SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK"

Átírás

1 SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 15. ELŐADÁS: GÁZÉRZÉKELŐK 2014/2015 tanév 2. félév 1 1. Bevezetés és áttekintés: gázérzékelők alkalmazási területei. 2. Gázérzékelőkben alkalmazott érzékelési elvek. 3. Általános jellemzők és problémák: szelektivitás, hosszúidejű reprodukálhatóság, kereszteffektusok (keresztérzékenység). 4. Vezetőképesség/ellenállás alapú gázérzékelők. 5. Piezoelektromos gázérzékelők, kvarc mikromérleg (QMB), felületi akusztikus hullámú (AFH) eszköz. 6. Kalorimetrikus elvű érzékelés (pellisztor) 7. Optikai spektroszkópiai módszerek. 2 1

2 3 ÉRZÉKELÉSI ELVEK Gázérzékelőkben alkalmazott érzékelési elvek: - vezetőképesség/ellenállás; - piezoelektromos; - térvezérlésű tranzisztor elv; - kalorimetrikus (katalitikus) - optikai; - spektrometriás. 4 2

3 SZILÁRDTEST (FÉLVEZETŐ) GÁZÉRZÉKELŐK Minden szilárdtest alapú gázérzékelő működése a gáz és a szilárdtest felületén lejátszódó reakción illetve kölcsönhatáson, (adszorpció, deszorpció, ionizáció, kémiai reakció, stb.) és a szilárd test valamely mérhető tulajdonsága ennek hatására való megváltozása mérésén alapul. A legelterjedtebbek a (fém-oxid) félvezető gázérzékelők (elektromos ellenállás változás) és a szilárd fázisú elektrolitos érzékelők, melyek többnyire cirkónium-oxid (ZrO 2 ) alapúak (elektromotoros erő elv alapján). Ezek az ún. amperometrikus gáz- (főleg oxigén) érzékelők, ilyen pl. a Clark-féle oxigénszonda. 5 VEZETŐKÉPESSÉG/ELLENÁLLÁS ALAPÚ GÁZÉRZÉKELŐK Az érzékelő vezetőképesség-változással reagál valamely gáz jelenlétére. Két típus: - fém-oxidok (ezek félvezető tulajdonságúak); - vezető polimerek. Polimerek: Az adalékolatlan polimerek vezetőképessége kicsi, az adalékoltaké nagy. A lehetséges vezetőképességek tartománya igen széles ( ohm -1 cm -1, átfogja a szinte teljes félvezető - szigetelő tartományt). 6 3

4 POLIMER ALAPÚ GÁZÉRZÉKELŐK Vezető polimert, mint érzékelő-anyagot alkalmazó szenzor működési mechanizmusa: Az érzékelendő gázmolekulák ionos (néha kovalens) kötéssel megkötődnek a polimer vázszerkezetén, elektrontranszfer vezetőképesség megváltozik. Polimer alapú ammónia (NH 3 ) érzékelő karakterisztikái 7 POLIMER ALAPÚ GÁZÉRZÉKELŐK Kialakítása: mikromegmunkálás, elektródok közötti távolság kb µm. Működés: normál hőmérsékleten (nem kell fűtőtest, így egyszerűbb az előállítás is). Elektronikus áramköre/interface: egyszerű, hordozható/kézi műszer könnyen építhető. Érzékelési küszöb: tipikusan 0,1 ppm. Normális működési tartomány: ppm. Pl. CO esetén az egészségügyi határérték kb. mg/m 3 (kb. 10 ppm). (Kb ppm (20 perc): hányinger, szédülés, fejfájás, kb.3000 ppm (5-10 perc): halál.) Hátrányok: - nehezen biztosítható a gyártás egyenletessége; - érzékeny a nedvességre. 8 4

5 FÉLVEZETŐ FÉM-OXID GÁZÉRZÉKELŐK: ÁLTALÁNOS ELVEK Félvezető és környező gázatmoszféra kölcsönhatása: - oxidáció; - redukció; - adszorpció; - anion csere. Lényeges gyakorlati követelmény a reverzibilitás. A félvezető gázérzékelőkben a domináns reakció a reverzibilis gázadszorbció. 9 FÉLVEZETŐ FÉM-OXID GÁZÉRZÉKELŐK: ÁLTALÁNOS ELVEK A gázérzékelők tipikusan oxigént is tartalmazó atmoszférában (pl. levegő) működnek, működési elvükből kifolyólag megemelt hőmérsékleten, ezért csak fém-oxid félvezetők jöhetnek számításba. A nemesfémek kivételével minden más anyag oxidálódik, azaz egy oxidréteg alakul ki a felületén, és így a felület lényegében oxiddá konvertálódik. 10 5

6 FÉM-OXID GÁZÉRZÉKELŐK p- és n-típusú fém-oxidban a gázadszorbció hatására megváltozik a vezetőképesség. 11 FÉM-OXID GÁZÉRZÉKELŐK p- és n-típusú fém-oxidban a gázadszorbció hatására megváltozik a vezetőképesség. Az n-típusú oxid előnyösebben alkalmazható, mivel az oxigén adszorbció növeli az ellenállást, míg a redukáló hatású gázok csökkentik azt (pl. CH 4, CO, H 2, etil-alkohol, izobután, stb.). Ekkor egyszerűbb a mérőáramkör, és maga a szenzor is jobban reprodukálható. A p-típusú oxidok levegőn instabilak. Két gyakran használt bináris oxid: SnO 2 és TiO 2. Az SnO 2 hibacentrumok által dominált félvezető, tiltott sávja kb. 3 ev. 12 6

7 Alkalmazás típusai: FÉM-OXID GÁZÉRZÉKLŐK 1. Különféle atmoszférák, az elsődlegesen érdekes komponens az oxigén (parciális nyomás). 2. Egyéb gázok érzékelése olyan gázkörnyezetben ahol az oxigén parciális nyomása rögzített. Domináns érzékelési mechanizmus a hőmérséklettől függ. Oxigén érzékelés: - magasabb hőmérsékleteken (>700 o C) - alacsonyabb hőmérsékleteken ( o C) Más gázok: - alacsonyabb hőmérsékleteken ( o C) 13 FÉM-OXID GÁZÉRZÉKELŐK Reakciók az n-típusú fém-oxid felületén: 1. A levegőből oxigén adszorbeálódik a felületen, és ott disszociál és megkötődik O - ion formájában O 2 + 2e - 2O - a reakció elektronokat von el a félvezető oxidból, annak ellenállása tehát megnő. 14 7

8 FÉM-OXID GÁZÉRZÉKELŐK Reakciók az n-típusú fém-oxid felületén: 2. Ha redukáló (gyúlékony, éghető) gáz van jelen, pl. hidrogén, az reagál a felületen kötött oxigénionokkal vízképződés és elektron-felszabadulás kíséretében H 2 + O - H 2 O + e - minél nagyobb a H 2 koncentrációja (parciális nyomása) annál kisebb a felületi O - koncentráció, és annál nagyobb a félvezető oxidban az elektronkoncentráció, és így annál kisebb az ellenállása. 15 ÓN-DIOXID ALAPÚ GÁZÉRZÉKELŐK 16 8

9 ÓN-DIOXID ALAPÚ GÁZÉRZÉKELŐK Kereskedelmi forgalomban lévő ón-dioxid alapú gázérzékelők 17 SnO 2 ALAPÚ (TAGUCHI-) GÁZÉRZÉKELŐ Taguchi-típusú gázérzékelő felépítése. Kerámiacső, felületére leválasztott arany elektródákkal, kívül SnO 2 +Pd vastagréteg borítással, belül fűtőszállal. 18 9

10 SnO 2 VASTAGRÉTEG TECHNOLÓGIA Főbb lépések: - hidroxid készítése - kalcinálás (kiégetés) - katalizátor (Pd) hozzáadása - kötőanyag hozzáadása 19 VASTAGRÉTEG GÁZÉRZÉKELŐ FELÉPÍTÉSE Ellenállás mérés Kerámia hordozó. Vastagréteg technológiájú fűtőellenállás. Integrált vastagréteg termisztor (hőmérsékletszabályzás), amelyhez képest szimmetrikusan helyezkedik el az érzékelőellenállás. Fémszitával fedett nyílás

11 VASTAGRÉTEG GÁZÉRZÉKLŐ JELLEGGÖRBÉI 21 SZELEKTIVITÁS Több, különböző típusú érzékelő együttes alkalmazásával. Alkalmazási példa: integrált érzékelő - szén-monoxid, - metán, és - etilalkohol-gőz koncentrációjának egyidejű mérésére. LaNO 3 WO 3 SnO 2 - csak alkoholgőz - alkoholgőz és szén-monoxid - mindhárom gáz Érzékenységek és keresztérzékenységek, µp-os jelfeldolgozás 22 11

12 VASTAGRÉTEG GÁZÉRZÉKELŐ 23 VASTAGRÉTEG GÁZÉRZÉKELŐ 24 12

13 MÉRŐKAPCSOLÁS SnO 2 ÉRZÉKRLŐHÖZ Áram-feszültség átalakító, belső fűtés az állandó hőmérséklet biztosítására SiN x membrán - interdigitalis elektródok a vezetőképességméréshez - fém-oxid érzékelő réteg, adalékolt SnO 2,, ZnO, WO C a mikro-fűtőtest segítségével 26 13

14 SiN membrane, Pt filament, TCR=1000ppm/ o C Pt filament SiN x T (oc) P (mw) 100µm QMB ÉS SAW GÁZÉRZÉKELŐK A kvarc oszcillátor (tömbi akusztikus hullám, bulk acoustic wave, BAW) és az akusztikus felületi hullámú (AFH, surface acoustic wave, SAW) eszköz egyaránt használható tömegváltozás érzékelésére. Különböző részecskék megkötődése a felületen tömegváltozást és így frekvenciaváltozást eredményez. Ha a felületen adszorbens réteg van, akkor a kvarc mikromérleg vagy az AFH eszköz mint kémiai- vagy gázérzékelő funkcionál

15 KVARC MIKROMÉRLEG GÁZÉRZÉKELŐ Tömbi akusztikus hullámú eszköz, síkkondenzátor jellegű szerkezet. f res = 2 v hang / d 29 KVARC MIKRO- ÉS NANOMÉRLEG Tömbi akusztikus hullámú eszköz, síkkondenzátor jellegű szerkezet. Kvarc mikromérleg 30 15

16 ÉRZÉKENYSÉG QMB tömegérzékenysége ( m - egységnyi felületre eső tömegváltozás) f S m = f o m n a félhullámok száma, d a kristálylapka vastagsága, d` az adszorbeált réteg vastagsága, ρ és ρ a megfelelő sűrűségek) f ρd ρ`d` (1 + ) -1 -n f o nρ`d` ρd Mivel ρ`d` = m, az érzékenység S m = - n/ρd = - 2/ρλ 31 ÉRZÉKENYSÉG Példa: Lapka tömege M = 100 mg, f o 5-10 MHz, legkisebb mérhető frekvencia-eltolódás f = 0,1-1 Hz, f/f = - M/M alapján becsülve a legkisebb detektálható abszorbeált gázmennyiség M = ng

17 SAW TÍPUSÚ SZENZOR Az AFH típusú érzékelőben egy szelektív gázadszorbens réteggel bevont és egy bevonat nélküli eszköz egy-egy RF oszcillátort alkot. Az abszorbeált gáz mennyiségétől függően megváltoznak a felületi akusztikus hullámok terjedési tulajdonságai (sebessége) és ez elhangolja az oszcillátort. A két oszcillátor jeléből egy keverővel a különbségi frekvenciával arányos jelet állítanak elő, mely egyben arányos az érzékelőrétegen abszorbeált gáz mennyiségével. 33 AFH GÁZÉRZÉKELŐ SAW eszközök: tömbi: LiNbO 3, vékonyréteg: ZnO, AlN, PZT (PbZrO 3 -PbTiO 3 ). Vékonyréteg szilíciumon is integrálhatóság, smart devices 34 17

18 ÉRZÉKENYSÉG A relatív frekvenciaváltozás arányos az eszköz alapfrekvenciájával és természetesen az egységnyi felületre adszorbeált gáz tömegével, de ellentétben a QMB-al, független az eszköz saját tömegétől (mind a hullámterjedés és mind a szenzor működését meghatározó kölcsönhatás felületi jelenség). f/f = const x f m/a S m = ( f/f)/ m = const x f Az S m érzékenység növelhető az f működési frekvencia növelésével. 35 ÉRZÉKENYSÉG Példa: Pd-bevonattal ellátott hidrogénérzékelőben (a bevonat vastagsága néhány száz nm, mely kb. (5-15)-szöröse a felületen terjedő akusztikus hullámok hullámhosszának), a hidrogén-nitrogén gázelegyben lévő 1 ppm-nyi hidrogén az adszorbens réteg vastagságától függően (1-10)x10-6 relatív frekvenciaváltozást okoz, mely pl. már 100 MHz-es alapfrekvenciánál is jelentős mértékű, 0,1-1 khz frekvencia-eltolódást jelent

19 LAMB-HULLÁMÚ ÉRZÉKELŐ 37 GÁZÉRZKELÉS LAMB-HULLÁMÚ (FPW) ESZKÖZZEL Érzékelő válaszjele toulol (szerves oldószer) gőzben nitrogén vivőgázban. Balra: referencia (IR spektrofotométer, jobbra: érzékelő frekvencia csökkenése

20 Ón-dioxid (SnO 2 ), TGS GÁZÉRZÉKELŐ TÍPUSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Általában jó az érzékenysége az éghető/robbanó (redukáló) gázokra, tipikus mérési tartományok ppm. Ez a tartomány megfelel a legtöbb alkalmazási igénynek, pl. a hazai előírások szénmonoxid (CO) esetén 20 mg/m 3 (kb. 20 ppm) értékben limitálják a munkahelyen (egy műszak, max. 8 óra) megengedhető maximális koncentrációt. Vagy pl. 0,1 térfogat % propán levegőben (1000 ppm, ez az alsó robbanási határ kb. 1/20-ada) kb. 20-szoros ellenálláscsökkenést okoz. Áruk alacsony (tömeggyártás, kereskedelmi forgalom). Kéntartalmú gázok problémát okozhatnak, mivel irreverzibilisen megkötődnek. 39 GÁZÉRZÉKELŐ TÍPUSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA QMB + polimer bevonat A szenzor válasza lineáris, dinamikus tartomány nagy. Nem (nagyon) függ a hőmérséklettől. Érzékenysége igen jó, a fenti képletekből is becsülhetően néhány nanogramm/cm2. Ez pl. adszorbeált víz esetén egy atom réteget, vagy akár annak törtrészét jelentheti. Az abszorbens réteggel "hangolható" adott gázra. Pl. SiOx abszorbens réteggel nedvességérzékelésre, palládium (Pd) bevonattal hidrogénérzékelésre használható. Az eszköz elkészítése MEMS processzálást igényel. A szükséges elektronika viszonylag bonyolult. Működési frekvenciatartomány 5-15 MHz

21 GÁZÉRZÉKELŐ TÍPUSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AFH eszköz + adszorbeáló bevonat Működési frekvenciatartomány 100 MHz - 1 GHz. Előnye, hogy felületi effektuson alapul, planáris kialakítás és a félvezetőknél szokásos planáris technológia (pl. fotolitográfia) alkalmazható. Tömeggyártás, olcsóbb, mint a QMB. Hátrány, a nagy felület/térfogat arány, emiatt zajosabb (az elektronikus zajok nagyrészt felületi eredetűek). A szükséges elektronika bonyolult. 41 PELLISZTOR KALORIMETRIKUS GÁZÉRZÉKLÉS Az érékelés alapelve: a környezeti hatás által előidézett hőmérséklet-különbség mérése. Környezeti hatás: hőközlés, hőelvonás, vagy a hőelvezetési viszonyok megváltozása. Hatások pl.: endo- vagy exoterm kémiai reakció; hősugárzás vagy más sugárzás hőhatása; hőáram vagy áramló közeg hőszállítása. Működtetés: általában a környezettől eltérő, stabilizált hőmérsékleten (fűtés vagy hűtés szükséges)

22 KALORIMETRIKUS ÉRZÉKELŐK katalitikus bevonat Kalorimetrikus érzékelők elvi felépítése. Pt-ellenállás: fűtés és érzékelés. A katalitikus bevonat elindítja a mérendő komponens kémiai reakcióját: hőtermelés vagy hőelvonás. 43 KALORIMETRIKUS ÉRZÉKELŐK Működési módok: Adiabatikus működési mód: A két fűtőteljesítmény megegyezik, a hőmérsékletkülönbséget detektálják. Izotermikus működési mód: az érzékelő elem fűtőteljesítményét változtatják míg a hőmérséklete meg nem egyezik a referenciaelemével. A fűtőteljesítmény változását detektálják

23 PELLISZTOR Pellisztor: éghető gázok katalizált oxidációja során felszabaduló hő mérése Katalizátorok: Pt fémek VIII/2: Rh (d8s1), Ir (d7s2), Pd (d10), Pt (d8s2) O2, H2, szénhidrogén kemiszorpció, magas T - instabil felületi oxidok 45 PELLISZTOR 46 23

24 ÉRZÉKELŐ KARAKTERISZTIKÁJA 47 Pellistor (EU FP5, SAFEGAS ) Heterogen catalysis, exoterm reaction (elevated T) - measuring of the generated heat (T) (Wheastone-bridge) Requirements - reduced heat dissipation - sensitivity from 20% LEL - methane, propane-butane, hexane - explosion proof operation Test-chip: - array of 6 - chip size: 2 3 mm 2 24

25 Si MEMS PELLISTOR Az éghető gázok kimutatása az exotherm katalitikus oxidáció során keletkező hő közvetett mérésével, azaz a fűtőszál hőmérsékletemelkedésének meghatározása révén válik lehetővé. Ehhez azonban a katalízist a pellisztor elem felületén kell megvalósítani. Metán esetében ehhez Pt katalizátorral, melyet a mikrofűtőtest felületét borító porózus kerámiabevonat felületén lévő szemcsék formájában alakítunk ki >450 C hőmérsékletre van szükség. Az érzékelő elem hőmérésékletét egy azonos felépítésű és meghajtású, de katalitikusan inaktív elem hőmérsékletével összehasonlítva az eltérés az elégetett gáz koncentrációjával arányos többnyire lineáris módon. A mikropellisztor érzékenysége ugyanakkor nem korlátozható egyetlen gázkomponensre, azaz az érzékelés korántsem szelektív. 49 Si MEMS PELLISTOR SEM views of the suspended hotplates with deposited porous matrix activated by Pt (Al 2 O 3 + kaolin). The reference element is similarly coated by chemically passive porous matrix 50 25

26 Az MFA pórusos szilícium mikrogépészeti eljárásával készült felfüggesztett, azaz termikusan szigetelt, egykristályos Si mikrofűtőtestek Pt-kontaktusokkal 51 PELLISZTOR KARAKTERISZTIKÁI 52 26

27 Si MEMS PELLISTOR Ha a pellisztor-elemeket különböző katalizátorokkal, eltérıő hőmérsékleten működtetjük, adott éghető gázok jelenlétében az önmagukban nem szelektív érzékelő elemek eltérő érzékenységet mutatnak. Ezt az alapja az ún. elektronikus orr elvnek. Ha néhány egyedi elemnek az adott gázelegyekkel történő hitelesítése során regisztrált egyedi karakterisztikus válaszjeleket főkomponens analízisnek vetjük alá ill. egy megfelelően betanított ún. neurális hálózattal értékeljük ki, a nem szelektív elemekkel is kapható megbízható, jó közelítés az elégetett gázelegyben lévő ismert komponensek koncentrációjára vonatkozóan. 53 Si MEMS PELLISTOR Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet ipari partnere, a Weszta-T Kft. Gázveszély-jelző éghető gázra termékével a Magyar Regula ipari informatikai és irányítástechnikai nemzetközi szakvásáron áprilisában elnyerte az azévi Technika Innovációs Érem kitüntetést, a Technika Alapítvány díját Pungor Ernő akadémikus adta át Sztancsik István ügyvezető igazgatónak

28 Si MEMS PELLISTOR 55 OPTIKAI SPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREK A legtöbb gáz rendelkezi jellegzetes elnyelési sávokkal a közeli infravörös (NIR, nm), és/illetve a közepes infravörös (MIR, nm). Egyszerű mérés/érzékelés valósítható meg megfelelő hullámhosszúságú fényt kibocsátó fénydiódával (LED) vagy lézerdiódával (LD). A módszer különböző gázok illetve gőzök kimutatására alkalmas, a megfelelő elnyelési sávoknál elvégzett méréssel

29 AZ INFRAVÖRÖS SPEKTRUM ÉS AZ ÉRZÉKELÉSRE ALKALMAS FÉLVEZETŐK Hullámsáv Hullámhossz Detektor Near-infrared (NIR) 0,75-1,4 µm Si (IR-A DIN) Short-wave IR (SWIR) 1,4-3 µm (ezen belül nm, nagytávolságú optikai átvitel) InGaAs (IR-B DIN) Mid-wave IR (MWIR) 3-8 µm InSb, HgCdTe, PbSe (IR-C DIN) Long-wave IR (LWIR) 8-15 µm HgCdTe (IR-C DIN) Far-infrared (FIR) µm adalékolt Si, Ge 57 FÉNYFORRÁSOK Félvezető Hullámhossz (nm) GaAs LED, LD 830 InGaAsP/InP LED, LD InGaAsSb/GaSb LED

30 InGaAsP/InP LED Emission wavelength tailoring by bandgap engineering in compound semiconductor diodes 9-diode LED set covering emission in 1.1 to 1.8 µm range 59 LED-ARRAY SPEKTROMÉTER 60 30

31 ABSZORPCIÓS SÁVOK A szénhidrogének abszorpciós sávjai a közeli infravörös tartományban 61 ABSZORPCIÓS SÁVOK Alifás, aromás és telítetlen szénhidrogének jellemző elnyelési sávjai az 1700 nm körüli hullámhossztartományban 62 31

32 ALKALAMZÁSOK 63 MIR KÖZEPES INFRAVÖRÖS HULLÁMHOSSZAK High power LEDs and photodiodes at the spectral range of µm are very promising devises for the different applications such as medical diagnostics (noninvasive method for measuring glucose in blood) environment monitoring (measuring contents of oil in water, measuring contents of water in oil) and so on. A number of such relevant gases as H 2 O, CO 2, CO, CH 4, N 2 O, SO 2, NH 3, HF and others have strong fundamental absorption lines in the mid-infrared spectral range that are times stronger in comparison with near-infrared overtone bands at shorter wavelength. Therefore such mid-infrared LEDs and PDs can be used for creation of optical low power consumption portable gas analyzers

33 Absorption bands of gases in the range µm In Mid Infrared spectral range nm lies strong absorption bands of such important gases and liquids as CH 4, H 2 O, CO 2, CO, C 2 H 2, C 2 H 4, C 2 H 6, CH 3 Cl, HCl, HOCl, HBr, H 2 S, HCN, NH 3, NO 2, SO 2 glucose and many others., 1,E-18 CH 4 Absorption intensity, cm/mol Absorption intensity, cm/mol 1,E-19 1,E-20 1,E-21 1,E Wavelength, nm 1,E-17 1,E-18 1,E-19 1,E-20 1,E-21 1,E-22 1,E-23 1,E-24 1,E-25 1,E-26 CO 2 Absorption intensity, cm/mol 1,0E-17 1,0E-18 1,0E-19 1,0E-20 1,0E-21 1,0E-22 H2O Wavelength, nm Wavelength, µ m MIR LED ÉS DETEKTOR DIÓDÁK Narrow band gap solid solutions based on III-V compounds (GaSb-InAs, GaSb-AlSb) are an attractive material for use in light emitting diodes (LED) operating at the spectral range µm. Energy band gap for this spectral range changes at the interval from 0.7 up to 0.5 ev that allows to use simple bulk double heterostructure for LEDs and PDs operating in room temperature

34 Materials for Mid Infrared LED 2,5 AlAs 2 Eg, ev 1,5 1 GaAs InP AlSb GaSb 0,5 InAs InSb 0 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 lattice constant, A LED Structure for the Spectral Range mm Lattice-matched to GaSb 14 substrate LED structures Energy band diagram of 8 the structures for spectral 6 4 ranges mm is 2 schematized here. 0 AlGaAsSb Intensity, a.u Wavelength, nm LED16 LED17 LED18 LED19 LED20 LED21 LED22 LED23 p P n N GaSb GaInAsSb 34

35 LED Structure for the Spectral Range µm Light Emitting Diodes for the spectral range mm are based on InAs substrates. Quaternary solid solutions InAsSbP, lattice-matched to InAs substrate are used in active layer for the range mm. p InAs P InAsSbP n InAsSb N 1 0,9 0,8 Intensity, a.u. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 H 2O absorp CO 2 absorp LED27 LED29 LED31 LED33 LED36 LED38 LED43 LED46 Ternary solid solutions InAsSb are used for covering the spectral range mm. 0, Wavelength, nm Mid Infrared Photodiodes MIR photodiodes are based on heterostructures with wide band-gap window. PD24 and PD25 models are based on GaInAsSb/GaAlAsSb structure, PD36 is based on InAs/InAsSbP structure, with thermocooler inside and can be equipped with the parabolic reflector. 1,E+11 Here are presented curves of detectivity vs wavelength at room temperature. With decreasing temperature (using thermo-electric cooler) detectivity increases and cut-off wavelength shifts to shorter wavelengths. Detectivity, cm.hz 1/2 /W 1,E+10 1,E+09 PD24 PD25 PD36 1,E+08 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 Wavelength, µ m 35

36 Application of MIR LED and PD in Gas Sensors Optical sensors are the only ones, which are truly gas specific. But up to now wide aplication of portable gas sensors is limited by imperfections of incadescent lamp IR with filters. They have poor spectral efficiency, low operation speed, large sensor size because of complicated optical scheme and high heat dissipation. NEW mid infrared sources for gas sensors- Mid-IR LEDs cover all spectral range mm. This light source is much smaller, high speed, with low power consumption and don't need filters. Current Driver Measuring LED Reference LED CO2 PD Preamplifier Analog digital converter Processor /Display LED36 PD LED43 CO 2 5mm Light Emitting Diodes and Detectors for CH 4 Sensors Methane has main absorption band in the range nm. Other not so strong absorption bands that can be used for measuring are placed around 2300 nm and 1650 nm. LED3 4 LED27 CH 4 PD36 Absorption intensity, cm/mol 3,E-19 3,E-19 2,E-19 2,E-19 1,E-19 5,E-20 CH 4 - main absorption band H 2 O abs. 0,E+00 PD spectrum 4500 Wavelength, nm CH4 absorption LED34 spectrum LED27 spectrum Ab sorption intensity, cm/mol CH 4 - second and third absorption bands 1,0E-20 CH4 9,0E-21 absorption 8,0E-21 LED23 7,0E-21 spectrum 6,0E-21 5,0E-21 LED19 4,0E-21 spectrum 3,0E-21 PD25 2,0E-21 spectrum 1,0E-21 0,0E+00 LED spectrum Wavelength, nm LED23 LED1 9 LED1 6 CH 4 PD25 36

37 Light Emitting Diodes and Detectors for H 2 O Sensors Water has very strong absorption band in the range nm and second strong enough absorption band in the range nm. Absorption intensity, cm/mol Absorption intensity, cm/mol 5,0E-20 4,5E-20 4,0E-20 3,5E-20 3,0E-20 2,5E-20 2,0E-20 1,5E-20 1,0E-20 5,0E-21 0,0E+00 4,0E-19 3,5E-19 3,0E-19 2,5E-19 2,0E-19 1,5E-19 1,0E-19 H 2 O - second absorption band Wavelength, nm H 2 O - main absorption band H2O absorption LED21 spectrum LED18 spectrum PD24 spectrum LED16 spectrum 5,0E-20 PD36 0,0E spectrum 4500 Wavelength, nm H2O absorption LED27 spectrum LED34 spectrum LED18 LED16 or LED21 LED27 LED34 H 2 O H 2 O PD24 PD3 6 Light Emitting Diodes and Detectors for CO 2 Sensors Absorption intensity, cm/mol 4,E-18 3,E-18 2,E-18 1,E-18 СО2 absorption LED43 spectrum LED36 spectrum PR43 spectrum 1,E LED43 LED36 CO2 PR46 Wavelength, nm Carbon dioxide has very strong absorption band in the range nm. Other not so strong absorption bands that can be used are placed around 2700 nm and 2000 nm. 37

38 Kémiai érzékelőkben alkalmazott jelátalakitási elvek és jellegzetes alkalmazások 75 38

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 15. ELŐADÁS: GÁZÉRZÉKELŐK 2015/2016 tanév 2. félév 1 1. Bevezetés és áttekintés: gázérzékelők alkalmazási területei. 2. Gázérzékelőkben alkalmazott érzékelési elvek. 3. Általános

Részletesebben

Biokémiai. A szenzorok osztályozása az érzékelendő jelenségek alapján

Biokémiai. A szenzorok osztályozása az érzékelendő jelenségek alapján Biokémiai A szenzorok osztályozása az érzékelendő jelenségek alapján A kémiai érzékelés: anyag és környezet kölcsönhatása Szelektivitás korlátozott: A célmolekulára, komponensre kapott válaszjel dominál

Részletesebben

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 3. ELŐADÁS: ÉRZÉKELŐ SZERKEZETEK ALAPTÍPUSAI ÉS ANYAGAI 2014/2015 tanév 2. félév 1 A szenzorok működésének két alapeleme a környezet és az érzékelőkben lévő specifikus anyagok

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik Kristályos szilícium napelem keresztmetszete negatív elektróda n-típusú szennyezés pozitív elektróda p-n határfelület p-típusú szennyezés Napelem karakterisztika

Részletesebben

Gerhátné Udvary Eszter

Gerhátné Udvary Eszter Az optikai hálózatok alapjai (BMEVIHVJV71) Optikai adó 2014.02.21. Gerhátné Udvary Eszter udvary@mht.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department of Broadband Infocommunication Systems

Részletesebben

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 16. ELŐADÁS: KÉMIAI ÉRZÉKELŐK I

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 16. ELŐADÁS: KÉMIAI ÉRZÉKELŐK I SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 16. ELŐADÁS: KÉMIAI ÉRZÉKELŐK I 2015/2016 tanév 2. félév 1 1.Bevezetés: kémiai érzékelők jelentősége és alkalmazási területei. 2.Kémiai érzékelők fontosabb típusai, érzékelési

Részletesebben

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont

Részletesebben

MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33

MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33 Infravörös diódák alkalmazása az élelmiszerek spektroszkópiai vizsgálatára Application of Infrared Emitting Diodes for Food Spectroscopy Rakovics Vilmos, Réti István MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi

Részletesebben

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA Elvi jellemzők, amelyek meghatározzák a készülék felépítését magas hőmérsékletű fényforrás (elsősorban plazma, szikra, stb.) kis méretű sugárforrás (az önabszorpció csökkentése

Részletesebben

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL BOZÓKI ZOLTÁN, MOHÁCSI ÁRPÁD, SZAKÁLL MIKLÓS, FARKAS ZSUZSA, VERES ANIKÓ, SZABÓ GÁBOR, BOR ZSOLT Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantum

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a

A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a Dräger PEX 1000 A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a vezérlőegységhez, mint amilyen a Dräger REGARD

Részletesebben

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek Zaj- és rezgés Törvényszerűségek A hang valamilyen közegben létrejövő rezgés. A vivőközeg szerint megkülönböztetünk: léghangot (a vivőközeg gáz, leggyakrabban levegő); folyadékhangot (a vivőközeg folyadék,

Részletesebben

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör szerkezete kémiai szempontból Homoszféra, turboszféra -kb. 100 km-ig -turbulens áramlás -azonos összetétel Turbopauza

Részletesebben

Speciális passzív eszközök

Speciális passzív eszközök Varisztorok Voltage Dependent Resistor VDR Variable resistor - varistor Speciális passzív eszközök Feszültségfüggő ellenállás, az áram erősen függ a feszültségtől: I=CU α ahol C konstans, α értéke 3 és

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1494/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PAMET Mérnökiroda Kft. (7623 Pécs, Tüzér u. 13.) akkreditált területe I. az akkreditált területhez

Részletesebben

STATOX 501 telepíthető gázmonitor. Műszaki adatok

STATOX 501 telepíthető gázmonitor. Műszaki adatok Kicsi, de erős! Kipróbált szenzorok, a gázok megbízható detektálására A Compur oxigén és toxikus gázok detektálására gyárt elektrokémiai szenzorokat. Ezek a szenzorok az aktuális gáz-koncentrációval arányos

Részletesebben

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÉRFOGATÁT TÉRFOGATÁRAM MÉRÉS q v = dv dt ( m 3 / s) AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÖMEGÉT

Részletesebben

Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György

Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György Aktuátorok korszerű anyagai Készítette: Tomozi György Technológiai fejlődés iránya Mikro nanotechnológia egyre kisebb aktuátorok egyre gyorsabb aktuátorok nem feltétlenül villamos, hanem egyéb csatolás

Részletesebben

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Halász László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár halasz.laszlo@zmne.hu Vincze Árpád Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi docens vincze.arpad@zmne.hu

Részletesebben

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai

Részletesebben

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16

Részletesebben

Gyakorlati problémák, megoldások a metán és a szén-monoxid érzékelők és mérőműszerek

Gyakorlati problémák, megoldások a metán és a szén-monoxid érzékelők és mérőműszerek Gyakorlati problémák, megoldások a metán és a szén-monoxid érzékelők és mérőműszerek üzemeltetésében, ellenőrzésében Előadó: Stieber József A KÉOSZ Műszer és méréstechnikai bizottságának vezetője Bevezető

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

Hogyan mérünk tömeget, hőmérsékletet és nyomást manapság? Alkímia Ma, ELTE, március 10. Miért pont ezek a mennyiségek a fontosak?

Hogyan mérünk tömeget, hőmérsékletet és nyomást manapság? Alkímia Ma, ELTE, március 10. Miért pont ezek a mennyiségek a fontosak? Hogyan mérünk tömeget, hőmérsékletet és nyomást manapság? Alkímia Ma, ELTE, 2016. március 10. Pajkossy Tamás MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Miért pont ezek a mennyiségek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény;  Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;

Részletesebben

Moore & more than Moore

Moore & more than Moore 1 Moore & more than Moore Fürjes Péter E-mail:, www.mems.hu 2 A SZILÍCIUM (silex) 3 A SZILÍCIUM Felfedező: Jons Berzelius 1823, Svédország Természetes előfordulás: gránit, kvarc, agyag, homok 2. leggyakoribb

Részletesebben

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 3. ELŐADÁS: ÉRZÉKELŐ SZERKEZETEK ALAPTÍPUSAI ÉS ANYAGAI 2015/2016 tanév 2. félév 1 A szenzorok működésének két alapeleme a környezet és az érzékelőkben lévő specifikus anyagok

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Atom- és molekula-spektroszkópiás módszerek Módszer Elv Vizsgált anyag típusa Atom abszorpciós spektrofotometria (AAS) A szervetlen Lángfotometria

Részletesebben

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek 9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek (Componente optoelectronice) (Optoelectronic devices) 1. Fénydiódák (LED-ek) Elnevezésük az angol Light Emitting Diode rövidítéséből származik. Áramköri

Részletesebben

Gázszivárgás kereső műszer

Gázszivárgás kereső műszer Gázszivárgás kereső műszer Gyors áttekintés testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gáz detektor testo 316-Ex CH4 C3H8 H2 Gázszivárgás vizsgálat Időről időre hallani szivárgó gázvezetékek által okozott

Részletesebben

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. Nem villamos jelek mérésének folyamatai. Érzékelők, jelátalakítók felosztása. Passzív jelátalakítók. 1.Ellenállás változáson alapuló jelátalakítók -nyúlásmérő ellenállások

Részletesebben

On-line és off-line helyszíni hibagáz analízis. Czikó Zsolt MaxiCont Kft. 2009/10/16 1

On-line és off-line helyszíni hibagáz analízis. Czikó Zsolt MaxiCont Kft. 2009/10/16 1 On-line és off-line helyszíni hibagáz analízis Czikó Zsolt MaxiCont Kft. 2009/10/16 1 Előadás vázlata: Oldott gáz analízis (DGA) Off-line On-line Foto-akusztikus eljárás GE Energy DGA eszközei Készülékek

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Új típusú anyagok (az autóiparban) és ezek vizsgálati lehetőségei (az MFA-ban)

Új típusú anyagok (az autóiparban) és ezek vizsgálati lehetőségei (az MFA-ban) Új típusú anyagok (az autóiparban) és ezek vizsgálati lehetőségei (az MFA-ban) Menyhárd Miklós Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet Támogatás NTPCRASH: # TECH_08-A2/2-2008-0104 Győr, 2010 október

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1523/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök utca 19.) akkreditált

Részletesebben

Villamos tulajdonságok

Villamos tulajdonságok Villamos tulajdonságok A vezetés s magyarázata Elektron függıleges falú potenciálgödörben: állóhullámok alap és gerjesztett állapotok Több elektron: Pauli-elv Sok elektron: Energia sávok Sávelméletlet

Részletesebben

MSA munkavédelmi megoldások az ipar részére

MSA munkavédelmi megoldások az ipar részére MSA munkavédelmi megoldások az ipar részére Előadó: Szilva Balázs termékfelelős, értékesítő MSA Hungária Biztonságtechnika Kft. Megelőzéssel a gépipar biztonságáért Szimpózium a gépiparral összefüggő veszélyek

Részletesebben

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1626/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest,

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1523/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép

Részletesebben

Szabadentalpia nyomásfüggése

Szabadentalpia nyomásfüggése Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével

Részletesebben

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont É 2048-06/1/ 1. feladat Összesen: 26 pont ) z alábbi táblázatban fontos vegyipari termékeket talál. dja meg a táblázat kitöltésével a helyes információkat! termék lapanyagok Előállítás megnevezése Felhasználás

Részletesebben

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel? Orvosi jelfeldolgozás Információ De, mi az a jel? Jel: Információt szolgáltat (információ: új ismeretanyag, amely csökkenti a bizonytalanságot).. Megjelent.. Panasza? információ:. Egy beteg.. Fáj a fogam.

Részletesebben

Jegyzetelési segédlet 8.

Jegyzetelési segédlet 8. Jegyzetelési segédlet 8. Informatikai rendszerelemek tárgyhoz 2009 Szerkesztett változat Géczy László Billentyűzet, billentyűk szabványos elrendezése funkció billentyűk ISO nemzetközi írógép alap billentyűk

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető . Laboratóriumi gyakorlat A EMISZO. A gyakorlat célja A termisztorok működésének bemutatása, valamint főbb paramétereik meghatározása. Az ellenállás-hőmérséklet = f és feszültség-áram U = f ( I ) jelleggörbék

Részletesebben

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (1997)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (1997) KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (1997) MEGOLDÁSOK I. 1. A hidrogén, a hidridek 1s 1 EN=2,1 izotópok: 1 1 H, 2 1 H deutérium 1 H trícium, sajátosságai eltérőek A trícium,- atommagja nagy neutrontartalma

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1099/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (7200

Részletesebben

Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) , , K/2. Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra!

Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) , , K/2. Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra! Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) 16. 05. 17., 00-12 00, K/2 Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra! TESZT KÉRDÉSEK Kérdésenként 60 s áll rendelkezésre a válaszadásra. Csak

Részletesebben

MIKROELEKTRONIKA 7. MOS struktúrák: -MOS dióda, Si MOS -CCD (+CMOS matrix) -MOS FET, SOI elemek -MOS memóriák

MIKROELEKTRONIKA 7. MOS struktúrák: -MOS dióda, Si MOS -CCD (+CMOS matrix) -MOS FET, SOI elemek -MOS memóriák MIKROELEKTRONIKA 7. MOS struktúrák: -MOS dióda, Si MOS -CCD (+CMOS matrix) -MOS FET, SOI elemek -MOS memóriák Fém-félvezetó p-n A B Heteroátmenet MOS Metal-oxide-semiconductor (MOS): a mikroelektronika

Részletesebben

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Urbán Péter Kun Éva Sós Dániel Ferenczi Tibor Szabó Máté Török Tamás Tartalom A Plasmatreater AS400 működési

Részletesebben

Badari Andrea Cecília

Badari Andrea Cecília Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai

Részletesebben

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is. 1. Mi az érzékelő? Definiálja a típusait (belső/külső). Mit jelent a hiszterézis? Miért nem tudunk közvetlenül mérni, miért származtatunk? Hogyan kapcsolódik össze az érzékelés és a becslés a mérések során?

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. GÁZEMISSZIÓS KÖRNYEZETTERHELÉS MÉRÉSE ISTÁLLÓKBAN Pazsiczki Imre, FVMMI Summary: In a research task started in 2000 we aimed at quantifying

Részletesebben

Anyagvizsgálati módszerek

Anyagvizsgálati módszerek Anyagvizsgáló és Állapotellenőrző Laboratórium Atomerőművi anyagvizsgálatok Az akusztikus emisszió vizsgálata a műszaki diagnosztikában Anyagvizsgálati módszerek Roncsolásos metallográfia, kémia, szakító,

Részletesebben

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 6. ELŐADÁS: OPTIKAI SUGÁRZÁSÉRZÉKELŐK I.

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 6. ELŐADÁS: OPTIKAI SUGÁRZÁSÉRZÉKELŐK I. SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 6. ELŐADÁS: OPTIKAI SUGÁRZÁSÉRZÉKELŐK I. 2015/2016 tanév 2. félév 1 1. A fény tulajdonságai 2. Félvezetőanyagok optikai tulajdonságai 3. Félvezető fényérzékelők (fotodetektorok)

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

Proline Prosonic Flow B 200

Proline Prosonic Flow B 200 Proline Prosonic Flow B 200 Ultrahangos biogázmérés Slide 1 Mi is a biogáz? A biogáz tipikusan egy olyan gáz ami biológiai lebomlás útján keletkezik oxigén mentes környezetben. A biogáz előállítható biomasszából,

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

Elektrokémiai érzékelők használata toxikus gázok mérésére

Elektrokémiai érzékelők használata toxikus gázok mérésére MUNKABIZTONSÁG 2.5 Elektrokémiai érzékelők használata toxikus gázok mérésére Tárgyszavak: munkabiztonság; toxikus anyag; detektálás; elektrokémiai eljárás; érzékelő; veszélyes anyag. Az elektrokémiai érzékelők

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Szigetelők Félvezetők Vezetők

Szigetelők Félvezetők Vezetők Dr. Báder Imre: AZ ELEKTROMOS VEZETŐK Az anyagokat elektromos erőtérben tapasztalt viselkedésük alapján két alapvető csoportba soroljuk: szigetelők (vagy dielektrikumok) és vezetők (vagy konduktorok).

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. REAKCIÓK FÉMEKKEL fém

Részletesebben

Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével

Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével Borbély Ákos, Steve G. Johnson Lawrence Berkeley National Laboratory, CA e-mail: ABorbely@lbl.gov Az előadás vázlata Nagy

Részletesebben

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző Méréstartomány: 0 10% H 2 O 2 0 10 % NaOCl Áttekintés 1.Alkalmazás 2.Elemzés áttekintése 3.Reagensek

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

Novák Csaba BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. Termikus analízis

Novák Csaba BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. Termikus analízis Novák Csaba BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. Termikus analízis Témakörök 1. Termikus analízis (alapfogalmak) 2. Termogravimetria 3. Differenciál scanning

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA NDT TECHNICS FÉMLEMEZEK VASTAGSÁGÁNAK MÉRÉSE RÖNTGENSUGÁRZÁS SEGÍTSÉGÉVEL THICKNESS MEASURING OF METAL SHEETS WITH X-RAY METHODDS BOROMISZA LÁSZLÓ Kulcsszavak: vastagság

Részletesebben

7.3. Plazmasugaras megmunkálások

7.3. Plazmasugaras megmunkálások 7.3. Plazmasugaras megmunkálások (Plasma Beam Machining, PBM) Plazma: - nagy energiaállapotú gáz - az anyag negyedik halmazállapota - ionok és elektronok halmaza - egyenáramú ív segítségével állítják elő

Részletesebben

Felületi jelenségek. Adszorpció. Felületi energia. Területek, jelenségek, ahol a határfelület szerepe kiemelt 2015.11.15.

Felületi jelenségek. Adszorpció. Felületi energia. Területek, jelenségek, ahol a határfelület szerepe kiemelt 2015.11.15. Felületi jelenségek Területek, jelenségek, ahol a határfelület szerepe kiemelt 1 Kristályok növekedése Félvezető eszközök Vékonyréteg elektronikai eszközök Szinterelés Szilárd fázisú kémiai reakciók Szenzorok

Részletesebben

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Kötések kialakítása - oktett elmélet Kémiai kötések Az elemek és vegyületek halmazai az atomok kapcsolódásával - kémiai kötések kialakításával - jönnek létre szabad atomként csak a nemesgázatomok léteznek elsődleges kémiai kötések Kötések

Részletesebben

Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós

Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós molekulakristályokban Jánossy András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézet, Fizika Tanszék Kondenzált Anyagok MTA-BME Kutatócsoport

Részletesebben

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 24. ELŐADÁS: NANOÉRZÉKELŐK ÉS NANO- ELEKTROMECHANIKAI RENDSZEREK (NEMS) 2014/2015 2. félév 1 Az érzékelők/beavatkozók forradalma Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) A mikroelektronikai

Részletesebben

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan 7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan A gyakorlat célja: Megismerkedni az analízis azon eljárásaival, amelyik adott komponens meghatározását a minta elégetése

Részletesebben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió 1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.

Részletesebben

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum:

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum: Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár 1 ALPHA Pro 1540 130 Külön kérésre Cikkszám: 96283590 GRUNDFOS ALPHA Pro is a complete range of circulator pumps featuring: integrated differentialpressure control enabling

Részletesebben

Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József. Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin

Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József. Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin A fosszilis energiahordozók mennyisége rohamosan csökken The amount fossil fuels is

Részletesebben

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Részecske azonosítás kísérleti módszerei Részecske azonosítás kísérleti módszerei Galgóczi Gábor Előadás vázlata A részecske azonosítás létjogosultsága Részecske azonosítás: Módszerek Detektorok ALICE-ból példa A részecskeazonosítás létjogosultsága

Részletesebben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Mitől függ a kölcsönhatás? VÁLASZ: Az anyag felépítése A sugárzások típusai, forrásai és főbb tulajdonságai A sugárzások és az anyag

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11.

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11. STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11. Kriston Ákos Tartalom Elméleti ismertetők Kriston Ákos Mi az az üzemanyagcella?

Részletesebben

Intelligens és összetett szenzorok

Intelligens és összetett szenzorok Intelligens és összetett szenzorok Galbács Gábor Összetett és intelligens szenzorok Bevezetés A mikroelektronika fejlődésével, a mikroprocesszorok (CPU), mikrokontrollerek (µc, MCU), mikroprogramozható

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉGÉSGÁTLÁSA. Garas Sándor

MŰANYAGOK ÉGÉSGÁTLÁSA. Garas Sándor MŰANYAGOK ÉGÉSGÁTLÁSA 1 Az égésgátlás szükségessége Az égés Elvárások az égésgátlással kapcsolatban Az égésgátlás vizsgálatai Az égésgátló adalékanyagok 2 Az égésgátlás szükségessége A műanyagok, ezen

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ENERGETIKAI MÉRÉSEK TÁRGYBÓL, 2014

VIZSGAKÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ENERGETIKAI MÉRÉSEK TÁRGYBÓL, 2014 VIZSGAKÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ENERGETIKAI MÉRÉSEK TÁRGYBÓL, 2014 1. Milyen fizikai mennyiséget detektálnak, valamint milyen hullámhossztartományon reagálnak a hőmérsékletmérő kamerák? Alapja: Infravörös sugárzáson

Részletesebben

A jövő anyaga: a szilícium. Az atomoktól a csillagokig 2011. február 24.

A jövő anyaga: a szilícium. Az atomoktól a csillagokig 2011. február 24. Az atomoktól a csillagokig 2011. február 24. Pavelka Tibor, Tallián Miklós 2/24/2011 Szilícium: mindennapjaink alapvető anyaga A szilícium-alapú technológiák mindenütt jelen vannak Mikroelektronika Számítástechnika,

Részletesebben

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél Fémgőz és plazma Buza Gábor, Bauer Attila Messer Innovation Forum 2016. december

Részletesebben

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Bevezetés A kerámia masszák folyósításkor fő cél az anyag

Részletesebben

Hőérzékelés 2006.10.05. 1

Hőérzékelés 2006.10.05. 1 Hőérzékelés 2006.10.05. 1 Hőérzékelés Hőmérséklet fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom klasszikus elmélet: elemi mozgások, hőtermelés, hőmérséklet relatív fogalom relatív skálák Hőérzékelés/2

Részletesebben

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre Infravörös melegítők Infravörös melegítőink ökológiai alternatívát jelentenek a hagyományos fűtőanyag alapú készülékekkel szemben. Készülékeink nagytömegű meleget állítanak elő, anélkül, hogy szennyeznék

Részletesebben