OPENING. Modul 2. A nők egészsége, mint kommunális feladat Közös stratégiák a nőkkel és gyermekkel szembeni erőszak ellen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPENING. Modul 2. A nők egészsége, mint kommunális feladat Közös stratégiák a nőkkel és gyermekkel szembeni erőszak ellen"

Átírás

1 Modul 2 A nők egészsége, mint kommunális feladat Közös stratégiák a nőkkel és gyermekkel szembeni erőszak ellen OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy

2 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Impressum Kiadja Bécs város, MD-VD Modulkoordináció & szerkesztés Europaforum Wien Siegrun Herzog, Johannes Lutter Fordítás Básthy Orsolya Lektorálás Marlene Hutter Grafika neuwirthåsteinborn, Idegennyelvű fotókészlet Karin Enzinger, Artemiss Nyomda druckreif.at, Wien Stadt Wien, 2005 Minden jog fenntartva. Az OPENING projekt az Európai Bizottság Határokon átnyúló kezdeményezések a helyi és regionális hatóságok között a csatlakozó országokkal határos EU-régiókban című program keretében nyújtott anyagi támogatásával valósult meg. Az ebben a jelentésben közölt tartalmak a projektben résztvevő partnerek véleményét tükrözik és nem tekintendők az Európai Unió hivatalos véleményének.

3 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás Előszó 2 Háttér, kiindulási helyzet, célkitűzések 3 Témák és résztvevők 5 Tevékenységek és eredmények 6 Jogi intézkedések a nőkkel és gyermekekkel szembeni erőszak elleni védekezésre Ausztriában 6 Bécs város nőkkel kapcsolatos különleges intézkedései 8 A Bécsi Női Egészség Program 8 Bécs város nők és gyermekek elleni erőszakkal foglalkozó létesítményei és intézkedései 10 A Nők és gyermekek elleni erőszak elnevezésű képzés a Bécsi Kórházszövetség kórházaiban 11 Nem lehet nem kommunikálni az MA 11 közvélemény-formáló tevékenysége a gyermekekkel szembeni erőszak ellen 13 Mérföldkövek az erőszak elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések kialakításában nők és gyermekek részére Burgenlandban 13 Brno város tevékenységei a Családon belüli erőszak területén 15 Információk és kezdemények a családon belüli erőszakkal kapcsolatosan Győrben 17 Egyezőségek, különbségek, tapasztalatok 19 Szolgáltató rész: A modulpartnerek elérhetőségei 21

4 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Előszó május 1-én, tíz új tagállam csatlakozásával megvalósult az Európai Unió eddigi legnagyobb és legmélyrehatóbb bővítése. A vasfüggöny egész kontinenst átszelő törésvonala begyógyult, és ma már összeköti azt a térséget, amit évtizedekig szétválasztott. Különösen a közép-európai térségben, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Ausztria találkozásánál indul fejlődésnek egy új európai központi régió a CENTROPE Középeurópa régió, amelyet nem csak a múltbéli kulturális közösség, hanem a jelen figyelemre méltó gazdasági dinamikája is jellemez. Az EU-bővítés különféle gazdasági, szociális és regionális hatásairól az elmúlt években részletes felmérések készültek. Az elkészült tanulmányok egyik legjelentősebb közös felismerése, hogy az átmeneti problémákat amelyek jelentkezése mindenekelőtt a határmenti régiókban prognosztizálható előrelátó, határon átnyúló együttműködéssel és intézkedésekkel közösen kell enyhíteni. A Bécs városa által kezdeményezett és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósult OPENING projekttel határozott lépés történt a CENTROPE régióban már meglévő együttműködés intenzívebbé tételének, és különösen a régi és új tagállamok helyi és regionális szervei közötti konkrét együttműködéseken alapuló projektek és strukturált tapasztalatcserék előkészítésének irányában. Az OPENING munkája során nagy figyelmet fordítottunk a tartalmak sokszínűségére és a módszertani rugalmasságra. Összesen hét tematikus projektmodul került megvalósításra minden esetben más és más szereplőkkel, a célcsoportok által önállóan megfogalmazott, eltérő kérdésfelvetésekkel, valamint az egyes problémahelyzetekhez igazított módszerekkel. Ez a felmerülő problémákkal és lehetséges megoldási modellekkel szemben tanúsított nyitottság a projekt sikerességét döntően befolyásoló tényező volt. Ez a kézikönyv a A nők egészsége, mint kommunális feladat. Közös stratégiák a nőkkel és gyermekkel szembeni erőszak ellen című projektmodul eredményeit foglalja össze. A modullal, illetve a témával foglalkozó szereplők és intézmények felsorolása a kézikönyv végén, a szolgáltató részben található meg. További részletes információkat, valamint az OPENING keretében megvalósuló többi projektmodulra vonatkozó áttekintést a honlap nyújt. Dr. Peter Pollak Bécs város, Magisztrátusvezetés Az alkotmány-szolgálati és EU-ügyekért felelős csoport vezetője Projektgazda Dr. Johannes Lutter Europaforum Wien Projektmenedzsment

5 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 3 Háttér, kiindulási helyzet, célkitűzések Az erőszak nem áll meg a határokon A családon belüli erőszak napjainkban számos városban és régióban a politika napirendjén szereplő téma, és a széles nyilvánosság előtt is egyre inkább olyan társadalmi probléma, amelyet komolyan kell venni. Nemzetközi szinten a Nők elleni erőszak először 1993-ban egy ENSZnyilatkozatban merült fel témaként és 1995-ben a Pekingben tartott 5. Nemzetközi Nőkonferencia, valamint az Európa Tanács foglalkozott vele. Az Európa Parlament által felállított Bizottság a Nők Jogaiért és Egyenlő Esélyeiért (Committee for Women s Rights and Equal Opportunities) eddig két programot indított a Nők elleni erőszak témakörben: STOP (nőkereskedelem ellen) és DAPHNE (kezdeményezéseket támogat a nőkkel, gyerekekkel és fiatalokkal szembeni erőszak ellen) ben hirdették meg a Nők elleni erőszak európai évét és indult el az európai szintű kampány, a Nulla tolerancia kampány (Zero Tolerance Campaign). A nők egészségének témakörében a WHO is a súlyos problémának tekinti a nők elleni erőszakot. A régi és az új EU-tagállamok között jelenleg még nagy különbségek vannak abban a tekintetben, hogy miként kezelik a nők elleni erőszakot. Az Európai Unióba való belépés az új tagországok számára kétségtelenül magával hozta a problémával való komolyabb foglalkozás esélyét politikai szinten éppúgy, mint az egységes szabályozás megteremtésével kapcsolatban. Eddig a kelet- és közép-európai országokban (KKEO) mindenek előtt az ún. nem kormányzati szervezetek (Non-Governmental Organisations=NGO) voltak aktívak a nők elleni erőszak területén, s gyakran alig kaptak támogatást hivatalos helyről. A KKEO-ban zajló demokratizálódási folyamatokat azonban eddig nem kísérte a nők elleni erőszak visszaesése, éppen ellenkezőleg: az átalakulási folyamatok idején fokozódott a nők elleni erőszak, és a családon belüli erőszakot csakúgy, mint korábban elsődlegesen magánügyként kezelik. A nők és gyermekek elleni erőszak nem áll meg a határokon! Ezért célszerű és szükséges közösen cselekedni szomszédos országainkkal a kibővített

6 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Európában különös tekintettel a jelenleg létrejövő Középső Európai Régióra, a CENTROPE-ra annak érdekében, hogy egységes szabályokat teremtsünk esetleg a törvények, vagy akár a gondozási és tanácsadó szervezetek szintjén, és hogy javítsuk az ebben a régióban élő nők élethelyzetét. Különböző álláspontok a partnervárosokban A Nők egészségének témáját és különösen a Nők és gyermekek elleni erőszak területét az OPENING-partnervárosokban és -régiókban, Bécsben, Brnoban, Győrben és Burgenlandban nagyon különbözőképpen kezelik. Amíg Bécsben a szóban forgó terület a városi közigazgatásban nagyon jól intézményesített (a nők egészségével foglalkozó megbízott irodájával, Bécs város 24 órás segélyhívó vonalával nők számára, az önkormányzat 11 szolgáltató szervezetével egészen a Fem und Fem-Süd női egészségügyi központokig), addig Brnoban speciális intézményeket eddig elsősorban az NGOterületen lehet találni. Ami a szereplők összefonódását, együttműködését illeti, tehát az önkormányzatok szakmai osztályai, a kórházi személyzet, a rendőrség stb. közötti kapcsolatrendszert, ebben Bécs az élen jár. Brno részéről eddig nem sikerült mindenki megelégedésére szolgáló koordinált eljárásmódot kialakítani az önkormányzat, az NGO-k, a kórházak valamint a rendőrség közreműködésével. A jogi helyzetre vonatkozólag is van néhány különbség Ausztria és a Cseh Köztársaság között. Míg Ausztriában már 1997-ben életbe lépett a családon belüli erőszak elleni védelemre vonatkozó törvény, ami az erőszakot gyakorló félnek a közös lakásból való kiutasítását is kilátásba helyezi, addig a Cseh Köztársaságban csak 2004-ben, a Büntető Törvénykönyv kiegészítésével teremtették meg a megfelelő törvényi szabályozást, ami azonban még nem olyan széles hatáskörű. Különbségek vannak a nyilvánosság tudatossága tekintetében is az erőszak problematikájával kapcsolatban. Brnonak és az egész Cseh Köztársaságnak még komolyan küzdenie kell az ellen, hogy a témát a nyilvánosság tabuként kezeli, míg Bécsben és Burgenlandban már számos akció történt a téma nyilvánosságra hozatala érdekében. Határokon átnyúló know-how csere A Nők egészsége, mint közösségi feladat. Közös stratégiák a nőkkel és gyermekkel szembeni erőszak ellen című OPENING-modul a problémakör politikai-adminisztratív kezelésének teljes spektrumát igyekezett szem előtt tartani. A modul konkrétan a városi és regionális hatóságok fokozott kapacitás kiépítését (Capacity building) tűzte ki célul annak érdekében, hogy tovább ösztönözze a probléma szakszerű kezelését az egész régióban. Egy határon átnyúló hálózat felépítésével kellene megteremteni a hosszú távú együttműködés alapját, és így kellene garantálni a know-how cseréjét, ill. közös kidolgozását. A Bécsből, Brnoból és Burgenlandból érkező, a nők egészségével és az erőszak elleni védelemmel kapcsolatos területen dolgozó szakértők 2004 eleje óta működnek együtt az OPENING projektben bizonyos pontokon Pozsony és Győr bevonásával. Négy szakmai workshop kínált lehetőséget az érintett városokból és régiókból érkezett szereplőknek arra, hogy egymást személyesen megismerjék, új hálózatokat alakítsanak ki Európa Középső Régiójában és eszmét cseréljenek az erőszak elleni védelem területén zajló tevékenységek aktuális helyzetéről. A projektmodulban a munkafolyamat kialakítása során nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a régión belüli tapasztalatcsere és a workshopokon belüli

7 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 5 munka a konkrét problémákhoz a lehető legszorosabban kötődő módon kerüljön kidolgozásra. A programban a jogi keretfeltételek mellett szerepelt az adatgyűjtés, a családon belüli erőszak tabuként kezelésének problematikája, valamint a közvélemény-formálás és az érzékeny tudósítás a médiában. A résztvevőknek lehetősége nyílt emel-lett arra is, hogy a helyszínen megismerkedjenek speciális intézményekkel, mint például a brnoi krízisközponttal vagy a bécsi női segélyvonallal és a Fem-Süd női egészségközponttal. A határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével és elmélyítésével megvalósult a hosszú távú együttműködés és a know-how közös kidolgozásának ill. cseréjének alapja. A nemzetközi együttműködést háttérnek (backing) is szánták a partnervárosok részére, politikai elkötelezettséget kezdeményezve mind a városokban, mind pedig az egész régióban. Az egyes workshopok programjai és prezentációi megtalálhatók és letölthetök a projekt honlapján: és letölthetok. Témák és résztvevők Összesen négy, egy-egy meghatározott témára vonatkozó workshopon a Nők egészsége és a Nők és gyermekek elleni erőszak összefüggésekben kérdések széles köre került felvetésre és megvitatásra. Az egyes városi önkormányzatok részéről, NGO-któl, kórházakból, valamint a rendőrségről érkezett résztvevők betekintést nyertek az egyes partnervárosokban és régiókban tapasztalható helyzetről, javaslatokat és visszajelzéseket (feedback) kaphattak a szakértőktől és továbbadhatták tapasztalataikat. Témaválaszték Városok/régiók tevékenységei a nők egészségének területén (pl. Bécsi nők egészségével foglalkozó program) Nők és gyermekek elleni erőszak kampányok, projektek, tanácsadó intézmények Az egészségügyi személyzet, mint kulcsszereplő az erőszak áldozataival való foglalkozásban (Oktatás bécsi kórházak részére) A szülői munka jelentősége (Szülőképzés c. EUprojekt) Adatgyűjtés (források, illetékességi területek, NGO-k szerepe) Jogi keretfeltételek (az erőszak elleni védelemre vonatkozó törvény, a rendőrség feladatai és tapasztalatai) Az erőszak áldozatai a más nyelvi-kulturális háttérrel rendelkező nő körében A családon belüli erőszak tabuként való kezelésének problematikája Érzékeny tudósítás a médiában (irányelvek újságírók számára) Lehetőségek az idevágó projektek EU-támogatására (DAPHNE) Résztvevő intézmények Bécsi Kórházak Szövetsége (KAV) Nők egészségével foglalkozó bécsi biztos, Bécs Bécs 24 órás női segélyvonala Keleti Közkórházi Központ (Sozialmedizinisches Zentrum Ost) Szövetségi Rendőrfőkapitányság, Bécs Fiatalokkal és családokkal foglalkozó közigazgatási osztály, Bécs

8 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Burgendlandi Tartományi Nőiroda Egészségügyi Osztály, Brno város önkormányzata Külföldi Kapcsolatok Osztálya, Brno város önkormányzata Brno-i NGO-k (Emberjogi Liga, Magdalenium és ehhez hasonlók) Krízisközpont, Brno Egyetemi Klinika, Brno Cseh Köztársaság Rendőrsége Győr város önkormányzata (Egészséges városok) Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság Tevékenységek és eredmények Jogi intézkedések a nőkkel és gyermekekkel szembeni erőszak elleni védekezésre Ausztriában Állami szintű törvényi intézkedések (Gerald Max) 1987 A büntető perrendtartás kiegészítése A szexuális bűncselekmény áldozatának joga van egy bizalmi személy jelenlétére minden egyes kihallgatáson és a személyazonosságának különleges védelmére a hatósági eljárás keretében Büntetőeljárás módosítására vonatkozó törvény A szexuális bűncselekmény áldozatainak esetében a kíméletes kihallgatás bevezetése videó bevonásával A családon belüli erőszakkal szembeni védelemre vonatkozó törvény életbe lépése Családon belüli erőszak, ill. családon belüli erőszak elhárítása esetén a rendőrség kitiltást valamint belépési tilalmat rendelhet el. Az áldozat kiegészítésként ideiglenes intézkedés elrendelését kérvényezheti a családjogi bíróságnál. Külön tanácsadó szervek (intervenciós szervek) létrehozása a családon belüli erőszak áldozatai számára Ausztria valamennyi szövetségi tartományában. Ezeket az intézményeket az állam finanszírozza, és szorosan együttműködnek a rendőrséggel A büntetőjog módosítására vonatkozó törvény Az elévülési határidő meghosszabbítása. Bizonyos szexuális bűncselekmények esetében az elévülési határidő csak az áldozat nagykorúságának (19. életév) elérésével kezdődik.

9 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 7 Erőszakmegelőzésről szóló törvény Bűnügyi statisztika, Szövetségi Belügyminisztérium Ausztria Belépési tilalom Mediáció Bécs Belépési tilalom Mediáció Kiegészítések 1993: Irányelv rendelet biztonsági rendőrségről szóló törvénnyel (SPG) A Belügyminiszternek a Biztonsági Rendőrségről szóló törvény (SPG) 31. -hoz rendelt irányelvrendeletének bekezdés 2. szakasza szerint: Azt a nőt, akinek saját életének olyan történéséről kell nyilatkoznia, amelynek során őt egy férfi bántalmazta vagy megerőszakolta, nőnek kell kikérdeznie vagy kihallgatnia, kivéve, ha ő ezt megfelelő tájékoztatás után nem kívánja vagy az valamely különleges körülmény folytán a feladatteljesítést veszélyeztetné. A megkérdezés vagy kihallgatás előtt fel kell hívni a figyelmét arra, hogy kérésére a meghallgatásba vagy kihallgatásba be lehet vonni az ő bizalmát élvező személyt, kivéve, ha az valamely különleges körülmény folytán a feladatteljesítést veszélyeztetné. Az irányelv-rendeletben található ezen rendelkezés, amelyet a közbiztonsági szolgálat szervezete szakmai kötelesség kódexének tekintendő, alapvető javulást tesz lehetővé olyan nők kihallgatási helyzetében, akik akár családon belüli erőszak által érintettek. A büntetőjog módosítására vonatkozó törvény 2001 (StGB) Kifejezett magyarázat a nemi szervek csonkításával kapcsolatban az StGB 90 -ának módosításával A 90. -hoz az alábbi 3. bekezdés kerül csatolásra: Nem szabad beleegyezni a nemi szervek csonkításába vagy olyan egyéb megsértésébe, amely alkalmas arra, hogy a szexuális érzéket tartósan károsítja. A Parlament december 5-én kelt, mind a négy parlamenti párt egyetértésével megszületett határozatában felszólították az igazságügyi minisztert, hogy a bűnüldöző hatóságoknál tegyen lépéseket abba az irányban, hogy a nemi szervek csonkításának eseteit Ausztriában következetesen üldözzék, továbbá kérték, hogy ezt a problémát a büntetőjogban kifejezett szabályozásban érvényesítse. A StGB 90. -ának előbbi kiegészíté-sével kinyilvánításra került, hogy ilyen jellegű testi sértésekbe nem szabad beleegyezni. A kiszabható büntetés mértékének emelése azon szexuális bűncselekmények esetében, amelyek az áldozat elhalálozásához vezetnek A büntetés mértékének emelése révén nemi erőszak (StGB 201. ) és kiskorú súlyos szexuális bántalmazása (StGB 206. ) vonatkozásában az áldozat halálának esetén az életfogytig tartó szabadságvesztésre vonatkozóan korrigálni kell azt az aránytalanságot, ami egyrészt az StGB bek. és az StGB bek., másrészt az StGB a között áll fenn, a halállal végződő súlyos rablás magasabb büntetési tételéhez való igazodással. A büntetőjog módosítására vonatkozó törvény 2004 Az eddigi StGB c. megszűnése (Házasságon vagy élettársi kapcsolaton belüli nemi erőszak vagy szexuális kényszerítés elkövetése) Az ember személyiségével, valamint szexuális önrendelkezéshez való jogával szemben tanúsított érzékenység az elmúlt években lényegesen nőtt. Ezzel egy időben kisebb jelentőséget tulajdonítanak annak a körülménynek, hogy a nemi erőszak családon belül történt, és az életközösségben elkövetett agresszív szexuális cselekedetek büntethetőségének törvényi enyhítését már nem tekintik időszerűnek. Ezért a szexuális integritás és önrendelkezés védelme a házasságon vagy élettársi kapcsolaton belül is félreérthetetlenül kifejezésre került a törvényben.

10 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Bécs város nőkkel kapcsolatos különleges intézkedései (Alexandra Grasl, Karin Spacek, Charlotte Staudinger, Beate Wimmer-Puchinger) Bécs Város Nőkkel Foglalkozó Ügyosztálya Az 57-es számú magisztrátusi ügyosztály Bécs Város Nőkkel Foglalkozó Ügyosztálya 1992-ben jött létre Bécs Város Képviselőtestületének döntése értelmében. Az ügyosztály a bécsi önkormányzat része és az integráció, nőkkel kapcsolatos kérdések, fogyasztóvédelem és személyzet ügyekhez rendelték hozzá. Az alábbi célkitűzésekkel kerültek meghatározásra a feladatok: felhatalmazás (empowertment) nők számára olyan értelemben, hogy a nőket saját kezdeményezésekre és önálló életvitelre teszik képessé, a nemi szereppel kapcsolatos sztereotípiák legyőzése, hivatás és magánélet összeegyeztethetősége, aktív nőket támogató és egyenlő elbánást biztosító politika, a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtése (Gender Mainstreaming), valamint tanácsadás és tájékoztatás. A nők támogatásának megvalósításánál az átfogó, egységes politika a nőkkel foglalkozó ügyosztály vezérelve. A nőkkel foglalkozó ügyosztály több szakterületet átfogó, projektorientált és szoros együttműködésen alapuló módon végzi munkáját Bécs város többi feladatkörével párhuzamosan és egyben azokkal összefonódva. A nők és lányok elleni erőszak területén kifejtett tevékenység a négy bécsi nőház teljes finanszírozásán és a 24 órás női segélyvonal működtetésén keresztül a közterületek biztonságára vonatkozó kritériumok kialakításáig és az alapelvek rögzítéséig, továbbá tájékoztató rendezvények szervezéséig terjed. Ezen felül anyagi támogatásban részesülnek olyan projektek is, amelyek középpontjában a nők és lányok elleni erőszak témaköre áll és olyan egyesületek, amelyek az erőszak áldozatainak nyújtanak tanácsot és segítséget. A Bécsi Női Egészség Program A WHO-konferenciától Bécs női egészség programig Az 1991-ben tartott Nők, Egészség & Városi Közigazgatás (Women, Health & Urban Policies) elnevezésű WHO-konferencia óta Bécs városa számos lépést tett annak érdekében, hogy feltárja a tipikusan női egészségre vonatkozó kockázatokat és a nők támogatását szolgáló egészségpolitikát fogalmazzon és valósítson meg: 1992-ben a Semmelweis Női Klinikán alakították ki a WHO-modellprojektjét, a F.E.M. (Nők-Frauen, Szülők-Eltern, Kislányok-Mädchen) Női Egészségügyi Központot ban jelent meg a Nők egészségével foglalkozó bécsi jelentés, amely átfogó képet ad a bécsi nők élethelyzetéről, egészségügyi helyzetéről, egészséggel kapcsolatos viselkedéséről és ellátásáról. Ebben egyértelműen látszik a nők egészsége és szociális-gazdasági helyzete közötti összefüggés.

11 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 9 A jelentés alapján fogalmazta meg a bécsi városvezetés az 1996-os munkaegyezményben a nők egészségének témáját súlyponti kérdésként és határozta el egy, a nők egészségével foglalkozó program kidolgozását. A Bécsi Női Egészségprogramot ban egy pártok feletti, 100 fős szakértői bizottság dolgozta ki: szakembereket vontak be az orvostudomány (onkológia, sebészet, szülészet és nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, általános, mindenki számára hozzáférhető gyógyászat, gyógyászat-szociológia), a táplálkozástudomány, pszichológia és pszichoterápia, geriátria és endokrinológia területéről. Továbbá a szülészek képviselői, bécsi betegjogi képviselők, a Bécsi Kórházszövetség Vezérigazgatóságának képviselői, önsegélyező csoportok képviselői, az erőszakmegelőzés területén dolgozó munkatársak, a nőházak munkatársai, valamint Bécs város vezető munkatársai működtek közre Mag. Renate Brauner (nők) és Dr. Sepp Rieder (egészségügy) városi tanácsosok vezetése alatt a szakértő bizottság jelentésének összeállításában őszén a bécsi képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a Bécsi Női Egészségprogramot és elhatározta a bécsi nők egészségéért felelős megbízott funkciójának létrehozását. A Bécsi Női Egészségprogram tartalma A Bécsi Női Egészségprogram 12 olyan cselekvési területet határoz meg, amelyek keretében intézkedéseket kell megvalósítani: 1 A rák-, mindenek előtt a mellrákmegelőzés javítása 2 A pszichoszociális anya-gyermek- és terhesgondozás javítása és a szülés utáni depresszió megelőzése 3 A nők pszichikai egészségének javítása 4 Függőség-megelőzés nők részére 5 Intézkedések az egészségügy területén a nők és gyermekek elleni erőszak leküzdésére 6 A 60 éven felüli nők egészségügyi támogatásának és ezáltal életminőségének javítása 7 A női egészségügy jogi aspektusainak javítása 8 A nők ellátási színvonalának és kommunikációjának javítása az egészségügyben 9 Női bevándorlók egészségügyi ellátásának javítása 10 A nők egészségének támogatása a munkahelyeken 11 A nők karrierjének segítése az egészségügyben 12 Egészségügyi támogatás nőknek, mint anyáknak A Bécsi Női Egészségprogram alapelvei A program megvalósítása az alábbi alapelvek folyamatos betartásával történik: Esélyegyenlőség nők és férfiak között az egészségügyben és szociális kérdésekben Az egészség nemspecifikus meghatározása Az egészség, mint bio-pszichoszociális dimenzió elismerése Az életminőség biztosítása a teljes életen keresztül Az egészség differenciálása az élet különböző szakaszaiban Hátrányos helyzetű célcsoportok segítése egészségügyi szempontból Autonómia és együttműködés erősítése a nők részéről az egészségügy területén A nők testi és pszichikai integritásának elfogadása Az egészséges életmód támogatása Egészséges környezet a nőknek és gyermekeknek Együttműködés és hálózatépítés, mint munkaelv A kezeléshez való hozzájutás módszertani sokrétűsége az egész embert átfogó gyógyászati látásmód alapján A Bécsi Női Egészségprogram megvalósítása 1998-ban a bécsi női egészségügyért felelős megbízott, Dr. Beate Wimmer-Puchinger azt a feladatot kapta, hogy valósítsa meg a Bécsi Női Egészségprogramban leírt modellprojekteket, súlypontokat és célcsoportokra vonatkozó intézkedéseket. A bécsi női egészségügyért felelős megbízott irodája koordináló helyként működik a külső munkatársak (multiplikátorok), szakértők és felelős személyek között, lobbi tevékenységet folytat és problématerületeket vázol fel. Konkrét intézkedések a tényleges állapot elemzése alapján kerülnek kialakításra. Fontos elv még a projektek beillesztése a nők életébe (setting-orientált

12 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata hozzáállás) és a szociálisan hátrányos helyzetű népességcsoportok igényeinek figyelembe vétele. A négy, a képviselőtestület által elfogadott modellprojekt már megvalósításra került: A F.E.M. Süd Női Egészségközpont a Ferenc József Császár Kórházban (Kaiser Franz-Josephs- Spital) gyógyászati és pszichoszociális tanácsadást, támogatást és tevékenységet kínál nőknek és lányoknak német, török és szerb/horvát/bosnyák nyelven. A Bécsi Evési Zavarok elleni Kampány (W.I.K.E.) keretében került kialakításra az ingyenesen elérhető evési zavar-hotline, amely szakszerű anonim tanácsadást kínál, valamint tájékozató munkát végez, például iskolákban. Az okosabb nő utánanéz elnevezésű bécsi mellrákmegelőző programmal elértük azt, hogy az 50 és 70 év közötti nőknél 20%-kal sikerült növelni a mammográfiás szűrés igénybevételét. A szülés utáni depresszió megelőzésére szolgáló program három kórházban valósult meg modellszerűen nőt lehetett végigkísérni a terhesség előtt és után, a kórházi személyzet megfelelő betanítása mellett. A Bécsi Női Egészségprogram egyéb cselekvési területein sokrétű munka folyt és folyik: információs szórólapok készülnek (fogamzásgátlás; Hepatitis C; szív- és keringési megbetegedések megelőzése; hormonok a változó korban; vizelet inkontinencia stb.); rendezvények kerülnek megszervezésre (női egészségnapok, fiatalkori szexualitás, Európai Konferencia a Szexuális Egészségről & Gender/European Conference Sexual Health & Gender); tanulmányok készülnek (pl. az akadálymentes nőgyógyászatról mozgássérült nők számára); továbbképzési ajánlatok (pl. erőszak elleni képzés a kórházi személyzet számára) és gyakorlatorientált projektek valósulnak meg (egészséges életmód a szociálisan hátrányos helyzetű nők részére; kisgyermekes anyáknak stb.). Bécs város nők és gyermekek elleni erőszakkal foglalkozó létesítményei és intézkedései Bécs Város 24 órás női segélyvonala A 24 órás női segélyvonal Bécs Város 57. számú magisztrátusi ügyosztályának szolgáltatása. A női segélyvonal 1996-ban kezdte meg működését és azóta, mint a bécsi önkormányzat állandó intézménye nagyon fontos feladatot lát el, az erőszak által érintett nők és lányok vonatkozásában Bécsben óta több mint esetben került sor tanácsadásra telefonos és személyes kapcsolatfelvétel útján. A megkeresések száma évről évre nő, ami éves szinten mintegy 900 személyes és telefonos tanácsadást jelent. A 24 órás női segélyvonal a nap huszonnégy órájában nyújt azonnali segítséget azoknak a nőknek és lányoknak, akiket szexuálisan, testileg vagy lelkileg bántalmaznak. A női segélyvonal központi szolgáltatásaihoz tartoznak a következők: telefonos és személyes tanácsadás és gondozás, tanácsadás en vagy chaten, valamint segítségnyújtás feljelentés esetén, elkísérés a kórházba vagy a bírósághoz. Az eset által érintett hozzátartozók, barátok, barátnők vagy ismerősök szintén igénybe vehetik a tanácsadást. A csapat pszichológusnőkből, szociális munkásokból és jogásznőkből áll. Az összes szolgáltatást ingyenesen és név nélkül is igénybe lehet venni. A munka további súlyponti témáihoz tartozik a külső munkatársak (multiplikátorok) részére tartott oktatások és tájékoztató rendezvények szervezése olyan intézmények részére, amelyek munkájuk során szembesülnek a nők és lányok elleni erőszak témakörével, valamint a megelőzéssel kapcsolatos tevékenység az önkormányzati és állami szinten működő szakmai fórumok és munkacsoportok keretében. A Bécsi Nőházak A Bécsi Nőházak Egyesülete 1978-ban alakult az első bécsi nőház megnyitásával ban és ban további nőházak kialakítására került sor. A 4. nőházat 2002 nyarán helyezték üzembe. Ezzel Bécs teljesítette az Európai Parlament Nők Jogaival

13 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 11 MA 11 Ifjúsági Hivatal Foglalkozó Bizottságának ajánlását, amely szerint minden női lakos után ki kell alakítani egy krízishelyet. Összesen mintegy 160 hely áll nők és gyermekek rendelkezésére és évente mintegy nő és gyermek talál menedéket a bécsi nőházakban. A Bécsi Nőházak finanszírozása kizárólag Bécs önkormányzatának pénzeszközeiből történik, amelyet az 57, számú ügyosztály képvisel. A tanácsadóhely családi tanácsadóhelyként a Szociális Biztonsági és Generációs Minisztériumtól is kap támogatást. A nőházak a bántalmazott és/vagy fenyegetett nőknek és gyermekeiknek nyújtanak védelmet és biztonságos szállást addig, amíg a fenyegetettség fennáll. Pszichoszociális és jogi tanácsadást, valamint támogatást kínálnak a nőknek szociális munkások és pszichológusnők segítségével, valamint saját gondozónők gondoskodnak az érintett gyermekekről. Ezen kívül rendelkezésre áll egy ambuláns tanácsadó hely is. A tanácsadás név nélküli és ingyenes. Az egyesület működtet továbbá egy éjszakai gondozóházat és több átmeneti lakást. A Nők és gyermekek elleni erőszak elnevezésű képzés a Bécsi Kórházszövetség kórházaiban A Bécsi Nőegészségügyi Program 2001-ben olyan továbbképzési kínálat kifejlesztését kezdeményezte, amely a kórházi orvosok és az ápoló személyzet A kórházi személyzet nők és gyermekek elleni erőszakra vonatkozó képzése. Együttműködési stratégiák Nő iroda Segélyhívás [ [ [ [ Pilótaprojekt két közkórházban SMZ Ost, KFJ 5 képzési modell alkalmazása orvosok, ápolószemélyzet, szociális munkások számára urológia nőgyógyászat pszichiátria sürgősségi ambulancia Kórházszövetség gyermekgyógyászat Női egészség iroda belgyógyászat HNO bőrgyógyászat figyelmét felhívja a nőket és gyermekeket érő erőszak témakörére. Igényfelmérés Dolgozók megkérdezése két pilóta-kórházban az orvosok és az ápolószemélyzet megkérdezése a nőgyógyászati, urológiai, fül-orr-gégészeti, bőrgyógyászati, gyermekgyógyászati, pszichiátriai, belgyógyászati, sebészeti osztályokon és sürgősségi ambulanciákon az erőszak áldozataival való bánásmóddal kapcsolatos tapasztalatokról. Képzés Továbbképzési javaslat kidolgozása. A cél az, hogy a kórházi gyógyító személyzet az erőszakmegelőzés és közbenjárás témájában tájokozott és erre érzékeny legyen, továbbá minden kórházban kezdeményezni kell egy áldozatvédő csoport megalakítását. A képzési tartalmak: A nők elleni szexuális és testi erőszak formái és hatásai A gyermekek elleni szexuális és testi erőszak formái és hatásai Nyombiztosítás és DNS-analízis Jog: feljelentés; erőszak elleni védelemmel kapcsolatos törvény, áldozatok jogai. A kórházi személyzet lehetőségei az orvosokról szóló törvény és a kórháztörvény értelmében. Bécsi kórházakban sikeresen tevékenykedő erőszak elleni csoportok bemutatása Szórólap és képeslapok készültek a vészhelyzet esetén használatos legfontosabb címekkel, amelyek a tájékozató poszterekkel együtt az állami kórházak ambulanciáin kerültek kiosztásra. A gyógyító és ápoló személyzet részére összeállítottak egy kártyát a legfontosabb intézkedések listájával. Célcsoport A képzési kínálat mindenek előtt a nőgyógyászati, urológiai, fül-orr-gégészeti, bőrgyógyászati, gyermekgyógyászati, pszichiátriai, belgyógyászati, sebészeti osztályok és sürgősségi ambulanciák orvosainak és ápolószemélyzetének szól. Szülésznők, szociális munkások, pszichológusok stb. is meghívást kapnak a részvételre.

Modul 5. Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy

Modul 5. Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 5 Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés

Részletesebben

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 Peking+15 Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 I. rész: Eredmények és buktatók áttekintése a nemek közti egyenlőség és a nők

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

B-SIDE-PROJEKT: DOmInóhaTáS. az OTThOnI. megállítása

B-SIDE-PROJEKT: DOmInóhaTáS. az OTThOnI. megállítása B-SIDE-PROJEKT: az OTThOnI DOmInóhaTáS megállítása Felépülést támogató programok párkapcsolati erőszak által érintett gyermekek számára Jó gyakorlatok és irányelvek B-SIDE-PROJEKT: AZ OTTHONI DOMINÓHATÁS

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája Balatonfüred, 2012. október 25 26. Budapest, 2012. november Szerkesztette: Dr. Baranyó György A konferencia előadói: Dr. Balázs

Részletesebben

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ 20 éves a magyar áldozatvédő szervezet Budapest, 2009 A könyv kiadását támogatta: Szerkesztette: Dr. Baranyó György A kötet szerzői: Dr. Fehér Lenke Fügedi László Jagoschitzné Andreánszky

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái 1

Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái 1 Szabó Alexandra Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi

Részletesebben

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Gyermekjogi projekt 2 0 1 0 / 1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyermekjogi projektjét 2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta. Szerzők

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK KÖZÜGGYÉ VÁLÁSA AZ ÁLLAMI ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Előadók: dr. Bódis Cecília dr. Lux Ágnes Az eljárás megindítása A médiából 1 jutott tudomásomra, hogy a kórházak elé kihelyezett újszülöttek

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK **

SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK ** DR. VÁRADI ERIKA DR. GILÁNYI ESZTER * A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS A MAGYAR SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK ** Előszó A családon belüli erőszak, az azzal szemben való állami fellépés szükségességének kérdése régóta

Részletesebben

Gyermekjólétis oldalak

Gyermekjólétis oldalak 2008 V. évfolyam, 4. szám Gyermekjólétis oldalak Híreink: SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT Szakmai konferencia a DDRKH és a Borostyánvirág

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7599/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7599/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7599/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zséger Barbara dr. Bódis Cecília Az eljárás megindulása A bűnözésnek az 1990-es évek elejétől tapasztalható rendkívül gyors

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tartalom

2013. évi 4. szám Tartalom 2013. évi 4. szám Tartalom Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató a közzétételi kötelezettségről... 2 Helyzetfelmérés az európai uniós kötelezettségvállalások teljesítéséről... 4 Határon Átnyúló Területi

Részletesebben

Bergmann, Nadja / Major, Andrea / Lechner, Ferdinand / Selak, Sanja / Sorger, Claudia / Willsberger, Barbara

Bergmann, Nadja / Major, Andrea / Lechner, Ferdinand / Selak, Sanja / Sorger, Claudia / Willsberger, Barbara L&R SOZIALFORSCHUNG A-1060 Wien, Liniengasse 2A/1 Összehasonlító tanulmány a hospice- és palliatív ellátásról Magyarországon (Zala megye) és Ausztria (Burgenland és Bécs) esetében a TÁMASZ projekt keretében

Részletesebben

AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS ÉS SOKSZÍNŰSÉG MENEDZSMENT TRÉNING ÉRTÉKELÉSE

AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS ÉS SOKSZÍNŰSÉG MENEDZSMENT TRÉNING ÉRTÉKELÉSE AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS ÉS SOKSZÍNŰSÉG MENEDZSMENT TRÉNING ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁG Magyar Helsinki Bizottság 2008. május A kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság Foglalkoztatási,

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

Spronz Júlia Wirth Judit

Spronz Júlia Wirth Judit Spronz Júlia Wirth Judit A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségére irányuló Nemzeti Stratégiai Terv 4. prioritásának, a nők elleni erőszak megelőzésének és hatékony kezelésének két éves akciótervéhez 2009.

Részletesebben

A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1

A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1 A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1 (A Miniszterek Bizottsága elfogadta 2002. április 30-án a Miniszterhelyettesek 794. ülésén)

Részletesebben