J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének július 27-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, Bana, Jókai Mór utca 18. sz. Sáhóné Horváth Márta polgármester, Bátisz Erzsébet, Bujáki Lászlóné, Járóka Márió Zsolt, Szabó Árpád képviselők és Vizkeleti István alpolgármester. Ágoston Lászlóné képviselő. Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese Vincze Attiláné Nagyné Czigle Judit Baranyai Ernő iskola-igazgató intézményvezető CKÖ elnök Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelenteket, megállapította, hogy az határozatképes, mivel 7 képviselőből 6 fő jelen van. Egy képviselő jelezte, hogy nem tud megjelenni a testületi ülésen. Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2011. (VII.27.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sulyokné Kállai Mónika könyvvezető személyét. Felelős: Határidő: Sulyokné Kállai Mónika könyvvezető azonnal Ismertette a napirendi pontokat, és elmondta, hogy a különfélékben ő szeretné tájékoztatni a jelenlévőket a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv Környezetvédelmi tervének módosításáról. Javasolta az alábbi napirendi pontok elfogadását. NAPIRENDI PONTOK: 1. Tájékoztatás Biczóné Kőműves Krisztina fegyelmi tárgyalásáról Előadó: Vizkeleti István Fegyelmi Tanács elnöke 2. Győr-Szol Zrt.-vel kötendő hitelszerződés, illetve a lakossági díjrész alakulásának megtárgyalása Előadó: Dr. Szolga Emese 3. Díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos rendelet tervezet megtárgyalása Előadó: Dr. Szolga Emese 1. oldal, összesen: 7

2 4. Némethné Alföldi Zsuzsanna kérelmének tárgyalása Előadó: Dr. Szolga Emese 5. Különfélék A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2011. (VII.27.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Napirendi pontokat. Felelős: Határidő: Sáhóné Horváth Márta polgármester azonnal 1. Tájékoztatás Biczóné Kőműves Krisztina fegyelmi tárgyalásáról Megkérte Vizkeleti Istvánt, mint a Fegyelmi Tanács elnökét, hogy ismertesse a fegyelmi tárgyaláson történteket a Képviselő-testülettel Vizkeleti István alpolgármester: Elmondta, hogy a fegyelmi tanács tagjai és a tanúként meghívottak mind jelen voltak, viszont Biczóné Kőműves Krisztina nem jelent meg. Ezért elmondta, hogy a könyv elkészült, így ismertette az 1. sz. mellékletben található könyv szövegét. Megköszönte, és megmutatta a postaszolgálattól visszakapott csomagot, melyet nem vettek át. Ugyanúgy, mint a korábbi többi levelet, vagy csomagot. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése? Bátisz Erzsébet képviselő: Szerette volna megkérdezni, hogy miért van szükség erre a fegyelmi eljárásra? Elmondta, hogy volt már 2010-ben egy Képviselő-testületi határozat, melyben fegyelmi eljárást indítottak Biczóné Kőműves Krisztina ellen. Ez felfüggesztésre került, tekintettel arra, hogy ő táppénzes állományba került, és akadályoztatva volt a meghallgatáson. A múltkori testületi ülésen pedig elhangzott, hogy május 7-től Ő keresőképes. Az iskolából előkerült egy dokumentum, mely szerint már nincs táppénzes állományban. Mivel tudomásukra jutott, hogy már keresőképes, így a 2010-es határozat felfüggesztésének oka megszűnt, ezért a fegyelmi eljárást folytatniuk kell. Vizkeleti István alpolgármester: Elmondta, hogy a júniusi testületin az igazgatóhelyettes asszony közölte, hogy még nem keresőképes a Biczóné, tehát, valótlant állított. Kérte, hogy amennyiben nincs több kérdés, úgy térjenek rá a következő napirendi pontra. 2. Győr-Szol Zrt.-vel kötendő hitelszerződés, illetve a lakossági díjrész alakulásának megtárgyalása Elmondta, hogy megbízta a képviselő-testület, hogy a Győr-Szol Zrt.-vel vegye fel a kapcsolatot. Ez meg is történt, folyamatos kontaktusban voltak, ez főleg telefonon történt. Nagyon sok információval látták el. Jöttek levelek ezt megelőzően a Győr-Szol Zrt.-től, amiről a testület tájékoztatva is lett. Olyan jellegű megkeresés érkezett a napokban, 2. oldal, összesen: 7

3 hogy évi Alapító okirat szerint Bana településre Ft önrész lett megállapítva, ami a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Társulási megállapodását tartalmazza, ez az alapító okirat. Ennek az előzményeit szerette volna elmondani. A Győr-Szol Zrt. jogelődje a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. a társulást 112 település részére a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére szolgáló projekt tényleges felmerülő összes költségének fedezésére hitelt vett fel. A hitel törlesztését a Győr-Szol Zrt. ebben az évben kezdte meg. Viszont az önkormányzatok elzárkóztak ezektől a dolgoktól, hogy ezt az önrészt bevállalják. Hosszas egyeztetés után olya megkeresés érkezett a Győr-Szol-tól, valamint a Győr Megyei Jogú Város is megküldte határozatukat, hogy amennyiben ezt az önrészt nem fizetik ki július 31-ig, akkor azonnali inkasszót fognak benyújtani. A 2. sz. mellékletben található Győr Város Képviselő-testületének levele. A Győrszol-lal egyeztettek több ízben, és arra a megállapodásra jutottak, amit ki is osztottak (3. sz. melléklet). Egy Ft összegű, éven túli lejáratú hitelszerződést ajánlottak. Ennek a lejáratának a napja lenne, a kamatláb 8,35 %, egy évre lenne fix kamatozással megállapítva. Kamatfizetés alapja a január 1-e. Tekintettel arra, hogy az idei évben már elfogadták a költségvetést, az első részlet esedékessége A tőke összege fél évente lenne fizetve, Ft összeggel, plusz a kamat. Az esedékesség és Biztosítékként nem kérnek jelzálogot, hanem inkasszós megbízást kérnek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy nem tudják a közszolgáltatási számlákban érvényesíteni a lakossági részt. Nem is számlázták ki eddig, csak a rendelkezésre állási díjat. Azt mondták, próbálják meg úgy a lakosságra átterhelni, úgy hogy valamilyen érdekeltségi hozzájárulást kellene, vagy adók módjára kivetni. Mivel meghatározták, hogy nekik július 31-ig szükségük van erre a részre, ezért nem is kivitelezhető, hogy a lakosság bevonásával legyen megfizetve, hiszen annak a lefolyása jóval hosszabb. A másik amit jelzett a Képviselőtestület számára, hogy ők elfogadtak egy rendeletet, a rendeletet megküldték a Győr-Szol-nak. Sehonnan nem kaptak észrevételt. Júliusig nem jeleztek semmit. Szerinte a Győr-Szol-nak jóval hamarabb kellett volna reagálni. Elmondta, hogy ezt a Megállapodás tervezetet a mai napon 3 órakor kapta meg. Nem tudja az önkormányzat felvállalni, hogy a számlájukat inkasszózzák. Ennyit tudtak lebonyolítani a i ülés óta. Elmondta, Pannonhalmán szoktak összegyűlni, és megtárgyalni a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás problémáit. Néhány hónapja a Győr-Szol jelezte, hogy a 10 %-os önrész helyett 30 %-ot szeretne kivetni az önkormányzatokra. Ezt a 111 település elutasította, és többször összeültek, és megbízták az ácsi polgármester urat, hogy képviselje őket. Az is szóba került, hogy kilépnének a társulásból, de sokkal több költségbe kerülne az önkormányzatok részére. Ők a leghosszabb futamidőt választották. Még ezen kívül kedvező az is, hogy nem kíván jelzálogjogot bejegyezni, hiszen nincs is megterhelhető vagyon. Bátisz Erzsébet képviselő: Megkérdezte, hogy ha 2005-ben indították a beruházást, akkor miért csak most merült fel ez a költség? Mennyi futamidőt adott rá? Szerinte, ha ezzel megterhelik még a lakosságot, akkor nagyon nagy botrány lesz. Elmondta, hogy 2005-ben elindult a projekt, akkor nyújtották be a pályázatot és most fejeződött be, most kell elszámolniuk vele. Ők elfogadták a rendeletüket, melyben a szemétszállítási díjba belefoglalták a lakossági részt. Viszont így nem tudják belefoglalni, behajtani. Elmondta, hogy akkor fel lett vállalva ez. Szerinte ez a legkedvezőbb, hiszen szerinte ez a sok díj fölé még megsarcolni a lakosságot, nem megengedhető. Valahol, valaki erre nem figyelt, de ha ők nem jelezték, hogy nem tudják kivitelezni. Szerinte ebben a konstrukcióban el lehetne fogadni. Ez a követelés mögött van egy konkrét szerződés. Nem lehet a lakosságra ráterhelni. Jelezte, hogy jövőre ez plusz Ft-ot fog jelenteni a költségvetésben. De ha egyszer ki kell fizetni, akkor nem tudnak mit tenni. Elmondta, hogy már korábban is többször jelezte, hogy a helyi adókról szóló rendelet nem lett felülvizsgálva. Csak az iparűzési adóknál lett módosítva. Több helyen is érdeklődtek a kommunális adó összege felől, és azokat szinte évente felülvizsgálják. Szerinte, akkor majd a jövő évi költségvetés kapcsán visszatérnek rá, ha konkrét dolog lesz. 3. oldal, összesen: 7

4 Vizkeleti István alpolgármester: Elmondta, hogy mindenki jól emlékszik, hogy már korábban is megbeszélték, és akkor elfogadták. Szerinte is jövő évre ezt a rendeletet felül kell vizsgálni. Határozati javaslattal élt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel az éven túli lejáratú hitelszerződést ( Ft) és a felhatalmazó levelet aláírja, illetve, hogy a jövő évi költségvetésbe bele foglalja. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2011. (VII.27.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel az (éven túli lejáratú, Ft összegű és a lejárat napja: ) hitelszerződést és a felhatalmazó levelet aláírja. Megbízták, hogy gondoskodjon róla, hogy ez az összeg a jövő évi költségvetésbe bekerüljön. Felelős: Határidő: Sáhóné Horváth Márta polgármester azonnal 3. Díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos rendelet tervezet megtárgyalása Az előző testületi ülésen a díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos rendelet előkészítésével megbízták a asszonyt, és megkérte, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Elmondta, hogy már a kiosztáskor kapott javaslatot, hogy egy kitüntető oklevélnek az átadása is felmerült. A díszpolgári cím adományozásáról csak a képviselő-testület dönthet, nem átruházható. Egyértelműen meg kell határozni, hogy ezeket a címeket kik kaphatják. Ismertette a 4. mellékletben található rendelet tervezetet, valamint a törvényi hivatkozásokat. Az ünnepélyes keretek közötti átadásról is szintén a Képviselő-testület döntene. A külföldi személynek történő adományozásnál a testvérvárosi kapcsolatokra gondolt. Ő úgy tervezte, hogy benyújtanak egy javaslatot, és a testület határozatban döntést hoz. Szerinte ennek a könyvnek a kivonatát, egy határozatot és egy fényképet az elismert személyről lehetne szépen gyűjteni, emlékként. Két féle módon lehetne elismerni, egy oklevéllel, vagy egy emlékplakettel. Éppen most kereste meg egy hölgy, aki ilyenekkel foglalkozik, és küldött is egy ajánlatot, melyet körbe adott. Ez a cég egyéb ajándéktárgyak készítésével is foglalkozik. Az oklevelet a polgármester és a írja alá, és a díszpolgári oklevélnek lennének kötelező tartalmi elemei. Szerinte jó az egész, csak kérte, hogy legyen külön a díszpolgári cím, és a dicsérő, kitüntető oklevél. Szerinte meg kell különböztetni. Külföldi kapcsolatok, jó sportteljesítmény miatt például egy kitüntető oklevelet adni. Javasolta, hogy tegyék bele, hogy kitüntető oklevél is legyen, ugyanazon kritériumok szerint. Ő is egyetértett a kitüntető oklevéllel. Megkérdezte, hogy nem kellene-e meghatározni, hogy évente egyszer, vagy milyen időpontban lenne ezeknek az elismeréseknek az átadása. Szerinte tartsák meg az eszmei értékét, és ne havonta állapítsanak meg ilyeneket. Elmondta, hogy meg lehet határozni, hogy egy évben hányszor lehet ilyet adni, viszont ha egy konkrét időpontot határoznak meg, akkor arra a napra testületi ülést kell összehívniuk. 4. oldal, összesen: 7

5 Elmondta, hogy neki konkrét javaslata is van, ezért kérte a rendelet megalkotását. Két személyt javasolna, Kassai Pálnak, és Szabó Vincénének banai díszpolgári címet adományozna. Valamint a kitüntető oklevelet Tóth Ferenc karnagy úrnak, valamint Farkas Zoltánnak a sport támogatásáért. Amennyiben kell írásban is beadja a javaslatát. Felhívta rá a figyelmet, hogy ki kell hirdetni előbb a rendeletet, de ha elfogadja a testület, akkor lehet javaslatokat tenni. Egyébként ő augusztus 1-re gondolta a hatályba helyezést. Tehát azzal a módosítással, hogy az első bekezdésbe írják bele, hogy vagy díszpolgári kitüntető címet, vagy díszpolgári kitüntető oklevelet lehessen adományozni. Amennyiben nincs egyéb módosítási javaslat, vagy észrevétel, akkor javasolta a rendelet elfogadását az említett módosítással együtt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII.27.) önkormányzati rendelete: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(VII.27.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári cím adományozásáról. 4. Némethné Alföldi Zsuzsanna kérelmének tárgyalása Ennek a napirendi pontnak is az előadója Dr. Szolga Emese, és megkérte, hogy tegyen szóbeli kiegészítést. Elmondta, hogy korábban képviselő-testületi ülésen hoztak egy döntést, a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban. Nem kaptak rá törvényességi észrevételt. Azt a döntést hozták, hogy nem kívánnak pályázatot benyújtani a nyári gyermekétkeztetés kapcsán. Megkérdezte Némethné Alföldi Zsuzsát, hogy a visszakapott nyilatkozatát továbbra is fenntartja-e, tehát nyílt ülésen tárgyalhatják a kérelmét. Miután az érintett fél jelezte pozitív válaszát, folytatta a szóbeli kiegészítést. A személyiségi jogokat nem szeretné megsérteni. Némethné Alföldi Zsuzsa meghallgatásáról könyv készült, viszont ezt nem osztotta ki, mivel olyan információk is voltak benne, ami az ő személyes és szociális helyzetére utalnak. A Kormányhivatal által csatolt egy levelet, melyet úgy gondolt, hogy a törvényi hivatkozások miatt is szeretné a testülettel is ismertetni. A Némethné Alföldi Zsuzsa a Kormányhivatalhoz fordult, és erre kapott egy válasz levelet, melyet kiosztott, és az 5. sz. mellékletben csatolta. Ebben leírta, hogy a 70/2010.-es számú határozatuk nem volt jogsértő, tekintettel arra, hogy nem kívántak pályázni a szociális nyári gyermekétkeztetésre. Viszont megállapította azt is, hogy az iskolás gyermek étkeztetésre való jogosultságát, tanítási évben a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapozza meg. Ennek alapján a gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. Ehhez kiosztott, egy gyermekvédelmi törvényt a 6. sz. mellékletben, amiben a normatív kedvezmények le vannak írva. Gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézmény a térítési díj 100 %-át kapja meg a szülő, ezt akkor, ha a gyermek bölcsődés, óvodás, vagy 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt. Illetve az ezek alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át kell biztosítani. Ezzel kapcsolatban lényeges, hogy Némethné Alföldi Zsuzsának két gyermeke van, mindkettőre igényelné ezt a nyári gyermekétkeztetést. Tanítási éven kívül a nyári időszakban az iskolás gyermekek, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 41. alapján a gyermekek napközbeni ellátása keretében lesznek jogosultak az étkeztetésre. A gyermekek napközbeni ellátásáról szóló részt megint megkapta a Képviselő-testület. Ebben lényeges, hogy a gyermekek napközbeni ellátását folyamatosan biztosítani kell mindazon gyerekek számára akik szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, akit egyedül nevel. Némethné Alföldi Zsuzsanna egyedül neveli gyermekeit és rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap, tehát rá ezek a feltételek megfelelnek. Azt írja a Kormányhivatal, hogy Azon gyermekek akik, i határozat alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az étkezés kedvezményes igénybevételére szereznek jogosultságot. Részükre a nyári, tanítási éven kívüli időszakban, abban az esetben kötelező az önkormányzatnak az étkeztetést biztosítania, ha a szülők a napközbeni felügyeletükről, ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Ebben az esetben ők a gyermekek napközbeni ellátása keretében lesznek jogosultak az étkezésre. Azon rendszeres gyermekvédelmi 5. oldal, összesen: 7

6 kedvezményben részesülő gyermekek esetében, akik a Gyvt. alapján a napközbeni ellátásra nem lesznek jogosultak, - például a szüleik nem dolgoznak, otthon vannak az önkormányzat felvállalhatja az étkeztetés (szociális nyári gyermekétkeztetés) megszervezését, azonban ez nem kötelező a számára. Tekintettel arra, hogy határozat van a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, illetve a meghallgatás és a könyv alapján is kiderült, hogy a jogszabályi feltételeknek a Némethné Alföldi Zsuzsanna megfelel, ezért javasolná a két gyermeknek az étkeztetésének a biztosítását. Illetve tekintettel arra, hogy az egyik gyermek nem Banán tanul, és már 8. évfolyam felett jár, tehát ott 50 %-ot lehetne érvényesíteni. Még szerette volna jelezni, hogy van egy igényfelmérés, a Jókai Mór Általános Iskola adta be. Ezen 25 név van, azonban más szülő őt nem kereste meg ennek kapcsán. A gyermekjóléti szolgálattól nem kapott értesítést, hogy őt bárki is megkereste volna. Annak a függvényében, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapnak ezek a szülők, és a Kormányhivatal is leírta, hogy az önkormányzat megszervezheti a szociális nyári gyermekétkeztetését, azonban ez nem kötelező a számára. Ezért a testület mérlegelési jogkörébe bocsátaná, hogy eldöntse, hogy ezzel a 25 személlyel foglalkoznak-e. Jelenleg azért nincs itt a gyermekjóléti szolgálat munkatársa, mert szabadságon van, tehát igazoltan van távol. Elmondta, hogy az előző években ezt nagyon kevesen vették igénybe, mérlegelni kell, hogy azok a szülők, akik otthon vannak, és meg tudják oldani a gyerekek napközbeni ellátását, azoknak nem biztos, hogy biztosítani tudják ezt a jogot. Nincs betervezve a nyári gyermekétkeztetés a költségvetésükbe. Augusztus 1-től már van főzés az Óvodában, azonban a döntés már a holnapi naptól kötelezné őket. Annyit még elmondott, hogy ételhordós szállítással oldanák meg az ebédeztetést. Felügyeletet nem kérnének. Lényeges, mert nem kell egy pedagógust biztosítani a gyermekek felügyeletének megoldására. Felhívta a figyelmet, hogy A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában nappali rendszerű oktatásban továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a Gyvt (5) bekezdése alapján 50 %-os normatív étkezési térítésidíj-kedvezményt biztosít, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosít. Tehát nem kapnak normatív támogatást, ha nem az általa fenntartott óvodában, iskolában, kollégiumi ellátásban részesül a gyermek. Viszont 50 %-os támogatás jár utánuk. Két dologról beszélnek, egyik a jogszabályi előírásoknak megfelelni, a másik, hogy a nyári gyermekétkeztetést nem tudják bevállalni. A jogszabályi háttérnek meg kell felelni, a törvény kötelezi őket. Amire a törvény kötelezi, azt be kell tartani. Elmondta, hogy azért kell tárgyalnia a testületnek, mert a költségvetést érinti. Nagyné Czigle Judit intézményvezető: Ők is érintettek, és a Zsuzsa már őt is megkereste ezzel a kérésével. Akkor a asszonyhoz irányította, és akkor került elő az a törvény, hogy a támogatást azon a helyen kell igénybe venni, ahova jár a gyerek iskolába. Szívesen adtak volna neki, de náluk nincs olyan térítési díj, amibe beleférne. Nem tudta, hogy akkor az 50 %-ot hova sorolja? A normatívát nem tudják igényelni azon gyerek után, aki nem itt tanul. Némethné Alföldi Zsuzsanna: Elmondta, hogy tavaly is kaptak ebédet egész évben, mindkét gyerekre. Szerinte egyen a gyerek ott, ahol megkapja a támogatást, ahol iskolába jár. Elmondta, hogy most a nyári gyermekétkeztetésről volt szó, hiszen most nincs iskola. Vizkeleti István alpolgármester: Véleménye szerint várják meg az augusztus 1-ét, és akkor abban a hónapban az óvodából tudja hordani az ebédet. Határozati javaslattal élt, hogy a nyári gyermekétkeztetést augusztus 1-től egy gyerek után 100 %-os, egy gyerek után 50 %-os támogatással igénybe vegye Némethné Alföldi Zsuzsanna. 6. oldal, összesen: 7

7 A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2011. (VII.27.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Némethné Alföldi Zsuzsa által benyújtott nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó kérelmet megtárgyalta és úgy döntött, hogy a gyermekei nyári étkeztetését a Gyvt. 41. alapján biztosítja. A Gyvt. 19. (1) bekezdés a.) pontjára, illetve a 148. (5) bekezdés ac.) és b.) pontjára hivatkozva augusztus 1. napjától az Önkormányzat által biztosított konyhából egy gyermek után 100 %-os, egy gyermek után pedig 50 %-os normatív támogatással, ételhordóban történő hazaszállítással engedélyezi. Felelős: Határidő: Sáhóné Horváth Márta polgármester Nagyné Czigle Judit intézményvezető azonnal 5. Különfélék A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv Környezetvédelmi értékelését megkapták CD lemezen véleményezés céljából. Ezért ezt a lemezt körbe adta, és kérte a Képviselőket, hogy adják tovább egymásnak. Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők aktív közreműködését és a rendkívüli Képviselő-testületi ülést bezárta. K.m.f. Sáhóné Horváth Márta polgármester Dr. Szolga Emese A könyvet hitelesítették: Szabó Árpád képviselő Vizkeleti István alpolgármester 7. oldal, összesen: 7

8 311/10/2011. sz. JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI 1. FEGYELMI TANÁCS JÚLIUS 27. ÜLÉSÉNEK 988/3/2011. SZ. JEGYZŐKÖNYVVE 2. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK /2011. SZ. LEVELE 3. MEGÁLLAPODÁS TERVEZET A TÁRSULÁSI ÖNRÉSZ MEGFIZETÉSÉRŐL ÉS ENGEDMÉNYEZÉSÉRŐL 4. BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETE 5. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI OSZTÁLYÁNAK LEVELE NÉMETHNÉ ALFÖLDI ZSUZSANNA RÉSZÉRE 6. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én tartott

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere A P Á T I S T V Á N F A L V A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (AKÖKT) 4/2008.(V.29.) r e n d e l e t e A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról Módosította: 5/2011.(V.26.) és

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 14-i rendkívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak:, Zsolt al, Bognár István,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-8/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június hó 30 -án 16.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Molnár Zoltán polgármester Juhász Imre alpolgármester

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester Előterjesztés Tárgy: Az iskolai és szociális étkezés biztosítása, az étkezésért fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadása Készült: A Bakonynánai képviselő-testületek 2013. június 24-ei ülésére Készítette:Feketéné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. március 31-én 13.30 órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes, Bodor

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozata: 71/2013., c.) tárgya TÁRGY 1.) Sonkád és Mikrokörzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben