2013. február. Beled Város Önkormányzatának hírei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. február. Beled Város Önkormányzatának hírei"

Átírás

1 2013. február Beled Város Önkormányzatának hírei HÓHELYZET 2013 Az id sebbek emlékeznek arra, hogy bizony novemberben leesett az els hó, és egészen február végéig tartotta magát, nem csak településrészeket, de teljes településeket is elzárva egymástól. Ekkor a szomszédok, utcabeliek, fiatalok és id sek, férfiak és asszonyok egymás segítségére siettek, mentették egymást. Igen. Akkor a mez gazdaság és a helyi ipar is elég munkahelyet adott, akinek pedig más településre kellett volna mennie dolgozni, a hóhelyzetre való tekintettel szabadságot kapott. Nem bocsájtották el azt, aki ilyen id ben nem ért be a munkahelyére, és ha késett sem volták le a késést a munkaid b l. Valahogyan mindenki megért bb, türelmesebb volt. Jobban figyeltek egymásra az emberek. Persze nem volt internet, TV adás is csak bizonyos napokon (hétf, péntek adásszünet) így a szomszédokra való figyelés, a családi és baráti beszélgetések töltötték ki az emberek szabadidejét. Az idén január 17-én intenzív havazás kezd dött (45 cm), amely január 18-án tovább folytatódott (10 cm) és hozzá viharos erej szél társult. Mindezen id járási elemek együttes jelenléte hóátfúvásokat okozott, amelynek következtében a város ellátása, az egészségügyi, közoktatási intézmények, a munkahelyek, a tömegközlekedési eszközök megállóhelyeinek és útvonalainak megközelíthet ségének biztosítása érdekében az 11/2013.(I.17.) határozatban elrendeltem a védekezést és a polgári védelmi szervezet részleges alkalmazási készenlétbe helyezését. Novemberben a téli hóeltakarítási munkákra megkötött szerz dések értelmében a vállalkozók elkezdték a munkát. A szerz dött három gép nem volt elég (mivel az állami utakat nem takarította a tulajdonos és az is a mi feladatunk volt) így újabb vállalkozók bevonására volt szükség. Összesen 143 órát dolgoztak a gépek, amire Ft-ot fizetett ki az önkormányzat. A helyzetet nehezítette, hogy pénteken délre a 86-os f közlekedési útvonal is járhatatlanná vált, így délben már 32 f ebédeztetését végeztük az önkormányzat konyháján. Az úton rekedtek száma, akikr l mi gondoskodtunk 128 f volt. 25 f a helyi fizet s szálláshelyeken várta meg a reggelt, míg 103 f a m vel dési házban hajtotta álomra fejét. Ide tornasz nyegeket vittünk és plédeket. A hó fogságában itt maradt utasokat meleg teával és vajas, zsíros kenyérrel láttuk el. Köszönetemet szeretném kifejezni az önkormányzat fizikai dolgozóinak, Jakab Zoltán alpolgármesternek, akinek irányításával kora reggelt l dolgoztak abban a kíméletlen id ben az emberek. Köszönöm a m vel dési ház és a konyha dolgozóinak, a tornacsarnok takarítóinak azt az együttérz, segít munkát, amir l e két nap alatt tanúbizonyságot adtak. Lelkesen, id t, energiát nem kímélve éjjel-nappal ott voltak az úton rekedtekkel, s t voltak, akik saját házukban szállásolták el a hó fogságába esett embereket. Köszönöm a rend rség, a katasztrófavédelem folyamatos tájékoztatását és azt a partnerségi kapcsolatot, amely segített bennünket ahhoz, hogy a Beleden kényszerpihen n itt tartózkodott utasok a házigazdákról és településünkr l kellemes benyomásokkal távoztak. Ezt mutatják azok a köszön levelek, amelyeket a hóhelyzet után kaptunk. Köszönöm azon lakosok türelmét, akik megértették, hogy egy ilyen rendkívüli helyzetben nem várhatók el olyan utak, amilyenek hómentes id szakban, és külön köszönöm azon polgárok magatartását, akik figyelemmel kísérték a sajtó, TV, internet tájékoztatásait és az ott kért elvárásoknak megfelel en éltek ebben a kritikus két napban. Azon keveseknek, akik az interneten keresztül, a szoba melegéb l kritizálták munkánkat üzenem, hogy lehet jelentkezni a helyi védelmi bizottságba, szívesen fogadunk mindenkit és akkor ilyen helyzetekben meg lehet mutatni mit tudunk tenni együtt a közösségért. Összességében elmondható, hogy különösebb fennakadás nélkül m ködött kis városunk a kritikus két napban. Az üzletekben volt elég élelmiszer, nem volt szükség ment re, a t zoltóság mentésére. A többség végezte a dolgát, takarította az udvarát és a háza el tti területet, hogy aki gyalogosan közlekedik az is elérje célját. Még egyszer köszönöm azok segítségét, akik részt vettek a mentési- és hóeltakarítási munkákban és kívánom, hogy hasonló helyzet el fordulása esetén még nagyobb összefogás, segít készség, tolerencia legyen jellemz kicsi közösségünkre. Tompáné Balogh Mária polgármester Beled Város Önkormányzat Képvisel -testülete január 31-i testületi ülésének határozatai 1

2 Február 10 és 24-én 10 órakor családi istentiszteletet tartunk. Február 13-án, szerdán a Soproni Evangélikus Egyházmegye lelkészei tartják gy lésüket egyházközségünkben. Az alkalom 8.30-kor úrvacsorai istentisztelettel kezd dik, melyen igét hirdet Gabnai Sándor esperes. Február 20-tól, szerdánként a böjti id alatt este 17 órakor böjti istentiszteleteket tartunk. Tisztelettel kérjük egyházközségünk személyi jövedelemadót fizet tagjait, hogy a felajánlható 1 %-ot a Tégy a Tehetségekért Alapítványnak és Magyarországi Evangélikus Egyházunknak felajánlani szíveskedjenek. Felajánláshoz szükséges nyomtatvány a lelkészi hivatalban kérhet. Tégy a Tehetségekért Alapítvány adószáma: A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 Béres László lelkész Katolikus Egyház 8 Január 28-án este a katolikus templomban ökumenikus istentiszteletet tartottunk. Ezt követ en a jelenlév k átvonultak a plébániára, ahol egy jó hangulatú összejövetelen vendégül láttuk ket. Havassy Bálint plébános ZÖLDKÖNYV megújító tanfolyam indul! Helye: Beled, M vel dési Ház Vásártér utca 2/1. Id pontja: február 22. (péntek) órakor február 23. (szombat) órakor Érdekl dni lehet: Gazdabolt, Beled, Rákóczi Ferenc utca 172. Telefon: Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137). Szerkesztette: Pallag Jánosné m vel désszervez 8

3 Most az iskolások voltak többen, az 1-6 osztályosok el adásában összesen 34 szavalat hangzott el. Németh Imréné logopédus - aki a gyermekek beszédfejl dését napi szinten kíséri figyelemmel - a zs ri elnökeként a szép és tiszta szövegmondást emelte ki, mint az idei el adások f jellemz jét. Az óvodások produkcióin látszott a sok gyakorlás, hibátlanul mondták a kiválasztott, esetenként hosszú verset is! A sok ügyes produkcióból a legjobbakat egybehangzóan választotta ki a zs ri. Könyvjutalmat kaptak az óvodában: Kiscsoport: 1. Kiss Marcell 2. Sukola Kincs Középs csoport: 1. Berta Márk 2. Foki Janka 3. Tömböly Dóra Nagycsoport:,1. Borsodi Koppány 2. Balogh Máté, 3. Horváth Dóra Különdíj: Csizmadia Botond Az iskolásoknál a szövegtudásban többször akadtak kisebb döccen k. A zs ri elnöke a hasznos tanácsok mellett arra biztatta a versenyz ket, hogy minél többször próbálják ki magukat a színpadon, így hozzászoknak a rivaldafényhez. Magabiztosságot, önbizalmat adhat mindenki számára a gyakoribb színpadi jelenlét, a siker alapjául pedig az alapos felkészülést ajánlotta. Tanácsokat adott arra nézve is, hogy a versek tolmácsolásában mértéktartóbb színpadi eszközökre van szükség, mint a színdaraboknál. A vers intimebb m faj, ezért inkább az apróbb gesztusok, az arcjáték és hanghordozás a kifejezés megfelel eszközei. Könyvjutalmat kapott az alsós diákok közül: 1-2. osztály: 1. Velner Hanna 2. Németh Viktória 3. Takács Botond Különdíj: Hidegh Regina, 7 Szupinger Brenda 3-4. osztály: 1. E ry Eszter 2. Barabás Laura 3. Dobos Dominik Különdíj: Varga Melitta 5-6. osztály: 3. helyezett: Barabás Fanni Gratulálunk nekik! A könyvjutalmakat az óvodai és az iskolai Szül i Közösség és a könyvtár együttesen biztosította. Senki nem távozott üres kézzel: az emléklap mellé valamennyi fellép egy szép narancsot vehetett át ugyancsak a Szül i Közösség hozzájárulásával. Köszönjük! Feltétlenül meg kell említenem, hogy valamennyiünk számára jóles érzés a szül k és a hozzátartozók érdekl dése. Apukák, anyukák és nagyszül k szép számmal voltak jelen. Jelenlétükkel azt sugallják gyermekei(n)knek, hogy támogatják ket, így a közösen átélt szerepléssel valami fontos és szép dolog részesei lehetnek. Végül, de nem utolsó sorban megköszönöm a felkészítésben, szervezésben, a zs ri munkájában szerepet vállaló pedagógus kollégák és mindenki segítségét, aki bármi módon hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához! Hírek 2013-ban változtak könyvtárunk belépési díjai: aktív korosztály : 800 Ft/év; 16 éven felüliek és 70 év alattiak: 400 Ft/ év. Az óránkénti ingyenes internetezés igénybevételéhez az éves belépési díj megfizetése szükséges! Februártól határozatlan ideig ismét ingyenesen vehet igénybe a könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatása! Csak a fénymásolt anyagokért kell fizetni másolási ill. szkennelési díjat. Várjuk a kedves Érdekl d ket! Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros B E L E D HÉTF óra SPORTCSARNOK (Rákóczi F. u. 122.) Evangélikus Egyház 7

4 Els napirendi pont keretében tárgyalta a képvisel -testület az önkormányzat évi költségvetésének I. fordulóját. Ennek során számos bizonytalansági tényez merült fel, amelyek alapvet en befolyásolják a végleges költségvetést. Nevezetesen a közös hivatal m ködési költségeit a korábbi tájékoztatástól eltér en lakosságarányosan finanszírozta le az érintett települések részére a Magyar Államkincstár. Így a közös hivatal fenntartását a társulásban érintett önkormányzatoknak lakosságarányosan kell viselni, figyelve arra, hogy az állam által elismert és finanszírozott létszámot a m ködés során ne lépjék túl. Ezen kívül lényeges befolyásoló tényez az is, hogy az adóer képesség miatt a beledi önkormányzattól 2 29 millió forintot fölöz le az állam a szolidaritás jegyében az alacsonyabb adóer képességgel rendelkez önkormányzatok kompenzálásához. Ugyancsak figyelemre méltó, hogy 2013-tól a gépjárm adó 60%-át, és a személyi jövedelemadó 8%-át (amelyet az elmúlt évben megkaptunk) ugyancsak elvon a központi költségvetés az önkormányzatoktól, jelent sen csökkentve ezzel az önkormányzatok mozgásterét. Fentiek függvényében szükséges olyan költségvetést összeállítani, amely biztosítja a zavartalan m ködés feltételeit, de bizonyos fejlesztésekre is lehet séget biztosít, kiemelten az európai uniós öner s pályázatokra. Második napirendi pontban a vagyonkezelési szerz dést véglegesítette az önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, amely az önkormányzat tulajdonában lév, oktatási célokat szolgáló ingó és ingatlan vagyon használatára vonatkozik. A megállapodás értelmében az általános iskola alsó és fels tagozatos épületének m ködési és rezsiköltségeit a Központ vállalja, míg a tornacsarnok költségeinek megosztása használat arányosan történik az önkormányzat és a Központ között. Ugyancsak a Központ viseli az általános iskolás gyermekek utaztatásával kapcsolatos költségeket, és az étkeztetés rezsiköltségét. Harmadik napirendi pontban a Pannon-Víz Zrt-vel a vízi- és szennyvízközm m ködtetésére vonatkozó vagyonkezelési szerz dést fogadta el a testület 35 éves id tartamra. Ennek értelmében a víz és szennyvíz közm vek fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos munkákat a Pannon-Víz Zrt. látja el, és egyúttal viseli a költségeket a befolyt víz- és szennyvízdíjakból, és a képz dött amortizációs költségekb l. Ezt követ en a képvisel -testület elfogadta saját, évi I. féléves munkatervét, amely természetszer leg az id közben jelentkez testületi hatáskörbe lév ügyek megtárgyalásával b vül, illet leg rugalmasan változik. Ötödik napirendi pontban a Beledi Általános M vel dési Központ végleges Alapító Okiratát fogadta el a testület, és egyúttal megszüntette az intézményfenntartó társulást. Döntést igényl ügyek között el ször a évi Pünkösdi Fesztivál és Vásár költségeinek végleges elszámolását fogadta el egyhangúlag a testület, majd a helyi Római Katolikus Egyházközség anyagi támogatási kérelmét méltányolva, Ft vissza nem térítend támogatást biztosított a templom pályázat útján történ felújításához a évi költségvetés terhére. Végül az önkormányzat tulajdonában lév Beled, Rákóczi u szám alatti lakás bérl jének kérésére a bérlakásba vásárolt gázkazán h szabályozó beszerzésére és beépítésére számla ellenében Ft-ot fizetett ki, majd a Bartók Béla utca vízelvezetésére vonatkozóan ismételten versenytárgyalást írt ki a képvisel -testület. Dr. Gál László Jegyz Közlemények HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI LAKOSSÁGI FÓRUM Tisztelettel meghívjuk és várjuk a Beled, Edve, Rábakecöl és Vásárosfalu település lakóit február 13-án (szerda) 17 órakor a beledi m vel dési házba a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Települési Szilárdhulladék- gazdálkodási Rendszer Fejlesztése (KEOP-1.1.1/2F/ ) cím projekt körzeti lakossági fórumára. Beled Város Önkormányzata Tisztelt Sportbarátok! 2

5 Kérjük a tisztelt érintetteket, hogy akiknek egyéb elfoglaltsága miatt elmarad a Sportcsarnokba tervezett-el re megrendelt- programjuk, azok az alábbi telefonszámon szíveskedjenek lemondani az id pontot. A lemondást-amennyiben lehetséges-, minél el bb tudassák az alábbi telefonszámon, hogy az esetlegesen felszabaduló id t más sportrendezvény részére tudjuk biztosítani. 3 06/20/ (Szalay Sándorné gondnok) A programok id pontjának egyeztetése, megrendelése és azok lemondása is ezen a telefonszámon intézhet. El re is köszönjük megértésüket. További jó sportolást és kellemes id töltést kíván: Beled Város Önkormányzata Anyakönyvi bejegyzések Köszöntjük városunk közelmúltban született polgárait! Bendekovics Adél (Bendekovics Jen és Bálint Adrienn gyermeke) Búcsúzunk Bödecs Lajosné sz.: Töreki Margit Csóka Béláné sz.: Gosztola Erzsébet Locsmándi Kálmánné sz.: Dobsa Ilona Takács Ferenc Szalai Mihályné sz.. Vagdalt Erzsébet Pálfi Sándor Nyugodjanak békében! Mikrotérségi ÁMK Általános Iskola MEGHÍVÓ A Beledi Általános Iskola Szül i Közössége sok-sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját a beledi Fényes vendégl ben tartandó JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA FEBRUÁR 16-ÁN 19 ÓRAI KEZDETTEL Az este folyamán a Lego együttes felel a jó hangulatért. Belép jegy: 800 Ft,-/f Kérjük, támogassa iskolánkat céljai elérésében tombolatárgyakkal és felajánlásokkal! Köszönettel: Szül i Közösség A Diákönkormányzat hírei Sulirajongó Iskolánk benevezett a Tesco áruházak pályázatára, amelynek keretében Önök is támogathatnak bennünket a következ módon:a Tesco áruházakban minden egy összegben elköltött forint után egy szavazókupont kap a vásárló. A vásárló a pénztárnál kapott blokkon szerepl 8 jegy AP szám, a kuponon található kód, valamint címe megadásával a oldalon a kiválasztott iskola fényképe alatt található Szavazok gombra kattintva adhatja le szavazatát. Minden elköltött forint után 1 szavazat adható le. A szavazónak külön nem szükséges regisztrálni a honlapra. A szavazók között 4 db forint érték vásárlási utalványt sorsolnak ki, a legtöbb szavazatot kapott iskolák ennél nagyobb összeg nyereményekben részesülnek. (Ha a kupont és a blokkon szerepl AP kódot beküldik az iskolába, mi is elvégezzük a szavazást, ha ez Önöknek gondot okoz.) A szavazás április 5-ig lehetséges. Támogatásukat el re is köszönjük! Kupakgy jt verseny 3

6 M vel dési Ház MEGHÍVÓ A M vel dési Ház és a Városi Könyvtár tisztelettel meghívja az érdekl d ket február 25-én, hétf n 15 órakor kezd d Támogatóink: V. SZALONTAY JUDIT ny. múzeumigazgató, néprajzkutató RÁBAKÖZ DÍSZÍT M VÉSZETE cím el adására. Helye: M vel dési Ház nagyterme Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 6 A beledi M vel dési Házban február 8 28-ig látogatható a RÉPCELAKI RAJZ KÖR kiállítása. Nyitva tartás: munkanapokon 9-17 óráig. A Baba-Mama Klub következ foglalkozásait február 26-án, március 19-én 16 órakor tartjuk a m vel dési házban, amelyre szeretettel várjuk az érdekl d ket VÉRADÁS BELEDBEN A helyi Vöröskereszt szervezet tájékoztatja a város lakosságát, hogy február 14-én, csütörtökön óráig VÉRADÁS lesz a m vel dési házban. Szemétdíj fizetés a m vel dési házban február én óráig. Városi és Iskolai Könyvtár Szavalóverseny a Magyar Kultúra Napján A városi könyvtár és az oktatási intézmények közös összefogásával január 25-én és február 1-jén került sor a hagyományos kultúra napi szavalóversenyre, amely az óvodások, ill. a 12 éven aluli általános iskolások részvételével zajlott. Ez alkalommal immár 23-szor ünnepeltük meg az idén 190 éves Himnusz születésnapját. A legkisebbek szerepléséhez óvodánk adott otthont, az iskola tanulói pedig a m vel dési házban léptek fel. Idén sajnos némileg kevesebb résztvev t sikerült mozgósítani, mivel a zord id járás akadályozta a vidéki résztvev k utazását. Így is összesen 54 fellép mutatta be produkcióját a zs ri és a szép számú hallgatóság örömére. 6

7 A mi szereplésünk címe Bözsi mindent elintéz. Sokan nevettek rajta. Nekem még az énekkar egyik el adása tetszett nagyon: egy fiú lánynak öltözve és egy lány fiúnak öltözve szerelmespárt adtak el. Ez volt a legviccesebb! A m sorok után a zs ri elvonult eldönteni, hogy ki hányadik lett. Addig a DJ-k elkezdték a zenét, és lehetett már tombolát venni. Vásárolhattunk sütit, szendvicset és szívószálas üdít t. Mindenki jókat táncolt. Kés bb az Igazgató Néni kiosztotta a nyereményeket és elmondta, ki hányadik lett. Mi 4. helyezést értünk el! Utána folytatódott a buli! Mindenki táncolt. Jól éreztük magunkat. Kár, hogy 6 órakor vége lett. Tamás Angéla 7. B. osztály Én már nagyon vártam a farsangot, amit február 2-án rendeztek meg. Végre eljött a várva várt nap. Ilyenkor sokan beöltöznek, így szeretnék el zni a telet. Mikor végre odaértünk, felvettem a jelmezemet. Én idén méhecskének öltöztem be. Nagyon sok ötletes jelmezt csodálhattunk meg az idei farsangon is, de nekem ezek tetszettek a legjobban: az almafa, a torta, a liba és a kandalló. A felvonulás után a zs ri értékelte és díjazta a jelmezeket. Én második helyezést értem el, egy noteszt és matricákat 5 kaptam. Ezután sokat táncoltunk, sütit ettünk, majd izgatottan zsákbamacskát is húztunk, amelyben sok apróságot kaptam. Szerintem ez volt a legjobb és a legszórakoztatóbb farsangi bál. Remélem, jöv re is ilyen jól fogunk szórakozni! Göcsei Szabina 4. A. osztály Amikor készül dtem a bálra, nagyon örültem, hogy elmehettem. Mikor odaértem, nagyon tetszettek a díszek és a jelmezek. Jó sokan voltak. Edit néni, Szilvi néni és Irénke néni voltak a zs ritagok. Fél 3-kor megkezd dött a jelmezesek bemutatása. Kati néni konferálta ket. Pár osztálytársam is beöltözött. Például Gerg bohócnak, Evelin tortának, Szabina méhecskének, Gerda Galiba, a libának. Jó sok jelmezes volt. Azután a Movement táncosok táncoltak, utána a gyerekek is velük együtt. Nagyon jó lett a hangulat. Horváth Dorottyáék apukája szolgáltatta a zenét. Kés bb lehetett tombolát húzni. Én háromszor húztam. Még egy kicsit táncolhattunk. Vettünk sütit meg innivalót. Öt óra el tt haza is mentünk. Nagyon szép és emlékezetes nap volt. Pintér Viktória 4.A. osztály Egy februári szombaton volt a sulifarsang. Nagyon mulatságosan telt el az id. El ször a jelmezesek vonultak fel egy vidám zenére. Sokféle jelmez volt. Volt közöttük méhecske, kaszás, bohóc, múmia, autószerel. Nekem legjobban a kaszás tetszett. Háromtagú zs ri választotta ki a nyerteseket. Nehéz volt a döntés, hiszen mindegyik maskara jó volt. Végül mindenki nyert valami apróságot, de az igazán jó és ötletes jelmezesek kaptak nagyobb nyereményt. Ezután kezd dött a vigadalom. Szólt a zene, sokan táncoltak, s t még vonatoztunk is. Lehetett vásárolni finom süteményeket, szendvicseket és üdít ket. Sokat nevettünk, jól éreztük magunkat. Eddig ez volt a legjobb iskolai farsangom. Sose felejtem el. Csizmazia Ádám 4. A. osztály (Rajzok: Gy rvári Eszter, Göcsei Szabina és Orbán Dominik) 5

8 önzetlen munkát! A Diákönkormányzat ebben a tanévben a kupakgy jt versenybe is benevezett. Gondot okozott a kupakok tárolása, mert még az er sebb kukászsákok is elszakadtak pakolás közben. A probléma megoldásában Horváth Gábor segített, aki a Linzer Agro Kft-t l er s zsákokat adott nekünk, amit ezúton is köszönünk. A kupakok szállítását Rácz Zoltán (Beled-Trans) oldotta meg. Iskolánk nevében neki is, valamint Szkrapics Gábor sof rnek is köszönöm a rugalmas hozzáállást és az Farsangi rendezvényeink Iskolánk a hagyományok szerint farsangi mulatságokat tartott, külön az alsós és a fels s tanulóknak. Mindkét rendezvény nagyon jól sikerült, aki eljött, biztosan nem bánta meg. Ezt igazolják a tanulók által írt fogalmazások, rövid élménybeszámolók, rajzaik és a bálokon készült fényképek is. Szeretnék köszönetet mondani a lelkes és segít kész szül knek, akik nem csak a munkájukkal, de ötleteikkel is hozzájárultak rendezvényeink sikeréhez. Örülünk, hogy ilyen aktív szül i 4 munkaközösséggel dolgozhatunk együtt a gyermekekért. Szeretném még megköszönni a Movement Dance School feln tt tánccsoportjának, hogy elfogadták meghívásunkat és hangulatos fellépésükkel színesítették rendezvényünket. Köszönjük a beledi csoportnak a fellépéseket, valamint azt, hogy olyan jó hangulatot teremtettek az alsós farsangon. Továbbá itt szeretném megköszönni Horváth Gábornak (Fényes Vendégl ), Prim Lászlónak (TSZ Klub Pizzéria) és Szupinger Tamásnak (Cukrászda) a felajánlott támogatást és a rugalmas hozzáállást. Barabás Zsuzsa Szösszenetek a farsangról: Diákönkormányzatot segít nevel A farsang? Nagyon jó volt. Voltak vicces jelenetek, amin sokat nevettünk. Mint ahogy a bemondó néniken. A zs ri helyezési sorrendbe tette a produkciókat. Valaki a Szupinger Cukrászdába kapott sütijegyet, valaki a TSZ-be vagy a Fényesbe szóló pizzajegyet nyert. Akik vettek tombolajegyet, szép ajándékokat nyerhettek. De aki nem nyert, az sem szomorodott el, mert volt vigaszdíj is: ceruzák, radírok, kisebb ajándékok. Lehetett venni finom szendvicseket, sütiket, üdít ket. Jó volt a zene, a farsangi díszek szépek és kreatívak voltak. 6 órakor lett vége a parádénak. Tömböly Petra 7.B. osztály A farsang jól kezd dött. Kett óra körül gyülekeztünk, rengetegen voltunk. A szerepl k egy külön szobában öltözködtek. A fellépés el tt minden szerepl a táncosok vezetésével ment egy kört a néz k és a zs ri el tt. Ezután megkezd dtek az el adások. Vicces volt mind. Az el adások között volt két fiú, akik öregasszonyoknak beöltözve beszélgettek és így mondtak bevezet t az el adásokhoz. Nagyon humorosan adták el ket. 4

2014. szeptember. Beled Város Önkormányzatának hírei

2014. szeptember. Beled Város Önkormányzatának hírei 2014. szeptember Beled Város Önkormányzatának hírei 1 FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK BELEDBEN 2014 NYARÁN A településen sorra valósulnak meg a kisebb-nagyobb fejlesztések. Lezárt és már megvalósult projektként

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

2015. január. Beled Város Önkormányzatának hírei. Anyakönyvi bejegyzések. Köszöntjük városunk közelmúltban született polgárait!

2015. január. Beled Város Önkormányzatának hírei. Anyakönyvi bejegyzések. Köszöntjük városunk közelmúltban született polgárait! 2015. január Beled Város Önkormányzatának hírei Anyakönyvi bejegyzések Köszöntjük városunk közelmúltban született polgárait! Illés Hanga és Illés Máté (Kirkovics Dóra és Illés Csaba gyermekei) Kovács Nóra

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T 2014. február Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T Beled Város Önkormányzata pályázatot ír ki 2014. június 6-7-8-án megrendezésre kerülő Pünkösdi Fesztivál és Vásár szórakoztató és vendéglátó

Részletesebben

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek!

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek! Tavaszi Kiállítás és Fesztivál Április 25-én szombaton és 26-án vasárnap ismét megrendezésre kerül a Sportcsarnokban a Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. A szokásos termék- és árubemutatókon kívül állandó

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása

Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása Orci Hírmondó 2008. június 19. Az önkormányzat hírlevele 3. évfolyam 2. szám Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása Községünk ismét gazdagabb lett: szobrot állítottunk Kunffy Lajos festőművész

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

2014. november. Beled Város Önkormányzatának hírei. Születésnapi köszöntő

2014. november. Beled Város Önkormányzatának hírei. Születésnapi köszöntő 2014. november Beled Város Önkormányzatának hírei Születésnapi köszöntő A napokban köszöntöttük Seregély Bálintnét 90.születésnapja alkalmából. Otthonában kerestük fel Irma nénit Dr. Gál László jegyző

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga 20 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-i nyilvános ülésének anyaga Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 2. Szám: 3/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete Iktatószám: SZ/22/6/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 7-én (16.00-16.10) megtartott nyílt rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Közmeghallgatásán A közmeghallgatás helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V

Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2015. március 18- án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésér l. Az ülés helyszíne: Pula Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Budapest Főváros

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 109-26 /2010. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Képviselő-testülete 2010. november 25. napján megtartott üléséről.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Orci Község Önkormányzata köszönetet mond mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kötet megjelenhessen

Orci Község Önkormányzata köszönetet mond mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kötet megjelenhessen 2 Az Orci könyv átadása Pethő László Baracsi Lajos Vonyó Anita dr. Kolber István Sovák Lajos dr. Bősze Sándor Hartner Rudolf Szakály Sándor Orci Község Önkormányzata köszönetet mond mindazoknak, akik munkájukkal

Részletesebben

á p r i l i s 1 3.

á p r i l i s 1 3. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. á p r i l i s 1 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4/2012.(II.10.) Bükkszék Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról. Határozat száma

JEGYZŐKÖNYV. 4/2012.(II.10.) Bükkszék Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról. Határozat száma JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 9.-én 17.00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 1/2012.(II.10.) A 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

2013. m á r c i u s 18.

2013. m á r c i u s 18. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. m á r c i u s 18. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.03.18-án

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

E lőterjesz t é s a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi működéséről és a 2014. évi munkatervről

E lőterjesz t é s a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi működéséről és a 2014. évi munkatervről Művelődési Ház és Könyvtár 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. E-mail: muvhaz@kunfeherto.hu WEB: www.muvhaz.kunfeherto.hu Tel.: +36 (77) 407-065 E lőterjesz t é s a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi működéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Csikja Sándorné,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden I. évfolyam 2. szám. Tűzifa Támogatás VAJSZLÓI HÍREK Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben