Ezzel az idézettel köszöntötte a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezzel az idézettel köszöntötte a"

Átírás

1 XXIV. ÉVFOLYAM, ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP Átadták az egészségházat február Új fénnyel ragyognak Mikor megszületik egy várvavárt gyermek, Az élet dolgai új értelmet nyernek. Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban, Új fénnyel ragyognak a világban hárman. Babaköszöntő Ezzel az idézettel köszöntötte a város vezetése a szülőket, s azokat a piciket, akik Túrkeve Város 750. jubileumi évében születtek. A január végi napon valóban új fény, új élet ragyogta be a Városháza zsúfolásig megtelt dísztermét. A tavalyi ünnepi évben 81 kisgyermek született a városban, akik jelenlétükkel hozzájárultak az ünnep kiteljesedés éhez. Ők 81-en Túrkeve legifjabb polgárai! Szüleik ölében mit sem tudva a nap jelentőségéről hallgathatták dr. Szabó Zoltán polgármester köszönő szavait, majd átvehették a fent említett idézettel azt az emléklapot, amely életük későbbi szakaszában nyerhet értelmet, töltődhet meg különleges tartalommal. Az ünnepi program zárásaként egy pohár pezsgővel koccintottak Túrkeve Város legifjabb polgárainak egészségére. A TARTALOMBÓL Jó szándékkal mindenre van megoldás Kun Lackó emlékére Képviselőtestületi hírek Gondolatok a Magyar Kultúra Napján Dr.Nánási Lajos Egészségház átadása A pénz nem ehető Közmeghallgatás volt Van, aki forrón szereti

2 Önkormányzati hírek TÚRKEVE Ünnepélyes átadásra került Túrkeve egészségügyi intézménye dezéssel felszerelt akadálymentes illemhely kialakítására is sor került. Az épületben a használati melegvíz előállítást alternatív energiaforrás napkollektoros központi melegvíz előállító rendszer látja el. A projektismertetést és az állófogadást követően a megvalósult beruházás helyszínén, ünnepélyes keretek között szalagátvágással, hivatalosan is átadásra került az épület. Az orvosok és asszisztenseik esztétikus és megfelelően felszerelt környezetben végezhetik munkájukat, a betegek tágas, világos és a kor követelményeinek megfelelő környezetben várakozhatnak. Nyitrai Rita 2 Túrkevén ismét egy igen látványos projekt megvalósulásának lehettünk tanúi. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében A minőségi egészségügyi szolgáltatás megteremtése Túrkevén elnevezésű projektjét hajtotta végre az önkormányzat. A pályázat keretében a város 1950-es évek elején épült Széchenyi utcai orvosi rendelő átalakítására, bővítésére, infrastruktúrájának fejlesztésére, teljes körű akadálymentesítésre, valamint bútorzat beszerzésére Ft uniós támogatásban részesült. A támogatáshoz jelentős önkormányzati forrás és lakossági hozzájárulás is társult, így a pályázati ütemmel egy időben, több tervezett felújítás is megvalósulhatott. Az átadási ünnepségre január 23-án, a Polgármesteri Hivatal Dr. Czihat Károly nagytermében került sor, ahol köszöntötték a jelenlévőket, köztük Boldog István országgyűlési képviselőt, Kovács Sándort, a megyei közgyűlés elnökét, dr. Sinkó-Káli Róbert, a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének tisztifőorvosát, a képviselő-testület tagjait, a beruházásban részt vevő vállalkozókat, az orvosi vállalkozásokat és a meghívott vendégeket. A rendezvényen dr. Szabó Zoltán polgármester ismertette a projekt megvalósulásának folyamatát, a sikerességhez vezető utat. A rendelő felújításával jelentősen javult a város utcaképe. Az épületbe jutást biztonságos akadálymentes feljáró, vakvezető sáv és fotocellás ajtók segítik. A betegek 132 m² területű esztétikus váróteremben és a hozzá kapcsolódó folyosókon várakozhatnak. Mindemellett az épület informatikai infrastruktúrája és vagyonvédelmi rendszere is megváltozott. A háziorvosok és a fogorvosok új munkaállomást kaptak. A munkaállomások biztonságos működését egy az erre a célra kialakított szerverszobában elhelyezett szerver-egység biztosítja. A háziorvosok egy új generációs egészségügyi orvos medikai szoftvert használhatnak, mely programba beépítésre került a Várótermi Irányítási Rendszer (VIR). Ez a rendszer segíti az orvosok munkáját és várakozó betegek gördülékeny ellátását. A megújult épület minden helyisége új bútorzatot kapott. Az elkülönített háziorvosi, fogorvosi és ügyeleti helyiségeken belül öltöző és szociális helyiségek is kialakításra kerültek. A háziorvosi rendelők kialakításukat tekintve alkalmasak az orvos-beteg négyszemközti kommunikációjára. A teljes körű akadálymentesítés fontos elemeként a nagyothalló beteg és orvosa közötti beszélgetést mobil indukciós hurok könnyíti meg. A berendezés beépített mikrofonnal rendelkezik, mely a fogadott beszédet azonnal átalakítja és mágneses mezőn keresztül továbbítja a hangot a nagyothalló készüléket viselők számára. Az épületben történő eligazodást kontrasztos, tapintható, Braille írással ellátott térkép segíti. Az orvosok elérhetőségével és rendelési idejével kapcsolatos legfontosabb információk is megtalálhatók. A helyiségek és a rendelők bejárata mellett szintén Braille írással is ellátott egységes névtáblák kerültek elhelyezésre. A kerekes székes betegek részére vészjelző beren- FELHÍVÁS Ajánlattétel nagykunkapitány személyére A Nagykun Hagyományőrző Társulás javaslatokat vár a tagtelepülésektől, így Túrkevétől is, nagykunkapitány személyére. Túrkeve Város Képviselő-testülete kéri a lakosságot és a civilszervezeteket, hogy tegyék meg ajánlásaikat írásban. Az ajánlásoknak indoklást is kell tartalmazni a javasolt személlyel kapcsolatban. Nagykun Hagyományőrző Társulás az alábbi elvárásokat fogalmazza meg a tiszteletbeli címet viselő személlyel szemben: - példaértékű magatartás - kun identitástudat - közéleti és hagyományőrző tevékenység - alkalmasság protokolláris szereplésre (jó megjelenés, beszédkészség) Az ajánlásokat személyesen és postai úton lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) a Humánerőforrás Osztály vezetőjének, Nagyné Bedő Ildikónak (fsz. 9-es szoba.) A borítékra szükséges ráírni: Ajánlás nagykunkapitány személyére Benyújtási határidő: Képviselői fogadóóra Kántorné Bíró Emília képviselő minden hónap első és harmadik szerdáján tart fogadóórát a Városházán. A soron következő alkalom: február 15., valamint március 7.

3 TÚRKEVE Önkormányzati hírek Minden igényt kielégítő otthonra lelhetnek az idősek A Berettyó-Körös Többcélú Társulás által fenntartott túrkevei Idősek Otthona jelenleg két telephelyen működik. Mint ismeretes, az Ecsegi úti épületegyüttes túlnyomó többsége olyan elavult, rossz állapotban van, hogy feltétlenül szükségessé vált egy végleges megoldás kidolgozása. Egy pályázat kiírása lehetőséget teremtett arra, hogy kellő átszervezéssel, átépítéssel és a Vass utcai volt iskolaépület áttervezésével lehetőség legyen a kielégítő megoldás megvalósítására. A város vezetése minden segítséget kész megadni ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén minél hamarabb kialakíthassák az idősek számára az otthont. Fehérváry Rudolf építész a terveket elkészítette, így a Társulás január 30-án esedékes ülésén dönt a pályázat beadásáról. Túrkeve Város Képviselő-testülete 409/2011. (XII.22.) sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Berettyó-Körös Többcélú Társulás az Idősek Otthona intézmény korszerűsítésére a TIOP /1. kódszámú pályázat tárgyában pályázatot nyújtson be. A tervezői javaslatot és költség tervet bruttó ,- Ft beruházási főösszeggel jóváhagyta. A pályázat 100 %-os finanszírozású, ami anynyit jelent, hogy önerőre nincs szükség a beadásához. Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a beruházás során olyan költség merül fel, amely a pályázat benyújtásakor nem volt látható, vagy a pályázat által nem támogatható, annak költségeit biztosítja. /3/2012.(I.26.) sz. határozat/ (Következő számunkban beszámolunk, kedves Olvasóinknak a tervekről. Főszerk.) A gazdasági társaságok beszámoltak a testületnek A január 26-án lezajlott testületi-ülésen az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői ismertették a testület tagjaival a évre szóló üzleti terveiket, melyet a képviselők elfogadtak. Ezen túl döntés született arról is, hogy az üzleti tervekben megfogalmazott pénzügyi igényekről a költségvetés tárgyalásakor dönt. Február 10-ig még van lehetőség fejlesztési javaslatokat tenni. /4/2012.(I.26.) és 5/2012.(I.26.) sz. határozatok/ Megtárgyalta a képviselő-testület a Túrkevei Városgondnokság és Vízmű Kft évi működéséről szóló beszámolót is. A január 1-jével létrejött új szervezet végzi a hulladékszállítás, víz- és csatorna szolgáltatás mellett az Képviselőtestületi hírek önkormányzati intézmények takarítását, az önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetését, a lovarda, a gyepmesteri telep, a mázsaház, a temetők fenntartását, a közterületek karbantartását, valamint a közfoglalkoztatott munkavállalók közreműködésével mintegy 20 millió Ft értékű karbantartási, felújítási munkát végeztek el a város intézményeiben. Januártól 5 fő, 50 év feletti szakmunkás, 1 éves foglalkoztatására van lehetőség központi támogatásból, akik munkájára nagy szükség lesz az intézményekben, ebben az évben is. /6/2012.(I.26.)/ Közszolgáltatási díjakról döntöttek Döntött a képviselő-testület a évi közszolgáltatási díjak megállapításáról is. A központi jogszabály év végi változása miatt a hulladékszállítás díja nem lehet magasabb a évben alkalmazott díjnál, a víz- és csatornadíjakat pedig legfeljebb bruttó 4,7 %-kal lehet megemelni. /2/2012.(I.26.) sz. és 3/2012.(I.26.) sz. rendeletek, 7/2012.(I.26.) sz. határozat/ A helyi autóbuszról január 1-től az önkormányzat fenntartásában működik a helyi autóbusz közlekedés. Mivel a szolgáltatás ingyenes, ezért a képviselő-testület hatályon kívül helyezte a viteldíj megállapításáról szóló rendeletét, valamint a menetrendről szóló korábbi határozatát. /4/2012.(I.26.) sz. rendelet, 8/2012.(I.26) sz. határozat/ Beszámolókat fogadott el a testület Megtárgyalta a képviselő-testület a Túrkeve Újság és a Túrkeve Televízió évi tevékenységéről, valamint a évi elképzelésekről szóló tájékoztatót. Megköszönte a szerkesztőségek munkáját, és döntött arról, hogy az újság ezentúl 16 oldalon jelenik meg. Február 1-től 1 fővel bővül a Túrkeve Televízió szerkesztőségének létszáma, tekintettel a jogszabályváltozásokból adódó többlet feladatokra. /10/2012(I.26.) sz. 11/2012.(I.26.) sz. és 12/2012.(I.26.) sz. határozatok/ A Finta Múzeum vezetője, Kapás János tájékoztatta a város vezetőit az intézmény évi tevékenységéről, ezt követően a képviselő-testület megköszönte a múzeum dolgozóinak munkáját: a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, tudományos-és kutatómunkát, a színvonalas rendezvényeket. /13/2012.(I.26.) sz. határozat/ A mezei őrszolgálat is beszámolt működéséről a városatyáknak ben nem változik a mezőőri díj. 4 fő mezőőr havi munkaidő keretben látja el a feladatokat, együttműködve a polgárőrséggel és a rendőrséggel. Adományokból sikerült beszerezni egy éjjel-látó távcsövet, ezzel hatékonyabbá téve az esti és éjszakai járőrözést. /16/2012.(I.26.) sz. határozat/ Újabb 10 évre bérbe adták a területet A Német Juhászkutya Klub további tíz évre bérbe kapta a testülettől a már 15 éve általuk használt területet. /15/2012.(I.26.) sz. határozat/ Önkormányzati bérlakásokat utaltak ki Két, a Liget úton található önkormányzati szociális bérlakás kiutalásáról döntött a képviselő-testület. /22/2012.(I.26.) és 31/2012.(I.26.) sz. határozatok/ A sportolókat támogatják Január havi képviselői tiszteletdíjáról 2 városatya mondott le a Túrkevei Városi Sportegyesületen keresztül Kalmár István sportoló ( Ft), valamint a birkózó szakosztály ( Ft) javára. /32/2012. (I.26.) sz. határozat/ Leállították a mobil átjátszó torony telepítését Interpelláció keretében foglalkozott a képviselő-testület a Ligetben álló víztorony tetején épülő mobil átjátszó torony telepítésének ügyével. Arról döntöttek, hogy lakossági fórumra hívják a mobil szolgáltató képviselőjét és addig is kérik a munkálatok felfüggesztését. Módosították a költségvetést A már korábban elfogadott költségvetés módosítását az tette szükségessé, hogy a központi költségvetésből az önkormányzat részére támogatásra került sor, valamint a képviselő-testület korábbi üléseken hozott döntései ezt a határozathozatalt indokolták. /1/2012.(I.26.) sz. rendelet/ Új közbeszerzési szabályzat Új közbeszerzési törvény lépett életbe hazánkban, s ez tette indokolttá a szabályzat felülvizsgálatát. Az önkormányzat közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, dokumentálásának, a szervezetek és személyek felelősségi körének, belső ellenőrzésének rendjét tartalmazza, ill. állapítja meg a 14/2012.(I.26.) sz. határozat. /főszerk./ 3

4 Önkormányzati hírek Közmeghallgatás volt A közmeghallgatás kiváló alaklom arra, hogy az itt élő emberek elmondják véleményüket a testületnek, akik őket meghallgatva hozhatnak mindenki számára megnyugtató döntéseket. így próbált bennünket aktívabb közéletre buzdítani a Túrkeve újság januári számában a főszerkesztő. A képviselő-testület rendhagyó módon a nemrég felépült Túrkeve Hotelbe várta az érdeklődőket. (Nem voltunk se sokan, se kevesen.) A polgármesteri tájékoztató előtt Perge József, a Túrkeve Termál- és Élményfürdő, Apartman és Kemping igazgatója bemutatta az új szállodát. Megtudtuk, hogy a jelenlegi állapot a fejlesztési terv első ütemének befejezése. A 32 fő elhelyezésére alkalmas, 8 szobás épület kívül, belül nagyon szép! A berendezés még hiányos ugyan, de már így is egy vendégbarát, az egyszerűségében harmóniát sugárzó, vonzó lehetőséget ígér. Tágas, a Nap által körbejárt recepció, kiszolgáló épületrész és egy több funkciós közösségi terem teszi teljessé a képet. A második ütemben kelet, dél-kelet irányban újabb szobák építését tervezik. A szálloda gépészeti kialakítása a jövő energiaforrására épült. Az egész fürdő energiaigényét a metángáz hő- és elektromos árammá alakításával kívánják megoldani. A harmadik ütemben kismedencék építését tervezik egy szélesebb körű turisztikai igény kielégítésére. Dr. Szabó Zoltán polgármester tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy a közeli fürdők kihívást jelentenek a város számára. Fontos, hogy sajátos, egyéni arculattal tegyük vonzóvá a túrkevei termálfürdőt. Az apartmanokkal együtt a jövőben férőhely várja a vendégeket. A forgalom növelését szolgálhatja, ha a meglévő nemzetközi kapcsolatokat ebbe az irányba is fejlesztjük. Túrkeve tagja a 46 várost magába foglaló Fürdővárosok Szövetségének, ami országos kapcsolatok kialakítását teszi lehetővé. A tucatnyi érdeklődő képet kapott a város jelenlegi helyzetéről és a 2012-es év terveiről. Megtudtuk, hogy az elmúlt év beruházásai okán a város nem bocsájtott ki kötvényt, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben megnyugtató hír ben cél a folyamatban lévő beruházások befejezése (Deák úti óvoda korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan az Árpád úti iskola épületének átalakítása az ideiglenes elhelyezésre az építkezés ideje alatt, a metángáz hasznosításához a műszaki feltételek megteremtése, a Vas utcai iskola épületének bővítése és átalakítása idősek otthonává ) A város vezetése kiemelt feladatként kezeli az önkormányzati intézmények működési feltételeinek biztosítását. A közmeghallgatáson szembesültünk azzal, hogy az elmúlt 20 év két nagy problémája ma is ott tornyosul a város felett: folyamatosan fogy a lakosság és nem megnyugtató a túrkevei emberek foglalkoztatási mutatója (a két dolog öszszefügg). Jelenleg kb. 800 fő van a városban, munkanélküli státuszban. Zömük 8 általános, vagy az alatti végzettségű. A gondon a START programhoz csatlakozva próbál enyhíteni a városvezetés. Pályázatot adtak be 126 fő foglalkoztatási költségére, s bíznak az eredményben. A közmeghallgatáson a lakosság részéről örökzöld témák vetődtek fel: Rosszak a külső városrészek útjai. Városkép, parkosítás, parkgondozás. A Kis-Berettyó állapota. A városból a strandra vezető úton a híd kőkorlátjának biztonságosabbá tétele. Hogyan lehetne javítani a lakosság környezetkultúráját? (éjszakai rongálások, szemetelés, közöny a közös érték iránt) Foglakoztatás és munkahely. Hurrá optimizmusról ugyan nem tudunk beszámolni, de az tetszett, ahogy a polgármester, a jegyző, a jelenlévő képviselők, osztályvezetők kifejtették olykor eltérő véleményüket és velünk együtt keresték a megoldáshoz vezető utat. Ha az ilyen fórumokon sikerül kiiktatni az egymásra mutogatás rossz szokását, egy hasznos és értelmes együttgondolkodás alakulhat ki. Valójában ez az egyetlen járható út annak a célnak eléréséhez, hogy városunk élhető legyen, s a nehézségek ellenére is jó érzéssel töltsön el bennünket túrkeveinek lenni. Felhívás mezőőri járulék fizetésére kötelezetteknek! Takács Mihályné A földhasználati -, illetve a tulajdonjogban bekövetkezett változást az érintettek (a régi és az új földhasználók) a jog átadását, illetve átvételét (vásárlás, értékesítés, bérbeadás) követő 15 napon belül Túrkeve Város Önkormányzata adócsoportjánál kötelesek írásban bejelenteni. Kérjük a földtulajdonosokat, hogy bejelentési kötelezettségüknek a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál (3. szoba) tegyenek eleget. Adóc soport Igazgatói pályázat TÚRKEVE A Petőfi Sándor Általános Iskola öt éves igazgatói megbízása ebben az évben, július 31-én lejár, ezért a képviselő-testület a 9/2012.(I.26.) sz. határozatában új pályázati kiírásról döntött. Pályázati felhívás Túrkeve Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Általános Iskola (5420 Túrkeve, Petőfi tér 6.) pedagógus munkakör melletti, magasabb vezetői (igazgatói) megbízás ellátására. A magasabb vezetői megbízás öt évre, augusztus 1. napjától július 31. napjáig szól. A munkavégzés helye: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 6. A beosztáshoz tartozó, ill. a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása. Képesítési és egyéb feltételek: - A közoktatási törvény szerinti szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség. - Pedagógus szakvizsga. - Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. Illetmény és juttatások: - Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései a mérvadók. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Részletes szakmai önéletrajzot. - Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket részletező programot (vezetési program). - Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatait. - Három hónapnál nem régebbi h atósági erkölcsi bizonyítványt. - Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázat benyújtásának határideje: április 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Bedő Ildikó osztályvezető nyújt az 56/ ös telefonon. A pályázat benyújtásának helye és formája: A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, PÁLYÁZAT felirattal ellátva, dr. Szabó Zoltán polgármester részére címezve kell benyújtani. Cím: Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. A pályázat elbírálásának határideje: június 28. 4

5 TÚRKEVE Közérdekű hírek Az Alföldi Barangolások egyesület első elnökségi ülését Túrkevén tartotta Az Alföldi Barangolás Térségi Turisztikai Egyesület elnöksége január 20-án, Túrkevén tartotta első ülését. Az ülésen részt vettek az elnökség tagjain kívül az alapító önkormányzatok, szervezetek képviselői is. Az egyesület elnöke tájékoztatta a megjelenteket a évi 175. törvényben (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) megfogalmazott, a szervezetre vonatkozó legfontosabb változásokról. Ezt követően az elnökség elfogadta az egyesület évre vonatkozó ülés- és munkatervét, valamint költségvetését. A feladatok között szerepel az egyesület arculatának kialakítása, ennek megvalósítása céljából pályázati felhívást tesz közzé a térség oktatási intézményei részére. Az év során az egyesület a tevékenységét egy az alapító településeket, szervezeteket bemutató kiadvány megjelentetésével kívánja népszerűsíteni. A térség természeti, építészeti kulturális értékeit bemutató study tour program szervezésének előkészítése is szerepel a tervben. A évi célkitűzések között a tájékoztatás, a tevékenység népszerűsítése kiemelt feladatként fogalmazódott meg az egyesület elnöksége részéről. Az ülés záró programjaként a jelenlévők megtekintették a közelmúltban átadásra került ifjúsági szállót a túrkevei Termálés Élményfürdő, Apartman és Kemping területén. Nagyné Sallai Erzsébet Jó szándékkal mindenre van megoldás December elején a Petőfi Sándor Általános Iskola Kossuth úti épületében, mely az alsó tagozat otthona, összevont szülői értekezlet volt, ahol bizony emelkedettebb hangnemben hangzottak el kifogások, minthogy indokolt lett volna. Mondom ezt azért, mert bizony nyitott kapukat döngettek a hozzászólók, s azért is, mert lám, mindenre van megoldás, csak össze kell fogni! A jelenlévők panaszainak, s kifogásainak felsorolását követően már másnap megkezdődött a bajok orvoslásának felmérése. Január közepén újra öszszehívták az érintetteket, s ekkor konkrét tényeket, adatokat vázoltak a megoldást illetően. Ennek megfelelően a Kossuth úti iskolában a következő munkálatok elvégzésére fog sor kerülni: - Az 512 m2 udvar rendezése. - Zárt csapadékvíz elvezetése. - Az udvaron egy szabadtéri foglalkozásra alkalmas pagoda létesítése. - A betonlapos kerítés javítása. - Vizesblokkok átalakítása. - A Petőfi utca felőli ablakok cseréje. - A sportpálya körüli védőháló javítása. - Ereszcsatornák cseréje. - A lépcsők csúszásmentesítése. - Az iskolaépület előtti zebra kialakítása. - Emeleti folyosók fűtésének kialakítása. - Videokamerás kapubelépő kialakítása. Az összköltség: 22 millió 155 ezer forint. Az ablakcsere és a zebra kialakítása a legtetemesebb összeg, melyet pályázattal igyekeznek megoldani a városatyák, de a többi átalakításra, felújításra akár már idén is sor kerülhet. Mindez köszönhető annak, hogy jó szándékkal, közös gondolkodással megoldhatók a problémák. A zebra hiányát oly módon orvosolják, hogy a rendőrség emberei a reggeli órákban jelenlétükkel segítik, fokozzák a gyerekek biztonságos átkelését, illetve a hivatal egy dolgozója is jelen lesz az iskolába érkezés időszakában. A szülők felajánlották segítségüket munkaerejük biztosításával, társadalmi munkával, emellett az iskola forint címletű támogatói hozzájárulás lehetőségét biztosítja. Az orvosi rendelő korszerűsítésénél bevált téglajegy módszere az iskola esetében is óriási segítség lehet. Aki az anyagi hozzájárulást nem tudja magának megengedni, munkájával tud segíteni a mindennapok biztonságának mielőbbi megteremtéséhez. Öszszefogással minden lehetséges! MM JÓ, HA TUDJA A dohánytilalomról pár szóban Januártól lépett érvénybe az új, módosított törvény, amely a nemdohányzók érdekeire való tekintettel számos helyen megtiltotta a dohányzást. Januártól szinte már mindenhol tilos rágyújtani: tiltott a dohányzás a közforgalmú intézményekben, így a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a közösségi közlekedési eszközökön és a megállókban, aluljárókban, játszótereken, a megállóhelyek és játszóterek ötméteres körzetében. A nemdohányzók védelméről szóló törvény szerint a türelmi időszak áprilisig tart, addig csak figyelmeztetik a szabályszegőket. Azt követően viszont már komoly bírság kiszabására is van lehetőség. A dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20 ezer, legfeljebb 50 ezer forint pénzbüntetést kell fizetnie a szabályszegőnek. Intézmények, üzemeltetők, tulajdonosok esetében a törvény be nem tartása estén pedig 1 millió-2,5 millió forint bírságot is kiróhatnak. Az egészségvédelmi bírság kiszabására kizárólag a szabályozás betartását ellenőrző ÁNTSZ jogosult. Dr. Balog János professzorra emlékezve Túrkeve messze földön ismert híres szülöttének, Dr. Balogh János ökológus professzornak, tevékenységének állít emléket a minden év tavaszán megrendezésre kerülő tájökológiai konferencia, mely idén, február 11-én, a Városháza dísztermében lesz. Böllértalálkozó február 11-én ismét megrendezésre kerül a már szokásosnak mondható böllértalálkozó, mely minden alkalommal remek hangulatot teremt (kivétel a malacok köre) és nagyon sok látogatót vonz nemcsak kisvárosunkból, hanem távolabbi pontokról is. A régi idők ízeit, hagyományait felelevenítő rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Aktív résztvevőként jelentkezni Tóth Lajosnál, a +3620/ as telefonon lehet. 5

6 Közérdekű hírek Kun Laci, Lackó emlékére Azt hittük, örökké fog élni. És olyan biztos lesz mindig az életünkben, mint volt annyi éven át. Akit bármikor ott találunk a nyíló ajtó mögött mintha csak épp ránk várna. Aki bólogatva figyel ránk, velünk derül - vagy felderít, ha arra van szükségünk. És akit hallgatva tájékozódni lehet és tájékozódni érdemes. Kun Lacit és húgát, Mártit fiatalon kötötte helyhez ritka, súlyos betegségük, a máig gyógyíthatatlan izomsorvadás. Tragikus kiváltság, hogy ismeretlen hátterű, gyógyíthatatlan genetikai deformitásuk révén százezer emberből a kegyetlen statisztika tíz érintettje közé tartoztak ők ketten. Rossz kilátásokat kaptak az élettől. De Lackó csakúgy, mint tíz évvel ezelőtti haláláig Márti is - teste, izmai végzetes gyengeségét kivételes erővel, lelki egészséggel, a friss szellem, a teremtő emberség végtelen béketűrésével állította a teljes élet szolgálatába. Mert Kun Laci dús élte minden szakaszában teljes életet élt. Az AFIT-ban máig emlegetett, példás pontosságú műszaki rajzok kerültek ki a keze alól míg bírta az állást a rajzasztal mellett. Aztán, mikor már lehetetlenné vált számára a járás, mert izomereje egyre inkább elhagyta, otthon dolgozott tovább. Feleségével együtt céget alapított, munkahelyet teremtett, teljesen önállóan friss és fontos tudás birtokába jutott, s ezzel az új tudással utolsó itthon töltött napjáig te ljesítette vállalt kötelezettségét, a nagykunsági webújság szerkesztését-működtetését. Kun Laci életének meghatározó része lényege, értelme és célja volt a zene. Élete, lehet, hogy csak percek már, mindene már csak egy gitár TÚRKEVE vallja Vándormuzsikus c. dalában. Nemzedékeket köt össze a hozzá tartozás: zenésztársak, zenebarátok, tanítványok népes, szoros, kortalan közössége formálódott körülötte. Kun Laci szerette és szolgálta a zenét ban, tizennyolc éves korában alapított zenekara, a Resistan tavaly ünnepelte 45. születésnapját. Első igazi hangfelvételük, az ünnepi CD anyagát még ő válogatta-rendezte zenésztársaival, barátaival, ám a kész lemezt már nem vehette a kezébe. Lackó mindent tudott saját helyzetéről, betegségéről - mégis egészséges emberként élt. Akart, szeretett és tudott élni. Képes volt szelíden, lázongás, megkeseredettség nélkül tudomásul venni, hogy nem járt neki a mozgás szabadsága. De képes volt birtokba venni, bejárni végtelen távolságokat, távoli vidékeket, magasságokat és mélységeket teremtő akarata, szelleme, képzelete útján, felesége, társa segítségével, kettejük kivételes, szép szövetsége erejével. Ő tudta még, mi tartja életét, a jövőtől mit remél énekelte saját dalában. Reményei, tervei, egyre fogyó lélegzete január 22. hajnaláig tartották életét. Benics Kálmánné Azoknak, akik már több évtizede dolgoznak bármennyire is szeretik munkájukat -, bizony megfordul gondolataik között, milyen jó is lesz nyugdíjba vonulni, mindenre lesz idejük, nem kell az órát figyelni, elővehetik dédelgetett könyveiket S mégis, amikor elérkezik az addig várva várt pillanat, könnyek csordulnak végig az arcokon, egy nagy-nagy űr tátong a másnapi addig megszokott teendők helyén. Átrendeződnek a hosszú évek alatt beidegződött szokások, a régieket felváltja valami más, egy újabb. 6 Sose búcsúzz el Talán jut majd idő mindarra, amire mindezidáig a szűkös idő nem adott lehetőséget. A kavargó érzések furcsa elegye mosollyal keveredő könnyeket csalt a Petőfi Sándor Általános Iskola most nyugdíjba vonuló három pedagógusa arcára. Szabó Ferencné Marika, Takács Béla és felesége, Marika számára immár más értelmet nyer a tanítási órák kezdetét jelző csengőhang. Ahogyan Németh Károlyné, az intézmény igazgatója egy idézettel élve mondta: Egy pálya útja véget ér, a gyorsvonat megáll, s a búcsúzó útitárs más vonatra száll. A pedagógus életében is elkövetkezik az az idő, amikor aktív pályáját befejezi, de lélekben és gondolatban mindig pedagógus marad. Emlékezni fog tanítványai csillogó szemére, azokra a csodákra, ahogyan az elsős kisdiákok segítségükkel megtanultak írni, olvasni és biztosan mozogtak a tudás világában. A Takács házaspár 84-ben érkezett Túrkevére. A tanórák megtartásán túl Béla és Marika sokat tett azért, hogy tanítványaiknak minél több ismeretet átadhassanak. Példát adtak tisztességből, becsületességből, szorgalmas munkából. Nagy gonddal, szeretettel, de szigorú következetességgel nevelték gyerekek sokaságát. Szabóné Marika első munkahelyéről, az óvodából lépett az iskola falai közé. Kedves személyisége sokat adott az iskolába érkező kis tanítványai számára, diákjait egymásra odafigyelő, egymást szerető közösséggé kovácsolta. Mindhárman aktív tagjai voltak a Petőfi közösségének. Nem könnyű befejezni azt a munkát, amit több évtizeden keresztül végeztek, és nehéz elszakadni azoktól a kollégáktól, akikkel hosszú időn keresztül osztották meg örömüket, bánatukat. Az ember a múltba ezerszer visszanéz, könnyűnek látszik a búcsúzás, de búcsúzni mindig nehéz. Talán épp ezeket a szavakat szerette volna megcáfolni a tanító és tanárkollégákból verbuválódott énekkar, akik Homonyik Sándor: Sose búcsúzz el című dalával csaltak könnyeket a meghatódottsággal küzdő pályatársaik szemébe. Kívánjuk, hogy éljenek derűs, aktív nyugdíjas éveket családtagjaik szeretetében, jó egészségben! MM

7 TÚRKEVE Közérdekű hírek Van, aki forrón szereti Egy-két éve a színes szóróanyagokon számtalanszor találkozhattunk egy mezőtúri üzlet hirdetésével, miszerint minden egyes hétköznap, pontban délben teljesen friss, hagyományos, forró kenyeret árulnak. Csábító ajánlat volt elsőre is, de hát Mezőtúr az mégiscsak Mezőtúr és a déli 12 órai időpont is csak az ottaniak számára lehet tökéletes. Az elsőre is megkapó hirdetés arra jó volt, hogy bevillantsa az ötletet, vajon Túrkevén is van-e ilyen lehetőség? Hamar kiderült, van ám! Naponta háromszor a kemence torkán át épphogy kiszabadított pékáru kapható a melegkúti pékségben. Délelőtt 10 órakor a kilós Tiszatáji házi jellegű kenyér készül el, 11-től lehet teljesen friss kiskiflit és zsömlét kapni, délután négy órakor pedig a kilós házi kenyérrel piríthatjuk, no nem a friss kenyeret, hanem a kezünket, ha óvatlanul kosár vagy szatyor nélkül szaladnánk el kenyérért. Saját tapasztalatom, hogy hiába a teljesen forró kenyér, a délután négy órai csúcsforgalomban a vevők többsége vagy a reggeli cipó, vagy a félkilós vekni, de még inkább a szeletelt kenyerek mellett teszi le a garast. Érdekelt, valóban így van-e, vagy azért kicsit árnyaltabb a kép. Megkerestem tehát a pékszakma iránt már csak a családi indíttatása miatt is elkötelezett Kelemen Tamást, a Kevi Kenyér Kft. ügyvezetőjét, akitől megtudtam, a délelőtti és a délutáni frisskenyeres időpontban összesen - napi átlagban - 30 meleg veknit adnak el, változó arányban. Az igazán ütős adat azonban nem ez volt, hanem, hogy naponta mázsa kenyér készül helyben, ami havonta 40 tonnás termelést jelent, amelynek lényeges piaca Túrkeve, de egyre több vidéki városban is kaphatóak már a Kevi Kenyér pékárui. Érthetően a forró kevi kenyér csak az itteni emberek kiváltsága. Helyben összesen 45 féle termék kapható, igaz, vannak olyan termékek, amelyek csak a hét három napján (hétfőn, szerdán és pénteken). Ilyen nem mindennapos portéka például a habroló, a különféle sütemények és a perecek. A gyerekek körében a bukták és a papucs mellett a mini kakaós csiga a legnépszerűbb. A kevésbé édesszájúak a pékség és az üzlet rendszeres kínálatában rövidesen találkozhatnak a sajtos croissant-nal is. A kizárólag hagyományos módon készült termékekből álló palettájuk sokszínűségének nemcsak a vásárlók és a megrendelők örülhetnek, hanem mindazok is, akiknek pont emiatt tud munkát adni a pékség. Összesen 31 alkalmazott vesz részt a gyártási folyamatokban, köztük 12 pék. Az ügyvezető elmondta, nagyon nagy lehetőség számukra, hogy a Coop Star áruházlánccal szoros kapcsolatban lehetnek, mert így a két túrkevei Coop üzlet és több mint tíz helyi kisüzlet mellett Kunmadarason, Berekfürdőn, Karcagon, Kisújszálláson, Mezőtúron, sőt újabban már Szeghalmon és Körösladányban is meg tudnak jelenni a boltok polcain. Túrkevén a tucatnyi üzlet mellett a helyi intézmények többségét is ők látják el (pl. az idősek otthonát vagy a szakközépiskola konyháját), a vendéglátó helyek közül pedig a Keve Étterem a legnagyobb megrendelőjük. A Coop-pal meglévő szoros kapcsolat onnan ered, hogy miután a gazdasági válságban minden vállalkozás igyekszik előre menekülni, a Kft. fele tulajdonrészét eladták a Coop Star vezérkarának, a másik felében Kelemen Tamáson kívül Simon Sándor pék és a túrkevei önkormányzat rendelkezik tulajdonjoggal. A Coop lánc nevének említése vetette fel a kérdést, hogy a péküzletben emiatt van-e olyan sokféle Coop sajátmárkás termék. Magától értetődőnek tűnhet, hogy a válasz igen, ám miután sok Coop termék náluk tapasztalhatóan olcsóbb, mint magában a Coopban, mégiscsak van alapja. Kiderült, hogy a péküzletbe nem a Coop láncon keresztül érkeznek az azonos márkanevű készítmények, hanem árusoktól veszik azokat, ezért nem vonatkoznak rájuk a Coop árképzési szabályai. Ők tehát semmilyen formában nem tagjai a Coop láncnak, ahogyan esetleg a tulajdonosi összetételből és a kínálatból gondolni lehetne. A szoros üzleti kapcsolatnak viszont komoly előnyét látják, mert amint az ügyvezető elmondta, itt az Alföldön alapvetően mindenhol igaz, hogy az emberek elsősorban a helyi kenyereket keresik, amit évek, évtizedek óta megszoktak; a Coop-nak történő beszállítás nélkül aligha lenne esélyük betörniük a már felsorolt városok piacaira, függetlenül attól, hogy az ő kenyerük jobb-e esetleg a helyi pékségek kenyereitől. Ugyanez igaz persze Túrkevére is, akár a Coop-ban kapható Jász Sütőházas vagy a CBA-ban forgalmazott törteli kenyerekre is, a láncolatok nélkül sem Törtel, sem Kunszentmárton nemigen képviseltethetné magát hosszútávon városunkban. Egy pékség említésekor talán még ma is mindenkinek a kerek cipó jut először az eszébe. Hogy miért szorult háttérbe ezeknek a gyártása, Kelemen Tamás elmondta, ő csakis az árra vezeti ezt vissza, miközben azt vallja továbbra is, hogy A kenyér az nem a vekni, hanem éppen hogy a cipó. Felvetésünkre, miszerint a cipóeladáson minden bizonnyal lendítene, ha azt is lehetne forrón vásárolni, a Kevi Kenyér vezetője azt mondta, a cipó sütése nagyban függ minden más kenyér elkészültétől, hiszen, hogy például a veknik ne repedjenek szét, feltétlenül szükség van telített gőzre, s miután a cipóhoz meg gőz pont nem kell (emiatt lesz cserepes helyett olyan jó cipós), így a cipók sütését kénytelenek a vekniknek alárendelni. Cipót sütni csak akkor tudnak, mire a gőz már elillan. Rácz János A szakma csúcsán Kovács Sándor, tetőfedő mester nem szorul bemutatásra a kevi emberek körében, hisz jól ismerjük valamennyien kedves, szerény, segítőkész személyiségét. Magas színvonalú munkájának élvezői egyre népesebb tábort alkotnak, és szakmai berkekben is elismerésre, díjazásra talál a magas színvonalú, minőségi munka produktuma. Lapunk hasábjain is beszámoltunk már teljesítményének elismertségéről, díjairól, ami évről évre gyarapszik. Ez alkalommal a német Creaton Tetőcserépgyár második alkalommal megrendezett tetőszépségversenyéről, ill. az ott elért sikeréről tudunk beszámolni. A díjkiosztó ünnepségnek Mátraházán, a Hotel Ózon adott otthont január 19- én. A színvonalas pályázatra 73 pályamű érkezett, melyek közül Kovács Sándor túrkevei tetőfedő mester egy budapesti lakóépülettel második helyezést ért el. Ezzel párhuzamosan zajlik az ÉMSZ (Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége) vezetőségi tagjainak a jelölése, melyet tisztújító közgyűlésen szavaznak meg a tagok, február 04-én, Bikalon, a Puchner Kastélyszállóban. A jelöltek között helyet kapott Kelet-Magyarország képviseletében Kovács Sándor, túrkevei tetőfedő is, akit a magas-tető szekció elnökségi tagjának jelöltek. A jelölő bizottság indoklása szerint, kimagasló szakmai munkája és a szövetségen belül végzett társadalmi tevékenységével érdemelte ki a jelölést. A szakember javaslatai között szerepeli a minőségi munkát végző szakemberek ÉMSZ soraiba történő beszervezése; a kelet-magyarországi tetőfedő klub megalakítása; az ács-és tetőfedő szakma népszerűsítése; a pályaválasztó fiatalok érdeklődésének felkeltése; a kétkezi munka becsületének visszaszerzése. Sikeréhez szívből gratulálunk, s tervei megvalósításához kitartást, erőt kívánunk! MM 7

8 Közügyek Bemutatkozik a Petőfi Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az oktatás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja a munkát, amit szeretni fog. Kedves Szülők! A Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai nevében, nagy tudósunk gondolataival köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük tanköteles korú. A gondolatokat pedagógiai hitvallásunknak tartjuk. Az iskolaválasztás felelősségteljes és nehéz feladat. Nem könnyű gyermeküknek a megfelelő iskolát és tanítót kiválasztani. A beiratkozásig törekedjenek arra, hogy minél több, biztos információt szerezzenek, amelyek megkönnyítik döntésüket. Beiratkozási tevékenységünkkel segíteni kívánjuk Önöket. Tanulóink létszáma 550 fő, az oktató- nevelő munkát 45 pedagógus irányítja. Korunkban elengedhetetlen az idegen nyelvek és a számítástechnika ismerete. Tanításuk kiemelt feladatunk. Gondot fordítunk a testnevelésre, a környezeti nevelésre és az egészségmegőrzésre. Alsó tagozatban mindennap van testnevelés óra. Felsős tanulóink választhatják az emelt szintű matematika tanulását heti 6 órában. A szülők igénye szerint napközis ellátást biztosítunk tanulóink számára. Legfontosabbak a gyerekek! Arra törekszünk, hogy mindenkit képességeinek megfelelően fejlesszünk. Valljuk, hogy mindenkiben vannak kiemelkedő értékek. Törekszünk az értelem, a lélek és a test egészséges, túlzásoktól mentes, a túlterhelést kerülő fejlesztésére, művelésére. Lehetőséget biztosítunk tanórán kívül is a tehetséggondozásra, gyakorlásra. Fontos számunkra, hogy tanulóink jól érezzék magukat az iskolában. Sok megyei és országos versenyen érnek el tanulóink szép eredményeket. Nyolcadik osztályt végzett diákjaink a középiskolákban a Szentgyörgyi Albert legtöbb esetben megtartják tanulmányi eredményeiket, jól boldogulnak. A nálunk megszerzett tudással, képességekkel, fegyelemmel, kreativitással képesek lesznek az egyéni boldogulásra. A 2007-ben indított iskolaotthonos képzés a szülők és gyermekek körében is sikeres. Sok programot biztosít diákjainknak a diákegyesület, ezek közül legnépszerűbbek tanulóink körében a nagyszabású Gyermeknapi programok, színházi előadások, táborozások, játékos vetélkedők is. Népszerűek az osztálykirándulások, amelyek során a gyerekek 1 2 napos országjáráson vesznek részt. A diáksport egyesületünk szervezi a sorversenyeket, tömegsport rendezvényeket, túrázásokat. Kiemelkedően sikeresek kézilabda csapataink az országos bajnokságokban. Tanulmányi és sport eredményeink eléréséhez sok segítséget nyújtanak a szülők, amelyet ezúton is megköszönünk. Arra törekszünk, hogy az eredményes tartalmi munkához biztosítani tudjuk a feltételeket. Jelentősen bővült a számítógépek száma, 57 új számítógépünk van, amelyet a gyerekek használnak és 15 számítógéppel vezérelt tábla segíti oktató nevelő munkánkat. Terveink 2012 szeptemberére: A csökkenő gyermeklétszám azt eredményezte, hogy tanulóink elférnek a két fő iskolaépületünkben. Sajnos megszűntek a körzeteink. A felsős tanulók a Petőfi téri épületben/fiú iskola/ tanulnak. Az alsó tagozatos gyerekek a Kossuth L. utcai iskolába / Lányiskola/ járnak. A Kossuth utcai épület alkalmas arra, hogy ott az alsós tanulók jól érezzék magukat. Már évek óta tanulnak ebben az épületben is alsósok. A tanulókat tágas, világos tantermek, széles folyosók, nagy tornaterem, sportudvar TÚRKEVE várja. Ebben az évben az udvar teljes felújítása is megtörténik. A tanulást gazdag könyvtári gyűjtemény és számítástechnika terem segíti. Minden tanteremben van számítógép használati és internetezési lehetőség is. A szülők választása alapján, tanórán kívüli szakkörökre járhatnak, sportfoglalkozásokon vehetnek részt. Napközit biztosítunk azoknak is, akik nem az iskolaotthonos osztályt választják, amennyiben a szülők dolgoznak. Minden nap 6 óra 40-től 16 óra 30-ig biztosítjuk a felügyeletet a tanulók részére a dolgozó szülők igényei alapján. A Képviselőtestület döntése értelmében az önkormányzati általános iskolákban 21 vagy több tanulóval lehet osztályt indítani. Ennek figyelembe vételével 2 első osztály indítását tervezzük. Egy iskolaotthonos és egy hagyományos osztályt. Az iskolaotthonos osztály indításával azoknak kívánunk segíteni, akiknek gyermeke az egész napot az iskolában tölti. Ennek feltétele, hogy a gyermek igénybe veszi a szervezett étkeztetést. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak esetében ez ingyenes, hasonlóan az óvodához. A gyerekekkel két pedagógus dolgozik felváltva, megosztva a tantárgyakat és a délelőtti valamint a délutáni tanulást egymás között. Ebben az osztályban a kötelező tanórák mellett a gyerekek választhatnak német vagy angolnyelv, számítástechnika, játékos mozgás, szivacskézilabda foglalkozásokat is. Az egész napos oktatás során lehetőség van a tanórák között hosszabb pihenők tartására, a gyerekek tanítóik irányításával az iskolában készülnek fel a másnapi órákra is. Az iskolába jövő gyerekek terhelése a nap során jobban megoszlik. Ebben az osztályban Csomné Bozóki Edit és Simonné Nánási Renáta tanítónők várják a gyerekeket. Mindketten nagy gyakorlattal rendelkező pedagógusok. Hagyományos első osztályt is indítunk. Az osztály tanítója Finta Ferencné, aki hosszú éveken keresztül tanított a Vass utcai körzetben Az iskolaköteles gyerekek szüleinek részletes tájékoztatást adunk írásos formában. Február és március hónapban több lehetőséget teremtünk a személyes találkozásra a tanítókkal. Kérdéseikre szívesen válaszolunk a Petőfi Sándor Általános Iskola Igazgatóságán /Petőfi tér 6./ személyesen, illetve telefonon: a as számon. Kívánom Önöknek, hogy találják meg a legmegfelelőbb iskolát és legyen nagyon sok örömük gyermekükben. Szeretettel várjuk gyermeküket iskolánkban szeptembertől, köszönjük érdeklődésüket! Németh Károlyné igazgató Az általános iskolai beiratkozás időpontja: április 2-3. (hétfő és kedd) 8

9 TÚRKEVE Közügyek A pénz nem ehető! Ha majd kivágtuk az utolsó fát, és megmérgeztük az utolsó folyót, kifogtuk az utolsó halat, rájövünk, hogy a pénz nem ehető Indián mondás A fás szárú növények védelméről A fás szárú növények védelméről a 346/ kormányrendelet rendelkezik, mely tartalmazza a belterületi közterületen levő, valamint egy adott település közigazgatási területén levő, külterületen található fák gyökerestől történő eltávolításának módját, valamint ezen engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárásának kitételeit. Városunk esetében Túrkeve Város Önkormányzatának a Szezonális házalás A fűtési szezon közeledtével ezen a vidéken is megszaporodik az illegális fakitermelések, falopások száma, ilyenkor számtalan házaló kínál olcsó tüzelőt gyanútlan embereknek. Az utcákon lassan haladó platós tehergépkocsiról, szinte tálcán nyújtják a nagy üzlet lehetőségét. Sajnos a legtöbb esetben a fát engedély nélkül termelik ki az erdőből, ami önmagában jogsértő cselekmény. A vevők, viszont csak akkor szembesülnek a kedvezőnek tűnő üzlet következményeivel, amikor a rendőrség lefoglalja a bűncselekményből származó árut. Általános tapasztalat, hogy a hihetetlenül kedvező áron kínált termékből az értékesítés során sokkal kevesebb mennyiséget adnak át az árusok, így megkárosítva a vevőket. További veszélyeket rejt magában, hogy a tűzifa bepakolása során (amit 2-3 ember végez) lehetőség nyílik a lakóház szemrevételezésére, ahonnan egy alkalmas pillanatban különböző értéktárgyakat, készpénzt tulajdoníthatnak el. Fentiek okán javasoljuk, hogy lehetőség szerint a régi megszokott, ill. ellenőrzött helyről pl. Tüzéptelepről vásároljuk meg a téli tüzelőnket. Fa tolvajok, illegális fakitermelők A tapasztalat az, hogy előfordul a kis mennyiségben, saját használatra, szabálysértési értékre történő fakivágás és eltulajdonítás, de egyre gyakoribbá válik az eladásra szánt nagyobb mennyiségű fa kitermelése is, amellyel esetenként több százezer forintos kárt okoznak az erdő környezet védelméről szóló 22/2008.(X. 22.) sz. rendelete átfogó rendelkezéseket tartalmaz a fák kivételével és gondozásával kapcsolatban. Fontos tudni, hogy aki engedély nélkül végez fakivágási munkálatokat, ill. a közterületi élő fákon hirdetményt, reklámtáblát helyez el, valamint megkárosítja, megrongálja a fák felületét szabálysértést követ el, ami Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az erdők védelmében tulajdonosainak, kezelőjének Kétféle esettel találkozhatunk, az egyik, amikor lábon álló fákat vágnak ki, ezzel nemcsak anyagi, hanem ökológiai kárt is okozva, másfelől az erdészet által szabályosan, tervszerűen kitermelt készletet lovasítják meg, akár teherautóval is. Az alkalmi fatolvajok a kistelepüléseket járva árulják is a lopott portékát. Aki tőlük vásárol tűzifát, maga is bűncselekmény elkövetőjévé, orgazdává válik, ugyanakkor könnyen lehet bűncselekmény sértettje is, mivel több esetben előfordul, hogy az árus a fa valódi értékénél sokkal több pénzt kért, vagy a mérés alkalmával csal. Tűzifa vásárlása előtt minden esetben győződjenek meg az eladó becsületességéről, kérjenek az áruról származási igazolást. A ben módosított új erdőtörvény nyomán, az erdész megállíthatja, visszatarthatja a falopáson rajtakapott tolvajt. Továbbá a kivágáshoz használt eszközt is jogában áll elvenni. Emelkedtek a büntetési tételek is. 1 köbméter lopott fa után 30 ezer forint erdővédelmi bírságot kell fizetni. Ezen túl pedig, az erdész feljelentését követően szabálysértési eljárás indul az elkövetővel szemben. Továbbá, ha védett területen követték el a lopást, akkor természetkárosítás címen akár börtönbüntetést is kaphat a tolvaj. A tavalyi évben az E.On Hungária Zrt. megbízásából fagalylyazási munkálatokat végeztek városunkban. Elsődleges szempont a villamos hálózat védelme, az elektromos energia folyamatos biztosítása a fás szárúak állapotának romlása nélkül. Sajnos egyes területeken nem sikerült összehangolni a fent említett fogalmakat, melynek oka túlnyomórészt a helytelen fapótlás, fatelepítés volt. Olyan területeken, melyek közelében villamos hálózat található, nem célszerű magas növekedésű fákat ültetni, ugyanis kifejlett korában veszélyezteti a légvezetékeket, melynek következtében felgallyazást kell alkalmazni, amit nem biztos, hogy átvészel az érintett fa. Egy nagyon sajnálatos eseménysorozat vette kezdetét a hidegebb időjárás beköszöntével városunk külterületén, a FALOPÁS. Túrkeve Város Önkormányzata Mezőőrséget működtet, mely a helyi Polgárőrséggel és a helyi Rendőrséggel közös akciók keretein belül ellenőrzi a külterületi fasorokat, erdősávokat. A Szaporodó tettenérések nyújtanak garanciát a földtulajdonosok fasorainak védelmére. Ezen gondolatok végezetéül kérek minden túrkeveit, hogy óvja, védje a fákat, ne kelljen megtapasztalnunk azt, hogy a pénz nem ehető! Katona István Elzárással is sújtható a szabálysértő Az elkövetők elrettentő erővel bíró, szigorú bírósági ítéletekre számíthatnak a módosított szabálysértési törvény következtében is augusztus 19-től, akár 150 ezer forintos pénzbüntetéssel vagy elzárással is büntethetővé váltak azok, akik húszezer forintot meg nem haladó értékű lopást követnek el. Az elzárás legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb pedig 60 nap, ha viszont az elkövetőt ugyanabban az eljárásban több elzárással sújtható szabálysértés miatt is felelősségre vonják, akkor az elzárás maximális időtartama 90 nap. A szabálysértési törvény módosulása a fiatalkorúakkal szemben is lehetőséget biztosít elzárás büntetés kiszabására, amelynek maximumát a felnőtt korúakra kiszabható mérték felében, 30 napban határozza meg, halmazat esetén 45 nap. A szabálysértési törvény alkalmazásában fiatalkorú az, aki a szabálysértés elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem. Az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetőjét a rendőrség tettenéréskor a gyorsított bírósági eljárás lefolytatása érdekében őrizetbe veheti, akkor is, ha ugyan a helyszínről elmenekült, de a rendőrség a jogsértés elkövetésétől számított 48 órán belül elfogja. - Például eddig is eljárás indult a lopott fát biciklijén hazatoló felnőtt ellen, viszont most azonnal 60 nap elzárást kaphatnak. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 5000 Szolnok, Baross G. út 39. Telefonszám: 56/ , Fax: 56/

10 Kultúra Gondolatok a Magyar Kultúra Napján 1823, 1844, 1903, 1989, 2012 TÚRKEVE képviselői is bemutatták választott új hazájukat, az ott élő magyarok több tízezres közösségének minden napját, továbbá együtt élésüket ebben a multikulturális, tőlünk földrajzilag igen távol eső földrészen. Hálás vagyok a Teremtőnek, hogy az Egyetemes Kultúra Lovagjaként, alapító lovagként, ezen tizenkét tagú adományozói közösség tagjaként közreműködhettem az elismerések odaítélésében, majd pedig a díjak átadásában. Öt évszám, a két szélső szám között 189 esztendő telt el. Mi köti össze az említett éveket? Megszületik a vers, magyarság Himnusza, amelynek sorait Kölcsey vetette papírra, visszatekintve a megelőző évszázadokra, azok sok-sok megpróbáltatására. A vers alcíme is sokat mondó: A magyar nép zivataros századaiból. Valóban, több száz éves európaiságunk dicsősége mellett egész sor kudarc is része történelmünknek. A fohász, amely végigkíséri a költő mondandóját, annak érzelemvilágát, mintegy végső mentsvárként fordul Istenhez, a Megváltóhoz: áldd meg, de egyben szánd is a magyart A vers megírása után 21 esztendővel került sor a pályázat-győztes megzenésített formáció bemutatására. A zeneszerző a magyar operairodalom megteremtője, Erkel Ferenc volt. Sikeres bemutatót követően a korábban himnuszként énekelt Boldogasszony anyánk c. egyházi ének mellet egyre többször csendültek fel Erkel dallamai A dualista magyar országgyűlés alkotott törvényt Kölcsey-Erkel Himnuszáról, e törvényt azonban I. Ferenc József magyar király az 1848/49-es forradalom és szabadságharc vérbe fojtója -- nem volt hajlandó aláírni és kihirdetni A Kölcsey által írt Himnusz születésnapja, minden év január 22-e lett a Magyar Kultúra Napja. Ezzel kezdetét vette egy folyamat, amelyhez mindig több szervezet, magánszemély kapcsolódik egyre hatékonyabban. ÜNNEP lett január 22-e, igaz nem munkaszüneti nap, ennek ellenére egyre többen öltöztetjük a lelkünket ünneplőbe, veszünk részt szervezőként, nézőként vagy közszereplőként az egyes eseményeken Városunk is ünnepelt január harmadik hétvégéjén, növendékek és tanáraik közös koncertjében gyönyörködhettünk az Egressy Béni Zeneiskola dísztermében. Az estet megtisztelte jelenlétével Madarász Katalin nótaénekes, Túrkeve Város Díszpolgára is. Sikerült a meglepetés és az öröm pillanatait átélni a művésznővel, hiszen ebből az alkalomból köszönthettük születésnapján. Tisztelői régi mulasztást is pótoltak, hiszen a kun hímzéses blúz átadása készítője Nagy Istvánné, Esztike osztatlan sikert aratott. Január 21-én, a Városháza dr. Czihat Károly dísztermébe hívta a kultúra barátait a Művelődési Intézmény, ahol a Fiatal Tehetségek Társulatából Finta Zoltán, Nagy Sándor, Hatvig László és Hartvig Csaba szereztek felejthetetlen élményt a vers, a zene semmivel nem pótolható kínálatából. Január 22-ére, Budapestre, az Erzsébet körúti Corinthia Grand Hotel báltermébe szólt a meghívás, ahol a Falvak Kultúrájáért Alapítvány szervezésében, Ausztrália, mint díszvendég, jelenlétében került átadásra harmincnyolc arra érdemesült személynek a Magyar Kultúra Lovagja elismerés. A Kárpát-medence és a világ számos országának jeles képviselői meghatottam hallgatták a bűvös mondatot Nick Ferenc kuratóriumi elnök ajkáról: A Magyar Kultúra Lovagja kitüntető címet adományozom. A program kulturális részében a pálházai Hegyköz Huták Virága Kórus adott emlékezetes műsort. A kórus művészeti vezetője Pandák Pál, Füzérradvány polgármestere, aki szintén e napon lett a kitüntetettek egyike. E kórus már több alkalommal szerepelt a túrkevei programokon is. Természetesen az ausztráliai magyarok A több órás program zárásaként az Európa himnuszt Nagy Dóra Ildikó, a Chorda Kórus tagja adta elő szólóban, zenei kísérlet nélkül, hatalmas sikerrel. A évi díszvendég a budapesti gálán Ausztria magyarsága lesz. Örülök annak is, hogy óvodáskorú gyermekeink is külön délutáni program keretében köszöntötték a Magyar Kultúra Napját. Gyermekeink évtizedek múlva olyan felnőttek lesznek, amilyenné a ma felnőtt nemzedéke neveli őket. Dr. Szabó Zoltán Egyetemes Kultúra Lovagja, alapító lovag, Túrkeve Város Polgármester Elhunyt Gy. Vad Erzsébet festőművész (Túrkeve, Budapest, ) Búcsúztatására: Budapesten a Kálvin téri Református templonban február 14-én, 16 órakor, majd Túrkevén a Református templomban február 15-én, 13 órakor kerül sor. Megjelent! A kiadvány 1500 Ft-ért megvásárolható a Finta Múzeumban, a Vadász Pál kiállítóteremben és a Viky Kreatív Sziget boltban.

11 TÚRKEVE Átjáró Egy Beethoven gondolattal azonosulva, miszerint Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót és cselekedje a legjobbat, ezt kissé körüljárva osztom meg érzéseimet önökkel Baán Katalin és Abonyi Maya most megnyílt tárlatának képeihez kapcsolódva. Átjáró. Kíváncsivá tesz a cím. Honnan, hová, miért, mikor, hogyan szeretnének minket vezetni a fotóművészek? Váci Mihály vallja: Csak az hívjon magával, aki vezetni mer Ők hívnak, mernek vezetni alkotásaikkal minket, akik a jelenben élünk, olykor a múltba tekintünk, révedünk, s a jövőre készülünk. Abonyi Maya és Baán Katalin kiegészítik egymást. Maya száguld, kozmikus költői lélek, képein a monumentális, gigantikus épületek átnyúlnak a jelenen, olykor a kozmoszig, s e képeken az ember, mint idegen jelenik meg, pedig a hatalmas építmények az ő az ember agyában fogantak! A IV. dimenzió című kép is, mint mindegyik, különleges látványt tár a néző szeme elé: Felhők felett, között ábrándozón, csodálkozón tör utat magának az aranysárga felhőkön a szépség. Láttára elhalványulnak a fellegek. A virágszirmok az égő piros ajkakon az ember és a természet nagy találkozását villantják fel. Kati képei a múltat idézik, érzések, emlékek tűnnek fel a tekintetekben, s bennünk is emlékképek villannak képei nyomán. Az E ltűnt idő nyomában című képén egy komor, kimunkált szerkezet, feszes-fém fogaskerék látható, melyen a fény-árnyék játéka teszi izgalmassá, elgondolkodtatóvá a szerkezet és az idő, a jelen és a múlt kapcsolatát. Lám, semmi sem örök! S akik e tárgy közelében éltek, bizonyára derűsebb napokat is megéltek. Megannyi kép, felötlő gondolat, érzés Kati és Maya 2005-ben találkoztak, s rá egy évre, 2006-ban volt az első közös kiállításuk, melyet a Bartók, a Transsylvánia, a Zene és tánc c. tárlatok követtek. Kati Miskolcon született, Túrkevén nőtt fel, Kultúra itt járt középiskolában. Öröm számunkra, hogy visszatért kevibe, s hogy településünk neves eseményei az ő művészi fotóin örökítődnek meg. Abonyi Maya is szeretett, kedves vendég nálunk, ő a Kevi Nyugdíjas Klub Sípos Sanyi által bejegyzett - tagja. A kedves Olvasók figyelmébe ajánlom a Vadász Pál kiállító teremben látható, Átjáró című tárlatot, mely átkelés a múltból a jelenbe, onnan a jövőbe Csajbók Ferencné Gondolatok a Törésvonalak című könyv kapcsán A Kevi Érdeklődők Klubjának (KÉK) tagjai év januárjában sok új érdeklődőt üdvözölhettek a Városi Könyvtárban. Ez alkalommal Szendrei Eszter Törésvonalak - A rendszerváltás hatása Túrkeve társadalmára című könyvéről fogalmazták meg gondolataikat a megjelentek. Kérdéseikre választ vártak, kaptak a szerzőtől, aki megtisztelte jelenlétével az ott lévőket. A mű bemutatója november is nagy érdeklődést váltott ki, ám akkor még nem ismertük a könyv tartalmát. A beszélgetést Takács Mihályné Erzsike vezette. Bevezetőjében elmondta, hogy az ő szemében nem hiteles az a napjainkban gyakori megnyilatkozás, amely mindent tagad, negatív előjellel lát el, ami 1989 előtt történt. A szerző, Szendrei Eszter szólt arról, hogy munkája kezdetétől tisztában volt azzal, hogy a mű jellegéből, lényegéből eredően főképp negatívumoka t lesz módja megírni. Draskovics Dénes 13 évig élt itt. Sokat, nagyon sokat köszönhet ennek a kisvárosnak. Dr. Szöllősi Kálmán a kárpótlásról Túrkevén földrendezés volt szólt. A törvény nem volt jó, sokan kihasználták annak gyengeségeit. Voltak, akik becsapták a kicsi tulajdonnal rendelkezőket. A könyv hiánypótló. Nagyné Bedő Ildikó a saját családja, szülei révén érzi a Törésvonalak igazságát. Lévai Károly örömmel olvasná a szerző újabb Túrkevéről szóló könyvét. Úgy látja, hogy a termelőszövetkezet eredményeit 100 év múlva sem tudjuk felülmúlni. Mélységesen elszomorítja az elhanyagolt határ látványa. Cseh Sándor elmondta, hogy Túrkeve oktatásügyében is törést jelentett az AFIT megszűnése, hisz a nagyüzem évente autószerelőre tartott igényt. Az iskolának az AFIT felszámolása után is talpon kellett maradnia. Talpon is maradt. Új utakat keresett /diagnosztika, informatika, stb. / és talált. A városban megszűnt munkahelyek helyett nem lettek vagy alig lettek újak. Ez a legnagyobb gond ma a településünkön. Túrkeve a foglalkoztatás terén előkelő helyet foglalt el, most súlyos gondokkal küzd. Szegő László szerint kitűnő dolgozat a könyv, rólunk szól. Arról a sok értékről is, amit a túrkeveiek a rendszerváltásig itt megteremtettek. Kortörténet ez a könyv, a fiatalokhoz is szól, bepillantást enged nekik településünk közelmúltjába. A túrkeveiek nagy többsége bízott a rendszerváltozásban. Azt remélte, hogy az előző rendszer negatívumait sikerül majd felszámolni. Ez a nagy többség csalódott. A probléma nem következett volna be, ha a rendszerváltozáskor - illetve azt megelőzően a politika országképet, jövőképet vázolt volna fel, sarkköveket állított volna, amikhez minden kormánynak tartania kellett volna magát. Ez sajnos nem így történt. A kárpótlás például a korrupció melegágya volt: mindenki azt vett el, amit akart. /Túrkevén a kárpótlás példaszerű volt./ Voltak kevesen -, akik felkészültek a rendszerváltozásra. Takarékoskodtak, s amikor arra lehetőség nyílt, felvásárolták a kárpótlási jegyeket, s gazdálkodni kezdtek. Úgy tapasztaljuk, hogy az állam ma nem érez felelősséget a társadalom /az emberek/ iránt. A 4 5 hektáros földtulajdonosoknak biztató jövőt csak új szövetkezet alakítása jelentett volna. A hatalom azt hangoztatta, hogy csak úgy ne legyen, ahogy eddig volt. S az értékek e politika martalékává váltak. Szurcsik István megítélése szerint karátos ez a könyv. Gondolkodásra késztet, önértékelésre inspirál, lelkiismeret-vizsgálatra ösztökél. A most aktív, potens személyeknek háttértanulmányként szolgálhat. A Szövetkezet jövőjét a Gépállomás alapozta meg ben világszínvonalú volt a magyar mezőgazdaság. Ha változásban gondolkodunk, az értékeket ne semmisítsük meg! A fürdővízzel sajnos kiöntöttük a gyereket is! (Folytatás a következő oldalon.) 11

12 Kultúra TÚRKEVE (Folytatás az előző oldalról.) Kádasné Márton Juditban a könyv olvasásakor Féja Géza, Darvas József, Illyés Gyula munkái idéződtek fel. Kell, hogy a művel a fiatalok is megismerkedjenek, ezért ő a történelem- és az osztályfőnöki órákra is magával viszi azt között megháromszorozódott a veszélyeztetett gyermekek száma Túrkevén csökkenő gyermekszám mellett. S e gyermekek fele anyagilag veszélyeztetett. A foglalkoztatottság terén sincsenek biztató kilátásaink. A közmunkaprogram indítása körül bizonytalansági tényezők mutatkoznak. Persze a dolgok alakulása nem csak a külső körülmények függvénye. Rajtunk is múlik valami! Hogy a kertünkben pipacs vagy zöldborsó terem, hogy a gyermekünk, a tanítványunk, az unokánk hozzánk fordul-e gondjaival, vagy a drogot választja Mindenki remekül tegye dolgát, dolga bármi legyen! vallja a költő. Mert ha valaki valahol hibázik, azt előbbutóbb mindnyájan megszenvedjük. Mindnyájan! Thomas Mann gondolatai sokszor eszembe jutottak Szendrei Eszter könyvének olvasása közben. Nem az igazság valódi vagy vélt birtoklása teszi értékessé az embert, hanem az a becsületes fáradozás, amelyet arra fordított, hogy megismerje az igazságot a GENERÁCIÓK ÉVE. A Törésvonalak című könyv közelebb hozhatja egymáshoz a nagyszülőket, a szülőket, a gyermekeket, unokákat. Legyen örömteli, becsületes fáradozás, az igazság megismerésére irányuló törekvésünk a Törésvonalak című könyv elolvasása! Csajbók Ferencné A könyv 2000 Ft-ért megvásárolható Dr. Örsi Juliannánál. A hónap aranyköpése Egy dolog úgy érezni, hogy a helyes úton haladunk, de egy másik azt hinni, hogy a miénk az egyetlen út. Paulo Coelho Gyerekszáj Erdei Lajosné nyugalmazott óvónő pályája során sok kedves elszólást gyűjtött össze az óvódás gyerekek körében. Ezek közül válogatunk a gyerekszáj cím alatt, remélhetőleg az Olvasók tetszésére. - Veronika és Krisztina testvérek, mindketten kiscsoportosok. Veronika étkezés közben meglepetten kiált föl: - Óvó néni! Nekünk egyforma anyukánk van! Bemutatkozik a Szent István Egészségház Társaságunk nevében köszönöm a megjelenés lehetőségét lapjukban, mely alkalmat teremt arra, hogy bemutassam Önöknek a szolnoki Szent István Egészségház tevékenységét. A Szent István Egészségház 2010 decemberében létesült, részben uniós támogatás igénybevételével. A létesítés kizárólagos célja, hogy elérhető közelségbe hozza azokat a minőségi szakorvosi szolgáltatásokat, melyek nehezen, gyakran több hónapos várakozási idővel érhetőek csak el, a szolgáltatások igénybe vételével javuljon a szakorvosi járóbeteg-ellátás hatékonysága, az igénybe vehető szolgáltatások köre bővüljön. Tudjuk, hogy az családorvosok gyógyító, megelőző és egészségnevelő munkája a legfontosabb láncszem a lakosság egészségének megőrzésében. Ehhez a munkához nagy segítség, ha az emberek rájönnek, hogy egészségük tét, és tesznek is ennek megőrzéséért. A helyes életmód és az orvosi tanácsok betartása mellett ennek egyik eszköze a szűrővizsgálatokon való részvétel is. Ezt segítjük a megyében egy eddig nem működő szűrővizsgálati lehetőség megteremtésével. A szűrővizsgálat egyik legfontosabb eleme a jelenlegi betegség és halálozási statisztikákat vezető szív- és keringési rendszer betegségeihez kapcsolódó szűrővizsgálat, melyet más betegségcsoportokkal való opcionális lehetőségek is kiegészítenek. Vizsgálataink alapja munkatársaink többször és régóta bizonyított szaktudása, valamint az ehhez biztosított, csúcstechnológiájú eszköz-park. Beszerzésre került egy Siemens Acuson X 300 PE típusú, négy vizsgálófejes, kardiológiai és érvizsgálatokra, hasi, kismedencei, pajzsmirigy, emlő, valamint nőgyógyászati vizsgálatokra alkalmas ultrahang készülék, valamint a kardiológiai járóbeteg-rendelés szinte teljes vertikumát lefedő nyugalmi és terheléses EKG, 24 órás vérnyomásmérésre és 24 órás EKG monitorozásra alkalmas rendszer. Az említett rendszerek nagyon fontos informatikai része, egy speciális betegfelvételi adminisztrációs és képarchiváló rendszer is telepítésre került. A Szent István Egészségházban tehát az alábbi szakorvosi rendeléseket biztosítjuk: általános kardiológia, általános belgyógyászat, ultrahang diagnosztika, urológia, reumatológia, diabetológia, pszichiátria, neurológia, foglalkozás-egészségügy, továbbá a családorvosi beutaló alapján OEP által támogatott laborvizsgálatokhoz juthat a páciens. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a lakosság igényli ezt a szolgáltatást. Bizonyára Önökkel is előfordult már, hogy családorvosuk a gondos terápia kialakításához további szakorvosi vizsgálatot, vizsgálatokat javasolt, mert pl. egy terheléses kardiológiai vizsgálat csak megfelelő diagnosztikai műszerekkel rendelkező rendelőben, kardiológus szakorvos és szakképzett asszisztencia jelenlétében végezhető el. Sok esetben azonban azt tapasztalja a páciens, hogy csak hónapok múlva juthatnak a szükséges szakorvosi vizsgálatokhoz. A Szent István Egészségházban azzal adunk többet, hogy nálunk a várakozási idő maximálisan lerövidíthető, ahol a fentebb felsorolt szakrendelések szolgáltatásai telefonos bejelentkezéssel az Ön időbeosztásához igazodva elvégezhetőek. Bejelentkezéshez hívja az 56/ es telefonszámot, az Egészségház szolgáltatásiról, orvosairól, árairól bővebben olvashat folyamatosan megújuló honlapunkon: www. uhszolnok.hu. Válassza a megelőzést! Várjuk rendelőinkben! Lapzárta február 22-én, szerdán. Elérhetőségünk: molnarmagdolna. 12

13 TÚRKEVE Kultúra A Túrkevei Kulturális Egyesület és a Kevi Érdeklődők Köre (KÉK) helytörténeti témák írására hirdetett pályázatot. Erre készült Kelemen Pálné, nyugalmazott tanítónő érdekes témájú dolgozata ban jöttem Túrkevére, a külterületi iskolákban tanítottam azok megszűnéséig, 1969-ig. 70-ben pedagógus-kölcsönt és a nyugat újvárosi iskolában tanítói állást kaptam. Portát kellett szereznem. Az Ábrahám utca 13. alatt sikerült találni egy 300 négyszögöles eladót. Tulajdonosa Madarász István volt. A gyümölcsfákat meghagyta, de a szőlőt letakarította, mire az építkezésre került a sor. Ősszel megkezdték az alapozást, de hamar beállt a tél, így 71-ben fejezték be, azután vehettük át a lakást, ami 13/a számot kapott. Mi voltunk az utcában az elsők, akik ide építettek a régi lakások közé, de hamarosan sok követőnk lett. Érdemes az utcáról megjegyezni, hogy ezt a Duda-Horváth közének mondták az idősek. Kutattam a név után, de a korábban itt élt bácsika rokonait már nem találtam, valamikor itt lakott a dudás. Az utca maga régi házakból állt, 1-26 számozásig minden portán egy-egy házzal, egy gazdával. Ma 37 ház áll az utcában, és van egy üres porta a leégett ház helyén. A páratlan oldal a járdás, a páros oldalán árkolt, ez nem volt mély, de teljes hosszában végighúzódott. Széles, kövezetlen, csordahajtó út volt. Vezetékes víz akkor még nem volt az utcában, azt a Thököly útról hordtuk kannákban, kb ben lett kifolyónk a Munkácsy és az Ábrahám út páratlan sarkán és az Ábrahám utca 20. előtt. Mivel minden portán volt ásott kút, kerekes vagy gémes a jószágok itatására, locsoláshoz, mosáshoz és egyéb házi munkákhoz, az összegyűjtött esővíz mellett ezt használtuk. Spóroltunk a messziről hozott vízzel. Építkezéshez a két szomszéd, Madarász István és Kulcsár Lajosné kútjából kaptunk vizet, az előbbitől csak saját használatra. Ha a városba mentünk, vittünk magunkkal kannát és a Rákóczi útról, a meleg-kútról hoztunk vizet. Az emberek gyakran kis kocsikra felpakolt edényekkel álltak ott, s vették a lágy mosásra, fürdésre alkalmas vizet. Később azt lezárták. A fürdések általában szombaton voltak, teknőben, bádogkádakban. A fürdővízbe áztatták a ruhákat. Általános volt a hétvégi mosás a TSZ-ben és az AFIT-ban dolgozó lakosok körében, akik az utcát lakták. Hétfőn tiszta ruhában mentek az emberek munkába, a gyerekek iskolába. Vasárnap a régi szokás 40 év az Ábrahám utcában szerint nem illett mosni. Ezen a napon csak a ledér nők mosnak, míg ki van teregetve a ruha, én ki nem megyek az udvarra, ne higgyék, hogy én mostam, oktatott régen egy idős szomszéd. Változást az hozott, amikor bekötötték a háztartásokba a vizet. Ez fokozatosan történt, ha jól emlékszem, mi 1977-ben vezettük be. Hosszú ideig még működtek az utcán a kifolyók, de körül ezeket lezárták. A szennyvíznek minden háznál emésztőgödröt kellett készíteni, ami, ha megtelt, szippantós kocsival ürítettek. A 90-es évek végén már rá lehetett kötni a városi vezetékre. Az utca mindkét oldalán árok lett, a páratlan oldalon a 13. számig, a Munkácsy út felé, attól pedig a Mezőtúri út felé lejt. A 70-es években a lakások általában régi, hagyományos házak voltak. Többnyire náddal fedettek, kis ablakosak, sötétek. Akadt még földes, linóleummal takart vagy hajópadlós. Három osztatúak voltak, szoba, konyha, kamra, néhányuknál volt csak 2-3 szoba. A konyhák padlózata tégla, cementlap vagy csak sima föld. Összhatásában az utca szép volt. Mindkét oldalán többnyire akácos fasor, ami fokozatosan eltűnt, ahogy sorban épültek a házak. Helyükbe dísz- és gyümölcsfák kerültek vagy bokrok és cserjék. Egyesek a házaik elé alakítottak, amitől csak szépült a táj. A lakások fűtése sok helyen kemencével történt, amit később kiszorított az olajkályha, az asztali tűzhelyet pedig a palackos gázkályha. Majd 1991 környékén az utcába jött a vezetékes gáz. Az árok ásását a város végezte, a betemetést pedig a tulajdonosok végezték házaik előtt. A gazdák egy ideig még a kemencével rendelkezőknek adták az íziket, később kivitték a határba és ott semmisítették meg. Sok lakásban, így nálunk is, megvan a vegyes tüzelésű és a gázkazán egyaránt, így csak egy kallantyú átfordításával válthatunk egyik vagy másik üzemeltetésre. A fővezetékre való rákötés nem ment egyszerre, fokozatosan ki, mikor tudta megengedni annak kiadásait. A lakásonkénti tervrajz, amit mérnök készíthetett, és a felszerelések megvásárlása is komoly kiadást jelentett. Mi 1992-ben kötöttünk rá. Villanyvilágítás minden lakásban volt, az utcán is megvoltak az oszlopok, az idők folyamán a világítóeszközök korszerűsödtek. Telefon a 70-es években még nem volt az utcában, a 80-as évektől kötötték be több háznál, amit mára sokan visszamondtak, felváltotta a mobil. Rádió minden lakásban volt és ma is van. Televízió is kevés helyen volt, a szomszédok egymáshoz jártak át nézni. Mivel én még a Dani tanyai iskolánál 1968-ban vettem, ott is sok tanyasi nálunk nézte, itt is ez volt a helyzet. Majd fokozatosan vásároltak részletre sajátot az emberek. Kézzel akkor már kevesen mostak, mosógép volt a házaknál. Az előfordult, hogy a közeli rokonokkal használták. Ma már felváltotta ezeket is több helyen az automata. Hűtőnek a kútba, a víz felé leeresztett szatyor, veder szolgált, majd fokozatosan megjelentek a normál hűtők és mélyhűtők. Ha valahol nem volt, a szomszédnál tároltak dolgokat, ma már ilyen szívességek ritkák, csak ha elromlik, akkor fordul elő. Aminek nem örülök és sajnálattal látom, hogy a kezdetben minden háznál lévő konyhakert eltűnőben van vagy parlagon hever től egyre többen már nem ássák fel kertjeiket, a boltból veszik azt, amit megtermelhetnének. A régi házaknál is volt alsóépület és ól. Az új házak tulajdonosai is építettek ilyeneket. A jószágaiknak, mert sok állatot tartottak, baromfit, sertést és majd minden háznál tehenet, ma már csak három háznál van tehén. Nem mondják, mint régebben, hogy a tehenes utcában lakunk. Ló is volt több helyen, három családnál még ma is van. 30 éven át az utca élete mozgalmas, hangulatos volt, éve már csend van, s ez szomorú. Az állatok vágásra kerültek, nem kell a jó magyar tej! Azért leírom, milyen volt itt az élet. reggelente a csordás sokáig Balogh Károly, majd Nagy Kálmán (Kece), aki meghalt 2008-ban megjelent az utca elején néhány tehénnel, kürtjével jelezte jöttét. A házak kapui nyíltak, ha kijött a jószág, záródtak. Mire az utca végére ért, egy nagy csorda volt. Sarat dagasztottak vagy port vertek, olykor botladoztak a kocsikerék nyomban szegény állatok. Késő délután ismét kürtölés, jöttek a tehenek, nagy hassal, teli tőggyel érkeztek vissza a legelőről. Nyíltak a kapuk, bement a jószág, záródtak. Fejés után az asszonyok indultak kannáikkal a csarnokba leadni a tejet. Aztán meg többen házaktól hordták az emberek a tejet. Reggel, este volt itt forgalom, ma már csak nyugalom. A csarnok megszűnt táján, a tehenek nem sokáig pottyanthatták lepényeiket a kövesútra ben végre lett kövesutunk! Kórizs István tanácselnöksége alatt több sáros út kapott kövezettet. Ez időben Faragó Bálint volt itt a tanácstag, e körzet Népfront elnöke pedig én magam. Házról házra jártunk csekkekkel, hogy a Ft családonkénti hozzájárulást a négy méter széles kövesúthoz fizessék be. Volt, aki részletfizetési engedményt kért és kapott. Nem fogadta mindenki lelkesedéssel, volt, aki évekig haragudott ránk, de lett kövesutunk és ők is belátták, hogy nem tettünk rosszat. Az egymáshoz való viszonyok, mondhatni jók, ismerik, köszöntik egymást az emberek, ha valaki segítségre szorul, számíthat a szomszédjára. A beteget látogatják, az elhunytat az egész utca elkíséri utolsó útjára. Az őt elbúcsúztató meg is említi ezt beszédében, az első és hátsó szomszédot név szerint is. Ők általában koszorút vagy sírcsokrot is visznek ig a férfiak lapáttal mentek a temetésre, s a sírásónak segítői voltak az elhantolásban. Ezt követően ez a szokás kihalt. Sajnálom. Mióta már én is öregnek számítok az utcában, eltakarítják járdámról a havat télen, nyáron lekaszálják füvemet. Megkérdezik, a boltból hozzanak-e valamit, ha vásárolni mennek... Tragédiák, megdöbbentő események is voltak. Öten öngyilkosok lettek, egy anya megölte újszülött csecsemőjét, egy öreg nádas ház 2008-ban leégett. Részletes táblázatot készített a szerző, Kelemen Pálné az 1971-ben és 2011-ben ott lakó tulajdonosokról név és évszámok felsorolásával. A lakók döntő többsége kicserélődött. A 37 házból 4 eredeti állapotában van, 4 esetben felújítás történt és 24 új ház épült után egy felújításra és csak kettő új építésre került sor. Köszönjük az érdekes téma feldolgozását! Győri József 13

14 Hírek TÚRKEVE TÚRKEVEI REFORMÁTUS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY A Túrkevei Református Iskoláért Alapítvány megköszöni mindazoknak, akik a évi adójuk 1 %-ával támogatták az alapítványt. A felajánlásokból összegyűlt összeg: Ft Az összeget az alapszabályban meghatározottak szerint használtuk föl: tehetséggondozásra, hátrányos helyzetű tanulók támogatására és banki költségekre. KOSSUTH ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY Ványai DSE Tisztelettel kérjük az adózókat, hogy adójuk 1%-val járuljanak hozzá a diák sportegyesület munkájához. Felajánlásaikat a adószámon várjuk, melyet előre is köszönünk DSE Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-át 2010 évben a Kossuth Iskoláért Alapítvány részére ajánlották föl, ennek összege: Ft Az összeget az alapszabályban meghatározottak szerint használtuk föl, a Farkas Imre emlékplakettek készíttetésére. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-át 2011 évben a Kossuth Iskoláért Alapítvány részére ajánlották föl, ennek összege: Ft Az összeget az alapszabályban meghatározottak szerint használtuk föl, félévkor a kiváló tanulók értékelésére. TÚRKEVEI NŐIKAR EGYESÜLET Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-át 2010 évben a Túrkevei Nőikar Egyesület részére ajánlották föl, ennek összege: Ft Az összeget az alapszabályban meghatározottak szerint használtuk föl, banki költségek kifizetésére, utazásra, valamint egységes fellépő ruha varratására. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-át 2011 évben a Túrkevei Nőikar Egyesület részére ajánlották föl, ennek összege: Ft Az összeget az alapszabályban meghatározottak szerint használtuk föl, banki költségek kifizetésére, valamint utazásra. Hírek a strandfürdő tájékáról FIGYELEM! AKÁR 25% KED- VEZMÉNY masszázs-bérlet vásárlása esetén Az egész évben felhasználható 6 alkalomra szóló masszázsbérletünkkel az ötöt fizet, hatot kap akció miatt forintot takaríthat meg. A bérlet ára Ft. A február 29-ig felhasználható 3 és 4 alkalomra szóló masszázsbérleteinkkel, amivel 25 %-ot spórolhat, a 3 alkalmas bérlet esetén Ft-ot, a 4 alkalmas bérlet esetén Ft-ot takarít meg. A 3 alkalmas Ft a 4 alkalmas bérlet ára Ft. A bérleteket szabadon felhasználhatja frissítő svéd masszázs, talpmasszázs vagy arcés dekoltázsmasszázs igénybevételére. Kedves Túrkevei Vendégeink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy túrkevei állandó lakcímmel rendelkező vendégeink 10 alkalomra szóló fürdőbérletet válthatnak. A bérlet ára 7000,- Ft. Megvásárolható február 29-ig. Felhasználható december 31-ig. Jó tudni! Reumatológiai és Fizio- és mozgásterápiai szakrendelés, melyre előzetes bejelentkezés szükséges a fürdő pénztárnál vagy telefonon 56/ Hétfő tól ig (rendel dr. Gyányi Margit) Kedd tól ig (rendel dr. Takács Mária) Szerda tól ig (rendel dr. Gyányi Margit) Fürdőgyógyászati kezelések Hétköznap: 8.00-tól ig Hétvégén: 8.00-tól ig /Vízitorna kivételével/ Járóbeteg reumatológiai szakellátás Hétköznap: 8.00-tól ig Wellness szolgáltatások Hétköznap: 9.00-tól ig Hétvégén: tól ig Fogászati magánrendelés Dr. Csizmadia Tamás fogszakorvos magánrendelése előzetes időpont egyeztetést követően vehető igénybe. Rendelés hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken és Bővebb információ és bejelentkezés 70/ /

15 TÚRKEVE Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről. Január 5-én, a Polgármesteri Hivatal kérésére, a Petőfi téren lévő város karácsonyfáját távolítottuk el, helyét feltakarítottuk. Még ezen a napon a Dr. Balogh János út egyik ingatlanának tetőcserepeit rongálta meg a szél, a tulajdonos kérésére a hibát kijavítottuk. Január 8-án, az esti órákban, a Himesdi úton parkoló tehergépkocsi elakadt, megsüllyedt. Az egység a tehergépjárművet gépjárműfecskendővel kivontatta. Január 15-én, a katasztrófavédelmi főigazgató és a polgárvédelmi főfelügyelő a Tisza Mentőcsoportot készenlétbe helyezte, beleértve a túrkevei egységet is, a Magyarország felett átvonuló orosz műhold esetleges becsapódása miatt. Szerencsére a becsapódás hazánkat elkerülte, így az egység vonultatására sem volt szükség. Január 17-én, Balán, az autóbusz végállomásán gallyazást végeztünk lakossági kérésre. Tűzoltósági hírek Az autóbusz mozgását veszélyeztető ágakat eltávolítottuk. Január 18-án, a hajnali órákban kaptuk a jelzést, miszerint a Munkácsy és a Thököly út kereszteződésében magasfeszültségű oszlopon primer biztosíték égett. Az Eon. kiérkezéséig a helyszínt az egység biztosította. Január 19-én, az esti órákban a Kuncsorbai úton, a sárga telepnél nagy mennyiségű sár került az úttestre, mely fokozott balesetveszélyt jelentett a közlekedők számára. Az eset jelzését továbbítottuk a közútkezelőnek, aki a veszélyt megszüntette. Ezúton szeretném felhívni a gazdálkodók figyelmét, hogy a földmunkálatok elvégzése után kellő figyelmet fordítsanak az erőgépek sármentesítésére, megelőzve ezzel a közútra történő sárfelhordást január 1-től jelentősen átalakult a katasztrófavédelem szervezete. A legfontosabb változás a hivatásos tűzoltóságok államosításában, valamint a megyénkben Hírek négy katasztrófavédelmi kirendeltség megalakításában érezhető. A katasztrófavédelmen belül két új, a Polgárvédelmi és Iparbiztonsági osztály megalakításával igyekeznek a lakosság minél nagyobb biztonságát szavatolni. Az előző évben elfogadott katasztrófavédelmi törvény az Önkormányzatoknak feladatként határozza meg a település tűzvédelmének biztosítását. Egyesületünk szervezeti felépítése nem változik, az eddigiekhez hasonlóan a mezőtúri HTP /hivatásos tűzoltó parancsnokság/ munkáját segítve igyekszünk a Túrkevén élők biztonságát szolgálni, életminőségét javítani. Ne feledjék a bajban, segítünk! Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve, Táncsics M. út 1-3.Telefonon: 0-24 óráig a +3620/ és a 0656/ számon. Sörös Tibor pk. Tájékoztatom a tisztelt túrkevei földtulajdonosokat, hogy Túrkeve ny.v.sz. Földtulajdonosok jogi személyiség nélküli Vadászati Jogközössége a vadászati jog haszonbérleti díjának kifizetését megkezdi osztani. A bérleti díj összege visszamenőleg: 2008-ig: 110 Ft/ha, akik még nem vették fel évre: 110 Ft/ha, akik még nem vették fel 2010.évre: 110 Ft/ha, akik még nem vették fel évre: 110 Ft/ha, akik még nem vették fel évre: 110 Ft/ha A haszonbérleti díj átvehető Túrkeve Város Önkormányzata fsz. 17-es szoba Időpontok: január 23-tól április 23-ig és szeptember 3-tól december 17-ig hétfőnként az alábbi napokon: január 23, február 6, 13, 20, március 5, 12, 19, április 2, 16, 23, szeptember 3, 10, 17, október 1, 8, 15, 22, 29 Földtulajdonosok figyelmébe! november 5, 12, 19, december 3, 10, óráig és óráig A földtulajdonosok jogosultságának hivatalos igazolása: - tulajdoni lap (2008-ig visszamenőleg) - földhasználati lap (akkor, ha a tulajdonos azonos a földhasználóval) - esetleges tulajdonjog változást, cserét, vételt igazoló szerződés illetve a tulajdonjogot igazoló bejegyző határozat, melyet a Földhivatal állított ki. Pénzfelvételhez szükséges: - személyi igazolvány, lakcímkártya, személyi szám, adóazonosító kártya - hivatalos meghatalmazás E területbe való azonosítás: Túrkeve külterületének Önkormányzati határán belül eső összes terület. Kivételek: - Kuncsorbai rész - Az NK II. öntözőcsatornától Kisújszállás felé eső része (Göröngyösi rész) - Templomzug - Pásztózug Túrkeve, január Tisztelettel: Sebestyén Sándor közös képviselő Mentő és Tűzoltó Egyesület közhasznúsági jelentése A Mentő és Tűzoltó Egyesület 2010-ben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú, egyszerűsített éves beszámolóját állította össze. Tárgyévben az egyesület eft állami támogatást kapott, s azt teljes egészében fel is használta. Az egyesület évi bérköltsége Ft, a bérjárulékok összege Ft. Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása eft volt. Ez az összeg teljes egészében az alkalmazottak részére biztosított étkezési utalvány, valamint a belvizes és egyéb problémás időszakban az alkalmazotti létszám segítésére foglalkoztatott alkalmi munkavállalókkal kapcsolatos kifizetésekből tevődik össze. Az egyesület 2010-ben a nyilvántartások szerint 116 esetben vonult ki, ebből 18 alkalommal tűzesethez, 86 alkalommal műszaki mentés miatt, 5 alkalommal pedig gyakorlat céljából vonult ki az állomány. A káreseteken kívül biztosítás céljából az egyesület jelen volt szinte valamennyi városi rendezvényen. A Városvédő Egyesülettel együttműködve biztosítottuk a város két főutcáján ültetett virágok öntözését. Biztosítottuk a sérült, balesetveszélyes faágak eltávolítását, szükség esetén útmosást végeztünk. Ilyen és ehhez hasonló feladat-végrehajtást közel 200 alkalommal végeztünk. Az egyesület munkáját jelentősen segíti, hogy minden évben benyújtásra kerül egy-egy sikeres pályázat. Ezekkel a pályázatokkal egyesületünk működési feltételei évről évre javulnak. A tisztségviselők munkájukat társadalmi munkában végezték, azért az egyesülettől anyagi, pénzbeli juttatásban nem részesültek. Vadné Deák Ibolya, az egyesület elnöke 15

16 TÚRKEVE Újszülött gyermekek városunkban Balázs Benett an. Balogh Ibolya Balogh Bende András an. Vincze Dóra Csillag Vajk Levente an. Baloh Mahdalyna FOGÁSZATI ÜGYELET TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT Rendel: Med-Dent 2000 Bt. dr. Tóth László vezetésével Szombat, vasárnap és ünnepnap de és du óra között. Tel: , ORVOSI ÜGYELET TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT M u n k a n a p o k o n tól másnap reggel 7.00-ig. Munkaszüneti napot megelőző nap tól, a munkaszünetet követő napon reggel 7.00-ig. Tel: / ÁLLATORVOSI ÜGYELET TÚRKEVÉN, MEZŐTÚRON, KÉTPÓN Nagy Diána an. Simon Veronika Ozsváth Brendon an. Kovács Adrienn Lakatos Benett István an. Patai Nikoletta dr. Fodor Sándor telefon: / dr. Begazy Zsolt telefon: / dr. Lázár József telefon: / dr. Bodó Péter telefon: / Az ügyelet munkaszüneti nap előtt du órától a munkaszüneti napot követő első munkanapon reggel 7.00 óráig tart./ az ügyeletesek a csere lehetőségének jogát fenntartják/ Az ügyeletes neve és telefonszáma a Sáros utcai állatorvosi rendelőnél olvasható. A változtatás jogát fenntartjuk! Fizetett hírdetés Tisztelt Túrkevei Lakosok! Fotók: Horváthné Györgyi Dinya Tamás an. Zám Renáta Gyarmati Zsófia an. Laskai Anikó Pabar Zoltán an. Pólik Anikó 2012-ben is várja meglévő és leendő ügyfeleit a Groupama Garancia Biztosító ZRt. Változatlan helyen és időben a Túrkevei könyvtárban minden csütörtökön 8:00-tól 11:30-ig. Kínálatunk: - Kárbejelentés - Lakásbiztosítás / -40%/ - Kötelező gépjárműbiztosítás - Casco /-40%/ - Megtakarítások, Befektetések - Vagyonbiztosítás - Managerbiztosítás - Hitelek, pénztári termékek Elérhetőség: Papp Lajos 0630/ T Ú R K E V E - INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP Következő nyilvános szerkesztőségi ülés és egyben lapzárta február 22-én, 17 órakor lesz a szerkesztőségben. A felelős kiadó: Túrkeve Város Önkormányzata. A hírdetések leadási helye: Művelődési ház, Táncsics M. u. 16. ISSN: Főszerkesztő: Molnár Magdolna. Nyomdai előkészítés: Nagy Sándor. Elérhetőség: 5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 3. Tel.: 06-56/ Megjelenik havonta 3700 példányban, készült a KIS-ÚJ-LAP Kft.-ben, 5310 Kisújszállás, Munkácsy út 8. Felelős vezető: Farkas Zsolt.

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat 26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Városi Önkormányzat 235.703 eft forint alapú hitelfelvétel tárgyában az ajánlattevő kiválasztásáról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot.

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2004./IX.29./sz. r e n d e l e t e EGYES KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben