DICSÕ HONVÉDSIKEREK NYOMÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DICSÕ HONVÉDSIKEREK NYOMÁBAN"

Átírás

1 LXI. évfolyam 15. szám április 17. Megjelenik példányban, legközelebb április 23-án. FOTÓK: MIZIK ZSUZSA A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA DICSÕ HONVÉDSIKEREK NYOMÁBAN A gödöllõi dombvidék õsi és jellegzetes községe, Isaszeg (eredetileg Irsaszeg, vagyis égerfás hajlék ) volt a színtere 160 évvel ezelõtt, április 6-án a Kossuth-féle szabadságharc dicsõséges tavaszi hadjáratát tán leginkább fémjelzõ, a magyar honvédseregek kiemelkedõ gyõzelmét hozó csatának. A ma tízezer lelket számláló, tavaly a városi rangot is elnyert település már évek óta nagy ünnepséggel köszönti ezt a napot, amelynek délutánján 4 órakor éppúgy, mint hajdanán megdördülnek az ágyúk a csata egykori színhelyén, és a különbözõ hagyományõrzõ egyletek korhû ruhába öltözött tagjai a többezres nézõsereg szeme láttára felelevenítik az ütközet meghatározó eseményeit. Idén április 6-án csepeli résztvevõi is voltak a rendezvénynek. A jeles történelmi eseményekrõl való méltó megemlékezéseket szervezõ, pártok és civil szervezetek képviselõit tömörítõ Koordinációs Testület ugyanis versenyt szervezett kerületünk általános iskolás diákjai számára az es forradalom és szabadságharc témakörébõl, s a felkészülés részeként a benevezett 11 tanintézmény összesen 19 csapata lehetõséget kapott néhány egykori esemény helyszínének meglátogatására is. Mint azt a fõszervezõk, Vukovich Zoltán fõtanácsos, az OMISÁ ágazatvezetõ-helyettese, valamint Kondor Ágnes, a kerületi történelemtanári munkaközösség vezetõje elmondták: a diákok és felkészítõ tanáraik tavaly õsszel jártak már Pákozdon és Pozsonyban is, most pedig Isaszegre szállította el õket az önkormányzat két bérelt autóbusza. (Elkísérte a gyermekeket a Koordinációs Testület egyben a Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ Egyesület több jeles tagja is.) Ami pedig az említett történelmi versenyt illeti, annak lapzártánk után, április 16-án a Vermes Miklós Általános Iskolában volt az elõdöntõje, a három legjobb csapat pedig május 8-án, a Csepp TV élõ adásában mérkõzik majd meg a végsõ gyõzelemért. A kis csepeli küldöttség tagjai az isaszegi Helytörténeti Gyûjteményben megtekintették a csata menetét bemutató makettet, felkapaszkodtak a XII. századi eredetû Öregtemplomhoz, az ütközetet vezérlõ Görgey tábornok egykori harcálláspontjához, megkoszorúzták a csata emlékmûvét, és elzarándokoltak az elesett honvédek sírjaihoz is. Ezt követõen pedig nagy figyelemmel nézték végig a színpompás csatajeleneteket, amelyeket Katona Miklós polgármester köszöntõ szavait követõen dr. Pera István történész közvetített az érdeklõdõk számára. Nos, mint kiderült, a nevezetes isaszegi gyõzelem nem könnyen született meg: közel nyolcórás, szakadatlan hevességû küzdelem után késõ estére több mint kétezer elesett gyaloghonvéd (köztük sok lengyel önkéntes), illetve huszár feküdt holtan a felgyújtott, lángoló község utcáin, a Rákos-patak partján, illetve a környezõ domboldalakon. A császári generálisok vert csapatai azonban eztán már meg sem álltak egészen Pest-Budáig, Görgey, Aulich, Klapka, Damjanich és Gáspár honvédtábornokok, valamint Nagysándor József huszárezredes dicsõ seregei elõtt pedig megnyílt végre a lehetõség a fõváros felszabadítására. D. K. Az újság díjtalan. Április 26-án, vasárnap reggel hattól este hétig Idõközi választás a sétányokon Miként többször jeleztük: április 26-án, vasárnap Takács József egyéni képviselõ január 7-i tragikus halála miatt idõközi önkormányzati képviselõ-választás lesz a csepeli 3. egyéni választókerületben (evk-ban). A jelöltállítás már lezárult, a hét jelöltet tartalmazó listát most megismételjük: dr. Badacsonyi Zsolt (Jobbik) Csaba Elemér (MSZMP) Gárday Balázs (Fidesz KDNP) Kulinyi Márton (SZDSZ) Mészáros Ferenc (MSZP) Nagy János (Munkáspárt) dr. Szabó Zsoltné (MDF) A választási kampány április 24-én, pénteken 24 órakor zárul. Kampányt folytatni április 25-én, szombaton nulla órától április 26-án, vasárnap 19 óráig tilos. Szavazni április 26-án reggel hat órától este hét óráig lehet az Erdõsor út 110. szám alatti óvodában (közismert nevén a Festõ utcai óvodában) a személyazonosságot bizonyító okmányok bemutatása után. Segíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, ha a választásra jogosultak az értesítõt is magukkal viszik (nem kötelezõ). A Helyi Választási Bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzõkönyvei alapján április 27-ig összesíti a szavazatokat és megállapítja a választási eredményt. Részletesebb tudni valókat lapunk következõ, április 23-án megjelenõ számában közlünk. Vita élõ adásban: április 22-én, tól A Csepp TV élõ adásban közvetíti a hét képviselõ-jelölt vitáját április 22-én, szerdán tól. Tel.: Fax: Weboldalunk: Címünk: 1214 Bp., II. Rákóczi F. u. 200.

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG április 17., CSEPEL Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? A Föld Napja mozgalom egyik jelszava ez, melyet érdemes lenne komolyan venni, nem csak utópisztikus ábrándnak tekintve mosolyogva legyinteni rá. Magyarország 1990 óta színes programokkal, figyelemfelkeltõ demonstrációkkal veszi ki részét a akcióból, melynek legfõbb célja, hogy megmentse bolygónkat az emberi felelõtlenség okozta, s egyre nagyobb méreteket öltõ pusztítástól. Ilyenkor ismét felmerülhet bennünk a kérdés, mit tehetünk mi egy globális szennyezés ellen. A válasz pedig nagyon egyszerû, habár lehet, nem kielégítõ: apróságokkal. Szelektív hulladékgyûjtéssel, takarékos áram- és vízhasználattal, és a tömegközlekedés, s a bicikli igénybevételével az autó helyett. Hiszen nemcsak a rossz, de a jó példa is ragadós. Ha ismerõseinknek elmondjuk e fáradságot alig igénylõ, ám annál hasznosabb változtatásokat, õk is követni fogják példánkat. Márpedig nekik is vannak ismerõseik, és azoknak is, így kezdeményezésünk idõvel akár több száz emberhez is eljuthat. Naivnak és hihetetlennek tûnik? Lehet, de a repülés is annak tûnt nem is olyan régen. Sajnos nekünk, a Föld egyszerû lakóinak nincs más a kezünkben, csak ez. A környezettudatos életmód elterjedésével pedig igenis nagy változások és változtatások érhetõk el. Szerencsére ma már egyre több óvoda és iskola (kerületünkben is) felismerte ennek fontosságát, és játékosan sok mindenre megtanítják a gyerekeket. Ne szégyelljünk tõlük tanulni! Mára több ezer civil szervezet csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, melyet egyetemistaként Denis Hayes hozott létre április 22- én. Ma az alternatív energiaforrások világhírû kutatója tovább küzd azért, hogy több száz év múlva is élhetõ bolygó legyen a Föld. Nem túl okos dolog ugyanis arra apellálni, hogy másik égitestre költözhetünk, vagy a világûrben lakhatunk. Persze sokan azt gondolják, ez már nem a mi problémánk, oldja meg a jövõ nemzedéke, ám ezzel elég borzasztó és szégyenletes örökséget hagyunk magunk után. A világtörténelem során bebizonyosodott, hogy önzéssel semmi jó nem érhetõ el. Kapcsoljuk hát le a lámpát, üljünk biciklire és vigyük el az üres mûanyag flakonokat és az újságokat a szelektív hulladékgyûjtõ szigetre! És hívjuk a szomszédot is! Ferentzi Tünde EMLÉKTÁBLA Akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Ez az idézet olvasható azon az emléktáblán, amelyet Bolla Dezsõ ötlete alapján a Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ Egyesület javaslatára állított fel a kerületi önkormányzat április 9-én a Kossuth Lajos utca számú ház Ady Endre utcára nézõ frontján. A költészet napja tiszteletére és a költõ halálának 90. évfordulójára emlékezve az emléktábla egyben azt is kifejezi, hogy a csepeli munkásmozgalom kedvenc költõje Ady Endre volt. Az avatási ünnepségen Havas Judit, az irodalmi tudományok doktora, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõmunkatársa, elõadómûvész nagy vonalakban ismertette Ady életrajzát, bõségesen Városrészeink: a Szigetcsúcs Kiváló adottságokkal bír maga az itteni anyaföld is, mely termékenységét nagyrészt szintén a folyó által lerakott, tápanyagban gazdag hordaléknak, s a jó vízellátásnak köszönheti. S noha az itteni mezõgazdasági termelés fénykora nagyrészt a XVII. században ideérkezett, s aztán megtelepedett bulgárkertészek tevékenységéhez köthetõ, tény azonban, hogy a most Csepelen épülõ, Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep alapozásakor feltárt bronzkori település leletanyagai között is akadtak szõlõmûveléshez használatos szerszámok, illetve a megtermelt gabonamagvak õrlésére használt eszközök Amikor honfoglaló õseink e tájra megérkeztek, addigra a korábbi virágzó településeket már elsöpörte a népvándorlások vihara. Dús füvû legelõk zöldelltek a nagy sziget (késõbb, immár latinul: Insula Magna) csúcsán is, nem csoda hát, ha Árpád vezér fõlovásza, Tsepel épp e területet (s persze a dél felõl hozzá csatlakozó, egyre szélesedõ mezõket) találta legjobbnak a fejedelmi ménes futtató- és legeltetõ helyéül. A szigetcsúcson azonban sosem alakult ki nagyobb állandó település, nem utolsósorban a sok veszélyt is rejtõ Duna kiszámíthatatlan viselkedése miatt. A gyakori áradások idõben elhúzódtak, az elöntött területek nagysága pedig szinte kiszámíthatatlanul váltakozott. A török uralom után az elnéptelenedett vidéket újra benépesítették a rácok, valamint az 1700-as évek betelepítései során ideérkezõ németek. A szûkebb értelemben vett szigetcsúcs azonban továbbra is állandó, nagyobb település nélkül maradt, sõt, az 1838-as jegesár által elpusztított Csepel falut is délebbre, A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA FOTÓ: MIZIK ZSUZSA A leleplezés pillanata Csepel északi, Szigetcsúcs nevû városrésze a Szabadkikötõ vonalától a Kvassay zsilipig terjedõ területet foglalja magába. A nagy folyó két ága mint két óvó-védõ kar öleli körül ezt a földet, ugyanakkor kényelmes és gyors vízi országút gyanánt összeköttetést is teremt messzi tájak kereskedõivel. A régmúlt kincsestára és a közeljövõ ígérete a mai Szent Imre tér környékén építették újjá a késõbbiekben ben a soroksári Duna ágat a sziget csúcsától 2,8 kilométerre délre elrekesztették a gubacsi zárógáttal, amely egyben hídként is szolgált, megszüntetve a terület addigi elzártságát ra a gubacsi gátat elbontották, a sziget felsõ és alsó csúcsánál egy-egy táp- és hajózó zsilipet építettek. A két világháború között megemlítendõ nevezetessége volt továbbá a csepeli szigetcsúcsnak a Weiss Manfréd-gyár kísérleti repülõtere is, mely a Szabadkikötõ és a Kvassay-zsilip között, a fõvárosba vezetõ út jobb oldalán terült el, s ahol március 29-én reggel (hatalmas szenzációt jelentve, több tízezer nézõt odavonzva) leszállt a híres-neves Zeppelin léghajó is. A szigetcsúcsra érkezõ léghajóval utazott (több neves közéleti személyiség, például Karinthy Frigyes író társaságában) a kormányzó fia, Horthy István is, akit Horthy Miklós személyesen várt a csepeli repülõtéren. A háború alatt a szövetséges bombázógépek célpontja lett ez az objektum, melynek helyén aztán mezõgazdasági termelés folyt késõbb, a szigetcsúcs bal oldalát viszont jórészt a Budapesti Csatornázási Mûvek használta, mindenféle hulladék lerakására. (A évi ásatások során több ezer négyzetméteres területen hat méter magas szemét- és sitthegyet kellett eltávolítaniuk a régészeknek az eredeti talajfelszín fölül, a tûzszerészek pedig elõzõleg több mázsa bedöglött világháborús lõszert távolítottak el innen ) A területrész kétségtelen fejlõdését, jelentõségének növekedését eredményezte viszont, hogy április 29-én átadták a Boráros térig közlekedõ HÉV-vonalat, mely 1978, a pesterzsébeti szárnyvonal megszüntetése óta immár Csepel egyetlen gyorsvasúti pályájaként üzemel. A fejlõdés igazi dimenziói azonban csak napjainkban tárulnak fel a Szigetcsúcs városrész számára. Mint köztudott, a Szabadkikötõ út bal oldalán épül, s kezdi meg majd 2010-ben mûködését a 428 millió eurós környezetvédelmi beruházást jelentõ Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep. (A 70 ezer négyzetméteres alapterületû, a tájba mégis harmonikusan beleilleszkedõ létesítmény napi 350 ezer köbméter szennyvíz biológiai tisztítására lesz alkalmas.) A Szigetcsúcs jobb oldalán pedig a tervek szerint a Fadesa spanyol ingatlanfejlesztõ cég égisze alatt épül fel majd egy több tízezer lakosú, hipermodern városnegyed, korszerû infrastruktúrával, kulturált közparkokkal, megfelelõ középületekkel. (A vételárként kifizetett bruttó több mint 11 milliárd forint pedig az utolsó fillérig Csepel egészének fejlesztését szolgálta eddig, s szolgálja majd a továbbiakban is.) Hamarosan valóra válhat tehát Kossuth Lajos láttató erejû, a csepeli járóbeteg-szakrendelõ falán lévõ emléktáblán olvasható jövendölése: Csepel-Szigetcsúcs gyár- és kereskedelmi teleppé alakulása kilátással, jövendõvel bír, mégpedig a megálmodottnál is szebb, jobb, korszerûbb és perspektivikusabb változatban. Nézzük meg tehát végül, hogy a Szigetcsúcs és Ófalu városrészek egyik egyéni önkormányzati képviselõje, Gergely István miként ítéli meg választókörzetének adottságait és fejlõdési lehetõségeit: Csepel e városrésze a település bölcsõje, jövõjének záloga. Amíg a Duna árja el nem sodorta, e területen állt Jobb vízminõséget az RSD-ben! Iszapmentesítés de csak szakaszosan Mint arról már lapunk hasábjain többször is hírt adtunk: európai uniós forrásból 36 milliárd forintos beruházás keretében javulhat majd a Ráckeve-Soroksári-Duna-ág (RSD) vízminõsége. ADY ENDRÉNEK idézve mûveibõl, amelyek hazánk legnagyobbjai közé emelték. Azt követõen a kerület önkormányzata nevében Tóth Mihály polgármester, a Csepeli Diákönkormányzat két képviselõje, a Petõfi Irodalmi Múzeum képviseletében Havas Judit, majd a Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ Egyesület képviseletében Bolla Dezsõ és Horváth László helyezett el koszorút az emléktáblához. Lapunk a költészet napja, József Attila születésnapja (április 11.) alkalmából és Ady Endre emléke elõtt József Attila soraival tiszteleg: Téged siratlak, büszke sirató. / Az Isten sem néz többé immár hátra / És hull a rokkant, tömzsi kis tanyákra, / Ó Ady, a magyar Ugarra hull a hó. Mucsi Ferenc az elsõ csepeli" település, majd a víz elõl tudatos telepítéssel került a mai Ófalu és Szabótelep, valamint a Szent Imre tér és környékére. A Szabadkikötõ új, hatalmas csarnokaival megkezdõdött a kikötõ új élete, s EU támogatással megújul a két kikötõi medence. A 2010-re elkészülõ Budapesti Központi Szennyvíztisztítóval megteremtõdik e városrész 21. századi fejlõdésének alapja. E térségben fog találkozni egy új városrészben a Fõváros és Csepel. A jelen helyzet most átmeneti, még nem látszik, de a tervezés folyamata megindulóban van. Megvalósult fejlesztésekrõl egyelõre még nem beszélhetünk, de jóváhagyott tervekrõl igen, s mint látható a Szabadkikötõben, a tervek megvalósítása megkezdõdött: hamarosan a fejlesztõk gépeitõl lesz zajos e környék, hogy aztán 2010 környékén látható legyen a fejlesztések eredménye, mind a logisztikai területen, mind a lakóterületen. A lakóterület egyes leszakadó részeit meg kívánjuk menteni, rehabilitálni. Ez a költségvetésben biztosított keretekbõl meg fog indulni. A közeljövõ feladata most már a tervek megvalósítása: a szennyvíztisztító befejezése, a Szabadkikötõ logisztikai területté fejlesztése, a Gerincút megépítése, mely mind e területnek, mind Csepel Belvárosának gépjármûforgalmát csökkenti. Ezek mellett az Önkormányzat képviselõ-testülete tervei szerint a komfort nélküli, nem csatornázható lakóingatlanokat rehabilitálni, sok esetben felszámolni kell. A létesítendõ Corvin-csomópont forgalomszervezõ szerepe: csendesebb és városkapuhoz méltó környezetet kialakítani. Az új utak, az átfogó szervezés tehát e terület jövõbeli fejlõdésének alapja. Donnert Károly A 22 települést és 4 fõvárosi kerületet érintõ, 57 kilométer hosszú folyamszakaszon az elmúlt évtizedben elsõsorban a lassú vízfolyás és a nagy környezeti terhelés miatt jelentkeztek problémák. A tervek szerint a jövõre induló és 2013-ig tartó vízminõség-javító akcióprogram épp e gondokon kíván segíteni. A tervezett beavatkozások egyik csoportja a közel 8 millió köbméternyi lerakódott iszap eltávolítására, összesen 22 zagytároló helyen történõ lerakására s ahol lehet, feldolgozására vonatkozik. A terveket kidolgozó ÖKO Zrt. szakemberei márciusban Ráckeve polgármesteri hivatalában, közmeghallgatás keretében ismertették elképzeléseiket. Mint elmondották, a kotrás (illetve a már kitisztított szakaszok karbantartása) 30 esztendõs intervallumon belül valósulhat meg. Többek között azért ennyi idõ alatt, mert az egész 57 kilométeres szakaszon csupán a kotrási munkák 40 milliárd forintba kerülnének mai árakon. Az elsõ, idén novemberben kezdõdõ munkafolyamat kizárólag az RSD középsõ szelvényére vonatkozik, tehát Csepelt egyelõre nem érinti, s ott is csupán az állami tulajdonban lévõ folyamszakaszok iszapmentesítésére ad pénzt az unió. (A jelenleg önkormányzati kezelésben lévõ szakaszokat tehát kincstári tulajdonba kell adni ahhoz, hogy ott is megindulhassanak a kotróhajók.) Fontos továbbá, hogy a medertisztítási munkák a parttól számított 15 méteres vízsávot nem bolygathatják meg, s általában is kímélni fognak minden védett élõhelyet és minden szabályos engedéllyel, biztonságosan megépített vízi létesítményt. A kotrás és iszapelhelyezés következtében az RSDben évek óta lerakódott, magas szervesanyag-tartalmú mederürülék fokozatosan eltûnik majd, csökkenni fog az iszapból visszaoldódó szerves anyagok mennyisége is. A szakaszos kotrás viszont lehetõvé teszi, hogy az épp nem bolygatott szakaszokon menedéket találjanak a hasznos iszaplakó élõlények. A Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Szigetszentmiklóson, a csepeli autógyár gyártörténeti múzeumában megtartott április 7-ei rendkívüli ülésén szintén az RSD kotrása és az iszapelhelyezés volt a téma. Dr. Ress Sándor, az ÖKO Zrt. elnök-vezérigazgatója, konzorciumvezetõ az RSD vízgazdálkodásának, vízminõségének javítására irányuló, EU-támogatásra számot tartó projektrõl szólva hangsúlyozta: a környezetvédelmi engedélyezési eljárás február 9-én kezdõdött, az engedély kiadása június július folyamán várható. A vízjogi létesítési engedélyeztetés folyamatban van, az engedély kiadása a környezetvédelmi engedély kiadása után várható. Gaál László, az ÖKO Zrt. projekttervezõje a fejlesztés alapvetõ céljairól szólva kiemelte: az elsõ lépés a meder teljes hosszában történõ állapotfelvétel. Ezt követi a mederkotrás határainak rögzítése, a kotrandó iszapmennyiség meghatározása, a parti zagyterek helyszíneinek meghatározása. A harmadik lépés a mûszaki változatok és ütemezés kialakítása, a mederiszap eltávolítása, majd hasznosítása. Negyedik lépés a mûszaki változatokhoz szükséges engedélyezési tervek és a pályázati dokumentáció elkészítése. Az összes beruházási költség évi árakon mintegy 36 milliárd forint. A parti sávból saját forrás 1,5 milliárd forint. Donnert Károly Deák Attila Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

3 CSEPEL, április 17. KÖZÉLET, GAZDASÁG 3 Tisztelt Horgásztársunk! A Csepel Horgász Egyesület választmánya februári ülésén döntött arról, hogy az idén is megrendezi a hagyományos Környezetvédelmi Napokat. Ennek elsõ napja április 25., szombat. Helyszín: Csepel H.E. horgásztanya (1213 Bp., Hollandi út 240). Találkozunk 7.30 órakor! Ezen a napon szeretnénk befejezni azt a munkát, amit a nádégetéssel elkezdtünk, most már kerti eszközökkel. A mostani munkálatok fõleg a szemét összeszedésébõl és tereprendezési munkából állnak majd, ezért ha rendelkezik kerti szerszámokkal (lapát, gereblye, kapa), kérjük, hozza magával! Ezzel megteremtjük a lehetõségét annak, hogy jövõre befejezhetjük a horgászpart kialakítását is (padok, szemetesek kihelyezése, horgászhelyek kialakítása). Kérem, amennyiben elfogadja meghívásunkat, és részt kíván venni a Környezetvédelmi Napon, azt a munkák és a juttatások tervezése érdekében elõre jelezze! Jelentkezési határidõ: április 23. Jelentkezni lehet: Haracsi János környezetvédelmi és halõrzési felelõsnél vagy Solymosi Antal titkárnál, kedden és csütörtökön óráig. Telefon: 06 (1) Várunk minden természetszeretõ horgászt, környéken élõ lakost, aki valamit tenni is akar a Duna-part rendezett környezetéért! Csepel Horgász Egyesület Választmánya Kislányok és kisfiúk! Következõ kakaópartinkat április 20-án (hétfõn) órától rendezzük meg az MSZP Képviselõi Irodában (1211 Bp., Kossuth L. u. 67) Anyák napi ajándékot készítünk! Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne részt venni és tagja lenni Kakaóklubunknak! Balogh Ilona Elekes Mária önk. képviselõ szervezõ Rabok és szabadok Az egészséges életmódról A csepeli önkormányzat vezetõ tisztségviselõi között fennálló munkamegosztás értelmében az egészségügy szakterületét Horváth Gyula alpolgármester felügyeli. Nem csupán az ellátórendszer mûködtetését jelenti mindez, hanem egyre hangsúlyosabban az egészséges életmód népszerûsítésével, a betegség-megelõzéssel kapcsolatos tennivalókat is. E két utóbbi kérdéskör vonatkozásában viszont az önkormányzati (illetve az állami) erõfeszítések csak akkor lehetnek hatékonyak, ha párosulnak az egyének önmaguk iránt érzett felelõsségérzetével, azaz tulajdonképpen a szabadság fogalmának helyes értelmezésével fejti ki véleményét beszélgetésünk során a csepeli egészségügy gazdája. Alpolgármester úr szerint melyek az egészséges életmód legfontosabb alapelemei, s személy szerint Ön hogy használja fel ezeket saját maga, illetve családja egészségének védelmében? Nos, elsõ helyen említeném a helyes táplálkozást, tehát a túl sok zsírt vagy túl sok szénhidrátot tartalmazó ételek mellõzését. Ezért én, bár nagy tisztelõje vagyok a hagyományos magyar konyha értékeinek beleértve a magam készítette bakonyi sertéssültet is, mégis arra törekszem, hogy minél több sovány hús, salátaféle és gyümölcs kerüljön a családi asztalra. Másodszor mind a fizikai, mind a szellemi egészség szempontjából igen fontos a rendszeres testedzés, de legalábbis testmozgás. Jómagam például fiatalabb koromban atlétizáltam, kézilabdáztam és futballoztam, s baráti körben még tavaly is felejthetetlen hangulatú teremfoci-meccseken vettem részt. De számomra egy utazás, egy nyaralás is csak akkor ér valamit, ha közben lehetõségem nyílik a túrázásra, a természetjárásra, merthogy én csak így tudok istenigazából kikapcsolódni, valamenynyi gondomat-bajomat elfelejteni. Szívbõl ajánlom hát ezt a csodálatos medicinát mindenkinek, azzal a tapasztalatból eredõ jótanáccsal megfejelve, hogy naponta fél órát még a legelfoglaltabb, leghajszoltabb életet élõ ember is bizonyosan tud ha igazán akar szakítani magának egy kis sétára vagy kocogásra. Végül, de korántsem utolsósorban az egészséges életmód alapfeltételének tekintem a dohányzástól való tartózkodást is. Jómagam ugyan katonakoromban rászoktam sajnos a cigarettára, s dohányoztam még akkor is, amikor már a Fémmûben, majd az Egyedi Gépgyárban dolgoztam, ám 1985-ben aztán a szervezetem szabályosan fellázadt, én Fogadóórák Országgyûlési képviselõk Podolák György, 30-as választókerület országgyûlési képviselõjének fogadóórája április 23-án, csütörtökön, óráig lesz az MSZP Képviselõi Irodában (1211 Bp., Kossuth L. u. 67.) Dr. Avarkeszi Dezsõ, a 31-es választókerület országgyûlési képviselõje április 30-án, csütörtökön, óráig tartja fogadóóráját az MSZP képviselõ Irodában (1211 Bp., Kossuth L. u. 67.) Önkormányzati képviselõk Balogh Ilona (MSZP), az 5-ös övk. önkormányzati képviselõje, a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság alelnökének fogadóórája április 20-án, hétfõn, óráig lesz az MSZP Képviselõi Irodában (1211 Bp., Kossuth L. u. 67.). Idõpont-egyeztetés: a telefonszámon. Sms: 06 (30) Bátky Endre (MSZP), a 16-os egyéni választókörzet önkormányzati képviselõje április 27- én, hétfõn, 18 órától tartja fogadóóráját a Cadillac Étterem és Kávézóban (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 67.). A képviselõ elérhetõsége: 06 (30) és Borka-Szász Tamás (MSZP), a 17-es egyéni választókörzet önkormányzati képviselõje MINDEN HÉTEN, HÉTFÕN, óra között tartja fogadóóráját a Csete Balázs Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola épületében (1215 Budapest, Csete Balázs utca 6 8.). Telefon: 06 (30) Kerületi szabályozási terv a Csepeli köztemetõ területére Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklõdõket, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata megbízásából elkészült a Budapest XXI. kerület Csepeli köztemetõ területére vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv. A KSZT államigazgatási véleményezési eljárása befejezõdött. A településrendezési eszközöket (rendelettervezetet és tervet) az eljárás során keletkezett dokumentumokkal együtt az elfogadást megelõzõen április 14-tõl a helyben szokásos módokon közzétettük. Az elkészült szabályozási tervlap megtalálható a portálon a Szabályozási tervek / 21. CSEPELI TEMETÕ SZABÁLYOZÁSI TERVE címszó alatt, valamint megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal Városrendezési Irodájában (Kossuth Lajos u. 65.) ügyfélfogadási idõben. A terveket a Szent Imre téri és a Karácsony Sándor utcai információs táblákra is kihelyeztük. Ha a tervvel kapcsolatban észrevételük, javaslatuk van, akkor kérjük, hogy azt május 13-ig szíveskedjenek írásban eljuttatni Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Városrendezési Irodájára (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 65.) Városrendezési Iroda Telefon: pedig döntöttem: Eddig és ne tovább! Attól kezdve mindmáig évente csupán egyetlen szál cigarettát szívok el, mégpedig december 31-én, a szilveszteri készülõdés hagyományos rítusaként. Bizonyosan mondhatom, hogy nagyon sokat segített, használt az egészségem szempontjából ez a szakítás az egyik legkárosabb, legalattomosabb szenvedélybetegséggel. Többek között ezért is örülök neki, hogy az egészségügy szakterületéért felelõs alpolgármesterként most módom van elõsegíteni a hasonló célú törekvések sikerét. Tény ugyanis, hogy a csepeli önkormányzat nagyra értékel, és lehetõségeihez mérten támogat is minden olyan civil kezdeményezést, iskolai programot vagy valamely egészségügyi intézmény által szervezett akciót, amely a dohányzás rabjait igyekszik megszabadítani függõségükbõl Tényleg nem tûnik okos dolognak, ha valaki saját magát teszi rabbá a szabadság társadalmában Szerintem is a magyar nyelv zseniális kifejezõereje mutatkozik meg abban, hogy a megrögzött, káros szenvedélyérõl leszokni nem tudó, abba netán már félig belerokkant dohányost rabként emlegetjük Meggyõzõdésem ugyanis, hogy az egészségének, fizikai teljesítõképességének egy részét elvesztett ember nota bene, a betegágy rabja nem képes megélni a ránk köszöntött szabadság adta lehetõségek egészét, nem képes kibontakoztatni, kihasználni saját alkotóerejét, saját képességeit. Ez pedig hatalmas felelõtlenség, sõt, bûn nemcsak önmagával, de családjával, szeretteivel szemben is Donnert Károly Álláspályázatok A CSEVAK Zrt. az alábbi munkakörökbe keres munkatársat: 1. Közútfenntartási ügyintézõ Feladatok: Csepel közigazgatási területén az útfenntartási munkák teljes körû megrendelõi feladatai. Elvárások: minimum szakirányú (út-és mélyépítési) középfokú végzettség, legalább 5 év hasonló munkakörben vagy útépítõ-ipari kivitelezésben töltött gyakorlat, saját gépkocsi. 2. Elõkészítési ügyintézõ Feladatok: útépítési, mélyépítési beruházások, pályázatok elõkészítése, lebonyolítása. Elvárások: szakirányú felsõfokú végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat. Mindkét munkakör esetén szükséges számítógépes felhasználói ismeret, jó kommunikációs készség. Elõnyt jelent: Csepel közigazgatási területének ismerete, mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi szakképesítés, közbeszerzési ismeretek, hivatásos jogosítvány (közútfenntartáshoz), jártasság hatósági munkában. A foglalkoztatás teljes munkaidõs, határozatlan idejû munkaviszony, azonnali belépéssel. Fizetés megegyezés szerint. A kísérõleveleket és szakmai önéletrajzokat az e- mail címre vagy a as faxszámra várjuk. * * * Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény (1212 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 59/a) pályázatot hirdet gazdasági elõadó munkakör betöltésére, határozott idõre, teljes munkaidõben. Az állás április 27. napjától betölthetõ. Feladat: az intézmény ellátási körébe tartozó, részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésének kidolgozása, elõirányzatok és azok felhasználásának nyilvántartása, az intézmény analitika és fõkönyvi adatok egyeztetése, év végi beszámolóhoz adatszolgáltatás. Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezései szerint. Feltételek: szakirányú felsõfokú képesítés vagy mérlegképes könyvelõ, államháztartási szak, gyakorlott szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret, erkölcsi bizonyítvány. Elõny: költségvetési szervnél szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat. Érdeklõdni lehet a /120-as telefonszámon. A pályázat benyújtható postai úton (1212 Bp., Bajcsy-Zsilinszky u. 59/a), továbbá en: vagy Beadási határidõ: április 23. A pályázat elbírálásának határideje: április 24. * * * Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény (1212 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 59/a) pályázatot hirdet élelmezési elõadó munkakör betöltésére, határozott idõre, teljes munkaidõben. Az állás április 27. napjától betölthetõ. Feladat: az intézmény ellátási körébe tartozó, részben önállóan gazdálkodó intézmények ebédmegrendelésével, lemondásával, ebédbefizetésével kapcsolatos feladatok ellátása, év végi beszámolóhoz adatszolgáltatás. Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint. Feltételek: középfokú képesítés vagy mérlegképes könyvelõ, államháztartási szak, legalább 1-3 éves pénztárosi szakmai tapasztalat, gyakorlott szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret, erkölcsi bizonyítvány. Elõny: költségvetési szervnél szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat. Érdeklõdni lehet a /120-as telefonszámon. A pályázat benyújtható postai úton (1212 Bp., Bajcsy-Zsilinszky u. 59/a), továbbá en: vagy Beadási határidõ: április 23. A pályázat elbírálásának határideje: április 24. FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

4 4 HIRDETÉS, PROGRAMAJÁNLÓ április 17., CSEPEL SONOTHERÁPIA Új gyógymód az érszûkület, érelmeszesedés gyógyításában. A terápia lényege: az artériákban lévõ érszûkület, érelmeszesedés gyógyítása pulzáló, alacsony frekvenciájú hanghullámokkal. Az újdonság a Sonotherápiában az, hogy egészen speciális rezgéseket alkalmaz, amely minden páciensre egyénileg meghatározottak (a forma, frekvenciaintenzitás, idõ vonatkozásában) és a teljes kezelés idõtartama alatt pontosan irányítottak. Az érszûkület tünetei: hideg kezek, lábak, elkékült, elszínezõdött végtagok, krónikus fájdalom a lábakban megterhelés hatására, járáskor görcsbe álló lábikra vagy elnehezedõ, fáradó láb, nem gyógyuló sebek (ulcera diabetes), szédülés, fülzúgás, feledékenység, fájdalom a szívtájon megterhelés hatására. SONOTHERÁPIA CENTRUM 1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 142. (Korzó üzletház) Tel.: 06 (20) , 06 (20) A Zene Ünnepe Április : Haydn halálának 200. évfordulója tiszteletére Haydn és kortásai mûveibõl összeállított Mûvésztanári Koncert a Szent Imre téri Boldogasszony Templomban, melyen fellép Budapest-Csepel Önkormányzat Vegyeskara is. Április : Növendék Kamarazenei Hangverseny a Fasang Árpád Zeneiskolában (1211 Bp., Posztógyár u. 2.) Április : Regionális Növendék Hangverseny a Fasang Árpád Zeneiskolában (1211 Bp., Posztógyár u. 2.) Április : Fasang Árpád Zeneiskola Ifjúsági Zenekarainak Hangversenye a Királyerdei Mûvelõdési Házban (1213 Bp., Szent István út 230.) Április : Fasang Árpád Zeneiskola Mûvésztanárainak Hangversenye a Csepeli Munkásotthonban (1215 Bp., Árpád u. 1.) A koncertekre a belépések ingyenesek, a templomi koncerten a templom részére adományokat elfogadnak. Minden zeneszeretõ érdeklõdõt szeretettel várunk! A Sétáló utcai könyvtár ajánlata Április 17-én óráig: Gyermekkuckó Anyák napi foglalkozás és kézmûves ajándék készítése. Április 21-én 10 órakor: a Csepeli Kertbarát Kör által készített A Kis-Duna növény- és állatvilága c. ismeretterjesztõ CD átadása a kerület iskoláinak. BO-MAN Bútorgyártó Kft. MINTATEREM Ülõgarnitúrák, fotelok, heverõk, franciaágyak KB. 300 FÉLE SZÖVETMINTÁBÓL MÉRETRE IS, Egyedi konyha és szobabútorok, gardróbok, étkezõk AKCIÓS HEVERÕ Ft-tól. AKCIÓS FRANCIAÁGY Ft-tól. SAROKÜLÕGARNITÚRA Ft-tól. Áprilisban, Csepelen ingyenes házig szállítás! Cím: Bp. XXI., Szent I. tér, Csepel Mûvek fõkapuján belül, rögtön jobbra. T.: , 06 (70) , 06 (20) Nyitva: H P-ig 7 17-ig, Szo óráig. Csepeli Állategészségügyi Centrum Szeretettel várjuk régi és új pácienseinket a Csepeli Állategészségügyi Centrumban szolgáltatásainkkal: Sebészeti beavatkozások, balesetes állatok ellátása, korszerû csontsebészeti beavatkozások; RTG, Ultrahang, Endoszkópos vizsgálatok; Belgyógyászati vizsgálatok; Szülészeti, szaporodásbiológiai szakellátás; Labor vizsgálatok, hormonszint mérés helyben; Állatútlevél kiadása; Mikrochip beültetés. Állatpatikánkban hetente változó AKCIÓS termékekkel várjuk kedves vevõinket. Cím: 1212 Szent István út 69. Nyitva tartás: Állatorvosi rendelõ: hétköznapokon 8 12 és 14 20, szombat: 9 12, vasárnap: Tel.: Állatpatika: hétköznapokon 9 19, szombaton Tel.: KIÁLLÍTÁSOK CSEPELEN CSEPEL GALÉRIA MÛVÉSZETEK HÁZA (1215 Budapest, Csete Balázs u. 13., telefon/fax: ) Április 30-áig Pálffy Katalin szobrászmûvész 60 (Kert és templom) és Sárkány István 55 kép kiállítása. CSEPELI HELYTÖRETÉNETI GYÛJTEMÉNY (a Királyerdei Mûvelõdési Házban) Csepeli mesterek sorozat id. és ifj. Kopár Ferenc órás mesterek mûhelye. ERDEI ÉVA GALÉRIA (1213 Budapest, Kondor utca 29. Tel.: , Molnár Edit ikonfestõ Soli Deo Gloria címû kiállítása április 30-áig látható. Május 2-án 17 órakor a Király- Erdei-Mûhely kertjében ünnepi megemlékezés lesz, és kiállítás nyílik az alapító tagok mûveibõl. Ünnepi beszédet mond Erdei Éva alapító elnök. GALÉRIA 21 (a Csepeli Munkásotthonban 1211 Budapest, Árpád utca 1. Tel.: ) Április 24-éig az Eötvös József Általános Iskola gyermekrajz-kiállítása a Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesületének szervezésében. HRICSOVINYI-GALÉRIA (Csepeli Mátyás utca 13. Garay utca 10. sarok, T.: , ) Április 22-étõl május 19- éig Burai István festõmûvész kiállítása tekinthetõ meg elõzetes idõpont-egyeztetéssel. KAMÉLEON GALÉRIA, a Karácsony Sándor Általános Iskolában Rákóczi út 106. Az Artikuláció mûvészeti alapítvány és az Alapfokú Mûvészeti Iskola félévi kiállítása. KÉK ISKOLA GALÉRIA: Április 22-étõl május 21-éig cigányfestõk kiállítása Magamat jöttem megmutatni! címmel. NAGY IMRE ÁMK GALÉRIÁJA (a Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központban, Simon Bolivár sétány 4 8.) Április 22-én 18 órakor nyílik az Alkotómûvészek és Mûvészbarátok Ráckevei Egyesületének kiállítása, amelyet megnyit Csollák Mihály festõmûvész. Közremûködõk Basa Balázs Sándor költõ és Herendi Péter gitármûvész. A Sétáló utcai Könyvtárban június 30-áig a könyvtár nyitvatartási idejében Pillanatok Fotózz velünk! címmel fotókiállítás a Csillagmûhely szervezésében. A képek a Fotózz velünk hobbiklub alkotásaiból kerültek ki. Társvendég kiállító: Végh Péter fotós-grafikus, akinek a magángyûjteményébõl régi, érdekes fotómasinák is láthatóak. VÉDÕNÕI KLUBOK (Védõnõi Szolgálat 1212 Bp., Kossuth L. u. 99.) Április : Várandós Klub Az újszülött fogadása, kelengye összekészítése. Mit tegyünk, míg a védõnõ, gyermekorvos megérkezik? A hordozókendõ bemutatása. A foglalkozást vezeti: Gyurcsikné Szabó Ildikó Április : Családi Klub A nyár veszélyei, bõrápolás, napvédelem. A foglalkozást tartja: Bazsó Éva Állatorvosok: Dr. Balogh Péter Dr. Boda Attila Dr. Szentpétery Zselyke Rendelési idõ: Hétfõtõl péntekig: és Szombat: Vasárnap:

5 CSEPEL, április 17. PROGRAMAJÁNLÓ 5 Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ 1214 Bp., Simon Bolivár sétány 4 8. Tel.: Csepeli Munkásotthon 1215 Bp., Árpád u. 1. Tel.: Web: (levelet küldhet) CSEPEL SZÍNHÁZ. Április 23-án, csütörtökön, 10 órakor, a Nevesincs Színház vendégjátéka. Jékely Zoltán: Mátyás király juhásza zenés mesejáték iskolásoknak. Április 25-én, szombaton, 19 órakor, a BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN elõadása. Andrew Bergman: Társasjáték New Yorkban vígjáték két részben. Játsszák: Almási Éva, Koncz Gábor, Ábel Anita, Incze József, Valler Gabriella, Éless Béla. Május 7-én, csütörtökön, 10 órakor a Grimm-Busz Színház elõadása: Kicsi Kacsák bábszínháza színpadi játék gyermekeknek. Május 28- án, csütörtökön, 19 órakor, Koncz Zsuzsa TAVASZI KONCERT TURNÉ, mely Budapesten csak nálunk lesz látható s hallható! RENDEZVÉNYEK. Április 26-án, vasárnap, 15 órakor: Rózsalevél felkap a szél ZÁMBÓ IMRE jubileumi magyar nóta estje. Kísér: Szalai Antal és cigányzenekara. A mûsort vezeti: László Mária. Rendezte: Nánássy Lajos. Május 2 3- án, szombaton és vasárnap: Szigeti Gyermek Majális, Pest Megyei és Budapesti Gyermeknéptánc Fesztivál rengeteg szórakozási lehetõség mellett bemutatkoznak a legjobb gyermek táncegyüttesek. Május 2 3-án, szombaton és vasárnap, 9 17 óráig: Ékszer és Gyöngy kiállítás és vásár. Ezoterikus ékkövek, ékszerek, csiszolatok, ajándéktárgyak dísztárgyak. Május 5-én, kedden, 18 órakor, az ASTRA FOLK Együttes Málta és Gozo autentikus táncait mutatja be. A több mint 40 éves együttes a mediterrán népekre jellemzõ sodró lendületû elõadással örvendezteti meg az érdeklõdõket. Május 22- én, pénteken, 17 órakor NÉP- TÁNC GÁLA. Fellépõ tánccsoportjaink: a Csemeték, a Cseperedõk, a Csepp-Csepel Táncegyüttes, a Kis-Csepel Táncegyüttes, a Csepel Táncegyüttes, és a Csepeli Öregtáncosok Együttese, továbbá a Nagy Imre ÁMK Alapfokú Mûvészeti Iskola néptáncos tanszaka. Május 23-án, szombaton, órakor Keleti Andrea Táncszínház mûsora. Május 24-én, vasárnap, 15 órakor: Nóta Kosár. Nagyszabású gálamûsort rendezünk a mûfaj kiválóságainak közremûködésével. Az elõadás egy országjáró program bemutatója. Kísér: Puka Károly és cigányzenekara. Házigazda: Nánássy Lajos. KLUBOK: TAMÁSI LAJOS OLVASÓ MUNKÁS KLUB. Április 28-án, kedden, 17 órakor Gyukics Gábor költõ irodalmi estje. Május 12-én, kedden, 17 órakor Mándoki Halász Zsóka és Zombori Zoltán festõmûvészek estje az irodalomról. DUCI TORNA lányoknak, asszonyoknak (hétfõ, csütörtök, ) (kedd, csütörtök, ) HASTÁNC KLUB minden korosztálynak (kedd, csütörtök, kezdõ: , haladó ) TANFOLYAM. Kasza Szakképzési Központ, OKJ-s DAJKA pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens, fejlesztõpedagógia képzés. Információ: Kasza Szakképzési Központ, Tel.: Madárdal. Énekes, mondókás foglalkozás a legkisebbeknek és szüleiknek. Vezeti: Kovácsné Juhos Orsolya. Kedd Kismama Klub. Mialatt az anyukák beszélgetnek, a babák a szõnyegen játszanak, ismerkednek a közösségi élettel. Vezeti: Kovácsné Juhos Orsolya. Kedd Akrobatikus rock and roll gyerekeknek. Mûvészeti vezetõ: Juhász Péter tánctanár. Ovis csoport: kedd, csütörtök, ; Kezdõ csoport: kedd, csütörtök, ; Haladó-versenyzõ csoport: kedd, csütörtök, Táblajátékos kör. Amõba, Pente, Blokus, Pentomino. Vezeti: Tarcsa Tímea. Foglalkozások: kedd, Ingyenes! Jamland Hip-hop Tánciskola. A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni! Tánctanár: Zsolti. Szerda, péntek , és Ha csak fél órád van! Táncos elemekkel megspékelt torna lányoknak és anyukáknak. Vezeti: Hrabovszki Bea. Kedd és csütörtök, Alakformáló nõi torna. Minden korosztálynak! Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó. Hétfõ, szerda Klasszikus egyiptomi hastánc. Várjuk mindazokat, akik szívesen tanulnák ezt a nõiességet árasztó, egzotikus táncot. Hétfõ Vezeti: Czirják Alíz. Jóga a mindennapi életben. A tanfolyamot felnõttek, illetve 14 éven felüliek számára ajánljuk. Vezeti: Füzesi Ilona, a Józsefvárosi Jóga Egyesület oktatója. Hétfõ Ovis goyu-ryu karate. Vezeti: Mohácsi Erika, karate oktató. Hétfõ és szerda Kick-boksz Dragon Team. Edzések: hétfõ, szerda és péntek Kezdõknek: Edzõ: Szõke Attila (1dan) mester. Információ: 06 (70) Nyugdíjas klub. 50 éves kortól ajánljuk! Klubfoglalkozások: minden pénteken Könyvtár. Nyitva tartás: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: , szombat: Tel.: / emagyarország pont, ingyenes tanácsadás kezdõ internetezõknek. Csepeli Ifjúsági információs Pont. Nyitva tartás: hétköznap: Tel.: fre .hu PROGRAMOK. Április 17 19: vasútmodell kiállítás, péntek-szombat: óráig; vasárnap óráig. Belépõdíjas rendezvény!

6 6 REJTVÉNY április 17., CSEPEL T i s z t e l t S z e r k e s z t õ s é g! Olvasva egy lakótársunk Bodzafûz-vesszõparipa c. írását (Csepel újság, 2009/5. szám, február 6., 5. oldal) néhány dolgot pontosítanánk. Amikor a cikk szerzõje idejött lakni, ugyanazok a bokrok és fa álltak lakása (erkélye) elõtt, mint most. Szerintünk ezt látta és tudta. Azóta oda senki semmit nem ültetett! (Pedig szeretnénk.) Miután az önkormányzat jóvoltából rendezõdött a zöld területen parkoló gépkocsik ügye (férõhelyeket alakítottak ki, ha nem is közmegelégedésre), úgy gondoljuk, a ház elõtt néhány díszcserjével, bokorral díszíthetnénk a bejáratot. Ideköltözése után pár héttel úgy tudjuk okozott gondot lakótársunknak a kifogásolt fa és a bokrok, miután véleménye szerint a fa beteg, a bokrokon sok a bogár (megjegyezzük, máshol is van ilyen). Valamikor volt pénz a lakóparkok fáinak, bokrainak permetezésére, ma nincs! Ezt (elsõsorban a locsolást és bokrok karbantartását) igyekeztünk mi, lakók esetenként pótolni. A szomszédunk viszont aláírásgyûjtést indított a fa kivágására, de mint írja, nem sok sikerrel. Igen! Többen nem írtuk alá a fa kivágásának kérelmét, mert mi is jártunk bent az önkormányzat Környezetvédelmi Csoportjánál, és szakértõ véleményét kértük. Ezúton is köszönjük a csoport illetékesének gyors intézkedését, mert pár hét elteltével fényképek alapján is megállapították, hogy a lakótárs ablaka elõtt álló fa (amely nem cm-re van, hanem lényegesen messzebb) és a bokrok ugyanolyan jó állapotban vannak, mint a lakótelep bármely más fája vagy bokra. Az igaz, hogy láttuk, amint a szomszéd szabó ollójával vagy kézzel próbálta (nem egészen szakszerûen) a bogaras ágakat levágni, illetve letörni. Majd személyes támadásnak vette, hogy vannak, akiknek más a véleménye (ha ültetni nem tudunk új zöldet, becsüljük meg, ami van), és nem írták alá kezdeményezését. Egyébként a szóba hozott fának csak a törzse árnyékolja a lakásának ablakát úgy látszik, ez is sok! Mások úgy gondolják: a fa árnyékot ad, a bokor jobb levegõt. És inkább gondozzák. Csak sajnálni tudjuk, hogy az illetékes hivatalnak és a ház lakói egy részének ezzel a nevezhetnénk tyúkperrel kell foglalkozni, pedig biztos akadna fontosabb dolguk. Mint említettük, tavasszal szeretnénk néhány díszbokrot ültetni a füves területre (ehhez kértük a Csevak segítségét, amit talán meg is kapunk) és rendbe hozatni mint eddig minden évben a fa koronáját. Reméljük, ebben az új lakótársunk is segítségére lesz a ház lakóinak! Szeretnénk viszont arra kérni, ha már az ablakába és lakása ajtajára különbözõ feliratokat tesz ki, arra azért vigyázzon, hogy nevek kiírásával már bizonyos fokig személyiségi jogokat sért. Ezt pedig nem mindenki veszi jó néven! A természetet és tiszta levegõt szeretõ lakók nevében reméljük, lezártnak tekinthetjük ezt a témát! Akik nem írták alá a kezdeményezését, nem kívánnak tovább foglalkozni a témával, és kérjük, ne csengessen be többször oda, ahol már egyszer elutasítást kapott. Megértését köszönjük! A Nyuszi sétány 7. azon lakói, akik továbbra is gondozzák a ház elõtti zöld területet, ha nem is kertészeti szakemberek hozzáértésével A jó szomszédság elõnyei A közel ötszáz lakásból álló Rákóczi Liget lakói (zömében kisgyermekes fiatal felnõttek) tevékeny közösséget alkotnak. A világhálón fórumon tartják a napi kapcsolatot egymással, hogy ügyes-bajos dolgaikban egymás segítségére lehessenek. Ha pedig kell, egyként mozdulnak meg a közös ügyekért. Legutóbb azt kérte írásban a sz. alatt lakó közel száz aláíró, hogy a Csevak Zrt. tegye lehetõvé az itt lakó személygépkocsi-tulajdonosok számára a szomszédos (II. Rákóczi Ferenc út ) épület mögötti, önkormányzat tulajdonában lévõ, Szent Imre térhez kivezetõ betonút használatát. A csepeli városközpontba és Budapest belvárosához vezetõ utat több százan csak elég jelentõs többletút megtételével tudjuk megközelíteni, ami a kért út megnyitásával mintegy 100 méterre csökkenthetõ lenne. Ez a mai benzinárak mellett és idõben sem elhanyagolható szempont. A volt Láng Kálmán utca valójában közforgalom számára nyitott magánút, azaz szabadon használható. Mivel azonban korábban az onnan megközelíthetõ felszíni parkolót ellepték olyanok is, akik nem a társasházakban élnek elfoglalva elõlük az értékes férõhelyeket, ma két sorompó gátolja a behajtást. A lakók ésszerû és jogi akadályokba nem ütközõ kérése tulajdonképpen rögvest meghallgattatott, és a március végén rendezett lakógyûlésen Szenteczky János, a Csevak Zrt. vezérigazgatója bejelentette: néhány napon belül mindenki, aki igazolja lakói és autótulajdonosi státuszát, kaució ellenében kap távirányítót a két sorompóhoz, és a feltételeket, amelyek csak az átjárhatóságot biztosítják, megállapodásban rögzítik. A továbbiakban a lakói hozzászólások nyomán a vezérigazgató felajánlotta a Csevak Zrt. társasházkezelõi szolgáltatását az új lakások minõségi garanciáinak érvényesítésére, valamint személyes közvetítõi szerepét a közösség és a lakásfejlesztõ cég között, hogy milyen lehetõségek vannak az üres férõhelyektõl tátongó teremgarázsban mérsékelni a vételárat, illetve a bérleti díjakat, hogy azok is ki legyenek használva, és a lakók is biztonságban tudják értékeiket. Ehhez kapcsolódóan elvállalta a kamerarendszer üzemeltetésének felülvizsgálatát és megfelelõ partner megkeresését. Varga Violetta Április 18-án ünnepeljük 16 R Töltsék ki az ábrát az alább megadott szavakkal! Helyes megoldás esetén a körrel és jobb alsó sarkukban számokkal jelölt négyzetekbe beírt betûket sorban összeolvasva a rejtvény megoldását kapják. 2 betûs: BE EÓ KT OT TG ÛE 3 betûs: ÁLL BAB DÉG ESE ITE KAR LAL NÁD ONO RSM TIC VÁZ 4 betûs: A ROM ÁGÁL AHAB IDOL IPOH IRAT ÍZEL LEÜT PÁTY STEP TARR TORZ 5 betûs: A METÁ BATLA BEKAP DALOL ELEMI ELITE HALEF IRELÕ KÁBEL KAKAS KALAP LEHIV LOIRE METOL SETÉT TARTÓ TERMO ZITEK 6 betûs: ALADÁR JELIGE KARATE MÜLLER 7 betûs: BASARAB BELEVER HAZATÉR KALIBER KARA- KÁN LIBATOP MACERÁL PENATES SALÁTÁS TÁLALÁS TALÁLAT VALAHOL 8 betûs: SZEMETES ZSÛRIZIK 9 betûs: BÉRMENTVE PÁRTOSOVÁ SZESZIPAR SZÓÁRADAT 14 betûs: FEGYVERROPOGÁS ZSENIK ISKOLÁJA V 7 9 O P Nyeremények: a helyes megfejtést beküldõk között 6 darab 1000 forintos LIBRI könyvutalványt sorsolunk ki, melyek átvehetõk a Csepel újság szerkesztõségében: 1211 Bp., Kossuth L. u. 47. A március 20-ai keresztrejtvény megfejtése: NOVA POSONIENSIA. A LIBRI 1000 forintos könyvvásárlási utalványát nyerte: Bazsik Károlyné 1212 Makád u., Bodor Csaba 1041 Szigeti J. u., Csammer Éva 1212 Kassai u., Hagyba Józsefné 1214 Vörösmarty u., Keller Jánosné 1211 Kossuth L. u., Szajkó Sándor 1214 Rakéta u. E számunk megfejtését április 29-éig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe, postán, személyesen vagy a következõ címre: 4 1 Korszerûbb dühöngõk Április 8-án a Csevak Zrt. két felújított dühöngõt a volt Pedagógus Szálló mögötti, a Cirmos és a Puli sétány közötti, illetve az ÁMK melletti, Simon Bolivár sétányon elhelyezkedõ pályát nyitott meg. A régi, rossz állapotú kerítéseket teljesen felújították, és új támasztóoszlopokkal erõsítették meg. Rövidebb oldalainál új nagyobb, kényelmesebb, tolózáras bejárati kapukat kaptak a pályák. A hiányos, töredezett aszfaltburkolatokat felbontották, és új felületeket alakítottak ki, a két dühöngõben összesen mintegy 1700 négyzetméter alapterületen, majd két-két plastobo típusú kosárlabdapalánkkal kombinált focikapuval szerelték fel õket. A felújítások hozzávetõleg 20 millió forintba kerültek. V.V.

7 CSEPEL, április 17. HIRDETÉS 7

8 8 SPORT április 17., CSEPEL Atlétika Tisztes helytállás az OB-n Az elmúlt hetek az atlétikai sportágban az Országos Bajnokságok igen sûrû idõszaka voltak. A Csepeli DAC fiatal atlétái ez idõ alatt nyolc versenyen vettek részt, ahol legyen szó hazai környezetrõl, avagy nemzetközi versenyrõl, minden alkalommal helytálltak. Még február végén volt a Fedett-pályás Országos Bajnokság a SYMA csarnokban, ahol a mindössze 17 éves Hermann Márta és a 21 esztendõs Kuti Balázs is rajthoz állt a felnõttek mezõnyében. Hermann Márta távolugrásban 549 centiméterrel a kilencedik lett, míg súlylökésben 982 centiméterrel a tizenegyedik helyet szerezte meg. Kuti Balázs hármasugrásban szerepelt jól, 1433 centis ugrásával a hatodik helyen végzett. Egy héttel a felnõtt mezõny után következett a junior és ifjúsági korosztály, ahol Kamen Ádám 800 méteren lett negyedik, 1 perc 56 másodperces idejével. Ezután következett az Összetett OB, ahol Hermann Márta szerzett bronzérmet az ifjúsági korosztály ötpróba számában, 3453 pontos teljesítményével. Március közepére maradt egy nemzetközi verseny, a németországi Dortmund-ban. A Csepeli DAC színeit öten képviselték a külföldi versenyen. A legeredményesebben Katona Andrea szerepelt, aki ezüstérmes lett a 4x100 méteres váltóban Benkovics Ráhellel együtt, míg egyéniben 800 méteren lett szintén ezüstérmes, 2 perc 55 másodperces idõvel. Nagy Noémi pedig távolugrásban és a 4x200 méteres váltóban állhatott fel a dobogó legalsó fokára. -pb- Az egyre rosszabb és nehezebb körülmények ellenére a klub évrõl évre képes megújulni, valami újjal elõrukkolni, amit az ellenfelek nem tudnak követni. Ám szomorú tény, hogy az elsõség legfõképpen az utánpótlásnak köszönhetõ. Ugyanis az amatõr státuszú Csepel nem tudja a Kis- Duna partján tartani a fiatalokat. Ennek több oka is van, de a legnyomósabb az az, hogy a fiatal sportolók az iskolaévek alatt nagyon jól elvannak Csepelen, de az iskolapad után a munka mellett már nem lehet az élsportban ugyanolyan szinten részt venni, mint korábban: Egy felnõtt embernek már teljesen más igényei vannak, mint egy fiatal gyereknek. Ezt mi nem tudjuk megadni nekik, ezért nem is csoda, ha úgy döntenek, hogy máshol, jobb körülmények között folytatják pályafutásukat mondta Melis Antal elnök. Szép volt a tavalyi év, még ha Pekingrõl le is maradtunk Evezés Melis Antal elégedett, de tart a jövõtõl A Csepeli Evezõs Klub az ország legjobb utánpótlás-nevelõ bázisa. Az elmúlt 40 szezonban elvétve volt olyan, hogy ne a Csepel nyerte volna meg az országos pontversenyt. Talán egyszer a Vác, illetve a Gyõr gyõzte le a Melis Antal vezette klubot, de az elnök már szinte nem is emlékszik azokra az idõkre. Ismét egy kiváló csepeli sportolótól kell idõ elõtt búcsút vennünk. Március 18-án életének 53. évében elhunyt Koszti Zsolt, a Csepel SC egykori röplabdajátékosa. 53 év? Megdöbbentõen rövid idõ, Koszti Zsolt mégis olyan életet élt, amelyre büszke lehet. A békési városban, Szarvason született ben. Boldog gyermekéveit ott töltötte, majd amikor szülei állást kaptak a fõvárosban, az egész család Budapestre költözött. Az általános iskolai éveit Pesterzsébeten járta ki, míg a gimnáziumot már Csepelen végezte el. Sportolói karrierje is itt kezdõdött, hiszen már egészen fiatal korában felfedezték tehetségét és rátermettségét. Ígéretes röplabdázó volt már tizenévesen is. A Csepel színeiben lett igazi klaszszis, de megfordult a Honvéd, a Tungsram és a Malév csapatában is. Többek között olyan kiváló edzõkkel is dolgozott együtt Csepelen, mint Prouza Ottó, de csapattársai voltak Buzek László, Kovács Károly, Policsányi István, Somogyi László, Simon Attila, Tóth Tibor, Steiner Gyula, Babati Ferenc, Mészöly István, Daróczy Péter és Békevári György. Négyszer nyert Magyar Bajnokságot, és a nemzeti válogatott címeres mezét is magára ölthette. A klub a tõle elvárható szinten mindent megtett a kiváló eredményekért. Nyugodtan mondhatnánk úgy is, hogy túlteljesítették az elvárásokat. Hajdú Zsuzsanna például egészen a pekingi olimpiai játékok kapujáig esélyesként pályázott a kvótára, de a fiatal versenyzõ az utolsó pillanatban elbukott, így nem lehetett ott a nyári játékokon. Ez fájdalmas emlék Melis Antal számára is, de mint mondta: Nehéz volt megemészteni Peking elbukását, de az utána következõ EB bronzérem könnyûsúlyú kétpárban valamiféle kárpótlást jelentett Hajdú Zsuzsi és a klub számára is. Azért maradjunk annyiban, hogy Pekinghez óriási bravúrra lett volna szükség. Zsuzsa egyébként Novák Zsófiával nyert bronzérmet Athénban. A fiatal hölgy mellett a fiú szakág is kitett magáért, hiszen Markgruber Balázs a hatodik, míg Széll Domonkos a hetedik helyet szerezte meg négypárban az U- 23-as németországi, brandenburgi világbajnokságon, míg Zöld Viktor egy kilencedik helyezéssel térhetett haza az ausztriai ottensheim-i ifi VB-rõl. Elõre kell tekinteni, de nincs mibõl A klub vezetõje szerint elég nehéz helyzetbe kerülhet idén a klub, hiszen az anyagi források egyre inkább elapadnak és nehéz találni új szponzort a mai világban: Nem tudom, mi lesz. A mûhelytámogatás gyakorlatilag megszûnik, onnan már semmilyen forrásra nem számíthatunk. Nincs költségvetésünk, nem tudjuk támogatni csekélyebb mértékben sem a sportolóinkat. Ezt tavaly még meg tudtuk oldani, de idén? Egyedül a pályázati pénzekre van esélyünk, de abból sem lehet örökké elvegetálni. Sajnos ma még nem látom az alagút végén a fényt. Egy utánpótláskorú sportoló világbajnoki szereplése a tavalyi szezonban 200 ezer forint költséget vont maga után, amit a sportolónak és a klubnak kellett elõteremteni. Ezt tavaly még elbírta az egyesület, de idén már belerokkanna az ország legeredményesebb utánpótlásbázisa. Abból kell fõzni, amink van Az olykor kilátástalan helyzet ellenére Melis Antal tervez, és elõre néz. Az csak természetes, hogy a már megszerzett pozíciókat meg kell védeni, így szeretnék, ha Hajdú Zsuzsa idén is éremmel térhetne haza egy világversenyrõl, ahogy Markgruber Balázs, Széll Domonkos vagy Zöld Viktor is. A fenn említett négy sportoló mögött azonban már ott sorakoznak az újabb generációk: Az elmúlt egy évben rengeteget fejlõdött a hazai vizeken Tóth Edina, Hal Melinda, de végre összeállhat egy ütõképes férfi nyolcas is, ahogyan a veteránok is nagyot alkothatnak idén. A körülmények ellenére nem szabad lemondanunk a céljainkról. Nem rózsás a helyzet a Kis- Duna partján, de ahogy Melis Antal szavaiból leszûrhetõ, ez a társaság nem fogja feladni egykönnyen. Megteszik, ami tõlük telik, és ha csak ezen múlna, akkor nem egy nemzetközi éremmel térnek haza idén a csepeli evezõsök. Pintarics Balázs Röplabda Elhunyt Koszti Zsolt röplabda-játékos A sport mellett civil életében is boldogan élt, fiatalon, már 23 évesen megházasodott, családot alapított, és élettel teli életet élt feleségével és két gyermekével. Nagy törést okozott számára, hogy egy makacs térdsérülés miatt kellett befejeznie sikerekben gazdag pályafutását. Sportolói karrierjének vége után már nem találta a helyét a világban. Intellektusához nem mindig méltó munkákat kellett elvállalnia, küszködött a munkanélküliséggel, és az álláskeresés idõszaka következett. Megint kevesebbek lettünk! Március 18-án tragikus hirtelenséggel hunyt el Koszti Zsolt. Igaz, egy ilyen eset csak hirtelen jöhet, mégis... Szenvedés nélkül, nyugalomban ment el. Nyugodjék békében! (pébé) Labdarúgás Itt az elsõ tavaszi gyõzelem Megint nehézkesen kezdõdött, de csak beindult a csepeli gépezet. Hollik András csapata az elsõ négy fordulóban mindössze egy pontot gyûjtött. Elõbb a Soroksár, majd a Szigetszentmiklós otthonában szenvedett minimális vereséget a Csepel FC, majd egy móri döntetlen következett, végül pedig egy hazai kínos vereség a kiesõjelölt Fehérvár II ellen. Ideje volt javítani, ami Dorogon sikerült is: Dorog FC Csepel FC: 0-3! A mérkõzést a Csepel kezdte jobban, és rendre jöttek is a helyzetek, de mint az idén már annyiszor, hiányzott a csapat játékából a játék legfontosabb eleme: a gól! A 28. percben aztán megzörrent a dorogi háló, Borda merészkedett elõre, és háttal a kapunak csúsztatott a hálóba, Grósz kapusnak a kezét sem volt ideje felemelni. Nem úgy, mint Pallai asszisztensnek, aki lest jelzett. A meg nem adott gól miatti bánat csak pillanatokig tartott, hiszen a 30. percben Bajzát suhant el a jobb szélen, és ívelt középre, ahol az érkezõ Teplán a kapuba bombázott az elmélázó hazai védelem mellett: 0-1! A 36. percben a mérkõzés legszebb jelenete következett. A szögletbõl beadott labdát Guba ollózta a dorogi kapuba: 0-2. A szünet után is folytatódott a csepeli offenzíva a bányászvárosban. Az 53. percben Borda kapott egy remek középre passzt, és nagyon okosan a hálóba helyezett: 0-3. Kiütéses idegenbeli gyõzelmének köszönhetõen a Csepel fellépett a Duna-csoport nyolcadik helyére. Lapzárta után kaptuk a hírt: Csepel FC Balatonlelle SE: 3-0. A Hollik-legénység következõ ellenfele otthon, április 25- én 17 órakor a Csillaghegy. P.B. Öttusa, párbajtõr Tõrözni vágyók, figyelem! Az öttusa szakosztály összefogott a párbajtõr szakággal, hogy a sportolók a párbajtõrözés összes csínját-bínját elsajátíthassák. A vívás és azon belül is a párbajtõr azon sportágak közé tartozik, amelyek rendkívül jól fejlesztik a reflexeket és a koncentrálóképességet. A vívás sportja gyors és atletikus, a mozgás olyan gyors, hogy a találatokat elektronikusan kell jelezni. Azok a éves fiatalok, akik szeretnék kipróbálni magukat ebben a gyors sportágban, és szeretnének kezükbe fogni egy tõrt amelynek hegye ugyan tompa, tehát sebet nem ejt, de legalább teljesen legálisan bökdöshetnek vele egy másik furaruhás, tompa végû tõrrel rendelkezõ emberkét, azok jelentkezését várja Németh Tamás párbajtõr edzõ. Jöhetnek, akik jó reflexekkel és jó koordinációval rendelkeznek, de a teljesen kezdõknek sem kell félniük; lehetõség van az alapok elsajátítására is. Részletek bõvebben a oldalon, ezen kívül érdeklõdni lehet Szegi Csaba edzõnél a 06 (20) as mobilszámon. Agnus Tamás A vívódások vége Szegi Csaba, a Csepeli Öttusa Szakosztály szakedzõje elmondta lapunknak: végre valahára megérkeztek a várva várt vívóeszközök, amelyeket korábban már kinézett, és még annál is jóval korábban megálmodott magának a csapat. A csapat számára ez azért is nagyon fontos hír, mivel e felszerelésekkel mostantól országos versenyeken is tudnak majd indulni a fiatal sportolók. Ezáltal pedig megmérettethetnek, és rengeteg tapasztalatot és önbizalmat gyûjtve hibáikból tanulva tökéletesíthetik technikájukat. Éppen ezért az öttusa szakosztály újfent szeretné megköszönni mindazon támogató segítségét, akik adományaikkal többek közt adójuk egy százalékával elõsegítették a vívófelszerelések megvásárlását, így hozzájárultak a csapat fejlõdéséhez. A. T. NYÁRIGUMI AKCIÓ! 155/70 R Ft-tól (bruttó) 175/70 R Ft-tól (bruttó) 175/65 R Ft-tól (bruttó) 195/50 R Ft-tól (bruttó) Rendkívüli akció: 195/65 R15 Bridgestone Ft Bruttó Alufelni akció! 13" Ft-tól 14" Ft-tól 15" Ft-tól 16" Ft-tól 17" Ft-tól Bp. Csepel, Erdõsor u Tel.: 06 (20) HITELEK!!!! JUTALÉKMENTES ÜGYINTÉZÉS! Személyi hitel Ft 84 hónapra Ft. Lakás és jelzáloghitelek! Partnereket keresünk 27 bank hiteleinek értékesítésére! T.: 06 (30) , 06 (30)

9 CSEPP CSEPEL A Csepel újság hirdetési, szolgáltató melléklete 15. SZÁM április 17. Terítéken a közügyek. A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Csepeli Szervezetének tagságát, mint köztudott, az egykori Nagygyár vezető beosztású műszaki szakemberei volt főmérnökök, gyárigazgatók alkotják, olyan elkötelezett csepeli lokálpatrióták tehát, akik máig őszintén a szívükön viselik szeretett szakmájuk és szeretett kerületük gondjait-bajait. Egyike továbbá a csepeli GTE azon számos civil kezdeményezéseknek, melyek színvonalára és elfogadottságára jól érzékelhetően rányomja bélyegét az első ember jelen esetben Csizmadia Károly elnök személyisége, s egyike azon keveseknek, akiknek ez a sajátosság határozottan a javukra válik. (Mivel azonban egy kiváló hajóskapitány se lehet igazán eredményes egy nagyszerű kormányos, és egy rátermett fedélzetmester nélkül, ezért hiba lenne hát nem említést tenni Höffler Róbert klubtitkár és Lengyel Ottó titkár akadályt nem ismerő, lelkes és hatékony közreműködéséről.) A szervezet jelentőségét és színvonalát jól bizonyítja az idei munkaterv, melynek értelmében 2009 során is számos rangos szakmai kirándulás, múzeumlátogatás, nem utolsó sorban pedig a csepeli közélet jeles személyiségeivel történő találkozás szerepel majd a csepeli GTE naptárában. Ez utóbbi sorba illeszkedett bele az a március 11-ei klubnap is, melynek során Tóth Mihály polgármester volt Csizmadia Károlyék vendége. Nagy érdeklődés mellett, telt ház (vagy az I-es kapunál található GTE-klubhelyiség sajátosságait figyelembe véve inkább telt pince ) előtt a csepeli közélet aktuális kérdései kerültek ezúttal terítékre, a Kisduna-part jövőjétől kezdve a Csepel SC sporttelepének sorsán és a Gerincút kilátásain át egészen a készülő Szennyvíztisztító-mű pozitív és negatív hatásaiig. Történt pedig mindez végig tárgyilagos, sőt baráti hangnemben-, mégis az ellenérdekű érvek kendőzetlen ütköztetésével, oly módon tehát, hogy a közel 3 órás eszmecsere végén minden résztvevő számára pontosabban, megalapozottabban, mind több szempont alapján rajzolódtak ki a megvitatott problémák és a velük kapcsolatos tennivalók. A GTE csepeli szervezete még az első félév során szeretné vendégül látni Horváth Gyula alpolgármestert is, aki a különböző akut foglalkoztatáspolitikai kérdések kapcsán kívánja megismerni Csizmadia Károlynak és csapatának szakértő véleményét. Végül, de nem utolsó sorban megállapodás született arról is, hogy Tóth Mihály polgármester az idei év őszén újra ellátogat majd a GTE Csepeli Szervezetéhez DK. Április 3-án, Csepel Királymajor környékén elveszett egy 10 hónapos yorkshire terrier kölyökkutya. A becsületes megtalálónak vagy nyomravezetõnek 200 eft jutalom!!! T.: 06 (20) Tisztelt Támogatóink! Az Egy Egészségesebb Jövõ Nemzedékért alapítvány örömmel tájékoztatja Önöket, hogy évre jövedelemadójuk 1 %-ból az APEH Ft-ot utalt számlánkra, melyet az alapító okiratban foglaltak szerint használunk fel. Várjuk további felajánlásukat az alábbi adószámra: Köszönettel: az alapítvány Kuratóriuma Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete 1211 Budapest, Posztógyár utca 7. T: Fax: Ügyfélfogadás: Hétfő Csütörtök 9-12 ig Minden hónap utolsó keddjén klubnapot tartunk 16 órától 1212 Budapest Rákóczi tér, Civil ház A CSEPEL ÚJSÁG FIZETETT HIRDETÉSEKET IS TARTALMAZ, MELYEK VALÓDISÁGÁT A SZERKESZTÕSÉG NEM VIZSGÁLJA, TARTALMÁÉRT FELELÕSSÉGET NEM VÁLLAL.

10 II. Csepp április 17. Csepel VARGA ÉS CSALÁDJA Ingatlanközvetítõ és Értékbecslõ Iroda Irodáink: 1213 Bp., Hollandi út 93/b. T/fax: , Nyitva: H-P: 10-18h T.: 06 (20) Bp., Zöldfa u. 3. I. 2. T.: T/Fax: Nyitva: h., sze., p.: h; kedd, cs: óráig T.: 06 (20) KEDVEZMÉNYES HITEL, TULAJDONILAPOK AZONNAL! Kiadó tégla és panellakások, Csepelen 55 eft/hó+rezsi+kaució. T.: , 06 (20) Kiadó Csepelen, 3 szintes, 5 szoba, 2 nappalis, duplakomfortos, részben bútorozott, kertes ház 150 eft+rezsi, 2 havi kaució. T.: 06 (20) Csepelen, a Piacon, 20 nm-es jó helyen lévő üzlet, ötven éves bérleti joga eladó 7 mft.-ért. T.: 06 (20) Csepelen, különböző minőségű és nagyságú egyedi gázfűtéses téglalakások 9.1mFt 16.5 mft.-ig. T.: , 06 (20) Csepelen, különböző minőségű és nagyságú panellakások 6.9 mft 14.9 mft.-ig. T.: , 06 (20) Csepelen, a Hajós u.-ban 32 nm-es gázfűtéses lakás tárolóval, kertrésszel 9.4 mft. T.: , 06 (20) Csepelen, a Krizantém u.-ban, mfszt.-i 84 nm-es, 3+1 félszobás, erkélyes, extrán felújított, átalakított lakás tárolóval 14.9 mft. T.: , 06 (20) Csepelen, a Cirmos stny.-on, III. em.-i 70 nm-es, 2+2 félszobás, beépített erkélyes, felújított,gázcirkós lakás tárolóval 16.5 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Nyuszi stny.-on, szinte új, emeleti belső 2 szintes, 125 nm-es, 3+1 félszoba nappalis, dupla erkélyes, 2 fürdőszobás, egyedi gáz hőmennyiségmérős lakás gépkocsi beállóval 26.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepel határában, az M0 közelében, a Komadűlőben, bekerített, 570 nm-es, gondozott üdülőtelek, 50 nm-es lakható épülettel eladó 11.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel Szilvafa u.-ban, zártkertben, bekerített, 540 nm-es, telek, 34 nm-es lakható épülettel eladó 11.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel, Csillagtelepen 2 szobás gázcirkós, egyszintes betonfödémes felújított tetős ház 530 nm-es összközműves telekkel 20.9 mft. T.: 06 (20) Csepelen, Királyerdőben, új építésű négylakásos kertes házban, 2 szintes, 80 nm-es, 3 szoba-nappalis lakás, 2 fürdő WC, összközműves telekrésszel 22.9 mft. T.: 06 (20) Csepelen, a Kondor u.-ban, felújítás alatt lévő 70 nm-es, komfortos ház 140 nöl-es telekkel, garázzsal, 30 nm-es garzonnal, pincével 25.9 mft. T.: 06 (20) INGATLAN Pesterzsébeten a központban 3 lakásos társasházban I. em.-i, 78 nm-es, 3 szobás, felújított, extra gépesített konyhabútorral, cirkófűtéses, nagyerkélyes, klímás lakás, gépkocsi beállóval, összközműves saját telekkel 17,5 mft irányáron T.: 06 (30) Damjanich u.-nál 190 nm-es, 2 szintes, 2 fürdőszobás, 2 konyhás, 5 szobás, 2 gépkocsi garázsos, felújított, igényesen kialakított ház 38 mft. i.áron. T.: 06 (30) Csepelen, a Királyerdő u.-ban, 80 nm-es, 2 szobás ház 160 nöl-es összközműves telekkel, garázzsal, tárolóval 28.5 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Szent L. u.-ban, felújított 70 nm-es, 2 szobás ház 160 nöl-es összközműves telekkel, kocsibeállóval, 36 nm-es külön épülettel, tárolóval 27.9 mft. T.: 06 (20) Csepelen, az Uzsoki u.-ban, fiatal 100 nm-es, galériás, 3 szoba-nappalis ház 200 nöl-es közműves telekkel, 3 kocsibeállóval, tárolóval, pincével 32.9 mft. T.: 06 (20) Csepelen, a Damjanich u.-ban, 2 generációnak is jó, 170 nm-es, 4 szoba-nappalis felújított ház nagy garázzsal, melléképülettel, 230 nöl-es telekkel 34.9 mft. T.: 06 (20) Csepel, kertvárosban, 300 nöl-es összközműves telken 3 szoba-nappalis gázcirkós, felújítandó ház nagy garázzsal, melléképülettel 34.9 mft. T.: 06 (20) Csepel, Badacsony u.-ban, 155 nöl-es telken, 2 ház, 45 és nm-esek, összesen 4 szoba-nappalis gázfűtéses, 2 garázzsal, melléképülettel, pincével 34.9 mft. T.: , 06 (20) Csepel, Kertvárosban, új építésű négylakásos kertes házban, 100 nm-es, 2 szobanappalis, amerikai konyhás, gázcirkós extra lakás kocsibeállóval, terasszal, telekrésszel 35,9 mft. T.: 06 (20) Csepelen, a Tigris u.-ban, 2 generációs, 140 nm-es, 4 szoba-télikertes ház garázszsal, pincével, melléképülettel, 195 nöl-es telekkel 37.9 mft. T.: 06 (20) Csepelen, a Kölcsey u.-ban, 2 generációs, dupla komfortos, 170 nm-es, szobás ház garázzsal, melléképülettel, 150 nöl-es telekkel 38.9 mft. T.: 06 (20) Csepel, Mária királyné u.-ban, 212 nöl-es telken, belső lépcsős 2 generációs 5 szoba-2 hálófülkés gázcirkós, jó állapotú ház 2 garázzsal, melléképülettel, pincével 39.9 mft. T.: 06 (20) Csepel, Királyhágó u.-ban, 152 nöl-es telken, 230 nm-es, 3 generációs, 5 szobanappalis gázcirkós, jó állapotú ház 2 garázzsal, melléképülettel, pincével 39.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel, Hollandi végén, vízparti 120 nöles, közműves telken 3+2 félszoba-nappalis geotermikus fűtésű, 3 éves 2 szintes, 180 nm-es ház nagy garázzsal 39.9 mft. T.: 06 (20) Csepel, Királyerdőben, 235 nöl-es összközműves telken 135 nm-es, 2 lakásos, külön bejáratú, összesen 4.5 szobás gázfűtéses, nagyrészt felújított ház pincével, garázzsal 41.9 mft. T.: 06 (20) Csepel, Kertvárosban, 300 nöl-es összközműves telken 120 nm-es, 4 szoba-nappalis gázcirkós, felújított ház garzonnal 44.9 mft. T.: 06 (20) Csepel, Kertvárosban, 230 nöl-es összközműves telken 136 nm-es, 3 szoba-nappalis gázcirkós, teljesen felújított ház 28 nm-es külön-bejáratú irodával, 60 nm-es pincével, garázzsal, medencével, extrákkal 49.9 mft. T.: 06 (20) Mária királyné végén 2 generációs külön-bejáratú, két szinten 180 nm, 5 szobás, extrán felújított családi ház 3 gépkocsi-beállóval, 220 nöl-es öntözőrendszeres kerttel, pincével, tárolóval 36 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Pesterzsébeten Nagy S. u.-ban 28 nm-es, egyszobás, kívül-belül felújított házrész konyhabútorral, telekrésszel, új nyílászárókkal 6,9 mft. i.áron. T.: 06 (30) Kertvárosban 52 nm-es ikerházrész nagy kerttel eladó. I.ár: 15,5 mft. T.: 06 (20) Csepelen (Erdősor környéke) 120 nöl összközműves telek, 60 nm-es egyszoba összkomfortos, cirkófűtéses, felújítandó házzal 17 mft irányáron. T:06 (30) Csepelen a Völgy u-ban 2 generációnak is alkalmas 2 lakrészes felújított 2 szobás külsőkonyhás házrész gépkocsi-beállóval: 10,5 mft. T:06 (30) Tihanyi lakóparkban extra kivitelezésű energiatakarékos fűtéstechnikával épült, négyéves, egyszintes ház: 190 nm-es 4 szobás, amerikai konyhás, garázsos, 150 nöl összközműves telekkel: 43 mft irányáron. T.: 06 (30) Csepelen a Hároson 210 nöl-es, 90 nm-es, 2+félszobás, étkezős, műanyag ablakos, önálló családi ház garázzsal, vegyes tüzelésű kazánnal 15 mft i.áron eladó. T.: 06 (30) Lakihegyen újszerű kétszinten 98 nmes, 3 szoba, nappalis, 2 fürdőszobás ikerház-fél gk. beállóval, 100 nöl-es összközműves telekkel 17,9 mft. T.: 06 (30) Csepelen Erdősor u.-nál 150 nöl-es összközműves gondozott kerttel 2 szoba, összkomfortos családi ház 35 nm-es Wellnes kis házzal (jacuzzi, szolárium és sok extrával) bekamerázva 27,9 mft. T.: 06 (30) Tökölön 150 nöl-es közműves, szépen gondozott telek, lakható garzon nyaralóval 8,5 mft i.áron eladó. T.: 06 (30) Csepelen Határ u.-ban 100 nm-es, 3 szobás, felújított családi ház 1 szoba összkomfortos felújítandó kisházzal, garázzsal 210 nöl gondozott kerttel 34,9 mft i.áron. T.: 06 (30) Szent László u.-ban eladó 133 nöl-ön 130 nm-es, kétszintes, 3 + nappalis, 1993-as építésű, önálló, szaunás ház nagy szuterénnel, garázzsal. I.ár: 41,9 mft. T.: 06 (20) XX. Vas Gereben u.-ban 125 nöl telken 2 szobás, gázfűtéses, felújítandó ház eladó. 15,9 mft. T.: 06 (70) Kertvárosban 200 nöl, 130 nm ház eladó. T.: 06 (30) Összeköltözők figyelem! Eladó Szigetszentmiklóson, 2005-ben épült ikerház (85-85 nm) első tulajdonostól. I.ár: egyben 36 mft, külön-külön megegyezés szerint. T.: 06 (20) , 06 (20) Halásztelken, Spar-hoz közel eladó új, 85 nm-es, háromszobás ikerház + 15 nm fedett terasszal, 350 nm telekrészszel, kocsi-beállóval. Érdeklődni: 06 (20) Szigetszentmiklós üdülősoron 44 nmes ház eladó 10,5 mft-ért. T.: 06 (30) Daru u.-ban 155 nöl telken 2 szoba étkezős, 70 nm-es ház 20 nm-es melléképülettel eladó. I.ár: 23 mft. T.: 06 (30) Csepelen, Királyerdőben eladó 104 nm lakóterületű, igényesen kialakított, tetőtérbeépítéses, ikerház-rész kis telekkel. I.ár: 20,8 mft. T.: 06 (20) Csepel belvárosi részén kitűnő helyen, csendes környezetben eladó egy nm alapterületű családi ház nm-es rendezett telek, 4 autónak garázs. I.ár: 54 mft. T.: 06 (30) Királyerdőn új építésű nappali + 4 lakóhelyiséges, garázsos, duplakomfortos, nettó 104 nm-es (terasszal), 200 nm-es telken eladó 30,9 mft-ért. Szoc.pol és támogatott forinthitel lehetőség, lakásbeszámítás! T.: 06 (20) Csepelen, Kórus u.-ban 160 nöl-es telek kis házzal eladó. I.ár: 15,5 mft. T.: 06 (20) Királyerdő zöldövezeti részén összközműves, aszfaltozott u.-ban 240 nöl telek, 2 lakóépülettel 110 nm-en eladó, 33 mft., alkalmi vétel. Ezen a környéken egy ekkora telek 25 mft. Kicsit számoljon, és telefonáljon. Ingatlanosok kíméljenek. T.: 06 (70) Új építésű 2 ill. 3 lakásos társasházak a Királyerdőben! Júliusi költözéssel nm-ig kulcsrakészen, extrákkal! A szoc.pol még igénybe vehető! T.: 06 (20) Ikerház-fél 64 nm, 2 szobás, felújított, csendes helyen, 19,5 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Iskola téren 533 nm-telken 160 nm-es, 2 generációs, 5 szobás, 3 fürdőszobás családi ház szoc.pol hitelügyintézéssel eladó I.ár: 38 mft. T.: 06 (20) Akciós áron, Királyerdőben, 4 szobás, 140 nm-es ház, 640 nm-es telekkel, kocsi-beállóval, garázzsal, és 80 nm-es műhellyel eladó mft. Tel.: 06 (30) Új építésű sorház Királyerdőn önálló telekkel, gépkocsi-beállóval eladó nettó 90 nm-es (terasszal), nappali + 4 lakóhelyiséges, dupla komfortos, igényes kivitelezésű, 25,9 mft-ért. Szoc.pol és támogatott forinthitel lehetőség, lakásbeszámítás! T.: 06 (20) Soroksáron csendes környezetben, ikerház eladó. T.: 06 (20) Szebeni u.-ban 80 nm-es új ikerház-fél önálló 360 nm-es telekkel. I.ár: 26 mft. T.: 06 (20) Szuper ház, jó lehetőség, gondozott udvar. 4 szobás + 2 nappali, felújított mellékhelyiségek. Körbe napos ház. 36 mft. T.: 06 (20) Királyerdőben, 2 szobás, nagykonyhás, 62 nm-es ház, 38 nm-es műhelylyel, 531 nm-es telken eladó. I.ár: mft. Tel.: 06 (30) Szigetszentmiklóson eladó frekventált helyen 85 nm, önálló, új építésű ház 16,9 mft-ért. T.: 06 (30) Mária királyné úton 790 nm-es telken 95 nm-es 3 szobás családi ház eladó 22,5 mft. T.: 06 (20) Soroksáron vízparti családi ház nagy kerttel eladó. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson eladó központhoz közel, új építésű, 55 nm önálló ház nyárvégi költözéssel, 12,5 mft-ért. T.: 06 (30) Szigethalmon, 5 éve épült, 69 nm-es, 1+3 félszobás, kertkapcsolatos sorház eladó 22 nm-es garázzsal. I.ár: 13.7 mft. Tel.: 06 (30) Kertvárosban 120 nm, 4 szobás teljes körűen felújított ikerház-fél 100-as telekkel sürgősen eladó. I.ár: 22,9 mft. T.: 06 (20) Völgy u. mellékutcájában 3 különálló, felújított ház 550 nm telken 33 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Csepelen, mellékutcában 4+2 szobás családi ház eladó. T.: 06 (20) Halásztelken, új építésű, 96 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, sorház eladó kertkapcsolattal, dupla kocsi-beállóval. I.ár: 23 mft. Tel.: 06 (30) Határ úton 3 szobás önálló családi ház 180-as telekkel, szoc.pol hitelügyintézéssel sürgősen eladó. I.ár: 27 mft. T.: 06 (20) Eladó tulajdonostól Csepel kertvárosában 100 nm-es pincével ellátott három szoba összkomfortos, jó állapotú családi ház 175 nöl-es telken, garázzsal. I.ár: 27,5 mft. T.: 06 (30) LAKÁS Templom u.-i kétszobás öröklakás 9,3 mft-ért. T.: 06 (70)

11 2009. április 17. Csepp III. Csepel Díjmentes hitelügyintézés több mint 20 bankkal, nem csak nálunk vásárolt ingatlanokra! T.: 06 (70) és 06 (70) Eladó házrész saját kerttel, garázzsal. Azonnal költözhető! 8,8 mft. T.: 06 (70) Eladó egy 2 szobás, 53 nm-es, II. em.-i felújított panellakás a Nyírfa u.-ban. I.ár: 9,5 mft. T.: 06 (70) Cirkófűtéses, tip-top lakás, tetőtéri 69 nm 2+1 félszoba 4 lakásos t. házban 13,5 mft, áron alul. Sürgős! T.: 06 (70) Cirmos stny., 64 nm, fszt.-i, 2+1 félszobás, cirkófűtéses 12,5 mft. T.: 06 (70) József A. u.-ban jó állapotú 1+2 félszobás 59 nm panellakás 9,9 mft. T.: 06 (70) Csepelen, frekventált helyen újépítésű lakások, 2008 as árakon eladók. T.: 06 (70) Kossuth L. u.-ban eladó 2+2 szobás, felújítandó 70 nm-es lakás. I.ár: 11 mft. T.: 06 (70) A Kiss J. altb. u.-ban eladó 72 nm-es, fszt.-i, felújítandó, 2+2 szobás. I.ár: 10,9 mft. T.: 06 (70) Eladó egy 1+1-től 2+2 félszobásig, panellakás 7.5 mft-tól. T.: 06 (70) Eladó az Ady 3.-ban egy 1+2-es világos konyhás panellakás. I.ár: 8.99 mft. T.: 06 (70) Tejút, 2 szobás, I. em.-i 49 nm-es lakás 9,9 mft. T.: 06 (70) Áruház téren I. em.-i, parkra néző, 63 nmes lakás 10 mft. T.: 06 (70) Csillagtelepi gázfűtéses III. em.-i 33 nmes lakás 1 szoba 9,3 mft. T.: 06 (70) Piac mellett, Katona J. u.-i konvektoros, 1+1-es, fszt.-i téglalakás eladó. I.ár: 11.2 mft. T.: 06 (70) Csepp Ingatlan Kft Budapest, II. Rákóczi F. út (Csepel Plaza) Tel.: , Fax: Cirmos sétányon 64 nm-es, 2+ félszobás, erkélyes, cirkófűtéses IV. em.-i lakás új műanyag nyílászárókkal 12,3 mft.. T.: 06 (30) Nyuszi sétányon új építésű, fszt.-i, 61 nm-es, 2 szobás lakás, új konyhabútorral, gépkocsi beállóval kultúrált társasházban, telekrésszel 16,3. T.: 06 (30) Csepel központjában a Kossuth L. u.- ban, 55 nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes VII. em.-i lakás 9,5 mft. (Önerő nélkül is). T.: 06 (30) Csepelen Kossuth u.-ban 42 nm-es másfélszobás lakás eladó 7,9 mft vagy kiadó 50 eft+ rezsi. T.: Csepelen a Sportcsarnoknál I. em.-i, 1+félszobás, erkélyes, cirkófűtéses, jó állapotú lakás, téglaházban, saját pincével: 10,9 mft i.áron eladó. T.: 06 (30) Akar most olcsón gyönyörű panellakást vásárolni? Ady E. úton extrán felújított 61 nm-es 2+félszobás, erkélyes, IX. em.-i lakás 9,5 mft. (Önerő nélkül). T.: 06 (30) Csepelen a Dunadűlőn fszt.-i, teljesen felújított, 58 nm-es, 1+2 félszobás, étkezős, műanyag nyílászárós lakás új konyhabútorral l 9,9 mft. T.: 06 (30) Eladó 61nm-es, 2+1szobás, II. em.-i konvektoros 14,6 mft, 47 nm 1+1szobás konvektoros. 11,2 mft. T.: 06 (70) Plázánál, 48 nm-es 1+1-es nagy konyhás, felújított lakás 8.5 mft. T.: 06 (70) Szent I. úton 1+2-es, 58 nm-es, jó állapotú lakás 9.5 mft. T.: 06 (70) Szt. Imre tér közelében 70 nm-es házrész 200 nm saját telekkel 14.5 mft. T.: 06 (70) Csepel kertváros részén most épülő 4 lakásos sorházak eladók, 69 nm-85 nm-ig. Ár: 26 mft-29,9 mft-ig. T.: 06 (70) Ady E. u.-ban eladó egy 1+1 szobás, felújítandó IV. em.-i panellakás 7.5 mft. T.: 06 (70) Királyerdőben 6 lakásos sorház 4 lakása még eladó. Az ingatlanok mérettől függően 25 mft és 35 mft között vannak. T.: 06 (70) XXI. belvárosában eladó egy IV. em.-i panellakás nagyon jó állapotban. 11 mft. T.: 06 (70) Csillagtelepen eladó egy 37 nm-es, frissen felújított, gázkonvektoros lakás mft. T.: 06 (70) Rákóczi Ligetben egy V. em.-i újszerű állapotban lévő lakás 17.6 mft. T.: 06 (70) Plázánál 48 nm-es, 1+1-es nagykonyhás, felújított lakás 8.5 mft. T.: 06 (70) Templom u.-ban eladó 2 szobás, felújított II. em.-i, tégla, tömbfűtéses lakás. T.: 06 (70) Csepel kertvárosi részén eladó egy ikerház-fél, melynek szuterén részében söröző üzemel. I.ár: 50 mft. T.: 06 (70) Csepel belvárosában eladó egy IX. em.-i, teljesen felújított, 46 nm-es panellakás. I.ár: 8.2 mft. T.: 06 (70) Otthon Centrum Csendes, parkos környezetben Csillagtelepen, jó közlekedéssel, 46 nmes, 1,5 szobás, átlagos állapotú fszt.-i lakás eladó. Közelben orvosi rendelő, közért, posta, gyógyszertár stb. I.ár: 9,2 mft. Érdeklődni: 06 (30) Csepelen Nyírfa u.-ban 74 nm-es, 3 szoba, étkezős, Óvoda u.-ban 64 nmes, 2+félszobás, erkélyes felújított lakások 11,9 mft i.áron. T.: 06 (30) Csepel Ady E. u.-ban eladó 1+2 félszobás szép lakás. Rács, erkély, újonnan csempézett konyha, f.szoba, WC. Parkettás, jó kilátás, jó szomszédok. 10 mft. T.: 06 (20) Csillagtelepen, Krizantém u., 80 nm, 2+2 félszobás, extrán felújított fszt.-i lakás eladó 14,5 mft-ért. T.: 06 (70) XX. Zilah u.-ban 54 nm, 2 szobás, gázfűtéses, erkélyes lakás téglaházban 12,9 mft. T.: 06 (70) Figyelem! Béke téren 60 nm, I. em.-i gázkonvektoros, azonnal költözhető, erkélyes, téglaépítésű lakás eladó. I.ár: 12,7 mft. T.: 06 (20) DÉLPESTI INGATLANCENTRUM Iroda: Bp. XXI. Kossuth L. u. 87. (a sétáló utca melletti üzletházban) Nyitva: H-CS: 9-18-ig, P: 9-14-ig. Ügyfeleinknek keresünk csepeli gázfűtéses öröklakásokat, családi házakat. Lakása, háza, telke eladásáig minden költség minket terhel. T.: 06 (30) , 06 (20) , 06 (70) , 06 (20) Tel./Fax: Nyírfa u.-ban 33 nm-es, erkélyes, I. em.-i, garzonlakás 7,9 mft. T.: 06 (20) Csepel-központban 23 nm tárolók vegyes (!) használatra 3,8 mft-ért eladók, vagy kiadók. T.: 06 (20) Kiadó/eladó Aradi vértanuk úton modern, ötszobás családi ház. 150 eft/hó, vagy 37 mft. T.: 06 (20) Csillagtelepen 70 nm-es, kétszobás ház 26,8 mft-ért eladó. T.: 06 (70) Völgy u.-ban, konvektoros, 39 nm-es, egyszobás, erkélyes lakás parkolóval, 9,9 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Csalitos lakóparkban 90 nm sorházi lakások 16 nm garázzsal, kerttel, kulcsrakészen és befejezés előtt is eladók. 29,5 mft. T.: 06 (20) félszobás, erkélyes, felújított panel öröklakás központi helyen eladó. I.ár: 9,5 mft. T.: 06 (70) Eladó a Nap u.-ban 55 nm-es, 2 szoba hallos, jó állapotú lakás. A szobákat parketta, a többi helyiséget járólap borítja. A konyhában új, beépített bútor van. I.ár: 10 mft. T.: 06 (20) Mozgásprobléma miatt földszintes vagy liftes, nem panel, kellemes kétszobás lakást keresek jó környéken, nívós II. emeletesért, vagy megveszem. T.: 06 (30) , üzenetrögzítős. Csepel csillagtelepi részén 1,5 szobás gázfűtéses téglalakás eladó I.ár: 10 mft. T.: 06 (20) Csillagtelepen, 1 szobás, 35 nm-es, szép állapotú, téglalakás eladó. I.ár: 9.2 mft. Tel.: 06 (30) Kossuth L. u-ban 53 nm 2 szobás szépen felújított lakás SOS! eladó. Ár: 8,55 mft. T.: 06 (20) Sétányokon csendes, parkra néző, 2 és félszobás, II. em.-i gázfűtéses gondozott lakás 13,9 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Bordás u.-ban tulajdonostól, 2 szobás, gázfűtéses, csendes, parkra néző III. em.-i, felújított lakás eladó. Ár: 11,9 mft. 06 (70) Csillagtelepen 1+ félszobás teljesen felújított, szép lakás eladó. Ár: 9,75 mft. T.: 06 (20) szobás felújított gázfűtéses öröklakás sürgősen eladó I.ár: 13,6 mft. T.: 06 (20) Cirmos stny.-on, 2+1 félszobás, 64 nmes, jó állapotban lévő, cirkófűtésű téglalakás eladó. I.ár: 12.5 mft. Tel.: 06 (30) Kapos u.-ban 2 szobás, teljes körűen felújított téglalakás eladó. I.ár: 12,9 mft. T.: 06 (20) Ilyen lakás nincs sok Csepelen: 2 szobás, erkélyes, 48 nm-es, 8,2 mft. T.: 06 (20) Erdősor u.-ban, magas fszt.-i, 84 nmes, jó állapotban lévő, 3,5 szobás, amerikai konyhás lakás tulajdonostól eladó. I.ár: 15 mft. T.: 06 (20) nm-es garzon a Krizantém u.-ban mft. T.: 06 (70) Csillag u.-ban 2 szobás-étkezős, felújított, erkélyes panellakás 9,5 mft. T.: 06 (30) nm-es házrész a kertvárosban 5.4 mft. T.: 06 (70) félszobás panellakás 8.7 mft. T.: 06 (70) nm-es iroda a TESCO-nál eladó 2.4 mft-ért. T.: 06 (70) Városközponti 1+2 félszobás panellakás 9,4 mft. T.: 06 (30) Csepelen, Csillagtelepen, I. em.-i, 43 nm-es, kis rezsijű, egyedi gázfűtéses, szoba konyha komfortos, erkélyes, parkra néző lakás eladó! T.: 06 (30) Bordás u.-ban, eladó egy II. em.-i, közepes állapotú lakás 12.2 mft-ért, és egy III. em.-i felújított 12.5 mft-ért. Az ingatlanok 54 nm-esek, 2 szobásak, erkélyesek, gázkonvektorosok, téglaépítésűek. Tel.: 06 (30) Kapos u.-ban II. em.-i, 64 nm-es, 3 szobás, felújított, gázfűtéses téglalakás tölgyfa konyhabútorral, magánszemélytől eladó. I.ár: 15,5 mft. T.: 06 (20) Csillagtelepen, Merkúr u.-ban kertes, téglaépítésű társasházban, 63 nm-es, II. em.-i, 2 szobás, gázkonvektoros lakás garázzsal eladó. 14,7 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepen gyönyörűen felújított, 56 nm-es napfényes, erkélyes, azonnal költözhető, csendes panellakás sürgősen eladó. Ár alkuképes 9,9 mft. T.: 06 (20) Merkúr u.-ban mfszt.-i garzon, üres, konvektoros, kitűnő állapotban 8,3 mft és II. em.-i 7,7 mft. T.: 06 (20) Erdősor u.-ban garzon eladó. T.: 06 (20) Csepel központi részén, Plázához közel, kiváló közlekedéssel, szépen felújított 1+2 félszobás, erkélyes, étkezős panellakás magánszemélytől eladó. A lakásban új nyílászárók, bejárati ajtó, egyedi konyhabútor, klímaberendezés található. Az épület megnyerte a panelprogramot, amely nyarától indul. I.ár: 10,8 mft. T.: 06 (30) Csepelen az Ady E. u.-ban 1,5 szobás panellakás eladó. I.ár: 7,3 mft. T.: 06 (20) Kettőt 17,5 mft-ért. Emeletnyi különbséggel 50 és 70 nm-es lakások eladók, külön is! T.: 06 (20) Piaci ár alatt Csepel központjában eladom vagy kisebbre cserélném félig felújított, vízórás, 52 nm-es panellakásom. 8,7 mft. T.: 06 (30) Kertvárosban, 2 szobás, 54 nm-es, jó állapotú, gázfűtéses, téglaépítésű lakás eladó. I.ár: mft. Tel.: 06 (30) Sürgősen ár alatt eladó Csepel központjában 59 nm, II. em.-i azonnal költözhető panellakás 8,7 mft. T.: 06 (20)

12 IV. Csepp Csepel április 17. Csillagtelepen egyszobás, nagykonyhás, konvektoros, csendes, világos lakás 9,2 mft. T.: 06 (20) Csepelen tulajdonostól eladó Bánya u.-i, I. em.-i, 53 nm-es, 2 szobás, erkélyes, déli fekvésű lakás 10 nm saját pincével. I.ár: 9,1 mft. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson eladó azonnal költözhető, 77 nm sorházi lakás 15,5 mft-ért. T.: 06 (30) Felmondott, végrehajtásos, hátralékos ingatlantulajdonosoknak gyors segítség! T.: 06 (20) Kertes társasházban, Csepel központjában eladó tágas, 41 nm, I. em.-i, 1 szobás lakás. Gázkonvektoros, K-NY.-i fekvésű, tárolója, pincéje van. I.ár: 8,5 mft. T.: 06 (70) Szigethalom, új, sorházi háromszobás lakás 12 mft.-ért. T.: 06 (70) Piaci ár alatt, négyemeletes ház I. em.-én, felújítandó, jó beosztású, világos, kedvező fekvésű, alacsony rezsijű (panel plusz program), 55 nm-es, 2 szobás, összkomfortos lakás a Reggel u.-ban eladó. 8,5 mft. T.: 06 (30) A Béke téren, 2 szobás, 55 nm alapterületű lakás téglaépületben eladó. (vízórás, egyedi fűtéses, azonnal költözhető). I.ár: 11,9 mft. T.: 06 (30) Tavaszi akció! Csillagtelepen 33 nm felújítandó gázkonvektoros téglalakás ár alatt 7,7 mft. T.: 06 (20) Bánya u.-ban, I. em.-i, 2 szobás, 55 nm-es, erkélyes lakás eladó. I.ár: 9.5 mft. Tel.: 06 (30) Szabadság úton 2 szobás azonnal költözhető téglalakás sürgősen eladó. I.ár: 11 mft. T.: 06 (20) Csepelen a József A. u.-ban 1+2 félszobás, ebédlős, VI. em.-i, 58 nm-es, teljesen felújított öröklakás 9,5 mft-ért, azonnal beköltözhetően eladó. T.: 06 (30) Tulajdonostól eladó, parkra néző, csepeli, 55 nm-es, 2 szobás, kifogástalan állapotú, jó elosztású, világos, csendes lakás négyemeletes társasházban. I.ár: 10,2 mft. T.: 06 (30) Csepel zöldövezetében, a Reggel u.- ban négyszintes ház III. em.-én, 2 szobás, 55 nm-es, parkra néző, világos, csendes, felújított panellakás eladó. Kerámialapos tűzhely, járólap, biztonsági acél ajtó. Iskola, bevásárlás, közlekedés kiváló. T.: 06 (30) Völgy u.-i téglaházban III. em.-i, 55 nm-es, felújított lakás azonnal költözhetően eladó. I.ár: 10,9 mft. T.: Csepel Királymajor; Katona J. u.-ban 58 nm-es, 1+2 félszobás, étkezős, új konyhabútoros, felújított, III. em.-i öröklakás eladó. T.: 06 (20) Csepelen a Királymajorban a Kikötő u. 2-8-ban, III. em.-i, 52 nm-es, 2 szoba összkomfortos, gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 12,9 mft. T.: 06 (30) félszobás, 60 nm-es, II. em.-i panellakás a Szt. Imre térnél eladó. 8,99 mft. T.: 06 (20) Kertvárosban eladó egy 35 nm-es, világos konyhás, 1,5 szobás, X. em.-i panellakás. Iskola, óvoda, orvos és a Duna part a közelében. I.ár: 8,3 mft. T.: , 06 (20) Ady E. út elején 55 nm-es 1+ 2 félszobás, felújított panellakás 10,6 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Csepelen a Királymajorban 1+2 félszobás, felújított, VIII. em.-i lakás eladó. 9,8 mft. T.: 06 (70) Sétányoknál tulajdonostól eladó konvektoros, 55 nm-es, III. em.-i, felújított fiatalos lakás. Olcsó rezsi. I.ár: 13,3 mft. T.: 06 (70) Árpád u.-ban 46 nm-es, másfélszobás, fiatalosan felújított igényes öröklakás eladó. I.ár: 8,4 mft. T.: 06 (20) Tulajdonostól eladó a Rákóczi úton 1+2 félszobás, extrán felújított panellakás. I.ár: 9,6 mft. T.: 06 (30) Nap u.-ban 55 nm, felújított, 2 szobás, étkezős panellakás eladó. I.ár: 9,5 mft. T.: 06 (20) Reggel u.-ban 84 nm, 2+2 félszobás, magas fszt.-i (négyemeletesben), parkra néző, erkélyes, légkondicionált, felújított, parkettás, járólapos, sarokkádas, mosogatógépes, kerámialapos tűzhelyes, redőnyös, rácsos, panelprogramos (nyáron fűtésszabályozóssá lesz téve) lakásbiztosítás közös költségben, eladó 14,3 mft.-ért. T.: , 06 (20) Eladó Csepelen, Simon Bolivár stny.- on, III. em.-i, 53 nm-es, igényesen kialakított lakás. Ár: 10,5 mft. A kerületben a sétányokon csere is érdekel, 60 nm-nél nagyobb. Ráfizetek. T.: 06 (20) , este: KIADÓ Csillagtelepen 1 szobás, bútorozatlan, gázkonvektoros lakás kiadó. 45 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (30) Csepelen az Ady E. u.-ban 1+ félszobás, X. em.-i lakás kiadó. Ár: 40 eft. T.: 06 (70) nm-es ház hosszútávra kiadó. T.: 06 (20) Szobák kiadók. T.: 06 (20) Csepelen családi házban önálló összkomfortos lakások brigádoknak kiadók. 500Ft / fő. T.: 06 (30) Azonnali költözéssel 50 nm-es különálló házrész kiadó. T.: 06 (30) , Csepel Kapos u. 1 szoba összkomfortos, gázkonvektoros fszt.-i lakás azonnal költözhetően kiadó. 50 eft / hó + rezsi. Kaució szükséges. T.: 06 (20) , Külön-bejáratú 1 szoba összkomfort felújítva kiadó gyermektelen párnak. 53 eft + rezsi. T.: Csepelen, HÉV megállóban újszerű, berendezett, 50 nm lakás gépkocsibeállási lehetőséggel fiatal párnak 60 eft + rezsi + 80 eft kaucióval kiadó hosszútávra. T.: 06 (20) Gázfűtéses, bútorozott garzonlakás azonnal kiadó. T.: 06 (70) Szabadság u.-ban 38 nm bútorozott lakás kiadó. 50 eft + rezsi. T.: 06 (30) Csepel Kapos u. 1 szoba összkomfortos, gázkonvektoros fszt.-i lakás azonnal költözhetően kiadó. 50 eft / hó + rezsi. Kaució szükséges. T.: 06 (20) , Csepel központjában a HÉV megállótól gyalog 5 percre, új építésű házban hosszútávra kiadó egy III. em.-i, tetőtéri, 3 szobás, bútorozatlan lakás garázszsal. Havi bérleti díj 70 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (30) Csepelen, Jedlik gimn. mögötti kis lakótelepen 2 sz., III. em.-i gázfűtéses lakás kiadó azonnali költözéssel. T.: 06 (20) Csillagtelepen III. em.-i, gázkonvektoros garzonlakás, fiatal pár részére hosszú távra kiadó. Kaució 2 hónap. Bérleti díj: 45 eft+rezsi. T.: 06 (30) Kiadó Csepelen, Rákóczi úton lévő, IX. em.-i, 46 nm-es, másfélszobás, bútorozatlan lakás májusi költözéssel. Bérleti díj: 50 eft + rezsi/hó. Érdeklődni munkaidőben a ; telefonon lehet. Csepelen, Erdősor u.-ban 2 + félszobás felújított lakás téglaházban hosszútávra kiadó. 65 eft / hó + rezsi + 3 hó kaució. Alacsony rezsijű lakás, egyedi gázkonvektoros fűtésű (7eFt/hó), egyedi víz-, villanyóra, közös ktg. 8 eft / hó. Saját pincével. Jó lakóközösség. T.: 06 (20) Egyszoba összkomfort kiadó füstmentes férfi részére. T.: 06 (30) Árpád úton, felújított kétszobás fszt.-i lakás kiadó. 50 eft. T.: 06 (30) Albérlet kiadó brigádok részére, akár számlával. T.: 06 (20) Csepelen bútorozott szoba kiadó. T.: 06 (70) Csepel, HÉV közelében, bútorozott, 18 nm-es külön-bejáratú szoba kiadó kertes házban. 29 eft + rezsihányad. Két hónap kaució. T.: 06 (20) Egyszobás házrész kiadó. T.: 06 (30) félszobás lakás Csepel központjában kiadó. 50 eft/hó+rezsi. T.: 06 (30) Egy gyermektelen, magyar, jóindulatú személynek összkomfortos lakás kiadó. 45 eft + rezsi + 2 hó kaució. T.: Csillagtelepen kiadó kétszobás, bútorozott, felújított, II. em.-i lakás téglaházban, egyedi fűtéssel. 70 eft / hó. T.: 06 (20) Azonnali beköltözéssel kiadó egy 2 szobás, gázfűtéses lakás a József A. u.-ban. T.: 06 (20) Ágybérlet Csepelen jó közlekedés mellett, olcsó áron. T.: 06 (20) GARÁZS Csepel központjában garázs kiadó. T.: 06 (30) Garázs eladó a temető melletti garázssoron. T.: 06 (30) Csepelen a Csikó stny.-on garázs kiadó. T.: 06 (30) TELEK Csepeli sóderbányánál a két tó között 370 nöl telek eladó. T.: 06 (30) Szigetszentmiklós- Lakihegy telek eladó nm, 430 nöl. Ár: 1,5 mft. T.: 06 (70) Kavicsbányánál 200 nöl megművelt telek 40 nm szigetelt faházzal. Víz, villany hidrofon van. Körbekerített. T.: 06 (20) , Csepelen, közel a Dunához építési telek eladó. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson építési telek eladó. T.: 06 (20) Eladó Csepel és Szigetszentmiklós között a Kavicsos tavaknál 285 nöl gondozott zártkert szőlővel, gyümölcsfákkal és 17 nm-es faházzal. Víz, villany van. Ár: 6,5 mft. T.: 06 (20) Csepeli útnál Duna Holding mellett 1300 nm zártkerti telek 1,8 mft. T.: 06 (30) Eladó telek. Csepel, Barackfa u. T.: 06 (20) Eladó telek Sóshegyen (zárt kert Szellős u H szám) nm-es, szőlő gyümölcsös. Szoba. Konyha, villany, fúrt kút van. I.ár: 4,5 mft. T.: Csepelen eladó egy 220 nöl-es telek. T.: 06 (30) ÜZLET Csepelen, családi házas környezetben 60 nm jó megközelítésű épület saját fűtéssel, energiával kiadó csendes tevékenység vagy iroda, raktár részére. T.: 06 (30) , Csepelen, József A. u.-ban üzletnek vagy raktárnak 70 nm helyiség kiadó. Megosztva is. T.: 06 (20) RÉGISÉG Eladó 1930-as években készült diógyökér furnéros hálószoba garnitúra (szekrények, könyvespolc, éjjeliszekrények). Fénykép a szerkesztőségben megtekinthető. T.: 06 (30) Régi pénzt, Kitüntetéseket, Képeslapokat vásárolok. T.: 06 (20) CORVINUS antikvitás kp.-ért vásárol RÉGISÉGET. Festményeket: kvalitásos, neves és ismeretlen festők képeit (olajfestmény, akvarell, grafika, rézkarc). Festőművész hagyatékot. Művészi fotókat, gyűjteményt, fotóművész hagyatékot. Minőségi, jó állapotú régi könyveket. Nagyobb könyvgyűjteményt. Természettudományos szakkönyvtárat kiemelt áron! Ezüst dísztárgyakat, hiányos evőeszközt tört ezüstben, napi áron. Régi pénzt, karórákat, műszaki régiséget, játékokat. Antik-stílusú bútorokat: fotelok, székek, kisasztalok. Lakásfelszámolást, teljes hagyatékot. Szakszerű értékbecslés, ajánlat. Díjtalan kiszállás. T.: 06 (20) , KÁRPÓTLÁSI JEGY Kárpótlási jegy végső vásárlása most. T.: 06 (70) VEGYES Kártyavetés, lélekgyógyászat. T.: 06 (30) ADÁS-VÉTEL Nike lábszárvédő, sportszár, 2 db sportmez és egy Nike rövidnadrág póló együttes eladó (kb éves fiúra való). Egyben 10 eft. T.: 06 (20) es méretű, jó állapotú, fekete, női Nike sportcipő eladó 5 eft-ért. T.: 06 (30) Eladó egy alig használt, jó állapotú, 41- es méretű, fehér-kék színű Nike stoplis foci cipő. Fix ára: 5 eft. T.: 06 (30) es méretű fekete piros fehér színösszeállítású, új boksz-cipő eladó. I.ár: 9 eft. T.: 06 (20) EGÉSZSÉG Dr. Kulcsár Anna bőrgyógyász főorvos magánrendelése a XXI. Ady E. út 17. fszt. Bejelentkezés. T.: 06 (20)

13 2009. április 17. Csepp V. Csepel Gyógytorna. Kérésére otthonában. T.: 06 (70) Alakformálás. T.: 06 (70) Jóga. T.: 06 (70) OKTATÁS Barátkozás a számítógéppel. Internet, levelezés. Érdeklődő kezdőknek, idősebbeknek, civileknek. Dán Zsuzsa 06 (30) Német, történelem, földrajzoktatás. T.: 06 (30) Egyéni igényekhez igazodó angoloktatás, nyelvvizsga előkészítés cégeknek is. T.: 06 (70) Matematika-, fizika-, olasz, angoloktatás. T.: , 06 (30) Alternatív nyelvoktatás diszlexiásoknak (angol). T.: Biztonsági őr tanfolyam a Csepeli Munkásotthonban. Részletfizetéssel, fegyvervizsgával. T.: /14, 06 (20) Francia és történelem szakos egyetemi hallgató korrepetálást, nyelvvizsgára és kétszintű érettségire való felkészítést vállal. T.: 06 (20) Diplomás angoltanár nyelvoktatást és korrepetálást vállal. T.: 06 (20) Matematika felkészítés érettségizőknek, általános iskolásoknak egyetemi hallgatótól. T.: 06 (70) ELTARTÁS Eltartási szerződést kötnék egyedülálló idős emberrel. Családi házban, rendezett körülmények között élő, 50-es nő. Együtt könnyebb. T.: 06 (30) TÁRSKERESÕ 182/90/58 éves férfi keresi 50 év körüli, csinos hölgy ismeretségét. T.: 06 (30) /90/40 fiatalember társat keres. Egyszerű, szolid hölgy személyében. Tavasz. TÁRSKERESŐ IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL ÉS RENDEZVÉNYEK- KEL! T.: Megismerkednék káros szenvedélyektől mentes, nem dohányzó komoly férfivel 70 éves korig. T.: 06 (30) ÁLLÁST KERES Napi takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást, festés utánit is vállalok. T.: 06 (70) Takarítást vállalok. T.: 06 (30) éves friss nyugdíjas, diplomás férfi rendfenntartói múlttal, testőr vizsgával, A és B kategóriás jogosítvánnyal munkát keres. Ha megbízható, komoly kollégára van szüksége, kérem, hívjon! T.: 06 (30) Középkorú hölgy házvezetői ill. babysitter munkát keres. T.: 06 (30) Frissnyugdíjas ezermester vállal családi házaknál kőműves, burkoló, festő, tapétázó, parkettázó munkákat, valamint fűnyírást, kertkarbantartást, mindennemű apró munkát. T.: 06 (70) Gyermekfelügyeletet vállalok. T.: 06 (70) ÁLLÁST KÍNÁL Egyéni vállalkozó vagyonőröket keresünk csepeli telephelyre, 12 órás munkarendbe. T.: 06 (20) , óra között. Csepeli szalonba kozmetikust sürgősen keresek. T.: 06 (70) Csepeli fodrászatba kozmetikust keresek. T.: 06 (70) Csepeli szalonunkba kozmetikust, műkörmöst, fodrászt keresünk. T.: 06 (30) Fodrászt, műkörmöst keresünk csepeli üzletbe. T.: 06 (30) Templom utcai Gyermekotthonba gyermekfelügyelőt keresünk OKJ gyermekfelügyelő/gyermekvédelmi asszisztens végzettséggel. Feladatai: az intézményben elhelyezett növendékek nevelése és teljes körű ellátásának biztosítása. Önéletrajzokat: címre kérjük beküldeni. Csepeli irodánkba telemarketinges kolléganőnek felveszünk. Feltétel: számítógép felhasználó szintű ismerete. Délelőtti munkarend, fix + jutalék. T.: 06 (70) , 06 (70) , A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola (1214 Budapest, Gombos tér 1.) egy matematika informatika szakos tanári állást hirdet meg. Elvárt végzettség: matematika informatika szakos tanári diploma /rendszergazda ismeretek előnyt jelentenek/. Az állás elfoglalásának időpontja: augusztus 26. Bérezés a KJT szerint. A pályázat beadási határideje: május 22. Érdeklődni a es telefonon, az iskola igazgatójánál lehet. Fodrászt keresek. T.: 06 (20) Műkörmöst keresek XX. ker.-i fodrászüzletembe. T.: 06 (20) Főleg nyugdíjasok jelentkezését várom pesterzsébeti munkahelyre, telefonmarketinges munkára. T.: , 06 (30) GYÁSZJELENTÉS Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy Polgár Jenõ a CsM Tröszt volt kereskedelmi fõosztályának vezetõje március 28-án életének 88. évében elhunyt. A gyászoló család HIRDETÉS FELVÉTEL Nyitva tartás: H-Sz: 8-16 óráig, Cs: ig, P: 8-13-ig, szo: 8-12-ig T.: , Bp Kossuth Lajos u. 47. Gyakran ismételt kérdések Az egyes adó- és járuléktörvények módosításával a gépjárműadó törvényből, a cégautóadó alóli mentesek köréből kikerült a taxi. A magántaxis, aki átalányadózó, esetleg EVA-alany, gyakorlatilag nem számol el tulajdonában lévő gépjárműre költséget: az átalányadózó az SZJA-törvényben meghatározott mértékű költséghányad levonásával állapítja meg az átalányadó alapját, az EVA-alanynál még vélelmezett költség sincs. Kell-e az átalányadózónak illetve az EVA-alanynak cégautóadót fizetnie február 1-jétől, amennyiben személygépjármű tulajdonos? A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény (Gjt.) február 1-től hatályba lépő 17/A. -a alapján cégautó-adót kell fizetni a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti személygépkocsi után - ide nem értve a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsit - (a továbbiakban, e fejezet alkalmazásában személygépkocsi), amely nem magánszemély tulajdonában áll, továbbá az után a személygépkocsi után, amely után a számvitelről szóló évi C. törvény szerint költséget, ráfordítást, illetve az Szja tv. szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást (a továbbiakban költség, ráfordítás, értékcsökkenési leírás együtt: költség) számoltak el. A fentiek alapján, az új cégautó-adó nem vonatkozik az átalányadózás szerint adózó, illetve az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozóra. Mit tehet a munkáltató és mit a munkavállaló, ha később derül rá fény, hogy nem megfelelően jártak el a járulék levonása, elszámolása során? A járulékkülönbözet elszámolásának szabályait ez évtől az adóelszámoláséhoz igazították. A magánszemély a munkáltatónál, kifizetőnél a kifizetést megelőzően nyilatkozhat arról, hogy a kifizetést járulékfizetési kötelezettség nem terheli. Ez esetben nyilatkozata az adóbevallással egyenértékű. A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan levont nyugdíjjárulékot adóbevallásában igényelheti vissza, feltéve, hogy a különbözetet év közben a munkáltatóval nem számolta el. Ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélynek teljesített kifizetésről szóló igazolás kiállítását követően tárja fel, hogy a magánszemélyt terhelő járulékot nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, a feltárt hibát nyilvántartásba veszi. Ha alacsonyabb összegű járulékot vont le, az igazolás kiállításának napjától a nyilvántartásba vétel napjáig a levonni elmulasztott járulék után önellenőrzési pótlékot állapít meg. Ha a téves elszámolás feltárásának időpontjában is munkaviszonyban áll, a járulékkülönbözetet a magánszemély részére visszatéríti, illetőleg a következő kifizetéskor levonja. A munkabérből történő levonás nem haladhatja meg az esedékes járulékokkal és adóelőleggel csökkentett havi munkabér 15 %-át. Ha s különbözet nem vonható le egy összegben, a munkáltató a levonást további hat hónapon át folytathatja. Ha a járulékkülönbözet nem vonható le teljes egészében, vagy munkahelyet változtat a munkavállaló, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül értesíti az állami adóhatóságot. A járulékkülönbözetet az állami adóhatóság határozattal írja elő és gondoskodik a hátralék beszedéséről. Ez esetben a magánszemély hatóságunktól kérhet fizetési könnyítést, ha a hátralék beszedése meghiúsul. A személyi jövedelemadó bevallás alapján visszaigényelhető adóm keletkezett, melynek kiutalását kértem, de a törvény által előírt 30 napos kiutalási határidő leteltét követően sem kaptam meg a visszaigényelt összeget. Milyen szabályok vonatkoznak erre? Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 37. (4) bekezdés értelmében az adóhatóság a magánszemély bevallásában feltüntetett visszatérítendő jövedelemadót és járulékot az igény (bevallás) beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban az adóévet követő év március 1-jétől utalja ki. Az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó bevallás esetében a kiutalás legkorábbi időpontja február 1-je. A kiutalásra nyitva álló határidőt, a) ha az adóhatóság az adózó bevallásának, igénylésének az adózó közreműködésével való kijavítását rendelte el, az adóbevallás kijavításának napjától, b) ha az ellenőrzés befejezését az adózó érdekkörében felmerült ok akadályozza vagy késlelteti, az akadály megszűnésének napjától, c) ha a kiutalási igény jogosságának ellenőrzése az igény (bevallás) beérkezésének napjától számított 30 napon belül megkezdődik, és az ellenőrzés akadályozása miatt mulasztási bírság kiszabására vagy elővezetésre kerül sor, az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv átadásának napjától kell számítani. Az Art. 37. (5) bekezdés alapján a kiutalás napjának az számít, amelyen az adóhatóság az átutalásra megbízást adott. A (6) bekezdés értelmében ha az adóhatóság a kiutalást késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napjára a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet. Késedelmes kiutalás ellenére sem jár kamat, ha az igénylés (bevallás) az igényelt (bevallott) összeg 50%-át meghaladóan jogosulatlan, vagy a kiutalást az adózó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett mulasztása akadályozza.

14 VI. Csepp április 17. Csepel SZOLGÁLTATÁS Mosógépjavítás a helyszínen, minden típus. Csepelen javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. T.: ; 06 (20) Csepeli duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: Duguláselhárítás korszerű gépekkel mérsékelt árakon. T.: Megoldás Délpesti Gyorsszerviz. Minden típusú háztartási gép javítása garanciával! Mikrósütők sugárzásmérése! Ingyenes kiszállás! T.: , 06 (30) Duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (30) Királyerdei duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (70) Kerületi Gyorsszolgálat Gázkészülékek teljes körű javítása; vízszerelés, vízórák kiépítése; villany, fűtésszerelés; gépi dugulás elhárítás garanciával 0-24 óráig a hét minden napján. T.: , 06 (20) S.O.S. Gázszerviz gázkészülékek teljes körű javítása, fűtésszezon előtti tisztítása, karbantartása, komplett fűtési rendszerek kiépítése tervezéssel, gázműeljárással, fűtési rendszerek vegyszeres tisztítása 0-24 óráig minden nap garanciával, ünnepnapokon is. T.: , , 06 (30) S.O.S. Dugulás és Csatornatisztítás gépesített ipari technológiával, falbontás nélkül; a hét minden napján a nap 24 órájában garanciával a lakosság és közületek szolgálatában. T.: , 06 (20) Villany-Ász Gyorsszolgálat 0-24 elektromos zárlatok teljes körű javítása; biztosítéktáblák, biztosítékok, kapcsolók, konnektorok cseréje; lámpák, csillárok felszerelése; lakások, házak komplett elektromos átvezetékelése 0-24 óráig garanciával, hétvégén is. T.: , 06 (30) ZSENIÁLIS TISZTASÁGRA VÁGYIK? Hívja a Zseniális Bt-t. Irodák, irodaházak, lépcsőházak, csarnokok nagytakarítását, építkezések után is vállaljuk. Gyors, megbízható, precíz munka. T.: 06 (30) MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, felméréstől a beszerelésig. 3-5 kamrás, magyar és német termékből, egyedi és típusméretekben, rövid határidővel! Teljes körű helyreállítás. LAKÁSFELÚJÍTÁS! (Ingyenes felmérés, szállítás!) T.: 06 (30) , 06 (20) VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK. T.: , 06 (20) Vízvezeték szerelés, fürdőszoba felújítás, csapok, WC, csőtörések javítása. T.: , 06 (20) Gyógypedikűrös nagy gyakorlattal, hívásra házhoz megy! T.: 06 (70) , Asztalosműhely: Vizisport u. 54. Egyedi bútor, beépített szekrény, konyhabútor. T.: , 06 (70) Homlokzati szigetelést, kőműves munkákat vállalunk. T.: 06 (30) Lapostetők szigetelése, javítása, ács, tetőfedő, bádogos munkák készítése, azonnalra is. Schenk József. 06 (70) , Redőny, reluxa javítás, gurtnicsere. Szúnyogháló, párkányok, lakásfelújítás hétvégén is. T.: 06 (20) Költözzön a FŐSPED TEHERTAXI- VAL. Irodák, lakások költöztetése, igény szerint csomagolással, lomtalanítás, nehézgép-szállítás. A nap 24 órájában. Cégek, lakosság részére. T.: , 06 (30) Lakótelepi lakások felújítását vállaljuk. Festés-mázolás, kőműves-burkolást. T.: 06 (30) Családi házak és irodák takarítását vállalom, hosszú távra. T.: 06 (20) Festést, mázolást, tapétázást vállalunk 20 % árengedménnyel, takarítással. T.: 06 (20) Kutyakozmetikus kedvező áron házhoz megy! T.: 06 (70) Kútfúrás garanciával! T.: 06 (20) Házak, lakások hőszigetelése, külső vakolása, minden nemű kőműves és burkoló munkák, kémények, tűzfalak építése. Schenk József. 06 (70) , Pedikűrös házhoz megy. T.: 06 (30) Ácsmunka, tetőfedés, bádogozás, régi tető felújítása, kéményfelújítás, kőművesmunkák, dryvitozás, gipszkartonozás, lambériázás. Kisebb javításokat is vállalunk. T.: , 06 (30) Olcsó konténeres sitt, sóder, homok, termőföldszállítás. T.: 06 (20) Nyugdíjalapú befektetés. Magyarországon egyedülálló, garantált kamat és nyereség. Gondtalan nyugdíjas évek. T.: 06 (70) AUTOMATA MOSÓGÉPEK és egyéb háztartási készülékek javítása. Hajdú Energomat felújítása 1 év garanciával Klam Péter. T: 06 (30) Ács, tetőfedő, bádogos munkák készítése, felújítása. Bizalmát köszönöm. T.: 06 (20) Csepeli gyorsszerviz teljeskörű víz, gáz, villanyszerelést, csőrepedések megszüntetését, vízórák telepítését, papír ügyíntézéssel, gépi dugulás elhárítást vállal 0-24-ig. Hétvégén is garanciával. T.: 06 (20) , Számítógépszerelés NON-STOP lakáson. T.: 06 (20) , 06 (30) REDŐNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, HARMONIKAAJTÓ, ROLETTA, SZÚ- NYOGHÁLÓ SZERELÉS-JAVÍTÁS HÉT- VÉGÉN IS! T.: , 06/30/ Gázszerviz. Gyorsszolgálat. Minden, ami gázzal működik: javítás és csere. T.: , 06 (20) Költöztetés olcsón, szakszerűen! Ingyenes dobozok!. T.: 06 (30) www. bauerteher.hu Egyedi bútorok ajtó, ablakok gyártását és szerelését vállalom. T.: 06 (70) Rácsok és lakatosmunkák. T.: , 06 (70) Teljes lakásfelújítás, dryvitozás, festés, mázolás, burkolás, víz-, gáz, parkettázás, ács és asztalosmunkát vállalok. 06 (20) Kárpitozás, modern és stílusbútorok áthúzása, asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. T.: 06 (70) Csepeli lakásszervíz. Gáz-, víz-, fűtésszerelés, új szerelések, felújítások, javítások kivitelezéssel, tervezéssel, engedélyezéssel. T.: , 06 (20) Kőműves legkisebb munkától lakásfelújításig kerítéseket, homlokzatokat, ajtó-ablakok bontását, beépítését vállalja. T.: , 06 (30) Megbízható férfi kertrendezést, fűnyírást, sövénynyírást vállal reális áron. T.: 06 (30) Burkolást vállalunk minőségi kivitelben. T.: 06 (20) Vízszerelő gyorsszolgálat! Csőrepedések, átázások, WC tartályok, kádak, mosogatók, csaptelepek cseréje, duguláselhárítás, vízóra -csere. Díjtalan kiszállás! T.: , 06 (20) , 06 (70) Fekete István Autókarosszéria javítás, fényezés, AUTÓJAVÍTÓ vizsgáztatás, 1213 Bp., Királyerdő u autószerelés, diesel javítás Tel.: 06-24/ , 06-20/ Hidegburkolatok minőségi kivitelezését, javítását is vállaljuk. T.: 06 (70) Fuvarozás, darabáru szállítás ponyvás kisteherautóval. T.: 06 (30) , 06 (30) Asztalos mindennemű faipari munkát vállal. T.: 06 (20) Költöztetés áruszállítást vállalok. T.: 06 (20) Egy konyhát is kifestünk, csempe, fuga, kőműves javítások, parkettázás megbízhatóan, tisztán. Nagy István. T.: , 06 (20) Redőnyösmunkák, készítés- javítás, gurtni csere, szúnyoghálók. T.: , 06 (30) Villanyszerelés! Hibaelhárítás, biztosítéktábla cseréje, kisebb munkák! Hívjon bizalommal. T.: , 06 (30) Kútfúrás garanciával. T.: 06 (20) OLCSÓ KONTÉNERES SITT-LOM-SZE- MÉTSZÁLLÍTÁS. T.: 06 (30) Panellakásban élők figyelem! Német VEKA EUROLINE típusú műanyag nyílászárók (3 légkamrás K=1,4 üvegezéssel) egy hetes határidővel. Árnyékolástechnika igény szerint! Felmérés, szállítás ingyenes! Akció! 0% kedvezmény, mert reális áron dolgozunk! T.: 06 (30) , 06 (20) Gázkészülék, gázcsőszerelés, cirkók, konvektor, vízmelegítők javítása. T.: , 06 (20) Fuvarozás, költöztetés, 2-4 t-ig, vidékre is. Rakodással, 24 éves gyakorlattal. Kerületieknek kedvezmény. T.: 06 (30) , Parkettás munkák anyaggal. Csiszolás, lakkozás, laminált hajópadló rakása azonnalra, garanciával. T.: 06 (30)

15 2009. április 17. Csepp VII. Csepel ÉPÜLETBONTÁS, FÖLDMUNKA, KONTÉNER-RENDELÉS Termőföld, sóder, építőanyag kiszállítás T.: 06 (20) VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS, GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, CSERÉJE, GÁZMÛ-ENGEDÉLYEZÉS. FÜRDÕSZOBA FELÚJÍTÁSA. NAGY LÁSZLÓ ÉPÜLETGÉPÉSZ. T.: 06 (30) KULCSMÁSOLÁS ZÁRAK-NÉVTÁBLÁK Zárak, lakatok, hevederzárak, cilinderbetétek+programozása, dísztárgyak, cégtáblák gravírozása, bélyegzõ készítés Bp. Kossuth Lajos. u. 85. (Sétáló u.sarok) Nyitva: H-P: 9-18-ig, Szo.: 9-13-ig Bp., Kossuth Lajos u Nyitva : H-P:9-18-ig. Tel./fax : Vízvezeték-, és fűtésszerelési munkák. T.: , 06 (70) Festés Mázolás Tapétázás, építőipari felújítás kőműves burkoló laminált parketta külső homlokzati, szigetelési, szakipari munkákat vállalunk. T.: , 06 (20) Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló javítása, szerelése, nyílászárók szigetelése, passzítása. Weiszgerber Attila T.: 06 (20) Ácsmunkát, tetőfedő- és bádogos munkát vállalok. T.: , 06 (30) Szobafestés, mázolás, tapétázás igényes kivitelben tavalyi árakon. Kisuczky. T.: 06 (70) Kéz -, lábápolás (benőtt köröm, tyúkszem, bőrkeményedés eltávolítása) korrekt áron. Hívásra házhoz megyek, akár hétvégén is. T.: 06 (20) Ács, kőműves, bádogos mester % kedvezménnyel. Bizalmát köszönöm. T.: 06 (30) Festés, mázolás gyönyörűen, garanciával, 20 % kedvezménnyel. Bizalmát köszönöm. T.: 06 (30) Klíma és villanyszerelés, ingyenes felmérés, kedvezményes beszerelés, karbantartás, javítás. T.: 06 (20) , 06 (70) Varrógépjavítás. T.: 06 (20) , Sóder, homok, termőföld szállítása hétvégén is. T.: 06 (30) Vállalok svéd frissítő masszázst, frissítő talpmasszázst, fogyasztó alakformáló cellulitisz masszázst. T.: 06 (20) Könyvelés Cégek, egyéni vállalkozók, társasházak teljes körű könyvelése, bérszámfejtése, bevallások elkészítése. Vexo Consulting Kft. T.: 06 (20) FOGTECHNIKA fogsorok készítése, javítása. A hét minden napján! Cím: Bp. Bajcsy Zs. u. 71. T.: Vállalkozások teljes körű könyvelése, bérszámfejtés, adótanácsadás, SZJA bevallások készítése. T.: 06 (30) Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény. Hibabejelentés: 06 (20) , 06 (80) Teljeskörű víz-, gáz-, fűtésszerelés, tervezéstől a kivitelezésig állapot helyreállítással. T.: 06 (20) , 06 (30) Kata mérlegképes könyveldéje vállal társas vállalkozóknak, egyéni vállalkozóknak könyvelést, kezdőknek kedvezménnyel. T.: , 06 (20) Vízvezeték és berendezési tárgyak felszerelése, javítása és cseréje, dugulásmegszüntetés! T.: Elkészítem SZJA bevallását. T.: 06 (20) , Pedikűrös gyakorlattal házhoz megy. T.: 06 (30) Költöztetés, teherfuvarozás 20 éves szakmai tapasztalattal. Z.: 06 (30) web: zslfuvar.uw.hu Dugulás-elhárítás hétvégén is. T.: Asztalos, lakatos munkák készítéstől a legkisebb javításig. T.: 06 (20) , Automata mosógépjavítás, garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyen kiszállással. T.: Adóbevallás, könyvelés. T.: 06 (20) Lakóházak tervezése, felelős műszaki vezetése. T.: 06 (20) Mosógépek, mikrosütők javítása és sugárzásmérése. T.: 06 (20) Fakivágás, gallyazás, elszállítás. T.: 06 (70) Kiadó 30 nm-es helyiség! T.: 06 (70) Látogasson el Ön is üzletházunkba, ahol a legkülönfélébb szolgáltatásokkal várjuk minden kedves vásárlónkat. Csepeli kórháznál ÓVÓHELY BÉRBEADÓ vagy ELADÓ. T.: 06 (70) TŰ NÉLKÜLI ZSÍRLESZÍVÁS! ULTRASHAPE "KETTŐT FIZET HÁRMAT T KAP" Egyedülálló izraeli módszer a cm-ek csökkentésében - ultratone, aromatekercselés - masszázs, hypoxi, kozmetika női és férfi ÚJDONSÁG! AEROBIC, SPINNING (FÉRFI OKTATÓ) TÓ) Hétvégén is nyitva, saját parkoló. Cím: 1213 Szent István út T.: , 06 (30) Üdülési csekk és egészségpénztár elfogadó hely! KÖNYVELÉS T: Üvegezés, tükrök, képkeretezés. Csepel, Árpád u. 21. T.: , 06 (20) Kéménybélelés, furánflex, alumínium, acél béléscsövek, szerelt kémények nyitott-zárt (turbó) készülékekhez. Metal-Vill Kft. Tel/fax: , 06 (30) , 06 (70) VILLANYSZERELÉS, VILLAMOSBIZ- TONSÁG-TECHNIKAI FELÜLVIZSGÁ- LATOK, KAPUTECHNIKA, TELEPÍ- TÉS, SZERVIZELÉS. T.: 06 (20) Kőműves munkák, hideg-meleg burkolással, közületnek is. T.: , 06 (70) Villanyszerelés A-Z-ig. Zárlatkeresés, hibaelhárítás, lakás elosztótábla csere és javítás, vezetékhúzás, bővítés, bojlertisztítás-, javítás, kapcsolók, szerelvények cseréje, gázbekötéshez EPH kialakítás és jegyzőkönyvkészítés ELMŰ által regisztrált villanyszerelő mester. T.: 06 (30) , Bp., Széchenyi út 92/b. Posta, hírlapáru Kínai üzlet Játékterem Papír-írószer Ruhabolt Italdiszkont Biztosítás- és hitelügyintézés Nagy Levin Tavernája Videotéka Látványpékség Kerékpár-szaküzlet Kaméleon Szépségszalon Claresz Kft. Ingatlankövetítő Iroda Családi Kft, konyha és egyéb bútorokat készít, régit felújít, ingyenes felmérés. T.: 06 (20) , Tel./Fax: Figyelem! Kollár József tüzelő és építőanyag kereskedő rendelést felvesz, csak telefonon! Aprított akácfa 3 eft /q, német brikett 5600 Ft/q szállítással együtt. T.: , 06 (30) , MOLNÁR IMRE LAKATOSMESTER Ajtónyitások, zárszerelések, ajtóvasalások, biztonsági rácsok, kerítések és más fémszerkezetek készítése javítása. T.: , 06 (30) ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERETEZÉS nagy választékban, helyszínen is. Kossut L. u. 76. T.: TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍ- NENl! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider, Dual) T.: 06 (20) , 06 (20) Festés, mázolás, gipszkarton szerelés, szigetelési munkával vállaljuk. T.: 06 (70) FOGTECHNIKA, DENTALHIGIÉNIA. Fogpótlások készítése. Fogsorjavítás. Fogkő-eltávolítás. Fogfehérítés. Fogékszerek felhelyezése. Professzionális szájápolási termékek forgalmazása. Nyitva : H-SZe: 9-12-ig K-Cs: ig Csepel Szentmiklósi út 132. T.: Aranka női fodrász házhoz megy, kiszállási díj nélkül. T.: 06 (20)

16 VIII. Csepp április 17. Csepel A MÛSORA Csepelen bármit elszállítok 3000 Ft-ért zárt kisteherautómmal. T.: 06 (20) Hirdessen Ön is a Csepel Újságban Biztonságosan közlekedni egy életúton át VHF 11-RŐL VHF 9-RE VÁLTOZOTT. AKI TETŐANTENNÁVAL VESZI A CSEPP TV ADÁSÁT ANNAK ÁT KELL HANGOLNI A TELEVÍZIÓ KÉSZÜLÉKÉT. ÁPRILIS 18. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Galéria (művészeti magazin) /ism./ Pulzus (egészségügyi magazin) /ism./ Hegycsúcsok XXX/4. A görög (francia filmsorozat) /ism./ Néma vízesés Időközi képviselő-választás 3. számú települési egyéni választókerületben Szivárvány /ism./ Képújság ÁPRILIS 19. /VASÁRNAP/ Képújság A repülő ház 52/12. Szegény kis gazdagok (angol rajzfilmsorozat) Csepelért díj Németh Imre /ism./ Gyermekfejjel XII/7. (francia filmsorozat) A cirkusz klasszikusai XXX/5. A varázslatos Koreai cirkusz Képújság ÁPRILIS 20. /HÉTFŐ/ Képújság Műsorismertetés Szigetelő Csepeli Hírmagazin Időközi képviselő-választás 3. számú települési egyéni választókerületben Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) Csepelért díj Németh Imre /ism./ A repülő ház 52/12. Szegény kis gazdagok /ism./ Képújság ÁPRILIS 21. /KEDD/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) /ism./ Képújság A címben említett természetes emberi kívánság a mottója annak az elméleti és gyakorlati oktatóprogramnak, mellyel a Magyar Autóklub Közlekedésbiztonsági üzletága igyekszik immár évek óta gazdagítani az általános iskolás korosztálynak a tudatos és szabályos közlekedéssel kapcsolatos ismereteit. Az Autóklub szakemberei nemrégiben a csepeli önkormányzat Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazatát is megkeresték ajánlatukkal, hiszen a programban való részvétel, mint minden ma már, pénzbe kerül. Az OMISÁ vezetői pedig úgy találták: ha valami, akkor a csepeli diákok testi épsége, közlekedés-tudatossága, az esetleges balesetekkel szembeni minél nagyobb affinítása még ezekben a pénzínséges időkben is megéri a befektetést Ez az előzménye tehát annak, hogy a Vermes Miklós Általános Iskola udvarán Vukovich Zoltán OMISÁ ágazatvezető-helyettes ünnepélyesen útjára indíthatta a Biztonságosan közlekedni egy életúton át oktatóprogram csepeli fordulóját. Ennek keretében 10 tanítási nap alatt a kerület 16 oktatási intézményének közel 800 hetedik évfolyamos tanulója vehetett részt a programban, melynek a Vermes Miklós Általános Iskola után előbb az Eötvös József Általános Iskola, majd a gróf Széchenyi István Általános Iskola adott otthont. Az első (csepeli) fecskék ily módon a Vermes Iskola 7.A osztályának diákjai voltak, akik Czeglédiné Nagy Judit osztályfőnök vezetésével előbb egy speciális oktatókamionban ismerkedtek a biztonságos közlekedés elméleti tudnivalóival, ezt követően pedig egy Suzuki Swift gépkocsi pót-fékpedálját kezelve tapasztalhatták meg azt, hogy milyen nehéz elkerülni a figyelmetlenül elénk lépő gyalogos elgázolását. A foglalkozás végül az iskola tornatermében, egy kerékpáros ügyességi versennyel ért véget. DK. ÁPRILIS 22. /SZERDA/ Képújság Műsorismertetés Galéria (művészeti magazin) Időközi képviselő-választás 3. számú települési egyéni választókerületben Jelöltek vitája (Az élő, egyenes adás során a 7 képviselő-jelölt vitázik, ütközteti álláspontjait, mutatja be terveit és elképzeléseit) Pulzus (egészségügyi magazin) Gyermekfejjel XII/8. Áradás (francia filmsorozat) /90 / Szigetelő /ism./ Képújság ÁPRILIS 23. /CSÜTÖRTÖK/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Galéria /ism./ Pulzus /ism./ Képújság ÁPRILIS 24. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés Csepeli Művészeti Szemle IV/1. Kórusok Valahol Európában Fsz.: Somlay Artúr, Gábor Miklós (magyar játékfilm) /99 / Szigetelő /ism./ Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) /ism./ Képújság Tavaszváró A Csepeli Munkásotthon Réti Pál Fotóklub hölgytagjai Tavaszváró címmel fotókiállítást rendeztek a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában (XIII. Váci út ). A fotográfus hölgyek: Hatvani Ágnes, Hodossy Ilona, Kántor Katalin, Nyíriné Potondi Melinda, R. Kóródi Zsuzsanna, Simonovicsné S. Ilona képeikkel szép síkert arattak. Elektromos vezeték építése Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. rekonstrukciós és hálózatfejlesztő munkákat végez Csepelen. Az előzetes ütemezés szerint áprilisban a Dunapart utcában dolgoznak majd, májusban pedig a Királyerdő utcában, az Áruház tér 2. számú háznál, a Nagy Duna sor helyrajzi számú ingatlannál, valamint a Petróleum utca /4 helyrajzi számú ingatlannál végeznek majd munkákat. ÁPRILIS 25. /SZOMBAT/ Csepeli Művészeti Szemle IV/1. - Kórusok /ism./ A cirkusz klasszikusai XXII/5. A varázslatos Koreai cirkusz /ism./ Gyermekfejjel XII/8. - Áradás (francia filmsorozat) /ism./ Képújság SZOLGÁLTATÁS FOLYTATÁSA etőfedés, bádogozás, bármilyen tető fedése, javítása, felújítás, kisebb ácsmunkák szakmai hozzáértéssel. T.: 06 (30) , este. Villanyszerelés, kaputelefon telepítés, villanytűzhely bojlerjavítás, vízvezeték, vízóraszerelés, csere. T.: 06 ( , Pungor. Kimiti Erzsébet (Kimi) pedikűrös elköltözött. Várja régi és új vendégeit Királymajorban. T.. 06 (20) Molnárné Czakó Ágnes kozmetikus elköltözött. Királymajorban várom régi és új vendégeimet. T ) Asztalosmunkák, zárcserék! Hívjon bizalommal. T.: , 06 (20) APEH bevallások, ügyintézés, adótanácsadás, könyvelés, bérszámfejtés visszamenőleg is. T.: , 06 (20) Kert-, telekrendezés! Metszés, permetezés, bozótirtás, favágás, fűkaszálás, gyepesítés, térkövezés, kerítés építése-, javítása, egyéb kertészeti és kőműves munkák vállalása reális áron. T.: 06 (70) , Fax: Lakásfelújítást vállalunk kompletten, megbízható emberekkel. T.: 06 (30) , Vámügyintézés, fuvarszervezés! T.: 06 (30) Szövés nélküli textilszobrok Balázs Krisztina mûvészeti elõadása A Nagy Imre ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola előadójában április 20-án 18 órai kezdettel Balázs Krisztina festészet tanszakos rajztanár gyakorlati tevékenységgel egybekötött, különleges, ismeretterjesztő művészeti előadást tart általános iskolások számára. Az előadás a világhírű lengyel képzőművész, Magdalena Abakanovicz művészetét, valamint az alternatív textilhasználatot mutatja be. A most 79 éves Magdalena Abakanovicz nem ismeretlen a magyar közönség előtt, hiszen 2005-ben a Szépművészeti Múzeumban közel száz műalkotásából rendeztek kiállítást. Zsákvászon szobrai, ülő és álló figurái megrázó hatásukkal az érzelmekre kívántak hatni. Mint ahogy azt Balázs Krisztina lapunknak elmondta, az ismeretterjesztő előadáson nemcsak Abakanovicz művészetéről szeretne beszámolni, hanem alkotásait gyakorlati tevékenység formájában be is kívánja mutatni a gyerekeknek. Abakanovicz művészetének lényege, hogy szövés nélkül olyan textilt hoz létre, amely síkban és térben megvilágítva egyfajta transzparencia (átláthatóság) élményét nyújtja. Deák Attila

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Zsoldos Napok október

Zsoldos Napok október Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 2016. október 20. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napok megnyitója Programok az A épületben Zsoldos Napok 2016. október 20-21. 8 12 óra: A szentesi laktanya (II. Rákóczi

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

2016/17 Köznevelés Köznevelési program megvalósításának felelőse Szept Okt.

2016/17 Köznevelés Köznevelési program megvalósításának felelőse Szept Okt. 29 H 30 K 31 Sze Szept 1 Cs évnyitó-szülői értekezlet 5. osztályban 2 P oszt.kir./tanítás nélküli munkanap 3 Szo oszt.kir. 4 V 5 H 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Szo 11 V 12 H Hermann Ottó tanösvény az iskolánkban

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter 16/2008. (IX. 26.) SZMM rendelete a 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről (Magyar Közlöny

A szociális és munkaügyi miniszter 16/2008. (IX. 26.) SZMM rendelete a 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről (Magyar Közlöny H í r l e v é l Hajdú-Bihar megye önkormányzati könyvtárainak Debrecen, 2008. november 08. 6. szám A szociális és munkaügyi miniszter 16/2008. (IX. 26.) SZMM rendelete a 2009. évi munkaszüneti napok körüli

Részletesebben

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 371/2010. (XI. 22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben