Korunk kényszere az öngondoskodás erõsítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korunk kényszere az öngondoskodás erõsítése"

Átírás

1 lembe vételével történõ elterjesztése. S e területen rendkívül fontos a szakmai sajátosságok figyelembe vétele, ezért sikeresek az EU-ban ezek módszerek. S végül, persze nem utolsósorban a szociális párbeszéd. Örülünk annak, hogy ebbõl az aspektusból mi is hozzájárulhattunk a közös gondolkodás folyamatához. Mielõtt kezdõdött ez a rendezvény, szót váltottunk Dr. Latkóczy Antal (ODÉSZ) szakszervezeti elnök barátommal, akivel a jogszabályok nagy számáról, mondhatni dömpingjérõl beszélgettünk. Ennek kapcsán nyomban eszembe jutott az az európai mondás, amely szerint:...nagyon sok és a legjobb törvények mellett is lehet csapnivaló egy ország kormányzása, ha rosszak a köztisztviselõk. Ezzel szemben kevésbé jó törvényekkel is lehet igen jól kormányozni, ha jók a köztisztviselõk.. Én ebben hiszek, s ha sokan érzünk így és megvan Önökben a megújulási készség, akkor lesznek még a magyar közigazgatásnak szép napjai! S ebben Önök a meghatározók, Önök a fontosak! Sallai Linda biztosítási szakértõ, CIG Pannónia Életbiztosító Korunk kényszere az öngondoskodás erõsítése Közgazdász vagyok és jelenleg a Pannónia Biztosítónál biztosítási termékfejlesztõként és biztosítási matematikusként dolgozom. Úgy gondolom, hogy napjainkban, de kiváltképpen a gazdasági válság idõszakában nagyon fontos az öngondoskodásról, az egyéni válságkezelési problémamegoldásokról beszélni. Nyilvánvaló, hogy egyéni szinten, háztartási, mikroökonómiai szinten kevéssé van ráhatásunk arra, hogy az ország gazdaságával mi történik, mégis lehetõségünk van arra, hogy saját magunkról és szeretteinkrõl gondoskodjunk. Ahogy itt is hallottuk, már a kétezres évek elején látható volt, hogy hosszú távon semmiképpen sem lesz fenntartható a nagy hitelállomány, a magas költségvetési hiány. Úgy gondolom, hogy ez nemcsak a pénzügyi világrendre, de egyéni szinten is ugyanúgy elmondható, hiszen az olcsó hiteleknek köszönhetõen teljes mértékben elterjedt egyéni háztartási szinten az, nemcsak Magyarországon, de világszerte hogy rengeteg hitelt vesznek fel a háztartások és tulajdonképpen jelenlegi fogyasztásuk egy részét hitelbõl finanszírozzák. Ez tehát azt jelenti, hogy a rendelkezésükre álló jövedelembõl nemhogy nem takarítanak meg, de tulajdonképpen adósságot halmoznak föl. Ezzel párhuzamosan természetesen folyamatosan hallunk elsõsorban a magyar nyugdíjrendszerrõl és különbözõ ezzel kapcsolatos megélhetési problémákról. Ezek mind azt vetítik elõre, hogy öngondoskodásra szükség van, hiszen az állami ellátás nem teszi lehetõvé, hogy aktív korunk után, például nyugdíjasként is 37

2 ugyanazt az életszínvonalat tudjuk fenntartani, mint korábban. De ugyanezt érthetjük nemcsak a nyugdíjas korra. Bármilyen váratlan esemény, egy betegség bekövetkezhet egy család életében, és akkor ezt a problémát bizony valahogy kezelni kell. Ráadásul bizony ennek a kezelése egyéni szinten kell, hogy megtörténjen, mert az államra nem, sõt egyre kevésbé lehet számítani. Meggyõzõdésem nekem is, hogy a közigazgatásnak, a közszolgáltatásban dolgozó szférának a társadalom szempontjából egyértelmûen kisugárzó hatása van. Önöknél hitelesebben talán senki nem tudná képviselni a magyar társadalom érdekeit. Ezért kérem a segítségüket, hogy a magyar társadalom körében terjesszük el: szükség van arra, hogy gondoskodjunk magunkról. Családi, magánemberi szinten is szükség van egyfajta pénzügyi paradigma-váltásra. Ennek a szemléletváltásnak a lényege az, hogy ne a fogyasztásunk határozza meg azt, hogy meg tudunk-e takarítani és mennyit, hanem gondoljunk magunkra, a családunkra és a jövõnkre. Készüljünk föl a biztonságos holnapunkra, és a jövedelembõl a megtakarítások után fennmaradó rész határozza meg azt, hogy mennyit tudunk fogyasztani. Határozzuk meg elõre, hogy mi az, amire érdemes pénzt megtakarítani. Ez a cél természetesen háztartásonként különbözõ lehet. Mivel a biztosítások a legjobb hosszú távú megtakarítások, biztosítási szakértõként mi folyamatosan elemezzük, hogy milyen célra kívánnak a magyar háztartások megtakarítani. Érdekes tapasztalatunk, hogy több mint egy évtizede a megtakarítással rendelkezõ lakosság céljai állandóak, sõt ezek sorrendisége sem nagyon változik. A három legtöbbször említett megtakarítási cél között elsõ a váratlan eseményekregyûjtés. A második legfontosabb cél a nyugdíjcélú elõtakarékosság.ami viszont talán némileg meglepõ: több mint egy évtizede folyamatosan hol a második, hol a harmadik helyen szerepel a magyar megtakarítók körében a temetésrõl történõ gondoskodásés a saját temetésük céljára való elõtakarékosság. Tulajdonképpen e három cél mentén szeretnék én néhány szót részletesebben is szólni az egyéni válságkezelési és öngondoskodási stratégiáról. A váratlan eseményre történõ megtakarítás, mely a leggyakrabban említett megtakarítási cél, teljesen kézenfekvõ. Minden család életében különbözõ helyzetekre lehet és kell felkészülni. Ennek elterjedt eszköze tulajdonképpen az, hogy jövedelmünk egy részét félretesszük és ebbõl fedezzük majd a váratlan eseményekkel járó kiadásokat. Ez mindenképpen jó megoldás. Fontos azonban terjeszteni a pénzügyi kultúrát, mert ennél szakszerûbb megoldásokkal is lehet például egy váratlan kiadásra felkészülni. Ha például egy lakásbiztosításra gondolunk, ez is azt jelenti, hogy a nagyon-nagy kárt kívánjuk megelõzni a folyamatosan viszonylag alacsonyabb díj fizetésével. A biztosításoknak mindig az a lényege, hogy a kockázatközösség kialakítása révén lehetõvé válik viszonylag kisebb megtakarításokkal felkészülni a súlyos anyagi következménnyel járó váratlan eseményekre. A nyugdíjcélú elõtakarékosság jóval komplexebb és összetettebb téma. Ma Magyarországon mindenki szeret a nyugdíjról beszélni, foglalkoztatja a magyar embereket a nyugdíjkérdés. Érdekes módon azonban én azt látom, tapasztalom, 38

3 hogy miközben foglalkoztatja õket ez a kérdés, nem igazán tudnak arra a kérdésre válaszolni, hogy õk milyen nyugdíjat várnak maguknak. Annak ellenére, hogy különbözõ pénzügyi tanácsadók segítségével elõre lehet becsülni, ki lehet számolni, hogy ki mekkora nyugdíjra számíthat. Ennek ismeretében tudunk felkészülni arra, hogy a nyugdíjas korunkban is fenn tudjuk tartani azt az életszínvonalat, amin korábban éltünk. Szomorú és megdöbbentõ számokat mondok a jelenlegi nyugdíjrendszerrõl, illetve némileg kitekintést adva a jövõre is. Ha a jelenlegi helyzetre pillantunk, akkor a nyugdíjrendszerünk elsõ pillére a társadalombiztosítás, amelynek a hiánya, deficitje a GDP 2-3 %-a között van. Fel lehet tenni a kérdést, hogy ez sok, vagy kevés. Az Euró zónához csatlakozásunk követelménye az, hogy a teljes államháztartási deficit nem lehet több a GDP 3 százalékánál. Ha önmagában a társadalombiztosítás leköti ezt a limitet, akkor ez még középtávon sem tartható fenn. Ezen mindenképpen változtatni kell. De hogyan lehet változtatni? Például a kiadások csökkentésével, ami alacsonyabb nyugdíjat jelentene. Nyilvánvalóan ez nem járható út, de ugyanennyire kevéssé járható útnak tûnik egyébként a járulékok, vagy a nyugdíjkorhatár emelése is. Tehát tovább kell menni és keresni kell más megoldást és más forrást a nyugdíjakra. Van ilyen megoldás: a nyugdíjrendszer második pillére, a magán-nyugdíjpénztári megtakarítások.valóban kedvezõbb helyzetben vannak a magán-nyugdíjpénztári megtakarítással rendelkezõk. Fontos azonban látni, hogy még nekik is csak az eljövendõ nyugdíjuk 25%-a az, ami a magán-nyugdíjpénztári forrásból megy, a fennmaradó 75 százalékot pedig a már vázolt hatalmas deficittel rendelkezõ társadalombiztosítás fogja finanszírozni. Ha kicsit kitekintünk a fejlettebb országokra, akkor azt látjuk, hogy az elsõ két pillér, a TB és a magánnyugdíjpénztár által megszerzett nyugdíj az aktív kori jövedelem %-ának felel meg. Ez tehát azt jelenti, hogy nekünk a nyugdíjba vonulásunkkor azonnal kb %-kal csökkennek a jövedelmeink, míg a kiadásaink várhatóan sokkal kisebb mértékben apadnak. Ezt a %-os hiányt valahogy pótolni kell. De hogyan? Csak és kizárólag öngondoskodással, mert itt már további állami forrásra semmi esetre sem lehet számítani. Ezt a hiányt hivatott pótolni az önkéntes nyugdíjpénztári rendszer,amely mindenképpen nagyon jó megoldás az öngondoskodásra. A probléma az, hogy Magyarországon a pénztártagok átlagos befizetései havi 5000 Ft-nak felelnek meg, amelyrõl így elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen nem is igazán tudják azok, akik önkéntes nyugdíjpénztárban takarékoskodnak, hogy mire akarnak takarékoskodni, hiszen ezzel a havi 5000 forinttal igazából ezt a %-os hiányt messze nem lehet kitölteni. Ráadásul ezek nagy része is azért születik, mert a vállalatok sok esetben béren kívüli juttatásként adják, azaz nem feltétlenül a magánszemély tudatos öngondoskodásáról beszélhetünk. Várható egyébként, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárra vonatkozó adótörvények változásával a jövõben ez még inkább csökkenni fog. Tulajdonképpen negyedik pillért már hivatalosan is öngondoskodáshívják, s ez nagyon sokféle megoldást kínál. Szó lehet nyugdíj-elõtakarékossági számláról, magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítésrõl, vagy akár nyugdíjcélú életbiztosításokról.bármelyik 39

4 nagyon jó megoldás. De még aktív korunkban foglalkozni kell ezzel, ha nem akarunk nyugdíjasként rögtön azzal szembesülni, hogy %-kal csökkent a jövedelmünk. Ami egyébként úgy gondolom, hogy szociális szempontból rendkívül méltánytalan helyzet, ha belegondolok, hogy egy szülõ, aki egész életében csak adott a gyermekének, az nyugdíjas korában egyik pillanatról a másikra kérni kényszerül. Mindannyian látjuk és tapasztaljuk, hogy jelenleg sajnos ez a helyzet. Ezen kell önmagunknak segíteni. Ha a jövõbe pillantunk, abban reménykedünk, hogy talán majd jobb lesz. De sajnos azt kell mondanom, hogy nem. A kutatásokra alapozott prognózisok szerint 2015-re a jelenleg kb. tízmilliós magyar lakosság azért lesz változatlanul tízmilliós, mert a bevándorlással növekszik a népességünk. Ha az akkori aktív korúak számából levonjuk azokat, akik nem járulnak hozzá a TB kassza bevételeihez, a rokkantakat, az inaktívakat, vagy a minimálbérért dolgozókat, akkor azt kapjuk, hogy a tízmilliós magyar népességet hozzávetõlegesen 2,5 millió aktív dolgozónak kell eltartania. Úgy gondolom, hogy ilyen számok mellett nem várhatjuk sem az egészségbiztosítás, sem a társadalombiztosítási rendszer más elemeinek javulását.ha még hosszabb távra tekintünk, sajnos ez a táv sem olyan hosszú akkor azt láthatjuk, hogy egy ENSZ kutatás szerint év múlva az elöregedõ társadalom miatt az aktívakhoz képest 50 %-kal fog nõni a nyugdíjasok aránya. Ez tehát azt jelenti, hogy a mostani társadalombiztosítási rendszer a nagy hiány, az alacsony nyugdíj és a magas járulékok mellett ugyanezzel az 50 %-kal kellene növelni a befizetendõ járulékokat ahhoz, hogy a jelenlegi helyzet fenntartható legyen. Nem túlzás e tények tudatában azt kijelenteni, hogy bizony a magyar nyugdíjrendszer idõzített bomba. A kérdés csak az, hogy mikor robban föl, ha még nem robbant volna föl. Amit tehetünk, az az, hogy elkezdünk saját magunkról vagy a szeretteinkrõl gondoskodni. Ezt válság idején is meg kell tenni. Azt látjuk egyébként, hogy ezekben a válság sokféle hatásával fenyegetett idõkben nagyobb ez a hajlandóság az emberekben. Tegnap el kellett volna kezdeni, de jobb ma, mint holnap nekilátni. Mindenképpen úgy gondolom, hogy ez politikától és a mindenkori kormánytól függetlenül nagyon fontos üzenet. Nem lehet azt várni, hogy egyre kevesebb bevételbõl egyre nagyobb kiadásokat finanszírozzanak.egyre kevesebben járulnak hozzá ahhoz, hogy egyre több ember nyugdíját finanszírozni lehessen. A megoldás tehát bármiféle nyugdíjcélú elõtakarékosságban található meg. Véleményem szerint az életbiztosítás egyik legjobb megoldás erre, melyet egyébként a növekvõ állami ösztönzés is mindenképpen alátámaszt. A TÁRKI kutatásai alapján már ma is az életbiztosítás a legnépszerûbb megtakarítási forma Magyarországon. Az MNB kutatásai pedig arra világítanak rá, hogy ez az a megtakarítási forma, amely a legdinamikusabban növekszik. A temetési célú elõtakarékosság a harmadik leggyakoribb megtakarítási cél. Fontosnak tartom elmondani, hogy a Pannónia Biztosítónál az egyetlen hazai alapítású biztosítónál küldetésünknek tekintjük, hogy olyan termékpalettát fejlesszünk ki, mely tulajdonképpen a bölcsõtõl a sírig épes gondoskodni egy családról és végig- 40

5 kíséri az emberek életét. A közigazgatásban dolgozók akik végigkísérik az emberi életet, legyen szó akár születésrõl, házasságról, lakásvásárlásról, vagy halálesetek bekövetkezésérõl, valóban hivatásként végzik ezt a munkát, amely nálunk egyelõre küldetésként van jelen. Mi is igyekszünk a hivatás felé fordítani a tevékenységünket. Ennek jegyében fejlesztettük ki Pannónia Alkony Életbiztosításunkat, amelynek célja az, hogy megoldja a magyar társadalomban az életvégi kiadások nagyon komoly problémáját, a méltó végtisztesség megadását. De nemcsak a temetésrõl történõ gondoskodásra ad lehetõséget ez a biztosítási forma, hanem az örökítés kiváló eszköze is, sõt egyértelmûen állíthatom, hogy nincs ma Magyarországon jobb megoldás erre a célra, mint az Alkony Életbiztosítás. Fontosnak tartottuk, hogy hazai biztosítóként a magyar családok problémájára találjunk megoldást. Az a törekvésünk, hogy ez a biztosítási forma legyen széles körben elterjedt és mindenki számára hozzáférhetõ. Hozzá tudunk járulni vele egyrészt a magyar társadalom létviszonyainak javításához, a nyugodtabb idõs korhoz, és ahhoz, hogy közjót próbáljuk szolgálni. Összefoglalva tehát arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy mindenképpen fontos tisztán látnunk a jelenlegi helyzetünket. Hasonló a helyzetünk, mint a világgazdaságé. El vagyunk adósodva a nagyon sok hitel miatt. Ez igaz a háztartások szintjén és igaz a teljes világgazdaság szintjén. De a válságban is meg lehet erõsödni és meg lehet gyengülni. Úgy gondolom, hogy ez nemcsak egy-egy nemzetállamra, de minden háztartásra is igaz. Figyelmeztetõ jelzésnek kell tekintenünk a jelenlegi helyzetet és mindenképpen felmérni a lehetõségeinket, azt, hogy milyen jövõt szeretnénk, és errõl miként akarunk gondoskodni. Kérdések, vélemények Az elhangzottakra reagálva Fehér József elmondta: az MKKSZ régóta keresi annak lehetõségét, hogy kifejezetten speciális közszolgálati biztosítási terméket fejlesszenek ki azok, akik ehhez értenek. Nem titok, minden marketing szándéktól mentesen mondom, hogy megkerestük ezt a biztosítót és úgy tûnik, hogy ez esetben lehet eredménye az együttmûködésnek valami olyasmi, ami eddig nem volt a magyar biztosítási piacon. Egy szót kérõ résztvevõ azt a véleményét fejtette ki, hogy mindenki, aki anyagilag megteheti, nyilván gondoskodik magáról, a jövõjérõl. A köztisztviselõi fizetésbõl azonban nem nagyon jut arra, hogy biztosításokat fizessenek, fõleg nem futja temetési elõ-takarékosságra. Egy másik felszólaló arra kért választ, hogy a magán és az önkéntes nyugdíjpénztári befektetések jelenleg gyenge hozama miatt érdemes-e a portfólión változtatni, vagy a meglévõ portfóliót hagyjuk rá a biztosítóra, vagy melyik lehetséges biztosítót javasolja választani? Sallai Linda válaszában elismerte, hogy az elmúlt év nyugdíjpénztári teljesítménye nem volt fényes, de bármilyen más befektetési piac rendkívül visszaesett. 41

6 Ezért ha ilyenkor kivesszük a pénzünket, akkor tulajdonképpen semmi mást nem csinálunk, mint realizáljuk a veszteséget. Ilyenkor érdemes benntartani a pénzt, nem kell változtatni a portfólión, mert tulajdonképpen az árfolyamok a fél évvel ezelõttihez képest már most is jóval magasabban vannak, egy-két év múlva pedig vissza fognak állni a normális szintre. A portfólió besorolásról azt mondta, hogy amennyiben hosszú távról, éves, vagy annál hosszabb távú befektetésrõl van szó, mindenképpen érdemes a részvénytúlsúlyos befektetéseket választani. Az esetek több mint felében még egykét év után is jobban járunk a részvénnyel, ugyanis bár nagyobb a kockázata, jóval nagyobb hozamot ad és hosszú távon a részvények árfolyamának ingadozása kisimul. A biztosítóválasztással kapcsolatban fontosnak tartotta a Pannónia Biztosítónak azt az elõnyét, hogy hazai és független biztosító, az egyetlen Magyarországon, amelynek nincs anyavállalata. Ez azt jelenti, mutatott rá, hogy mi az ügyfeleink pénzét nem az anyabankunkkal kezeltetjük, hanem több befektetési vállalattal dolgozunk együtt. Jelenleg hat partnerünk van és minden egyes befektetést olyan partnernek adunk oda, aki abban specialista és így hosszú távon jóval nagyobb hozamot lehet elérni, hiszen nálunk a befektetési partnereknél is érvényesül a piaci verseny hatása. Varga László, a Szakszervezetek Együttmûködési Fórumának (SZEF) elnöke 42 A formális érdekegyeztetés elfogadhatatlan számunkra Az elõttem szólt elõadók gondolatai visszaigazolták a SZEF programjának helyességét, megerõsítették törekvéseinket. Az, hogy a programban megjelölt valamennyi célunk a kemény viták ellenére sem teljesül úgy, ahogy szeretnénk, nem a mi hibánk, nem a mi munkánk gyengesége. Még akkor sem, ha egyesek a konföderáción belül is szeretnék a mi nyakunkba az utóbbi idõben személy szerint az én nyakamba varrni a közösen meghatározott követeléseink teljesülésének elmaradását. Programjaink nem személyes döntések nyomán állnak össze, mert a mi konföderációnk demokratikus, nagyon vitázó, de gondolkodó, és a lehetõségek szerint ésszerûen, kompromisszumokkal cselekvõ szervezet. Ahhoz, hogy ki tudjunk lábalni a mostani válságból, az ésszerû cselekvésre, a kompromisszumkészségre van szükség. Érdemes megjegyeznünk és feljegyeznünk is három szót. Ezek: szakszerûség, ésszerûség és emberség. Ami engem illet, én nagyon bürokrácia-párti vagyok.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?)

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) A nyugdíjhiány mértéke Európában és Magyarországon Bartók János elnök-vezérigazgató Demográfiai szökőár Európában Időskorúak aránya az egyes országokban 200 8

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

Pannónia Nyugdíj Kötvény. Éppen itt az ideje...

Pannónia Nyugdíj Kötvény. Éppen itt az ideje... Pannónia Nyugdíj Kötvény Éppen itt az ideje... Jól megérdemelt nyugdíjas évek Képes lesz gondoskodni megélhetéséről nyugdíjas korában? Ez a kérdés valamennyiünket érint, hiszen ki ne szeretne kényelmes

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017 Öngondoskodás kutatás Allianz Hungária Zrt. 2017 Tartalom 1 Összefoglaló 2 Kilátások és bizalom a piaci szereplőkben 3 Öngondoskodás tervezése 4 Öngondoskodás kezdete 5 Nyugdíjas évek 2 Összefoglaló A

Részletesebben

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Relax nyugdíjbiztosítás Az Aegon Relax nyugdíjbiztosítással megalapozhatja kiegyensúlyozott, nyugodt jövőjét!

Részletesebben

Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária

Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária 2 1 Milyen lehetőségeink vannak? Megtakarítások és megtakarítási célok 30 25 20 Bázis: 15-69 éves népesség Forrás: Retail

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

PANNÓNIA ALKONY ÉLETBIZTOSÍTÁS

PANNÓNIA ALKONY ÉLETBIZTOSÍTÁS PANNÓNIA ALKONY ÉLETBIZTOSÍTÁS SZERETŐ GONDOSKODÁS Pannónia Alkony Életbiztosítás Szerető gondoskodás A megtakarításokkal rendelkező magyar családok körében ahogy az alábbi táblázatban is látható hosszú

Részletesebben

Szülés előtakarékosság

Szülés előtakarékosság Szülés előtakarékosság Petrányi Lajos www.gyermek-megtakaritasok.hu 1 Szu le s elo takare kossa g Miért kell előtakarékosság? Egy felelősen gondolkodó szülőnek nemcsak a lelki és tudásbeli felkészülésben

Részletesebben

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán Kisbenedek Péter Elnök-vezérigazgató Erste Bank Hungary Nyrt. GKI Konferencia 26. november 14. > Az Erste csoport a régióban 92 millió fős piac

Részletesebben

A magyar gazdaság növekedési kilátásai

A magyar gazdaság növekedési kilátásai A magyar gazdaság növekedési kilátásai Önfinanszírozás - a megtakarítások szerepe Palotai Dániel ügyvezető igazgató, vezető közgazdász VI. MABISZ Nemzetközi Biztosítási Konferencia 2015. október 14. Miért

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ

A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2010. október 25. A mai helyzet.. Öngondoskodás Magyarország lakossága évről-évre öregszik, csökken az aktív keresők aránya

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Higgy abban, hogy kézbe veheted. jövőd. Jövôkulcs nyugdíjbiztosítások. Higgy magadban.

Higgy abban, hogy kézbe veheted. jövőd. Jövôkulcs nyugdíjbiztosítások. Higgy magadban. Higgy abban, hogy kézbe veheted a jövőd. Jövôkulcs nyugdíjbiztosítások Higgy magadban. Jövőkulcs nyugdíjprogram Befektetési egységekhez kötött biztosítás, amiben a befektetés összetétele a nyugdíjba vonulás

Részletesebben

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 33,0% 13,0% 14,0% 8,0% 28,0% 12,0% 16,0% 10,0% 32,0% 34,0% 24,0% 9,0% 38,0% 27,0% 2,0% 15,0% 13,0% 15,0%

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

20% adóhoz kapcsolódó kedvezménnyel és további 10% bónusszal!

20% adóhoz kapcsolódó kedvezménnyel és további 10% bónusszal! UNION-Pezsgő Nyugdíjprogram 20% adóhoz kapcsolódó kedvezménnyel és további 10% bónusszal! NyUgdíjreNdszer A nyugdíjrendszer működőképességét nagymértékben az határozza meg, hogy az aktív és nyugdíjas lakosság

Részletesebben

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok Az alább leírtak nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének, kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak.

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15.

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Részvénypiacok nov 30-ig 2011.12.17 2 Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Magyar kötvény- és ingatlanpiac nov 30-ig 2011.12.17

Részletesebben

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Nyugdíjbiztosítás. 20% adójóváírás!

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Nyugdíjbiztosítás. 20% adójóváírás! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Nyugdíjbiztosítás 20% adójóváírás! Ma tegyünk a holnapért! Van, akinek már csak pár éve van hátra a nyugdíjazásig, és vannak olyanok, akiknek olyan távolinak

Részletesebben

Nyugdíjprogram Jövőkulcs Bonus

Nyugdíjprogram Jövőkulcs Bonus Nyugdíjprogram Jövőkulcs Bonus Higgy magadban. Nyugdíj? Ugyan, hol van az még! Talán még bele sem gondolt, vagy igyekszik elhessegetni a nyugdíjas lét anyagi kérdéseit. Egy nyugdíjasra jutó járulékfizető

Részletesebben

Az államháztartási hiány csökkentésének hatásai. Hamecz István igazgató A Közgazdasági és Monetáris Politikai szakterület vezetője

Az államháztartási hiány csökkentésének hatásai. Hamecz István igazgató A Közgazdasági és Monetáris Politikai szakterület vezetője Az államháztartási hiány csökkentésének hatásai Hamecz István igazgató A Közgazdasági és Monetáris Politikai szakterület vezetője A 2006-os ESA deficit alakulása Inflációs jelentés -7,8% Változások: Autópálya

Részletesebben

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját SAJTÓKÖZLEMÉNY Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját Budapest 2007. október 31. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező

Részletesebben

A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások. Pandurics Anett 2014. május 8.

A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások. Pandurics Anett 2014. május 8. A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások Pandurics Anett 2014. május 8. Mrd Ft 1 000 A díjbevétel megoszlása 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 420 426 395 406 410 370 365 358

Részletesebben

nyugdíjelőtakarékossági számla

nyugdíjelőtakarékossági számla Hosszú távú nyugdíjcélok nyugdíjelőtakarékossági számla Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát!

Részletesebben

nyugdíjelőtakarékossági számla

nyugdíjelőtakarékossági számla Hosszú távú nyugdíjcélok nyugdíjelőtakarékossági számla Szeretné megalapozni a nyugdíjas évek biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak

Részletesebben

Gyermektelenek és egygyermekesek

Gyermektelenek és egygyermekesek Adócsökkentés: kiszámoltuk, mennyivel marad több a zsebedben 2015.05.02 13:38 A kormány múlt héten bejelentett tervei szerint jövőre a mostani 16 százalékról 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

számíthatunk? Matits Ágnes 2011 január 14 Matits 2011 január

számíthatunk? Matits Ágnes 2011 január 14 Matits 2011 január Mekkora nyugdíjra számíthatunk? Matits Ágnes 2011 január 14 1 Mi a nyugdíjrendszer d feladata? Lehetséges válaszok: Egy modern nyugdíjrendszer feladata a kiesett munkajövedelem pótlása,, mégpedig g a járulékfizetéssel

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel

Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel Dr. Zolnay Judit Vezérigazgatóhelyettes Aviva Életbiztosító Zrt. Nemcsak a húszéveseké a világ. Változó családi és társadalmi szerepek.. Élére

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Nyugdíjprogram Jövőkulcs Classic

Nyugdíjprogram Jövőkulcs Classic Nyugdíjprogram Jövőkulcs Classic Higgy magadban. A Himalája meghódítása? Új hobbi? Közös élmények az unokákkal? Bármit is tervez nyugdíjas éveire, az UNIQA nyugdíjprogramja segít Önnek abban, hogy anyagi

Részletesebben

Nem? Mennyivel lett volna könnyebb, jobb az élete, ha segítettek volna?

Nem? Mennyivel lett volna könnyebb, jobb az élete, ha segítettek volna? Kedves Szülő! A munkafüzet célja, hogy segítsen Önnek pontosan látni gyermeke jövőjét. Pénzügyi szakemberek egyetértenek abban, hogy azok a szülők, akik tervet készítenek gyermekeik életkezdésére, sokkal

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

160 ezer embert érinthet

160 ezer embert érinthet Az Országgyűlés június végén utolsó tavaszi ülésén fogadta el azt a törvényt, melynek értelmében az 52 évnél idősebb magánnyugdíjpénztári tagok, illetve a pénztárak egykori - ma már nyugdíjas - tagjai

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

AEGON. Vitál Életbiztosítás

AEGON. Vitál Életbiztosítás AEGON Vitál Életbiztosítás A felelősségteljes gondoskodás családról való gondoskodás A család mindennél fontosabb A család mindennapi örömeink forrása, ezért mindannyiunk számára óriási kincs, amelyről

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ,

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató) 2013 április, Budapesti Corvinus Egyetem Haladó pénzügytan dr.

Részletesebben

Higgy abban, kézbe veheted

Higgy abban, kézbe veheted Higgy abban, kézbe veheted hogy ajövőd. Nyugdíjbiztosítás Jövőkulcs 2 Higgy magadban. Nyugdíj? Ugyan, hol van az még! Talán még bele sem gondolt, vagy igyekszik elhessegetni a nyugdíjas lét anyagi kérdéseit.

Részletesebben

Intézet a Demokratikus Alternatíváért 1

Intézet a Demokratikus Alternatíváért 1 Intézet a Demokratikus Alternatíváért 1 Ismertté vált a bűvös szám, 97 ezren szerződtek ki a társadalombiztosítási (tb) nyugdíjrendszerből. Ezek az emberek vélhetően inkább a jövedelmi skála legfelső tartományaihoz

Részletesebben

SZKA211_21. megöregszünk. Elöregedő társadalmak

SZKA211_21. megöregszünk. Elöregedő társadalmak SZKA211_21 Lassan megöregszünk Elöregedő társadalmak tanulói Lassan megöregszünk 11. évfolyam 247 21/1 Feketemunka feketegazdaság Újságszemelvények A) Feketemunka Átfogó ellenőrzések kezdődnek szeptembertől

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

A NYUGDÍJRENDSZER NEGYEDIK PILLÉRE, AZ ÖNGONDOSKODÁS ÉS A

A NYUGDÍJRENDSZER NEGYEDIK PILLÉRE, AZ ÖNGONDOSKODÁS ÉS A A NYUGDÍJRENDSZER NEGYEDIK PILLÉRE, AZ ÖNGONDOSKODÁS ÉS A HOSSZÚTÁVÚ MEGTAKARÍTÁSOK JEGYÉBEN BÉT Elemzések, 2005. május A Befektetési Alapkezelok Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) és a Budapesti Értéktozsde

Részletesebben

Nyugdíjrendszer és makrogazdaság

Nyugdíjrendszer és makrogazdaság Nyugdíjrendszer és makrogazdaság A tervezett intézkedések nemzetgazdasági hatása 2010. október 15. Tartalom Nyugdíjrendszer és pénzügyi egyensúly A költségvetés konvergencia pályája A magánnyugdíjpénztárak

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére

A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére 2012. évi események Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat: bővülés és nyilvántartó rendszer váltás a Mobilitás Önkéntes

Részletesebben

Az ajtók záródnak? Magyarország nyugdíjhiányának számszerű meghatározása 2010. szeptember

Az ajtók záródnak? Magyarország nyugdíjhiányának számszerű meghatározása 2010. szeptember Az ajtók záródnak? Magyarország nyugdíjhiányának számszerű meghatározása 2010. szeptember Az Aviva Magyarországon Az Aviva Életbiztosító Zrt. a magyar életbiztosítási piac egyik legjelentősebb szereplője.

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Biztosítói kihívások 2006 (Futurológia vagy valóság?) Dr.Kepecs Gábor 2006. május 10. (PSZÁF konferencia)

Biztosítói kihívások 2006 (Futurológia vagy valóság?) Dr.Kepecs Gábor 2006. május 10. (PSZÁF konferencia) Biztosítói kihívások 2006 (Futurológia vagy valóság?) Dr.Kepecs Gábor 2006. május 10. (PSZÁF konferencia) Biztosítói kihívások 2006 Öregedő társadalom Hiányzó válaszaink hol késnek? Új kockázatkezelés

Részletesebben

Figyelmeztetés a kockázatokra:

Figyelmeztetés a kockázatokra: A jelen előadáson vagy videóban elhangzottak az előadó magánvéleményét tükrözik. Nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

Nyugdíjpénztári Változásokról

Nyugdíjpénztári Változásokról Nyugdíjpénztári Változásokról Juhász Attila Tőke és Hitel Consulting Kft /Duna House HC Alügynöke/ Elérhetőségem: 06-20-2415015 attila_777@yahoo.com V I G Y Á Z A T!!! A következő információk alkalmasak

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár?

4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár? 4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár? MEGOSZLÁS QUESTOR ALLIANZ ARANYKOR AXA AEGON OTP MKB GENERALI De szerencsére volt reform A nyugdíjrendszer elemei 2008. 1. Társadalom biztosítás - kötelező 2. Magánnyugdíjpénztár

Részletesebben

Nyugdíjrendszer Franciaországban

Nyugdíjrendszer Franciaországban Nyugdíjrendszer Franciaországban Altenburger Gyula szimpózium Balatonvilágos, 2011. május 21. Róna Júlia Francia nyugdíjrendszer Hogyan is lehetne kormányozni egy olyan országot, ahol kétszáznegyvenhat-féle

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a júliusi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a júliusi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. júliusi adatok alapján A végleges adatok szerint 21. júliusban 191 millió euró többlettel zárt a folyó fizetési mérleg, ami 181 millió euróval magasabb a tavalyi adatnál.

Részletesebben

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA?

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? Korózs Lajos Elnökségi tag lajos.korozs@mszp.hu STRASBOURGI BÍRÓSÁGHOZ ÉS AZ ALKOTMÁNY BÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ MSZP Az MSZP minden jogorvoslati lehetőséget ki

Részletesebben

Új Pillér. Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár

Új Pillér. Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár Új Pillér Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár 2015 A lényeg Az Új Pillér a Patika Egészségpénztár prémium-pénztára Mint egy független egészségügyi bank Az Új

Részletesebben

Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl

Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl Budapes. Gazdasági Fórum 2011 október 27. Romhányi Balázs A lényeg A magyar költségvetési poli.ka legnagyobb baja, hogy nincs. A költségvetési poli.ka lényege

Részletesebben

Céges szerződések CÉL. Kockázati biztosítás / Egész életre szóló U/L (kedvezményezett személyétől függ, hogy költség-e)

Céges szerződések CÉL. Kockázati biztosítás / Egész életre szóló U/L (kedvezményezett személyétől függ, hogy költség-e) Céges szerződések CÉL Tulajdonjog védelme váratlan tragédia esetén Adóoptimalizálás Örökösök (örökösödési illeték) Tulajdonostárs (örökösök kivásárlása) Társasági adóalap csökkentése Béren kívüli juttatási

Részletesebben

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés 2016-2017-re Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. MKT - Költségvetési Tanács szakmai konferencia Budapest, 2016. október 20. Négyes válság volt - egy maradt

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának ülése, 2015. április 2. Simon Béla MNB Statisztikai Igazgatóság,

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

Családi V A G Y O N T E R V E Z. készítette:

Családi V A G Y O N T E R V E Z. készítette: T E G Y Ü K O T T H O N O S A B B Á A P É N Z Ü G Y E I D E T Családi V A G Y O N T E R V E Z Ő készítette: www.iflgroup.hu HELLO Neked vannak pénzügyeid? Egyáltalán a Te kezeled a pénzedet, vagy a pénzed

Részletesebben

Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből

Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből Nagy Csaba OTP Magánnyugdíjpénztár ügyvezető igazgató PSZÁF II. Biztosítás-konferencia Siófok, 2007. május 17. OTP Magánnyugdíjpénztár OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár

Részletesebben

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette:

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette: ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ Készítette: A Magánpénzügyi Akadémia - vagyonteremtés önerőből - A Magánpénzügyi Akadémia küldetése: közérthetővé tenni a pénzügyeket, ezzel az évtized végére

Részletesebben

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő.

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Mielőtt befektetne Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Tanulmányozza át tájékoztató füzetünket, készüljön fel körültekintően döntésére, mielőtt befektetne! BEFEKTETÉSEK 9 Milyen kérdésekben

Részletesebben

legfontosabb 2006. évi

legfontosabb 2006. évi A pénztp nztárakat érintő legfontosabb 2006. évi adóváltoz ltozások VIII. Pénztárkonferencia 2005. november 10-11. 11. Tapolca Dr. Juhász István az APEH szakmai elnökhelyettese Előzmények Konvergenciaprogram

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának. 2015. év

A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának. 2015. év A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának 2015. év Témáink A Tradíció Nyugdíjpénztárt életre hívó gondolat Alaposan leszorított költségek A választás szabadsága: kettős nyugdíjpénztári

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek

Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek NYITRAI GYŐZŐ Igazgató OTP Bank Nyrt. 1 Milyen célból takarítunk meg? Biztonság Vésztartalék Létbiztonság fenntartása Reálérték

Részletesebben

Idősügyi Nemzeti Stratégia

Idősügyi Nemzeti Stratégia 09-06-19 IDŐSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA 1 Idősügyi Nemzeti Stratégia Korózs Lajos államtitkár Szociális és Munkaügyi Minisztérium 09-06-19 IDŐSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA 2 A KOR FORRADALMA A XXI. század egyik

Részletesebben

Stratégiai partnerség a VIT Nyugdíjpénztár és a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. között

Stratégiai partnerség a VIT Nyugdíjpénztár és a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. között Stratégiai partnerség a VIT Nyugdíjpénztár és a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. között Hosszútávú, stratégiai együttműködésról írt alá szándéknyilatkozatot a VIT Nyugdíjpénztár és a CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2016. május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok A hazai cégeknél egyelőre a vagyonbiztosításoknál magas viszonylag a penetráció, a

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Már Prémium csomag is! Med Help betegségbiztosítás

Már Prémium csomag is! Med Help betegségbiztosítás Már Prémium csomag is! Egészség & életerô Med Help betegségbiztosítás Az egészség a legdrágább értékünk?! Tudta Ön, hogy Magyarországon évente 9000 szívinfarktust regisztrálnak több, mint 35000-en betegednek

Részletesebben

Váci Mihály: Még nem elég

Váci Mihály: Még nem elég Váci Mihály: Még nem elég Mi történt az álmaiddal? Álmok, vágyak, célok Elképzelt helyzet, ötlet; olyan jövőbeli kellemes esemény vagy állapot, amit éberen kigondolunk, de még nem valósítottunk meg. Remélt

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a októberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a októberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. októberi adatok alapján A végleges számítások szerint 21. októberben 17 millió euró többlettel zárt a folyó fizetési mérleg, ami 72 millió euróval kedvezőbb a tavalyi

Részletesebben