IV. évfolyam 4. szám december. 790 Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. évfolyam 4. szám 2008. december. 790 Ft"

Átírás

1 IV. évfolyam 4. szám december 790 Ft

2

3 Tartalomjegyzék KIVÁLÓ FIATALJAINK (Szabó-Jilek Iván) Színházépítés PAULAY EDE SZÍNHÁZ (Plótár Fatime) Új teátrummal bôvült a Tokaji Kulturális és Konferenciaközpont augusztus 30-án avatták fel Tokaj elsô kôszínházát, amely Paulay Ede a város szülöttjének nevét viseli. A színház alig kilenc hónap alatt épült fel a Nemzeti Fejlesztési Terv társfinanszírozásával, egymilliárd forintba került. Sceni-Tech Agora Program A MÛVELÔDÉS ÚJ INTEGRÁLT TEREI Az EU jelentôs támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Agora multifunkcionális közösségi központok címmel kétfordulós pályázatot hirdetett meg 2008 elején. A Színházépítészeti Szekció az újfajta kulturális integráció építészeti, technológiai igényét vitatta meg. Pontosításra szorulnak a többcélú terem fogalma, a multifunkcionalitás határai, a technológiai tervezés feladatai. A vitaindító elôadást Vargha Mihály építész tartotta, a kerekasztal-beszélgetés résztvevôi dr. Német János, Hegedûs Ágnes, Janáky István, Kotschy András, Strack Lôrinc voltak. Lebontják az Erkel Színházat? ERKEL SZÍNHÁZ: FÜGGÖNY! Búcsúznunk kell az ország legnagyobb színházától, amely 2011-ben lenne százesztendôs? A régi épület története. FORDÍTVA ÜLNEK A LOVON (Borsa Miklós) Gondolatok a kormányhatározattal lebontásra ítélt épület várható sorsáról. Hazai hírek ELKÉSZÜLT AZ ELÔADÓ-MÛVÉSZETI TÖRVÉNY TERVEZETE (Wettstein Tibor)...30 A törvényhozás elé terjesztett színházi törvényrôl. Kiválóságaink KITÜNTETETTJEINK BEMUTATKOZNAK (Kárpáti Imre) Riportok a augusztus 20-a alkalmából magas kitüntetéseket kapott kollégáinkkal. EGY PRÍMA FIATAL MUNKAERÔ (Garancsi Ágnes) Az Operaházban ünnepélyes keretek között idén elôször adták át a Junior Príma Díj magyar színház- és filmmûvészet kategóriájának díjai. Farkas Pál világosító is a díjazottak között volt. Színpadvilágítás A VILÁGÍTÁSTECHNIKA FEJLÔDÉSE A MÛVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN (Kiss Péter) A Mûvészetek Palotájának színpadvilágítási berendezései sokat fejlôdtek az elmúlt három évad alatt. Followspot A VILÁG LEGFANTASZTIKUSABB ELÔADÁSA A pekingi olimpia nyitó- és záróünnepségének technikai hátterérôl. Technikai újdonságok ÚJ TERMÉKEK A LISYS ZRT. PALETTÁJÁN Hang-szín-ház A HANGOK HÁZA (Mester-Lovas András) A megszólaltatott hangok viszonya környezetükkel. Nekrológ SCHÄFFER JUDIT (Kárpáti Imre) Elhunyt a Kossuth-díjas, érdemes- és kiváló mûvész jelmeztervezô. EL KAZOVSZKIJ (Kárpáti Imre) Eredeti nevén Elena Kazovszkaja festômûvész, grafikus, díszlet- és jelmeztervezô hosszan tartó súlyos betegség után Budapesten elhunyt. Külföldi hírek TÛZ A PQ HAGYOMÁNYOS HELYSZÍNÉN PRÁGÁBAN FÉNYVETÉS Színház fény technika kiállítás Bécsben, az Osztrák Színházmúzeumban. Kiállítás SZÍNPADI ÚJÍTÁSOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT (Kárpáti Imre) Az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti tára kamarakiállítást rendezett Az ember tragédiája elsô színházi bemutatójának 125. éves évfordulója alkalmából. A Magyar Állami Operaház történetébôl A NÉZÔTÉRI NAGYCSILLÁR TÖRTÉNETE (Czeiner László)

4 IMPRESSZUM Kiváló fiataljaink SZÍNPAD Elôadómûvészetek technikája IV. évfolyam 4. szám december Gyakran hangoztatják az idôsebb kollégák, hogy kiöregedett a szakma, nincs utánpótlás. Most Farkas Tamás, a hétezer euróval járó Junior Príma Díj nyertese cáfolhatatlan bizonyítékát adta annak, hogy igenis van tehetséges új nemzedéke a színháztechnikai szakmánknak. Már önmagában az is nagyszerû gondolat, hogy a 2007-ben elindított Junior Príma Díj kategóriái közé idén már bekerült a Magyar Színház- és Filmmûvészet kategória is. A Junior Príma Díj társalapítója, Nathaniel Rothschild így nyilatkozott: Személyes érdeklôdésem, a kultúra iránti szüntelen tiszteletem alapján e kategória támogatását választottam. Olyan élményeket, katarzisokat köszönhetek e két mûvészeti ágnak, amelyek meghatározókká váltak az életem során. Meggyôzôdésem, hogy életünk és gondolataink képi és színpadi megálmodása és megjelenítése olyan különleges képességeket kíván, amely csak kevesek sajátja. Különösen nagyra értékelem azt a teljesítményt, amely már pályakezdôként is megmutatkozik. Öt évvel ezelôtt indult útjára Demján Sándor egyedülálló kezdeményezése a Príma Primissima Díj, amelyet egy-egy kimagasló életmûért kapják a nyertesek, akik egész életpályájuk során alkottak maradandót. Ez a díj országunk közéletének, a gazdaság, vállalkozói és civil szféra együttmûködésének köszönhetôen mindenki által elismert, abszolút értékmérôvé vált. A hitelességét a pártatlan, széles körû szakmai és közönségvélemény figyelembevétele biztosítja. A pályájuk elején álló, de kimagasló tehetségû fiatal mûvészek, szakemberek ösztönzését, bátorítását szolgálja a Junior Príma Díj. A prima primissimák példáját követôket ösztönzi, azokat a fiatalokat, akik odaadásukkal, elkötelezettségükkel egyszer majd maguk is irányt és mércét jelentenek fiatalabb társaiknak. Ennek a díjnak a nyerteseit is a szakmai szervezetek és felsôoktatási intézmények által javasolt jelöltekbôl választja ki a rangos mûvészekbôl álló zsûri. A Prima Primissima Alapítvány lehetôvé tette, hogy a Magyar SzínházTechnikai Szövetség is a 30 évesnél fiatalabb, kiváló színháztechnikai szakemberek közül három jelöltet javasolhatott a díjra: Farkas Tamást (Új Színház), Korsós Andrást (MûPA) és Somfai Csabát (Nemzeti Színház). Összesen 23 fiatalt jelöltek a díjra. Az Eperjes Károly, Lukács Sándor, Nagy-Kálózy Eszter színmûvészekbôl és Szabó István filmrendezôbôl álló zsûrit dicséri, hogy a tehetséges fiatalok között a hét színmûvész, egy baletttáncos és egy zongoramûvész mellett egy színházi világosítót is érdemesnek találtak a díjra. Farkas Tamás tehetségének és munkájának rangos elismerése nagy örömmel tölt el bennünket, és szívbôl gratulálunk neki! Régi vágyunk teljesült: a zsûri döntésével a színháztechnikai szakmát is az alkotómûvészet rangjára emelte. A Junior Príma Díj a megbecsülést teremtette meg számunkra is. Az elismerés rangot és kötelezettséget is jelent. Világunkban alapvetôen a negatív, elmarasztaló kritika dívik, ezzel szemben a demjáni gondolat egymás megbecsülését, dicséretét helyezi elôtérbe. A másik két fiatal kollégánk, jelöltünk is megérdemel minden nyilvános elismerést. Köszönjük Korsós Andrásnak és Somfai Csabának, hogy munkájukkal rászolgáltak a felterjesztésre, még hallani fogunk róluk is, mert tehetségük, lelkesedésük ki fogja vívni az elismerést. A díj felhívja a figyelmûnket arra is, hogy többet foglalkozzunk, adjunk több segítséget azoknak a szakmai mûhelyeknek, ahol ezek a fiatalok kiváló mesterektôl megtanulhatják a szakmát. A díj azt is példázza, hogy ezekben a mûhelyekben a nevelôk, tanítók tudásuk önzetlen átadásával ösztönzik és engedik a fiatalokat tehetségük kibontakoztatásában. Ezért az elismerés egyben Simon László világítási felügyelônek és az Új Színház mûvészi és mûszaki vezetésének is szól. Köszönet érte! Soha sem szabad megfeledkeznünk a fiatalokról, akik a szakmánk utánpótlását jelentik. A tanításnál, oktatásnál, a pozitív elvárásnál aligha van fontosabb feladatunk. Mert a Junior Príma Díj jelmondata szerint is: a tehetség jövôt formál. Szabó-Jilek Iván A Magyar SzínházTechnikai Szövetség szaklapja HU ISSN Megjelenik: negyedévente (március, június, szeptember, december hóban) Kiadja: a Magyar SzínházTechnikai Szövetség, 1011 Budapest, Corvin tér 8. Felelôs kiadó: Kiss István, az MSzTSz elnöke. Fôszerkesztô: Szabó-Jilek Iván, Tel./fax: (+36-1) , Szerkesztôbizottság: Kárpáti Imre Kiss Péter Kovács Bálint Rétfalvi János Dr. Sirató Ildikó Szentmártoni Gergely Dr. Venczel Sándor Wettstein Tibor Szerkesztôség: Magyar SzínházTechnikai Szövetség titkársága, 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 79. Tel./fax: Korrektor: Darnay László Grafikai munkák: Atelier 21, Sára Ernô Grafikai Mûterme Tel./fax: (+36-1) , Nyomdai munkák: Demax Mûvek Nyomdaipari Kft. Terjesztés: elôfizetéssel, színházi árusoknál Ár: 790 Ft/példány Elôfizethetô: a szerkesztôség címén évi teljes évfolyam ára 2600 Ft. A tavalyi lapszámok korlátozott számban még kaphatók. Számonként 400 Ft, négy-négy lapszám ára 1600 Ft. Hirdetôink: Elimex Kft. 36. o. INTERTON 47. o. I Media International 46. o. Jelmez-Art 49. o. La Belle 38. o. LISYS Fényrendszer Rt. 55. o. Logen Bt. 43. o. Luminis 37. o. Pelyhe & Társa Kft. 52. o. Philips Magyarország Kft. 39. o. Racional Mérnöki Iroda Kkt. 56. o. Színháztechnikai Kft. 2. o. Színpad- és Emelôgéptechnika 13. o. 4

5 Színházépítés... Paulay Ede Színház, Tokaj Új teátrummal bôvült a Tokaji Kulturális és Konferenciaközpont augusztus 30-án avatták fel Tokaj elsô kôszínházát, amely Paulay Ede a város szülöttjének nevét viseli. A színház alig kilenc hónap alatt épült fel. A Nemzeti Fejlesztési Terv társfinanszírozásával épült létesítmény egymilliárd forintba került. A világörökség részeként elismert város legfrissebb kulturális nevezetessége két létesítmény együttesébôl, az egykori zsinagóga gyönyörûen felújított épületébôl, valamint a Paulay Ede 1 Színházból áll. A régi izraelita imaház impozáns méretei, a város történelmérôl árulkodó architektúrája önmagában is megkapó látványt nyújt a szemlélôdônek. A mellette emelt, minden ízében modern, ugyanakkor emberközeli és barátságos az új teátrum, s e kettôst a Serház még felújítás alatt álló épülete fogja teljessé tenni. Az új komplexum az elôadómûvészetek mellett nemzetközi konferenciák és rendezvények helyszínéül is szolgál. A közel 300 férôhelyes színház elsô elô adása Strauss A denevér címû operettje volt a Miskolci Nemzeti Színház elôadásában. Tokaj kulturális és konferenciaközpontja három ütemben nyeri el végleges formáját. A 4500 fô lakosú, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei városban mely kistérségi központ is az új intézmény létrehozását fôképp az indokolta, hogy a helyi kulturális események kinôtték a régi, rossz állapotban levô mûvelôdési házat. Az elôzményekrôl Dévald István urat, a Tokaji Kulturális és Konferenciaközpont igazgatóját kérdeztük: A történet húsz évvel ezelôtt kezdôdött, 1987 óta tervezte a város, hogy a zsinagógában, illetve mellette egy kulturális központot hozzon létre. Az elsô tanulmányterveket Farkas Pál építész már akkor elkészítette. Az elképzelések három ütemben valósulnak meg, de végig ugyanaz a személy maradt az építész. Az elsô az egykori zsinagóga felújításával kialakított kulturális és konferenciaközpont volt, amely 2004-ben kezdôdött el és 2006-ban lett kész. Európai uniós programból, a PHARE-alapból nyertünk el rá pénzt, ez 400 millió forintos beruházás volt. Most a zsinagógában hangversenyeket és konferenciákat, reprezentatív ünnepségeket tudunk rendezni. A második ütem a színház felépítése volt, amely szintén nagyrészt EU-s pénzbôl valósult meg, egymilliárd forintba került. Ebbôl 97 százalék volt az állami költségvetési és európai uniós támogatás. Tehát nekünk gyakorlatilag 23 millió forintba került ez a ház. A harmadik ütem a mellettünk lévô épületnek, a Serháznak a rendbetétele lesz. Látni lehet, hogy úgy van kialakítva a színház épülete, hogy át lehet menni a szomszédos épületbe. A felújítás alatt álló Serház emeletén egy kiállítótér lesz, amelyben a világörökségi bortermelô helyszínek kiállítása és további idôszaki kiállítások kapnak majd helyet. Tokaj kistérségi központ, és azt gondoltuk, hogy a színház nemcsak a várost hívatott kiszolgálni, hanem a környezô 8-10 települést is. Mintegy km-es vonzáskörzete van a városnak és a háznak is, de azt gondolom, hogy vannak és lesznek olyan események, amelyekre akár Budapestrôl is4 Fotó: Szji 1 Paulay Ede (1836. Tokaj Budapest) színész, rendezô, dramaturg, színészpedagógus, igazgató, fordító emelte fel a magyar színházat európai színvonalra a 19. század második felében. Ô volt az elsô, aki Az ember tragédiáját színre tudta vinni. A magyar színháztörténet legnagyobbjai közé tartozik. 5

6 Színházépítés... Fotó: Farkas Péter 4vagy Dunántúlról is eljönnek. A mai három gyermekelôadásra is szomszédos településekrôl autóbuszok hozzák a kicsiket. A vendégmûvészek nagyon kedvelik az épületet, emberléptékûnek tartják, és dicsérik az akusztikáját. A Miskolci Nemzeti Színház a stratégiai partnerünk, velük nagyon jó a kapcsolatunk, és sok segítséget kapunk tôlük, hiszen még nincs elegendô tapasztalatunk egy ilyen épület mûködtetéséhez. Legközelebb a kassai színház fog jönni hozzánk, de szeretnénk az ország minden tájáról hívni társulatokat. Alapvetôen a kôszínházak profi társulatait, elôadásait várjuk. Miután mi befogadó színházként nagyon kevesen vagyunk a mûszaki létszám, magammal együtt négy fô meg két takarító színházi elôadásokhoz még esetleg fel tudunk venni kisegítôket. Ezért lényeges, hogy az elôadásokkal együtt a mûszaki stáb is jön, a saját fény- és hangtechnikus, ügyelô, színpadmester stb. A mûszaki kollégáim oktatását, képzését ezért nagyon fontosnak tartom. A kulturális központnak és benne a színháznak az a célja, hogy az egyébként rövid idegenforgalmi szezont kulturális turizmussal megnyújtsa. Kulturált és vonzó körülményeket teremtsen konferenciák, színházi elô - adások, hangversenyek megrendezéséhez. A város stratégiai ágazatként kezeli az idegenforgalmat, a világörökség részeként nem akarunk ide gyárakat, üzemeket építeni, ez környezetvédelmi okokból sem volna lehetséges. Az gondoljuk, hogy olyan beruházásokat kell megvalósítani, amelyek a humán infrastruktúrát javítja. Van még egy másik álmunk is, egy hatalmas szabadtéri színpad felépítése a Bodrog partján, ott ahol az ún. Patkóbánya van. Ebben az elhagyott kôbányában már hat-hét éve rendszeresen rendezünk nagy szabadtéri elôadásokat. Különösen zenés elôadások és koncertek számára nagyon jó helyszín. Ez a tervünk mintegy kétmilliárd forintos beruházást jelent, 2500 fô befogadóképességû lesz a nézôtér. Úgy tûnik, hogy hamarosan meglesz erre is a támogatási szerzôdés. Nagyon érdekes tapasztalatunk, hogy ez a kulturális beruházás hogyan gerjeszti az idegenforgalmat. Ahogy híre ment annak, hogy itt elkészült a zsinagóga, és épül egy színház, attól a pillanattól kezdve turisztikai célú befektetéssel elkezdtek ingatlanokat vásárolni Tokajban. Például a fôtéren van az egykori Aranysas Szálló épülte, amely négyöt éve már üresen állt. Most találtunk rá vevôt, aki négycsillagos szálloda építését kezdi el. Az új tulajdonos azt mondta, neki már A következô álom színhelye Patkóbánya szabadtéri színpad nem kell megépítenie a konferenciatermet a szállodához, mert 200 méterre vagyunk a Fô tértôl. Amint kiderült, hogy négycsillagos szálloda épül, egy újabb befektetô jelentkezett, hogy ô is akar egyet építeni. Sikerült elindítottuk a várost egy ilyen felfelé mutató fejlôdési spirálba. amely belekényszeríti az egész környéket, hogy felfelé mozduljon. Ez alatt a rövid idô alatt hihetetlenül népszerû lett a színház, nagyon szeretik az emberek. Minden elôadásunk telt házzal megy. Sokan szkeptikusak voltak, hogy minek egy ilyen kis városba egy ilyen színházépület. Most meg döbbenten tapasztaljuk, hogy az elôadásokra hetekkel elôre elkapkodják a jegyeket, és olyan emberek jönnek el, akik eddig soha nem jártak kulturális rendezvényre. Szeretnek az emberek felöltözni, elegánsnak lenni, találkozni itt egymással. Optimista vagyok a jövôt illetôen. 6

7 Színházépítés... Színházépítési világcsúcs a világörökség színhelyén A Tokaji Paulay Ede Színház felépítése kilenc hónap alatt Tokaj a térség iskolai és kulturális központja, táji és történelmi adottságai révén világörökségi rangot kapott. A Paulay Ede Színház Tokaj történelmileg meghatározó helyén: a II. világháború után gyakorlatilag elhagyott és folyamatosan pusztuló zsinagóga mellett épült fel. A színházépület többfunkciós: a 300 fôs nézôtér színházi elôadások és filmvetítések, a tágas elôcsarnok kiállítások és különbözô rendezvények megtartására alkalmas. Új színház megvalósítására a város korábban több esetben címzett támogatási pályázatot, majd ezek eredménytelensége után európai uniós pályázatot nyújtott be és nyert el. Az európai uniós elôírások szerint a támogatást elnyert pályázatoknál a megvalósítást jelentô projektzáró rendezvényt a pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerzôdés aláírásától számított 24 hónapon belül meg kell tartani. A 24 hónapos idôtartam a feladat jellegétôl, nagyságrendjétôl függetlenül kötelezô terminus. Egy színház zöldmezôs felépítése 24 hónap alatt egyébként is kritikus feladat, de itt néhány tényezô ezt a feladatot tovább nehezítette. Az építtetô önkormányzat a támogatási szerzôdés aláírásakor még csak engedélyezési tervekkel és jogerôs építési engedéllyel rendelkezett. A kivitelezôi pályáztatáshoz szükséges tervdokumentáció készítése, a kivitelezôi versenyeztetés (nyílt közbeszerzési eljárással), az eredményhirdetés és a szerzôdéskötés a rendelkezésre álló 24 hónapból 15 hónapot vett el. Ezért a színház felépítésére a munkaterület átadásától az épület mûszaki átadás-átvételéig, a projektzáró rendezvény megtartásáig 9 hónap maradt! A kivitelezési munkák a közbeszerzés eredményhirdetése, majd a generálkivitelezôi szerzôdés aláírása után június 26- án haladéktalanul megkezdôdtek. Hátráltatta az építkezést, hogy a tervezési munkák során készített talajmechanikai szakvélemény egyébként is kritikus talaj- és talajvízviszonyokat jelzett, de a feltárt állapot viszont ennél is kedvezôtlenebbnek bizonyult. A már újjáépített és mûködô konferenciaközpont (az egykori zsinagóga épülete) és a helyi környezetvédô egyesület által megtartásra, megmentésre ítélt 300 éves tölgyfa közelsége miatt a pince földkiemelési és cölöpözési munkáit le kellett állítani. Rendkívüli helyszíni mûszaki egyeztetésen született döntés a pince méretének csökkentésére. Tokaj Kulturális és Konferenciaközpont a régi Zsinagógában A 300 éves tölgyfa Az EU-s elôírások szerint azonban a pénzügyi támogatás viszont csak abban az esetben biztosított, ha a pályázatban szereplô mûszaki jellemzôk, indikátorok maradéktalanul megvalósulnak. A felmerült nehézségek mellett a rendelkezésre álló egyébként is reménytelenül rövid idô alatt olyan megoldást kellett keresni, mely az elnyert pályázat veszélyeztetése nélkül, a mûszaki színvonal megtartásával az összes követelménynek eleget tesz. A megvalósításban részt vevôk a megbízó önkormányzat, tervezôk, kivitelezôk, mûszaki ellenôrök és az építési hatóság (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) konstruktív együttmûködése végül is biztosította, hogy a vismajor helyzet ellenére szakaszos tervszolgáltatás mellett a kivitelezés nem állt le, építési szünet nélkül folytatódhatott. A pincébe tervezett közönségforgalmi mosdók, WC-k a földszintre és a karzati szintre, a légtechnikai központ a tetôtérbe került. Az építési és technológiai szerelési munkák színvonalas mûszaki irányítás, folyamatos tervezôi mûvezetés, mûszaki ellenôrzés mellett jó ütemben készültek. Az elkészült színház építési munkáinak minôsége jó, a színháztechnikai, technológiai berendezések biztosítják a többfunkciós befogadó színház és mozi, valamint a kiállítótér színvonalas mûködésének feltételeit. Tokaj város és a környék lakói örömmel vették birtokukba a régen várt kulturális létesítményt, a színházépítés 9 hónapos világcsúcsa teljesült! Simon Gábor Ép-Kontroll Kft. Fotó: F. P. ArchiA 7

8 Színházépítés... A Mini A Paulay Ede Színház építészete mányos térképzésû keretes színházteret kíván felépíttetni. A kiviteli tervek már ebben a szellemben készültek. Tokaj színháza szerény, megépítése közel 1 milliárd forintba került. Már elhelyezkedése is szerénynek mondható az együttes történeti fôépületéhez, a két évvel korábban rekonstruált zsinagógához képest. Az 1890 körül, romantikust mór stílusban épült zsinagóga konferencia- és hangversenyterem funkciót kapott a felújítás során, melyhez a terveket Farkas Pál építész készítette, aki egy személyben a színház tervezôje is. Az egykori zsinagóga kapcsán a század fordulóján virágzó tokaji zsidó hitközség hányatott sorsáról akár egy egész könyvet lehetne írni. Magáról az épületrôl a Magyarországi zsinagógák címû kötetben (Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989) viszont csak morzsányi adalék olvasható, igaz, például ezzel a fontos megállapítással: Az új zsinagóga külsô mérete kb. 17x26 méter, ami a leégett réginek kb. kétszerese. Az épület eredeti állapotában a városközpont legimpozánsabb Fotó: Vargha János Tokaj városában elkészült a kulturális középület-együttes második üteme, a társulat nélküli Paulay Ede Színház a magyarországi színházak között talán a legkisebb. (A fôvárost ebbôl a szempontból nehéz figyelembe venni, ahol a zavaróan nagy kínálatban vannak kisebbek, országszerte azonban számos nagyobb színházi elôadásokat is befogadni tudó mûvelôdési ház mûködik.) Az új tokaji színház nézôtere mindössze 300 fôs. Intim, faburkolatú nézôtere voltaképpen a színpaddal egy (lég)térben van, abból belsôépítészeti-színpadtechnikai eszközökkel szakíttatott ki. Mindazonáltal a forgószínpad, a gépi világítási és díszlettartók, a bársony elôfüggöny, a mobil lefedéssel ellátott zenekari árok, a nézôtéri világítási híd, a fejgép- és vezérlôfülkék révén színházzá tud lenni, a fizikai körülmények megvannak. Az eredeti tervezési program szerint még több célú terem kialakítása volt a cél: A nézôtér és színpad olyan közös teret alkot, amelybôl az adott színpadi produkció igénye szerint lehet mélységi irányban állítható színpadi portállal keretes színpadot létrehozni. Ez a keret a»színpad«hátfaláig gördíthetô az elôfüggönnyel, oldaltakarásokkal és a fényvetôket tartó acélszerkezetû portállal együtt. A nézôtér járófelülete a színpad síkjáig vízszintes helyzetbe felbillenthetô. Ezekkel a térformáló elemekkel egy kb. 12,5 m széles és kb. 20 m mély egybefüggô tér hozható létre, amely az alternatív hasznosításokhoz (bálok, fogadások, kiállítások, szakmai bemutatók stb.) tetszôlegesen rendezhetô be. A kiviteli tervek készítése során azonban kiderült, hogy a városvezetés a többcélú terem helyett inkább egy hagyo- épülete. A helyreállítással sikerült visszavarázsolni ezt a rangot. A megváltozott használatot a térszínt alatti és a tetôtéri bôvítés szolgálja, és valamennyi szintet az újonnan beépített panorámalift köti össze. Egyszerûek, kellemesek az új üvegablakok, melyekbôl találunk a belsô térben is, a kétoldali karzatok és az elôtér között. A célnak jól megfelel a például szekcióteremnek is al- 8

9 Színházépítés... kalmas tetôtéri nagyterem. A zsinagógában rendszeresen tartanak hangversenyeket, ami a terem akusztikáját tekintve nem a legcélszerûbb használat a kemény burkolatú felületek miatt. A ma már egyre kiforrottabb elektronikus hangosítás csak csekély mértékben tud segíteni az akusztikailag nem kezelt zengô téren. Ezt a hiányosságot mielôbb pótolni szükséges. A teljes komforttal ellátott épület (ruhatárat és mosdókat a pinceszinti bôvítésben létesítettek) gépészeti különlegessége a geotermikus energiával segített fûtés. Az épület telkét régen kerítés határolta, ami most szerencsére a bejárat elôtt nincs, miáltal a fôhomlokzat sokkal jobban érvényesül. A kis terecskét szökôkút díszíti, egyszerû parkosítással, néhány paddal körülvéve, és az unos-untig megismételt öntöttvas kandeláberekkel. E vasbábúk az új építésû színház oldalfala melletti szervizúton is elkísérnek egészen az üzemi bejáratokig, nem tudnak szervesen kapcsolódni az együtteshez. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a régieskedô Emeleti alaprajz kandelábereket, melyek anno még gázlámpákhoz születtek, és a villamosságra történt átalakításuk eleve megerôszakolás volt, csak nagyon ritkán kéne alkalmazni. Jól világító mai lámpatestek sokkal jobban össze tudnak kapcsolni régi és új építészeti alkotást, arról nem beszélve, hogy e helyen kandeláberek nélkül sokkal jobban érvényesülnének a zsinagóga eredeti öntöttvas tartóoszlopai. Az új kerítés kétoldalt kapcsolódik a zsinagógához, így a színház bejáratának és elô csarnokának hangsúlyos üvegfala védelmet kap, ami fontos, mert nincs naponta mûsor az épületben. Tágasság jellemzi az udvart a két épület között, melynek dísze egy ôsfa a zsinagóga mögött, amit félkörben magába ível a színház üveghomlokzata. Az alapkompozíció a helyszínbôl adódóan aszimmetrikus, a zsinagóga jobb oldalán a kerítéskaputól sétány vezet a színház bejáratához, melynek kôvel keretezett bejárata visszacsempész némi szimmetriát az együttesbe, viszont ehhez képest a felirat Paulay Ede Színház megint csak aszimmetrikus, jobb szélre, a sarokhomlokfalra szorult. A portikusz egyben szélfogó is, az automata üvegajtón belépve két szint magas, Földszinti alaprajz galériás elôtérbe jut a nézô. Jobbra pulttal leválasztott ruhatár, középen a földszinti zsöllye jobb és bal oldali bejárata balra enyhén ívelt, kôburkolatú, üveg mellvédes lépcsô fogad, mely a galériára vezet. Hátrább van egy lift is a mozgáskorlázottak számára. A lépcsô mögött az elôcsarnok tere L alakban fordul balra, az íves üvegfal egyenesben folytatódik. Az emeleten is megvan a karzati helyek bal és jobb oldali ajtaja, a balra folytatódó térben érhetôk el a mosdók. Csupán néhány tükör díszíti az elôcsarnok falait, 4 9

10 Színházépítés... 4azokon elképzelhetô lenne néhány igényesen kialakított, képes tabló a zsinagóga épületének történetével, valamint Paulay Ede nemzeti színházi mûködésének dokumentumaival. A földszinten, a nézôtér mögött lezárható nyílással vetítôgépházat találunk, vagyis a színházban mozifilmek is vetíthetôk. A nézôtér földszintjén rögzített széksorok vannak, enyhén ívelt alaprajzi elrendezésben, megfelelô lépcsôs emelkedéssel. A leghátsó sor mindkét oldalon páholyszerû, egyedi székekkel. A karzaton is íveltek a sorok, a kétoldali lépcsôzés elsô fellépése zavaróan magasabb a többinél, ami kissé balesetveszélyes. A karzat kétoldalt elôrefut a színpad felé, egy szabad székes nézôsorral. A karzaton balra egy süllyesztett ajtónyílás van a falban, ami a fontos vendégek (VIP) elkülönített várójába vezet. A váró az elôcsarnok karzati terébôl közelíthetô meg, a színpadi oldalhoz nincs kapcsolata. A nézôtér oldalsó és hátsó falait sötétbarnán kezelt táblás faburkolat fedi, melyen a csavarozásokat fémszegecsre emlékeztetô, esztergált fasapkák takarják. A mennyezet gipszkarton borítású, sötétkékre festett táblákból tevôdik össze, melyek nagyobbik hányada ívelt felületû a hangterelés céljából. Ezen táblák közepére egy-egy erôs LED-lámpát szereltek be, az általános világítás részeként. Ahol a panelsor megszakad, helyet adva a nézôtéri világítási hídnak, fehér testû, hengeres lámpák függesztett sora ad még fényt, erôs lefelé sugárzással. További világítótestek a nézôtéren: matt burájú, álló üvegezésû falikarok a faburkolaton, és szintén Elôadóterem a Zsinagóga tetôterében matt gömb lámpák a karzati sorok alatti mennyezeten. Ez utóbbiak kilógnak az együttesbôl, ide is inkább süllyesztett fényforrásokat kellett volna tenni, hasonlót a LED-ekhez. Zavaróan erôs fényt adnak a lépcsôkbe beépített fényfüzérek. A karzati hátsó sorok mögött középen hang- és fényvezérlô fülke, kétoldalt két-két elfedhetô ablaknyílással követôfejgép-állás van. A karzati elôtérbôl oldalt vezet följárat a technikai térsorba egy igen szûkösen szerkesztett, erôsen nyiszogó falépcsôn keresztül, ami elôadás közben szinte használhatatlan. Még szerencse, hogy van átjárás a nézôtéri világítási híd és a színpadi karzatok felé. (A színházi mûködést kissé nehezíti, hogy színpadszinten nincs átjárás a színpadi és a nézôtéri kiszolgálóterek között. A karzat szintjén lett volna erre lehetôség, de a fontos vendégek szeparéja miatt ott sem valósult meg, ezért csak a pincében, illetve a munkakarzat-világítási hidak szintjén van átközlekedés.) A színpad a rendelkezésre álló lehetôségek miatt kisméretû elôszínpaddal rendelkezik, az elôszínpad szétszerelhetô padlózata alatt zenekari árok helyezkedik el. A színésztartózkodó a színpad északi oldalán kapott helyet a színészbüfé fogyasztóteréhez kapcsolódva. A keleti épületszárnyban vannak a kiszolgáló helyiségek: úgymint az öltözôk, raktárak, próbatermek és irodák, valamint a gépészet helyiségei. A színpad mögött manipulációs teret és teherfelvonót alakítottak ki a díszletmozgatáshoz, melyhez az utca felé nagy magasságú, emelt szintû ajtót is létesítettek. Ily módon a kis befogadóképességû színház alkalmas komplett díszletezésû vendégjátékok fogadására. A színház felavatása, 2008 augusztusa óta csak igen rövid idô telt el, ezért a színházi mûködés komolyabb értékelése még korai lenne. Nyilvánvaló, hogy a Paulay Ede Színház létesítésével a város nagy lehetôséget kapott arra, hogy részese legyen a régió színházi kultúrájának. A Zempléni Fesztivál színvonalas rendezvénysorozatának is rangos helyszínévé válik. Azért említem ezt, mert pár éve a fesztivál keretében alkalmam volt megnézni egy rossz idô miatt a tokaji gimnázium tornatermébe behozott Carmen-elôadást. Persze szó sincs arról, hogy csupán beugró helyszínnek tekintsük az új tokaji színházat, hanem igazi fôszerepeket kívánunk neki. Remélhetôleg a város és annak nem lebecsülendô turista közönsége is segít abban, hogy a lehetôségbôl valóság váljék, Tokaj magas színvonalú színházi eseményeknek adjon helyet az elkövetkezendô idôben. Vargha Mihály Paulay Ede Színház Tokaj, Kulturális és Konferenciaközpont Építtetô: Tokaj Város Önkormányzata Polgármester: Májer János Pénzügyi vezetô: Szabóné Suszterics Gizella Projekt felelôs: Dévald István Adatok: Teljes alapterület: 3000 m 2 Nézôtér: 300 fô Építés kezdete: június Befejezés: május Tervezôk: építész: Farkas Pál F. P. ArchiA Kft. tartószerkezet-tervezô: Kerényi László Statika M Kft. épületgépész tervezô: Cservenyák Gábor Klimasol Kft. elektromos tervezô: Kucskár Mihály Vil-Art Kft. akusztikus: Kotschy András Kotschy Bt. színpadtechnikus: Strack Lôrinc környezetrendezés: Dobos Sára Élettér Bt. Kivitelezôk: Generálkivitelezô: Depona Kft. (Nyíregyháza) Felelôs mûszaki vezetô: Rudolf Róbert Színpadgépészet: Színpad- és Emelôgéptechnika Kft. Barna János Színpadvilágítás és hangtechnika: B & D Stage System Kft. Gál Dezsô Mûszaki ellenôr: Ép-Kontroll Kft. (Miskolc) Építészet: Zsák Albert Épületgépészet: Verebélyi Zoltán Épületvillamosság: Csányi György 10

11 Színházépítés... Színpadtechnikai berendezések Díszletbeszállítás a Színház hátfalánál Ritka pillanat tanúi lehetünk, ÚJ SZÍNHÁZ SZÜLETETT! A mintegy 300 nézô befogadására alkalmas színház, a mai kornak megfelelô technikai felszereltségével, impozáns megjelenésével, színvonalas kulturális események, konferenciák, rendezvények helyszíne lehet. Cégünk, a generálkivitelezô Depona Kft. alvállalkozójaként a színpadtechnikai berendezések tervezését, gyártását, beépítését végezte. A feszített tempó ellenére (a színházat kilenc hónap alatt sikerült felépíteni) rendkívül jó együttmûködést sikerült kialakítani a fôvállalkozóval, elsôsorban Rudolf Róbert fô-építésvezetôvel, aki fáradhatatlanul koordinálta a különbözô szakterületek munkáit, így ésszerû kompromisszumokkal sikerült elkerülni egymás akadályozását. A beépített színpadtechnikai berendezések: Zenekari árok mobil lefedés tartószerkezete 12 db áthidaló segédtartó a zenekari árok mellvéd és a színpad peremére fektethetô végzôdésekkel, tájoló fogadószerkezetekkel 11 db kb. 1 m széles borovifenyô járófelület fogadásához. Elôfüggöny-mozgatás A fôszínpad lezárásához, görög rendszerû gépi függönymozgató mechanizmus került beépítésre, 0 1, 0 m/s között fokozatmentesen szabályozható, kezelése a bal oldali torony alatt elhelyezett központi kezelôpultról történik. Felcsévélhetô vetítôvászon mozivetítésekhez Motorikus mozgatású vetítôvászon került be - építésre a színpadi világítási híd aljához rögzítve. A frontális filmvetítéshez max. 9x5 m hasznos vetítôfelülettel. Vezérlését a színpadi ügyelôhöz, a vetítô gépházba és a fényés hangvezérlôbe építettük ki. Panoráma függönytartók és háttérfüggönytartó sín Az oldaltakaró függönyök bekötéséhez a technikai karzat oldalához rögzített vízszintes gerinctartóból és az arra elcsúsztatható módon rögzített forgó konzolok szolgálnak. A hátsó karzathoz konzolosan szerelt 2 db függönypálya van, két garnitúra, kétszárnyú háttérfüggöny bekötéséhez szükséges számú görgôkkel. A pályák rögzítettek, a Nézôtéri világítási híd függöny széthúzása, ill. a le- és felszerelése a karzatról oldható meg. Gépi díszlethúzók 16 db + 2 db világítási tartó A díszletemelôk típusa SH-4 spirálhúzó, 4 köteles közvetlen gépi díszletemelôk mozgó csôtartóval. Hegesztett fôtartóra szerelt hajtómûbôl, fékes motorból és négyes spiráltárcsából áll. A csigahajtómûvek statikusan önzáróak, így a fékkel felszerelt motorral együtt biztosítják a kettôs biztonságot. A mozgatást fékes háromfázisú aszinkron villanymotor végzi frekvenciaváltóról vezé - relve, ami halk járást, valamint lágy indítást és megállást eredményez. A berendezés ren-4 Fotó: Szji 11

12 Színházépítés... esetén a gépek egyenként állnak meg az irányhelyes véghelyzeten, a CSOPORTOS VÉGÁLLÁS esetében az elsôként véghelyzetre futott gép a többi gépet is leállítja. Természetesen a FEL vagy a LE gomb elengedése a mozgatást megállítja. Színpadi forgótárcsa A forgószínpad központi csapos, a forgótárcsára szerelt futókerekes kialakítású. Az energia bevezetése a központi csapon keresztül történik. Vasszerkezete sugárirányú fôtartókra épített keresztirányú segédtartókból álló hegesztett rendszer. Tartását a két koncentrikus körben elhelyezett tandem elrendezésû futókerekek végzik, a központosító csappal együtt. Az alacsony zajszintû mûködést a kerekek poliuretán futófelülete garantálja. A forgószínpad hajtását egy függôlegesen felszerelt hajtógyûrût két oldalról összeszorító 2x2 hajtókerekes dörzshajtás látja el. A hajtásegység egy szerelônyíláson keresztül a színpad alatti térbôl hajtja a forgót. A hajtásegység alatt helyezkedik el a forgót kiszolgáló elektromos szekrény. Az érintôképernyôs vezérlôpult Díszletszállító emelô A díszlet-elôkészítôbe került beépítésre egy díszletszállító emelô, amely ellensúlyos, felsô gépes kialakítású. Típusa: DE Az ellensúly 2 db kötéllel kapcsolódik a kashoz, melynek mozgatását 2 db visszakötött duplex lánc végzi. Tartóváza az alapbetonozásra ültetett, oldalstabilitását a betonkoszorúkhoz történô rögzítés biztosítja. A kas feletti padlólap a födémkivágásra, ülô acélvázra rögzített fapadlóból áll, terhelhetôsége a környezetében lévô padlóterheléssel egyezik (5,0 kn/m 2 ). Ez a padló a kas emelkedésekor a kas tetején elhelyezett illesztôcsapokon felül és a kassal együtt emelkedik. A mozgatást háromfázisú aszinkron villanymotor végzi, frekvenciaváltó- Gépi díszlethúzók hajtómûvei Panoráma függönyök a munkakarzat szélén 4delkezik elektromos sebességkompenzálással, ami a spirális feltekerésbôl adódó sebességváltozást egyenlíti ki. A szerkezeti kialakításnak köszönhetôen nincs szükség külön gépházra. A pinceszinten az erre a célra tervezett helyiség felszabadult, raktárként hasznosítható, feleslegessé vált a födémáttörés, valamint a színpadszinten az oldalfal is szabad maradt. A gépi húzók a bal oldali torony alatt elhelyezett érintôképernyôs, központi vezérlôpultról mûködtethetôk. A díszlethúzók (16 db) illetve a világítási tartó (2 db) beválasztása az érintôképernyôs monitoron az adott számú gomb szimbólum megnyomásával történik. Csoportba választás a díszlethúzók esetében kétféle véghelyzet leállítás lehetséges: EGYEDI VÉGÁLLÁS A mûködtetés az ügyelôi munkahelynél található központi vezérlôpanelrôl történik. Hátfali kétszárnyú tolóajtó A hátfali díszletbeszállító nyílás lezárásához a tûzrendészeti elôírásoknak megfelelôen 1 óra tûzgátlással és a biztonsági hálózatról vezérelt automatikus behúzó szerkezettel szerelt, kétszárnyú, súlymotoros tolóajtó került beépítésre. Díszletszállító emelô a raktárban 12

13 Színházépítés... val vezérelve, ami lágy indítást és megállást eredményez. Alsó szinten egyórás tûzgátlású kapcsolóval ellátott egyszárnyú liftajtón keresztül lehet rakodni. Színpadszinten, elektromosan reteszelt korlátokkal védett területre érkezik a kas. Mûködtetése a felsô szinten a vezérlôszekrény mellett található lengôkábeles vezérlôdobozzal történik. Barna János Színpad- és Emelôgéptechnika Kft. 13

14 Színházépítés... Színpadvilágítás és hangtechnika Fejgépállások lehajtható ablakokkal A tokaji Paulay Ede Színház fény- és hangrendszerének kivitelezése volt cégünk ilyen jellegû, elsô nagyobb volumenû munkája. A hang- és fénytechnikai rendszerek tervét Kotschy András fogalmazta meg. Sajnos ezek a tervek mint oly sok más beruházás esetében is az anyagi keret hiánya miatt nem tudtak teljes egészükben megvalósulni. A csökkentésre két lehetôséget láttunk. Az egyik, hogy a tervezett fényvetôk teljesítménye és darabszáma nem szükséges egy ilyen méretû bár új és csodálatos épület kiszolgálásához. A színpad portálnyílása nagyobb a zenekari árok mellvédje és a vezérlô közötti távolságnál. Tehát figyelembe véve ezeket a kis távolságokat mivel a fényvetôknek pozíciójuk sincs bátorkodtunk elsô lépcsôben a fényvetôk teljesítményét drasztikusan csökkenteni. Az elsô tárgyalások után már látszott, hogy egyre fogy a technikára fordítható pénz. Ezért döntöttünk úgy a kivitelezô mûszaki vezetôjével, aki nagyon jól tájékozott ebben a témában, hogy csak azokat az eszközöket építjük be felsô kategóriás berendezésekbôl, amelyek cseréje nagy kiadást jelentene a színháznak illetve a városnak. Ezért kerültek beépítésre a kiválasztott típusú fényvezérlô és ezek a minôségû dimmerek, szabályzó egységek. Kifejezetten a megrendelô kérésére nem egy megszokott színházi fényvezérlô pultot telepítettünk. Olyan fényvezérlôt kellett választanunk, ami megfelel ugyan a kiírásnak, de nem csak színházi elôadásokra, hanem egyéb könnyûzenei vagy városi rendezvény lebonyolítására is használható. Választásunk egy Avolite Pearl 2008-as pultra esett, aminek a tudása országos viszonylatban is minden igényt kielégít. A fényvetôk cseréje, bôvítése késôbbiekben is amennyiben a költségvetés engedi szakaszolva, kisebb költségbôl megvalósítható. A hangtechnikában nem tértünk el a kiírásban szereplô fôegységektôl. A tervezôi kiírásban szereplô keverôpultot illetve erôsítôket szereztük be. Viszont magunk döntöttünk arról, hogy nem a kiírásban szereplô Line Array berendezést telepítjük. Ez egyrészt jelentôsen megnövelte volna a költséget, másrészt ebben a kis térben használhatatlan lett volna. Gyakorlati tapasztalatunk, hogy minôséget jelent egy koaxiális hangszórókkal szerelt rendszer, amely mind front-, mind centersugárzónak és háttérsugárzónak is kiválóan alkalmas. Természetesen megfelelô rendszervezérlôvel hajtva. Az épület ugyan elsôsorban színháznak illetve konferenciaközpontnak épült, de itt egy mozi is mûködik. Tehát a kiírásban szereplô 6 db háttérsugárzót mert a tervek elôször csak a színházról szóltak fel kellett bôvíteni 24 db háttérsugárzóra. Az volt a szerencsénk, hogy ennek a költségét a kivitelezô felvállalta. A színházteremnek több funkciót kell kielégítenie: a színházi elôadásokon túl kon - certek, konferenciák és egyéb rendezvények lebonyolítása is alkalmas. Ezért mindegyik funkcióra oda kellett figyelni, és ezeknek az összessége határozta meg azt, hogy ezek az eszközök kerültek beépítésre. Ugyanígy a fény terültén is, hiszen a nagy teljesítményû fejgépek kényelmetlenek lettek volna a mûvészek számára ezen távolságon, és folyamatosan le lettek volna szabályozva, ami teljesen fölösleges. Az épület elektromos betáplálása egy 240 mm 2 -es földkábelen keresztül, közvetlenül az épület mellett található transzformátortól jön. Hasonló objektumok felújításainál szerzett tapasztalataink alapján ragaszkodtunk ahhoz, hogy a villanyszerelô csak álljon fel a tirisztoros helyiségbe a földkábellel, a többit bízza ránk. A betáplálástól a szabályzókon keresztül egészen a csapdák, dugaszolók kiépítéséig, beleértve a teljes vezetékezést is, Zsúfolt hang- és fényvezérlô A Paulay Ede Színház beépített hang- és fénytechnikai eszközeinek listája: Hangtechnika: Keverôpult: Crest Audio HP Eight 32 Végfokok: 8 db Crest Audio CPX db Crest Audio CPX 2600 Front- és centersugárzók: 2-2 db DAP 15 Szubsugárzók: 2 db DAP 18 Effektsugárzók: 24 db DAP 8 koax Monitorládák: 6 db DAP 15 /1 Mikroportok: 8 db Mipro APT Effekt: Lexicon MX 200 EQ: 2 db DBX 215 Compressor-limiter: 2 db DBX 8 csatornára Bejátszók: 2 db Tascam CD-MD 2 db Tascam CD-MC Fénytechnika: Vezérlôpult: 1 db Avolites Pearl 2008 Teljesítményszabályozók: 8 db PPL 12 x 2,3 KW-os dimmer Direkt: 1 db 30 csatornás THORN direkt szekrény Fényvetôk: 88 db fényvetô (22 db 2 kw-os PC ill. Fresnel, 20 db 0,5 kw-os PC ill. Fresnel, 20 db 1 kw-os PC ill. Fresnel, 14 db profilgép, valamint szimmetrikus és aszimmetrikus derítôk, PAR 64-es reflektor) Fejgép: 2 db HMI 575 magunk szereltük az erôsáramú hálózatot. A szcenikai világítás egyidejû energiaigénye 3x200 A. A szabályozott áramköröket 8 db 12x2,3 kw-os dimmeren keresztül táplálják. A kapcsolt szcenikai áramkörök számára egy Thorn típusú, 30 csatornás direkt egységet telepítettünk, amely 3 db, egyenként 10x2 kw-os panelbôl áll, Ez egyidejûleg 60 kw direkt áramkör kapcsolását teszi lehetôvé. A szcenikai hálózat soha nem fog ennyit felhasználni. Gál Dezsô B & D Stage System Kft. 14

15 Színházépítés... Látogatás Tokajba október 20. Konferenciák, hangversenyek és ünnepségek helyszíne Számomra Tokajjal kapcsolatosan egy másik dátum szeptember 3. is nagyon fontos, mert ekkor születtem nem messze az augusztusban átadott és a címben jelzett napon szemügyre vett új, Paulay Edérôl elnevezett színháztól. Elnézést a kedves olvasótól, hogy ismét személyes dolgaimról írok, de fontos, hogy értsék az esetleges elfogultságomat a tokaji színházzal és a gyönyörû, többcélú, zsidó templomromból kialakított hangversenyteremmel szemben. Noha csak néhány évet (6), töltöttem el gyermekéveimbôl Tokajban, emlékeimben élénken él az akkori Tokaj képe. Az említett elhanyagolt zsinagógától csak néhány háznyira laktunk, és a még most is mûködô óvodába jövet-menet útba esett az épület. Sokat játszottunk körülötte, és a romos ablakok színes üvegeire fájt a fogunk. A színház helyén nagy vizesgödrök voltak, melyek télen befagyva kiváló csúszkálási lehetôséget biztosítottak (a cipészek nagy örömére). Sajnos keresztanyám, Reményfi Béláné Irén néni már nem érhette meg, hogy gyönyörködjön eme épületekben, hogy valamelyikben zongoratanítványai felléphessenek a szokásos tanév végi koncerteken. Irén néni és férje, Béla bácsi Tokaj két legismertebb lokálpatriótája volt. Emlékszem, mindig szorgalmazták, legyenek ilyen létesítményei Tokajnak. Most végre megvalósult az álmuk, és ha a volt kôbányában tényleg megépül Közép- Európa egyik legszebb szabadtéri színpada, akkor nem volt hiába életük és munkásságuk. Ennyi személyes kitérô után, nézzük szakmai szemmel a létesítményeket! Kezdjük a színpaddal és csatolt részeivel. A színpad méretei, arányai szinte tökéletesek, érvényesül az az európai elvárás, hogy a nézôtér alapterülete egyezzen meg a színpadéval, Csigalépcsô csak akrobatáknak és a nézôtér területe férjen el a színpadon. Ez itt megvalósult. A színpad mögötti puffer tároló jól kapcsolódik a játéktérhez, a külsô fények kizárásával ez még jobb is lehetett volna. Sajnos azonban az ide kapcsolódó rakodónyílás kialakítása már nem olyan szerencsés, mivel az ajtó közvetlenül egy forgalmas, de szûk útra nyílik. Így az ide szállító autó ugyan rámpaszinten, de csak az oldalával tud a bejárathoz állni. Ezért nem lehet közvetlenül a színpadszintre rakodni, hacsak az autó oldala nem nyitható külön is. A színpad gépészeti kialakítása a térbeli adottságoknak megfelelô, még egy forgó is beépítésre került, ami egy befogadó színházként mûködô intézményben nem szokásos. A mûvészöltözök tágasak, jó a felszereltségük. Sajnos a színpadszintre csak egy jutott belôle, a többi két emeleten oszlik el. A próbaterem is az emeleten van. A szcenikai világítást és a hangtechnikát a B & D Stage System (Gál Dezsô Kiskunhalas) cég készítette. Magánvéleményem, hogy az Evolit fényvezérlô pultot nem kifejezetten színházi célra fejlesztették, programozási és kezelési filozófiája bonyolultabb4 Fotó: Szji 15

16 Színházépítés... 4az ismert színházi vezérlôknél. A lámpák elhelyezése és típusai az elvárásoknak megfelelôek, talán szembôl laposabb szögbôl is kellene, kellett volna telepíteni lámpákat, ez még utólag pótolható. A hangrendszer kiépítésénél, gondolom, nem rajtuk múlott, hogy a hangvezérlô helyiség kialakítása oda került, ahol van, és így sikerült. Nem tudom megérteni, hogy amikor új színház, új kulturális létesítmény épül, miért nem lehet a hangvezérlés elhelyezését úgy kialakítani, hogy az egy térbe kerüljön a nézôtérrel. Egy igényesebb zenei koncertnél ne kelljen a vezérlést utólag a nézôtérre kitelepíteni. Ez a hiba csak évek múlva, az elsô rekonstrukciónál javítható. Ráadásul az itt kialakított, a fényvezérlôvel közös valami (ez a szûkös lyuk helyiségnek nem nevezhetô) az utazó rackekben elhelyezett hangos perifériák miatt még tovább rontja a helyzetet. A hangsugárzók elhelyezése sem tökéletes, mivel az erkélyen nem biztosít megfelelô hangellátást. Az erôsítô végfokok sajnos egy sötét, szellôzetlen szerelôtérbe kerültek. A vezérlôállás megközelítése egyszerûen katasztrofális. Egy ilyen meredek, korlát nélküli, íves karú lépcsôn csak akrobatikus adottságokkal rendelkezô ember tud közlekedni. Még szerencse, hogy a nézôtéri és a hozzá kapcsolódó színpadi karzaton is lehet Mindig arra törekszünk, hogy olvasóink meg tudjanak ismerkedni az újonnan létrejött színházi létesítményekkel. Tesszük ezt a bemutatás céljából és a hasznos tanulságok megállapítása érdekében. Bízva abban, hogy a hasonló beruházásokat végzôk számára ezek hasznosítható tudást jelentenek. Tudjuk, hogy minden projekt mögött lelkes, jó szándékú csapat küzdelmes munkája van. A tanulságok levonása bár számukra is hasznos lehet de soha sem bántó szándékkal születik. Tokajban is az akarás és a lelkesedés eredménye az új mûvelôdési ház, amely a Paulay Ede Színház nevet kapta a keresztségben. Befogadó hely, mely sokféle rendezvény megtartására alkalmas, esetenként színházi elôadások számára is. Bár jelentôs EU-támogatással épült, a kényszerû takarékosság végigkísérte a beruházást. A megrendelônek szíve-joga és felelôssége eldönteni, hogy mit akar: nagy luxusautót vagy hétköznapi kisautót. A baj ott kezdôdik, amikor ez utóbbiból is ki kell spórolni valamit. A fiskális, hályogkovács-szemlélet gyakran olyan csökkentéseket erôszakol, hogy végül már el sem indul a kisautó. Bár van szép karoszszériája, négy kereke, belül szûkös ülései, de a motorból az olaj és a hûtôvíz hiányzik. A mai fôvállalkozói gyakorlatban hiába tervezte meg a technológiai tervezô a színháztechnikát, színpadvilágítási és elektroakusztikai rendszereket, azokat az extraprofit érdekében a generálkivitelezô saját belátása szerint csökkenti. Gyakran olyan mértékben, hogy a korrekt szakkivitelezô már nem is vállalkozik a feladat elvégzésére. A tervezôt már senki nem kérdezi, jóváhagyására sincs szükség. Ekkor olyan alvállalkozókra esik a választás, akik ugyan hasonló feladatot még nem végeztek, referenciákkal ki-be közlekedni. Ezek azonban a nézôtérrel és a színpaddal egy légtérben vannak, ezért a lépések zaja behallatszik. A színház mûszaki személyzete ma 4 fôbôl áll, ha ebbôl kiveszem a két takarítót, bizony kicsit kevésnek tûnik, mert jó, hogy befogadó színház, és egy ember van a hangnál, egy a fénynél, de akkor ki van a színpadon? Remélhetô, késôbb még vesznek fel kollégákat. A minôség ára Mindezen gondok, problémák és hiányosságok ellenére végre van Tokajnak egy olyan színháza, ahol a borok királyai mellett, a színpad mûvészkirályai is méltó módon megjelenhetnek. Gratulálok Tokaj elöljáróinak és polgárainak, és most már keresztszüleim is megelégedve nyughatnak sírjukban. Kiss István nem rendelkeznek, de készségesen kiszolgálják a megrendelôjük pénzügyi elképzeléseit. Ebbe a folyamatba csak a megrendelô tudhat beavatkozni ha jogilag még van erre lehetôsége, de ha ôt is az olcsóbbítás kényszere hajtja, és nincs színháztechnológus szakembere, akkor a produktum minôsége sínyli meg. Tokaj új színházában nehéz megmagyarázni, hogy miért volt szükség forgószínpadra, amikor nincs állandó társulat, ugyanakkor miért kellett a színpad-világítási és hangosítási rendszereket gyenge minôségû bár olcsó termékekbôl összeállítani. Ezeket a rendszereket majd színvonalasabb termékekre fogják lecserélni, akkor lesz erre pénz? Könnyebb változtatni a mûszaki személyzet létszámán és képzettségén, lehetetlen, hogy két fô (világosítóhangosító) mellett egy ekkora, jól gépesített színpadot szakszerûen és felelôsen üzemeltetni lehessen. Örülünk, hogy egy új színházépület megszületett, olyan kevés kellett volna ahhoz, hogy az adott pénzügyi keretbôl még jobban funkcionáló, jól és gazdaságosan mûködtethetô kulturális intézmény legyen. Nem ítélkezni akarunk, csupán tanulni mások hibáiból. Minden elismerésünk azoké, akik erôfeszítése nyomán mindez létrejött. Másodszorra ôk is biztos jobban csinálnák, a szakemberekre is jobban figyelnének. Tokaj mégis büszke lehet új színházára. Az élet, a mindennapos gyakorlat, a különbözô rendezvények, elôadások rendszeres igénye ki fogja kényszeríteni az ésszerû fejlesztést. A minôséget elôbb-utóbb meg kell fizetni, jobb elôbb Szabó-Jilek Iván 16

17 Sceni-Tech Agora program... A mûvelôdés új integrált terei Az Európai Unió jelentôs támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Agora multifunkcionális közösségi központok és területi közmûvelôdési tanács - adó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása címmel kétfordulós pályázatot hirdetett meg 2008 elején. A pályázat az érintett megyei jogú városok körében nagy érdeklôdést váltott ki. A pályázati kiírás egyik lényeges eleme az agorák élményfunkcióihoz ajánlott multifunkcionális rendezvényterem. A pályázati kiírás 13. számú mellékletében található mûszaki paraméterek foglalkoznak a terem funkcionális kialakításával, a szükséges mobil nézôterekkel, színpaddal, a felsôgépezettel, a hatásvilágítási és audiovizuális rendszerekkel. A melléklet meglehetôsen pongyolán fogalmazza meg a technológiai igényeket és a terek felszerelését. Például az öltözôk kialakításánál az alábbi mondatot találjuk: Az öltözôk legfontosabb berendezési tárgya az asztal, amire a hangszertokokat el lehet helyezni, és a hangszereket az elôadásra elôkészíteni. A Magyar Színháztechnikai Szövetség elnöksége levélben kereste meg a minisztériumot, felajánlva szakmai segítségünket. Megkeresésünkre udvarias elutasító válasz érkezett. A program lényegének megismerése és a szakmai részletek tisztázása érdekében a Sceni-Tech Tanácskozás Színházépítészeti Szekciója kiemelt témaként foglalkozott az agoraprogrammal. A vitaindító elôadást Vargha Mihály építész tartotta, a kerekasztal-beszélgetés résztvevôi dr. Német János vezetô fôtanácsos (OKM Közmû - velôdési Fôosztály, Hegedûs Ágnes a Nyírbátori Kulturális Központ igazgatónôje, Janáky István építész, Kotschy András akusztikus, Strack Lôrinc színháztechnikai tervezô voltak. A beszélgetés moderátora Szabó-Jilek Iván volt. (Az elhangzottakat rövidítve, tartalmilag tömörítve adjuk közre.) A megbeszélés célja az volt, hogy megvilágítsuk az újfajta kulturális integráció elképzeléseit és építészeti, technológiai igényét. Tisztázzuk a program által meghatározott új létesítmények beilleszkedését a már meglévô mûvelôdési házak szövetébe. Pontosításra szorulnak a többcélú terem fogalma, a multifunkcionalitás határai, a technológiai tervezés feladatai. Multifunkcionális rendezvénytermek mûszaki kritériumai Európai (színvonalú) közösségi központok építészete Az elején néhány kérdést próbálok megfogalmazni, amihez remek segítséget kaptam egy jeles spanyol szerzôtôl, José Ortega y Gasset filozófustól Mi a színház? részlet José Ortega y Gasset elôadásából, 1946 A színház: épület. Valamely épület pedig behatárolt tér, vagyis el van különítve a tér más, kívül maradó részétôl. Az építészetnek az a missziója, hogy szemben a nagy, csillagászati térrel, ami odakinn van megkonstruálja a bensôt. Amikor behatároljuk a teret, akkor ennek bensô formát adunk, s ez a bensô, téries forma lesz az a kívánt cél, mely alakítja és szervezi az épület anyagait. Ennélfogva az épület bensô formájában fedezzük fel, hogy az konkrét esetekben miféle célnak van alárendelve. Ezért van az, hogy egy katedrális belsô formája különbözik egy vasútállomás belsô formájától, s mindkettô elüt egy lakóház belsô formájától. A forma összetevôi azért épp ilyenek minden egyes esetben, s nem pedig másfélék, mert e meghatározott célszerûséget szolgálják. Eszközök ennek vagy annak a számára. (...) A nézôteret megtöltik az ülôhelyek a zsöllyék és a páholyok. Jelzésszerûen utalva arra, hogy a nézôtérnek nevezett tér rendeletetése az, hogy abban azok az emberi lények, akik összességükben a közönséget alkotják ott helyet foglaljanak és semmi mást ne tegyenek, mint hogy néznek. A szín - pad ellenben üres tér, mely a nézôtérnél magasabban található, a célból, hogy azon más emberi lények mozogjanak, akik eltérôen a közönségtôl, nem csendesek, hanem aktívak, olyannyira aktívak, hogy ezért színészeknek (actor) nevezzük ôket. az a helyzet, hogy amikor színházba megyünk, és nézôközönséggé válunk, ahhoz viszonyítva, amit a nap során cselekszünk, semmit sem teszünk vagy alig valamit; hagyjuk, hogy a színészek tegyenek velünk valamit, arra késztessenek például bennünket, hogy sírjunk vagy nevessünk. Úgy tûnik, hogy a színház a hiperaktívak és hiperpasszívak valamiféle egyvelege. 1 Más kérdés, hogy mi egy színház? Vannak-e erre pontos kritériumok? Ahogy egyre több az olyan hely, ahol lehetséges vagy éppen rendszeresen van színház jellegû esemény, melyen ott vannak hiperaktívak és hiperpasszívak, az mind színház? És egyáltalán érvényes-e napjainkban az Ortega-féle bontás hiperaktívakra és hiperpasszívakra? Vagy esetleg nem is csupán a színházra érvényes, hanem már az egész társadalomra kivetíthetô? Világunkban a látvány szerepe egyre erôsödik, a spektákulum társadalma alakul ki nem mindig öröm, de ellene direkt módon harcra kelni szinte lehetetlen, vagyis nem érdemes. Ehelyett a meglévô lehetôségek értelmes kihasználása és lehetôleg kompromisszum nélkül a legjobb minôség elérése lehet a cél minden körülmények között. Színháztechnikai találkozón tanácskozáson és kiállításon talán nem kell különösen bizonyítanom, hogy a vázolt látványvilághoz mennyire szorosan kötôdik ez az ipar ág. Ezért e területen is résen kell lenni, folyamatosan törekedni kell a már említett legjobb minôségre, és egészséges körülmények között ez együtt jár azzal, hogy kerülni kell a szélsôségeket, a vad túlzásokat, mert azok az esetek többségében álminôségeket képviselnek. Mindezt azért merem így kimondani, mert elválaszthatatlan a dolog az építészettôl, és egy építészeti internetes újság, az immáron nyolc éve napilapként mûködô építészfórum szerkesztôjeként4 17

18 Sceni-Tech Agora program... 4tényleg nap mint nap tapasztalom, hogy sok-sok tájékozatlansággal, a minden határt eltipró érvényesülési vágyakkal, a sokszor féktelen türelmetlenséggel egyre több veszély leselkedik a kultúrára, az igazi kultúra minôségére. Úgy is fogalmazhatok, hogy számos dolog, ami új azaz újnak, formásnak, megnyerônek tûnik, egyáltalán nem illeszkedik a meglévô javak tengerébe és így már létrejöttével pusztítást tud indukálni! Lehetôség szerint igencsak tisztában kell lennünk azzal, hogy mi minden érték van körülöttünk, és nem lehet engedni annak tudatosításából, hogy kötelességünk törôdni mindezzel. Puhl Antal elôadásán fôképp új színházakról, színházépítészetrôl esett szó. Esetünkben az elôzô bekezdésben foglaltakra tekintettel! a mûvelôdési központok felújítása, újjávarázsolása a téma. Eleve tudjuk, hogy szcénáról, a színpad világáról van szó. Pontos számok citálása nélkül is biztosak lehetünk abban, hogy a színpaddal rendelkezô létesítmények száma sokkal nagyobb, mint a szó hagyományos értelmében vett színházak száma. Milyen érdekes, hogy az úgynevezett hiánygazdaságban kulturális túlkínálathoz vezetett a politika megfelelési mozgalma, vagyis az alapellátást kötelezôen mindenütt biztosítani akarták. Ezért épült vagy létesült meglévô épületekben annyi intézmény, sôt még a szükségesnél is több, hiszen a mesterséges szétválasztás volt a cél. Külön könyvtár, külön mûvelôdési ház, külön múzeum, sokszor még külön zeneiskola, és ezek megfelelôen szeparálva az iskoláktól. Nem lehet csodálkozni azon, hogy a rendszerváltozással zavar állt be ebben a konglomerátumban, miután a központosított vezetés már jóval korábban eleresztette a gyeplôt. Azt talán túlzás lenne állítani, hogy teljes csôd érte a mûvelôdési házak hálózatát, bár nyilvánvaló, hogy a gazdasági tevékenységekhez hasonlóan mély volt a visszaesés. Bôven voltak megszûnések, a gyarapodás már közel sem volt annyira egyértelmû. Nyilvánvaló, hogy a felújításokban, korszerûsítésekben itt is jelentôs lemaradás van. A mûvelôdési házak számáról pár adat egy évi KSH-tanulmány szerint: A következôkben egészen friss idézetek következnek az Agora programról. Az elôkészítés során meglehetôsen részletes igényszintleírással találkozhattak a pályázati anyagok összeállítói: AZ AGORA PROGRAMRÓL A konstrukció átfogó célja az egyes régiók, illetve térségek közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklése a kulturális alapú városfejlesztés révén. A konstrukció alapvetô célja olyan közmûvelôdési intézményrendszer kialakítása, amely a közoktatási és közmûvelôdési rendszerek összekapcsolása, az egész életen át tartó tanulás feltételeinek javítása és infrastrukturális hátterének kialakítása, illetve fejlesztése révén lehetôséget teremt a jobb minôségû kulturális szolgáltatások biztosítására. A létrejövô intézmény segíti az egyéév színház közmûvelôdési intézmény Szekszárd, Babits Mihály Mûvelôdési Ház Sulyok Balázs építész és munkatársainak terve a Tillai Ernô tervezte épület felújítására és bôvítésére. Ez utóbbiból önkormányzati 2582, munkahelyi 20 (1970-ben 530!), alapítványiegyesületi 663. Visszatekintés Idézet Beke Pál bevezetôjébôl: A mûvelôdési otthon, ez a mai formájában alig negyedszázados intézmény évek óta viták kereszttûzében áll. Ellenzôi és támogatói szakmai és egyéb vitákon, a szakmai és egyéb sajtóban hol temetik, hol újjászületésérôl szólnak. A mûvelôdési otthonok kultúraterjesztésében elért eredményeit természetesen nem tette semmissé a dogmatizmus e területre is nehezedô súlya, noha nem állíthatjuk, hogy alapításkori betegségeit teljesen kinôtte volna az intézményhálózat. Akkoriban követelt funkciójának megfelelôen alakult ki alaprajza, az elôcsarnok/nézôtér/színpad szentháromsága. Az új rendszerû kísérletek eredményei lassan hatnak. Hogy mindezt meggyorsítsuk: ezért e kiadványsorozat. A korábbi évtizedekhez képest manapság egyre inkább kiteljesedik a sugárzott, nyomtatott, vetített kulturális ellátás, mely fölmenti a mûvelôdési otthonokat a kultúra egyedárusításának kényszere alól. S ha valahol a hiányzót mégis pótolnia kell, fölszabaduló idejében és egyre kevésbé leterhelt alapterületén az otthonok meghosszabbításává válhat, az egy környéken lakók vagy együtt dolgozók közös otthona lehet, melyben a kultúra aktív, egyéni és együttes feldolgozása folyik. Ehhez más eszközökre, a jelenlegi szék/asztal/szekrénynél több berendezési tárgyra, más üzemeltetési módra, más népmûvelési módszerre van szükség, s természetesen más logikájú, másképpen szervezett épületre is. 2 Elôretekintés 18

19 Sceni-Tech Agora program... nek társadalmi érvényesüléséhez szükséges kompetenciák megszerzését, továbbá szolgáltatásai által elôsegíti a közösségi és civil aktivitás dinamizálását, így hozzájárulhat a társadalmi befogadás javulásához. A fenti célok elérését az Agora intézménytípus létrehozása biztosítja. Az Agora többfunkciós (multifunkcionális) közösségi központ, közmûvelôdési intézmény, mely sajátosan kialakított épített környezetben alkalmas a közösségi-mûvelôdési, oktatási-felnôttképzési és élmény funkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló mûködésre, a helyi társadalom, a város szociokulturális fejlesztésére. Mûködése közvetlenül, illetve közvetve kihat a tágabb földrajzi környezetben élô lakosság közmûvelôdésére, magas minôségû programokat, szolgáltatási és módszertani segítséget nyújtva a környezô települések, kistérségek közmûvelôdési intézményei számára. Az agorák létesítésének három fô célja: 1. Multifunkcionális közösségi központ létrehozása a városban mûködô közmûvelôdési intézmények racionalizálásával. 2. Közösségi, felnôttképzési és élményfunkciók egy komplexumba történô telepítése, a szolgáltatások minél szélesebb spektrumának egy helyen történô elérésének biztosítása. 3. Területi közmûvelôdési tanácsadó szolgáltató funkció kialakítása, s ezáltal a környezô kistérségek kulturális-közmûvelôdési alapszolgáltatásainak magasabb színvonalon történô biztosítása. Célcsoport: A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések a város és a vonzáskörzetébe tartozó térség lakosságára, kiemelten a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok és rétegek információhoz, lehetôségekhez való hozzáférésének javítására, társadalomba való integrálódási esélyeik növelésére irányulnak. A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések célcsoportja a komplex kulturális szolgáltatásokat igénybe vevô lakosság, valamint a szakmai szolgáltató funkció esetében a hatókörben lévô köz - mûvelôdési intézményhálózat és azok használói. Az agorák élményfunkcióihoz ajánlott mûszaki paraméterek Multifunkcionális rendezvénytermek A jól mûködô multifunkcionális rendezvényterek nagy teherbírású sík padozattal rendelkeznek, körbejárhatók és mind a négy oldalon több bejárati ajtón keresztül megközelíthetôk. A neutrális térnek célszerû határozott irányítottságot kijelölni. Egyik oldal inkább a közönségforgalmi rész, a szemközti oldalon az üzemi területek, leginkább a külsô szállítás, raktározás, energiaellátás, öltözôk, adminisztráció stb. tereinek kialakítása célszerû. Optimális belmagasság a terem méretétôl függôen 8 12 m. Közvetlenül a mennyezet alatt kb. 3 m magas technikai zónában technikai járdarendszer tudja leghatékonyabban a változó elrendezésû teret kiszolgálni. A kör - bejárhatóság ezen a szinten is fontos. Mobil nézôtéri lelátók és játékterek A változatos elrendezési formák kialakításához könnyen mozgatható nézôtéri tribünrendszer és szerelhetô pódiumrendszer beszerzése szükséges. Ezekbôl változatos módon lehet frontális, tér és aréna rendezvénytermi formákat kialakítani. Ezeknek a terjedelmes eszközöknek közvetlenül a terem alatt legelônyösebb tárolni. Ide kerülhetnek a többcélú használathoz szükséges kellékek is: székek, asztalok, kiállítási paravánok, függönyök, technológiai berendezések stb. Kiállítóterek Olyan vizuális központok, amelyek komplex funkciókat látnának el a helyi gyûjteményekkel, a helyi tradíciókkal és a vizualitással összefüggô, szerteágazó területeken (a kiállítások bemutatásán túl az oktatást segítô tevékenységformákkal és gyakorlattal, szakkörök mûködtetésével, esetleg alkotómûhelyek fenntartásával és mûködtetésével stb.). Felsôgépészet és hatásvilágítás A mennyezeti technológiai járdarendszerrôl a terem bármely pontja jól világítható. A járófelületek közötti zónákban kisebb-nagyobb teherbírású, fixen telepített vagy mobil rendszerû emelôk beépítése szükséges. Ezek kiegészítô technikák, hangvetô felületek, díszletelemek stb. felemelését teszik lehetôvé. A hatásvilágítási rendszer mobil, eszközei a terem elrendezési formáihoz igazodva telepíthetôk. Fontos szempont, hogy az alapkiépítés legyen tetszôleges mértékben kiegészíthetô kölcsön vagy a vendégtársulat (bérlô) által hozott eszközökkel. Értékelés Az 1979-bôl Beke Páltól idézett gondolatok fényében kicsit olyan ez a szöveg, mintha megint feltalálták volna a meleg vizet, csak most egyenesen az EU felôl jönnek direktívák, vagy az ottaniakhoz kívánnának hasonlítani a bázisdokumentumok. Úgy tûnik, hogy a szakszöveget nem pontosan értôk fogalmazták meg magyarul az elôírásokat, és azután a szöveg bekerül a bürokrácia útvesztôibe De mégis azt mondom, hogy ezen ne sokat rágódjunk, amint már az elején próbáltam megfogalmazni, igyekezzünk elôsegíteni a valódi minôség megvalósítását. Példák Még az a szerencse, hogy a pályázatra öszszeállított anyagok mégsem szolgaian követik a direktívákat, hanem láthatóan a tényleges szituációkhoz kívánnak alkalmazkodni, ami valóban reménnyel tölthet el bennünket, hogy színvonalas felújítások, bôvítések születnek majd a közeljövô ben. (Az illusztrációk ezekbôl mutatnak be néhányat.) Befejezésül egy 20. századi irodalmi részlet az építészetrôl Phaidrosz: Mit csinálsz itt, Szókratész? Már régóta kereslek. Bejártam egész homályos lakhelyünket, és mindenütt felôled érdeklôdtem. Mindenki ismer itt téged, de nem látott senki. ( ) Szókratész: Mindennemû tett közül pedig a legtökéletesebb az építés. A mû szeretetet kíván, elmélyedést, azt, hogy legszebb gondolatodnak engedelmeskedj, törvények teremtését lelkedben, s megannyi mást, amit csodálatosképpen kihoz belôled, holott nem is sejtetted, hogy benned lakoznak. 3 Vargha Mihály Szekszárd, Babits Mihály Mûvelôdési Közpnt. Az átépítésre váró régi moziterem 1 Csejtei Dezsô és Juhász Anikó fordítása. José Ortega y Gasset: Regény, színház, zene esszék a mûvészetrôl. Nagyvilág Könyvkiadó, 2005, Budapest 2 A közösségi mûvelôdés terei az épület, 1979; kiadta a Népmûvelési Intézet Mûvelôdési Otthon osztálya. 3 Paul Valéry: Eupalinosz vagy az építész; fordította Somlyó György 19

20 Sceni-Tech Agora program... Az agoraprogram Dr. Németh János vezetô fôtanácsos (Oktatási és Kulturális Minisztérium, Közmûvelôdési Fôosztály Most kétarcú helyzetben vagyok, mert úgy vagyok megszólítva, mint egy minisztériumi dolgozó, de mégis szeretnék visszatérni az általam nagyra becsült Varga Mihály elô - adására. Már csak azért is, hogy az agoraprogram jotbban érthetôvé váljon. Mint 30 éve népmûvelô, mindig közbe akartam szólni, mert a közmûvelôdéssel kapcsolatban idézett példák akár a szerzôt említve, akár az említett filmet szakmai körökben meglehetôsen nagy visszhangot váltottak ki az elmúlt években. A köz mûvelôdés szakterületén nincs egyfajta konszenzus e gondolatsor mentén es szakirodalom alapján az egyfajta intézményi hálózatot korszerûsíteni vagy arra az agoraprogramot alapozni meglehetôsen bonyolult lett volna. Körülbelül 3 évvel ezelôtt elkezdôdött széles szakmai együttmûködéssel, a szakmai érdek-képviseleti szervezetek, kitûnô értelmiségi szakemberek bevonásával egy olyan munka, ami ma már Európában megkerülhetetlen: a közmûvelôdés jövôjének stratégia elkészítése. Ez nem öncélú dokumentum, hanem egy nagyon szigorú tervezési módszertan. Az a lényege, hogy egy szakterületnek, egy alrendszernek a stratégiai dokumentumának meg kell felelnie számos követelménynek. Ha normális koherencia van benne, ha a megfelelô hivatkozási pontok meg vannak, akkor ez egy legitimációs forrás mondjuk pénzszerzéshez akár az úgynevezett strukturális alapokból vagy sok minden másból. Ez a stratégia három év munkájával elkészült azoknak mondom, akik a közmûvelôdéssel kapcsolatban a legfrissebb adatokat, a szakma identitásának meghatározását, küldetését stb. meg akarják ismerni. Miután a jelenlevôk többnyire érintettek, az agoraprogramban ennek a filozófiának, ennek a szakmai küldetésnek valamelyest megálmodói, továbbgondolói legyenek. Javaslom, az honlapot felkeresni. Ez a közmûvelôdési szakterület honlapja, amelyrôl a közmûvelôdési stratégia letölthetô. Ez a közel 40 oldalas dokumentum, kitûnô fogalomtárral, angol segédlettel rendelkezik. Ebben található meg az agoraprogram alapfilozófiája, aminek az a lényege, hogy olyan gondolkozásmódot próbáljanak megvalósítani a fenntartók, a szakemberek, amelynek a tengelyében a használó van, a helyi társadalom és annak közösségei állnak. Ôk azok, akik ezt a beruházást megvalósítják. Nagyon fontos dolog: az agorarogram egy szakmapolitikának, egy mûvelôdéspolitikának a megtestesülése, amely egy központi szándékot hivatott megvalósítani. Ezért központi forrásból lehet pályázni a támogatásra. Az agoraprogramra visszatérve: ez egységes szakmai koncepció mentén megvalósuló központi fejlesztés. Két éven keresztül volt lehetôségünk arra, hogy a közmûvelôdési intézmény hálózatnak bizonyos szegmenseit próbáljunk meg olyan irányba fejleszteni, hogy ezt a tervet, ezt a gondolkodásmódot közkinccsé tegyük. Felszámolódnak, azok a túlhaladott struktúrák, hogy külön van a könyvtár, külön van e-magyarország stb. Semmilyen paternalista direktíva nem fogalmazódott meg, hanem úgy próbáljuk érdekeltté tenni ebben a gondolkozásmódban a helyieket, hogy gyakorlatilag ezeket az értelmességeket valósítsák meg. Hozzáteszem, hogy az agoraprogram mellett van az Agora Pólus Program. Ez a pólus városoknak szól, és szintén nem közömbös a jelenlevôknek, hogy az 5000 fônél kisebb települések 29,5 milliárd Ft-ért majdnem automatikusan, vagy normatív alapon integrált közösségi szolgáltatótereket építhetnek szintén pályázati rendszerben. Az agoraprogram pályázati anyagának elôkészítésében mi a szakmai program megálmodói voltunk, és nagyon hiányzott a Közmûvelôdési Fôosztályon, hogy olyan építészekkel tudjunk ebben együtt munkálkodni, amelynek eredményeként a kiírás talán jobban értelmezhetô, praktikusabb lenne. Ezért sajnálom, hogy a Színháztechnikai Szövetség segítô szándékú ajánlkozását a minisztérium visszautasította. A magunk mentségére mondom, hogy nem az európai dokumentumokból fordítottuk le a kiírást, de mégis figyelembe kellett vennünk bizonyos szempontokat, hogy a pályázatot Brüsszel elfogadja. Ha tetszik, ha nem, mi az Európai Unió tagjai vagyunk, európai uniós ország, amelynek megvannak a magyar mûvelôdéstörténeti hagyományai is. Az Európai Unió támogatási rendszerének az az alapelve, hogy a helyi szociális, oktatási, kulturális intézmények fejlesztését, felújítását a helyi önkormányzatoknak kell megvalósítaniuk. Ezeket a támogatásokat többet, mint a központi pénzek a regionális, operatív programokba helyezi. Tehát, ha mûvelôdési házat akarunk felújítani, akkor a Regionális Operatív Programokhoz kell fordulni. Az agoraprogram mûszaki paraméterei a megyei jogú városok szövetsége által elkészített ajánlás. Nem kötelezô. Tehát az építész, a szcenikus teljesen szabadon gondolkozhat, nincsenek megkötések. Az Európai Unió köldökéhez próbáltunk gondolatban visszamenni. Az agora, a szép emlékképû hellének, Athén helyi demokráciájának szimbóluma volt. Tehát mi úgy képzeltük el az agorát, mint élô közösségi teret, amely multifunkcionális és a megyei jogú városokban élôket integrálni tudó hely. Ahol nem valósul meg az integrált mûködés (külön mûködik a színház, a kultúrház, a felnôttképzési központ stb.) az nem agora. Az agora attól lesz a helyi társadalmi élet központja, hogy a közmûvelôdés intézményei szerves egységet alkotnak. Az agora a helyi demokrácia intézménye kell és szeretnénk, hogy legyen. Már az április 7-ei Vasárnapi Újságban György Aladár nevû kitûnô gondolkodó a következô címmel jelentetett meg egy cikket: A közmûvelôdés csarnokairól, ahol a labdajátékoktól a takarékszövetkezeten át, színházi elôadások stb. rendezhetôk. Megfogalmazta az agorának a programját. Utolsó mondatát hadd idézzem: pedagógiai tapintattal megszervezett nyilvános szórakozó hely. Tehát errôl szól az agora. Az 1970-es években Magyarországon mintaértékûen megépül háromszáz-egynéhány általános mûvelôdési központ. A finnek a 70-es 80-as években csodálkozni jártak hozzánk, hogy ez milyen jó. Vagy a nyitott ház, ami arról szólt, hogy az antennáinkat a helyi érdeklôdésnek, a használóink igénye felé irányítsuk. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy a mûvelôdési házak nem az elit kultúra intézményei. Lehet, hogy kicsit bôven beszéltem az agora elôzményérôl, de hát Hegel is azt mondta, hogy mindennek a lényege a dolgoknak a történetiségében van. A gondolatmenet befejezéséül nagyon fontos az, hogy nem agora az, ami a mûvelôdési ház átalakítását, felújítását célozza meg. Ezt felejtsük el! Kitûnô alapanyag a magyar mûvelôdési intézményhálózat, de a lényeg a többcélúságon és a mûvelôdési lehetôségek integrációjában van. Az a célja a pályázatnak, hogy a gazdaságtalanul mûködô, nagy felújítási igényû, részterüle- 20

Paulay Ede Színház, Tokaj

Paulay Ede Színház, Tokaj Paulay Ede Színház, Tokaj Új teátrummal bôvült a Tokaji Kulturális és Konferenciaközpont. 2008. augusztus 30-án avatták fel Tokaj elsô kôszínházát, amely Paulay Ede a város szülöttjének nevét viseli. A

Részletesebben

rendezvényhelyszín Bemutatkozás

rendezvényhelyszín Bemutatkozás rendezvényhelyszín Bemutatkozás 2016 TOKAJ FESZTIVÁLKATLAN MAGUNKRÓL Tokaj Fesztiválkatlan Rendezvénytér Kelet-Magyarország legújabb és legnagyobb rendezvényhelyszíne. Elhelyezkedés Világörökségi helyszínen,

Részletesebben

KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója

KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója keretében A Paulinyi Zoltán által tervezett és 1957-ben átadott Szabadtéri Színpad teljes rekonstrukciója keretén belül az alábbiakat szeretnénk

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

KISOKOS. A-tól Z-ig. céges és egyéb rendezvényekhez, családi eseményekhez. www.barcikaart.hu

KISOKOS. A-tól Z-ig. céges és egyéb rendezvényekhez, családi eseményekhez. www.barcikaart.hu KISOKOS céges és egyéb rendezvényekhez, családi eseményekhez A-tól Z-ig www.barcikaart.hu 2 KISOKOS MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT Többfunkciós rendezvényterem Az impozáns, közművelődési, művészeti funkciókat

Részletesebben

Virtuális túra. Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/ , fax: 29/

Virtuális túra. Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/ , fax: 29/ Virtuális túra Elérhetőségek: Cím: 2370 Dabas, Iskola u. 5. Tel.: 29/562-246, fax: 29/562-242 E-mail: ds@dabasnet.hu Web: www.oboarena-dabas.hu A csarnok vezetője: Prohászka Csaba Tel.: 70/321-1653 1 /

Részletesebben

2013 Budapest Jazz Club. 2014. tavasz-nyár

2013 Budapest Jazz Club. 2014. tavasz-nyár 2013 Budapest Jazz Club 2014. tavasz-nyár MAGUNKRÓL A Budapest Jazz Club egyedi atmoszférájának, csúcsminőségű technikai felszereltségének és több mint ötéves tapasztalatának köszönhetően izgalmas színfoltja

Részletesebben

Rendezvényhelyszín kiajánló

Rendezvényhelyszín kiajánló Rendezvényhelyszín kiajánló 6726 Szeged, Közép fasor 1-3 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Bemutatkozik a Délvidék Ház DÉLVIDÉK HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített név: DÉLVIDÉK

Részletesebben

Az Aba-Novák Agóra. Kulturális Központ. bérelhető termei SZOLNOK

Az Aba-Novák Agóra. Kulturális Központ. bérelhető termei SZOLNOK SZOLNOK Kulturális Központ Az Aba-Novák Agóra bérelhető termei AJÁNLÓ Önnek melyek a legfontosabb szempontok egy rendezvény helyszínének kiválasztásakor? Bizonyára ügyel arra, hogy vendégei, szakmai partnerei

Részletesebben

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről AGÓRA AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167

TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167 TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÖLTÖZŐÉPÜLET PÁLYÁZATI TERVE 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya hrsz.: 2601/167 1. A D A T L A P Megrendelő: TÁPIÓSZECSŐ FC 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya HUSZA GYÖRGY

Részletesebben

Audio és video rendszerek a megújuló történelmi épületben

Audio és video rendszerek a megújuló történelmi épületben Audio és video rendszerek a megújuló történelmi épületben Fürjes Andor Tamás Bárdos Tamás 1 Tartalom A produkciós igények áttekintése Általános rendszertechnikai koncepciók Hangfelvételi és utómunka rendszerek

Részletesebben

Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése

Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 1/18 Dokumentáció A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 2/18 1 AZ INGATLANOK ISMERTETÉSE 1.1 Az ingatlanok elhelyezkedése,

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez Delta Mérnöki Iroda 8200 Veszprém, Pajta u. 1. delta.mernokiiroda@chello.hu C Í M L A P Tervező: Albóciné Ábrahám Gabriella vezető tervező É-1-19-0071 Tervező munkatársa: Szabó András építészmérnök Építtető:

Részletesebben

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást.

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást. ELoNYÖK Mozgó korona: a lámpatestek karbantartása a talajszinten elvégezhető, nagy magasságú, speciális emelőkocsit a munkálatok nem igényelnek. A fényforrások cseréje a forgalom jeletősebb zavarása nélkül

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A kivitelezés ideje: 2013. 03. 07. 2013. 06. 28. Az építtető neve és elérhetősége: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Kivitelező neve

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről

ELŐTERJESZTÉS. A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről ELŐTERJESZTÉS A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Bizottsága 2013. március 18-án tartott ülésén, a 2013. évi intézmény-felújítás

Részletesebben

SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR

SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR A város közlekedési csomópontjában Az egykori Pattantyús-házak Schlichter Üzletház néven születnek újjá Győr központjában, az Eszperantó utca

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!!

TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!! TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!! Szánti Istvánné, Sárosdiné Horváth Márta Egyetemi okleveles ápoló, OKJ ápoló Fejér Megyei Szent György Kórház, II.Járóbeteg Szakrendelő Székesfehérvár 2012. Fejér

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 1/9 Dokumentáció A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 2/9 1.0 AZ INGATLAN ISMERTETÉSE Az ingatlanok elhelyezkedése, megközelíthetősége Az értékelt ingatlanok Magyarország Dél-Dunántúli

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS szám alatt található Heim Pál Gyermekkórház A" épület energetikai felújításának Építtető: Heim Pál Gyermekkórház Megbízó: Schöko Bau Kft. 1212 Budapest, Vereckei u. 13. Építési

Részletesebben

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik!

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik! A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából Egy iskola újjászületik! 1 Befektetés a jövőbe! Törökszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Kerti világítástechnika

Kerti világítástechnika Technoconsult Kft. Kerti világítástechnika Az In-Lite BV holland vállalat a 1999-től aktív szereplője a kerti világítástechnikai piacnak. Az utóbbi évek innovatív mérnöki fejlesztéseinek köszönhetően megbízható,

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

Új lendületet vehet a Petőfi ügye

Új lendületet vehet a Petőfi ügye 1. oldal, összesen: 5 oldal Új lendületet vehet a Petőfi ügye Szecessziós "palota" lesz a Petőfiből Megszereztük a terveket! A város főutcáján álló Petőfi Szálló és Tóth József Színház műemlék épületének

Részletesebben

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó 2 0 1 7 Rólunk A Liget Club, Budapest legnagyobb szórakozóhelye, mely 2011 szeptemberében nyitotta meg a kapuit. A klub 5 tánctérrel, 5 különböző zenei stílussal,

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Club Vertigo. Hang és fénytechnika, truss rendszer tervezés, telepítés. Ledes megvilágítás tervezés. Zajvédelem.

Club Vertigo. Hang és fénytechnika, truss rendszer tervezés, telepítés. Ledes megvilágítás tervezés. Zajvédelem. Club Vertigo Hang és fénytechnika, truss rendszer tervezés, telepítés. Ledes megvilágítás tervezés. Zajvédelem. Zajmérés hangrendszer tervezés A beruházó 2007. októberében kereste fel cégünket. Feladatunk

Részletesebben

MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv. mart

MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv. mart MART BEMUTATÓTEREM koncepció terv MART BEMUTATÓTEREM -KONCEPCIÓTERV A Mart épületgépészeti cég sokrétű piaci megjelenése /szanitertechnika, légtechnika, ipari technológia/ többfunkciós bemutatási felületeket

Részletesebben

Rendezvények, konferenciák, tanfolyamok kiváló helyszíne a Zsigmond Király Főiskola TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

Rendezvények, konferenciák, tanfolyamok kiváló helyszíne a Zsigmond Király Főiskola TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK Rendezvények, konferenciák, tanfolyamok kiváló helyszíne a Zsigmond Király Főiskola TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK Az intézmény bemutatása A Zsigmond Király Főiskolát 2000-ben alapította kizárólag magyar magántőkéből

Részletesebben

Tervezési munkáink 2004. november hó

Tervezési munkáink 2004. november hó Tervezési munkáink 2004. november hó Logisztikai Szolgáltató Központ Székesfehérvár, Vásárhelyi út Az Érték forma újság 1998/1 lapszámában ipari épületek bemutatása közt ismertettük a Székesfehérvári Logisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Tárgy: Az FMK eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására

Részletesebben

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39.

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. 2007-2009 Építész: Dobai János DLA Munkatárs: Vizdák Janka Belsőépítész: Tardos Tibor, Tardos-Design Bt. Épületszerkezetek: Pataky és Horváth Építésziroda Kft.

Részletesebben

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez.

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Csipkeház települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szabóné Gőgh Henriett. Kiskunhalas, 2014. január 6. Javaslat a Kiskunhalasi

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az ipari parkról, valamint az ózdi régióról a honlapunkon (www.ozdipark.hu), valamint a magyarországi ipari

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

ŐSZI FÉNY INTEGRÁLT GONDOZÁSI KÖZPONT ÉS SÁRGA RÓZSA IDŐSEK KLUBJA H 1046 Budapest, Tungsram utca 9. Hrsz: 76331/146 Építész műszaki leírás 1

ŐSZI FÉNY INTEGRÁLT GONDOZÁSI KÖZPONT ÉS SÁRGA RÓZSA IDŐSEK KLUBJA H 1046 Budapest, Tungsram utca 9. Hrsz: 76331/146 Építész műszaki leírás 1 1 TARTALOM 1. ALÁÍRÓ LAP 2. INGATLAN ADATOK 3. ELŐZMÉNYEK 4. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 5. TERVLAPOK É 01 TETŐFELÜLNÉZET M 1:100 É 02 FÉNYKÉPDOKUMENTÁCIÓ I. É 03 FÉNYKÉPDOKUMENTÁCIÓ II. 2 ALÁÍRÓ LAP Terv:

Részletesebben

Szeged, Huszár u. 1. sz. alatti Irodaházban. NGSZ átköltöztetéssel kapcsolatos

Szeged, Huszár u. 1. sz. alatti Irodaházban. NGSZ átköltöztetéssel kapcsolatos Erősáramú átalakítási, bővítési munkák Tervező: Papp Antal teljeskörű vill. tervező V-T/06/0058 Szeged, 2016. január hó TARALOMJEGYZÉK a Erősáramú átalakítási, bővítési munkához Címlap Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

PTE MŰVÉSZETI CAMPUS. építészeti tervpályázat 2005. átnézeti helyszínrajz m=1:500 5116/2 4649/2

PTE MŰVÉSZETI CAMPUS. építészeti tervpályázat 2005. átnézeti helyszínrajz m=1:500 5116/2 4649/2 +190,00 Radnics u. 1 2 3 4 5 6 7 8 PT MŰVÉSZTI MPUS +196,00 Telekhatár +191,00 +195,00 Jurisics Miklós utca +189,00 +194,00 +188,00 5116/1 +189,43 +187,00 +193,00 5104 5118/2 +183,00 +192,00 +186,15 +186,65

Részletesebben

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗 Ú VÍ Ú - Ö Í I C N Ö Ö I ᔇ厗VÍ ᔇ厗 4 ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

AJÁNLAT. Gajda Péter Polgármester Úr részére

AJÁNLAT. Gajda Péter Polgármester Úr részére AJÁNLAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gajda Péter Polgármester Úr részére Budapest, 2015. május 27. Havas Henrik Média Ingatlan Kft. Tisztelt Polgármester Úr!

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

ZANZIBAR Technikai Adatlap (Technical Rider)

ZANZIBAR Technikai Adatlap (Technical Rider) ZANZIBAR Technikai Adatlap (Technical Rider) A zenekar felállása: Főének: Rita Gtr +vocal: Sidi Bass +Vocal: Miki Dob: András Hangtechnikus (keverős), és színpadi technikusok (roadok) kísérik a zenekart

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

VETÍTÕVÁSZNAK PRÉMIUM VETÍTÕVÁSZNAK EURÓPAI GYÁRTÁSBÓL PROJEKTOR ÁLLVÁNYOK FÜGGESZTÕ KONZOLOK

VETÍTÕVÁSZNAK PRÉMIUM VETÍTÕVÁSZNAK EURÓPAI GYÁRTÁSBÓL PROJEKTOR ÁLLVÁNYOK FÜGGESZTÕ KONZOLOK VETÍTÕVÁSZNAK PRÉMIUM VETÍTÕVÁSZNAK EURÓPAI GYÁRTÁSBÓL PROJEKTOR ÁLLVÁNYOK FÜGGESZTÕ KONZOLOK H A V E S C R E E N, H A V E F U N! A vetítõvásznakról Az optimális vetítõvászon méret meghatározása függ a

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg Önkormányzat Gondozási Központjának korszerűsítése TIOP-3.4.2-08/1-2008-0117 azonosító

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÁPORKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÁPORKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A Pályázati azonosító: 204105/03034 Áporka 2017 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai bemutató 1.1 - A megvalósulás rövid ismertetése 3 1.2 - A támogatott tevékenység szakmai vonatkozásai, tapasztalatai 4 1.3 -

Részletesebben

Magyar Universitas Program

Magyar Universitas Program Magyar Universitas Program Infrastruktúra-fejlesztési programok a felsőoktatásban 2002-2008 Magyar Bálint oktatási miniszter 2006. február 20. Felsőoktatási Fejlesztési Program A magyar felsőoktatás legnagyobb

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt.

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. PROJEKTMENEDZSMENT Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. CÉGCSOPORT FELÉPÍTÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK LOGISZTIKAI ÉS IPARI INGATLANOK KIVITELEZÉSE IRODAHÁZAK, KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS SZÁLLODÁK KIVITELEZÉSE

Részletesebben

A MÉLIUSZ ÜZLETHÁZ. VI. Hajdúböszörményi Örökségvédelmi Konferencia május 4. Városképi jelentőségű beruházás Hajdúböszörményben

A MÉLIUSZ ÜZLETHÁZ. VI. Hajdúböszörményi Örökségvédelmi Konferencia május 4. Városképi jelentőségű beruházás Hajdúböszörményben VI. Hajdúböszörményi Örökségvédelmi Konferencia 2016. május 4. Előzmények: Az ingatlan korábban több kisebb telekből állt, melyek összevonásából alakult ki a jelenlegi telekméret. A több kisebb telken

Részletesebben

A NÉMET NYELVŰ ÉS NÉMET NEMZETISÉGI NEVELÉS-OKTATÁS INFRASTRUKTURÁLIS KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE GYŐRBEN

A NÉMET NYELVŰ ÉS NÉMET NEMZETISÉGI NEVELÉS-OKTATÁS INFRASTRUKTURÁLIS KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE GYŐRBEN KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT A NÉMET NYELVŰ ÉS NÉMET NEMZETISÉGI NEVELÉS-OKTATÁS INFRASTRUKTURÁLIS KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE GYŐRBEN Projekt Zárókiadvány A projekt célja: A projekt

Részletesebben

Agóra terem Hangverseny- és el adóterem I. Emelet

Agóra terem Hangverseny- és el adóterem I. Emelet Az Agóra-program keretében megépült Csabagyöngye Kulturális Központ a megyeszékhely és a Dél.Alföldi régió legmeghatározóbb komplex közművelődési és kulturális feladatokat ellátó intézménye lesz a 2013.

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése A projekt azonosító száma: 8583073882 A kivitelezés ideje: 2014. 03. 12. 2014. 09. 30. A kedvezményezett neve és elérhetősége: Balatonfűzfőért Alapítvány

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. MEGBÍZÓ: 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház, képviseli: Somogyi Lajosné közös képviselő A szakvéleményt

Részletesebben

Beépített tűzjelző rendszerek elméletben és gyakorlatban

Beépített tűzjelző rendszerek elméletben és gyakorlatban Beépített tűzjelző rendszerek elméletben és gyakorlatban Mohai Ágota és Farkas Károly 2012. október 19. Hajdúszoboszló Előadásunk célja elsősorban gondolatébresztés rámutatni egy-egy olyan területre a

Részletesebben

ENERGIATUDATOS SZEMLÉLETTEL Építész: Tuskán Péter

ENERGIATUDATOS SZEMLÉLETTEL Építész: Tuskán Péter ENERGIATUDATOS SZEMLÉLETTEL Építész: Tuskán Péter A PEST KÖRNYÉKÉN FELÉPÜLT HÁZ ÉPÍTTETÔJE KÜLFÖLDRÔL TÉRT VISSZA CSALÁDOSAN MAGYARORSZÁGRA. AZ ÁLTALA KIVÁLASZTOTT SAROKTELEK REMEK ADOTTSÁGÚ: SÍK TEREPEN,

Részletesebben

Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt

Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt SZAKVÉLEMÉNY az egri Pyrker téren Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt elhelyezésének lehetőségéről Készítette: Andaházy Loránd okl. táj- és kertépítész mérnök K-13-0743 Piliscsaba, 2014.

Részletesebben

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16 a Budapest VIII., Stáhly u. 5., hrsz : 36451 társasház földszinti Gyulai Pál utcai iroda helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje, ill. új ablakok nyításának építési engedélyezési tervéhez - tervtanácsi

Részletesebben

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS HÉB HUNGÁRIA ÉPÍTŐ ÉS BEFEKTETÉSI KFT. 1095 BUDAPEST, IPAR U. 7. B ÉP. VII. EM. 2. JÁNOSHALMA-MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KEOP-1.3.0/09-11-2011-008 SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS Kedvezményezett: Jánoshalma

Részletesebben

ÖTLETFARM M1 melléklet / a funkcionális igények és műszaki körülmények bemutatása

ÖTLETFARM M1 melléklet / a funkcionális igények és műszaki körülmények bemutatása ÖTLETFARM M1 melléklet / a funkcionális igények és műszaki körülmények bemutatása MEGLÉVŐ IRODA ÁTALAKÍTÁSA, ÚJ ARCULAT: A jelenleg is az épületben található, I. és III. emeleti, irodává alakított lakásokban

Részletesebben

Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket?

Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket? A HALLÓKÉSZÜLÉKEK Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket? A hallókészülékeknek köszönhetően könynyebbé és kényelmesebbé válik a hallás. A legtöbb hangot jobban fogja hallani, a beszédet pedig

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 16-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítása beruházáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu 75 % kiadva CDO calasanz downtown offices egyed l ll sziget a belv rosban www.cdo.hu Ki költözik Budapest legjobb irodájába? Budapest bővelkedik jobbnál jobb adottságú irodákban, irodaházakban. Olyan

Részletesebben

2012. április 27. 13:49 Timar Gigi kulcsszavak: fürdő, kicsi fürdő, lakberendezés, takarékos fürdő

2012. április 27. 13:49 Timar Gigi kulcsszavak: fürdő, kicsi fürdő, lakberendezés, takarékos fürdő 2012. április 27. 13:49 Timar Gigi kulcsszavak: fürdő, kicsi fürdő, lakberendezés, takarékos fürdő KIS FÜRDŐ Nagy a család, de kicsi a fürdő? Ha öt embernek közülük négyen nők kell használnia egy nem túl

Részletesebben

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A Felhívás 1. számú szakmai melléklete Támogatási egységek (tevékenységek) maximálisan elszámolható kiadásai és azok kötelező építészeti-műszaki tartalomra vonatkozó előírásai: A B C D Sorszám Megnevezés,

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 MAGYAR TERMÉK Tervezéstől a gyártásig A hazai fény... A világítástechnikában eltöltött több évtizedes múltunknak köszönhetően, szinte minden kihívásnak meg

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Teret adunk elképzeléseinek

Teret adunk elképzeléseinek Teret adunk elképzeléseinek T O K S Z E R K E Z E T E K R E J T E T T T O L Ó A J T Ó K H O Z Minõség, esztétika praktikusság Az olasz Ermetika falba futó rejtett tolóajtórendszerek segítségével megoldást

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben