ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK"

Átírás

1 E K E C S I - A P Á C A S Z A K Á L L A S I Híradó A KÖZSÉGI HIVATAL INGYENES TÁJÉKOZTATÓJA IV. évfolyam 2. Szám 2006.június Június 17-én újra megnyitják kapuikat a választási helyiségek. A rendszerváltás óta már az ötödik parlamenti választásokat jegyezzük. Szlovákia ez alatt a 16 év alatt annyi változáson ment keresztül, hogy a történelemben sok esetben még évszázadok alatt sem jegyeznek ilyen mértékű változásokat. Gondoljunk csak arra, hogy nemrégen még a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban éltünk, majd lettünk federatív kötőjeles csehszlovákok, ma pedig magyarul beszélő szlovákoknak szoktak egyesek bennünket titulálni. Való igaz, az elmúlt 16 évben voltak leváltott, majd ideiglenes kormányaink, diktatúra felé sodródó választási eredményeink, de azért mindig titkon bíztunk abban, hogy mi is kellünk Európába. Ma a választási kampány hangulatában sokan elemzik az eltelt időszakot. Csatlakozhatunk azokhoz is, akik elégedetlenek, mert vannak hiányosságok mindannyiunk szemszögéből. Egyet viszont tudatosítanunk kell: a parlamentáris rendszerek választásokra vannak alapozva. Nem azok számát kell gyarapítanunk, akik érdektelenek, és nem mennek szavazni, hanem igenis van beleszólásunk, mindannyian egy-egy vokssal kifejthetjük véleményünket. A szűk rétegek mindig befolyásolhatók, és a választások akkor igazán hitelesek, ha sokan elmennek, és szavaznak. Tisztelt választók! Ma nagyon is beleszólhatnak abba, hogy kik kerüljenek a parlamentbe, hiszen a mostani törvény lehetővé teszi, hogy akár a lista végén lévő jelölt is előre hozható, ha a pártjára leadott szavazólapok 3 %-án bekeretezték. Akkor már versenybe száll a lista elején lévőkkel. A mi viszonyainkra lebontva, Nagymegyer és Ekecs-Apácaszakállas szavazói együtt vannak annyian, hogy pl. egy Magyar Koalíció Pártjához hasonló bázisú párt bármely jelöltjét parlamentbe tudnák juttatni, ha mindenki bekarikázza azt az egy nevet.(ez kb szavazat) ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK Ezelőtt 8 évvel még szinte hihetetlen volt számunkra, hogy a magyar képviselőinket bevették a kormánykoalícióba. Az előtte levő időszakban ugyanis a már régebben meglevő jogainkat is megnyirbálták, emlékezzünk csak az alternatív oktatás bevezetésének erőltetésére, az erőszakos igazgatóváltásokra, a magyar kulturális intézmények harcára a fennmaradásért, s még sorolhatnánk. Az elmúlt 8 évben, mióta az MKP képviselői nem kényszerültek ellenzékbe, mindez megváltozott. Az iskoláink, kulturális intézményeink immáron nem a fennmaradásért kell hogy küzdjenek, hanem van mód és lehetőség a szakmai továbbképzésekre, minőségi javításokra. Képviselőink jelen vannak a törvényhozásban. Minden évben többször is ellátogatnak községünkbe. Meghallgatják és igyekeznek orvosolni gondjainkat. Tanácsaikkal, munkájukkal mindannyiunk életét szolgálják. A mi községünkben is tapasztalható volt, hogy megnőtt az állami és európai pénzek által finanszírozott fejlesztések száma. Bérlakások épültek, iskolát és óvodákat fejlesztettünk, szemétlerakatokat számoltunk fel. A mindenkori polgármester az önkormányzat és az egész falu akkor sikeres, ha vannak akik segítenek, vannak felsőbb helyeken is képviselőink. Össze kell fognunk, és olyan emberekre szavazni, akik a mi ügyeinket is felvállalják. Nem szabad azért távolmaradnunk a választásokon, mert vannak a politikusok között olyanok, akik nem méltóak szerepükre. Tudatosítsuk, hogy mindannyiunknak a saját munkáját kell jól végezni, hogy az egész társadalom fejlődjön. A társadalom joggal elvárja, hogy a polgármester, az orvos, a tanító, a pap, a buszsofor jól végezze dolgát, mert emberéletekről gondoskodnak. De vajon szabad-e a mesterembernek, vagy más dolgozóknak felelőtlenül dolgozni? Bizony nem, mert közvetve ők is emberek életéért felelősek. Az előbbiekből kiindulva szavazni elmenni, vagy nem elmenni is felelősséggel jár a jövőnk iránt. Mindannyiunkon múlik, hogy érdektelenségünk miatt a 7 bő esztendő után beköszönt-e ismét a 7 szűk esztendő. Polák László polgármester

2 2. oldal ÖSSZEGYŰLTÜNK Június 9-én községünkben tartotta a Magyar Koalíció Pártja (a továbbiakban MKP) a választási gyűlését, és a következőkben leírt témák kerültek megbeszélésre: Az elmúlt időszakban önkormányzati szempontból a MKP jelentős eredményeket ért el, hiszen éppen képviselőink javaslatára terjesztették be azt a módosítást, hogy a falvaink elegendő adórészesedést kaphassanak. Ezzel megmaradhattak kisiskoláink és kisovodáink, valamint a községek 1000 lakos felett kielégítő juttatást kapnak. Ezt a lakosság úgy érezheti, hogy Ekecs-Apácaszakállason nem kellett a helyi adókat és illetékeket emelni. A gyermekek ingyenes egészségügyi ellátásáért csak az MKP emelt szót. Megalakulhatott az első magyar egyetem, meg fog épülni a déli gyorsforgalmi út, ami hosszútávon munkahelyeket és fejlődést hozhat. Az eredeti kormánykoalícióban az MKP az egyetlen párt, amelynek minden minisztere és államtitkára végigvitte a választási ciklust. Nem voltak minisztereinket vagy más magas beosztású vezetőket ért botrányok, így a szlovák választók között is elismerést ért el ez a kiállás. Megállapíthatjuk, hogy Szlovákiában javult a kisebségek megítélése, és a vegyesen lakott területeken is nagyobb toleranciával viseltetnek az emberek egymás iránt. Bemutatkoztak azon képviselőjelöltek, akik a következő időszakban is szeretnék támogatni és segíteni községünket. Az egyébként sem ismeretlen arcok kozott nagy büszkeséggel említhetjük Berényi József külügyi államtitkár urat, aki falunk szülöttje, és az első olyan szlovákiai magyar, aki ezt a magas diplomata posztot 1918 óta betölthette. Az elmúlt időszakban tanácsaival segítette önkormányzatunk munkáját, valamint az anyagilag is támogatta óvodáink fejlesztését. Hasznos segítségével új tetőszerkezettel büszkélkedhet iskolánk, és nemsokára a szabadtéri színpadunk is. Külön szeretettel üdvözöltük falunk szülöttjét Óváry Ágnes asszonyt is (szül. Rasztgyörgy), aki a megyei önkormányzatban is már többször felvállalta érdekeinket (pl. az alapiskola sportprogjamjához szükséges pénz előteremtésében). Az Önök szavazataival a parlamentbe kerülve további segítőnk lehetne a közös munka jegyében. Sárközy Klára képviselő asszony már eddig is sok esetben figyelte a számunkra nyíló lehetőségeket, segítségével az önkormányzatunk kellő anyagi segítséget tudott nyújtani mindhárom egyházközösségnek a templomok felújításánál. A képviselő asszony mint édesanya a parlament szociális bizottságában tevékenykedett eredményesen, ügyelve a családok, az elesettek boldogulásának megteremtésére. Beszámolt terveiről Keszegh Pál is, aki mint kerületi elöljáró segítette az eddigi munkánkat, segítséget nyújtva többek között a falu területfejlesztési tervének jóváhagyási folyamatában, valamint a közlekedési helyzet javításában. Egy régi ismerőst is köszönthettünk Pogány Erzsébet személyében, aki a Szövetség a Közös Célokért alapítvány vezetője. Jelentős tevékenységével kivívta a dunaszerdahelyi járás MKP tagjai elismerését, s azzal értékelték, hogy elsőként került a választási listára. Községünk lakosságát az elmúlt időszakban mindig figyelemmel kísérte és hasznos információkkal segítette boldogulásunkat. A gyűlésen meghallgathattuk Bugár István csallóközkürti lakos elképzeléseit és terveit is, aki jelenleg a T-Com alelnöke, s programjában a csallóközi emberekre irányul. Kérjük a választópolgárokat, június 17-én jöjjenek el szavazni, és szavazzanak a tizes listára. A listán legtöbb négy nevet lehet keretezni. Ha négynél többet keretezünk, akkor érvénytelen lesz a szavazat. Tehát maximum négy karika arra, aki Önöknek szimpatikus. -PL- Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt időszakban önzetlen önkéntes munkában vett részt a hóvihar és az árvízveszély idején. Felhívásunkra azonnal jelentkeztek, s lelkiismeretesen, időt, erőt, energiát nem sajnálva végezték a szükséges védekező munkálatokat. A falu minden lakosa nevében KÖSZÖNJÜK! A helyi önkormányzat képviselői és Polák László polgármester

3 3. oldal FLÓRIÁN-NAP Az idén május elsején ünnepeltük Szent Flóriánt. Községünk egyik legdominánsabb köztéri szobra, a legalább 150 éves Flórián szobor javíttatásra szorult, így községünk önkormányzatának megrendelésére a munkálatokat Lipcsey György szobrászművész végezte el. A renoválásra megpályáztuk a kulturális minisztérium egy kiírását is, melyen eredményesen szerepeltünk. A minisztérium támogatásával felújított szobrot Tóth László helyi esperes-plébános úr szentelte fel. A szobornál beszédet mondott községünk polgármestere, s tisztelettel adóztak Szent Flórián tetteinek és emlékének a helyi önkéntes tűzoltó testület tagjai is. Az ünnepélyes leleplezésen szép számban vettek részt a falubeli lakosok. VASÚTI MENETREND VÁLTOZÁS MÁJUS 28-TÓL (FORRÁS:

4 4. oldal A PIMPIMPÁLÉ IDEI VIRÁGZÁSÁRÓL A Pimpimpálé Gyermek Néptáncegyüttes egy eredményekben gazdag, sikeres időszakot él ezekben a hónapokban. Nagy élményt nyújtott a számunkra, hogy idén április 1-jén Budapesten, a jubileumi XXV. Országos Táncháztalálkozón már mint résztvevők lehettünk ott. Köszönhető volt ez annak, hogy az Aprók bálját az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület rendezte, amelynek vezetőink, Dobsa Fodor Mónika és Dobsa Tamás jóvoltából mi, Pimpimpálésok is tagja vagyunk. Az első áprilisi napon hajnalban kellett indulnunk, végigszunyókáltuk a Pestig vezető utat, de amint odaértünk a Papp László Budapest Sportarénához, a vérpezsdítő zene minden álmot kitörölt a szemünkből. Először a bevonulást és a rövid színpadi bemutatkozásunkat gyakoroltuk, aztán pedig a fellépőszámunkat, az alsó-csallóközi menyasszonytáncot. Ugyanis a nyugatmagyarországi régió gyerekegyütteseinek a bemutat-kozását a szervezők úgy találták ki, hogy mi egy gyereklakodalom részesei lettünk. Mi vállaltuk a menyasszonytáncot. Végre, tíz órakor elindult a lakodalmi menet, s mi is megmutathattuk magunkat. Mindjárt észrevettük azt is, hogy a mi meny-asszonyunk volt az összes közül a legszebb. Integettünk és kicsit táncoltunk a nézőknek. De alig vártuk, hogy teljes erővel megmutathassuk oroszlán-körmeinket. Addig is a minket kísérő zenészekkel az öltözőben mulatoztunk. Délután fél kettőre már a többi együttes túl volt a lánykikérésen, a játékos esketésen, elkezdték a mulatozást,így rajtunk volt a sor, hogy megmutassuk, a Csallóköziek hogy táncoltatják a menyasszonyt. Ekkora színpadon még sosem táncoltunk, vakítottak a reflektorok, villogtak a kamerák. Nagyon izgultunk, mégis szépen, hangulatosan táncoltunk. Végén jókora tapsot kaptunk, de volt aki közben is bíztatott minket. Vezetőink is velünk táncoltak, hisz ők voltak az örömszülők, meg a színpadi bemutatkozás után közel egy órás tánctanítást tartottak a küzdőtéren. Büszkék voltunk, hogy általuk a budapesti közönség is ízelítőt kaphat az alig ismert alsó-csallóközi néptáncokból. Tomi bácsi és Mónika néni, meg persze mi, a Pimpipálés gyerekek olyan jó hangulatot csináltunk, hogy a tánc-tanításunkra csak úgy özönlöttek az érdeklődők, később meg is tudtuk, hogy a miénken meg egy másik tanításon voltak a legtöbben. Nagy élmény volt! Azért örömmel vettük le a viseleteinket, mert reggel óta már nagyon szorított minket. Az esti indulásig még kiválóan lefoglaltuk magunkat, táncoltunk, énekeltünk, néztük a műsort, végigjártuk a kirakodóvásárt. A jól végzett munka örömével, élményekkel gazdagon indultunk haza, reméljük jövőre, ugyanitt! Húsvétkor hűek maradtunk megkezdett hagyományainkhoz, a fiúk Tomi bácsival viseletben, lovaskocsin járták végig a falut, hogy megöntözzék a Pimpimpálés lányokat. Persze nem pacsulival, hanem régi szokás szerint, ha nem is kút-, de csapvízzel. Jókora kanna hideg víz jutott minden táncoslánynak, még az anyukáiknak is. A fiúk jutalma pedig piros tojás volt meg mindenféle finomság. Rá egy hetire, április 23-án együttesünk részt vett az I. Győr- Moson-Sopron Megyei Néptánc Minősítőn, ahol ismét nagy-nagy öröm ért minket. A résztvevő rangos együttesek közt ezüst minősítést kaptunk, s ezzel továbbjutottunk a vépi fesztiválra. Május 6-án el is mentünk Vépre, ahol szabadtéri színpadon kellett táncolni, ami nem a legalkalmasabb egy ilyen rangos fesztiválra, de mi azért kitettünk magunkért. Nagy tapsot kaptunk. A menettáncon szép idő volt, nem úgy mint tavaly nyáron az I. Pimpimpálé Néptáncfesztiválon, ahol elmosta az eső. Később is kiválóan szórakoztunk, megnéztük a többi résztvevő produkcióját, kipróbáltuk az összes kézművesfoglalkozást, csatakosra izzadtuk magunkat a táncházban, sőt a nap megkoronázásaként még tűzijátékot is láthattunk. Sajnos azonban innen már nem jutottunk tovább. Kicsit elszomorodtunk, de vezetőink Mónika néni és Tomi bácsi vigasztaltak minket, ez is kimagasló eredmény amit elértünk. Hisz még csak két és fél éve táncolunk! Megtudtuk azt is, hogy a zsűri kiemelte, milyen természetes bájjal viseljük a csallóközi népviseletet, s főleg milyen természetesen élünk, táncolunk a színpadon. Külön megdícsérték a lányok szép mozgását és a vőfényünk kifejező szövegmondását.

5 Május elsején a Pimpimpálés legények az ekecsi kultúrház udvarán felállították a májusfát. Idén először még két Pimpimpálés lány is kapott májusfát, de hogy kik és kiktől, az titok. Aki szemfülesen járt a faluban, úgyis megláthatta. Május elején immár hagyományosan a fogyatékkal élőkre is gondoltunk, az apácaszakállasi Szociális Otthon lakóinak és barátaiknak tartottunk kis fellépést és táncházat. Ismét a Menyasszonytáncot adtuk elő, csak egy kis meglepetést is csempésztünk belé. Az otthonok lakói közt van egy szerelmespár, őket is bevontuk a játékba. Nagy volt a meglepetésük és az örömük, némelyikünknek még könnyeket is csalt a szemébe a felhőtlen boldogság látványa. A jó táncolásnak gazdag megvendégelés volt a jutalma, jól belakmároztunk! Május 26-án Dunaszerdahelyre készültünk, ahol a Duna-ág Néptáncegyüttes tartotta megalakulásának 10 éves évfordulóját. Nemcsak azért voltunk ott, mert vezetőink az együttes alapítói voltak, hanem azért is, mert az Ágacskás gyerekek itt voltak a Pimpimpálé Fesztiválon, s szerettük volna őket viszontlátni. Június 1-jén és 4-én a Pimpimpálé Sarj is fellépett a faluban. Ennek külön örülünk, hisz a kicsik is szeretnek fellépni, s nekik eddig kevesebb lehetőség jutott. Beneveztünk egy kicsiknek való fesztiválra, a Tipegőre, ami sajnos elmaradt, így lehetőség nélkül maradtunk. Ezt bepótoltuk még június 3-án is a nagymegyeri Corvin Mátyás Hévízfürdőben, ahol a fürdő megnyitóján 5. oldal a Pimpimpálé Sarj és a Pimpimpálé Gyermek Néptáncegyüttes is megmutathatta, mit tud. További terveink: Július 9-én a nagyszegi búcsúban lépünk fel, aminek külön örülünk, hisz az alsó-csallóközi táncainkat vezetőink nagyrészt a nagyszegi gyűjtésből állították össze. Július 22-én megrendezésre kerül az immár hagyományosnak mondható II. Pimpimpálé Néptáncfesztivál és Aratófelvonulás. Magyarországról, Csornáról várunk vendégeket és most egy szlovák táncegyüttest is üdvözölhetünk falunkban. Esőfelhők kíméljenek!!! Tavalyi vendégünk, a szentgáli Szűrös Táncegyüttes augusztus között vár minket viszont a Hagyományőrző Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttesek első szentgáli találkozójára. Reméljük majd mi is legalább olyan jól fogjuk magunkat érezni Bakony hegyei közt, mint ők a szeles Csallóközben! Alig érünk majd haza, augusztus 28-án máris indulunk a Győrhöz közeli Abdára, ahol a III. Pimpimpálé Néptánctábort fogjuk tartani, egészen szeptember 2-ig. Ha az idő engedi, sátorozni fogunk, ha nem, a kultúrházban alszunk. Ismét felvidéki magyar táncokat fogunk tanulni, az ung-vidéki Szirénfalváról. Még elővesszük a tavalyi tanult nyárádselyei táncokat is, mert ezzel nagy fába vágtuk a fejszénket, van még rajta mit csiszolnunk. A nyárádselyei koreográfiának rövidesen a végére érünk, de azért gyakorolni sokat kell. Rövidesen befejezzük a lányokkal a Leányvásár című koreográfiánkat is, melyben somogyi és sárközi táncokat táncolunk. Nagyon megszerettük főleg a sárközi karikázót és az üvegest is. Lesz majd olyan lány is, aki a fején és a kezében egyszerre három üveget fog behozni a színpadra! Várjuk a színpompás viseleteket is, amik még nincsenek kész. A fiúknak is készül a Ki, ha én nem című gömöri koreográfia, amelyből már a falubeliek kaphattak ízelítőt. Még jobban kigyakoroljuk a botforgatást, és ígérjük, hogy rövidesen meg is mutatjuk a tudományunkat. Ha valakik, - főleg a fiúk - ezek után kedvet kaptak, hogy csatlakozzanak a Pimpimpálésok csapatához, akkor minden hétfőn és szerdán szeretettel várjuk az ekecsi kultúrházban! A Pimpimpálé vezetői és tagjai

6 6. oldal RENDŐRSÉGI BESZÁMOLÓ A 2005-ös évben a községi rendőrség 5 tagjának sokrétű volt a munkája. A napi teendők, általános tevékenységek mellett sok más feladat is várt ránk. 9 közlekedési baleset történt községünk kataszterében, melyekben 3 személy megsérült. A mi feladatunk volt a helyszín biztosítása a mentők és a közlekedési helyszínelők megérkezéséig. Eldurvult családi vitához 31 esetben kérték a beavatkozásunkat. Egy esetben gyilkossági kísérletet akadályoztunk meg, a többi esetben elég volt a szóbeli békítés. 11 esetben igazoltattunk és küldtünk el házaló árusokat a falunkból. 6 lopást jelentettek a lakosok, melyek közül ötöt felderítettünk. Betörésés lopás 5 esetben volt, melyeket a nagymegyeri rendőrség vizsgál. Tűz 8-szor volt, melyeknél segítkeztünk. 5 halálozási eset helyszínelésénél segítkeztünk, biztosítottuk a helyszínt az orvos és rendőrnyomozók megérkezéséig. Községünk területén lakossági bejelentés alapján azonosítottunk egy lopott gépkocsit is, melynek ügyében a járási rendőrség nyomoz. Ezen kívül sok esetben kaptunk (téves vagy valódi) riasztást az általunk figyelt, riasztóval ellátott családi házakból, üzletekből, irodákból, egyéb objektumokból. Minden esetben azonnal a helyszínre siettünk ben több nagyszabású községi illetve járási esemény volt Ekecsen és Apácaszakállason. Gondolunk itt a tűzoltóversenyekre, futball-kupákra, néptáncfesztiválra, falunapra, rockkoncertekre, népdalestre, s még sorolhatnánk. Ezeken a rend fenntartása végett tevékenyen részt vettünk. A nyári nagy esőzések miatti rendkívüli helyzet megoldását a helyi önkéntes tűzoltókkal karöltve végeztük. A 2006-os év is rögtön egy rendkívüli helyzettel köszöntött be, amikor is a hó volt az úr az utakon. A rendőrség egy vészhelyzet forgatókönyve szerint koordinálta a község útjait takarító hókotrókat, traktorokat, illetve az alapvető élelmiszereket biztosította a falutól elzárt tanyavilágban. Segítséget nyújtottunk a bajba jutott autósoknak. Márciusi hónapban a legtöbb problémát a kataszteri területünkön elpusztult hattyúk (4 alkalommal összesen 7 hattyú) jelentették, melyeket a járási állategeszségügyi hivatal munkatársai minden alkalommal elvittek kivizsgálásra. A vizsgálatok minden alkalommal negatív eredményt hoztak, ami azt jelenti, hogy nem mutatták ki bennük a madárinfluenza H5N1 vírusát. Áprilisi hónap első napjaiban a Kis-Duna árhulláma fenyegette falunkat, melyet a község segítőkész lakosai segítségével próbáltuk medrében tartani sikerrel. Napi 3 alkalommal 5-6 embert koordináltunk és szállítottunk folyamatosan a gátra, ahol a buzgárok feltörésének megakadályozása volt a feladatuk. Ezúton is szeretnénk megköszönni az önkéntesek önzetlen és azonnali segítségét. Jó volt látni, hogy szép számmal vannak községünkben a köz javáért tenni kész emberek. Az idei év első 5 hónapjában 4 alkalommal történt falunk területén betörésés lopás, amelyből 2 alkalommal a tettest kézre is kerítettük. Ezek a lopások főleg kisebb értékű tárgyak (pl. vas) eltulajdonítását jelentették. Családi vitához 3 alkalommal hívtak, amit helyszínen, szóban oldottunk meg. Verekedés 1 alkalommal volt. A résztvevők ellen eljárás indult, mely a körzeti rendőrségen folytatódik. Falunk területén 5 közlekedési baleset volt, egy halálos áldozattal, melyeknél biztosítottuk a helyszínt. A többi alkalommal szerencsére csak anyagi kár keletkezett az autókban. 2 alkalommal volt olyan tűzeset a községünk területén, amikor segítséget nyújtottunk. 3 alkalommal illegális szemétlerakás ügyében intézkedtünk január 1-jével hatályba lépett a közrendről szóló helyi érvényű rendelet, melyet a helyi önkormányzat fogadott el. Ez a rendelet szabályozza többek között a közterületek használatát is, melybe bele tartozik a parkolás és építőanyagok lerakása is. A rendelet 3. pontja kimondja, hogy hétvégenként tilos a közterületeken teherautókkal és munkagépekkel parkolni, méghozzá pénteken este 22,00 órától hétfő hajnali 4,00 óráig. Munkaszüneti napokon és államünnepeken szintén az ünnepet megelőző estén 22,00-tól az ünnep utáni első munkanapon hajnali 4,00-ig. Ezen rendeletet falunk lakosságának nagy része tiszteletben tartja, kivéve néhány teherautó sofőrt, akik nem hajlandók járműveikkel a szövetkezet parkolójában parkolni. A legtöbb gond az SZNF, Erdő és Hosszú utcában van, ahol hétvégén feltorlódnak a teherautók, és egy veszélyes útszakaszt hoznak létre, nem gondolva az ott élők nyugalmára és biztonságára. Eddig csak szóban figyelmeztettük a sofőröket kötelességükre (szerencsére a rendelet betartói vannak többségben), de úgy néz ki, hogy ez nem volt hatásos. Ezután már kénytelenk leszünk pénzbírságot kiszabni a kihágást elkövetőkre. A pénzbírság nagysága Sk-ig terjedhet. Ezen rendeletek vonatkoznak a mezőgazdasági gépek tulajdonosaira is, aki pótkocsijaikkal, szerszámaikkal az utcán parkolnak. Kérjük a lakossság együttműködését, hogy rendezett, biztonságos környezetben élhessünk. Megértésüket köszönjük. Ha szükség van ránk, hívjanak bennünket az éjjel-nappal élő telefonszámainkon: ill Csápai Rudolf a községi rendőrség parancsnoka az

7 7. oldal SPORTHÍRADÓ Lassan befejeződik a os futballbajnokság. Csapataink a Dunaszerdahelyi területi bajnokság I. osztályában szerepelnek. Dunaszerdahelyi területi bajnokság felnőtt csapatok I. osztály 1. Vásárút : Várkony : Királyfiakarcsa : Csallóközcsütörtök : Nagymagyar : Jányok : Alistál : Csallóközkürt : Bacsfa "B" : Sárosfa : Egyházkarcsačany : Lég : Ekecs-Szakállas : Lúcs : Somorja "B" : Hodos :73 24 Következik még: Lég Ekecs-Szakállas felnőtt és ifjúsági csapatainak mérkőzése június 18-án lesz. Júliusban hétvégenként kupanapok Dunaszerdahelyi területi bajnokság ifjúságiak - I. osztály: 1. Balony : Egyházkarcsa : Kisudvarnok : Ekecs-Szakállas : Nyárasd : Alistál : Nagyabony : Sárosfa : Pódafa : Lég : Csallóközkürt : Csallóközcsütörtök : Hodos : Jányok : ANDRZEJ MEGSZEREZTE AZ IBC VILÁGBAJNOKI ÖVÉT Sporttörténelmet írt a ring cápája Április 22-én, a a paksi boxgálán Sárközi "Shark" Andrzej, az ekecs-apácaszakállasi boxoló kiütéses győzelemmel búcsúztatta ellenfelét, Bognár Lászlót. A kék sarokban felvonuló kisváltósúlyú öklöző beváltotta álmait, s a harmadik menetben technikai K.O.-val győzött a háromszoros világbajnok felett. Ezzel a győzelemmel megszerezte Szlovákia első profi világbajnoki cimét. A világon 10 boxszervezet övéért folyik a küzdelem, s ezen 10 övek egyike most településünkön található. A komáromi Spartak boxklub versenyzője ezután a trónkövetelőktől védi meg övét. Szurkoljunk neki, s támogassuk pályafutásában! Bár a TV2 ring élő közvetitéséből kimaradt a küzdelem, a honlapról letölthető a róla készült közel 13 perces felvétel. NEMZETKÖZI KISPÁLYÁS DIÁK LABDARÚGÓTORNA 2006.április 18-án 4 egyesület 8 csapata mérhette Jenő, valamint Molnár Ádám, Lukovics Tamás, Bajcsi össze erejét és ügyességét az ekecsi futballpálya zöld Norbert, Igari Szabolcs, Molnár Marian, Lénárth Patrik, gyepén. Kelemen Csaba, Károlyi Norbert, Tóth Máté és Kiss Az iskolaigazgató-asszony kupájáért az Inter Dominik alkották. Bratislava, A CVČ Dunaszerdahely, a Győri Dózsa, A nemes és nehéz küzdelemben (melyet végül valamint a helybeli AJAI tanulói küzdöttek. tizenegyesek döntöttek el), a nagyobbaknál a mieink a Az ekecsi csapatokat Bajcsi András, Vendégh Dunaszerdahelyi csapat mögött a 2. helyen végeztek. István, Prágai Zoltán, Németh Zalán, Károlyi Róbert, Polák Csilla Nagy Nikolas, Kelemen András, Kovács Frigyes, László

8 8. oldal július 9-én vasárnap Nagyszegi búcsú 11,00 szentmise, a felújított kereszt felszentelése július 13-án csütörtökön nyári turisztika biciklitúra (10-12 km) július 22-én szombaton II. Pimpimpálé Gyermek Néptáncfesztivál (szabadtéri színpad) július 29-én szombaton X. falunap a programokból : futball, 16,30 -Erős Emberek Viadala a Polgármesteri kupáért, 19,00 Női taktika c. zenés kabaréműsor, kb. 21,30 fellép a Fiesta zenekar augusztus 5-én szombaton: II. LAST FEST koncert fiataloknak (a szabadtéri kisszínpadon) augusztus 10-én, csütörtökön Biciklitúra a nyárasdi termálfürdőbe augusztus IV. SZÖSZMÖTÖLŐ TÁBOR augusztus - Indián tábor jelentkezni Hrubá Ildikónál a telefonszámon lehet szeptember 1-jén, pénteken Szabadtéri koncert fiataloknak (EMK) szeptember 7-én, csütörtökön- Mátyás király bolondjai a Szevasz Színház mesejátéka gyerekeknek JUBILÁNSOK 85 évesek Huszár Eszter,Kostial Ilona, Kocsis Gizella,Décsi Irén 80 évesek Polacsek Elvira, Tóth Karolina, Németh Vendel, Lakatos János, Veszelovszky Irén, Lukovics Jolán, Miklásová Alzbeta, Brinzik Emília 75 évesek Vörös Árpád, Németh Mária, Dorák Rozália, Érsek Ilona, Monozlai Margit 70 évesek Tóth Ilona, Haizer Aranka, Németh Lajos, Varga Margit, Majer Irma GRATULÁLUNK ÉS TOVÁBBI JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK! Lukács Mihály a nyár folyamán a következő kirándulásokat szervezi: július 16-án Ausztria Szentmargaréta meseerdő július 22-én Ópusztaszer Feszty-körkép július 30-án Budapest Tropikárium, Vidámpark augusztus 20-án Debreceni virágkarnevál Hortobágy, Budapesti tüzijáték augusztus Prága Érdeklődni lehet: Malom u. 691 tel.: 031/ mobil: FALUNAP 2006 A szavazás végeredménye: 1. Fiesta 2. Márió 3. Pataki Attila A beküldők között ajándékokat sorsoltunk ki. 1. Kovács Lajos, Apácaszakállas, Fő utca 42/52 2. Molnár Rozália, Malom u. 690/26 3. Nagy János, Széles u. 59/7 4. Csölle Veronika, Kertalja u. 375/23 Nyereményeiket átvehetik júniusban szerdai napokon személyesen a községi hivatal titkárságán. Mindenkinek köszönjük, aki szavazatával hozzájárult a műsor kiválasztásához. Pályázat! A Híradó szerkesztőségébe régi fényképeket várunk a faluról, családi eseményekről (esküvők, keresztelők, temetések), egyházi vagy sporteseményekről. A fényképeket kérjük eljuttatni a Kereszt u. 272/31 hsz. alá, vagy a kultúrházak vezetőihez. A képekhez kérjük mellékeljék a tulajdonos nevét, és a fotón látható eseményt, a kép készítésének időpontját. A legjobb képeket ajándékcsomaggal jutalmazzuk és megjelentetjük az újságban, valamint községünk honlapján. A kölcsönzött fotókat visszaszolgáltatjuk. További információk: ill. a tel. számon. Beküldési határidő: július 15. Megjelenik 1300 példányban. A következő szám: 2006 júliusában jelenik meg. Lapzárta: július 10. Leveleiket és hirdetéseiket várjuk a szerkesztőség címén: Kereszt utca 31, Ekecs, tel: Főszerkesztő: Ing. Polák László, Felelős szerkesztő: Mgr. Polák Csilla. Szerkesztők: Gazsó Petronella, Varga Irén. Nyomja a komáromi Silvester s.r.o. Kiadja : Ekecsi Községi Hivatal, Okoč; tel: , ; www. okoc.sk,

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Ekecsi - Apácaszakállasi

Ekecsi - Apácaszakállasi Ekecsi - Apácaszakállasi H í r a d ó A KÖZSÉGI HIVATAL INGYENES TÁJÉKOZTATÓJA I. Évfolyam 4. Szám 2003. NOVEMBER A z év vége közeledtével szeretném Önöket tájékoztatni a faluban és az önkormányzatban zajló

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2011. június 5. évf. 3. szám BÚCSÚZUNK!

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD

KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD VÖLGYNAPLÓ 2010. Mindannyiotoknak köszönöm a részvételt, köszönöm, hogy partnereink voltatok a nagy játékban! Egész hagyományörzö mozgalmunk szempontjából korszakosnak tartom, hogy

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1.

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1. Csütörtök: Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészet, Villány, Diófás u. 1. 19:00-23:00 BorZsongás hangolódás jó zene, baráti beszélgetések könnyed borozgatások. Különleges tételek kóstolója Gere Andival

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.30 08.58.00 Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.30 08.58.00 Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár több éve csatlakozott az Európai Mobilitási Hét (2011. szeptember 16-22.) rendezvény sorozathoz, melynek záró napja az Európai

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Nyárasd km Összesített Nők Hely idő Rajtsz Versenyző neve Klub szület.évszám kat 1 1:01:44 72 Pollák Mária Ekecs

Nyárasd km Összesített Nők Hely idő Rajtsz Versenyző neve Klub szület.évszám kat 1 1:01:44 72 Pollák Mária Ekecs Nyárasd 2016.05.07 futónaptár.hu 10 km Összesített Férfiak Hely Idő Rajtsz Versenyző neve Klub szület.évszám kat 1 0:50:56 24 Dorák Fábián Nyárasd 2003.07.07 A 1 2 0:52:02 62 Szabó Patrik Felsővámosi F

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

8693 L ENGYELTÓTI, R Á K Ó C Z I U. 29. T ELEFON: 8 5 / 3 3 0-852, M OBIL: 2 0 / 3 3 2-40- 66 WWW. O R D O N G O S. E X T R A 7.HU 2 0 / 4 9 1-51- 57

8693 L ENGYELTÓTI, R Á K Ó C Z I U. 29. T ELEFON: 8 5 / 3 3 0-852, M OBIL: 2 0 / 3 3 2-40- 66 WWW. O R D O N G O S. E X T R A 7.HU 2 0 / 4 9 1-51- 57 Lengyeltóti Város Önkormányzata Zsombok Lajos Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület! Az ÖRDÖNGÖS Néptánc Alapítvány nevében tisztelettel megköszönöm a 2011. évben nyújtott

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA

A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 1. évfolyam 9. szám A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA PROGRAMAJÁNLÓ: MAGYAR ÍZEK - MAGYAR SZÍNEK 6. GASZTRONÓMIAI ÉS GYÜMÖLCSFESZTIVÁL,

Részletesebben

10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság

10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság 10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság Karpatiasport polgári társulás és az Aranycsapat alapítvány 2012 június 6-án rendezte meg a 10. Kárpátmedencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság felvidéki

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T 2014. február Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T Beled Város Önkormányzata pályázatot ír ki 2014. június 6-7-8-án megrendezésre kerülő Pünkösdi Fesztivál és Vásár szórakoztató és vendéglátó

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is!

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! A Prima Primissima díj történetének eddigi 11 éve alatt megbecsült helyet vívott ki magának a társadalmi-kulturális életben,

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A Fonó novemberi programjai 2009-11-01-2009-11-30 minden nap Fonó Budai Zeneház

A Fonó novemberi programjai 2009-11-01-2009-11-30 minden nap Fonó Budai Zeneház A Fonó novemberi programjai 2009-11-01-2009-11-30 minden nap Fonó Budai Zeneház Cím: Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300 Fonó Budai Zeneház novemberi programja November 2. Hétfı November 3. Kedd November 4.

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről.

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről. 40284-5/2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március 26-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Jegyzőkönyv (2013. november 19.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu Jegyzőkönyv (2013. november 19.) Előzetesen kiküldött napirendi

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

XXI. ORSZÁGOS JEGYZŐ-KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XXI. ORSZÁGOS JEGYZŐ-KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCIA XXI. ORSZÁGOS JEGYZŐ-KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCIA 2013. szeptember 18-20. KESZTHELY Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (www.kozszov.org.hu) A konferencia védnökei: Dr. Pintér Sándor

Részletesebben

A KÖZSÉGI HIVATAL INGYENES TÁJÉKOZTATÓJA II. évfolyam 4. Szám 2004. július

A KÖZSÉGI HIVATAL INGYENES TÁJÉKOZTATÓJA II. évfolyam 4. Szám 2004. július EKECSI-APÁCASZAKÁLLASI Híradó A KÖZSÉGI HIVATAL INGYENES TÁJÉKOZTATÓJA II. évfolyam 4. Szám 2004. július Ekecs-Apácaszakállas község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját a alkalmából rendezett

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. április 19-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 6/2011. (IV. 19.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a balatongyöröki tábor üzemeltetéséről szóló tájékoztatót

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00.

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00. A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2013. 06. 07.) Helyszín: Óvoda-Piactér-Központ-Óvoda Karneváli séta

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Az iskolában működő szakkörök és mindennapos testedzési lehetőségek 2008

Az iskolában működő szakkörök és mindennapos testedzési lehetőségek 2008 Brassó Utcai Általános Iskola 1182 Budapest Brassó u. 1. Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu OM azonosító: 035120 Az iskolában működő ök és mindennapos

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. április 5. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben