Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Dr. Kiss Attila A kórházak kiürítési rendje és feladatai katasztrófák során Budapest, november

2 1. Absztrakt Az elmúlt években sajnálatos módon szaporodnak a kórháztüzek. Ezen tüzek rávilágítottak, rávilágítanak ezen intézmények létesítési hiányosságaira csakúgy mint tűz esetén az életmentés nehézségére. Nemzetközi viszonylatban sincs jelentős tapasztalat az ezen épületekben történő beavatkozásról. A szerző saját tapasztalatai alapján keresi a problémákat és a válaszokat kórháztüzek esetére. 2. Kulcsszavak Kórház Kiürítés Hiányosság Beteg Hospital Evacuation Flaw Patient 3. Bevezetés Napjainkban egyre többször kerül terítékre kórházaink biztonsága. Gyakran fordulnak elő az emberi életet és az anyagi javakat veszélyeztető tüzek. A tűzterületen füstzóna is kialakul, amely azon kívül, hogy mérgező hatású, rontja a látási viszonyokat, ezáltal akadályozza az oltási és a mentési feladatok végrehajtását. Amennyiben a levegő oxigén-koncentrációja egy meghatározott érték alá esik a tűz közelében lévő területeken, akkor a területről akár nagyobb tömegek kivonása is szükségessé válhat. A tüzet 501

3 kísérheti robbanás, ahol a lökéshullámmal és a repeszhatással is számolni kell. 1 Nekem a téma különösen érdekes, lévén mindkét területen dolgozom és a hiányosságok olykor szembeötlőek. Sajnos a jelenlegi jogszabályok meglátásom szerint elég hézagosak a témában, ezért megkíséreltem a hiányosságokat megvilágítani és ahol tudok próbálok megoldást kínálni a felmerült problémákra. Munkám végzése közben számos budapesti és vidéki kórházban megfordultam. Az itt bemutatott képek jelentős része is ekkor készült. 4. A kórház maga A kórház a beteg, vagy akut állapotban lévő emberek ellátására, gyógykezelésére, ápolására, fektetésére szolgáló intézményrendszer, amelyik gondoskodik a beteg emberek életszükségleteinek kielégítéséről is. 2 Kórházaknak többféle típusát különíthetjük el. Többféle szempont szerint lehet csoportosítani, de legcélszerűbb a feladatellátás illetve szakterület szerint. A legtöbbünkben, amikor kórházról beszélünk, az általános, vagy ahogy emlegetni szoktuk, városi kórház (angolul: general hospital) jelenik meg mint kórház. Ezekben a kórházakban a nagy orvosi szakmák képviseltetik magukat (belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat), esetleg néhány 1 Dr. Hornyacsek Júlia: A települési védelmi képességek a katasztrófa-kihívások tükrében, A települések katasztrófa-elhárítási feladatai, a végrehajtáshoz szükséges helyi védelmi képesség alapvető területei, azok kialakításának folyamata. Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Budapest, o. ISBN: Orvos és kórháztechnika XLV. évf. 3. szám 4. oldal 502

4 specializált osztály (kardiológia, gasztroenterológia). A vidéki kórházak jelentős része ilyen. Ennél szélesebb körű szakmai háttérrel rendelkezik a megyei vagy a közelmúltban köztudatba átment szóhasználattal élve súlyponti kórház (angolul: district hospital). Itt már a legtöbb szakma képviselteti magát, intenzíves háttérrel rendelkezik. A legtöbb megyeszékhelyen lévő kórház Magyarországon ide tartozik. Külön érdemes szót ejteni az oktató kórházakról. Az oktató kórház jogi fogalom, a jelentős különbség a többi kórházhoz képest hogy itt nem feltétlen kell a beteg beleegyezését kérni ahhoz, hogy tanuló nővérek illetve orvostanhallgatók is jelen legyenek illetve egyes beavatkozásokat ők maguk végezhessenek el. A legtöbb nagy megyei kórház (Kaposvár, Győr) egyben oktatókórház is. De oktatókórház kategóriába tartoznak a klinikák és az országos intézetek. Egy-egy szakterület fellegvára a klinika illetve országos intézet. Ez már a nevükben is megjelenik, például Gyermekgyógyászati Klinika vagy Országos Idegtudományi Intézet. A kórháznál rendszerint kisebb, az adott terület legsúlyosabb, legnehezebben ellátható betegeivel foglalkoznak. Fenntartójuk rendszerint egyetem vagy országos intézmény esetében az állam. A kórházban elhelyezett beteganyag alapvetően meghatározza egy építmény kiürítési problémáit illetve lehetséges megoldásait. További probléma hogy kórházaink elöregedett épületek (néhány örvendetes kivétel azért akad, például a kaposvári kórház új szárnya vagy a Honvédkórház), de továbbra is hatalmas probléma hogy a kórházak legtöbbjét, különösen a klinikákat régen építették. A jelenlegi szabályozás létesítési szempontból a mai napig a 503

5 létesítésköri jogszabályokat kéri számon. Sajnos akkoriban, illetve talán ma is a kórházbiztonság nemhogy gyerekcipőben járt, de sajnos nem létezett. A jelenlegi szabályozás a korábbihoz képest tartalmaz néhány komoly előrelépést. A régebbi szabályozás helyett rendeltetésfüggő beosztás készült az építményekről. És külön foglalkozik a mozgásukban- és cselekvőképességükben korlátozott személyek tartós elhelyezésére szolgáló épületekkel (szociális otthon, ápolási intézmények, de tágabb értelemben ide sorolhatók az óvodák, bölcsődék is), de nem definiálja, hogy ide pontosan kik is tartoznak illetve haladási sebességeket, tárgyi feltételrendszert nem állít fel. 5. Fogalom-meghatározás 5.1. A cselekvőképességükben korlátozott személyek. A fogalom tűzvédelmi vonatkozásai szempontjából meg kell vizsgálnunk a jelenlegi szabályozást illetve ennek hiányosságait Jogi megközelítés A polgári jog cselekvőképességen az embernek azt a képességét érti, amelynél fogva saját akarat elhatározásával, saját nevében szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. A cselekvőképesség szempontjából az emberek lehetnek: - cselekvőképesek, - korlátozottan cselekvőképesek, 504

6 - cselekvőképtelenek. Jogi szempontból tehát cselekvőképes mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy nem zárja ki. - Korlátozottan cselekvőképes: a) az a kiskorú, aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. b) az a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett. / Akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége elmebeli állapota vagy szellemi fogyatékossága miatt tartósan vagy időszakosan nagymértékben csökkent. / - Cselekvőképtelen: a) az a kiskorú, aki 14. életévét nem töltötte be. b) az akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett. / Akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége elmebeli állapota vagy szellemi fogyatékossága miatt állandó jelleggel, teljesen hiányzik. / A mozgásukban korlátozott elsősorban kórházak, szociális otthonok esetén mentendő személyek két csoportba oszthatók: a) Mozgásukban korlátozott nem járóképes mozgásképtelen. b) Mozgásukban korlátozott, de járóképes mozgáskorlátozott Kiskorúak A fentiek figyelembevételével a jogi szempontból cselekvőképtelen kiskorúak (14 éven aluliak) a kiürítés szempontjából további alcsoportokba sorolhatók, ugyanis a pszichológiai szakirodalom a fejlődés során biológiai kritériumok alapján javasolja az életkori szakaszok meghatározását. Például: 505

7 - újszülöttkor 10 napos korig - csecsemőkor 1 éves korig - kisgyermekkor 1-3 éves korig - óvodáskor 4-6 éves korig - kisiskoláskor 7-12 éves korig - serdülőkor éves korig - ifjúkor éves korig Az ifjúkor jellemzője a maximális teljesítőképesség elérése, tehát az azt megelőző korosztályok nem tekinthetők a biológiailag 100%-ig fejlettnek. Itt azonban csak a mozgásnak és a magatartásnak a kiürítés, menekítés szempontjából domináns elemeinek vizsgálatára van szükség. Tárgyunk szempontjából a tűz esetén lehetséges veszélyhelyzet belátási képességét illetően a szükséges magatartás felmérésének és végrehajtásának képességét kell vizsgálni. Ez pedig a jogi megközelítésen túl a pszichológiai, fizikai, orvosi szempontok szerinti vizsgálatot is igényli. Ugyanis a magatartásbiológia cselekvésen olyan meghatározott célra irányuló, egymást követő mozdulatot (tevékenységet) ért, amelyet a központi idegrendszer neuronális programjai foglalnak egységbe. Tehát itt az egyén magatartását, a környezetéhez való aktív alkalmazkodását tájékozódás térben és időben, helyváltoztatás, menekülés stb. illetve az alkalmazkodás képességét kell mérlegelni Gyakorlati szempontok alapján történő, a szerző által készített beosztás 506

8 A fenti kategóriák tehát a betegek szerteágazó egészségi állapota, hely- és helyzetváltoztató képessége, illetve szükség szerinti ellátási igényük miatt még nagy közelítéssel sem alkalmazható. Egy lehetséges beosztás az alábbi: Járóképesek Akik önállóságukban és mozgásukban nem korlátozottak, önálló helyzetváltoztatásra képesek Mozgáskorlátozottak Akik helyváltoztatásra csak segítséggel, helyzetváltoztatásra önerőből képesek. Oka lehet a mozgáskorlátozottságnak maga az egészségügyi ellátás is, amennyiben valamilyen eszköz, felszerelés a beteg közvetlen szomszédságában folyamatosan jelen kell legyen (például oxigénpalack, infúzió), hiánya esetlegesen az állapot bizonyos fokú romlásához vezethet. Ide tartoznak: Az idős, elsősorban ízületi bántalmakkal szenvedő betegek. Műtétes osztályok betegei (operáció utáni fájdalmak miatt) Valamely senyvesztő betegségben (tüdőbetegség, szívbetegség, tumoros betegség fizikai teljesítőképesség csökkenésével járnak) szenvedők Korábbi sérülés (combnyaktörés, közlekedési baleset) miatti végtagrögzítésre szorultak illetve amputáltak Óvodáskorú gyerekek felügyeletet igényelnek Szemészeti osztályok bizonyos betegei (csökkent látóképesség) 507

9 Mozgásképtelenek Önerőből helyváltoztatásra nem, de helyzetváltoztató mozgásra valamilyen szinten képesek (ez széles keretek között változhat, továbbá az állapot függvényében szállíthatók ülve vagy csak fekve) továbbá szállításuk nem igényel különösebb egészségügyi előkészületet, szakfelszereléseket. Ide tartoznak: A legyengült általános állapotú, idős betegek (elsősorban a krónikus, rehabilitációs és ápolási osztályokon kezeltek, illetve a belgyógyászati osztályok beteganyaga) Szövődménymentes újszülöttek, illetve csecsemők, kisgyerekek Ellátásra szoruló mozgásképtelenek Azon betegek, akiknek állapotát akárcsak rövid ideig tartó mozgatás is instabillá esetleg kritikussá teheti, illetve szállításuk gondos előkészületet és eszközparkot igényel. Ide tartoznak: Intenzív osztályok illetve szubintenzív részlegek betegei Műtét alatt álló betegek Újszülöttintenzív osztály betegei Korlátozott cselekvőképességűek Helyváltoztatásra önerőből képesek de belátási képességük korlátozott Ide tartoznak: Pszichiátriai osztályok ápoltjai 508

10 Iskoláskorú gyerekek Mindezen fogalmak tisztázása után egyértelmű, hogy a menekítés egy lényegesen többtényezős és bonyolultabb rendszer a menekülésnél Alapvető szükségletek A tűz esetén a bentlévők kiszállításához szükség van: - szállító személyzetre, ezek riasztásának feltételeire, a helyszínre érkezésükhöz szükséges időre, - szállítóeszközökre, megoldási módokra, - mentendők szállíthatóvá tételének technikáira és idejére, - a szállítás módozatait kiegészítő menekülési útvonalra. Részletesen: 1. A kiürítésnél alapvető különbség, hogy nem eltávozásukról, hanem eltávolításukról kell gondoskodni. 2. Ebből eredően mentésüknél a legkisebb ügyeletes ápolószemélyzet létszáma vehető figyelembe. 3. Az ügyeletes ápoló személyzeten túl ha a megfelelő riasztás biztosított figyelembe célszerű venni még a másik tűzszakaszban dolgozó személyzetet is. /Itt természetesen be kell számítani a riasztáshoz, illetve a mentendő tűzszakasz (épület) megközelítéséhez szükséges időt is. / 4. Ugyancsak a kiürítési időt terheli a betegek szállíthatóvá tételéhez szükséges idő. 5. További a kiürítési időt növelő tényező, hogy a személyek mentésével egyidejűleg biztosítani kell a betegek életben 509

11 tartásához szükséges technikai eszközök, berendezések mentését is. /pl. koraszülött osztály: inkubátorok mentése, és egyben biztosítani kell a tűzszakaszon kívüli elektromos hálózatra való rákapcsolás lehetőségét. / 6. Mindez megköveteli, hogy a mentéshez szükséges eszközök és kórháztechnikai berendezések állandóan hozzáférhetőek legyenek. 7. A kiürítési útvonal tervezésénél, vizsgálatánál kiemelt figyelmet kell fordítani a mentéshez szükséges eszközök /pl. hordágy / helyszükségletére és a velük való mozgás sajátosságaira /pl. lépcsőfordulók / 6. Problémák Tehát kiürítés vagy menekítés esetén alapvetően személyi és tárgyi feltételek meglétének kell teljesülni hogy a betegeket el lehessen távoztatni a veszélyeztetett területről. A legújabb OTSZ már rendelkezik átmeneti védett terekről is, de véleményem szerint a kórházkiürítés sarokpontja és mai napi a legkevésbé tisztázott, leírt része a beteg kórteremből való eltávolítása. A kórháztüzek során komoly hőhatásokra, nyílt láng hatására általában nem kell számítani, mivel a folyamatos ügyeleti szolgálat miatt sohasem áll az épület elhagyatva, ellentétben például a raktárakkal. Tehát a fő probléma a füstképződés. A füsttel telítődött épületben a betegek mozgása még segítséggel is nehéz, így az első probléma a személyi feltételek kielégítése. Mivel az adott helyzetnek részletesen foglalkozó jogszabály nincs, a kiindulópontként felhasznált jogszabály az alábbi: 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 510

12 rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről Személyi problémák A rendelet meghatározása szerint fekvőbeteg-ellátó osztály minimális ágyszáma 15. Ez az ágyszám a közelmúlt átszervezései illetve összevonásai miatt általában több, illetve hasonló okok miatt gyakorlatilag teljesen kihasznált. A szükséges szakdolgozói létszámot az alábbiakban határozza meg: 511

13 Orvosi létszám A rendelet a beavatkozások (műtétek) szintjén rendkívüli részletességgel taglalja a személyi feltételeket de ez sajnos osztályos szinten az orvosi létszámra már nem mondható el. A legtöbb helyen SZ azaz szükséges jelzővel illeti. A gyakorlatban ez az alábbiakat jelenti: néhány kivételtől eltekintve (például sürgősségi osztályok) az egészségügyben a műszakosítás nem történt meg. Tehát a mukaidő az alábbiak szerint alakul: 8 órás munkarend és emellett ügyeletek. Az ügyeleti szolgálat utáni napon pihenőnap jár. (12. (6) Az egészségügyi tevékenység befejezése és a következő, munkarend szerint megkezdett egészségügyi tevékenység között legalább 11 óra időtartamú megszakítás nélküli pihenőidőt kell biztosítani, amely a napi huszonnégy órán át folyamatos szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a felek megállapodása alapján legalább 8 óra időtartamú megszakítás nélküli pihenőidőre csökkenthető. Egészségügyi ügyelet esetén ezt a pihenőidőt közvetlenül az egészségügyi ügyelet befejezését követően kell kiadni évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről). Az ügyeleti létszám függ az osztály profiljától, a leglényegesebb különbség a beavatkozások jellege. Műtétes osztályokon az ügyeleti szolgálat legalább két orvossal szervezendő (a jogszabály szerint műtétet egy orvos nem végezhet, asszisztenst minden körülmények között biztosítani kell), nem műtétes osztályokon az osztály méretétől és profiljától függően egy orvos elegendő lehet, adott esetben úgynevezett telefonügyeletest szerveznek, hívást követően meghatározott időn belül kell ügyeleti helyén lennie. Ápolási 512

14 osztályokon orvost csak mint külső konzulens kell alkalmazni, főállásban foglalkoztatottat a beteganyag nem tesz szükségessé hiszen az ott elhelyezett betegek állapotában javulás nem várható, nem gyógyításukról vagy kezelésükről, hanem gondozásukról beszélünk, amely nagy terhet róna a családra vagy otthoni viszonyok között nem is lenne megoldató. Éppen ezért orvosi ügyelet itt nincs. Rehabilitációs és krónikus osztályokon is hasonló a helyzet bár ez kórház függvényében eléggé változatos (ennek oka főleg anyagi, hiszen az ügyeleti pótlék a a fizetéshez szignifikáns mértékben járul hozzá, az ügyeleti szolgálat szervezésének akadályaként a kórház anyagi helyzete a meghatározó) Ápolói létszám A rendelet általános esetben 7 szakápoló és 5 általános ápoló meglétét írja elő, ez összesen 12 embert jelent. A gyakorlatban ez a következőképpen alakul: egy személy az osztályvezető főápolói munkakört tölti be, általában 8 órás munkaidőben (helyi viszonyok függvényében esetleg a helyettese is). A további 11 személy 12 órás műszakokban dolgozik, ez alól fekvőbeteg osztályon gyakorlatilag nincs kivétel, a műszakosítás ápolói területen mindenhol megoldott. Nappali szolgálatban általában kettő, éjszakai szolgálatban ágyszám és szakmai profil (immobil illetve mosdatásra szoruló betegek száma) függvényében egy (szájsebészet, szemészet) vagy gyakrabban két személy dolgozik. Terjedelmi okok miatt a speciális osztályok igényeire (intenzív, pszichiátria, gyermekosztály) itt nem térek ki. 513

15 Következtetések A legkevésbé ideális helyzetet feltételezve (hétvége, éjszaka) egy kórházi osztályon az elsődleges beavatkozói létszám 15 fő potenciálisan immobil betegre 3 fő. Természetesen számolhatunk a szomszédos osztályok illetve a központi beteghordó-szolgálat személyzetével, de az ő helyszínre érkezésük is időt vesz el, illetve riasztásukhoz szintén szükség van valakire aki így a mentésbe csak ezek után tud bekapcsolódni. Kórtermi ágyszámokat illetően az uniós ajánlás 3 de, nálunk ez átlagosan ágyszáma Kiindulva a már említett alapfeltevésből, miszerint a betegtereket is érintő tüzek általában kórtermekben történnek, a keletkezett tüzek törvényszerűségeinek vizsgálatára tűzkísérletet végeztek. Egy 6 ágyas kórteremben azt tapasztalták, hogy a kísérlet megkezdése után 3 perccel jeleztek be a füstérzékelők, és a szoba evakuálása 4 perc múlva már nem volt lehetséges. Ez azt bizonyítja, hogy a bejelzés pillanatától kezdve (attól kezdve, amikor az ápoló személyzet vette a jelet) egy 6 ágyas kórteremből reálisan csak 2 fő evakuálására számíthatunk. Természetesen itt csak egy kórteremről van szó, ám jogszabálykövető magatartást feltételezve amennyiben a kórtermek ajtaja füstzáró és legalább 0,5 óra tűzállósági határértékű az első beavatkozók az osztályos illetve kórházi dolgozók dolga csak az érintett kórterem kiürítése. Egy osztályos beteganyag ellenben a fenti kategóriák alapján a köbvetkezőképpen oszlik meg: 50-70%-uk képes önálló menekülésre, míg 30-50%-uk segítséget igényel. 514

16 Mozgáskorlátozott személyek segítségéhez elég egy fő (1-2. kép). 1-2.kép: Tűzoltóság által végzett betegmenekítés forrás: letöltés ideje: Mozgásképtelen személyeknél már másabb a helyzet, hiszen itt már ülő illetve fekvőbetegekről is beszélhetünk, illetve hogy a beteg képes-e legalább helyzetváltoztató mozgásra. Ülni illetve az ülőkocsiba segítséggel átülni képes beteghez egy fő elegendő. Amennyiben csak fekve szállítható és önállóan mozogni sem tud, áthelyezéséhez és betegággyal (3-5. kép) vagy fekvőkocsival történő szállításhoz legalább 2 fő szükséges (6-9. kép). Látható, hogy ha egy kórteremben akárcsak egy kizárólag fekve szállítható beteg van, ez a rendelkezésre álló személyzetet teljesen leköti, és a kórterem kiürítése az előírt 2 perc alatt egyes speciális osztályok kivételével nem megoldható. 515

17 3-5.kép: Tűzoltóság által végzett fekvőbeteg menekítése forrás: letöltés ideje: Korszerűtlen, zsúfolt kórteremben a betegmozgatás bemutatása 6-9.kép: Fekvőbeteg kimenekítése átfektetéssel forrás: szerző készült: szeptember. 516

18 A feladat a Mentőszolgálat által rendszeresített hordággyal a kiürítés szempontjából legkedvezőtlenebb helyen lévő mozgásképtelen, helyzetváltoztatásra nem képes beteg kimentése volt. Látható hogy a kórterem zsúfoltsága miatt csak a többi ágy elmozdításával volt lehetséges az ágy betolása, viszont így a beteg áthelyezése volt nehézkes mivel a hordágyat nem lehetett oldalról megközelíteni. A kimentésre mintegy percre és 4 emberre volt szükség. Ez tűz esetén a beteg túlélését lehetetlenné teszi. Ez már rávilágít a másik problémakörre, a tárgyi problémákra Tárgyi problémák Betegmozgató- és szállító eszközök A mozgásukban korlátozott betegek mozgatásához mindenképpen szükség van bizonyos szállítóeszközökre. Ez a gyakorlatban ülő, illetve fekvőkocsit jelent. A már említett jogszabály rendelkezik ugyan előírt minimummennyiséggel ezekből (ez 5 darab) ám nem tesz különbséget aközött, hogy ülő- vagy fekvőkocsiról van szó. A pontos megfogalmazás: tolókocsi (ülő, fekvő). Ennek a mennyiségnek a beteganyag fentebb leírt megoszlása alapján egy 15 ágyas osztályt feltételezve elégnek kell lennie, ám sajnos a valóságban nem ilyen egyszerű a helyzet. Először is 15 ágyas osztály viszonylag kevés van, mivel fenntartása gazdaságtalan. Másodszor pedig ezen alkalmatosságok nem mindig az oszályon vannak, hanem a lopásokat megelőzendő erre a célra rendszeresített zárható (és természetesen zárt) kocsitároló helyiségben. Egy másik elmés megoldás a kocsik egymáshoz láncolása, illetve lakatolása ( kép). 517

19 Helyigényük miatt az egyébként is szűk kórházi folyosók helyett gyakran az osztály előterében, vagy az épület portáján kerülnek elhelyezésre kép: Kórházi ülőkocsik rögzítési módjai forrás: szerző készült: 2009 Így tehát ezen eszközök helyszínre szállításának idejével is számolni kell. Természetesen amennyiben szükségessé válik, megkísérelhető az ággyal való kiürítés is, így megspórolható a hosszadalmas és nehézkes átfektetési idő. Problémát az okoz hogy az Egészségügyi Minisztérium Kórházépítészeti Honlapja szerint kizárólag a traumatológiai, sebészeti és ortopédiai osztályokon kell gördíthető ágyakkal tervezni, tehát az elsősorban immobil betegekkel foglalkozó osztályokon (krónikus, ápolási, rehabilitációs és az aktív osztályok közül a belgyógyászati) nem kell ( kép) kép: Kórházi ágyak forrás: szerző készült:

20 Javaslat Segítséget jelenthet a Mentőszolgálatnál rendszeresített gerincágy (14. kép), illetve a mentőautó hordágya, persze csak a mentés azon fázisában, amikor már a beavatkozó erők a helyszínre érkeztek. Természetesen gerincágy készenlétben tartása a kórházi osztályokon is megvalósítható lenne, hátránya hogy mozgatásához legalább két ember kell, előnye hogy hosszanti irányban két darabra szedhető, így a beteg egészen kismértékű forgatásával aláhelyezhető, és gyakorlatilag megmozdítása nélkül eltávolítható Orvostechnikai eszközök 14.kép: Gerincágyak forrás: letöltés: Tárgyi feltétel továbbá elsősorban az ellátást igénylő mozgásképtelen betegek, így főleg az intenzív osztályos betegek esetében az orvostechnikai eszközök. Ezen betegek esetében legrosszabb esetben életük közvetlenül függ a berendezések, műszerek meglététől, ezen felül azok áram-, orvosi gázellátásától (például sűrített levegő, oxigén) illetve arra hogy azokat hozzáértő személyzet működtesse. 519

21 Elterjedtségében és használatának gyakoriságában legfontosabb a lélegeztetőgép, illetve a lélegeztetett beteg. A lélegeztetett betegek számát sajnos nem lehet előre tervezni, a rendelet a lélegeztetőgépek minimális számát intenzív osztályon az ágyszám felében állapítja meg, ez a legtöbb helyen több, előfordul, hogy minden ágyhoz kerül gép. És mivel a gépek fenntartása költséges, rendszerint törekednek a teljes kihasználtságra. Korunk lélegeztetőgépei alapvetően kétfélék lehetnek, ágy melletti és mobil készülékek. Az ágy melletti lélegeztetőgépek közvetlen áramellátást igényelnek és csatlakozást a központi orvosi gázhálózatra. A régebbi modellek kerekes, nagyméretű műszerek, az újabbak kisebbek ám közös bennük hogy többnyire mozdíthatatlanok és készenléti áramforrással rendelkezhetnek, de nem feltétlenül. Az egyik legegyszerűbb megoldás a lélegeztetőgép nélküli lélegeztetésre a Ruben-ballon ( kép). Gyakorlatilag egy kézzel összenyomható gumi vagy szilikon zsák, ami egy szelep segítségével juttatja be a levegőt a tüdőbe kép: Ruben-ballonok forrás: letöltés:

22 Használatának a hálózati áram vagy orvosi gázellátás nem szab korlátot, a kezelők megfelelő váltásával azok elfáradása is kiküszöbölhető. Probléma a következő: a Ruben-ballon alapesetben a környezeti levegőt juttatja be a beteg tüdejébe, tehát füst esetén fenntartásokkal alkalmazható. Ennek megoldása kétféle lehet: 1. az újabb modellek fel vannak szerelve rezervoárral, amelynek csatlakozócsonkjához alkalmas eszközzel oxigénpalackot csatlakoztatva kellően nagy áramlással 100% oxigénbelélegeztetés valósítható meg. Hátránya logikusan következik, transzport oxigénpalack (leggyakrabban 2L űrtartalom, 150 bar töltőnyomás) meglétét igényli, a szükséges áramlás a 100%-os oxigénkoncentrációhoz pedig legalább 10L/perc. Ez nagyjából 30 perc működési időt tesz lehetővé. Intenzív osztályokon ilyen palack nem túl gyakori, az OMSZ eset- és rohamkocsijain azonban rendszeresítve vannak. 2. lehetőség van a ballon beömlőcsonkjára szűrőt csatlakoztatni. Ezt a gyakorlatilag a mai magyar egészségügyben nem létezik, ám használatának gátja a szűrő telítődési ideje illetve a környező levegő oxigéntartalma lenne (17. kép). 521

23 17.kép: Ruben-ballon füstszűrővel való felszerelése forrás: letöltés: A ballonos lélegeztetés nagy hátránya, hogy valakire szükség van, aki csak és kizárólag a lélegeztetést végzi, akinek lehetőleg ebben járatos személynek kell lenni, a betegmozgatásban csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tud részt venni. Ezt a problémát oldja meg a mobil lélegeztetőgépek használata. Előnyük egyértelmű egy beteg lélegeztetése a beállításuk ehhez szakképzett személyzet kell után teljesen automatikus, további beavatkozás nem szükséges. Használatának határa az akkumulátor élettartalma (a gyártók kb. 3-4 órát ígérnek) illetve hogy nagynyomású oxigénpalack (esetleg sűrített levegő, a gyakorlatban inkább oxigén a használatos) csatlakoztatását igényli, ennek kimerülése esetén nem használható. Ez természetesen meggátolja a tűzoltóságnál rendszeresített légző-hordkeret mentőálarcnak kialakított aljzatába történő csatlakoztatást. A másik probléma hogy kizárólag 100% oxigén-belélegeztetés esetén küszöbölhető ki a 522

24 környezeti levegő kizárásával történő lélegeztetés, ami a palack gyors kiürüléséhez vezet. 18.kép: Draeger Oxylog 300 típusú lélegeztetőgép forrás: letöltés: A mobil lélegeztetőgépekkel kapcsolatos legnagyobb probléma a számuk. A legtöbb kórházban az intenzív osztályok elsősorban kényelmi szempontból, betegtranszport vagy radiológiai vizsgálat (személyzet sugárterhelésének elkerülése) esetén ne kelljen ballonnal lélegeztetni csak egy, esetleg kettő ilyen gépet tartanak készenlétben. Viszont az OMSZ minden roham- és örvendetesen sok esetkocsiján található ezekből a készülékekből, szükség esetén ezek igénybevétele mindenképpen indokolt. A képeken a rendszeresített Draeger Oxylog 3000 típusú látható. Súlya palackkal körülbelül 17kg ( kép) kép: OMSZ roham- és esetkocsijának belső tere forrás: szerző letöltés:

25 7. Következtetések, összegzés: A kórházak kiürítése adott esetben katasztrófa esetén tehát rendkívül bonyolult feladat. Itt kizárólag a személyi és tárgyi feltételek problémaköréről készült elemzés, de az építészeti problémák sem elhanyagolhatóak (biztonsági felvonók, folyosók szélessége) de ezekre most terjedelmi okokból nincs lehetőség. A legfontosabb hogy a menekítő eszközök és létszám rendelkezésre álljon. Egy betegre legalább egy fő menekítő személyre mindenképpen szükség van, de mozgásképtelen illetve ellátást igénylő (pl. lélegeztetett) beteg esetén ez könnyen lehet akár 4 fő is. Tehát tűzoltósági illetve katasztrófavédelmi oldalról a minél magasabb riasztási fokozat elrendelése és TMMT készítése a kórházakról, amelyeket gyakorlatokkal kell felülvizsgálni a profil (pl. budapesti Szemészeti Klinika esetében a segítséggel járóképes betegek vannak nagy számban míg mondjuk egy krónikus utókezelő osztályon a helyés helyzetváltoztatásra képtelen betegek vannak nagy számban) illetve az ágyszám függvényében. Fel kell szerelni a kórházi osztályokat a beteget mozgatásához szükséges alapvető felszerelésekkel. Sajnos a legtöbb helyen a mozgáskorlátozott illetve mozgásképtelen betegek mozgatása még rendkívüli helyzet nélkül is nehézkes, esetenként nagyon nehéz, például fürdetésük vagy akárcsak egyik ágyról vizsgálóasztalra helyezés. Rendkívüli helyzet, katasztrófa esetén főleg füstben elégtelen létszámmal és felszereléssel kivitelezhetetlen. 524

26 8. Irodalomjegyzék Az évi XXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről 1/2003. (I. 9.) BM rendelet A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól 1015/2005. (II.25.) Kormány határozat A mindenki számára akadálymentesen hozzáférhető környezet és közszolgáltatások megteremtéséhez szükséges kormányzati intézkedésről évi XXXI. Törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről Az Egészségügyi Minisztérium Kórházépítészeti honlapja (www.eum.hu/korhaz-epiteszet-honlap) Védelem újság 2003/3 száma Szolnoki Kórháztűz 18. oldal Heizler György Mozgáskorlátozottak kimenekítése Dr. Hornyacsek Júlia: A települési védelmi képességek a katasztrófa-kihívások tükrében, A települések katasztrófa-elhárítási feladatai, a végrehajtáshoz szükséges helyi védelmi képesség alapvető területei, azok kialakításának folyamata. Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Budapest, old. ISBN: Dr. Kiss Attila A budapesti kórházak kiürítési nehézségeinek elemzése,

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Wagner Károly, Takács Lajos Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Rövid tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzatban

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013 Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Egy kis történelem Kezdetben belgyógyászati ill kardiológiai ambulancia 4 megfigyelő ágy Ágyak száma négyről nyolcra

Részletesebben

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014 A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014 Schmidt Károly tű. alez. tűzoltósági tanácsos hatósági osztályvezető Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Az egyeztetések kezdete: 2009

Részletesebben

A kiürítést, menekülést ezekben az esetekben a tűz illetve elsősorban a füst függőlegese és vízszintes terjedése befolyásolja.

A kiürítést, menekülést ezekben az esetekben a tűz illetve elsősorban a füst függőlegese és vízszintes terjedése befolyásolja. Heizler György Mozgáskorlátozott személyek menekítése Az elmúlt időszakban örvendetesen szaporodó rekonstrukciók elsősorban a kórházaké valamint a téma szabályozatlansága és egyúttal bonyolult volta indokolja

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN

A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN Tűzvédelmi Szakai Nap 2016 Tudományos Konferencia 2016. március 2. Szentendre, Magyarország A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN RESTÁS Ágoston -

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

ORSZÁGOS IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET 1145 Budapest, Amerikai út 57.

ORSZÁGOS IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET 1145 Budapest, Amerikai út 57. ORSZÁGOS IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET 1145 Budapest, Amerikai út 57. TŰZRIADÓ GYAKORLAT FELKÉSZÍTŐ FOGLAKOZÁS Készítette: Prevention Team Kft Danyádi Ferenc Mv-tv-i referens A gyakorlat célja: - A kiürítésre

Részletesebben

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet a történelmi múltú Szent Rókus Kórházban IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012. Farkas Annamária, Dr. Göböl Zsolt Szent Rókus Kórház és Intézményei,

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁRÓL SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT SZABÁLYZAT A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁRÓL Szeged, 2005. január 06. SZABÁLYZAT A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁRÓL 1. A Pszichiátriai

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Önrendelkezéshez való jog Önrendelkezési jog az egészségügyben: egészségügyi ellátás akkor nyújtható, a betegen beavatkozás akkor végezhető, ha abba a

Részletesebben

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN EK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN Feith Helga Judit PhD Társadalomtudományi Tanszék ETK-EDUVITAL 2013. ÁPRILIS 26. Stróbl Alajos Justitia szobra a XIX. századból Beteg

Részletesebben

TMMK készítés lépésről lépésre kérdések. V. TMKE konferencia Készítsünk TMMK-t 2015. február 4-5., Balatonföldvár. Heizler György

TMMK készítés lépésről lépésre kérdések. V. TMKE konferencia Készítsünk TMMK-t 2015. február 4-5., Balatonföldvár. Heizler György TMMK készítés lépésről lépésre kérdések V. TMKE konferencia Készítsünk TMMK-t 2015. február 4-5., Balatonföldvár Heizler György Koncepció fejlődés Előzmények Musterbauordnung 1964 a védelmi célok (koncepció)

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

INFECTOLOGIA OSZTÁLY. Ágyszám: intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy. Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő.

INFECTOLOGIA OSZTÁLY. Ágyszám: intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy. Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő. INFECTOLOGIA OSZTÁLY Ágyszám: 55 + 2 intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő 2009-ben 3061 fő 2010-ben 2612 fő ebből gyermek: 1067 Ambuláns betegforgalom: 2010-ben

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

6.1. A tűzriadó terv lényege.

6.1. A tűzriadó terv lényege. 6. RÉSZ A TŰZRIADÓ TERV LÉNYEGE ÉS KÉSZÍTÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 6.1. A tűzriadó terv lényege. A tűzriadó

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Szeretettel köszönti Önöket a

Szeretettel köszönti Önöket a Szeretettel köszönti Önöket a A tevékenységi köre - Tűzgátló- és egyéb technikai fém nyílászárók fejlesztése, gyártása - Tűzgátló üvegek gyártása (EI30, EI60, EI90) - Voest Alpine típusú szerkezetek gyártása

Részletesebben

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok jegyű Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Tűzoltási technikák műszaki és gazdasági hatékonysága összetevőinek vizsgálata Halassy Gábor*, Dr. Restás Ágoston**

Tűzoltási technikák műszaki és gazdasági hatékonysága összetevőinek vizsgálata Halassy Gábor*, Dr. Restás Ágoston** Tűzoltási technikák műszaki és gazdasági hatékonysága összetevőinek vizsgálata Halassy Gábor*, Dr. Restás Ágoston** *Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola H-1011 Budapest, Hungary

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice 2011.04.04.

Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice 2011.04.04. Szemem Fénye Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Hospice Szolgálat 2011.04.04. Kezdetek A Szemem Fénye Alapítvány 2002-ben alakult Személyes indíttatásból: a leukémiás megbetegedésben elhunyt Nail emlékére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 3538 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

TMMK Csoportos műhelymunka

TMMK Csoportos műhelymunka TMMK Csoportos műhelymunka V. TMKE konferencia Készítsünk TMMK-t 2015. február 4-5., Balatonföldvár Heizler György Csoportvezetők (10 fő) 1. Vágvölgyi László: Tűzvédelmi koncepció 2. Mészáros János: Tűzterjedés

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5708 Magneto-, fototerápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi

Részletesebben

16/2014. (III. 12.) EMMI

16/2014. (III. 12.) EMMI 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 1 Hatályos: 2014.03.15-2014.03.16 Az egészségügyről

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű.

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Zala Megyei Kórházban 2013/14.

Közösségi szolgálat a Zala Megyei Kórházban 2013/14. Közösségi szolgálat a Zala Megyei Kórházban 2013/14. Dr. Csidei Irén főigazgató Magyar Kórházszövetség XXVI. Kongresszus Siófok, 2014. április 2-4. Együttműködési szerződés Zala Megyei Kórház Deák Ferenc

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy Futura - 'a jövendő' Jövő OTSZ 5.0 Jelen 28/2011 (IX.6.) OTSZ Funkció (tűzveszélyesség, tűzterhelés)

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

A SÜRGŐSSÉG NÁLUNK -SZENT PANTALEON KÓRHÁZ DUNAÚJVÁROS

A SÜRGŐSSÉG NÁLUNK -SZENT PANTALEON KÓRHÁZ DUNAÚJVÁROS A SÜRGŐSSÉG NÁLUNK -SZENT PANTALEON KÓRHÁZ DUNAÚJVÁROS Máté Ágnes osztályvezető FÖLDRAJZI HELYZET SZENT PANTALEON KÓRHÁZ Többprofilú közösségi kórház Ellátandó lakosság: 135 ezer fő Aktív ágyak: 493 Krónikus

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat március 09.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat március 09. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

KITERJESZTETT SZOLGÁLTATÁSI IDŐ PROBLÉMÁK LEHETŐSÉGEK MEGOLDÁSOK

KITERJESZTETT SZOLGÁLTATÁSI IDŐ PROBLÉMÁK LEHETŐSÉGEK MEGOLDÁSOK KITERJESZTETT SZOLGÁLTATÁSI IDŐ PROBLÉMÁK LEHETŐSÉGEK MEGOLDÁSOK Bevezető Állandóan visszatérő probléma a támogató szolgálatok szolgáltatási ideje, mivel a napi 8 óra szolgáltatási idő általában kevés,

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07.

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07. Szolgáltató térség Szakma Szakmakód Ágyszám a idejére a idejére a Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01 Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01 Sebészet 0200 50 2012.07.01 Szülészet 0405 40 2012.07.01 Nőgyógyászat

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Hospice szakápoló szakképesítés. 3153-10 Hospice szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 15.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Hospice szakápoló szakképesítés. 3153-10 Hospice szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 15. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat április 18.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat április 18. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014 12 03 Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014. szeptember hónapra, 1039 ágyra vonatkoztatva, az alábbi intézmények adataival: S.E. I.sz. Gyermekklinika, Szent János Kórház és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben