KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára)"

Átírás

1 KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára)

2 Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Örömmel tölt el a gondolat, hogy most, amikor középfokú iskolát készülnek választani, a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumra is gondoltak. Remélem, felvételi tájékoztatónkból minden fontos kérdésükre választ kapnak az iskolával és a jelentkezéssel kapcsolatban. A Kerék 1972 óta Óbuda elismerten színvonalas oktatási intézménye. Gimnáziumi tagozatunk tizennégy éve működik. Az intézménybe jelentkezők mintegy fele már az általános iskolában is nálunk tanult. Ez az új diákok számára is nagy segítséget jelent, hiszen így gyorsabban megismerhetik a helyi szokásokat, követelményeket és a pedagógusokat is. Diákjaink már a szeptemberi Gólyanapon felkészülhetnek a novemberben, a Gólyahét idején rájuk váró megpróbáltatásokra. A Gólyaeskü után pedig mindenki jogosan viselheti a közösséghez tartozást jelképező kerekes pólóját. Néhány fontos dolog intézményünkről. Itt 13 évfolyam tanul egyszerre, így gimnazistáinktól elvárjuk, hogy odafigyeljenek a legkisebbekre. A nagyok gyakran segítenek az alsósok számára rendezett versenyek, vetélkedők szervezésében. Viselkedésükkel, tanulmányi eredményeikkel példát is mutatnak a kicsiknek. Ezért fontosnak tartjuk az udvariasságot, jólneveltséget, a tiszta, rendezett külsőt. Azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk iskolánkba, akik legfontosabb célként a továbbtanulást tűzték ki maguk elé és tudják, hogy ezért küzdeniük kell, tehát nemcsak tudnak, akarnak is tanulni. A nyelvi előkészítő évfolyamokkal, az emelt szintű nyelv-, és informatikaoktatással diákjainkat versenyképes tudáshoz kívánjuk juttatni. Korábbi hagyományainkhoz híven várjuk egyesületi sportolók, elsősorban kosár- és kézilabdázók jelentkezését is. Iskolánk eredményei a kézilabda és a kosárlabda utánpótlás nevelés területén országosan elismertek. Aki hozzánk jelentkezik, az egyesületi munka mellett tagja lehet iskolai csapatainknak is. E két sportágban elért országos sikereink révén vált ismertté a Kerék név. A tanórákra való felkészülésben segítséget nyújt két számítógépes termünk, könyvtárunk. A gimnáziumi évek alatt tagja lehet minden kerekes egy jó osztály- és baráti közösségnek, segítő tanárokra lelhet. Az iskolánkkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról hallhatnak a november 28- én 17 órától tartandó tájékoztatónkon. Kocsisné Hodosi Eszter igazgató 2

3 A Kerék Általános Iskola és Gimnázium a as tanévben a következő gimnáziumi csoportokat indítja: 5 évfolyamos képzés, melynek első évfolyama nyelvi előkészítő évfolyam: egy csoport (17 fő) angol nyelv haladó (10 óra), német nyelv kezdő (5 óra) OM azonosító: Tagozatkód: 01 felvételi: központi írásbeli matematikából és magyar nyelvből, szóbeli angol nyelvből, elbeszélgetés egy csoport (17 fő) angol nyelv haladó (5 óra), német nyelv kezdő (10 óra) OM azonosító: Tagozatkód: 02 felvételi: központi írásbeli matematikából és magyar nyelvből, szóbeli angol nyelvből, elbeszélgetés 4 évfolyamos gimnáziumi képzés: egy csoport (17 fő) emelt szintű angol OM azonosító: Tagozatkód: 03 felvételi: központi írásbeli matematikából és magyar nyelvből, szóbeli angol nyelvből, elbeszélgetés egy csoport (17 fő) emelt szintű informatika OM azonosító: Tagozatkód: 04 felvételi: központi írásbeli matematikából és magyar nyelvből, gyakorlat informatikából, elbeszélgetés A felvételi követelményekről, a felvételi rendjéről, a felvételihez kapcsolódó időpontokról a tájékoztató további pontjaiban olvashatnak. Az érdeklődők számára tájékoztatót tartunk november 28-én 17 órától, ahol bemutatjuk az iskolát, válaszolunk a felvételivel kapcsolatos kérdésekre. A felvételi időszakban iskolánkkal és a felvételivel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak Ujvári Andrea igazgatóhelyetteshez (telefon: vagy ) vagy személyesen az iskola igazgatójához annak fogadóóráján, minden csütörtökön óráig. Az iskola honlapja: 3

4 FIGYELEM! FONTOS! Mindenki számára kötelező a felvételi matematikából és magyar nyelvből. Mindkét tantárgyból a központi, felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsgát kell megírni. Az előzetes felvételi vizsgára való jelentkezés határideje: december 10. (szombat) A tanulóknak a TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap sokszorosítható. Ez a jelentkezési lap csak a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba történő jelentkezéskor kell kitölteni. Az előzetes eljárásban használatos TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPOT az egységes írásbeli vizsgát szervező középiskolák közül abba kell a tanulónak benyújtania, ahol a felvételit meg akarja írni. (Ha a tanuló a felvételi időszakban várhatóan több olyan középiskolába fog jelentkezni, amelyik előírta az előzetes írásbeli vizsgán való részvételt, akkor a tanuló maga dönti el, melyikbe nyújtja be az egységes írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében hová adja majd be jelentkezését és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.) Egy tanuló csak egy intézményben jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára! Az előzetes felvételi vizsga ideje: január 21. (szombat) 10 óra (Pótló írásbeli felvételi: január óra) Helyszíne: Kerék Általános Iskola és Gimnázium (amennyiben itt kívánja megírni a tanuló a felvételi vizsgát) Az írásbeli vizsga eredményéről a középiskola február 9-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azaz az OKÉV által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített, a tanuló nevére kiállított Értékelő lapot a tanulónak vagy szülőjének átadja. Az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. Az Értékelő lapot a rendes felvételi eljárás keretében benyújtandó Jelentkezési laphoz csatolni kell! 4

5 Az Értékelő lap másolatban csatolható, hitelesítése az Értékelő lapot kiállító iskola által- nem kötelező. Az eredeti értékelő lap a jelentkezőnél marad. A felvételi pontok számítása Az általános iskolai tanulmányok során szerzett eredmények beszámítása: - az általános iskola 7. és 8. évfolyamán elért eredményeket (tanulmányi munka matematika, magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, idegen nyelv) maximum 25 pont. Fontos! A jelentkezési lapon az összes tanult tantárgyat fel kell tüntetni, valamint az informatika, a magatartás, szorgalom osztályzatot is! Figyelembe vesszük a tanulmányi versenyeken elért eredményeket is. A felvételi eljárás során szerezhető pontok számítása: Mind az 5, mind a 4 évfolyamos képzésen a felvételi kétfordulós, írásbeli és szóbeli részből áll. 1. forduló: a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli felvételi vizsga Az előzetes központi magyar nyelv és matematika felvételi vizsga eredményei alapján számított maximum 50 pont. 2. forduló: az iskola saját felvételi fordulója Szóbeli felvételi a választott nyelvből (angol vagy német), illetve az emelt szintű informatika csoportban gyakorlati felvételi maximum 15 pont. Az emelt szintű informatika csoportba nincs nyelvi felvételi! Felvételi beszélgetés egységesen mindenkinek maximum 10 pont. A felvételi során elérhető maximális pontszám: 100 pont A szóbeli felvételire a jelentkezőnek magával kell hoznia a magyar és a matematika füzeteit, valamint az ellenőrző könyvét. A felvételi vizsga helyszíne a Kerék Általános Iskola és Gimnázium. 5

6 Fontos tudnivalók az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatban A felvételi rangsor megállapításánál azonos pontszám esetén a következők szerint döntünk: elsőbbséget élveznek a tanulmányi versenyeken jobb eredményeket elérők a Kerék Általános Iskola és Gimnázium nyolcadikosai aki több pontot szerzett a központi írásbelin aki több pontot szerzett a szóbeli, illetve a gyakorlati felvételin aki több pontot szerzett a 7-es és a nyolcadikos eredményei után aki több pontot szerzett a felvételi beszélgetésen Az intézmény nem integráló intézmény, így sajátos nevelési igényű tanulókat csak a szülővel történt egyeztetés után tud fogadni. Tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulókat szintén előzetes egyeztetés után tudunk fogadni. A felvételi eljárással kapcsolatos legfontosabb időpontok A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje: december 10. (szombat) Az előzetes felvételi vizsga ideje: január 21. (szombat) 10 óra Az Értékelő lap kiadása: február 09-ig A jelentkezési lapok elküldése a választott intézményekbe: február 17. A szóbeli felvételi : február 25. (szombat) 9 óra Pót időpont: február óra (csak indokolt esetben, az igényt előre jelezve) Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala: március 13. Értesítés a felvételről: április 19-ig 6

7 Felvételi követelmények Angol nyelv (az 5 illetve a 4 évfolyamos képzésen is): Az angol nyelvi felvételi célja, hogy felmérjük a jelentkezők alapvető nyelvtani felkészültségét, és megismerjük kommunikációs kompetenciáit. Nyelvi kompetencia: - folyamatos és egyszerű jelen idejű igeidő - befejezett jelen idejű igeidő - folyamatos és egyszerű múlt idejű igeidő - jövő idejű cselekvések leírására használt egyszerű formulák (will, going to) - there is, there are szerkezet - módbeli segédigék (can, could, must, have to, had to, would, should) - megszámlálható és nem megszámlálható főnevek (some, any) - birtokviszony kifejezése - melléknév fokozása, összehasonlítás - szenvedő szerkezet egyszerű esetekben - feltételes mondatok 1. - utókérdés - egyszerű vonzatos igék, prepozíciók Kommunikációs kompetencia: - személyi adatok, család - a hely, ahol élek (szűkebb, tágabb környezet) - iskola - hobbi, sport, szabadidő, kedvenc állatom - napirend - személy és helyszín leírása - évszakok időjárás, - vásárlás (ruházat, élelmiszer) - útbaigazítás - családi ünnepek - könyv-, film-, színházi élmény Német nyelv (5 évfolyamos képzésen) A német nyelvi felvételi célja, hogy felmérjük a jelentkezők alapvető nyelvtani felkészültségét, és megismerjük kommunikációs kompetenciáit. Nyelvi kompetencia: - igeragozás jelen és múlt időben - a német szórend ismerete, az egyszerűbb formák használata 7

8 - kérdések szerkesztése, az egyszerű kérdőszók használata - tulajdonságok kifejezése minél több melléknévvel, - a tulajdonságok közötti különbségek kifejezése - egyszerű jelzős szerkezetek mondatban való használata (melléknévragozás) - időbeli viszonyok kifejezése - a számok ismerete, egyszerű számtani műveletek kifejezése - a birtoklás kifejezésének egyszerűbb változatai - az összetett mondatok egyszerűbb fajtáinak ismerete és használata Kommunikációs kompetencia: - a tanuló értse meg az utasításokat, azokra válaszoljon cselekvéssel - kérdéseket, közléseket, eseményeket értsen meg - kérdésekre egyszerű szerkezetű mondatokban tudjon válaszolni, esetleg visszakérdezni - egyszerű mindennapi történetet vagy eseményt tudjon néhány mondatban elmesélni Az alábbi témakörök egyszerű szókincsét felhasználva tudja magát néhány mondatban önállóan kifejezni: - én és a családom (személyi adatok, foglalkozások) - szűkebb környezet (ház, lakás, berendezés) - vásárlás (mindennapi bevásárlás, üzletek) - emberi kapcsolatok (barátság, emberek, külső, belső tulajdonságok) - egészség, betegség (testrészek, betegségek) - utazás (előkészületek, hogyan és hová lehet utazni, mit lehet az egyes helyeken csinálni) Az informatika gyakorlati vizsga témakörei: - Paint, Word, Excel program felület ismerete - Rajzos feladat megoldása Paint program alkalmazásával - Karakter formázás elméleti és gyakorlati alkalmazása a Word programban - Alapfüggvények (szum, átlag, min. darab, darab2, darabteli) gyakorlati alkalmazása az Excel programban - Matematikai alapismeretek (helyi érték, csoportosítás) 8

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Z E N E M Ű V É S Z E T I É S H A N G S Z E R É S Z K É P Z Ő S Z A K K Ö Z É P I S K O L A a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16. TANÉVRE 1065 Budapest,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Szabályzata a 2015. évre

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Szabályzata a 2015. évre A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Szabályzata a 2015. évre A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán az oktatás az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztérium által kiadott

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

ADATLAP A JELENTKEZŐ TÖLTI KI

ADATLAP A JELENTKEZŐ TÖLTI KI Jelentkezési lap 2012-2014 A PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP A JELENTKEZŐ TÖLTI KI Név Fénykép Évfolyam Nem Születési hely és idő 19..

Részletesebben

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben