Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!"

Átírás

1 bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Az idei évben a Biohulladék Magazint kiadó Profikomp Kft. 10 éves lett, és ez az évforduló kiváló lehetôséget biztosít a vissza- és az elôretekintésre. 10 évvel ezelôtt, 2000-ben már élt az EU hulladéklerakókról szóló, mérföldkövet jelentô direktívája, de hazánkban több ezer környezetszennyezô, többségében kis méretû lerakó mûködött, valamint folytak az ISPA projektek elôkészítô munkálatai. A komposztálás szintén gyerekcipôben járt, a szelektív gyûjtés csak kísérleti jelleggel, kis lefedettséggel mûködött. Abban az idôben még csak szakmai álmunkban juthatott eszünkben, hogy Magyarországon is olyan komplex, a hasznosítást elôtérbe helyezô, korszerû komposztálással és MBH-val rendelkezô hulladékgazdálkodási projektek valósulnak meg, mint amilyen Gyôr térségében megvalósult, és amelyet e számunk Mintatelep rovatában be is mutatunk Önöknek. Akkoriban a szigetelt lerakókról és a monitoring rendszerekrôl beszéltünk, most pedig már a gyakorlatban is azzal foglalkozunk, hogy a hulladéknak minél nagyobb hányadát hasznosítsuk és minél kisebb részét ártalmatlanítsuk (rakjuk le). Szakmai körökben is az a legfontosabb kérdés, hogy a hulladék mikor veszíti el a hulladék jellegét jogi értelemben is ( end of waste kritériumok), illetve hogy a kezelésbôl kikerülô végtermékeket milyen formában lehet a legjobb feltételekkel értékesíteni. Sok minden változott az elmúlt 10 évben. Nem kell túlzottan nagy jóstehetségnek lennünk annak megállapításában, hogy az innováció nem áll meg ezen a jelenlegi szinten, és a jövôben várhatóan a szárazfermentálástól és a pirolízistôl kezdve a korszerû másodtüzelôanyag-elôállításon és pelletáláson keresztül, a hulladékgazdálkodás, valamint a megújuló energiatermelés összekapcsolásával és komplex fejlesztésével is nagyon sokat fogunk még foglalkozni. Ami viszont nem változik az az, hogy ebben az innovációs tevékenységben a Profikomp Kft a Biohulladék Magazin mostani és jövôbeni lapszámai segítségével is az Önök partnere kíván lenni, a legújabb fejlesztések és gyakorlati alkalmazások bemutatásán keresztül. Dear Readers, This year the publisher of Biowaste Magazine, Profikomp Ltd. is celebrating its 10th anniversary. This provides a great opportunity for reflection as well as thinking ahead. It is already 10 years ago, in 2000, that the EU adopted its milestone landfill directive. However, at that time in Hungary there were several thousand small landfill sites polluting the environment. Preparations were also underway for ISPA projects. Composting had only just started and selective collection projects were in their pilot stages, servicing a tiny portion of the population. In those days we could only dream about the type of complex and modern composting and MBT waste management projects that prioritize waste utilization that are now being implemented in and around Győr - which is introduced in the Model Plant column of our current issue. We talked about Dr. Alexa László insulated landfill sites and monitoring systems in those days, while now, even in practice, we concentrate on utilizing as much of the waste as possible and on landfilling as little of it as possible. The most important question these days is when waste ceases to be considered waste in legal terms ( end of waste criteria), and in which form the end products of the treatment process can be marketed with the best possible conditions. A great many things have changed in the last 10 years. One does not have to possess great forecasting skills to be able to conclude that innovation will not stop at its present stage and there will be all kinds of projects and attention paid to dry fermentation, pyrolysis, modern secondary fuel production, pelleting, and establishing the connection between waste management and renewable energy generation as well as it s development. What does not change, though, is that through Tartalomjegyzék / Table of contents Bevezetô / Editorial... 1 A Gyôr Sashegyi Hulladékkezelô Központ / The Gyôr Sashegy Waste Treatment Centre... 2 A légzési intenzitás (AT 4 ) vizsgálati módszer alkalmazása hulladékok biológiailag bontható szervesanyagtartalmának meghatározására / The Utilisation of a Respiratory Intensity (AT 4 ) Examination Method to Determine the Biodegradable Organic Matter Content of Wastes... 8 Összegzés a települési hulladék kezelésének jellemzô költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögébôl címû tanulmányról / Summary of the study The Cost Factors and Economic Aspects of Municipal Waste Treatment from a Public Service Providers Point of View Tüzelôanyag elôállítása a polgárdi pelletáló üzemben / Fuel production in the pellet plant located in Polgárdi Tudományos melléklet / Scientific section Fás szárú energianövények termesztése: elôvetemény és talajmûvelés / Growing woody energy crops: preceding crops and soil cultivation Takaróanyaggal zárttá tett komposztálási technológia emelôtetô szerkezetének (PLS) fejlesztése / Developing the lifting system (PLS) of closed (using cover material) composting technology A biohulladék hasznosítás emissziós kérdései / Determination the situation with emissions from recycling of biowaste Elkezdôdik valami A Zöld Híd Program / Something is starting... Green Bridge Program this innovation process Profikomp Ltd. would like to continue to be your partner through the help provided in the current and future issues of Biowaste Magazine, where we introduce the latest developments as well as their implementation in practice. Biohulladék 1

2 Mintatelep Model plant > Bezeczky-Bagi beáta Profikomp kft. A Gyôr-Sashegyi Hulladékkezelô Központ A Gyôr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 112 település összefogásával alakult meg azzal a céllal, hogy a régióban egy komplex, integrált hulladékkezelési rendszer alakuljon ki, a különbözô frakciók szelektív gyûjtésétôl kezdve az újrahasznosításon át a nem hasznosítható frakciók biztonságos ártalmatlanításáig. Bár az elsô gondolatok megfogalmazódásától a megvalósulásig jó néhány év eltelt, az eredmény egy valóban nyugateurópai színvonalú, minden környezetvédelmi követelménynek megfelelô, a hulladékot erôforrásnak tekintô, átfogó rendszer lett. A teljes projekt egyik alappillére a tavaly beüzemelt Gyôr Sashegyi Hulladékkezelô Központ, amelynek üzemeltetôje a Komszol Kft. A projekt beindításáról, a kezdeti nehézségekrôl és az eddig elért eredményekrôl, sikerekrôl Kovács Barnabás ügyvezetô igazgatót kérdeztük. önkormányzat érdekeit 112 összefogni és egy közös beruházási projektet véghez vinni jelentôs uniós támogatással sem kis munka. Mik voltak a mozgatórugói ennek a nagyszabású projektnek, hogyan állt össze és ment végbe a teljes beruházás? A megvalósítást két ok tette halaszthatatlanná a projekt szereplôi számára. Az egyik ok a régió központi hulladék lerakójának várható betelése és a képzôdött hulladék évi 110 ezer tonnájának elhelyezési kényszere. A másik ok az a gazdasági kényszerpálya, amelyik a 112 település lakosságának teherbíró képessége alapján nem tette lehetôvé tisztán üzleti alapon történô beruházás megvalósítását. A korai kezdést indokolta a évben a Társulás alapításakor ugyan még pontosan nem ismert, de sejthetôen az Uniós csatlakozásból adódóan megnyíló pályázati források igénybevételének elôre ismert hosszú átfutási ideje. Ezért aztán október 9-én 112 település önkormányzata, polgármestereiket feljogosítva társulást hozott létre annak érdekében, hogy közös szervezetbe, azonos szakmai színvonalú és a fogyasztók számára elviselhetô terhet jelentô 2 Biohulladék

3 Mintatelep Model plant The Gyôr-Sashegy Waste Treatment Centre A létesítmény madártávlatból a próbaüzem kezdetén / Bird-eye view at the beginning of operation The Győr Large Region Waste Management Local Government Association was established through the cooperation of 112 villages and towns in order to create a complex and integrated waste management system in the region. This is a system that deals with the selective collection of different waste fractions, recycling and reutilization as well as safe disposal of those fractions that cannot be recycled. Quite a number of years have passed since the idea was first conceived but the result is now a very high quality complex system that fulfils all environmental requirements and is based on the idea that waste is basically a resource to be utilized. One of the main pillars of the project is the Győr-Sashegy Waste Treatment Centre, which started operation last year and is managed by Komszol Kft. In the interview transcribed below, the General Manager, Barnabás Kovács, talked about the project launch, initial difficulties and achievements and successes encountered so far. megoldás szülessen a térség lakossági hulladékának kezelésére. A résztvevô települések és az azokat képviselô társulási vezetés egyértelmûen amellett tette le a voksát, hogy a hul ladékhasznosításnak, mint célkitûzésnek a megvalósítását lehetôvé tevô, az ismert hulladék frakciók jelentôs hányadát kezelni tudó rendszer szülessen meg. Ennek érdekében a szükséges elôzetes többváltozatú megvalósíthatósági tanulmányból a csomagolóanyagokra, a vegyes és maradék hulladékokra, és a biológiailag lebontható hulladékokra bontotta fel a társulás a kezelési technológiáit és egy utolsó elemként e kezelési technológiák selejtjének elhelyezésére szolgáló lerakótér megépítése mellett döntött. A projekt történetileg végigjárta mindazokat a ma Magyarországon általánosan jellemzô pályázati vargabetûket, amelyek a feltételek folyamatos változásából adódóan rugalmas technológia alkalmazást követelnek meg a pályázótól, és ennek eredményeként születhetett meg nyarán az a támogatási szerzôdés, amelyik a társulás által megvalósítandó hulladékkezelési rendszer 9,5 milliárd forintos bekerülési költségébôl 6,5 milliárd forint értékig támogathatónak nyilvánította a pályázatunkat. A támogathatóság feltétele a 3,1 milliárd forint önrész biztosítása, amelyet 50%-ban Gyôr városa, 50%-ban megelôlegezési jelleggel a Gyôri Kommunális Szolgáltató Kft. biztosított, valamint feltételként szerepelt a Kbt. szabályainak betartása mellett az üzemeltetô szerzôdés aláírásig történô kiválasztása. A feltételek teljesülésekor vett nagy lendületet a rendszer megvalósítása. Milyen kapacitású, és milyen elemekbôl épül fel a rendszer? A hulladékkezelési rendszer 110 ezer tonna lakossági eredetû szilárd halmazállapotú kommunális hulladék hasznosításával foglalkozik. Az össz-hulladék mennyiség hasznosításra történô szelektálása már a fogyasztóknál kezdetét veszi, a családiházas övezetekben megvalósított külön edényzetben történô bio lógiai lebontásra alkalmas hulladékok gyûjtésével. A nem családiházas övezetekben továbbra is megmaradt a rendszer részeként a hulladékok vegyesen történô gyûjtése és a kezelôközpontba való eljuttatása. A fogyasztókhoz nevesítetten kitelepített gyûjtôedényzetek ügyfélazonosító chipekkel kerültek felszerelésre, amelynek eredményeként a januárjától It must have been very hard work to harmonize the interests of 112 local governments and carry out a joint investment project with considerable European Union support. What were the motivating factors behind this large scale project and how did you plan and execute the complete investment? There were two main reasons that made the project absolutely necessary for those participating in it. One of the reasons was that the central regional landfill was expected to become full and the annual 110 thousand tons of waste had to be delivered somewhere. The other reason had to do with the economic situation. The residents of the 112 local governments could not afford the costs of a profit-making venture. The project had to start early due to the EU accession funds becoming available. In 2003, when the Association was founded, it was already known that European Union funds would be available and it was also assumed that acquiring this funding would require a long time, although no precise information was available. So on the 9th October 2003 the mayors of the 112 local governments established the Association in order to set up a shared system of high professional quality - a system to tackle the issue of municipal waste management in the region that was at the same time affordable to consumers The participating local governments and the management of the Association had the goal of setting up a system of waste utilization that made the management and treatment of as large a number of the waste fractions as possible. The > Biohulladék 3

4 Mintatelep Model plant Amivel az ügyfél találkozik a létesítménybe lépve / On entry the facility required feasibility study undertook - as a first step - a number of categorizations of the treatment technologies for packaging materials, mixed and remaining wastes and biodegradable wastes, and as the last step came up with the idea of a plant where the remaining untreated waste could be stored. During the project we experienced all those difficulties and problems typical of tenders in today s Hungary; that is, we had to deal with constantly changing conditions which require a very flexible approach to the use of technology. Finally, as a result of all this work a funding agreement was signed in the summer of 2008 which stated that from the 9.5 billion HUF start-up costs of the waste management system we could receive funds of up to 6.5 billion HUF on condition that we collected 3.1 billion HUF in own contribution start-up capital. 50 per cent of this amount was paid by the town of Győr and 50 percent by the Győri Kommunális Szolgáltató Kft (Győr Communal Service Ltd.) as advance payments. In addition to this, we were also required to work within the framework of Kht (non-profit public company) regulations in the interest of the public and to sign an operational agreement. As soon as all the requirements were fulfilled the system was launched and progress was rapid. What is the capacity of the system and what kind of elements does it have? With our waste management system we treat and utilize 110 thousand tons of municipal solid waste. The selection process of the waste starts at the consumer level. In suburban residential areas with gardens consumers collect biodegradable wastes in separate containers. In more urban environments without gardens mixed waste is collected and then delivered to a treatment centre. The containers consumers use indicate the name of the client and are equipped with special chips with client registration codes. This system will permit the use of a two-level fee to be applied from January alkalmazandó díjrendszer két elembôl való felépülése biztosítható lesz. Az egyik díjelem, amely jellegét tekintve átalány jellegûként fog mûködni, a rendszer fenntartási díj, amelyet minden fogyasztónak az igénybevétel mértékétôl függetlenül kell éves szinten két részletben megfizetnie. Ez a díjelem fogja biztosítani a fenntarthatóságát a rendszernek, azaz forrást biztosít a létesítmények pótlására, illetve technológiai továbbfejlesztésére. A másik díjelem a tényelegesen kiürített edényzet után fizetendô öszszeg, amely tényt a gépjármûveken elhelyezett chip-leolvasók automatikus tényként rögzítenek, és online úton folyamatosan eljuttatnak a szolgáltató központi számítógépére. A rendszer következô eleme a közterületen elhelyezett hulladékgyûjtô szigetekbôl áll, amely 800 lakos/sziget sûrûséggel került letelepítésre, és 4 csomagolóanyag frakció gyûjtését teszi lehetôvé. Ezen elem a rendszerben ingyenesen vehetô igénybe. A lakossági hulladékképzôdés egyik speciális összetevôje azon lomok köre, amelyeknek a háztól, illetve a ház elôtti közterületrôl való összegyûjtése az elmúlt idôszakban nem volt jól megoldható. Ezért e probléma kezelésére 43 hulladékudvar került megépítésre, amelyen 13 frakcióra bontottan helyezheti el a fogyasztói kör a lom jellegû kidobandó holmijait és egyben leadhatja azokat a különleges elbánást igénylô hulladékait, 4 Biohulladék

5 Mintatelep Model plant melyeket egyszerûen csak veszélyes hulladéknak szoktunk nevezni. Tekintettel arra, hogy a 2500 km 2 kiterjedésû régió É-D irányban közel 100 km hulladék utaztatást igényel, ezért 2 db átrakóállomás került megépítésre a logisztika támogatására, amelyek biztosítani tudják a 30 km-es körön belüli hulladék utaztatást a gyûjtôjármûvekben. A rendszer elemein végig futva elérkeztünk a Sashegyi Hulladékkezelô központhoz, amelynek hatékony mûködését az eddig felsorolt elemek tudják megalapozni, hiszen a fogyasztók elôzetes szelektálása ugyan fáradsággal jár számukra, de külön anyagi terhet nem hárít rájuk, viszont a Hulladékkezelô Központ minden manipulációs szintje anyagi következményekkel jár, amit természetesen csak a fogyasztók pénztárcájából lehet kiegyenlíteni. Megérkeztünk tehát a Gyôr Sashegyi új központba. Ha a beérkezô hulladék útját követjük, milyen pontokon, kezelési lépcsôkön haladnak át a különbözô frakciók? A Hulladékkezelô Központba beérkezve elôször is találkozunk azzal a beléptetô rendszerrel, amely automatikus mérlegelésen, valamint automatikus jármûazonosító, illetve feladat azonosító rendszeren keresztül engedi belépni a különbözô manipulációkat igénylô frakciókat az üzem területére. A kezelôközpont elsô üzemegységeként a csomagolóanyagok válogató mûvével találkozunk, amely rendelkezik a megfelelô elôtároló kapacitásokkal és éves szinten teljes mûszakszám mellett 35 ezer tonna hulladék válogatására és bálázására alkalmas. A projekt részeként az elsô próbaüzemi év adatai alapján 7 ezer tonna különbözô csomagolóanyag került különbözô szinten manipulálásra ebben az üzemegységben. A Központban továbbhaladva, a második megálló a mechanikai-biológiai hulladékkezelô egység, amely két célkitûzés megvalósítása érdekében született. Egyrészt a 260 ezer fogyasztóból mintegy 75 ezer fogyasztó számára a lakáskörülmények, illetve a lakótelepi lakókörnyezeti lehetôségek nem teszik lehetôvé a biológiailag lebomló anyagok külön edényzetekben gyûjtését, ezért e vegyes gyûjtési övezetekbôl származó hulladék mennyiségi csökkentése, a benne lévô biológiai fázis gyorsított eljárású humifikálása, valamint ezen mintegy 35 ezer tonna vegyes hulladékban rejlô energiatartam hasznosítás megvalósítása a cél. A másik célkitûzés a kétkannás gyûjtési övezetbôl származó még nem teljesen bio-mentes maradék hulladéknak a kezelése az elôzôekben leírt célkitûzések szerint. A mechanikai-biológiai hulladékkezelés egy mechanikai aprítást követô 14 napos aerob eljárást alkalmazó silókon keresztül tudja biztosítani az alacsony MBH kezelés a gyôri telepen / MBT treatment at the Gyôr facility One of the fee elements is a general fee to support the maintenance of the system. This fee will be the same for each client and will not depend on the amount of waste treated. It will be an annual fee paid in two parts. This fee will ensure the sustainability of the system (that is, finance replacements at the plants and technological development). The other element will be a fee related to the container. Vehicles will be equipped with chip registration equipment and after the container is emptied information will be automatically sent to the central computer of the service provider. The next element of the system consists of waste containers in public areas (with one group of containers set up for each 800 residents) and will include separate containers for 4 different packaging material fractions. These containers will be free of charge. A special part of municipal waste is lumber, the collection of which from houses and from areas outside houses has caused considerable problems lately. For this reason 43 waste collection points have been set up where consumers can drop their separated lumber or rubbish in 13 different fractions and where they can also drop wastes that need special attention; that is, hazardous waste materials. As the size of the (2500 square km) region necessitates the transportation of waste over 100 kms from North to South and back, 2 loading stations have been built to support logistics. These stations facilitate transportation within a diameter of 30 kms using collecting vehicles. Having discussed the elements of the system we can now turn to the Sashegy Waste Treatment Centre. The stages discussed above make sure the Centre works efficiently, since pre-selection by consumers requires some effort but does not create costs for us. At the Centre, all treatment methods have financial consequences and the costs can only be covered by consumer contributions. We have arrived at the new Győr-Sashegy Centre. If we follow the path of the incoming waste, what stages and treatment steps do the different fractions go through? Having entered the Waste Treatment Centre, we can first see the entry system which automatically weighs and identifies the vehicle and the necessary job on entry of the different waste fractions to the plant. At the first unit of the treatment plant we see the selecting machine for packaging materials. The unit has the necessary storage capacity to select and bale 35 thousand tons of waste per year. Project data of the first year of the trial period shows that 7 thousand tons of different packaging materials were treated at different levels by this unit within this time period. As we continue our walk through the Centre, the second stop is at the mechanical-biological waste treatment unit, which was designed for two purposes. First of all, from our 260 thousand customers, 75 thousand live in apartment block type settlements, which make the collection of biodegradable waste in separate containers im- > Biohulladék 5

6 Mintatelep Model plant > nedvesség tartalmú és rostálásos eljárással könnyen frakciókra bontható possible. So the aims are to decrease the amount of waste coming from those areas where mixed waste is collected, to carry out the fast humification tüzelôanyagként hasznosítható bálázott of the biodegradable fraction and to utilize the energy content of the 35 thousand tons of mixed waste. termékeket. Az üzem 1 éves üzemeltetési ideje alatt 12 ezer tonna kj/kg The second aim is to treat the waste coming fûtôértékû bálázott terméket állított elô, from the two-container collection areas. This amely jelenleg raktározás alatt található. A harmadik üzemegységként érünk waste still contains some biological fraction and requires treatment as described above. Mechanical-biological waste treatment is preceded el a létesítmény legtávolabbi pontjára, by mechanical shredding. The waste then undergoes a 14-day aerobic treatment in silos, which ensures the finished product has is of low ahol a külön gyûjtésbôl származó és egyéb kertészeti eredetû anyagok komposztálása történik. A komposztálásos technológia Gore Cover ponyva moisture content and can be easily collected in different fractions through the process of sifting. alkalmazásával, levegôbefúvásos eljárással mûködik, és mintegy nap It is then packed in bales and utilized as fuel. Within one year of operation the plant produced 12 thousand tons of baled products with a prizmában tartás után teszi lehetôvé az calorific value of 13,900 KJ/kg. These products are currently stored in warehouses. The third unit of the plant is the farthest point within the utóérlelendô komposzt kitermelését. Az utóérlelés ciklusa idôjárástól függôen 3-6 hónapot vesz igénybe. A próbaüzemi év plant. This is the place where the composting termékeként, amelybôl a külön gyûjtés of separately-collected waste fractions and other csak 6 hónapot fedett le, mintegy 8 ezer green wastes takes place. The composting technology includes the use of Gore TM Cover and air tonna utóérlelendô anyag termelôdött. insufflations. After 21 to 30 days in windrows A létesítményben mûködtetett feldolgozó compost is produced which requires further curing. üzemek selejtjeiként a tovább nem Curing takes 3 to 6 months depending on manipulálható, illetve gazdaságosan weather conditions. During the trial year of operation, nem kezelhetô anyagok tárolására egy which included only 6 months of separate a mai kor követelményeinek és törvé- collection, 8 thousand tons of compost requiring nyi elôírásainak megfelelô hulladéktér further fermentation was produced. In the plant került kialakításra. Ez a lerakótér öszszességében 72 ezer m 2 alapterülettel a landfill was also established to store refuse materials left over from the previously-described treatments that can not be further manipulated or economically treated. The 72 thousandsquare meter landfill is modern and fulfils all m 3 tömör kubatúrával rendelkezik, amely a szakaszolhatóság érdekében 3 csurgalékvízgyûjtô egységre legal requirements. It has 1,200 thousand cubic felbontottan létesült. A lerakótér rendelkezik azokkal a geoszenzoros ellenôrzô meters of solid cubage capacity. It was designed to have three separate leachate collecting units to ensure separation and security. The landfill has a geo-sensor monitoring system which constantly monitors the condition of the HDPE cover above. The leachate collecting system was set up to avoid damage to the environment. The final point of this system is an 18 thousand-cubic meter storage pool for the collection of this polluted water. There is also a gas collecting system, although it has no role at the present stage of operation. It is designed to eliminate any biogas produced in the future through flaring. In the first year, 37,522 tons of waste was landfilled in this unit. This takes up 52,800 cubic meters of cubage capacity. We are particularly proud of this result since only 32 per cent of the 110 thousand tons of incoming waste was landfilled. Firstly we talked about waste as a resource and then about the fact that when the Győr plant was designed you not only adhered to current environmental regulations but also to expected future legislation, since mechanical-biological treatment of municipal solid waste also meets the likely demands of future regulations. What motivated you to use mechanical-biological Az elsô esztendôben e lerakótérben tonna hulladék került elhelyezésre, amely m 3 kubatúrát foglalt el. E mutatószámra különösen büszkék vagyunk mint szolgáltatók, hiszen a 110 ezer tonna beérkezett össz-hulladékból csak 32%-nyi mennyiség került lerakással ártalmatlanításra. Bálázott tüzelôanyag csomagolás elôtt / Baled RDF before packing 6 Biohulladék

7 Mintatelep Model plant rendszerekkel, amelyek biztosítani tudják, hogy a felette kialakított HDPE fólia sérülésmentességét folyamatosan ellenôrizni lehessen. Szintén a környezet terhelésének elkerülését szolgálja a csurgalékvízgyûjtôrendszer, amelynek végpontjaként egy 18 ezer m 3 -es tárolómedence biztosítja a szennyezett csapadékvíz összegyûjtését. Ehhez kapcsolódik még ugyan a jelenlegi mûködési fázisban még jelentôséggel nem bíró gázgyûjtô rendszer, amely a majdan képzôdô biogázok elfáklyázásos ártalmatlanítását tudja biztosítani. Az elsô esztendôben e lerakótérben tonna hulladék került elhelyezésre, amely m 3 kubatúrát foglalt el. E mutatószámra különösen büszkék vagyunk mint szolgáltatók, hiszen a 110 ezer tonna beérkezett össz-hulladékból csak 32%-nyi mennyiség került lerakással ártalmatlanításra. A bevezetôben beszélgettünk a hulladékról mint erôforrásról, illetve arról, hogy a gyôri telep kialakításakor nem csak a jelenlegi környezetvédelmi elôírásokat vették alapul, hiszen a TSZH kezelése a mechanikai-biológiai kezelés révén már most megfelel a várható jövôbeni elôírásoknak is. Mi motiválta Önöket az MBH megvalósítására, és milyen nehézségekkel kell megküzdeniük? Az MBH megvalósítására az a kényszer motivált bennünket, hogy a vegyes gyûjtési övezetbôl és a maradék hulladékgyûjtôedényekbôl származó anyagmennyiség, ha kezeletlenül került volna a lerakótérre, akkor nagyon rövid idô alatt felélte volna a hasznos lerakókapacitásokat felélte volna, és tekintettel az ilyen jellegû létesítmények fejlesztésének nagyon nagy anyagi terheire és nem támogatható voltára, ezt csak a fogyasztóink pénztárcáinak megterhelésével tudtuk volna kezelni. A másik indok az MBH megvalósítására és mûködtetésére az a meggyôzôdésünk, hogy a hulladékok sorsa, mint végleges megoldás csak akkor rendezhetô, ha valamilyen eljárás közbeiktatásával, vagy a ma ismert vagy jövendôbeli technológiák mûködtetésével az energiává tétel lehetséges. Hiszen ma egyetlen olyan terméket nem tudunk találni, amelyik korlátlanul fogyasztóra talál, csak az energia az egyetlen állandóan hiányként jelentkezô áru. Az általunk választott MBH eljárásról nem hisszük azt, hogy az egyedül üdvözítô megoldás, de a mi körülményeink között ezt ítéltük a célhoz vezetô általunk járható útnak. Az általunk választott kezelési módok mindegyike azt a nehézséget hordozza magában, hogy a különbözô üzemekben született termékek további hasznosulása érdekében aktív közremûködô szerepet kell vállalnia a közszolgáltatónak, mert ellenkezô esetben mindaz, amit drága pénzért a fogyasztók fáradságával haszonanyaggá vált a folyamatból, lerakandó haszontalan szemétté válik, ha nem találjuk meg azokat a fix fogyasztói pontokat, amelyek a folytonosan képzôdött anyagok gazdaságos elhelyezését lehetôvé teszik. Sokan látogatják a telepet, szakmai berkekben követendô példaként, egy valóban jövôbe mutató rendszerként emlegetik a gyôri projektet. Az elmúlt egy év üzemeltetési tapasztalatai alapján Ön mit gondol errôl? Az elmúlt egy év üzemeltetôi tapasztalatai sok tanulsággal bírtak számunkra, elsô és legfontosabb tanulság, hogy a hasznosítási célok csak szívós önkorlátozó üzemeltetés mellett biztosíthatók, még néha komoly gazdasági hátrányok bevállalása árán is. Az üzemeltetés biztonságát nagy mértékben meghatározza a fogyasztók magatartása és hozzáállása, ami folyamatos állandó kommunikációt igényel a szolgáltató részérôl és nagyon nagy fokú szerepvállalást a felnövô nemzedék tanításában. Szintén tapasztalatként jelenthetem ki, hogy a hulladékos-szakma ma béklyó ban vergôdik a valóságtól elszakadt és lemaradt jogszabályi rendszer miatt, amely mind az érvényre juttató hatóság, mind a szolgáltató számára néha megoldhatatlan helyzeteket képes teremteni. Egyértelmûen javasolandó azoknak a hulladék besorolási kódszámrendszereknek és hulladékkezelési szabály pontoknak az egyszerûsítése, amely a túlszabályozottsága miatt a vétlen és szándékos szabályszegôk egy csoportba kerüléséhez vezet. Ezért én csak egyet kívánhatok magunknak, nagyobb bizalmat a jogalkotók és a jogot ellenôrzôk részérôl, és sokkal keményebb szankcionálást a ténylegesen szabályt szegôk irányába a jogérvényesítôk oldaláról. Ennek a kívánalomnak a végére kívánkozik az a mondás, hogy A remény hal meg utoljára. waste treatment methods and what are the difficulties you have had to tackle? We were motivated, since without treatment the waste from the mixed collection areas and the rest of the containers would have used up our landfill capacities in a very short time. Moreover, the development of such landfills is extremely costly and it is not possible to receive financial support, which means that the costs could have only been covered by our consumers. Another reason for the use of mechanical-biological waste treatment is our belief that the only real solution for waste is to turn it into energy through some additional treatment process, using technology known about today or potentially available in the future. These days, energy is the only product that can always be sold and there is never enough. We know that the mechanical-biological treatment method we use is not the only good method but given our circumstances we chose this technological solution for our plant. All the treatment technologies we use have the drawback that the public service provider has to play an active role in ensuring utilization of the products which are derived from the different plants. If this does not happen, the useful materials - costing a lot of money and effort from the consumer to produce - could end up as useless rubbish to be landfilled. We need to find stable customer outlets for the products that make the economical use of the continually-produced materials possible. The plant has a lot of visitors and experts say that the Győr project is an example to follow and shows the way to the future. Considering the operational experiences of last year, what do you say to this? We have gained a lot of useful experience during the last year of operating the plant. The most important thing to realise is that the utilization goals can only be achieved with a persistent selflimiting operation, which means that sometimes we are faced with serious economic problems. Security of operation largely depends on the behaviour and attitude of consumers, which means that the service provider constantly has to communicate to the consumer. The education of future generations is also absolutely essential. I have also experienced that the waste sector suffers from unrealistic and old-fashioned legal regulations that result in insoluble situations for both authorities and service providers. It is absolutely important to simplify the waste and waste treatment regulations, since in a situation such as the current one, when everything is overregulated, those who accidently and those who intentionally violate rules are considered to be equivalent. So I can only wish we were trusted more by legislators and monitoring authorities, and there were more serious penalties for those who intentionally and clearly break the rules. As we all know, there is a Hungarian saying: hope dies last. Biohulladék 7

8 Általános General > Dr. Ágoston Csaba, Dr. Béres András, Török Ildikó, KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. A légzési intenzitás (AT 4 ) vizsgálati módszer alkalmazása hulladékok biológiailag bontható szervesanyagtartalmának meghatározására A biológiailag lebontható szervesanyagot tartalmazó hulladékok, vagy más megközelítésben a hulladékok biológiailag lebontható szervesanyag-tartalmának hasznosítása, ártalmatlanítása a hazai hulladékgazdálkodás egyik legfontosabb feladata. A hazai gyakorlatban leginkább elterjedt ártalmatlanítási mód a lerakással történô ártalmatlanítás, mely esetben a nemzetközi elvárásokkal összhangban a hazai jogi szabályozás elôírja a lerakásra kerülô hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmának drasztikus csökkentését: július 1.: legfeljebb 75%, július 1.: legfeljebb 50%, július 1.: legfeljebb 35% (bázisév: 1995, 2000/XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról). A célkitûzésben szereplô értékeket a lerakást megelôzô elôkezeléssel (pl. mechanikai-biológiai stabilizálás), illetve a biológiailag lebontható hulladékok szelektív gyûjtését, majd kezelését (komposztálás) követô hasznosítással el lehet érni. Egyrészt a technológiai folyamat, és a kész termék (komposzt, vagy stabilát) minôségellenôrzése céljából, másrészt jogszabályi követelmények miatt (23/2003. (VII.29) KvVM rendelet) szükség van a hulladékok biológiailag lebontható anyag-tartalmának mérésen alapuló meghatározására, számszerûsítésére. Ezt a célt, a szervesanyag-tartalmú hulladékok, illetve az elôkezelés során keletkezett termékek biológiailag lebontható anyag-tartalmának mérését a szervesanyag-tartalom meghatározására szokásosan alkalmazott módszerekkel (TOC, DOC, izzítási veszteség) nem lehet elérni, ugyanis ezek a módszerek a minták teljes szervesanyag-tartalmát mérik, beleértve a biológiailag nem lebontható tartalmat is. A biológiailag lebontható szervesanyag-tartalmat a légzési aktivitás meghatározásával (AT 4 módszer) mérhetjük. A módszer a biológiai aktivitás (anyagcsere) során tapasztalható oxigénfogyasztás mérésén alapszik, ami végsô soron a mintarészlet biológiailag lebontható szervesanyag-tartalmával arányos. A KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. Magyarországon elsôként nagyszámú vizsgálatot végzett különbözô hulladékokkal, és akkreditált a légzési aktivitás (AT 4 ) vizsgálatára. Vizsgálataink egyrészt a mechanikai-biológiai szárazstabilizált hulladékokra, másrészt komposztált biohulladékokra irányultak. Az elvégzett vizsgálataink eredményei, és a szakirodalomban kö- 8 Biohulladék

9 Általános General Dr. Ágoston, Csaba, Dr. Béres, András, Török, Ildikó, KVI-PLUSZ Environmental Examination Office Ltd. AT 4 [mg O 2 /g sz.a.] The Utilisation of a Respiratory Intensity (AT 4 ) Examination Method to Determine the Biodegradable Organic Matter Content of Wastes zölt, az egyes vizsgált termékek, anyagok légzési intenzitására vonatkozó adatok alapján a légzési aktivitás (AT 4 ) vizsgálatának két alapvetô területére, és a vizsgálat elvégzésének fontosságára hívnánk fel a figyelmet. A komposztok érettségére vonatkozó, nemzetközi gyakorlatban elfogadott osztályozási módszer öt stabilitási osztályt különböztet meg a légzési aktivitás értékek alapján (1. táblázat). Stabilitási osztály Légzési aktivitás (AT 4 ) [mg O 2 /g sz.a.] Termékleírás V 6 Kész komposzt IV 16 6,1 Aktív komposzt I > 40 Nyers komposzt III 28 16,1 II 40 28,1 1. táblázat Komposzt stabilitási osztály a meghatározott légzési aktivitás értékek alapján 1 Mintaszám 1. ábra Ausztriai komposztáló telepekrôl származó kész komposztok légzési aktivitása 2 / Diagram 1 Respiratory activity of finished composts produced by Austrian composting plants Ugyanakkor egy korábbi, Ausztriában végzett felmérés eredményei és saját mérési eredményeink is rávilágítanak arra, hogy a kész komposztok légzési intenzitás értékei széles határok között változhatnak (1. ábra). Ez a tény természetesen a különbözô komposztáló üzemekbôl származó, egyaránt kész komposztnak tekintett termék felhasználhatóságát jelentôsen befolyásolhatja, így a felhasználás elôtt esetenként elengedhetetlenné válhat a légzési intenzitás meghatározása alapján a komposzt érettségének pontos meghatározása. The utilization and elimination of biodegradable wastes with organic matter (or from another point of view, the biodegradable organic matter content of waste) is one of the most important tasks for Hungarian waste management. In Hungary the most common waste elimination technique is landfilling, and in accordance with international laws the Hungarian legal regulations stipulate that the biodegradable organic matter content of landfilled wastes should be dramatically reduced: 1st July 2004: maximum 75 per cent, 1st July 2007: maximum 50 per cent and 1st July 2014 maximum 35 per cent (base year: 1995, 2000/XLIII Law on Waste Management). Target figures can be achieved through pre-treatment prior to landfilling (e.g. mechanical-biological stabilization) as well as through the selective collection, processing (composting) and utilization of biodegradable wastes. Measurement-based determination and exact numerical parameters about the biodegradable part of wastes are required not only for the technological processing and quality assurance of the final product (compost or stabilate) but also according to regulations (23/2003 (VII.29) Environmental and Country Development Ministry decree). This goal - that is, the determination through measuring of the biodegradable content of wastes with organic matter (and also of the goods produced during the pre-treatment process) - cannot be achieved with methods normally normally used (such as TOC, DOC or ignition loss) as these methods measure the total organic matter content of the samples, including the biologically non-degradable > Biohulladék 9

10 Általános General > part. Biodegradable organic matter content can be measured by determining respiratory activity (AT 4 method). The method is based on measuring oxygen uptake during biological activity (metabolism), which may be correlated to the biodegradable organic matter content of the sample. KVI-PLUSZ Environmental Examination Office Ltd. was the first in Hungary to carry out a large number of examinations on various wastes. KVI- PLUSZ is accredited to carry out respiratory activity (AT 4 ) examinations. Our research focused on mechanical-biological dry stabilized wastes as well as on composted biowastes. Based on our experimental results and on data also published in literature about the respiratory intensity of the examined products and materials we hereby present highlights of two fundamental areas of respiratory activity (AT 4 ) examinations and the importance of the examination itself. In international practice there are five stability categories based on respiratory activity values as far as the ripeness of composts is concerned (See table 1 below). Table 1 Compost stability category based on respiratory activity values 1 Stability category Respiratory activity (AT 4 ) [mg O 2 /g d.m.] Product description V 6 Mature compost IV 16 6,1 III 28 16,1 Active compost II 40 28,1 I > 40 Raw compost However, the results of an earlier study carried out in Austria and also from our own measurements - show that the respiratory intensity values of finished composts may widely vary (Diagram 1). As a matter of course this fact may significantly modify the usability of finished composts that come from different composting plants. As a result, before the compost product is used, in certain cases it may be necessary to determine the exact ripeness of the compost by checking its respiratory intensity. Our measurement data and literature also show that in the case of mechanical-biological stabilization the respiratory activity of raw materials (municipal solid waste) ranges between 38 and 60 mg O 2 /g dry matter 3. The level of respiratory activity, which of course has a direct connection with the characteristics of the collection area and collection method - among other factors - also shows seasonal variations. This fact shows that during the planning stage of any mechanical-biological stabilization system the respiratory activity of the municipal waste to be treated important basic data for planning must be determined using a suitable number of tests. The selected technology system must also be flexible enough to be modifiable depending on the changes in respiratory intensity of the municipal solid waste to be treated. It is important that the disposability of the produced stabilate is decided based on among other factors - its respiratory intensity. Szárazstabilizált hulladék / Dry-stabilized waste A mechanikai-biológiai stabilizálás esetén az alapanyagok (települési szilárd hulladék) légzési aktivitása (AT 4 ) a mérési adataink és a szakirodalomban közölt adatok szerint mg O 2 /g sz.a. között változik 3, a légzési aktivitás mértéke, amely természetesen szorosan összefügg a gyûjtôkörzet jellemzôivel, a gyûjtési móddal, többek között évszakos változást is mutat. Ez alapvetôen arra hívja fel a figyelmet, hogy a mechanikai-biológiai stabilizálásra kidolgozott technológiai rendszer tervezése során a kezelni kívánt települési hulladék ezen jellemzôjét mint fontos tervezési alapadatot kellô számú vizsgálattal kell meghatározni, és a kiválasztott technológiai rendszert a kezelni kívánt települési szilárd hulladék légzési intenzitásának esetleges ingadozásához igazítva megfelelôen rugalmasan kell kialakítani. Nem szabad ugyanis megfeledkezni arról, hogy az elkészült stabilát lerakhatóságát más tényezôk figyelembe vétele mellett éppen annak légzési intenzitása alapján lehet meghatározni. 1 Galli U., Fuchs J.: Auswirkungen von Komposten und von Gärgut auf die Umwelt, die Bodenfruchtbarkeit, sowie die Pflanzengesundheit. Modul 2: Definition von Qualitätsparametern. Bericht, Forschungsinstitut für biologischen Landbau; Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaf;, Bundesamt für Landwirtschaft; Bundesamt für Energiewirtschaft; Kanton Zürich, november, p Smidt E., Binner E., Lechner P.: Huminstoffe als Qualitätsparameter für Komposte und zur verfahrenstechnischen Optimierung von Kompostanlagen. FFG-Forschungsprojekt, Gesamtbericht (2008), Universität für Bodenkultur Wien, Department für Wasser Atmosphäre Umwelt; p Fricke K., Turk T.: Stand und Perspektiven der biologischen Abfallverwertung und -behandlung in Deutschland. TA-Datenbank-Nachrichten, 9. Évf. 1. Szám, március, p Biohulladék

11 Általános General > Nagy György Igazgató Köztisztasági Egyesülés Összegzés A települési hulladék kezelésének jellemzô költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögébôl címû tanulmányról Mivel az utóbbi idôszakban sem a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, sem a szakmai szervezetek nem rendelkeztek átfogó képpel a hazai települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatói piac jellemzôirôl, szükségessé vált egy összetett elemzô tanulmány elkészítése, amelyben bemutatásra kerülnek a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos gazdasági összefüggések, jellemzô költségadatok, területi jellemzôk. A tanulmány elkészítéséhez a Köztisztasági Egyesülés 84 tagszervezetébôl 43 szolgáltatott adatot, amely 1735 települést és cca lakos érintett. A jelenleg mûködô 72 lerakóból 36 lerakó üzemeltetôje szolgáltatott információt, amit kiegészített 7 régi (bezárt) lerakó mûködtetésével kapcsolatos adatszolgáltatás. A 43 kérdôív összesen cca adat feldolgozását, elemzését tette lehetôvé. A lakossági hulladékdíjjal kapcsolatos adatok közel 280 településtôl származ- > Biohulladék 11

12 Általános General > György Nagy, Director Public Sanitation Association Summary of the study The Cost Factors and Economic Aspects of Municipal Waste Treatment from a Public Service Providers Point of View As recently neither the Ministry for the Environment and Water nor professional organizations have received a general overview of the public utility market of the Hungarian municipal solid waste management sector, a comprehensive analysis had to be carried out which revealed the economic aspects, typical cost factors and regional characteristics of the municipal solid waste management public utility service sector. The study is based on data provided by 43 members of the 84 trade unions of the Public Sanitation Association and involved 1,735 local governments; that is, about 6,634,414 residents. From the currently operating 72 landfill sites the operators of 36 plants provided information. In addition to this, operational data coming from 7 old (closed) landfill sites was also analyzed in the study. The 43 questionnaires provided approximately 4,300 items of information to be processed and analyzed. Municipal waste fee data came from almost 280 local governments Outstanding debts are associated with about 4,972,479 residents. The study is based on data that supports accurate analysis, conclusions, estimates and prognoses One of the main conclusions of the study is that fees did not start increasing dramatically as the old-fashioned landfill sites were closed. There were areas where the closures did not result in any increases at all. These local governments showed Lakossági hulladékkezelés fajlagos költségei a lerakó 10 km-es körzetén belül (összesített átlag adatok, 2009) KTVF Szállítási költség (Ft/tonna) Lerakási költség (Ft/tonna) Szelektív gyûjtés, kezelés költsége (Ft/tonna)*** nak, a kintlévôségek cca lakost érintettek. Megállapítható, hogy a tanulmány olyan adatbázison nyugszik, amely a legpontosabb elemzést, következtetést, becslést és prognózist eredményezi. Az elemzés fontos megállapítása, hogy a korszerûtlen lerakók bezárásából nem következett a díjak kontrolálatlan elszabadulása. Voltak olyan térségek, ahol ez a tény önmagában nem okozott díjemelést. Ezek az önkormányzatok felelôs tervezéssel felkészültek a bezárás várható következményeire, s díjpolitikájukat ennek megfelelôen idôben elhúzva, a fokozatosság elvének betartásával alakították ki. Ahol ez Szelektív gyûjtés árbevétele (Ft/tonna)* Szelektív gyûjtés többlet költsége (Ft/tonna) Hulladékkezelés összes költsége (Ft/tonna) Szállítási többlet költség (Ft/t/km)** Adatszolgáltatók száma (db) Nyugatdunántúli Északdunántúli Középdunántúli Dél-dunántúli Alsó-Tiszavidéki Közép-Tiszavidéki Közép-Dunavölgyi Északmagyarországi Felsô-Tiszavidéki Tiszántúli Összesen 23 Országos átlag * Hasznosítható hulladékeladásból származó árbevétel, beleértve a koordináló szervezettôl kapott támogatást, a rendszeres hulladékgyûjtés során begyûjtött vegyes lakossági hulladék tömegére vetített adat ** A lerakó 10 km-es körzetén túl *** A rendszeres hulladékgyûjtés során begyûjtött vegyes lakossági hulladék tömegére vetített adat bármilyen okból elmaradt, ott az egyes térségben végrehajtott akár 40%-os díjemelés, nem elsôsorban a szállítási többletköltségbôl, hanem az eleve jóval magasabb lerakási díjakból fakadt. A szállítási többletköltségek az összes költség 10 20%-a közé tehetôk. Ez természetesen függ a földrajzi adottságoktól, a szállítási logisztikától, a lerakó elhelyezkedésétôl. Általánosságban megállapítható, hogy a hulladékgazdálkodás hatalmas fej lô désen ment át az elmúlt tíz évben. Az ország összes településén szervezett települési hulladékkezelési közszolgáltatás mûködik. Kiépültek a nagy regionális hulladékkezelô rendszerek, kialakultak 12 Biohulladék

13 Általános General... a hulladékgazdálkodás hatalmas fej lôdésen ment át az elmúlt tíz évben. Az ország öszszes településén szervezett települési hulladékkezelési közszolgáltatás mûködik. Kiépültek a nagy regionális hulladékkezelô rendszerek, kialakultak az ezekhez kapcsolódó régiók. az ezekhez kapcsolódó régiók. A magyarországi rendszer teljes mértékben felzárkózódott az EU-s elvárásokhoz, bizonyos területeken meg is elôzte azt. A díjak A díjak alakulása jól nyomon követhetô az azonos településnagyság és az országon belüli elhelyezkedést ábrázoló adatsorokon. Általánosságban megállapítható, hogy az alacsony díjak emelkedése, a díjak felsô harmadhoz közelítô felzárkózása várható. Ez az ország hulladékgazdálkodási rendszerének egységesülésébôl fakad. A díjak jelenlegi mértékére az önkormányzati helyi politika éppúgy hat, mint a közszolgáltatói piac mûködése. Lakossági hulladékkezelés átlagdíjai a referencia településeken (2009. évi nettó adatok) l edény KTVF egyszeri ürítési átlagdíja Települések száma (Ft/ürítés) Nyugat-dunántúli Észak-dunántúli Közép-dunántúli Dél-dunántúli Alsó-Tisza-vidéki Közép-Tisza-vidéki Közép-Duna-völgyi Észak-magyarországi Felsô-Tisza-vidéki Tiszántúli Összesen 288 Országos átlag 252 A helyi politika számára a lakosság díj mértéke fontosabb a környezetvédelmi szempontoknál. A díjak elfogadásánál a szakmai szempontok háttérbe szorulnak, nagyobb jelentôsége van a környezô,- vagy hasonló nagyságú települések díj-összehasonlításának. Ez viszont azt a veszélyt hordozza, hogy a díjak mûszaki tartalmának összehasonlítása elmarad. A valós költségeket figyelmen kívül hagyó díjmegállapítás jogi következménnyel járhat. Úgy véljük, hogy ez az eset precedens értékû lehet, s perek sorozata indulhat el, amit a szabályozás újragondolásával, a helytelen gyakorlat megszüntetésével kellene megakadályozni. Egy-egy település közszolgáltatási pályázatán nyertes szolgáltató díjjavaslata a verseny jellegébôl fakadóan általában az alacsony kategóriához tarto- a responsible attitude in planning. They prepared for the expected consequences, and came up with a fee policy that increased fees slowly and gradually. This did not happen in some cases and in some areas the increase was as high as 49 per cent, which was mainly due to the much higher landfilling costs (rather than extra transportation costs). The extra transportation costs are about 10 to 20 per cent of the total cost. As a matter of course the costs depend on geographical characteristics, transportation logistics and the area of the landfill site. In general we can say that waste management has developed dramatically over the past 10 years. In all local governments there is an organized municipal waste management utility service. Large regional waste management systems have been set up and the corresponding regions have been defined. The Hungarian system fully complies with the European Union rules - in some areas even exceeding their requirements. Fees The change in fees can be easily followed if one studies the data showing towns and villages of the same size and their location in the country. In general, low fees are expected to increase to reach the level where the upper third part of fees is now. All this results from the unification of the country s waste management system. The current level of fees is influenced by both local governmental politics and the movements of the public utility market. For local politics the level of fees is more important than environmental concerns. More emphasis is paid to comparing fees in nearby or similarsized towns than to professionalism. This way a comparison of the technical content of the fees can be completely absent. However, agreements based on the level of fees without consideration of the real costs could lead to legal problems. We believe that this legal case may set precedents and may trigger a series of legal cases. This situation may only be prevented by the reconsideration of regulations and the termination of inappropriate practices. Due to a competitive environment the winning offer of utility service tenders usually falls into the lower price category and after two to three years of operation increases to the level of the top third of the price range. Once fees enter the upper third range the factor that most significantly influences them will probably be inflation, as long as the waste management system does not change. Willingness to pay One of the most sensitive issues is a low level of willingness to pay fees, as well as a chaotic money recovery system. Although the intention behind designing fee recovery legislation was correct, the system does not work in practice. The continuous nature of the public utility service and the drive for achievement in certain regions of the country together gradually destroys the operation of modern waste management systems. The reasons > Biohulladék 13

14 Általános General > Lakossági hulladékkezelés kintlévôségének összesített adatai KTVF Lakossági hulladékkezelés kintlévôségei 90 napon túl (eft) Éven túli (eft) Behajthatatlan követelések (eft) /30/ /30/ /30/2009 Ellátott lakosszám 90 napon túli (Ft/fô) Lakossági kintlévôség Éven túli (Ft/fô) A kintlévôségek kezelése A kintlévôség behajtásának jelenlegi jogi szabályozása és annak gyakorlati végrehajtása tarthatatlan. Az eredeti jogalkotói szándék semmilyen téren nem érvényesül. Sorra születnek az egymásnak ellentmondó bírósági határozatok, minisztériumi állásfoglalások (bírói út kizárásá- Behajthatatlan követelés (Ft/fô) Nyugat-dunántúli ,05 61,14 6,71 Észak-dunántúli ,48 195,36 9,88 Közép-dunántúli ,28 233,06 9,40 Dél-dunántúli ,81 212,57 14,09 Alsó-Tisza-vidéki ,07 176,68 7,95 Közép-Tisza-vidéki ,96 2,29 Közép-Duna-völgyi ,16 75,84 87,10 Észak-magyarországi ,71 375,32 13,42 Felsô-Tisza-vidéki ,08 97,45 Tiszántúli ,83 364,49 24,92 Összesen Országos átlag 221,14 148,97 27,23 Összesen Budapest nélkül Országos átlag Budapest nélkül 342,44 231,05 27,23 behind this phenomenon have to be analyzed as they are definitely affecting organizational, local governmental and service mechanisms. The current system whereby public utility providers have full responsibility has to be terminated and payments for services provided have to be guaranteed. Management of outstanding money The current legal regulations for fee recovery and their practical execution can no longer be tolerated. The original legislative intention has been totally lost. Contradictory court decisions and ministerial statements are an everyday reality (legal procedures are omitted, court decisions are made on fee recovery, court demands for payment expire in 30 days, notaries manage fee recovery, service providers are required to reveal the personal details of debtors, etc.) The local government - as the body responsible for the organization of public utility services - should be required to transfer the amount of receivables after 90 days and the risk of fee recovery must be borne by the local government! As a matter of course a central reserve must be established for unrecoverable receivables. The state cannot avoid the responsibility of guaranteeing - a compulsory local governmental task - the continuous operation of the compulsory waste management utility service Selective waste collection by residents While the advance in selective waste collection in the residential areas is quite significant, the loss of the public utility sector from this area should also be analyzed. Specific details such as the system and logistics of selective waste collection need to be further evaluated and studied. The current co-coordinating organizational system needs to be examined and the fair sharing of costs should be introduced both in theory and practice. The question arises: was it a good decision to introduce an integrated system? Or is it now becoming outdated? The real question, however, is how the zik, amely a szolgáltatás két-hároméves mûködtetése után eléri a felsô harmadot. A díjak jelenlegi felsô harmadot elérô mértékét követôen változatlan hulladékgazdálkodási rendszert feltételezve - már nagy valószínûséggel az infláció lesz a legmeghatározóbb díjképzô elem. A díjfizetési hajlandóság Az egyik legneuralgikusabb pont az alacsony díjfizetési hajlandóság, a díjbehajtás rendezetlensége. Jóllehet a behajtással kapcsolatos jogalkotói szándék helyes volt, az a gyakorlatban nem mûködik. A közszolgáltatás jellegébôl adódó folyamatos rendelkezésre állás, és teljesítési kényszer az ország jól jellemezhetô régióiban lassan ellehetetleníti a korszerû hulladékgazdálkodási rendszerek mûködtetését. Feltétlenül újra kell elemezni az ide vezetô okokat, amely egyaránt érinti a szabályozási-, az önkormányzati,- és szolgáltatói mechanizmusokat. Meg kell szüntetni az egyoldalú közszolgáltatói teherviselés jelenlegi gyakorlatát, biztosítani kell az elvégzett szolgáltatásért járó ellenérték rendelkezésre állását. 14 Biohulladék

15 Általános General nak kimondása, bírósági jogerôs végzés a kintlévôség megítélésére, a felszólítás 30 napos határidejének jogvesztô mivolta, a díjbehajtás jegyzôi kezelése, az adósok személyes adatainak szolgáltatótól való követelése, stb.). Az önkormányzat, mint a közszolgáltatás megszervezéséért, fenntartásáért felelôs szervezet legyen köteles a 90 napon túli kintlévôség ellenértékének átutalására, a behajtás eredményessége csakis az ô kockázata lehet! Ehhez persze újra biztosítani kell a behajthatatlan kintlévôségek központi költségvetési fedezetét. Az állam nem vonulhat ki a hulladékkezelési kötelezô közszolgáltatás mint kötelezô önkormányzati feladat folyamatosságának garantálásából. A lakossági szelektív hulladékgyûjtés Rendkívül szembeötlô a lakossági szelektív hulladékgyûjtés elôretörése, de ugyanakkor elgondolkodtató a közszolgáltatói oldal e területen viselt vesztesége. Értékelni és elemezni szükséges a szelektív hulladékbegyûjtés egyes elemeit, rendszerét, logisztikáját. Át kell értékelni a jelenlegi koordináló szervezeti rendszert, s meg kell találni az igazságos költségviselés elvét, és gyakorlatát. Alapvetôen merül fel a kérdés: jó döntés volt az integrált rendszer bevezetése? Vagy elszállt felette az idô? A valós kérdés azonban az: hogyan lehetséges az, hogy a máig is jónak és zártnak mondható jogi szabályozás végrehajtása, és/ vagy annak kikényszerítése ilyen alacsony szintre süllyedt? El kell dönteni, hogy a megváltozott feltételeket a termékdíjas rendszer, vagy az öko-adó elégíti-e ki a leghatékonyabban? Ha a termékdíjas rendszer, akkor: Az azonos anyagáramok koordináló szervezetei között ki kell kényszeríteni a jogszabályok szabta korrekt együttmûködést. A koncentráltan keletkezô begyûjtés (kereskedelmi, termelési, ipari hulladé kok) esetében meg kell szüntetni a finanszírozást. A nem koncentrált lakossági szelektív gyûjtés teljes többletköltségét fedezni kell. El kell érni a hatóságok, az önkormányzatok, a szolgáltatók, a hasznosítók, és a koordináló szervezetek partneri viszonyát, közös álláspontjának elfogadását és következetes alkalmazását. Ha az öko-adó rendszer akkor: Meg kell vizsgálni, hogy milyen garanciákkal teljesíthetô a jogszabályban vállalt visszagyûjtési és hasznosítási arány. végig kell gondolni, hogy az eddig kiépült, s a most futó, vagy elbírálás elôtt álló EU-s pályázatokból kiépített, az integrált gyûjtésen alapuló szelektív gyûjtés hogyan mûködtethetô ebben a rendszerben, nem merül-e fel valós veszélyként az indikátorok teljesítésének elmaradásából következô visszafizetési kötelezettség. Ha a fentieket nem rendezzük, a hosz- execution and enforcement of a legal regulation once considered good and effective could have become so poor. A decision has to be made: under these modified circumstances which is the better system, a product fee or an eco-tax? If the system is based on a product fee: Fair co-operation based on legal regulations must be the norm for organizations co-coordinating the same material flows. Financing for concentrated waste collection (e.g. commercial, production or industrial wastes) must be terminated The total surplus costs of non-concentrated residential selective collection must be covered. Authorities, local governments, service providers, utilizers and coordinating bodies must be good partners; their common viewpoints must be accepted and applied consistently. If the system is based on an eco-tax, It must be examined how the re-collection and utilization requirements specified in legal regulations can be fulfilled. It needs to be considered how selective collection based on integrated collection in already established systems and in systems under construction at the moment from funding through EU tenders or just before acceptance can be operated in this system. Additionally, if repayment of funding due to failed indicators is a real risk should be appraised. If these problems are not tackled the residential selective waste collection systems, only created with a lot of effort, will break down and formerly agreed-upon monies will not be collected - which will be more than a local governmental and/or public utility provider problem. Establishment of a recultivation fund The regulation of the establishment of a recultivation fund has been said to be insufficient and contradictory. This issue must also be examined in the future as it is possible that the funds should be > Biohulladék 15

16 Általános General > managed separately even centrally. The governmental decree regulating the recultivation fund hulladékgyûjtési rendszerek összeom- szú idô alatt kiépített lakossági szelektív drawn up based on the relevant environmental lanak, a vállalt begyûjtési mennyiségek law has certain mistakes. The cost elements of nem teljesülnek, ami nem egyszerûen the waste management public utility service fee önkormányzati és/vagy közszolgáltatói can be easily misinterpreted, just as can corporate law regulating this area. These issues must be probléma. addressed and settled and regulations must be unified. Rekultivációs alap képzése Többen felvetették, hogy a rekultivációs alap képzésének szabályozása hiányos, ellentmondásos. A jövôben ezt a területet is alaposan át kell gondolni, s lehetséges, hogy az alapokat akár központilag elkülönítetten kellene kezelni. Itt mulasztás lelhetô fel a környezetvédelmi törvény felhatalmazása alapján készítendô, a rekultivációs tartalékot szabályozó kormányrendelet kiadásában, félreérthetô a hulladékkezelési közszolgáltatási díj költségelemeit taglaló ide vonatkozó megfogalmazás, és a társasági adó ez irányú szabályozása. Ezeket mindenképpen rendezni, egységesíteni kell. Local governmental decree Local regulations for waste management are quite diverse - even though higher level decrees are more unified. This situation goes back to the insufficient monitoring efficiency of the authorities, the unnecessarily high levels of liberalism as far as local regulations are concerned or/and special interpretation of legal regulations. We recently compared 34 local governmental decrees and our study showed that in 12 cases economic organizations are legally obliged to use public utility services, while in 22 cases they are not. The obligation of economic organizations to use the service became law at the same time as the waste management plan came into force. A large number of court decisions as well as our survey show that the current regulations - considered too liberal by some - must be re-examined since this practice may lead to the creation of illegal landfill sites. It must also be re-examined if the notary office should be responsible for penalties, as this system uniformly lacks efficiency. The professional work of authorities Recently it has become clearer that the professional and official work done by the environmental authorities is far less than acceptable. What is acceptable in one place is prohibited at another. It has happened, for example, that a landfill previously built with money won through tendering was closed because the cover was not as thick as regulated; at other places, however, landfill sites Önkormányzati rendeletek A hulladékkezelés helyi szabályozása az egységes, magasabb szintû rendeletek ellenére rendkívül változatos képet mutat. Ezt egyrészrôl a felügyeletet gyakorló közigazgatási hivatalok elégtelen ellenôrzési hatékonysága, másrészrôl a helyi szabályozás túlzott liberalizmusa, vagy a jogszabályok - sajátos - egyedi értelmezése adja. A közlemúltban 34 önkormányzati rendeletet hasonlítottunk össze, melybôl kiderül, hogy 12 esetben a gazdálkodó szervezetek alanyi jogon kötelezettek a közszolgáltatás igénybevételére, 22 esetben nem. A gazdálkodó szervezetek igénybevételi kötelezettsége körüli vita egyidôs a Hgt. hatálybalépésével. Számtalan bírósági ítélet és az általunk végzett felmérés is indokolja, hogy felül kell vizsgálni a jelenlegi, egyesek által túlzottan liberális szabályozást, ami nagymértékben hozzájárulhat az illegális hulladéklerakás kialakulásához. Át kell gondolni a szabálysértésekre vonatkozó jegyzôi hatáskör megalapozottságát, mivel gyakorlatilag sehol sem mûködik. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy sok helyen túlzott kapacitások épültek ki, amelyek önfenntartó üzemeltetése lehetetlen. Szigorú ellenôrzési, szankcionálási feltételek kidolgozásával, és érvényre juttatásával el kell érni a hulladékgazdálkodási információs rendszer kizárólagos szakmai elfogadottságát. A hatóságok szakmai munkája Az elmúlt idôszakban egyre világosabbá vált, hogy az egyes környezetvédelmi felügyelôségek közötti szakmai,- hatósági munka a megengedhetô tûréshatárnál 16 Biohulladék

17 Általános General jóval nagyobb eltérést mutat. Ami az egyik helyen még elfogadható, az a másik területen tiltott. A lerakók bezárásánál volt olyan eset, amikor a megadott értéket el nem érô fóliavastagság miatt korábbi pályázati pénzekbôl megvalósult lerakót bezárattunk, máshol a szigetelô fólia hiánya sem volt akadály a továbbmûködéshez. Más esetben elôfordult, hogy a jogszabályok félreértelmezése miatt hatalmas bírságok kerültek kiszabásra az engedélyben rögzített adott hulladékfajták mennyiségi túllépéséért, megint más esetben az engedély nélkül mûködô lerakók zavartalanul mûködhettek. Az egyre gyakoribb ombudsmani jelentések a lakosság védelmének érdekében megalapozatlan, jogilag erôsen kifogásolható következtetései hatalmas károkat okozhatnak a közszolgáltatás területén. (Lásd Állampolgári jogok országgyûlés biztosa február 18-i jelentése.) A jövôre nézve hatalmas az igény az egységes jogalkalmazás, a szakszerûség, a pontosság és az egyenlô elbírálás megvalósulása iránt. A hulladékkezelés adatbázisa A tanulmány készítése kapcsán élesen kirajzolódott a korábbiakban már ismert probléma a hulladékkezeléssel kapcsolatos egységes, megbízható adatbázis hiánya. Ahány forrás, annyiféle adat, amelyek néha nagyságrendi eltérést is mutatnak. Hatalmas hibának tartjuk, az ilyen bizonytalan környezetre támaszkodóan megtervezett és megvalósult beruházásokat. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy sok helyen túlzott kapacitások épültek ki, amelyek önfenntartó üzemeltetése lehetetlen. Szigorú ellenôrzési, szankcionálási feltételek kidolgozásával, és érvényre juttatásával el kell érni a hulladékgazdálkodási információs rendszer kizárólagos szakmai elfogadottságát. Ehhez az adatbázisok, adatforrások teljes körû felülvizsgálatára, kiegészítésére, összehangolására is szükség lenne. A tanulmány összegzéseként megállapítható, hogy szükségszerû az elmúlt idôszak mélyreható elemzése, a gyakorlat értékelése, s a tapasztalatok széles körû megismertetése, megvitatása. Ezen ismeretek birtokában végre kell hajtani a szükséges, szabályozást érintô módosításokat, el kell érni azok egységes értelmezését, gyakorlati végrehajtását, és szigorú ellenôrzését, szankcio nálását. continued operations even though the insulation was completely missing. In other cases legal regulations were misinterpreted and huge penalties had to be paid because the quantitative limits for certain waste types were exceeded. At other places landfills without permits operate without any problems. The increasingly frequent ombudsman reports - intended to protect residents - are unjustified and their incorrect conclusions create considerable damage to the public utility sector (see February 18th Report of the Parliamentary Commissioner for Civil Rights). There is considerable demand for the unified application of law in terms of practicality, accuracy and fair and equal judgment. Waste management database The study clearly proved what was known before; that is, there is no unified, reliable database available. Different sources provide completely different data. We believe that planning and carrying out investments in such an uncertain environment is a huge mistake. Experience has shown that at a number of places the existing capacities are unnecessarily high and cannot be maintained without financial support. Strict monitoring and sanctions should be created and applied to make sure the waste management information system is exclusively accepted as the only professional one. To achieve this, databases and sources must be examined, updated and harmonized. To sum up, a detailed analysis of the recent past is absolutely essential. It is also necessary to evaluate current practices and to share and discuss experiences. Based on all this knowledge the necessary modifications of regulation must be carried out and interpretation of law must be harmonized. Such regulations must be well executed, strictly monitored and properly sanctioned. Biohulladék 17

18 MBH MBT > Nagy Sándor, tanszéki mérnök Miskolci Egyetem, Nyersanyagelôkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Ferencz Károly, vezérigazgató Vertikál zrt. Tüzelôanyag elôállítása a polgárdi pelletáló üzemben 1. BEVEZETÉS A fosszilis energiahordozó-készletek csökkenése, a légkörszennyezés okozta károk enyhítése szükségessé teszik a megújuló energiaforrások minél nagyobb mértékû bevonását az energiatermelésbe. Alternatív energiaforrások keresése Magyarország számára azért is kiemelten fontos, mert hazánk köztudottan szegény ásványi eredetû energiahordozókban. A Vertikál Zrt. fô tevékenysége a hulladékgazdálkodás, foglalkozik kommunális hulladékok gyûjtésével, szállításával és kezelésével. A cég 2010-ben komplett pelletáló üzemet épített a polgárdi telephelyén, amelyben a tevékenysége során hozzá jutó hulladékokból elsô lépésben saját részére tüzelôanyagot kíván elôállítani. 2. PELLETÁLÁS A pelletálás elônyei Az energetikai hasznosítás legegyszerûbb és energiahatékonyság szempontjából legkedvezôbb változata az eredeti, vagy ahhoz közeli formában lévô energetikai hasznosítás. Az agglomerálás fô célja a sûrûség növelése, amit a nyersanyag kis sûrûsége, valamint a tüzelôberendezések kialakítása indokol. Az agglomerátum forma (bála, pellet, brikett, stb.) által nyújtott elônyös tulajdonságok [1, 4, 5]: tárolási helyigény csökken, nincs szétosztályozódás (pl. szemcseméret ill. alkotó szerint), rakodás feltételei javulnak (pl.: átáramlási ellenállás, kiporzás és veszteség csökken), tûztérbe jutás és az égés feltételeit elônyösen befolyásolja, fajlagos energiasûrûséget növeli (GJ/m 3 ), nedvességtartalomra kedvezô hatással bír. Elméleti háttér Az agglomerálás során megfelelô szemcseméret-eloszlással rendelkezô alapanyagból kell kiindulni, amit az esetek nagy részében aprítással kell biztosítani. Alapvetô fontosságú a biomassza nedvességtartalma, melynek optimális értéke a berendezés típusától is függ. Mind a szakirodalmi adatok [1, 3, 6, 8], mind pedig a saját vizsgálatok szerint [9] a kívánatos nedvességtartalom általában 10 15%, a szemcsefinomság x max <10 mm. A biomassza, papír és mûanyag hulladékok brikettálását legtöbbször kötôanyag hozzáadása nélkül végzik. A présgépekben megfelelô hatásidôn keresztül rendszerint bar nyomás lép fel, az alapanyag meghatározott alakú agglomerátummá alakul. Az agglomerátum sûrûsége jellemzôen kg/m Biohulladék

19 MBH MBT Pelletáló berendezés A pelletgyártás eljárástechnikai ér telemben nyomással történô agglo merálás, brikettálás. Eredetileg takar mányok készítésére használták az eljá rást (pl.: nyúltáp), manapság már a biopelletgyártás is igen elterjedt, de (szilárd települési hulladékokból származó) másodtüzelôanyagok elôállítására, filterporok, víztelenített iszapok, papír agglomerálására is használják. Kü lönbözô szabványok 10 ill. 25 mm-ben maximálják a pelletek átmérôjét. Nagy elônye, hogy automatikusan adagolha- 1. ábra: a) Síkmatricás pelletáló elvi felépítése [3], b) A VERTIKÁL Zrt. polgárdi telephelyén lévô pelletáló / A) Basic structure of the flat die pelletizing equipment b) Pelletizing equipment at the site of Vertikál Inc. in Polgárdi tó (csigás vagy cellás adagoló) kis hôteljesítményû berendezésekbe is ked vezô mérete miatt, és jó hatásfokkal ég el. Alapvetôen két berendezés kialakítás létezik, a síkmatricás (1. ábra) és a hengermatricás. A sík matrica vízszintesen helyezkedik el, a henger vagy csonka kúp alakú görgôk a matrica felületén haladnak körbe, esetleg a matrica végez forgó mozgást a görgôk alatt. A mûködés során az alapanyagot a matricára juttatják megfelelô rétegvastagságban. A rétegen áthaladó görgô (járókerék) az anyagot kis mértékben aprítja és matrica furatain átpréseli (nyomással történô agglomerálás). A furaton távozó folytonos pellethengert a szükséges távolságban forgókések vágják el. A darabosítást alapvetôen befolyásolják az anyagi tulajdonságok és a berendezésben kialakuló nyomás kapcsolata, a matrica lyukainak súrlódási karakterisztikája, lyukhossz és lyukátmérô, a nyersanyagágy vastagsága a matricán, a préselés frekvenciája ill. a görgôk kerületi sebessége, és a berendezés anyagának tulajdonságai [3]. A késztermék forgalmazható ömlesztve, big-bagben, vagy kis zsákokban kiszerelve. A VERTIKÁL Zrt. Polgárdiban telepített síkmatricás brikettáló gépének fôbb jellemzôit az 1. táblázat tartalmazza. 1. táblázat: A Vertikál Zrt síkmatricás pelletáló berendezésének fôbb jellemzôi Megnevezés: Síkmatricás pelletáló Járókerekek száma: 3 db Matrica átmérô: kb: 600 mm Matrica vastagság 60 mm Matrica lyukbôség: kb. 14 mm Hajtómotor teljesítménye 55 kw Sándor Nagy, research engineer University of Miskolc, Institute of Raw Material Preparation and Environmental Processing Károly Ferencz, general manager Vertikál Zrt. Fuel production in the pellet plant located in Polgárdi 1. INTRODUCTION The diminution of fossil energy resource inventories and the mitigation of damages caused by atmospheric pollution require that renewable energy resources are involved in energy generation as much as possible. The search for alternative energy resources is of vital importance for Hungary, also because as it is generally known our country is poor in energy resources of mineral origin. The main field of Vertikál Zrt. is waste management, the company deals with collecting, transporting and treatment of municipal wastes. The firm built a complete pellet plant on its park in Polgárdi, and would like to produce fuel from wastes treated by the company (at first for own use). 2 PELLETISING Advantages of pelletizing The simplest, and from the point of energy efficiency most favourable alternative for power generation is its utilisation in the original, or close to original form. The main purpose of agglomeration is to increase density which is justified by the small density of the raw material and the design of fuelling equipment. Advantageous properties provided by the shape of the agglomerate (bale, pellet, briquette, etc.) [1, 4, 5]: reduced space requirement for storage, no self-separation (e.g. by grain size), loading conditions improve (e.g. through flow resistance, dusting out and loss decreases), positively influences the conditions of getting into the combustion chamber and combustion itself, increases specific energy density (GJ/m 3 ), has a favourable effect on moisture content. Theoretical background For agglomeration the raw material should have an appropriate grain size distribution which in most cases requires crushing. The moisture content of biomass is crucial; its optimal value depends among others also on the type of the equipment. Based both on data of the technical literature [1, 3, 6, 8] and on our own investigations [9] the desired moisture content is generally 10 15%, and grain size x max <10 mm. Biomass briquetting is mostly done without adding binding material. Normally there is a pressure of bar in > Biohulladék 19

20 MBH MBT > the presses (for an adequate impact period) and the base material is turned into an agglomerate of specified shape. The density of the agglomerate is typically kg/m 3. Pelletizing equipments From a process point biopellet producing is agglomeration and briquetting under pressure. Originally the process was used to produce fodder/ nutriment (e.g. for rabbits). However, producing biopellet is very widespread these days and the process is also used to produce secondary fuels (from municipal solid waste) and to agglomerate filter powders, dehydrated sludge and paper. Pellet diameter is maximised by different standards in 10 or 25 mm. Its big advantage is that due to its favourable dimensions it can automatically be fed (screw-type or cell feeder) into equipment with low heat performance and its combustion is highly efficient. Basically there are two equipment designs: flat die (Figure 1.) and cylindrical die. The flat die is horizontal and the cylindrical or cone-frustum type rollers move around the surface of the die, or incidentally the die performs a rotary movement underneath the rollers. Alapanyagok A Zrt. gazdálkodása során nagy mennyiségben gyûjt papírt ill. kartont, melyeket bálázott formában értékesít. Használt raklap kezelésével is foglalkozik a cég, továbbá mezôgazdasági eredetû hulladékokhoz is hozzáfér, úgy mint szalma, korpa, napraforgó héj. A cég egyik fô profilja a szilárd települési hul ladékok kezelése, így az abban rejlô nagy fûtôértékû frakciók pelletálása is szóba jöhet megfelelô elôkészítés után. 3. PELLETÁLÓ ÜZEM A polgárdi telephelyen létesült üzem a 2-4. ábrákon látható, a technológia folyamatábráját a 6. ábra mutatja. Az alapanyagot felhordószalagra (2. ábra) adják. Amennyiben keverékkel dolgozik az üzem, a szalagra az elôre bekevert anyagot adják fel. 3. ábra: Ciklon, tartály és csigás keverô / Cyclone, hopper and the screw mixer During operation the base material is put on the die in an appropriate layer thickness. The roller (impeller) moving through the layer crushes the material to some extent, and presses through the bores of the die (agglomeration by pressing). Rotary blades cut the continuous pellet cylinder discharged through the bore in the required distance. The relation between material properties and the pressure generated in the equipment, friction characteristics, bore length and diameter, thickness of the raw material bed on the die, the frequency of pressing, peripheral speed and the properties of the material the equipment is made of fundamentally influence crushing [3]. The finished product can be distributed in bulk, in big-bags or in small bags. The main properties of the Vertikál Zrt s pelletizer in Polgárdi are shown in table 1. Table 1: Main properties of the pelletizer in Polgárdi 2. ábra: Felhordószalag és kalapácsos shredder / Feed belt and the hammer shredder 4. ábra: Pelletáló és pellet elvezetô szalag / Pelletizer and the pellet conveyor belt Flat die pelletizer Number of roller: 3 Diameter of die: ca. 600 mm Thickness of die 60 mm Diam. of holes: ca. 14 mm Power of motor: 55 kw Raw materials The company collects big amount of paper and paperboard, and bales it for selling. It deals also with used pallets, and can procure different agricultural wastes (e.g.: straw, bran, sunflower shell). One of the main activities of the company is treatment of municipal solid wastes, so the high heating value fractions in the waste could be also used as pellet raw material after proper preparation. 5. ábra: a) Kalapácsos shredder / b) Shredder tengelye Hammer shredder Axis of the shredder 20 Biohulladék

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből

A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből 2010. május 13. XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! 2009 júliusa két szempontból is rendkívül fontos dátumként fog bevonulni a hazai (és az európai) hulladékgazdálkodás történetébe. Egyrészrôl,

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

Computer Architecture

Computer Architecture Computer Architecture Locality-aware programming 2016. április 27. Budapest Gábor Horváth associate professor BUTE Department of Telecommunications ghorvath@hit.bme.hu Számítógép Architektúrák Horváth

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Registered Trademark of Hemos Group Austria

Registered Trademark of Hemos Group Austria Registered Trademark of Hemos Group Austria Tisztelt Hölgyem, Uram! Nagy öröel nyújtjuk át katalógusunkat, amelyben a PAX márkanév alatt újonnan forgalomba hozott termékeinket mutatjuk be Önnek. Büszkén

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Implementation of water quality monitoring

Implementation of water quality monitoring Joint Ipoly/Ipel Catchment Management HUSK/1101/2.1.1/0153 Implementation of water quality monitoring Dr. Adrienne Clement clement@vkkt.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75.

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75. Hegedős Csaba Asset manager Mobil: +36 30 867 7679 E-mail: hegedus.csaba.1@cib.hu LEÍRÁS / PROPERTY HIGHLIGHTS A Yacht Irodaház 2008-ban épült "A" kategóriás irodaház közel 2000 m 2 minıségi irodaterülettel.

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar AZ ÁGYAZATRAGASZTÁSI TECHNOLÓGIÁVAL STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ ÁGYAZATÚ VASÚTI FELÉPÍTMÉNY STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHEKRE

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Kvantumkapuk, áramkörök 2016. március 3. A kvantummechanika posztulátumai (1-2) 1. Állapotleírás Zárt fizikai rendszer aktuális állapota

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Registered Trademark of Hemos Group Austria

Registered Trademark of Hemos Group Austria Pantone Process Cyan C, Rubine Red C, 368 C, Purple C Pantone Purple C Black Metallic Iskolaszerek Back to School Registered Trademark of Hemos Group Austria Tisztelt Hölgyem, Uram! Nagy örömmel nyújtjuk

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben