ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG"

Átírás

1 Iktatószám: /2007 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u , J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Országos Polgárőr Szövetség megrendezett küldött közgyűléséről április 14. (szombat) 10 órai kezdettel Helyszín: Országos Rendőr-főkapitányság /Auditórium (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) Kedves polgárőr társaink, kedves vendégeink. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai küldött közgyűlésünk valamennyi vendégeit. Köszöntöm a meghívott kedves vendégeinket. Közöttük is köszöntöm Dr. Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszterelnök urat, Béndek József határőr altábornagy urat, a határőrség országos parancsnokát, Dr. Szabadfi Árpád rendőr dandártábornok urat, az országos rendőrfőkapitány általános helyettesét, Hofman Imre tűzoltó dandártábornok urat, az országos katasztrófavédelmi főigazgató helyettesét. Köszöntöm Dr. Kökényesi Antal rendőr vezérezredes urat, Borsod-Abaúj-Zemplén megye főkapitányát, köszöntöm a megyei rendőrfőkapitányságok közbiztonsági igazgatóit, a határőrség igazgatóit, és a megjelent kedves polgármester urakat, hölgyeket. Tisztelt értekezlet, tisztelt küldött közgyűlés. A küldött közgyűlés mandátum számlálásánál a jelenlévő, rendelkezésre álló adatok szerint 146 fő rendelkezik szavazati mandátummal. Az Országos Polgárőr Szövetség küldött közgyűlésének mandátummal rendelkező össz-száma 171 fő, így a közgyűlésünket határozatképesnek nyilvánítom. Tisztelt küldött közgyűlés a napirendi pontunkat az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályai szerint állítottuk össze, a közgyűlésünket annak megfelelően hívtuk össze. Foglaljatok helyet! A közgyűlésünkön meg kell választanunk a jegyzőkönyv-vezető személyét, és erre teszek javaslatot a tisztelt közgyűlésnek, Nemcsek Szandra kisasszony személyében. Megkérdezem, hogy van-e más javaslatuk, amennyiben nincs, úgy kérem szavazzanak. Aki egyetért, hogy a mai küldött közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Nemcsek Szandra kisasszony legyen, a szavazócédulával szíveskedjetek szavazni. Köszönöm. Ellenvélemény? Tartózkodott? Megállapítom, hogy a mai küldött közgyűlés jegyzőkönyv-vezetője Nemcsek Szandra kisasszony egyhangú szavazással megválasztásra került. A jegyzőkönyvet két hitelesítő személyére teszek javaslatot, Tóth István Sándor, és Gálicz József budapesti polgárőrök személyében. Megkérdezem a közgyűlést van-e más javaslatuk. Aki egyetért, mivel más javaslat nincs, a két jegyzőkönyv-hitelesítő személyével, szíveskedjen 1

2 szavazólapjával szavazni. Köszönöm szépen. Ellene? Tartózkodott? Megállapítom, hogy a mai jegyzőkönyvünk két hitelesítő személyét Tóth István Sándor urat, Gálicz József budapesti polgárőrtársainkat megválasztottuk egyhangúlag. Tisztelt küldött közgyűlés, mielőtt munkánkat folytatnánk az írásban megkapott napirendi pontokra teszek javaslatot. Első napirendi pontként javasolja az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége meghallgatni az Országos Polgárőr Szövetség évi munkájáról szóló beszámolót, az Országos Polgárőr Szövetség 2006-os évi közhasznúsági jelentését, majd a beszámolót a Felügyelő Bizottság évi munkájáról, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai és pénzügyi tevékenységének felügyeleti megállapításairól. Negyedik napirendi pontként az alapszabály módosítására teszünk javaslatot, majd személyi kérdések következnek. Megkérdezem a tisztelt küldött közgyűlést, van-e Önöknek más javaslatuk. Úgy látom nincs, akkor szavazásra teszem az általam ismertetett, és Önöknél a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. Aki egyetért, szavazócédulájával szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Tartózkodott? Ellene? Megállapítom, hogy valamennyi napirendi pontot változtatás nélkül egyhangú szavazással a polgárőr küldött közgyűlés elfogadta. Tisztelt küldött közgyűlés, kötelességemnek tartom, hogy az elmúlt évbe, és az eltelt jelenlegi évből néhány hónap, ezen belül elhalálozott jó néhány polgárőrtársunk. Ennek emlékére 1 perces néma felállással kérek adózni. Közöttük elhalálozott az Országos Polgárőr Szövetség alelnöke Herpay Lajos úr, aki egyben a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is volt. Emléküket kegyelettel megőrizzük. Köszönöm szépen. Tisztelt küldött közgyűlés, megkezdve munkánkat, felkérem az első napirendi pont előadóját, Dr. Túrós András elnök urat, az OPSZ elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját. Dr. Túrós András: Tisztelt vendégeink, prezentáció lesz, nem tudom leültök-e, hogy vizuálisan is kísérjétek figyelemmel, hogy miről beszélek. Nagyon szépen köszönöm. Miniszter úr úttörő volt ebben. Tisztelt vendégeink, igen tisztelt miniszter úr, tisztelt tábornok urak, tisztelt polgárőrtársaim. Mint ahogy elhangzott, az OPSZ alapszabályának megfelelően az elnökség nevében a mai közgyűlésen számolok be a polgárőr mozgalom évi tevékenységéről. Nagyon remélem, hogy az írásos beszámolót mindenki megkapta, azt meg még inkább remélem, hogy sikerült is elolvasni és megismerni. Éppen ezért én csak néhány fontos kérdésre szeretném ráirányítani a figyelmet, és az Országos Polgárőr Szövetség működésének a tapasztalatairól szeretnék szólni. A 2006-os évet a magyar polgárőrség legsikeresebb és legeredményesebb évének tartom. A sikerek mellett a múlt év úgy gondolom kiérdemelte a történelmi megtisztelő minősítést is. Felmerül a kérdés, hogy miért volt történelmi, és miért volt ennyire sikeres a Elsősorban azért, mert február 13-án megszületett a polgárőrségről szóló törvény, és minden polgárőr büszke lehet arra, hogy a törvényünket négy párti egyetértéssel fogadta el az Országgyűlés. A polgárőrség működésével kapcsolatban politikai konszenzus van, ez azt jelenti, hogy a politikai elit és a magyar társadalom igen nagyra értékeli a polgárőrök áldozatos munkáját. Tulajdonképpen a törvény új alapokra helyezte a polgárőrség tevékenységét, és nagyon-nagyon fontos az a megállapítás is, hogy a polgárőrség a 2006-os évtől már nemcsak a lakosság bizalmából működik, hanem az Országgyűlés törvényben is felhatalmazta a polgárőröket a közbiztonság védelmére, a bűnmegelőzési feladatok ellátására. A polgárőrök a törvényt oktatás keretében megismerték, az OPSZ elnöksége pedig kiadta a polgárőrség szolgálati kézikönyvét, amely a törvény alapján készült. Tehát van törvényünk, van szolgálati kézikönyvünk, megvan a jogi alapja a polgárőrség törvényes működésének. Tisztelt küldöttek, nem tudom szentségtörés-e, ha most 2

3 azt kérem tőletek, hogy most vastapssal köszönjük meg a kormánynak, az Országgyűlésnek, személy szerint Lamperth Mónika egykori belügyminiszternek, hogy a polgárőrséget kiemelték a sok-sok ezer civil szervezet közül, és törvényt alkottak a működésünkről. Tegnap telefonon felhívott a Lamperth Mónika, nagyon megköszönte a meghívót, más programja van, azt kérte, hogy adjam át az üdvözletét, és azt üzeni, hogy az Önkormányzati Minisztérium a jövőben minden támogatást megad a polgárőrségnek. Tisztelt közgyűlés, folytatva a történelmi minősítés bizonyítását, a múlt évben ünnepeltük a polgárőrség megalakulásának 15. évfordulóját. A polgárőrség történetében először látogatott el hozzánk a magyar Miniszterelnök, amely tovább emelte a polgárőrség imázsát, tekintélyét, társadalmi megbecsülését. Az 56-os forradalom 50. évfordulójának a Biztonságos Magyarországért Közalapítvánnyal közösen Kopácsi Sándor életéről, munkásságáról emlékülést tartottunk. Méltó módon megtiszteltük a polgárőrség alapítóját, az OPSZ első elnökét. Ezen az ünnepségen írtuk alá az OPSZ, az Önkormányzati Minisztérium és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közötti együttműködési megállapodásokat is ban megkezdődött az úgynevezett Bűnmegelőzési Akadémián a polgárőrvezetők képzése, eddig több mint 400 polgárőr vezető képzését végeztük el. Mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy nagy sikerű országos Polgárőr Napot tartottunk Szolnokon, ifjúsági táborokat szerveztünk Felsőtárkányban és Gellénházán. Egyszóval az elmúlt évben igen aktív, pezsgő polgárőr közösségi életet éltünk, amelyek az ünneplések, szórakozások mellett szakmai üzeneteket is közvetített. Tisztelt közgyűlés. A polgárőrségnek a küldetése a közbiztonság védelme, a bűnözés megelőzése. Én úgy látom, a polgárőrök a 2006-os évben a legjobb formájukat mutatták szakmai munkavégzés során. A 2006-os évet a közlekedésbiztonság és a baleset megelőzés évének nyilvánítottuk. Az OPSZ elnöksége érzékelte, hogy a közlekedésbiztonsági területen a civil szervezetek is sokat tehetnek, megalakultak a megyei Közlekedési Tagozatok, több száz közlekedési akcióban vettünk részt, közlekedési vetélkedőket szerveztünk. A kistelepülések biztonságára kiemelt figyelmet fordítottunk, részt vettünk az Országgyűlési és Önkormányzati képviselők választásának a biztosításában, több pályázatot írtunk ki a polgárőr egyesületek részére őszén szeptember 18-tól a TV székház elleni támadás napjától egészen 2007 március 16-ig a polgárőrök fokozott szolgálatot láttak el, pótolták a csapattevékenység miatt kiesett rendőri szolgálatot. Miniszter úr, az Országos Főkapitány úr meleg szavakkal köszönte meg a polgárőrök áldozatos munkáját. Nagyon remélem, hogy a Miniszter út, és a Főkapitány helyettes úr most is meg fogja ezt az áldozatos munkát köszönni. Nem szívesen teszem, de azért néhány statisztikai adattal is szeretném bizonyítani, hogy a polgárőrség nem csak puszta jelenlétével járul hozzá az ország közbiztonságához, hanem a polgárőrök nagyon is aktívak. A polgárőrök a múlt évben 7,1 millió szolgálati órát teljesítettek, ez nem kevés, sőt a korábbi évekhez képest csúcsot döntöttünk. Kiemelkedően magas szolgálati órát teljesítettek a Budapesti polgárőrök, bár a Magyar Televízió Híradójának riportere, azt mondta, hogy ő még nem is látott Budapesten polgárőrt, ennek ellenére azt mondom, hogy a budapesti polgárőrök kiemelkedően magas szolgálati órát teljesítettek. Ezen túl a Fejér és Pest megyei polgárőrök. Az említett három polgárőr szövetség az összes szolgálati óra közel 35%-át teljesítette. Én ehhez a három szövetségnek szeretnék szívből gratulálni. Szorgalmaztuk a rendőrséggel és a határőrséggel a közös szolgálatokat, a visszajelzés szerint olyan nagy a rendőrhiány, hogy közös szolgálatot alig-alig tudtak teljesíteni. A közös szolgálat országosan így csökkent, 900 ezer óra lehetett, határőrökkel 160 ezer közös szolgálati órát teljesítettek. Több ezres nagyságrendű tettenérések és elfogások történtek, több mint 10 ezer konkrét jelzést adtunk a rendőrségnek, illetve a határőrségnek. A polgárőrség döntően hozzájárult a lakosság szubjektív biztonságérzetének a javításához, Magyarország kiegyensúlyozott 3

4 közbiztonságához. A polgárőrség a bűnmegelőzés letéteményese lett 2006-ban, és hát elnézést kérek, de mégis mondom, a bűnmegelőzés állami rendszerét ismét leköröztük, megelőztük. A bűnmegelőzési palettán a polgárőrség a képzeletbeli dobogó első helyén áll, amihez szeretnék szintén gratulálni minden polgárőr-vezetőnek, minden polgárőrnek. A polgárőrség szakmai tevékenységénél szólni kell arról is, hogy kitűnően működik a Környezetvédelmi Tagozatunk, amely létrehozta a polgárőrség zöld kommandóját, részt vettek a Tiszta Magyarországért Mozgalomba, fórumokat, takarítási akciókat szerveztek. Polgárőreink több tízezren vettek részt a katasztrófa elhárításban, a Tiszai-Dunai árvízi védekezésben, szélviharok okozta károk elhárításában. A Határőr Tagozat a hagyományoknak megfelelően igen eredményesen járult hozzá az ország határainak a védelméhez, különösen a keleti és a déli határőrszakaszokon lehetett polgárőr aktivitást tapasztalni. Tisztelt közgyűlés. A polgárőrség népszerűségét misem bizonyítja jobban, mint az, hogy évről-évre nő a polgárőrség létszáma. A 2006-os évben fővel nőtt a polgárőrség létszáma. Én szeretnék látni egy olyan politikai vagy civil szervezetet, amelynek a létszáma évről-évre 4-5 ezer fővel növekszik. Egészen biztos vagyok benne, hogy nincs ilyen. A polgárőrség létszáma a mai nappal ezek szerint akkor fő. Mi vagyunk a legnagyobb és talán a legerősebb civil szervezet Magyarországon. 116 új egyesület alakult, így most polgárőr egyesület működik hazánkban. Az abszolút számokat tekintve a legtöbb polgárőr Borsod, Pest és Szabolcs megyékben teljesít szolgálatot. Az említett három megyében polgárőr dolgozik, ez az összes polgárőr csaknem 30%-a. Azt gondolom, hogy nem fogunk versenyt hirdetni arról, hogy melyik megyében mennyi polgárőr tevékenykedik, fontos a létszám is, de fontosabb a minőség. Nagyon fontos, hogy fegyelmezett, köztiszteletben álló, törvénytisztelő polgárőrök legyenek. A múlt évben azért voltak gondjaink, néhány polgárőr szégyent hozott a mozgalomra, kisebb-nagyobb bűncselekményt követtek el. Nem véletlen, hogy november 25-én rendkívüli közgyűlésen értékeltük a polgárőrség etikai helyzetét. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy a közgyűlés állásfoglalása szerint a polgárőr egyesületi vezetőknek nagyon nagy a felelőssége abban, hogy a polgárőrök milyen magatartást tanúsítanak. Tisztelt közgyűlés. Az Országos Polgárőr Szövetségnek vannak stratégiai szövetségesei, most ezekről szeretnék szólni. A Köztársaság kormányának három minisztériumával van stratégiai együttműködési megállapodásunk, szerintem ezek a legfontosabb minisztériumok. Sajnos a Pénzügyminisztériummal nincs együttműködési megállapodásunk, az is egy nagyon fontos minisztérium lenne, de majd kérem a miniszter urat, és a Szabolcs megyeieket, hogy segítsetek abban, hogy a Veres Jánossal is legyen a polgárőrségnek együttműködési megállapodása. Az Igazságügyi- és Rendészeti Minisztérium, és az Önkormányzati Minisztérium között felosztásra kerültek azok a feladatok, amelyek a régi Belügyminisztériumban egységesen jelentek meg. Az OPSZ-nek nincs problémája az új minisztériumi struktúrával. Mindkét minisztérium kiemelten kezeli az OPSZ kéréseit, javaslatait, folyamatos személyi kapcsolatról számolhatok be, és ezt szívből szeretném megköszönni Petrétei miniszter úrnak. Talán egy megjegyzés mégis indokolt, a Rendészeti Minisztériumtól az anyagi, technikai támogatás lehetne egy kicsivel több. Szolgálatból kivont gépjárműveket kérünk, nagyon nagy szükség lenne rá. A Környezetvédelmi Minisztérium felfedezte a polgárőrséget, igen tartalmas együttműködési megállapodásunk van. A polgárőrök százai-ezrei vesznek részt a különböző mozgalmakban. A Környezetvédelmi Tagozat és annak vezetője őrködik azon, hogy az együttműködés tartalmas és hatékony legyen. A polgárőrségnek kiemelt stratégiai szövetségese a rendőrség, a határőrség, és a katasztrófavédelem. A rendőrségi együttműködés alapvetően rendben van, ezt bizonyítják a közös szolgálatok, a folyamatos párbeszéd, és kisebb-nagyobb anyagi, technikai támogatások. 4

5 A rendőrségi együttműködés keretében szeretnék két rendőri vezetőt kiemelni, és hozzáteszem, nem személyeskedek. Az egyik a Borsod megyei rendőr-főkapitány Kökényesi tábornok úr, aki a polgárőrség egyik legnagyobb támogatója, akiről a megyei polgárőrök felsőfokon beszélnek, segíti, igényli a polgárőrök munkáját. Főkapitány úr pontosan tudja, hogy a polgárőrök jelentősen hozzájárulnak a megye kiegyensúlyozott közbiztonságához. A másik rendőri vezető, sajnos öt nem hívtuk meg Majer József alezredes úr Kunszentmiklós város rendőrkapitánya, aki arról tájékoztatott, hogy az ő rendőri szervezete tulajdonképpen négy szolgálati ágra tagozódik, a bűnügy, közrendvédelem, igazgatásrendészet, és a negyedik a polgárőrség. A polgárőr egyesületek vezetőivel minden héten hétfőn találkozik, és koordinálják a heti szolgálatot. Amennyiben lenne rá lehetőségem, mindkét rendőri vezetőt példaképül állítanám a rendőri vezetők elé. Nincs lehetőségem, így ezért miniszter úr figyelmébe ajánlom ezeket a pozitív rendőri vezetői tulajdonságokat. Nem tehetem meg, hogy ne szóljak arról, hogy a rendőrség a 2006-os évet értékelő parancsnoki értekezleteire a polgárőr-vezetőket nem hívta meg. 15 év alatt ez volt az első eset, és nagyon remélem, hogy ez nem hagyományteremtő szándékkal történt. Nagyon fontos, hogy a polgárőr-vezetők az éves értekezleteken jelen legyenek, információt szerezzenek az ország, megye, város közbiztonságáról, a bűnözés alakulásáról, a megelőzés várható irányairól. Stratégiai szövetségesünk a határőrség is. Nos a határőrség és a polgárőrség kapcsolatában nincsenek fehér foltok, egyszerűen úgy működik minden és mindenütt, ahogyan azt tényleg altábornagy úrral az együttes megállapodásban meghatároztuk. Ezt szeretném megköszönni. A Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal az együttműködési megállapodásunkat célszerű megújítani. Az egyre gyakrabban előforduló természeti csapások, katasztrófahelyzetek, árvizek szinte törvényszerűn követelik, hogy a sok-sok ezer polgárőr katasztrófaelhárító tevékenysége koordináltabb, szakszerűbb, és ami a legfontosabb, hogy nyilvánosabb legyen. Tehát amikor a lakosságról beszélünk, hogy a lakosság segíti a védekezést, akkor ez a lakosság 60-70%-ban polgárőrség, csak hát ugye nem formaruhában jelennek meg. Utolsóként, de nem utolsósorban szeretnék szólni arról is, hogy a Magyar Postával példaértékű szakmai kapcsolatunk van, amelyeknek a hatékonysága, a kézbesítők és a postahivatalok biztonságában jelenik meg. Nagyon röviden az önkormányzatok és a polgárőrség kapcsolatáról. Azt mondhatom, hogy ahány önkormányzat, annyiféle együttműködést tapasztalunk. Az önkormányzatok többsége már szintén felfedezte a polgárőrséget, rájöttek, hogy a civil szervezet támogatása igen jó befektetés, többszörösen megtérül. A polgárőr egyesületek mindenütt aktívak ebben a kapcsolatban, a polgármesterek egy része közvetlenül tartja a kapcsolatot, körülbelül 400 polgármester egyben polgárőr is vagy polgárőr-vezető. A testületek általában beszámoltatják a polgárőr-vezetőket, és körülbelül 1200 önkormányzat anyagilag is támogatja az egyesületeket. Pontos adattal nem rendelkezünk, de évente vagy a múlt évben millió lehet a támogatás összege, amelyeket az önkormányzatok az egyesületek részére adtak. Polgárőrség gazdálkodásáról szeretnék néhány mondatot szólni. Költségvetési szempontból is kiemelkedő évet zártunk, ismét csúcsot döntöttünk, és ezt nagyon jó eső érzéssel jelentem be. Múlt évben 226 millió forint bevétele volt az Országos Polgárőr Szövetségnek, bevételeink többsége költségvetésből származik. A megyei szövetségeinket 40 millió forinttal támogattuk, az egyesületek pályázat útján 55 millió forint támogatásban részesültek, jutalmazás, oktatás, vezetőképzés 20 millió forintba került. Kiadásaink 70%-át a szövetségek és a polgárőr egyesületek támogatására fordítottuk, takarékosan gazdálkodtunk, likviditási problémáink nem voltak, az OPSZ működése költségvetési szempontból tervszerű és kiegyensúlyozott volt. A 2006-os évet 49 millió maradvánnyal zártuk, amely tulajdonképpen a többlet polgárőr szolgálatra lett tartalékolva és az első negyedévi 5

6 kiadásainkra. Tisztelt polgárőrtársaim, szóbeli kiegészítőm végéhez közeledek, sok mindenről nem szóltam, a testületek működéséről, a tisztségviselők hősies helytállásáról, a polgárőrképzésről, a belső információs rendszerünkről, a külső kommunikációról, a polgárőrség tagozatainak a működéséről. Ezek a felvetett témák az írásbeli beszámolóban megtalálhatóak. Nos tehát a végén szeretném még egyszer összefoglalni vázlatosan. A polgárőrség 2006-ban sikeres évet zárt, kiérdemelte a történelmi minősítést. A múlt évben elfogadták a polgárőr törvényt, a miniszterelnök látogatást tett a polgárőrségnél, a polgárőrök 7,1 millió szolgálati órát teljesítettek, a polgárőrség létszáma meghaladja a főt, 116 új egyesület alakult, a polgárőrség létszáma a múlt évben fővel növekedett, a polgárőrség társadalmi elfogadottsága tovább nőtt. A költségvetés 160 millió forinttal támogatta a munkánkat es év feladatait már január hónapban megfogalmaztuk, és eljuttattuk a szövetségekhez. Én most egyetlen feladatról szeretnék szólni, 2007-es évet a tavaly novemberi rendkívüli közgyűlés a vagyon elleni bűnmegelőzés évének nyilvánította. Miskolcon és a Dunántúli Cserszegtomajon a felkészítő fórumokat március hónapban megtartottuk, amelyek igen tartalmasak és magas színvonalúak voltak, döntésünk helyes volt, vagyon elleni bűncselekmények növekedése ma már biztosnak tekinthető. A polgárőrök 2007-ben vállaljanak 10%-kal több szolgálati órát, szolgálatban legyenek láthatóak és törvényesen aktívak, és a bűnügyileg fertőzött területeken fokozott járőrszolgálatot szervezzenek. Befejezésként az OPSZ elnöksége nevében szívből köszönöm a polgárőrök áldozatos munkáját, köszönöm, hogy aktívan részt vettek Magyarország közbiztonságának a védelmében. Köszönöm a hozzátartozóknak, családtagoknak, feleségeknek, hogy eltűrték a polgárőr szolgálatot. Ahogy én tudom, nagyon sok hozzátartozó büszke arra, hogy Önök polgárőrök. Most már tényleg az utolsó mondatom következik. Könnyű helyzetben voltam, amikor készültem erre a szóbeli kiegészítőre, és ezzel kapcsolatban szeretnék idézni egy görög bölcstől: Dicső dolgokról szépen szólni nem nehéz. Nos a polgárőrök dicső dolgokat tesznek. Köszönöm a figyelmüket. Megköszönöm Túrós úrnak a szóbeli kiegészítését. Tisztelt küldött közgyűlés, a miniszter úr elfoglaltsága miatt rövid időt tölthet a körünkben, ezért most felkérem miniszter urat hozzászólásának a megtételére, és utána a miniszteri jutalom illetve elismerés átadására. Dr. Petrétei József: Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves polgárőrök. Tavaly ősszel írtuk alá az újonnan alakult Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség között az együttműködési megállapodást. Tettük ezt azért, mert egyrészt közös feladataink vannak, másrészt pedig, a rendészeti szervek és a polgárőrök közös munkát végeznek, és egymást kölcsönösen segítik. Ez idáig is eredményesen járult hozzá a polgárok biztonságának magasabb szintre történő emeléséhez. Az elnök úr értékelését hallgatva örömmel mondhatom azt, hogy nem kötöttünk rossz üzletet. Tavaly, bő egy éve lépett hatályba a polgárőrségről szóló 2006.évi 52.törvény, mely jól tükrözi a polgárőrség társadalomban betöltött szerepének és működése fontosságának elismerését. Az ezredforduló után az azt megelőző évekhez képest az ismerté vált bűncselekmények abszolút száma fokozatosan csökkent, néhány éve pedig körülbelül átlagosan évi körül stagnál. A közrend elleni bűncselekmények az elmúlt 7 évben nagyon magasak voltak, és tavaly volt az első év, amikor enyhe csökkenést tapasztalhattunk, mely reméljük tartós is marad. Igaz ez a tendencia a garázdaságra és sok év után a kábítószerrel kapcsolatos bűnelkövetésekre is. A vagyon elleni bűncselekmények 6

7 számának alakulása az össz-bűncselekmények mutatóinak legmarkánsabb befolyásoló tényezője. A kilencvenes években az arányok 70% fölött volt, de még 6 éve is meghaladta a 68%-ot ra ez a ráta már csak alig több mint 61%. Ezek a száraz számok jól mutatják, hogy stabilabbá vált az ország közbiztonsági helyzete, erősödött a személy és vagyonbiztonság, és ami nagyon fontos, a közterületen elkövetett jogsértések száma is kedvező irányba mozdult el. Az eredmények elérésében nem csupán a rendőrségnek volt jelentős szerepe, hanem a közbiztonságért felelősséget érző más rendészeti szerveknek, önkormányzatoknak és civil szerveződéseknek is. A rendvédelmi szervek polgárbarát szemléletének erősítése, valamint a polgárok egyre kiterjedtebb szerepe, és felelősségvállalása a közbiztonság megteremtésében olyan közösségteremtő erővé fejlődött, melynek eredményei a nehézségek megléte mellett is jól láthatóak. Ez az erő alkalmassá vált a polgárok biztonsági szükségleteinek kielégítésére, amely megfelelően szolgálta a magánbiztonságot. A rendvédelmi szervek alapfeladatainak ellátása során igyekeznek az adott körzetben élők által megkívánt biztonságot létrehozni, azonban a polgárok önvédelmi reakcióinak kiváltásával és támogatásával saját ez irányú kötelezettségeik végrehajtását könnyíthetik meg. Az ilyen jellegű tevékenységet felvállaló társadalmi szervezetek a magánbiztonság területén kvázi állami feladatot látnak el, éppen ezért ezt az állam közfeladatként ismeri el. Ebben jár élen a majd 80 ezres polgárőrség. A felvállalt közösségi munkát a rendészeti szervekkel együttműködve szoros szakmai felügyelet mellett közösen látják el, melyek elsődlegesen a közterületek biztonságát, ideértve a közlekedés biztonságát ölelik fel. A polgárőrség alapvetően bűnmegelőzési feladatokra jött létre. A bűnmegelőzés alapértéke az összefogás, az együttműködés, a közös feladatok megoldásában való csoportos részvétel. A bűnözés elleni együttes fellépés a helyi rendészeti és polgárőr szervezetek munkájában manifesztálódik, ami az egész országban régóta tartó példaértékű összmunkát jelent. A rendészeti bűnmegelőzés kezdetektől jelentős erőt fordít a megelőző vagyonvédelemre, a polgárok életének, testi épségének, személyes biztonságának garantálására. A veszélyeztető helyzetek megszüntetése és az általános biztonság megteremtése olyan érték, amelyek közelebb vihetnek mindenkit az életminőséget javító, közösségi lét kialakításához. Az új kihívásokra kell a ma bűnmegelőzésének választ adnia, többek között a határon átnyúló, a szervezetszerűen elkövetett bűnözés, vagy éppen az Interneten megvalósuló jogsértések felszámolásával kapcsolatban. Az Európai Unióban tavaly újabb elemmel bővült a bűnmegelőzési paletta, a kontinensen is megjelent és nagy veszélyeket hordoz magában a polgárokat is elérő terrorveszély. Az elkövetkezőkben kiemelt feladattá válik a terrorizmus általi fenyegetettség elleni fellépés, valamint a terrorcselekmények, illetve a természeti katasztrófák következményeinek szervezetszerű felszámolása, utóhatásainak enyhítése. Fokozni kell tehát a védelmi tevékenység során az emberek tájékoztatását a terrorizmusról, a természeti és egyéb, például ipari vagy közlekedési katasztrófákról, azok veszélyeiről, bekövetkezésük esélyeiről, és törekedni kell a polgárok felkészítésére, félelmük csökkentésére, a pánik elkerülésére, az esetleges traumák elviselésére. Ezekben a helyzetekben ugyan az elsődleges cél az életmentés, a kármentés, de talán ma már nem tekinthető luxusnak a traumák elviseléséhez kapcsolódó polgári szükségletek közösségi szintű kielégítése sem. A munka nagy része természetesen a kormányzatra hárul, de annak megoldása csak a beavatkozásért felelős állami szervezetek és a feladatot felvállaló civil szervezetek közötti széleskörű együttműködésben képzelhető el. Ebben az új típusú feladatban ugyancsak számítunk a polgárőrség felkészültségére, szabad kapacitására. A rendészeti szervek és a polgárőrség együttműködése nem csak a közbiztonságot érintő feladatok végrehajtásában mutatható ki, hanem z annál szerteágazóbb. A szakminisztérium lehetőségéből adódóan a polgárőrség működéséhez leginkább az anyagi feltételek megteremtésével járul hozzá. Nem csak a 7

8 költségekhez, hanem azon eszközök átadásával is, amelyek a rendészeti szerveknél feleslegessé váltak ugyan, de a polgárőrség céljainak elérését még hatékonyan képesek szolgálni. Évek óta jelentős szerepet kap a szakmai felkészítésben a Bűnmegelőzési Akadémia is. Jelenleg is folyik a polgárőrök középvezetőinek továbbképzése, mely során aktuális közbiztonsági, bűnmegelőzési, vezetéselméleti ismereteket, gyakorlati fogásokat sajátíthatnak el a delegált polgárőrök. Tisztelt hölgyeim és uraim, megragadom az alkalmat, hogy ezúton is köszönetet mondjak az Önök eddigi munkájáért, és kérem, tolmácsolják ezt munkatársaik felé is. Nem csak azért teszem meg ezt, mert elnök úr fölszólított erre, tényleg szívből köszönöm áldozatkész munkájukat. Mind a magam, mind pedig az irányításom alá tartozó szervek vezetőinek nevében ígérhetem, hogy az elkövetkezőkben is teljesítjük az együttműködésben vállalt kötelezettségeinket, melyek elsősorban a szakmai és anyagi támogatásokat jelentik, ezzel járulva hozzá az önök munkájának sikeréhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm miniszter úrnak hozzászólását, és azt gondolom, hogy különösen a hozzászólás befejező része, ami nagyon-nagyon nagy érdeklődést vált ki a polgárőr mozgalomból, a múltkor is az anyagi lehetőségeknek a növelése, biztosítása. Most pedig a jutalom és erkölcsi elismerésre kerül a sor. Váradi Gabriella: Az Igazság és Rendészeti Miniszter úr Dr. Petrétei József, a közbiztonságért kiemelt tevékenységet végző polgárőröknek tárgyjutalmat ad át Magyari Béla úrnak, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnökének. Gyarmati Sándor úrnak, a Békés Megyei Polgárőr Szövetség elnökének. Széles János úrnak, a Tolna Megyei Polgárőr Szövetség elnökének. Köszönöm. Köszönjük a miniszter úrnak a kitüntetéseket, és a kitüntetett személyeknek pedig gratulálunk. Tisztelt küldött közgyűlés, második napirendi pontunk az Országos Polgárőr Szövetség 2006-os évi közhasznúsági jelentésének a megtétele, melyet Kolozsi József gazdasági alelnök úr terjeszt elő. Kolozsi József: Miniszter úr, elnök úr, tisztelt közgyűlés, kedves vendégeink. Az ide vonatkozó törvény értelmében a közhasznú szervezeteknek közhasznúsági jelentést kell készíteni, melyet meg kell ismertetni a közgyűléssel. Ennek próbálok most eleget tenni. Tisztelt közgyűlés, az Országos Polgárőr Szövetség évi közhasznúsági beszámolója három részből áll. Beszámoló részét képezi a december 31-i fordulónappal elkészített mérleg, melyben az eszközök és források egyező végösszege ,-Ft. Az eredmény kimutatás évi közhasznú eredményeként ,-Ft nyereséget mutat ki. A közhasznú jelentés a támogatások pénzügyi felhasználását mutatja be, mely alapján az Országos Polgárőr Szövetség évi gazdálkodására vonatkozólag a következők állapíthatók meg. A szövetség évben ,-Ft bevételt ért el, melynek jelentős hányadát ,-Ft-ot különböző támogatások alkotják, a bevételek mindössze 4 %-a származik közhasznú tevékenységből. Költségvetési támogatásként a Belügyminisztérium 144 millió forinttal támogatta a szövetséget, melynek 45%-át ,-Ft-ot tagszervezeteink támogatására fordítottunk. A megyei szövetségek ezáltal ,-Ft támogatáshoz 8

9 jutottak. A támogatások közül kiemelésre méltó, hogy a forráshiányos polgárőr egyesületek részére ,-Ft került átutalásra. Az egyes szervezeteknek ebből az összegből működési költségeik fedezetére ,-Ft céltámogatásként került átutalásra, míg az országos Polgárőr Nap megrendezésére ,-Ft lett biztosítva. A költségvetési támogatás 55%-át ,-Ft értékben az OPSZ működéséhez szükséges költségek rendezésére, úgy mint személy jellegű kiadások, költségtérítések, jutalmak, kitüntetések és az ezzel kapcsolatban felmerült járulékok kifizetésére használtuk fel. Ezen összegből került kiegyenlítésre a évben beszerzett tárgyi eszközök költsége is ,-Ft összegben. Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottsága évben összesen ,-Ft támogatást nyújtott, mely összegből ,-Ft a Gellénháza, és Felsőtárkányon megrendezésre került ifjúsági tábor költségeit fedezte. A további részét polgárőr képzésre, kézikönyvek, szabályzatok kiadására, illetve ,-Ft összegben nyári bűnmegelőzési támogatások illetve Közlekedési Bizottságok finanszírozására fordítottunk. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ,-Ft összegű támogatásából, illetve az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által nyújtott ,-Ft összegű támogatásból további támogatásokat nyújtottunk évben kiemelt szerep jutott a kis településeknek. A kis települések bűnmegelőzési projekt beindításának kapcsán ,-Ft illetve második ütemben ,-Ft-t került kiutalásra. Környezet -és természetvédelmi támogatásként ,-Ft, a közrendvédelmi többletfeladatok ellátására ,-Ft kerület felosztásra. Az Év Polgárőr Egyesülete cím elnyeréséhez ,-Ft összegű támogatást nyújtottunk. Az Országos Polgárőr Szövetség nemzeti civil alapprogram évben kiírt pályázatán ,-Ft támogatáshoz jutott, melynek összegét oktatási költségek, a Polgárőr Magazin terjesztési költségeire, illetve a telefonhasználattal kapcsolatos számítástechnikai szolgáltatások kiegyenlítésére fordítottunk évben az Aegon Magyarország Biztosító Rt, illetve a Magyar Posta Rt. nyújtott támogatást a szövetség munkájához összesen ,- Ft értékben. A szövetség évben irodai alkalmazott foglalkoztatására a Munkaügyi Központtól ,-Ft támogatást kapott. Az Országos Polgárőr Szövetség közhasznú tevékenységéből összesen ,-Ft bevétel keletkezett, melyből ,-Ft a Polgárőr Magazin kiadásához kapcsolódik. Tagdíjként ,-Ft átutalás érkezett. A lekötött pénzeszközök kamatbevételeinek bevételeként évben ,-Ft került jóváírásra. A évről áthozott pénzeszközeink maradványának az összege ,-Ft volt. A évben pénzügyileg realizált bevétel ,-Ft, így a kiadások fedezetére összesen, mint már elnök úr is említette kiemelkedően Ft összeget használhattunk fel. A pénzügyileg rendezett kifizetések összege ,-Ft volt évi pénzeszköz maradványa ,-Ft, mely biztosította a évi tevékenység folytatásához a lehetőséget. Az Országos Polgárőr Szövetség évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója és annak részei, tételei azok könyvelési és bizonylati alátámasztása könyvvizsgáló által felülvizsgálatra került. Véleménye szerint a beszámoló a szövetség 2006.december 31-i fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Ezúton kérem a tisztelt közgyűlés tagjait, hogy az Országos Polgárőr Szövetség évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját szíveskedjenek elfogadni. Köszönöm szíves figyelmüket. Megköszönöm Kolozsi úrnak, gazdasági alelnök úrnak a közhasznúsági jelentés ismertetését, felkérem Márton Zoltánt a Felügyelő Bizottság elnökét a éves Felügyelő Bizottsági jelentés megtételére. 9

10 Márton Zoltán: Tisztelt közgyűlés, kedves polgárőr társak, tábornok urak, főtiszt urak. A Felügyelő Bizottság a kijelölt ügyvitel szerint működött az elmúlt évben, összesen hat teljes ülést tartottunk. Számokat nem kívánok ismertetni, hiszen előttem elnök úr és a gazdasági alelnök Kolozsi úr ismertette a számokat. Ha az összes rendezvényre, testületi ülésre a meghívót a Felügyelő Bizottság megkapta, ott képviseltettük magunkat. A testületi üléseken tárgyalt napirendi pontokra véleményeinket elmondhattuk, tanácsainkat meghallgatták. Tisztelt közgyűlés, a Felügyelő Bizottság az elmúlt évben folyamatosan figyelemmel kísérte és ellenőrizte a szövetség évi gazdálkodását és költségvetésének alakulását. Szúrópróba szerűen ellenőriztük a szövetség gazdálkodását, az elszámolások gyakorlati megvalósulását. Vizsgáltuk a számlák, a bizonylatok meglétét, tárolását, a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását, a számlák valódiságát, tartalmi kellékeit. A tagszövetségeknek és a polgárőr egyesületeknek folyósított támogatások elszámolását, a pályázatokkal kapcsolatos elszámolásokat. A házipénztár kezelését négy alkalommal tételesen ellenőriztük, ellenőriztük a leltározást, a selejtezéseket. Figyelemmel kísértük az elnökség, a választott munkabizottságok működését, a határozatok törvényességét, és azok megvalósulását. Mérlegsorosan ellenőriztük a felmerült költségek elszámolását, a évi felhasználást, az eredmény levezetést, az éves leltárt, a bérek, a jutalmak, a költségtérítések kifizetését, selejtezéseket és az egyszerűsített mérleg valódiságát. Az elnökséget több esetben tájékoztattuk a Felügyelő Bizottság működéséről, megállapításairól, az OPSZ gazdasági folyamatainak az ellenőrzéséről, a beszámolási időszakban tartott célvizsgálatok tapasztalatairól, a beérkezett támogatások felhasználásának arányairól. Az Országos Polgárőr Szövetség évi költségvetése az év elején több bizonytalansági tényező miatt nem volt igen csak kialakítható, szerencsés irányba alakult, mert többlet bevételek képződtek. Az elnökség általában egyhangúlag elfogadta a vezetők, tisztségviselők által előzetesen megtárgyalt és az elnök úr által beterjesztett költségvetési módosítást. Az elnökség a költségvetés alakításánál figyelembe vette, hogy az Országos Polgárőr Szövetség folyamatos működése biztosított legyen, a rendelkezésre álló pénzeszközökkel takarékosan gazdálkodjanak, azok felhasználása a számvitelben folyamatosan figyelemmel kísérhető legyen, a szövetség likviditása átmenetileg se kerüljön veszélybe. A költségvetést befolyásolta, hogy az egyes költségek, egyes pályázatokon nyert pénzek késve érkeztek meg a szövetség számlájára, így esetenként jelentős időcsúszással tudták támogatni a szövetségeket és későn tudták kiutalni a pályázaton nyert pénzeket. Sajnos továbbra is visszatérő probléma volt, hogy az egyes támogatási szerződéseket, amit kiküldtünk a szövetségeknek és a tagegyesületeknek, azt késve küldték vissza, aláírás nélkül küldték vissza, és az is előfordult, hogy egyáltalán nem küldték vissza, ezért fordult elő az, hogy évben is kellett kifizetni évben nyert támogatást. Kérem elnök urakat, és főleg a tagokat, hogy az egyesületeknél erre figyeljenek, hogy a szerződést azt aláírva, időben küldje vissza a szövetségnek. De összességében a szövetségnél a takarékosság, a számbeli rend és fegyelem folyamatosan érvényesült, a könyvelésben a pénzeszközök felhasználása, a beszerzések, a készletek alakulása, az egyes kifizetések megnyugtatóan követhetők. A házipénztár kezelése a számviteli normának megfelelő, egyes pénzmozgások a pénztárkönyvben, a banki számlakivonatokon követhetők, az aláírások megtörténtek. Ezt alátámasztja a könyvvizsgáló jelentés is. Az elmúlt évben a független könyvvizsgáló év közben is ellenőrizte a szövetség számviteli rendjét. Esetenként nehezítette az ellenőrzést, hogy a szövetség könyvelése Szolnokon történik, a számvitel, a számlák késve kerülnek a szövetség irattárába, és így az ellenőrzések néha akadoztak. A törvényességről pár szót, az elnökség határozatai, döntései összességében megvalósultak, a beszámolási időszakban a szövetség választott testületének 10

11 működésében alapszabály sértést, törvénysértést nem tapasztaltunk. Az elnökség az alapszabálynak megfelelően évi költségvetés végrehajtásáról a beszámolót, zárómérleget elfogadta. A évi pénzügyi évet, illetve a költségvetést jóváhagyta. Az elmúlt évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy szükség van arra a következetes elnöki magatartásra, hogy az egyes kivezetések csak szakszerűen történjenek, és megfelelő összeggel forduljunk a év megnyitására. A rendelkezésre álló egyszerűsített mérleg, a leltár, az eredmény kimutatás alapján megállapítható, hogy a szövetség működése a jelenleg rendelkezésre álló anyagi és pénzeszközökkel biztosított, likviditás nincs veszélyben. Az eredmények azt mutatják, hogy a évet megfelelően tudjuk nyitni, és bonyolítani. Minden költségvetés kockázatot rejt magában, így a év is, de úgy tűnik, hogy a évet is megfelelő eredményességgel, megfelelő likviditással tudjuk tovább folytatni. A Felügyelő Bizottság egyhangú határozata alapján javaslom a közgyűlésnek, hogy fogadja el az OPSZ elnökének beszámolóját, a közhasznúsági jelentést a mellékletekkel együtt, a független könyvvizsgálói jelentést, amely tartalmazza, hogy az Országos Polgárőr Szövetség költségvetésének elszámolása a magyar számvitelben foglaltaknak megfelelően történt, Magyarországon elfogadott általános számviteli startbanknak megfelel. A számviteli beszámoló megbízható és valós képet ad az OPSZ vagyoni, pénzügyi és likviditási helyzetéről. A választott testületek és a választott tisztviselők döntései törvényesek voltak, az alapszabálynak megfeleltek, hatáskör elvonás nem történt. Hölgyeim és uraim, további sikeres munkát kívánok. Köszönöm figyelmüket. Megköszönöm a Felügyelő Bizottság elnökének a évről tartott beszámolóját, és ezek után a három napirendi pont feletti vitát nyitom meg. A leadott hozzászóló jegyek alapján fogom szólítani a hozzászólni kívánókat. Kérem a tisztelt polgárőr társaimat, akik hozzászólnak mondandójukat egy olyan 3-4 percben szíveskedjenek összefoglalni. Első hozzászólóként Benedek Mihály Ózd város polgármestere szól hozzá, az önkormányzat és a polgárőrség kapcsolatáról. Felkészül Kanyog Andrea az Ifjúsági Tagozat vezetője. Benedek Mihály: Köszönöm szépen hölgyeim és uraim, tisztelt polgárőrök, elnök úr. Gondolom rám is vonatkozik, amit a polgárőröknek szólt a Gyula, hogy 3 percben próbáljam összefoglalni. Először is szeretném megköszönni a meghívást erre a mai tanácskozásra, mai értekezésre. Én helyben ismerem a polgárőröket, és azok jó srácok. És azt mondtam itt a megyei elnök úrnak, hogy itt is úgy érzem magam, mint ha otthon lennék, mint ha régi szakszervezeti vezetői múltamban kutatva főbizalmi értekezleten lennék, ahol az egész éves munkát értékeljük, és meghatározzuk. Az önkormányzatokról és a polgárőrökről, a polgárőrség együttműködéséről nehéz elfogulatlanul beszélni, nehéz azért, mert abból a térségből, és arról a városról általában rosszakat szoktak hallani, ahonnan én jöttem, pedig higgyék el szubjektív vélemény és abszolút elfogulatlan, nagyon sok szép dolog történik a mi városunkban, köszönhetően annak az együttműködésnek, amely megszületett és folyamatosan fejlődik a rendőrség, a polgárőrség és a város között. Nagyon fontos, hogy azok a polgárőrök, akik ezt a feladatot vállalták felelősséget éreznek, nemcsak a városért, hanem a kistérségért, és itt szeretném Önöknek elmondani, hogy Ózdon nem Ózdi Polgárőrség, hanem Ózd Térségi Polgárőr Egyesület működik. És ez nagyon fontos, mert ha a kistérségre kitekintünk, hiszen Ózd egy 29 településből álló kistérség központja is, a kistelepülések polgárőreit, ahol csak hárman négyen vannak az Önök kollégái, egy nagyobb szervezetbe tudjuk integrálni, és a munkafeltételeket javítani sokkal jobban tudjuk kis térségi és városi segítséggel, mint ha egy 11

12 fős település költségvetéséből történne a támogatás. Én nagyon örülök annak, hogy ezt az együttműködést mi tovább fogjuk folytatni, és az Ózd Közbiztonságért Alapítványon keresztül évről-évre Ózd Város Önkormányzata, de mint kistérségi elnök is tudom mondani, a kistérség költségvetéséből is támogatni tudjuk a prevenciót, a bűnmegelőzést. És ezeknek a polgárőröknek, akik szabadidejüket áldozzák arra, hogy segítsenek az állampolgárokon jobban elhiszi az egyes állampolgár, hogy a magántulajdon kötelezettséggel is jár, azzal jár, hogy mi is vigyázunk a saját vagyonunkra, mert ha csak Ők vigyáznak az kevés. Nagy megtiszteltetés a város számára és ezzel zárnám hozzászólásomat, hogy itt a mai napon sikerült megállapodni, hogy szeptemberben Borsod-Abaúj-Zemplén megye polgárőreit egy megyei Polgárőr Napon a város vendégül láthatja. Én nagyon várom ezt a napot, és biztos vagyok benne, hogy az Önök kollégái jól fogják magukat érezni a mi városunkban. Én Önöknek további jó tanácskozást, erőt, egészséget a munkájukhoz, és nagyon jó barátságokat kívánok. Köszönöm szépen. Megköszönöm polgármester úrnak értékes hozzászólását, felkérem Kanyog Andrea Ifjúsági Tagozat vezető hölgyet, szíveskedjen hozzászólását megtenni, és fölkészül Halász Iván úr Zuglóból, alpolgármester úr. Kanyog Andrea: Tisztelt küldött közgyűlés, tábornok urak, elnök úr, meghívott vendégeink, polgárőrtársak. Engedjék meg. Hogy néhány gondolattal bemutassam Önöknek az Országos Polgárőr Szövetség Ifjúsági Tagozatának munkáját, és jövőbeni terveit. Az Országos Polgárőr Szövetség égisze alatt közel hat éve működik Ifjúsági Tagozat, jelenlegi formájában négy éve álltunk föl. Az új felállást követően nagy tervekkel és lendülettel kezdtük meg munkánkat, több-kevesebb sikerrel, hiszen tagozatunk létszáma folyamatosan változott, és jelenleg is változik. Ennek ellenére az elmúlt időszakokban három polgárőr ifjúsági tábort, két fórumot, és egy sportvetélkedőt szerveztünk. És az is pozitív eredménynek mondható, hogy népszerűbb lett a polgárőrség a fiatalok körében, hiszen egyre több megyében csatlakoznak fiatalok a polgárőrséghez, a polgárőrség pedig, egyedülálló kezdeményezés és a legnagyobb tömegeket átölelő non-profit szervezet. Ahhoz, hogy ez a tevékenység hosszú időn át fennmaradjon és biztonságban, egy jobb környezetben nevelhessük fel gyermekeinket fiatalok csatlakozása is szükséges. Továbbra is célunk, hogy minden megyéből legyen egy fiatal polgárőr, aki képviselni tudja megyéjét, és érez magában annyi ambíciót, hogy csatlakozzon tagozatunkhoz. Programjainkat tekintve a korábbi évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre kerül a Polgárőr Ifjúsági Tábor, aminek az idei helyszíne Zánka lesz. Létre szeretnénk hozni az ifjú polgárőr öttusát, és részt kívánunk vállalni az egy iskola egy polgárőr mozgalomban is, hiszen fontosnak tartjuk a jogkövetésre, a törvények betartására történő nevelést, a kölcsönös bizalom megteremtését. A tanulók és a polgárőrség között a társadalmi kapcsolatok szélesítését, a fiatalokra leselkedő veszélyekre történő figyelemfelhívást, a polgárőrség, a rendőrség és a pedagógusok közös munkájával a tanulók, a felnövekvő generáció felelősségteljes életre nevelését. Fontosnak tartjuk még a baleset megelőzést is, ezért terveink szerint jelen leszünk a szeptemberi óvoda -és iskolakezdéseknél. Mivel 2007 a vagyon elleni bűncselekmények visszaszorításáról szól, mi is részt kívánunk venni ezen a programon ebben a megvalósításban. Ahhoz, hogy minden kihívásnak meg tudjunk felelni továbbképzésre van szükség, ezért a jövőben ifjú polgárőr képző tanfolyamok is indulnak majd. Most pedig egy kéréssel szeretnék fordulni az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége felé, hogy az Ifjúsági Tagozat kapjon nagyobb támogatást, figyelmet a jövőben. 12

13 Zárszóként pedig megígérhetem, hogy az elkövetkezendő időszakokban is igyekszünk maximálisan megfelelni, és lehetőségeinkhez mérten hatékonyan működni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen Andrea. Halász úr következik, és a következő hozzászóló Béndek altábornagyúr lesz. Halász Iván: Tisztelt elnök úr, tábornok urak, kedves polgárőrök. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a közgyűlés résztvevőit Budapest-Zugló Önkormányzata nevében. Készültem egy ilyen rövid kerületi bemutatóval, de úgy gondolom, hogy ettől most eltekintek, mert fel lettünk szólítva egy bizonyos időkeretek betartására. Csak néhány gondolatot szeretnék elmondani arról, hogy egy fővárosi kerület hogyan próbál megbirkózni itt a közbiztonsággal, a közbiztonság problémáival, a bűnmegelőzés ügyeivel. Mert hát mit is tehet egy önkormányzat azért, hogy a köz biztonsága megerősödjön, az emberek az ott lakók részére, mint egy tapinthatóvá váljék. Nekimehetne természetesen ennek a feladatnak, ugye tarthatna saját maga is előadásokat, hát ha van a tagjai között olyan, aki ért ehhez vagy fel tud készülni. Esetleg kihelyezhetne különböző figyelmeztető táblákat, amik egészen addig ugye ott lehetnének, amíg azt bizonyos más emberek el nem viszik a MÉH-be, vagy netalántán különböző szórólapokon hívhatná föl az ott lakók figyelmét, amit természetesen az ott lakó polgárok azzal a lendülettel dobnának ki ugye, amilyen lendülettel bekerül a postaládákba, hiszen ma már ezekből is dömping van. Én úgy gondolom, hogy egy közbiztonságot valóban a munkája homlokterébe helyező önkormányzat nem ezt teszi, és így jár el Zugló is. Zugló támaszkodik arra az erőre, amit a területen hivatásosként, vagy önként dolgozó közbiztonsági szervek és szervezetek képviselnek. Az önkormányzatiság létrejötte óta folyamatosan támogatjuk a rendőrséget, és én biztos vagyok abban, hogy ez akkor is így lenne, hogy ha egyébként nem küzdenének ők folyamatosan gondokkal. Ám a közbiztonságot, úgy véljük, nem csak a bűn üldözése, hanem ahogy az itt elhangzott a bűn megelőzése is segíti, és e téren számítunk elsősorban a mára már többszörösen kitüntetett Zuglói Polgárőrség tevékenységére, és úgy vélem, hogy ők meg is felelnek ennek az elvárásnak. Megfelelnek annak ellenére, hogy ők is és az önkormányzat vezetése is folyamatosan kitalál valami újat, valami új feladatot, valami olyan elképzelést, ami lehetőleg megnehezíti a tevékenységet, mert hát úgy szép az élet ugye, hogy ha zajlik. A ma már 78 főt tömörítő Zuglói Polgárőr Egyesület novembere óta működik bejegyzett szervezetként, óta közhasznú, és a polgárőreink ehhez a több millió órához, amit az országos szinten tevékenykedő polgárőrök az elmúlt évben nyújtottak, több ezer óra szolgálattal járultak hozzá. Több akcióban, klasszikus szóval élve társadalmi munkában vettek részt, ugye legutóbb együtt takarítottuk a Városligetet, találkoztunk is itt néhányan, azok közül, akik ott segítettek ebben a munkában. Szakmai felkészültségüket ők folyamatosan fejlesztik, és erre a felkészültségre tart igényt az önkormányzat, akkor, amikor a helyi kábítószerügyi egyeztető fórum van, valamint a rendőrségi törvény alapján létrehozott Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájában is számít a részvételükre. Önálló akciókkal is segítik a bűnmegelőzési munkát, előadásokat tartanak különböző korosztályú hallgatóság részére a bűnalkalmak csökkentésének a lehetőségeiről, például, hogy a nyugdíjasoknak vagy éppen fiataloknak drog prevenciós programokat szerveznek, ifjúsági táborokban vesznek részt. Tehát azt hiszem, hogy elég széles körű a tevékenységük, és hát a lakótelepen is igyekeznek az ott lakóknak a figyelmét egymás felé fordítani. És természetesen más formájú tanácsadással is rendelkezésre 13

14 állnak az itt lakóknak. A tanácsadásról jut eszembe, hogy augusztusa óta működik a kerületben az áldozatvédelmi, bűnmegelőzési és közbiztonsági tanácsadó szolgálat. Nem tudom, hogy kell e mondanom, hogy természetesen a polgárőrség bázisán, hiszen ők működtetik ezt az önkormányzattal közösen létrehozott irodát. A jól végzett munkának vannak eredményei, így például az, hogy még több feladatot bíznak az eredményesen tevékenykedőre, így és mint említettem, saját kezdeményezésükre bízta az úgynevezett kerületőrség további működtetését az önkormányzat vezetése, a polgárőrökre. Ma közös helyiségben egymás munkáját segítve dolgoznak, tapasztalt polgárőrök segítségével újult meg a közalapítványi formában tevékenykedő helyi távfelügyeletet is ellátó Zuglói kerületőrség tevékenysége, gyakorlatilag megmenekülve a megszüntetés fenyegető rémétől. Nem mondom, hogy ez a munka és ez a támogatás nem kerül semmibe, hisz amióta elődeink a pénzt kitalálták, semmit nem adnak ingyen. A polgárőrök viszont nagyon sokat dolgoznak klasszikus társadalmi munkában, ám a járműveik üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagot a különféle fenntartási költségeket sajnos nekik is ki kell fizetniük. A szakmai tudás társadalmi hasznosulását elvárhatja ugye a társadalom azoktól, akik egy-egy területen képesek kiemelkedőt alkotni, ám azt úgy gondolom, hogy nem várhatjuk el, hogy mindezért még ők fizessenek. Zugló szinte a létrejötte óta támogatja a Zuglói Polgárőrséget, erkölcsileg, mondatnám úgy, hogy nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is. Bár a kezdeti politikai sandaságok és feltételezések itt-ott még ma is jelen vannak. Napjainkra már egyértelművé vált, és minden oldal által támogatott közbiztonság ügye a kerületben. Így fordulhatott elő, hogy a korábbi törekvés ellenére, amely az addigi, mintegy a térfigyelő rendszer nélküli 80 millió forintnyi összes közbiztonsági kiadás lefaragását óhajtotta elérni. E törekvéssel szemben az idei költségvetés több, mint 100 millió forintot irányoz elő erre a területre. Nemcsak emelkedett az összeg, hanem bizonyos fokú hangsúlyáthelyezés is történt. Ennek jellemzésére még egy adatot hadd mondjak el. A nem hivatásosként profi munkát végző polgárőrség és a szárnyuk alá helyezett kerületőrség korábbi összesen 36 millió forintos támogatása 2007-ben 86 millió forintra nőtt. Természetesen még mielőtt bárki ugye heurékát kiáltana, egyrészt tudjuk, hogy ez az összeg is kevés ahhoz, hogy Zugló lakói állandó jelleggel nyugodtan hajtsák a fejüket álomra. Másrészt pedig, mindezek mellé feladatok is járnak, és az elvárás is nagyságrenddel nagyobb, hisz meg kell felelniük a polgárőröknek és a kerületőröknek ennek a meg növekedett bizalomnak. Én azonban biztos vagyok abban, hogy mi az önkormányzat vezetői már most kezdhetünk azon gondolkodni, hogy jövőre hogyan fogjuk előteremteni a még inkább megemelt támogatás összegét, mert úgy gondolom, hogy a mi polgárőreink meg fognak felelni ennek a bizalomnak, amit a mostani megemelt összeg is jelez. Nem véletlenül forog közszájon, ugye közöttük az a mondás, hogy a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára fél órát várni kell. Néha elgondolkodom azon, hogy ha mindenki a rendes főmunkaidejében csak a 80%-át nyújtaná annak, amit Zugló és más helyiségek polgárőrei az önként vállalt feladatok teljesítése során nyújtanak, vajon itt tartana-e az ország, de ez úgy gondolom, hogy már a fantázia világába vezet, úgy hogy ezt bízzuk nyugodtan a sci-fi írókra. Befejezésül én minden polgárőrnek, segítőiknek megköszönöm eddigi munkájukat, a továbbiakhoz jó erőt, egészséget és türelmet kívánok, és sok támogatót. Zugló e támogatók közül az egyik lesz a továbbiakban is. Végül már csak elnézést szeretnék kérni, bár én nem vagyok miniszter, de a kerületben van egy másik program is, amin most ott kellene lennem, mert polgármester úr sajnos nem tudott részt venni. Úgy hogy nekem egy néhány percen belül el kell menni, el kell hagynom ezt a kedves társaságot, de további jó munkát kívánok a közgyűlésnek is, és hát mondom természetesen még egyszer a meg növekedett feladatokhoz 2007-re mindenkinek sok sikert. Köszönöm szépen a figyelmüket. 14

15 Köszönöm szépen alpolgármester úr. Nagyban segítette közös munkánkat, hisz olyan sajátos helyzetet elemzett itt Zuglón, ami azt hiszem közkinccsé kellett, hogy kerüljön itt a polgárőr mozgalmon belül. Tovább ilyen sikeres szereplést kívánunk. Béndek tábornok urat kérem föl hozzászólására, és fölkészül Kovács Károly, Szolnok Város Polgárőr Egyesületből, az ő témája a tagsági viszony keletkezése és megszűnése. Béndek József: Tisztelt közgyűlés, tisztelt elnök úr, tisztelt polgárőr társak. Igyekszem nagyon rövid lenni, hisz ugye azzal kezdte a levezető elnök úr, hogy tartsuk az időt, hát én megpróbálom tartani az időt. Először is szeretnék gratulálni a polgárőrségnek a évi eredményeihez, külön kiemelném itt a törvény elfogadását, hisz ez egy hosszú időt vett igénybe. Bár én megmondom őszintén, én nem nagyon értem, hogy miért kellett ennyi időt arra fordítani, hogy megértse a magyar illetékes réteg, hogy egy ilyen fontos társadalmi szervezetnek, mint a polgárőrség a feladatait, a jogait, a lehetőségeit jogszabályban kell szabályozni és magas szintű jogszabályban, hisz azok a szervezetek, amelyekkel együtt dolgozik a közrend, közbiztonság, határbiztonság érdekében, ők is törvény alapján látják el a feladataikat. De hála Istennek megszületett ez a jogszabály, biztos, hogy lehetett volna jobb is,de én azt gondolom, hogy óriási munka volt ebben a jogalkotás előkészítésében, amiben kiemelkedő szerepe volt az Országos Polgárőr Szövetség vezetésének. Másodszor pedig szeretnék köszönetet mondani. Köszönetet mondani a Határőrség teljes vezetése és állománya nevében a polgárőröknek azért a munkáért, amivel a Határőrséget támogatták, nemcsak azért a 160 ezer járőróráért, amit a határellenőrzésre fordítottak szabadidejükből, hanem egyéb más támogatásért is, amit a Határőrség kapott. Én azt gondolom, hogy ez is kifejezi, azt, hogy a Határőrség és polgárőrség nélkül nem képes eredményeket elérni, olyan eredményeket, amelyeket elért, hogy milyen eredményeket értünk el ezt a Túrós úr is el tudná mondani, én nem akarok rá kitérni, hisz ott volt a Határőrség éves parancsnoki értekezletén, ahol értékeltük a Határőrség tevékenységét. Én ott is kiemeltem a Határőrségnek nyújtott támogatást, amit a polgárőrség részéről kaptunk. Én abban is biztos vagyok, hogy ez az együttműködés a Határőrség és a polgárőrség között a jövőben egy kicsit változni fog. Változni fog azért, mert ha minden igaz, és ez év november végén, december elején az Európai Unió illetékes szerve döntést hoz a Magyar Köztársaság Schengeni csatlakozásáról. Ez azt fogja jelenteni, hogy január 1-jétől 1100 km-en megszűnik a jelenlegi határellenőrzési rendszer. Magyarul Magyarország 1100 km-en teljesen nyitottá válik, hisz az államhatárt mindenki átlépheti ott, ahol akarja, és akkor, amikor akarja, és ellenőrzés nem lesz. Illetve lesz, csak egy teljesen más fajta ellenőrzés, amit ki kell építeni, és ebben az új ellenőrzési rendszerben én azt gondolom, hogy óriási szükség van a polgárőrségre a belső határokon, azért ez az 1100 km, ez a határszakaszunk 51%-át fogja jelenteni. 51%-át az fogja jelenteni, hogy ez az ország nyitottá válik nemcsak abból a szempontból, hogy Magyarországról a bűnözők az Unió belsejébe mehetnek ellenőrzés nélkül, hanem azt is fogja jelenteni, hogy Magyarország is ugyanilyen irányú fenyegetettséggel kell, hogy szembenézzen. Tehát szüksége van a határ ellenőrzésnek azokra az információkra és arra a támogatásra, ami egyrészt a határterületi lakosság biztonságát garantálja, másrészt pedig, az ország egész területének a biztonságát fogja garantálni. Én azt gondolom, hogy a második fél évben, amikor már letisztulnak a folyamatok, akkor le kell ülnünk, és át kell tekintenünk, hogy a belső határ térségében milyen speciális együttműködési formákat kell kialakítani a határőrség és a polgárőrség között. Ez az egyik nagy feladat, a másik nagy feladat, a Határőrség és a rendőrség integrációja, amennyiben ugye a kétharmados törvények illetve az alkotmány módosítására sor kerül, 15

16 akkor a kormány tervei szerint január 1-jén ebből a két szervezetből egy lesz. Ez megint azt jelenti, hogy át kell gondolni újra, akkor már a rendőrség és a polgárőrség közötti együttműködést, hogy hogyan lehet beleilleszteni a határellenőrzési kérdéseket az egységes, integrált rendőrség rendszerébe. Mert mint ahogy itt elhangzott tudjuk azt, hogy kevesen vagyunk, kevés a rendőrség, kevés a határőrség létszáma, tudjuk azt, hogy mennyi bűncselekményt követnek el Magyarországon, és még egy dolgot nem tudunk, és nem tud az ország sem, hogy minden egyes integráció azzal jár, hogy az integrált szervezet teljesítménye átmenetileg csökkenni fog. Tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos működési problémák keletkezhetnek, és ezt a problémát valamivel ellensúlyozni kell, ezzel pedig nincs más lehetőség meggyőződésem szerint, mint hogy a polgárőrséget aktívabban be kell vonni a bűnmegelőzésbe, és magába a közbiztonsági feladatok végrehajtásába, és én most a közbiztonságba belesorolom természetesen a határbiztonságot is. Mindezeket a dolgokat mi nem kívánjuk természetesen ingyen, hisz a határőrség stratégiai partnernek tekintette és tekinti a polgárőrséget, és erejéhez mérten támogatja is, és támogatni fogja a jövőben is, hogy mi lesz 2008 után, én arra természetesen nem tudok kötelezettséget vállalni, de erre az évre még igen. Tudok kötelezettséget vállalni úgy a határőrségnek a költségvetési támogatása nagyon rossz, de minden forintra szükségünk van, és ugye mindent eladunk, amit csak lehet, ilyenek a gépkocsik is. Hát én minden gépkocsit nem kívánok eladni, miután szerencsés helyzetben vagyunk, a Schengen alapból a fejlesztéseink zajlanak, és júniusra lezárulnak. Ez azt jelenti, hogy gépjármű parkunk jelentős mértékben meg fog újulni, ezért én itt és most felajánlok a polgárőrségnek 50 darab működőképes Níva terepjáró személygépkocsit használatra. Ezt a második fél évben realizálni tudjuk, és nagyon szívesen átadjuk, abban a konstrukcióban, ahogy már eddig is adtunk át gépkocsikat. És ehhez még hozzátennék egy másik dolgot, amit azt gondolom, hogy meg kell vizsgálni közösen és minél előbb. A határőrség is része az új digitális rádiórendszernek, és felszabadul az a rádiórendszer, amit jelen pillanatban használunk, ez több száz darab kézi rádiót, és gépkocsi rádiót jelent, a határ mentén kiépített infrastruktúrával, az adótornyokkal. Természetesen én ezt is fölajánlom, már két dolog közül lehet választani, egyik az az, hogy veszélyes hulladékként ezeket az eszközöket megsemmisítettjük, másik pedig az, hogy átadunk a polgárőrség részére egy működőképes rádiórendszert. Én azt kérem, hogy az illetékes szakemberek ezt a kérdést vizsgálják meg, hisz május végére az új rendszer működőképes lesz, és ezeket az eszközöket a második félévben legkésőbb át lehet adni a polgárőrségnek, és ezzel is elősegítenénk a közrend, közbiztonság és a lakosság biztonságának a fenntartását. Én szeretném még egyszer megköszönni a támogatást, a munkát, és miután itt azt láttam, hogy arról is szól, hogy plusz 10% járőrszolgálat, én ebből a plusz 10%-ból kérnék egy pár százalékot. Köszönöm szépen és jó munkát kívánok. Megköszönöm tábornok úrnak az értékelő hozzászólását, és nem utolsósorban azt a segítő szándékú felajánlást, amivel a polgárőrségnek a technikai felszerelését növelni tudja. Köszönjük szépen. Mi is stratégiai szövetségként vállvetve dolgozunk együtt a határőrséggel is. A következő hozzászóló Kovács Károly Szolnok megyéből és őt követően Dr. Szabadfi Árpád dandártábornok úr kíván szólni. Kovács Károly: Tisztelt elnök úr, meghívott vendégek. Bár lehet, hogy egy kicsit előreszaladtunk, mert én nem egészen ebben a napirendi pontban szerettem volna hozzászólni, de megteszem, most már csak azért is, mert ugye egy-egy egyesületnek a bemutatása, működése nagyon fontos. Az 16

17 alapszabállyal indulnak a dolgaink ugye a működés feltételei, és ehhez szerettem volna hozzászólni, de én szerintem a működésbe belefér ez is. Még pedig azzal kezdeném, hogy egyesületünk alapszabálya igen nagy részletességgel foglalkozik a tagfelvétel mikéntjéről, fokozatairól, így például nálunk a próbaidős tagság, ifjú polgárőr, pártoló tag, tiszteletbeli tag. Hiába a fokozatossá, a körültekintő tagfelvételi eljárás, mindig is lesznek személyek, akik nem válnak be polgárőrnek vagy a körülmények ilyen-olyan változásai okán, nem folytatják tovább az önkéntes tevékenységet. Ez eddig nem is jelent külön problémát, viszont komoly gondot okoz a tagsági viszony megszűnése, kivéve egy esetet, a tag halála. A tagsági viszony megszűnése után nem történik meg a kiadott polgárőr igazolványok visszaadása, annak ellenére sem, hogy rajta van a sárga mezőben: érvényes a visszavonásig, illetve az igazolvány az OPSZ tulajdona. A tagdíj nem fizetése vagy a tag kizárása olyan körülmény, amely szükségessé tenné, annak kinyilvánítását, hogy ő már nem tartozik közénk. Nekünk is van jelen pillanatban egy ilyen esetünk. Most, hogy folyik az egyesületi tagok polgárőr jelvénnyel történő ellátása is, igencsak fölveti, hogy át kellene a témát tekinteni, mit is lehet ebbe a dologba tenni. És örvendtem, hogy mondta az elnök úr a taglétszámunk milyen magas, viszont vannak emberek, akiket valamilyen módon csak jó lenne kiközösíteni, vagy ha nem is kiközösíteni, szentesíteni azt, hogy már nem tagok. Ezért kérdezném az elnök urat, tervezi-e az OPSZ a téma áttekintését, valamilyen szabályozását, mert én itt ebbe az alapszabály módosításban erre vonatkozólag nem látok javaslatot. Egyesületünk a közelmúltban együttműködési megállapodást írt alá Szolnok Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a megállapodásunk lényege, hogy tagfelvételnél egyik ajánlóként a Kisebbségi Önkormányzat jelenik meg, ami az ajánló erkölcsi felelősségvállalását, mint egy kezességvállalást is jelent a jövőben. Mindezt azért is említem meg, mert a jelenlegi nyolc fő roma polgárőr tagtársunk igen csak bővülni fog a jövőben, vagyis több jelentkező is van, akiket a közeljövőben föl fogunk venni, ugyanis tiszta erkölcsi bizonyítványuk van, bár ez még nem feltételezi az alkalmasságát, vagy a későbbiekben történő megfelelőségét, ugye mert nálunk egy év próbaidő van. Ezt az egy éves próbaidőt kitöltve fog az elnökség dönteni. Mi nyitottak vagyunk, viszont az egyesületeknek, egyesületünknek is gondosan őrizni kell a megszerzett közbecsülést és bizalmat. Egyébként a magam részéről az elhangzott beszámolókat elfogadom, és elfogadásra javaslom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kovács úr a hozzászólását. Szabadfi Árpád dandártábornok úr következik, felkészül Markos György OPSZ elnökhelyettese. Dr. Szabadfi Árpád: Tisztelt elnökség, tisztelettel köszöntöm országos főkapitány úr nevében is az elnökséget és az itt megjelent tagokat, vendégeket. Mondhatom a főkapitány úr nevében is, hogy reagálva a Túrós úr által fölvetett arra a mondatra, hogy nem vett részt az elnök úr, illetve nem kaptak meghívót az országos értekezletünkre, erre hagy mondjam azt, hogy a megyei főkapitányságok éves értékelő értekezletein gyakorlatilag a helyi polgárőr szervezetek, illetve a megyei elnök urak tudomásom szerint többségében részt vettek. Én néhány dolgot hadd mondjak el, először is szeretném azt elmondani, hogy itt nagyon szép eredmények hangzottak el, én úgy gondolom, és magasztos szavak is hangzottak el, a polgárőrség 2006-os évi munkájáról és hasonló gondolatokat tudok én is megformálni ezzel összefüggésben, hiszen a 2006-os évben a rendőrség nagyon sok segítséget kapott a polgárőrségtől. Én a gyakorlati oldaláról próbálom megközelíteni, és talán azt mondanám, hogy a rendőrség és a bűnügyi közbiztonsági helyzet a 2006-os évben, hogy ha az őszi 17

18 események nem lettek volna, akkor tulajdonképpen ugyanezt a gondolatsort a rendőrség munkájáról is el tudnám mondani. De hát ezek az őszi és márciusi események jó lehet nem a rendőrség munkája miatt következtek be, de a rendőrségnek itt ugye közbe kellett lépni, és a rendőrség munkáját több esetben kritika is érte. Én úgy gondolom, a rendőrség ebből a folyamatból sokat tanult, és nagyon sokat javított a tömegdemonstráció kezelésével összefüggésben, és a kezelésének a megoldásában. Országos főkapitány úr nevében szeretném megköszönni Önöknek azt rugalmas, áldozatvállaló munkát, ami a szeptemberi-októberi események kapcsán a megyei, a területi szervek járőrszolgálatainak kiegészítésében, a járőrszolgálatok erősítésében folytattak a polgárőr szervezetek. Én úgy gondolom, hogy amikor a rendőrség azt mondja, és ezt is több statisztikai tény is alátámasztja, hogy meglepő módon abban az időszakban nem növekedett az országban, néhány megyétől eltekintve, ez olyan három megye volt összesen Magyarországon, nem nőtt a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Ez azt is mutatja, hogy az a plusz forrás, és az a kiegészítő forrás, segítség, amit a polgárőrségtől kapott a magyar rendőrség, a megyei főkapitányságok, ebbe a munkába természetesen besegített a határőrség is, de én úgy gondolom, hogy döntően és meghatározó létszámmal a közterületi polgárőr jelenlét az nagyon sokat segített a helyzeten. És nyugodt lelkiismerettel és szívvel kimondhatjuk azt, hogy a polgárőrség segítsége nélkül azon időszak alatt, amikor a megyéből százával vezényeltünk a fővárosba rendőröket, gyakorlatilag a helyi, kerületi közbiztonság romlott volna, hogy ha ezt a segítséget nem kapjuk meg a polgárőrségtől. Én ezért ismételten szeretnék Önöknek köszönetet mondani, a magyar rendőrség vezetése rendkívül nagyra értékeli azt a hozzáállást, amit a polgárőrök ezen időszak alatt nem csak szellemiségükben, hanem a konkrét tevékenységükben is, amivel támogatták a magyar rendőrséget és a helyi, területi rendőröknek a munkáját. Én azt gondolom, hogy egy átalakuló rendőrség, és egy határőrség, rendőrség között megvalósuló integráció még inkább előrevetíti azt, és itt többen megfogalmazták azt a gondolatot, hogy természetesen végig kell gondolni az együttműködés jövőjét. Én úgy gondolom, hogy minden olyan pozitív folyamatot, ami az elmúlt években kialakult a szervezetek között, azokat az integrált szervezetben is tovább tudunk építeni, és erre az Országos Rendőr-főkapitányság vezetése oda fog figyelni a területi rendőri szervek munkája vonatkozásában. Tehát én úgy látom, hogy amennyiben megvalósul az összevont integrált szervezet működése, bele tudjuk építeni ebbe a közös szervezetbe azt a sok-sok pozitív hagyományt, amely kialakult a polgárőrség létrejötte és napjaink között eltelt időben, ezeket mind-mind bele fogjuk tudni építeni. És szeretném is, ha Önök is ezt a közös munkát, és ezeket a pozitív folyamatokat továbbra is segítenék. Hagy mondjam el, hogy az utóbbi időben én tapasztalok, személyes élményeim is vannak, és ezért szintén köszönettel tartozom, én személyesen is a polgárőröknek. Jómagam valamikor kerületi kapitányként elsők között működtem együtt a megalakuló polgárőrséggel, ugye akkor ez még a fővárosban volt, és hát nagyon jól végig tudjuk itt többen is kísérni azt a folyamatot, amit a rendőrség és a polgárőrség közötti együttműködésében megéltünk az elmúlt hosszú években. A rendőrség jelentősen megfiatalodik, a rendőrség vezetői állománya változik, hiszen nagyon sokan elmentek, ezt Önök is és mindenki tapasztalta az elmúlt években, és ez az év sem lesz ebben kivétel. Mi szeretnénk átadni a fiataloknak, és erre inspiráljuk is a rendőri szervezetek vezetőit, hogy azokat az értékeket az ő utánuk következő vezetői vagy alparancsnoki állománynak adják át. A rendőrség tiszthelyettesi állománya egyébként ma az átlagéletkorát tekintjük az 28 év alatt van, tehát rendkívül fiatal állományról van szó, és én úgy gondolom, hogy a napi szolgálatteljesítés során ezek a kollégák ezekkel az értékekkel felvértezve és a közös együttműködésben a közös járőrszolgálatokban sok-sok eredményt tudnak produkálni. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly szellemi tőke és bázis, amin előre fogunk tudni 18

19 lépni, majd az integrált szervezetben is. Hagy mondjak egy gondolatot, amely szintén tapasztalat, hogy a rendőrök és a fiatal kollégáink én úgy gondolom, hogy szemléletben nagyon sokat vehetnek át a polgárőröktől, hiszen a polgárőrség egy olyan szervezet, és úgy dolgozik, és úgy működik együtt a rendőrséggel, hogy szabadidejük feláldozásával dolgoznak. És én úgy gondolom, hogy ebből a szemléletből a rendőrség, és a fiatal kollégák nagyon sokat meríthetnek, és én személyesen arról vagyok meggyőződve, hogy ebből a szemléletből a magyar rendőrségnek, a fiatal kollégáknak is át kell venni. Hiszen én emlékszem még arra az időre, Túrós úr is emlékszik erre az időre, amikor nem azt néztük, hogy hány órakor ketyeg le az a bizonyos szolgálat, és hogy ha kettő másodperccel túl vagyok, akkor ugye hány túlórát kell elszámolni. Tehát én szeretném megköszönni azt a szemléletet, és ennek az átadását a kollégáknak, mert én úgy érzem, ezért is köszönet tartozik. Itt nagyon sok mindenről tudnék beszélni, elhangzottak számok, és ugyanezeket én is meg tudnám erősíteni, hogy hány tízezer, hány ezer közös szolgálatot tartottunk a polgárőrökkel. Én nagyon fontosnak tartom azt, és valaki már ezt egy mondattal megfogalmazta, vagy elindította ezt a gondolatot, hogy én a legnagyobb erénynek a rendőrség és a polgárőrség együttműködésében azt tartom, hogy azokban a kis közösségekben a polgárőrségnek hihetetlen mértékben megerősödött a tiszta, közösségépítő, közösségfejlesztő szerepe, és a rendőrség nem tud minden kistelepülésen ott lenni, ezek különösen a kistelepüléseken érezhető. Azt hiszem, valamelyik polgármester úr talán erről beszélt, és mi ezt nagyon jól érezzük, hogy azoknál a településeknél, ahol egy jól működő polgárőrség van, és a polgárőrség és a körzeti megbízottak között nagyon jó a kapcsolat, és a rendőri, alparancsnoki állomány illetve a vezetői állomány között, ott a bűnmegelőző munka és a közbiztonság és egyáltalán a biztonság egésze is egy pozitív képet tud mutatni. És én úgy gondolom, ebben továbbra is nagyon sok tartalék van, én fontosnak tartom az, amit Túrós úr is elmondott, hogy ebben az évben a polgárőrök, a vagyonbiztonság, a vagyon elleni bűncselekmények fellépésében kívánnak jelentősen előrelépni, illetve ezen a területen fellépni. Meg kell mondani őszintén, hogy a magyar rendőrség is tűz ki ilyen célokat maga elé. Ha a bűnügyi statisztikát nézzük, akkor azért azt kell mondani, hogy az elmúlt év továbbra is a csökkenés éve volt, tehát még a trendek még csökkentek, ebben az évben úgy látszik az első negyedév alapján, hogy ezek a trendek, mint ha megtörnének, és éppen ezért jelentősen össze kell fognunk. Béndek tábornok úr elmondta, hogy a határőrség milyen segítséget tud adni a polgárőröknek. Én úgy gondolom, hogy ebben egyik nagy segítség, ami tulajdonképpen az EDL rádiórendszer kiépítésével összefüggésben az lehetne és ebben megindultak a tárgyalások, hogy ugye a magyar rendőrségnek az analóg rádiórendszer infrastruktúrája az egy élő infrastruktúra, ez egy működő infrastruktúra és itt nagyon fontos kihangsúlyozni, itt nem egyszerűen csak a rádiókról van szó, hanem arról van szó, hogy itt az egész országot lefedi egy adótorony rendszer. És ezt a rendszert, ennek a további működtetéséről, és a polgárőrség általi használatáról, egy nagyon komoly aktív tárgyalások is vannak, és mi szorgalmazzuk ezt, és a miniszter úr felé is jeleztük azt, hogy mi szeretnénk, hogy ha ezt a polgárőrség át tudná venni üzemeltetésre. Azt tervezzük, hogy az EDL rádiórendszer teljes kiépítése után a rendőrségi ügyeleteken megmaradhasson ugye az a hírösszeköttetés, hiszen itt a gyorsaság az nagyon fontos. Ugye az analóg rádiórendszeren nem lehet semmiféle adapterrel, meg fordítóval, meg semmilyen módon nem lehet összeköttetést teremteni, direktbe ugye az EDL rádiórendszerrel. Tehát ott az ügyeleteken meg kell találnunk annak a lehetőségét, és úgy gondolom, ez nem elsősorban pénz, hanem akarat kérdése, hogy ott legyen egy fogadó technikai bázisa az ügyeleti rendszereknek Én most, olyan kérdésekbe nem mennék bele, mert ez túl megy már az időhatáron, hogy az egész integrációval és a rendőrség átalakulásával természetese végig kell gondolni az ügyeleti rendszerek működését, de ez 19

20 hosszú lenne, és messzire vezetne. De a lényeg, amit én ebbe meg tudok fogalmazni, hogy a rendőrség vezetésének van szándéka arra vonatkozólag, hogy a kapcsolattartás módja technikailag lehetséges legyen, és úgy gondolom, ez az egyik mindenképpen fontos és technikai részről is biztosított módja lenne és lehetne. A gépjárművek vonatkozásában nincs itt az Országos Főkapitányság gazdasági főigazgatója, tehát nem igazából merek én helyette, meg nélküle számokat mondani, azt tény, hogy a rendőrség gépjárműparkjának a megújítása ebben az évben is folytatódik, hiszen ebben az évben is érkeznek be a rendőrséghez nagyobb létszámban gépjárművek, és az tény, hogy ezek a gépjárművek a régebbi lefutott, bár egyre kevesebb ilyen gépkocsi van. A gépkocsik cseréjében ugye fontos szerepet játszanak, ezeket a gépkocsikat én, az országos főkapitány úr felé föl fogom vetni azt, hogy nézzük meg, hogy egyenként, illetve központilag hány százalékát tudjuk az Országos Polgárőr Szövetség részére biztosítani. Én úgy gondolom, hogy mint történt is már ilyen lépés, amennyiben az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter úr ezt támogatja, hiszen ezt nekik jóvá kell hagyni, ennek én a magam részéről úgy látom, hogy semmiféle akadálya nincs. A rendőrség egyébként ebben az évben kap új terepjáró gépkocsikat is, tehát ezeknek az átadásáról egy bizonyos számban, és a konkrét számot én most nem tudom megmondani, de szó lehet. Én hát nagyon sok mindenről lehetne és kellene is még itt beszélni, de ezt hagy ne tegyem már meg én. Azt tudom ígérni, hogy a rendőrség vezetése az egységes megújuló új szervezetben is továbbra is fönn fogja tartani azt a kapcsolatot, azokat a jó szakmai, emberi kapcsolatokat a polgárőrséggel, ami eddig kialakult. Magam részéről egyébként pedig, úgy gondolom, hogy helyi szinten a rendőri vezetők saját bőrükön kell, hogy érezzék, és én úgy gondolom, és tapasztaljuk is, hogy érzik is, hogy ha jó az együttműködés a polgárőrség és a rendőrség helyi szervezetei között, mert egyébként ott dől el a lényeg, abban az együttműködésben, akkor helyi szinten a közbiztonság az erősödik, és a lakosság szubjektív közérzete pedig szintén javul. Én szeretném megköszönni, a 2006-os év munkáját a polgárőrségnek, külön szeretném még egyszer és ismételten megköszönni mindazt a segítséget, és azt a rendkívül rugalmas hozzáállást, amelyet az őszi és márciusi események biztosítása kapcsán a kapitányságokon, a megyei főkapitányságok illetékességi területén, amit nyújtott a polgárőrség a rendőrségnek. Én úgy gondolom, hogy ékes bizonyítéka, annak hogy ez egy milyen jó együttműködés volt, hogy ezen időszakban országosan, összességében nem nőtt a bűncselekmények száma, függetlenül attól, hogy jóval kevesebb rendőrjárőr volt a közterületeken ezen időszakban, viszont a polgárőrök jól kiegészítették azt a hiányt és nagyon sok segítséget nyújtottak, amit a csapatszolgálati századok Budapestre vezénylésével, mint űrt okoztunk a területeken, a megyékben. Én ezért külön köszönetet mondok, és ígérhetem azt, hogy ebben az esztendőben, abban a közös munkában úgy a rendőrség részéről szemléletben, és amennyiben ez lehetséges forrásokban, itt most nem konkrétan pénzre gondolok, forrásokban is minden támogatást meg fog adni, ehhez a közös munkához az Országos Rendőr-főkapitányság. Ha már támogatásról van szó, azért én is hadd mondjam el, hogy a tavalyi évben, itt elhangzott a 10%, hogy annyival emeli a polgárőrség ebben az évben a járőrszolgálatok számát. A tavalyi évben ugye az OBB a polgárőrség állami támogatásának több, mint 10%-át biztosította a fölött egyébként összegszerűen és ebben az évben is biztosítja egyébként az Országos Balesetmegelőzési Bizottság azokra a táborokra, azokra a feladatokra, amit a közlekedés biztonságának javítása érdekében tesz, illetve az országos Polgárőr Nap támogatására is az OBB biztosítja a keretet. Köszönöm szépen a figyelmet. Megköszönöm tábornok úrnak a hozzászólását. Kérjük, hogy különös gonddal kezelje a rádió, a gépkocsi átadások ügyét. Én azt gondolom, hogy az együttműködési 20

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKLÁS Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi költségvetéséről

SZÖVEGES INDOKLÁS Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi költségvetéséről A 2/2011. sz. elnökségi határozattal elfogadva. SZÖVEGES INDOKLÁS Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi költségvetéséről A Magyar Köztársaság Kormánya részéről döntés született, hogy a 2011. költségvetési

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu Elfogadva az OPSZ Közgyűlésének 11/2014.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1

KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu Iktatószám: /2014. JÓVÁHAGYOM: DR.

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Közhasznú tevékenység ráfordításai évben. I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Közhasznú tevékenység ráfordításai évben. I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Közhasznú tevékenység ráfordításai 2010. évben I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 615 600 adatok eft-ban I. Anyagköltség 5 020 1. Kitűntetések,oklevelek 3 496 2. Nyomtatvány, irodaszer 788 3. Igazolványok

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ június

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ június VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek 19666718-9499-517-01 Statisztikai számjel Országos Polgárőr Szövetség 1077 Budapest Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013 év Keltezés: Budapest, 2014.március

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. július 25-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. július 25-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. július 25-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. Jelen vannak:, a testület e Dr. Egyed Ferdinánd, a testület

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése A pénztár záró egyenleg: 77 A valutapénztár záró egyenlege: 77 A bankszámla záró egyenlege: 6 624 A lekötött bankszámla egyenlege: 55 000

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

?00B tlkt 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

?00B tlkt 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,?00B tlkt 16. Tárgy: Javaslat, a Fővárosi Polgári Védelmi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

"ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011.

ÉLETÖRÖM Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22140922-2-19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 19-09-511656 "ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Ezzel rá is térnék az egyik feltétel, a megfelelő anyagi háttér biztosítását szolgáló pénzügyi helyzet ismertetésére:

Tisztelt Közgyűlés! Ezzel rá is térnék az egyik feltétel, a megfelelő anyagi háttér biztosítását szolgáló pénzügyi helyzet ismertetésére: 1 Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt a száraz pénzügyi adatokat ismertetném, szeretném pár szóban én is, ha mondhatom így értékelni az elnökség elmúlt 4, de inkább 8 éves teljesítményét. Természetesen nem szakmai

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 18954887-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.065/1995/4 Nagykapornaki Iskoláért és Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8935 Nagykapornak Kisfaludy u.2. KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről.

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének május 27-én órától megtartott Közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének május 27-én órától megtartott Közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének 2014. május 27-én 10.55 órától megtartott Közgyűléséről PROGRAM: Elnöki megnyitó VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke Tisztelt Közgyűlés! Kedves

Részletesebben

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről Magyar Evezős Szövetség Közgyűlési határozatok 2013. Határozatok a Magyar Evezős Szövetség 2013. 04. 06-ára összehívott Közgyűléséről MESZ 2013.04.06/1. sz. közgyűlési Határozat A közgyűlés egyhangúan

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Beszámoló az Oktatási Munka Bizottság 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Oktatási Munka Bizottság 2014. évi munkájáról Heves Megyei Polgárör Szervezetek Szövetsége Oktatási Munka Bizottsága Beszámoló az Oktatási Munka Bizottság 2014. évi munkájáról A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2013.február 23-án keltezett

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér. 8. Tel.: 06-30-273-0486 Hiv. szám: 15/2012. Ö. ü. Tömör István Balatonkenese Város polgármestere Balatonkenese 8174.

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. Web: www.sarreticivilek.hu 06-30/399-7977 Jegyzőkönyv Készült: 2011. 03. 04. (péntek) 15.30 órától megtartott közgyűlésen.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat Jegyzőkönyv A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület közgyűléséről Időpont: 2010. február 27. szombat Helyszín: Egyesületi iroda helyiség, Kapostüskevár MÁV állomás Jelen vannak: Az egyesület tagjai

Részletesebben

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007.

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 183278741-02 Bejegyző szerv: Baranya Megyei Bíróság Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 0200/Pk.60193/2005/4 Pécsi Hársfa Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 1 8 6 6 9 8 9 7-4 6 1 0-2 0 0-1 3 Statisztikai számjel Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 2212 Csévharaszt, József A. u 10 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: TÁMOP pályázat során tett intézményi kötelezettségvállalások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért 2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Az Alapítvány rövid bemutatása Az Alapítvány 1997-ben alakult, melyet a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18669897-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 2.PK.60.380/1995 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 120 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

I. Vezetőség, Elnökség, Szekciók, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság

I. Vezetőség, Elnökség, Szekciók, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a MAITT 2014. évi működéséről Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság /EB/ a 2003. évi Közgyűlés által elfogadott működési rend szerint tevékenykedik.

Részletesebben

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Közgyűlés helye: Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240 BME Épültszerkezettani Tanszék konzultációs terme ideje: 2016. május 11. 16.00 A közgyűlés kezdő időpontjában a szavazati

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf.204 1/4 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2011. április

Részletesebben

Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől

Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől Ügyszám: 2421-2/2014. Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében április 28-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében április 28-én megtartott képviselőtestületi J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2016. április 28-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Jamrik László, Varga András al Deli József képviselő Gyóni

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. március 26-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 OPSZ fő céljai a 2015.év gazdálkodásában Adminisztrációs terhek csökkentése a polgárőr egyesületek

Részletesebben