónál, megvásárolható az újságárusoknál. Elõfizetési díj: egy hónapra 910 forint, negyedévre 2730 forint. HU ISSN

12 12 Váci Napló A vásárlók spórolási szándékairól tanúskodnak a forgalom friss adatai Olcsóbb termékeket vásárolnak, másként választanak boltot, de a piacvezetõ erõs márkák pozíciója stabil maradt A negyedik negyedévben már 3,5 százalékkal csökkent a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi forgalma mennyiségben, a évi hasonló idõszakhoz viszonyítva. Éves szinten még mínusz 2,9 százalék a tavalyi mutató, tavalyelõtthöz képest. A változó vásárlási és fogyasztási szokások a kereskedelmi és gyártó vállalatoktól az erõforrások átcsoportosítását és hatékonyabb felhasználását igénylik. Többek között ezt állapította meg Szalókyné Tóth Judit, a Nielsen igazgatója a piackutató vállalat Felsõvezetõi Információs Estjén, Budapesten. A piac szereplõi a fogyasztók bizalmának csökkenésével kénytelenek szembenézni. A Nielsen fogyasztói bizalmi indexe a múlt év októberi 71 pontról idén februárban 46-ra csökkent. Felhívás! Az élelmiszer, háztartási vegyiáru és kozmetikum bolti eladása értékben 6,1 százalékkal nõtt tavaly, az elõzõ évhez képest. A negyedik negyedévben azonban már csak 5,2 százalékkal. A negyedik negyedévi visszaesés nem csak Magyarországon tapasztalható jelenség. Ugyanis a mennyiségi forgalom a negyedik negyedév során például Írországban 5,1 százalékkal, Dániában 3,6-tal, Olaszországban 3,1 százalékkal csökkent. A napi fogyasztási cikkek vásárlásának eddig is érzékelhetõ trendjei folytatódtak - hangsúlyozta Szalókyné Tóth Judit. - Például a kereskedelmi márkás élelmiszerek bolti eladása értékben 15 százalékkal, a vegyiáruké 13 százalékkal emelkedett múlt évben, tavalyelõtthöz képest. Másik példa a vásárlók boltválasztási maga- A Finn-magyar Baráti Társaság váci csoportja az alábbi felhívással fordul az érdekeltek felé: 25 éves évfordulóját ünnepli ebben az évben Vác és Järvenpää közötti kapcsolat. Az eltelt évek alatt sok váci állampolgár járt a kapcsolat keretében Finnországban. Kérjük mindazok jelentkezését, akik résztvettek ezeken az utakon. Célunk az emlékek felelevenítése, réglátott ismerõsök, barátok ismételt találkozása, és nem utolsó sorban számot vetni az elmúlt 25 év eseményivel. Jelentkezési határidõ: május 15. Jelenkezésüket az alábbiakra várjuk: mobil (SMS): 06-20/ Személyesen vagy levélben: Sarokház Ingatlaközvetítõ Iroda, 2600 Vác, Széchenyi u. 7. tartása. Éves szinten a szupermarket csatorna forgalma 14, a drogériáé 12, a diszkonté 11 százalékkal nõtt tavaly. Ha azonban a negyedik negyedévet hasonlítjuk az elõzõ hasonló periódushoz, akkor ugyanezen mutató 10, 20 és 12 százalék. Részben a gazdasági környezetre adott válaszként, részben pedig meglévõ trendek folytatásaként a vásárlók növekvõ része igyekszik promócióban, olcsóbban beszerezni kedvenc márkáját vagy azt, amire szüksége van. Ennek következtében a promóciós értékesítés aránya növekszik. Általában az egyes termékcsoportok forgalmának százaléka jut promócióra, a modern üzlettípusokban. Kiemelkedik, 50 százalékot meghaladó promóciós részesedéssel mások mellett a sör, dezodor, tusfürdõ, öblítõ és mosogatószer. - Ugyanakkor a piacvezetõ márkák megõrizték vagy növelték piaci részesedésüket - mutatott rá a Nielsen igazgatója. - Ez azt jelzi, hogy a fogyasztók egy része hajlandó megfizetni az erõs márkák által képviselt többlet-értéket. Így a tavalyi utolsó négy hónapban emelkedett a szénsavas üdítõital, étolaj és toalett papír piacvezetõ márkájának piaci részesedése. Stabil maradt a mutató a kávé, sör, sajt, kávé, gyümölcslé, ásványvíz, tejföl, gyümölcsjoghurt és más nagy forgalmú termékek piacvezetõ márkájánál. A változó piaci körülményekre való tekintettel Szalókyné Tóth Judit felhívta a figyelmet arra, hogy a gyártó vállalatoknak érdemes átcsoportosítani erõforrásaikat annak érdekében, hogy folytassák a márkaépítést, és igyekezzenek megõrizni márkájuk értékét. Recesszió idején is érdemes költeni kommunikációra. Hozzátette, hogy egy vállalat számára fontos a márka vásárlóinak megtartása, és új vevõk megnyerése is. Az új termékek jól átgondolt kifejlesztése, illetve piaci bevezetése erõsíti egy cég, egy márka egyedi értékeit. Mottó: Te is MÁS vagy - Te sem vagy MÁS A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete és a Pest Megyei Esélyek Háza országos fotó pályázatot hirdet EGYENLÍTÕ címmel. A világ- ahogyan Te látod. Egy pályázó legfeljebb 3 fotóval indulhat; a képeket 18x24 cm nagyságú, papír formátumban várjuk. A pályázat jeligés, az alkotó adatait külön lezárt borítékban kérjük mellékelni. A mûvek beérkezési határidelye: április 30. Díjak: I. díj forint értékû fotófelszerelés II. díj forint értékû fotófelszerelés III. díj forint értékû fotófelszerelés Eredményhirdetés: május 15-én Vácott az Esélyegyenlõségi Nap keretében. A beérkezett pályamûvekbõl kiállítás nyílik az esélyegyenlõségi rendezvény helyszínén. A pályamûveket az alábbi címre várjuk: Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete, 2600 Vác, Rákóczi u. 36. PEST MEGYEI ESÉLYEK HÁZA

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/22. 2009. március 17. kedd. Változik a forgalmi rend a könyvtár felújítása miatt

Váci Napló. XVIII/22. 2009. március 17. kedd. Változik a forgalmi rend a könyvtár felújítása miatt egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FORDULÓVAL Európa gazda(g)ságot tanul! Részletes ismertető 2 / 5 oldal EBC*L GAZDASÁGI VERSENY Európa gazda(g)ságot tanul! Immár negyedik éve kerül megrendezésre

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6.

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012. év Budapest, 2013. március 31. Oldal: 1 / 6 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Kovács Máté Alapítvány Számviteli Beszámolója

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Pétfürdő Nagyközség Polgármesterétől 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452. Telefon.: 06 (88) 476-015 Tel./fax: 06 (88) 588-930 e-mail: polgarmester@petfurdo.hu Értesítem Önt, hogy Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Pétfürdő Nagyközség Polgármesterétől 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452. Telefon.: 06 (88) 476-015 Tel./fax: 06 (88) 588-930 e-mail: polgarmester@petfurdo.hu Értesítem Önt, hogy Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

6/2015-2016 sz. Közlöny

6/2015-2016 sz. Közlöny 700 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 6/205-206 sz. Közlöny Szekszárdi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 205-206. év 5. JÁTÉKNAP EREDMÉNYEI I. PÁLYA ford dátum idő hazai csapat - vendég csapat ered Pont 5

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Pályázati felhívás a SIRHA Budapest 2014 innovációs versenyre

Pályázati felhívás a SIRHA Budapest 2014 innovációs versenyre Budapest X., Albertirsai út 10. Levélcím 1441 Budapest, Pf. 44. Tel: +06 1 263-6455, Fax: +06 1 263 6086 K&H Bank 10402283-50526554-52511006 SIRHA Budapest - Nemzetközi Élelmiszeripari, Sütő- és Cukrászipari,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna VERSENYKIÍRÁS I. JFC Kupa utánpótlás labdarúgótorna A TORNA CÉLJA A bajnokságok megkezdése előtt felkészülési lehetőséget biztosítani a meghívott csapatok számára. Célunk az, hogy ezt a tornát évről-évre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben