J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének május 30-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Dr. Erdélyi Béla, Fercsákné Tomán Ildikó és Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető, Szepesi Zoltán intézményvezető, Csikós Sándor a Polgárőrség Egyesület elnöke, Pájer Csaba r.őrnagy és Kóder Attila r. százados a Tiszavasvári Rendőrkapitányság képviseletében Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 6 fő jelen van. Dr. Krámor Katalin és Gyúróné Cserés Ágnes munkahelyi elfoglaltság miatt, igazoltan vannak távol, Bede-Tóth Attila jelezte, hogy késni fog. Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirend módosítására. Javaslom felvenni 9. napirendként Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodás módosításáról. tárgyú napirendi pontot. Aki egyetért a napirend módosításával és megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a meghívóban feltüntetett napirendet a módosítással együtt elfogadta és az alábbi határozatot 44/2013.(V. 30.) számú Napirend módosításáról A május 30-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről. Előadó: Tiszavasvári Rendőrkapitányság illetékese Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2. Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről. Előadó: Csikós Sándor a Tiszalöki Polgárőrség Egyesület elnöke Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3. Átfogó értékelés a gyermekvédelmi tevékenységről. 1

2 Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Aratóné Perjési Mariann köztisztviselő Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság 4. Követelésről való lemondásról döntéshozatal. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 5. Együttműködési megállapodás véleményezése az Ősi üdülő rendezési terv módosításának kezdeményezéséről. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6. Az Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság 7. A Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti Egészségügyi Központban járóbeteg szakrendeléshez ingyenes helyiség biztosításáról döntéshozatal. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság 8. Települési, tájegységi értéktár létrehozásáról döntéshozatal. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9. Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodás módosításáról. 10. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről. Előadó: Tiszavasvári Rendőrkapitányság illetékese Gömze Sándor: Több, mint egy órán keresztül tárgyalta a bizottság a tájékoztatót, és abban maradtunk, hogy amivel tudunk, járuljunk hozzá a szolgálat biztosításához. A napirendet a 2

3 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, előadó a Tiszavasvári Rendőrkapitányság illetékese. Jelen van Pájer Csaba rendőr őrnagy a Tiszavasvári Rendőrkapitányságról és Kóder Attila rendőr százados a Tiszalöki Rendőrőrs parancsnoka. Kívánják-e szóban kiegészíteni a tájékoztatót? Pájer Csaba: Bizottsági ülésen kellően megtárgyaltuk a tájékoztatót, nem kívánom kiegészíteni. Zrinszki István: A bizottsági ülésen az Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is részt vett, már az ülés előtt beszélt a rendőrség képviselőivel, és a bizottság is meghallgatta panaszait. Az ülést követően az volt a véleményem, hogy mivel több, mint egy órán át tárgyaltuk ezt a napirendet, itt a képviselő-testületi ülésen nem zárhatjuk le a napirendet úgy, hogy a lakosságot nem tájékoztatjuk, hogy miről esett szó a bizottság ülésén. Ezért engedjétek meg, hogy a jegyzeteimet használva tartsak egy rövid összefoglalót. A Rendőrség beszámolójában szerepel, hogy bűnügyi szempontból veszélyeztetett település vagyunk az ún. roma gyilkosság okán, és ezért nagyobb a rendőri figyelem is. A rendőrség létszáma egy fő híján teljes. Pozitívan értékeltem, hogy nem jellemző a szervezett bűnözés, prostitúcióval, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények nem jutottak a rendőrség tudomására, a színesfém-, fémhulladék tolvajlás annál gyakoribb. A Reformátustemető kiskapuját már egyszer ellopták, több tízezer forintba került újat csináltatni, most ellopták róla a kilincset. Sajnálatos a lakosság passzivitása, nem igazán akarnak az emberek együttműködni a rendőrséggel, pláne, ha arról van szó, hogy tanúként kell megjelenni egy-egy bűneset kapcsán, ami valahol érthető. Szóba került a Polgárőrséggel való kapcsolat további erősítése. Örülünk neki, ha közelítenek egymáshoz, és tudnak együtt dolgozni a mi nyugalmunk és békességünk érdekében. Személyes véleményem, hogy kétféle társadalmi megítélése van a rendőrségnek: - vannak akik partnernek tekintik a rendőrt, segíti a munkájában és - vannak akik zaklatásnak veszik a rendőri intézkedést. További jó munkát kívánunk, a bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót a képviselőtestület felé. Cserés Csaba: A város közép- és általános iskolájában is tanítok. Folyamatosan emelkedő tendencia az erőszak, különösen a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek körében. Van-e információ a tervezett iskolarendőr programról, és ha nincs, akkor hogy lehetne megoldani egy esetleges rendőri jelenlétet a két oktatási intézményben? Nem folyamatosan, csak mikor úgy érzi az intézmény vezetője, hogy bármikor alakulhat egy verekedés. Kóder Attila: A mi időnkben is voltak balhék, csak mi egymás közt rendeztük, szülők és a pedagógusok bevonása nélkül. Természetesen, ha hívás van, kimegyünk, kérem, hogy jelezzék felénk, ha problémák vannak. Van most is iskolarendőr, Farkas Ferenc rendőr főtörzsőrmester személyében, akinek havonta van programja az intézményekben, előadásokat tart a diákoknak. Gömze Sándor: Az alap feladatunkon kívül próbálunk minden lehetőséggel élni, és hozzájárulni a közbiztonság megőrzéséhez, erősítéséhez a Rendőrőrs felújításával, 4 db térfigyelő kamera kihelyezésével a központi területekre. Benyújtottunk egy pályázatot a Belügyminisztériumhoz térfigyelő kamera-rendszer felállítására. Várjuk az elbírálását, és reméljük, hogy nagyban elősegíti majd a passzív védelmet. 3

4 További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 45/2013.(V. 30.) számú A település közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról tudomásul vette és elfogadta a Tiszavasvári Rendőrkapitányság tájékoztatóját a település közbiztonságának helyzetéről. Tárgy: (2.tsp.) Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről. Előadó: Csikós Sándor A Tiszalöki Polgárőrség Egyesület elnöke Gömze Sándor: A napirend előadója Csikós Sándor a Tiszalöki Polgárőrség Egyesület elnöke, véleményezte a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Ez a napirend és az előző szervesen összefügg, hiszen mindkét fél hatékony munkája feltételezi a jó működést. Csikós Sándor elnök Úr kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Csikós Sándor: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet. Legutóbb októberben vettem részt a képviselő-testület ülésén, az együttműködési megállapodás módosítása miatt. Változott a polgárőri tevékenység, a törvény miatt, ami tavaly február 1-én lépett hatályba. Rengeteg feladatot kellett megoldani a Polgárőr Egyesületnek, az alapszabály módosítástól, a kötelező együttműködési megállapodások megkötéséig, az igazolvány cseréken át. A törvény értelmében köztestület lett az Országos Polgárőr Szövetség, és mint speciális civil szervezet a Tiszalöki Polgárőrség Egyesület is tagja lett. A törvényi változások miatt országosan több mint 200 egyesület szűnt meg, ez azt jelenti, hogy 9-10 ezer polgárőrrel kevesebb lett. Véleményem szerint alapvetően a törvény jó, mert konkrét feladatokat, kötelezettségeket határoz meg a Polgárőrség részére. Másrészt viszont, a régi törvényben, ami jó volt (a támogatások, a ruházat, az ellátás, stb.) a feltételek vonatkozásában ez az új törvény még a minimális feltételeket sem biztosítja a feladatellátáshoz. A beszámolóhoz is mellékeltem a Biztonság program néven indított a Belügyminisztérium, illetve az Országos Polgárőr Szövetség egy közbiztonsági programot, amiben az 1800 működő Polgárőr Egyesület közül 100 vehet részt ebben a programban. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok kötelezettséggel jár, illetve anyagi, technikai támogatással is. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyéből is 5 Egyesület vesz részt, egyik a Tiszalöki Polgárőrség Egyesület. A testület elé benyújtott beszámolómat ezúttal már kiegészítettem a közhasznúsági jelentésünkkel, illetve a költségvetés tervezettel és - ami kötelezően elő volt írva -, mellékeltem a Biztonság program cselekvési tervét. Ezeket az éves közgyűlésünk április 13-án fogadta el. A bizottsági ülésen ugyan szó volt róla, de nem tisztáztuk le, nem konkretizáltuk: 4

5 - Kérelmet nyújtottam be Polgármester Úrnak, amiben egy irodahelyiséget kértem az egyesületnek. Nem lett fixálva, hogy kapunk-e irodahelyiséget, ha igen hol és mikor? - Mindenhol elhangzik, hogy támogatják az egyesület munkáját, 30-35%-os az önkormányzat által juttatott támogatás. - Hagyomány az Egyesületnél, hogy a 10, 20 és 25 éve polgárőr szolgálatot teljesítőket jutalmazzuk, ez az idén elmaradt. Kérem a képviselő-testületet, hogy ezekben a kérdésekben jussunk közös nevezőre. Zrinszki István: A rendőrség beszámolójával össze lett vonva a polgárőrség beszámolója, együtt tárgyalta a bizottság. Több alkalommal volt szó a kisfástanyai csoport munkájáról, folyamatosan panaszkodtak, mindig volt valami problémájuk, most már javult a kapcsolat, ennek örülünk, és további sikeres munkát kívánunk. A bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. Gömze Sándor: - Az irodahelyiség kérdését át kel gondolnunk, egy hónapon belül döntünk. - A jubilálóknak pótolom a jutalmat. - Jó volna, ha tudnánk több támogatást adni az Egyesületnek, de jelenleg örülhetünk, hogy ennyivel is hozzá tudunk járulni a működésükhöz. Cserés Csaba: A Biztonság program 6. pontjában foglaltakkal kapcsolatban sikerült-e előrelépni az Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével? Csikós Sándor: A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatban elmondom, hogy van együttműködési megállapodásunk, de nem él, reméljük, hogy megújítható. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a Polgárőrség Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja a szóbeli kiegészítésekkel együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 46/2013.(V. 30.) számú Tiszalöki Polgárőr Egyesület beszámolójáról a Polgárőr Egyesület beszámolóját a évi önkormányzati támogatás felhasználásáról tudomásul vette és elfogadta. Tárgy: (3.tsp.) Átfogó értékelés a gyermekvédelmi tevékenységről. Előadó: Mező József jegyző Gömze Sándor: A napirend előadója Mező József jegyző, véleményezte az Ügyrendi és Szociális Bizottság. Jegyző Úr, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 5

6 Mező József: Nem kívánok kiegészítést tenni, törvényi kötelezettségünknek tettünk eleget. Fercsákné Tomán Ildikó: Ez az utolsó értékelés, ami a képviselő-testület elé kerül. A megbeszélések esetmegbeszélés keretében történik. A bizottság megállapította, hogy évről évre ugyanazok a problémák merülnek fel, és szaporodik a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Indult egy szülők iskolája nevezetű kezdeményezés, amelyen belül megtanítanák a hátrányos helyzetű családokban élőket arra, hogyan neveljék gyermekeiket, hogy osszák be a bevételeiket. Ez egy hosszabb távú kezdeményezés, reméljük, hogy eredményes lesz. A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a beszámolót. Gömze Sándor: Mindenki érzékeli ezeket a problémákat. A higiénia nem elsősorban pénz kérdése. A szülők iskolája program a mi telepprogram pályázatunkhoz kapcsolódik, ami jelenleg az 5. helyen áll kor Bede-Tóth Attila képviselő megérkezett, a képviselő-testület 7 fő. Zrinszki István: Nekem személyesen is van negatív tapasztalatom ezekkel az emberekkel, és az a véleményem, hogy a mélyszegénység lehet tiszta, de lehet becstelen is. Cserés Csaba: 275 hátrányos helyzetű, és 199 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek tanul a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Be kell rendezkedni az arányok további romlására, és sokkal hatásosabb rendőri jelenlétre. Komolyabb helyi esélyegyenlőségi programra van szükség. A bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. Dr. Erdélyi Béla: Mi lenne akkor, ha a cigányság döntene a saját sorsáról? Hiányolom, hogy nem tudják, hogy hány gyermeket tudnak felnevelni. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének itt kellene lennie, hogy beszéljünk ezekről a problémákról. Nélkülük ezt nem tudjuk megoldani. Bede-Tóth Attila: Ha ennek a kisebbségnek a saját vezetője nem vesz részt az ilyen témájú üléseken, fórumokon, nincs mit tenni. Gömze Sándor: Ezek a programok nem csak a cigányságról szólnak. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki az átfogó értékelést a gyermekvédelmi tevékenységről elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 47/2013.(V.30.) számú 6

7 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról tudomásul vette és a melléklet szerint elfogadta az átfogó értékelést az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Tárgy: (4.tsp.) Követelésről való lemondásról döntéshozatal. Gömze Sándor: A kintlévőségekkel kapcsolatban csak annyit, hogy a Fox-Tex tartozása 2005 óta behajthatatlan. A napirendet a Pénzügyi Bizottság véleményezte, átadom a szót. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság javasolja a törlést. Zrinszki István: Javaslom, hogy alkossunk helyi rendeletet, ami kötelezővé teszi, hogy ha 2 hónapnál régebbi tartozása van a bérlőnek, a szükséges lépéseket a pénzügyi irodavezető és a jegyző tegye meg. Mező József: A bérleti szerződések a Pénzügyi Bizottságra tartoznak. Alapfeltételként a bérleti díjnál be lehet tenni a jövőben kötendő szerződéseknél. Cserés Csaba: A meglévő szerződésre nem vonatkozik? Mező József: Mindkét fél beleegyezésével lehet visszamenőleg. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a törléssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot 48/2013.(V.30.) számú Követelésről szóló lemondásról (Fox-Tex Kft.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2012. (XI.05.) önkormányzati rendeletének 9. (1) bekezdése és a (4) bekezdése f) pontja alapján a Fox-Tex Kft-vel szemben fennálló Ft összegű bérleti díjtartozásból származó követeléséről lemond, könyvviteli nyilvántartásából törli. Felelős: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Határidő: június 10. 7

8 Dr. Erdélyi Béla: Elmondanám, hogy miért szavaztam nemmel. Először is, hogyan fordulhatott elő, hogy nem hajtottuk be ezt a tartozást? Mező József: Az alap az, hogy a képviselő-testület támogatja a helyi vállalkozásokat. Bérletbe kapta a cég az épületet. A céget felszámolták, de mi nem tudtuk érvényesíteni a követelésünket. Nincs esély a behajtásra. Dr. Erdélyi Béla: Egyetértek Zrinszki István javaslatával. Tárgy: (5.tsp.) Együttműködési megállapodás véleményezése az Ősi üdülő rendezési terv módosításának kezdeményezéséről. Gömze Sándor: Az Ősi üdülőtelepen élők kérik a rendezési terv módosítását, megfinanszíroznák egy tanulmány elkészítését. Nekünk semmilyen anyagi kötelezettségvállalásunk nincs az előkészített háromoldalú együttműködési megállapodásban. Zrinszki István: Mivel az önkormányzat részéről csak elvi hozzájárulásra van szükség, támogatni kell a kezdeményezést. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolta. Cserés Csaba: Részletesebb információ van arról, hogy mit szeretnének? Mező József: Előbb tanulmányterv készül a konkrét tervekről, amit a képviselő-testület is jóvá kell hagyjon, és utána készül el a rendezési terv módosítás. Fedor László: Négy évvel ezelőtt is volt konkrét elképzelésük az ott lakóknak, amit nem támogattunk és a jogszabályok sem. Egyébként egyetértek a kezdeményezéssel. Cserés Csaba: A rendezési terv módosításánál sem lesz kiadásunk. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a határozat-tervezet c) változatát elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 49/2013.(V.30.) számú Az Ősi üdülő rendezési terv módosításával kapcsolatos megállapodásról az Ősi üdülő rendezési tervének módosításával kapcsolatos megállapodás-tervezetet változatlan formában jóváhagyja. 8

9 Egyben felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Gömze Sándor polgármester Határidő: június 30. Tárgy: (6.tsp.) Az Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Gömze Sándor: A napirendet előkészítette Jegyző Úr, véleményezte az Ügyrendi és Szociális Bizottság. Egy jól működő szakmai rendszerről van szó, ami anyagilag kevésbé működik. Mező József: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalban dr. Lakatos Szabolcs véleményezte a tervezetet, a javaslatait beépítettem az új változatba. Fercsákné Tomán Ildikó: A 7. és 8. pont biztosíték a számunkra, és remélem, hogy van lehetőség az elmaradt hozzájárulások behajtására visszamenőleg is. A kiegészített változatot elfogadásra javasolta a bizottság. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 50/2013.(V.30.) számú Orvosi Ügyeleti Társulási megállapodásról az Orvosi Ügyeleti Társulási Megállapodást jelen határozatával elfogadta. Felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Határidő: június 10. Általános rendelkezések TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 9

10 Az alapítók Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1.k) pontjában; Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban rögzítettek alapján Társulást hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit. 1) A társulás neve, székhelye Tiszalök Tiszaeszlár Tiszadob Tiszadada Orvosi Ügyeleti Társulás 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. 2) A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője a) Tiszalök Város Önkormányzata 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. Képviseli: Gömze Sándor polgármester b) Tiszaeszlár Község Önkormányzata 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi utca 91. Képviseli: Nagy Tibor polgármester c) Tiszadob Község Önkormányzata 4456 Tiszadob, Andrássy utca 37. Képviseli: Bán György polgármester d) Tiszadada Község Önkormányzata 4455 Tiszadada Kossuth tér 1. Képviseli: Mizser Zsolt polgármester 3) A társuláshoz tartozó települések január 1-i lakosságszáma Tiszalök 5748 fő Tiszaeszlár 2743 fő Tiszadob 2928 fő Tiszadada 2334 fő 4) A társulás által ellátott feladat a) A társulás tagjainak összevont, azonos telephelyű hétközbeni, hétvégi és ünnepnapi orvosi ügyeleti feladatainak biztosítása. A hétköznapi ügyelet du. 17 órától másnap reggel 7 óráig, a hétvégi és ünnepi ügyelet a nap 24 órájában tart. 10

11 A feladat ellátását vállalkozói szerződés alapján az ügyelet működési engedélyében feltüntetett háziorvosok, szakápolók és gépkocsivezetők biztosítják. b) A társulás telephelye: 4450 Tiszalök, Kossuth Lajos utca 70. sz. alatti Egészségügyi Központ. c) Szakágazati száma: Általános járóbeteg ellátás d) Szakfeladat száma: Háziorvosi ügyeleti ellátás 5) A társulás döntéshozó szerve A Társulási Tanács. Tagjai: az alapító önkormányzat polgármesterei. Döntéshozatalnál minden alapítót egy szavazat illet meg. 6) A társulási döntéshozatal módja A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az alapító négy önkormányzat polgármestere - vagy általa megbízott képviselője közül három jelen van. A döntéshez minősített többség, vagyis minimum három egyhangú szavazat szükséges. Minősített többségű szavazat szükséges: a. Társulási megállapodás módosításához b. Társulásból való kilépés elfogadásához c. Társulásból való kizárásról 7) A társulás működésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás mértéke, teljesítéseinek módja Az Orvosi Ügyeleti Társulás elkülönítetten nyilvántartott működési kiadásainak az adott feladatra biztosított, OEP finanszírozással nem fedezett részét a társult önkormányzatok lakosságszámuk arányában fizetik meg a Társulás elnöke által megküldött értesítés alapján a tárgy hót követő hó 15-ik napjáig átutalással a székhely Önkormányzat elkülönített - orvosi ügyeleti bankszámlájára, amelyre az orvosi ügyelet OEP finanszírozása is érkezik. 8) A társulás tagjai a 7. pontban rögzített határidő lejártát követő 30. nap elteltével nem teljesített befizetés összegével megegyező beszedési megbízást nyújthat be számlájuk ellen a Társulási Tanács megbízásából a székhely önkormányzat. 9) A székhely település köteles megszervezni a társulás működését, biztosítani annak pénzügyi fedezetét és ellenőrizni gazdálkodását. Az ezzel kapcsolatos 11

12 munkaszervezeti feladatokat a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal látja el, beleértve a Társulás gazdálkodásának ellenőrzését is. 10) A Társulás elnöke az éves költségvetések elkészülte előtt, január 31-ig gazdálkodási tervet készít, amelyet megküld a társult önkormányzatoknak, hogy azt majd költségvetésükbe betervezhessék. 11) A Társulás feladatellátásáról a költségvetés teljesítéséről a tárgyévet követő május 31-ig éves jelentést és beszámolót készít a Társulás elnöke a Társulási Tanács részére, amelyet határozatában hagyja jóvá, és amelyet a társult önkormányzatok képviselő-testületei felé tájékoztatásul szintén meg kell küldeni. 12) A Tiszalök, Kossuth Lajos utca 70. szám alatti Egészségügyi Központ Tiszalök Városi Önkormányzat tulajdonát képezi. A feladat ellátásához szükséges helyiségeket, eszközöket ellenszolgáltatás nélkül biztosítja Tiszalök Város Önkormányzata. Az ügyelet által használt helyiségek működési költségeit (víz, világítás, fűtés) az Egészségügyi Központ ilyen kiadásainak m 2 arányos részére a települések lakosságszámának arányában a tárgyévet követő január 31-ig térítik meg elszámolás alapján. 13) A Társulás szolgáltatásainak igénybevétele: Az orvosi ügyeleti szolgáltatást a társult települések lakosai Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti rendelő felkeresésével, vagy a központi ügyelet telefonon történő hívásával indokolt esetben vehetik igénybe. 14) A Társulás vagyonnal nem rendelkezik. Feladatellátásához kapcsolódóan csak működési kiadásai keletkeznek. 15) A Társulásból kilépni 6 hónapos felmondási határidővel a tárgyév utolsó napjára a székhelynek időben elküldött felmondással lehet. A Társulásból való kizárás szintén tárgyév utolsó napjára történő határidővel lehet. 16) A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással elszámolnak, a működési költségeket illetően, az elszámolás lakosságszám arányosan történik. 12

13 17) A Társulási megállapodás módosítását bármely a Társulásban részt vevő önkormányzat képviselő-testülete a Társulási Tanácsnál kezdeményezheti, amelyet a Társulási Tanács elnökének kell írásban benyújtani. 18) ZÁRADÉK A Tiszalök Tiszaeszlár Tiszadob Tiszadada Orvosi Ügyeleti Társulási Megállapodás a létrehozó Önkormányzatok Képviselő-testületei az alábbi ikkal hagyták jóvá: Önkormányzat neve, címe Határozat száma Polgármester aláírása Tiszalök Tiszaeszlár Tiszadob Tiszadada 50/2013.(V.30.) 8/2013.(VI.10.) 55/2013.(VI.06.) 38/2013.(VI.07.) Jelen megállapodás június 3. napjával lép hatályba. Tiszalök, június 11. Tárgy: (7.tsp.) A Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti Egészségügyi Központban járó beteg szakrendeléshez ingyenes helyiség biztosításáról döntéshozatal. Gömze Sándor: A GYEMSZI támogatja a próba programot 6 hónap alatt heti 113 óra rendelési idővel és az, hogy Tiszavasváriból jön ide rendelés, nekünk csak jó a program szempontjából. Javaslom, hogy teljesítsük a Tiszavasvári önkormányzat kérését, és biztosítsuk a helyet. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezte a napirendet. Fercsákné Tomán Ildikó: A bizottság elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet. Dr. Erdélyi Béla: Meglévő rendelésről van szó. Támogatom. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 13

14 Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 51/2013.(V.30.) számú Járóbeteg szakellátáshoz ingyenes helyiség biztosítása a Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti Egészségügyi Központban az önkormányzati tulajdonban lévő Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti Egészségügyi Központban ingyenesen biztosít helyiséget járóbeteg szakellátás céljára a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.) részére. Tárgy: (8.tsp.) Települési, tájegységi értéktár létrehozásáról döntéshozatal Gömze Sándor: Elméletileg egyet értünk a szándékkal, de gyakorlatban nem, mert kötelezettségekkel jár. A napirendet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Zrinszki István: A bizottság aggálya is a költségvonzat volt, ezért nem javasoltuk a képviselő-testület felé elfogadásra. Cserés Csaba: A költségvonzat nagyságát ismerjük? Mező József: Nem ismerjük. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a bizottság javaslata alapján a határozat-tervezet A) változatával ért egyet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 52/2013.(V.30.) számú Települési, tájegységi értéktárhoz való csatlakozásról nem kíván csatlakozni a települési, tájegységi értéktárhoz. 14

15 Tárgy: (9.tsp.) Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodás módosításáról Gömze Sándor: A törvényi háttér aktualizálása miatt szorul módosításra a megállapodás, ugyanúgy mint a már tárgyalt Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás megállapodása is. Mező József: Átnéztem a módosításokat, a bevezető részben változott a preambulum, a lényeges részek nem változtak, a jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelően módosult. Dr. Erdélyi Béla: Tiszadada teljesen kimarad? Gömze Sándor: Igen, ők külön pályáztak. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás társulási megállapodás módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 53/2013.(V.30.) számú Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodás módosításáról elfogadta az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodás módosítását. Tárgy: (10.tsp.) Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Gömze Sándor: Szennyvízberuházás: Engedélyezték a Tiszadadai projekt időbeni csúszásával való megvalósítást. Pályázat: Pályáztunk a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítésre (volt ÖNHIKI), bízunk benne, hogy nem lesz adósságrendezési eljárás. EÜ Központ: Pályáztunk 121,8 millió Ft-ra az Egészségügyi Központ felújítására, a pályázaton belül csökkentették az eszközbeszerzést. 5 éves fenntartási kötelezettséget kell vállalni. A fenntartási költség 60%-ra csökken a felújítás után. Telepprogram: Dr. Karakó László Országgyűlési képviselő Úrral beszéltem, 70 pályázat érkezett, és az 5. helyen vagyunk. 15

16 Óvoda pályázatban 30% van eszközbeszerzésre. Belterületi utas pályázat: Jelenleg tartalék listán vagyunk. Önkormányzati támogatás: A Tiszavíz Vízerőmű Kft-től 4+16 millió Ft-ot, a Vízerőmű Kfttől 1,5+4 millió Ft-ot kapunk, ebből a belterületi utakra 4 millió Ft-ot az Újtelepre 1,5 millió Ft-ot és a Kisfástanyára 3,5 millió Ft-ot szánunk felújításra. Ipari Park Kft: Az inkubátorház pályázat nyert, az építési engedély kiadására várnak, a nyáron el kell kezdeni az építkezést. A bérlők már megvannak a csarnokokra. Strand projekt: Minden eleme megépíthető, kivétel az étterem és a kiszolgáló helyiségek. A szabad-strandon június 1-én, szombaton 9 órától tartják a megnyitó rendezvényt. Biogáz erőmű: Orosz befektetőkkel megvalósulhat. Folynak a tárgyalások. Kérem, fogadjátok el a tájékoztatómat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 54/2013.(V. 30.) számú Polgármester tájékoztatójáról a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről tudomásul vette. Kérdések, bejelentések Zrinszki István: Javaslom, hogy az új orvosokkal a szerződéseket másként kell megkötni, nem úgy, ahogy eddig volt. A környezetvédelmi szemlét június 2. hetére tűztük ki, tájékoztatjuk az eredményéről a testületet. Gömze Sándor: A jövő héten kedden 17 órakor lesz a Trianoni megemlékezés. 16

17 További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 15:30-kor bezárta. K.m.f. Gömze Sándor Mező József polgármester jegyző 17

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-21/2012. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés Balkány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 25-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 17ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 250/2013.(XII.17.) 251/2013.(XII.17.) Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 178 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Hercegfalvi

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án (szerda) 18,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án (szerda) 18,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 26-án (szerda) 18,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: 75-81/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli (nyílt) üléséről Az ülés ideje: 2016. július 4. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.) J e l e n v a

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző és Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző és Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-20/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. augusztus 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rg ysoroza t

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rg ysoroza t Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (178-180) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés Balkány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. KISPIRIT Szám: 342-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29-én (hétfőn) 10,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének április 9-én 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének április 9-én 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. április 9-én 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma Tárgy 54/2008.(04.09.) Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/ Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben