DICSÕ HONVÉDSIKEREK NYOMÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DICSÕ HONVÉDSIKEREK NYOMÁBAN"

Átírás

1 LXI. évfolyam 15. szám április 17. Megjelenik példányban, legközelebb április 23-án. FOTÓK: MIZIK ZSUZSA A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA DICSÕ HONVÉDSIKEREK NYOMÁBAN A gödöllõi dombvidék õsi és jellegzetes községe, Isaszeg (eredetileg Irsaszeg, vagyis égerfás hajlék ) volt a színtere 160 évvel ezelõtt, április 6-án a Kossuth-féle szabadságharc dicsõséges tavaszi hadjáratát tán leginkább fémjelzõ, a magyar honvédseregek kiemelkedõ gyõzelmét hozó csatának. A ma tízezer lelket számláló, tavaly a városi rangot is elnyert település már évek óta nagy ünnepséggel köszönti ezt a napot, amelynek délutánján 4 órakor éppúgy, mint hajdanán megdördülnek az ágyúk a csata egykori színhelyén, és a különbözõ hagyományõrzõ egyletek korhû ruhába öltözött tagjai a többezres nézõsereg szeme láttára felelevenítik az ütközet meghatározó eseményeit. Idén április 6-án csepeli résztvevõi is voltak a rendezvénynek. A jeles történelmi eseményekrõl való méltó megemlékezéseket szervezõ, pártok és civil szervezetek képviselõit tömörítõ Koordinációs Testület ugyanis versenyt szervezett kerületünk általános iskolás diákjai számára az es forradalom és szabadságharc témakörébõl, s a felkészülés részeként a benevezett 11 tanintézmény összesen 19 csapata lehetõséget kapott néhány egykori esemény helyszínének meglátogatására is. Mint azt a fõszervezõk, Vukovich Zoltán fõtanácsos, az OMISÁ ágazatvezetõ-helyettese, valamint Kondor Ágnes, a kerületi történelemtanári munkaközösség vezetõje elmondták: a diákok és felkészítõ tanáraik tavaly õsszel jártak már Pákozdon és Pozsonyban is, most pedig Isaszegre szállította el õket az önkormányzat két bérelt autóbusza. (Elkísérte a gyermekeket a Koordinációs Testület egyben a Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ Egyesület több jeles tagja is.) Ami pedig az említett történelmi versenyt illeti, annak lapzártánk után, április 16-án a Vermes Miklós Általános Iskolában volt az elõdöntõje, a három legjobb csapat pedig május 8-án, a Csepp TV élõ adásában mérkõzik majd meg a végsõ gyõzelemért. A kis csepeli küldöttség tagjai az isaszegi Helytörténeti Gyûjteményben megtekintették a csata menetét bemutató makettet, felkapaszkodtak a XII. századi eredetû Öregtemplomhoz, az ütközetet vezérlõ Görgey tábornok egykori harcálláspontjához, megkoszorúzták a csata emlékmûvét, és elzarándokoltak az elesett honvédek sírjaihoz is. Ezt követõen pedig nagy figyelemmel nézték végig a színpompás csatajeleneteket, amelyeket Katona Miklós polgármester köszöntõ szavait követõen dr. Pera István történész közvetített az érdeklõdõk számára. Nos, mint kiderült, a nevezetes isaszegi gyõzelem nem könnyen született meg: közel nyolcórás, szakadatlan hevességû küzdelem után késõ estére több mint kétezer elesett gyaloghonvéd (köztük sok lengyel önkéntes), illetve huszár feküdt holtan a felgyújtott, lángoló község utcáin, a Rákos-patak partján, illetve a környezõ domboldalakon. A császári generálisok vert csapatai azonban eztán már meg sem álltak egészen Pest-Budáig, Görgey, Aulich, Klapka, Damjanich és Gáspár honvédtábornokok, valamint Nagysándor József huszárezredes dicsõ seregei elõtt pedig megnyílt végre a lehetõség a fõváros felszabadítására. D. K. Az újság díjtalan. Április 26-án, vasárnap reggel hattól este hétig Idõközi választás a sétányokon Miként többször jeleztük: április 26-án, vasárnap Takács József egyéni képviselõ január 7-i tragikus halála miatt idõközi önkormányzati képviselõ-választás lesz a csepeli 3. egyéni választókerületben (evk-ban). A jelöltállítás már lezárult, a hét jelöltet tartalmazó listát most megismételjük: dr. Badacsonyi Zsolt (Jobbik) Csaba Elemér (MSZMP) Gárday Balázs (Fidesz KDNP) Kulinyi Márton (SZDSZ) Mészáros Ferenc (MSZP) Nagy János (Munkáspárt) dr. Szabó Zsoltné (MDF) A választási kampány április 24-én, pénteken 24 órakor zárul. Kampányt folytatni április 25-én, szombaton nulla órától április 26-án, vasárnap 19 óráig tilos. Szavazni április 26-án reggel hat órától este hét óráig lehet az Erdõsor út 110. szám alatti óvodában (közismert nevén a Festõ utcai óvodában) a személyazonosságot bizonyító okmányok bemutatása után. Segíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, ha a választásra jogosultak az értesítõt is magukkal viszik (nem kötelezõ). A Helyi Választási Bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzõkönyvei alapján április 27-ig összesíti a szavazatokat és megállapítja a választási eredményt. Részletesebb tudni valókat lapunk következõ, április 23-án megjelenõ számában közlünk. Vita élõ adásban: április 22-én, tól A Csepp TV élõ adásban közvetíti a hét képviselõ-jelölt vitáját április 22-én, szerdán tól. Tel.: Fax: Weboldalunk: Címünk: 1214 Bp., II. Rákóczi F. u. 200.

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG április 17., CSEPEL Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? A Föld Napja mozgalom egyik jelszava ez, melyet érdemes lenne komolyan venni, nem csak utópisztikus ábrándnak tekintve mosolyogva legyinteni rá. Magyarország 1990 óta színes programokkal, figyelemfelkeltõ demonstrációkkal veszi ki részét a akcióból, melynek legfõbb célja, hogy megmentse bolygónkat az emberi felelõtlenség okozta, s egyre nagyobb méreteket öltõ pusztítástól. Ilyenkor ismét felmerülhet bennünk a kérdés, mit tehetünk mi egy globális szennyezés ellen. A válasz pedig nagyon egyszerû, habár lehet, nem kielégítõ: apróságokkal. Szelektív hulladékgyûjtéssel, takarékos áram- és vízhasználattal, és a tömegközlekedés, s a bicikli igénybevételével az autó helyett. Hiszen nemcsak a rossz, de a jó példa is ragadós. Ha ismerõseinknek elmondjuk e fáradságot alig igénylõ, ám annál hasznosabb változtatásokat, õk is követni fogják példánkat. Márpedig nekik is vannak ismerõseik, és azoknak is, így kezdeményezésünk idõvel akár több száz emberhez is eljuthat. Naivnak és hihetetlennek tûnik? Lehet, de a repülés is annak tûnt nem is olyan régen. Sajnos nekünk, a Föld egyszerû lakóinak nincs más a kezünkben, csak ez. A környezettudatos életmód elterjedésével pedig igenis nagy változások és változtatások érhetõk el. Szerencsére ma már egyre több óvoda és iskola (kerületünkben is) felismerte ennek fontosságát, és játékosan sok mindenre megtanítják a gyerekeket. Ne szégyelljünk tõlük tanulni! Mára több ezer civil szervezet csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, melyet egyetemistaként Denis Hayes hozott létre április 22- én. Ma az alternatív energiaforrások világhírû kutatója tovább küzd azért, hogy több száz év múlva is élhetõ bolygó legyen a Föld. Nem túl okos dolog ugyanis arra apellálni, hogy másik égitestre költözhetünk, vagy a világûrben lakhatunk. Persze sokan azt gondolják, ez már nem a mi problémánk, oldja meg a jövõ nemzedéke, ám ezzel elég borzasztó és szégyenletes örökséget hagyunk magunk után. A világtörténelem során bebizonyosodott, hogy önzéssel semmi jó nem érhetõ el. Kapcsoljuk hát le a lámpát, üljünk biciklire és vigyük el az üres mûanyag flakonokat és az újságokat a szelektív hulladékgyûjtõ szigetre! És hívjuk a szomszédot is! Ferentzi Tünde EMLÉKTÁBLA Akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Ez az idézet olvasható azon az emléktáblán, amelyet Bolla Dezsõ ötlete alapján a Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ Egyesület javaslatára állított fel a kerületi önkormányzat április 9-én a Kossuth Lajos utca számú ház Ady Endre utcára nézõ frontján. A költészet napja tiszteletére és a költõ halálának 90. évfordulójára emlékezve az emléktábla egyben azt is kifejezi, hogy a csepeli munkásmozgalom kedvenc költõje Ady Endre volt. Az avatási ünnepségen Havas Judit, az irodalmi tudományok doktora, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõmunkatársa, elõadómûvész nagy vonalakban ismertette Ady életrajzát, bõségesen Városrészeink: a Szigetcsúcs Kiváló adottságokkal bír maga az itteni anyaföld is, mely termékenységét nagyrészt szintén a folyó által lerakott, tápanyagban gazdag hordaléknak, s a jó vízellátásnak köszönheti. S noha az itteni mezõgazdasági termelés fénykora nagyrészt a XVII. században ideérkezett, s aztán megtelepedett bulgárkertészek tevékenységéhez köthetõ, tény azonban, hogy a most Csepelen épülõ, Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep alapozásakor feltárt bronzkori település leletanyagai között is akadtak szõlõmûveléshez használatos szerszámok, illetve a megtermelt gabonamagvak õrlésére használt eszközök Amikor honfoglaló õseink e tájra megérkeztek, addigra a korábbi virágzó településeket már elsöpörte a népvándorlások vihara. Dús füvû legelõk zöldelltek a nagy sziget (késõbb, immár latinul: Insula Magna) csúcsán is, nem csoda hát, ha Árpád vezér fõlovásza, Tsepel épp e területet (s persze a dél felõl hozzá csatlakozó, egyre szélesedõ mezõket) találta legjobbnak a fejedelmi ménes futtató- és legeltetõ helyéül. A szigetcsúcson azonban sosem alakult ki nagyobb állandó település, nem utolsósorban a sok veszélyt is rejtõ Duna kiszámíthatatlan viselkedése miatt. A gyakori áradások idõben elhúzódtak, az elöntött területek nagysága pedig szinte kiszámíthatatlanul váltakozott. A török uralom után az elnéptelenedett vidéket újra benépesítették a rácok, valamint az 1700-as évek betelepítései során ideérkezõ németek. A szûkebb értelemben vett szigetcsúcs azonban továbbra is állandó, nagyobb település nélkül maradt, sõt, az 1838-as jegesár által elpusztított Csepel falut is délebbre, A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA FOTÓ: MIZIK ZSUZSA A leleplezés pillanata Csepel északi, Szigetcsúcs nevû városrésze a Szabadkikötõ vonalától a Kvassay zsilipig terjedõ területet foglalja magába. A nagy folyó két ága mint két óvó-védõ kar öleli körül ezt a földet, ugyanakkor kényelmes és gyors vízi országút gyanánt összeköttetést is teremt messzi tájak kereskedõivel. A régmúlt kincsestára és a közeljövõ ígérete a mai Szent Imre tér környékén építették újjá a késõbbiekben ben a soroksári Duna ágat a sziget csúcsától 2,8 kilométerre délre elrekesztették a gubacsi zárógáttal, amely egyben hídként is szolgált, megszüntetve a terület addigi elzártságát ra a gubacsi gátat elbontották, a sziget felsõ és alsó csúcsánál egy-egy táp- és hajózó zsilipet építettek. A két világháború között megemlítendõ nevezetessége volt továbbá a csepeli szigetcsúcsnak a Weiss Manfréd-gyár kísérleti repülõtere is, mely a Szabadkikötõ és a Kvassay-zsilip között, a fõvárosba vezetõ út jobb oldalán terült el, s ahol március 29-én reggel (hatalmas szenzációt jelentve, több tízezer nézõt odavonzva) leszállt a híres-neves Zeppelin léghajó is. A szigetcsúcsra érkezõ léghajóval utazott (több neves közéleti személyiség, például Karinthy Frigyes író társaságában) a kormányzó fia, Horthy István is, akit Horthy Miklós személyesen várt a csepeli repülõtéren. A háború alatt a szövetséges bombázógépek célpontja lett ez az objektum, melynek helyén aztán mezõgazdasági termelés folyt késõbb, a szigetcsúcs bal oldalát viszont jórészt a Budapesti Csatornázási Mûvek használta, mindenféle hulladék lerakására. (A évi ásatások során több ezer négyzetméteres területen hat méter magas szemét- és sitthegyet kellett eltávolítaniuk a régészeknek az eredeti talajfelszín fölül, a tûzszerészek pedig elõzõleg több mázsa bedöglött világháborús lõszert távolítottak el innen ) A területrész kétségtelen fejlõdését, jelentõségének növekedését eredményezte viszont, hogy április 29-én átadták a Boráros térig közlekedõ HÉV-vonalat, mely 1978, a pesterzsébeti szárnyvonal megszüntetése óta immár Csepel egyetlen gyorsvasúti pályájaként üzemel. A fejlõdés igazi dimenziói azonban csak napjainkban tárulnak fel a Szigetcsúcs városrész számára. Mint köztudott, a Szabadkikötõ út bal oldalán épül, s kezdi meg majd 2010-ben mûködését a 428 millió eurós környezetvédelmi beruházást jelentõ Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep. (A 70 ezer négyzetméteres alapterületû, a tájba mégis harmonikusan beleilleszkedõ létesítmény napi 350 ezer köbméter szennyvíz biológiai tisztítására lesz alkalmas.) A Szigetcsúcs jobb oldalán pedig a tervek szerint a Fadesa spanyol ingatlanfejlesztõ cég égisze alatt épül fel majd egy több tízezer lakosú, hipermodern városnegyed, korszerû infrastruktúrával, kulturált közparkokkal, megfelelõ középületekkel. (A vételárként kifizetett bruttó több mint 11 milliárd forint pedig az utolsó fillérig Csepel egészének fejlesztését szolgálta eddig, s szolgálja majd a továbbiakban is.) Hamarosan valóra válhat tehát Kossuth Lajos láttató erejû, a csepeli járóbeteg-szakrendelõ falán lévõ emléktáblán olvasható jövendölése: Csepel-Szigetcsúcs gyár- és kereskedelmi teleppé alakulása kilátással, jövendõvel bír, mégpedig a megálmodottnál is szebb, jobb, korszerûbb és perspektivikusabb változatban. Nézzük meg tehát végül, hogy a Szigetcsúcs és Ófalu városrészek egyik egyéni önkormányzati képviselõje, Gergely István miként ítéli meg választókörzetének adottságait és fejlõdési lehetõségeit: Csepel e városrésze a település bölcsõje, jövõjének záloga. Amíg a Duna árja el nem sodorta, e területen állt Jobb vízminõséget az RSD-ben! Iszapmentesítés de csak szakaszosan Mint arról már lapunk hasábjain többször is hírt adtunk: európai uniós forrásból 36 milliárd forintos beruházás keretében javulhat majd a Ráckeve-Soroksári-Duna-ág (RSD) vízminõsége. ADY ENDRÉNEK idézve mûveibõl, amelyek hazánk legnagyobbjai közé emelték. Azt követõen a kerület önkormányzata nevében Tóth Mihály polgármester, a Csepeli Diákönkormányzat két képviselõje, a Petõfi Irodalmi Múzeum képviseletében Havas Judit, majd a Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ Egyesület képviseletében Bolla Dezsõ és Horváth László helyezett el koszorút az emléktáblához. Lapunk a költészet napja, József Attila születésnapja (április 11.) alkalmából és Ady Endre emléke elõtt József Attila soraival tiszteleg: Téged siratlak, büszke sirató. / Az Isten sem néz többé immár hátra / És hull a rokkant, tömzsi kis tanyákra, / Ó Ady, a magyar Ugarra hull a hó. Mucsi Ferenc az elsõ csepeli" település, majd a víz elõl tudatos telepítéssel került a mai Ófalu és Szabótelep, valamint a Szent Imre tér és környékére. A Szabadkikötõ új, hatalmas csarnokaival megkezdõdött a kikötõ új élete, s EU támogatással megújul a két kikötõi medence. A 2010-re elkészülõ Budapesti Központi Szennyvíztisztítóval megteremtõdik e városrész 21. századi fejlõdésének alapja. E térségben fog találkozni egy új városrészben a Fõváros és Csepel. A jelen helyzet most átmeneti, még nem látszik, de a tervezés folyamata megindulóban van. Megvalósult fejlesztésekrõl egyelõre még nem beszélhetünk, de jóváhagyott tervekrõl igen, s mint látható a Szabadkikötõben, a tervek megvalósítása megkezdõdött: hamarosan a fejlesztõk gépeitõl lesz zajos e környék, hogy aztán 2010 környékén látható legyen a fejlesztések eredménye, mind a logisztikai területen, mind a lakóterületen. A lakóterület egyes leszakadó részeit meg kívánjuk menteni, rehabilitálni. Ez a költségvetésben biztosított keretekbõl meg fog indulni. A közeljövõ feladata most már a tervek megvalósítása: a szennyvíztisztító befejezése, a Szabadkikötõ logisztikai területté fejlesztése, a Gerincút megépítése, mely mind e területnek, mind Csepel Belvárosának gépjármûforgalmát csökkenti. Ezek mellett az Önkormányzat képviselõ-testülete tervei szerint a komfort nélküli, nem csatornázható lakóingatlanokat rehabilitálni, sok esetben felszámolni kell. A létesítendõ Corvin-csomópont forgalomszervezõ szerepe: csendesebb és városkapuhoz méltó környezetet kialakítani. Az új utak, az átfogó szervezés tehát e terület jövõbeli fejlõdésének alapja. Donnert Károly A 22 települést és 4 fõvárosi kerületet érintõ, 57 kilométer hosszú folyamszakaszon az elmúlt évtizedben elsõsorban a lassú vízfolyás és a nagy környezeti terhelés miatt jelentkeztek problémák. A tervek szerint a jövõre induló és 2013-ig tartó vízminõség-javító akcióprogram épp e gondokon kíván segíteni. A tervezett beavatkozások egyik csoportja a közel 8 millió köbméternyi lerakódott iszap eltávolítására, összesen 22 zagytároló helyen történõ lerakására s ahol lehet, feldolgozására vonatkozik. A terveket kidolgozó ÖKO Zrt. szakemberei márciusban Ráckeve polgármesteri hivatalában, közmeghallgatás keretében ismertették elképzeléseiket. Mint elmondották, a kotrás (illetve a már kitisztított szakaszok karbantartása) 30 esztendõs intervallumon belül valósulhat meg. Többek között azért ennyi idõ alatt, mert az egész 57 kilométeres szakaszon csupán a kotrási munkák 40 milliárd forintba kerülnének mai árakon. Az elsõ, idén novemberben kezdõdõ munkafolyamat kizárólag az RSD középsõ szelvényére vonatkozik, tehát Csepelt egyelõre nem érinti, s ott is csupán az állami tulajdonban lévõ folyamszakaszok iszapmentesítésére ad pénzt az unió. (A jelenleg önkormányzati kezelésben lévõ szakaszokat tehát kincstári tulajdonba kell adni ahhoz, hogy ott is megindulhassanak a kotróhajók.) Fontos továbbá, hogy a medertisztítási munkák a parttól számított 15 méteres vízsávot nem bolygathatják meg, s általában is kímélni fognak minden védett élõhelyet és minden szabályos engedéllyel, biztonságosan megépített vízi létesítményt. A kotrás és iszapelhelyezés következtében az RSDben évek óta lerakódott, magas szervesanyag-tartalmú mederürülék fokozatosan eltûnik majd, csökkenni fog az iszapból visszaoldódó szerves anyagok mennyisége is. A szakaszos kotrás viszont lehetõvé teszi, hogy az épp nem bolygatott szakaszokon menedéket találjanak a hasznos iszaplakó élõlények. A Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Szigetszentmiklóson, a csepeli autógyár gyártörténeti múzeumában megtartott április 7-ei rendkívüli ülésén szintén az RSD kotrása és az iszapelhelyezés volt a téma. Dr. Ress Sándor, az ÖKO Zrt. elnök-vezérigazgatója, konzorciumvezetõ az RSD vízgazdálkodásának, vízminõségének javítására irányuló, EU-támogatásra számot tartó projektrõl szólva hangsúlyozta: a környezetvédelmi engedélyezési eljárás február 9-én kezdõdött, az engedély kiadása június július folyamán várható. A vízjogi létesítési engedélyeztetés folyamatban van, az engedély kiadása a környezetvédelmi engedély kiadása után várható. Gaál László, az ÖKO Zrt. projekttervezõje a fejlesztés alapvetõ céljairól szólva kiemelte: az elsõ lépés a meder teljes hosszában történõ állapotfelvétel. Ezt követi a mederkotrás határainak rögzítése, a kotrandó iszapmennyiség meghatározása, a parti zagyterek helyszíneinek meghatározása. A harmadik lépés a mûszaki változatok és ütemezés kialakítása, a mederiszap eltávolítása, majd hasznosítása. Negyedik lépés a mûszaki változatokhoz szükséges engedélyezési tervek és a pályázati dokumentáció elkészítése. Az összes beruházási költség évi árakon mintegy 36 milliárd forint. A parti sávból saját forrás 1,5 milliárd forint. Donnert Károly Deák Attila Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

