JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 30-án (hétfőn) órai kezdettel tartott nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án (hétfőn) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről"

Átírás

1 104 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 30-án (hétfőn) órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Fő út 6. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester Józsa Gábor alpolgármester Görbe Károly képviselő Kiss Katalin képviselő Dr. Rédecsi Árpád képviselő Varga István képviselő Meghívottak: Mór Csaba r.alezredes Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője Rohács István körzeti megbízott Dévai József körzeti megbízott Busi László r.alezredes- Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője Kovács Lajos körzeti megbízott Hajdú Dezső - polgárőrparancsnok Kaloné Csiki Mónika gazdasági vezető Huszár András építésügyi előadó Szabó Lászlóné körjegyző Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetőjét Mór Csaba r. alezredes urat, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetőjét Busi László r.alezredes urat, az ülésen megjelent Rohács István, Dévai József és Kovács Lajos körzeti megbízottakat, Hajdú Dezső polgárőrparancsnokot és a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. (Botos Sándor képviselő nem tud részt venni a mai ülésen, Dr. Rédecsi Árpád a határozatképesség megállapításakor még nem volt jelen.) Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Görbe Károly és Varga István képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítők személyét Poroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadja. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosítást javasolja: - Idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet elfogadása. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontokat és módosítását.

2 105 Napirendi pontok: 1. A rendőrség beszámolója a község közbiztonságának helyzetéről. 2. Jelentés a Vízirendőrség munkájáról. 3. Beszámoló a poroszlói Polgárőrség évben végzett tevékenységéről. 4. Helyrehozatali Kötelezettség elrendelése (rendelet) 5. Poroszló Községért Kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/1996. (XI.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása.(rendelet), és Poroszló Községért Kitüntető díj adományozása. (zárt ülés) 6. Idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 7. Egyebek: a.) Önkormányzati elidegeníthető ingatlanok b.) A Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. és a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. közötti tagi hitelszerződés módosítása. 8. Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés) Napirendi pontok tárgyalása: 1. A rendőrség beszámolója a község közbiztonságának helyzetéről. A napirendi pont tárgyalása írásos beszámoló alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Füzesabonyi Rendőrkapitányság elkészítette Poroszló településre vonatkozóan évi beszámolóját a közbiztonság helyzetéről. A beszámoló terjedelmes, és elég információt ad az ismertté vált bűncselekmények számainak alakulásáról a településre vonatkozóan. A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy a településen a vagyon elleni bűncselekmények száma 87, amely a korábbi években ennél magasabb volt évben125, évben 140, 2008-ban 131. Az ismertté vált bűncselekmények száma a évben 84 volt, ehhez képest a bűncselekmények száma 87 lett, csekély emelkedést mutatott, viszont az is eredménynek mondható, hogy a korábbi évekhez képest sikerült ezen a szinten megtartani e szám nagyságát. A beszámoló tájékoztatás nyújt a bűnügyi helyzet értékeléséről, a nyomozás eredményességi mutatóiról mind a Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területére, mind pedig Poroszló településre vonatkozóan.

3 106 Mór Csaba Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője: Poroszló közbiztonságának helyzetéről készült beszámolót néhány információval egészíti ki. Az anyagban megtalálható az ismertté vált bűncselekmények számát szemléltető grafikon évek vonatkozásában, és táblázatban láthatók a bűncselekmény főcsoportok és bűncselekmény fajták szerinti megosztása. Az előző évekhez képest az ismertté vált bűncselekmények száma csökkent, de a tavalyi évhez képest volt egy minimális emelkedés. A statisztikai adatokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a rendőrségnél letisztított statisztikai adatokkal dolgoznak. A beszámoló tartalmazza az ismertté vált bűncselekmények számát és a nyomozások eredményességi mutatóit. Az eredményességi mutatók alakulása százalékosan a Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén olyan 50 %-os, tehát minden második bűncselekmény kerül felderítésre. E mutatók alakulását befolyásolja a Füzesabonyi Rendőrkapitányság létszáma, hiszen jelenleg létszám hiánnyal küzdenek. Jövő évtől kezdődően várhatóan növekedni fog a Füzesabonyi Rendőrkapitányság létszáma fővel, de még egy-két évnek el kell telnie ahhoz, hogy a frissen végzett kollégák is magukban tudják ellátni a szolgálatokat. A létszámnövekedéssel remélhetőleg növekedni fog a felderítésre kerülő bűncselekmények száma, és javul a település közbiztonsága is. A körzeti megbízott kollégák nem csak a településen látják el feladataikat, hanem közterületi szolgálatot látnak el, és más településen teljesítenek szolgálatot. A rendőrök feladata az elmúlt 5-10 év vonatkozásában legalább megháromszorozódott, és ezt nehéz ellátni maradéktalanul a kevés rendőri létszámmal. A bűncselekmények megelőzésében nagyon fontos szerepe van a lakossággal történő kapcsolattartásnak, illetve nagy segítséget jelent a helyi polgárőrséggel történő együttműködés. Jövőre nézve a célok a lakosság közbiztonság érzetének javítása, egyre több eredményt érjenek el a bűncselekmények felderítésében, illetve nagyon fontos tényező a bűnmegelőzés és ehhez kapcsolódóan a falu lakóinak megfelelő információkkal történő ellátása, és az időskorúak figyelmének felhívása, hogy ne engedjenek be a portájukra, lakásukba idegeneket. Így elkerülhetővé válnak az idősek sérelmére elkövetett úgynevezett trükkös lopások. Poroszlón jelentős az idegenforgalom és a vendégek figyelmét is fel kell hívni arra vonatkozóan, hogy figyeljenek oda a dolgaikra. Varga István képviselő: A Kapitány úr által elmondottak alapján kiderült, hogy nincs könnyű helyzetben a Füzesabonyi Rendőrkapitányság, hiszen létszámproblémákkal küzdenek. Így nyilvánvaló és érthetővé válik a beszámolóban szereplő bűncselekmények felderítésének a száma, miért 50 %-os az eredményességi mutató. Ebben a nehéz helyzetben elismeri és elégedett a rendőrség által végzett munkával a településen. Az elhangzottak alapján elég sok idő kell ahhoz, hogy valójában intézkedő rendőrré váljon egy tanult fiatal. Ismerősei között is vannak éves érettségizett fiatalok, akik szívesen elmennének rendőrnek, de viszont még 3-4 évet tanuljon, addig nem kap jövedelmet az nem megoldás. Így nem lehet családot fenntartani. Esetleg nincs arra valamilyen megoldás, hogy a képzési időt le lehetne rövidíteni, hiszen valamikor féléves képzés után már rendőrök lehettek, akik erre megfeleltek? A községben rendszeresen megjelenik olyan jelszóval egy kocsi, hogy tollat szed. Az a véleménye, hogy az ilyen jellegű dolgoknak utána kellene nézni, és ellenőrizni kell őket.

4 107 Mór Csaba Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője: A rendőrség oktatási rendszerét olyan 5 évvel ezelőtt teljesen átalakították. Most különböző évfolyamokon keresztféléves képzések vannak, 1-2 éves tanfolyamokkal. A Rendőr Szakközépiskola 2 éves, most ez aránylag gyorsnak mondható. Itt viszont csak ösztöndíjat kapnak a tanulók és ez nem elegendő arra, hogy megélhetést biztosítson a családos embereknek. A rendőrségen jelenleg az aktív állomány életkora 30 és 40 év közötti, a fiatalon 40 éves korban nyugdíjba vonult kollégák lennének azok a személyek, akik már jó pár éves tapasztalatot tudtak volna átadni a fiatalabb korosztály számára, és pont ez a réteg hiányzik. Így a jelenlegi aktív állományra hárul még a sok feladat mellett a fiatal kollégáknak való tapasztalatok átadása is. Természetesen az a céljuk továbbra is, hogy a közbiztonságot fenntartsák, az állampolgárok nyugalmának megőrzése érdekében. Célok közé tartozik a bűncselekmények megelőzésére a figyelem felhívása, illetve a bűncselekmények számának csökkentését szeretnék elérni amely javítja a lakosság biztonságérzetét. Megköszöni a munkájukhoz nyújtott segítségét az önkormányzatnak és polgárőröknek, illetve továbbra is kéri a lakosság segítségét a feladatuk ellátásának sikere érdekében. Görbe Károly képviselő: Véleménye szerint a kisebb bűncselekmények kezdenek elszaporodni. Józsa Gábor képviselő: Valójában létszámgondokkal küzd a rendőrség, az állományfejlesztéshez sok sikert kíván a továbbiakban a rendőrség részére. Köszöni a Rendőrség településen végzett munkáját. Bornemisza János polgármester: A rendőrség személyi problémákkal történő nehézségeit a létszámhiány miatt, azt sajnos mi nem tudjuk megoldani, de remélhetőleg ezt az illetékesek megoldják. Javasolja a képviselő-testületnek a Füzesabonyi Rendőrkapitányság évi beszámolójának elfogadását Poroszló Község közbiztonságának helyzetéről. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2011.(V.30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Füzesabonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály által készített beszámolót, amely Poroszló község évi közbiztonságának helyzetét mutatja be. A képviselő-testület megköszöni a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetőjének Mór Csaba r.alezredesnek, a Kapitányság dolgozóinak tevékenységét, Dévai József és Rohács István körzeti megbízottnak a településen végzett munkáját. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

5 Jelentés a Vízirendőrség munkájáról A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Tiszta Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrörs Kisköre évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztató anyagot megkapta a Képviselő-testület. Busi László r. alezredes, kapitányság vezető: A tavalyi év nagy változásokat hozott a Kapitányság életében. A vízirendőrség munkája speciális jellegű, kötődik az idegenforgalomhoz, a szabadidős tevékenységekhez, amelyet a változékony időjárás befolyásol. Az elmúlt évben, az idegenforgalmi szezonban levonuló árhullám jelentős kárt okozott, mivel csökkent jelentősen az idegenforgalom, és az árvíz a Kapitányság részére pedig több feladatot jelentett. Az elmúlt év közepén, nyarán megváltozott a Kapitányság bűnügyi hatásköre, amely során megváltozott a mindennapi munkájuk. Szinte ami a vízen történik, az minden a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitánysághoz tartozik, ilyen például a tulajdon elleni bűncselekmények- lopások; vizijárművek lopása, vízijármű használat halászattal, horgászattal kapcsolatosan, valamint azon bűncselekmények amelyek a víz élővilágát érintik. De ezen kívül még számtalan bűncselekményfajta van, amely hozzájuk tartozik hatáskörileg. A Kiskörei Vizirendészeti Rendőrörs székhelye Kiskörén található, a KÖTI-KÖVIZIG székházában. Tiszafüreden rendelkezünk még önkormányzat által biztosított irodával, Abádszalókon és Poroszlón az idegenforgalmi szezonban kihelyezett szolgálati hely működik. Az állomány létszáma 8 fő (1 fő őrsparancsnok, 1 fő nyomozó, 4 fő körzeti megbízott- ebből 2 fő kutyás körzeti megbízott, és 2 fő motorcsónak-vezető). A év sikeres volt az együttműködések terén. A terület legoptimálisabb lefedettsége érdekében közös ellenőrzéseket szerveztek a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi őreivel, a Tisza-tavi és a Mentor Marina Vízimentő Szakszolgálatok vízimentőivel, a Tiszatavi Sporthorgász Nonprofit Kft és a Halász Kft. halőreivel, a Vízügyi Igazgatóságok munkatársaival, valamint az Országos Polgárőr Szövetség, Kiskörei és Tiszafüredi vizi tagozatának polgárőreivel. A Vízirendőrség munkájához, a szolgálatok napi ellátásában nagy segítséget jelent a körzeti megbízottakkal történő jó együttműködés Poroszló településre vonatkozóan is, Sarud vonatkozásában e feladatot Kovács Lajos látja el. A tavalyi évben a rendezvények biztosításánál jó volt az együttműködés az önkormányzatokkal, a Rendőrkapitányság Heves, Füzesabony és Tiszafüred állományával, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Hajózási munkatársaival. Ezen együttműködések hatékonyak voltak, több közösen végrehajtott intézkedés során. Az elmúlt évben két viharjelző készülék került telepítésre Abádszalóki és a Poroszlói medencében, július 1-től fog üzemelni reggel 8 és este 8 óra között, vihar esetén jelzést adva a vízen tartózkodóknak. Bűncselekményekről röviden: A jogszabályi változásokat követően, tavaly augusztus 19-től a tulajdon elleni szabálysértések száma 27 volt, ebből 13 esetben folytattunk le előkészítő eljárást. A évben előforduló gyakoribb bűncselekmények közé tartozik az engedély nélküli, vagy érvényes engedély nélküli horgászat, halászat méretkorlátozás szabályainak

6 109 megsértése, melyek száma a évhez képest némi emelkedést mutatott. Télen pedig a falopás az inkább jellemző bűncselekmény, amellyel kapcsolatban intézkedniük kell. Továbbra is a meglévő eszközeik kihasználásával törekednek az illetékességi területükön a bűncselekmények visszaszorítására, és az együttműködőkkel, önkormányzatokkal, társszervekkel kialakított kapcsolatok kiszélesítésére, elmélyítésére. Megköszöni az önkormányzatnak, körzeti megbízottaknak, polgárőröknek a segítségét a feladataik ellátásához, mert sok esetben hasznos információkat nyújtottak a szolgálatban lévő kollégák részére. Bornemisza János polgármester: Az iskola beruházás befejeződött, és visszaköltöztek a tanulók a Művelődési házból az általános iskolába. Így a vízirendőrség részére továbbra is biztosítja az önkormányzat az irodahelyiséget a Vízirendőrség dolgozóinak a munkájához. Javasolja a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Kiskörei Rendőrőrs évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadásra. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011.(V.30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrőrs Kisköre évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját. A Képviselő-testület megköszöni Busi László a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetőjének, a Kapitányság dolgozóinak a tevékenységét és Kovács Lajos körzeti megbízottnak a 2010 évben végzett munkáját. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3. Beszámoló a poroszlói Polgárőrség évben végzett tevékenységéről. : A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A beszámolók közül az egyik legfajsúlyosabb téma a Polgárőrség beszámolója, hiszen az önkormányzat által fenntartott, helyi Egyesületről van szó. Nagyon fontos, hogy a Polgárőrség tagjai, a község lakói nyugalmának érdekében végzett szolgálatokat már több éve, önkéntesen, szabadidejüket feláldozva teszik, mindenféle juttatás nélkül. Hajdú Dezső polgárőrparancsnok: A Polgárőrség évben végzett tevékenységét részletesen bemutatja a beszámoló. Ebben szerepelnek havi bontásban, a szolgálatban eltöltött órák száma, amelyet több alkalommal, a rendőrséggel együttműködve teljesítettek. Rendezvények biztosításában is részt vettek. A tavalyi év legnagyobb eseménye az Országos Polgárőr Nap volt, amelyre pályázatot nyújtottak be, és a településen került megrendezésre. Magas színvonalú rendezvény volt, köszöni az önkormányzatnak dolgozóinak, és azon személyeknek a segítségét, akik a rendezvény sikeres lebonyolításához hozzájárultak.

7 110 A Polgárőrség taglétszáma emelkedett a korábbi évekhez képest. A szolgálatok teljesítését járőrözés alkalmával a településen a polgárőrök saját gépkocsijukkal látják el. A polgárőrség kapott 2 db szolgálati mobil telefont, amely közül az egyik a vezetőé, a másik készülék pedig a vezető helyettesé. Kiss Katalin képviselő: Ha már rendelkezik a Polgárőrség 2 db szolgálati mobil telefonnal, akkor azoknak a telefonszámát nyilvánossá kellene tenni a Poroszlói Újságban, és ezen keresztül a lakosság is el tudja érni a polgárőröket, ha szükséges. Hajdú Dezső polgárőrparancsnok: A két új mobil szolgálati telefon nincs a szolgálatban lévő járőröknél. A polgárőrparancsnok mobiltelefonszám elérhetősége már közzé lett téve a Poroszlói Újságban és ez nyilvános. Megköszöni az önkormányzat eddigi anyagi támogatását és a Polgárőrség évi működéséhez a beszámolóban üzemanyagra Ft-os anyagi támogatást kér. Együttműködés terén a továbbiakban is jó kapcsolatra törekednek a Rendőrkapitányság dolgozóival és jó a kapcsolatfenntartás a körzeti megbízottakkal is. A lakosság is nyugodtan keresse a polgárőröket, ha gyanús eseményeket vesznek észre a településen. Polgárőrség tagjainak kérése a Kapitányság felé, hogy az idegen helyről érkező rendőrök is tekintsék társnak a szolgálatot teljesítő polgárőröket. Bornemisza János polgármester: Az önkormányzat minden évben támogatta a Polgárőrség működését és továbbra is támogatni fogjuk. Hiszen ez egy olyan szervezet, amelynek tagjai önkéntesen és bérezés nélkül végzik a munkájukat, szabadidejüket feláldozva próbálják mások vagyonát megvédeni. A község lakossága részére megnyugvást jelent, ha az éjszakai órákban, az utcákban megjelennek gépkocsival a szolgálatot teljesítő polgárőrök. Javasolja a Képviselő-testületnek a Polgárőrség évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadásra. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2011.(V.30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a poroszlói Polgárőrség évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. Az önkormányzat a évben Ft anyagi támogatást nyújt a helyi Polgárőrség működéséhez. A Képviselő-testület megköszöni a polgárőrök áldozatos, önzetlen munkáját, köszönet mond polgárőrök családjának, hogy megértő magatartást tanúsítva nélkülözni tudják a szabadidejükben szolgálatot teljesítő családtagjaikat. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, körjegyző

8 111 A polgármester megköszöni Mór Csaba r.alezredes úrnak, Dévai József és Rohács István körzeti megbízottnak, Busi László r.alezredes úrnak, és Kovács Lajos körzeti megbízottnak, valamint Hajdú Dezső polgárőrparancsnoknak az ülésen történő megjelenésüket és közreműködésüket. Munkájukhoz a továbbiakban is sok sikert kíván az önkormányzat nevében. 4. Helyrehozatali kötelezettség elrendelése (rendelet) A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az Ökocentrum megvalósulása miatt, a település kép előnyös alakulásának érdekében egyre fontosabbá válik az olyan épületek, mint a Fávor Panzió helyre állítása, esetleg lebontása. A helyrehozatali kötelezettség elrendelésére a jogszabály lehetőséget ad az önkormányzat részére. Huszár András építésügyi előadó. A helyrehozatali kötelezettség elrendelésére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény biztosít lehetőséget az önkormányzat számára. A törvény 29. bekezdése kimondja a helyi építési szabályzat a településkép javítása érdekében az azt rontó állapotú építmények meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettségét írhatja elő. Tehát a helyi rendeletünk lehetővé teszi a helyrehozatali kötelezettség elrendelését a 130/2 helyrajzi számú Kossuth út 35. sz. alatti ingatlanra, amennyiben ez a Helyi Építési Szabályzatba beépítésre kerül. Így a kiemelt építési hatóság Füzesabony határozatban felszólítja az ingatlan tulajdonost az érintett ingatlan rendbetételére március 30-ig. Kiss Katalin képviselő: Ha nem újítja föl az épületet a tulajdonos mire megépül az Ökocentrum, akkor milyen lehetőségei vannak a továbbiakban az önkormányzatnak. Bornemisza János polgármester: Ha a tulajdonos nem tesz eleget az önkormányzati rendeletben foglaltaknak, akkor az alábbi lehetőségei állnak fenn az önkormányzatnak: kivásárlás, bontás, kisajátítás. A tulajdonos részére ki kell küldeni egy felszólítást a helyreállítási kötelezettség elrendeléséről. Huszár András építésügyi előadó: Amennyiben nem tesz eleget a tulajdonos az önkormányzati rendeletben foglaltaknak, abban az esetben végrehajtási bírság több alkalommal is kiszabható részére. Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az önkormányzat Településrendezési, Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2004.(IX.03.) önkormányzati rendelet módosítását. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg:

9 112 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(V.30.) önkormányzati rendelete a Településrendezési, Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2004. (IX.3) önkormányzati rendelet módosítására Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., valamint az épített környezete alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. felhatalmazása alapján a 18/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Településrendezési, Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat az alábbiak szerint egészül ki: 1.. A Poroszló 130/2 helyrajzi számú Kossuth út 35. sz. ingatlanra vonatkozóan helyrehozatali kötelezettség kerül elrendelésre. 2.. A helyrehozatali kötelezettségnek március 30-ig kell eleget tenni. 3. A kötelezettség teljesítéséhez Poroszló Község Önkormányzata anyagi támogatást nem nyújt. Záró rendelkezés 4.. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. (3) A módosító rendelet hatálybalépését követően hatályát veszti. Poroszló, május 30. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. körjegyző Bornemisza János polgármester: A következő napirendi pont Poroszló Községért Kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/1996.(XI.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása, és Poroszló Községért Kitüntető díj adományozása. A napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el - az SZMSZ idevonatkozó rendelkezését figyelembe véve tekintettel annak jellegére.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő. Napirend:

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő. Napirend: 1 Jegyzőkönyv Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25--én 17.00 órai kezdettel- a Tömegszervezetek házában - tartott közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 87/2014.(V.29.) sz. önk.hat. 88/2014.(V.29.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról Fegyverneki Rendőrőrs

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 30-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth L. u. 128.

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Czigány István képviselő Fülöp Lajosné képviselő Nátz

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő.

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 27-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-11/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. április 28-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. november 19- én 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben