HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin"

Átírás

1 KÖSZÖN TI OLVASÓI T BALATONKENESEI JANUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÍRLAP A 20 ÉVES Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait január 22-én 17 órára a Faluházba (Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.) a MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére rendezett ünnepi mûsorra és az azt követõ kiállítás-megnyitóra. Az ünnepi mûsor keretein belül kerül sor Benkõ Béláné nyugalmazott tanárnõ gyémántdiplomájának átadására. Közremûködnek a Pilinszky János Általános Iskola tanulói, valamint a Barátok Néptáncegyüttes. Köszöntõt mond: Sörédi Györgyné polgármester A kiállító teremben GYÖRGYDEÁK GYÖRGY képzõmûvész Épületek megyénkbõl és a Veszprémi tekercs rajzaiból címû kiállítását Gopcsa Katalin mûvészettörténész nyitja meg. Közremûködik: Fazekas Flóra fuvolán. Információ: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.Tel.:

2 2 Arany János Tisztelt Honfitársaim! Tisztelt Újságolvasók, Kedves Barátaim! Alkalmi vers Az új évet (ócska tárgy!) kell megénekelnem, hálálkodva, ahogy illik, poharat emelnem. Mit van mit kívánni még ily áldott idõben- Adjon Isten, ami nincs, ez uj esztendõben. Olcsó legyen a kenyér, a gabona áros; jól fizesse a tinót s nyerjen a mészáros. Mérje pedig szöszön- boron, font kijárja bõven. Adjon Isten, ami nincs, Ez uj esztendõben. Senkinek a nyakára ne vigyenek kontót; valaki csak ráteszen, nyerje meg a lottót; annyi pénzünk legyen, hogy! Mégpedig pengõben. Adjon Isten, ami nincs, Ez uj esztendõben. Kívül-belül maradjon békében az ország; a vásárra menõket sehol ki ne fosszák. Béke legyen a háznál és a szívredõben. Adjon Isten, ami nincs, ez uj esztendõben. Képviselõi fogadóórák Minden hónap elsõ hétfõjén a Faluházban, 17 és 18 óra között, minden hónap második hétfõjén pedig az akarattyai könyvtárban 17 és 18 óra között! A képviselõk várják a lakossági kérdéseket, véleményeket! Tetteidnek tudjál örülni, más tetteit tudd megbecsülni, fõként ne gyûlölj egy embert se, s a többit hagyd az Úristenre! (Goethe: Életszabály) Köszöntöm Önöket a 2008-as esztendõ küszöbén, az új remények, új várakozások idõszakában. Minden esztendõ fordulónapján úgy érezzük, számvetést kell készítenünk, értékelnünk kell az elmúlt év történéseit, és meg kell fogalmaznunk az új terveinket, elképzeléseinket. Így teszek én is, amikor egy rövid évértékeléssel és jövõbetekintéssel világítok rá településünk életére, eredményeire, céljaira. Eredményeink: Február 2-tõl mûködik az idõsek napközbeni ellátása keretében létrehozott Idõsek Klubja. Nyár elején felavattuk Balatonakarattyán az immár fedetté vált körszínpadot és vizesblokkot. Június 16-án elkezdte mûködését a Tátorján Szociális Szolgáltatóházunk, amelyben egy bölcsõdei csoport és játszóház, játéktár kapott helyet. 25 db tervdokumentációval készülünk a pályázati lehetõségek kihasználására. Kiemelt projektként befogadták a magaspartfalas projektünket, amelynek keretében megvalósulhat 49 akarattyai utca járda- és csapadékvíz- elvezetése. Eredményesen pályáztunk a GKM-nél a jelzõlámpás gyalogátkelõhely megvalósítására, amely fõként a Szabadság-telep és a Balaton-part közötti közlekedést javítja. Tanulmányterv készült el decemberben a Bercsényi strand felújítására, amely alapján január-februárban engedélyes tervünk is elkészülhet. Aktualizáltuk a balatonakarattyai óvoda épületének felújítására és fejlesztésére készített tervet, készül a balatonkenesei óvoda felújításának terve. Ugyancsak létrejön az iskolánk felújításának terve. A fenti terveket benyújtjuk pályázatra, amely 10% önrészt igényel. A Közmûvelõdési Intézmény sikerrel pályázott a Balatoni Kapunyitóra, a határon kívüli kapcsolatokra, a Tourinform Irodán a könyvtárra vonatkozóan, és nyert mintegy 5,7 M Ft-ot. A Falugondnokság keretein belül sikeresen mûködtettük strandjainkat. A jó nyár, a kevesebb dologi és személyi bér ráfordításának eredményeképpen a tavalyi évhez viszonyítva kb. másfélszeres eredményt könyvelhettünk el. Kicseréltük Könyvtárunk ablakait. A Turisztikai Egyesület szervezésében falutakarítást végeztünk. A Béri-Balogh Ádám téren a rendõrség felé járdát építettünk. Elkészült a Parti sétány. Résztvettünk a rendõrségi épület felújításában. Elkészült a Széchenyi park, Vak Bottyán strand, Bazársor, Parti sétány kertépítészetivíziközmû- és elektromos engedélyeztetési terve. Nívós rendezvényeket szervezett a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár az idegenforgalmi szezonban és azon kívül. Ápoltuk a határon túli kapcsolatainkat a nagykériekkel és tutzingiakkal. Eladásra kerül a vízparti Aligai úti ingatlanunk, amelyre megkötöttük az elõszerzõdést. És nem utolsó sorban racionalizáltuk intézményeink mûködését: kialakítottuk a közös gazdasági irodát, létszámleépítést hajtottunk végre, takarékossági intézkedéseket tettünk, amelyeknek eredményeképpen a 2007 év eleji 110 milliós likvid-hitelünket 2007 év végére 46 millióra csökkentettük. Köszönetemet fejezem ki mindezekért képviselõtársaimnak, akik inspirálták a sikereket, az intézményvezetõknek, akik megértették, a jegyzõ asszonynak és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, akik levezényelték a teendõket. Tisztelettel megköszönöm a falu lakosságának a megértését, hogy elfogadták: 2007 a gyûjtögetés, a változtatás és a hiány lefaragásának éve, így látványos, nagy fejlesztésekre nem kerülhetett sor. Megköszönöm a civil szervezetek vezetõinek és tagságának a megtisztelõ odafigyelését, iránymutatását és segítõ tevékenységet, amelyre a továbbiakban is számítunk. Köszönet illeti a médiák munkáját, úgy a Balatonkenesei Hírlap, mint az ÖBÖL TV szerkesztõségét, hogy tudósítottak közös dolgainkról és népszerûsítették településünket. Külön köszönet illeti azokat, akik megértették, hogy a szegényekkel való szolidaritás, a gyermekek és a családok védelme, az idõsebb generáció megbecsülése közös értékeinkhez tartoznak. Õszintén remélem, hogy az elõre látható nehézségek ellenére településünk lakói össze tudnak fogni közös ügyeink rendezése, közös céljaink megvalósítása érdekében. Így tekinthetünk bizakodással közös jövõnk felé. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek sok örömet, békés, boldog családi életet, a nehézségek leküzdéséhez sok erõt, egészséget, a falu életében nyugalmat, békét, derût! Sok szeretettel: Sörédi Györgyné polgármester

3 3 A képviselõ-testület decemberi üléseirõl jelentjük Beszámoló a körjegyzõség munkájáról A jegyzõ a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 40. (4) bek. értelmében beszámolt a körjegyzõség évi munkájáról. Számot adott általános és részletes szakmai feladatokról, ismertette a jövõt érintõ terveket évi munkaterv A képviselõ-testület megalkotta évi munkatervét, melyben meghatározta az ülések tervezett idõpontját és helyét, a megtárgyalásra kerülõ fõ napirendi pontokat, illetõleg azok elõadóit. Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár beszámolója Az intézményvezetõ képet adott a közmûvelõdés mai helyzetérõl, az intézmény feladatairól, személyi állományáról és jövõképérõl. Tájékoztatást adott az elnyert pályázati támogatásokról, rövid filmvetítésen keresztül szemléltette a évi rendezvényeket. A vendégforgalmi szezonhoz kapcsolódóan képviselõi javaslatok hangzottak el. Módosult az idegenforgalmi adóról szóló rendelet A képviselõ-testület egyhangúlag fogadta el az idegenforgalmi adóról szóló 6/1991. (V. 16.) rendelet módosítását, miszerint - az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 310 Ft, - a kurtaxa kedvezmény mértéke 60 Ft/fõ/vendégéjszaka, mely az I. övezet kivételével a II., II/A., III., IV. övezetekre vonatkozik. A rendelet módosítása január 1-jétõl hatályos. Egyszeri támogatás megállapításáról A képviselõk egybehangzóan támogatták a 80. életévüket betöltött személyek és az iskolába, óvodába járó gyermekek részére utalvány formájában juttatott támogatások átadását a karácsonyra való tekintettel. A támogatások kiosztása az ünnepek elõtt megtörtént. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesületrõl A képviselõ-testület tárgyalta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja helyi közösség nonprofit szervezetté történõ átalakulásából adódó teendõket, és egyben vállalta az ebbõl eredõ kötelezettségek teljesítését. Határozott továbbá arról, hogy a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület tagságából adódóan költségvetése terhére biztosítja minimálisan a Ft tagi hozzájárulást. Esélyegyenlõségi terv A képviselõ-testület elfogadta a településre vonatkozóan készített esélyegyenlõségi tervet, mely a évben megjelent uniós pályázatok benyújtásának egyik alapfeltétele is volt. A dokumentációban foglaltaknak megfelelõen módosította a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde, illetve a Pilinszky János Általános Iskola Alapító Okiratát is. Egyebek A képviselõ-testület határozott továbbá a Tátorján Játékvár és a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde közötti mûködési költségek megosztásáról, 2007-ben erre 121 ezer Ft-ot biztosítva költségvetésébõl. Lengyel János képviselõ úr indítványozta, hogy a Bercsényi strand felújításának jövõbeni terveihez kapcsolódóan a testület vitassa meg a homokos plázs kialakításának lehetõségét, illetve járuljon hozzá a veszélyes fák kivágásához, valamint az új fasor ültetéséhez. A Tátorján Kht. ügyvezetõje tájékoztatást adott arról, hogy az uniós pályázaton nyert fennmaradó támogatási összeg, ezer Ft nem érkezett meg, így szükséges az arra rendelkezésre bocsátott hitel lejárata miatt a hitelszerzõdés módosítása. A képviselõ-testület hozzájárult, hogy december 14. napján prolongálják a meglévõ keretet február 28-ig. Ingatlanértékesítés A képviselõ-testület december 20. napján megtartott rendkívüli ülésén döntött az ún. KOVI -telek (Balatonakarattya, Aligai u.) értékesítésérõl, mivel két komoly érdeklõdõ jelezte vételi szándékát. Az elõszerzõdés az ülésen elhangzottak figyelembe vételével december 28-án aláírásra került a vételár vonatkozásában jobb ajánlattevõvel. A kialkudott vételár összegét a vevõk ügyvédei letétbe helyezték a múlt év végén. Új év, új év, új esztendõ Közmûvelõdési intézményünk nevében boldog, sikeres új esztendõt kívánunk Olvasóinknak! Kívánjuk, hogy céljaink közösen váljanak valóra 2008-ban is azokkal az akarattyai, kenesei lakosokkal, valamint természetesen a nyaralókkal is, akik a közmûvelõdés iránt érdeklõdnek, akik valamely program, rendezvény kapcsán ízelítõt kaphattak szolgáltatásainkból. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik az elmúlt évben együttmûködésükkel, támogatásukkal segítették tevékenységünket, hiszen többször hangsúlyoztuk már, csak így tudtunk eredményesek lenni, remélhetõleg mindannyiunk örömére. Kérjük, ha az idei programterv összeállításával kapcsolatban van ötletük, tervük, kapcsolatban állnak mûvészekkel, színészekkel, zenészekkel, olyan személyekkel, akik részesei lehetnek a 2008-as kulturális év eseményeinek, jelezzék nekünk. A programokhoz fellépõket is keresünk, de ha más módon tudnak segítséget felajánlani, azt is nagy örömmel fogadjuk. Nem csak kérni szeretnénk természetesen, hanem adni is, sõt elsõsorban adni! Sok-sok örömet, színvonalas kulturális élményt, hasznos idõtöltést, kellemes kikapcsolódást biztosító programokat. Szeretnénk adni a közösséghez tartozás élményét, a közös tevékenykedés örömét. Akkor lennénk igazán elégedettek, ha nem készen nyújtanánk át a Költészet Napját, a Kapunyitót, vagy a Tátorján fesztivált, hanem közösen alkotnánk meg. Ahogy szoktuk mondják, remélem, sokan most, mert jó példák állnak már elõttünk az elmúlt évekbõl. Amit sikerült létrehoznunk, minden a közös tevékenykedés eredménye, s ettõl értékelõdnek fel az apróságnak látszó dolgok is. Ettõl érezzük mindnyájan magunkénak is, így még jobban vigyázunk már meglévõ értékeinkre. Így kívánom 2008 elején, vigyázzunk hát továbbra is, idén is kincseinkre! Ehhez szeretnénk hozzájárulni a 20 éves Balatonkenesei Hírlap idei megjelenéseivel is. Kérjük, legyenek segítségünkre, segítsenek a szerkesztésben, úgy ahogy eddig, különösen a karácsonyi ünnepi számunkban is tették. Várjuk írásaikat, véleményeiket, jószándékú, közérdekû leveleiket. A készülõ februrári számunkban bemutatjuk majd ifjabb olvasóinknak, mit is jelent, hogy településünknek, Balatonkenesének húsz éve rendszeresen megjelenõ havilapja van. Nyomozgatunk a múltban, felelevenítünk jeles eseményeket, dátumokat. Ebben, az anyaggyûjtésben is számítunk Olvasóink segítségére! Önök õrzik, vagy gyûjtik a régi-régebbi lapszámokat? Új rovatunk kapcsolódik a gyûjtéshez, hiszen szeretnénk bemutatni olyan köztünk élõket, akik valamilyen érdekes gyûjtõszenvedélynek hódolnak. A sort Kovács István nyitja majd a múlt hónapban már bemutatott cukorzacskó gyûjteméynével. Folytassuk majd a sort! Néhány nap választ csak el bennünket a Magyar Kultúra Napjától. A kultúra ünnepel, a kultúra felemel, s ugyanakkor vívja örökös küzdelmét a figyelemért, a tapsért, a megbecsülésért. Minden nap lehetne a kultúra napja, ha vigyáznánk a hétköznapokra. Próbáljuk újra 2008-ban így! Sikerülni fog! Gyõrfi Károlyné

4 4 Közmûvelõdésrõl a kultúra napja elõtt A kulturális tevékenység nem csak a hasznos szabadidõ- eltöltést gazdagítja, hanem formálja a személyiséget, a környezetet. Befektetés, a humán erõforrás minõségének alkotó része. A közmûvelõdés iránt jelentkezõ lakossági elvárások, igények egyre szélesebb, változatosabb skálán valósulnak meg a helyi intézményünk munkájában, másrészt pedig idõszakosan biztosítja az idegenforgalmi, turisztikai vonzerõk felsorakoztatását, az üdülõ népesség szórakozási, szabadidõs tevékenységét. Ez jelentõs szakmai kihívás, mely az önkormányzati, kistérségi partnerekkel, településünkön pedig a mûködõ civil szervezetekkel együttmûködve valósítható meg. Az együttmûködés évek óta egyre fejlõdõ, színesedõ. Kiemelkedõ színvonalról tesznek bizonyságot a Szivárvány Népdalkör tagjai, a Kecskés József tanár úr által vezetett Pilinszky János Irodalmi Színpad, valamint a Faluház és a Könyvtár, mint szellemi mûhelyek köré szervezõdõ érdeklõdõ csoportok. Szót kell ejtenünk annak a jelentõségérõl, amit az idegenforgalmi nyári rendezvények nyújtanak számunkra: az országos érdeklõdés ötvözõdik a helyi lakosok aktív részvételével. Lenyûgözõ volt a"kapunyitós" és egyéb kulturális és turisztikai rendezvényeken a helyi lakosság közremûködése. Ez olyan kincsesbánya, amit jelenleg a közmûvelõdési intézményen kívül még csak kevesen értékelnek. Profitot viszont - így vagy úgy - sokaknak hoz! Kincsekrõl szólva még röviden: Tájházunk páratlan nagy érték. Nagyközségünk természeti adottságainak kihasználása, és elsõsorban a környezet védelme (az épített körrryezet védelme is!) még nagyon sok feladatot jelent. A közmûvelõdési intézmény szakemberei azonban egyre jobban élnek ezen adottságoknak hasznosításával is. Pl. a Tátorján Tanösvény létrehozása, túrák szervezése, lakóhelyünk látnivalóinak megismertetése. Az önkormányzati koncepcionális javaslatok között szerepelnek - többek között - színházterem létesítése, valamint az is, hogy a közmûvelõdési intézmény mûködési feltételei bõvüljenek. Bízunk abban, hogy évben a Képviselõ- testület még inkább kinyitja pénztárcáját, s a közmûvelõdés és turisztikai feladatok területén biztosítja a szükséges anyagi és személyi feltételeket. A kultúra terjesztésében növeljük az együttes és hatékony erõ-és lehetõség kihasználását, hogy az itt élõk jól érezzék magukat és az ide látogatók szeressenek hozzánk jönni, szórakozni, mûvelõdni. Ehhez szükséges tervezett, célirányos tájékoztatás, propaganda, településmarketing. Örvendetes, hogy 2007-ben a nyári fõszezonban közel tízezer vendégéjszakát közvetített ki házakhoz, szállodákba a helyi Szállásadók Egyesülete. Igen sok üdülõ vendég kimondottan egy-egy kulturális rendezvény idejére tervezve pihenését. Dolgozzunk együtt továbbra is közmûvelõdési, idegenforgalmi eredményeinkért! Kulturális és turisztikai szempontból sikeres új évet kívánok: Vargha Tamásné a Közmûvelõdési Tanács elnöke Alapítványi bál 2008 Tisztelt Olvasó! Kedves Támogatónk! Örömmel tudatjuk, hogy a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány Kuratóriuma a 2008-as esztendõt a XV. Jubileumi Jótékonysági Alapítványi Bál megrendezésével köszönti, melyre szeretettel várjuk Önt kedves családjával, barátaival együtt! E jeles eseményre a balatonkenesei Telekom Hotelben (Balatonkenese, Parti sétány 51.) kerül sor február 2-án, szombaton 19 órai kezdettel. A báli meghívót és a részletes kísérõ levelet január 16-ig postázzuk. Amennyiben meghívónk nem érkezne meg Önhöz január 20-ig, kérjük, jelezze alábbi elérhetõségeinken! Amennyiben Önnek kényelmesebb, egyszerûbb és gyorsabb, a jelentkezési lapot kitöltheti (Alapítványi bál, jelentkezési lap menüpont alatt megtalálja) és továbbíthatja interneten is. Ezúton hívjuk fel kedves vendégeink figyelmét, hogy a rendezvényre meghívóként szolgál ez a néhány sor is, melyet honlapunkon szintén megtalál, ahol elolvashatja a XV. Jubileumi Jótékonysági Alapítványi Bál részletes meghívóját és kísérõ levelét. Sajnos még nem mindenkit sikerült megtalálnunk vagy elérnünk postán keresztül azok közül, akik szívesen segítenek, segítenének bennünket munkánkban, és emellett szeretnének eltölteni egy kellemes estét ezen a színvonalas helyen és programon. Számunkra az Ön részvétele az esten megtisztelõ és pozitív megerõsítést jelent munkánkkal kapcsolatban. Ezen felül pedig belépõ jegyének megvásárlásával ( Ft/fõ) támogatja céljaink megvalósulását, és lehetõvé teszi feladataink mind hatékonyabb elvégzését. A Közalapítvány kuratóriuma a 2008-as esztendõben a báli bevétel segítségével és egyéb források felkutatásával a település központjában elhelyezkedõ Béri Balogh Ádám tér (lebontott kultúrház helye) parkosítását, virágosítását, kellemesebbé és szebbé tételét tûzte ki megvalósítandó célként. Meggyõzõdésünk, hogy ez a szándékunk is találkozik a településen élõk és az itt nyaralók igényeivel, hiszen községünk frekventált területét érinti. Ezért reméljük, hogy a megvalósításhoz széles körben támogatókra találunk! Továbbá kérjük Önt, hogy ha céljainkkal egyetért, munkánkat támogatni, segíteni szeretné, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át Közalapítványunknak, hiszen ez nem kerül semmibe, mégis szemmel látható eredménye lesz! Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány adószáma: Rendelkezõ nyilatkozatot ebben a lapszámban is talál, köszönet érte az újság szerkesztõségének! Ha ezen felül még kész kiszorítani számunkra némi pénzt a családi kasszából, akkor kérjük, tegye meg! Alapítványi csekket a Polgármesteri Hivatalban kérhet, de támogatását utalhatja számlaszámunkra is: Közalapítványunk kiemelten közhasznú szervezet, ezért az Ön támogatása adománynak minõsül, melyrõl kérésére igazolást állítunk ki. Bõvebb információt találhat honlapunkon a címen. Kérdéseire, kéréseire választ kaphat e- mail címünkön: Végül, de nem utolsó sorban kérjük, engedje meg, hogy ezúton is örömteli, sikerekben gazdag, szerencsés újesztendõt kívánjunk Önnek és szeretteinek! Kéri Tünde Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

5 5 Emberi kanyarok a Donnál Vécsey, Tavassy, Rõzsey, Oszlányi, Lóskai olvasom a patinás neveket a magyar hadsereg Don-kanyari tragédiájáról szóló leírásokban. Persze nem kiskatonák, hanem vezetõ beosztásban lévõ fõtisztek nevei ezek. Szeretnék elismerést érdemlõ ismereteket szerezni róluk, de itt van mindjárt Oszlányi Kornél ezredes, a 9. hadosztály parancsnoka, aki a borzalmas körülmények miatt apátiába süllyedt beosztottjait kirángatta vackaikból, és támadásra késztette õket. Ha a saját maradék erejükön kívül lett volna ígéretes harci eszköz a birtokukban! De Friedrich Siebert német altábornagy, aki késõbb megtiltotta, hogy a magyarok a német szövetségesekkel együtt vonuljanak vissza, és esetleg fölkapaszkodhassanak a gépkocsijaikra, vakfegyelméért vaskeresztet tûzött Oszlányi keblére. És itt van Lóskai ezredes, akit közönségesen csak kóválygó bosszúálló hadistenként emlegettek a rábízottak, és itt ez a szép nevû Hajnal törzstiszt, akit viselt dolgai miatt tyimi oroszlánnak tituláltak. Avagy véletlen történetek-e, amelyeket a doni katasztrófa után hazatért kevesek csak sok év múltán mertek a szájukra venni, hogy ugyan nem én, de az egyik bajtársam támadás közben az orosz helyett orozva a felsõbb parancsnokba eresztett golyót kegyetlenkedései miatt. Azonban erre kevés példa akadt. Inkább arra, hogy egy kisebb egység vezetõje hetekig, sõt hónapokig se látogatta meg embereit, hogy legalább biztató szót mondjon nekik. Murai Metz Lipót ezredes, együtt a német szövetségesek leggaládabbjaival sportot ûzött a munkaszolgálatra kivezényelt zsidók ûzött vadként történt ledurrogtatásából. Mert parancs volt rá, hogy te csak akkor mehetsz haza, ha már egyetlen zsidó se maradt életben Persze más kanyart is vett az élet itt a förtelemben, az ún. érdemszerzõ hadmûveletben! Kosztka százados még január 19-én is a Don partján tartózkodott egységével. Faluvégi fõhadnagy Urivtól 10 km-re átkelt a folyón, ahol foglyokat ejtett. Bizonyos hátrálást követõen Szalay fõhadnagy rohammal visszajutott az eredeti álláspontra, ahol végül hõsi halált halt. Dancs Elemér sebesülten 400 foglyot ejtett maroknyi csapatával, akiket azonban a Hitler-közvetlen Cramer alakulat németjei egytõl egyig lekaszaboltak. Megemlíthetjük Békássy Szabolcs doktor urat, aki sebesülten bekötözte a vérzõ katonákat. Vagy a balatonfõkajári körzeti orvost, akit bevonultatása után ugyancsak a Donhoz vezényeltek. Sok hadiszerencsétlenség után adomába illõ sztori: Barabás doktor kissé fölemelte az injekciós tût, hogy kilökje belõle a levegõt, amikor puff, egy ellenséges golyó épp a mûszert találta el. A csajági Mátyus Károly szerint, aki asszisztensként szolgált, az orvos fõhadnagy csak ennyit mondott: Nana! Majd elõvette az újabb fiolát és a tartalék tût Néhai id. Gálffy Géza, csajági lakos ugyancsak megszenvedte a Don-kanyart augusztusától részt vett az urivi hídfõ elleni sikertelen csatározásokban, ahol mintegy négyezer magyar esett el. Visszavonuláskor hatvanezred magával hadifogságba került. Tájékoztatása szerint itt nemcsak õk éheztek-fagyoskodtak, hanem a szovjet lágerõrök is. Mint õsszel a légy, hullott az ember, de én az erõs szervezetemnek meg a szerencsének köszönhetõen megmenekültem. Deszkavékonyan, sok nyavalyával a szervezetemben végül hazakerültem mondta. Vezetõ állásba kerülve a káderezõk panelszövegei helyett a számára rokonszenves emberrõl ezt mondta: Ha muszáj lenne, vele vállalnám a Don-kanyart is meg a fogságot is. Õ tudta, hogy miért. Hasonló irányba kell kanyarodnunk, ha a 2. magyar hadsereg vezetõjének, Jány Gusztáv hadseregparancsnoknak a szerepét akarjuk megítélni. Benne ahogy az ismert dal mondja a bûnt és az erényt egyszerre kell látnunk. Kormányzónk, Horthy Miklós, a legfõbb hadúr már 1940 tavaszán kinevezte õt. Miként korábban az ún. Kárpát-hadsereg, Jány is háttér feladatokat vállalt volna a német elõnyomulás után. Az 1938-tól 1941-ig visszatért területek megtartásáért, esetleg növeléséért ezt kötelességének tartotta. Mivel a német támadás Moszkva alatt megfeneklett, sõt a szovjetek mintegy száz km-re visszanyomták õket, Hitler kikényszerítette Horthynál egy 200 km-es széles sáv védelmét a Donnál. Történészeink szerint a parancsnok tisztában volt azzal, hogy lehetõségeinkhez képest maximális, a szovjet erõkhöz képest viszont minimális a felszereltségük! Folyton fegyvereket, élelmet és ruhákat kért, de hiába. A mieink alá voltak rendelve a német Cramer csapattestnek. Jány tudta, hogy a 2., sõt a 3. tûzszakasz feltöltése híján nemcsak a támadó, de a védekezõ hadmozdulat sem lehet eredményes. Hogy a németek rendszeresen lövik a magyar munkaszolgálatosokat, a hadseregparancsnok panaszt tett a B - csoportnál. Tovább növelte ellenszenvét, hogy a honatyák és honleányok küldte holmik és édességek a szövetségesek zsákmánya lett. Végül irányuljunk röviden Jány kétségkívüli hibái, illetõleg bûnei felé! A visszavonulási parancsot már jóval 17-e elõtt ki kellett volna adni. 24-én parancsban ítélte el seregének megfutamodását, kijelentvén: a magyar katona elvesztette becsületét. (Szerencsére ugyanekkor a IV. hadtest parancsnoka, Heszlényi altábornagy emígy nyilatkozott: Emlékezzünk meg hõsi halottainkról és sebesültjeinkrõl, akik vérük hullásával tették lehetõvé a sereg megmaradt részének gyülekezetét. ) Sofõrjének vallomása szerint határozatlanságában és tehetetlenségében Jány mozgásai azt a látszatot keltették, hogy el akar pusztulni az ellenség golyói által. A 40 ezer hõsi halottért, a 35 ezer sebesültért, a 60 ezer fogságba esettért és a 25 ezer eltûntért kétségtelenül felelõsség terheli õt. De csak õ lett volna a hibás? E visszaemlékezõ kis írás elején bemutatott fõtisztek és egyáltalán a tiszti nevelés? Avagy véletlen-e, hogy a katonai és emberi erényeket jobbára alacsonyabb rangúak csillogtattak? Visszatekinthetnénk az egész magyar társadalom méhébe befészkelõdött nyilaskeresztes mozgalomra, amely már jóval a háború kitörése elõtt negyven képviselõt ültethetett a parlamentbe! A Don mellõl hazatért Jány április végén visszavonta a katonákra és fõként a hõsi halottakra sértõ ítéletét. Novemberben nyugállományba helyezését kérte. Uralomra jutását követõen Szálasi Ferenc feladatvállalásra kérte, ám õ ezt megtagadta. A front elõl sokakkal együtt nyugatra menekült, de 1946-ban önként hazatért Németországból. Tudta, hogy vétkeiért megbüntetik, de arra nem gondolt, hogy nem mérlegelik cselekedeteinek körülményeit november 26-án kivégezték Jány Gusztávot. Szomorú, hogy Európa egyetlen államában sem hoztak annyi és olyan súlyos népbírósági ítéletet, mint hazánkban! Még szomorúbb, hogy a gyûlölet késõbb sem hagyott alább. A mostani is innen ered? Vagy fogadjuk el örök magyar tulajdonságnak? Jányt a rendszerváltás után rehabilitálták. Márkus Zoltán Kecskés József Késés Amikor a rögök koporsóra hulltak, A gyászolók utánuk hajoltak. Aztán csokrok, koszorúk, könnyek Lehetett volna, de elmaradt A távozónak szóló örök nyugalom. A hamis mosolyba csavart szavak Keresztülhúzták a vágyakat. Számító fejekbõl folyt a lelemény. Lyukas vödörben szunnyadt a remény! Sírkerti szálfák, büszke fenyõk! Lehajtott fejjel szégyenkezõk. Karácsony békéjébe bújva Sem maradhat a kérés elhallgatva: Miért csak most? - zúgták a fenyõk. Késésben némán a mentegetõk

6 6 Az akaratytai Kovi-telek gazdára talált Ünnep az Idõsek Klubjában December 20-án zsúfolásig megtelt az Idõsek Klubja, mely ezen a napon tartotta karácsonyi ünnepségét. Pozsonyi Monika intézményvezetõ köszöntötte az egybegyûlteket egy az alkalomhoz illõ verssel, majd Sörédi Györgyné polgármester asszony mondta el ünnepi beszédét. Az általános iskola kis gyermekcsapata énekkel, verssel, vidám tréfás jelenettel kedveskedett a jelenlévõknek. Szabóné Öcsi Ügyes kezek a Faluházban Balatonkenese képviselõ-testülete december 20-án rendkívüli testületi ülésen a Balatonakarattyán a 3523/2 és 3523/7 KOVI telek helyrajzi számú ingatlanok értékesítése ügyében négy képviselõ indítványára ült össze. A fenti értékesítésre szánt területért többek is jelezték vételi szándékukat, de végül is ketten maradtak az ajánlattévõk. Az IVY KFT és IM-PATIENT KFT képviselõivel Sörédi Györgyné polgármester asszony külön-külön ismertette a testület feltételeit. Ezt követõen a felek írásban az elõzetesen írásban tett ajánlatukon kívül újabb ajánlatot tettek a megvásárolandó területekre. Hosszas egyeztetést követõen a testület az IM-PATIENT KFT-t hirdette ki gyõztesnek. A cégnek december 28-ig kellett megtennie a szükséges jogi, banki lépéseket. Ellenkezõ esetben az IVY KFT vált volna jogosulttá a terület megvásárlására. Természetesen ezzel még nem fejezõdött be a terület körül zajló végleges jogi, közigazgatási, területvásárlási procedúra. További egyeztetéseket igényel, de úgy tûnik, amennyiben akadály nem lép fel, hamarosan befejezõdik. Mónika egy Ady-verssel örvendeztette meg a hallgatóságot. Varga Ákos beszédében megköszönte a sok támogatást, mely az év folyamán érkezett a klub számára. A hivatalos ünnepi részt követõen szerény ajándékot vehettek át a megjelentek, és fehér asztal mellett folytatódott a program. A Kenesei ügyes kezek szakkör november 6-án alakult meg. Azóta hétrõl hétre hétfõn 15 és 18 óra között gyûlnek össze. Saját maguk által hozott kézimunkával teszik hasznosabbá a délutánjukat, koraestéjüket. Mint kiderül, egy-két asszony állt össze annak idején, akik vitték magukkal a saját varrnivaló dolgaikat. Voltak köztük barátnõk, dolgozó anyák. Ma is jól mûködik a szakkör, esetenként személy jön össze. A varrás mellett jut idõ megbeszélni az aktuális történéseket, egy-egy recept is gazdára talál. Nem szégyenlik, de a varrás tekintetében egymástól is tanulnak. A családias légkör csak jobbá teszi az együtt töltött idõt. Németh Sándorné Julika egyik feljegyzésében, amit az emlékkönyvükbe írt a tavalyi Gyöngyhalászat kiállítás alkalmával: Bátran kimondom, hogy büszke vagyok erre a kis csapatra, mert igen gyöngyszemek, akik az alkotásaikat a látogatók elé tárják. Szeretettel várják az érdeklõdõket, a csoportba jelentkezni is lehet Németh Sándornénál a 88/ os telefonszámon. Idõsek Klubja programja január február Január 18. péntek óra: Idõsebbek is elkezdhetik! Könnyû torna pár percben. Január21. hétfõ óra: Sajtószemle, aktuális kérdések a napi életbõl. Január 24. csütörtök óra: Filmklub. Január 28. hétfõ óra: Nótázzunk! Dalok, nóták éneklése. Február 1. péntek óra: Játék délelõtt. Február 7. csütörtök óra: Jeles napok februárban. A hónap költõje: Petõfi Sándor. Február 11. hétfõ óra: Idõsebbek is elkezdhetik! Könnyû torna pár percben óra: Filmvetítés. Február 12. kedd óra: Játékdélután A programváltozás lehetõségét fenntartjuk! Néhány programunk jelenleg szervezés alatt! Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig óra között ELÉRHETÕSÉG: Szabóné Öcsi Mónika szociális gondozó tel.: Varga Ákos szociális gondozó tel: éve született Petõfi Búcsú Petõfi Sándor fordítójától Szabadság, szerelem e kettõ kell nekem Szegényebb lett a magyar irodalom külföldi tolmácsolóinak tábora. Kínából érkezett a hír, hogy a évben 77 éves korában elhunyt Xing Wansheng, Petõfi Sándor mûveinek fordítója. A Szabadság, szerelem címû vers Kínában a leghíresebb Petõfi alkotás, melyet szinte minden ott élõ ismer és tudja is kívülrõl. Xing Wansheng Jili Pedagógusképzõ Egyetemen egy évig tanult kínai nyelvészetet. Ezt követõen diplomajelöltként továbbképzésen vett részt a Peking Egyetemen, ahol orosz nyelvet tanult, de hamarosan elküldték Magyarországra között tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán végezte. Munkáját a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Világirodalmi Intézetének Kelet Európai Intézetében kezdte. Neki köszönhetõen Kínában 120 ezres példányban 42. kiadásban adták ki Petõfi válogatott verseit. Több magyarországi kitüntetéssel ismerték el mûfordítói munkáját, ezek közül a Pro Cultura Hungarica emlékplakettet, a Magyar Köztársaság Érdemrend arany fokozatát, illetve a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztjét adományozták a részére ben értelmiségként vidékre küldték, de zsebében ott lapultak Petõfi versei, melyeket szabadidejében olvasgatott ban jelent meg Petõfi Sándorról szóló tanulmánya. Az elismert mûfordítót Pekingben búcsúztatták, melyen jelen volt Mészáros Sándor pekingi magyar nagykövet, Fazekas Gyula tanácsos, Várkonyi László külügyi szakállamtitkár, illetve Bogyay Katalin, az oktatási és kulturális tárca szakállamtitkára. Varga Ákos

7 7 Miniszteri dicséret a konszenzus konferenciákért Mint arról novemberi számunkban hírt adtunk, szociális feladatokat ellátó intézményünk, a Területi Szociális Szolgáltató és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény november 12-én, a Szociális Munka Napján miniszteri dicséretben részesült. Gratulálunk a rangos elismeréshez. Az intézmény vezetõje, Pozsonyi Monika aki 2004-ben Pro Caritate-díjat kapott, most valamennyi dolgozója iránt érzett büszkeséggel válaszolt kérdéseinkre. Elsõként arról kérdeztük, miért különleges ez a díj, s milyen érzés az egyik legmagasabb díjat átvenni? Nagyon felemelõ érzés a miniszter aszszonytól átvenni a díjat. Különleges, mert egy kollektívát értékeltek kiválónak ezzel az elismeréssel, ezúton is köszönöm valamennyi kollégámnak áldozatos munkáját. A sok egyéni díjazott mellett egyedül a mi intézményünk érdemelte ki ez évben ezt a rangos díjat. Erkölcsi elismerés, természetesen remélhetõleg a szakmában intézményünk jó hírét emeli. Az ön által vezetett intézmény sokrétû feladatokat lát el, különbözõ területeken különféle tevékenységeket végez. Melyik az a megvalósult program, mely indokolttá tette a díjazást? Elsõsorban a konszenzus-konferenciák 2000 óta tartó megszervezése volt a döntõ szempont a díj odaítélésekor. A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Egyesülete terjesztette fel intézményünket, hiszen szoros együttmûködéssel valósítjuk meg évrõl évre az országos konferenciákat, az utóbbi években sorozatosan Balatonkenesén. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Telekom Hotelnek a helyszínnel való támogatásért. Eredményesnek bizonyult, jól bevált az a szakmai munka, mely megfelel egy egyeztetõ és módszertani anyagokat létrehozó konferenciához. Hagyományt teremtettünk ily módon a gyermekjóléti munkában, gyermekvédelemben. A szakmai tanácskozásokon és a konszenzus konferenciákon túl településünkön a gyakorlati munkában is fejlõdés tapasztalható a gyermekvédelem területén? Ismerve a korábbi helyzeteket, az elmúlt években sok veszélyeztetett gyermek volt. Intézményi mûködésünknek köszönhetõen csökkenõ tendenciáról számolhatok be. Tulajdonképpen elmondható- elsõsorban a évi eredmények alapján-, hogy nincsenek kirívó esetek. Pl. nincs átmeneti nevelt gyermek községünkben, míg sajnos a környezõ települések egyikén 10 is található. A korábban intézetbe került gyerekek visszagondozódtak, vagyis intézményünk hatékony segítségével visszakerültek a családhoz. Ez azt jelenti, hogy jelentõs mértékben sikerült pozitív módon változtatni az érintett családok szociális helyzetén. A gyermekjólét, gyermekvédelem és minden bizonnyal tevékenységük más területein is a siker záloga, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra. Miben nyilvánul ez meg? Igen, a mostani díj indoklásai között is szerepelt a megelõzés fontosságának hangsúlyozása. Természetesen a gyakorlati munkánk során is kiemelten kezeljük. A gyermekekkel való foglalkozás során a már hagyományos nyári táborok, a rendszeres játszóházi foglalkozások, a folyamatos és rendszeres kapcsolattartás, mindmind hozzájárul az eredményességhez. A Tátorján Játékvár létrejötte is prevenciós projekt, egyedülálló kezdeményezés, elsõként valósítottuk meg ezt a tevékenységet az EU-s pályázati lehetõség kihasználásával, s nagyon bízunk az eredményes mûködtetésben. Mit tart a legnagyobb eredménynek, mely az intézmény nevéhez fûzõdik a díjjal öszszefüggésben? A konszenzus konferenciák anyagainak feldolgozása, s azt követõ szakmai elemzõ munka nyomán született meg az a döntés, mely lehetõvé tette a finanszírozás rendszerének átdolgozását, ennek eredményeképpen a módszertani gyermekjólét is kap ma már állami normatívát, a minisztérium költségvetésében szerepel, pályázattal lehet részesedni belõle. Intézményünk vezetõ szerepet vállalt a nyilvántartó rendszerek átdolgozásában is. GYHM Veszeli Lajos kiállításán Bizony nagyon sokan vettük körül az almádi Veszeli lajos festõmûvészt december 14-én városában, a Pannónia Kulturális központ és könyvtárban rendezett Ég és föld egybefog címû adventi akvarell kiállításának megnyitó ünnepségén. Több százan. A tágas terem zsúfolásig megtelt, sokan a könyvtár helyiségébe szorultak be, mások kívül rekedve a teraszon igyekeztek tájékozódni a belül történtekrõl. A mûsor vaskos meglepetéssel kezdõdött. Ami nem szerepelt a meghívón: Dombai Zoltán Simonyi Imrének egy szép, a hazafias érzésrõl korántsem szokványos módon valló költeményét szavalta el. Ahogy az ünnepség után az elõadómûvész megvallotta, Veszeli bizonyára pontosan tudta, miért épp a szûkebb pátriájának Békéscsabát tartó költõt idézte. Megnyitó beszédet prof. dr. Veszeli Tibor, a kiállító testvérbátyja tartott. Voltaképpen ez sem mindennapi, hogy közeli hozzátartozó mutatná be az alkotót és munkáit. Ezúttal azonban szerencsés volt a választás, nemcsak azért, mert a tudományos világ területein ténykedõ a mûvészetek ismeretével ugyancsak kitûnt, hanem azért is, mert a képzõmûvész öccs korai elhatárolódásáról, fejlõdésérõl és sikereirõl részletes tájékoztatást kaptunk. A személyesség ezúttal nem mércét vesztett ajnározást, hanem a legjellemzõbb vonások kiemelését és pontosítását eredményezte. A megnyitó ünnepségen a tárlat színvonalához méltóan Kollár Kálmán Lisztdíjas karnagy hegedült. Játékát Gál Csilla és Mech Oxána kísérte. Akik ismerjük a kórustársaság-vezetõ sikereit, a meghívó kézhezvételét követõen kíváncsian vártuk hegedûjátékát. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy tehetsége és felkészültsége ezáltal is felemelõ élményben részesített bennünket. Végezetül helyi ovisok járultak hozzá az adventi hangulathoz. Veszeli nem tagadja, már többször vallott róla, hogy képeivel nemcsak gyönyörködtetni és szórakoztatni, hanem tanítani is akar. Vörösberény, Fûzfõ térségének mûvészi bemutatását követõen most fõként Almádi környékének ihletettségével növelte a lokálpatrióta érzést és büszkeséget. Rólunk, keneseiekrõl pedig néhány éve képeslapok sokaságával vallotta, hogy sok itt a megtartó érték és szépség, csak ne menjünk el elõttük levetett fõvel és félresikló tekintettel! S ezúttal is szívbõl köszönjük a jótékonysági báljainkra felajánlott mûveit. Márkus Zoltán

8 8 Tátorján Játékvár programajánló Várjuk Önöket, ha közös játékra, elérhetõ gyermekprogramra vágynak és/vagy gyermekfelügyeletet igényelnek. Mindezt kedvezõ áron, színvonalas körülmények között biztosítjuk a családok számára! Ezen kívül számos kiegészítõ szolgáltatást nyújtunk, amelyek segíthetnek a gyermeknevelésben. JANUÁR 21-tõl 25-ig délutánonként Gyöngyfûzés 5 éven felül; 350 Ft/óra : Mesés szombat délután! Erdõ szélén házikó... (bábjáték) 2 5 éveseknek; 500 Ft 28-tól 31-ig délutánonként: Fakanálbáb készítés 5 éven felül; 350 Ft/óra FEBRUÁR 1-tõl 29-ig hétköznap délelõttönként: Játsszunk együtt! Komplex foglalkozások apróknak (torna, mese, dalok, mondókák és az alkotás öröme). 0 3 éveseknek; 3000 Ft/hó : Mesés szombat délután! Gyere nézd meg a A nyúl meg a sün címû mesét! (bábjáték) 3 éven felül; 500 Ft : Meditációs foglalkozás gyermekeknek. 3 éven felül; ingyenes : Életadó Kismamaklub ingyenes 04-tõl 08-ig délutánonként: Hajtogassunk valamit...! Origami. 5 éven felül; 350 Ft/óra : Tipegõ klub 0 3 éveseknek; ingyenes : Mesés szombat délután! Gyere, nézd meg A szép lány meg a csúnya lány meséjét! (bábjáték) 4 éven felül; 500 Ft 11-tõl 15-ig délutánonként: Készítsd el rongybabád, dalolj neki altatót! Alkotó, zenés foglalkozás. 4 éven felül; 350 Ft/óra : Mesés szombat délután! Hallgass bele a Tündérmanók meséibe, készíts tündérmanót! 5 éven felül; 500 Ft : Meditációs foglalkozás gyermekeknek. 3 éven felül; ingyenes 18-tól 22-ig délutánonként: Készüljünk a farsangi mulatságra, valósítsuk meg közösen álmaid álarcát! alkotó tevékenység vegyes technikával 3 éven felül; 350 Ft/óra Testvérkedvezmény 20%. A programokat weboldalunkon részletezzük és folyamatosan frissítjük, a programváltozást jelezzük! GYERMEKFELÜGYELET: - Játéktárunkban nyitva tartási idõ alatt. - Házi gyermekfelügyeletet igényelhetnek intézményünkben személyesen, intézményünk telefonszámán vagy nyitvatartási idõnkön kívül a 70/ mobilszámon. SZÜLETÉSNAPI ZSÚROK szombat délutánonként! KONDUKTORUNK kismama-, baba-mama, kondicionáló-, gyógytornáira bejelentkezés: Tanai Judit 70/ GYÓGYPEDAGÓGUSUNK egyéni és csoportos foglalkozásaira bejelentkezés: Banka Beáta 30/ Intézményünk címe: Balatonkenese, Dózsa György tér 1. Telefonszáma: 06/ Web: Nyitva tartási idõ: H. P.: és óráig SZO. V.: óráig FELHÍVÁS A balatonkenesei Tátorjánszociális Szolgáltatóház Közhasznú Társaság (melynek elsõdleges tevékenysége a gyermekek alternatív napközbeni ellátásának fejlesztése és mûködtetése a kelet-balatoni térségben) ügyvezetõi feladatok ellátására keresi szolgáltatásfejlesztésben, promóciós tevékenységben, portfólió-kialakításban és menedzselésben jártas partnerét. A jelentkezéseket február 15-én 16 óráig en várjuk, majd visszaigazolást és részletes információt küldünk. A pályázati feltételek olvashatók a honlapon! Tátorján Szociális Szolgáltató Kht. Január 18.: Piroska napja. Idõjósló nap: Ha Piroska napján fagy, 40 napig el nem hagy. Január 20: Fábián és Sebestyén napja. A növényvilágban az elsõ tavaszébresztõ nap, megkezdõdik a fák nedvszívása, növekedése Január 21: Ágnes napja. Idõjósló nap. Ha Ágnes hideg, engesztel Vince,hogy teljék a pince. Január 22: Vince napja. Idõjósló nap: Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. Január 25.: Pál napja. Idõjósló nap: Pál fordulta hogyha tiszta, bõven terem mezõ, puszta. Csízió január 15 február 15. Február 2.: Gyertyaszentelõ napja. Az egész országban sok idõjóslás született: Gyertyaszentelõ melege, sok hó és jég elõjele. Ha gyertyaszentelõn havaz, közel a tavasz. Ha fénylik a gyertyaszentelõ, a szûrödet vedd elõ, de ha csepeg, csorog, kevés lesz a borod. Ha a medve kibújik a barlangjából, és meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, mert még hosszú lesz a tél. Február 3.: Balázs napja. Szent Balázs a torok, a kikiáltók, énekesek, illetve a betegek patrónusa A balázsjárás iskolai szokás volt. Február 5, 6.: Ágota, Dorottya napja. Idõjósló nap: Dorottya szorítja, Julianna engedné, de Zsuzsanna nem hagyja. Február 14.: Bálint napja. Tyúkültetés napja. Ekkor szólalnak meg a verebek, fészket raknak. Pulai Istvánné

9 9 Visszatekintés az elmúlt évekre A Területi Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény életében a 2007-es esztendõ különleges helyet foglalt el, mert visszatekintve nem mindennapi események fémjelezték az évet. Már az elsõ hónap a január is különös jelentõséggel bírt, hiszen nagyon sok tennivaló volt nap, mint nap ahhoz, hogy február 1-én megnyithassa kapuit intézményünk tagintézménye, az Idõsek Klubja. Az új képviselõ testület szinte elsõ döntései között született meg az az elhatározás, hogy a térségi társulás keretében a régi jegyzõi lakásból idõsek klubját alakít ki. A döntéshozókra nyomásként nehezedett az a törvényi elõírás, miszerint a 3000 fõ feletti lakosságszámú településeken kötelezõ az idõsek napközbeni ellátásának biztosítása. A döntést természetesen egy szükségletfelmérés elõzte meg, mely alátámasztotta a klub létjogosultságát. A szolgáltatásban nemcsak Balatonkenese, hanem Balatonfõkajár, Balatonvilágos, Csajág és Küngös idõs lakói is részesülhetnek, hiszen a társulási szerzõdés egyik feltétele volt a napközbeni ellátás biztosítása. Amint az a fentiekbõl is kitûnik 2007 januárjától mûködik új települések bevonásával amelyek Balatonfõkajár és Csajág a jelenleg öt települést ellátó térségi intézményfenntartó társulás, amely a napközbeni ellátáson túl ellátja a házi segítségnyújtást, a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást is. A szolgáltatások Balatonkenese és térségének fejlõdését, lakóinak jólétét szolgálják. Az új szolgáltatás tekintetében a vártnak megfelelõ számú érdeklõdõ nyugdíjas iratkozott be a klubba és él aktív klubéletet. A nagy érdeklõdést, nagy segítõ szándék követte a lakosság körébõl. Szép számban jelentkeztek önkéntesek, akik tárgyi adományokkal, elõadás tervezetekkel szándékoztak színesíteni az idõs emberek mindennapjait. Balatonkenese civil szervezetei, a helyi vállalkozók, az egyházak képviselõi, szívükön viselték a környezetükben élõ emberek sorsát. A segítõk, támogatók szívesen ajánlották a klubbot a környezetükben élõ emberek figyelmébe, így egyre több személy kereste azt fel. Ezzel együtt a gondozók is sok jelzést kaptak, melynek hatására személyesen is felkeresték az idõs, otthonukból nehezen kimozduló személyeket, biztatva õket a klub felkeresésére, ahol hasznosan, társaságban nem egyedül, az otthon magányában tölthetik el a hétköznapokat. Miután a Falugondnokság dolgozói felújították az épületet, a tavasz beköszöntével klubtagjaink segítségével közösen, a régóta elvadult kertet ismét virágokkal ültettük be, gondoztuk, hogy aki felkeresi az intézményt otthonosan érezze magát, érezze a harmóniát, a békét, és a szeretetet. A klub életének bemutatását talán az alábbi pillanatkép jeleníti meg legszínesebben: A csendes reggelt, 9 óra körül zajos, mozgalmas jövés-menés követi. A nagyterem, az ebédlõ, a folyosó, a konyha, az udvar, a terasz, mind a félrevonulás, illetve a közös beszélgetések színterévé válnak. Van, aki szívesen megpihen, vált pár szót az ismerõsökkel, mesél a hétvégérõl, ünnepekrõl, családjáról, híreket hoz-visz, újságot lapozgat, mások énekelnek, adományt hoznak-visznek, és van, aki csak hallgatja a többiek vidám, érdekes beszámolóit. Vannak olyan tagjaink, akik a nap nagy részét a klubban töltik és ez adja meg a holnap értelmét számukra (nem azért ülnek naphosszat a Klubban mert dologtalanok, hanem azért mert ez így jó nekik). Az ebédet követõen elcsendesedünk, majd a délutáni programokra készülve ismét mozgalmassá válik az élet. Jönnek az érdeklõdõk, teáskávés délutánokkal töltjük az idõt. Nem kell hozni a süteményeket és szeszes italokat (ahogy ezt néhányan feltételezik), mert itt mindenki a társaság miatt jön össze. Aki viszont szeretne ünnepelni, szívesen feltálaljuk a társainak hozott finomságokat. Így hangulatosan, vidáman, közösen ünnepelünk, emlékezünk a jeles eseményekre. Kifogyhatatlanok az igények, és az ötletek, ezt mutatják az elmúlt hónapokban megrendezésre került elõadások (amelyeket nem részletezünk, ugyanis az elõzõ lapszámokban megtalálható az elõadók nevével, a program címével együtt). Az intézmény többi szolgáltatásait tekintve is zajlott az élet 2007-ben. Februárban került megrendezésre a megye gyermekjóléti szolgálatai családgondozóinak továbbképzése Balatonkenesén, Tapolcán és Ajkán. Márciusban lezárult a gyermekjóléti szolgálat által szervezett önsegítõ csoportfoglalkozás, amelyet az iskola közremûködésével szervezett az iskola tanulóinak. Májusban ismét Balatonkenesén bonyolítottuk le az éves Szociális Szakmai Napot és Konszenzus Konferenciát, amely egy HEFOP 2.2 pályázat keretében ahol intézményünk és az önkormányzat konzorciumi partnerként szerepelt, fõ pályázó pedig a Szociális Innovációs Társulás volt valósulhatott meg. A rendezvényen 137 fõ vett részt a megye, illetve az ország egész területérõl. Júniusban az intézmény életét nagyban befolyásoló HEFOP 4.2. projekt, ami a Tátorján Szociális Szolgáltatóház 0 3 éves korú gyermekek ellátása Balatonkenesén és térségében címet viseli, kiemelkedõ állomásaihoz értünk, ugyanis június 16-án átadásra került és megkezdte mûködését a Tátorján Játékvár, a projektet pedig június 30-ával lezártuk. A pályázatot szakmailag és pénzügyileg elszámoltuk a megadott határidõn belül, ezt követõen a helyszíni ellenõrzés is október 20-án megtörtént. Az ellenõrzést egy öt tagú bizottság végezte mindenre kiterjedõen (a helyszíni ellenõrzés jegyzõkönyve megtekinthetõ intézményünkben). Folyamatosan zajlottak egész évben a rendszeres szociális segélyezettekkel folytatott csoportfoglalkozások, az adomány közvetítések, melyek kiszállítását 2007-ben is a Falugondnokság munkatársai végezték. Októberben újra intézményünk adott otthont a megye gyermekjóléti szolgálatai családgondozóinak egy szakmai képzés alakalmából. November végén egy évzáró konferenciát rendeztünk a Veszprém Megyei Szociális és Gyámhivatallal együtt Veszprémben a Megyei Önkormányzat Szent István termében. Az elmúlt tíz év eredményes munkájának elismeréseként intézményünk kollektívája Miniszteri Elismerõ Oklevélben részesült, amelyet november 12-én a szociális munka napján vehetettünk át a Szociális és Munkaügyi Minisztertõl. Az eredményes munkához azonban nélkülözhetetlen a helyi közösség, a jó szándékú, meleg szívû, jó lelkû emberek támogatása. Ezúton is hálásan köszönjük mindazoknak, akik bármilyen módon segítették munkánkat, a jó szándékot, a szeretetet, a támogatást és nem utolsó sorban az adományokat. Mindehhez fogadják szeretettel az alábbi jó kívánságot amelyet szeretettel kívánunk településünk minden lakója számára is: Békét, csendet, mely elûz vihart, Szent erõt, mely próba közt kitart, Érzõ szívet, mely enyhít nyomort, S mély alázattal porig hajolt, Örömöt, mely nap sugáraként Tud gondfelhõk között is szórni fényt, Bátorságot, mely meg nem remeg, S kész adni kincset, életet, Szívet, mely a bûnöst szereti, Gyengeségét, vétkét elfedi, És hitet, mely mint a sasmadár Fölfelé tart és az égbe száll, Melynek nincs nehéz, nincs»nem lehet«ezt kívánom! S kell-e több neked? (Ismeretlen szerzõ) Pozsonyi Monika

10 10 Kecskés József Miért? Magadba nézz, Ha félsz! Nem tudod viselni A veled futót, Ki tiporni készül. A bársonyos füvet Nem vigyázza, Harmatát sem tûri, Kacagva suhan Melletted el. A hatalom motorja Nem erre való! Nyugalomra vágysz, Nem így a romboló. Lelkedre vigyázz, Tettekkel élj, Ha ólomként érzed is Napjaid nehezét! Lesz még elég Fájdalmas okozás. Hetykén viseld A törtetõ vigyorát! Akár tíz év suhanjon el, Ne törj, ne engesztelj, Mert neked nõ a fû, Mit nem tiporhat el. A dal szebbé teszi az életet, a dalolók pedig a másokét is. Ennek a Kodály idézetnek a szellemében, születésének 125. évfordulója alkalmából rendeztünk iskolánkban december 13-án népdaléneklési versenyt. Lehetett szólóének vagy kisebb-nagyobb létszámú csoportok mûsora, a lényeg az volt, hogy minden osztály képviseltesse magát. Nagy örömünkre 52 tanuló vett részt a versenyen. A zsûri tagjai Séri Márta és Egyed Bernadett zenetanárok voltak. Minden résztvevõ emléklapot kapott, a helyezettek pedig oklevelet is. Az eredmény a következõ: Szólóének Alsó tagozat: I. Szûcs András 4.osztály; II. A Balatonfûzfõi Polgárõr Egyesület hetedik alkalommal rendezte meg Együtt a biztonságért elnevezésû teremfoci kupát, melyen 8 csapat mérte össze tudását. Amibõl a balatonkenesei fiatalok nem kis meglepetésre megszerezték az elsõ helyet. Második lett a Kilométer Kft, harmadik helyet pedig a tûzoltók szerezték meg. A kenesei csapat tagjai: Ifj. Goór Júlia 1.osztály; III. Józsi Dániel 4. osztály Felsõ tagozat: I. Szabó Réka 5.a osztály, Nagy Dorina 5.a osztály; II. Dusfi Petra 8.b osztály; III. Bognár Klaudia 6.a oszt., Németh Kitti 8.b osztály Éneklõ csoportok Alsó tagozat: I. 1. oszály; II. 2. osztály; III. 3. osztály Felsõ tagozat: I. 8.b osztály; II. 5.a osztály; III. 7. osztály Gratulálunk! Együtt a biztonságért! Kenesei focisiker Bánfy Zoltánné szervezõ tanár Hári Gyula, Polgár Gábor, ifj. Polgár Tibor, Rauch Gergõ, ifj. szabó András, Zõdy Szabolcs. Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítették a torna megrendezését. Polgár Tibor, Szabó András Mindenki Karácsonya Vallási áhitatra, szeretetre, békességre, nyugalomra, megértésre és összetartásra vágyakozva nagyközségünk legtöbb munkahelyén és a civil szervezetekben tartottak rövid és megható ünnepségeket. Meggyökeresedett szép szokásként a karácsony elõtti hétvégeken nagyon sokan az adventi gyertyák meggyújtását kísérték figyelemmel. Mielõtt templomaink és családi otthonaink ünnepsége elközelgett, december 22-én este a Polgármesteri Hivatal elõtt álló fenyõ körül szép mûsorban gyönyörködtünk. A szabadtéri rendezvény immár harmadik éve valósult meg, s bízvást állíthatjuk, hogy újabb szép hagyomány alakult ki nálunk. Az est a 4. adventi gyertya meggyújtásával vette kezdetét, s mintegy másfél órán át tartott. A nagy hideg dacára dicséret illeti a szereplõket, de a szépszámú közönség nagyobb részét is a türelmes kitartásáért. Köszönet a szereplõk népes táborának, a kis ovisoknak, iskolásainknak, a Szivárvány Népdalkörnek, Mária szerepében Lukácsné Antal Ildikónak, azoknak a dalosainknak, akik a három király szerepére vállalkoztak. A kisebbek közül Hetyei Kristóf, Kuti Luca, Farkas Dávid, Lipták Daniella Csenge, Tóth István, Goór Julianna, Kéri Sámuel és Szûcs András szereplését hangsúlyozzuk. Sok szép és megható szám közül kiemeljük településünk jeles polgáraiét, akik Ady Endre Karácsony címû versét strófánként elevenítették meg. Rövid ünnepi köszöntõt polgármester asszonyunk mondott. Beszéde elején hangulatkeltésért Sörédi Györgyné is a költõkhöz fordult segítségért. Heltai Jenõ December címû versét olvasta fel. Vajon miért van az, hogy olyan nagyon várjuk még felnõttként is a karácsonyt egész esztendõben? folytatta prózai nyelvre váltva, megosztva aggályát a közönséggel. És ha annyira várjuk, miért nem rendezünk minden hónapban ehhez fogható ünnepet?... Miért érezzük fontosabbnak az év ezen szakaszában, hogy valami jót tegyünk? És miért nem érezzük ezt fontosnak máskor? záporoztak a kérdések. Késõbb részben felelt is rájuk: Vajon mi a kedvesebb ajándék, az új nyakkendõ és a meleg papucs vagy az unokák mosolya, öröme, a belefeledkezés a játékba, az együttlétbe? Ezután a régi karácsonyokra emlékeztetett a beszéd, amelyek egyszerûségükben talán emberibbek voltak, mint a komoly összegekért megvalósuló ajándékozások. Majd más irányba fordult a szó: Elmúlhat akármennyi karácsony, akár egészen sötét, akár csillogó, mi újra és újra itt állunk tele kötelezettséggel és ígérettel, s még mindig várunk valamire. Várunk a szeretetre, amelyet a Teremtõ táplált belénk. A lényünkhöz tartozik, és szomorúak vagyunk, ha hiányzik életünkbõl. Végül innen is köszöntötte a testvértelepülések lakosságát, ak9ikhez közeledve próbálunk ellesni olyan titkokat, amelyek a mi életünket is szebbé tehetik, és további sok sikert kívánt nekik. Köszönetet mondott mindazoknak, akik az év folyamán valamilyen formában segítették az önkormányzat munkáját, és név szerint kiemelte, majd könyvjutalomban részesítette azokat, akik az átlagnál jóval többet tettek szûkebb közösségükért és településünkért. Boldog karácsonyt és új esztendõt kívánt minden jószándékú, segítõkész akarattyai és kenesei mebernek. KÖSZÖNJÜK! Márkus Zoltán Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani a Mindenki Karácsonyának szervezésében nyújtott segítségért: Viszkei Andrásnak, a színpad biztosításáért, Szûcs Egonnak a hang és fénytechnika biztosításáért, a Polgárõrségnek az útlezárásért, a Falugondnokságnak a helyszín elõkészítéséért, Boda Endrének az állatsimogató benépesítéséért, a Családsegítõnek a tea kínálásáért, Schweiger Rezsõnek, Szabó Károlynak a felajánlott borért, Tömör Istvánnak, Varga Péternek és veszprémi Mikulásunknak a forralt bor kínálásáért, Cseh Csabának a gesztenyesütésért. Köszönjük a mûsor valamennyi résztvevõjének, kicsiknek és nagyoknak a szereplés vállalását! Gratulálunk azoknak, akik a Díszkivilágítás versenyében részt vettek, különösen a díjazottnak, Pataki Józsefnének, valamint Máté Kálmánnak, Sándor Zoltánnak, Blask Gábornak! a Közmûvelõdési Intézmény dolgozói nevében: Gyõrfi Károlyné

11 11 Jókai Mór A befagyott Balaton A befagyott Balaton megragadó látvány, kivált az elsõ napokban. Az óriási tó nem úgy szokott befagyni, mint a folyamok, mikor töredékes jégtorlaszok csoportosulnak össze; ez egy csendes pillanatában a víztükörnek egyszerre áll meg, mint a kristály, s reggelre ott van az egész vízen a sima, tündöklõ tükör. Ezüst tükör, mikor a hold fénye bevilágítja. Nincs rajta semmi törés: egy darabból van öntve. Csak a szekérutak látszanak meg rajta, amint a két part sûrûn fekvõ falvaiból átvonulnak, egymást keresztezik; mintha mértani vonalak volnának egy üvegtáblán. A tihanyi hegyfok kettõs tornyú templomával oly tisztán látszik most meg a tükörben, tornyaival lefelé fordítva, mint maga a valóság. Ha virradni kezd, a Hold elsápad, s az egész hosszában rózsaszínû kezd lenni, akkor az óriási jégtükör is csodálatos színt változtat, mintha élesen kétfelé lenne osztva, az egyik rész violaszín és rézvörös fényt vesz föl, míg a napkelet felé esõ, tehát a rózsaszín éggel érintkezõ fele azúrkék marad. A tünemény pompája növekedik, amíg az ég egyre világosul: a bíbor, az arany az égen megkétszerezõdik a tiszta tükörben, s mikor a nap fénytelen izzó gömbje feljön a láthatár violabarna ködei közül, tûzszínû páráktól körülragyogva, s letekint a ragyogó jéglapra: ilyen varázsképet semmi tenger nem mutat, semmi mozgó hullámtükör; mert az olyan, mintha két igazi nap kelne fel egyszerre két igazi égen. Egyszerre szétlövelli a nap sugarait, amint a barna ködök közül kiemelkedett. Mikor a beállott Balaton jegére legelõször rásüt a nap, elõször valami csodálatos zengés támad a jégben: mintha ezer meg ezernyi érchúrok pattognának el egy tündéri hárfáról; emlékeztet az egyiptomi zengõ Memnon-szobrokra, csakhogy ez nem hagyja abba. A titkos zing-zöngés egyre hangosabb lesz, a tündérek ott a víz alatt már tele marokkal ragadnak hárfáik húrjába, éles pattanások kezdenek hangzani, melyek folyton emelkedõ erõvel a lövések hangjáig fokozódnak, és minden pattanásnál, minden durranásnál egy-egy csillámló repedés támad az eddig üvegmódra átlátszó jég tömegében: minden irányban össze-vissza pattog az egész óriási jégtábla, míg utóbb olyanná válik, mintha apró kockák, ötszögek és minden alakú idomok milliárdjaival volna egy óriási mozaikká összetömörítve, melynek felszíne tükör. Ez okozza ama hangokat! Aki azokat elõször hallja, a szíve hevesebben kezd dobogni. Az egész jéglap szól, beszél, zeng lábai alatt. Mennydörgést és citerapengést hall összekeverve. Egy-egy pattanás az ágyúdörejhez hasonlít és mérföldekre elhangzik. S a halászok nyugodtan látnak hálóik szétbontásához a mennydörgõ jég hátán; s a távolban szénás szekereket látni, amint a jégen csendesen végighaladnak négy ökörrel. Itt már ember és állat megbarátkozott a jég haragos perlekedésével, mely azután folytonosan tart, míg a nap ismét le nem áldozik. Most egyszerre egy olyan rettentõ dördülés hangzik, mintha száz ágyút sütöttek volna el. Az egész jégtábla megrendül és összerázkódik. S a dördülés munkája iszonyú, a füredi parttól rézsút egész Tihanyig, háromezer lépésnyi hosszúságban végigrepedt a jégtábla, és a kétfelé nyílt tömeg között egy ölnyi széles tátongó nyílás maradt. A rianás! A rianás! kiáltanak a halászok, s otthagyva a hálóikat, szaladnak arrafelé. Ennek a támadt résnek a neve a nép ajkán rianás, mely szót sehol másutt nem ismernek: ez nagy veszedelem a keresztülutazókra nézve, és ez be nem fagy soha, mert a víz szüntelen hullámzik közte: azért ilyenkor a legelsõ dolguk a halászoknak azokra a helyekre, ahol útnyomok szelték át a rianást, a két veszélyes partra póznákat tûzni ki a jégbe, azokra szalmacsutakot téve keresztbe, hogy a jövõ-menõk jókor meglássák a veszélyt. Weblapot indít az Öböl Televízió Január közepén a Kelet-Balatoni Kistérség Televíziója oboltv.hu elérhetõséggel új internetes portált indít. Az oldalon napi frissítéssel olvashatóak lesznek a kistérséget érintõ legfontosabb hírek, információk, továbbá megtekinthetõ a televízió fõ mûsorszáma, a híradó is. Egyéb szolgáltatásoknak is helyet biztosítunk, így például a térségi rendezvények eseménynaptárának, valamint a civilek is hallattathatják hangjukat. Ezen kívül az érdeklõdõk a fórumon is kifejthetik véleményüket adott témakörökben. A képújságunkban meghirdetett fotópályázatnak amelyre eddig nagy érdeklõdés mutatkozott az internetes oldalunkon nagyobb teret biztosítunk mutassuk meg együtt a világnak, milyennek látjuk kistérségünket. Az oldallal nem titkolt szándékunk, a kistérségi gondolkodás erõsítése, ezért észrevételeiket, javaslataikat és véleményeiket szívesesen fogadjuk. Öböl Televízió szerkesztõsége Kedves Szülõk és Támogatóink! Kérjük, támogassák adójuk 1%-val iskolánk programjait, fejlesztését! Ezt a Rády Diáksport Egyesületen keresztül tehetik meg! Adószámunk: Ezúton is köszönöm eddigi támogatásukat! Szabó Károlyné igazgató

12 12 Egy csendes õrült horgász A horgászévad befejezésével összegezzük, hogy milyen eredménnyel zártuk az évet. A Balaton partján és a vízen milyen testet-lelket megnyugtató eseményeink voltak. A fogási eredmények mennyire közelítették meg egyre növekvõ kiadásainkat, beváltak-e az új horgászkészségek, etetõanyagok, és biztosan jó helyen töltöttük el csendben napjainkat? Számtalan ilyen és hasonló gondolat merült fel bennem, azonban minél közelebb kerülök a valósághoz, egyre idegesebb leszek, és türelmetlenül keresem az okokat: miért nem fogtam pontyot, kárászt, szép bodorkákat, süllõt A hibát elsõként önmagamban keresem biztosan nem jó helyet választottam, túl közel, vagy talán mélyebben voltam, mint azt megelõzõen a vízen rossz helyen, rossz idõben, elavult módszerrel, fölszereléssel, génkezelt búzával és kukoricával, netán elfajzott gilisztával, csalival horgásztam? Lehet, hogy sokat ültem a napon, és napszúrást kaptam, aminek következtében rohamosan csökkent a reakcióképességem, ezért elmulasztottam a bevágásokat? Hát, ezért nem fogtam halat?! De már az is eszembe jutott, hogy a halakban keressem a hibát. Mi van akkor, ha ezek nem õshonos árpád-kori halak, hanem brazilok vagy kínaiak, amelyek génjeikben át vannak programozva, nem kapnak a magyar csalikra, nem is szólva a magyar horgászokról. Magánkézben lévõ horgásztavakon azonban lehet fogni nemes halakat, kb Ft/kg-os árban. Azok mind magyar halak, kissé elhízottak, meg büdösek is de halak! Ilyen mély tudományos megközelítéssel nem feszítem tovább a húrt, mert a végén még bekattanok, és nem horgászok többé a tiszta vizû Balatonban. Visszaevezek az elméleti és tudatalatti állapotból a évi valóságba. Nincs érzéki, érzelmi és észlelési csalódás, csakis a tények! Melyek ezek? Egy-két kivételtõl eltekintve nemes halat az idén nem fogtam. De sokan mások sem. Örömmel vettük tudomásul néhány évvel ezelõtt, hogy a termelésirányú halászati tevékenység megszûnik a Balatonban. Ebben az évben ennek ellenére soha nem látott intenzitással folyt az általános halászat. Felmerül bennünk a jog iránti kétely. Mi történik? Egyik napon telepítenek, a következõ napokban meg lehalásszák. Ez a gyakorlat szembe megy minden józan ésszel és érdekkel, melyet sürgõsen meg kell állítani! A Halászati Rt. és a horgászok között fennálló antagonisztikus állapot talán a horgászengedélyek drasztikus árának emelése és a kifogható halak mennyisége miatt alakult így? Halat nem fogunk, mégis fizetnünk kell, mert drága az Rt. fenntartása. Ebbõl az ördögi körbõl kiszállni csak úgy lehet véleményem szerint, hogy a termelés irányú halászat megszûnik, vagy a Balaton régióban érintett önkormányzatok, horgászegyesületek, vitorlás klubok bevonásával új típusú egyesületeket célszerû létrehozni olyan jogosítványokkal, amelyek garantálják nemzeti értékét a Balatonnak. Amíg ezek a stratégiai célok megvalósulnak, néhány közvetlen feladatot volna célszerû magunk elé tûzni: A haltelepítést követõen 2 hónapig semmiféle indokkal ne lehessen halászni! Horgászni 2 hétig szintén tilos volna. A tilalom idején a Halászati Rt., a horgászegyesületek és a vitorlás klubok a rendõrséggel karöltve közös ellenõrzési járõröket szervezzenek és mûködtessenek. A Halászati Rt. szelektív halászata esetén kötelezze el magát arra, hogy közölje azok idõpontját és helyét, hogy az érintett területek civil szervezetei részt vegyenek a halászatban. Ameddig a teljes halászati tilalom életbe nem lép, javaslom a Balaton 3 részre való felosztását, amelyen belül a szelektív halászat egy-egy éven keresztül történne váltakozó intervallumokkal. Lehetségesnek tartanám egy önálló honlapot mûködtetni, mintegy figyelõ vonalként kommunikációnk javítása érdekében. Kezdeményezném, hogy informális fórumot hozzunk létre a Balaton régióban, amely elõsegítené stratégiai célok megvalósítását a természetvédelem, turizmus, horgászat-fejlesztése és érdekvédelme terén. Amíg általános helyzetünk és körülményeink nem javulnak, az egyesületek, klubok, önkormányzatok összefogásával hozzunk létre saját halõrhálózatot, különös hangsúllyal a partmenti, valamint az általános horgászat rendjének betartására, továbbá a rabsic horgászatra. Így éltem át horgászként a 2007-es évet. Csalódottan, megoldásokat keresve, álmodozva, hogyan tudnám elképzelni a Balaton jövõjét, benne az én horgászmániámmal, sikerekkel, jó és rossz kapásokkal. Végül is minden horgásztársamnak kívánom, hogy görbüljön a bot! BÚÉK 2008.! Szabó N. László horgász BALATONI TÉLI ESTÉK Környezetbarát Háztartások Megújuló Energiákkal és Energiahatékonysággal A NABE helyi csoportja meghívja Önt január 30-án 17 órakor a Faluházban tartandó fenti címû elõadásra. Az elõadás témája a Geotermikus energia és más megújuló energiák megismerése és felhasználásának lehetõségei a háztartásokban. Alternatív energiák bemutatása, takarékossági lehetõségek! Elõadó: A Hárskúti Megújuló Energiaközpont munkatársa: Krassován Krisztina Várunk minden érdeklõdõt, hozza el feleségét, férjét és a szomszédait is! NABE helyi csoportja Benneteket is vár a Tipegõ klub! Egyre több édesanya találja meg gyermekével a Tipegõ klubba vezetõ utat! Ennek nagyon örülünk, de még mindig hiányérzetünk van. Tudjuk, hogy Balatonkenesén, Balatonakarattyán és településeink vonzáskörzetében nagyon sok 3 év alatti gyermek él, akinek egy-egy szép, izgalmas délelõtti programot biztosíthatnánk. Nem minden Tipegõnk tipeg, klubtagjaink közt számos csecsemõkorú gyermek akad. Tehát a pöttöm kor nem akadály! Januári klubnapunkon hasznos tanácsokat hallhattunk Dobsa Angéla szakgondozónõtõl nemcsak a bölcsõdét illetõen, hanem a gyermeknevelés területérõl is. Ezúton is köszönjük szépen törõdõ figyelmét! Havonta, azonos idõpontban, a hónap elsõ szerdáján 10 órakor találkozunk a Tátorján Játékvárban (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.). Következõ klubnapunk február 6, szerda 10 óra. Témánk: Egészséges életmód, egészséges étkezés, immunerõsítés módjai, vitalizáció. Szeretettel várunk minden érdeklõdõ, barátkozni vágyó kisgyermeket és anyukát! Farkasné G. Krisztina szervezõ

13 RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: BALATONKENESE NAGYKÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY A nyilatkozatot vágja ki, tegye olyan postai szabvány méretû borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abban a nyilatkozat elhelyezhetõ legyen. Fontos! A nyilatkozat csak akkor érvényes és teljesíthetõ, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÁS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. A boríték hátulját a lezárást keresztezve írja alá, a nyilatkozat csak így szabályos. RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: RÁDY DIÁKSPORT EGYESÜLET A nyilatkozatot vágja ki, tegye olyan postai szabvány méretû borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abban a nyilatkozat elhelyezhetõ legyen. Fontos! A nyilatkozat csak akkor érvényes és teljesíthetõ, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÁS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. A boríték hátulját a lezárást keresztezve írja alá, a nyilatkozat csak így szabályos.

14 15 Könnyedén! Új munkavédelmi intézkedések Kérem a dolgozók aláírásokkal igazolják az új szabályozás elolvasásának tényét és azt, hogy megértették. RUHÁZAT Javasoljuk, hogy a fizetésének megfelelõen öltözködjön! Ha drága ruhát és táskát hord, akkor túl jó a sora, ezért nem kell felemelni a fizetését. Ha rosszul öltözött, akkor meg kell tanulnia a pénzzel jobban bánni, amíg ennek jelét nem látni, nem kaphat fizetésemelést. Ha megfelelõen öltözködik, akkor jól be tudja osztani a pénzét, tehát szintén nincs szüksége nagyobb fizetésre. BETEGSÉG Orvosi igazolásokat többé nem fogadunk el! Ha el tud menni az orvoshoz, akkor a munkába is el tud jönni! KLINIKAI BEAVATKOZÁSOK/OPERÁ- CIÓK Az operációkat azonnali hatállyal megtiltjuk. Amíg nekünk dolgozik, szüksége van a szerveire! Nincsen joga ahhoz, hogy bármely szervét eltávolíttassa. Teljes felszereléssel vettük föl, minden klinikai beavatkozás felmondást vonhat maga után! TÁVOLLÉT SZEMÉLYES OKOKBÓL (fizetetlen szabadság) Minden munkatársnak 104 napja van egy évben, amikor személyes okokból távol tartózkodhat a munkahelyétõl. Ezeket a napokat szombatnak és vasárnapnak hívják. FIZETETT SZABADSÁG Minden munkatárs egyszerre megy szabadságra. A szabad napok: december 25, január 1 és május elseje. HALÁLESET MIATT HIÁNYZÁS Ez nem ok arra, hogy ne jelenjen meg a munkahelyén. Az elhunyt rokonáért, barátjáért, kollégájáért már úgysem tud semmit tenni. Õket munkanélküliek is elkísérhetik az utolsó útjukra. Kivételes esetekben, amikor feltétlenül ott kell legyen, a temetést késõ délutánra kell tenni. Ebben, és csakis ebben a kivételes esetben megengedjük, hogy az ebédszünetet ledolgozza és a munkahelyrõl ennyivel korábban távozhasson. SAJÁT HALÁLESET Ez elfogadható oka lehet a távolmaradásának. Azonban, ezt is köteles 2 héttel elõre jelezni, hogy az utódját idõben betaníthassuk! WC HASZNÁ- LAT Meg kellett állapítanunk, hogy a dolgozók túl sok idõt vesztegetnek a vécén. A továbbiakban a vécéhasználat abc sorrendben történik. Az a betûvel kezdõdõ munkatársak ig, b betûvel kezdõdõek ig (stb.) mehetnek a vécére. Ha ebben az idõben nem tudnak vécézni, akkor várniuk kell másnapig. Sürgõs esetben cserélhetnek egy kollégával, de erre az engedélyt írásban, a fõnöktõl kell kérni. Ezenkívül bevezettük az úgynevezett háromperces szabályt. A 3 perc leteltével egy figyelmeztetõ hangot hall majd, a vécépapír eltûnik a kiadóban, kinyílik az ajtó, és egy fénykép készül Önrõl. Ha a 3 percet többször túllépi, akkor a fényképek felkerülnek a szégyentáblára. EBÉDSZÜNET Vékony munkatársak 30 perc ebédszünetet kapnak, hogy kiadósan étkezhessenek. Normálsúlyú munkatársak 15 percet kapnak, hogy bedobhassanak egy falatot. Kövér embereknek 5 perc jár, hogy a fogyókúrás italukat vagy tablettájukat lenyelhessék. Elõre is fogadja hálás köszönetünket a szabályok betartásáért! Mi mindenben a rendelkezésére állunk. Ha kérdés, kommentár, panasz, javítási ajánlat vagy egyéb merülne fel, kérem azokat valahova máshova, csak ne hozzánk küldeni. Kellemes munkát kíván: A VEZETÕSÉG Pályázat A Balatonkenesei Hírlap versíró pályázatot hirdet! Feltételek: Korhatár nélkül részt vehet a pályázaton minden verset kedvelõ, írni szeretõ akarattyai és kenesei lakos. A versíróktól 2 verset várunk, mûfaji megkötöttség nélkül. Örömmel fogadnánk, ha az egyik vers a Balatonról szólna, tekintettel arra, hogy 2008 a Vizek Éve. Nevezés: A verseket jeligével, név nélkül kérjük eljuttatni szerkesztõségünkbe jól olvasható kézírással vagy gépelt formában. A mûveket szakértõ zsûri fogja értékelni, a nyilvános eredményhirdetésre, a versek bemutatására a Magyar Költészet Napján kerül sor. Beadási határidõ: március 31.

15 forintos hirdetések Balatonkenesén vagy környékén albérletet keresek hosszú távra Elajándékoznánk 8 hónapos fekete rotweiler szukakiskutyát. Tel.: Tóth Sándor, Balatonakarattya, Rianás u ös, 37-es fiú hoki, 37-es lány mûkori, 41-es nõi mûkori 2000 ft/db. Mindegyik mûanyag, gyorskötésû. Érdeklõdni lehet: 06/70/ Jó állapotú gyermek fiú-lány kinõtt ruhák (márkás holmik is!) pl. pólók, farmer nadrágok nagyon olcsón, 100, 200 Ft-ért eladók. Érdeklõdni lehet: 06/70/ Manikûr, mûköröm! Zselé, porcelán, sokfajta díszítõanyag, szolíd árak! Bejelentkezés, idõpontegyeztetés: 06/70/ Füredi Veránál A E G O N, több mint biztosító! 2008-as ajánlatom Önnek! Egyedi élet- és lakásbiztosítás Jelzálog hitel Eurós befektetéstovábbra is Klasszikus élet- és lakásbiztosítás Nyugdíjpénztár Gépjármû biztosítás (Vinklár Mihályné, 30/ , ) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Polgár István életének 65. életévében súlyos betegségben, január 8-án elhunyt. Búcsúztatása január 19-én, szombaton 11 órakor lesz a Faluházban. A család kérése, hogy aki szeretne részt venni a búcsúztatón, az csupán egy szál virágot hozzon magával. Belsõ gáz-, központi fûtés, víz- csatornaszerelés - tervezése - engedélyeztetése - kivitelezési munkák szervezése (referenciákkal) tel.: ORVOSI ÜGYELET: BALATONALMÁDI, BAROSS G. U. 32. TEL.: 88/ Következõ számunk lapzártája: február 5. BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese és Balatonakarattya községek önkormányzatának havilapja Alapító szerkesztõk: 1913: Czakó Gyula; 1990: Taródi Flink Kornél Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Kiadja: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. Tel./ fax: 88/ Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Tördelõszerkesztõ: Ilyés Ádám Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Közérdekû információk Dr. Zoltán Levente (88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Falugondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (88) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) Faluház: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10 14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (88) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-kedd: Szerda-csütörtök-péntek: Idõsek Klubja: Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. Elérhetõség: Szabóné Öcsi Mónika: Varga Ákos: Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig Sportcsarnok: (88) Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (30) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) (akarattyai vonatközlekedésrõl is információ itt) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) Víz és Csatornamû Társulat: Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. (88) Vízmû: Balatonakarattya, Rákóczi u. 2. (88) Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88) A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8 12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8 12 Szerda: Péntek: 8 12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8 12 A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8 12 A Küngösi kirendeltségen: Kedd: 8 12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Németi Sándor (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda, csütörtök, péntek: sz. körzet: Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8 10 Péntek: 8 10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8 9 Péntek: 8 10 Fogorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Sebõk Judit (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Kedd, szerda, péntek: 8 12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8 17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület PROJEKTBESZÁMOLÓ Célterület azonosító: 1 004 447 Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Rendezvények lebonyolításához szükséges mobil

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

1. ÜGYFÉL ADATAI Szentkirályszabadja Község Önkormányzata

1. ÜGYFÉL ADATAI Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Leader Helyi Akciócsoport 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Levelezési cím: 8181 Berhida, Pf. 12. Telefon/Fax: 06-88/786-892 E-mail: bbkkekozpont@upcmail.hu

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Szám: 22/2012. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 292/2013. (VI. 27.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 27. napján megtartott rendkívüli ülése könyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Kurucz Henrietta

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

2010. december 10 23.

2010. december 10 23. 2010. december 10 23. Helyi termékek kóstolójával, helyi és szomszédos települések ünnepi műsoraival, karácsonyi kézműves játszóházzal, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket! December 10. péntek

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Dr. Pőcze

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

2015. m á r c i u s 16. Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, án 15:30 órakor kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén.

2015. m á r c i u s 16. Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, án 15:30 órakor kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2015. m á r c i u s 16. Készült:

Részletesebben