Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Dr. Kiss Attila A kórházak kiürítési rendje és feladatai katasztrófák során Budapest, november

2 1. Absztrakt Az elmúlt években sajnálatos módon szaporodnak a kórháztüzek. Ezen tüzek rávilágítottak, rávilágítanak ezen intézmények létesítési hiányosságaira csakúgy mint tűz esetén az életmentés nehézségére. Nemzetközi viszonylatban sincs jelentős tapasztalat az ezen épületekben történő beavatkozásról. A szerző saját tapasztalatai alapján keresi a problémákat és a válaszokat kórháztüzek esetére. 2. Kulcsszavak Kórház Kiürítés Hiányosság Beteg Hospital Evacuation Flaw Patient 3. Bevezetés Napjainkban egyre többször kerül terítékre kórházaink biztonsága. Gyakran fordulnak elő az emberi életet és az anyagi javakat veszélyeztető tüzek. A tűzterületen füstzóna is kialakul, amely azon kívül, hogy mérgező hatású, rontja a látási viszonyokat, ezáltal akadályozza az oltási és a mentési feladatok végrehajtását. Amennyiben a levegő oxigén-koncentrációja egy meghatározott érték alá esik a tűz közelében lévő területeken, akkor a területről akár nagyobb tömegek kivonása is szükségessé válhat. A tüzet 501

3 kísérheti robbanás, ahol a lökéshullámmal és a repeszhatással is számolni kell. 1 Nekem a téma különösen érdekes, lévén mindkét területen dolgozom és a hiányosságok olykor szembeötlőek. Sajnos a jelenlegi jogszabályok meglátásom szerint elég hézagosak a témában, ezért megkíséreltem a hiányosságokat megvilágítani és ahol tudok próbálok megoldást kínálni a felmerült problémákra. Munkám végzése közben számos budapesti és vidéki kórházban megfordultam. Az itt bemutatott képek jelentős része is ekkor készült. 4. A kórház maga A kórház a beteg, vagy akut állapotban lévő emberek ellátására, gyógykezelésére, ápolására, fektetésére szolgáló intézményrendszer, amelyik gondoskodik a beteg emberek életszükségleteinek kielégítéséről is. 2 Kórházaknak többféle típusát különíthetjük el. Többféle szempont szerint lehet csoportosítani, de legcélszerűbb a feladatellátás illetve szakterület szerint. A legtöbbünkben, amikor kórházról beszélünk, az általános, vagy ahogy emlegetni szoktuk, városi kórház (angolul: general hospital) jelenik meg mint kórház. Ezekben a kórházakban a nagy orvosi szakmák képviseltetik magukat (belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat), esetleg néhány 1 Dr. Hornyacsek Júlia: A települési védelmi képességek a katasztrófa-kihívások tükrében, A települések katasztrófa-elhárítási feladatai, a végrehajtáshoz szükséges helyi védelmi képesség alapvető területei, azok kialakításának folyamata. Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Budapest, o. ISBN: Orvos és kórháztechnika XLV. évf. 3. szám 4. oldal 502

4 specializált osztály (kardiológia, gasztroenterológia). A vidéki kórházak jelentős része ilyen. Ennél szélesebb körű szakmai háttérrel rendelkezik a megyei vagy a közelmúltban köztudatba átment szóhasználattal élve súlyponti kórház (angolul: district hospital). Itt már a legtöbb szakma képviselteti magát, intenzíves háttérrel rendelkezik. A legtöbb megyeszékhelyen lévő kórház Magyarországon ide tartozik. Külön érdemes szót ejteni az oktató kórházakról. Az oktató kórház jogi fogalom, a jelentős különbség a többi kórházhoz képest hogy itt nem feltétlen kell a beteg beleegyezését kérni ahhoz, hogy tanuló nővérek illetve orvostanhallgatók is jelen legyenek illetve egyes beavatkozásokat ők maguk végezhessenek el. A legtöbb nagy megyei kórház (Kaposvár, Győr) egyben oktatókórház is. De oktatókórház kategóriába tartoznak a klinikák és az országos intézetek. Egy-egy szakterület fellegvára a klinika illetve országos intézet. Ez már a nevükben is megjelenik, például Gyermekgyógyászati Klinika vagy Országos Idegtudományi Intézet. A kórháznál rendszerint kisebb, az adott terület legsúlyosabb, legnehezebben ellátható betegeivel foglalkoznak. Fenntartójuk rendszerint egyetem vagy országos intézmény esetében az állam. A kórházban elhelyezett beteganyag alapvetően meghatározza egy építmény kiürítési problémáit illetve lehetséges megoldásait. További probléma hogy kórházaink elöregedett épületek (néhány örvendetes kivétel azért akad, például a kaposvári kórház új szárnya vagy a Honvédkórház), de továbbra is hatalmas probléma hogy a kórházak legtöbbjét, különösen a klinikákat régen építették. A jelenlegi szabályozás létesítési szempontból a mai napig a 503

5 létesítésköri jogszabályokat kéri számon. Sajnos akkoriban, illetve talán ma is a kórházbiztonság nemhogy gyerekcipőben járt, de sajnos nem létezett. A jelenlegi szabályozás a korábbihoz képest tartalmaz néhány komoly előrelépést. A régebbi szabályozás helyett rendeltetésfüggő beosztás készült az építményekről. És külön foglalkozik a mozgásukban- és cselekvőképességükben korlátozott személyek tartós elhelyezésére szolgáló épületekkel (szociális otthon, ápolási intézmények, de tágabb értelemben ide sorolhatók az óvodák, bölcsődék is), de nem definiálja, hogy ide pontosan kik is tartoznak illetve haladási sebességeket, tárgyi feltételrendszert nem állít fel. 5. Fogalom-meghatározás 5.1. A cselekvőképességükben korlátozott személyek. A fogalom tűzvédelmi vonatkozásai szempontjából meg kell vizsgálnunk a jelenlegi szabályozást illetve ennek hiányosságait Jogi megközelítés A polgári jog cselekvőképességen az embernek azt a képességét érti, amelynél fogva saját akarat elhatározásával, saját nevében szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. A cselekvőképesség szempontjából az emberek lehetnek: - cselekvőképesek, - korlátozottan cselekvőképesek, 504

6 - cselekvőképtelenek. Jogi szempontból tehát cselekvőképes mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy nem zárja ki. - Korlátozottan cselekvőképes: a) az a kiskorú, aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. b) az a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett. / Akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége elmebeli állapota vagy szellemi fogyatékossága miatt tartósan vagy időszakosan nagymértékben csökkent. / - Cselekvőképtelen: a) az a kiskorú, aki 14. életévét nem töltötte be. b) az akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett. / Akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége elmebeli állapota vagy szellemi fogyatékossága miatt állandó jelleggel, teljesen hiányzik. / A mozgásukban korlátozott elsősorban kórházak, szociális otthonok esetén mentendő személyek két csoportba oszthatók: a) Mozgásukban korlátozott nem járóképes mozgásképtelen. b) Mozgásukban korlátozott, de járóképes mozgáskorlátozott Kiskorúak A fentiek figyelembevételével a jogi szempontból cselekvőképtelen kiskorúak (14 éven aluliak) a kiürítés szempontjából további alcsoportokba sorolhatók, ugyanis a pszichológiai szakirodalom a fejlődés során biológiai kritériumok alapján javasolja az életkori szakaszok meghatározását. Például: 505

7 - újszülöttkor 10 napos korig - csecsemőkor 1 éves korig - kisgyermekkor 1-3 éves korig - óvodáskor 4-6 éves korig - kisiskoláskor 7-12 éves korig - serdülőkor éves korig - ifjúkor éves korig Az ifjúkor jellemzője a maximális teljesítőképesség elérése, tehát az azt megelőző korosztályok nem tekinthetők a biológiailag 100%-ig fejlettnek. Itt azonban csak a mozgásnak és a magatartásnak a kiürítés, menekítés szempontjából domináns elemeinek vizsgálatára van szükség. Tárgyunk szempontjából a tűz esetén lehetséges veszélyhelyzet belátási képességét illetően a szükséges magatartás felmérésének és végrehajtásának képességét kell vizsgálni. Ez pedig a jogi megközelítésen túl a pszichológiai, fizikai, orvosi szempontok szerinti vizsgálatot is igényli. Ugyanis a magatartásbiológia cselekvésen olyan meghatározott célra irányuló, egymást követő mozdulatot (tevékenységet) ért, amelyet a központi idegrendszer neuronális programjai foglalnak egységbe. Tehát itt az egyén magatartását, a környezetéhez való aktív alkalmazkodását tájékozódás térben és időben, helyváltoztatás, menekülés stb. illetve az alkalmazkodás képességét kell mérlegelni Gyakorlati szempontok alapján történő, a szerző által készített beosztás 506

8 A fenti kategóriák tehát a betegek szerteágazó egészségi állapota, hely- és helyzetváltoztató képessége, illetve szükség szerinti ellátási igényük miatt még nagy közelítéssel sem alkalmazható. Egy lehetséges beosztás az alábbi: Járóképesek Akik önállóságukban és mozgásukban nem korlátozottak, önálló helyzetváltoztatásra képesek Mozgáskorlátozottak Akik helyváltoztatásra csak segítséggel, helyzetváltoztatásra önerőből képesek. Oka lehet a mozgáskorlátozottságnak maga az egészségügyi ellátás is, amennyiben valamilyen eszköz, felszerelés a beteg közvetlen szomszédságában folyamatosan jelen kell legyen (például oxigénpalack, infúzió), hiánya esetlegesen az állapot bizonyos fokú romlásához vezethet. Ide tartoznak: Az idős, elsősorban ízületi bántalmakkal szenvedő betegek. Műtétes osztályok betegei (operáció utáni fájdalmak miatt) Valamely senyvesztő betegségben (tüdőbetegség, szívbetegség, tumoros betegség fizikai teljesítőképesség csökkenésével járnak) szenvedők Korábbi sérülés (combnyaktörés, közlekedési baleset) miatti végtagrögzítésre szorultak illetve amputáltak Óvodáskorú gyerekek felügyeletet igényelnek Szemészeti osztályok bizonyos betegei (csökkent látóképesség) 507

9 Mozgásképtelenek Önerőből helyváltoztatásra nem, de helyzetváltoztató mozgásra valamilyen szinten képesek (ez széles keretek között változhat, továbbá az állapot függvényében szállíthatók ülve vagy csak fekve) továbbá szállításuk nem igényel különösebb egészségügyi előkészületet, szakfelszereléseket. Ide tartoznak: A legyengült általános állapotú, idős betegek (elsősorban a krónikus, rehabilitációs és ápolási osztályokon kezeltek, illetve a belgyógyászati osztályok beteganyaga) Szövődménymentes újszülöttek, illetve csecsemők, kisgyerekek Ellátásra szoruló mozgásképtelenek Azon betegek, akiknek állapotát akárcsak rövid ideig tartó mozgatás is instabillá esetleg kritikussá teheti, illetve szállításuk gondos előkészületet és eszközparkot igényel. Ide tartoznak: Intenzív osztályok illetve szubintenzív részlegek betegei Műtét alatt álló betegek Újszülöttintenzív osztály betegei Korlátozott cselekvőképességűek Helyváltoztatásra önerőből képesek de belátási képességük korlátozott Ide tartoznak: Pszichiátriai osztályok ápoltjai 508

10 Iskoláskorú gyerekek Mindezen fogalmak tisztázása után egyértelmű, hogy a menekítés egy lényegesen többtényezős és bonyolultabb rendszer a menekülésnél Alapvető szükségletek A tűz esetén a bentlévők kiszállításához szükség van: - szállító személyzetre, ezek riasztásának feltételeire, a helyszínre érkezésükhöz szükséges időre, - szállítóeszközökre, megoldási módokra, - mentendők szállíthatóvá tételének technikáira és idejére, - a szállítás módozatait kiegészítő menekülési útvonalra. Részletesen: 1. A kiürítésnél alapvető különbség, hogy nem eltávozásukról, hanem eltávolításukról kell gondoskodni. 2. Ebből eredően mentésüknél a legkisebb ügyeletes ápolószemélyzet létszáma vehető figyelembe. 3. Az ügyeletes ápoló személyzeten túl ha a megfelelő riasztás biztosított figyelembe célszerű venni még a másik tűzszakaszban dolgozó személyzetet is. /Itt természetesen be kell számítani a riasztáshoz, illetve a mentendő tűzszakasz (épület) megközelítéséhez szükséges időt is. / 4. Ugyancsak a kiürítési időt terheli a betegek szállíthatóvá tételéhez szükséges idő. 5. További a kiürítési időt növelő tényező, hogy a személyek mentésével egyidejűleg biztosítani kell a betegek életben 509

11 tartásához szükséges technikai eszközök, berendezések mentését is. /pl. koraszülött osztály: inkubátorok mentése, és egyben biztosítani kell a tűzszakaszon kívüli elektromos hálózatra való rákapcsolás lehetőségét. / 6. Mindez megköveteli, hogy a mentéshez szükséges eszközök és kórháztechnikai berendezések állandóan hozzáférhetőek legyenek. 7. A kiürítési útvonal tervezésénél, vizsgálatánál kiemelt figyelmet kell fordítani a mentéshez szükséges eszközök /pl. hordágy / helyszükségletére és a velük való mozgás sajátosságaira /pl. lépcsőfordulók / 6. Problémák Tehát kiürítés vagy menekítés esetén alapvetően személyi és tárgyi feltételek meglétének kell teljesülni hogy a betegeket el lehessen távoztatni a veszélyeztetett területről. A legújabb OTSZ már rendelkezik átmeneti védett terekről is, de véleményem szerint a kórházkiürítés sarokpontja és mai napi a legkevésbé tisztázott, leírt része a beteg kórteremből való eltávolítása. A kórháztüzek során komoly hőhatásokra, nyílt láng hatására általában nem kell számítani, mivel a folyamatos ügyeleti szolgálat miatt sohasem áll az épület elhagyatva, ellentétben például a raktárakkal. Tehát a fő probléma a füstképződés. A füsttel telítődött épületben a betegek mozgása még segítséggel is nehéz, így az első probléma a személyi feltételek kielégítése. Mivel az adott helyzetnek részletesen foglalkozó jogszabály nincs, a kiindulópontként felhasznált jogszabály az alábbi: 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 510

12 rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről Személyi problémák A rendelet meghatározása szerint fekvőbeteg-ellátó osztály minimális ágyszáma 15. Ez az ágyszám a közelmúlt átszervezései illetve összevonásai miatt általában több, illetve hasonló okok miatt gyakorlatilag teljesen kihasznált. A szükséges szakdolgozói létszámot az alábbiakban határozza meg: 511

13 Orvosi létszám A rendelet a beavatkozások (műtétek) szintjén rendkívüli részletességgel taglalja a személyi feltételeket de ez sajnos osztályos szinten az orvosi létszámra már nem mondható el. A legtöbb helyen SZ azaz szükséges jelzővel illeti. A gyakorlatban ez az alábbiakat jelenti: néhány kivételtől eltekintve (például sürgősségi osztályok) az egészségügyben a műszakosítás nem történt meg. Tehát a mukaidő az alábbiak szerint alakul: 8 órás munkarend és emellett ügyeletek. Az ügyeleti szolgálat utáni napon pihenőnap jár. (12. (6) Az egészségügyi tevékenység befejezése és a következő, munkarend szerint megkezdett egészségügyi tevékenység között legalább 11 óra időtartamú megszakítás nélküli pihenőidőt kell biztosítani, amely a napi huszonnégy órán át folyamatos szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a felek megállapodása alapján legalább 8 óra időtartamú megszakítás nélküli pihenőidőre csökkenthető. Egészségügyi ügyelet esetén ezt a pihenőidőt közvetlenül az egészségügyi ügyelet befejezését követően kell kiadni évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről). Az ügyeleti létszám függ az osztály profiljától, a leglényegesebb különbség a beavatkozások jellege. Műtétes osztályokon az ügyeleti szolgálat legalább két orvossal szervezendő (a jogszabály szerint műtétet egy orvos nem végezhet, asszisztenst minden körülmények között biztosítani kell), nem műtétes osztályokon az osztály méretétől és profiljától függően egy orvos elegendő lehet, adott esetben úgynevezett telefonügyeletest szerveznek, hívást követően meghatározott időn belül kell ügyeleti helyén lennie. Ápolási 512

14 osztályokon orvost csak mint külső konzulens kell alkalmazni, főállásban foglalkoztatottat a beteganyag nem tesz szükségessé hiszen az ott elhelyezett betegek állapotában javulás nem várható, nem gyógyításukról vagy kezelésükről, hanem gondozásukról beszélünk, amely nagy terhet róna a családra vagy otthoni viszonyok között nem is lenne megoldató. Éppen ezért orvosi ügyelet itt nincs. Rehabilitációs és krónikus osztályokon is hasonló a helyzet bár ez kórház függvényében eléggé változatos (ennek oka főleg anyagi, hiszen az ügyeleti pótlék a a fizetéshez szignifikáns mértékben járul hozzá, az ügyeleti szolgálat szervezésének akadályaként a kórház anyagi helyzete a meghatározó) Ápolói létszám A rendelet általános esetben 7 szakápoló és 5 általános ápoló meglétét írja elő, ez összesen 12 embert jelent. A gyakorlatban ez a következőképpen alakul: egy személy az osztályvezető főápolói munkakört tölti be, általában 8 órás munkaidőben (helyi viszonyok függvényében esetleg a helyettese is). A további 11 személy 12 órás műszakokban dolgozik, ez alól fekvőbeteg osztályon gyakorlatilag nincs kivétel, a műszakosítás ápolói területen mindenhol megoldott. Nappali szolgálatban általában kettő, éjszakai szolgálatban ágyszám és szakmai profil (immobil illetve mosdatásra szoruló betegek száma) függvényében egy (szájsebészet, szemészet) vagy gyakrabban két személy dolgozik. Terjedelmi okok miatt a speciális osztályok igényeire (intenzív, pszichiátria, gyermekosztály) itt nem térek ki. 513

15 Következtetések A legkevésbé ideális helyzetet feltételezve (hétvége, éjszaka) egy kórházi osztályon az elsődleges beavatkozói létszám 15 fő potenciálisan immobil betegre 3 fő. Természetesen számolhatunk a szomszédos osztályok illetve a központi beteghordó-szolgálat személyzetével, de az ő helyszínre érkezésük is időt vesz el, illetve riasztásukhoz szintén szükség van valakire aki így a mentésbe csak ezek után tud bekapcsolódni. Kórtermi ágyszámokat illetően az uniós ajánlás 3 de, nálunk ez átlagosan ágyszáma Kiindulva a már említett alapfeltevésből, miszerint a betegtereket is érintő tüzek általában kórtermekben történnek, a keletkezett tüzek törvényszerűségeinek vizsgálatára tűzkísérletet végeztek. Egy 6 ágyas kórteremben azt tapasztalták, hogy a kísérlet megkezdése után 3 perccel jeleztek be a füstérzékelők, és a szoba evakuálása 4 perc múlva már nem volt lehetséges. Ez azt bizonyítja, hogy a bejelzés pillanatától kezdve (attól kezdve, amikor az ápoló személyzet vette a jelet) egy 6 ágyas kórteremből reálisan csak 2 fő evakuálására számíthatunk. Természetesen itt csak egy kórteremről van szó, ám jogszabálykövető magatartást feltételezve amennyiben a kórtermek ajtaja füstzáró és legalább 0,5 óra tűzállósági határértékű az első beavatkozók az osztályos illetve kórházi dolgozók dolga csak az érintett kórterem kiürítése. Egy osztályos beteganyag ellenben a fenti kategóriák alapján a köbvetkezőképpen oszlik meg: 50-70%-uk képes önálló menekülésre, míg 30-50%-uk segítséget igényel. 514

16 Mozgáskorlátozott személyek segítségéhez elég egy fő (1-2. kép). 1-2.kép: Tűzoltóság által végzett betegmenekítés forrás: letöltés ideje: Mozgásképtelen személyeknél már másabb a helyzet, hiszen itt már ülő illetve fekvőbetegekről is beszélhetünk, illetve hogy a beteg képes-e legalább helyzetváltoztató mozgásra. Ülni illetve az ülőkocsiba segítséggel átülni képes beteghez egy fő elegendő. Amennyiben csak fekve szállítható és önállóan mozogni sem tud, áthelyezéséhez és betegággyal (3-5. kép) vagy fekvőkocsival történő szállításhoz legalább 2 fő szükséges (6-9. kép). Látható, hogy ha egy kórteremben akárcsak egy kizárólag fekve szállítható beteg van, ez a rendelkezésre álló személyzetet teljesen leköti, és a kórterem kiürítése az előírt 2 perc alatt egyes speciális osztályok kivételével nem megoldható. 515

17 3-5.kép: Tűzoltóság által végzett fekvőbeteg menekítése forrás: letöltés ideje: Korszerűtlen, zsúfolt kórteremben a betegmozgatás bemutatása 6-9.kép: Fekvőbeteg kimenekítése átfektetéssel forrás: szerző készült: szeptember. 516

18 A feladat a Mentőszolgálat által rendszeresített hordággyal a kiürítés szempontjából legkedvezőtlenebb helyen lévő mozgásképtelen, helyzetváltoztatásra nem képes beteg kimentése volt. Látható hogy a kórterem zsúfoltsága miatt csak a többi ágy elmozdításával volt lehetséges az ágy betolása, viszont így a beteg áthelyezése volt nehézkes mivel a hordágyat nem lehetett oldalról megközelíteni. A kimentésre mintegy percre és 4 emberre volt szükség. Ez tűz esetén a beteg túlélését lehetetlenné teszi. Ez már rávilágít a másik problémakörre, a tárgyi problémákra Tárgyi problémák Betegmozgató- és szállító eszközök A mozgásukban korlátozott betegek mozgatásához mindenképpen szükség van bizonyos szállítóeszközökre. Ez a gyakorlatban ülő, illetve fekvőkocsit jelent. A már említett jogszabály rendelkezik ugyan előírt minimummennyiséggel ezekből (ez 5 darab) ám nem tesz különbséget aközött, hogy ülő- vagy fekvőkocsiról van szó. A pontos megfogalmazás: tolókocsi (ülő, fekvő). Ennek a mennyiségnek a beteganyag fentebb leírt megoszlása alapján egy 15 ágyas osztályt feltételezve elégnek kell lennie, ám sajnos a valóságban nem ilyen egyszerű a helyzet. Először is 15 ágyas osztály viszonylag kevés van, mivel fenntartása gazdaságtalan. Másodszor pedig ezen alkalmatosságok nem mindig az oszályon vannak, hanem a lopásokat megelőzendő erre a célra rendszeresített zárható (és természetesen zárt) kocsitároló helyiségben. Egy másik elmés megoldás a kocsik egymáshoz láncolása, illetve lakatolása ( kép). 517

19 Helyigényük miatt az egyébként is szűk kórházi folyosók helyett gyakran az osztály előterében, vagy az épület portáján kerülnek elhelyezésre kép: Kórházi ülőkocsik rögzítési módjai forrás: szerző készült: 2009 Így tehát ezen eszközök helyszínre szállításának idejével is számolni kell. Természetesen amennyiben szükségessé válik, megkísérelhető az ággyal való kiürítés is, így megspórolható a hosszadalmas és nehézkes átfektetési idő. Problémát az okoz hogy az Egészségügyi Minisztérium Kórházépítészeti Honlapja szerint kizárólag a traumatológiai, sebészeti és ortopédiai osztályokon kell gördíthető ágyakkal tervezni, tehát az elsősorban immobil betegekkel foglalkozó osztályokon (krónikus, ápolási, rehabilitációs és az aktív osztályok közül a belgyógyászati) nem kell ( kép) kép: Kórházi ágyak forrás: szerző készült:

20 Javaslat Segítséget jelenthet a Mentőszolgálatnál rendszeresített gerincágy (14. kép), illetve a mentőautó hordágya, persze csak a mentés azon fázisában, amikor már a beavatkozó erők a helyszínre érkeztek. Természetesen gerincágy készenlétben tartása a kórházi osztályokon is megvalósítható lenne, hátránya hogy mozgatásához legalább két ember kell, előnye hogy hosszanti irányban két darabra szedhető, így a beteg egészen kismértékű forgatásával aláhelyezhető, és gyakorlatilag megmozdítása nélkül eltávolítható Orvostechnikai eszközök 14.kép: Gerincágyak forrás: letöltés: Tárgyi feltétel továbbá elsősorban az ellátást igénylő mozgásképtelen betegek, így főleg az intenzív osztályos betegek esetében az orvostechnikai eszközök. Ezen betegek esetében legrosszabb esetben életük közvetlenül függ a berendezések, műszerek meglététől, ezen felül azok áram-, orvosi gázellátásától (például sűrített levegő, oxigén) illetve arra hogy azokat hozzáértő személyzet működtesse. 519

21 Elterjedtségében és használatának gyakoriságában legfontosabb a lélegeztetőgép, illetve a lélegeztetett beteg. A lélegeztetett betegek számát sajnos nem lehet előre tervezni, a rendelet a lélegeztetőgépek minimális számát intenzív osztályon az ágyszám felében állapítja meg, ez a legtöbb helyen több, előfordul, hogy minden ágyhoz kerül gép. És mivel a gépek fenntartása költséges, rendszerint törekednek a teljes kihasználtságra. Korunk lélegeztetőgépei alapvetően kétfélék lehetnek, ágy melletti és mobil készülékek. Az ágy melletti lélegeztetőgépek közvetlen áramellátást igényelnek és csatlakozást a központi orvosi gázhálózatra. A régebbi modellek kerekes, nagyméretű műszerek, az újabbak kisebbek ám közös bennük hogy többnyire mozdíthatatlanok és készenléti áramforrással rendelkezhetnek, de nem feltétlenül. Az egyik legegyszerűbb megoldás a lélegeztetőgép nélküli lélegeztetésre a Ruben-ballon ( kép). Gyakorlatilag egy kézzel összenyomható gumi vagy szilikon zsák, ami egy szelep segítségével juttatja be a levegőt a tüdőbe kép: Ruben-ballonok forrás: letöltés:

22 Használatának a hálózati áram vagy orvosi gázellátás nem szab korlátot, a kezelők megfelelő váltásával azok elfáradása is kiküszöbölhető. Probléma a következő: a Ruben-ballon alapesetben a környezeti levegőt juttatja be a beteg tüdejébe, tehát füst esetén fenntartásokkal alkalmazható. Ennek megoldása kétféle lehet: 1. az újabb modellek fel vannak szerelve rezervoárral, amelynek csatlakozócsonkjához alkalmas eszközzel oxigénpalackot csatlakoztatva kellően nagy áramlással 100% oxigénbelélegeztetés valósítható meg. Hátránya logikusan következik, transzport oxigénpalack (leggyakrabban 2L űrtartalom, 150 bar töltőnyomás) meglétét igényli, a szükséges áramlás a 100%-os oxigénkoncentrációhoz pedig legalább 10L/perc. Ez nagyjából 30 perc működési időt tesz lehetővé. Intenzív osztályokon ilyen palack nem túl gyakori, az OMSZ eset- és rohamkocsijain azonban rendszeresítve vannak. 2. lehetőség van a ballon beömlőcsonkjára szűrőt csatlakoztatni. Ezt a gyakorlatilag a mai magyar egészségügyben nem létezik, ám használatának gátja a szűrő telítődési ideje illetve a környező levegő oxigéntartalma lenne (17. kép). 521

23 17.kép: Ruben-ballon füstszűrővel való felszerelése forrás: letöltés: A ballonos lélegeztetés nagy hátránya, hogy valakire szükség van, aki csak és kizárólag a lélegeztetést végzi, akinek lehetőleg ebben járatos személynek kell lenni, a betegmozgatásban csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tud részt venni. Ezt a problémát oldja meg a mobil lélegeztetőgépek használata. Előnyük egyértelmű egy beteg lélegeztetése a beállításuk ehhez szakképzett személyzet kell után teljesen automatikus, további beavatkozás nem szükséges. Használatának határa az akkumulátor élettartalma (a gyártók kb. 3-4 órát ígérnek) illetve hogy nagynyomású oxigénpalack (esetleg sűrített levegő, a gyakorlatban inkább oxigén a használatos) csatlakoztatását igényli, ennek kimerülése esetén nem használható. Ez természetesen meggátolja a tűzoltóságnál rendszeresített légző-hordkeret mentőálarcnak kialakított aljzatába történő csatlakoztatást. A másik probléma hogy kizárólag 100% oxigén-belélegeztetés esetén küszöbölhető ki a 522

24 környezeti levegő kizárásával történő lélegeztetés, ami a palack gyors kiürüléséhez vezet. 18.kép: Draeger Oxylog 300 típusú lélegeztetőgép forrás: letöltés: A mobil lélegeztetőgépekkel kapcsolatos legnagyobb probléma a számuk. A legtöbb kórházban az intenzív osztályok elsősorban kényelmi szempontból, betegtranszport vagy radiológiai vizsgálat (személyzet sugárterhelésének elkerülése) esetén ne kelljen ballonnal lélegeztetni csak egy, esetleg kettő ilyen gépet tartanak készenlétben. Viszont az OMSZ minden roham- és örvendetesen sok esetkocsiján található ezekből a készülékekből, szükség esetén ezek igénybevétele mindenképpen indokolt. A képeken a rendszeresített Draeger Oxylog 3000 típusú látható. Súlya palackkal körülbelül 17kg ( kép) kép: OMSZ roham- és esetkocsijának belső tere forrás: szerző letöltés:

25 7. Következtetések, összegzés: A kórházak kiürítése adott esetben katasztrófa esetén tehát rendkívül bonyolult feladat. Itt kizárólag a személyi és tárgyi feltételek problémaköréről készült elemzés, de az építészeti problémák sem elhanyagolhatóak (biztonsági felvonók, folyosók szélessége) de ezekre most terjedelmi okokból nincs lehetőség. A legfontosabb hogy a menekítő eszközök és létszám rendelkezésre álljon. Egy betegre legalább egy fő menekítő személyre mindenképpen szükség van, de mozgásképtelen illetve ellátást igénylő (pl. lélegeztetett) beteg esetén ez könnyen lehet akár 4 fő is. Tehát tűzoltósági illetve katasztrófavédelmi oldalról a minél magasabb riasztási fokozat elrendelése és TMMT készítése a kórházakról, amelyeket gyakorlatokkal kell felülvizsgálni a profil (pl. budapesti Szemészeti Klinika esetében a segítséggel járóképes betegek vannak nagy számban míg mondjuk egy krónikus utókezelő osztályon a helyés helyzetváltoztatásra képtelen betegek vannak nagy számban) illetve az ágyszám függvényében. Fel kell szerelni a kórházi osztályokat a beteget mozgatásához szükséges alapvető felszerelésekkel. Sajnos a legtöbb helyen a mozgáskorlátozott illetve mozgásképtelen betegek mozgatása még rendkívüli helyzet nélkül is nehézkes, esetenként nagyon nehéz, például fürdetésük vagy akárcsak egyik ágyról vizsgálóasztalra helyezés. Rendkívüli helyzet, katasztrófa esetén főleg füstben elégtelen létszámmal és felszereléssel kivitelezhetetlen. 524

26 8. Irodalomjegyzék Az évi XXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről 1/2003. (I. 9.) BM rendelet A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól 1015/2005. (II.25.) Kormány határozat A mindenki számára akadálymentesen hozzáférhető környezet és közszolgáltatások megteremtéséhez szükséges kormányzati intézkedésről évi XXXI. Törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről Az Egészségügyi Minisztérium Kórházépítészeti honlapja (www.eum.hu/korhaz-epiteszet-honlap) Védelem újság 2003/3 száma Szolnoki Kórháztűz 18. oldal Heizler György Mozgáskorlátozottak kimenekítése Dr. Hornyacsek Júlia: A települési védelmi képességek a katasztrófa-kihívások tükrében, A települések katasztrófa-elhárítási feladatai, a végrehajtáshoz szükséges helyi védelmi képesség alapvető területei, azok kialakításának folyamata. Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Budapest, old. ISBN: Dr. Kiss Attila A budapesti kórházak kiürítési nehézségeinek elemzése,

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Korbely László:

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft Ú T M U T A T Ó. a minimumrendelet használatához. (Tervezési segédlet) Budapest, 2012. október

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft Ú T M U T A T Ó. a minimumrendelet használatához. (Tervezési segédlet) Budapest, 2012. október 1 A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft Ú T M U T A T Ó a minimumrendelet használatához. (Tervezési segédlet) Budapest, 2012. október 2 Összeállította: Dr. Forgács Lajos Ellenőrizte: Villányi Gyula Jóváhagyta:

Részletesebben

A napközbeni ellátást biztosító szolgáltatások szerepvállalása a fogyatékkal élő gyermekek korai fejlesztésében és napközbeni felügyeletében

A napközbeni ellátást biztosító szolgáltatások szerepvállalása a fogyatékkal élő gyermekek korai fejlesztésében és napközbeni felügyeletében Petus Márta Hargitai Enikő Módné dr. Hollós Mária Demcsik Mónika A napközbeni ellátást biztosító szolgáltatások szerepvállalása a fogyatékkal élő gyermekek korai fejlesztésében és napközbeni felügyeletében

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI MODULFÜZET Betegszállító felnőttképzési program 1. modul A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI Írta: Sonkoly Zoltán Miklósik Zoltán Lektorálta:

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország szak ENSZ CRPD/C/2/3 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 2010. október 15. Eredeti: Magyar és Angol Budapest, 2010. október 15. Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól

Részletesebben

Budapest, 2007. május

Budapest, 2007. május SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 200-1/2007-SZMM Az ápolási díj, valamint a hozzátartozóikat otthon ápoló személyeket segítő intézményrendszer továbbfejlesztésének lehetőségéről szóló országgyűlési

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

A HAZAI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A HAZAI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA 2006. június könnyű a gyógyítás a baj elején, noha nehéz a felismerés, míg az idő múltával, ha nem ismerik fel és nem gyógyítják, könnyű lesz a bajt megállapítani, de sokkalta nehezebb az egészséget helyreállítani.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE, A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések Magyarország Alaptörvényének XV.

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 97/2003. (IV. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 97/2003. (IV. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 97/2003. (IV. 30.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fogyatékosügyi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei

Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei Jogvédelmi füzetek sorozat 9. szám második kiadás 2009. szeptember hó Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Elfogadva: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 580/2008. (X.30.) közgy. határozatával I. Bevezetés Az egyenjogúság-egyenlőség

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÉS ZAVAROKKAL KÜZDŐ FIATALOK FELSŐOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI, VAGYIS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGVALÓSULÁSA

TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÉS ZAVAROKKAL KÜZDŐ FIATALOK FELSŐOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI, VAGYIS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGVALÓSULÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÉS ZAVAROKKAL KÜZDŐ FIATALOK FELSŐOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovácsné Mercs Mónika. Gondozási szükségletek felmérése II. Egészségügyi ellátás. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kovácsné Mercs Mónika. Gondozási szükségletek felmérése II. Egészségügyi ellátás. A követelménymodul megnevezése: Kovácsné Mercs Mónika Gondozási szükségletek felmérése II. Egészségügyi ellátás A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban A követelménymodul száma:

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK JOGVÉDELME

A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK JOGVÉDELME A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK JOGVÉDELME GERŐCS KATALIN 2015. MÁJUS 07. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Ép lélekben ép

Részletesebben

A HAZAI ADR BALESETEK JELLEMZŐI ÉS ELHÁRÍTÁSUK STRATÉGIAI, TAKTIKAI ELEMZÉSE

A HAZAI ADR BALESETEK JELLEMZŐI ÉS ELHÁRÍTÁSUK STRATÉGIAI, TAKTIKAI ELEMZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola A HAZAI ADR BALESETEK JELLEMZŐI ÉS ELHÁRÍTÁSUK STRATÉGIAI, TAKTIKAI ELEMZÉSE Lázár Gábor tű. mk. alezredes PhD értekezés Tudományos témavezető:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia Iustum Aequum Salutare X. 2014. 3. 95 116. A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése PhD-hallgató (SZE ÁJDI) Ha az ember beteg és magatehetetlen, könnyen magányosnak

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben