PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. Beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. Beszámoló"

Átírás

1 PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre Beszámoló 2009

2 1 I. BEVEZETÉS A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (a továbbiakban: PMMI) által koordinált intézményrendszer a 2008-ban befejeződött átszervezés eredményeként létrejött szerkezetben működik, és szakmai tevékenységét osztályszervezetben folytatja ben Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a PMMI közintézeti besorolásáról döntött, ami az intézményrendszer működésének zökkenőmentessé tételét szolgálta. A PMMI a Közgyűlés döntése alapján ellátja a Pest Megyei Levéltár, a Pest Megyei Könyvtár és négy szentendrei illetőségű oktatási intézmény (Móricz Zsigmond Gimnázium; Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola; Nevelési Tanácsadó Logopédiai Intézet és Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság; Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) pénzügyi-gazdasági feladatait is. Pest Megye Önkormányzatának budapesti székhelyén a Kápolna és a Kosáry-szoba helyiségeiben megkezdte Pest Megye Történeti Tára mint működési engedéllyel rendelkező közérdekű muzeális kiállítóhely gyarapítását. A személyi ellátottságban lényeges változás nem történt. Bár a tudományos munkakörben foglalkoztatottak esetében a minősítettek százalékos aránya csökkent, de ez a tudományos munkakörben foglalkoztatottak létszámának növekedésével magyarázható. Egy PhD fokozatú munkatársunk sikeresen habilitált. Célul tűztük ki, hogy Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárulásával Nagykőrösön az iskolatörténeti kiállítás anyaga az Arany János Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely erre a célra alkalmassá tett helyiségében kerüljön elhelyezésre. A gyűjtemények raktározását tekintve a régészet terén jelentős előrelépés történt, mivel a gödöllői raktárbázis betelepítése megkezdődött; a külső raktárak felszámolása az Üllői úti raktár kihasználása következtében lebonyolódott. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal megkezdett együttműködés keretében alakuló projektünk célja a megye területén lévő régészeti lelőhelyek pontosítása, azok bejárása révén. Eredménye mindkét szervezet adatbázisának fejlesztéséhez hozzájárul, és megkönnyíti, hogy a beruházóknak is pontos információkat adhassunk. Jelentős méretű feltárásra sajnos nem került sor abban a helyzetben, mely részben a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat működésével, részben a beruházások visszaesésével magyarázható. Az így fennmaradó időt a régészeti gyűjtemény revíziójára fordítottuk mivel abba csak kis mennyiségben kerültek új leletek, és adatbázisunk digitalizálásával hasznosítottuk. A 2008-as évhez képest a tárgyi gyűjtemény mintegy tárggyal gyarapodott. A gyűjtemények gyarapítása terén külön említésre méltó, hogy aukción megvásároltuk a szentendrei bírák 18. századi levelét, és több dokumentumot a ceglédi Kossuth Múzeum speciális, Kossuth Lajos személyével és kultuszával kapcsolatos gyűjteménye számára. Nagykőrösön a történeti tárgyi gyűjteménybe értékes darab, az 1920-as évekből való mozigép került. A nyilvántartások a gyarapodást követve alakultak. A számítógépes nyilvántartásra való áttérés a régészet esetében megtörtént, a képzőművészet terén előrehaladt, míg a történet-helytörténet és a néprajz vonatkozásában célunk a megvásárolt, elsősorban képzőművészeti rendeltetésű szoftver adaptálása. A könyvtár a beszerzési nehézségek ellenére főként kiadványcsere, illetve ajándékozás útján kötettel lett gazdagabb. Négy nagyobb könyvtári állománnyal rendelkező múzeum részére megvásároltuk a SZIRÉN Akkreditált Könyvtári Rendszert, így elkezdődhet a könyvtári állomány számítógépes nyilvántartása is. A Lombard reneszánsz. A bergamói Accademia Carrara festményei című kiállítással, mely Szentendre után Békéscsabán is bemutatásra került, a PMMI jelezte, hogy a kölcsönző gyűjtemény tekintélye és a kiállított művek nívója szempontjából rangos nemzetközi tárlat nemcsak a fővárosban valósítható meg. A műtárgyvédelem kiemelkedő feladata volt e kiállítással kapcsolatos feladatok biztosítása, továbbá az antwerpeni Vajda Lajos-kiállítás anyagának állapotának felmérése és az utaztatási dokumentáció elkészítése. A Szentendrei Képtár rendezvényei közül kiemelten említjük a ferences renddel együttműködésben létrejött, a ferencesek magyarországi szerepét bemutató tárlatot, valamint a bronzkori harangedényes kultúráról körképet adó kiállítást: utóbbihoz tudományos konferencia is társult. Szentendréről és Vácról indult ki az időközben több nemzetközi partnert bevonó és számos helyszínen bemutatott, egyre gazdagodó Duna Képfolyam c. projekt, amely a folyó partján kialakult egykori, századi életformát mutatja be elsősorban a fényképek tükrében: a kiállítás sorozat 2009-ben Pozsonyt és Budapestet érintette. Képek a múltból c. régészeti vándorkiállításunk látható volt három megyei múzeumunkban, Cegléden, Nagykőrösön, Ráckevén egyaránt. A helytörténet feldolgozását Cegléden és Szentendrén egy-egy, a városi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás mozdítja elő.

3 2 Bergamói olasz művészettörténészek tanulmányait tartalmazza a Lombard reneszánsz c. kiállítás igényes kivitelezésű katalógusa. A 2009-ben végzett kutatómunka eredménye több esetben megjelenésre vár a 2010-re tervezett kiadványainkban. Munkatársaink széleskörű publikációs tevékenységet fejtettek ki. Másodízben vettünk részt a megyei múzeumok kiadványainak országos szinten megszervezett, az Arcanum Adatbázis Kft. által megvalósított digitalizálásában. Támogattuk a gyűjteményeinkben kutatást végző külső kollégák munkáját. A külső körülmények következtében, a turisztikai mutatókkal összhangban a látogatottság a saját törekvéseink ellenére csökkenő tendenciát mutatott, azonban a kiállításokhoz kapcsolódó programkínálat bővült. Súlyt fektetünk az országos és a helyi rendezvényekhez való kapcsolódásra, múzeumpedagógiai foglalkozásokra, családi napok szervezésére. A TÁMOP pályázati támogatás révén részt veszünk a Múzeumok oktatási képzési szerepének erősítését támogató projektben, mely négy múzeumunk és a megye tizenhat közoktatási intézményének partnersége révén valósul meg. A Közönségkapcsolati Csoport tevékenységének köszönhetően a múzeumigazgatóság média megjelenése jelentős mértékben nőtt az előző évekhez képest. Szentendre, március 12. Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató

4 3 II. SZEMÉLYI-SZERVEZETI HELYZET Munkakör Belépők Kilépők Muzeológus, régész 4 Gyűjteménykezelő, adattáros 4 2 Könyvtáros 1 Titkárságvezető Teremőr + portás + gondnok 6 1 Pénzügyi alkalmazott 4 Adminisztrátor 1 Fűtő, gk. vezető 2 1 Múzeumvezető Kulturális szervező Múzeumpedagógus Összesen: 17 9 Tudományos munkakörben foglalkoztatottak: MTA tagja nincs Tudományok doktora, akadémiai doktor 1 Habilitált 2 Kandidátus, PhD 2+4 Egyetemi doktor 3 Fokozat nélkül 33 Összesen: 45 Minősítettek összesen 12 Minősítettek %-ban 27% A Megyei Múzeumigazgatóság engedélyezett státusza 2009-ben: 152 fő 2009.XII.31.-én Létszám átszámítás szerint: 134 fő Ebből: a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma: 126 a részfoglalkozású dolgozók létszáma: 8 a szakalkalmazottak létszáma: 87 teljes munkaidőben foglalkoztatott: 80 részfoglalkozású: 7 ebből muzeológus: 32 vidék: 16 Szentendre: 16

5 4 Régészet a./ feltárások: III. GYŰJTEMÉNYI MUNKA III. 1. Gyűjteménygyarapítás Szentendre, Kanonok u.1. (hrsz. 2409) római, közép- és újkor (szept., nov.). Szentendre, Ulcisia köz (hrsz. 1049) római és újkor (nov.). (Maróti É. vezetésével) Gödöllő, Lidl áruház építésénél próbaásatás (májusban két hét): szarmata telep; Budaörs, Máriavölgyi út (júniusban egy hét) lelőhely nem került elő. (Ottományi K. vezetésével) Tárnok-Pusztazámor M7 lehajtó (5 munkanap); Törökbálint, Tópark (70 munkanap). (Rajna A. vezetésével) Nagytarcsa, Millennium utca (1249/1-8 Hrsz.) próbafeltárás. Időszak: márc Datálás: Makó, 13. század. A kutatás eredménye: 14 kutatóárok, 668 m² lehumuszolt terület, régészeti objektum foltja; Nagytarcsa, Malomárok fölötti dűlő (093/ Hrsz.) próbafeltárás. Időszak: márc Datálás: avar kor. A kutatás eredménye: 14 kutatóárok, 1788 m² lehumuszolt terület, régészeti objektum foltja; Mogyoród, Mély-gáti dűlő (1720/39-40 Hrsz.) megelőző régészeti feltárás. Időszak: ápr Datálás: kora Árpád-kor. A kutatás eredménye: 15 régészeti objektum, ebből 1 ház; Nagytarcsa, Millennium utca (1249/1-8 Hrsz.) megelőző régészeti feltárás. Időszak: ápr. 14.-máj. 22. Datálás: Makó és század. A kutatás eredménye: összesen 76 régészeti objektum (25 kora bronzkori, 24 késő Árpád-kori, a többi nem keltezhető); 1 Árpád-kori ház, 3 kora bronzkori sír. Váchartyán, Bagó-hegy (060/10 Hrsz.) megelőző régészeti feltárás. Időszak: aug Datálás: Baden, halomsíros kultúra, kelta, Árpád-kor. A kutatás eredménye: összesen 11 régészeti objektum (1 halomsíros, 7 Baden, 2 kelta, 1 Árpád-kori, a többi nem keltezhető); 1 ép halomsíros tárolóedény, 1 Árpád-kori ház; Vác, Káptalan utca 14 (3214/1 Hrsz.) megelőző régészeti feltárás. Időszak: ápr. 23 máj. 04.; máj. 25. jún.12; aug.31 szept.11; okt.1. folyamatos. Datálás: század. A kutatás eredménye: az építkezés ütemezésével összhangban feltártuk a késő középkori telek 2/3 részét, a maradék 1/3 rész feltárása 2010-ben várható (Rácz T. Á. vezetésével) Budajenő, Szőlőhegy II. Bekötőút területe, febr.-márc. Házhelyek megkutatása, ápr.-máj.; Pomáz, Holdvilágárok. A nyolcadik éve folyó hitelesítő ásatás folytatása, jún.-szept. (3x2 hét) (Repiszky T. vezetésével) Nagytarcsa, Malomárok fölötti dűlő. (Zimborán G. vezetésével) b./ szakfelügyeletek: 23 alkalommal végzett szakfelügyelet a gyűjtőterületen (volt váci, szobi, aszódi, gödöllői járás), valamint Vácon. Ezek részben házépítések alkalmával történtek, de van köztük gázvezeték árok ásásának megfigyelése (Váchartyán, Rád, Gödöllő), áruház építése (Aszód: Penny Market, Gödöllő: CBA) és mélygarázs (Gödöllő). A szakfelügyeletekről a jelentések elkészültek. (Kővári K.) Szentendre, Templom-domb, szobortalapzat újkor. (július); Szentendre, Fő-tér, gázvezeték újkor (okt.) (Maróti É.) Perbál 09/44 hrsz. vegyi üzem építésénél egy hét (bronzkori és objektumok leletmentése) Magánházépítések és közművesítés: Budaörs (Károly király út, Muskátli u.), perbáli lovarda, Pomáz (Bem J. u., Mártírok u., Fáy A. u, Előd u., Budakalászi út), Tahitótfalu, Zsámbék (Táncsics M. u.) (Ottományi K.) Szentendre, CBA áruház; Telki több helyszín. (Rajna A.) Vác, Káptalan utca 14 (3214/1 Hrsz.) összesen 5 napot szakfelügyeltünk, egyrészt a 20. századi házak bontását, másrészt a telek hátsó részének gépi humuszolását; Vác, Rév-köz 2-8. kisnyomású gázelosztó vezeték építésének szakfelügyelete; Váci Városi Bíróság. Vác, Budapesti főút 14 liftakna mélyítésével kapcsolatos földmunkák szakfelügyelete; Vác, Burgundia utca (3644/6-11 Hrsz.) gázvezeték fektetésével kapcsolatos földmunkák szakfelügyelete; Vác, Fürdő lépcső 3 helyszínelés a Remete vendéglő bővítésével kapcsolatos tereprendezésen; Zsámbok, külterület, Kóka felé (026/21, 24 Hrsz.) összesen 4 napot szakfelügyeltünk az útpálya korrekciós földmunkákon, ez idő alatt lehumuszoltunk 1600 m² felületet. A területen ez évben még megelőző régészeti feltárást fogunk végezni. Mogyoród, Árpád vezér u. 33. (1590/67 Hrsz.) családi ház építésével kapcsolatos földmunkák szakfelügyelete (Rácz T. Á.)

6 5 Budajenő Szőlőhegy II. A beruházás területén a közművesítés földmunkái során és a védetté nyilvánított telkeken (február november); Diósd, Bagoly utca magánház (június); Pilisszentlászló, Petőfi S. utca magánház (szeptember); Budajenő, Szőlőhegy II. lakópark magánház (október folyamatos) (Repiszky T.) Halásztelek, Iskola utca 124. Szigetszentmiklós, 6714/8 hrsz. (Czene A.) Dabas határa: helyszíni szemle, 1 nap Dabas 83. lh. (Kis-Földek): leletmentés: 1 nap Cegléd, Alkotmány u., Monor, Kossuth L. u., Monor, Deák F. u.: szakfelügyeletek, összesen 2 nap (Patay R.) Telki, Zúzmara u. 29. (március 4-5.) Bugyi, XII. kavicsbánya (március 24.) Abony, Buzgány-dűlő (március 25.) lakossági bejelentés külterületen előkerült új régészeti lelőhelyről Telki, Zúzmara u. 30. (március 26.) Szada, Dózsa György u. 92. (március 31.) Telki, Vadrózsa u. 18. (április 28.) Törökbálint, Tópark (május 8-9.) Telki, Szennyvíztelep (május 11.) Telki, Kórház fasor 5. (május 22.) Telki, Vadrózsa u. 51. (június 29.) Telki, Pajta (július , augusztus 16., október 14., 16.) Telki, Vadrózsa u. 14. (augusztus 27., október 20.) Gyál, Zöld NRG-Agent Kft. (augusztus 22.) Délegyháza, XVI. bányatelek (november 25.) Tóalmás, Fő u. 22. (november 26.) (Kalácska R.) Bénye: református gyülekezeti ház alapozásánál (Farkas Z.) c./ helyszínelés: Szeverényi Tamás erdőmérnök bejelentése alapján helyszínelés Versegen, ahol talajkutató gödrök ásásakor kerültek elő cserepek. A helyszín azonos a topográfiai 27/42. sz. lelőhellyel. Az előkerült leletek avar koriak. (Kővári K.) Páty, önkormányzati útépítés; Leányfalu, római őrtorony melletti építkezés. Szentendre, Templom domb (Ottományi K.) Pilisszentiván, Vadász-rét térsége, feltételezhető új lelőhely (szeptember, október); Pilisszentkereszt, kőtár raktárépülete. Betörés kapcsán (szeptember). Bontás során előkerült kőemlékek szemrevételezése (október) (Repiszky T.) Kocsér határa: helyszíni szemlék hatástanulmányhoz: 1 nap Cegléd: helyszíni szemlék hatástanulmányhoz: 1 nap (Patay R.) Nagytarcsa, lelőhelyek azonosítása, új lelőhelyek bemérése GPS-szel (május 27.) (Kalácska R.) Dabas mellett egy urnasír bejelentését követően leletmentés. (Farkas Z.) d./ terepbejárások: Hatástanulmány készítéséhez 1-1 nap Kerepesen és Sződ, Temetői dűlőben. (Kővári K.) Pilisvörösvár, csatornahálózat fejlesztéséhez. Terepen töltött napok száma: kb. 40 nap. (Ottományi K.) Dabas és Abony térsége. (Kalácska R.) Dabas környékén terepbejárás és lelőhely azonosítás. (Farkas Z.) A volt Budai és Szentendrei járásban kora bronzkori kutatás. (Czene A.)

7 6 e./ ajándékozás, leletbejelentések: Római oltárkő a Budaörsi Pilis erdőgazdaságtól. Fémkeresős leletek Biatorbágy, Páty területéről. Köztük egy ezüstözött bronz szobor. (Ottományi K.) Pomáz, Holdvilágárok: A Karolina-árok és a régi bányászati szekérút területén (május és október). (Repiszky T.) Dabas és (KÖH) lelőhelyeken lakossági bejelentésre: 3 új lelőhelyet találtunk: Dabas 80., 81. és 82. lh. (Czene A.) f./ örökségvédelmi hatástanulmányok készítése: Örökségvédelmi hatástanulmány Kocsér község településrendezési tervének módosításához. (Patay R.) Örökségvédelmi hatástanulmány Cegléd Város Szennyvíz infrastruktúrafejlesztés Cegléden a fenntartható fejlődésért" című, EU-támogatással megvalósítani tervezett projekt előkészítéséhez. (Patay R.) Hatástanulmány árajánlatának előkészítése, tárgyalás, alaptérképek átvétele Alsónémedi Község Önkormányzatától (január 23., 27., 28.). (Kalácska R.) Abony Szilárdhulladék telep örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének elkészítése (Abony 8. és Abony 75. lh.) Szollak Kft. (Kalácska R.) Csörög Község Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat Örökségvédelmi Hatástanulmányához a település közigazgatási határán belül található régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos adatszolgáltatás ügyintézése. (Kalácska R.) Hévízgyörk TSZT-HÉSZ örökségvédelmi hatástanulmány árajánlatának elkészítése és ügyintézése. (Kalácska R.) 31. főút km közötti szakasz útrehabilitációjához árajánlat elkészítése és ügyintézése. (Kalácska R.) Nagykőrös SZT-HÉSZ-hez szükséges hatástanulmányának előkészítése, egyeztetés a város főépítészével. (Kalácska R.) Numizmatika Gyűjteményfejlesztés nem történt. Történet-helytörténet A történeti tárgyi gyűjtemény 22 tételben 49 leltározott darabbal gyarapodott. A nem leltározott tárgyak száma 36. Ennek nagyobb része ajándékozás révén került be. (Kende T. Szentendre) A pólókiállítást követően helytörténeti pólógyűjteményünk tovább gyarapodott Bíró György és Beer Miklós váci megyés püspök által adományozott pólókkal. Újvári Mária (Vác) közvetítésével Rostetter Margit hagyatékából fotókat és dokumentumokat ajándékozott Rostetter Szilveszter. Veresegyházán felajánlott műtárgyak begyűjtése iratok, fotók. A tárgyak között gyerekjátékok, 19. század végi-20. század eleji csipke napernyő, sérült csipkelegyező is a gyűjteménybe került. Az ajándékozó Bódis Jánosné. (Forró K. Vác) Tárgyi gyűjteménygyűjtés útján 4 db., ajándékozás útján 463 db. műtárggyal gyarapodott az aszódi állomány. (Klamár B. Aszód) Az aszódi történeti dokumentum gyűjtemény gyűjteményezés útján 200 db aprónyomtatvánnyal és 1500 db dokumentummal gyarapodott. (Klamár B. Aszód) Pacsay Endréné született Láng Mária ( ) ünnepi mellénye, lila bársonyból, aranyozott szálakkal díszítve, hozzá való táska apró láncszemekből (az egész valamilyen rozsdamentes fémötvözet). Csipke kesztyű és csipke szoknyadísz. A tárgyegyüttes az 1920-as években volt használatban Kassán. Pacsay Klára ajándéka. (Klamár B. Aszód) Rónaszéki-hagyaték: Az ajándékozó elmondása alapján többezres dokumentum gyűjtemény, elsősorban zeneművészeti, történeti anyag, valamint értékes AFI dokumentumok. 7 db 60 x 40 x 30- as dobozban. (Klamár B. Aszód) 2 db boldogi egyházi jegyzék 1818-ból. Egy német nyelvű Marcus Aurelius életrajz 1799-ből Breslauból. Egy német nyelvű imádságos könyv 1803-ból, Augsburgból. Huszár László ajándéka. (Klamár B. Aszód) A ceglédi Vasutas Dalkar anyaga leltározva (történeti dokumentáció 166 tétel, történeti tárgy 86, képzőművészeti anyag 6 tétel). (Reznák E. Cegléd)

8 7 369 tétel történeti dokumentációs anyag beleltározása. Berda Józseffel kapcsolatban dokumentumok gyűjtése. Az adattár 101 tétellel gyarapodott. (Reznák E. Cegléd) Cegléd Város Önkormányzata támogatásával került megvásárlásra egy dedikált Kossuth-fotó (1893), egy Kossuth-metszet, 2 db gyászjelentés, 300 darab Kossuth vonatkozású fotó. (Reznák E. Cegléd) Helyi eseményeket, személyeket, épületeket ábrázoló fotógyűjteményt 500 ezer forint összegben vásárolták meg. (Reznák E. Cegléd) A történeti tárgyi gyűjtemény értékes darabbal, egy az 1920-as évek származó mozigéppel gyarapodott. (Mészáros L. Nagykőrös) A történeti dokumentációs gyűjtemény gyarapodása: az európai parlamenti választás propaganda anyaga, a nagykőrösi fényképészet dokumentumgyűjteménye, a Szabó Pipagyár termékkatalógusa, Vörös Géza kottagyűjteménye. (Mészáros L. Nagykőrös) Anyaggyűjtés folytatása Ráckeve Várossá válása, a II. világháború ráckevei emlékei témakörökben. (Jáki R. Ráckeve) Néprajz A néprajzi tárgyi gyűjtemény 58 tételben 139 darabbal gyarapodott. Ennek nagyobb része ajándékozás révén került be. Pályázati felhívásra érkezett 7 db népviseletes baba. (Sz. Tóth J. Szentendre) A tárgyévben a gyűjtemény 175 tárggyal, 70 dokumentummal és 1 video-dokumentummal (Halper Jánossal rögzítettük az ipolydamásdi téltemetést) gyarapodott, ezeket ajándékként kaptuk. Kiemelendő a Veresegyházról és Vácról kapott hagyaték, ill. a váci fegyházból gyűjtött rabmunkaegyüttes. (Csukovits A. Vác) Csak ajándékozás útján gyarapodott a PMGYK néprajzi gyűjteménye. (Klamár Z. Aszód) A gyűjtemény nem gyarapodott. (Cegléd) A néprajzi gyűjtemény 6 db tárggyal gyarapodott. (Nagykőrös) Képzőművészet Saját költségvetés terhére történt vásárlás (Szentendre): Balogh László: Torzók, v. akril; 80 x 80 cm ; Ltsz.: (Herpai A.) Az OKM kortárs művészeti vásárlási pályázatán alábbi műtárgyak megvásárlására nyert támogatás: Márkus Péter szobra (Bodonyi E., Mazányi J.) Mosonyi Kiss Gusztáv két grafikája (Mazányi J.) Zrínyifalvi Gábor egy és Hetesi Attila két műve (Bárdosi J. Vác) Ajándékként került a múzeum birtokába: Kanyák Zsófia: Állólámpa, 1969 (nagykanizsai üveggyárban készítve ipartörténeti jelentőségű); Kanyák Zsófia: Három díszkehely (Rosenthal stúdió számára készített tervek). Ltsz.: A művek a verőcei Gorka Múzeumban kerültek elhelyezésre. (Bodonyi E., Herczeg Z.) A nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégium ajándékaként a Barcsay Gyűjtemény udvarára felállították a művész tiszteletére László László által készített kopjafát (Fa, 200x17x17 cm, Ltsz.n.) (Herpai A.) Cegléden a Kossuth Múzeum Meggyes László egy festményét kapta ajándékba. Nagykőrösön az Arany János Múzeum id. Rácz Jenő két domborművével gazdagodott. NKA képzőművészeti kuratórium vásárlása: Aknay János művének megvásárlása a 2008-as NKA pályázati támogatásból. (Mazányi J.) Nagy Barbara munkáira nyertünk ,-Ft-ot, de teljesítésre csak a művésszel és az NKA-val történő egyeztetés után kerülhet sor. (Mazányi J., Bodonyi E.) Balogh Gyula: Délutáni pihenő, 1983/4., o., v., 160x187 cm / 1,3 millió Ft, Ltsz.: Lőrincz Tamás: Két figura tükörrel, 2005, o., v., 190x110 cm / 700 e Ft. Ltsz.: Károlyi Zsigmond: Mackó és barátai, 2000, olaj, vászon, 155 x 140 cm / 1,2 millió Ft Ltsz.: Szakáll Ágnes: Csak a csupasz fal, , tojás tempera, olaj, akvarell, rétegelt lemez, 68x90 cm / 600 e Ft Ltsz.: (Bárdosi J.)

9 8 NKA iparművészeti kuratóriumának vásárlása: Melcher Mihály üvegművész Puritánok háza c. munkájára (formába olvasztott üveg, 35x34x14 cm) Ft-ot nyertünk. Szerződéskötés még nincs. (Bodonyi E., Krizbainé Sz.É.) A Szentendrei Grafikai Műhelyben (a művészek érdeklődésének hiányában) a következő szitanyomatok készültek: 2008-ban: Balogh László: Torzók (s) E. A. XI/XV. 697x502 mm Korniss Dezső: Kulcsos (szitanyomat) 698x501 mm Vajda Lajos: Narancs színű maszk (szitanyomat) 698x501 mm 2009-ben: Aknay János, Bálint Ildikó, ef Zámbó István dolgozott a műhelyben és elkészült Barcsay Jenő Monumentális kép II. c. művének szitamásolata. III.1.c. Legkiemelkedőbb tárgy együttesek, illetve darabok I.sz. Régészeti Osztály (Szentendre) Ezüstözött bronz szobor Pátyról. I.sz. Történeti-Néprajzi Osztály (Szentendre) Német nyelvű imádságos könyv 1803-ból. (Aszód) Német női viselet.(szentendre) Rabmunka-együttes a váci fegyházból. (Vác) II.sz. Történeti-Néprajzi Osztály (Cegléd) Filmvetítő (mozi) gép az 1920-as évekből (Nagykőrös) Képzőművészeti Osztály (Szentendre) Vétel: Balogh László: Torzók; Aknay János munkája (Szentendre); Balogh Gyula: Délutáni pihenő (Vác) Ajándék: Kanyák Zsófia üvegmunkái (Verőce) Blaskovich család 18. századi iratai (fénymásolatban), helytörténeti fotók. (Tápiószele) III.1.d. Terepen töltött napok Régészet Patay Róbert: 10 nap Kalácska Róbert: 30 nap Farkas Zoltán: 10 nap Czene András: 15 nap

10 9 III. 2. Nyilvántartás (leltározás, tudományos leírókartonok, tárgyfotózás, számítógépes adatrögzítés) Régészet Ásatási dokumentáció készítése, leltározás: Ásatási dokumentáció készítése: Perbál, Gödöllő, Budaörs tárgyrajzok (200 db) s tárgyfotók (kb. 50 db) készíttetése, szkennelése. Régi ásatási dokumentáció fotóinak és rajzainak szkennelése (Budaörs): kb. 500 db (Ottományi K.) Az M0-s autópálya megelőző régészeti feltárásának utómunkái: Fotó- és rajzelőkészítés, ellenőrzés: Ecser 6, Ecser 7, Maglód 1. Térképek, metszetrajzok előkészítése, ellenőrzése: Ecser 6, Ecser 7, Maglód 1. Leletanyag elemzése: Ecser 6, Ecser 7, Maglód 1. (Rácz T. Á.) Leltározás előkészítése, Nagytarcsa Malomárok fölötti dűlő próba- és megelőző feltárása. Nagytarcsa Malomárok fölötti dűlő ásatási dokumentációjának (ásatási napló, objektum adatlapok, fotók) digitalizálása, rendszerezése. (Zimborán G.) Számítógépes tárgyleltározás: 221 tétel (2009-es leltári számon): Perbál 9. lh decemberi leletmentés tavalyi számon: 1043 tétel. Pátyi temető tárgyai (2005. évi leltár pótlása) 453 tétel. Adatbázis feltöltéshez tárgy és objektum rajzokat átneveztük (Budaörs), rendeztük. Feltöltés: 220 db új, évi leltári tétel. 440 régi leltári tétel feltöltése az Ariadnéból) 1390 db tárgyfotó, 492 db ásatási és tárgyrajz. (Ottományi K.) Budajenő, Szőlőhegy II. feltárás teljes dokumentációja és Arché adatbázisba való előkészítése, Pomáz-Holdvilágárok, teljes dokumentáció és Arché adatbázisba való előkészítés, tárgyfotók a Sashegyi Sándor által gyűjtött anyagból a készülő könyvhöz kb.100 tárgy. Biatorbágy, Outletcenter I. (2004): tárgyfotó 100 tárgy, tárgyrajz 100 tárgy. Budajenő, Hill Top II. (2002): 810 bronzkori objektum rajzának digitalizálása, tárgyfotó 100 tárgy,tárgyrajz 100 tárgy. Páty, Verdung (2004): római kori fémek (pajzsdudor, lószerszámveretek) fotózása, rajzolása. Biatorbágy, Mocsaras-dűlő (2006) - B terület: 98 kora bronzkori objektum, kiemelt tárgyfotó 100 tárgy, kiemelt tárgyak, rajz 100 tárgy. (Repiszky T.) Szigetszentmiklós, Felső Ürge hegyi dűlő: objektumok anyagának leltározása, 954 tétel (Patay R.) Vecsés 67. lh. avar sírok mellékleteinek leltározása. (Farkas Z.) Budakalász M0 lelőhely fém- és kőanyag leltározás, 100 tétel. (Czene A.) Tárgyfotózás: M0 ásatások leletanyaga, kb db tárgyfotó. (Patay R.) Felsőpakony, Vasút utca lelőhely (1500 db). (Czene A.) Szentendre, Pannónia-telep digitális tárgyfotók (900 db). (Czene A.) Budakalász, M0 lelőhely tárgyfotózása (1600 db). (Czene A.) Számítógépes adatrögzítés: Szigetszentmiklós, Felső Ürge-hegyi dűlő: ásatási dokumentáció és leltár feltöltése az Arché adatbáziskezelő rendszerbe. (Patay R.) Pest megye régészeti lelőhelyeinek térinformatikai feldolgozásának ütemezése, folyamatos kapcsolat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, mint együttműködő partnerrel. (Kalácska R.) Pest megye önkormányzataitól digitális alaptérkép megkérésének lebonyolítása: Tápióbicske, Pusztavacs, Pusztazámor, Gomba, Szokolya, Felsőpakony, Pánd, Budaörs, Érd, Kóka, Tárnok, Vácduka, Péteri, Dunabogdány, Zsámbok, Visegrád, Gyál, Pócsmegyer, Piliscsaba, Solymár, Szigetbecse, Csomád, Hévízgyörk, Pilisjászfalu, Ipolytölgyes, Úri, Pusztavacs, Vácrátót, Százhalombatta, Cegléd, Sülysáp, Verőce, Csömör, Nagytarcsa, Perőcsény, Dány, Csővár, Csobánka, Ecser, Pilisvörösvár, Monor, Csévharaszt, Tóalmás, Felsőpakony, Mogyoród, Nagykőrös, Albertirsa, Pilisborosjenő, Maglód, Budakalász, Diósd, Dunakeszi, Kerepes, Újszilvás, Ráckeve,

11 10 Tahitótfalu, Tápiószentmárton, Zebegény, Törtel, Tárnok, Zsámbék, Gyömrő, Sződliget, Abony, Budajenő, Dunavarsány, Bernecebaráti, Kemence, Vámosmikola, Iklad, Budajenő, Pécel, Szigethalom, Abony, Bugyi, Kiskunlacháza, Pilisszentlászló, Pilisszentkereszt, Sóskút, Kocsér, Pilisszentkereszt, Fót. M0 keleti, északi szektor régészeti lelőhelyeinek digitális tárgyrajzai tablókba rendezve. (Patay R.) Dabas Aldi, Tesco-Sportcsarnok bekötőút és Tüzép régészeti lelőhelyek digitális felszín- és metszetrajzainak készítése (1077 db). Tárgyrajzok javítása, M0 feltárások (1000 rajz). (Czene A.) Cegléd 4/14, Arché adatbázis feltöltés (1180 db). Történet-helytörténet Az éves gyarapodás, 49 db műtárgy nyilvántartásba vétele és munkafotózása megtörtént. Digitalizálásra került 580 db plakátfotó, továbbá egy 600 tételt meghaladó irat- és fotóhagyaték is. Ez utóbbi leltározása több száz történeti értékű, eredeti dokumentuméval együtt halasztást szenvedett, lévén dokumentációs leltárkönyveink beteltek, s újakat még nem kaptunk. 140 perc digitális filmfelvétel készült el, Szentendre történetéhez kapcsolódó visszaemlékezésgyűjtés részeként. Ehhez további két életútinterjú is készült analóg hangszalagra. Nyilvántartó program híján programszerű számítógépes nyilvántartásunk nincs. Ennek ellenére megkezdtük és folyamatosan fejlesztjük a házi számítógépes nyilvántartást. Beleltározásra került: Történeti dokumentáció: 816 db; Történeti tárgyi gyűjtemény: 97 db.; Eredeti forrásértékű fotók gyűjteménye: 450 db (Kende T. Szentendre) Számítógépes adatrögzítésre nem került sor. Múzeum plusz nyilvántartási program megbeszélésén való részvétel. (Forró K. Vác) Leltározás: Td.: 675 db irat. Tt.: 467 db tárgy, tudományos leíró kartonok készítése Td.: 93 db (Klamár B. Aszód) A ceglédi Vasutas Dalkar anyagának leltározása (történeti dokumentáció 166 tétel, történeti tárgy 86, képzőművészeti anyag 6 tétel). (Reznák E. Cegléd) 369 tétel történeti dokumentációs anyag beleltározása. Berda Józseffel kapcsolatban dokumentumok gyűjtése. Az adattár 101 tétellel gyarapodott. (Reznák E. Cegléd) A nagykőrösi konzervgyár dokumentum anyagának leltározása, Herczegh László zenetanár hagyatékának rendezése. 91 tárgy és 468 dokumentum beleltározása. A plakátgyűjtemény leltárkönyv anyagának számítógépre vitelének megkezdése. (Mészáros L. Nagykőrös) Néprajz Az éves gyarapodás, 139 db műtárgy nyilvántartásba vétele és digitális fotózása megtörtént. Elkészült 139 db tárgyleíró karton. Digitalizálásra került 60 db, magántulajdonban lévő archív viselet-fotó. Tematikus digitális fotósorozat készült több témakörben (menyasszony-öltöztetés, sváb kötény fényesítése, viseletdarabok készítése, tárolása), ünnepi szokások, felújított hagyományok, kisgyűjtemények kiállításai. 120 perc digitális filmfelvétel készült el (farsangtemetés, cipészmesterség). Nyilvántartó program híjás számítógépes nyilvántartásunk nincs. (Sz. Tóth J. Szentendre) Beleltározott néprajzi tárgyak száma: 6599, ebből gyarapodás: 175 db, néprajzi dokumentumok: 510, ebből gyarapodás: 70 db Kartonnal ellátott néprajzi tárgyak száma: 5810 Számítógépes adatrögzítésre megfelelő program hiányában nem került sor. (Csukovits A. Vác) 58 tárgy leltárba vétele. (Klamár Z. Aszód) Leltározatlan anyagból 299 tétel beleltározása. Elkészült a néprajzi leltárkönyv számítógépre vitele. (Gyura S. Cegléd)

12 11 Képzőművészet A megvásárolt Museum Plus nyilvántartó rendszer adattári munkához történő adaptálása ugyan megtörtént, de kipróbálására még nem került sor. Ezt követően valószínűleg az alkalmazhatóságán javítani kell. A fotótári modul adaptálását kell elvégezni. A fotótárhoz már sok digitális felvétel készült (jelenleg 41 GB-nyi), amelyek elsősorban művésznév szerint lettek csoportosítva. (Herpai A., Csillag E., Herczeg Z., fotósok.) Megkezdődött a fekete-fehér kartonfotók szkennelése is. (Csillag E.) Kovács Margit művek adatainak Excel fájlba írása (Herpai A.), majd beillesztése a Museum Plusba. (Herceg Z.) Jelentős eredményként könyvelhető el a Museum Plus képzőművészeti moduljának alapadatokkal történő feltöltése. Jelenleg 6190 műtárgy alapadatai vannak a rendszerben, korábbi migráció 600 db volt, majd 4600 (Herczeg Z.) és 990 (Radnai M.). Vácon eddig 1071 mű alapadata került felvitelre. (Bárdosi J.) A Szentendrei Grafikai Műhelyből beérkezett anyag beleltározása év végéig megtörténik. (Herpai A.) Kmetty János más művészek munkáiból álló művészeti gyűjteményének beleltározása 50 db mű felvételével és fotóztatásával befejeződött. (Bodonyi E.) Nagy B. István anyagának kiegészítése és a leltározatlan anyag beleltározása, fotóztatása. (Bodonyi E.) Miháltz Pál rézkarcaihoz 10 db leírókarton és a leírások kiegészítése (Bodonyi E.) 15 db teljesen új műtárgykarton készült. (Herpai A.) Kb. 20 db hiányzó karton pótlása és kb. 100 db kartonon a hiányzó leírások begépelése. (Csillag E.) 415 db leírókarton kapott fotónyomtatással fényképet. (Csillag E., Herczeg Z.) III.3. Gyűjteményrendezés (revíziók, selejtezés, kölcsönzések, letétek) Régészet Revizió: kb tétel: budaörsi évi ásatás (eredeti hiányzó leltár javítása). Pátyi temető, Perbál (4. és 9. lh. új leletmentések anyaga). (Ottományi K.) Pilisszentkereszt, (Gerevich ásatás anyaga): a Régészeti Intézet által beleltározott, időközben kiállítások és kutatások miatt összekeveredett anyag rendszerezése, rendezése. Pilisszentkereszt, kőtár raktárépületében tárolt leletanyag átrendezése, az újonnan előkerült kőemlékek válogatása és elhelyezése a raktártérben, illetve a szomszédos telken. Pilisszentkereszt, kőtár raktárépületében tárolt embercsont-anyag átszállítása a Ferenczy Múzeum raktárába. A Vasraktár és a Dézsma utcai raktár rendezése. Biatorbágy, Mocsaras-dűlő ásatás neolit anyagából kölcsönzés kiállítás céljára. 10 állatcsont-minta a Budajenő, Hill-top II. (2002) ásatás anyagából radio-karbon vizsgálat céljára az MTA Régészeti Intézetének. (Repiszky T.) Az 1996 óta a Pomázi Helytörténeti Gyűjteményben lévő, a szentendrei Ferenczy Múzeumtól kölcsönkért régészeti leletanyag revíziója, visszaszállítása a Ferenczy Múzeumba, a Helytörténeti Gyűjtemény kérése alapján. (Maróti É.) Leletanyag rendezése a zsámbéki raktárban és a konténerekben, zsámbéki raktár kiürítése és átszállítása Gödöllőre. Vándorkiállítás Ráckevéről visszahozott részének helyretétele. (Ottományi K.) Kölcsönzések: Leányfalui helytörténeti kiállításhoz anyagválogatás, ragasztás, kölcsönzés (83 db). Vándorkiállításhoz pátyi késő római téglasír anyaga (8 db). (Ottományi K.) A Cegléd Alszegi úti raktár leletanyagának rendezése.

13 12 A nagykőrösi múzeum régészeti raktárának, adattárának előzetes átnézése, állapotfelmérés. (Kalácska R.) A nagykőrösi régészeti raktár rendezése. A Vác 44. lelőhely leletanyagának visszaszállítása Vácra. (Kalácska R.) A gödöllői régészeti raktár helyiségeinek szerelvényezése, a leletanyagok és ásatási felszerelések fogadása a zsámbéki, dabasi és budapesti raktárakból. (Czene A., Farkas Z., Kalácska R., Patay R.) Állat- és embercsontok átszállítása az Arany János Múzeumból a Budapest, Üllői úti raktárba. (Kalácska R.) Budaörs városi régészeti gyűjtemény revíziója (április 30.). (Kalácska R.) Budakalász M0 anyag rendezése. (Czene A.) Történet-helytörténet 147 db ceglédberceli fénykép digitalizálása. (Gyura S.) Egy hétig múzeumi gyakorlaton volt Kiss Csenge néprajz-vallás elmélet szakos egyetemi hallgató, aki részt vett a néprajzi raktár rendezésében. Néprajz A gyűjtemény revíziója a múlt évben befejeződött. A selejtezés azonban nem történt meg. A többi gyűjteményi egységünk revíziójának befejeztével már nem várható hiányzó darabok, alkatrészek előkerülése. (Sz. Tóth J.) A néprajzi tárgyi és dokumentumgyűjtemény revíziója befejeződött. A törlésre javasolt tárgyak jegyzékét többször eljuttattuk Szentendrére, a törlési engedélyt még nem kapták meg. A tárgyakról készülő tárgykarton gépelése folyamatos, az ez éviek még nem kerültek rögzítésre. Kiállításra kölcsönzött tárgy jelenleg nincs. A Pest megye népművészete kötettel kapcsolatosan 1 tárgy restaurálás végett átadva Szentendrére. A Vác története kiállítás (Hincz gyűjtemény épülete) néprajzi részét lebontották és a kiállításon szereplő tárgyakat besorolták a raktárba. A háztartás-kisipar raktárt átrendezték, racionalizálták. (Csukovits A. Vác) Az NKA pályázatán elnyert 1 millió 2 ezer forintos támogatásból guruló polcrendszer kiépítése január folyamán történt meg. A textil gyűjteményt az év első három hónapjában helyeztük el az rendszerben. Elkészült a néprajzi gyűjtemény tárgyrevíziója, a törlés még nem történt meg. Kölcsönzés: A versegi tájház anyagának letéti előkészítése. 935 tárgy kihelyezése. (Klamár Z. Aszód) Képzőművészet Ferenczy szobában lévő fém fiókok (1-10-ig) grafikáinak ellenőrzése: kartonok, leltárkönyvek, műtárgyak összevetése. (Csillag E.) A gyűjteményből kölcsönzésre kerülő művek revíziója. (Az osztály munkatársai.) Kölcsönadott műtárgyak revíziója:

14 13 Kovács Margit - Győr Városi Művészeti Múzeumban letétként szereplő 59 műtárgy revíziója. (Herpai A., Herczeg Z.) Barcsay művek revíziója a Barcsay Jenő Általános Iskolában. (Herpai A., Herczeg Z.) Ferenczy Noémi általunk az Iparművészeti Múzeumtól kölcsönvett kárpitjának a kölcsönszerződését meghosszabbítottuk. (Mazányi J.) Heintz Henrik művének revíziója a szentendrei Ferences Gimnáziumban. (Bodonyi E., Herczeg Z.) Blaskó János: Medgyessy Ferenc c. domborművének visszaszerzése a művésztől (Bárdosi J.) A Hincz-hagyaték átadásának előkészítése. (Bárdosi J.) Szentendrén összesen 1058 műtárgymozgást regisztráltunk: Belső mozgás (fotózás, képszállítás, keretezés, paszpartúzás): 523 db Rövid lejáratú kölcsönzés: 250 db Megtekintésre behozott műtárgyak: 12 db Rövid lejáratú kölcsön kapott műtárgyak: 243 db Restauráláson: 30 db Kölcsönzések Szentendrén: Tartósan kölcsönadva: 210 db műtárgy, amelyben a hagyatéki bútorok is szerepelnek. Tartósan kölcsönvett műtárgyak: 74 db Kölcsönvétel a múzeum időszaki kiállításai számára Szentendrén: Barcsay díjasok: Székely Annamária és Miklós Hajnal kiállítása: 25 mű (Herpai A.) Lombard reneszánsz c. kiállításra 57 db festmény (Erdősi P.) Lucian Hervé kiállításra 11 db fotó (Jankovics N., Herpai A.) Marosi Ilona 97 db festmény és szobor (Jankovics N.) Szirtes János installációs kiállításra 3 db CD (Mazányi J.) Pax et bonum kiállításra 1 Jeges E. mű (Bodonyi E.) Kölcsönadás Szentendréről Adattárból diakölcsönzés: A 2009-ben kikölcsönzött diák száma 270 db + 3 db negatív. (Koczó E.) Gyűjteményből: Iparművészeti Múzeum, Bp. Az öltés művészete 1 db Vincze Ottó mű. (Mazányi J.) Musée d Art Moderne, Lille, Hypnos, Contribution to Visual History of the unconcious, : 4 db Vajda L. mű (szerződés előkészítése: Mazányi J., kiviteli engedély: Bodonyi E.) American University Katzen Art Center, Washington, Vajda L. kiállítása 18 Vajda L. mű (szerződés előkészítése: Mazányi J., kiviteli engedély: Bodonyi E.) KOGART, Bp. Az impresszionizmus sodrában. A magyar festészet plein air törekvései 1830 és 1920 között : 2 Pállya C. Aszódról és Ferenczy K. mű kölcsönzése. (Mazányi J.) Jankay Gyűjt. és Kortárs Galéria, Békéscsaba, Imre Mariann kiállítása, 1 mű (Bodonyi E.) Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp. Radnóti Miklós emlékkiállítása: 1 Vajda L. mű. (Mazányi J.) BTM, Bp. Paizs Goebel Jenő kiállítása, 21 mű. (Bodonyi E.) MODEM, Debrecen, Messiások : 2 db Anna M. mű. (Jankovics N.) Zsidó Múzeum, Bp. Az Európai Iskola kiállítása, 9 mű. (Mazányi J.) Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, In het voetspoor van Bartók. Lajos Vajda en het Hongaarse surrealisme : 48 saját tulajdonú mű és 25 magán- és közgyűjteményből kölcsönzött mű. (Mazányi J.) Magyar Intézet, Párizs, Európai Iskola : 6 mű (szerződés előkészítése: Mazányi J., kiviteli engedély: Bodonyi E.) MűvészetMalom, Szentendre, Aknay János életmű kiállítása. (Mazányi J.) MOMOK, Bécs, Gender Check : 2db Anna M. mű. (Bodonyi E.) A műtárgy kölcsönadások egy részét szolgáltatásként, pénzért láttuk el.

15 14 III.4. Adattári munka: gyarapodás Régészet Régebbi iratanyag selejtezése, rendezése, előkészítése adattári leltározáshoz. (Kb. 70 tétel) (Maróti É.) A gyűjtőterülethez tartozó községek szakhatósági ügyintézésének anyaga és ásatási dokumentáció: 42 tétel. (Ottományi K.) Régészeti adattári leltárkönyvek digitalizálása és adatbázishoz kapcsolása. (Czene A., Czakó A.) Képzőművészet A Ferenczy adattárból Ferenczy Károly 130 kézírásos levelének begépelése számítógépre. Együttműködési előkészítő munka az MNG Ferenczy Károly kiállításához. (Csillag E.) Kovács Margit hagyatéki iratainak rendezése, előkészítése a Hungart jogkezelő társasággal folytatott szerzői jogi kérdések tisztázásához. (Herpai A.) A Képzőművészeti Adattár 2009 elején az intézményen belül átmeneti új helyre költözött. Emiatt az egész állomány bedobozolásra került, és a bútorokkal, használati és felszerelési tárgyakkal, eszközökkel együtt több ideiglenes raktárban nyert elhelyezést. Az Adattárban a mondottak miatt januártól-novemberig nem lehetett kutatni, sem érdemi feldolgozó munkát végezni, hiszen minden hozzáférhetetlen volt. A szeptember-október hónap a költözéssel, az új helyen történő berendezkedéssel telt el. Sok olyan anyag került elő, amelyek addig félreeső raktárban (Kereskedőház lépcsőforduló), illetve a régi adattárban gyűltek össze, rendezésre, szortírozásra és leltározásra várva. November-december hónapban a kicsomagolás és állomány-elhelyezés során sok értékes tapasztalat keletkezett, mind az iratanyag tárolásának korszerűsítését, mind a különböző hang- és képanyag feldolgozását, megőrzésének átfogó rendszerét illetően. Ezek megoldása ill. átvitele a gyakorlatba csak a jövő évvel kezdődően tud realizálódni. A két költözés közötti hónapokban a következő munkákat sikerült elvégezni: beleltározásra került 172 dokumentum; (Török K.) jegyzék készült a több mint másfélezer tételből álló keretes diaállományról műtárgy azonosító jegyzék készült. (Koczó E.) Adattár Dokumentu m Tárgyévi gyarapodás Vásárlás Csere Saját kiadvány Leltározott állomány Leltározatlan állomány Könyv Periodika Egyéb Összesen Állománygyarapodás:

16 15 Novotny Tihamértól tizenhét folyóirat, illetve katalógus (ajándék). Balogh Lászlónétól kb. húsz újságcikk és egyéb nyomtatott dokumentum (ajándék). Aknay Jánostól az idei jubileumi kiállításának sajtóanyaga és egyéb dokumentációja (ajándék). Boromisza Tibor hagyatékából harminc kéziratos dokumentum fénymásolata (ajándék). EuroArttal kapcsolatos iratok, újságcikkek, levelezés (gyűjtés). (Török K.) Magyar művészet, Corvina Verba Andrea: Paizs Goebel Jenő (monográfia) Régi kiállítási plakátok és meghívók (32 tétel) adattári leltározása. (Bárdosi J.) III.5. Könyvtári (könyvgyűjteményi) munka: gyarapodás mennyisége és módja, katalogizálás, rendezés Könyv állománygyarapodás (Szentendre): db Vétel Ft db Belföldi csere Ft db Külföldi csere Ft db Ajándék Ft db Saját Ft db Összes Ft Folyóirat állománygyarapodás (Szentendre): db Vétel Ft db Belföldi csere Ft db Külföldi csere Ft db Ajándék Ft db Saját Ft db Összes Ft Raktár kialakítása Rendezés: egy raktárnak alkalmas helyre (folyosói szekrények) szállítottuk a könyvtárban gyűjtött, nem leltározott régi katalógusokat, OSZK szépirodalmi fölös példányokat, duplumokat, folyóiratokat. A raktárhelyiség kialakítása, polcozása 2010 januárjában, a régi folyóiratok további elszállítása a könyvtárból. A rendezéshez segítség biztosítása is szükséges, mivel nagy mennyiségű anyagot kell mozgatni és szállítani. A felszabaduló helyeken a gyarapodás elhelyezése. Folyóirat polc kialakítása a könyvtárban. A tavalyi év során a megyei könyvtár-stratégiai tervnek megfelelően 4 fókuszkönyvtárba, valamint a Megyei Történeti Tárba beszereztük a Szirén Akkreditált Könyvtári Rendszert. A Ferenczy Múzeumban tavasztól a többi helyeken év végétől él a rendszer, amely lehetővé teszi a megye könyvállományának számítógépes feldolgozását. Ezen kívül folytattuk a szokásos könyvtári feladatok ellátását: Leltározás: leltárkönyvbe és a Szirén Integrált Könyvtári Rendszer számítógépes programba 178 db könyv és 138 db periodika került leltározásra. (Kovács J.) Katalogizálás: szerzői, téma, tárgyszavas és raktári katalógus építése. Nyilvántartások vezetése: bel- és külföldi csere. Rendezés: régi folyóiratok és külföldi csere összeválogatása, külön raktározásának elkezdése. Tájékoztatás, irodalomkutatás, kölcsönzés. Mutató évi teljesítés

17 16 Referensz-tájékoztatások száma (személyes, tel., stb.) 1200 Helyben használt könyvek, folyóiratok száma 3500 Kölcsönzött könyvek száma 3200 III.6. Műtárgyvédelem: restaurálás-konzerválás-tisztítás Régészet A perbáli leletmentések anyagának mosása, restauráltatása (29 doboz). Fotózáshoz és kiállításhoz régebbi anyagok ragasztása és állagmegóvása (kb. 23 edény). Fémrestaurálás: 43 db (perbáli ásatás fémei, szórvány fémek). (Múzeumi restaurátor: Mali A., Lukács K.). (Ottományi K.) Budajenő, Szőlőhegy II. feltárás régészeti anyagának mosása, restaurálása. Pomáz, Holdvilágárok leletanyag tisztítása, elhelyezése, csomagolása. Biatorbágy, OUTLET CENTER I. (2004): 25 őskori (kora bronzkor, makói) objektum anyaga, 8 láda, másodlagos tisztítás, restaurálás. Páty, Verdung (2004): római kori fémek (pajzsdudor, lószerszámveretek) restaurálása. Terepbejárások, szakfelügyeletek anyaga: kb. 4 láda a következő lelőhelyekről: Törökbálint, 1997, Budakalász, Berdo, 1997, Tök, Burgundia, Budakalász, 2000, Budaörs, Pilisszentlászló, 2002, 2003, Tinnye, 2002, Kisoroszi, Duna-part, 2006 az anyag mosása, restaurálása és fotózása. (Repiszky T.) Dabas 83. lh. (Kis-Földek): leletmentés leletanyagának restaurálása (Patay R.) Abony, Tározók leletanyagának restauráltatása. (Kalácska R.) Dabasi sír kerámiájának restaurálása. (Farkas Z.) Kerámiatárgyak kiegészítése (régészeti kiállítások céljából). (Czene A.) Felsőpakony, Vasút utca leletanyagának restaurálása. (Czene A.) Felsőpakony, Vasút utca lelőhely állatcsont mosás. (Czene A.) Tárgykiegészítés, M0 feltárások, Szentendre, Pannónia telep (54 db); Szentendre, Pannónia-telep restaurálás (71 láda). (II. sz. Régészeti Osztály) Képzőművészet Dokumentációk írása és legépelése. A kiállítóterek rendszeres bejárása, a műtárgyak állapotának folyamatos megfigyelése, páratartalom és hőmérsékletmérések, a raktárakban lévő állapotok rendszeres ellenőrzése. (Lővei K., és gyűjteménykezelők) A Lombard reneszánsz c. kiállítás műtárgyvédelmi feladatainak előkészítése és folyamatos ellátása, a művek átvételi és zárás utáni állapotának felmérése és egyeztetése Dr. Giovanni Valagussának, a Bergamói Accademia Carrara Múzeum igazgatójának a jelenlétében. (Lővei K., Lukács K.) A Czóbel kiállítás képeinek portalanítása, a képek épségének átvizsgálása. A rossz állapotú képekről feljegyzés készült. (Lővei K.) Az Ilosvai kiállításban szereplő képek képkereteinek portalanítása és javítása. A festmények átvizsgálása, a rossz állapotú képekről feljegyzés készült. (Lővei K.) Egy papírkép restaurálása. (Lukács K.) Az Antwerpenben kiállított Vajda Lajos művek állapotának felmérése és utaztatási dokumentáció készítése a műtárgyakról. (Lővei K.) Keretek rendbetétele (Lukács K., Schrett L., Kecskés R.) A Bécsbe és Párizsba, valamint a Zsidó Múzeumba kölcsönadott művek átvizsgálása és utaztatási dokumentáció készítése róluk. (Lővei K.) Részvétel a Restaurátor Konferencia előadásain. (Lővei K.) A 2009-es évben Lővei Krisztina által restaurált képek: Ilosvai Varga I.: Lelátás a Dunára, Ltsz Ilosvai Varga I.: Szentendrei viharos utca, Ltsz

18 17 Bálint Endre: Madár kalitkában, Ltsz Döbröczöni Kálmán: Önarckép, Ltsz Perlrott-Csaba V.: Önarckép, Ltsz Kmetty János: Férfi portré, Ltsz Schubert Ernő: Napraforgós tájkép, Ltsz A Barcsay padláson lévő raktár takarítása, a képek féregtelenítése és portalanítása. (Lővei K., Herczeg Z.) A Barcsay kiállításban szereplő festmények féregtelenítése. (Lővei K.) Megvizsgáltuk Bálint Ildikóval a múzeumokban szereplő gobelineket. A szőnyegek állapotáról jegyzőkönyv készült. (Lővei K.) Kmetty művészeti gyűjteményi anyagának restaurálása, paszpartuzása (Lukács K., Kecskés R.), Miháltz Pál festmények restaurálása és paszpartuzása. (Lukács K., Kecskés R.) J. B. Weigman: Levétel a keresztről (17. sz. 1. fele, olaj, vászon) c. kép restaurálásának az előkészítése. (Bárdosi J. és Fáy András restaurátor, Szépművészeti Múzeum) Barcsay Gyűjtemény kertjében található öntöttvas kút restaurálásához szükséges előkészítés, adminisztráció. (Herpai A., restaurátorok) A 2009-es évben Ráckevén Fodor Piroska által restaurált képek: Jets György: Szőnyi István portréja, Ltsz.: Török-magyar csatajelenet, Ltsz.: IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG IV.1. Saját kiadványok (évkönyvek, katalógusok) Időszaki kiállítások katalógusa: Lombard reneszánsz kiállítás katalógusa. Tanulmányok: Giovanni Valagussa, Simone Fachinetti Szerkesztő: Erdősi Péter, Mazányi Judit Szirtes János kiállításához leporelló. Szöveg: Készman József. Szerkesztés: Mazányi Judit. Tizenkét bőr (Lelkes A. Gergely) színes leporelló-meghívó. Szöveg és szerkesztés: Bárdosi József Csak semmi eredetiség színes leporelló-meghívó. Szöveg és szerkesztés: Bárdosi József Orvos András kiállítása, színes leporelló-meghívó. Szöveg és szerkesztés: Bárdosi József Balogh László retrospektív kiállításának katalógusa (megjelenés alatt). Szerkesztő: Balogh László, Herpai András Húsz év a Görög Templomban c. szöveg- és dokumentumkötet, Orfeusz Kiadó, megjelenés ben Szerkesztés: Bárdosi József Címszavak és elektrográfia. Kat. előszó, MET katalógusa, Bp Bárdosi József Antaiosz és pásztorbot (Páljános Ervin katalógusa). Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, Bárdosi József Orvos András festészetéről, In.: Nyolcvanegy jeles hetvenes, Napút Évkönyv 2009, old. Bárdosi József Előszó, Pálos Anna katalógusa, 2009, Bp., kat. a művész kiadványa, jn. Bárdosi József

19 18 IV.3. Egyéb megjelenés alatt álló publikációk Régészet Kővári, K.: Amiről a régészeti emlékek tanúskodnak In: Vác a Dunakanyar szíve old. (Vác, 2009.) Ottományi, K.: Eingeglättete Gefässe aus der letzten Periode der Siedlung Von Budaörs. In: Ex officina. Studia in honorem Dénes Gabler. Győr 2009, Róbert Patay Katalin Herbich Pál Sümegi: Late Copper Age settlement of Ecser (County Pest, Hungary): Archaeological and enviromental archaeological investigation. In.: The Baden Complex and the Outside World. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa Band 4. Ed.: M. Furholt-M. Szmyt-A. Zastawny. Bonn 2008, Patay Róbert: Kora- és késő rézkori leletek Hódmezővásárhelyről. (Hódmezővásárhely-Laktanya 47/1. lh.) Früh und spätkupferzeitliche Funde aus Hódmezővásárhely (Hódmezővásárhely- Laktanya Fundort Nr. 47/1) Ősrégészeti Levelek 10 (2008) Patay Róbert: A Nagyrév-kultúra korai időszakának sírjai Szigetszentmiklósról. Burials of the early Nagyrév Culture from Szigetszentmiklós. TISICUM XIX (2009). Repiszky, T.: Ásatások Budajenőn újságcikk a helyi lapban. Repiszky, T A körtvélyesi symposion a pozsonyi Magyar Kultúra Múzeumának kiadványa. Történet-helytörténet Kálnoki-Gyöngyössy Márton: A kamara haszna a késő középkorban. In: Bessenyei József Draskóczy István (szerk.), Pénztörténet gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Budapest Miskolc, Erdősi Péter: Imázsteremtés és kultúrpolitika az 1970-es években. Szentendre esete. In: Cieger András (szerk.): Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei. Budapest, Atelier, Darkó Jenő: Adalékok a magyar Szent Korona problematikájához. In: Szent Korona-konferencia. Szerk.: Erdélyi István Őstörténeti füzetek Erdősi Péter: Az Udvar és a Nemzet. Egy kutatás kérdései, in Korall. Társadalomtörténeti folyóirat, 37, 2009, Kende Tamás: A hatvannyolcas új és régi baloldal Kelet-Európában. In. Balázs Eszter Földes György Konok Péter (szerk.): A moderntől a posztmodernig. napvilág, Bp., Kende Tamás: Sürgősen és kimerítően. Nyilasok és szociáldemokraták egymás szemében. Beszélő, Kende Tamás: Útban a totális győzelem felé. A provinciális és providenciális antiszemitizmus Szentendre és vidéke nyilvánosságában. Beszélő, (megjelenés 2009) Kende Tamás: Levaja kritika szocialiszticseszkoj szisztemü v Vosztocsnoj Evrope vo vtoroj polovine 1960.h gg. In. Büla-li al ternativa? Naucsnüj szbornik. Moszkva, Mészáros László: A múzeum alapító Dezső Kázmérról írt tanulmánya jelent meg. Mészáros László: A Nagykőrösi Kalendáriumban három írása jelent meg. Néprajz Megjelentette a Nagykőrös és Haaksbergen műemlékei c. könyvet, amelyben a nagykőrösi részt ő írta. Három tanulmánya jelent meg, három megjelenés alatt van. (Novák László) Két könyv Kisújszállás népi kultúrájáról. In: Kisújszállási Nagykun Kalendárium a 2009-es évre. Kisújszállás, (Klamár Zoltán) Párhuzamos világok. Az etnikai alapú szegregáció gyakorlata a Vajdaságban: szerémségi és bácskai példák. In: Bali János Turai Tünde (szerk.): Élet /út/ írások Szilágyi Miklós tiszteletére. MTA Néprajzi Kutatóintézet ELTE BTK Néprajzi Intézet. Budapest, (Klamár Zoltán) Építészet és emlékezet. Harkai Imre-emlékkonferencia (Topolya, január 10.) Néprajzi hírek XXXVIII. évf. 2009/ (Klamár Zoltán) In memoriam Burány Béla ( ). Néprajzi hírek XXXVIII. évf. 2009/ (Klamár Zoltán) Pošto je? Fostos-e? A nyelvismeret fontossága a társadalmi beilleszkedésben. In: Bárth János (szerk.): Fakuló színek. A VII. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, június ) előadásai. Baja-Kecskemét, (Klamár Zoltán)

20 19 A parasztház struktúrái Harkai Imre kérdőíves módszerének bemutatása Adorján és Martonos példáján. In: Papp Árpád, Raffai Judit szerk.: Építészet és emlékezet. Harkai Imre ( ) emlékére szervezett tanácskozás tanulmánykötete. Kiss Lajos Néprajzi Társaság. Szabadka, (Klamár Zoltán) Közös múlt, közös mezsgyekövek identitáskonstrukciók hatása a térkijelölés folyamatára egy többnemzetiségű közép-bácskai faluban. Bácsország. 2009/3. (50. szám). Szabadka, (Klamár Zoltán) Utószó. In: Szabó Frigyes: Martonos könyve. Szabadka, (Klamár Zoltán) Hit, remény, szeretet. Fedinecz Atanáz, aszódi ruszin festőművész kiállítása a Hitéleti Központban ( ) Egyházközségi Híradó. Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki lapja. XII. évf. 39. szám. Aszód, 3-4. (Klamár Zoltán) Feszületek, keresztek. Egyházközségi Híradó. Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki lapja. XII. évf. 39. szám. Aszód, 4. (Klamár Zoltán) Az Újvárosi-ház alaprajzi és épületszerkezeti struktúrái. A 2008-as pacséri kutatás impressziói. TISICUM. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok évkönyve XVIII. Szerkesztőbizottság: Gecse Annabella - Gulyás Katalin Horváth László Kaposvári Gyöngyi. Kiadó: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága. Szolnok, (Klamár Zoltán) Képzőművészet Bárdosi József: Húsz év a Görög Templomban c. szöveg- és dokumentumkötet, Orfeusz Kiadó, megjelenés 2010-ben (szerkesztés). Bárdosi József: Címszavak és elektrográfia. Kat. előszó, MET katalógusa, Bp Bárdosi József: Antaiosz és pásztorbot (Páljános Ervin katalógusa). Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre. Bárdosi József: Orvos András festészetéről, In.: Nyolcvanegy jeles hetvenes, Napút Évkönyv 2009, old. Bárdosi József: Előszó, Pálos Anna katalógusa, 2009, Bp., kat. a művész kiadványa, jn. Bodonyi Emőke: Stúdióüveg Magyarországon. Egy autonóm műfaj. Art Limes 2008/ Üvegszobrászat. Papiruszportal.hu Bodonyi Emőke: Rejtett erők Melcher Mihály művészetéről. Art Limes, 2008/ Bodonyi Emőke: Kmetty János művészeti gyűjteménye 1. Szentendre és Vidéke. XXIII. évf. 19. sz máj Bodonyi Emőke: Miháltz Pál Szentendre és Vidéke aug. 21. Herpai András: Szeretettel vár a Kovács Margit Múzeum. Fotó Európa Kiadó (megjelenés alatt) Szerkesztés: Herpai András, (Korrektura: Mazányi J.) Mazányi Judit: Kert a Hold jegyében tanulmány in: Jávor Piroska életmű katalógusa Vinczemill Kft Régészet IV.3.1. Kutatómunka, feldolgozás, tanulmány Irodalmi adatgyűjtés az alábbi témákban: Római kori pecsételt kerámia (Pannonia és Barbaricum); Római kori, publikálatlan kőemlékek Szentendréről és környékéről; Római kori menettáborok a limes mentén (pl. Budakalász). (Maróti É.) Ottományi, K.: A Visegrád-Gizellamajori erőd nyugati I. helyiségének késő római kerámiája. FiRKÁK II. (2008). Ottományi, K.: Késő kelta telep a budakalászi Duna parton. ComArchHung Ottományi,K.: Késő kelta telep Érd határában. StComit 2009 (?) Pátyi új helytörténeti kiadványban a régészeti fejezet (Ottományi K.) Páty története régi képeslapokon c. kiadványban a régészeti fejezet. (Ottományi K.) A Budaörs, Kamaraerdei-dűlőben feltárt római telep monográfiájának írása és szerkesztése. (Ottományi K.)

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK CSÍPŐSZŰRÉS TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Abony Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 2740 Abony, Kálvin János u. 10. Acsa Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Albertirsa Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK ORTOPÉDIAI TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 01. (hétfő) 06.45-08.45 Budaörs, Árok utca 18.00-20.00

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes 1 / 24 Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Csömör 22804-0100 általános

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. február hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Február 01. (hétfő) 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 372. 14.00-16.00

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. november hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye November 1. (szombat) 08.00-13.00 Nagykovácsi, Kossuth L. utca

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (vasárnap) 15:00-18:00 Cegléd, Abony 4-es főút. 05.00-06.30

Részletesebben

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR 2012 ősz IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY FELELŐS 2012.09.19, 13.00 Budaörs Kiemelt Tehetségek Foglalkozásai megyékben U14 Németh Antal 2012.09.21., 13.00 Nagymaros U-7-9-11-ES GYERMEKTORNÁK

Részletesebben

13. rész-ajánlattételi terület Pest megye

13. rész-ajánlattételi terület Pest megye e terhek 1 2 TÖK kül 81 12 46642 6036 5 15 igen 0 4 0 1 1 Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 1 6084 47014 1 2 TÖK kül 63 47711 32430 5 11 0 6 2 1 0 Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz 2013.09.21., 09:00 Budakeszi Kiemelt A-csoport torna PMLSZ 2013.09.21., 09:00 Bugyi U13-as alközponti torna Szőgyi Tamás 2013.09.21., 09:00 Dunakeszi Vasutas U13-as

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII. 1 / 7 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0803 nemibeteg-gondozás

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. január hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (csütörtök) 09.00-13.00 Budaörs,Szabadság út 15.00-19.00

Részletesebben

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. Sorszám Ellenőrzést végző rendőri szerv Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés kezdetének időpontja Ellenőrzés végének időpontja Meghívottakkal

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8.

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8.

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: Pest Megyei Kormányhivatal Érd és Környéke Ipartestület 2030 Érd, Alispán u. 8. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

2014. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/3881/5/2014.ált. 2014. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1.(csütörtök) 09.00-16.00 Budaörs, Sport

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. november hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye November 01. (kedd) November 02. (szerda) 06:30-09:30 Dunakeszi,

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal

Pest Megyei Kormányhivatal 1. Aszódi járás Pest megyében az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területe 11 településre terjed ki. A megye lakosságának 3,1 %-a él ebben a járásban. Az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területéhez

Részletesebben

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6.

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6. 1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014 Település: Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Ellenőrzés ideje/negyedév Ellenőrzést végző munkatárs: Üröm Idősek Klubja

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2010 1 I. BEVEZETÉS A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának 2010. évi munkatervében hangsúlyos helyen szerepelnek azok a szentendrei feladatok,

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Pest MELITTA ABC CBA 2740 Abony VASÚT U. 4. Pest Interspar/Spar 2740 Abony Ceglédi út 8. Pest COOP SZUPER2 2740 ABONY KOSSUTH tér 10-11 Pest PALÓC 67. SZ. CBA ÉLELMISZER

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Pest megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Pest megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Pest megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Pest egyei

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁNBUSZ Zrt. AUTÓBUSZJÁRATAINAK KARÁCSONYI KÖZLEKEDÉSI RENDJÉRŐL (2013. december 22-23., valamint 2013. december 25. - 2014. január 3.) A kiadványban nem szereplő járatok, az eredetileg

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe 1. Budapest 18 posta 1012 Vérmező út 8. 2. Budapest 12 posta 1013 Déli pályaudvar 3. Budapest 13 posta 1013

Részletesebben

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Budapest, 2006 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9. 5. osztály I.emelet 9. 1. Albert Renáta Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 88 pont 10. hely 2. Arany Barbara Garay János Általános Iskola, Fót 88 pont 9. hely Jobb tollbamondással 3. Bódizs Szabolcs Vörösmarty

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések

13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések 13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Október 01.(kedd) 14.00-16.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után

Részletesebben

Állam tulajdoni hányada. Állami AK. Állami terület. Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág

Állam tulajdoni hányada. Állami AK. Állami terület. Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág Állam tulajdoni hányada Állami terület Pest Abony külterület 0106/56 a szántó 21990/1043 8,9153 198,53 Pest Abony külterület 0106/56 b legelő 21990/1043

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Név: Sárréti Múzeum Székhelye: Szeghalom, 5520, Tildy Zoltán u.14. Működési engedély száma, kelte: M/d/53., 2002. év. 07. 05. A korábbi működési okmányok

Részletesebben

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Pest megye adattára Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Acsa 1 Szekeres Rezső 2683 Kossuth u. 97. 1 168 457 366 290 76 802 Bernecebaráti 1 Gyenes

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2008. Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Technikai kód: 12558000. Fenntartói jelentés. 10.

FIT-jelentés :: 2008. Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Technikai kód: 12558000. Fenntartói jelentés. 10. FIT-jelentés :: 2008 Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A fenntartók átlageredményeinek összehasonlítása Matematika Az Önökhöz

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Árushely neve Irányítószám Város Pontos címe 18 posta 1012 Budapest Vérmező út 8. X X 12 posta 1013 Budapest Déli pályaudvar X X 13 posta 1013 Budapest Pauler utca

Részletesebben

2013. december hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2013. december hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/11819/1/2013.ált. 2013. december hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye December 01.(vasárnap) 09:00-12:00 Budakalász,

Részletesebben

Bajnokok Ligája: állás két menet után Derby_Liga BL pont

Bajnokok Ligája: állás két menet után Derby_Liga BL pont 1 3668 Grosspaul Dúc Csömör 1 000 000 FT 286,46 Benesov 2015. máj. 17., V 3 1 X 90,73 = 90,73 Chomutov 2015. máj. 31., V 1 2 X 97,86 = 195,73 2 7461 Fodor István Érd 275,60 Benesov 2015. máj. 17., V 1

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ELSŐ KÖTET ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2010. május

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 15.

Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Gyermekvállalás a budapesti agglomerációban 1990 2009 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal GYERMEKVÁLLALÁS A BUDAPESTI BAN 1990 2009 Budapest,

Részletesebben

Derby Liga. Éves értékelés. Versenyző Kerékgyártó Tamás 88, % Pilisvörösvár. Kúty 02/05/ Kód. Helység.

Derby Liga. Éves értékelés. Versenyző Kerékgyártó Tamás 88, % Pilisvörösvár. Kúty 02/05/ Kód. Helység. 1 5203 Virányi Reijnen 98,66 8 5 63% Kistarcsa 2 3668 Grosspaul Dúc 95,92 101 73 72% Csömör 3 4539 Szlaukó István 95,72 10 6 60% Budapest 4 9662 Gotthard László, Dr. 95,13 121 82 68% Isaszeg 5 7098 Hajdu

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány -A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 9300/2016 CPV Kód: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Pest megye;pest megye;pest megye;pest

Közzététel dátuma: Iktatószám: 9300/2016 CPV Kód: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Pest megye;pest megye;pest megye;pest Ajánlati felhívás, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 12 Rendőrkapitányságának és a hozzájuk tartozó 36 Rendőrőrsnek, 4 Autópálya Alosztálynak, valamint 6 egyéb épületnek a takarítása tárgyban Közbeszerzési

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4.számú főú Cegléd

Részletesebben

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket Az előadás címe: A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály kiemelt és kiemelten kezelt ügyei Előadó: Sándor

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 16.

Közlemények a budapesti agglomerációról 16. Közlemények a budapesti agglomerációról 16. A településszerkezet és a népesség változása 2001 és 2011 között a népszámlálási adatok tükrében Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom Településszerkezeti

Részletesebben

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések Jogszabályok relevanciája az egyházi gyűjtemények tekintetében Állami, önkormányzati fenntartású intézmények: szélesebb szabályozás

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Gyermekjóléti szolgálat (2051 Biatorbágy, Mester u. 2.)

Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Gyermekjóléti szolgálat (2051 Biatorbágy, Mester u. 2.) 4. SZÁMÚ MELLÉKLET GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS ELLENŐRZÉSE Település: Pécel Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Ellenőrzés ideje/negyedév: I Ellenőrzést

Részletesebben

Állam tulajdoni. Állami terület

Állam tulajdoni. Állami terület Pest Abony kül 0106/56 a szántó 21990/104 8,9153 198,53 Pest Abony kül 0106/56 b legelő 21990/104 1,7519 21,37 Pest Abony kül 0171/9 legelő 553/44641 110,2090 446,41 Pest Abony kül 0171/9 legelő 553/44641

Részletesebben

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez A régészeti örökségvédelem szempontjából érintett ingatlanok 3. melléklet a 8/2008. ( 29.) rendelethez A B C D 1 KÖH azonosító Lelőhely neve Helyrajziszám Lelőhely jellege - kora 2 27425 Kőeszköz, őskor

Részletesebben

5. számú melléklet GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSOK. Ellenőrzéssel érintett intézmény neve. PM TEGYESZI Bernecebaráti Szakmai Egység Lakásotthona

5. számú melléklet GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSOK. Ellenőrzéssel érintett intézmény neve. PM TEGYESZI Bernecebaráti Szakmai Egység Lakásotthona 5. számú melléklet GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSOK Sorszám Települ Ellenőrzsel érintett intézmény neve Ellenőrz ideje Ellenőrzt végző munkatárs 1. Bernecebaráti (Madách u. 24.) Szakmai 2. Vác (Pacsirta u.

Részletesebben

Pályázat tárgya/fejlesztés célja. óvodai és napközi konyha gázellátása, fűtés korszerűsítése

Pályázat tárgya/fejlesztés célja. óvodai és napközi konyha gázellátása, fűtés korszerűsítése Lezárható decentralizált forrásokból megvalósult fejlesztések (CÉDE, TEKI) 1. sz. melléklet Sorsz. 1. 2. Támogatott neve Albertirsa Herceghalom Támogatási szerződés száma Pályázat tárgya/fejlesztés célja

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1500

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: év november hó 23. naptól év december hó 04. napig

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: év november hó 23. naptól év december hó 04. napig Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben