J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének május 30-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Dr. Erdélyi Béla, Fercsákné Tomán Ildikó és Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető, Szepesi Zoltán intézményvezető, Csikós Sándor a Polgárőrség Egyesület elnöke, Pájer Csaba r.őrnagy és Kóder Attila r. százados a Tiszavasvári Rendőrkapitányság képviseletében Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 6 fő jelen van. Dr. Krámor Katalin és Gyúróné Cserés Ágnes munkahelyi elfoglaltság miatt, igazoltan vannak távol, Bede-Tóth Attila jelezte, hogy késni fog. Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirend módosítására. Javaslom felvenni 9. napirendként Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodás módosításáról. tárgyú napirendi pontot. Aki egyetért a napirend módosításával és megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a meghívóban feltüntetett napirendet a módosítással együtt elfogadta és az alábbi határozatot 44/2013.(V. 30.) számú Napirend módosításáról A május 30-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről. Előadó: Tiszavasvári Rendőrkapitányság illetékese Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2. Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről. Előadó: Csikós Sándor a Tiszalöki Polgárőrség Egyesület elnöke Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3. Átfogó értékelés a gyermekvédelmi tevékenységről. 1

2 Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Aratóné Perjési Mariann köztisztviselő Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság 4. Követelésről való lemondásról döntéshozatal. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 5. Együttműködési megállapodás véleményezése az Ősi üdülő rendezési terv módosításának kezdeményezéséről. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6. Az Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság 7. A Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti Egészségügyi Központban járóbeteg szakrendeléshez ingyenes helyiség biztosításáról döntéshozatal. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság 8. Települési, tájegységi értéktár létrehozásáról döntéshozatal. Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9. Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodás módosításáról. 10. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről. Előadó: Tiszavasvári Rendőrkapitányság illetékese Gömze Sándor: Több, mint egy órán keresztül tárgyalta a bizottság a tájékoztatót, és abban maradtunk, hogy amivel tudunk, járuljunk hozzá a szolgálat biztosításához. A napirendet a 2

3 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, előadó a Tiszavasvári Rendőrkapitányság illetékese. Jelen van Pájer Csaba rendőr őrnagy a Tiszavasvári Rendőrkapitányságról és Kóder Attila rendőr százados a Tiszalöki Rendőrőrs parancsnoka. Kívánják-e szóban kiegészíteni a tájékoztatót? Pájer Csaba: Bizottsági ülésen kellően megtárgyaltuk a tájékoztatót, nem kívánom kiegészíteni. Zrinszki István: A bizottsági ülésen az Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is részt vett, már az ülés előtt beszélt a rendőrség képviselőivel, és a bizottság is meghallgatta panaszait. Az ülést követően az volt a véleményem, hogy mivel több, mint egy órán át tárgyaltuk ezt a napirendet, itt a képviselő-testületi ülésen nem zárhatjuk le a napirendet úgy, hogy a lakosságot nem tájékoztatjuk, hogy miről esett szó a bizottság ülésén. Ezért engedjétek meg, hogy a jegyzeteimet használva tartsak egy rövid összefoglalót. A Rendőrség beszámolójában szerepel, hogy bűnügyi szempontból veszélyeztetett település vagyunk az ún. roma gyilkosság okán, és ezért nagyobb a rendőri figyelem is. A rendőrség létszáma egy fő híján teljes. Pozitívan értékeltem, hogy nem jellemző a szervezett bűnözés, prostitúcióval, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények nem jutottak a rendőrség tudomására, a színesfém-, fémhulladék tolvajlás annál gyakoribb. A Reformátustemető kiskapuját már egyszer ellopták, több tízezer forintba került újat csináltatni, most ellopták róla a kilincset. Sajnálatos a lakosság passzivitása, nem igazán akarnak az emberek együttműködni a rendőrséggel, pláne, ha arról van szó, hogy tanúként kell megjelenni egy-egy bűneset kapcsán, ami valahol érthető. Szóba került a Polgárőrséggel való kapcsolat további erősítése. Örülünk neki, ha közelítenek egymáshoz, és tudnak együtt dolgozni a mi nyugalmunk és békességünk érdekében. Személyes véleményem, hogy kétféle társadalmi megítélése van a rendőrségnek: - vannak akik partnernek tekintik a rendőrt, segíti a munkájában és - vannak akik zaklatásnak veszik a rendőri intézkedést. További jó munkát kívánunk, a bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót a képviselőtestület felé. Cserés Csaba: A város közép- és általános iskolájában is tanítok. Folyamatosan emelkedő tendencia az erőszak, különösen a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek körében. Van-e információ a tervezett iskolarendőr programról, és ha nincs, akkor hogy lehetne megoldani egy esetleges rendőri jelenlétet a két oktatási intézményben? Nem folyamatosan, csak mikor úgy érzi az intézmény vezetője, hogy bármikor alakulhat egy verekedés. Kóder Attila: A mi időnkben is voltak balhék, csak mi egymás közt rendeztük, szülők és a pedagógusok bevonása nélkül. Természetesen, ha hívás van, kimegyünk, kérem, hogy jelezzék felénk, ha problémák vannak. Van most is iskolarendőr, Farkas Ferenc rendőr főtörzsőrmester személyében, akinek havonta van programja az intézményekben, előadásokat tart a diákoknak. Gömze Sándor: Az alap feladatunkon kívül próbálunk minden lehetőséggel élni, és hozzájárulni a közbiztonság megőrzéséhez, erősítéséhez a Rendőrőrs felújításával, 4 db térfigyelő kamera kihelyezésével a központi területekre. Benyújtottunk egy pályázatot a Belügyminisztériumhoz térfigyelő kamera-rendszer felállítására. Várjuk az elbírálását, és reméljük, hogy nagyban elősegíti majd a passzív védelmet. 3

4 További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 45/2013.(V. 30.) számú A település közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról tudomásul vette és elfogadta a Tiszavasvári Rendőrkapitányság tájékoztatóját a település közbiztonságának helyzetéről. Tárgy: (2.tsp.) Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről. Előadó: Csikós Sándor A Tiszalöki Polgárőrség Egyesület elnöke Gömze Sándor: A napirend előadója Csikós Sándor a Tiszalöki Polgárőrség Egyesület elnöke, véleményezte a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Ez a napirend és az előző szervesen összefügg, hiszen mindkét fél hatékony munkája feltételezi a jó működést. Csikós Sándor elnök Úr kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Csikós Sándor: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet. Legutóbb októberben vettem részt a képviselő-testület ülésén, az együttműködési megállapodás módosítása miatt. Változott a polgárőri tevékenység, a törvény miatt, ami tavaly február 1-én lépett hatályba. Rengeteg feladatot kellett megoldani a Polgárőr Egyesületnek, az alapszabály módosítástól, a kötelező együttműködési megállapodások megkötéséig, az igazolvány cseréken át. A törvény értelmében köztestület lett az Országos Polgárőr Szövetség, és mint speciális civil szervezet a Tiszalöki Polgárőrség Egyesület is tagja lett. A törvényi változások miatt országosan több mint 200 egyesület szűnt meg, ez azt jelenti, hogy 9-10 ezer polgárőrrel kevesebb lett. Véleményem szerint alapvetően a törvény jó, mert konkrét feladatokat, kötelezettségeket határoz meg a Polgárőrség részére. Másrészt viszont, a régi törvényben, ami jó volt (a támogatások, a ruházat, az ellátás, stb.) a feltételek vonatkozásában ez az új törvény még a minimális feltételeket sem biztosítja a feladatellátáshoz. A beszámolóhoz is mellékeltem a Biztonság program néven indított a Belügyminisztérium, illetve az Országos Polgárőr Szövetség egy közbiztonsági programot, amiben az 1800 működő Polgárőr Egyesület közül 100 vehet részt ebben a programban. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok kötelezettséggel jár, illetve anyagi, technikai támogatással is. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyéből is 5 Egyesület vesz részt, egyik a Tiszalöki Polgárőrség Egyesület. A testület elé benyújtott beszámolómat ezúttal már kiegészítettem a közhasznúsági jelentésünkkel, illetve a költségvetés tervezettel és - ami kötelezően elő volt írva -, mellékeltem a Biztonság program cselekvési tervét. Ezeket az éves közgyűlésünk április 13-án fogadta el. A bizottsági ülésen ugyan szó volt róla, de nem tisztáztuk le, nem konkretizáltuk: 4

5 - Kérelmet nyújtottam be Polgármester Úrnak, amiben egy irodahelyiséget kértem az egyesületnek. Nem lett fixálva, hogy kapunk-e irodahelyiséget, ha igen hol és mikor? - Mindenhol elhangzik, hogy támogatják az egyesület munkáját, 30-35%-os az önkormányzat által juttatott támogatás. - Hagyomány az Egyesületnél, hogy a 10, 20 és 25 éve polgárőr szolgálatot teljesítőket jutalmazzuk, ez az idén elmaradt. Kérem a képviselő-testületet, hogy ezekben a kérdésekben jussunk közös nevezőre. Zrinszki István: A rendőrség beszámolójával össze lett vonva a polgárőrség beszámolója, együtt tárgyalta a bizottság. Több alkalommal volt szó a kisfástanyai csoport munkájáról, folyamatosan panaszkodtak, mindig volt valami problémájuk, most már javult a kapcsolat, ennek örülünk, és további sikeres munkát kívánunk. A bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. Gömze Sándor: - Az irodahelyiség kérdését át kel gondolnunk, egy hónapon belül döntünk. - A jubilálóknak pótolom a jutalmat. - Jó volna, ha tudnánk több támogatást adni az Egyesületnek, de jelenleg örülhetünk, hogy ennyivel is hozzá tudunk járulni a működésükhöz. Cserés Csaba: A Biztonság program 6. pontjában foglaltakkal kapcsolatban sikerült-e előrelépni az Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével? Csikós Sándor: A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatban elmondom, hogy van együttműködési megállapodásunk, de nem él, reméljük, hogy megújítható. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a Polgárőrség Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja a szóbeli kiegészítésekkel együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 46/2013.(V. 30.) számú Tiszalöki Polgárőr Egyesület beszámolójáról a Polgárőr Egyesület beszámolóját a évi önkormányzati támogatás felhasználásáról tudomásul vette és elfogadta. Tárgy: (3.tsp.) Átfogó értékelés a gyermekvédelmi tevékenységről. Előadó: Mező József jegyző Gömze Sándor: A napirend előadója Mező József jegyző, véleményezte az Ügyrendi és Szociális Bizottság. Jegyző Úr, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 5

6 Mező József: Nem kívánok kiegészítést tenni, törvényi kötelezettségünknek tettünk eleget. Fercsákné Tomán Ildikó: Ez az utolsó értékelés, ami a képviselő-testület elé kerül. A megbeszélések esetmegbeszélés keretében történik. A bizottság megállapította, hogy évről évre ugyanazok a problémák merülnek fel, és szaporodik a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Indult egy szülők iskolája nevezetű kezdeményezés, amelyen belül megtanítanák a hátrányos helyzetű családokban élőket arra, hogyan neveljék gyermekeiket, hogy osszák be a bevételeiket. Ez egy hosszabb távú kezdeményezés, reméljük, hogy eredményes lesz. A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a beszámolót. Gömze Sándor: Mindenki érzékeli ezeket a problémákat. A higiénia nem elsősorban pénz kérdése. A szülők iskolája program a mi telepprogram pályázatunkhoz kapcsolódik, ami jelenleg az 5. helyen áll kor Bede-Tóth Attila képviselő megérkezett, a képviselő-testület 7 fő. Zrinszki István: Nekem személyesen is van negatív tapasztalatom ezekkel az emberekkel, és az a véleményem, hogy a mélyszegénység lehet tiszta, de lehet becstelen is. Cserés Csaba: 275 hátrányos helyzetű, és 199 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek tanul a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Be kell rendezkedni az arányok további romlására, és sokkal hatásosabb rendőri jelenlétre. Komolyabb helyi esélyegyenlőségi programra van szükség. A bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. Dr. Erdélyi Béla: Mi lenne akkor, ha a cigányság döntene a saját sorsáról? Hiányolom, hogy nem tudják, hogy hány gyermeket tudnak felnevelni. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének itt kellene lennie, hogy beszéljünk ezekről a problémákról. Nélkülük ezt nem tudjuk megoldani. Bede-Tóth Attila: Ha ennek a kisebbségnek a saját vezetője nem vesz részt az ilyen témájú üléseken, fórumokon, nincs mit tenni. Gömze Sándor: Ezek a programok nem csak a cigányságról szólnak. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki az átfogó értékelést a gyermekvédelmi tevékenységről elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 47/2013.(V.30.) számú 6

7 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról tudomásul vette és a melléklet szerint elfogadta az átfogó értékelést az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Tárgy: (4.tsp.) Követelésről való lemondásról döntéshozatal. Gömze Sándor: A kintlévőségekkel kapcsolatban csak annyit, hogy a Fox-Tex tartozása 2005 óta behajthatatlan. A napirendet a Pénzügyi Bizottság véleményezte, átadom a szót. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság javasolja a törlést. Zrinszki István: Javaslom, hogy alkossunk helyi rendeletet, ami kötelezővé teszi, hogy ha 2 hónapnál régebbi tartozása van a bérlőnek, a szükséges lépéseket a pénzügyi irodavezető és a jegyző tegye meg. Mező József: A bérleti szerződések a Pénzügyi Bizottságra tartoznak. Alapfeltételként a bérleti díjnál be lehet tenni a jövőben kötendő szerződéseknél. Cserés Csaba: A meglévő szerződésre nem vonatkozik? Mező József: Mindkét fél beleegyezésével lehet visszamenőleg. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a törléssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot 48/2013.(V.30.) számú Követelésről szóló lemondásról (Fox-Tex Kft.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2012. (XI.05.) önkormányzati rendeletének 9. (1) bekezdése és a (4) bekezdése f) pontja alapján a Fox-Tex Kft-vel szemben fennálló Ft összegű bérleti díjtartozásból származó követeléséről lemond, könyvviteli nyilvántartásából törli. Felelős: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Határidő: június 10. 7

8 Dr. Erdélyi Béla: Elmondanám, hogy miért szavaztam nemmel. Először is, hogyan fordulhatott elő, hogy nem hajtottuk be ezt a tartozást? Mező József: Az alap az, hogy a képviselő-testület támogatja a helyi vállalkozásokat. Bérletbe kapta a cég az épületet. A céget felszámolták, de mi nem tudtuk érvényesíteni a követelésünket. Nincs esély a behajtásra. Dr. Erdélyi Béla: Egyetértek Zrinszki István javaslatával. Tárgy: (5.tsp.) Együttműködési megállapodás véleményezése az Ősi üdülő rendezési terv módosításának kezdeményezéséről. Gömze Sándor: Az Ősi üdülőtelepen élők kérik a rendezési terv módosítását, megfinanszíroznák egy tanulmány elkészítését. Nekünk semmilyen anyagi kötelezettségvállalásunk nincs az előkészített háromoldalú együttműködési megállapodásban. Zrinszki István: Mivel az önkormányzat részéről csak elvi hozzájárulásra van szükség, támogatni kell a kezdeményezést. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolta. Cserés Csaba: Részletesebb információ van arról, hogy mit szeretnének? Mező József: Előbb tanulmányterv készül a konkrét tervekről, amit a képviselő-testület is jóvá kell hagyjon, és utána készül el a rendezési terv módosítás. Fedor László: Négy évvel ezelőtt is volt konkrét elképzelésük az ott lakóknak, amit nem támogattunk és a jogszabályok sem. Egyébként egyetértek a kezdeményezéssel. Cserés Csaba: A rendezési terv módosításánál sem lesz kiadásunk. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a határozat-tervezet c) változatát elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 49/2013.(V.30.) számú Az Ősi üdülő rendezési terv módosításával kapcsolatos megállapodásról az Ősi üdülő rendezési tervének módosításával kapcsolatos megállapodás-tervezetet változatlan formában jóváhagyja. 8

9 Egyben felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Gömze Sándor polgármester Határidő: június 30. Tárgy: (6.tsp.) Az Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Gömze Sándor: A napirendet előkészítette Jegyző Úr, véleményezte az Ügyrendi és Szociális Bizottság. Egy jól működő szakmai rendszerről van szó, ami anyagilag kevésbé működik. Mező József: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalban dr. Lakatos Szabolcs véleményezte a tervezetet, a javaslatait beépítettem az új változatba. Fercsákné Tomán Ildikó: A 7. és 8. pont biztosíték a számunkra, és remélem, hogy van lehetőség az elmaradt hozzájárulások behajtására visszamenőleg is. A kiegészített változatot elfogadásra javasolta a bizottság. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 50/2013.(V.30.) számú Orvosi Ügyeleti Társulási megállapodásról az Orvosi Ügyeleti Társulási Megállapodást jelen határozatával elfogadta. Felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Határidő: június 10. Általános rendelkezések TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 9

10 Az alapítók Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1.k) pontjában; Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban rögzítettek alapján Társulást hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit. 1) A társulás neve, székhelye Tiszalök Tiszaeszlár Tiszadob Tiszadada Orvosi Ügyeleti Társulás 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. 2) A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője a) Tiszalök Város Önkormányzata 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. Képviseli: Gömze Sándor polgármester b) Tiszaeszlár Község Önkormányzata 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi utca 91. Képviseli: Nagy Tibor polgármester c) Tiszadob Község Önkormányzata 4456 Tiszadob, Andrássy utca 37. Képviseli: Bán György polgármester d) Tiszadada Község Önkormányzata 4455 Tiszadada Kossuth tér 1. Képviseli: Mizser Zsolt polgármester 3) A társuláshoz tartozó települések január 1-i lakosságszáma Tiszalök 5748 fő Tiszaeszlár 2743 fő Tiszadob 2928 fő Tiszadada 2334 fő 4) A társulás által ellátott feladat a) A társulás tagjainak összevont, azonos telephelyű hétközbeni, hétvégi és ünnepnapi orvosi ügyeleti feladatainak biztosítása. A hétköznapi ügyelet du. 17 órától másnap reggel 7 óráig, a hétvégi és ünnepi ügyelet a nap 24 órájában tart. 10

11 A feladat ellátását vállalkozói szerződés alapján az ügyelet működési engedélyében feltüntetett háziorvosok, szakápolók és gépkocsivezetők biztosítják. b) A társulás telephelye: 4450 Tiszalök, Kossuth Lajos utca 70. sz. alatti Egészségügyi Központ. c) Szakágazati száma: Általános járóbeteg ellátás d) Szakfeladat száma: Háziorvosi ügyeleti ellátás 5) A társulás döntéshozó szerve A Társulási Tanács. Tagjai: az alapító önkormányzat polgármesterei. Döntéshozatalnál minden alapítót egy szavazat illet meg. 6) A társulási döntéshozatal módja A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az alapító négy önkormányzat polgármestere - vagy általa megbízott képviselője közül három jelen van. A döntéshez minősített többség, vagyis minimum három egyhangú szavazat szükséges. Minősített többségű szavazat szükséges: a. Társulási megállapodás módosításához b. Társulásból való kilépés elfogadásához c. Társulásból való kizárásról 7) A társulás működésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás mértéke, teljesítéseinek módja Az Orvosi Ügyeleti Társulás elkülönítetten nyilvántartott működési kiadásainak az adott feladatra biztosított, OEP finanszírozással nem fedezett részét a társult önkormányzatok lakosságszámuk arányában fizetik meg a Társulás elnöke által megküldött értesítés alapján a tárgy hót követő hó 15-ik napjáig átutalással a székhely Önkormányzat elkülönített - orvosi ügyeleti bankszámlájára, amelyre az orvosi ügyelet OEP finanszírozása is érkezik. 8) A társulás tagjai a 7. pontban rögzített határidő lejártát követő 30. nap elteltével nem teljesített befizetés összegével megegyező beszedési megbízást nyújthat be számlájuk ellen a Társulási Tanács megbízásából a székhely önkormányzat. 9) A székhely település köteles megszervezni a társulás működését, biztosítani annak pénzügyi fedezetét és ellenőrizni gazdálkodását. Az ezzel kapcsolatos 11

12 munkaszervezeti feladatokat a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal látja el, beleértve a Társulás gazdálkodásának ellenőrzését is. 10) A Társulás elnöke az éves költségvetések elkészülte előtt, január 31-ig gazdálkodási tervet készít, amelyet megküld a társult önkormányzatoknak, hogy azt majd költségvetésükbe betervezhessék. 11) A Társulás feladatellátásáról a költségvetés teljesítéséről a tárgyévet követő május 31-ig éves jelentést és beszámolót készít a Társulás elnöke a Társulási Tanács részére, amelyet határozatában hagyja jóvá, és amelyet a társult önkormányzatok képviselő-testületei felé tájékoztatásul szintén meg kell küldeni. 12) A Tiszalök, Kossuth Lajos utca 70. szám alatti Egészségügyi Központ Tiszalök Városi Önkormányzat tulajdonát képezi. A feladat ellátásához szükséges helyiségeket, eszközöket ellenszolgáltatás nélkül biztosítja Tiszalök Város Önkormányzata. Az ügyelet által használt helyiségek működési költségeit (víz, világítás, fűtés) az Egészségügyi Központ ilyen kiadásainak m 2 arányos részére a települések lakosságszámának arányában a tárgyévet követő január 31-ig térítik meg elszámolás alapján. 13) A Társulás szolgáltatásainak igénybevétele: Az orvosi ügyeleti szolgáltatást a társult települések lakosai Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti rendelő felkeresésével, vagy a központi ügyelet telefonon történő hívásával indokolt esetben vehetik igénybe. 14) A Társulás vagyonnal nem rendelkezik. Feladatellátásához kapcsolódóan csak működési kiadásai keletkeznek. 15) A Társulásból kilépni 6 hónapos felmondási határidővel a tárgyév utolsó napjára a székhelynek időben elküldött felmondással lehet. A Társulásból való kizárás szintén tárgyév utolsó napjára történő határidővel lehet. 16) A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással elszámolnak, a működési költségeket illetően, az elszámolás lakosságszám arányosan történik. 12

13 17) A Társulási megállapodás módosítását bármely a Társulásban részt vevő önkormányzat képviselő-testülete a Társulási Tanácsnál kezdeményezheti, amelyet a Társulási Tanács elnökének kell írásban benyújtani. 18) ZÁRADÉK A Tiszalök Tiszaeszlár Tiszadob Tiszadada Orvosi Ügyeleti Társulási Megállapodás a létrehozó Önkormányzatok Képviselő-testületei az alábbi ikkal hagyták jóvá: Önkormányzat neve, címe Határozat száma Polgármester aláírása Tiszalök Tiszaeszlár Tiszadob Tiszadada 50/2013.(V.30.) 8/2013.(VI.10.) 55/2013.(VI.06.) 38/2013.(VI.07.) Jelen megállapodás június 3. napjával lép hatályba. Tiszalök, június 11. Tárgy: (7.tsp.) A Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti Egészségügyi Központban járó beteg szakrendeléshez ingyenes helyiség biztosításáról döntéshozatal. Gömze Sándor: A GYEMSZI támogatja a próba programot 6 hónap alatt heti 113 óra rendelési idővel és az, hogy Tiszavasváriból jön ide rendelés, nekünk csak jó a program szempontjából. Javaslom, hogy teljesítsük a Tiszavasvári önkormányzat kérését, és biztosítsuk a helyet. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezte a napirendet. Fercsákné Tomán Ildikó: A bizottság elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet. Dr. Erdélyi Béla: Meglévő rendelésről van szó. Támogatom. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 13

14 Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 51/2013.(V.30.) számú Járóbeteg szakellátáshoz ingyenes helyiség biztosítása a Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti Egészségügyi Központban az önkormányzati tulajdonban lévő Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatti Egészségügyi Központban ingyenesen biztosít helyiséget járóbeteg szakellátás céljára a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.) részére. Tárgy: (8.tsp.) Települési, tájegységi értéktár létrehozásáról döntéshozatal Gömze Sándor: Elméletileg egyet értünk a szándékkal, de gyakorlatban nem, mert kötelezettségekkel jár. A napirendet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Zrinszki István: A bizottság aggálya is a költségvonzat volt, ezért nem javasoltuk a képviselő-testület felé elfogadásra. Cserés Csaba: A költségvonzat nagyságát ismerjük? Mező József: Nem ismerjük. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a bizottság javaslata alapján a határozat-tervezet A) változatával ért egyet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 52/2013.(V.30.) számú Települési, tájegységi értéktárhoz való csatlakozásról nem kíván csatlakozni a települési, tájegységi értéktárhoz. 14

15 Tárgy: (9.tsp.) Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodás módosításáról Gömze Sándor: A törvényi háttér aktualizálása miatt szorul módosításra a megállapodás, ugyanúgy mint a már tárgyalt Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás megállapodása is. Mező József: Átnéztem a módosításokat, a bevezető részben változott a preambulum, a lényeges részek nem változtak, a jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelően módosult. Dr. Erdélyi Béla: Tiszadada teljesen kimarad? Gömze Sándor: Igen, ők külön pályáztak. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás társulási megállapodás módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 53/2013.(V.30.) számú Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodás módosításáról elfogadta az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodás módosítását. Tárgy: (10.tsp.) Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Gömze Sándor: Szennyvízberuházás: Engedélyezték a Tiszadadai projekt időbeni csúszásával való megvalósítást. Pályázat: Pályáztunk a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítésre (volt ÖNHIKI), bízunk benne, hogy nem lesz adósságrendezési eljárás. EÜ Központ: Pályáztunk 121,8 millió Ft-ra az Egészségügyi Központ felújítására, a pályázaton belül csökkentették az eszközbeszerzést. 5 éves fenntartási kötelezettséget kell vállalni. A fenntartási költség 60%-ra csökken a felújítás után. Telepprogram: Dr. Karakó László Országgyűlési képviselő Úrral beszéltem, 70 pályázat érkezett, és az 5. helyen vagyunk. 15

16 Óvoda pályázatban 30% van eszközbeszerzésre. Belterületi utas pályázat: Jelenleg tartalék listán vagyunk. Önkormányzati támogatás: A Tiszavíz Vízerőmű Kft-től 4+16 millió Ft-ot, a Vízerőmű Kfttől 1,5+4 millió Ft-ot kapunk, ebből a belterületi utakra 4 millió Ft-ot az Újtelepre 1,5 millió Ft-ot és a Kisfástanyára 3,5 millió Ft-ot szánunk felújításra. Ipari Park Kft: Az inkubátorház pályázat nyert, az építési engedély kiadására várnak, a nyáron el kell kezdeni az építkezést. A bérlők már megvannak a csarnokokra. Strand projekt: Minden eleme megépíthető, kivétel az étterem és a kiszolgáló helyiségek. A szabad-strandon június 1-én, szombaton 9 órától tartják a megnyitó rendezvényt. Biogáz erőmű: Orosz befektetőkkel megvalósulhat. Folynak a tárgyalások. Kérem, fogadjátok el a tájékoztatómat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 54/2013.(V. 30.) számú Polgármester tájékoztatójáról a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről tudomásul vette. Kérdések, bejelentések Zrinszki István: Javaslom, hogy az új orvosokkal a szerződéseket másként kell megkötni, nem úgy, ahogy eddig volt. A környezetvédelmi szemlét június 2. hetére tűztük ki, tájékoztatjuk az eredményéről a testületet. Gömze Sándor: A jövő héten kedden 17 órakor lesz a Trianoni megemlékezés. 16

17 További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 15:30-kor bezárta. K.m.f. Gömze Sándor Mező József polgármester jegyző 17

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-21/2012. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés Balkány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 25-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének 1 1/2015 Készült: 1 példányban 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-5/2015. (II.02.) határozata Napirend: 1./Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. 215/3/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága 2011. május 2-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 13/2011. (V. 02.) 2010. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben