Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév"

Átírás

1 Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos

2 TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi feltételek 2 A 2014/2015-ös tanév nevelő-oktató munka cél- és feladatrendszere 2.1 A tartalmi munka résztvevői, a munkaformák és keretek alkalmazása 2.2 A tanév kiemelt pedagógiai feladatai 2.3 A tanulói ismeretek, képességek, attitűdök mérése a tantárgyi követelmények sítésével 2.4 A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzési szempontjai telje 3 A tanév helyi rendje a 20/2012. EMMI rendelet alapján 3.1 Tanítás nélküli munkanapok 3.2 Szünetek időtartama 3.3 Emléknapok, megemlékezések, értekezletek, rendezvények 4 A 2014/2015-ös tanév rendezvényterve, havi bontásban, felelősök megjelölésével 5 Záradék 2

3 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek A 2014/2015-ös tanév iskolavezetése: Doroginé Bíró Irén: intézményvezető, pedagógiai szakértő, főtanácsos Kucsora Zsuzsanna: általános intézményvezető-helyettes Nyitray Tamásné: általános intézményvezető-helyettes Új pedagógusok: Tóth Marina, tanítónő Engedélyezett pedagógus álláshely: 31,5 Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 2,5 (álláshely) pedagógiai asszisztens: Somodiné Seres Krisztina iskolatitkár: Katona-Kis Mónika rendszergazda: Castellon-Castellon Walter José Szakmai munkaközösségek: tanítók munkaközössége: humán munkaközösség: természettudományi mk.: osztályfőnöki mk.: vezető: Harcsás Jánosné vezető: Buzsáki Ágnes vezető: Tősér Zita vezető: Balogh Kinga Osztály Osztályfőnök HELYETTESEK 1.a Fekete Ágnes Edit Tóth Marina 1.b Molnár Katalin Zsuzsanna dr. Rieszné Májer Szilvia 2.a Molnár Csilla Tari Tímea 2.b Kerepeczki Attiláné Berkó Barbara 3.a Cselovszkiné Parázs Cecília Börcsök Abigél 3.b Bartókné Gyöngyösi Andrea Székely-Tóth Tímea 4.a Gyimesiné Sipos Mária Róza Berecz Tünde Tamara 4.b Harcsás Jánosné Kollár Krisztina 5. a Balogh Kinga 5. b Buzsáki Ágnes Tamás Petra 6. a Tősér Zita 6. b Süli Zakar Mariann Kollár Krisztina 7. a Hovanyecz Tamásné 7. b Szilágyiné Horváth Ágota Nagy-Györgyné Krémer Katalin 8. a Dudás Roland 8. b Sziroviczáné Zábrák Ildikó Héger Judit 3

4 1.1.5 Életpályamodell bevezetését érintő pedagógusok NÉV Gyakornok Mentor 4 Ped. I.-ből Ped. II.-be átlépő pedagógusok évi minősítésben részt vesznek Minősítésben részt vett mesterpedagógus Berkó Barbara 2. éves Kerepeczki Attiláné minősítő vizsga Kollár Kriszta 2. éves Balogh Kinga Fekete Tóth Marina 1. éves Ágnes Edit minősítési Kucsora Zsuzsanna eljárás minősítési Fekete Ágnes Edit eljárás Dr. Rieszné Májer minősítési Szilvia eljárás Bartókné Gyöngyösi minősítési Andrea eljárás Doroginé Bíró Irén Közalkalmazotti tanács Elnök: Süli-Zakar Mariann Tagok: Dr. Rieszné Májer Szilvia, Szilágyiné Horváth Erzsébet Ágota Intézményi tanács Elnök: Tamás Petra Tagok: Nkt. 73. (3) pontja szerint / 7 fő/ Pedagógusok Szakszervezete Képviselője: Gyimesiné Sipos Mária Róza Szülői Szervezet Elnök: Hódi Marian Tagok: A választmányi tagok osztályonként 2 fő szülő - lista Iskolaszék Elnök: Balogh Kinga Tagok: Dr. Farkas László, Bodainé Márton Klára, Hódi Marian, Gyulainé Dr. Nagy Beáta, Tősér Zita, Hovanyecz Tamásné A Szegedi Zrínyi Ilona Alapítvány Kuratóriuma Elnöke: Tóth Kázmér Tagja: Gyimesiné Sipos Mária, Jernei Ilona Társintézmények, tanórán kívüli oktatást biztosítók: Dr. Martin György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Forma Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Némó Úszóiskola Király-Kőnig Péter Zeneiskola

5 Egyéb szolgáltatást végző intézmények Iskolai étkeztetést: Suli-Host Kft. Iskolai takarítás: Szint Kft. Munkavédelem: Precíz Kft. Hulladékgyűjtés: Környezetgazdálkodási Kht. Iskolaorvosi ellátás: Dr. Zielbauer Magdolna iskolaorvos Szikszayné Csikós Ibolya védőnő végzi Rendelési idő: minden héten, csütörtök ig Rendelési hely: I. em. 21. szoba 1.2 Tárgyi feltételek A 2014/2015-ös tanévkezdésig végzett felújítási és karbantartási munkák és tárgyi eszköz beszerzések Ebédlő armatúráinak ellenőrzése, részbeni tisztítása Lépcsőház oszlopainak lábazati javítása, festése Intézmény nyílászáróinak - ajtók, ablakok - ellenőrzése, javítása Több tanterem javító vakolása, festése (11-es, 12-es, 16-os, 23-as, 34-es, 36-os tanterem) Lengőajtók festése Udvari padok csiszolása, lakkozása Udvari falak, kerítés javító vakolása, festése Saját bevételből tervezettek az első félévre: 32-es, 35-ös teremben függönytartó és függönyök újra cserélése Tanári szoba székeinek újrakárpitozása Igazgatóhelyettesi irodába szőnyeg csere 36-os teremben a beépített szekrény kiegészítése (ajtók, szekrényrész) Fedezetek: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerület - fenntartó Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata működtető 2 A 2014/2015-ös tanév nevelő-oktató munka cél- és feladatrendszere 2.1 A tartalmi munka résztvevői, a munkaformák és keretek alkalmazása Az iskola tanulólétszáma: 468 fő növekedés (3 fő) Alsó tagozat 242 fő Felső tagozat 226 fő Napközis csoportok száma: 8 csoport évfolyam Integrációs programban résztvevő tanulók: 8 fő Tanulószoba: 1 csoport évfolyam SNI-s tanulók száma: 18 fő BTMN-s tanulók száma: 27 fő Térítésmentes tanulók száma (1-2. évfolyam): 115 fő 5

6 Rászorultsági alapon ingyenes tankönyvben részesülő tanuló (3-8. évfolyam): 97 fő Hátrányos helyzetű tanulók száma:15 fő Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 8 fő Ingyen étkezik: 72 fő A nevelő-oktató munka szervezése a belépő tantervek alapján és évfolyam NAT és 7. évfolyam H 2004-KT 4. és 8. évfolyam H A Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola óraszámai 2014/2015-ös tanévben/hetente Évfolyam Tanterv H H NAT NAT H NAT NAT H kt -kt Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ismeretek 2 2,5 2 2 Idegen nyelv: Angol Matematika ,5 3 3 Erkölcstan/Hit- és erkölcstan Informatika Környezetismeret Természetismeret 2 2 Fizika 1,5 1,5 Biológia 1,5 1,5 Egészségtan Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 Ének - zene 2 2 1, Rajz 2 2 1,5 1, ,5 Technika és életvitel ,5 Testnevelés és sport ,5 Osztályfőnöki Etika 0,5 0,5 Hon- és népismeret 1 Összes kötelező óra , , Intézményi emelt óraszámú és emelt szintű oktatás: Angol nyelvi képzés évfolyamon Komplex humán képzés: évfolyamon Mindkét képzési forma a módosított 1. Emeltszintű angol nyelv oktatás eljárásrendje 2. Emeltszintű komplex humánképzés eljárásrendje módosított dokumentumokban megfogalmazottak szerint történik. 6

7 2.2 A tanév kiemelt pedagógiai feladatai A pedagógiai program folyamatos érvényesítése Helyi tanterv felmenőrendszerű bevezetése 1-2. és 5.-6.évfolyamon Mindennapos testnevelés bevezetésének folytatása évfolyamon NETFIT program teljesítése 1-4. évfolyamon január 5. és május 27. között Emelt szintű képzések eljárásrend szerinti megvalósítása Diagnosztikus mérés 1. évfolyamon OH eljárásrend szerint Intézményi mérések lebonyolítása (táblázat) OH mérés május 27. szervezése, bonyolítása 6. és 8. évfolyamon Idegen nyelvi mérés a 8. évfolyamon június 11-én. Az SzMSz, Házirend módosításának határideje: 2014.szeptember 30. Esélyegyenlőségi terv folyamatos érvényesítése A 16 óráig benntartózkodás foglalkozások biztosítása (táblázat készítés) mellékelve IPR teljesítése, esélyegyenlőségi terv érvényesítése Felkészítő pedagógus Ssz. Évf. Foglalkozás neve Napok neve Tömegsport szerda Hovanyecz Tamásné Angol felzárkóztató hétfő Hovanyecz Tamásné Magyar felzárkóztató csüt Buzsáki Ágnes Gazdasági ismeretek szakkör péntek Tősér Zita Énekkar csüt Sziroviczáné Zábrák Ildikó Média szakkör kedd Gregus Norbert Rajz szakkör szerda Berecz Tünde 8. 6.a Matematika felzárkóztató B szerda Nyitray Tamásné Magyar felzárkóztató csüt Balogh Kinga Angol felzárkóztató kedd Hovanyecz Tamásné Fizika felzárkóztató hétfő Szilágyiné Horváth Ágota Humán vizsgára felkészítő - magyar Humán vizsgára felkészítő - történelem hétfő Sziroviczáné Zábrák Ildikó hétfő Kollár Krisztina Kémia felzárkóztató kedd Tősér Zita Matematika felzárkóztató A kedd Nagy-Györgyné Krémer B szerda Katalin Angol felvételire előkészítő kedd Dudás Roland Angol vizsgára felkészítő hétfő Dudás Roland Informatika felzárkóztató szerda Gregus Norbert Kémia felzárkóztató csüt Tősér Zita b Matematika felvételire A péntek a előkészítő B péntek Nagy-Györgyné Krémer Katalin Magyar felvételi előkészítő csüt Buzsáki Ágnes Magyar felvételire előkészítő péntek Sziroviczáné Zábrák Ildikó 7

8 Pedagógiai kultúra korszerűsítés fenntarthatóságának biztosítása: 2014/ félév 2014/ félév Kucsora Zsuzsanna DIFER mérés megszervezése, az eredmények értékelése (nov. 10-dec. 15.) (8 pedagógus+8 tanuló 10 óra) A kompetencia alapú oktatás elterjesztése félévenként egy kolléga munkájának közvetlen segítése, tanácsadás (1 alkalom) Belső tovább-képzés tartása a fejlesztő munka tapasztalatairól (1 alkalom) OH mérés szervezése (máj.), az előző évi eredmények értékelése (márc.) DIFER mérés megszervezése, értékelése (máj.) (6 pedagógus+ 2 óra) Bartókné Gyöngyösi Andrea A kompetencia alapú oktatás elterjesztése félévenként egy kolléga munkájának közvetlen segítése, tanácsadás (1 alkalom) dr. Rieszné Májer Szilvia Integrációs nevelés, az esély-egyenlőség elősegítése (2 alkalom) 2.3 A tanulói ismeretek, képességek, attitűdök mérése a tantárgyi követelmények teljesítésével Évfolyam Mérés Időpont Felelősök 1. évfolyam 1-8. évfolyam évfolyam Diagnosztikus mérés október 10-től december 5-ig Osztályfőnökök, mérési szakember Szociometria szeptember Osztályfőnökök Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése január május 27. Tanítók, testnevelők 3. Matematika szaktárgyi május 18.- Osztályfőnökök 3-4. Komplex anyanyelv május Angol szövegértés május , 8. évf. Országos mérés, OH. (magyar, matematika) május Angol írásbeli november Komplex humán műveltségi május 26., Angol írásbeli és szóbeli június 11. Humán mk. + osztályfőnökök Angol szakos tanárok Intézményvezetőhelyettesek Angol szakos tanárok Humán munkaközösség Angol szakos tanárok 8

9 2.4 A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzési szempontjai Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók. A tanulás támogatása. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási, nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléshez, oktatáshoz szükséges megfelelő módszertani felkészültség. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségére, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése. Kommunikációs és szakmai együttműködés, problémamegoldás. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 3 Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. A tanév helyi rendje a 20/2012. EMMI rendelet alapján A 2014/2015. tanévrendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 35/2014. (IV.30) EMMI rendelet tartalmazza. 3.1 Tanítás nélküli munkanapok Zrínyi-hét programjai (4 nap) Emléknap május 26 és május 28. Tudásnap május 26 és május 28. DÖK nap ünnepi zárás június 12. Turisztikai nap május Egyéb tanítás nélküli munkanap (1 nap) Tantestületi tanulmányút április Szünetek időtartama Őszi szünet 2014.október 27-től október 31-ig. Téli szünet december 22-től január 2-ig. Tavaszi szünet április 2-től április 7-ig. 3.3 Emléknapok, megemlékezések, értekezletek, rendezvények Előírt emléknapok, megemlékezések Az aradi vértanúk emléknapja (rádiós műsor) október 6. Műsor az 1956-os forradalom tiszteletére október 22. 9

10 Ünnepi műsor az március 15-i forradalom tiszteletére március 14. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából június Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok Gólyaavató szeptember 25. Fecskeavató szeptember 26. Adventi vásár december 12. Karácsonyi koncert december 19. Iskolai szavalóverseny január 15. Felső tagozatosok farsangja február 12. Alsó tagozatosok farsangja február 20. Iskolai prózamondó verseny február 26. Zsip-zsup vásár június Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák Tanévkezdő alakuló értekezlet augusztus 25. Tanévnyitó értekezlet szeptember 18. Félévi osztályozó értekezlet január 13. Félévzáró értekezlet január 22. Év végi osztályozó értekezlet június 09. Ballagás június 13. Évzáró ünnepély június 19. Tanévzáró értekezlet június 26. Munka~ és Vezetőségi értekezletek havonta csütörtöki napokon Pedagógiai célú iskolai rendezvények- beiskolázás Leendő első osztályosok számára nyílt tanítási órák február 4. Igazgatói tájékoztató az új szülők számára február A 2014/2015-es tanév rendezvényterve, havi bontásban, felelősök megjelölésével Program Nap Idő Felelős szeptember Tanévnyitó ünnepély Hovanyecz Tamásné, Szilágyiné Horváth Ágota Első évfolyam szülői értekezlet Fekete Ágnes, Molnár Katalin Szülői értekezlet (2-8. évfolyam) Osztályfőnökök " A dal napja" Tanítók Tanévnyitó értekezlet Intézményvezető Vezetőségi értekezlet Intézményvezető, vezetőség tagjai Gólyaavató Tamás Petra Fecskeavató Dr. Rieszné Májer Szilvia, Tóth Marina 10

11 október Program Nap Idő Felelős Zenei világnap (rádiós műsor) Kollár Krisztina Aktuális levelezős versenyek meghirdetése A városi történelmi levelező verseny meghirdetése Megemlékezés az aradi vértanúkról (rádiós m.) A természettudományos munkaközösség tagjai 1. Balogh Kinga, Buzsáki Ágnes Hovanyecz Tamásné, Szilágyiné Horváth Ágota Megemlékezés október 23-ról Szereted diáklabor? Sziroviczáné Zábrák Ildikó, Dudás Roland Tősér Zita,Nagy-Györgyné Krémer Katalin november Fogadóóra Osztályfőnökök Bemutató osztályfőnöki óra (6. b) Süli Zakar Mariann A hetedik évfolyamosok angol nyelvhasználati vizsgája a 10.-vel kezdődő hét Angol szakos kollégák A magyar nyelv napja (rádiós műsor) Balogh Kinga december Író-olvasó találkozó I Határtalanul pályázat (utazás Erdélybe) 8-tól 10- ig Hovanyecz Tamásné, Szilágyiné Horváth Ágota Megemlékezés a Látássérültek Napjáról óra Tősér Zita, Héger Judit Papírgyűjtés 16. Tamás Petra Vezetőségi értekezlet Intézményvezető, vezetőség tagjai Munkaértekezlet Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek Balogh Kinga előadása 21. Balogh Kinga Pályaválasztási délután 20. Tamás Petra Bartókné Gyöngyösi Andrea, Harcsás Jánosné Szereted diáklabor? Tősér Zita, Nagy-Györgyné Krémer Katalin Vezetőségi értekezlet Intézményvezető, vezetőség tagjai Munkaértekezlet Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek Sakkbajnokság óra Héger Judit Fogadóóra Osztályfőnökök Difer mérés befejezése Fekete Ágnes, Molnár Katalin Mikulás Adventi készülődés 10. Adventi vásár 12. Vezetőségi értekezlet Cselovszkiné Parázs Cecilia, Osztályfőnökök Szilágyiné Horváth Ágota, Gregus Norbert Berkó barbara Intézményvezető, vezetőség tagjai

12 január február Program Nap Idő Felelős Intézményvezető, Munkaértekezlet intézményvezető-helyettesek Karácsonyi koncert 19. Tanítók Intézményvezető, Osztályozó értekezlet intézményvezető-helyettesek Iskolai szavalóverseny Magyar szakos kollégák Intézményvezető, vezetőség Vezetőségi értekezlet tagjai Félévzáró értekezlet 22. Intézetvezető Nyílt nap a leendő 1. o. gyerekek szüleinek Házi matematika verseny óra Intézetvezető Nagy-Györgyné Krémer Katalin, Héger Judit Szülői értekezlet Osztályfőnökök Iskolai angol fordító verseny a 9.-vel kezdődő Angol szakos kollégák héten Farsang (felső tagozat) Tamás Petra Igazgatói tájékoztatás a leendő 1. o. tanulók szüleinek 18. Intézményvezető Munkaértekezlet 26. március Ünnepi műsor 14. április Zrínyi kis természettudósa vetélkedő 18. Író-olvasó találkozó II. 21. Vezetőségi értekezlet 26. Munkaértekezlet 26. Fogadóóra Tantestületi tanulmányút A költészet napja (rádiós műsor) A városi történelmi levelező verseny eredményhirdetése a Móra Ferenc Múzeumban Látogatás a Vadasparkban Szereted diáklabor 9. Farsang (alsó tagozat) 20. Tari Tímea, Berkó Barbara Iskolai prózamondó verseny Magyar szakos kollégák Vezetőségi értekezlet Intézményvezető, vezetőség tagjai Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek Gyimesiné Sipos Mária, Harcsás Jánosné A természettudományos munkaközösség tagjai Bartókné Gyöngyösi Andrea, Harcsás Jánosné Intézményvezető, vezetőség tagjai Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek Osztályfőnökök 11. Süli-Zakar Mariann Buzsáki Ágnes Balogh Kinga, Buzsáki Ágnes 22.? Dr. Rieszné Májer Szilviia Tősér Zita, Nagy-Györgyné Krémer Katalin 12

13 Program Nap Idő Felelős Vezetőségi értekezlet 23. Munkaértekezlet Intézményvezető, vezetőség tagjai Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek Anyák napja Osztályfőnökök május Fogadóóra Osztályfőnökök Papírgyűjtés 14. Tamás Petra Szeged napja (rádiós műsor) 18. A 4. évfolyamosok felmérése a humán csoportbontáshoz A 3. évfolyamosok felmérése az angol csoportbontáshoz A 6. évfolyamosok angol szövegértési vizsgája a 18.-val kezdődő héten a 18.-val kezdődő héten a 18.-val kezdődő héten Vezetőségi értekezlet 21. Munkaértekezlet Süli Zakar Mariann Balogh Kinga, Buzsáki Ágnes Angol szakos kollégák Angol szakos kollégák Intézményvezető, vezetőség tagjai Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek június Tudás nap 26. és 28. Zrínyi-hét: Sport nap, Focibajnokság 26. és 28. OH mérés 27. Tanulmányi kirándulások 29. Osztályozó értekezlet Humán munkaközösség Alsós munkaközösség Osztályfőnökök Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek Országos idegen nyelvi mérés Angol szakos kollégák Zsip-zsup vásár Tari Tímea DÖK és sportnap Tamás Petra, testnevelők Ballagás Hovanyecz Tamásné, Szilágyiné Horváth Ágota Évzáró Balogh Kinga, Buzsáki Ágnes Tanévzáró értekezlet Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos 13

14 5 Záradék Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanévre A Zrínyi Ilona Általános Iskola tantestülete a 2014/2015-ös tanév munkatervét 100 %-os szavazati aránnyal elfogadta. Szeged, szeptember 18. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos Süli-Zakar Mariann KT elnöke Nyitray Tamásné hitelesítő 14

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Augusztus 15 CS Fenntartó jóváhagyja a tantárgyfelosztást, tankönyvek szállítása 16-18 P-V Aszódon Reménységtábor 19 Pihenőnap 20 Munkaszüneti nap 21 K Ebédbefizetés a gimnáziumban 22 SZ Óvoda szülői értekezlet

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Augusztus 21-27. K-H Gólyatábor Gregus László/Grigoreff György 21-22. Nyári szünet utáni kezdés 25. hétfő 9. 00 Alakuló értekezlet igazgató/ igh./ mk.köz. vez. 10.00 Kibővített vezetői értekezlet igazgató

Részletesebben

MÉRÉS - ÉRTÉKELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV. A 2014-ben elvégzett kompetenciamérés eredményei alapján

MÉRÉS - ÉRTÉKELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV. A 2014-ben elvégzett kompetenciamérés eredményei alapján Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola MÉRÉS - ÉRTÉKELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV A 2014-ben elvégzett kompetenciamérés eredményei alapján KÉSZÍTETTE: Bakaja Csabáné Gubán Tünde (telephelyi koordinátor, magyar

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben