Séta a városban. Ein S paziergang in der S tadt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Séta a városban. Ein S paziergang in der S tadt"

Átírás

1 Séta a városban Ein S paziergang in der S tadt

2 Karcag, a Nagykunság legnépesebb és az ország egyik Karcag, die sich zwischen den Städten Szolnok und A Kis-Hegyesbori halmon álló alkotások kun sírszobrok Die Kunstwerke am Kis-Hegyesbor Hügel sind Kopien von legnagyobb határú települése, Szolnok és Debrecen között félúton, Debrezin, auf halber Strecke befindet, ist die meistbevölkerte Siedlung másolatai. Ezek emlékeztetnek a tájat után birtokba vevő és kumanischen Grabstatuen. Diese erinnern an das Volk, welche die Region Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti határán található. Vasúton a der Nagykunság (Großkumanei, Region) und eine mit dem größten benépesítő kun népre, a 13. század közepén, akik a keleti sztyeppén in Besitz genommen und besiedelt hat. Die nomaden Kumanen Budapest-Nyíregyháza vonalon, közúton a 4-es sz. főúton közelíthető Verwaltungsgebiet in Ungarn.E Mit der Eisenbahn kann sie auf der Linie elterülő birodalmuk megrendülése, majd pusztulása után jelentek meg erschienen Mitte des 13. Jahrhunderts, nachdem ihr Reich erschüttert meg a legegyszerűbben. A 4-es számú főútvonalról - Debrecen irányába Budapest-Nyíregyháza, auf öffentlicher Straße auf der Hauptstraße Nr. Magyarországon. IV. Béla király a tatárjárást követő években telepítette und später vernichtet wurde. Im 13. Jahrhundert hat König Béla IV in den tartva - Karcagpusztánál a , a MOL kútnál a 164 és a laktanyá- 4 erreicht werden. Von der Hauptstraße kann in Richtung Debrezin bei le őket a történelmi Magyarország központi területére, zömmel az Alföld Jahren nach dem Mongolensturm in dem zentralen Gebiet des historischen nál a 165-ös kilométernél térhetünk be a városba, a Tiszafüred irányából Karcagpuszta an dem Kilometerabschnitt , bei der MOL Tankstelle tiszántúli és Duna-Tisza közi területeire. A magyarországi honfoglalásuk Ungarn angesiedelt, zumeist am Tiefland jenseits der Theiß und an der érkezők a Madarasi úton a 34-es sz. úton haladva Kunmadarasnál délre am Kilometerabschnitt 164, bei der Kaserne am Kilometerabschnitt 165 in után még néhány évtizedig jelentős belpolitikai és katonai tényezőnek Donau-Theiß-Platte. Die Kumanen, die nach ihrer Landnahme noch ein fordulva érik el a várost. die Stadt abgebogen werden; diejenigen, die aus Richtung Tiszafüred számító kunok az évszázadok során feladták ősi, nomád életformájukat, paar Jahrzehnte ein bedeutender innenpolitischer und militärischer Faktor A főúton közlekedőket bizonyára meglepi, s talán megállásra ankommen, können die Stadtzentrale, den Kossuth Platz erreichen, felvették a keresztséget, falvakat építettek és a 17. század végére, gewesen sind, haben im Laufe der Jahrhunderte ihre alte, nomade Le- ösztönzi a dombon álló, keleties hangulatot árasztó szoborcsoport, indem Sie auf der Straße Nr. 34 bei Kunmadaras nach Süden néhány kisebb, nyelvemléktől eltekintve, nyelvük is eltűnt. Az általuk bensweise aufgegeben, sind zum Christentum übergetreten, haben Dörfer az 1995-ben Györfi Sándor szobrászművész tervei szerint elkészült weiterfahren. lakott terület, a Nagykunság (korábban Kolbászszék) önálló közigaz- gebaut und bis zum 17. Jahrhundert ist auch ihre Sprache, mit Ausnahme Kun emlékhely (1 ). A szobrok a kun ősöknek állítanak emléket. A két Die Besucher, die auf der Hauptstraße Nr. 4 fahren, wer- gatási egységet alkotott, amelynek lakói sajátos, kollektív (a magyar ein paar weniger Sprachausdrücken, verschwunden. Das von ihnen főalak körül álló kőharcosok a nagykunsági településeket (Berekfürdő, den durch die orientalisch gestimmte, anhand der Pläne des nemesekéhez hasonló) kiváltságokkal bírtak. A 17. század végén a bewohnte Gebiet, Großkumanien (früher Kolbászszék) hat eine eigenstän- Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton és Künstlers Sándor Győrfi in 1995 angefertigte, auf einem három kiváltságolt terület a Jászság, a Kiskunság és a Nagykunság dige Verwaltungseinheit gebildet, deren Bewohner über besondere (dem Túrkeve) idézik, ezek címereit tartják. Hügel aufgestellte Statuengruppe, die Kumanengedenk- alkotta az 1876-ig fennálló Jászkun Kerületet. ungarischen Adel ähnliche) Vorrechte besaßen. Zum Ende des 17. Jahr- stätte ( 1 ), überrascht und vielleicht auch zum anhalten Karcag városa több mint félezer éves múltra tekint vissza. hunderts haben drei privilegierte Gebiete das Jaßenland, Kleinkumanien angeregt. Die Statuen an der Hauptstraße Nr. 4 stellt den Mai városközpontjának előzményei mintegy négyszáz éve alakultak und Großkumanien den bis 1876 bestehenden Jaßkumanbezirk gebildet. kumanischen Ahnen eine Erinnerung. Die Steinkrieger um ki. Mivel a főtér a Kossuth tér nemcsak a városba érkező Die Stadt Karcag blick auf eine Vergangenheit von mehr als einem halben den beiden Hauptgestalten symbolisieren die Siedlungen nagyobb utak (Madarasi, Kisújszállási és Püspökladányi utak) Jahrtausend zurück, die Grundlagen des heutigen Stadtzentrums haben Großkumaniens (Berekfürdő, Karcag, Kisújszállás, torkolata, de a helyi és távolsági autóbuszjáratok végállomása is, sich vor etwa vierhundert Jahren gebildet. Da der Hauptplatz Kossuth Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton und Túrkeve) ezért városfelfedező-ismerkedő sétánkat mindenképpen érdemes itt Platz nicht nur die Mündung der in die Stadt führenden Straßen (Straßen und halten die Städtewappen in der Hand. kezdeni. aus Richtung Madaras, Kisújszállás und Püspökladány) ist, sondern auch Endstation der örtlichen und Fernstreckenbusse, ist es auf jeden Fall empfohlen, unser Stadtentdecker-Schnupperspaziergang hier zu beginnen. Kun emlékhely 1 Kossuth tér 2 3

3 A hatalmas, mintegy 400 méter hosszú Kossuth tér legnagyobb, egyben legrégibb épülete az között épült református nagytemplom (2 ). A szép, klasszicista épület előtt áll az 1936-ban épített és 1996-ban ismét felállított országzászló (3 ). A templom bal oldalán, a mára a park részévé lett (1884-ben és 1912-ben kialakított) Kossuth kert fái között találjuk a II. világháború áldozatainak emlékművét (1992) (4 ). A város vezetése 1888-ban Karcag díszpolgárává választotta Kossuth Lajost, a református templom melletti és a városháza előtti parkot pedig előbb Kossuth kertnek, 1892-ben Kossuth térnek nevezték el. A róla elnevezett parkban állították fel és leplezték le 1907-ben Kossuth bronzszobrát (5 ), Horvay János alkotását. Das größte und damit auch älteste Gebäude des riesigen, etwa 400 Meter langen Kossuth Platzes ist die zwischen 1793 und 1797 erbaute calvinistische Kirche ( 2 ). Vor diesem schönen, klassizistischen Gebäude steht die 1936 erbaute und 1996 wieder aufgestellte Landesflagge ( 3 ). Auf der linken Seite der Kirche, unter den Bäumen des 1884 und 1912 errichteten Kossuth Gartens, der heute ein Teil des Stadtparks ist, das Denkmal der Opfer des zweiten Weltkriegs (1992)(4 ). Die Stadtleitung hat 1888 Lajos Kossuth zum Ehrenbürger gewählt, den Park neben der calvinistischen Kirche und vor dem Rathaus zuerst Kossuth Garten, 1892 Kossuth Park genannt. In dem von ihm benannten Park wurde die Bronzestatue Kossuths ( 5 ), ein Werk János Horvays, 1907 enthüllt. A református templomtól jobbra, a teret nyugatról lezáró Kálvin utca elején találjuk a város legrégibb iskolaépületét, a Nagykun Református Általános Iskolát (6). Az emeletes iskolaépületet a Karcagi Református Egyházközség építtette ban. Falai között mindig oktatási intézmény, 1957-ig fiú, ezt követően koedukált iskola, a Györffy István Általános Iskola működött. Az épületet 1996ban kapta vissza az egyházközség. A bejárat mellett látható, Kálvin Jánosról készült domborművet (7 ) 2005-ben leplezték le. Rechts von der calvinistischen Kirche, an der Kálvin Straße, die den Platz von Westen abschließt, finden wir das älteste Schulgebäude der Stadt, die Reformatische Grundschule Großkumanien ( 6 ). Das mehrstöckige Schulgebäude hat die calvinistische Kirchengemeinde Karcag erbaut. Das Gebäude hat immer als Lehranstalt gedient, bis 1957 als Knabenschule, danach unter dem Namen István Győrffy Grundschule für beide Geschlechter offen. Das Gebäude erhielt die Kirchengemeinde 1996 zurück. Das Relief von Johann Calvin ( 7 ) neben dem Eingang wurde 2005 enthüllt. Nagykun Református 6 Általános Iskola 5 Kossuth - szobor 4 Kun-piéta Református nagytemplom Országzászló Kálvin János dombormű 7 5

4 Az iskolaépület mögött, a Püspökladányi út elején, a Múzeumpark szomszédságában várja a vendégeket a Hotel Fehér Holló (8 ). A Múzeumparkban klasszicista stílusban épült 19. századi kúria ad otthont a Györffy István Nagykun Múzeum ( 9) gyűjteményének. A múzeum alapításának tervét a névadó néprajztudós vetette fel 1906-ban. A helyben élő értelmiségiek ennek nyomán kezdték meg a főként néprajzi érdekességgel bíró tárgyak gyűjtését. A múzeum értékes gyűjteménye a II. világháború alatt elpusztult. Az 1950-es években Péter László, majd Szűcs Sándor ( ) irányításával indult el az új gyűjtemény kiépítése. Az intézmény 1968-ban vette birtokba a Kálmán-család egykori kúriáját. A Nagykunság történetét és néprajzát bemutató Nagykunsági krónika című állandó kiállítást dr. Bellon Tibor ( ) néprajztudós rendezte. E kiállítás alapelemeit felhasználva nyílt 1996-ban a Kunok évszázadai című kiállítás. Hinter dem Schulgebäude, am Anfang der Püspökladány Straße, neben dem Museumspark werden die Gäste vom Hotel Fehér Holló (Weißer Rabe) (8 ) erwartet. In dem Museumspark beherbergt die im klassizistischen Stil im 19. Jahrhundert erbaute Kurie die Sammlung des Großkumanien Museums István Györffy (9 ). Die Gründungspläne des Museums hat der Volkskundewissenschaftler, nach dem das Museum benannt wurde, 1906 vorgeschlagen. Auf Grund er Idee haben die vor Ort lebenden Akademiker die Sammlung der vor allem aus folkloristischem Aspekt interessanten Gegenstände begonnen. Die Wertvolle Sammlung des Museums wurde im zweiten Weltkrieg vernichtet. In den 50'-er Jahren wurde der Ausbau der neuen Sammlung mit der Leitung von László Péter, später von Sándor Szűcs ( ) begonnen. Das Institut hat die einstige Kurie der Familie Kálmán 1968 in Besitz genommen. Die Dauerausstellung über die Geschichte und Folklore Großkumaniens mit dem Titel Chronik Großkumaniens wurde vom Folklorewissenschaftler Tibor Bellon ( ) organisiert. Die Grundelemente dieser Ausstellung nutzte die 1996 eröffnete Ausstellung Jahrhunderte der Kumanen. A névadó Györffy István életútját önálló tárlat mutatja be. Az épület mellett láthatjuk Györffy István - szobrát (1984) (10), a József Attila utcai oldalon pedig, a szintén karcagi születésű Dr. Mándoky Kongur István ( ) turkológus domborművét (11). A Nagykun Múzeum gyűjteményéhez szervesen kapcsolódik még a Múzeumparktól öt percnyire, az Erkel Ferenc utcán található Kántor Sándor Fazekasház (12) és a Nagykunsági Tájház (13) a Jókai utcán. A Fazekasházban a Kossuth-díjjal is elismert, világhírű mester legszebb munkáiból készült kiállítás enged bepillantást az életműbe. A századi kisvárosi gazdaházat és a parasztgazdaság eszközeit bemutató Nagykunsági Tájház (1984) a Jókai és a Petőfi utcák kereszteződésénél található. 12 Das Leben des Namensgebers István Györffy wird durch eine selbstständige Ausstellung vorgestellt. Neben dem Gebäude sehen wir das Denkmal István Györffys (1984) (10) und auf der Seite zur József Attila Straße das Relief des Turkologen István Mándoky Kongur ( ) (11). Das Sándor Kántor Töpferhaus (12) an der Erkel Ferenc Straße, fünf Minuten vom Museumspark entfernt, und das Heimatmuseum Großkumanien (13) an der Jókai utca schließen sich eng an die Sammlung des Großkumanenmuseums an. In dem Töpferhaus gewährt eine Ausstellung von den schönsten Werken des auch mit dem Kossuth Preis gekürten, weltberühmten Meisters einen Einblick in das Lebenswerk. Das Heimatmuseum Großkumanien (1984) an der Kreutzung der Straßen Jókai und Petőfi führt das Kleinstadtlandwirtshaus des Jahrhunderts und die Mitteln der Landwirtschaft vor Augen. Kántor Sándor Fazekasház Györffy István Nagykun Múzeum 9 Györffy István - szobor 8 6 Hotel Fehér Holló 10 Dr. Mándoky Kongur István dombormű Földbeásott Temetőcsőszház

5 A múzeum kiállításának megtekintése után rövid sétával visszatérhetünk a Kossuth térre. A tér közepén, a Dózsa György (egykor debreceni országút) út torkolatával szemben áll az ben emelt Városháza (14). Előtte a parkban kétalakos bronzszobor (15) emlékezik meg az I. világháború 555 karcagi hősi halottjáról. Az emlékművel szemben látható a Viktória - kút (2001) (16), amelynek újraöntött szoboralakja az első városi artézi kútnak, a mellette lévő régi, öntöttvas villanyoszlop a város évi villamosításának állít emléket. Nach der Besichtigung der Museumsausstellung können wir zum Kossuth Platz mit einem kurzen Spaziergang zurückkehren. Mitten im Platz, an der Mündung der Dózsa György Straße (einst Debreziner Landstraße) steht das errichtete Rathaus (14). Davor, im Park steht eine Bronzestatue mit zwei Figuren (15) zum Gedenken an die 555 Gefallenen im ersten Weltkrieg der Stadt Karcag. Gegenüber vom Denkmal steht der Viktoriabrunnen (2001) (16), dessen neu gegossene Statuenfigur an den ersten artesichen Brunnen, die daneben stehende, alte Gusseisenlichtfasssäule an die Einführung der Elektrizität in der Stadt in 1908 erinnert. A Viktória - kúttól jobbra, padokkal szegélyezett, hangulatos sétálóutca zárja le a Kossuth tér keleti végét. A sétány elején áll a világhírű turkológus, Németh Gyula ( ) akadémikus szobra (17). A Kossuth térből nyílik a Kertész József utca. Itt álltak valaha a karcagi izraelita hitközség egyházi épületei és iskolája. Ma már csak az 1899-ben épült és napjainkra szépen felújított Zsinagóga (18) látható. Rechts vom Viktoriabrunnen schließt das östliche Ende des Kossuth Platzes eine von Bänken gesäumte, stimmungsvolle Fußgängerzone ab. Vor Anfang der Promenade steht das Denkmal des weltbekannten Turkologen, dem Akademiker Gyula Németh (17) ( ). Die Kertész József Straße beginnt an dem Kossuth Platz. Hier standen einst die religiösen Gebäuden und die Schule der israelitischen Kirchengemeinde Karcag. Heute ist nur noch die 1899 erbaute und heute restaurierte, auch zur Zeit funktionierende Synagoge (18) Zsinagóga I. világháborús emlékmű Német Gyula - szobor 17 Viktória-kút

6 A sétáló utca a Szent István sugárúthoz visz bennünket. Itt balra a Piaccsarnok (48) található. Jobbra a forgalmas sugárút és a Püspökladányi út kereszteződésénél áll a Szent István templom (19), oldalánál a templom védőszentje, Szent István király mellszobrával (20). A Mária Terézia pártfogásával ben Karcagra telepített katolikusok temploma a század fordulójáig a főtéren, az Ipartestületi székház (1903) helyén állott. Az új épületet Wind István tervezte és 1901-ben szentelték fel. A templom mellett, a kereszteződés túloldalán áll a Posta (21) 1935-ben átadott épülete. A hosszú sugárutat mérnöki vonalzó jelölte ki a város térképén az 1834-es nagy tűzvész utáni újjáépítéskor, a postától kezdve a neve Széchenyi sugárút. Itt található (Széchenyi sgt. 43. sz.) a karcagi patikák és az egészségügy történetét bemutató Orvos- és Patikatörténeti Kiállítás (22). A sugárútról érhető el legkönnyebben (József Attila utca) a Morgó csárda (23) klasszicista épülete. A valamikor a város szélére emelt csárdát már a 18. századi iratok is említik. Többször átépítették, felújították, a jelenlegi épület alapjait az 1830-as években rakták le. A régi szóbeszéd szerint pincéjéből alagút vezetett a jó 12 kilométerre lévő Ágota csárdához. Ezen az alagúton menekülhettek a betyárok, ha arra szükség volt. Orvos- és Patikatörténeti Kiállítás 22 Die Promenade führt uns zur Szent István Avenue. Hier befinden sich auf der linken Seite die Markthalle (48), auf dem Rechten, in der Kreuzung der rege befahrten Avenue und der Püspökladány út, die Szent István (Sankt Stephan) Kirche (19), an deren Seite die Büste des Schutzpatronen, Sankt Stephans steht (20). Die Kirche der mit der Unterstützung Kaiserin Maria Theresia nach Karcag eingesiedelten Katholiken stand bis zur Wende des Jahrhunderts am Hauptplatz, an Stelle der Sitz der Industriekörperschaft (1903). Das neue Gebäude wurde von István Wind entworfen und 1901 eingeweiht. Neben der Kirche, auf der anderen Seite der Kreuzung steht das 1935 übergebene Postamt (21). Die lange Avenue wurde von Lineal eines Ingenieurs beim Neubau nach dem großen Brand von 1834 festgelegt, ab der Post heißt sie Széchenyi Avenue. Hier steht der Ärztlichen und Apothekengeschichtsausstellungsraum (Széchenyi Avenue 43.), welcher die Geschichte der Apotheken und des Gesundheitswesens (22) der Stadt Karcag vorführt. Das klassizistische Gebäude der Familie Morgó (23) (József Attila Straße) kann am einfachsten von der Avenue erreicht werden. Das einst am Stadtrand erbaute Wirtshaus wird bereits von schriftstücken aus dem 18. jahrhundert erwähnt. Es wurde mehrmals umgebaut, restauriert, die Fundamente 1830 niedergelegt. Dem alten Gerede nach führte aus dem Keller ein Tunnel zum 12 Kilometer entfernten Ágota Wirtshaus. Dadurch konnten die Betyaren (Vagabunden) fliehen, wenn es erforderlich war. A sétáló utca megtekintése után visszatérhetünk a Viktória kúthoz. A főtér jobboldali épületsora a század fordulóját idézi. Ekkor emelték a máig üzleteknek helyt adó sarki házat, a Bíróság épületét (24) pedig Fellner Sándor budapesti műépítész tervezte és építette 1891-ben. A legszínesebb emlékeket a főtéri iskolaépület őrzi. Ezt 1825-ben vendégfogadónak építették, az 1860-as években húzták rá az emeletet és szállodát alakítottak ki benne, 1935-től kollégium, 1995-ben iskola lett. A 20. század végének emléke az ben átadott Kereskedelmi és Hitelbank épülete (25). A sarkon álló - patikának és a Szociális Otthonnak helyet adó - Városi Takarékpénztárat (26) 1911-ben emelték. A karcagi oktatás első kezdeteiről már a 17. századból is vannak adataink. A régi református iskola fejlődött tovább a 19. században hat-, a 20. században nyolcosztályos gimnáziummá. A szépen működő intézménynek 1894-ben emeletes iskolát építettek, amelyet 1907-ben újabb szárnnyal toldottak meg. A Madarasi út 1-3. sz. alatt ma is középiskola, a Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (27) működik. A gimnázium mögött, a Horváth Ferenc utcán látható a görögkeleti templom (28). A kereskedéssel foglalkozó, görögnek nevezett délszláv kereskedők 1794-ben kaptak engedélyt templom építésére, mely 1796-ban épült fel. Nach der Besichtigung der Promenade können wir zum Viktoriabrunnen zurückkehren. Die Gebäudereihe an der rechten Seite des Hauptplatzes erinnert an die Jahrhundertwende. Um diese Zeit wurde das Haus errichtet, das bis heute mehrere Läden beherbergt, du das Gericht (24) wurde 1891 vom budapester Baukünstler, Sándor Fellner entworfen und erbaut. Die buntesten Erinnerungen bewahrt das Schulgebäude am Hauptplatz. Dies wurde 1825 ursprünglich als Gasthaus gebaut, in den 1860-er Jahren wurde eine neue Etage drübergebaut und es wurde zum Hotel umgestaltet; ab 1935 war es Schülerherberge, ab 1995 ist es Schle. An das Ende des 20. Jahrhunderts erinnert das übergebene Gebäude der ungarschen Handels- und Kreditbank (25). Die Städtische Sparkasse (26) in dessen Gebäude sich eine Apotheke und das Sozialheim befinden, wurde 1911 errichtet. Von dem Beginn der Bildung in Karcag verfügen wir bereits aus dem 17. Jahrhundert über Daten. Die alte calvinistische Schule hat sich im 19. Jahrhundert zum sechs- im 20. Jahrhundert zum achtklassigen Gymnasium entwickelt. Das erfolgreich betriebene Institut bekam 1894 ein mehrstöckiges Gebäude, das 1907 um einen weiteren Flügel erweitert wurde. Unter der Adresse Madarasi út 1-3wird auch heute das Gábor Áron Gymnasium, Fachschule für Gesundheitswesen und Schülerherberge (27) betrieben. Hinter dem Gymnasium, in der Horváth Ferenc Straße findet man die griechisch-orthodoxe Kirche (28). Die Grieche genannten südslawischen Händler erhielten a794 eine Genehmigung zum Kirchenba, die 1796 fertig gestellt wurde. görögkeleti templom Szent István katolikus templom 10 Szent István - szobor 20 Morgó csárda 23 Kereskedelmi és Hitelbank Gábor Áron Gimnázium

7 A Berekfürdő-Kunmadaras-Tiszafüred felé vezető Madarasi úton a város széléig haladva balról tűnik a szemünk elé a Nagykun Millenniumi Emlékmű (2001) (29). A kétalakos lovasszobor IV. Béla király és az országhatárra érkező Kötöny, kun uralkodó évi találkozását örökíti meg. A mesterséges halmon magasodó oszlopon a Nagykunság címerállata, a kétfarkú oroszlán áll. Az emlékmű helyszíne az egykori Vásártér, amely a régi országos vásárok emlékét őrzi. A vásári adminisztráció székhelye volt a közeli Cédulaház (1800-as évek eleje). Ma már a Városi Gyógyvizű Strandfürdő (30) és Kemping részeként a vendéglátást szolgálja apartmanokat alakítottak ki benne. A Vásártéren az es években végeztek mélyfúrásokat, ezek folytatásának egyik eredménye az 1960-as években feltárt gyógyvíz, amelyre a strandfürdő is épült. A strand C-on nátrium kloridos, hidrogén karbonátos, jódos termálvizét 1999-ben gyógyvízzé nyilvánították. A 2005-ben megnyílt reumatológia mozgásszervi betegségben szenvedőknek nyújt gyógyulási lehetőséget. Jobbról, zöldellő park felett magasodik a Kátai Gábor Kórház (31). Az első karcagi kórházat februárjában nyitották meg, ez az intézmény költözhetett 1968-ban a kilencemeletes új létesítménybe. A kórháztól nem messze találjuk az 1775-ben megnyitott északi temetőt. A temető különlegességét és érdekes látnivalóját a temetőcsősz 18. században készült, földbe ásott készített háza (32) jelenti. An der Madarasi Landstraße, in Richtung Berekfürdő-Kunmadaras-Tiszafüred, am Stadtrand sehen wir das Großkumanische Milleneumsdenkmal (2001) (29). Die Reiterstatue mit zwei Figuren verewigt das Treffen des Königs Béla IV und dem an der Landesgrenze ankommenden Kötönyd, de Kumanenfürsten in An der, auf einem künstlichen Hügel errichteten Säule steht das Wappentier von Großkumanien, der Löwe mit dem Doppelschwanz. Das Denkmal steht am einstigen Marktplatz, der an die alten Landesmärkte erinnert. Sitz der Marktadministration war das nahe gelegene Cédulaház (Zettelhaus; Anfang der 1800-er Jahre). Heute dient es als ein Teil des Städtischen Heilstrandbades (30) und Campings der Gastronomie es wurde Apartments in ihm eingerichtet. Am Marktplatz wurden in den 40 -er und 50'-er Jahren Tiefbohrungen durchgeführt, in Ergebnis dieser ist das 1960 freigelegte Heilwasser, an dem auch das Strandbad aufgebaut hat. Das Thermalwasser von C mit Natriumchlorid, Wasserstoffkarbonat und Jod wurde 1999 zum Heilwasser erklärt. Seit 2005 bietet es den rheumatologischen Patienten eine Heilungsmöglichkeit. Über dem am Rechten stehenden Park erhebt sich das Kátai Gábor Krankenhaus (31). Das erste Krankenhaus in Karcag wurde im Februar 1946 eröffnet und dieses Institut konnte 1968 in die neue Anlage von neuen Stockwerken einziehen. Umweit vom Krankenhaus finden wir den 1775 eröffneten Nordfriedhof. Eine Besonderheit und interessante Sehenswürdigkeit ist das im 18. Jahrhundert in die Erde hineingebaute haus des Friedhofswächters (32). A Városházával szemben nyíló Dózsa György úton is érdemes végigmennünk. A városmaghoz tartozó belső részén több szép épületet láthatunk a század fordulója körüli évekből, s itt magasodik az emeletes Kultúrpalota (1926), amelyben ma a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ (33), valamint a Tourinform Iroda (34) működik. A Kultúrpalotával szemben a Kézművesek Házában (35) nagykunsági mesterek munkáiból nyílt kiállítás. A Dózsa György úton továbbhaladva találjuk előbb a Városi Csokonai Könyvtárat (36), majd az őskori halmon álló Kálváriát (37). A halmon, melynek eredeti neve Szőlős-halom, ben emelték a Kálvária stációit és a Mária - szobrot. A Kálváriát 1993-ban újították fel. Es lohnt sich, auch an der gegenüber dem Rathaus beginnenden Dózsa György út entlagzulaufen. An dem inneren, dem Stadtkern zugehörenden Teil finden wir mehrere schöne Häuser aus den Jahren um die Jahrhundertwende, und hier steht auch das Kulturpalast (1926), indem das Déryné Kultur- und Jugendhaus (33) sowie das Turinform Büro (34) betrieben werden. Gegenüber vom Kulturpalast, in dem Haus der Handwerker (35) wurde aus den Werken von Meistern der Großkumanei eine Ausstellung eröffnet. Weiter an der Dózsa György Straße entlang, finden wir zuerst die Städtische Csokonai Bibliothek (36), dann den am urtümlichen Hügel aufgestellten Kalvarienberg (37). An dem Hügel, dessen ursprünglicher Name Szőlős-halom (Traubenhügel) ist, wurden die Kalvarienstation und die Mariastatue errichtet. Der Kalvarienberg wurde 1993 renoviert. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 33 Városi Gyógyvizű Strandfürdő 30 Kálvária - domb Nagykun Millenniumi Emlékmű 29 Városi Csokonai Könyvtár 36 Mária - szobor 13

8 Ha a Dózsa György út vonalát követve a város szélén jobbra fordulunk, az ősi sószállító útra, a szolnok-debreceni útra lépünk. Az út városi szakaszán találjuk az 1859-ben épült műemlék szélmalmot (38), vele szemben a Szélmalmi Fogadóházat (1996) (39), a Hortobágyi Nemzeti Park Déli Fogadókapuját. Ha betérünk, mindenképpen érdemes megtekinteni a védett természeti értékeket bemutató kiállítást, az egykori debreceni országúton továbbhaladva ugyanis a Nemzeti Park felügyelete alá helyezett, védett területeket érinthetjük, sőt egy közlekedéstörténeti műemléket is láthatunk. A folyószabályozások után kiszáradt Zádor folyó medrén ível át a ma a pusztában magányosan álló Zádor-híd (40). Wenn wir entlang der ursprünglichen Dózsa György út, am Stadtrand nach rechts abbiegen, betreten wir den altertümlichen Salzlieferweg zwischen Szolnok und Debrecen. An dem Abschnitt innerhalb der Stadt finden wir die 1859 erbaute, denkmalgeschützte Windmühle (38), das Gasthaus zur windmühle (1996) (39), den Südempfangstor des Nationalparks Hortobágy. Wenn wir hier einfahren, lohnt es sich auf jeden Fall, die Ausstellung über die geschützten Naturschätze zu besichtigen, weil weiter an der ehemaligen Debreziner Landstraße die unter die Aufsicht des Nationalparks geordneten, geschützten Gebiete befahren und sogar ein verkehrsgeschichtliches Denkmal erblicken. Über dem flussbett des im Zuge der Flussregulierungen ausgetrockneten Zádor Flusses beugt sich die heute in der Landschaft einsame Zádor Brücke (40). Az eredetileg kilenc boltívre emelt híd alapkövét 1806 októberében rakták le. A legenda szerint az építkezéshez használt meszet madártojással oltották, ettől lett ilyen erős, mert az évi áradás két-két szélső pillérét elsodorta, a középső rész máig áll. A Zádor-híd környéke, a Zádor-lapos védelem alá vont természeti érték. Ugyancsak országos védelmet élveznek a város határában még fennálló kunhalmok. A debreceni út mellett több ilyet találunk. Eredetileg ilyen a Kálvária-halom, a hídon túl emelkednek a Zádor, a Lőzér, s a karcagi határ peremén, három város határa találkozásánál, a Hortobágy folyó mellett az Ágota-halom. A Hortobágy hídján átkelve Nádudvar, illetve Püspökladány felé mehetünk tovább. A város határában más védett értékeket is találunk. A Kisújszállási úton haladva hagyjuk el előbb az 1910-es években épült Őrlőmalmot (41) az 1976-ban átadott hatalmas gabonasilót. Jobboldalt a Kenyérgyár és a vasútvonal mögött áll a Kunlovarda (42). Das Fundament der ursprünglich auf neun Gewölben gestützten Brücke wurde m Oktober 1806 niedergelegt. Den Legenden zu Folge wurde der Kalk beim Bau mit Vogeleiern gelöscht, deswegen ist die Brücke so stark, obwohl die Flut vom 1830 jeweils zwei Säulen von den beiden Seiten mitgerissen hat, jedoch steht die Mitte der Brücke bis heute. Die Umgebung der Zádor Brücke, die Zádor Platte ist ein geschützter Naturschatz. Ebenfalls stehen die an der Stadtgrenze noch erhalten gebliebenen Kumanenhügeln unter Nationalschutz. Alleine an er Debreziner Landstraße finden wir noch mehrere davon. Ursprünglich ist auch der Kalvarienberg einer dieser, nach der Brücke stehen die Hügel Zádor, Lőzér und am Rande vom Verwaltungsgebiet Karcags, an der Dreiergrenze der drei Städte, liegt neben dem Fluss Hortobágy der Ágota Hügel. Wen wir die Brücke der Hortobágy überqueren, können wir in Richtung Püspökladány weiterfahren. In dem Verwaltungsgebiet um der Stadt herum finden wir weitere geschützte Werte. Entlang der Kisújszállási Straße passieren wir zuerst die in den 1910-er Jahren gebaute Mahlmühle (41) und das 1976 übergebene, gewaltige Getreidesilo. Rechts, hinter der Bäckerei und dem Bahnhof steht die Kumanische Reitschule (42). Zádor - híd Őrlőmalom Műemlék - szélmalom 38 Szélmalmi Fogadóház Karcagi Kunlovarda

9 A Kisújszállási út a síneken túl Kiskulcsoson, mai nevén a Kisföldek-Kertvárosi városrészen halad keresztül. Itt találjuk szép park közepén a Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium (43) épületegyüttesét. Az egykori földművesiskolát 1899-ben alapították, céljaira a közbirtokosság 300 hold gyengébb minőségű földet biztosított. Szentannai Sámuel igazgató vezetésével ezeken a területeken folytak először talajjavító kísérletek. Az alföldi gyenge minőségű talajok (szikek) javítása, a fajtanemesítés, a vetőmagtermelés lett a feladata az 1947-ben alapított Karcagi Állami Növénynemesítő Telepnek, mely az évtizedek során a Debreceni Agrártudományi Egyetem, ma a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma Kutatóintézeteként (44) vívott ki határokon túli elismerést. A Kutató Intézet központi épülete körüli parkot 1985-ben arborétummá (44) nyilvánították, az épületben szép kiállítás mutatja be a Nagykunság természeti értékeit. A Kutató Intézettől délre haladva, jobbról érjük el a Túri út leágazását. Ez az út vezet a határ egyik legjelentősebb védett természeti területéhez, a Kecskeri pusztához és a Kecskeri-tóhoz, amely a régi vízivilág egy parányi darabkáját őrizte meg. Az odavezető út földút, úgyhogy esetleges kirándulás esetén számoljunk a terep nem várt nehézségeivel. Ha szakszerű kalauzolást akarunk, mindenképp kérjük a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek segítségét. Die Kisújszállási Straße überquert nach den Gleisen Kiskulcsos, heute eine Vorstadt, mit dem Namen Kisföldek. Hier finden wir mitten im schönen Park das Gebäudekomplex der Szentannai Sámuel Agrarfachschule, Gymnasium und Wohnheim (43). Die ehemalige Landwirtschaftsschule wurde 1899 gegründet, zu ihren Zwecken hat der Allgemeinadel 300 Morgen land schwächerer Qualität zur Verfügung gestellt. Mit der Leitung des damaligen Schulleiters, Sámuel Szentannai wurden in diesem Gebiet hier zuerst Versuche zu Bodenverbesserungsmaßnahmen durchgeführt. Neben der Verbesserung der tiefländischen, schwachen Böden (Sodaerde), der Pflanzenzucht und die Saatproduktion sind die Aufgaben der 1947 gegründeten Staatlichen Pflanzenveredelungsstelle Karcag geworden, wobei sie als Agrarwissenschaftszentrum der Universität Debrezin als Forschungsinstitut Grenzenüberragende Erkennung (44) erfochten hat. Der Park um das Zentralgebäude des Forschungsinstitutes wurde 1985 zum Arboretum (44) erklärt, in dem Gebäude werden die Naturwerte der Großkumanei in Form einer schönen Ausstellung vorgestellt. Südlich vom Institut kommen wir an der Abzweigung der Túri Straße an. Diese Straße führt zu einem der wichtigsten und am strengsten geschützten Gebieten des Verwaltungsgebietes, der Kecskeri Platte und dem Kecskeri See, der einen winzigen Stück des alten Wasserlebens aufbewahrt hat. Der Weg dorthin ist unbepflastert, deswegen sollte bei einem eventuellen Ausflug dorthin mit den unerwarteten Hindernissen des Geländes gerechnet werden. Wenn Sie eine fachgerechte Führung erwünschen, sollten Sie unbedingt um die Hilfe der Fachkräfte des Nationalparks Hortobágy anfragen. Az év folyamán a város több kulturális és idegenforgalmi rendezvénnyel is várja a látogatókat. Ilyen május elsején a kézművesmesterségeket felvonultató, kirakodóvásárral és néptáncgálával egybekötött Mesterségek Művészete Nap. A Karcagi Birkafőző Verseny közel évtizede nőtt országosan elismert és népszerű gasztronómiai és szórakoztató eseménnyé. Időpontja az év június utolsó hétvégéje. Az aratást és augusztus 20-át évtizedek óta itt is a hagyományos sokszínűséggel ünneplik. Nálunk, Karcagon már másfél évtizede augusztus végére szervezik és rendezik meg a Nagykunsági Kulturális Napok egy hétig tartó rendezvénysorozatát is, amit szeptemberben motorostalálkozó, októberben a Lovasnap díjugrató és fogathajtó versenyei követnek. Ezekhez a nagyszabású városi rendezvényekhez kapcsolódnak még a kisebb intézmények, például februárban a Györffy István Iskola névadójának tiszteletére évente életre hívott Györffy Hét és a Kováts Mihály Napok a Kováts Mihály Általános Iskola ünnepsége májusban az Amerikai Egyesült Államok karcagi szabadságharcosának hőse tiszteletére. Karcag a Nagykunság fővárosa, kunsági vendégszeretettel várja vendégeit! Die Stadt erwartet ihre Besucher im Laufe des Jahres mit mehreren kulturellen und touristischen Ereignissen. So zum Beispiel der Tag des Kunstwerkes der Handwerke am 1. Mai, der mit einem Jahrmarkt und einem Volkstanzgala verbunden veranstaltet wird. Das Schafkochswettbewerb Karcag hat sich vor knapp einem Jahrzehnt zum landesweit erkannten und beliebten gastronomischen und Vergnügunsereignis ausgewachsen, es wird jedes Jahr zum letzten Wochenende im Juni veranstaltet. Die Ernte und der 20. August werden auch hier mit einer herkömmlichen Vielfalt gefeiert. Bei uns, in Karcag wird seit anderthalb Jahrzehnten zum Ende August die eine Woche andauernde Eventreihe Kulturtage Großkumanien organisiert, welche im September von dem Motorradtreffen, im Oktober vom Reitertag, einem Springreit- und Gespannfahrturnier gefolgt wird. Dieses große Stadtereignis schließen weitere kleinere bei, wie zum Beispiel zum Ehren des Namensgeber der Györffy István Schule jährlich organisierte Györffy Woche, die Kováts Mihály Tage sind der Feier der Grundschule Kováts Mihály im Mai, sowie der Feier zum Ehren des Freiheitskämpfers der Vereinigten Staaten vom Amerika in Karcag. Karcag ist die Hauptstadt von Großkumanien, sie erwartet ihre Gäste mit einer kumanischen Gastfreundschaft! 16 Szentannai Sámuel Lovasnap Mesterségek Művészete Nap Karcagi Birkafőző Verseny 43 17

Séta a városban. A walk in the town

Séta a városban. A walk in the town Séta a városban A walk in the town Karcag, a Nagykunság legnépesebb és az ország egyik Located halfway between the cities of Szolnok and Debrecen A Kis-Hegyesbori halmon álló alkotások kun sírszobrok The

Részletesebben

Karcag város bemutatása

Karcag város bemutatása Karcag 2011 Karcag város bemutatása 2 A Belsô-Ázsiából eredô kun-kipcsak törzsszövetség a 11. század derekán jelent meg a keleteurópai sztyeppén. 1071-ben a kijevi fejedelemség határain említik ôket az

Részletesebben

Karcag Kunok éve 2009

Karcag Kunok éve 2009 Karcag Kunok éve 2009 Karcag város a Kunok Világtalálkozója évében A Belsô-Ázsiából eredô kun-kipcsak törzsszövetség a 11. század derekán jelent meg a keleteurópai sztyeppén. 1071-ben a kijevi fejedelemség

Részletesebben

Nagykun Látogatóközpont Kossuth Lajost Városháza I. világháború hősi halottainak emlékműve

Nagykun Látogatóközpont Kossuth Lajost Városháza I. világháború hősi halottainak emlékműve A Nagykun Látogatóközpont a városba érkező vendégek fogadó, információs központja. Attraktív, interaktív, látványos kiállításának alapötletét a kunok kalandos letelepedése ihlette. A karcagi kunkapun belépve

Részletesebben

ÚTIKALAUZ REISEFÜHRER. www.szigetkozkerekpar.hu. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.

ÚTIKALAUZ REISEFÜHRER. www.szigetkozkerekpar.hu. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. ÚTIKALAUZ REISEFÜHRER www.szigetkozkerekpar.hu A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Üdülési csekk elfogadás Elhelyezkedés a Termálfürdõ területén széleskörû gyógyászat szauna, infraszauna,

Részletesebben

Tartalomjegyzék / Inhaltsverzeichnis 5 Budapest Aktív pihenés a fürdővárosban Aktivurlaub in die Bäderstadt 1. séta /1. Spazierweg 8 Budai Vár Sikló Királyi Palota Szentháromság tér, Halászbástya Mátyás

Részletesebben

LÁTNIVALÓK SEHENSWÜRDIGKEITEN

LÁTNIVALÓK SEHENSWÜRDIGKEITEN LÁTNIVALÓK SEHENSWÜRDIGKEITEN TURISZTIKAI INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS SZEGEDRŐL ÉS MAGYARORSZÁGRÓL (programok, szálláshelyek, műemlékek, múzeumok, természeti értékek) TOURISTIC INFORMATION RENDERING ABOUT

Részletesebben

LÁTNIVALÓK SEHENSWÜRDIGKEITEN

LÁTNIVALÓK SEHENSWÜRDIGKEITEN LÁTNIVALÓK SEHENSWÜRDIGKEITEN 1 Széchenyi tér Széchenyi Platz TURISZTIKAI INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS SZEGEDRŐL ÉS EGÉSZ MAGYARORSZÁGRÓL (programok, szálláshelyek, műemlékek, múzeumok, természeti értékek) TURISZTIKAI

Részletesebben

Karcag, a Nagykunság fővárosa

Karcag, a Nagykunság fővárosa Karcag, a Nagykunság fővárosa Karcag (régebbi alakváltozatban: Kardszag) város Jász-Nagykun-Szolnok megyében található, a Karcagi járás központja. Karcag Jász-Nagykun-Szolnok megye városa, a Nagykunság

Részletesebben

Budapest ÚJBUDA. www.varoskalauz.hu. Stadtführer mit Stadtplan. Városkalauz térképpel

Budapest ÚJBUDA. www.varoskalauz.hu. Stadtführer mit Stadtplan. Városkalauz térképpel Budapest ÚJBUDA 2009 Városkalauz térképpel Stadtführer mit Stadtplan www.varoskalauz.hu Kedves Olvasó! Különös megtiszteltetés számomra, hogy köszönthetem Önt, és olyan kiadványt ajánlhatok a figyelmébe,

Részletesebben

Tanösvények és bemutatóhelyek a Tápió-vidéken. Útikalauz kirándulások, erdei iskolai programok szervezéséhez

Tanösvények és bemutatóhelyek a Tápió-vidéken. Útikalauz kirándulások, erdei iskolai programok szervezéséhez Tanösvények és bemutatóhelyek a Tápió-vidéken Útikalauz kirándulások, erdei iskolai programok szervezéséhez Elôszó Vízparti Élet Háza Természetvédelmi Oktatóközpont Farmos, Árpád u. 2/A; Tel.: 30/336-8029

Részletesebben

Einführung Der Landschaftspark Pannonhát wurde im August 2005 unter Teilnahme von 27 Gemeinden aus Südzala mit dem Ziel gegründet, den Tourismus der Region zu fördern, das touristische Angebot zu erweitern

Részletesebben

Ungarischer Bedekker. Landkarte von Ungarn. Wie ich den ungarischen Tourismus sehe. Dorfbesichtigung + (Siebenbürgen) Ich mag es, weil es Magor ist

Ungarischer Bedekker. Landkarte von Ungarn. Wie ich den ungarischen Tourismus sehe. Dorfbesichtigung + (Siebenbürgen) Ich mag es, weil es Magor ist PROGRAMAJÁNLATOK SZÁLLÁSHELYEK VENDÉGLÁTÁS TÚRÁK TURISZTIKAI MAGAZIN I. ÉVFOLYAM 1 SZÁM Ungarischer Bedekker Magyarország autótárképe Landkarte von Ungarn Így látom a magyar turizmust Wie ich den ungarischen

Részletesebben

Budapest BUDAFOK-TÉTÉNY. www.varoskalauz.hu. Stadtführer mit Stadtplan. Városkalauz térképpel

Budapest BUDAFOK-TÉTÉNY. www.varoskalauz.hu. Stadtführer mit Stadtplan. Városkalauz térképpel Budapest BUDAFOK-TÉTÉNY 2010 Városkalauz térképpel Stadtführer mit Stadtplan www.varoskalauz.hu berhardt HÆz A z Éberhardt Ház Építõanyag Kereskedõ Kft. 1993-ban kezdte meg mûködését a Balatoni út mellett.

Részletesebben

STADTFÜRER TURISZTIKAI KALAUZ

STADTFÜRER TURISZTIKAI KALAUZ SUBOTICA STADTFÜRER TURISZTIKAI KALAUZ SZABADKA SUBOTICA SZABADKA Die Stadt Subotica befindet sich im Norden von Serbien, entlang der wichtigsten europäischen Korridore und zwischen zwei Flüssen: der

Részletesebben

örökös változás változatos örökség

örökös változás változatos örökség Bői templom Szent Imre örökös változás változatos örökség Dauernde Veränderung abwechslungsreiche Erbe A falu története röviden Ha egy település hosszú idő óta lakott, akkor ott a természeti és épített

Részletesebben

Szigetköz Hanság. www.varoskalauz-nyd.hu Városkalauz SZIGETKÖZ HANSÁG 2009 Városkalauz SZIGETKÖZ HANSÁG 2009

Szigetköz Hanság. www.varoskalauz-nyd.hu Városkalauz SZIGETKÖZ HANSÁG 2009 Városkalauz SZIGETKÖZ HANSÁG 2009 Szigetköz Hanság Városkalauz t é r k é p p e l S t a d t f ü h r e r m i t S t a d t p l a n 2009 www.varoskalauz-nyd.hu Városkalauz SZIGETKÖZ HANSÁG 2009 Városkalauz SZIGETKÖZ HANSÁG 2009 A v á r o s

Részletesebben

Budapest XIII. KERÜLET. www.varoskalauz.hu. Stadtführer mit Stadtplan. Városkalauz térképpel

Budapest XIII. KERÜLET. www.varoskalauz.hu. Stadtführer mit Stadtplan. Városkalauz térképpel Budapest XIII. KERÜLET 2009 Városkalauz térképpel Stadtführer mit Stadtplan www.varoskalauz.hu Kedves Olvasó! A XIII. kerület a fõváros egyik leglátványosabban fejlõdõ városrésze, 13,5 km 2 -es területen,

Részletesebben

Városkalauz térképpel Stadtführer mit Stadtplan

Városkalauz térképpel Stadtführer mit Stadtplan Zala megye 2013 Városkalauz térképpel Stadtführer mit Stadtplan www.varoskalauz-mo.eu Pihenje ki a mindennapok fáradalmait csendes, nyugodt környezetben, Zalakaros legújabb négy csillagos szállodájában,

Részletesebben

laktanyák Kasernen Düledező Verlassene Szellemvárosok keresnek új funkciót

laktanyák Kasernen Düledező Verlassene Szellemvárosok keresnek új funkciót Düledező laktanyák Szellemvárosok keresnek új funkciót Verlassene Kasernen Geisterstädte suchen nach neuem Leben 6 7 Kecskemét forgalmas helyein több, egykoron a magyar, majd a szovjet hadsereg kezelésében

Részletesebben

Győr Moson Sopron. megye. www.varoskalauz-nyd.hu Városkalauz Győr Moson Sopron megye 2009 Városkalauz Győr Moson Sopron megye 2009

Győr Moson Sopron. megye. www.varoskalauz-nyd.hu Városkalauz Győr Moson Sopron megye 2009 Városkalauz Győr Moson Sopron megye 2009 Győr Moson Sopron megye Városkalauz t é r k é p p e l S t a d t f ü h r e r m i t S t a d t p l a n 2009 www.varoskalauz-nyd.hu Városkalauz Győr Moson Sopron megye 2009 Városkalauz Győr Moson Sopron megye

Részletesebben

Egy helyen ezer csoda

Egy helyen ezer csoda Egy helyen ezer csoda Tausend Wunder an einem Ort A thousand miracles at one place Sopronról az utazóknak legyen az honfitársunk vagy akár külhoni más és más jut az eszébe. Van, aki a hûség és szabadság

Részletesebben

T e r m é s z e t e s e n. D é l - Z a l a Natürlich Die Süd-Zala Region Ungarn

T e r m é s z e t e s e n. D é l - Z a l a Natürlich Die Süd-Zala Region Ungarn T e r m é s z e t e s e n D é l - Z a l a Natürlich Die Süd-Zala Region Ungarn Dél-Zala régió 2 K E D V E S B A R Á T U N K! Jártál már nálunk? Igen? Akkor kiadványunk, amelyet most la - poz gatsz felidézi

Részletesebben

Inhalt. Tartalom. TAVANKUT 4 KELEBIA 6 SÁNDOR 8 MAKKHETES 9 PALICS 10 HAJDÚJÁRÁS, LUDAS ÉS NOSZA 14 KIRÁLYHALOM 18 Rendezvények 20 Térkép 22

Inhalt. Tartalom. TAVANKUT 4 KELEBIA 6 SÁNDOR 8 MAKKHETES 9 PALICS 10 HAJDÚJÁRÁS, LUDAS ÉS NOSZA 14 KIRÁLYHALOM 18 Rendezvények 20 Térkép 22 2 Kiadványunk a Szabadka környékén található, kirándulásra kiválóan alkalmas vendéglátóhelyek és látványosságok egy szeletét mutatja be. Egyben megismerteti a turistákkal a Szabadkán és környékén található

Részletesebben

A Velencei-tó környékének polgármesterei: / Die Bürgermeister der Umgebung des Velence-Sees: / Mayors of the Lake Velence region:

A Velencei-tó környékének polgármesterei: / Die Bürgermeister der Umgebung des Velence-Sees: / Mayors of the Lake Velence region: KEDVES VENDÉGÜNK! / LIEBE GÄSTE! / DEAR GUEST! Ha aktív pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, jól döntött, amikor a Velencei-tavat választotta. A tó vize, a velencei termálfürdő, a Velencei-hegység szépsége,

Részletesebben

Ingyenes térkép és információk

Ingyenes térkép és információk Érd Hanselbek Ingyenes térkép és információk Kostenloser Stadtplan und Informationen 2 É 3 H a n s e l b e k s t e l l t s i c h v o r Településinformációk Siedlungsinformationen Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Arany Diák Alapítvány, 5310 Kisújszállás, Kálvin u. 10. Arany János Általános Iskola (Nagy Istvánné, Nagy Lajos) Nagykun Kisújszállásért Alapítvány

Részletesebben

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos » 11 Oldal» Seite» Nyílt nap Jánossomorján» Tag der offenen Tür in Jánossomorja A Leier cégcsoport 2005. évben megvásárolta a Frigyes laktanyát, hogy a mûemlék épületegyüttesbõl 25 milliárd» Vízióból valóság

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben