J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének július 27-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, Bana, Jókai Mór utca 18. sz. Sáhóné Horváth Márta polgármester, Bátisz Erzsébet, Bujáki Lászlóné, Járóka Márió Zsolt, Szabó Árpád képviselők és Vizkeleti István alpolgármester. Ágoston Lászlóné képviselő. Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szolga Emese Vincze Attiláné Nagyné Czigle Judit Baranyai Ernő iskola-igazgató intézményvezető CKÖ elnök Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelenteket, megállapította, hogy az határozatképes, mivel 7 képviselőből 6 fő jelen van. Egy képviselő jelezte, hogy nem tud megjelenni a testületi ülésen. Jegyzőkönyv vezetésére Sulyokné Kállai Mónika igazgatási előadót javasolta. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2011. (VII.27.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sulyokné Kállai Mónika könyvvezető személyét. Felelős: Határidő: Sulyokné Kállai Mónika könyvvezető azonnal Ismertette a napirendi pontokat, és elmondta, hogy a különfélékben ő szeretné tájékoztatni a jelenlévőket a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv Környezetvédelmi tervének módosításáról. Javasolta az alábbi napirendi pontok elfogadását. NAPIRENDI PONTOK: 1. Tájékoztatás Biczóné Kőműves Krisztina fegyelmi tárgyalásáról Előadó: Vizkeleti István Fegyelmi Tanács elnöke 2. Győr-Szol Zrt.-vel kötendő hitelszerződés, illetve a lakossági díjrész alakulásának megtárgyalása Előadó: Dr. Szolga Emese 3. Díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos rendelet tervezet megtárgyalása Előadó: Dr. Szolga Emese 1. oldal, összesen: 7

2 4. Némethné Alföldi Zsuzsanna kérelmének tárgyalása Előadó: Dr. Szolga Emese 5. Különfélék A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2011. (VII.27.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Napirendi pontokat. Felelős: Határidő: Sáhóné Horváth Márta polgármester azonnal 1. Tájékoztatás Biczóné Kőműves Krisztina fegyelmi tárgyalásáról Megkérte Vizkeleti Istvánt, mint a Fegyelmi Tanács elnökét, hogy ismertesse a fegyelmi tárgyaláson történteket a Képviselő-testülettel Vizkeleti István alpolgármester: Elmondta, hogy a fegyelmi tanács tagjai és a tanúként meghívottak mind jelen voltak, viszont Biczóné Kőműves Krisztina nem jelent meg. Ezért elmondta, hogy a könyv elkészült, így ismertette az 1. sz. mellékletben található könyv szövegét. Megköszönte, és megmutatta a postaszolgálattól visszakapott csomagot, melyet nem vettek át. Ugyanúgy, mint a korábbi többi levelet, vagy csomagot. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése? Bátisz Erzsébet képviselő: Szerette volna megkérdezni, hogy miért van szükség erre a fegyelmi eljárásra? Elmondta, hogy volt már 2010-ben egy Képviselő-testületi határozat, melyben fegyelmi eljárást indítottak Biczóné Kőműves Krisztina ellen. Ez felfüggesztésre került, tekintettel arra, hogy ő táppénzes állományba került, és akadályoztatva volt a meghallgatáson. A múltkori testületi ülésen pedig elhangzott, hogy május 7-től Ő keresőképes. Az iskolából előkerült egy dokumentum, mely szerint már nincs táppénzes állományban. Mivel tudomásukra jutott, hogy már keresőképes, így a 2010-es határozat felfüggesztésének oka megszűnt, ezért a fegyelmi eljárást folytatniuk kell. Vizkeleti István alpolgármester: Elmondta, hogy a júniusi testületin az igazgatóhelyettes asszony közölte, hogy még nem keresőképes a Biczóné, tehát, valótlant állított. Kérte, hogy amennyiben nincs több kérdés, úgy térjenek rá a következő napirendi pontra. 2. Győr-Szol Zrt.-vel kötendő hitelszerződés, illetve a lakossági díjrész alakulásának megtárgyalása Elmondta, hogy megbízta a képviselő-testület, hogy a Győr-Szol Zrt.-vel vegye fel a kapcsolatot. Ez meg is történt, folyamatos kontaktusban voltak, ez főleg telefonon történt. Nagyon sok információval látták el. Jöttek levelek ezt megelőzően a Győr-Szol Zrt.-től, amiről a testület tájékoztatva is lett. Olyan jellegű megkeresés érkezett a napokban, 2. oldal, összesen: 7

3 hogy évi Alapító okirat szerint Bana településre Ft önrész lett megállapítva, ami a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Társulási megállapodását tartalmazza, ez az alapító okirat. Ennek az előzményeit szerette volna elmondani. A Győr-Szol Zrt. jogelődje a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. a társulást 112 település részére a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére szolgáló projekt tényleges felmerülő összes költségének fedezésére hitelt vett fel. A hitel törlesztését a Győr-Szol Zrt. ebben az évben kezdte meg. Viszont az önkormányzatok elzárkóztak ezektől a dolgoktól, hogy ezt az önrészt bevállalják. Hosszas egyeztetés után olya megkeresés érkezett a Győr-Szol-tól, valamint a Győr Megyei Jogú Város is megküldte határozatukat, hogy amennyiben ezt az önrészt nem fizetik ki július 31-ig, akkor azonnali inkasszót fognak benyújtani. A 2. sz. mellékletben található Győr Város Képviselő-testületének levele. A Győrszol-lal egyeztettek több ízben, és arra a megállapodásra jutottak, amit ki is osztottak (3. sz. melléklet). Egy Ft összegű, éven túli lejáratú hitelszerződést ajánlottak. Ennek a lejáratának a napja lenne, a kamatláb 8,35 %, egy évre lenne fix kamatozással megállapítva. Kamatfizetés alapja a január 1-e. Tekintettel arra, hogy az idei évben már elfogadták a költségvetést, az első részlet esedékessége A tőke összege fél évente lenne fizetve, Ft összeggel, plusz a kamat. Az esedékesség és Biztosítékként nem kérnek jelzálogot, hanem inkasszós megbízást kérnek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy nem tudják a közszolgáltatási számlákban érvényesíteni a lakossági részt. Nem is számlázták ki eddig, csak a rendelkezésre állási díjat. Azt mondták, próbálják meg úgy a lakosságra átterhelni, úgy hogy valamilyen érdekeltségi hozzájárulást kellene, vagy adók módjára kivetni. Mivel meghatározták, hogy nekik július 31-ig szükségük van erre a részre, ezért nem is kivitelezhető, hogy a lakosság bevonásával legyen megfizetve, hiszen annak a lefolyása jóval hosszabb. A másik amit jelzett a Képviselőtestület számára, hogy ők elfogadtak egy rendeletet, a rendeletet megküldték a Győr-Szol-nak. Sehonnan nem kaptak észrevételt. Júliusig nem jeleztek semmit. Szerinte a Győr-Szol-nak jóval hamarabb kellett volna reagálni. Elmondta, hogy ezt a Megállapodás tervezetet a mai napon 3 órakor kapta meg. Nem tudja az önkormányzat felvállalni, hogy a számlájukat inkasszózzák. Ennyit tudtak lebonyolítani a i ülés óta. Elmondta, Pannonhalmán szoktak összegyűlni, és megtárgyalni a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás problémáit. Néhány hónapja a Győr-Szol jelezte, hogy a 10 %-os önrész helyett 30 %-ot szeretne kivetni az önkormányzatokra. Ezt a 111 település elutasította, és többször összeültek, és megbízták az ácsi polgármester urat, hogy képviselje őket. Az is szóba került, hogy kilépnének a társulásból, de sokkal több költségbe kerülne az önkormányzatok részére. Ők a leghosszabb futamidőt választották. Még ezen kívül kedvező az is, hogy nem kíván jelzálogjogot bejegyezni, hiszen nincs is megterhelhető vagyon. Bátisz Erzsébet képviselő: Megkérdezte, hogy ha 2005-ben indították a beruházást, akkor miért csak most merült fel ez a költség? Mennyi futamidőt adott rá? Szerinte, ha ezzel megterhelik még a lakosságot, akkor nagyon nagy botrány lesz. Elmondta, hogy 2005-ben elindult a projekt, akkor nyújtották be a pályázatot és most fejeződött be, most kell elszámolniuk vele. Ők elfogadták a rendeletüket, melyben a szemétszállítási díjba belefoglalták a lakossági részt. Viszont így nem tudják belefoglalni, behajtani. Elmondta, hogy akkor fel lett vállalva ez. Szerinte ez a legkedvezőbb, hiszen szerinte ez a sok díj fölé még megsarcolni a lakosságot, nem megengedhető. Valahol, valaki erre nem figyelt, de ha ők nem jelezték, hogy nem tudják kivitelezni. Szerinte ebben a konstrukcióban el lehetne fogadni. Ez a követelés mögött van egy konkrét szerződés. Nem lehet a lakosságra ráterhelni. Jelezte, hogy jövőre ez plusz Ft-ot fog jelenteni a költségvetésben. De ha egyszer ki kell fizetni, akkor nem tudnak mit tenni. Elmondta, hogy már korábban is többször jelezte, hogy a helyi adókról szóló rendelet nem lett felülvizsgálva. Csak az iparűzési adóknál lett módosítva. Több helyen is érdeklődtek a kommunális adó összege felől, és azokat szinte évente felülvizsgálják. Szerinte, akkor majd a jövő évi költségvetés kapcsán visszatérnek rá, ha konkrét dolog lesz. 3. oldal, összesen: 7

4 Vizkeleti István alpolgármester: Elmondta, hogy mindenki jól emlékszik, hogy már korábban is megbeszélték, és akkor elfogadták. Szerinte is jövő évre ezt a rendeletet felül kell vizsgálni. Határozati javaslattal élt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel az éven túli lejáratú hitelszerződést ( Ft) és a felhatalmazó levelet aláírja, illetve, hogy a jövő évi költségvetésbe bele foglalja. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2011. (VII.27.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel az (éven túli lejáratú, Ft összegű és a lejárat napja: ) hitelszerződést és a felhatalmazó levelet aláírja. Megbízták, hogy gondoskodjon róla, hogy ez az összeg a jövő évi költségvetésbe bekerüljön. Felelős: Határidő: Sáhóné Horváth Márta polgármester azonnal 3. Díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos rendelet tervezet megtárgyalása Az előző testületi ülésen a díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos rendelet előkészítésével megbízták a asszonyt, és megkérte, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Elmondta, hogy már a kiosztáskor kapott javaslatot, hogy egy kitüntető oklevélnek az átadása is felmerült. A díszpolgári cím adományozásáról csak a képviselő-testület dönthet, nem átruházható. Egyértelműen meg kell határozni, hogy ezeket a címeket kik kaphatják. Ismertette a 4. mellékletben található rendelet tervezetet, valamint a törvényi hivatkozásokat. Az ünnepélyes keretek közötti átadásról is szintén a Képviselő-testület döntene. A külföldi személynek történő adományozásnál a testvérvárosi kapcsolatokra gondolt. Ő úgy tervezte, hogy benyújtanak egy javaslatot, és a testület határozatban döntést hoz. Szerinte ennek a könyvnek a kivonatát, egy határozatot és egy fényképet az elismert személyről lehetne szépen gyűjteni, emlékként. Két féle módon lehetne elismerni, egy oklevéllel, vagy egy emlékplakettel. Éppen most kereste meg egy hölgy, aki ilyenekkel foglalkozik, és küldött is egy ajánlatot, melyet körbe adott. Ez a cég egyéb ajándéktárgyak készítésével is foglalkozik. Az oklevelet a polgármester és a írja alá, és a díszpolgári oklevélnek lennének kötelező tartalmi elemei. Szerinte jó az egész, csak kérte, hogy legyen külön a díszpolgári cím, és a dicsérő, kitüntető oklevél. Szerinte meg kell különböztetni. Külföldi kapcsolatok, jó sportteljesítmény miatt például egy kitüntető oklevelet adni. Javasolta, hogy tegyék bele, hogy kitüntető oklevél is legyen, ugyanazon kritériumok szerint. Ő is egyetértett a kitüntető oklevéllel. Megkérdezte, hogy nem kellene-e meghatározni, hogy évente egyszer, vagy milyen időpontban lenne ezeknek az elismeréseknek az átadása. Szerinte tartsák meg az eszmei értékét, és ne havonta állapítsanak meg ilyeneket. Elmondta, hogy meg lehet határozni, hogy egy évben hányszor lehet ilyet adni, viszont ha egy konkrét időpontot határoznak meg, akkor arra a napra testületi ülést kell összehívniuk. 4. oldal, összesen: 7

5 Elmondta, hogy neki konkrét javaslata is van, ezért kérte a rendelet megalkotását. Két személyt javasolna, Kassai Pálnak, és Szabó Vincénének banai díszpolgári címet adományozna. Valamint a kitüntető oklevelet Tóth Ferenc karnagy úrnak, valamint Farkas Zoltánnak a sport támogatásáért. Amennyiben kell írásban is beadja a javaslatát. Felhívta rá a figyelmet, hogy ki kell hirdetni előbb a rendeletet, de ha elfogadja a testület, akkor lehet javaslatokat tenni. Egyébként ő augusztus 1-re gondolta a hatályba helyezést. Tehát azzal a módosítással, hogy az első bekezdésbe írják bele, hogy vagy díszpolgári kitüntető címet, vagy díszpolgári kitüntető oklevelet lehessen adományozni. Amennyiben nincs egyéb módosítási javaslat, vagy észrevétel, akkor javasolta a rendelet elfogadását az említett módosítással együtt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII.27.) önkormányzati rendelete: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(VII.27.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári cím adományozásáról. 4. Némethné Alföldi Zsuzsanna kérelmének tárgyalása Ennek a napirendi pontnak is az előadója Dr. Szolga Emese, és megkérte, hogy tegyen szóbeli kiegészítést. Elmondta, hogy korábban képviselő-testületi ülésen hoztak egy döntést, a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban. Nem kaptak rá törvényességi észrevételt. Azt a döntést hozták, hogy nem kívánnak pályázatot benyújtani a nyári gyermekétkeztetés kapcsán. Megkérdezte Némethné Alföldi Zsuzsát, hogy a visszakapott nyilatkozatát továbbra is fenntartja-e, tehát nyílt ülésen tárgyalhatják a kérelmét. Miután az érintett fél jelezte pozitív válaszát, folytatta a szóbeli kiegészítést. A személyiségi jogokat nem szeretné megsérteni. Némethné Alföldi Zsuzsa meghallgatásáról könyv készült, viszont ezt nem osztotta ki, mivel olyan információk is voltak benne, ami az ő személyes és szociális helyzetére utalnak. A Kormányhivatal által csatolt egy levelet, melyet úgy gondolt, hogy a törvényi hivatkozások miatt is szeretné a testülettel is ismertetni. A Némethné Alföldi Zsuzsa a Kormányhivatalhoz fordult, és erre kapott egy válasz levelet, melyet kiosztott, és az 5. sz. mellékletben csatolta. Ebben leírta, hogy a 70/2010.-es számú határozatuk nem volt jogsértő, tekintettel arra, hogy nem kívántak pályázni a szociális nyári gyermekétkeztetésre. Viszont megállapította azt is, hogy az iskolás gyermek étkeztetésre való jogosultságát, tanítási évben a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapozza meg. Ennek alapján a gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. Ehhez kiosztott, egy gyermekvédelmi törvényt a 6. sz. mellékletben, amiben a normatív kedvezmények le vannak írva. Gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézmény a térítési díj 100 %-át kapja meg a szülő, ezt akkor, ha a gyermek bölcsődés, óvodás, vagy 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt. Illetve az ezek alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át kell biztosítani. Ezzel kapcsolatban lényeges, hogy Némethné Alföldi Zsuzsának két gyermeke van, mindkettőre igényelné ezt a nyári gyermekétkeztetést. Tanítási éven kívül a nyári időszakban az iskolás gyermekek, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 41. alapján a gyermekek napközbeni ellátása keretében lesznek jogosultak az étkeztetésre. A gyermekek napközbeni ellátásáról szóló részt megint megkapta a Képviselő-testület. Ebben lényeges, hogy a gyermekek napközbeni ellátását folyamatosan biztosítani kell mindazon gyerekek számára akik szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, akit egyedül nevel. Némethné Alföldi Zsuzsanna egyedül neveli gyermekeit és rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap, tehát rá ezek a feltételek megfelelnek. Azt írja a Kormányhivatal, hogy Azon gyermekek akik, i határozat alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az étkezés kedvezményes igénybevételére szereznek jogosultságot. Részükre a nyári, tanítási éven kívüli időszakban, abban az esetben kötelező az önkormányzatnak az étkeztetést biztosítania, ha a szülők a napközbeni felügyeletükről, ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Ebben az esetben ők a gyermekek napközbeni ellátása keretében lesznek jogosultak az étkezésre. Azon rendszeres gyermekvédelmi 5. oldal, összesen: 7

6 kedvezményben részesülő gyermekek esetében, akik a Gyvt. alapján a napközbeni ellátásra nem lesznek jogosultak, - például a szüleik nem dolgoznak, otthon vannak az önkormányzat felvállalhatja az étkeztetés (szociális nyári gyermekétkeztetés) megszervezését, azonban ez nem kötelező a számára. Tekintettel arra, hogy határozat van a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, illetve a meghallgatás és a könyv alapján is kiderült, hogy a jogszabályi feltételeknek a Némethné Alföldi Zsuzsanna megfelel, ezért javasolná a két gyermeknek az étkeztetésének a biztosítását. Illetve tekintettel arra, hogy az egyik gyermek nem Banán tanul, és már 8. évfolyam felett jár, tehát ott 50 %-ot lehetne érvényesíteni. Még szerette volna jelezni, hogy van egy igényfelmérés, a Jókai Mór Általános Iskola adta be. Ezen 25 név van, azonban más szülő őt nem kereste meg ennek kapcsán. A gyermekjóléti szolgálattól nem kapott értesítést, hogy őt bárki is megkereste volna. Annak a függvényében, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapnak ezek a szülők, és a Kormányhivatal is leírta, hogy az önkormányzat megszervezheti a szociális nyári gyermekétkeztetését, azonban ez nem kötelező a számára. Ezért a testület mérlegelési jogkörébe bocsátaná, hogy eldöntse, hogy ezzel a 25 személlyel foglalkoznak-e. Jelenleg azért nincs itt a gyermekjóléti szolgálat munkatársa, mert szabadságon van, tehát igazoltan van távol. Elmondta, hogy az előző években ezt nagyon kevesen vették igénybe, mérlegelni kell, hogy azok a szülők, akik otthon vannak, és meg tudják oldani a gyerekek napközbeni ellátását, azoknak nem biztos, hogy biztosítani tudják ezt a jogot. Nincs betervezve a nyári gyermekétkeztetés a költségvetésükbe. Augusztus 1-től már van főzés az Óvodában, azonban a döntés már a holnapi naptól kötelezné őket. Annyit még elmondott, hogy ételhordós szállítással oldanák meg az ebédeztetést. Felügyeletet nem kérnének. Lényeges, mert nem kell egy pedagógust biztosítani a gyermekek felügyeletének megoldására. Felhívta a figyelmet, hogy A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában nappali rendszerű oktatásban továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a Gyvt (5) bekezdése alapján 50 %-os normatív étkezési térítésidíj-kedvezményt biztosít, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosít. Tehát nem kapnak normatív támogatást, ha nem az általa fenntartott óvodában, iskolában, kollégiumi ellátásban részesül a gyermek. Viszont 50 %-os támogatás jár utánuk. Két dologról beszélnek, egyik a jogszabályi előírásoknak megfelelni, a másik, hogy a nyári gyermekétkeztetést nem tudják bevállalni. A jogszabályi háttérnek meg kell felelni, a törvény kötelezi őket. Amire a törvény kötelezi, azt be kell tartani. Elmondta, hogy azért kell tárgyalnia a testületnek, mert a költségvetést érinti. Nagyné Czigle Judit intézményvezető: Ők is érintettek, és a Zsuzsa már őt is megkereste ezzel a kérésével. Akkor a asszonyhoz irányította, és akkor került elő az a törvény, hogy a támogatást azon a helyen kell igénybe venni, ahova jár a gyerek iskolába. Szívesen adtak volna neki, de náluk nincs olyan térítési díj, amibe beleférne. Nem tudta, hogy akkor az 50 %-ot hova sorolja? A normatívát nem tudják igényelni azon gyerek után, aki nem itt tanul. Némethné Alföldi Zsuzsanna: Elmondta, hogy tavaly is kaptak ebédet egész évben, mindkét gyerekre. Szerinte egyen a gyerek ott, ahol megkapja a támogatást, ahol iskolába jár. Elmondta, hogy most a nyári gyermekétkeztetésről volt szó, hiszen most nincs iskola. Vizkeleti István alpolgármester: Véleménye szerint várják meg az augusztus 1-ét, és akkor abban a hónapban az óvodából tudja hordani az ebédet. Határozati javaslattal élt, hogy a nyári gyermekétkeztetést augusztus 1-től egy gyerek után 100 %-os, egy gyerek után 50 %-os támogatással igénybe vegye Némethné Alföldi Zsuzsanna. 6. oldal, összesen: 7

7 A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2011. (VII.27.) sz. önkormányzati határozata: Bana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Némethné Alföldi Zsuzsa által benyújtott nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó kérelmet megtárgyalta és úgy döntött, hogy a gyermekei nyári étkeztetését a Gyvt. 41. alapján biztosítja. A Gyvt. 19. (1) bekezdés a.) pontjára, illetve a 148. (5) bekezdés ac.) és b.) pontjára hivatkozva augusztus 1. napjától az Önkormányzat által biztosított konyhából egy gyermek után 100 %-os, egy gyermek után pedig 50 %-os normatív támogatással, ételhordóban történő hazaszállítással engedélyezi. Felelős: Határidő: Sáhóné Horváth Márta polgármester Nagyné Czigle Judit intézményvezető azonnal 5. Különfélék A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv Környezetvédelmi értékelését megkapták CD lemezen véleményezés céljából. Ezért ezt a lemezt körbe adta, és kérte a Képviselőket, hogy adják tovább egymásnak. Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők aktív közreműködését és a rendkívüli Képviselő-testületi ülést bezárta. K.m.f. Sáhóné Horváth Márta polgármester Dr. Szolga Emese A könyvet hitelesítették: Szabó Árpád képviselő Vizkeleti István alpolgármester 7. oldal, összesen: 7

8 311/10/2011. sz. JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI 1. FEGYELMI TANÁCS JÚLIUS 27. ÜLÉSÉNEK 988/3/2011. SZ. JEGYZŐKÖNYVVE 2. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK /2011. SZ. LEVELE 3. MEGÁLLAPODÁS TERVEZET A TÁRSULÁSI ÖNRÉSZ MEGFIZETÉSÉRŐL ÉS ENGEDMÉNYEZÉSÉRŐL 4. BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETE 5. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI OSZTÁLYÁNAK LEVELE NÉMETHNÉ ALFÖLDI ZSUZSANNA RÉSZÉRE 6. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. július 18-án tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. június 14-én tartott rendes

Részletesebben

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról.

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról. BANA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/1/2011. K Ö Z M E G H A L L G A T Á S J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. szeptember 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2011. MÁJUS 31.) Rendelet: 6/2011. Ör. 10/2011. Ör. Határozatok: 48/2011. - 54/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2011. MÁJUS 31.) Rendelet: 6/2011. Ör. 10/2011. Ör. Határozatok: 48/2011. - 54/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2011. MÁJUS 31.) Rendelet: 6/2011. Ör. 10/2011. Ör. Határozatok: 48/2011. - 54/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2013. március 28. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: 7 i: 73-83 Tárgysorozata 1.) Tsp. Polgármesteri tájékoztató a leválási

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-27/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt. Ikt. sz. : 10-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben