MagyarOK A2+ Tanári kézikönyv. Szita Szilvia - Pelcz Katalin. MagyarOK A2+ Tanári kézikönyv. Szita Szilvia és Pelcz Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MagyarOK A2+ Tanári kézikönyv. Szita Szilvia - Pelcz Katalin. MagyarOK A2+ Tanári kézikönyv. Szita Szilvia és Pelcz Katalin www.magyar-ok."

Átírás

1 Szita Szilvia - Pelcz Katalin MagyarOK A2+ Tanári kézikönyv Szita Szilvia és Pelcz Katalin

2 Kedves Kollégánk! Ebben a tanári kézikönyvben a MagyarOK A2+ nyelvkönyv és munkafüzet tanításához talál módszertani javaslatokat. A javasolt munkamenet ismertetése mellett szabadon letölthető és fénymásolható munkalapok is rendelkezésére állnak. Az egyes munkalapokhoz tartozó leírást a tanári kézikönyv megfelelő helyein találja. A csomag célja, hogy optimális keretet biztosítson a MagyarOK A2+ felhasználásához, és megkönnyítse az órai felkészülést. Mivel a könyv igen erőteljes progresszióval dolgozik, a tanfolyam végére a tanulók nyelvi szintje meghaladja a Közös Európai Referenciakeret A2-es szintjét, így az A2 és a B1 szint elvárásai közötti szakadék könnyebben áthidalható. A tananyag kb óra alatt végezhető el. A tananyag felépítése lazább, mint az első köteté, egyes részek, feladatsorok idő hiányában elhagyhatók. Módszerek A feladattípusok kidolgozásakor összességében a multimodalitás elvét tartottuk szem előtt. Ennek értelmében a tanári kézikönyvben mindig igyekeztünk olyan munkamenetet javasolni, amely egy feladaton belül a több érzékszervet és készséget mozgat meg. Ennek nagy előnye, hogy mindvégig ébren tartja a figyelmet, és az eltérő tanulótípusoknak egyaránt lehetőséget ad a bevésésre. Ezenkívül a második kötettől fokozatosan egyre nagyobb figyelmet szentelünk az egyes nyelvi stílusok és műfajok bemutatásának, hiszen a nyelv több rétegből áll, amelyek elsajátítása és megfelelő alkalmazása a tanuló nyelvi szintjének emelkedésével egyre fontosabbá válik. A multimodalitás elvét leginkább kooperatív módszerek segítségével éreztük megvalósíthatónak. Kooperativitáson itt egyrészt olyan munkamenetet értünk, amelynek során a diákok egymással együttműködve oldanak meg egy-egy feladatot, másrészt olyan feladattípusokat, amelyek segítségével egymás segítik a célnyelv elsajátításában. A kooperatív módszerek előnye, hogy megvalósítják a multimodalitás elvét, vagyis a diákok a feladatmegoldás során több érzékszervet és készséget használnak, ezzel is segítve a bevésést, stresszmentes környezetet biztosítanak, ezáltal hatékonyabbá teszik a tanulást, és pozitívan befolyásolják a csoportdinamikát. A gyakorlás során a diákok mindvégig aktívak, a rendelkezésükre álló beszédpanelek segítségével tanári segítség nélkül is helyes mondatokat képezhetnek, és közben lehetőség szerint minden készséget fejlesztenek. Mivel az ismeretek változatos feladatokon keresztül mélyülnek el, Szita Szilvia és Pelcz Katalin 1

3 a diákok emlékezetes szituációkhoz köthetik a tanultakat, ezzel is növelve a bevésés esélyét, és ezzel együtt a motivációt. Sok feladat tanári segítség nélkül is elvégezhető, így a tanulók olyan eszközöket is kézhez kapnak, amelyeknek köszönhetően nagyobb autonómiára tehetnek szert, vagyis önállóan is hatékonyabban tanulhatnak. A tankönyvcsalád minden szintjén hangsúlyos szerepet kap az interkulturalitás. Az interkulturális ismereteket feldolgozó feladatok olyan kommunikációs helyzetet teremtenek, amelyekben a diákok az adott témában először Magyarországról szereznek információkat, majd ezeket saját országukkal és egymás országával is összehasonlíthatják. Az ilyen feladatok célja, hogy a magyar nyelvről és kultúráról szerzett ismereteket globális kontextusba helyezze, valamint képessé tegye a diákokat a saját országukkal kapcsolatos információk megosztására. Az új technológiák ezen belül is elsősorban az internet számos lehetőséget kínálnak a szemléltetésre. Az interneten található képek segítik a közvetítőnyelv nélkül adott szómagyarázatokat (pl. Google Képek funkciója), valamint lehetővé teszik, hogy a Magyarországról vagy a diákok országáról, városáról és kultúrájáról elmondott információkat szemléltessék. A Wikipédia és más, magyar nyelvű oldalak szintén kezdettől fogva a tanulás, az autentikus szövegekkel való fokozatos ismerkedés hatékony eszközévé válhatnak. Ha van virtuális platformunk, a diákok szövegeit oda is feltehetjük. A platform lehetőséget ad a szövegek megosztásra és tartós megőrzésére, egyúttal közösségteremtő ereje is van. A mobiltelefonjuk segítségével a diákok hangfelvételeket is készíthetnek, rögzíthetik például az anyanyelvi beszélőkkel készített interjúkat, beszélgetéseket. Visszatérő elemek a tanári kézikönyvben Kiegészítő módszertani megjegyzések: Miért így? Helyenként szükségét éreztük, hogy kiegészítő magyarázatot fűzzünk a választott munkamenethez. Ezeknek a megjegyzéseknek a Miért így? címet adtuk. Kulturális és országismereti információk A tankönyv számos kulturális és országismereti információt ad Magyarországról. Természetesen elsősorban a terjedelmi korlátok miatt nem törekedhettünk teljességre. A kiegészítő jellegű, ám lényegesnek ítélt kulturális információkat itt, a tanári kézikönyvben ismertetjük a Kultúra és országismeret szekciókban. Javaslatok a tankönyv és a munkafüzet ismétlődő feladattípusainak felhasználására Szita Szilvia és Pelcz Katalin 2

4 A tankönyv és a munkafüzet is tartalmaz néhány ismétlődő feladattípust. Ezek felhasználásához alább adunk javaslatokat, amelyekre az egyes fejezetekben már csak hivatkozunk. Összefoglaló feladatok a fejezetek végén Ezeknek a feladatoknak az a célja, hogy a tanuló a fejezetben tanultakat önmagára vonatkoztatva, egy hosszabb szöveg formájában tekintse át és mélyítse el. Érdemes mindig mintát adnunk, vagyis először mi meséljünk az adott témáról, összegezve a tanultakat, és bemutatva a már ismert nyelvi eszközök szövegbe helyezésének lehetőségeit. Ha van rá lehetőségünk, ezt a szöveget írjuk és le, és osszuk ki a diákoknak, mint szövegmintát. A tanulókat érdemes arra biztatni, hogy az összefoglaló feladatot egy anyanyelvi beszélővel is végezzék el, ha van rá lehetőségük. Ehhez használhatják a könyvben megadott kérdéseket. A beszélgetést felvehetik a telefonjukkal, hogy később elemezni tudják. Szórendi feladatok a munkafüzetben A magyartanulás egyik sarokköve a szórend rendszerének megértése. Ez igen komoly feladat elé állítja a nyelvtanulót. Véleményünk szerint nem elégséges csupán a nyelvtanulás későbbi szakaszaiban összpontosítani erre a területre, hanem folyamatosan foglalkozni kell vele. A munkafüzet minden fejezet végén tárgyalja a szórend egy-egy kiemelt kérdését. Ezek célja, hogy a diákok kreatív nyelvhasználóként minél több helyes mondatot legyenek képesek alkotni, s közben megfigyeljék, megértsék, milyen hangsúlyeltolódást eredményez a szórend megváltoztatása. A feladatok megoldásakor kövessük a munkafüzet instrukcióit. A szórend gyakorlása kártyákkal Minden fejezet utolsó munkalapja olyan kártyákat tartalmaz, amelyek segítségével elmélyíthető a szórendnek a fejezetben tárgyalt aspektusa. A feladat célja, hogy a diákok idővel egyre nagyobb biztonsággal el tudják dönteni, mely mondatok felelnek meg a magyar szórendi tendenciáinak. 1) Készítsünk kártyákat a munkalapon található szavakkal. (A diákok számától függően egy vagy több kártyaszettre is szükségünk lehet.) Első lépésben nagyobb csoportban is dolgozzunk közösen. Terítsük a kártyákat egy szabad asztalra. 2) Kérjük meg a diákokat, hogy alkossanak helyes mondatokat a megadott szavakkal és írásjelekkel. A mondatokat ejtsék is ki. A fókuszpozícióban lévő szónak adjanak nyomatékot. 3) Majd változtassák meg a szórendet (pl. hangsúlyozzák az idő- vagy a helyhatározót, az alanyt stb.), és ejtsék ki újra a mondatot. 4) A diákok egy-egy kártyaszett segítségével további mondatokat alkothatnak, ezeket fel is írják, majd közösen ellenőrizzük őket. Szita Szilvia és Pelcz Katalin 3

5 Megjegyzés: A fejezetek kártyáit természetesen össze is keverhetjük, így a diákok még több mondatot alkothatnak. Ebben az esetben célszerű az egyes fejezetekhez tartozó szavakat más-más színű lapra nyomtatni, hogy a gyakorlás végén könnyen szét tudjuk őket válogatni. Ismétlő tesztek A fejezetekhez tartozó kiegészítő anyagokat ismétlő teszt zárja. Ezt kiadhatjuk házi feladatnak vagy megoldhatjuk együtt az órán, de természetesen számonkérésre is felhasználhatjuk. Az ismétlő tesztek eredménye rávilágít azokra a területekre, amelyeket a diákok nem értettek meg, és/vagy nem mélyítettek el kellőképpen. A tanórán térjünk ki a diákok kérdéseire, és ismételjük át azokat a jelenségeket, amelyek a diákoknak a tesztben problémát okoztak. FIGYELEM! Az ismétlő tesztek a honlap jelszóval védett szekciójában találhatók, és csak tanárok számára tölthetők le. Kiejtés A második kötetben a fejezetek végén található kiejtési feladatok a mássalhangzók helyes artikulációjának elsajátítását szolgálják (a könyv sárga hátterű lapjain). A feladatok az egyszerűtől a komplex felé haladnak: míg az első feladatok kizárólag a kiejtésre összpontosítanak, a későbbiek a kiejtést más jelenségekkel nyelvtan, szó- és mondatalkotás, beszédhelyzetek is összekapcsolják. A feladatokat beépíthetjük részekre bontva az órák menetébe, vagy a fejezet után is átvehetjük, a tanulók igényeihez alkalmazkodva. Nagy részüket a diákok önállóan, otthoni gyakorlásként is megoldhatják. A kiejtéshez kapcsolódó feladatsorok felépítése hasonló: 1) Az első feladatban a mássalhangzókat a szótagok és rövid szavak szintjén gyakoroljuk. Mivel a szótagoknak nincs önálló jelentésük, a diákok egyértelműen a hangképzésre összpontosíthatnak. Az értelmes szavak esetében is összpontosítsunk első körben a kiejtésre. Az idegenes hangzású kiejtést legalább részben az okozza, hogy a tanuló nincs tudatában a hangok helyes képzésének, és a magyar nyelv hangjainak képzésekor is saját nyelvének artikulációs bázisára épít. Ezért a munkát minden esetben kezdhetjük azzal, hogy elmagyarázzuk az ajkak és a nyelv pozícióját és mozgását. 2) Az első feladatot közösen oldjuk meg: ehhez játsszuk le a hangfelvételt vagy mi olvassuk fel a szótagokat. A diákok kórusban ismételnek. 3) A következő fázisban megkérhetjük a diákokat, hogy a hallott szótagokat írják le. Ez a gyakorlat tudatosítani fogja a bizonytalanságokat, illetve bizonyos hangok hasonló hangzását. Ez számunkra is értékes információt ad, melyik hangok és hangkapcsolatok gyakorlására kell különösen nagy hangsúlyt fektetni. 4) Ezután nézzük meg az első feladatot a könyvben, ismerkedjünk az írásképpel, és ejtsük ki a hangkapcsolatokat úgy is, hogy a diákok közben a könyvet nézik. 5) A második feladat olyan ismert szavakat tartalmaz, amelyekben az adott mássalhangzók megjelennek. Itt olyan hangkapcsolatokat is bemutatunk, amelyek kiejtése megegyezik az Szita Szilvia és Pelcz Katalin 4

6 adott mássalhangzóéval (pl. ss: mással, igazság, egészség stb.) A diákok a hangzás és a jelentés kapcsolatára összpontosítanak. A feladatot az első feladathoz hasonlóan először hallás után gyakoroljunk, csak azután kapcsoljuk össze az írásképpel. 6) A szavakkal modatokat is alkothatunk. Így a nyelvtani ismereteket, a szókincset és a kiejtést együtt gyakorolhatjuk. A mondatalkotási gyakorlathoz szabjunk időkeretet (5 10 perc). A mondatok felolvasásakor összpontosítsunk a helyes kiejtésre. 7) Az utolsó előtti feladat a hangképzést és kiejtést általában kontextusba helyezi: a diákok mondatokat hallanak, egészítenek ki és ismételnek el. A feladatokat diktálásként is elvégezhetjük. 8) Az utolsó feladat rövid beszédszituációkat és nyelvtani jelenségeket kapcsol össze a kiejtéssel. Ebben a fázisban a diákok kreatívan használják a nyelvet: legtöbbször szabadon alkothatnak mondatokat, rövid párbeszédeket. Mindeközben a hangsúly természetesen a helyes kiejtésen (is) van. 9) A gyakorlást követő órákon a kiejtés javításakor fektessünk nagyobb hangsúlyt a gyakorolt hangokra. Hasznos mondatok A törzsanyag minden fejezetét a Hasznos mondatok egyoldalas listája zárja. A lista a fejezetben előforduló legfontosabb beszédpaneleket tartalmazza, a könnyebb áttekinthetőség érdekében témákra bontva. 1) A fejezet végére érve adjuk fel házi feladatnak a lista tanulmányozását vagy nézzük végig közösen. 2) A diákok egyénileg, párban vagy csoportban a kifejezések változtatható elemeivel további variációkat hozhatnak létre. Pl. ha a könyvben a Szeretek nyaralni mondat áll, a tanulók a következő variánsokat alkothatják: Imádok / Nem szeretek nyaralni. / Szeretek síelni. / Szeretek olvasni stb. 3) A hasznos kifejezésekhez szókártyákat is készíthetünk. Ehhez ld. részletesebben az A1+ tanári kézikönyv 6 8. oldalát. Szita Szilvia és Pelcz Katalin 5

7 1. fejezet MAGUNKRÓL ÉS MÁSOKRÓL ISMERKEDÉS 1. Bemutatkozunk Az 1 3. feladat célja, hogy felfrissítse és elmélyítse a bemutatkozási szituációban használható mondatokat. 1) Válaszoljunk saját nevünkben az 1. a) feladat kérdéseire, amelyeket a diákok tesznek fel nekünk. A válaszokat vetítsük ki vagy írjuk a táblára. 2) A válaszok alapján a diákok saját nevükben válaszolják meg a kérdéseket. 3) Ellenőrizzük a válaszokat, néhány lehetséges választ írjunk a táblára. Miért így? Amikor mi is részt veszünk egy-egy feladat megoldásában, nemcsak magunkról osztunk meg vélhetően érdekes információt, hanem nyelvi modellt is adunk a diákoknak a feladat megoldásához. A diákok fel is vehetik a telefonjukkal, amit mondunk, így később is rendelkezésükre állnak az információk és az általunk használt nyelvi eszközök. Ezt minden hosszabb narratív szöveg esetén megtehetik. Variáció a 3. lépéstől 3) A szóbeli korrekciót követően több diák párhuzamosan is felírhatja a táblára a válaszait. A hibákat a többiek javítják. 4) A b) feladatrészben két lehetőség szerint nem mellette helyet foglaló diáktársával beszélget a tanuló. Először nézzük meg a tegeződés felajánlásának nyelvi megformálását a táblázat alatt. A modell segítségével a diákok az első beszélgetésnél tegező, a másodikban önöző alakokat használnak. A válaszokat rögzítik a könyvben. 5) A c) feladatot adjuk fel házi feladatnak. Kultúra és országismeret Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a magyarok igen könnyen és gyorsan tegeződnek. Ha a diák nem biztos benne, hogy tegezze vagy magázza-e az adott személyt, mindig udvariasabb a magázás. Egy idő után a partner legtöbbször felajánlja a tegezést vagy automatikusan átvált a tegező alakra. 1. munkalap: ismerkedünk Variáció arra az esetre, ha a csoport tagjai nem ismerik egymást: 1) A kérdések listáját felvágjuk, minden diáknak kap néhány kérdést, melyekre a választ összegyűjti a csoport többi tagjától. Mi is vegyünk részt a beszélgetésben. 2) Összesítsük, kiről milyen információt tudtunk meg. Ebben a fázisban kérjük meg a diákokat, hogy reagáljanak is a hallottakra. Ehhez megadhatunk néhány mondatot, pl.: De érdekes! / Nem is tudtam, hogy Lina is Bonnban él. / Tényleg tudsz japánul? / Én is tudok spanyolul, de nem olyan jól. stb.) 3) Végül adjunk alkalmat újabb kérdések feltételére és válaszadásra. Szita Szilvia és Pelcz Katalin 6

8 Variáció arra az esetre, ha a csoport tagjai már ismerik egymást: 1) A munkalapot kiosztjuk a diákoknak, akik párban megbeszélik a kérdések jelentését. 2) Mindenki tetszés szerinti új identitást választ magának, és az új szerepében válaszolja meg a kérdéseket. Járjunk körbe, és segítsünk a mondanivaló megformálásában. 3) A diákok párokban beszélgetnek. Először eldöntik, tegezik vagy magázzák-e egymást, majd felteszik egymásnak a kérdéseket. Kérjük meg őket, hogy reagáljanak is az érdekes információkra (ld. 1. variáció 2. lépés). 4) Összesítsünk néhány információt közösen. Variáció a 2. lépéstől 2) Megadunk egy szituációt, amelynek keretében a diákok kettes-hármas csoportokban beszélgetnek, pl.: Új iskolába/munkahelyre kerültek, ott beszélgetnek. / Nyaralás közben néhány szimpatikus emberrel ismerkednek. / Új lakásba költöznek, és a szomszéddal beszélgetnek stb. Tisztázzuk, mikor használunk tegező, mikor önöző alakot (pl. melyik alakot használjuk, a szomszéd idősebb nálunk, a többi nyaraló fiatalabb, mi vagyunk a csoportban a legidősebb/legfiatalabb stb.). 3) A diákok kisebb csoportokban beszélgetnek a megadott szituáció szerint. Járjunk körbe, és segítsünk a mondanivaló megformálásában. A felmerülő hasznos mondatokat írjuk a táblára. 4) Összesítsük a beszélgetések eredményét szóban vagy a táblán. 2. Egy házaspár bemutatkozik A feladat célja, hogy a diákok a mintaszövegek alapján tovább bővítsék a bemutatkozás nyelvi eszközeit. 1) A szövegek előkészítését, elolvasását és az új szavak kigyűjtését feladhatjuk otthoni munkának. Kérjük meg a diákokat, hogy hallgassák is meg otthon a szövegeket, és ismételjék el legalább egyiket mondatonként. A b) feladatot is megoldhatják otthon. Miért így? Sok diák kényelmetlenül érzi magát, ha órán, és nem otthon, saját tempójában, saját módszerei szerint dolgozhatja fel az ismeretlen szöveget. Ezért javasoljuk itt is, és lehetőség szerint minél több szövegnél az otthoni feldolgozást. A szöveg meghallgatása segít a tagolás felismerésében és ezzel az értelmezésben, amint a helyes kiejtés és intonáció megfigyelésében és elsajátításában is. Ezenkívül az auditív tanulók ily módon könnyebben elsajátítják a szövegben található szavakat, szószerkezeteket. 2) Játsszuk le órán mindkét hangfelvételt, és tisztázzuk a kérdéseket. Ellenőrizzük a b) feladat megoldásait kiscsoportokban vagy közösen. 3) Nézzük meg a helyhatározó ragjait a munkafüzetben a Hol tanulsz/dolgozol? kérdésre (6. oldal), és oldjuk meg a feladatok egy részét. Szita Szilvia és Pelcz Katalin 7

9 4) Ezután a diákokat két csoportra osztjuk. Az egyik csoport Péterfi Éva bemutatását készíti elő első személyben, a másik Janét. Ehhez még egyszer végigmennek a szövegen, és összefoglalják az információkat. 5) A két csoport keveredik, egy Éva és egy Jan dolgozik együtt. A párok tagjai felolvassák egymásnak a saját szövegüket, mintha ők lennének Jan és Éva. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. A másik ember reagálhat is, ehhez adjunk meg mondatokat, pl.: Tényleg? Ez érdekes! Nahát! Akkor te nagyon sok helyen jártál / sokat utaztál / sok nyelvet beszélsz! A bemutatót képekkel is illusztrálhatjuk pl. Keszthelyről, Koppenhágáról vagy Japánról, amelyeket a falra vetítünk. 6) Végül a c) feladat beszédpaneljei segítségével a diákok bemutatják a partnerüket. Miért így? Az 5. lépés első látásra talán feleslegesnek tűnik (hiszen nem tartalmaz kreatív elemet). Azonban jó alkalmat ad arra, hogy a diákok stresszmentes környezetben gyakorolják az új szerkezetek használatát, kiejtését és a mondatintonációt. A mi feladatunk pedig ebben a fázisban kizárólag a kiejtés és intonáció javítására szorítkozik. Kultúra és országismeret Javasoljuk, hogy az egész tanulási folyamat során, amint a térképen megjelenő magyarországi helyről esik szó a tanórán (pl. itt Keszthely), jelöljék be a diákok a tankönyv vagy a munkafüzet térképén. A tanulás későbbi fázisában ezt a jelölt térképet is felhasználhatjuk ismétlés gyanánt, amikor megbeszéljük, mit is tudunk az adott helyről. 2. munkalap: Itt valami nem stimmel... A munkalap Éva és Jan bemutatkozó szövegét közli sok-sok hibával. 1) A diákok párokban dolgoznak. Minden diák megkapja a munkalapot. Aki eddig Jan volt, most Éva szövegét tanulmányozza, az Évák pedig Janét, és igyekeznek megtalálni a hibákat a szövegben. 2) Közösen ellenőriznek, ehhez használhatják a megadott szerkezeteket. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést, és segítsünk a mondanivaló megformálásában. 3) Végül összegezzük mi a különbségeket az eredeti és a munkalapon található szövegek között. Miért így? Felmerülhet a kérdés, hogy a 2. munkalap feladatsorának utolsó lépésében miért mi mondjuk el a megoldásokat, és nem a diákok. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a diákok rengeteget tanulhatnak a mi megnyilvánulásainkból: ismerős témában hallanak helyes, jól megformált mondatokat. Egyes kutatások (hely hiányában nem idézzük őket) azt látszanak igazolni, hogy sok diák a tanár megnyilvánulásait érzi az óra leghasznosabb részének. 3. Igék és főnevek Ez a gyakorlat a szókapcsolatok gyakoriságára hívja fel a figyelmet, valamint gyakoroltatja ezek intonációját. Írásban is elmélyíti az új szókincset, és lehetőséget ad néhány vonzatos ige átismétlésére. Szita Szilvia és Pelcz Katalin 8

10 1) A diákok egyénileg oldják meg a feladatot, majd kisebb csoportokban ellenőrzik. Az ellenőrzés nyelvileg is sikeres lefolytatásához adjuk meg a következő paneleket: Szerintem ez nem jó. / Igazad van. / Neked van igazad. / Szerintem is ez a jó megoldás stb. Variáció: A tanulók kérdéseket tesznek fel egymásnak, pl.: Hol él/élsz? Mit olvas/olvasol? A kérdésekre a megfelelő szerkezettel adnak választ. 2) Olvassuk fel a kifejezéseket, a diákok ismétlik őket. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az egység első szótagja kapja a főhangsúlyt, az ige a kiejtésben szinte összeolvad az előtte álló szóval. A diákok a hangfelvétellel otthon is gyakorolhatják a kiejtést és az intonációt. 3. munkalap: torpedó A munkalap az igeragozást gyakoroltatja. 1) Az A és a B munkalap megegyezik. 2) A diákok párban játsszák a torpedó játékot. Ennek menete: mindenki bejelöl a saját rácshálóján valamilyen színnel, egy 5 elemből, kettő 4 elemből, három 3, 2 és 1 elemből álló hajót. Másik színt vesz a kezébe. 3) A partner megpróbálja eltalálni az ellenség hajóit. Ehhez a megfelelően ragozott igei szerkezetet mondja ki. 4. Igeragozás A feladat célja a jelen idejű igeragozási rendszer felfrissítése. 1) Csoportosítsuk Éva és Jan bemutatkozó szövegeinek igéit. 2) Nézzük meg Az igeragozás rendszere c. egységet a munkafüzetben (7. oldal), és oldjuk meg a feladatok egy részét, vagy adjuk fel házi feladatnak. 3) A diákok két-három fős csoportokban vagy közösen mindegyik típusból legalább két igét elragoznak. Ahol határozatlan és határozott ragozással is végig lehet ragozni az igét, ott használjunk szókapcsolatot (Pl. Újságot olvasok / A kedvenc újságomat olvasom.) 4) A c) feladatrész a határozatlan és határozott ragozást ismétli át. A feladatot párban vagy csoportosan is meg lehet oldani. 5) Ezek után nézzük meg a munkafüzet 9. oldalán a tárgy típusait, és oldjuk meg a feladatok egy részét. 4. munkalap: Milyen típusú a tárgy? A munkalap a tárgy típusait rendszerezi. 1) Vágjuk szét a munkalapot kis kártyákra. 2) A kártyákat rögzítsük a falon rendezetlenül vagy tegyük szabad asztalokra. 3) A diákok a kártyákat a tárgy típusa szerint két csoportba rendezik. 5. Írjon magáról hasonló szöveget! 1) Először modellezzük a feladatot, vagyis meséljünk és írjunk magunkról hasonló szöveget. A szöveget osszuk is ki a diákoknak, hogy így Éva és Jan szövegén kívül ezt is modellként használhatják majd saját fogalmazásukhoz. 2) A diákok házi feladatként saját magukról írnak szöveget. (Ezt képekkel is illusztrálhatják, de tartsuk tiszteletben, hogy nem mindenki oszt meg szívesen információkat, fotókat a magánéletéről.) 3) Javítsuk a szövegeket óra előtt. Szita Szilvia és Pelcz Katalin 9

11 4) A szövegeket kifüggeszthetjük az osztályban, vagy feltehetjük a közös internetes platformra. Miért így? Érdemes minden összefoglaló feladathoz írnunk magunkról egy szöveget, amelyet később fel tudunk használni a csoportjainkban. Ezekben a szövegekben mindig igyekezzünk a lehető legtöbb szót és kifejezést visszaforgatni a fejezetből, ezzel is bemutatva a tanulóknak az új szókincs felhasználási lehetőségeit. A tanultak összefoglalásához és magukra vonatkoztatásához a diákoknak hosszabb előkészületre van szükségük, amelyre alkalmasabb a tanórai keretnél az otthoni munka. Ha elektronikusan kapjuk meg a szövegeket, a diákoknak nem kell a következő óráig várniuk a javított változatra, valamint a javított változatot ki tudjuk nyomtatni és tudunk vele dolgozni órán. 6. Ismerkedés egy partin: Endre Jannal beszélget Ez a gyakorlat a 2. feladatból ismert információkat dialógus keretében dolgozza fel. A diákok megfigyelhetik és gyakorolhatják az ismerkedés tipikus fordulatait és a kommunikáció fenntartására irányuló elemek használatát. 1) Csukott könyv mellett hallgassuk meg a hangfelvételt, és kérdezzük meg a diákokat, kik a szereplők, milyen beszédhelyzetről van szó stb. 2) Majd olvassuk el és hallgassuk meg újra a dialógust. Hívjuk fel a figyelmet a kommunikáció fenntartását szolgáló fordulatokra. 3) A diákok párokban beszélgetnek. Kérjük meg a tanulókat, hogy kétszer játsszák el párbeszédet, egyszer a magyar beszélgetőpartnert, egyszer pedig saját magukat adva. Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és az egyéb hibákat, ha szükséges. Variáció 1) A diákok a feladatot otthon oldják meg és ellenőrzik. 2) Tisztázzuk a kérdéseket óra elején. 3) Adjuk meg a következő szituációt: buliban vagyunk, ismerkedünk, több emberrel is beszélgetünk. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy egy ilyen helyzetben a cél nem az, hogy minél több információt préseljünk ki a beszélgetőpartnerből, hanem hogy kellemes, kötetlen társalgást tartsunk fel (mutassunk érdeklődést, reagáljunk megfelelően egy-egy információra stb.). Ezekre az elemekre a 6. a) feladat ad példát. Kérjük meg a diákokat, hogy használjanak belőlük minél többet. Járjunk körbe, és segítsünk a fogalmazásban. A felmerülő hasznos mondatokat írjuk a táblára. Miért így? Felmerülhet a kérdés, miért használjuk itt is ugyanazt a szöveget, mint a 2. feladatban. A rövid válasz erre az, hogy ez nem ugyanaz a szöveg. A szöveg tartalma ugyan megegyezik a 2. feladatéval, azonban a kommunikációs helyzet egészen más. A dialógusban olyan nyelvi elemek is megjelennek, amelyek egy narratív szövegben nem találhatók meg, s amelyek kizárólagos, ám annál lényegesebb szerepe a kommunikáció fenntartása. Az idegennyelv-tanulóknak éppen ezeknek a kommunikáció fenntartására irányuló nyelvi Szita Szilvia és Pelcz Katalin 10

12 paneleknek a használata szokott problémát okozni. A gyakori panelek elsajátítása által a diákok megnyilvánulásai is közelítenek az anyanyelvi beszélőkéihez. 5. munkalap: Ön következik A munkalap segítségével a diákok vázat kapnak egy ismerkedős beszélgetéshez, amelynek fordulatait a mindennapi életben is jól tudják használni. 1) A munkalap Endre és Jan beszélgetéséből Endre kérdéseit és reakcióit tartalmazza. A diákok házi feladatként vagy az órán kitöltik a munkalapot a saját adataikkal. 2) Javítsuk a szövegeket. 3) A diákok párokban dolgoznak, és váltott szereposztásban kétszer eljátsszák a dialógust (lehetőleg ne olvassák a szöveget). TÉGED MI ÉRDEKEL? ÖNT MI ÉRDEKLI? 7. Mit csinálsz szabadidődben? Mit csinál szabadidejében? 1) Az a) feladat megoldásához a diákok körbejárnak a csoportban, és eldöntendő kérdéseket tesznek fel egymásnak. Pl.: Mit csinálsz szabadidődben? Aktívan sportolok. Tényleg? Mit? Focizok és tornázom. A modelldialógust írjuk fel a táblára. 2) Az egész csoport közösen összegyűjti, kinek mi a hobbija. Adjunk alkalmat kérdések feltevésére. 3) A b) feladatban a diákok kettes csoportokban kérdéseket írnak. Kérjük meg őket, próbáljanak olyan kérdéseket írni, amelyeket valóban fel akarnak tenni valakinek a csoportból. Járjunk körbe, és javítsuk a hibákat. (Mindenki írhat minden kérdőszóval kérdést, de fel is oszthatjuk a kérdőszókat csoportok szerint.) 4) A diákok pergő ütemben felteszik egymásnak a kérdéseiket. Javítsuk a kiejtést és a hibákat. 5) A c) feladatot feladhatjuk házi feladatnak. Variáció A diákok beszélgethetnek nagyobb, hármas-négyes csoportokban is, így több információt tudnak megosztani. 8. Szeret? Nem szeret? Ebben a feladatban újra, kicsit más szempontból rendszerezzük az eddig gyakorolt igéket, s immáron a diákok saját hozzáállásukat mutathatják be a felsorolt hobbikhoz. 1) A diákok az a) feladatban csoportosítják az igéket, ahogy igaz rájuk. Mi is mondjuk el, mit szeretünk/nem szeretünk csinálni. 2) A listájuk alapján a diákok 2 3 társukkal beszélgetnek. Ehhez használják a b) feladat mintadialógusát. Variáció 1) A diákok önállóan kitöltik az a) feladatban a táblázatot. 2) Közösen átnézzük a b) feladat mintadialógusát. 3) Kijelölünk három pontot a teremben: * Nagyon szeretek / Imádok Szita Szilvia és Pelcz Katalin 11

13 * Szeretek * Egyáltalán nem szeretek / Utálok 4) Mi mondjuk a feladat mondatait, a diákok pedig érzelmeiknek megfelelően állnak az egyik vagy másik oszlopba. Pl.: Nagyon szeretek teniszezni. / Imádok kertészkedni. / Szeretek kirándulni. / Egyáltalán nem szeretek főzni. / Utálok énekelni. 5) Az azonos/nem azonos helyen álló diákok a b) feladat dialógusa alapján beszélgetnek röviden az adott hobbiról (lehetőleg egy-két beszélgetés után könyv nélkül). Járjunk körbe, javítsuk a kiejtést és a hibákat. A felmerülő hasznos mondatokat írjuk a táblára. 9. Mi érdekli Annát? Itt ismét kontextusban, ezúttal narratív szöveg segítségével mélyítjük el a szabadidő témáját. 1) Az a) feladatban listázott kulcskifejezések tisztázása után próbáljuk meg kitalálni, vajon szeret-e Anna Budapesten lakni, és mit csinál ott. Ehhez adjuk meg a következő kifejezéseket: Talán / Szerintem / Valószínűleg / Én úgy gondolom,... 2) Hallgassuk meg a felvételt kétszer, az első meghallgatás után a b), a második után a c) feladatrészt oldjuk meg. A diákok beszéljék is meg egymás között, mit értettek. Ehhez is adjunk beszédeszközöket: (Én) azt értettem, hogy... / Szerintem... / Ezt nem értettem pontosan. / Azt hiszem, hogy... / Csak annyit értettem, hogy... 3) A teljes szöveg kiegészítését és ellenőrzését feladhatjuk házi feladatnak. Arra is kérjük meg a diákokat, hogy otthon hallgassák meg Anna szövegét, és (csukott könyv mellett) ismételjék el mondatról mondatra. 6. munkalap: Mi érdekli Annát? A munkalap a névszóragok funkcióját mélyíti el, a hangfelvétellel való ellenőrzés pedig lehetőséget ad a hallásértés iskolázására. 1) A munkalap kiosztása után hallgassuk meg újra a felvételt. 2) A diákok a hallott szöveg alapján kiegészítik a szöveget a hiányzó főnévragokkal. 3) Megoldásaikat párban ellenőrzik úgy, hogy felolvassák egymásnak a mondatokat. (Kérdéses esetben segít a tankönyvi szöveg.) Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 4) Az e) feladatot a diákok házi feladatként oldják meg. Javítsuk a szövegeket. Kultúra és országismeret Az internet segítségével mutassuk be a Művészetek Palotáját, nézzük meg az aktuális programot, és hallgassunk bele Bach Máté-passiójába. 10. Írjon magáról hasonló szöveget! Ebben a feladatban a diákok magukra forgatják vissza a tanultakat. 1) Először mi írjunk magunkról szöveget, és mondjuk el a tartalmát órán, az írott változatot pedig osszuk ki. Adjunk alkalmat kérdések feltevésére. 2) A diákok házi feladatként megírják a saját fogalmazásukat. 3) Javítsuk a szövegeket. 4) A javított szövegeket osszuk ki a diákok között random módon. Szita Szilvia és Pelcz Katalin 12

14 5) Mindenki felolvas egy szöveget, és megtippeli, hogy ki írhatta. Ehhez adjunk nyelvi eszközöket, pl.: Azért gondolom, hogy ez Bea szövege, mert... / Tudom, hogy Bea nagyon szeret... Miért így? Az összefoglaló szöveg a hasznos szókincs bevésését releváns kontextusban (önmagunkra vonatkoztatva) teszi lehetővé. Ez egyúttal a folyékony beszédet is segíti és a nyelvtani biztonság megszerzésére is szolgál. 11. Téged mi érdekel? Önt mi érdekli? 1) Figyeljük meg a hangzóvesztés jelenségét az az a) részben, majd pedig a nyelvtani munkafüzetben (13. oldal). Oldjuk meg a nyelvtani munkafüzet vonatkozó feladatát. 2) A b) feladatban a diákok három-négy társukkal játsszanak minidialógusokat. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 3) A c) feladatot önálló órai munka keretében vagy házi feladatként is megoldható. Miért így? Amikor a diákok háromszor-négyszer is elgyakorolják ugyanazt a beszédszituációt, automatizálják a nyelvi viselkedést, és a folyékony beszédet is iskolázzák. 12. Ki mit szeret? A feladatban hasonló jelentésű mondatokkal dolgozunk, valamint megismerkedünk néhány rendhagyó tárgyesetű főnévvel. 1) A diákok önállóan töltik ki a feladatot. 2) Majd a b) feladat kérdései segítségével dialógusokat alkotnak, pl.: Szereted a történelmet? Igen, nagyon (szeretem). / Igen, nagyon érdekel. 3) Végül nézzük meg a rendhagyó tárgyeset típusait a munkafüzetben (15. oldal), és oldjuk meg a feladatot. ÉN ÉS A TÖBBIEK 13. Vannak magyar barátaid? Vannak magyar barátai? 1) Kérjük meg a diákokat, hogy párokban tegyék fel egymásnak az a) feladat egyes számú kérdéseit. Emlékeztessük őket arra, hogy a magyarban a számnevekkel egyes számot használunk, pl.: Van magyar könyved? / Sok magyar könyved van? Igen, nagyon sok magyar könyvem van. / Igen, van néhány. 2) Ismételjük át a birtokos személyjelek rendszerét egyes számban (MagyarOK A oldal) házi feladatként vagy közösen. 3) Térjünk át a birtoktöbbesítés bevezetésére: mondjuk el, nekünk milyen nemzetiségű barátaink, rokonaink, kollégáink stb. vannak. Magyarázzuk el a az -i birtoktöbbesítő jel funkcióját (ezt a diákok a példáink alapján könnyen meg fogják érteni). 4) A b) feladatrészben a minta alapján a diákok párban teszik fel egymásnak a kérdéseket. 5) Kérjük meg őket, hogy néhány információt az egész csoporttal is osszanak meg. 6) Nézzük meg az összefoglaló táblázatot a munkafüzetben (16. oldal), és oldjuk meg a feladatok egy részét. Szita Szilvia és Pelcz Katalin 13

15 14. Ki milyen nemzetiségű? 1) Az a) feladatrészt önálló órai vagy otthoni munkára ajánljuk, melynek ellenőrzését felhasználhatjuk a családtagok, rokonok megnevezésének átismétlésére. 2) A diákok kis csoportban, egymást kérdezgetve ellenőrzik a feladatot. Javítsuk az intonációs és egyéb hibákat. 3) A csoportmunka eredményéről hallgassunk meg néhány beszámolót. 15. Kiejtés és mondatintonáció: eldöntendő kérdések A fejezet során már többször előkerülő eldöntendő kérdések intonációját helyezzük a fókuszba. A feladatot érdemes először csukott könyvvel elvégezni. 1) A diákok hallgatják, és hallás után ismétlik el a mondatokat. 2) A második lépésben hallgassuk és olvassuk is el a mondatokat. Emlékeztessünk arra, hogy az összetartozó lexikai egységeket kiejtésben nem választjuk el egymástól. 16. Családtagok A feladat a családtagok neveit ismétli át. 1) Oldjuk meg egyénileg vagy kiscsoportban az a) feladatot, és ellenőrizzünk közösen. 7. munkalap: családtagok Ez a munkalap a 16. a) feladat variánsa, amelyet ismétlésre is felhasználhatunk. 1) Készítsünk kártyákat. A vastagbetűs kifejezéseket tartalmazó kártyákat a falra rögzítünk vagy egy szabad asztalra tesszük. A többit kiosztjuk a diákok között. 2) A diákok a megfelelő defínió alá helyezik a kártyáikat. Ehhez kérhetnek a többiektől segítséget, pl.: Elfelejtettem, mit jelent ez a szó. / Tudsz segíteni? Nem tudom, mit jelent ez a szó. / Mit jelent ez a szó? stb. 3) A megoldást közösen olvassuk fel. Variáció A feladat kisebb csoportokban is elvégezhető. Gondoskodjunk arról, hogy minden csoportnak jusson egy kártyaszett. 2) A b) feladatrészt feladhatjuk házi feladatnak, és a tanórán következőképpen ellenőrizhetjük: a diákok párban, felváltva tesznek fel kérdéseket egymásnak, pl.: Ki a feleséged édesanyja? Az anyósom. 3) Beszéljük meg a találós kérdést. (A megoldás: én.) 17. Bálint bemutatja a családját Ez a feladat kontextusba helyezi a családtagok bemutatását. 1) Ismertessük a szituációt, és olvassuk el együtt a mondatokat. Beszéljük meg az esetleges kérdéseket. 2) Játsszuk le kétszer a hangfelvételt, közben a diákok eldöntik, hogy az a) feladat mondatai igazak vagy hamisak. Szita Szilvia és Pelcz Katalin 14

16 3) Ellenőrizzük a megoldásokat szóban. Kérjük meg a diákokat, indokolják is meg, miért gondolják, hogy az adott mondat igaz vagy hamis, pl.: Azért gondolom, hogy ez a mondat hamis, mert Bálint azt mondja, hogy... 4) Térjünk át a b) feladatra. Kérjük meg a diákokat, hogy először olvassák végig a teljes szöveget, majd egészítsék ki a hiányzó szavak megfelelő alakjával. A megoldásokat a hangfelvétellel is ellenőrizhetjük vagy a feladatot a hangfelvétellel is megoldhatjuk. Miért így? Ha a 3. lépésben megadott, sok előre- és visszautalást tartalmazó és az ehhez hasonló mondatokat folyamatosan gyakoroljuk, nagy segítséget nyújtunk a diákoknak a mindennapi beszéd megértéséhez, hiszen a hétköznapi párbeszédek nagyon sok előre- és visszautalást tartalmaznak. 18. Családmodellek Európában 1) A diákok önállóan gondolják végig, mit válaszolnak (a megadott mondatkezdetekkel) a három felvezető kérdésre. 2) Kisebb csoportokban vagy közösen összegezzük a válaszokat. Néhány mondatot írjunk a táblára. 3) A b) feladatban beszéljük meg a kulcsszavak jelentését. 4) Először hallgassuk meg a szöveget, és összegezzük, mit értettünk. 5) Hallgassuk meg újra a szöveget, amelyet a diákok ezúttal olvashatnak is. Miért így? Hasznos lehet, ha a szövegeket először hallás után vezetjük be. Érdemes felhívni a diákok figyelmét arra, hogy a mindennapi életben is legtöbbször hallás útján jutnak el hozzánk az információk. Ezért jó, ha a diákok nem ragaszkodnak túlságosan az írásképhez, hanem a fülükre (is) hagyatkoznak. 8. munkalap: családmodellek Ez a munkalap a 18. feladat szövegét bontja lexikai egységekre. 1) Annyi példányban készítsünk kártyákat, hogy 2 3 diákonként jusson egy szöveg. 2) A diákok újraépítik, majd felolvassák a szöveget. Variáció Ha nehezíteni akarjuk a feladatot, ne adjunk ki minden kártyát, csak a kártyák egy részét. A diákok a hiányzó elemeket emlékezetből egészítik ki. 19. Egészítse ki a kifejezést! 1) Oldjuk meg a feladatot közösen vagy egyénileg, és ellenőrizzünk közösen. 2) A kifejezések elmélyítésére minden szót írjunk fel egy-egy kártyára. Az igéket és a főneveket írjuk eltérő színű kártyára. (A feladatot a diákok is elvégezhetik.) 3) A csoport létszámának megfelelő számú kártyát osszunk ki (minden diáknál egy kártya legyen), a többit tegyük egy szabad asztalra, és párosítsuk a kifejezéseket közösen. A diákok megkeresik a saját szókapcsolatuk másik felét. (Akinél ez van, lehet a következő feladatban a párjuk.) Szita Szilvia és Pelcz Katalin 15

17 4) Ellenőrzésként mondjuk ki hangosan a szókapcsolatokat. 20. Szerepjáték: interjú a szakemberrel A feladat a 18. feladat narratív szövegén alapul, és azt mutatja be, hogyan hangzik az írott szöveg interjú formájában. Ezzel egyrészt a szöveg szókincsét ismételjük át, másrészt megismerkedünk a riportok, interjúk néhány tipikus fordulatával. 1) Az a) feladat megoldása előtt játsszuk le a lehetséges megoldás hangfelvételét (leirat a Függelékben). Hívjuk fel a figyelmet az interjúk nyelvezetének tipikus fordulataira (Utolsó kérdésem Magyarországra vonatkozik stb.). 2) Majd a diákok önállóan előkészítik saját válaszaikat. Járjunk körbe, és segítsünk a mondanivaló megfogalmazásában. A felmerülő hasznos mondatokat írjuk a táblára. 3) A diákok saját szövegeiket használva, párban eljátsszák az interjút. Kiegészítő feladat A következő lépésben saját országukra vonatkoztathatják a kérdéseket, és házi feladatként válaszolnak rájuk. Javítsuk a szövegeket, majd az érdekesebb információkat mondjuk el a következő óra elején, vagy kérjük meg a diákokat, mondják el ők. Miért így? Az A2-es szinttől kezdve egyre lényegesebbé válik, hogy a diákok a különböző nyelvi regiszterek sajátosságaival is megismerkedjenek. Nem ugyanazok a fordulatok, nyelvi eszközök jellemzik az igényes írott és beszélt nyelvet, a média nyelvezetét, a hétköznapi társalgást vagy az informális írásbeli kommunikációt. Erre a MagyarOK A2+ tananyagban és a többi kötetben fokozott figyelmet fordítunk. 21. Meséljen a családjáról! A feladatban a saját családunkra vonatkoztatva összegezhetjük a tanultakat. 1) Kérjük meg a diákokat, hogy hozzanak fotót egy családtagról, de ne mutassák meg senkinek. Mi is hozzunk egy képet valamelyik családtagunkról. Írásban is mindenki mutassa be a képen látható személyt, a szövegeket lehetőleg óra előtt javítsuk ki. Mi is írjunk szöveget. (Ha valaki nem szívesen oszt meg magánjellegű információt, készülhet egy híres ember fotójával is, akit pl. úgy mutat be, mintha valamelyik rokona lenne.) 2) Az írásokat lefele fordítva szedjük össze, és véletlenszerűen rögzítsük a falon. Mivel a legtöbb diák valószínűleg a telefonjában tárolja a fotókat, a telefonokat is kicserélhetjük vagy megkérhetjük a diákokat, küldjék el nekünk a képeket, amelyeket egy fájlba téve kivetítünk. 3) A diákok megnézik a képeket, elolvassák a leírásokat, és egymáshoz rendelik őket. 4) Javítsuk a párosítás során felmerült tévedéseket. Adjunk alkalmat kérdések feltevésére, bókolásra stb. Ehhez felírhatunk néhány mondatot a táblára, pl.: Jaj, de szép/kedves/aranyos a kislányod! Hasonlítasz az édesanyádra. Nagyon hasonlít rád a lányod! stb. 5) Az egész család bemutatása lehet házi feladat. TULAJDONSÁGOK 22. Testrészek Szita Szilvia és Pelcz Katalin 16

18 1) A testrészek nevét szóban vezessük be: mutassunk egy testrészünkre, ha valaki a csoportból meg tudja nevezni, nevezze meg, ha nem, nevezzük meg mi. Írjuk fel a szót a táblára, majd ejtsük ki újra, a diákok elismétlik. Egy-egy testrész nevén többször menjünk végig. 2) Végül írjuk a felsorolt szavakat a megfelelő nyilak mellé. Lehetséges kiegészítő feladat A diákok párban dolgoznak. Egyikük megnevez egy testrészt, a partner saját magán megmutatja. Járjunk körbe, és javítsuk a kiejtést. 9. munkalap: testrészek Ez a munkalap a feladat rajzait tartalmazza a felsorolt szavak nélkül. A diákok egyénileg vagy közösen töltik ki a feladatlapot. A munkalap használható szótesztként is. 23. Melyik testrész neve illik a melléknévhez? 1) A szókapcsolatok gyűjtését a diákok párban végzik. 2) A gyűjtés eredményét írjuk fel a táblára, hogy a diákok javíthassák az esetleges hibákat. Kiegészítő feladat A diákok készíthetnek rajzot is, a többiek a feladatban megadott szókapcsolatok segítségével jellemzik a rajzon látható embert. 24. A haj, az arc és a szem: -ú/-ű A 24. és a 26. feladat olyan jelzős szerkezeteket mutat be, amelyek a személyleírás módját tágítják. 1) A diákok kiegészítik az a) feladatot, majd közösen ellenőrzünk. 2) Kérjük meg őket, hogy néhány perc alatt memorizálják a szavakat, kifejezéseket. 3) A diákok párban dolgoznak, az egyik letakarja az első sor képeihez tartozó mondatokat, és elmondja a társának, aki a könyv segítségével ellenőrzi. Majd cserélnek. 4) Nézzük meg a b) feladatrészben az -ú/-ű képző használatát. Tudatosítsuk, hogy ezekben a szerkezetekben az -ú/-ű képzős melléknevet egy másik melléknév előzi meg. 5) A c) rész, amely a tipikus szókapcsolatokat mélyíti el, házi feladatként vagy órán is megoldható. 25. Készítsen rövid leírást! 1) A diákok házi feladatként írják meg a szövegeket. Javítsuk őket az óra előtt. 2) Az órán vagy mi, vagy a diákok felolvassák a szövegüket. 26. Kiegészítők, ruházat: -s 1) Az a) feladatrész az A1-es szinten már megismert -s melléknévképző új funkcióját mutatja be. Ebben a funkcióban az -s képzős melléknevet is egy másik melléknév előzi meg. 2) A b) feladat a leggyakoribb kötőhangokat gyakoroltatja. A diákok egyénileg vagy párban oldják meg a feladatot, majd közösen ellenőrzünk. Szita Szilvia és Pelcz Katalin 17

19 3) Ezután a diákok ismét párokban dolgoznak: egyikük olvassa a könyvben megadott jelzős szerkezetet, a másik megadja az -s képzős alakot. Kultúra és országismeret Szinyei Merse Pál festménye kiváló alkalmat ad arra, hogy további magyar festők műveinek segítségével gyakoroljuk a személyleírást. Ilyen kép lehet például Rippl-Rónai József: Vörössapkás önarcképe, Berény Róbert: Csellózó nő, Czóbel Béla: Ülő férfi, Ferenczy Károly: Festőnő stb. 27. Alkosson rövid párbeszédeket a minta alapján! 1) A nyolc minidialógus előkészítése lehet otthoni munka, mely a két jelenséget integráltan gyakoroltatja. 2) Órai gyakorlásra vagy takarjuk le a válaszokat, és a diákok párban mondatról mondatra újra megoldják a feladatot, vagy vágjuk fel a mondatokat kérdésekre és válaszokra, számozzuk be a kártyákat, hogy tudjuk, mi tartozik össze (pl. 3: kérdés, 3: válasz). Mindenki húz egy vagy több kártyát, akinél kérdés van, mondja a kérdés számát, és felteszi a kérdést, akinél a megfelelő kártya van, válaszol. Variáció Készíthetünk egy kb. 12 személy fényképét tartalmazó tablót. A párok egyik fele a tablót, a másikuk a különálló képeket kapja meg. Feladat: annak, aki a különálló képeket kapja, a tablón szereplő sorrendbe kell tenni a fotókat. A diákok kérdések segítségével rekonstruálják a képeket, pl.: Az első személy szakállas? Piros inges? A második egy középkorú nő? stb. Köszönjük Görbe Tamásnak a feladat ötletét. 28. Judit, András barátnője először találkozik András családjával 1) Magyarázzuk el röviden a szituációt, majd kérjük meg a diákokat, hogy az a) feladatban megadott mondatkezdetek segítségével írják le a képet. 2) Játsszuk le egyszer úgy a hangfelvételt, hogy a diákok egyetlen dolga, hogy figyeljenek. Ha akarnak, jegyzetelhetnek is. 3) Összesítsük szóban, amit a diákok megértettek. 3) A második meghallgatást követően oldjuk meg a b) és a c) feladatrészt. 4) A d) részt megoldásához játsszuk le újra a hangfelvételt. (Várható, hogy a harmadszori lejátszásnál azok is jól értik majd a szöveget, akiknek az első két alkalommal gondjaik voltak.) A megoldásokat a diákok párokban ellenőrzik: egyikük olvassa a megadott kifejezést, a partner pedig megnevezi, kiről van szó. 6) A teljes szöveget az e) feladatrész tartalmazza, melynek kiegészítését emlékezetből, kis csoportokban vagy házi feladatként végezhetik a diákok. 7) Az f) feladatrészben a diákok párokban dialógusokat játszanak. Az első egy-két párbeszéd után kérjük meg őket, hogy csak a fotót nézzék, a megadott beszédeszközöket ne. Lehetséges kiegészítő feladat Szita Szilvia és Pelcz Katalin 18

20 1) Az f) feladatrész megoldása után formálhatunk életképeket. Ehhez mi adjuk meg, ki milyen szerepet alakít, pl.: Te vagy a nagymama, aki a férjével táncol. Te vagy az unoka, aki nem szeret itt lenni a buliban stb. 2) Két diák nem kap szerepet, hanem az f) feladat mintája alapján beszélget az életképről. Ha a csoportnak tetszik a feladat, újabb két diák beszélgethet az újabb életképről, amelyik más szituációban mutatja a kitalált szereplőket. 3) Ha megoldható, fényképezzük le a diákok formálta életképet, mert kivetítve fel tudjuk használni a 31. feladathoz. 29. Jellemzés A feladat az újonnan elsajátított nyelvi elemek kreatív használatát célozza. 1) A diákok kiválasztanak a képen szereplő emberek közül valakit, akit jellemeznek. Erre adjunk néhány perc felkészülési időt. A diákok jegyzetelhetnek is, ebben az esetben járjunk körbe, és javítsuk a mondatokat. 2) Mindenki leírja a választott személyt. Javítsuk a kiejtést. 3) A többiek kitalálják, ki ez a személy. (Ez a részfeladat lehetőséget biztosít a Hol? kérdésre válaszoló névutók ismétlésére is.) Adjunk példamondatokat a feltételezések megformálásához, pl.: Arra a nőre gondolsz, aki a piros blúzos, szőke lány előtt áll? / Az a férfi, aki ott áll a lila ruhás nő mellett? stb. Miért így? Ugyan a vonatkozói mellékmondatokat csak a 6. fejezetben vezetjük be, a szerkezet egyszerűsége miatt alanyesetben már részletesebb nyelvtani magyarázat nélkül is használható. 30. A szemszín A feladat során ismét némileg leegyszerűsített, de autentikus tudományosismeretterjesztő szöveggel dolgozunk. 1) A téma felvezetéséhez lejátszhatjuk/elénekelhetjük az Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék című dalt. Tudatosítsuk, hogy ezt a dalt a legtöbb magyar ismeri. 2) Nézzük végig az a) feladat kérdéseit együtt, és hívjuk fel a figyelmet a közép- és felsőfokú melléknevekre (Ezt a nyelvtani témát a 2. fejezet mélyíti majd el.) 3) A diákok párban beszélgetnek az a) feladat kérdéseiről, járjunk körbe, és segítsünk a mondanivaló megformálásában. Néhány mondatot a táblára is írhatunk. Majd kérjük meg a párokat, mondják el a csoportnak is a megbeszélt információkat. Erről készítsünk összefoglalást a táblán. 4) Játsszuk le a felvételt, miközben a diákok olvassák a szöveget. 5) Tisztázzuk az ismeretlen szavakat. 6) A c) és a d) feladatrész a szöveg tartalmát foglalja össze. Ezeket közösen oldjuk meg. 7) Az e) feladatrész azt a mindennapi élethelyzetet szimulálja, amelyben két vagy több ember egy mindenki által olvasott cikkről beszélget. A megadott mondatkezdetek ennek a beszédszituációnak a tipikus nyelvi eszközei. Segítségükkel a diákok beszélgetés formájában feleleveníthetik a szöveg tartalmát, valamint a reakcióikat is megfogalmazhatják. 31. Ismered azt a magas lányt? Ismeri azt a magas lányt? Szita Szilvia és Pelcz Katalin 19

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Tartalomjegyzék Előszó 3 Első fejezet 10 Második fejezet 15 Harmadik fejezet 35

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Tanterv Óraszám: 7. osztály: 70 óra 8. osztály: 70 óra 9. osztály: 64 óra ÖSSZESEN: 204 óra Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

Részletesebben

direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 1 Klett Kiadó Budapest

direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 1 Klett Kiadó Budapest direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 1 Klett Kiadó Budapest direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch Redaktion: Nóra Kóczián Übersetzung: Tímea Vojkovics Layout, Herstellung: Partner Ügynöki

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Csikósné Marton Lívia TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Class 8 Celldömölk, 2008 AP 082431 ISBN 978-963-465-255-7 A kiadó a kiadói jo got fenn tart ja. A kiadó írás be li hoz zá já ru lá sa nél kül sem

Részletesebben

Anyanyelv. I/13. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. I/13. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex szakmai kommunikációs és informatikai csomag Anyanyelv I/13. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2013 KÉSZÍTŐ: Vámos Éva Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. HASZNOS TUDNIVALÓK... 4 III.

Részletesebben

A matematika csodái 1. osztály

A matematika csodái 1. osztály Forgács Tiborné Gál Józsefné A matematika csodái 1. osztály TANÍTÓI KÉZIKÖNYV 1 Írta: Forgács Tiborné Gál Józsefné Szerkesztõ: Török Ágnes A kiadó a kiadói jogot fenntartja ISBN 963 657 180 5 Felelõs vezetõ:

Részletesebben

Liv Marton. My English. EleMEntary. Tanári kézikönyv

Liv Marton. My English. EleMEntary. Tanári kézikönyv Liv Marton My English EleMEntary Tanári kézikönyv 1 BEVEZETÉS A My English EleMEntary friss szemléletű, kommunikatív angol nyelvkönyv a teljesen kezdőtől az alapfokú nyelvtudásig (A2/B1-es szint), kifejezetten

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Fenntartható tanulás a közösségben. Kézikönyv

Fenntartható tanulás a közösségben. Kézikönyv Kézikönyv Fenntartható tanulás a közösségben Előtérben az idősek tudása és tapasztalata új lehetőségek azonosítása az aktív időskor és a tanulás érdekében Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV HALLGATÓI SEGÉDLET ÖSSZEÁLLÍTOTTA: CSIRMAZ MÁTYÁS KÖZREMŰKÖDÖTT: MAYER ÁGNES RADNÓTI KATALIN A képzések és a regionális szakmai

Részletesebben

Tanterv Gimnázium. mint második nyelv

Tanterv Gimnázium. mint második nyelv Tanterv Gimnázium MAGYAR NYELV mint második nyelv Tanterv Gimnázium MAGYAR NYELV mint második nyelv Kétnyelvű (szlovén magyar) gimnázium Kötelező tantárgy, érettségi (490 óra) Tanterv MAGYAR NYELV mint

Részletesebben

Alap-osan beszámoló. Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban.

Alap-osan beszámoló. Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban. Alap-osan beszámoló Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban. Bevezető A Világ Nyelv program részeként az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2004-ben meghirdette az általános

Részletesebben

Kooperatív tanulási technikák. A tudás a tapasztalat lánya. Leonardo da Vinci

Kooperatív tanulási technikák. A tudás a tapasztalat lánya. Leonardo da Vinci Kooperatív tanulási technikák A tudás a tapasztalat lánya. Leonardo da Vinci A kooperatív tanulási forma a tanulók kiscsoportos tevékenységén alapszik. Szerepet játszik a tanulók intellektuális képességeinek,

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS TANÁRI KOMMUNIKÁCIÓ

PROFESSZIONÁLIS TANÁRI KOMMUNIKÁCIÓ PROFESSZIONÁLIS TANÁRI KOMMUNIKÁCIÓ PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DR. SALLAI ÉVA MEDVECZKY KATALIN KOZMÁNÉ KOVÁSZNAI MÁRIA DR. FICSÓR JÓZSEFNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése Kortárs képzők képzése Kézikönyv oktatók számára Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése Az Európai Bizottság támogatásával. A partnerszervezetek

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 3. oldal 1. A német nemzetiségi nevelés és oktatás irányelvei 4. oldal 2. A német nemzetiségi bővített

Részletesebben

Interkulturális játékok és gyakorlatok

Interkulturális játékok és gyakorlatok Anyanyelv-pedagógia 2014/3. Lázár Ildikó Interkulturális játékok és gyakorlatok A tanulmány előzménye a 33 kulturális játék a nyelvórán című, átdolgozás alatt álló kötet. A szerző a korábbi, idegen nyelven

Részletesebben

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Támogatók: ENSZ Menekültügyi Fôbiztossága, Ifjúsági és Sportminisztérium, Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, Pro-Helvetia Alapítvány, MTA Szociológiai

Részletesebben

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Kézikönyv a magyar nyelv tanításához 7. évfolyam nyelvtan7_ujra_kk.indd 1 6/10/14 9:55 AM Szerző SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

Kooperatív tanulás-, tanulásszervezés személyiségfejlesztő tréningen szerzett hallgatói élmények, tapasztalatok és kétségek

Kooperatív tanulás-, tanulásszervezés személyiségfejlesztő tréningen szerzett hallgatói élmények, tapasztalatok és kétségek Kooperatív tanulás-, tanulásszervezés személyiségfejlesztő tréningen szerzett hallgatói élmények, tapasztalatok és kétségek Orbán Józsefné Neveléstudományi Intézet PTE, BTK, Pécs Az utóbbi években egyre

Részletesebben

Drámamodellek Kaposi László

Drámamodellek Kaposi László 2 Drámamodellek Kaposi László Bevezető A következőkben a tanítási dráma modelljeinek felvázolásával próbálkozom. 1 Az alábbi modellek kapcsán nincs általam ismert és érvényesnek tartott szakirodalom: ha

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV A képzők képzése résztveveőinek záródolgozatai felhasználásával írta és szerkesztette: Zágon Bertalanné A képzések és a regionális szakmai műhelyek

Részletesebben

Üzleti kommunikáció tantárgyi kalauz

Üzleti kommunikáció tantárgyi kalauz Boda Tímea Üzleti kommunikáció tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Üzleti kommunikáció Tantárgyi kalauz Ez a kalauz Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon, Kossuth Kiadó, Budapest 2002., és

Részletesebben