Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely lakásgazdálkodásának helyzete...2 A helyben központosított közbeszerzésekről szóló rendelet megalkotása...24 A Közgyűlés májusi rendes ülése időpontjának megváltozatatása...35 Dr. Hernádi Gyula települési képviselő önálló indítványa...38 Szociális hasznosításra kijelölt, önkormányzati tulajdonú építési telekre benyújtott pályázatok elbírálása...42 A hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 628 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése...47 Tájékoztató a panelprogrammal kapcsolatosan megtett intézkedésekről...54 Adomány a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságnak...56 Előzetes szándéknyilatkozat a tömörkényi Rózsafüzér Szociális Otthon fenntartói jogának átadásáról...59 Beszámoló a központi orvosi ügyeleti szolgálat évi tevékenységéről...62 Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata...69 Határon túli ügyek támogatása...85

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2007 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely lakásgazdálkodásának helyzete Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

3 I/B kötet 3. oldal Száma: 30- Tárgy: Hódmezővásárhely lakásgazdálkodásának helyzete Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A települési infrastruktúra egyik legfontosabb eleme a lakás, a lakhatás pedig alapvető emberi jog. Ennek tudatában kijelenthető, hogy a legtöbb város számára a legégetőbb kérdés a lakáshelyzet problematikája. Elmondható, hogy városunk infrastruktúrájának fejlesztésében egyik legnagyobb kihívást a lakásépítés, a lakásállomány korszerűsítése, felújítása jelenti. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapvető célja az, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel a polgári lakhatási körülmények megteremtéséhez biztosítson segítséget városunk azon polgárai számára, akik önerőből nem tudják lakásproblémájukat megoldani. Az Ötv. 8. (1) bekezdése a települési önkormányzatok feladatait a helyi közszolgáltatások körében határozza meg, így különösen ide tartozik a lakásgazdálkodás. Ugyanakkor ugyanezen bekezdés (2) szakasza úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat milyen mértékben és módon lát el. Azt, hogy az önkormányzat mely feladatok ellátását vállalja, befolyásolja a helyi társadalom szerkezete, a népesség összetétele, a település adottságai, fejlettsége, helyzete és egyéb más körülmények is. Mindezek korlátok közé szorítják az önkormányzat feladat-választási szabadságát. Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek terjedelme a feladat-vállalás esetén is különösen hatással van arra, hogy milyen eszközökkel, milyen mértékben és hogyan oldja meg a feladatot. Fakultatív feladatvállalás nem történhet a kötelező feladatok terhére, így az önkormányzat csak saját bevételei figyelembevételével járhat el. Tehát az Önkormányzati törvény nem sorolja az Önkormányzatok alapfeladatai közé a lakásgazdálkodást. A jogalkotó az Önkormányzatokra bízza, hogy a lakásgazdálkodásból mekkora részt vállalnak fel, azzal, hogy a kötelező feladatoknak egyértelműen elsőbbsége van az önként vállal feladatokkal szemben. Ebből pedig adódik, hogy külön törvényi kötelezés hiánya miatt központi költségvetési támogatás nincs biztosítva ezen feladatok ellátására. Így az Önkormányzatoknak a lakásgazdálkodást a saját bevételeik terhére kell megoldaniuk. Önkormányzatunk a fentiekre is figyelemmel önként vállalt feladatként, saját bevételeinek terhére gazdálkodik meglévő lakásállományával az 1990-es évek óta, amikor is jogszabályi úton a korábban állami tulajdonban lévő lakások önkormányzati tulajdonba kerültek. Ennek megfelelően május 1-től a Polgármesteri Hivatal átvette a Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt-től a volt állami és vegyes tulajdonú ingatlanokat (állami bérlakások, üzletek, garázsok). A változásnak köszönhetően 844 db állami, 153 db vegyes tulajdonú, és 288 db egyéb bérlemény került a Polgármesteri Hivatal kezelésébe. A tulajdonszerzéssel együtt járt problémák sokasága, így az elmaradt felújítások, karbantartások következményei.

4 I/B kötet 4. oldal Hódmezővásárhely városában kb db lakóingatlan található, ebből 895 db önkormányzati tulajdonú. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakásgazdálkodással, lakhatási feltételekkel kapcsolatos koncepciójának elfogadására évben került sor, mely koncepció évben került módosításra. A évben elfogadott lakáskoncepció elsősorban a Széchenyiterv adta lehetőségekre alapozott, így célként került megfogalmazásra a 100 szociális bérlakás, az uszoda, valamint sport célú létesítmények építése. A évi koncepció nagyobb hangsúlyt fektet a bérlakás állomány számának növelésére, illetve az önkormányzati tulajdonú lakások számának csökkenésének megállítására. Így a koncepció elfogadásakor döntött a közgyűlés az önkormányzati lakások kedvezményes értékesítésének felfüggesztéséről. Egyebekben az elmúlt évek során számos közgyűlési döntés született a lakásállomány számának illetve állagának növelésére, mely az alábbiakban ismertetésre kerül. A LAKÁSÁLLOMÁNY ALAKULÁSA Az Önkormányzati lakásállomány az elmúlt években az alábbiak szerint alakult (Nyugdíjas Lakóparkkal együtt) Tehát Önkormányzatunk évben 895 db lakással rendelkezik, összesen m2 alapterülettel. A lakások többsége tömbökben a belvárosban található, így jelentős mennyiségű lakással rendelkezünk az Andrássy, Szegfű, Zrínyi, Kaszap, Oldalkosár, dr. Nagy György, Éva, Hódtó, Hóvirág, Kohán Gy., Szántó K. J. utcákban, valamint a Kossuth és Szabadság téren. Ezen kívül a városban szétszórtan találhatóak családi ház jellegű ingatlanok, melyek 2-3 család elhelyezésére alkalmas lakrészekből állnak. Ugyanakkor nagy számban vannak a belvárostól távolabb eső ingatlanok, így a 100 szociális bérlakás, a Tanya 1319., valamint az Észak utcai ingatlanok. Az 1990-es évek közepén jelentősen csökkent a lakásállomány, annak következtében, hogy a bent lakó bérlők jelentős kedvezményekkel vásárolhatták meg az önkormányzati tulajdonú lakásokat. A jelentős kedvezményre tekintettel sokan éltek a vásárlás lehetőségével. A lakásállomány csökkenésének megállítására született az 50/2003. (02.13.) Kgy. határozat, amelynek értelmében a január 31. után beérkező vételi szándékok esetében az értékesítési eljárást a Közgyűlés felfüggesztette. Ennek köszönhetően, értékesítés már csak a közgyűlési döntésben meghatározott időpont előtt beérkezett vételi szándékok esetében valósult meg. A közgyűlési döntés eredményeképpen a lakások számának csökkenése nem csak megállt, hanem további döntések eredményeképpen növekedett is.

5 I/B kötet 5. oldal A 100 szociális bérlakás Önkormányzatunk a Széchenyi-terv keretében évben építette meg és adta át a 100 szociális bérlakást, mely lakások a Dobó Katalin, a Janáky István és a Bibó Lajos utcákban találhatóak. A lakások komfortos komfortfokozatúak, kályhával történik a fűtés. A 100 szociális bérlakás állomány 53 db 1+2 szobás lakásból áll, lakásonként 52 m2 alapterülettel, valamint 47 db 1,5 szobás lakásokból, lakásonként 42 m2 alapterülettel. A bérlőkkel először 2 évre került bérleti szerződés megkötésre. A kezdeti időszakban a korábban a Dobó K. utcában átadott lakások tapasztalatait is szem előtt tartva havonta ellenőrizte a lakásokat, valamint a lakásokhoz tartozó leltári tárgyakat (kályha, bojler, gáztűzhely) a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport. Elmondható, hogy az ellenőrzések eredményeképpen nem fordult elő leltári tárgy eltűnése. Az ellenőrzések mind a mai napig folyamatosak. Abban az esetben ha a bérlő szerződése lejár, a közgyűlési döntés értelmében amennyiben a szerződés hosszabbításhoz szükséges feltételeket teljesíti szerződése csak 1 évre kerül meghosszabbításra. Tapasztalatunk szerint, nagyon hatásos volt a közgyűlési döntés, ugyanis a 100 szociális bérlakás bérlői szinte alig rendelkeznek hátralékkal, kevés kivétellel, mindenki eleget tesz időben fizetési kötelezettségének. Nyugdíjas Lakópark Az Önkormányzati lakásállomány növekedését jelentette szintén a Széchenyi-tervből megépített 107 lakásos Nyugdíjas Lakópark. A Lakópark működtetésére Önkormányzatunk közhasznú társaságot hozott létre. A Lakóparkba történő bekerülés feltételeit, költségét, és szabályait a lakásrendelet szabályozza. Tekintettel arra, hogy a Nyugdíjas Lakópark gazdasági társasági formában működik, és minden évben beszámol működéséről a Közgyűlésnek, azzal részletesen foglalkozni nem kívánunk. Észak u szám alatti lakások Önkormányzatunk tulajdonát képezi továbbá az Észak u szám alatti épületegyüttes. Az ingatlanon 42 db komfort nélküli komfortfokozatú szociális bérlakás található. Az épületek alacsony igényszintűek, szerkezetileg stabilnak mondhatóak, a nyílászárók és a tetőszerkezetek felújításra, illetve cserére szorulnak. Bizonyára ismert a Közgyűlés előtt az épületegyüttes, valamint az ott lakók problémája. Önkormányzatunk évek óta keresi a megoldást a problémára, de ez elsősorban az ott élőkből fakadóan nehezen kezelhető. Éveken keresztül nehezen volt követhető a bérlők személye. Sokan közülük nem fizették a bérleti díjat, így évben 19 lakás használójával szemben folyt peres eljárás. Az elmúlt években az Önkormányzat jelentős összeget fordított az ingatlanok tetőszerkezetének felújítására, de ez a problémát hosszú távon nem oldotta meg évben megkeresés érkezett a lakók részéről, és kérték, hogy amennyiben erre mód van, az ingatlanokat adja a tulajdonukba az Önkormányzat. Felülvizsgálva a lakók kérését, a Közgyűlés 49/2006. (01.27.) Kgy. határozatával döntött a bérlakások és a hozzájuk tartozó tárolók értékesítéséről és arról, hogy a bérleményeket jogszerűen használók részére ingyenesen tulajdonba adja. A Közgyűlés azzal a feltétellel hozta meg döntését, hogy a tulajdont szerzők 10 évig nem nyújthatnak be lakáskérelmet, és nem pályázhatnak lakáscélú helyi támogatásra, valamint a felépítmények alatti földterület kizárólagos önkormányzati tulajdonban marad.

6 I/B kötet 6. oldal Ezt követően a bérlők nyilatkoztak, hogy élni kívánnak-e a tulajdonba vétellel. A bérlők közül a felhívásra 23 fő nyilatkozott. Ebből 8 bérlő kérte a tulajdonba vételt, 15 bérlő pedig úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja az általa lakott lakrészt tulajdonba venni. A nyilatkozat tételt követően 1 fő visszalépett, így 7 korábbi bérlővel kötöttünk szerződést ingyenes átruházás tárgyában. Annyiban mindenképpen változott a helyzet, hogy a korábbi kaotikus helyzet rendezetté és követhetővé vált. Néhány kivételtől eltekintve az ingatlan lakói érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek, és rendszeresen fizetik a bérleti díjat, nincsenek felhalmozott hátralékok. Egyebekben az Észak utcán a lakbérek átlagosan 990 Ft/hó alakulnak. A lakásállomány növekedése évben 1./ A novemberi közgyűlésen tájékoztatást kaptak arról, hogy Önkormányzatunk sikeresen értékesítette az Andrássy u szám alatt található Ofotért üzlethelyiséget. A Közgyűlés döntött arról, hogy az értékesítésből befolyó összegből Önkormányzatunk lakások vásárlásával növeli bérlakás állományát. A tárgyalások eredményekképpen 10 db lakás került Önkormányzatunk tulajdonába. Elsősorban olyan társasházakban vásároltunk lakásokat ahol már vannak önkormányzati tulajdonú ingatlanok. Ennek eredményeképpen 4 db lakást vásároltunk az Oldalkosár utcában, 4 db-ot a Szabadság téren, 1 db-ot a Kaszap utcában és 1 db-ot a Táncsics M. utcában. 2./ Szintén Közgyűlési döntés értelmében, megvásárlásra kerül a Hódút épülete, melyből várhatóan 1 éven belül további bérlakások kerülnek kialakításra, 31 db. 3./ Szintén a Közgyűlés döntött arról, hogy Önkormányzatunk vásárolja meg a Munkaügyi Központ épületét a Szántó K. J. utcában. Elképzeléseink szerint ebben az épületben 21 bérlakás kialakítására lesz lehetőség. A lakások kialakítására várhatóan még az idén sor kerül. Az elmúlt év döntései alapján tehát 62 db lakással fog növekedni a városi tulajdonú lakásállomány. A lakásállomány állapota A lakások komfortfokozata az alábbiak szerint alakul. összkomfortos komfortos félkomfortos Komfort nélküli A lakások szobaszám szerinti alakulása 1 szobás 1 + 1/ / A táblázatból is látszik, hogy a lakások többsége komfortos komfortfokozatú és a lakások többsége 1 szobás. Ez abból a szempontból jelent problémát, hogy az Önkormányzat elsősorban gyermekes családok elhelyezéséről gondoskodik, és nagyon sok minőségi cserekérelem kerül benyújtásra, mert a családok részére kicsinek bizonyul az 1 szobás lakás. Ugyanakkor ösztönző ereje is van, mert a családok a kis lakásra tekintettel hamarabb oldják meg önállóan a lakásproblémájukat. Összkomfortos az a lakás, amely legalább

7 I/B kötet 7. oldal a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel; b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel); c) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással, villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel); és d) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel) rendelkezik. Komfortos az a lakás, amely legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel; b) közművesítettséggel; c) melegvíz-ellátással; és d) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel)rendelkezik. Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), továbbá fürdőhelyiséggel vagy WC-vel; b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással); és c) egyedi fűtési móddal rendelkezik. Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), WC használatával, és b) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint c) a vízvétel lehetősége biztosított. A lakásállomány állapotára összességében elmondható, hogy az ingatlanok felújításra szorulnak. A lakások közül az elmúlt években több életveszélyessé lett nyilvánítva. Ennek megfelelően Önkormányzatunk ezekből a lakásokból a bérlőket elhelyezte és a lakások lebontásra, majd azt követően a telkek értékesítésre kerültek. Ilyen ingatlanok voltak: Hősök tere 1. Jókai u Klauzál u Pálffy u. 2. Rárósi u. 13. Szegfű u. 3. Szent A. u. 4. Hódi Pál u Lánc u. 7. Rezeda u. 11. Szántó K. J. u. 83. Önkormányzatunk lakások felújítására és karbantartására az elmúlt években az alábbi összegeket fordította: (eft)

8 I/B kötet 8. oldal AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK BÉRLETE Az évben hatályba lépett Lakástörvény hatalmazta fel a települési önkormányzatokat a törvény végrehajtása céljából helyi rendelet megalkotására. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendeletet, mely a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokat tartalmazza. Önkormányzati tulajdonú lakás bérletének megszerzése Az 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet határozza meg azokat a feltételeket, melyekkel önkormányzati bérlakás bérletét meg lehet szerezni. A kérelmezőknek elsőként lakásigénylési adatlapot kell beadniuk. Önkormányzati bérlakásra lakáskérelmet az nyújthat be, aki Nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogával és a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül nem volt, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában nincs részben vagy egészben a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakásingatalan, A leendő bérlő lakóhelye a bérbevételi szándék jelzésekor, valamint az azt közvetlenül megelőző öt éven belül folyamatosan Hódmezővásárhelyen volt, Önkormányzati lakáson fennállt bérleti joga öt éven belül nem pénzbeli térítés ellenében vagy az a Lakástörvényben foglaltak szerinti felmondás miatt szűnt meg. A lakáskérelemhez jövedelemigazolást kell csatolni. A rendeletben foglaltaknak megfelelően beadott kérelmet a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport nyilvántartásba veszi, melyről az igénylők visszaigazolást kapnak. A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport jelenleg közel 900 db lakásigénylést tart nyilván. Ez a szám az év óta beadott lakáskérelmeket tartalmazza. Bizonyára vannak közöttük olyanok is, akik időközben már önként megoldották lakhatásukat, illetőleg olyanok is, akik elhelyezést nyertek önkormányzati lakásban. A bérleti szerződések: Önkormányzatunk a bérlőkkel határozott, valamint határozatlan idejű szerződéseket köt. A jelenlegi bérlemények vonatkozásában 336 db határozott idejű és 259 db határozatlan idejű szerződés van. Ezen kívül 23 db lakás esetében a Magyar Honvédség rendelkezik a bérlő kijelölés jogával. Ezek a lakások az Éva és a Dr. Nagy György utcában találhatók. Fentieken kívül még 33 db szolgálati lakás tartozik a bérlakás állományhoz. 15 db lakás vonatkozásában pedig a Művészeti Alap rendelkezik a bérlőkijelölés jogával. Ha lakásonként átlagosan kb. 4 fő elhelyezésével számolunk, akkor elmondható, hogy Önkormányzatunk kb fő (800 család) elhelyezéséről gondoskodik. Abban az esetben, ha Önkormányzati tulajdonú lakás megürül, a lakás az érvényes lakáskérelemmel rendelkezők között pályáztatásra kerül. Ez azt jelenti, hogy a lakások bérleti meghirdetésre kerül a Szuperpressben, a VTV-ben és a Rádió 7-ben. Ezt követően adhatják be pályázataikat az igénylők a konkrét lakás vonatkozásában. Vannak lakások, amelyekre csak előtakarékosság igazolásával lehet pályázatot benyújtani, ilyen pl. a Szegfű utcai lakások. A Szegfű utcára általában diplomával és munkával rendelkezők adhatnak be pályázatot. A pályázók kb. 3-4 évig laknak a lakásban, ez idő alatt megfelelő mértékű önerőt tudnak képezni, ahhoz, hogy saját tulajdonú lakást tudjanak vásárolni.

9 I/B kötet 9. oldal A beadott pályázatokat a Lakásügyi Tanácsadó Testület értékeli és tesz javaslatot a bérlő személyére. A nyertes pályázóval Önkormányzatunk 2 évre köt bérleti szerződést. Abban az esetben, ha a határozott idejű bérleti szerződéssel rendelkező bérlő bérleti szerződése lejár, lehetősége van a szerződés meghosszabbítására. A hosszabbítás feltétele, annak igazolása, hogy a bérlő semmilyen közüzemi díjjal, illetve lakbérrel nem tartozik. A hosszabbítási kérelmet a Lakásügyi Tanácsadó Testület vizsgálja és tesz javaslatot. Az eddigi tapasztalatok szerint elmondható, hogy ha a bérlő semmilyen tartozással nem rendelkezik, bérleti szerződése 1 évvel meghosszabbításra kerül. A 176/2005. (03.03.) Kgy. határozat rendelkezik arról, hogy a lejárt bérleti szerződések csak egy évvel hosszabbíthatók meg. Az 1 évre történő hosszabbításnak jók a tapasztalatai, ugyanis a bérlők oda figyelnek arra, hogy ne halmozzanak fel sem bérleti díj, sem közüzemi díj tartozásokat, így eleget tudnak tenni a hosszabbítási feltételeknek. Tapasztalataink szerint, a bérlők közül csak keveseknek sikerül az, hogy saját tulajdonú ingatlant tudjanak vásárolni. A bérlők nagy része egész életét önkormányzati lakásban éli le és esélyük sincs arra, hogy a későbbiekben a helyzetük oly mértékben javulni tudna, hogy saját tulajdonú ingatlant tudnának vásárolni. Olyan helyzetek is előfordulnak, hogy egy szobás ingatlanban több generáció lakik együtt, mert sem a szülők, sem a gyermekeik nem tudnak albérletet megengedni. Sőt, az is előfordul, hogy minőségi cserével nagyobb és magasabb komfortfokozatú lakást biztosítunk a bérlő számára, és néhány hónapon belül kiderül, hogy a nagyobb lakás rezsi költségét már nem tudják fizetni. Ilyen esetben ha van rá lehetőség próbálunk a bérlőnek kisebb rezsiköltségű lakást felajánlani. Határozatlan idejű bérleti szerződések az 1990-es években kerültek megkötésre, napjainkban már nem jellemző. A határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkezők esetében egyre többször derül fény arra, hogy a lakást nem a bérlő lakja, hanem valamelyik családtag, vagy esetleg albérletbe kerül kiadásra. A Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport valamint a Lakásügyi Tanácsadó Testület ez évi feladatának tekinti, hogy valamennyi határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkező bérlő és bérlemény ellenőrzésre kerüljön. Amennyiben az ellenőrzés során nem rendeltetésszerű használatot tapasztalunk, megtesszük a szükséges intézkedéseket. Ez évben 2 esetben indult eljárás a fent említett okok miatt. Egy esetben a bérlő önként leadta a lakást, a másik esetben bírósági eljárást indítottunk a lakás kiürítésére. Lakbérek alakulása A lakásbérleti díjak az elmúlt évektől napjainkig az alábbiak szerint alakultak (Ft/m2/hó): összkomfortos komfortos félkomfortos Komfort nélküli Fentiekre figyelemmel, a havonta fizetendő lakbér egy 1 szobás, komfortos lakás esetében Ft/hó, egy két szobás lakás esetében Ft/hó.

10 I/B kötet 10. oldal Összehasonlításul a megyei jogú városokban a bérleti díjak az alábbiak szerint alakulnak (2006. évi adatok): Ft/m2/hó összkomfortos komfortos félkomfortos Komfort nélküli Szeged 90, ,5 31,25 Székesfehérvár Zalaegerszeg Tatabánya Dunaújváros Veszprém 144,8 104, Hódmezővásárhely Miskolc 147,82 147,82 49,64 32,09 Pécs Kaposvár 182,80 153,60 46,20 27,20 Eger Szekszárd Győr Békéscsaba Nagykanizsa Kecskemét Debrecen Szolnok Sopron Nyíregyháza Szombathely Salgótarján A táblázat jól mutatja, hogy Önkormányzatunk még azok közé a megyei jogú városok közé tartozik, ahol a lakásbérleti díjak viszonylag alacsonyak. A lakásbérleti díjakból származó önkormányzati bevételek az elmúlt évek vonatkozásában: (eft) Az elmaradt lakásbérleti díjak behajtására tett intézkedések A Jogi és Közgazdasági Iroda nyilvántartása szerint február 28. napján a lakásbérleti díj hátralék összege: Ft. Ez a hátralék tartalmazza a leadott lakásokon fennálló tartozásokat, valamint a bent lakó bérlők tartozásait. A leadott lakásokon fennálló tartozás azt jelenti, hogy a bérlők vagy kilakoltatás útján vagy önként (megelőzve a kilakoltatást) visszaadták a lakást az Önkormányzat részére, de a lakáson fennálló lakásbérleti díj hátralékukat nem rendezték. Jelenleg 104 db ilyen lakáson áll fenn hátralék, Ft összegben.

11 I/B kötet 11. oldal Ezen hátralékok vonatkozásában szinte minden esetben végrehajtási eljárás van folyamatban és az esetek többségében szünetel a végrehajtás, vagy amiatt, hogy nincs fedezet a tartozás behajtására, vagy amiatt, hogy a bérlő elérhetősége ismeretlen. Ezekben az esetekben nem sok mindent tud tenni a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport, csupán annyit, hogy időközönként megkeresi az Okmányirodát új lakcím ügyében. Ha nincs ismert lakcím, a végrehajtó sem tud intézkedéseket foganatosítani a behajtásra. A bent lakó bérlők vonatkozásában 270 db bérlő esetében áll fenn Ft összegű hátralék. Az 50/2003. (02.13.) Kgy. határozat értelmében a 3 hónapot meghaladó lakbérhátralék esetében köteles a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport eljárni a lakás kiürítése céljából. Így elsősorban a 3 havi hátralékkal rendelkező bérlők vannak rendszeresen felszólítva, ez havonta kb. 30 bérlő felszólítását jelenti. A többi bérlő hátraléka nem éri el a 3 hónapot. A bent lakó bérlők esetében viszonylat könnyebb helyzetben vagyunk a behajtás tekintetében. Ha ugyanis a bérlő nem tesz eleget lakásbérleti díj fizetési kötelezettségének, a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport a Lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően felszólítja a bérlőt. Amennyiben a bérlő a megadott határidőre nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy bérleti szerződése felmondásra kerül, azzal, hogy a lakást adja vissza az Önkormányzat részére. Ritkán fordul az elő, hogy a bérlő a felszólításnak eleget tenne, és a lakást önként visszaadná. Ebben az esetben bírósági eljárást kezdeményezünk a lakás kiürítésére, illetve a lakásbérleti díj hátralék megfizetésére a bíróságnál. A bíróság ítéletében állapítja meg a bérlő lakás elhagyási és bérleti díj fizetési kötelezettségét. Szintén ritkán fordul az elő, hogy a bérlő eleget tenne a bíróság jogerős ítéletében foglaltaknak. Csak ezt követően van lehetőség végrehajtási eljárás indítására. Ahhoz, hogy a végrehajtási eljárás meginduljon, Önkormányzatunknak meg kell előlegeznie a végrehajtási költséget. Abban az esetben, ha a végrehajtási eljárás sikeres, akkor a lakásbérleti díjjal együtt a végrehajtási költség is megtérül. De sokszor előfordul, hogy a végrehajtási költség a bérleti díj hátralékkal együtt az Önkormányzat terhén marad. Tapasztalataink szerint a bérlők csak közvetlenül a kilakoltatás előtt tesznek eleget lakás leadási kötelezettségüknek. Csak ritkán fordul az elő, hogy kilakoltatásra sor kerül. Jelenleg 2 esetben várható a közeljövőben kilakoltatás, illetve 5 peres eljárás van folyamatban, mely mindegyike a lakás kiürítésére irányul. Ezen esetekben a tárgyalás már ki van tűzve. Egyéb bérlemények bérlete Önkormányzatunknak 92 db egyéb bérleménye van, ez jelent garázsokat, üzlethelyiségeket, 3910 m2 alapterülettel. Önkormányzati rendelet nem tartalmazza az egyéb bérlemények bérleti díját, így az a mindenkori piaci bérleti díjnak felel meg. Az átlagos bérleti díj mértéke 500 Ft/m2/hó. A bérleti szerződések jelentős része határozatlan időre van megkötve, de a határozott idejű szerződések is rendszeresen hosszabbításra kerülnek. Elmondható, hogy évek óta állandó bérlői vannak az egyéb bérleményeknek, akik a bérleti díjat rendszeresen fizetik. Abban az esetben, ha egyéb bérlemény kiürül, úgy a bérlet pályázati úton kerül meghirdetésre. A Lakásügyi Tanácsadó Testület A Testület a kezdetektől működik, az Egészségügyi és Szociális Bizottság szaktanácsadó testületeként. A Testület tagjait a Közgyűlés választja meg, így legutóbb évben újult meg a Testület. A Testület elnökből és 14 tagból áll. Az elnök Vas Zoltánné. A Testület szorosan együttműködik a lakásügyi tanácsnokkal és a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoporttal. Döntéseit a Csoport készíti elő.

12 I/B kötet 12. oldal A Testület véleményezi és javaslatot tesz: Meghirdetett lakások bérlőinek személyére Lakásbérleti szerződések meghosszabbítására Minőségi cserékre Lakáscélú helyi támogatásokra Ingyen telkek tulajdonosaira A Testület számos esetben nyújt segítséget a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoportnak a bérlők ellenőrzésében, helyszíni kivizsgálásokban. A Testület általában havonta egyszer ül össze és hozza meg a szükséges döntéseket. Az 1/1994. (01.17.) Kgy. rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza a Testület sorrendi javaslatainak szempontjait: 1./ A lakásba várhatóan együtt költözők a) száma, ezen belül a kiskorú gyermekek száma, b) egy főre eső havi átlagos nettó jövedelem összege, c) egészségügyi helyzete, szociális körülménye, d) jelenlegi lakhatási körülménye, a lakás műszaki állapota, 2./ A sorrend kialakításánál elsőbbségben kell részesíteni: a) a családosokat az egyedülállókkal szemben, b) a nagycsaládosokat a kisebb létszámú családokkal szemben. 3./ Azonos feltételek fennállása esetén előnyben kell részesíteni: a) a gyermeküket egyedül nevelőket, b) a nyugdíjból élőket és a szociális jellegű juttatásban részesülőket, c) az egészségre ártalmas körülmények között élőket.

13 I/B kötet 13. oldal NEM ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK ÁLLOMÁNYÁNAK NÖVEKEDÉSÉRE ILLETVE ÁLLAGÁNAK JAVÍTÁSÁRA TETT ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK 1. Lakáscélú helyi támogatás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata szintén saját bevételeiből, önként vállalt feladatként lakáscélú helyi támogatásban részesíti a város polgárait. A lakáscélú helyi támogatásról szóló rendelet a 2/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet, mely részletesen tartalmazza az igénylés, a jogosultág, a fizetés, stb. feltételeit. Önkormányzatunk a támogatás nyújtásával a kérelmezők saját tulajdonában álló lakásingatlan felújítását, korszerűsítését, lakás vásárlását, építését kívánja biztosítani, ezzel is javítva a városi lakásállomány állagát. A támogatás formái: - kamatmentes kölcsön - vissza nem térítendő támogatás A támogatás mértéke családonként Ft-ig terjedhet. A visszafizetés ideje 5 25 évre terjedhet a támogatás mértékétől függően. A támogatás nem csak azért kedvező, mert kamatmentes, hanem azért is, mert nagyon kis összegű a havi törlesztő részlet, így 833 Ft/hó és 1200 Ft/hó között alakul. Pályázatot az nyújthat be, aki saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik. A pályázathoz csatolni kell tulajdoni lap másolatot, jövedelem igazolást és a lakás felújítására vonatkozó költségvetést. A pályázatok benyújtását követően azok indokoltságát a Lakásügyi Tanácsadó Testület tagjai a helyszínen vizsgálják meg és tesznek javaslatot a Tisztelt Közgyűlésnek a támogatás mértékére. A Közgyűlési döntést követően kötünk szerződést a támogatottal és ezt követően kezdhetik meg a havi törlesztést. A lakáscélú helyi támogatás vonatkozásában elmondható, hogy évek óta nagyon népszerű a város lakosai körében. A lakás célú helyi támogatás mértékének alakulása: (eft) Ahogy a táblázat mutatja, évről évre növekszik az az összeg, amelyet Önkormányzatunk lakáscélú helyi támogatásra fordít. Ez arányos azzal, hogy évről évre rohamosan növekszik az igénylők száma. Ez azt mutatja, hogy az ingatlan tulajdonosok egyre kevésbé vannak abban a helyzetben, hogy ingatlanukon bármilyen felújítást saját erőből el tudnának végezni.

14 I/B kötet 14. oldal Önkormányzatunk évente átlagosan mintegy 400 család részére nyújt támogatást. A Székkutas- és Vidéke Takarékszövetkezet, akik a támogatások visszafizetését vezetik, jelenleg db támogatottat tartanak nyilván évben kiemelt célként került meghatározásra az energia racionalizálás támogatása. Ez azt jelenti, hogy különösen azok a pályázatok részesülnek előnyben, ahol a felújítás célja az energia racionalizálás, így nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés, napkollektorok felszerelése. Az energiaárak rohamos emelkedése mindenképpen szükségessé teszi az ingatlanok korszerűsítését, mert fogyasztás csökkenés csak ezzel érhető el. Az ez évi pályázatok beadási határideje május 15. napja. Eddig kb. 200 pályázat került beadásra a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoporthoz és a beadási határidőig várhatóan még ugyanennyi pályázatot adnak be. 2. Ingyen telkek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése évben megalkotta az önkormányzati tulajdonú építési telkek szociális célú hasznosításáról szóló irányelveket, mely alapján bevezetésre került egy olyan új támogatási forma, mely lehetőséget biztosít saját tulajdonú lakóingatlan megépítésére azon vásárhelyi polgárok számára, akik erre saját erőből csak részben lennének képesek. Az irányelvek szerint a pályázati feltételnek megfelelő és a Közgyűlés által kiválasztott pályázók az építési telkek mindenkori forgalmi értékének megfelelő mértékű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. A vissza nem térítendő támogatásban részesített pályázókkal az Önkormányzat az építési telkekre ingyenes átruházási szerződést köt. Az építési telkekre pályázatot nyújthat be Hódmezővásárhely közigazgatási területén életvitelszerűen élő, a pályázat benyújtását megelőzően minimum 2 éves állandó bejelentett lakcímmel rendelkező és legalább 2 gyermek felneveléséről gondoskodó házaspár, akik az alábbi konjuktiv feltételnek megfelelnek: életévüket nem töltötték be 2. házastársi viszonyukat igazolják 3. igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel rendelkeznek 4. lakáscélú megtakarításuk összege minimálisan eléri a 3 millió forintot 5. lakásépítési kedvezményre (szociálpolitikai kedvezmény) igénybevételére jogosultak 6. a csatolt iratokból, valamint a pályázó házaspár saját erőre vonatkozó nyilatkozatából megállapítható, hogy az önerő- pénzintézeti hitel- lakásépítési kedvezmény vagy kiegészítő kamattámogatás igénybevételével a pályázat elbírálását követő 24 hónapon belül- Lakásügyi Tanácsadó Testület megítélése szerint reális esély van arra, hogy a pályázók a tulajdonukba került telekre a Műszaki Iroda szakvéleménye alapján lakóingatlant építenek és az épített ingatlanra vonatkozó lakhatási engedélyt bemutatják. A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek: 1. 3 vagy több gyermek tartásáról gondoskodók 2. a pályázat benyújtásának időpontjában az Önkormányzat tulajdonát képező bérlakásban határozatlan időre kötött bérleti szerződés alapján bérlőként lakók és bérleti jogviszonyúkról térítés nélkül lemondók. 3. az ideiglenesen elhelyezett bérlők 4. akik az első tulajdonukat képező lakásingatlan építéséhez kérik a támogatást. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

15 I/B kötet 15. oldal 1. Nem rendelkezik Hódmezővásárhely közigazgatási területén állandó, bejelentett lakcímmel 2. Egyedül álló személy 3. Élettársi életközösségben él 4. A pályázat benyújtásának időpontját megelőzően a tulajdonát képező ingatlan vásárlásához, felújítását, vagy hitelcsökkentéshez lakáscélú helyi támogatásban részesült 5. Önkormányzat tulajdonát képező bérlakásban határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkező, illetve ilyen ingatlant bérlőt megillető kedvezménnyel vásárolt meg 6. A pályázatot benyújtó házaspár pénzintézeti hitel felvételre nem jogosult 7. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázók illetve a vele együtt tulajdonjogot szerző személy tulajdonában levő ingatlan értéke meghaladja a felépítendő ingatlan értékét 8. Üdülőépület tulajdona van A Közgyűlés különös méltánylást érdemlő esetben felmentést adhat a pályázók számára a pályázati kiírás egyes feltételei alól. A pályázat benyújtása írásban történik. A beérkezett pályázatokat a Lakásügyi Tanácsadó Testület áttanulmányozza, majd javaslatot tesz a Közgyűlésnek pályázat elutasítására, vagy elfogadására. A Közgyűlés döntését tartalmazó határozat 15-napra kifüggesztésre kerül. A kifüggesztés időtartama alatt a határozattal kapcsolatosan bárki észrevételt tehet. Az ingyenes ingatlan átruházási szerződés alapján az építési telek a nyertes pályázók tulajdonába kerül azzal a feltétellel, hogy a pályázóknak az ingyenes ingatlan átruházási szerződés aláírásával vállalniuk kell, hogy a tulajdonukban került építési telken 2 éven belül lakóházat létesítenek. Az ingyenes ingatlan átruházási szerződés alapján 2 éves beépítési kötelezettség kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba évben a dr. Soós István u-ban 28 db telek, majd évben a Szellő soron és a Damjanich- Lévai utcák által határolt területen 27 db telek, évben a Mester u. Barázda u. Szent László u. által határolt területen 12 db telek, a Szoboszlai u. 27. szám alatt 1 db telek, a volt állatvásártér területén 10 db telek, illetve az Arany utca folytatásában 10 db telek került kiosztásra ig mindösszesen 88 db telek ingyenes hasznosításáról döntött a Közgyűlés. A telkek határáig a közművezetékek kiépítésre kerültek, így a lakóházak közművesítése megoldott. Az elmúlt időben a dr. Soós István utcában és a Szellő sor-lévai u-kovács István u közötti területen kiosztásra került telkek döntő része beépítésre került. A kezdeményezés a város fiatal házaspárjai körében kedvező fogadtatásra talált, az Önkormányzat által meghirdetett építési telkekre a kiosztható telkek számát többszörösen meghaladó pályázat érkezett be. A nagyfokú igényre tekintettel Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 149/2007.(03.01.) Kgy. számú határozatával újabb telkek kialakításáról döntött. E döntés értelmében 2 db olyan terület került szóba, amelyekből telekalakítással építési telkek alakíthatók ki: 1. A Szt. László u.-fürkelhalom u.-barázda utca által határolt területen 15, illetve db telek alakítható ki. Amennyiben 15 db telek kerül kialakításra, abban az esetben lehetőség van a területen egy kisméretű játszótér vagy park kialakítására. 2. Az Arany utca meghosszabbításával a Vámház utcáig- a hódmezővásárhelyi 10369/4 hrsz alatti ingatlan területéből további 14 db telek alakítható ki.

16 I/B kötet 16. oldal 3. Termofor kémények, iparosított technológiával épített lakások felújításának támogatása Az elmúlt években a Tisztelt Közgyűlés többször döntött Önkormányzati támogatás odaítéléséről azon társasházi közösségek vagy lakásszövetkezetek részére, amelyek az iparosított technológiával épült lakóépületek, illetve az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására pályázatot nyújtottak be. A belügyminisztérium az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására vonatkozóan 2003-tól, míg az iparosított technológiával épült lakóépületek esetében 2005-től minden évben pályázatot ír ki társasházi közösségek illetve lakásszövetkezetek részére. A pályázati eljárás feltételeiről és menetéről, valamint a megvalósult beruházásokról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést: Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor) felújítására vonatkozó pályázati eljárás: Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor) felújításának támogatására vonatkozó pályázati kiírásban megjelölt feltételek: I. Pályázók köre: Pályázhatnak mindazok a Hódmezővásárhely közigazgatási területén elhelyezkedő társasházi közösségek, lakásszövetkezetek, amelyek az 1985-ig épült, legalább 8 lakással rendelkező lakóépületben, vagy dilatációval határolt épületrészben lévő kettősfalú, illetve egyesített falú gyűjtőkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan felújítását tervezik, amelynek eredményeként biztosítható, a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése II. A pályázat kétlépcsős : A pályázók első lépcsőként az önkormányzathoz nyújtják be támogatási igényüket. A pályáztatás második lépcsőjében az önkormányzat a kiválasztott pályázatokat benyújtja az Országos Lakás és Építésügyi Hivatalhoz az állami támogatás elnyerésére. Az állami támogatás mértéke a beruházás maximum 40 %-a, de lakásonként maximum ,-Ft. Az önkormányzati támogatás mértéke a beruházás 30 %-a, a lakás tulajdonosok pedig a bekerülési költség fennmaradó részét kötelesek viselni. A Közgyűlés a pályázati eljárással kapcsolatosan megalkotta a 34/2003.( ) Kgy.sz. rendeletét, amely részletesen szabályozza a pályázati eljárás feltételeit és a benyújtandó dokumentumok körét. Az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza a közötti időszakban nyertes társasházi közösségeket, a saját erő összegét, az állami és az önkormányzati támogatás mértékét. A 2006-ban benyújtott pályázatok a pályázatot kiíró által még nem kerültek elbírálásra. A közötti időszakban nyertes társasházi közösségek részére Önkormányzatunk mindösszesen ,-Ft támogatást nyújtott. Az iparosított technológiával épült lakóépületek, felújításának vonatkozó pályázati eljárás: I. Pályázók köre: Pályázhatnak mindazok a Hódmezővásárhely közigazgatási területén elhelyezkedő, iparosított technológiával épült épületek társasházi közösségei, lakásszövetkezetei, amelyek 4 lakásegységnél nagyobb épület vagy dilatációval határolt épületrész energiatakarékos felújítását tervezik, és részt kívánnak venni az Országos Lakás és Építésügyi Hivatal pályázatán, illetve a 19/2006.(05.22.) Kgy.sz.rendelet feltételeit elfogadják és azoknak megfelelnek. Pályázni csak lakás céljára szolgáló épületekkel lehet, vegyes funkciójú épület esetén csak a lakásokra jutó költségek képezhetik a pályázat alapján. Pályázni az alábbi célokra lehet: Épületek utólagos szigetelése, nyílászárók cseréje, lapos tető hő és vízszigetelése Épületgépészeti rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása Épületek környezetének felújítása, korszerűsítése

17 I/B kötet 17. oldal II. A pályázat kétlépcsős : A pályázók első lépcsőként az önkormányzathoz nyújtják be támogatási igényüket. A pályáztatás második lépcsőjében az önkormányzat a kiválasztott pályázatokat benyújtja a az Országos Lakás és Építésügyi Hivatalhoz az állami támogatás elnyerésére. Az állami támogatás mértéke a beruházás 1/3-a, de lakásonként maximum ,-Ft. Az önkormányzati támogatás mértéke a beruházás 1/3-ad része, de lakásonként maximum ,-Ft, a lakás tulajdonosok pedig a bekerülési költség fennmaradó részét kötelesek viselni. Az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza a 2005-ben nyertes társasházi közösségeket, a saját erő összegét, az állami és az önkormányzati támogatás mértékét. A 2006-ban benyújtott pályázatok a pályázatot kiíró által még nem kerültek elbírálásra. A 2005-ben nyertes társasházi közösségek részére Önkormányzatunk mindösszesen ,-Ft támogatást nyújtott. A hetekben került kihirdetésre évre vonatkozóan az egycsatornás gyűjtőkémények nyertes pályázói. Hódmezővásárhely vonatkozásában 74 db termofor kémény kerül felújításra, az érintett lakások száma 315 db. A felújítás teljes költsége Ft, melyből az önkormányzati rész Ft. A Közgyűlés döntése alapján a lakásügyi tanácsnok Lakásügyi Tanácsadó Testület és a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport feladatot kapott arra vonatkozóan, hogy a panel program keretében dolgozzák ki annak a módját, hogy visszatérítendő formában, az önerő kérdésében hogyan tud az önkormányzat a társasházakon segíteni. A feladat végrehajtásáról jelen Közgyűlés keretében kapnak tájékoztatást. Hódmezővásárhely, március 21. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. Polgármester

18 I/B kötet 18. oldal Képek a 100 szociális bérlakásról

19 I/B kötet 19. oldal

20 I/B kötet 20. oldal Az Észak utca szám alatti ingatlanok

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

19/2007.(04.10.) Kgy sz. rendelet 1. A helyben központosított közbeszerzésekről

19/2007.(04.10.) Kgy sz. rendelet 1. A helyben központosított közbeszerzésekről 19/2007.(04.10.) Kgy sz. rendelet 1 A helyben központosított közbeszerzésekről 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót!

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót! Az Önkormányzati Hivatal tölti ki! Iktatószám:.. Sorszám:.. L A K Á S I G É N Y L É S I K É R E L EM A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót! Zsana Önkormányzata tulajdonában

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

JAVASLAT. a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 15/2010. (IV.16.) rendelet módosítására

JAVASLAT. a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 15/2010. (IV.16.) rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. S. Farkas Hajnalka jogi szakreferens JAVASLAT a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 15/2010. (IV.16.) rendelet

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről 2016. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi beszámolóval teszek eleget az Egyek Nagyközség

Részletesebben

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/1998. /IX. 25./ számú r e n - d e l e t e a SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELY- ZETBEN LÉVŐK ADÓSSÁGTERHÉNEK ENYHíTÉSÉRŐL =============================================================

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről 2015. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi beszámolóval teszek eleget az Egyek Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére Tárgy: javaslat egyes üres önkormányzati lakások hasznosítási jogcímeinek meghatározására Előterjesztő:

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 15/2006.(VI.29.)

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelte (továbbiakban: Rendelet) alapján kerületi

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Cím: lakás alapterülete : (négyzetméter) szobaszám: komfortfokozat: lakásfenntartás havi költségei: lakbér (szociális

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról (a módosítással egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u.

Részletesebben

37/2007.(06.11.) Kgy. sz. rendelet

37/2007.(06.11.) Kgy. sz. rendelet 37/2007.(06.11.) Kgy. sz. rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítása,

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2005. (IV.20.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2005. (IV.20.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2005. (IV.20.) számú rendelete az Önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület október 20-án tartandó ölésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület október 20-án tartandó ölésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. október 20-án tartandó ölésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Javaslat a lakáscélú támogatásról szóló 19/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták.

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták. Tisztelt Képviselő-testület! A Belügyminiszter pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot írt ki. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

(...) SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés

(...) SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés e SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sónár, Várkerület u. 2. Előterjesztés Sán ár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és a fenntartásáról Fiatal Házasok Otthona és

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2000.(VIII.2.) számú rendelete

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2000.(VIII.2.) számú rendelete JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2000.(VIII.2.) számú rendelete A személyi tulajdonú lakóépületekben az ár- és belvíz által okozott károk enyhítésére nyújtandó támogatásokról A Jászdózsa Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII. Táncsics M. u. 119. fszt.

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Nemesnádudvar község Képviselőtestületének 8/1998.(07.01) Önkorm. számú rendelete a lakáshoz jutók helyi támogatásáról egységes szerkezetben

Nemesnádudvar község Képviselőtestületének 8/1998.(07.01) Önkorm. számú rendelete a lakáshoz jutók helyi támogatásáról egységes szerkezetben Nemesnádudvar község Képviselőtestületének 8/1998.(07.01) Önkorm. számú rendelete a lakáshoz jutók helyi támogatásáról egységes szerkezetben A képviselőtestület a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések .. BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 56/1994.(XI.8.) sz. önkormányzati rendelete Az első 1ak.ástu1ajdont szerzok: támogatásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben