Szakmai Önéletrajz Majtényi György

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Önéletrajz Majtényi György"

Átírás

1 Szakmai Önéletrajz Majtényi György Tanulmányok Humboldt-Universität zu Berlin, Europäische Ethnologie ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Iskola ELTE BTK, Új- és legújabbkori történeti muzológia szak, ELTE BTK, Magyar szak ELTE BTK, Történelem szak Városmajori Gimnázium Végzettség Dr. habil., történelemtudományok, Debreceni Egyetem, summa cum laude minősítéssel. Doktori védés summa cum laude minősítéssel Doktori abszolutórium summa cum laude minősítéssel Új és legújabbkori történeti muzeológus Magyar szakos tanár Történelem szakos tanár Érettségi Nyelvtudás Német mint idegen nyelv felsőfokú kurzus, Humboldt-Universität Angol felsőfokú nyelvvizsga Német felsőfokú nyelvvizsga Angol középfokú nyelvvizsga Német középfokú nyelvvizsga Francia, orosz olvasás Szakmai gyakorlat, munka Eszterházy Károly Főiskola, főiskolai tanár, Politológia Tanszék Eszterházy Károly Főiskola, egyetemi docens, Politológia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, Esélyegyenlőség és kisebbségvédelem a közigazgatásban szakirány, megbízott előadó (Roma társadalomtörténet ea.) Zsigmond Király Főiskola, megbízott előadó (Mai magyar társadalom, Helyi társadalom, helyi politika ea.) Magyar Országos Levéltár, főlevéltáros, főosztályvezető PPKE BTK, Közép-Európa-specializáció, megbízott előadó (Közép- Európa gazdasága ea., Elitváltások Közép-Európában spec.koll.) ArchivNet (www.archivnet.hu), első magyar elektronikus forrásközlő folyóirat, felelős szerkesztő Politikatörténeti Intézet, kutatói ösztöndíj 1956-os Intézet, kiadványkészítés: sajtoannotáció, életrajzok, bibliográfia Magyar Történészhallgatók Egyesülete, szakmai elnök Kávéház, egyetemi művészeti és tudományos folyóirat, szerkesztő 1

2 Ösztöndíjak Western Michigan University, Campus Hungary oktatói ösztöndíj Klebelsberg-ösztöndíj Bécsbe egy hónap időtartamra Collegium Hungaricum-ösztöndíj Bécsbe két hónap időtartamra Humboldt -Universität zu Berlin, Erasmus PHD-ösztöndíj, három hónap időtartamra Díjak NKA alkotói ösztöndíj NKA alkotói ösztöndíj MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Bolyai Emlékplakett MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj OTDK harmadik helyezés, ELTE BTK, Tudományos Ösztöndíj ELTE BTK, Tudományos Ösztöndíj ELTE BTK, Tudományos Ösztöndíj 2

3 Publikációs jegyzék Könyv 1. A tudomány lajtorjája. Társadalmi mobilitás és új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. Bp., Magyar Országos Levéltár Gondolat Kiadó, o. (410 ezer karakter) 2. A Jánoshegyi kilátó. (mikrotörténeti tanulmány) Bp., XII. Kerületi Önkormányzat, o. (társszerző: Szatucsek Zoltán, 2. bővített kiadás: o.) (109 ezer karakter) 3. K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2009, 315 o. (546 ezer karakter) 4. Cigánykérdés Magyarországon, (Társszerző: Majtényi Balázs.) Budapest, Libri Kiadó, o. (450 ezer karakter) 5. Vezércsel. Kádár János mindennapjai. Budapest, Libri Kiadó Magyar Nemzeti Levéltár, o. (430 ezer karakter) Szerkesztett kötet 1. Közel-múlt. Húsz történet a 20. századból. MOL. Bp., o. (társszerkesztő: Ring Orsolya) 2. Rendszerváltás és Kádár-korszak. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Kossuth Kiadó, Budapest, o. (társszerkesztő: Szabó Csaba) Dokumentumkötet 1. Bevezető tanulmány, jegyzetek: A Magyar Szocialista Munkáspárt Titkárságának jegyzőkönyvei. Bp., Napvilág Kiadó, o. (főszerkesztő: Feitl István, társszerkesztő: Horváth Sándor és Tóth Eszter Zsófia) 2. Bevezető tanulmány, szerkesztés: A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből. Bp., MOL, o. (társszerkesztő: Szatucsek Zoltán) Kiállítási katalógus véget ért a második világháború Magyarországon. Kiállítás a Magyar Országos Levéltárban, szeptember január 15. Bp., MOL, (Társszerző: Haász Réka, Katona Klára, Szabó Csaba) 2. A rendszerváltozás évei, Kiállítás a Magyar Országos Levéltárban, június 11.-től. Bp., MOL, (Társszerző: Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba) DVD 3

4 1. Rendszerváltozás Magyarországon , multimédiás DVD, Magyar Országos Levéltár, (társszerkesztő: Mikó Zsuzsanna Szabó Csaba) 2. Koncepciós perek Magyarországon, multimédiás DVD, Magyar Országos Levéltár, (társszerkesztő: Mikó Zsuzsanna Szabó Csaba) Film 1. Szerkesztő-riporter: Bűvös vadászok. Dokumentumfilm, TRT: 61perc, EPS Produkciós Iroda (Rendező: Móczán Péter) 2. Szerkesztő-riporter: Egy döntő pillanat. Dokumentumfilm, TRT: 52 perc, EPS Produkciós Iroda (Rendező: Nagy Kata) Önálló tanulmány (folyóiratban, tanulmánykötetben) 1. Az élmunkás és a sztahanovista kitüntetés. (társszerző: Horváth Sándor és Tóth Eszter) Turul. A Magyar Történelmi Társulat, A MOL és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye. 1997/ o. 2. A szaktanács és a munkástanácsok. Első Század. A tudományos ösztöndíjpályázat kiemelkedő dolgozatainak szemléje. Történelem Régészet. Budapest. 1999/ o. 3. Mobilitás és életstílus. Szakérettségisek életútja. In A mesterség iskolája. Szerk.: Bódy Zsombor - Mátay Mónika Tóth Árpád. Bp., Osiris, o. 4. Életmódváltozás a szakérettségizettek életében. In Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szerk.: Cseri Miklós Kósa László T. Bereczki Ibolya. Szentendre, o. 5. Életstílus és szubkultúra. Az autózás története ( ). Korall I/ o. 6. Uraltak vagy önfejűek? Diktatúrák mindennapjai a német társadalomtörténetírásban. Korall. 2001/3-4. sz o. 7. Magyarország és a KGST. A KGST iratainak utóélete a KGST történelmének nyitott kérdései. (társszerző: Seres Attila) Levéltári Szemle. 2002/2.sz o. 8. Emlékezés a kollégiumra. Népi kollégisták szakérettségisek. (társszerző: Metro-Roland, Dini.) In Évkönyv 2002, Budapest, 1956-os Intézet, o. 9. Emlékezés és személyiség. Az életút rekonstrukciójáról. Aetas. 2002/2-3. sz o. 10. Ön-fejűség. A másik Németország történelme. Aetas 2003/1. sz o. 11. Jelen és múlt között. A romákat érintő 1960 utáni kisebbségi jogi szabályozás főbb állomásai. (Társszerző: Majtényi Balázs) AmaroDrom április. (Melléklet, 20 o.) 12. Önfejű munkások vagy öntudatos proletariátus? Vásárossorsok diktatúrában. In Horváth Sándor - Pető László Tóth Eszter Zsófia (szerk.) Munkásantropológia - munkástörténet. Bp., Napvilág, o. 4

5 13. Nekem a hatvanas évek A hatvanas évek tapasztalata egy élettörténeti elbeszélésben. In Múlt századi hétköznapok. Szerk.: Rainer M. János. Bp os Intézet, o. 14. A szakérettségi intézményéről és a szakérettségizettekről. Iskolakultúra. 2004/9. sz o. 15. Állami romapolitikák. (Társszerző: Majtényi Balázs) Pro Minoritate, Nyár, o. 16. Roma kérdés és állami politikák. (Társszerző: Majtényi Balázs) In Kisebbségek kisebbsége. Szerk. Neményi Mária Szalai Júlia. Bp., ÚMK o. 17. Állami segítség vagy erőszakos asszimiláció? Az 1945 utáni roma történelem forrásairól és értelmezéséről. Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. Felelős szerkesztő: Márfi Attila, társszerkesztő: Dr. Kosztics István. Pécs, o. 18. Magyar barátaink szívünk kapuján kopogtatnak. Magyar menekültek Ausztriában. Lymbus, Bp., o. 19. Az új kultúrtörténet -ről. Aetas 2005/3. sz o. 20. A hatalom és a tudomány diskurzusairól. Új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. In Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Szerk.: Ablonczy Balázs Fedinec Csilla. Bp., Teleki László Alapítvány, o. 21. Az értelmezés hatalma a hatalom értelmezése. Az 1945 utáni társadalomtörténet fogalmi nyelvéről. Korall Május sz o. 22. Nem mehet akárki vadásznak. Az elit és a vadászat a második világháború után. Fons XIII. (2006.) 1. sz o. 23. A snagovi napló. Kritika. XXXV. (2006.) 11. sz o. 24. Folt a kék díványon - Az uralmi elit életformája Magyarországon az 1950-e, 1960-as években I. Beszélő, (12. évf.) 9. sz o. 25. Folt a kék díványon - Az uralmi elit életformája Magyarországon az 1950-es, 1960-as években II. Beszélő, (12. évf.) 10. sz o. 26. Az elit és a vadászat újjáépítés és rendszerváltás között. In Rendszerváltás és Kádár-korszak. Szerk.: Majtényi György Szabó Csaba. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Kossuth Kiadó, Budapest, o. 27. Keresztező életutak vadászportrék a szocializmusból. Beszélő (13. évf.) 7-8. sz o. 28. Őrök a vártán. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. 29. Diskurzusok és cigánypolitikák: romák az államszocializmusban. Kisebbségkutatás 17. évf. 3. sz. (2008) o. 30. "Káderdűlő" In Rendszerváltások Magyarországon. Szerk.: Gerhard Péter - Koltai Gábor - Rácz Attila - V. László Zsófia. Mundus Novus Könyvek, Budapest, o. 31. A kisipar és a kiskereskedelem államosítása Szombathelyen. In Tanulmányok Szombathely történetéből, Szerk.: Valuch Tibor. Szombathely Megyei Jogú Város, Szombathely, o. 5

6 32. Egy ember a megyéből. Gonda György Vas megyei tanácselnök portréja. In Tanulmányok Szombathely történetéből, Szerk.: Valuch Tibor. Szombathely Megyei Jogú Város, Szombathely, o. 33. Zöld Sándor tragédiája. Emlékezés, emlékezet, egy történet elbeszélése. In Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Argumentum, Budapest, o. 34. Czibor, Bozsik, Puskás : futball és társadalmi legitimáció az ötvenes években. Sic itur ad astra, (21. évf.) 62. sz o. 35. Haverok, buli, Politikai Bizottság: Vendéglátás, éjszakai élet és luxus a szocializmusban (társszerző: Havadi Gergő) Forrás : szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat, (43. évf.) 7-8. sz o. 36. Üveggyöngyhatás. (Társszerző: Majtényi Balázs.) Fundamentum 2012/1. sz o. 37. Majtényi György: Így élt Kádár János. A ressentiment diktátorának mindennapjai. Múltunk, (57. évf.) 1. sz old. 38. A történelem fegyver. Történészaktivizmus, főszerepben: Howard Zinn. Beszélő november karakter. 39. A gyöngyhalász és a tenger. Hannah Arendt totalitarizmuselméletének a hasznáról. Kritika: társadalomelméleti és kulturális lap, (43. évf.) sz o. Külföldön megjelent tanulmány 1. Problems of Objectivity in Sources Interpretation. In Access to Information. Archives of Eastern Europe in Post-Totalitarian Society. St. Petersburg, European University, o. 2. Hungary and the CMEA. (társszerző: Seres Attila) In Archives of Former International Organizations of the States of Central and Eastern Europe. Ed.: Stepniak, Wladislaw, Warszawa, o. 3. Torwächter. Die Herrschaftselite in Ungarn in den 1950er und 1960er Jahren. "Kakanien revisited". Plattform für interdisziplinäre Forschung im Bereich Mittel-Ost- bzw. Zentraleuropa und Südosteuropa Die Deutung der Macht und die Macht der Deutung. Zur Terminologie der ungarischen Sozialgeschichte nach Kakanien Revisited. Plattform für interdisziplinäre Forschung im Bereich Mittel-Ost- bzw. Zentraleuropa und Südosteuropa Transition and Democratization: The History, Context, and Interpretation of the Constitutional Revolution of 1989 in Hungary. In Political Science. An Overview of the Fields. Ed. by James W. Peterson - Lee M. Allen - Nolan J. Argyle - Mihály Mózes. KendallHunt, Dubuque, o. 6

7 Magyarországon idegen nyelven megjelent cikk, tanulmány 1. A Stain on the Blue Couch. Lifestyles of the Dominant Elite in Hungary during the 1950 s and 1960 s. Regio. A review of Studies on Minorities, Politics and Society, o. 2. Reconstruction of a Life Story. In 3rd International Conference of PHD Students. University of Miskolc, o. 3. What Made the Kádár Era? The Hungarian Historical Review. 2013/3.sz Texts, Structures and Experiences: The Society of State Socialist Hungary in Historical Perscpective. Socio.hu Sociological aspects of Central Europe. Special issue in English No Cikkek, közlemények 1. Élmunkások és sztahanovisták. (társszerző: Horváth Sándor és Tóth Eszter) História 1998/ o. 2. Személyes jellegű források elemzése értelmezési lehetőségek. In Mérlegen a XX. századi magyar történelem Értelmezések és értékelések. Szerk.: Püski Levente Valuch Tibor. Debrecen, o. 3. A kávéházak községesítése. A vendéglátóipar államosítása. In Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Főszerk.: Halmos Ferenc. Bp., Gesta, 2004, o. 4. K(áder)vonal. Pártállami kiváltságok. In Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Főszerk.: Halmos Ferenc. Bp., Gesta, 2004, o. 5. A kiskereskedelem és a kisipar államosítása. (társszerző: Szatucsek Zoltán.) História. 2004/1. sz o. 6. Női szerep a forradalomban. In Nők és férfiak Szerk.: Láczay Magdolna. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, o. 7. Focialista forradalom. Kritika December o. 8. Elvtársi vadászatok. Rubicon (20. évf.) 7-8. sz o. 9. Kiváltságok a szocializmusban: Kékestető, Kútvölgyi, Kerepesi temető. Rubicon (21. évf.) 9. sz o. 10. A focinagyhatalom. Futballtörténeti traktátus. Élet és Irodalom július 2. LIV. évf. 26. sz. 6. o. 11. Magyar-magyar: a nagy játszma. Magyar Narancs március Mi kezdjünk a Kádár-korral? Élet és Irodalom április Mi a cigány, mi a magyar, és van-e történelmü(n)k? Reflexió Lajtai Mátyás recenziójára. (Társszerző: Majtényi Balázs) BUKSZ. 2013/3. sz A gondolattalanság emlékműve. Élet és Irodalom. LVIII. évfolyam, 13. szám, március Pozsgay Imre népfelkeléses nyilatkozata. Múlt-kor ősz

8 Forrás- és adatközlés 1. A kávéháztól a népbüféig. A vendéglátóipar államosítása. ArchivNet. 2001/1. sz. 2. Homokként pergett el a pénz. Magyar építkezések Líbiában. (társszerző Kokas Pál) ArchivNet. 2001/2. sz. 3. Az igazság, ahogy én látom Francois Mitterand írása magyarországi látogatásáról. ArchivNet. 2002/2. sz. 4. Életrajz-írás: Politikus-életrajzok Magyarország történelméből (másokkal közösen) Sulinet 1956-os forradalom os Intézet. Bp ill. 5. Életrajz-írás: Életrajzok. (másokkal közösen) = 1956 enciklopédiája. A magyar forradalom és szabadságharc Október 6. - december 12. Bp os Kutatási és Kiadói Kht., CD-ROM. 6. Sajtóannotáció, kronológia: 10 éves a rendszerváltás. Kronológia és sajtóannotáció a rendszerváltás 10. évfordulójára. (másokkal közösen) Bp., 1956-os Intézet, Recenzió 1. Kedves, jó Kádár elvtárs! Válogatás Kádár János levelezéséből. (szerk.: Huszár Tibor) Levéltári Közlemények. 2002/3-4. sz. 2. Pártközi értekezletek. Politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció. (szerk.: Horváth Julianna Szabó Éva Szűcs László Zalai Katalin) Múltunk. 2004/2. sz o. 3. Hétköznapi Sztálinváros. (Horváth Sándor: A kapu és a határ. Mindennapi Sztálinváros.) Múltunk 2005/1. sz. 4. Oral History. (A hatvanas évek emlékezete. Az Oral History Archívum gyűjteményéből válogatta és összeállította: Molnár Adrienne os Intézet, Bp., 2004.) Iskolakultúra 2005/8. sz o. Szociográfia 1. Hátsó udvar. Holmi április o. Fordítás, lektorálás Fordítás 1. Lutz Niethammer: A floating gap innenső oldalán. Kollektív emlékezet és identitáskonstrukció a tudományos diskurzusban. Századvég sz o. (Majtényi Beával) Fordítás lektorálása 8

9 1. Alf Lüdtke: Anyagiság, hatalomvágy és a felszín varázsa. Az Alltagsgeschichte perspektíváiról. (Fordította: Bogdanov Edit Rostás Péter.) Aetas sz o. 2. Lynn Hunt: Pornográfia és francia forradalom. (Fordította: Császár Ivett.) Aetas sz o. Tudományos kritikai fogadtatás Recenzió, ismertetés (Tanulmányról) Őrök a vártán. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. 1. Horváth Györgyi: Szocialista kisrealizmus. Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Magyar Narancs XX. évf. 39. szám (utolsó letöltés: február 20.) Elvtársi vadászatok. Rubicon (20. évf.) 7-8. sz o. 1. Zádori Zsolt: Ez meglátta, ez meglőtte, ez hazavitte hvg.hu/sorkoveto (utolsó letöltés: február 20.) Focialista forradalom. Kritika December o. 1. Zádori Zsolt: Ünneplésre készültek, gumibot lett belőle. hvg.hu/sorkoveto (utolsó letöltés: február 20.) Keresztező életutak vadászportrék a szocializmusból. Beszélő (13. évf.) 7-8. sz o. 1. Zádori Zsolt: Párttitkári vadásztatás Tanzániában. hvg.hu/sorkoveto 9

10 Önfejű munkások vagy öntudatos proletariátus? Vásárossorsok diktatúrában. In Horváth Sándor - Pető László Tóth Eszter Zsófia (szerk.) Munkásantropológia - munkástörténet. Bp., Napvilág, o. 1. Andrássy Mária: Munkástörténet munkásantropológia. In Szín. Közösségi művelődés. 9/ március o. 2. Kiss László: Munkástörténet munkásantropológia. Korall december o. (Könyvről) A Magyar Szocialista Munkáspárt Titkárságának jegyzőkönyvei. Bp., Napvilág Kiadó, o. (főszerkesztő: Feitl István, társszerkesztő: Horváth Sándor és Tóth Eszter Zsófia) 1. Ripp Zoltán: A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága titkárságának jegyzőkönyvei július 1. december 31. Századok sz o. A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből. Bp., MOL, o. (társszerkesztő: Szatucsek Zoltán) 1. Valuch Tibor: Adalékok a proletarizáció történetéhez. A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből. Korall sz május o. A tudomány lajtorjája. Társadalmi mobilitás és új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. Bp., Magyar Országos Levéltár Gondolat Kiadó, o. 1. Bódy Zsombor: Majtényi György: A tudomány lajtorjája. Társadalmi mobilitás és új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. BUKSZ (18. évf.) 3. sz. ősz o. 2. Katona Csaba: Majtényi György: A tudomány lajtorjája. "Társadalmi mobilitás" és "új értelmiség" Magyarországon a II. világháború után. Levéltári Közlemények (77. évf.) 1. sz o. 3. Kövér György: A társadalomtörténet refigurációja, avagy eltűnt szereplők nyomában. Történelmi Szemle. 2006/3-4. sz o. 4. Nagy-Csere Áron: Majtényi György: A tudomány lajtorjája. "Társadalmi mobilitás" és "új értelmiség" Magyarországon a II. világháború után. Korall sz Szeptember o. 5. Papp István: Társadalmi mobilitás és új értelmiség Múltunk, 2008 (53. évf.) 1. sz o. 6. Székely János: Majtényi György: A tudomány lajtorjája. Könyvhét December. 15. o. 10

11 K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban. Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. 1. Gervai András: Kegyelmes elvtársak. Élet és Irodalom. LIII. évfolyam szám, december Székely Anna: Elit élvezetek. Majtényi György: K-vonal - Uradalmi elit és luxus a szocializmusban. Figyelő, (54. évf.) 3. sz. Melléklet. I. old. 3. Rainer M. János: Másnap lett fácán (is). Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban Mozgó Világ, (36. évf.) 4. sz o. 4. Berki Imre: Regényes történelem. Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban. Korall (11. évf.) 40. sz o. 5. Takács Tibor: Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban BUKSZ (22. évf.) 2. sz o. 6. Kovács Csaba: A 8974 darabos fácánteríték és a fekete Chevik. Múltunk. 2010/3. sz o. 7. Hammerstein Judit: Úri szocializmus - luxuskommunisták Egyenlítő, (8. évf.) 7-8. sz. 79. old. 8. Vigh Péter: Színvonalasan a (K-)vonalasokról (Majtényi György könyvéről). Kommentár sz o. 9. György Péter: Ex libris. Élet és Irodalom február o. Cigánykérdés Magyarországon, (Társszerző: Majtényi Balázs.) Budapest, Libri Kiadó, o. 1. Lajtai Mátyás: Roma történelem másképpen (Majtényi Balázs - Majtényi György: Cigánykérdés Magyarországon )BUKSZ (25. évf.) 2. sz o. 2. H. Szilágyi István: Egy új történet keresése. (Majtényi Balázs Majtényi György: Cigánykérdés Magyarországon, ) Hitel XXVI (2013. november) 11, o. Vezércsel. Kádár János mindennapjai. Budapest, Libri Kiadó Magyar Nemzeti Levéltár, o. (430 ezer karakter) 1. Révész Sándor: Egy könyv, ami lesz. Mozgó Világ (39. évf.) 3. sz o. 2. Gervai András: Egy boldogtalan dictator. ÉS február o. Hivatkozási lista A munkáimra hivatkozó szerzők többek között: Élmunkások és sztahanovisták. Kézirat, (társszerző: Horváth Sándor, Tóth Eszter Zsófia) 11

12 1. Farkas Gyöngyi: Gyertek lányok traktorra! Női traktorosok a gépállomáson és a propagandában. Korall szeptember (1) 2. Feitl István: A kettős fordulat éve: In.: Fordulat a világban és Magyarországon Szerk.: Feitl István, Izsák Lajos, Székely Gábor. Bp., Napvilág, (1) Mobilitás és életstílus. Szakérettségisek életútja. In A mesterség iskolája. Szerk.: Bódy Zsombor - Mátay Mónika Tóth Árpád. Bp., Osiris, o. 3. Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. Bp., MTA Történettudományi Intézete, Bp., , 86. o. 4. Horváth Sándor: A mindennapi szocializmus és a jelenkortörténet. Századvég sz (4) 5. Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Bp., Osiris, o. (1) Életstílus és szubkultúra. Az autózás története ( ). Korall I/ o. 6. Gyáni Gábor: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. Bp., Corvina, o. (1) 7. Heimer György: Az autózás az ötvenes években. Complex Magazin. XIII. évf./12. sz. (12-13.) 12. o. (2) 8. Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. Bp., MTA Történettudományi Intézete, Bp., o. (1) 9. Horváth Sándor: Kádár gyermekei. Ifjúsági lázadás a hatvanas években. Nyitott Könyvműhely, Budapest, o.. o. (1) 10. Illényi Balázs: Bal oldali közlekedés. HVG. XXVI./39. sz szeptember o. (3) 11. Ilyés Sándor: Történeti szubkultúrák/ csoportkultúrák Kolozsváron a 20. században. Korunk október (17. évf.) 10. sz o. (1) 12. Tamás Gáspár Miklós: A helyzet. Bp., Irodalom Kft o. (1) 13. Valuch Tibor: A bőséges ínségtől az ínséges bőségig. A fogyasztás változásai Magyarországon az 1956 utáni évtizedekben. In Évkönyv Magyarország a jelenkorban. Szerk.: Rainer M. János Standeisky Éva. Bp., 1956-os Intézet o. (1) 14. Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában. Bp., Corvina, o. (1) 15. Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Bp., Osiris, o. (1) Uraltak vagy önfejűek? Diktatúrák mindennapjai a német társadalomtörténetírásban. Korall. 2001/3-4. sz o. 12

13 16. Apor Péter: A mindennapi élet örömei. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) 17. Bódy Zsombor: Egy bérharc dramaturgiája. In Horváth Sándor Pethő László Tóth Eszter Zsófia: Munkástörténet munkásantropológia. Bp., Napvilág, o. (1) 18. Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. Bp., MTA Történettudományi Intézete, Bp., o. (1) 19. Horváth Sándor: A mindennapi szocializmus és a jelenkortörténet. Századvég sz , 21. (1) 20. Horváth Sándor: Kádár gyermekei. Ifjúsági lázadás a hatvanas években. Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) 21. K. Horváth Zsolt: Les Silhuettes de l action sociale invisible. Production d ideologie et practiques autobiographiques dans l entrepise Masped, In Atelier-iskola. Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Szerk.: Czoch Gábor Klement Judit Sonkoly Gábor. Atelier, Budapest, o. (1) 22. Koltai Gábor: Egy pártszerűtlen aktfotós. Történetek egy fegyelmi ügy apropóján. Sic Itur Ad Astra. 60. sz. (2009) o. (1) A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből. Bp., MOL, o. (társszerkesztő: Szatucsek Zoltán) 23. Havadi Gergő: Az új népi szórakozóhely. A hosszú ötvenes évek Budapestjének életvilága a szocialista vendéglátásban. FONS: Forráskutatás és Történeti Segédtudományok. XIII. évf sz , 345. o. (2) 24. Havadi Gergő: Állambiztonság és a vendéglátás szigorúan ellenőrzött terei a szocializmusban. A Koccintós -csoport leleplezése. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) Emlékezés a kollégiumra. Népi kollégisták szakérettségisek. (társszerző: Metro- Roland, Dini.) In Évkönyv 2002, Budapest, 1956-os Intézet, o. 25. Pataki Ferenc: A Nékosz-legenda. Bp., Osiris, , 513. o. (2) Emlékezés és személyiség. Az életút rekonstrukciójáról. Aetas. 2002/2-3. sz o. 26. Vértesi Lázár: Oral history. A szemtanúként elbeszélt történelem lehetőségei. Aetas sz o. (2) Ön-fejűség. A másik Németország történelme. Aetas 2003/1. sz o. 27. Apor Péter: A mindennapi élet örömei. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) 13

14 28. Bódy Zsombor: Struktúrák és tapasztalatok. Politikai hatalom és társadalom az NDK történetírásában 1990 után. Századvég sz o. (1) Nekem a hatvanas évek A hatvanas évek tapasztalata egy élettörténeti elbeszélésben. In Múlt századi hétköznapok. Szerk.: Rainer M. János. Bp os Intézet, o. 29. Klimó von, Árpád: Ungarn seit Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht o. (1) 30. Viczián Zsófia: A fejünk fölött történt az egész In Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben. Szerk.: Kovács Éva. MTA Szociológiai Kutató Intézet os Intézet, o. (1) Önfejű munkások vagy öntudatos proletariátus? Vásárossorsok diktatúrában. In Horváth Sándor - Pető László Tóth Eszter Zsófia (szerk.) Munkásantropológia - munkástörténet. Bp., Napvilág, o. 31. Ö. Kovács József: Munkáslét Magyarországon 1956 után. A mikro- és makrotörténet metszéspontjai. In Rainer M. János, Standeisky Éva (szerk.): Évkönyv XI Magyarország a jelenkorban. Bp., 1956-os Intézet, o. (1) A kiskereskedelem és a kisipar államosítása. (társszerző: Szatucsek Zoltán.) História. 2004/1. sz o. 32. Havadi Gergő: Az új népi szórakozóhely. A hosszú ötvenes évek Budapestjének életvilága a szocialista vendéglátásban. FONS: Forráskutatás és Történeti Segédtudományok. XIII. évf sz (1) Női szerep a forradalomban. In Nők és férfiak Szerk.: Láczay Magdolna. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, o. 33. Bögre Zsuzsanna: Asszonysorsok. Ötvenhatos élettörténetek elemzése. Budapest, Ráció Kiadó, o. 34. Tóth Eszter Zsófia: Munkásság és oral history. Múltunk. 2005/4. sz o. (1) Új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. PhD értekezés. Kézirat Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig. A XX. század második felének magyarországi öltözködéstörténete. Bp., Corvina 1956-os Intézet, o. (1) Az új kultúrtörténet -ről. Aetas 2005/3. sz o. 36. Hornyik Sándor: A téridő szoros olvasata Az új lipcsei iskola képeiről. Balkon 2008/5. sz o. (1) 37. Perényi Roland: A jogtörténettől az új kultúrtörténetig. Sic itur ad astra. 2006/1-2. sz o. (1) 38. Szélpál Lívia: A történelem jövője: bevezetés egy nem hagyományos történetírás (unconventional history) elméletébe. Aetas, 22. évf szám, o (1) 14

15 Állami segítség vagy erőszakos asszimiláció? Az 1945 utáni roma történelem forrásairól és értelmezéséről. Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. Felelős szerkesztő: Márfi Attila, társszerkesztő: Dr. Kosztics István. Pécs, Katona Csaba: Szeriális történetírói kánon és levéltári tapasztalat. Levéltári Szemle sz. (59.) o. (1) 40. Dr. Vargha Dezső: Cigánysors - Hézagpótló tanulmánykötet a hazai cigányság történetéről. Pécsi Hét-online. (utolsó letöltés: február 20.) (1) Az értelmezés hatalma a hatalom értelmezése. Az 1945 utáni társadalomtörténet fogalmi nyelvéről. Korall Május sz o. 41. Nagy-Csere Áron: Munkásokból huligánok. A huligán mint társadalmi kategória megteremtése 1956 állambiztonsági értelmezésében. Betekintő 2009/4. (utolsó letöltés: február 20.) (1) 42. Nagy-Csere Áron: Az ellenség neve. huligán. In A Politikai diktatúra társadalmiasítása. Nyelv, erőszak, kollaboráció, ellenállás, alkalmazkodás. Szerk.: Kunt Gergely Ö. Kovács József. (A jelenkortörténet útjai 3. Sorozatszerkesztő: Ö. Kovács József.) Bíbor kiadó, Miskolc, o. (1) A tudomány lajtorjája. Társadalmi mobilitás és új értelmiség Magyarországon a II. világháború után. Bp., Magyar Országos Levéltár Gondolat Kiadó, o. 43. Apor Péter: A mindennapi élet örömei. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, , 31. o. (3) 44. Bolgár Dániel: A kulák érthető arca. Fogalomtörténeti vázlat. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, o. (1) 45. Gyáni Gábor: A forradalom társadalomtörténeti paradoxonjai. Forrás. 38. évf. 2006/10. sz , 33. o. (Második megjelenés: Ezerkilenszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Tanulmányok. Szerk.: Gyáni Gábor Rainer M. János , 96.o.) (2) 46. Hajdu Tibor: Hogyan alakult át a munkáspárt a bürokrácia pártjává? ( ) Történelmi Szemle. 2006/3-4. sz o. (1) 47. Havadi Gergő: Állambiztonság és a vendéglátás szigorúan ellenőrzött terei a szocializmusban. A Koccintós -csoport leleplezése. In Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában: új utak a szocialista korszak kutatásában Nyitott Könyvműhely, Budapest, ( ) 172. o. (1) 15

György Majtényi. German as a foreign language, Humboldt-Universität zu Berlin 1999

György Majtényi. German as a foreign language, Humboldt-Universität zu Berlin 1999 STUDIES 2001 1998-2002 1997-2002 1993-1999 1993-1998 1989-1993 DEGREES 2010 2004 2002 2002 1999 1998 György Majtényi Humboldt-Universität zu Berlin, Europäische Ethnologie Eötvös Loránd University, Social

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

a. Kötetek b. Tanulmányok

a. Kötetek b. Tanulmányok A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 5/0151/2001. számú projektjének (A hatvanas évek Magyarországon) keretében született publikációk jegyzéke az 1956-os Intézet munkatársai 2001 a. Kötetek Kőrösi

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Magyarország társadalomtörténete

Magyarország társadalomtörténete 1. Bevezetés 2. Magyarország helye Európában 3. Polgárosodás a dualizmus korában A Horthy-korszak 4. Trianon és következményei 5. Az elit és a középrétegek 6. Kispolgárság, parasztság 7. Az alsó rétegek

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva SZAKMAI ÉLETRAJZ Argejó Éva Születés helye, ideje Miskolc, 1955 Középiskola 1969 1973 Ihász Dániel Ipari Szakközépiskola Egyetem 1993 1997 ELTE BTK filozófia 1981 1985 ELTE BTK szociológia 1976 1979 Budapesti

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok Önéletrajz Novák Attila PhD anovak@t-email.hu Telefon: +36 70 9491 733 Történész Születési hely és idő: Budapest, 1967. május 17. Tanulmányok 1998 2002: PhD hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

Pályázat. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának. elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben

Pályázat. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának. elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben Pályázat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben Bezsenyi Tamás cum grano salis 1 ÖNÉLETRAJZ Bezsenyi Tamás Tanulmányok, végzettség

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

FEITL ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK

FEITL ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK FEITL ISTVÁN Beosztás: Email: főigazgató-helyettes feitl@phistory.hu PUBLIKÁCIÓK ÖNÁLLÓ KÖTET: Mikrotörténetek 1956. Pestszentlőrincen, Pestszentimrén. Napvilág Kiadó, 2011. 270. A Szent Lőrinc (KISZ)

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. Állampolgárság: magyar. Telefon: 1-413-23-57 E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna október 1. PhD 2002 történelemtudományok MTA

Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna október 1. PhD 2002 történelemtudományok MTA név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna 1960. október 1. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban A konferencia helyszíne MTA Szegedi Területi Bizottsága (MTA SZAB, Szeged, Somogyi u. 7.) 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport Pál Judit kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) E-mail: pal.judit@tk.mta.hu Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 432 Épület: Keresztszárny (Emelet, szobaszám: fsz. 2.) Kutatási területek kapcsolatháló-elemzés,

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Önéletrajz Közép-Európai Egyetem (CEU), Gender Studies MA-szak (diploma minősítése: with Distinction)

Önéletrajz Közép-Európai Egyetem (CEU), Gender Studies MA-szak (diploma minősítése: with Distinction) Önéletrajz Személyi adatok Név: Gregor Anikó Születési dátum: 1984.04.30. Születési hely: Békéscsaba E-mail: gregor@tatk.elte.hu Tanulmányok 2010-2011 Közép-Európai Egyetem (CEU), Gender Studies MA-szak

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE

Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 1 Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE Könyv 1. A Magyar Kommunista Párt irodalompolitikája, 1944-1948. Négy évtized 11. Kossuth K. 1987. 162 o. 2. Írók lázadása. 1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek. Irányított

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Vezetéknév/utónév Zsubori Edina Ágnes Cím 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám 06-30-584-6250 E-mail zsubina@yahoo.com Állampolgárság magyar Szakmai tapasztalat

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben