Szakmai Önéletrajz Majtényi György

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Önéletrajz Majtényi György"

Átírás

1 Szakmai Önéletrajz Majtényi György Tanulmányok Humboldt-Universität zu Berlin, Europäische Ethnologie ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Iskola ELTE BTK, Új- és legújabbkori történeti muzológia szak, ELTE BTK, Magyar szak ELTE BTK, Történelem szak Városmajori Gimnázium Végzettség Dr. habil., történelemtudományok, Debreceni Egyetem, summa cum laude minősítéssel. Doktori védés summa cum laude minősítéssel Doktori abszolutórium summa cum laude minősítéssel Új és legújabbkori történeti muzeológus Magyar szakos tanár Történelem szakos tanár Érettségi Nyelvtudás Német mint idegen nyelv felsőfokú kurzus, Humboldt-Universität Angol felsőfokú nyelvvizsga Német felsőfokú nyelvvizsga Angol középfokú nyelvvizsga Német középfokú nyelvvizsga Francia, orosz olvasás Szakmai gyakorlat, munka Eszterházy Károly Főiskola, főiskolai tanár, Politológia Tanszék Eszterházy Károly Főiskola, egyetemi docens, Politológia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, Esélyegyenlőség és kisebbségvédelem a közigazgatásban szakirány, megbízott előadó (Roma társadalomtörténet ea.) Zsigmond Király Főiskola, megbízott előadó (Mai magyar társadalom, Helyi társadalom, helyi politika ea.) Magyar Országos Levéltár, főlevéltáros, főosztályvezető PPKE BTK, Közép-Európa-specializáció, megbízott előadó (Közép- Európa gazdasága ea., Elitváltások Közép-Európában spec.koll.) ArchivNet (www.archivnet.hu), első magyar elektronikus forrásközlő folyóirat, felelős szerkesztő Politikatörténeti Intézet, kutatói ösztöndíj 1956-os Intézet, kiadványkészítés: sajtoannotáció, életrajzok, bibliográfia Magyar Történészhallgatók Egyesülete, szakmai elnök Kávéház, egyetemi művészeti és tudományos folyóirat, szerkesztő 1

2 Ösztöndíjak Western Michigan University, Campus Hungary oktatói ösztöndíj Klebelsberg-ösztöndíj Bécsbe egy hónap időtartamra Collegium Hungaricum-ösztöndíj Bécsbe két hónap időtartamra Humboldt -Universität zu Berlin, Erasmus PHD-ösztöndíj, három hónap időtartamra Díjak NKA alkotói ösztöndíj NKA alkotói ösztöndíj MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Bolyai Emlékplakett MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj OTDK harmadik helyezés, ELTE BTK, Tudományos Ösztöndíj ELTE BTK, Tudományos Ösztöndíj ELTE BTK, Tudományos Ösztöndíj 2

3 Publikációs jegyzék Könyv 1. A tudomány lajtorjája. Társadalmi mobilitás és új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. Bp., Magyar Országos Levéltár Gondolat Kiadó, o. (410 ezer karakter) 2. A Jánoshegyi kilátó. (mikrotörténeti tanulmány) Bp., XII. Kerületi Önkormányzat, o. (társszerző: Szatucsek Zoltán, 2. bővített kiadás: o.) (109 ezer karakter) 3. K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2009, 315 o. (546 ezer karakter) 4. Cigánykérdés Magyarországon, (Társszerző: Majtényi Balázs.) Budapest, Libri Kiadó, o. (450 ezer karakter) 5. Vezércsel. Kádár János mindennapjai. Budapest, Libri Kiadó Magyar Nemzeti Levéltár, o. (430 ezer karakter) Szerkesztett kötet 1. Közel-múlt. Húsz történet a 20. századból. MOL. Bp., o. (társszerkesztő: Ring Orsolya) 2. Rendszerváltás és Kádár-korszak. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Kossuth Kiadó, Budapest, o. (társszerkesztő: Szabó Csaba) Dokumentumkötet 1. Bevezető tanulmány, jegyzetek: A Magyar Szocialista Munkáspárt Titkárságának jegyzőkönyvei. Bp., Napvilág Kiadó, o. (főszerkesztő: Feitl István, társszerkesztő: Horváth Sándor és Tóth Eszter Zsófia) 2. Bevezető tanulmány, szerkesztés: A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből. Bp., MOL, o. (társszerkesztő: Szatucsek Zoltán) Kiállítási katalógus véget ért a második világháború Magyarországon. Kiállítás a Magyar Országos Levéltárban, szeptember január 15. Bp., MOL, (Társszerző: Haász Réka, Katona Klára, Szabó Csaba) 2. A rendszerváltozás évei, Kiállítás a Magyar Országos Levéltárban, június 11.-től. Bp., MOL, (Társszerző: Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba) DVD 3

4 1. Rendszerváltozás Magyarországon , multimédiás DVD, Magyar Országos Levéltár, (társszerkesztő: Mikó Zsuzsanna Szabó Csaba) 2. Koncepciós perek Magyarországon, multimédiás DVD, Magyar Országos Levéltár, (társszerkesztő: Mikó Zsuzsanna Szabó Csaba) Film 1. Szerkesztő-riporter: Bűvös vadászok. Dokumentumfilm, TRT: 61perc, EPS Produkciós Iroda (Rendező: Móczán Péter) 2. Szerkesztő-riporter: Egy döntő pillanat. Dokumentumfilm, TRT: 52 perc, EPS Produkciós Iroda (Rendező: Nagy Kata) Önálló tanulmány (folyóiratban, tanulmánykötetben) 1. Az élmunkás és a sztahanovista kitüntetés. (társszerző: Horváth Sándor és Tóth Eszter) Turul. A Magyar Történelmi Társulat, A MOL és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye. 1997/ o. 2. A szaktanács és a munkástanácsok. Első Század. A tudományos ösztöndíjpályázat kiemelkedő dolgozatainak szemléje. Történelem Régészet. Budapest. 1999/ o. 3. Mobilitás és életstílus. Szakérettségisek életútja. In A mesterség iskolája. Szerk.: Bódy Zsombor - Mátay Mónika Tóth Árpád. Bp., Osiris, o. 4. Életmódváltozás a szakérettségizettek életében. In Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szerk.: Cseri Miklós Kósa László T. Bereczki Ibolya. Szentendre, o. 5. Életstílus és szubkultúra. Az autózás története ( ). Korall I/ o. 6. Uraltak vagy önfejűek? Diktatúrák mindennapjai a német társadalomtörténetírásban. Korall. 2001/3-4. sz o. 7. Magyarország és a KGST. A KGST iratainak utóélete a KGST történelmének nyitott kérdései. (társszerző: Seres Attila) Levéltári Szemle. 2002/2.sz o. 8. Emlékezés a kollégiumra. Népi kollégisták szakérettségisek. (társszerző: Metro-Roland, Dini.) In Évkönyv 2002, Budapest, 1956-os Intézet, o. 9. Emlékezés és személyiség. Az életút rekonstrukciójáról. Aetas. 2002/2-3. sz o. 10. Ön-fejűség. A másik Németország történelme. Aetas 2003/1. sz o. 11. Jelen és múlt között. A romákat érintő 1960 utáni kisebbségi jogi szabályozás főbb állomásai. (Társszerző: Majtényi Balázs) AmaroDrom április. (Melléklet, 20 o.) 12. Önfejű munkások vagy öntudatos proletariátus? Vásárossorsok diktatúrában. In Horváth Sándor - Pető László Tóth Eszter Zsófia (szerk.) Munkásantropológia - munkástörténet. Bp., Napvilág, o. 4

5 13. Nekem a hatvanas évek A hatvanas évek tapasztalata egy élettörténeti elbeszélésben. In Múlt századi hétköznapok. Szerk.: Rainer M. János. Bp os Intézet, o. 14. A szakérettségi intézményéről és a szakérettségizettekről. Iskolakultúra. 2004/9. sz o. 15. Állami romapolitikák. (Társszerző: Majtényi Balázs) Pro Minoritate, Nyár, o. 16. Roma kérdés és állami politikák. (Társszerző: Majtényi Balázs) In Kisebbségek kisebbsége. Szerk. Neményi Mária Szalai Júlia. Bp., ÚMK o. 17. Állami segítség vagy erőszakos asszimiláció? Az 1945 utáni roma történelem forrásairól és értelmezéséről. Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. Felelős szerkesztő: Márfi Attila, társszerkesztő: Dr. Kosztics István. Pécs, o. 18. Magyar barátaink szívünk kapuján kopogtatnak. Magyar menekültek Ausztriában. Lymbus, Bp., o. 19. Az új kultúrtörténet -ről. Aetas 2005/3. sz o. 20. A hatalom és a tudomány diskurzusairól. Új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. In Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Szerk.: Ablonczy Balázs Fedinec Csilla. Bp., Teleki László Alapítvány, o. 21. Az értelmezés hatalma a hatalom értelmezése. Az 1945 utáni társadalomtörténet fogalmi nyelvéről. Korall Május sz o. 22. Nem mehet akárki vadásznak. Az elit és a vadászat a második világháború után. Fons XIII. (2006.) 1. sz o. 23. A snagovi napló. Kritika. XXXV. (2006.) 11. sz o. 24. Folt a kék díványon - Az uralmi elit életformája Magyarországon az 1950-e, 1960-as években I. Beszélő, (12. évf.) 9. sz o. 25. Folt a kék díványon - Az uralmi elit életformája Magyarországon az 1950-es, 1960-as években II. Beszélő, (12. évf.) 10. sz o. 26. Az elit és a vadászat újjáépítés és rendszerváltás között. In Rendszerváltás és Kádár-korszak. Szerk.: Majtényi György Szabó Csaba. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Kossuth Kiadó, Budapest, o. 27. Keresztező életutak vadászportrék a szocializmusból. Beszélő (13. évf.) 7-8. sz o. 28. Őrök a vártán. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. 29. Diskurzusok és cigánypolitikák: romák az államszocializmusban. Kisebbségkutatás 17. évf. 3. sz. (2008) o. 30. "Káderdűlő" In Rendszerváltások Magyarországon. Szerk.: Gerhard Péter - Koltai Gábor - Rácz Attila - V. László Zsófia. Mundus Novus Könyvek, Budapest, o. 31. A kisipar és a kiskereskedelem államosítása Szombathelyen. In Tanulmányok Szombathely történetéből, Szerk.: Valuch Tibor. Szombathely Megyei Jogú Város, Szombathely, o. 5

6 32. Egy ember a megyéből. Gonda György Vas megyei tanácselnök portréja. In Tanulmányok Szombathely történetéből, Szerk.: Valuch Tibor. Szombathely Megyei Jogú Város, Szombathely, o. 33. Zöld Sándor tragédiája. Emlékezés, emlékezet, egy történet elbeszélése. In Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Argumentum, Budapest, o. 34. Czibor, Bozsik, Puskás : futball és társadalmi legitimáció az ötvenes években. Sic itur ad astra, (21. évf.) 62. sz o. 35. Haverok, buli, Politikai Bizottság: Vendéglátás, éjszakai élet és luxus a szocializmusban (társszerző: Havadi Gergő) Forrás : szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat, (43. évf.) 7-8. sz o. 36. Üveggyöngyhatás. (Társszerző: Majtényi Balázs.) Fundamentum 2012/1. sz o. 37. Majtényi György: Így élt Kádár János. A ressentiment diktátorának mindennapjai. Múltunk, (57. évf.) 1. sz old. 38. A történelem fegyver. Történészaktivizmus, főszerepben: Howard Zinn. Beszélő november karakter. 39. A gyöngyhalász és a tenger. Hannah Arendt totalitarizmuselméletének a hasznáról. Kritika: társadalomelméleti és kulturális lap, (43. évf.) sz o. Külföldön megjelent tanulmány 1. Problems of Objectivity in Sources Interpretation. In Access to Information. Archives of Eastern Europe in Post-Totalitarian Society. St. Petersburg, European University, o. 2. Hungary and the CMEA. (társszerző: Seres Attila) In Archives of Former International Organizations of the States of Central and Eastern Europe. Ed.: Stepniak, Wladislaw, Warszawa, o. 3. Torwächter. Die Herrschaftselite in Ungarn in den 1950er und 1960er Jahren. "Kakanien revisited". Plattform für interdisziplinäre Forschung im Bereich Mittel-Ost- bzw. Zentraleuropa und Südosteuropa Die Deutung der Macht und die Macht der Deutung. Zur Terminologie der ungarischen Sozialgeschichte nach Kakanien Revisited. Plattform für interdisziplinäre Forschung im Bereich Mittel-Ost- bzw. Zentraleuropa und Südosteuropa Transition and Democratization: The History, Context, and Interpretation of the Constitutional Revolution of 1989 in Hungary. In Political Science. An Overview of the Fields. Ed. by James W. Peterson - Lee M. Allen - Nolan J. Argyle - Mihály Mózes. KendallHunt, Dubuque, o. 6

7 Magyarországon idegen nyelven megjelent cikk, tanulmány 1. A Stain on the Blue Couch. Lifestyles of the Dominant Elite in Hungary during the 1950 s and 1960 s. Regio. A review of Studies on Minorities, Politics and Society, o. 2. Reconstruction of a Life Story. In 3rd International Conference of PHD Students. University of Miskolc, o. 3. What Made the Kádár Era? The Hungarian Historical Review. 2013/3.sz Texts, Structures and Experiences: The Society of State Socialist Hungary in Historical Perscpective. Socio.hu Sociological aspects of Central Europe. Special issue in English No Cikkek, közlemények 1. Élmunkások és sztahanovisták. (társszerző: Horváth Sándor és Tóth Eszter) História 1998/ o. 2. Személyes jellegű források elemzése értelmezési lehetőségek. In Mérlegen a XX. századi magyar történelem Értelmezések és értékelések. Szerk.: Püski Levente Valuch Tibor. Debrecen, o. 3. A kávéházak községesítése. A vendéglátóipar államosítása. In Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Főszerk.: Halmos Ferenc. Bp., Gesta, 2004, o. 4. K(áder)vonal. Pártállami kiváltságok. In Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Főszerk.: Halmos Ferenc. Bp., Gesta, 2004, o. 5. A kiskereskedelem és a kisipar államosítása. (társszerző: Szatucsek Zoltán.) História. 2004/1. sz o. 6. Női szerep a forradalomban. In Nők és férfiak Szerk.: Láczay Magdolna. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, o. 7. Focialista forradalom. Kritika December o. 8. Elvtársi vadászatok. Rubicon (20. évf.) 7-8. sz o. 9. Kiváltságok a szocializmusban: Kékestető, Kútvölgyi, Kerepesi temető. Rubicon (21. évf.) 9. sz o. 10. A focinagyhatalom. Futballtörténeti traktátus. Élet és Irodalom július 2. LIV. évf. 26. sz. 6. o. 11. Magyar-magyar: a nagy játszma. Magyar Narancs március Mi kezdjünk a Kádár-korral? Élet és Irodalom április Mi a cigány, mi a magyar, és van-e történelmü(n)k? Reflexió Lajtai Mátyás recenziójára. (Társszerző: Majtényi Balázs) BUKSZ. 2013/3. sz A gondolattalanság emlékműve. Élet és Irodalom. LVIII. évfolyam, 13. szám, március Pozsgay Imre népfelkeléses nyilatkozata. Múlt-kor ősz

8 Forrás- és adatközlés 1. A kávéháztól a népbüféig. A vendéglátóipar államosítása. ArchivNet. 2001/1. sz. 2. Homokként pergett el a pénz. Magyar építkezések Líbiában. (társszerző Kokas Pál) ArchivNet. 2001/2. sz. 3. Az igazság, ahogy én látom Francois Mitterand írása magyarországi látogatásáról. ArchivNet. 2002/2. sz. 4. Életrajz-írás: Politikus-életrajzok Magyarország történelméből (másokkal közösen) Sulinet 1956-os forradalom os Intézet. Bp ill. 5. Életrajz-írás: Életrajzok. (másokkal közösen) = 1956 enciklopédiája. A magyar forradalom és szabadságharc Október 6. - december 12. Bp os Kutatási és Kiadói Kht., CD-ROM. 6. Sajtóannotáció, kronológia: 10 éves a rendszerváltás. Kronológia és sajtóannotáció a rendszerváltás 10. évfordulójára. (másokkal közösen) Bp., 1956-os Intézet, Recenzió 1. Kedves, jó Kádár elvtárs! Válogatás Kádár János levelezéséből. (szerk.: Huszár Tibor) Levéltári Közlemények. 2002/3-4. sz. 2. Pártközi értekezletek. Politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció. (szerk.: Horváth Julianna Szabó Éva Szűcs László Zalai Katalin) Múltunk. 2004/2. sz o. 3. Hétköznapi Sztálinváros. (Horváth Sándor: A kapu és a határ. Mindennapi Sztálinváros.) Múltunk 2005/1. sz. 4. Oral History. (A hatvanas évek emlékezete. Az Oral History Archívum gyűjteményéből válogatta és összeállította: Molnár Adrienne os Intézet, Bp., 2004.) Iskolakultúra 2005/8. sz o. Szociográfia 1. Hátsó udvar. Holmi április o. Fordítás, lektorálás Fordítás 1. Lutz Niethammer: A floating gap innenső oldalán. Kollektív emlékezet és identitáskonstrukció a tudományos diskurzusban. Századvég sz o. (Majtényi Beával) Fordítás lektorálása 8

9 1. Alf Lüdtke: Anyagiság, hatalomvágy és a felszín varázsa. Az Alltagsgeschichte perspektíváiról. (Fordította: Bogdanov Edit Rostás Péter.) Aetas sz o. 2. Lynn Hunt: Pornográfia és francia forradalom. (Fordította: Császár Ivett.) Aetas sz o. Tudományos kritikai fogadtatás Recenzió, ismertetés (Tanulmányról) Őrök a vártán. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. 1. Horváth Györgyi: Szocialista kisrealizmus. Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Magyar Narancs XX. évf. 39. szám (utolsó letöltés: február 20.) Elvtársi vadászatok. Rubicon (20. évf.) 7-8. sz o. 1. Zádori Zsolt: Ez meglátta, ez meglőtte, ez hazavitte hvg.hu/sorkoveto (utolsó letöltés: február 20.) Focialista forradalom. Kritika December o. 1. Zádori Zsolt: Ünneplésre készültek, gumibot lett belőle. hvg.hu/sorkoveto (utolsó letöltés: február 20.) Keresztező életutak vadászportrék a szocializmusból. Beszélő (13. évf.) 7-8. sz o. 1. Zádori Zsolt: Párttitkári vadásztatás Tanzániában. hvg.hu/sorkoveto 9

10 Önfejű munkások vagy öntudatos proletariátus? Vásárossorsok diktatúrában. In Horváth Sándor - Pető László Tóth Eszter Zsófia (szerk.) Munkásantropológia - munkástörténet. Bp., Napvilág, o. 1. Andrássy Mária: Munkástörténet munkásantropológia. In Szín. Közösségi művelődés. 9/ március o. 2. Kiss László: Munkástörténet munkásantropológia. Korall december o. (Könyvről) A Magyar Szocialista Munkáspárt Titkárságának jegyzőkönyvei. Bp., Napvilág Kiadó, o. (főszerkesztő: Feitl István, társszerkesztő: Horváth Sándor és Tóth Eszter Zsófia) 1. Ripp Zoltán: A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága titkárságának jegyzőkönyvei július 1. december 31. Századok sz o. A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből. Bp., MOL, o. (társszerkesztő: Szatucsek Zoltán) 1. Valuch Tibor: Adalékok a proletarizáció történetéhez. A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből. Korall sz május o. A tudomány lajtorjája. Társadalmi mobilitás és új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. Bp., Magyar Országos Levéltár Gondolat Kiadó, o. 1. Bódy Zsombor: Majtényi György: A tudomány lajtorjája. Társadalmi mobilitás és új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. BUKSZ (18. évf.) 3. sz. ősz o. 2. Katona Csaba: Majtényi György: A tudomány lajtorjája. "Társadalmi mobilitás" és "új értelmiség" Magyarországon a II. világháború után. Levéltári Közlemények (77. évf.) 1. sz o. 3. Kövér György: A társadalomtörténet refigurációja, avagy eltűnt szereplők nyomában. Történelmi Szemle. 2006/3-4. sz o. 4. Nagy-Csere Áron: Majtényi György: A tudomány lajtorjája. "Társadalmi mobilitás" és "új értelmiség" Magyarországon a II. világháború után. Korall sz Szeptember o. 5. Papp István: Társadalmi mobilitás és új értelmiség Múltunk, 2008 (53. évf.) 1. sz o. 6. Székely János: Majtényi György: A tudomány lajtorjája. Könyvhét December. 15. o. 10

11 K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban. Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. 1. Gervai András: Kegyelmes elvtársak. Élet és Irodalom. LIII. évfolyam szám, december Székely Anna: Elit élvezetek. Majtényi György: K-vonal - Uradalmi elit és luxus a szocializmusban. Figyelő, (54. évf.) 3. sz. Melléklet. I. old. 3. Rainer M. János: Másnap lett fácán (is). Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban Mozgó Világ, (36. évf.) 4. sz o. 4. Berki Imre: Regényes történelem. Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban. Korall (11. évf.) 40. sz o. 5. Takács Tibor: Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban BUKSZ (22. évf.) 2. sz o. 6. Kovács Csaba: A 8974 darabos fácánteríték és a fekete Chevik. Múltunk. 2010/3. sz o. 7. Hammerstein Judit: Úri szocializmus - luxuskommunisták Egyenlítő, (8. évf.) 7-8. sz. 79. old. 8. Vigh Péter: Színvonalasan a (K-)vonalasokról (Majtényi György könyvéről). Kommentár sz o. 9. György Péter: Ex libris. Élet és Irodalom február o. Cigánykérdés Magyarországon, (Társszerző: Majtényi Balázs.) Budapest, Libri Kiadó, o. 1. Lajtai Mátyás: Roma történelem másképpen (Majtényi Balázs - Majtényi György: Cigánykérdés Magyarországon )BUKSZ (25. évf.) 2. sz o. 2. H. Szilágyi István: Egy új történet keresése. (Majtényi Balázs Majtényi György: Cigánykérdés Magyarországon, ) Hitel XXVI (2013. november) 11, o. Vezércsel. Kádár János mindennapjai. Budapest, Libri Kiadó Magyar Nemzeti Levéltár, o. (430 ezer karakter) 1. Révész Sándor: Egy könyv, ami lesz. Mozgó Világ (39. évf.) 3. sz o. 2. Gervai András: Egy boldogtalan dictator. ÉS február o. Hivatkozási lista A munkáimra hivatkozó szerzők többek között: Élmunkások és sztahanovisták. Kézirat, (társszerző: Horváth Sándor, Tóth Eszter Zsófia) 11

12 1. Farkas Gyöngyi: Gyertek lányok traktorra! Női traktorosok a gépállomáson és a propagandában. Korall szeptember (1) 2. Feitl István: A kettős fordulat éve: In.: Fordulat a világban és Magyarországon Szerk.: Feitl István, Izsák Lajos, Székely Gábor. Bp., Napvilág, (1) Mobilitás és életstílus. Szakérettségisek életútja. In A mesterség iskolája. Szerk.: Bódy Zsombor - Mátay Mónika Tóth Árpád. Bp., Osiris, o. 3. Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. Bp., MTA Történettudományi Intézete, Bp., , 86. o. 4. Horváth Sándor: A mindennapi szocializmus és a jelenkortörténet. Századvég sz (4) 5. Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Bp., Osiris, o. (1) Életstílus és szubkultúra. Az autózás története ( ). Korall I/ o. 6. Gyáni Gábor: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. Bp., Corvina, o. (1) 7. Heimer György: Az autózás az ötvenes években. Complex Magazin. XIII. évf./12. sz. (12-13.) 12. o. (2) 8. Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. Bp., MTA Történettudományi Intézete, Bp., o. (1) 9. Horváth Sándor: Kádár gyermekei. Ifjúsági lázadás a hatvanas években. Nyitott Könyvműhely, Budapest, o.. o. (1) 10. Illényi Balázs: Bal oldali közlekedés. HVG. XXVI./39. sz szeptember o. (3) 11. Ilyés Sándor: Történeti szubkultúrák/ csoportkultúrák Kolozsváron a 20. században. Korunk október (17. évf.) 10. sz o. (1) 12. Tamás Gáspár Miklós: A helyzet. Bp., Irodalom Kft o. (1) 13. Valuch Tibor: A bőséges ínségtől az ínséges bőségig. A fogyasztás változásai Magyarországon az 1956 utáni évtizedekben. In Évkönyv Magyarország a jelenkorban. Szerk.: Rainer M. János Standeisky Éva. Bp., 1956-os Intézet o. (1) 14. Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában. Bp., Corvina, o. (1) 15. Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Bp., Osiris, o. (1) Uraltak vagy önfejűek? Diktatúrák mindennapjai a német társadalomtörténetírásban. Korall. 2001/3-4. sz o. 12

13 16. Apor Péter: A mindennapi élet örömei. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) 17. Bódy Zsombor: Egy bérharc dramaturgiája. In Horváth Sándor Pethő László Tóth Eszter Zsófia: Munkástörténet munkásantropológia. Bp., Napvilág, o. (1) 18. Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. Bp., MTA Történettudományi Intézete, Bp., o. (1) 19. Horváth Sándor: A mindennapi szocializmus és a jelenkortörténet. Századvég sz , 21. (1) 20. Horváth Sándor: Kádár gyermekei. Ifjúsági lázadás a hatvanas években. Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) 21. K. Horváth Zsolt: Les Silhuettes de l action sociale invisible. Production d ideologie et practiques autobiographiques dans l entrepise Masped, In Atelier-iskola. Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Szerk.: Czoch Gábor Klement Judit Sonkoly Gábor. Atelier, Budapest, o. (1) 22. Koltai Gábor: Egy pártszerűtlen aktfotós. Történetek egy fegyelmi ügy apropóján. Sic Itur Ad Astra. 60. sz. (2009) o. (1) A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből. Bp., MOL, o. (társszerkesztő: Szatucsek Zoltán) 23. Havadi Gergő: Az új népi szórakozóhely. A hosszú ötvenes évek Budapestjének életvilága a szocialista vendéglátásban. FONS: Forráskutatás és Történeti Segédtudományok. XIII. évf sz , 345. o. (2) 24. Havadi Gergő: Állambiztonság és a vendéglátás szigorúan ellenőrzött terei a szocializmusban. A Koccintós -csoport leleplezése. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) Emlékezés a kollégiumra. Népi kollégisták szakérettségisek. (társszerző: Metro- Roland, Dini.) In Évkönyv 2002, Budapest, 1956-os Intézet, o. 25. Pataki Ferenc: A Nékosz-legenda. Bp., Osiris, , 513. o. (2) Emlékezés és személyiség. Az életút rekonstrukciójáról. Aetas. 2002/2-3. sz o. 26. Vértesi Lázár: Oral history. A szemtanúként elbeszélt történelem lehetőségei. Aetas sz o. (2) Ön-fejűség. A másik Németország történelme. Aetas 2003/1. sz o. 27. Apor Péter: A mindennapi élet örömei. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) 13

14 28. Bódy Zsombor: Struktúrák és tapasztalatok. Politikai hatalom és társadalom az NDK történetírásában 1990 után. Századvég sz o. (1) Nekem a hatvanas évek A hatvanas évek tapasztalata egy élettörténeti elbeszélésben. In Múlt századi hétköznapok. Szerk.: Rainer M. János. Bp os Intézet, o. 29. Klimó von, Árpád: Ungarn seit Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht o. (1) 30. Viczián Zsófia: A fejünk fölött történt az egész In Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben. Szerk.: Kovács Éva. MTA Szociológiai Kutató Intézet os Intézet, o. (1) Önfejű munkások vagy öntudatos proletariátus? Vásárossorsok diktatúrában. In Horváth Sándor - Pető László Tóth Eszter Zsófia (szerk.) Munkásantropológia - munkástörténet. Bp., Napvilág, o. 31. Ö. Kovács József: Munkáslét Magyarországon 1956 után. A mikro- és makrotörténet metszéspontjai. In Rainer M. János, Standeisky Éva (szerk.): Évkönyv XI Magyarország a jelenkorban. Bp., 1956-os Intézet, o. (1) A kiskereskedelem és a kisipar államosítása. (társszerző: Szatucsek Zoltán.) História. 2004/1. sz o. 32. Havadi Gergő: Az új népi szórakozóhely. A hosszú ötvenes évek Budapestjének életvilága a szocialista vendéglátásban. FONS: Forráskutatás és Történeti Segédtudományok. XIII. évf sz (1) Női szerep a forradalomban. In Nők és férfiak Szerk.: Láczay Magdolna. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, o. 33. Bögre Zsuzsanna: Asszonysorsok. Ötvenhatos élettörténetek elemzése. Budapest, Ráció Kiadó, o. 34. Tóth Eszter Zsófia: Munkásság és oral history. Múltunk. 2005/4. sz o. (1) Új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. PhD értekezés. Kézirat Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig. A XX. század második felének magyarországi öltözködéstörténete. Bp., Corvina 1956-os Intézet, o. (1) Az új kultúrtörténet -ről. Aetas 2005/3. sz o. 36. Hornyik Sándor: A téridő szoros olvasata Az új lipcsei iskola képeiről. Balkon 2008/5. sz o. (1) 37. Perényi Roland: A jogtörténettől az új kultúrtörténetig. Sic itur ad astra. 2006/1-2. sz o. (1) 38. Szélpál Lívia: A történelem jövője: bevezetés egy nem hagyományos történetírás (unconventional history) elméletébe. Aetas, 22. évf szám, o (1) 14

15 Állami segítség vagy erőszakos asszimiláció? Az 1945 utáni roma történelem forrásairól és értelmezéséről. Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. Felelős szerkesztő: Márfi Attila, társszerkesztő: Dr. Kosztics István. Pécs, Katona Csaba: Szeriális történetírói kánon és levéltári tapasztalat. Levéltári Szemle sz. (59.) o. (1) 40. Dr. Vargha Dezső: Cigánysors - Hézagpótló tanulmánykötet a hazai cigányság történetéről. Pécsi Hét-online. (utolsó letöltés: február 20.) (1) Az értelmezés hatalma a hatalom értelmezése. Az 1945 utáni társadalomtörténet fogalmi nyelvéről. Korall Május sz o. 41. Nagy-Csere Áron: Munkásokból huligánok. A huligán mint társadalmi kategória megteremtése 1956 állambiztonsági értelmezésében. Betekintő 2009/4. (utolsó letöltés: február 20.) (1) 42. Nagy-Csere Áron: Az ellenség neve. huligán. In A Politikai diktatúra társadalmiasítása. Nyelv, erőszak, kollaboráció, ellenállás, alkalmazkodás. Szerk.: Kunt Gergely Ö. Kovács József. (A jelenkortörténet útjai 3. Sorozatszerkesztő: Ö. Kovács József.) Bíbor kiadó, Miskolc, o. (1) A tudomány lajtorjája. Társadalmi mobilitás és új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. Bp., Magyar Országos Levéltár Gondolat Kiadó, o. 43. Apor Péter: A mindennapi élet örömei. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, , 31. o. (3) 44. Bolgár Dániel: A kulák érthető arca. Fogalomtörténeti vázlat. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) 45. Gyáni Gábor: A forradalom társadalomtörténeti paradoxonjai. Forrás. 38. évf. 2006/10. sz , 33. o. (Második megjelenés: Ezerkilenszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Tanulmányok. Szerk.: Gyáni Gábor Rainer M. János , 96.o.) (2) 46. Hajdu Tibor: Hogyan alakult át a munkáspárt a bürokrácia pártjává? ( ) Történelmi Szemle. 2006/3-4. sz o. (1) 47. Havadi Gergő: Állambiztonság és a vendéglátás szigorúan ellenőrzött terei a szocializmusban. A Koccintós -csoport leleplezése. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, ( ) 172. o. (1) 15

György Majtényi. German as a foreign language, Humboldt-Universität zu Berlin 1999

György Majtényi. German as a foreign language, Humboldt-Universität zu Berlin 1999 STUDIES 2001 1998-2002 1997-2002 1993-1999 1993-1998 1989-1993 DEGREES 2010 2004 2002 2002 1999 1998 György Majtényi Humboldt-Universität zu Berlin, Europäische Ethnologie Eötvös Loránd University, Social

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

a. Kötetek b. Tanulmányok

a. Kötetek b. Tanulmányok A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 5/0151/2001. számú projektjének (A hatvanas évek Magyarországon) keretében született publikációk jegyzéke az 1956-os Intézet munkatársai 2001 a. Kötetek Kőrösi

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva SZAKMAI ÉLETRAJZ Argejó Éva Születés helye, ideje Miskolc, 1955 Középiskola 1969 1973 Ihász Dániel Ipari Szakközépiskola Egyetem 1993 1997 ELTE BTK filozófia 1981 1985 ELTE BTK szociológia 1976 1979 Budapesti

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Pályázat. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának. elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben

Pályázat. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának. elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben Pályázat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben Bezsenyi Tamás cum grano salis 1 ÖNÉLETRAJZ Bezsenyi Tamás Tanulmányok, végzettség

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna október 1. PhD 2002 történelemtudományok MTA

Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna október 1. PhD 2002 történelemtudományok MTA név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna 1960. október 1. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. Állampolgárság: magyar. Telefon: 1-413-23-57 E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport Pál Judit kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) E-mail: pal.judit@tk.mta.hu Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 432 Épület: Keresztszárny (Emelet, szobaszám: fsz. 2.) Kutatási területek kapcsolatháló-elemzés,

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE

Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 1 Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE Könyv 1. A Magyar Kommunista Párt irodalompolitikája, 1944-1948. Négy évtized 11. Kossuth K. 1987. 162 o. 2. Írók lázadása. 1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek. Irányított

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Bakó Boglárka

CURRICULUM VITAE. Bakó Boglárka CURRICULUM VITAE Bakó Boglárka 1970 Brassó Tanulmányok 1990-1992 Kossuth Lajos Tudományegyetem, magyar-történelem szak 1991-1997 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, kulturális antropológia-magyar szak 1996

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Hazai kiadású tanulmánykötet: 1. Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól) Argumentum Kiadó, Budapest, 2001. 150 p.

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1996-2000 Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1996-2000 Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA SZISZKOSZNÉ DR. HALÁSZ DOROTTYA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZÜLETÉSI ÉV 1973 TANULMÁNYOK 1996-2000 Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA Ph.D. fokozat, 2000 (Honosítva: Debreceni Egyetem, 2001) Főtárgy:

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Legfontosabb publikációk:

Legfontosabb publikációk: Legfontosabb publikációk: 1. Marosán György. (2011): A gazdasági döntések evolúciós elméletének néhány kérdése. Köz- Gazdaság. VI. évfolyam 1. szám. Február 107-122. 2. Marosán György (2011): Az altruizmus

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben