2012. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM"

Átírás

1 2012. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM ALFÖLDI SPORTNAPOK LABDARÚGÁS FARSANG KUPA A KUTE U-16-OS SIKERCSAPATA MÁRCIUS 8. NŐNAP A VÁROSI NŐKLUB IS ÜNNEPELT Fotó: Vincze Béla 90 ÉVES A KUNSZENTMÁRTONI TORNA EGYLET ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSEN MÉLTATTÁK VÁROSUNK MÁSODIK LEGRÉGEBBI TÁRSADALMI SZERVEZETÉT Fotó: Vass Zoltán HOLLÓ ISTVÁN MÁSODIK ALKALOMMAL VEHETTE ÁT A POLGÁRŐR ÉRDEMKERESZT ARANY FOKOZATÁT Fotó: Nálhi Gergely Fotó: Vass Zoltán KOLLÁR AUTÓSZERVIZ Kunszentmárton, Pozsonyi utca 10. Tel.: / ; / GUMISZERELÉS ÉS CENTÍROZÁS A megszokott szolgáltatások mellett: WINALIGN SZOFTVERREL CSÚCSKATEGÓRIÁS HÁROMDIMENZIÓS FUTÓMŰ ÁLLÍTÓ RENDSZER HUNTER (USA) a futómű állítás mestere. Az amerikai székhelyű cég 1955 óta gyárt és fejleszt futómű állítókat. A világpiacon egyedülálló funkciók, műszaki megoldások biztosítják a gyors, pontos, és kényelmes munkavégzést. A futómű állítók pontosságát jelzi, hogy számos autógyártó Mercedes, BMW, VW csoport szigorú tesztjeit követően, gyári jóváhagyást kaptak. - Rendkívül kiforrott 3D technológia - WinAlign az iparág legkiválóbb kezelő szoftvere - Teljes elkormányzás mérése elektromos forgózsámoly nélkül

2 2 Kunszentmártoni Hír-Lap 4. szám, március 14. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL JELENTJÜK Önkormányzatunk képviselő-testülete február 28-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: Elsőként az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendelet került terítékre. A helyi önkormányzatok működésével kapcsolatban az Országgyűlés számos új jogszabályt fogadott el, számos új törvény került kihirdetésre és sok jogszabály került módosításara, melyek jogalkotási kötelezettséget rónak a helyi önkormányzatokra is. Az új jogszabályok áttekintését követően az az álláspont fogalmazódott meg a rendeletmódosítást előkészítő munkacsoport részéről, hogy a jelenleg hatályos rendeletünk módosítása helyett a Polgármesteri Hivatal készítsen elő egy új vagyonrendelet tervezetet, és annak megvitatását és elfogadását terjessze a képviselő- testület elé. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta. A következő napirendi pontban a képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokat tartalmazó rendeletével foglalkozott. A bérbeadói jogokat az Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság gyakorolja. A nem lakás céljára történő bérbeadói jogok továbbra is a PGB hatáskörébe tartoznak. A leendő bérlőkkel való tárgyaláskor ismertetni kell a jogaikat, a lehetőségeiket, és mindenről tájékoztatni kell őket, hogy ne kelljen a polgároknak további 2-3 jogszabályt megkeresni és értelmezni. A napirendi pont lezárásakor dr. Czuczi Mihály polgármester kérte a változtatásokról szóló anyag elkészítését, melyet a helyi sajátosságokra kell kidolgozni a következő testületi ülésre. A 2011.évi költségvetésről szóló rendelet módosítása kapcsán a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúan elfogadta az előterjesztést. Kiadási többletnél a múlt évi előirányzatot próbálják helyrehozni, ezért kell módosításokat átvezetni. A cél a szigorúbb, fegyelmezettebb gazdálkodás. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét is megtárgyalták a képviselők december hónapban az önkormányzat gazdálkodását szabályozó jogszabályok jelentős változáson mentek keresztül. Teljesen új jogszabály a évi CXCIV törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról, a Kormány 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól. Hatályon kívül lett helyezve az államháztartási törvény és a végrehajtásáról szóló, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet, helyettük új törvény és végrehajtási rendelet került elfogadásra és hatályba léptetésre. A hivatkozott jogszabály alapján az önkormányzat saját bevételének minősül: 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:1. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, 2. a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, 3. váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 4. a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, 5. a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, 6. a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 7. külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Az előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség között szerepelnek:- az UniCredit Bank felé törlesztendő két iskola, rekultiváció fejlesztési célú célhitel szerződés szerinti törlesztése, - a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között a kötvény-visszavásárlással kapcsolatos kötelezettség (260 HUF/CHF árfolyammal) összege, - a Víziközmű Társulattal kapcsolatos kezességvállalásból származható fizetési kötelezettség maximális összege. Az ötödik napirendi pontban tárgyalták, hogy a Magyarországi Volksbank Zrt. szeretne fedezetet kötni a lekötött pénzre. A tárgyalássorozat során az önkormányzat nem zárkózott el, hogy a Banknál egyedi strukturált betéti szerződéssel június 19. napjáig lekötött ,- Ft tőkeösszeget óvadékként helyezze el a kötvénytulajdonosnál. Jauernik István PGB elnök javaslata szerint csakis olyan óvadéki szerződést kössön az önkormányzat a bankkal, egyrészt mely nem egyoldalú, másrészt, mely az önkormányzat érdekeit képviseli. Az alapjogviszony alapján nem vagyunk kötelesek biztosítékot szolgáltatni a Banknak. A munkabérhitel igénybevételéről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Jauernik István számolt be. A munkabérhitel célja, hogy a fizetési kötelezettségeinek a Polgármesteri Hivatal eleget tudjon tenni. A nehéz anyagi körülmények miatt 2010-ben még csak alkalmanként, de 2011-ben rendszeresen szorult rá az önkormányzat, mely alkalmanként maximum Ft összegű hitel igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása érdekében. A jogszabályváltozások miatt az eddigi évi szerződéskötés helyett, havi szerződéskötés szükséges. A visszafizetést a folyósítástól számított 30. napon belül az OTP Bank Nyrt. részére visszafizeti, melyre az önkormányzat számlájára érkező állami támogatás nyújt fedezetet. Jauernik István az adóiroda évi feladatairól kifejtette, hogy 2011-ben pozitív irányba változott a munka. Cél, hogy az önkormányzat adóbevételeit érvényesíteni kell. Az adózók listájának megjelentetésére lehetőség van, ezt az információt az Országgyűlésben Lázár János frakcióvezető is megerősítette. A helyi adók fokozatosan az önkormányzat saját hatáskörébe tartozó legfontosabb bevételi forrásaivá váltak. Az adóiroda munkáját jelenleg 1 fő teljes 8 órás, 1 fő 6 órás adóügyi, 1 fő részmunkaidős könyvelő köztisztviselő és 1 fő 6 órás foglalkoztatott, közmunkaprogram keretén belül segíti a csoport feladatait. Az adóiroda a évi feladatait a év végi zárási folyamatok elvégzésével, illetve a nyitási munkálatok megkezdésével indította. A hátralékok behajtása folyamatos feladat, ennek eredményeként 190 db letiltást indítottak el a helyi adó és gépjárműadó tartozásokra. Februári hónapban elkészítik a fizetési értesítőket, ami közel 4000 adózót érint. Április közepéig az első negyedéves zárást kell elkészíteni, majd a március 19-i fizetési határidőt elmulasztók számára kiküldésre kerül a fizetési felhívás. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos bevallási kötelezettséggel érintett adózók bevallásukat május 31-ig tehetik meg évi költségvetésben tervezett adóbevételek minél hatékonyabb teljesítése érdekében az adócsoport legfontosabb célkitűzése az 50 ezer forint feletti hátralékosokkal szembeni behajtási eljárások lefolytatása. A hatékonyság érdekében alapvető követelmény a naprakész könyvelés, illetve a hátralékosok adatbázisának folyamatos karbantartása. A évben elkezdett behajtási cselekmények következtében várható az adófizetési morál javulása, melynek következtében kevesebb hátralékossal, illetve kevesebb végrehajtási eljárással számolhatunk. Dr. Hoffmann Zsolt jegyző az elhangzottakat kiegészítette, hogy a talajterhelési díj 2012.február 1-től tízszeresére emelkedett. A környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 12.& (3) bekezdése a talajterhelési díj egységdíjának mértéké a korábbi 120 Ft/köbméter helyett Ft/köbméter összegben határozta meg. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja (a fogyasztott víz mennyisége), a meghatározott egységdíj (1.200 Ft) valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (Kunszentmártonban ez 1,5) határozza meg. Ez azt jelenti, hogy 1 köbméter ivóvíz-fogyasztás után 1800 Ft talajterhelési díjat kell majd fizetni. A díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót (fogyasztót) terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, illetve a szennyvíz elszállítását igazoltan nem tudja számlákkal bizonyítani. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a fogyasztónak kell megállapítania, bevallania (díjmentes esetekben is) és megfizetnie. A fogyasztókhoz a tájékoztatólevél kiküldése folyamatban van. A fogyasztók a magasabb díjfizetéssel először március 31-én szembesülhetnek. A kiépített szennyvízcsatornára való rákötés költsége közel 1 év alatt megtérül.

3 4. szám, március 14. Kunszentmártoni Hír-Lap 3 Az építési bontási hulladékfeldolgozó Szelevény 065/7 hrsz.-ú terület művelés alóli kivonás díjának fizetésével kapcsolatos előterjesztés megvitatása után a Bácsvíz Zrt. által az önkormányzatnak megfizetett bérleti díj évi és évi felhasználásáról, valamint évi felhasználásra javaslatáról tárgyaltak a képviselők. A testület a Bácsvíz Zrt. által fizetett évi bérleti díj felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja, de a évit egyelőre nem, pontosításra kérik a céget. A évi bérleti díj felhasználására benyújtott tervet ugyancsak elfogadta a városvezetés. A Kunszentmártoni HÍR-LAP nyomdai munkájával kapcsolatban az utóbbi időben sok negatív vélemény fogalmazódott meg a minőséget illetően. Elhangzott, hogy fontos szempont és a város érdeke a helyi vállalkozók támogatása, mely azonban a kedvező ár és a kiváló minőség harmonizálásával megvalósítandó. Ennek értelmében, miként a közelmúltban a közétkeztetés biztosítása vagy a helyi TV-műsor készítés szolgáltatójának kiválasztása is történt, az újság nyomdai előállítására is pályázatot kell kiírni döntött egyhangúlag a képviselő-testület. A következő napirendi pont a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola, illetve a Kunszentmártoni Művelődési Központ pályázati igényének támogatása a TIOP /1 számú Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése című pályázatra. Dezső Dóra ismertette, hogy a projekt célkitűzései között szerepel a könyvtári számítógépek, könyvtári nyilvántartó rendszer, vonalkódos leolvasó rendszer, tanulói érintőképernyős információs számítógép, projektor, vetítővászon. A pályázat 100%-os támogatottságú. A Közép-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság Mezőtúri Szakaszmérnöksége, az igazgatóság keretében működő közfoglalkoztatás kényszerű szüneteiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat kezelésében lévő területen szeretnék megoldani. A képviselő-testület egyhangúlag hozzájárul az önkormányzati tulajdonú csatornák, árkok, vízfolyások, műtárgyak fenntartási munkálatainak elvégzéséhez. A dolgozók munkaeszközzel és védőfelszereléssel való ellátásáról a közfoglalkoztatást szervező Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságnak kell gondoskodnia évi Startmunka mintaprogram keretein belül február 1-től december 31-ig összesen 241 fő 8 órás közfoglalkoztatott hosszabbrövidebb távú alkalmazására nyílik mód. A programok 5 szakaszban kerülnek lebonyolításra, több egymással párhuzamosan fut. Az elvégezendő feladatok közé tartozik a belvízvezető rendszerek rendbetétele, az illegális hulladéklerakók felszámolása, a mezőgazdasági utak rendbetétele és a közutak javítása. Jauernik István és vele együtt a képviselő-testület is a program támogatása mellett foglal állást. A 170 milliós program 1 év alatt valósul meg érdemleges és hasznos munkával. A Startmunka mintaprogram költségvetése tartalmazza a teljesítésükhöz szükséges gépek és szállító járművek üzemeltetési díját, ezzel lehetőséget biztosítva a Városgondnokság technikai eszközállományának fejlesztését. A következő lapszámunkban részletes tájékoztatást nyújtunk kedves olvasóinknak e program működéséről. A következő napirendi pont a testület előtt a Munkácsy u. 3. sz. alatti ingatlan szabálytalan villamosenergia-vételezési ügye volt. A három lakás közös csatlakozóján, a bejövő méretlen fővezeték védőcsöve hiányzik, és a bejövő méretlen fővezeték nem megfelelő, a rajta levő szigetelés megbontásra került, melyből méretlen vételezés következtethető. Az E.ON dolgozói felszólították a rendszerhasználót a megrongált fővezeték 30 napon belüli helyreállítására. Az árajánlat szerint a helyreállítási költség ,- Ft. Jauernik István javasolta megfontolásra az ingatlan további sorsát. A Kungyaluban, a Radnóti u. 32. szám alatt működő postahivatal ügyét is tárgyalta a testület. A Magyar Posta kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy a január 1-től esedékes 4,9 %-os bérleti díj emelésétől tekintsen el. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság álláspontja alapján, tekintettel az évek óta fennálló kölcsönös együttműködésre, a közérdekű tevékenység színvonalának megőrzése érdekében a testület akceptálta a kérést. Előterjesztés történt a Kossuth L. u. 1. és a Bercsényi u. 25. szám alatti ingatlan értékesítéséről is, a pályázati felhívásokat ld. lapunkban. Utolsó napirendi pontban pedig megtárgyalták a kungyalui sportpályára vonatkozó felvetéseket. Veres István tanácsnok tájékoztatása alapján Kungyaluban több éve megszűnt a labdarúgó csapat. A Városgondnokság a sportpálya területéből egy kispályányi részt rendszeresen nyír, ahol a kungyalui gyerekek tudnak focizni. A sportpálya többi részét - költségkímélés miatt - egy helyi gazda vágja, szénagyűjtés céljából. Tanácsnok úr kéri a Városgondnokság igazgatóját, hogy a rendszeres nyírás biztosított legyen, akár egy traktorhajtású fűkasza segítségével. Herczeg Renáta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S O K Kunszentmárton Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2008.(IX.11.) rendelet 4. számú melléklete III. pontja és a Nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény alapján pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok értékesítésére: 5440 Kunszentmárton, Bercsényi utca 25. szám alatti (2732 hrsz-ú), 1690 m 2 térmértékű, általános iskola megnevezésű ingatlanra. Az induló eladási ár: bruttó ,- Ft 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 3. szám alatti (2034 hrsz-ú), 554 m 2 térmértékű, könyvtár megnevezésű ingatlan. Az induló eladási ár: bruttó ,- Ft Az ajánlatok benyújtásának határideje: március óra Az ajánlatok benyújtásának helye: Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. I. emelet,titkárság A beérkezett ajánlatok bontása: március óra A beérkezett ajánlatok elbírálásának határideje: április óra Részletes Pályázati felhívás kifüggesztve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ill. olvasható a internetes oldalunkon. Bővebb információ a Kunszentmárton Város Polgármesteri Hivatalának Pályázatkezelő Irodájától kérhető az 56/ os telefonszámon. Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására. Kunszentmárton Város Önkormányzata

4 4 Kunszentmártoni Hír-Lap 4. szám, március 14. ISKOLAI ÉS ÓVODAI BEIRATKOZÁSOK Tisztelt Szülők! Felhívjuk figyelmüket, hogy a Szent Anna Katolikus Óvodába mindkét telephelyünkön (Napsugár Óvoda, Széchenyi ltp. 2. és Epreskerti Óvoda, Csongrádi út 18.) április 16-tól 20-ig lehet beíratni a gyermekeket 8-tól 17 óráig. A beíráshoz szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata a szülők személyazonosító igazolványa a gyermek TAJ kártyája, lakcím kártyája Tisztelettel: Smuta Zsoltné intézményvezető HIRDETMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS ÓVODAI BEIRATKOZÁS: április (hétfő-kedd) óráig a Deák Ferenc utcai épületében PÓTBEIRATKOZÁS: április 18. (szerda) 8-12 óráig Az általános iskolai beiratkozáshoz a szülők vigyék magukkal: - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímigazoló kártyát, TAJ kártyát, óvodai szakvéleményt, ha vizsgálták, az iskolaérettségi vizsgálat eredményét, ha van adóazonosító számot, 1.400,- Ft-t a diákigazolvány elkészítéséhez, igazolást az ingyenes étkeztetéshez való jogosultságról, igénylőlapot a tanulói tankönyvtámogatáshoz, biztosítási díjat. Az óvodai beiratkozáshoz a szülők vigyék magukkal: - a gyermek lakcímigazoló kártyáját, születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját - és a szülő személyi igazolványát Dezső Dóra Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke Pillanatképek a Városi Nőklub életéből Alig kezdődött el a év, a klub tagjai máris jól kivették részüket a találkozók és vidám farsangi mulatságok szervezéséből, az azokon való részvételből. Januárban a Martfűi Nőklub pótszilveszteri rendezvényén vettek részt. Tánccsoportjuk néptánccal kedveskedett a házigazdáknak, és a nagyszámú résztvevőnek. Februárban két alkalommal hódoltak a vidám farsangi hagyományoknak. Előbb saját rendezésükben és maguk szórakoztatására a Művelődési Házban, majd a Kengyeli Klubhoz látogattak el, ahol ismét felöltötték jelmezeiket. A lelkes közönség a sok jelmezes között nagy tetszéssel fogadta a kunszenti klub bemutatóját. Március elején tisztújításra is sor került. Bokros teendői miatt Smuta Zsoltné, a Szent Anna Katolikus Óvoda igazgatója lemondott a nőklub vezetői tisztségéről. Mariannak az asszonyok megköszönték a munkát, s Ónodi Klára személyében (portré képünkön) új klubvezetőt választottak. A nőklub életének szervezését, irányítását Klárika a vezetőség tagjaival, Árvai Mártonné Erzsikével, Szabó Jánosné Magdikával, Gulyás Istvánné Esztikével, Gergely Lászlóné Marikával és Oláh Boldizsárné Magdikával folytatja a továbbiakban. A március 10-én a művelődési házban megrendezett kitűnő hangulatú nőnapi ünnepségen, melyen a tiszaföldvári nyugdíjas klub tagjai voltak a vendégek, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester köszöntötte a hölgyeket (ld. címoldali felvételünket). -vz- Fotók: Czinege József (Martfű) és Vass Zoltán MÉG 2 KANDELÁBER KERESI LEENDŐ GAZDÁJÁT Tisztelt Kunszentmártoniak! Tisztelt Elszármazottak! A lap előző számaiban közzétett felhívásom nyomán gazdára talált kandeláberek mellett még 2 kandeláber felállíttatására van lehetőség, melyekkel elhunyt szeretteik emlékét megörökíthetik a főtéri parkunkban. A megrendeléssel kapcsolatos tudnivalókról készségesen állok rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeimen: vagy TEL.: 56/ ; mobil: 06-30/ Tisztelettel: V e r e s I s t v á n tanácsnok 5440 Kunszentmárton Madách u. 2/a. Talán megszűnik a bűz a Csenged mellett Március 3-án a HírTV esti híradójában egy tudósítás szólt a Csengedi-holtág melletti áldatlan állapotokról. Egy kunszentmártoni polgártársunk riasztotta az országos médiumot, mert elviselhetetlen volt már a bűz, ami az üdülőövezet öcsödi közigazgatási területén található hulladéktároló konténerektől és környékéről áradt. A fotók, melyeket ott készítettek borzalmas látványt nyújtottak. Levágott lófejek voltak a kukákban. A telektulajdonosok elmondása alapján volt már azonban a konténerekben egyebek közt őztetem befóliázva, nyúltetem, egyéb állati belsőségek, birka gyapjú, de zöldségek, befőttesüvegek, műszaki cikkek is kidobálva. Eddigi sikertelen próbálkozásaik után, kétségbeesetten fordultak a HírTV-hez. Néhány nap múlva a hulladékok elszállításra kerültek, fel lett takarítva a terület, klórmésszel fertőtlenítették a környéket. A tulajdonosok kérése az lenne, hogy a hulladékszállító cég vigye el onnan a konténereket, melyek szinte csábítják az illegális szemétlerakodókat, s helyette zsákos hulladékgyűjtést végeztessen a telektulajdonosokkal. Ezzel megoldódhatna a probléma. A Csengediholtág belső részén egyébként, amely kunszentmártoni közigazgatási terület, nincs ilyen gond, tiszta a környék, még a szelektív hulladékgyűjtés is megvalósul. -vz-

5 4. szám, március 14. Kunszentmártoni Hír-Lap 5 Hírek a Polgárőrségről február 25-én Budapesten az ORFK Teve utcai székházában tartotta rendkívüli közgyűlését az Országos Polgárőr Szövetség. A soron kívüli tanácskozást a február 1-jével hatályba lépett új polgárőr törvény, a megváltozott jogszabályok tették szükségessé. Az országos küldöttgyűlésen a Kunszentmárton Városi Polgárőrség vezetője, Holló István (képünkön) is részt vett, tőle kértünk és kaptunk aktuális információkat. - A legfontosabb, hogy az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) a törvény értelmében köztestületté alakult át kezdte tájékoztatását Holló István. Ez mérföldkövet jelent a szövetség életében, mivel ettől kezdve egyes ügyviteli dolgokban már hatósági jogkörrel bír. Az új polgárőr törvény, az egyesületi és rendőrségi törvény, valamint a pénzügyi, illetve a civil szervezetekre vonatkozó törvények számos változást és jogszabályokat írnak elő, melyek értelmében át kellett dolgozni a szövetség alapszabályát úgy, hogy ezen előírásokkal az harmonizáljon. Ezt a módosított alapszabály-tervezetet vitatták meg, majd egyhangú szavazással fogadták el a küldöttek. Az új alapszabály szerinti felállásban új vezetőséget is kellett választani. Az OPSZ elnökének egyhangú szavazással ismét dr. Túrós Andrást választották meg. Gazdasági elnök-helyettesi posztra a Jász-Nagykun-Szolnok megyei polgárőr egyesületek elnökét, Kolozsi Józsefet nevezték ki. A következő időszakban a megyei szövetségeknek is át kell dolgozniuk alapszabályukat, és a közgyűlések általi megszavazása után a törvényszéknek elfogadásra be kell nyújtani. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei szövetség alapszabálya is átdolgozás alatt áll, melynek megvitatása majd elfogadása a március 31-i közgyűlés feladata lesz. Ennek értelmében az összes tagegyesületnek, így a Kunszentmártoni Városi Polgárőrségnek is az előzőekben említett szempontok szerint az alapszabályozását át kell dolgozni, és azt a taggyűlésen márciusban el kell fogadni, majd a bírósághoz benyújtani mondta a városi polgárőrség vezetője. A budapesti közgyűlésen az OPSZ elnöke, dr. Túrós András elismeréseket és jutalmakat adott át. A jutalmazottakat között volt egyesületünk elnöke, Holló István is, aki a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szövetségben több mint 10 éve végzett munkájáért az egyik legmagasabb polgárőr kitüntetést a Polgárőr érdemkereszt arany fokozatát (képünkön) immár második alkalommal vehette át. Gratulálunk! - A helyi polgárőrség jelenleg 36 fővel működik, jelenleg négy fiatal új jelentkező van az egyesületbe tette még hozzá az eddigiekhez Holló István. A jogszabályi változások jelentős szigorítást jelentenek, ezekhez alkalmazkodnunk kell. Jól is van ez így. Önkéntesek vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy azt csinálunk, amit akarunk. A szigorítás vonatkozik a gazdálkodás, a szolgálat dokumentálásának még precízebbé tételére, a rendőrséggel való együttműködési megállapodás pontosítására. Mindezáltal méginkább tisztábbá válik a működés. Az önálló járőrözést tovább folytatjuk, piaci napokon továbbra is állandó posztos szolgálatot látunk el. A rendőrségi ellenőrzésekhez továbbra is csatlakozunk. Mindennapos intézkedő ügyeletesi beosztásunk elérhető a volt járási hivatalban lévő irodánknál. A kungyalusi polgárőrök is jól működnek, ott hat főből áll egy önálló csoportunk. Ők minden este járőröznek, s nagyon hasznos az iskolabusz-járaton való folyamatos jelenlétük. A finanszírozás természetesen nálunk sem problémamentes, a tagdíjak mellett nagy segítség az önkormányzati támogatás, és a pályázati pénzekért is megdolgozunk. Sajnos, ezek csak májustól jönnek majd, de addig is tesszük a dolgunkat városunk érdekében. Holló úrtól rákérdeztünk a roncsderbire is, hiszen ő az országos futamok technikai részéért felelős munkatárs, s a kunszenti versenyek főszervezője. - Sajnos idén nem tudjuk bevállalni a kunszenti roncsderbi futam megszervezését. Tudni kell, hogy mintegy másfél millió forintos költségvetése van egy ilyen rendezvénynek. S mivel városunkban nincs olyan vállalkozás vagy egyesület, mely ennek főszponzora lenne, így az előre nem garantálható bevételre nem apellálhatunk. Így Szabó Zoltán tanár úrral, aki a verseny ügyvitelének és konferálásának mestere és polgárőr barátaimmal, akik pályabíróként segédkeznek, idén a más településeken megrendezett 8 futam lebonyolításában közreműködünk majd zárta tájékoztatását Holló István. -vz- MEGKEZDŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA A K&H Bank rajzpályázatot hirdetett a gyerekeknek. A felhívásban ekként fordultak a kicsikhez: Az emberek szeretik biztonságban tudni azokat a dolgokat, amik fontosak számukra. Pénzüket ezért a bankba viszik. A bankban nemcsak megőrzik, de gyarapítják is a pénzt, ezért kis idő múlva többet vihetünk haza. Nincs ez másként Meseországban sem. Figyelj csak. Egyszer volt, hol nem volt, nagy Meseország négyszögletű Kerekerdejében élt egy Bölcs Bagoly. Egy szép napon megnyitotta a Virágos rét kellős közepén Meseország első bankját. Jöttek is a kis lakók: nyuszik, mókusok, tarka pillangók, de még a ravasz róka is, és ki tudja még hányan, hogy elhozzák a bankba féltve őrzött kincseiket. A nyuszi egy nagy kosár finom sárgarépát Írd tovább a mesét a fantáziád szárnyán folytatódik a felhívás. Képzeld el a szereplőket, és folytasd a történetet rajzban. Várjuk a szebbnél szebb alkotásokat, amelyeket egy igazi Bankban fogunk kiállítani, hogy mindenki megcsodálhassa őket. A felhívásra városunk óvodájának nagycsoportosaitól 39 rajz érkezett be határidőre mutatja Király Imréné Marika, a K&H Bank kunszentmártoni fiókjának vezetője (képünkön). Győztese is lesz a pályázatnak, amit szavazással döntenek el. Egy ember egy szavazatot adhat le az általa legszebbnek tartott kis alkotásra. Eddig már 210 szavazat érkezett is a bankfiókban! A legtöbb szavazatot kapott rajz alkotója lesz a győztes, eredményhirdetés március 21- én 10 órakor. Természetesen lapunk beszámol majd erről az eseményről. -vz- Amint arról legutóbbi számunkban beszámoltunk, A KUNSZENTMÁR- TONI KISTÉRSÉG JÁTÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ÉAOP /B elnevezésű beruházás kapcsán a kivitelezővel, a Bau-Vertikál Építőipari Kft-vel megtörtént szerződéskötés nyomán a megvalósítási szakaszba lépett a szakrendelő felújítása. A kivitelezésben kunszentmártoni vállalkozás, az Imrei Kft. is részt vesz. Felvételünk az átalakítási munkák megkezdése közben március 9-én készült, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármesternek Tigyi Béla művezető mutatja be az aktuális munkafolyamat egy fázisát. -vz- Fotó: Vass Zoltán A kiskakas is hozzánk jár K&H BANK RAJZPÁLYÁZAT Fotó: Vass Zoltán

6 6 Kunszentmártoni Hír-Lap 4. szám, március 14. Sokat gondolkoztam a régi atyákról Február 29-én 17 órától került megrendezésre a Művelődési Központban Harangozó Imre néprajzkutató (képünkön) Sokat gondolkoztam a régi atyákról Vázlat a magyar nép ősi hitvilágáról és világképéről című könyvének bemutatója. Kutatásainak főbb területei a moldvai és gyimesi magyarok hagyományos világképe és hitvilága, de az alföldi pásztoraink és földműves népünk hagyományvilágával, hitvilágával is foglalkozik. Fotó: Herczeg Renáta Problémáinkra megoldás lehet a Hellinger-féle családállítás Március 2-án 16 órától nagyon érdekes előadásnak lehetett részese az ott megjelentek kis csoportja, ugyanis Osztrovszki Gabriella kineziológus (képünkön) tartott előadást a Hellinger-féle családállításról. Bert Hellinger német pszichoterapeuta az 1970-es években fejlesztette ki a családfelállítás új terápiás módszerét. Tapasztalatait Dél-Afrikából hozta, ahol 16 évig katolikus misszionáriusként élt a zuluk között. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sorsunkra hatást gyakorol a tágabban értelmezett családunk tagjainak, felmenő rokonainknak élettörténete. A családban korábban élt emberek sorsa kihatással lehet a jelenben, a mostani generáció tagjaira. Az ember élete szempontjából fontos rendszerekben, mint a család, ahol az életet kapja, vagy mint a munkahely, ahol megkeresi az élet fenntartására valót. A kineziológiai stresszoldó technikák kiválóan alkalmazhatók családfelállítás során a probléma gyengéd oldására. Oldás során megkeresik a stressz eredeti, kiindulási okát és kijavítják az okozott károkat, helyreállítjuk a normális egészséges energiaáramlást a kineziológia eszköztárát felhasználva. A módszer segíthet: önbizalmad, önértékelésed megerősítésében, testi-lelki- szellemi egyensúly létrehozásában, életminőséged javításában, depresszió, idegesség, félelmek kezelésében. Előadásában rendkívüli módon mutatta be a hagyományhoz való visszatérést és annak ápolását. Sok történetet adott elő a közönség számára, ezek közül csupán egyet emelnék ki. A történet a következő: a máriaradnai búcsúra megérkezett egy néma gyermekpár (egy kislány és egy kisfiú). A közösség egy célért való küzdése ki tudja emelni őket a hétköznapi szürkeségből. Így történt ez akkor is, mikor közel 40 fő csatlakozott a gyermekpárhoz, és a kegyhelyhez vezető utat térden állva, imádkozva tették meg, miközben húszezer fős tömeggé nőtte ki magát a zarándoklat. A kegyhely előtt a kisfiú Mária nevét kimondta, ezzel megtörtént a csoda, melyért együttes akarattal küzdöttek. A Máriaradnára való zarándoklat a kunszentmártoniak körében is hagyománnyá vált. Az előadó szenvedélyesen beszélt nemzeti kincseinkről, melyeket elődeink hagytak ránk: nemzedékről nemzedékre szállva újul meg és válik a mindenkori magyarság hagyományává. A népzene, népviselet, építészet, képzőművészet, népi vallásosság vagy maga a nyelv ápolása, megőrzése és utódainknak való átadása nekünk, magyaroknak kötelessége. Szűcs Miklós alföldi és moldvai énekekkel repítette át a hallgatókat a hétköznapokból a kairosba, szent időbe. Harangozó Imre előadásának végén Hriszto Botev Az én imádságom című versével búcsúzott a közönségtől. Én istenem, igaz isten! Nem te fönn a magasságban, hanem te, ki itt laksz bennem, vérem buzgó áramában. Herczeg Renáta Kineziológia a Művelődési Házban De különböző fizikai fájdalmak enyhítésében is nagy szerepet játszhat (pl. gyulladások, emésztési zavarok, fejfájás, allergia, stb...). Jelen volt egy hölgy, akinek már korábban hátfájásától szabadította meg a kineziológus e módszer segítségével. Több oldásról is mesélt az előadó. A baleset részesei, akik közül van, aki életben marad, van, aki megnyomorodik, és van, aki meghal. Ebben az esetben létrejön egy rejtett összeköttetés, amely kihat rájuk és az őket követő generációkra. Beszámolt olyan esetről is, ahol a férfi drogproblémákkal küzdött és lelki hátterében az apa hiánya volt. Ezeket a negatív kötéseket oldották, és javulást értek el a fiatalembernél. Olyan esetről is mesélt, mikor egy anya és az általános iskolás kislánya érkezett hozzá, mert a gyermek már annyira szófogadatlan volt, hogy a szülei nem bírtak vele. Az oldás során kiderült, hogy a probléma az édesanya szüleivel való kapcsolatára vezethető vissza, és a probléma gyökerét megszüntetve, már az anya-gyermek kapcsolat is megoldódni látszott. A családállítás megoldás lehet a különböző lelki gondokra, de akár hétköznapjainkban előforduló, nehezen eldönthető kérdésekben is segítséget tud nyújtani. További érdekességek találhatók Osztrovszki Gabriella kineziológus honlapján, a internetes oldalon. Herczeg Renáta

7 4. szám, március 14. Kunszentmártoni Hír-Lap 7 A JOGI TANÁCSADÁS TAPASZTALATAIRÓL Kedves Olvasók! A Kunszentmártoni Városi ÁMK Deák Ferenc utcai általános iskola épületében pénteki napokon között ingyenes jogi tanácsadást indítottam. E cikkben a nemrégiben indított jogsegély szolgáltatás tapasztalatait összegzem, kiemelve azokat a tanulságokat, amelyek többeket is érinthetnek. A szolgáltatás természetesen zárt ajtók mögött zajlik, és anonim. Az eddigiek során jellemző volt, hogy zömmel polgári jogi, családjogi és munkajogi problémával kerestek meg a tanácsadás alkalmával az ügyfelek. Akadtak büntető ügyben érintett kérdezők is, de az ő számuk elenyésző volt. Sokan érintettek hátralékos hitelekben, és egyéb, pénzkövetelés végrehajtására irányuló ügyekben. Az ügyfelek zöme felvilágosításra szorult az ügyleti és késedelmi-kamat számítás és a szerződéses lejárat, valamint az általa vállalt kötelezettség pontos terjedelméről. Többen kifogásolták, hogy az általuk felvett hitelösszeg többszörösét visszafizették a bank irányába, a tőketartozás azonban mégsem csökkent jelentősen. Ezeknél az eseteknél érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy akár évi 2-3 törlesztő-részlet késedelmes megfizetése, vagy kihagyása elindíthatott egy olyan késedelmi kamat spirált, amelyet a kölcsön felvételekor beállított törlesztőrészlet nem képes visszaszorítani. Személyi kölcsönöknél nem ritka az évi %-os késedelmi kamat sem, ami azt jelenti, hogy körülbelül két év alatt a kamatok növekménye eléri a kölcsönvett tőke összegét. Előfordulhat, hogy a korábbi törlesztő-részletből semmi, vagy csupán néhány ezer forint jut a tőketartozás csökkentésére. Javaslom, hogy a lehető legnagyobb odafigyeléssel járjanak el a hitelkeret felvétele esetén. Esetenként félreérthető lehet a bankok tájékoztatása. Sokszor a hitelkeret kimerítése esetére megadott minimális törlesztő-részlet nem csökkenti a felvett hitel összegét, csak a keret változatlan fenntartását eredményezi, tehát a mindenkori kamatok megfizetését jelenti. Jó tudni, hogy a pénzintézetek a befizetéseket elsőként a költség, majd a késedelmi kamat, ezután az ügyleti kamat, végül a tőketartozásra számolják el. Ha valaki bármely tartozás megfizetéséért készfizető kezességet vállal, nem követelheti, hogy a jogosult a követelését elsőként az adóstól hajtsa be: a készfizető kezesség esetében nem lehet sortartási kifogásra hivatkozni. Előfordulhat olyan faramuci helyzet is, hogy az adós ellen a bank anyagi megfontolásból egyáltalán nem kezdeményez végrehajtást. Tévedés, hogy a készfizető kezes csupán a munkabérével felel: valójában bárhol fellelhető ingó és ingatlan vagyona egyaránt végrehajtás alá vonható. Azokban a hitelügyletekben, ahol az adós házastársa nem szerződő fél, számolni kell azzal, hogy a házastárs is felel az életközösség ideje alatt az ő kifejezett, vagy vélelmezett hozzájárulásával a másik házastárs által kötött ügyletekért. Aki szerződésben zálogkötelezettséget vállal, a szerződés teljesítéséért a zálogtárggyal felelősséggel tartozik. Ingatlan jelzálogjog az ingatlannyilvántartásba bejegyzéssel jön létre. Zálogtárgyból a követelés kiegyenlítésének elsősorban bírósági végrehajtás útján van helye, de a zálogkötelezett és a jogosult megállapodhat egyebek mellett az ingatlan közös értékesítésében is. Utóbbitól a kilátástalan helyzetbe került kötelezettek többnyire vonakodnak, pedig ily módon tetemes per- és ügyvédi költséget tudnak megspórolni. Amennyiben a tartozás és a jelzálogjog is fennáll, a bankkal történő megegyezésen kívül nincs egyéb lehetőség az ingatlan értékesítés megkerülésére. A követelés kielégítése iránti perben a bíróságnak nincs hatásköre méltányosság gyakorlására. A jogosult kérelmére mérlegelési jogkör nélkül köteleznie kell a zálogkötelezettet a jogosulti követelés kielégítésének tűrésére, ha a jogosult a követelést és a jelzálogjog fennállását bizonyítja. Ha valaki jelzálogjoggal terhelt ingatlant vásárol, minden esetben kérje az eladótól a zálogjogosult bank nyilatkozatát a fedezet kiengedésére vonatkozóan. Érdemes körültekintően eljárni házassági közös vagyon megszüntetése iránti perben is. Ha bármely közös ingatlanon jelzálogjog van, illetve a felek vettek fel közösen valamilyen hitelt, ajánlott bevonni a hitelező bankot is a tartozás megfizetésére irányuló megegyezésbe, annak érdekében, hogy valamelyik felet esetleg engedje ki a bank a kötelezettségből. Így kiküszöbölhető, hogy annak ellenére, hogy a bank jelzálogjogával terhelt ingatlant a felek megegyezése nyomán az egyik volt házastárs kapta, és a hitelt is neki kellene visszafizetnie, a bank a nemfizetés esetén végrehajtást kezdeményezzen a másik volt házastárs ingó és ingatlan vagyonára is. Többen érkeztek a tanácsadásra munkajogi problémával. Ezekkel kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy a munkaviszony törvény eltérő rendelkezése hiányában a munkaszerződéssel jön létre, amit írásba kell foglalni. Az írásba foglalásról a munkáltató köteles gondoskodni, amelynek elmaradása miatti érvénytelenségre kizárólag a munkavállaló hivatkozhat a munkába állását követő 30 napon belül. Többeknél előforduló probléma volt az eljárási határidők túllépése, amely esetek legtöbbjében igazolási kérelem előterjesztésének már nem lehet helye. Figyelem! A bírósági/ közigazgatási határozatok kivétel nélkül tartalmazzák a fellebbezés benyújtására irányuló határidőt, amit az eredményesség érdekében be kell tartani. Fontos tudni, hogy tartásdíjjal szemben nincs helye beszámításnak, és a hat hónapnál régebben lejárt tartásdíj-részleteket abban az esetben lehet érvényesíteni, ha az érvényesítés elmaradása a kötelezettnek róható fel, vagy ezeket a részleteket a jogosult alapos okból nem érvényesítette. Tartásdíj követeléssel kapcsolatban fontosnak tartom kiemelni, hogy bizonyos esetekben ezek gyámhivatali megelőlegezésének is helye lehet, maximum 3+3 év időtartamra. Elengedhetetlen, hogy bármilyen dokumentumot csak gondos tanulmányozás és áttekintés után lássanak el kézjegyükkel. Ne feledjék: A tény nem tudása szentesít, a jog nem tudása nem mentesít. Dr. Balla Anita PLÉBÁNIAI HÍREK Biblia-körbe várunk minden érdeklődőt, szerdán 17 órától! Nagyböjt péntekein keresztutat járunk templomunkban 17 órától. Mindenkit szeretettel várunk! Nagyböjti triduummal készülünk Húsvét ünnepére. Március 23-án pénteken, 24-én szombaton 18 órakor, 25-én vasárnap a ½ 10-es szentmisén. Lelkigyakorlatunkat Galaczi Tibor piarista szerzetes atya vezeti. A szentmisék előtt egy órával gyóntatás is lesz. Fiatal házasok számára rendezünk találkozót a plébánián. Az elmúlt öt évben itt, Kunszentmártonban, házasodottakat hívjuk március 24-én, szombaton 15 órától. Akik itt élnek, de máshol házasodtak össze, azokat is szeretettel várjuk! Kérem, adják tovább a hírt. A főoltár restaurálása megkezdődött. Az Oltáriszentség őrzési helye a felújítás alatt a Szent Kereszt Oltár. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumától 50%-os támogatást kaptunk, 590 ezer forintot, ennyit a magunk részéről is hozzá kell tennünk. Köszönjük adományaikat! Hazatért a főbejárat feletti Mária szobrunk. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott támogatásból újult meg Máriánk, a Mennyország kapuja! Egész nagyböjtben megtekinthető az áldoztatórács előtt. Megszentelése a lelkigyakorlatunk keretében történik majd, március 25-én, vasárnap. A katolikus újságok és folyóiratok megrendelhetők a kántor úrnál. Mindazok, akik bérből és fizetésből élnek, a befizetett adójuk 1%-ának felhasználásáról dönthetnek a rendelkező nyilatkozat kitöltésével. Kérjük, hogy Plébániánk alapítványának, a Szent Márton Alapítványnak ajánlják ezt fel. Ez pénzbe nem kerül, az amúgy is beszedett adóról rendelkezhetünk. Pusztán tollat és a nyomtatvány kitöltését kell rászánnunk, viszont jelentős forrás Alapítványunknak. Egyházunknak felajánlható másik 1% technikai száma Köszönjük! Dr. Gőgh Edit pszichiáter főorvos a martfűi Szent Tamás templomban tart előadást A szenvedésről címmel, márc. 18-án a 15 órai mise után. Orgonán közreműködik Tóth Vilmos kántor. Kövesdy Zsolt plébános

8 8 Kunszentmártoni Hír-Lap 4. szám, március éves a Kunszentmártoni Torna Egylet Ünnepi közgyűlésen Pierre de Coubertin báró Óda a sporthoz című, emelkedett hangulatú versének felidézésével nyitotta meg Vass Zoltán szakreferens, a rendezvény remek ceremóniamestere a Kunszentmártoni Torna Egylet 90 éves fennállásának tiszteletére rendezett ünnepi díszközgyűlést. Köszöntötte az elnökségi asztalnál ülőket: dr. Czuczi Mihály polgármestert, a rendezvény házigazdáját, dr. Mosonyi Gézát, az MLSZ Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnökét, Varga Ferencet, az MLSZ megyei elnökségének tagját, Veres Istvánt, az önkormányzat képviselő-testületének tanácsnokát, városunk díszpolgárát, Pálinkás Lászlót, a KuTE elnökét, továbbá városunk nyugalmazott polgármestereit: Réz Lászlót és Kasza Józsefet, aki egyben az egyesület elnöke is volt, valamint Kövesdy Zsolt plébánost. Az egyesület életében legtöbbet tevékenykedő, az utóbbi időben is hihetetlen munkát végző Veres István tanácsnok úr ünnepi beszéde következett. A teljes 90 éves időszakot felölelően az egyesület életének legfontosabb eseményeit részletesen kiemelve mutatta be a KuTE életét a megalakulás előtti viszonyoktól kezdődően, a szervezetért sokat tevő sportvezetőket és sportolókat megemlítve, egészen máig. Jó volt hallani ezekről a nagyszerű lokálpatrióta elődökről, akik sportszeretetből, Kunszentmárton felemelkedéséért önzetlenül oly sokat tettek. A polgármesteri hivatal házasságkötő termét zsúfolásig megtöltő közösség tiszteletét kifejezve az elhunyt vezetők, sportbarátok, sporttársak emléke előtt egy perces néma felállással adózott. A Himnusz közös eléneklése után Dr. Czuczi Mihály polgármester is köszöntötte a vendégeket, s egyben megköszönte minden szakmai vezető, sportoló, támogató munkáját, aki az egyesület 90 éves életében tevékenyen részt vett, és aktív szerepet vállalt a város sportéletében. Példaként említette, hogy e civil szervezetben dolgozók összefogással, közös akarattal mennyi problémán tudtak felülkerekedni, és milyen sikereket értek el, mely nemcsak az egyesület, hanem Kunszentmárton hírnevét is öregbítette. Jó munkát és sikerekben gazdag, termékeny évtizedeket kívánt az egyesület vezetőségének, minden tagjának. Külön megemlékezett Molnár Lajosról, az egyesület első vezetőjéről, aki egyben a kunszentmártoni modern sportélet megalapítója is volt. Tevékeny, szorgalmas, szervező munkáját bizonyítja, hogy a harmincas években a klub 16 szakosztállyal működött, köztük vívókkal, motorkerékpár versenyzőkkel, céllövőkkel, birkózókkal. Tanácsnok úr beszédében sokszor megállva egy-egy pillanatra köszöntötte azokat a kunszentmártoni polgárokat, akik 20, 30, 40, sőt 50 éve egy-egy esemény főszereplői voltak, és a vendégek között ültek. Tisztelettel köszöntötte a vendégek sorában Kárpáti Zoltánné tanárnőt, az alapító unokahúgát, akinek édesapja, Molnár László bankigazgató az egyesület főtitkára volt egykoron. Sárika és Molnár Lajos Budapesten élő leánya, Éva sokat segítettek a megemlékező anyag összeállításában. Ezt követte a Kunszentmártoni Zeneiskola tanáraiból és növendékeiből összeálló alkalmi zenekar ünnepi műsora: Heinz Both zeneszerző művének könnyűzenei stílusban előadott dzsesszesszvinges-blues-os egyvelegét adta elő Mester és tanítványa, Bahil Attila és Wenner-Várkonyi Kristóf klarinéton, Cseh András tanár úr szintetizátoron, valamint Szűcs Máté, egykori növendék dobon. Kellemes színfoltja volt a rendezvénynek a Dénes Zsolt testnevelő által - a több mint 100 régi fényképből - összeállított prezentáció, mely végig látható volt az ünnepség ideje alatt. Sok vendég arcára mosolyt varázsolt a régi fényképeken megjelenő ismerős, barát, sporttárs; sokan közülük saját magukat láthatták ezeken a felvételeken. Az ünnepi beszéd végén tanácsnok úr gratulált a Kunszentmártoni Torna Egylet sportsikereihez, megköszönte mindenkinek a munkáját, akik vezetőként, támogatóként vagy sportolóként öregbítették az egyesület, és egyben Kunszentmárton jó hírnevét.

9 4. szám, március 14. Kunszentmártoni Hír-Lap 9 méltatták városunk második legrégebbi társadalmi szervezetét Kiemelte és megköszönte azon cégeknek, vállalkozásoknak a segítségét, akik a társasági és osztalékadóról szóló törvényi változásoknak köszönhetően társasági adójuk bizonyos részét az egyesület utánpótlás-nevelési feladataira szánták, összesen forint értékben. Mivel ez a támogatási forma a jogszabályi változásoknak köszönhetően a jövőben is él, tisztelettel kérte az ezzel a lehetőséggel élő támogatók további segítségét. A megyei vezetők, dr. Mosonyi Géza és Varga Ferenc köszöntötték az ünnepi alkalomból megjelent vendégeket, gratuláltak az egyesület kitüntetéséhez és az eddig végzett értékes munkához. Kiemelték a páratlanul jó munkakapcsolatot, szakmai együttműködést, baráti viszonyt, melyet a jövőre nézve is felajánlottak, végül pedig sok sikert kívántak a sportszervezet további működéséhez. A Szózat hangjai után a tanácskozóteremben megtartott állófogadáson dr. Czuczi Mihály polgármester a pohárköszöntő után felvágta a Sárközi György cukrászmester, önkormányzati képviselő, sportbizottsági elnök által készített, a KuTE címerét megformázott ízletes ünnepi tortát. Az ünnepség kötetlen beszélgetéssel és Szabó Tamás lelkes kunszentmártoni gyűjtő által megrendezett, az egyesület 90 éves életét bemutató, rendkívül értékes történeti kiállítás megtekintésével végződött. A kiállítás két hétig még a hivatal emeleti folyosóján megtekinthető! Az ünnepi közgyűlés egyik legfontosabb eseménye következett: Kunszentmárton Város Képviselő-testülete a város sportéletében kifejtett rendkívül értékes tevékenysége alapján Kunszentmárton Város Testnevelési és Sport Díját adományozta a Kunszentmártoni Torna Egyletnek, melyet ezen alkalommal dr. Czuczi Mihály polgármester adott át ahogyan fogalmazott nemcsak Pálinkás László elnök úrnak, hanem az egyesület egész közösségének. Pálinkás László elnök úr a KuTE elnöksége nevében a sportegyesület megalakulása 90. évfordulója alkalmából a klub létezése és fennmaradása érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréséül emléklapokat adott át: Kasza József nyugalmazott polgármesternek, az egyesület egykori elnökének, Takács László egykori elnöknek, Cseh László nyugalmazott pénzügyi osztályvezetőnek, állandó szponzornak, Ungi István egykori technikai vezetőnek, szponzornak. Emléklapot kaptak ugyancsak a klub létezése és fennmaradása érdekében végzett áldozatos tevékenységük elismeréséül az egyesület egykori labdarúgói: Tóth Ferenc posztumusz, Bozsik István, Csomán Sándor, Földi István, Garáz Zoltán, Gellér Sándor, Hegedűs János, Kupeczki Ferenc, Patyi Ferenc (egyben szponzor is), Szabó István, Tóth Márton és kézilabdázói: Hegedűs Gergely, Hegedűs Károly, Kollár János, Kovács I. István, Kovács II. István, Kozák Imre, Kruzslicz Ferenc, Lovas István, Lukács István, Dr. Sári László, Tóth Árpád, Tóth József. Fotók: Nálhi Gergely Szeretném köszönetemet kifejezni azoknak, akik lehetővé tették az ünnepi közgyűlés emelkedett hangulatú, kulturált környezetben történő méltó megrendezését: dr. Czuczi Mihály polgármesternek, a rendezvény házigazdájának, dr. Hoffmann Zsolt jegyzőnek, a hivatal vezetőjének, a Kunszentmártoni Zeneiskola tanárainak, növendékeinek a kellemes hangulatú ünnepi műsorért, Szabó Tamás gyűjtőnek, a remek kiállításért, Dénes Zsolt testnevelő kollégámnak, barátomnak az élménydús prezentációért, a hivatal Szervezési és Humánpolitikai Osztály dolgozóinak az igényes, értékes előkészítői és lebonyolítói feladatokért: Szabóné dr. Horváth Ilona aljegyzőnek, osztályvezetőnek, Vass Zoltánnak, Solymosi Zoltánnénak, Szepesi Imrénének, Lapis Károlynak, Molnár Csabának, Csató Andrásnak, Majzik Lászlónak, Süveges Istvánnak. Köszönöm továbbá a szervező bizottság tagjainak a több hetes előkészítő, szervező munkát: Petróczkiné Gyarmati Tündének, Pálinkás László elnöknek, Szathmári Józsefnek, az utánpótlás csapatok vezetőjének, Veres István tanácsnoknak, Szabó Tamás gyűjtőnek. Végül, de nem utolsósorban köszönet a rendezvény támogatóinak: Veres István tanácsnoknak és a Nívó-Holz Kft-nek a kiállításért, Pálinkás László elnöknek, Sárközi György képviselőnek, az Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság elnökének, valamint Tóth Mártonnak, az utánpótlás koordinátorának az állófogadásért. Ahogyan többen fogalmaztak a rendezvény végén: Találkozzunk az egyesület 100 éves ünnepi közgyűlésén! Képgaléria a Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester a rendezvény főszervezője

10 10 Kunszentmártoni Hír-Lap 4. szám, március 14. Húsvéti kézműves foglalkozás A Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában március 31-én, szombaton 9 órai kezdettel. Szeretettel várjuk a gyermekeket, szüleiket, nagyszüleiket, hogy együtt készítsünk asztali és ajtó díszeket, festett tojásokat, papírdekorációkat. A kész munkákat természetesen haza lehet vinni! (Főtt vagy kifújt tojást mindenki hozzon magával! A többi anyagot biztosítjuk!) Várunk minden ügyes kezű érdeklődőt! Munkanélküliek és Családsegítők Szociális és Kulturális Alapítványa és a Városi Könyvtár Kedves Olvasóink! Kedves irodalomszerető barátaink! Következő olvasóköri összejövetelünket március 26-án hétfőn 17 órai kezdettel tartjuk, (kb.este 20 óráig) a könyvtár olvasótermében melynek során felvidéki magyar írók, költők műveiből válogathatják ki felolvasóink a számukra kedves írásokat. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, résztvevőt! A városi könyvtár munkatársai Alább ifj. Vass Zoltán 18 éves kunszentmártoni gimnazista verse olvasható. Fektetett nyolcas Az élet nem kis körönként ismétli önmagát. Ugyanaz az ember, ugyanabban a csőben Kétszer ugyanolyan lyukat föl nem talál. Csak egyszer hagyom el kamasz éveim, S többször nem is fogom megsiratni Drága emlékeim, melyek most szívem égetik. S rákívánhatok éltemben ugyanarra még, Mit mindig oly heves vággyal akartam, sőt...! Remélhetem félve, hogy te is ugyanarra mégy. Téged, s melletted eltörpülő, ám mégis Istenáldotta földi javakat ezerszer akarom, Ha kell, fájjon, nem érdekel, ha ég is! Nem akarom sürgetni az időt. Mostmár. Eddig fel akartam nőni, most gyerek lennék. Előre így mért siettem, mondd már! Az idő viharában csak a főkolompos áll Vitézen, merészen, széllel szemben. Siettem, s most itt áll az én gonosz csodám: Nincs visszalépés, lassu-gyors a forgatag, Elfecsérled szép perceid és óráidat S eszmélsz: évek óta más se, csak sorba vagy. S mégiscsak gyorsan fordul önmagába, Hisz Döbrögi is háromszor lakol meg, De az újrakezdést mindig más - de föltalálja. Mert minden hajnal egyben alkony - S aki reppel, az költ, aki költ, az sztár: Mindig fenntartott a lakosztály, s a balkon. RENDŐRSÉGI HÍREK Semmi sem számít A helyi plébános telefonon tett bejelentést március 8-án 17 óra 15 perckor, hogy az alsó temetőben egy ismeretlen személy a részben körbekerített temető területén kivágott egy fát, és éppen a vállán viszi. A bejelentés követően a járőrök a helyszínre vonultak, és igazoltatás alá vontak egy helyi férfit, majd a kapitányságra előállították. Az eljárás során lefoglalásra kerültek az elkövetés eszközei, amit valószínűleg az elkövető soha nem kap vissza. A gyanúsított kihallgatása során a bűncselekmény elkövetését elismerte. Az okozott kár néhány ezer forint lett volna, ha el tudja tulajdonítani a fát az elkövető. Aggódó szülők Egy helyi édesanya tett bejelentést március 8-án reggel, miszerint a fia otthonról öngyilkossági szándékkal ismeretlen helyre eltávozott. A bejelentést követően a kunszentmártoni rendőrkapitányságon más elfoglaltság miatt bent lévő teljes körzeti megbízotti állomány, valamint kutyás rendőr és a bűnügyes nyomozók bevonásával indult meg a fiú keresése. Szinte az utolsó pillanatban az egyik temetőben találtak rá a kollégák az erősen zavart állapotban lévő fiatalemberre. Állapotára való tekintettel azonnal hívták az Országos Mentőszolgálatot, melynek munkatársai kórházba szállították a valóságtól elszakadt fiút. Közös erővel sikerült megmenteni a fiú életét. Néhány nap Az egyik helyi hölgy személyesen tett bejelentést február 29-én, mivel néhány nappal azelőtt ismeretlen elkövető az egyik áruháznál lezáratlanul hagyott kerékpárját eltulajdonította. A lopással az elkövető kb. tízezer forint kárt okozott. A bejelentést követően adatgyűjtésre került sor. Már ekkor felmerült egy számításba vehető személy, akit az áruház kamera felvétele rögzített. A rendelkezésre álló felvétel alapján néhány nap múlva állampolgári segítséggel elfogásra került az elkövető. A tettesnél megtartott házkutatás alkalmával lefoglalásra került a kerékpár, melyet azóta tulajdonosának viszszaadtak. Változékony idő A hideg időnek lassan vége, és jön a tavaszi változó időjárás. Erre a járművek vezetőinek fel kell készülni, és a járműveket is fel kell készíteni. A hirtelen változó időjárás (eső, tűző nap, reggeli, éjszakai fagy) nagyobb alkalmazkodó készséget vár el a vezetőktől. Kérek mindenkit, hogy a változó útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, és akkor épségben érnek haza, elkerülhető lesz a baleset! március 8-án van a Nőnap, és már több éve a Városi Baleset-megelőzési Bizottság fokozott ellenőrzése is. Ezen a napon a női járművezetőket ajándékozzák meg egy szál virággal a rendőrök. Az idén is ápoltuk ezt a hagyományt. A felvételen is látszik, hogy a hölgyek a virágot örömmel fogadták. Azok a nők, akik ilyen ajándékban részesültek, biztosan még jobban odafigyelnek a szabályok betartására, megelőzve ezzel a baleseteket. A baleset megelőzés nagyon fontos, hiszen olykor életeket is menthet. Dr. Barath Éva r.őrnagy hivatalvezető

11 4. szám, március 14. Kunszentmártoni Hír-Lap 11 Zumba-őrület a világban és már Kunszentmártonban is! Ki ne hallott már a zumbáról esetleg fél-füllel a sarki közértben vagy akár a szomszédjától? Városunkban közel fél éve két helyszínen, két oktatóval folyik az oktatás. Következő lapszámunkban az egyik oktatót, Pálné Szabó Nikit kérdezem a tapasztalatokról, élményekről. Jelen lapszámunkban pedig Nagy Mariannt, zumba instruktor (képünkön) mesél a kezdetekről, az élményekről és magáról a zumbáról, hogy mindenki számára lehulljon a lepel az egyelőre sokak számára megfoghatatlan fogalomról. - Teljesen új mozgásforma, ezért az elején volt bennem kétely a reakciókat illetően. De most fél évvel később már bátran állíthatom, hogy megérte belevágni az ismeretlenbe. Az első alkalmakkor csupán 7-8 koreográfiát mutattam be, és azt gyakoroltuk, teljesen az alaplépésektől kezdve. A cél, nem a tökéletes mozgás elsajátítása, hanem egy jó hangulatú óra eltöltése olyan mozgással, amelyet élvezel és amitől feltöltődsz. Az órákon résztvevők létszáma fő, ez folyamatosan változik, van egy kemény mag, olyan fő, akik folyamatosan részt vesznek az óráimon, a többi fő pedig mindig változik. Cserkeszőlőben és Tiszaföldváron is tartok edzéseket, ahol hasonló élmények érnek. - Először is tisztázzuk a szó jelentését? - A zumba szó a zumbear igéből, kolumbiai szlengből ered, jelentése gyorsan mozogni, és szórakozni. Más latin nyelveken pedig bulit, partyt jelent. Ami tulajdonképpen össze is foglalja a lényegét. A cél bulizni egy jót, úgy, hogy közben mozogsz is! - Mikor találkoztál először a zumbával? tavaszán Hódmezővásárhelyen vettem részt egy órán a barátnőm társaságában. Hosszú évek óta táncolok, a zumba pedig a latin táncokat, a fitneszt és az aerobikot ötvözi, ezért már az első óra után kíváncsi voltam, hogyan is lehetne ezt oktatni, és hogy sajátíthatnám el. Budapesten végeztem el a zumba instruktor tanfolyamot, ahol gyakorlati és elméleti oktatáson is részt vettem. Az alapelemek, alapgyakorlatok átvétele után megtanultuk, hogyan is kell egy koreográfiát összeállítani, hogy az valóban hatásos legyen. Fotók: Herczeg Renáta - Mit tudsz, honnan és hogyan indult a zumba? - A 90-es évek közepén kezdődött, mikor a Columbiából származó Beto Perez aerobikoktató otthon felejtette az aerobik zenéjét. Gyorsan kellett cselekedni, ezért az autójából bevitte az órára kedvenc latin gyűjteményét, amely csak tradicionális salsa, merengue és cumbia slágerekből állt. Ilyen zenékre improvizálva vezette le élete első zumba edzését. A vendégek egy óra után már kérték az oktatót, hogy többször is tartson ilyen órákat. A véletlenből megszületett egy új, forradalmi koncepció. A kezdeti sikerek után Amerikába költözött, ám a fitnesz ipar hazájában két év kemény küzdelem és harc várt rá ben befektetőtársakat keresett a program és márkanév világszintű bejegyzéséhez. Megalakult a Zumba fitnesz LLC, befektetőtársaival együtt kiadtak egy 4 részből álló kazettát, mely még abban az évben több százezres példányban talált gazdára ben megtörtént a zumba nemzetközi nyitása, melynek eredményeképpen mára a világ minden kontinense zumbázik. - Milyen elemek tartoznak a Zumbához? - A koreográfiákban a következő táncok alaplépései találhatók meg: salsa, rumba, cumbia, reggaeton, samba, flamenco, hastánc, quebradita, merengue, cha-cha-cha, és még sorolhatnám. A zumba vérpezsdítő, minden testrészt átmozgató, forró latin ritmusokkal, széles körű világtáncokkal tarkított fitnesz program. Az edzések felépítésénél a következő szempont érvényesül: kezdésnek egy gyors, felpörgető, pulzusszámot megemelő, vérkeringést beindító számnak kell lennie, az intenzívebb zenét mindig egy lassabb, pihentetőbb követi és így tovább. Az edzések 60 percesek, és ez idő alatt koreográfia fér bele. - Mi volt a koncepció szeptemberben, amikor elkezdted az edzéseket? Hiszen teljesen amatőr lányok, asszonyok vágtak bele. Mire számítottál, milyen lesz a fogadtatás? - Mit gondolsz mit ad egy intenzív zumba óra az idelátogatottaknak? - Az egészség a legnagyobb kincs ezen a világon. Egészséges és tudatos táplálkozásra, illetve mozgásra mindenkinek szüksége van, kortól és nemtől függetlenül. Kell egy plusz az emberek életében, ami teljessé tesz, és amitől jól tudod érezni magad a bőrödben. Sokan nem szeretik az edzőtermet, a monotonitást vagy fáj a hátuk, gerincük, ezért ezt a testrészt kímélő mozgásformát kell választaniuk. A program hatékonysága mindenképpen említésre méltó, hiszen 60 perc intenzív mozgással kalória égethető el. Nagy számban olvadnak a zsírsejtek, nő az állóképesség, sőt a mozgásban elrejtett erősítő gyakorlatokkal az izomzat is tónusosabbá válik. Ha fizikailag nem bírod, tudsz lassítani, pihenni, miközben a határaidat megismered, és óráról-órára aktívabbá válsz, ezzel is fejlesztve önmagad, és az óra teljesen személyre szabottá tud válni. - Mit üzennél, azoknak az eddig bátortalanoknak, akik ezután kapnak kedvet egy kis zumbára? - Mindenkit szeretettel várok, aki szeretne jó slágerekre, kellemes társaságban mozogni! Nem szükséges semmiféle előképzettség, csak te és az akaratod, amivel hatalmas eredmények érhetőek el. Az alakformálás mellett teljesen kikapcsolsz és feltöltődsz, önmagad lehetsz! A megkérdezettek többsége az elejétől kezdve jár zumbára. Az első óra kezdeti bizonytalansága, a koreográfia összetettsége azonban nem térítette el a mozogni vágyókat. Többen barátnőkkel kézen fogva vágtak bele és azóta is jelen vannak óráról-órára folyamatosan. Földiné Rabi Andrea és Gödő Ildikó a jó hangulatban, a kikapcsolódásban és egymás ösztönzésében látják a hatékonyságot, bár a végére elfáradnak, de ott lesz a büszkeség, hogy Igen, ma is tettem valamit magamért! Lakatos Andrea is a kezdetektől kezdve részt vesz minden kedden és pénteken az órákon. Az emberek nemcsak fizikailag töltődnek fel, de baráti társaságok szerveződnek, lelkileg is egyensúlyba kerülsz, jobb lesz a közérzeted - mondja. Több anya-lánya páros is jelen van az edzéseken, erősítve a családi kapcsolatokat. Zsindely Elvira és édesanyja, illetve Andrási Rita és 8 éves kislánya, akiknek a legfőbb céljuk kizökkenni a mindennapokból egy más univerzumba! Többen Öcsödről érkeznek, időt és lehetőséget adva maguknak, hogy feltöltődjenek. Februárban én is elmerészkedtem egy edzésre, félve az ismeretlentől, de ott voltam és végigcsináltam. Beállva a sorba egy olyan megfoghatatlan pozitív energiát éreztem magamban, aminek az érzése azóta is minden edzésen végigkísér. Az órák hangulata szavakkal nem leírható, ezt ki kell próbálni és át kell élni, mert ZUMBAŐRÜLET van! Herczeg Renáta

12 12 Kunszentmártoni Hír-Lap 4. szám, március 14. ALFÖLDI SPORTNAPOK KUNSZENTMÁRTON VERSENYEK A DANI MARGIT SPORTCSARNOKBAN Farsang Kupa Kosárlabda IV. kcs. Az időjárás közbeszólt, így a Kunszentmártoni Hír-Lap február 15-i számában megjelentek szerint végre elkezdődhetett a Magyar Olimpiai Bizottság által támogatott Farsang Kupa versenysorozat február 21-én Öcsöd, Tiszakürt és Kunszentmárton /KDSE/ részvételével a IV.kcs-os /7-8. évf./ számára rendezett kosárlabda versennyel nyitottunk. Nagy hagyománya van ennek a programnak, évek óta megszervezi a KDSE. Eredmények /lányok/: Kunszentmárton-Öcsöd 16:15; Öcsöd-Tiszakürt 18:10; Kunszentmárton- Tiszakürt 26:0. Végeredmény: 1. hely KDSE, 2. hely Öcsöd, 3. hely Tiszakürt. Eredmények /fiúk/: Tiszakürt-Öcsöd 3:16; Kunszentmárton-Tiszakürt 25:6; Kunszentmárton- Öcsöd 6:16. Végeredmény: 1. hely Öcsöd, 2. hely KDSE, 3. hely Tiszakürt. A versenyzők éremdíjazásban részesültek. Felkészítő nevelők: Sári Mária /KDSE leány/, Paulovics Attila /Tiszakürt leány-fiú/, Farsang Miklós / Öcsöd leány-fiú/, Vincze Béla /KDSE-fiú/ február 28-án rendeztük a Farsang Kupa Kosárlabda versenyt a III.kcs. /5-6.évf./ számára leányok és fiúk részvételével a hagyományoknak megfelelően. Eredmények /leányok/: Öcsöd-Tiszakürt 4:34; Kunszentmárton-Tiszakürt 16:20; Öcsöd-Kunszentmárton 32:0. Végeredmény: 1. hely Öcsöd, 2. hely Tiszakürt, 3. hely KDSE. Eredmények /fiúk/: Öcsöd-Tiszakürt 5:28; Kunszentmárton-Tiszakürt 18:23; Kunszentmárton- Öcsöd 22:7. Végeredmény: 1. hely Tiszakürt, 2. hely KDSE, 3. hely Öcsöd. Köszönetet mondok a felkészítő nevelőknek - Sári Mária, Paulovics Attila, Farsang Miklós -, akik segítettek a lebonyolításban. Búcsúzóul anynyit jegyeztünk meg: Jövőre ugyanígy, de nem biztos, hogy ugyanitt! ** Farsang Kupa Labdarúgás A Kunszentmártoni Torna Egylet /KuTE/ 90 esztendős jubileumának jegyében Szathmári József főszervező irányításával, valamint a MOB- KJSZE-11/063 (képviselő Vincze Béla KDSE elnök) segítségével zajlott a február 25-én szombaton az U-16-os korcsoport versenye. Az utánpótlás nevelésben nagy hagyományokkal rendelkező csapatok neveztek a versenyre: Rákóczifalva SE, Martfűi LSE, MAFC /Mezőtúr/, Szarvasi FC, Újszászi Városi SE, KuTE /rendező/. A mérkőzések reggel 9-től egészen kora délutánig tartottak, magas színvonalú, felkészült versenyzők, sportszerű mérkőzések sorozatával döntötték el a végső sorrendet. Eredmények:KuTE-MAFC 0:0; KuTE-Szarvasi FC 0:0; Martfűi LSE-Újszász Városi SE 0:2; MAFC-Szarvasi FC 0:1; Rákóczifalva SE-Újszász VSE 0:2; Szarvasi FC-Rákóczifalva SE 2:1; Újszász VSE-KUTE 2:0; Martfűi LSE-MAFC; 1:0; Rákóczifalva SE-KUTE 2:2 büntetőkkel : 2:3; Szarvas- FC-Újszász VSE 2:4. Végeredmény:1. hely Újszászi VSE, 2. hely S z a r - vasi FC, 3. hely KuTE, 4. hely Rákóczifalva SE, 5. hely Martfűi LSE, 6. hely MAFC. Különdíjak:A torna gólkirálya Lázár József Rákóczifalva SE, A legjobb mezőnyjátékos Horváth József Szarvasi FC, A legjobb kapus Kakuk Szabolcs KuTE. Az első 3 helyezett éremdíjazásban részesült, valamint megkapta a névadó serleget is. Különdíjat kapott Ráfli Imre, a KuTE legjobb játékosa, melyet Veres István tanácsnok úr, korábbi KuTE elnök adott át február 26-án vasárnap zajlott az U-13 korosztály labdarúgó versenye. A mérkőzések 8:30-kor kezdődtek és szintén a délutáni órákban fejeződtek be. A versenyre 6 település versenyzői neveztek, a lebonyolítás az előző korosztály bevált rendszere szerint zajlott. A 90 éves KuTE tiszteletére, a következő települések csapatai fogadták el a meghívást és mérkőztek meg egymással: Szanda Focisuli Szandaszöllős, Szegedi DAFC, Szentesi Farkasok, Martfűi LSE, Szarvasi FC, KuTE /rendező/. Eredmények: KuTE-Szarvasi FC 0:7; Martfűi LSE- Szanda Focisuli 0:0; KuTE-DAFC 1:2; Martfűi LSE-Szentesi Farkasok 0:0; Szarvasi FC-DAFC 4:0; Szanda Focisuli-Szentesi Farkasok 1:0; Szeged DAFC-Martfűi LSE 1:0; Szanda Focisuli-Szarvasi FC 2:4; KuTE-Szentesi Farkasok 1:2; Martfűi LSE-Szanda Focisuli 2:0; Szeged DAFC-Szarvasi FC 1:2. Végeredmény:1. hely Szarvas FC, 2. hely Szeged DAFC, 3. hely Martfűi LSE, 4. hely Szanda Focisuli, 5. hely Szentesi Farkasok, 6. hely KuTE. A mérkőzések között volt egy bemutató, illetve kiválasztó játék is, melyen Öcsöd és távolmaradt Cserkeszőlő helyett a KuTE mérkőzött egymással. Itt a házigazdák 1:0 arányban győztek. Különdíjak: A torna gólkirálya: Dankó István Szarvasi FC, A legjobb kapus: Borky Zsombor Martfűi LSE, A legjobb mezőnyjátékos: Réti-Szabó Tamás Szeged DAFC. A díjakat Szathmári József főszervező és Sárközi György önkormányzati képviselő adta át a legjobb csapatoknak, illetve versenyzőknek. Köszönetet mondunk a támogatóknak támogatásukért mely a különdíjak, serlegek megvásárlásában nyilvánult meg, név szerint: Búzakalász- Agrár Zrt., Sági István országgyűlési képviselő továbbá a Tiszazug és Kunszentmárton Utánpótlás Labdarúgásért Alapítvány, Benke Tibor mg. vállalkozó, Cseh László nyugalmazott pénzügyi osztályvezető, Imrei István önkormányzati képviselő, Imre László volt KuTE labdarúgó, Sárközi György önkormányzati képviselő, Ponty Horgászbolt a nevének elhallgatását kérő segítőnk önzetlenségét fémjelzi. A sikeres rendezés közreműködői voltak: Fazekas János, Tasnádi Balázs, Petróczki Milán, Pálinkás Ferenc, Sárközi György és a játékvezetők, akik hiba nélkül dirigáltak : Kovács Éva, Sütő Zsolt. ** Farsang Kupa Suli-bajnokság A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 1-4. évfolyam tanulóinak csapataival zajlott a városi labdarúgó bajnokság, a Suli-bajnokság február utolsó és március első hetében február 29-én az 1-2. évfolyam 5 csapata, míg március 7-én 3-4. évfolyam 4 csapata versenyzett a Dani Margit Sportcsarnokban, szülők biztatása mellett. A kitűnő hangulatú mérkőzéseken Kerekes Ferenc játékvezetésével zajlottak az izgalmas csaták. Nézzük az eredményeket: 1.a -1.b 1:0; 1.a - 1.c 0:3; 1.b - 1.c 0:3; 2.a - 2.b 0:0, büntetőkkel győz a 2.b 2:1 arányban. Az összes lejátszott mérkőzés után: 1. hely 2.b 11 pont, 2. hely 2.a 10 pont, 3. hely 1.c 6 pont, 4. hely 1.a 3 pont, 5. hely 1.b 0 pont. A 3-4. évfolyam tanulói közül 4 csapat nevezett, egymással körmérkőzéses rendszerben. Az eredmények a következőképpen alakultak: 3.a - 3.c 2:0; 4.c - 4.b 0:6; 4.c - 3.a 0:1;4.b - 3.c 1:2; 4.b - 3.a 0:1; 4.c - 3.c 0:1. Az összes lejátszott mérkőzés után: 1. hely 3.a 9 pont, 2. hely 3.c 6 pont, 3. hely 4.b 3 pont, 4. hely 4.c 0 pont. Köszönetet mondunk Nagy Éva és Kardosné Karikó Tóth Rita kolléganőknek a tanulóink szervezett kíséréséért, valamint Kerekes Ferencnek a játékvezetésért. ** Farsang Kupa Ovifoci március 6-án délután zajlott az Óvodás korosztályban a városi labdarúgó bajnokság, farsangi torna. Három csapat nevezett: a Szent Anna Katolikus Óvodából 2 csapat, míg a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ részéről egy csapat. A gyerekek nagy lelkesedéssel, őszinte örömmel játszottak a Dani Margit Sportcsarnokban. Az eredmények a következőképpen alakultak: Szent Anna Katolikus Óvoda Barcelona Szent Anna Katolikus Óvoda Ferencváros 4-1; Szent Anna Katolikus Óvoda Barcelona Kunszentmártoni ÁMK Ficánka 4-0; Szent Anna Katolikus Óvoda Ferencváros Kunszentmártoni ÁMK Ficánka 3-0. Végeredmény: 1. hely Szent Anna Katolikus Óvoda Barcelona 6 pont, 2. hely Szent Anna Katolikus Óvoda Ferencváros 3 pont, 3. hely Kunszentmártoni ÁMK Ficánka 0 pont. Gratulálunk a felkészítőknek: Molnár Zsuzsanna Kunszentmártoni ÁMK, Kerekes Ferenc Szent Anna Katolikus Óvoda. A gyerekek éremdíjazásban részesültek, a csapatok emléklapot kaptak, valamint különdíjakat, tárgyjutalmakat vehettek át a szervezőktől. Különdíjak: A gólkirály Merényi Máté Szent Anna Katolikus Óvoda, a legjobb mezőnyjátékos Imre Benító Szent Anna Katolikus Óvoda, a legjobb kapus Kurucz Dániel Kunszentmártoni ÁMK. ** Az Alföldi Sportnapok Kunszentmárton Márton Kupa őszi, valamint a Farsang Kupa téli-tavaszi versenysorozata lezárult. A MOB-KFSZE-11 pályázat megvalósítása során kapott segítségért, most mondok köszönetet MINDENKINEK, aki bármilyen mértékben, módon segítette munkámat, biztosította, hogy a programok sikeresen, színvonalasan megvalósulhassanak. Külön köszönet jár Sárközi György képviselő úrnak /ITSB elnök/, aki a legfőbb támaszom volt a programsorozat megvalósítása során. Vincze Béla KDSE elnök pályázatíró

13 4. szám, március 14. Labdarúgás Idegenben kezd a KuTE! A 2011/2012. évi megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi idényét idegenben kezdi a sereghajtó KuTE Sólyom Vilmos edző vezetésével. Pálinkás László KuTE elnök a közgyűlésen is hangsúlyozta, hogy most a bennmaradás a cél. A tavasszal hétszer az Érparti pályán, nyolcszor pedig idegenben játszik a csapat. A KuTE tavaszi mérkőzései: Március 10. (szo.) 15,00 Kunhegyes - KuTE Március 17. (szo.) 15,00 KuTE - Martfű Március 25. (vas.) 15,00 Csépa KuTE Március 31. (szo.) 15,00 Újszász - KuTE Április 7. (szo.) 15,30 KuTE - Kisújszállás Április 14. (szo.) 15,30 Nagyiván - KuTE Április. 22. (vas.) 16,00 KuTE - Fegyvernek Április. 28. (szo.) 16,00 Jászapáti - KuTE Május. 5. (szo.) 16,30 KuTE - Túrkeve Május. 12. (szo.) 16,30 Szajol - KuTE Május 19. (szo.) 17,00 KuTE - Jászárokszállás Május 26 (szo.) 17,00 Karcag - KuTE Június 2. (szo.) 17,00 KuTE - Besenyszög Június 9. (szo.) 17,00 Tiszafüred - KuTE Június 16. (szo.) 17,00 KuTE - Törökszentmiklós Az ifjúsági csapatok mérkőzései 2 órával a felnőttek előtt kezdődnek. Pálinkás Ferenc KuTE U16 és U13 csapatainak tavaszi mérkőzései Az U16-os bajnokságban az 1996-ban és utána született játékosok szerepelhetnek, de a pályán lehet még egyszerre 5 idősebb, 1995-ben született játékos is. A játékidő 2x45 perc, és 7 cserejátékos végig cserélhető. Edző: Sindel László Március 11. (vas.) 11,30 Tószeg - KuTE (10,00 U13) Március 18. (vas.) 11,30 KuTE Rákóczifalva (10,00 U13) Március 25. (vas.) 11,30 KuTE Martfű (10,00 U13) Április 1. szabadnapos Április 8. (vas.) 11,30 KuTE Csépa Április 15. szabadnapos Április 22. (vas.) 11,30 Újszász KuTE (10,00 U13) Április 29. (vas.) 11,30 KuTE Mezőtúr (10,00 U13) Május 5. (szo.) 10,00 Szajol - KuTE Május 13. (vas.) 11,30 KuTE Tószeg (10,00 U13) Május 20. (vas.) 11,30 Rákóczifalva KuTE (10,00 U13) Május 27. (vas.) 11,30 Martfű - KuTE (10,00 U13) Június 3. szabadnapos Június 10. (vas.) 11,30 Csépa - KuTE Az U13-as bajnokságban az 1999-ben és utána született játékosok szerepelhetnek. A játékidő 2x35 perc, és 7 cserejátékos oda-vissza végig cserélhető. A pálya mérete 78x65 m (háromnegyed pálya) a kapu 5x2 m-es. Edző: Józsa Tamás PF Harmadik helyen végeztek Boros Bajnokai! A spanyol labdarúgó világbajnoki győzelem és a több évtizedes spanyol-magyar közös labdarúgósikerek felidézésére hirdették meg a középiskolai fiatalok részére 2011-ben a Kubala Laszi Szellemi Tornát. A szervező bizottság elnöke Bartos Mónika országgyűlési képviselő volt. Kunszentmártoni Hír-Lap 13 Az első fordulóban, múlt év novemberében beküldött válaszok értékelése után 20 csapat került be az országos döntőbe, melyet február 25-én rendeztek meg Debrecenben. Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből egyedül a Szentesi Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola csapata jutott az országos fináléba. A négyfős csapat vezetője Pálinkás Ferenc lapunk munkatársa a tagja és vb szakértője pedig Pálinkás Donát kunszentmártoni fiatal volt. A közel 4 órás vetélkedőn, a 2010-es labdarúgó világbajnokságról összeállított 100 kérdésre adott többségében helyes válaszokkal, fej-fej melletti harcban Boros Bajnokai a HARMADIK helyet szerezték meg! Az eredményhirdetésen a díjak átadásában részt vett Buzánszky Jenő 49-szeres magyar válogatott, az Aranycsapat tagja, a Nemzet Sportolója, a szellemi torna egyik fővédnöke. Köszöntőjében kiemelte a testedzés és a sport hasznosságát az ifjúság nevelésében, az egészséges életmód kialakításában, a személyiség fejlesztésében. Gratulálunk a szép eredményhez! Kézilabda -vz- FANTASZTIKUS TAVASZI GYŐZELMEK február 25-én első tavaszi NB II-es bajnoki mérkőzését hazai pályán játszotta a Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub. Felnőtt mérkőzés: Kunszentmárton UniTrade KSK Kiskőrösi KSK: (13-11) 250 néző, játékvezetők: Pusztai Tamás, Sipos Lajos Góllövők: Cselovszki Cs. 2, Fejes M. 6, Jordán G. 4, Nyikos T. 3, Palásti L. 2, Perjési V. 6, Tóth L. 7 Eredmény alakulása: I. félidő: 6.p.2-1, 13.p.4-7, 19.p.8-8, 26.p.11-10, II. félidő: 35.p.17-13, 42.p.19-17, 50.p.24-20, 56.p Tavaly szeptemberben Kiskőrösön 14 gólos vereséget szenvedtünk. Most mindenki izgalmas viszszavágóra készült. Azóta a játékos keretünk teljesen átalakult, megerősödött, hiszen az akkori csapatból csak hárman szerepeltek a mérkőzésen. Nagy örömünkre a Dani Margit Sportcsarnok szinte megtelt, ez is bizonyítja, hogy városunkban igény van a minőségi kézilabdára. A mérkőzést csapatunk kezdte jobban, majd egy apró rövidzárlat után mindössze 5 percig a vendégek vezettek (4-7). Ekkor a játékosok összeszedték magukat, feljavult védekezésünk, és a jó helyzet kihasználásoknak köszönhetően 2 gólos előnnyel zártuk az első félidőt. A második játékrészben az újonnan igazolt Fejes Marcell átlövőnket a mozdulatlan kapus fejen dobása miatt piros lappal kizárták, de ez sem törte meg csapatunk lendületét. Előnyünk már 4 gólra nőtt, ami a mérkőzés végéig állandósult. Köszönjük a lelkes hazai közönség biztatását, hiszen ez is hozzájárult a csapat megérdemelt győzelméhez. Junior mérkőzés: Kunszentmárton UniTrade KSK Kiskőrösi KSK: (12-16) Játékvezetők: Bodor Tamás, Tóth Viktória A kunszenti fiatalok csak az első félidő közepéig tudtak lépést tartani a bajnokesélyes vendégcsapattal, akik magabiztos győzelmet szereztek március 3-án a Békés megyei Újkígyósra utazott kézilabda csapatunk, ahol igencsak megleptük a házigazdákat. Felnőtt mérkőzés: Újkígyósi KC Kunszentmárton UniTrade KSK: (14-19) 200 néző, játékvezetők: Pusztai Lajos, Takács János Góllövők: Cselovszki Cs. 3, Fejes M. 7, Jordán G. 1, Nyikos T. 5, Perjési V. 5, Tóth L. 14 Eredmény alakulása: I. félidő: 7.p.1-5, 13.p.4-9, 21.p.12-13, 25.p.14-16, II. félidő: 35.p.17-22, 40.p.20-24, 47.p.23-27, 55.p A találkozót fantasztikus iramban kezdtük. A hazaiak még fel sem eszméltek, már 4 góllal vezettünk (1-5). Gyors támadásokkal, remek védekezéssel sikerült meglepni a jó játékosokkal rendelkező újkígyósi csapatot. A mérkőzésen végig a mi akaratunk érvényesült. Az utolsó percekben még kettős emberhátrányból is gólokat dobtunk, így a félidei 5 gólos előnyünk a végére 7-re nőtt. Csapatunk legjobbja Tóth László Jacsa 14 (!) góllal járult hozzá a sikerhez, de valamennyi játékosunk ismét szívvellélekkel küzdött. Junior mérkőzés: Újkígyósi KC Kunszentmárton UniTrade KSK: (19-15) Játékvezetők: Pusztai Lajos, Takács János A második félidőben sikerült megfordítani a mérkőzés állását, de az utolsó támadást elrontva csak döntetlent játszott a junior csapat. A felnőtt bajnokság állása a 12. forduló után: 1. Makó (21 pont), 2. Kiskunfélegyháza (16), 3. Törökszentmiklósi Székács (14), 4. Kiskőrös (12), 5. Mezőtúr (11), 6. Békéscsaba (10), 7. Kiskunmajsa (10), 8. Szeged-Algyő (10), 9. Kunszentmárton (10), 10. Újkígyós (9), 11. Martfű (7). A bajnoki tabella igen érdekes képet mutat. Az országban nincs még egy olyan csoport, ahol a negyedik és a tizedik helyezett csapat között csupán 3 pont (!) különbség van. Vagyis egy újabb győzelemmel akár dobogó közelébe is kerülhetünk. A Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub március 31-én a Dani Margit Sportcsarnokban fogadja a bajnokesélyes, listavezető Makó csapatát. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Tavasszal a felnőtt mérkőzések szünetében újra tombolasorsolásokat tartunk. Ezúton szeretnénk megköszönni az eddigi ajándék felajánlásokat, illetve várjuk a további tombola tárgyakat is! Friss hírek a kézilabda klub MEGVÁLTOZOTT internetes honlapján: Kiss József

14 14 Kosárlabda Papírforma eredmények és bravúrgyőzelem Az alapszakasz vége felé közeledve sorra játssza mérkőzéseit kosárlabda csapatunk a megyei bajnokságban. Több tényező is gátolta együttesünket az elmúlt két hónapban. A folyamatos sérülések, hiányzások mellett meg kellett küzdenünk a sportcsarnokban kialakult helyzettel is, miszerint a nagy hidegre való tekintettel bezárta kapuit egy rövid időre. Sajnos ez csapatunk teljesítményét nagyon visszavetette. (Az edzéshiány, és hogy egy hazai mérkőzésünket idegenben kellett lejátszanunk a bezárás alatt.) Eredmények: Szolnoki Baglyok SE Kunszentmártoni TE Szolnoki Tabán KC Kunszentmárton TE Szolnoki Főiskola Olaj II- Kunszentmártoni TE Jászberényi KSE III. - Kunszentmártoni TE Kunszentmártoni TE Jászberényi KSE III (Jászberényben) Kunszentmártoni TE Szolnoki Sportcentrum (Kunszentmártonban) A Baglyok SE és a Tabán KC elleni vereség vállalható, bár mindkét csapat alaposan megerősödött az őszi rajthoz képest. Meglepetés a Jászberény felett aratott siker, ők vezetik a bajnokságot, és a végső győzelemre is eséllyel pályáznak. A következő hazai mérkőzésünk március 9-én pénteken kerül megrendezésre a Szolnoki Főiskola Olaj I. csapatát fogadjuk hazai pályán. Győzelmi kényszer van csapatunkon, mivel a legjobb 8 közé csak akkor juthatunk biztosan, ha minden hátralévő mérkőzésünkön győzni tudunk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk hazai mérkőzéseinkre! Süveges István Kunszentmártoni Hír-Lap 4. szám, március 14. Koszó Béla a városi bajnok Befejeződött Kunszentmárton város 2011/2012. évi felnőtt egyéni sakk bajnoksága. A négy hónapig tartó versenyen végül Koszó Béla szerezte meg a bajnoki címet, Gyóllai András és Tari János előtt. Szabó Imre KuTE sakk szakosztály vezető és Nagy Judit könyvtárvezető a bajnokság szervezői adták át az érmeket és okleveleket a díjazottaknak. P.F. Kedves gyerekek! A Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában minden héten kedden 16 órától sakk-oktatáson vehettek részt! Az oktatás díjtalan! Várunk szeretettel minden kezdő és haladó sakkozni szerető, tudó fiatalt! A városi könyvtár munkatársai SAKK A városi TV műsor városunk honlapján! Fotó: Pálinkás Ferenc Tisztelt Olvasóink! Lapunk minden hónap közepén (15-e körül) és végén (30-a körül) jelenik meg. Az aktuális lapzárta időpontját mindig az apróhirdetések rovat alján közöljük. Hirdetések, megemlékezések, köszönetnyilvánítások leadása: a Polgármesteri Hivatal portáján. Apróhirdetés 200 Ft+Áfa, köszönetnyilvánítás, megemlékezés 500 Ft+Áfa. Felhívjuk a figyelmüket, hogy aki az anyakönyvi hírekben (születés, házasságkötés, elhalálozás) nem szeretné, hogy hozzátartozója neve megjelenjen, a kunszentmártoni anyakönyvvezetőnél jelezze! Születési anyakönyvi híreket csak a szentesi kórházból kapunk, más városban született gyermekről, kérjük, küldjék be a hírt szerkesztőségünkbe. A babákról fényképet továbbra is szívesen közlünk! - a szerk. - A Körös TV által készített Kunszenti7 című műsorok feltöltésre kerülnek városunk honlapjára is! Az eddigi adásokat keresse a Körös Televízió logójára kattintva a internetes oldalon is! ÜGYELETEK KUNSZENTMÁRTONBAN Központi orvosi ügyelet Mátyás király u. 21/a, Tel.: Hétköznap: tól másnap reggel 7.30-ig Hétvége: péntek délután tól hétfő reggel 7.30-ig folyamatos Gyógyszertári ügyelet március április 1.: Kossuth Gyógyszertár március : Kéki Gyógyszertár Állatorvosi ügyelet március : Dr. Bozsik Imre Cserkeszőlő Dózsa Gy. u. 10. Tel.: 30/ március : Dr. Viszkok Márta Mesterszállás Szabadság u. 1/a. T.: 70/ március 31-április 1.: Dr. Terhes Vilmos Kunszentmárton Petőfi u. 16. T.: 70/

15 4. szám, március 14. Kunszentmártoni Hír-Lap 15 Tóth János és Varga Krisztina gyermeke DÁNIEL FERENC Papp Attila és Pócz-Nitte Szilvia gyermeke LEVENTE Pietas Temetkezési Bt. Kunszentmárton Kossuth L. u. 19 (a Kéki Patika mellett, a volt EURÓPA söröző helyén) Nyitva tartás: 8-16 óráig Ügyelet: éjjel - nappal Ügyintéző: Tóth Vilmos Tel.: 56/ Ügyeleti telefon: 06-20/ A temetők üzemeltetője: BOROSTYÁN-KERT BT. Temetőgondnok: Nagy Sándor LEVENTE BÓDI DEZSŐNÉ FARKAS ILONA 78 éves Hegyfoky K. u. 22. GULÁCSI KÁROLY 61 éves Hunyadi u. 3. GYAPJAS MIHÁLYNÉ GULYÁS ILONA 73 éves Garai u. 5. KISS FERENC 80 éves Kungyalu, Pallag t. 4. KURUCZ JÓZSEF 91 éves Kinizsi u. 32. KÉZSMÁRKI GÁBOR 79 éves Érpart u. 2/a APRÓHIRDETÉSEK Vezetékes gáztűzhely és vegyes tüzelésű kályha eladó. Tel: 30/ Kunszentmártonban a Csongrádi úton a COOP ABC-vel szemben 3 szobás összközműves kertes családi ház eladó. A melléképületben garázs is van. Irányár: 11 millió forint. Telefon: 06-30/ Kunszentmárton központjában, önálló házrész, külön bejárattal, udvarral, bútorozottan, vagy anélkül olcsón eladó. Érdeklődni: 06/ telefonszámon. Kunszentmártonban kis családi ház kiadó. Érd: 06/ , 06/ Pozsonyi u. 12/A alatti 4 szobás, fürdőszobás, alsókonyhás összkomfortos ház beköltözhető állapotban ELADÓ! Villany, gáz, szennyvízcsatorna, telefon van. Érdeklődni: a Dr. Fazekas Margit Ügyvédi Irodában! Számítógép, laptop javítás, karbantartás kedvezményes áron! 3000 Ft-tól 5000 Ft-ig (a probléma mértékétől függően) Átvétel: Kunszentmártonban telefonos egyeztetés után. Molnár Zoltán e.v. Tel: 06-70/ Kunszentmárton Széchenyi lakótelepen felújított, külön mérőórás, földszinti lakás eladó. Érdeklődni 8-12 óra és óra között az 56/ telefonon lehet. Kunszentmárton központjában, Kossuth L. u. 1/a társasházban, az első emeleten lakás eladó! Érd: 06/ Összkomfortos családi ház sürgősen ELADÓ! Széchenyi Lakótelep T épület 42m 2 -es gázfűtéses lakás ELADÓ! Érdeklődni egész nap 06 56/ ; 06 30/ Széchenyi ltp-en teljesen felújított 63 m 2 -es lakás eladó. Pince van. - Valamint Ksztm. városközpontban öreg lakás nagy portával eladó. Érd: 06/ Hirdetés-feladás a Polgármesteri Hivatal portáján. Következő lapzárta március 23. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, MEGEMLÉKEZÉS Nézz csak fel, az ég magas Bár azt mondják, hogy nem igaz Ott jártak ők, a repülők És nem látták sehol Kell ott fenn egy ország Mely talán ránk is vár Kell ott fenn egy ország Amit senki nem talál Kell ott fenn egy ország Mely bárkit átölel Kell ott fenn egy ország Amit sosem rontunk el Szomorúan emlékezünk édesanyánk GAÁL ISTVÁNNÉ RIMÓCZI OTTÍLIA TERÉZIA - középiskolai tanárnő - halálának 5. évfordulóján. Megköszönjük tisztelőinek az emlékezés virágait és koszorúit, amit év közben a sírjánál elhelyeztek. gyermekei és családjaik Emlékezés KRÁTKI ALAJOS halálának 8. évfordulójára. Bár múlnak a napok, évek, mi sosem feledünk téged. Bár elmentél, mégis köztünk vagy, az emléked mindig megmarad. Szerető feleséged Marika és fiad, Lajos Megemlékezés KISS ISTVÁN (kovácsmester) halálának első évfordulóján A mélybe csak tested merül el, de lényed lényege ezer felé szóródva is köztünk maradt. Keszei István Szerető Családod Megemlékezés SZÉL IRÉNNÉ szül. CSEH ERZSÉBET halálának 10. évfordulójára. Édesanyám Ajka néma, nem szól szemével nem néz többé reám, elment, itt hagyott egy tavaszi éjszakán. Látom kék szemét, mint az ég, csak apró bárányfelhők úszkálnak élete alkonyán. Rám nézett szomorú szemével, én láttam, hogy most búcsúzik tőlem. Tudtam, hogy vége, szívem megszakad! Egy tavaszi éjszakán elveszítettem az ÉDESANYÁMAT. Emlékeznek: gyermekei és azok családjai, rokonai és volt férje

16 Kunszentmárton, Mátyás király utca 33. Tel/Fax: 06-56/ Nyitva tartás: H-P: ; Sz: ; V: zárva KÍNÁLATUNKBÓL: -MOSÓGÉPEK, TŰZHELYEK, HŰTŐK, KONYHAI KISGÉPEK, PORSZÍVÓK, VÍZMELEGÍTŐK HITELLEHETŐSÉGGEL -SZOBATERMOSZTÁTOK, KERINGETŐSZIVATTYÚK, RADIÁTORSZELEPEK, THERMOFEJEK, EGYÉB FŰTÉSI SZERELVÉNYEK -PVC ÉS KPE CSÖVEK, IDOMOK, ÖBLÍTŐTARTÁLYOK, CSAPTELEPEK, KÖZCSAVAROK, FITTINGEK, TÖMÍTÉSEK, RADIÁTOROK, SZANITER ÁRU, BOJLEREK, KAZÁNOK -TÉLI SZÉLVÉDŐMOSÓK, FAGYÁLLÓK, AKKUMULÁTOROK

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Pappné Czilli Orsolya,

Részletesebben

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére Iktatószám: 3/8-1/1/2014. Tárgy: Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben Melléklet:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Vadászi Tibor,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. február

Részletesebben

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Ezer Ft-ban Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2020. év után Összesen Hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadásai.. felújítás..

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére 29/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t 5 / 2. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virágh Enikő polgármester Bertalan Gyula

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 213 214 MEGNEVEZÉS Összeg (eft) Összeg (eft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 23 711 23 74 I.1.a)

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület február 13-án órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület február 13-án órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-9 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 5/213. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csehbánya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

Teljesítés

Teljesítés I.mérleg ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosított III. Teljesítés 215.12.31. Kiadások adatok

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele

ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzata 7.990.000 Ft támogatást nyert az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 2015. február 24-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2015. (II.24.) számú határozat a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról A i Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Működési hitel igénybevétele Előterjesztő: Hegedüs Csaba

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

3/2016. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

3/2016. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 3/2016 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015. (III.23.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről:

JEGYZŐKÖNYV. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015. (III.23.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: JEGYZŐKÖNYV Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 23.-án a Községházán 8 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester,

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 29/2014. (II.26.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. február 26-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: a. Tét Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 1-én megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok:

Vonatkozó jogszabályok: AZ ÖNKORMÁNYZATOK ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEINEK KORMÁNYZATI ENGEDÉLYEZÉSE Vonatkozó jogszabályok: Alaptörvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére 784-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 5-én, 10.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 172. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 4/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-2 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 5/213. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: sportöltöző hasznosításáról Testületi ülés dátuma: 2016. 10. 24. Készítés ideje: 2016. 10. 19. Készítette: dr. Péter Zsuzsanna - Ellenőrizte: Jóváhagyta: dr. Hoffmann Zsolt Tárgyalja meg:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi zárszámadásának jóváhagyása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi zárszámadásának jóváhagyása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.április 23-án 13 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 4- i

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. március 22. napján 15.30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Igazoltan távol: Polgárdi Város

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben