Ezzel az idézettel köszöntötte a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezzel az idézettel köszöntötte a"

Átírás

1 XXIV. ÉVFOLYAM, ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP Átadták az egészségházat február Új fénnyel ragyognak Mikor megszületik egy várvavárt gyermek, Az élet dolgai új értelmet nyernek. Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban, Új fénnyel ragyognak a világban hárman. Babaköszöntő Ezzel az idézettel köszöntötte a város vezetése a szülőket, s azokat a piciket, akik Túrkeve Város 750. jubileumi évében születtek. A január végi napon valóban új fény, új élet ragyogta be a Városháza zsúfolásig megtelt dísztermét. A tavalyi ünnepi évben 81 kisgyermek született a városban, akik jelenlétükkel hozzájárultak az ünnep kiteljesedés éhez. Ők 81-en Túrkeve legifjabb polgárai! Szüleik ölében mit sem tudva a nap jelentőségéről hallgathatták dr. Szabó Zoltán polgármester köszönő szavait, majd átvehették a fent említett idézettel azt az emléklapot, amely életük későbbi szakaszában nyerhet értelmet, töltődhet meg különleges tartalommal. Az ünnepi program zárásaként egy pohár pezsgővel koccintottak Túrkeve Város legifjabb polgárainak egészségére. A TARTALOMBÓL Jó szándékkal mindenre van megoldás Kun Lackó emlékére Képviselőtestületi hírek Gondolatok a Magyar Kultúra Napján Dr.Nánási Lajos Egészségház átadása A pénz nem ehető Közmeghallgatás volt Van, aki forrón szereti

2 Önkormányzati hírek TÚRKEVE Ünnepélyes átadásra került Túrkeve egészségügyi intézménye dezéssel felszerelt akadálymentes illemhely kialakítására is sor került. Az épületben a használati melegvíz előállítást alternatív energiaforrás napkollektoros központi melegvíz előállító rendszer látja el. A projektismertetést és az állófogadást követően a megvalósult beruházás helyszínén, ünnepélyes keretek között szalagátvágással, hivatalosan is átadásra került az épület. Az orvosok és asszisztenseik esztétikus és megfelelően felszerelt környezetben végezhetik munkájukat, a betegek tágas, világos és a kor követelményeinek megfelelő környezetben várakozhatnak. Nyitrai Rita 2 Túrkevén ismét egy igen látványos projekt megvalósulásának lehettünk tanúi. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében A minőségi egészségügyi szolgáltatás megteremtése Túrkevén elnevezésű projektjét hajtotta végre az önkormányzat. A pályázat keretében a város 1950-es évek elején épült Széchenyi utcai orvosi rendelő átalakítására, bővítésére, infrastruktúrájának fejlesztésére, teljes körű akadálymentesítésre, valamint bútorzat beszerzésére Ft uniós támogatásban részesült. A támogatáshoz jelentős önkormányzati forrás és lakossági hozzájárulás is társult, így a pályázati ütemmel egy időben, több tervezett felújítás is megvalósulhatott. Az átadási ünnepségre január 23-án, a Polgármesteri Hivatal Dr. Czihat Károly nagytermében került sor, ahol köszöntötték a jelenlévőket, köztük Boldog István országgyűlési képviselőt, Kovács Sándort, a megyei közgyűlés elnökét, dr. Sinkó-Káli Róbert, a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének tisztifőorvosát, a képviselő-testület tagjait, a beruházásban részt vevő vállalkozókat, az orvosi vállalkozásokat és a meghívott vendégeket. A rendezvényen dr. Szabó Zoltán polgármester ismertette a projekt megvalósulásának folyamatát, a sikerességhez vezető utat. A rendelő felújításával jelentősen javult a város utcaképe. Az épületbe jutást biztonságos akadálymentes feljáró, vakvezető sáv és fotocellás ajtók segítik. A betegek 132 m² területű esztétikus váróteremben és a hozzá kapcsolódó folyosókon várakozhatnak. Mindemellett az épület informatikai infrastruktúrája és vagyonvédelmi rendszere is megváltozott. A háziorvosok és a fogorvosok új munkaállomást kaptak. A munkaállomások biztonságos működését egy az erre a célra kialakított szerverszobában elhelyezett szerver-egység biztosítja. A háziorvosok egy új generációs egészségügyi orvos medikai szoftvert használhatnak, mely programba beépítésre került a Várótermi Irányítási Rendszer (VIR). Ez a rendszer segíti az orvosok munkáját és várakozó betegek gördülékeny ellátását. A megújult épület minden helyisége új bútorzatot kapott. Az elkülönített háziorvosi, fogorvosi és ügyeleti helyiségeken belül öltöző és szociális helyiségek is kialakításra kerültek. A háziorvosi rendelők kialakításukat tekintve alkalmasak az orvos-beteg négyszemközti kommunikációjára. A teljes körű akadálymentesítés fontos elemeként a nagyothalló beteg és orvosa közötti beszélgetést mobil indukciós hurok könnyíti meg. A berendezés beépített mikrofonnal rendelkezik, mely a fogadott beszédet azonnal átalakítja és mágneses mezőn keresztül továbbítja a hangot a nagyothalló készüléket viselők számára. Az épületben történő eligazodást kontrasztos, tapintható, Braille írással ellátott térkép segíti. Az orvosok elérhetőségével és rendelési idejével kapcsolatos legfontosabb információk is megtalálhatók. A helyiségek és a rendelők bejárata mellett szintén Braille írással is ellátott egységes névtáblák kerültek elhelyezésre. A kerekes székes betegek részére vészjelző beren- FELHÍVÁS Ajánlattétel nagykunkapitány személyére A Nagykun Hagyományőrző Társulás javaslatokat vár a tagtelepülésektől, így Túrkevétől is, nagykunkapitány személyére. Túrkeve Város Képviselő-testülete kéri a lakosságot és a civilszervezeteket, hogy tegyék meg ajánlásaikat írásban. Az ajánlásoknak indoklást is kell tartalmazni a javasolt személlyel kapcsolatban. Nagykun Hagyományőrző Társulás az alábbi elvárásokat fogalmazza meg a tiszteletbeli címet viselő személlyel szemben: - példaértékű magatartás - kun identitástudat - közéleti és hagyományőrző tevékenység - alkalmasság protokolláris szereplésre (jó megjelenés, beszédkészség) Az ajánlásokat személyesen és postai úton lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) a Humánerőforrás Osztály vezetőjének, Nagyné Bedő Ildikónak (fsz. 9-es szoba.) A borítékra szükséges ráírni: Ajánlás nagykunkapitány személyére Benyújtási határidő: Képviselői fogadóóra Kántorné Bíró Emília képviselő minden hónap első és harmadik szerdáján tart fogadóórát a Városházán. A soron következő alkalom: február 15., valamint március 7.

3 TÚRKEVE Önkormányzati hírek Minden igényt kielégítő otthonra lelhetnek az idősek A Berettyó-Körös Többcélú Társulás által fenntartott túrkevei Idősek Otthona jelenleg két telephelyen működik. Mint ismeretes, az Ecsegi úti épületegyüttes túlnyomó többsége olyan elavult, rossz állapotban van, hogy feltétlenül szükségessé vált egy végleges megoldás kidolgozása. Egy pályázat kiírása lehetőséget teremtett arra, hogy kellő átszervezéssel, átépítéssel és a Vass utcai volt iskolaépület áttervezésével lehetőség legyen a kielégítő megoldás megvalósítására. A város vezetése minden segítséget kész megadni ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén minél hamarabb kialakíthassák az idősek számára az otthont. Fehérváry Rudolf építész a terveket elkészítette, így a Társulás január 30-án esedékes ülésén dönt a pályázat beadásáról. Túrkeve Város Képviselő-testülete 409/2011. (XII.22.) sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Berettyó-Körös Többcélú Társulás az Idősek Otthona intézmény korszerűsítésére a TIOP /1. kódszámú pályázat tárgyában pályázatot nyújtson be. A tervezői javaslatot és költség tervet bruttó ,- Ft beruházási főösszeggel jóváhagyta. A pályázat 100 %-os finanszírozású, ami anynyit jelent, hogy önerőre nincs szükség a beadásához. Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a beruházás során olyan költség merül fel, amely a pályázat benyújtásakor nem volt látható, vagy a pályázat által nem támogatható, annak költségeit biztosítja. /3/2012.(I.26.) sz. határozat/ (Következő számunkban beszámolunk, kedves Olvasóinknak a tervekről. Főszerk.) A gazdasági társaságok beszámoltak a testületnek A január 26-án lezajlott testületi-ülésen az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői ismertették a testület tagjaival a évre szóló üzleti terveiket, melyet a képviselők elfogadtak. Ezen túl döntés született arról is, hogy az üzleti tervekben megfogalmazott pénzügyi igényekről a költségvetés tárgyalásakor dönt. Február 10-ig még van lehetőség fejlesztési javaslatokat tenni. /4/2012.(I.26.) és 5/2012.(I.26.) sz. határozatok/ Megtárgyalta a képviselő-testület a Túrkevei Városgondnokság és Vízmű Kft évi működéséről szóló beszámolót is. A január 1-jével létrejött új szervezet végzi a hulladékszállítás, víz- és csatorna szolgáltatás mellett az Képviselőtestületi hírek önkormányzati intézmények takarítását, az önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetését, a lovarda, a gyepmesteri telep, a mázsaház, a temetők fenntartását, a közterületek karbantartását, valamint a közfoglalkoztatott munkavállalók közreműködésével mintegy 20 millió Ft értékű karbantartási, felújítási munkát végeztek el a város intézményeiben. Januártól 5 fő, 50 év feletti szakmunkás, 1 éves foglalkoztatására van lehetőség központi támogatásból, akik munkájára nagy szükség lesz az intézményekben, ebben az évben is. /6/2012.(I.26.)/ Közszolgáltatási díjakról döntöttek Döntött a képviselő-testület a évi közszolgáltatási díjak megállapításáról is. A központi jogszabály év végi változása miatt a hulladékszállítás díja nem lehet magasabb a évben alkalmazott díjnál, a víz- és csatornadíjakat pedig legfeljebb bruttó 4,7 %-kal lehet megemelni. /2/2012.(I.26.) sz. és 3/2012.(I.26.) sz. rendeletek, 7/2012.(I.26.) sz. határozat/ A helyi autóbuszról január 1-től az önkormányzat fenntartásában működik a helyi autóbusz közlekedés. Mivel a szolgáltatás ingyenes, ezért a képviselő-testület hatályon kívül helyezte a viteldíj megállapításáról szóló rendeletét, valamint a menetrendről szóló korábbi határozatát. /4/2012.(I.26.) sz. rendelet, 8/2012.(I.26) sz. határozat/ Beszámolókat fogadott el a testület Megtárgyalta a képviselő-testület a Túrkeve Újság és a Túrkeve Televízió évi tevékenységéről, valamint a évi elképzelésekről szóló tájékoztatót. Megköszönte a szerkesztőségek munkáját, és döntött arról, hogy az újság ezentúl 16 oldalon jelenik meg. Február 1-től 1 fővel bővül a Túrkeve Televízió szerkesztőségének létszáma, tekintettel a jogszabályváltozásokból adódó többlet feladatokra. /10/2012(I.26.) sz. 11/2012.(I.26.) sz. és 12/2012.(I.26.) sz. határozatok/ A Finta Múzeum vezetője, Kapás János tájékoztatta a város vezetőit az intézmény évi tevékenységéről, ezt követően a képviselő-testület megköszönte a múzeum dolgozóinak munkáját: a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, tudományos-és kutatómunkát, a színvonalas rendezvényeket. /13/2012.(I.26.) sz. határozat/ A mezei őrszolgálat is beszámolt működéséről a városatyáknak ben nem változik a mezőőri díj. 4 fő mezőőr havi munkaidő keretben látja el a feladatokat, együttműködve a polgárőrséggel és a rendőrséggel. Adományokból sikerült beszerezni egy éjjel-látó távcsövet, ezzel hatékonyabbá téve az esti és éjszakai járőrözést. /16/2012.(I.26.) sz. határozat/ Újabb 10 évre bérbe adták a területet A Német Juhászkutya Klub további tíz évre bérbe kapta a testülettől a már 15 éve általuk használt területet. /15/2012.(I.26.) sz. határozat/ Önkormányzati bérlakásokat utaltak ki Két, a Liget úton található önkormányzati szociális bérlakás kiutalásáról döntött a képviselő-testület. /22/2012.(I.26.) és 31/2012.(I.26.) sz. határozatok/ A sportolókat támogatják Január havi képviselői tiszteletdíjáról 2 városatya mondott le a Túrkevei Városi Sportegyesületen keresztül Kalmár István sportoló ( Ft), valamint a birkózó szakosztály ( Ft) javára. /32/2012. (I.26.) sz. határozat/ Leállították a mobil átjátszó torony telepítését Interpelláció keretében foglalkozott a képviselő-testület a Ligetben álló víztorony tetején épülő mobil átjátszó torony telepítésének ügyével. Arról döntöttek, hogy lakossági fórumra hívják a mobil szolgáltató képviselőjét és addig is kérik a munkálatok felfüggesztését. Módosították a költségvetést A már korábban elfogadott költségvetés módosítását az tette szükségessé, hogy a központi költségvetésből az önkormányzat részére támogatásra került sor, valamint a képviselő-testület korábbi üléseken hozott döntései ezt a határozathozatalt indokolták. /1/2012.(I.26.) sz. rendelet/ Új közbeszerzési szabályzat Új közbeszerzési törvény lépett életbe hazánkban, s ez tette indokolttá a szabályzat felülvizsgálatát. Az önkormányzat közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, dokumentálásának, a szervezetek és személyek felelősségi körének, belső ellenőrzésének rendjét tartalmazza, ill. állapítja meg a 14/2012.(I.26.) sz. határozat. /főszerk./ 3

4 Önkormányzati hírek Közmeghallgatás volt A közmeghallgatás kiváló alaklom arra, hogy az itt élő emberek elmondják véleményüket a testületnek, akik őket meghallgatva hozhatnak mindenki számára megnyugtató döntéseket. így próbált bennünket aktívabb közéletre buzdítani a Túrkeve újság januári számában a főszerkesztő. A képviselő-testület rendhagyó módon a nemrég felépült Túrkeve Hotelbe várta az érdeklődőket. (Nem voltunk se sokan, se kevesen.) A polgármesteri tájékoztató előtt Perge József, a Túrkeve Termál- és Élményfürdő, Apartman és Kemping igazgatója bemutatta az új szállodát. Megtudtuk, hogy a jelenlegi állapot a fejlesztési terv első ütemének befejezése. A 32 fő elhelyezésére alkalmas, 8 szobás épület kívül, belül nagyon szép! A berendezés még hiányos ugyan, de már így is egy vendégbarát, az egyszerűségében harmóniát sugárzó, vonzó lehetőséget ígér. Tágas, a Nap által körbejárt recepció, kiszolgáló épületrész és egy több funkciós közösségi terem teszi teljessé a képet. A második ütemben kelet, dél-kelet irányban újabb szobák építését tervezik. A szálloda gépészeti kialakítása a jövő energiaforrására épült. Az egész fürdő energiaigényét a metángáz hő- és elektromos árammá alakításával kívánják megoldani. A harmadik ütemben kismedencék építését tervezik egy szélesebb körű turisztikai igény kielégítésére. Dr. Szabó Zoltán polgármester tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy a közeli fürdők kihívást jelentenek a város számára. Fontos, hogy sajátos, egyéni arculattal tegyük vonzóvá a túrkevei termálfürdőt. Az apartmanokkal együtt a jövőben férőhely várja a vendégeket. A forgalom növelését szolgálhatja, ha a meglévő nemzetközi kapcsolatokat ebbe az irányba is fejlesztjük. Túrkeve tagja a 46 várost magába foglaló Fürdővárosok Szövetségének, ami országos kapcsolatok kialakítását teszi lehetővé. A tucatnyi érdeklődő képet kapott a város jelenlegi helyzetéről és a 2012-es év terveiről. Megtudtuk, hogy az elmúlt év beruházásai okán a város nem bocsájtott ki kötvényt, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben megnyugtató hír ben cél a folyamatban lévő beruházások befejezése (Deák úti óvoda korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan az Árpád úti iskola épületének átalakítása az ideiglenes elhelyezésre az építkezés ideje alatt, a metángáz hasznosításához a műszaki feltételek megteremtése, a Vas utcai iskola épületének bővítése és átalakítása idősek otthonává ) A város vezetése kiemelt feladatként kezeli az önkormányzati intézmények működési feltételeinek biztosítását. A közmeghallgatáson szembesültünk azzal, hogy az elmúlt 20 év két nagy problémája ma is ott tornyosul a város felett: folyamatosan fogy a lakosság és nem megnyugtató a túrkevei emberek foglalkoztatási mutatója (a két dolog öszszefügg). Jelenleg kb. 800 fő van a városban, munkanélküli státuszban. Zömük 8 általános, vagy az alatti végzettségű. A gondon a START programhoz csatlakozva próbál enyhíteni a városvezetés. Pályázatot adtak be 126 fő foglalkoztatási költségére, s bíznak az eredményben. A közmeghallgatáson a lakosság részéről örökzöld témák vetődtek fel: Rosszak a külső városrészek útjai. Városkép, parkosítás, parkgondozás. A Kis-Berettyó állapota. A városból a strandra vezető úton a híd kőkorlátjának biztonságosabbá tétele. Hogyan lehetne javítani a lakosság környezetkultúráját? (éjszakai rongálások, szemetelés, közöny a közös érték iránt) Foglakoztatás és munkahely. Hurrá optimizmusról ugyan nem tudunk beszámolni, de az tetszett, ahogy a polgármester, a jegyző, a jelenlévő képviselők, osztályvezetők kifejtették olykor eltérő véleményüket és velünk együtt keresték a megoldáshoz vezető utat. Ha az ilyen fórumokon sikerül kiiktatni az egymásra mutogatás rossz szokását, egy hasznos és értelmes együttgondolkodás alakulhat ki. Valójában ez az egyetlen járható út annak a célnak eléréséhez, hogy városunk élhető legyen, s a nehézségek ellenére is jó érzéssel töltsön el bennünket túrkeveinek lenni. Felhívás mezőőri járulék fizetésére kötelezetteknek! Takács Mihályné A földhasználati -, illetve a tulajdonjogban bekövetkezett változást az érintettek (a régi és az új földhasználók) a jog átadását, illetve átvételét (vásárlás, értékesítés, bérbeadás) követő 15 napon belül Túrkeve Város Önkormányzata adócsoportjánál kötelesek írásban bejelenteni. Kérjük a földtulajdonosokat, hogy bejelentési kötelezettségüknek a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál (3. szoba) tegyenek eleget. Adóc soport Igazgatói pályázat TÚRKEVE A Petőfi Sándor Általános Iskola öt éves igazgatói megbízása ebben az évben, július 31-én lejár, ezért a képviselő-testület a 9/2012.(I.26.) sz. határozatában új pályázati kiírásról döntött. Pályázati felhívás Túrkeve Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Általános Iskola (5420 Túrkeve, Petőfi tér 6.) pedagógus munkakör melletti, magasabb vezetői (igazgatói) megbízás ellátására. A magasabb vezetői megbízás öt évre, augusztus 1. napjától július 31. napjáig szól. A munkavégzés helye: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 6. A beosztáshoz tartozó, ill. a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása. Képesítési és egyéb feltételek: - A közoktatási törvény szerinti szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség. - Pedagógus szakvizsga. - Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. Illetmény és juttatások: - Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései a mérvadók. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Részletes szakmai önéletrajzot. - Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket részletező programot (vezetési program). - Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatait. - Három hónapnál nem régebbi h atósági erkölcsi bizonyítványt. - Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázat benyújtásának határideje: április 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Bedő Ildikó osztályvezető nyújt az 56/ ös telefonon. A pályázat benyújtásának helye és formája: A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, PÁLYÁZAT felirattal ellátva, dr. Szabó Zoltán polgármester részére címezve kell benyújtani. Cím: Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. A pályázat elbírálásának határideje: június 28. 4

5 TÚRKEVE Közérdekű hírek Az Alföldi Barangolások egyesület első elnökségi ülését Túrkevén tartotta Az Alföldi Barangolás Térségi Turisztikai Egyesület elnöksége január 20-án, Túrkevén tartotta első ülését. Az ülésen részt vettek az elnökség tagjain kívül az alapító önkormányzatok, szervezetek képviselői is. Az egyesület elnöke tájékoztatta a megjelenteket a évi 175. törvényben (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) megfogalmazott, a szervezetre vonatkozó legfontosabb változásokról. Ezt követően az elnökség elfogadta az egyesület évre vonatkozó ülés- és munkatervét, valamint költségvetését. A feladatok között szerepel az egyesület arculatának kialakítása, ennek megvalósítása céljából pályázati felhívást tesz közzé a térség oktatási intézményei részére. Az év során az egyesület a tevékenységét egy az alapító településeket, szervezeteket bemutató kiadvány megjelentetésével kívánja népszerűsíteni. A térség természeti, építészeti kulturális értékeit bemutató study tour program szervezésének előkészítése is szerepel a tervben. A évi célkitűzések között a tájékoztatás, a tevékenység népszerűsítése kiemelt feladatként fogalmazódott meg az egyesület elnöksége részéről. Az ülés záró programjaként a jelenlévők megtekintették a közelmúltban átadásra került ifjúsági szállót a túrkevei Termálés Élményfürdő, Apartman és Kemping területén. Nagyné Sallai Erzsébet Jó szándékkal mindenre van megoldás December elején a Petőfi Sándor Általános Iskola Kossuth úti épületében, mely az alsó tagozat otthona, összevont szülői értekezlet volt, ahol bizony emelkedettebb hangnemben hangzottak el kifogások, minthogy indokolt lett volna. Mondom ezt azért, mert bizony nyitott kapukat döngettek a hozzászólók, s azért is, mert lám, mindenre van megoldás, csak össze kell fogni! A jelenlévők panaszainak, s kifogásainak felsorolását követően már másnap megkezdődött a bajok orvoslásának felmérése. Január közepén újra öszszehívták az érintetteket, s ekkor konkrét tényeket, adatokat vázoltak a megoldást illetően. Ennek megfelelően a Kossuth úti iskolában a következő munkálatok elvégzésére fog sor kerülni: - Az 512 m2 udvar rendezése. - Zárt csapadékvíz elvezetése. - Az udvaron egy szabadtéri foglalkozásra alkalmas pagoda létesítése. - A betonlapos kerítés javítása. - Vizesblokkok átalakítása. - A Petőfi utca felőli ablakok cseréje. - A sportpálya körüli védőháló javítása. - Ereszcsatornák cseréje. - A lépcsők csúszásmentesítése. - Az iskolaépület előtti zebra kialakítása. - Emeleti folyosók fűtésének kialakítása. - Videokamerás kapubelépő kialakítása. Az összköltség: 22 millió 155 ezer forint. Az ablakcsere és a zebra kialakítása a legtetemesebb összeg, melyet pályázattal igyekeznek megoldani a városatyák, de a többi átalakításra, felújításra akár már idén is sor kerülhet. Mindez köszönhető annak, hogy jó szándékkal, közös gondolkodással megoldhatók a problémák. A zebra hiányát oly módon orvosolják, hogy a rendőrség emberei a reggeli órákban jelenlétükkel segítik, fokozzák a gyerekek biztonságos átkelését, illetve a hivatal egy dolgozója is jelen lesz az iskolába érkezés időszakában. A szülők felajánlották segítségüket munkaerejük biztosításával, társadalmi munkával, emellett az iskola forint címletű támogatói hozzájárulás lehetőségét biztosítja. Az orvosi rendelő korszerűsítésénél bevált téglajegy módszere az iskola esetében is óriási segítség lehet. Aki az anyagi hozzájárulást nem tudja magának megengedni, munkájával tud segíteni a mindennapok biztonságának mielőbbi megteremtéséhez. Öszszefogással minden lehetséges! MM JÓ, HA TUDJA A dohánytilalomról pár szóban Januártól lépett érvénybe az új, módosított törvény, amely a nemdohányzók érdekeire való tekintettel számos helyen megtiltotta a dohányzást. Januártól szinte már mindenhol tilos rágyújtani: tiltott a dohányzás a közforgalmú intézményekben, így a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a közösségi közlekedési eszközökön és a megállókban, aluljárókban, játszótereken, a megállóhelyek és játszóterek ötméteres körzetében. A nemdohányzók védelméről szóló törvény szerint a türelmi időszak áprilisig tart, addig csak figyelmeztetik a szabályszegőket. Azt követően viszont már komoly bírság kiszabására is van lehetőség. A dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20 ezer, legfeljebb 50 ezer forint pénzbüntetést kell fizetnie a szabályszegőnek. Intézmények, üzemeltetők, tulajdonosok esetében a törvény be nem tartása estén pedig 1 millió-2,5 millió forint bírságot is kiróhatnak. Az egészségvédelmi bírság kiszabására kizárólag a szabályozás betartását ellenőrző ÁNTSZ jogosult. Dr. Balog János professzorra emlékezve Túrkeve messze földön ismert híres szülöttének, Dr. Balogh János ökológus professzornak, tevékenységének állít emléket a minden év tavaszán megrendezésre kerülő tájökológiai konferencia, mely idén, február 11-én, a Városháza dísztermében lesz. Böllértalálkozó február 11-én ismét megrendezésre kerül a már szokásosnak mondható böllértalálkozó, mely minden alkalommal remek hangulatot teremt (kivétel a malacok köre) és nagyon sok látogatót vonz nemcsak kisvárosunkból, hanem távolabbi pontokról is. A régi idők ízeit, hagyományait felelevenítő rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Aktív résztvevőként jelentkezni Tóth Lajosnál, a +3620/ as telefonon lehet. 5

6 Közérdekű hírek Kun Laci, Lackó emlékére Azt hittük, örökké fog élni. És olyan biztos lesz mindig az életünkben, mint volt annyi éven át. Akit bármikor ott találunk a nyíló ajtó mögött mintha csak épp ránk várna. Aki bólogatva figyel ránk, velünk derül - vagy felderít, ha arra van szükségünk. És akit hallgatva tájékozódni lehet és tájékozódni érdemes. Kun Lacit és húgát, Mártit fiatalon kötötte helyhez ritka, súlyos betegségük, a máig gyógyíthatatlan izomsorvadás. Tragikus kiváltság, hogy ismeretlen hátterű, gyógyíthatatlan genetikai deformitásuk révén százezer emberből a kegyetlen statisztika tíz érintettje közé tartoztak ők ketten. Rossz kilátásokat kaptak az élettől. De Lackó csakúgy, mint tíz évvel ezelőtti haláláig Márti is - teste, izmai végzetes gyengeségét kivételes erővel, lelki egészséggel, a friss szellem, a teremtő emberség végtelen béketűrésével állította a teljes élet szolgálatába. Mert Kun Laci dús élte minden szakaszában teljes életet élt. Az AFIT-ban máig emlegetett, példás pontosságú műszaki rajzok kerültek ki a keze alól míg bírta az állást a rajzasztal mellett. Aztán, mikor már lehetetlenné vált számára a járás, mert izomereje egyre inkább elhagyta, otthon dolgozott tovább. Feleségével együtt céget alapított, munkahelyet teremtett, teljesen önállóan friss és fontos tudás birtokába jutott, s ezzel az új tudással utolsó itthon töltött napjáig te ljesítette vállalt kötelezettségét, a nagykunsági webújság szerkesztését-működtetését. Kun Laci életének meghatározó része lényege, értelme és célja volt a zene. Élete, lehet, hogy csak percek már, mindene már csak egy gitár TÚRKEVE vallja Vándormuzsikus c. dalában. Nemzedékeket köt össze a hozzá tartozás: zenésztársak, zenebarátok, tanítványok népes, szoros, kortalan közössége formálódott körülötte. Kun Laci szerette és szolgálta a zenét ban, tizennyolc éves korában alapított zenekara, a Resistan tavaly ünnepelte 45. születésnapját. Első igazi hangfelvételük, az ünnepi CD anyagát még ő válogatta-rendezte zenésztársaival, barátaival, ám a kész lemezt már nem vehette a kezébe. Lackó mindent tudott saját helyzetéről, betegségéről - mégis egészséges emberként élt. Akart, szeretett és tudott élni. Képes volt szelíden, lázongás, megkeseredettség nélkül tudomásul venni, hogy nem járt neki a mozgás szabadsága. De képes volt birtokba venni, bejárni végtelen távolságokat, távoli vidékeket, magasságokat és mélységeket teremtő akarata, szelleme, képzelete útján, felesége, társa segítségével, kettejük kivételes, szép szövetsége erejével. Ő tudta még, mi tartja életét, a jövőtől mit remél énekelte saját dalában. Reményei, tervei, egyre fogyó lélegzete január 22. hajnaláig tartották életét. Benics Kálmánné Azoknak, akik már több évtizede dolgoznak bármennyire is szeretik munkájukat -, bizony megfordul gondolataik között, milyen jó is lesz nyugdíjba vonulni, mindenre lesz idejük, nem kell az órát figyelni, elővehetik dédelgetett könyveiket S mégis, amikor elérkezik az addig várva várt pillanat, könnyek csordulnak végig az arcokon, egy nagy-nagy űr tátong a másnapi addig megszokott teendők helyén. Átrendeződnek a hosszú évek alatt beidegződött szokások, a régieket felváltja valami más, egy újabb. 6 Sose búcsúzz el Talán jut majd idő mindarra, amire mindezidáig a szűkös idő nem adott lehetőséget. A kavargó érzések furcsa elegye mosollyal keveredő könnyeket csalt a Petőfi Sándor Általános Iskola most nyugdíjba vonuló három pedagógusa arcára. Szabó Ferencné Marika, Takács Béla és felesége, Marika számára immár más értelmet nyer a tanítási órák kezdetét jelző csengőhang. Ahogyan Németh Károlyné, az intézmény igazgatója egy idézettel élve mondta: Egy pálya útja véget ér, a gyorsvonat megáll, s a búcsúzó útitárs más vonatra száll. A pedagógus életében is elkövetkezik az az idő, amikor aktív pályáját befejezi, de lélekben és gondolatban mindig pedagógus marad. Emlékezni fog tanítványai csillogó szemére, azokra a csodákra, ahogyan az elsős kisdiákok segítségükkel megtanultak írni, olvasni és biztosan mozogtak a tudás világában. A Takács házaspár 84-ben érkezett Túrkevére. A tanórák megtartásán túl Béla és Marika sokat tett azért, hogy tanítványaiknak minél több ismeretet átadhassanak. Példát adtak tisztességből, becsületességből, szorgalmas munkából. Nagy gonddal, szeretettel, de szigorú következetességgel nevelték gyerekek sokaságát. Szabóné Marika első munkahelyéről, az óvodából lépett az iskola falai közé. Kedves személyisége sokat adott az iskolába érkező kis tanítványai számára, diákjait egymásra odafigyelő, egymást szerető közösséggé kovácsolta. Mindhárman aktív tagjai voltak a Petőfi közösségének. Nem könnyű befejezni azt a munkát, amit több évtizeden keresztül végeztek, és nehéz elszakadni azoktól a kollégáktól, akikkel hosszú időn keresztül osztották meg örömüket, bánatukat. Az ember a múltba ezerszer visszanéz, könnyűnek látszik a búcsúzás, de búcsúzni mindig nehéz. Talán épp ezeket a szavakat szerette volna megcáfolni a tanító és tanárkollégákból verbuválódott énekkar, akik Homonyik Sándor: Sose búcsúzz el című dalával csaltak könnyeket a meghatódottsággal küzdő pályatársaik szemébe. Kívánjuk, hogy éljenek derűs, aktív nyugdíjas éveket családtagjaik szeretetében, jó egészségben! MM

7 TÚRKEVE Közérdekű hírek Van, aki forrón szereti Egy-két éve a színes szóróanyagokon számtalanszor találkozhattunk egy mezőtúri üzlet hirdetésével, miszerint minden egyes hétköznap, pontban délben teljesen friss, hagyományos, forró kenyeret árulnak. Csábító ajánlat volt elsőre is, de hát Mezőtúr az mégiscsak Mezőtúr és a déli 12 órai időpont is csak az ottaniak számára lehet tökéletes. Az elsőre is megkapó hirdetés arra jó volt, hogy bevillantsa az ötletet, vajon Túrkevén is van-e ilyen lehetőség? Hamar kiderült, van ám! Naponta háromszor a kemence torkán át épphogy kiszabadított pékáru kapható a melegkúti pékségben. Délelőtt 10 órakor a kilós Tiszatáji házi jellegű kenyér készül el, 11-től lehet teljesen friss kiskiflit és zsömlét kapni, délután négy órakor pedig a kilós házi kenyérrel piríthatjuk, no nem a friss kenyeret, hanem a kezünket, ha óvatlanul kosár vagy szatyor nélkül szaladnánk el kenyérért. Saját tapasztalatom, hogy hiába a teljesen forró kenyér, a délután négy órai csúcsforgalomban a vevők többsége vagy a reggeli cipó, vagy a félkilós vekni, de még inkább a szeletelt kenyerek mellett teszi le a garast. Érdekelt, valóban így van-e, vagy azért kicsit árnyaltabb a kép. Megkerestem tehát a pékszakma iránt már csak a családi indíttatása miatt is elkötelezett Kelemen Tamást, a Kevi Kenyér Kft. ügyvezetőjét, akitől megtudtam, a délelőtti és a délutáni frisskenyeres időpontban összesen - napi átlagban - 30 meleg veknit adnak el, változó arányban. Az igazán ütős adat azonban nem ez volt, hanem, hogy naponta mázsa kenyér készül helyben, ami havonta 40 tonnás termelést jelent, amelynek lényeges piaca Túrkeve, de egyre több vidéki városban is kaphatóak már a Kevi Kenyér pékárui. Érthetően a forró kevi kenyér csak az itteni emberek kiváltsága. Helyben összesen 45 féle termék kapható, igaz, vannak olyan termékek, amelyek csak a hét három napján (hétfőn, szerdán és pénteken). Ilyen nem mindennapos portéka például a habroló, a különféle sütemények és a perecek. A gyerekek körében a bukták és a papucs mellett a mini kakaós csiga a legnépszerűbb. A kevésbé édesszájúak a pékség és az üzlet rendszeres kínálatában rövidesen találkozhatnak a sajtos croissant-nal is. A kizárólag hagyományos módon készült termékekből álló palettájuk sokszínűségének nemcsak a vásárlók és a megrendelők örülhetnek, hanem mindazok is, akiknek pont emiatt tud munkát adni a pékség. Összesen 31 alkalmazott vesz részt a gyártási folyamatokban, köztük 12 pék. Az ügyvezető elmondta, nagyon nagy lehetőség számukra, hogy a Coop Star áruházlánccal szoros kapcsolatban lehetnek, mert így a két túrkevei Coop üzlet és több mint tíz helyi kisüzlet mellett Kunmadarason, Berekfürdőn, Karcagon, Kisújszálláson, Mezőtúron, sőt újabban már Szeghalmon és Körösladányban is meg tudnak jelenni a boltok polcain. Túrkevén a tucatnyi üzlet mellett a helyi intézmények többségét is ők látják el (pl. az idősek otthonát vagy a szakközépiskola konyháját), a vendéglátó helyek közül pedig a Keve Étterem a legnagyobb megrendelőjük. A Coop-pal meglévő szoros kapcsolat onnan ered, hogy miután a gazdasági válságban minden vállalkozás igyekszik előre menekülni, a Kft. fele tulajdonrészét eladták a Coop Star vezérkarának, a másik felében Kelemen Tamáson kívül Simon Sándor pék és a túrkevei önkormányzat rendelkezik tulajdonjoggal. A Coop lánc nevének említése vetette fel a kérdést, hogy a péküzletben emiatt van-e olyan sokféle Coop sajátmárkás termék. Magától értetődőnek tűnhet, hogy a válasz igen, ám miután sok Coop termék náluk tapasztalhatóan olcsóbb, mint magában a Coopban, mégiscsak van alapja. Kiderült, hogy a péküzletbe nem a Coop láncon keresztül érkeznek az azonos márkanevű készítmények, hanem árusoktól veszik azokat, ezért nem vonatkoznak rájuk a Coop árképzési szabályai. Ők tehát semmilyen formában nem tagjai a Coop láncnak, ahogyan esetleg a tulajdonosi összetételből és a kínálatból gondolni lehetne. A szoros üzleti kapcsolatnak viszont komoly előnyét látják, mert amint az ügyvezető elmondta, itt az Alföldön alapvetően mindenhol igaz, hogy az emberek elsősorban a helyi kenyereket keresik, amit évek, évtizedek óta megszoktak; a Coop-nak történő beszállítás nélkül aligha lenne esélyük betörniük a már felsorolt városok piacaira, függetlenül attól, hogy az ő kenyerük jobb-e esetleg a helyi pékségek kenyereitől. Ugyanez igaz persze Túrkevére is, akár a Coop-ban kapható Jász Sütőházas vagy a CBA-ban forgalmazott törteli kenyerekre is, a láncolatok nélkül sem Törtel, sem Kunszentmárton nemigen képviseltethetné magát hosszútávon városunkban. Egy pékség említésekor talán még ma is mindenkinek a kerek cipó jut először az eszébe. Hogy miért szorult háttérbe ezeknek a gyártása, Kelemen Tamás elmondta, ő csakis az árra vezeti ezt vissza, miközben azt vallja továbbra is, hogy A kenyér az nem a vekni, hanem éppen hogy a cipó. Felvetésünkre, miszerint a cipóeladáson minden bizonnyal lendítene, ha azt is lehetne forrón vásárolni, a Kevi Kenyér vezetője azt mondta, a cipó sütése nagyban függ minden más kenyér elkészültétől, hiszen, hogy például a veknik ne repedjenek szét, feltétlenül szükség van telített gőzre, s miután a cipóhoz meg gőz pont nem kell (emiatt lesz cserepes helyett olyan jó cipós), így a cipók sütését kénytelenek a vekniknek alárendelni. Cipót sütni csak akkor tudnak, mire a gőz már elillan. Rácz János A szakma csúcsán Kovács Sándor, tetőfedő mester nem szorul bemutatásra a kevi emberek körében, hisz jól ismerjük valamennyien kedves, szerény, segítőkész személyiségét. Magas színvonalú munkájának élvezői egyre népesebb tábort alkotnak, és szakmai berkekben is elismerésre, díjazásra talál a magas színvonalú, minőségi munka produktuma. Lapunk hasábjain is beszámoltunk már teljesítményének elismertségéről, díjairól, ami évről évre gyarapszik. Ez alkalommal a német Creaton Tetőcserépgyár második alkalommal megrendezett tetőszépségversenyéről, ill. az ott elért sikeréről tudunk beszámolni. A díjkiosztó ünnepségnek Mátraházán, a Hotel Ózon adott otthont január 19- én. A színvonalas pályázatra 73 pályamű érkezett, melyek közül Kovács Sándor túrkevei tetőfedő mester egy budapesti lakóépülettel második helyezést ért el. Ezzel párhuzamosan zajlik az ÉMSZ (Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége) vezetőségi tagjainak a jelölése, melyet tisztújító közgyűlésen szavaznak meg a tagok, február 04-én, Bikalon, a Puchner Kastélyszállóban. A jelöltek között helyet kapott Kelet-Magyarország képviseletében Kovács Sándor, túrkevei tetőfedő is, akit a magas-tető szekció elnökségi tagjának jelöltek. A jelölő bizottság indoklása szerint, kimagasló szakmai munkája és a szövetségen belül végzett társadalmi tevékenységével érdemelte ki a jelölést. A szakember javaslatai között szerepeli a minőségi munkát végző szakemberek ÉMSZ soraiba történő beszervezése; a kelet-magyarországi tetőfedő klub megalakítása; az ács-és tetőfedő szakma népszerűsítése; a pályaválasztó fiatalok érdeklődésének felkeltése; a kétkezi munka becsületének visszaszerzése. Sikeréhez szívből gratulálunk, s tervei megvalósításához kitartást, erőt kívánunk! MM 7

8 Közügyek Bemutatkozik a Petőfi Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az oktatás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja a munkát, amit szeretni fog. Kedves Szülők! A Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai nevében, nagy tudósunk gondolataival köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük tanköteles korú. A gondolatokat pedagógiai hitvallásunknak tartjuk. Az iskolaválasztás felelősségteljes és nehéz feladat. Nem könnyű gyermeküknek a megfelelő iskolát és tanítót kiválasztani. A beiratkozásig törekedjenek arra, hogy minél több, biztos információt szerezzenek, amelyek megkönnyítik döntésüket. Beiratkozási tevékenységünkkel segíteni kívánjuk Önöket. Tanulóink létszáma 550 fő, az oktató- nevelő munkát 45 pedagógus irányítja. Korunkban elengedhetetlen az idegen nyelvek és a számítástechnika ismerete. Tanításuk kiemelt feladatunk. Gondot fordítunk a testnevelésre, a környezeti nevelésre és az egészségmegőrzésre. Alsó tagozatban mindennap van testnevelés óra. Felsős tanulóink választhatják az emelt szintű matematika tanulását heti 6 órában. A szülők igénye szerint napközis ellátást biztosítunk tanulóink számára. Legfontosabbak a gyerekek! Arra törekszünk, hogy mindenkit képességeinek megfelelően fejlesszünk. Valljuk, hogy mindenkiben vannak kiemelkedő értékek. Törekszünk az értelem, a lélek és a test egészséges, túlzásoktól mentes, a túlterhelést kerülő fejlesztésére, művelésére. Lehetőséget biztosítunk tanórán kívül is a tehetséggondozásra, gyakorlásra. Fontos számunkra, hogy tanulóink jól érezzék magukat az iskolában. Sok megyei és országos versenyen érnek el tanulóink szép eredményeket. Nyolcadik osztályt végzett diákjaink a középiskolákban a Szentgyörgyi Albert legtöbb esetben megtartják tanulmányi eredményeiket, jól boldogulnak. A nálunk megszerzett tudással, képességekkel, fegyelemmel, kreativitással képesek lesznek az egyéni boldogulásra. A 2007-ben indított iskolaotthonos képzés a szülők és gyermekek körében is sikeres. Sok programot biztosít diákjainknak a diákegyesület, ezek közül legnépszerűbbek tanulóink körében a nagyszabású Gyermeknapi programok, színházi előadások, táborozások, játékos vetélkedők is. Népszerűek az osztálykirándulások, amelyek során a gyerekek 1 2 napos országjáráson vesznek részt. A diáksport egyesületünk szervezi a sorversenyeket, tömegsport rendezvényeket, túrázásokat. Kiemelkedően sikeresek kézilabda csapataink az országos bajnokságokban. Tanulmányi és sport eredményeink eléréséhez sok segítséget nyújtanak a szülők, amelyet ezúton is megköszönünk. Arra törekszünk, hogy az eredményes tartalmi munkához biztosítani tudjuk a feltételeket. Jelentősen bővült a számítógépek száma, 57 új számítógépünk van, amelyet a gyerekek használnak és 15 számítógéppel vezérelt tábla segíti oktató nevelő munkánkat. Terveink 2012 szeptemberére: A csökkenő gyermeklétszám azt eredményezte, hogy tanulóink elférnek a két fő iskolaépületünkben. Sajnos megszűntek a körzeteink. A felsős tanulók a Petőfi téri épületben/fiú iskola/ tanulnak. Az alsó tagozatos gyerekek a Kossuth L. utcai iskolába / Lányiskola/ járnak. A Kossuth utcai épület alkalmas arra, hogy ott az alsós tanulók jól érezzék magukat. Már évek óta tanulnak ebben az épületben is alsósok. A tanulókat tágas, világos tantermek, széles folyosók, nagy tornaterem, sportudvar TÚRKEVE várja. Ebben az évben az udvar teljes felújítása is megtörténik. A tanulást gazdag könyvtári gyűjtemény és számítástechnika terem segíti. Minden tanteremben van számítógép használati és internetezési lehetőség is. A szülők választása alapján, tanórán kívüli szakkörökre járhatnak, sportfoglalkozásokon vehetnek részt. Napközit biztosítunk azoknak is, akik nem az iskolaotthonos osztályt választják, amennyiben a szülők dolgoznak. Minden nap 6 óra 40-től 16 óra 30-ig biztosítjuk a felügyeletet a tanulók részére a dolgozó szülők igényei alapján. A Képviselőtestület döntése értelmében az önkormányzati általános iskolákban 21 vagy több tanulóval lehet osztályt indítani. Ennek figyelembe vételével 2 első osztály indítását tervezzük. Egy iskolaotthonos és egy hagyományos osztályt. Az iskolaotthonos osztály indításával azoknak kívánunk segíteni, akiknek gyermeke az egész napot az iskolában tölti. Ennek feltétele, hogy a gyermek igénybe veszi a szervezett étkeztetést. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak esetében ez ingyenes, hasonlóan az óvodához. A gyerekekkel két pedagógus dolgozik felváltva, megosztva a tantárgyakat és a délelőtti valamint a délutáni tanulást egymás között. Ebben az osztályban a kötelező tanórák mellett a gyerekek választhatnak német vagy angolnyelv, számítástechnika, játékos mozgás, szivacskézilabda foglalkozásokat is. Az egész napos oktatás során lehetőség van a tanórák között hosszabb pihenők tartására, a gyerekek tanítóik irányításával az iskolában készülnek fel a másnapi órákra is. Az iskolába jövő gyerekek terhelése a nap során jobban megoszlik. Ebben az osztályban Csomné Bozóki Edit és Simonné Nánási Renáta tanítónők várják a gyerekeket. Mindketten nagy gyakorlattal rendelkező pedagógusok. Hagyományos első osztályt is indítunk. Az osztály tanítója Finta Ferencné, aki hosszú éveken keresztül tanított a Vass utcai körzetben Az iskolaköteles gyerekek szüleinek részletes tájékoztatást adunk írásos formában. Február és március hónapban több lehetőséget teremtünk a személyes találkozásra a tanítókkal. Kérdéseikre szívesen válaszolunk a Petőfi Sándor Általános Iskola Igazgatóságán /Petőfi tér 6./ személyesen, illetve telefonon: a as számon. Kívánom Önöknek, hogy találják meg a legmegfelelőbb iskolát és legyen nagyon sok örömük gyermekükben. Szeretettel várjuk gyermeküket iskolánkban szeptembertől, köszönjük érdeklődésüket! Németh Károlyné igazgató Az általános iskolai beiratkozás időpontja: április 2-3. (hétfő és kedd) 8

9 TÚRKEVE Közügyek A pénz nem ehető! Ha majd kivágtuk az utolsó fát, és megmérgeztük az utolsó folyót, kifogtuk az utolsó halat, rájövünk, hogy a pénz nem ehető Indián mondás A fás szárú növények védelméről A fás szárú növények védelméről a 346/ kormányrendelet rendelkezik, mely tartalmazza a belterületi közterületen levő, valamint egy adott település közigazgatási területén levő, külterületen található fák gyökerestől történő eltávolításának módját, valamint ezen engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárásának kitételeit. Városunk esetében Túrkeve Város Önkormányzatának a Szezonális házalás A fűtési szezon közeledtével ezen a vidéken is megszaporodik az illegális fakitermelések, falopások száma, ilyenkor számtalan házaló kínál olcsó tüzelőt gyanútlan embereknek. Az utcákon lassan haladó platós tehergépkocsiról, szinte tálcán nyújtják a nagy üzlet lehetőségét. Sajnos a legtöbb esetben a fát engedély nélkül termelik ki az erdőből, ami önmagában jogsértő cselekmény. A vevők, viszont csak akkor szembesülnek a kedvezőnek tűnő üzlet következményeivel, amikor a rendőrség lefoglalja a bűncselekményből származó árut. Általános tapasztalat, hogy a hihetetlenül kedvező áron kínált termékből az értékesítés során sokkal kevesebb mennyiséget adnak át az árusok, így megkárosítva a vevőket. További veszélyeket rejt magában, hogy a tűzifa bepakolása során (amit 2-3 ember végez) lehetőség nyílik a lakóház szemrevételezésére, ahonnan egy alkalmas pillanatban különböző értéktárgyakat, készpénzt tulajdoníthatnak el. Fentiek okán javasoljuk, hogy lehetőség szerint a régi megszokott, ill. ellenőrzött helyről pl. Tüzéptelepről vásároljuk meg a téli tüzelőnket. Fa tolvajok, illegális fakitermelők A tapasztalat az, hogy előfordul a kis mennyiségben, saját használatra, szabálysértési értékre történő fakivágás és eltulajdonítás, de egyre gyakoribbá válik az eladásra szánt nagyobb mennyiségű fa kitermelése is, amellyel esetenként több százezer forintos kárt okoznak az erdő környezet védelméről szóló 22/2008.(X. 22.) sz. rendelete átfogó rendelkezéseket tartalmaz a fák kivételével és gondozásával kapcsolatban. Fontos tudni, hogy aki engedély nélkül végez fakivágási munkálatokat, ill. a közterületi élő fákon hirdetményt, reklámtáblát helyez el, valamint megkárosítja, megrongálja a fák felületét szabálysértést követ el, ami Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az erdők védelmében tulajdonosainak, kezelőjének Kétféle esettel találkozhatunk, az egyik, amikor lábon álló fákat vágnak ki, ezzel nemcsak anyagi, hanem ökológiai kárt is okozva, másfelől az erdészet által szabályosan, tervszerűen kitermelt készletet lovasítják meg, akár teherautóval is. Az alkalmi fatolvajok a kistelepüléseket járva árulják is a lopott portékát. Aki tőlük vásárol tűzifát, maga is bűncselekmény elkövetőjévé, orgazdává válik, ugyanakkor könnyen lehet bűncselekmény sértettje is, mivel több esetben előfordul, hogy az árus a fa valódi értékénél sokkal több pénzt kért, vagy a mérés alkalmával csal. Tűzifa vásárlása előtt minden esetben győződjenek meg az eladó becsületességéről, kérjenek az áruról származási igazolást. A ben módosított új erdőtörvény nyomán, az erdész megállíthatja, visszatarthatja a falopáson rajtakapott tolvajt. Továbbá a kivágáshoz használt eszközt is jogában áll elvenni. Emelkedtek a büntetési tételek is. 1 köbméter lopott fa után 30 ezer forint erdővédelmi bírságot kell fizetni. Ezen túl pedig, az erdész feljelentését követően szabálysértési eljárás indul az elkövetővel szemben. Továbbá, ha védett területen követték el a lopást, akkor természetkárosítás címen akár börtönbüntetést is kaphat a tolvaj. A tavalyi évben az E.On Hungária Zrt. megbízásából fagalylyazási munkálatokat végeztek városunkban. Elsődleges szempont a villamos hálózat védelme, az elektromos energia folyamatos biztosítása a fás szárúak állapotának romlása nélkül. Sajnos egyes területeken nem sikerült összehangolni a fent említett fogalmakat, melynek oka túlnyomórészt a helytelen fapótlás, fatelepítés volt. Olyan területeken, melyek közelében villamos hálózat található, nem célszerű magas növekedésű fákat ültetni, ugyanis kifejlett korában veszélyezteti a légvezetékeket, melynek következtében felgallyazást kell alkalmazni, amit nem biztos, hogy átvészel az érintett fa. Egy nagyon sajnálatos eseménysorozat vette kezdetét a hidegebb időjárás beköszöntével városunk külterületén, a FALOPÁS. Túrkeve Város Önkormányzata Mezőőrséget működtet, mely a helyi Polgárőrséggel és a helyi Rendőrséggel közös akciók keretein belül ellenőrzi a külterületi fasorokat, erdősávokat. A Szaporodó tettenérések nyújtanak garanciát a földtulajdonosok fasorainak védelmére. Ezen gondolatok végezetéül kérek minden túrkeveit, hogy óvja, védje a fákat, ne kelljen megtapasztalnunk azt, hogy a pénz nem ehető! Katona István Elzárással is sújtható a szabálysértő Az elkövetők elrettentő erővel bíró, szigorú bírósági ítéletekre számíthatnak a módosított szabálysértési törvény következtében is augusztus 19-től, akár 150 ezer forintos pénzbüntetéssel vagy elzárással is büntethetővé váltak azok, akik húszezer forintot meg nem haladó értékű lopást követnek el. Az elzárás legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb pedig 60 nap, ha viszont az elkövetőt ugyanabban az eljárásban több elzárással sújtható szabálysértés miatt is felelősségre vonják, akkor az elzárás maximális időtartama 90 nap. A szabálysértési törvény módosulása a fiatalkorúakkal szemben is lehetőséget biztosít elzárás büntetés kiszabására, amelynek maximumát a felnőtt korúakra kiszabható mérték felében, 30 napban határozza meg, halmazat esetén 45 nap. A szabálysértési törvény alkalmazásában fiatalkorú az, aki a szabálysértés elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem. Az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetőjét a rendőrség tettenéréskor a gyorsított bírósági eljárás lefolytatása érdekében őrizetbe veheti, akkor is, ha ugyan a helyszínről elmenekült, de a rendőrség a jogsértés elkövetésétől számított 48 órán belül elfogja. - Például eddig is eljárás indult a lopott fát biciklijén hazatoló felnőtt ellen, viszont most azonnal 60 nap elzárást kaphatnak. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 5000 Szolnok, Baross G. út 39. Telefonszám: 56/ , Fax: 56/

10 Kultúra Gondolatok a Magyar Kultúra Napján 1823, 1844, 1903, 1989, 2012 TÚRKEVE képviselői is bemutatták választott új hazájukat, az ott élő magyarok több tízezres közösségének minden napját, továbbá együtt élésüket ebben a multikulturális, tőlünk földrajzilag igen távol eső földrészen. Hálás vagyok a Teremtőnek, hogy az Egyetemes Kultúra Lovagjaként, alapító lovagként, ezen tizenkét tagú adományozói közösség tagjaként közreműködhettem az elismerések odaítélésében, majd pedig a díjak átadásában. Öt évszám, a két szélső szám között 189 esztendő telt el. Mi köti össze az említett éveket? Megszületik a vers, magyarság Himnusza, amelynek sorait Kölcsey vetette papírra, visszatekintve a megelőző évszázadokra, azok sok-sok megpróbáltatására. A vers alcíme is sokat mondó: A magyar nép zivataros századaiból. Valóban, több száz éves európaiságunk dicsősége mellett egész sor kudarc is része történelmünknek. A fohász, amely végigkíséri a költő mondandóját, annak érzelemvilágát, mintegy végső mentsvárként fordul Istenhez, a Megváltóhoz: áldd meg, de egyben szánd is a magyart A vers megírása után 21 esztendővel került sor a pályázat-győztes megzenésített formáció bemutatására. A zeneszerző a magyar operairodalom megteremtője, Erkel Ferenc volt. Sikeres bemutatót követően a korábban himnuszként énekelt Boldogasszony anyánk c. egyházi ének mellet egyre többször csendültek fel Erkel dallamai A dualista magyar országgyűlés alkotott törvényt Kölcsey-Erkel Himnuszáról, e törvényt azonban I. Ferenc József magyar király az 1848/49-es forradalom és szabadságharc vérbe fojtója -- nem volt hajlandó aláírni és kihirdetni A Kölcsey által írt Himnusz születésnapja, minden év január 22-e lett a Magyar Kultúra Napja. Ezzel kezdetét vette egy folyamat, amelyhez mindig több szervezet, magánszemély kapcsolódik egyre hatékonyabban. ÜNNEP lett január 22-e, igaz nem munkaszüneti nap, ennek ellenére egyre többen öltöztetjük a lelkünket ünneplőbe, veszünk részt szervezőként, nézőként vagy közszereplőként az egyes eseményeken Városunk is ünnepelt január harmadik hétvégéjén, növendékek és tanáraik közös koncertjében gyönyörködhettünk az Egressy Béni Zeneiskola dísztermében. Az estet megtisztelte jelenlétével Madarász Katalin nótaénekes, Túrkeve Város Díszpolgára is. Sikerült a meglepetés és az öröm pillanatait átélni a művésznővel, hiszen ebből az alkalomból köszönthettük születésnapján. Tisztelői régi mulasztást is pótoltak, hiszen a kun hímzéses blúz átadása készítője Nagy Istvánné, Esztike osztatlan sikert aratott. Január 21-én, a Városháza dr. Czihat Károly dísztermébe hívta a kultúra barátait a Művelődési Intézmény, ahol a Fiatal Tehetségek Társulatából Finta Zoltán, Nagy Sándor, Hatvig László és Hartvig Csaba szereztek felejthetetlen élményt a vers, a zene semmivel nem pótolható kínálatából. Január 22-ére, Budapestre, az Erzsébet körúti Corinthia Grand Hotel báltermébe szólt a meghívás, ahol a Falvak Kultúrájáért Alapítvány szervezésében, Ausztrália, mint díszvendég, jelenlétében került átadásra harmincnyolc arra érdemesült személynek a Magyar Kultúra Lovagja elismerés. A Kárpát-medence és a világ számos országának jeles képviselői meghatottam hallgatták a bűvös mondatot Nick Ferenc kuratóriumi elnök ajkáról: A Magyar Kultúra Lovagja kitüntető címet adományozom. A program kulturális részében a pálházai Hegyköz Huták Virága Kórus adott emlékezetes műsort. A kórus művészeti vezetője Pandák Pál, Füzérradvány polgármestere, aki szintén e napon lett a kitüntetettek egyike. E kórus már több alkalommal szerepelt a túrkevei programokon is. Természetesen az ausztráliai magyarok A több órás program zárásaként az Európa himnuszt Nagy Dóra Ildikó, a Chorda Kórus tagja adta elő szólóban, zenei kísérlet nélkül, hatalmas sikerrel. A évi díszvendég a budapesti gálán Ausztria magyarsága lesz. Örülök annak is, hogy óvodáskorú gyermekeink is külön délutáni program keretében köszöntötték a Magyar Kultúra Napját. Gyermekeink évtizedek múlva olyan felnőttek lesznek, amilyenné a ma felnőtt nemzedéke neveli őket. Dr. Szabó Zoltán Egyetemes Kultúra Lovagja, alapító lovag, Túrkeve Város Polgármester Elhunyt Gy. Vad Erzsébet festőművész (Túrkeve, Budapest, ) Búcsúztatására: Budapesten a Kálvin téri Református templonban február 14-én, 16 órakor, majd Túrkevén a Református templomban február 15-én, 13 órakor kerül sor. Megjelent! A kiadvány 1500 Ft-ért megvásárolható a Finta Múzeumban, a Vadász Pál kiállítóteremben és a Viky Kreatív Sziget boltban.

11 TÚRKEVE Átjáró Egy Beethoven gondolattal azonosulva, miszerint Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót és cselekedje a legjobbat, ezt kissé körüljárva osztom meg érzéseimet önökkel Baán Katalin és Abonyi Maya most megnyílt tárlatának képeihez kapcsolódva. Átjáró. Kíváncsivá tesz a cím. Honnan, hová, miért, mikor, hogyan szeretnének minket vezetni a fotóművészek? Váci Mihály vallja: Csak az hívjon magával, aki vezetni mer Ők hívnak, mernek vezetni alkotásaikkal minket, akik a jelenben élünk, olykor a múltba tekintünk, révedünk, s a jövőre készülünk. Abonyi Maya és Baán Katalin kiegészítik egymást. Maya száguld, kozmikus költői lélek, képein a monumentális, gigantikus épületek átnyúlnak a jelenen, olykor a kozmoszig, s e képeken az ember, mint idegen jelenik meg, pedig a hatalmas építmények az ő az ember agyában fogantak! A IV. dimenzió című kép is, mint mindegyik, különleges látványt tár a néző szeme elé: Felhők felett, között ábrándozón, csodálkozón tör utat magának az aranysárga felhőkön a szépség. Láttára elhalványulnak a fellegek. A virágszirmok az égő piros ajkakon az ember és a természet nagy találkozását villantják fel. Kati képei a múltat idézik, érzések, emlékek tűnnek fel a tekintetekben, s bennünk is emlékképek villannak képei nyomán. Az E ltűnt idő nyomában című képén egy komor, kimunkált szerkezet, feszes-fém fogaskerék látható, melyen a fény-árnyék játéka teszi izgalmassá, elgondolkodtatóvá a szerkezet és az idő, a jelen és a múlt kapcsolatát. Lám, semmi sem örök! S akik e tárgy közelében éltek, bizonyára derűsebb napokat is megéltek. Megannyi kép, felötlő gondolat, érzés Kati és Maya 2005-ben találkoztak, s rá egy évre, 2006-ban volt az első közös kiállításuk, melyet a Bartók, a Transsylvánia, a Zene és tánc c. tárlatok követtek. Kati Miskolcon született, Túrkevén nőtt fel, Kultúra itt járt középiskolában. Öröm számunkra, hogy visszatért kevibe, s hogy településünk neves eseményei az ő művészi fotóin örökítődnek meg. Abonyi Maya is szeretett, kedves vendég nálunk, ő a Kevi Nyugdíjas Klub Sípos Sanyi által bejegyzett - tagja. A kedves Olvasók figyelmébe ajánlom a Vadász Pál kiállító teremben látható, Átjáró című tárlatot, mely átkelés a múltból a jelenbe, onnan a jövőbe Csajbók Ferencné Gondolatok a Törésvonalak című könyv kapcsán A Kevi Érdeklődők Klubjának (KÉK) tagjai év januárjában sok új érdeklődőt üdvözölhettek a Városi Könyvtárban. Ez alkalommal Szendrei Eszter Törésvonalak - A rendszerváltás hatása Túrkeve társadalmára című könyvéről fogalmazták meg gondolataikat a megjelentek. Kérdéseikre választ vártak, kaptak a szerzőtől, aki megtisztelte jelenlétével az ott lévőket. A mű bemutatója november is nagy érdeklődést váltott ki, ám akkor még nem ismertük a könyv tartalmát. A beszélgetést Takács Mihályné Erzsike vezette. Bevezetőjében elmondta, hogy az ő szemében nem hiteles az a napjainkban gyakori megnyilatkozás, amely mindent tagad, negatív előjellel lát el, ami 1989 előtt történt. A szerző, Szendrei Eszter szólt arról, hogy munkája kezdetétől tisztában volt azzal, hogy a mű jellegéből, lényegéből eredően főképp negatívumoka t lesz módja megírni. Draskovics Dénes 13 évig élt itt. Sokat, nagyon sokat köszönhet ennek a kisvárosnak. Dr. Szöllősi Kálmán a kárpótlásról Túrkevén földrendezés volt szólt. A törvény nem volt jó, sokan kihasználták annak gyengeségeit. Voltak, akik becsapták a kicsi tulajdonnal rendelkezőket. A könyv hiánypótló. Nagyné Bedő Ildikó a saját családja, szülei révén érzi a Törésvonalak igazságát. Lévai Károly örömmel olvasná a szerző újabb Túrkevéről szóló könyvét. Úgy látja, hogy a termelőszövetkezet eredményeit 100 év múlva sem tudjuk felülmúlni. Mélységesen elszomorítja az elhanyagolt határ látványa. Cseh Sándor elmondta, hogy Túrkeve oktatásügyében is törést jelentett az AFIT megszűnése, hisz a nagyüzem évente autószerelőre tartott igényt. Az iskolának az AFIT felszámolása után is talpon kellett maradnia. Talpon is maradt. Új utakat keresett /diagnosztika, informatika, stb. / és talált. A városban megszűnt munkahelyek helyett nem lettek vagy alig lettek újak. Ez a legnagyobb gond ma a településünkön. Túrkeve a foglalkoztatás terén előkelő helyet foglalt el, most súlyos gondokkal küzd. Szegő László szerint kitűnő dolgozat a könyv, rólunk szól. Arról a sok értékről is, amit a túrkeveiek a rendszerváltásig itt megteremtettek. Kortörténet ez a könyv, a fiatalokhoz is szól, bepillantást enged nekik településünk közelmúltjába. A túrkeveiek nagy többsége bízott a rendszerváltozásban. Azt remélte, hogy az előző rendszer negatívumait sikerül majd felszámolni. Ez a nagy többség csalódott. A probléma nem következett volna be, ha a rendszerváltozáskor - illetve azt megelőzően a politika országképet, jövőképet vázolt volna fel, sarkköveket állított volna, amikhez minden kormánynak tartania kellett volna magát. Ez sajnos nem így történt. A kárpótlás például a korrupció melegágya volt: mindenki azt vett el, amit akart. /Túrkevén a kárpótlás példaszerű volt./ Voltak kevesen -, akik felkészültek a rendszerváltozásra. Takarékoskodtak, s amikor arra lehetőség nyílt, felvásárolták a kárpótlási jegyeket, s gazdálkodni kezdtek. Úgy tapasztaljuk, hogy az állam ma nem érez felelősséget a társadalom /az emberek/ iránt. A 4 5 hektáros földtulajdonosoknak biztató jövőt csak új szövetkezet alakítása jelentett volna. A hatalom azt hangoztatta, hogy csak úgy ne legyen, ahogy eddig volt. S az értékek e politika martalékává váltak. Szurcsik István megítélése szerint karátos ez a könyv. Gondolkodásra késztet, önértékelésre inspirál, lelkiismeret-vizsgálatra ösztökél. A most aktív, potens személyeknek háttértanulmányként szolgálhat. A Szövetkezet jövőjét a Gépállomás alapozta meg ben világszínvonalú volt a magyar mezőgazdaság. Ha változásban gondolkodunk, az értékeket ne semmisítsük meg! A fürdővízzel sajnos kiöntöttük a gyereket is! (Folytatás a következő oldalon.) 11

12 Kultúra TÚRKEVE (Folytatás az előző oldalról.) Kádasné Márton Juditban a könyv olvasásakor Féja Géza, Darvas József, Illyés Gyula munkái idéződtek fel. Kell, hogy a művel a fiatalok is megismerkedjenek, ezért ő a történelem- és az osztályfőnöki órákra is magával viszi azt között megháromszorozódott a veszélyeztetett gyermekek száma Túrkevén csökkenő gyermekszám mellett. S e gyermekek fele anyagilag veszélyeztetett. A foglalkoztatottság terén sincsenek biztató kilátásaink. A közmunkaprogram indítása körül bizonytalansági tényezők mutatkoznak. Persze a dolgok alakulása nem csak a külső körülmények függvénye. Rajtunk is múlik valami! Hogy a kertünkben pipacs vagy zöldborsó terem, hogy a gyermekünk, a tanítványunk, az unokánk hozzánk fordul-e gondjaival, vagy a drogot választja Mindenki remekül tegye dolgát, dolga bármi legyen! vallja a költő. Mert ha valaki valahol hibázik, azt előbbutóbb mindnyájan megszenvedjük. Mindnyájan! Thomas Mann gondolatai sokszor eszembe jutottak Szendrei Eszter könyvének olvasása közben. Nem az igazság valódi vagy vélt birtoklása teszi értékessé az embert, hanem az a becsületes fáradozás, amelyet arra fordított, hogy megismerje az igazságot a GENERÁCIÓK ÉVE. A Törésvonalak című könyv közelebb hozhatja egymáshoz a nagyszülőket, a szülőket, a gyermekeket, unokákat. Legyen örömteli, becsületes fáradozás, az igazság megismerésére irányuló törekvésünk a Törésvonalak című könyv elolvasása! Csajbók Ferencné A könyv 2000 Ft-ért megvásárolható Dr. Örsi Juliannánál. A hónap aranyköpése Egy dolog úgy érezni, hogy a helyes úton haladunk, de egy másik azt hinni, hogy a miénk az egyetlen út. Paulo Coelho Gyerekszáj Erdei Lajosné nyugalmazott óvónő pályája során sok kedves elszólást gyűjtött össze az óvódás gyerekek körében. Ezek közül válogatunk a gyerekszáj cím alatt, remélhetőleg az Olvasók tetszésére. - Veronika és Krisztina testvérek, mindketten kiscsoportosok. Veronika étkezés közben meglepetten kiált föl: - Óvó néni! Nekünk egyforma anyukánk van! Bemutatkozik a Szent István Egészségház Társaságunk nevében köszönöm a megjelenés lehetőségét lapjukban, mely alkalmat teremt arra, hogy bemutassam Önöknek a szolnoki Szent István Egészségház tevékenységét. A Szent István Egészségház 2010 decemberében létesült, részben uniós támogatás igénybevételével. A létesítés kizárólagos célja, hogy elérhető közelségbe hozza azokat a minőségi szakorvosi szolgáltatásokat, melyek nehezen, gyakran több hónapos várakozási idővel érhetőek csak el, a szolgáltatások igénybe vételével javuljon a szakorvosi járóbeteg-ellátás hatékonysága, az igénybe vehető szolgáltatások köre bővüljön. Tudjuk, hogy az családorvosok gyógyító, megelőző és egészségnevelő munkája a legfontosabb láncszem a lakosság egészségének megőrzésében. Ehhez a munkához nagy segítség, ha az emberek rájönnek, hogy egészségük tét, és tesznek is ennek megőrzéséért. A helyes életmód és az orvosi tanácsok betartása mellett ennek egyik eszköze a szűrővizsgálatokon való részvétel is. Ezt segítjük a megyében egy eddig nem működő szűrővizsgálati lehetőség megteremtésével. A szűrővizsgálat egyik legfontosabb eleme a jelenlegi betegség és halálozási statisztikákat vezető szív- és keringési rendszer betegségeihez kapcsolódó szűrővizsgálat, melyet más betegségcsoportokkal való opcionális lehetőségek is kiegészítenek. Vizsgálataink alapja munkatársaink többször és régóta bizonyított szaktudása, valamint az ehhez biztosított, csúcstechnológiájú eszköz-park. Beszerzésre került egy Siemens Acuson X 300 PE típusú, négy vizsgálófejes, kardiológiai és érvizsgálatokra, hasi, kismedencei, pajzsmirigy, emlő, valamint nőgyógyászati vizsgálatokra alkalmas ultrahang készülék, valamint a kardiológiai járóbeteg-rendelés szinte teljes vertikumát lefedő nyugalmi és terheléses EKG, 24 órás vérnyomásmérésre és 24 órás EKG monitorozásra alkalmas rendszer. Az említett rendszerek nagyon fontos informatikai része, egy speciális betegfelvételi adminisztrációs és képarchiváló rendszer is telepítésre került. A Szent István Egészségházban tehát az alábbi szakorvosi rendeléseket biztosítjuk: általános kardiológia, általános belgyógyászat, ultrahang diagnosztika, urológia, reumatológia, diabetológia, pszichiátria, neurológia, foglalkozás-egészségügy, továbbá a családorvosi beutaló alapján OEP által támogatott laborvizsgálatokhoz juthat a páciens. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a lakosság igényli ezt a szolgáltatást. Bizonyára Önökkel is előfordult már, hogy családorvosuk a gondos terápia kialakításához további szakorvosi vizsgálatot, vizsgálatokat javasolt, mert pl. egy terheléses kardiológiai vizsgálat csak megfelelő diagnosztikai műszerekkel rendelkező rendelőben, kardiológus szakorvos és szakképzett asszisztencia jelenlétében végezhető el. Sok esetben azonban azt tapasztalja a páciens, hogy csak hónapok múlva juthatnak a szükséges szakorvosi vizsgálatokhoz. A Szent István Egészségházban azzal adunk többet, hogy nálunk a várakozási idő maximálisan lerövidíthető, ahol a fentebb felsorolt szakrendelések szolgáltatásai telefonos bejelentkezéssel az Ön időbeosztásához igazodva elvégezhetőek. Bejelentkezéshez hívja az 56/ es telefonszámot, az Egészségház szolgáltatásiról, orvosairól, árairól bővebben olvashat folyamatosan megújuló honlapunkon: www. uhszolnok.hu. Válassza a megelőzést! Várjuk rendelőinkben! Lapzárta február 22-én, szerdán. Elérhetőségünk: molnarmagdolna. 12

13 TÚRKEVE Kultúra A Túrkevei Kulturális Egyesület és a Kevi Érdeklődők Köre (KÉK) helytörténeti témák írására hirdetett pályázatot. Erre készült Kelemen Pálné, nyugalmazott tanítónő érdekes témájú dolgozata ban jöttem Túrkevére, a külterületi iskolákban tanítottam azok megszűnéséig, 1969-ig. 70-ben pedagógus-kölcsönt és a nyugat újvárosi iskolában tanítói állást kaptam. Portát kellett szereznem. Az Ábrahám utca 13. alatt sikerült találni egy 300 négyszögöles eladót. Tulajdonosa Madarász István volt. A gyümölcsfákat meghagyta, de a szőlőt letakarította, mire az építkezésre került a sor. Ősszel megkezdték az alapozást, de hamar beállt a tél, így 71-ben fejezték be, azután vehettük át a lakást, ami 13/a számot kapott. Mi voltunk az utcában az elsők, akik ide építettek a régi lakások közé, de hamarosan sok követőnk lett. Érdemes az utcáról megjegyezni, hogy ezt a Duda-Horváth közének mondták az idősek. Kutattam a név után, de a korábban itt élt bácsika rokonait már nem találtam, valamikor itt lakott a dudás. Az utca maga régi házakból állt, 1-26 számozásig minden portán egy-egy házzal, egy gazdával. Ma 37 ház áll az utcában, és van egy üres porta a leégett ház helyén. A páratlan oldal a járdás, a páros oldalán árkolt, ez nem volt mély, de teljes hosszában végighúzódott. Széles, kövezetlen, csordahajtó út volt. Vezetékes víz akkor még nem volt az utcában, azt a Thököly útról hordtuk kannákban, kb ben lett kifolyónk a Munkácsy és az Ábrahám út páratlan sarkán és az Ábrahám utca 20. előtt. Mivel minden portán volt ásott kút, kerekes vagy gémes a jószágok itatására, locsoláshoz, mosáshoz és egyéb házi munkákhoz, az összegyűjtött esővíz mellett ezt használtuk. Spóroltunk a messziről hozott vízzel. Építkezéshez a két szomszéd, Madarász István és Kulcsár Lajosné kútjából kaptunk vizet, az előbbitől csak saját használatra. Ha a városba mentünk, vittünk magunkkal kannát és a Rákóczi útról, a meleg-kútról hoztunk vizet. Az emberek gyakran kis kocsikra felpakolt edényekkel álltak ott, s vették a lágy mosásra, fürdésre alkalmas vizet. Később azt lezárták. A fürdések általában szombaton voltak, teknőben, bádogkádakban. A fürdővízbe áztatták a ruhákat. Általános volt a hétvégi mosás a TSZ-ben és az AFIT-ban dolgozó lakosok körében, akik az utcát lakták. Hétfőn tiszta ruhában mentek az emberek munkába, a gyerekek iskolába. Vasárnap a régi szokás 40 év az Ábrahám utcában szerint nem illett mosni. Ezen a napon csak a ledér nők mosnak, míg ki van teregetve a ruha, én ki nem megyek az udvarra, ne higgyék, hogy én mostam, oktatott régen egy idős szomszéd. Változást az hozott, amikor bekötötték a háztartásokba a vizet. Ez fokozatosan történt, ha jól emlékszem, mi 1977-ben vezettük be. Hosszú ideig még működtek az utcán a kifolyók, de körül ezeket lezárták. A szennyvíznek minden háznál emésztőgödröt kellett készíteni, ami, ha megtelt, szippantós kocsival ürítettek. A 90-es évek végén már rá lehetett kötni a városi vezetékre. Az utca mindkét oldalán árok lett, a páratlan oldalon a 13. számig, a Munkácsy út felé, attól pedig a Mezőtúri út felé lejt. A 70-es években a lakások általában régi, hagyományos házak voltak. Többnyire náddal fedettek, kis ablakosak, sötétek. Akadt még földes, linóleummal takart vagy hajópadlós. Három osztatúak voltak, szoba, konyha, kamra, néhányuknál volt csak 2-3 szoba. A konyhák padlózata tégla, cementlap vagy csak sima föld. Összhatásában az utca szép volt. Mindkét oldalán többnyire akácos fasor, ami fokozatosan eltűnt, ahogy sorban épültek a házak. Helyükbe dísz- és gyümölcsfák kerültek vagy bokrok és cserjék. Egyesek a házaik elé alakítottak, amitől csak szépült a táj. A lakások fűtése sok helyen kemencével történt, amit később kiszorított az olajkályha, az asztali tűzhelyet pedig a palackos gázkályha. Majd 1991 környékén az utcába jött a vezetékes gáz. Az árok ásását a város végezte, a betemetést pedig a tulajdonosok végezték házaik előtt. A gazdák egy ideig még a kemencével rendelkezőknek adták az íziket, később kivitték a határba és ott semmisítették meg. Sok lakásban, így nálunk is, megvan a vegyes tüzelésű és a gázkazán egyaránt, így csak egy kallantyú átfordításával válthatunk egyik vagy másik üzemeltetésre. A fővezetékre való rákötés nem ment egyszerre, fokozatosan ki, mikor tudta megengedni annak kiadásait. A lakásonkénti tervrajz, amit mérnök készíthetett, és a felszerelések megvásárlása is komoly kiadást jelentett. Mi 1992-ben kötöttünk rá. Villanyvilágítás minden lakásban volt, az utcán is megvoltak az oszlopok, az idők folyamán a világítóeszközök korszerűsödtek. Telefon a 70-es években még nem volt az utcában, a 80-as évektől kötötték be több háznál, amit mára sokan visszamondtak, felváltotta a mobil. Rádió minden lakásban volt és ma is van. Televízió is kevés helyen volt, a szomszédok egymáshoz jártak át nézni. Mivel én még a Dani tanyai iskolánál 1968-ban vettem, ott is sok tanyasi nálunk nézte, itt is ez volt a helyzet. Majd fokozatosan vásároltak részletre sajátot az emberek. Kézzel akkor már kevesen mostak, mosógép volt a házaknál. Az előfordult, hogy a közeli rokonokkal használták. Ma már felváltotta ezeket is több helyen az automata. Hűtőnek a kútba, a víz felé leeresztett szatyor, veder szolgált, majd fokozatosan megjelentek a normál hűtők és mélyhűtők. Ha valahol nem volt, a szomszédnál tároltak dolgokat, ma már ilyen szívességek ritkák, csak ha elromlik, akkor fordul elő. Aminek nem örülök és sajnálattal látom, hogy a kezdetben minden háznál lévő konyhakert eltűnőben van vagy parlagon hever től egyre többen már nem ássák fel kertjeiket, a boltból veszik azt, amit megtermelhetnének. A régi házaknál is volt alsóépület és ól. Az új házak tulajdonosai is építettek ilyeneket. A jószágaiknak, mert sok állatot tartottak, baromfit, sertést és majd minden háznál tehenet, ma már csak három háznál van tehén. Nem mondják, mint régebben, hogy a tehenes utcában lakunk. Ló is volt több helyen, három családnál még ma is van. 30 éven át az utca élete mozgalmas, hangulatos volt, éve már csend van, s ez szomorú. Az állatok vágásra kerültek, nem kell a jó magyar tej! Azért leírom, milyen volt itt az élet. reggelente a csordás sokáig Balogh Károly, majd Nagy Kálmán (Kece), aki meghalt 2008-ban megjelent az utca elején néhány tehénnel, kürtjével jelezte jöttét. A házak kapui nyíltak, ha kijött a jószág, záródtak. Mire az utca végére ért, egy nagy csorda volt. Sarat dagasztottak vagy port vertek, olykor botladoztak a kocsikerék nyomban szegény állatok. Késő délután ismét kürtölés, jöttek a tehenek, nagy hassal, teli tőggyel érkeztek vissza a legelőről. Nyíltak a kapuk, bement a jószág, záródtak. Fejés után az asszonyok indultak kannáikkal a csarnokba leadni a tejet. Aztán meg többen házaktól hordták az emberek a tejet. Reggel, este volt itt forgalom, ma már csak nyugalom. A csarnok megszűnt táján, a tehenek nem sokáig pottyanthatták lepényeiket a kövesútra ben végre lett kövesutunk! Kórizs István tanácselnöksége alatt több sáros út kapott kövezettet. Ez időben Faragó Bálint volt itt a tanácstag, e körzet Népfront elnöke pedig én magam. Házról házra jártunk csekkekkel, hogy a Ft családonkénti hozzájárulást a négy méter széles kövesúthoz fizessék be. Volt, aki részletfizetési engedményt kért és kapott. Nem fogadta mindenki lelkesedéssel, volt, aki évekig haragudott ránk, de lett kövesutunk és ők is belátták, hogy nem tettünk rosszat. Az egymáshoz való viszonyok, mondhatni jók, ismerik, köszöntik egymást az emberek, ha valaki segítségre szorul, számíthat a szomszédjára. A beteget látogatják, az elhunytat az egész utca elkíséri utolsó útjára. Az őt elbúcsúztató meg is említi ezt beszédében, az első és hátsó szomszédot név szerint is. Ők általában koszorút vagy sírcsokrot is visznek ig a férfiak lapáttal mentek a temetésre, s a sírásónak segítői voltak az elhantolásban. Ezt követően ez a szokás kihalt. Sajnálom. Mióta már én is öregnek számítok az utcában, eltakarítják járdámról a havat télen, nyáron lekaszálják füvemet. Megkérdezik, a boltból hozzanak-e valamit, ha vásárolni mennek... Tragédiák, megdöbbentő események is voltak. Öten öngyilkosok lettek, egy anya megölte újszülött csecsemőjét, egy öreg nádas ház 2008-ban leégett. Részletes táblázatot készített a szerző, Kelemen Pálné az 1971-ben és 2011-ben ott lakó tulajdonosokról név és évszámok felsorolásával. A lakók döntő többsége kicserélődött. A 37 házból 4 eredeti állapotában van, 4 esetben felújítás történt és 24 új ház épült után egy felújításra és csak kettő új építésre került sor. Köszönjük az érdekes téma feldolgozását! Győri József 13

14 Hírek TÚRKEVE TÚRKEVEI REFORMÁTUS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY A Túrkevei Református Iskoláért Alapítvány megköszöni mindazoknak, akik a évi adójuk 1 %-ával támogatták az alapítványt. A felajánlásokból összegyűlt összeg: Ft Az összeget az alapszabályban meghatározottak szerint használtuk föl: tehetséggondozásra, hátrányos helyzetű tanulók támogatására és banki költségekre. KOSSUTH ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY Ványai DSE Tisztelettel kérjük az adózókat, hogy adójuk 1%-val járuljanak hozzá a diák sportegyesület munkájához. Felajánlásaikat a adószámon várjuk, melyet előre is köszönünk DSE Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-át 2010 évben a Kossuth Iskoláért Alapítvány részére ajánlották föl, ennek összege: Ft Az összeget az alapszabályban meghatározottak szerint használtuk föl, a Farkas Imre emlékplakettek készíttetésére. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-át 2011 évben a Kossuth Iskoláért Alapítvány részére ajánlották föl, ennek összege: Ft Az összeget az alapszabályban meghatározottak szerint használtuk föl, félévkor a kiváló tanulók értékelésére. TÚRKEVEI NŐIKAR EGYESÜLET Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-át 2010 évben a Túrkevei Nőikar Egyesület részére ajánlották föl, ennek összege: Ft Az összeget az alapszabályban meghatározottak szerint használtuk föl, banki költségek kifizetésére, utazásra, valamint egységes fellépő ruha varratására. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-át 2011 évben a Túrkevei Nőikar Egyesület részére ajánlották föl, ennek összege: Ft Az összeget az alapszabályban meghatározottak szerint használtuk föl, banki költségek kifizetésére, valamint utazásra. Hírek a strandfürdő tájékáról FIGYELEM! AKÁR 25% KED- VEZMÉNY masszázs-bérlet vásárlása esetén Az egész évben felhasználható 6 alkalomra szóló masszázsbérletünkkel az ötöt fizet, hatot kap akció miatt forintot takaríthat meg. A bérlet ára Ft. A február 29-ig felhasználható 3 és 4 alkalomra szóló masszázsbérleteinkkel, amivel 25 %-ot spórolhat, a 3 alkalmas bérlet esetén Ft-ot, a 4 alkalmas bérlet esetén Ft-ot takarít meg. A 3 alkalmas Ft a 4 alkalmas bérlet ára Ft. A bérleteket szabadon felhasználhatja frissítő svéd masszázs, talpmasszázs vagy arcés dekoltázsmasszázs igénybevételére. Kedves Túrkevei Vendégeink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy túrkevei állandó lakcímmel rendelkező vendégeink 10 alkalomra szóló fürdőbérletet válthatnak. A bérlet ára 7000,- Ft. Megvásárolható február 29-ig. Felhasználható december 31-ig. Jó tudni! Reumatológiai és Fizio- és mozgásterápiai szakrendelés, melyre előzetes bejelentkezés szükséges a fürdő pénztárnál vagy telefonon 56/ Hétfő tól ig (rendel dr. Gyányi Margit) Kedd tól ig (rendel dr. Takács Mária) Szerda tól ig (rendel dr. Gyányi Margit) Fürdőgyógyászati kezelések Hétköznap: 8.00-tól ig Hétvégén: 8.00-tól ig /Vízitorna kivételével/ Járóbeteg reumatológiai szakellátás Hétköznap: 8.00-tól ig Wellness szolgáltatások Hétköznap: 9.00-tól ig Hétvégén: tól ig Fogászati magánrendelés Dr. Csizmadia Tamás fogszakorvos magánrendelése előzetes időpont egyeztetést követően vehető igénybe. Rendelés hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken és Bővebb információ és bejelentkezés 70/ /

15 TÚRKEVE Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről. Január 5-én, a Polgármesteri Hivatal kérésére, a Petőfi téren lévő város karácsonyfáját távolítottuk el, helyét feltakarítottuk. Még ezen a napon a Dr. Balogh János út egyik ingatlanának tetőcserepeit rongálta meg a szél, a tulajdonos kérésére a hibát kijavítottuk. Január 8-án, az esti órákban, a Himesdi úton parkoló tehergépkocsi elakadt, megsüllyedt. Az egység a tehergépjárművet gépjárműfecskendővel kivontatta. Január 15-én, a katasztrófavédelmi főigazgató és a polgárvédelmi főfelügyelő a Tisza Mentőcsoportot készenlétbe helyezte, beleértve a túrkevei egységet is, a Magyarország felett átvonuló orosz műhold esetleges becsapódása miatt. Szerencsére a becsapódás hazánkat elkerülte, így az egység vonultatására sem volt szükség. Január 17-én, Balán, az autóbusz végállomásán gallyazást végeztünk lakossági kérésre. Tűzoltósági hírek Az autóbusz mozgását veszélyeztető ágakat eltávolítottuk. Január 18-án, a hajnali órákban kaptuk a jelzést, miszerint a Munkácsy és a Thököly út kereszteződésében magasfeszültségű oszlopon primer biztosíték égett. Az Eon. kiérkezéséig a helyszínt az egység biztosította. Január 19-én, az esti órákban a Kuncsorbai úton, a sárga telepnél nagy mennyiségű sár került az úttestre, mely fokozott balesetveszélyt jelentett a közlekedők számára. Az eset jelzését továbbítottuk a közútkezelőnek, aki a veszélyt megszüntette. Ezúton szeretném felhívni a gazdálkodók figyelmét, hogy a földmunkálatok elvégzése után kellő figyelmet fordítsanak az erőgépek sármentesítésére, megelőzve ezzel a közútra történő sárfelhordást január 1-től jelentősen átalakult a katasztrófavédelem szervezete. A legfontosabb változás a hivatásos tűzoltóságok államosításában, valamint a megyénkben Hírek négy katasztrófavédelmi kirendeltség megalakításában érezhető. A katasztrófavédelmen belül két új, a Polgárvédelmi és Iparbiztonsági osztály megalakításával igyekeznek a lakosság minél nagyobb biztonságát szavatolni. Az előző évben elfogadott katasztrófavédelmi törvény az Önkormányzatoknak feladatként határozza meg a település tűzvédelmének biztosítását. Egyesületünk szervezeti felépítése nem változik, az eddigiekhez hasonlóan a mezőtúri HTP /hivatásos tűzoltó parancsnokság/ munkáját segítve igyekszünk a Túrkevén élők biztonságát szolgálni, életminőségét javítani. Ne feledjék a bajban, segítünk! Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve, Táncsics M. út 1-3.Telefonon: 0-24 óráig a +3620/ és a 0656/ számon. Sörös Tibor pk. Tájékoztatom a tisztelt túrkevei földtulajdonosokat, hogy Túrkeve ny.v.sz. Földtulajdonosok jogi személyiség nélküli Vadászati Jogközössége a vadászati jog haszonbérleti díjának kifizetését megkezdi osztani. A bérleti díj összege visszamenőleg: 2008-ig: 110 Ft/ha, akik még nem vették fel évre: 110 Ft/ha, akik még nem vették fel 2010.évre: 110 Ft/ha, akik még nem vették fel évre: 110 Ft/ha, akik még nem vették fel évre: 110 Ft/ha A haszonbérleti díj átvehető Túrkeve Város Önkormányzata fsz. 17-es szoba Időpontok: január 23-tól április 23-ig és szeptember 3-tól december 17-ig hétfőnként az alábbi napokon: január 23, február 6, 13, 20, március 5, 12, 19, április 2, 16, 23, szeptember 3, 10, 17, október 1, 8, 15, 22, 29 Földtulajdonosok figyelmébe! november 5, 12, 19, december 3, 10, óráig és óráig A földtulajdonosok jogosultságának hivatalos igazolása: - tulajdoni lap (2008-ig visszamenőleg) - földhasználati lap (akkor, ha a tulajdonos azonos a földhasználóval) - esetleges tulajdonjog változást, cserét, vételt igazoló szerződés illetve a tulajdonjogot igazoló bejegyző határozat, melyet a Földhivatal állított ki. Pénzfelvételhez szükséges: - személyi igazolvány, lakcímkártya, személyi szám, adóazonosító kártya - hivatalos meghatalmazás E területbe való azonosítás: Túrkeve külterületének Önkormányzati határán belül eső összes terület. Kivételek: - Kuncsorbai rész - Az NK II. öntözőcsatornától Kisújszállás felé eső része (Göröngyösi rész) - Templomzug - Pásztózug Túrkeve, január Tisztelettel: Sebestyén Sándor közös képviselő Mentő és Tűzoltó Egyesület közhasznúsági jelentése A Mentő és Tűzoltó Egyesület 2010-ben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú, egyszerűsített éves beszámolóját állította össze. Tárgyévben az egyesület eft állami támogatást kapott, s azt teljes egészében fel is használta. Az egyesület évi bérköltsége Ft, a bérjárulékok összege Ft. Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása eft volt. Ez az összeg teljes egészében az alkalmazottak részére biztosított étkezési utalvány, valamint a belvizes és egyéb problémás időszakban az alkalmazotti létszám segítésére foglalkoztatott alkalmi munkavállalókkal kapcsolatos kifizetésekből tevődik össze. Az egyesület 2010-ben a nyilvántartások szerint 116 esetben vonult ki, ebből 18 alkalommal tűzesethez, 86 alkalommal műszaki mentés miatt, 5 alkalommal pedig gyakorlat céljából vonult ki az állomány. A káreseteken kívül biztosítás céljából az egyesület jelen volt szinte valamennyi városi rendezvényen. A Városvédő Egyesülettel együttműködve biztosítottuk a város két főutcáján ültetett virágok öntözését. Biztosítottuk a sérült, balesetveszélyes faágak eltávolítását, szükség esetén útmosást végeztünk. Ilyen és ehhez hasonló feladat-végrehajtást közel 200 alkalommal végeztünk. Az egyesület munkáját jelentősen segíti, hogy minden évben benyújtásra kerül egy-egy sikeres pályázat. Ezekkel a pályázatokkal egyesületünk működési feltételei évről évre javulnak. A tisztségviselők munkájukat társadalmi munkában végezték, azért az egyesülettől anyagi, pénzbeli juttatásban nem részesültek. Vadné Deák Ibolya, az egyesület elnöke 15

16 TÚRKEVE Újszülött gyermekek városunkban Balázs Benett an. Balogh Ibolya Balogh Bende András an. Vincze Dóra Csillag Vajk Levente an. Baloh Mahdalyna FOGÁSZATI ÜGYELET TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT Rendel: Med-Dent 2000 Bt. dr. Tóth László vezetésével Szombat, vasárnap és ünnepnap de és du óra között. Tel: , ORVOSI ÜGYELET TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT M u n k a n a p o k o n tól másnap reggel 7.00-ig. Munkaszüneti napot megelőző nap tól, a munkaszünetet követő napon reggel 7.00-ig. Tel: / ÁLLATORVOSI ÜGYELET TÚRKEVÉN, MEZŐTÚRON, KÉTPÓN Nagy Diána an. Simon Veronika Ozsváth Brendon an. Kovács Adrienn Lakatos Benett István an. Patai Nikoletta dr. Fodor Sándor telefon: / dr. Begazy Zsolt telefon: / dr. Lázár József telefon: / dr. Bodó Péter telefon: / Az ügyelet munkaszüneti nap előtt du órától a munkaszüneti napot követő első munkanapon reggel 7.00 óráig tart./ az ügyeletesek a csere lehetőségének jogát fenntartják/ Az ügyeletes neve és telefonszáma a Sáros utcai állatorvosi rendelőnél olvasható. A változtatás jogát fenntartjuk! Fizetett hírdetés Tisztelt Túrkevei Lakosok! Fotók: Horváthné Györgyi Dinya Tamás an. Zám Renáta Gyarmati Zsófia an. Laskai Anikó Pabar Zoltán an. Pólik Anikó 2012-ben is várja meglévő és leendő ügyfeleit a Groupama Garancia Biztosító ZRt. Változatlan helyen és időben a Túrkevei könyvtárban minden csütörtökön 8:00-tól 11:30-ig. Kínálatunk: - Kárbejelentés - Lakásbiztosítás / -40%/ - Kötelező gépjárműbiztosítás - Casco /-40%/ - Megtakarítások, Befektetések - Vagyonbiztosítás - Managerbiztosítás - Hitelek, pénztári termékek Elérhetőség: Papp Lajos 0630/ T Ú R K E V E - INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP Következő nyilvános szerkesztőségi ülés és egyben lapzárta február 22-én, 17 órakor lesz a szerkesztőségben. A felelős kiadó: Túrkeve Város Önkormányzata. A hírdetések leadási helye: Művelődési ház, Táncsics M. u. 16. ISSN: Főszerkesztő: Molnár Magdolna. Nyomdai előkészítés: Nagy Sándor. Elérhetőség: 5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 3. Tel.: 06-56/ Megjelenik havonta 3700 példányban, készült a KIS-ÚJ-LAP Kft.-ben, 5310 Kisújszállás, Munkácsy út 8. Felelős vezető: Farkas Zsolt.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. február Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Tájékoztató a népszavazásról Beiratkozás előtt 4.oldal Kiváló minősítést kapott a zeneiskola A gyáli Kodály Zoltán

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2010. március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. május 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hogyan tovább a közoktatásban? 2012 a változások éve. A Parlament számos olyan törvényt alkotott, amelyek

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 )

P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 ) XVII. évfolyam, 2009. február 7. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 ) aki ennyit élt, Sír el nem temeti, Sírját a hála szent

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Napkollektor a nyugdíjasház tetején

Napkollektor a nyugdíjasház tetején XVI. évfolyam 13. szám Megjelenik kéthetente 2010. július 13. LSI Oktatási Park Óbudán Budapest egyik legátfogóbb képzési kínálattal rendelkezõ komplexumát, az LSI Oktatási Parkot építik Óbudán. 15 Pályázat

Részletesebben

Mozaikablakok cseréje templomunkban

Mozaikablakok cseréje templomunkban Mozaikablakok cseréje templomunkban Biztosan sokan látták a szentmiséken az oltár mellé kihelyezett felújított ólomkeretes, festett Szent Franciska mozaik ablakot, ennek történetéről kérdezem János atyát.

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. október 6. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja

Részletesebben

www.hajdunanas.hu XXIV. (XXXIV.) ÉVFOLYAM 7. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2012. MÁJUS 24. (807. SZÁM) Kiállítás Nagyváradon 2.

www.hajdunanas.hu XXIV. (XXXIV.) ÉVFOLYAM 7. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2012. MÁJUS 24. (807. SZÁM) Kiállítás Nagyváradon 2. www.hajdunanas.hu XXIV. (XXXIV.) ÉVFOLYAM 7. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 212. MÁJUS 24. (87. SZÁM) Elballagtak Jenson Button Kiállítás Nagyváradon P.Mobil koncert Múzeumügy 198. november. 2. oldal 2. oldal

Részletesebben

T ö k ö l i T ü k ö r

T ö k ö l i T ü k ö r T ö k ö l i T ü k ö r XXii. évfolyam 1. szám a helyi önkormányzat lapja 2011. március A nemzet mi vagyunk Kevés ilyen nemzet van, mint a magyar, amelynek 1000 éve küzdenie kell a fennmaradásáért. Bi zo

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

Megújulás A TARTALOMBÓL. Vajon ki dob mentõövet Tûzgyújtási tilalom A Volán újabb járatokat szüntetne meg

Megújulás A TARTALOMBÓL. Vajon ki dob mentõövet Tûzgyújtási tilalom A Volán újabb járatokat szüntetne meg XXIV. ÉVFOLYAM, ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2012. április Megújulás A TARTALOMBÓL Az emberek régen közeli kapcsolatban voltak az évszakokkal, tudták, minden hónapnak megvan a feladata. Miként tudták azt is,

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

Húsz év eredményei, értékei

Húsz év eredményei, értékei 2009. április 1. XVIII. évfolyam 4. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Húsz év eredményei, értékei Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen

Részletesebben

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság 2011. december www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 10. szám Testületi ülés Portré Továbbra is legfontosabb

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja XII. évf. 2. szám 2013. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Testületi ülés 3. oldal Búcsú Emődy Dániel tanár úrtól 4. oldal Tájékoztató fórumot

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Március 15. Szavaimmal egy az érzet A TARTALOMBÓL. Értelem és érzelem Méltóságteljes öregkor Tündeváros utolsó meséje Kérem a következőt

Március 15. Szavaimmal egy az érzet A TARTALOMBÓL. Értelem és érzelem Méltóságteljes öregkor Tündeváros utolsó meséje Kérem a következőt XXIV. ÉVFOLYAM, Március 15. ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2012. március Szavaimmal egy az érzet Csak a teljes igazság szenvedélyes keresői teremthetik valósághűen újjá a múltat, a hősöket írja H. Törő Györgyi

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben