Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Államalapító Szent István királyunk ünnepe elé. XXII. évfolyam, augusztus 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Államalapító Szent István királyunk ünnepe elé. XXII. évfolyam, 2014. augusztus 16."

Átírás

1 XXII. évfolyam, augusztus KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Államalapító Szent István királyunk ünnepe elé Ne maradjon otthon! Augusztus 20-ai programok (2. oldal) Kisújszállás díszpolgára: Illéssy Ádám (3. oldal) Bemutatjuk városunk kitüntetettjeit (4-8. oldal) Változások az önkormányzati közutak forgalmi rendjében (10. oldal) Augusztus utolsó hetében kézbesítik az Erzsébetutalványokat (10. oldal) Szeptember 6-án: MŰFÜVES FOCIPÁLYÁT AVATUNK (12. oldal) Szeptember 20-án: Kisújszállás hazavár! (12. oldal) Szeptember 27-én: Kivilágos Kivirradtig Fesztivál (12. oldal) (Szerk.) vesd el ennek a népnek szívébe az élet magvát - Szent Gellért legendájából - Király vagyok, Uram, a Te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Ha nem is ugyanazon szavakkal, mint az a legendássá vált István, a király című, huszadik századi rockoperában elhangzott, szellemiségében mégis ezzel megegyező volt István király szándéka. Államot teremteni és országot építeni abból a szilaj magyarságból, amelyet elég erősnek tartott ahhoz, hogy lelkületében mégis szelídebbé tegye annak tagjait, és ebből kovácsoljon új erőt. István király Gellért püspököt bízta meg azzal, hogy az országban terjessze a keresztény hitet. A küldetése ez volt: vesd el ennek a népnek szívébe az élet magvát. Az élet magva az ország számára a jövőt jelentette, a jövőt pedig az Európában való megmaradás, a megmaradás záloga pedig azt, hogy utat nyisson a keresztény kultúra előtt. István király egyszerre álmodott és gondolkodott tervezett és építkezett. Álmodott egy erős Magyarországról, és építkezni kezdett. Békét akart a határokon kívül és belül is. Ezért a külső fenyegetéseket és a belső lázadásokat, mint amik az országot gyengítik, erős kézzel leverte. Az ország gyarapodásához a belső békéről álmodott, a megvalósult álom pedig egyrészt templomokról és vármegyerendszerről szólt, másrészt pedig isteni és emberi törvényekről, azaz belül rögzülő erkölcsökről és kívülről ható szabályokról. Olyan karizmatikus államférfi volt, aki az időben messze előre nézett, hiszen egy ezeréves ország alapjait teremtette meg. Bőven volt rá idő, hogy a történelem igazolja őt, abban hogy melyek az erős állam és erős ország alappillérei Az a város is tanulhat ebből, amely meg akar, és erősebb akar maradni. Tanulhatunk tőle arról, hogyan legyenek egy településnek jó kapcsolatai, hogyan lehet benne biztonság, hogyan segítse, építse és ápolja lakosainak életét, hogyan gyarapítsa a tárgyi és a szellemi javakat, és mindezek által hogyan erősítse az összetartozás tudatát. Gondolkodjunk ezek mentén, ha a mi otthonunkról, Kisújszállásról mondunk véleményt, és arról, hogy mi mit tettünk mindezekért. Az ünnep alkalmat kínál közösségi találkozókra és beszélgetésekre is. Jöjjenek el az ünnepi rendezvényekre, beszélgessenek, gondolkodjanak a Szent István-i üzenetekről, vele együtt mai gondjainkról és eredményeinkről. Hallgassák meg az ünnepségen partnertelepüléseink képviselőinek szavait, hallgassuk meg, hogyan élik meg például szernyei barátaink a béke megrendülését. Jöjjenek el, és figyeljenek az értékes példákra, a kitüntetésben részesülőkre. Legyenek ott egy különös alkotás leleplezésén, a humán napóra és városmakett avatásán, várjuk Önöket. Kapcsolódjanak ki a könnyedebb, zenés-táncos programokon is a ligetben és a megújult Kálvin téren. Írunk minderről hírlevelünk ezen számában, szeretettel ajánlom figyelmükbe. Azt szeretnénk, ha ünnepi programjaink is hozzásegítenék városunk lakosságát egymás és közös értékeink jobb megismeréséhez, ezzel együtt megbecsüléséhez. És amikor a tűzijátékot csodáljuk, gondoljunk arra, hogy Szent István hajdani bölcsessége kellett ahhoz, hogy legyen hazánk és otthonunk, hogy ma itt lehessünk és élhessünk. Kecze István polgármester

2 2. oldal Kisbíró augusztus 16.

3 2014. augusztus 16. Kisbíró 3. oldal Szent István királyunk ünnepe alkalmából önkormányzatunk képviselő-testülete a város közösségének nevében hagyományosan elismerések adományozásával fejezi ki megbecsülését és tiszteletét kiemelkedő szakmai, közösségi tevékenységekért. Hírlevelünkben bemutatjuk Olvasóinknak az önkormányzat kitüntetettjeit, valamint a más közösségek által kitüntetésben részesített kisújszállásiakat is. (Szerk.) KISÚJSZÁLLÁS DÍSZPOLGÁRA ILLÉSSY ÁDÁM Kisújszállás kulturális, közösségi hagyományainak gazdagításáért, valamint az Illéssy-család hazaszeretetének, történelmének és értékrendjének továbbörökítéséért, értékes emberi példájáért önkormányzatunk Kisújszállás Város Díszpolgára címet adományoz Illéssy Ádám gépészmérnöknek, emeritus nagykunkapitánynak. Illéssy Ádám gépészmérnök, marketing szaküzemgazdász, aki évtizedeken keresztül nemzetközi multinacionális cégeknél dolgozott vezető beosztásokban. Jelenleg egy energetikai cég ügyvezetője, mely megújuló energiaforrások felhasználásával foglalkozik. Mindemellett emeritus nagykunkapitány, akivel a díszpolgári cím elnyerése kapcsán beszélgettünk a városunkhoz való kötődésről - Kisújszálláshoz felmenőim, őseim kötnek, akik életükkel, munkásságukkal Kisújszállást és a Nagykunságot szolgálták évszázadokon keresztül. A család öt nagykunkapitányt adott és Kisújszállás első polgármesterét is. Ezen örökség ápolása számomra nemcsak büszkeséget, hanem kedves kötelességet és felelősséget is jelent, melynek igyekszem megfelelni. Kisújszállásra pontosan húsz évvel ezelőtt kerültem először, amikor édesapámat temettük a családi sírkertbe. Ekkor szembesültem először azzal a nagy szeretettel, megbecsüléssel és tisztelettel, amiben Kisújszállás a családom emlékét részesíti. Mindez olyan hálát, szeretetet és olyan kötődést váltott ki bennem Kisújszállás városa és az itt élők iránt, hogy azóta távoli lakhelyem ellenére is rendszeresen és nagy örömmel veszek részt a város életében a megemlékezéseken, a múlt és a jelen jeles ünnepi alkalmain és a hagyományápolás terén. Otthon érzem magam és itthon vagyok Kisújszálláson. Igaz barátokra, kedves ismerősökre leltem. Kisújszállás számomra példaértékű, amellyel gyakran szoktam máshol is dicsekedni. Ez az a város, ahol a hagyományok megőrzése, a városszépítés, a lokálpatriotizmus mindig felülírja az aktuálpolitika és egyéb pillanatnyi érdekek értékrendjét. A város értékeinek ápolása érdekében a legkülönbözőbb pártállású emberek tudnak és akarnak egységesen, építő szándékkal összefogni. Ez szerintem párját ritkító a mai világban. az értékekről - Teljesen váratlanul ért 2009-ben a város jelölése és felkérése az újkori nagykunkapitányi tisztségre. Ebben a város bizalmát és szeretetét éreztem úgy a családom, mint a magam irányában. Amit nagykunkapitányként mindvégig büszkén képviselni kívántam, az a kunok betelepülésekor tett hármas fogadalom a katonai helytállást, a földkérdést és a kereszténységet illetően, valamint a későbbi redemptio nyújtotta tartás, a mindannyiunkat megillető identitástudat. Ezzel párhuzamosan kedves kötelességem volt képviselni Kisújszállás városát és a Nagykunságot úgy a Nagykunság egész területén, mint azon kívül, így a Jászságban, a Kiskunságban, vagy számos alkalommal a fővárosban, a kazah-kun kapcsolatok erősítésében. a díszpolgári címről - Bár a megtisztelő kitüntetést én vehetem át, tudom jól, hogy mégsem csak nekem szól, hanem mindazon felmenőimnek és elődeimnek, akik Kisújszállás városáért és a Nagykunokért évszázadokon keresztül helytálltak. És ugyanúgy szól mindazon jelenlegi barátaimnak, lelki testvéreimnek és kedves családtagjaimnak, akik kisújszállási kötődésemet és tevékenységemet nemcsak támogatják, hanem abban évek óta aktívan is részt vesznek. és Kisújszállásról. - Kisújszállás városa nem könnyű adottságokkal bír a földrajzi, közlekedési, gazdasági és erőforrási adottságokat illetően. Nagy kihívások az elvándorlás, az országrész korlátozott munkalehetőségei, a kellő erősségű ipar és a prosperáló vállalkozások hiánya. A gazdasági korlátokat viszont sok téren ellensúlyozza a kisújszállásiak szellemi teljesítménye, tudása, innovatív alkotókedve. Ez az emberi elszántság az, ami az itt élőket évszázadokon keresztül mindig is éltette és megtartotta a mindenkori gazdasági szűkösségek ellenére is, valamint hitem szerint a gondviselő Isten. (Szerk. KMJ) Tiszteletbeli polgáraink Önkormányzatunk képviselő-testülete 2008 óta elismerésként Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára címet adományoz azoknak a nem magyar állampolgárságú személyeknek, akik tevékenységükkel hozzájárulnak Kisújszállás és lakóhelyük kapcsolatainak elmélyítéséhez, ápolásához. Idén öt személynek ítélték oda ezt a kitüntető címet. Kisújszállás tiszteletbeli polgára lesz Alsócsernátonból Bagoly Zoltán fafaragó, Pacsérról Fremond Árpád parlamenti képviselő és Zsulyevics Zsolt jegyző, Négyfaluból Géczi Gellért alpolgármester és Wilamowicéből Stanislaw Gawlik alpolgármester. Tiszteletbeli polgárainkat az augusztus 20-ai ünnepségen köszönti az önkormányzat. (Szerk.)

4 4. oldal Kisbíró augusztus 16. PRO URBE DÍJBAN RÉSZESÜLNEK Dr. Gyergyói László háziorvos A kisújszállási egészségügyi ellátásban évtizedeken át kiváló szakmai felkészültséggel végzett egészségügyi szervező tevékenységéért, valamint lelkiismeretességgel és emberséggel folytatott gyógyító munkájáért Kisújszállás városa Pro Urbe díj elismerésben részesíti. Dr. Gyergyói László 1980-ban, érkezett Kisújszállásra és körzeti orvosként kezdett dolgozni. Már pályája elején a gyógyítást tekintette fő hivatásának. Munkája során nem csak a páciensekkel találkozott, hanem a betegségekhez kapcsolódó egyéb nehézségekkel is. Ez ösztönözte arra, hogy a betegek érdekeit szem előtt tartva megszervezze Kisújszállás egészségügyi ellátását. Az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának tagjaként felvállalta a betegek érdekképviseletét, a jobb egészségügyi ellátás megszervezését és 1995 között városi főorvosként, egészségügyi intézmény vezetőjeként dolgozott, majd 2013-ig a háziorvoslás városi szakfőorvosként az ő feladata volt a háziorvosi praxisok szakmai ellenőrzése, az ÁNTSZ-hez beérkező panaszok kivizsgálása, megoldása. Az egészségügy struktúraátalakítása a városunkban praktizáló orvosokat sem kerülte el. Ebben a folyamatban is vezető szerepet vállalt. Az Ő vezetésével, segítségével lehetett zökkenőmentes a háziorvosok, majd szakorvosok vállalkozóvá válása. Dr. Kórizs Tamással közösen alapították meg a Kétdoki Kft.-t, ben. Ekkor láttak hozzá a Nagy Imre utcai rendelő megépítésének. Az épület átadására 2005-ben került sor, ahol azonban nem csak a két háziorvosi rendelő kapott helyet, hanem különféle igények kielégítésére törekvő szakrendelést is magába foglal. Itt szervezték meg a nőgyógyászati, munkaegészségügyi, szemészeti, UHdiagnosztikai, sebészeti-, pszichiátriai-, urológiai-, és bőrgyógyászati szakrendeléseket. A jövőben is azt szeretné, amit kezdetektől: gyógyítani. Pályáját vélhetően eddig sem a nagyra törő tervek alakították, hanem az éppen felmerülő, megoldásra váró problémákra adott segítőkész válaszok. Adódik a kérdés, hogy honnan táplálkozik az a lendület, amivel a dolgát végzi. A válasz egyszerű: ezt tanulta. Ezt a példát látta nagyapjától, aki szintén orvos volt. Ezt szívta magába a diákkori nyári munkákból, amikor a kőművesektől, ácsoktól, villanyszerelőktől leste el a szakmai fogásokat, fortélyokat. Amikor szabadidejében mindenfélét barkácsol, ezekből a tapasztalatokból merít, hogy aztán újult erővel ismét a választott hivatását, a gyógyítást gyakorolhassa. Nem tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni. (Albert Schweitzer) Papp László művésztanár Papp László művésztanár városunk alapfokú művészeti iskolájában több évtizeden át példaadó emberséggel és elkötelezettséggel végzett zenepedagógusi munkájáért, a Városi Vonószenekar létrehozásáért és működéséért, valamint szép emberi, pedagógusi példájáért részesül Pro Urbe Díjban. A múlt és a jövendő ma egyaránt kötik Kisújszálláshoz Papp László tanár urat. A múlt azért, mert anyai nagyszülei és annak rokonai itt éltek, így hát gyermekkorának számos kedves emléke fűzi őt városunkhoz. A jövendő pedig azért, mert ő tanárember, és a tanár tanítványai által a jövőért él. A kettő találkozásában pedig itt a jelen, amely őt szeretett és tisztelt tanárként találja. Papp László a zene szeretetét családjától kapta: édesapja családjában szinte mindenki két-három hangszeren játszott, édesapja csellót tanított. Ennek szerepe volt a pályaválasztásában, nem véletlenül ejtette őt is rabul a cselló, a gordonka muzsikája. Az sem véletlen talán, hogy debreceni tanulmányai után, fiatal tanárként városunkban is tanítani kezdett: a Debreceni Zeneművészeti Szakközépiskolában főállásban, Kisújszálláson pedig részmunkaidőben. Lázár Szabolcsné igazgatónő hívását elfogadta, és otthonra talált az iskola és a város gazdag zenei életében. Tanított, versenyekre készítette fel tanítványait, és vezette a vonószenekart. A zenekari munka szép nyitánya volt az 1980-as országos megmérettetés, amelyen a legjobbak között végeztek. Közben a tanítványai között is mindig voltak, akiket olyannyira elvarázsolt a gordonka, hogy hivatásukká vált a zene művelése. Szívesen emlékezik arra is, hogy a Phoenix Vegyeskar fogantatásakor, tehát akkor, amikor még csak alakulóban volt a kórus, ő vezényelhetett a Nemzeti Színház létrehozására szervezett jótékonysági művészeti esten. Tanár úr meghatározó személyisége városunk művészeti iskolájának. Azt vallja: Úgy érzem, megértem a gyermekek bajait, szorongásait, tudom, milyen bénítóak ezek az érzések. De ha szeretettel és őszinte figyelemmel fordulok feléjük, ha érzik, hogy tiszteletben tartom az egyéniségüket, és velük együtt örülök a sikereiknek, bármilyen apró dologról legyen is szó, akkor hozzá tudom segíteni őket ahhoz, hogy megnyíljanak. Ahhoz, hogy rávezessem őket a zene csodálatos útjaira. Amikor látom, hogy ezen az úton járnak, engedem, hogy maguk is alkossanak. Erre jó példa a vonószenekar: sokszor csak figyelem, mi tetszik nekik, mit akarnak, és hagyom, hogy együtt alkossanak, aztán nagyon örülök, ha így megszületik egy szép, zenei előadás. Nekem az a dolgom, hogy elősegítsem növendékeimnek és a zenének az egymásra találását, mert ebből a találkozásból kiapadhatatlan, egy életen át lelket építő forrás fakadhat. Tanár úrnak megadatott ez a forrás: kiegyensúlyozott élet, díjakban is megtestesülő szakmai elismerések, zenét szerető szép család három gyermekkel és hét unokával. Gondolatai egyre többet forognak a kertészkedés körül is, de örömünkre újabb fellépéseken, karácsonyi hangversenyen és egy önálló vonószenekari koncerten is. (Szerk. KMJ)

5 2014. augusztus 16. Kisbíró 5. oldal PRO COMMUNITATE URBIS DÍJBAN RÉSZESÜL Széll Imre motorszerelő Széll Imre motorszerelő nagy szakértelemmel és hozzáértéssel végzett, városunk határain túl is elismert motorszerelői munkájáért, pontos és megbízható szakmai tudásáért részesül Pro Communitate Urbis Díjban. Széll Imre 1966-ban került lakatosinasként a Búzakalász Termelőszövetkezetbe, ahol a mezőgazdasági gépek szerelése volt a feladata. Itt kezdődött minden beszél szakmai életútjáról, itt szerettem meg a gépeket, a szakmát. A sorkatonai szolgálatot már autószerelőként teljesítettem. Miután leszereltem, a Tisza II. Mg. Tsz.-ben kezdtem dolgozni, ugyancsak autószerelőként. A munkám mellett, mint sok akkori fiatalt, engem is megbabonáztak a motorok. Versenyezni kezdtem, országos versenyekre is jártam, de ez költséges sport. Hogy előteremtsem rá az anyagi fedezetet, szerelni is kezdtem a motorokat. Így aztán egyre nagyobb gyakorlatra és hírnévre tett szert a szakmájában. Ezért történhetett meg az, hogy épp augusztusban húsz éve saját műhelyt nyitott. Ide várta ügyfeleinek már akkor is népes táborát. Szakmai hozzáértése, jó híre más településekről, messziről is hozta a motorok szerelmeseit az ország minden szegletéből, sőt a határainkon túlról Németországból, Ausztriából is. Néhány hónap múlva hivatalosan nyugdíjba megy. Azt tervezi, hogy ennek ellenére marad minden a régi kerékvágásban. Minden nap be fogok menni a kis műhelyembe dolgozni. Nem azért, mert veszélybe kerülne az anyagi biztonságom, vagy mert mindig sorban állnak a javításra váró motorok, hanem azért, mert nekem a motorszerelés az életem. (Szerk. SZE) PRO COMMUNITATE URBIS DÍJBAN RÉSZESÜL Mészáros Sándor önkéntes tűzoltó Mészáros Sándor az emberi élet és a természeti, tárgyi értékek mentéséért, a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesületben végzett elkötelezett munkájáért, ezen belül két évtizedes elnöki tevékenységéért és emberségről adott szép példájáért részesül az önkormányzat Pro Communitate Urbis Díjában. A bajbajutottak megsegítése melletti elkötelezettség lényegében mindig ott volt Mészáros Sándor életében. Ez az eltelt évtizedek alatt egyre inkább a tűzoltói munkájában nyilvánult meg ben a Nagykunsági Állami Gazdaságában üzemi tűzoltó rajokban szerezte az ehhez kapcsolódó első élményeket. Ifjú korában, a katonai leszerelése után a Tisza II. Tsz.-be került, ahol szintén működtek üzemi tűzoltó egységek ben kinevezték a Tisza II. MgTsz. munkavédelmi és tűzvédelmi vezetőjének. Ettől kezdve napi kapcsolatban volt a a Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, amelynek tagja is lett. Lelkiismeretesen részt vett a mentésekben, olyan elkötelezettséggel, hogy 1994-ben őt választották meg az egyesület elnökének. Közel két évtizedig látta el ezt a feladatot. Emlékezetes mentései közé tartozik az december 2-ai szajoli vasúti katasztrófa, a tiszai árvíz, a szelevényi gátszakadás és a kisújszállási belvizek. A segítségnyújtás mellett számára ugyanilyen fontos a jó csapathoz való tartozás tudata. Ezt számos alkalommal átélheti a kisújszállási tűzoltók körében, akiket igazi együttműködő csapatnak tart, amelyhez jó értelem vett büszkeség tartozni. A felelősségteljes mentési munka mellett közös programok, közöttük több határon túli tűzoltó szervezettel kezdeményezett közös rendezvények is összekovácsolják ezt a ma már közel hetven fős egyesületet. Két évtizedes vezetői munkája alatt 2009-ben elnyerték a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közbiztonsági és Rendészeti Díjat. Tavaly úgy döntött, hogy átadja a vezetést a fiatalabbaknak, de tiszteletbeli elnöknek újra megválasztották. Számára a biztos folytatás mégis az, amit fiú unokája mond, hogy: ő is tűzoltó szeretne lenni, mint a nagyapja. (Szerk. NI) Kisújszállás Város Sportjáért Díj elismerésben részesül Kui Lajos edző Kui Lajos edzőnek a város sportéletében, azon belül is a labdarúgás szervezésében és az utánpótlás nevelésében végzett fáradhatatlan és lelkiismeretes munkáját ismeri el önkormányzatunk a Kisújszállás Város Sportjáért Díj adományozásával. Kui Lajos kapcsolata a sporttal úgy kezdődött, mint bármelyik más fiatalé. Alkalmi csapatokba verődve focizgattak a grundon, próbálgatták a cseleket, magukat, egymást. Ekkor figyelt fel rá valaki, aki bevitte először az ifi csapatba, ahonnan egyenes volt számára az út a felnőtt keretbe. Sajnos az egészsége nem követte a sportolói lendületét, ami hatással volt a későbbi sportéletére is. De nem megtörte azt, hanem inkább kijelölte az útját az edzői pálya felé. Ezen a poszton teljesedett ki igazán a sportolói pályafutása. Azt vallja, hogy Nem az edző csinál egy tehetséges gyermekből jó focistát, ő csak a lehetőséget teremti meg, hogy azzá váljon. Edzői eszközeit nehéz lenne felsorolni. Leginkább alapelvei vannak. Hisz a fegyelemben, de nem hisz a vasszigorban. Fontosnak tartja az erőnlétet, de nem híve a szikár edzéseknek. Büszke az elért eredményekre, de nem tarja azokat mindenekfelett valónak. Hisz a befogadó légkörben és a sport emberformáló erejében. Törekszik arra, hogy a gyerekeket közelebb hozza egymáshoz, a sporthoz, hogy megtapasztalhassák a közösség megtartó erejét. Mindezekkel az egyszerű, mégis nemes értékekkel ér célt. A gyerekek rajonganak érte, szeretik az edzéseket, azonosulnak az értékrendjével. Ő olyan ember, akinek nincs hiányérzete, kerek az élete. A foci mellett mindig a család állt nála az első helyen. Három sikeres gyermeket nevelt fel, a két fiát még edzette is. Nagy szakmai büszkeség számára, hogy legidősebb fia az MTK igazolt játékosa lehetett. Kui Lajos mindig előre tekint. Nincsenek világra szóló álmai, nagyratörő tervei. A munka úgyis meghozza az eredményt vallja. Nemcsak a sportsikert, hanem a gyerekek szeretetét is, a visszatérő játékosokat, a sok-sok kedves emléket, történeteket, amiknek se vége se hossza. Most is került hozzá néhány tehetséges gyermek, akiknek nagyon kíváncsi a jövőjére, és igyekszik megtalálni annak a módját, hogy belőlük is sikeres sportoló váljon. Kui Lajos örömmel dolgozik, szereti a hivatását, a gyermekeket, a focit. Ez teszi teljessé az életét. (Szerk. SZE)

6 6. oldal Kisbíró augusztus 16. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDÉSZETI ÉS KÖZBIZTONSÁGI DÍJBAN RÉSZESÜL KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEZEI ŐRSZOLGÁLATA Kisújszállás azok közé a települések közé tartozik, amelyek maguk is érdemben végeznek a jogszabályok keretein belül olyan tevékenységet, amely a közrendet segíti elő. Ennek egyik formája a városban a mezei őrszolgálat működtetése. A mezőőrök elsődleges feladata a termőföldek őrzése és az ahhoz tartozó termények és felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények vagyonvédelme. A kisújszállási mezőőrök a város külterületét legjobban ismerő, szervezetten működő közösségét alkotják. Fegyelmezetten, pontosan, egymással és más szervezetekkel együttműködve dolgoznak. Mindenre figyelnek, ami a rendet és a biztonságot gyengíti, ezzel együtt az emberek együttélési normáit sérti. Figyelnek és intézkednek például, ha lopásokat tapasztalnak (fa-, fém- és terménylopásokat), ha engedély nélküli horgászó személyekkel találkoznak, ha egyesek kutyákkal másokat veszélyeztetnek, ha illegálisan lerakott hulladékot találnak, figyelnek a külterületi önkormányzati utak állagára, vagy éppenséggel arra, hogy rendben lekaszálták-e a parlagfüvet azok, akiknek ez kötelességük. Szükség esetén élnek a feljelentési jogaikkal, illetve teljesítik bejelentési kötelezettségeiket. A rend biztosításában való részvételük mellett sok esetben segítenek, például szélsőséges időjárásban segítséget nyújtanak a tanyán lakó embereknek. De egyéb önkormányzati feladatokat is ellátnak, pl. szállítási, eszközbeszerzési, sürgős tájékoztatási feladatokat, részt vesznek a vendéglátó üzletek ellenőrzésében, sőt szükség esetén rendezvények, ünnepségek előkészítésében és Kisújszállás Polgárőr Város lebonyolításában is partnerek. Az önkormányzat, a város mindenben számíthat rájuk. Munkájuk hatékonysága a más szervezetekkel való összefogásnak is köszönhető. Városunkban napi szintű az együttműködés a mezőőrök, a közterület-felügyelők, a rendőrőrs, és a polgárőrök, valamint a Polgármesteri Hivatal között. Egymás gyors informálása jó alap arra, hogy azonnal és hatékonyan intézkedhessenek. Közös szolgálatokat is szerveznek a város kül- és belterületén. Ennek az együttműködésnek köszönhetően egyre több esetben sikerült eredményeket elérni, számos elkövető került rendőri kézre. Mezőőreink több esetben segítették a nyomozók munkáját is. Önkormányzatunk fontosnak tartja a munkafeltételeik javítását, ezért 2013-ban egy Toyota Hylux gépkocsit vásárolt számukra, idén pedig olyan okostelefonnal látta el őket, amellyel gyorsabban intézkedhetnek. A kisújszállási mezei őrszolgálatnak van még egy erénye, ez pedig magukban a csapatot alkotó személyekben rejlik. Ők mind kisújszállásiak, akiknek fontos, hogy munkájukat a város közössége is elfogadja, hasznosnak tartsa. Ez pedig csak a tisztességgel, a jogszabályokban megfogalmazottak szerint, a közösségi elvárásoknak megfelelően végzett munkával érdemelhető ki, mint ahogyan történik ez az ő esetükben is. Megyei közbiztonsági díjban jó példájuk elismeréseként részesültek. (Szerk. KMJ) A képen a kisújszállási mezőőrök (balró jobbra) Végh Jenő, Oros Kálmán, Kémeri Zoltán, Szőcs Béla, Pálfi László július 5-én vette át dr. Malatinszky András, a Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület elnöke az önkormányzatunk és az egyesület közös pályázata alapján az Országos Polgárőr Szövetség által adományozott Polgárőr Város címet, mellyel a polgárőr szervezet részére százezer forint jutalom is járt. Ezt az elismerést azok a városok és polgárőr szervezetek kaphatják meg, melyekben kiemelkedően együttműködik a polgárőrség és az önkormányzat, és ennek a rendőrség támogató nyilatkozata szerint is jelentős bűnmegelőzési eredményei vannak. További sikeres tevékenységet kívánunk a példaértékű munkában résztvevő polgárőröknek! Dr. Varga Zsolt jegyző A Kisújszállás Polgárőr Város cím elnyeréséről szóló oklevelet dr. Túros András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke adta át a Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesületnek, melyet dr. Malatinszky Andrásnak elnök képviselt.

7 2014. augusztus 16. Kisbíró 7. oldal MEGYEI ELISMERÉSEKBEN RÉSZESÜLTEK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Díjban részesül Dr. Gyányi Margit Dr. Gyányi Margit belgyógyász, fizioterápia szakorvos Kisújszállás megbecsült orvosa. A hivatása iránti elkötelezettségét nem csak arról a szakmai és emberi felelősségéről ismerjük, amit nap mint nap megtapasztalhatunk gyógyító munkájában. Azt is tudnunk kell, hogy szakmailag meghatározó szerepe volt a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő fürdőgyógyászati részlegének létrejöttében. Ő az, aki a kisújszállási gyógyvíz mozgásszervi panaszokra nyújtotta lehetőségeinek minél teljesebb körű felhasználását az elsők között szorgalmazta. Szakmai tudásával kezdettől fogva segített is az erre irányuló munkákban. Tudjuk, ma már nemcsak Kisújszállásról, hanem távolabbi helyekről is sokan idejárnak gyógyulni. Doktornő így fogalmazott a legrangosabb megyei egészségügyi díj elnyeréséről: Jövőre lesz 25 éves a kisújszállási reumatológia és fizioterápia szakrendelés ben felismerve a mozgásszervi betegségek egyre nagyobb számú előfordulását született meg a gondolat arra, hogy próbáljuk megoldani a betegek helyben történő gyógykezelését. A nulláról induló szakellátás mára az egyik legkorszerűbb felszereléssel, kiváló munkatársakkal működő intézmény, amelynek a fő feladata a különböző eredetű, veleszületett vagy szerzett mozgásszervi betegségek gyógykezelése, rehabilitációja. A kisújszállási fürdő adottságait kihasználva jött létre 2012-ben, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. keretén belül a széleskörű gyógyászati szakellátást nyújtó balneo-fizioterápiás szakrendelés. Belgyógyászként és fizioterápia szakorvosként is hangsúlyozottan vallom, hogy a gyógyászat feladata az adott betegség kezelésén túl a megelőzésre, a korszerű, egészséges életmódra nevelés népszerűsítése. A szakmai munka mellett alapvetőnek tartom a betegekkel való empatikus kapcsolat megteremtését, a gyakran kiszolgáltatott beteg szorongásának oldását. A munkahelyem légköre, a dolgozók figyelmessége, segítőkészsége sok pozitív visszajelzéssel igazolja a fentiek fontosságát. Az egyik legfontosabb érték számomra a tolerancia, a másság tisztelete, elfogadása. A személyemnek most odaítélt díjat nagyon megtisztelőnek tartom, úgy gondolom, hogy rajtam keresztül ez az elismerés mindazokat megilleti, akik sokat tettek azért, hogy ez a gyógyászati komplexum létrejöjjön és sikeresen működjön. (Szerk. SZE) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjban részesül Angyal Ferenc Angyal Ferenc Kisújszálláson végezte iskoláit, és jelenlegi munkahelye is ide köti, egy helyi vasipari cég dolgozója. Citerázni 1990-ben kezdett, még az általános iskolában. Tanítója Tuka Zsigmond hangszerkészítő mester volt. Tőle tanult citerázni, de mesterétől nemcsak a zenélést sajátította el, hanem a népzene szeretetét, az eziránt való elkötelezettséget, alázatot, az emberi tartást és a szerénységet is ban indult a Ki mit tud? országos versenyen, eljutott az országos televíziós válogatóig. Több száz versenyző között mutatta be a Nagykunság népzenei kultúráját. Ettől kezdődően rendszeres résztvevője volt az országos népzenei találkozóknak, emellett számos rendezvényre kapott meghívást. Elkötelezett híve a népzenének, arra törekszik, hogy dalait hitelesen adja elő és adja tovább. Fontos számára, hogy a dalai úgy szólaljanak meg, ahogyan eleink leírták, ahogyan ők játszhatták. Tudását is eszerint adja tovább, ma már tanít is, három túrkevei diákja van. Tevékenységét, előadói képességét számos díjjal, elismeréssel jutalmazták már. Huszonnyolc országos arany minősítést szerzett, négy Aranypáva Díjat, négy Nívódíjat, Aranycsengő és Aranyfokos Díjakat kapott. Mondhatjuk, hogy ahol fellép, nemigen adja alább az arany minősítésnél. Önkormányzatunk 2004-ben Arany János-díjat adományozott neki, elmondása szerint erre a legbüszkébb. Mindemellett kétszer is jelölték megyei Príma Primissima Díjra. Nemrégiben a Nagykun Táncegyüttessel lépett fel Budapesten, a Hagyományok Házában. Itthon is mindenhová szívesen elmegy kedves hangszerével fellépni. Az örömöt számára a közönség szeretete jelenti. Legszívesebben a nagykunsági népdalokat pengeti citeráján, és ezek közül is a legkedvesebbet, amely a mesterének is az volt, a Nagykunsági hármas határ kezdetűt. Azt mondja, hogy amíg csak tudja, ameddig keze-lába engedi, addig folytatja a citerázást. Így legyen. Angyal Ferenc több évtizedes, a népzenei hagyományok megőrzésében és annak továbbörökítésében végzett tevékenységéért méltán nyerte el a Megyei Művészeti Díjat. (Szerk. NI) Kisújszállás elnyerte a Települési Környezetért címet Önkormányzatunk sikerrel pályázott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által kiírt pályázatra, és elnyerte a Települési Környezetért kitüntető címet. Ez az elismerés az épített környezet védelme, a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás, a természetvédelem és a tájvédelem területén folytatott kiemelkedő tevékenységért nyerhető el. Pályázatunkban beszámoltunk arról, hogy az elmúlt közel egy évtized a változások és fejlesztések időszaka volt városunkban. Bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést, megtörtént a hulladéklerakóink rekultiválása, több esetben hasznosítjuk a megújuló energiaforrásokat (termálvíz hőenergiája, napenergia), bekapcsolódunk több köztisztasági akció megszervezésébe, felújítjuk a városközpont zöldfelületeit, parkjait, gondoskodunk a parlagfű irtásáról. Több beruházással is gazdagodott a város: ifjúsági szálláshelyekkel, hotellel, gyógyfürdővel; felújítottuk a Gyermekorvosi Rendelőt, a Petkovich-házat, a Néprajzi Kiállítótermet, zajlik a Vigadó és a Városháza felújítása. Kisújszállásnak szép új köztéri alkotásai is vannak, mint például a Bárány-kút, a Bagaméri-szobor vagy a Piacos fiú szobra. Csak néhányat említettünk azon eredményekből, amelyek által gazdagodott és szépül városunk. A Települési Környezetért címet az augusztus 18-án a Megyeházán rendezendő ünnepségen Kecze István polgármester veszi át. (Szerk.)

8 8. oldal Kisbíró augusztus 16. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdasági Díjban részesül a Contarex Agrotechnika Kft. A városunk és a környék gazdasági életének fejlődése érdekében végzett kimagasló munkájáért, a munkahelyek számának növeléséért, valamint a társadalmi-közösségi életben végzett szerepvállalásáért a Contarex Agrotechnika Kft. elnyerte a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Gazdasági Díj elismerést. A CONTAREX Agrotechnika Kft. Jász-Nagykun-Szolnok megye ötven legnagyobb vállalatának egyike, és nemcsak a megyének, hanem a régiónak is az egyik legdinamikusabban fejlődő vállalata, mely gyártástechnológiájában a legkorszerűbb műszaki megoldásokra törekszik. A cég bemutatásához Feiken Gyöngyvér ügyvezető igazgató asszonyt kérdeztük. A CONTAREX Agrotechnika Kft. elődje az 1948-ban létrejött gépjavító állomás, 1972-től Mezőgép Vállalat. A cég ma is őrzi eredeti profilját, a mezőgazdasági gépalkatrészek gyártását. Az es évek végétől kezdtek el külföldi piacra dolgozni. A belföldi kereslet csökkenésekor nyugati piacokat is kerestek, így lettek a Claas gyár beszállítói forgódobok gyártásával. A vállalat 1995 óta önálló. A német PRÄZI-Flachstahl cég 1998 óta többségi tulajdonosa, 2006 óta pedig teljes tulajdonosa. A Contarex termékstruktúrája lényegében továbbra is változatlan, jellemzően mezőgazdasági gépalkatrészeket gyártanak, pl. gabonabetakarító gépek alkatrészeit, csigás gépalkatrészeket, szállítóeszközöket. A cég működését a fejlesztés és a bővítés egyaránt jellemzi, ami kiterjed a termelés bővítésére, új termékek gyártására, az ehhez szükséges fejlesztésekre. Termelőeszköz-beruházásaikat a korszerű és költségtakarékos gépek beszerzése és üzembeállítása jellemzi. A profil bővítése jelenleg a bioenergia-hasznosításhoz kapcsolódik biogáztecnikai eszközök gyártásával. Termékeiket európai döntően német, francia, horvát és cseh piacokra gyártják, de az orosz piacra való betörés is a célok között szerepel. Éves árbevételeik öt-hat milliárd forint között alakulnak. A gyártás fejlesztése a cég életében elválaszthatatlan a humán erőforrás tudatos fejlesztésétől mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg. Az előbbit jól tükrözi az a tény, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a foglalkoztatottak létszáma, jelenleg szezontól függően a háromszáz főt is eléri. Dolgozóik legtöbbje kisújszállási, de a környező településekről is többen járnak ide dolgozni, pl. Túrkevéről, Karcagról, Kenderesről, sőt Szolnokról is. A humán erőforrás minőségi gondozását részben a dolgozók képzettségének fejlesztése, részben pedig szociális támogatásuk jellemzi. A gyárnak fontos a szakképzett munkaerő, ezért támogatják mind a szakmai, mind pedig az idegen nyelvi tanulást. Különös gondot fordítanak a szakmai utánpótlás kinevelésére, a gyár évek óta bázisa a szakmunkásképzésnek lakatos és forgácsoló szakmákban. A közeljövőben a hegesztő szakmunkások képzését is meg szeretné kezdeni a cég. Hosszabb távú céljaik megvalósítása érdekében től a régió közelebbi területeiről és a megye területéről egyaránt várják és fogadják a gépészmérnök-hallgatókat, akik képzését ösztöndíjjal is támogatják. A humán erőforrás szociális gondozása széles körű: fontosnak tartják a dolgozók minél jobb és biztonságosabb munkakörülményeinek megteremtését, a munka-, tűz- és környezetvédelmi beruházásokat. De szerveznek családbarát rendezvényeket is, mint a Mikulás-ünnepség vagy a dolgozók számára kétévente megrendezett nyári családi nap. A cég nyitott a város közösségi életének támogatása iránt is, így pl. támogatói a helyi sportéletnek, a tűzoltóságnak, vasszerkezet elkészítésével támogatták a kisújszállási Bárány-kút létrehozását, bronz- és pénzadománnyal segítették a trianoni emlékmű megvalósítását is. Társadalmi szerepvállalásuk megyei viszonylatban is évről évre jelentősebb: 2012-ben például a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Primissima Díj egyik fő szponzora voltak, emellett adományokkal, támogatásokkal karitatív tevékenységeket is végeznek. Ez irányú tevékenységüket a jövőben is folytatni kívánják. (Szerk. KMJ) Az idei városszépítésre ismét sokan jelentkeztek a Városvédő és - Szépítő Egyesületnél. Az időjárás ugyan nem mindig volt kegyes hozzánk, de az esős órákban is találtunk hasznos, értékteremtő elfoglaltságot. Június utolsó hetében százkilencen tevékenykedtünk a városban. 31 középiskolás, 51 általános iskolás, két óvodás tüsténkedett a 25 felnőtt vezetésével. Valamennyien azon dolgoz-tunk, hogy képességeinkhez mérten városunkat kicsit megszépítsük, szabadtéri tárgyaink állagmegőrzését elvégezzük. Gyomláltunk, csiszoltunk, festettünk, meszeltünk, takarítottunk, virágosítottunk, lomtalanítást végeztünk, szemetet szedtünk. Összesen 1776 munkaórát dolgoztunk, melynek értéke kb Ft. A napi munka után egyéb programokat is szerveztünk. Részesei lehettünk a Határtalanul című pályázattal Erdélyben táborozók élménybeszámolójának, volt kézműves foglalkozás, jártunk Karcagon a zsinagógában, megemlékeztünk a holokauszt kisújszállási áldozatairól, megkoszorúztuk a volt zsidó templom előtti 28. Városszépítő tábor emlékművet, délutánonként strandoltunk a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben, fagylaltoztunk. Köszönjük a támogatását, adományát, mindennemű segítségét a következő szervezeteknek, városlakóknak: Ábri Lukácsné, Arany Diák Alapítvány, Arany János Református Általános Iskola, CO-OP Star Zrt. kisújszállási üzlete, Fodor Kálmán, Karcagi Zsidó Hitközség, Kecze Jánosné, Kisújszállás Város Önkormányzata, Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft, Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, Kumánia Gyógy- és Strandfürdő, Molnár Imre, Nagy Gy. Róza, Összefogással a Kossuth Iskolás Gyermekekért Alapítvány, Tanka Sándor, Tuka Antal. Valamennyien örömmel, önzetlenül, jó szívvel dolgoztunk. Reméljük, hogy városunk lakói értékelik erőfeszítésünket, megbecsülik a 218 kéz munkáját és egy kicsit évről-évre jobban vigyáznak a tisztaságra, megszépült értékeinkre. A Városvédő és- Szépítő Egyesület nevében: Kecze Jánosné áborvezető

9 2014. augusztus 16. Kisbíró 9. oldal Választási hírek Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását október 12. napjára tűzte ki. Ezen a napon városunkban két választásra is sor kerül, hiszen a jogszabályi előírásokkal összhangban a Nemzeti Választási Bizottság ugyanerre a napra tűzte ki határozatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását is. A tavaszi választásokhoz hasonlóan jelen esetben is be lehet nyújtani a következő kérelmeket: - A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy - a lakóhelye szerinti szavazókör helyett a tartózkodási helye szerinti szavazókörben adhassa le szavazatát (átjelentkezés). Határidő: október 10-én óra. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább október 12-ig tart. - A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti, hogy a választási iroda szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson lakcímére (lakóhelyére, lakóhely hiányában, illetve átjelentkezést követően tartózkodási helyére), vagy a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő, általa megjelölt egyéb címre. Határidő: október 10-én óra, vagy a szavazás napján, október 12-én óra. - Továbbá január 1-jétől minden magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét, a szavazáshoz segítséget igényelhet, megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek. Az átjelentkezéssel és a mozgóurna-igényléssel kapcsolatos kérelmek a nemzetiségi választópolgárok esetében mindkét választásra automatikusan vonatkoznak, ezért nem kell választásonként külön-külön kérelmet benyújtaniuk. Fontos tudnivalók továbbá, hogy - a választópolgárt, aki legkésőbb augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével augusztus 25-ig tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről, - az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg augusztus 18-ig a központi névjegyzék augusztus 15-ei adatai alapján, - az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet legkésőbb szeptember 8-án óráig kell bejelenteni, - a települési kompenzációs listát legkésőbb szeptember 9-én óráig kell bejelenteni, - a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt а választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb szeptember 26-án óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként а központi névjegyzékben. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy aki január 1-jét követően kérte a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként történő megjelölését, és kérelmének helyt adott a Helyi Választási Iroda, ezen választópolgároknak NEM KELL ismét kérelmet benyújtaniuk! Választásokkal kapcsolatos kérdéseik megválaszolásához kiváló segítséget nyújt a Nemzeti Választási Iroda honlapja (www. valasztas.hu). További kérdéseikkel és problémáikkal bizalommal fordulhatnak a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban működő helyi választási irodához is (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1., telefonszám: 06 59/ ). Dr. Kui Gábor Szabó Tamásné Kun Róza augusztus 3-án ünnepelte 90. születésnapját. Ez alkalomból köszöntötte önkormányzatunk nevében Kecze István polgármester, dr. Varga Zsolt jegyző és dr. Ducza Lajos települési képviselő. Rózsika néni örömmel fogadta a megemlékezést, mesélt a régi időkről családja, unokája körében. Szépkorúak köszöntése Csipő Kálmánné Tóth Terézia is ebben a hónapban ünnepelte 90. születésnapját. E jeles alkalomnak családja körében örülhetett. Kecze István polgármester és dr. Kui Gábor aljegyző önkormányzatunk nevében ajándékcsomaggal köszöntötte őt, és átadta Orbán Viktor miniszterelnök írásbeli köszöntését. Összeállította: Tuka Gabriella

10 10. oldal Kisbíró augusztus 16. Közlekedési hírek Változások az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjében A város közlekedési rendjében az alábbi változások fognak érvénybe lépni: 1. Tavaly a Bartók Béla utcának a Téglagyár és a Petőfi utcák közötti szakaszán súlykorlátozást vezettünk be. A órától óráig és órától óráig" feliratú kiegészítő tábla helyett azonban Kivéve célforgalom" feliratú kiegészítő tábla kerül elhelyezésre. 2. A Szabadság téri lakótelep 17. számú lakóépület előtt, az első garázs és a lakóépület melletti bekötőút közötti szakaszon Megállni tilos" közúti jelzőtáblát helyezünk ki. 3. A város hét pontján (a Kálvin parkban két helyen; a Szolgáltatóház előtti új, és a park északi oldalán található parkolóban; az Illéssy utcán a Védőnői Szolgálat épülete, a Mentőállomás, és az Orvosi Rendelő épülete előtti parkolóban; a Csatorna utcai parkolóban; az Ifjúság úton az óvoda mellett) a mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhelyekre külön jelzőtáblák fognak figyelmeztetni. 4. A Marjalaki utcának a Malom utca és Béke utca közötti szakaszán (a Malom, az Árpád, a Vörösmarty és Béke utcai kereszteződésekben) összesen 6 db, az Akácfa utca Gaál Kálmán és Lomb utcai csatlakozásnál egy-egy Elsőbbségadás kötelező" közúti jelzőtábla kerül kihelyezésre. A város további 9 pontján, az alábbi útcsatlakozásoknál szintén Elsőbbségadás kötelező" közúti jelzőtábla kihelyezése vált indokolttá: Szabadság téri ltp. 6/c utáni parkoló bekötőút lakótelepi útkereszteződésnél, a Kígyó u.7/5. zug Kígyó u. kereszteződésénél, a Lehel utca zug Lehel utca kereszteződésénél, a Hajnal u.14. zug Hajnal u. kereszteződésénél, a Csokonai u. 13. zug Csokonai u. kereszteződésénél, a Kórház u. 10. zug Kórház u. kereszteződésénél, a Sugár u. 42. zug Sugár utca kereszteződésénél, a Híd utcai zug Híd utca kereszteződésénél, a Malom 83-as zug Malom utca kereszteződésénél. A földutak karbantartásáról Önkormányzatunk beruházásában Kisújszállás több külterületi földútján, útszakaszán karbantartási munkákat végzünk. Emiatt forgalomkorlátozásra, forgalomterelésre kell számítani. Azon földterületek mellett, amelyeken intenzív öntözés folyik, számos esetben a földutat is érte az öntözővíz, ezáltal egyes útszakaszok annyira eláztak, hogy már-már járhatatlanná váltak. Ezért felhívom az érintettek figyelmét arra, hogy a jövőben az öntözést nagyobb körültekintéssel végezzék. Kisújszállás közvilágításának bővítéséről Újabb fényes beruházás valósul meg városunkban. A lakossági igényeket szem előtt tartva a város több pontján a közvilágítás bővítésére kerül sor. A kivitelezés miatt az érintett közútszakaszokon, zugokban forgalomkorlátozásra, forgalomterelésre, ideiglenes forgalmirend-változásra kell számítani. Kérem a közúti közlekedésben résztvevőket, hogy fokozottan figyeljenek a forgalom- és sebességkorlátozásra figyelmeztető közúti jelzésekre. Megértésüket köszönjük. Pintér Gyula közszolgáltatás-szervezési ügyintéző Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet-utalványban A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében augusztus végén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatást Erzsébetutalvány formájában kell nyújtani a jogosult családok részére. Fontos, hogy a támogatást csak az a gyermek kaphatja meg, akinek augusztus 1-jén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennállt. Az utalvány fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására lesz felhasználható. A lezárt csomagolás - az utalványok mellett - tájékoztató információkat is tartalmaz az utalványok beválthatóságáról. Az utalványokat idén is helyi hatósági kézbesítő fogja eljuttatni a családokhoz, augusztus utolsó hetében augusztus 25-től augusztus 29-ig. Amennyiben az utalványok kézbesítése nem jár sikerrel, egy alkalom-mal a kézbesítő szeptember első hetében erre ismét kísérletet tesz. Azokat az utalványokat, amelyeket szeptember 8-ig nem sikerül a jogosult lakcímén átadni, a Polgármesteri Hivatal pénztárában letétbe helyezzük, azok október 25-ig a házipénztárban nyitva tartási időben átvehetők. A határidő lejártát követően a házipénztárban maradt utalványokat a Nemzeti Üdülési Szolgálatnak vissza kell küldeni. Az utalvány levélszekrény útján nem kézbesíthető, ezért kérjük, hogy lehetőség szerint augusztus utolsó hetében biztosítsák a személyes átvétel lehetőségét. Az Erzsébet-utalványról további részletes információk a www. erzsebetutalvany.hu oldalon találhatók. Holló Ágnes Tájház kialakításáról Idén tavasszal az önkormányzat élt a lehetőséggel, hogy a Bocskai u. 41/6. szám alatt található régi parasztházat annak tulajdonosától megvásárolja. Az ingatlan megszerzését városfejlesztési, óvodabővítési érdekek tették szükségessé. Amíg a Bocskai Úti Óvoda bővítése várat magára, addig a megvásárolt régi épületet, annak megóvása érdekében hasznosítani szükséges. A májusi képviselő-testületi ülésen erre vonatkozóan született meg az a döntés, mely szerint az ingatlan a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár használatába fog kerülni, és kiállítóházként, tájházként fogja szolgálni a lakosság érdekeit. Pércsi Zsanett városüzemeltetési ügyintéző Üzlethelyiségek kiadók Kiadó a Vásárcsarnok (Vásár u. 7.) területén: 11,04 m 2 alapterületű, 10. sz. üzlethelyiség 21,07 m 2 alapterületű, 12. sz. üzlethelyiség 20,48 m 2 alapterületű, 2. sz. üzlethelyiség Kiadó a felújított régi piaccsarnok területén (Kálvin u. 2.), megújult, kulturált környezetben, önálló vizesblokkal és raktárhelyiséggel iroda, kereskedelmi vállalkozási tevékenység céljából: 28,34 m 2 +7,59 m 2 alapterületű üzlethelyiség és raktár 14,24 m 2 + 7,59 m 2 alapterületű üzlethelyiség és raktár 27,06 m ,05 m 2 alapterületű üzlethelyiség és raktár 25,31 m ,98 m 2 alapterületű üzlethelyiség és raktár Kiadó a Széchenyi u. 6. sz. alatt: 105 m 2 alapterületű üzlethelyiség, ugyanitt 25 m2 alapterületű garázs Érdeklődni lehet a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. székhelyén (Kisújszállás, Kossuth L. u. 74.) munkanapokon hétfőn 8-18, kedden, szerdán és csütörtökön 8-16, pénteken 8-13 óra között), telefonon: 06/

11 2014. augusztus 16. Kisbíró 11. oldal SPECIÁLIS ESZKÖZKÖLCSÖNZŐ A KÁDAS GYÖRGY EGYMI-BEN TÁMOP / es kódszámú Komplex, minőségi szolgáltatási bázis kialakítása a korai intervenció és az együttnevelés támogatása érdekében című pályázatunk Ft európai uniós támogatásban részesült. A projekt célja, hogy a többségi intézmények számára nyújtott minőségi szolgáltatásainkkal járuljunk hozzá a szemléletformálás további javulásához, a befogadó környezet és az együttnevelést biztosító köznevelési rendszer megteremtéséhez. A szakszerű, lehető legkorábban elkezdett, segítő szolgáltatások biztosításával járuljunk hozzá az SNI gyermekek, tanulók sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodásához szükséges, egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló kompetenciák fejlesztéséhez. Járuljunk hozzá a támogató szolgáltatási-, kölcsönzési rendszer kialakításával, a speciális eszközpark bővítésével, az SNI gyermekek egyenlő esélyű hozzáférésének lehetőségéhez. Megvalósítási időszak: augusztus május 31. A pályázat keretében kialakított speciális eszközök használatát támogató szolgáltatásaink: felkészítéseket szervezünk az eszközök használatára, DVD felvételek és eszközhasználati füzet vehető igénybe, igény szerint helyszíni tanácsadást nyújtunk, intézményi honlapunk akadálymentesített gyengén látók számára, mobil indukciós hurkok állnak rendelkezésre a kölcsönzőben, mely a hallássérült, hallókészülékes emberek számára nyújt minőségi hallási élményt, elkészült a rizikó babák családsegítő programja, mely segítségével hamarabb juthatnak megfelelő segítséghez a családok, mozgásfejlesztő foglalkozásokra készültek fel kollégáink nyitvatartási idejében szakszerű segítség mellett használható a terápiás és relaxációs jellegű snoezelen szoba. Eszközkölcsönzőnk használata ingyenes, ahol mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral élő gyermekek, illetve rizikó babák számára hasznos fejlesztő eszközök találhatóak. Intézményünkről és az eszközkölcsönzőről a oldalon olvashatnak. Kapcsolat: Vighné Károlyi Katalin intézményvezető, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 37. Tel: Ráczné Ari Erika, a projekt szakmai vezetője Május 29-től június 2-ig az olaszországi Giulianova nevű városban rendezték meg a Nemzetközi Fúvósózenekari és Mazsorett Versenyt. Zenekarunk, a Mellofon Fúvósegyüttes és a Dream Dance Mazsorettegyüttes (melyek a zagyvarékasi és a nádudvari csoportok tagjaiból állnak) több mint féléves előkészület után nevezett be a fesztiválra. Műsorunkban magyaros jellegű produkciók mellett olaszos dallamok is helyet kaptak. A verseny kiírt műsorideje 30 perc volt, melyet nagy lelkesedéssel fogadott a közönség. Olasz vendéglátóink gondoskodtak kényelmünkről, tengerpart melletti szállodából Olaszországban jártunk indultunk a fellépésekre, ahol felvonulásokon vettünk részt, térzenéltünk a város több pontján, illetve szponzoroknak adtunk elő. A versenyen közel húsz zenekar vett részt Japántól Litvániáig. Méltóképp képviseltük a magyar fúvószenét, melyet jól kiegészített a hagyományos magyaros ruhában fellépő botos és zászlós produkciót is előadó mazsorettegyüttes. A Dream Dance csoport elnyerte a legjobb koreográfiáért járó díjat. Zenekarunk büszkén vett részt egy ilyen rangos megmérettetésen, 23 fővel hősiesen helytállt, öregbítve nemcsak Kisújszállás, hanem Magyarország hírnevét is. Szálkai János karnagy A Mellofon Fúvósegyüttes az olaszországi Giulianovában

12 12. oldal Kisbíró augusztus 16. VÁR A PARK, MOZDULJ VELÜNK! SPORTFESZTIVÁL szeptember 6. szombat Kisújszállás, Kálvin park Szervező: KISÚJSZÁLLÁSI SE A programra az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f azonosító számú Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása c. pályázat keretében kerül sor. MEGVALÓSÍTÓ: KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 10 órától: KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG (gyermek) a Móricz Zsigmond Református Kollégium műfüves pályáján 14 órától STREETBALL BAJNOKSÁG nevezés a helyszínen Korcsoportok: 14 éves korig, éves korig, 18 év felett 14 órától: LÁBTENISZ páros bajnokság nevezés a helyszínen óráig: FITTSÉGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MÉRÉSEK órától: PRÓBÁLD KI, ISMERD MEG A JÁTÉKOT! speedminton, handtisch, petanque, függőtenisz, extrém sportok (bemutató és kipróbálási lehetőség) 15 órától: PARKFUTÁS 0-99 éves korig, különböző távon korcsoportonként. Nevezés a helyszínen 15 órától: Sakkszimultán Berebora Ferenc nemzetközi mesterrel és Kecze István polgármesterrel - nevezés a helyszínen 16 órától: BRINGÁZZ EGYET KISÚJON! kerékpáros ügyességi verseny és kerékpáros felvonulás 17 órától: TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓVERSENY, digitális méréssel órától: FREESTYLE FOCI bemutató az új műfüves pályán, majd A MŰFÜVES FOCIPÁLYA ÁTADÁSA A pályát felavatja és átadja a Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnak: Kecze István polgármester A pályát átveszi az iskolafenntartó Kisújszállási Református Egyházközség nevében: Szilágyi Gábor lelkészelnök, valamint az iskola főigazgatója órától: MAGYAR ÖREGFIÚK VÁLOGATOTT KISÚJSZÁLLÁS barátságos labdarúgó-mérkőzés a felavatott műfüves pályán órától: COPY CON SOUND SYSTEM a gimnázium udvarán A programokra a belépés díjtalan! Ugyanezen a napon órától a Porcsalmi Lajos Sporttelepen: Kisújszállás Jászapáti bajnoki labdarúgó-mérkőzés Kisújszállás hazavár A Városvédő és -Szépítő Egyesület, Kisújszállás Város Önkormányzata, a Városi Nyugdíjas Klub és az Öregdiákok Baráti Köre szeretettel meghívja a Kisújszállásról elszármazottakat a szeptember én rendezendő TALÁLKOZÓRA Program: Szeptember 20-án órakor a Városháza dísztermében: TALÁLKOZÓ A vendégeket köszönti: Dr. Tóth Albert, Kisújszállás díszpolgára Kisújszállás városfejlesztési eredményeit bemutatja: Kecze István polgármester Matti Armas Korpela finn festőművész kiállítását megnyitja: Dr. Szabó Gábor Tamás Közreműködnek: kisújszállási művészek órakor a Református templomban: ÜNNEPI ISTENTISZTELET órakor a Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tornatermében: ZENÉS VACSORAEST Köszöntő, pohárköszöntő és asztali áldás A vacsorán közreműködik: Angyal Ferenc citerazenész Kisújszállási kézművesek kiállítása; zene: Szabó Sándor Péter A vacsorán lesz lehetőség arra, hogy a hazaérkezett kisújszállásiak két-három percben a találkozó közönségéhez szóljanak. Kérjük, hogy aki szeretné ezt megtenni, e szándékát előre jelezze a szervezőknek. Szeptember 21-én, vasárnap 8 órától a Kisúj étterem elől indulva: KIRÁNDULÁS A VÁROS HATÁRÁBA A kirándulást vezetik: Dr. Tóth Albert, Kisújszállás díszpolgára és Tatár Zoltán, a Városvédő és -Szépítő Egyesület elnöke Emléktábla avatása a Lipcsey-iskola helyén Az iskolára visszaemlékezik: Dr. Ducza Lajos tiszteletbeli egyesületi elnök Jelentkezési határidő: szeptember 10. Részvételi díj: 3500 Ft/fő, mely a vacsora és a kirándulás költségét is tartalmazza. telefon: 59/ , További információkért kísérje figyelemmel a honlapot Örömmel várjuk azon kisújszállásiak jelentkezését, akik hajdani barátaikat, ismerőseiket, osztálytársaikat szívesen hazahívnák a találkozóra. Ha megadják elérhetőségüket, meghívót küldünk számukra. Az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f azonosító számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása című pályázat keretében megvalósuló rendezvény

13 2014. augusztus 16. Kisbíró 13. oldal KIVILÁGOS KIVIRRADTIG FESZTIVÁL KISÚJSZÁLLÁS szeptember Az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f azonosító számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása című pályázat keretében megvalósuló rendezvény PROGRAMELŐZETES Szeptember 21-én, vasárnap 17 órakor a Városi Rendezvénytéren (a Városháza mögött): A CSÍK ZENEKAR koncertje A belépés díjtalan. Utána táncház, kemencés sütemények kóstolója. Szeptember 26-án, pénteken 18 órakor: Tárogatós toronyzene a Kálvin parkban Szeptember 27-én, szombaton a Városháza parkjában: Parkavató ünnepség, káposztás és bográcsos ételek főzőversenye, TAURIN CIRKUSZ, mesterségek és hazai ízek utcája, vertcsipkeés szalmakiállítás, népzenei- és néptáncgála, KÁLLAY SAUNDERS ANDRÁS, szabadzene a Zenepavilonban, REPUBLIC-koncert, pulibemutató, Kivilágos Akusztik: SZIRTES EDINA MÓKUS és Petruska András, meseelőadások, vásári mutatványosok, DANICS DÓRA, DECIBAND-retróbuli, lovagi torna, fényfestés, PG CSOPORT, Zöld Sátor, operettgála, Mellofon-koncert a Városháza belső udvarán, tárogatós találkozó, tűzzsonglőrök, képzőművészeti játszóház, Zöldsátor, könyvkuckó... RÉSZLETES PROGRAM A HAMAROSAN MEGJELENŐ SZÓRÓLAPOKON! A FESZTIVÁLHOZ KAPCSOLÓDÓ VERSENYEK Káposztás és bográcsos ételek főzőversenye Keressük Kisújszállás legfinomabb pálinkáját, házi szörpjét, aszalt gyümölcsét-zödségét, házi szalámiját! Keressük a legnagyobb zöldségeket a ZÖLDSÉGKUPÁN! Nevezni lehet a hamarosan megjelenő jelentkezési lapokon. A FESZTIVÁLHOZ KAPCSOLÓDÓ PÁLYÁZATOK FOTÓ- ÉS RÖVIDFILMPÁLYÁZAT szeptember 19-ig várjuk a megújuló városközpontról készült fotókat, rövidfilmeket. Terület: Kálvin park, Városháza park, Városháza, Városháza belső udvara Fotók mérete: A/4, egy pályázótól max. 10 db fotót várunk Rövidfilm: max. 10 perc Az elkészült fotókat és filmeket a művelődési házban várjuk. A legjobb pályázati munkákat díjazzuk, valamint kiállításon és a TV KISÚJ-ban bemutatjuk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Városháza Park és a Városháza jelenleg építési terület, ezért a fotózásra és filmkészítésre az építési munkálatok befejezése után, várhatóan szeptember elejétől van lehetőség. Részletes program: Bővebb információ: 06/ Mindenkit szeretettel várnak: Kisújszállás Város Önkormányzata és a társrendező intézmények, civil közösségek Köszönet a falunapért Augusztus 2-án színes programokban gazdag, vidám napot tölthettek együtt a falu lakói a Bittner Falusi Nap című rendezvényen. Minden elismerés és hálás köszönet mindazoknak, akik a sűrűn változó időjárás ellenére a programok összeállításában, megszervezésében részt vállaltak. Jó volt látni a szép, füves, játékokkal felszerelt játszóteret, amint benépesítették a gyerekek, és kiválasztották maguknak az érdeklődésüknek megfelelő szereket, vagy a Táncoljunk együtt! programot, hozzáillő zenével és két néptáncos lány vezetésével. A vegyes korúak megmérettetésének és a Ki mit tud? vetélkedő részvevőinek a fák árnyékából szurkoltunk. Köszönjük a szép citerazenét, és előadójának, Angyal Ferencnek a megyei kitüntetéséhez gratulálunk. Örülünk, hogy eljött nekünk is játszani a nagy meleg ellenére. A jó hangulathoz elmaradhatatlan volt az élőzene, mert ez tette teljessé a nap befejezését. Köszönjük Molnár Imre települési képviselőnknek a nap programjának megszervezését, Juhász Attilának a programok levezetését, értékelését, díjazását, jó humorát, az itt lévők tiszteletben tartását és a közvetlenségét. Külön köszönjük, hogy másnap, vasárnap kora reggelre a játszóteret szépen rendbe is tették. Sok sikert mindazoknak, akik a Bittner Falusi Nap megrendezésének részesei voltak! Tisztelettel és köszönettel a falu lakóinak nevében: Ari Endréné XI. Belszervi Szabadidős, Egészségügyi, Kulturális Hagyományőrző Nap A Napsugár Klub július 26-án tartotta meg a már szokásos hagyományőrző napját. Mint mindig, most is nagy volt a vezetőség igyekezete, hogy az egyesület minden tagját összehozzák ezen a szép, meleg nyári napon. A rendezvényt Demeter Jánosné képviselő asszony nyitotta meg, majd Kovács Kálmán mondott köszöntőt. Az ünnepi műsor fényét emelte Fehér Ferenc és Bacsó Endréné szavalata, csakúgy, mint rákóczifalvai barátaink A kis Bözsike című jelenete. A további szavalatok mellett nagy örömünkre szolgált még Csatári Franciska vezetésével a Jóbarátok csoport táncos műsora. Szoboszlainé Terikének köszönhetően részt vehettünk egy játékos vetélkedőn, aminek eredményhirdetésén mindenkinek apró ajándékkal kedveskedhettünk. A mulatsághoz a talpalávalót Farkas Judit szolgáltatta mindenki megelégedésére. A rendezvény védnökségét Kecze István Kisújszállás város polgármestere vállalta. Köszönjük támogatóinknak a segítséget: Kisújszállás Város Önkormányzatának, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtárnak, Horváth Ferencné vállalkozónak, a Horváth-kert Vendéglőnek, a Baráth-pékségnek és a Cuk-Hor Bt.-nek. Ö. Tóth Istvánné vezetőségi tag Teniszhírek Tanulóink a megyei diákolimpián eredményesen szerepeltek. Korcsoportjukban első helyezést értek el a lányoknál Mészáros Nóra és Pál Evelin, Mészáros Dóra és Béres Petra, valamint Ágotai Enikő és Forgács Loretta. A fiúk között másodikak lettek: Fodor András és Pádár Dániel, harmadik helyezést ért el Gál Adrián, Oláh Máté és Balogh Zsombor. Molnár Imre szakosztályvezető, edző, telefon: 06/

14 14. oldal Kisbíró augusztus 16. LABDARÚGÁS A júniusban befejeződő bajnokság után sem szűnt meg az élet a sportpályán. Az U14-es csapatunk megnyerte a Kunsági csoportot, így bejutott a megyei döntőbe. A Törökszentmiklós 2:1-es legyőzése után a Szolnok várt a fiatalokra. Sajnos hiába vezettünk 2:0-ra, majd 3:1-re is, végül a megyeszékhelyiek büntetőkkel fordítva, 5:3-ra nyertek. Ettől függetlenül nagyon szép eredmény az ezüstérem megszerzése, gratulálunk a Farkas Zoltán vezette korosztálynak. Tőlünk került ki a megye legeredményesebb játékosa is. Oros Péter az elmúlt héten Szolnokon vette át a gólkirályi címért járó serleget. A hónap végén az utánpótlás korú labdarúgóink az elmúlt évekhez hasonlóan Debrecenbe, a LOKI-hoz utaztak edzőtáborba. A 30 sportoló nagy élményekkel érkezett haza. Az egész napos, angol edzők által vezényelt foglalkozások mellett az új Nagyerdei Stadiont is bejárhatták az öltözőktől a centerpályáig, de az élményfürdő is nagy sikert aratott. Az amatőr kispályás bajnokság is véget ért. Az első helyért járó serleg először került vidékre, a karcagi Laboncfa csapata Binder Ciprian vezetésével magabiztosan végzett az élen. A nőknél a 44-es Női Hadtest lett az első. A következő rendezvény a Jótékonysági Torna volt, ami a férfiaknál egybeolvadt a Horváth Ferenc Emléktornával. A kétnapos rendezvény nemzetközivé nőtte ki magát, hiszen Szlovákiából és Szerbiából is érkezett csapat. 8 női és 21 férfi csapat nevezett, több mint 300 (!) sportoló lépett pályára. A döntő előtt megmérkőztek egymással a Fábián László vezette Magyar Olimpikonok és a helyi amatőr válogatott. Végül a jótékonysági tornát a mezőtúri Alfi Pékség, a hölgyeknél a Gyulai Amazonok csapata nyerte. A torna bevétele a sportpályán kihelyezendő defibrillátor megvásárlásához az első adomány. Köszönjük a támogatást a Kumánia Gyógyfürdőnek, Kisújszállás Város Önkormányzatának, a Kisújszállási SE-nek, a Nagykun 2000 Mg. Zrt.-nek, a Horváth Kert vendéglőnek, a B. P. Hercules SE-nek, a Csillag Dohányüzletnek, a Forgács Dohányboltnak, a Kelemen Dohányüzletnek, Bozó Imrénének, Túri Károlynak, Nagy Károlynak, Kubicsek Gyulának és Demeter Sándornak. Az igazolt labdarúgóknál a felkészülést 2014 őszi szezonjára leghamarabb a felnőttek kezdték el, majd az U21-esek is csatlakoztak. Mára már minden korosztályunknál folyik a munka. Az edzői stábnál nem történt változás, és a játékoskeretben sem volt nagy mozgás. Józsa Lajos és Németh Sándor Kunhegyesre, Németh Tamás Jászapátira, Szabó Pedro Túrkevére igazolt. Hozzánk Kovács Máté és Martus Norbert Kenderesről, Hudu Martin Hódmezővásárhelyről és Tarsoly Alex Tiszakécskéről érkezett. Augusztus 9-én le is játszottuk őszi első tétmeccsünket. Nem is akármilyet, hiszen az Országos Magyar Kupára kijutott csapatunk a nagy terveket szövögető, NB III-as Tiszaújváros gárdáját fogadta. A nagy melegben csodálatos első 40 percet láthatott a szép számú közönség. Pesti Zoltán már a 9. percben bevette a vendégek kapuját, majd sorozatban jöttek a helyzetek. Előbb Furka Dániel bólintotta a labdát a kapufára, majd Berta János is az oldallécet találta el kapásból. Aztán a 43. percben egy távoli bomba meghozta az egyenlítést a Tiszaújvárosiaknak. A második félidőben már kijött a két csapat közötti erőbeni különbség, és két további góllal, 3:1-es végeredménnyel jutottak tovább. Ennek ellenére remek mérkőzés volt, joggal kapott tapsot a végén a nagyon elfáradt hazai csapat. Augusztus 16-án, szombaton 17 órától beindul a megyei bajnokság is. Ekkor az egyik legjobb kerettel rendelkező Tiszafüredet fogadjuk. De az ezt követő hetekben sem kell vidékre utazniuk a szurkolóknak, hiszen az első négy fordulóban mindannyiszor itthon játszunk. Augusztus 23- án Szajol, 30-án Kunhegyes, szeptember 6-án Jászapáti csapatai érkeznek hozzánk. Farkas Tamás szakosztályvezető Kossuthos sikerek a Triatlon Diákolimpián Június 10-én rendezték meg a Martfű Termál SPA területén a Triatlon Diákolimpia azon regionális versenyét, melyen Jász-Nagykun- Szolnok, Heves és Nógrád megyei iskolák diákjai vehettek részt. A színvonalasan megrendezett versenyen a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola több tanulója is megmérettette magát, először teljesítették ezt a nehéz távot. Az országos döntőre azok juthattak tovább, akik a régiós/megyei diákolimpián az 1-4. helyen végeztek, vagy az 1. helyezett csapat tagjai lettek. Ezek alapján hét tanulónk jutott tovább. Diákjaink az alábbi eredményeket érték el saját korcsoportjaikban: Németh Kristóf Balázs (4. o.) 2., Katona Botond (3. o.) 5., Földesi Levente Csaba (3. o.) 6., Sipos Nikolett Vivien (3. o.) 2., Kémeri Csaba (6. o.) 2., Márki Szabolcs (6. o.) 3., Kémeri Anna (6. o.) 3., Csípő Márk (7. o.) 2., Fülöp Vivien (7. o.) 1. helyezett. A helyezések és az időeredmények alapján június 15-én, Egerben, a Triatlon Diákolimpia országos döntőjén három tanulónk vett részt: Kémeri Csaba 11., Kémeri Anna 12., Németh Kristóf Balázs pedig 19. helyezett lett. Kálmán Éva testnevelő- és gyógytestnevelő tanár Hírek, programok, aktualitások:

15 2014. augusztus 16. Kisbíró 15. oldal Megválasztották Kunország legszebbjét Augusztus 2-án este megválasztották Kunország legszebbjét. A Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben rendezett szépségverseny döntőjébe 12 lány jutott. Az idei mezőnyben egy kisújszállási volt, a többi lány főleg a környékből érkezett, de volt debreceni és budapesti nevező is. A lányokat utcai öltözetben, fürdőruhában és koktélruhában láthatták az érdeklődők. Amíg a döntés megszületett, Zséda szórakoztatta a közönséget. A Sárfalvi Péter világ- és Európabajnok öttusázó által vezetett zsűri végül szoros versenyben a karcagi Jobbágy Sárát választotta a legszebbnek. I. udvarhölgye a Debrecenből érkezett Király Evelin, míg II. udvarhölgye az abonyi Gaál Tímea lett. A rendezvény közönsége Timit tartotta a legszebbnek, s a Facebookon meghirdetett szavazáson is ő kapta a legtöbb szavazatot. A lányok számos értékes nyereményt kaptak utazást, wellness hétvégét és ajándékokat. Sára egy éven keresztül viselheti a Kunország Szépe címet, illetve a jövő évi versenyig ő lesz a Kumánia arca is. A győztest és udvarhölgyét vasárnap reggel a kisújszállásiak közelről is megismerhették Horváth György nagykunkapitány lovas hintóval vitte körbe a lányokat a városban. További információk: Csordás-Tán Eszter marketingmenedzser 30/ , Kumánia hírek Szerencse Szülinap Augusztusban ismét Szerencse Szülinap a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben. Most az augusztus 24-én ünneplők járnak jól születésnapjukon a Kumánia jóvoltából ingyen fürdőzhetnek. Keresse a Kumániát a Facebookon is

16 16. oldal Kisbíró augusztus 16. Véradás Kisújszálláson legközelebb szeptember 10-én, szerdán óráig lesz véradása művelődési házban. Köszönettel: Kovács Mária Régi fém- és papírpénzt kizárólag koronát és pengőt keresek gyűjteményembe. Hívásra szívesen házhoz megyek, a megfelelő darabokat készpénzért megvásárolom. Telefon: (TM) A Kisbíró következő száma szeptember 6-án, szombaton jelenik meg. Lapzárta augusztus 29-én, pénteken órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni, elektronikus adat-hordozón vagy a címre elküldve. (Szerk. ) TOPÁZ ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET Kisújszállás, Arany János út 2. Tel.: 59/ Nyitva: h-p.: ; szombat: Aranyékszerek, karikagyűrűk, órák nagy választéka Ékszerjavítás Tört arany felvásárlás, csere Kvarcóraelem-csere Bankkártya elfogadó hely Barátságos kiszolgálás; minőség, kedvező ár! Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: (59) Telefax: (59) Tördelés: Járfás Eszter Luca ISSN: (Nyomtatott), HU ISSN (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06-20/

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Mi újság Kisújon?

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Mi újság Kisújon? XXII. évfolyam, 2014. május 10. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Mi újság Kisújon? Hogy mik azok a legfontosabb kérdések, témák, amelyek városunk lakosait foglalkoztatják,

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Mit jelent Önnek a kun származás? Kunok II. Világtalálkozója ( 2-3. oldal ) Isten,

Részletesebben

Közhírré tétetik! A korona és a kereszt ünnepén Itt az ünnep! Augusztus 19-20-ai programkínálat

Közhírré tétetik! A korona és a kereszt ünnepén Itt az ünnep! Augusztus 19-20-ai programkínálat XIX. évfolyam, 2011. augusztus 13. 6. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! A korona és a kereszt ünnepén Itt az ünnep! Augusztus 19-20-ai programkínálat

Részletesebben

Megállj idő! Ő rám nevet, szívünk, agyunk, a két kezünk, mi osztunk fel, így létezel, fordul ezer és kétezer. repülj új századokon át,

Megállj idő! Ő rám nevet, szívünk, agyunk, a két kezünk, mi osztunk fel, így létezel, fordul ezer és kétezer. repülj új századokon át, XVI. évfolyam, 2008. auguszuts 16. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Köszöntő Szent István napjára Kiss Tamás: Szilaj idő, futós idő* Szilaj idő, futós idő hoz őszt,

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. május 9. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A Városháza műemlék, a Hotel Kumánia*** gyógyszálló lett Elmondhatjuk: városunk újabb két fontos középülete

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 )

P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 ) XVII. évfolyam, 2009. február 7. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 ) aki ennyit élt, Sír el nem temeti, Sírját a hála szent

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. XXII. évfolyam, 2014. október 18.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. XXII. évfolyam, 2014. október 18. XXII. évfolyam, 2014. október 18. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Meghívó a képviselő-testület alakuló ülésére (2. oldal) A választás helyi eredményei

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. október 6. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXI. évfolyam, 2013. szeptember 7. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Azokért, akik segítségre szorulnak Lépjünk be városunk hajdani kiváló orvosa, Petkovics Tamás bácsi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. május 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hogyan tovább a közoktatásban? 2012 a változások éve. A Parlament számos olyan törvényt alkotott, amelyek

Részletesebben

Közhírré tétetik! Kedves Kisújszállási Lakosok!

Közhírré tétetik! Kedves Kisújszállási Lakosok! XVIII. évfolyam, 2010. december 18. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Artézi kút ismét lehet vinni a vizet alkalmanként legfeljebb 50 litert (5.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Kedves Kisújszállásiak!

Kedves Kisújszállásiak! XXI. évfolyam, 2013. december 14. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Sorsdöntő. idők. Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. városháza Átadták a szennyvízrendszert. aktuális Egészségügyi fejlesztések

Sorsdöntő. idők. Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. városháza Átadták a szennyvízrendszert. aktuális Egészségügyi fejlesztések Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. Sorsdöntő idők városháza Átadták a szennyvízrendszert aktuális Egészségügyi fejlesztések Sportkalauz Sportcentrum a Hadnagy úton mezőkövesdi újság 2014/6

Részletesebben

Felújítják a villamos vonalát

Felújítják a villamos vonalát 11. MOST 24. MONDJA EL A kőbányai önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi közmeghallgatását november 24-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ I.

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. június 9. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hát az idősekre gondolnak-e? Éppen a napokban kérdezte meg tőlem városunk egyik nyugdíjasa: Polgármester

Részletesebben