Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely lakásgazdálkodásának helyzete...2 A helyben központosított közbeszerzésekről szóló rendelet megalkotása...24 A Közgyűlés májusi rendes ülése időpontjának megváltozatatása...35 Dr. Hernádi Gyula települési képviselő önálló indítványa...38 Szociális hasznosításra kijelölt, önkormányzati tulajdonú építési telekre benyújtott pályázatok elbírálása...42 A hódmezővásárhelyi hrsz alatt nyilvántartott, 628 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése...47 Tájékoztató a panelprogrammal kapcsolatosan megtett intézkedésekről...54 Adomány a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságnak...56 Előzetes szándéknyilatkozat a tömörkényi Rózsafüzér Szociális Otthon fenntartói jogának átadásáról...59 Beszámoló a központi orvosi ügyeleti szolgálat évi tevékenységéről...62 Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata...69 Határon túli ügyek támogatása...85

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2007 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely lakásgazdálkodásának helyzete Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

3 I/B kötet 3. oldal Száma: 30- Tárgy: Hódmezővásárhely lakásgazdálkodásának helyzete Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A települési infrastruktúra egyik legfontosabb eleme a lakás, a lakhatás pedig alapvető emberi jog. Ennek tudatában kijelenthető, hogy a legtöbb város számára a legégetőbb kérdés a lakáshelyzet problematikája. Elmondható, hogy városunk infrastruktúrájának fejlesztésében egyik legnagyobb kihívást a lakásépítés, a lakásállomány korszerűsítése, felújítása jelenti. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapvető célja az, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel a polgári lakhatási körülmények megteremtéséhez biztosítson segítséget városunk azon polgárai számára, akik önerőből nem tudják lakásproblémájukat megoldani. Az Ötv. 8. (1) bekezdése a települési önkormányzatok feladatait a helyi közszolgáltatások körében határozza meg, így különösen ide tartozik a lakásgazdálkodás. Ugyanakkor ugyanezen bekezdés (2) szakasza úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat milyen mértékben és módon lát el. Azt, hogy az önkormányzat mely feladatok ellátását vállalja, befolyásolja a helyi társadalom szerkezete, a népesség összetétele, a település adottságai, fejlettsége, helyzete és egyéb más körülmények is. Mindezek korlátok közé szorítják az önkormányzat feladat-választási szabadságát. Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek terjedelme a feladat-vállalás esetén is különösen hatással van arra, hogy milyen eszközökkel, milyen mértékben és hogyan oldja meg a feladatot. Fakultatív feladatvállalás nem történhet a kötelező feladatok terhére, így az önkormányzat csak saját bevételei figyelembevételével járhat el. Tehát az Önkormányzati törvény nem sorolja az Önkormányzatok alapfeladatai közé a lakásgazdálkodást. A jogalkotó az Önkormányzatokra bízza, hogy a lakásgazdálkodásból mekkora részt vállalnak fel, azzal, hogy a kötelező feladatoknak egyértelműen elsőbbsége van az önként vállal feladatokkal szemben. Ebből pedig adódik, hogy külön törvényi kötelezés hiánya miatt központi költségvetési támogatás nincs biztosítva ezen feladatok ellátására. Így az Önkormányzatoknak a lakásgazdálkodást a saját bevételeik terhére kell megoldaniuk. Önkormányzatunk a fentiekre is figyelemmel önként vállalt feladatként, saját bevételeinek terhére gazdálkodik meglévő lakásállományával az 1990-es évek óta, amikor is jogszabályi úton a korábban állami tulajdonban lévő lakások önkormányzati tulajdonba kerültek. Ennek megfelelően május 1-től a Polgármesteri Hivatal átvette a Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt-től a volt állami és vegyes tulajdonú ingatlanokat (állami bérlakások, üzletek, garázsok). A változásnak köszönhetően 844 db állami, 153 db vegyes tulajdonú, és 288 db egyéb bérlemény került a Polgármesteri Hivatal kezelésébe. A tulajdonszerzéssel együtt járt problémák sokasága, így az elmaradt felújítások, karbantartások következményei.

4 I/B kötet 4. oldal Hódmezővásárhely városában kb db lakóingatlan található, ebből 895 db önkormányzati tulajdonú. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakásgazdálkodással, lakhatási feltételekkel kapcsolatos koncepciójának elfogadására évben került sor, mely koncepció évben került módosításra. A évben elfogadott lakáskoncepció elsősorban a Széchenyiterv adta lehetőségekre alapozott, így célként került megfogalmazásra a 100 szociális bérlakás, az uszoda, valamint sport célú létesítmények építése. A évi koncepció nagyobb hangsúlyt fektet a bérlakás állomány számának növelésére, illetve az önkormányzati tulajdonú lakások számának csökkenésének megállítására. Így a koncepció elfogadásakor döntött a közgyűlés az önkormányzati lakások kedvezményes értékesítésének felfüggesztéséről. Egyebekben az elmúlt évek során számos közgyűlési döntés született a lakásállomány számának illetve állagának növelésére, mely az alábbiakban ismertetésre kerül. A LAKÁSÁLLOMÁNY ALAKULÁSA Az Önkormányzati lakásállomány az elmúlt években az alábbiak szerint alakult (Nyugdíjas Lakóparkkal együtt) Tehát Önkormányzatunk évben 895 db lakással rendelkezik, összesen m2 alapterülettel. A lakások többsége tömbökben a belvárosban található, így jelentős mennyiségű lakással rendelkezünk az Andrássy, Szegfű, Zrínyi, Kaszap, Oldalkosár, dr. Nagy György, Éva, Hódtó, Hóvirág, Kohán Gy., Szántó K. J. utcákban, valamint a Kossuth és Szabadság téren. Ezen kívül a városban szétszórtan találhatóak családi ház jellegű ingatlanok, melyek 2-3 család elhelyezésére alkalmas lakrészekből állnak. Ugyanakkor nagy számban vannak a belvárostól távolabb eső ingatlanok, így a 100 szociális bérlakás, a Tanya 1319., valamint az Észak utcai ingatlanok. Az 1990-es évek közepén jelentősen csökkent a lakásállomány, annak következtében, hogy a bent lakó bérlők jelentős kedvezményekkel vásárolhatták meg az önkormányzati tulajdonú lakásokat. A jelentős kedvezményre tekintettel sokan éltek a vásárlás lehetőségével. A lakásállomány csökkenésének megállítására született az 50/2003. (02.13.) Kgy. határozat, amelynek értelmében a január 31. után beérkező vételi szándékok esetében az értékesítési eljárást a Közgyűlés felfüggesztette. Ennek köszönhetően, értékesítés már csak a közgyűlési döntésben meghatározott időpont előtt beérkezett vételi szándékok esetében valósult meg. A közgyűlési döntés eredményeképpen a lakások számának csökkenése nem csak megállt, hanem további döntések eredményeképpen növekedett is.

5 I/B kötet 5. oldal A 100 szociális bérlakás Önkormányzatunk a Széchenyi-terv keretében évben építette meg és adta át a 100 szociális bérlakást, mely lakások a Dobó Katalin, a Janáky István és a Bibó Lajos utcákban találhatóak. A lakások komfortos komfortfokozatúak, kályhával történik a fűtés. A 100 szociális bérlakás állomány 53 db 1+2 szobás lakásból áll, lakásonként 52 m2 alapterülettel, valamint 47 db 1,5 szobás lakásokból, lakásonként 42 m2 alapterülettel. A bérlőkkel először 2 évre került bérleti szerződés megkötésre. A kezdeti időszakban a korábban a Dobó K. utcában átadott lakások tapasztalatait is szem előtt tartva havonta ellenőrizte a lakásokat, valamint a lakásokhoz tartozó leltári tárgyakat (kályha, bojler, gáztűzhely) a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport. Elmondható, hogy az ellenőrzések eredményeképpen nem fordult elő leltári tárgy eltűnése. Az ellenőrzések mind a mai napig folyamatosak. Abban az esetben ha a bérlő szerződése lejár, a közgyűlési döntés értelmében amennyiben a szerződés hosszabbításhoz szükséges feltételeket teljesíti szerződése csak 1 évre kerül meghosszabbításra. Tapasztalatunk szerint, nagyon hatásos volt a közgyűlési döntés, ugyanis a 100 szociális bérlakás bérlői szinte alig rendelkeznek hátralékkal, kevés kivétellel, mindenki eleget tesz időben fizetési kötelezettségének. Nyugdíjas Lakópark Az Önkormányzati lakásállomány növekedését jelentette szintén a Széchenyi-tervből megépített 107 lakásos Nyugdíjas Lakópark. A Lakópark működtetésére Önkormányzatunk közhasznú társaságot hozott létre. A Lakóparkba történő bekerülés feltételeit, költségét, és szabályait a lakásrendelet szabályozza. Tekintettel arra, hogy a Nyugdíjas Lakópark gazdasági társasági formában működik, és minden évben beszámol működéséről a Közgyűlésnek, azzal részletesen foglalkozni nem kívánunk. Észak u szám alatti lakások Önkormányzatunk tulajdonát képezi továbbá az Észak u szám alatti épületegyüttes. Az ingatlanon 42 db komfort nélküli komfortfokozatú szociális bérlakás található. Az épületek alacsony igényszintűek, szerkezetileg stabilnak mondhatóak, a nyílászárók és a tetőszerkezetek felújításra, illetve cserére szorulnak. Bizonyára ismert a Közgyűlés előtt az épületegyüttes, valamint az ott lakók problémája. Önkormányzatunk évek óta keresi a megoldást a problémára, de ez elsősorban az ott élőkből fakadóan nehezen kezelhető. Éveken keresztül nehezen volt követhető a bérlők személye. Sokan közülük nem fizették a bérleti díjat, így évben 19 lakás használójával szemben folyt peres eljárás. Az elmúlt években az Önkormányzat jelentős összeget fordított az ingatlanok tetőszerkezetének felújítására, de ez a problémát hosszú távon nem oldotta meg évben megkeresés érkezett a lakók részéről, és kérték, hogy amennyiben erre mód van, az ingatlanokat adja a tulajdonukba az Önkormányzat. Felülvizsgálva a lakók kérését, a Közgyűlés 49/2006. (01.27.) Kgy. határozatával döntött a bérlakások és a hozzájuk tartozó tárolók értékesítéséről és arról, hogy a bérleményeket jogszerűen használók részére ingyenesen tulajdonba adja. A Közgyűlés azzal a feltétellel hozta meg döntését, hogy a tulajdont szerzők 10 évig nem nyújthatnak be lakáskérelmet, és nem pályázhatnak lakáscélú helyi támogatásra, valamint a felépítmények alatti földterület kizárólagos önkormányzati tulajdonban marad.

6 I/B kötet 6. oldal Ezt követően a bérlők nyilatkoztak, hogy élni kívánnak-e a tulajdonba vétellel. A bérlők közül a felhívásra 23 fő nyilatkozott. Ebből 8 bérlő kérte a tulajdonba vételt, 15 bérlő pedig úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja az általa lakott lakrészt tulajdonba venni. A nyilatkozat tételt követően 1 fő visszalépett, így 7 korábbi bérlővel kötöttünk szerződést ingyenes átruházás tárgyában. Annyiban mindenképpen változott a helyzet, hogy a korábbi kaotikus helyzet rendezetté és követhetővé vált. Néhány kivételtől eltekintve az ingatlan lakói érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek, és rendszeresen fizetik a bérleti díjat, nincsenek felhalmozott hátralékok. Egyebekben az Észak utcán a lakbérek átlagosan 990 Ft/hó alakulnak. A lakásállomány növekedése évben 1./ A novemberi közgyűlésen tájékoztatást kaptak arról, hogy Önkormányzatunk sikeresen értékesítette az Andrássy u szám alatt található Ofotért üzlethelyiséget. A Közgyűlés döntött arról, hogy az értékesítésből befolyó összegből Önkormányzatunk lakások vásárlásával növeli bérlakás állományát. A tárgyalások eredményekképpen 10 db lakás került Önkormányzatunk tulajdonába. Elsősorban olyan társasházakban vásároltunk lakásokat ahol már vannak önkormányzati tulajdonú ingatlanok. Ennek eredményeképpen 4 db lakást vásároltunk az Oldalkosár utcában, 4 db-ot a Szabadság téren, 1 db-ot a Kaszap utcában és 1 db-ot a Táncsics M. utcában. 2./ Szintén Közgyűlési döntés értelmében, megvásárlásra kerül a Hódút épülete, melyből várhatóan 1 éven belül további bérlakások kerülnek kialakításra, 31 db. 3./ Szintén a Közgyűlés döntött arról, hogy Önkormányzatunk vásárolja meg a Munkaügyi Központ épületét a Szántó K. J. utcában. Elképzeléseink szerint ebben az épületben 21 bérlakás kialakítására lesz lehetőség. A lakások kialakítására várhatóan még az idén sor kerül. Az elmúlt év döntései alapján tehát 62 db lakással fog növekedni a városi tulajdonú lakásállomány. A lakásállomány állapota A lakások komfortfokozata az alábbiak szerint alakul. összkomfortos komfortos félkomfortos Komfort nélküli A lakások szobaszám szerinti alakulása 1 szobás 1 + 1/ / A táblázatból is látszik, hogy a lakások többsége komfortos komfortfokozatú és a lakások többsége 1 szobás. Ez abból a szempontból jelent problémát, hogy az Önkormányzat elsősorban gyermekes családok elhelyezéséről gondoskodik, és nagyon sok minőségi cserekérelem kerül benyújtásra, mert a családok részére kicsinek bizonyul az 1 szobás lakás. Ugyanakkor ösztönző ereje is van, mert a családok a kis lakásra tekintettel hamarabb oldják meg önállóan a lakásproblémájukat. Összkomfortos az a lakás, amely legalább

7 I/B kötet 7. oldal a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel; b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel); c) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással, villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel); és d) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel) rendelkezik. Komfortos az a lakás, amely legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel; b) közművesítettséggel; c) melegvíz-ellátással; és d) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel)rendelkezik. Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), továbbá fürdőhelyiséggel vagy WC-vel; b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással); és c) egyedi fűtési móddal rendelkezik. Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), WC használatával, és b) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint c) a vízvétel lehetősége biztosított. A lakásállomány állapotára összességében elmondható, hogy az ingatlanok felújításra szorulnak. A lakások közül az elmúlt években több életveszélyessé lett nyilvánítva. Ennek megfelelően Önkormányzatunk ezekből a lakásokból a bérlőket elhelyezte és a lakások lebontásra, majd azt követően a telkek értékesítésre kerültek. Ilyen ingatlanok voltak: Hősök tere 1. Jókai u Klauzál u Pálffy u. 2. Rárósi u. 13. Szegfű u. 3. Szent A. u. 4. Hódi Pál u Lánc u. 7. Rezeda u. 11. Szántó K. J. u. 83. Önkormányzatunk lakások felújítására és karbantartására az elmúlt években az alábbi összegeket fordította: (eft)

8 I/B kötet 8. oldal AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK BÉRLETE Az évben hatályba lépett Lakástörvény hatalmazta fel a települési önkormányzatokat a törvény végrehajtása céljából helyi rendelet megalkotására. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendeletet, mely a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokat tartalmazza. Önkormányzati tulajdonú lakás bérletének megszerzése Az 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet határozza meg azokat a feltételeket, melyekkel önkormányzati bérlakás bérletét meg lehet szerezni. A kérelmezőknek elsőként lakásigénylési adatlapot kell beadniuk. Önkormányzati bérlakásra lakáskérelmet az nyújthat be, aki Nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogával és a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül nem volt, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában nincs részben vagy egészben a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakásingatalan, A leendő bérlő lakóhelye a bérbevételi szándék jelzésekor, valamint az azt közvetlenül megelőző öt éven belül folyamatosan Hódmezővásárhelyen volt, Önkormányzati lakáson fennállt bérleti joga öt éven belül nem pénzbeli térítés ellenében vagy az a Lakástörvényben foglaltak szerinti felmondás miatt szűnt meg. A lakáskérelemhez jövedelemigazolást kell csatolni. A rendeletben foglaltaknak megfelelően beadott kérelmet a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport nyilvántartásba veszi, melyről az igénylők visszaigazolást kapnak. A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport jelenleg közel 900 db lakásigénylést tart nyilván. Ez a szám az év óta beadott lakáskérelmeket tartalmazza. Bizonyára vannak közöttük olyanok is, akik időközben már önként megoldották lakhatásukat, illetőleg olyanok is, akik elhelyezést nyertek önkormányzati lakásban. A bérleti szerződések: Önkormányzatunk a bérlőkkel határozott, valamint határozatlan idejű szerződéseket köt. A jelenlegi bérlemények vonatkozásában 336 db határozott idejű és 259 db határozatlan idejű szerződés van. Ezen kívül 23 db lakás esetében a Magyar Honvédség rendelkezik a bérlő kijelölés jogával. Ezek a lakások az Éva és a Dr. Nagy György utcában találhatók. Fentieken kívül még 33 db szolgálati lakás tartozik a bérlakás állományhoz. 15 db lakás vonatkozásában pedig a Művészeti Alap rendelkezik a bérlőkijelölés jogával. Ha lakásonként átlagosan kb. 4 fő elhelyezésével számolunk, akkor elmondható, hogy Önkormányzatunk kb fő (800 család) elhelyezéséről gondoskodik. Abban az esetben, ha Önkormányzati tulajdonú lakás megürül, a lakás az érvényes lakáskérelemmel rendelkezők között pályáztatásra kerül. Ez azt jelenti, hogy a lakások bérleti meghirdetésre kerül a Szuperpressben, a VTV-ben és a Rádió 7-ben. Ezt követően adhatják be pályázataikat az igénylők a konkrét lakás vonatkozásában. Vannak lakások, amelyekre csak előtakarékosság igazolásával lehet pályázatot benyújtani, ilyen pl. a Szegfű utcai lakások. A Szegfű utcára általában diplomával és munkával rendelkezők adhatnak be pályázatot. A pályázók kb. 3-4 évig laknak a lakásban, ez idő alatt megfelelő mértékű önerőt tudnak képezni, ahhoz, hogy saját tulajdonú lakást tudjanak vásárolni.

9 I/B kötet 9. oldal A beadott pályázatokat a Lakásügyi Tanácsadó Testület értékeli és tesz javaslatot a bérlő személyére. A nyertes pályázóval Önkormányzatunk 2 évre köt bérleti szerződést. Abban az esetben, ha a határozott idejű bérleti szerződéssel rendelkező bérlő bérleti szerződése lejár, lehetősége van a szerződés meghosszabbítására. A hosszabbítás feltétele, annak igazolása, hogy a bérlő semmilyen közüzemi díjjal, illetve lakbérrel nem tartozik. A hosszabbítási kérelmet a Lakásügyi Tanácsadó Testület vizsgálja és tesz javaslatot. Az eddigi tapasztalatok szerint elmondható, hogy ha a bérlő semmilyen tartozással nem rendelkezik, bérleti szerződése 1 évvel meghosszabbításra kerül. A 176/2005. (03.03.) Kgy. határozat rendelkezik arról, hogy a lejárt bérleti szerződések csak egy évvel hosszabbíthatók meg. Az 1 évre történő hosszabbításnak jók a tapasztalatai, ugyanis a bérlők oda figyelnek arra, hogy ne halmozzanak fel sem bérleti díj, sem közüzemi díj tartozásokat, így eleget tudnak tenni a hosszabbítási feltételeknek. Tapasztalataink szerint, a bérlők közül csak keveseknek sikerül az, hogy saját tulajdonú ingatlant tudjanak vásárolni. A bérlők nagy része egész életét önkormányzati lakásban éli le és esélyük sincs arra, hogy a későbbiekben a helyzetük oly mértékben javulni tudna, hogy saját tulajdonú ingatlant tudnának vásárolni. Olyan helyzetek is előfordulnak, hogy egy szobás ingatlanban több generáció lakik együtt, mert sem a szülők, sem a gyermekeik nem tudnak albérletet megengedni. Sőt, az is előfordul, hogy minőségi cserével nagyobb és magasabb komfortfokozatú lakást biztosítunk a bérlő számára, és néhány hónapon belül kiderül, hogy a nagyobb lakás rezsi költségét már nem tudják fizetni. Ilyen esetben ha van rá lehetőség próbálunk a bérlőnek kisebb rezsiköltségű lakást felajánlani. Határozatlan idejű bérleti szerződések az 1990-es években kerültek megkötésre, napjainkban már nem jellemző. A határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkezők esetében egyre többször derül fény arra, hogy a lakást nem a bérlő lakja, hanem valamelyik családtag, vagy esetleg albérletbe kerül kiadásra. A Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport valamint a Lakásügyi Tanácsadó Testület ez évi feladatának tekinti, hogy valamennyi határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkező bérlő és bérlemény ellenőrzésre kerüljön. Amennyiben az ellenőrzés során nem rendeltetésszerű használatot tapasztalunk, megtesszük a szükséges intézkedéseket. Ez évben 2 esetben indult eljárás a fent említett okok miatt. Egy esetben a bérlő önként leadta a lakást, a másik esetben bírósági eljárást indítottunk a lakás kiürítésére. Lakbérek alakulása A lakásbérleti díjak az elmúlt évektől napjainkig az alábbiak szerint alakultak (Ft/m2/hó): összkomfortos komfortos félkomfortos Komfort nélküli Fentiekre figyelemmel, a havonta fizetendő lakbér egy 1 szobás, komfortos lakás esetében Ft/hó, egy két szobás lakás esetében Ft/hó.

10 I/B kötet 10. oldal Összehasonlításul a megyei jogú városokban a bérleti díjak az alábbiak szerint alakulnak (2006. évi adatok): Ft/m2/hó összkomfortos komfortos félkomfortos Komfort nélküli Szeged 90, ,5 31,25 Székesfehérvár Zalaegerszeg Tatabánya Dunaújváros Veszprém 144,8 104, Hódmezővásárhely Miskolc 147,82 147,82 49,64 32,09 Pécs Kaposvár 182,80 153,60 46,20 27,20 Eger Szekszárd Győr Békéscsaba Nagykanizsa Kecskemét Debrecen Szolnok Sopron Nyíregyháza Szombathely Salgótarján A táblázat jól mutatja, hogy Önkormányzatunk még azok közé a megyei jogú városok közé tartozik, ahol a lakásbérleti díjak viszonylag alacsonyak. A lakásbérleti díjakból származó önkormányzati bevételek az elmúlt évek vonatkozásában: (eft) Az elmaradt lakásbérleti díjak behajtására tett intézkedések A Jogi és Közgazdasági Iroda nyilvántartása szerint február 28. napján a lakásbérleti díj hátralék összege: Ft. Ez a hátralék tartalmazza a leadott lakásokon fennálló tartozásokat, valamint a bent lakó bérlők tartozásait. A leadott lakásokon fennálló tartozás azt jelenti, hogy a bérlők vagy kilakoltatás útján vagy önként (megelőzve a kilakoltatást) visszaadták a lakást az Önkormányzat részére, de a lakáson fennálló lakásbérleti díj hátralékukat nem rendezték. Jelenleg 104 db ilyen lakáson áll fenn hátralék, Ft összegben.

11 I/B kötet 11. oldal Ezen hátralékok vonatkozásában szinte minden esetben végrehajtási eljárás van folyamatban és az esetek többségében szünetel a végrehajtás, vagy amiatt, hogy nincs fedezet a tartozás behajtására, vagy amiatt, hogy a bérlő elérhetősége ismeretlen. Ezekben az esetekben nem sok mindent tud tenni a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport, csupán annyit, hogy időközönként megkeresi az Okmányirodát új lakcím ügyében. Ha nincs ismert lakcím, a végrehajtó sem tud intézkedéseket foganatosítani a behajtásra. A bent lakó bérlők vonatkozásában 270 db bérlő esetében áll fenn Ft összegű hátralék. Az 50/2003. (02.13.) Kgy. határozat értelmében a 3 hónapot meghaladó lakbérhátralék esetében köteles a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport eljárni a lakás kiürítése céljából. Így elsősorban a 3 havi hátralékkal rendelkező bérlők vannak rendszeresen felszólítva, ez havonta kb. 30 bérlő felszólítását jelenti. A többi bérlő hátraléka nem éri el a 3 hónapot. A bent lakó bérlők esetében viszonylat könnyebb helyzetben vagyunk a behajtás tekintetében. Ha ugyanis a bérlő nem tesz eleget lakásbérleti díj fizetési kötelezettségének, a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport a Lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően felszólítja a bérlőt. Amennyiben a bérlő a megadott határidőre nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy bérleti szerződése felmondásra kerül, azzal, hogy a lakást adja vissza az Önkormányzat részére. Ritkán fordul az elő, hogy a bérlő a felszólításnak eleget tenne, és a lakást önként visszaadná. Ebben az esetben bírósági eljárást kezdeményezünk a lakás kiürítésére, illetve a lakásbérleti díj hátralék megfizetésére a bíróságnál. A bíróság ítéletében állapítja meg a bérlő lakás elhagyási és bérleti díj fizetési kötelezettségét. Szintén ritkán fordul az elő, hogy a bérlő eleget tenne a bíróság jogerős ítéletében foglaltaknak. Csak ezt követően van lehetőség végrehajtási eljárás indítására. Ahhoz, hogy a végrehajtási eljárás meginduljon, Önkormányzatunknak meg kell előlegeznie a végrehajtási költséget. Abban az esetben, ha a végrehajtási eljárás sikeres, akkor a lakásbérleti díjjal együtt a végrehajtási költség is megtérül. De sokszor előfordul, hogy a végrehajtási költség a bérleti díj hátralékkal együtt az Önkormányzat terhén marad. Tapasztalataink szerint a bérlők csak közvetlenül a kilakoltatás előtt tesznek eleget lakás leadási kötelezettségüknek. Csak ritkán fordul az elő, hogy kilakoltatásra sor kerül. Jelenleg 2 esetben várható a közeljövőben kilakoltatás, illetve 5 peres eljárás van folyamatban, mely mindegyike a lakás kiürítésére irányul. Ezen esetekben a tárgyalás már ki van tűzve. Egyéb bérlemények bérlete Önkormányzatunknak 92 db egyéb bérleménye van, ez jelent garázsokat, üzlethelyiségeket, 3910 m2 alapterülettel. Önkormányzati rendelet nem tartalmazza az egyéb bérlemények bérleti díját, így az a mindenkori piaci bérleti díjnak felel meg. Az átlagos bérleti díj mértéke 500 Ft/m2/hó. A bérleti szerződések jelentős része határozatlan időre van megkötve, de a határozott idejű szerződések is rendszeresen hosszabbításra kerülnek. Elmondható, hogy évek óta állandó bérlői vannak az egyéb bérleményeknek, akik a bérleti díjat rendszeresen fizetik. Abban az esetben, ha egyéb bérlemény kiürül, úgy a bérlet pályázati úton kerül meghirdetésre. A Lakásügyi Tanácsadó Testület A Testület a kezdetektől működik, az Egészségügyi és Szociális Bizottság szaktanácsadó testületeként. A Testület tagjait a Közgyűlés választja meg, így legutóbb évben újult meg a Testület. A Testület elnökből és 14 tagból áll. Az elnök Vas Zoltánné. A Testület szorosan együttműködik a lakásügyi tanácsnokkal és a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoporttal. Döntéseit a Csoport készíti elő.

12 I/B kötet 12. oldal A Testület véleményezi és javaslatot tesz: Meghirdetett lakások bérlőinek személyére Lakásbérleti szerződések meghosszabbítására Minőségi cserékre Lakáscélú helyi támogatásokra Ingyen telkek tulajdonosaira A Testület számos esetben nyújt segítséget a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoportnak a bérlők ellenőrzésében, helyszíni kivizsgálásokban. A Testület általában havonta egyszer ül össze és hozza meg a szükséges döntéseket. Az 1/1994. (01.17.) Kgy. rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza a Testület sorrendi javaslatainak szempontjait: 1./ A lakásba várhatóan együtt költözők a) száma, ezen belül a kiskorú gyermekek száma, b) egy főre eső havi átlagos nettó jövedelem összege, c) egészségügyi helyzete, szociális körülménye, d) jelenlegi lakhatási körülménye, a lakás műszaki állapota, 2./ A sorrend kialakításánál elsőbbségben kell részesíteni: a) a családosokat az egyedülállókkal szemben, b) a nagycsaládosokat a kisebb létszámú családokkal szemben. 3./ Azonos feltételek fennállása esetén előnyben kell részesíteni: a) a gyermeküket egyedül nevelőket, b) a nyugdíjból élőket és a szociális jellegű juttatásban részesülőket, c) az egészségre ártalmas körülmények között élőket.

13 I/B kötet 13. oldal NEM ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK ÁLLOMÁNYÁNAK NÖVEKEDÉSÉRE ILLETVE ÁLLAGÁNAK JAVÍTÁSÁRA TETT ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK 1. Lakáscélú helyi támogatás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata szintén saját bevételeiből, önként vállalt feladatként lakáscélú helyi támogatásban részesíti a város polgárait. A lakáscélú helyi támogatásról szóló rendelet a 2/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet, mely részletesen tartalmazza az igénylés, a jogosultág, a fizetés, stb. feltételeit. Önkormányzatunk a támogatás nyújtásával a kérelmezők saját tulajdonában álló lakásingatlan felújítását, korszerűsítését, lakás vásárlását, építését kívánja biztosítani, ezzel is javítva a városi lakásállomány állagát. A támogatás formái: - kamatmentes kölcsön - vissza nem térítendő támogatás A támogatás mértéke családonként Ft-ig terjedhet. A visszafizetés ideje 5 25 évre terjedhet a támogatás mértékétől függően. A támogatás nem csak azért kedvező, mert kamatmentes, hanem azért is, mert nagyon kis összegű a havi törlesztő részlet, így 833 Ft/hó és 1200 Ft/hó között alakul. Pályázatot az nyújthat be, aki saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik. A pályázathoz csatolni kell tulajdoni lap másolatot, jövedelem igazolást és a lakás felújítására vonatkozó költségvetést. A pályázatok benyújtását követően azok indokoltságát a Lakásügyi Tanácsadó Testület tagjai a helyszínen vizsgálják meg és tesznek javaslatot a Tisztelt Közgyűlésnek a támogatás mértékére. A Közgyűlési döntést követően kötünk szerződést a támogatottal és ezt követően kezdhetik meg a havi törlesztést. A lakáscélú helyi támogatás vonatkozásában elmondható, hogy évek óta nagyon népszerű a város lakosai körében. A lakás célú helyi támogatás mértékének alakulása: (eft) Ahogy a táblázat mutatja, évről évre növekszik az az összeg, amelyet Önkormányzatunk lakáscélú helyi támogatásra fordít. Ez arányos azzal, hogy évről évre rohamosan növekszik az igénylők száma. Ez azt mutatja, hogy az ingatlan tulajdonosok egyre kevésbé vannak abban a helyzetben, hogy ingatlanukon bármilyen felújítást saját erőből el tudnának végezni.

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-5/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Kö z g y ű l é s e J a v a s l a t a lakások bérletéről szóló 25/2006.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről A

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1..

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 1 2 2/1994. (II.8.) sz. rendelete (hatályos 2012. március

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/1999. (V.01.) számú r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 39/1999. (IX.1.) számú,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény helyi végrehajtásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi Andocs Község Képviselő-testületének 19./2006. (XII.13.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Andocs Község

Részletesebben

I. Rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületnek 17/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 1 (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Melléklet: Lakásrendelet tervezet

Melléklet: Lakásrendelet tervezet Melléklet: Lakásrendelet tervezet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK ZRt. 1018-23/100/2006 J a v a s l a t a lakások bérletéről szóló rendelet elfogadására Összeállította: Dr. Halmai Gyula igazgató

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2012. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2012. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény helyi végrehajtásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról A Képviselő Testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója 2008-2013

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója 2008-2013 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója 2008-2013 Elfogadva: 439/2008. (VII.10.) közgy. határozattal I. Bevezetés Magyarországon az 1990. évi rendszerváltással egy időben a - korábban

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...2 I. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat lakásépítési és lakásgazdálkodási koncepciójának célja...4 II. A kerület népességére és lakás-állományának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Kiskunhalas Város

Részletesebben

A Lakástörvény / továbbiakban: Lt. / átfogó módosítása 2006. március 31-én lép hatályba.

A Lakástörvény / továbbiakban: Lt. / átfogó módosítása 2006. március 31-én lép hatályba. 5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet tervezete az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló 42/2004. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására, kiegészítésére

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről I.

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről I. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya 1..

fejezet A rendelet hatálya 1.. *18 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról *16 *17*18 Fegyvernek Város

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

egységes szerkezet A rendelet hatálya

egységes szerkezet A rendelet hatálya Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2015. (V. 28.) RENDELETE A LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOKRÓL Budapest

Részletesebben

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokról és nem lakáscélú helyiségekről Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben