Testvérvárosi kapcsolataink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Testvérvárosi kapcsolataink"

Átírás

1 Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 8. szám Jánoshalma Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját 2010 augusztus 20-án (szombaton) az Államalapítás évfordulója alkalmából tartandó rendezvényeire. 9 órától Ünnepi Szentmise a Szent Anna templomban 10 órától Ünnepi képviselő-testületi ülés a Polgármesteri Hivatal Dísztermében Városi Kitüntető Címek átadása Jánoshalma legidősebb lakójának köszöntése Virágos Jánoshalmáért verseny díjainak átadása Dr. Bárth János előadása Jánoshalma értékei című kiadvány bemutatása, Jánoshalma Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját 20-án 17 óra 30 percre Az új Helytörténeti Gyűjtemény megnyitójára (Jánoshalma, Molnár János u. 4.) Projekt megnevezése: Jánoshalma Város integrált fejlesztése Projekt azonosítója: DAOP-5.1.2/A-2f Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Infrastrukturális fejlesztések a Hunyadi iskolában A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg Jánoshalma Város Önkormányzata Európai Uniós pályázati támogatásból valósítja meg a Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Béke tér 11. szám alatti épületének, valamint a Diákélelmezési Konyha épületének felújítását. A kivitelezés ideje: július augusztus 20. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: forint. Kedvezményezett: Jánoshalma Város Önkormányzata, A projekt közvetlen célja az általános iskola és diákélelmezés épületek infrastrukturális fejlesztése, ami magába foglalja a projektarányos akadálymentesítést, vizes blokk felújítását, kábelezést, világítás- és fűtéskorszerűsítést, nyílászáró cserét és felújítást. A projekt részét képezi az eszközbeszerzés is, mely a célirányos nevelés-oktatás megteremtését szolgálja. A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium eszközállományának javításával a projekt elősegíti a tanulók esélyeit az alap- és kulcskompetenciáik hatékonyabb fejlesztéséhez, és ezen keresztül a versenyképes tudás megszerzéséhez. A beruházás megvalósulásával az oktatási rendszer minősége javul, hatékonyabbá válik. Testvérvárosi kapcsolataink Az idei évben több olyan alkalom is kínálkozott, amelynek keretében lehetőség nyílt a testvérvárosi kapcsolatok ápolására. Hagyományosan a Jánoshalmi Napok 2011 rendezvénysorozatra minden testvérváros küldöttsége meghívást kapott, melyen 4-5 fős küldöttségekkel vettek részt a meghívottak. Délvidékről Temerin, és Szenttamás, Kárpátaljáról Rafajnaújfalu, Erdélyből Tusnádfürdő, Lengyelországból Nawojowa delegációját látta vendégül városunk. A küldöttségek tagjai részt vettek a városnapok rendezvényein, végigkísérték a színpadi produkciókat, valamint megtekintették a városban az elmúlt egy évben megvalósult fejlesztéseket. Elismerően nyilatkoztak a fedett elárusító helyekkel rendelkező Piactérről, a Polgármesteri Hivatalban kialakított Ügyfélszolgálati Irodáról, a megújult és kibővített Művelődési Központról, és a őszén átadott Kistérségi Járó-beteg Szakellátó Központról. Örömüknek adtak hangot a város új Főterén elhelyezett testvérvárosi kapcsolatoknak emléket állító oszlopok láttán. A küldöttségek gratuláltak a városvezetésnek az elmúlt évben végbement pozitív változásokhoz, a felújított négy földes utca aszfaltozásához, a Bajai úti kerékpárút megépítéséhez és a volt laktanya ipari parkká való átalakításának törekvéseihez. folytatás a 7. oldalon Testvérvárosi szónok a búcsúnkon Tánciskola 2011 Ebben az évben is az iskolai tanév zárást követő hétvégén megnyitotta kapuit a tánciskola. A táncversenyen és bálvizsgán történtekről a 6. oldalon olvashatnak. ISSN Jánoshalma Város hivatalos honlapja Lapszámaink itt is olvashatóak! Polgárőrök napja oldal A Jánoshalmi búcsú alkalmából bemutatott szentmise ünnepi szónoka Szungyi László temerini esperes plébános volt. Jánoshalma és Temerin kapcsolata régi időkre tekint viszsza. Ennek eredményeként a két település immár 70 éve hivatalosan is testvérvárosok. A júliusban a temerini Illés napi szentmisét Nagyidai Zsolt jánoshalmi plébános mutatta be az ottani Szent Rozália templomban. Az egyházközségi kapcsolatok következő állomása a július utolsó napján megtartott jánoshalmi Szent Annanapi búcsú. A búcsúi szentmise szónoka főtisztelendő magiszter Szungyi László atya volt. A temerini esperes plébános örömét fejezte ki, hogy Jánoshalma eme nagy ünnepén Temerint is képviselhette. Szentbeszédében kiemelte és elemezte, hogy Szent Anna és Szent Joachim személyében a nagyszülői gondoskodás eszményképe miként domborodik ki. Saját kisgyermekkori példáján keresztül mutatta be, hogy a nagymamák szelíd szeretetükkel és példamutatásukkal mennyire meg tudják határozni unokájuk életútját, hivatását. Majd szólt a napjainkra oly jellemző közömbösségről és annak kifejezetten káros hatásairól is. Záró gondolataiban kifejtette, hogy a nagyszülők generációkat mentettek meg, és volt olyan ország, ahol a nagyszülők mentették meg a vallást. Kérte a híveket, hogy reményteljesen tekintsenek a jánoshalmi Szent Anna templom oltárképére, s gondoljanak azokra, akiket ábrázol, s kérjék pártfogásukat, segítségüket, Krisztus reményében. Ezúton köszönjük főtisztelendő magiszter Szungyi László atyának Temerin esperesplébánosának, hogy elfogadta meghívásunkat, valamint a gyönyörű és tartalmas szónoklatot! b s

2 2. oldal Pöndölösök Ausztriában Újra tanévet zárt a Tanoda Július végén útra keltünk első külföldi utunkra, Ausztriába. A négyéves fennállásunk óta erre még nem volt példa. Nagy várakozás és készülődés előzte meg ezt a szereplést. A szállásunk Sopronba volt, Lábadi Ágiéknál, aki jánoshalmi származású. Első nap bemutatta a várost. Sopron a hűség és a szabadság városa. A belső városrész kanyargós utcái, terei, házainak boltíves kapui, míves ereklyéi, műemlékei, középületei és az elő-előbukkanó városfalai különleges hangulatot teremtenek az odalátogatóknak. Másnap mentünk Lorettóba, amely egy ausztriai község. Gyönyörű templomuk búcsújáróhely, melyet ben szentelték fel. A falu nagyjából a templommal egy időben keletkezett. A trianoni békeszerződésig Sopron vármegyéhez tartozott. Lakosai száma: 428 fő. A község polgármestere, Félix Kozmár úr nagy szeretettel fogadott bennünket és műsorunkat érdeklődve hallgatta végig. Mivel a község zarándokhely, így a sok turistabusz utasai is be-bekapcsolódtak citerajátékunk hallgatásába. Nagy sikere volt úgy a bácskai daloknak, mint a katonai nótáknak. Az ott lakó emberek kíváncsi tekintetét keltette fel a népviseleti ruhánkban való megjelenésünk. Tetszésüket és elismerésüket nagy tapssal, pénzadománnyal fejezték ki. Szereplésünk végén a polgármester úr finom ebéddel vendégelte meg zenekarunk tagjait a helyi étteremben. A pékségből pedig finom süteményeket kóstolhattunk. Vendégszeretetük viszonzásául mi is átadtuk a Jánoshalmáról szóló turisztikai magazinokat és zenekari tagunk által készített kézműves alkotását. Ezzel a turnénkkal megmutattuk, hogy a zene közös nyelv minden ember számára. Kodály gondolatait idézve: A zene felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít; testi-lelki erőt ad, amivel azután szebbé, gazdagabbá tehetjük egész életünket. Balázs Sándorné Nagy Béláné Zenekari tagok Második tanévét zárta június 15-én a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány székhelyén működő Tanoda. A hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségét és életminőségének javítását megvalósító program a TÁMOP tengely támogatásának keretében valósul meg. Az elmúlt időszakban a programban résztvevő fiatalok és szaktanárok nagy munkát végeztek. Valamennyi diák javított tanulmányi eredményén. Fő feladatunk a továbbtanulások elősegítése volt. A családi napok keretében tájékoztattuk a tovább tanulás előtt állókat lehetőségeikről. Így a nyolcadik osztályt befejezőknek segítettünk képességük szerinti iskolát választani. Többen érettségit adó képzésben részesülhetnek az új tanévben. A szakmát választók az Alapítvány segítségével a hiányszakmákból választottak. Az Rajzpályázat nyertesei így megszerezhető ösztöndíjjal segítenek családjuk anyagi helyzetén. A Jánoshalmi Napokhoz kötődő programként a családok egy jóhangulatú napot tölthettek együtt. A szabadidős programok keretében részt vettünk az Országos Kirakodóvásáron és Táncház-találkozón. Bányai Gábor országgyűlési képviselőnk közbenjárásának köszönhetően a budapesti kirándulás keretében megtekintettük az Országházat. Nagyné Bényi Mária szakmai vezető A Jánoshalmi Napok egyik rendezvénye volt a Helytörténeti Gyűjteménnyel kapcsolatos rajzpályázat eredmény hirdetése. A pályázati kiírásra 53 pályázati anyag érkezett, ebből 21-et állítottak ki. A díjátadáskor Berta Virág, Horváth Anita, Kiss Bálint és Balázs, Kolompár Miklós, Málik Rebeka Mária és Rada Adél teljesítményét jutalmazta Nagy István a Felső-Bácskai művészeti iskola vezetője. Könyvjutalomban részesült Kolompár Miklós és Horváth Anita, könyvvásárlási utalványt vehetett át Rada Adél és Berta Virág, családi udvari medencét pedig Kiss Bálint és Kiss Balázs. Az első díjat jelentő Camping kerékpár tulajdonosa Málik Rebeka Mária lett. Gratulálunk a nyerteseknek. Köszönet a évi Jánoshalmi Napok támogatóinak MEGHÍVÓ A FELSŐ-BÁCSKAI FIATAL MŰVÉSZEKÉRT KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY ÉS A FELSŐ-BÁCSKAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Meghívja Önt és kedves családját az augusztus 20-án, a Molnár János utca 4. szám alatti ALKOTÓHÁZBAN tartandó ÚJKENYÉR ÜNNEPRE VENDÉGVÁRÁS 16 órától kemencében sült lepénnyel 17 órakor az új kenyér megszentelése és megszegése órakor: A Helytörténeti Gyűjtemény ünnepélyes megnyitója A kenyérszegés után a helyszínen szeretettel vendégül várja: Dr. Gulyás András, Juhász János, Nagyné Bényi Mária, Nagy István, hogy egy babgulyás és pohár bor mellett szívélyes légkörben kicseréljék gondolataikat. Játékos sportvetélkedők: Sodrófahajítás, botrúgás, patkódobálás, talicskatolás 20 órától: tábortűz, szalonnasütés, táncház, dobolás Jánoshalma Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki a nyújtott támogatásért, segítségért az alábbi vállalkozóknak, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek. Ádám Józsefné - Ádám-Éva Butik Agroprodukt Kft. Árivitó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bács-Volán Zrt. Benkő Bt. Blázsik Sándor Borotai Takarékszövetkezet Jánoshalmi Fiók Csényi és Társa Kft. Dági József Deákfalvi Mónika vállalkozó DÉLI-BÁB - T-Mobil üzlet Jánoshalma Delta-Sec Vagyonvédelmi Kft. Diósi János Díszítőművészkör Duxi Ker. Bt. Erdélyi Hagyományokért Egyesület Farkas Attila - Schnitta Sámuel életmű-díjas gasztronómus Fekete Sándor Felső-bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány Felsőbácskai Műmalom Malomipari Kft. Gyógynövény-Drogéria Bolt Hendrosz Kft. Hunyadi János Általános Iskola, Állományból kivont könyvek vására a könyvtárban! Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Diákélelmezési Konyha Jacsó Mihályné - Élelmiszer-vegyes Bolt Jánoshalmáért Alapítvány Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal dolgozói Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Jánoshalmi Vadász Társaság K&H Bank Zrt. Jánoshalma Kancsár János vállalkozó Kelle Attila vállalkozó K-Ferro Vasudvar - Szlávikné Hemző Erzsébet Kistérségi Ifjúsági Egyesület Komáromi Lajosné Komáromi Róbert Korzó Étterem Kovács Andrea Kovács Györgyi Kovács Sándor Kriszted Bt. Töltőállomás Kunvin Borászati Kft. Lajtha László Non-profit Kft. Lakner & Fekete Borászat Lengyel János vállalkozó Lukács Béla asztalos Mikó Mária Modinvest Kft. Molnár Istvánné Nagyidai Zsolt plébános OTP Bank Nyrt. Jánoshalmi fiók Összefogás Jánoshalmáért Egyesület Pető Zoltán vállalkozó Puskás Katalin Jánoshalmi Rendőrség Renner Bt. Royal Sütöde Ságodi István Szakál Lajos Sztrinkó Ferencné Taskó Savanyúság Tűzker IMP Tüzeléstechnikai Bt. Jánoshalmi Tűzoltóság Univer Coop Zrt. Városgazda Kft. Városházi Gyógyszertár VM Kelet-Magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola Külön köszönet a fellépőknek, előadóknak, kiállítóknak. Köszönet a Béke téri lakosoknak a türelmükért. Homokhátság Hulladékgazdálkodási Kft. Elérhetőségei az alábbiak: Cím: KISKUNHALAS Szilády Áron u. 5-7 Telefon: 0630/ , 0677/ , 0677/

3 3. oldal Jánoshalmán ünnepeltek a megye polgárőrei A jánoshalmi Önkéntes Polgárőr Egyesület látta vendégül a XI. Bács- Kiskun megyei Polgárőr Nap résztvevőit A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Túrós András (Országos Polgárőr Szövetség elnöke) Dr. Kerényi János ( Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, országgyűlési Képviselő ), Bányai Gábor (Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési Képviselő), Kapus Krisztián (Kiskunfélegyháza Város Polgármestere, Országgyűlési Képviselő), Dávid Károly rendőr dandártábornok (Bács-Kiskun Megyei rendőrfőkapitány), Czeller Zoltán (Jánoshalma Város polgármestere), Szabó Mihály (Bács-Kiskun Megyei polgárőr Szövetség elnöke), László r. alezredes (Bács-Kiskun Megyei rendőrfőkapitány helyettes, rendészeti Igazgató), Dr. Polyák Zsolt r. alezredes (Bács-Kiskun Megyei rendőrfőkapitány helyettes, bűnügyi Igazgató), Dr. Kassai László r. ezredes (kecskeméti rendőrkapitány), Mayer József r. alezredes (kunszentmiklósi rendőrkapitány), András István r. alezredes (bajai rendőrkapitány), Lovasi Attila r. alezredes (kiskőrösi rendőrkapitány), Timafalvi László r. alezredes (kiskunfélegyházi rendőrkapitány), Dr. Husti János r. alezredes (kiskunhalasi rendőrkapitány), Jászai Zoltán r. alezredes (Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalvezetője), Újszászi Zoltán ezredes (Állampuszta Büntetés- végrehajtási Intézet parancsnoka), Dr. Fekecs Dénes (Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke, a Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke), Széles János (Tolna Megyei Polgárőr Szövetség elnöke), Gyarmati Sándor (Békés Megyei Polgárőr Szövetség elnöke), Batiz István (Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke). A Városi Sportpályán összegyűlt önkénteseket elsőként Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere köszöntötte. Üdvözölte a megye legkülönbözőbb településeiről érkezett polgárőröket. Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a húsz éve létrejött polgárőr csoportoknál is változtatásokra van szükség, hogy mindenben megfeleljenek a szigorú törvényi előírásoknak. Az OPSZ elnöke örömmel számolt be arról, hogy a találkozót megelőző napokban történt angyalföldi gyilkosság gyanúsítottjának elfogásában tevékeny részt vett Ulrich Imre soltvadkerti polgárőr, aki bátor tettéért a Polgárőr Érdemkereszt Arany Fokozata kitüntetést vehette át, itt Jánoshalmán. A soltvadkerti polgárőrt jutalomban és elismerésben részesítette Dávid Károly dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, aki beszédében köszönte meg a polgárőrök munkáját, amellyel hozzájárulnak a megye közrendjének őrzéséhez. - Önök nélkül nem lenne ilyen jó a közbiztonság Bács-Kiskunban - emelte ki köszöntőjében Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő, aki szintén elismeréssel szólt az önkéntes településőrök tevékenységéről. Az ünnepségen kitüntetések, elismerések átadására is sor került. Túrós Andrástól a Polgárőr Érdemkereszt Arany Fokozata elismerést kapta dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke, valamint Horváth Ferenc, a Jánoshalmi Önkéntes Polgárőr Egyesület elnöke. Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke a magas színvonalon végzett polgárőr tevékenységéért adott át elismerést többek között Mészáros István jánoshalmi polgárőrnek. Bács-Kiskun megye közrendjének és közbiztonságának fenntartásában nyújtott segítségéért a megyei rendőrfőkapitány jutalmát 6 polgárőr vehette át. A polgárőrségek támogatásában végzett kiemelkedő együttműködés elismeréseként Szabó Mihály, a megyei polgárőr szövetség elnöke emléktárgyat adományozott többek között Husti János alezredesnek, Kiskunhalas rendőrkapitányának. Czeller Zotán Jánoshalma Város polgármester elismerésekkel köszönte meg városunk polgárőreinek munkáját. Kiváló polgárőr szolgálatért emlékplakettet kaptak: Balázsevics István, Molnár István, Nagy Sándor, Szili László, Mészáros István, Dudás Zoltán, Rencsár Tibor, Kozma Pongrác, Mészáros András, Ugrovics Judit Kiváló polgárőr munkáért oklevelet vettek át: Bodó Barbara, Keresztúri Gábor, Dudás László, ifj. Mészáros István, Bárkányi Nándor, Horváth Ignác, Kovácsné Kernya Katalin, Évinger József, Szabó László és Mészáros Gábor Kép, szöveg: Blázsik Aki segített elfogni a szerb gyilkost Ulrich Imre egy disznóólban bukkant rá arra a szerb férfire, aki pár nappal korábban hat lövéssel végzett barátnőjével Budapesten. Miközben a szerb hatóságok is keresték, és a magyar rendőrség is arra figyelmeztetett, hogy senki ne próbálja meg feltartóztatni, mert fegyver van nála, aközben a vadkerti polgárőr ügyesen helyezkedett meg is kapta érte a megyei rendőr-főkapitány és a polgárőrség országos elnöke elismerését. - Szokás szerint korán reggel keltem pénteken is, már öt órakor kimentem a legelőre megnézni, hogy megvannak-e a juhaim. Az ott lévő disznóólból jött elő a jóember Nemcsak ő, én is meglepődtem. Kérdezte, hova megyek. Én viszszakérdeztem, te mit keresel itt!? Azt mondta, itt aludt, éhes meg szomjas, mert három napja nem evett, nem ivott. Enni kért, de mondtam neki, nem tudok adni semmit itt a legelőn mesélte Ulrich Imre polgárőr, aki mielőtt elindult volna a tanyába a férfivel, még elment megnézni a nádas mögött lévő birkáit. Ekkor hívta a soltvadkerti rendőröket, mert felismerte az előző este a tévében is bemutatott fotó alapján a szerb bűnözőt, és azt gyanította, ő lehet az. Két nappal korábban ugyanis a tanyájuktól pár száz méterre találták meg a szerb férfi luxus Mercédeszét, amivel feltehetően elakadt a nagy homokban. - Direkt lassan mentem, hogy kiérjenek a rendőrök, mielőtt a tanyába érnénk, mert ki tudja, mi történhetett volna bent, az épületben, akár túszul is ejthetett volna emlékezett vissza a hátborzongató percekre Imre, akit arra is megkért a férfi, hogy had tegye fel a táskáját a kerékpárjára, mert nagyon nehéz. Csak később derült ki hogy kész fegyverarzenál volt benne. Tíz perc alatt kiértek a rendőrök, civil autóval jöttek, nehogy már messziről kiszúrja őket a férfi, és esetleg el kezdjen lövöldözni. A kocsiból kiszálló rendőrök az akciófilmekből is jól ismert mozdulatokkal fegyvert szegeztek a szerb férfi irányába, aki a kabátja mögé nyúlt, ekkor látható volt a derekára erősített pisztoly és egy kézigránát. Felszólították, hogy tegye fel a kezét, mire a férfi nem tanúsított ellenállást, megadta magát, a rendőrök hátracsavarták a kezét, a motorháztetőre fektették és megbilincselték. A helyszínelés során egy gépfegyver, 150 lőszer, három kés, egy kézigránát és egy betárazott pisztoly került elő a ruházata alól és a táskájából. A szerb férfit azóta előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság, gyakorlatilag az összes olyan körülményt megalapozottnak találta, ami miatt el lehet rendelni az előzetest. A szökést, a bujkálást és a tanúk befolyásolását. A férfi az előzetes tárgyaláson nem csak a gyilkosságot ismerte be, hanem azt is, hogy miután végzett a lánynyal, meg sem fordult a fejében, hogy feladja magát, azért menekült Soltvadkert felé, hogy átszökjön a szerb határon. Ulrich Imrét, aki 1991-es megalakulása óta tagja a soltvadkerti polgárőrcsoportnak, jutalomban és elismerésben részesítette az elmúlt hétvégén, Jánoshalmán rendezett megyei polgárőrnapon Dávid Károly dandártábornok, Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitány valamint Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon, a sikeres elfogásban résztvevő Doszpod László r. főtörzsőrmesternek és Morvai Lajos r. főtörzs zászlósnak a megyei rendőr-főkapitány kiemelkedő munkájukat, helytállásukat megköszönte és elismerte. Szöveg-: Pozsgai Ákos fotó: b. s. Megújított pályázati kiírás a volt laktanya értékesítésére Jánoshalma Város önkormányzata az önkormányzat vagyonáról a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2007(V.25.) számú önkormányzati rendelet, illetve a Képviselő-testület június 30-án elfogadott határozata alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Jánoshalma Város Önkormányzata, Jánoshalma, Béke tér Pályázat célja: önkormányzati ingatlan értékesítése. 2. A pályázat jellege: nyilvános pályázat. 3. A pályáztatásra kerülő ingatlanok címe: Jánoshalma, Bajai út 4. Az ajánlatok benyújtásának helye: Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala Jánoshalma, Béke tér 1. (Czeller Zoltán polgármester nevére). 5. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, 3 példányban kell benyújtani, melyből egy példány minden oldalát aláírással kell ellátni. 6. Az ajánlatok benyújtásának határideje: szeptember 20. kedd 7. Az ajánlatok nyilvános bontásának ideje: szeptember 22. csütörtök Helye: Jánoshalma Város Önkormányza: Jánoshalma, Béke tér Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik. 9. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető: Czeller Zoltán polgármestertől a 77/ , Komáromi Lajos alpolgármestertől a 77/ valamint Dr. Benda Dénes címzetes főjegyzőtől a 77/ telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási időrendje szerint. 10. A részletes kiírás megtekinthető a www. janoshalma.hu oldalon a Laktanya értékesítés menüpontra kattintva Czeller Zoltán polgármester

4 4. oldal Nyári élet zárása a Radnóti utcai óvodában Pillanatképek Apródnapló! Pecázhattak olykor a pecabot helyett a kezüket is használták, mert addig is pacsálhattak. Papírcsákókat hajtogattunk, amiket a szakadásig úsztathattak. Méretre szabott színes, nyári kalapot készítettünk mindenkinek. Urak és Hölgyek! Lovagok és lovagi úrhölgyek! Aprónépek! Közhírré tétetik! Ezekkel a szavakkal vette kezdetét július elején a Szent Anna Iskola 2011-es nyári tábora Kővágószőlősön. Az idei programot a szervezők igyekeztek kicsit a középkor köntösébe bújtatni, ezzel is színesítve a gyerekek élményét. Az itt eltöltött napok folyamán az apródjelölteknek, próbák sokaságát kellett kiállnia a felnőtt úrhölgyek és lovagok vezetésével. Az alapszabályokat a tábori regula rögzítette, és ezen intelmek szelleméhez méltóan kellett élni és cselekedni. Az első nap a lakhely elfoglalásával, a csapatok megszervezésével, zászlók és címeres pajzsok készítésével, valamint a konyhaapródok és strázsák kijelölésével telt el. Az első igazán nagy próbatétel a Jakab-hegy meghódítása volt. A kijelölt út nem volt mentes a kalandoktól, a táborhelyet adó plébániától egészen a pálosok régi kolostorának romjaihoz vezetett. A bátor tanoncoknak zord sziklákat és emelkedőket kellett meghódítaniuk, és még a rablók is megtámadták maroknyi csapatukat. A hosszú és kimerítő túra után Balázs atya esti szentmiséje és az azt követő tábortűz zárta a napot. A következő nap egy kis gyaloggaloppal indult és zárult, de lényegében a pihenés és erőgyűjtés napja volt a Szigetvári vár szomszédságában elterülő strand és termálfürdő területén. Az igazi apród-próbákra a negyedik napon került sor. Voltak észpallérozó és fizikai erőt igénylő feladatok is, no meg hitük jó ismeretére is szükségük volt a jelölteknek a nap folyamán. Az utolsó előtti nap pécsi városnézéssel, templomlátogatásokkal, terráriumi sétával telt el. A nap végén a tábortűz előkészítésével és nyársak faragásával készülődtek a csapatok az esti szalonnasütésre és az apródok avatására. Ekkor még hátra volt a leginkább embert próbáló feladat, a bátorságpróba. Este sötétben három fáklya fényénél, néma csendben indult vissza a tábor apró népe és vezetőik a rejtekadó Jakabhegyre. Az erdő suhogása, az ágak ropogása és a három fáklya néha kikihunyó, pislákoló fénye tapinthatóvá tette a feszültséget. Egy közel húszperces botorkálás után a hegyoldalban Balázs atya intelmei tették véglegesen emlékezetessé ezt a testet és lelket megmérettető próbát. Viszszaérve a tábortűz mellé, az apródok fogadalmának közös megtétele után egy lovagi kard által minden jelölt fél térdre ereszkedve, egyenként üttetett apróddá. Mire a ceremóniának vége lett, már majdnem éjfélt ütött az 1200-as években épült szomszédos templomtorony órája. A zárónapon a reggeli nehéz ébredés után a táborbontás fárasztó teendői adtak munkát kicsiknek és nagyoknak. A buszba történő bepakolás után az út Szigetvár irányába folytatódott. Itt bevételre került a történelmi vár és a vár egy szegletében a régi lovagi ruhákat is magukra ölthették az újdonsült apródok. Az út zárásaként hazafelé még betért a csapat Máriagyűdre, majd a megfáradt sereg az esti órákban tért meg Jánoshalmára. Mint sok más dolog a mai világunkban, ez a tábor sem jöhetett volna létre az önzetlen segítők támogatása nélkül. Köszönet illeti: Bányai Gábort mint magánembert és mint a Bács- Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökét is, Malustyik Bélát, a Szent Anna Katolikus Iskoláért Alapítványt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot és Hercegné Faddi Jolánt. H. S. A. A szülők segítségével gyümölcssaláta kerülhetett a lakodalmas asztalra. Citerásaink a Pöndölösök táncra perdítették az óvoda apraját-nagyját. Óvónők Jánoshalma a központja a keletmagyarországi agrárszakképzésnek A munkaerőpiacon használható tudás átadása érdekében összefogott hat kelet-magyarországi, a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozó agrárszakképző intézmény, s ehhez csaknem 373 millió forintos uniós támogatást vettek igénybe a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében - közölte a projekt menedzsere kedden. Fekécs László elmondta: a jánoshalmai székhelyű program mellett a szakmai összefogásban részt vett a gyomaendrődi, a szentesi, a pétervásárai, a kétegyházai és a mátrafüredi szakképző intézmény, amelyek a rendelkezésre álló forrás segítségével térségi integrált agrárszakképző intézményként működnek a továbbiakban. Az integrációban résztvevő iskolák közel 100 pedagógusa több munkacsoportot is alakított szakértők közreműködésével annak érdekében, hogy összehangolják a szakképző intézmények szakmai-pedagógiai programjait, a tanítás módszertanait, de közösen alakították ki a felvételi eljárás rendjét, s mindemellett egységesítették az iskolai rendszeren belüli képzést és a felnőttképzést is. Példaként említette, hogy Jánoshalmán 2010-ben 900 fő vett részt a felnőttképzésben és szerzett meg piacképes tudást, miközben az iskolában 400 fős az iskolarendszeren belüli képzésben résztvevők száma. A másfél évvel ezelőtt kezdődött és az idén ősszel lezáródó közös szervezetfejlesztéstől azt várja a projektmenedzser, hogy az érintett térségben olyan diákok és felnőttek kerüljenek ki az iskolapadból, akik meg fogják találni a számításaikat a munkaerőpiacon. Mint mondta, az együttműködés eredményeként gyorsan képesek reagálni az iskolák a változó piaci kihívásokra, így az intézményekben tanuló több mint diák jó eséllyel találhat magának munkahelyet különösen azért, mert a program keretében közel 100 pedagógus vett részt hazai és nemzetközi szakmai továbbképzésekben is. mti

5 Közös nyári táborozás 5. oldal Az ASzk tanulói háromhetes farmgyakorlaton vettek részt Befejeződött a Közös táborozás erdélyi barátainkkal elnevezésű táborunk. A július 5-10-ig terjedő időben 31 csíkszeredai és 21 jánoshalmi diák táborozott együtt. Szállásuk a Hunyadi János Általános Iskola Kollégiumában volt, amit iskolánk térítésmentesen bocsátott a diákok részére. Innen tettek kirándulásokat a közeli fürdőhelyekre, Mórahalmára, Kiskunmajsára. Egy pusztalátogatás Révbérpusztára színesítette a programot. A magas hegyek látványához szokott csíki gyerekeknek ez igazi élmény volt. Kiskőrösön megtekintették Petőfi Sándor szülőházát és a Petőfi Emlékmúzeumot. Ezzel tovább gyarapították ismereteiket iskolájuk névadójáról. A kirándulások lebonyolításához a Jánoshalmi Kistérség bocsátotta rendelkezésünkre a buszt. A nyaralás költségeihez támogatást kaptunk Bányai Gábor úrtól, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnökétől. Az estéken vetélkedők, közös játékok alkalmával ismerkedtek egymással a gyerekek. A nyaralás végére több barátság is köttetett. Most már izgatottan várják a jövő nyarat, amikor a jánoshalmi gyerekek utazhatnak Csíkszeredába. Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóink segítségét, mely segítség nélkül ez az élményekben gazdag táborozás nem jöhetett volna létre. Az idei tanévben is a Leonerdo da Vinci mobilitási programban nyert pályázatoknak köszönhetően az ASzK tanulói és tanárai közül többen külföldi farm gyakorlaton vettek rész Franciaországban és Lengyelországban. A jánoshalmi iskola két tanulója, Endrődi Dóra 11/B és Sallai Sándor 11/B június közepétől háromhéten keresztül Lengyelországban, Biala Podlaskában (Kelet Lengyelország, Fehérorosz határ mellett) és környező települések magán gazdaságaiban voltak farmgyakorlaton. Két tagiskolából még Gyomaendrődről és Kétegyházáról két-két diák szintén velük töltötte a gyakorlatot. A jánoshalmi iskola tanárai közül ketten Varga Judit és Kasziba Gábor június harmadik hetében kísérő tanárként szintén farmgyakorlaton vettek részt a tanulókkal együtt Lengyelországban. A gyakorlaton lévő diákok és tanáraik a Biala Podlaskában lévő Mezőgazdasági Szakközépiskolában voltak elszállásolva, ahol az iskola vezetősége igen nagy szeretettel látta vendégül őket. A tanulók a kísérő tanáraikkal együtt több sertéstenyésztéssel, lótenyésztéssel, szarvasmarhatartással, gyümölcstermesztéssel és zöldségkertészettel foglalkozó farmot, családi gazdaságot és falusi vendéglátóhelyet nézték meg és végeztek munkát. A gazdaságok megtekintése mellett a résztvevők szabadidős tevékenység részeként ellátogattak a bialowieski nemzeti parkba, amely Európa egyik legrégebbi nemzeti parkja és a világörökség része. Európában egyedül itt él szabadon a korábban az egész kontinenst benépesítő bölény és itt található az egyetlen olyan erdőség, amely az ősi időkben Európát borította. Varsó nevezetességeit is megtekintették a gyakorlaton résztvevők. A jánoshalmi iskola két tanulója egy ménesbirtokon teljesítette a farm gyakorlatot. A tanulók mindennap 7-16 óráig dolgoztak és utána különböző szabadidős tevékenységeket szerveztek számukra. Az ASzK hat diákjának véleménye egybehangzó a három hetes összefüggő gyakorlatról hazaérkezve, melynek alapján a magas szintű szakmai tapasztalattal és élményekkel tértek haza. Gazdagodott a szakmai tapasztalatuk, amelyet a további munkájuk és tanulásuk során széles körben alkalmazni tudnak majd. ISKOLAKEZDÉSI HITEL AKCIÓ IGÉNYBEVEHETŐ HITEL ÖSSZEGE: MIN ,- Ft, MAX ,- Ft FUTAMIDŐ: 1 ÉV, KAMAT: ÉVI 18% EGYSZERI KEZELÉSI KÖLTSÉG: 2% Az akció időtartama: től visszavonásig. (THM: 30,07%) ÖNÁLLÓ JOGÚ DEVIZASZÁMLA A pénzforgalmi devizaszámla főbb kondíciói: A számlanyitás ingyenes, számlavezetési díj 0,5 EURO/HÓ. Az EURO-ban feltüntetett költségek az adott devizaszámla devizanemében kerülnek elszámolásra. A figyelembe veendő konverziós tényezők az alábbiak: 1 EUR = 1,5 CHF 1 EUR = 1,5 USD 1 EUR = 0,9 GBP 1 EUR = 8,2 NOK A devizaszámláról lekötés kezdeményezhető 1, 3 és 6 hónapra. EURO BETÉT KAMATA: 3 hóra lekötve évi 2,5% (EBKM: 2,50%) 6 hóra lekötve évi 1,5% (EBKM: 1,50%) LAKOSSÁGI ÜGYFELEINK RÉSZÉRE A MEGTAKARÍTÁSI CÉLRA HASZNÁLT DEVIZASZÁMLA KÖLTSÉGMENTES! További részletekről érdeklődjön kirendeltségünkön, ügyintézőinknél! 10 millió Ft felett, 6 hónapra lekötött betét kamatmértéke: évi 6,5% (EBKM 6,50%) Lekötési idő előtti felvét esetén a kamat mértéke 0%. A termék további tészleteiről érdeklődjön ügyintézőinknél, vagy kérje hirdetményünket. Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa Gy. u. 22 Borotai Takarékszövetkezet Jánoshalmi Kirendeltsége 6440 Jánoshalma, Kossuth u. 4. Meghívó A Szüreti Napok 2011 rendezvényeire Jánoshalma, szeptember Program Szeptember 16. (péntek) Kertészeti, növénytermesztési-, termény-termékkiállítás. Helye: Gazdakör székháza (Jánoshalma, Bernáth Zoltán u. 7.) Kiállítás megnyitása:, de. 10:30 óra (a kiállítás 10:30-17 óráig tart nyitva). 11 órakor szüreti felvonulás; utána szüreti ételek kóstolója lesz a Gazdakör székházának udvarán. Jelentkezés, valamint a kiállítással kapcsolatos tájékoztatás a kővetkező címeken: Dági József (Jh, Jókai Mór u. 55. Tel:77/ ; 06-70/ ) Farkas László (Jh, Széchenyi u. 9. Tel: 77/ ;06-20/ ) Skribanek János (Jh, Dózsa Gy. u. 107 Tel: 77/ ; 06-20/ ) Szeretettel várunk minden érdeklődőt és kiállítót! A rendező: Gazdakör Gyümölcs-és Szőlőtermesztők Egyesülete A rendezvénv támogatója: Felső-Bácskai Hegyközség Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Tájékoztató a Kertészeti-, Növénytermesztési termény-és termékkiállításon való részvételről: A kiállításon a részvétel díjtalan! A kiállításra a kiállítandó anyagokat szeptember 16.-án reggel 9 óráig kell leadni! A kiállított gyümölcsökhöz igény szerint rekeszt biztosítunk. Ezek felvételét az előző napokban a 06-70/ , vagy a 77/ telefonszámokon érdeklődve a Jókai Mór u. 55. sz. alatt este 19és 20 óra között lehet felvenni. A kiállítás díjainak átadása szeptember 18.-án 15 órakor a Gazdakör Székházában lesz. A kiállítás anyagait zárás után felajánlás szerint kisorsoljuk. Jelentkezési határidő: 2011.szeptember péntek reggel 7 óráig szeptember 17 (szombat).: óráig Kertészeti, növénytermesztési-, termény-termékkiállítás óráig szüreti kupa Ifjúsági labdarúgó torna. Helye : Sportcsarnok szeptember 18 (vasárnap) óráig: Kertészeti, növénytermesztési-, termény-termékkiállítás. A kiállítás díjainak átadása 15 órakor lesz a Gazdakör Székházában. A kiállítás helyszínén a teremőröknél tombolajegy vásárolható, a tombolahúzás a kiállítás díjainak átadása után történik. A sorsolásra tombolajegyeket a kiállítás alatt a teremőröknél lehet megvásárolni. A kiállításon részt lehet venni: - Minden mezőgazdasági terménnyel és termékkel, - Kézimunkákkal, festményekkel, - Gyümölcs, szőlő, zöldségfélék terméseivel, és azok feldolgozott termékeivel, - Dísznövényekkel, - Régi permetezőkkel vagy mezőgazdasági eszközökkel.

6 6. oldal Tánciskola 2011 Ebben az évben is az iskolai tanév zárást követő hétvégén megnyitotta kapuit a tánciskola. A Lajtha Nonprofit Kft. szervezésében a Sportcsarnokban sajátították el a fiatalok a tánclépések és az udvarias viselkedés alapvető szabályait Fuszkóné Gáspár Judit tánc- és illemtanár vezetésével. Vidékről Törökbálintról, Békéscsabáról, Szegedről, valamint Borotáról és Kéleshalomról is voltak tanítványok. A kezdeti kissé esetlennek tűnő mozdulatok után néhány hét elteltét követően július 20-án a táncversenyen adtak számot az amatőr táncosok. holt verseny alakult ki. Balász Édua (Békéscsaba) - Hegedűs Bálint valamint Taskovics Renáta - Mike Árpád páros állhatott a képzeletbeli dobogó legmagasabba fokára. A második helyen Csóti Adél Rácskai Dávid páros végzett. A harmadik helyezést holt versenyben Papp Dominika - Halász Bence, valamint Fenyvesi Evelin Kotró Tibor páros szerezte meg. A legtöbb közönség szavazatot a Fenyvesi Evelin - Kotró Tibor páros kapta. A helyezettek az ezt tanúsító oklevelet a július 22-én megtartott bálvizsgán vehették át. HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS Tudásukat szakavatott zsűri értékelte Kopcsek Tamás elnökletével. A zsűri tagjai voltak még dr. Dóra Éva és Mizser Attila. A versenyző 12 párból egyszerre 6 pár táncolt, s míg ők bemutatták tudásukat az egyik táncból, addig a másik 6 pár pihent és ez így ment még a 10 féle táncot az angolkeringőtől és csa-csa-csán át a rock and rollig be nem mutatták a zsűri tagjai és az izguló szülők előtt. A ítészek pontozták a látottakat, de a közönség is szavazhatott az által legjobbnak tartott párosra, s így alakult ki táncverseny végeredménye,. Az első helyen Sokan gyűltek össze a pénteki bálvizsgára. A hagyományokhoz híven minden belépő vendég a jegy mellé kapott egy Bálkirálynő és egy Bálkirály szavazó lapot. Ennek hátuljára írt névvel lehetett szavazni. Az urnabontás után megtudhattuk, hogy a évi Bálkirálynő Fenyvesi Evelin lett, udvarhölgyeinek pedig Csóti Adélt és Radvánszki Adrient (Szeged) választotta a közönség. A évi Bálkirály Kotró Tibor lett. Gratulálunk a helyezetteknek! Az elmúlt egy évben Jánoshalma város két délvidéki testvértelepülésével Temerinnel és Szenttamással együttműködve az IPA Magyarország Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében jelentős kulturálisturisztikai rendezvénysorozatot valósított meg. Jánoshalmán került megszervezésre a Bácskai Szüreti Fesztivál, Temerinben a Tökfesztivál, a Vince Napi Borfesztivál, valamint a Babfesztivál, míg Szenttamáson az Aratóünnepség és a Tambura Fesztivál július 28-án Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal dísztermében került sor a Régión belüli civil szervezetek együttműködése a kultúra és a turizmus terén című projektzáró rendezvényre. A rendezvényen Puskás Tibor a Temerini I. Helyi Közösség elnöke, Branko Gajin a szenttamási Képviselő-testület elnöke, valamint Czeller Zoltán Jánoshalma város polgármestere ismertették a projekt eseményeit és eredményeit. Mindannyian megállapították, hogy a projekt sikeres volt és a jövőben is folytatni kívánják az együttműködést. A rendezvényen jelen voltak még a civil szervezetek képviselői, a települések tájékoztatási szerveinek képviselői és más érdeklődők. Dr B.D. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Szenttamási hagyományos aratási ünnep Az ízek minősége A minőség íze Kóstolja meg termékeinket! Savanyúságaink megvásárolhatóak Petróczky Ferenc vállalkozó üzleteiben : (Dózsa Gy. u. 75, Kálvária u. 4., Rákóczi u. 12, Téglagyár u. 32.) valamint a Fajsziék boltjában a Bálvány utcában Július 2-án. hagyományos aratási ünnepet rendeztek Szenttamáson. Ez volt már a 15. Az idén első alkalommal került megrendezésre az IPA, Határon átnyúló projekt keretében a rendezvény. A mostani versenyen 22 csapat vett részt. Többek között Szenttamás, Szabadka, Temerin, Ada, Zenta, Újvidék települések képviseltették magukat. Ezen az Aratási Fesztiválon részt vett a jánoshalmi Gazdakör küldöttsége is. Füstös Illés mintaszerűen kialakított családi gazdasága területén versenyszerű aratást mutattak be a csapatok. A helyszínre gyalog vonultak ki. A kijelölt területek számait kihúzva versenyeztek a csapatok. A csapattagok népviseletbe öltözve mutatták be, hogy őseink milyen reggelivel indították az aratást. Ezt követően kaszával vágtak rendet, majd marokszedők búzából font kötéllel kötötték a kévéket, melyeket keresztekbe raktak. Eközben az iskolások különböző műsorokat rendeztek: tarlófutás, zsákban ugrálás, kötélmászás stb. A versenyt követően minden csapatot egyformán jutalmaztak a szervezők. A katolikus és ortodox papok megáldották az idei kenyeret. Zárszavában Branko Gajin Szenttamás polgármestere hangsúlyozta hagyomány megőrzésének fontosságát A rendezvény záróakkordja közös ebéd elfogyasztása volt a Füstös családi birtokon, melyhez a jánoshalmi csapat kettő tagja: Dobos Károly és Nagy Sándor, kiváló birkapaprikás főzésével járult hozzá. Kellemes hangulatú zenével és tánccal folytatódott a baráti rendezvény, mely egészen a késő délutáni órákban ért véget A mintaszerűen megrendezett verseny és rendezvény igazi tanúságokkal szolgált a jánoshalmiak számára. A jövőre nekünk is készülni kell, hogy egy csapat kialakításával részt tudjunk venni a versenyen. Dági József

7 folytatás az 1. oldalról július 28-án zárult a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program, amelynek keretében Temerin, Szenttamás és Jánoshalma együttműködésének eredményeképpen több jeles rendezvény megszervezésére került sor a régión belüli civil szervezetek együttműködése és a turizmus terén. Testvérvárosi kapcsolataink 7. oldal meg július 2-án Füstös Illés tanyáján, a hagyományos Aratóünnepséget. Idén a Vajdaság egész területéről 22 csapat nevezett be abba az arató versenybe, amelyet a versenyzők hagyományos öltözetben, kaszával végeztek. Jánoshalmáról a város képviseletében a Gazdakör tagjai látogattak el a rendezvényre. Emlékezetes marad a szeptember án, Jánoshalmán megrendezett Bácskai Szüreti Fesztivál, amelyre a délvidéki testvérvárosokból egy-egy busszal érkeztek a résztvevők; települési vezetők, önkormányzati képviselők, táncosok, zenészek, kiállítók. A hagyományos szüreti felvonulást és terménykiállítást a tavalyi évben nagy érdeklődésre számot tartó rendezvények kísérték, nevezetesen a Mezőgazdasági Szakképző Intézményben Szakál Aurél és Mészáros Endre által megrendezett Jánoshalma anno című fényképkiállítás, valamint a kéleshalmi születésű, napjainkban Jánoshalmán élő, Dr. Bárth János Bácskai népmozgások, a temerini Dr. Csorba Béla Dél-Bácska története, és Csík Lázár A jánoshalmi Gazdakör története című történelmi, néprajzi előadások. A két napos rendezvény második napján délelőtt a Felső-Bácskai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tartott kézműves foglalkozásokat, délután pedig Július 12-én rendezték meg ugyancsak Szenttamáson a Tamburafesztivált, amelyen városunk küldöttsége is képviseltette magát. Czeller Zoltán polgármester úr úgy állította össze a küldöttséget, hogy a színvonalas zenei rendezvényen részt vehetett Kiss György tanácsnok úr, valamint azok a különböző jánoshalmi zenekarokban aktívan játszó zenészek, akik szabaddá tudták tenni magukat erre az alkalomra. A jó szomszédok főznek elnevezésű program vette kezdetét. A hagyományos bácskai ízeket bemutató ételek kerültek bográcsba, a temerini szakácsok babgulyást, a szenttamásiak halászlét, a jánoshalmiak pedig birka pörköltet főztek, amit a vacsora alkalmával közösen fogyasztottak el. Az este folyamán a dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok színpadán is megelevenedtek a bácskai hagyományok táncban, énekben, mindhárom település táncosai, muzsikusai által. A színpadi produkciókat nagy sikerű Szüreti bál zárta a temerini tamburazenekar fellépésével. A határon átnyúló együttműködési program második állomása a Temerini Tökfesztivál volt, amelyet október 6-7-én rendeztek meg a szervezők. A jánoshalmi küldöttségben helyet kaptak az Óvoda, a Hunyadi iskola, a Pelikán Kft., a Városi Könyvtár, a Városgazda Kft. és a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül néhányan. A látogatás alkalmával a résztvevők betekintést nyertek a tök termesztésének, és sokoldalú felhasználásának titkaiba. A Vajdaságban igen elterjedtek a tökből készült ételek, italok, sütemények, amelyeket a helyszínen el lehetett fogyasztani ben is a Vajdasági programok megszervezésére került sor a program keretében Szenttamáson a helyi Hagyományápolók Klubjának rendezésében immár XV. alkalommal rendezték Méltóan az ősök fogadalmához Illés-napi ünnepség Temerinben Az Illés-napi fogadalmi ünnep a temerini magyarság legnagyobb kulturális, társadalmi és egyházi eseménye, amelyet minden évben július 20-án rendez meg a település. Az idén 158. alkalommal megrendezésre kerülő ünnepség kiemelt eseménye volt, hogy Temerin Jánoshalmával 70 éve ápolja a testvér települési kapcsolatot, Mórahalommal pedig 10 éve. A több napon át tartó rendezvénysorozat keretében képzőművészeti kiállítás, régi foglalkozások, iparosmesterek szerszámainak bemutatója, helytörténeti vetélkedő, lovas-bandérium bemutatója, íjászbemutató, kézimunka-, termék-és terménybemutató színesítette a programot. Július 20-án Temerin utcáin, meghatározott útvonalon ünnepi menet indult az új kenyérrel, melyet a Szent Rozália plébánia templomban szentelt fel Nagyidai Zsolt jánoshalmi plébános, a szentmise ünnepi szónoka. Az új kenyér megszegésére este, a vacsora előtt, az Illés-napi sokadalom rendezvény keretében került sor a telepi iskola udvarán, ahol hajnalig tartó bál vette kezdetét. A rendezvényen Jánoshalmáról Czeller Zoltán polgármester és családja, önkormányzati képviselők, és a Gazdakör tagjai vettek részt. A július 20-diki Illés nap Temerin és Jánoshalma történelmében emlékezetes évforduló jegyében zajlott. Az idén 70 éve, hogy hivatalosan is testvérvárosa egymásnak a két település. A Gazdakörnek kiemelkedő szerepe van ebben a történetben ben a Gazdakör küldöttsége Ökrész Illés és Agócs Ferenc vezetésével újította fel a XIX. századi kapcsolatokat. Mi, mai gazdakörösök, őseink nyomdokain haladva, 1990 után folytattuk a baráti, testvérvárosi kapcsolatokat. Most még kiemelkedő volt az, hogy Nagyidai Zsolt jánoshalmi plébános úr, Temerin szülötte mutatta be az Illés-napi ünnepi szentmisét a temerini Szent Rozália templomban. A 158 éves, hagyományos ünnepségsorozat méltán emelte az ünnepet felejthetetlenné. mést semmisítette meg, hanem nagy kárt tett a legelőn levő jószágban is. A nagy erejű széllel, jeges esővel, kísért vihar fákat tépett ki, tetőket vitt le, szétdobálta a keresztbe rakott búzát, a boglyákba gyűjtött szénát. Újra koldusbotra jutott a nép, immár harmadik éve nem adott kenyeret a föld, sokakon a kétségbeesés lett úrra, elhagyták a falut. Mivel Szent Illés napján érte őket a legnagyobb szerencsétlenség, és hogy az előző esztendőkhöz hasonló sorozatos elemi csapásoktól megszabaduljanak, július 20-át, fogadott ünneppé nyilvánították, amelyet munkatilalommal, istentisztelettel, az Istenhez való fohászkodással ültek meg től kezdve évről-évre a mai napig Szent Illés napján a Mindenhatóhoz könyörögnek, hogy vegye le népéről sújtó kezét, és áldja meg munkáját. Dági József A szabadságharc viharában augusztus 30-án a hajnali órákban Temerin a tűz martalékául esett, elpusztult, felperzselődött a falu. A menekülő lakosság vármegye szerte szétszóródott, és csak a harcok megszűntével térhetett vissza falujába. A több mint egyévi számkivetettség után 1850 kora tavaszán, a lerongyolódott, leszegényedett, elesett lakosság visszatértekor hajlékaik helyén üszkös romokat, csonka tornyú templomot, bozóttal, gazzal benőtt udvarokat, szántókat talált. Első dolguk volt lakhatóvá tenni házaikat, megtisztítani a gaztól földjeiket. A lakosság megsegítésére országszerte gyűjtést szerveztek, így jutottak vetőmaghoz, amellyel jószág és szerszámhiány miatt, valami kevéske földet sikerült bevetniük, hogy biztosítsák a betevő falatot. A két évig parlagon heverő föld termését azonban sáskák és az egerek pusztítottak el. Így ebben az 1850-es évben a föld még a vetőmagnak valót sem termette meg. Újra kérték a megyében a községek segítséget. A következő évben, 1851-ben a különböző vidékről összeterelt állatállományt a dögvész tizedelte meg ben aszály tette tönkre a termést, a lakosság jórészének más vidékeken kellett megkeresni a kenyérnek valót. Nagy ínségben átvészelték a telet, tavasszal szép termést ígért a határ, de nem teljesültek a remények ban, Szent Illés napján pusztító vihar száguldott végig a határon, amely mindent elpusztított. Nemcsak a termést semmisítette meg, hanem nagy kárt tett a legelőn levő jószágban is. A nagy erejű széllel, jeges esővel, kísért vihar fákat tépett ki, tetőket vitt le, szétdobálta a keresztbe rakott búzát, a boglyákba gyűjtött szénát. Újra koldusbotra jutott a nép, immár harmadik éve nem adott kenyeret a föld, sokakon a kétségbeesés lett úrra, elhagyták a falut. Mivel Szent Illés napján érte őket a legnagyobb szerencsétlenség, és hogy az előző esztendőkhöz hasonló sorozatos elemi csapásoktól megszabaduljanak, július 20-át, fogadott ünneppé nyilvánították, amelyet munkatilalommal, istentisztelettel, az Istenhez való fohászkodással ültek meg től kezdve évrőlévre a mai napig Szent Illés napján a Mindenhatóhoz könyörögnek, hogy vegye le népéről sújtó kezét, és áldja meg munkáját. A híresztelések ellenére NEM VONTÁK BE az engedélyemet, így továbbra is vállalok: Gázvezeték és gázkészülék szerelést Gázvezeték és gázkészülékek időszakos (5 évenkénti) felülvizsgálatát Központi fűtés szerelést Vízvezeték és csatornahálózat szerelést Valamint Dugulás elhárítást Kérjen ingyenes: Tájékoztatást, szaktanácsadást, árajánlatot Pl: Mi a teendő ha lakását szigetelni akarja? Mi a teendő ha lakásában nyílászárók cseréjét tervezi? Hogyan lehet védekezni a szénmonoxid-mérgezés ellen? Mindezt meg tudhatja: Ódor István víz- gáz- központi fűtés szerelő mestertől 06-30/

8 8. oldal Egy nap, egy családban két diploma Ritka alkalom, hogy egy családban, egy időben, egy egyetemen ketten is diplomát vehessenek át. Az még egyedibbé teszi az eseményt, hogy édesanya és fia a történet főszereplője. Az édesanyát kértük számoljon be erről a nevezetes eseményről: A Szegedi Tudomány Egyetem Természettudományos és Informatikai Kar diplomaosztója július 8-án pénteken 10 órakor kezdődött. Informatika, fizika és kémia mindenféle szakpárosítással végzett hallgatóknak. Az ünnepség díszvendége Jókai Anna írónő volt. A műsor közepén szólított fel a dékánasszony: Bátoriné Karip Anna kémia tanár MA (egyetemi mesterképzés rövidítése) szakos és Bátori Csaba programtervező matematikus egyetemi hallgatókat, aki Édesanya és fia nyújtsák be kérelmüket! A színpadon egyikünknek kellett a végzős hallgatók nevében a dékánasszonyhoz (Dr. Hernádi Klárához) a kérelmet elmondani: " Tisztelt Dékánasszony! Tisztelt Avató Tanács! A felsőoktatási törvényben megszabott feltételeknek eleget tettünk és a Természettudományi és Informatikai Kar oklevelének elnyerésére érdemesnek ítéltettünk, tisztelettel kérjük felavatásunkat!" Ezt követe az eskütétel, amit mi Csabival a ceremóniamester botjára tett kézzel, a színpadon tettünk le. Ezután vette át mindenki szakjának megfelelően a diplomáját Dr. Hernádi Klára dékánasszonytól és Szabó Gábor rektortól. Kettőszázharmincan voltunk. A Hunyadi János Iskola pályázat keretében biztosította négyünknek a tanulás anyagi fedezetét. Bátyai Gabi testnevelés tanár MA szakosként szintén most végzett, Katus Andrea és Gyimesi Lászlónénak még egy félévük van a vezetőképzőben. Gratulálunk a végzősöknek, a még tanulóknak pedig sok sikert kívánunk! Hozzátartozókat keresünk! A közelmúltban Erdélyből, pontosabban Maroshévízről kereste meg szerkesztőségünket Czirják Károly, az ottani helyi újság szerkesztője, helytörténész. Mint írja: Kutatásaim során az itteni első világháborús katonai temetőben eltemetett katonákról kutattam Bécsbe, hisz az eltemetettek nevei eddig ismeretlenek voltak. Miután megtudtam az eltemetettek neveit, köztük található az önök településérül is egy katona neve is aki 1918-ban halt meg és itt temették el. Ha érdekli önöket az itt eltemetett hős adatai, kérem, jelezzenek vissza. A pozítív válaszunkra konkrét adat is érkezett, melyet ezúton szeretnénk közre adni: Lógó Péter, huszár, 1894-ben született Jánoshalmán. Földműveléssel foglalkozott. Elhunyt , hólyaglövés utáni vérmérgezésben. Eltemették a maroshévízi katonai temetőben. Sajnos a pontos sírjáról nincs tudomásom. Mint a helytörténésznek régi, korabeli képeim vannak a temetőről, sajnos nem tudni hova van eltemetve. Ha esetleg lenne leszármazottja, kérem, értesítsenek, hisz egy monográfiában ezeket meg szeretném jelentetni. Köszönöm. Czirják Károly A levélváltás tartalmának közlését ezt azzal a reménnyel tettük, hogy siker koronázza közvetítő akciónkat és a megtaláljuk az erdélyi földben nyugvó jánoshalmi huszár leszármazottait, kései rokonait. Kérésünk, ha valaki ráismer az adatokból távol nyugvó hozzátartozójára, kérjük jelezze ezt szerkesztőségünkbe, hogy segítsünk felvenni a kapcsolatot a maroshévizi helytörténésszel. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve FELHÍVÁSA A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női lakosság emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik. Megyénkben a múlt évben a meghívottaknak mindössze 54 %-a élt a felkínált lehetőséggel. A WHO legalább 70%-os részvételi arányt tart elfogadhatónak. Mindazok a éves korú nők meghívó levelet kapnak, akik 2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt, vagy az első megszólítás alkalmával távolmaradtak. Meghívólevél felmutatásával a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs szükség. Az útiköltség utólag viszszaigényelhető, utazási utalványt a szűrőállomáson illetve háziorvosánál lehet kérni. A jánoshalmai nők legközelebb 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15-re kapnak meghívót. A vizsgálat helye: Baja Városi Kórház Rókus u. 10. Mammográfiás Szűrőállomás A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben Dr. Vermes Eszter radiológus főorvosnő és Marosi Judit vezető operátor készséggel szolgáltat további információt a 79/ /2711 telefonszámon. Akinek a meghívó levélben jelzett időpontban nincs módjuk a szűrővizsgálaton megjelenni a fent megadott telefonszámon, új időpontot kérhetnek Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható! Éljen a felkínált lehetőséggel! A Lajtha László Nonprofit Kft. Interneten is elérhető a címen. Honlapunkon friss kulturális információkkal, aktuális programajánlóval, a könyvtár online katalógusával várjuk az érdeklődőket. Víz, gáz, központi fűtés szerelés Napkollektoros és hőszivattyús rendszerek kiépítése (referencia munkát) 06-30/ Az Önnek járó szépségért tini és alapkezelések ránctalanító, Bortherápiás kezelés lazító, Csokoládé kezelés pigment foltok kezelése parafin kézkezelés alkalmi sminkek Ajándékutalvány Romsits Andrea mesterkozmetikus Jánoshalma, Berzsenyi u. 22. Kiskunhalas, Fűrész u. 1 Tel: 06-30/ A joghurtot és a kefirt úgy állítják elő, hogy az előkészített tejet beoltják a termék jellegének megfelelő mikroorganizmusokkal, amelyek aztán tejsav termelése közben lebontják a tej laktóz tartalmának egy részét. A lebontatlanul maradó tejcukor menynyisége 100 g termékben 2-3 g körül van. A tejcukor érzékenyek legnagyobb része ezt a kisebb mennyiséget tünetmentesen fogyaszthatja. A maradék tejcukor mennyisége függ az alkalmazott technológiától, valamint attól, hogy milyen mikroorganizmus törzsekkel végzik a fermentációt. A túró is tartalmaz tejcukrot, de lényegesen kevesebbet, mint akár a tej, akár a savanyított tejkészítmé- A tejcukor, vagy más néven laktóz emésztése zavart szenved, ezért használják rá a laktózérzékenység, illetve a laktóz intolerancia kifejezéseket A tünetek erőssége általában összefüggésben áll az elfogyasztott laktóz mennyiségével, és a termelődött laktáz enzim mennyiségével. A laktóz-tolerancia, azaz a panaszmentesen elfogyasztható laktóz mennyisége egyénenként változó. Kellő felvilágosítás hiányában a betegek sokszor a tejtermékek minden formáját kerülik. Pedig az élelmiszeripar előállít olyan termékeket, amelyeket a tejcukorérzékenyek is - egyéni toleranciától függően - beépíthetnek étrendjükbe. nyek. Nem kell tehát minden esetben lemondaniuk a tej, a tejkészítmények és tejtermékek minden formájának fogyasztásáról, hiszen közismert tény, hogy ezek nélkülözhetetlenek az egészségmegőrző táplálkozásban. A tej tartalmazza az ember számára nélkülözhetetlen fehérjéket, esszenciális aminosavakat, zsírokat, szénhidrátot, ásványi anyagokat és vitaminokat. A kereskedelemben kapható laktózmentes tej, amelyet kifejezetten a laktózérzékenyek számára fejlesztettek ki. Az előállítás során a tejhez tejcukrot bontó enzimet adagolnak, amely a tej eredeti 5 % körüli tejcukor tartalmát 0,1 %-ra csökkenti. Az ilyen kis mennyiséget tartalmazó termék tejcukor mentesnek nevezhető, s bátran megihatják a tejcukorra igen érzékenyen reagálók is. Az utóbbi években egyre népszerűbb a juh - és kecsketej is. Sajnos a tejcukor érzékenyeknek tartózkodniuk kell tőlük, mert tejcukor tatalmuk azonos a tehéntejjel. Speciális boltokban kaphatók un. növényi tejek is. Ezek leggyakoribb változatai a szójatej és a rizstej. Tejcukrot nem tartalmaznak, tehát nem okoznak kellemetlen panaszokat, de összetételük, biológiai értékük különbözik a tehéntejtől. A dietetikus tanácsai Tejcukor érzékenység Egészségfelmérés diagnosztikával! 60 perces vizsgálat 100 %-os kimutatás, szervekre bontva Gyors, kényelmes és fájdalommentes Gyógyszer, vitamin, más anyagok szervezetre gyakorolt tesztje Góckutatás, okok felderítése A betegségeket jobb megelőzni, mint kezelni! Bejelentkezés: / A lágy sajtokban, valamint a friss, nem érlelt sajtokban van kis mennyiségű tejcukor, a kemény sajtok és a hosszú érési idejű sajtok viszont gyakorlatilag laktózmentesek. A sütőipari termékek, péksütemények között is sok a tejjel készült változat. Ilyenek például a tejes kifli, a sós kifli, a vajas kifli az óriáskifli, a császárzsemle, a fonott kalács, a puffancs, a briós. Bár tejcukor tartalmuk csekély, a fokozottan érzékeny betegek ezeket sem fogyaszthatják. Inkább a vizes tésztából készült termékeket kell választaniuk, a zsemlét, a hosszú zsemlét, a vágott zsemlét, zsemlecipót. A húsipari termékekről sokszor nem is gondolná a fogyasztó, hogy tejcukrot is tartalmazhatnak. Pedig, mivel a húsipar sokféle adalékanyagot használ, ezek között gyakran akad tej eredetű. A húsipari vállalatok közül több is fontosnak tartja már, hogy legyen garantáltan laktózmentes terméke. (Ezeket be is jegyeztették a Semmelweis Egyetem EFK Dietetikai Tanszékén működő Magyar Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbankba, s egyéb tejcukortól mentes termékekkel együtt kis füzetekben hozzáférhető a listájuk.) Faragóné Hován Éva Dietetikus Autószerelő, autó villamosság szerelő vagy technikus munkatársat keres márkaszerviz minimum 3 éves szakmai tapasztalattal. Jelentkezni a címen. A volt laktanyai lakásokban másfél szobás lakás, gázfűtéssel hosszútávra kiadó. Érdeklődni: 06-30/ vagy 06-30/ es telefonszámon augusztus 17-én Or szágos Kirakodó Vásár Magyar L. u. 10 sz. alatti 80 m 2 emeleti emeleti, felújított lakás, parkosított kerttel, garázzsal és melléképületekkel eladó Érd: 20/ Nyári fogyási program

9 Köszönetnyilvánítás A hírei A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí zá sá ból július hónapjában a kö vet ke ző elhunytak kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el: Nagy Sándor (Tumó) élt: 83 évet Varga Istvánné Szabó Sándorné sz: Mikó Mária élt: 76 évet sz: Kovács Franciska élt: 60 évet Sztrinkó Istvánné Szentgróti Valéria élt: 69 évet sz: Maruzsa Jolán élt: 80 évet Kurucz Péter élt: 92 évet Kotró Györgyné Rokolya Istvánné sz: Czeller Margit élt: 71 évet sz: Pásztor Julianna Péter szabó Ferencné élt: 82 évet özv. Granyák Mihályné sz: Szabó Mária élt: 84 évet Támba István élt: 53 évet Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik Szabó Sándorné (Mikó Mária) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek el és együttérzésükkel osztoztak mély gyászunkban! Gyászoló család Ne utazzon máshová, nézzen be hozzánk! MTZ alkatrészek és tárcsa alkatrészek Motoros fűrész alkatrészek (lánc, vezető, csillagkerék stb. a piacos fűrészkehez is egyes alkatrészek kaphatóak) Kerti munkagépek (marók, fűnyírók, motoros kaszák) és alkatrészeik kaphatóak. Vékony, vastag különböző fajta tűzifa köbméterre, vágottan és szállítva kapható! Jánoshalma Kisfaludy utca 63 Tel: 77/ vagy BOR A MINDENNAPOKRA! Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Bajai út 66. (vízmű) Telefon: 06-77/ Az ügyfélfogadás ideje: Hétfő, szerda, péntek óra között, Kedd óra között Csütörtök szünnap Kérjük, hogy aki LTP szerződött kötött és hátraléka van rendezze elmaradásait, mert a nem pontos fizetés állami támogatás csökkenést von maga után. A továbbiakban hiányzó összeget önerőből kell megfizetni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azok az Érdekeltek, akik még nem, vagy csak nagyon keveset fizettek be LTP szerződésükre a Fundamenta Lakáskassza felmondhatja a szerződést, mely az állami támogatás teljes elvesztését jelenti. Ennek következménye, hogy a Ft megfizetése helyett a Ft (egyösszegű) megfizetésére lesz kötelezett. Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll rendelkezésükre minden kérdésben. VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT sz: Mészáros Piroska Viszmeg Sándorné sz: Pintér Erzsébet élt: 88 évet élt: 80 évet Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik! A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán, te me té sén meg je len tek, sír juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek, s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek. Dr Csényi Attila cégvezető H-6440 Já nos hal ma, Ba jai u. 66. Tel.: 77/ , 30/ interne: Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa: hétfő, szerda, péntek , kedd, csütörtök TÁJÉKOZTATJUK FOGYASZTÓINKAT AZ ALÁBBIAKRÓL: Vízóra állás bejelentése az alábbiak szerint lehetséges: o Telefonon: 77/ (üzenetrögzítőre is a nap 24 órájában) o A fenti címre. o Személyesen az ügyfélszolgálati irodában GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS! JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést. Érdeklődni: Fűnyírást vállalunk! Érdeklődni lehet: Terner Alíznál A SPORTCSARNOKBAN MINDEN HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN NŐI TORNA Várunk minden érdeklődőt! A TANUSZODA EGÉSZ NYÁRON NYITVA! MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! Felnőtt úszótanfolyamot indítunk. Érdeklődni a tanuszodában. Víz, gáz és központi fűtés szerelés Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA új gázkészülékek beüzemelése: KISS ATTILA gázszerelő mester Cím: Jánoshalma, Bem J. u Tel.: ÉPÜ LET- BONTÁST tör me lék szál lí tást, föld ki eme lé si mun kát, alap ki ásást, ho mok ra ko dást szál lí tás sal rö vid ha tár idő re, vagy azon nal ra vál la lok Pal kó Lász ló kő mű ves vál lal ko zó Já nos hal ma, Dió fa u. 10. Tel.: 77/ Mo bil: 30/ A KORÁBBAN MEGVÁSÁROLT BÉRLETEK ÉRVÉNYESEK! 9. oldal SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN 77/ as telefonon ig 25 és 10 tagból álló öntöttvas radiátor eladó Érd: 06-20/ STÍLUS ÜZLET Iskolatáskák, írószerek, füzetek akciós áron egész hónapban! Újdonság!! Kívánság égi lámpás kapható üzletünkben! Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71. Tel.: 06-30/ Temetkezési vállalkozás Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából július hónapban a következő elhunytak temetésén működött közre: Halász József (1936) Jánk Tivadar (1933) Id. Makai János (1919) Kiss Margit (1924) Taskovics Ferencné sz. Mikó Anna (1927) Rendek Sándorné sz. Kácser Ilona (1926) Laczi Istvánné sz. Fajszi Mária (1920) Barta Józsefné sz. Uzsorás Viktória (1922) Gróf Károlyné sz.schaffer Erzsébet (1930) Az ember eltemeti halottjait, sírjuk fölé keresztet ácsol, jelnek, hogy van valami, ami több, mint az élet. (Wass Albert) Nagy Zsolt ügyvezető

10 10. oldal Ezt a - kánikulai melegben a lehető legtalálóbb - jelmondatot választotta idei nyári gyermektábora tematikájául a Baráti Missziós Alapítvány. Tradicionálisan, már egy évtizede nyaranta közel félszáz hátrányos helyzetű jánoshalmi általános iskoláskorú gyermeknek biztosítanak 4-5 napos táborozási lehetőséget. Most először szerveztek július 19-től 22-ig napközis tábort. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) 14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Források (passzívák) 30. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Vízre mindenki! Az 5-14 éves korcsoportból 25 gyermek élt a lehetőséggel, közülük többen visszatérők, harmaduk roma származású mondta el egy délutáni foglalkozás szünetében Bayer Áron a közhasznú Alapítvány központjában (Jánoshalma, Kisszállási út 7). A tábor fő szervezője az idén Darinka testvérem, de természetesen ezt megelőzte Szüleink és az Alapítvány többéves kitartó, alapos, eredményes munkája. A gyermekek számára naponta meleg ebédet és két uzsonnát - a koruknak megfelelő helyes táplálkozásra ügyelve - sok gyümölcsöt biztosítunk. A betervezett programok megvalósítását öt segítővel végezzük. Egy órás közös játékkal indítjuk a napot, majd a tízórai elfogyasztása után délig előadótermünkben igevers tanulással, kiscsoportos beszélgetéssel nyújtunk lehetőséget az értelemfejlesztő, tartalmas időtöltésre. Eljátszunk, szemléltetünk történeteket, most például a választott mottónknak megfelelően az Újszövetségből a vízzel kapcsolatos eseményeket vesszük sorra úgy, hogy felhasználjuk a Remények Napjai Alapítvány heti programját, történeteit is. A közös ebéd után a gyermekek ma például a Mózes történetét feldolgozó Egyiptom hercege című film első részét nézhették meg. A délutáni játékok is a vízzel kapcsolatosak, és lehet barkácsolni, üveget festeni vagy képkeretet készíteni. A többirányú kézműves foglalkozások játékosan, pl.: papírhajó készítéssel, a gyermekek kreativitásának fejlesztését szolgálják. A manuális készségek alakítása mellett a mesefilmek, bábjelenetek megtekintésével a fiatalok vizuális kultúráját szeretnénk pozitívan formálni, gazdagítani. Minden nap a gyerekek, most halacskák, az ügyességük, a tudásuk, magatartásuk, s egyéb teljesítményük elismeréseként buborékokat gyűjthetnek, mely alapja lesz pénteken, nyári táborunk záró napján a már nagy izgalommal várt jutalomosztásnak. A nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű gyermekek kezét a tábor végeztével sem engedjük el, Alapítványunk velük és családjukkal egész évben folyamatosan tartva a kapcsolatot igyekszik segíteni nekik. Pelikán Nonprofit Kft pénzügyi beszámolója Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA A változat Az üzleti év mérleg forduló napja: december 31. (év/hó/nap) adatok E Ft-ban adatok E Ft-ban Sorszám év(ek) A tétel megnevezése Előző év Előző Tárgyév a B c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. FORGÓESZKÖZÖK ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhetárolások adatok E Ft-ban Sorszám év(ek) A tétel megnevezése Előző év Előző Tárgyév a b c d E 15. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból:visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 19. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Sorszám év(ek) Előző A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 02 III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 04 IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés 09 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség 19 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Július 2-án Kecskeméten megrendezésre került az íjászatot népszerűsítő történelmi szabályok szerinti ügyességi feladatokkal tűzdelt öröm-íjászverseny, melyen két helyi versenyzőnk vett részt. Farkas Zsanett Emese női ifjúsági kategóriában és Törteli Imre felnőtt férfi kategóriában. Zsanett II. hellyel ezüstérmet hozott haza, Imre a VII. helyen végzett, kis pontkülönbséggel. A Bor és Pálinkafesztivál keretein belül megrendezett verseny során a város kiemelt helyszínein felállított pályán, hazai és külföldi nézők előtt mutathatták be sportolóink tudásukat. Az ügyességi céloknál tapsviharral díjazták a járókelők a versenyzőket, amikor eredményesen küzdöttek le azokat. A verseny végeztével, a kiérté- Kecskeméti íjász siker! kelés alatt, párbaj íjászbemutató volt, amit hurkapálcára tűzött parafa dugó ellövésével, nagy népszerűséggel hajtottak végre az arra jelentkező versenyzők. Összességében egy jó hangulatú, nézők sokaságát vonzó bemutató íjászverseny volt, amin ismét öregbítettük városunk hírnevét, a versenyzőinkkel. Ezúton is gratulálunk és hasonló jó eredményeket kívánunk az elkövetkezőkben nekik. Ezúton tájékoztatjuk a helyi diákokat, hogy heti három nap hétfő, kedd, szerda délutánonként van íjász edzés a Jókai utcai Sport Komplexumban, délután 6 órai kezdettel. Várjuk az íjászat iránt érdeklődőket! Farkas László Új termékekkel bővítettük ékszerüzletünket: T002Late szilikonos karórák Enerwatch karórák Avatar karórák energetizáló szilikon karkötők Swarovski ékszerek és kiegészítők Muránói kőből készült ékszerek Acél karkötők Várjuk továbbra is régi és új vásárlóinkat! Torkos hétvége a Gála Étteremben! augusztus én Látogassanak el éttermünkbe! Mérsékelt árakkal, szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket! Asztalfoglalás 06-77/ Az általános iskola és a gimnázium titkárságának nyári nyitva tartása június augusztus 20-ig a Radnóti u. 13.(Gimnázium) épületében Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek:

11 11. oldal Nosztalgia az NB III iránt Az idei bajnoki idényben, amikor találkoztam a mindenkori legjobb JSE csapatának játékosaival, akkor többen köztük a szálfa termete miatt játékostársai által Jegenyének nevezett, kitűnő középhátvéd Németh II. Nándor is megjegyezték: Hiányolunk egy írásod. Kérdésem: Ugyan mit? Válaszuk: Azt, hogy 40 évvel ezelőtt kerültünk fel az NB III-ba. Már a helyi újságban sem akartam írni, de úgy gondoltam, hogy az NB III-ról írni kell, nehogy végleg elaludjanak a jánoshalmi NB III-as emlékek, bízva abban, hogy a halványuló emlékek felidézésével sikerül közelmúltunk történelmének egy jelentős szeletét megörökíteni, sikerül újra látnunk az egykori nagyokat, akik szívvellélekkel küzdöttek Jánoshalma dicsőségéért. Igen, a jánoshalmi csapat akkor vonzotta legjobban városunk és a környező települések közönségét, amikor NB III-ban szerepelt. A JSE az 1943/44-es idényben szerepelt először az NB III BÁCSKAI csoportjában, amikor szabadkai és halasi csapatok előtt 1942/43- as idényben megnyerte a SZABADKAI ALOSZ- TÁLY bajnokságát. Az NB III-ba jutást sporttörténeti jelentőségű mérkőzésen harcolta ki a JSE, ugyanis az utolsó forduló előtt 1. volt a JSE 40 ponttal. A 2. helyezett halasi KAC-nak 39 pontja és sokkal jobb gólaránya volt. Az utolsó fordulóban a KAC vasárnap délelőtt lejátszotta a bajnokit Bácskossuthfalva ellen és nagyarányban győzött, így 41 pontja lett. Vasárnap délután a másik halasi csapat a MOVE (Magyar Országos Védegylet) jött Jánoshalmára olyan kitűnő játékosokkal, mint Jósvay (később a HALASI VSE NB II-es játékos lett) és az akkori még gimnazista Henni Géza, aki később a Ferencváros sokszoros válogatott kapusa lett. A MOVE csapatát kb KAC szurkoló kísérte Jánoshalmára és végig bíztatták a MOVE csapatát. A vezetést a 15. percben Jósvay révén a MOVE szerezte meg, amit a JSE nagy nehezen egyenlített a félidő vége felé. A II. félidőben a JSEa kapujához szegezte ellenfelét, de gólt nem ért el. A 86. percben a KAC szurkolói kezdték bontogatni a pezsgős üvegeket, amikor a 87. percben a technikás Tátrai a 16-oson belülre cselezte magát és szabálytalanul szerelték. A megítélt 11-est a MOVE játékosok és a KAC szurkolók tiltakozása miatt csak a 90. percben lehetett elvégezni. A 11-es olyan nagy jelentőségű volt, hogy a szurkolók és a játékosok egy része hátat fordított az eseménynek. A 11-est Lakatos Pista bácsi lőtte. Felső sarokba tartó lövésén a későbbi sokszoros válogatott Henni Géza rajta volt, ujjaival érintette is, de kiütni nem tudta. Így 2-1-es győzelme után a JSE került fel az NB III. Bácskai csoportjába. Az NB III-ba jutást a következő 11 harcolta ki: Pataky-Újvári, Csesznegi, Sörös-Kecskés I, Fenyvesi Károly-Tátrai, Ispánovics, Benkovics, Lakatos, Zadravecz. A II. világháború után őszén is NB IIIban kezdett a JSE Ekkor végéig szerepelt a JSE az NB III-ban, mert decemberében az MLSZ megszüntette az NB III-as csoportokat ben kezdődtek a megyei bajnokságok. A 3. NB III-as szereplésre 21 évet kellett várni nyarán ismét NB III-as lett a JSE és 6 évet megszakítás nélkül szerepelt az NB III-ban. Már az első évben is és az 1973/74-es idényben is 3. helyen végzett a JSE Ilyen bravúrra Bács megyében a JSE-n kívül csak az idén 100 éves és jelenleg NB I-es KTE volt képes. Ekkor Bács megye déli településeiről Jánoshalmára jártak mérkőzésekre, hisz Félegyházának egyáltalán nem, Bajának pedig 1974-től nem volt NB III-as csapata. Ez a kitűnő JSE az 1976/77-es idényben a legtöbbször a következő összeállításban játszott: Csernák-Faddi, Németh II, Maráczi, Fenyvesi IV-Bátyai József, Angeli, Horváth László- Urbán Imre, Csermák III, Fenyvesi III. Ebben az NB III-as csapatban még a következők játszottak: Ádám István, Ádám Tamás, Dobos László, dr. Gerber Pál, Kalmár Pál, Kern József, Kolonics Vencel, Kovács Imre (Homoki), Kovács Tibor, Liliom Ferenc, Németh Jenő, Mészáros Sándor, Mizser Attila, Pásztor László, Szécsi István, Szabó Gábor, Ságodi Antal, Ságodi László, Taskovics Péter, Tóth Imre. Szép volt Fiúk! Szép volt Öregfiúk! Mély tisztelettel és őszinte nagyrabecsüléssel gratulálunk múltbeli tündökléseitekhez. Megtisztelő gondolattal emlékezünk közönséget vonzó, szép és eredményes játékotokra. Bárcsak még egyszer olyan jó játékosok szerepelhetnének a jánoshalmi zöld gyepen, mint amilyen jó focisták ti voltatok! Ha városunknak NB III-as csapata nem is lehet úgy, mint amikor településünk még község volt, de egyesületünk múltja és városunk rangja alapján Jánoshalmát egy megyei I. o. csapat feltétlenül megilletné. Gazdasági (Kft. tulajdonosok) és társadalmi vezetők összefogásával ez meg is valósulhat. Lásd Kunszállás, Nagybaracska, Akasztó stb. mind 2 ezer párszáz lakosú települések és évek óta stabil megyei I.o. csapatokat szerepeltetnek. De a megyei I.o-ban szereplő legtöbb csapat települései Jánoshalmánál kevesebb lakosúak. Ilyenek: Soltvadkert, Solt, Harta, Tompa, Bácsalmás, Izsák. Jánoshalma pedig 9 ezer párszáz lakosával Bács-Kiskun megye 22 városa közül a 10. legnépesebb város. Ádám Gyula egyesületi elnök törekvésével és anyagi támogatásával a saját nevelésű fiatalokból álló csapat most felkerült a megyei II.o-ba. Ha lesznek a csapatnak támogatói, akkor a megyei I. o. is elérhető lesz. Horváth József Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről Felnőtt férfi csapatunk Bada Pál edző irányításával július közepétől heti három edzéssel készül a megyei II. osztály Déli csoportjának mérkőzéseire. Terveinknek megfelelően a vidéken játszó jánoshalmi labdarúgókkal sikerült megerősíteni a játékos keretünket. Kunfehértóról leigazoltuk Maráczi Ádám kapust, Nagy Kristóf hátvédet, Kiss Benedek középpályást, Csávolyról Fenyvesi Ferenc csatárt, Szabó Kornél középpályást és Török Zsolt hátvédet. Giesinger Pétert Mélykútról egyelőre nem tudtuk hazacsábítani. Itt jegyzem meg, hogy Szabó Kornél és Fenyvesi Ferenc leigazolásában Pethő Zoltán elnökségi tagunknak és szponzorunknak elévülhetetlen érdemei vannak. Az átigazolási sikerek mellett sajnálattal vettük tudomásul, hogy Tóth András csatárunk főiskolai és munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni a bajnokságba való szereplést. Így a következő húsz játékossal vesszük fel a megyei II. osztály küzdelmeit: Kapusok: Varga Károly, Maráczi Ádám, Rapcsák Richard. Hátvédek: Faragó Patrik, Csernók Tamás, Horváth Ádám, Nagy Kristóf, Balázsevics Péter, Török Zsolt és Lódri Ferenc, aki egyelőre a bokasérüléséből lábadozik. Középpályások: Lukács Zoltán, Kiss Benedek, Szem Róbert, Ságodi Imre, Irbouh Soufiane, Szabó Kornél, Jeszenszky Roland. Csatárok: Kolompár Dávid, Fenyvesi Ferenc, Tóth Milán. A kemény alapozási munkák mellett ez idáig 3 előkészületi mérkőzést játszott csapatunk. Eredmények: Jánoshalmi FC - Kisszállás 3 : 4 Jánoshalmi FC - Felsőszentiván 3 : 3 Jánoshalmi FC - Borota 11 : 3 A bajnokság kezdetéig még további előkészületi mérkőzésekre kerül sor. Többek között augusztus 07.-én Uszód csapatát fogadjuk 17 órakor. A bajnokság egyébként augusztus 21.- én kezdődik. A sorsolás alapján az első 3 fordulóra a következő időpontokban kerül sor: I. forduló: vasárnap 17 óra. Jánoshalmi FC Sükösd SC II. forduló: vasárnap 17 óra. Szakmár KSE Jánoshalmi FC III. forduló: vasárnap 16:30 óra. Jánoshalmi FC Dusnok KSE Támogatóink segítségével a csapat két vadonatúj szerelésben fogja játszani a mérkőzéseit. A Városgazda Kft-nek köszönhetően a futballpálya megújítva várja kedves szurkolóinkat. A meg növekedett költségek miatt ezen túl csak belépőjegy vásárlása (300,- Ft/mérkőzés) ellenében lehet a bajnoki mérkőzéseket megnézni. Szurkolóink megértését ezúton is köszönjük. Ifjúsági csapatunk is Bada Pál edzővel kezdte meg felkészülését a bajnokságra. A keret egyelőre a volt serdülő csapat játékosaiból áll. Egy volt jánoshalmi játékosunkat Papp Dávidot, Mélykútról igazoltunk vissza. Az ifjúsági csapat is edzőmérkőzésekkel hangol a bajnokságra. Eddig egy mérkőzésre került sor, Jánoshalmi FC ifi Bácsbokod ifi 0 : 2. Ifjúsági csapatunk sorsolása megegyezik a felnőtt csapatéval. A mérkőzések két órával korábban kezdődnek, mint a felnőtt mérkőzés kezdési időpontja. Ezekre, a mérkőzésekre is szeretettel várjuk szurkolóinkat. Női csapatunk július 15.-én vacsorával egybekötött évzáró értekezleten vette át a megyei bajnokságban elért 3. helyezéséért a megérdemelt bronzérmet. A rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Bányai Gábor, a Bács- Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Czeller Zoltán, városunk polgármestere és Kiss György tanácsnok úr. Az elért eredményt megjutalmazva az Agroprodukt Kft. képviseletében Malustyik Béla elnökségi tagunk egyegy sporttáskával jutalmazta meg a női csapat minden tagját. A keret július végével Gál László edző irányításával szintén megkezdte felkészülését a megyei bajnokságra. A játékosállományban annyi változás történt, hogy Patocskai Rita szintén a budapesti Ferencvárosba igazolt és pár játékosunk sajnos abbahagyta a labdarúgást. Ezáltal egy kicsit meggyengült a csapatunk, de ennek ellenére reméljük, hogy a középmezőnyben tudunk végezni. Természetesen a női csapatunk mérkőzéseinek időpontjairól is tájékoztatni fogjuk szurkolóinkat a következő lapszámban. Ezúton köszönjük szurkolóinknak a felajánlott adójuk 1%-át! Szeretettel várjuk szurkolóinkat a JFC mérkőzéseire! HAJRÁ JFC! Ádám Gyula JFC elnök JÁTESZ-HÍREK Európa Bajnokságok előtt a JÁTESZ S.E. sportolói!! Fekvenyomás A sikeres világbajnokság után újabb kontinentális megmérettetés előtt a fekvenyomók! Augusztus 4- és 6. között a csehországi Pilsenben kerül megrendezésre a fekvenyomók Európa Bajnoksága. A nyolcfős magyar férfi válogatottba 3 JÁTESZ versenyző került: a 66 kgos súlycsoportban Földvári Csaba, a 83 kg-os súlycsoportban Kubatov Géza és a 105 kg-os súlycsoportban Schauer Kornél A másik 5 versenyző mindegyik külön-külön más és más klub versenyzői. A JÁTESZ adja tehát a válogatott gerincét. Mindhárom versenyzőnk csúcsformában van. Pilsenben mindegyiktől új országos csúcs várható. A nevezési ranglista alapján kiemelkedik a mezőnyből Kubatov Géza, a bajai fiú aki 10 kg-os előnnyel vezeti a nevezési ranglistát és az Európa bajnoki aranyérem első számú várományosa 83 kg-ban. A másik bajai versenyzők Schauer Kornél, amennyiben nem vét technikai hibát, akár 282,5 kg-os teljesítményre is képes, melylyel új országos csúcsot állíthat fel és bronz érmet szerezhet. Harmadik versenyzőnk, a Budapesten dolgozó Földvári Csaba, szintén képes a 160,5 kg-os országos csúcs teljesítésére, melylyel a negyedik helyezést tudja megszerezni. A három jánoshalmi versenyző sikeres gyakorlatai esetén 27 pontot szerezhet a magyar válogatottnak, mely a papírforma szerint a csapat maximális pontszámának több mit 50 százaléka. Ezáltal húzóemberei lehetnek a csapatversenyben nemzeti válogatottunknak. Sajnos versenyzőink edzője, idősebb Haász László nem tud a fiúkkal tartani. Elmondta viszont, hogy a versenyzők felkészítése kiválóan sikerült. Abban bízik, hogy távolléte ellenére is a terveknek megfelelően teljesítenek versenyzőink. Kívánjuk, hogy minden a terveknek megfelelően legyen! A versenyről a jánoshalmi képújságban részletesen beszámolunk! Hajrá Jánoshalma! Hajrá Magyarok! Íjászat Új edzővel, új helyen! A tavasszal városunkba költözött Fitos Roland jelenleg még közmunkán lévő testnevelő tanár, aki az olimpiai íjász kategória kiváló ismerője. Haász László elnök felkereste, és megbeszélték, hogy a versenyzőinket heti három alkalommal edzi és felkészíti őket a történelmi íjász versenyekre, amely szakágat ő is most sajátítja el. Reméljük, hogy huzamos ideig városunkban marad és megoldódik a hosszú ideje húzódó íjász edzői probléma. Mivel a Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség udvarán épülő íjász pálya sorsa még mindig bizonytalan, így az edzéseket a volt Anna Malom udvarán, Juhász Ákos engedélyével végzik versenyzőink. Itt nemcsak a rövid távú, de a 30 méter, illetve az annál nagyobb távolságú célzásokat is gyakorolhatják. A területet bérlő Winnetours B.T. szintén engedélyezte az udvar használatát, valamint a felszerelések tárolására is lehetőséget biztosít. Így egyenlőre minden akadálya elhárult az edzések megtartásának. Várjuk az érdeklődő fiatalokat délután 6 órától az Anna Malom udvarán! Közben Farkas Anett a Kőszegen megrendezendő Európa Bajnokságra készülő magyar női válogatott tagja lett. Ez jogos büszkeséggel tölti el Íjász Szakosztályunkat és Egyesületünket. Nemcsak fekvenyomóink, de íjászaink is kilépnek a nemzetközi porondra. Kilépnek!? A versenyzők költségeit sajnos az állam nem fizeti, így az utazástól kezdve a nevezési díjon át az étkezési és szállás költségeket is a versenyzőknek kell téríteni. A bekerülési költség cirka ezer forint, mely összeg nem áll a szülők, illetve az Egyesület rendelkezésére. A téma ismerős! A fekvenyomók ugyanilyen feltételekkel vettek részt a Söldeni Világbajnokságon, ahonnan Világbajnoki Aranyéremmel tértek haza. Zsanett kategóriájában ugyanolyan esélyes, mint Kolompár Árpi volt az ifjúsági fekvenyomóknál. A kérdés az találunk-e a Városban, illetve a kistérségben és a megyében olyan szponzorokat, akik ezt az egyébként nem túl nagy összeget támogatásként tudják biztosítani az Egyesület részére, hogy Zsanettet benevezhessük az Európa Bajnokságra, és ott dicsőséget szerezzen Hazánknak, illetve szűkebb lakhelyünknek. Aki támogatni kívánja versenyzőnk részvételét az EB-n, az a JÁTESZ SE Borotai Takarékszövetkezetnél vezetett számú számlájára, Farkas Zsanett Íjász EB költségei közleménnyel fizetheti be készpénzzel, illetve utalhatja át a támogatását, melyet tisztelettel köszönünk. Hajrá Magyarok, Hajrá Jánoshalma! Asztalitenisz Versenyzőink a nyári szünetben a fáradtságot pihenik ki és egyelőre még terveket szövögetik a következő évi bajnoki előrelépéshez. A Természetjárók Horváthné Csillag Erzsike vezetésével és szervezésével a Szelidi Tónál megrendezésre kerülő Nordic Walking túrára készülnek. Aki érdeklődik és szívesen részt venne a programban az új Egészségközpontban keresse fel Erzsikét. A vizet szeretők és a horgászok a Tisza-tavi vízi táborba készülnek, és Tiszafüreden töltik az augusztus ei hétvégét, a Tisza-tavi madár és növény rezervátumban és horgász paradicsomban, ahol kenukkal járják be a csodálatos vízi világot. Részletes tájékoztatást a Jókai utca 64 szám alatt lévő Fittnes teremben ifj. Haász Lászlótól lehet kérni délután 3-tól este 9 óráig. Hajrá JÁTESZ! Haász László elnök

12 12. oldal Rendőrségi hírek N. K. kéleshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki július 3-án 22:00 óra és július 4-én 05:00 óra közötti időben tanyájának melléképületeibe lakatleverés módszerével behatolt és onnan kézi szerszámokat, alumínium eszközöket, különböző vas alkatrészeket, valamint baromfit tulajdonított el összesen kb ,-Ft értékben. A nyomozás során felderítésre került a két jánoshalmi elkövető K.F. és B.Z. L. J. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki július 3-án 18:00 óra és július 4-én 05:30 óra közötti időben kéleshalmi tanyájának kapujáról a lakatot levágta és az udvarból 460 liter gázolajat, 3 db. traktor vonófejet, hidraulikus emelőket, valamint akkumulátorokat tulajdonított el kb ,-Ft értékben. A lezárult rendőrségi vizsgálatok szerint egyik utasa sem volt bekötve annak az Audinak, melyben két diák lelte halálát Jánoshalma határában még márciusban. Hozzávetőlegesen a sofőr 130-cal vette be a kanyart, és miután összeütközött a szemből érkező kisteherautóval, kettészakadt. Halált okozó közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt vádemelési javaslattal zárult az a vizsgálat, mely a márciusi, két halálos áldozatot követelő jánoshalmi diákbaleset részleteit és okait tárta fel. Mint arról beszámoltunk: március 21-én reggel 7 óra előtt az 5412-es úton, a város határában egy kanyarban kisodródott az az Audi, mellyel három diák a Mezőgazdasági Szakközépiskolába igyekezett. A kocsi félfrontálisan ütközött a szemből érkező kisteherautóval. Az ütközés erejétől az A6-os Audi kettészakadt, a kocsi két utasa, a 17 éves soltvadkerti Irén, és a 19 éves kiskunfélegyházi Gergely több tíz méterre kirepült a roncsokból és azonnal szörnyethalt. Az autót vezető 19 éves helvéciai sofőr, Viktor túlélte a brutális erejű ütközést, őt mentőhelikopterrel szállították a szegedi klinikára. Súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, az összes bordája eltört, a tüdeje is összeesett K. Z. kunfehértói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki július 7-én óra körüli időben a feljelentő üzemeltetésében lévő, Jánoshalma Kiserdőben lévő bekerített libatelepéről a kerítésen bemászva tápot kísérelt meg eltulajdonítani, azonban az elkövetőt Ő megzavarta, így az a helyszínről elmenekült. A nyomozás során gyanúsítottként került kihallgatásra Z.M. jánoshalmi lakos. Eljárás indult M. P. jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki július 7-én 23 óra körüli időben a feljelentő Jánoshalma Kiserdőben lévő állattartó telepére - drótfonatot felszakítva - behatolt, majd onnan egy kacsát tulajdonított el kb forint értékben. A nyomozás során gyanúsítottként került kihallgatásra T.A. kéleshalmi lakos. K. L. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki július 17 napon 02:00 és 03:00 közötti időben a jánoshalmi Tűzoltó Sörözőben a pulton hagyott Samsung Monte GT S5620 típusú, mobiltelefonját eltulajdonította. Lopási kár: Ft. R. L. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki július 19-én 20 óra 00 perc és július 20-án 13 óra 30 perc közötti időben Jánoshalma külterületén a bekerítetlen szántóterületéről egy aknában elhelyezett SZEVAFÉM BVSD201 típusú szivattyúját, és 1 db 20 literes csappal ellátott benzines kannáját eltulajdonította. A lopással okozott kár Ft. Jánoshalmán állították fel a júliusi rekordot Elkészült a vádemelés Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za tá nak lap ja Meg je le nik: havonta Alapító: Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta 6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. Kiadja: Zsikor Bt. Ügyvezető Blázsik Sándor Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11. Szerkesztésért felel: Ágoston István a Szerkesztőbizottság elnöke. Szer kesz tő ség cí me: 6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1 Ké szül: Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában, Ügyvezető: Lihtenberger Csilla Kis kun ha las, Bükkönyös u. 6. ISSN Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt. Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi. Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben A rendőrségtől közzétette a júliusi kiemelkedő gyorshajtók listáját. A leggyorsabb sofőr 199 km/h-val hajtott, viszont a legnagyobb büntetésre az a vezető számíthat, aki lakott területen ment 127 km/h-val. Az illetőt Jánoshalmán, Mélykúti úton fotózták le július 13-án 8:45-kor, aki az előírt 50 km/h helyett 127 km/h sebességgel száguldott. Bírságának összege: 200 ezer forint. Lakott területen kívül az 53. számú főút méterénél, július 7-én, 14 óra 29 perc fotózták le azt az autóst, akinek a kilométeróráján a 90 km/h helyett 153 km/h-nál járt a mutató. A bírság összeg: 90 ezer forint. és bevérzett, de a kezeléseknek köszönhetően ma már jól van. A vétlen kisteherautó 23 éves jánoshalmi sofőrjét a tűzoltók vágták ki a faárút szállító roncsból, neki a combcsontja tört el. A tragikus baleset hónapokon át tartó vizsgálatába több szakértőt, így műszaki- és orvos szakértőt is bevont a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészete. Az elkészült vizsgálati anyagból kiderül: a diákok közül senki sem volt bekötve, és a sofőr jelentősen túllépte az abban a kanyarban megengedett sebességhatárt. A nyomozás során kirendelt igazságügyi műszaki szakértő véleménye szerint az Audi személygépkocsi a baleseti jobbos útkanyarulatban körüli kilométeres sebességgel haladhatott. A fenti útszakaszon az Audira vonatkozó sebességkorlátozás a baleseti jobbos útkanyarulatban 60 km/h, az ütközés helyszínén 90 km/h volt. Az ügyben keletkezett iratokat, halált okozó közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt vádemelési javaslattal a Kecskeméti Városi Ügyészségnek küldtük meg - tájékoztatott a nyomozás eredményeivel kapcsolatban Mihályné Bornemisza Eleonóra, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A Jánoshalma Rendőrőrsön folyamatban volt ügyek egy részén is látszik, hogy időnként a későbbi sértett szinte felkínálja értékeit az elkövetőnek. Kérjük a lakosságot, hogy ne hagyják értékeiket őrizetlenül. Nincs az a rövid idő még a boltba, ismerőshöz való belépés 1-2 perce sem ami ne lenne elegendő ahhoz, hogy például a kerékpáron őrizetlenül hagyott táskát, vagy magát a lezáratlan kerékpárt a tolvaj el ne vigye, a kocsiban látható helyen hagyott értékekért a járművet fel ne törje. A korábbiakban a posta munkatársai segítségével és ezen újság hasábjain is tájékoztattuk a lakosságot az utazó bűnözők módszereiről. Sajnos ezek a gátlástalan emberek mind újabb és újabb történetet találnak ki hogy megtévesszék a jóhiszemű idős embereket. Az utóbbi időben a polgármesteri hivatal alkalmazottjának, áram- vagy gázszolgáltató munkatársának, telefontársaság megbízottjának is kiadják magukat. Továbbra is az a kérésünk, hogy idegent ne engedjenek be a házukba csak akkor ha megfelelően leellenőrizték személyazonosságukat, meggyőződtek nem rossz szándékkal érkeztek Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét az utazó és házaló faárusoktól ne vegyenek fát, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján sok idős embert károsítottak meg, hiszen nem a megrendelt minőségű és mennyiségű tüzelő ill. fa leszállítására került sor. Az utóbbi időben ismét megszaporodtak Jánoshalma a területén a trükkös lopások. Az elkövetők vidékiek, akik igyekeznek magányosan élő idősebb embereket felkeresni. A gépkocsijukat távolabb állítják le és a házakhoz már gyalog érkeznek. Itt valamelyik szolgáltató (Démász, Dégáz, Önkormányzat, Eü. szolgáltató stb.) alkalmazottjának adják ki magukat és különböző indokokkal elérik, hogy a házba bejussanak. Módszerük többek között, hogy túlfizetésre hivatkoznak és vissza akarják adni a pénzt a későbbi sértettnek, de csak nagy címletű bankjegyük van, ezért abból vissza kell adni. Hivatkozhatnak arra, hogy pénzek sorszámait fel kell írniuk. Utóbbi időben elterjedt, hogy az elkövetők a villanykörték fogyasztását akarták felmérni, vagy a villanyórát leellenőrizni, ezért a lakót a házban az egyik elkövető ide-oda küldözgeti míg a másik zavartalanul kutat az értékek után. Elkövetési módszer szintén, hogy a polgármesteri hivatal dolgozójának adják ki magukat és későbbi segélyezés miatt akarják a lakhatási körülményeket felmérni, ennek célja is csak a figyelem elterelése. Valamelyik ismerősre (háziorvos, családtag) hivatkozva pénzösszegeket kérnek el, vagy elérik, hogy a náluk lévő általában rossz minőségű egészségügyi terméket drágán megvegyék. Kis értékű vásárlást végrehajtva nagy címletű pénzzel fizetve vagy egyszerűen pénzváltást kérve elérik, hogy a későbbi sértett elővegye a megtakarított pénzét. A fenti módszerek során a pénz rejtekhelyet kilesik, majd a sértett figyelmét elterelve a pénzt eltulajdonítják. Az ilyen bűncselekmények tetteseinek felderítése tekintettel arra, hogy legtöbb esetben az ország másik részéből érkeznek - rendkívül nehéz, ezért a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. A szolgáltatók és a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak fényképes igazolványa van azt mindig kérjük el -, de sem ők, sem egyéb hivatal készpénzt nem visz házhoz. Ha valakire hivatkoznak azt mindig ellenőrizzük le telefonon, vagy személyesen. Egyedül élő idős emberek kapujukat tartsák zárva, legyenek bizalmatlanok az idegenekkel, azokat ne engedjék be, nagyobb összegű készpénzt ne tartsanak otthon. Amennyiben gyanús személyeket látnak telefonon értesítsék a rendőrséget, a következő telefonszámon: 20/ A személyeket figyeljék meg, az esetleges rendszámot jegyezzék fel, mert ez akkor is segítség lehet a rendőrségnek, ha éppen akkor nem történik bűncselekmény. OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI? Min dent egy he lyen? Tér jen be hoz zánk! Petróczky Fe renc A jánoshalmi rendőrőrs indokolt esetben a 06-20/ telefonszámon hívható éjjel nappal forrás: Jánoshalma Rendőrőrs Ne váljon bűncselekmény áldozatává! Újra megnyitottuk Kálvária utcai boltunkat! Óriási kedvezményekkel várjuk Kedves Vásárlóinkat! Pepsi Cola 1 l-es (többféle ízben) 169, Ft Dobozos sör 0,5 l-es 99, Ft-tól 100 g-os Tchibo Family 499, Ft Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12., Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk! Lapunk legközelebb szeptember 2-án jelenik meg Elfekvő autó és traktor alkatrészek, tartozékok, felszerelések (MTZ,IFA,UAZ,ZUK,LADA, stb.) csapágy, szimering,ékszij. Jánoshalma, Czobor u. 21. Tel: 06-70/ Japán masszázs! Kezelés és tanfolyamok, Szalai Csaba Koppány természetgyógyász / Szépségpatika Miskolczi Nóra Fodrász, pedikűrös, talpmasszőr Jánoshalma, Remete u. 43. Időpont egyeztetés alapján Tel: 06-70/ Or vo si ügye let Csak SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES eset ben ve he tő igény be! Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te. Ideje: munkanap okon: du. 17 órá tól másnap reg gel 7 órá ig tart. Hét vé gén és ün nep nap okon: pén te ken ill. az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. He lye: Or vo si ren de lő Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/ Ügyeleti beosztás, 5. Dr. Mikó Attila, 6. Dr. Vándor Ilona, 7. Dr. Vándor Ilona, 8. Dr. Kishonti Attila, 9. Dr. Mikó Attila, 10. Dr. Csoboth Johanna, 11. Dr. Vándor Ilona, 12. Dr. Tompa László, 13. Dr. Mikó Attila, 14. Dr. Mikó Attila, 15. Dr. Kishonti Attila, 16. Dr. Faddi Zoltán, 17. Dr. Gregó Sándor, 18. Dr. Vándor Ilona, 19. Dr. Csoboth Johanna, 20. Dr. Faddi Zoltán, 21. Dr. Faddi Zoltán, 22. Dr. Tompa László, 23. Dr. Csoboth Johanna, 24. Dr. Gregó Sándor, 25. Dr. Faddi Zoltán, 26. Dr. Mikó Attila, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Csoboth Johanna, 29. Dr. Kishonti Attila, 30. Dr. Mikó Attila, 31. Dr. Gregó Sándor Anya köny vi hí rek 2011 július hónapban született Robár Alex (Anyja neve: Robár Bernadett), Papdi Letti Liliána (an.: Mészáros Edit), Ördög András Bence (an.: Maczkó Ildikó), Halász Rafael (an.: Csámpai Alexandra), Tóth Ferenc (an.: Bálint Brigitta), Diósi Áron (an.: Lázár Elizabett), Fődi Zsanett Zsaklin (an.: Neszvecskó Roxána), Tornyai Zalán (an.: Szűcs Nóra), Csámpai Vivien Zsaklin (an.: Bölcz Alexandra), Kolompár Kiara (an.: Kolompár Vivien), Juhász Anna Virág (an.: Körmöczi Rita), házasságot kötött Nagy Gábor és Agócs Andrea Simity István és Szuhanek Réka, Dr. Fejes Árpád és Kecskeméti Andrea, Bunyevác Norbert és Györgypál Csilla

Államalapítónkra emlékeztünk

Államalapítónkra emlékeztünk Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 9. szám Iskolakezdés képekben Városunk oktatási intézményeiben szeptember elsején

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 6. szám 2011. június Jánoshalmi Napok 2011 programja 2011. június 23. csütörtök MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Megújult az iskola és a konyha épülete. Birtokba vehettük az új művelődési központot

Megújult az iskola és a konyha épülete. Birtokba vehettük az új művelődési központot Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 11. szám Emlékezés a hősökre Az idén két nappal az ünnep előtt emlékeztünk meg Jánoshalmán

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 8. szám 2013. augusztus Tájékoztatás a Dózsa és Téglagyár utcai vasúti

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja JÁNOSHALMI Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVII. év fo lyam 8. szám Augusztus 20. ünnepe Sikeres volt Jánoshalma és testvérvárosai

Részletesebben

Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma

Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma XX. évfolyam 9. szám Jánoshalma 2005. szeptember Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Véget ért a nyári szünet ismét benépesültek az iskolák Városunk három oktatási

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 10. szám Október 6. az aradi vértanúk emléknapja Diákélelmezési konyha átadása A

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Minden Kedves Olvasónknak Boldog Új Évet Kívánunk! HUNYADI NÉPE Újévi köszöntő Nagyidai Zsolt plébános gondolatai VI. Pál pápa 1971. január elsejét a Béke Napjának nyilvánította. A béke Isten ajándéka,

Részletesebben

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk 2014. június 30-i hatállyal a

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán Figyelem! Kihűlés veszély! Úgy tűnik még sem ette meg a kutya a telet! Az elkövetkezendő napokban ránk köszöntő hideg kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő

Részletesebben

Ára: 150 forint. Minden Kedves Olvasónknak Békés Boldog Karácsonyt kívánunk! Karácsony a béke, a szeretet,

Ára: 150 forint. Minden Kedves Olvasónknak Békés Boldog Karácsonyt kívánunk! Karácsony a béke, a szeretet, HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik havonta Ára: 150 forint XXIII. év fo lyam 12. szám Minden Kedves Olvasónknak Békés Boldog Karácsonyt kívánunk! A polgármester ünnepi

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén. Ára: 150 forint XXV. év fo lyam 3. szám Nőnapi gondolatok Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első péntekén. Jánoshalma Mélykút. Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás MEGHÍVÓ

Megjelenik minden hónap első péntekén. Jánoshalma Mélykút. Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás MEGHÍVÓ Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XIX. év fo lyam 9. szám 2014. szeptember Mentőállomás alapkőletétele Az Országos Mentőszolgálat az

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XXII. év fo lyam 11. szám Já nos hal ma 2007. november Meg je le nik ha von ta Ára: 140 forint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja NOVEMBER SZENT ANDRÁS HAVA ŐSZUTÓ ENYÉSZET HAVA A november

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 2. szám 2013. február Programok az Imre Zoltán Művelődési Központban

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Megjelenik havonta Ára: 150 forint

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Megjelenik havonta Ára: 150 forint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik havonta Ára: 150 forint XXIV. év fo lyam 5. szám 2009. május Jánoshalma Város Önkormányzat és Képviselőtestülete nevében szeretettel köszöntöm

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. X. Arató Fesztivál augusztus 18.

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. X. Arató Fesztivál augusztus 18. Polgármesteri HÍRLEVÉL Kerekegyháza Város Önkormányzat időszakos kiadványa X. Arató Fesztivál augusztus 18. Bográcsos ételek főzőversenye Áldott, békés, szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket, valamint

Részletesebben

Megjelenik havonta. Ára: 150 forint

Megjelenik havonta. Ára: 150 forint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Arad a magyar Golgota Ára: 150 forint Megjelenik havonta XXIII. év fo lyam 10. szám 2008. október Látogatás lengyel testvérvárosunkban A szabadságharc

Részletesebben

Határon átnyúló Alkotóház avatás

Határon átnyúló Alkotóház avatás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint Legyen olyan Jánoshalma jövője, amilyennek közösen szeretnénk! Egyéni, családi, közösségi

Részletesebben

Kistérségi Jánoshalmi Napok

Kistérségi Jánoshalmi Napok XXII. év fo lyam 7. szám Já nos hal ma 2007. július Meg je le nik ha von ta Ára: 140 forint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Kistérségi Jánoshalmi Napok Egy kisváros nagy ünnepe Jánoshalma

Részletesebben

XXIV. évf. 18. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. szeptember 6. kapott

XXIV. évf. 18. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. szeptember 6. kapott XXIV. évf. 18. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. szeptember 6. Az új kenyér ünnepe Pap János lett Mezőkövesd Díszpolgára Pro Urbe díjat kapott Laczkó Pető Mihály Mezőkövesd Városért elismerést kapott Holdoner

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 6. szám 2013. június Június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja Az Országgyűlés

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

Óriási termelő beruházás

Óriási termelő beruházás Mindenki mentében Meghökkentő fordulat készül az idei szüretre (6. o.) Óriási termelő beruházás Elkészült a 20 éves Kamintherm korszerű üzemcsarnoka (8. o.) Hatalmas bukás...! A halasi sportoló elszállt

Részletesebben

A Kavicsos új arca. Bocsi Anna lett az Év Köztisztviselője. Dr Szűcs Géza. Abkarovits Jenő. díjat kapott. Molnárné Csirmaz Erzsébet.

A Kavicsos új arca. Bocsi Anna lett az Év Köztisztviselője. Dr Szűcs Géza. Abkarovits Jenő. díjat kapott. Molnárné Csirmaz Erzsébet. XXIII. évf. 14. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. július 14. A Kavicsos új arca Dr Szűcs Géza díjat kapott Molnárné Csirmaz Erzsébet Bocsi Anna lett az Év Köztisztviselője Abkarovits Jenő díjat kapott Reich Lászlóné

Részletesebben

István király az új szervezetet és rendet törvényeivel erõsítette meg. Ezek elsõsorban a magántulajdont, az egyházat és a kereszténységet

István király az új szervezetet és rendet törvényeivel erõsítette meg. Ezek elsõsorban a magántulajdont, az egyházat és a kereszténységet XX. évfolyam 8. szám Jánoshalma 2005. augusztus Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe A finn-ugor nyelvcsaládhoz tartozó,

Részletesebben

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK! Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK! Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK! XXIII. év fo lyam 1. szám Já nos hal ma 2008. január Meg je le nik ha von ta Ára: 140 forint Kányádi Sándor Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak

Részletesebben