3 CSEPEL, április 17. KÖZÉLET, GAZDASÁG 3 Tisztelt Horgásztársunk! A Csepel Horgász Egyesület választmánya februári ülésén döntött arról, hogy az idén is megrendezi a hagyományos Környezetvédelmi Napokat. Ennek elsõ napja április 25., szombat. Helyszín: Csepel H.E. horgásztanya (1213 Bp., Hollandi út 240). Találkozunk 7.30 órakor! Ezen a napon szeretnénk befejezni azt a munkát, amit a nádégetéssel elkezdtünk, most már kerti eszközökkel. A mostani munkálatok fõleg a szemét összeszedésébõl és tereprendezési munkából állnak majd, ezért ha rendelkezik kerti szerszámokkal (lapát, gereblye, kapa), kérjük, hozza magával! Ezzel megteremtjük a lehetõségét annak, hogy jövõre befejezhetjük a horgászpart kialakítását is (padok, szemetesek kihelyezése, horgászhelyek kialakítása). Kérem, amennyiben elfogadja meghívásunkat, és részt kíván venni a Környezetvédelmi Napon, azt a munkák és a juttatások tervezése érdekében elõre jelezze! Jelentkezési határidõ: április 23. Jelentkezni lehet: Haracsi János környezetvédelmi és halõrzési felelõsnél vagy Solymosi Antal titkárnál, kedden és csütörtökön óráig. Telefon: 06 (1) Várunk minden természetszeretõ horgászt, környéken élõ lakost, aki valamit tenni is akar a Duna-part rendezett környezetéért! Csepel Horgász Egyesület Választmánya Kislányok és kisfiúk! Következõ kakaópartinkat április 20-án (hétfõn) órától rendezzük meg az MSZP Képviselõi Irodában (1211 Bp., Kossuth L. u. 67) Anyák napi ajándékot készítünk! Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne részt venni és tagja lenni Kakaóklubunknak! Balogh Ilona Elekes Mária önk. képviselõ szervezõ Rabok és szabadok Az egészséges életmódról A csepeli önkormányzat vezetõ tisztségviselõi között fennálló munkamegosztás értelmében az egészségügy szakterületét Horváth Gyula alpolgármester felügyeli. Nem csupán az ellátórendszer mûködtetését jelenti mindez, hanem egyre hangsúlyosabban az egészséges életmód népszerûsítésével, a betegség-megelõzéssel kapcsolatos tennivalókat is. E két utóbbi kérdéskör vonatkozásában viszont az önkormányzati (illetve az állami) erõfeszítések csak akkor lehetnek hatékonyak, ha párosulnak az egyének önmaguk iránt érzett felelõsségérzetével, azaz tulajdonképpen a szabadság fogalmának helyes értelmezésével fejti ki véleményét beszélgetésünk során a csepeli egészségügy gazdája. Alpolgármester úr szerint melyek az egészséges életmód legfontosabb alapelemei, s személy szerint Ön hogy használja fel ezeket saját maga, illetve családja egészségének védelmében? Nos, elsõ helyen említeném a helyes táplálkozást, tehát a túl sok zsírt vagy túl sok szénhidrátot tartalmazó ételek mellõzését. Ezért én, bár nagy tisztelõje vagyok a hagyományos magyar konyha értékeinek beleértve a magam készítette bakonyi sertéssültet is, mégis arra törekszem, hogy minél több sovány hús, salátaféle és gyümölcs kerüljön a családi asztalra. Másodszor mind a fizikai, mind a szellemi egészség szempontjából igen fontos a rendszeres testedzés, de legalábbis testmozgás. Jómagam például fiatalabb koromban atlétizáltam, kézilabdáztam és futballoztam, s baráti körben még tavaly is felejthetetlen hangulatú teremfoci-meccseken vettem részt. De számomra egy utazás, egy nyaralás is csak akkor ér valamit, ha közben lehetõségem nyílik a túrázásra, a természetjárásra, merthogy én csak így tudok istenigazából kikapcsolódni, valamenynyi gondomat-bajomat elfelejteni. Szívbõl ajánlom hát ezt a csodálatos medicinát mindenkinek, azzal a tapasztalatból eredõ jótanáccsal megfejelve, hogy naponta fél órát még a legelfoglaltabb, leghajszoltabb életet élõ ember is bizonyosan tud ha igazán akar szakítani magának egy kis sétára vagy kocogásra. Végül, de korántsem utolsósorban az egészséges életmód alapfeltételének tekintem a dohányzástól való tartózkodást is. Jómagam ugyan katonakoromban rászoktam sajnos a cigarettára, s dohányoztam még akkor is, amikor már a Fémmûben, majd az Egyedi Gépgyárban dolgoztam, ám 1985-ben aztán a szervezetem szabályosan fellázadt, én Fogadóórák Országgyûlési képviselõk Podolák György, 30-as választókerület országgyûlési képviselõjének fogadóórája április 23-án, csütörtökön, óráig lesz az MSZP Képviselõi Irodában (1211 Bp., Kossuth L. u. 67.) Dr. Avarkeszi Dezsõ, a 31-es választókerület országgyûlési képviselõje április 30-án, csütörtökön, óráig tartja fogadóóráját az MSZP képviselõ Irodában (1211 Bp., Kossuth L. u. 67.) Önkormányzati képviselõk Balogh Ilona (MSZP), az 5-ös övk. önkormányzati képviselõje, a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság alelnökének fogadóórája április 20-án, hétfõn, óráig lesz az MSZP Képviselõi Irodában (1211 Bp., Kossuth L. u. 67.). Idõpont-egyeztetés: a telefonszámon. Sms: 06 (30) Bátky Endre (MSZP), a 16-os egyéni választókörzet önkormányzati képviselõje április 27- én, hétfõn, 18 órától tartja fogadóóráját a Cadillac Étterem és Kávézóban (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 67.). A képviselõ elérhetõsége: 06 (30) és Borka-Szász Tamás (MSZP), a 17-es egyéni választókörzet önkormányzati képviselõje MINDEN HÉTEN, HÉTFÕN, óra között tartja fogadóóráját a Csete Balázs Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola épületében (1215 Budapest, Csete Balázs utca 6 8.). Telefon: 06 (30) Kerületi szabályozási terv a Csepeli köztemetõ területére Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklõdõket, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata megbízásából elkészült a Budapest XXI. kerület Csepeli köztemetõ területére vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv. A KSZT államigazgatási véleményezési eljárása befejezõdött. A településrendezési eszközöket (rendelettervezetet és tervet) az eljárás során keletkezett dokumentumokkal együtt az elfogadást megelõzõen április 14-tõl a helyben szokásos módokon közzétettük. Az elkészült szabályozási tervlap megtalálható a portálon a Szabályozási tervek / 21. CSEPELI TEMETÕ SZABÁLYOZÁSI TERVE címszó alatt, valamint megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal Városrendezési Irodájában (Kossuth Lajos u. 65.) ügyfélfogadási idõben. A terveket a Szent Imre téri és a Karácsony Sándor utcai információs táblákra is kihelyeztük. Ha a tervvel kapcsolatban észrevételük, javaslatuk van, akkor kérjük, hogy azt május 13-ig szíveskedjenek írásban eljuttatni Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Városrendezési Irodájára (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 65.) Városrendezési Iroda Telefon: pedig döntöttem: Eddig és ne tovább! Attól kezdve mindmáig évente csupán egyetlen szál cigarettát szívok el, mégpedig december 31-én, a szilveszteri készülõdés hagyományos rítusaként. Bizonyosan mondhatom, hogy nagyon sokat segített, használt az egészségem szempontjából ez a szakítás az egyik legkárosabb, legalattomosabb szenvedélybetegséggel. Többek között ezért is örülök neki, hogy az egészségügy szakterületéért felelõs alpolgármesterként most módom van elõsegíteni a hasonló célú törekvések sikerét. Tény ugyanis, hogy a csepeli önkormányzat nagyra értékel, és lehetõségeihez mérten támogat is minden olyan civil kezdeményezést, iskolai programot vagy valamely egészségügyi intézmény által szervezett akciót, amely a dohányzás rabjait igyekszik megszabadítani függõségükbõl Tényleg nem tûnik okos dolognak, ha valaki saját magát teszi rabbá a szabadság társadalmában Szerintem is a magyar nyelv zseniális kifejezõereje mutatkozik meg abban, hogy a megrögzött, káros szenvedélyérõl leszokni nem tudó, abba netán már félig belerokkant dohányost rabként emlegetjük Meggyõzõdésem ugyanis, hogy az egészségének, fizikai teljesítõképességének egy részét elvesztett ember nota bene, a betegágy rabja nem képes megélni a ránk köszöntött szabadság adta lehetõségek egészét, nem képes kibontakoztatni, kihasználni saját alkotóerejét, saját képességeit. Ez pedig hatalmas felelõtlenség, sõt, bûn nemcsak önmagával, de családjával, szeretteivel szemben is Donnert Károly Álláspályázatok A CSEVAK Zrt. az alábbi munkakörökbe keres munkatársat: 1. Közútfenntartási ügyintézõ Feladatok: Csepel közigazgatási területén az útfenntartási munkák teljes körû megrendelõi feladatai. Elvárások: minimum szakirányú (út-és mélyépítési) középfokú végzettség, legalább 5 év hasonló munkakörben vagy útépítõ-ipari kivitelezésben töltött gyakorlat, saját gépkocsi. 2. Elõkészítési ügyintézõ Feladatok: útépítési, mélyépítési beruházások, pályázatok elõkészítése, lebonyolítása. Elvárások: szakirányú felsõfokú végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat. Mindkét munkakör esetén szükséges számítógépes felhasználói ismeret, jó kommunikációs készség. Elõnyt jelent: Csepel közigazgatási területének ismerete, mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi szakképesítés, közbeszerzési ismeretek, hivatásos jogosítvány (közútfenntartáshoz), jártasság hatósági munkában. A foglalkoztatás teljes munkaidõs, határozatlan idejû munkaviszony, azonnali belépéssel. Fizetés megegyezés szerint. A kísérõleveleket és szakmai önéletrajzokat az e- mail címre vagy a as faxszámra várjuk. * * * Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény (1212 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 59/a) pályázatot hirdet gazdasági elõadó munkakör betöltésére, határozott idõre, teljes munkaidõben. Az állás április 27. napjától betölthetõ. Feladat: az intézmény ellátási körébe tartozó, részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésének kidolgozása, elõirányzatok és azok felhasználásának nyilvántartása, az intézmény analitika és fõkönyvi adatok egyeztetése, év végi beszámolóhoz adatszolgáltatás. Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezései szerint. Feltételek: szakirányú felsõfokú képesítés vagy mérlegképes könyvelõ, államháztartási szak, gyakorlott szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret, erkölcsi bizonyítvány. Elõny: költségvetési szervnél szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat. Érdeklõdni lehet a /120-as telefonszámon. A pályázat benyújtható postai úton (1212 Bp., Bajcsy-Zsilinszky u. 59/a), továbbá en: vagy Beadási határidõ: április 23. A pályázat elbírálásának határideje: április 24. * * * Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény (1212 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 59/a) pályázatot hirdet élelmezési elõadó munkakör betöltésére, határozott idõre, teljes munkaidõben. Az állás április 27. napjától betölthetõ. Feladat: az intézmény ellátási körébe tartozó, részben önállóan gazdálkodó intézmények ebédmegrendelésével, lemondásával, ebédbefizetésével kapcsolatos feladatok ellátása, év végi beszámolóhoz adatszolgáltatás. Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint. Feltételek: középfokú képesítés vagy mérlegképes könyvelõ, államháztartási szak, legalább 1-3 éves pénztárosi szakmai tapasztalat, gyakorlott szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret, erkölcsi bizonyítvány. Elõny: költségvetési szervnél szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat. Érdeklõdni lehet a /120-as telefonszámon. A pályázat benyújtható postai úton (1212 Bp., Bajcsy-Zsilinszky u. 59/a), továbbá en: vagy Beadási határidõ: április 23. A pályázat elbírálásának határideje: április 24. FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXI. évfolyam 9. szám 2009. március 6. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 13-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Jelöltségre pályázók A 3. egyéni választó-kerületben április

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. mindig magával ragadja hallgatóságát. Generációk nõttek fel dalain, melyek a népszerû zene. nemzetközi kultúra

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. mindig magával ragadja hallgatóságát. Generációk nõttek fel dalain, melyek a népszerû zene. nemzetközi kultúra LXI. évfolyam 19. szám 2009. május 15. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb május 22-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS A 8. OLDALON! Generációk nõttek fel dalain

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Gárday Balázs gyõzött az idõközi önkormányzati választáson

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Gárday Balázs gyõzött az idõközi önkormányzati választáson LXI. évfolyam 17. szám 2009. április 30. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb május 8-án. MIZIK ZSUZSA FELVÉTELE A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Gárday Balázs gyõzött az idõközi önkormányzati választáson

Részletesebben

Projektfelülvizsgálat

Projektfelülvizsgálat LXI. évfolyam 8. szám 2009. február 27. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 6-án. Együttnevelési módszerek Március 4-én immár tizenötödik alkalommal szervezi meg a kerületi önkormányzat és

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. ott az érvényes jogszabályok alapján a területileg illetékes kerületi

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. ott az érvényes jogszabályok alapján a területileg illetékes kerületi LXII. évfolyam 4. szám 2010. január 29. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb február 5-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Síkosságmentesítés A téli idõjárás miatt kialakuló

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXI. évfolyam 2. szám 2009. január 16. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb január 23-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. CSEPEL GYÁSZOL! Brutális kettõs gyilkosság Még a helyszínelõ rendõröket

Részletesebben

Harminc éves a Kádár Katalin Óvoda

Harminc éves a Kádár Katalin Óvoda LXI. évfolyam 42. szám 2009. december 4. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb december 11-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. A Csepeli Nívódíj idei kitüntetettjei a kerületi képviselõ-testület

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Tûzviharból jöttek

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Tûzviharból jöttek LXII. évfolyam 2. szám 2010. január 15. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb január 22-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Tûzviharból jöttek Az egyik szigetszentmiklósi szórakozóhelyen

Részletesebben

Köszöntjük az 50 éves Csepel Táncegyüttest!

Köszöntjük az 50 éves Csepel Táncegyüttest! LOKÁLPATRIÓTA melléklet A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LX. évfolyam 35. szám 2008. október 10. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb október 17-én. Az újság díjtalan. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Részletesebben

Kiemelt feladat a gyermekvédelem

Kiemelt feladat a gyermekvédelem LXI. évfolyam 39. szám 2009. november 13. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb november 20-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. ÉKSZERBOLT-ZÁLOGHÁZ Zálogból megmaradt arany ékszerek 4000

Részletesebben

Gyerek mesterek, kerekekkel

Gyerek mesterek, kerekekkel LXII. évfolyam 18. szám 2010. május 7. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb május 14-én. Gyerek mesterek, kerekekkel A Nagy Imre ÁMK Alapfokú Mûvészeti Iskola aulájában április 28-án nyílt meg a Csepelsziget

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 19. szám 2010. május 14. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb május 21-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Gyermekmajális lesz május 29-én Csepelen A Csepeli Gyermekbarátok

Részletesebben

Az önerõs Ív utcai juniális résztvevõi Az ív utca lakói június

Az önerõs Ív utcai juniális résztvevõi Az ív utca lakói június LXII. évfolyam 25. szám 2010. június 25. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb július 16-án. A felemás döntések testületi ülése A csepeli önkormányzat június 15-én, a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében

Részletesebben

A Nemzeti Színház újkori sikertörténete

A Nemzeti Színház újkori sikertörténete LXI. évfolyam 12. szám 2009. március 27. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 3-án. FOTÓ: GORDON ESZTER A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA A Nemzeti Színház újkori sikertörténete Beszélgetés Alföldi

Részletesebben

Minden csepeli dobogós lett!

Minden csepeli dobogós lett! LX. évfolyam 14. szám 2008. április 4. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 11-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Knock-down Kyokushin Karate hétvége Szentesen Minden csepeli

Részletesebben

Egy változatos vízi város víziója Lapzártánkkor kaptuk a hírt, hogy új lendületbe került a szigetcsúcs

Egy változatos vízi város víziója Lapzártánkkor kaptuk a hírt, hogy új lendületbe került a szigetcsúcs KIKELET tavaszi melléklet A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXI. évfolyam 14. szám 2009. április 10. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 17-én. Az újság díjtalan. Hét jelölt verseng a voksokért április

Részletesebben

Finisben a szennyvíztisztító kivitelezése

Finisben a szennyvíztisztító kivitelezése LXI. évfolyam 13. szám 2009. április 3. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 10-én. Június 7-én lesznek az európai parlamenti választások Június 7-ére írta ki a magyarországi európai parlamenti

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Az ünnepség a Himnusszal kezdõdött, melyet a Csepeli Munkásotthon Fesztivál Fúvószenekara. téren nagy számban megjelenteket

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Az ünnepség a Himnusszal kezdõdött, melyet a Csepeli Munkásotthon Fesztivál Fúvószenekara. téren nagy számban megjelenteket LIX. évfolyam 11. szám 2007. március 23. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 30-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Legyen béke, szabadság, egyetértés! Békés, méltóságteljes ünnepi megemlékezés

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Gyermeknap a Montessori bölcsõde-óvodában Tavaszváró táncos mulatság

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Gyermeknap a Montessori bölcsõde-óvodában Tavaszváró táncos mulatság CSEPEREDÕ IFJÚSÁGI ÉS SPORT MELLÉKLET A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LX. évfolyam 22. szám 2008. május 30. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb június 6-án. Az újság díjtalan. Telefonos fórum A fogyasztóvédelem

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 23. szám 2010. június 11. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb június 18-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Támogatásokról döntöttek a képviselõk Június 2-án folytatódott

Részletesebben

Átadták a Csepelért-díjakat

Átadták a Csepelért-díjakat LXI. évfolyam 11. szám 2009. március 20. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 27-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Március 23., hétfõ 14 óra, polgármesteri hivatal A Környezetvédelmi

Részletesebben

nyári melléklet LX. évfolyam 26. szám A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Átadták az új csepeli mentõállomást

nyári melléklet LX. évfolyam 26. szám A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Átadták az új csepeli mentõállomást VERÕFÉNY nyári melléklet LX. évfolyam 26. szám 2008. július 4. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb július 25-én. Nyári nyitva tartásunk A Csepel szerkesztõsége több részletben nyári szünetet tart.

Részletesebben

Ne felejtsünk el rá szavazni!

Ne felejtsünk el rá szavazni! CSEPEREDÕ IFJÚSÁGI ÉS SPORT MELLÉKLET FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Radnóti-megemlékezést tartott november 14-én, egy csendes, borongós õszi szombaton, kora délután a csepeli Fidesz-frakció a Csillagtelepen. Képünkön

Részletesebben

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget Október 3-án önkormányzati választás! A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 33. szám 2010. október 1. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb október 8-án. Az újság díjtalan. Ruhavásár október 12-én

Részletesebben

Új épületet avattak az Egressyben. Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny

Új épületet avattak az Egressyben. Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny LIX. évfolyam 16. szám 2007. április 27. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb május 4-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. IV. Csepel Táncfesztivál 2007. május 5-én, délelõtt 10 órától,

Részletesebben

Budapesti Óvodás Vetélkedõ

Budapesti Óvodás Vetélkedõ LXII. évfolyam 21. szám 2010. május 28. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb június 4-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Budapesti Óvodás Vetélkedõ A Budapesti Óvodások Versenyét 17.

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Szalmási Józsefné védõnõk, Imréné takarítónõ (Gondnoksági. a Csepel Plaza I. emeletén (Rákóczi F.

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Szalmási Józsefné védõnõk, Imréné takarítónõ (Gondnoksági. a Csepel Plaza I. emeletén (Rákóczi F. Nyári nyitva tartásunk A Csepel szerkesztõsége több részletben nyári szünetet tart. Nyitva tartunk, és fogadjuk a lakossági apróhirdetéseket július 26-án, valamint augusztus 11 17. között. Zárva lesz a

Részletesebben

Virtuális akvárium Csepelen. Július 8-án, a Plaza elõtt: ÉlõDuna-hétvége

Virtuális akvárium Csepelen. Július 8-án, a Plaza elõtt: ÉlõDuna-hétvége 2020-ban Olimpia Csepelen? Egyhangú, június 28-ai döntésével Csepelt és a Puskás Ferenc Stadion környékét javasolta a Fõvárosi Közgyûlés a 2020-as budapesti olimpia helyszínének. A fõváros elkötelezte

Részletesebben

Ismét lesz elsõ osztályú röplabda Csepelen

Ismét lesz elsõ osztályú röplabda Csepelen Ülést tartott a képviselõtestület Május 16-ai ülésén a csepeli önkormányzat képviselõtestülete más témák mellett tudomásul vette a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság XX XXI. és XXIII. kerületi Parancsnokságának

Részletesebben

Tûz volt az Idõsek Otthonában

Tûz volt az Idõsek Otthonában LX. évfolyam 3. szám 2008. január 18. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb január 25-én. Tûz volt az Idõsek Otthonában Alig van szomorúbb látvány, mint egy kiégett, szénné, pernyévé vált otthon, amelyben

Részletesebben