Andornaktályai Polgárőr Egyesület 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 73.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Andornaktályai Polgárőr Egyesület 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 73."

Átírás

1 Adószám: Törvényszék: 10 Egri Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK /2008/18 Nyilvántartási szám: 10/01/2143 Andornaktályai Polgárőr Egyesület 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 73. Közhasznúsági melléklet 2012

2 -1-1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Egyesület tevékenysége során olyan feladatot lát el, illetve olyan feladat ellátásában vesz részt, amelyről törvényi felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ennek megfelelően az Egyesület a Rendőrségről szóló évi XXXIV. tv., valamint a Polgárőrségről szóló évi CLXV. tv. 5 ő (2) bekezdése szerint a rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás alapján, részt vesz a közbiztonság védelmében, továbbá az Önkormányzatokról szóló LXV. törvény 8. ő (1) bekezdésében felsorolt települési önkormányzati feladatok közül részt vesz a helyi közbiztonság, illetve tűzvédelem ellátásában is. Bűncselekmények megelőzése, a bűn- és baleset-megelőzés, a környezetvédelem, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki, a társszervekkel és szervezetekkel együttműködve. Bűnalkalmak korlátozásával, az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés megerősítése. A bűncselekmények és balesetek áldozatainak felkarolása, érdekvédelmének elősegítése. Ennek érdekében az Egyesület: - rendszeres megelőzési járőrtevékenységet végez, - nyilvános reklám- és propaganda tevékenységet (oktató, felvilágosító, tanácsadó munkát) fejt ki a közbiztonság, a társadalmi bűn- és baleset megelőzés népszerűsítése érdekében. - megismerteti a lakosságot a legújabb vagyonvédelmi eszközökkel, módszerekkel. - fórumokat szervez és bonyolít le, bűnmegelőzési kiadványokat, ajánlásokat ad ki és terjeszt, módszertani ajánlásokat dolgoz ki a lakosság részére. - áldozatvédelmi tevékenységet folytat - részt vesz a Heves megyei Polgárőr Szövetség munkájában - járőrszolgálatai során a település, illetve a részére meghatározott szolgálati terület közútjait, közműveit ellenőrzi, a hibákról, észrevételekről haladéktalanul tájékoztatást nyújt az illetékes szervnek, gazdasági társulatnak. Jelzéseit a hatóság felé is megteszi, és a szükséges ideig a helyszínt biztosítsa, az általa fellelt (az élet és vagyonvédelem érdekében tett intézkedéseket végrehajtva, de az ehhez szükséges változtatásokról a hatóság embereinek beszámolva) állapotban. - együttműködik a település, szolgálati területe, illetve a vonzáskörzetében levő orvosi, egészségügyi intézményekkel, szükség esetén részt vesz vér- és vérkészítmények sürgősségi szállításában, sürgősségi beteg ellátásban. - az egyesület a telephelyének közigazgatási határain belül vagyonvédelmi tevékenységet végez. Az egyesület tagjai által észlelt jogsértéseket a tagok kötelesek a hatóság felé jelezni, bejelenteni. A fenti célok megvalósítása érdekében az egyesület nyilvános reklám és propaganda tevékenységet folytat, melynek során oktató-tanácsadó tevékenységet végez. Fórumokat szervez és bonyolít le, bűnmegelőzési kiadványokat és ajánlásokat terjeszt, részt vesz a megyei Polgárőr Szövetség munkájában.

3 -2-2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2,766 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A közrend, a közbiztonság és a közlekedés védelme Andornaktálya település lakossága Közhasznú tevékenység főbb eredményei Egyesületünk a Heves megyei Polgárőr Szövetségnek a megalakulása óta tagja, így regisztrált tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek is. A Heves megyei Rendőr Fő-kapitánysággal az együttműködési szerződés decemberében aláírásra került. Az egyesület érintett tagjai az év közben szervezett oktatásokon, ismeret frissítéseken részt vettek. Az egyesület a január 01-i állapot szerint 40 fő tagsági viszonyban levő személyt tartott nyilván. Ez úgy oszlott meg, hogy 31 fő rendes, 7 fő pártoló és 2 fő tiszteletbeli tag volt nyilvántartva év folyamán tagsága 3 személynek szűnt meg és 12 fő felvétele történt meg, így jelenleg az egyesület létszáma 49 fő év során az egyesületi tagok 236 (97,92%) alkalommal teljesítettek szolgálatot. Ezekhez az alkalmakhoz 410 (73,87%) fő tevékenysége járult hozzá. A teljesített órák száma: 2198 (81,06%) (A zárójelben levő % arány a évhez viszonyítottságot mutatja) Az egyesület tagjai év során folytatták azt a tevékenységet, amelyet már az előző években is végeztek. Járőrözési tevékenységük során szinte minden alkalommal ellenőrzésre kerülnek azok az intézmények, objektumok, amelyek a település életében kiemelt jelentőséggel bírnak (óvoda, volt iskola épülete, Polgármesteri Hivatal, Posta, gyógyszertár, ABC-k, templomok). Ezek az épületek lehetőség szerint -nyitvatartási időn kívül- többször is leellenőrzésre kerülnek. Kiemelt volt az a tevékenyégi időszak, amikor a Posta kérte fel az egyesületet a fokozott ellenőrzésre, mivel az intézmény riasztója meghibásodott. Fokozott odafigyeléssel kezelik a szolgálatban levők a településen, illetve a vonzáskörzetben található vállalkozások, gazdasági társaságok telephelyeit, azoknak környezetét. Szintén kiemelt figyelemmel kerül ellenőrzésre a település környezetében található hétvégi házas terület, ahol is a települést érintően a legtöbb vagyon elleni bűncselekmény kerül elkövetésre. Ezeknek a területeknek az elszórtsága illetve területi adottságai, valamint a magánterületek gazdáinak hozzáállása miatt nehézségbe ütközik az itt végrehajtandó ellenőrzés. A hobby telkek tulajdonosai annak ellenére, hogy ígéretet tettek rá, nem helyeztek el az ingatlan kerítésén tulajdonosi táblát, amely tartalmazná az elérhetőségüket, így egy esetleges jogsértő cselekmény észlelésekor sem lehet kiértesítést végrehajtani.

4 -3- Az elzárt, körülkerített ingatlanok esetében a telken levő épület, építmény ellenőrzésére is csak szemrevételezéssel történhet, mivel az ingatlanra való behatolás, bejutás csak bizonyos törvény által biztosított feltételek esetén lehetséges. (Bűncselekmény megakadályozása, végszükség) Ezeken a területeken a megelőzés, a jelenlét megmutatása a tevékenység célja. Természetesen itt is jegyzeteljük az észlelt gépjármű mozgásokat, a gyanúsan viselkedő személyeket, és az általunk tapasztaltakat a hatóság felé továbbítjuk. A szüreti, szőlő érési időszakban járőreink lényegesen több időt töltenek a termőterületek útjain, mivel ebben az időszakban általában megszaporodnak a mezőgazdasági területeken elkövetett cselekmények számai. A település külterületén több esetben észleltünk illegális szemét lerakást. Ez leginkább az Olajosok útjához, illetve az az mentén elhelyezkedő mezőgazdasági területeken volt észlelhető. Ilyenkor általában a terület kezelőjét (legtöbbször MOL) értesítjük, de ha az esetleges elkövetőre utaló iratot (számlát, levelet, stb) találunk a szemét között, arról és a környezetről fényképet készítünk és az illetékes hatóság felé továbbítjuk a további eljárás lefolytatása végett. A település belterületén történő járőrszolgálatok során törekszünk arra, hogy minden utcán legalább egy alkalommal végig menjünk. Ekkor alapvetően a lakó ingatlanok, az azokhoz tartozó területek, valamint környezetük ellenőrzését hajtjuk végre. Figyelemmel kísérjük a lakosság jelzéseit, és gyanús gépkocsik, személyek mozgása esetén rendőri intézkedést kérünk. A lakosság felénk történő bejelentése alapján amennyiben módunkban és lehetőségünkben áll az elsődleges intézkedéseket megtesszük, és az eljárás további lefolytatása érdekében az illetékes hatóságot értesítjük a történtekről és az általunk tapasztaltakról. Szolgálataink során törekedtünk arra is, hogy a lakosság részére információt szolgáltassunk, és ennek érdekében ebben az évben is végeztünk propaganda tevékenységet a trükkös tolvajoknak való áldozatul esés megelőzése érdekében. A járőrözési feladatokon túl részt vettünk a település életében is. A lakosság tájékoztatását több esetben végeztük el a szolgálati gépkocsiba szerelt hangosító berendezés segítségével, illetve a településen szervezett önkormányzati és más civil szervezet rendezvényén is szolgáltatást végeztünk ennek a berendezésnek az alkalmazásával. Az év során több alkalommal vettek részt tagjaink a rendőrrel, rendőrséggel közös tevékenység végzésében. Több alkalommal kérte a segítségünket a helyi körzeti megbízott, gyanús személyek felkutatásában, hatósági tanúként intézkedés során, közlekedési balesetek helyszínén intézkedésben, vagy forgalom irányítás végrehajtására. A Heves megyei Rendőr Fő-kapitányság és az Egri Rendőrkapitányság felkérésére 3 alkalommal vettünk részt TISPOL akcióban, ahol körözött gépkocsi felderítése volt a feladatunk. Ennek során évben 1 körözött gépkocsi került a felismerő berendezés látószögébe. Ennek elfogásában járőreink részt vettek, és az érintett gépkocsi vonatkozásában a helyszínre érkező rendőr az intézkedés lefolytatta. A év során egyesületünk 33 esetben élt jelzéssel különböző hatóságok felé. Helyszínbiztosítási (bűnügyi helyszín, vagy közlekedési helyszín) és forgalomirányítási tevékenységben 11 alkalommal vettek részt. 92 esetben éltünk a gyanús gépkocsi mozgás jelzésével a rendőrség vagy a körzeti megbízott felé. Egy esetben vettek részt tettenérésben és elfogásban, 25 esetben tettek egyéb helyszínen lefolytatható intézkedést.

5 -4- Az elmúlt év során km gépkocsi futás került rögzítésre a szolgálati feladatok, illetve az egyesület életével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében. Ebből km a szolgálati, és 672 km magán gépkocsival került teljesítésre. Az év során az egyesület akkori elnökének ötlete alapján került megszervezésre a Magyar Kultúra Napja. Ennek a szervezésében és lebonyolításában is aktívan részt vállaltak az egyesület tagjai. A Majális rendezvényén is részt vettek egyesületünk tagjai. A rendezvény helyszínén már az azt megelőző napokon is végezték a feladatukat a vagyonmegőrzés és a közrend fenntartása érdekében. Minden évben kiemelt figyelmet kap szemszögünkből a lomtalanítás. Ebben az időszakban tömegesen lepik el a településünket a Borsodi és Nógrádi etnikum tagjai, akik viselkedésükkel és magatartásukkal zavarják a település lakosait. A lomtalanítás során a rendőrrel közös szolgálat került szervezésre, melynek során a körözött járműveket felismerő rendszer is működött, így az idegen járművekről, és sokszor az utasaikról a későbbi hatósági felhasználás érdekében felvétel készült. Az egyesület életében talán a június 2.-ra országosan meghirdetett: TeSzedd környezetvédelmi akció volt a legnagyobb kihívás. Az egyesület csatlakozott a mozgalomhoz, és ennek kapcsán kezdte meg a szervezési feladatok végrehajtását. A hulladékgyűjtési nap végrehajtásába, az illetékesekkel történt előzetes egyeztetést követően bevonta a helyi óvoda pedagógusait, gyermekeit, és azok szüleit. A szülői munkaközösség egyes tagjaival karöltve végeztük el a nap szervezését, melynek keretén belül nem csak maga a hulladék gyűjtés, hanem egy a gyermeke részére felejthetetlen nap megrendezésére került a hangsúly. Ennek érdekében az Egri Babszemjankó játszóház egyik művésze manó jelmezben, mesével és dalokkal hívta fel a jelenlevők figyelmét a környezet tisztaságának fontosságára, a szemetelés elkerülésére. A hulladékgyűjtés a Mocsári Lajos utcai játszótérről indulva haladt le a Nagykertbe, ahol tovább folytatódott. Mivel itt a tevékenység magán területet is érintett, az egyesület a szükséges hozzájárulást a tulajdonostól megszerezte. A hulladékgyűjtés során 94 zsák szemét került összegyűjtésre, és a központilag kijelölt tároló helyen elhelyezésre, ahonnét az AVE azt elszállította. A gyermekek részére ezen a napon adományokból reggeli, tízórai és a felnőttekkel közösen egy egytál étel ebéd került biztosításra. A gyermekek ezen felül rendőrségi kutyás bemutatót, tűzoltó bemutatót nézhettek meg, kerülhettek közvetlen kapcsolatba a kutyával és a tűzoltó technikai eszközökkel. A gyermekek kipróbálhatták a rendőrség mobil közlekedési parkját, és a tombola után egy kis ajándékkal térhettek haza szüleikkel. Részt vett az egyesület a Földgyógyító Dob Ünnep rendezvényén is. Annak ideje alatt a lehetőségekhez mérten járőrözést végzett a településen és a rendezvény helyszínén, környezetében. Az Andornaki búcsú lebonyolításában vettünk részt ahol a körmenet felvezetése, biztosítása, valamint a búcsú ellenőrzése volt a feladatunk. Részt vállalt az egyesület az Andornaktálya Napja rendezvény lebonyolításában, ahol járőrözés, és a felvonulás idejére forgalomirányítás volt a feladat. Mindenszentek időszakában fokozott szolgálat ellátást szerveztünk a temetők környezetésre, illetve Mindenszentek napján a vagyonbiztonság megőrzése érdekében a temetőbe és környékére folyamatos szolgálat került megszervezésre. Mind a négy alkalommal részt vettünk az adventi gyertya gyújtásokon, illetve a Böjti ételek fesztiválján is standdal képviseltük az egyesületet. Az itt szerzett bevételt az Óvoda részére felajánlotta az egyesület.

6 -5- Négy alkalommal vettek részt tagjaink felkérésre, más területen rendezvény biztosításában. Makláron a lomtalanítás ideje alatt, Egerben a Polgárőrség Eger felkérésére a Végvári Vigasságok egyik felvonulásának biztosításában, Felsőtárkányban az Úszó Alkalmatlanságok Világ bajnokságán, valamint az Apolló repülőnap rendezvény biztosításában Egerben. Az egyesület tagjai képviseltették magukat a Tarnamérám megrendezett "Heves megyei Polgárőr Nap"- on, valamint a Jászberényben megrendezett Országos Polgárőr Napon. A évben egy kiemelt esemény történt, amely az egyesületet érinti január 11-én a szolgálatát ellátó György István polgárőr nyakához egy kést szegezett Kovács Csaba andornaktályai lakos, aki azt követelte, hogy a szolgálati gépkocsival egy az általa megjelölt helyre vigyék el őt. György István hajlandóságot színlelt és Kovács ekkor be akart ülni az autóba, ezért elvette a kést és akkor sikerült az autóval elhajtani. Az egyesület akkori elnökének amikor ez a tudomására jutott, György István polgárőrrel a történteket jelentésbe foglaltatta, és ezt követően intézkedést tett a hatóság tájékoztatása érdekében, melynek következtében Kovács Csaba ellen eljárás indult. Az egyesület márciusában töltötte megalakulásának 4. évét, ezért az ezévi közgyűlés tisztújítóként is szerepelt. Ennek lebonyolítására március 31-én került sor, amikor is a évi Közhasznúsági jelentés került megtárgyalásra és elfogadásra, és ekkor került megválasztásra az egyesület elnökének Farkas Gábor, helyetteseinek pedig Tóth Csaba és Vankó Anita. Farkas Gábor az egyesület irányítását amilyen lendülettel kezdte, úgy be is fejezte. Munkahelyi és magánéleti problémái az egyesület életére is kihatással voltak, és a szervezetlenség, a megfelelő irányítás hiánya mutatkozott meg az egyesületi tevékenységen. Az egyesület megmentése érdekében 2-3 tag tett lépéseket, és ennek köszönhető, hogy az nem oszlott fel teljesen. Farkas Gábor októberében a településről elköltözött, és kijelentette, hogy az egyesület elnöki teendőit a továbbiakban nem tudja és nem is akarja ellátni novemberében az egyesületi elnöki tisztségéről írásban is lemondott, ezért november 25-én ismételten közgyűlés került összehívásra, ahol Vankó Anita és Tóth Csaba is lemondott a tisztségéről. A közgyűlés ezt követően az egyesület elnökének megválasztotta: Borbás László, elnökhelyettesének Barta Kálmán, alelnökének Erdélyi László és titkárának Vankó Anita egyesületi tagokat. Ezen változások bírósági bejegyzésének végrehajtása jelenleg folyamatban van. Az egyesület gazdálkodásával kapcsolatban az alábbiak szerinti tájékoztatást tudom adni: Az egyesület mint non-profit szervezet az Önkormányzattól a költségvetés egyéb szerveitől kapott támogatás, vagy magánszemélyek és gazdasági társaságok adományaiból rendelkezik bevétellel évben az Önkormányzat pályázat útján biztosított az egyesület részére Ft cél felhasználható támogatást, amit az egyesület az előírásnak megfelelően használt fel, és az ezzel kapcsolatos elszámolását az előírt határidőre leadta. Az egyesületnek egyetlen adónemre vonatkozóan van fizetési kötelezettsége, amely a tulajdonában álló személygépkocsi után megfizetendő cégautó adó. Az adó mértéke negyedévente Ft volt a es évben. Ezt az összeget az OPSZ szerződés alapján az egyesület rendelkezésére bocsájtotta. Az egyesület a BM 6201/2012. pályázatán nyert mintegy Ft támogatást amelynek felhasználását szintén meghatározott normákon belül lehetett elvégezni. Ez az összeg teljes egészében a törvényi előírásnak való megfelelés érdekében a megbízott (nyilvántartási számmal rendelkező) könyvelő díjának megfizetésére, valamint a szolgálati gépkocsi nagyjavítása során felmerült anyag

7 -6- költség és munkadíj megfizetésére került felhasználásra. Az egyesület ezen támogatással is a megfelelő formában, a kapcsolódó mellékletek csatolásával határidőre elszámolt év folyamán az egyesület ezen felül támogatásban nem részesült, jelenleg még nem ismert összegű adományban részesült magánszemélyek és gazdasági társulások révén (jelenleg összegzés alatt áll), valamint tagdíjakból származott mintegy Ft bevétele. A 2012-es évben az üzemanyagok árának szintje jelentősen kihatott a gazdálkodásunkra. Az önkormányzati támogatás összegéből az üzemanyag felhasználásra fordítható összeg 250.e Ft volt. A 2012.november 24-i adatok szerint a futás és felhasználás alapján a számított üzemanyag költség Ft. Tehát már itt látszik, hogy a támogatás összegén felüli a felhasználás, és ez az adat a decemberi felhasználást még nem is tartalmazza. Tájékoztató jelleggel kívánom bemutatni, hogy az egyesület a támogatások folyósítása során csak a fent említett költségcélokra kapott támogatást, irodaszer, nyomtatvány vásárlásra, postai és egyéb költségekre elszámolható keret nem állt a rendelkezésre, pedig ezek a tételek is jelentős költségtételt képviselnek egy-egy év során. A fentiek bemutatják azt, hogy az egyesület a gazdálkodása során azokat a feladatokat tartotta szem előtt, ami a törvényi megfelelés és a szolgálat ellátáshoz szükséges technikai és személyi feltételek szükségessé tettek. Sajnos az előre nem látható kiadások azt eredményezték, hogy az egyesület technikai fejlesztést, és a gépkocsi kivételével javítást elvégeztetni nem tudott. Az év során a működési tartalékokat fel kellett használni, így jelen állás szerint amennyiben hathatós segítség nem érkezik a részünkre, működés képtelenné válik az egyesület. Az egyesület a tevékenysége során vele kapcsolatba kerülő, kapcsolatban álló hatóságokkal, intézményekkel és személyekkel jó kapcsolatot alakított ki. A Rendőrséggel illetve a településünkön tevékenykedő kmb. rendőrökkel a kapcsolatunk kiválónak mondható. A rendőrökkel és az önkormányzattal a kapcsolattartás folyamatos, a pontos, és szükséges információ áramlás biztosított. A kmb. rendőrökkel egymás munkáját kölcsönösen segítjük, támogatjuk. 3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Megnevezés (1000HUF) Vegyonelem értéke Felhasználás célja Tagdíjbevételek magánszemélyektől SZJA 1% Helyi Önkormányzattól kapott támogatás Egyéb jogi személytől kapott támogatás Magánszemélyektől kapott támogatás működési költségek finanszírozása tartalékolt összeg gépkocsi üzemeltetés (üzemanyag) felszerelések illetve eszközök beszerzése működési költségek finanszírozása

8 -7- Megnevezés (1000HUF) Vegyonelem értéke Felhasználás célja OPSZ támogatása Heves megyei Polgárőr Sz. támogatása Összesen: cél szerinti támogatás, cégautóadó finanszírozása fenntartási, működési költségek finanszírozássa 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Nincs adat megadva. 5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Nincs adat megadva. 6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 E. Normatív támogatás 0 0 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) ebből: I. Személyi jellegű kiadás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem Értéke Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > ,-Ft] X Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X - 204

9 -8- Mutató teljesítése Igen Nem Értéke Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.08 Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.02 Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.92 Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0

Közhasznúsági jelentés. Andornaktályai Polgárőr Egyesület

Közhasznúsági jelentés. Andornaktályai Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentés 2012 Andornaktályai Polgárőr Egyesület Andornaktályai Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: 2012.01.01 2012.12.31 Budapest,

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség. 2012. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség. 2012. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Elnök Urak! 2012. évi munkájáról A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség a 2012-ben a maga elé tűzött feladatait

Részletesebben

A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012. I. FEJEZET: A SZERVEZET NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 1. (1) A szervezet hivatalos teljes neve: Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A beszámolási időszak: 2010.01.01-től 2010.12.31-ig. Az 1997.évi CLVL törvény 19 -ának (1) bekezdése szerint. a) Számviteli beszámoló: 1-es melléklet csatolva. A közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18195376-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 12.760 'Állat és Ember' Állat és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület 1151 Budapest, Pisztráng u. 3. Közhasznúsági

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA HONVÉDAURORA SPORTEGYESÜLET J ó v á h a g y ó: HASE Küldöttközgyűlés É r v é n y e s : 2011. április 28-tól. 2014. május 14-től. 2015. január XX-től A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tisztelt

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

KEREKEGYHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KEREKEGYHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KEREKEGYHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012./3. sz. módosítás A 2011. évi CLXV. törvény, amely a Polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről rendelkezik lehetővé tette, hogy a közbiztonság és a

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 18701490-1-13 Törvényszék: Pest Megyei Bíróság Bejegyző határozat száma: 12.Pk. 60.216/2003/4 Nyilvántartási szám: 3705/2003. Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület 2089

Részletesebben

KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben a 2014. december 29. napján megtartott közgyűlésen meghozott határozatok tartalma és a 2013. évi V. tv. rendelkezései szerint 2 A KÖZSÉGI POLGÁRŐR

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE +TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 53-13/2012.

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. május 28-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. május 28-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: /2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2015. május 28-án (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal -

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 4787/2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben