Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://www.eski.hu/hol"

Átírás

1 Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2007/18 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet október 31.

2 Válogatás a HealthOnLine cikkeiből október 31. EU egészségügy... 3 EU: Fehér Könyv az egészségügyi stratégiáról ( )... 3 Szakadékok az EU egészségügyében... 7 Egészségpolitika... 8 Új felügyeleti szerv a fertőzések megelőzésére... 8 Magánvállalatok az NHS szolgáltatások menedzselésére... 8 Egészségügyi rendszerek működése A szlovák parlament korlátozza az egészségbiztosítók nyereségelosztását Egészségbiztosító változtatása: csökkent az érdeklődés Szlovákiában Írország: vita a háziorvosok jövedelméről Az NHS jövője az új brit egészségügyi miniszter szemszögéből Az egészségügyi rendszerek értékelése lakossági szemszögből Népegészségügy Újabb mutatók a kardiovaszkuláris rizikó jelzésére Charta a szív egészségéért Csontritkulás: sokszor figyelmen kívül hagyott betegség A klórexpozíció hatása az asztma kialakulására Kórházügy Az NHS trösztök éves teljesítmény értékelése Finanszírozás Egészségügyi franchise 2008 januárjától Állami vagy magán egészségbiztosítás? Schwarzenegger javaslata Kalifornia teljes lefedettségére Egészségügyi informatika A német betegpénztárak többsége egységesíti számítógépes adatfeldolgozó rendszerét imedicor újabb betegdokumentációs szolgálat orvosoknak Humán erőforrás A Szlovák Orvosi Kamara felhívása Orvosellátottság és szelektív szerződéskötés... 26

3 Gyógyszerügy Az FDA gyorsítja a generikus gyógyszerek elbírálását Egészségügyi reformok Egészségügyi reformtervek Spanyolországban Bizonyítékokon alapuló orvoslás Új európai intézet az orvostechnológia értékelésére Egészségügyi Világszervezet (WHO) Az Európai Bizottság és a WHO vezető tisztségviselőinek 6. találkozója Jelentés a világ egészségügyi helyzetéről Biztonságosabb jövő: globális közegészségügyi biztonság a XXI. században. Könyvismertetés WHO: Decentralizálás az egészségügyi ellátásban. Stratégiák és eredmények. Könyvismertetés

4 EU egészségügy EU: Fehér Könyv az egészségügyi stratégiáról ( ) október 23-án az Európai Bizottság új egészségügyi stratégiát fogadott el Együtt az Egészségért az EU ra vonatkozó stratégiai megközelítés címmel. Az Európai Unió elsősorban a számos új egészségügyi kihívás miatt találta szükségesnek az új stratégiai megközelítés kialakítását: demográfiai változások, pl. a népesség elöregedése, amelyek a betegségmintákban is változásokat generálnak, és nyomást gyakorolnak az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságára; járványok, fizikai és biológiai incidensek, valamint bioterrorizmus, amelyek lehetséges veszélyeket jelentenek az egészségre. A klímaváltozás szintén a betegségminták megváltozását eredményezheti. Az elmúlt években az egészségügyi rendszereken belül jelentős fejlődés ment végbe az új technológiák gyors fejlődésének köszönhetően, amelyek forradalmasították az egészség megőrzésének, valamint a betegségek megelőzésének módját. Ide tartozik az infokommunikációs technológia, valamint a genomika, a biotechnológia és a nanotechnológia innovációja. Az új egészségügyi stratégia kialakítását megelőzően széles körű konzultációra került sor. Az érintettek célja, hogy az egészségügyi problémákat integrálják a közösségi politikákba, csökkentsék az egészségügyi egyenlőtlenségeket, jelentősebb szerepet játsszanak a globális egészségügyben, helyezzék előtérbe az egészségfejlesztést és az egészségügyi információ fejlesztését. A kihívások leküzdése hosszú távú megközelítést igényel. A Fehér Könyv célja, hogy koherens keretet biztosítson, ami iránymutatást ad a közösségi tevékenységeknek az egészségügy terén. A stratégia emellett kijelöli a partnerekkel való együttműködés végrehajtásának mechanizmusát, megerősítve a Egészség minden politikában megközelítést, megnövelve a láthatóságot és az egészség közösségi szinten való megértését. Az új egészségügyi stratégia alapelvei: 1. Az egészségügyi rendszerek értékközpontú megközelítése A közös értékek: egyetemesség, a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, egyenlőség és szolidaritás. Az egyik legfőbb érték a páciensek felhatalmazása: az egészségügy egyre inkább betegközpontúvá és individualizálttá válik; a beteg egyre inkább alanya, mint tárgya az egészségügynek. Az egészség fejlesztésére vonatkozó értékeknek tartalmazniuk kell az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését. Emellett az egészségpolitikának a legjobb tudományos bizonyítékon kell alapulnia, amely megbízható adatokra és információkra, valamint releváns kutatásra támaszkodik. Akciók: Az egészséghez kapcsolódó alapvető értékekről szóló nyilatkozat elfogadása (Bizottság, tagállamok) Közös európai egészségügyi indikátorok rendszerének és az összehasonlítható adatok gyűjtésére vonatkozó közös mechanizmusnak a kidolgozása, beleértve az egészséggel kapcsolatos információk cseréjére vonatkozó kommunikációt (Bizottság) Az egészségügyi egyenlőtlenségek további csökkentése (Bizottság) 3

5 Egészséggel kapcsolatos programok minden korcsoport számára (Bizottság) 2. Az egészség a legfőbb érték Az egészség nemcsak az egyének és a társadalom jóléte szempontjából fontos, hanem a gazdasági prosperitás előfeltétele is egyben. Az egészségügyi kiadások nem csupán költséget, hanem befektetést is jelentenek. Az egészségügyi kiadásokat lehet ugyan gazdasági teherként szemlélni, de a társadalomra a valódi költséget a rossz egészségi állapottal összefüggő közvetlen és közvetett költségek jelentik, valamint a releváns egészségügyi területeken történő megfelelő beruházás hiánya. Becslések szerint a szívkoszorúér-betegség éves gazdasági terhe az EU GDP-jének 1%-át, a mentális betegségek pedig a 3-4%-át teszik ki. Az egészségügyi kiadásokat a prevencióba, a lakosság átfogó fizikai és mentális egészségének megőrzésébe és fejlesztésébe való beruházásnak kellene kísérnie. Akció: az egészségi állapot, egészségbe való befektetés, valamint gazdasági növekedés és fejlesztés közötti gazdasági kapcsolatok analitikus tanulmány-programjának kifejlesztése (Bizottság, tagállamok). 3. Egészség minden politikában Más közösségi politikák is fontos szerepet játszanak, így pl. a regionális és környezetvédelmi politika, a dohányzás megadóztatása, gyógyszerek és élelmiszerek szabályozása, állategészségügy, egészségügyi kutatás és innováció, társadalombiztosítási rendszerek koordinációja, fejlesztési politika, munkaegészségügy és munkabiztonság, info- kommunikációs technológia, sugárzásvédelem, importszabályozó ügynökségek és szolgáltatások koordinációja. Az erős közösségi egészségügyi politika szempontjából létfontosságú a szinergiák kifejlesztése ezekkel a területekkel, illetve más szektorokkal, és számos szektor fog együttműködni annak érdekében, hogy teljesítsék a célokat és a Stratégiában megfogalmazott akciókat. A Bizottság új partnereket is be fog vonni az egészségügyi politikába, így például NGO- kat, az ipart, az egyetemeket és a médiát. Az Egészség minden politikában megközelítést kell alkalmazni az olyan külső politikákban is, mint fejlesztés, külkapcsolatok, kereskedelem. A globalizáció azt jelenti, hogy mind az egészségügyi problémák, mind a megoldások határokon átnyúlóak, és ezeknek gyakran szektorokon átívelő okaik és hatásaik vannak, pl. HIV/AIDS elleni küzdelem. Akció: az egészségügy erőteljesebb integrálása minden politikába, közösségi, tagállami és regionális szinten, beleértve a hatás-értékelési eszközöket (Bizottság, tagállamok). 4. Az EU szerepének megerősítése a globális egészségügyben Az Európai Közösség hozzájárulhat a globális egészség fejlesztéséhez tapasztalatainak és szakértelmének megosztásával, valamint az egészségfejlesztésre irányuló konkrét lépések megtételével. Ehhez szükség van szorosabb együttműködésre olyan nemzetközi szervezetekkel, mint a WHO és egyéb ENSZ-szervek, a Világbank, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az OECD és az Európa Tanács, valamint egyéb stratégiai partnerek és országok. Ezáltal az EU növelheti a szerepét a globális egészségügyben. Akció: megerősíteni a Közösség státuszát a nemzetközi szervezetekben, és erősíteni az egészségügyi együttműködést a stratégiai partnerekkel és országokkal (Bizottság). Stratégiai célok Közösségi szinten az egészségpolitikának elő kell segítenie a jó egészségi állapotot, megvédeni a polgárokat a veszélyektől, valamint támogatnia kell a fenntarthatóságot. A fő egészségügyi kihívások 4

6 leküzdése érdekében 3 fő célkitűzést fogalmaztak meg 3 kulcsfontosságú területen. A Bizottság együtt fog működni a tagállamokkal a minél specifikusabb működési célok kifejlesztése érdekében. 1. célkitűzés: A jó egészségi állapot előmozdítása az elöregedő Európában A népesség elöregedése növeli az egészségügyi ellátás iránti szükségleteket, ugyanakkor csökkenti a munkaképes korú lakosság számát, ezáltal pedig 2050-re 1-2%-kal megnövelheti az egészségügyi kiadások GDP-n belüli részarányát. A Bizottság előrejelzései szerint azonban amennyiben az emberek egészségesek maradnak és tovább élnek, az egészségügyi kiadások elöregedésnek betudható emelkedése a felére csökkenthető. Az egészséges öregedést az egészségmegőrzésre és betegségmegelőzésre irányuló akciókkal kell támogatni, olyan kulcsterületekkel foglalkozva, mint a nem megfelelő táplálkozás, fizikai aktivitás, alkohol- és drogfogyasztás, ill. dohányzás, környezeti kockázatok, közlekedési balesetek, otthoni balesetek. A gyermekek, aktív korúak és idősek egészségi állapotának javítása hozzájárul az egészséges, produktív lakosság létrehozásához, és támogatja az egészséges öregedést most és a jövőben. Aktívan kellene támogatni a geriátriai gyógyszerek fejlesztését. A palliatív ellátásnak és a neurodegeneratív betegségeknek (pl. Alzheimer- kór) szintén fontos szerepet kell adni. Ezen intézkedések támogatásához további kutatások szükségesek, beleértve a longitudinális tanulmányokat. Akciók: az idős emberek és aktív korúak egészségfejlesztésére irányuló kezdeményezések, valamint a gyermekek és fiatalkorúak egészségfejlesztésére irányuló akciók (Bizottság); a dohányzásra, táplálkozásra, alkoholizmusra, mentális egészségre, valamint egyéb, az egészséget érintő környezeti és társadalmi-gazdasági tényezőkre irányuló tényezők (Bizottság, tagállamok); rákszűrésre és a ritka megbetegedések kommunikációjára irányuló új irányelvek (Bizottság); a szervadományozás és transzplantáció kommunikációjának nyomon követése (Bizottság). 2. célkitűzés: a polgárok védelme az egészségügyi kihívásoktól Az emberi egészség védelmére és a biztonság növelésére vonatkozó közösségi munka magában foglal tudományos kockázatértékelést, járványügyi készültséget, stratégiákat a speciális betegségekből és feltételekből adódó veszélyek kiküszöbölésére, a balesetekre és sérülésekre vonatkozó akciókat, a munkabiztonság fejlesztését, élelmiszerbiztonságra és fogyasztóvédelemre vonatkozó akciókat, valamint kulcsfontosságú területként kezelik a betegbiztonság kérdését. Akciók: az egészségügyi veszélyekre való válaszadási mechanizmusok megerősítése, beleértve az Európai Betegségmegelőzési és ellenőrzési Központ munkájának felülvizsgálatát (Bizottság); a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás egészségügyi aspektusai (Bizottság). 3. célkitűzés: dinamikus egészségügyi rendszerek és új technológiák támogatása Az EU- tagállamok egészségügyi rendszereire az olyan kihívásoknak, mint a népesség elöregedése, a polgárok egyre növekvő elvárásai, a migráció, a betegek és az egészségügyi szakemberek mobilitása egyre növekvő nyomása nehezedik. Az új technológiákban benne rejlik a lehetőség az egészségügyi ellátás, illetve az egészségügyi rendszerek forradalmasítására, valamint a jövőbeni fenntarthatóság biztosítására. Az e-egészségügy, a genomika és a biotechnológia fejlesztheti a betegségmegelőzést, az ellátás színvonalát, valamint a kórházi ellátástól a prevenció és alapellátás irányába történő elmozdulást. Mindazonáltal az új 5

7 technológiákat megfelelően kell kiértékelni, a költség-hatékonyságot, az egyenlőséget, az egészségügyi dolgozók képzését és a kapacitást is figyelembe kell venni. Ahhoz, hogy befektetéseket generáljanak az egészségügyben, az egészséget olyan eszközökbe kell integrálni, amelyek az EU erőteljesebb növekedését, a Lisszaboni Stratégiában megfogalmazott foglalkoztatási és innovációs célkitűzéseket célozzák. Mindemellett további akciókra is szükség van, így például a régiók kapacitásának vonatkozásában, amelyek kulcsszerepet játszanak az egészségügyi ellátásban. Akciók: biztonságos, magas színvonalú és hatékony egészségügyi ellátásra vonatkozó közösségi keret kidolgozása (Bizottság); a tagállamok és régiók támogatása az egészségügyi rendszerek innovációjának menedzselésében (Bizottság); az e-egészségügy megoldásainak alkalmazásának támogatása az egészségügyi rendszerekben (Bizottság). A stratégia végrehajtása Végrehajtási mechanizmusok A stratégia célja, hogy konkrét eredményeket érjenek el az egészségfejlesztés terén. Mivel a tagállamoknak nemzeti, regionális és helyi szintű felelősségük van az egészségügy terén, és a szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani, a tagországokat szorosan be kell vonni a Stratégia végrehajtásába. Ebből kifolyólag a Bizottság új, strukturált együttműködési mechanizmust fog kialakítani a Bizottság és a tagállamok közötti kooperáció előmozdítására, ami segíteni fogja a Bizottságot a prioritások és indikátorok meghatározásában, irányelvek és ajánlások megalkotásában, a jó gyakorlat cseréjének előmozdításában, valamint az előrehaladás ellenőrzésében. Lehetőséget biztosít majd a regionális és helyi szintek bevonására is. A Bizottság szektorokon átívelve fogja végrehajtani tevékenységét, és konzisztenciát biztosít más szervekkel, amelyek egészséggel kapcsolatos ügyekkel foglalkoznak, mint pl. az Adminisztratív Bizottság vagy a Szociális Védelmi Bizottság. Akció: a Bizottság előmozdítja a Strukturált Kooperáció implementációs mechanizmusát. Pénzügyi eszközök A jelenlegi pénzügyi időszak végéig (2013-ig) a Stratégia akcióit a létező pénzügyi eszközökkel fogják támogatni, pótlólagos költségvetési következmények nélkül. Az újonnan elfogadott Egészségügyi Akció 2. Keretprogramjának éves munkatervei kulcsszerepet játszanak a Stratégia céljainak megvalósításában. A Munkaegészség és Munkabiztonság Stratégia keretein belül folytatott közösségi programok és akciók szintén szerepet kapnak majd a finanszírozásban. Számos egyéb közösségi program is részt vesz majd a pénzügyi támogatásban (pl. a 7. kutatási és Regionális Keretprogram) (AZS). Forrás: :51:02 6

8 Szakadékok az EU egészségügyében Az Európai Unió keleti és nyugati tagállamai közötti egészségügyi szakadékot vizsgáló projekt arra a következtetésre jutott, hogy a korai halálozás és a rossz egészségi állapot terén meglévő különbségek okai az életmóddal hozhatók összefüggésbe. Az EU által finanszírozott hároméves projekt az egészségügyi egyenlőtlenségeket tanulmányozta az EU-15 és a tíz új keleti tagország között. Az eredmények összefoglalásaként a projekt vezetője Prof. Witold A. Zatoński elmondta, hogy hatalmas különbségek léteznek a keleti és a nyugati országok között. A szakadékot a kardiovaszkuláris betegségek jóval nagyobb aránya jellemzi a kelet-európai országokban, mely erősen kapcsolódik az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, de az életmód tényezőihez is. Az október 23-án publikált Closing the Gap (A szakadék áthidalása) tanulmány szerint a tíz új keleteurópai ország három külön kategóriába sorolható be: az EU 5 (Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia), az EU 3 (a balti országok Észtország, Lettország, Litvánia), és az EU 2 (Bulgária, Románia). A projekt eredményei rávilágítottak arra, hogy a korai felnőtt halálozás gyorsan csökkent az EU 5-ben, főleg a kardiovszkuláris betegségek jelentős csökkenése miatt. Ezen betegségek azonban stagnálnak vagy növekednek a balti országokban, csakúgy mint Bulgáriában és Romániában. A kardiovaszkuláris betegségek csökkenése az EU 5-ben az állati zsiradékok fogyasztásának csökkenése miatt történt után az állati eredetű termékek támogatása megszűnt és a növényi zsiradékok fogyasztása került előtérbe. Az alkoholfogyasztást illetően kimutatható az alkohollal kapcsolatos betegségek magas terhe, mint a rákbetegségek és a cirrhosis, különösen Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia esetében. A legártalmasabb hatások leginkább az italozási mintákból (tivornyázás) és az elfogyasztott alkohol minőségéből adódnak (gyakran házi készítésű vagy nem fogyasztásra szánt termékek). Míg a dohányzás a korai halálozás vezető oka szerte Európában, keleten pozitív változás érzékelhető, amennyiben a dohányzók száma csökkenőben van. Az emberek életmód-változtatásának kérdésében Zatoński a nyugati példákat hozott fel. Finnországban pl. valamikor a keleti országokhoz hasonló táplálkozási szokások voltak, magas kardiovszkuláris halálozással, de képes volt változásokat véghez vinni sok pénz és munka árán. A változásokat csak a kormány és a lakosság szoros együttműködésével lehet elérni. (SZL) Forrás: Closing the Gap: Strategies for Action to Tackle Health Inequalities :34:51 7

9 Egészségpolitika Új felügyeleti szerv a fertőzések megelőzésére Az Egyesült Királyságban egy új egészségügyi szabályozó hatóság lép életbe egy éven belül Care Quality Commission néven. Az egészségügy minőségéért felelős hatóság az új egészségügyi és szociális törvénytervezet részét képezi, amelyet idén terjesztenek elő a brit parlamentben. Az új hatóság három bizottság -ot egyesít majd: az egészségügy, a szociális ellátás és a mentális egészségügy felügyeleti szerveit (Healthcare Commission, Commission for Social Care Inspection, Mental Health Act Commission). A gyógyszereknek ellenálló bakteriális fertőzések (superbugs) elleni harc részeként a Care Quality Commission 24 órán belül kórházakat és kórtermeket zárhat be, ellenőrzéseket végezhet és megbírságolhat egészségügyi ellátókat. Hatásköre első alkalommal terjed ki magán kórházakra és magánellátókra is. A szolgáltatások javulása ellenére az NHS számára kihívást jelent még a fertőzések elleni küzdelem, ezért a minisztérium erőteljes cselekvésre szánja el magát a betegek védelmére, és annak biztosítására, hogy a kórházi személyzet készítsen jelentést az incidensekről. A Care Quality Commission létrehozása a Healthcare Commission egy tröszttel szembeni vizsgálatára való válaszként történt (Maidstone and Tunbridge Wells Trust). A jelentés a tröszt rossz vezetését tette felelőssé, amiért nem tudott megfékezni két C difficil járványt, amely 90 beteg halálával végződött. Az új felügyelő hatóság a fertőzések esetén rövid időn belül bezárhatja a kórtermeket. Szélsőséges esetben hatalmában van az egész kórház bezárása is, de nehezen elképzelhető olyan helyzet, hogy erre szükség legyen. (SZL) Forrás: :11:35 Magánvállalatok az NHS szolgáltatások menedzselésére Alan Johnson brit egészségügyi államtitkár ijedelmet okozott az egészségügyi szakszervezeteknek azzal, hogy új piacot nyitott az NHS szolgáltatások menedzselésére, melynek értéke elérheti a 70 milliárd fontot. Az államtitkár jóváhagyott egy 14 magánvállalatból álló listát, amelyek segítenék az angliai háziorvosi trösztöket (PCT-k) a helyi lakosság egészségügyi szükségleteinek felmérésében és a megfelelő szolgáltatások vásárlásában. Ha a próbalépések sikerrel járnak, a vállalatok befolyást gyakorolhatnak a szolgáltatások szervezésére. A cégek közt található négy amerikai egészségügyi nagyvállalat: Aetna, Humana, Health Dialog Services és UnitedHealth. A Minneapolis székhelyű UnitedHealth európai részlegét Tony Blair korábbi egészségpolitikai tanácsadója vezeti. Az egészségügyi minisztérium szerint a vállalatok speciális szakértelemmel szolgálnák a trösztöket, elemeznék a helyi egészségproblémákat azonosító adatokat, és költséghatékony szerződéseket alkudnának ki az NHS-szel és a magánellátókkal. Angliában a háziorvosi trösztök ellenőrzik az NHS 90 milliárd fontos évi költségvetésének nagy részét. Bár Alan Johnson tagadja, hogy a vállalatoknak lenne bármilyen szerepük az egészségügyi szolgáltatások irányításában csak a szolgáltatások vásárlásban segédkeznének, valószínűleg befolyással bírnának olyan döntésekben, hogy milyen kezeléseket racionalizáljanak és melyik 8

10 kórházakat zárják be. Ivan Lewis egészségügyi miniszter nyilatkozata szerint azonban a PCT-k fogják eldönteni, hogy alkalmazni kívánják-e ezeket a vállalatokat, és ha igen, teljes mértékben az ő felelősségük marad a nyújtott szolgáltatások irányítása. A közszolgálatban dolgozók szakszervezete, a Unison viszont úgy véli, hogy a magánszektor nem rendelkezik azokkal a jártasságokkal, amelyek szükségesek a hátrányos csoportok egészségügyi ellátásának szervezéséhez. Nincs bizonyíték arra, hogy ezek a vállalatok képesek az ellátás ilyen mértékű szervezésére, és félő, hogy a betegek fogják megsínyleni a vállalatok tapasztalatlanságát. (SZL) Forrás: :24:55 9

11 Egészségügyi rendszerek működése A szlovák parlament korlátozza az egészségbiztosítók nyereségelosztását Az egészségbiztosítókról szóló törvény módosító javaslatát, amely Szlovákiában elsősorban a nyereségképzés akadályozása és a működési költségek határának csökkentése miatt okozott ellentétes véleményeket és hozzászólásokat, végül a parlament október 25-én elfogadta. Az elfogadott törvényjavaslat legfontosabb része, hogy az egészségbiztosítók nyereségüket csak meghatározott módon, az egészségügyi ellátásra fordíthatják. Azt a képviselői véleményt, amely a nyereséget nemcsak az egészségügyi ellátásra javasolta felhasználni a biztosítottak megfelelő ellátása mellett, elvetették. A kormány által felterjesztett javaslat eredeti formájához képest, néhány beérkezett képviselői javaslatot is elfogadtak. Így az egészségbiztosítók bevételük 3,5%-át fordíthatják a működésükre, és továbbra is szabadon átvezethetik egymás között az ügyféltörzset, térítés ellenében is. A törvény jóváhagyott végleges változata szerint az egészségbiztosítók 2009-től kötelesek lesznek az általános egészségbiztosításból származó egész nyereségüket az egészségügyi ellátás céljaira felhasználni, és biztosítani az ellátás megfelelő hozzáférhetőségét. A pozitív gazdasági eredményt az adott vagy a következő évben vissza kell forgatni az egészségügyi rendszerbe. Ugyanakkor az egészségbiztosítók szabadon dönthetnek a kereskedelmi egészségbiztosításból származó nyereség felhasználásáról. Az Egészségügyi Minisztérium becslése szerint az egészségbiztosítók nyereségének felhasználásával az egészségügybe 1,9 milliárd korona folyna be. A minisztérium szükségesnek tartja annak megakadályozását, hogy a közfinanszírozási eszközök a nyereségképzés és -elosztás tárgyává váljanak a magánrészvényesek bizonyos csoportjai számára. Az egészségbiztosítókat olyan intézményeknek kell tekinteni, amelyeket nem lehet vállalkozás céljára alapítani. Az egészségügyi tárca szerint nincs szó a tulajdonjogba való beavatkozásról, mivel az egészségbiztosítók nem tarthatnak teljes mértékben igényt az általános egészségbiztosításból származó eszközökre január 1-től a járulékbevétel 4%-ában határozták meg az egészségbiztosítók működési költségeit. A jelenlegi törvénymódosítás szerint 2008-tól a határ 3,5%ra csökken. Ebből mintegy 500 millió korona évi megtakarítás elérésével számol a tárca. Eredetileg 3%-os határt terveztek, de végül figyelembe vették az euró bevezetésének és az egészségügy informatikai fejlesztésének kihatásait. A két állami egészségbiztosító pozitív véleménye a módosításról A két állami, az Általános (VsZP) és a Közös (SzP) egészségbiztosító megfelelőnek és logikusnak tartja a változást, mind a biztosítottak, mind a szolgáltatók szemszögéből. A törvénymódosítás egyenrangúvá teszi az egészségbiztosítókat abban a vonatkozásban, hogy mint az általános egészségbiztosítás céljára létrehozott intézmények kötelesek a pozitív gazdasági eredményt kizárólag az egészségügyi ellátás térítésére fordítani. 10

12 Az ellenzék és a magán egészségbiztosítók reakciója Az ellenzék és a Magán Egészségbiztosítók Szövetsége (ZZP) alkotmányellenesnek tartja a törvénymódosítást és jelezte, hogy panaszával az alkotmánybírósághoz fordul. A magán egészségbiztosítók szükség esetén a nemzetközi bíróság útján is megpróbálják orvosolni jogaikat. A külföldi részvényesek is bejelentették, hogy minden lépést ki fognak használni arra, hogy bírósági úton megvédjék jogaikat és kárpótlást érjenek el a nekik okozott kárért. Nehezményezik, hogy az állam szándékosan beavatkozott a külföldi biztosítótársaságok tevékenységébe, mivel megfosztja őket attól a joguktól, hogy nemzetközi megállapodás szerint beruházásaikat saját döntésük szerint használják fel. A Magán Egészségbiztosítók Szövetsége ügyvezető igazgatójának véleménye szerint a törvénymódosítás első lépés az egybiztosítós rendszer kialakítása felé. (VM) Forrás: TASR, , Egészségbiztosító változtatása: csökkent az érdeklődés Szlovákiában Az idén lényegesen kevesebben váltottak biztosítót Szlovákiában, mint tavaly. A kormánynak az egészségbiztosítók működésére vonatkozó tervei nem okoztak drámai méretű ügyfélátcsoportosításokat az egészségbiztosítók között. Az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal (ÚDZS) előzetes adatai szerint az idén mintegy 260 ezer biztosított jelentette be igényét a biztosítóváltásra a törvény által szabott határidőig, szeptember végéig. Ez lényegesen kevesebb, mint tavaly, amikor két új magán egészségbiztosító lépett a piacra (Union és Európska), és a kiterjedt reklámkampány után több mint 700 ezer állampolgár választott más biztosítót. Az ÚDZS tájékoztatása szerint az idei biztosítóváltás csökkent mértéke megfelel a feltételezéseknek, az idén ugyanis szigorították az egészségbiztosítók toborzási tevékenységének szabályait, nem lehetett például közvetítőket alkalmazni. Tavaly közel 1900 szabálysértés történt, és a félrevezető információk miatt több büntetést is kiszabott a felügyeleti hivatal. Az idén az ÚDZS a beérkezett igények közül 24 ezret szabálytalannak minősített, és mintegy 220 bejelentés történt a biztosítóváltással kapcsolatban, ezek kivizsgálása folyamatban van. A Magán Egészségbiztosítók Szövetsége szerint az állampolgárok - a kormánynak az állami egészségbiztosítási rendszer erősítésére és a magán egészségbiztosítók visszaszorítására irányuló törekvései mellett - éltek a szabad választás lehetőségével. Egyesek a törvénymódosítással kapcsolatos véleményeltérések és a kialakult légkör miatt elbizonytalanodtak, illetve az egybiztosítós rendszert helyeslik, de a biztosítót változtatók száma mutatja, hogy van érdeklődés a pluralitás iránt is. Az idén a legtöbb ügyfelet a Dovera magán egészségbiztosító nyerte (100 ezer), és legtöbbet az Union veszített (140 ezer). A Dovera sikerét alátámasztja az is, hogy több ezer olyan ügyfél visszajött, aki tavaly kilépett. Az Union, tavaly, mint új biztosító közel félmillió ügyfelet nyert, az idén nem az aktív toborzás volt a prioritásuk. Szlovákia 5,3 millió biztosítottja közül a legtöbbet az Általános Egészségbiztosító (2,9 millió) tömöríti, a második helyen a Dovera magán egészségbiztosító áll (760 ezer). Jelenleg még folyamatban van az egészségbiztosítók tevékenységének ellenőrzése és a helyzetértékelés, a pontos adatokat az ÚDZS október végére készíti el. (VM) 11

13 Forrás: Hospodárske noviny, Zdravotnícke noviny, 36/2007 ( ) PRAVDA, TASR, :43:25 Írország: vita a háziorvosok jövedelméről Írországban az orvosok, betegek és egészségpolitikusok vitáznak a háziorvosok jövedelméről. A vitára az egészségügyi minisztérium aktuális számadatai adtak alkalmat, miszerint a múlt évben az ír NHS mintegy 600 háziorvosa több mint bruttó eurót keresett. Számos NHS- háziorvos évente több mint eurót keres. Ez a közvélemény kritikájához vezetett. Mary Harney egészségügyi miniszter azt nyilatkozta a sajtónak, hogy az ír NHS- háziorvosok jövedelme az elmúlt években jelentősen nagyobb mértékben nőtt, mint más hasonló szakmák esetében. Egy dublini háziorvos az ír egészségügyi minisztérium szerint 2006-ban összesen mintegy bruttó eurót keresett. Számos egyéb orvos évente euró adózás előtti jövedelemre tesz szert. A miniszter a megemelkedett jövedelmeket azzal magyarázta, hogy sok háziorvos nagyon keményen dolgozik, és pácienseknek számos diagnosztikai és preventív szolgáltatást kínál, melyeket a betegeknek korábban csak a kórházak tudtak biztosítani. A háziorvos egyre fontosabb szerepre tesz szert az egészségügyben nyilatkozta a miniszter. Ez jól is van így, és a betegek is profitálnak belőle. Az Ír Orvosok Szövetsége is védelmébe vette a háziorvosok megnövekedett jövedelmét. Más diplomásokkal és a gyógyszeriparral összehasonlítva az ír háziorvosok egyáltalán nincsenek túlfizetve. Az Ír Orvosok Szövetsége arra utalt, hogy jövedelmek bruttó adatok, és sok orvos esetében ebből akár 50%-os adót vonnak le.(azs) Forrás: :04:23 Az NHS jövője az új brit egészségügyi miniszter szemszögéből Az új brit egészségügyi miniszter, Lord Darzi szerint az NHS-t a jövőben fair, személyre szabott, hatékony és biztonságos rendszerré kell átalakítani. Bővebben kifejtve ez a következőket jelenti: Fair: mindenki számára egyenlően hozzáférhető ellátás, a személyes körülményeket és sokféleséget teljes mértékben tekintetbe véve. Személyre szabott: az egyén szükségleteinek és igényeinek megfelelő ellátás, különösen a leginkább sebezhető és legjobban rászoruló csoportok számára, biztosítva az ellátáshoz a választott időben és helyen történő hozzáférést. Hatékony: a páciensek számára a világon a legjobb kimenetek biztosítása. 12

14 Biztonságos: a lehető legbiztonságosabb ellátás, megadva a pácienseknek azt a bizalmat, amire szükségük van. Ez nem azt jelenti, hogy NHS finanszírozást vagy struktúráját meg kell változtatni. Egymást követő jelentések azt mutatták, hogy a jelenlegi NHS fair, azaz egyenlő hozzáférést biztosít, ugyanakkor más komparatív rendszerekhez képest kulcsfontosságú kérdésekben kevésbé hatékony. Az új miniszter szerint a következő intézkedésekre van szükség a hatékonyság fejlesztése érdekében: az NHS kapacitásainak kiterjesztése és minőségi ellátásra történő hajthatatlan fókuszálás; ambíció: a páciensek igényeinek kielégítése és egy személyesebb szolgáltatás nyújtása az NHS személyzetének és másoknak az ösztönzése révén; meg kell változtatni a változás gyökerét: a hatékony változásnak a szükségleteken és a páciensek preferenciáin kell alapulnia, a változásokat a klinikai orvosoknak kell vezérelniük, figyelembe véve a lehető legjobb szakvéleményt; a helyi változást nem utasítani, hanem támogatni kell a központból a rendszer megváltoztatását lehetővé tevő jogot és az ösztönzőket helyileg kell biztosítani; az erőforrások legmegfelelőbb felhasználása a lehető leghatékonyabb ellátás biztosítása céljából. Az új egészségügyi miniszter szerint a következő azonnali intézkedésekre van szükség: 1. az ellátás mindenki számára egyenlő hozzáférhetőségének elősegítése érdekében a minisztérium átfogó stratégiát dolgozott ki az egészségügyi rendszerben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentésére, ösztönözve az NHS-t, mint kulcsszereplőt, hogy megfeleljen az alapító és állandó értékeknek; 2. elő kell segíteni az ellátás személyesebbé tételét, a páciensek választási lehetőségét be kell ágyazni az NHS által finanszírozott eljárás teljes spektrumába: további forrásokat kellene befektetni új háziorvosi praxisok létrehozásába azokban a helyi közösségekben, ahol erre a leginkább szükség van. A praxisok lehetnek hagyományos független szerződéses modellen alapulók vagy új magán ellátók által alapítottak. Könnyen elérhető helyeken újonnan létrehozott egészségügyi központoknak számos kényelmes szolgáltatást kellene kínálniuk a helyi lakosságnak, még ha azok nincsenek is regisztrálva az ezekben a központokban dolgozó háziorvosok által. A PCT-knek új intézkedéseket kellene bevezetniük a háziorvosi rendelési idők rugalmasabbá tételére, beleértve az új ellátók bevezetését is. Célkitűzésük, hogy a háziorvosi praxisok többsége nagyobb választási lehetőséget biztosítson a pácienseknek a konzultáció során, kiterjesztve a rendelési időt az esti órákra és a hétvégekre. 3. A hatékonyabb ellátás elősegítése érdekében létre kell hozni az Egészségügyi Fejlesztési Tanácsot, amely az innovációt felügyeli a felfedezéstől a bevezetésig. 4. Az ellátás biztonságosabbá tétele érdekében támogatni kell a Nemzeti Betegbiztonsági Ügynökséget (National Patient Safety Agency, NPSA) a Patient Safety Direct létrehozásában, ami az incidensek jelentését megkönnyítené. Az egészségüggyel kapcsolatos fertőzések rátájának csökkentése érdekében pedig a következő intézkedésekre van szükség: Az egészségügy és felnőtt szociális ellátás erős szabályozójának törvényi kialakítása, bírságokkal megerősítve annak érdekében, hogy felderítsék azokat a kórházakat, amelyek nem tartják be a higiéniai és fertőzés-ellenőrzési standardokat 13

15 További hatalmat kell adni a főnővéreknek, hogy minden egyes higiéniával kapcsolatos aggodalmukat továbbítsák az új szabályozó felé. MRSA bevezetése az elektív felvételek esetében a következő évben, valamint a sürgősségi felvételekre vonatkozóan amilyen gyorsan csak lehet az elkövetkezendő 3 éven belül. 5. Garantálni kell, hogy az összes fontos változást a helyi NHS kórházi ellátás vonatkozásában a kórházak vezessék, és helyileg elszámoltatható legyen az új irányelvek közzétételével, amelyek világossá teszik, hogy: változást csak akkor kellene kezdeményezni, ha megvan arra a világos és erős kórházi bázis; konzultációt csak akkor kell tartani, amikor a közvélemény bevonása hatékony és korai, forrásokat kell elérhetővé tenni az új létesítmények megnyitásához és a régiek bezárásához. Minden ellátással kapcsolatos változásra irányuló javaslatot alá kell vetni független klinikai és menedzsmentértékelésnek a Commerce s Gateway Kormányzati Hivatal ellenőrzési folyamatát megelőzően. Lord Darzi szerint a közvetlen akciókra építve a Felülvizsgálat második lépéseként ki kell dolgozni, hogyan teremtsék meg a világszínvonalú egészségügyi ellátás rendszerét egy helyileg elszámoltatható NHS-en keresztül, amelyben az egészségügyi és a szociális dolgozók irányítják a változásokat. Létre kell hozni egészségügyi és szociális szakemberek csoportjait 1000 fő felett minden régióban annak megvitatására, hogyan lehet megvalósítani a világszínvonalú egészségügyi ellátás vízióját az egészségügy 8 területén: Szülészet és csecsemőgondozás Gyermekegészségügy Tervezett ellátás Mentális egészség Egészségmegőrzés Hosszú távú feltételek Akut ellátás Idősellátás Az egészségügyi miniszter célja, hogy minden egyes csoport meghallgassa a pácienseket és a közvéleményt arról, mit lehetne véghezvinni az elkövetkezendő évtizedben, és terveket dolgozzanak ki a fair, személyes, hatékony, biztonságos és helyileg elszámoltatható NHS víziójának megvalósítására vonatkozóan.(azs) Forrás: :14:25 Az egészségügyi rendszerek értékelése lakossági szemszögből Az egészségügyi ellátásban jelentkező egyenlőtlenségek a gazdasági fellendülés időszakában is jelentős szerepet játszanak, sőt tendenciájuk növekvő. Nemcsak az ellátás elérhetőségében jelentkező, 14

16 hanem a formális és informális ellátásban megmutatkozó eltérések is idetartoznak, az orvoshozfordulás vagy a gyógyszervásárlás által a különböző csoportokra háruló terhekkel együtt. A témakör kutatásainak eredménye azonban általában csak részevidenciákból áll. A tanulmány által ismertetett ALPS-megközelítés (ALPS= Lépcsőzetes Hozzáférés Programja) szisztematikus módszerrel kíván rávilágítani a fogyasztói oldal reformok idején szerzett tapasztalataira. A Hozzáférés lépcsőfokai (AL) megközelítést alkalmazó módszer révén lehetővé válik elemzések készítése arra vonatkozólag, hogy az informális és a formális ellátás mennyire teljesíti a lakosság - különböző háztartástípusban élő emberek, kor, nem, társadalmi osztály, egészségi probléma, kezeléstípus szerinti igényeit. Az AL kiindulópontja a szolgáltatások iránti szükséglet. A lépcsőfokok a következők: 1. az ellátás igénybevételének hiánya 2. informális ellátás/önellátás 3. a professzionális ellátáshoz való hozzáférés és ennek igénybevétele 4. a nyújtott professzionális ellátás minősége. Minden egyes lépcsőfokon egészségügyi, szociális és anyagi konzekvenciákkal kell számolni, és az egészségpolitikai környezet minden lépésnél befolyást gyakorol a választásra. Az AL megközelítés szelektív módon is alkalmazható, egy vagy két lépcsőfokra vagy egy specifikus kimeneteli változóra koncentrálva. Kvantitatív ALPS elemzés készítéséhez a háztartások adatainak felmérésén alapuló átfogó statisztika szükséges. Az ilyen adatok hozzáférhetősége nagymértékben javult az utóbbi évben az egyre több ország által időszakonként végzett lakossági felmérések révén. Ezek a vizsgálati eredmények azonban nincsenek kellőképpen kiértékelve az egészségügyi szektor reformlépései szempontjából. Az ALPS ezeknek az adatoknak a szisztematikusabb felhasználását teszi lehetővé, és így nagyobb áttekintést nyújt az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tapasztalatokról. Ez a perspektíva alapvető fontosságú az egyenlőségre orientált értékelésekhez és az egészségpolitikai irányelvek jelenlegi és jövőbeli fejlesztéséhez. (ZLL) Forrás: DAHLGREN, G. WHITEHEAD,M.: A Framework for Assessing Health Systems from the Public s Perspective: The ALPS Approach, International Journal of Health Services, 2007,37,2, :36:11 15

17 Népegészségügy Újabb mutatók a kardiovaszkuláris rizikó jelzésére A legújabb megfigyelések szerint az orvosoknak nem a testsúlyt, hanem a haskörfogat-értéket kell figyelembe venniük a kardiovaszkuláris rizikó mérlegelésénél. Dr. Jean-Pierre Després, a Québec-i Laval kórház munkatársa szerint a hasi tájékon jelentkező obezitás fokozza a szívbetegség kialakulásának kockázatát. A kardiovaszkuláris problémákhoz vezető veszélyt, melyet a súlyfelesleg vált ki, a Després doktor által javasolt új módszer a haskörfogat-érték figyelembevételével vizsgálja. Az új rizikóértékelés összetettebb, mint az előzőekben alkalmazottak. Az orvosok támpontjául szolgáló eddigi mutatókat vérnyomás, koleszterinszint, életkor, nem a haskörfogat-érték és a trigliceridszint egészíti ki. Ezekkel a vizsgálatokkal a kardiovaszkuláris problémák kockázati tényezői a remények szerint jobban behatárolhatóak lesznek. Az évente regisztrált halálesetek egyharmadát kardiológiai problémák okozzák Kanadában. (ZLL) Forrás: :42:50 Charta a szív egészségéért Évente 38 ezer fatális kimenetelű kórképpel, azaz óránként több mint 4 halálesettel, és becslések szerint 4 milliárd EUR-ra tehető költségekkel, a kardio-cerebrovaszkuláris betegségek képezik a vezető halálokot Belgiumban. Európaszerte a kardiovaszkuláris betegségek felelősek a népesség mortalitásának közel feléért, költségeik évente 169 milliárd EUR-t tesznek ki. Ez indokolta a tavaly júniusban hozott intézkedéseket a szív egészségével foglalkozó Európai Charta kiadására. Az iniciatívát Belgiumban kedden indította az ország Szívligája és a Belga Kardiológiai Társaság. Az egészségpolitikai dokumentum, melyet 16 egészségügyi szervezet és állami hatóság írt alá, átfogó kötelezettségvállalást jelent a kardiovaszkuláris problémák megelőzésére Belgiumban. A dokumentum ratifikálói a dohányzás elleni küzdelemmel, az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás propagálásával, az obezitás előfordulásának kontrollálásával, és a kardiovaszkuláris egészséget támogató stratégiákkal kívánnak jelentős csökkenést elérni a szív- és érrendszeri problémák incidenciájában. A lakosság tájékoztatására széleskörű kampányokat terveznek. Az egészségmegőrzést szem előtt tartó szervezetek így a Belga Diabetes-Társaság, a Légzőszervi problémákkal foglalkozó Alap, a Magas Vérnyomás ellen küzdő Belga Bizottság, a Franciaajkú Okleveles Dietetikusok Szakmai Egyesülete, az Egészségmegőrzés Magas Szintű Tanácsa vagy az Egészséges táplálkozásra vonatkozó Országos Terv kidolgozói, etc. mindannyian kötelezettséget vállaltak a kardiovaszkuláris problémák magas kockázatának kitett betegek szűrését és ellátását célul kitűző országos stratégiák támogatására, a betegek kezelésére és szekunder prevenciójára, valamint a nagyközönség tájékoztatására és egészségmegőrző magatartásának előmozdítására. 16

18 Még ha a kardiovaszkuláris betegségeknek tulajdonítható mortalitás évente 1-2%-kal csökken is, a halálozást kiváltó kórképek incidenciája egyre inkább növekedést mutat az egészségtelen táplálkozás, az ülő életmód, a dohányzás és a környezetszennyezés miatt jegyezte meg Guy Berkenboom professzor a Belga Kardiológiai Társaság elnöke. A Chartában lefektetett jogok között szerepel, hogy az új évezredben születő minden gyermek számára biztosítani kell, hogy legalább 65 éves koráig mentesüljön az elkerülhető kardiovaszkuláris problémáktól. (ZLL) Forrás: :36:27 Csontritkulás: sokszor figyelmen kívül hagyott betegség Az osteoporosis-t még kevéssé diagnosztizálják és kezelik világszerte erősítette meg az Osteoporosis Világnapjára, október 20-ára készülve az IOF (A Csontritkulással szemben fellépő Nemzetközi Alapítvány) és a Csontbetegségekkel foglalkozó Belga Klub. Az osteoporosis az egyik legsúlyosabb krónikus betegség, mely a világon minden harmadik nőt és minden ötödik férfit érint. Az IOF szerint, tudományos kutatások igazolták, hogy a csontritkulás által okozott csípőtörések száma az elkövetkező 40 évben 1,6 millióról 5,5 millióra fog növekedni elsősorban a lakosság elöregedése miatt. Belgiumban a csontritkulás által okozott törések éves összköltsége becslések szerint eléri a 189 millió EUR-t. A betegség könnyen diagnosztizálható, és egyszerű módszerekkel jelentősen lehet csökkenteni a kockázatokat jelentette ki Jean-Yves Reginster professzor, a Csontbetegségekkel foglalkozó Belga Klub vezetőségi tagja. A betegségmegelőzésben fontos szerepet játszik az egészséges életmód: a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás, a szeszesital-fogyasztás csökkentése és a dohányzásról való leszokás. Alapvető fontosságú a táplálkozás D-vitaminnal és kálciummal való kiegészítése. (ZLL) Forrás: :48:05 A klórexpozíció hatása az asztma kialakulására A Környezetegészségügyet és Munkahelyi Egészségbiztonságot Felügyelő Francia Hatóság (AFSSET) egyik tudományos ülésén, Alfred Bernard professzor tanulmányában rámutatott, hogy az uszodák túl gyakori látogatása növelheti a légzőszervi problémák előfordulását a gyermekek körében. A téma kutatását az indokolta, hogy az utóbbi 30 évben megnövekedett az asztmás és rhinitis-es esetek prevalenciája. Becslések szerint az asztmában szenvedő serdülők száma megháromszorozódott 17

19 a 70-es évek óta, ily módon minden tizedik serdülőnél jelentkezik a kórkép. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a növekedő tendencia különösen azokat az országokat érinti Németország, Anglia, Belgium és Franciaország melyek sok uszodával, úszómedencével rendelkeznek. A 2006-ban, 847 gyermek bevonásával végzett vizsgálat kimutatta, hogy az asztma prevalenciája quasi lineárisan emelkedik a klórexpozíció időtartamának megfelelően. A rizikó a kültéri uszodák esetén még hangsúlyozottabb, mivel itt a hőség miatt hosszabb a medencében való tartózkodás. A vizsgálat megállapításai különösen érvényesek a privát úszómedencékre, mivel ezeknél sokszor nem megfelelő mértékű a klór adagolása. A klór szerves anyaggal érintkezve toxikus elegyet alkot, így ügyelni kell a koncentrációjára vonatkozó normák betartására. Németországban a klór helyett már más fertőtlenítőt használnak, és Franciaország is alternatív megoldáshoz folyamodik. A kockázatok csökkentését csak a magatartásformák megváltoztatásával lehet elérni egyéni és kollektív szinten egyaránt. (ZLL) Forrás: :40:55 18

20 Kórházügy Az NHS trösztök éves teljesítmény értékelése Az egészségügyi szolgáltatások felügyeletét végző Healthcare Commission közzé tette az angliai NHS trösztök 2006/07 éves teljesítményének értékelését. A második alkalommal végzett átfogó felmérés ezúttal a lakosságnak is lehetőséget nyújt, hogy összehasonlítást végezzen a különböző ellátók között, és megbizonyosodjon, megfelelnek-e a kormány célkitűzéseinek és saját elvárásainak az ellátás minősége, a biztonság és a várakozási idők terén. A 394 tröszt mindegyike egy általános négypontos besorolásban részesült (kiváló, jó, elfogadható, gyenge) a szolgáltatások minősége és a pénzügyi források menedzselése vonatkozásában. Az eredmények összességében javulást mutatnak, egyre több tröszt kapott kiváló és egyre kevesebb gyenge osztályzatot. Háromból egy tröszt mutatott javulást a szolgáltatások minőségében és ugyanannyi a pénzügyi források felhasználásában. A tavalyi kettőhöz képest idén 19 trösztöt soroltak a kiváló kategóriába mindkét csoportban. A Commission aggodalommal fogadta, hogy 33 tröszt (8%) gyenge besorolást kapott a szolgáltatások minősége kategóriában. Szintén aggodalmasnak tartotta, hogy a trösztök fele csak elfogadható -nak bizonyult a szolgáltatások minősége terén, vagyis teljesítményük javulásra szorul. A források felhasználásában összességében javulás történt, de van még tennivaló e téren, mivel minden negyedik tröszt gyenge minősítést kapott. A Commission elismerte, hogy több tröszt öröklött deficitet hordoz magával, de sokak számára jelent problémát az elégtelen pénzügyi menedzsment. A szolgáltatások minőségének osztályozása a következők szerint történik: 24 központi standard (44 komponenssel) olyan területeken mint a biztonság, az ellátás színvonala, a tröszt válaszadó képessége 19-ig terjedő országos célkitűzés annak biztosítására, hogy a trösztök megfeleljenek a szolgáltatások alapkövetelményeinek olyan területeken, mint pl. a várakozási idők 14-ig terjedő országos célkitűzés a népegészségügy szélesebb területeinek javítására, mint a dohányzás megszüntetése és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése A trösztök típusait illetően az akut és a mentális egészségügyi trösztök teljesítetek a legjobban. Az országos célkitűzések terén az akut trösztök kimagasló teljesítményt nyújtottak. Emellett az akut és specialista trösztök 19%-a kapott kiváló besorolást a szolgáltatások minőségében, az előző évhez képest 7%-kal többen. A mentális egészségügyi trösztök képezték a legjobban teljesítő trösztöket több mint fele részesült kiváló értékelésben a szolgáltatások minősége terén. Ezek a trösztök jól teljesítettek a fontosabb célkitűzések teljesítésében, mint a krízismegoldó csapatok létrehozása és a központi célkitűzéseknek való megfelelés. A mentális egészségügyi trösztök azonban kisebb számú célkitűzések szerint kerülnek értékelésre és nem néznek szembe más trösztökhöz hasonló kihívásoknak. A tulajdonforma szerint értékelve kiderült, az alapítványi trösztök jobban teljesítettek mint a nem alapítványi trösztök. A 19 kiváló kategóriába sorolt tröszt közül valamennyi alapítványi volt. A Commission bejelentette, hogy szorosan együttműködik az egészségügyi minisztériummal és a tíz stratégiai egészségügyi hatósággal (SHA), hogy cselekvési tervek lépjenek életbe az elfogadható és gyenge besorolást kapott trösztök számára. A Commission figyelemmel kíséri a nem kielégítő teljesítményt nyújtó trösztök előmenetelét és a központi standardoknak való megfelelést. (SZL) Forrás: Widgets.content_view_1/usecache/false 19

http://www.eski.hu/hol

http://www.eski.hu/hol Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2009/5 http://www.eski.hu/hol Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. május 7. Válogatás a HealthOnLine cikkeiből 2009. május 7. EU egészségügy... 3 Eltűnőben az

Részletesebben

http://www.eski.hu/hol

http://www.eski.hu/hol Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2008/15 http://www.eski.hu/hol Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2008. november 27. ányi Irodájának HealthOnLine címû rovata a honlapon: www.eski.hu/hol rek mûködésével,

Részletesebben

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia, egészségi állapot... 2 Az egészségügyi rendszer általános jellemzői... 3 Finanszírozás... 6 Egészségügyi szolgáltatások... 9 Egészségügyi

Részletesebben

Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl

Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2013/1 GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság http://www.eski.hu/hol 2013. január

Részletesebben

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL

NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Oroszország NORVÉGIA Svédország Finnország Oslo GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS ALPROGRAM A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN

EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN Szerkesztette: Borbás Ilona - Dr. Kincses Gyula

Részletesebben

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Epidemiológia...

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2004. február 2. COM(2004)60 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A

Részletesebben

Magánszolgáltatók az EU tagországok egészségügyi ellátásában

Magánszolgáltatók az EU tagországok egészségügyi ellátásában Magánszolgáltatók az EU tagországok egészségügyi ellátásában Egészségügyi Rendszertudományi Iroda 2008. május Tartalom Vezetői összefoglaló...3 A magánszereplők súlya az egészségügyi szolgáltatásokban...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. Ír-tenger. London. La Manche csatorna

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. Ír-tenger. London. La Manche csatorna TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Észak-Atlanti-óceán EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Északi-tenger Írország Ír-tenger London Kelta-tenger La Manche csatorna Franciaország GYEMSZI Gyógyszerészeti

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Washington Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2005 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 DEMOGRÁFIAI HELYZET... 3 A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI

Részletesebben

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 KEDVES OLVASÓ! Intézetünk módosított alapító okirata értelmében 2004. márciusától feladatában és szervezetében megújult, és mint Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet folytatja

Részletesebben

Egészségpolitika. Minden uniós polgár egészségének javításáért KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Egészségpolitika. Minden uniós polgár egészségének javításáért KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészségpolitika Minden uniós polgár egészségének javításáért Az Európai Unió azon dolgozik, hogy a bölcsőtől a sírig minden európai polgárnak védje és javítsa

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. London. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. London. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2010. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG London Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2010. január Tájékoztató országtanulmány Egyesült Királyság Gazdasági-politikai háttér... 2 Demográfia... 2 Egészségügyi

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. Ír-tenger. London. La Manche csatorna

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. Ír-tenger. London. La Manche csatorna TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Észak-Atlanti-óceán EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Északi-tenger Ír-tenger London Kelta-tenger La Manche csatorna GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérése

Az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérése Az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérése Tartalom Bevezetés... 3 A WHO indikátorai az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérésére... 4 OECD: Health Care Quality Indicators Project... 5

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁGI PERSPEKTÍVÁI

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁGI PERSPEKTÍVÁI Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/14 04529 1999. március

Részletesebben

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 Orosz Éva Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 A tanulmány áttekinti az egészségügy legsúlyosabb problémáit és az enyhítésükre kidolgozott stratégiákat

Részletesebben

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért Egészség minden szakpolitika számára Együttműködés az egészségért és jóllétért A szerzők Az alábbi Crossing Bridges (2011-2012) záróbeszámolót Ingrid Stegeman, Yoline Kuipers és Caroline Costongs, a EuroHealthNet

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben