JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 30-án (hétfőn) órai kezdettel tartott nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án (hétfőn) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről"

Átírás

1 104 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 30-án (hétfőn) órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Fő út 6. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester Józsa Gábor alpolgármester Görbe Károly képviselő Kiss Katalin képviselő Dr. Rédecsi Árpád képviselő Varga István képviselő Meghívottak: Mór Csaba r.alezredes Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője Rohács István körzeti megbízott Dévai József körzeti megbízott Busi László r.alezredes- Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője Kovács Lajos körzeti megbízott Hajdú Dezső - polgárőrparancsnok Kaloné Csiki Mónika gazdasági vezető Huszár András építésügyi előadó Szabó Lászlóné körjegyző Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetőjét Mór Csaba r. alezredes urat, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetőjét Busi László r.alezredes urat, az ülésen megjelent Rohács István, Dévai József és Kovács Lajos körzeti megbízottakat, Hajdú Dezső polgárőrparancsnokot és a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. (Botos Sándor képviselő nem tud részt venni a mai ülésen, Dr. Rédecsi Árpád a határozatképesség megállapításakor még nem volt jelen.) Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Görbe Károly és Varga István képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítők személyét Poroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadja. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosítást javasolja: - Idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet elfogadása. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontokat és módosítását.

2 105 Napirendi pontok: 1. A rendőrség beszámolója a község közbiztonságának helyzetéről. 2. Jelentés a Vízirendőrség munkájáról. 3. Beszámoló a poroszlói Polgárőrség évben végzett tevékenységéről. 4. Helyrehozatali Kötelezettség elrendelése (rendelet) 5. Poroszló Községért Kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/1996. (XI.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása.(rendelet), és Poroszló Községért Kitüntető díj adományozása. (zárt ülés) 6. Idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 7. Egyebek: a.) Önkormányzati elidegeníthető ingatlanok b.) A Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. és a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. közötti tagi hitelszerződés módosítása. 8. Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés) Napirendi pontok tárgyalása: 1. A rendőrség beszámolója a község közbiztonságának helyzetéről. A napirendi pont tárgyalása írásos beszámoló alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Füzesabonyi Rendőrkapitányság elkészítette Poroszló településre vonatkozóan évi beszámolóját a közbiztonság helyzetéről. A beszámoló terjedelmes, és elég információt ad az ismertté vált bűncselekmények számainak alakulásáról a településre vonatkozóan. A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy a településen a vagyon elleni bűncselekmények száma 87, amely a korábbi években ennél magasabb volt évben125, évben 140, 2008-ban 131. Az ismertté vált bűncselekmények száma a évben 84 volt, ehhez képest a bűncselekmények száma 87 lett, csekély emelkedést mutatott, viszont az is eredménynek mondható, hogy a korábbi évekhez képest sikerült ezen a szinten megtartani e szám nagyságát. A beszámoló tájékoztatás nyújt a bűnügyi helyzet értékeléséről, a nyomozás eredményességi mutatóiról mind a Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területére, mind pedig Poroszló településre vonatkozóan.

3 106 Mór Csaba Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője: Poroszló közbiztonságának helyzetéről készült beszámolót néhány információval egészíti ki. Az anyagban megtalálható az ismertté vált bűncselekmények számát szemléltető grafikon évek vonatkozásában, és táblázatban láthatók a bűncselekmény főcsoportok és bűncselekmény fajták szerinti megosztása. Az előző évekhez képest az ismertté vált bűncselekmények száma csökkent, de a tavalyi évhez képest volt egy minimális emelkedés. A statisztikai adatokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a rendőrségnél letisztított statisztikai adatokkal dolgoznak. A beszámoló tartalmazza az ismertté vált bűncselekmények számát és a nyomozások eredményességi mutatóit. Az eredményességi mutatók alakulása százalékosan a Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén olyan 50 %-os, tehát minden második bűncselekmény kerül felderítésre. E mutatók alakulását befolyásolja a Füzesabonyi Rendőrkapitányság létszáma, hiszen jelenleg létszám hiánnyal küzdenek. Jövő évtől kezdődően várhatóan növekedni fog a Füzesabonyi Rendőrkapitányság létszáma fővel, de még egy-két évnek el kell telnie ahhoz, hogy a frissen végzett kollégák is magukban tudják ellátni a szolgálatokat. A létszámnövekedéssel remélhetőleg növekedni fog a felderítésre kerülő bűncselekmények száma, és javul a település közbiztonsága is. A körzeti megbízott kollégák nem csak a településen látják el feladataikat, hanem közterületi szolgálatot látnak el, és más településen teljesítenek szolgálatot. A rendőrök feladata az elmúlt 5-10 év vonatkozásában legalább megháromszorozódott, és ezt nehéz ellátni maradéktalanul a kevés rendőri létszámmal. A bűncselekmények megelőzésében nagyon fontos szerepe van a lakossággal történő kapcsolattartásnak, illetve nagy segítséget jelent a helyi polgárőrséggel történő együttműködés. Jövőre nézve a célok a lakosság közbiztonság érzetének javítása, egyre több eredményt érjenek el a bűncselekmények felderítésében, illetve nagyon fontos tényező a bűnmegelőzés és ehhez kapcsolódóan a falu lakóinak megfelelő információkkal történő ellátása, és az időskorúak figyelmének felhívása, hogy ne engedjenek be a portájukra, lakásukba idegeneket. Így elkerülhetővé válnak az idősek sérelmére elkövetett úgynevezett trükkös lopások. Poroszlón jelentős az idegenforgalom és a vendégek figyelmét is fel kell hívni arra vonatkozóan, hogy figyeljenek oda a dolgaikra. Varga István képviselő: A Kapitány úr által elmondottak alapján kiderült, hogy nincs könnyű helyzetben a Füzesabonyi Rendőrkapitányság, hiszen létszámproblémákkal küzdenek. Így nyilvánvaló és érthetővé válik a beszámolóban szereplő bűncselekmények felderítésének a száma, miért 50 %-os az eredményességi mutató. Ebben a nehéz helyzetben elismeri és elégedett a rendőrség által végzett munkával a településen. Az elhangzottak alapján elég sok idő kell ahhoz, hogy valójában intézkedő rendőrré váljon egy tanult fiatal. Ismerősei között is vannak éves érettségizett fiatalok, akik szívesen elmennének rendőrnek, de viszont még 3-4 évet tanuljon, addig nem kap jövedelmet az nem megoldás. Így nem lehet családot fenntartani. Esetleg nincs arra valamilyen megoldás, hogy a képzési időt le lehetne rövidíteni, hiszen valamikor féléves képzés után már rendőrök lehettek, akik erre megfeleltek? A községben rendszeresen megjelenik olyan jelszóval egy kocsi, hogy tollat szed. Az a véleménye, hogy az ilyen jellegű dolgoknak utána kellene nézni, és ellenőrizni kell őket.

4 107 Mór Csaba Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője: A rendőrség oktatási rendszerét olyan 5 évvel ezelőtt teljesen átalakították. Most különböző évfolyamokon keresztféléves képzések vannak, 1-2 éves tanfolyamokkal. A Rendőr Szakközépiskola 2 éves, most ez aránylag gyorsnak mondható. Itt viszont csak ösztöndíjat kapnak a tanulók és ez nem elegendő arra, hogy megélhetést biztosítson a családos embereknek. A rendőrségen jelenleg az aktív állomány életkora 30 és 40 év közötti, a fiatalon 40 éves korban nyugdíjba vonult kollégák lennének azok a személyek, akik már jó pár éves tapasztalatot tudtak volna átadni a fiatalabb korosztály számára, és pont ez a réteg hiányzik. Így a jelenlegi aktív állományra hárul még a sok feladat mellett a fiatal kollégáknak való tapasztalatok átadása is. Természetesen az a céljuk továbbra is, hogy a közbiztonságot fenntartsák, az állampolgárok nyugalmának megőrzése érdekében. Célok közé tartozik a bűncselekmények megelőzésére a figyelem felhívása, illetve a bűncselekmények számának csökkentését szeretnék elérni amely javítja a lakosság biztonságérzetét. Megköszöni a munkájukhoz nyújtott segítségét az önkormányzatnak és polgárőröknek, illetve továbbra is kéri a lakosság segítségét a feladatuk ellátásának sikere érdekében. Görbe Károly képviselő: Véleménye szerint a kisebb bűncselekmények kezdenek elszaporodni. Józsa Gábor képviselő: Valójában létszámgondokkal küzd a rendőrség, az állományfejlesztéshez sok sikert kíván a továbbiakban a rendőrség részére. Köszöni a Rendőrség településen végzett munkáját. Bornemisza János polgármester: A rendőrség személyi problémákkal történő nehézségeit a létszámhiány miatt, azt sajnos mi nem tudjuk megoldani, de remélhetőleg ezt az illetékesek megoldják. Javasolja a képviselő-testületnek a Füzesabonyi Rendőrkapitányság évi beszámolójának elfogadását Poroszló Község közbiztonságának helyzetéről. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2011.(V.30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Füzesabonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály által készített beszámolót, amely Poroszló község évi közbiztonságának helyzetét mutatja be. A képviselő-testület megköszöni a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetőjének Mór Csaba r.alezredesnek, a Kapitányság dolgozóinak tevékenységét, Dévai József és Rohács István körzeti megbízottnak a településen végzett munkáját. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

5 Jelentés a Vízirendőrség munkájáról A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Tiszta Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrörs Kisköre évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztató anyagot megkapta a Képviselő-testület. Busi László r. alezredes, kapitányság vezető: A tavalyi év nagy változásokat hozott a Kapitányság életében. A vízirendőrség munkája speciális jellegű, kötődik az idegenforgalomhoz, a szabadidős tevékenységekhez, amelyet a változékony időjárás befolyásol. Az elmúlt évben, az idegenforgalmi szezonban levonuló árhullám jelentős kárt okozott, mivel csökkent jelentősen az idegenforgalom, és az árvíz a Kapitányság részére pedig több feladatot jelentett. Az elmúlt év közepén, nyarán megváltozott a Kapitányság bűnügyi hatásköre, amely során megváltozott a mindennapi munkájuk. Szinte ami a vízen történik, az minden a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitánysághoz tartozik, ilyen például a tulajdon elleni bűncselekmények- lopások; vizijárművek lopása, vízijármű használat halászattal, horgászattal kapcsolatosan, valamint azon bűncselekmények amelyek a víz élővilágát érintik. De ezen kívül még számtalan bűncselekményfajta van, amely hozzájuk tartozik hatáskörileg. A Kiskörei Vizirendészeti Rendőrörs székhelye Kiskörén található, a KÖTI-KÖVIZIG székházában. Tiszafüreden rendelkezünk még önkormányzat által biztosított irodával, Abádszalókon és Poroszlón az idegenforgalmi szezonban kihelyezett szolgálati hely működik. Az állomány létszáma 8 fő (1 fő őrsparancsnok, 1 fő nyomozó, 4 fő körzeti megbízott- ebből 2 fő kutyás körzeti megbízott, és 2 fő motorcsónak-vezető). A év sikeres volt az együttműködések terén. A terület legoptimálisabb lefedettsége érdekében közös ellenőrzéseket szerveztek a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi őreivel, a Tisza-tavi és a Mentor Marina Vízimentő Szakszolgálatok vízimentőivel, a Tiszatavi Sporthorgász Nonprofit Kft és a Halász Kft. halőreivel, a Vízügyi Igazgatóságok munkatársaival, valamint az Országos Polgárőr Szövetség, Kiskörei és Tiszafüredi vizi tagozatának polgárőreivel. A Vízirendőrség munkájához, a szolgálatok napi ellátásában nagy segítséget jelent a körzeti megbízottakkal történő jó együttműködés Poroszló településre vonatkozóan is, Sarud vonatkozásában e feladatot Kovács Lajos látja el. A tavalyi évben a rendezvények biztosításánál jó volt az együttműködés az önkormányzatokkal, a Rendőrkapitányság Heves, Füzesabony és Tiszafüred állományával, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Hajózási munkatársaival. Ezen együttműködések hatékonyak voltak, több közösen végrehajtott intézkedés során. Az elmúlt évben két viharjelző készülék került telepítésre Abádszalóki és a Poroszlói medencében, július 1-től fog üzemelni reggel 8 és este 8 óra között, vihar esetén jelzést adva a vízen tartózkodóknak. Bűncselekményekről röviden: A jogszabályi változásokat követően, tavaly augusztus 19-től a tulajdon elleni szabálysértések száma 27 volt, ebből 13 esetben folytattunk le előkészítő eljárást. A évben előforduló gyakoribb bűncselekmények közé tartozik az engedély nélküli, vagy érvényes engedély nélküli horgászat, halászat méretkorlátozás szabályainak

6 109 megsértése, melyek száma a évhez képest némi emelkedést mutatott. Télen pedig a falopás az inkább jellemző bűncselekmény, amellyel kapcsolatban intézkedniük kell. Továbbra is a meglévő eszközeik kihasználásával törekednek az illetékességi területükön a bűncselekmények visszaszorítására, és az együttműködőkkel, önkormányzatokkal, társszervekkel kialakított kapcsolatok kiszélesítésére, elmélyítésére. Megköszöni az önkormányzatnak, körzeti megbízottaknak, polgárőröknek a segítségét a feladataik ellátásához, mert sok esetben hasznos információkat nyújtottak a szolgálatban lévő kollégák részére. Bornemisza János polgármester: Az iskola beruházás befejeződött, és visszaköltöztek a tanulók a Művelődési házból az általános iskolába. Így a vízirendőrség részére továbbra is biztosítja az önkormányzat az irodahelyiséget a Vízirendőrség dolgozóinak a munkájához. Javasolja a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Kiskörei Rendőrőrs évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadásra. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011.(V.30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrőrs Kisköre évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját. A Képviselő-testület megköszöni Busi László a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetőjének, a Kapitányság dolgozóinak a tevékenységét és Kovács Lajos körzeti megbízottnak a 2010 évben végzett munkáját. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3. Beszámoló a poroszlói Polgárőrség évben végzett tevékenységéről. : A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A beszámolók közül az egyik legfajsúlyosabb téma a Polgárőrség beszámolója, hiszen az önkormányzat által fenntartott, helyi Egyesületről van szó. Nagyon fontos, hogy a Polgárőrség tagjai, a község lakói nyugalmának érdekében végzett szolgálatokat már több éve, önkéntesen, szabadidejüket feláldozva teszik, mindenféle juttatás nélkül. Hajdú Dezső polgárőrparancsnok: A Polgárőrség évben végzett tevékenységét részletesen bemutatja a beszámoló. Ebben szerepelnek havi bontásban, a szolgálatban eltöltött órák száma, amelyet több alkalommal, a rendőrséggel együttműködve teljesítettek. Rendezvények biztosításában is részt vettek. A tavalyi év legnagyobb eseménye az Országos Polgárőr Nap volt, amelyre pályázatot nyújtottak be, és a településen került megrendezésre. Magas színvonalú rendezvény volt, köszöni az önkormányzatnak dolgozóinak, és azon személyeknek a segítségét, akik a rendezvény sikeres lebonyolításához hozzájárultak.

7 110 A Polgárőrség taglétszáma emelkedett a korábbi évekhez képest. A szolgálatok teljesítését járőrözés alkalmával a településen a polgárőrök saját gépkocsijukkal látják el. A polgárőrség kapott 2 db szolgálati mobil telefont, amely közül az egyik a vezetőé, a másik készülék pedig a vezető helyettesé. Kiss Katalin képviselő: Ha már rendelkezik a Polgárőrség 2 db szolgálati mobil telefonnal, akkor azoknak a telefonszámát nyilvánossá kellene tenni a Poroszlói Újságban, és ezen keresztül a lakosság is el tudja érni a polgárőröket, ha szükséges. Hajdú Dezső polgárőrparancsnok: A két új mobil szolgálati telefon nincs a szolgálatban lévő járőröknél. A polgárőrparancsnok mobiltelefonszám elérhetősége már közzé lett téve a Poroszlói Újságban és ez nyilvános. Megköszöni az önkormányzat eddigi anyagi támogatását és a Polgárőrség évi működéséhez a beszámolóban üzemanyagra Ft-os anyagi támogatást kér. Együttműködés terén a továbbiakban is jó kapcsolatra törekednek a Rendőrkapitányság dolgozóival és jó a kapcsolatfenntartás a körzeti megbízottakkal is. A lakosság is nyugodtan keresse a polgárőröket, ha gyanús eseményeket vesznek észre a településen. Polgárőrség tagjainak kérése a Kapitányság felé, hogy az idegen helyről érkező rendőrök is tekintsék társnak a szolgálatot teljesítő polgárőröket. Bornemisza János polgármester: Az önkormányzat minden évben támogatta a Polgárőrség működését és továbbra is támogatni fogjuk. Hiszen ez egy olyan szervezet, amelynek tagjai önkéntesen és bérezés nélkül végzik a munkájukat, szabadidejüket feláldozva próbálják mások vagyonát megvédeni. A község lakossága részére megnyugvást jelent, ha az éjszakai órákban, az utcákban megjelennek gépkocsival a szolgálatot teljesítő polgárőrök. Javasolja a Képviselő-testületnek a Polgárőrség évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadásra. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2011.(V.30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a poroszlói Polgárőrség évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. Az önkormányzat a évben Ft anyagi támogatást nyújt a helyi Polgárőrség működéséhez. A Képviselő-testület megköszöni a polgárőrök áldozatos, önzetlen munkáját, köszönet mond polgárőrök családjának, hogy megértő magatartást tanúsítva nélkülözni tudják a szabadidejükben szolgálatot teljesítő családtagjaikat. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, körjegyző

8 111 A polgármester megköszöni Mór Csaba r.alezredes úrnak, Dévai József és Rohács István körzeti megbízottnak, Busi László r.alezredes úrnak, és Kovács Lajos körzeti megbízottnak, valamint Hajdú Dezső polgárőrparancsnoknak az ülésen történő megjelenésüket és közreműködésüket. Munkájukhoz a továbbiakban is sok sikert kíván az önkormányzat nevében. 4. Helyrehozatali kötelezettség elrendelése (rendelet) A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az Ökocentrum megvalósulása miatt, a település kép előnyös alakulásának érdekében egyre fontosabbá válik az olyan épületek, mint a Fávor Panzió helyre állítása, esetleg lebontása. A helyrehozatali kötelezettség elrendelésére a jogszabály lehetőséget ad az önkormányzat részére. Huszár András építésügyi előadó. A helyrehozatali kötelezettség elrendelésére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény biztosít lehetőséget az önkormányzat számára. A törvény 29. bekezdése kimondja a helyi építési szabályzat a településkép javítása érdekében az azt rontó állapotú építmények meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettségét írhatja elő. Tehát a helyi rendeletünk lehetővé teszi a helyrehozatali kötelezettség elrendelését a 130/2 helyrajzi számú Kossuth út 35. sz. alatti ingatlanra, amennyiben ez a Helyi Építési Szabályzatba beépítésre kerül. Így a kiemelt építési hatóság Füzesabony határozatban felszólítja az ingatlan tulajdonost az érintett ingatlan rendbetételére március 30-ig. Kiss Katalin képviselő: Ha nem újítja föl az épületet a tulajdonos mire megépül az Ökocentrum, akkor milyen lehetőségei vannak a továbbiakban az önkormányzatnak. Bornemisza János polgármester: Ha a tulajdonos nem tesz eleget az önkormányzati rendeletben foglaltaknak, akkor az alábbi lehetőségei állnak fenn az önkormányzatnak: kivásárlás, bontás, kisajátítás. A tulajdonos részére ki kell küldeni egy felszólítást a helyreállítási kötelezettség elrendeléséről. Huszár András építésügyi előadó: Amennyiben nem tesz eleget a tulajdonos az önkormányzati rendeletben foglaltaknak, abban az esetben végrehajtási bírság több alkalommal is kiszabható részére. Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az önkormányzat Településrendezési, Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2004.(IX.03.) önkormányzati rendelet módosítását. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg:

9 112 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(V.30.) önkormányzati rendelete a Településrendezési, Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2004. (IX.3) önkormányzati rendelet módosítására Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., valamint az épített környezete alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. felhatalmazása alapján a 18/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Településrendezési, Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat az alábbiak szerint egészül ki: 1.. A Poroszló 130/2 helyrajzi számú Kossuth út 35. sz. ingatlanra vonatkozóan helyrehozatali kötelezettség kerül elrendelésre. 2.. A helyrehozatali kötelezettségnek március 30-ig kell eleget tenni. 3. A kötelezettség teljesítéséhez Poroszló Község Önkormányzata anyagi támogatást nem nyújt. Záró rendelkezés 4.. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. (3) A módosító rendelet hatálybalépését követően hatályát veszti. Poroszló, május 30. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. körjegyző Bornemisza János polgármester: A következő napirendi pont Poroszló Községért Kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/1996.(XI.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása, és Poroszló Községért Kitüntető díj adományozása. A napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el - az SZMSZ idevonatkozó rendelkezését figyelembe véve tekintettel annak jellegére.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 12/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet az állattartásról szóló 9/2004. (IV. 19.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 230 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 22-én 14 óra 20 perckor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Fő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. május 28-án 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 8/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. május 23-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen voltak:

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22-6/2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22-6/2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22-6/2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. november 14. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.május 15-én de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. április 10 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. április 10 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. április 10 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. Előadók: Veszner József körjegyző

1./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. Előadók: Veszner József körjegyző J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 19.-i üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Szabó Istvánné, Maróti János, Farkas László és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan.

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan. Jegyzőkönyv Készült 2014. augusztus 25.-én a Községházán 13 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Major Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Hortobágyiné Göndör Katalin iskolaigazgató Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Hortobágyiné Göndör Katalin iskolaigazgató Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Önkormányzati Képviselő-testület 2012. április 12-én (csütörtökön) 17 00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Bakonyszentkirály

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 20-án (csütörtökön) 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Többfunkciós

Részletesebben

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3-án 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3-án 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3-án 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Drabos Imréné

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012.

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Gy J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Önkormányzat Képviselő-testületei 2012. február 27-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. március 22.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. március 22-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. augusztus 19.-én (szerdán) 10 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről.

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Telephely: 8482 Doba, Kossuth u. 10. Tel: 88/502-920,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben