A Népmûvészeti és Táncmûvészeti Szakmai Kollégium közös pályázati felhívása 299. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 301

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Népmûvészeti és Táncmûvészeti Szakmai Kollégium közös pályázati felhívása 299. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 301"

Átírás

1 298 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM A Népmûvészeti és Táncmûvészeti Szakmai Kollégium közös pályázati felhívása 299 A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 301 Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 304 Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 318 A Nemzeti Kulturális Alapprogram aktuális pályázatai 330 Az NKA pályázati adatlapja 331 Pályázati tájékoztató 335 Betétlap a pályázati adatlap 6. pontjához 337

2 PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK NKA HÍRLEVÉL 299 A NÉPMÛVÉSZETI ÉS TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Népmûvészeti és a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium közös pályázatot hirdet a évben is folyamatosan és magas színvonalon mûködõ, nem hivatásos, alternatív tánccsoportok és minõsített néptáncegyüttesek részére, kizárólag repertoárjuk új táncmûvekkel való bõvítésére. A pályázathoz csatolni kell: a koreográfus szakmai önéletrajzát, a bemutatandó koreográfia leírását (tánctípus, táncdialektus, cím, szinopszis), néptáncegyüttesek minõsítõ oklevelének másolatát, alternatív táncmûvészeti csoportok kétéves, folyamatos szakmai tevékenységének leírását. Pályázni a koreográfus, a zenei kíséret és a betanítás tiszteletdíjára, azok tb-járulékára, valamint terembérletre lehet. Az igényelhetõ támogatás összege: maximum Ft. Altéma kódszáma: 8117 A pályázatok május 29-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz

3 300 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Az adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától. Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Népmûvészeti és Táncmûvészeti Szakmai Kollégium

4 PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK NKA HÍRLEVÉL 301 A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a nemzeti kultúra szempontjából kiemelkedõen fontos színházi alkotások színrevitelének, csereprogramok megvalósításának és szakmai rendezvényeknek a támogatására, amelyek június 30-ig megvalósulnak. Pályázhatnak: jogi személyiséggel rendelkezõ állandó színházi és független hivatásos társulatok, alternatív társulatok. Pályázni lehet: 1. A június 30-ig megvalósuló új színházi produkciók létrehozásának támogatására A kollégium az elbírálásnál elõnyben részesíti: az egyetemes, klasszikus színházi értékeket felmutató elõadások létrehozását, az új színházi törekvéseket, a gyermek- és ifjúsági elõadásokat, a határon túli színházak magyar nyelvû elõadásait, a magyar szerzõk mûveinek támogatását különös tekintettel az õsbemutatókra, a két vagy több társulat együttmûködésével létrehozott közös elõadásokat. A pályázathoz csatolni kell az alábbi mellékleteket: a produkció részletes leírását, a rendezõ szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát, állandó színházépülettel nem rendelkezõ színházak esetében a befogadó nyilatkozatát, az alkotók nevét és a tervezett szereposztást, a bemutató elõadás idõpontját, zenés darabok (zenés játékok, musicalek, operettek) esetében ha az õsbemutató mellékelni kell a hangzó anyagot (kazetta 5 10 perc). Támogatás kérhetõ: tiszteletdíjra és annak járulékára, jelmezköltségre, díszletköltségre, kellékekre, szállítási díjra, bérleti díjra. A támogatás a bemutató elõadás idõpontjához igazodva, ütemezetten történik. Altéma kódszáma: Magyar színházi együttesek külföldi megjelenésének, valamint külföldi együttesek magyarországi vendégjátékának támogatására Az elsõ pontnál felsorolt mellékletek csatolásán túl a pályázónak mellékelnie kell a partnerszínház meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát is. Támogatás kérhetõ: tiszteletdíjra és annak járulékára, szállítási díjra, utazási költségre. Az 1. és 2. pontra határon túli pályázatokat is vár a kollégium. Altéma kódszáma: 1303

5 302 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK 3. Nemzetközi és országos jelentõségû, színházszakmai szempontból fontos találkozók, rendezvények megszervezésének támogatására A pályázathoz csatolni kell: a rendezvény részletes programtervezetét, célját és költségvetését eseményenkénti bontásban is, a rendezvény tervezett idõtartamát és a meghívottak körét, várható létszámát. Támogatás kérhetõ: szállásköltségre, elõadók tiszteletdíjára és annak járulékára, útiköltségére. Altéma kódszáma: 1307 A pályázatok július 15-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. Általános tudnivalók Pályázni az NKA Igazgatóságának évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyû pályázónak. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) Az adatlap postai úton is igényelhetõ bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével az NKA Igazgatóságától.

6 PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK NKA HÍRLEVÉL 303 Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a pályázóval történõ megállapodás alapján a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után külön értesítés nélkül a fenti anyagokat megsemmisítjük. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: /141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Színházi Szakmai Kollégium

7 304 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK TÁJÉKOZTATÓ A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium március 24-én elbírálta a február 3-i beérkezési határnapra kiírt pályázatát. Erre az idõpontra 287 pályázat érkezett be, amelyek közül 10 pályázat tartalmi, illetve formai okokból érvénytelennek bizonyult. A feltételeknek megfelelõ pályázatok elbírálása során a kollégium 201 pályázatnak forintot ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként. A kollégium a pályázati felhívás 1501-es számú altémájára a szakfolyóiratok és periodikák támogatására érkezett pályázatokat február 20-án elbírálta. A döntés eredményét a X/7-es számú NKA Hírlevélben közöltük. A felhívás többi altémájának célja volt: Magas mûvészeti színvonalú táncmûvészeti tervek megvalósításának támogatása a 2003/2004-es évadban 1. Új produkciók megvalósítására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Artus Táncházi Egyesület (Budapest) A Hókirálynõ címû produkció létrehozására Ár-Tér Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Hódmezõvásárhely) A Dühöngõ címû produkció létrehozására A Web-Site Story címû táncprodukció létrehozására Bajazzo-Art Kulturális, Mûvészeti és Reklám Management Kkt. (Budapest) Bartók Béla: Fából faragott királyfi címû elõadás megvalósítására Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Háza (Dunaújváros) A Vak vezet világtalant címû táncszínházi produkció létrehozására Bata Rita (Budapest) Az Igrata persona címû produkció megvalósítására Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztõ Kht. (Budapest) A Hagyományok bálja Tánckoncert címû produkció létrehozására Berger Gyula (Budapest) A Pararoid címû táncszínházi darab létrehozására Ft Ft Ft Ft Ft

8 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 305 Botafogó Szabadidõ, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület (Budapest) A Don Q címû produkció létrehozására Bozsik Yvette Alapítvány (Budapest) A Bacchanália címû produkció létrehozására* A Táncterápia címû produkció létrehozására* A Bál címû produkció létrehozására* Budapest Táncszínházért Alapítvány (Budapest) Mándy Ildikó: Ego címû koreográfiájának létrehozására A Chopin munkacímû koreográfia elkészítésére Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest) Regõs Pál: Szívhang címû táncdrámájának létrehozására a Szkéné Színházban Csokonai Színház (Debrecen) Thierry Verger: Temp d Ame címû produkciójának létrehozására Zachár Loránd: Mikrokozmosz címû táncprodukciójának létrehozására Dansart Kulturális Bt. (Budapest) A Lomtalanítás címû táncszínházi produkció létrehozására Dream Team Színház Kulturális Egyesület (Budapest) A Bábvilág címû produkció létrehozására Euro-Art Mûvészeti Egyesület (Budapest) A Bolyongó címû táncprodukció létrehozására A Közel és távol és a Hattyú halála címû táncprodukció létrehozására Figura Társaság (Gyergyószentmiklós Gheorgheni) A Malom címû táncszínházi produkció létrehozására Fúzió a Kortárs Mûvészetekért Kulturális Egyesület (Budapest) Gálik Éva: Az ágy címû produkciójának megvalósítására Gaál Mariann (Budapest) A E-motion címû produkció létrehozására Gergye Krisztián (Budapest) A Barbara L. (Képek anyámról) munkacímû kortárs táncelõadás megvalósítására Gesztus Mûhely Egyesület (Budapest) A Mozgásérzékelés címû kortárs táncelõadás megvalósítására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

9 306 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Gold Bea (Budapest) A Holdóra címû produkció létrehozására Gyõri Balett (Gyõr) A Klezmer táncszvit produkció létrehozására* A Macbeth címû kétfelvonásos balett bemutatására* Hagyományok Háza (Budapest) A Veszett világ címû produkció létrehozására* A Magyar verbunk címû produkció létrehozására* Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes (Csíkszereda Miercurea Ciuc) A Százlábú kaland címû táncjáték megvalósítására Hargitai Ákos (Budapest) Az Extrém címû produkció megvalósítására Honvéd Együttes (Budapest) A Ki népei vagytok? címû új produkció létrehozására Az Országalma címû új produkció megvalósítására A Budapest Táncegyüttes Cigány kurázsi címû produkciójára A Budapest Táncegyüttes Dracula címû új produkciójának létrehozására Juhász Anikó (Budapest) A Bonnie és Clyde címû produkció létrehozására Juhász Zsolt (Budapest) A Kövek éneke címû táncjáték megvalósítására A Derengõ és a Muszáj Herkules címû táncszínházi produkció megvalósítására* Juventus Kulturális Bt. (Budapest) A Blink címû produkció létrehozására Kádár Ignác (Páty) A Mezõségek II. címû produkció létrehozására Kéglné Krausz Aliz (Budapest) A Mélyvíz címû produkció elkészítésére Kompánia Kortárs Táncszínházi Egyesület (Budapest) Az Orlandó címû táncprodukció létrehozására a Szkéné Színházban A Giselle címû táncprodukció létrehozására Kortárs Balettért Alapítvány (Szeged) Csajkovszkij: Diótörõ címû darabjának bemutatására A Carmen címû produkció megvalósítására Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

10 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 307 Kortárs Táncért és Jelelõ Színházért Alapítvány (Budapest) Az Aqua munkacímû produkció megvalósítására Közép-Európa Táncszínház Egyesület (Budapest) A Dó ré mi címû produkció létrehozására Tanaka Min: Cédrus címû produkciójának létrehozására A Szindbád címû produkció létrehozására Kun Attila (Budapest) Kun Attila: 7 címû darabjának létrehozására Ladjánszki Márta (Budapest) A T-estem címû önálló est létrehozására Lajtha László Alapítvány (Sepsiszentgyörgy Sfântu-Georghe) A Háromszék Táncegyüttes Vörösmarty: Csongor és Tünde címû produkciójának megvalósítására Ft Ft Ft Ft Magyar Nemzeti Balett Alapítvány (Budapest) A Stúdió Együttes Kortárs koreográfusok estje VI. Megmérettetve címû produkciójára 1 Mándy Ildikó (Budapest) Az Ádám, Éva és a harmadik évezred címû produkció megvalósítására Mûvelõdési Ház (Székelyudvarhely Odorheiu-Secuiesc) Az Udvarhely Néptáncmûhely Párkeresõ címû produkciójának megvalósítására Nagyváradi Állami Filharmónia (Nagyvárad Oradea) A Mesél a tánc címû produkció létrehozására Népkör Magyar Mûvelõdési Központ (Szabadka Subotica) A Magyarok a déli végeken címû produkció megvalósítására* Orkesztika Alapítvány (Budapest) A Még 1 Mozdulatszínház 5 5 sorozat produkciójának létrehozására Pécsi Nemzeti Színház (Pécs) Petrovics Emil-est létrehozására Bartók-est létrehozására Európai koreográfusok estje címû elõadás létrehozására Pipacsok Néptáncegyüttes Mûvészeti Egyesület (Székelykeresztúr Cristuru-Secuiesc) A Boszorkánytánc címû táncjáték létrehozására Ft Ft Ft

11 308 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Pirókné Lippai Andrea (Solymár) A Fusion duende címû elõadás létrehozására Rókás László (Budapest) A Három igaz csók címû produkció létrehozására A Federico s Road címû produkció létrehozására Sámán Színház Mûvészeti Bt. (Budapest) A Stigma címû táncszínházi produkció létrehozására T.A.S.C. Bt. (Budapest) A La Dance Company Faiskola címû produkciójának elkészítésére Új Elõadómûvészeti Alapítvány (Budapest) A Táncról táncra címû produkció létrehozására Ft Ft Ft 2. Produkciók belföldi és külföldi forgalmazására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Artus Táncszínházi Egyesület (Budapest) Az Artus és a Noé Trilógia/Portré címû elsõ dániai bemutatkozására az Odensee Nemzetközi Fesztiválon Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Háza (Dunaújváros) Dunaújváros táncszínháza Vitéz bátor, Mennyei kocsmaasztal, Székek fekete fizikája és az (Ör) Kényes témák címû darabjainak országos forgalmazására Bata Rita (Budapest) A Zsigervirág címû produkció bemutatására a Mediawave Fesztiválon Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztõ Kht. (Budapest) A görög húsvéti ünnepeken és a nemzetközi fesztiválon való vendégszereplésre Görögországban* Bozsik Yvette Alapítvány (Budapest) A Lakodalom címû produkció erdélyi forgalmazásához* Budapest Táncszínházért Alapítvány (Budapest) A Szaxofon táncok és az Európai címû produkciók belföldi forgalmazására A Holle anyó címû gyermekdarab belföldi forgalmazására Ft Ft Ft Ft Ft

12 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 309 Dansart Kulturális Bt. (Budapest) A véletlen Tudományos ismeretterjesztõ táncjáték címû produkció berlini vendégszereplésére Gaaldor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) A Pál utca címû produkció belföldi forgalmazására A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda címû elõadására Le Mansban* A Magyar Állami Népi Együttes Magyar verbunk címû produkciójának belföldi forgalmazására* A Magyar Állami Népi Együttes produkcióinak belföldi forgalmazására* Hargitai Ákos (Budapest) A Szabadesés címû produkció vendégjátékára Svédországban Honvéd Együttes (Budapest) Az együttes franciaországi turnéjára A évi sepsiszentgyörgyi Ostinato Összmûvészeti Fesztiválon való fellépésre Az együttes gyermekelõadásainak külföldi forgalmazására (János vitéz, Ludas Matyi) A Budapest Táncegyüttes részvételére a Mexiko Guadalajara Fesztiválon Juhász Zsolt (Budapest) A Duna Táncmûhely lengyelországi versenyfesztiválon való részvételéhez* Kádár Ignác (Páty) Az Ordasok együttes elõadásainak forgalmazására Magyarországon és Erdélyben Kántor Kata (Gyõr) A Sóhajok címû táncelõadás belföldi forgalmazására Kompánia Kortárs Táncszínházi Egyesület (Budapest) A Cyber gésák címû produkció vendégszereplésére Marburgban Kortárs Balettért Alapítvány (Szeged) A Szegedi Kortárs Balett vidéki programjára (Tatabánya, Debrecen, Eger, Sziget 2003 Fesztivál) A Szegedi Kortárs Balett vendégjátékára Olaszországban (Anagni, Ragusa, Vittorio) A Szegedi Kortárs Balett vendégjátékára Skandináviában (Helsinki, Stockholm, Oslo) Kortárs Táncért és Jelelõ Színházért Alapítvány (Budapest) A Lakoma címû elõadás bemutatására a 7. Lublini Nemzetközi Táncszínházi Fesztiválon A társulat vendégszereplésére Litvániában Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

13 310 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK A Tricks & Tracks és a Lakoma címû darabok németországi turnéjára A Frenák Pál Társulat Lakoma címû darabjának bemutatására a prágai Konfrontációk Fesztiválon Közép-Európa Táncszínház Egyesület (Budapest) A Közép-Európa Táncszínház vendégjátékára külföldön (Torun, Cividale, Varsó) L1 Független Táncmûvészek Társulása Egyesület (Budapest) A pozsonyi L1 Fesztiválon való részvételre Lajtha László Alapítvány (Sepsiszentgyörgy Sfântu-Georghe) A Háromszék Táncegyüttes erdélyi turnéjára a Bakkhosz Testamentuma címû elõadással Mozgás-Teátrum Táncmûvészeti és Kulturális Egyesület (Debrecen) A Nem és Charing címû produkciókkal való részvételhez az Ohrid Produkciós Ház fesztiválján Orkesztika Alapítvány (Budapest) A Még 1 Mozdulatszínház elõadásainak belföldi forgalmazására Pécsi Nemzeti Színház (Pécs) A Pécsi Balett mexikói turnéjának megvalósítására Új Elõadómûvészeti Alapítvány (Budapest) A Tánc a táncról címû produkció belföldi forgalmazására Ft Ft Ft 3. Nemzetközi kapcsolatok támogatására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Andrea Paolini Merlo (Budapest) Tanulmányúthoz a Laban London modern táncmûvészeti iskolában Angelus Iván (Budapest) Tanulmányút az európai táncfõiskolákra Ft Fügedi János (Budapest) A Laban Kinetográfia Nemzetközi Tanácsa évi konferenciáján való részvételre Ft Gál Eszter (Budapest) Ecite 2003 európai kontakt improvizáció-tanárok konferenciáján való részvételre Ft

14 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 311 Lajtha László Alapítvány (Sepsiszentgyörgy Sfântu-Georghe) A Háromszék Táncegyüttes hat táncosának továbbképzésére Budapesten Magyar Nemzeti Balett Alapítvány (Budapest) Boros Ildikó és Szegõ András táncmûvészek amerikai tanulmányútjára Mûhely Alapítvány (Budapest) Talló Gergely és Pintér Gábor részvételére a 2003-as IETM-találkozón Ft Ft Pirókné Lippai Andrea (Solymár) 2 hetes tanulmányútra Andalúziába (Jerez) Ft Táncmûhely Oktató és Szolgáltató Bt. (Budapest) Az argentínai nemzetközi táncversenyen való részvételre Tóth (Hód) Adrienn (Budapest) Hód Adrienn és Bakó Tamás tavaszi tanulmányútjára 4. Neves külföldi mûvészek fogadása Pályázó és pályázat Megítélt összeg Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztõ Kht. (Budapest) Határainkon túli magyar hivatásos együttesek fellépésére a VIII. Duna Karnevál nemzetközi kulturális találkozón Csokonai Színház (Debrecen) Myriam Naisy francia tanár és koreográfus meghívására Gyõri Balett (Gyõr) Katia Zvelebilová meghívása kurzusvezetésre* Juventus Kulturális Bt. (Budapest) Kontakt Budapest II. Nemzetközi Tánc- és Zenei Improvizáció Fesztivál megvalósítására L1 Független Táncmûvészek Társulása Egyesület (Budapest) Külföldi társulatok vendégjátékára a III. L1 Fesztivál keretében Ft Ft MASZK Magyarországi Alternatív Színházi Központ Egyesület (Szeged) ACHE (Szentpétervár) Plug N Play címû elõadásának meghívására a Thealter Fesztiválra Ft

15 312 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Mediawave Nemzetközi Vizuális Mûvészeti Alapítvány (Gyõr) Tánchullámok Dancewaves címmel nemzetközi kortárs és orientális táncbemutatókra MU Színház Egyesület (Budapest) Külföldi társulatok és szólisták fellépéseire Mûhely Alapítvány (Budapest) 4 workshop/technikai tréning szervezése táncosok továbbképzésére külföldi vendégtanárokkal Nemzeti Táncszínház Kht. (Budapest) A III. Táncfesztiválon külföldi együttesek fogadására Népkör Magyar Mûvelõdési Központ (Szabadka Subotica) A II. Interetno Fesztivál táncprodukciójának támogatására* A Kárpát-medence örökségei címû mesterkurzusra Szabadkán Vitézi Ének Alapítvány (Budapest) Az Ifjú szívek és a Háromszék Táncegyüttesek fellépésére a Budapest Népmûvészeti Sokadalomban Ft Ft 5. Mûvészeti oktatási intézmények táncprogramjainak megvalósítására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Gyõri Tánc- és Képzõmûvészeti Fõiskola (Gyõr) Vizsgakoncertre a Gyõri Nemzeti Színházban* Gyõri nyári tánckurzusra* Vendégtanárok meghívására* Ft Ft Ft Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (Budapest) Külföldi balettmester meghívására* Ft A néptánc, színházi tánc szakos hallgatók évi vizsgaelõadásának támogatására* 1 Végzõs koreográfus hallgatók vizsgaelõadásának támogatására* Ft A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola növendékeinek részvételére az averdeeni ifjúsági fesztiválon* Végzõs balettmûvész szakos hallgatók vidéki kiskoncertjének és vizsgakoncertjének támogatására* Ft A Diótörõ címû balett bemutatására Marosvásárhelyen* Ft Pécsi Mûvészeti Szakközépiskola (Pécs) A Tánc-Óra címû, fiatal közönségnek ajánlott ismeretterjesztõ mûsor létrehozásának támogatására A modern tánctechnikák oktatási programjának folytatására Ft Ft

16 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 313 Új Elõadómûvészeti Alapítvány (Budapest) A Budapest Táncmûvészeti Szakközépiskola Még egy csepp és az Újabb titkok címû produkcióira 6. Értékes táncmûvek felújítására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztõ Kht. (Budapest) A Szabadsághõs, Kossuth Lajos üzenete címû történelmi táncjáték felújítására* Berger Gyula (Budapest) A Három gátlás címû táncszínházi elõadás felújítására Bozsik Yvette Alapítvány (Budapest) A Sztravinszkij-est címû darab felújítására a Nemzeti Táncszínházban Budapest Táncszínházért Alapítvány (Budapest) Földi Béla Bocs címû darabjának felújítására Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes (Csíkszereda Miercurea-Ciuc) Az együttes Múltunk, jelenünk, jövõnk címû mûsorának felújítására Honvéd Együttes (Budapest) A Magyarországi néptáncok címû produkció felújítására A Kõmûves Kelemen, a János vitéz és a Ludas Matyi címû produkciók felújítására Kortárs Balettért Alapítvány (Szeged) Bartók Béla Juronics Tamás: A csodálatos mandarin címû produkciójának felújítására Közép-Európa Táncszínház Egyesület (Budapest) A Szép csendesen címû darab felújítására Kun Attila (Budapest) Jeremy James Gaps, Lapse and Relapse címû darabjának felújítására Miskolci Nemzeti Színház (Miskolc) A Csajkovszkij: Diótörõ címû elõadás felújítására Orkesztika Alapítvány (Budapest) A Még 1 Mozdulatszínház mozdulatmûvészeti kompozíciójának felújítására Ft Ft Ft Ft

17 314 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK 7. Határon túli produkciók magyarországi bemutatására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Ady Endre Mûvelõdési Ház (Miskolc) Határon túli együttesek részvételére a Borsodi Fonó Nemzetközi Folklórfesztiválon a diósgyõri várban Magyar Kollégium Kulturális Egyesület (Budapest) Advent a székelyekkel a Háromszék Táncegyüttes budapesti fellépésére Népkör Magyar Mûvelõdési Központ (Szabadka Subotica) A Népkör Táncegyüttes részvételére a jászberényi Csángó Fesztiválon Zalai Táncegyüttes Egyesület (Zalaegerszeg) A Maros Mûvészegyüttes részvételére a VIII. Egerszeg Fesztiválon Ft 8. Táncmûvészeti kiadványok támogatására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Bajazzo-Art Kulturális, Mûvészeti és Reklám Management Kkt. (Budapest) A Mimetika címû módszertani kézikönyv megírására Duax Számítástechnikai és Kiadói Kft. (Budapest) Angol nyelvû promóciós tánckiadványra Hagyományok Háza (Budapest) Kiadványra az Állami Népi Együttesrõl* Kortárs Táncszínházi Egyesület (Budapest) Az egyesület szakmai kiadványának megjelentetésére Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (Budapest) A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola címû ismeretterjesztõ kiadvány támogatására* Magyar Tánctudományi Társaság (Budapest) Az elsõ önálló Magyar Táncmûvészeti Lexikon munkálatainak folytatására A Tánctudományi tanulmányok évi számának szerzõi és szerkesztõi munkálataira Ft Ft

18 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 315 Mezõgazda Kiadó és Kereskedõ Kft. (Budapest) Bertus Zórándi: A balett-technika alapjai címû kiadvány megjelentetésére* Károly Róbert: Zeneelmélet és zenei formatan táncosoknak címû kiadványának megjelentetésére Ft Ft 9. Országos vagy regionális hatáskörû szervezetek rendezvényeire Pályázó és pályázat Megítélt összeg A Magyar Táncmûvészetért Alapítvány (Budapest) A tánc szavaival országos néptáncszínházi sorozatra András Alapítvány (Csíkszereda Miercurea Ciuc) Néptáncképzésre gyerekek számára Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest) A 18. Nyári IDMC mûhelytanfolyamra Budavári Mûvelõdési Ház (Budapest) Budavári nyár Történelmi verbunkfesztivál megrendezésére Ft Cigány Szociális és Mûvelõdési Módszertani Bázis (Pécs) A III. Nemzetközi Romafesztiválon részt vevõ külföldi együttesek fellépésére Kortárs Táncszínházi Egyesület (Budapest) A Pepsi-sziget Fesztiválon a színház- és táncsátor programjainak megvalósítására Kreatív Mozgás Bt. (Budapest) Tavaszi és nyár végi tánckurzusra a Goli Tánchelyen* Magyar Táncmûvészek Szövetsége (Budapest) A II. Keszthelyi Táncpanoráma megrendezésére A III. Táncfesztivál megrendezésére Az I. Táncfarsang megrendezésére Martin György Néptáncszövetség (Budapest) A Kortárs néptánc címû színházi produkció létrehozására Modern Tánc-Játék Stúdió Alapítvány (Debrecen) Az V. Modern-kortárs Táncestre Debrecenben Tánckurzusra a Modern Tánc-Játék Stúdióban Mûhely Alapítvány (Budapest) A Pólusok címû koreográfiai est megvalósítására Az Inspiráció címû fiatal koreográfusok estjére Ft Ft Ft Ft Ft

19 316 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK Nemzetközi Tánc és Kultúra Alapítvány (Budapest) A Táncpaletta XIII. Magyar Sztárgála az Operában címû gálaestre Orkesztika Alapítvány (Budapest) Az 5. Szóló Tánc- és 3. Duó Táncfesztivál megrendezésére Pannon Várszínház Színmûvészet-fejlesztési Kht. (Veszprém) A VI. Táncfesztiválra Parnasszus Táncmûvészeti Alapítvány (Eger) Az Erlau Táncfesztivál megvalósítására Egerben Pécsi Tudományegyetem (Pécs) A II. Pécsi Nyári Táncegyetem intenzív tánckurzus megvalósítására Táncház Egyesület (Budapest) A XXII. Országos Tánctalálkozóra Táncpedagógusok Országos Szövetsége (Budapest) A XII. Országos Gyermek, Ifjúsági és Felnõtt Táncmûvészeti Fesztiválok megrendezésére Ft Ft Ft 10. Táncprodukciók folyamatos befogadására Pályázó és pályázat Megítélt összeg Artus Táncszínházi Egyesület (Budapest) 18 táncprodukció befogadására az Artus Stúdióban Jászai Mari Színház Népház (Tatabánya) Rendszeres táncestek megvalósítására a Jászai Mari Színházban Kalászi Faluház Kulturális, Szolgáltató Kht. (Budakalász) A Duna Táncmûhely produkcióinak forgalmazására Katona József Színház (Kecskemét) A Szegedi Kortárs Balett produkcióinak bemutatására Móricz Zsigmond Színház (Nyíregyháza) A Közép-Európa Táncszínház Dó ré mi címû elõadására Nyíregyházán MU Színház Egyesület (Budapest) Táncosok elõadásaira a MU Színházban Ft 2

20 EREDMÉNYKÖZLÉSEK NKA HÍRLEVÉL 317 Petõfi Csarnok Kht. (Budapest) Szabadtéri néptáncesték szervezése a Petõfi Csarnokban Pécsi Harmadik Színház Kht. (Pécs) Tánc- és mozgásszínházi produkciók vendégjátékára a Pécsi Harmadik Színházban Thália Színház Kht. (Budapest) Táncprodukciók folyamatos befogadására a Thália Színházban Trafó Kortárs Mûvészetek Háza Kht. (Budapest) Hullámvasút Kortárs magyar táncsorozat bemutatására a Trafóban A Társastánc: társmûvészetek a kortárs táncban címû sorozatra a Trafóban (külföldi táncosok meghívása) Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Veszprém) Kortárs táncmûvészeti produkciók bemutatására Veszprémben Összesen: Ft Ft Ft Ft Az ülés idõpontjáig 2 pályázat érkezett a kollégiumhoz, amely egyedi elbírálás alá esett. A döntés alapján a kollégium a pályázóknak forint vissza nem térítendõ támogatást ítélt meg. Pályázó és pályázat Megítélt összeg Budavári Mûvelõdési Ház (Budapest) A Lakócsai táncok címû táncoktatói mesterszalag elkészítésére Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (Budapest) A Gördülõ Tánccsoport magyar gördülõ show-jának megvalósítására Összesen: 1 Lõrinc Katalin s. k., a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium elnöke A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt az összeférhetetlenséget kiküszöbölendõ, a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.

Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243

Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243 242 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA pályázati felhívása a Millenáris Parkban rendezendõ kulturális programok megvalósítására 243 A Közmûvelõdési és Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979

A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979 978 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása 979 A fogyatékossággal élõ emberekért Média és Mûvészeti Ideiglenes

Részletesebben

független műhelyek támogatása 2008.

független műhelyek támogatása 2008. független műhelyek támogatása 2008. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Pályázó neve Lebonyolító gazdasági társaság 2008-ban megítélt összeg Ládafia Bábszínház Ládafia-Műhely

Részletesebben

Trilógia című meghívásos verseny megrendezésének támogatása fiatal koreográfusok számára 25 1 000 000

Trilógia című meghívásos verseny megrendezésének támogatása fiatal koreográfusok számára 25 1 000 000 Miskolci Nemzeti Miskolc Trilógia című meghívásos verseny megrendezésének támogatása fiatal koreográfusok számára 25 1 000 000 Kortárs Táncért és Jelelő ért 0 ker. A Frenák Pál Társulat Oda munkacímű új

Részletesebben

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875. A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875. A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879 874 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázati felhívása 875 A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 879 A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati

Részletesebben

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 819

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 819 818 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 819 Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 821 Tájékoztató

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kiadott és az NKA portálján megtalálható pályázati adatlapon lehet, annak benyújtása

Részletesebben

Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051

Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 1051 Tájékoztató a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117 114 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 115 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 117 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 124 A Népmûvészeti

Részletesebben

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 187. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 190

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 187. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 190 186 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 187 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 190 Betétlap a Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívásának

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 870. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos folyóirat-pályázati felhívása 872

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása 870. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos folyóirat-pályázati felhívása 872 866 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A nemzeti kulturális örökség miniszterének 22/2002. (XI. 22.) NKÖM rendelete a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999.

Részletesebben

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283 282 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 283 A Zenei Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 285 A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása az 1995.

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t.

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t. A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t. Az alább felsorolt folyóiratok

Részletesebben

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása. a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása

A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása. a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 7. számú melléklet a 2010. évi törvényhez A helyi önkormányzati színházi támogatások ainak és pénzforgalmi ének alakulása a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása ban Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház)

Részletesebben

1-es altéma Katona Produkciós pályázat

1-es altéma Katona Produkciós pályázat 1-es altéma Katona Produkciós pályázat pályázó színház támogató önkormányzat bemutatandó mű (szerző cím) megítélt támogatás Astoria Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban MANK)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355. A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357 354 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Kimutatás az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi kereteirõl 355 A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 357 Tájékoztató az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium egyedi elbírálású

Részletesebben

V. 2010. 7. 330 222 108 3/2010. EMT.

V. 2010. 7. 330 222 108 3/2010. EMT. 1/2010. EMT. számú határozat Az EMT elfogadja a 2010. évi Költségvetési Törvény 7. számú mellékletében szereplő források felosztására és a színház szakmai és táncművészeti szakmai kuratórium tagjaira tett

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

2005. DECEMBER HAVI PROGRAM. 1. csütörtök, 19.00 óra Rómeó és Júlia (Jeruzsálemben) Magyar Fesztivál Balett

2005. DECEMBER HAVI PROGRAM. 1. csütörtök, 19.00 óra Rómeó és Júlia (Jeruzsálemben) Magyar Fesztivál Balett 2005. DECEMBER HAVI PROGRAM UNEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ - SZÍNHÁZTEREM 1. csütörtök, 19.00 óra Rómeó és Júlia (Jeruzsálemben) Magyar Fesztivál Balett 2. péntek, 19.00 óra Vágyak vándorlása / Origo / Is-mer-M

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

Javaslat a évi költségvetési előirányzatok módosítására (Millió forintban, egy tizedessel) Fejezet Cím Alctm Jogcsop. szam Jo g- szara Elov. cso

Javaslat a évi költségvetési előirányzatok módosítására (Millió forintban, egy tizedessel) Fejezet Cím Alctm Jogcsop. szam Jo g- szara Elov. cso t rs ággyűlés Hivatala lrom6. : 7-ÍM.45-164-4 Érkeze, 2006 DEC 12. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kapcsolódó módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 347

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 347 346 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 347 A Népmûvészeti és Táncmûvészeti Szakmai Kollégium közös pályázati felhívása 350 Az NKA

Részletesebben

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 842 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 Betétlap a Mozgókép Szakmai Kollégium

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. május 11. A 2012.05.05-05.11 között megjelent pályázati kiírások: Cím: Andrássy Európa Ösztöndíj Kiíró: Wekerle Sándor Alapkezelő Határidő: 2012. 05. 18. Pályázhat: fiatal és tapasztalt

Részletesebben

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta.

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta. 1/2011. (01.11.) EMT határozat hogy a Szentendre Város Önkormányzata által alapított Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírandó pályázat szakmai bizottságába

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

Érk~_, _t; Tisztelt Elnök Úr!

Érk~_, _t; Tisztelt Elnök Úr! Q ()13 NGV 2. /f,2.1»«4 [ Számvev őszéki és költségvetési bizottság Érk~_, _t;..1. Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k Bizottsági módosító javaslat! Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására Melléklet ok: Sorszám Kulturális tevékenységek támogatása szervezet neve 2011.évi Önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? 2012. évi Pályázati program címe Mellékletek?

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211 A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

34 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM

34 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM 34 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM Az NKA Bizottságának 5/2002. (XI. 18.) számú határozata az NKA 2003. évi prioritásairól 35 Az NKA Bizottságának 7/2002. (XI. 18.) számú határozata a NKÖM központi intézményeinek

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kiadott és az NKA portálján megtalálható pályázati adatlapon lehet, annak

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (a megyei és regionális bemutatók szervezői, helyszínei, időpontjai)

XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (a megyei és regionális bemutatók szervezői, helyszínei, időpontjai) Magyar Drámapedagógiai Társaság 2111 Szada, Székely Bertalan u. 1/C Levelezési cím (iroda): 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A Telefon: +36 70 3353959 honlap: www.drama.hu; e-mail: orszagos.talalkozo@gmail.com

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195. A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199 194 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 195 A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 199 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 201 A

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2016. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérõ közzétételi kötelezettségû szerzõdésekrõl 411

TARTALOMJEGYZÉK. Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérõ közzétételi kötelezettségû szerzõdésekrõl 411 410 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérõ közzétételi kötelezettségû szerzõdésekrõl 411 Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Költségtérítéses képzésben résztvevõ cigány fiatalok támogatása March 26.

Költségtérítéses képzésben résztvevõ cigány fiatalok támogatása March 26. Költségtérítéses képzésben résztvevõ cigány fiatalok támogatása 2008. March 26. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS költségtérítéses képzésben résztvevõ roma fiatalok támogatására a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Pártfogó Felügyelet Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter Bács-Kiskun Megye FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON:

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai. 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról. 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl

Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai. 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról. 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai 9/2003 a többletbevétel felosztásáról 10/2003 új állandó kollégium létrehozásáról 11/2003 a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2017. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET

A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET 1. A pályázat célja a szabadidősportban természetesen a fogyatékosok sportjában is résztvevők rendszeres, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen

Részletesebben

A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája

A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája A 2009. évben az alábbi műsorokat forgalmaztuk: Az örök Kalotaszeg Bartók-trilógia I. rész: Kincses Felvidék Bartók-trilógia II. rész: Labirintus

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Diákolimpia V korcsoport Leány Párbajtõr Csapat

Diákolimpia V korcsoport Leány Párbajtõr Csapat page 1/2 Fencers (all, structured order - 45 fencers) number name and first name club 59 SOHAJDA Fanni ADY ENDRE GIMN. DEBRECEN KIS Renáta ANDRÁSSY GYULA GIMN. BÉKÉSCSABA 37 KUCSERA Kinga ANDRÁSSY GYULA

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Klasszikus balettművész szak Kód:001

Klasszikus balettművész szak Kód:001 Klasszikus balettművész szak Kód:001 A klasszikus balettművész szakra azok a LÁNYOK és FIÚK jelentkezhetnek, akik a felvételi vizsga tanévében fejezik be az általános iskola 4. osztályát. A képzés első

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben