A Népmûvészeti és Táncmûvészeti Szakmai Kollégium közös pályázati felhívása 299. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 301

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Népmûvészeti és Táncmûvészeti Szakmai Kollégium közös pályázati felhívása 299. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 301"

Átírás

1 298 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM A Népmûvészeti és Táncmûvészeti Szakmai Kollégium közös pályázati felhívása 299 A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 301 Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 304 Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 318 A Nemzeti Kulturális Alapprogram aktuális pályázatai 330 Az NKA pályázati adatlapja 331 Pályázati tájékoztató 335 Betétlap a pályázati adatlap 6. pontjához 337

2 PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK NKA HÍRLEVÉL 299 A NÉPMÛVÉSZETI ÉS TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Népmûvészeti és a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium közös pályázatot hirdet a évben is folyamatosan és magas színvonalon mûködõ, nem hivatásos, alternatív tánccsoportok és minõsített néptáncegyüttesek részére, kizárólag repertoárjuk új táncmûvekkel való bõvítésére. A pályázathoz csatolni kell: a koreográfus szakmai önéletrajzát, a bemutatandó koreográfia leírását (tánctípus, táncdialektus, cím, szinopszis), néptáncegyüttesek minõsítõ oklevelének másolatát, alternatív táncmûvészeti csoportok kétéves, folyamatos szakmai tevékenységének leírását. Pályázni a koreográfus, a zenei kíséret és a betanítás tiszteletdíjára, azok tb-járulékára, valamint terembérletre lehet. Az igényelhetõ támogatás összege: maximum Ft. Altéma kódszáma: 8117 A pályázatok május 29-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz

3 300 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Az adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Népmûvészeti és Táncmûvészeti Szakmai Kollégium

4 PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK NKA HÍRLEVÉL 301 A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a nemzeti kultúra szempontjából kiemelkedõen fontos színházi alkotások színrevitelének, csereprogramok megvalósításának és szakmai rendezvényeknek a támogatására, amelyek június 30-ig megvalósulnak. Pályázhatnak: jogi személyiséggel rendelkezõ állandó színházi és független hivatásos társulatok, alternatív társulatok. Pályázni lehet: 1. A június 30-ig megvalósuló új színházi produkciók létrehozásának támogatására A kollégium az elbírálásnál elõnyben részesíti: az egyetemes, klasszikus színházi értékeket felmutató elõadások létrehozását, az új színházi törekvéseket, a gyermek- és ifjúsági elõadásokat, a határon túli színházak magyar nyelvû elõadásait, a magyar szerzõk mûveinek támogatását különös tekintettel az õsbemutatókra, a két vagy több társulat együttmûködésével létrehozott közös elõadásokat. A pályázathoz csatolni kell az alábbi mellékleteket: a produkció részletes leírását, a rendezõ szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát, állandó színházépülettel nem rendelkezõ színházak esetében a befogadó nyilatkozatát, az alkotók nevét és a tervezett szereposztást, a bemutató elõadás idõpontját, zenés darabok (zenés játékok, musicalek, operettek) esetében ha az õsbemutató mellékelni kell a hangzó anyagot (kazetta 5 10 perc). Támogatás kérhetõ: tiszteletdíjra és annak járulékára, jelmezköltségre, díszletköltségre, kellékekre, szállítási díjra, bérleti díjra. A támogatás a bemutató elõadás idõpontjához igazodva, ütemezetten történik. Altéma kódszáma: Magyar színházi együttesek külföldi megjelenésének, valamint külföldi együttesek magyarországi vendégjátékának támogatására Az elsõ pontnál felsorolt mellékletek csatolásán túl a pályázónak mellékelnie kell a partnerszínház meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát is. Támogatás kérhetõ: tiszteletdíjra és annak járulékára, szállítási díjra, utazási költségre. Az 1. és 2. pontra határon túli pályázatokat is vár a kollégium. Altéma kódszáma: 1303

5 302 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK 3. Nemzetközi és országos jelentõségû, színházszakmai szempontból fontos találkozók, rendezvények megszervezésének támogatására A pályázathoz csatolni kell: a rendezvény részletes programtervezetét, célját és költségvetését eseményenkénti bontásban is, a rendezvény tervezett idõtartamát és a meghívottak körét, várható létszámát. Támogatás kérhetõ: szállásköltségre, elõadók tiszteletdíjára és annak járulékára, útiköltségére. Altéma kódszáma: 1307 A pályázatok július 15-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Az adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától.

6 PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK NKA HÍRLEVÉL 303 Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Színházi Szakmai Kollégium

7 304 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK TÁJÉKOZTATÓ A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium március 24-én elbírálta a február 3-i beérkezési határnapra kiírt pályázatát. Erre az idõpontra 287 pályázat érkezett be, amelyek közül 10 pályázat tartalmi, illetve formai okokból érvénytelennek bizonyult. A feltételeknek megfelelõ pályázatok elbírálása során a kollégium 201 pályázatnak forintot ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként. A kollégium a pályázati felhívás 1501-es számú altémájára a szakfolyóiratok és periodikák támogatására érkezett pályázatokat február 20-án elbírálta. A döntés eredményét a X/7-es számú NKA Hírlevélben közöltük. A felhívás többi altémájának célja volt: Magas mûvészeti színvonalú táncmûvészeti tervek megvalósításának támogatása a 2003/2004-es évadban 1. Új produkciók megvalósítására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Artus Táncházi Egyesület (Budapest) A Hókirálynõ címû produkció létrehozására Ár-Tér Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Hódmezõvásárhely) A Dühöngõ címû produkció létrehozására A Web-Site Story címû táncprodukció létrehozására Bajazzo-Art Kulturális, Mûvészeti és Reklám Management Kkt. (Budapest) Bartók Béla: Fából faragott királyfi címû elõadás megvalósítására Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Háza (Dunaújváros) A Vak vezet világtalant címû táncszínházi produkció létrehozására Bata Rita (Budapest) Az Igrata persona címû produkció megvalósítására Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztõ Kht. (Budapest) A Hagyományok bálja Tánckoncert címû produkció létrehozására Berger Gyula (Budapest) A Pararoid címû táncszínházi darab létrehozására Ft Ft Ft Ft Ft

8 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 305 Botafogó Szabadidõ, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület (Budapest) A Don Q címû produkció létrehozására Bozsik Yvette Alapítvány (Budapest) A Bacchanália címû produkció létrehozására* A Táncterápia címû produkció létrehozására* A Bál címû produkció létrehozására* Budapest Táncszínházért Alapítvány (Budapest) Mándy Ildikó: Ego címû koreográfiájának létrehozására A Chopin munkacímû koreográfia elkészítésére Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest) Regõs Pál: Szívhang címû táncdrámájának létrehozására a Szkéné Színházban Csokonai Színház (Debrecen) Thierry Verger: Temp d Ame címû produkciójának létrehozására Zachár Loránd: Mikrokozmosz címû táncprodukciójának létrehozására Dansart Kulturális Bt. (Budapest) A Lomtalanítás címû táncszínházi produkció létrehozására Dream Team Színház Kulturális Egyesület (Budapest) A Bábvilág címû produkció létrehozására Euro-Art Mûvészeti Egyesület (Budapest) A Bolyongó címû táncprodukció létrehozására A Közel és távol és a Hattyú halála címû táncprodukció létrehozására Figura Társaság (Gyergyószentmiklós Gheorgheni) A Malom címû táncszínházi produkció létrehozására Fúzió a Kortárs Mûvészetekért Kulturális Egyesület (Budapest) Gálik Éva: Az ágy címû produkciójának megvalósítására Gaál Mariann (Budapest) A E-motion címû produkció létrehozására Gergye Krisztián (Budapest) A Barbara L. (Képek anyámról) munkacímû kortárs táncelõadás megvalósítására Gesztus Mûhely Egyesület (Budapest) A Mozgásérzékelés címû kortárs táncelõadás megvalósítására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

9 306 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Gold Bea (Budapest) A Holdóra címû produkció létrehozására Gyõri Balett (Gyõr) A Klezmer táncszvit produkció létrehozására* A Macbeth címû kétfelvonásos balett bemutatására* Hagyományok Háza (Budapest) A Veszett világ címû produkció létrehozására* A Magyar verbunk címû produkció létrehozására* Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes (Csíkszereda Miercurea Ciuc) A Százlábú kaland címû táncjáték megvalósítására Hargitai Ákos (Budapest) Az Extrém címû produkció megvalósítására Honvéd Együttes (Budapest) A Ki népei vagytok? címû új produkció létrehozására Az Országalma címû új produkció megvalósítására A Budapest Táncegyüttes Cigány kurázsi címû produkciójára A Budapest Táncegyüttes Dracula címû új produkciójának létrehozására Juhász Anikó (Budapest) A Bonnie és Clyde címû produkció létrehozására Juhász Zsolt (Budapest) A Kövek éneke címû táncjáték megvalósítására A Derengõ és a Muszáj Herkules címû táncszínházi produkció megvalósítására* Juventus Kulturális Bt. (Budapest) A Blink címû produkció létrehozására Kádár Ignác (Páty) A Mezõségek II. címû produkció létrehozására Kéglné Krausz Aliz (Budapest) A Mélyvíz címû produkció elkészítésére Kompánia Kortárs Táncszínházi Egyesület (Budapest) Az Orlandó címû táncprodukció létrehozására a Szkéné Színházban A Giselle címû táncprodukció létrehozására Kortárs Balettért Alapítvány (Szeged) Csajkovszkij: Diótörõ címû darabjának bemutatására A Carmen címû produkció megvalósítására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

10 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 307 Kortárs Táncért és Jelelõ Színházért Alapítvány (Budapest) Az Aqua munkacímû produkció megvalósítására Közép-Európa Táncszínház Egyesület (Budapest) A Dó ré mi címû produkció létrehozására Tanaka Min: Cédrus címû produkciójának létrehozására A Szindbád címû produkció létrehozására Kun Attila (Budapest) Kun Attila: 7 címû darabjának létrehozására Ladjánszki Márta (Budapest) A T-estem címû önálló est létrehozására Lajtha László Alapítvány (Sepsiszentgyörgy Sfântu-Georghe) A Háromszék Táncegyüttes Vörösmarty: Csongor és Tünde címû produkciójának megvalósítására Ft Ft Ft Ft Magyar Nemzeti Balett Alapítvány (Budapest) A Stúdió Együttes Kortárs koreográfusok estje VI. Megmérettetve címû produkciójára 1 Mándy Ildikó (Budapest) Az Ádám, Éva és a harmadik évezred címû produkció megvalósítására Mûvelõdési Ház (Székelyudvarhely Odorheiu-Secuiesc) Az Udvarhely Néptáncmûhely Párkeresõ címû produkciójának megvalósítására Nagyváradi Állami Filharmónia (Nagyvárad Oradea) A Mesél a tánc címû produkció létrehozására Népkör Magyar Mûvelõdési Központ (Szabadka Subotica) A Magyarok a déli végeken címû produkció megvalósítására* Orkesztika Alapítvány (Budapest) A Még 1 Mozdulatszínház 5 5 sorozat produkciójának létrehozására Pécsi Nemzeti Színház (Pécs) Petrovics Emil-est létrehozására Bartók-est létrehozására Európai koreográfusok estje címû elõadás létrehozására Pipacsok Néptáncegyüttes Mûvészeti Egyesület (Székelykeresztúr Cristuru-Secuiesc) A Boszorkánytánc címû táncjáték létrehozására Ft Ft Ft

11 308 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Pirókné Lippai Andrea (Solymár) A Fusion duende címû elõadás létrehozására Rókás László (Budapest) A Három igaz csók címû produkció létrehozására A Federico s Road címû produkció létrehozására Sámán Színház Mûvészeti Bt. (Budapest) A Stigma címû táncszínházi produkció létrehozására T.A.S.C. Bt. (Budapest) A La Dance Company Faiskola címû produkciójának elkészítésére Új Elõadómûvészeti Alapítvány (Budapest) A Táncról táncra címû produkció létrehozására Ft Ft Ft 2. Produkciók belföldi és külföldi forgalmazására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Artus Táncszínházi Egyesület (Budapest) Az Artus és a Noé Trilógia/Portré címû elsõ dániai bemutatkozására az Odensee Nemzetközi Fesztiválon Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Háza (Dunaújváros) Dunaújváros táncszínháza Vitéz bátor, Mennyei kocsmaasztal, Székek fekete fizikája és az (Ör) Kényes témák címû darabjainak országos forgalmazására Bata Rita (Budapest) A Zsigervirág címû produkció bemutatására a Mediawave Fesztiválon Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztõ Kht. (Budapest) A görög húsvéti ünnepeken és a nemzetközi fesztiválon való vendégszereplésre Görögországban* Bozsik Yvette Alapítvány (Budapest) A Lakodalom címû produkció erdélyi forgalmazásához* Budapest Táncszínházért Alapítvány (Budapest) A Szaxofon táncok és az Európai címû produkciók belföldi forgalmazására A Holle anyó címû gyermekdarab belföldi forgalmazására Ft Ft Ft Ft Ft

12 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 309 Dansart Kulturális Bt. (Budapest) A véletlen Tudományos ismeretterjesztõ táncjáték címû produkció berlini vendégszereplésére Gaaldor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) A Pál utca címû produkció belföldi forgalmazására A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda címû elõadására Le Mansban* A Magyar Állami Népi Együttes Magyar verbunk címû produkciójának belföldi forgalmazására* A Magyar Állami Népi Együttes produkcióinak belföldi forgalmazására* Hargitai Ákos (Budapest) A Szabadesés címû produkció vendégjátékára Svédországban Honvéd Együttes (Budapest) Az együttes franciaországi turnéjára A évi sepsiszentgyörgyi Ostinato Összmûvészeti Fesztiválon való fellépésre Az együttes gyermekelõadásainak külföldi forgalmazására (János vitéz, Ludas Matyi) A Budapest Táncegyüttes részvételére a Mexiko Guadalajara Fesztiválon Juhász Zsolt (Budapest) A Duna Táncmûhely lengyelországi versenyfesztiválon való részvételéhez* Kádár Ignác (Páty) Az Ordasok együttes elõadásainak forgalmazására Magyarországon és Erdélyben Kántor Kata (Gyõr) A Sóhajok címû táncelõadás belföldi forgalmazására Kompánia Kortárs Táncszínházi Egyesület (Budapest) A Cyber gésák címû produkció vendégszereplésére Marburgban Kortárs Balettért Alapítvány (Szeged) A Szegedi Kortárs Balett vidéki programjára (Tatabánya, Debrecen, Eger, Sziget 2003 Fesztivál) A Szegedi Kortárs Balett vendégjátékára Olaszországban (Anagni, Ragusa, Vittorio) A Szegedi Kortárs Balett vendégjátékára Skandináviában (Helsinki, Stockholm, Oslo) Kortárs Táncért és Jelelõ Színházért Alapítvány (Budapest) A Lakoma címû elõadás bemutatására a 7. Lublini Nemzetközi Táncszínházi Fesztiválon A társulat vendégszereplésére Litvániában Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

13 310 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK A Tricks & Tracks és a Lakoma címû darabok németországi turnéjára A Frenák Pál Társulat Lakoma címû darabjának bemutatására a prágai Konfrontációk Fesztiválon Közép-Európa Táncszínház Egyesület (Budapest) A Közép-Európa Táncszínház vendégjátékára külföldön (Torun, Cividale, Varsó) L1 Független Táncmûvészek Társulása Egyesület (Budapest) A pozsonyi L1 Fesztiválon való részvételre Lajtha László Alapítvány (Sepsiszentgyörgy Sfântu-Georghe) A Háromszék Táncegyüttes erdélyi turnéjára a Bakkhosz Testamentuma címû elõadással Mozgás-Teátrum Táncmûvészeti és Kulturális Egyesület (Debrecen) A Nem és Charing címû produkciókkal való részvételhez az Ohrid Produkciós Ház fesztiválján Orkesztika Alapítvány (Budapest) A Még 1 Mozdulatszínház elõadásainak belföldi forgalmazására Pécsi Nemzeti Színház (Pécs) A Pécsi Balett mexikói turnéjának megvalósítására Új Elõadómûvészeti Alapítvány (Budapest) A Tánc a táncról címû produkció belföldi forgalmazására Ft Ft Ft 3. Nemzetközi kapcsolatok támogatására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Andrea Paolini Merlo (Budapest) Tanulmányúthoz a Laban London modern táncmûvészeti iskolában Angelus Iván (Budapest) Tanulmányút az európai táncfõiskolákra Ft Fügedi János (Budapest) A Laban Kinetográfia Nemzetközi Tanácsa évi konferenciáján való részvételre Ft Gál Eszter (Budapest) Ecite 2003 európai kontakt improvizáció-tanárok konferenciáján való részvételre Ft

14 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 311 Lajtha László Alapítvány (Sepsiszentgyörgy Sfântu-Georghe) A Háromszék Táncegyüttes hat táncosának továbbképzésére Budapesten Magyar Nemzeti Balett Alapítvány (Budapest) Boros Ildikó és Szegõ András táncmûvészek amerikai tanulmányútjára Mûhely Alapítvány (Budapest) Talló Gergely és Pintér Gábor részvételére a 2003-as IETM-találkozón Ft Ft Pirókné Lippai Andrea (Solymár) 2 hetes tanulmányútra Andalúziába (Jerez) Ft Táncmûhely Oktató és Szolgáltató Bt. (Budapest) Az argentínai nemzetközi táncversenyen való részvételre Tóth (Hód) Adrienn (Budapest) Hód Adrienn és Bakó Tamás tavaszi tanulmányútjára 4. Neves külföldi mûvészek fogadása Pályázó és pályázat Megítélt összeg Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztõ Kht. (Budapest) Határainkon túli magyar hivatásos együttesek fellépésére a VIII. Duna Karnevál nemzetközi kulturális találkozón Csokonai Színház (Debrecen) Myriam Naisy francia tanár és koreográfus meghívására Gyõri Balett (Gyõr) Katia Zvelebilová meghívása kurzusvezetésre* Juventus Kulturális Bt. (Budapest) Kontakt Budapest II. Nemzetközi Tánc- és Zenei Improvizáció Fesztivál megvalósítására L1 Független Táncmûvészek Társulása Egyesület (Budapest) Külföldi társulatok vendégjátékára a III. L1 Fesztivál keretében Ft Ft MASZK Magyarországi Alternatív Színházi Központ Egyesület (Szeged) ACHE (Szentpétervár) Plug N Play címû elõadásának meghívására a Thealter Fesztiválra Ft

15 312 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Mediawave Nemzetközi Vizuális Mûvészeti Alapítvány (Gyõr) Tánchullámok Dancewaves címmel nemzetközi kortárs és orientális táncbemutatókra MU Színház Egyesület (Budapest) Külföldi társulatok és szólisták fellépéseire Mûhely Alapítvány (Budapest) 4 workshop/technikai tréning szervezése táncosok továbbképzésére külföldi vendégtanárokkal Nemzeti Táncszínház Kht. (Budapest) A III. Táncfesztiválon külföldi együttesek fogadására Népkör Magyar Mûvelõdési Központ (Szabadka Subotica) A II. Interetno Fesztivál táncprodukciójának támogatására* A Kárpát-medence örökségei címû mesterkurzusra Szabadkán Vitézi Ének Alapítvány (Budapest) Az Ifjú szívek és a Háromszék Táncegyüttesek fellépésére a Budapest Népmûvészeti Sokadalomban Ft Ft 5. Mûvészeti oktatási intézmények táncprogramjainak megvalósítására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Gyõri Tánc- és Képzõmûvészeti Fõiskola (Gyõr) Vizsgakoncertre a Gyõri Nemzeti Színházban* Gyõri nyári tánckurzusra* Vendégtanárok meghívására* Ft Ft Ft Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (Budapest) Külföldi balettmester meghívására* Ft A néptánc, színházi tánc szakos hallgatók évi vizsgaelõadásának támogatására* 1 Végzõs koreográfus hallgatók vizsgaelõadásának támogatására* Ft A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola növendékeinek részvételére az averdeeni ifjúsági fesztiválon* Végzõs balettmûvész szakos hallgatók vidéki kiskoncertjének és vizsgakoncertjének támogatására* Ft A Diótörõ címû balett bemutatására Marosvásárhelyen* Ft Pécsi Mûvészeti Szakközépiskola (Pécs) A Tánc-Óra címû, fiatal közönségnek ajánlott ismeretterjesztõ mûsor létrehozásának támogatására A modern tánctechnikák oktatási programjának folytatására Ft Ft

16 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 313 Új Elõadómûvészeti Alapítvány (Budapest) A Budapest Táncmûvészeti Szakközépiskola Még egy csepp és az Újabb titkok címû produkcióira 6. Értékes táncmûvek felújítására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztõ Kht. (Budapest) A Szabadsághõs, Kossuth Lajos üzenete címû történelmi táncjáték felújítására* Berger Gyula (Budapest) A Három gátlás címû táncszínházi elõadás felújítására Bozsik Yvette Alapítvány (Budapest) A Sztravinszkij-est címû darab felújítására a Nemzeti Táncszínházban Budapest Táncszínházért Alapítvány (Budapest) Földi Béla Bocs címû darabjának felújítására Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes (Csíkszereda Miercurea-Ciuc) Az együttes Múltunk, jelenünk, jövõnk címû mûsorának felújítására Honvéd Együttes (Budapest) A Magyarországi néptáncok címû produkció felújítására A Kõmûves Kelemen, a János vitéz és a Ludas Matyi címû produkciók felújítására Kortárs Balettért Alapítvány (Szeged) Bartók Béla Juronics Tamás: A csodálatos mandarin címû produkciójának felújítására Közép-Európa Táncszínház Egyesület (Budapest) A Szép csendesen címû darab felújítására Kun Attila (Budapest) Jeremy James Gaps, Lapse and Relapse címû darabjának felújítására Miskolci Nemzeti Színház (Miskolc) A Csajkovszkij: Diótörõ címû elõadás felújítására Orkesztika Alapítvány (Budapest) A Még 1 Mozdulatszínház mozdulatmûvészeti kompozíciójának felújítására Ft Ft Ft Ft

17 314 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK 7. Határon túli produkciók magyarországi bemutatására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Ady Endre Mûvelõdési Ház (Miskolc) Határon túli együttesek részvételére a Borsodi Fonó Nemzetközi Folklórfesztiválon a diósgyõri várban Magyar Kollégium Kulturális Egyesület (Budapest) Advent a székelyekkel a Háromszék Táncegyüttes budapesti fellépésére Népkör Magyar Mûvelõdési Központ (Szabadka Subotica) A Népkör Táncegyüttes részvételére a jászberényi Csángó Fesztiválon Zalai Táncegyüttes Egyesület (Zalaegerszeg) A Maros Mûvészegyüttes részvételére a VIII. Egerszeg Fesztiválon Ft 8. Táncmûvészeti kiadványok támogatására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Bajazzo-Art Kulturális, Mûvészeti és Reklám Management Kkt. (Budapest) A Mimetika címû módszertani kézikönyv megírására Duax Számítástechnikai és Kiadói Kft. (Budapest) Angol nyelvû promóciós tánckiadványra Hagyományok Háza (Budapest) Kiadványra az Állami Népi Együttesrõl* Kortárs Táncszínházi Egyesület (Budapest) Az egyesület szakmai kiadványának megjelentetésére Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (Budapest) A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola címû ismeretterjesztõ kiadvány támogatására* Magyar Tánctudományi Társaság (Budapest) Az elsõ önálló Magyar Táncmûvészeti Lexikon munkálatainak folytatására A Tánctudományi tanulmányok évi számának szerzõi és szerkesztõi munkálataira Ft Ft

18 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 315 Mezõgazda Kiadó és Kereskedõ Kft. (Budapest) Bertus Zórándi: A balett-technika alapjai címû kiadvány megjelentetésére* Károly Róbert: Zeneelmélet és zenei formatan táncosoknak címû kiadványának megjelentetésére Ft Ft 9. Országos vagy regionális hatáskörû szervezetek rendezvényeire Pályázó és pályázat Megítélt összeg A Magyar Táncmûvészetért Alapítvány (Budapest) A tánc szavaival országos néptáncszínházi sorozatra András Alapítvány (Csíkszereda Miercurea Ciuc) Néptáncképzésre gyerekek számára Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest) A 18. Nyári IDMC mûhelytanfolyamra Budavári Mûvelõdési Ház (Budapest) Budavári nyár Történelmi verbunkfesztivál megrendezésére Ft Cigány Szociális és Mûvelõdési Módszertani Bázis (Pécs) A III. Nemzetközi Romafesztiválon részt vevõ külföldi együttesek fellépésére Kortárs Táncszínházi Egyesület (Budapest) A Pepsi-sziget Fesztiválon a színház- és táncsátor programjainak megvalósítására Kreatív Mozgás Bt. (Budapest) Tavaszi és nyár végi tánckurzusra a Goli Tánchelyen* Magyar Táncmûvészek Szövetsége (Budapest) A II. Keszthelyi Táncpanoráma megrendezésére A III. Táncfesztivál megrendezésére Az I. Táncfarsang megrendezésére Martin György Néptáncszövetség (Budapest) A Kortárs néptánc címû színházi produkció létrehozására Modern Tánc-Játék Stúdió Alapítvány (Debrecen) Az V. Modern-kortárs Táncestre Debrecenben Tánckurzusra a Modern Tánc-Játék Stúdióban Mûhely Alapítvány (Budapest) A Pólusok címû koreográfiai est megvalósítására Az Inspiráció címû fiatal koreográfusok estjére Ft Ft Ft Ft Ft

19 316 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Nemzetközi Tánc és Kultúra Alapítvány (Budapest) A Táncpaletta XIII. Magyar Sztárgála az Operában címû gálaestre Orkesztika Alapítvány (Budapest) Az 5. Szóló Tánc- és 3. Duó Táncfesztivál megrendezésére Pannon Várszínház Színmûvészet-fejlesztési Kht. (Veszprém) A VI. Táncfesztiválra Parnasszus Táncmûvészeti Alapítvány (Eger) Az Erlau Táncfesztivál megvalósítására Egerben Pécsi Tudományegyetem (Pécs) A II. Pécsi Nyári Táncegyetem intenzív tánckurzus megvalósítására Táncház Egyesület (Budapest) A XXII. Országos Tánctalálkozóra Táncpedagógusok Országos Szövetsége (Budapest) A XII. Országos Gyermek, Ifjúsági és Felnõtt Táncmûvészeti Fesztiválok megrendezésére Ft Ft Ft 10. Táncprodukciók folyamatos befogadására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Artus Táncszínházi Egyesület (Budapest) 18 táncprodukció befogadására az Artus Stúdióban Jászai Mari Színház Népház (Tatabánya) Rendszeres táncestek megvalósítására a Jászai Mari Színházban Kalászi Faluház Kulturális, Szolgáltató Kht. (Budakalász) A Duna Táncmûhely produkcióinak forgalmazására Katona József Színház (Kecskemét) A Szegedi Kortárs Balett produkcióinak bemutatására Móricz Zsigmond Színház (Nyíregyháza) A Közép-Európa Táncszínház Dó ré mi címû elõadására Nyíregyházán MU Színház Egyesület (Budapest) Táncosok elõadásaira a MU Színházban Ft 2

20 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 317 Petõfi Csarnok Kht. (Budapest) Szabadtéri néptáncesték szervezése a Petõfi Csarnokban Pécsi Harmadik Színház Kht. (Pécs) Tánc- és mozgásszínházi produkciók vendégjátékára a Pécsi Harmadik Színházban Thália Színház Kht. (Budapest) Táncprodukciók folyamatos befogadására a Thália Színházban Trafó Kortárs Mûvészetek Háza Kht. (Budapest) Hullámvasút Kortárs magyar táncsorozat bemutatására a Trafóban A Társastánc: társmûvészetek a kortárs táncban címû sorozatra a Trafóban (külföldi táncosok meghívása) Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Veszprém) Kortárs táncmûvészeti produkciók bemutatására Veszprémben Összesen: Ft Ft Ft Ft Az ülés idõpontjáig 2 pályázat érkezett a kollégiumhoz, amely egyedi elbírálás alá esett. A döntés alapján a kollégium a pályázóknak forint vissza nem térítendõ támogatást ítélt meg. Pályázó és pályázat Megítélt összeg Budavári Mûvelõdési Ház (Budapest) A Lakócsai táncok címû táncoktatói mesterszalag elkészítésére Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (Budapest) A Gördülõ Tánccsoport magyar gördülõ show-jának megvalósítására Összesen: 1 Lõrinc Katalin s. k., a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium elnöke A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt az összeférhetetlenséget kiküszöbölendõ, a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 346 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 Meghívásos pályázat magyar intézmények külhoni kulturális programjainak megvalósítására (Kulturális

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211 A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium

Részletesebben

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 842 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 Betétlap a Mozgókép Szakmai Kollégium

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515 514 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515 Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának

Részletesebben

Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium Symphonia Hungarorum-pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 947

Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium Symphonia Hungarorum-pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 947 946 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium Symphonia Hungarorum-pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 947 Tájékoztató a Színházi Szakmai Kollégium pályázatának

Részletesebben

Mádl Ferenc köztársasági elnök köszöntõje 2002. március 15-én, az új Nemzeti Színház megnyitóján 163

Mádl Ferenc köztársasági elnök köszöntõje 2002. március 15-én, az új Nemzeti Színház megnyitóján 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM Mádl Ferenc köztársasági elnök köszöntõje 2002. március 15-én, az új Nemzeti Színház megnyitóján 163 Tájékoztató a Színházi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 165 Tájékoztató

Részletesebben

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 155. Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 157

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 155. Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 157 154 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 155 Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 157 A miniszteri keretbõl nyújtott

Részletesebben

Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211

Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázatának elbírálásáról 215 Tájékoztató

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2001. (XI. 7.) számú határozata 8

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2001. (XI. 7.) számú határozata 8 2 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A nemzeti kulturális örökség miniszterének 22/2001. (XII. 27.) NKÖM rendelete a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 218 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata II. 227

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

A Medgyaszay István címû mû megjelentetésére Az építészet mesterei. A Honismereti kiskönyvtársorozat újabb kiskönyvének magyar nyelven

A Medgyaszay István címû mû megjelentetésére Az építészet mesterei. A Honismereti kiskönyvtársorozat újabb kiskönyvének magyar nyelven 226 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 227 Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázatának

Részletesebben

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 643. A miniszteri keretbõl 2001. II. negyedévében nyújtott egyedi támogatások 645.

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 643. A miniszteri keretbõl 2001. II. negyedévében nyújtott egyedi támogatások 645. 642 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 643 A miniszteri keretbõl 2001. II. negyedévében nyújtott egyedi támogatások 645 Közlemény 660 Pályázati naptár 661

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 554 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról 575 Tájékoztató a Közmûvelõdési

Részletesebben

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173 1170 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tá jé koz ta tó az Is me ret ter jesz té si és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tai el bí rá lá sá ról és az egyedi döntésekrõl 1171 Tá jé koz ta

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

Tájékoztató a Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 627

Tájékoztató a Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 627 626 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 627 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium Környezetvédelmi Lexikon beszerzésére kiírt pályázatának

Részletesebben

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a bizottsági határozatokról 1211 Tájékoztató a miniszteri döntésekrõl, 2008-as elõirányzatokról 1214 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319 314 NKA HÍRLEVÉL n TARTALOMJEGYZÉK n Az NKA végrehajtási rendeletének módosítása 315 n A Holocaust Megemlékezések Ideiglenes Szakmai Kollégium tagjai 316 n A Kultúra és Turizmus Ideiglenes Szakmai Kollégium

Részletesebben

Az NKA Bizottságának általános érvényû ajánlása (2003. I. 20.) az egyedi bírálatok szûkítésérõl 267

Az NKA Bizottságának általános érvényû ajánlása (2003. I. 20.) az egyedi bírálatok szûkítésérõl 267 266 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA Bizottságának általános érvényû ajánlása (2003. I. 20.) az egyedi bírálatok szûkítésérõl 267 Az NKA Bizottságának 2/2003. (III. 17.) számú határozata 268 Az NKA

Részletesebben

Tájékoztató a miniszteri keretbõl a társadalmi szervezetek számára nyújtott egyedi támogatásokról 2003. július 1. 2003. szeptember 30.

Tájékoztató a miniszteri keretbõl a társadalmi szervezetek számára nyújtott egyedi támogatásokról 2003. július 1. 2003. szeptember 30. 1066 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a miniszteri keretbõl a társadalmi szervezetek számára nyújtott egyedi támogatásokról 2003. július 1. 2003. szeptember 30. között 1067 Tájékoztató a társadalmi

Részletesebben

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 75 Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

Új székhelyen a Nemzeti Kulturális Alapprogram 955. A Múzeumi szakmai Kollégium meghívásos pályázata 956

Új székhelyen a Nemzeti Kulturális Alapprogram 955. A Múzeumi szakmai Kollégium meghívásos pályázata 956 954 NKA HÍRLEVÉL TARALOMJEGYZÉK Új székhelyen a Nemzeti Kulturális Alapprogram 955 A Múzeumi szakmai Kollégium meghívásos pályázata 956 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 959 A Könyvtári

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium egyedi pályázatainak döntésérõl 1054 A Kiemelt Kulturális

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787 786 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 4/2002. (IX. 9.) számú határozata 788

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kiadott és az NKA portálján megtalálható pályázati adatlapon lehet, annak benyújtása

Részletesebben

Kulturális és művészeti programok

Kulturális és művészeti programok Kulturális és művészeti programok 90 Kulturális és művészeti programok Kulturális és művészeti programok Bridge of Understanding OSI: 7 830 000 Ft A program a világpolitikai helyzetre kívánt reagálni olyan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl támogatott nagyrendezvények (2004. január 1. 2004. június 30.) 1051

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl támogatott nagyrendezvények (2004. január 1. 2004. június 30.) 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A miniszteri keretbõl támogatott nagyrendezvények (2004. január 1. 2004. június 30.) 1051 A miniszteri keretbõl támogatott NKÖM központi intézmények (2004. január 1. 2004.

Részletesebben

Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051

Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051 Tájékoztató a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731. Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741

Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731. Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741 730 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731 Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741 Tájékoztató a Közmûvelõdési

Részletesebben