Adobe Illustrator Work in process

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adobe Illustrator Work in process"

Átírás

1

2 Bevezetés A két részre osztott könyv egy olyan gyakorlati folyamatot javasol, melynek alapjai a grafikai tervezés és az elektronikus könyvkiadás alapjaihoz nyúlnak vissza, az elsô részben szólunk róla, hogy késôbb mind ez központosuljon, a második részben, egy tagolt, kiadói projekt gyakorlati megvalósításában, mely az Adobe Illustrator-t veszi alapul, ami egyike a legismertebb és legsokoldalúbb szoftvereknek a reklám és kiadványgrafika területén. Work in process-ként emlegetve, a kötet második részében tárgyalt projekt gyakorlati képet ad a grafikai és kiadói tervezés több megközelítésérôl, kezdve cégek logoinak megtervezésével és megvalósításával, a cégek összképének részét képezô névjegykártyákon, fejléces borítékon és levélpapíron át, a valódi, és sajátos kommunikációig, melyek elôre láttatják a tájékoztató anyagok, és szórólapok kialakulását. Egy teljes körképet adunk arról az eszközrôl, ami a grafikai tervezést az elektronikus könyvkiadás gyakorlati megvalósításává alakítja át.

3 ALAPOK

4 Alapok Egy idô óta a grafikus és könyvkiadói tervezés során már alkalmazzák a digitális technológiákat, nem csak a sajtó számára, különféle kommunikációs anyagok készítéséhez. Egyszerû használatuknak és annak a végtelen kapacitásnak köszönhetôen, amit az informatikai eszközök a grafikus operátorok, és kiadványszerkesztôk számára biztosítanak, a grafika egyre szélesebb körû teljesítménnyel rendelkezik, egészen a grafikus tervezô munkájának újraértelmezéséig, hasonlóvá téve azt sok szempontból a hírközlés szakértôinek a munkájához. A logo elkészítése, egy cég, termék, vagy termékcsoport bemutatása, csak úgy, mint egy könyvsorozat vagy egy újság kiadói jellege, mind eredményei egy komplex tervezôi útnak, ami a technikai eszközök használata során a gyakorlottsággal ötvözi a pszichológia, a szemiológia, a kommunikáció tudományát, valamint azt a fajta fejlett érzékenységet és megfigyelési képességet, ami a minket körülvevô univerzum vizsgálatához szükséges. A könyv elsô részében megpróbálunk megvizsgálni néhányat ez utóbbi jellemzôk közül, a pszichológia és a kommunikáció tárgykörébôl, a második részre hagyva a technikai és operatív jellemzôk vizsgálatát.

5 Egy grafikai termék születése Ha a lényeget szeretnénk megtudni, mondhatnánk, hogy a grafikus tervezô munkája a látó-kommunikáció: feladata az, hogy egy céghez, termékhez vagy egy hírhez kapcsolódó üzenetet továbbítson a közönségnek, amelyet ô megcélzott. (A technikai zsargon gyakran használja a target kifejezést). Mind ez elôször nem tûnik túl komplikáltnak, de a valóságban annál inkább, mert meg kell érteni egy olyan rendszert, ami képes párosítani a mûködésbeli (például a megfelelô hírszolgáltató eszközök kiválasztása) és érzelmi (a megfelelô grafikai nyelvezet kiválasztása) szempontokat. Az új média szakértô és designer, Donald Norman, miután hosszan gondolkodott az érzelem, és funkció a használati tárgyakon összpontosuló összefüggésein, olyanokban mint például a hírközlô eszközök, saját gondolatait a attractive things work better (az esztétikus dolgok jobban mûködnek) fordulattal foglalta egységbe. A tervezô - nem csak a grafikusé - munkája: esztétikummal ellátni a dolgokat. Általában ez egy képzeletalkotó eljárással történik, melyet hat különbözô szakaszra bonthatunk: analitikus fázis, kreatív fázis, szintézis és fejlôdés, produktív fázis, kivitelezési és ellenôrzési fázis. 1. Analitikus fázis: ennek során el kell dönteni, hogy mit, hogyan, honnan, mikor és kinek szól az Üzenet. 2. Kreatív fázis: az elôzô szakaszban meghatározott információk analizálása és tanulmányozása (briefing)

6 3. Szintézis és fejlôdés: kezdetleges magyarázó levonat, és megszerkesztett szöveg elkészítése. Az üzenet ellenôrzése a briefing utasításai szerint. Technikai kiegyenlítés a kommunikációban érdekelt összes média szerint. 4. Produktív fázis: a végleges layout elkészítése. Az ügyfél jóváhagyása. 5. Kivitelezés: a nyomda részére levonatok készítése. 6. Gyártásellenôrzés: a végeredmény jóváhagyása és újabb ellenôrzés. Az analitikus fázis pontosan, és félreérthetetlenül meghatározza a továbbítandó üzenet típusát, és azon médiák típusait, melyekhez fordulni szeretnénk. A lehetséges legjobb eredmény elérése érdekében, egy briefing elnevezésû technikát alkalmazunk, mely számos találkozót eredményez a tervezô, és az ügyfél között, azért, hogy megelôzzünk bármilyen hibát, mely megakadályozhatná esetleg a további szakaszok elérését, valamint a végeredményt. A kreatív valamint a szintézis, és fejlesztés szakasz során a figyelem a briefing utasításai szerint az üzenet átláthatóságának folyamatos ellenôrzésére, és a hírszöveg technikai lehetôségére irányul, a választott médiaeszközök tükrében is (pl. egy logo olvasható kell, hogy legyen, továbbá meg kell, hogy tartsa saját appeal-ját akár egy reklámban, akár egy plakáton, televíziós animáción, a weben..) A produktív fázis során a munka lényegében a hatékony finish layout elkészítésében koncentrálódik, ami nem más, mint a végtermék hû másolata, amelybôl legalább annyit kell készíteni, amennyi a közzététel céljából elôzôleg kiválasztott médiák száma.

7 Amikor megvan az ügyfél jóváhagyása, áttérhetünk a kivitelezés fázisára, mely során elkészülnek a nyomda és a videó számára a szerkesztett anyagok, valamint folyamatosan ellenôrzésre kerülnek a különbözô gyártási fázisok, hogy végül biztosíthassuk a termék kiváló minôségét, ami a nagyközönség elé kerül. Az utolsó ellenôrzés, ha a gyártási folyamat minden szükséges lépése kellô figyelemmel lett elvégezve, lehetne akár egy proforma mûvelet is, gyakran újabb kommunikatív beavatkozások programozása miatt fontos. A visual Általában minden grafikai és/vagy kommunikációs projekt a visual-on alapul, vagyis azon az eljáráson, ami, egy sor egyre pontosabb vázlat és terv elkészülte után, a végleges layout-ot eredményezi. A visual mûvelet lépései nem egyszerre végzôdnek, és gyakran egy olyan folyamatról van szó, melyet többször kell megismételni, hogy elérjük az optimális megoldást. Mindazonáltal általában az ötlet vázlatának ez a része, melynek pontos célja az, hogy személyre szabja a nélkülözhetetlen elemeket, leredukálva az információfelesleget, és egyre nagyobb figyelmet kölcsönözve az egyes elemek közötti egyensúlynak. Ezek olyan mûveletek, melyek esetében a tipográfiai elemek kompozíciójának pontos ismeretétôl nem lehet eltekinteni, hogy megmaradjunk a nyomdai grafika tárgykörében, melyet ez a kötet tárgyal (1. Ábra).

8 1. Ábra A tipográfiai szedés A tipográfiai szedés általában két összetevôbôl áll: a szöveg, és a képek. A két összetevô harmonikus elegye kelti életre a grafikai projektet és/vagy a tördelést: az egész eredeti anyagot, a szöveget, és az illusztrációkat figyelmesen kell megvizsgálni, hogy megértsük az egyes részek közti egyensúlyt, rendet és összhangot. A grafikus feladata éppen az, hogy közvetítô legyen a megbízó és/vagy szerzô és a közönség között, pontosan elôkészítve az anyagot, valamint, hogy megfelelô technikák alkalmazásával, még kellemesebbé tegye a kommunikációt és az üzenet különféle tartalmának értelmezését.

9 Bitmap és vektor grafika A grafika egyike azon szektoroknak, ami elérte az informatikai alkalmazások terén a maximális fejlôdést. Nagy része a nem rég még kézzel végzett mûveleteknek ma már a kereskedelemben kapható programok használatával elvégezhetô, olyannyira, hogy a komputerizált grafika nélkülözhetetlen eleme bármilyen közlemény elkészítésének, a reklámoktól a videografikus és fotografikus eljárásokig. De szét kell választani a különbözô grafikus szoftvare-ek által feldolgozott képek típusát és fôbb jellemzôit: Bitmap képek Egy bitmap kép (szó szerinti értelmében: mátrixpontok) különbözô színû, a lapot befedô, pontocskákból áll össze. Pl. egy bitmap képpel írt vonal, kellôképpen felnagyítva, úgy néz ki, mint ha sok kis pont egymás mellé lenne helyezve szétterítve, pl: Paint-ben (2. Ábra). 2. Ábra

10 Annak ellenére, hogy a bitmap típusú képek fôleg a fotográfiai feldolgozás során, ahol a rendelkezésre álló képek egyetlen tipológiáját alkotják, valamint Web lapok készítésénél kerülnek felhasználásra, léteznek programok bitmap képek elkészítésére a kézi rajzolásnál is. Ezek olyan programok, melyeknek használata általában néhány különleges grafikai szükséglettel behatárolódik, mint pl. olyan képek esetében, melyek virtuális díszletet mutatnak be a fotórealizmus, vagy a festôi felidézés jegyében. A legismertebb és legkedveltebb a fotográfiai feldolgozás, és a bitmap képkészítés programjai közül bizonyosan az Adobe Photoshop (3. Ábra). 3. Ábra Vektorképek A vektorképet nem úgy ismerjük, mint ponthalmaz, hanem speciálisan csomóknak nevezett pontok, valamint egy sor matematikai szabály a tárgy geometriai megjelenítéséhez (4. Ábra).

11 4. Ábra Egy vektorképet, lévén, hogy matematikai objektumokkal kerül megjelenítésre, könnyen lehet, (a bitmap képpel ellentétben) módosítani, újradimenzionálni, fokozatosan csökkenteni, görgetni, egészében vagy részeiben. Ezért sok, a képek kézzel történô elkészítésének eszköze fokozatosan a vektorképek tipológiája felé orientálódik. A vektorgrafika legismertebb programjai közül megemlíthetjük a Macromedia FreeHand-t, az Adobe Illustratort, és a Corel- Draw-t. Általában minden vektorgrafikai program optimális eszközöket ad mind a tördeléshez, mind a szövegszerkesztéshez is. Képek elõkészítése a nyomda részére Fôleg bitmap formátumú képek esetében kell nagyon odafigyelni arra a tényre, hogy a legjobb eredmény elérése érdekében a

12 képeket két dologra kell alaposan elôkészíteni: megfelelô felbontást alkalmazni, és, színes képek esetében, beállítani a CMKY formátumot. Az otthoni vagy irodai nyomtatók használata során nyomtatáskor azt nyomtatjuk ki, amit a képernyôn is látunk. Ezzel ellentétben a film, és az ofszet nyomtatás szalagjait alkotó képegységek minôségi jellemzôkkel rendelkeznek, és döntôen más nyomtatási módszerekkel kerülnek kinyomtatásra. A felbontás A képek optimális nyomtatási minôségének elérése érdekében minimum 300 dpi felbontással kell, hogy rendelkezzenek (ellentétben azokkal, amit a képernyôn megjelenítettünk, és saját használatra nyomtattunk, amikhez elég a 72 dpi felbontás is). Még a bitmap képek tördelésbe vagy kiadványba való bevitele elôtt mindenképp meg kell bizonyosodnunk, hogy a fotókezelô program megfelelô felbontásban mentette-e el ôket. Ezért jobb, ha minden képet.tif formátumban mentünk el, a legjobb minôség érdekében: az olyan formátumok, mint.jpg,.gif,.png, annak ellenére, hogy az Interneten történô használathoz tökéletesek, a kép minôségét ronthatják, az arányok megtartása érdekében. Ha a minôségromlás a képernyôn megjelenítve ugyan elenyészô, nem lesz ez másként akkor sem, ha a szaknyomda számára készül. A professzionális képszerkesztô programok egyszerûen és azonnal döntenek a kép felbontásáról (5. Ábra).

13 5. Ábra De figyelem, mindig meg kell bizonyosodni arról, hogy induláskor a kép minôsége optimális legyen. A kép megjelenítésének pillanatában, pl. scannerrel, a nyomdai megjelenítéshez optimális értékeket kell beállítanunk. Az eredeti kép felbontásának megnövelése nem elég, nem garantálja a pontosságot a végeredményben. A színes nyomtatás Színes grafikai projekt esetén, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szaknyomda egy a négyszínnyomáson alapuló eljárást alkalmaz, azaz egy mind a négy a nyomtatás során használt alapszínre egy-egy különálló filmet nyomtat: Cyan, Magenta, Yellow és black (CMYK). Ha egy színes képernyôn megjelenített képet viszünk a nyomdába, az RGB modell használatával, az úgy fog megjelenni kinyomtatva, mint ha egy lépcsôzetes szürke kép lenne. Ebben az esetben is át kell alakítanunk a képet CMYK formátumba, mielôtt bevisszük azt tördelésünkbe.

14 Egy másik, nélkülözhetetlen, rendelkezésre álló funkciója a képszerkesztô programoknak, hogy lehetôvé teszik a képek átalakítását négyszínnyomásra (6. Ábra). 6. Ábra Túl a négyszínnyomáson A négyszínnyomást alkalmazó nyomtatási eljárás során nyerhetô színskálának vannak hátrányai: gyakorlatilag lehetetlen meghatározni néhány színt és csillogást, mint pl. az aranyszínek, és általában a metálszínek, nem garantálható a következô nyomtatásokon a színek komplett hûsége (gyakran még az adott nyomtatás során sem); gondoljunk arra, hogy milyen lenne a Coca Cola logo a hagyományos piros, valamint az IBM a kék nélkül. Ezekben az esetekben lehetôség van a kontraszt nélküli színek alkalmazására.

15 A kontraszt nélküli szín egy speciális festékkeverék, amit adalékként használhatunk a négyszínnyomás festékeihez. Minden kontraszt nélküli szín használata egy külön szalagot igényel a színes nyomtatás lenyomatához. Ezért általában csak akkor alkalmazzák a kontraszt nélküli festékeket, ha a szöveg kevés színt igényel (kevesebb, mint négy), és ha a színhûség alapfontosságú, vagy, ha mind ez nem érhetô el négyszínnyomással. Hogy egy tipikus példát említsünk, pl. a kontraszt nélküli színeket használjuk adalékként a négyszínnyomás színeihez, amikor egy cég logojának pontos színét szeretnénk visszaadni egy éves beszámolón, vagy naptáron, mely tartalmaz színes képeket is. A kontraszt nélküli színeket általában több gyártó katalógusából választjuk ki, melyek közül világszinten legismertebb a Pantone csoport. Ezen katalógusok közül nagyon sok már megtalálható a grafikus tervezés és tördelés programjaiban lévô színmodellek között, de ôket monitoron alkalmazni nem ajánlott: az lenne az ideális, ha saját grafikai szervizünktôl vagy nyomdászunktól kérnénk, hogy tekintse meg ô az egyes gyártó cégek katalógusait. Egy Pantone színkatalógus kontraszt nélküli színekre: (7. Ábra) 7. Ábra

16 Az oldalformátumok Egy nyomdai projekt során általában nem szabad figyelmen kívül hagyni az oldal formátumának pontos meghatározását, mely szerint ki lesz nyomtatva a kiadvány. Egy oldal vagy publikáció formátumának, azokon a tervezô által meghatározott esztétikai kritériumokon kívül, alkalmazkodnia kell a kereskedelemben fellelhetô formátumokhoz, hogy megelôzzük a hasztalan pazarlást. A legismertebb formátumok között megtalálhatóak a 64x88 cm-es (Négyszeres protokoll), és a 70x100 cm-es (Dupla, mellyel több standard méretû plakát kerül megvalósításra). Gyakran ezeket a formátumokat nem használják egész oldalak meghatározására: összehajtva, elvágva ôket elérhetô a megfelelô osztó (heted, tizenhatod, harmincketted), melyeket bizonyos határidôs publikációk elkészítésénél használunk. Az UNI formátumok A szabványformátumok, amik mára már utat törtek maguknak, olyannyira, hogy a kiadók valódi, és saját rendszerüknek tekintik azt, megakadályozzák a pazarlást, mivel ezek a formátumok az osztók és a többszörös alapelvén alapulnak, úgy, hogy a méretek megváltoztatásával is megmaradnak az arányok, minimális pazarlás nélkül. Az ilyen kritériumoknak megfelelô formátumokat 170 évvel ezelôtt a fizikus Lichtenberg dolgozta ki: megállapította, hogy egy papírlap, melynek oldalai úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a négyzet egy oldala, és annak átlója, a nagyobb oldal megfelezése által, olyan formátumot nyernek, melyben az oldalak viszonya állandó marad.

17 Mint az UNI formátumok egyik alappéldája, kiválasztottunk egy lapot, ami megfelel ezeknek a kritériumoknak, és a felszíne 1 m 2 : a lap oldalai: 841x1189 mm, mely a mindenki által ismert A0 formátumnak felel meg. Ez a kiindulási alapja az A standard formátumoknak, melynek osztóit a leghosszabb oldal megfelezésével kapjuk. Az A sorozat formátumait grafikai termékekhez használjuk, mint pl. levélpapírok, könyvek, hirdetmények vagy röpiratok A C formátumok, arányban az A formátumokkal, az A sorozat termékeit tartalmazó papírgyártás-technikai termékek csomagolására szolgálnak, mint nyilvántartó lap És végül vannak a B formátumok, arányban a C formátumokkal: a C sorozat termékeit tartalmazzák. Így egy A4-es formátumú levél, anélkül, hogy összehajtanánk, elfér egy C4 formátumú nyilvántartóban, és ez utóbbi egy B4 formátumú borítékban. A szám, ami a formátumok betûi mellett helyezkednek el, azt jelzi, nemzetközi megállapodás eredményeként, hogy a 0 számú lapot hányszor kell vágni, hogy megkapjuk a kívánt formátumot. Az A0 formátum egy derékszögbôl áll, 1 m 2 felszínnel. A hosszú oldal egyenlô a négyzet rövid oldali átlójával (8. Ábra). 8. Ábra

18 Az UNI formátumokat úgy kapjuk meg, hogy megfelezzük egyenként a felsô formátum hosszú oldalát, így tökéletesen arányos marad (9. Ábra). 9. Ábra A mértékegységek A nyomdaiparban, szélesebb körben a grafika területén, különféle mértékegység rendszerek használatosak. A legismertebbek pl. Olaszországban: a tizedes rendszer (mm), és a tizenkettedes, más néven Cicero, vagy Didot, pontokra, és vonalakra osztva. A tizenkettedes rendszerben egy vonal 12 pontnak, és 4,512 mmnek felel meg (vagyis minden pont 0,376 mm). A pontokat általában a kisebb méreteknél használják, olyanok mint a betûk mérete, vagy a vonások vastagsága; a sorok, és a milliméterek viszont nagyobb méretek méretezésénél használatosak, mint az oszlopok szélessége, az oldalak hossza, és vastagsága Egyéb mértékegységek fôleg az angolszász országokban használnak, mint a hüvelyk; a sor 1/6 hüvelyknek felel meg (vagyis 4,217 mm-nek); a pont pedig 1/12 sornak (vagyis 0,351 mm).

19 A betûk A nyomtatott betûk (vagy fontok) rajzolásának fôbb tulajdonságai a szár erejében, a befejezések jelenlétében, és ezek rajzolásában rejlenek. A szárak vastagsága lehet nagyon világos, világos, sötétebb, vagy sötét. A befejezés két csoportra bontja a csoportokat: serif, vagy sans serif. A betûket a következô típuscsoportokra bontjuk: 1. pálcika, etruszk, groteszk, ezek nem rendelkeznek sherif-vel, és száruk vastagsága egyforma 2. egyiptomi; száruk egyforma vastag, a serif derékszögû, melyeknek vastagsága azonos a száréval, vagy valamivel nagyobb; 3. antik római, van száruk (vékony, és vastag vonalak), a serif háromszög alakú, a szárnak megfelelôen, a kerek betûk (a,o,p,e ) szárai kötelezô érvényûek; 4. modern római; a serif vízszintes, nem vastag, azonos a világos szárakéval, a szárak kontrasztosak, a kerek betûk szára függôleges; 5. gótikus és középkori; tipikusan német betûk, de nehezen olvashatóságuk miatt ritkán használatosak; 6. angol, és kézírás; az antik kancelláriai írásokból lettek kifejlesztve, száraik erôsen kontrasztosak; 7. fantázia; osztályozhatatlan csoport, az 1880-as években terjedtek, de nem túl népszerû, amiatt, hogy köztük nehezen találunk olyan esztétikailag is tökéletes elemeket, melyek könnyen olvashatóak is. A fontok csoportjai: baston, (etruszk, és groteszk), egyiptomi, antik római, modern római, gótikus (és középkori), angol (és kézírás), fantázia (10. Ábra).

20 10. Ábra A betûk kiválasztása Általában de fôleg annak, aki elôször teszi végignézni egy betûgyûjteményt, meglehetôsen nehéz mûvelet. A betûk kiválasztása bizonyos fiziológiai faktoroktól függ könnyed olvasás, egyensúly a szavak, és az oldalak megszerkesztése során-, mind pedig pszichológiai faktoroktól egyéni ízlés, szokások, tetszés. Mind ez azért van így, mert az írásnak nem csak az a funkciója, hogy üzenetet továbbítson, hanem az is, hogy önálló kép alakuljon ki segítségével. Bármelyik mellett döntünk is, mindig elsôdleges kell, hogy legyen az olvashatóság szempontja. Sok betû csak kisebb méretben szép, és olvasható, míg mások viszont csak nagyobb méretben. Ezen kívül egy szép, és olvasható betû, ha nem megfelelôen van elhelyezve az oldalon, rondává, és érthetetlenné is válhat. Fôleg az olyan írás tekinthetô jól olvashatónak, melyet akkor is képesek vagyunk elolvasni, ha letakarjuk a kis betûk alsó felét; egy csak nagybetûkbôl álló szöveg olvasása nagyon nehéz, amit abból is láthatunk, hogy, ha letakarjuk az alsó részüket, és úgy próbáljuk kiolvasni.

21 A seriffel rendelkezô betûket fôleg nagyon hosszú szövegekhez ajánlott használni, nagyon kis korpusszal, mert az olvasás követi a betûk alapját képezô seriffek által kialakított ideális vonalat. Mindenképp kerülni kell különbözô betûk alkalmazását egy szövegen belül. Szövegrészek vagy címek kiemelésére használhatóak a méret, a betûstílus (félkövér, dôlt). Rácsok és kosarak a tördeléshez Mikor hozzálátunk egy grafikai projekt megvalósításához, fôleg, ha nagyobb terjedelmû, pl. egy katalógusról, vagy tájékoztató kiadványról van szó, nagy figyelmet kell szentelni az oldalhelyek felosztásának. Egy oldal vázlata, melyben elhelyezzük a szöveget, és a különbözô grafikai elemeket, az után kerül befejezésre, miután meghatároztuk a kiadvány funkcióját, címzettjét, és tónusát. Az oldalkosár általában azt a helyet határozza meg, melynek belsejébe elhelyezésre kerülnek a különféle elemek, és általában a margókkal határolva. A margók jelölésébôl kell kiindulni az oldal kinézetének meghatározásához. A margók mutathatnak egy alapasszimetriát is a tördelésre felhasznált helyen; ezért jobb az oldal kiinduló értékeit is meghatározni, általában mm-ben, vagy cmben, külön-külön. A legelterjedtebb elnevezés a margókra a: Fenti, Lenti, Kötésbeni, Külsô.

22 Már ebbôl az elnevezésbôl egyértelmûvé válik, hogy a nagyobb projekteknél helyet kell hagyni az oldalak belsejében, megelôzve azt, hogy ezek a kötés során eltûnhessenek. Bizonyos grafikai projektek esetében jobb, ha nem hagyunk üres helyet a lap szélein; más esetekben viszont teljesen meg kell változtatnunk a margót, hogy beférhessenek képek, és más elemek, néha teljesen el is tüntetve azt. Ezekben az esetekben ajánlott a lap tényleges szélén kívülre esô képekbôl egy arányosan kisebbet hagyni, hogy a kívánt hatás valóban megvalósuljon a lap vágásakor. Ez egy közismert technika, amit minden grafikus operátor ajánl, neve élô vágás. Miután meghatároztuk a margókat, fel kell osztanunk a lap keretét oszlopokra, a végsô rácsozás tördeléshez történô kialakításával. A szöveg több oszlopra történô felosztása mind funkcionális, mind esztétikai okokból is célszerû. Bizonyítottan nyugtatóbb az olvasás, amikor látásunk kiterjed az egész szövegsorra egy pillantással, a fej elforgatása nélkül. De ha a szöveg sora nagyon kicsi az olvasás folyamata komplexebbé válik, tehát ugyanez történik, azért is, mert többször kell visszatérni a sorvégi szótagokhoz. A másik figyelemre méltó változó a betûtest: minél kisebb, annál inkább nem ajánlott, hogy a szövegsor hossza több legyen leütésnél. A szöveg több oszlopra való felosztása olyan kisegítô megoldás, melyet gyakran alkalmazunk, ha lendületet szeretnénk adni egy oldalnak, fôleg akkor, amikor az oszlopok különbözô szélességûek. A reklámhelyeket egész oldalakra, oszlopokra vagy azok részeire adják el (11. Ábra).

23 11. Ábra Az ûrtöltõ helyek Néha, tévesen, alulértékeljük a lapon az üres helyek fontosságát. Fontossága alapvetô a szöveg elhelyezkedésében, rendezettségében, és a betûk kiválasztásában. Egy megfelelô mennyiségû üres hely javítja az olvashatóságot, stílust ad a lapnak, kevésbé lesz unalmas, és sûrû. Az olvashatóság szempontjából fontos a sorok, a paragrafusok közti hely, mely utóbbit a végsô sorközti távolsághoz adunk hozzá a szövegszakasz vége, és kezdete között, csak úgy mint az oszlopok közti hely is.

24 Az üresség és a könnyedség dicsérete A grafikai tervezô mindig szem elôtt kell, hogy tartsa a tényt, hogy az olvasás és a konzultáció olyan tevékenységek, melyekhez szükség van a felhasználó aktív figyelmére: egy, még ha minimálisan is, interakcióról van szó. Ezért az oldalak rajzolása elôtt a tervezônek mindig fel kellene idéznie emlékeiben az üresség fontosságát a fizikai környezetben: a színpad szereplésre csábít, a gótikus templom hajójának szédítô magassága arra, hogy megnyíljunk egy metafizikai dimenziónak, a tér megállásra, és a váltásra Egy reklám, mely az üresség fontosságát hangsúlyozza (12. Ábra). 12. Ábra

25 Grafikus elemek A könnyedség dicsérete érvényes lehet a grafikai elemek és illusztrációk használatához is, amiknek ritkán van tisztán dekoratív funkciója; jelenlétük pontos szükségleteknek felel meg: szövegkiemelés, egy cím vagy alcím hangsúlyozása, egy fogalom aláhúzása, egy oldal mérlegelése A hajszálvonások A hajszálvonások segítik a függôleges vagy vízszintes konzultáció rendjének meghatározását. Egyes esetekben arra is használhatók, hogy néhány elemnek a szövegben vagy tárgynak az oldalon belül nagyobb fontosságot adjunk. Box A négyzeteket fôleg újságokban, és kiadványok készítése során használjuk elkülönítésre, és egy szöveg kiemelésére, vagy egy grafikus elem bekeretezésére Szimbólumok Az olyan szimbólumok, mint a pontok, kötôjelek stb. nélkülözhetetlenek felsorolások, táblázatok használata során, hogy kiemeljük a hozzájuk tartozó szöveget. Néhány esetben, speciális ügyfelek részére készített kompozícióknál, a leghagyományosabb szimbólumokat lényegesen kreatívabbakra cserélôdnek, olyanok, mint nyilak, kezek

26 Nagy kezdõbetû Általában kiemelésre használatos, az erôsen felnagyított méretei miatt, egy új szöveg elsô betûjeként. Fôleg dekoratív funkciója van, megtörve az egyes oldalak egységességét, melyben sok a szöveg, segíti az egyes szövegblokkok szétválasztását. Elválasztás az egyes oldalak között Azt a pontot nevezzük választónak, ahol befejezôdik az oldal; itt a szöveg megszakad, és a következô oldalon kezdôdik újra. Általában a lap végén el kell kerülni: egy szó szótagokra bontása értelmezési elválasztások (pl. egy név elválasztása a vezetéknévtôl) lezárni a vonalat két ponttal; beiktatni elválasztott címeket vagy alcímeket (az a legjobb, ha két-három sorral kísérjük); meghagyni csak az elsô sorát egy paragrafusnak, mely a következô oldalon folytatódik Egy oldal elején viszont el kell kerülni, hogy ott maradjon az elôzô oldalon kezdôdött paragrafus utolsó sorát.

27 A kreativitás új lehetõségei Még ha rövidített formában is, az elôzô oldalakon megismerhettünk néhány gyakorlati lehetôséget, és néhány aranyszabályt az oldalak szerkesztéséhez. De mindig figyelembe kell venni, hogy a globális informatív rendszer hihetetlen elburjánzása, a szabályoknak való nagymérvû megfelelés következtében elveszhet a kommunikáció appeal-ja. Más szóval: az oldalak forgatókönyve ma egymástól nagyon távoli, és különbözô megoldásokat nyújt. A publikáció tulajdonságainak kiválasztása, úgy tûnik, hogy drasztikusan szétválasztja a tipográfia hagyományos látványát, projektjeivel, és újításaival, attól az úgy nevezett új tipográfiai irányzattól, ami kiélesíti a játékot, úgy, hogy szinte csak önmagát hangsúlyozza. Kurt Weidemann maró iróniával jegyzi meg: A tipográfia célja önmaga számára olyannyira ésszerû, mint a mosópor, ami magát mossa. Az egységes kép Egy cég számára nagyon fontos az egységes kép, vagyis azon látó- és nyelvi mûveletek összessége, melyek meghatározzák a kép tervezését: a képet, amit a cég nyújt magáról. A cég, saját különleges image-jának megismertetéséhez olyan kódokat kell, hogy válasszon, melyek ismétlôdni fognak bármilyen kommunikatív üzenetben, ez fogja számára a garantált felismerhetôséget hozni.

28 Az egységes kép nem csak a cégek jellemzôjét jelenti, hanem közintézményekét, valamint projektekét, és árukét is. Ezt az összetett jel-, és mûveletrendszert jól meg kell tervezni, és tagolni, hogy garantált legyen a felismerhetôség, és a különlegesség. A grafikai beavatkozásnak, ami a koordinált képre vonatkozik, tükröznie kell a cég jellemzôit, eredeti, és személyre szóló kell, hogy legyen: ezek az alap attribútumok, hogy azonnal felismerhetôvé váljék. A felismerhetôség egy hatásos összkép számára a legfontosabb elem. A naponta ránk zúduló képek száma nagyon nagy, épp ezért fontos, hogy a felhasználó a képzeletében megtartson egy emléket a cégrôl, annak stílusáról, jellemzôirôl. A cég tehát egy sor koordinált kép által lesz ismert: a márka, a logo, a reklámok (plakátok, videó, szórólapok), a levelek, a brossúrák, termékeinek rajza A koordinált képet kialakító elemek tipológiáját mindig figyelembe kell venni annak tervezése során, vagyis: Márka/Logo Formák/Színek Csoportkép (Ruházat/Szállítóeszközök/Szponzor) Márkakép (Cégtáblák/Belsô kommunikáció) Termék (Nyomtatványok/Reklámok/Promotion) Formatervezés (Csomagolás/Reklámtárgyak) Miután meghatároztuk a védjegyet, a logot, és a színeket, ezeknek minden közlésen rajta kell lenniük, ezért nagyon figyelmesen végezzük ezt a munkát, lévén, hogy hosszú idôre tervezzük a képet, és több divatirányzaton át. Az évek múltával frissítenünk, módosítanunk kell majd, úgy, hogy megtartsuk fôbb jellemzô jegyeit a különféle megjelenítéseken (pl. egy TV reklámban szükség lehet módosításra a nyomtatott reklámkampányhoz képest).

29 Gondoljunk azokra a képekre, melyek a mai napig léteznek, anélkül, hogy változás következett volna be az arculatukban: az Eni Csoport, a hatlábú tûzokádó kutyával, a Coca Cola, Barilla A titok a jó tervezésben rejlik, kezdve a szimbólummal, és annak a kommunikációs eszközökhöz való hozzárendelhetôségében. Tehát az elsô fontos elem, ami meghatározza a koordinált képet, a védjegy. E mellé kerül gyakran a logo, mely a nevének grafikus megjelenítéséért felel. Majd a szín, ami vegyítve a védjegyet a logoval, lehetôvé teszi, hogy az egészre úgy emlékezzünk, mint egyetlen üzenetre. A jól sikerült tervek könnyen megjegyezhetô formák által jellegzetessé tett grafikus kódokkal rendelkeznek, melyek messzirôl is jól olvashatóak, határozott színvilággal. Az Eni Csoport tûzokádó kutyája pl. egy sárga alapon nyugszik; a Coca Cola dobozai pirosak Ezek az elemek, mint a védjegyek, logok, színek, a cég összes kommunikációs anyagán használatosak: Nyomtatott papír: fejléces papír, névjegykártya, boríték, számlák, belsô, és külsô nyomtatványok, tördelési sémák. Különféle nyomtatványok: brossúrák, katalógusok, house organ (idôszakos kiadvány saját alkalmazottak részére promotált szolgáltatásokról, vagy termékekrôl). Advertising: intézményi hirdetések termékekrôl, szolgáltatásokról, promóciókról. Packaging: csomagolóanyagok, csomagolás Web site: hivatalos és szolgáltató oldalak, tanácsadás az ügyfelek részére Jelzésrendszer: belsô jelzésrendszer, külsô jelzésrendszer, táblák

30 Környezet: építészeti elemek, a belsô részek arculata, berendezési rendszerek Kiállítások: standok vásárokhoz és kiállításokhoz, convention, egyenruhák Szállítóeszközök: céges autók, furgonok, vagonok, munkaruhák Más: kiegészítôk, reklámajándékok Egy gyakorlati példa A koordinált kép nem csak cégek, vagy közintézmények számára hasznos eszköz, hanem más esetekben is remekül használható. Erre példa a Egyetemes tervezés projekt egy kommunikációs tételhez. A tétel célja az volt, hogy az új technológiákra vonatkozó információknak tudatosabb, és érzékenyebb figyelmet szenteljen, a fogyatékosok javára, egy olyan cél irányába, mely nem csak az informatikai korlátokat szünteti meg, hanem az igazi integráció felé is visz. Ehhez a projekthez több olyan grafikai, és fotografikus elemet tanulmányoztak ki, melyek minden használt kommunikációs eszközre alkalmasak. A képeken megfigyelhetjük a dosszié tartalmát: különbözô cikkeket, Web oldalakat (melyek az új cikkek bevitele után is frissítésre kerülnek), a dosszié elindításához szükséges lapokat, a CD-ROM-ot, ami összegyûjti a cikkeket digitális formában, és a reklámoldalt, ami néhány újságban is megjelent. Egy projekt bemutatása ugyanúgy igényli azt a grafikai tanulmányt, azokat az esztétikai kitételeket, mint ha az egy cégé, vagy annak termékéé lenne.

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TARTALOM ALAPVETŐ ARCULATI ELEMEK 3 A logo megjelenési formái 3 A logo színei 4 Minimális méret 5 Egyszín változatok 6 Háttér színek 7 Főbb tiltások 1. 8 Főbb tiltások 2. 9 Betűtipusok 10 TIPOGRÁFIAI ELEMEK

Részletesebben

A RÓMAI SZERZÕDÉSEK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

A RÓMAI SZERZÕDÉSEK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A RÓMAI SZERZÕDÉSEK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL GRAFIKAI ÚTMUTATÓ Logó A logó A logó mérete A logó háttere (üresen maradó keret) A logó színei A logó különbözõ nyelvi változatai Kerülendõ Tipográfia Színek

Részletesebben

Dombóvár Város Arculati Kézikönyve

Dombóvár Város Arculati Kézikönyve Dombóvár Város Arculati Kézikönyve tartalomjegyzék 1. Általános koncepció 4. Elektronikus eszközök 4.1 Honlap 2. Alapvető arculati elemek 4.2 Hírlevél 2.1 Logó kinézet 2.2 Logó szerkezet 2.3 Logó színek

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai 1. A... egyedi alkotóelemek, amelyek együttesen formálnak egy képet. Helyettesítse be a pixelek paletták grafikák gammák Helyes válasz: pixelek

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti kérdések

Képszerkesztés elméleti kérdések Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?

Részletesebben

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés Keskeny Nyomda Effektlakk forma készítés Tisztelt Partnerünk! A Keskeny Nyomda új Hibrid effekt UV lakkozási technológiáinak alkalmazásával, olyan egyedi és elegáns megjelenésű nyomdatermékeket hozhatunk

Részletesebben

Információ megjelenítés Diagram tervezés

Információ megjelenítés Diagram tervezés Információ megjelenítés Diagram tervezés Statisztikák Háromféle hazugság van: hazugságok, átkozott hazugságok és statisztikák A lakosság 82%-a nem eszik elég rostot. 3-ból 2 gyerek az USA-ban nem nem tudja

Részletesebben

Arculati kézikönyv. Tartalom

Arculati kézikönyv. Tartalom Arculati kézikönyv Tartalom 1. Alapvető arculati elemek... 2 1.1. A logotípia méretezése és színei... 2 1.1 A logotípia változatai... 3 1.2 A logotípia helyes használata... 4 1.3 Arculati betű és szöveg

Részletesebben

kft. mûanyagfeldolgozás

kft. mûanyagfeldolgozás Az embléma (szimbólum) szerkezeti egységének kialakítása, amely két önállóan nem alkalmazható alapelembõl tevõdik össze. 3 mm 42 mm 100 mm 72 mm 20 mm 100 mm Az embléma (szimbólum) szerkezeti egységének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 85/2016. (VI. 30.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 30.-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat a város arculati kézikönyvének elfogadására

Részletesebben

ELYI TERMÉK KISKUNMAJSAI

ELYI TERMÉK KISKUNMAJSAI ARCULATI KÉZIKÖNYV Készítette: Line Design Budapest, 2012 TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. Mi az egységes arculat? 1.2. Miért fontos? 1.3. Hol helyezkedik el a kommunikáció eszköztárában? 1.4. Hogyan használjuk

Részletesebben

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata.

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata. Webarculat A weboldal A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalai mind-mind egyedi megoldások, a helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztóhelyei. Ezek a weboldalak szabadon szerkeszthetők, bizonyos

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

LOGO MANUAL. A logó alapfelhasználásának Meghatározása

LOGO MANUAL. A logó alapfelhasználásának Meghatározása LOGO MANUAL A logó alapfelhasználásának Meghatározása BEVEZETÉS A KELLYS LogoManual a KELLYS BICYCLES társaság grafikai logó-és logótípus elemeire vonatkozó felhasználási alapszabályokat határozza meg

Részletesebben

Auchan fotószolgálat Fényképes emlékek mindenkinek!

Auchan fotószolgálat Fényképes emlékek mindenkinek! NÁLUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN JÁRNAK Auchan fotószolgálat Fényképes emlékek mindenkinek! Európa legkedveltebb fotókönyve 1990 Ft-tól 3290 Ft helyett 2013.01.04-02.04. NAPTÁRAK saját fotóiból Tekintse meg naptárkínálatunkat

Részletesebben

Poszterek tervezése és készítése

Poszterek tervezése és készítése Poszterek tervezése és készítése Hogyan készítsünk hatékony nyomtatott bemutatót? Szakmai kommunikáció A jó poszter készítése A poszter sem azonos az eredeti anyaggal # Kivonat # A célnak megfelelten tervezett

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV. Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012

ARCULATI KÉZIKÖNYV. Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012 ARCULATI KÉZIKÖNYV a É Készítette: Line Design Kft. Budapest, 2012 É TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. Mi az egységes arculat? 1.2. Miért fontos? 1.3. Hol helyezkedik el a kommunikáció eszköztárában? 1.4. Hogyan

Részletesebben

A színérzetünk három összetevőre bontható:

A színérzetünk három összetevőre bontható: Színelméleti alapok Fény A fény nem más, mint egy elektromágneses sugárzás. Ennek a sugárzásnak egy meghatározott spektrumát képes a szemünk érzékelni, ezt nevezzük látható fénynek. Ez az intervallum személyenként

Részletesebben

A digitális képfeldolgozás alapjai

A digitális képfeldolgozás alapjai A digitális képfeldolgozás alapjai Digitális képfeldolgozás A digit szó jelentése szám. A digitális jelentése, számszerű. A digitális információ számokká alakított információt jelent. A számítógép a képi

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Arculati kézikönyv

Magyar Vitorlás Szövetség Arculati kézikönyv Magyar Vitorlás Szövetség Arculati kézikönyv Tartalom Az embléma alapváltozatai............................... 3 Az embléma világos háttér előtt............................ 4 Az embléma sötét háttér előtt.............................

Részletesebben

EXTREME DIGITAL ARCULATI KÉZIKÖNYV

EXTREME DIGITAL ARCULATI KÉZIKÖNYV EXTREME DIGITAL ARCULATI KÉZIKÖNYV 2013 június Preferált Etreme Digital logó A felsorolt logók közül bármelyik használható fehér vagy világos háttéren, online vagy offline anyagoknál. Amennyiben a logóra

Részletesebben

3.1.1. A márka megjelenítése, márka elemek A logo A logo körül minimálisan szabadon hagyandó terület

3.1.1. A márka megjelenítése, márka elemek A logo A logo körül minimálisan szabadon hagyandó terület 2007. július. 3.. körül minimálisan szabadon hagyandó terület 3 Minden egyes OTP csoporttag logoja esetében érvényes szabály, hogy az embléma (a kör) méretének egyharmad része távolságot kell szabadon

Részletesebben

Embléma ARCULATI KÉZIKÖNYV

Embléma ARCULATI KÉZIKÖNYV Embléma 1 ARCULATI 2 Embléma 3 Az airled emblémával együtt kell használni az ERDF finanszírozásra vonatkozó mondatot*. Amennyiben CE+EU logóval használatos, akkor a szöveget a 3 logó teljes hosszában fel

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012.

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. Az EU emblémájának használata az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. október Szervezeti közlemény 2 Bevezetés számos olyan programmal rendelkezik,

Részletesebben

Anyagleadási feltételek (széles formátum) Technikai paraméterek: Tisztelt Partnerünk!

Anyagleadási feltételek (széles formátum) Technikai paraméterek: Tisztelt Partnerünk! Anyagleadási feltételek (széles formátum) Tisztelt Partnerünk! Rövid tájékoztatónk azt a célt szolgálja, hogy a megadott információk alapján, az alábbi paraméterek segítségükre legyenek a gördülékeny gyártásban.

Részletesebben

PORTFOLIÓ SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA

PORTFOLIÓ SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA PORTFOLIÓ 2007 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA INFORMÁCIÓ A Szabadkéz Kft. alapításának gondolata 1994 elején fogalmazódott meg a tulajdonosokban, majd az elôzetes piaci elemzések alapján végül 1995 végére

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Dealer website felhasználónév: dealer, jelszó: extranet

Dealer website  felhasználónév: dealer, jelszó: extranet Fiat Arculati Kézikönyv 2007 Fiat. Új logó, új arculat 2007. Megérkezett az új Fiat-logó. Új arculat, új kihívás, és egy új logó, történelmi múlttal. A szimbólum annak a híres jelképnek a modernizált újraértelmezése,

Részletesebben

Felület 2/1 392x248 430x280 440x290 1 870 000 Borító IV. 215x280 220x290 1 460 000 Borító III. 215x280 220x290 1 210 000

Felület 2/1 392x248 430x280 440x290 1 870 000 Borító IV. 215x280 220x290 1 460 000 Borító III. 215x280 220x290 1 210 000 az Autó Az autóslap Az Autó címû havilap olvasói számára továbbra is elsôdleges és meghatározó hírforrást kínál az autók és az autózás világának széles rétegeket érintô kérdéseiben. Hiteles, naprakész

Részletesebben

Háromdimenziós képkészítés a gyakorlatban és alkalmazási területei

Háromdimenziós képkészítés a gyakorlatban és alkalmazási területei Háromdimenziós képkészítés a gyakorlatban és alkalmazási területei Bálint Tamás Dr. Berke József e-mail: balinttamas85@gmail.com, berke@gdf.hu Gábor Dénes Főiskola Hogyan működik a 3D? Az emberi látás

Részletesebben

Portfólió AG és GR osztályoknak:

Portfólió AG és GR osztályoknak: Portfólió AG és GR osztályoknak: Nyomtatott Portfolió leadása 2015.04.29. Kedd 19:00! Portfólió fizikai és technikai paraméterei: - minimum 40 oldal - minimum méret 210 210 mm-es négyzet, maximum A4 méret

Részletesebben

Képszerkesztés. Letölthető mintafeladatok gyakorláshoz: Minta teszt 1 Minta teszt 2. A modul célja

Képszerkesztés. Letölthető mintafeladatok gyakorláshoz: Minta teszt 1 Minta teszt 2. A modul célja Képszerkesztés Letölthető mintafeladatok gyakorláshoz: Minta teszt 1 Minta teszt 2 A modul célja Az ECDL Képszerkesztés alapfokú követelményrendszerben (Syllabus 1.0) a vizsgázónak értenie kell a digitális

Részletesebben

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat.

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat. Szövegszerkesztés 1. Bevezetés Ebben a modulban a szövegszerkesztési szabályokat kívánjuk bemutatni. Feltételezzük, az olvasó már ismer legalább egy szövegszerkesztő programot, így annak teljes körű bemutatására

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

A hatékony szórólap. Tartalomjegyzék

A hatékony szórólap. Tartalomjegyzék A hatékony szórólap Sokan úgy vélik, hogy szórólapozás idejét múlt hirdetési forma. Azonban ne hagyja megtéveszteni magát. Miért használják még ma is ennek ellenére a szórólapozást? Mert működik! Ha hatékonyan

Részletesebben

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Logó kézikönyv

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Logó kézikönyv Logó kézikönyv Bevezető Alkalmazás Ez az útmutató minden projektpartner számára előírásul szolgál a programban használandó logók ku lső információs anyagokon történő alkalmazásával kapcsolatban. Az útmutató

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV. Munka és magánélet összehangolását segítő, helyi innovatív kezdeményezések Komlón

ARCULATI KÉZIKÖNYV. Munka és magánélet összehangolását segítő, helyi innovatív kezdeményezések Komlón ARCULATI KÉZIKÖNYV segítő, helyi innovatív kezdeményezések TARTALOM: 1. A logó szellemisége... 3 2. A logó és arculat színei... 4 3. A logotípia és tipográfia... 5 4. A logóhasználat szabályai... 9 5.

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

Milyen messze van a faltól a létra? Milyen messze támasztotta le a mester a létra alját a faltól?

Milyen messze van a faltól a létra? Milyen messze támasztotta le a mester a létra alját a faltól? A kerámia szigetelő a padlótól számítva négy méter magasan van. A kihúzott létra hossza öt méter. Milyen messze van a faltól a létra? Milyen messze támasztotta le a mester a létra alját a faltól? Bármely

Részletesebben

Nyomtatandó anyagát a következő módon szerkessze meg

Nyomtatandó anyagát a következő módon szerkessze meg Nyomtatandó anyagát a következő módon szerkessze meg Nyomtatandó anyagát a következő módon szerkessze meg Kedves Megrendelőnk, nyomtatandó állományát a következő előírások alapján szerkessze meg. Ha ezeket

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

8. Az image és az egyedi vállalati arculat (CI) Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

8. Az image és az egyedi vállalati arculat (CI) Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde 8. Az image és az egyedi vállalati arculat (CI) Végné Faddi Andrea Marketing 12. osztály tankönyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde A vállalati image az a kép, a benyomásoknak és véleményeknek

Részletesebben

P O R T F O L I Ó 2 0 0 8 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA

P O R T F O L I Ó 2 0 0 8 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA P O R T F O L I Ó 2008 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA INFORMÁCIÓ A Szabadkéz Produkció alapításának gondolata 1994 elején fogalmazódott meg a tulajdonosokban, majd az elôzetes piaci elemzések alapján végül

Részletesebben

Nyomtató. A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse.

Nyomtató. A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse. Nyomtató A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse. Nyomtatók csoportosítása: Ütő (impact) nyomtatók Kalapács vagy

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház logó és arculat terv pályázat

Magyarországi Evangélikus Egyház logó és arculat terv pályázat logó és arculat terv pályázat Budapest 2009 1064 Budapest, Izabella u. 69. fsz. 2. Telefon: 06 1 332 3261 e-mail: civertan@civertan.hu www.civertan.hu A pályázati anyagban szereplô információk, tervek

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

A MÉKISZ tanúsított minőség védjegy. A MÉKISZ tanúsított minőség védjegy megjelenésére, felhasználására vonatkozó szabályok gyűjteménye

A MÉKISZ tanúsított minőség védjegy. A MÉKISZ tanúsított minőség védjegy megjelenésére, felhasználására vonatkozó szabályok gyűjteménye A MÉKISZ tanúsított minőség védjegy A MÉKISZ tanúsított minőség védjegy megjelenésére, felhasználására vonatkozó szabályok gyűjteménye Készítette: Sárhelyi György Arteria Studio 2012 A védjegy elemei Felső

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

CM Sales Kft. Kereskedelmi Igazgatóság Magazin Divízió. Támogatott megjelenések Érvényes: 2014. február 5-től visszavonásig

CM Sales Kft. Kereskedelmi Igazgatóság Magazin Divízió. Támogatott megjelenések Érvényes: 2014. február 5-től visszavonásig CM Sales Kft. Kereskedelmi Igazgatóság Magazin Divízió Támogatott megjelenések Érvényes: 2014. február 5-től visszavonásig Általános feltételek A CM Sales Kft. a támogatott megjelenések 3 fajtáját különbözteti

Részletesebben

PULZUS TV. Média ajánlat

PULZUS TV. Média ajánlat PULZUS TV Média ajánlat Érvényes: 2009. január 1-től a következő tájékoztató megjelenéséig! Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! 1 MŰSOROK A televízió adása Sopronban és szűk vonzáskörzetében a UPC

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Szövegszerkesztés. Munkánk során figyelembe vesszük azt, hogy az irodai programcsomag szövegszerkesztői az alábbi elemeket kezelik.

Szövegszerkesztés. Munkánk során figyelembe vesszük azt, hogy az irodai programcsomag szövegszerkesztői az alábbi elemeket kezelik. erdeigrete.webnode.hu greta@korosy.hu Szövegszerkesztés Szövegszerkesztő programot használunk akkor, ha írásos munkánkat igényesen, esztétikusan, esetleg nyomtatásra szeretnénk elkészíteni. Munkánk során

Részletesebben

Szolgáltatásaink dióhéjban Gyorsan! Költséghatékonyan! Minőséget!

Szolgáltatásaink dióhéjban Gyorsan! Költséghatékonyan! Minőséget! "Egy üzletet nem reklámozni olyan, mint amikor kacsintasz egy lányra a sötétben. Te tudod, hogy mit csinálsz, de rajtad kívül senki más nem tudja. " (Stuart H. Britt) Szolgáltatásaink dióhéjban Gyorsan!

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Partnerünk!

BEVEZETÉS. Tisztelt Partnerünk! 2010 BEVEZETÉS Tisztelt Partnerünk! Termékeink és szolgáltatásaink minõsége, kommunikációnk, valamint munkatársaink megjelenése és viselkedése cégünk arculatának meghatározó elemei. Az egységes, expresszív

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV 2013 2014

ARCULATI KÉZIKÖNYV 2013 2014 2013 2014 01 A LOGÓ A SZIMBÓLUM A logó szimbóluma háromféle jelentéstartalommal bír. Egyrészt a zenei műszavakból eredeztethető, amely a zene hangulatát, erejét jelzi: forte, fortissimo, fortepiano. Másrészt

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

Könyvsarok 98 MAGYAR GRAFIKA 2007/2. Dr. Garáné Bardóczy Irén. Az a mű, amelyet olvasnak: él, az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak: megmarad.

Könyvsarok 98 MAGYAR GRAFIKA 2007/2. Dr. Garáné Bardóczy Irén. Az a mű, amelyet olvasnak: él, az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak: megmarad. Könyvsarok Dr. Garáné Bardóczy Irén Az a mű, amelyet olvasnak: él, az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak: megmarad. (Alexandre Dumas) A FORMA MŰVÉSZETE Mozgalmak és stílusok hatása a kortárs formatervezésre

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

SZÍNSKÁLA. A színek a kerámiák fényképeiről levett színminták alapján

SZÍNSKÁLA. A színek a kerámiák fényképeiről levett színminták alapján ARCULATI KÉZIKÖNYV ARCULATI KÉZIKÖNYV SZÍNSKÁLA A színskála a csupor.hu termékeinek színeiből alakult ki. A kétféle kék és a fehér a kerámiák külső színét, a három barnás árnyalat pedig a belső színt,

Részletesebben

HUTTERREKLAM.HU. Cikkszám 7032. Méret 210 x 100 mm. Színe kékes ezüst, krém. Boríték mérete LA4

HUTTERREKLAM.HU. Cikkszám 7032. Méret 210 x 100 mm. Színe kékes ezüst, krém. Boríték mérete LA4 7032 210 x 100 mm kékes ezüst, krém LA4 arany vagy ezüst 180 Ft / db 7005 135 x 135 mm bordás papír: krém, bordó, zöld 145 x 145 mm Bordás papír dombor arany 156 Ft / db 7018 105X148 mm bordás papír: krém,

Részletesebben

Dinamikus geometriai programok

Dinamikus geometriai programok 2011. február 19. Eszköz és médium (fotó: http://sliderulemuseum.com) ugyanez egyben: Enter Reform mozgalmak a formális matematika megalapozását az életkjori sajátosságoknak megfelelő tárgyi tevékenységnek

Részletesebben

termékismertető www.primerate.hu

termékismertető www.primerate.hu Easy Mailing termékismertető Mi is az az Easy Mailing? Az Easy Mailing egy egyedülálló és hatékony direktmarketing-kommunikációs eszköz. Lényege, hogy egy A/3-as perszonalizált (név, cím, vevőre szabott

Részletesebben

Vezetõi irodabútor program

Vezetõi irodabútor program exclusive vezetõi irodabútor katalógus Vezetõi irodabútor program Ez a terület megköveteli a rendkívüli igényességet és minõséget. Vezetõi irodabútor családjainkat a precíz megmunkálás, tartós, jó minõségû

Részletesebben

MISKEI VENDEL TIPPEK ÉS TRÜKKÖK GÖMBPANORÁMA KÉSZÍTÉSÉHEZ I. 2007 Panorámakép készítése tükörtechnikával Nagyon érdekesnek tartom a gömbpanorámákat, ezért kerestem egy olyan egyszerű módszert, amivel viszonylag

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK:

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: Kőintarzia, természetes kövek, vagy extra méretű greslapok, illesztési hézag (fuga) nélküli szabásával. AZ ELKÉPZELÉSTŐL - A MEGVALÓSÍTÁSIG: 1. A megrendelő által kiválasztott

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 7 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni a grafikus fordatervezés módszerét támogató körülményeket; saját szavaival meghatározni a grafikus

Részletesebben

Számtan, mértan, origami és a szabványos papírméretek

Számtan, mértan, origami és a szabványos papírméretek Számtan, mértan, origami és a szabványos papírméretek A papír gyártása, forgalmazása és feldolgozása során szabványos alakokat használunk. Ezeket a méreteket a szakirodalmak tartalmazzák. Az alábbiakban

Részletesebben

VÁLTOZÓ 1+1+1+1 VÁLTOZÓ

VÁLTOZÓ 1+1+1+1 VÁLTOZÓ FORMLINER Fa mintázat Típus 001 4000x100 mm 90 85 Típus 002 90 100 Típus 00 4000x1250 mm 1 50 2 Fa mintázat Típus 004 4000x1250 mm 90 50 Típus 005 4000x100 mm 1 100 Típus 006 4000x100 mm 1+1+1+1 Fa mintázat

Részletesebben

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont) 1. tétel 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont). Adott az ábrán két vektor. Rajzolja meg a b, a b és az a b vektorokat! (6 pont)

Részletesebben

HELYES módosítható, olvashatóság. Válasz Felhasználói élmény, stílusos, egyéni megjelenés HIBAS

HELYES módosítható, olvashatóság. Válasz Felhasználói élmény, stílusos, egyéni megjelenés HIBAS Jelölje be azt a sort, amelyben kizárólag a weboldalakkal szemben támasztott alapkövetelmények szerepelnek. Értékes információtartalom, olvashatóság, vonzó és igényes megjelenés. Olvashatóság, felhasználói

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

A Paint program használata

A Paint program használata A Paint program használata A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék. A Naspers OCS Hungary Kft.-ről. Alap logó. Szürkeárnyalatos logó. Teli fehér logó.

Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék. A Naspers OCS Hungary Kft.-ről. Alap logó. Szürkeárnyalatos logó. Teli fehér logó. Arculati kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék A -ről Alap logó Szürkeárnyalatos logó Teli fehér logó Teli fekete logó Speciális logók Logó használatára vonatkozó szabályok Ország Boltja Az Árukereső

Részletesebben

SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete. a település jelképeiről és a jelképek használatáról I. FEJEZET.

SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete. a település jelképeiről és a jelképek használatáról I. FEJEZET. SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete a település jelképeiről és a jelképek használatáról Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen

Részletesebben

Webdesign és információ építészet a gyakorlatban

Webdesign és információ építészet a gyakorlatban THE INTERNET,mapped on the opposite page, is a scalefree network in that Webdesign és információ építészet a gyakorlatban dis.'~tj port,from BYALBERTU\SZLOBARABASI ANDERICBONABEAU THE INTERNET,mapped on

Részletesebben

Közlekedés és környezet

Közlekedés és környezet Közlekedés és környezet Közlekedés és környezete A közlekedés története az emberiség történetével kezdődött. A mai, modern kori társadalmakban a közlekedésnek kiemelt jelentősége van ahol nemcsak az előnyökkel,

Részletesebben

Intézményi kommunikátor Kommunikátor

Intézményi kommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Információ megjelenítés Tufte szabályai

Információ megjelenítés Tufte szabályai Információ megjelenítés Tufte szabályai Mennyiségi adatok megjelenítése Edward Tufte (Professor, Yale) Mondat: 2, 3 adat összehasonlítására alkalmas Táblázat: sorokba, oszlopokba rendezett adat pontos

Részletesebben

Megadja, hogy a képek színesben vagy fekete-fehérben legyenek-e kinyomtatva Megjegyzések:

Megadja, hogy a képek színesben vagy fekete-fehérben legyenek-e kinyomtatva Megjegyzések: Oldal: 1 / 5 Színminőség-útmutató Az útmutató segítségével a felhasználók áttekintést kapnak arról, hogyan használhatók fel a nyomtatón rendelkezésre álló műveletek a színes kimenet beállításához és testreszabásához.

Részletesebben

Periférikus látás kísérletek

Periférikus látás kísérletek Periférikus látás kísérletek A látás egyfajta tudattalan, illetve korlátozott tudatosságú, néha reflexszerű feldolgozása a szemünk elé táruló információáradatnak. A szemünk fizikai tulajdonságai révén

Részletesebben

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai.

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. 555_10_Farbbroschuere_HU.indd 1 17.11.2010 15:24:16 Uhr Kreatív megoldásokat kínálunk. BLANCO CombiColours

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

i5000 sorozatú szkennerek

i5000 sorozatú szkennerek i5000 sorozatú szkennerek Vezérlő kód információk _hu Vezérlőkód információk Tartalomjegyzék Vezérlő minta részletek... 4 Vezérlő minta tájolás... 5 Vonalkód részletek... 7 Vezérlő pozícionálása... 9 Papír

Részletesebben

Word I. Bevezető. Alapfogalmak

Word I. Bevezető. Alapfogalmak Word I. Bevezető A szövegszerkesztők segítségével igényesen kialakított dokumentum készítésére van lehetőségünk, de használhatjuk levelek akár elektronikus levelek írására is. Tananyagunkkal a szövegszerkesztési

Részletesebben

Fotográfia BA szak tájékoztató

Fotográfia BA szak tájékoztató Fotográfia BA szak tájékoztató A MOME fotográfia alapképzésén elektronikus formában beadandó, az előírt feladat otthoni megoldását és eddigi szakmai munkákat (portfólió) tartalmazó felvételi anyag tartalmi

Részletesebben

I. melléklet: Műszaki Leírás

I. melléklet: Műszaki Leírás I. melléklet: Műszaki Leírás Az alábbi lista nem kimerítő; a lista Tájékoztatási Iroda aktuális igényeihez igazodik Feladatok 1. grafikai tervezés (ide értve: grafikonok, ábrák, táblázatok, illusztrációk

Részletesebben

EGYBEFÜGGŐ FELÜLET. EXKLUZÍV LÁTVÁNY. KOMPLETT DEKORÁCIÓ. MOBIL MEGOLDÁS. GYORS ÖSSZEÁLLÍTÁS.

EGYBEFÜGGŐ FELÜLET. EXKLUZÍV LÁTVÁNY. KOMPLETT DEKORÁCIÓ. MOBIL MEGOLDÁS. GYORS ÖSSZEÁLLÍTÁS. EGYBEFÜGGŐ FELÜLET. EXKLUZÍV LÁTVÁNY. KOMPLETT DEKORÁCIÓ. MOBIL MEGOLDÁS. GYORS ÖSSZEÁLLÍTÁS. SAJTÓHÁTFAL Pop up falak 1 A multi vállalatok már tudják miért kihagyhatatlan a pop up fal a cég bemutatóin,

Részletesebben

KAPCSOLÁSI RAJZ KIDOLGOZÁSA

KAPCSOLÁSI RAJZ KIDOLGOZÁSA KAPCSOLÁSI RAJZ KIDOLGOZÁSA Az elektronikai tervezések jelentős részénél a kiindulási alap a kapcsolási rajz. Ezen összegezzük, hogy milyen funkciókat szeretnénk megvalósítani, milyen áramkörökkel. A kapcsolási

Részletesebben

FrontDesigner 3.0. Tervezze meg saját előlapját

FrontDesigner 3.0. Tervezze meg saját előlapját FrontDesigner 3.0 Tervezze meg saját előlapját Rendszerkövetelmény Windows 95,98,ME,NT,2000,XP CD-ROM meghajtó Változnak az idők és nincs többé szükség arra, hogy saját fejlesztésű elektronikai szerkezetét

Részletesebben

Elektronikus ábrázolás szak záróvizsga

Elektronikus ábrázolás szak záróvizsga Elektronikus ábrázolás szak záróvizsga Az elektronikus ábrázolás szakon a záróvizsga a szakdolgozat elkészítése és védése mellettmég két részből áll, egy az elméleti tudást rendszerező tételsor ismeretének

Részletesebben

Színes kérdések. 7. lecke. Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez?

Színes kérdések. 7. lecke. Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez? 7. lecke Színes kérdések Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez? Ejtsünk szót egy kicsit a színekről! Ez az a fejezet, amit elsőre könnyen átlapozunk a foltvarrással foglalkozó

Részletesebben

Bélyegtervezési technikák

Bélyegtervezési technikák Bélyegtervezési technikák a PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2010 bélyegív tervezési folyamatában Technikai tervezési kritériumok egységes bélyegív, melyen belül az egyes bélyegek önálló grafikát jelenítenek

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI IRÁNYELVEK

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI IRÁNYELVEK KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI IRÁNYELVEK az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához A pályázati program a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével

Részletesebben