1 / :49

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 / 21 2014.04.30. 10:49"

Átírás

1 Keresés az MTMT adatbázisban Korom Szilvia Anett (BGF 4 admin) (BGF_KSZ_4) Keresés módosítása Új keresés Segítség GYIK MTMT dok. Levelek (175/0) Fórum Kilépés A lista címe: Az alábbi lista adatai Impakt faktor: Státusz és azonosító: URL: Típus: Megjegyzés: Nyelv: Absztrakt: Idézetek: Csak független idézık Szövegkörnyezet: Lista típusa: Rendezés: Visszafelé Találatok Folyóiratcikk Szakcikk 1. Szigeti Cecília, Borzán Anita, Farkas Szilveszter Növekedés vagy fejlıdés? A latin-amerikai út néhány kompozit indikátor alapján PERSPECTIVE : REVISTA DE STIINTA SI CULTURA 17:(19) pp (2013) 2. S Gubik Andrea, Farkas Szilveszter Vállalkozói attitődök kutatása egyetemi-fıiskolai hallgatók körében VEZETÉSTUDOMÁNY 44:(7-8.) pp (2013) Link(ek): Egyéb URL 3. Farkas Szilveszter, S Gubik Andrea Az egyetemi-fõiskolai hallgatók vállalkozói attitődkutatásának módszertani sajátosságai STATISZTIKAI SZEMLE 91:(10) pp (2013) 4. Vigvári András Vakrepülés a jövıbe FIGYELİ: GAZDASÁGPOLITIKAI HETILAP 56:(18) pp (2012) 5. Vigvári András, Muraközy Csaba Szembekötısdi helyett FIGYELİ: GAZDASÁGPOLITIKAI HETILAP 56:(22) pp (2012) 6. Vigvári András A többszintő kormányzás kérdései szubnacionális nézıpontból: néhány elméleti és közpolitikai szempont EU WORKING PAPERS XV:(3) p. 9. (2012) 7. Vigvári András A magyar önkormányzati rendszer (adósság)csapdában FUNDAMENTUM 2012:(2) pp (2012) 8. Szabó József, Farkas Szilveszter A válság hatásai a magyar kis- és középvállalati szektorban - 2. rész MAGYAR MINİSÉG 21:(10) pp (2012) Link(ek): Matarka 9. Szabó József, Farkas Szilveszter A válság hatásai a magyar kis- és középvállalati szektorban - 1. rész MAGYAR MINİSÉG 21:(8-9) pp (2012) Link(ek): Matarka 10. Mérı Katalin A makroprudenciális figyerlemfelhívásokról KÜLGAZDASÁG 2012:(11-12) pp (2012) 11. Mérı Katalin A bankok szabályozásának és felügyelésének rendszere és a gazdasági növekedés az EU-ban KÜLGAZDASÁG 2012:(1-2) pp (2012) 12. Kondorosi Ferenc Vallásszabadság a rendészettudomány horizontján BELÜGYI SZEMLE 2012 (60. évf.):(2) pp (2012) 1 / :49

2 13. Harsányi Gergely, Vincze Szilvia A magyar felsıoktatás néhány jellemzıje nemzetközi tükörben PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 2012:(2) pp (2012), Egyéb URL 14. Vigvári András Néhány javaslat a kialakítandó önkormányzati pénzügyi rendszerrel kapcsolatosan ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 4:(10) pp (2011) 15. Vigvári András Hatékonyság és teljesítménymérés az önkormányzati vagyongazdálkodásban ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 4:(12) pp (2011) 16. Gál Erzsébet Kell-e szabályozni az önkormányzati hitelfelvételt?: A magyar eset tanulságai PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY LVI. évf.:(2011/1) pp (2011) 17. Zsugyel János A fogyasztói társadalomtól az alkotó közösségig MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE 210/3:(23) pp (2010) 18. Vigvári András Megtelt-e a konfliktuskonténer?: Néhány pénzügyi szempont a helyzetértékeléshez és a rendszer átalakításához PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY LV:(3) pp (2010) Független idézı: 2 Összesen: Vigvári András IS THE CONFLICT CONTAINER FULL?: PROBLEMS OF FISCAL SUSTAINABILITY AT THE LOCAL GOVERNMENT LEVEL IN HUNGARY ACTA OECONOMICA 60:(1) pp (2010) IF: Link(ek): DOI, Teljes dokumentum Független idézı: 3 Összesen: Vigvári András Is the conflict container full?: Some financial aspects for the assesment of the sizuation and transformation of the system PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY LV:(3) pp (2010) 21. Vigvári András A községi önkormányzatok pénzügyi problémái A FALU XXV. évf.:(3.) pp (2010) 22. Gusztáv Báger, Gyula Pulay, András Vigvári The main characteristics of the operation of the Hungarian stateand the directions of necessary changes PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY LV:(2) pp (2010) 23. Galbács Péter, Vigvári András, Kozma Gábor Javaslat az önkormányzati árindexre STATISZTIKAI SZEMLE 88:(12) pp (2010) Független idézı: 2 Összesen: Gál Erzsébet Önkormányzatok és kereskedelmi bankok a pénz- és tıkepiac keresleti és kínálati oldalán HITELINTÉZETI SZEMLE 9:(3) pp (2010) MatarkaID= Gál Erzsébet Divatos téma, vagy valódi kockázat: a helyi önkormányzati szektor eladósodása COMITATUS : ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE XX. évf.:(2010/188) pp (2010) 26. Gál Erzsébet Az Önkormányzati Risk Mapping avagy a CAMELS típusú elemzésen alapuló önkormányzati rating és monitoring rendszer TÉR ÉS TÁRSADALOM XXIV. évf.:(2010/1) pp (2010) 27. Csillik P, Tarján T Cross-region analysis through a myopic leader-follower model ACTA OECONOMICA 60:(2) pp (2010) IF: Link(ek): DOI, WoS, Scopus 2 / :49

3 Független idézı: 3 Összesen: Báger Gusztáv, Pulay Gyula, Vigvári András A magyar állammőködés fıbb jellemzıi és szükséges változtatásának irányai PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 55:(2) pp (2010) Független idézı: 2 Összesen: Vigvári András Pénzügyi kockázatok az önkormányzati rendszerben COMITATUS : ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE XIX:(3) pp (2009) Független idézı: 5 Nem vizsgált idézı: 1 Összesen: Vigvári András, Kovács Róbert Látlelet a községi önkormányzatok pénzügyi helyzetérıl ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2:(5) pp (2009) 31. Vigvári András Atipikus önkormányzati eladósodás Magyarországon KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 7-8: pp (2009) Független idézı: 5 Függı idézı: 2 Összesen: Vigvári András A possible scenario of modernising the Hungarian local government model PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY LIV:(1) pp (2009) 33. Vigvári András A magyar önkormányzati modell korszerősítésének egy lehetséges forgatókönyve PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY LIV:(1) pp (2009) Független idézı: 3 Összesen: Sági Judit, Tóth Lilla Városok és önkormányzatok: központi kormányzat és spontán szervezıdések itthon, a nagyvilágban EU WORKING PAPERS 12:(2) pp (2009) MatarkaID= Mariann Csipai, András Vigvári International experience concerning the development of local finance PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY LIV:(2-3) pp (2009) 36. Koháriné dr Papp Edit Controllingszemlélet és az értékelemzés a költségvetési szervek tervezési, ellenırzési gyakorlatában A CONTROLLER: A GYAKORLÓ CONTROLLEREK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 5. évf. 12. sz.: p. 10. (2009) Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztı 37. Csipai Mariann, Vigvári András A helyi pénzügyek fejlesztésének néhány nemzetközi tapasztalata PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY LIV:(2-3) pp (2009) 38. Vigvári et al Banking regulation.: Lessons and challenges PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 16:(2) pp (2008) Függı idézı: 2 Összesen: Vigvári András Üléspontok és álláspontok, avagy mit rendez el a "láthatatlan kéz"? PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 3: pp (2008) 40. Vigvári András Szubszidiaritás nélküli decentralizáció: Néhány adalék az önkormányzatiság magyar modelljének korszerősítéséhez TÉR ÉS TÁRSADALOM 1: pp (2008) Független idézı: 5 Összesen: 5 3 / :49

4 41. Vigvári András Reform és rendszerváltás Magyarországon RUBICON 2-3: pp (2008) 42. Vigvári András Néhány adalék Magyarország külgazdasági sebezhetıségének okaihoz ESZMÉLET 80: pp (2008) 43. Sági Judit Lebegı vagy rögzített devizaárfolyam-rendszerek EU WORKING PAPERS 11:(1) pp (2008) MatarkaID= Muraközy Csaba, Vigvári András Azt sem tudjuk mi van FIGYELİ: GAZDASÁGPOLITIKAI HETILAP LII:(32) pp (2008) Folyóiratcikk/Szakcikk/Közérdekő 45. Gazsó I, Kovács R, Perger É, Schneider G, Szegvári P, Vigvári A, Zsugyel J A nagyváros és környéke a kistérségi rendszer szempontjából II. TERÜLETI STATISZTIKA 48:(6) pp (2008) Független idézı: 2 Összesen: Gazsó I, Kovács R, Perger É, Schneider G, Szegvári P, Vigvári A, Zsugyel J A nagyváros és környéke a kistérségi rendszer szempontjából I. TERÜLETI STATISZTIKA 11:(5) pp (2008) MatarkaID= Független idézı: 3 Függı idézı: 1 Összesen: Báger Gusztáv, Hamza Lászlóné, Kovács Richárd, Pulay Gyula, Vigvári András Makrogazdasági kockázat elemzés és hatásvizsgálat ELLENİRZÉSI FIGYELİ 2: pp (2008) 48. Sági Judit, Korom Erik Measures on competitiveness in agriculture JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN AGRICULTURE Vol 6 (2005):(No 3) pp (2005) 49. Farkas Fekete Mária, Sági Judit Foreign exchange rate policy implications on competitiveness in agriculture GAZDÁLKODÁS 49:(Klnsz) pp (2005) MatarkaID= Dobák Péter, Sági Judit Fogyasztási hitelek: növekvı eladósodottság? HITELINTÉZETI SZEMLE 4:(1) pp (2005) MatarkaID= Sági Judit, Maizl Dóra Jegybanki függetlenség és hitelesség az Euróövezet monetáris stratégiájában EURÓPAI TÜKÖR IX. évf. (2004):(8. szám) pp (2004) 52. Sági Judit Az Európai Központi Bank (EKB) politikája; reál és nominál-konvergencia az MNB politikájának tükrében KÜLGAZDASÁG év:(12. szám) pp (2004) 53. Sági Judit Árfolyam-konvergencia, ERM-II. tagság EU WORKING PAPERS 7:(3) pp (2004) 4 / :49

5 MatarkaID= Sági Judit, Jakab Ferenc Mind the Gap: The EU's role in the global order EU WORKING PAPERS Vol 6 (2003):(No 2) pp (2003) 55. Sági Judit, Jakab Ferenc Bridge the Gap: Lessons and plans how to tackle poverty EU WORKING PAPERS Vol 6 (2003):(No 3) pp (2003) 56. Illés Ivánné Az Európai Unió strukturális politikájának jövıje és forgatókönyvei 2006 után EU WORKING PAPERS 5:(3) p. 36. (2002) MatarkaID= Gyulai László, Újvári Géza A cash flow - kimutatás összeállításáról SZÁM-ADÓ 6: p. n.a. (1997) Esszé 58. Zsugyel János "Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal...": Gondolatok az egyházi pénzügyek fenntarthatóságáról CREDO-EVANGÉLIKUS MŐHELY XIX.:(2) pp (2013) Folyóiratcikk/Esszé/Közérdekő 59. Vigvári András Gúzsba kötve keringızni NÉPSZABADSÁG LXVIII:(szeptember 26.) p. 1. (2010) Folyóiratcikk/Esszé/Közérdekő 60. Vigvári András Tud-e ugrani az üvegtigris? ÉLET ÉS IRODALOM LIII:(13) pp (2009) Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos Hozzászólás, helyreigazítás 61. Vigvári András A rosszul feltett kérdés FIGYELİ: GAZDASÁGPOLITIKAI HETILAP 54:(35) pp (2010) Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás/tudományos 62. Vigvári András A bankok és a válság ÉLET ÉS IRODALOM LIII:(7) pp (2009) Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás/tudományos Független idézı: 2 Összesen: 2 Recenzió/kritika 63. Zsugyel János Losoncz Miklós: Az Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája KÜLGAZDASÁG LVI:(5-6) pp (2012) Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos Könyvismertetés 64. Zsugyel János A piaci törvényszerőségek realitása és a közgazgadástudomány korlátai a globális pénzügyi válság példája nyomán: Könyvismertetı Losoncz Miklós-Nagy Gyula: A globalizáció és a évi pénzügyi válság címő mővérıl PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY XLII.:(2012/3) pp (2012) Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos 65. Dankó Zsófia Könyvismertetı: Rendhagyó bevezetés közpénzügyek tanulmányozásába VEZETÉSTUDOMÁNY 18:(12) pp (2012) Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos 5 / :49

6 66. Zsugyel János Krise und Kirche: Auf welchem wirtschaftlichen Fundament steht die ELKU? LUTHERISCHER DIENST 47:(2) p p. (2011) Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Közérdekő 67. Sivák József A közpénzügyek nagy kézikönyve PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 55:(3) pp (2010) Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos MatarkaID= András Vigvári Positions and standpoints- or what does the "invisible hand" arrange?: Thoughts related to three books PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY LIII:(3) pp (2008) Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos Publicisztika 69. Szalai Bálint Egyéb szerzıség: Vigvári András (interjút adta); A butaságon sokkal többet bukunk, mint a korrupción INDEX (ONLINE) 2012:(július 23.) p. n.a. (2012) Folyóiratcikk/Publicisztika/Tudományos 70. Vigvári András Vakrepülést hajtanak végre MAGYAR NARANCS XXII:(40) pp (2010) Folyóiratcikk/Publicisztika/Közérdekő 71. Vigvári András Hamar munkák MAGYAR NARANCS XXI.:(11) pp (2009) Folyóiratcikk/Publicisztika/Tudományos 72. Vigvári András Szédítı mélységben: Csıd közeli helyzetben az önkormányzatok FIGYELİ: GAZDASÁGPOLITIKAI HETILAP LII:(7) pp (2008) Folyóiratcikk/Publicisztika/Tudományos Könyvrészlet Szaktanulmány 73. Rékasi Róbert Helyes-e a privatizációs érték és módszertan? In: Halm Tamás, Radványi Tamás (szerk.) Kutatás és tudás: dolgozatok a BGF Pénzügyi és Számviteli Karának tudományos mőhelyébıl, Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, pp (ISBN: ) 74. Mérı Katalin A bankszabályozás kihívásai és változásai a pénzügyi-gazdasági válság hatására In: Valentiny P, Kiss FL, Nagy CsI (szerk.) Verseny és szabályozás, p. Budapest: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, pp Befoglaló mő link(ek): Teljes dokumentum, REAL 75. László Csaba Az állam mint közszolgáltató - újragondolva In: Halm Tamás, Radványi Tamás (szerk.) Kutatás és tudás: dolgozatok a BGF Pénzügyi és Számviteli Karának tudományos mőhelyébıl, Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, pp (ISBN: ) 76. Vigvári András Role of the state in the age of first stage of globalization In: Bayer József (szerk.) Közpolitika, Európai Unió, reformok: Ágh Attila 70. Budapest: Kossuth, pp (ISBN: ) 77. Vigvári András Állami szerepvállalás és az euró jövıje In: Kocziszky Gy, Bihari Á (szerk.) Jubileumi tanulmánykötet Nagy Aladár professzor 70. születésnapjára. 414 p. Miskolc: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, pp / :49

7 (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): BCE katalógus 78. Gál Erzsébet Lehetıségek és veszélyek az önkormányzatok külsı finanszírozásában In: Radványi Tamás, dr (szerk.) Pénz és társadalom: Dolgozatok a BGF Pénzügyi és Számviteli Kara tudományos mőhelyébıl; Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, pp (ISBN: ) Cikk munkahely kiadványában A kiadványon 2010-es megjelenés szerepel! 79. Zsugyel János A gyülekezeti gazdálkodás keretfeltételei és a lelkészek gazdaságszervezı feladatai In: Szabó Lajos (szerk.) A közösségépítı lelkész: Gyakorlati teológiai kézikönyv lelkészeknek és nem lelkészeknek. 301 p. Budapest: Luther Kiadó, pp Vigvári András Megtelt-e a konfliktuskonténer?: Gondolatok a magyar önkormányzati rendszer korszerősítéséhez In: Gellén Márton, Hosszú Hortenzia (szerk.) Államszerep válság idején: Magyary Zoltán emlékkötet. 231 p. Budapest: Complex Kiadó, pp (ISBN: ) 81. Vigvári András Fiskális stabilitás: Mit tanulhatunk az EU-tól? In: Majoros Pál (szerk.) BGF Tudományos Évkönyv 2008: Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban. 400 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola, pp Befoglaló mő link(ek): Teljes dokumentum 82. Vigvári András A számvitel szerepe és az információk megbízhatóságának biztosítékai In: Terri Thompson, Lambert Gábor (szerk.) Gazdaság: hogyan olvassuk? : hogyan írjunk róla? : hogyan értsük meg?. 392 p. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp (ISBN: ) 83. Gál Erzsébet Miért kell a helyi önkormányzatok eladósodottságával foglalkozni? In: Radványi Tamás (szerk.) Gazdaság és Oktatás: Dolgozatok a Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar tudományos mőhelyébıl. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, pp (ISBN: ) 84. Gál Erzsébet Bankszektor versus önkormányzati szektor: Hasonlóságok és különbségek a gazdaság két szereplıje között In: Radványi Tamás (szerk.) Gazdaság és Oktatás: Dolgozatok a Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar tudományos mőhelyébıl. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, pp (ISBN: ) 85. Vigvári András Útközben: Az önkormányzati finanszírozás és gazdálkodás In: Kádár K (szerk.) Idea és valóság: Az IDEA közigazgatás-korszerősítési program négy éve. 144 p. Budapest: Közigazgatásfejlesztési Társaság, pp (ISBN: ) 86. Vigvári András, Sebık Miklós Rendszerváltás és gazdaságpolitika In: Andor László (szerk.) Magyar Gazdaság - 21 századi enciklopédia. Budapest: Pannonica Kiadó, pp (ISBN: ) #Nyelv ismeretlen 87. Vigvári András Ment-e a világ elébb a többcélú kistérségi társulásokkal? In: Bódi F A területfejlesztés útjai az Európai Unióban. 298 p. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, pp (ISBN: ) 88. Vigvári András Éllovasból sereghajtó?: Néhány gondolat a magyar gazdaság elmúlt negyedszázadának történetérıl In: Pulay Gyula (szerk.) Globális lendkerekek: Gazdasági-pénzügyi tanulmányok Báger Gusztáv 70. születésnapjára. 292 p. Budapest; Szombathely: Tiszatáj Alapítvány, pp (ISBN: ) 7 / :49

8 Befoglaló mő link(ek): Egyéb URL 89. Vigvári András, Vigvári Gábor Az Európai Unió fiskális rendszere In: Blahó András (szerk.) Nemzetgazdaság, integráció, világgazdaság [National economy, integration, world economy]: Tanulmányok Palánkai Tibor akadémikus 70. születésnapja tiszteletére [Studies in honour of the 70th birthday of Tibor Palánkai, member of the Hungarian Academy of Sciences]. 365 p. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, pp Link(ek): BCE katalógus Befoglaló mő link(ek): BCE katalógus 90. Vigvári András A közszektor modernizálásának kulcsa: az önkormányzati rendszer átalakítása In: Buday Sántha A, Hegyi J, Rácz Sz (szerk.) Önkormányzatok gazdálkodása helyi fejlesztés. 473 p. Konferencia helye, ideje:, Magyarország, Pécs: PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, pp (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): Teljes dokumentum, OSZK Független idézı: 4 Összesen: Tasi Péter Public Private Partnership In: Dudás Ferenc, Berendi Judit, Fribiczer Gabriella, Gadócziné Fekete Éva, Graselli Norbert, Guthy Miklós, Hitesy Ágnes, Jónás Viktória, Kalfmann Petra, Koháriné Papp Edit, Kollai István, Kukoricza Anna, Ligeti Ádám, Öcsi Béla, Pintérné Csermák Jolán, Printz János, Rohonczi Krisztina, Séra Zsolt, Soltész Anikó, Szıcs István, Tasi Péter Önkormányzati fejlesztések uniós forrásból: A strukturális alapok felhasználásának gyakorlata önkormányzati szemszögbıl. Budapest: Perfekt Kiadó, pp Tasi Péter Public Private Partnership In: Dudás Ferenc, Berendi Judit, Fribiczer Gabriella, Gadócziné Fekete Éva, Graselli Norbert, Guthy Miklós, Hitesy Ágnes, Jónás Viktória, Kalfmann Petra, Koháriné Papp Edit, Kollai István, Kukoricza Anna, Ligeti Ádám, Öcsi Béla, Pintérné Csermák Jolán, Printz János, Rohonczi Krisztina, Séra Zsolt, Soltész Anikó, Szıcs István, Tasi Péter Önkormányzati fejlesztések uniós forrásból: A strukturális alapok felhasználásának gyakorlata önkormányzati szemszögbıl. Budapest: Perfekt Kiadó, p. n.a. Könyvrészlet/Szaktanulmány/Közérdekő oldalszámozás nélküli 93. Tasi Péter Kommunikáció In: Dudás Ferenc, Berendi Judit, Fribiczer Gabriella, Gadócziné Fekete Éva, Graselli Norbert, Guthy Miklós, Hitesy Ágnes, Jónás Viktória, Kalfmann Petra, Koháriné Papp Edit, Kollai István, Kukoricza Anna, Ligeti Ádám, Öcsi Béla, Pintérné Csermák Jolán, Printz János, Rohonczi Krisztina, Séra Zsolt, Soltész Anikó, Szıcs István, Tasi Péter Önkormányzati fejlesztések uniós forrásból: A strukturális alapok felhasználásának gyakorlata önkormányzati szemszögbıl. Budapest: Perfekt Kiadó, pp Tasi Péter Kommunikáció In: Dudás Ferenc, Berendi Judit, Fribiczer Gabriella, Gadócziné Fekete Éva, Graselli Norbert, Guthy Miklós, Hitesy Ágnes, Jónás Viktória, Kalfmann Petra, Koháriné Papp Edit, Kollai István, Kukoricza Anna, Ligeti Ádám, Öcsi Béla, Pintérné Csermák Jolán, Printz János, Rohonczi Krisztina, Séra Zsolt, Soltész Anikó, Szıcs István, Tasi Péter Önkormányzati fejlesztések uniós forrásból: A strukturális alapok felhasználásának gyakorlata önkormányzati szemszögbıl. Budapest: Perfekt Kiadó, p. n.a. Könyvrészlet/Szaktanulmány/Közérdekő oldalszámozás nélküli 95. Tasi Péter A strukturális alapok mint a fejlesztések egyik lehetséges forrása In: Dudás Ferenc, Berendi Judit, Fribiczer Gabriella, Gadócziné Fekete Éva, Graselli Norbert, Guthy Miklós, Hitesy Ágnes, Jónás Viktória, Kalfmann Petra, Koháriné Papp Edit, Kollai István, Kukoricza Anna, Ligeti Ádám, Öcsi Béla, Pintérné Csermák Jolán, Printz János, Rohonczi Krisztina, Séra Zsolt, Soltész Anikó, Szıcs István, Tasi Péter Önkormányzati fejlesztések uniós forrásból: A strukturális alapok felhasználásának gyakorlata önkormányzati szemszögbıl. Budapest: Perfekt Kiadó, pp Tasi Péter A strukturális alapok mint a fejlesztések egyik lehetséges forrása In: Dudás Ferenc, Berendi Judit, Fribiczer Gabriella, Gadócziné Fekete Éva, Graselli Norbert, Guthy Miklós, Hitesy Ágnes, Jónás Viktória, Kalfmann Petra, Koháriné Papp Edit, Kollai István, Kukoricza Anna, Ligeti Ádám, Öcsi Béla, Pintérné Csermák Jolán, Printz János, Rohonczi Krisztina, Séra Zsolt, Soltész Anikó, Szıcs István, Tasi Péter Önkormányzati fejlesztések uniós forrásból: A strukturális alapok felhasználásának gyakorlata önkormányzati szemszögbıl. Budapest: Perfekt Kiadó, p. n.a. Könyvrészlet/Szaktanulmány/Közérdekő oldalszámozás nélküli 97. Tasi Péter A magyar Nemzeti Fejlesztési Terv In: Dudás Ferenc, Berendi Judit, Fribiczer Gabriella, Gadócziné Fekete Éva, Graselli Norbert, Guthy Miklós, Hitesy Ágnes, Jónás Viktória, Kalfmann Petra, Koháriné Papp Edit, Kollai István, Kukoricza Anna, Ligeti Ádám, Öcsi Béla, Pintérné Csermák Jolán, Printz János, Rohonczi Krisztina, Séra Zsolt, Soltész Anikó, Szıcs István, Tasi Péter Önkormányzati fejlesztések uniós forrásból: A strukturális alapok felhasználásának gyakorlata önkormányzati szemszögbıl. Budapest: Perfekt Kiadó, pp / :49

9 98. Tasi Péter A magyar Nemzeti Fejlesztési Terv In: Dudás Ferenc, Berendi Judit, Fribiczer Gabriella, Gadócziné Fekete Éva, Graselli Norbert, Guthy Miklós, Hitesy Ágnes, Jónás Viktória, Kalfmann Petra, Koháriné Papp Edit, Kollai István, Kukoricza Anna, Ligeti Ádám, Öcsi Béla, Pintérné Csermák Jolán, Printz János, Rohonczi Krisztina, Séra Zsolt, Soltész Anikó, Szıcs István, Tasi Péter Önkormányzati fejlesztések uniós forrásból: A strukturális alapok felhasználásának gyakorlata önkormányzati szemszögbıl. Budapest: Perfekt Kiadó, p. n.a. Könyvrészlet/Szaktanulmány/Közérdekő oldalszámozás nélküli Konferenciaközlemény 99. Tasi Péter Public Private Partnership: Alkalmazási lehetıségek, tapasztalatok, avagy: Csodaszer vagy divatos kényszer In: Rechnitzer J (szerk.) Évkönyv 2005: Átalakulási folyamatok Közép-Európában. 486 p. Gyır: Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtud. Kar Multidiszciplináris Társtud. Doktori Iskola, pp (Évkönyv) Befoglaló mő link(ek): Teljes dokumentum, OSZK 100. Tasi Péter Public Private Partnership: Alkalmazási lehetıségek, tapasztalatok, avagy: Csodaszer vagy divatos kényszer In: Rechnitzer J (szerk.) Évkönyv 2005: Átalakulási folyamatok Közép-Európában. 486 p. Gyır: Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtud. Kar Multidiszciplináris Társtud. Doktori Iskola, pp (Évkönyv) Befoglaló mő link(ek): Teljes dokumentum, OSZK 101. Koháriné dr Papp Edit Költségvetési szervek gazdálkodása: 3. fejezet In: Lilliné Fecz Ildikó, Dömötörfy Józsefné, Koháriné Dr Papp Edit, dr Kovács-Kozma Zsuzsanna, Szőcs Józsefné, Walchné Kremlicska Katalin, Dr Weidlich Edit, Dr Ercsey Zsombor, Széles Imre Lilliné Fecz Ildikó (szerk.) Költségvetési szervek gazdálkodása p. Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, p. 24. (ISBN: ) Könyvrészlet/Szaktanulmány/Oktatási Gyakorlati számviteli, adózási és társadalombiztosítási tanácsadó. Cserélhetı lapos kiadvány Gyulai László A hiteligénylı vállalkozás pénzügyi terve In: Bácskai Tamás (szerk.) Bankról, pénzrıl, tızsdérıl: Válogatott elıadások a Bankárképzıben: p. Budapest: Nemzetközi Bankárképzı Központ Rt., pp (ISBN: ) 103. Sisa Krisztina A, László Csaba A kontrolling mint a hatékony közszolgálati menedzsment egyik eszköze az önkormányzati szektorban In: & (szerk.) XIX. Ifjúsági Tudományos Fórum. Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, Keszthely: Pannon Egyetem Georgikon Mezıgazdaságtudományi Kar, pp. n.a-n. a. (ISBN: ) 104. Osváth László, Sivák József, Zsúgyel János A szociális gazdaság témaköréhez kötıdı képzések Magyarországon In: Hamar Farkas (szerk.) Multidiszciplináris kihívások sokszínő válaszok: Szimpóziumkötet Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola, pp (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): Teljes dokumentum Lektorált kötet! 105. Dankó Zsófia Identification of beneficial owners in the foreign-sourced dividend and interest payments In: Csillik Péter, Sági Judit Impact of CDS spreads to FX rates and the BUX index: Conference on The Global Economic Crisis: Consequences and Challenges Macro-Economy. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Magyar: Budapesti Gazdasági Fıiskola, p. n.a Szigeti Cecília, Farkas Szilveszter, Borzán Anita A nemnövekedés elméletének megjelenése a kompozit indikátorokban In: & (szerk.) I. Alternatív Finanszírozási Stratégiák Tudományos Konferencia : Sopron, október 3. Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, (Kaposvári Egyetem) Kaposvár: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar; Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Paper CD. (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): OSZK Terjedelem: 9 p. [elektronikus dok.] 9 / :49

10 107. Gál Erzsébet Az önkormányzati vagyongazdálkodás korrupciós kockázati tényezıi In: Szente Zoltán (szerk.) Korrupciós kockázatok feltérképezése - integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése ÁROP : Elemzések a közszféra korrupciós kockázatairól. Győjteményes tanulmánykötet a évi integritás felmérés adataiból. Budapest: Állami Számvevıszék, pp (ISBN: ) 108. Dankó Zsófia Corporate tax harmonization in the European Union In: Beata Farkas (szerk.) Crisis Aftermath: Economic policy changes in the EU and its Member States, Conference Proceedings. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, Szeged: University of Szeged, pp (ISBN: ) 109. dr Csillik Péter, dr Sági Judit Impact of CDS spreads to FX rates and the BUX-index In: Halm Tamás (szerk.) Proceedings of the CFA-BBS International Conference on the Global Financial Crisis. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, p. n.a. (Proceedings of the CFA-BBS International Conference on the Global Financial Crisis; 1.) (ISBN: ) 110. Vigvári András Az önkormányzati finanszírozási rendszer korszerősítése és a megyei önkormányzatok lehetséges szerepe In: Pálné Kovács I (szerk.) Európában a megye: Reform elıtt?: Elıadások és hozzászólások a október i pécsi konferencián. 191 p. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, Pécs: Baranya Megyei Önkormányzat, pp (ISBN: ) 111. Vigvári András A recentrelizáció (rejtett) pénzügyi eszközi In: Kákai László (szerk.) 20 évesek az önkormányzatok: születésnap, vagy halotti tor?. 630 p. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, Pécs: IDResearch Kft. - Publikon, pp (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): OSZK, HUMANUS Nem vizsgált idézı: 1 Összesen: Sági Judit Discretionality of Monetary Policy In: Radványi Tamás (szerk.) Pénz és társadalom: A Pénzügyi és Számviteli Kar tudományos mőhelyébıl. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola, pp (ISBN: ) 113. Vigvári András Milyen hatásai vannak a válságnak a bankszabályozásra? In: Losoncz Miklós, Solt Katalin, Szigeti Cecília (szerk.) Kautz Gyula emlékkötet: Halálának 100. és születésének 180. évfordulója alkalmából p. Konferencia helye, ideje: Gyır, Magyarország, Gyır: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, pp (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): OSZK, BCE katalógus 114. Vigvári András Éllovasból sereghajtók?: A magyar lemaradási szindróma egy lehetséges magyarázata In: Kovács Beatrix (szerk.) "Társadalom és gazdaság - új trendek és kihívások": Baja, szeptember 19. : nemzetközi tudományos konferencia kiadványa. 430 p. Konferencia helye, ideje: Baja, Magyarország, Baja: Eötvös József Fıiskola Mőszaki és Gazdálkodási Fakultás Gazdaságtudományi Intézet, p. n.a. (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): OSZK 115. Vigvári András Egészséges magángazdaság, beteg állam? In: Kocziszky György, Koleszár Ágnes (szerk.) VII. Nemzetközi konferencia. 354 p. Konferencia helye, ideje: Miskolc; Lillafüred, Magyarország, Miskolc: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, pp (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): Teljes dokumentum, Teljes dokumentum, OSZK 116. Vigvári András A pénzügyi válság hatása a helyi önkormányzatok gazdálkodására In: Majoros Pál, Zimler Tamás (szerk.) Világmérető pénzügyi és hitelpolitikai válság és Magyarország: a április 27-én Komáromban rendezett tudományos konferencia elıadásai. 524 p. Veszprém: MTA VEAB, pp (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): OSZK Besorolás: Konferenciaközlemény 10 / :49

11 117. Dankó Zsófia Offshore tevékenység tervezése In: Lehoczky László, Kalmár László (szerk.) microcad 2007 International Scientific Conference. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, Miskolc: Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, pp Section O., Economic Challenges II. (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): OSZK Besorolás: Konferenciaközlemény 118. László Csaba, Sági Judit Venture Capital - A Management Approach In: Lehoczky László, Kalmár László (szerk.) 5th International Conference of PhD Students. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, Miskolc: Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, pp (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): OSZK, OSZK Felsıoktatási tankönyv része 119. Dankó Zsófia Adók és támogatások tesztfeladatok In: Sipos Ágnes, Dankó Zsófia, Tasi Péter Adók és támogatások: Tesztfeladatok. 50 p. Budapest: Saldo Rt., pp (Bologna-könyvsorozat (BA)) (ISBN: ) Könyvrészlet/Felsıoktatási tankönyv része/oktatási 120. Vigvári András A magyar jóléti állam néhány jellemzıje In: Nicholas Barr Vigvári András (szerk.) Egyéb szerzıség: Galbács Péter (ford.); A jóléti állam gazdaságtana: a nagy ellátórendszerek mőködésének összefüggései. 634 p. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): Egyéb URL Oktatási anyag része Könyvrészlet/Felsıoktatási tankönyv része/oktatási 121. Járosi Péter, Madár Péter, Sági Judit, Schepp Zoltán, Sóvágó Lajos, Szabó Zoltán, Szebellédi István, Zeller Gyula Pénzügyek alapjai In: Szebellédi István (szerk.) Pénzügyek alapjai. 332 p. Budapest: Unió-BGF-Finance, pp (ISBN: ) Könyvrészlet/Felsıoktatási tankönyv része/oktatási 122. Gyulai László A kis- és középvállalkozások pénzügyi terve In: Gyulai László, Hanyecz Lajos, Járosi Péter, László Csaba Szebellédi István (szerk.) Bevezetés a kis- és középvállalkozások pénzügyi modellezésébe. 366 p. Budapest: Unió Lap- és Könyvkiadó, pp (ISBN: ) Könyvrészlet/Felsıoktatási tankönyv része/oktatási 123. Gyulai László A forgalom finanszírozása: Üzletfinanszírozás In: Tétényi Zoltán, Gyulai László Vállalkozásfinanszírozás. 602 p. Budapest: Saldo Rt., pp (ISBN: X) Könyvrészlet/Felsıoktatási tankönyv része/oktatási 124. Gyulai László Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása In: Banyár József, Bozsik Sándor, Csapi Vivien, Fazakas Gergely, Gyulai László, Kürthy Gábor, Solt Katalin Pénzügyi ismeretek. 317 p. Budapest: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft., pp (ISBN: ) 125. Sándorné Új Éva Pénz- és tıkepiac In: Sándorné Új Éva, dr Gyulai László, Illés Ivánné, Paróczai Péterné dr Sztanó Imréné dr (szerk.) Pénzügyi ismeretek a mérlegképes könyvelık vizsgáihoz. 339 p. Budapest: Perfekt Kiadó, pp (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): Egyéb URL Bibliogr.: p. 339-[340]. 11 / :49

12 126. Sándorné Új Éva Külkereskedelmi ügyletek. A devizaárfolyamok változásának hatása a gazdaságra In: Sándorné Új Éva, dr Gyulai László, Illés Ivánné, Paróczai Péterné dr Sztanó Imréné dr (szerk.) Pénzügyi ismeretek a mérlegképes könyvelık vizsgáihoz. 339 p. Budapest: Perfekt Kiadó, pp (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): Egyéb URL Bibliogr.: p. 339-[340] Sándorné Új Éva Az értékpapírok In: Sándorné Új Éva, dr Gyulai László, Illés Ivánné, Paróczai Péterné dr Sztanó Imréné dr (szerk.) Pénzügyi ismeretek a mérlegképes könyvelık vizsgáihoz. 339 p. Budapest: Perfekt Kiadó, pp (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): Egyéb URL Bibliogr.: p. 339-[340] Sándorné Új Éva Tesztek és igaz-hamis állítások az értékpapírok fogalma, csoportosítása, fajtái témakörbıl In: Gyulai László, Illés Ivánné, Paróczai Péterné, Sándorné Új Éva Sztanó Imréné (szerk.) Pénzügyek példatár a méglegképes könyvelık írásbeli vizsgáihoz. 235 p. Budapest: Perfekt Kiadó, pp (ISBN: ) 129. Sándorné Új Éva Tesztek és igaz-hamis állítások az árfolyamváltozás hatása és a külkereskedelmi ügyletek témakörbıl In: Gyulai László, Illés Ivánné, Paróczai Péterné, Sándorné Új Éva Sztanó Imréné (szerk.) Pénzügyek példatár a méglegképes könyvelık írásbeli vizsgáihoz. 235 p. Budapest: Perfekt Kiadó, pp (ISBN: ) 130. Sándorné Új Éva Tesztek és igaz-hamis állítások a pénzügyi feszültségek kezelése témakörbıl In: Gyulai László, Illés Ivánné, Paróczai Péterné, Sándorné Új Éva Sztanó Imréné (szerk.) Pénzügyek példatár a méglegképes könyvelık írásbeli vizsgáihoz. 235 p. Budapest: Perfekt Kiadó, pp (ISBN: ) 131. Sándorné Új Éva Tesztek és igaz-hamis állítások a pénz- és tıkepiacok jellemzıi témakörbıl In: Gyulai László, Illés Ivánné, Paróczai Péterné, Sándorné Új Éva Sztanó Imréné (szerk.) Pénzügyek példatár a méglegképes könyvelık írásbeli vizsgáihoz. 235 p. Budapest: Perfekt Kiadó, pp (ISBN: ) 132. Sándorné Új Éva Feladatok a devizaárfolyam, a pénz- és a tıkepiaci ügyletek témakörbıl In: Gyulai László, Illés Ivánné, Paróczai Péterné, Sándorné Új Éva Sztanó Imréné (szerk.) Pénzügyek példatár a méglegképes könyvelık írásbeli vizsgáihoz. 235 p. Budapest: Perfekt Kiadó, pp (ISBN: ) 133. Gyulai László A rövidtávú pénzügyi terv összeállítása In: Fazakas Gergely, Gyulai László, Martin Hajdu György, Mohai György, Sebestyén Géza, Virág Miklós, Zsembery Levente Fazakas Gergely (szerk.) Vállalati pénzügyi döntések. 239 p. Budapest: Tanszék Kft., pp (ISBN: ) Befoglaló mő link(ek): BCE katalógus 134. Gyulai László Rövid távú pénzügyi döntések In: Sulyok-Pap Márta (szerk.) Pénzügytan: Nemzetgazdasági és vállalati pénzügyek. 245 p. Budapest: Saldo Rt., pp (ISBN: ö) Mőhelytanulmány része 135. Vigvári András Kormányzati szerepvállalás a globalizáció világában In: Radványi Tamás, dr (szerk.) Pénz és társadalom: Dolgozatok a BGF Pénzügyi és Számviteli Kara tudományos mőhelyébıl; Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, pp (ISBN: ) Könyvrészlet/Mőhelytanulmány része/tudományos A kiadványon 2010-es megjelenés szerepel! 12 / :49

13 136. Koháriné dr Papp Edit Controlling in the Public Sphere In: Radványi Tamás (szerk.) Gazdaság és Oktatás: Dolgozatok a Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar tudományos mőhelyébıl. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, pp (ISBN: ) Könyvrészlet/Mőhelytanulmány része/tudományos Nem besorolt 137. Vigvári András Az adóztatás szerepe a gazdasában In: Burján Ákos, Sándorné Új Éva, Sztanó Imréné, Vigvári András Adótani alapok. 297 p. Budapest: Saldo Rt., pp (Bologna-könyvsorozat (BA)) (ISBN: ) Könyvrészlet/Nem besorolt/oktatási Könyv Szakkönyv 138. Sipos Ágnes A jegybanki függetlenség fejlıdéstörténetének vizsgálata a XVIII. századtól napjainkig: A keleti és a nyugati fejlıdési út összegzı bemutatása a kilenc Európai Uniós tagország példáján keresztül Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola, p. (ISBN: ) 139. Vigvári András, Sivák József, Szemlér Tamás A magyar államháztartás és az Európai Unió közpénzügyei Budapest: Complex Kiadó Kft., p. (ISBN: ) 140. Béza Dániel, Csákné Filep Judit, Csapó Krisztián, Csubák Tibor Krisztián, Farkas Szilveszter, Szerb László Kisvállalkozások finanszírozása Budapest: Perfekt, p. (ISBN: ) Link(ek): Egyéb URL 141. Visegrády Antal, Kondorosi Ferenc A jog társadalmi küldetése az európai integráció és globalizáció korában Budapest: Complex Kiadó, p. (ISBN: ) 142. Vigvári András, Sivák József Rendhagyó bevezetés közpénzügyek tanulmányozásába Budapest: CompLex Wolters Kluwer, p. (ISBN: ) Független idézı: 5 Összesen: Sándorné Új Éva Adózási ismeretek alkalmazása: Példatár mérlegképes könyvelık részére Budapest: Penta Unió Oktatási Centrum, p. (ISBN: ) Könyv/Szakkönyv/Oktatási 144. Visegrády Antal, Kondorosi Ferenc Európa: az állam- és jogfejlıdés irányai Budapest: HVG - ORAC, p. Független idézı: 2 Összesen: Koháriné dr Papp Edit Államháztartási ismeretek Budapest: Perfekt Kiadó, p. (ISBN: ) Könyv/Szakkönyv/Oktatási 146. Visegrády Antal, Kondorosi Ferenc Az európai jogi gondolkodás kezdete és új irányai Budapest: Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, p. Függı idézı: 1 Összesen: Sándorné Új Éva Dr Herich György (szerk.) Nemzetközi pénzforgalom Pécs: Penta Unió Oktatási Centrum, p. (ISBN: ) 148. Sándorné Új Éva Dr Herich György (szerk.) Bevezetés az üzleti biztosításba Pécs: Penta Unió Oktatási Centrum, p. 13 / :49

14 (ISBN: ) Könyv/Szakkönyv/Oktatási 149. Báger Gusztáv, Kiss Daisy, Kovács Richárd, Vigvári András Báger Gusztáv (szerk.) A nemzetgazdasági tervezés megújítása - Nemzeti igények, uniós követelmények Budapest: Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, p. (ISBN: ) 150. Vigvári András, Lırincz Lajos, Pálné Kovács Ilona, Ivancsics Imre, Borbély Gyula, Kelemen Gábor, György István Az önkormányzati rendszer megújítása Budapest: MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, p. (MTA Jogtudományi Intézete Közlemények; 23.) (ISBN: ) 151. Vigvári András Pénzügy(rendszer)tan: Alapvetı ismeretek rendhagyó megközelítésben Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (ISBN: ) Második, átdolgozott kiadás Független idézı: 30 Összesen: Kondorosi Ferenc, Ligeti Katalin (szerk.) Az európai büntetıjog kézikönyve Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, p. (ISBN: ) 153. Báger Gusztáv, Hamza Lászlóné, Jánossy Dániel, Kovács Richárd, Pulay Gyula, Vigvári András Báger Gusztáv (szerk.) Értékelı tanulmány a évi költségvetési tervezés makrogazdasági mozgásterének néhány összefüggésérıl Budapest: Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, p. (ISBN: ) 154. Báger Gusztáv, Hamza Lászlóné, Kovács Richárd, Pitti Zotán Pulay Gyula, Vigvári András Báger Gusztáv (szerk.) Értékelı tanulmány a évi költségvetési törvényjavaslat makrogazdasági megalapozottságának néhány összefüggésérıl Budapest: Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, p. (ISBN: ) Független idézı: 3 Összesen: Báger Gusztáv, Hamza Lászlóné, Jánossy Dániel, Kovács Richárd, Pulay Gyula, Vigvári András, Galbács Péter Báger Gusztáv (szerk.) A évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Budapest: Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, p Sági Judit Banktan Budapest: Saldo Rt., p. (ISBN: ) Könyv/Szakkönyv/Oktatási 157. Kardos Barbara, Merétey-Vida Zsolt, Pucsek József, Roóz József, Sztanó Imre, Tasi Péter Tételvázlatok a számviteli szakügyintézık szóbeli vizsgájához Budapest: Perfekt Kiadó, p. (ISBN: ) Könyv/Szakkönyv/Oktatási 158. Kardos Barbara, Roóz Jószef, Sztanó Imre, Tasi Péter Tételvázlatok a pénzügyi szakügyintézık szóbeli vizsgájához Budapest: Perfekt Kiadó, p. (ISBN: ) Könyv/Szakkönyv/Oktatási 159. Dudás Ferenc, Berendi Judit, Fribiczer Gabriella, Gadócziné Fekete Éva, Graselli Norbert, Guthy Miklós, Hitesy Ágnes, Jónás Viktória, Kalfmann Petra, Koháriné Papp Edit, Kollai István, Kukoricza Anna, Ligeti Ádám, Öcsi Béla, Pintérné Csermák Jolán, Printz János, Rohonczi Krisztina, Séra Zsolt, Soltész Anikó, Szıcs István, Tasi Péter Önkormányzati fejlesztések uniós forrásból: A strukturális alapok felhasználásának gyakorlata önkormányzati szemszögbıl Budapest: Perfekt Kiadó, Könyv/Szakkönyv/Közérdekő 160. Gyulai László, Tasi Péter Projektmenedzsment: szöveggyőjtemény Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola, p. Könyv/Szakkönyv/Oktatási H FSZ-21/ / :49

15 161. Gyulai László, Tasi Péter Projektfinanszírozás Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola, p. Könyv/Szakkönyv/Oktatási H FSZ-18/ Lilliné Fecz Ildikó, Dömötörfy Józsefné, Koháriné Dr Papp Edit, dr Kovács-Kozma Zsuzsanna, Szőcs Józsefné, Walchné Kremlicska Katalin, Dr Weidlich Edit, Dr Ercsey Zsombor, Széles Imre Lilliné Fecz Ildikó (szerk.) Költségvetési szervek gazdálkodása Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, p. (ISBN: ) Könyv/Szakkönyv/Oktatási Gyakorlati számviteli, adózási és társadalombiztosítási tanácsadó. Cserélhetı lapos kiadvány Fazakas Gergely, Gyulai László, Martin Hajdu György, Mohai György, Sebestyén Géza, Virág Miklós, Zsembery Levente Fazakas Gergely (szerk.) Vállalati pénzügyi döntések Budapest: Tanszék Kft., p. (ISBN: ) Link(ek): BCE katalógus Monográfia 164. Kondorosi Ferenc, Visegrády Antal Az állam és a jog természetrajza válság idején Pécs: PTE Állam- és Jogtudományi Kar, p. (ISBN: ) Könyv/Monográfia/Tudományos Felsıoktatási tankönyv 165. Burján Ákos, Sándorné Új Éva, Sztanó Imréné, Vigvári András Adótani alapok Budapest: Saldo Rt., p. (Bologna-könyvsorozat (BA)) (ISBN: ) 166. Gyulai László Kis- és középvállalkozások üzletfinanszírozása Budapest: SALDO, p. (Bologna-könyvsorozat (BSc)) (ISBN: ) 167. Erdıs Mihály, Mérı Katalin Pénzügyi közvetítı intézmények: bankok és intézményi befektetık Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár) (ISBN: ) Link(ek): Egyéb URL Könyv/Felsıoktatási tankönyv/tudományos 168. Nicholas Barr Vigvári András (szerk.) Egyéb szerzıség: Galbács Péter (ford.); A jóléti állam gazdaságtana: a nagy ellátórendszerek mőködésének összefüggései Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (ISBN: ) Link(ek): Egyéb URL 169. Illés Ivánné Vállalkozások pénzügyi alapjai Budapest: SALDO, p. (ISBN: ) Link(ek): Egyéb URL 2. átd. kiad. Bibliogr.: p Gál Erzsébet Vigvári András (szerk.) Bankok, bankügyletek: egyetemi jegyzet Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, p. (ISBN: ) Link(ek): Egyéb URL 15 / :49

16 Közreadja a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Tanszék. Tankv.: GTK ME 171. Sándorné Új Éva Sándorné Új Éva (szerk.) Biztosítási alapismeretek Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, p Sándorné Új Éva Biztosítási Ágazattan Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, p Sándorné Új Éva Szebellédi István (szerk.) Nemzetközi elszámolások Budapest: Perfekt Kiadó, p. (ISBN: ) 174. Illés Ivánné Bankmenedzsment Budapest: Perfekt Kiadó, Gyulai László, Hanyecz Lajos, Járosi Péter, László Csaba Szebellédi István (szerk.) Bevezetés a kis- és középvállalkozások pénzügyi modellezésébe Budapest: Unió Lap- és Könyvkiadó, p. (ISBN: ) 176. Tétényi Zoltán, Gyulai László Vállalkozásfinanszírozás Budapest: Saldo Rt., p. (ISBN: X) 177. Sándorné Új Éva Pénzügyek mindenkinek: tesztek, feladatok, megoldások Budapest: Variant Média Kft., p. (ISBN: X) Kézikönyv 178. Zsugyel János, Vigvári András, Aradi Zsolt, Bathó Ferenc, Csonka Gizella, Demeter Péter, Farkas Sándor, Fülöp Judit, Gyırffi Dezsı, Gyırffi György, Hamza Lászlóné, Hüttl Antónia, Jókay Károly, Klinga László, Kozma Gábor, Kıváriné Benkı Ingrid, Pitti Zoltán Zsugyel János (szerk.) A közpénzügyek nagy kézikönyve Budapest: Complex Kiadó, p. ((MERITUM könyvek)) (ISBN: ) Könyv/Kézikönyv/Tudományos MERITUM könyvek Független idézı: 14 Összesen: 14 Konferenciakötet 179. Csillik Péter, Sági Judit Impact of CDS spreads to FX rates and the BUX index: Conference on The Global Economic Crisis: Consequences and Challenges Macro-Economy Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Magyar: Budapesti Gazdasági Fıiskola, Könyv/Konferenciakötet/Tudományos Mőhelytanulmány 180. Rossmanith S, De Cort D, Lierman F, Kammas M, Csillik P, et al Alison Bell (szerk.) Mid-Year Outlook on the Euro Area Economies in : A la guerre comme à la guerre Brussels: European Banking Federation, Könyv/Mőhelytanulmány/Tudományos 181. Rossmanith S, De Cort D, Lierman F, Kammas M, Csillik P, et al Alison Bell (szerk.) The Second Curve of the W-Shaped Recession: On the Euro-Area Economies , End-Year Economic Outlook Brussels: European Banking Federation, Könyv/Mőhelytanulmány/Tudományos 182. Rossmanith S, De Cort D, Lierman F, Kammas M, Csillik P, et al Dimitris Malliaropoulos (szerk.) Credit Cycles and their Role for Macro-Prudential Policy 16 / :49

17 Brussels: European Banking Federation, Könyv/Mőhelytanulmány/Tudományos 183. Vigvári András Pénzügyi kockázatok az önkormányzati rendszerben Budapest: Állami Számvevıszék Kutató Intézete, p. (ÁSZKUT-tanulmányok) (ISBN: ) Könyv/Mőhelytanulmány/Tudományos Független idézı: 15 Összesen: Tasi Péter Szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei: Egységes tájékoztató szakdolgozat készítéséhez a BGF PSZFK nappali és távoktatás tagozat hallgatói részére a magyar nyelvő képzéseken Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola, p. Könyv/Mőhelytanulmány/Közérdekő 185. Sugár Katalin, Sztanó Imréné, Tasi Péter Adózás Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola, Könyv/Mőhelytanulmány/Oktatási e-learning tananyag 186. Sztanó Imréné, Tasi Péter Vizsgafelkészítı a banki szakügyintézık szakmai vizsgájához Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola, Könyv/Mőhelytanulmány/Oktatási e-learning tananyag 187. Kardos Barbara, Tasi Péter Vizsgafelkészítı a számviteli szakügyintézık szakmai vizsgájához Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola, Könyv/Mőhelytanulmány/Oktatási e-learning tananyag 188. Kardos Barbara, Tasi Péter Vizsgafelkészítı a pénzügyi szakügyintézık szakmai vizsgájához Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola, Könyv/Mőhelytanulmány/Oktatási e-learning tananyag 189. Sági Judit Az euró gyakorlati kérdései Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, p. (Pénzügy Tanszéki Mőhelytanulmányok) (ISBN: ) Könyv/Mőhelytanulmány/Oktatási Atlasz 190. Báger Gusztáv, Jánossy Dániel, Kovács Richárd, Pulay Gyula, Tököly László, Vigvari András Pulay Gyula (szerk.) Az állam célszerő gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Budapest: Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, p. (ISBN: ) Könyv/Atlasz/Tudományos Oktatási anyag 191. Sipos Ágnes, Dankó Zsófia, Tasi Péter Adók és támogatások: Tesztfeladatok Budapest: Saldo Rt., p. (Bologna-könyvsorozat (BA)) (ISBN: ) 192. Balázsné Lendvai Marietta, Gál Erzsébet Gál Erzsébet (szerk.) Praktikus bankszakmai ismeretek: Példatár és feladatgyőjtemény Budapest: Saldo Rt., p. (ISBN: ) 193. Vigvári András Bevezetés a pénzügyekbe Budapest: Saldo Rt., p. (ISBN: ) 17 / :49

18 194. Sándorné Új Éva, Benkıné Deák Ibolya Adózási feladatok és megoldások: [üzleti szakügyintézı képzés tankönyve] Budapest: Saldo Rt., p. (Bologna-könyvsorozat (BA)) (ISBN: ) 195. Gál Erzsébet Illés Ivánné (szerk.) Praktikus bankszakmai ismeretek: [üzleti szakügyintézı képzés tankönyve] Budapest: Saldo Rt., p. (ISBN: ) 196. Sándorné Új Éva Dr Herich György (szerk.) Pénzügy: teszt és példatár Pécs: Penta Unió Oktatási Centrum, p. (ISBN: ) Link(ek): Egyéb URL Lezárva: jún Sándorné Új Éva Devizaforgalom lebonyolítása Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, p Banyár József, Bozsik Sándor, Csapi Vivien, Fazakas Gergely, Gyulai László, Kürthy Gábor, Solt Katalin Pénzügyi ismeretek Budapest: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft., p. (ISBN: ) 199. Sándorné Új Éva, dr Gyulai László, Illés Ivánné, Paróczai Péterné dr Sztanó Imréné dr (szerk.) Pénzügyi ismeretek a mérlegképes könyvelık vizsgáihoz Budapest: Perfekt Kiadó, p. (ISBN: ) Link(ek): Egyéb URL Bibliogr.: p. 339-[340] Sándorné Új Éva, dr Gyulai László, Illés Ivánné, Paróczai Péterné dr Sztanó Imréné dr (szerk.) Pénzügyi ismeretek: A mérlegképes könyvelık vizsgáihoz Budapest: Perfekt Kiadó, p. (ISBN: ) 201. Sági Judit Értékpapírpiacok gyakorlati ismeretei: T06/2009 : Üzleti szakügyintézı képzés tankönyve Budapest: Saldo Rt., p. (ISBN: ) 202. Sági Judit Bankügyletek gyakorlati ismeretei: T05/2009 : az üzleti szakügyintézı képzés tankönyve Budapest: Saldo Rt., p. (ISBN: ) Link(ek): Egyéb URL Bibliogr.. p Gyulai László, Illés Ivánné, Paróczai Péterné, Sándorné Új Éva Sztanó Imréné (szerk.) Pénzügyek példatár a méglegképes könyvelık írásbeli vizsgáihoz Budapest: Perfekt Kiadó, p. (ISBN: ) 204. Sándorné Új Éva Pénzügyek a gyakorlatban Budapest: Penta Unió Oktatási Centrum, p Illés Ivánné Vállalkozásokpénzügyi alapjai: On-line példatár Budapest: SALDO, Sándorné Új Éva Pénzügyek a gyakorlatban Budapest: Penta Unió Oktatási Centrum, p. 18 / :49

19 3. átdolgozott bıvített kiadás 207. Sándorné Új Éva Pénzügyek a gyakorlatban Pécs: Penta Unió Oktatási Centrum, p. 2. átdolg. kiadás 208. Sándorné Új Éva Vállalalt-gazdaságtani feladatgyőjtemény Budapest: Skandi-Wald Kiadó, p. (ISBN: ) 209. Illés Ivánné Társaságok pénzügyei Budapest: SALDO, Egyéb konferenciaközlemény Konferenciaközlemény 210. dr Sági Judit Debt trap monetary indicators of Hungary s indebtedness In: Farkas Beáta (szerk.) Crisis Aftermath: Economic policy changes in the EU and its Member States. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, University of Szeged, pp. 19-n.a. Egyéb konferenciaközlemény/konferenciaközlemény/tudományos 211. Dankó Zsófia Unitárius jövedelemadó-rendszerek nemzeti és nemzetközi viszonylatban In: Kihívások Európai Unió, magyar gazdaság és társadalom, felsıoktatás: Programfüzet. 12. Nemzetközi Tudományos Konferencia a Magyar tudomány Ünnepe 2012 tiszteletére. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola, pp Befoglaló mő link(ek): Teljes dokumentum Egyéb konferenciaközlemény/konferenciaközlemény/tudományos 212. dr Csillik Péter, dr Sági Judit Bojnec Štefan (szerk.) CDS as a market-driven indicator of sovereign indebtedness and risk In: Štefan Bojnec, Josef C Brada Štefan Bojnec (szerk.) EUROCONFERENCE 2012: Global Economic and Financial System: Crisis or Change?. Konferencia helye, ideje: Portoroz, Szlovénia, Portoroz: pp Egyéb konferenciaközlemény/konferenciaközlemény/tudományos 213. Vigvári András Néhány javaslat a kialakítandó önkormányzati pénzügyi rendszerrel kapcsolatosan In: Dr Gyergyák Ferenc (szerk.) XIX. Országos Jegyzı-Közigazgatási Konferencia. 322 p. Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, Gödöllı: Köztisztviselık Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, p. n.a. Egyéb konferenciaközlemény/konferenciaközlemény/tudományos 214. Gál Erzsébet Az önkormányzati CAMELS módszer, mint az önkormányzatok gazdálkodásának elemzésére alkalmazható lehetséges alternatíva In: Válság és megújulás: Tudományos konferenciasorozat a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére. 154 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Budapest: Budapesti Gazdasági Fıiskola, pp Egyéb konferenciaközlemény/konferenciaközlemény/tudományos 215. Vigvári András Miért van szükség a közpénzügyi menedzsment újraszabályozására?: Ami az ÁSZ Közpénzügyi Tézisei mögött van In: V. Közigazgatási Szakmai napok. Konferencia helye, ideje: Balatonföldvár, Magyarország, p. n.a. Egyéb konferenciaközlemény/konferenciaközlemény/tudományos 216. Vigvári András Miért van szükség a közpénzügyi menedzsment újraszabályozására?: Ami az ÁSZ Közpénzügyi Tézisei mögött van In: Gyergyák F (szerk.) XVI. Országos Jegyzı-Közigazgatási Konferencia. Konferencia helye, ideje: Siófok, Magyarország, Budapest: p. n.a. Egyéb konferenciaközlemény/konferenciaközlemény/tudományos 217. Zsugyel János Az Európai Unió kohéziós politikájának hatása a regionális fejlettségi különbségek alakulására In: Tudásalapú társadalom, tudásteremtés, tudástranszfer, értékrendváltás I-II. kötet: III. Nemzetközi tudományos konferencia elıadásai. Konferencia helye, ideje: Miskolc; Lillafüred, Magyarország, Miskolc: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, pp Egyéb konferenciaközlemény/konferenciaközlemény/tudományos 218. Gál Erzsébet A lakás-elıtakarékosság rendszere és magyarországi fogadtatása In: Urbánné Malomsoki M, Lajos A (szerk.) XXIV. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció tudományos kiadvány. Konferencia helye, ideje: Gödöllı, Magyarország, 1999 Szent István Egyetemi Kiadó, p. n.a. Egyéb konferenciaközlemény/konferenciaközlemény/tudományos TDK dolgozat Disszertáció Egyetemi doktor 219. Gyulai László 19 / :49

20 Az iparvállalati bér- és keresetszabályozás, valamint a vezetıi érdekeltség idıszerő kérdései 76 p (Egyetemi doktor) Disszertáció/Egyetemi doktor/tudományos PhD 220. Gál Erzsébet Az önkormányzatok adós és követelés minısítésének elméleti és gyakorlati problémái 200 p (PhD) Disszertáció/PhD/Tudományos 221. Sági Judit Az Euroövezet és a monetáris politika hatásossága rögzített árfolyamrendszerekben: Agrárágazati példákon keresztül 148 p (PhD) Disszertáció/PhD/Tudományos Egyéb Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat 222. Rékasi Róbert Egy öntészeti társaság privatizációs értékének elemzése (2012) Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat/tudományos Kutatási jelentés (közzétett) 223. Vigvári András Önkormányzati pénzügyek: Hazai kihívások és nemzetközi példák Állami Számvevıszék Kutató Intézete, ÁSZKUT tanulmányok, 114 p., ISBN: (2011) Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/tudományos Független idézı: 5 Összesen: Báger Gusztáv, Galbács Péter, Jánossy Dániel, Kovács Richárd, Pulay Gyula, Tököli László, Vicze Klára, Vigvári András A évi költségvetési törvényjavaslat makrogazdasági kockázatainak elemzése Állami Számvevıszék Kutató Intézete, 87 p. (2011) Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/tudományos 225. Báger Gusztáv, Kovács Richárd, Vigvári András, Kiss Daisy Báger Gusztáv (szerk.) A nemzetgazdasági tervezés megújítása: Nemzeti igények, uniós követelmények Állami Számvevıszék Kutató Intézete, Budapest, 92 p., ISBN (2010) Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/tudományos Segédlet Nem besorolt 226. Sándorné Új Éva Pénzügyi ismeretek: Elektronikus oktatóanyag mérlegképes könyvelıi vizsgára készülıknek E-learning tananyag (2012) Egyéb/Segédlet/Oktatási 227. Sándorné Új Éva Ellenırzési ismeretek: Elektronikus oktatóanyag mérlegképes könyvelıi vizsgára készülıknek E-learning tananyag (2012) Egyéb/Segédlet/Oktatási 228. Gál Erzsébet Hitelkérelem, banki ismeretek - példatár és feladatgyőjtemény: Kézirat (2011) Egyéb/Segédlet/Oktatási 229. Farkas Szilveszter, Szigeti Cecília, Borzán Anita Magyarország helyzete néhány alternatív jóléti mutató alapján Kihívások 2013 Európai Unió, magyar gazdaság és társadalom, felsıoktatás, 12. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Magyar Tudomány Ünnepe, Budapesti Gazdasági Fıiskola, november 8-9. (2012) Egyéb/Nem besorolt/tudományos 230. Farkas Szilveszter A hallgatók vállalkozói aktivitásának nemzetközi kutatási projektje: GUESSS GUESSS Workshop, Széchenyi István Egyetem, Gyır, február 10. (2012) Egyéb/Nem besorolt/tudományos 231. Farkas Szilveszter A hallgatók vállalkozói aktivitásának mérése: Nemzetközi kutatás keretében (GUESSS) Ifjúság Vállalkozás Vállalkozásoktatás, Az Ifjúsági Vállalkozásoktatás Mőhely záró konferenciája, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, február 15. (2012) Egyéb/Nem besorolt/tudományos 232. Vigvári András Pénzügyi kockázatok az önkormányzati rendszerben 2010-ben Változások-2010, Önkormányzati pénzügyi konferencia A CompLex Kiadó és a Helyi Obszervatórium közös szervezésében, 19 p., március 4. (2010) [Poszter] Egyéb/Nem besorolt/tudományos 20 / :49

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve.

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Lentner Csaba Újjászervezett gazdaságpolitikák kora In: Tóth György László, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas Kik támadják

Részletesebben

1 / 15 2014.04.30. 9:58

1 / 15 2014.04.30. 9:58 1 / 15 2014.04.30. 9:58 Keresés az MTMT adatbázisban Korom Szilvia Anett (BGF 4 admin) (BGF_KSZ_4) Keresés módosítása Új keresés Segítség GYIK MTMT dok. Levelek (175/0) Fórum Kilépés A lista címe: Az alábbi

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010 SALGÓTARJÁN 2011 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 800 B13 Bailey,

Részletesebben

Habilitációs kérelem. Kérelem benyújtója: Tatay Tibor

Habilitációs kérelem. Kérelem benyújtója: Tatay Tibor Habilitációs kérelem Kérelem benyújtója: Tatay Tibor Kaposvári Egyetem Kaposvár 2014 1 Tartalomjegyzék 1) Habilitációs kérelem... 3 2) Jelentkezési lap... 5 3) Doktori oklevél és diploma másolat... 8 4)

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. év Lezárva: 2015.01.19. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a féléves jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézete Könyvtár http://www.pszfs.hu GYARAPODÁSI

Részletesebben

Publikációs jegyzék Belyó Pál

Publikációs jegyzék Belyó Pál Publikációs jegyzék Belyó Pál I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1.) A bölcsődei és óvodai

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI KUTATÁSOK

MUNKAERŐPIACI KUTATÁSOK MUNKAERŐPIACI KUTATÁSOK Válogatás magyarországi könyvek és folyóiratok, külföldi könyvek és folyóiratok, valamint hazai és külföldi intézetek és intézmények mûhelytanulmányainak munkaerõpiaci témájú publikációiból

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek

Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek Tantárgyprogramok Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek Statisztikai elemzések és ökonometria Kövér György A tantárgy neve: Statisztikai elemzések és ökonometria A tantárgy neve angolul: Az oktatás

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences

Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences Alkalmazott tudományok főiskolája university of applied sciences Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences 2015. március 12-13. A KONFERENCIA PROGRAMJA 2015. március 12. 2015. március

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. július - szeptember

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFFL0101K Emberi erőforrás

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben