PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / APPLICATION FORM Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap / Twinning and Partnership Block Grant

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / APPLICATION FORM Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap / Twinning and Partnership Block Grant"

Átírás

1 Eredeti (E) vagy másolat (M): M PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / APPLICATION FORM Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap / Twinning and Partnership Block Grant A projekt megnevezése / Title of the project: HANGOKKAL A CSALÁDOKÉRT A pályázó szervezet megnevezése / Legal name of the Applicant A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében támogatott Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap című pályázati alap Twinning and Partnership Block Grant financed from the Swiss- Hungarian Cooperation Programme Jelölje a megpályázni kívánt komponenst! / Please tick the component 1. Testvértelepülési kapcsolatok / Town twinning 2. X Partnerség / Partnership 3. Szociális párbeszéd / Social dialogue

2 Tartalomjegyzék / Table of content Oldalszám / Page Projekt Koncepció / Project Concept 3-8 Pályázati formanyomtatvány / Application Form MELLÉKLET / Annex 1 Pályázó és minden partnerének adatlapja / Data sheet of the Applicant and its Partner 2. MELLÉKLET / Annex 2 - Nyilatkozat az önerő rendelkezésre állásáról / Statement on the availability of co-financing 3. MELLÉKLET / Annex 3 - A projekt költségvetése / Project budget 4. MELLÉKLET / Annex 4 - Logikai keretmátrix / Logical framework 5. MELLÉKLET / Annex 5 - A pályázó nyilatkozata / The declaration of the Applicant 6. MELLÉKLET / Annex 6 - Partnerségi nyilatkozat / Partnership Statement 7. MELLÉKLET / Annex 7 Közbeszerzések, szerződések Public procurements, contracts 8. MELLÉKLET / Annex 8 Nyilatkozat az összeférhetetlenségről - Statement on conflict of interest 9. MELLÉKLET / Annex 9 - A pályázó ÁFA nyilatkozata / Declaration on the VAT status of the Applicant / 7

3 A PROJEKT KONCEPCIÓ / PROJECT CONCEPT A Projekt Koncepciónak az alábbi 4 szakaszra kell választ adnia maximum 6 oldalon kifejtve (a betűméret nem lehet kisebb, mint Arial 10-es) / The Concept Note must answer the following 4 sections in a maximum of 6 pages - the font size should not be smaller than Arial 10). 1. A PROJEKT-TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA / SUMMARY OF THE PROJECT ACTVITIES A pályázat rövid összefoglalása / Short summary of the application A magyar társadalomban egyre több a segítségre szoruló család. (Létminimum alatt élő nagycsaládok, roma családok, gyermekeiket egyedül nevelő nők). Ezen családok szociális problémáinak kezelésére jött létre a. A családok segítése akkor hatékony, ha módszereiben jól megtervezett. A céltudatosan szervezett családsegítésben, a civil szférában alulról szerveződő évszázados hagyományoknak köszönhetően Svájc élen jár. A létrehozandó Kisprojekt fő célkitűzése az, hogy a szoros partneri viszonyt alakítson ki az Unterägeri Szent Család Plébániával es az Unterägeri Asszonyegylettel. Svájcban a önkéntes munkásai több nyilvános előadáson, találkozón ismertetik a problémákat, kihívásokat, örömöket, gondokat melyekkel a magyar családok szembenéznek. A másik cél, a tapasztalatcsere, ill. a Svájcban tapasztalt módszerek adaptálása, beépítése a saját munkájába, valamint ezen a módszerek egyéb hazai szociális es karitatív közösségek számára elérhetővé tétele. A svájci tartózkodás célja, hogy megismerje az Unterägeri Szent Család Plébánia példáján, hogyan működik Svájcban egy plébánia, a lelki-gondozói csoport valamint a plébániához tartozó Szülői-levél csoport (Elternbriefgruppe), az Útikísérő csoport (Wegbegleitung), Kisgyermekünnep csoport (Kleinkinderfeier) es legfőképpen az Asszonyegylet (Frauengemeinschaft). Az Unterägeri Asszonyegylet célja a társadalomban es az egyházban felmerülő feladatok megoldása, különös tekintettel az asszonyok érdekeire, pártsemlegesen, közhasznú módon. Az Asszonyegylet feladatai: Az asszonyok képzése különösen személyes, vallásos, politikai es kulturális téren. Aktívan reszt vesz a plébánia életében, együttműködve a plébániai vezetéssel es a plébánia hivő közösségével. Fontos feladata a személyes kapcsolatok ápolása, a szolidaritás es a kölcsönös segítségnyújtás és mindezek által az asszonyok személyiségfejlesztésének és önmegvalósításának az elősegítése. A svájci tartózkodás során a önkéntes munkásai - akik egyben az Olgyay Hangokban is énekelnek, zenélnek - a júniusi koncertkörút során a helyszínen, személyesen ismerik meg, hogy a fent említett feladatokat hogyan valósítja meg az Asszonyegylet a plébánia támogatásával. Ezen belül, hogy hogyan működik az Asszonyegylet, milyen programokat szervez, kik a tagjai, hogyan verbuválnak tagokat. Mit jelent a tagság. Hogyan épül fel a szervezet. Kik es hogyan vezetik. Hogyan történik a finanszírozása. Az svájci tartózkodás legfontosabb eseményeiről videofelvétel készül. A svájci tapasztalatokat, a 3 / 7

4 Svájcban kapott anyagokat idehaza kiértékelve a elkészít a hazai igényeknek megfelelő írásos összefoglalót, útmutatót. A összeállít egy előadást, ill. workshopot, hogy tapasztalatait megoszthassa, továbbadhassa Magyarországon sok helyi közösségnek, plébánia közösségnek. A Kisprojekten belül 25 előadásra ill. workshopra kerül sor. Egyes magyarországi előadások és workshopok ugyancsak dokumentálva lesznek videofelvétellel is. Egy kétnyelvű internetes honlap elkészítésével pedig mindazokhoz eljuthatnak ezek az információk ill. mindazok felvehetik a kapcsolatot tapasztaltcsere, segítségkérés céljából, akik ezt a kommunikációs csatornát részesítik előnyben. Ez egyben lehetőséget nyújt arra is, hogy az unterägeri ill. svájci érdeklődök nyomon követhessék a Kisprojekt alakulását. A svájci és magyarországi rendezvényeinek sikerességét segíti elő a magyar Trapp-család, az Olgyay Hangok Családi Zenekar (egy 16 gyermekes és egy 6 gyermekes nagycsaládból alakult együttes) melynek legtöbb tagja egyben a szakértője, önkéntes munkása. Projektszervezet: Az Unterägeri Katolikus Plébánia segédlelkésze (projekt-teamvezető), Az Unterägeri Asszonyegylet vezetője (szakmai felelős Svájc), vezetője (szakmai felelős Mo), Olgyay Hangok Családi Zenekar vezetője (fellépések). Mind a négyen sokéves tapasztalattal és szakértelemmel. A projektet svájci részről támogatja az Unterägeri Szent Család Plébánia vezetése, lelki gondozói csoportja es hivő közössége, az Unterägeri Asszonyegylet, Magyarországon pedig a Családotthon Alapítvány vezetése, önkéntesei, támogatói, valamint a Csemői Katolikus Templom közössége. 2. RELEVANCIA / RELEVANCE Kérjük mutassa be a pályázat relevanciáját / Please describe to what extent your project is relevant A relevancia bemutatása során kérjük vegye figyelembe a Pályázati Útmutató 1. mellékletében (Értékelési és pontozási táblázat) a relevancia kapcsán értékelt szempontokat, mivel a pontozás az itt leírt információ alapján történik! During the introduction of the relevance please pay attention to the aspects listed in Annex 1 of the Application Guide (Evaluation and scoring grid) related to the evaluation of the relevance, as the scoring is done based on the information provided here! Az Unterägeri Szent Család Plébánia egyházi vezetősége 2009-ben azzal az igénnyel vette fel a kapcsolatot a Családotthon Alapítvánnyal, hogy megismerjen és a maga lehetőségei szerint támogasson egy magyarországi szociális projektet. Ennek keretében 2010 áprilisában az Unterägeri Szent Család Plébánia által szervezett egyhetes magyarországi út során két találkozóra került sor. A kapcsolattartás azóta -ben és telefonon történik. A Magyarországon szociálisan rászoruló családok, anyák segítése, támogatása kapcsán jött létre a kapcsolat az Unterägeri Asszonyegylettel (Frauengemeinschaft). Mind a három fél úgy véli, hogy közös kezdeményezésük egybevág a Svájci- Magyar Együttműködési Program fő célkitűzéseivel (információ- és tapasztalatcsere, know-how és legjobb gyakorlat elve). Unterägeri Magyarországhoz konkrét személyek által is kötődik: Emléktábla őrzi az 1948-tol 1973-ig itt tevékenykedő Dr. Haasz Istvan tábori lelkész püspök emlékét, aki itt van eltemetve óta pedig a plébánia segédlelkésze az ugyancsak Magyarországról származó Héjjné Lörincz Noémi. A jelen pályázatban beadott Kisprojekt lehetővé teszi, hogy a képviseletében 4 / 7

5 négy szakértő es négy önkéntes munkás, a Csemői Plébániai Közösség részéről két fő, es ezzel egyben az Olgyay Hangok Családi Zenekar viszonozza az Unterägeri Szent Család Plébánia tavalyi magyarországi látogatását. A és a Csemői Plébániai Közösség tagjai előadásokat tartanak Unterägeri, Allenwinden és a tervek szerint Baar, Oberägeri és Menzingen városokban a magyarországi szociális és egyházi helyzet alakulásáról, illetve Unterágeriben közvetlenül tanulmányozhatják, hogyan szerveződik a plébánia és a helyi asszonyegylet, hogyan valósul meg Svájcban az asszonyok, családok segítése. Azáltal, hogy szakértői és önkéntesei egyben az Olgyay Hangok Családi Zenekar tagjai, így svájci látogatásuk a fenti varosok lakói számára lehetővé teszi, hogy közvetlen magyar kulturális élményben részesüljenek, megismerjék két különleges magyar nagycsalád 10 tagját, akik 10-töl 55 évesek, és első kézből tájékozódhassanak, milyen örömök nehézségek jellemzik ma a magyar emberek, családok életét. Ez után a Kisprojekt az elmúlt 2 évben ill. a svájci tartózkodás során gyűjtött tapasztalatokat adaptálja és egy Magyarországon tartandó, 25 előadásból álló előadássorozatban ismerteti a magyar közösségekkel. (Az előadások egy része speciálisan a rászorultak csoportjait vakok, öregek otthona, állami gondozásban élő gyermekek célozza.) Az eseménysorozat során ill. annak zárásaként az Unterägeri Szent Család Plébánia és Asszonyegylet képviselői érkeznek Magyarországra, ahol a munkájába nyernek betekintést (nagycsaládok, roma családok és gyermekeiket egyedül nevelő nők segítése) és közösen értékelik a projekt eredményességét és egyeztetik majd jóváhagyják a projektbefejezést követő 2 éves időszak tevékenységeit. Az így létrehozott komplex formával erősödik a két ország közötti kulturális, élő kapcsolat, mélyül a kölcsönös megismerés, mellyel együtt jár a kölcsönös megértés. 3. FENNTARTHATÓSÁG / SUSTAINABILITY Kérjük mutassa be a projekt fenntarthatóság / Please describe in what respect the Project will be sustainable A fenntarthatóság bemutatása során kérjük vegye figyelembe a Pályázati Útmutató 1. mellékletében (Értékelési és pontozási táblázat) a fenntarthatóság kapcsán értékelt szempontokat, mivel a pontozás az itt leírt információ alapján történik! During the description of the sustainability please pay attention to the aspects listed in Annex 1 of the Application Guide (Evaluation and scoring grid) related to the evaluation of the sustainability, as the scoring is done based on the information provided here! Kérjük adja meg a projekt fenntarthatósági időszakát (2 évnél nem rövidebb idő), valamint az ennek ellenőrzésére alkalmas indikátort (termék/esemény/tevékenység, stb.). Az itt megadott vállalás a megkötendő végrehajtási megállapodás része lesz. Please make a commitment for the sustainability period of the project (not less than 2 years) and also define the indicator (the product/event/activity, etc.) proving the sustainability. This commitment will be the part of the small project implementation agreement. 5 / 7

6 Javaslatok a Multiplikátor hatás bemutatására / Proposals for the description of the multiplier-effect Írja le röviden a projekt eredményeinek kiterjesztési lehetőségeit. Például: a jövőben miként lehet minél szélesebb társadalmi csoportokat bevonni a projekt eredményeinek felhasználásába, vagy milyen további tevékenységeket, projekteket generálhat a pályázat sikeres megvalósítása? Describe shortly the possibilities for extension of the project outcomes. For example: beneficiaries - how could wider social groups benefit from the project outcomes, or what further activities or projects could be inspired by the present application? Javaslatok a fenntarthatóság bemutatására / Proposals for the description of the sustainability Határozza meg, és röviden mutassa be, hogy a projekt utánkövetési időszakára milyen tevékenységeket tervezett. A projekt lezárultával kezdődő 10 éves utánkövetési időszakot jellemezze az alábbi két szempontból. Identify and shortly describe follow up actions to be taken. After terminating the implementation of activities foreseen in the framework of this project, a ten-year-long follow-up period will start. Please identify and shortly describe the follow up actions to be taken according to the following aspects of sustainability: 1. Pénzügyi szempontból (A támogatás folyósítása után milyen források fogják biztosítani a projekt fenntartását?) / Financial aspect (How will activities be financed when the grant ends?) 2. Intézményi szempontból (Rendelkezésre állnak-e azon menedzsment struktúrák, amelyek biztosítják a tevékenységek további folytatását?). Lesz-e a projekt eredményeinek gazdája? / Institutional level (What management structures will ensure the continuance of project?). Will there be local ownership of action outcomes? A Partnerek kifelé nyitottak, szívesen segítik más hasonló szervezetek munkáját. Ezt célozza a tervezett országos előadássorozat, melyben a az egyházközségeken belül működő karitatív csoportok előtt ismerteti a projekt munkáját. Az előadásokon nyújtott tapasztalatcsere útján ezek a szervezetek lehetnek, akik a svájci családsegítő módszerek eredményeit multiplikálják. A a projektről és annak eredményeiről tájékoztatni fogja a Nagycsaládosok Országos Egyesületét valamint a Otthon Segítünk Alapítványt. Ez várhatóan újabb lehetőségeket nyit meg a multiplikációra. Újságcikkek, pl. az Új Ember katolikus napilapban, valamint a kétnyelvű internetes honlap révén mindazokhoz eljuthatnak ezek az információk ill. mindazok felvehetik a kapcsolatát tapasztaltcsere, segítségkérés céljából, akik ezt a kommunikációs csatornát részesítik előnyben. A Facebookon való megjelenés egy olyan további kommunikációs csatornát jelent, amely a tapasztalatok szerint a fiatalabb korosztály körében népszerü. A Kisprojekt hatókörét országosnak mondhatjuk az előzetes tervek alapján. Természetesen számítanunk kell spontán replikációkra, melyeknek örömmel teszünk eleget, a tervezetteken felül is, akár évekkel a projekt lezárása után is. A Kisprojekt döntően hozzájárul egy rendkívül gazdag tapasztalatcseréhez, valamint, hogy még több közvetlen, személyes ismeretségen alapuló kapcsolat jöjjön létre a magyarországi és a svájci partnerek között. A kapcsolat ezek után könnyebben tartható ben, telefonon, azaz költségkímélő úton. Egyes személyek utazása időről időre finanszírozható lesz önerőből. Az előadások megtartása érdekében beszerzésre kerülő eszközök lehetővé teszik további előadások megtartását. A Kisprojekt keretében elkészült anyagok felhasználhatok a Kisprojekt befejezését követő években is. Az elkészült honlap fenntartása, vagy a Facebook-os megjelenés fenntartása már megoldható önerőből. A projektben résztvevő felek mindegyike stabil szervezet: a svájci partner Plébánia 300 éves, az Asszonyegylet közel 100 éves. A magyarországi és a Csemői Templomi Közösség közel 20 éves, az Olgyay Hangok Zenekar 15 éve működik. A csoport további hosszú távú működését szavatolja a stabil múltjuk. A Projekt résztvevőinek határozott terve, hogy a projekt lezárulta után is folytassák közös munkájukat, fenntartsák baráti viszonyukat egymással, akár 10 éves 6 / 7

7 utánkövetési időszakban és azon túl is. Svájci-Magyar Együttműködési Program / Összegezve: A Projekt fenntarthatósági időszaka 10 év, ennek indikátorai a Partnerség tevékenységére készítendő Honlap magyar es svajci reszröl történö meglatogatasanak szàma, a kapcsolattartás az előadások során megszólított plebaniakkal es családsegítő szervezetekkel és az utánkövetési időszakban megtartásra kerülő előadások. 4. MÓDSZERTAN / METHODOLOGY Kérjük, mutassa be a módszertant / Please describe your project methodology A módszertan bemutatása során kérjük vegye figyelembe a Pályázati Útmutató 1. mellékletében (Értékelési és pontozási táblázat) a módszertan kapcsán értékelt szempontokat, mivel a pontozás az itt leírt információ alapján történik! During the description of the methodology please pay attention to the aspects listed in Annex 1 of the Application Guide (Evaluation and scoring grid) related to the evaluation of the methodology, as the scoring is done based on the information provided here! A tervezett tevékenységek közvetlenül a projektcélok, azaz a kölcsönös megismerés, egymás országainak, kultúrájának, a civil szféra megismerésének, best practice exchange es know-how transzfer megvalósulását szolgálják. Mi különösen sokat szeretnénk tanulni az Unterägeri Szent Család Plébánia es az Unterägeri Asszonyegylet szervezeti felépítésének és működésének megismerése által. Partnereink betekintést nyernek a működésébe és a magyarországi nagycsaládok, roma és csonka családok, gyermeküket egyedül nevelő nők helyzetébe. Már az elmúlt 2 év (táv)kapcsolata során majd most a projekttervezés kapcsán is sokat tanultunk svájci partnereinktől. Ugyanakkor úgy érezzük és érezhetjük, hogy mi is tudunk adni svájci partnereinknek. A svájci tanulmányút az azt kiegészítő, támogató fellépésekkel elmélyíti és szorosabbra fűzi a kapcsolatot a Partnerek között ill. svájci lakosság részére közelebb hozza Magyarországot, a Svájcba látogato magyar küldöttség tagjai izelitöt kapnak Svájcbol. Emellett a Partnerek közötti találkozók lehetőséget adnak a svájci módszerek, tapasztalatok megismerésére ill. a magyar sajátosságok megismertetésére. A tanulmányutat követő 3-4 hónap feladata az anyagok lefordítása, adaptálása a mai magyar környezethez, valamint a kétnyelvű honlap elkészítése a svájci partnerek aktív közreműködésével. Ebben az időszakban megszervezzük az őszi programokat és előkészítjük a tavasziakat. Ezek után 9-10 hónapon keresztül a vállalt előadások, workshopok során, a honlapon keresztül osztjuk meg tapasztalatainkat, élményeinket megszerzett tudásunkat a magyarországi érintettekkel, érdeklődőkkel. A 9-10 hónap során kialakulnak azok a kapcsolatok magyarországi helyi közösségekkel, amelyeket a projekt lezárását követően is fent tartunk, ápolunk. A honlap mindkét országban sokak számára teszi lehetővé a projekt nyomon követését, a projekt lezárását követően is, és platformot biztosit a kapcsolattartásra, új kapcsolatokra kialakítására. A projekt során majd annak lezárásaként, a svájci partner tagjai Magyarországra utaznak, ahol a magyar partnerrel összegzik és értékelik az elvégzett munkát és egyeztetik a projekt lezárását követő 2 éves időszakot. A Projekt kapcsán a két fél a nekik megfelelő módon szerepel: a svájci partner a tanulmányút majd a magyarországi látogatás során közvetlenül, a közbülső időben közvetve ( , telefonkapcsolat, stb.), de mindvégig aktívan részt vesz a projektben. A koncerttel és előadásokkal járul hozzá mind Svájcban, mind idehaza. A magyarországi rendezvénysorozat előadásairól a svájci fél rendszeres tájékoztatást kap. 7 / 7

8 A honlap és videó elkészítése a felelőssége, de számíthat a svájci partner segítségére. Mérőszámok: A svájci tanulmányút programjainak száma, a magyar nyelvű ismertető, tájékoztató anyag, a kétnyelvű honlap, két video, a magyarországi előadások, workshopok száma. A svájci fél bevonása garanciát ad a megfelelően szervezett működésre, hosszú távú tervezésre, ezt is hozzáadott értéknek tekinthetjük. A projekt áttekinthető szerkezete biztosítja a célok megvalósíthatóságát. Az előadások időpontja tervezhető, és az utánkövetési idő további lehetőséget ad a multiplikációra. 8 / 7

9 A. PÁLYÁZÓ ÉS PARTNEREI / APPLICANTS AND PARTNERS A.1 Pályázó szervezet / Applicant Organisation A pályázó szervezet megnevezése / Full legal name of the Applicant Családotthon a Gyermekekért Alapítvány A szervezet hivatalos angol neve / Official name of the organisation in English Rövidített elnevezés / Abbreviation Jogi forma / Legal status közhasznú alapítvány Törvényes képviselő / Legal representative keresztnév / first name György vezetéknév / last name Olgyay beosztás / position kuratórium elnöke Telefon (munkahely) / Office phone Mobil / Mobile Fax Kapcsolattartó Contact person keresztnév / first name Gábor vezetéknév / last name Olgyay beosztás / position segítő munkatárs Telefon (munkahely) / Office phone Fax A.2. Svájci partner (kötelező!) / Swiss Partner (obligatory) A szervezet hivatalos megnevezése / Full legal name A szervezet hivatalos angol neve / Official name of the organisation in English Római Katolikus Egyház Unterägeri Roman Chatolic Church, Unterägeri Rövidített elnevezés / Abbreviation Jogi forma / Legal status nyitott közösség / public community Törvényes képviselő/ Statutory representative keresztnév / first name Markus vezetéknév / last name Burri beosztás / position Plébániai vezető / leader Telefon (munkahely) / Office phone Mobil / Mobile Fax 9 / 7

10 A.2. Svájci partner (kötelező!) / Swiss Partner (obligatory) A szervezet hivatalos megnevezése / Full legal name A szervezet hivatalos angol neve / Official name of the organisation in English Asszonyegylet, Unterägeri Women s Association Unterägeri Rövidített elnevezés / Abbreviation Jogi forma / Legal status Egyesület / association Törvényes képviselő/ Statutory representative keresztnév / first name Andrea vezetéknév / last name Roder beosztás / position elnök Telefon (munkahely) / Office phone Mobil / Mobile 079/ Fax 10 / 7

11 A.3. Magyarországi partnerek összefoglaló táblázata 1 / Summary of the Hungarian Partners A szervezet neve / Legal name of organisation Családotthon a Gyermekekért Alapítvány Jogi forma / Legal status Alapítvány Székhely / Location of the HQ 1061 Budapest, Káldy Gyula u. 6. A.4. Svájci partnerek összefoglaló táblázata 1 / Summary of the Swiss Partners A szervezet neve / Legal name of organisation Jogi forma / Legal status Katolikus Egyház Unterägeri nyitott közösség Unterägeri Asszonyegylet Unterägeri egyesület Unterägeri Székhely / Location of the HQ Az 1. számú mellékletben meghatározott formában minden egyes projekt partner esetében ki kell tölteni egy-egy 1. MELLÉKLETET / Annex 1 should be filled in for each partner organisation 11 / 7

12 B. A PROJEKT INDOKLÁSA / JUSTIFICATION OF THE PROJECT B.1 Társadalmi hatás / Impact to the society a. A megvalósítást megelőző helyzet rövid bemutatása, az azonosított társadalmi/gazdasági problémák, különbségek (gap analysis), fejlesztési igények. Short introduction of the situation prior the implementation, the identified problems to be solved b. Milyen tevékenységekre járulhatnak? What activities are necessary to tackle the identified problems or decrease the differences? c. A partnerek számára a projekt milyen hozzáadott értékkel bír? What is the added value of the project for both partners involved? Az elmúlt évek különösen megmutatták, hogy Magyarországon mekkora gondot okoz a gazdasági, politikai, társadalmi élet helyes menedzselése. Ezek a problémák, hiányosságok nemcsak makro méretekben jelentkeznek, hanem az egyének szintjén is. Egyre több a segítségre szoruló család, akik Az elmúlt évek különösen megmutatták, hogy Magyarországon mekkora gondot okoz a gazdasági, politikai, társadalmi élet helyes menedzselése. Ezek a problémák, hiányosságok nemcsak makro méretekben jelentkeznek, hanem az egyének szintjén is. Egyre több a segítségre szoruló család, akik hibás pénzügyi döntéseik miatt, vagy állásuk elvesztése során kerültek a társadalom perifériájára. Állami szinten várhatnak segítséget, de nagyon sok esetben ennek igénybevételéhez sincs elegendő képzettségük, lehetőségük. Óriási az igény olyan társadalmi alakulatok szervezésére, amelyek non-profit keretek között segítséget tudnak nyújtani hátrányos helyzetű családoknak. Kiemelten fontos, hogy ezek a csoportok helyi szerveződések legyenek, hogy személyesen ismerjék a segíteni kívánt családok problémáit, hogy valóban azon a területen és olyan segítségben részesüljön a segítségre szoruló család, ami tartós, fenntartható előrelépést jelent a számukra. A Projekt azzal a célkitűzésével járul hozzá a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez, hogy olyan csoportok segítését/megalakítását célozza, amelyek a felsorolt hátrányok a leküzdését kézzelfoghatóan elősegíthetik. A projekt feltételezi a folyamatos együttműködést, és a tevékenységek összehangolását. A kölcsönös látogatások megteremthetik a lehetőséget egymás kultúrájának megismerésére, és a szükségletek kölcsönös kielégítésére. A svájci partner nagyra értékeli, hogy a által kicsit megtapasztalhatja, milyen kihívásokkal és milyen módon néz szembe Magyarországon egy karitatív szervezet, ill. az általa évek óta támogatott családok, különösen a Csemő környékén élő roma és csonka családok. A svájci partnert a tavalyi látogatás óta az is érdekli, mi motiválja a fiatalságot Magyarországon, hogy a közösségi életben tevékenyen részt vegyenek. A magyar partner megismerheti milyen módon járul hozzá a helyi egyház ill. a helyi egyesületek egy svájci kisvárosban generációk óta eredményesen, szervezetten, strukturáltan a helyi családok segítéséhez, erősítéséhez. 12 / 7

13 B.2. A projekt céljai / Project objectives Kérjük a táblázat kitöltését. / Please fill the table below. A megadott céloknak konkrétnak és ellenőrizhetőnek kell lenniük. A közvetlen projektcél és az eredmények esetében számszerűen mérhető célt kell megadni. Tevékenységenként legalább egy eredményt kérünk megadni. Az itt megadott adatoknak egyeznie kell a logikai keretmátrixban megadottakkal! The specified objectives shall be concrete and verifiable. The project outcomes and the outputs shall be quantified. Please define at least one output per activity. The information given here must comply with those given in the logical framework matrix! 1 2 Átfogó cél / overall objective Közvetlen projektcélok / Project outcomes 3 Eredmény 1 / output 1 4 Eredmény 1 / output 1 5 Eredmény 1 / output 1 6 Eredmény 1 / output 1 7 Eredmény 1 / output 1 8 Eredmény 1 / output 1 9 Eredmény 1 / output 1 10 Eredmény 1 / output 1 11 Eredmény 1 / output 1 Célkitűzés / Objective A meglévő partnerségi kapcsolat, együttműködés kölcsönös fejlesztése, elmélyítése és ez által Magyarország és a kibővült Európai Unió közötti társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése: - Az esélyegyenlőség érvényesülése, a hátrányos társadalmi helyzetben lévők integrációjának elősegítése érdekében, különös figyelemmel a családokra, magyar és roma családok együttélésére, nőkre, fogyatékosokra Az Unterägeri Plébánia, az Asszonyegylet és a legjobb gyakorlatainak, tapasztalatainak kicserélése: összefoglalása, adaptációja és közkinccsé tétele Egymás Szervezeti struktúrainak megismerése. Workshop, találkozó a svájci partnerek képviselőivel Svájcban A előadásai Svájcban Svájci Partner dokumentációinak (alapszabály, történet, honlap egyes részei) magyar fordítása A magyarországi előadások programjainak összeállítása, az Unterägeri Plébánia, az Asszonyegylet történetéről és működéséről, az egyesületi élet hosszútavú fenntarthatóságának kérdéseiről, legjobb gyakorlatokról A honlapjának elkészítése, rajta a partnerségi kapcsolat fázisainak és dokumentációinak elérhetőségével Az előadásokhoz szükséges eszközök beszerzése A magyarországi előadások, workshop-ok, koncertek mezszervezése Nyomdai anyagok elkészítése Előadások, workshop-ok megtartása Legalább 2 alkalommal a svájci partner részvételével Indikátor / Indicator Kölcsönös látogatások 1 x Családotthon Alapítvány képviselői Svájcban 2X Svájci partnerek képviselői Magyarországon 1 összefoglaló a legjobb gyakorlatokkal 1 összefoglaló az adaptációról a magyar viszonyok között 1 prezentáció a legjobb tapasztalatokkal nemet és magyar nyelven 5 előadás, foto, videó 1 Magyar nyelvű anyag 1 Program-forgatókönyv 1 Honlap Megvásárolt eszközpark 25 helyszín és időpont 25 helyszínen tájékoztató anyagok terjesztése, 250db A3 plakát és 2000db A4 prospektus 22 általános előadás, 1 előadás roma és magyar családok részvételével 1 előadás állami gondozott fiataloknak 1 előadás vakok és gyengén latoknak 25 nyilatkozat az előadás 13 / 7

14 házigazdáitól 12 Eredmény 1 / output 1 13 Eredmény 1 / output 1 14 Eredmény 1 / output 1 15 Eredmény 1 / output 1 16 Eredmény 1 / output 1 Programkövetés a PDCA ciklus alapján, a svájci partnerrel közösen (virtuális találkozó skype-on) 3 alkalommal: egyeztetések jegyzőkönyve 1 workshop 1 prezentáció Találkozó, tollow up meeting a Partner ékviselőivel Projektzáró meeting a Partner képviselőivel 1 Záró dokumentum elkészítése A Svájci előadásairól Videó-film, elérhetőség a készült videó-felvételek vágása, véglegesítése, Honlapról terjesztése a média fele 5 medium tájékoztatása Videofilm elkészítése a magyar programokról Videó-film, elérhetőség a Honlapról 5 médum tájékoztatása Az átfogó cél a projekt kivitelezésének hosszú távú hatásait jellemzik. Célkitűzés lehet pl. hosszú távú együttműködés kialakítása partnerintézmények /szervezetek között, adott célterület körülményeinek (pl. közbiztonság, képzés, foglalkoztatás) pozitív irányú változása. / The overall objective characterizes the long-term impact of the project. An objective can be for example the establishment long-term cooperation of partner institutions, the improvement of the conditions in the affected area (e.g. public security, education, employment), future expectations for solid relationship between the two countries, positive perspectives of citizens, etc. A közvetlen projektcélok a projekt eredményeiből származó közvetlen vagy közvetett hatásokat írják le, azt a helyzetet, amely adott területen vagy intézményben bekövetkezik a projekt megvalósítását követően. Célkitűzés lehet ebben az esetben pl.: a támogatott létesítmény kapacitásának növekedése, testvértelepülési kapcsolatok kialakítása, stb. / Project outcomes describe the direct or indirect effects deriving from the outputs, i.e. the situation that evolves in the affected field or institution after the implementation of the project. An objective can be for example the increase of the institutional capacities of the supported institutions, establishment of twin-town relations, etc. Az eredmények kézzelfogható eredményeket jelentenek, pl. konferencia/találkozó/szakmai tapasztalatcsere lebonyolítása X résztvevővel, tanulmány készítése, csereprogram lebonyolítása, eszközök, szolgáltatások beszerzése, építési feladatok végrehajtása. Ezen eredmények létrehozása/megvalósítása közvetlenül a támogatott projekt tevékenységeiből adódnak. / The outputs are tangible results, e.g. organisation of a conference/meeting/professional exchange meeting with the participation of X experts/citizens, elaboration of a study, exchange programme, acquisition of supply, service, implementation of works. B.3. Célcsoportok / Target groups Melyek a projekt célcsoportjai? A projekt megvalósítása milyen módon van hatással helyzetükre, milyen pozitív hozadékkal bír? Indokolja a célcsoportok és a tervezett tevékenységek kiválasztását. Which are the target groups of the project? In which way the project influences their situation, what added value it has from their point of view? Please explain the choice of the target group and the activities. 14 / 7

15 Svájcban: - Az Unterägeri Szent Család Plébánia szociális csoportjai, akik megismerik a magyarországi problémákat, amikkel a évek óta küzd. - A svájci előadások hallgatósága, akik kulturális élmény keretén belül ismerhetik meg a magyarországi viszonyokat, speciálisan két példaértékű magyar nagycsalád tagjait. (, Olgyay Hangok) A Unterägeri Szent Család Plébánia közössége és az Asszonyegylet lehetőséget kap, hogy gazdag tapasztalatával segíthesse a magyarországi partneralapítvány munkáját. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatcsere és emberi kapcsolatok személyesebbé teszik egy nemrég még a vasfüggöny mögötti, közép-kelet-európai országról alkotott képet, amelyet Svajcban1956 óta különösen nagyra becsülnek és amelyhez több,mint 60 éve személyes kötödése is van az1948-tol 1973-ig itt tevékenykedő Dr. Haasz Istvan tábori lelkész püspök (aki itt van eltemetve) és a 2005 óta az ugyancsak Magyarországról származó Héjjné Lörincz Noémi, plébániai segédlelkész által. Magyarországon: - Csemői katolikus templom közössége. - A szervezendő előadásokon, workshopokon résztvevő szociális és plébániai csoportok, akik munkájukba építhetik a Projekt által adaptált svájci tapasztalatokat az asszonyok képzése terén, különösen személyes, vallásos, politikai és kulturális téren és más családsegítésre használt módszereket. Hallhatnak arról, hogyan működik Svájcban a plébániai élet hogyan vesz reszt ott egy asszonycsoport aktívan a plébánia életében. Hallhatnak az egyéni, személyes felelősségvállalásról. Arról, hogyan történik a személyes kapcsolatok ápolása, a szolidaritás es a kölcsönös segítségnyújtás és mindezek által az asszonyok személyiségfejlesztésének és önmegvalósításának az elősegítése Svájcban. - Az előadások hallgatósága, számukra az előadás ismeretterjesztő, kulturális program. - A speciális programok hallgatósága, a Projekt a program kulturális részét több hátrányos helyzetű közösségbe kívánja elvinni: vakok és gyengén látók csoportja, idősek otthona, állami gondozásban élő gyermekek. A projekt kiemelt célcsoportjai még a magyar csonka és roma családok, gyermekeiket egyedül nevelő nők, a ezek segítésében már eddig is sokat fáradozott, a svájci tapasztalatok, és módszerek hozadékaként eredményesebben végezheti ezt a szociális munkát. C. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA / IMPLEMENTATION OF THE PROJECT C.1. Projekttevékenységek / Project activities Ismertesse részletesen a közvetlen célok elérését szolgáló projekttevékenységeket. Sorolja fel a B.2-es (A projekt céljai) pontban bemutatott közvetlen célok elérését szolgáló tevékenységeket. Mutassa be részletesen ezen tevékenységeket és indokolja szükségességüket, továbbá jelölje meg az általuk elérni kívánt eredményeket és az egyes szervezetek, partnerek szerepét, felelősségét. Ebből e szempontból ügyeljen arra, hogy ne a Tervezett tevékenységek időbeli ütemezését magában 15 / 7

16 foglaló D táblázatot ismételje meg! Please describe activities in accordance with the specific objectives described within the Project Objectives (see section B.2.). Include the title and a detailed description of each activity to be undertaken to produce the results, justifying the choice of the activities and specifying where applicable the role and responsibilities of each partner (or associates or subcontractors) in the activities. In this respect, the detailed description of activities must not repeat the timing of the planned activities (section D) Az egyes tevékenységeket legalább az alábbi tartalommal kérjük bemutatni / Please present the activities at least with the following content: a) a tevékenység megnevezése, sorszáma / Title and number of the activity 1. tevékenység b) a tevékenység részletes leírása, indoklása (milyen módon kapcsolódik a közvetlen projektcélhoz) / Detailed description of the activity, its justification (how it is connected to the project outcome) c) a megvalósításban részt vevő szervezetek, szakértők, célcsoportok, szerepük, feladatuk / Organisations, experts, target groups participating in he activity, their roles, tasks d) a tevékenység közvetlen (mérhető) eredménye, amelynek elérésén keresztül a sikeres megvalósítás ellenőrizhető, és amely hozzájárul a projekt közvetlen célkitűzésének eléréséhez. Az eredmény teljesülése milyen módon, milyen forrásból ellenőrizhető? / Outputs of the activity (measurable), which can be controlled to evaluate the successful execution, and which contributes to the achievement of the project outcome). e) A tevékenységhez szükséges szállítói/vállalkozási szerződések felsorolása, becsült értéke, a beszerzések indoklása (vegye figyelembe a pályázati útmutatóban a beszerzésekkel, szerződésekkel kapcsolatos elvárásokat). / List and justification of supply/service or works contracts necessary for the implementation of the activity (please consider the expectations regarding the contracting stipulated in the Application Guide). tanulmányút, értékelés (jún-júl) A magyar partner a kisprojekt első lépéseként Svájcba utazik, ahol a 2 év óta tartó partneri, baráti kapcsolatot mélyíti el. Útja során a magyar küldöttség fő célkitűzése megismerni a családsegítés, a nők helyzetének erősítése érdekében végzett munkát az Unterägeri Plébánián és az Unterägeri Asszonyegyletben. Az itt megismert legjobb gyakorlatokat es tapasztalatokat beépíti majd a magyarországi ismertető és előadás anyagaiba (3.tevékenység). A kint tartózkodás alkalmával Alapítványunk önkéntesei szentmiséken es workshopokon számolnak be magyarországi alapítványi munkájukról és az ezzel kapcsolatos kihívásokról. Egyúttal, mint az Olgyay Hangok Családi Zenekar zenei előadással járulunk hozzá a szentmisékhez ill. az Unterägeri öregek otthonának (Klösterli) egy rendezvényéhez. Összesen 5 szentmisén veszünk részt: Unterägeriben, Allenwindenben, Baarban, és Menzingenben. Hétköznap workshopok, közös kirándulások - a svájci partnerek képviselőivel - szolgálnak arra, hogy megismerjük az Unterägeri Plébánia és az Unterägeri Asszonyegylet működését, és egy kicsit Svájcot. (A projekt során megtartott összes eseményt fotókkal és a mindenkori házigazdák rövid írásos értékelésével dokumentáljuk.) A megvalósításban részt vesznek magyar félről: A négy szakértője és 4 önkéntese, a Csemői Egyházközösség két tagja. Svájci részről: Az Asszonyegylet vezetője, tagjai, az egyházközség vezetője, segédlelkésze és tagjai. Költségek: HUF 1,9 Mio 2. tev. Anyagok lefordítása (júl-szept.) Az Unterageri Asszonyegylet és a Plébánia rendelkezik olyan működési szabályzattal, gyakorlati útmutatókkal, melyek magyar nyelven még nem jelentek meg. Ezek a szakmai útmutatók hasznosak lehetnek a magyarországi családsegítés módszereinek megreformálása terén. A projekt munkájának elengedhetetlen része, hogy ezek a dokumentumok az érdekelt magyar csoportok részére is tanulmányozhatókká váljanak. A tevékenységben részt vevő csoportok: Asszonyegylet, Családotthon 16 / 7

17 Alapítvány. A eredeti és a magyar nyelvű dokumentációt közzé tesszük a Honlapon. A fordítás vállalkozási szerződéssel történik, becsült értéke HUF 100k Svájci-Magyar Együttműködési Program / 3. tev. Magyar nyelvű ismertető és előadás összeállítása (aug-okt) A Kisprojekt a svájci tanulmányút során összegyűjtött gondolati és írásos anyag Lefordításával és feldolgozásával létrehozza azt az adaptációt, melyet munkája során a Családotthon Alapítvány a magyarországi viszonyok között hasznosítani tud. Ez az anyag lesz az alapja annak az előadássorozatnak, mely az országos előadáskörút során bemutatásra kerül. A munkába részt vesznek a szakértői, illetve és telefonkapcsolaton keresztül a svájci Asszonyegylet és Plébánia szakértői. A létrehozandó dokumentumot a Projekt a Honlapján közzéteszi. 4. tev. Holnapkészítés (aug-okt) A nyilvánosság számára elérhetővé szeretnénk tenni a Projekt minden lépését. Ennek érdekében kerül létrehozásra a hivatalos honlapja, melyben a Projekttel kapcsolatos események, dokumentumok előadások, workshop-ok időpontjai két nyelven kerülnek közzétételre. A honlapot a Projekt hivatalos időtartama és az utánkövetési időszakban állandóan frissítjük. A Honlap készítése és karbantartása vállalkozási szerződéssel történik, becsült értéke HUF 225 k. 5. tev. Eszközbeszerzés (júl-aug) A tervezett előadások létrehozatalához szükséges bizonyos eszközpark beszerzése. (A meglévő berendezéseink élettartama és minősége nem megfelelő egy ilyen nagyszabású eseménysorozat zökkenőmentes megtartásához.) Ez tartalmazza a hangosításhoz, a közreműködő zenekar (Olgyay Hangok) megszólalásához és a projektoros vetítéshez szükséges berendezéseket. Mivel az események folyamatáról videó-felvételek, majd abból vágott szerkesztett anyagok készülnek, ezért szükséges egy digitális kamera beszerzése is. Az eszközök a tulajdonát képezik, jelentős segítséget adhatnak a programok tevékenységi időn túli replikációra és a fenntarthatóságra. Az eszközbeszerzés minden esetben a pályázatban kiírt feltételeknek megfelelően zajlik majd. A beszerzendő eszközök tervezett értéke: HUF 550k 6. tev. Programszervezés (aug-szept) A Kisprojekt ebben az időszakban szervezi meg az országos előadássorozatát, melyben kultúrműsor (előadás és koncert) keretén belül ismerteti céljait, népszerűsíti az adaptált módszereket. A szervezés és a programok időzítése telefonon és kapcsolattal történik. Célközösségei nyitott érdeklődő közösségek, katolikus plébániák. Felvesszük a kapcsolatot a NOE (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) vezetőségével, hogy munkánk országos szinten is összehangolt eseménysorozattá váljon. A munkában részt vesznek a önkéntesei. A kialakult eseménysorozat naptári időpontjai olvashatók lesznek a Honlapon. 17 / 7

18 7. tev. Svájci-Magyar Együttműködési Program / Nyomdai anyagok elkészítése - (aug szept) A programszervezés és népszerűsítés elengedhetetlen része a megfelelő reklámkampány. Ennek érdekében a Kisprojekt a tevékenységéről többféle szóróanyagot készít. Ezek felhasználhatók már a programszervezés során is, illetve az előadások, workshop-ok helyszínein. A Konkrét előadásokhoz plakátok készülnek, melyeket megállapodás szerint a házigazda intézmények helyeznek el megfelelő helyen, az előadások előtt. A 250 db A3-as plakát és db A4-es prospektus tervezett értéke HUF 150k 8. tev. Honlap bővítés, karbantartás (okt aug) Mivel havi 2-3 előadás, workshop kerül megtartásra a tevékenység folyamán, ezeknek a publikálása a nyilvánosság számára feltételezi a Honlap állandó frissítését. Felkerülnek az elvégzett előadások helyszínei, az ott készült fotók, megjelent publicisztikák. A Honlap tanulmányozásával a svájci partner tevékenyen tud részt venni az ellenőrzésben, ötleteivel, módosítási javaslataival segítheti a Projekt további munkáját. Becsült kültség: HUF 225k 9. tev. Előadások, workshop-ok megtartása (okt- aug) A 25 előadásra a kisprojekt 11 hónapot szán. Havonta 2-3 előadás megvalósítása reális. A tervezett városok a következők: Mosonmagyaróvár, Győr, Tata, Keszthely, Veszprém, Piliscsaba, Pilisvörösvár, Budaőrs, Balatonboglár, Budapest (3előadás), Esztergom, Vác, Cegléd, Abony, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Miskolc, Eger, Miskolc, Szekszárd, Szeged, Baja. (A fenti helyszínek még némileg módosulhatnak.) Az előadások javarészt templomi közösségek előtt zajlanak, tartalmaznak egy előadást a magyar családok és családsegítés problémáiról, megoldási javaslatokat kínálnak, ennek keretén belül ismertetik a svájci legjobb gyakorlatokat, tapasztalatokat. Ezen belül három előadást tervezünk a hátrányos helyzetű csoportok számára: ezek célközösségei: vakok és gyengén látók, idősek otthona, állami gondozásban élő gyermekek. Az előadások megtartásáról minden esetben fényképes-írásos dokumentáció készül. A megvalósítás felelőse: kiküldött előadója. A önkénteseiből álló Olgyay Hangok Családi Zenekar részvételének célja a hallgatóság számának növelése, minél többen hallják az előadásokat, annál több felé viszik annak a hírét. Az előadásokon a zenei programot társadalmi munkaként végzik a Családotthon munkatársai és segítői (Olgyay Hangok). Becsült költség: HUF 1.1Mio 10. tev. Programkövetés (okt- aug) Az előadások folyamatát minden alkalommal kiértékelés követi a plan-do-chek-act ciklus alkalmazásával. Az ellenőrzésbe internetes úton a svájci partnert is bevonjuk, tanácsait az esetleges műsorkoncepció változtatására megfontoljuk. 18 / 7

19 11. tev. Svájci-Magyar Együttműködési Program / Follow up meeting a partner kepviselöjevel (december) 2011 decemberében a svájci partner egyik szakértője Magyarországra érkezik. Ezt a jelenlétet a felhasználja arra, hogy addigi tapasztalatait megossza, kiértékelje. 12. tev. Projektzáró meeting a partner képviselőivel (jul-aug) Az utolsó előadások egyikét úgy szervezzük, hogy azon a svájci Partner egyes szakértői is részt vegyenek, előadjanak. Az előadás utáni napokban lehetőséget teremtünk arra, hogy a teljes ciklust közösen értékeljük, megvizsgáljuk eredményességét, megbeszéljük az utánkövetés és a fenntarthatóság feltételeit. Költsége kb: HUF 1 Mio 13. tev. Videó vágása véglegesítése a svájci útról (nov-dec) A nyilvánosság és a dokumentáció érdekében minden jelentős eseményről videó-riport készül. A svájci tanulmányúton készített felvételek műsorba rendezését tartalmazza ez a tevékenységi pont. A videó elérhető lesz a Honlap megfelelő felületéről. Költsége: HUF 50k 14. tev. Videó vágása véglegesítése a magyar eseményekről (júl aug) A nyilvánosság és a dokumentáció érdekében minden jelentős eseményről videó-riport készül. A magyarországi eseményeken készített felvételek műsorba rendezését tartalmazza ez a tevékenységi pont. A videó elérhető lesz a Honlap megfelelő felületéről. A két videó elkészítésének becsült ára HUF 50k. C.2. A projekt időtartama (min. 3 hónap max. 15 hónap) / Project duration (min 3 months - max 15 months) 1. A projekt megvalósításának tervezett kezdeti dátuma / Planned starting date of the project: Év/Hó/Nap / Year/Month/Day: A projekt megvalósításának tervezett befejezési dátuma / Planned end date of the project: Év/Hó/Nap / Year/Month/Day: A projektek megvalósításának végső határideje: augusztus 30. The end date of project implementation cannot be later than 30 August A projekt időtartama hónapban számolva / Project duration counted in months 15 Hó / months C.3. Projektmegvalósítási tapasztalatok / Experience in project implementation Ismertesse, hogy szervezete milyen más forrásból finanszírozott projektek/tevékenységek megvalósításában vett részt az elmúlt öt évben. 19 / 7

20 Please indicate whether your organisation took part in any other projects/activities in the past five years that received financing from other Programmes. Kérjük, legfeljebb három projektet soroljon fel! / Please list maximum 3 projects. 1. A projekt címe / Title of project HANGOKKAL A CSALÁDOKÉRT A projektvezető szervezet neve / Name of lead partner or applicant A támogatást biztosító program megnevezése Name of programme providing the grant. A projekt azonosító száma (amennyiben értelmezhető) / Identification number of the project (if applicable) Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap A projekt teljes költsége (EUR) / Total costs of project (EUR) EUR A projekt rövid ismertetése / Short description of the project a) A projekt fő célkitűzései és a projekttevékenységek rövid leírása / Main objectives of the project and the short description of the activities b) A Pályázó Szervezet szerepe a projektben / Role of the Applicant in the project c) A projekt időtartama / Duration of the project Az Alapítvány aktív gyermekvédelmi és családsegítő munkát végez, 19 éve. Pályázatból finanszírozott projektünk az elmúlt 5 évben nem volt, - támogatóink adományaiból az utóbbi években elsősorban roma származású nagycsaládokon - 7 ill 8 gyermekes családok - segítettünk, olcsó házvásárlással, bérléssel, villanyszámlák kifizetésével, élelmiszerrel, építőanyaggal, támogatóink által gyűjtött használt ruhával és háztartási gépekkel, eszközökkel. Segítjük néhány család kapcsolattartását nevelőszülőknél nevelkedő gyermekeikkel. 20 / 7

Időközi projektjelentés

Időközi projektjelentés Időközi projektjelentés Kisprojekt Végrehajtási Megállapodás száma: TPPA/2011/03/05 Kisprojekt Végrehajtó neve: Családotthon a Gyermekekért Alapítvány Kisprojekt címe: HANGOKKAL A CSALÁDOKÉRT Beszámolási

Részletesebben

Időközi projektjelentés

Időközi projektjelentés Időközi projektjelentés Kisprojekt Végrehajtási Megállapodás száma: TPPA/2011/03/05 Kisprojekt Végrehajtó neve: Családotthon a Gyermekekért Alapítvány Kisprojekt címe: HANGOKKAL A CSALÁDOKÉRT Beszámolási

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE. Horizontális témák részfeladat. Zárójelentés Egyeztetett változat

A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE. Horizontális témák részfeladat. Zárójelentés Egyeztetett változat A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE Horizontális témák részfeladat Zárójelentés Egyeztetett változat 2006. április 30. 7 Tartalom 1 BEVEZETÉS... 4 1.1 ELŐZMÉNYEK... 5 1.2 A

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * "Közös Értékünk - Közös Érdekünk" Természetvédele m a kanyapta- és hernádvölgyében I. Alapinformációk 1. Projektgazda * A képzés

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

ÖNKÉNTESEN A BALATONÉRT - 20 ÉV TAPASZTALATÁVAL

ÖNKÉNTESEN A BALATONÉRT - 20 ÉV TAPASZTALATÁVAL ÖNKÉNTESEN A BALATONÉRT - 20 ÉV TAPASZTALATÁVAL A pályázat címe angolul: Voluntarily for Lake Balaton - 20 years experiences A pályázat területe: Környezetvédelem és fenntartható fejlődés A projekt tervezett

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

Záró tanulmány. ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS Önkéntes Központ Üllésen TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059. I. A szervezet rövid bemutatása, adatai

Záró tanulmány. ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS Önkéntes Központ Üllésen TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059. I. A szervezet rövid bemutatása, adatai I. A szervezet rövid bemutatása, adatai Szervezet neve: MÁTRIX Közhasznú Alapítvány Székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 5. Postacím: 6701 Szeged, P.F.: 929. Internet: www.matrixalapitvany.hu E-mail: info@matrixalapitvany.hu

Részletesebben

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány -

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány - Hálózati kommunikáció - 2. háttértanulmány - Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

Projektmenedzsment módszertani útmutató

Projektmenedzsment módszertani útmutató Projektmenedzsment módszertani útmutató 1 Tartalom 1 Határon átnyúló együttműködés... 5 2 Projektmenedzsment szemléletmód...13 2.1 A menedzsment fogalma, funkciói...13 2.2 Projektmenedzsment...13 2.3 Empowerment...15

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 3

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 3 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. április 16. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.3.-08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

1 / 9 2009.04.01. 17:53

1 / 9 2009.04.01. 17:53 1 / 9 2009.04.01. 17:53 Beküldı: Magyar Kerékpárosklub Pályázati évad: 2009 A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve magyarul: A pályázó szervezet hivatalos neve angolul: Magyar Kerékpárosklub

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

A Miniszterelnökség részére

A Miniszterelnökség részére A Miniszterelnökség részére ZÁRÓ ÉRTÉKELŐ JELENTÉS az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. január 6-án elkészült, az Európai Bizottságnak elfogadásra benyújtott változatáról (EFOP 5.5) Budapest,

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET?

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET? RO 2005/017-536.01.01.02.02 GUVERNUL ROMÂNIEI HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET? A projektet az Európai Unió támogatta (a Románia - Magyarország PHARE CBC 2005 határmenti együttműködési program keretében,

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati Formanyomtatvány Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

KKV-k technológia fejlesztési célú beruházás támogatási alintézkedés (GVOP 2.1.1.) értékelése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS

KKV-k technológia fejlesztési célú beruházás támogatási alintézkedés (GVOP 2.1.1.) értékelése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS alintézkedés (GVOP 2.1.1.) értékelése NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV 2004-2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV PROGRAM 2. PRIORITÁS: KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE 2.1.1. ALINTÉZKEDÉS: A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Esélyegyenlőségi útmutató

Esélyegyenlőségi útmutató Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Esélyegyenlőségi útmutató az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái, pályázói és értékelői számára

Részletesebben

kézikönyv Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés

kézikönyv Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés p a r t n e r s é g e k kézikönyv 2 012 Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés 3 3 1.1 Az Egész életen át tartó tanulás program 1.2 Az együttműködések keretei: résztvevő országok, időtartam, szerepek,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben