Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme"

Átírás

1 Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Helyi kezdeményezéseken alapuló környezet- és természetvédelem a szlovák-magyar határ mentén Támogatási Alap Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Ochrana prírody a prostredia vychádzajúca z miestnej iniciatívy v oblasti slovensko-madarskej hranice madarskej Štrukturálny Fond Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme Environmental protection and nature conservation in the Slovak-Hungarian border region through local initiatives Grant Scheme / Bratislava župa Győr-Moson-Sopron megye Trnava župa Nitra župa Komárom-Esztergom megye Pest megye* Banská Bystrica župa Nógrád megye Heves megye Košice župa Borsod-Abaúj-Zemplén megye * Pilisvörösvár, Szentendre, Szob, Vác kistérségek

2 Készült az Európai Unió támogatásával Pripravené s podporou Európskej Únie Published with the support of the European Union Bratislava župa Győr-Moson-Sopron megye Trnava župa Nitra župa Komárom-Esztergom megye Pest megye* Banská Bystrica župa Nógrád megye Heves megye Košice župa Borsod-Abaúj-Zemplén megye * Pilisvörösvár, Szentendre, Szob, Vác kistérségek

3 Bevezető Az 1990-es évektől az Európai Unió mind nagyobb figyelmet fordít a határon átnyúló együttműködések támogatására mind a saját külső határain, mind a leendő EU-tagországok határ menti térségeiben. A határ mentiség gyakran jelent hátrányt, különösen akkor, ha a terület távol fekszik az ország centrumtérségeitől, nehezen elérhető, vagy akkor, ha a határ nehezen átjárható, és szegényesek a kétoldalú kapcsolatok. A belső EU-határrégiók fejlesztését célzó Interreg program mintájára 1995-ben, Ausztria csatlakozásakor indult el a Phare CBC Cross-Border Cooperation program Magyarországon. A program kezdetben csak az osztrák határtérséget érintette, majd fokozatosan kiterjedt a román, szlovák és szlovén határszakaszokra, végül a magyar-horvát, magyar-ukrán és magyar-szerb együttműködésre is. Az első programokat jellemző néhány nagyértékű beruházás és kisebb támogatási összegű kisprojekt alapok mellett az évek során egyre inkább igény mutatkozott a határ menti területeken több és nagyobb léptékű fejlesztésre, az ezeket lehetővé tévő, könnyebben elérhető támogatási formákra. A évi Phare CBC programban már a kisprojekt alapokhoz hasonló elven működő támogatási konstrukciók indultak a magyar-osztrák, magyar-szlovén, magyar-szlovák és magyar-román határrégióban. Magyar-szlovák viszonylatban a Phare támogatásával az és évi programmal akkor még Ausztriával közösen indult meg a határon átnyúló együttműködések ösztönzése. A Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program támogatási konstrukciója a környezet- és természetvédelem területén nyújtott támogatást a térség igényei és szükségletei alapján jelölve meg a támogatható tevékenységek körét. A Phare CBC programok révén a határ menti együttműködés területén szerzett tapasztalat, az elsajátított gyakorlat egyben belépőt jelentett az INTERREG Közösségi Kezdeményezés pályázataiban való sikeres részvételhez, a Magyarország EU-tagállammá válásával megnyíló támogatások felhasználásához. Kiadványunk a évi magyar-szlovák Phare CBC támogatási alapról és annak eredményeiről ad képet és akár példákat új határon átnyúló fejlesztésekhez és együttműködésekhez. Galovicz Mihály programengedélyező ügyvezető 1

4 Úvod Od deväťdesiatych rokov naďalej sústreďuje Európska únia stále väčšiu pozornosť na podporu spolupráce presahujúcu hranice, a to rovnako na svojich hraniciach v rámci únie, ako aj v pohraničných oblastiach budúcich členských štátov EU. Existencia v pohraničí je často nedostatkom, najmä vtedy je ťažko prístupná, keď oblasť leží ďaleko od centra krajiny, alebo vtedy, keď je hranica ťažko prechodná, a obojstranné vzťahy sú chudobné. Podľa vzoru programu EU na rozvoj pohraničných regiónov v rámci EU sa v Maďarsku v roku 1995, keď do Únie vstúpilo Rakúsko, začal program Phare CBC Cross-Border Cooperation. Program sa na začiatku týkal len rakúskej pohraničnej oblasti, postupne sa však rozšíril aj na hraničné úseky s Rumunskom, Slovenskom a Slovínskom, a na koniec sa presunul aj na spoluprácu v maďarsko-chorvátskom, maďarsko-ukrajinskom a maďarsko-srbskom pohraničí. Po veľkoplošných investíciách a niekoľkých nízkonákladových menších projektoch, sa počas rokov v pohraničných oblastiach ukázala potreba za rozšíreným rozvojom s väčšou podporou, a potreba za prechodom na ľahšie dosiahnuteľné formy podpory. V projekte Phare CBC v roku 2002 sa už prejavili podporné konštrukcie známe z malých projektov, a to v projektoch v maďarsko-rakúskej, maďarsko-slovínskej, maďarsko-slovenskej a maďarsko-rumunskej pohraničnej oblasti. V maďarsko-slovenských podmienkach sa podpora cezhraničnej spolupráce začala programami v rokoch 1995 a 1996, v tom čase ešte spoločne s Rakúskom. Konštrukcia podpory Programu Phare CBC Maďarsko-Slovensko 2002 poskytla pomoc v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody, a určovala okruh podporiteľných činností podľa potrieb regiónu. Skúsenosti a prax získané v programoch Phare CBC v oblasti spolupráce v pohraničných oblastiach znamenali súčasne aj vstupenku do úspešných účastí v konkurzoch INTERREG Občianske Iniciatívy, a k využitiu podpôr vyplývajúcich z vstupu Maďarska do EU. Naše vydanie posyktuje obraz o podpore maďarsko-slovenských programov v rámci projektu Phare CBC v roku 2002 a o ich výsledkoch, a môže slúžiť aj ako vzor pre nové projekty rozvoja a spolupráce presahujúcich hranice. Mihály Galovicz programový riaditeľ 2

5 Introduction Since the 1990 s the European Union has paid greater attention to supporting cross-border development both along its own border areas, and along those of future member states. Borderland regions are often disadvantaged, especially so if they are located far from the central areas of the country, or if the border is not easily permeable and cross-border cooperation is lacking. The Phare CBC Cross-Border Cooperation programme was launched in Hungary in 1995 upon the accession of Austria to the European Union, and was based on the model of the INTERREG program, which aimed at the development of internal EU border regions. The programme initially covered the borderland with Austria, and it was gradually expanded to cover the Hungarian-Romanian, Hungarian-Slovak and Hungarian-Slovenian border areas. Eventually it involved Hungarian-Croatian, Hungarian-Ukrainian and Hungarian-Serbian cooperation. In addition to a few large-scale investments and the small project funds with smaller amount of financing that characterised the first programmes, as the years went by there was an increasing demand for more and larger-scale development and for more easily accessible grant forms in the border areas. In the Phare CBC 2002 programmes, the grant schemes launched were similar to that of the Small Project Fund, and covered the Hungarian-Austrian, Hungarian-Slovenian, Hungarian-Slovak and Hungarian-Romanian border areas. Concerning the Hungarian-Slovak relations, the promotion of cross-border cooperation started with the assistance of 1995 and 1996 Phare programmes then still together with Austria. The grant scheme of the Phare CBC Hungary- Slovakia 2002 Programme supported the areas of environmental protection and nature conservation, identifying the range of eligible activities based on the needs of the area. The experience and practice gained in cross-border cooperation through implementing Phare CBC programmes meant an immediate entry to successful participation in the programs of the INTERREG Community Initiative and upon Hungary s accession to the absorption of EU grants. This publication gives an overview of the grant scheme and the achieved results of the Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme, and it might serve as a source of inspiration for new cross-border developments and cooperation. Mihály Galovicz Programme Authorising Officer 3

6 Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Az évi Phare CBC programok összesen 135 millió euró támogatási kerettel segítették elő a kapcsolatok fejlődését és a határ menti térségek felzárkózását. E programok jellemzően néhány nagy értékű projektből és a kisebb léptékű fejlesztéseket ösztönző támogatási formából, az ún. kisprojekt alapból épültek fel. A határon átnyúló hatás vagy a határ menti együttműködés minden esetben alapkövetelmény volt. A nagyprojektek többnyire egy-egy kiemelt legalább 2 millió euró Phare támogatással megvalósult beruházást foglaltak magukba. A kisprojekt alapok a határon átnyúló, helyi fejlesztések támogatását szolgálják, elősegítve a határon átnyúló integrációs folyamatokat. A és évi Phare CBC programok jellemzően a kisprojekt alapokhoz hasonló elven működő támogatási konstrukciókat tartalmaztak, azokénál lényegesen magasabb elnyerhető támogatással. Az először a évi programmal induló támogatási alapok a határon átnyúló együttműködés egy-egy kiemelt területére így gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, humánerő-forrás-fejlesztés, turizmus vagy közlekedés koncentráltak. A évi Phare CBC Támogatási Alap A szlovák-magyar határszakaszon kísérleti jelleggel az és években már indult ún. trilaterális Phare CBC program, akkor még Ausztriával közösen. Ennek folytatását jelentették 1999-től kezdve a kétoldalú fejlesztések a szlovák-magyar határszakaszon is. A évi magyar-szlovák Phare CBC Támogatási Alap céljaként a helyi környezet- és természetvédelmi kezdeményezések támogatásával a régióban fellelhető természeti erőforrások megőrzését és a környezetvédelem javítását jelölték ki. Fő területei voltak a környezetvédelmi intézmények közötti együttműködések ösztönzése, a hosszú távú együttműködés formáinak megteremtése, a helyi jellegű, közös környezet- és természetvédelmi kezdeményezések fejlesztése. A támogatási alap két komponensből épült fel: Tanulmányok készítése és emberierőforrás-fejlesztés Környezetvédelmi beruházási projektek előkészítését és fejlesztését szolgáló dokumentumok, tanulmányok készítése Védett területek és nemzeti parkok együttműködésének elősegítése Környezetvédelemhez kapcsolódó információs kampányok Beruházási akciók Települési szennyvízelvezetés és -kezelés Szennyvíziszap és városi folyékony hulladék elvezetése és kezelése Folyók revitalizációja, természetvédelmi területek alakítása Természetvédelmi területek rehabilitációja, helyreállítása Közös környezet- és természetvédelmi monitoring rendszerek létesítése, illetve fejlesztése Szennyvízkezelés lakossági és mezőgazdasági A programban azok a nonprofit vagy nem kormányzati szervezetek vehettek részt Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéről, illetve Pest megye egyes kistérségeiből Pilisvörösvári, Szentendrei, Szobi, Váci kistérségek, amelyek legalább egy partnerrel rendelkeztek a határ túloldaláról Bratislava, Trnava, Nitra, Banska Bystrica vagy Košice megyéből. A évi magyar-szlovák környezetvédelmi alap 2,4 millió euró támogatási keretösszegéből az európai uniós Phare támogatás 1,8 millió euró, a nemzeti társfinanszírozás 600 ezer euró volt, melyen belül tanulmányokra és emberierőforrás-fejlesztésre 660 ezer eurót, környezetvédelmi infrastruktúra beruházásokra 1,74 millió eurót lehetett fordítani. Az egyes projektekhez elnyerhető támogatás legalább 50 ezer és legfeljebb 500 ezer euró volt. A támogatási alap keretében 15 fejlesztés valósulhatott meg a határrégióban. 4

7 Program Phare CBC Maďarsko-Slovensko 2002 Programy Phare CBC v rokoch 1995 až 2003 podporili rozvoj vzťahov a otvorenie pohraničných oblastí celkovou sumou 135 miliónov EUR. Tieto programy boli stavané na niekoľkých projektoch veľkej hodnoty a z foriem podporujúcich menšie rozvojové kroky, z tzv. základov malých projektov. Základnou podmienkou bol vplyv presahujúci hranice alebo spolupráca v pohraničnej oblasti. Veľké projekty sa uskutočnili z veľkých zdrojov aspoň 2 milióny EUR podpory Phare. Základy malých projektov slúžia na podporu cezhraničného miestneho rozvoja, a týmto pomáhajú integračné procesy presahujúce hranice. V roku 2002 a 2003 programy Phare CBC obsahovali konštrukcie podpory zakladajúce sa na podobnej podstate ako malé prijekty, ale s možnosťou získať podstatne vyššie podpory. V roku 2002 sa programy po prvýkrát sústredili na jednotlivé oblasti cezhraničnej spolupráce na rozvoj hospodárstva, ochranu životného prostredia, rozvoj ľudských zdrojov, turizmus alebo dopravu. Znaky Phare CBC Fondu Podpory v roku 2002 V slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti v experimentálnej podobe sa už začal tzv. trilaterálny program Phare CBC, v tom čase ešte spoločne s Rakúskom. Pokračovaním tohoto bol od roku 1999 dvojstranný vývin v maďarskoslovenskej pohraničnej oblasti. V roku 2002 základným cieľom maďarsko-slovenského Fondu Podpory Phare CBC označili zachovanie prírodných zdrojov nachádzajúcich sa v oblasti a zlepšenie ochrany životného prostredia, za podpory miestnych iniciatív na ochranu životného prostredia a ochranu prírody. Hlavné oblasti podpory boli spolupráca ochranárskych inštitúcií, a miestne iniciatívy na rozvoj ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Fond podpory bol postavený z dvoch komponentov: Príprava štúdií a rozvoj ľudských zdrojov Príprava investičných projektov v ochrane životného prostredia a príprava dokladov a štúdií na účely rozvoja Podpora spolupráce medzi chránenými oblasťami a národnými parkami Informačné kampane súvisiace s ochranou životného prostredia Investičné akcie Riadenie odtoku odpadových vôd v obciach Odtok a narábanie s mestským tekutým odpadom a Revitalizácia riek, vytváranie oblastí ochrany životného prostredia Rehabilitácia oblastí ochrany životného prostredia Zakladanie a rozvoj spoločných systémov monitoringu ochrany prírody Riešenie problému odpadových vôd v kruhu obyvateľov a poľnohospodárov V programe sa mohli zúčastniť iba tie neziskové alebo vládne organizácie z teritórií žúp Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Nógrád, Heves a Borsod-Abaúj-Zemplén, a z menších oblastí Peštianskej župy mikroregióny Pilisvörösvár, Szentendre, Szob, Vác, ktoré majú aspoň jedno partnerské mesto na území Slovenska v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom alebo v košickom kraji. V roku 2002 bol maďarsko-slovenský fond pre ochranu životného prostredia 2,4 miliónov EUR, z tohoto bola podpora z Phare 1,8 miliónov EUR, štátna spoluúčasť 600 tisíc EUR. Z týchto sa 660 tisíc EUR použilo na rozvoj ľudských zdrojov, na investície v infraštruktúre ochrany prírody bolo možné použiť 1,74 miliónov EUR. Na jednotlivé projekty bolo možné získať najmenej 50 tisíc EUR a najviac 500 tisíc EUR. V rámci Fondu Podpory bolo možné uskutočniť 15 rozvojových plánov v pohraničnej oblasti. 5

8 Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme During the period of Phare CBC programmes facilitated the development of partnerships and the economic accession of border regions with a grant scheme of 135 million Euro. On the one hand, these programmes included several, high-budgeted projects and, on the other hand, small-scale grant schemes, the so-called Small Project Fund. Cross-border impact and cross-border cooperation was a basic requirement in the cases of both high-budgeted and smallscale projects. The large-scale projects incorporated an accentuated investment component, and were implemented using up at least 2 million Euro Phare grant. The Small Project Fund is to stimulate and support cross-border local development promoting integration processes. The grant scheme of the Phare CBC programmes of 2002 and 2003 is similar in structure to the Small Project Fund, although the maximum amount of grants for one project is considerably higher than in the case of the small projects. The grants launched first with the 2002 programme concentrated on certain accentuated areas of cross-border cooperation such as economic development, environmental protection, human resource development, tourism or transport. The Phare CBC 2002 Grant Scheme Concerning the Slovak-Hungarian border area, in 1995 and 1996 the so-called trilateral Phare CBC pilot programme was launched with the involvement of Austria. Later, from 1999 bilateral developments were launched in the Slovak- Hungarian border area. The aim of the Hungarian-Slovak Phare CBC 2002 Grant Scheme was to protect the natural resources in the region and to improve environmental protection through supporting local environmental and nature conservation initiatives. The main areas of funding were promoting the cooperation between environmental authorities, creating the framework of long-term cooperation, and developing local environmental and nature conservation initiatives. The grant scheme consisted of two components: Composing studies and human resource development Composing documents and studies that support the preparation and development of environmental investment projects Promoting the cooperation of protected areas and national parks Information campaigns related to environmental protection Investment actions Wastewater disposal and management in settlements Wastewater silt and urban liquid waste disposal and management Revitalisation of rivers, developing nature conservation areas Rehabilitation and reconstruction of nature conservation areas Elaboration and development of common environmental and nature conservation monitoring systems Wastewater management - public and agricultural According to the eligibility criteria of the programme, only those not-for-profit or non-governmental organisations from Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Heves and Borsod-Abaúj-Zemplén counties and from the areas of Pilisvörösvár, Szentendre, Szob and Vác from Pest County were eligible to apply for grants, which had at least one cooperating partner from the other side of the border from Bratislava, Trnava, Nitra, Banska Bystrica or Kosice counties. Out of the 2,4 million Euro budget of the 2002 Hungarian-Slovak environmental grant scheme 1,8 million Euro was Phare grant and 600 thousand Euro was co-financed by the central budget. For studies and human resource development 660 thousand Euro was allocated, for environmental infrastructure investments 1.74 million Euro was assigned. Project providers were eligible for a minimum grant of 50,000 and a maximum of 500,000 Euro. In the program fifteen projects were implemented in the border region. 6

9 Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán Kedvezményezett: Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség 3860 Encs, Május 1. út 1. Támogatás összege: euró A projekt célja Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség arra vállalkozott, hogy felmérje a szlovákiai térségben üzemelő Kelet-Szlovákiai Vasmű és a hozzá kapcsolódó ipari üzemek környezetkárosító hatását a határ mindkét oldalán. A pályázó ezzel egyrészt a térségben található felszíni vizek és víznyerő helyek védelmét, másrészt turisztikai kihasználtságuk növelését tűzte ki célul. A projekt tartalma A határ menti régióban magas a környezetvédelmi szempontból érzékeny, védett természetvédelmi területek száma. Jelentős gyümölcsültetvények, biotermesztés jellemzőek a térségre. Ezen adottságokra és a felszíni vizekre jelentős hatással van a Kelet-Szlovákiai Vasmű. Az ipari üzemek környezetkárosító hatásának mérséklése nem csupán a határ két oldalán élő lakosság életfeltételeinek javítása szempontjából, hanem a régió fejlődésének lehetőségei miatt is lényeges. Bár az elmúlt évtizedben a természetes környezet minősége jelentősen javult a határrégióban, még mindig komoly hiányosságok adódnak a környezetvédelem terén. Elengedhetetlen ezért a két kistérség együttműködésének előmozdítása, egy olyan esettanulmány és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amelyek a jelen helyzetet részletesen feltárják, és a felmerült problémákra megoldásokat javasolnak. A projekt eredményei Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség 35 önkormányzata és a partner Kanyapta-menti Településtársulás kilenc önkormányzata vett részt a fejlesztésben. A partnerek öt alkalommal szerveztek szakmai tanácskozást 15 fő részvételével, amelyek különösen hasznosnak bizonyultak az időközben felmerült problémák megbeszélésében és az információáramlás folyamatossá tételében. A szakmai tanácskozásokon túl a kistérségek képviselői négy workshopot és négy munkamegbeszélést szerveztek, amelyekre a program kulcsszereplőin kívül külső szakértőket és civil szervezetek képviselőit is meghívták. Az együttműködés eredményeként egy összefoglaló helyzetfeltáró tanulmány készült a térség környezetvédelmi helyzetéről. Mindez előrevetítette annak a megvalósíthatósági tanulmánynak a tartalmát is, amely alapján a kedvezőtlen környezetvédelmi hatások megszüntethetők és a térség turisztikai vonzereje felerősíthető, ami már potenciális befektetőket is hozhat. Érdemes volt más térségek példáján tanulni: így a programban részt vevő szervezetek drezdai és jénai tanulmányúton vehettek részt. A projekt gyakorlati megvalósítását követően a tapasztalatokat, a térségre gyakorolt hatást, valamint az elvárható eredményeket egy 1000 példányban megjelenő kiadványban összegezték szlovák és magyar nyelven, végül a sikeres együttműködést konferencia zárta. Együttműködő partnerek Združenie dedín popri Kanyapte (Kanyapta-menti Falvak Társulása) A szlovák partner közreműködött a workshopok és munkaértekezletek megszervezésében, részt vett a megvalósíthatósági tanulmány előkészítésében, segítséget nyújtott a kiadvány szlovák nyelvre történő fordításában és a workshopok és munkaértekezletek szlovák nyelven történő tolmácsolásában. 7

10 Otvorenie a priblíženie návrhov, medzi dvoma hranicami, vplyvu Východoslovenských Železiarni na znečistenie životného prostredia Uchádzač: Samosprávne Združenie Územného rozvoja v Abaúj 3860 Encs, Május 1. út 1. Výška podpory: EUR Ciele projektu Samosprávne Združenie Územného rozvoja v Abaúji sa pustilo do toho, aby zmeralo vplyv Východoslovenských Železiarni a priemyselných závodov patriacich k nim, ktoré ležia na území Sloveskej Republiky, na znečistenie životného prostredia na oboch stranách hraníc. Uchádzač si týmto na jednej strane vytýčil za ciele ochranu spodných vôd a vodných nádrží, a na druhej strane vzrast turistického využitia. Obsah projektu V regióne blízkosti hraníc je veľké množstvo, z hľadiska ochrany žívotného prostredia, citlivých chránených oblastí na ochranu prírody. Významné pre túto oblasť sú viaceré rozsiahle ovocné sady a biologické pestovanie. Významný vplyv na danú skutočnosť a spodné vody majú Východoslovenské Železiarne. Zmiernenie vplyvu znečistenia životného prostredia priemyselných závodou je dôležité nie len kvôli životným podmienkam obyvateľov území oboch strán hraníc, ale aj kvôli možnostiam regionálneho rozvoja. Aj napriek tomu, že sa za posledné desaťročia kvalita ochrana životného zlepšila na území pohraničia, ešte stále sa však nájdu veľké nedostatky v oblasti ochrany životného prostredia. Nevyhnutné je preto napomáhať spoluprácu dvoch regiónov, vypracovanie takého prieskumu a uskutočniteľného štúdia, ktoré nám danú situáciu podrobne roztvoria a na vyskytnuté problémy navrhujú riešenie. Výsledky projektu Na vývoji sa zúčastnilo 35 samospráv Samosprávneho Združenia Územného rozvoja v Abaúji a partnerské Združenie dedín popri Kanyapte. Partneri organizovali odbornú poradu pri piatich príležitostiach za prítomnosti 15 účastníkov. Porady sa ukázali ako veľmi užitočné najmä pri prediskutovaní problémov, ktoré sa časom vyskytli, a pri zabezpečení toku informácií. Okrem odporných porád organizovali predstavitelia mikroregiónu aj štyri workshopy a štyri pracovné dialógy, na ktoré okrem kľúčových postáv projektu pozvali aj vonkajších odborníkov a predstaviteľov občianskych združení. Ako výsledok spolupráce vznikla mapovacia štúdia o stave ochrany prírody v regióne. Všetko toto bolo podkladom pre ďalšiu štúdiu, na základe ktorej možno pozastaviť nepriaznivé účinky na ochranu prírody, a pomocou ktorej možno posilniť turistickú príťažlivosť regiónu, čo by pritiahlo aj potenciálnych investorov. Bolo užitočné poučiť sa s príkladov iných regiónov: takto sa zúčastnené organizácie mohli vyskytnúť na pracovnej ceste v Jéne a Drážďanoch. Výsledky projektu, skúsenosti, vplyv výsledkov projektu na región a očakávané dlhodobé výsledky zhrnuli do vydania, ktoré vyšlo v slovenčine a maďaršine v náklade 1000 kusov, a úspešnú spoluprácu nakoniec uzatvorila konferencia. Spolupracujúci partneri Združenie dedín popri Kanyapte Slovenský partner sa podieľal na príprave workshopov a organizovaní pracovných porád, poskytol pomoc aj pri preklade vydania do slovenčiny, a pri tlmočení workshopov a pracovných porád do slovenčiny. 8

11 Examination of the environmentally harmful effects of the East-Slovak Iron Works and proposing maintenance solutions on both sides of the border Beneficiary: Abaúj Association of Municipalities for Rural Development 3860 Encs, Május 1. út 1. Grant sum: Euro Project objectives The Abaúj Association of Municipalities for Rural Development has embarked on assessing the environmentally harmful effects of the East-Slovak Iron Works and the related industrial plants on both sides of the border. The project applicant has aimed at protecting surface waters and water sources in the area and at improving their utilisation by tourism. Project content In the border region there is a high number of protected nature conservation areas that are sensitive from an environmental point of view. The area may be characterised by significant fruit plantations and bio-farming. These assets and surface waters are greatly affected by the East- Slovak Iron Works. Mitigation of the environmentally harmful impact of industrial plants is imperative not only in relation to the improvement of the standards of living for the population living on either side of the border, but also from the point of view of opportunities for regional development. Although in the last decade the quality of natural environment has improved significantly in the border region, there are still major shortcomings concerning environmental protection. Therefore it is indispensable to promote cooperation between the two sub-regions, and to prepare a case study and a feasibility study that explore the current situation and recommend solutions to the identified problems. Project results 35 municipalities in the area of the Abaúj Association of Municipalities for Rural Development and 9 municipalities from the partner Association of the Villages by the Kanyapta have participated in the development activities. The partners have organised professional symposiums five times with the participation of 15 persons. These symposiums have proved to be very useful for discussing the identified problems and ensuring continuous information flow. In addition to the symposiums four workshop meetings and four meetings for working groups have been organised by representatives from the sub-regions, where not only key actors of the programme, but also external consultants and NGO representatives have participated. As a result of this cooperation a summary study has been prepared on the status of environmental protection in the area. The summary study has projected the content of the feasibility study, based on which unfavorable environmental effects may be eliminated, and the attractiveness of the area for tourism may be enhanced, which might also attract potential investors. It has been valuable to learn from the examples of other areas: the organisations participating in the programme have participated in a study-tour to Dresden and Jena. Following the practical implementation of the project the effects on the area and the expected results have been summarized in a publication in Slovak and in Hungarian languages, and published in 100 copies. The successful cooperation has been concluded with a conference. Cooperating partners Združenie dedín popri Kanyapte (The Association of Villages by the Kanyapta) The Slovak partner has participated in organising workshops and meetings, has taken part in the preparation of the feasibility study, assisted in translating the publication into Slovak and in interpreting the content of the workshops and meetings into Slovakian language. 9

12 Szlovák-magyar autóroncs újrahasznosító üzem megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése Kedvezményezett: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet 3519 Miskolctapolca, Iglói út 2. Támogatás összege: euró A projekt célja A személygépjárművek számának növekedése következtében világméretű probléma a járművekből származó hulladékok újrahasznosítása, illetve elhelyezése. Erre a kérdésre keres választ a projekt magyar és szlovák kutató- és oktatóintézmények közreműködésével. Célja az autóroncs újrahasznosítás európai gyakorlatának megismerése és megismertetése a határrégió szakértőivel és közvéleményével, hozzájárva ezáltal a környezeti állapot javításához a térségben. A projekt tartalma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelenleg több mint 120 ezer személygépkocsi van forgalomban, átlagéletkoruk 12,5 év. Feltételezve, hogy a 15 évnél korosabb járműveket kivonják a forgalomból, évente 8-9 ezer autóroncs keletkezik, amelynek elhelyezéséről gondoskodni kellene. A megyében működő gépjárműbontók kapacitása igen kicsi, és nem felel meg a környezetvédelmi előírásoknak. Nyugat-Európa országaiban már működnek gazdaságos újrahasznosító rendszerek. A roncsok 75%-át fémfrakcióként visszatáplálják a nyersanyag körforgalomba. A projekt keretében megtörtént a határrégió környezetvédelmi jellemzőinek és az autóroncs feldolgozás jelenlegi térségi gyakorlásának feltárása, valamint ennek összevetése a nemzetközi tapasztalatokkal. A projekt eredményei A tanulmány elkészítése helyzetfeltáró kutatással indult: elemezték a két ország környezetvédelmi jogszabályi hátterét, feltérképezték az autóroncsok kezelésének jelenlegi módszereit a térségben, és ezt a szakirodalom alapján összevetették az európai gyakorlattal. A helyzetfeltárás eredményeit kétnapos bilaterális workshopon vitatták meg 24, illetve 10 fő részvételével.a workshop célja egyúttal a partnerség építés is volt. A projekt 7-7 résztvevője két alkalommal háromnapos tanulmányúton vett részt Amstettenben (Ausztria) és Németországban. Amstettenben a térség legnagyobb használt autó feldolgozó schredder és flotáló üzemét látogatták meg, amely 24 ezer gépjárműroncsot dolgoz fel évente. Németországban az IFAT szakkiállításon a svájci SEDA és a német Interseroh cég hulladék újrahasznosítási technológiájával ismerkedtek. A tanulmányutakat 2-2 kétnapos workshop követte, amelyen 8, illetve 21 fő közreműködött a tapasztalatok feldolgozásá ban. A helyzetfeltáró tanulmányt kiegészítették logisztikai és gazdasági elemzéssel, valamint beruházási és együttműködési javaslattal. A projektet kétnapos konferencia zárta le, amelyen 60 fő vett részt a térség önkormányzatai, fejlesztési és oktatási intézményei, vállalkozói részéről. A tanulmányt magyar és szlovák nyelven publikálták. Együttműködő partnerek Ústav Materialnovu Vyskumu SAV (Szlovák Tudományos Akadémia Anyagtudományi Intézete) Technická Universita v Kosiciach (Kassai Műszaki Egyetem) Mindkét intézmény közreműködött a helyzet-feltárásban, kutatásban, képviselőik jelen voltak a workshopokon és a tanulmányutakon. A szlovák oldali munkát az akadémiai intézet irányította. 10

13 Začiatok realizačných štúdií pre slovensko-maďarskú prevádzku recyklácie vrakovísk Uchádzač: Výskumná Nadácia Bay Zoltán Inštitút logistiky a výrobnej techniky 3519 Miskolctapolca, Iglói út 2. Výška podpory: EUR Ciele projektu Z dôvodu vzrastu počtu osobných automobilov začína byť svetovým problémom ich uskladnenie a recyklovanie. Na túto otázku hľadajú odpoveď maďarský a slovenský výskumníci v spolupráci so vzdelávacím inštitútom. Ich cielom je naštudovanie recyklácií vrakovísk z europskej praxe a oboznámiť odborníkov aj spoločnosť z regiónov pohraničia, a tím prispieť k prilepšeniu prostredia v danom okolí. Obsah projektu V župe Borsod-Abaúj-Zemplén je v súčastnosti viac ako stodvadsaťtisíc osobných automobilov v prevádzke, ich priemerní vek je 12,5 rokov. Predpokladá sa, že osobné vozidlá staršie ako 15 rokov sú vyradené z prevádzky, ročne to znamená osem až deväťtisíc vrakov, ktoré treba uskladniť. Kapacita vrakoviska pôsobiaceho v župe je malá a nevyhovuje podmienkam pre ochranu životného prostredia. V štátoch Západnej Európy už fungujú lacné recyklačné systémy. 75% vrakov sa zrecykluje a dá späť do kruhového obehu. V súvislosti s projektom sa pod vplyvom medzinárodných skúseností uskutočnil pohraničný charakter pre ochranu životného prostredia a vrakovísk. Výsledky projektu Realizácia štúdii začína s výskumami: analyzujú právne zázemie oboch krajín pre ochranu životného prostredia, zmapujú metódy súčastného zaobchádzania s vrakoviskami, a podľa tohto a náučnej literatúry porovnajú so skúsenosťami získanými z Európy. Výsledky výskumov prerokovovali na dvojdennom bilaterálnom workshope a to v dvadsaťštvor a desať členných skupinách. Cielom workshopu bolo aj budovanie partnerských vzťahov. 7-7 účastníkov projektu sa dvakrát zúčastnili trojdennej náučnej cesty v Amstette (Austrália) a v Nemecku. V Amstette navštívili najväčšie recyklačné stredisko vrakov v okolý, ktoré ročne 24 tisíc vrakov recykluje. V Nemecku sa na výstave technológii zoznamovali s recyklačnými technológiami švajčiarskej firmy SEDA a nemeckej firmy Interseroh. Náučné cesty nasledovalo 2-2 dvojdenné workshopy, pri ktorých spolupracovalo 8 až 21 odborníkov na spracovaní získaných skúseností. Výsledky štúdií doplnili logistickými a hospodárskymi analýzami, a investičným a spolupracovným návrhom tiež. Projekt bol ukončení dvojdennou konferenciou, na ktorej sa zúčastnilo 60 osôb zo strán samospráv, výskumných a vzdelávacích inštitúcii, a podnikateľov. Štúdium bolo publikované na maďarskom a na slovenskom jazyku. Spolupracujúci partneri Ústav Materiálneho Výskumu SAV Technická Univerzita v Košiciach Obe ústavy spolupracovali v prieskumoch, výskumoch, ich poslanci boli prítomní na workshopoch a štúdiách. Prácu zo slovenskej strany viedol akademický ústav. 11

14 Feasibility study of a Slovak-Hungarian auto wreck recycling plant Beneficiary: Zoltán Bay Applied Research Foundation, Institute of Logistics and Production Engineering 3519 Miskolctapolca, Iglói út 2. Grant sum: Euro Project objectives The increase in the number of passenger cars led to a worldwide problem of recycling or disposing waste generated by vehicles. The project is looking for answers to this problem with the participation of Hungarian and Slovak research and education institutions. Its aim is to learn about the European practices in auto wreck recycling and convey this knowledge to the experts and to the public in the border region, thus improving environmental conditions in the region. Project content Currently over 120 thousand passenger cars are used in Borsod-Abaúj- Zemplén county. Their average age is 12.5 years. Assuming that cars over the age of 15 years are withdrawn from the roads, 8-9 thousand scrapped vehicles should be disposed of every year. The auto wreckers in the county work at very low capacity, and they do not comply with environmental regulations. Economical recycling systems are already in place in Western European countries. 75% of auto wrecks are recycled as metal fraction, and are transferred back to raw material circulation. The project has set out to explore the environmental characteristics and current practices in auto wreck processing in the border region, as well as to compare the findings with international experiences. Project results In the study first the current situation was examined: the environmental legislation in the two respective countries was analysed, the current practices concerning handling car wrecks was assessed in the region, and special literature was used to compare the findings with European practices. Cooperating partners The results were discussed at a two-day bilateral workshop with the participation of 24 and 10 people respectively from the two countries. The workshop also intended to build partnership. On two occasions 7 project participants, each from either side, took part in a three-day study tour to Amstetten (Austria) and Germany. In Amstetten they visited the largest car wreck shredder and flotation plant in the region, which has a processing capacity of 24 thousand auto wrecks per year. In Germany the participants visited the IFAT exhibition, where they studied the waste recycling technologies of two companies: SEDA from Switzerland and Interseroh from Germany. Both study tours were followed by two-day workshops, where 8 and 21 participants discussed their experiences. The feasibility study also included a logistics and economic analysis, as well as suggestions for investments and cooperation. The project concluded in a two-day conference with the participation of 60 persons from the local governments in the region, from research and educational institutions, and some entrepreneurs also participated in the closing conference. The study was published in Hungarian and Slovak language. Ústav Materialnovu Vyskumu SAV (The Institute of Material Engineering, Slovak Academy of Sciences) Technická Universita v Kosiciach (The Technical University of Kosice) Both institutions took part in research activities and analysis, they were also represented in the workshops and the study tours. Work on the Slovak side was led by the institute of the Academy. 12

15 A korszerű ártéri tájgazdálkodás gazdasági lehetőségeinek feltárása és a helyi gazdaság fejlesztése a Bodrogközben, különös tekintettel a közösségi haszonvételekre Kedvezményezett: BOKARTISZ Bodrogközi Környezetgazdálkodási és Tájrehabilitációs Közhasznú Társaság 3963 Karcsa, Petőfi Sándor utca 11. Támogatás összege: euró A projekt célja A fejlesztés fókuszában áll a környezetvédelem, illetve a fenntartható gazdasági fejlődés integrált előmozdítása a Bodrogközben, a szlovák-magyar határ által kettéosztott, ökológiailag mégis egységes, igen elmaradott agrárrégióban. A projekt két további, nagyobb léptékű programot segít elő: a helyiek kezdeményezésére indult Utolsó Szalmaszál tájrehabilitációs programot, illetve a Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése (VTT) elnevezésű magyar kormányzati programot, amelyek az árvízvédelmet, a helyi vízrendszer helyreállítását és az ökológiai rendszer gazdagítását szolgálják. Fő feladatként a helyi lakossággal közös munkában a térségben bevezetésre kerülő tájgazdálkodási rendszer gazdasági lehetőségeinek, a szükséges intézményi együttműködéseknek a feltérképezését jelölték ki. A projekt tartalma Az Utolsó Szalmaszál és a VTT programok megteremtik a vízpótláson alapuló ártéri tájgazdálkodás lehetőségét a Bodrogköz magyarországi oldalán, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy a szlovák oldalon is hasonló kezdeményezések indulhassanak. A beruházások az ökológiai adottságokhoz igazodó mezőgazdasági rendszerek kialakítását teszik lehetővé a Bodrogközben, amelyek környezetkímélő módszerekkel a jelenlegihez képest nagyobb bevételeket, jobb életkörülményeket biztosítanak a helyi gazdálkodóknak. A projekt arra irányul, hogy a mezőgazdasági szerkezetváltás előfeltételét jelentő felméréseket, piacelemzéseket a magyar és szlovák oldali, a gazdaság- és vidékfejlesztést megalapozó előkészítő munkák állapotát egymáshoz közelebb hozza, megalapozza a tervezés és gyakorlati megvalósítás későbbi integrált folytatását. Ennek érdekében feltérképezték a tájrehabilitáció gazdasági megvalósíthatóságának teljes Bodrogközre vonatkozó lehetőségeit figyelembe véve a határ két oldalán fekvő területek sajátosságait. A projekt eredményei Kutatást végeztek a Bodrogköz magyarországi és szlovákiai részén a gazdasági lehetőségek feltárása, valamint a gazdálkodók közötti együttműködés megalapozása céljából. Elkészült az ártéri, természettel együttműködő haszonvételek gazdálkodási áttekintését tartalmazó adatbázis, amely egyben célirányos tanácsadásként segíti a tájrehabilitációba bekapcsolódni kívánó gazdálkodókat. 13 haszonvétel gazdasági elemzést végeztek, továbbá 7 vizsgálatot a feldolgozás és az értékesítés egyes speciális kérdéseiről. A határ két oldalán tevékenykedő környezetvédő szervezetek számára kilenc alkalommal szerveztek közös rendezvényeket, amelyeken megismerhették egymás munkáját, megteremtve ezzel a további együttműködés alapját. A természetkímélő gazdálkodás feltételeiről 20 elemzés készült, valamint 5 kiadvány az ártéri tájgazdálkodás, gyümölcstermesztés, erdőkezelés, vizes élőhelyek kezelése, szántóföldi gazdálkodás témában példányban. A természetkímélő tájhasználat lehetséges megoldásait bemutató területekről és a térség kulturális nevezetességeiről a programban együttműködő településeken elhelyezett 20 tábla ad felvilágosítást. A Bokartisz honlapja átalakult: kiegészült a Phare CBC program tapasztalatait bemutató kiadványokkal, a további kapcsolatépítést szolgáló szlovák és angol nyelvű oldalakkal. Együttműködő partner Agentúra regionálneho rozvoja (ARR) v Kráľovskom Chlmci, Slovensko (Királyhelmeci Regionális Fejlesztési Ügynökség (RRA), Szlovákia) A kutatási tervet a BOKARTISZ és az RRA közösen dolgozta ki. A magyar és a szlovák területeken folyó munkák szorosan illeszkedtek egymáshoz, biztosítva ezzel a határ két oldalán a tájrehabilitációs projektek összekapcsolását. Az RRA részt vett az egyeztető és szakértői fórumok, előadások, adatgyűjtések szervezésében, kapcsolatot tartott a szlovák oldali kutatókkal, és ellenőrizte az ottani munkafolyamatokat. 13

16 Možnosti prieskumu moderného obhospodárovania lužných pôd a miestne hospodárstvo v oblasti Bodrogközu, s dôrazom na prospech pre miestne spoločenstvo Uchádzač: BOKARTISZ Bodrogközský verejnoprospešný spolok pre hospodárenie s prostredím a rehabilitáciu krajiny 3963 Karcsa, Petőfi Sándor utca 11. Výška podpory: EUR Ciele projektu Vo stredobode pozornosti pri rozvoji zaostalej oblasti Bodrogközu, ekologicky integrovanej, ale slovensko-maďarskou hranicou rozdelenej agrárnej oblasti, stojí ochrana životného prostredia, a najmä poknutie hospodárskeho rozvoja. Tento projekt pomáha aj ďalším dvom, ešte väčším programom: z iniciatívy miestnych sa začal rehabilitačný program Posledná slamka a Rozvoj plánu Vásárhelyiho (RPV), maďarský vládny program regionálneho rozvoju, ktorí slúžia rozvoji k povodňovej ochrany, na opravu miestneho vodného systému a na obohacovanie miestneho ekosystému. Hlavnou úlohou je však spoločnými silami s miestnym obyvateľstvom zmapovať možnosti hospodárenia a k tomu potrebnej spolupráce organizácií. Obsah projektu Programy Posledná slamka a RPV vytvárajú možnosť obhospodárovania lužnej pôdy na maďarskej strane Bodrogközu, a prispeli aj k tomu, aby sa podobné snahy rozšírili aj na slovenskej strane. Investície umožňujú zakladanie poľnohospodárskych systémov, ktoré sú prispôsobené ekologickým danostiam. Takéto hospodárenie by oproti súčasnému systému prinieslo vyššie príjmy, a tým aj lepšie životné podmienky pre miestnych poľnohospodárov. Ťažiskom projektu je to, aby prípravné merania k zmene systému hospodárenia, analýza trhu na maďarskej a slovenskej strane, analýza hospodárstva a stav rozvoja vidieka prispeli k približovaniu dvoch strán, aby sa položili základy plánovania, a aby neskoršie práce pokračovali spoločne. V záujme tohoto boli zmapované všetky možnosti hospodárskej rehabilitácie okolia celého Bodrogközu vzhľadom na osobitosti oblastí ležiacich na oboch stranách hranice. Výsledky projektu Na slovenskej a maďarskej časti Bodrogközu uskutočnili bádania na zistenie možsnotí hospodárenia, a na položenie základu spolupráce medzi poľnohospodármi. Pripravená bola databáza lužných pôd, databáza obsahujúca hospodársky prehľad o ziskoch spolupracujúcich s prírodou, ktorá pôsobí aj ako poradňa pre poľnohospodárov, ktorí sa chcú zapojiť do programu. Vykonali 13 hospodárskych analýz o možných ziskoch, ďalej 7 vyšetrovaní o špeciálnych otázkach spracovania a predaja. Pri deviatich príležitostiach organizovali pre ochranárske organizácie pracujúce na dvoch stranách hranice stretnutia, na ktorých sa mohli vzájomne oboznámiť so svojou prácou, čím položili základy ďalšej spolupráce. Vzniklo 20 analýz o podmienkach ekologického hospodárenia, a 5 vydaní v náklade kusov o obhospodárovaní lužných pôd, o pestovaní ovocia, využití lesov, použivaní močaristých miest, a obhospodárovaní ornej pôdy. V oblasti v programe spolupracujúcich obciach umiestnili 20 informačných tabúľ, prezentujúcich kultúrne znamenitosti regiónu a možnosti ekologického riešenia prostredia. Domovská stránka Bokartiszu bola prerobená; bola doplnená o vydania prezentujúce skúsenosti s programom Phare CBC, a o linky na stránky v slovenčine a angličtine s podobným materiúlom. Splupracujúci partner Agentúra regionálneho rozvoja (ARR) v Kráľovskom Chlmci, Slovensko Plán výskumu vypracovali spoločne és BOKARTISZ a ARR. Práce na maďarskej a slovenskej strane úzko spolu súviseli, čím bolo zabezpečené splynutie projektov na rehabilitáciu prostredia na oboch stranách. ARR sa zúčastnila na organizácii zosúlaďovacích a odborných fórov, prednášok, a pri prácach so zbieraním dát, bola v kontakte s výskumníkmi na slovenskej strane, a nadhliadala tamojší priebeh práce. 14

17 Exploration of the economic potentials of modern flood plain landscape management, improvement of the local economy in the Bodrogköz region with special emphasis on community utilisation Beneficiary: BOKARTISZ Bodrogköz Not-for-Profit Organisation for Environmental Management and Landscape Rehabilitation 3963 Karcsa, Petőfi Sándor utca 11. Grant sum: Euro Project objectives The project focuses on the integrated improvement of environmental protection and sustainable economic development in the underdeveloped agricultural region of Bodrogköz, which is divided by the Slovak-Hungarian border, but forms an ecologically homogeneous area. The project also fosters two larger programmes: the Last Straw landscape rehabilitation programme, initiated by locals, as well as a Hungarian government initiative: the further development of the Vásárhelyi Plan (VTT), aiming at flood control, the rehabilitation of the local river system and the improvement of the ecosystem. The main task of the project is to explore the economic potentials of the new landscape management system to be introduced in the region with local community involvement, and the needs for institutional cooperation. Project content The Last Straw and the VTT programmes will provide an opportunity to use water supplementation for flood plain landscape management on the Hungarian side of Bodrogköz, and will also contribute to similar initiatives on the Slovak side. Investments may establish agricultural systems that fit into the ecological characteristics of Bodrogköz. These systems will use environmentally friendly methods to generate larger income and create better living conditions for local farmers. The project focuses on bridging the gap between Hungarian and Slovak surveys and market analyses required by agricultural restructuring, as well as preparatory work for economic and rural development. It provides a basis for integrated planning and implementation in the future. In order to do this, the economic feasibility of landscape rehabilitation for the entire Bodrogköz area has been explored, and the special characteristics of the areas on either side of the border have been taken into account. Project results Research has been carried out on the Hungarian and Slovak side of Bodrogköz in order to assess the economic potentials and to establish cooperation between farmers. A database for economic and environmentally conscious utilisation of floodplains has been prepared, which will help to provide specific advice for farmers, who wish to participate in landscape rehabilitation. The project has resulted in 13 economic studies on utilisation and 7 studies on special areas of processing and sales. Nine joint events have been organised for environmental organisations on the two sides of the border, where participants could learn about each other s activities, thus paving the way for further cooperation. 20 analyses have been made on nature-friendly farming, 5 publications have been issued in 500 copies respectively on floodplain landscape management, fruit-growing, forest management, management of wetland habitats and arable land farming. 20 notice boards have been put up in cooperating communities to provide information on possible areas for naturefriendly land use and the cultural monuments in the region. The Bokartisz website has been transformed; publications on the experiences of the Phare CBC programme, as well as Slovak and English pages for further cooperation have been added. Cooperating partner Agentúra regionálneho rozvoja (ARR) v Kráľovskom Chlmci, Slovensko (Kralovsky Chlmec Regional Development Agency (RRA), Slovakia) The research plan has been developed jointly by BOKARTISZ and RRA. Work on the Hungarian and the Slovak side has been closely linked ensuring correlation between landscape rehabilitation projects on either side of the border. The RRA has participated in organising cooperation and expert forums, lectures, data collection, has maintained contact with Slovak researchers and has reviewed the activities on the Slovak side. 15

18 Természetvédelmi monitoring rendszer kialakítása, élőhely, tanösvény és bemutatóközpont fejlesztése a magyar-szlovák határrégióban Kedvezményezett: Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 3304 Eger, Sánc u. 6. Támogatás összege: euró A projekt célja A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (BNPI) a Bükki Nemzeti Park és a szlovák társintézmény, a Statna Ochrana Prírody Slovenskej Republiky (Szlovák Köztársaság Természetvédelmi Hivatala) területén található természeti erőforrások megőrzését, bemutatását, környezetvédelmi állapotának javítását és nem utolsó sorban a szakmai partnerség elmélyítését kívánta elősegíteni. Egyik fő cél az eredményesebb természetvédelmi beavatkozások feltételeinek megteremtése, azaz a jelen környezeti állapot rögzítése és a változások nyomon követési rendszerének kialakítása volt. Célként tűzték ki a térség természeti értékeinek bemutatását, az ismeretterjesztést és környezeti nevelést, egyúttal az ökoturizmus és a konferenciaturizmus bővítését. A projekt tartalma A szlovák-magyar határrégió Európában is egyedülálló természeti kincseket rejt, amelynek védelmét, fenntartását, fejlesztését Magyarországon a BNPI, mint illetékes hatóság látja el. A több mint 1 millió ha területért felelős intézmény feladatainak teljesítését nehezíti a területek kezelésére alkalmas eszközök, a komoly szakmai munkához szükséges technológiák hiánya. A projekt keretében olyan infrastrukturális beruházások történtek, amelyek e gondokat közvetlenül enyhítették, ugyanakkor hosszú távon hozzájárulnak a térség és az egész ország lakosságának szemléletformálásához, a természettudatosság erősödéséhez. A projekt eredményei A BNPI szakemberei a szlovák partnerekkel közösen elkészített monitoring stratégia alapján egy, a kölcsönös adatbázishasználatot lehetővé tevő biomonitoring rendszer bázisát fejlesztették ki. A projekt keretein belül a természetvédelmi monitoring rendszer megalapozására került sor, melynek részét képezte egy térinformatikai adatbázis létrehozása, valamint egy az adatbázist is magába foglaló informatikai hálózat kiépítésének előkészítése. Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület fejlesztésével a világörökségi címre pályázó ősélőhely peremi övezetében egy korszerűen felszerelt konferenciaterem és oktató bázist hoztak létre. Ugyanezen tájegység területén több tanösvényt bővítettek, felújítottak, egyebek mellett megfelelő világítástechnika, esztétikus dekoráció alkalmazásával, illetve az állatállomány gondozásához szükséges géppark beszerzésével. Tanösvények és élőhelyek fejlesztésére került sor a Zempléni Tájvédelmi, a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzetekben és a Bükki Nemzeti Park központi területén is. A határ menti természetvédelmi értékek széles körű ismertetése internetes felületen, nyomtatott formátumban és mobil kiállítási anyag összeállításával valósult meg: az internetes információs adatbázis kapcsolódik a biomonitoring rendszer adatbázisaihoz, részletes szöveges és képi anyaggal illusztrálva a térségre vonatkozó legfontosabb közérdekű ismereteket így tanösvények, bemutatóhelyek, programok, szálláshelyek. Ezek információs kézikönyvekben és térképeken is megjelentek. A BNPI tájegységeinek természetvédelmi értékeit bemutató mobil kiállítás mozgatható paravánokon, látványos és szemléletes képek segítségével szolgálja a térség megismerését. Együttműködő partner Statna Ochrana Prírody Slovenskej Republiky (Szlovák Köztársaság Természetvédelmi Hivatala) A projektben a szlovák-magyar határrégióban található legjelentősebb természetvédelmi intézmény szakemberei elsősorban a monitoring stratégia kidolgozásánál és a rendszer kialakításánál működtek közre, tapasztalataik átadásával aktívan segítették a munkát a bemutatóhelyek, tanösvények fejlesztése során is. 16

19 Vytvorenie monitorovacieho systému, rozvoj výstavného strediska životného prostredia a náučných chodníkov v maďarsko-slovenskej pohraničnej oblasti Uchádzač: Riaditeľstvo Národného parku Bükk 3304 Eger, Sánc u. 6. Výška podpory: EUR Obsah projektu Ciele projektu Riaditeľstvo Národného parku Bükk a slovenská partnerská organizácia Štátna Ochrana Prírody Slovenskej Republiky si prajú prehĺbiť zachovanie, prezentovanie, zlepšenie stavu z ochranárskeho hľadiska, a v neposlednom rade aj prehĺbenie odbornej partnerskej spolupráce. Jeden z hlavných cieľov bolo vytvorenie podmienok pre úspešnejšie ochranárske zásahy, teda zaznamenanie súčasnej situácie prostredia a vytvorenia systému sledovania zmien. Druhým cieľom bolo prezentovanie prírodných hodnôt regiónu, rozširovanie získaných poznaní, ekologická výchova, a zároveň aj rozširovanie ekoturizmu a konferenčného turizmu. Slovensko-maďarská pohraničná oblasť skrýva prírodné bohatstvá, jedinečné aj v Európskej Únii, ktorých ochranu, zachovanie a rozvoj ako kompetentný úrad zabezpečuje v Maďarsku Riaditeľstvo Národného parku Bükk. Organizácia zodpovedná za starostlivosť a ochranu územia veľkosti vyše 1 milión hektárov v súčasnosti bojuje s vážnym nedostatkom odborných prostriedkov, a technológií potrebných k serióznej odbornej práci na tomto území. V rámci projektu boli vykonané také infraštrukturálne investície, ktoré tieto problémy priamo uľahčili, a súčasne na dlhé obdobie prispeli pri vytváraní názoru obyvateľstva regiónu aj celého štátu, a pri posilňovaní ekologického vedomia. Výsledky projektu Odborníci Riaditeľstva Národného parku Bükk spoločne so slovenským partnerom vyvinuli na základe spoločne pripravenej stratégie monitoringu, bázu sústavy biomonitoringu, umožňujúcu vzújomné používanie databáz. V rámci projektu dôjde k založeniu sústavy monitoringu ochrany prírody, ktorého súčasťou bolo aj vytvorenie databázy priestorovej informatiky, a tiež príprava jednej informatickej sústavy, ktorá by už mala v sebe zahrnutú databázu. Na okraji Ochranárskej oblasti pralesu Ipolytarnóc, ktorá sa uchádza o zaradenie do svetového dedičstva, sa plánuje vystavanie moderného konferenčného centra a edukačnej bázy. V rovnakej oblasti obnovili a rozšírili viacero náučných chodníkov, medziinými aj montovaním vhodného osvetlenia, estetickej dekorácie, a získali potrebné prostriedky pre starostlivosť o zver. Došlo aj k rozvoju náučných chodníkov a životných priestorov oblastí Zemplínskej, Tokajsko- Bodrogzugskej, a aj v centrálnej časti Národného parku Bükk. Oboznamovanie s ochranárskymi hodnotami pohraničnej oblasti medzi širokou verejnosťou sa uskutočnilo cez internet, v tlačenej forme a formou prenosných výstav: internetová informačná databáza je spojená s databázou biomonitoringového systému, je doplnená detailným textovým a obrázkovým materiálom, ktorým ilustruje najdôležitejšie informácie všeobecného záujmu týkajúce sa oblasti, takto náučné chodníky, výstaviská, programy, ubytovacie možnosti. Tieto boli uverejnené aj v informačných príručkách a v mapách. Mobilná výstava ochranárskych hodnôt uzemných celkov Riaditeľstva Národného parku Bükk pomocou prenosných paravanov viditeľným a súhrnným spôsobom slúži na prezentáciu oblasti. Spolupracujúci partner Štátna Ochrana Prírody Slovenskej Republiky Odborníci najdôležitejšej inštitúcie v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti spolupracovali v prvom rade na vypracovaní stratégie monitoringu a vytvorení systému, aktívne pomáhali prácu pri vývoji výstavných priestorov a náučných chodníkov odovzdávaním skúseností. 17

20 Elaboration of a nature conservation monitoring system, development of habitat, educational trails and an exhibition centre in the Hungarian-Slovak border region Beneficiary: Bükk National Park Directorate 3304 Eger, Sánc u. 6. Grant sum: Euro Project objectives The Bükk National Park Directorate (BNPD) has intended to preserve, display and improve the environmental state of the natural resources found in the area of the Bükk National Park and in that of the Slovak associate institution, the Statna Ochrana Prírody Slovenskej Republiky (The Nature Conservation Office of the Slovak Republic). Another aim has been to promote the intensification of professional partnership. One of the main objectives has been to create conditions for effective environmental protection interventions, that is, to record the present environmental situation and to set up a system to monitor changes. Other objectives have been to display natural assets in the area, to disseminate information and provide environmental education, and, at the same time, to expand ecotourism and conference tourism in the area. Project content The Slovak-Hungarian border region is abundant in natural treasures that are unique in Europe. The maintenance and development of these assets are carried out by BNPD as the competent authority in Hungary. The institution, responsible for more than 1 million hectares of land, is facing difficulties in accomplishing its tasks since the appropriate tools for managing the territory and the technologies needed for professional work are missing. In the project infrastructural investments have been carried out, which, in the short run have alleviated the problems, and contributed in the long-run to shaping the approach and strengthening the environmental awareness of the population in the area and in the whole country. Project results The experts of BNPD based on the monitoring strategy developed together with the Slovak partners have created the basis for a bio-monitoring system that allows mutual database-use. Within the project the grounds for the elaboration of a nature conservation monitoring system have been established. Elements of the system have been the development of a geographic information database, and the preparatory work for setting up an informatics network including the database. With the development of the Ipolytarnóc Fossil Remains Nature Conservation Area in the vicinity of the prime-habitat applying for World Heritage title they have created a modern conference room and an educational facility. In the same area they have expanded and restored several educational trails, and equipped them with appropriate lighting technology and aesthetic decoration. They have also purchased machinery for providing for the local wild animal stock. Educational trails and habitat have been developed in the Zemplén Landscape Protection and the Tokaj-Bodrogzug Landscape Protection Areas and also in the central area of the Bükk National Park. The description of the natural assets in the border area has been realised by publishing information on the Internet, in printed forms and by compiling mobile exhibition material: the Internet-based information database is interconnected with the databases of the bio-monitoring system, and it contains detailed written and picture illustrations of the most important information on the area e.g.: educational trails, exhibits, programmes and accommodation. This information has also been published in a manual and on maps as well. A mobile exhibition is an introduction to the area. It presents the natural assets of BNPD s landscape areas by displaying information and expressive images on mobile display panels. Cooperating partner Statna Ochrana Prírody Slovenskej Republiky (The Nature Conservation Office of the Slovak Republic) Experts from the most important nature conservation instiution of the Slovak-Hungarian border area have participated primarily in the elaboration of the monitoring strategy and the system. Sharing their experience, they have also assisted in the development of the exhibition sites and the educational trails. 18

HU2002/000-317-02. Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye

HU2002/000-317-02. Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 program Az együttműködés és infrastruktúra fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén Támogatási Alap Phare CBC Ungarn-Österreich 2002 Programm Förderfonds

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban

Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban Regional Phare 2001 Programme Supporting Tourism Development in Northern Hungary HU0105-06 Köszöntő To the Reader Készült

Részletesebben

Együttműködés a vízgazdálkodás és a környezetvédelem területén a határvízi megállapodás szellemében

Együttműködés a vízgazdálkodás és a környezetvédelem területén a határvízi megállapodás szellemében Együttműködés a vízgazdálkodás és a környezetvédelem területén a határvízi megállapodás szellemében INTERREG III/A HUSKUA/05/02/170 Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Slovenská

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY FEJÉR ENTERPRISE AGENCY HUNGARY 2012 21 ÉV A MAGYAR VÁLLALKOZÓKÉRT! 21 YEARS IN THE SERVICE OF HUNGARIAN ENTREPRENEURS! Székesfehérvári Regionális

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Ajánló és köszöntő... 4. Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért... 6

Tartalomjegyzék. Ajánló és köszöntő... 4. Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért... 6 Tartalomjegyzék Ajánló és köszöntő.... 4 Egy csónakban evezünk Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért.... 6 A beavatkozást hatékonyabbá teszi a közös nyelv A határon átnyúló vízügyi együttműködés

Részletesebben

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése EU & GOVERNMENT SERVICES A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése 2008. december 8. ADVISORY 1 TARTALOM 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1. Az intézkedés fejlesztéspolitikai megalapozottsága...

Részletesebben

Approved projects. (Joint Monitoring Committee meeting 29th March 2012, Visegrád)

Approved projects. (Joint Monitoring Committee meeting 29th March 2012, Visegrád) Approved projects (Joint Monitoring Committee meeting 29th March 2012, Visegrád) Hungary-Slovakia Cross-border cooperation Programme 2007-2013 Call for Proposals: HUSK/1101 Approved projects under intervention

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE

P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE 2003-2006 P HARE TÁMOGATÁSI PROGRAMOK A HATÁRRÉGIÓKBAN A határon átnyúló együttmûködést, amely regionális

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ VEDECKý a kultúrny Časopis

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 12., szerda Tartalomjegyzék 192/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet A 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról 54601

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Reményeink szerint a Biohulladék Magazin legújabb számának összeállításával bizonyítani tudjuk kedves olvasóinknak, hogy a lap legfontosabb

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

A Miniszterelnökség részére

A Miniszterelnökség részére A Miniszterelnökség részére ZÁRÓ ÉRTÉKELŐ JELENTÉS az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. január 6-án elkészült, az Európai Bizottságnak elfogadásra benyújtott változatáról (EFOP 5.5) Budapest,

Részletesebben

Hungary s International Development Cooperation

Hungary s International Development Cooperation Hungary s International Development Cooperation Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködése 2010 PREFACE International development cooperation is an essential part of Hungary s foreign policy. Its

Részletesebben

X. évfolyam 2. szám www.strategiaifuzetek.hu. Észak-magyarországi intézeti igazgató

X. évfolyam 2. szám www.strategiaifuzetek.hu. Észak-magyarországi intézeti igazgató Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben