KÖZTELEK. Megjelenik minden szerdán és szombatén. Az Országos Hagy. Gazdasági Egyesület tulajdona.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZTELEK. Megjelenik minden szerdán és szombatén. Az Országos Hagy. Gazdasági Egyesület tulajdona."

Átírás

1 K. folyam Budapest iüoo. (Jeczember hó 8 97 $55.) szánt KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Áx országos magyar gazdasági gyasülat tagjai Ingyi kapják. Ken tagoknak 16flz*tésl fiij: Bgtss ÍTTI N korona, félévrs 10 korona, negyedévre Megjelenik minden szerdán és szombatén. Az Országos Hagy. Gazdasági Egyesület tulajdona. A* egyesületi tmio felügyelet* alatt: F6ezerke.zt6 ii klad&sért felelse: Forater Géza az OMQE. Igazgatója Felelős szerke.ztg: Szllasay ZoltAn ai OMGX. ezerke«zt6-titkira. Tir.ezerke.nt8: Bnday Barna az OMOI. titkira. Szerkesztőség is kiadóhivatal: Budapest (Köztelet), f llöl-nt 25. szám. Kéziratokat a szerkesztlség nam küld viasza. AZ OMGB. KÖZLEMÉNYEI. Ülésnapok a Köztelken deczember 14-én d. u. 4 órakor. Kodifikáczionális bizottság ülése. deczember 19-én d. u. 4 órakor. Állattenyésztési és állategészségügyi szakosztály ülése.,, deczember 20-án d. u. 4 órakor. Igazgató-választmány ülése. Meghívó. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület szőlőszeti és borászati bizottságának folyó hó 15-én, azaz szombaton d. u. 4 órakor a Köztelek nagytermében tartandó ülésére. Az ülés tárgya: 1. Állásfoglalás a román szőlő behozatalnál tapasztalható visszaélések ellenében. Előadó : Baross Károly. 2. Az orosz borvám emelése. Bernáth Béla, a bizottság elnöke évi november hóban befizetett alapítványi kamatok és tagsági dijak nyilvános nyugtázása. Alapítványi kamatot fizettek: évre: Dr. Siklóssy Gyula 20 kor. Hátralékra: Mailáth István 21 kor. Tagsági dijat fizettek: évre: Dáni József, Frideczky Árpád 20 20, dr. Friedmann Bernát 10, Fogarasmegyei gazdasági egyesület, Grünfeld Ignácz, Hankiss János 20-20, Szécsi Gyula 10, évre: Abaffy Edmund, Altorjay László, Albisi Béla, Andaházy Pál, Andreae Emil, Antal, Sándor, Apt Ödön, Ábel Ármin, Abeles Zsigmond, Ágoston József, Baár József 20 20, dr. Baiersdorf Emil 10, Baitz Lipót, Baksay Zoltán, Balázsovich Ernő, Balázsovits Oszkár, Barcza Adolf, Basch Béni, Basilides János, Bay Géza, Bányay Döme, Bátorkeszi olvasókör, Bede Károly, Bedő Albert, Beke Imre, Beleznai urad. bérnökség, Berger Zsigmond, Berzeviczy József, Beteg Imre, Bezerédj Adorján, Bezerédj Lajos, Bezerédj László, Békássy István, Békeffy István, Binder Frigyes, Biró István, Boér Endre, Bolgár János, Bornemissza Gábor br., Borsche Károly, Botka Lehel, Böhm Miklós, Braun Sándor 20 20, Brauner Győző 10, Brunner Béla, Bucsányi Kálmán, Budapestkőbányai kör, Clement Lipót, dr. Chorin Ferencz, Csapkovits György, Csetke Béla, Csiky Sándor 20 20, Csomóss Miklós 10, Darvas Gábor, Debreczeni Endre, Deutsch József, Dubrovszky Róbert, Ebers Károly, Edelsheim Gyulai Lipót, Ehrlich Henrik, Ehrlich Salamon, Elek István, Emperl Ernő, Engel Hermann, Eördögh János, irányi Ármin 20 20, Fahn László 10, Farkas Ábrahám, Farkas Ferencz, Farkas Gyula, Farkas Zoltán, Fáy Gyula, Fechtig Imre br., Fehér Sándor 20 20, Fekete Mihály 10, Ferenczy Kálmán, Fiseher Károly, Fokányi László, Földváry Tamás, Fördős Dezső, Förster Aurél 20 20, Frenkel Dezső, Friedmann Bernát dr , Fiilöp Gábor, Für Géza, Gajzágó Samyl, Garay Sándor, Gazdasági egyesület Magyar-Óvár, Gazdasági egyesület abaujmegyei, Gazdasági tanintézet Keszthely, Gazdák te^csarnoka, Geist Gáspár, Gerlóczy Géza, Grünfeld Jakab, Grünfeld Jenő, Godán Sándor, Gutzjahr Mihály, Gurtler Károly, Gyene Károly, Györffy Kálmán, Hagara Viktor dr., Hainrikffy Pál 20 20, Hankus Gábor 10, Hanvay József, Harsányi József, Hámos Aladár, Hányi Gyula,' Hein Gyula, Hercz Zsigmond, Herczegh Mihály, Hertelendy József 20 20, Hochstadter Lajos 10, Honig Izidor, Honi Izidor, Horváth László, H sszufalusi Andor, Höhn Vilmos, Hrabovszky Guidó, Hreblay Emil, Hricsovinyi János, Huber Lajos, Huszár Béla, Igonda Péter, Jablonszky György, Jeney Géza, Jeney József, Jeszenszky József, Juhi Miksa, Kacskovits Zoltán, Kardeván Ernő, Kasztl László 20 20, Kaufmann Ignácz 10, Kauser Dezső, Kálmán Andor, Kálmán Rudolf ifj., Károly Rezső, Keglevich Gyula gr., Keller Gyula, Kenessey Lajos, Kenyeres K., Kherndl Imre, ivánkai, Kiss Iván, Kiss József, Kiszely Sándor, Klár Gusztáv, Klobusitzky János, Kohn László és Tsa, Koksa Kálmán, Kollmann Gyula, Koritsánszky János, Kováts Antal, Kovács Imre, Kozma Andor, König Károly, Köri József, Körmendy László, Krausz Gyula, Krón Dénes, Króner Küffaer Ernő, Kropf Ignácz, Kvaszinger Ödön, Lakits István dr., Lakner László, Laszkáry Pál, La,ufer Antal, Lányi József, Láczay Szabó László, Lencz Ödön, Lengyel Márton dr., Lengyel Sándor dr., Leitgeb Imre Lédig Dezső, Lippich Gusztáv, Liptay Béla, Lipthay Frigyes br., Lőwy Mór 20 20, Lővy Sándor 10, Maier Emil, Mandel Mór 20 20, Márcsány K. 10, Maros- Tordamegyei gazd. egy., Mathiasz Ernő, Matolcsy Károly, Mayerffy György, Mándy Lajos, Mechwarth Ernő, Mesterházy Ernő, Meszéna Lajos, Meszlényi Pál, Mező Károly, 20 20, Mihályi Imre 10, Miklóssy Ferencz, Milhoffer Sándor, Móck Ferencz 20 20, Munkácsy Béla 10, Naeff Vilmos 20, Nagy Aladár, Nagy Géza, K. Nagy István, Nagyváradi műtrágyagyár, Naláczy Géza, Nauratyill Oszkár, Nándory Pál, Návay Emil, Néppel Ferencz, Neuszidler Ernő 20 20, Nóvák Dániel 10, id. Ocskay Rudolf, ifj. Ocskay Rudolf, dr. Ofner Márk Oszkár, Ottlik Péter, l'allaghy Jánoí, Papp Elek, Papp Imre, Papp Jenő, Papp Miklós, Pappszász Lajos, Paray Sándor, ifj. Pataky László, Pencz József, Perényi Antal, Pesty Béla, Petrovay György, Péchy Zsigmond, Piacsek István, Piróth István, Pletnits Ferencz dr., Polatschek M., Pongrácz Géza, Pótsa Bertalan, Prág Lajos, Prenoszií Ödön, Pfeiffer Mátyás, Purgly Zsigmond, Püspöki Géza, Raáb Kálmán, Rajasich Gy. br., Rapcsák Gyula, Rapcsány István, Reitmann Győző, Réthi Béla, Rélhy Pál, Révész István, Richter Oszkár, Rohrer Ferencz, Rónay Aladár, Rosztóczi Ferencz, Rothnagel János, Roxer Jenő, Rögler Mihály, Ruston József Viktor, Rüll Nándor, Safári János, Samarjay János, Sárközy István,. Scheftsik I. ifj., Schell Gyula br., Schifter Kornél, Schlichter Izidor, Schoellsr Gusztáv 20 20, Schreiner Jenő 10,Schuster Márton, Sehwarcz Gyula 20 20, Schweiger Lajos 10, Sermann László, Sidlauer Aladár, Skublics József, Skublics Károly, Snázel Ferencz, Spilka Sándor, Strasser Vilmos, Steiner Leó dr , Sterk ZsigmoDd, Stern Zsigmond 10 10, Sternthal Artúr, Szabó Arnold, Szabó Gyula, Szabó Vilmos, Szakraida Jsnos, Szalai Simon, Szalai János, Szántó Elek, Szemere Fmil, Szemere Géza, Szemere József, Szentmiklóssy István, Szécsey István, Székely Miksa, Szilassy István, Szilágyi János, Szilárd Imre, Szitányi Géza, Szily Tamis, Szlavik Géza, Szobotka Henrik, Szőllősy Samu, Sztandeisky Oszwald, Sztankovits János, Sztankovich János, Sztranyovszky Géza, Tamássy József, Tarnai Vilmos, Tarnovszky Géza, Tí>ub Gyula, Teleki Gyula gr. mező-pagocsi gazdasági hivatala, Teleki László gr. magyar-nádasi urad., Thomka Gyula, Timár János, Tischler Mór, Tóby József, Toldi Szabó László, Tolvaly Ferencz, Tóth Lőrincz, Török Géza. Udvarhelymegyei gazdasági egyesület, Uhl Antal, Újhelyi Jakab, UUmann László, Ungár Géza, Varga István, Vaska Gyula, Vay Dénes báró, Vámoscher Károly, Velics Antal dr., Vécsei Pál, Voigt Ede ifj., Vucskics Béla, Vuits Vazul, Weiler Géza, Weiner Jakab, Weisz Adolf, Weisz Géza, Weisz Manó, Weisz Ödön, Weiner Adolf, Wolf testvérek, Wüest de Velberg Jenő, Zathureczky Albert, Zborói uradalom, Zmeskál István, Zsótér Andor, dr. Ybl Félix kor. UuAAvUx/ i /wvi/ykíitw /Wvíva v<aí)/vvv<íl^nri' jláá/l^w^^d-víí Mai számunk 30 oldal.

2 KÖZTELEK, DECZEMBKR HÖ 97. SZÁM. 10-IK ÉVFOLYAM. _ Hátralékra fizettek: Andaházy Pál 20, Baitz Lipót 5, Baksay Zoltán, Basch Béni, Beke Imre, Berzeviezy József, Bezerédj László, Biró István 20 20, Boer Sándor 10, Bolgár János, Daryas Gábor, Eördögh János> Farkas Zoltán, Fáy Gyula, Ferenczy Kálmán, Földváry Tamás, Forster Aurél, Fülöp Gábor, Für Géza, Gajzágó Samyl, Gutzjahr Mihály, Gürtler Károly, Hámos Aladár, Hérics M ,, Hoehsladter Lajos 10, Höhn Vilmos, Hrabovszky Guidő, Hricsovinyi János, Jeney József, Király Sándor, Kiszely Sándor, Korltsánszky János, Körmendy Lászlő, Maiina Lajos, Marostordamegyei gazd. egyesület, Meszlényi Pál 20 50, Mező Károly 10, Munkácsy Béla, Nagy Gyula, Neuszidler Ernő 20-20, Nándory Pál 40, Pongrácz Géza, Pataky László irj., Bajasieh Gy. br., Reitmann Győző, Révész István, Rohrer Ferencz, Roxer Jenő, Rögler Mihály, Serfőző Géza, Snázel Ferencz, Szabó Vilmos, Szilágyi János, Szobotka Henrik, Szőllősy S mu, Tarnai Vilmos, Taub Gyula, Timár János, Tischler Mór, Tóby József 20 20, Uhl Antal 1, Zathureezky Albert 20 kor. Osztó igazság. n - Az állami jövedelem közvagyon. Hogy ez a közvagyon, mely a közmegterheltetés árán támadt, a közszükséglet legnagyobb réseinek betömésére legyen használva: ez az osztó igazság. A magyar állam ezer millió boronát költ el évente. Vannak, akik azt mondják, hogy ez sok. Vannak, akik azt állitják, hogy aránytalan közmegterheltetésböl ily nagy költséget kisajtolni: ez a hibák kútforrása. Azt állitjuk ezzel szemben, hogy nem itt van az igazi veszedelem. Az aránytalan közterhek ugyan segítenek agyonnyomni azokat a gyengéket, akik a közterheket viselik. De csak segítenek, mert az élet métermázsás súlyait ezek csupán grammokkal szaporítják. Vegyük el a grammokat, s vájjon visszanyeri-e rugékonyságát az elnyomott egyén? De segítsünk a métermázsás terheken és bizonyosan talpra áll. TÍRCZA. Sötét történet. Irta: Bársony István. Sokunk előtt mondta el egy honatya ezt a történetet; mint olyat, ami igaz az utolsó betűig. Én nem teszek hozzá semmitsem, nem is veszek el belőle egy szót sem. Csak jegyzője vagyok a más elbeszélésének. De még igy is megborzongok tőle. Azt gondolom: bárcsak ne lett volna mindez igaz! Bárcsak az sülhetne ki, hogy kegyetlen, gonosz tréfát csinált valaki, aki terjesztette. Pedig nem megy a dolog a mi bőrünkre, igazi magyarokéra"; ám ha nem is voltak magyarok, akik: elkövették, emberek voltak s igy mindnyájunkra esik valami az ember bűnének a szégyenéből. Egy derék, becsületes uradalmi gazdatisztnek a fia, mártirkinokat állott ki hét önkéntes társa miatt, akik vele együtt szolgáltak a közös hadseregben. Egyetlenegy sem volt magyar" a hét kolléga közül. Pedig itt születtek, ebben az országban. Hanem azért a katonaságnál jobbnak látták azt vallani, hogy ki szász, ki oláh, ki horvát, ki tót közülök. Nemzetiségiek voltak, nyíltan. Ez akkor többet használt nekik, mintha magyaroknak mondták volna magokat. Abban az időben valóságos veszedelem volt az, ba az önkéntes azt merte hangoztatni, hogy ő magyar. Svábnak, rácznak, csehnek, íranyevácznak mindnek elég Lám, az államnak a legnagyobb megerőltetés árán adja meg az ország azt az anyagi hatalmat, amelylyel a hatalmas létküzdelem: a gazdasági verseny szülte aránytalanságok kiegyenlítésére siethet. Görnyedve fizetünk, de legalább a hátunk mögött áll az állam, mint legfőbb biztosító intézet, amely az óriási díjbefizetésekből a letörőiteket segítheti, amely ezélszerübeavatkozásaival, hasznos befektetéseivel sokszorosan visszatérítheti az adófilléreket azoknak, akiknek erre legnagyobb szükségük van. Tegyen az állam a viszontszolgáltatás kötelezettségének eleget, igazságosan megosztott figyelemmel és mindjárt elmúlik a veszedelem. Ma azonban benne vagyunk a veszedelemben nyakunkig. Mert az állam közvagyona nem odajut vissza, ahonnan eredt és ahol arra a legnagyobb szükség volna. Az osztó igazság, mintha csak itt laknék a fővárosban, önmaga felé görbíti kezét és messze nyúlni nem szeret. Távolról sem akarjuk a magyar államhatalomnak mai végrehajtó szervevezetét felelősségre vonni azért, hogy a viszontszolgáltatásban nem részesített magyar vidékek egy része sorvadásnak indult. Ez a mai kormány átvette az ezermilliós tárczát a rája nehezedő aspirácziók összes súlyaival együtt. A nagy örökséghez kapta az örökösök nagy rajának szokás által szentesített jogigényeit. Ez a kormány halad az állam gazdálkodás évtizedes utján, korlátozva és irányítva az évtizedes kötelességek nehezen lerázható nyűgeitől. Ez a mai kormány legjobb indulatában volna méltatlanul megtámadva, ha bünéül rónánk fel azt, hogy évtizedek óta a magyar vidékek egy jó részének adófizetői mit sem kaptak azzal szemben, hogy a közmegterheltetés viselése révén az állam gazdasági erejét fent ártották és fejlesztették. Nem egy ma-holnapi végrehajtó hatalom mulasztásáról van itt szó, hanem egy olyan hagyományos hibáról, amely öreg idők óta állami és községi tűrhetően ment a sora. De a mi fiainknak, a kiknek a nevét sem tudta a czopfos magyargyülölet kimondani: ugyancsak izzadniok kellett minden czimen, százféle okból, semmiért is. Az a szegény magyar önkéntes, aki a magyar pusztákról vonult be egy sereg idegen közé, holta napjáig megemlegeti ezt. Kivált minthogy egy árva szót sem tudott németül az istenadta. Hisz' az alföld szántóvető népe közt cseperedett fel; az apja mellett, a gazdaságban töltötte a vakáczióit és segített az öregének, mint aki maga is a mezei gazdálkodásban leli legnagyobb örömét. Már pedig a magyar pacsirtáktól nehéz lett volna neki odakint németül megtanulnia. De hadd térjek most már a dologra. A kaszárnya udvarán abrichtolták" a katonákat. A komiszbakával összekeveredtek az önkéntesek. Mondom, egyetlenegy volt köztük bevallott magyar. Azt az egyet gyűlölte a többi, a nemzetiségi". A káplárok hajtották a zug"-ot, az abtheiiung'-ct. Járta a herstellt", a laufschritt". Egy főhadnagy ur, egy igazi mordskerl", ügyelt a rendre. Egyre kurgatta, szidta a gyakorló csapatokat; káromkodott a maga morva nyelvén, menázseriát csinált a bakákból, ugy elnevezte mindegyiket sorban valami állatnak. gazdálkodási rendszerünk minden izébe befészkelte magát. Ez a nagyzási hóbort hibája. Nagyzolnak községeink és városaink, mint a hiu asszonyok, akik selyembe öltözködnek, míg családjuknak koplalni kell. Budapest 35 milliót fordít öltözködésére. Örvendetes jele volna ez a gazdagságnak, de szomorú szatíra akkor, ha tudjuk azt, hogy míg ez a mesterségesen felcziczomázott, 600,000 főt számláló főváros, polgárainak borzasztó megerőltetése árán milliókat fordit luxuriöz kiadásokra, az alatt a felvidéknek 40,000 lakója sirva búcsúzik hazájától, mert itt már megélni nem tudnak. Paloták, hidak, szobrok mind lelkesítő jelei a nemzet erökifejtö képességeinek, de mikor e fényes építkezések árnyékában pangó kereskedelmet, tengődő ipart, nyomorgó tisztviselői kart látunk, mikor a munkásközvetitő hivatal egy hét alatt 6300 munkanélküli egyént mutat ki a főváros selyemviganója alatt, akkor ennek a fővárosnak az erőlködése, puczolbodása és cziczomája csak visszariaszt, de nem lelkesít. Pedig ez a főváros csak egy tenyérnyi hely az országban, amely saját gondoskodásán kívül az állam gondviselését is oroszlánrészben élvezi. És az adófillérekböl, a közmegterheltetésböl öszszegyült közvagyon a kiegyenlítés feladatát végezni, az osztóigazságot beirtani még itt sem tudja. Ha ez az édes, ez az elkényeztetett gyermek is nyomorgó exisztencziákat rejteget kipántlikázott kosárkájában, mit szóljunk akkor a vidékről? Vájjon felállitotta-e már valaki az arányt, hogy mit ad a vidék gazdasági erejéből, és mit kap vissza gazdasági erejének pótlására? Óh, ezzel a kérdéssel egyszer már Az egyik szakasz fegyverfogást csinált a kaszárnya fala mellett, ahol épp akkor árnyék volt. A haragos főhadnagy odahúzódott, hogy kifújja magát, mielőtt újra belekezd a donnerwetterbe". Egy boldogtalan parasztfiú mellé vitte az isten haragja. Amugyis ügyetlen volt a szerencsétlen gyerek, de amikor ezt a szakramentovicsot a nyakán érezte: éppen megbolondult. Links" helyett mindig,rechts a -re fordult, nem látott, nem hallott, amíg végül a krudélis abriglajdinand" szörnyen le nem hurrogta. Elkezdte szidni szegénynek az anyját, becstelenül. A magyar önkéntesnek földije volt a legény, ott volt kisbéres abban az alföldi gazdaságban. Egy századba, egy szakaszba kerültek; a nagy elhagyatottságban elfelejtették, hogy czivilben nem igen illenek egymáshoz ; egjütt busultak, együtt epekedtek, együtt vágytak haza; oda, ahol ha szidja is a parasztot valaki, legalább magyarul cselekszi. Az önkéntesnek a durva sértésre, amivel a földijét illette a tiszt ur, megrándult a szája. A főhadnagy észrevette s rögtön odatoppant. Mit? ordította, magának nem tetszik, amit mondtam? Nahát magának is mondom!... Tanúja volt a vérlázító sértésnek az egész szakasz, amelybe akkor éppen valamennyi önkéntes a hét nemzetiségi be volt osztva. A magyar önkéntes halálsápadt lett, de hallgatott. Okosan tette. Az a vadállat még börtönbe juttatta volna. Ebugatás amúgy sem hallik a mennyországig. Aztán meg van a katonának szolgálati útja, amikor panaszkodni akar. A magyar önkéntes erre az útra lépett s ezrearapportra vitette magát. Keménynyakú gran'csár-ezredes volt itélő-

3 97. SZAM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, DECZEMBER HO foglalkozni akarunk, mert semmi sem áll közelebb ennél egész országrészek gazdasági visszamaradottságának okaihoz és semmi sincs szorosabb összefüggésben a kivándorlás szomorú jelenségével sem. Tizennyolcz vármegyéből folyik a kivándorlás feltűnő mértékben és szakadatlanul. Ennek a tizenyolcz vármegyének a kiterjedése 175,000 kilométer, több, mint fele az egész országnak. Kiváncsiak leszünk megtudni hogy mit adott vissza az állam a maga gyűjtött gazdasági erejéből ennek a félországot befoglaló vidéknek gazdasági életszervezetébe? Egyáltalában nem fog ártani, ha az állami viszontszolgáltatásban az osztóigazságot keressük. A Köztelek" legközelebbi számában olvastuk, hogy a dohányjövedék 30 milliós évi jövedelme mellett a dohánytermelök nem egészen 18 frtos átlagár mellett voltak kénytelenek kijönni. Aki a dohányt nem csak pipálni tudja, hanem a termeléséhez is ért, az belátja, hogy ebben a 18 frtos átlagban nincs meg a viszontszolgáltatás elve, ebben a fejős tehén koplaltatásának elve nyilvánul meg, amely csakis a tej kiapadásával végződhetik. birája. Azt mondta neki: Amivel ön a főhadnagy urat vádolja, súlyos dolog; gondolja meg, mi történik, ha be nem tudja bizonyítani. Bebizonyítom, ezredes ur!. Talán rosszal hallotta? Ha visszalép, elnézem merészségét. Egy szót sem vonok vissza, ezredes ur! Gondolja meg, hogy még a tanukkal bizonyítás sem elég, hisz össze is beszélhettek. A főhadnagy urnák magának is be kell ösmernie azt, amivel vádolják. Kardbojtja van, ezredes ur; be fogja ösmerni. Hát akkor meglátjuk, most: kehrt euch!"... A, mars eh" már ugy zúgott az önkéntes fülében, mint a távoli mennydörgés. Aki katona volt, talán rázza a fejőt, hogy 'iszen nem igy beszélnek katonáék egy szegény önkéntessel. Majd egy olyan esipricseprő bakát az ezredes még kapaczitálgat, ugy-e! Pedig ez egyszer kivételesen mégis igy volt bizony. Kisül a végén az is, hogy miért. Elővették a legénységet. Az ezredes előbb kihallgatta a századparancsnok azt a bizonyos szakaszt, de előbb magát a főhadnagyot. A főhadnagy tagadott. Ö azt sosem mondta. A szakasz állott mint a czövek s a főhadnagy mellett vallott végig. Persze bolond az olyan szegény baka, hogy egy ringy-rongy önkéntes miatt haragítsa meg a mindenható főhadnagy urat. Az a fehérpofáju uríi egy esztendő alatt kivándorlottat csalt vissza az oczeánon keresztül. Ezer mértföldekről visszajön a szegény felvidéki ember abban a szerény reményben, hogy munkát kap. De munka nincs. Hogy munka legyen, ehez életerős gazdasági és ipari szervezetek szükségesek, ezeket pedig ki kell építeni. Az a dohánygyár nagy öröm ott Szepes-Bélán. Pedig ez nem ajándék, hanem hasznos befektetés. Ilyen hasznos befektetésekkel lehet és kell visszaadni az elvont anyagi erőket, kivált ott, ahol a természet is mostoha. Egy vidéki lapból nagy és régi panasz tör elő. Azt mondják, hogy Budapesten a Dunát öt czifra hid szeli át, Szegedtől Szolnokig pedig csak egyetlen egy. Ugy vélem, érdemes volna már egyszer ilyen ügyekről is beszélgetni. Csongrád és Szentes, Baja és Báttaszék régen ott lettek volna már azok között, akik azt vitatják, hogy ezermiliió koronából sokkal több joggal követelhet egyegy egyszerű vashidat országrészek forgalmi érdeke, mint amily joggal a reprezentálási vágy milliós palotákat és szobrokat teremt. Igenis ki kell már egyszer mondani azt a bátor szót, hogy nem kell nekünk semmiféle pompázás, semmiféle faragvány gazdasági sorvadás árán. szabadul, de ő neki három annyi ideig kell ezípelni a borjut. Senki sem vallott a főhadnagy ellen. Inkább azt mondta mind, amit a bezuppált őrmestertől hallott, hogy nincs olyan jó ember több, mint a főhadnagy ur. (Mekkora szivarvégeket dug a szegény baka képébe, mikor a gyakorlatnak vége!) Az őrmester volt az utolsó, aki vallott. Megállott az ezredes előtt, ahogy katonához illik: stramm, und doch ungezwungen", s elrikkantotta magát: Kein Wort wahr, Herr Obers*, kein Wort!" Egyetlen szó sem igaz!":... Az ezredes csak állott, mint a szobor. Meglátszott kemény vonásain, hogy a megtestesült szigor az egész ember, de nagy nyugalma mégis megnyugtathatta azt, akinek tiszta volt a lelkiismerete. Volt valami lényében, ami azt sejtette, hogy tisztán akar Iáni s ha akar, akkor lát is előbb utóbb. Kiadta a parancsot: No most jöjjenek külön az önkéntesek! Jött a hét.nemzetiségi", sorban, egymás után szép, katonás tartással, parádéban, fényes rózsáju csákóval. Ezeket az ezredes szándékosan hagyta utoljára. Hisz' az ő szavuk legkevesebbet nyom a latban, mert úgyis tudni lehet, hogy a pajtásukat fogják védelmezni. Hazudnak majd, leesküszik a csillagot az égről, hanem a társukat nem hagyják. Erre mérget lehet venni. De azért kihallgatni mégis muszáj volt őket. forrásokat számára kiaknázni s munkásságuk felhasználásával értékesíteni elmulasztottuk. Mirevaló ez a mi nagy központi erőnk, ha a holt kincseket a földből kiásni, az eleven kincseket az emberek munkaképességéből kiválasztani nem tudja! Beszélnünk kell mindezekről a kivándorlás nagy kérdésének keretében, ki kell kutatnunk az elhanyagolt pontokat, összhangzatba kell hoznunk az egyének és vidékek közteherviselési képességeit az állam viszontszolgáltatási képességeivel jobban, mint eddig tettük; jobb működésre kell bírnunk az osztó igazságot, amelynek múltja a gondatlanság és könnyelműség vádjaival üli meg a magyar államhatalom és a magyar társadalom lelkiismeretét. B. B. NÖVÉNYTERMESZTÉS. Rovatvezető : Kerpely Kálmán. Néhány szó a dohánykertészek kérdéséhez. Ö A dohányosok és a gazdák közti jogviszonyt szabályozó törvény hathatós eszköz lesz a dohány minőségének emelésére. Sokszor hallani, hogy a dohánytermesztés javításának legnagyobb akadálya a kertész, Éppen ma olvasom, hogy Szepes- Az Isten jó kedvéből természeti hogy a kertész csak szükséges rossz. Tagadhatatlan, hogy ezen állitásnak van némi Bélán egy dohánygyár építéséhez kezdtek hozzá. Ennek érdekes története van. panaszkodik amiatt, hogy megélni nem alapja, bizonyos azonban az is, hogy a jő kincsekkel megáldott Székelyföld lakója Provizórius dohánygyárakkal három helyen tettek kísérletet; Munkácson, Sze- gazdaságú arany-, réz-, vas-, mész-, tud. Csizmájával pedig ott tapos végtelen kertész szükséges jó tényezője a dohánytermesztésnek. Mert mit tudnánk mi, különösen nagytermesztők, csinálni a dohánynyal jeles kertész nélkül? Igaz, hogy egyes termesztők tetgeden és Szepes-Bélán. A két első helyen aszfalt-, czement-, gipsz-, márvány- és ötven megfelelő munkás sem akadt, alabástrom-bányák fölött és bozontos tek már próbát a dohányt fogadott cselédséggel kezelni, épen azon ok miatt, mert a ker- Szepes-Bélán akadt egyszerre kétszáz. üstökében ott hordja az ipari képességnek isteni adományait. De át kell adni tész akadálya a minőségi termesztésnek, kétlem Ez harmadéve történt, amikor Sz.-Béla 5000 lakos a kivándorlás következtében fortélyának és élelmességének nagy talentumait idegen ipar, idegen kereske- Mert mégis csak nagyátlagban van a kertész- azonban, hogy valami különös előnyt lehetne ezen kezelési mód által elérni nagyban. felire apadt. És ime, a provizórius dohánygyár füstje már az első évben száz delem szolgálatába, mert a hazai erőben annyi ügyszeretet, mint a fizetett cseléd- Az ezredes odalépett a sor elő s megkérdezte : Mondta-e azt a főhadnagy ur? Dehogy mondta. Nem mondott az semmit. Odafordult a másikhoz. Mondta-e hát? Nem. A harmadikhoz: nem! Igy ment negyedszer, ötödször, hatodszor, hetedszer. Mindvégig nem!" volt a felelet. A nemzetiségiek kiadták társukat, a magyar fiut. Azzal, hogy minő bajba döntik, egyiksem törődött. A panaszos önkéntes, az alföldi gazdatiszt fia ugy állott sápadtan, mint aki már az élettel is leszámolt. Zokogott a szive fenekén, de összeszorította a fogát, hogy elfojtsa az indulat kitörni készülő hangját. Hát csakugyan nem mondta? kérdezte még egyszer az ezredes? A judások egyszerre mondták: nem! Jól van! A többi abtreten", az önkéntesek jöjjenek utánam. S a magas, szélesvállu, katonás alak végig ment. a folyosón s bevezette az abtheilungot" a saját privát lakásába. Ott letette a kardját s igy szólt: Le a csákót urak; itt most nincsenek szolgálatban, hanem mindannyian a vendégeim; üljenek le. A hét bűntárs engedelmeskedett. És most hallgassanak ide, szólt aa ezredes újra. Én ezt az egész dolgot sehogy sem értem. Hihetetlen, hogy egy intelligens ember, aminő az önök panaszos kollégája, csak ugy hübele Balázs, a levegőből eszeljen ki ilyen ocsmányságot egy katonatisztre, aki

4 KÖZTELEK., DECZEMBER HO SZÁM. lö-ik ÉVFOLYAM, ben, akit a jobb eredmény utáni törekvésre tisztességérzetnél egyéb nem ösztönöz, ezen erkölcsi rugóra pedig semmiesetre sem lehet többet épiteni, mint egy középszerű kertész munkálkodására. Aztán meg állandó fizetés mellett tartott cselédség nagy nyűge lehet a gazdaságnak akkor, amikor a kedvezőtlen tartós időjárás nem engedi sem a dohányban való foglalatosságot, sem más érdemes munkát végeztetni nem lehet. Éppen ezen körülmény miatt alig lehet eltérni a feles rendszertől. Arra kell tehát törekedni, hogy a kertészség soraiból az az elem, mely akadálya a minőségi termesztésnek, eltávolíttassák. A minőségi termesztés szempontjából nagyon kívánatos lesz a törvény, mely módot fog nyújtani a gazdának a gyenge kertészt könyve alapján felfogadása előtt felösmerni. De viszont biztosítva lesz a jó kertész afelől is, hogy szorgalma nem fog meddő maradni amiatt, hogy gazdája hiányos beruházása vagy talán indolencziája az akadály a jobb eredmény elérhetésben. A gazdák maguk is jobban fognak iparkodni, a termesztésre nézve minden lehetőt elkövetni, mert máskülönben a jó kertész nem állana be hozzája, hiszen jő bizonyítványa alapján kapna jó termesztési viszonyok mellett is szolgálatot. A jelenlegi állapotok mellett kertészfogadásnál nincs a gazda kezében semmi, ami felvilágosítást adhatna arra nézve, hogy a kínálkozó kertész milyen ember az ő szakmájában. Legnagyobb ajánlat az, ha a kertész nagycsaládu. Közönségesen azonban ezen körülmény tévútra vezeti a gazdát, mert hanyag kertésznek családja is csak olyan szokott lenni, legfeljebb teher a gazdára nézve a nagy család, mert többen vannak, akikre az előlegadáskor számítani kell. Ha lesz kertészkönyv, melybe hivatalból be van jegyezve a kertész által évről-évre bemázsált dohány osztályzata, rögtön tisztába lesz a gazda az ajánlkozó értéke felől. Ily módon a jó gazdának módjában lesz a kertészeket megválogatni és ezáltal más eredményekkel is fog mázsál áskor beszámolni. Tudjuk a gyakorlatból nagyon jól, hogy ugyanazon körülmények közt munkálkodó kertészeink anyaga közt mily nagy a külömbség, a beváltási átlagár mily nagy ingadozásoknak van kitéve. A beváltási átlagár a neki elöljárója. Attól tartok, hogy önök megvannak ijedve s nem mernek vallani. Nos, hát én szolgálaton kivül kérem önöket, legyenek őszinték. Szavamat adom, hogy bármit mondanak is, abból önökre soha semmi kellemetlenség hárulni nem fog. Lelkiösmeretökre, utoljára kérdem mondta-e azt a főhadnagy ur?! Mind a hetten összenéztek s egyszerré felelték: nem mondta. Az ezredes ekkor erős lépésekkel menta sarokig, ahol a kardja volt s ezt a becsületes fegyvert felkötötte. Aztán nekifordult a csodálkozó rajnak s a kitörésben levő tűzhányó haragjával kiáltotta : antreten!" Egy pillanat alatt megvolt a gléda". Most pedig azt mondom nektek, ti gyávák, ti semmirekellők, hogy egyitek sem fogja viselni közületek soha a tiszti kardboj- 'tof!... Mert én ott voltam akkor az első emelet egyik ablakában és hallottam, amikór a főhadnagy a sértést elkövette!!... Kehrt euch! A főhadnagy ur egy pár hét múlva már dijnok volt valami kis hivatalban. Nem is annyira talán a sértésért mint inkább azért mert katonatiszthez méltatlanul, gyáván hazudott és hazugságra kényszeritette a századát is. Az a szegény magyar önkéntes ma egyike az ország legkiválóbb magyar gazdáinak. A hét nemzetiségi közül ellenben soha sem lett semmi. hanyag, selejtes kertész miatt nem emelkedhetik oda, ahova a gazdaság viszonyai megkívánhatnák azt. De azért ha csak elkerülhetjük, nem szívesen változtatjuk a kertészeket mert nincs semmi alapunk ahhoz, hogy jobb kertészekre számithassunk. A dohánytermesztés érdeke határozottan megkívánja azt, hogy a kertész cselédi viszonyban álljon gazdájával szemben. De nem is lehet ez másképpen, mert hiszen a gazdának hasonl thatatlanul nagyobb koczkázata van, nagyobb érdeke a termesztést minden tekintetben emelni mint a kertésznek, akinek legfőbb törekvése nem ritkán a minél több előleg kizsarolása és ha egyszer sikerült neki ez, a dohány körüli munkát már csak robotnak veszi, mert tisztában van azzal, hogy leszámoláskor mi kapni valója sincsen. A dohányosnak a cselédi viszony alóli felszabadítása meglazítaná a fegyelmet, mit a kertészszel szemben mindenkor szigorúan kell venni, dohánytermesztésünknek hátrányára válnék az és bizony akadnának termelők, kik a gazdaság ezen ágával felhagynának. Ha a dohánytermesztés érdeke megkívánja azt, hogy a kertész cselédi viszonyban álljon munkaadójával szemben, viszont fontos dolog annak eldöntése is, hogy a kertész a dohányon kivül mily más gazdasági munkák teljesítésére legyen kötelezhető. Semmiképpen sem helyeselhetem némely gazdaság azon szokását, hogy a kertészt más munkákra is kötelezi, a dohányon kivül. így az aratásnál, ujabban a czukorrépatermesztésnél vannak szerződésileg kötelezve a dohányosok. Nem volna ez baj az esetben, ha a dohány töltögetése, kacsozása nem esnék legtöbbször össze az aratással, ám de nagyon gyakran éppen az aratás miatt marad el a dohány harmadszori kapálása. Arasson a dohányos akkor, ha már dohánya rendben van és ne hanyagolja vagy ne nagyolja el a dohánykezelést az aratás miatt. így áll a dolog a czukorrépával is, ezen növénynek egyezése, kapálása összeesik a dohányültetéssel, kapálással, foltozással, egy és ugyanazon kéz által alig végezhető e két munka kifogástalanul. Legyen a dohányos első sorban dohányos és csak akkor más mezei munkás, ha a tulajdonképpeni foglalatossági köre megengedi azt. Szóval a dohányos más mezei munkák végzésére szerződésileg ne legyen kötelezhető. Méltánytalan lenne a munkaadóval szemben az is, ha megengedtatnék a dohányosnak idegen gazdánál munkát vállalni, napszámba eljárni akkor, amikor a gazda maga is rá van szorítva minden munkáskezet igénybe venni. Köteleztessék a kertész gazdájánál dolgozni akkor, amikor dohánya megengedi azt, oly bérért, mely azon vidéken vagy gazdaságban más idegen munkásoknak is fizettetik. Üres idejében dolgozzék a dohányos gazdájánál és nem idegennél, aki őtet sem lakással, sem doktorral, sem előleggel nem segíti. Minthogy a dohánytermesztés, oly gazdasági ág, mely után egy évben csak egyszer lát a termelő pénzt, okvetlenül kell, hogy a gazda részéről a kertész előlegekkel láttassék el. Fontos dolog azonban az elölegnyujtás mérvének szabályozása ugy a gazda, mint a dohányos részéről. Kívánatos lenne azon holdszámszerinti maximális összeg fixirozása, melyet a törvény esetleg a gazda részére, ba követelései lennének a kertészen, meg is ítélne, de több előleget már letiltani nem lehetne. Ezáltal megkíméltetnék a gazda kertészeinek előlegeket zsaroló zaklatásaitól, mert a kertészek legtöbbjének fő-fő törekvése a tulsok' előlegvétel s ha egyszer sikerült néki adósságba kerülni, dohány körüli munkáját már csak robotnak tekinti és elhanyagolja, más kereset után néz, hogy mindennapi kenyere meglegyen. Kertészeink legtöbbje czigány természetű és pazarló. Szeretik a vándor életet, amint ők mondják : próbálnak máshol is szelencsét. Ha adósságot csinálhat, csinálja azt, mert jövő évben már másik vármegyében te lepszik le és ott csinálja az adósságokat. Ha van mit ennie, innia, bővelkedik abban, nem törődve azzal, hogy a holnap már a bőjtölések hosszú Iánczolatát hozza. Ilyenkor aztán a gazda nyakán nyűglődik, vegzálja az előleget és a gazda mit tegyen? kénytelen megadni azt, mert dohányát munkálni kell. A dohányosoknak ezen könnyüvérü pazarló természetét a falusi boltosok és a lelketlen gazdák ki is zsákmányolják. Silány, sokszor alig piaczképes terményüket nagy árban számítják föl, úgyhogy a dohányos amellett hogy rosszul él, még drágán is, így természetesen az uzsoráskodó gazdának mindig csak adósságokban sínylődő kertésze lesz, a kinek dohánykezelési munkájában köszönet nincsen. Ez okból kell az előlegezések maximumát megállapítani, mert ezáltal az ilyen uzsoráskodó gazda vagy nem tukmálja kertésze nyakára a silány terményeket, vagy mérsékelt árban kénytelen számítani azt, máskülönben kertészével szemben meg nem ítélhető követelései támadnak. Meggyőződésem, hogy e kérdés helyes megoldása nagy segítő eszköze lesz a gazdának azon törekvése elérésében, mely a dohány minőségének javítását tűzi ki czélul. Csikós Mihály. ÁLLATTENYÉSZTÉS. Rovatvezető: Kovácsy Béla. A lovak ápolása ó'szszel és tavaszszal. Nagyon kellemetlenül tapasztalja ilyen őszi nedves időben sok gazda, hogy ]ovai egyre másra betegülnek. Kutatja, keresi az okot s végtére is abban nyugszik meg, hogy ilyen esős, sáros időben ez másként nem is lehet. S nagyon is igaza van, mert hűvös és nedves időben csak különös gondozással óvhatjuk meg a lovat a betegülésektől. S mert ezt a legtöbb esetben nem teszszük, mindég akkor betegülnek meg lovaink nagyobb számban, ha esős, havas időjárás uralkodik. Házi állataink közül a ló az, amely megázással szemben a legérzékenyebb. Tehát nem a hideg időjárás az, amely nála gyakrabban betegülést okoz, hanem a nedves időjárás. Azért pedig, mert száradás közben, azáltal, hogy a viz elpárolog, óriási mennyiségű hő vonatik el testétől, a bőr véredényei összehúzódnak s így a vér nem áramlik oda olyan szabadon, mint a hogy áramolnia kellene. A legtöbb esetben ehez az a körülmény is hozzá járul, hogy a nemesebb lovak egyrésze nem is igen van hozzá szokva a megázáshoz, amennyiben esős időben csak végszükségben lesznek befogva, továbbá az, hogy az őszszel növő tömöttebb és hosszabb szőrzet nehezebben szárad ki s még több hőt von el a testtől, már csak azért is, mert a levegő hőmérséklete is többnyire igen alacsony. Ezen bajok elkerülése czéljából mindenekelőtt hozzá kell edzeni a lovat az időjárás viszontagságaihoz. Bármilyen legyen is az időjárás, naponta több óra hosszat is szabadban kell a lónak tartózkodni, ha mindjárt megázik is. Csak persze sokan azért óvják a lovat hidegtől, esőtől, mert a gyakori szabadbani tartózkodás által veszít szépségéből. Csak akkor marad szőrzete rövid, sima és fénylő, ha meleg istállóban, ott is pokró ez alatt áll s minél többet ázik és fázik, annál többet veszít szőrének fényéből, simaságából, annál hosszabb, annál bozontosabb lesz szőrzete. Különösen a kupeczek tudják nagyon jól, hogy a szőrzet simaságára és fényére a melegben való tartás van legnagyobb befolyással s ezért is az olyan lovat, amelyet őszszel, vagy télen bocsát eladásra, nemcsak hizlalják, de a

5 97. SZAM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, DECZEMBER HO melég istállóból heteken keresztül ki sem vezetik s ott is állandóan két-három pokróczczal takargatják. Feltételezni sem lehet azután az ilyen lóról, hogy meg ne hűljön az első hűvös őszi napon ha megázik. Mennél nemesebb, finomabb a ló, annál nagyobb gondot kell arra fordítani, hogy megázás után szárazra esutakoltassék, mert csak ezáltal kerülhető el megbetegülése. A lónak lecsutakolása azonban nem egyszerű munka, mert a csutakolásnak az a módja, amelyet a kocsisok széltében-hosszában alkalmaznak, hogy t. i. egy lónak lecsutakolását 3 4 perez alatt elvégzik, semmit sem ér, azzal a lovat leszárítani még nem lehet Hogy a ló tökéletesen leszáradjon egy fél óráig kell azt két embernek csutakolni és pedig két kézzel, ugy hogy a balkéz folytonosan szőr ellen, a jobb kéz ellenben szőr mentén dolgozzon. Ha bármely oknál fogva a lecsutakoiást ilyen mértékben alkalmazni nem volna lehetséges, akkor kifogás után egy fél óra hosszat jártassa lovait a kocsis, s csak azután kösse be azokat az istállóba, s pokróezozza le azokat. Csakhogy persze ez csupán akkor lehetséges és eredményes, ha az eső nem esik s csupán az izzadástól nedvesek a lovak. Különben a pokróezozás sem helyettesíti a csutakolást, csupán a rohamos kiszáradást akadályozza meg, ezt azonban olyan módon, hogy némely hosszabb szőrzettel bíró ló egyáltalán megse szárad alatta. Ellenben nem izgatja a bőrt olyan jótékonyan, mint a csutakolás nem eredményezi nagyobb mennyiségű vérnek odatódulását s igy általa teljes czélt nem is érünk el. Különös gondot kell azonban sáros, lucskos időben a végtagok gondozására fordítani, mert ilyenkor szokott a ló lába megsömörösödni s különösen a csüdhajlásban megbetegedni. A végtagok, főleg pedig a csüdhajlás bőre, illetőleg faggyumirigyei igen nagymennyiségű faggyút választanak a bőr puhántartása czéljából. Ez a zsiradék tudvalevőleg könnyen avasodik különösen akkor, ha piszokkal jön érintkezésbe. Ha tehát a sárréteget nagyon alaposan le nem tisztogatja a kocsis a végtagokról, akkor ez nemcsak, hogy állandó érintkezésbe van az elválasztott faggyúval, de valóságos réteget is képez, amely réteg megakadályozza a faggyú eltávolodását s így az avasodásnak indul. A megavasodott faggyú pedig csípős, maró hatású, mely különösen a csüdhajlás finomabb bőrét izgatja, meglobbositja s igy jön létre az u. n. csüdsömör, amely hetekre, sőt nem ritkán hónapokra hasznavehetetlenné teszi a lovat. Nem lehet tehát eléggé ajánlani, hogy a ló végtagjai általában is, de különösen sáros időben, nagyon gondosan tisztogattassanak, hogy ezáltal a csüdsömör elkerültessék. Sokhelyt szokásos, faolajjal, vagy egyéb zsiradékkal bekenni térden s csánkon alul a végtagokat, hogy azok megóvassanak a locs pocs káros hatásától, megteszik ezt a kocsisok többnyire a tulajdonos tudta nélkül is. Ezen eljárásnak azonban megvannak néha a maga szomorú következményei. Volt alkalmam egy izben látni és tapasztalni az ország egyik igen hires uradalmában, hogy a 40 drb igásló közül harmincz egynéhány darab egy lucskos őszi napon sántítani kezdett s csak hamar szolgálatképtelenné lett. Kutattuk, kerestük az okot miglen nagy későre rájöttünk, hogy a kocsisok avas faolajjal kenték be a lovak lábait s ennek lett következménye a a csüdsömör. Az a tanulság tehát ebből, hogy ha be is kenetjük lovaink lábait zsiradékkal, csak tisztá vaselint használjunk erre a czélra s ennek is a gyakori eltávolitásáról, a lábaknak melegvizzeli lemosásáról gondoskodjunk. Horváth Lajos. LEVÉLSZEKRÉNY. Kérdés kérdés. Melyek a baromfikolera okai és melyek e kór ismertető jelei? B. J kérdés. Házi használatra való tenyésztés czéljából szőke mangalicza koczára Berkshire, vagy Polandchina kant czélszerübb-e használni? Melyik állja jobban a hideget? Hol kapható? Hogy keletkezett a Polandchina sertés? B. B kérdés. Egy csikóm lábán csontkinövés támadt (überbein). Szeretném eltávoli tani. Kérem velem tudatni milyen módon történhetnék az meg? F. I kérdés. Hol vannak, mely vármegyék körzetében, állattenyésztési kerületi felügyelőségek? H. J. Felelet. Baromfikolera. {Félelet az 509. kérdésre.) A baromfikolera rendszerint oly udvarokban szokott fellépni, hol a tisztaságra keveset vagy semmit sem adnak, de felléphet közvetlen vagy közvetett fertőzés utján is. Nagyon ragályos és fertőző betegség ez s lefolyása néha oly gyors, hogy néhány nap alatt az összes baromfiak elhullhatnak. E kór külső jelei: a baromfiak hirtelen rosszul lesznek s közülök néhány rövid idő alatt hápogva földre bukik s csakhamar kiszenved. A betegség, illetve kór lefolyása oly gyors, hogy sokszor a gyógykezeléshez sem foghatunk. Nincs is tulajdonképen czél, a már előrehaladott állapotú betegeknek gyógyításában, hanem igenis igen ajánlható a még meg nem betegedetteknek elkülönönitése a betegektől. Az egészségesnek látszókat külön kell elhelyezni, a csőrüket és lábaikat 5% karbolsavoldattal, mely a kolera ellen hathatós védőszer kell megmosni. Az elkülönítetteket legalább négy hétig tartsuk attól a helytől távol, hol a kolera kiütött. Ezeknek adjunk lágytakarmányt, mely forrázott darából, korpából vagy főtt burgonyából állhat. Naponta meleg időben különösen, többször adjunk nekik friss vizet, melybe azonban literenkint 2 gramm vasgálicz legyen feloldva. Szükségesnek tartom még fölemlíteni azt, hogy a helyiség, hol a kolerás baromfiak voltak, alaposan kitiszt tandó, nemkülömben minden bennelevő eszköz és tárgy erős forró lúggal megmosandó és az Aschenbrandt-féle bordói lével fertőtelenitendő. A trágyaalom s minden faalkatrész pedig tüzveszélymentes helyen elégetendő. A kolerás baromfiak felbonczolásánál tipikus elváltozásokat fogunk találni, melyek épugy biztos jelei a baromfikolerának, miként pl. a sertésvésznél a sertés belsőrészén található elváltozások. A kolerás baromfinak tüdején, máján, belein apró gombostüfejnagyságtól egész lencsenagyságig változó igen sok s tömegesen elszórt gümőcskéket találunk, melyeket.azelőtt tuberkolótikus elváltozásnak tekintettek s az ilyen elhullott állatra azt mondták, hogy gümőkóros volt, de kolerában hullott el. A legtöbb gumó található a májban. A beleken ós az emésztő szerveken a gumócskák nagyobbak és ugy néznek ki, mintha elmeszesedett tokocskák volnának. Sticker és ujabban Willach tanárok érdeme az, hogy ezen ujabb megfigyelés által a tenyésztőknek módot nyújtottak a kolera biztosabb felismerésőre. Egyúttal az is konstatáltatott, hogy a kolerabetegség időtartama néha 4 hétig is tart. A kolera gyógyítására és az ez ellen való védekezésre vonatkozó tudnivalókat a Köztelek évi 90. számában a 465. számú feleletben tárgyaltuk. Ugy ezen, mint minden más fertőző betegség egyik leghatalmasabb ellenszere a tisztaság, tartsuk tehát óljainkat tisztán, meszeljük azokat rendesen és fertőtelenitsük időnkint, ha ezt tesszük sokkal inkább meg leszünk kiméivé a csapástól, mely nemcsak hogy érzékeny anyagi kárt okoz de azonkívül megfoszt több évi fáradságunk gyümölcsétől is. bl. Pollandchina vagy Berkshirei. (Félelet az 510. számú kérdésre) Mangaliczával való keresztezésre a kettő közül egy harmadikat ajánlok : a yorkshireit. Én részemről a tarka malaczokat nem szeretem s tudom bizonyosar, hogy ezzel igen sokan vannak igy. Ha tehát félvér állatokat akar tenyészteni, ugy yorkshirei után igen szép szőke malaczokat fog nyerni, amelyek mindenesetre elég erőteljesek lesznek arra, hogy a mi hidegünket elbírják s a legelőt is jól járják. A mangalicza különben a berkshireivel igen kitűnő utódokat ad, amelyek igen szaporak, koczáik kétszer malaczoznak mindenkor 7 10 malaczot vetve, ezek gyorsan fejlődnek, jól hiznak, a külterjes kezelést ép ugy birják mint a mangalicza de tarkák. Hogy ezen keresztezés milyen jól bevált, bizonyítja a báznai serlés, amely Kis - és Nagy-Küküllő megyékben van elterjedve s napról-napra nagyobb területet hódit. Előnye a berkshireinek az is hogy máris eagyon el van terjedve s igy könnyen beszerezhető. Teszem azt beszerezhető Kisbéren, a magyaróvari akadémiánál, a felvidéken a kassai gazdasági intézetnél s Erdélyben Kovácsy Sándor ádámosi gazdaságában. A Pollandchina sertés Amerikából került hozzánk, itt ezelőtt évvel nagy port vert, ma azonban meglehetősen letűnt. Ezen sertés külömböző amerikai sertések keresztezéséből származott, túlnyomó azonban benne a chinai vér, miért is 1845 tői kezdve ekkor kezdték tisztavérben tenyészteni 1872-ig egyszerűen chinai név alatt volt ösmeretes s csak 1872-ben adták rá a Polland nevet, Mr. Asternek e sertésfajta megjavitójának s tulajdonképeni létesítőjének Polland nevű kiváló tenyészkanja után. c*y. Csontkinövés lovak lábán. (Felelet az 511. sz. kérdésre.) Lovak szárcsontjain jelenlevő régi keletű csontkinövések csak igen ritka esetekben szívódnak föl teljesen, csikók lábain a csontdaganat idővel eltűnik, mert a csontok fejlődése közben a daganat határai, mennyiben annak helyén további vastagodás nem történik, elmosódnak. A friss daganatok az azt előidéző ok távoltartása mellett nyomó kötés alkalmazásara és masszálásra kisebbedhetnek, sőt nem litkán teljesen felszívódhatnak, idült daganatok azonban mindenkorra megmaradnak. A csontkinövés lefürészelése és levétele tekinthető egyedül olyan gyógyeljárásnak, melynek segélyével a daganat eltávolítható, erre nézve azonban csak egy tapasztalat áll rendelkezésünkre: ezen esetbea a ludtojásnagyságu csontdaganat levésés utján teljesen eltávolítható, s a daganat helyén később az állbt használata közben sem fejlődött újból a csontkinövés. A nyomókötés vattsgomoly segélyével alkalmazható olyan módon,, hogy a körülbelől ökölnyi vattadarabot vizbe mártjuk, azután kinyomjuk és a daganatra helyezzük s pólya segélyével a lábon pólyázzuk. A következő napon a megkeményedő vattagomoly teljesen felvette a daganat alakját s miután azt vizbe mártottuk ismét ugy helyezzük a daganatra, mint azt azon a csontdaganat lenyomata mutatja. A kötés változtatása közben a csontdaganat masszáiható, e czélból a daganatra vizben felpuhított pergament papirost helyezünk s a masszálást bezsírozott kézzel alulról fölfelé a papirossal borított daganat r i naponta 5 10 perczig végezzük. Dr. P. B. Állattenyésztési kerületi felügyelőségek. (Felelet az 512. sz. kérdésre.) Állattenyésztési

6 1844 KÖZTELEK, DECZEMBER HO SZAM. 10-1K ÉVFOLYAM. kerületi felügyelőségek a vármegyék körzete szerint s azok vezetésének székhelyén az uj beosztásban. I. kerület működési területe: Pest-Pilis- Solt-Kis-Kun és Jász-Nagy-Kan Szolnok vármegyék. Vezető: Berzeviezy Zsigmond állattenyésztési felügyelő, lakik : Budapest, II. ker., Fő-uteza 72. II. kerület működési területe : Pozsony,.Moson, Nyitra és Trencsén vármegyék. Vezető: Tóig Gyula állatteny. m. kir. felügyelő, lakik: Pozsonyban. III. kerület működési területe: Sopron, Vas, Zala és Vet-zprém vármegyék. Vezető: Balhauser Ottó, állattenyésztési m. kir. felügyelő. Lakik: Szombathelyen. IV. kerület működési területe: Baranya, Tolna és Somogy vármegyék. Vezető ; Jakábffy Imre állattenyésztési m. kir. felügye lő. Lakik : Pécsett. V. kerület működé n terülele : Komárom, Győr, Fejér és Esztergom vármegyék. Vezető: Rluqe Ferencz, állattony. m. kir. felügyelő. Lakik: Komáromban. VI. kerület működési területe: Nógrád, Bars és Hont vármegyék. Vezető: Oláh Dezső, állatt ny. m. kir. felügyelő. Lakik: Balassa- Gyarmaton. VII. kerület működési területe: Zólyom, L;ptó, Turócz és Árva vármegyék. Vezető : Ébner Jenő, állatteny. m. kir. felügyelő. Lakik : Beszterczebányán. VIII. kerület működési területe : Borsod, Heves, Gömör és Kis-Hont vármegyék. Vezető: Póha Sándor, állattenyésztési m. kir. felügyelő. Lakik: Miskolczon. IX. kerület mükf ési te-üiete: Abauj- Torna, \ros, Szepes és Zemplén vármegyék. Vez f 'ő: BeTce Imre. Lakik: Kassán. X. kerület r,,üködési területe: Hajdú, Szabolcs és Szatmár vármegyék. Vezető: B.artha István, állattenyésztési m. kir. felügyelő. La.ik: Debreczenben. XI. terület működési területe: Máramaros, üng, Bareg és Ugocsa vármegyék. Vezető: Brezovay István, állatteny. m. kii 1, felügyelő. Lakik: Mármaros-Szigeten. XII. kerület működési területe: Bihar, Arad és Békés vármegyék. Vezető: Pólay Dezsó, állatteny. m. kir. felügyelő. Lakik : Nagy-Váradon. XIII. kerület működési területe : Csanád, Csongrád és Bács vármegyék. Vezető : Bagáry Kálmán. Lakik: Szegeden. XIV. kerület működési területe: Temes, Torontál és Krassó-Szörény vármegyék. Vezető: Halász Gyula, állatteny. m. kir. telügyelő. Lakik: Temesváron. XV. kerület működési területe: Kolozs,. Alsó-Fejér, Aranyos-Torda és Maros-Torda vármegyék.vezető: Tulogdy Soma,állattenyésztési m. kir. felügyelő. Lakik : Kolozsvárott. XVI. kerület működési területe : Szolnok- Doboka, Besztercze-Naszód és Szilágy vármegyék, Vezető : Csiky Elek, állattenyésztés m. kir. felügyelő. Lakik: Deésen. XVII. kerület működési területe: Nagy- Küküllf, Kis-Küküllő, Udvarhely, Csik és Háromszék vármegyék. Vezető: Szász István, á' attenyésztési m. kir. felügyelő. Lakik: Segesvarott. XVIII. kerület működési területe: Szeben, Brassó, Fogaras és Hunyad vármegyék. Vezető : i.ikl Károly, állattenyésztési m. kir. felügyelő. Lakik: Nagy-Szebenben. Országos működési körrel birnak tejgazdasági ügyben: Sierlán János, tejg. m.kir. felügyelü és Szily Tamás, állattenyésztési m. kir. felügyelő. Laknak: Budapesten. Baromfitenyésztési ügyben: Hrellay Emil, állattenyésztési felügyelő: Lakik Gödöllőn. A felsorolt felügyelőségeknek főfelügyelője Plrkner János, ki egyúttal a földmivslésügyi minisztériumban az állattenyésztési és tejgazdasági ügyosztálynak a vezetője. Lakik Bpestc, Héderváry-utcza 25. Minden állategészségügyben, ha az illetjkes vármegyei kerületi' felügyelőséghez tetszik fordulni, onnan ügyére azonnal választ kap. A magyar vaj kivitelének kilátásai. Ujabb időben a tejszövetkezetek folytonos szaporodásával és a vajtermelő központok létesítésével ügyköröm legfontosabb teendője és feladata, hogy az országban termelt és ezután még nagyobb mérvben termelendő tejtermékek, de kivált a vajnak minél jobb értékesítését mozdítsam elő. Hogy azonban ezen feladatomnak megfelelhessek, feltétlenül szükségesnek láttam, hogy.az európai nagyobb vajfogyasztó piaezok igényeit megösmerjem és egyúttal közvetlenül lássam a más országok által termelt árut, annak csomagolását és szállítási valamint értékesít ési viszonyait, mert meggyőződésem szerint csakis akkor vehetjük fel a világpiaezon a versenyt, ha versenytársaink képességeit megösm érjük. Az elmúlt esztendőben e czélból beutaztam Németország egy részét, Drezda, Berlin, Hamburg, Bréma, Rokstokés Hannover városok érintősével. Egész Dániát és Svédországnak nagyobb részét. Továbbá Romániát, Törökországot, Bulgáriát és Szerbiát. A folyó évben Németország észak-keleti részét utaztam be Mainz és Köln érintésével. Belgiumban Brüsszelt, Angliában Londont, Francziaországban Párist, Svájczban Bern, Luczern, Zürichet, Innen az Emmenthal völgyén át Bajorországban Münchent és Ausztriában Salzburgot szemléltem meg. Jelzett utamon kizárólag az állati termékek főleg pedig a tejtermékek értékesítését kisértem figyelemmel és nagyobb kereskedőkkel érintkezve, tejtermékeink, különösen pedig a nagyobb mérvben termelendő vajnak mikénti értekesitése tekintetében iparkodtam tájékozást szerezni. Németországban most másodízben is arról győződtem meg, hogy ott nem képesek annyi vajat termelni, hogy a mindinkább növekedő fogyasztást fedezzék és igy feltétlenül importálásra vannak utalva. A német birodalomban rohamosan szaporodik a népesség és ujabb időben óriási mérvben fellendült ipara folytán az általános jólét folytonosan emelkedőben van. Ezzel kapcsolatosan természetesen a táplálkozás iránti igények is fokozódnak. Napról-napra kevesbedik a zsirfogyasztók és szaporodik a vajat fogyasztók száma. Ha ugyanis a jólét fokozódik, az a német családoknál első sorban abban nyilvánul, hogy zsír vagy margarin helyett természetes vajjal főznek és több, egyúttal pedig jobb minőségű vajat is fogyasztanak. Németország még nem oly régen annyi vajat termelt, hogy e czikkből jelentékeny! volt a kivitele. Különösen Angliába. Ma a kivitel csökken, a bevitel pedig rohamosan növekedik és nemcsak Berlinben, de a birodalom egyéb nagyobb városaiban is a jó vajnak mindig biztos és jő piacza van. A keresletet, daczára a fokozódó bevitelnek, még sem képesek kielégíteni, amit leginkább azon körülmény igazol élénken, hogy a müvaj- és margaringyárak naprólnapra szaporodnak. Mindenesetre nagy befolyással volt a vaj nagyobb mennyiségben való fogyasztására azon körülmény is, hogy hazánkból és a Balkánállamokból az évek óta pusztító sertésvész következtében megcsökkent a zsirsertések nagyobb mennyiségben való kivitele. Az amerikai zsírbevitel elé pedig szigorúbb szabályok életbeléptetésével akadályokat gördítettek. Jellemző a Németországban mutatkozó vajszükséglet mértékére azon körülmény, hogy a folyó évben, a midőn egész télen át szilárdak és tartotta voltak a vaj árak, a nyári időszak alatt nemhogy mint eddig évtizedek óta juniusban a pünkösdi ünnepek után a vajnak leszállott volna az ára, hanem ellenkezőleg Hamburgban és Berlinben jelentékenyen emelkedett s az ősz folyamán Hamburgban 50 kgonkint I-ső rendű vajat 122 márkával, Berlinben pedig, ahol a jegyzésen fölül márkával értékesitik a vajat, 50 kgonkint 111- márkát jegyeznek. A folyó évben a vajkereskedőknek nem volt alkalmuk a nyári időben a vajat raktározni és igy nincsenek is készletetek, minnélfogva kilátás van rá, hogy az árak tartósak lesznek. Németország tehát mint vajkiviteli piacz már a kedvező közlekedési viszonyoknál fogva is nekünk igen kedvező és mivel a jelenlegi viszonyok közt, de minden valószínűség szerint a jövőben is, nagy mennyiségek könnyen helyezhetők ott el, gond nélkül fokozhatjuk a túltermelés veszélye nélkül vajtermelésünket és annak egy részét a német birodalomba irányithatjuk. ügy Mainzban, valamint Kölnben is találtam külföldi, leginkább Oroszországból és Galicziából származó vajat, melynek minősége azonban meg sem közelíti a mi vajtermelő központjainkban előállított vajnak minőségét. Azonban daczára ezen kedvező körülményeknek, nézetem szerint, vajtermelésünket nem irányíthatjuk kizárólag Németországba, mert nem lehetetlen, hogy a legközelebbi vamszerződés megkötése alkalmával oly magas beviteli vámmal terheltetik meg a vaj, hogy a kivitel oda lehetetlenné válik és kifejlesztett tejgazdaságunkat, mely leginkább a vajtermelésre van alapítva, ezen körülmény könnyen válságba sodorhatná. A német gazdák már is panaszkodnak, hogy a külföldről importált rosszabb minőségű vaj által károsodnak és követelik a legközelebbi kereskedelmi szerződések alkalmával, hogy a vaj vámja a mainak kétszeresére emeltessék. Németországban a vajbevitel az imént említett okoknál fogva folyton növekedik. A folyó év első hét hónapjában bevitetett 8 millió 98,700 kg., míg 1899 ik év hasonló időszakában a bevitel nem volt több mint 5 millió kg. Legtöbb va j importálta tik Hollandiából, Ausztria-Magyarországból, Oroszországból és Dániából. Ausztria-Magyarországból a bevitel a fent jelzett idő alatt 2 millió 476,300 kg. tett ki, mig Oroszországból csak 1 millió 685,900 kg. volt a bevitel. Az Ausztria-Magyarországból jelzett bevitel nagyobbrésze hazánkból származik és sajnos csak egy része felel meg a jó vajhoz fűzött követelményeknek. Szükségesnek láttam tehát az angol fogyasztó piacz felvehető képességét és az ottani igényeket, szállítási, vásárlási és eladási módozatokat tanulmányozni és megösmerni, hogy kivitelünk egy részét Angliába és annak főfogyasztó piaczára a követelményeknek megfelelően elkészítve irányithassuk és ott is megalapítsuk a jó magyar vaj hírnevét, megkedveltetvén azt a fogyasztó közönséggel. Belgiumban is nagy a vajfogyasztás, de a szükséglet legnagyobb részét a belföldi termelés, részben pedig a francziaországi import fedezvén, egyelőre reánk mint vajkiviteli piacz fontossággal nem bir. De annál hatalmasabb és annál jobb értékesítő és fogyasztó piacz London. Sierbán János. IRODALOM. A husértékesités szervezése. Dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi m. kir. miniszter megbízásából: Ausztria, Németország és Dániában tett tanulmányútja alapján irta

7 97. SZAM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, DECZEMBER HO Jeszenszky Pál, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárja. 8-adr Budapest Ára 2 korona. Az OMGE. érdemes titkára, kit a földmivelésügyi miniszter a hus értékesítése kérdésének külföldön való tanulmányozásával bizott meg, tapasztalatairól és tett tanulmányairól uti jelentés alakjában számol be, mely nemcsak azt igazolja, hogy a jelentésttevő komolyan törekedett megbízatásának megfelelni, hanem a benne foglalt adatok és a nálunk ma aktuális kérdésre vonatkozó konkrét javaslatok folytán a gazdakörök különös figyelmére méltán tarthat igényt. A kérdés fontosságát és mai állását röviden vázoló bevezetés után a szerző Magyarországnak Ausztriához és a külföldhöz fennálló viszonyáról szól és felveti a kérdést, hogy az Ausztriába irányuló élőállatkivitel helyett ne térjünk-e át a húskivitelre", mely utóbbi módon az állatok értékesítése tekintetében függetleníthetnénk magunkat Ausztria vexatorius eljárása alól? Közli az Ausztria felé irányuló állat- és húskivitelre vonatkozó adatokat az évig bezárólag, melyekből kitűnik, hogy a kivitel az utóbbi időben emelkedő irányzatot követ (a mult és a jelen év folyamán a kivitel még nagyobb arányokban emelkedett az egyezményes megállapodások hatása alatt és az osztrák gazdakörök minden ellenzése daczára!) Az adatokból a szerző azt következteti, hogy Ausztria igen nagy beviteli szükségletét állatokban és húsban természetszerűen Magyarországból kénytelen födözni. (ezen kényszerűség alapfeltétele természetesen a vámszövetség további fennállása, illetőleg a határzár Románia és Oroszország felé.) Németország állatforgalmi politikájáról szólva terjedelmes statisztikai adatok kapcsán, melyek szerint oda az állatbevitel 1894 óta fokozatosan és igen jelentékenyen csökken azon forgalmi korlátozások következtében, melyekkel Németország magát a külföldtől a húsellátás tekintetében lehetőleg függetlenné tenni törekszik. Az élőállatok bevitelének ezen tetemes csökkenésével szemben a hus és húskészítmények bevitele nagy arányokban emelkedik: 1893-tól 1898-ig 144,700 mm.-ról mm.-ra, mely bevitelben Ausztria- Magyarország elenyészően csekély részt vesz, jóval csekélyebbel mint pl. Németalföld és Dánia. A szerző Boysen, német szakiró számításait részletesen ismerteti, a melyek szerint Németország az évig terjedő idő alatt képes volt állat- és husbevitelét 65%-al csökkenteni (?), az összes husbeviteli többlet azonban 1897-ben még mindig több mint kilenczszázezer mm.-t tett ki, a miből minden egyes lakosra 1'75 kgrm esik. Legújabban Németország megalkotta a husszemletörvényt azzal a bár nyíltan be nem vallott czélzattal, hogy a husbevitelt is lehetőleg korlátozza (nézetünk szerint a törvény inkább az elkészített husáruk, mint a friss hus behozatalára fogja a hatását éreztetni.) Ez az erélyes védekezés a szerző szerint sem fog teljes eredményre vezetni, mert azt mondja, hogy.németország husszükségletét sem most nem képes fedezni, a jövőben pedig még kevésbé lesz erre képes." Ezek után azzal a kérdéssel foglalkozik, vájjon Magyarországon indokolt-e a berendezkedés a húskivitelre? Megelégedve az élő szarvasmarhák ezidőszerinti kivitelének nagyságával és lebonyolításának aránylag kedvező módjával s legfeljebb a szerb szarvasmarhák behozatalának betiltását óhajtva, melynek hatását azonbad túlbecsüli, szarvasmarhakiviteli vágóhidak létesítését ab ovo holtan született vállalkozásnak tekinti, mely az állam támogatását semmi esetre sem igényelheti." A sertéshús kivitelét illetőleg, az a véleménye, hogy czélszerü volna szövetkezeti alapon sertésközvágóhidat létesíteni, melyek a vámkülföld teljesen figyelmen kívül hagyásával, Ausztria fogyasztásán ik ellátását volnának hivatva szolgálni, egyúttal pedig a hozzánk behozott sertéshusgyártmányokat kiszorítani. Arra, hogy a sertéshús és szalonna mennyiben volna esetleg a vámliülföldre kivihető, a munka nem terjeszkedik ki. A szövetkezeti sertésközvágóhidak számára a szerző a dániai kiviteli közvágóhidakat állítja oda mintául, melyekről a mult évben 257 millió értékű sertéshúst (főleg Angliába) és Németországba körülbelül százezer mm. marhahúst exportáltak. Ilyen sertésközvágóhidaknak szövetkezeti alapon való létesítését nálunk is lehetőnek és kívánatosnak tartván, ugy a dániai közvágóhidak berendezését,..íint a szövetkezetek szervezését, ez utóbbit szószerint közölt alapszabályok és mérlegek kapcsán is behatóan ismerteti. A teendők sorában egyébiránt még a vasúti szállítás czélszerübb berendezését, a Németországgal kötendő kereskedelmi szerződésben az állatforgalmi kérdés megfelelő méltatását, a szerb sertések és a külföldi zsir behozatalának nehezítését emliti röviden. A komoly tanulmányokról tanúskodó érdekes munka rövid ismertetése keretében nem foglalkozhatunk érdemileg és behatóan annak gazdag tartalmával, hanem ezúttal csak egy rövid megjegyzésre szorítkozunk. Részünkről nem találjuk kellőképen indokolva a szerzőnek azt az álláspor' ját, hogy csajcis az Ausztria felé való sertéshuskivitelre való berendezkedés ajánlatos. Pontos és megfelelően részletezett számításokat, melyekből kitűnnék, hogy a magyar szarvasmarha- és sertéshús mennyiben versenyképes egyfelől Ausztriában, másfelől a vámkülföldön, esetleg itt minő vámtételek tehetnék azt versenyképessé, a munkanem közöl, ezek nélkül s általában a forgalmi és kereskedelmi viszonyok beható mérlegelése nélkül pedig, nézetünk szerint, nem lehet a husértékesitést bizonyos irányokban már eleve kizárni. Ha a szerző ellenzi a szarvasmarhahus kivitelére való berendezkedést abból az okból, mert Németország^s főleg Ausztria nem gördít élő szarvasmarháinkéi vitele elé r.agyobb akadályokat, akkor nem látjuk megokoltnak azt a javaslatot, hogy: rendezkedjünk be sertéshuskivitelre Ausztria felé, a hova pedig az élő sertésekkivitele ez időszerint rendkívül élénk, viszont tekintsünk el egészen vámkülföldtől, holott oda élő sertéseket egyáltalában nem lehet kivinni. A husértékesités módjainak helyes elbírálására egyébiránt csak az uj kereskedelmi szerződések fogják megadni a biztos alapot, addig pedig, mindig az élőállatok kivitelére fektetve a fősúlyt, ajánlatos lesz a kérdést tovább is minden oldalról alaposan tanulmányozni és ez uton minden eshetőségre jó eleve elkészülni. A dánok alkalmazkodása, szívóssága és gyakorlatiassága valóban követendő például szolgálhat ebben a tekintetben! Rövid megjegyzésünk egyébiránt nem von le a munkának tényleges értékéből, melyet ugy változatos tartalmánál, mint könnyed irályánál fogva bizonyára mindenki, a ki a kérdés iránt érdeklődik, élvezettel fog elolvasni. y Még egyszer a Gerlóczy Jogisméje." Bár az utolsó idők gazdasági szakirodalmunknak örvendetes föllendülését mutatják, amennyiben egész sorozata jelent meg a nem csupán irodalmi becsű, de gyakorlati értékű szakkönyveknek: mégis vannak ágazatok, a melyekben a modern igényeknek megfelelő szakmunkának hiányát érezzük. így, a többi között, nagyon éreztük egy, a jogi ismereteket a mezőgazda szempontjából tárgyaló műnek a hiányát, mert egyrészt általános miveltségünk megkívánja, másrész a gyakorlati szükség ránk kénysroriti a jogélet megismerését. E hiányt pótolni hivatott Gerlóczy Gézának a közelmúltban Jogisme" czim alatt megjelent könyve, amelyet a.köztelek" f. évi 86. számában B. B. a lapnak ezen élénktollu, népszerű czikkirója ismertet és különösen melegséggel ajánl. Ezen ismertetss hatása alatt a könyvet én is meghozattam és áttanulmányozván, mondatom, hogy B. B. dicsérete erre m&.'ó munkát ért és hogy ez, az érzett hiányt valóban pótolja. Várakozásaimban nem csalódtam és mint az erre régen áhítozó gazda valóban megtaláltam:»a gyakorlati élet számára megirt nélkülözhetlen könyvet". Czikkiró azonban ismertetésében a mii méltatása mellett irodalompártolásunkat illető keserű rekriminácziókra is fakad, amelyek, amily jogosultak, éppen oly szomorú jelei irodalmi viszonyainknak, különösen, ha azokat a külföld irodalmi viszonyaival is összehasonlítjuk, ahol az olvasóközönségnek fejlett irodalmi érzéke ezt oly fokra emelte, hogy ott egy-egy részletkérdésnek is külön irodalma van! Ez, az ügy iránti érdeklődésem és szeretetem adta a kezembe a tollat és a bátorságot ahhoz, hogy én, a tollforgatásban járatlan gyakorlati gazda is felszólaljak. Nem, hogy szintén kritikát irjak, mert hisz B. -B.-nek. alapos és hivatott kritikájához szó nem férhet, hanem, hogy mint egyike azoknak, akikhez a könyv czimezve van, a munka megjelenéseért köszönetet tolmácsoljak és hogy az érdemes ügy iránt a B. B. által oly sikerülten fölébresztett érdeklődést fentartsam és ezzel az irodalompártolás reális alakja: a könyv kelendőségének hasznára váljak. Hogy azonban a mai incompatibilitásokra vadászó korszakban félre ne értessem, szükségesnek tartom kijelenteni, hogy a szerzővel sem rokonságban, érdekközösségben vagy bármiféle összeköttetésben nem állok. Még csak személyeden sincs őt szerencsém ismerni, csupán híi éböl, jó híréből ismerem : mint a kassai tanintézetnek érdemes tanárát és a hazai szakirodalomnak egyik szorgalmas munkását. És most meghajtom szerző előtt az elismerésnek zászlóját, ami az általa végezett, őt az első szakírók sorába emelő munkának bár csekély, de jól megérdemelt jutalma. Müvében tárgyának, a gyakorlati élet szükségleteinek alapos ismerőjének bizonyult, aki a jogi tudományok óriási anyagából a nekünk szükségeseket helyes érzékkel, röviden, de éppen elegendően adja elénk és világos, szép stylusával az elvont dolgokat is érthetővé tudja tenni. Teljes jogi készültséget nagyon természetesen nem ad, mert az nem czélja, nem is lehet feladata egy könyvnek, azonban ügyesen elvezet, a jogélet szövevényes utjain és ennek a nekünk szükséges minden reszletében kellő tájákoztatást nyújt, sőt a minket érdeklő ujabb törvényhozási és közkormányzati intézményeket és intézkedéseket is megismerteti. Őszinte meggyőződésem egész melegével ajánlhatom tehát és ajánlom a müvet tisztelt gazdatársaim becses figyelmébe.. Vegyük meg minnél többen: első sorban a magunk okulására és hasznára; másodsorban azért, hogy ezzel is megmutassuk, miként a magyar gazdának tudományszomja nem csupán a szaklapok kérdés és feleletei" rovatának, böngészéséig terjed! Szemes Árpád. Gazdasági egyesületek mozgalma. A Vasmegyei Gazdasági Egyesület ; llattenyésztési szakosztálya nov. 6-án ülést tartott Chernél Antal elnöklete alatt. Az ülés először is örvendetes tudomásul vette igazgató-titkárnak ez évben tartott állattenyésztés előmozditás.íra rendezett kiállítások és díjazásokra vonatkozó jelentését s előterjesztésre elhatároztatott, hogy jövő évben ugyancsak az eddigi

8 1844 KÖZTELEK, DECZEMBER HO SZAM. 10-1K ÉVFOLYAM. föltételek és díjtételek alapján állatdijazásokat tart az egyesület Körmenden, Kőszegen és Hegyfaluban. E ezélra az egyesület 1000 kor. szavaz meg és ugyanekkora összeget kér az államtól. Továbbá elhatározta az állattenyésztési szakosztály, hogy az állattenyésztés emelésere, az állatállomány javítására 40 darab tenyészbikát szerez be, melynek bevásárlására négy bizottsági tagot küldött ki. Azután több apró ügy következett, melyek elintézése után a szakosztály ülése véget ért. A Zemplénmegyei Gazdasági Egyesület szőlőszeti szakosztálya nov. 15-én Sátoraljaújhelyen Molnár István elnöklete alatt ülést tartott, melyből a következőket említjük fel. A szakosztály az eladásra szánt hegyaljai borok mennyiségének összeírása végett kérdőíveket bocsájtott ki, azon czélból, hogy az igy egybegyűjtött adatokat ugy belföldi, mint külföldi lapokban közzé téve a borértékesítést lehetőségig megkönnyítse és a vevőt az eladóhoz közelebb hozza. A beérkezett jelentőiveket a földmivelési miniszterhez felterjeszteni elhatározta a szakosztály és a gazdasági egyesülethez evégből áttette. Elnök indítványa, melyszerint jövő év szeptember havában Sátoraljaújhelyen egy szőlőszeti és gyümölcsészeti kiállítás tartassák, helyeslőleg tudomásul vétetett. Ugyancsak az elnök jelentette, hogy Sátoraljaújhelyen egy gyümölcsojtványtelep létesítése iránt a kezdeményező lépések megtétettek. A borértékesítés körül felmerült nehézségek leküzdése, főleg pedig az utóbbi időben tásán is sikeresen fáradozott az egylet. Bécs közeifekvése igen előayös a megyében alakított és alakítandó tejszövetkezetek termékei- beállott nehézségek orvoslása tárgyában Egey Szilárd indítványára egy ujabb gyűlés összehívását nek értékesítésére. Három tejszövetkezetet szerveztek az elmúlt évben és pedig Illmicz, Tót- deczember hóban elhatározták, mely falu és Tárcsán, melyek számadásai szép ered gyűlés indítványaira nézve egy tárgyilagos ményt tüntetnek fel. Közli áz egylet jelentése prospektus kidolgozására indítványozót kérték végül tagjainak névsorát helységek szerint fel. csoportosítva, a pénztári kimutatást, mely szerint az elmúlt évben bevétel 13,505*55 K., A magyar óvári szarvasmarha-tenyésztési egylet folyó évi szeptember végén záródó kiadás '55 korona. Jövő évi költség-előirányzat 12,000 korona. negyedik évi működéséről szóló jelentése most adatott ki Hajós István gazd. akad. tanársegéd A Szatmármegyei gazdasági egyesület és Újhelyi Imre gazd. akad. tanár össze- mult hó 20 án igazgatósági, f. hó 21-én köz- állításában 9*/4 iv tartalommal. Az elmúlt évi gyűlést tartott, melyeknek fontosabb határozatai működésről irt részletes jelentésből az alábbiakat voltak a következők: A vásárügy rende- említjük meg e helyen: Közgyűlés sorsolással. zése czéljából a törvényhatóságokhoz begyűj- Érdekes újítás által jutott az egylet tött adatokat felülvizsgáló-bizottságokba az azon czéljához, hogy az ismeretes nemtörődömségeket egyesület képviseletében 2 2 tag kijelölése. legyőzve, közgyűlését népessé tegye. Vállalkozók által létesítendő kenderfeldolgozó- Az egylet az idei közgyűlését sorsolással telep támogatása. A Gazdasági Egyesületek egybekötve tartotta meg. Kisorsoltatott e czélból: 1 drb üsző, 1 szecskavágó, 1 répavágó, 3 tejmérő Országos Szövetségének végrehajtó-bizottságába ujabb 3 évre kiküldettek: báró Vécsey József, edény, 10 fejő edény, 10 vasvilla, 10 kasza, Domahidy Sándor és Szentiványi Gyula. A köz- 10 marhaláncz, 5 vakaró és kefe, oly beosztással, ségi faiskolák szervezetének szabályozása érdekében hogy minden községre legalább egy nyeremény és a kezdetleges selyemtenyész- esett. Ez a követésre való eszme egy tés felkarolása érdekében tétettek intézkedések. teljesen népes nagygyűlést idézett elő s mivel A földmivelésügyi miniszter úrhoz teendő fel- sorsolásban csak azok részesültek, kiknek évi tagdijuk be volt fizetve, ezáltal az egylet pénztár bevétele is javul. Üszöárverés. Az egylet 20 darab üszőt vásárolt össze, hogy ezáltal a megyei szarva smarhatenyésztésben beállott sokféleséget ellensúlyozza és az egyöntetűséget előmozdítsa, melynek üdvös voltát csak akkor fogják érezni, ha vásárra kerülnek ez állatok. Bikaárverések és bikaközvetitések. Az egylet az első évben 10, a másodikban 30, a harmadikban 40 és a negyedik évben 62 bikát adott ki és ezen a téren a folytonos és örvendetes haladást eléggé bizonyítják a növekedő számok. Az egylet fejlesztése és szervezése. A fejlesztés és szervezkedésben igen élénk munka folyt, miről legszebben tanúskodik az a kellemes körülmény, hogy az elmúlt évben négyszáznál több tag jelentkezett. Ezzel a számgyarapodással a mosonymegyeigazd.egyesület az ország első gazdasági egyesületei között méltán foglalhat helyet. Szarvasmarhadij ázások. Az elmúlt évben Nezsideren fődijazást, Darnón üszödijazást és Illmiczen tej elő versenyt rendezett, melyek méltatásáról már annak idején megemlékeztünk e lap hasábjain. Korpaközvetités. Az okszerű takarmányozás előmozdítására az egylet a korpaközvetitésével is foglalkozott. Takarmánymagvak közvetítése. A szarvasmarhaállomány fejlődésével annak takarmányáról is keilett gondoskodni, mit az egylet kitűnő takarmánymagvak beszerzése által vélt elérhetni és e czélból elvállalta a jó magvak közvetítését ban kiadatott 32 kat. holdra, 1899 ben 370 és 1900-ban 1200 kat. holdra szükséges takarmánymag. Topábbá foglalkozott az egylet gépek közvetítésével, ami csekély eredményre vezetett. Gazdasági előadások. Az egylet az elmúlt évben 35 előadást tervezett, de 76 ot tartott és kiváló gondot fordított a népoktatásra, melyet a földmivelési miniszter 1600 koronával segélyezett. Tejszövetkezetek felállí- terjesztés a gabona fedezetlen határidőüzlet megszüntetése végett. Megállapít! atott az évi működési tervezet és az évi költségelőirányzat. Az egyesület szőlötelepén képzett szőlőmunkás-tanonczok, a ker. szőlőszeti és borászati felügyelő előtt mult hó 15-én délelőtt tettek vizsgát gyakorlati és elméleti ismereteikről, amiről a tanonczok bizonyítványt is kaptak. A gazdasági egyesület a szőlőmunkás képzésrt, tekintve a szőlősgazdák érdekeit, továbbra is fentartja s ezáltal oly állandó munkásokat nyernek a szőlőmivelés körében, akik a helyes kezelés, ojtás, metszés, telepítés körül megkívánandó szakképzettséggel bírnak. VEGYESEK. Mai számunk tartalma: Oldal Az 0MGE. közleményei Osztó igazság A magyar vaj kivitelének kilátásai 1844 Gazdasági egyesületek mozgalma Tárcaa. Sötét történet 1840 Növénytermesztés. Néhány szó a dohánykertószek kérdéséhez Állattenyésztés. A lovak ápolása őszszel és tavaszszal Levélszekrény Irodalom. A husértékesités szervezése Még egyszer a Gerlóczy Jogisméje." 1845 Vegyesek Kereskedelem, tőzsde 1849 Szerkesztői üzenetek A magyar kir. földtani intézet múzeuma a közönségnek díjtalanul nyitva áll minden vasárnap és csütörtökön, délelőtt 10 l-ig. Más napokon, hétfő és péntek kivételével, délelőtt 10--l-ig, egy korona személyenkénti belépő dij lefizetése után tekinthető meg. A m. kir. mezőgazdasági mnzenm gyűjteménye a VII, ker., Kerepesiét 72. stám alatti házban megtekinthetők a hétfői és az ünnepeket követs napon ítivéielévei: naponkint d. e. 9 órától d. n. 1 óráig. Hétfői és az ünnepeket követő napokon a mv.zev.rn A muzeum látogatása ingyenes. A legközelebbi villamos-kocsi megállóhely a Kerepesi-uton : a városból jöret VII. ker., Alsó-erdősor - utcza sarkán, a városba menet VIII. ker., a Kenyérmezöutcza sarkán van. Kitüntetés. Ö Felsége a király Cserháti Sándor, magyar-óvári gazdasági akadémiai renndes tanárnak, a gazdasági szakoktatás és kisérleti-ügy, valamint a gazdasági szakirodalom terén szerzett érdemei elismerésed!, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta. Ezen kitüntetés nekünk nemcsak azért szerez örömet, mert a gazdasági szakoktatás terén egy érdemes egyént ért, hanem azért is, hogy akitüntetett lapunknak évek hosszú sora ó'a kiváló és buzgó munkatársa s az ö kitüntetéséből lapunkra is esik egy fénysugár. Budapesti Levelező czim alatt naponként megjelenő kőnyomatos újság indult meg a fővárosban, a Jancsó Dezső szerkesztésében aki, mint agrárpolitikai iró, évek hosszú sora óta buzgó tevékenységet fejt ki zsurnalisztikái téren. A kőnyomatos lap czélja az, hogy a fővárosi napilapoknak hírekkel szolgáljon a gazdasági egyesületek mozgalmairól, az összes aktuális agrár kérdéseket felszínen tartsa s ekként a mezőgazdasági ügyekre a közfigyelmet felhívni igyekezzék. Ezen elismerésre méltó s a magyar gazdák érdekében történt vállalkozásnak a

9 97. SZAM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, DECZEMBER HO kezdet sok nehézségével kell megküzdenie ugy anyagi téren, mint különösen a gazdamozgalmakra vonatkozó hirek beszerzésénél. Felkérjük tehát e helyen is a gazdasági egyesületi' titkár urakat, hogy egyesületük körében felmerülő érdekesebb híreket Jancső Dezső (Budapest, Baross-uteza 10.) beküldeni szíveskedjenek. Felső-vidéki gazdák és a bécsi m ros«k. A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület elnöksége hirét vévén anriak, hogy a bécsi mészárosok összebeszéltek s a deczei hó 3 iki bécsi vásáron semmit sem vásároltak s ezáltal marháikat e napon értékesíteni akaró magyar hizlalóknak óriási anyagi kárt okoztak, táviratilag kérte föl a földmivelésügyi m. kir. minisztert, hogy a bécsi mészárosok terrorizmusának megtörése végett, sürgősen tenné meg a pozsonyi kiviteli hizott marhavásár létesítése érdekében szükséges lépéseket. A miniszterhez intézett távirat a következő:.nagyméltóságú dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter urnák, Budapest. A bécsi mészárosok, hogy keresztülvihessék a fogyasztási adónak a hizlalókra való áthárítását a tegnapi bécsi vásáron szövetkeztek a hizlalók ellen és semmit sem vásároltak. A legnagyobb részben magyarországi hizlalók most kénytelenek marháikat Bécsben drága takarmányon etetni tehetetlenül nézni, hogy mint soványodik drága pénzen fölhizlat marhájuk s várni, mig a mészárosok könyörületből talán majd potom áron megveszik marháikat. Hogy a magyar hizlalók a bécsi mészárosok terrorizmusának, nagy vagyont képviselő marháik értékesítésénél, továbbra is kitéve ne legyenek, tisztelettel esedezünk, kegyeskedjék a pozsonyi kiviteli hizottmarhavásár létesítése érdekében szükséges lépéseket, az egész ország által hálásan emlegetett erélyével sürgősen megtenni, kegyeskedjék különösen, ha becses nézetével nem ellenkezik, a szakférfiak bevonásával., mielőbb egy országos értekezletet tartani. Nyitramegyei gazdasági egyesület elnöksége: Emőny elnök, MesTtó titkár." A pozsonymegyei gazdasági egyesület szintén távirati uton fordult ez ügyben a földmivelési miniszterhez, távirata a következő :,Dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter Ő exczellencziájának Budapest. Bécsi marhavásáron legújabban történt mozgalmakból kifolyólag tisztelettel kérjük Exczellencziádat, miszerint ezen marhakivitelünket tönkretétellel fenyegető, a magyar hizlalót megkárosító üzelmek meggátlása végett teendő intézkedések megbeszélése tárgyában sürgősen értekezletet összehívni méltóztassék. Pozsonym. g. e." nevében gróf Pálffy István.* Komló értékesítése. A magyar komló eddigi nehéz értékesítési viszonyaiban ujabb fordulat következett he. Régebben jeleztük, hogy mintegy mm. komló (különösen erdélyrészi) még eladatlanul hever a termelőnél, részint mivel az árkonjunkturákat a szeptemberi segesvári komlóvásáron nem tudták kihasználni, részint pedig, mivel az itt járó külföldi ügynökök árlenyomó kartellje az idén is sikerült. Különösen az erdélyi nagytermelők körében merült fel az az eszme, hogy megkisérlendő az erdélyi komlónak a külföldi piaczon való közvetlen eladása, még pedig egy magyar bizományos iroda utján. Br. Kemény Géza nagybirtokos orsz. képviselő ezirányu előterjesztése után Darányi miniszter felszólította a segesvári komlótermelő szövetkezetet, állítana fel a maga hatáskörében valumely külföldi komlópiaczon a magyar komlót kináló expoziturát, az vigyen ki magával komló-mintákat, kössön üzleteket és a jövőben való alapos szervezkedés okából már most tanulmányozza ezt a kérdést. A költségek fedezését a miniszter tárczája terhére vállalta. E tárgyban emiitett szövetkezet e hó 5 én tart gyűlést a segesvári vármegyeházán. Midőn üdvözöljük ugy a minisztert, mint a nemes bárót kezdeményezésükért: a magyar komló érdekében sikert kívánunk. A kérdést tárgyaló szövetkezettől pedig elvárjuk, hogy a hathatós támogatását teljesen a czél érdekében fogja felhasználni. Szorgalmas működésével pedig szebb értékesítési jövőt fog biztosítani a magyar komlónak. Különösen ügyelni kell a kiküldendő személyek megválogatásában, mert a nagy forgalmon kivül (évenként 80, ,000 frt forgalomról van szó) különösen főkelléke a kereskedelmi szakképzettség, mondhatni a szemfülesség. Ugy halljuk, hogy a küldöttek e hó 10-ike táján indulnak. Ajánlatos tehát, hogy azok a termelők, kik még nem adták el komlójukat, kék papirba puhán csomagolt ( grammnyi) árumintát küldjenek említet szövetkezett czimére Segesvárra. Az expozitura működési helyéről is fogunk pár nap múlva tudósítást hozni. / A magyar hizómarha és sertésértékesitési viszonyai javításának megbeszélése czéljából a földmivelésügyi miniszter folyó hő 10-ére szaktanácskozmányt hivott egybe, amelyre több hizlalót is meghívott oly czélből, hogy a piaczviszonyokat közvetlen üzleti összeköttetéseik révén ismerő termelök kívánságait megismerje és a teendő intézkeeésekben azokat lehetőleg figyelembe vehesse. Az értekezleten az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület és a pozsonyi kiviteli marhavásáron érdekelt felvidéki vármegyék gazdasági egyesületei is képviselve lesznek. Dunántuli Közgazdasági Szemle. E czimen egy közgazdasági folyóirat indult Veszprémben, mely a Dunántul köz- és mezőgazdasági érdekeit felkarolva, hivatva van a dunántuli gazdatársadalmat fölébreszteni és tömörülésre serkenteni. A gondosan összeállított lap Paur Ödön szerkesztésében és kiadásában hetenként egyszer jelenik meg Tartalmas rovatokat hoz a mezőgazdaság, közlekedésügy, ipar és keres-' kedelem, szőlészet és borászatról, de mégis az egyesületi élet mozgalmait felkaroló részét illeti az elismerés, melyben az OMGE. közgyűlésének ismertetése után a veszprém.- győr,- fejér,- tolna,- esztergom,- vas- és mosonvármegyei gazdasági egyesületek működését sorolja föl. Mindenesetre hiányt pótol e lap, amenynyiben összevonva a dunántuli megyék közgazdasági érdekeit, annak a vidéknek specziális szószólója, védelmezője lehet, hasábjain tárgyilagosabban, behatóbban foglalkozhat a dunántuli rész gazdasági ügyeivel, s ezért méltó az érdeklődésre, a támogatásra. Előfizetési ára egész évre 12 korona. Sertésforgalmi korlátozások módosítása. A földmivelésügyi miniszter értesítése szerint a cs. kir. osztrák belügyminiszter a sertésvésznek Ausztriába történt lehurczolása miatt azonnal kezdődő érvényességgel a sertéseknek Ausztriába való bevitelét ujabban a következő területekről tiltotta meg : Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye monori és nagykátai járásaiból, valamint Gzegléd r. t. városból. Egyidejűleg a sertésorbáncz uralgása miatt azonnal kezdődő érvényességgel a sertéseknek Ausztriába való bevitelét az Ausztriával határos következő területekről tiltotta meg. Nyitra vármegye miavai és szakolczai járásaiból, valamint Szakolcza r. t. városból, Vas vármegye kőszegi járásából és Kőszeg r. t. városból. Viszont a sertésvésznek Ausztriába történt behurczolása miatt Zala vármegye csáktornyai és perlaki járásai, valamint a horvát-szlavonországi Varasd önálló város ellen, végül sertésvésznek uralgása miatt Sáros vármegye Ausztriával határos makoviczai járása ellen érvényben volt sertésbeviteli tilalmakat hatályon kivül helyezte. Mézértékesités. Egy külföldi czég 30 35,000 kiló mézet keres megvételre, mely mézeskalács gyártásához szükséges. Német, franczia, vagy angol nyelven irt ajánlatok az ár megjelölésével a következő czimre küldendők : Herren Sieber & Co., Agentuur en Comissiehandel in Amsterdam, Holland. Útmutatás a must és bor ekszerü kezelésére" czimü kézikönyvet 50 fillér beküldése ellenében portómentesen szállítja az OMGE. Utánvételezések, minthogy többe kerülnek és megnehezítik a kezelést, nem fogadtatnak el. Kathreiner Hölgy Naptár 1901.' A Kathreiner czég még minden évben, ugy ez uj évre szintén egy oly elragadóan bájos kökényszemü gyermek fejecskével kedveskedik, amilyennél szebbet elképzelni sem lehet. Ezúttal azonban Kathreiner még egy másik,, egészen különleges, rendkicül tetszetős, előkelő irodaimi újévi ajándékkal lép vevői elé. Kathreiner Hölgy- Naptár 1901 évre" czim a att egy csinosan kiállított,, kedves kis almanach jelent meg, amely élénken emlékeztet nagymamáinknál annyira kedvelt gyémánt kiadású lyrai költemény kötetkékre. Ez a teljes joggal.hölgy Naptár"-nak czimzett müvecske, a naptári részen kivül, ismert íróink igen érdekes és irodalmi becscsel biró közleményeinek egész sorozatát hozza. A Kathreinar Hölgy Naptárt 1901-re minden kereskedőnél, a mig annak készlete tart, ingyen kaphatják. NYILTTÉR.*) Szuperfoszfátot, kénsavas-kálit, kénsaras-ammont, Kovasavas-kálit, (dohánytrágyázásra) Chilisalétromot, Kainitot, 4Q [ 0 -os kálitrág-yasót és egyéb mütrágyaféléket elismert kitilnő minőségben legolcsóbban szállít HUNGÁRIA" műtrágya, kénsav és vegyi ipar részvénytársaság BUDAPEST, V. ker., Fürdő-utcza 8. szám. É éri forgalom: 26,480 bál. Felhívjuk m t. cz. gazdakőzöntég melyek az év folyamán több sorozatban, julius és szeptember hónapokban Az aukcziókra felküldött és Gyapjuárveréal vállalat Budapest, Dunaparti teherpályaudvar" czimzett_ gyapjuküldemények a M. Á. V. összes vonalain tetemes díjkedvezményben, valamint ingyen raktározásban részesülnek. Gyapjnárverési vállalat HELLERM.s TÁRSA, BUDAPEST, Y EmíM-tér 13. <

10 1848 KÖZTELEK, i900. DECZEMBER BO SZAM. 10-IK EVFOLYAffl szervezése Dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi m. klr. miniszter megbízásából: Ausztria, Németország és Dániában tett tanulmányútja alapján IRTA Jeszenszky Pál az O. M. G. E. titkára. Ái> a: 2 k o r o n a. Megrendelhető az O. M. G. E. titkári hivatalában. Eüost jelent meg Minek Gyula és Szilassy Zoltán az 0. M. G. E. titkárjai t Kőztelek Zsebnaptár 1901-ve. A Köztelek Zsebnaptár" ezen hetedifc évfolyama régi köntösében, javított és tetemesen bővített tartalommal bír. A Köztelek Zsebnaptár* minden más zsebnaptárt teljesen nélkülözhetővé tesz. A Köztelek Zsebnaptár" ára az 0. M. G. E. tagok és a.köztelek* előfizetői részére bérmentes küldéssel együtt ~ 3 korona 50 fillér. = Megrendelhető a Köztelek" kiadóhivatalában, Budapest, IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek). KERESKEDELEM,TŐZSDE. Budapesti gabonatőzsde. (Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi czég jelentése.) Napi jelentés a gafoouaüzietről deezember 1. A néhány napig tartó kellemesebb irányzatot ma ismét lanyha hangulat váltotta fel, ami főleg az általános üzlettelenségne k tudható be. Készáru ma mérsékelt kínálat és korlátolt v^telkedv mellett lanyha irányzatú volt; elkelt kb. 13,000 mm. tíz fillérrel olcsóbb árakon. Rozs korlátolt forgalom mellett tartott maradt. Helyben és helybeli paritásra K.-ig cassa jegyzünk prompt szállítással. Takarmányárpában gyenge a kínálat, a hangulat nyugodt. Helyben K.-ig, Kőbányán jobb áruért K.-ig fizetnek. Zabban az irányzat mérsékelt forgalom mellett változatlan. Minőség szerint helyben K.-ig jegyzünk. Tengeri szintén változatlan : Kőbányán 9-10 K.-ig deczemberre 9 K.-ig, januárra 9 20 K.-ig érhető el budapesti paritásra. Szeszüzlet. Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő tudósítása.) A szeszüzletben e héten az üzletmenet változatlanul élénk volt és jobb vételkedv folytán a szeszárak változatlanul a multheti zárlatjegyzés szerint záródnak. Elkelt finomított szesz nagyban adózva helybeli finomitógyáraktól K, adózatlanul K.-ig azonnali, valamint deczemberi szállításra. Vidéki finomítógyárak e héten finomított szeszt 1 koronával olcsóbban ajánlottak a helybeli gyárak árjegyzése szerint és jó vételkedv mellett több tétel zárulva is kelt. Élesztőszesz változatlanul adózva 117 K, adózatlanul K. kelt, felsőmagyarországi vevők által vásárolva. A denaturált szesz és adózott nyersszesz ára változatlan. Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens yersszesz e héten gyéren volt ajánlva és a még mindig élénk vételkedv folytán a kinált tételek szilárd áron találtak vevőre és fix árban koronáig kellek el. A kontingens nyersszesz ára Budapesten korona. Bécsi jegyzés korona kontingens nyersszeszért. Prágai jegyzés korona adózott és korona adózatlan szeszért. Trieszti jegyzés 20- korona kiviteli szeszért, 90 /o hektoliterje. Kivitelre e héten néhány kocsirakomány finomított szeszt vásároltak, mely Dél-Törökország és Üszkübb felé lett szállítva. Vidéki szeszgyárak változatlanul jegyeznek, Győr. N.-Tapolcsány, Losoncz 50 fillérrel olcsóbban. Budapesti zárlatárak e héten: Nagyban: Finomított szesz * K., élesztőszesz 116" 117- K., nyersszesz adózva korona, nyersszesz adózatlan (exkontingens) korona, denaturált szesz korona. Kontingens nyersszesz korona. Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül bérmentve, budapesti vasútállomáshoz szállítva, készpénz fizetés mellett értendők. fetomagvak. (Mauthner Ödön tudósítása. Vörös lóhere, A lefolyt héten kissé gyöngébb volt a kínálat. Amerikából hanyatló árakat jeleznek, melyek azonban nem gyakoroltak hatást az európai piaczra. A kivitel tartózkodóan viselkedik és a czégek, melyek máskor hanyatló irányzatot látva, mint aminő a jelenlegi, kedvet éreztek a vásárláshoz, ezúttal kevés érdeklődést mutatnak készletek beszerzésére. A külföldi tudósítások még mindig ellentmondók, mert mig egyfelől azt jelentik, hogy Németország néhány vidékének heremagtermése után fölöslege is lesz, addig más tudósítások azt jelzik, hogy ezen vidékek is behozatalra fognak szorulni. A belföldi forgalom normális hatások közt mozgott és gazdák részéről szintén érkeznek már be kérdezősködések és rendelések. Luczerna. Francziaország ujabb ajánlatokkal állított be, melyeket már jobban megfelelő minták kisértek, oly tételeket is ajánlottak, melyeknek szine elég tetszetős volt. Olaszország eddigi tartózkodó álláspontját feladja, több nagyobb tételt ajánlott hanyatló árak mellett, de mivel még mindig magasak voltak a követelt árak, e tételek nem leltek vevőt. Magyar luczerna forgalma csak néhány tételre szorítkozott, melyek a mult hetieknél olcsóbb árakon adattak el. Baltaczim forgalma aránylag élénk, ép ugy a bükkönyé is, mind e két czikk jó árak mellett kelt. Muharmag fentartotta árfolyamát. Jegyzéseink 50 klgrmmonként Budapesten: Vörös lóhere elsőrendű öregszemü korona Vörös lóhere középminőségü , Vörös lóhere gyengébb minőségű Luczerna magyar elsőrendű Luczerna magyar középminőségü Muharmag , Baltaczim Bükköny _ , A Mauthner Ödön czég e lap gazdaelőfizetőit kívánatra akár levélben, akár sürgönyileg teljesen költségmentesen értesiti az összes magfélék napi árairól. Ár : Kor : Köleskása: Szám Ár: Kor Rizstakarmányliszt Árpadercze Takarmánydara 11. K. 10. K K. Rozskorpa Araink 100 kgonként, helyben, elegy súlyt tisztasulynak véve, zsákkal együtt értendők. As Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudós: íása a.köztelek* részére. Budapest, decz. 6-án, Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajóállomáshoz szállítva: a fi 5 7 V/% Ár K.: buzakorpa 8-its takarmányliszt finom goromba Lujza Gőzmalom Készvény-Társaság üzleti tudósítása a,köztelek' részére. Budapest, decz. 6. Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasulyként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. Ar K: lí Takarmányliszt Korpa Ar: kor.: A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban (en gros) eladott élelmiczikkek árairól. A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkezet üzleti jelentése. 1900, decz. 5. Üzletmenetünk a beállott hideg időjárás, valamint a hó elejével beállani szokott kedvezőbb pénzviszonyok hatása alatt nagyban fellendült. Kérjük beküldőinket, bennünket nagyobb mennyiségű vajjal ellátni. A hangulat vágott ludnál nagyon szilárd, az árak fillérrel javultak kilónként, ezen czikknek beküldését szinte nagyon ajánljuk. Tojás változatlan szilárd, sajnos, hogy príma áru még mindig kevés érkezik a piaczra, ezért 3 4 K.-val többet fizetnek a rendes rnpi árnál. Eladásaink : Vidéki husnemüek : borjú hosszan mérire 80-92, birkahús 40 44, süldők 72 80, malaczok , füstölthus filléren kelt nagyban kilónként. Vadak: Szarvastehén 60 70, bika 50 60, őz fillér nagyban, egészben s kilónként. Fáczán 600, fogoly filléren helyeztetett el páronként. Nyul nagyon keresett fillért szívesen fizettek darabjáért. Tejtermékek: Friss teavaj K, másodrendű K. Főzővaj K. Turó ismét elhanyagolt, fillér mellett sem fogynak a készletek. Tojás prima alföldi 96-98, erdélyi kor. eredeti ládánként. Vágott baromfi: Lud elsőrendű , pulyka filléren gyorsan talált elhelyezést. Zöldségfélék : Fejes káposzta , rózsaburgonya korona, teljes kocsirakományokban 100 kgként, kifli burgonya 6 8 korona 100 kgként. Gyümölcsnemüek: Prima faj almák 40 80, körték koronás áron helyeztettek el mázsánkint. Csemegeszőlő fillér kgként. Dió papirhéju 56 60, kemény korona nagyban mm.-kint. Beküldésre sürgősen ajánlunk ötkilós darabokban teavajat, vágott ludat s prima tojást ezen czikkeknek jó árakat biztosithatunk. Hideghusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon deezember hó 7-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság jelentése a»köztelek' részére). Felhozott Budapestről 79 árus 346 db sertést, 2 árus 7 db süldőt, 4000 kg. friss tast, 1600 kg. füstölt hust, 3000 kg. szalonnát, 2000 kg. hájat. Vidékről és pedig: Nagy-Székelyről 3 árus 79 drb sertést, Czeczéről 2 árus 24 drb sertést, Német- Kérről 2 árus 16 drb sertést, Gyönkről 1 árus 14 drb sertést, Soltról 4 árus 44 drb sertést, Dunapatajról 7 árus 39 darab sertést, Duna-vecséről 2 árus 14 drb sertést, Ráczkevéről 1 árus 8 darab sertést, összesen 22 árus 235 drb sertést, helybeli árus 346 drb sertést, mindössze 584 drb sertést. Forgalom élénk, árak a következők: Friss sertéshús 1 kg tillér, l q K., süldőhus 1 kg fillér, 1 q K füstölt sertéshús í kg fii. 1 tj korona, szalonna zsírnak 1 kg lill., 1 q K., füstölt szalonna 1 kg , 1 q fillér, háj 1 kg , 1 q fillér, disznózsír 1 kg , 1 q fillér, kocsonyahús 1 kg , l kg. fillér, füstölt sonka 1 kjj fillér, t q korona, kolbász 1 kg. fillér, disznósajt 1 kg. fillér. ffiüegfaasvásár a Gara y-téri élelmi piaczon deezember 7-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság jelentése a,köztelek" részére.^ Felhozott Budapestről 63 árus 144 db sertést, 0 árus 20 db süldőt, 3500 kg. friss hust, 1000 kg. füstölt hust, 700 kg. szalonnát, 300 kg. hájat, kg. zsirt, kg. kolbászt, kg. aurkát, kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonyahúst, kg. disznósajtot, kg. ( db) sonkát, kg. töpörtőt. Vidékről és pedig: N.-Kőrösről ll"árus 137 drb sertést, Czeglédről 9 árus 120 darab sertést, Monorról 6 árus 10 drb sertést és 150 drb süldőt, Madocsáról 10 árus 88 drb sertést, Duna-Földvárról 3 árus 23 drb sertést, Pinczehelyről 1 árus 10 drb sertést, Nagy- Kérről 2 árus 19 drb sertést, Dunapatajról 5 árus 32 drb sertést, Varsadról 1 árus 20 dxb sertést, Kis- Tormásról 1 árus 11 drb sertést, Bölcskéről 1 árus 2 drb sertést, Szent-Lőrinczről 1 árus 13 drb sertést, Alberti-Irsáról 1 árus 8 drb sertést, Nagy-Doroghról 1 árus 15 drb sertést, Nagy-Székelyről 1 árus 88 drb sertést, összesen 54 árus 603 drb sertést és 150 drb süldőt. Forgalom élénk. Árak a kővetkezők: Friss sertéshús 1 kg fillér, 1 q korona, süldőhus 1 kg fillér, 1 q korona, füstölt sertéshús 1 kg fillér, 1 q korona, szalonna zsírnak 1 kg fillér, 1 q korona,

11 97. SZAM. 1Ü-1K ÉVFOLYAM. iiozti L K, DECZEMBER HO füstölt szalonna 1 kg fillér, 1 q korona, háj 1 kg fillér, 1 q korona, disznózsír 1 kg fillér, 1 q korona, kocsonyahús 1 kg fillér, 1 q korona, füstölt sonka 1 kg fillér, 1 q korona, kolbász 1 kg., Disznósajt 1 kg. hurka. 1 drb, töpörtő 1 kg. fii lér. Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület, Mesterutcza deczember 7-én. A székesfővárosi vásárigazgatóság jelentése a,rözteuk" részére.) Felhozatott a szokott községekből 97 szekér réti széna, 56 szekér muhar, 23 szekér zsupszalma 3 szekér alomszalma, szekér takarmányszalma, l szekér tengeriszár. 7 szekér egyéb takarmány {zabosbükköny, sarjú stb.) 200 zsák szecska. A forgalom közepes. Árak fillérekben, q-ként, a következők : réti széna , muhar , zsupszalma , alomszalma , egyéb takarmány, lóhere, takarmányszalma, 100 kéve tengeriszár , luczerna, sarjú , szalmaszecska , széna, uj,, zabosbükköny Összes kocsiszám 189, suly 245,700 kg. Felhajtatott: belföldi 242 db, eladatott db, galicziai drb, eladatott drb, tiroli drb, eladatott drb, növendék élő borjú 17 db, eladatott drb, élő bárány db, eladatott drb; ölött belföldi 4 drb, eladatott drb, galicziai drb, eladatott drb, tiroli 16 drb, eladatott drb, bécsi ölött drb, eladatott drb, növendék borin drb, eladatott drb, ölött bárány 4 drb, eladatott drb, élö kecske drb, eladatott drb. Borjuvásár hangulata lanyha volt. Árak a következők: Élő borjuk: belföldi koronáig, kivételesen koronáig dbonkint. 70' 84 koronáig, kivételesen 88 koronáig súlyra, galicziai, kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig kiv. koronáig drbonkint, koronáig kiv. koronáig súlyra, növendék borjú, koronáig, kiv. koronáig drbkint, koronáig, kiv. koronáig súlyra. Olött borjú: Budapesti gazdasági és teayégzmartavá»ár ávi deczember hó 6-án. (A budapesti közvágóhíd és markavásárigazgatóság jelentése a Köztelek' riszére. Felhajtatott: 174 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. db, közép db, alárendelt db. Fejőstehén: fehér db, tarka 66 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó, fehér db, jármosbivaly db, bonyhádi 108 db, hizlalni való ökör db,üsző fehér db. Jármos ökör nem volt, fejőstehenekre az üzlet lanyha volt. Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos ökör :, középmin. jármos ökör pár,, alárendelt minőségű jármos ökör, Jármos bivaly é. s. mm,, K-.ig páronkint. jobb minőségű jármos ökör nan.-kint é. s., tarka bekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért él pedig: Fehérszőrű magyar tehén, tarka kevert származású tehén koronáig darabontot, bonyhádi tehén , kiv. koronáig darabonkint. Decz. 13. Budapesti vágómarha vásár évi deez. hó 6-án. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság Decz. 13. jelentése a Köztelek" részére.) Felhajtatott: 2447 db kir. tvszék nagy vágómarha, nevezetesen : 889 db magyar és tarka ökör, 436 db magyar és tarka tehén, 854 db szerbiai Decz. 14. ökör, 79 db szerbiai tehén, 26 db boszniai ökör, 13 db kir. tvszék bojiniai tehén, 97 db bika és 53 db bivaly. Deoz. 15. Minőség szerint: 13 darab elsőrendű hizott 72 db középminőségű és 12 db alárendelt min. bika Decz db elsőrendű hizott ökör, 1617 db középminőségű ökör és 58 db alárendelt min. ökör; 66 db filsőrendü hizott tehén, 402 db középminőségü tehén, Decz db alárendelt minőségű tehén. A vágómarha felhajtás 580 darabbal kevesebb Decz. 19. volt, mint a múlt héten s minthogy konzervgyári czélokra ismét vettek mintegy 200 drbot, a vásár lefolyása élénkebb volt. Az árak jobb minőségeknél Decz koronával métermázsánként javultak. Kővetkező árak jegyeztettek: Hizott magyar Decz. 21. ökör jobb minőségű 60-66", kivételesen, hizott magyar ökör középminőségü 54-58, alárendelt minőségű magyar ökör , jobb minőségű magyar és tarka tehén , kivételesen tarka Decz. 21 tehén, magyar tehén középmin ( ) alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 40- Decz ', szerbiai ökör jobb minőségű 50' 61-, kiv., szerbiai ökör középminőségü 40 48, szerbiai Decz. 22 ökör alárendelt minőségű, szerbiai bika 44 66, kivételesen., szerbiai bivaly 30 44, kiv., magyar legelőmarha I. rendű 40 58, II. rendű koronáig métermázsánkint élősúlyban. lóvásár. Budapest, decz. 6-án. (4 budapesti vásárigazgatóság jelentése».köztelek" részére). A forgalom gyenge volt. Felhajtatott összesen 483 db. Kiadatott 264 db- Jobb minőségű lovakból hátas 6 drb, eladatott 1 db, 400 K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) db, eladatott db, K.-ért, nehezebb kocsüó (hintós) db, eladatott db K.-ért, igás kocsiló (nehéz nyugoti íaj) 25 db, eladatott 10 db K.-ért, ponny db, eladatott 0 db K.-ért; közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló stb.) 60 db, eladatott 24 db K.-ért, könnyebb félék (parasztló stb.) 300 db, eladatott 180 db K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 92 db, eladatott 49 db K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 76 db, lllatvásárok. az állatkert részére vásároltatott 12 darab, tulajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott db, ragályos betegségre gyanús ló lefoglalíatott db, takonykór miatt Badapesti SHarómarliavágár decz. hó 6-án. A székesfővárosi közvágóhíd, és marhavásár igazgatóságának a gyepmesterhez küldetett <3b. jelintése. Kőbányai sertésvásár évi decz. hó 7-én. (Klsó magyar sertéshizlaió-részvénytársaság telefon jelentése Köztelek" részére.) Az üzlet csendes volt. Keti átlag-árak : Magyar válogatott kgros nehéz fii-, kgrammos nehéz fii., öreg 300 kg. tuli fii., vidéki sertés könnyű f. Szerb f. Román korona, árpa uj kor. Kőbányán átvéve. Helyi állomány: november 30 án maradi darab. Felhajtás ; Belföldről 1918 darab, Szerbiából 2189 darab, Romániából drb, egyéb államokból darab. Összesen 4107 db. Főösszeg db. Állomány és felhajtás együtt drb. Elhajtat: budapesti fogyasztásra (I X. kerület) 901 drb, belföldre Budapest környékére 670 drb, Bécsbe 71 drb, osztrák tartományokba 1303 drb, Ausztriába db. Német birodalomba darab egyéb országokba darab, összesen 2970 db. A szappangyárakban feldolgoztatott: szállá- belföldi 88 koronáig, kiv. koronáig súlyra, galicziai koronáig, kiv. koronáig sokban elhullott! 2 darab, vaggonokból kirakott hulla súlyra, tiroli 88 koronáig, kiv. 92 koronáig 10 darab, borsókásnak találtatott 13 darab, összesen drbonkint, bécsi koronáig, kiv. koronáig 25 db. Maradt: állomány drb. A részvény-szálláaokban drb van elhelyezve. Az egészségi és íran- súlyra, növendék koronáig, kiv. koronáig drbonkint, élő bárány koronáig zitószállásokban maradt XI/ db. Felhajtás; Szerbiából 2189 db, Romániából drb, összesen drb. páronkint, ölött bárány koronáig párja. Mlkajtás: 1132 drb, maradt állomány 7584 drb éí pedig drb szerb és 7584 db román. Az egészségügyi szemlénél jan. 1-től máig 302 drb a fogyasztás alól kivonatott és technikai czélokra feldolgoztatott Ingatlanok árverései (40000 korona iieesefíékesa felül.) (Kivonat a hivatalos lapból.) Decz. 10. Decz 10. Decz. 12. Decz. 12. Decz. 13. kir. tvszék Perlaszi jbiróság Budapesti kir. tvszék atkviha- Susa tóság Manóné a tkvi ha- Prohászka tóság Ferencz atkviha- Fekete tóság Vilmost a tkvi ha- Szmetana tóság Antal a tkvi ha- Van Royen tóság Heinrich Mária Bpesti I III. kor. a tkvi ha- Szél kir. jbiróság tóság Samu atkviha- Benesch tóság Ferencz és neje atkviha- Vascsik tóság Pál és neje tkvi ha- Vigassy tóság János István atkviha- Szikszay tóság Gyula i atkviha- Detrich tóság Gyula atkviha- Müller titafo Artnlf a tkvi ha- Lichtenstein a tkvi ha- id. Men tóság delssohn J. Gyula Decz. 22 Decz. 22 Decz. 52 Decz. 24 Decz. 27 Decz. 28 Decz. 28 Decz. 28 Decz. 28 Decz. 31 Decz. 31 Decz. 31 kir. tvszék Szabadkai kir. tvszék kir. jbiróság Budapesti kir. tvszék a tkvi ha- N tóság T atkviha- M tóság Jl atkviha- J tóság K a tkvi ha- S tóság M atkviha- F tóság IV a tkvi hatóság Gyula Palocsay a tkvi hatóság Miksáné Feledi a tkvi hatóság a tkvi hatóság István Krell a tkvi hatóság Károly Perich a tkvi hatóság Kroó a tkvi hatóság a tkvi hatóság. a tkvi halóság a tkvi hatóság kedelmi és Egri keres iparhitelintézet atkviha- S Schmidt 46963S tóság Ödönné a tkvi ha- dr. Hamary tóság Béla atkviha- Wodianer tóság Arlhur atkviba- Melenczei tóság gör. kel. szerb egyházközség atkviha- Wallisch tóság Antal és Wallisch Ágoston Szerkesztői üzenetek. - HezőgazdáK ügyeimébe! - Elismert kitűnő hazai gyártmány! 1600 gözcséplökészlet üzemben 1 ELSŐ MAGYAR gazdasági gépgyár RÉSZVÉNYTÁRSULAT BUDAPESTEN, KÜLSŐ VÁCZI-UT 7. SZÁM. 2Vi, 31/1, 4, 41/1, 6, 8, 10, 12 lóerejűek. Magánjárók (uti mozdonyok.) KérjOkmlnden sztkbavágó kérdé««el bizalommal hozzánk fordulni, készséggel adunk kimerítő é«felvilágosító választ. ÁriHyzék kívántra dllntotmm küldetik.

12 1844 KÖZTELEK, DECZEMBER HO SZAM. 10-1K ÉVFOLYAM. V ^Praktikus, leg-olcsófb és lég-pontosat"b z s i r m e g h a t á p o z ó lelmi szerek értékesttését eszközlik az elő- É irt /o mellett. Felvilágosítást és csomagolási utasítást ingyen nyújt tagok és nem tagoknak. tapartált sredetl angol Mosok PICK OSWALD-Bál BUDAPEST, HU., Kli/ső-Kerepasi-ut 1. tz. gt Magyar Gazdák ^ Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOKABAN. Síirgönyczim: Aurora Budapest. Gazdák Biztosító Szövetkezete Budapest, V., Mária Yaléria-utcza 1. (Thonet udvar) az Országos Magyar Gazdasági Egyesület úgyis mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége erkölcsi támogatásával. Biztosítéki alap: Alakult: ,600,-000 kor. Biztosításokat elfogad tüz- és jégkár ellen. Az üzlet eredményében biztosított tagok a dijarányában részülnek. Biztosítási ajánlatokat elfogad közvetlenül a központ vagy a képviselők közvetítésével és felvilágosítással és nyomtatványokkal minden irányban készséggel szolgál 1898 a«igazgatóság. SACK RUDOLF egyedüli- képviselője Magyarországon P R Ö P P E K HAMU Budapest, Váczi-körut 53. szám. Előre bocsátva, hogy Sack Budolf világhírű gyártmányai eredeti minőségben csak nálam kaphatók: ajánlom közkedveltségü egyetemes és többvasu ekéimen kivül sik és dombos talajra egyaránt kitűnően alkalmas sorba- és szórva vetőgépeimet szecskavágó-, répavágó gépeimet. Kézi, járgány- és gőzhajtásra takarmánypároló 'készülékeimet s minden egyéb gazdasági gépeket és eszközöket. Mindenről kimerítő árjegyzék és készséges felvilágosítások. a tej- és tej termények részére a dr. N. Gerber mr ACID-BUTYNOMETERE. «a Több mint 7000 drb használatban. 25 elsőrendű kitüntetés. A világ leghíresebb és legnagyobb tehenészetei dolgoznak veie. Eladási-hely: Alfa Separator részvény-társaság Budapest, V., Báthory-uteza 4. szám. Képes árjegyzékeket ingyen küld Dr. N. Gerber's Molkepei Zürich (Sohweiz). Óvakodjunk az utánzatoktól, nak ellenőrizve, a, törvényileg védve, melyeknek a nyaka s^y, ' rovátkolt s az itt látható felírással vannak ellátva. Utánzások törvényileg üldöztetnek. Ismételadók, kik egyszerre több 100 drbot vesznek, külön engedményben '" 1 Husnemüket, füstölt húst, vadakat, szárnyasokat élő és leölt állapotban, tojást, vajat, halat burgonyát, káposztát, zöldségféléket, gyümölcsöt stb. Hud- és pózna- : Acetylen-lámpák valamint kézi-, kert-, istálló-, kocsi-, oldal-, Spritzbogen, vállalkozóknak éjjeli munkára.való. Acetylen-Mmpák kaphatók L BUDAPEST, VI, Gyár-u. 48. Földbirtokosai ég Bérlői" ( Grundbesitzer und Gutspáchter Ungarns 1 ') czimü munkában 3U.OOO gazdálkodó pontos czime található. Ára 15 korona. Kapható a KÖZTELEK" kiadóhivatalában, Budapest, IX. ker. Üllői-ut 25. sz. Ajánlják nagy raktárukat minden patkolási czikkből és ezen f szakmáiba vágó különlegessé- I gekből. Továbbá ajánlják szaba- I dalmazott, kiváló szakférfiak által H legjobbaic ajánlott patkóikat " igás lovak és paripák, úgyszintén ökrök vasalására. iíioioiosen kiemeljük czégünknek legújabban szabadalmazott rudvasal&sait és kengyeleit. ffl. II V W * S Ö H N E cs. és kir. udvari patkolási eszköz-szállitók W I E N, II., R E N N G A S S E 6. SZÁM.

13 97. SZÁM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, DECZEMBER HO Téli idény Párisi világkiállítás jury tagja. Téli idény. Magyarország: legrégibb gazd. gépgyára Mosonban (1856.) A beálló téli idényre ajánlja legjobb rendszerű és leggondosabb kivitelű: Répavúgóit, S i e o s k a v á g ó l í minden nagyságban, Eredeti angol, Rapid darálók kukoricza morzsolok, Gyökmosók Ventzky-féle takarmány füllesztök. Burgonya zúzok,.,... a czég ajánlkozik: Burgonya valasztok. = teljes takarmánykamra berendezések = tervezésére és eszközlésére. Főraktár: Budapest, VI., Váczi-körut 57;a. Részletes árjegyzékek rendelkezésre állanak. ' H O T T E R F. J. R. gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, Xfl/2., Schönbrunnerstrasse 182. Hotter-fóle Absorbinol HOTTEB-FÉLE TBAI1M8-FHJII) l/l pajaczk frt 6., V«palaozk frt palaozk 1 frt 20 kr. Eltávolít mindennemű kinövést és zsíros Az inakat és izmokat a magas öreg korig testtapadékot, a nélkül, hogy a szőrt tönkre állandó erőben és frissen fenntartja, az tenné. Erősitl a megtámadott és gyenge inakat, eltávolítás tönkre tesz minden csomót az Izmokon és megdv minden gyulladástól ; különösen bevált epebajnál, csülökdaganatnál, patabütyköknél, vastag térdnél, ogomőknál az inakon, vastag bokánál, daganatoknál, a hol ilyenek fellépnek. A térdek aotteb :. ES n. sz.diszhofoba remegését ^megszünteti és meggyógyítja a 1 kilő 1 frt 10 kr. Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá- Kotter-féle Agrll táppora ÁIIIIATGYÓ GYKESZITMÉNYEI nak és az azzal járó emésztésnek előmozdí- lovak és szarvasmarháknak, 1 csomag 80 kr. a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szátására ; kitűnően bevált orbánoznál. A II. erőltetés következményeinél, bénulás, szag- Kitűnő pótlék a takarmányhoz az állat ereje mos bizonylat szerint semmi más ha- és egészségének fentartására ; minden vese-, sonló szerek által hatásukban el nem máj-, hólyag- és idegbajnál alkalmazandó. érettek. Raktárak a gyógyszertárak- ~ HOTTEB-FÉLE ZOLIKA ELLENI SZU HOTTEB-FÉLEHOLTTETEMKENŐCS Főraktár: BUDAPESTEN: Dr.BUDAI EMIL, 1 üveg 1 frt 60 kr. l/l tégely ára 2 frt, i/j tégely 1 frt 20 kr. vároji gyómj. VárosMítér, dr. Eggw Loó és Lovaknál mindennemű kolika és hugy felakadás, szarvasmarháknál pedig puffadtság TOBOK JÓZSEF gyígysíurtin Kllály-íten IS. ellen Felülmúlhatatlan holttetem eltávolítására régi Egga I. SidorCTÓgTSi. VI., Vácri-törat 17. éi alkalmazandó...hamphsire DOWN" JUHOK. Kitűnő hus, jó gyapjú, nagy suly Ezen kiválóan értékes angol juh-fajta bámulatosan borai fejlettségénél fogva utolérhetetlen ezenkívül pedig oly erős szervezetüek, hogy minden éghajlathoz alkalmasak, és a hus minőségére nézve egyedül állanak. Közelebbi felvilágosítást nyújt JAMES l RAWLENCE, a Hampshire Down juhtenyésztök szövetségének titkárja. SAL1SBURY, England. STAHEL é. LER8NCR TRIEURGYÁR, K?i»^. n &8. Ajánljuk trieurjeiiket speciális t r i e m r t készitfihk. G A N Z és T Á R S A Petróleummal és adómentes benzinnel hajtott meterek gazdaság czéijakm (BAH KI * Bt 9 UK A umi. itmém-^i Mechwart-féle gőzekék és petroleumekék. Hengerszékek, kftjáratok ét teljes malomberendezések. Turbimák. VillnM riláfitáwl 4m Részletes árjegyzékeinket kívánatra megküldjük. erőátviteli tweidnénk. SZIVATTYÚK MÉRLEGEK, legújabb javított rendszerű tizedes, százados és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, minden neme, házi, nyilvános, mezőgazdasági és iparczélokra. közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Lagjabb gnmmi- és kender tömltfk. Embermérlegek, mérlegek házi használatra, baremmérlegek. Commandit-társasAg szivattyú- és Mindenféle csöyefc. mérleggyártásra. - W. GARVENS, Wien,...igyon éa bérmentve. SchwarienbergatrMM. Szőlőm ivelök és mezőgazdák s tárnára! ez Z a vértetü k valamintl^gyü- Mayfarth Ph. és társa-féle ö n m ű k ö d ő SYPHONIA" M a y f a r t h Ph. é s t á r s a. és kir. kiz. szabadalmazott mezőgazdaági gépgyári BÉCS, II., Taborstrasse 71. merítő árjegyzéke k. Képvis Dr. FABINYI v. kórházi orvos, specialista. Meglepő eredmény gyengeségi állapotoknál. Rendelés 9 3-ig; este 6 8-ig. BUDAPESTEN, VII. ker., Erzsébet-körűt 13. szám. Levelekre díjtalanul válasz, kívánatra gyógyszerek.

14 Kiadja az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Ára portomentes küldéssel egy korona 80 fillér (90 krajczár). 4T Egy diszesen s teljesen vászonba kötött\ naptár részszel és gazdasági ellátott nagy alakú egyszerű számviteli könyv, a melyet minden gazda bejegyzésére az egész éven át használhat. tudnivalókkal számvitelének Megrendelések a Köztelek" kiadóhivatalába BUDAPEST, IX. 3 Üllői-ut 25. intézendök.

15 97. SZAM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, DECZEMBER HO Hazai Ipar S3 FUÖHSÉS SCHLICHTER Budapest, TI., Jász-u, 7. ftciíl í r j e a Hí izaiipari pártoljuk. a kik a Kathreiner-féle Kneipp maláta kávét még nem használják, noha ez egy ízletes és egészséges kávéital? Mert nem tudja még mindenki, hogy mily nagy előnyökkel bir a Kathreiner kávé, a mely a kávénövény egy kivonata által a babkávé-ízét és zamatját nyeri, ö ezáltal felülmúlhatatlan módon magában egyesíti a honi malátakészítmény értékes egészségi tulajdonságait a babkávé kedvelt ízingeré vei. A Kathreiner Kneipp maláta kávé nagyobbrészt mint pótkávé szolgál a babkávéhoz, azonban tisztán élvezve is kitűnően ízlik. Mindenütt kapható, de nyitva soha sem lesz árusítva, s csakis az ismert eredeti csomagokban valódi, a melyek Kneipp páter arczképét viselik és a nevet: Káth'rBinor*. Csüdsömör - kenőcs. tiztos hatású szer, csüdsömör, hám és nyeregtörés ellen. Faragó-féle Versenyfluid. zom, izület-rándulás, valamint rokkantság esetében kitűnőnek bizonyult Mindkét szer, több nagyobb uradalomnál, valamint <ísebb gazdáknál kipróbálva; már több év óta igen jó eredménynyel használtatik. Kapható a feltaláló és készítőnél FARAGÓ ÖDÖN gyógyszerésznél Tőt-Komlős Békés-megye. 1 nagy tégely Csüdsömörkenöcs 2 korona. 1 üveg Versenyfluid 3 deciliter.... I A sertés iavitásaés hizlalás? BESI gazdák és hizlalók használatára. s n Irta K. Ruffy Fái. Ara portómentes küldéssel I farint 18 krajozér. Kwizda Ferenc János i. éi kir. o«rt.-magy., romín kir. és bolgár fejed. udv. szallití kerületi gyógyszerész Kormeuburs Bécs mellel S «r ^^,^/^elwmerí-oífíetjét. > legtöbb istál: sztésnél, vala_,, U]el6k«pes»ég fokozisa eéljí«)«iu Kgy M doboz 70 flll. Valódi osak» fö'cti védjegygyei és kapbatő Ktndu gytfgyasertárban és dro guwfcereskedésben. Főraktár : TSrlk Józtaf gyógyszertára Budapest, VI. Király- RENDSZERES MALOM-berendezések és agy*s WIALOMGEPEK, LOIGÉPEK, termény-tisztító - művek gabonaraktárak (silos) réssére. GraepelJIugó gép- és rostalemezgyár, na) omépitésset Marshall, Sons & Co. Lmtd angolországi gépgyár vezérf í^ynöks BUDAPESTEN, V. ker., Külső váczi-it 41.

16 1844 KÖZTELEK, DECZEMBERHO8 97. SZAM. 10-1K ÉVFOLYAM. Actiengesellschaft Stahlwerke Weissenfels ezelőtt Goeppinger & Co. Weissenfels, Oberkrain. Szab. aczélhordók. A hordóban levő folyadék nem vészit súlyából kiszivárgás, felszívódás és apadék által. Nincs tűzveszély. Gazdaságok, iparosok és malmok részére aj&nlja a DREZDAI 90TOE3GYAR m gsfs2g h ' ^mírt* gáz-, benzin-, petrolenm- és acetylen-motorait és iocomobiljalt Mlná>n klfclutfcion Nagyszerfl njitáso^ kir. hadseregnél és» m. kir. honvédségnél, mint nyakló- \JÍL> gadt». 6 AmeriKai szabadalmazott aczéllánczok forrasztás nélkül. Árjegyzéket ingyen és bérmentve. Eladó. Gróf Esterházy Béla Magyar-Bakony-Szombathelyi, (Veszprém megye) uradalmában 6 db hasas tehén 4 évtől 7 évig 3 db 2 éves és 5 db egy éves üsző; ezek magyar fajuak a; pzifra gulyából, továbbá 5 darab másfél éves törzskönyvezett telívéij simmenthali tenyész bika. Tudakozódhatrii. az f 1926 uradalom íntézőségénél. Hirdetmény. (Uj személy- és podgyászdijszabás életbeléptetése a Kecskemét Fülöpszállási h. é.." -.' _ f.!. : - vasúton). Ezen.h. é. vasúton évi január hó 1-én uj személy-és podgyászdijszabás lép életbe, melylyel az 190Ó. évi május hó 1-én életbelépett díjszabás érvényen kivül helyeztetik. Az uj díjszabás, a melyben a menetárak egyes viszonylatokban felemeltetnek a magyar kir. államvasutak díjszabás-elárusító irodájában (Budapest, Csengery-^cza 33. sz.) 20 fillérért kapható. Budapest, november havában. Az igazgatóság. (Útánnyomás nem dijaztatik). H Sur SPHinu flufirirteit, el Ital gaiiii«iirt()fd aftliáis Jíituttg IföKrktfsrí I» 11 UH HIHIHI IMI IIII toocf) n. amftóü. SSicrtelj. C^ Í tww)ift e M - ró ^ ^ H H n B H j H H B i H H i Sreitag. Sieríeli. fi. 2. tt Jo.$. $itfdimanu'á ^ountatücríiia. SSieit, I., Somtniíattcrliaftci 5. MÁRK R féle 22 /b fceményitőtartalmu, hö termést hozó és rothadásnak ellentálló vetőmag-burgonyát ajánl nagyobb mennyiségben a Puszta Ürgédi Gazdaság és Szeszgyár. Tasut és posta: Körtvélyes, (Mosonm.) A puszta csámpai gazdaságban 30 drb. bonyhádi m m # mm mm előhasu tehén eladó. Bővebb értesítéssel szolgál ]>XiliííIyi Ferenez kasznár, Puszta«Csámpa, u. p. Paks. ^fffffftffffrffffffffffff^ M. kir. államvasutak. Igazgatóság. Legrövidebb és legolcsóbb utazás Olaszországba. A Fiume-Velence és Fiume Ancona közt közlekedő termes gőzhajók menetrend;e. Érvényes évi november 1-től évi október 31-ig. Fiume-velencei vonal: Éjjeli járatok. Fiúméból indulás minden kedden és szombaton este 8 órakor Velencéből indulás minden hétfőn é3 csiitörtököu este 7.30 órakor Nappali járat: március 15-től október 31-ig Fiúméból indulás minden csütörtökön reggel 7 órakor Velencéből indulás mindén szombaton reggel 7 órakor Velencében érkezés és indulás a Szt. Márk-téren. Menettartam 10 óra. Fiume-anconaí vonal. Nappali járat: Fiúméból indulás minden Hétfőn reggel 7 órakor Anconából indulás minden szerdán reggel 7 órakor Éjjeli.járat: Fiúméból indulás minden csütörtökön este 8 órakor Anconából indulás minden szombaton este 8.30 órakor Menettartam 10 óra. A gyorsvonatok Fiúméban a gőzhajók kikötőhelyéig és onnan közlekednek. A termes gőzhajók mindkét vonalon egész éven át (tehát a téli időszak tartama alatt is) hetenként kétszer közlekednek. A nyári hónapok tartama alatt, március 15-től olstóber 31-ig a fiume-velencei vonalon ezenkívül nappai való utazással üetenként még egy harmadik járat is berendeztetik. A termes gőzhajók csatlakozásban közlekednek a Budapest Fiume közt forgalomban levő gyorsvonatokkal, valamint a Róma, Nápoly, Bari, Brindisi, : Bologna, Milano stb. felé induló, illetve onnan érkező vonatokkal. Menetdijak: A gyorsvonatok használatára jogosító menetjegyek árai a hajó átkelési dijjal együtt: a) Budapestről Dombovár-Fiumén át Velencébe vagy Anconába vagy gyorsvonaton L oszt. és a gőzhajón I. 34 korona II I.. 2 A budapesti velencei vag^ 2 korona utánfizetendő. li jegyeknél gőzhajókon egy ágyért b) A gőzhajókon Fiúméból Velencébe v. Anconába vagy viszont: diszterem, bálóhelylyel együtt 16 korona I. osztály,. 12, III. osztály, (fedélzet) 6 Továbbá kaphatók még ezen útirányon érvényes Olaszországba szóló combinálható mérsékelt körutazási jegyek is. A gyorsvonatok használatára jogosító közvetlen menetjegyek árai a hajó átkelési dijával együtt: Budapesről: - I. oszt. II. oszt. Romába vagy viszont 73 frc. 75 c. 54 frc 05 c, Nápolyba 100» , Flórenzbe, Genuába,, 89, , 9^» Milánóba 69, Turinba _i Nizzába Marseille-Saint-Charlesba vagy viszont Lyon-Perracheba vagy viszont Ezen jegyeknél a gőzbajókon egy ágyért 2 korona utánfizetendő. Menetjegyeket kiadnak ős küzelebbi felvilágosítással szolgálnak a m. kir. államvasutak állomásai és városi menetjegyirodái, valamint a Cook Tamás és Fia cég összes utazási irodái. Budapest, november 22, A m. kir. államvasutak igazgatós ága, (Utánnyomás hem dijaztatik.)

17 97. SZAM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, DECZEMBER HO L G G S ü E B B K A R Á C S O N Y I A J Á N D É K. E G Y P T O M " MAGYAR TANÁROK TANULMÁNYKÖNYVE. SZERKESZTETTE KÖRÖSI LÁSZLÓ. Gyönyörűfc^ fc % 4 kiállításban, páratlanfrfc $ ^ % diszkötéssel, ÍOO képpel 0. M. G. E. tagok és előfizetőink 6 k o r o n a kedvezményes áron rendelhetik. Megrendelhető a KÖZTELEK" kiadóhivatalánál, B U D A P E S T, ÜlltSi-ui 25. sz. (Köztelek.) Hirdetmény. Ezennel közhírré tétetik, hogy az Újvidék szab. kir. város tulajdonát képező állami kezelés alatt álló, Vrbák" erdőrészben a rendszeres gazdasági üzemterv szerint kihasználásra előirt 1506 kat. hold kiterjedésű 5-ik számú vágásterületen található és a hivatalos becslés szerint 2635 kétezerhatszázharminczöt m. 3 -t tevő nyárés füzfatömeg deczember 9-én d.e. 10 órakor Újvidék város gazdasági osztályának irodahelyiségében nyilvános szóbeli árverésen eladás alá kerül. Kikiáltási ár 4658 azaz: négyezerhatszázötvennyolcz korona. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. Kellően felszerelt zárt Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak. Az eladásra kerülő vágás a helyszínén bármikor megszemlélhető. A részletes árverési és kihasználási feltételek alólirt városi tanátísnál, továbbá az újvidéki m. kir. államerdőhivatalnál és az újvidéki m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Újvidék szab. kir. város tanácsa, évi november hő 27-én. Pétzy Popovits István s. k., i94i kir. tanácsos, polgárnagy. Takács Oszkár I = gépgyára = I BUDAPEST-KÖZTELEK I ÜUői-ut mellett. i jiáló 18M. fii III. torréajaikk, a végrehajtására vonatkozó miniszteri rendelet, magyarázatokkal ellátva, egy füzetben. Ára bérmei Gözcséjlökészleteknek szakszerű javítását elvállalja. P-, Költségvetéssel díjmentesen szolgál... (Jjánlja és rabiáron tartja az f "\ Slső magvar gazdasági gép. gvárban készüli gőzcséplő- % garnitúrádat mlnsen rtagv ü ságban. *. *. * * ff - Csereüzletek köttetnek. sékelt árak és legkedvezőbb fizetési feltételek mellett utczai GOZEKEK, lokomotivok ^ gozcsépló'gépek hajtására a főherczegí vas müvekből. A készülékek megvizsgálásáról gazdasági szakszerű tanács adatik. Szíves megkeresések Tesclien (Schlesien). Magy. kir. államvasutak /900. sz. FII. Hirdetmény. (A Szeged és Kanizsa Józseffalva között közlekedő hetivásári vonatoknak ideiglenes megszüntetése.) A Szeged karlovai vonalon Szeged és Kanizsa Józseffalva állomások között jelenleg hetenkint kétszer a szegedi hetivásárok napjain (szerdán és szombaton) a reggeli időszakban közlekedő és személyvonatok f. évi deczember hó 1-től bezárólag évi márczius hó 31-ig terjedő időszakra forgalmon kivül helyeztetnek. Az emiitett vonatok ennek folytán deczember hó 1-én (szombaton) már nem fognak közlekedni. Budapest november havában. A magy. kir. államvasutak igazgatósága. (Utánnyomás nem dijaztaúk.)

18 1844 KÖZTELEK, DECZEMBER HO SZAM. 10-1K ÉVFOLYAM. Mindennemű tejgazdasági esxkoit és gépet szállit, tejgazdasági telepekat és tejszövetkezeteket rendes ba u -Separator Részvény-Társaság ezelőtt Pfauihausser Budapest, V., Báthory-utcza 4. szám. JL. készen átment másfél éves tenyészkanok kaphatók IVagy-Szalonta, (Pata-puszta). Elvállalom egyezségileg megállapítandó' évi tiszta jövedelem biztosítása mellett, egy oly nagyobb uradalom önálló kezelését, melynek eddigi évi tiszta jövedelmével a tulajdonos megelénincs. Ily mödon 25 éven át egy nagyobb uradalmat kezeltem. Referencziákkal szolgálhatok. Czim a kiadóhivatalban. i 885 Fairbanks Mérleg és gépgyárrészvénytársaság. Városi iroda és raktár Budapest, Aiidrássy-ut 14 Schember C. és Fiai Budapest, Andrássy-ut 15, pari oxélokra szolgáló és századot raktári kot. Árjegyzék Ingyen.LUCZIFER alágyujtó. MaleczKj szabadalma. Legjobb, legkényelmesebb és legolcsóbb. Alágyu jtáshoz fa teljesen felesleges. Százankint 90, ÍOO, illetőleg S60 fillér. 2 koronától kezdve házhoz szállíttatik. Gyári főraktár: VII., Rottenbiller-utcza 15. Yiszontelárusitónak árengedmény ^ A ságrhi t Magy. királyi államvasutak /900. C/I. Hirdetmény. Magyar vasúti kötelék. Uj díjszabások életbeléptetése. A magyar vasúti kötelék forgalomban évi január hó 1-én IL rész 3. füzet, illetve II. rész 8. füzet megjelöléssel uj díjszabások lépnek hatályba, melyek közül az előbbi különböző áruczikkekre, az utóbbi pedig ásvány-szénküldeményekre tartalmaz kiterjedtebb mértékben közvetlen mérsékelt díjtételeket. Ezen díjszabások által a folyó évi január hó 1-től érvényes II. rész 3. füzet I. pótlékával, továbbá az évi január hó 1-től érvényes III. rész 3. füzet 1. pótlékával együtt hatályát veszti. E dijszabások közül az előbbi egy koronáért, az utóbbi pedig 50 fillérért lesz a magy. kir. államvasutak igazgatóságánál (Csengery-utcza 33), valamint a részes vasutaknál megszerezhető. Budapest, november hó 1-én A magy. kir. államvasutak igazgatósága, a részes vasutak nevében is. (Utánnyomás nem dijaztatik). KAINIT nagyban és kicsinyben. nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A vasúti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomások szerint frt között váltakozik. Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egyesületi tagok részére 2 frt 80 kr.t nem tagoknak 3 frt. A megrendeléssel egyideüleg a kainit árát egyesütetük pénztárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény átrhnlénél fijwtendsk.

19 97. SZAM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, DECZEMBER HO KIS HIRDETÉSEK I Csak mezőgazdák él Oaak oly latelekra T&laszolnnk, melyekkel va!rt»i.rn szükaéges levélbélyeget vagy levelezőlapot kudenek. Gépész-kovács györgyi belépéssel feívétetil Ozim: Braun Lajos, Kadarku ÁLLÁST KERESŐK, Nős Kertész minden'ribao ^e "e 4 Sággal bir, szölőtelepek, naházak czélszírü'építéseit ijel- Intéző gazdatiszt, 35 éves izr. vallású, 15 évi jó gyakorlattal és sokoldalú ta- ^dön.^szives megkeresések^ Gazdasági nyel végzett, gyakorlattal bíró izraelita fiatal ember szerény idények mellett írnoki ^ állást Intézőnek, számtartónak, ispánnak ajánlkozik Magyar-Óvártt^ végzett Fiatal ember, izr. kiszolgált jó Írással, gazdaságba 2 Gazdatiszt állást keres, 32 éves, nős,. ládtalan izr. egyén. Jártí gazdaság minden ágában Ime?lo B á Tiz évi ízes gazdasági te széu! S szakkép^tjégéhez megát KrassS-Szörény, jelenleg mint önáiló ispán szolgál. Bzives (bi os) re Szerb-Bóka kéretnek ÁLLÁTÖK, ^ Alkalmi Tétel. ^ ^ sollie juhászkutya, 4 1 /2 nbnapotak, 1 drb emdeni óriási, ludak, tyúkok : plymouth rock, angol deiking fehér olasz. Az állatok tiszta fajáért és megérkezésért Pruszka, Tr'enosénmegye egyén, Előbbi ^elépésré^ls Bonyhád simenthali évi gyakorlattal, még nőtlen, de a ki egy jó álláshoz juttatja, szép példányok, eladók. Tér- kívánatára azonnal megnősül. kányl gazdaság u. p. Tolna- Czime a kiadóhivatalban Szakály Vöröstarka tinó hozzávaló kosokkal és ww Megkeresések a sárvári m. Felvilágosítással szolgál kir. tejgazdasági szakiskola Állást Keres USZ O igazgatóságához intézendők- DÁ1VI, 1912 jó ajánlattal, íöldm. iskolát legprímább, 1 2 esetleg 3 felugyeló. ^ Mérlegképes éves ispán uiévre, ki hat évig évesek és pedig hizlalni nden gazdasági ág való ökrök eladására és későbbi szerződésre Tó- "répa, doh'nytermelés" tej" jelenleg ra^óbb úradáíőmban tehenészet, hizlalás^ ily minőségben több év óta van legolcsóbb árért vállalkoznak alkalmazva felmondatlan állásban, nős, izr. teljesen megbiz- óhit^öirjon oztaemre '^Tay WEILE^ EISME^ ajánlok őszi és koradalmázott helylyel óhajtja fel- Gömörmegye Kis-Czelli kereskedők. tavaszi szállításra egyés kétnyaras, gyorsnö- Jószágfeltigyelői csuka és czompó-ivadékot, továbbá megtermé- ^ ^ Gazdatiszti kenyített fogas-süllö- kerrel^yégzett 9 évi gyakor- holdas bőrgazdaságot önállóan ikrát. vezetett és mint jószágfel- Corchus Béla, ügyelö is működött. Óvadék Jelenleg egy nagyobb bé^rgazdaságban. mint ispán van alkalmet biztosit. Ozim a Molnár-uteza 17. mazva. Katonakötelezettségének eleget tett. Beszél magya- növendék ökör A liptó-ujvári 3 drb erdészeti szakiskolát végzett és üsző borjakat mellett megfelelő évi jövedel- Budapest, IV. kerület telivér 9 hónapos Dá gyönyör fi példányok 1 b&f Főszámvevő, agyszintén legrpi-itnáfoto lekötni valö és korlattal vállalkozik mindennemű a gazdászat, erdészet- és Segédtiszt, Jármai SkrSkel réczék drbonkint 2 'frt* és ] iparüzletek szakmájába vágó kl egy nagy hitbizományi uraugy a gazdaság vezetésében, Klein és Spitzei Budapest, II. Retek utcza^67. jártas, oly áilást keres, melyben Kis-Czelli kereskedők. megnősülhetne. C«im a Megrendelések egyezség szerint VEGYESEK, legjutányosabb árakon aján- den fajú disz és sportg-alau számvevőségi munkálatok pontos keresztülvitelére. Ozim G. A. Földmives Földmivesiefcolát mfnden 0I ágában gyakoflatüag kitünö sikerrel végzett, katona- Eredeti kötelezeltségének tett, ujévfbelépésíe megfelelő áhást keres. Ozim a kiadóhivatalban. Rambouillet Ság?' te a end6kben S és e8 könyvvezetésben is jártas gazdatiszt, Megbízható kosok szorgalmas 87 éves nős Syerj lást T keres, jelenleg is mint gazdaság vezető van alkalmazva^ Czim^Oswald Mihály mennyiségben, dus mindenkor nagyobb gyermekkora óta ^folyton gaz- választékban kaphatók Tavaszi bükgazda van alkalmazva, saját Adai Gróf Herberstein könyt, mus- belépésre, mint gazda, kulcsár gyermekkorától a gazdaság minden ágaiban gyakorlatilag Albert ]67 képzett, bácsmegyei^szüleésü, uradalmi igazgatóságánál Strilefe, Vöröstarka tinó és üs teljesen prima, 1 2 eseti éves, nálam minden mei Henrik Ignácz fia Szalónak (Vasm.). Szazliarmincz tehén teje eladó január 1-től augusztus 31 ig. Bővebb tájékoztatást nyújt nagyhörcsöki gazdaság Intézösége u. p. Sárbogárd Fehérmegye Mágocsi uradalom tenyészállomány reducálása miatt áruba bocsát 1927 I anyabirkát, tármagot, fehér kölest, akáczmagot, gleditschia magot és minden egyéb gazdasági magot a legmagasabb napi áron vásárolnak és mintázott ajánlatokat kérnek Radwaner Rónai A t. cz. gazdaközönség széles tolósulyrendazerü uj hídmérleg! a^drb 1500 kiló hordképesmarhamérleg! 7 drb 1000 kiló hordképességil és 9 drb 500 kiló bordképességü tizedes mérleg minden mérleg hitelesitve! Becserélek! ócska marliamíizs&.kat uj hídmérlegre vagy uj marha- Zsákok állattenyésztési m. k. felügyelő Gödöllő Munkái: Pulykatenyésztés 2 kor. Baromfi és tojás értékesitö^szövetkezrtekröl Megrendelhetők a szerzőnél, legegyszerűbben a pénz előleges beküldése mellett. Hansen Chr.-féle magkereskedők Budapest, sajtojtó V.,Nádor-u.8.sz. ojtó por, ojtó táblái, vajfestékek, sajtfestékek, Budapest, savfejlesztők állandóankap- Kiadó V.,Nádor-u.8.sz. PICH BERTÁ-nál i az évre II. évfolyam. Szerkeszti és kiadja Jeszenszky Pál, az O. M. G.E. titkárja. Ára: O. M. G. E. tagoknak, a Gazdatisztek Orsz. Egyesülete, IuíX ta tígjaina"^ínlott B küt 3 kor. 30 fill. Bolti ára i korona. Tejgazdasággal foglalkozóknak nélkülözhetetlen. Megrendelhető a kiadóhivatalban, Bpest, IX., Üllőiut 25. szám. vásárol HALDEK magnagykereskedése József főherczeg ő cs. és kir. fensége udvari szállítója BUDAPEST, Károly-körut 9. Gazdák s gazdálkodók figyelmébe. Számos uradalomba már bevezetett 50 /o-al olcsóbb mint bármely más viláaitó anyag. Próbaküldemények 2 korona utánvét mellett. Kívánatra prospektus ingyen és bérmentve. Burián Vilmos veje, Budapest, IX., Soroksári-u. 10.

20 CŰZEKÉKET, SÓZ-ÚTHENGEREKET és 6ÖZ-UT1MOZDONYOKAT a legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít JD1 FOWLER & Co. iwm-m. BUOAPEST-KELENFÖLD"r:r Irodai, raktár, javítóműhely. KSzlekedéa vatutcn és villámot vasutsa. Kalmár Vilmos Budapest, VI. kerttiet, Teréz-körut 3. szám. a csehországi Thomas-müvek magyarországi vezérképviselője ajánl: T h o m a s f o s z f á t ü s z t e t (lomssal&k), Hartellin" d o M n y i r á g y á t, Kataritok maam mm A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. Legújabb szerkezetű kitűnő trágyaszóró gépek a legolcsóbb áron. «o P n t t i és lelkiismeretes kiszolgálás, m mm KÖZTELEK, DECZEMBER HO SZÁM. 1Ó-IK ÉVFOLYAM. 50 l» t e r m é s t ö b b l e t érhető el, ha a talaj 99%-os darabos égetett maró mészszel vagy 72»/o-os szénsavas égetett mészporral trágyáztatik. A legnagyobb uradalmaknál kitűnően kipróbált trágyázási módszer. I. rendű refereneziák I Fenti ezikkeket valamint mindenkor friss, szép fehér építkezési meszet bármely 1327 vasútállomásra bérmentve legolcsóbban szállit ELSŐ BAKONY-SZENTGALI MÉSZTELEPEK KLEIN MÁRKUS FIAI Szentgál (Veszprémmegye.) Kitüntetve: J897. Kisbér nemzetközi vetőgépverseny első dij: állami arany érem. Lévai nemzetközi vetőgépverseny első dij: nagy üzemre arany érem Hódmezővásárhelyi vetőgépverseny első dij : arany érem. Marosvásárhelyi vetőgépverseny első dij : arany érem Szegedi kiállítás első dij : legnagyobb elismerés Párisi világkiállításon ezüst éremmel kitüntetve. WEISER J. C. gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. Ajánlja: Magyarország legújabb és legjobb vetoffépóí, szabad, kiváltható kapacsuklyókkal ellátott sík és hegyes talajhoz egyaránt alkalmas ZALA-DRILL sorvetögépét, továbbá szab. Perfecta" olcsó és igen jó, könnyű vetőgépét, legjobb szerkezetű Sack-rendszerü aczélekéit, boronáit, járgányait, szénagyiijtőit, rostáit és mindenféle gazdasági gépeit. A homokos talajhoz a ZALA DRILL különösen e czélra készített és kitűnőnek bizonyult vetősarukkal lesz ellátva. Árjegyzék ingyen és bérmentve. HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhivatalban S A N G E R H A U S E N I G É P G Y Á R Magyarországi gyártelepe B U D A P E S T, KtÍLSÖ V Á C Z I - U T i z A. m. Első ós egyedüli nitögyar special gépgyár. GYÁRTMÁNYOK: az összes mezőgazdasági iparágak számára szükséges gépek. Nevezetesen: Cznkorgyárak, Sörgyárak, Malátagyárak és Mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló gyártmánya a HOFFMEÍSTER-GŐZ MOTOR a legjobb, a legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép. Helyettesit minden Szeszgyárak teljes berendezése és átalakítása. Szaktekintély mezőgazdasági szeszgyárak és ezukorgyárak terén. Szeszgyárak berendezése hosszabb lejárata törlesztéses kölcsön mnüett. gőzgépet és locomobilt. Cséplésre és minden egyéb gazdasági gép hajtására a legalkalmasabb.. Fűthető szénnel, fával, cserrel és minden egyéb hulladékkal. Minden nagyságban,tyi lőerőtől kezdve egész 30 lóerőig gyártjuk. Í173 Minden szakbavsyó felvilágosítással, tervekkel, költségvetéssel készséggel szolgálunk. G É P O L A J A T, u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű savtalamitott repezeolajat, stb. disznózsírt, szalonnát és szalonnáról lerázott sót. Fertőtlenítő szereket, u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. III M H M ^ ^ M Kocsikenöcsöt, Petróleumát, Zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, kátrányfestékeket, fedéllakot, MŰTRÁGYÁT Olasz azaponáriát tiszta vastag gyshe- LnátjÉerétflagvalíat minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket. I " Yetómagot TW rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. " Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, luozernát és egyéb magvakat és kérek mintázott szíves ajánlatokat. ~W KRAMER LIPÓT, SSrgönyczim i CERES" Budapest. Árjegyzékkel és részletes kllsa ajánlatokkal kívánatra szolgálok..pátria" irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest (Köztelek) BUDAPESTEN, V. ker.» Akadémia-utcza 1. sz.

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek!

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek! 1.sz. ábra: 23 szemtıl-szembe kísérlet helyszínei 2011. január 07. 1. szám AKTUALITÁSOK Szemtıl-szemben kísérletek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2016 (07.26.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.26. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-64/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-65/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-66/2016

Részletesebben

Több világosságot" Egyházi beszéd.*

Több világosságot Egyházi beszéd.* Több világosságot" Egyházi beszéd.* Alapige: Ezs. 59. r. 9. v. Várjuk a világosságot, de ime nagy homályosságban járunk, Legyen világosság." Mózes próféta előadása szerint így szólott az Ur a teremtés

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap: Adatbázis:

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap:  Adatbázis: Csongrád megye Megyeszékhely: Szeged Honlap: http://nemzetiegyseg.com/csongradmegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/csongrad0.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=7898&fullsize=

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Családfa. László Albertné (szül. Spitz Hermina) 1862 1944. László (Löwinger) Albert 1857 1926. Mestitz Mihályné (szül. Fischer Anna) 1846 1915

Családfa. László Albertné (szül. Spitz Hermina) 1862 1944. László (Löwinger) Albert 1857 1926. Mestitz Mihályné (szül. Fischer Anna) 1846 1915 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Mestitz (Meřticz) Mihály 1830 1909 Mestitz Mihályné (szül. Fischer Anna) 1846 1915 László (Löwinger) Albert 1857 1926 László Albertné (szül.

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály 2013. évi Balaton Szupermaraton futóverseny katonai eredmények Helyezés Egyéni futó (k) Férfi korosztály -25 évig korosztály Rajtszám Név/csapat név Összesen idő 1 IV. 301 Bódis Tamás 17:56:57 Egyéni futók

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

A Hő- és Villamosenergetikai Tagozat tisztségviselői

A Hő- és Villamosenergetikai Tagozat tisztségviselői A Hő- és Villamosenergetikai Tagozat tisztségviselői I. Tagozati Elnökség (2003.06.-2007.-06.hóig) 1. Zarándy Pál okl.villamosmérnök elnök 2. Büki Gergely dr. okl.gépészmérnök alapító tiszteletbeli elnök

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Történelem 2009. március 7. Dél-Alföld Baksa Tamás Péter 84,0 7 2 Göndöcs Benedek Középiskola, és ai Fekete Rita 0,0 133

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

További információkért látogasson el honlapunkra (www.pioneer.c om/hungary) vagy keresse területileg illetékes Pioneer agronómusát!

További információkért látogasson el honlapunkra (www.pioneer.c om/hungary) vagy keresse területileg illetékes Pioneer agronómusát! 2012. április 21. 7. szám AKTUALITÁSOK Pioneer oltóanyag-11aft HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

Férfi NB2 CSB Rangsor

Férfi NB2 CSB Rangsor Férfi NB2 CSB Rangsor Sorsz. Név Egyesület Forduló Mérkőzés Nyert Vesztett % 1. Berdár Norbert (F) 8094 Kaposvári AC 18 72 68 4 94.4% 2. Salamon István (F) 10477 Kömlő SC 18 72 66 6 91.7% 3. Aranyosi Levente

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Keresztyén kereskedelem

Keresztyén kereskedelem Keresztyén kereskedelem 1. A modern világ egyik legnagyobb hatalmassága a kereskedelem. Kereskedelmi kapcsolatok látható és láthatatlan szálai behálózzák a világot. Szárazföldi és tengeri közlekedés, posta

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.)

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.) ÖSSZEFOGLALÓ a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény alapján a vadgazdálkodási tájegységekről szóló FM miniszteri rendelettervezethez a társadalmi egyeztetés

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. korcsoport - Fiú Egyéni Budapest UTE pálya 2008. 06. 10. 1 Gál Kristóf 93 Mosonmagyaróvár Móra Ferenc Ált. Isk. 1053 12,21-625 - 69,55-13,85-02:19.76 2 Szabó Márk 93

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

A nevelés és iskoláztatás kérdései a XIX. század végén és a XX. század elején a székelyudvarhelyi lapok tükrében

A nevelés és iskoláztatás kérdései a XIX. század végén és a XX. század elején a székelyudvarhelyi lapok tükrében Porsche Éva A nevelés és iskoláztatás kérdései a XIX. század végén és a XX. század elején a székelyudvarhelyi lapok tükrében A nevelés mint társadalmi jelenség, egységes és folyamatos jellegű. Egy adott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 )

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) Harangláb Söröző - Nyugat Rádió 3 : 6 ( 1 : 1 ) Rács SE - KÖRY-KER

Részletesebben

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről 43 a hatósági levéltárak rdélyben nem maradtak meg, tehát a magánlevéltári anyag forrásértéke jóval jelentősebb. A levéltárak lajstromozott állagait szintén teljes egészében leszállítjuk. A Levéltár egy

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért VÉRTES LÁSZLÓ Huzella Tivadar az etikáért, a békéért Dr. Huzella Tivadar professzor az egyetemes orvostudomány elismert képviselője, aki egyidejűleg az etika, a béke, az emberiség feltétlen tisztelője.

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

ERDÉLY ŐSRÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában az archeológia tárgyköréből

ERDÉLY ŐSRÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában az archeológia tárgyköréből 110 A harmadik csoportot a Tarjányi-család kevésszámú irata alkotja. Az iratok főleg Tarjányi János és Ignáo Csanád, Arad és Temes megyében játszott szerepére vetnek világot. A jelenleg is Cégén lévő iratok

Részletesebben

I.osztály Ősz Eredményei. XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése

I.osztály Ősz Eredményei. XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év I.osztály Ősz Eredményei XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése Egyetemi SE - Delphi Dozen 4 : 3 ( 1 : 3 ) Gólszerzők : Kalmár Sz., Héra cs.,

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Balogh Béla SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Az Állami Levéltárak nagybányai fiókja gyakorlatilag 1953-ban mint tartományi levéltár létesült.

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97)

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97) BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 2008. október 21. Hıgyész Eredmények Lányok Gyermek korosztály (96-97) 800 méter 1. Récsei Rita Pécsi Futó Klub 2. Tóth Lili DOVASE 3. Tóth Virág DOVASE 4. Temesi

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

Reiger László 123/F/2013 építésügyi terület Dél-Alföld Bács-Kiskun Sárközy Mihály 122/F/2013 építésügyi terület Dél-Alföld Bács-Kiskun

Reiger László 123/F/2013 építésügyi terület Dél-Alföld Bács-Kiskun Sárközy Mihály 122/F/2013 építésügyi terület Dél-Alföld Bács-Kiskun Név Farkas Sándor Halász István Nyilvántartási szám Szak Régió Megye 34/A/2013 35/B/2013 Dél-Alföld Bács-Kiskun vonatkozó Dél-Alföld Bács-Kiskun Helfrich Salamon Mohácsi Kálmán 36/EF/2013 37/EF/2013 Dél-Alföld

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben