Szakmai Önéletrajz Majtényi György

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Önéletrajz Majtényi György"

Átírás

1 Szakmai Önéletrajz Majtényi György Tanulmányok Humboldt-Universität zu Berlin, Europäische Ethnologie ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Iskola ELTE BTK, Új- és legújabbkori történeti muzológia szak, ELTE BTK, Magyar szak ELTE BTK, Történelem szak Városmajori Gimnázium Végzettség Dr. habil., történelemtudományok, Debreceni Egyetem, summa cum laude minősítéssel. Doktori védés summa cum laude minősítéssel Doktori abszolutórium summa cum laude minősítéssel Új és legújabbkori történeti muzeológus Magyar szakos tanár Történelem szakos tanár Érettségi Nyelvtudás Német mint idegen nyelv felsőfokú kurzus, Humboldt-Universität Angol felsőfokú nyelvvizsga Német felsőfokú nyelvvizsga Angol középfokú nyelvvizsga Német középfokú nyelvvizsga Francia, orosz olvasás Szakmai gyakorlat, munka Eszterházy Károly Főiskola, főiskolai tanár, Politológia Tanszék Eszterházy Károly Főiskola, egyetemi docens, Politológia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, Esélyegyenlőség és kisebbségvédelem a közigazgatásban szakirány, megbízott előadó (Roma társadalomtörténet ea.) Zsigmond Király Főiskola, megbízott előadó (Mai magyar társadalom, Helyi társadalom, helyi politika ea.) Magyar Országos Levéltár, főlevéltáros, főosztályvezető PPKE BTK, Közép-Európa-specializáció, megbízott előadó (Közép- Európa gazdasága ea., Elitváltások Közép-Európában spec.koll.) ArchivNet (www.archivnet.hu), első magyar elektronikus forrásközlő folyóirat, felelős szerkesztő Politikatörténeti Intézet, kutatói ösztöndíj 1956-os Intézet, kiadványkészítés: sajtoannotáció, életrajzok, bibliográfia Magyar Történészhallgatók Egyesülete, szakmai elnök Kávéház, egyetemi művészeti és tudományos folyóirat, szerkesztő 1

2 Ösztöndíjak Western Michigan University, Campus Hungary oktatói ösztöndíj Klebelsberg-ösztöndíj Bécsbe egy hónap időtartamra Collegium Hungaricum-ösztöndíj Bécsbe két hónap időtartamra Humboldt -Universität zu Berlin, Erasmus PHD-ösztöndíj, három hónap időtartamra Díjak NKA alkotói ösztöndíj NKA alkotói ösztöndíj MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Bolyai Emlékplakett MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj OTDK harmadik helyezés, ELTE BTK, Tudományos Ösztöndíj ELTE BTK, Tudományos Ösztöndíj ELTE BTK, Tudományos Ösztöndíj 2

3 Publikációs jegyzék Könyv 1. A tudomány lajtorjája. Társadalmi mobilitás és új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. Bp., Magyar Országos Levéltár Gondolat Kiadó, o. (410 ezer karakter) 2. A Jánoshegyi kilátó. (mikrotörténeti tanulmány) Bp., XII. Kerületi Önkormányzat, o. (társszerző: Szatucsek Zoltán, 2. bővített kiadás: o.) (109 ezer karakter) 3. K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2009, 315 o. (546 ezer karakter) 4. Cigánykérdés Magyarországon, (Társszerző: Majtényi Balázs.) Budapest, Libri Kiadó, o. (450 ezer karakter) 5. Vezércsel. Kádár János mindennapjai. Budapest, Libri Kiadó Magyar Nemzeti Levéltár, o. (430 ezer karakter) Szerkesztett kötet 1. Közel-múlt. Húsz történet a 20. századból. MOL. Bp., o. (társszerkesztő: Ring Orsolya) 2. Rendszerváltás és Kádár-korszak. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Kossuth Kiadó, Budapest, o. (társszerkesztő: Szabó Csaba) Dokumentumkötet 1. Bevezető tanulmány, jegyzetek: A Magyar Szocialista Munkáspárt Titkárságának jegyzőkönyvei. Bp., Napvilág Kiadó, o. (főszerkesztő: Feitl István, társszerkesztő: Horváth Sándor és Tóth Eszter Zsófia) 2. Bevezető tanulmány, szerkesztés: A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből. Bp., MOL, o. (társszerkesztő: Szatucsek Zoltán) Kiállítási katalógus véget ért a második világháború Magyarországon. Kiállítás a Magyar Országos Levéltárban, szeptember január 15. Bp., MOL, (Társszerző: Haász Réka, Katona Klára, Szabó Csaba) 2. A rendszerváltozás évei, Kiállítás a Magyar Országos Levéltárban, június 11.-től. Bp., MOL, (Társszerző: Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba) DVD 3

4 1. Rendszerváltozás Magyarországon , multimédiás DVD, Magyar Országos Levéltár, (társszerkesztő: Mikó Zsuzsanna Szabó Csaba) 2. Koncepciós perek Magyarországon, multimédiás DVD, Magyar Országos Levéltár, (társszerkesztő: Mikó Zsuzsanna Szabó Csaba) Film 1. Szerkesztő-riporter: Bűvös vadászok. Dokumentumfilm, TRT: 61perc, EPS Produkciós Iroda (Rendező: Móczán Péter) 2. Szerkesztő-riporter: Egy döntő pillanat. Dokumentumfilm, TRT: 52 perc, EPS Produkciós Iroda (Rendező: Nagy Kata) Önálló tanulmány (folyóiratban, tanulmánykötetben) 1. Az élmunkás és a sztahanovista kitüntetés. (társszerző: Horváth Sándor és Tóth Eszter) Turul. A Magyar Történelmi Társulat, A MOL és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye. 1997/ o. 2. A szaktanács és a munkástanácsok. Első Század. A tudományos ösztöndíjpályázat kiemelkedő dolgozatainak szemléje. Történelem Régészet. Budapest. 1999/ o. 3. Mobilitás és életstílus. Szakérettségisek életútja. In A mesterség iskolája. Szerk.: Bódy Zsombor - Mátay Mónika Tóth Árpád. Bp., Osiris, o. 4. Életmódváltozás a szakérettségizettek életében. In Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szerk.: Cseri Miklós Kósa László T. Bereczki Ibolya. Szentendre, o. 5. Életstílus és szubkultúra. Az autózás története ( ). Korall I/ o. 6. Uraltak vagy önfejűek? Diktatúrák mindennapjai a német társadalomtörténetírásban. Korall. 2001/3-4. sz o. 7. Magyarország és a KGST. A KGST iratainak utóélete a KGST történelmének nyitott kérdései. (társszerző: Seres Attila) Levéltári Szemle. 2002/2.sz o. 8. Emlékezés a kollégiumra. Népi kollégisták szakérettségisek. (társszerző: Metro-Roland, Dini.) In Évkönyv 2002, Budapest, 1956-os Intézet, o. 9. Emlékezés és személyiség. Az életút rekonstrukciójáról. Aetas. 2002/2-3. sz o. 10. Ön-fejűség. A másik Németország történelme. Aetas 2003/1. sz o. 11. Jelen és múlt között. A romákat érintő 1960 utáni kisebbségi jogi szabályozás főbb állomásai. (Társszerző: Majtényi Balázs) AmaroDrom április. (Melléklet, 20 o.) 12. Önfejű munkások vagy öntudatos proletariátus? Vásárossorsok diktatúrában. In Horváth Sándor - Pető László Tóth Eszter Zsófia (szerk.) Munkásantropológia - munkástörténet. Bp., Napvilág, o. 4

5 13. Nekem a hatvanas évek A hatvanas évek tapasztalata egy élettörténeti elbeszélésben. In Múlt századi hétköznapok. Szerk.: Rainer M. János. Bp os Intézet, o. 14. A szakérettségi intézményéről és a szakérettségizettekről. Iskolakultúra. 2004/9. sz o. 15. Állami romapolitikák. (Társszerző: Majtényi Balázs) Pro Minoritate, Nyár, o. 16. Roma kérdés és állami politikák. (Társszerző: Majtényi Balázs) In Kisebbségek kisebbsége. Szerk. Neményi Mária Szalai Júlia. Bp., ÚMK o. 17. Állami segítség vagy erőszakos asszimiláció? Az 1945 utáni roma történelem forrásairól és értelmezéséről. Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. Felelős szerkesztő: Márfi Attila, társszerkesztő: Dr. Kosztics István. Pécs, o. 18. Magyar barátaink szívünk kapuján kopogtatnak. Magyar menekültek Ausztriában. Lymbus, Bp., o. 19. Az új kultúrtörténet -ről. Aetas 2005/3. sz o. 20. A hatalom és a tudomány diskurzusairól. Új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. In Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Szerk.: Ablonczy Balázs Fedinec Csilla. Bp., Teleki László Alapítvány, o. 21. Az értelmezés hatalma a hatalom értelmezése. Az 1945 utáni társadalomtörténet fogalmi nyelvéről. Korall Május sz o. 22. Nem mehet akárki vadásznak. Az elit és a vadászat a második világháború után. Fons XIII. (2006.) 1. sz o. 23. A snagovi napló. Kritika. XXXV. (2006.) 11. sz o. 24. Folt a kék díványon - Az uralmi elit életformája Magyarországon az 1950-e, 1960-as években I. Beszélő, (12. évf.) 9. sz o. 25. Folt a kék díványon - Az uralmi elit életformája Magyarországon az 1950-es, 1960-as években II. Beszélő, (12. évf.) 10. sz o. 26. Az elit és a vadászat újjáépítés és rendszerváltás között. In Rendszerváltás és Kádár-korszak. Szerk.: Majtényi György Szabó Csaba. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Kossuth Kiadó, Budapest, o. 27. Keresztező életutak vadászportrék a szocializmusból. Beszélő (13. évf.) 7-8. sz o. 28. Őrök a vártán. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. 29. Diskurzusok és cigánypolitikák: romák az államszocializmusban. Kisebbségkutatás 17. évf. 3. sz. (2008) o. 30. "Káderdűlő" In Rendszerváltások Magyarországon. Szerk.: Gerhard Péter - Koltai Gábor - Rácz Attila - V. László Zsófia. Mundus Novus Könyvek, Budapest, o. 31. A kisipar és a kiskereskedelem államosítása Szombathelyen. In Tanulmányok Szombathely történetéből, Szerk.: Valuch Tibor. Szombathely Megyei Jogú Város, Szombathely, o. 5

6 32. Egy ember a megyéből. Gonda György Vas megyei tanácselnök portréja. In Tanulmányok Szombathely történetéből, Szerk.: Valuch Tibor. Szombathely Megyei Jogú Város, Szombathely, o. 33. Zöld Sándor tragédiája. Emlékezés, emlékezet, egy történet elbeszélése. In Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Argumentum, Budapest, o. 34. Czibor, Bozsik, Puskás : futball és társadalmi legitimáció az ötvenes években. Sic itur ad astra, (21. évf.) 62. sz o. 35. Haverok, buli, Politikai Bizottság: Vendéglátás, éjszakai élet és luxus a szocializmusban (társszerző: Havadi Gergő) Forrás : szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat, (43. évf.) 7-8. sz o. 36. Üveggyöngyhatás. (Társszerző: Majtényi Balázs.) Fundamentum 2012/1. sz o. 37. Majtényi György: Így élt Kádár János. A ressentiment diktátorának mindennapjai. Múltunk, (57. évf.) 1. sz old. 38. A történelem fegyver. Történészaktivizmus, főszerepben: Howard Zinn. Beszélő november karakter. 39. A gyöngyhalász és a tenger. Hannah Arendt totalitarizmuselméletének a hasznáról. Kritika: társadalomelméleti és kulturális lap, (43. évf.) sz o. Külföldön megjelent tanulmány 1. Problems of Objectivity in Sources Interpretation. In Access to Information. Archives of Eastern Europe in Post-Totalitarian Society. St. Petersburg, European University, o. 2. Hungary and the CMEA. (társszerző: Seres Attila) In Archives of Former International Organizations of the States of Central and Eastern Europe. Ed.: Stepniak, Wladislaw, Warszawa, o. 3. Torwächter. Die Herrschaftselite in Ungarn in den 1950er und 1960er Jahren. "Kakanien revisited". Plattform für interdisziplinäre Forschung im Bereich Mittel-Ost- bzw. Zentraleuropa und Südosteuropa Die Deutung der Macht und die Macht der Deutung. Zur Terminologie der ungarischen Sozialgeschichte nach Kakanien Revisited. Plattform für interdisziplinäre Forschung im Bereich Mittel-Ost- bzw. Zentraleuropa und Südosteuropa Transition and Democratization: The History, Context, and Interpretation of the Constitutional Revolution of 1989 in Hungary. In Political Science. An Overview of the Fields. Ed. by James W. Peterson - Lee M. Allen - Nolan J. Argyle - Mihály Mózes. KendallHunt, Dubuque, o. 6

7 Magyarországon idegen nyelven megjelent cikk, tanulmány 1. A Stain on the Blue Couch. Lifestyles of the Dominant Elite in Hungary during the 1950 s and 1960 s. Regio. A review of Studies on Minorities, Politics and Society, o. 2. Reconstruction of a Life Story. In 3rd International Conference of PHD Students. University of Miskolc, o. 3. What Made the Kádár Era? The Hungarian Historical Review. 2013/3.sz Texts, Structures and Experiences: The Society of State Socialist Hungary in Historical Perscpective. Socio.hu Sociological aspects of Central Europe. Special issue in English No Cikkek, közlemények 1. Élmunkások és sztahanovisták. (társszerző: Horváth Sándor és Tóth Eszter) História 1998/ o. 2. Személyes jellegű források elemzése értelmezési lehetőségek. In Mérlegen a XX. századi magyar történelem Értelmezések és értékelések. Szerk.: Püski Levente Valuch Tibor. Debrecen, o. 3. A kávéházak községesítése. A vendéglátóipar államosítása. In Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Főszerk.: Halmos Ferenc. Bp., Gesta, 2004, o. 4. K(áder)vonal. Pártállami kiváltságok. In Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Főszerk.: Halmos Ferenc. Bp., Gesta, 2004, o. 5. A kiskereskedelem és a kisipar államosítása. (társszerző: Szatucsek Zoltán.) História. 2004/1. sz o. 6. Női szerep a forradalomban. In Nők és férfiak Szerk.: Láczay Magdolna. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, o. 7. Focialista forradalom. Kritika December o. 8. Elvtársi vadászatok. Rubicon (20. évf.) 7-8. sz o. 9. Kiváltságok a szocializmusban: Kékestető, Kútvölgyi, Kerepesi temető. Rubicon (21. évf.) 9. sz o. 10. A focinagyhatalom. Futballtörténeti traktátus. Élet és Irodalom július 2. LIV. évf. 26. sz. 6. o. 11. Magyar-magyar: a nagy játszma. Magyar Narancs március Mi kezdjünk a Kádár-korral? Élet és Irodalom április Mi a cigány, mi a magyar, és van-e történelmü(n)k? Reflexió Lajtai Mátyás recenziójára. (Társszerző: Majtényi Balázs) BUKSZ. 2013/3. sz A gondolattalanság emlékműve. Élet és Irodalom. LVIII. évfolyam, 13. szám, március Pozsgay Imre népfelkeléses nyilatkozata. Múlt-kor ősz

8 Forrás- és adatközlés 1. A kávéháztól a népbüféig. A vendéglátóipar államosítása. ArchivNet. 2001/1. sz. 2. Homokként pergett el a pénz. Magyar építkezések Líbiában. (társszerző Kokas Pál) ArchivNet. 2001/2. sz. 3. Az igazság, ahogy én látom Francois Mitterand írása magyarországi látogatásáról. ArchivNet. 2002/2. sz. 4. Életrajz-írás: Politikus-életrajzok Magyarország történelméből (másokkal közösen) Sulinet 1956-os forradalom os Intézet. Bp ill. 5. Életrajz-írás: Életrajzok. (másokkal közösen) = 1956 enciklopédiája. A magyar forradalom és szabadságharc Október 6. - december 12. Bp os Kutatási és Kiadói Kht., CD-ROM. 6. Sajtóannotáció, kronológia: 10 éves a rendszerváltás. Kronológia és sajtóannotáció a rendszerváltás 10. évfordulójára. (másokkal közösen) Bp., 1956-os Intézet, Recenzió 1. Kedves, jó Kádár elvtárs! Válogatás Kádár János levelezéséből. (szerk.: Huszár Tibor) Levéltári Közlemények. 2002/3-4. sz. 2. Pártközi értekezletek. Politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció. (szerk.: Horváth Julianna Szabó Éva Szűcs László Zalai Katalin) Múltunk. 2004/2. sz o. 3. Hétköznapi Sztálinváros. (Horváth Sándor: A kapu és a határ. Mindennapi Sztálinváros.) Múltunk 2005/1. sz. 4. Oral History. (A hatvanas évek emlékezete. Az Oral History Archívum gyűjteményéből válogatta és összeállította: Molnár Adrienne os Intézet, Bp., 2004.) Iskolakultúra 2005/8. sz o. Szociográfia 1. Hátsó udvar. Holmi április o. Fordítás, lektorálás Fordítás 1. Lutz Niethammer: A floating gap innenső oldalán. Kollektív emlékezet és identitáskonstrukció a tudományos diskurzusban. Századvég sz o. (Majtényi Beával) Fordítás lektorálása 8

9 1. Alf Lüdtke: Anyagiság, hatalomvágy és a felszín varázsa. Az Alltagsgeschichte perspektíváiról. (Fordította: Bogdanov Edit Rostás Péter.) Aetas sz o. 2. Lynn Hunt: Pornográfia és francia forradalom. (Fordította: Császár Ivett.) Aetas sz o. Tudományos kritikai fogadtatás Recenzió, ismertetés (Tanulmányról) Őrök a vártán. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. 1. Horváth Györgyi: Szocialista kisrealizmus. Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Magyar Narancs XX. évf. 39. szám (utolsó letöltés: február 20.) Elvtársi vadászatok. Rubicon (20. évf.) 7-8. sz o. 1. Zádori Zsolt: Ez meglátta, ez meglőtte, ez hazavitte hvg.hu/sorkoveto (utolsó letöltés: február 20.) Focialista forradalom. Kritika December o. 1. Zádori Zsolt: Ünneplésre készültek, gumibot lett belőle. hvg.hu/sorkoveto (utolsó letöltés: február 20.) Keresztező életutak vadászportrék a szocializmusból. Beszélő (13. évf.) 7-8. sz o. 1. Zádori Zsolt: Párttitkári vadásztatás Tanzániában. hvg.hu/sorkoveto 9

10 Önfejű munkások vagy öntudatos proletariátus? Vásárossorsok diktatúrában. In Horváth Sándor - Pető László Tóth Eszter Zsófia (szerk.) Munkásantropológia - munkástörténet. Bp., Napvilág, o. 1. Andrássy Mária: Munkástörténet munkásantropológia. In Szín. Közösségi művelődés. 9/ március o. 2. Kiss László: Munkástörténet munkásantropológia. Korall december o. (Könyvről) A Magyar Szocialista Munkáspárt Titkárságának jegyzőkönyvei. Bp., Napvilág Kiadó, o. (főszerkesztő: Feitl István, társszerkesztő: Horváth Sándor és Tóth Eszter Zsófia) 1. Ripp Zoltán: A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága titkárságának jegyzőkönyvei július 1. december 31. Századok sz o. A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből. Bp., MOL, o. (társszerkesztő: Szatucsek Zoltán) 1. Valuch Tibor: Adalékok a proletarizáció történetéhez. A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből. Korall sz május o. A tudomány lajtorjája. Társadalmi mobilitás és új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. Bp., Magyar Országos Levéltár Gondolat Kiadó, o. 1. Bódy Zsombor: Majtényi György: A tudomány lajtorjája. Társadalmi mobilitás és új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. BUKSZ (18. évf.) 3. sz. ősz o. 2. Katona Csaba: Majtényi György: A tudomány lajtorjája. "Társadalmi mobilitás" és "új értelmiség" Magyarországon a II. világháború után. Levéltári Közlemények (77. évf.) 1. sz o. 3. Kövér György: A társadalomtörténet refigurációja, avagy eltűnt szereplők nyomában. Történelmi Szemle. 2006/3-4. sz o. 4. Nagy-Csere Áron: Majtényi György: A tudomány lajtorjája. "Társadalmi mobilitás" és "új értelmiség" Magyarországon a II. világháború után. Korall sz Szeptember o. 5. Papp István: Társadalmi mobilitás és új értelmiség Múltunk, 2008 (53. évf.) 1. sz o. 6. Székely János: Majtényi György: A tudomány lajtorjája. Könyvhét December. 15. o. 10

11 K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban. Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. 1. Gervai András: Kegyelmes elvtársak. Élet és Irodalom. LIII. évfolyam szám, december Székely Anna: Elit élvezetek. Majtényi György: K-vonal - Uradalmi elit és luxus a szocializmusban. Figyelő, (54. évf.) 3. sz. Melléklet. I. old. 3. Rainer M. János: Másnap lett fácán (is). Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban Mozgó Világ, (36. évf.) 4. sz o. 4. Berki Imre: Regényes történelem. Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban. Korall (11. évf.) 40. sz o. 5. Takács Tibor: Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban BUKSZ (22. évf.) 2. sz o. 6. Kovács Csaba: A 8974 darabos fácánteríték és a fekete Chevik. Múltunk. 2010/3. sz o. 7. Hammerstein Judit: Úri szocializmus - luxuskommunisták Egyenlítő, (8. évf.) 7-8. sz. 79. old. 8. Vigh Péter: Színvonalasan a (K-)vonalasokról (Majtényi György könyvéről). Kommentár sz o. 9. György Péter: Ex libris. Élet és Irodalom február o. Cigánykérdés Magyarországon, (Társszerző: Majtényi Balázs.) Budapest, Libri Kiadó, o. 1. Lajtai Mátyás: Roma történelem másképpen (Majtényi Balázs - Majtényi György: Cigánykérdés Magyarországon )BUKSZ (25. évf.) 2. sz o. 2. H. Szilágyi István: Egy új történet keresése. (Majtényi Balázs Majtényi György: Cigánykérdés Magyarországon, ) Hitel XXVI (2013. november) 11, o. Vezércsel. Kádár János mindennapjai. Budapest, Libri Kiadó Magyar Nemzeti Levéltár, o. (430 ezer karakter) 1. Révész Sándor: Egy könyv, ami lesz. Mozgó Világ (39. évf.) 3. sz o. 2. Gervai András: Egy boldogtalan dictator. ÉS február o. Hivatkozási lista A munkáimra hivatkozó szerzők többek között: Élmunkások és sztahanovisták. Kézirat, (társszerző: Horváth Sándor, Tóth Eszter Zsófia) 11

12 1. Farkas Gyöngyi: Gyertek lányok traktorra! Női traktorosok a gépállomáson és a propagandában. Korall szeptember (1) 2. Feitl István: A kettős fordulat éve: In.: Fordulat a világban és Magyarországon Szerk.: Feitl István, Izsák Lajos, Székely Gábor. Bp., Napvilág, (1) Mobilitás és életstílus. Szakérettségisek életútja. In A mesterség iskolája. Szerk.: Bódy Zsombor - Mátay Mónika Tóth Árpád. Bp., Osiris, o. 3. Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. Bp., MTA Történettudományi Intézete, Bp., , 86. o. 4. Horváth Sándor: A mindennapi szocializmus és a jelenkortörténet. Századvég sz (4) 5. Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Bp., Osiris, o. (1) Életstílus és szubkultúra. Az autózás története ( ). Korall I/ o. 6. Gyáni Gábor: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. Bp., Corvina, o. (1) 7. Heimer György: Az autózás az ötvenes években. Complex Magazin. XIII. évf./12. sz. (12-13.) 12. o. (2) 8. Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. Bp., MTA Történettudományi Intézete, Bp., o. (1) 9. Horváth Sándor: Kádár gyermekei. Ifjúsági lázadás a hatvanas években. Nyitott Könyvműhely, Budapest, o.. o. (1) 10. Illényi Balázs: Bal oldali közlekedés. HVG. XXVI./39. sz szeptember o. (3) 11. Ilyés Sándor: Történeti szubkultúrák/ csoportkultúrák Kolozsváron a 20. században. Korunk október (17. évf.) 10. sz o. (1) 12. Tamás Gáspár Miklós: A helyzet. Bp., Irodalom Kft o. (1) 13. Valuch Tibor: A bőséges ínségtől az ínséges bőségig. A fogyasztás változásai Magyarországon az 1956 utáni évtizedekben. In Évkönyv Magyarország a jelenkorban. Szerk.: Rainer M. János Standeisky Éva. Bp., 1956-os Intézet o. (1) 14. Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában. Bp., Corvina, o. (1) 15. Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Bp., Osiris, o. (1) Uraltak vagy önfejűek? Diktatúrák mindennapjai a német társadalomtörténetírásban. Korall. 2001/3-4. sz o. 12

13 16. Apor Péter: A mindennapi élet örömei. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) 17. Bódy Zsombor: Egy bérharc dramaturgiája. In Horváth Sándor Pethő László Tóth Eszter Zsófia: Munkástörténet munkásantropológia. Bp., Napvilág, o. (1) 18. Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. Bp., MTA Történettudományi Intézete, Bp., o. (1) 19. Horváth Sándor: A mindennapi szocializmus és a jelenkortörténet. Századvég sz , 21. (1) 20. Horváth Sándor: Kádár gyermekei. Ifjúsági lázadás a hatvanas években. Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) 21. K. Horváth Zsolt: Les Silhuettes de l action sociale invisible. Production d ideologie et practiques autobiographiques dans l entrepise Masped, In Atelier-iskola. Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Szerk.: Czoch Gábor Klement Judit Sonkoly Gábor. Atelier, Budapest, o. (1) 22. Koltai Gábor: Egy pártszerűtlen aktfotós. Történetek egy fegyelmi ügy apropóján. Sic Itur Ad Astra. 60. sz. (2009) o. (1) A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből. Bp., MOL, o. (társszerkesztő: Szatucsek Zoltán) 23. Havadi Gergő: Az új népi szórakozóhely. A hosszú ötvenes évek Budapestjének életvilága a szocialista vendéglátásban. FONS: Forráskutatás és Történeti Segédtudományok. XIII. évf sz , 345. o. (2) 24. Havadi Gergő: Állambiztonság és a vendéglátás szigorúan ellenőrzött terei a szocializmusban. A Koccintós -csoport leleplezése. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) Emlékezés a kollégiumra. Népi kollégisták szakérettségisek. (társszerző: Metro- Roland, Dini.) In Évkönyv 2002, Budapest, 1956-os Intézet, o. 25. Pataki Ferenc: A Nékosz-legenda. Bp., Osiris, , 513. o. (2) Emlékezés és személyiség. Az életút rekonstrukciójáról. Aetas. 2002/2-3. sz o. 26. Vértesi Lázár: Oral history. A szemtanúként elbeszélt történelem lehetőségei. Aetas sz o. (2) Ön-fejűség. A másik Németország történelme. Aetas 2003/1. sz o. 27. Apor Péter: A mindennapi élet örömei. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) 13

14 28. Bódy Zsombor: Struktúrák és tapasztalatok. Politikai hatalom és társadalom az NDK történetírásában 1990 után. Századvég sz o. (1) Nekem a hatvanas évek A hatvanas évek tapasztalata egy élettörténeti elbeszélésben. In Múlt századi hétköznapok. Szerk.: Rainer M. János. Bp os Intézet, o. 29. Klimó von, Árpád: Ungarn seit Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht o. (1) 30. Viczián Zsófia: A fejünk fölött történt az egész In Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben. Szerk.: Kovács Éva. MTA Szociológiai Kutató Intézet os Intézet, o. (1) Önfejű munkások vagy öntudatos proletariátus? Vásárossorsok diktatúrában. In Horváth Sándor - Pető László Tóth Eszter Zsófia (szerk.) Munkásantropológia - munkástörténet. Bp., Napvilág, o. 31. Ö. Kovács József: Munkáslét Magyarországon 1956 után. A mikro- és makrotörténet metszéspontjai. In Rainer M. János, Standeisky Éva (szerk.): Évkönyv XI Magyarország a jelenkorban. Bp., 1956-os Intézet, o. (1) A kiskereskedelem és a kisipar államosítása. (társszerző: Szatucsek Zoltán.) História. 2004/1. sz o. 32. Havadi Gergő: Az új népi szórakozóhely. A hosszú ötvenes évek Budapestjének életvilága a szocialista vendéglátásban. FONS: Forráskutatás és Történeti Segédtudományok. XIII. évf sz (1) Női szerep a forradalomban. In Nők és férfiak Szerk.: Láczay Magdolna. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, o. 33. Bögre Zsuzsanna: Asszonysorsok. Ötvenhatos élettörténetek elemzése. Budapest, Ráció Kiadó, o. 34. Tóth Eszter Zsófia: Munkásság és oral history. Múltunk. 2005/4. sz o. (1) Új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. PhD értekezés. Kézirat Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig. A XX. század második felének magyarországi öltözködéstörténete. Bp., Corvina 1956-os Intézet, o. (1) Az új kultúrtörténet -ről. Aetas 2005/3. sz o. 36. Hornyik Sándor: A téridő szoros olvasata Az új lipcsei iskola képeiről. Balkon 2008/5. sz o. (1) 37. Perényi Roland: A jogtörténettől az új kultúrtörténetig. Sic itur ad astra. 2006/1-2. sz o. (1) 38. Szélpál Lívia: A történelem jövője: bevezetés egy nem hagyományos történetírás (unconventional history) elméletébe. Aetas, 22. évf szám, o (1) 14

15 Állami segítség vagy erőszakos asszimiláció? Az 1945 utáni roma történelem forrásairól és értelmezéséről. Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. Felelős szerkesztő: Márfi Attila, társszerkesztő: Dr. Kosztics István. Pécs, Katona Csaba: Szeriális történetírói kánon és levéltári tapasztalat. Levéltári Szemle sz. (59.) o. (1) 40. Dr. Vargha Dezső: Cigánysors - Hézagpótló tanulmánykötet a hazai cigányság történetéről. Pécsi Hét-online. (utolsó letöltés: február 20.) (1) Az értelmezés hatalma a hatalom értelmezése. Az 1945 utáni társadalomtörténet fogalmi nyelvéről. Korall Május sz o. 41. Nagy-Csere Áron: Munkásokból huligánok. A huligán mint társadalmi kategória megteremtése 1956 állambiztonsági értelmezésében. Betekintő 2009/4. (utolsó letöltés: február 20.) (1) 42. Nagy-Csere Áron: Az ellenség neve. huligán. In A Politikai diktatúra társadalmiasítása. Nyelv, erőszak, kollaboráció, ellenállás, alkalmazkodás. Szerk.: Kunt Gergely Ö. Kovács József. (A jelenkortörténet útjai 3. Sorozatszerkesztő: Ö. Kovács József.) Bíbor kiadó, Miskolc, o. (1) A tudomány lajtorjája. Társadalmi mobilitás és új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. Bp., Magyar Országos Levéltár Gondolat Kiadó, o. 43. Apor Péter: A mindennapi élet örömei. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, , 31. o. (3) 44. Bolgár Dániel: A kulák érthető arca. Fogalomtörténeti vázlat. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) 45. Gyáni Gábor: A forradalom társadalomtörténeti paradoxonjai. Forrás. 38. évf. 2006/10. sz , 33. o. (Második megjelenés: Ezerkilenszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Tanulmányok. Szerk.: Gyáni Gábor Rainer M. János , 96.o.) (2) 46. Hajdu Tibor: Hogyan alakult át a munkáspárt a bürokrácia pártjává? ( ) Történelmi Szemle. 2006/3-4. sz o. (1) 47. Havadi Gergő: Állambiztonság és a vendéglátás szigorúan ellenőrzött terei a szocializmusban. A Koccintós -csoport leleplezése. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, ( ) 172. o. (1) 15

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1.

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1. Szakmai önéletrajz Frissítve: 2014. december 1. Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium,

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007.

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. KÖNYV Monográfia: 4 magyar nyelvű: 1 Mandel Kinga: A román felsőoktatás-politika változásai 1990 2003 között. Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2007. 248 p. idegen nyelvű rangos

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

Dr. Slachta Krisztina, PhD

Dr. Slachta Krisztina, PhD Dr. Slachta Krisztina, PhD Elérhetőség: kriszta.slachta@gmail.com Tudományos fokozat 2014 Doktori fokozat, PhD, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Summa Cum Laude minősítés Tanulmányok 2011 Történelem,

Részletesebben

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok DR. KÁLLAI ERNŐ szakmai önéletrajz Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu Tanulmányok 2008. - PhD. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, ME. 1997-2002.

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre SZAKMAI ÉLETRAJZ Okváth Imre Születés helye, ideje Gyöngyös, 1956 Középiskola 1970 1974 Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Hatvan Egyetem 1976 1981 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK 2012 A Magyar Tudomány 2012. novemberi számának melléklete 1 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 173. évfolyam 2012/11. szám, melléklet A jelöltek névsora

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek, szerkesztett kötetek

Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek, szerkesztett kötetek Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek, szerkesztett kötetek 1. Kiss Réka- Soós Viktor Attila- Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat?: Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek Budapest: L'Harmattan,

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben