Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás"

Átírás

1 Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Krauss Ferenc Gábor Stratégiai emberi erőforrás menedzsment a közszolgálaton belül A szervezeti célok elérésének záloga? ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN

2 Á ÁROP Új közszolgálati életpálya Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya kutatás STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KÖZSZOLGÁLATON BELÜL A szervezeti célok elérésének záloga? ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) KRAUSS FERENC GÁBOR 1 Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető. 1 PhD hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az emberi erőforrás tervezése A stratégiai tervezés közszolgálati HR funkciói A stratégiai tervezés HR funkcióinak jövőbeni kívánt szerepe Emberi erőforrás stratégiák a közszolgálati hivatásrendek szervezetein belül A kormányzat szerepe a stratégiaalkotásban Szervezeti emberi erőforrás stratégiák A közszolgálati szervezetek HR stratégiáinak jellemzői A közszolgálati emberi erőforrás stratégiák céljai, feladatai Az emberi erőforrás gazdálkodási és a szervezeti stratégiák kapcsolódása A HR stratégia szerepe a szervezeti célok elérésében A közszolgálati hivatásrendek stratégiai és módszertani támogatása A szervezeti kultúra megismerése Az emberi erőforrás gazdálkodás szervezeti sikeressége Összefoglalás Mellékletek számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet Irodalomjegyzék

4 1. Bevezetés Az emberi erőforrás gazdálkodás fejlődése a XX. század második felében eljutott arra a szintre, hogy a szervezeti vezetők már nem csak költségtényezőként gondoltak a munkaerőre, hanem fontos vállalati erőforrásként tekintettek rá. A paradigmaváltással egyidejűleg megszületett az emberi erőforrás menedzsment (EEM). Ezzel párhuzamosan megnőtt az emberi erőforrással gazdálkodó vezetők felelőssége is, hiszen olyan rendszerek kialakítása és működtetése lett a feladatuk, amelyek értékalkotó részét képezik a szervezet tevékenységének. Kialakultak a korszerű EEM alapelemei (toborzás, kiválasztás, munkakörök kialakítása, teljesítményértékelés, kompenzációmenedzsment), illetve integrált módon rendszerszerűvé vált az EEM részlegek tevékenysége. Végül a funkcionális logika és a történeti fejlődés alapján a nagyvállalati HR területén alapvetően a következő szakterületi funkciók különültek el: 2 HR tervezés Elbocsátások, leépítések Toborzás Munkaügyi kapcsolatok Kiválasztás HR információrendszerek EEM funkciók Munkakörelemzés és tervezés, munkakörértékelés Karriermenedzsment Teljesítményértékelés Szervezeti kommunikáció Képzés-fejlesztés Kompenzáció 1. ábra: Az emberi erőforrás menedzsment funkciói Ezek a funkciók természetesen nem elszigetelten, egymástól függetlenül működnek, hanem egymáshoz rengeteg szállal kötődnek, ciklikus input-output kapcsolat van köztük. Ebből kifolyólag az EEM funkciókat csak a szervezetbe illeszkedő egészként lehet megtervezni és működtetni, stratégiai szemléletet követve. A stratégiai emberi erőforrás menedzsment szemlélet az 1980-as évek végétől fokozatosan elterjedt és vált a vállalati stratégiának is meghatározó részévé. Az új szemlélet megkövetelte az EEM részéről a tartós vállalati versenyképességhez való hozzájárulást, majd idővel a versenyelőny kialakítását. Ennek köszönhetően az EEM-ben megjelent a felsővezetői nézőpont, fokozódott a funkció kritikus szerepe a vállalati versenyképesség növelésében, kialakult a funkció integráló szerepe, összességében pedig megszületett a stratégiai emberi erőforrás menedzsment. 3 Bár a hatékonysági szemlélet már korábban is jelen volt az EEM kialakulásakor, továbblépést jelent a költséghatékonyság mellett megjelenő hatékony környezeti alkalmazkodás követelménye is. Az új kihívásoknak köszönhetően válik stratégiai elemmé az emberi erőforrás tervezés, amely szerepének betöltéséhez a munkavégzési 2 BAKACSI Gyula BOKOR Attila CSÁSZÁR Csaba GELEI András KOVÁTS Klaudia TAKÁCS Sándor: Stratégiai Emberi Erőforrás Menedzsment. Budapest. KJK-KERSZÖV Uo.,

5 rendszerek, az emberi erőforrás-áramlás, a teljesítménymenedzsment, a kompenzáció és javadalmazás, valamint az emberi erőforrás-fejlesztés folyamataival járul hozzá. 4 Ebben a folyamatalapú megközelítésben a munkavégzési rendszerek a klasszikus munkakör kialakítási és fejlesztési folyamatokat váltják fel azáltal, hogy a munkakörök kialakításának alapját elmozdítják a technológiai szempontokról és a versenyelőnyt jelentő kompetenciákra épít a szervezet. Az emberi erőforrás-áramlás folyamata hivatott szabályozni a szervezethez érkező és elmenő munkaerőt, illetve a szervezeten belüli munkaerőmozgást. Ehhez a folyamathoz tartozik HR funkció tekintetében a toborzás, a kiválasztás, a karriermenedzsment és az elbocsátás. A legfontosabb feladata, hogy a szervezet igényei szerint a megfelelő időben biztosítsa a megfelelő kompetenciákkal rendlelkező emberi erőforrást. Stratégiai megközelítésben a teljesítménymenedzsment folyamata sem értelmezhető leegyszerűsítve a hagyományos teljesítményértékelés funkciójaként, hiszen a múlt értékelésén túl meghatározásra kerülnek a jövő fejlesztési céljai, a kompetenciákra épülő magatartásfejlesztés. A kompenzáció és javadalmazás középpontjában az egyéni és a szervezeti célok viszonya, valamint ezek összekapcsolódása áll. Figyelembe véve, hogy az emberi erőforrás az egyik legjelentősebb költségtényezője a szervezeteknek, így a szervezeti hatékonyság elérése és az ehhez szükséges dolgozói motiváció kialakítása és fenntartása rendkívül összetett stratégiai tervezést tesz szükségessé. A kompenzáción és javadalmazáson túl hasonlóan fontos szerep jut a versenyképesség fenntartásában az emberi erőforrás-fejlesztés folyamatának, hiszen a jelenlegi tendenciák alapján egyre több területen az emberi képesség és tudás, valamint azok fejlesztése vált a verseny központi tényezőjévé Az emberi erőforrás tervezése A stratégiai emberi erőforrás gazdálkodás egyik legfontosabb eleme az emberi erőforrás tervezés. 6 Az emberi erőforrás tervezés fő feladata annak meghatározása, hogy a szervezet stratégiai céljainak megvalósításához milyen munkaköröket kell kialakítani, a munkakörök betöltéséhez milyen kompetenciákkal rendelkező munkavállalókat kell megszerezni, továbbá a rendelkezésre álló emberi erőforrást hogyan tudja a szervezet megtartani és fejleszteni. Ezt a tervezési folyamatot alapvetően két tényező befolyásolja: a szervezetre ható külső erők (makrogazdasági mutatók, munkaerő-piaci helyzet, technológiai változások stb.) és a szervezet belső tényezői (a munkaerő korösszetétele, mobilitása, kompetencia készlete, szervezeti stratégia és kultúra). 7 Az emberi erőforrás tervezését alapvetően öt, szorosan kapcsolódó folyamatra bonthatjuk, amely folyamatok egymáshoz való viszonyát a 2. ábra hivatott szemléltetni. 4 BAKACSI Gyula BOKOR Attila CSÁSZÁR Csaba GELEI András KOVÁTS Klaudia TAKÁCS Sándor: Stratégiai Emberi Erőforrás Menedzsment. Budapest. KJK-KERSZÖV Uo., KISSNÉ András Klára: A stratégiai tervezés a túlélés egyik alapja. HRportal BAKACSI Gyula BOKOR Attila CSÁSZÁR Csaba GELEI András KOVÁTS Klaudia TAKÁCS Sándor: Stratégiai Emberi Erőforrás Menedzsment. Budapest. KJK-KERSZÖV

6 Kontroll és értékelés Emberi erőforráskészlet Stratégiai és operatív tervezés Emberi erőforráscélok Emberi erőforrásigények Cselekvési terv Emberi erőforrás-kereslet és -kínálat előrejelzés Munkaerőpiac 2. ábra: Az emberi erőforrás-tervezés folyamata 8 Az ábrán jól látszik, hogy a tervezés a szervezeti stratégiából levezetett emberi erőforrás célok meghatározásával kezdődik. Az emberi erőforrás célok meghatározásához el kell végezni egyrészt a külső környezeti feltételek (makrogazdasági mutatók, munkaerő-piaci helyzet, technológiai változások stb.), másrészt a rendelkezésre álló belső feltételrendszer (várható szabályozási, demográfiai, pénzügyi változások, stb.) elemzését. Az elemzések eredményeként megállapítható a szervezet jövőbeni emberi erőforrás igénye, és a rendelkezésre álló emberi erőforrás kínálat. A szervezeti emberi erőforrás kereslet és kínálat összevetésekor tekintettel kell lenni többek között a szervezet javadalmazási politikájára, a fejlesztési elképzelésekre, a fluktuációra, a munkakörmegoszlásra, a szervezet által nyújtott szolgáltatások iránti kereslet várható alakulására, és a tervezhető pénzügyi lehetőségekre. A feltételek és célok ismeretében el kell készíteni a stratégiai cselekvési tervet, amelynek segítségével meghatározható, hogy az emberi erőforrás gazdálkodással foglalkozó területnek mit és hogyan kell tennie. A tervezési folyamat végén kerülnek kialakításra kontroll és értékelési folyamatok, amelyek által ellenőrizhető az emberi erőforrás tervezés hatékonysága, illetve azonosíthatóvá válnak a beavatkozási területek/folyamatok. 9 Fontos szem előtt tartanunk, hogy ideális esetben a versenyszférában az EEM nem egyszerűen illeszkedik a már elkészült szervezeti stratégiába, hanem kialakításának fontos részét képezi. Ennek a megközelítésnek némiképp ellentmond a közszolgálatban fellelhető intézményi gyakorlat, amely az emberi erőforrás stratégia szervezeti stratégiához illeszkedését úgy gondolja, hogy a szervezeti stratégia készítése időben megelőzi és tartalmában is meghatározza az emberi erőforrás stratégiát. 10 Könnyen egyetérthetünk 8 BAKACSI Gyula BOKOR Attila CSÁSZÁR Csaba GELEI András KOVÁTS Klaudia TAKÁCS Sándor: Stratégiai Emberi Erőforrás Menedzsment. Budapest. KJK-KERSZÖV Uo., KAROLINY Mártonné: Emberi erőforrás terv és stratégia a közszolgálatban. in: KAROLINY Mártonné LÉVAI Zoltán POÓR József: Emberi erőforrás menedzsment a közszolgálatban. Módszertani kézikönyv. Budapest. Szókratész

7 ennek a megközelítésnek az alaplogikájával, ha belegondolunk abba, hogy a közszolgálat alapvetően az állampolgári igények kielégítésére jött létre, és ezeknek megfelelően működik. Ebből kifolyólag nem végez proaktív tevékenységet, hanem legjobb esetben felkészülten várja az igények változását, tehát reaktív működési elvet követ. A reaktív működési elvnek pedig nem eleme annak felmérése, hogy az emberi erőforrás mely területén rendelkezik a szervezet a versenytársaihoz képest többlet kompetenciákkal, vagy alakíthat ki a szervezet potenciális versenyelőnyt, amire építeni lehet a szervezeti célkitűzéseket és stratégiát. Sokkal inkább az a működési elv a jellemző, hogy a társadalmi igényeknek való megfelelés érdekében a kormányzati változtatásokat kell a közszolgálati hivatásrendek szervezeti céljaiba beépíteni, elhelyezni a szervezeti stratégiában, majd ennek megfelelően kialakítani az emberi erőforrás stratégiát. Ugyanakkor fontos szem előtt tartanunk, hogy ennek a folyamatnak a sikerességéhez elengedhetetlenül fontos a szervezeti célokat támogató és szem előtt tartó menedzsment szemlélet érvényesülése az emberi erőforrás gazdálkodás területén. A versenyszférához hasonlóan a közszolgálat személyi állományának menedzselése alapvetően határozza meg a közszolgálati szervezetek tevékenységének tartalmát és minőségét. Az EEM a dolgozók szervezeti és egyéni célok érdekében való kiválasztását, alkalmazását, ösztönzését, képességeik fejlesztését foglalja magában úgy, hogy a rendelkezésre álló egyéb erőforrásokkal minél hatékonyabban gazdálkodjanak. 11 A közszolgálati EEM-et a versenyszférához hasonlóan nem lehet önmagában értelmezni annak külső és belső környezete nélkül. A külső környezet a társadalmi és gazdasági helyzetből vezethető le, úgymint a fejlettség, kulturális környezet, társadalmi körülmények, míg a belső környezetet a szervezet közege adja. Az EEM elsődleges célja annak biztosítása, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű emberi erőforrás álljon rendelkezésre a szervezeti stratégiában meghatározott célok eléréséhez a kellő időpontban és a megfelelő helyen. Szervezeti stratégia Emberi erőforrás stratégia EEM (HR funkciók) (HR tervezés, Toborzás és kiválasztás, Munkakörelemzés- és tervezés, Munkakörértékelés, Teljesítményértékelés, Kompenzáció, Képzés-fejlesztés, Karriermenedzsment, Szervezeti kommunikáció, HR információrendszerek, Munkaügyi kapcsolatok, Elbocsátások, leépítések A célok eléréséhez megfelelő személyi állomány 3. ábra: A szervezeti célok eléréséhez szükséges állomány biztosításának tervezése A szervezeti célok elérését elősegítő szervezeti stratégia eredményes megvalósítása elképzelhetetlen a megfelelő személyi állomány nélkül. Ennek biztosítását hivatott ellátni a szervezet 11 HORVÁTH M. Tamás: Közmenedzsment. Budapest-Pécs, Dialóg Campus,

8 emberi erőforrás stratégiája, amelyben optimális arányban és hangsúllyal kerülnek meghatározásra az egyes HR funkciók alkalmazási területei. A HR funkciók közül a stratégiai tervezés szempontjából a kiválasztást, a teljesítményértékelést és a képzés-fejlesztést tekinthetjük kulcselemeknek. 12 Ez a megközelítés általánosan elfogadott a versenyszféra szervezeteire, ugyanakkor a közszolgálatban bizonyos sajátosságokkal kell számolni annak ellenére, hogy a közmenedzsmentre általánosan jellemző a versenyszférában alkalmazott eszközök és módszerek átvétele. A szervezeti működés közpénzekből történő finanszírozása természetszerűleg fokozott átláthatóságot és garanciális működési szabályozottságot követel meg számos EEM területen, többek között a kiválasztás, teljesítményértékelés, kompenzáció, képzés-fejlesztés területein. A közszolgálat hivatásrendjeivel szemben támasztott általános követelmény, hogy egyre magasabb színvonalon szolgálják ki a velük kapcsolatba kerülő állampolgári és társadalmi igényeket, fejlettebb és komplexebb szolgáltatásokat nyújtsanak, mégpedig mindezeket egyre feszesebb költséggazdálkodás mellett. Figyelembe véve, hogy a közszolgálat outputjai elsődlegesen szolgáltatás típusú termékek, amelyeket a hivatásrendek személyi állománya hoz létre, a közszolgálattal szemben támasztott követelmények megvalósításához kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy a kellő időben a megfelelő tudású, képességű, a szervezeti célok eléréséhez szükséges magatartást tanúsító emberi erőforrás álljon rendelkezésre a kívánt helyen. E követelmény eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a körültekintő tervezőmunka. 13 Az emberi erőforrás tervezés akár rövid, akár hosszú távon történik, elsődleges célja a választási lehetőségek maximalizálása a kockázatok minimalizálása mellett. Fontos szem előtt tartanunk, hogy nem létezik univerzális, minden közszolgálati hivatásrend által alkalmazható tervezési módszertan, ezért minden szervezet maga kell, hogy kialakítsa a saját emberi erőforrás tervezési megoldásait, figyelembe véve tevékenységi körét, szervezeti kultúráját, külső környezetének sajátosságait. Ebben a tervezési folyamatban természetesen számos eszköz, technika, módszertan áll a szervezetek rendelkezésére, amelyek segítenek végighaladni a stratégiai emberi erőforrás tervezés folyamatán. Többek között ennek a folyamatnak az elfogadottságát és sikerességét hivatott mérni és visszajelzést szolgáltatni jelen kutatás is, az alábbi kérdéseken keresztül: Milyen funkciókat milyen gyakorisággal és eredményességgel lát(nak) el a stratégiai tervezés humánfolyamataként az emberi erőforrás gazdálkodással foglalkozó szervezeti egység(ek), szakember(ek)? Milyen szerepet fog betölteni a stratégiai tervezés HR funkciója a jövőben más HR funkciókkal együtt a szervezet hatékony működésének elérésében? Rendelkezik-e a szervezet humánpolitikát megjelenítő emberi erőforrás gazdálkodás stratégiával? Melyek a szervezeti HR stratégia meghatározó jellemzői? Milyen célok és feladatok elérésével foglalkozik a szervezeti HR stratégia? Van-e kapcsolat az emberi erőforrás stratégia és a szervezet egyéb stratégiái között? Mennyiben támogatja a HR stratégia a szervezet célkitűzéseit? Egyértelműen ismertek-e a szervezeti értékek, követelmények, munkamagatartás elvárások a személyi állomány körében? Mennyire végzi sikeresen az emberi erőforrás gazdálkodás a tevékenységét? 12 HORVÁTH M. Tamás: Közmenedzsment. Budapest Pécs. Dialóg Campus KAROLINY Mártonné: Emberi erőforrás terv és stratégia a közszolgálatban. in: KAROLINY Mártonné LÉVAI Zoltán POÓR József: Emberi erőforrás menedzsment a közszolgálatban. Módszertani kézikönyv. Budapest. Szókratész

9 2. A stratégiai tervezés közszolgálati HR funkciói Milyen funkciókat milyen gyakorisággal és eredményességgel lát(nak) el a stratégiai tervezés humánfolyamataként az emberi erőforrás gazdálkodással foglalkozó szervezeti egység(ek), szakember(ek)? Korábban alapvetően azt lehetett megfigyelni, hogy a stratégiaalkotás elsődlegesen a versenyszféra jellemzője volt, míg a közszolgálat sokkal inkább komplex, hosszú távú célkitűzések mentén működött. Ez a felfogás azonban mára megváltozott, a két terület jelentős mértékben adaptálta egymás eszközeit, módszereit. Ma már elmondhatjuk, hogy a közszolgálati hivatásrendek szervezetei számos esetben tudatosan alkalmazzák a stratégiaalkotás eszközét. Ugyanakkor a Kormánynak is megvannak a maga stratégiai elképzelései, amelyek alapvető irányt jelentenek a költségvetési szervek szervezeti stratégiájának megalkotásában. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a stratégiai menedzsment klasszikus szintje a közszolgálatban (is) a szervezeti szint. 14 Ezzel együtt azt is látnunk kell, hogy a közszolgálatban jellemzően elválhat egymástól a stratégiai tervezés és a stratégiai menedzsment. Ez a jelenség abból következik, hogy a tervezés folyamata maga nem meríti ki a menedzselés stratégiai voltával szemben támasztott követelményeket, hanem egy adott gyakorlat folyamatos alkalmazását jelenti. 15 A stratégiai tervezéshez kapcsolódóan a kutatás során megkérdeztük a felmérésben részt vevőket, hogy a stratégiai tervezéshez kötődő egyes HR funkciók (stratégiai tervek kidolgozása, szervezeti humánpolitika kialakítása, emberi erőforrás gazdálkodás stratégia elkészítése, szervezetfejlesztés, változásmenedzselés, szervezeti kultúra fejlesztése) ellátásának minőségét és rendszerességét hogyan ítélik meg. A kutatási eredményeket a 4. ábra szemlélteti. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41% 46% 38% 40% 38% 41% 36% 38% 20% 21% 24% 16% nem elégedett közepesen elégedett nagyon elégedett 4. ábra: A stratégiai tervezés humánfolyamataival összefüggő HR funkciók ellátásának megítélése a közszolgálati területeken belül HORVÁTH M. Tamás: Közmenedzsment. Budapest Pécs. Dialóg Campus BOVAIRD Tony: Strategic management in public sector organizations in: BOVAIRD Tony LÖFFLER Elke: Public Management and Governance. London. Routledge Készült az 1. számú melléklet adatai alapján. 8

10 A kutatási eredmények alapján arról számolhatunk be, hogy a közszolgálat igazgatási területeinek személyi állományán belül megdöbbentően magas (40% feletti) azoknak az aránya, akik úgy ítélik meg, hogy az emberi erőforrás gazdálkodással foglalkozó terület egyáltalán nem, vagy csak rendkívül alacsony hatékonysággal látja el a stratégiai tervezés HR funkcióit. Ettől az átlagtól jelentősen eltér negatív irányba a rendvédelmi igazgatás személyi állománya, ahol közel minden második megkérdezett fogalmazta meg elégedetlenségét. Az egyes HR funkciók közül kiemelkedően hanyagoltnak, illetve alacsony színvonalúnak értékelte mind az önkormányzati igazgatás, mind pedig a rendvédelmi igazgatás személyi állománya a szervezeti rendszerek fejlesztésében és a változásmenedzselésben való részvételt, továbbá a szervezeti kultúra fejlesztését. 17 Az elégedetlenek arányához hasonlóan magas azoknak az aránya, akik közepesen elégedettek az egyes HR funkciók ellátásával. Ugyanakkor természetesen ezen a területen sem beszélhetünk egységes arányokról az igazgatási területek között. Míg az önkormányzati és a rendvédelmi igazgatáson belül megközelítőleg azonos mértékben gondolják a személyi állomány tagjai úgy, hogy az egyes HR funkciókat elvégzik, de nem vizsgálják azok eredményeit, így az eredmények esetlegesek, addig az államigazgatáson belül pont a közepesen elégedettek aránya a legmagasabb, több mint 40%. Átlagát tekintve a HR folyamatok közül elsősorban a szervezeti humánpolitika és az emberi erőforrás stratégia kialakításának folyamatával voltak közepesen elégedettek a megkérdezettek. 18 Jelentős tábora van azoknak is, akik úgy vélekednek, hogy a stratégiai tervezés HR folyamatait rendszeresen és jól végzik a szervezetek emberi erőforrás gazdálkodással foglalkozó területei. Arányaiban azonban az igazgatási területek között ezen a területen figyelhetjük meg a legnagyobb eltéréseket. Míg az önkormányzati igazgatáson belül minden negyedik megkérdezett fejezte ki elégedettségét, addig a rendvédelmi területen belül csak minden hatodik dolgozó nyilatkozott így. Egyúttal kiegyensúlyozott eloszlásról beszélhetünk az államigazgatás személyi állományának esetében, ahol minden ötödik megkérdezett vélekedett hasonlóan. Az egyes HR folyamatok területén pedig pont a stratégiai tervezésben való részvétel megítélése volt a legpozitívabb a személyi állomány részéről. 19 Rendkívül érdekesek a kutatási eredmények a stratégiai tervezéshez kötődő HR folyamatok megítéléséről annak fényében, hogy alapvetően azoknak a folyamatoknak a végrehajtásában teljesítenek jobban a személyi állomány megítélése szerint a humánpolitikai területek, amelyek aktívan részt vesznek magában a stratégiaalkotásban, illetve az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalában. Figyelembe véve, hogy a közszolgálaton belül az emberi erőforrás gazdálkodás kapcsán ellátandó HR funkciók erőteljesen (jog)szabályozottak, illetve a hivatásrendi szervezetek költségvetési lehetőségei limitáltak, így azt várhattuk volna, hogy a humánpolitikával foglalkozó szervezeti egységek és szakemberek azokon a területeken tudnak jobban teljesíteni, amelyekben nem érvényesül olyan nagy erővel a (jogi) szabályozottság és a költségvetési kényszer. Ennek ellenére pont ezek a HR folyamatok, a szervezeti rendszerek és szervezeti kultúra fejlesztése, illetve a változások menedzselése végeztek leghátul a kutatási eredmények alapján Az 1. számú mellékletben összegzett kutatási eredmények alapján. 18 Az 1. számú mellékletben összegzett kutatási eredmények alapján. 19 Uo. 20 Uo. 9

11 3. A stratégiai tervezés HR funkcióinak jövőbeni kívánt szerepe Milyen szerepet fog betölteni a stratégiai tervezés HR funkciója a jövőben más HR funkciókkal együtt a szervezet hatékony működésének elérésében? Azon túlmenően, hogy az egyes közszolgálati hivatásrendek személyi állománya jelenleg mennyire elégedett a stratégiai tervezés humánfolyamatának részeként ellátott HR funkciókkal, fontos kérdésként merül fel, hogy egyáltalán melyek azok a HR funkciók, amelyek az állomány véleménye szerint kulcsfontosságúak lesznek a jövőben a szervezet sikeressége és eredményessége szempontjából. Ennek megítélése érdekes módon a stratégiai tervezés HR folyamatainak ellátásával kapcsolatos elégedettséggel ellentétben jóval egységesebb képet mutat mind a három vizsgált igazgatási területen belül. A kapott eredmények alapján az egyes HR funkciók jövőbeni szerepének megítélését három nagy csoportba oszthatjuk, ahogy azt a 1. táblázat is jól szemlélteti. vegyes megítélés kiegyensúlyozott közép egyértelmű kulcsszerep stratégiai tervezés munkavégzési rendszerek személyügyi szolgáltatások személyügyi és munkaügyi adminisztráció közszolgálati életpálya emberi erőforrás fejlesztés teljesítménymenedzsment kompenzáció és javadalmazás 1. táblázat: A közszolgálati hivatásrendeken belül a HR funkciók és a hozzájuk kapcsolódó folyamatok jövőbeni fontosságának megítélése 21 Az első csoportba tartoznak azok a HR funkciók, amelyek a válaszadók megközelítőleg egyharmada szerint kevésbé, közepesen, illetve nagyon fontosak lesznek. Ide sorolhatóak a stratégiai tervezés, a munkavégzési rendszerek HR folyamatainak és funkcióinak ellátása, a személyügyi szolgáltatások illetve a személyügyi és munkaügyi igazgatási, adminisztráció HR folyamatának és funkcióinak ellátása. Kiegyensúlyozott közép elnevezésű csoportba találhatjuk meg azokat a funkciókat, amelyek fontossága mindhárom igazgatási terület személyi állományának jóval több, mint felének megítélése szerint bár fontosak lesznek a jövőben, kulcsszerep betöltésére azért a válaszadók többsége nem számít. Ezek a közszolgálati életpályához, az emberi erőforrás fejlesztéshez, illetve a teljesítménymenedzsment ellátásához tartozó HR folyamatok és funkciók. Egyértelműen kulcsszerepet betöltő HR funkciónak a kutatásban részt vevők válaszai alapján a jövőben csak a kompenzáció és a javadalmazás HR folyamatának és funkcióinak ellátását tartja a három igazgatási terület személyi állománya. A kutatási eredmények alapján mindenképpen pozitív eredményként tekinthetünk arra, hogy a válaszadók többsége azért számol a közszolgálati életpálya, az emberi erőforrás fejlesztés és a teljesítménymenedzsment hossztávú jelenlétével és megerősödésével. Ez különösen a közszolgálati életpálya esetében fontos, hiszen maga a fogalom is új keletű a közszolgálaton belül, illetve a bevezetése is egyelőre csak folyamatban van. Viszont az, hogy máris tényezővé 21 Készült a 2. számú melléklet adatai alapján. 10

12 vált a jövőbeni elvárások között azt mutatja, hogy van rá igény a különböző szolgálati jogviszonyban állók részéről. Figyelembe véve továbbá, hogy az új életpálya rendszer, mint HR funkció szorosan összefügg az emberi erőforrás fejlesztés és a teljesítménymenedzsment HR funkciójával, arra a következtetésre juthatunk, hogy a személyi állományának összességében konkrét elképzelése van a közszolgálat személyügyi fejlesztésével kapcsolatban. Ehhez társul még a kompenzáció és javadalmazás HR folyamatának kulcsszerepként azonosítása, melyet inkább tekinthetünk az előbbiekből következő jogos elvárásnak, semmit céltalan vágyakozásnak. Ugyanakkor érdekes módon bár az igazgatási területek személyi állománya jó érzékkel nevezte meg a legfontosabb HR folyamatokat, úgymint közszolgálati életpálya, emberi erőforrás fejlesztés, teljesítmény és ösztönzésmenedzsment, azonban ezeket a folyamatokat nem helyezte el egyértelműen a közszolgálat rendszerében azáltal, hogy nem ismerte fel a HR folyamatok tervezésének fontosságát, ezáltal a rendszerszerű, stratégia alapú gondolkodást. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogy mint azt már korábban láthattuk az igazgatási területek személyi állománya közepesen rossz véleménnyel van a stratégiai tervezés humánfolyamatainak ellátásáról, így amely területet elhanyagoltnak, illetve rosszul teljesítőnek tartanak, annak rendszerszintű fontosságát sem fogják elismerni. Némiképp árnyaltabb képet kapunk, ha megnézzük az egyes igazgatási területek véleménykülönbségeit. A stratégiai tervezés humán folyamatához kapcsolódó HR funkciók ellátását az önkormányzati igazgatás személyi állománya tartja a legkevésbé fontosnak (44%), míg ezzel megegyező arányban a rendvédelmi állomány tagjai már közepesen fontosnak gondolják. A legkiegyensúlyozottabb kutatási eredményt az államigazgatás mutatja, ahol az állomány egyharmada tartja a stratégiai tervezést nem, közepesen, illetve nagyon fontosnak. 22 Mint azt már korábban kifejtettük, a stratégiai emberi erőforrás menedzsmentet nem tekinthetjük önmagában álló elkülönült menedzsment irányzatnak, az számos szállal kötődik a szervezeti stratégia megvalósítása érdekében tevékenykedő más menedzsmentekhez, úgymint változásmenedzsmenthez, kommunikációs menedzsmenthez, szervezetfejlesztéshez, stb. A kutatási eredmények alapján ugyanakkor fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy nem elég fontos szerepet játszani a szervezet eredményes működésében, azt megfelelően kommunikálni is szükséges annak érdekében, hogy a személyi állomány megismerje és elismerje a tevékenység jelentőségét, jövőbeli szerepét. 22 A 2. számú mellékletben összegzett kutatási eredmények alapján. 11

13 4. Emberi erőforrás stratégiák a közszolgálati hivatásrendek szervezetein belül Rendelkezik-e a szervezet humánpolitikát megjelenítő emberi erőforrás gazdálkodás stratégiával? Mint azt már korábban megemlítettük, a stratégiaalkotás elsődlegesen a versenyszféra jellemzője volt, míg a közszolgálat sokkal inkább komplex, hosszú távú célkitűzések mentén működött. Napjainkra azonban a két terület jelentős mértékben adaptálta egymás eszközeit, módszereit. Ma már elmondhatjuk, hogy a közszolgálati hivatásrendek szervezetei számos esetben tudatosan alkalmazzák a stratégiaalkotás eszközét. Ugyanakkor a Kormánynak is megvannak a maga stratégiai elképzelései, melyek alapvető irányt jelentenek a költségvetési szervek szervezeti stratégiájának megalkotásában. Annak érdekében, hogy a közszolgálaton belül egységes elvek mentén, uniformizáltan történjen a tervezés, a Kormány rendeletben 23 szabályozza a kormányzati stratégiai irányításra vonatkozó alapelveket, a stratégiai tervdokumentumokra vonatkozó szabályokat, illetőleg a tervezetek társadalmi véleményezésére vonatkozó előírásokat A kormányzat szerepe a stratégiaalkotásban A kormányzati stratégiaalkotás számos alapelv mentén megy végbe, amelyeknek a nemzeti érdekek és nemzetpolitikai célok érvényesítését kell szolgálnia. Ilyen alapelvek többek között a tervdokumentumok egymásra épülésének követelménye, az összkormányzati célkitűzésekhez való illeszkedés követelménye, az eredmények fenntarthatóságának követelménye, vagy akár a megfelelő pénzügyi háttér biztosítottsága. Fontos eltérés a vállalati és a kormányzati stratégiaalkotás között, hogy amíg a vállalati tervezés rövid, közép- és hosszú távja nagyjából 1, 2 4 és 5< évet ölel fel, addig a kormányzati stratégiai tervezés ennél hosszabb távokra tervez, úgymint: rövid táv 1 4 év, középtáv 4 10 év, hosszútáv 10< év. Figyelembe véve, hogy rendkívül nehéz tíz évre, vagy akár több évtizedre előre tervezni, így érthető, hogy korábban miért nem alkalmazta a közszolgálat a stratégiai tervezés módszerét, és miért működött inkább hosszabb távú célkitűzések mentén. Fontos különbség ugyanakkor a versenyszféra és a közszolgálat között, hogy míg a vállalatok elsődlegesen követik a változásokat, legfeljebb ágazati szinten okozzák azokat, addig a Kormány elsődleges célja az egész nemzetgazdaságon belül a hosszú távú, fenntartható stabilitás kialakítása. Ezt szolgálják a Kormány által meghatározott főbb stratégiai tervdokumentumok, amelyek szintjeit és egymásra épülését az alábbi ábra szemlélteti. 23 A kormányzati stratégiai irányításról szóló38/2012. (III. 12.) Korm. rendeletet alapján. 12

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Krauss Ferenc Gábor A közszolgálat személyi állományának véleménye a közszolgálat kompenzációs és javadalmazási rendszeréről Stabil alap, vagy időzített

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Petró Csilla Stréhli-Klotz Georgina Az emberi erőforrás menedzsment terület munkavégzésének jellemzői a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-22-1 Közszolgálati életpályák Emberi erőforrás áramlás Szerzők: Dr. Szabó Szilvia, Stréhli-Klotz Georgina Lektorálta: Dr. Szakács Gábor

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szakács Gábor Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban Közszolgálati Humán Tükör 2013 (Ágazati összefoglaló tanulmány)

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-24-5 Közszolgálati teljesítménymenedzsment A teljesítménymenedzsment humánfolyamata Szerző: Dr. Szakács Gábor CSc. Lektorálta: Dr. Bokodi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Stratégiai emberi erőforrás gazdálkodás Gyöngyös Város Önkormányzatánál Helyzetfelmérés, továbbá a hivatali szervezetnél, az egyéb intézményeknél, valamint fejlesztési projektek esetén hasznosítható javaslat

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján A HR helyzete Magyarországon az Országos HR Benchmark Felmérés 2011 tapasztalatai alapján Tartalomjegyzék 1. SZERVEZETI ADATOK... 3 2. STRATÉGIA ÉS TERVEZÉS... 8 3. MUNKAERŐPIACI JELLEMZŐK... 14 4. TOBORZÁS,

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1 BEVEZETÉS 3. oldal 1. A STRATÉGIA - ALKOTÁS JELENTŐSÉGE 5. oldal 2. A CONTACT NKFT STRATÉGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSÁT 7. oldal MEGELŐZŐ LÉPÉSEK 2.1. A STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATÁNAK LÉPÉSEI 7. oldal

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Hazafi Zoltán Új közszolgálati életpálya a közszolgálat fejlesztésének jogi és emberi erőforrás dimenziói ISBN 978-615-5269-38-7 Á ÁROP-2.2.17 Új

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-26-9 Személyügyi szolgáltatások és személyügyi tevékenység a közszolgálatban szerző: Petró Csilla lektorálta: Dr. Szakács Gábor Nemzeti

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Debreceni Egyetem Informatikai Kar Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Készítette: Varga Ádám Témavezető: Kun András István, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011.

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi Menedzsment Szakirány AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai

Részletesebben

Pályaelhagyó logisztikai tisztek konverziója az üzleti logisztikába

Pályaelhagyó logisztikai tisztek konverziója az üzleti logisztikába ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Pályaelhagyó logisztikai tisztek konverziója az üzleti logisztikába Doktori (PhD) értekezés Készítette: Tudományos témavezető: Bányai Kornél Dr. habil. Molnár Ferenc

Részletesebben

Teljesítménymérés a védelemben

Teljesítménymérés a védelemben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Teljesítménymérés a védelemben A haderő hatékonyságának és eredményességének mérési nehézségei Ph.D. értekezés Készítette: Témavezető: Antal Erika

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben