2012. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM"

Átírás

1 2012. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM ALFÖLDI SPORTNAPOK LABDARÚGÁS FARSANG KUPA A KUTE U-16-OS SIKERCSAPATA MÁRCIUS 8. NŐNAP A VÁROSI NŐKLUB IS ÜNNEPELT Fotó: Vincze Béla 90 ÉVES A KUNSZENTMÁRTONI TORNA EGYLET ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSEN MÉLTATTÁK VÁROSUNK MÁSODIK LEGRÉGEBBI TÁRSADALMI SZERVEZETÉT Fotó: Vass Zoltán HOLLÓ ISTVÁN MÁSODIK ALKALOMMAL VEHETTE ÁT A POLGÁRŐR ÉRDEMKERESZT ARANY FOKOZATÁT Fotó: Nálhi Gergely Fotó: Vass Zoltán KOLLÁR AUTÓSZERVIZ Kunszentmárton, Pozsonyi utca 10. Tel.: / ; / GUMISZERELÉS ÉS CENTÍROZÁS A megszokott szolgáltatások mellett: WINALIGN SZOFTVERREL CSÚCSKATEGÓRIÁS HÁROMDIMENZIÓS FUTÓMŰ ÁLLÍTÓ RENDSZER HUNTER (USA) a futómű állítás mestere. Az amerikai székhelyű cég 1955 óta gyárt és fejleszt futómű állítókat. A világpiacon egyedülálló funkciók, műszaki megoldások biztosítják a gyors, pontos, és kényelmes munkavégzést. A futómű állítók pontosságát jelzi, hogy számos autógyártó Mercedes, BMW, VW csoport szigorú tesztjeit követően, gyári jóváhagyást kaptak. - Rendkívül kiforrott 3D technológia - WinAlign az iparág legkiválóbb kezelő szoftvere - Teljes elkormányzás mérése elektromos forgózsámoly nélkül

2 2 Kunszentmártoni Hír-Lap 4. szám, március 14. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL JELENTJÜK Önkormányzatunk képviselő-testülete február 28-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: Elsőként az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendelet került terítékre. A helyi önkormányzatok működésével kapcsolatban az Országgyűlés számos új jogszabályt fogadott el, számos új törvény került kihirdetésre és sok jogszabály került módosításara, melyek jogalkotási kötelezettséget rónak a helyi önkormányzatokra is. Az új jogszabályok áttekintését követően az az álláspont fogalmazódott meg a rendeletmódosítást előkészítő munkacsoport részéről, hogy a jelenleg hatályos rendeletünk módosítása helyett a Polgármesteri Hivatal készítsen elő egy új vagyonrendelet tervezetet, és annak megvitatását és elfogadását terjessze a képviselő- testület elé. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta. A következő napirendi pontban a képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokat tartalmazó rendeletével foglalkozott. A bérbeadói jogokat az Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság gyakorolja. A nem lakás céljára történő bérbeadói jogok továbbra is a PGB hatáskörébe tartoznak. A leendő bérlőkkel való tárgyaláskor ismertetni kell a jogaikat, a lehetőségeiket, és mindenről tájékoztatni kell őket, hogy ne kelljen a polgároknak további 2-3 jogszabályt megkeresni és értelmezni. A napirendi pont lezárásakor dr. Czuczi Mihály polgármester kérte a változtatásokról szóló anyag elkészítését, melyet a helyi sajátosságokra kell kidolgozni a következő testületi ülésre. A 2011.évi költségvetésről szóló rendelet módosítása kapcsán a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúan elfogadta az előterjesztést. Kiadási többletnél a múlt évi előirányzatot próbálják helyrehozni, ezért kell módosításokat átvezetni. A cél a szigorúbb, fegyelmezettebb gazdálkodás. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét is megtárgyalták a képviselők december hónapban az önkormányzat gazdálkodását szabályozó jogszabályok jelentős változáson mentek keresztül. Teljesen új jogszabály a évi CXCIV törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról, a Kormány 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól. Hatályon kívül lett helyezve az államháztartási törvény és a végrehajtásáról szóló, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet, helyettük új törvény és végrehajtási rendelet került elfogadásra és hatályba léptetésre. A hivatkozott jogszabály alapján az önkormányzat saját bevételének minősül: 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:1. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, 2. a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, 3. váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 4. a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, 5. a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, 6. a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 7. külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Az előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség között szerepelnek:- az UniCredit Bank felé törlesztendő két iskola, rekultiváció fejlesztési célú célhitel szerződés szerinti törlesztése, - a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között a kötvény-visszavásárlással kapcsolatos kötelezettség (260 HUF/CHF árfolyammal) összege, - a Víziközmű Társulattal kapcsolatos kezességvállalásból származható fizetési kötelezettség maximális összege. Az ötödik napirendi pontban tárgyalták, hogy a Magyarországi Volksbank Zrt. szeretne fedezetet kötni a lekötött pénzre. A tárgyalássorozat során az önkormányzat nem zárkózott el, hogy a Banknál egyedi strukturált betéti szerződéssel június 19. napjáig lekötött ,- Ft tőkeösszeget óvadékként helyezze el a kötvénytulajdonosnál. Jauernik István PGB elnök javaslata szerint csakis olyan óvadéki szerződést kössön az önkormányzat a bankkal, egyrészt mely nem egyoldalú, másrészt, mely az önkormányzat érdekeit képviseli. Az alapjogviszony alapján nem vagyunk kötelesek biztosítékot szolgáltatni a Banknak. A munkabérhitel igénybevételéről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Jauernik István számolt be. A munkabérhitel célja, hogy a fizetési kötelezettségeinek a Polgármesteri Hivatal eleget tudjon tenni. A nehéz anyagi körülmények miatt 2010-ben még csak alkalmanként, de 2011-ben rendszeresen szorult rá az önkormányzat, mely alkalmanként maximum Ft összegű hitel igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása érdekében. A jogszabályváltozások miatt az eddigi évi szerződéskötés helyett, havi szerződéskötés szükséges. A visszafizetést a folyósítástól számított 30. napon belül az OTP Bank Nyrt. részére visszafizeti, melyre az önkormányzat számlájára érkező állami támogatás nyújt fedezetet. Jauernik István az adóiroda évi feladatairól kifejtette, hogy 2011-ben pozitív irányba változott a munka. Cél, hogy az önkormányzat adóbevételeit érvényesíteni kell. Az adózók listájának megjelentetésére lehetőség van, ezt az információt az Országgyűlésben Lázár János frakcióvezető is megerősítette. A helyi adók fokozatosan az önkormányzat saját hatáskörébe tartozó legfontosabb bevételi forrásaivá váltak. Az adóiroda munkáját jelenleg 1 fő teljes 8 órás, 1 fő 6 órás adóügyi, 1 fő részmunkaidős könyvelő köztisztviselő és 1 fő 6 órás foglalkoztatott, közmunkaprogram keretén belül segíti a csoport feladatait. Az adóiroda a évi feladatait a év végi zárási folyamatok elvégzésével, illetve a nyitási munkálatok megkezdésével indította. A hátralékok behajtása folyamatos feladat, ennek eredményeként 190 db letiltást indítottak el a helyi adó és gépjárműadó tartozásokra. Februári hónapban elkészítik a fizetési értesítőket, ami közel 4000 adózót érint. Április közepéig az első negyedéves zárást kell elkészíteni, majd a március 19-i fizetési határidőt elmulasztók számára kiküldésre kerül a fizetési felhívás. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos bevallási kötelezettséggel érintett adózók bevallásukat május 31-ig tehetik meg évi költségvetésben tervezett adóbevételek minél hatékonyabb teljesítése érdekében az adócsoport legfontosabb célkitűzése az 50 ezer forint feletti hátralékosokkal szembeni behajtási eljárások lefolytatása. A hatékonyság érdekében alapvető követelmény a naprakész könyvelés, illetve a hátralékosok adatbázisának folyamatos karbantartása. A évben elkezdett behajtási cselekmények következtében várható az adófizetési morál javulása, melynek következtében kevesebb hátralékossal, illetve kevesebb végrehajtási eljárással számolhatunk. Dr. Hoffmann Zsolt jegyző az elhangzottakat kiegészítette, hogy a talajterhelési díj 2012.február 1-től tízszeresére emelkedett. A környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 12.& (3) bekezdése a talajterhelési díj egységdíjának mértéké a korábbi 120 Ft/köbméter helyett Ft/köbméter összegben határozta meg. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja (a fogyasztott víz mennyisége), a meghatározott egységdíj (1.200 Ft) valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (Kunszentmártonban ez 1,5) határozza meg. Ez azt jelenti, hogy 1 köbméter ivóvíz-fogyasztás után 1800 Ft talajterhelési díjat kell majd fizetni. A díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót (fogyasztót) terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, illetve a szennyvíz elszállítását igazoltan nem tudja számlákkal bizonyítani. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a fogyasztónak kell megállapítania, bevallania (díjmentes esetekben is) és megfizetnie. A fogyasztókhoz a tájékoztatólevél kiküldése folyamatban van. A fogyasztók a magasabb díjfizetéssel először március 31-én szembesülhetnek. A kiépített szennyvízcsatornára való rákötés költsége közel 1 év alatt megtérül.

3 4. szám, március 14. Kunszentmártoni Hír-Lap 3 Az építési bontási hulladékfeldolgozó Szelevény 065/7 hrsz.-ú terület művelés alóli kivonás díjának fizetésével kapcsolatos előterjesztés megvitatása után a Bácsvíz Zrt. által az önkormányzatnak megfizetett bérleti díj évi és évi felhasználásáról, valamint évi felhasználásra javaslatáról tárgyaltak a képviselők. A testület a Bácsvíz Zrt. által fizetett évi bérleti díj felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja, de a évit egyelőre nem, pontosításra kérik a céget. A évi bérleti díj felhasználására benyújtott tervet ugyancsak elfogadta a városvezetés. A Kunszentmártoni HÍR-LAP nyomdai munkájával kapcsolatban az utóbbi időben sok negatív vélemény fogalmazódott meg a minőséget illetően. Elhangzott, hogy fontos szempont és a város érdeke a helyi vállalkozók támogatása, mely azonban a kedvező ár és a kiváló minőség harmonizálásával megvalósítandó. Ennek értelmében, miként a közelmúltban a közétkeztetés biztosítása vagy a helyi TV-műsor készítés szolgáltatójának kiválasztása is történt, az újság nyomdai előállítására is pályázatot kell kiírni döntött egyhangúlag a képviselő-testület. A következő napirendi pont a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola, illetve a Kunszentmártoni Művelődési Központ pályázati igényének támogatása a TIOP /1 számú Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése című pályázatra. Dezső Dóra ismertette, hogy a projekt célkitűzései között szerepel a könyvtári számítógépek, könyvtári nyilvántartó rendszer, vonalkódos leolvasó rendszer, tanulói érintőképernyős információs számítógép, projektor, vetítővászon. A pályázat 100%-os támogatottságú. A Közép-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság Mezőtúri Szakaszmérnöksége, az igazgatóság keretében működő közfoglalkoztatás kényszerű szüneteiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat kezelésében lévő területen szeretnék megoldani. A képviselő-testület egyhangúlag hozzájárul az önkormányzati tulajdonú csatornák, árkok, vízfolyások, műtárgyak fenntartási munkálatainak elvégzéséhez. A dolgozók munkaeszközzel és védőfelszereléssel való ellátásáról a közfoglalkoztatást szervező Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságnak kell gondoskodnia évi Startmunka mintaprogram keretein belül február 1-től december 31-ig összesen 241 fő 8 órás közfoglalkoztatott hosszabbrövidebb távú alkalmazására nyílik mód. A programok 5 szakaszban kerülnek lebonyolításra, több egymással párhuzamosan fut. Az elvégezendő feladatok közé tartozik a belvízvezető rendszerek rendbetétele, az illegális hulladéklerakók felszámolása, a mezőgazdasági utak rendbetétele és a közutak javítása. Jauernik István és vele együtt a képviselő-testület is a program támogatása mellett foglal állást. A 170 milliós program 1 év alatt valósul meg érdemleges és hasznos munkával. A Startmunka mintaprogram költségvetése tartalmazza a teljesítésükhöz szükséges gépek és szállító járművek üzemeltetési díját, ezzel lehetőséget biztosítva a Városgondnokság technikai eszközállományának fejlesztését. A következő lapszámunkban részletes tájékoztatást nyújtunk kedves olvasóinknak e program működéséről. A következő napirendi pont a testület előtt a Munkácsy u. 3. sz. alatti ingatlan szabálytalan villamosenergia-vételezési ügye volt. A három lakás közös csatlakozóján, a bejövő méretlen fővezeték védőcsöve hiányzik, és a bejövő méretlen fővezeték nem megfelelő, a rajta levő szigetelés megbontásra került, melyből méretlen vételezés következtethető. Az E.ON dolgozói felszólították a rendszerhasználót a megrongált fővezeték 30 napon belüli helyreállítására. Az árajánlat szerint a helyreállítási költség ,- Ft. Jauernik István javasolta megfontolásra az ingatlan további sorsát. A Kungyaluban, a Radnóti u. 32. szám alatt működő postahivatal ügyét is tárgyalta a testület. A Magyar Posta kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy a január 1-től esedékes 4,9 %-os bérleti díj emelésétől tekintsen el. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság álláspontja alapján, tekintettel az évek óta fennálló kölcsönös együttműködésre, a közérdekű tevékenység színvonalának megőrzése érdekében a testület akceptálta a kérést. Előterjesztés történt a Kossuth L. u. 1. és a Bercsényi u. 25. szám alatti ingatlan értékesítéséről is, a pályázati felhívásokat ld. lapunkban. Utolsó napirendi pontban pedig megtárgyalták a kungyalui sportpályára vonatkozó felvetéseket. Veres István tanácsnok tájékoztatása alapján Kungyaluban több éve megszűnt a labdarúgó csapat. A Városgondnokság a sportpálya területéből egy kispályányi részt rendszeresen nyír, ahol a kungyalui gyerekek tudnak focizni. A sportpálya többi részét - költségkímélés miatt - egy helyi gazda vágja, szénagyűjtés céljából. Tanácsnok úr kéri a Városgondnokság igazgatóját, hogy a rendszeres nyírás biztosított legyen, akár egy traktorhajtású fűkasza segítségével. Herczeg Renáta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S O K Kunszentmárton Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2008.(IX.11.) rendelet 4. számú melléklete III. pontja és a Nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény alapján pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok értékesítésére: 5440 Kunszentmárton, Bercsényi utca 25. szám alatti (2732 hrsz-ú), 1690 m 2 térmértékű, általános iskola megnevezésű ingatlanra. Az induló eladási ár: bruttó ,- Ft 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 3. szám alatti (2034 hrsz-ú), 554 m 2 térmértékű, könyvtár megnevezésű ingatlan. Az induló eladási ár: bruttó ,- Ft Az ajánlatok benyújtásának határideje: március óra Az ajánlatok benyújtásának helye: Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. I. emelet,titkárság A beérkezett ajánlatok bontása: március óra A beérkezett ajánlatok elbírálásának határideje: április óra Részletes Pályázati felhívás kifüggesztve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ill. olvasható a internetes oldalunkon. Bővebb információ a Kunszentmárton Város Polgármesteri Hivatalának Pályázatkezelő Irodájától kérhető az 56/ os telefonszámon. Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására. Kunszentmárton Város Önkormányzata

4 4 Kunszentmártoni Hír-Lap 4. szám, március 14. ISKOLAI ÉS ÓVODAI BEIRATKOZÁSOK Tisztelt Szülők! Felhívjuk figyelmüket, hogy a Szent Anna Katolikus Óvodába mindkét telephelyünkön (Napsugár Óvoda, Széchenyi ltp. 2. és Epreskerti Óvoda, Csongrádi út 18.) április 16-tól 20-ig lehet beíratni a gyermekeket 8-tól 17 óráig. A beíráshoz szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata a szülők személyazonosító igazolványa a gyermek TAJ kártyája, lakcím kártyája Tisztelettel: Smuta Zsoltné intézményvezető HIRDETMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS ÓVODAI BEIRATKOZÁS: április (hétfő-kedd) óráig a Deák Ferenc utcai épületében PÓTBEIRATKOZÁS: április 18. (szerda) 8-12 óráig Az általános iskolai beiratkozáshoz a szülők vigyék magukkal: - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímigazoló kártyát, TAJ kártyát, óvodai szakvéleményt, ha vizsgálták, az iskolaérettségi vizsgálat eredményét, ha van adóazonosító számot, 1.400,- Ft-t a diákigazolvány elkészítéséhez, igazolást az ingyenes étkeztetéshez való jogosultságról, igénylőlapot a tanulói tankönyvtámogatáshoz, biztosítási díjat. Az óvodai beiratkozáshoz a szülők vigyék magukkal: - a gyermek lakcímigazoló kártyáját, születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját - és a szülő személyi igazolványát Dezső Dóra Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke Pillanatképek a Városi Nőklub életéből Alig kezdődött el a év, a klub tagjai máris jól kivették részüket a találkozók és vidám farsangi mulatságok szervezéséből, az azokon való részvételből. Januárban a Martfűi Nőklub pótszilveszteri rendezvényén vettek részt. Tánccsoportjuk néptánccal kedveskedett a házigazdáknak, és a nagyszámú résztvevőnek. Februárban két alkalommal hódoltak a vidám farsangi hagyományoknak. Előbb saját rendezésükben és maguk szórakoztatására a Művelődési Házban, majd a Kengyeli Klubhoz látogattak el, ahol ismét felöltötték jelmezeiket. A lelkes közönség a sok jelmezes között nagy tetszéssel fogadta a kunszenti klub bemutatóját. Március elején tisztújításra is sor került. Bokros teendői miatt Smuta Zsoltné, a Szent Anna Katolikus Óvoda igazgatója lemondott a nőklub vezetői tisztségéről. Mariannak az asszonyok megköszönték a munkát, s Ónodi Klára személyében (portré képünkön) új klubvezetőt választottak. A nőklub életének szervezését, irányítását Klárika a vezetőség tagjaival, Árvai Mártonné Erzsikével, Szabó Jánosné Magdikával, Gulyás Istvánné Esztikével, Gergely Lászlóné Marikával és Oláh Boldizsárné Magdikával folytatja a továbbiakban. A március 10-én a művelődési házban megrendezett kitűnő hangulatú nőnapi ünnepségen, melyen a tiszaföldvári nyugdíjas klub tagjai voltak a vendégek, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester köszöntötte a hölgyeket (ld. címoldali felvételünket). -vz- Fotók: Czinege József (Martfű) és Vass Zoltán MÉG 2 KANDELÁBER KERESI LEENDŐ GAZDÁJÁT Tisztelt Kunszentmártoniak! Tisztelt Elszármazottak! A lap előző számaiban közzétett felhívásom nyomán gazdára talált kandeláberek mellett még 2 kandeláber felállíttatására van lehetőség, melyekkel elhunyt szeretteik emlékét megörökíthetik a főtéri parkunkban. A megrendeléssel kapcsolatos tudnivalókról készségesen állok rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeimen: vagy TEL.: 56/ ; mobil: 06-30/ Tisztelettel: V e r e s I s t v á n tanácsnok 5440 Kunszentmárton Madách u. 2/a. Talán megszűnik a bűz a Csenged mellett Március 3-án a HírTV esti híradójában egy tudósítás szólt a Csengedi-holtág melletti áldatlan állapotokról. Egy kunszentmártoni polgártársunk riasztotta az országos médiumot, mert elviselhetetlen volt már a bűz, ami az üdülőövezet öcsödi közigazgatási területén található hulladéktároló konténerektől és környékéről áradt. A fotók, melyeket ott készítettek borzalmas látványt nyújtottak. Levágott lófejek voltak a kukákban. A telektulajdonosok elmondása alapján volt már azonban a konténerekben egyebek közt őztetem befóliázva, nyúltetem, egyéb állati belsőségek, birka gyapjú, de zöldségek, befőttesüvegek, műszaki cikkek is kidobálva. Eddigi sikertelen próbálkozásaik után, kétségbeesetten fordultak a HírTV-hez. Néhány nap múlva a hulladékok elszállításra kerültek, fel lett takarítva a terület, klórmésszel fertőtlenítették a környéket. A tulajdonosok kérése az lenne, hogy a hulladékszállító cég vigye el onnan a konténereket, melyek szinte csábítják az illegális szemétlerakodókat, s helyette zsákos hulladékgyűjtést végeztessen a telektulajdonosokkal. Ezzel megoldódhatna a probléma. A Csengediholtág belső részén egyébként, amely kunszentmártoni közigazgatási terület, nincs ilyen gond, tiszta a környék, még a szelektív hulladékgyűjtés is megvalósul. -vz-

5 4. szám, március 14. Kunszentmártoni Hír-Lap 5 Hírek a Polgárőrségről február 25-én Budapesten az ORFK Teve utcai székházában tartotta rendkívüli közgyűlését az Országos Polgárőr Szövetség. A soron kívüli tanácskozást a február 1-jével hatályba lépett új polgárőr törvény, a megváltozott jogszabályok tették szükségessé. Az országos küldöttgyűlésen a Kunszentmárton Városi Polgárőrség vezetője, Holló István (képünkön) is részt vett, tőle kértünk és kaptunk aktuális információkat. - A legfontosabb, hogy az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) a törvény értelmében köztestületté alakult át kezdte tájékoztatását Holló István. Ez mérföldkövet jelent a szövetség életében, mivel ettől kezdve egyes ügyviteli dolgokban már hatósági jogkörrel bír. Az új polgárőr törvény, az egyesületi és rendőrségi törvény, valamint a pénzügyi, illetve a civil szervezetekre vonatkozó törvények számos változást és jogszabályokat írnak elő, melyek értelmében át kellett dolgozni a szövetség alapszabályát úgy, hogy ezen előírásokkal az harmonizáljon. Ezt a módosított alapszabály-tervezetet vitatták meg, majd egyhangú szavazással fogadták el a küldöttek. Az új alapszabály szerinti felállásban új vezetőséget is kellett választani. Az OPSZ elnökének egyhangú szavazással ismét dr. Túrós Andrást választották meg. Gazdasági elnök-helyettesi posztra a Jász-Nagykun-Szolnok megyei polgárőr egyesületek elnökét, Kolozsi Józsefet nevezték ki. A következő időszakban a megyei szövetségeknek is át kell dolgozniuk alapszabályukat, és a közgyűlések általi megszavazása után a törvényszéknek elfogadásra be kell nyújtani. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei szövetség alapszabálya is átdolgozás alatt áll, melynek megvitatása majd elfogadása a március 31-i közgyűlés feladata lesz. Ennek értelmében az összes tagegyesületnek, így a Kunszentmártoni Városi Polgárőrségnek is az előzőekben említett szempontok szerint az alapszabályozását át kell dolgozni, és azt a taggyűlésen márciusban el kell fogadni, majd a bírósághoz benyújtani mondta a városi polgárőrség vezetője. A budapesti közgyűlésen az OPSZ elnöke, dr. Túrós András elismeréseket és jutalmakat adott át. A jutalmazottakat között volt egyesületünk elnöke, Holló István is, aki a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szövetségben több mint 10 éve végzett munkájáért az egyik legmagasabb polgárőr kitüntetést a Polgárőr érdemkereszt arany fokozatát (képünkön) immár második alkalommal vehette át. Gratulálunk! - A helyi polgárőrség jelenleg 36 fővel működik, jelenleg négy fiatal új jelentkező van az egyesületbe tette még hozzá az eddigiekhez Holló István. A jogszabályi változások jelentős szigorítást jelentenek, ezekhez alkalmazkodnunk kell. Jól is van ez így. Önkéntesek vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy azt csinálunk, amit akarunk. A szigorítás vonatkozik a gazdálkodás, a szolgálat dokumentálásának még precízebbé tételére, a rendőrséggel való együttműködési megállapodás pontosítására. Mindezáltal méginkább tisztábbá válik a működés. Az önálló járőrözést tovább folytatjuk, piaci napokon továbbra is állandó posztos szolgálatot látunk el. A rendőrségi ellenőrzésekhez továbbra is csatlakozunk. Mindennapos intézkedő ügyeletesi beosztásunk elérhető a volt járási hivatalban lévő irodánknál. A kungyalusi polgárőrök is jól működnek, ott hat főből áll egy önálló csoportunk. Ők minden este járőröznek, s nagyon hasznos az iskolabusz-járaton való folyamatos jelenlétük. A finanszírozás természetesen nálunk sem problémamentes, a tagdíjak mellett nagy segítség az önkormányzati támogatás, és a pályázati pénzekért is megdolgozunk. Sajnos, ezek csak májustól jönnek majd, de addig is tesszük a dolgunkat városunk érdekében. Holló úrtól rákérdeztünk a roncsderbire is, hiszen ő az országos futamok technikai részéért felelős munkatárs, s a kunszenti versenyek főszervezője. - Sajnos idén nem tudjuk bevállalni a kunszenti roncsderbi futam megszervezését. Tudni kell, hogy mintegy másfél millió forintos költségvetése van egy ilyen rendezvénynek. S mivel városunkban nincs olyan vállalkozás vagy egyesület, mely ennek főszponzora lenne, így az előre nem garantálható bevételre nem apellálhatunk. Így Szabó Zoltán tanár úrral, aki a verseny ügyvitelének és konferálásának mestere és polgárőr barátaimmal, akik pályabíróként segédkeznek, idén a más településeken megrendezett 8 futam lebonyolításában közreműködünk majd zárta tájékoztatását Holló István. -vz- MEGKEZDŐDÖTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA A K&H Bank rajzpályázatot hirdetett a gyerekeknek. A felhívásban ekként fordultak a kicsikhez: Az emberek szeretik biztonságban tudni azokat a dolgokat, amik fontosak számukra. Pénzüket ezért a bankba viszik. A bankban nemcsak megőrzik, de gyarapítják is a pénzt, ezért kis idő múlva többet vihetünk haza. Nincs ez másként Meseországban sem. Figyelj csak. Egyszer volt, hol nem volt, nagy Meseország négyszögletű Kerekerdejében élt egy Bölcs Bagoly. Egy szép napon megnyitotta a Virágos rét kellős közepén Meseország első bankját. Jöttek is a kis lakók: nyuszik, mókusok, tarka pillangók, de még a ravasz róka is, és ki tudja még hányan, hogy elhozzák a bankba féltve őrzött kincseiket. A nyuszi egy nagy kosár finom sárgarépát Írd tovább a mesét a fantáziád szárnyán folytatódik a felhívás. Képzeld el a szereplőket, és folytasd a történetet rajzban. Várjuk a szebbnél szebb alkotásokat, amelyeket egy igazi Bankban fogunk kiállítani, hogy mindenki megcsodálhassa őket. A felhívásra városunk óvodájának nagycsoportosaitól 39 rajz érkezett be határidőre mutatja Király Imréné Marika, a K&H Bank kunszentmártoni fiókjának vezetője (képünkön). Győztese is lesz a pályázatnak, amit szavazással döntenek el. Egy ember egy szavazatot adhat le az általa legszebbnek tartott kis alkotásra. Eddig már 210 szavazat érkezett is a bankfiókban! A legtöbb szavazatot kapott rajz alkotója lesz a győztes, eredményhirdetés március 21- én 10 órakor. Természetesen lapunk beszámol majd erről az eseményről. -vz- Amint arról legutóbbi számunkban beszámoltunk, A KUNSZENTMÁR- TONI KISTÉRSÉG JÁTÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ÉAOP /B elnevezésű beruházás kapcsán a kivitelezővel, a Bau-Vertikál Építőipari Kft-vel megtörtént szerződéskötés nyomán a megvalósítási szakaszba lépett a szakrendelő felújítása. A kivitelezésben kunszentmártoni vállalkozás, az Imrei Kft. is részt vesz. Felvételünk az átalakítási munkák megkezdése közben március 9-én készült, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármesternek Tigyi Béla művezető mutatja be az aktuális munkafolyamat egy fázisát. -vz- Fotó: Vass Zoltán A kiskakas is hozzánk jár K&H BANK RAJZPÁLYÁZAT Fotó: Vass Zoltán

6 6 Kunszentmártoni Hír-Lap 4. szám, március 14. Sokat gondolkoztam a régi atyákról Február 29-én 17 órától került megrendezésre a Művelődési Központban Harangozó Imre néprajzkutató (képünkön) Sokat gondolkoztam a régi atyákról Vázlat a magyar nép ősi hitvilágáról és világképéről című könyvének bemutatója. Kutatásainak főbb területei a moldvai és gyimesi magyarok hagyományos világképe és hitvilága, de az alföldi pásztoraink és földműves népünk hagyományvilágával, hitvilágával is foglalkozik. Fotó: Herczeg Renáta Problémáinkra megoldás lehet a Hellinger-féle családállítás Március 2-án 16 órától nagyon érdekes előadásnak lehetett részese az ott megjelentek kis csoportja, ugyanis Osztrovszki Gabriella kineziológus (képünkön) tartott előadást a Hellinger-féle családállításról. Bert Hellinger német pszichoterapeuta az 1970-es években fejlesztette ki a családfelállítás új terápiás módszerét. Tapasztalatait Dél-Afrikából hozta, ahol 16 évig katolikus misszionáriusként élt a zuluk között. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sorsunkra hatást gyakorol a tágabban értelmezett családunk tagjainak, felmenő rokonainknak élettörténete. A családban korábban élt emberek sorsa kihatással lehet a jelenben, a mostani generáció tagjaira. Az ember élete szempontjából fontos rendszerekben, mint a család, ahol az életet kapja, vagy mint a munkahely, ahol megkeresi az élet fenntartására valót. A kineziológiai stresszoldó technikák kiválóan alkalmazhatók családfelállítás során a probléma gyengéd oldására. Oldás során megkeresik a stressz eredeti, kiindulási okát és kijavítják az okozott károkat, helyreállítjuk a normális egészséges energiaáramlást a kineziológia eszköztárát felhasználva. A módszer segíthet: önbizalmad, önértékelésed megerősítésében, testi-lelki- szellemi egyensúly létrehozásában, életminőséged javításában, depresszió, idegesség, félelmek kezelésében. Előadásában rendkívüli módon mutatta be a hagyományhoz való visszatérést és annak ápolását. Sok történetet adott elő a közönség számára, ezek közül csupán egyet emelnék ki. A történet a következő: a máriaradnai búcsúra megérkezett egy néma gyermekpár (egy kislány és egy kisfiú). A közösség egy célért való küzdése ki tudja emelni őket a hétköznapi szürkeségből. Így történt ez akkor is, mikor közel 40 fő csatlakozott a gyermekpárhoz, és a kegyhelyhez vezető utat térden állva, imádkozva tették meg, miközben húszezer fős tömeggé nőtte ki magát a zarándoklat. A kegyhely előtt a kisfiú Mária nevét kimondta, ezzel megtörtént a csoda, melyért együttes akarattal küzdöttek. A Máriaradnára való zarándoklat a kunszentmártoniak körében is hagyománnyá vált. Az előadó szenvedélyesen beszélt nemzeti kincseinkről, melyeket elődeink hagytak ránk: nemzedékről nemzedékre szállva újul meg és válik a mindenkori magyarság hagyományává. A népzene, népviselet, építészet, képzőművészet, népi vallásosság vagy maga a nyelv ápolása, megőrzése és utódainknak való átadása nekünk, magyaroknak kötelessége. Szűcs Miklós alföldi és moldvai énekekkel repítette át a hallgatókat a hétköznapokból a kairosba, szent időbe. Harangozó Imre előadásának végén Hriszto Botev Az én imádságom című versével búcsúzott a közönségtől. Én istenem, igaz isten! Nem te fönn a magasságban, hanem te, ki itt laksz bennem, vérem buzgó áramában. Herczeg Renáta Kineziológia a Művelődési Házban De különböző fizikai fájdalmak enyhítésében is nagy szerepet játszhat (pl. gyulladások, emésztési zavarok, fejfájás, allergia, stb...). Jelen volt egy hölgy, akinek már korábban hátfájásától szabadította meg a kineziológus e módszer segítségével. Több oldásról is mesélt az előadó. A baleset részesei, akik közül van, aki életben marad, van, aki megnyomorodik, és van, aki meghal. Ebben az esetben létrejön egy rejtett összeköttetés, amely kihat rájuk és az őket követő generációkra. Beszámolt olyan esetről is, ahol a férfi drogproblémákkal küzdött és lelki hátterében az apa hiánya volt. Ezeket a negatív kötéseket oldották, és javulást értek el a fiatalembernél. Olyan esetről is mesélt, mikor egy anya és az általános iskolás kislánya érkezett hozzá, mert a gyermek már annyira szófogadatlan volt, hogy a szülei nem bírtak vele. Az oldás során kiderült, hogy a probléma az édesanya szüleivel való kapcsolatára vezethető vissza, és a probléma gyökerét megszüntetve, már az anya-gyermek kapcsolat is megoldódni látszott. A családállítás megoldás lehet a különböző lelki gondokra, de akár hétköznapjainkban előforduló, nehezen eldönthető kérdésekben is segítséget tud nyújtani. További érdekességek találhatók Osztrovszki Gabriella kineziológus honlapján, a internetes oldalon. Herczeg Renáta

2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ

2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ 2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ Fotók: Vass Zoltán KOLLÁR AUTÓSZERVIZ Kunszentmárton, Pozsonyi utca 10. Tel.: 06-56 / 461-710; 06-70 / 332-13-34 A megszokott

Részletesebben

2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1848/49 FORRADALMÁRA ÉS SZABADSÁGHARCÁRA EMLÉKEZTÜNK BENYÓ GYÖRGYÖT "ALSÓ-TISZA VIDÉKÉRT EMLÉKÉREMMEL" TÜNTETTÉK KI BALLA MARGIT "PRO

Részletesebben

2012. ÁPRILIS 13. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 6

2012. ÁPRILIS 13. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 6 2012. ÁPRILIS 13. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÚSVÉT KERESZTELÉS, BÉRMÁLÁS TEMPLOMUNKBAN SZÁRNYAL AZ NB II-BEN KÉZILABDA CSAPATUNK KISTÉRSÉGI ÓVODAI SPORTNAP KÖZÉPISKOLÁSAINK DÉLVIDÉKEN

Részletesebben

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS 2012. JANUÁR 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÓDI FERENCÉK SIKERE MOSZKVÁBAN ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG JUHÁSZ BÉLÁNÉ ILONKA NÉNI 95 ÉVES HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

Részletesebben

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk 2011. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁRCIUS 15-ÉN, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos városi megemlékezésről

Részletesebben

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben

XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY

XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY 2011. JÚLIUS 18. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY XIII. EPRESKERTI KAKASFŐZŐ VERSENY A GYŐZTES CSAPAT MOLNÁR GÁBOR TELJESÍTETTE

Részletesebben

ÚJ BEFEKTETŐ AZ IPARI PARKBAN! ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST

ÚJ BEFEKTETŐ AZ IPARI PARKBAN! ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST 2011. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM ÚJ BEFEKTETŐ AZ IPARI PARKBAN! ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST MEGKEZDŐDÖTT AZ ADVENT A karácsony előtti negyedik vasárnapon elérkezett az ünnepre

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM

2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 95. születésnapját ünnepelte Farkas Józsefné Györgyi néni Aranyoklevelet vett át az egyetemen dr. Farkas Elek állatorvos Óriás tüzet

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓK A HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓK A HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN 2011. SZEPTEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM SIKERES VÁROSNAP! A XI. Körösi Hal- és Tájjellegű Halételfőző Versenyt a ponty halászlé kategóriában az IRON INVEST csapata nyerte,

Részletesebben

50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.

50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. 2011. ÁPRILIS 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági

Részletesebben

Szlovák farsangi bál. Kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Szlovák farsangi bál. Kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 02. szám Kommunizmus áldozatainak emléknapja Megemlékező beszédet mondott Solymosi Sándor polgármester Szlovák farsangi bál cikk az 5. oldalon A

Részletesebben

2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM

2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM 2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM Kasza József Pro Urbe Díjas! Hagyományosan a Szent Márton napi ünnepi képviselőtestületi ülésen adták át a városért, a város közösségeiért

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXIV. évfolyam 4. szám 2013. május 6. Megtisztult a város Cegléd Város Önkormányzata 2013. április 27-én Tavaszi Nagytakarítást szervezetett a város

Részletesebben

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán 2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOSOK Június 18-án a Városi Általános Iskolában tanévzáró ünnepséget tartottak, amikor is három nyolcadik osztály

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

követően alig hét év múltával örökre távozott.

követően alig hét év múltával örökre távozott. Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIV. évfolyam 1. szám Díszpolgártól búcsúzunk Elhunyt dr. Pap Gyula Családtagjai, tisztelői, barátai, egykori

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása Sárvár intézményei mintegy ezerötszáz fővel vettek részt az akcióban

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Fontosabb közérdekű határozatok

Fontosabb közérdekű határozatok Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Polgármesteri beszámoló Kedves pannonhalmi Polgárok! Hihetetlen, de valóság, mire Önök kézhez kapják a Pannonhalmi Híreket, már a második negyedévet

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 248. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Hajdanvolt falusi közkutak 4. Jogi útmutató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

március 15-én (csütörtökön)

március 15-én (csütörtökön) XXI. évfolyam 3. szám Ára: 2012. március 200 Ft 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (csütörtökön) ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban ünnepi

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

Nyílt napok: március 20-21. Beiratkozás: március 29-30. és április 12-13. (8.00-18.00 óráig)

Nyílt napok: március 20-21. Beiratkozás: március 29-30. és április 12-13. (8.00-18.00 óráig) A nagycsoportos óvodás gyerekek, a szüleik, sokszor még a nagyszülõk is nagy izgalomban töltik az utolsó óvodás évet. Melyik iskolába menjen a kisgyerek? Milyen az iskolák programja? Kik lesznek az elsõs

Részletesebben