HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin"

Átírás

1 KÖSZÖN TI OLVASÓI T BALATONKENESEI JANUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÍRLAP A 20 ÉVES Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait január 22-én 17 órára a Faluházba (Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.) a MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére rendezett ünnepi mûsorra és az azt követõ kiállítás-megnyitóra. Az ünnepi mûsor keretein belül kerül sor Benkõ Béláné nyugalmazott tanárnõ gyémántdiplomájának átadására. Közremûködnek a Pilinszky János Általános Iskola tanulói, valamint a Barátok Néptáncegyüttes. Köszöntõt mond: Sörédi Györgyné polgármester A kiállító teremben GYÖRGYDEÁK GYÖRGY képzõmûvész Épületek megyénkbõl és a Veszprémi tekercs rajzaiból címû kiállítását Gopcsa Katalin mûvészettörténész nyitja meg. Közremûködik: Fazekas Flóra fuvolán. Információ: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.Tel.:

2 2 Arany János Tisztelt Honfitársaim! Tisztelt Újságolvasók, Kedves Barátaim! Alkalmi vers Az új évet (ócska tárgy!) kell megénekelnem, hálálkodva, ahogy illik, poharat emelnem. Mit van mit kívánni még ily áldott idõben- Adjon Isten, ami nincs, ez uj esztendõben. Olcsó legyen a kenyér, a gabona áros; jól fizesse a tinót s nyerjen a mészáros. Mérje pedig szöszön- boron, font kijárja bõven. Adjon Isten, ami nincs, Ez uj esztendõben. Senkinek a nyakára ne vigyenek kontót; valaki csak ráteszen, nyerje meg a lottót; annyi pénzünk legyen, hogy! Mégpedig pengõben. Adjon Isten, ami nincs, Ez uj esztendõben. Kívül-belül maradjon békében az ország; a vásárra menõket sehol ki ne fosszák. Béke legyen a háznál és a szívredõben. Adjon Isten, ami nincs, ez uj esztendõben. Képviselõi fogadóórák Minden hónap elsõ hétfõjén a Faluházban, 17 és 18 óra között, minden hónap második hétfõjén pedig az akarattyai könyvtárban 17 és 18 óra között! A képviselõk várják a lakossági kérdéseket, véleményeket! Tetteidnek tudjál örülni, más tetteit tudd megbecsülni, fõként ne gyûlölj egy embert se, s a többit hagyd az Úristenre! (Goethe: Életszabály) Köszöntöm Önöket a 2008-as esztendõ küszöbén, az új remények, új várakozások idõszakában. Minden esztendõ fordulónapján úgy érezzük, számvetést kell készítenünk, értékelnünk kell az elmúlt év történéseit, és meg kell fogalmaznunk az új terveinket, elképzeléseinket. Így teszek én is, amikor egy rövid évértékeléssel és jövõbetekintéssel világítok rá településünk életére, eredményeire, céljaira. Eredményeink: Február 2-tõl mûködik az idõsek napközbeni ellátása keretében létrehozott Idõsek Klubja. Nyár elején felavattuk Balatonakarattyán az immár fedetté vált körszínpadot és vizesblokkot. Június 16-án elkezdte mûködését a Tátorján Szociális Szolgáltatóházunk, amelyben egy bölcsõdei csoport és játszóház, játéktár kapott helyet. 25 db tervdokumentációval készülünk a pályázati lehetõségek kihasználására. Kiemelt projektként befogadták a magaspartfalas projektünket, amelynek keretében megvalósulhat 49 akarattyai utca járda- és csapadékvíz- elvezetése. Eredményesen pályáztunk a GKM-nél a jelzõlámpás gyalogátkelõhely megvalósítására, amely fõként a Szabadság-telep és a Balaton-part közötti közlekedést javítja. Tanulmányterv készült el decemberben a Bercsényi strand felújítására, amely alapján január-februárban engedélyes tervünk is elkészülhet. Aktualizáltuk a balatonakarattyai óvoda épületének felújítására és fejlesztésére készített tervet, készül a balatonkenesei óvoda felújításának terve. Ugyancsak létrejön az iskolánk felújításának terve. A fenti terveket benyújtjuk pályázatra, amely 10% önrészt igényel. A Közmûvelõdési Intézmény sikerrel pályázott a Balatoni Kapunyitóra, a határon kívüli kapcsolatokra, a Tourinform Irodán a könyvtárra vonatkozóan, és nyert mintegy 5,7 M Ft-ot. A Falugondnokság keretein belül sikeresen mûködtettük strandjainkat. A jó nyár, a kevesebb dologi és személyi bér ráfordításának eredményeképpen a tavalyi évhez viszonyítva kb. másfélszeres eredményt könyvelhettünk el. Kicseréltük Könyvtárunk ablakait. A Turisztikai Egyesület szervezésében falutakarítást végeztünk. A Béri-Balogh Ádám téren a rendõrség felé járdát építettünk. Elkészült a Parti sétány. Résztvettünk a rendõrségi épület felújításában. Elkészült a Széchenyi park, Vak Bottyán strand, Bazársor, Parti sétány kertépítészetivíziközmû- és elektromos engedélyeztetési terve. Nívós rendezvényeket szervezett a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár az idegenforgalmi szezonban és azon kívül. Ápoltuk a határon túli kapcsolatainkat a nagykériekkel és tutzingiakkal. Eladásra kerül a vízparti Aligai úti ingatlanunk, amelyre megkötöttük az elõszerzõdést. És nem utolsó sorban racionalizáltuk intézményeink mûködését: kialakítottuk a közös gazdasági irodát, létszámleépítést hajtottunk végre, takarékossági intézkedéseket tettünk, amelyeknek eredményeképpen a 2007 év eleji 110 milliós likvid-hitelünket 2007 év végére 46 millióra csökkentettük. Köszönetemet fejezem ki mindezekért képviselõtársaimnak, akik inspirálták a sikereket, az intézményvezetõknek, akik megértették, a jegyzõ asszonynak és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, akik levezényelték a teendõket. Tisztelettel megköszönöm a falu lakosságának a megértését, hogy elfogadták: 2007 a gyûjtögetés, a változtatás és a hiány lefaragásának éve, így látványos, nagy fejlesztésekre nem kerülhetett sor. Megköszönöm a civil szervezetek vezetõinek és tagságának a megtisztelõ odafigyelését, iránymutatását és segítõ tevékenységet, amelyre a továbbiakban is számítunk. Köszönet illeti a médiák munkáját, úgy a Balatonkenesei Hírlap, mint az ÖBÖL TV szerkesztõségét, hogy tudósítottak közös dolgainkról és népszerûsítették településünket. Külön köszönet illeti azokat, akik megértették, hogy a szegényekkel való szolidaritás, a gyermekek és a családok védelme, az idõsebb generáció megbecsülése közös értékeinkhez tartoznak. Õszintén remélem, hogy az elõre látható nehézségek ellenére településünk lakói össze tudnak fogni közös ügyeink rendezése, közös céljaink megvalósítása érdekében. Így tekinthetünk bizakodással közös jövõnk felé. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek sok örömet, békés, boldog családi életet, a nehézségek leküzdéséhez sok erõt, egészséget, a falu életében nyugalmat, békét, derût! Sok szeretettel: Sörédi Györgyné polgármester

3 3 A képviselõ-testület decemberi üléseirõl jelentjük Beszámoló a körjegyzõség munkájáról A jegyzõ a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 40. (4) bek. értelmében beszámolt a körjegyzõség évi munkájáról. Számot adott általános és részletes szakmai feladatokról, ismertette a jövõt érintõ terveket évi munkaterv A képviselõ-testület megalkotta évi munkatervét, melyben meghatározta az ülések tervezett idõpontját és helyét, a megtárgyalásra kerülõ fõ napirendi pontokat, illetõleg azok elõadóit. Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár beszámolója Az intézményvezetõ képet adott a közmûvelõdés mai helyzetérõl, az intézmény feladatairól, személyi állományáról és jövõképérõl. Tájékoztatást adott az elnyert pályázati támogatásokról, rövid filmvetítésen keresztül szemléltette a évi rendezvényeket. A vendégforgalmi szezonhoz kapcsolódóan képviselõi javaslatok hangzottak el. Módosult az idegenforgalmi adóról szóló rendelet A képviselõ-testület egyhangúlag fogadta el az idegenforgalmi adóról szóló 6/1991. (V. 16.) rendelet módosítását, miszerint - az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 310 Ft, - a kurtaxa kedvezmény mértéke 60 Ft/fõ/vendégéjszaka, mely az I. övezet kivételével a II., II/A., III., IV. övezetekre vonatkozik. A rendelet módosítása január 1-jétõl hatályos. Egyszeri támogatás megállapításáról A képviselõk egybehangzóan támogatták a 80. életévüket betöltött személyek és az iskolába, óvodába járó gyermekek részére utalvány formájában juttatott támogatások átadását a karácsonyra való tekintettel. A támogatások kiosztása az ünnepek elõtt megtörtént. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesületrõl A képviselõ-testület tárgyalta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja helyi közösség nonprofit szervezetté történõ átalakulásából adódó teendõket, és egyben vállalta az ebbõl eredõ kötelezettségek teljesítését. Határozott továbbá arról, hogy a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület tagságából adódóan költségvetése terhére biztosítja minimálisan a Ft tagi hozzájárulást. Esélyegyenlõségi terv A képviselõ-testület elfogadta a településre vonatkozóan készített esélyegyenlõségi tervet, mely a évben megjelent uniós pályázatok benyújtásának egyik alapfeltétele is volt. A dokumentációban foglaltaknak megfelelõen módosította a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde, illetve a Pilinszky János Általános Iskola Alapító Okiratát is. Egyebek A képviselõ-testület határozott továbbá a Tátorján Játékvár és a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde közötti mûködési költségek megosztásáról, 2007-ben erre 121 ezer Ft-ot biztosítva költségvetésébõl. Lengyel János képviselõ úr indítványozta, hogy a Bercsényi strand felújításának jövõbeni terveihez kapcsolódóan a testület vitassa meg a homokos plázs kialakításának lehetõségét, illetve járuljon hozzá a veszélyes fák kivágásához, valamint az új fasor ültetéséhez. A Tátorján Kht. ügyvezetõje tájékoztatást adott arról, hogy az uniós pályázaton nyert fennmaradó támogatási összeg, ezer Ft nem érkezett meg, így szükséges az arra rendelkezésre bocsátott hitel lejárata miatt a hitelszerzõdés módosítása. A képviselõ-testület hozzájárult, hogy december 14. napján prolongálják a meglévõ keretet február 28-ig. Ingatlanértékesítés A képviselõ-testület december 20. napján megtartott rendkívüli ülésén döntött az ún. KOVI -telek (Balatonakarattya, Aligai u.) értékesítésérõl, mivel két komoly érdeklõdõ jelezte vételi szándékát. Az elõszerzõdés az ülésen elhangzottak figyelembe vételével december 28-án aláírásra került a vételár vonatkozásában jobb ajánlattevõvel. A kialkudott vételár összegét a vevõk ügyvédei letétbe helyezték a múlt év végén. Új év, új év, új esztendõ Közmûvelõdési intézményünk nevében boldog, sikeres új esztendõt kívánunk Olvasóinknak! Kívánjuk, hogy céljaink közösen váljanak valóra 2008-ban is azokkal az akarattyai, kenesei lakosokkal, valamint természetesen a nyaralókkal is, akik a közmûvelõdés iránt érdeklõdnek, akik valamely program, rendezvény kapcsán ízelítõt kaphattak szolgáltatásainkból. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik az elmúlt évben együttmûködésükkel, támogatásukkal segítették tevékenységünket, hiszen többször hangsúlyoztuk már, csak így tudtunk eredményesek lenni, remélhetõleg mindannyiunk örömére. Kérjük, ha az idei programterv összeállításával kapcsolatban van ötletük, tervük, kapcsolatban állnak mûvészekkel, színészekkel, zenészekkel, olyan személyekkel, akik részesei lehetnek a 2008-as kulturális év eseményeinek, jelezzék nekünk. A programokhoz fellépõket is keresünk, de ha más módon tudnak segítséget felajánlani, azt is nagy örömmel fogadjuk. Nem csak kérni szeretnénk természetesen, hanem adni is, sõt elsõsorban adni! Sok-sok örömet, színvonalas kulturális élményt, hasznos idõtöltést, kellemes kikapcsolódást biztosító programokat. Szeretnénk adni a közösséghez tartozás élményét, a közös tevékenykedés örömét. Akkor lennénk igazán elégedettek, ha nem készen nyújtanánk át a Költészet Napját, a Kapunyitót, vagy a Tátorján fesztivált, hanem közösen alkotnánk meg. Ahogy szoktuk mondják, remélem, sokan most, mert jó példák állnak már elõttünk az elmúlt évekbõl. Amit sikerült létrehoznunk, minden a közös tevékenykedés eredménye, s ettõl értékelõdnek fel az apróságnak látszó dolgok is. Ettõl érezzük mindnyájan magunkénak is, így még jobban vigyázunk már meglévõ értékeinkre. Így kívánom 2008 elején, vigyázzunk hát továbbra is, idén is kincseinkre! Ehhez szeretnénk hozzájárulni a 20 éves Balatonkenesei Hírlap idei megjelenéseivel is. Kérjük, legyenek segítségünkre, segítsenek a szerkesztésben, úgy ahogy eddig, különösen a karácsonyi ünnepi számunkban is tették. Várjuk írásaikat, véleményeiket, jószándékú, közérdekû leveleiket. A készülõ februrári számunkban bemutatjuk majd ifjabb olvasóinknak, mit is jelent, hogy településünknek, Balatonkenesének húsz éve rendszeresen megjelenõ havilapja van. Nyomozgatunk a múltban, felelevenítünk jeles eseményeket, dátumokat. Ebben, az anyaggyûjtésben is számítunk Olvasóink segítségére! Önök õrzik, vagy gyûjtik a régi-régebbi lapszámokat? Új rovatunk kapcsolódik a gyûjtéshez, hiszen szeretnénk bemutatni olyan köztünk élõket, akik valamilyen érdekes gyûjtõszenvedélynek hódolnak. A sort Kovács István nyitja majd a múlt hónapban már bemutatott cukorzacskó gyûjteméynével. Folytassuk majd a sort! Néhány nap választ csak el bennünket a Magyar Kultúra Napjától. A kultúra ünnepel, a kultúra felemel, s ugyanakkor vívja örökös küzdelmét a figyelemért, a tapsért, a megbecsülésért. Minden nap lehetne a kultúra napja, ha vigyáznánk a hétköznapokra. Próbáljuk újra 2008-ban így! Sikerülni fog! Gyõrfi Károlyné

4 4 Közmûvelõdésrõl a kultúra napja elõtt A kulturális tevékenység nem csak a hasznos szabadidõ- eltöltést gazdagítja, hanem formálja a személyiséget, a környezetet. Befektetés, a humán erõforrás minõségének alkotó része. A közmûvelõdés iránt jelentkezõ lakossági elvárások, igények egyre szélesebb, változatosabb skálán valósulnak meg a helyi intézményünk munkájában, másrészt pedig idõszakosan biztosítja az idegenforgalmi, turisztikai vonzerõk felsorakoztatását, az üdülõ népesség szórakozási, szabadidõs tevékenységét. Ez jelentõs szakmai kihívás, mely az önkormányzati, kistérségi partnerekkel, településünkön pedig a mûködõ civil szervezetekkel együttmûködve valósítható meg. Az együttmûködés évek óta egyre fejlõdõ, színesedõ. Kiemelkedõ színvonalról tesznek bizonyságot a Szivárvány Népdalkör tagjai, a Kecskés József tanár úr által vezetett Pilinszky János Irodalmi Színpad, valamint a Faluház és a Könyvtár, mint szellemi mûhelyek köré szervezõdõ érdeklõdõ csoportok. Szót kell ejtenünk annak a jelentõségérõl, amit az idegenforgalmi nyári rendezvények nyújtanak számunkra: az országos érdeklõdés ötvözõdik a helyi lakosok aktív részvételével. Lenyûgözõ volt a"kapunyitós" és egyéb kulturális és turisztikai rendezvényeken a helyi lakosság közremûködése. Ez olyan kincsesbánya, amit jelenleg a közmûvelõdési intézményen kívül még csak kevesen értékelnek. Profitot viszont - így vagy úgy - sokaknak hoz! Kincsekrõl szólva még röviden: Tájházunk páratlan nagy érték. Nagyközségünk természeti adottságainak kihasználása, és elsõsorban a környezet védelme (az épített körrryezet védelme is!) még nagyon sok feladatot jelent. A közmûvelõdési intézmény szakemberei azonban egyre jobban élnek ezen adottságoknak hasznosításával is. Pl. a Tátorján Tanösvény létrehozása, túrák szervezése, lakóhelyünk látnivalóinak megismertetése. Az önkormányzati koncepcionális javaslatok között szerepelnek - többek között - színházterem létesítése, valamint az is, hogy a közmûvelõdési intézmény mûködési feltételei bõvüljenek. Bízunk abban, hogy évben a Képviselõ- testület még inkább kinyitja pénztárcáját, s a közmûvelõdés és turisztikai feladatok területén biztosítja a szükséges anyagi és személyi feltételeket. A kultúra terjesztésében növeljük az együttes és hatékony erõ-és lehetõség kihasználását, hogy az itt élõk jól érezzék magukat és az ide látogatók szeressenek hozzánk jönni, szórakozni, mûvelõdni. Ehhez szükséges tervezett, célirányos tájékoztatás, propaganda, településmarketing. Örvendetes, hogy 2007-ben a nyári fõszezonban közel tízezer vendégéjszakát közvetített ki házakhoz, szállodákba a helyi Szállásadók Egyesülete. Igen sok üdülõ vendég kimondottan egy-egy kulturális rendezvény idejére tervezve pihenését. Dolgozzunk együtt továbbra is közmûvelõdési, idegenforgalmi eredményeinkért! Kulturális és turisztikai szempontból sikeres új évet kívánok: Vargha Tamásné a Közmûvelõdési Tanács elnöke Alapítványi bál 2008 Tisztelt Olvasó! Kedves Támogatónk! Örömmel tudatjuk, hogy a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány Kuratóriuma a 2008-as esztendõt a XV. Jubileumi Jótékonysági Alapítványi Bál megrendezésével köszönti, melyre szeretettel várjuk Önt kedves családjával, barátaival együtt! E jeles eseményre a balatonkenesei Telekom Hotelben (Balatonkenese, Parti sétány 51.) kerül sor február 2-án, szombaton 19 órai kezdettel. A báli meghívót és a részletes kísérõ levelet január 16-ig postázzuk. Amennyiben meghívónk nem érkezne meg Önhöz január 20-ig, kérjük, jelezze alábbi elérhetõségeinken! Amennyiben Önnek kényelmesebb, egyszerûbb és gyorsabb, a jelentkezési lapot kitöltheti (Alapítványi bál, jelentkezési lap menüpont alatt megtalálja) és továbbíthatja interneten is. Ezúton hívjuk fel kedves vendégeink figyelmét, hogy a rendezvényre meghívóként szolgál ez a néhány sor is, melyet honlapunkon szintén megtalál, ahol elolvashatja a XV. Jubileumi Jótékonysági Alapítványi Bál részletes meghívóját és kísérõ levelét. Sajnos még nem mindenkit sikerült megtalálnunk vagy elérnünk postán keresztül azok közül, akik szívesen segítenek, segítenének bennünket munkánkban, és emellett szeretnének eltölteni egy kellemes estét ezen a színvonalas helyen és programon. Számunkra az Ön részvétele az esten megtisztelõ és pozitív megerõsítést jelent munkánkkal kapcsolatban. Ezen felül pedig belépõ jegyének megvásárlásával ( Ft/fõ) támogatja céljaink megvalósulását, és lehetõvé teszi feladataink mind hatékonyabb elvégzését. A Közalapítvány kuratóriuma a 2008-as esztendõben a báli bevétel segítségével és egyéb források felkutatásával a település központjában elhelyezkedõ Béri Balogh Ádám tér (lebontott kultúrház helye) parkosítását, virágosítását, kellemesebbé és szebbé tételét tûzte ki megvalósítandó célként. Meggyõzõdésünk, hogy ez a szándékunk is találkozik a településen élõk és az itt nyaralók igényeivel, hiszen községünk frekventált területét érinti. Ezért reméljük, hogy a megvalósításhoz széles körben támogatókra találunk! Továbbá kérjük Önt, hogy ha céljainkkal egyetért, munkánkat támogatni, segíteni szeretné, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át Közalapítványunknak, hiszen ez nem kerül semmibe, mégis szemmel látható eredménye lesz! Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány adószáma: Rendelkezõ nyilatkozatot ebben a lapszámban is talál, köszönet érte az újság szerkesztõségének! Ha ezen felül még kész kiszorítani számunkra némi pénzt a családi kasszából, akkor kérjük, tegye meg! Alapítványi csekket a Polgármesteri Hivatalban kérhet, de támogatását utalhatja számlaszámunkra is: Közalapítványunk kiemelten közhasznú szervezet, ezért az Ön támogatása adománynak minõsül, melyrõl kérésére igazolást állítunk ki. Bõvebb információt találhat honlapunkon a címen. Kérdéseire, kéréseire választ kaphat e- mail címünkön: Végül, de nem utolsó sorban kérjük, engedje meg, hogy ezúton is örömteli, sikerekben gazdag, szerencsés újesztendõt kívánjunk Önnek és szeretteinek! Kéri Tünde Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

5 5 Emberi kanyarok a Donnál Vécsey, Tavassy, Rõzsey, Oszlányi, Lóskai olvasom a patinás neveket a magyar hadsereg Don-kanyari tragédiájáról szóló leírásokban. Persze nem kiskatonák, hanem vezetõ beosztásban lévõ fõtisztek nevei ezek. Szeretnék elismerést érdemlõ ismereteket szerezni róluk, de itt van mindjárt Oszlányi Kornél ezredes, a 9. hadosztály parancsnoka, aki a borzalmas körülmények miatt apátiába süllyedt beosztottjait kirángatta vackaikból, és támadásra késztette õket. Ha a saját maradék erejükön kívül lett volna ígéretes harci eszköz a birtokukban! De Friedrich Siebert német altábornagy, aki késõbb megtiltotta, hogy a magyarok a német szövetségesekkel együtt vonuljanak vissza, és esetleg fölkapaszkodhassanak a gépkocsijaikra, vakfegyelméért vaskeresztet tûzött Oszlányi keblére. És itt van Lóskai ezredes, akit közönségesen csak kóválygó bosszúálló hadistenként emlegettek a rábízottak, és itt ez a szép nevû Hajnal törzstiszt, akit viselt dolgai miatt tyimi oroszlánnak tituláltak. Avagy véletlen történetek-e, amelyeket a doni katasztrófa után hazatért kevesek csak sok év múltán mertek a szájukra venni, hogy ugyan nem én, de az egyik bajtársam támadás közben az orosz helyett orozva a felsõbb parancsnokba eresztett golyót kegyetlenkedései miatt. Azonban erre kevés példa akadt. Inkább arra, hogy egy kisebb egység vezetõje hetekig, sõt hónapokig se látogatta meg embereit, hogy legalább biztató szót mondjon nekik. Murai Metz Lipót ezredes, együtt a német szövetségesek leggaládabbjaival sportot ûzött a munkaszolgálatra kivezényelt zsidók ûzött vadként történt ledurrogtatásából. Mert parancs volt rá, hogy te csak akkor mehetsz haza, ha már egyetlen zsidó se maradt életben Persze más kanyart is vett az élet itt a förtelemben, az ún. érdemszerzõ hadmûveletben! Kosztka százados még január 19-én is a Don partján tartózkodott egységével. Faluvégi fõhadnagy Urivtól 10 km-re átkelt a folyón, ahol foglyokat ejtett. Bizonyos hátrálást követõen Szalay fõhadnagy rohammal visszajutott az eredeti álláspontra, ahol végül hõsi halált halt. Dancs Elemér sebesülten 400 foglyot ejtett maroknyi csapatával, akiket azonban a Hitler-közvetlen Cramer alakulat németjei egytõl egyig lekaszaboltak. Megemlíthetjük Békássy Szabolcs doktor urat, aki sebesülten bekötözte a vérzõ katonákat. Vagy a balatonfõkajári körzeti orvost, akit bevonultatása után ugyancsak a Donhoz vezényeltek. Sok hadiszerencsétlenség után adomába illõ sztori: Barabás doktor kissé fölemelte az injekciós tût, hogy kilökje belõle a levegõt, amikor puff, egy ellenséges golyó épp a mûszert találta el. A csajági Mátyus Károly szerint, aki asszisztensként szolgált, az orvos fõhadnagy csak ennyit mondott: Nana! Majd elõvette az újabb fiolát és a tartalék tût Néhai id. Gálffy Géza, csajági lakos ugyancsak megszenvedte a Don-kanyart augusztusától részt vett az urivi hídfõ elleni sikertelen csatározásokban, ahol mintegy négyezer magyar esett el. Visszavonuláskor hatvanezred magával hadifogságba került. Tájékoztatása szerint itt nemcsak õk éheztek-fagyoskodtak, hanem a szovjet lágerõrök is. Mint õsszel a légy, hullott az ember, de én az erõs szervezetemnek meg a szerencsének köszönhetõen megmenekültem. Deszkavékonyan, sok nyavalyával a szervezetemben végül hazakerültem mondta. Vezetõ állásba kerülve a káderezõk panelszövegei helyett a számára rokonszenves emberrõl ezt mondta: Ha muszáj lenne, vele vállalnám a Don-kanyart is meg a fogságot is. Õ tudta, hogy miért. Hasonló irányba kell kanyarodnunk, ha a 2. magyar hadsereg vezetõjének, Jány Gusztáv hadseregparancsnoknak a szerepét akarjuk megítélni. Benne ahogy az ismert dal mondja a bûnt és az erényt egyszerre kell látnunk. Kormányzónk, Horthy Miklós, a legfõbb hadúr már 1940 tavaszán kinevezte õt. Miként korábban az ún. Kárpát-hadsereg, Jány is háttér feladatokat vállalt volna a német elõnyomulás után. Az 1938-tól 1941-ig visszatért területek megtartásáért, esetleg növeléséért ezt kötelességének tartotta. Mivel a német támadás Moszkva alatt megfeneklett, sõt a szovjetek mintegy száz km-re visszanyomták õket, Hitler kikényszerítette Horthynál egy 200 km-es széles sáv védelmét a Donnál. Történészeink szerint a parancsnok tisztában volt azzal, hogy lehetõségeinkhez képest maximális, a szovjet erõkhöz képest viszont minimális a felszereltségük! Folyton fegyvereket, élelmet és ruhákat kért, de hiába. A mieink alá voltak rendelve a német Cramer csapattestnek. Jány tudta, hogy a 2., sõt a 3. tûzszakasz feltöltése híján nemcsak a támadó, de a védekezõ hadmozdulat sem lehet eredményes. Hogy a németek rendszeresen lövik a magyar munkaszolgálatosokat, a hadseregparancsnok panaszt tett a B - csoportnál. Tovább növelte ellenszenvét, hogy a honatyák és honleányok küldte holmik és édességek a szövetségesek zsákmánya lett. Végül irányuljunk röviden Jány kétségkívüli hibái, illetõleg bûnei felé! A visszavonulási parancsot már jóval 17-e elõtt ki kellett volna adni. 24-én parancsban ítélte el seregének megfutamodását, kijelentvén: a magyar katona elvesztette becsületét. (Szerencsére ugyanekkor a IV. hadtest parancsnoka, Heszlényi altábornagy emígy nyilatkozott: Emlékezzünk meg hõsi halottainkról és sebesültjeinkrõl, akik vérük hullásával tették lehetõvé a sereg megmaradt részének gyülekezetét. ) Sofõrjének vallomása szerint határozatlanságában és tehetetlenségében Jány mozgásai azt a látszatot keltették, hogy el akar pusztulni az ellenség golyói által. A 40 ezer hõsi halottért, a 35 ezer sebesültért, a 60 ezer fogságba esettért és a 25 ezer eltûntért kétségtelenül felelõsség terheli õt. De csak õ lett volna a hibás? E visszaemlékezõ kis írás elején bemutatott fõtisztek és egyáltalán a tiszti nevelés? Avagy véletlen-e, hogy a katonai és emberi erényeket jobbára alacsonyabb rangúak csillogtattak? Visszatekinthetnénk az egész magyar társadalom méhébe befészkelõdött nyilaskeresztes mozgalomra, amely már jóval a háború kitörése elõtt negyven képviselõt ültethetett a parlamentbe! A Don mellõl hazatért Jány április végén visszavonta a katonákra és fõként a hõsi halottakra sértõ ítéletét. Novemberben nyugállományba helyezését kérte. Uralomra jutását követõen Szálasi Ferenc feladatvállalásra kérte, ám õ ezt megtagadta. A front elõl sokakkal együtt nyugatra menekült, de 1946-ban önként hazatért Németországból. Tudta, hogy vétkeiért megbüntetik, de arra nem gondolt, hogy nem mérlegelik cselekedeteinek körülményeit november 26-án kivégezték Jány Gusztávot. Szomorú, hogy Európa egyetlen államában sem hoztak annyi és olyan súlyos népbírósági ítéletet, mint hazánkban! Még szomorúbb, hogy a gyûlölet késõbb sem hagyott alább. A mostani is innen ered? Vagy fogadjuk el örök magyar tulajdonságnak? Jányt a rendszerváltás után rehabilitálták. Márkus Zoltán Kecskés József Késés Amikor a rögök koporsóra hulltak, A gyászolók utánuk hajoltak. Aztán csokrok, koszorúk, könnyek Lehetett volna, de elmaradt A távozónak szóló örök nyugalom. A hamis mosolyba csavart szavak Keresztülhúzták a vágyakat. Számító fejekbõl folyt a lelemény. Lyukas vödörben szunnyadt a remény! Sírkerti szálfák, büszke fenyõk! Lehajtott fejjel szégyenkezõk. Karácsony békéjébe bújva Sem maradhat a kérés elhallgatva: Miért csak most? - zúgták a fenyõk. Késésben némán a mentegetõk

6 6 Az akaratytai Kovi-telek gazdára talált Ünnep az Idõsek Klubjában December 20-án zsúfolásig megtelt az Idõsek Klubja, mely ezen a napon tartotta karácsonyi ünnepségét. Pozsonyi Monika intézményvezetõ köszöntötte az egybegyûlteket egy az alkalomhoz illõ verssel, majd Sörédi Györgyné polgármester asszony mondta el ünnepi beszédét. Az általános iskola kis gyermekcsapata énekkel, verssel, vidám tréfás jelenettel kedveskedett a jelenlévõknek. Szabóné Öcsi Ügyes kezek a Faluházban Balatonkenese képviselõ-testülete december 20-án rendkívüli testületi ülésen a Balatonakarattyán a 3523/2 és 3523/7 KOVI telek helyrajzi számú ingatlanok értékesítése ügyében négy képviselõ indítványára ült össze. A fenti értékesítésre szánt területért többek is jelezték vételi szándékukat, de végül is ketten maradtak az ajánlattévõk. Az IVY KFT és IM-PATIENT KFT képviselõivel Sörédi Györgyné polgármester asszony külön-külön ismertette a testület feltételeit. Ezt követõen a felek írásban az elõzetesen írásban tett ajánlatukon kívül újabb ajánlatot tettek a megvásárolandó területekre. Hosszas egyeztetést követõen a testület az IM-PATIENT KFT-t hirdette ki gyõztesnek. A cégnek december 28-ig kellett megtennie a szükséges jogi, banki lépéseket. Ellenkezõ esetben az IVY KFT vált volna jogosulttá a terület megvásárlására. Természetesen ezzel még nem fejezõdött be a terület körül zajló végleges jogi, közigazgatási, területvásárlási procedúra. További egyeztetéseket igényel, de úgy tûnik, amennyiben akadály nem lép fel, hamarosan befejezõdik. Mónika egy Ady-verssel örvendeztette meg a hallgatóságot. Varga Ákos beszédében megköszönte a sok támogatást, mely az év folyamán érkezett a klub számára. A hivatalos ünnepi részt követõen szerény ajándékot vehettek át a megjelentek, és fehér asztal mellett folytatódott a program. A Kenesei ügyes kezek szakkör november 6-án alakult meg. Azóta hétrõl hétre hétfõn 15 és 18 óra között gyûlnek össze. Saját maguk által hozott kézimunkával teszik hasznosabbá a délutánjukat, koraestéjüket. Mint kiderül, egy-két asszony állt össze annak idején, akik vitték magukkal a saját varrnivaló dolgaikat. Voltak köztük barátnõk, dolgozó anyák. Ma is jól mûködik a szakkör, esetenként személy jön össze. A varrás mellett jut idõ megbeszélni az aktuális történéseket, egy-egy recept is gazdára talál. Nem szégyenlik, de a varrás tekintetében egymástól is tanulnak. A családias légkör csak jobbá teszi az együtt töltött idõt. Németh Sándorné Julika egyik feljegyzésében, amit az emlékkönyvükbe írt a tavalyi Gyöngyhalászat kiállítás alkalmával: Bátran kimondom, hogy büszke vagyok erre a kis csapatra, mert igen gyöngyszemek, akik az alkotásaikat a látogatók elé tárják. Szeretettel várják az érdeklõdõket, a csoportba jelentkezni is lehet Németh Sándornénál a 88/ os telefonszámon. Idõsek Klubja programja január február Január 18. péntek óra: Idõsebbek is elkezdhetik! Könnyû torna pár percben. Január21. hétfõ óra: Sajtószemle, aktuális kérdések a napi életbõl. Január 24. csütörtök óra: Filmklub. Január 28. hétfõ óra: Nótázzunk! Dalok, nóták éneklése. Február 1. péntek óra: Játék délelõtt. Február 7. csütörtök óra: Jeles napok februárban. A hónap költõje: Petõfi Sándor. Február 11. hétfõ óra: Idõsebbek is elkezdhetik! Könnyû torna pár percben óra: Filmvetítés. Február 12. kedd óra: Játékdélután A programváltozás lehetõségét fenntartjuk! Néhány programunk jelenleg szervezés alatt! Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig óra között ELÉRHETÕSÉG: Szabóné Öcsi Mónika szociális gondozó tel.: Varga Ákos szociális gondozó tel: éve született Petõfi Búcsú Petõfi Sándor fordítójától Szabadság, szerelem e kettõ kell nekem Szegényebb lett a magyar irodalom külföldi tolmácsolóinak tábora. Kínából érkezett a hír, hogy a évben 77 éves korában elhunyt Xing Wansheng, Petõfi Sándor mûveinek fordítója. A Szabadság, szerelem címû vers Kínában a leghíresebb Petõfi alkotás, melyet szinte minden ott élõ ismer és tudja is kívülrõl. Xing Wansheng Jili Pedagógusképzõ Egyetemen egy évig tanult kínai nyelvészetet. Ezt követõen diplomajelöltként továbbképzésen vett részt a Peking Egyetemen, ahol orosz nyelvet tanult, de hamarosan elküldték Magyarországra között tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán végezte. Munkáját a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Világirodalmi Intézetének Kelet Európai Intézetében kezdte. Neki köszönhetõen Kínában 120 ezres példányban 42. kiadásban adták ki Petõfi válogatott verseit. Több magyarországi kitüntetéssel ismerték el mûfordítói munkáját, ezek közül a Pro Cultura Hungarica emlékplakettet, a Magyar Köztársaság Érdemrend arany fokozatát, illetve a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztjét adományozták a részére ben értelmiségként vidékre küldték, de zsebében ott lapultak Petõfi versei, melyeket szabadidejében olvasgatott ban jelent meg Petõfi Sándorról szóló tanulmánya. Az elismert mûfordítót Pekingben búcsúztatták, melyen jelen volt Mészáros Sándor pekingi magyar nagykövet, Fazekas Gyula tanácsos, Várkonyi László külügyi szakállamtitkár, illetve Bogyay Katalin, az oktatási és kulturális tárca szakállamtitkára. Varga Ákos

7 7 Miniszteri dicséret a konszenzus konferenciákért Mint arról novemberi számunkban hírt adtunk, szociális feladatokat ellátó intézményünk, a Területi Szociális Szolgáltató és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény november 12-én, a Szociális Munka Napján miniszteri dicséretben részesült. Gratulálunk a rangos elismeréshez. Az intézmény vezetõje, Pozsonyi Monika aki 2004-ben Pro Caritate-díjat kapott, most valamennyi dolgozója iránt érzett büszkeséggel válaszolt kérdéseinkre. Elsõként arról kérdeztük, miért különleges ez a díj, s milyen érzés az egyik legmagasabb díjat átvenni? Nagyon felemelõ érzés a miniszter aszszonytól átvenni a díjat. Különleges, mert egy kollektívát értékeltek kiválónak ezzel az elismeréssel, ezúton is köszönöm valamennyi kollégámnak áldozatos munkáját. A sok egyéni díjazott mellett egyedül a mi intézményünk érdemelte ki ez évben ezt a rangos díjat. Erkölcsi elismerés, természetesen remélhetõleg a szakmában intézményünk jó hírét emeli. Az ön által vezetett intézmény sokrétû feladatokat lát el, különbözõ területeken különféle tevékenységeket végez. Melyik az a megvalósult program, mely indokolttá tette a díjazást? Elsõsorban a konszenzus-konferenciák 2000 óta tartó megszervezése volt a döntõ szempont a díj odaítélésekor. A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Egyesülete terjesztette fel intézményünket, hiszen szoros együttmûködéssel valósítjuk meg évrõl évre az országos konferenciákat, az utóbbi években sorozatosan Balatonkenesén. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Telekom Hotelnek a helyszínnel való támogatásért. Eredményesnek bizonyult, jól bevált az a szakmai munka, mely megfelel egy egyeztetõ és módszertani anyagokat létrehozó konferenciához. Hagyományt teremtettünk ily módon a gyermekjóléti munkában, gyermekvédelemben. A szakmai tanácskozásokon és a konszenzus konferenciákon túl településünkön a gyakorlati munkában is fejlõdés tapasztalható a gyermekvédelem területén? Ismerve a korábbi helyzeteket, az elmúlt években sok veszélyeztetett gyermek volt. Intézményi mûködésünknek köszönhetõen csökkenõ tendenciáról számolhatok be. Tulajdonképpen elmondható- elsõsorban a évi eredmények alapján-, hogy nincsenek kirívó esetek. Pl. nincs átmeneti nevelt gyermek községünkben, míg sajnos a környezõ települések egyikén 10 is található. A korábban intézetbe került gyerekek visszagondozódtak, vagyis intézményünk hatékony segítségével visszakerültek a családhoz. Ez azt jelenti, hogy jelentõs mértékben sikerült pozitív módon változtatni az érintett családok szociális helyzetén. A gyermekjólét, gyermekvédelem és minden bizonnyal tevékenységük más területein is a siker záloga, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra. Miben nyilvánul ez meg? Igen, a mostani díj indoklásai között is szerepelt a megelõzés fontosságának hangsúlyozása. Természetesen a gyakorlati munkánk során is kiemelten kezeljük. A gyermekekkel való foglalkozás során a már hagyományos nyári táborok, a rendszeres játszóházi foglalkozások, a folyamatos és rendszeres kapcsolattartás, mindmind hozzájárul az eredményességhez. A Tátorján Játékvár létrejötte is prevenciós projekt, egyedülálló kezdeményezés, elsõként valósítottuk meg ezt a tevékenységet az EU-s pályázati lehetõség kihasználásával, s nagyon bízunk az eredményes mûködtetésben. Mit tart a legnagyobb eredménynek, mely az intézmény nevéhez fûzõdik a díjjal öszszefüggésben? A konszenzus konferenciák anyagainak feldolgozása, s azt követõ szakmai elemzõ munka nyomán született meg az a döntés, mely lehetõvé tette a finanszírozás rendszerének átdolgozását, ennek eredményeképpen a módszertani gyermekjólét is kap ma már állami normatívát, a minisztérium költségvetésében szerepel, pályázattal lehet részesedni belõle. Intézményünk vezetõ szerepet vállalt a nyilvántartó rendszerek átdolgozásában is. GYHM Veszeli Lajos kiállításán Bizony nagyon sokan vettük körül az almádi Veszeli lajos festõmûvészt december 14-én városában, a Pannónia Kulturális központ és könyvtárban rendezett Ég és föld egybefog címû adventi akvarell kiállításának megnyitó ünnepségén. Több százan. A tágas terem zsúfolásig megtelt, sokan a könyvtár helyiségébe szorultak be, mások kívül rekedve a teraszon igyekeztek tájékozódni a belül történtekrõl. A mûsor vaskos meglepetéssel kezdõdött. Ami nem szerepelt a meghívón: Dombai Zoltán Simonyi Imrének egy szép, a hazafias érzésrõl korántsem szokványos módon valló költeményét szavalta el. Ahogy az ünnepség után az elõadómûvész megvallotta, Veszeli bizonyára pontosan tudta, miért épp a szûkebb pátriájának Békéscsabát tartó költõt idézte. Megnyitó beszédet prof. dr. Veszeli Tibor, a kiállító testvérbátyja tartott. Voltaképpen ez sem mindennapi, hogy közeli hozzátartozó mutatná be az alkotót és munkáit. Ezúttal azonban szerencsés volt a választás, nemcsak azért, mert a tudományos világ területein ténykedõ a mûvészetek ismeretével ugyancsak kitûnt, hanem azért is, mert a képzõmûvész öccs korai elhatárolódásáról, fejlõdésérõl és sikereirõl részletes tájékoztatást kaptunk. A személyesség ezúttal nem mércét vesztett ajnározást, hanem a legjellemzõbb vonások kiemelését és pontosítását eredményezte. A megnyitó ünnepségen a tárlat színvonalához méltóan Kollár Kálmán Lisztdíjas karnagy hegedült. Játékát Gál Csilla és Mech Oxána kísérte. Akik ismerjük a kórustársaság-vezetõ sikereit, a meghívó kézhezvételét követõen kíváncsian vártuk hegedûjátékát. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy tehetsége és felkészültsége ezáltal is felemelõ élményben részesített bennünket. Végezetül helyi ovisok járultak hozzá az adventi hangulathoz. Veszeli nem tagadja, már többször vallott róla, hogy képeivel nemcsak gyönyörködtetni és szórakoztatni, hanem tanítani is akar. Vörösberény, Fûzfõ térségének mûvészi bemutatását követõen most fõként Almádi környékének ihletettségével növelte a lokálpatrióta érzést és büszkeséget. Rólunk, keneseiekrõl pedig néhány éve képeslapok sokaságával vallotta, hogy sok itt a megtartó érték és szépség, csak ne menjünk el elõttük levetett fõvel és félresikló tekintettel! S ezúttal is szívbõl köszönjük a jótékonysági báljainkra felajánlott mûveit. Márkus Zoltán

8 8 Tátorján Játékvár programajánló Várjuk Önöket, ha közös játékra, elérhetõ gyermekprogramra vágynak és/vagy gyermekfelügyeletet igényelnek. Mindezt kedvezõ áron, színvonalas körülmények között biztosítjuk a családok számára! Ezen kívül számos kiegészítõ szolgáltatást nyújtunk, amelyek segíthetnek a gyermeknevelésben. JANUÁR 21-tõl 25-ig délutánonként Gyöngyfûzés 5 éven felül; 350 Ft/óra : Mesés szombat délután! Erdõ szélén házikó... (bábjáték) 2 5 éveseknek; 500 Ft 28-tól 31-ig délutánonként: Fakanálbáb készítés 5 éven felül; 350 Ft/óra FEBRUÁR 1-tõl 29-ig hétköznap délelõttönként: Játsszunk együtt! Komplex foglalkozások apróknak (torna, mese, dalok, mondókák és az alkotás öröme). 0 3 éveseknek; 3000 Ft/hó : Mesés szombat délután! Gyere nézd meg a A nyúl meg a sün címû mesét! (bábjáték) 3 éven felül; 500 Ft : Meditációs foglalkozás gyermekeknek. 3 éven felül; ingyenes : Életadó Kismamaklub ingyenes 04-tõl 08-ig délutánonként: Hajtogassunk valamit...! Origami. 5 éven felül; 350 Ft/óra : Tipegõ klub 0 3 éveseknek; ingyenes : Mesés szombat délután! Gyere, nézd meg A szép lány meg a csúnya lány meséjét! (bábjáték) 4 éven felül; 500 Ft 11-tõl 15-ig délutánonként: Készítsd el rongybabád, dalolj neki altatót! Alkotó, zenés foglalkozás. 4 éven felül; 350 Ft/óra : Mesés szombat délután! Hallgass bele a Tündérmanók meséibe, készíts tündérmanót! 5 éven felül; 500 Ft : Meditációs foglalkozás gyermekeknek. 3 éven felül; ingyenes 18-tól 22-ig délutánonként: Készüljünk a farsangi mulatságra, valósítsuk meg közösen álmaid álarcát! alkotó tevékenység vegyes technikával 3 éven felül; 350 Ft/óra Testvérkedvezmény 20%. A programokat weboldalunkon részletezzük és folyamatosan frissítjük, a programváltozást jelezzük! GYERMEKFELÜGYELET: - Játéktárunkban nyitva tartási idõ alatt. - Házi gyermekfelügyeletet igényelhetnek intézményünkben személyesen, intézményünk telefonszámán vagy nyitvatartási idõnkön kívül a 70/ mobilszámon. SZÜLETÉSNAPI ZSÚROK szombat délutánonként! KONDUKTORUNK kismama-, baba-mama, kondicionáló-, gyógytornáira bejelentkezés: Tanai Judit 70/ GYÓGYPEDAGÓGUSUNK egyéni és csoportos foglalkozásaira bejelentkezés: Banka Beáta 30/ Intézményünk címe: Balatonkenese, Dózsa György tér 1. Telefonszáma: 06/ Web: Nyitva tartási idõ: H. P.: és óráig SZO. V.: óráig FELHÍVÁS A balatonkenesei Tátorjánszociális Szolgáltatóház Közhasznú Társaság (melynek elsõdleges tevékenysége a gyermekek alternatív napközbeni ellátásának fejlesztése és mûködtetése a kelet-balatoni térségben) ügyvezetõi feladatok ellátására keresi szolgáltatásfejlesztésben, promóciós tevékenységben, portfólió-kialakításban és menedzselésben jártas partnerét. A jelentkezéseket február 15-én 16 óráig en várjuk, majd visszaigazolást és részletes információt küldünk. A pályázati feltételek olvashatók a honlapon! Tátorján Szociális Szolgáltató Kht. Január 18.: Piroska napja. Idõjósló nap: Ha Piroska napján fagy, 40 napig el nem hagy. Január 20: Fábián és Sebestyén napja. A növényvilágban az elsõ tavaszébresztõ nap, megkezdõdik a fák nedvszívása, növekedése Január 21: Ágnes napja. Idõjósló nap. Ha Ágnes hideg, engesztel Vince,hogy teljék a pince. Január 22: Vince napja. Idõjósló nap: Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. Január 25.: Pál napja. Idõjósló nap: Pál fordulta hogyha tiszta, bõven terem mezõ, puszta. Csízió január 15 február 15. Február 2.: Gyertyaszentelõ napja. Az egész országban sok idõjóslás született: Gyertyaszentelõ melege, sok hó és jég elõjele. Ha gyertyaszentelõn havaz, közel a tavasz. Ha fénylik a gyertyaszentelõ, a szûrödet vedd elõ, de ha csepeg, csorog, kevés lesz a borod. Ha a medve kibújik a barlangjából, és meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, mert még hosszú lesz a tél. Február 3.: Balázs napja. Szent Balázs a torok, a kikiáltók, énekesek, illetve a betegek patrónusa A balázsjárás iskolai szokás volt. Február 5, 6.: Ágota, Dorottya napja. Idõjósló nap: Dorottya szorítja, Julianna engedné, de Zsuzsanna nem hagyja. Február 14.: Bálint napja. Tyúkültetés napja. Ekkor szólalnak meg a verebek, fészket raknak. Pulai Istvánné

9 9 Visszatekintés az elmúlt évekre A Területi Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény életében a 2007-es esztendõ különleges helyet foglalt el, mert visszatekintve nem mindennapi események fémjelezték az évet. Már az elsõ hónap a január is különös jelentõséggel bírt, hiszen nagyon sok tennivaló volt nap, mint nap ahhoz, hogy február 1-én megnyithassa kapuit intézményünk tagintézménye, az Idõsek Klubja. Az új képviselõ testület szinte elsõ döntései között született meg az az elhatározás, hogy a térségi társulás keretében a régi jegyzõi lakásból idõsek klubját alakít ki. A döntéshozókra nyomásként nehezedett az a törvényi elõírás, miszerint a 3000 fõ feletti lakosságszámú településeken kötelezõ az idõsek napközbeni ellátásának biztosítása. A döntést természetesen egy szükségletfelmérés elõzte meg, mely alátámasztotta a klub létjogosultságát. A szolgáltatásban nemcsak Balatonkenese, hanem Balatonfõkajár, Balatonvilágos, Csajág és Küngös idõs lakói is részesülhetnek, hiszen a társulási szerzõdés egyik feltétele volt a napközbeni ellátás biztosítása. Amint az a fentiekbõl is kitûnik 2007 januárjától mûködik új települések bevonásával amelyek Balatonfõkajár és Csajág a jelenleg öt települést ellátó térségi intézményfenntartó társulás, amely a napközbeni ellátáson túl ellátja a házi segítségnyújtást, a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást is. A szolgáltatások Balatonkenese és térségének fejlõdését, lakóinak jólétét szolgálják. Az új szolgáltatás tekintetében a vártnak megfelelõ számú érdeklõdõ nyugdíjas iratkozott be a klubba és él aktív klubéletet. A nagy érdeklõdést, nagy segítõ szándék követte a lakosság körébõl. Szép számban jelentkeztek önkéntesek, akik tárgyi adományokkal, elõadás tervezetekkel szándékoztak színesíteni az idõs emberek mindennapjait. Balatonkenese civil szervezetei, a helyi vállalkozók, az egyházak képviselõi, szívükön viselték a környezetükben élõ emberek sorsát. A segítõk, támogatók szívesen ajánlották a klubbot a környezetükben élõ emberek figyelmébe, így egyre több személy kereste azt fel. Ezzel együtt a gondozók is sok jelzést kaptak, melynek hatására személyesen is felkeresték az idõs, otthonukból nehezen kimozduló személyeket, biztatva õket a klub felkeresésére, ahol hasznosan, társaságban nem egyedül, az otthon magányában tölthetik el a hétköznapokat. Miután a Falugondnokság dolgozói felújították az épületet, a tavasz beköszöntével klubtagjaink segítségével közösen, a régóta elvadult kertet ismét virágokkal ültettük be, gondoztuk, hogy aki felkeresi az intézményt otthonosan érezze magát, érezze a harmóniát, a békét, és a szeretetet. A klub életének bemutatását talán az alábbi pillanatkép jeleníti meg legszínesebben: A csendes reggelt, 9 óra körül zajos, mozgalmas jövés-menés követi. A nagyterem, az ebédlõ, a folyosó, a konyha, az udvar, a terasz, mind a félrevonulás, illetve a közös beszélgetések színterévé válnak. Van, aki szívesen megpihen, vált pár szót az ismerõsökkel, mesél a hétvégérõl, ünnepekrõl, családjáról, híreket hoz-visz, újságot lapozgat, mások énekelnek, adományt hoznak-visznek, és van, aki csak hallgatja a többiek vidám, érdekes beszámolóit. Vannak olyan tagjaink, akik a nap nagy részét a klubban töltik és ez adja meg a holnap értelmét számukra (nem azért ülnek naphosszat a Klubban mert dologtalanok, hanem azért mert ez így jó nekik). Az ebédet követõen elcsendesedünk, majd a délutáni programokra készülve ismét mozgalmassá válik az élet. Jönnek az érdeklõdõk, teáskávés délutánokkal töltjük az idõt. Nem kell hozni a süteményeket és szeszes italokat (ahogy ezt néhányan feltételezik), mert itt mindenki a társaság miatt jön össze. Aki viszont szeretne ünnepelni, szívesen feltálaljuk a társainak hozott finomságokat. Így hangulatosan, vidáman, közösen ünnepelünk, emlékezünk a jeles eseményekre. Kifogyhatatlanok az igények, és az ötletek, ezt mutatják az elmúlt hónapokban megrendezésre került elõadások (amelyeket nem részletezünk, ugyanis az elõzõ lapszámokban megtalálható az elõadók nevével, a program címével együtt). Az intézmény többi szolgáltatásait tekintve is zajlott az élet 2007-ben. Februárban került megrendezésre a megye gyermekjóléti szolgálatai családgondozóinak továbbképzése Balatonkenesén, Tapolcán és Ajkán. Márciusban lezárult a gyermekjóléti szolgálat által szervezett önsegítõ csoportfoglalkozás, amelyet az iskola közremûködésével szervezett az iskola tanulóinak. Májusban ismét Balatonkenesén bonyolítottuk le az éves Szociális Szakmai Napot és Konszenzus Konferenciát, amely egy HEFOP 2.2 pályázat keretében ahol intézményünk és az önkormányzat konzorciumi partnerként szerepelt, fõ pályázó pedig a Szociális Innovációs Társulás volt valósulhatott meg. A rendezvényen 137 fõ vett részt a megye, illetve az ország egész területérõl. Júniusban az intézmény életét nagyban befolyásoló HEFOP 4.2. projekt, ami a Tátorján Szociális Szolgáltatóház 0 3 éves korú gyermekek ellátása Balatonkenesén és térségében címet viseli, kiemelkedõ állomásaihoz értünk, ugyanis június 16-án átadásra került és megkezdte mûködését a Tátorján Játékvár, a projektet pedig június 30-ával lezártuk. A pályázatot szakmailag és pénzügyileg elszámoltuk a megadott határidõn belül, ezt követõen a helyszíni ellenõrzés is október 20-án megtörtént. Az ellenõrzést egy öt tagú bizottság végezte mindenre kiterjedõen (a helyszíni ellenõrzés jegyzõkönyve megtekinthetõ intézményünkben). Folyamatosan zajlottak egész évben a rendszeres szociális segélyezettekkel folytatott csoportfoglalkozások, az adomány közvetítések, melyek kiszállítását 2007-ben is a Falugondnokság munkatársai végezték. Októberben újra intézményünk adott otthont a megye gyermekjóléti szolgálatai családgondozóinak egy szakmai képzés alakalmából. November végén egy évzáró konferenciát rendeztünk a Veszprém Megyei Szociális és Gyámhivatallal együtt Veszprémben a Megyei Önkormányzat Szent István termében. Az elmúlt tíz év eredményes munkájának elismeréseként intézményünk kollektívája Miniszteri Elismerõ Oklevélben részesült, amelyet november 12-én a szociális munka napján vehetettünk át a Szociális és Munkaügyi Minisztertõl. Az eredményes munkához azonban nélkülözhetetlen a helyi közösség, a jó szándékú, meleg szívû, jó lelkû emberek támogatása. Ezúton is hálásan köszönjük mindazoknak, akik bármilyen módon segítették munkánkat, a jó szándékot, a szeretetet, a támogatást és nem utolsó sorban az adományokat. Mindehhez fogadják szeretettel az alábbi jó kívánságot amelyet szeretettel kívánunk településünk minden lakója számára is: Békét, csendet, mely elûz vihart, Szent erõt, mely próba közt kitart, Érzõ szívet, mely enyhít nyomort, S mély alázattal porig hajolt, Örömöt, mely nap sugáraként Tud gondfelhõk között is szórni fényt, Bátorságot, mely meg nem remeg, S kész adni kincset, életet, Szívet, mely a bûnöst szereti, Gyengeségét, vétkét elfedi, És hitet, mely mint a sasmadár Fölfelé tart és az égbe száll, Melynek nincs nehéz, nincs»nem lehet«ezt kívánom! S kell-e több neked? (Ismeretlen szerzõ) Pozsonyi Monika

10 10 Kecskés József Miért? Magadba nézz, Ha félsz! Nem tudod viselni A veled futót, Ki tiporni készül. A bársonyos füvet Nem vigyázza, Harmatát sem tûri, Kacagva suhan Melletted el. A hatalom motorja Nem erre való! Nyugalomra vágysz, Nem így a romboló. Lelkedre vigyázz, Tettekkel élj, Ha ólomként érzed is Napjaid nehezét! Lesz még elég Fájdalmas okozás. Hetykén viseld A törtetõ vigyorát! Akár tíz év suhanjon el, Ne törj, ne engesztelj, Mert neked nõ a fû, Mit nem tiporhat el. A dal szebbé teszi az életet, a dalolók pedig a másokét is. Ennek a Kodály idézetnek a szellemében, születésének 125. évfordulója alkalmából rendeztünk iskolánkban december 13-án népdaléneklési versenyt. Lehetett szólóének vagy kisebb-nagyobb létszámú csoportok mûsora, a lényeg az volt, hogy minden osztály képviseltesse magát. Nagy örömünkre 52 tanuló vett részt a versenyen. A zsûri tagjai Séri Márta és Egyed Bernadett zenetanárok voltak. Minden résztvevõ emléklapot kapott, a helyezettek pedig oklevelet is. Az eredmény a következõ: Szólóének Alsó tagozat: I. Szûcs András 4.osztály; II. A Balatonfûzfõi Polgárõr Egyesület hetedik alkalommal rendezte meg Együtt a biztonságért elnevezésû teremfoci kupát, melyen 8 csapat mérte össze tudását. Amibõl a balatonkenesei fiatalok nem kis meglepetésre megszerezték az elsõ helyet. Második lett a Kilométer Kft, harmadik helyet pedig a tûzoltók szerezték meg. A kenesei csapat tagjai: Ifj. Goór Júlia 1.osztály; III. Józsi Dániel 4. osztály Felsõ tagozat: I. Szabó Réka 5.a osztály, Nagy Dorina 5.a osztály; II. Dusfi Petra 8.b osztály; III. Bognár Klaudia 6.a oszt., Németh Kitti 8.b osztály Éneklõ csoportok Alsó tagozat: I. 1. oszály; II. 2. osztály; III. 3. osztály Felsõ tagozat: I. 8.b osztály; II. 5.a osztály; III. 7. osztály Gratulálunk! Együtt a biztonságért! Kenesei focisiker Bánfy Zoltánné szervezõ tanár Hári Gyula, Polgár Gábor, ifj. Polgár Tibor, Rauch Gergõ, ifj. szabó András, Zõdy Szabolcs. Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítették a torna megrendezését. Polgár Tibor, Szabó András Mindenki Karácsonya Vallási áhitatra, szeretetre, békességre, nyugalomra, megértésre és összetartásra vágyakozva nagyközségünk legtöbb munkahelyén és a civil szervezetekben tartottak rövid és megható ünnepségeket. Meggyökeresedett szép szokásként a karácsony elõtti hétvégeken nagyon sokan az adventi gyertyák meggyújtását kísérték figyelemmel. Mielõtt templomaink és családi otthonaink ünnepsége elközelgett, december 22-én este a Polgármesteri Hivatal elõtt álló fenyõ körül szép mûsorban gyönyörködtünk. A szabadtéri rendezvény immár harmadik éve valósult meg, s bízvást állíthatjuk, hogy újabb szép hagyomány alakult ki nálunk. Az est a 4. adventi gyertya meggyújtásával vette kezdetét, s mintegy másfél órán át tartott. A nagy hideg dacára dicséret illeti a szereplõket, de a szépszámú közönség nagyobb részét is a türelmes kitartásáért. Köszönet a szereplõk népes táborának, a kis ovisoknak, iskolásainknak, a Szivárvány Népdalkörnek, Mária szerepében Lukácsné Antal Ildikónak, azoknak a dalosainknak, akik a három király szerepére vállalkoztak. A kisebbek közül Hetyei Kristóf, Kuti Luca, Farkas Dávid, Lipták Daniella Csenge, Tóth István, Goór Julianna, Kéri Sámuel és Szûcs András szereplését hangsúlyozzuk. Sok szép és megható szám közül kiemeljük településünk jeles polgáraiét, akik Ady Endre Karácsony címû versét strófánként elevenítették meg. Rövid ünnepi köszöntõt polgármester asszonyunk mondott. Beszéde elején hangulatkeltésért Sörédi Györgyné is a költõkhöz fordult segítségért. Heltai Jenõ December címû versét olvasta fel. Vajon miért van az, hogy olyan nagyon várjuk még felnõttként is a karácsonyt egész esztendõben? folytatta prózai nyelvre váltva, megosztva aggályát a közönséggel. És ha annyira várjuk, miért nem rendezünk minden hónapban ehhez fogható ünnepet?... Miért érezzük fontosabbnak az év ezen szakaszában, hogy valami jót tegyünk? És miért nem érezzük ezt fontosnak máskor? záporoztak a kérdések. Késõbb részben felelt is rájuk: Vajon mi a kedvesebb ajándék, az új nyakkendõ és a meleg papucs vagy az unokák mosolya, öröme, a belefeledkezés a játékba, az együttlétbe? Ezután a régi karácsonyokra emlékeztetett a beszéd, amelyek egyszerûségükben talán emberibbek voltak, mint a komoly összegekért megvalósuló ajándékozások. Majd más irányba fordult a szó: Elmúlhat akármennyi karácsony, akár egészen sötét, akár csillogó, mi újra és újra itt állunk tele kötelezettséggel és ígérettel, s még mindig várunk valamire. Várunk a szeretetre, amelyet a Teremtõ táplált belénk. A lényünkhöz tartozik, és szomorúak vagyunk, ha hiányzik életünkbõl. Végül innen is köszöntötte a testvértelepülések lakosságát, ak9ikhez közeledve próbálunk ellesni olyan titkokat, amelyek a mi életünket is szebbé tehetik, és további sok sikert kívánt nekik. Köszönetet mondott mindazoknak, akik az év folyamán valamilyen formában segítették az önkormányzat munkáját, és név szerint kiemelte, majd könyvjutalomban részesítette azokat, akik az átlagnál jóval többet tettek szûkebb közösségükért és településünkért. Boldog karácsonyt és új esztendõt kívánt minden jószándékú, segítõkész akarattyai és kenesei mebernek. KÖSZÖNJÜK! Márkus Zoltán Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani a Mindenki Karácsonyának szervezésében nyújtott segítségért: Viszkei Andrásnak, a színpad biztosításáért, Szûcs Egonnak a hang és fénytechnika biztosításáért, a Polgárõrségnek az útlezárásért, a Falugondnokságnak a helyszín elõkészítéséért, Boda Endrének az állatsimogató benépesítéséért, a Családsegítõnek a tea kínálásáért, Schweiger Rezsõnek, Szabó Károlynak a felajánlott borért, Tömör Istvánnak, Varga Péternek és veszprémi Mikulásunknak a forralt bor kínálásáért, Cseh Csabának a gesztenyesütésért. Köszönjük a mûsor valamennyi résztvevõjének, kicsiknek és nagyoknak a szereplés vállalását! Gratulálunk azoknak, akik a Díszkivilágítás versenyében részt vettek, különösen a díjazottnak, Pataki Józsefnének, valamint Máté Kálmánnak, Sándor Zoltánnak, Blask Gábornak! a Közmûvelõdési Intézmény dolgozói nevében: Gyõrfi Károlyné

11 11 Jókai Mór A befagyott Balaton A befagyott Balaton megragadó látvány, kivált az elsõ napokban. Az óriási tó nem úgy szokott befagyni, mint a folyamok, mikor töredékes jégtorlaszok csoportosulnak össze; ez egy csendes pillanatában a víztükörnek egyszerre áll meg, mint a kristály, s reggelre ott van az egész vízen a sima, tündöklõ tükör. Ezüst tükör, mikor a hold fénye bevilágítja. Nincs rajta semmi törés: egy darabból van öntve. Csak a szekérutak látszanak meg rajta, amint a két part sûrûn fekvõ falvaiból átvonulnak, egymást keresztezik; mintha mértani vonalak volnának egy üvegtáblán. A tihanyi hegyfok kettõs tornyú templomával oly tisztán látszik most meg a tükörben, tornyaival lefelé fordítva, mint maga a valóság. Ha virradni kezd, a Hold elsápad, s az egész hosszában rózsaszínû kezd lenni, akkor az óriási jégtükör is csodálatos színt változtat, mintha élesen kétfelé lenne osztva, az egyik rész violaszín és rézvörös fényt vesz föl, míg a napkelet felé esõ, tehát a rózsaszín éggel érintkezõ fele azúrkék marad. A tünemény pompája növekedik, amíg az ég egyre világosul: a bíbor, az arany az égen megkétszerezõdik a tiszta tükörben, s mikor a nap fénytelen izzó gömbje feljön a láthatár violabarna ködei közül, tûzszínû páráktól körülragyogva, s letekint a ragyogó jéglapra: ilyen varázsképet semmi tenger nem mutat, semmi mozgó hullámtükör; mert az olyan, mintha két igazi nap kelne fel egyszerre két igazi égen. Egyszerre szétlövelli a nap sugarait, amint a barna ködök közül kiemelkedett. Mikor a beállott Balaton jegére legelõször rásüt a nap, elõször valami csodálatos zengés támad a jégben: mintha ezer meg ezernyi érchúrok pattognának el egy tündéri hárfáról; emlékeztet az egyiptomi zengõ Memnon-szobrokra, csakhogy ez nem hagyja abba. A titkos zing-zöngés egyre hangosabb lesz, a tündérek ott a víz alatt már tele marokkal ragadnak hárfáik húrjába, éles pattanások kezdenek hangzani, melyek folyton emelkedõ erõvel a lövések hangjáig fokozódnak, és minden pattanásnál, minden durranásnál egy-egy csillámló repedés támad az eddig üvegmódra átlátszó jég tömegében: minden irányban össze-vissza pattog az egész óriási jégtábla, míg utóbb olyanná válik, mintha apró kockák, ötszögek és minden alakú idomok milliárdjaival volna egy óriási mozaikká összetömörítve, melynek felszíne tükör. Ez okozza ama hangokat! Aki azokat elõször hallja, a szíve hevesebben kezd dobogni. Az egész jéglap szól, beszél, zeng lábai alatt. Mennydörgést és citerapengést hall összekeverve. Egy-egy pattanás az ágyúdörejhez hasonlít és mérföldekre elhangzik. S a halászok nyugodtan látnak hálóik szétbontásához a mennydörgõ jég hátán; s a távolban szénás szekereket látni, amint a jégen csendesen végighaladnak négy ökörrel. Itt már ember és állat megbarátkozott a jég haragos perlekedésével, mely azután folytonosan tart, míg a nap ismét le nem áldozik. Most egyszerre egy olyan rettentõ dördülés hangzik, mintha száz ágyút sütöttek volna el. Az egész jégtábla megrendül és összerázkódik. S a dördülés munkája iszonyú, a füredi parttól rézsút egész Tihanyig, háromezer lépésnyi hosszúságban végigrepedt a jégtábla, és a kétfelé nyílt tömeg között egy ölnyi széles tátongó nyílás maradt. A rianás! A rianás! kiáltanak a halászok, s otthagyva a hálóikat, szaladnak arrafelé. Ennek a támadt résnek a neve a nép ajkán rianás, mely szót sehol másutt nem ismernek: ez nagy veszedelem a keresztülutazókra nézve, és ez be nem fagy soha, mert a víz szüntelen hullámzik közte: azért ilyenkor a legelsõ dolguk a halászoknak azokra a helyekre, ahol útnyomok szelték át a rianást, a két veszélyes partra póznákat tûzni ki a jégbe, azokra szalmacsutakot téve keresztbe, hogy a jövõ-menõk jókor meglássák a veszélyt. Weblapot indít az Öböl Televízió Január közepén a Kelet-Balatoni Kistérség Televíziója oboltv.hu elérhetõséggel új internetes portált indít. Az oldalon napi frissítéssel olvashatóak lesznek a kistérséget érintõ legfontosabb hírek, információk, továbbá megtekinthetõ a televízió fõ mûsorszáma, a híradó is. Egyéb szolgáltatásoknak is helyet biztosítunk, így például a térségi rendezvények eseménynaptárának, valamint a civilek is hallattathatják hangjukat. Ezen kívül az érdeklõdõk a fórumon is kifejthetik véleményüket adott témakörökben. A képújságunkban meghirdetett fotópályázatnak amelyre eddig nagy érdeklõdés mutatkozott az internetes oldalunkon nagyobb teret biztosítunk mutassuk meg együtt a világnak, milyennek látjuk kistérségünket. Az oldallal nem titkolt szándékunk, a kistérségi gondolkodás erõsítése, ezért észrevételeiket, javaslataikat és véleményeiket szívesesen fogadjuk. Öböl Televízió szerkesztõsége Kedves Szülõk és Támogatóink! Kérjük, támogassák adójuk 1%-val iskolánk programjait, fejlesztését! Ezt a Rády Diáksport Egyesületen keresztül tehetik meg! Adószámunk: Ezúton is köszönöm eddigi támogatásukat! Szabó Károlyné igazgató

12 12 Egy csendes õrült horgász A horgászévad befejezésével összegezzük, hogy milyen eredménnyel zártuk az évet. A Balaton partján és a vízen milyen testet-lelket megnyugtató eseményeink voltak. A fogási eredmények mennyire közelítették meg egyre növekvõ kiadásainkat, beváltak-e az új horgászkészségek, etetõanyagok, és biztosan jó helyen töltöttük el csendben napjainkat? Számtalan ilyen és hasonló gondolat merült fel bennem, azonban minél közelebb kerülök a valósághoz, egyre idegesebb leszek, és türelmetlenül keresem az okokat: miért nem fogtam pontyot, kárászt, szép bodorkákat, süllõt A hibát elsõként önmagamban keresem biztosan nem jó helyet választottam, túl közel, vagy talán mélyebben voltam, mint azt megelõzõen a vízen rossz helyen, rossz idõben, elavult módszerrel, fölszereléssel, génkezelt búzával és kukoricával, netán elfajzott gilisztával, csalival horgásztam? Lehet, hogy sokat ültem a napon, és napszúrást kaptam, aminek következtében rohamosan csökkent a reakcióképességem, ezért elmulasztottam a bevágásokat? Hát, ezért nem fogtam halat?! De már az is eszembe jutott, hogy a halakban keressem a hibát. Mi van akkor, ha ezek nem õshonos árpád-kori halak, hanem brazilok vagy kínaiak, amelyek génjeikben át vannak programozva, nem kapnak a magyar csalikra, nem is szólva a magyar horgászokról. Magánkézben lévõ horgásztavakon azonban lehet fogni nemes halakat, kb Ft/kg-os árban. Azok mind magyar halak, kissé elhízottak, meg büdösek is de halak! Ilyen mély tudományos megközelítéssel nem feszítem tovább a húrt, mert a végén még bekattanok, és nem horgászok többé a tiszta vizû Balatonban. Visszaevezek az elméleti és tudatalatti állapotból a évi valóságba. Nincs érzéki, érzelmi és észlelési csalódás, csakis a tények! Melyek ezek? Egy-két kivételtõl eltekintve nemes halat az idén nem fogtam. De sokan mások sem. Örömmel vettük tudomásul néhány évvel ezelõtt, hogy a termelésirányú halászati tevékenység megszûnik a Balatonban. Ebben az évben ennek ellenére soha nem látott intenzitással folyt az általános halászat. Felmerül bennünk a jog iránti kétely. Mi történik? Egyik napon telepítenek, a következõ napokban meg lehalásszák. Ez a gyakorlat szembe megy minden józan ésszel és érdekkel, melyet sürgõsen meg kell állítani! A Halászati Rt. és a horgászok között fennálló antagonisztikus állapot talán a horgászengedélyek drasztikus árának emelése és a kifogható halak mennyisége miatt alakult így? Halat nem fogunk, mégis fizetnünk kell, mert drága az Rt. fenntartása. Ebbõl az ördögi körbõl kiszállni csak úgy lehet véleményem szerint, hogy a termelés irányú halászat megszûnik, vagy a Balaton régióban érintett önkormányzatok, horgászegyesületek, vitorlás klubok bevonásával új típusú egyesületeket célszerû létrehozni olyan jogosítványokkal, amelyek garantálják nemzeti értékét a Balatonnak. Amíg ezek a stratégiai célok megvalósulnak, néhány közvetlen feladatot volna célszerû magunk elé tûzni: A haltelepítést követõen 2 hónapig semmiféle indokkal ne lehessen halászni! Horgászni 2 hétig szintén tilos volna. A tilalom idején a Halászati Rt., a horgászegyesületek és a vitorlás klubok a rendõrséggel karöltve közös ellenõrzési járõröket szervezzenek és mûködtessenek. A Halászati Rt. szelektív halászata esetén kötelezze el magát arra, hogy közölje azok idõpontját és helyét, hogy az érintett területek civil szervezetei részt vegyenek a halászatban. Ameddig a teljes halászati tilalom életbe nem lép, javaslom a Balaton 3 részre való felosztását, amelyen belül a szelektív halászat egy-egy éven keresztül történne váltakozó intervallumokkal. Lehetségesnek tartanám egy önálló honlapot mûködtetni, mintegy figyelõ vonalként kommunikációnk javítása érdekében. Kezdeményezném, hogy informális fórumot hozzunk létre a Balaton régióban, amely elõsegítené stratégiai célok megvalósítását a természetvédelem, turizmus, horgászat-fejlesztése és érdekvédelme terén. Amíg általános helyzetünk és körülményeink nem javulnak, az egyesületek, klubok, önkormányzatok összefogásával hozzunk létre saját halõrhálózatot, különös hangsúllyal a partmenti, valamint az általános horgászat rendjének betartására, továbbá a rabsic horgászatra. Így éltem át horgászként a 2007-es évet. Csalódottan, megoldásokat keresve, álmodozva, hogyan tudnám elképzelni a Balaton jövõjét, benne az én horgászmániámmal, sikerekkel, jó és rossz kapásokkal. Végül is minden horgásztársamnak kívánom, hogy görbüljön a bot! BÚÉK 2008.! Szabó N. László horgász BALATONI TÉLI ESTÉK Környezetbarát Háztartások Megújuló Energiákkal és Energiahatékonysággal A NABE helyi csoportja meghívja Önt január 30-án 17 órakor a Faluházban tartandó fenti címû elõadásra. Az elõadás témája a Geotermikus energia és más megújuló energiák megismerése és felhasználásának lehetõségei a háztartásokban. Alternatív energiák bemutatása, takarékossági lehetõségek! Elõadó: A Hárskúti Megújuló Energiaközpont munkatársa: Krassován Krisztina Várunk minden érdeklõdõt, hozza el feleségét, férjét és a szomszédait is! NABE helyi csoportja Benneteket is vár a Tipegõ klub! Egyre több édesanya találja meg gyermekével a Tipegõ klubba vezetõ utat! Ennek nagyon örülünk, de még mindig hiányérzetünk van. Tudjuk, hogy Balatonkenesén, Balatonakarattyán és településeink vonzáskörzetében nagyon sok 3 év alatti gyermek él, akinek egy-egy szép, izgalmas délelõtti programot biztosíthatnánk. Nem minden Tipegõnk tipeg, klubtagjaink közt számos csecsemõkorú gyermek akad. Tehát a pöttöm kor nem akadály! Januári klubnapunkon hasznos tanácsokat hallhattunk Dobsa Angéla szakgondozónõtõl nemcsak a bölcsõdét illetõen, hanem a gyermeknevelés területérõl is. Ezúton is köszönjük szépen törõdõ figyelmét! Havonta, azonos idõpontban, a hónap elsõ szerdáján 10 órakor találkozunk a Tátorján Játékvárban (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.). Következõ klubnapunk február 6, szerda 10 óra. Témánk: Egészséges életmód, egészséges étkezés, immunerõsítés módjai, vitalizáció. Szeretettel várunk minden érdeklõdõ, barátkozni vágyó kisgyermeket és anyukát! Farkasné G. Krisztina szervezõ

13 RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: BALATONKENESE NAGYKÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY A nyilatkozatot vágja ki, tegye olyan postai szabvány méretû borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abban a nyilatkozat elhelyezhetõ legyen. Fontos! A nyilatkozat csak akkor érvényes és teljesíthetõ, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÁS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. A boríték hátulját a lezárást keresztezve írja alá, a nyilatkozat csak így szabályos. RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: RÁDY DIÁKSPORT EGYESÜLET A nyilatkozatot vágja ki, tegye olyan postai szabvány méretû borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abban a nyilatkozat elhelyezhetõ legyen. Fontos! A nyilatkozat csak akkor érvényes és teljesíthetõ, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÁS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. A boríték hátulját a lezárást keresztezve írja alá, a nyilatkozat csak így szabályos.

14 15 Könnyedén! Új munkavédelmi intézkedések Kérem a dolgozók aláírásokkal igazolják az új szabályozás elolvasásának tényét és azt, hogy megértették. RUHÁZAT Javasoljuk, hogy a fizetésének megfelelõen öltözködjön! Ha drága ruhát és táskát hord, akkor túl jó a sora, ezért nem kell felemelni a fizetését. Ha rosszul öltözött, akkor meg kell tanulnia a pénzzel jobban bánni, amíg ennek jelét nem látni, nem kaphat fizetésemelést. Ha megfelelõen öltözködik, akkor jól be tudja osztani a pénzét, tehát szintén nincs szüksége nagyobb fizetésre. BETEGSÉG Orvosi igazolásokat többé nem fogadunk el! Ha el tud menni az orvoshoz, akkor a munkába is el tud jönni! KLINIKAI BEAVATKOZÁSOK/OPERÁ- CIÓK Az operációkat azonnali hatállyal megtiltjuk. Amíg nekünk dolgozik, szüksége van a szerveire! Nincsen joga ahhoz, hogy bármely szervét eltávolíttassa. Teljes felszereléssel vettük föl, minden klinikai beavatkozás felmondást vonhat maga után! TÁVOLLÉT SZEMÉLYES OKOKBÓL (fizetetlen szabadság) Minden munkatársnak 104 napja van egy évben, amikor személyes okokból távol tartózkodhat a munkahelyétõl. Ezeket a napokat szombatnak és vasárnapnak hívják. FIZETETT SZABADSÁG Minden munkatárs egyszerre megy szabadságra. A szabad napok: december 25, január 1 és május elseje. HALÁLESET MIATT HIÁNYZÁS Ez nem ok arra, hogy ne jelenjen meg a munkahelyén. Az elhunyt rokonáért, barátjáért, kollégájáért már úgysem tud semmit tenni. Õket munkanélküliek is elkísérhetik az utolsó útjukra. Kivételes esetekben, amikor feltétlenül ott kell legyen, a temetést késõ délutánra kell tenni. Ebben, és csakis ebben a kivételes esetben megengedjük, hogy az ebédszünetet ledolgozza és a munkahelyrõl ennyivel korábban távozhasson. SAJÁT HALÁLESET Ez elfogadható oka lehet a távolmaradásának. Azonban, ezt is köteles 2 héttel elõre jelezni, hogy az utódját idõben betaníthassuk! WC HASZNÁ- LAT Meg kellett állapítanunk, hogy a dolgozók túl sok idõt vesztegetnek a vécén. A továbbiakban a vécéhasználat abc sorrendben történik. Az a betûvel kezdõdõ munkatársak ig, b betûvel kezdõdõek ig (stb.) mehetnek a vécére. Ha ebben az idõben nem tudnak vécézni, akkor várniuk kell másnapig. Sürgõs esetben cserélhetnek egy kollégával, de erre az engedélyt írásban, a fõnöktõl kell kérni. Ezenkívül bevezettük az úgynevezett háromperces szabályt. A 3 perc leteltével egy figyelmeztetõ hangot hall majd, a vécépapír eltûnik a kiadóban, kinyílik az ajtó, és egy fénykép készül Önrõl. Ha a 3 percet többször túllépi, akkor a fényképek felkerülnek a szégyentáblára. EBÉDSZÜNET Vékony munkatársak 30 perc ebédszünetet kapnak, hogy kiadósan étkezhessenek. Normálsúlyú munkatársak 15 percet kapnak, hogy bedobhassanak egy falatot. Kövér embereknek 5 perc jár, hogy a fogyókúrás italukat vagy tablettájukat lenyelhessék. Elõre is fogadja hálás köszönetünket a szabályok betartásáért! Mi mindenben a rendelkezésére állunk. Ha kérdés, kommentár, panasz, javítási ajánlat vagy egyéb merülne fel, kérem azokat valahova máshova, csak ne hozzánk küldeni. Kellemes munkát kíván: A VEZETÕSÉG Pályázat A Balatonkenesei Hírlap versíró pályázatot hirdet! Feltételek: Korhatár nélkül részt vehet a pályázaton minden verset kedvelõ, írni szeretõ akarattyai és kenesei lakos. A versíróktól 2 verset várunk, mûfaji megkötöttség nélkül. Örömmel fogadnánk, ha az egyik vers a Balatonról szólna, tekintettel arra, hogy 2008 a Vizek Éve. Nevezés: A verseket jeligével, név nélkül kérjük eljuttatni szerkesztõségünkbe jól olvasható kézírással vagy gépelt formában. A mûveket szakértõ zsûri fogja értékelni, a nyilvános eredményhirdetésre, a versek bemutatására a Magyar Költészet Napján kerül sor. Beadási határidõ: március 31.

15 forintos hirdetések Balatonkenesén vagy környékén albérletet keresek hosszú távra Elajándékoznánk 8 hónapos fekete rotweiler szukakiskutyát. Tel.: Tóth Sándor, Balatonakarattya, Rianás u ös, 37-es fiú hoki, 37-es lány mûkori, 41-es nõi mûkori 2000 ft/db. Mindegyik mûanyag, gyorskötésû. Érdeklõdni lehet: 06/70/ Jó állapotú gyermek fiú-lány kinõtt ruhák (márkás holmik is!) pl. pólók, farmer nadrágok nagyon olcsón, 100, 200 Ft-ért eladók. Érdeklõdni lehet: 06/70/ Manikûr, mûköröm! Zselé, porcelán, sokfajta díszítõanyag, szolíd árak! Bejelentkezés, idõpontegyeztetés: 06/70/ Füredi Veránál A E G O N, több mint biztosító! 2008-as ajánlatom Önnek! Egyedi élet- és lakásbiztosítás Jelzálog hitel Eurós befektetéstovábbra is Klasszikus élet- és lakásbiztosítás Nyugdíjpénztár Gépjármû biztosítás (Vinklár Mihályné, 30/ , ) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Polgár István életének 65. életévében súlyos betegségben, január 8-án elhunyt. Búcsúztatása január 19-én, szombaton 11 órakor lesz a Faluházban. A család kérése, hogy aki szeretne részt venni a búcsúztatón, az csupán egy szál virágot hozzon magával. Belsõ gáz-, központi fûtés, víz- csatornaszerelés - tervezése - engedélyeztetése - kivitelezési munkák szervezése (referenciákkal) tel.: ORVOSI ÜGYELET: BALATONALMÁDI, BAROSS G. U. 32. TEL.: 88/ Következõ számunk lapzártája: február 5. BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese és Balatonakarattya községek önkormányzatának havilapja Alapító szerkesztõk: 1913: Czakó Gyula; 1990: Taródi Flink Kornél Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Kiadja: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. Tel./ fax: 88/ Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Tördelõszerkesztõ: Ilyés Ádám Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Közérdekû információk Dr. Zoltán Levente (88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Falugondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (88) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) Faluház: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10 14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (88) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-kedd: Szerda-csütörtök-péntek: Idõsek Klubja: Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. Elérhetõség: Szabóné Öcsi Mónika: Varga Ákos: Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig Sportcsarnok: (88) Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (30) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) (akarattyai vonatközlekedésrõl is információ itt) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) Víz és Csatornamû Társulat: Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. (88) Vízmû: Balatonakarattya, Rákóczi u. 2. (88) Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88) A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8 12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8 12 Szerda: Péntek: 8 12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8 12 A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8 12 A Küngösi kirendeltségen: Kedd: 8 12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Németi Sándor (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda, csütörtök, péntek: sz. körzet: Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8 10 Péntek: 8 10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8 9 Péntek: 8 10 Fogorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Sebõk Judit (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Kedd, szerda, péntek: 8 12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8 17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók, Kedves Barátaim! Néhány tényrõl, tervrõl szeretném tájékoztatni Önöket. Az elmúlt

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÍRLAP 2 Képviselõi lemondások és visszatáncolások A 2006. októberi választások óta folyamatosan érzékelhetõ volt

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

Tisztelt Újságolvasók!

Tisztelt Újságolvasók! 2010. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! A 2010-es esztendõ kapujában állva megköszönöm, hogy újra bizalmat szavaztak nekem, kívánok mindannyiuknak reményteli, békés, boldog újesztendõt.

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. június 15. XVIII. évfolyam, 6. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA 2006-ban 15 éves a Tájház Csak a múltnak megbecsülésével épülhet

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. március 15. XVIII. évfolyam, 3. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA A tartalomból: Gondolatok a Kossuth-ebéd kapcsán. 6. oldal A

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Várakozás

Mindenki Karácsonya. Várakozás Mindenki Karácsonya December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után Koncz Zoltán helyi refomátus

Részletesebben

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját. XV. évfolyam 11. szám 2007. november Másfél évtized Ünnepi összeállításunk a számvetés szándékával készült. Alapítványunk életében eltelt másfél évtized jelentôsebb eseményeit, történéseit állandó krónikásunk,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt Babits Mihály: Új esztendő beköszönt 1. Új esztendő beköszön régi könyvben új lap új topán a küszöbön ég küszöbén új nap. Ej haj dús az év minden jót igér, minden napja cél és minden éje kéj. 4. Kelj vasárnap

Részletesebben

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2. oldal 2015. május Költészet napja Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2015. május 3. oldal Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja 2015. május 10-től 2015.

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT IV. évfolyam 1 2. szám 2009. január 23. Ingyenes információs lap ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT Közel 1 milliárd forintból oldódhat meg a legkritikusabb területek csapadékvíz-elvezetése K özel kilencszázmillió

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS Meghívó Az elõzõ újságban megjelenteket megerõsítve meghívjuk a falu civil egyesületeit, baráti társaságait, családokat 2008. május elsejére a kastélyparkba, a focipálya

Részletesebben