Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév"

Átírás

1 Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos

2 TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi feltételek 2 A 2014/2015-ös tanév nevelő-oktató munka cél- és feladatrendszere 2.1 A tartalmi munka résztvevői, a munkaformák és keretek alkalmazása 2.2 A tanév kiemelt pedagógiai feladatai 2.3 A tanulói ismeretek, képességek, attitűdök mérése a tantárgyi követelmények sítésével 2.4 A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzési szempontjai telje 3 A tanév helyi rendje a 20/2012. EMMI rendelet alapján 3.1 Tanítás nélküli munkanapok 3.2 Szünetek időtartama 3.3 Emléknapok, megemlékezések, értekezletek, rendezvények 4 A 2014/2015-ös tanév rendezvényterve, havi bontásban, felelősök megjelölésével 5 Záradék 2

3 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek A 2014/2015-ös tanév iskolavezetése: Doroginé Bíró Irén: intézményvezető, pedagógiai szakértő, főtanácsos Kucsora Zsuzsanna: általános intézményvezető-helyettes Nyitray Tamásné: általános intézményvezető-helyettes Új pedagógusok: Tóth Marina, tanítónő Engedélyezett pedagógus álláshely: 31,5 Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 2,5 (álláshely) pedagógiai asszisztens: Somodiné Seres Krisztina iskolatitkár: Katona-Kis Mónika rendszergazda: Castellon-Castellon Walter José Szakmai munkaközösségek: tanítók munkaközössége: humán munkaközösség: természettudományi mk.: osztályfőnöki mk.: vezető: Harcsás Jánosné vezető: Buzsáki Ágnes vezető: Tősér Zita vezető: Balogh Kinga Osztály Osztályfőnök HELYETTESEK 1.a Fekete Ágnes Edit Tóth Marina 1.b Molnár Katalin Zsuzsanna dr. Rieszné Májer Szilvia 2.a Molnár Csilla Tari Tímea 2.b Kerepeczki Attiláné Berkó Barbara 3.a Cselovszkiné Parázs Cecília Börcsök Abigél 3.b Bartókné Gyöngyösi Andrea Székely-Tóth Tímea 4.a Gyimesiné Sipos Mária Róza Berecz Tünde Tamara 4.b Harcsás Jánosné Kollár Krisztina 5. a Balogh Kinga 5. b Buzsáki Ágnes Tamás Petra 6. a Tősér Zita 6. b Süli Zakar Mariann Kollár Krisztina 7. a Hovanyecz Tamásné 7. b Szilágyiné Horváth Ágota Nagy-Györgyné Krémer Katalin 8. a Dudás Roland 8. b Sziroviczáné Zábrák Ildikó Héger Judit 3

4 1.1.5 Életpályamodell bevezetését érintő pedagógusok NÉV Gyakornok Mentor 4 Ped. I.-ből Ped. II.-be átlépő pedagógusok évi minősítésben részt vesznek Minősítésben részt vett mesterpedagógus Berkó Barbara 2. éves Kerepeczki Attiláné minősítő vizsga Kollár Kriszta 2. éves Balogh Kinga Fekete Tóth Marina 1. éves Ágnes Edit minősítési Kucsora Zsuzsanna eljárás minősítési Fekete Ágnes Edit eljárás Dr. Rieszné Májer minősítési Szilvia eljárás Bartókné Gyöngyösi minősítési Andrea eljárás Doroginé Bíró Irén Közalkalmazotti tanács Elnök: Süli-Zakar Mariann Tagok: Dr. Rieszné Májer Szilvia, Szilágyiné Horváth Erzsébet Ágota Intézményi tanács Elnök: Tamás Petra Tagok: Nkt. 73. (3) pontja szerint / 7 fő/ Pedagógusok Szakszervezete Képviselője: Gyimesiné Sipos Mária Róza Szülői Szervezet Elnök: Hódi Marian Tagok: A választmányi tagok osztályonként 2 fő szülő - lista Iskolaszék Elnök: Balogh Kinga Tagok: Dr. Farkas László, Bodainé Márton Klára, Hódi Marian, Gyulainé Dr. Nagy Beáta, Tősér Zita, Hovanyecz Tamásné A Szegedi Zrínyi Ilona Alapítvány Kuratóriuma Elnöke: Tóth Kázmér Tagja: Gyimesiné Sipos Mária, Jernei Ilona Társintézmények, tanórán kívüli oktatást biztosítók: Dr. Martin György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Forma Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Némó Úszóiskola Király-Kőnig Péter Zeneiskola

5 Egyéb szolgáltatást végző intézmények Iskolai étkeztetést: Suli-Host Kft. Iskolai takarítás: Szint Kft. Munkavédelem: Precíz Kft. Hulladékgyűjtés: Környezetgazdálkodási Kht. Iskolaorvosi ellátás: Dr. Zielbauer Magdolna iskolaorvos Szikszayné Csikós Ibolya védőnő végzi Rendelési idő: minden héten, csütörtök ig Rendelési hely: I. em. 21. szoba 1.2 Tárgyi feltételek A 2014/2015-ös tanévkezdésig végzett felújítási és karbantartási munkák és tárgyi eszköz beszerzések Ebédlő armatúráinak ellenőrzése, részbeni tisztítása Lépcsőház oszlopainak lábazati javítása, festése Intézmény nyílászáróinak - ajtók, ablakok - ellenőrzése, javítása Több tanterem javító vakolása, festése (11-es, 12-es, 16-os, 23-as, 34-es, 36-os tanterem) Lengőajtók festése Udvari padok csiszolása, lakkozása Udvari falak, kerítés javító vakolása, festése Saját bevételből tervezettek az első félévre: 32-es, 35-ös teremben függönytartó és függönyök újra cserélése Tanári szoba székeinek újrakárpitozása Igazgatóhelyettesi irodába szőnyeg csere 36-os teremben a beépített szekrény kiegészítése (ajtók, szekrényrész) Fedezetek: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerület - fenntartó Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata működtető 2 A 2014/2015-ös tanév nevelő-oktató munka cél- és feladatrendszere 2.1 A tartalmi munka résztvevői, a munkaformák és keretek alkalmazása Az iskola tanulólétszáma: 468 fő növekedés (3 fő) Alsó tagozat 242 fő Felső tagozat 226 fő Napközis csoportok száma: 8 csoport évfolyam Integrációs programban résztvevő tanulók: 8 fő Tanulószoba: 1 csoport évfolyam SNI-s tanulók száma: 18 fő BTMN-s tanulók száma: 27 fő Térítésmentes tanulók száma (1-2. évfolyam): 115 fő 5

6 Rászorultsági alapon ingyenes tankönyvben részesülő tanuló (3-8. évfolyam): 97 fő Hátrányos helyzetű tanulók száma:15 fő Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 8 fő Ingyen étkezik: 72 fő A nevelő-oktató munka szervezése a belépő tantervek alapján és évfolyam NAT és 7. évfolyam H 2004-KT 4. és 8. évfolyam H A Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola óraszámai 2014/2015-ös tanévben/hetente Évfolyam Tanterv H H NAT NAT H NAT NAT H kt -kt Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ismeretek 2 2,5 2 2 Idegen nyelv: Angol Matematika ,5 3 3 Erkölcstan/Hit- és erkölcstan Informatika Környezetismeret Természetismeret 2 2 Fizika 1,5 1,5 Biológia 1,5 1,5 Egészségtan Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 Ének - zene 2 2 1, Rajz 2 2 1,5 1, ,5 Technika és életvitel ,5 Testnevelés és sport ,5 Osztályfőnöki Etika 0,5 0,5 Hon- és népismeret 1 Összes kötelező óra , , Intézményi emelt óraszámú és emelt szintű oktatás: Angol nyelvi képzés évfolyamon Komplex humán képzés: évfolyamon Mindkét képzési forma a módosított 1. Emeltszintű angol nyelv oktatás eljárásrendje 2. Emeltszintű komplex humánképzés eljárásrendje módosított dokumentumokban megfogalmazottak szerint történik. 6

7 2.2 A tanév kiemelt pedagógiai feladatai A pedagógiai program folyamatos érvényesítése Helyi tanterv felmenőrendszerű bevezetése 1-2. és 5.-6.évfolyamon Mindennapos testnevelés bevezetésének folytatása évfolyamon NETFIT program teljesítése 1-4. évfolyamon január 5. és május 27. között Emelt szintű képzések eljárásrend szerinti megvalósítása Diagnosztikus mérés 1. évfolyamon OH eljárásrend szerint Intézményi mérések lebonyolítása (táblázat) OH mérés május 27. szervezése, bonyolítása 6. és 8. évfolyamon Idegen nyelvi mérés a 8. évfolyamon június 11-én. Az SzMSz, Házirend módosításának határideje: 2014.szeptember 30. Esélyegyenlőségi terv folyamatos érvényesítése A 16 óráig benntartózkodás foglalkozások biztosítása (táblázat készítés) mellékelve IPR teljesítése, esélyegyenlőségi terv érvényesítése Felkészítő pedagógus Ssz. Évf. Foglalkozás neve Napok neve Tömegsport szerda Hovanyecz Tamásné Angol felzárkóztató hétfő Hovanyecz Tamásné Magyar felzárkóztató csüt Buzsáki Ágnes Gazdasági ismeretek szakkör péntek Tősér Zita Énekkar csüt Sziroviczáné Zábrák Ildikó Média szakkör kedd Gregus Norbert Rajz szakkör szerda Berecz Tünde 8. 6.a Matematika felzárkóztató B szerda Nyitray Tamásné Magyar felzárkóztató csüt Balogh Kinga Angol felzárkóztató kedd Hovanyecz Tamásné Fizika felzárkóztató hétfő Szilágyiné Horváth Ágota Humán vizsgára felkészítő - magyar Humán vizsgára felkészítő - történelem hétfő Sziroviczáné Zábrák Ildikó hétfő Kollár Krisztina Kémia felzárkóztató kedd Tősér Zita Matematika felzárkóztató A kedd Nagy-Györgyné Krémer B szerda Katalin Angol felvételire előkészítő kedd Dudás Roland Angol vizsgára felkészítő hétfő Dudás Roland Informatika felzárkóztató szerda Gregus Norbert Kémia felzárkóztató csüt Tősér Zita b Matematika felvételire A péntek a előkészítő B péntek Nagy-Györgyné Krémer Katalin Magyar felvételi előkészítő csüt Buzsáki Ágnes Magyar felvételire előkészítő péntek Sziroviczáné Zábrák Ildikó 7

8 Pedagógiai kultúra korszerűsítés fenntarthatóságának biztosítása: 2014/ félév 2014/ félév Kucsora Zsuzsanna DIFER mérés megszervezése, az eredmények értékelése (nov. 10-dec. 15.) (8 pedagógus+8 tanuló 10 óra) A kompetencia alapú oktatás elterjesztése félévenként egy kolléga munkájának közvetlen segítése, tanácsadás (1 alkalom) Belső tovább-képzés tartása a fejlesztő munka tapasztalatairól (1 alkalom) OH mérés szervezése (máj.), az előző évi eredmények értékelése (márc.) DIFER mérés megszervezése, értékelése (máj.) (6 pedagógus+ 2 óra) Bartókné Gyöngyösi Andrea A kompetencia alapú oktatás elterjesztése félévenként egy kolléga munkájának közvetlen segítése, tanácsadás (1 alkalom) dr. Rieszné Májer Szilvia Integrációs nevelés, az esély-egyenlőség elősegítése (2 alkalom) 2.3 A tanulói ismeretek, képességek, attitűdök mérése a tantárgyi követelmények teljesítésével Évfolyam Mérés Időpont Felelősök 1. évfolyam 1-8. évfolyam évfolyam Diagnosztikus mérés október 10-től december 5-ig Osztályfőnökök, mérési szakember Szociometria szeptember Osztályfőnökök Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése január május 27. Tanítók, testnevelők 3. Matematika szaktárgyi május 18.- Osztályfőnökök 3-4. Komplex anyanyelv május Angol szövegértés május , 8. évf. Országos mérés, OH. (magyar, matematika) május Angol írásbeli november Komplex humán műveltségi május 26., Angol írásbeli és szóbeli június 11. Humán mk. + osztályfőnökök Angol szakos tanárok Intézményvezetőhelyettesek Angol szakos tanárok Humán munkaközösség Angol szakos tanárok 8

9 2.4 A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzési szempontjai Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók. A tanulás támogatása. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási, nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléshez, oktatáshoz szükséges megfelelő módszertani felkészültség. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségére, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése. Kommunikációs és szakmai együttműködés, problémamegoldás. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 3 Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. A tanév helyi rendje a 20/2012. EMMI rendelet alapján A 2014/2015. tanévrendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 35/2014. (IV.30) EMMI rendelet tartalmazza. 3.1 Tanítás nélküli munkanapok Zrínyi-hét programjai (4 nap) Emléknap május 26 és május 28. Tudásnap május 26 és május 28. DÖK nap ünnepi zárás június 12. Turisztikai nap május Egyéb tanítás nélküli munkanap (1 nap) Tantestületi tanulmányút április Szünetek időtartama Őszi szünet 2014.október 27-től október 31-ig. Téli szünet december 22-től január 2-ig. Tavaszi szünet április 2-től április 7-ig. 3.3 Emléknapok, megemlékezések, értekezletek, rendezvények Előírt emléknapok, megemlékezések Az aradi vértanúk emléknapja (rádiós műsor) október 6. Műsor az 1956-os forradalom tiszteletére október 22. 9

10 Ünnepi műsor az március 15-i forradalom tiszteletére március 14. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából június Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok Gólyaavató szeptember 25. Fecskeavató szeptember 26. Adventi vásár december 12. Karácsonyi koncert december 19. Iskolai szavalóverseny január 15. Felső tagozatosok farsangja február 12. Alsó tagozatosok farsangja február 20. Iskolai prózamondó verseny február 26. Zsip-zsup vásár június Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák Tanévkezdő alakuló értekezlet augusztus 25. Tanévnyitó értekezlet szeptember 18. Félévi osztályozó értekezlet január 13. Félévzáró értekezlet január 22. Év végi osztályozó értekezlet június 09. Ballagás június 13. Évzáró ünnepély június 19. Tanévzáró értekezlet június 26. Munka~ és Vezetőségi értekezletek havonta csütörtöki napokon Pedagógiai célú iskolai rendezvények- beiskolázás Leendő első osztályosok számára nyílt tanítási órák február 4. Igazgatói tájékoztató az új szülők számára február A 2014/2015-es tanév rendezvényterve, havi bontásban, felelősök megjelölésével Program Nap Idő Felelős szeptember Tanévnyitó ünnepély Hovanyecz Tamásné, Szilágyiné Horváth Ágota Első évfolyam szülői értekezlet Fekete Ágnes, Molnár Katalin Szülői értekezlet (2-8. évfolyam) Osztályfőnökök " A dal napja" Tanítók Tanévnyitó értekezlet Intézményvezető Vezetőségi értekezlet Intézményvezető, vezetőség tagjai Gólyaavató Tamás Petra Fecskeavató Dr. Rieszné Májer Szilvia, Tóth Marina 10

11 október Program Nap Idő Felelős Zenei világnap (rádiós műsor) Kollár Krisztina Aktuális levelezős versenyek meghirdetése A városi történelmi levelező verseny meghirdetése Megemlékezés az aradi vértanúkról (rádiós m.) A természettudományos munkaközösség tagjai 1. Balogh Kinga, Buzsáki Ágnes Hovanyecz Tamásné, Szilágyiné Horváth Ágota Megemlékezés október 23-ról Szereted diáklabor? Sziroviczáné Zábrák Ildikó, Dudás Roland Tősér Zita,Nagy-Györgyné Krémer Katalin november Fogadóóra Osztályfőnökök Bemutató osztályfőnöki óra (6. b) Süli Zakar Mariann A hetedik évfolyamosok angol nyelvhasználati vizsgája a 10.-vel kezdődő hét Angol szakos kollégák A magyar nyelv napja (rádiós műsor) Balogh Kinga december Író-olvasó találkozó I Határtalanul pályázat (utazás Erdélybe) 8-tól 10- ig Hovanyecz Tamásné, Szilágyiné Horváth Ágota Megemlékezés a Látássérültek Napjáról óra Tősér Zita, Héger Judit Papírgyűjtés 16. Tamás Petra Vezetőségi értekezlet Intézményvezető, vezetőség tagjai Munkaértekezlet Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek Balogh Kinga előadása 21. Balogh Kinga Pályaválasztási délután 20. Tamás Petra Bartókné Gyöngyösi Andrea, Harcsás Jánosné Szereted diáklabor? Tősér Zita, Nagy-Györgyné Krémer Katalin Vezetőségi értekezlet Intézményvezető, vezetőség tagjai Munkaértekezlet Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek Sakkbajnokság óra Héger Judit Fogadóóra Osztályfőnökök Difer mérés befejezése Fekete Ágnes, Molnár Katalin Mikulás Adventi készülődés 10. Adventi vásár 12. Vezetőségi értekezlet Cselovszkiné Parázs Cecilia, Osztályfőnökök Szilágyiné Horváth Ágota, Gregus Norbert Berkó barbara Intézményvezető, vezetőség tagjai

12 január február Program Nap Idő Felelős Intézményvezető, Munkaértekezlet intézményvezető-helyettesek Karácsonyi koncert 19. Tanítók Intézményvezető, Osztályozó értekezlet intézményvezető-helyettesek Iskolai szavalóverseny Magyar szakos kollégák Intézményvezető, vezetőség Vezetőségi értekezlet tagjai Félévzáró értekezlet 22. Intézetvezető Nyílt nap a leendő 1. o. gyerekek szüleinek Házi matematika verseny óra Intézetvezető Nagy-Györgyné Krémer Katalin, Héger Judit Szülői értekezlet Osztályfőnökök Iskolai angol fordító verseny a 9.-vel kezdődő Angol szakos kollégák héten Farsang (felső tagozat) Tamás Petra Igazgatói tájékoztatás a leendő 1. o. tanulók szüleinek 18. Intézményvezető Munkaértekezlet 26. március Ünnepi műsor 14. április Zrínyi kis természettudósa vetélkedő 18. Író-olvasó találkozó II. 21. Vezetőségi értekezlet 26. Munkaértekezlet 26. Fogadóóra Tantestületi tanulmányút A költészet napja (rádiós műsor) A városi történelmi levelező verseny eredményhirdetése a Móra Ferenc Múzeumban Látogatás a Vadasparkban Szereted diáklabor 9. Farsang (alsó tagozat) 20. Tari Tímea, Berkó Barbara Iskolai prózamondó verseny Magyar szakos kollégák Vezetőségi értekezlet Intézményvezető, vezetőség tagjai Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek Gyimesiné Sipos Mária, Harcsás Jánosné A természettudományos munkaközösség tagjai Bartókné Gyöngyösi Andrea, Harcsás Jánosné Intézményvezető, vezetőség tagjai Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek Osztályfőnökök 11. Süli-Zakar Mariann Buzsáki Ágnes Balogh Kinga, Buzsáki Ágnes 22.? Dr. Rieszné Májer Szilviia Tősér Zita, Nagy-Györgyné Krémer Katalin 12

13 Program Nap Idő Felelős Vezetőségi értekezlet 23. Munkaértekezlet Intézményvezető, vezetőség tagjai Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek Anyák napja Osztályfőnökök május Fogadóóra Osztályfőnökök Papírgyűjtés 14. Tamás Petra Szeged napja (rádiós műsor) 18. A 4. évfolyamosok felmérése a humán csoportbontáshoz A 3. évfolyamosok felmérése az angol csoportbontáshoz A 6. évfolyamosok angol szövegértési vizsgája a 18.-val kezdődő héten a 18.-val kezdődő héten a 18.-val kezdődő héten Vezetőségi értekezlet 21. Munkaértekezlet Süli Zakar Mariann Balogh Kinga, Buzsáki Ágnes Angol szakos kollégák Angol szakos kollégák Intézményvezető, vezetőség tagjai Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek június Tudás nap 26. és 28. Zrínyi-hét: Sport nap, Focibajnokság 26. és 28. OH mérés 27. Tanulmányi kirándulások 29. Osztályozó értekezlet Humán munkaközösség Alsós munkaközösség Osztályfőnökök Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek Országos idegen nyelvi mérés Angol szakos kollégák Zsip-zsup vásár Tari Tímea DÖK és sportnap Tamás Petra, testnevelők Ballagás Hovanyecz Tamásné, Szilágyiné Horváth Ágota Évzáró Balogh Kinga, Buzsáki Ágnes Tanévzáró értekezlet Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos 13

14 5 Záradék Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanévre A Zrínyi Ilona Általános Iskola tantestülete a 2014/2015-ös tanév munkatervét 100 %-os szavazati aránnyal elfogadta. Szeged, szeptember 18. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos Süli-Zakar Mariann KT elnöke Nyitray Tamásné hitelesítő 14

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2014/2015-ös tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2015/2016. tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2015. augusztus 31. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2015/2016. tanév

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Különös közzétételi lista

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Különös közzétételi lista DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Különös közzétételi lista Miskolc, 2015.szeptember 1. VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére A

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2014/2015.

A tanév helyi rendje 2014/2015. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. A tanév helyi rendje 2014/2015. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 18 00 tanévnyitó, osztályfőnökök

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31.

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31. 08. 31. Dátum H s.sz. 1. K 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet Szeptember 8 00 17 00 17 30 17 00 W.I.A., K.S.E., M. E.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2014/15. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2014/15. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2014/15. tanév A tanév célja A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: A TÁMOP 3.1.4. pályázati program fenntartása. TIOP -07/1 pályázat

Részletesebben

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V 2014/2015 tanév munka tervéhez 2 Augusztus Alakuló értekezlet augusztus 25. igazgató Téma: tantárgyfelosztások

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben