ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK"

Átírás

1 /2010. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: június 22-től 1

2 Előjegyzés a Díjszabás módosításairól Módosítás Sorszáma száma Értesítő kezdete kelte Érvényesség kezdete Javította 2

3 B E V E Z E T É S 1./ A Díjszabás rendelkezései a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló többször módosított 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, és a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26) GKM rendelet előírásain alapulnak. 2./ Ez a Díjszabás a GYSEV Zrt. szolgáltatási területén közlekedő vonatokon a vasutak helyi forgalmában érvényes. Amennyiben a szállítást más közlekedési vállalat végzi, akkor a szállítási szerződés a szolgáltatást nyújtó közlekedési vállalattal annak feltételei szerint jön létre. A GYSEV közvetlen menetjegyet kizárólag a mindenkori szállítást végző közlekedési vállalat nevében és számlájára árúsít 3./ A Díjszabás módosítására, kiegészítésére és érvényen kívül helyezésére vonatkozó hirdetményeket a GYSEV hivatalos értesítőjében és internetes honlapján teszi közzé. 4./ A Díjszabás - megtekinthető a GYSEV honlapján (www.gysev.hu), - megrendelhető a címen. 5./ A Díjszabás a GYSEV Zrt Országos Személyszállítási Tevékenységre Vonatkozó Üzletszabályzatának rendelkezéseivel együttesen érvényes. A GYSEV Zrt. minden jogot, így a kiadás, sokszorosítás és fordítás jogát is fenntartja. Szerkeszti a GYSEV Zrt. 3

4 Rövidítések és fogalom-meghatározások Szrf. Vtv. Ptk. MÁV-START MÁV GYSEV Üzletszabályzat Menetrend Díjszabás az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII.1.) Kormányrendelet a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Győr - Sopron - Ebenfurti Vasút Zrt. a GYSEV Személyszállítási Üzletszabályzata a GYSEV által közlekedtetett vonatok adatait tartalmazó hivatalos menetrend a GYSEV szolgáltatási díjainak számítási módját, továbbá a kedvezmények felhasználásának részletes feltételeit tartalmazó kiadvány Vasúti menetdíjtáblázatok a GYSEV szolgáltatásainak díjait tartalmazó kiadvány Keletbélyegző jegypénztári állomásnév- és keletbélyegző vagy egyesített pénztárszám bélyegző és az elővételi bélyegző Csoportos űrjegy helyi/belföldi közvetlen forgalmú űrjegyen történő csoportos elszámolás Személyazonosításra alkalmas igazolvány az utas személyazonosítására alkalmas, hatóság vagy közintézmény által kiadott arcképes, sorszámozott igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány, jogosítvány stb.) Utas a GYSEV személyszállítási szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy 4

5 Ügyeletes alkalmazott a GYSEV döntésre jogosult munkavállalója (forgalmi koordinátor, forgalmi szolgálattevő, forgalomirányító, személypénztáros, stb.) Fogyatékkal élő személy bármely személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármely fizikai (érzék- vagy mozgásszervi, állandó vagy időleges) fogyatékosság, értelmi fogyatékosság vagy sérülés, vagy más fogyatékossághoz vezető ok, illetve kor miatt korlátozott, és akinek helyzete kellő figyelmet igényel, és szükségessé teszi az összes utas rendelkezésére álló szolgáltatás hozzáigazítását az érintett személy egyéni igényeihez. Kísérő Segítő kutya a fogyatékkal élő személynek, 6 év alatti gyermeknek, továbbá magatehetetlen, a személyszállítást önállóan igénybe venni nem képes személynek utazásához, illetve vasúti területen történő közlekedéséhez segítséget nyújtó, és ilyen célból vele együtt utazó személy. a fogyatékossággal élő személyt az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő joga gyakorlásában, önálló életvitelének elősegítésében, illetve veszélyhelyzet elhárításában segítő, habilitációs feladatokat ellátó, a külön jogszabályban meghatározott állat-egészségügyi követelményeknek megfelelő kutya Vasútállomás, megállóhely olyan létesítmények személyforgalmi célokat szolgáló, utasok számára megnyitott területe, ahol a menetrend szerinti személyszállító vonat le- és felszállás céljából megáll. Felár Feláras vonat a menetdíjon felül fizetendő, a vasúti menetdíjtáblázatokban meghatározott mértékű díj, amely az emelt szintű kényelmi szolgáltatást nyújtó személyszállító vonatok igénybevételének feltétele; az Üzletszabályzat alkalmazásában a pótjegy, a helyjegy és a pót- és helyjegy. az a vonat, amelyre a menetdíjon felül felár megfizetése kötelező 5

6 Pót- és helyjegyköteles vonat az a vonat, amelyre a menetjegyen felül pót- és helyjegy (pótjegy és helyjegy) váltása is kötelező. Helyjegyköteles vonat az a vonat, amelyre a menetjegyen felül helyjegy váltása is kötelező. Pótjegyköteles vonat az a vonat, amelyre a menetjegyen felül pótjegy váltása is kötelező. Helyjegy Pótjegy Menetdíj Menetjegy ára Honlap Utasjogi rendelet Viteldíj az utas menetjegye mellett az ülőhely biztosítását igazoló bizonylat az utas menetjegye mellett az emelt szintű kényelmi szolgáltatás igénybe vételére jogosító bizonylat az utas kiindulási és célállomása közötti a díjszabási előírások szerint megállapított távolság alapján a hatályos jogszabályok szerint meghatározott igénybe vételi díj az utas által igénybe venni kívánt szolgáltatások ellenértékének összege, ideértve különösen a menetdíjat, a felárat, a kiegészítő szolgáltatások díját, de nem ideértve a pótdíjat a GYSEV hivatalos weboldala, mely a címen érhető el. az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről nem személyek (pl. kerékpár, kutya, élő állat, stb.) szállításáért felszámított díj. Pótdíj a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendeletben meghatározottaknak megfelelő összegű és e rendeletben 6

7 Hirdetmény rögzített esetekben a vasúti társaság által az utassal szemben felszámítható, szankció jellegű díj. a GYSEV vasúti személyszállítási szolgáltatásaival kapcsolatos, az utasok tájékoztatását, informálását célzó eseti kiadvány, amelyet a GYSEV bármilyen formában, különösen a honlapján közzétesz, illetve a vasútállomásokon, és megállóhelyeken kifüggeszt. Forgalmi akadály a személyszállítási szolgáltatás akadályoztatásának minősülő minden olyan körülmény, amely a személyszállító vonat késését vagy kimaradását eredményezi COTIF CIV RID a Bernben, május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló évi LXXVII. törvény. a Bernben, május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló évi LXXVII. törvény A Függeléke; a Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályokról. a COTIF C Függeléke a Veszélyes árúk nemzetközi vasúti fuvarozásának szabályairól, a Bernben, május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló évi LIX. törvény. Utazási igazolvány, utazásra jogosító igazolvány a GYSEV által, vagy más vasúttársaság, intézmény, hatóság által kiállított, de a GYSEV-vel kötött egyedi megállapodás alapján elfogadott, díjmentes utazásra jogosító okmány. 7

8 Tartalomjegyzék Rövidítések és fogalom-meghatározások ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÁLTALÁNOS ELVEK A MENETDÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Díjmegállapítás Kilométer-számítás általános szabályai Kilométer-távolságok összeadása Kilométer-távolságok külön számítása Nemzetközi utazás kilométer-számítása Különleges kilométer-számítás Kerülő útirány Menetdíj megállapítása kombinált utazás esetében Kedvezmények felhasználása Menetjegyek kiszolgáltatása Menetjegy kiegészítése Egy útra szóló menetjegy kiegészítése, menettérti jegy kiegészítése oda útban Menettérti jegy kiegészítése továbbutazásra visszaútban Menetjegy kiegészítése hosszabb út fedezésének tilalma esetében Menetjegy kiegészítése viszonylati kedvezmény esetén Díjak Adó Biztosítás Kerekítés Az útvonal feltüntetése a viszonylati menetjegyen Útvonal jelölése ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A KEDVEZMÉNYEK FELHASZNÁLÁSÁHOZ Érvényességi terület Menetjegy kiegészítése Új menetjegy kiadása Nem fizetés Kocsi osztály Helybiztosítás, különleges szolgáltatás Érvénytartam Útmegszakítás Jogosultság igazolásának hiánya Havibérletek alaki hiányosságának pótlása Havibérletek érvénytelensége Jogtalan használat Menetjegy pótlása Menetdíj-visszatérítés Bérlet visszatérítése Utánfizetések mérséklése Felelősség

9 Érvénytartam meghosszabbítása A kedvezmények felhasználása különvonaton, Utazási okmányok kitöltése Munkába járás Csoportos utazás bejelentése Számlaadás Forgalom szünetelése SZOCIÁLPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEK GYERMEKEK UTAZÁSA Igényjogosultság, kedvezmény Igényjogosultság igazolása Ülőhelyfoglalás Utánfizetés NAGYCSALÁDOSOK UTAZÁS KEDVEZMÉNYE Kedvezmény Igényjogosultság Szülők nélkül utazó gyermekek igényjogosultsága Igényjogosultság igazolása Állami gondozottak kedvezménye Nagyobb kedvezmény MENEKÜLTEK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Kedvezmények Igényjogosultság FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE VAKOK ÉS KÍSÉRŐIK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Igényjogosultság, kedvezmény Kísérő kedvezménye Igényjogosultság igazolása Kísérő és a segítő kutya utazása HALLÁSSÉRÜLTEK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Igényjogosultság, kedvezmény Kísérő kedvezménye Igényjogosultság igazolása MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉKBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Igényjogosultság, kedvezmény Kísérő kedvezménye Igényjogosultság igazolása FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Igényjogosultság, kedvezmény Kísérő kedvezménye Igényjogosultság igazolása NYUGDÍJASOK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Igényjogosultság, kedvezmény A kedvezmény megosztása

10 Utazási utalványok kiállítása Az utalvány érvényességi területe Érvényességi időtartam Menetjegyváltás Menetjegy kiadása a vonaton Továbbutazás Menetdíj-visszatérítés Felszólamlás ÉVEN FELÜLIEK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Igényjogosultság, kedvezmény Igényjogosultság igazolása Menetjegy Korlátozás Regisztrációs jegy FOGYATÉKOSSÁGBAN SZENVEDŐ SZOCIÁLIS OTTHONI GONDOZOTTAK ÉS LÁTOGATÓIK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Igényjogosultság Kedvezmény Igényjogosultság igazolása Kísérők, látogatók utazása Utazási viszonylat Útmegszakítás HADIROKKANTAK ÉS HADIGONDOZOTTAK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Kedvezmény, igényjogosultság Menetjegy Kísérő utazása Családtag kedvezménye RENDSZERES ÉS IDŐSZAKOS UTAZÁSRA SZOLGÁLÓ JEGYEK FÉLHAVI- ÉS HAVIBÉRLET, 30 NAPOS BÉRLET Kedvezmény Vállalati térítés Kocsi osztály Jogosultság az 1. kocsi osztály igénybevételére Jegyváltás, menetdíj kiegyenlítése Érvényességi terület Érvénytartam Igényjogosultság igazolása Fel- és leszállás a közbeeső állomáson Vagylagos használat Hosszabb út részbeni fedezése DOLGOZÓK KEDVEZMÉNYE HAZAUTAZÁSRA Kedvezmény Menetjegy Visszatérítés KÖZSZOLGÁLATI ALKALMAZOTTAK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE

11 Igényjogosultság Utazási utalványok kiállítása Jogosultság szünetelése Nyugdíjasok jogosultsága Kedvezmény Igénylés Érvényességi időtartam Az Utazási utalvány érvényességi területe Menetjegyváltás Menetjegy kiadása a vonaton Munkába járá Továbbutazás Menetdíj-visszatérítés Felszólamlás KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKANÉLKÜLIEK KEDVEZMÉNYE Igényjogosultság Kedvezmény Utazási viszonylat Útmegszakítás TANULÓK MENETDÍJKEDVEZMÉNY DIÁKIGAZGOLVÁNYRA JOGOSULTAK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Diákigazolvány Az állandó diákigazolvány adatai Az ideiglenes diákigazolvány Az ideiglenes diákigazolvány adatai A diákigazolvány kiadása, érvényesítése Új igazolvány kiadása A diákigazolvány bevonása Igényjogosultság Nem jogosultak TANULÓ HAVI- ÉS FÉLHAVI BÉRLET, 30 NAPOS BÉRLET Kedvezmény Igényjogosultság Nem jogosultak Érvényesség Igazolás nyomtatvány Tanintézeti igazolás Több közlekedési eszköz használata Iskolaváltozás A Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet váltása A Tanuló havi- és félhavi bérlet, 30 napos bérlet A bérlet kiszolgáltatása különböző célállomásra Kocsi osztály Fel- és leszállás közbeeső állomáson Vagylagos használat Hosszabb út részbeni fedezése

12 Jegyvizsgálat Az Igazolás nyomtatvány vagy a Tanuló havi- és MENETDÍJKEDVEZMÉNY DIÁKOK CSOPORTOS UTAZÁSÁHOZ Igényjogosultság Kedvezmény igénylése Kedvezmény Csoportvezető kijelölés Az utazás bejelentése Elszámolás és érvénytartam Az utazás megkezdése Útmegszakítás, fel- és leszállás közbeeső állomáson Költségtérítés a csoportos utazás elmaradása esetében Visszatérítés A GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK TANULÓI ÉS KÍSÉRŐIK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Igényjogosultság kedvezmény Igényjogosultság igazolása Kísérők utazása Utazási viszonylat Több közlekedési eszköz használata Útmegszakítás TANULÓK HAZAUTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Kedvezmény Igényjogosultság Nem jogosult Igényjogosultság igazolása Érvényességi időszak Utazási viszonylat Csoportos utazás Több közlekedési eszköz használata Iskolaváltozás Útmegszakítás A SZOMSZÉDOS ÁLLAMOKBAN ÉLŐ MAGYAROK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE ÁLTALÁNOS IGÉNYBEVÉTELI FELTÉTELEK Magyar igazolvány, magyar hozzátartozói igazolvány A Magyar igazolvány adatai A Magyar igazolvány kiadása és érvényessége Érvényességi terület Érvénytartam A SZÁTV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 65 ÉVEN FELÜLIEK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Igényjogosultság, kedvezmény Igényjogosultság igazolása Regisztrációs menetjegy

13 5.3. A SZÁTV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 6. ÉS 65. ÉLETÉV KÖZÖTTI SZEMÉLYEK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Igényjogosultság, kedvezmény Menetjegyváltás Menetjegy kiadása a vonaton Az utalvány érvényességi területe Érvényességi időtartam Menetdíj-visszatérítés A SZÁTV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 18 ÉVEN ALULI SZEMÉLYEK CSOPORTOS UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Igényjogosultság Kedvezmény igénylése Kedvezmény Az utazás bejelentése Elszámolás Érvénytartam Útmegszakítás Visszatérítés A SZÁTV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ DIÁKOK UTAZÁSI KEDVEZMÉNYE Szátv. hatálya alá tartozó diákigazolvány A határon túli magyarok diákigazolványának adatai A határon túli magyarok diákigazolványának kiadása, A határon túli magyarok diákigazolványának bevonása Igényjogosultság, kedvezmény TÁRSASUTAZÁSOK KÜLÖN ÜLŐHELYES KOCSI (KOCSISZAKASZ) Megrendelés A különkocsi menetdíja Közbeeső állomásig lezártan közlekedő kocsi A különkocsi (kocsi szakasz) megjelölése Helybiztosítás, pótjegy SPECIÁLIS ÉS KÜLÖNCÉLÚ KOCSI Megrendelés Közlekedtetés díja Üresfutási díj Helybiztosítás, pótjegy KÜLÖNVONAT Megrendelés Menetdíj Speciális és különcélú kocsik Várakozási díjak Lemondás HELYBIZTOSÍTÁS ÜLŐHELYBIZTOSÍTÁS Ülőhely-biztosítás

14 Kötelező helybiztosítás Nem kötelező helybiztosítás Egyes kocsikban kötelező helybiztosítás Kocsi osztály, helyjegykiadás Elővétel Utánfizetés PÓT- ÉS HELYJEGYKÖTELES VONAT Szolgáltatás Igénybevételi feltétel Pót- és helyjegy PÓTJEGYKÖTELES VONAT Szolgáltatás Igénybevételi feltétel Pótjegy EGYÜTTES ELHELYEZÉS Együttes elhelyezés Együttes elhelyezés díja Létszám Igénylés Viszonylat, üresfutási díj Elszámolás Ülőhelyek megjelölése Az igény megszűnése Szabad ülőhelyek Korlátozások Együttes elhelyezés elmaradása, visszatérítés Utánfizetés Kártérítés SZEMÉLYKOCSI ÁTÁLLÍTÁSA ÉS ÁTSOROZÁSA, VONATMEGÁLLÍTÁS Szolgáltatás Átsorozás Átállítás Vonatmegállítás Megrendelés Elszámolás Hiányos szolgáltatás ÉLŐ ÁLLAT, KUTYA SZÁLLÍTÁSA ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ ÉLŐ ÁLLAT, A KUTYA SZÁLLÍTÁSÁRA Díjszámítás Utánfizetés Korlátozás Korlátozások megszegése Élőállat jegy kiszolgáltatása Visszatérítés ÉLŐ ÁLLAT SZÁLLÍTÁS

15 8.3. KUTYASZÁLLÍTÁS Kutya csak pórázon vezetve és szájkosárral szállítható Viteldíj Kísért kutya Különleges szabályok Védőeszköz Igazolás Kutya havibérlet SEGÍTŐ KUTYA SZÁLLÍTÁSA Jogosultság Különleges szabályok Díjfizetés nélküli szállítás feltételei Egyéb szabályok KERÉKPÁR SZÁLLÍTÁSA KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN Szolgáltatás Igénybevételi feltételek, igényjogosultság Kerékpár elhelyezése Őrzés, felelősség Korlátozások Kerékpár viteldíj megállapítása Kerékpár havibérlet Kerékpárjegy kiszolgáltatása Utánfizetés Visszatérítés Különleges szabályozások CSOPORTOS KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS KÜLÖN KOCSIBAN Szolgáltatás Különkocsi megrendelése Kerékpárok elhelyezése Őrzés, felelősség Kerékpárszállító kocsi viteldíja Az igény megszűnése Lemondás I. MELLÉKLET II. MELLÉKLET

16 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. ÁLTALÁNOS ELVEK A MENETDÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Díjmegállapítás A menetdíjat - a beutazandó útvonalnak a Menetrendben feltüntetett kilométertávolsága alapján számított díjszabási távolság, - az igénybevett kocsi osztály, vonatnem és különleges szolgáltatás, - az utast megillető kedvezmény, - az utasok száma, - a Vasúti menetdíjtáblázatokban található megfelelő díjtáblázat figyelembe vételével a GYSEV szolgáltatási területére, a GYSEV, valamint a MÁV-START szolgáltatási területére külön-külön kell megállapítani. A GYSEV szolgáltatási területe által megszakított MÁV-START, illetve a MÁV-START szolgáltatási területe által megszakított GYSEV részvonalak távolságát össze kell adni. A keskeny nyomközű vonal által megszakított normál részvonalak, illetve a normál vonal által megszakított keskeny nyomközű részvonalak távolságát össze kell adni Kilométer-számítás általános szabályai Az utazás kilométer-távolságát - az utas által beutazandó útvonal figyelembevételével - a Menetrend menetrendi mezőiben feltüntetett kilométer-távolságok felhasználásával kell meghatározni. A több vonalat érintő folyamatos utazás esetében a kilométer-távolságot az egyes résztávolságok összeadásával kell képezni. Az ugyanazon menetrendi mezőben található állomások egymás közötti távolságát kivonással kell számítani. A vasút az 500 kilométernél nagyobb beutazandó távolságra az 500 km feletti menetdíjat számítja fel. A Budapesten át történő utazáskor a kilométer-távolságot a fejállomásokon (Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati, Budapest-Déli) át számított távolságok összeadásával kell megállapítani. Díjszámítási szempontból a budapesti fejállomások ugyanazon állomásnak (Budapest) tekintendőek. A vasút az alábbiak szerint szolgáltatja ki a menetjegyet olyan utazáshoz, ahol: a célállomás megegyezik a kiindulási állomással (zárt körutazás). Zárt körutazás esetén az utasnak meg kell határoznia egy nem a kiindulási állomással azonos célállomást. A menetdíjat a kiindulási állomástól a megjelölt célállomásig és onnan a kiindulási állomásig külön kell számítani. A zárt körutazásra kiadott menetjegyet a vasút olyan 16

17 menettérti jegyként szolgáltatja ki, amelynél az oda- és visszaúton az utas eltérő útvonalon utazik. Az útvonal egy része zárt körutazást tartalmaz (hurokutazás). Hurokutazás esetében az utasnak a zárt körutazás szakaszán meg kell jelölnie egy célállomást. A menetdíjat a kiindulási állomástól a megjelölt állomásig és onnan az eredeti célállomásig külön kell számítani. az utas az utazása során egy közbeeső állomásról egy menettérti utat tesz meg, majd útját tovább folytatja (oldalutazás). Oldalutazás esetén az utasnak meg kell jelölni az oldalút kiindulási és célállomását. A vasút erre a szakaszra külön menetjegyet szolgáltat ki Kilométer-távolságok összeadása A több menetrendi mezőt érintő utazás esetében a kilométer-távolságot a Menetrendben vastag dőlt számmal nyomtatott kilométeradattal jelzett (díjszabási szempontból elágazási állomásnak minősülő) állomásokon át kell számolni. A részkilométer-távolságokat össze kell adni: a/ ha az utazás folyamatos, és az utas - az elágazási állomásnak minősülő állomásokon át utazik, - az elágazási állomást megelőző olyan átszállási állomáson (elágazási pont) száll át, ahol a vasútvonalak ténylegesen elágaznak (Ebben az esetben az átszállási állomást a menetjegyen külön jelölni kell.), - a vasútvonalak tényleges elágazási pontja és az elágazási állomás között oda-vissza utazik úgy, hogy az egyik vasútvonalról érkezve a másik vasútvonal felé az elágazási állomáson átszállva folytatja az utazását. (Sarokutazás.) b/ ha az utazás nem folyamatos, de az utas - Budapesten keresztül a fejállomásokon (Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati, Budapest-Déli) átszállva, - a közvetlen vasúti összeköttetésben nem álló - Szeged Újszeged, - Balatonkeresztúr - Balatonmáriafürdő, - Érd alsó - Érd felső, vasút állomás közötti távolságot más módon megtéve kíván továbbutazni Kilométer-távolságok külön számítása Nem számítható a díjszabási távolság a kilométer-távolságok összeadásával, ha: a/ a vasúti utazás nem folyamatos (kivéve a 3. pontban leírtakat), 17

18 b/ az utas ugyanazon az útvonalon vagy annak egy részén ismételten utazik (ismételt utazás), c/ az utas ugyanazon az útvonalon vagy annak egy részén a célállomással ellentétes irányban oda és vissza is utazik (elé utazás, túlutazás), d/ az utas a kiindulási és a célállomás között oda és vissza utazik (menettérti utazás). Ha nem adhatóak össze a távolságok, a menetdíjat a külön kiszámított díjszabási távolságok figyelembevételével az összeadható részviszonylatokra külön-külön kell megállapítani. (Tört díjszámítás.) A megállapított menetdíjat a vasút egy menetjegyen vagy egymással összefüggésbe hozott több menetjegyen szolgáltatja ki, ha a tört díjszámítással megállapított szakaszok száma legfeljebb három. A kiindulási és a célállomás között háromnál több tört díjszámítási szakaszt tartalmazó viszonylat esetében kettő vagy több önálló menetjegyet szolgáltat ki a vasút. Az egy menetjegyen vagy az egymással összefüggésbe hozott több menetjegyen kiszolgáltatott menetjegy érvénytartamát - tört díjszámítás esetében - általában a díjszámítási távolságok (díjövezetek) összeadásával képzett együttes távolság figyelembevételével állapítja meg a vasút. Menettérti utazás esetén a menetdíjat az utazás legtávolabbi pontján levő célállomásig, és onnan a kiindulási állomásig külön kell számítani. A menettérti utazás esetében az utas az oda- és visszautat eltérő távolságú útvonalon is megteheti. Ha az oda- és visszaút eltérő távolságú, a kiadott menettérti jegy érvénytartamát a hosszabb útvonal alapján állapítja meg a vasút. Először mindig az oda úti jeggyel kell utazni Nemzetközi utazás kilométer-számítása A nemzetközi utazás MÁV-START/GYSEV vonali díját a határpontok távolságának figyelembevételével kell számítani. A Budapest és a határállomások, illetve határpontok - nemzetközi elszámolásnál használandó - kilométer-távolságát, valamint a határállomások és a hozzájuk tartozó határpontok kilométer-távolságát a Vasúti menetdíjtáblázatok II. Kötete tartalmazza Különleges kilométer-számítás A vasút egyes esetekben, ha az általános díjszámítási szabályok nem alkalmazhatóak (a Menetrendben nincs kilométer-távolság) különleges kilométer- és menetdíj-számítást alkalmaz. Elágazási állomást elkerülő vonatok 18

19 Az elágazási állomást elkerülő, delta vágányon át közlekedő vonattal utazó utas menetdíját a vasút az elágazási állomáson át számítja, kivéve a Tokod Dorog vonalszakaszon átmenő, Esztergom állomást elkerülő vonatok esetében. A Tokod Dorog viszonylat kilométer-távolságaként 5 km-t kell alkalmazni Kerülő útirány A vasút - az utas kérésére - a menetjegyet a legrövidebb útiránynál hosszabb, ún. kerülő útvonalra is kiszolgáltatja. Ilyen esetben a menetdíjat a ténylegesen beutazott útvonal alapján kell megállapítani. Az egyes kedvezmények részletes szabályozása megtilthatja, vagy korlátozhatja a kerülő útirány használatát Menetdíj megállapítása kombinált utazás esetében A 2. kocsi osztályra kiadott menetjegy az 1. kocsi osztályú kocsiban csak a kocsiosztály-különbözeti díj megfizetése mellett érvényes utazásra. Az útvonal egy részén 2. kocsi osztályú, más részén 1. kocsi osztályú kocsiban történő utazás esetében az egész útvonalra érvényes 2. kocsi osztályú menetdíjhoz az 1. kocsi osztályú kocsiban megtett útra a 2. és 1. kocsi osztályú menetdíjak közötti különbözetet (kocsiosztály-különbözet) is meg kell fizetni. Ha az utazás során az utas 1. és 2. kocsi osztályt megszakításokkal többször vesz igénybe (az útvonal két vagy több részletét azonos kocsi osztályon teszi meg), akkor a drágább kocsi osztályra esedékes kocsiosztály-különbözetet az 1. kocsi osztályon megteendő résztávolságok összeadásával kell számítani. Ha a menetdíjat valamely vasútállomástól tört kilométer-távolságok alapján kell számítani, az adott állomástól a kocsiosztály-különbözeti díjat is törten kell megállapítani Kedvezmények felhasználása A kedvezmények csak rendeltetésüknek megfelelő célú utazásokra használhatóak fel. A vasút a meghatározott viszonylatra váltható kedvezményeket csak a viszonylatnak megfelelő utazáshoz szolgáltatja ki. (Viszonylati kedvezmény.) A nemzetközi utazás magyar vonalszakaszán - a közvetlen nemzetközi vonatban és kocsiban - az ebben a díjszabásban meghirdetett (belföldi) kedvezmények nem érvényesek. A vasút kötelessége a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolvány (igazolás, utalvány) ellenőrzése. Ha a kedvezmény jogos igénybevételének elbírálásához szükséges, a vasút menetjegyváltáskor, jegyvizsgálatkor, menetjegy-ellenőrzéskor az utas személyi igazolványának felmutatását is megkívánhatja. 19

20 A nemzetközi utazást közvetlenül megelőző vagy azt követő belföldi utazás alkalmával a vasút a kedvezményre való jogosultság igazolására - a személyi igazolvány helyett - az útlevelet fogadja el. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges egyéb igazolványokat ilyenkor is fel kell mutatni. A kedvezményes menetjegyek csoportosítása, vagy azoknak a hosszabb útért esedékes menetdíj részbeni fedezésére történő felhasználása tilos. A különböző mértékű kedvezményes árú menetjegy váltására jogosító több igazolvány egyidejű felmutatása további kedvezmény igénybevételére, a kedvezmények halmozására nem ad lehetőséget. Az esetleges kivételeket ennek a Díjszabásnak az egyes kedvezmények használatára vonatkozó szabályai tartalmazzák Menetjegyek kiszolgáltatása A menetjegyet a vonatra történő felszállás előtt készpénzért kell megvásárolni. A vasútnál a menetdíjfizetés központi elszámolására kötött szerződés esetén a személypénztárakban megvásárolható vagy a honlapról letölthető Menetjegyigénylés alapján valamennyi menetjegyfajta készpénzfizetés nélkül kiszolgáltatható. A menetjegyek: - 60 napra előre meghatározott utazási napra, elővételben, - meghatározatlan utazási napra, érvényesség megjelölése nélkül is megvásárolhatók. (Az érvényesség megjelölése nélkül kiadott menetjegyeket az utazás megkezdése előtt az állomási pénztárnál az utasnak érvényesíttetnie kell.) A vonaton pótdíj megfizetése mellett vásárolhatók meg az egy útra és a menettérti útra érvényes menetjegyek Menetjegy kiegészítése Ha a Díjszabás nem tiltja, az utas menetjegye oda- és visszaútban egy-egy alkalommal kiegészíthető. Csoportos elszámolást tartalmazó menetjegy kiegészítését a vasút a menetdíj visszatérítésével és a módosított igény alapján új elszámolással végzi, kezelési költség felszámítása mellett Egy útra szóló menetjegy kiegészítése, menettérti jegy kiegészítése oda útban Ha az utas a kilométer-övezetre kiadott menetjegyével a menetjegyének megfelelő eredeti célállomáson túl utazik, és: - továbbutazási szándékát eredeti célállomása elérése előtt bejelenti, az utas birtokában levő menetjegy ára és az eredeti 20

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-jétől B E V E Z E T É S 1. A Díjszabás rendelkezései

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) /2012. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK (1.

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ./2013. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-től Az 1-2. módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BALATONFENYVES GAZDASÁGI VASÚT DÍJSZABÁS

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BALATONFENYVES GAZDASÁGI VASÚT DÍJSZABÁS MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BALATONFENYVES GAZDASÁGI VASÚT DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2012. szeptember 1-jétől 1

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes:

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 2010. június 1-től Jóváhagyta

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 010. június 1-től Az 1-3. módosítással

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1. sz. melléklet ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 3 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3 2. Utazási igazolványokra

Részletesebben

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2010. szeptember 1-tõl Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/VA/NS/A/390/2/2010

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI 9081. / 201 A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI ( számú módosítással egységes szerkezetben) Érvényes: 201 május 1-től Előjegyzés

Részletesebben

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról Érvényes: 2012 szeptember 1-től Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai A

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 15/2013 DR 3164/2013/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Az 1-3. számú módosítással egységes szerkezetben Érvényes: 2013. március 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás

Részletesebben

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL A menetdíj megfizetése A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, legkésőbb az autóbuszon kell

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 11/2015 DR 11311/2015/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Érvényes: 2015. március 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás Sorszáma Száma száma hatályba lépés 11/2015.DR.

Részletesebben

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL 2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL Az aktuális teljes árú és kedvezményes menetdíjak, a bérletek árai, az útipoggyász fuvarozás és

Részletesebben

A. Díjszabási rendelkezések

A. Díjszabási rendelkezések 1 ALKALMI MENETTÉRTI JEGY A. Díjszabási rendelkezések 1. Kedvezmény A MÁV-START Zrt. (továbbiakban: MÁV-START) díjszabási rendelkezés és külön hirdetmény formájában közzétett (országos vagy regionális)

Részletesebben

Érvényes: 2015. Január 1-jétől.

Érvényes: 2015. Január 1-jétől. KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. Január

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOKHATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2012. ÁPRILIS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes árú menetdíjak

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl 95 1. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI

Részletesebben

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. február 25-től

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

A Continental Railway Solution Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata. Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/339/5/2015 számon

A Continental Railway Solution Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata. Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/339/5/2015 számon .. A Continental Railway Solution Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/339/5/2015 számon Tartalom BEVEZETÉS...3 1. RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK...3 2.

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT DKV DEBRECENI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. 07. 04.-től Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZIA 2000 Bt. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztustól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/229/1/2014. számú határozatával. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KIRÁLYRÉTI ERDEI VASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A KIRÁLYRÉTI ERDEI VASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A KIRÁLYRÉTI ERDEI VASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság a. számú határozatával. 2 Előjegyzés az Üzletszabályzat módosításairól Módosítás Értesítő sorszáma száma

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

Diákigazolvány alapján igénybevehetô vasúti utazási kedvezmények

Diákigazolvány alapján igénybevehetô vasúti utazási kedvezmények Kiadja: MÁV-START Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Telefon: 06 (40) 49 49 49 www.mav-start.hu Diákigazolvány alapján igénybevehetô vasúti utazási kedvezmények Összeállította: MÁV Zrt. Baross Gábor

Részletesebben