Junior Prima Díj Magyar Tudomány Kategória évi díjazottjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Junior Prima Díj Magyar Tudomány Kategória 2011. évi díjazottjai"

Átírás

1 Junior Prima Díj évi díjazottjai

2 Tisztelt Olvasó! Nagy örömmel nyújtjuk át ezt a füzetet, mert igen fontos üzenetet őriz. Jó hírt: van mire építenünk a jövendőt, mert itt élnek köztünk azok a fiatalok, akikben megvan a kellő elszántság és szorgalom, a szükséges tudás és alázat, s mindez alkotóképességgel párosul. Nincs tehát semmi oka annak az értelmiségnek, amely ezt a nevet megérdemli, csüggedten szállnia a jövő zűrzavarába. Még ha mind egy szálig ki is irtanának bennünket, támad új értelmiség, amellyel helyzete a mi gondolatainkat folytattatja. Önök közül bizonyára sokaknak fáj ma a szívük, hogy nem gyári munkások vagy földmunkások. Én pedig azt mondom: sosem volt ilyen szép értelmiségi embernek lenni, mint ma. Csak az értelmiség hivatását ne felejtsék el. Értelmiségi foglalkozásukat föladhatják, válthatnak munkakönyvet, elmehetnek szőlőt kapálni, azt azonban ott is tudniok kell, hogy értelmiségi emberek, s ma az értelmiség a Noé bárkája. Benne ring mindaz a hagyomány, küzdés, emlék, amit az izgalomba jött emberiség tán hajlandó volna föláldozni. S benne menti magát a Jövő nagy utópiája is: az osztályok valódi összeölelkezése egy megtisztult értelmiségi kultúrában. (Németh László, 1943) Idén osztja ki ötödik alkalommal a Magyar Fejlesztési Bank a Junior Prima Díjat Magyar Tudomány Kategóriában. Örvendetes az a hír is, hogy az ifjúság körében egyre ismertebb ez a díj. Minden kitüntetésnek talán az a legfőbb értelme, hogy buzdítást, erőt sugározzon a közösségnek, amelynek köréből a kitüntetők és a díjazottak érkeznek. A Junior Prima díjazottak pedig a holnapból érkeznek. Ők nem frázis jövőnk zálogai. Mindnyájan tettek már le olyan eredményeket a közösség asztalára, amelyekkel méltán irányították magukra a figyelmet. Nekünk pedig, akik a Díj gondozását elvállaltuk, nagyszerű érzés azzal szembesülni, hogy oly sok kiváló jelöltet ajánlanak figyelmünkbe a tudományos élet fórumai. A Magyar Fejlesztési Bankot Magyarország jövőjének előmozdítására alapították. A hitelintézeti tevékenység a gazdaság minden szegmensébe elhatol, és sokrétű tapasztalathoz segít. Megtanít arra, hogy egyvalami az élet minden területén érvényes. A kreativitás, a tudás és a szorgalom hármassága garancia a sikerre. Idén is olyan ifjú tudósok kapják a Junior Prima Díjat, akik ebben a három tulajdonságban mondhatjuk nyugodtan: erényben bővelkednek. Körültekintve a világban azt látjuk, hogy a következő időszak nagy, történelmi léptékű átrendeződésekkel várandós. Hazánkra és a magyar nemzetre olyan kihívások várnak, amelyeket meg kell válaszolnunk, különben ijesztő mélységek nyílnak meg előttünk. Nem kell ettől megijedni. Ahogy Németh László mondta, amikor a nagy háború már a határon tombolt: sosem volt ilyen szép értelmiségi embernek lenni, mint ma. Igen, amikor alaptételek kérdőjeleződnek meg, amikor axiómák veszítik el érvényességüket, akkor, a nagy kihívás idején, széles tér nyílik az alkotóképességnek, a szorgalomnak. Akkor visszahelyezik jogaiba a teljesítményt. Ezért köszönjük a díjazottaknak az eddigi munkát, és a jutalommal megerősítve biztatjuk őket további felfedezésekre, újabb sikerekre. S kérjük őket, ne feledjék Németh László szavát: ők maguk a Noé bárkája, lelkükben, agyukban őrizzék, cselekedeteikben érvényesítsék azt az időtlen erkölcsi normát, hogy akinek több a talentuma, többel is tartozik övéinek. Budapest, november Baranyay László elnök-vezérigazgató 3

3 Asbóth János az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett. Az elméleti kvantumfizika kiemelkedően tehetséges kutatója, aki több különböző téma vizsgálatában mutatott már fel elismerésre méltó eredményeket. Eredeti gondolkodással, sajátos lényeglátással, egyszerű modellek alkotásával hatol a problémák gyökeréig, még alig ismert területeken is. Így gyorsan és lényegi hozzájárulásokkal tud reagálni a tudomány fejlődésére, azon belül a friss, esetenként váratlan felfedezésekre. Dr. Asbóth János fizika SZÜLETETT: Budapest, szeptember ELTE TTK, fizikus szak Innsbrucki Egyetem, PhD-hallgató Hideg atomgázok optikai rezonátorban, kvantum-klasszikus átmenet, mezoszkopikus fizika Leideni Egyetem, Lorentz Intézet 2010 MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály Dr. Domokos Péter, az MTA doktora, az MTA SZFKI tudományos tanácsadója A lényeget megragadó modellalkotás mintapéldája az a szórási modell, amellyel Asbóth János elkezdte vizsgálni az optomechanikai rendszereket, tehát az elektromágneses mező és a fény nyomásának hatására mozgó tükrök csatolásából származó dinamikát. Az utóbbi öt évben robbanásszerűen fejlődő optomechanikában igazodási pont Asbóth modellje, amely már sikeres PhDfokozat kutatási alapjául is szolgált. A megértést segítő, szemléletes képen túl hatékony számolási módszert is nyújt soktükrös rendszerek komplex dinamikájának leírásában, továbbá hidat teremtett a korábban egészen más eszközökkel vizsgált és értelmezett lézeres hűtés elméletéhez. Asbóth János másik kiemelkedő eredménye egy általános kvantummechanikai problémához kapcsolódik, mégpedig a kvantumállapotok nemklasszikusságának mennyiségi jellemzéséhez. Igen eredeti ötlettel a részrendszerek klasszikus valószínűségszámítással nem értelmezhető kvantumos korrelációjának, az ún. összefonódásnak a korábbról már ismert, és sokat tanulmányozott mértékeihez nyúlt. A két kérdés összekapcsolásával egy régóta nyitott problémára adott, utólag már evidensnek tekinthető megoldást. Asbóth János posztdoktorként Leidenben, a Lorentz Intézetben töltött két évet, ahol egy világszinten is kiemelkedő csoportban tanulmányozta a grafén és a magashőmérsékletű szupravezetők transzporttulajdonságait. Csoportvezetője, a mezoszkopikus fizika nemzetközi hírű professzora, Carlo Beenakker a következő szavakkal jellemezte álláspályázatához küldött ajánlásában: cikkei mutatják János technikai képességeit, ugyanakkor az a fontos szerep, amelyet a csoportomban betöltött, jóval túlmutat a publikált munkákon. Ez a jellemzés pontos: Asbóth János lelkesedése a kutatómunka iránt, intuíciói különböző problémák megközelítésében és a váratlan módszerek, amelyeket a számolásban elakadt kollégáknak ajánl, a mindenkori csoportja motorjává teszik. Asbóth János publikációiban rendkívül igényes, cikkeit élmény olvasni. Az Amerikai Fizikai Társulat Physics című áttekintő újságjában nemrégiben kétszer is Research Highlightsnak választották, és a szerkesztők ajánlásával közölték egy-egy optomechanikai és szupravezetési cikkét. Asbóth János hazatérése a külföldi doktori fokozatszerzést és posztdoktori éveket követően óriási nyereség. A magyar fizikusok megalapozottan várhatják, hogy a kvantumoptikai és mezoszkopikus rendszerek hazai kutatását a nemzetközi élvonalban tartja, sőt számottevően növeli eredményességünket és súlyunkat a nemzetközi szakmai közösségben. Dr. Domonkos Péter 4 5

4 Gyarmati Katalin 2001-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematikus szakán. Tehetségét jelezte az 1996-os Nemzetközi Matematikai Diákolimpián nyert bronzérme. Tudományos eredményeiért a Bolyai János Matematikai Társulat még egyetemista korában Rényi Kató-díjban részesítette, 2004-ben pedig a Társulat 30 éven aluli kutatók számára alapított Grünwald Géza-díját is elnyerte és 2010 között az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíjában részesült ben megkapta az MTA Matematikai Tudományok Osztályának nagy presztízsű Erdős Pál-díját. Gyarmati Katalin a nagy hagyományú magyar számelméleti iskola fiatal generációjának egyik legígéretesebb képviselője. Még egyetemi hallgatóként Diophantosz ókori görög matematikus egyik kérdését általánosította két különböző sorozatból képezett szorzatok esetére. A megoldáshoz kidolgozott módszerre azóta a szakirodalomban többen hivatkoztak, és el is nevezték Gyarmatiféle hézagelv -nek ( Gyarmati s s gap principle ). principle Gyarmati Katalin matematika SZÜLETETT: Budapest, április ELTE TTK, matematikus ELTE TTK, Algebra és Számelmélet Tanszék, Elméleti Matematika Doktori Program, PhD-hallgató Cotutelle de Thèse nevű francia ösztöndíj keretében PhD-tanulmányok Nancyban az Henri Poincaré Egyetemen számelmélet, kriptográfia ELTE TTK, Matematikai Intézet, Algebra és Számelmélet Tanszék, egyetemi adjunktus Dr. Pálinkás József elnök, MTA Dr. Pálfy Péter Pál intézetigazgató, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Munkáit eredetiség és ötletgazdagság jellemzi. Egyaránt jártas a kombinatorikus számelmélet, a kombinatorika, a klasszikus algebra, az elemi algebrai számelmélet területén, s ezek eszközeit szellemesen kombinálja. Fontos új eredmények bizonyítása mellett eredeti és jól használható módszereket is kifejlesztett, érdekes új kérdéseket vetett fel, és máshol is alkalmazható új konstrukciókat készített. Számos kérdésben ért el jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó eredményeket. Legtöbb dolgozatát, valamint doktori értekezését is pszeudovéletlen sorozatokról írta. Számelméleti eszközökkel elő lehet állítani olyan sorozatokat, amelyeket sokféle széles körben használt teszt véletlen sorozatként ismer fel. Ebben a témában Gyarmati Katalin egyik kiemelkedő eredménye Mauduit egy problémájának megoldása, amely a bináris sorozatok másod- és harmadrendű korrelációja közötti kapcsolatra vonatkozott. Egy másik kiemelkedő cikkében Gyarmati Katalin az index fogalmát felhasználva adott újfajta konstrukciót erős pszeudovéletlen tulajdonságokkal rendelkező bináris sorozatokra. Gyarmati Katalinnak eddig 39 tudományos dolgozata jelent meg, illetve áll megjelenés előtt. Valamennyi idegen nyelvű, és két, az ELTE folyóiratában publikált cikk kivételével rangos nemzetközi folyóiratokban, illetve igényes konferenciakötetekben jelentek meg. Közülük 23 jelent meg, vagy került benyújtásra az utolsó három évben. A dolgozatok közül 18-at írt egyedül, 21 pedig társszerzős munka. Gyarmati Katalin társszerzői között négy magyar akadémikus, továbbá számos neves külföldi matematikus található, például Bugeaud, Konyagin, Mauduit, Stewart. A cikkekre utaló hivatkozások száma már meghaladta a százat, és rohamosan növekszik. Gyarmati Katalin jelentős nemzetközi tapasztalattal bír. Doktoranduszként 12 hónapot töltött Franciaországban, további 9 hónapot vendégkutatóként dolgozott Németország, az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Kanada és Anglia hét neves egyetemén. Dr. Pálfy Péter Pál 6 7

5 Jakus Zoltán általános orvosi diplomáját 2002-ben szerezte a Semmelweis Egyetemen. Orvosbiológiai kutatásainak középpontjába a betegségek patomechanizmusának megértését helyezi in vivo betegségmodellek segítségével. Az elmúlt kilenc év alatt megjelent nemzetközi publikációinak szcientometriai adatai jelentősen meghaladják az MTA Orvosi Osztálya által az MTA doktora címhez megállapított értékeket. Kutatási területe az immunológia, azon belül a természetes immunitásban kulcsszerepet játszó fagocita sejtek aktiválódásának, valamint autoimmun betegségek kialakulásának molekuláris mechanizmusára koncentrál. Kutatásaiban igen változatos módszertani arzenált alkalmaz: izolált, illetve tenyésztett sejtektől állatmodelleken át csontvelőtranszplantált kimérákig. Kezdetben témavezetője, dr. Mócsai Attila irányításával a kemoattraktáns receptorok, valamint az integrinek szignalizációs útjában részt vevő kináz enzimek szerepét vizsgálta. Megállapították, hogy neutrofil granulociták stimulációjában az integrin és nem-integrin jel összeadódik, és a maximális stimulációt együttesen váltják ki. Legfontosabb önálló munkáiban közölt kísérleteivel alapvető, új ismereteket nyert két enzim, a PLCγ2 és a Syk szerepéről az arthritis kialakulásában. Kísérletes munkáival megalapozott egy mára már klinikai kipróbálás alatt álló terápiás eljárást (Syk enzimgátlók). Dr. Jakus Zoltán orvostudomány SZÜLETETT: Hatvan, február Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, általános orvosi diploma Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Celluláris és Molekuláris Élettan program, PhD-diploma jelátviteli folyamatok fagocita sejtekben, autoimmun betegségek kialakulásának molekuláris mechanizmusai Jakus Zoltán publikációs tevékenysége imponáló. Nemzetközi folyóiratban mostanáig publikált közleményei közül négy jelent meg tíz feletti impakt faktorú folyóiratban (Nature Immunology, Blood, The Journal of Experimental Medicine, Trends in Cell Biology), közülük kettőben ő volt az első szerző. Többi közleménye is a szakma rangos folyóirataiban jelent meg ( J. Immunol., Arthritis Rheumatol., Sci Signaling). Közleményeire eddig 337 független hivatkozás történt. Jakus Zoltán ezen kutatási eredményeit döntő részben a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében érte el. Eddigi pályafutása alatt két alkalommal töltött három-három hónapot Clifford Lowell laboratóriumában a University of California at San Franciscón. Kutatási tevékenységéért számos elismerésben részesült mind egyetemi, mind országos szinten. A legrangosabbak az MTA Orvosi Osztálya által elbírált Bolyai Kutatási Ösztöndíj, valamint a Miklós György-díj. Munkája elismeréseként meghívást kapott Mark L. Kahn kutatólaboratóriumába (Department of Medicine, Cardiovascular Institute University of Pennsylvania). Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet Dr. Hunyady László egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem ÁOK Élettani Intézetének igazgatója Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem rektora Jakus Zoltán ezeket a tudományos sikereket, kutatási eredményeket folyamatos és jelentős mértékű oktatási feladatok elvégzésével egyidejűleg érte el. Az egyetemi szintű élettanoktatásban, valamint a tudományos diákköri utánpótlás nevelésében egyaránt kiváló teljesítményt nyújt. Dr. Hunyady László 8 9

6 Kovács István János diplomáját 2003-ban az ELTE-n, PhD-fokozatát 2008-ban Ausztráliában, a világ egyik legrangosabb kutatóegyetemén, az Ausztrál Nemzeti Egyetem Földtudományi Kutató Iskolájában szerezte, amelyben egyik konzulense a világhírű Prof. David Green volt. SZÜLETETT: Miskolc, április 4. Dr. Kovács István János geológia 2003 ELTE TTK, okleveles geológus 2008 Ausztrál Nemzeti Egyetem, Földtudományi Kutatóiskola, PhD-fokozat A Kárpát-Pannon régió tercier geodinamikája, víz a földköpeny és a kéreg névlegesen vízmentes ásványaiban, ásványok infravörös spektrometriai vizsgálata, kísérleti kőzettan, geofizikai adatok földtani értelmezése 2008 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, Adatkezelési Főosztály, tudományos munkatárs Dr. Fancsik Tamás c. egyetemi tanár, intézetigazgató, Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, megbízott igazgató, Magyar Állami Földtani Intézet, a Magyar Geofizikusok Egyesületének alelnöke, az MTA Geofizikai Tudományos Bizottságának tagja Dr. Szabó Csaba habil. egyetemi docens, mestertanár, ELTE, Természettudományi Kar, Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium Tudományos diákköri tevékenységét 2000-ben kezdte, és négy dolgozatával a dobogó minden fokára felállhatott. Négy alkalommal nyerte meg mind előadói, mind poszter kategóriában az Ifjú Szakemberek Ankétját. Tanulmányi eredményeit és tudományos diákköri tevékenységét többszörös Köztársasági Ösztöndíjjal, a Kar Kiváló Hallgatója címmel és Pro Scientia Aranyéremmel, valamint Semsey Andor-díjjal is elismerték. Ausztráliából hazatérte után tevékenységét az ELGI munkatársaként mint a Pannon-medence specialistája folytatta. Kutatásainak eredményeit hazai (MTA Szádeczky-Kardoss Elemér-díj) és nemzetközi díjakkal (az Orosz Ásványtani Társaság és az Európai Földtudományi Unió Kiemelkedő Fiatal Kutatói Díja) is elismerték. Itthoni kutatásaihoz 2008-ban elnyerte a rangos Marie Curie Nemzetközi Reintegrációs ösztöndíjat, valamint 2011-ben az OTKA posztdoktori ösztöndíját. Kutatásai mellett ma már több diákköri, BSc, MSc és PhDhallgató konzulense és témavezetője az ELTE-n. Kovács István János sokszínű földtudós, aki számos kérdésben ért el nemzetközileg jelentős eredményeket. Érdeklődése kiterjed a teljes a Kárpát-Pannon régió alatti litoszféra kőzettani és geokémiai vizsgálatára, amit kiegészít a tercier vulkanitok geokémiájának összefoglaló szintetizálása. Megállapította, hogy a köpenyben és a tercier vulkanitokban megfigyelt geokémiai bélyegek átöröklöttek, azaz a lemeztektonikai mozgások folyamán távolabbról kerültek a mai helyzetükbe. Kimutatta, hogy a régió tercier szerkezetalakulásáért az Alpi ütközési övből kiinduló asztenoszféra-áramlás lehet felelős. Új infravörös spektrometriai eljárást is kidolgozott, amelynek segítségével a korábbinál egyszerűbben és pontosabban határozható meg a földköpeny ásványainak szerkezetében megkötött víz koncentrációja, aminek domináns szerepe van az ásványok olvadáspontjának és szilárdságtani tulajdonságainak meghatározásában. A módszer segítségével a litoszféra asztenoszféra határ újszerű kőzettani értelmezését adta szerzőtársaival egy a Nature folyóiratban megjelent közleményben. Egy általa vezetett hazai K+F projekt az infravörös spektroszkópia alkalmazott földtani hasznosításában hozhat jelentős előrelépést. Tudományos eredményei a szakterületen nemzetközileg is egyedülállóak: eddig 22 impakt faktoros cikk szerzője, amiből 9 magasan idézett, és ebből 5-ben első szerző. Kumulált impakt faktorának száma 76.6, független SCI idézettsége meghaladja a 100-at. Nemzetközi konferencia absztraktjainak száma 50 felett van. Kovács István János kutatásainak értékét emeli, hogy a külföldön megszerzett ismereteket itthon kamatoztatja egyrészt hallgatók bevonásával, másrészt törekedve gyakorlati hasznosításukra is. Dr. Fancsik Tamás, Dr. Szabó Csaba 10 11

7 Mátyás Ferenc ELTE-n végzett biológus, PhD-fokozatát a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolájában szerezte meg. Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében 21 évesen mint tudományos diákkörös kezdte el kutatói tevékenységét. Hamar kitűnt rendkívüli szorgalmával és tehetségével, amelyet a TDK konferenciákon elért első helyezései is igazoltak: előbb az ELTE TDK Konferenciáján, aztán 2003-ban az OTDK-n, a Neurobiológia szekcióban. Később elnyerte a Magyar Elektronmikroszkópos Társaság díját is. Egyetemista és PhD-hallgatói munkáiból hat nívós közleménye jelent meg neves nemzetközi folyóiratokban, melyek közül ötnek első szerzője. Mátyás Ferenc Freund Tamás professzor világviszonylatban is rendkívül elismert kutatócsoportjában szerezte széles körű anatómiai tudását. Kísérleti eredményeivel meghatározó szerepet töltött be a csoport két fő kutatási irányvonalában, a hippokampusz gátló idegsejtjeinek vizsgálatában, illetve a kannabinoid rendszer megismerésében. A mentális és a mozgási zavarok gyógykezeléséhez nélkülözhetetlenek az eredményei az 1-es típusú kannabinoid receptorok lokalizációjában a törzsdúcok területén. Dr. Mátyás Ferenc agykutatás SZÜLETETT: Keszthely, május ELTE TTK, neurobiológia szakirány Semmelweis Egyetem, Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, Neuromorfológia és Sejtbiológia Program a félelem és empátia kialakulásában szerepet játszó agyi folyamatok felderítése 2010 MTA-KOKI, Celluláris és Hálózat Neurobiológiai osztály Prof. Vizi E. Szilveszter, az MTA tagja, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Az egyik legnagyobb presztízsű európai mobilitási ösztöndíjat, a European Molecular Biology Organization kétéves posztdoktori pályázatát nyerte el 2007-ben, amellyel az általa csodált agyfelépítést és struktúrát működése közben vizsgálta. Ösztöndíjasként az egyik legsikeresebb európai idegtudományi laboratóriumban, Prof. Carl Petersen mellett láthatott hozzá merész ötletének igazolásához. Széles körű anatómiai tudása mellé gyorsan elsajátította a legmodernebb képalkotó eljárásokat és a legújabb kísérleti módszereket, amelyeket ötvözve jutott el a felismeréshez, miszerint nem válik el egymástól élesen az agyi érzékelő és a mozgató funkció: a szenzoros kéreg az érzékelés mellett mozgató funkcióval is rendelkezik. Az érző kéreg motoros aktivitásának megismerése új kapukat nyithat a mozgásszabályozás, és így a mozgászavarok pontosabb megismerésére is. Felfedezésének pontosságát és jelentőségét mutatja, hogy Mátyás Ferenc első szerzős kéziratát a Science folyóirat kiigazítás nélkül jelentette meg. Mátyás Ferenc az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársaként olyan tudományos felfedezést tett le az asztalra, amely alapvetően változtathatja meg az idegrendszer szerveződéséről kialakult tankönyvi dogmát. Ebből készült első szerzős tanulmányát a legrangosabb tudományos folyóiratok egyike, a Science közölte 2010 novemberében. Újabb kutatásai a félelem kialakulását, az ebben szerepet játszó agyterületek felépítésének és működésének ez idáig kevéssé ismert kapcsolatát vizsgálják. Mátyás Ferenc a fiatal kutatói nemzedék egyik legígéretesebb tagja. A tudomány iránti elkötelezettsége, széles bázison nyugvó tudása kiemelkedő képességekkel párosul. Prof. Vizi E. Szilveszter 12 13

8 Mátyus Edit két Nemzetközi Kémiai Diákolimpián szerzett ezüstéremmel a tarsolyában kezdte meg tanulmányait 2001-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem vegyész szakán, és azonnal külső tagja lett a természettudományt művelő legkiválóbb hallgatók elitklubjának, a Bolyai Kollégiumnak. Még egyetemi hallgató korában jelent meg első tudományos közleménye egy külföldi folyóiratban. Érdeklődése az infravörös spektroszkópia elméleti vonatkozásai felé fordult, ebből a témából írt dolgozatával diákköri díjat nyert, azután szakdolgozattá érlelte. Dr. Mátyus Edit elméleti kémia SZÜLETETT: Budapest, július ELTE TTK, okleveles vegyész 2009 ELTE, PhD, elméleti kémia elméleti kémia, molekulaspektroszkópia ETH Zürich (Swiss Federal Institute of Technology), Svájc Prof. Náray-Szabó Gábor egyetemi tanár, az MTA tagja Diplomájának megszerzése után folytatta a kis molekulák rezgéseivel kapcsolatos kutatásait, számos közleménye jelent meg e témában rangos tudományos folyóiratokban. Ezek közül különösen érdekes az, amelyet a Nature közölt egy különösen reakcióképes, ezért nehezen elkülöníthető és megfigyelhető molekuláról, a hidroximetilénről. Bár ez a molekula közti terméke számos fontos kémiai átalakításnak, korábban nem sikerült önmagában elkülöníteni és kísérletileg megfigyelni, mert igen gyorsan elbomlik. A német, amerikai és magyar specialistákból álló kutatócsoport különleges kísérleti módszerekkel előállította, és az úgynevezett mátrix izolációs technikával csapdába ejtette, kísérletileg megfigyelhetővé tette a molekulát, ezzel igazolva a korábbi, számításokon alapuló feltételezést, miszerint az valóban létezik. A munkához Mátyus Edit a molekula rezgési állapotainak kvantummechanikai alapon elvégzett meghatározásával járult hozzá, elméleti számításokkal bizonyítva, hogy valóban a kívánt vegyületet sikerült előállítani és elkülöníteni ben és 2007-ben két-két hónapos tanulmányutakon vett részt kiváló német egyetemeken, 2009-ben pedig az USA-ban dolgozott a Princeton University és a University of Georgia nemzetközi hírű kutatócsoportjaiban. Most a világ egyik vezető egyetemének számító svájci Eidgenössische Technische Hochschule munkatársa, ahol elnyerte az intézmény posztdoktori ösztöndíját, amelyben évente összesen legfeljebb díjazott részesülhet az összes tudományterületről. Mindössze huszonnyolc éves, és már 17 publikáció szerzője (összesített impakt faktor: 77), amelyeket 132 közleményben idéznek. Már eddig is számos kitüntetést érdemelt ki Magyarországon, egyet külföldön, és meghívott előadóként szerepelt egy nemzetközi konferencián. Kedves, mosolygós személyisége a molekulák egzakt kvantummechanikai leírása és a rezgési spektroszkópia tárgyában kiváló felkészültséggel és nagy szorgalommal párosul, ezért biztosra vehető, hogy sikerekben gazdag tudományos pálya áll előtte. Prof. Náray-Szabó Gábor ábor 14 15

9 Németh Krisztián a Semmelweis Egyetemen végzett általános orvosként. Már az egyetemen bekapcsolódott a Bőr- és Nemikórtani Klinika genetikai laboratóriumában folyó kutatásba. A kitűzött cél az őssejtterápia bevezetésének előkészítése, alkalmazhatóságának vizsgálata volt a bőrgyógyászat, allergológia és bőronkológia területein. A bőrgyógyászati gyakorlatban észlelt klinikai megfigyelések hátterének tisztázására Németh Krisztián útja az USA-ba, a National Institute of Health nemzetközileg úttörő és élvonalbeli őssejt-laboratóriumába vezetett, ahol dr. Mezey Éva irányítása mellett a csontvelői mesenchymalis, illetve hematopoetikus őssejtek, valamint az ezekből differenciálódott, még éretlen progenitor sejtek sajátosságait vizsgálja. A kutatás távlati célja az, hogy ezen sejtek segítségével hogyan lehet a szövetregenerációs folyamatokat felgyorsítani, illetve nehezen kezelhető (vagy jelenleg kezelhetetlen) gyulladásos betegségeket gyógyítani. Dr. Németh Krisztián orvostudomány SZÜLETETT: Budapest, október 5. Németh Krisztián kutatásainak középpontjába egyre inkább az úgynevezett csontvelői mesenchymalis őssejtek (röviden MSC-k) immunmodulációs képességei kerültek. Egy egérmodell segítségével elsőként sikerült rávilágítania az MSC-k lehetséges terápiás hatására szepszisben, egy az egész szervezetet érintő, a legtöbb esetben halálos gyulladásos betegségben. Igazolni tudta, hogy az MSC-k immunmodulációs hatásában kritikus szerepet játszik a monocyta-makrofág rendszer. Ez a megfigyelés paradigmaváltást hozott az MSC-kutatásban, és kulcsfontosságúnak ígérkezik sok más azóta vizsgált modellben is. Kutatási eredményeit az egyik legnagyobb presztízsű tudományos folyóirat, a Nature Medicine tette közzé Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, általános orvosi diploma Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, MD/PhD-hallgató, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, PhD-hallgató, 2011 PhD-fokozat National Institutes of Health, USA posztdoktori ösztöndíjas csontvelői hematopoetikus őssejtek transzdifferenciációs potenciálja és szöveti regenerációt elősegítő hatásai, mesenchymalis őssejtek immunregulációs képessége gyulladásos kórképekben (autoimmunitás, allergiás folyamatok, fertőzések), bőrgyógyászat 2010 kutatóorvos, National Institutes of Health, USA Dr. Kárpáti Sarolta tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora Dr. Mezey Éva kutató professzor Dr. Masszi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár Németh Krisztián következő feladatul azt tűzte ki magának, hogy megvizsgálja, mennyire függ az MSC immunmodulációs hatása a sejtek aktuális környezetétől. Egy pollenallergiát modellező állatkísérlet révén megállapította, hagy a sejtek az allergiás környezetben is vissza tudják állítani az immunrendszer egyensúlyát. Ez a felfedezés elsőként kínálja fel távlatilag az őssejtterápiát mint megoldási lehetőséget asztmában szenvedő, a klasszikus terápiára rezisztens betegek számára. Ez utóbbi tanulmánya az Amerikai Tudományos Akadémia Folyóiratában, a PNAS-ban jelent meg 2010-ben, és távlati jelentősége miatt nemcsak tudományos, hanem hazai és nemzetközi médiafigyelmet is kapott. Németh Krisztián összes impakt faktora meghaladja a 77-et, idézettsége a 200-at. Németh Krisztián jelenleg további állatkísérletes modellek, valamint klinikai betegminták segítségével tanulmányozza, hogy milyen gyulladásos vagy autoimmun betegségek kezelésére lehetnek hasznosak az MSC-k. Emellett folytatja annak a kérdésnek a vizsgálatát, hogy milyen molekuláris mechanizmusok felelősek azért, hogy az MSC-k átprogramozzák az immunrendszert. Ezen kutatások azzal a reális ígérettel biztatnak, hogy számos ma még gyógyíthatatlan, illetve csak ártalmas mellékhatásokkal gyógyítható betegségre tudnak majd új, mellékhatások nélküli terápiát. Dr. Kárpáti Sarolta, Dr. Mezey Éva, Dr. Masszi Tamás 16 17

10 Sik András az Eötvös Loránd Tudományegyetem geográfus szakán szerzett kitüntetéses diplomát, miközben tudományos érdeklődése a Naprendszer bolygótesteinek vizsgálata felé fordult. Bolygókutatóként a Mars tájainak formakincsét vizsgálja űrszondák felvételei alapján óta tagja hazánk egyetlen Mars-kutatással foglalkozó tudományos csoportjának, amely a Collegium Budapest Institute for Advanced Study intézményben működik, az Európai Űrügynökség támogatásával. Vendégkutatóként két külföldi intézetben is dolgozott, számos nemzetközi publikáció társszerzője és bolygótudományi konferenciák résztvevője. Meghatározó szerepe volt abban, hogy az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézetében 2009-ben megalakult a Planetológiai Műhely. Sik András planetológia SZÜLETETT: Budapest, augusztus ELTE TTK, okleveles geográfus (környezetföldrajzi szakirány és hidrológus szakirányú képzés) ELTE Földtudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató Mars-kutatás, planetológia, távérzékelés, térinformatika, geomorfológia ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet, Természetföldrajzi Tanszék Mars Astrobiology Group (Európai Űrügynökség, #98076 ECS-projekt) Dr. Michaletzky György egyetemi tanár, az ELTE Természettudományi Kar dékánja Sik András tudományos tevékenysége a Mars-kutatáson és a planetológián kívül kiterjed a térinformatika, a távérzékelés és a geomorfológia kérdéseire is. Egyetemi oktatóként könnyen megtalálja a hangot a diákokkal. Korszerű tantárgyakat oktat, s fontos számára, hogy a munkaerőpiacon is értékes gyakorlati ismereteket adjon át hallgatóinak. A diákok mentorként számíthatnak rá, cikkeik rendszeres véleményezője, és diplomamunkák, illetve TDK-dolgozatok témavezetője. Hallgatói 2009-ben második helyezést, 2011-ben pedig első helyezést értek el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián ben megszervezte az ELTE Bolygótudományi Napot, amelyen körülbelül hatszázan vettek részt. Egyik életre hívója a Nemerkényi Antal egyetemi földrajzversenynek. Sik András azzal is kiveszi részét a jövőépítésből, hogy régóta odaadóan szolgálja az egyetemen kívüli ismeretterjesztés ügyét is. Egykori középiskolájában, az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban kilenc éve vezeti a Supernova csillagászat-űrkutatási szakkört. Nagyvonalú szervezéssel, értékes motivációkkal elérte, hogy a szakkör országosan ismert és elismert szellemi műhellyé vált. A diákok nemzetközi pályázatokon indulnak, egyik győzelmük jutalmaképpen részt vehettek a NASA Marskutató űrszondáinak küldetésében. Sik András tart űrkutatási témájú előadásokat más budapesti és vidéki középiskolákban is, cikkeket ír, ismeretterjesztő filmeket lektorál, rádió- és tévéműsorok rendszeres Mars-szakértője. A Millenáris Parkban működő Jövő Háza kiállítás világűrrel kapcsolatos installációinak tartalomfejlesztője volt. A Magyar Asztronautikai Társaság 2006-ban elnökségi tagjává, 2008-ban pedig főtitkárhelyettesévé választotta. Az utóbbi években bekapcsolódott a Magyar Innovációs Szövetség THE-programjába, középiskolai tudományos road-show-k rendszeres előadójaként. Sik András jelenleg az ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszékének tanársegédje. Lelkesedése, elkötelezettsége és szorgalma követendő példa minden fiatal számára. Dr. Michaletzky György 18 19

11 Szomora Zsolt 2003-ban szerezte meg diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karán. Azóta dolgozik ugyanott, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéken. Tudományos érdeklődése az egyetemi diákköri tevékenységéből nőtt ki, dolgozatával első helyezést ért el a 2003-ban megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Kutatásai elsősorban a büntetőjogi dogmatika különböző kérdéseire terjednek ki, s a büntetőjog e fontos alapterületét egyre kevesebb fiatal kutató műveli. PhD fokozatát Nagy Ferenc professzor témavezetése mellett szerezte meg a nemi bűncselekmények alapkérdéseiről írt monográfiájával, amely 2009-ben könyv formájában is megjelent. A szakmai értékelés korszakváltónak minősítette ezt a művet a magyar büntetőjogi szakirodalomban. Publikációinak száma 54, s fiatal kora ellenére több mint 120 független hivatkozással rendelkezik, ami jogtudományi területen kiemelkedő szám. Dr. Szomora zsolt állam- és jogtudomány SZÜLETETT: Szeged, január , Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak , Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, doktorandusz hallgató büntetőjogi dogmatika dogmatika a nemi bűncselekmények büntetőjoga büntetőjoga a véleményszabadság büntetőjogi korlátai az alkotmány és az alkotmánybíráskodás hatása a büntetőjogra 2003 Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, egyetemi docens Dr. Szabó Imre egyetemi tanár, dékán, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Szomora Zsolt németül és angolul is publikál, illetve tart előadásokat nyarán jelent meg Criminal Law in Hungary című, Karsai Krisztinával közösen írt könyvük a rangos Kluwer International Kiadónál. E munka úttörő jellegű, hiszen elsőként mutatja be a magyar büntetőjog, büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási jog teljes rendszerét angol nyelven, ezzel lehetővé téve, hogy a külföldi szakemberek is széles körben áttekintést nyerjenek a magyar büntetőjogról. A mű értékét növeli, hogy a magyar büntetőjogot angol nyelven a kontintentális büntetőjogokhoz tartozása, az angolszász büntetőjogoktól való gyökeres különbözősége miatt nehéz tolmácsolni. Ezért sem született korábban ilyen átfogó munka. Munkássága a német nyelvterületre is kiterjed; két év előmunkálatai után idén 8 német nyelvű tanulmánya jelent meg Németországban, szakfolyóiratban és tanulmánygyűjteményekben. Szomora Zsolt eddigi tudományos munkájának köszönhetően elnyerte az Alexander von Humboldt Alapítvány rangos ösztöndíját, amelynek segítségével a évben a németországi Osnabrück egyetemén folytatott kutatásokat a véleményszabadság büntetőjogi korlátaival, illetve az alkotmányos alapjogoknak a büntetőjogra gyakorolt befolyásával kapcsolatban. Ott megkezdett kutatását itthon a nemrégiben három évre elnyert Bolyai-ösztöndíj keretében készül kiterjeszteni és folytatni. Szomora Zsolt az OTDK-mozgalomnak oktatóként is elkötelezett híve és részese, s ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy konzulensi közreműködésével négy hallgatója ért el az elmúlt években OTDK-helyezést, közülük hárman első díjat nyertek. További három hallgatója ért el más tudományos pályázatokon díjazást. Konzulensi munkája elismeréseként 29 évesen Pro Scientia Oklevéllel jutalmazták. Oktatói és kutatói munkásságának elismeréseként 2011 őszétől egyetemi docensi kinevezést kapott. Dr. Szabó Imre 20 21

12 Szűcs Zoltán Gábor különféle bölcsészeti tanulmányok után politikatudományi PhD-fokozatot szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Eddig összesen több mint 40 tudományos közleménye jelent meg, magyarul és angolul. Eszmetörténeti és a konzervativizmust tárgyaló munkái mellett fő kutatási területe a jelenkori magyar politika. Az antalli pillanat című könyvéért a Magyar Politikatudományi Társaságtól elnyerte a év legjobb politikatudományi publikációjáért járó Kolnai-díjat. Jelenleg a Bolyai-ösztöndíjjal támogatott Alkotmány és értelmezés című kutatásán dolgozik. Dr. SzŰcs Zoltán Gábor politikatudomány SZÜLETETT: Budapest, november 9. Szűcs Zoltán Gábor azon kutatók közé tartozik, akik nem elégednek meg a tudományban általánosan használt elméleti keretekkel, hanem új értelmezési lehetőségeket, új megközelítéseket igyekeznek kidolgozni. Szűcs Zoltán Gábor a Szabó Márton professzor alapította diszkurzív politikatudományi műhely tagjaként fiatal kora ellenére is figyelemreméltó eredményeket ért már el. Elméleti és empirikus tanulmányok sorában bizonyította, hogy a politikatudomány úgynevezett diszkurzív megközelítése amely a társadalom jelentésteliségét, a valóság értelmezésének sokféleségét, az értelmezések konfliktusait és egymásra hatását állítja az elemzés középpontjába legitim és releváns módszere a politika tanulmányozásának. Legkiválóbb tanulmányaiban a magyar demokrácia közelmúltját vizsgálja, és feltárja, hogy a politikai viták milyen, a múltból örökölt vagy újonnan teremtett jelentések körül, milyen sajátos logikák mentén zajlanak. Elemzései segítenek megérteni nemcsak a demokrácia vitákkal, félre- és átértelmezésekkel szükségképpen terhelt működését, hanem saját politikai kultúránkat egész politikai világunkat is. Ezért eredményei nemcsak a tudomány sajátságos értékelési rendszerén belül nevezhetők jelentősnek, hanem szélesebb társadalmi kontextusban is hasznosak ELTE BTK, magyar nyelv és irodalom szak ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola rendszerváltás utáni magyar politika, politikai eszmetörténet, diszkurzív politikatudomány 2008 ME BTK egyetemi tanársegéd 2011 MTA PTI tudományos munkatárs Dr. Körösényi András egyetemi tanár, MTA PTI igazgató A társadalomtudományok sajátossága, hogy például a művészetektől vagy a matematikától eltérően fiatalon nehéz tekintélyre szert tenni, jelentős, átütő eredményeket elérni és azokat elfogadtatni. Szűcs Zoltán Gábor tehetségével, szorgalmával, meggyőző munkásságával ifjú kora ellenére is kivívta a politikatudományi szakma elismerését. Szűcs Zoltán Gábor az MTA Politikatudományi Intézetének tudományos munkatársa, valamint a Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézetének oktatója. A Magyar Politikatudományi Társaság elnökségi tagja, a Diskurzuselméleti szakosztály elnöke, a Századvég c. tudományos folyóirat és a L Harmattan Kiadó Posztmodern Politológiák sorozatának egyik szerkesztője. Dr. Körösényi András 22 23

13 Junior Prima Díjazottak 2010 Junior Prima Díjazottak 2010 Junior Prima Díjazottak Dr. BARABÁS ORSOLYA biokémia és szerkezeti biológia Dr. CZEGLÉDI PÁL közgazdaságtan Dr. Ősi attila paleontológia Dr. RUSAI KRISZTINA orvostudomány Dr. hangya balázs agykutatás Dr. kirilly eszter gyógyszerészet és idegtudomány Dr. SZMOLA RICHÁRD orvostudomány Dr. tóth judit enzimológia Dr. LIPINSZKI ZOLTÁN molekuláris biológia NEMES-INCZE PÉTER fizika 24 25

14 Junior Prima Díjazottak 2009 Junior Prima Díjazottak 2009 Junior Prima Díjazottak Dr. Abrankó László élelmiszertudomány BANKÓ ÉVA MÁRIA kognitív idegtudomány Dr. Pap gyula matemetika Dr. Sulyok gábor jog Dr. DEMETER GÁBOR földtudomány és történelemtudomány Dr. kállay csilla kémia Dr. SZÉPLAKI GÁBOR orvostudomány Dr. WITTMANN GÁBOR agykutatás Dr. KUBINYI ENIKŐ etológia Dr. PALLA GERGELY fizika 27

15 Junior Prima Díjazottak 2008 Junior Prima Díjazottak 2008 Junior Prima Díjazottak Dr. BÁNÓCZI ZOLTÁN szerves kémia Dr. HALÁSZ JÚLIA biológia LUDÁNYI ANIKÓ biológia MÁTHÉ ANDRÁS matematika Dr. KATZ SÁNDOR fizika KOCSIS BENCE fizika Dr. tapasztó levente fizika Dr. VARGA-SZEMES ÁKOS orvostudomány LAJOS VERONIKA etnográfia Dr. LAZÁRY ÁRON orvostudomány 28 29

16 Junior Prima Díjazottak 2007 Junior Prima Díjazottak 2007 Junior Prima Díjazottak Benczes István közgazdaságtan FARKAS ILLÉS fizika SÁGVÁRI BENCE szociológia Dr. Soós Tibor kémia MÁTRAI TAMÁS matematika NAGY LEVENTE PÉTER irodalom és nyelvtudományok SZÉPSZÓ GABRIELLA klímakutatás VÁSÁRHELYI GÁBOR informatika PAPP BALÁZS PhD biológia Dr. RÓZSA BALÁZS orvostudományok 30 31

17 32

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Papp Henriett Ph.D hallgató. Tanulmányok: Biológus MSc

Papp Henriett Ph.D hallgató. Tanulmányok: Biológus MSc Ph.D hallgató papp.henriett@med.u-szeged.hu Tanulmányok: 2013-2015. Biológus MSc Molekuláris-, immun- és mikrobiológia szakirány (nappali) Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika Békefi Zsuzsa Kubatov Antal BÉKEFI ZSUZSANNA 1967-ben kezdte középiskolai tanári pályáját matematika-fizika szakos tanári végzettséggel. Két évig a keszthelyi Vajda

Részletesebben

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium Felvételi szabályzat A szakkollégiumnak egyszerre legfeljebb 30 hallgatói tagja lehet. A felvételi eljárás első éves hallgatók esetében minden év augusztusában, felsőbb

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, ) Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, 2013.05.24) 1. Ez az értékelési módszer az RMI és SZFI egyesített szempontjaira épül és csak egy próbaidőszak után derül ki, hogy helyes-e.

Részletesebben

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának május 5-én tartott üléséről

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának május 5-én tartott üléséről EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Pázmány Péter st. 1/A. Telefon: (36)1 372-2945 Fax: (36)1 372-2904 EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY INSTITUTE OF GEOGRAPHY AND EARTH

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Csató László

Oktatói önéletrajz Csató László tanársegéd Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2009-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára. Az MTA doktora cím adományozásának három fő feltétele van:

Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára. Az MTA doktora cím adományozásának három fő feltétele van: Követelményrendszer Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára A Biológiai Tudományok Osztálya az MTA doktora címre pályázók számára az alábbi követelményeket teszi közzé,

Részletesebben

ELTE, matematika alapszak

ELTE, matematika alapszak Matematika alapszak szerkezete 1. év ELTE, matematika alapszak NORMÁL Kb 60 fő (HALADÓ) Kb 40 fő INTENZÍV Kb 30 fő Zempléni András oktatási igazgatóhelyettes Matematikai Intézet matematikai elemző 2. és

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

2001-2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, biológus angol szakfordító

2001-2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, biológus angol szakfordító Ö N É L E T R A J Z D R. K I S S - B A N K Ó É V A N E UR O BI O L ÓGUS KU T AT Ó MTA TERMÉSZETTUDOMÁ N YI KUTATÓKÖZPONT 1 1 1 7. B U DA PEST, MA GYAR TUDÓSO K KÖ R Ú TJA 2. TELE FO N ( + 3 6 ) 1 382 6

Részletesebben

Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. záróvizsga bizottság

Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. záróvizsga bizottság Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. Dr. Sipiczki Mátyás egyetemi tanár 2016. június 6-7-8. (hétfő, kedd,szerda) 8 óra ÉTK. V. szárny F.502 Biológia BSc (ökológia

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg Corvinus Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtani Konferenciák 2011/6 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont Magyar

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

A PTE GYTK TDK bemutatása

A PTE GYTK TDK bemutatása A PTE GYTK TDK bemutatása Dr. Horváth Györgyi PTE GYTK Farmakognóziai Intézet gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Mentor fogalma Egy olyan idősebb és tapasztaltabb személyt jelent, aki mint idősebb és tapasztaltabb,

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Záróvizsga Bizottságok 2016/17/1. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia, lab.op., tanári specializáció) I. záróvizsga bizottság

Záróvizsga Bizottságok 2016/17/1. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia, lab.op., tanári specializáció) I. záróvizsga bizottság Záróvizsga Bizottságok 2016/17/1. félév Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia, lab.op., tanári specializáció) I. záróvizsga bizottság Dr. Sipiczki Mátyás egyetemi tanár 2016. december 19. (hétfő) 9 óra

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n

Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n A BME-n 2013 őszén induló szakirányú továbbképzési program Magyarország egyetlen operációkutatási posztgraduális képzése. A programot a BME TTK Operációkutatási

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok január 23 24. SYMA Csarnok Educatio 2009 Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

Részletesebben

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek Intézeti szabályzat a tudományos kutatói munkakörökbe való kinevezés, illetve átsorolás feltételeiről és a kutatók tevékenységének értékeléséről Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 1. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

Képzéseinkről. Mesterképzések (4 félév) Alapképzés (6 félév)

Képzéseinkről. Mesterképzések (4 félév) Alapképzés (6 félév) alapszak (BSc) MATEMATIKUS mesterszak (MSc) ALKALMAZOTT MATEMATIKUS mesterszak (MSc) TANÁR mesterszak (MA) - ÉS SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYOK Doktori Iskola (PhD) A BSc képzés célja: olyan elméleti és alkalmazott

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév)

Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév) Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév) Szakmai alapozó ismeretek (16 kredit, amiből egy hallgatónak 14 kreditet kell teljesíteni)) Matematikai alapismeretek kémiatanároknak 4 4 g Bolyai Intézet

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása Prof. Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 23. TÁMOP-4.2.2/B-1/1-21-24 projekt nyitórendezvény TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN

SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. Balogh László Dr. Győri Ferenc Dr. Molnár Andor javított - átdolgozott kiadás Készült a

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 077/15962/2015 TÁRGY: POLGÁRMESTERI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSE 2015. I. FÉLÉVÉBEN MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025 A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 című projektje keretében pályázatot hirdet A Mérnöki Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket elért hallgatója díj elnyerésére.

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz 1) Mikor kapott Paul Ehrlich orvosi Nobel-díjat? A) Idén. B) Pont 100 éve, 1908-ban. C) Nem

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A Környezetmérnöki MScszak bemutatkozása A környezetmérnök, a jövő biztosítéka! DE DEBRECENI EGYETEM 14 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2011. április 5-6.,Siófok Erdélyi Mihály Hidrogeológia Iskola Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Zsemle Ferenc egyetemi tanársegéd Mádlné

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai 2012. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Megtárgyalta: Bertók

Részletesebben

... Dr. Perczel András Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Szalai István

... Dr. Perczel András Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Szalai István Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2013. július 8. és 9. helye: ELTE TTK

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

MATEMATIKA. www.ttik.hu/felvi

MATEMATIKA. www.ttik.hu/felvi Matematika alapszak (BSc) Matematika-X tanárszak (osztatlan) Matematikus mesterszak (MSc) Alkalmazott matematikus mesterszak (MSc) Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola (PhD) www.ttik.hu/felvi

Részletesebben

MATEMATIKA. www.ttik.hu/felvi

MATEMATIKA. www.ttik.hu/felvi Matematika alapszak (BSc) Matematika-X tanárszak (osztatlan) Matematikus mesterszak (MSc) Alkalmazott matematikus mesterszak (MSc) Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola (PhD) www.ttik.hu/felvi

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának február 10-én tartott üléséről

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának február 10-én tartott üléséről EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Pázmány Péter st. 1/A. Telefon: (36)1 372-2945 Fax: (36)1 372-2904 EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY INSTITUTE OF GEOGRAPHY AND EARTH

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés:

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés: Dr. Benyó Zoltán, Egyetemi Tanári Pályázat 2009, Szakmai Önéletrajz, 1. oldal Szakmai önéletrajz Név: Dr. Benyó Zoltán Születési hely, idı: Budapest, 1967. június 15. Családi állapot: nıs, 2 gyermek (Barnabás,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1965

A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1965 L E V E L E Z Ő T A G O K Név: BORZSÁK ISTVÁN Születési helye, óve: Monor. 1914 Szükebb szakterülete: klasszika-filológia A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1965 Jelenlegi munkahelye, beosztása:

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben