Fluidtechnika 50. évfolyam, szám 700 Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fluidtechnika 50. évfolyam, 2007. 11. szám 700 Ft"

Átírás

1 Fluidtechnika 50. évfolyam, szám 700 Ft

2

3 TARTALOM TECHNIKA Lapunk internetes változata a címen található Megjelenik havonta Fôszerkesztô: Dr. Wellek Margit Szerkesztôbizottság elnöke: Dr. Horváth Péter Szerkesztôbizottság tagjai: Dr. Csapodi Csaba, Dr. Csapody Miklós, Dr. Cseh Béla, Dr. Ginsztler János, Dr. Kovács Árpád, Dr. Kováts Balázs, Dr. Lôw Miklós, Dr. Michelberger Pál, Dr. Pakucs János, Dr. Pécsi Mária, Sipos László Kiadja: TECHNIKA Alapítvány A szerkesztôség címe: 1027 Budapest II., Fô u. 68. Telefon: , Fax: Felelôs kiadó: Dr. Pungor Ernô Nyomda: Innovaprint Kft., HU-ISSN Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága Budapest Orczy tér 1. Elõfizethetõ valamennyi postán, kézbesítõknél, en: faxon: További információ: 06 80/ Vidéken a postáknál és a kézbesítôknél. Külföldi elôfizetés: hírlap-elôfizetési irodában (HELIR) Budapest VIII. Orczy tér 1. levélcím: HELIR 1900 Budapest. Fax: Elôfizethetô továbbá közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a TECHNIKA Alapítvány OKHB-Rt pénzforgalmi jelzôszámra. Külföldieknek elôfizethetô: Technika Alapítvány Kereskedelmi Bank Rt., Handelsbank AG., Commercialbank, 1051 Budapest, Arany J. u. 24.sWIFT Nr OKHB HU/HB. Hirdetéseket felvesz: TECHNIKAszerkesztôség. Tel.: Terjesztés: Tel.: Fax: A szerkesztôség kéziratokat nem ôriz meg és nem küld vissza. A folyóirat megjelenését a Horn Kft. támogatja KRÓNIKA Tudósok a természeti kincsekért 2 Ûrkutatási pályázatok 2 Akadémiai-szabadalmi nívódíjak 2 3. Tudományos Világfórum Budapesten 3 Bosch-nap a Hungaroringen 3 INNOVÁCIÓ A tudománytól az élet gyakorlatáig 4 Spring Drive Ifjúsági Tudományos és Innovációs tehetségkutató verseny 6 GÉPIPAR Auto Mission Újdonságok és fejlesztések a szikraforgácsolásban 8 Fórum az automatizálásról 9 Vezet az USA 10 AMPTRAC 11 Festo Akadémia 12 Új: Chainflex CF Robot 13 Új a préstechnikában 14 Testo A jövõ elkötelezettje 19 REGO-FIX technológia a Walter-nél 21 FLUIDTECHNIKA SUPER SEAL - SIMRIT: egy új korszak kezdete! 23 Automatizált siker 24 Multifunkcionális WIND 25 Új üzletág 27 A szelepsziget 28 Optimális kompatibilitás 32 Orbit hidraulikus motorok 34 A század izomzata 35 INFORMATIKA Videoláz az interneten 36 ÉPÍTÉSZET Építõipar a kórházakban 38 ATOMENERGIA Helyszíniellenõr-képzés Magyarországon 40 Helyzetkép a hazai radioaktív hulladékokról 42 RÉSZECSKEKUTATÁS Cél a Higgs-bozon 44 ÛRKUTATÁS Az AEKI kozmikus sugárzás vizsgálatai a Nemzetközi Ûrállomáson 45 Kiállítás a Közlekedési Múzeumban 47

4 TECHNIKA KRÓNIKA Tudósok a természeti kincsekért Az eddigieknél sokkal elmélyültebb elemzésekre, megközelítésekre, együttmûködésre van szükség a természeti erõforrások védelmében - mondta ki a budapesti Tudományos Világfórumon, a magyar környezetvédelmi miniszter elnökletével megalakult, a természeti erõforrások fenntartható használatával foglalkozó nemzetközi tudós testület. A részletesebb elemzéseket indokolja, hogy a természeti kincsek kezelésének kérdésköre egyben-másban ma vitatott, ezért a testületnek véleményt kell mondania az erõforrás használat környezeti következményeirõl, ajánlásokat tesz e források hatékonyabb felhasználására, ösztönzi a fenntarthatóságot szolgáló újításokat, találmányokat. A testület a források alatt az édesvízkészletet, a termõtalajokat, az erdõket, a biológiai és ásványi anyagokat érti, amelyeket az emberiség ma gyorsuló ütemben fogyasztja. E globális problémák megoldása nemzetközi összefogást igényel, új szemléletmódot a gazdaságtól, az ipartól, annál is inkább, mivel e források gyorsuló kimerülése összefügg a világ népességének növekedésével, az átlagos fogyasztási szint emelkedésével. - nyilvánították ki a tudósok. Az új testület az ENSZ Környezetvédelmi Programja ( UNEP ) és az EU természeti erõforrásokra vonatkozó stratégiája keretében fog mûködni. Ûrkutatási pályázatok A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke által, az MTA-val egyetértésben alapított Akadémiai- Szabadalmi Nívódíjat idén is, a Magyar Tudomány Napján adták át a magas színvonalú, szabadalmi oltalomban is részesített mûszaki fejlesztési, alkalmazott tudományi találmányok alkotóinak. E díjban az idén három szakember részesült. Dr. Buza Gábor, a Bay Zoltán Anyagtudományi és Technológiai Intézet igazgatója az anyagtudományok, az ûr-anyag tudományi programok, a lézeres anyagmegmunkáló rendszerek területén Idén az ûrkorszak és a Szputnyik beli fellövésének az 50. évfordulóját ünnepeli a világ. A hazai megemlékezések központi színtere a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVVM) Magyar Ûrkutatási Iroda (MÛI) és a Magyar Asztronautikai Társaság által október 27-én megrendezett Ûrnap volt, amelynek keretében kiállítás is nyílt Az ûrkorszak 50 éve címmel. Kovács Kálmán, a Magyar Ûrkutatási Tanács elnöke, KVVM-államtitkár megnyitójában utalt arra, hogy a magyar ûrkutatás erején felül teljesít, majd kitért aktuális kérdésekre is. Többszöri átszervezést követõen a MÛI június 22-tõl a KVVM-en belül közvetlenül Kovács Kálmán államtitkár irányítása alatt mûködõ Környezetkutatási, oktatási és informatikai koordinációs fõosztály osztályaként, Magyar Ûrkutatási Iroda néven mûködik. Az államtitkár közölte: a 2007-es ûrkutatási témapályázatokat a KVVM kiírta, november 15-ei leadási határidõvel. A as pályázatok meghirdetése a következõ év elsõ negyedében várható. A MÛI tervezete 2008-ra legalább 200 millió forintra szeretné visszaállítani a pályázható összeget, ami nominálisan megegyezne a évi kerettel. Az idei Ûrnapon különös figyelem kísérte Magyarország és az Európai Ûrügynökség (ESA) közötti kapcsolatok alakulását, mivel lejárt az ESA kiemelkedõ eredményeiért, számos szabadalomban is testet öltõ kutatói munkásságáért kapta a díjat. Buza Gábor mai napig tartó fejlesztési munkát végzett a világûrben üzemelõ kristályosító kemence-rendszer létrehozásában, nevezetes volt a részvétele a budapesti szabadtéri bronzszobrok felújításában anyagtudományi vizsgálatokkal. Díjazták dr. Fogassy Elemért, a hazai gyógyszeripari fejlesztésekben való részvételéért, számos e téren nyújtott szabadalmáért. Fogassy Elemér a Chinoin, majd az EGIT, a mai EGIS és Magyarország között 2003-ban megkötött PECS (Plan for European Cooperating States, vagyis az Európai Együttmûködõ Állam) státuszú együttmûködést szabályozó szerzõdés. Both Elõd, a MÛI igazgatója emlékeztetett rá, hogy Magyarország a PECS keretében öt év alatt 5,55 millió eurós befizetés mellett 5,15 millió eurót pályázhatott vissza, ami mintegy 93 százalékos megtérülési arányt jelent. Az ESA-val tárgyaló magyar delegációt Kovács Kálmán vezeti. A 39/2007-es miniszterelnöki határozat a PECS meghosszabbítása mellett döntött, de az ESA-ba való belépés a következõ ötéves PECSciklus közben is lehetséges. (békés) Akadémiai-szabadalmi nívódíjak fejlesztõmérnöke volt. Találmányai, eljárásai alapján a gyógyszergyárak évente 2-3 milliárd forint árbevételhez jutnak. Oktatói munkássága is jelentõs, a gyógyszerkémiai folyamatok címû egyetemi kurzusán számos egyetemi doktori és PhD dolgozat született. E díjat kapta még Dr. Marton Lajos Csaba, az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet tudományos igazgató-helyettese a kukorica-kutatásban elért, a mezõgazdasági hasznosításban alkalmazott módszereiért, a mindezekrõl benyújtott szabadalmaiért /11

5 KRÓNIKA TECHNIKA 3. Tudományos Világfórum Budapesten Impozáns rendezvényen, a Hungaroringen toborzott jövendõ munkatársakat a mûszaki egyetemistákból a Robert Bosch Kft. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Mûszaki Fõiskola, a Miskolci Egyetem, a Szent István Egyetem mintegy hétszáz hallgatója volt kiváncsi a Bosch nálunk gyártott A Befektetés a tudásba, befektetés a jövõbe jelmondat volt a vezérmotívuma a Magyar Tudományos Akadémia által az UNESCO-val, a Tudomány Nemzetközi Tanácsával (ICSU) és az Európai Unióval közösen november között már harmadik alkalommal Budapesten megszervezett Tudományos Világfórumnak (World Science Forum), amelyet azzal a céllal indítottak útjára 2003-ban, hogy olyan fogalommá váljon a tudomány területén, mint Davos a világgazdaságban. Az évek során egyre nagyobb nemzetközi visszhangot kiváltó eseményen ez alkalommal több mint 60 ország 70 elõadója, mintegy 400 tudósa és politikai döntéshozója vett részt. AZ ENSZ a budapesti fórumon jelentette be legújabb környezetvédelmi kezdeményezését. Sólyom László köztársasági elnök meghívására öt a magyar mellett a német, osztrák, horvát és görög államfõ tárgyalt a környezetvédelemre épülõ fenntartható fejlõdés lehetõségeirõl. A 2005-ös konferencia záródokumentuma arra biztatta a résztvevõ országok parlamentjeit, hogy alapítsanak innovációs szakbizottságokat. A fórum kisugárzását jelzi, hogy több országban létre is hozták ezeket a bizottságokat. A 2009-es Világfórum vezéreszméje az innovációra épül majd, ugyanakkor a tanácskozás 1999-es elindításának a tízéves évfordulóján az elkövetkezõ évtizedek lehetõségeit és feladatait is megfogalmazza. B. S. Bosch-nap a Hungaroringen termékeire, hazai autóipari fejlesztéseire, a hatvani és miskolci gyárak fejlesztõmérnökei által adott felvilágosításokra. A cég igen nagy érdeklõdést váltott ki a bemutatott gépkocsikkal, számos prémium kategóriájú autóban mutatták be a legújabb technikai vívmányokat, igy a BMW-kben a Bosch start-stop motorját és a hatfokozatú sebességváltót, vagy a Mercedes mûszerfalát, amely Hatvanban készül. Különlegességként a miskolci Bosch Power Tool Kft. berendezett egy elektromos kéziszerszám zónát, ahol mindenki saját kezüleg fúrhatott, csiszolhatott és csavarozhatott. A Bosch Autódiagnosztikai Üzletág különbözõ diagnosztikai mérésékbõl adott izelítõt. A Bosch jelentõs ráfordításokkal támogatja a Miskolci Egyetemet, ahol mechatronikai tanszéket alapított, a BME-n, ahol áprilisban nyitotta meg autóelektronikai laboratóriumát, és amelynek gépész és villamosmérnöki karait az idén 65 millió forinttal támogatta. petjan

6 TECHNIKA INNOVÁCIÓ A szerkesztõ: Pakucs János A tudománytól az élet gyakorlatáig A mûszaki értelmiség napja megnyitója a Parlamentben Az idén, május 4-én megrendezett elsõ Magyar Mûszaki Értelmiség Napján ami valójában eseménysorozat volt - nyitó programként tudományos ülésszakot rendezett a Magyar Innovációs Szövetség, az Akadémia, az MTA Mûszaki Tudományos Osztálya. A népes, háromszáz résztvevõvel sorra kerülõ konferencián azt vizsgálták, hogyan alakulnak termékké, eljárásokká a tudományos mûhelyekben elért eredmények. Alapvetõ kérdése ezt világszerte is a fejlõdésnek, nem különben nálunk, ahol a tudósok gyakran nemzetközi elismerést kiváltó teljesítményt érnek el és bizony csak ritkán visszhangozzák azokat megfogható gazdasági hozadékok. A konferencia tehát azt a folyamatot tanulmányozta, amely a tudománytól a mindennapok gyakorlatáig vezet. És ezt adta címéül a szerkesztõ Pakucs János is annak a kötetnek, amely az e témában ott elhangzott beszámolókat tartalmazza. Az elõadók tudományterületük helyzetét elemezve mérték meg a hazai tudomány hozzájárulását, sok példát említve a piacképes fejlesztésekrõl. Gyulai József, a mikro- és nanotechnológiai kutatások fontosságára hívta fel a figyelmet, Závodszky Péter a fejlõdõ biológiai iparágba való becsatlakozásunkat sürgette, Bokor József az intelligens pálya- és jármûrendszerek fejlesztésének új irányait mutatta be. Kurt Stoll, a FESTO-nak a pneumatika egyik innovatív termékét ismertette, Szabó Gábor, a szegedi egyetem egy projektjével illusztrált egy innovációs modellt, Kocsis István az energetika környezeti hatását elemezte, Kürti Sándor azt vizsgálta, mekkora kihívás az informatikának az emberi immunrendszer modellezése és végül Kollár László a kutatók, tervezõk, a kivitelezõk összefogását hangsúlyozta konkrét termékek kifejlesztésében. Sajnos e könyv ajánlása nem ad módot visszaadni a konferencia elõadóinak minden szavát, pedig azokból kitûnhetne, hány eredeti gondolkodású, nagyformátumú, az innovációt tudatosan vállaló tudósunk van és lehet még. Csak hát az egész valahogy nem áll össze. Valószínûleg azért nem, mert ahogy a kötetben Vizi E. Szilveszter írja, nálunk a versenyképesség óhaja és az érte való cselekvés még nem nyert jogot, ebben az elmaradás csak igen keveseket idegesít - tegyük hozzá legkevésbé a k+f-re szûkmarkúan áldozó kormányainkat. A szerkesztõt nem Pakucs Jánosnak hívnák (õ állt a magyar innováció szövetségének évtizedekig az élén), ha az izgalmas beszámolókat nem követnék egy függelékben az elmúlt hat év kiemelkedõ innovációs teljesítményei. Az évente pályázat díjazott munkái is terjedelmes listát adnak ki, remélhetõleg a ma is életképes fejlesztésekbõl. Az innovációs díjasok névsora jól kiegészíti és alá is támasztja a konferencián elmondottakat. Ez is a szerkesztõ munkáját dicséri. W.M /11

7 INNOVÁCIÓ TECHNIKA A SEIKO csendes forradalma Spring Drive Az órák 16. század óta tartó lassú evolucióját két alkalommal is megrázta a japán SEIKO, elõször 1969-ben a kvarcóra feltalálásával, másodszor most a Spring Drive útjára bocsátásával. Nagyon leegyszerûsítve, a mai órák létrejöttét az 1500 évek végén kialakult kerékbillegõ tette lehetõvé, majd 1675-ben a Huygens, illetve Robert Hook által felfedezett hajszálrugó adott végleges lökést karóráink kifejlõdésének. Mindez igen lassú, békés folyamat volt és amikor 1881-ben Tokióban K. Hattori and Co néven egy vállalat alakult, a már nagyhírû európai óramûvesek sem gondolták, hogy japán kollégáik követ dobva az állóvízbe, az óragyártást forradalmasítják. Ez már a Hattoriból létrejött SEIKO mûve volt, ahol 1921-ben kezdõdött az óragyártás és azóta a szüntelen innovációs kedv és képesség két forradalmat is produkált ebben az õsi ipari kultúrában. HAVI 15 MP KÉSÉS Az elsõ megrázkodtatást a világ elsõ kvarcórájának a legyártása okozta 1969-ben. Ez lehetõvé tette az óragyártás manufakturális technológiájának a felrúgását, szemben a svájci iskola egyedi, kézi elõállítást preferáló módszerével. A kvarcóra pontosabbra is sikerült, mint elõdei. Ezután a SEIKO folytatta az elektronika, a számítástechnika mûszaki elõnyeinek az érvényesítését. Ez sikerült a viszonylag olcsóbb LORUS-típusok, a már kissé drágább PULSAR-család kibocsátásánál, míg a SEIKO-osztály egy millió forinton is túlmenõ áru KINETIC szerkezetû óracsodái havi 15 mp-es késésükkel már egy nevezõn vannak a legtöbb elektronikus ketyerével. HA NEM HORDJA, ELALSZIK Ezek közül is kiemelkedett még az ezredforduló idején megkonstruált Direct.Drive osztály VELATURA órája a vitorlázóknak, amely már a startidõt is mutatja (ilyenkor a másodperc mutató visszaszámolja a rajtvonal elérésének az idejét, majd a start után már rendesen számol), természetesen zónaidõt mutat, ébreszt, az óra koronája biztonságosan egy bütyök benyomásával forgatható, a vízzáróság ezerszázalékos (10 bar). A másik ilyen újdonság a PERPETUAL arról lett nevezetes, hogy érzékeli, ha tulajdonosa már egy napja nem hordja, ekkor leállítja a mutatókat, elaltatja az órát, amivel az energia 85 %-át megtakarítja. Ha ismét kézre kerül, a mozgástól a rotor visszaállítja a mutatókat a pontos idõre. SPRING DRIVE 28 ÉV UTÁN 2005-ben a Spring Drive megalkotását már a SEIKO is csendes forradalomnak nevezte a világ óragyártásában. Kifejlesztése 28 évet vett igénybe, kétszer annyi idõt, mialatt egy új gyógyszer használatba kerülhet. A kihívás nagy volt: annak a gátszerkezetnek, a már említett billegõnek a kiváltása, amely többszáz éve szakaszosan mozgatta a mutatókat hajtó kerekeket, amitõl a mutatók is csak meg- megállva haladhattak elõre. Ennek a gátszerkezetnek a kiiktatására a nagy fokú sérülékenysége, deformálódása miatt volt szükség, ami természetesen 2007/11 5

8 TECHNIKA INNOVÁCIÓ csökkentette az óra pontosságát, majd hibás mûködéshez vezetett. ÚJ GENERÁCIÓS ÓRARUGÓ Az új szerkezet alapja egy új generációs órarugó lett, amelyhez teljesen forradalmian új szabályzó rendszert alakítottak ki. A tri-syncro szabályozó rendszer egyszerre felügyeli a mechanikus, az elektromos és elektromágneses mechanizmusok energiáit. Ezzel kiválthatóvá vált a billegõ az egyenletesen és pontosabban mûködõ, egy irányban forgó szabályozó kerékkel. A mutatók ezáltal egyedül álló módon, folyamatosan, szakaszosság nélkül mozognak. Az órák világában vezetõ internetes oldal, a TimeZom.com kilenc világhírû óragyártó termékét indította 2005-ben az év legjobb órája címért, az oldal látogatói a Spring Drive-nek ítélték oda a kitûntetést. Egy zsûri még design-díjat is adott a típusnak. Ezeket a nagyon drága órákat már egy szakember, kézi munkával szereli össze. Az innnováció kiterjed az óratokok anyagának a megválasztására is. Újabban nagy intenzitású titánt használnak, amely acélkeménységû, de az acélnál könnyebb. Vigyázni kell az óra súlyára, hiszen a csuklóra kerül. És az elsõdleges cél, hogy a SEIKO óra minél több szolgáltatást tudjon nyújtani az idõmérésen túl. Ide tartozik például a 2100-ig szóló naptár, a járástartalék mutató, az említett startidõ mutató, a stopperek, a zónaidõk, az ébresztõ funkciók, stb. Külön innovációt hajtanak végre az óralap üveg kialakításában a számlap könnyebb olvashatósága érdekében is. Komornik Ferenc 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny (2007/2008-as tanév) KIK INDULHATNAK? - Egyénileg vagy kétfõs csapatba szervezõdve pályázhat minden október 1. és augusztus 31. között született fiatal. Egyetemisták, fõiskolások közül csak elsõévesek vehetnek részt a versenyen, akkor, ha a munkájukat az egyetem, fõiskola megkezdése elõtt végezték. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is. MIT LEHET NYERNI? I. díj: (max. három) havi Ftos ösztöndíj egy évig II. díj: (max. három) havi Ft-os ösztöndíj egy évig III. díj: (max. négy) havi Ft-os ösztöndíj egy évig a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlõdésének támogatására. A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Nemzeti Vállalat Ft-os, egyösszegû Junior Ösztöndíját is. A legjobb pályamunkát beadott határontúli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegû, Ft-os ösztöndíját is megkapja. Az elsõ helyezett fiatalok által kijelölt egy-egy tanár (vagy konzulens) egyszeri Ft-os ösztöndíjban részesül. Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a felsõoktatási intézmények döntése alapján 25 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán. A legjobb három pályázat lehetõséget kap szeptember között Koppenhágában, az Európai Unió által, 33 ország részvételével rendezendõ Fiatal Tudósok Versenyén való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni ( euró). MIVEL LEHET NEVEZNI? - Pályázni lehet mûszaki, környezetvédelmi, természettudományi, valamint matematikai területrõl bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztõ munka eredményével. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. mûszaki alkotással is részt lehet venni. HOGYAN KELL JELENTKEZNI? - A kidolgozandó téma vázlatát legfeljebb 2 gépelt oldal terjedelemben, lezárt borítékban kell benyújtani 3 példányban, levélben vagy személyesen január 4-én, 15 óráig beérkezõen. (Magyar Innovációs Szövetség, 1036 Budapest, Lajos u címre) A borítékra rá kell írni: INNOVÁCIÓS VERSENY. A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendõ célt, a konkrét megvalósítás módját, továbbá: a résztvevõ(k) nevét, születési idõpontját, lakcímét, telefonszámát, címét, nyelvismeretét; iskolájának (munkahelyének) nevét, címét és telefonszámát; azon konzulens, vagy tanár nevét, címét és telefonszámát, aki felkészítette, vagy szakmai felügyelettel támogatja a pályázót. KIK DÖNTENEK? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy mûszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésrõl minden pályázó értesítést kap február 4-ig. HOGYAN TOVÁBB? - Az I. fordulóban elfogadott pályázatok tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fejlesztés eredményét május 5-én 14 óráig beérkezõen kell beküldeni a verseny titkárságára. Csatolni lehet a bemutatást elõsegítõ saját készítésû modelleket, mûszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket. MIT ÉRTÉKELNEK? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az írásos anyag, ill. mûszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz mûködõképessége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése /11

9 GÉPIPAR TECHNIKA Autóipari találkozó a Brit Nagykövetségen Auto Mission 2007 Akapcsolatépítés a hazai és külföldi vállalatok között az egyik fontos feltétele mindkét fél üzleti sikerességének. Ennek jegyében a brit kormányzati kereskedelemfejlesztési szervezet, az UKTI, brit autóipari cégek számára szervezett látogatást Magyarországra, ahol magyar autóipari szakemberek adtak tájékoztatást a vendégeknek az ágazat helyzetérõl, a beszállítói lehetõségekrõl. A nagykövetség épületében Auto Mission 2007 címmel megrendezett találkozón két autóipari klaszter képviselõje taglalta szervezetük sokrétû szolgáltatásait az autógyártásben résztvevõ cégeknek, beszállítóknak. Oláh István, az Audi Hungária, a Magyar Suzuki, a GM, a Luk Savaria, a Rába Jármûipari Holding alapította, gyõri központú Pannon Autóipari Klaszter képviselõje elmondta, hogy a klaszter üzleti, kereskedelmi információkat nyújt az autóipari beszállítóknak, s segíti az innovatív hálózati együttmûködésüket. Az Észak-magyarországi Autóipari Beszállító Klaszter tevékenységérõl Tóth Tamás számolt be. Mayer Gábor, az Autopolisz Kht. ügyvezetõje tájékoztatta a vendégeket arról is, hogy Gyõr, mint nemrégen kinevezett autopolisz az ország jármûgyártásának fejlesztési pólusa lesz és így a Nemzeti Fejlesztési Tervben komoly EU-támogatásokat pályázhat meg. Az Angliából érkezett cégek képviselõi nagy érdeklõdéssel hallgatták a tájékoztatókat, amelyekbõl felmérhették, milyen üzleti lehetõségekkel találkoznának a magyarországi piacon. Közülük a Scorpion Mouldings cég mûanyag öntvényeket, precíziós mûanyag alkatrészeket gyárt kizárólag saját készítésû, kiváló minõségû szerszámokkal. Gépjármûvekbe lámpalencséket, lengéscsillapító rugókat, valamint precíziós légszelepeket állítanak elõ. Szlovákiai új gyáregységükhöz keresnek üzleti partnereket. A Wild Manufacturing precíziós préseléssel foglalkozó üzem, kis- és középméretû precíziós alkatrészeket, illesztõ betéteket, szerelvényeket és bilincseket gyárt. Saját szerszámokat terveznek, gyártanak le. Vágópréseik 0,1 mm és 8,0 mm vastagság között vágnak maximum 400 mm szalagszélességben. Egy gyártósoruk Egerben mûködik. Integrált hardver/softver csomagot fejlesztett ki a Pivotwarecég az autóipari gyártás tökéletesítése érdekében, amely képes a folyamat során kimutatni a legyártott darab hibáit, a teljes folyamatot dokumentálja is. És végül a Servotest Systems teszteléssel, szimulációkkal foglalkozik. Szervohidraulikus és elektro-dinamikus rendszereket gyártanak, például 4 posztos vezetési szimulációs berendezéseket autóipari felhasználók számára, beleértve a Squeak és Rattle teszteléseket. Technológiájuk fejlett, magasfokú, innovatív, akár külön rendelésre is gyártanak. Az angol cégekrõl bõvebb információ kapható a Brit Nagykövetség Kereskedelmi Osztályán /11 7

10 TECHNIKA GÉPIPAR Újdonságok és fejlesztések a szikraforgácsolásban ASzerszámgyártók Magyarországi Szövetségének októberi szimpóziumán a huzalos szikraforgácsolás volt a központi téma. A szikraforgácsolás vezetõ gyártói között a japán Sodick cég is bemutatkozott. A Sodick vezetõ szerepet szerzett a lineáris szikraforgácsoló technológiában, melyet a Japánban elért egyedülálló, 49%-os piaci részesedése jól szemléltet. A Sodick erõteljes eltökéltsége a folyamatos újításra, a több évtizedes szakmai tapasztalattal együtt segített, hogy a Sodick megelõzze a korát. A világ elsõ CNC tömbös szikraforgácsoló gépének kifejlesztése óta a Sodick úttörõként van jelen a gyártási technológiák fejlesztésében, és folyamatosan újrafejleszti szikraforgácsoló gépeit. Nézzük meg azokat az újdonságokat, melyek a szimpóziumon elhangzottak, és amelyek egyedülállóvá teszik a Sodickot a versenytársak között LINEÁRIS MOTORHAJTÁS 10 ÉV GARANCIÁVAL A Sodick 1999-ben mutatta be a lineáris motorhajtású szikraforgácsoló gépeit Mára már több mint gépet adott el a Sodick. Mivel a lineáris motorok szükségtelenné teszik a golyósorsók használatát, többé nincs selejtes munkadarab, köszönhetõen a holtjáték-mentességnek. Az asztal és a lineáris motor közötti érintkezésmentesség csöndes és vibrációmentes tengelymozgást biztosít. A lineáris motorok nem igényelnek karbantartást és korlátlan az élettartamuk. A Sodick maga gyártja a motorokat. A 2G-s gyorsulásra képes tengelyek dinamikus mozgása a tömbös szikraforgácsoló gépeknél automatikusan az öblítés funkcióját is elvégzik. POZICIONÁLÁS ÜVEG MÉRÕLÉCCEL Az egyetlen igazi pozicionálási technológia, 10 nanométer pontosságú üveg mérõlécek vannak felszerelve az összes mozgó tengelyen, hogy biztosítsák a vágási pontosságot és az ismételhetõséget. A mérõlécek közvetlenül a tengelyre vannak felszerelve, hogy a valódi géppozíciót mérjék. SODICK MOZGÁSVEZÉRLÉS A lineáris motor mögött rejlõ elektronikus támogatás és technológia. A Sodick Motion Controller (KSMC) mozgásvezérlés a gép generátorába van építve, vezérli a tengelymozgást, folyamatosan figyeli a szikraközt. A szikraköz akár másodpercenként 500-szor is változtatható Folyamatos szervo reagálás KSMC + lineáris motorok = huzalszakadás jelentõs csökkenése és megnövelt vágási hatékonyság TÖMÖR ÖNTÖTT GÉPTEST Klasszikus anyag a hosszú távú stabilitásért. A mechanite kedvelt szerszámgép öntvény; több elõnnyel bír, mint az olcsóbb polimer beton. Nagyobb az ellenálló-képessége és tartóssága és rezgéselnyelõ képessége. Az eredmény szilárdabb, stabil gép nagyobb pontosságot biztosít. Azonos kategóriájú gépeket összehasonlítva Sodick gépei mindig nehezebbek a versenytársakénál. KERÁMIA ALKATRÉSZEK Csúcstechnológiájú anyagok a csúcstechnológiájú teljesítményért. A gépek összes fontos alkotóeleme a Sodick saját gyártású kerámiájából készül, biztosítva a szilárdságot és a termikus ellenállást a gép egész élettartamán keresztül. 70%-kal kevesebb hõtágulás, mint a rozsdamentes acélnál. A kerámia nem oxidálódik, így élethossziglan tartó csúcssebességet és pontosságot biztosít. Q3VIC- INTEGRÁLT 3D TERVEZÕ- RENDSZER A világ nem egy lapos tányér, a Föld gömbölyû, gondolkozzunk és tervezzünk 3 dimenzióban. Minden Sodick LQ vezérlés tartalmaz egy SolidWorks CAD szoftvert. Az adatok egy 3D CAD fájlból közvetlenül a vezérlésbe importálhatók; a vezérlés CAM rendszere ezt követõen NC programot generál a 3D-s modellekbõl. Huzalos szikraforgácsoló gépeknél a Q3VIC Solution huzalpályát generál és elkészíti az NC programot. Tömbös szikraforgácsoló gépeknél a Q3VIC Solution behívja az elektróda alakját a gép vezérlésébe és optimalizálja a programot. FOLYAMATOS ÚJÍTÁS Mert a folyamat nem áll meg. Lineáris motorok Q3VIC technológia Lesüllyeszthetõ munkatartály huzalos szikraforgácsoló gépeknél is Kerámia alkatrészek. És végül egy mondat a jövõ technológiájáról, a legfrissebb újításról: A Sodick bemutatta legújabb fejlesztésû Hybrid Huzalos Szikraforgácsoló gépét, Vízsugaras vágó és huzalos szikraforgácsoló gép egyben. Konrád Balázs IC-Hungary Kft /11

11 GÉPIPAR TECHNIKA MANUtech 2007 Budapesten Fórum az automatizálásról Az iparban dolgozók és abból élõk megerõsíthetik, hogy ma már minden a gyártás - és folyamat automatizálás körül forog, csak a termelési folyamatok modernizálásával válhat jövedelmezõbbé sok cég munkája. Ezért is manapság az automatizálással foglalkozó konferenciák, kiállítások, szinte szabad egyetemei az érdekelt szakembereknek. Legutóbb Budapesten találkozhattak az igen rangos, a marcus evans és szervezete és a Festo által szponzorált MANUtech - congress-en és kiállításon, ahol elsõ kézbõl tájékozódhattak a legújabb automatizálási megoldásokról, a ma legfejlettebb ipari rendszerekrõl és szolgáltatásokról. Ezt olyan cégek képviseletében elõadást tartó szakemberek biztosították, mint a Festo, a GM Hungary Kft., az Elkem Aluminíum ANS, a Rába Axle, a Flex Compating, a National Instruments, az Electrolux Kft., az Unilever. Ami egyben azt is mutatta, milyen széles ipari területen vannak napirenden a gyártástechnológiai fejlesztések, különösen a MANUtech-rendezvény fõ hatókörében, Közép- és Kelet- Európában. Mindezt már a tartalmas konferenciát kísérõ igen gazdag kiállítás is igazolta, amelyen az automatizálás, a fejlett gyártástechnológiai rendszerek és kiegészítõ berendezések, szolgáltatások terén új eljárásokat nyújtó vezetõ vállalatok vonultak fel hazánkból, Lengyelországból, Ausztriából, Németországból, Svájcból és Spanyolországból, nem számítva a külföldi központú hazai anyavállalatokat. A több mint két tucat standon kiállító cégek a robotika, a szenzortechnika, a fém- és mûanyag feldolgozás, a termikus alakítás témáiban mutathattak sok újdonságot, tükrözve azt is, milyen nagy tereket nyit az automatizálás elõtt a jármû, a gyógyszer- a kozmetikai és élelmiszeripar, az elektronika, az információs technológiák, a kõolaj- és vegyipar. 2007/11 9

12 TECHNIKA GÉPIPAR Termelékenységi mutatók a világban Vezet az USA ANemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) A munkaerõpiac indikátorai címmel kiadott legújabb jelentése szerint az USA magasan vezet a világon az egy fõre jutó termelékenység tekintetében, annak ellenére, hogy Kelet- Ázsiában gyorsan nõ a termelékenység: az ottani munkások most kétszer annyit termelnek, mint 10 évvel ezelõtt. Az USA termelékenységi mutatója szerint még az USA és a fejlett országok között is nõtt a különbség ezen a téren. Míg 2006-ban az USA-ban 63,885 dollárnyi érték jutott egy alkalmazottra, Írországban 53,986, Luxemburgban 55,641, Belgiumban 55,235 és Franciaországban 54,605 dollár. Az ILO jelentése azt is megállapította, hogy a termelékenység növekedése fõleg olyan cégek eredménye, amelyek jobban ötvözik a tõkét, a munkát és a technológiát, ahol az emberekbe, a berendezésekbe és a technológiákba többet fektetnek be. Magyarországon fõleg a foglalkoztatottak számának csökkenése emeli a termelékenységi szintet, a 90-es évek közepén az emelkedés megközelítette a 20 százalékot, köszönhetõen az iroda- és számítógépgyártásnak, a közúti jármûgyártásnak és a híradástechnikai cikkek kibocsátásának. Ennek ellenére a fejlett államokhoz képest lemaradásunkat nem tudtuk behozni, az EU csatlakozás idején az új tagországokban az ipari termelékenység 50 százalékkal elmaradt az EU akkori vezetõ államaitól. Az ILO aggodalmasnak tartja, hogy Délkelet-Ázsiában és a Csendes óceáni területen a termelékenység hétszer kevesebb, mint a világ fejlett államaiban. Nõk és férfiak százmilliói dolgoznak sokat és keményen, mégis olyan feltételek között, amelyek lehetetlenné teszik, hogy családjukkal kiemelkedjenek a szegénységbõl állapítja meg a világszervezet, majd közli: világszerte 1,5 milliárd dolgozó alulhasznált, így a világ 200 millió munkanélkülije, 1,3 milliárd olyan ember, aki napi 2 dollárnál kevesebbet keres. A jelentés azt is megjegyzi, hogy a munkaképes lakosság egyharmada világszerte nem vesz részt a munkaerõ piacon (Magyarországon az inaktívak aránya a éves korosztályban 40 százalék, az EU-ban a legmagasabb, viszont a munkanélküliség 7 százalékos, az EU 9 százalékos arányával szemben.) K.F /11

13 GÉPIPAR TECHNIKA Intelligens hálózati felügyeleti rendszer AMPTRAC Az AMPTRAC hálózat felügyeleti rendszer a passzív kábelezést és a hozzá kapcsolódó eszközöket alakítja át intelligens hálózattá. Ezzel a rendszerrel képesek vagyunk nyomon követni és dokumentálni minden egyes változást, ami a rendszerünk kapcsolataival megtörténik. Az AMPTRAC rendszer egy speciális érzékelõ-tüskével ellátott patchkábeleket használ. épületen belüli hang és adatátvitelt, lehetõvé teszi a kapcsolatot az épület belépési ponton keresztül a WAN hálózatokkal. Ha a hálózat rendezõpanelei AMPTRAC Ready! kivitelûek, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a panelek cseréje nélkül telepíthetõ az AMPTRAC rendszer. A panelekkel kapcsolatos és szükséges elvégzendõ munkálatok a következõk: - AMPTRAC érzékelõ-panelek felhelyezése; - AMPTRAC I/O kábelek installálása 3. Aktív eszközök A meglévõ vagy újonnan beszerzésre kerülõ aktív eszközöket AMPTRAC szenzor csíkokkal szükséges fejleszteni a kapcsolatok teljes fizikai érzékelése érdekében. A szenzorcsíkok 3m öntapadós felülettel rendelkeznek a könnyû és stabil rögzítés érdekében. 4. Optikai felület: A rendezõszekrények közötti optikai kábelek végzõdtetésére használt rendezõpanelek is felszerelhetõk érzékelõkkel. Bõvebb információért, ajánlatunkért keressen az alábbi elérhetõségeken: Fibex Kft. H-1047 Budapest, Baross u Telefon: , 67, 68 Fax: A RENDSZER FÕBB TULAJDONSÁ- GAI ÉS ELÕNYEI: Rendszerleállási és hibakeresési idõ radikális csökkentése; Riasztási és adatvédelmi funkciók; Valós-idejû infrastruktúra menedzsment és dokumentáció; A RENDSZER RÖVID MÛSZAKI ISMERTETÕJE 1. Szabvány megfelelõség: Az AMPTRAC rendszer megfelel az alábbi szabványoknak: - ISO/IEC nd edition nemzetközi szabvány; - EN Ed 2 - európai szabvány; - TIA/EIA-568-B.2 A.10 - amerikai szabvány; 2. Rendszerelemek: A strukturált kábelezési rendszer egyben telefon és számítógép (informatikai) hálózat, biztosítja az 2007/11 11

14 TECHNIKA GÉPIPAR Logisztikával integrált karbantartás-menedzsment Festo Akadémia Avállalatirányítás abc-jéhez tartozik, hogy az ipari termelõeszközök rendszeres karbantartása (szintentartása, fejlesztése) biztosítja tökéletes mûködésüket, ezáltal a helyszini logisztikai folyamatok zavartalanságát, valamint jelentõsen meghosszabbítja az eszközök élettartamát. Ezzel a vállalatok már rövid távon is költséget takaríthatnak meg. Ugyanakkor, mivel a gyártó gépek, berendezések karbantartásának költségei a termékek árában százalékos arányt képviselnek, a karbantartás rendszerének tökéletesítése, szinvonalának emelése még további megtakarításokat igér, ami növelheti a nyereségességet. Mindez mára az ipari karbantartást önállóbb ágazattá, fontos tényezõvé emelte az ipari folyamatok között. Mint ilyet, külön is tanulni kell, gondoskodni az ezt végzõ szakemberek továbbképzésérõl. Erre irányuló kezdeményezés a Miskolci Egyetem és a Festo Kft. együttmûködésében megvalósuló Ipari Menedzsmentképzõ Iskola (Festo Akadémia), melynek elsõ kurzusa Logisztikával integrált karbantartás-menedzsment januárjától indul. A kurzus sikerét garantálják: a Miskolci Egyetem oktatóinak felkészültsége és a Festo Kft. munkatársainál felhalmozódott - ipari területen szerzett - óriási tapasztalat. Mindezek korszerû, jól hasznosítható, sok gyakorlati elemet tartalmazó oktatási anyagot ígérnek a résztvevõknek. A kurzust a feldolgozóiparban, a termelõ és szolgáltató, valamint a közüzemi vállalatoknál dolgozó karbantartási szakembereknek, karbantartást vállaló társasági menedzsereinek, mûszaki karbantartást végzõknek, illetve karbantartást tervezõknek ajánlják. A sikeres vizsgát követõen a résztvevõk a Miskolci Egyetem és a Festo hivatalos oklevelét kapják. (A Festo Kft. akkreditált felnõttképzési intézmény.) Külön haszna a képzésnek, hogy a résztvevõk megismerik a korszerû termelési rendszer legfontosabb összetevõit és egy szimulációs rendszeren keresztül a gyakorlatban tapasztalják meg a racionalizált termelés nyújtotta elõnyöket. Gyakorlati példákon keresztül ismerhetik meg, hogyan csökkenthetõk a karbantartási költségek vagy hogyan optimalizálható egy gyári rendszer teljesítménye. Az interaktív foglalkozásokat üzemeknél, vállalatoknál tett látogatások egészítik ki. További információ a képzésrõl:

15 GÉPIPAR TECHNIKA Csavarásra igénybe vehetõ speciálvezeték Új: Chainflex CF Robot A új Chainflex CF Robot igus-speciálvezeték torziós mozgások esetén is kitart az energialáncban. Atorziós alkalmazásoknál használt árnyékolt vezetékekre még ma is a sok meghibásodás a jellemzõ. Az igus GmbH kölni energia- és adathozzávezetési szakcég most egy olyan 3D-vezetéket fejlesztett ki, melynek árnyékolt egyedi erei még erõsen csavaró mozgásoknak is ellenállnak. Az energialáncban való alkalmazásra szolgáló új Chainflex CF Robot egy egész speciálvezeték-sorozat elsõ tagja. Alkalmazási területe: mind a robotikai alkalmazások legkülönfélébb fajtáinál, mind olyan nemrobottechnikai területeken is, mint pl. forgóasztaloknál vagy olyan orsós meghajtásoknál, melyeket nagy teljesítménnyel kell táplálni. Ellentétben az eddigi, szembefutó felépítésû fonatos réz-árnyékolásokkal a CF Robot -nál egy csavarásálló, ónozott réz árnyékoló körülsodrást alkalmaztak. A torziós mozgásból eredõ erõk, melyek a vezeték összes elemére hatnak, a köpeny/árnyékolás és a szigetelés közötti csúszó- és puffer-elemek megválasztása révén alapvetõen elnyelõdnek. Ezáltal elkerüljük az árnyékolás idõ elõtti meghibásodását. A külsõ köpeny alapanyaga végül is egy különösen jó kopási jellemzõkkel rendelkezõ nagy értékû TPE-keverék. Az új robotikai speciálvezetéket az igus-laborban már több mint három millió +/ torziós mozgással tesztelték. KAPCSOLAT: igus Hungária Kft. Fehér u.1. 7.em Budapest Phone: 1/ Fax: 1/

16 TECHNIKA GÉPIPAR Gap-frame press transzferrendszer Új préstechnika A tradicionális gap-frame press és az automatizált transzferrendszer házasítása alacsonyabb költségek mellett végezhetõ high-tech transferdie mûveleteket tesz lehetõvé. Az automatizált nyomórendszerekben gondolkodó szakemberek általában a tekercsadagolókat alkalmazó progressive-die rendszerekre vagy a transzferadagolást alkalmazó transfer-die rendszerekre összpontosítanak. Ezek a nyomógépek hagyományosan egyenes oldalúak. Az utóbbi években azonban az automatizált nyomórendszerek egy újabb típusa is felkeltette a figyelmet, mivel az alkalmas az egyenes oldalú automatizált nyomórendszerek hibáinak kompenzálására. Bár a transzfermûveletek lassabbak, mint a progressive-die mûveletek, gyakran használatosak az automatizált rendszerekben, mert számos elõnyt kínálnak: 1. Magasabb az anyagfelhasználási arány, mert nyers öntvényeket alkalmaznak. Mivel ezek ellátása vagy közvetlenül az acélközpontból történik, vagy az üzem egy másik helyén kerülnek préselésre, kevesebb selejt keletkezik, mint a tekercses táplálású mûveleteknél. 2. A progressive-die rendszerektõl eltérõen a transzfernyomóknál nincs szükség arra, hogy a termék egyik vége állandóan a tekercshez legyen csatlakoztatva az alakítási folyamat során. Ez a fajta szabadság lehetõvé teszi olyan termékek kezelését is, amelyek komplex alakítási mûveleteket igényelnek. 3. A die-szerkezet egyszerûbb és olcsóbb, mint a progressive-die rendszereknél, mert a transzferberendezés képes a termék alsó szerszámról való elemelésére. 4. A termék állomások közötti továbbítása a levegõben, a szerszámok megérintése nélkül történik. 1. ábra: A tipikus transzfernyomó egyenes oldalú elrendezéssel készül, magas mennyezetet és nagy pitet igényel. Méretei miatt az elrendezés módosítása bonyolult. Mivel azonban minden alakítási folyamat egyetlen nyomással történik, a transzfernyomónak szükségszerûen nagy méretûnek kell lennie (lásd az 1. ábrát). A nagy méret számos hátránnyal jár: 1. A transzferrendszer a szükséges kellékek miatt (pl. padlóhulladék-továbbító) komoly befektetést igényel. 2. A nyomógép nagy mérete miatt nagy pitre van szükség, ami szintén növeli a kezdeti költségeket. 3. A nagy méret magas beszerelési és szállítási költségeket eredményez. 4. Általában szükség van egy hasonló mûszaki jellemzõkkel bíró kiegészítõ nyomóra is, amely a transzferberendezés meghibásodása esetén átveszi annak feladatát. 5. A nagyobb szerszámok magasabb költségeket eredményeznek, és nagyobb tárolóhelyet igényelnek. 6. A nagy méret következtében bonyolult az elrendezés módosítása. A RUGALMAS VÁLASZTÁS Érdekes módon a gap-frame press transzferrendszer egy olyan rugalmas 1. táblázat: Egy 800 tonnás transzfernyomó és egy négy darab, egyenként 200 tonnás nyomógépbõl álló gap-frame press transzfernyomósor összehasonlítása. Transzfernyomó Gap-Frame sor Nyomási kapacitás 800 tonna 200 tonna Nyomások száma 1 4 Teljes nyomási kapacitás 800 tonna 800 tonna Alsó szerszámtartó területe 160 X X 33 (4 egység) Lökethossz 16 9 SPM Pit Igen Nem Mennyezetmagasság Magas Alacsony Ugyanaz, mint a Szerszámozás Drága gap-frame press-nél (alacsony) Szállítási/szerelési költség Magas Alacsony Nyomógép átviteli ideje Hosszú Rövid Jövõbeli rugalmasság Korlátozott Kitûnõ Összes befektetés 3 millió dollár 1 millió dollár /11

17 GÉPIPAR TECHNIKA megoldás, amelyhez nagyjából harmad akkora befektetés szükséges, mint egy traszfernyomóhoz (lásd 1. táblázat), mégis megõrzi a transzfermûveletekre jellemzõ elõnyöket. Mivel a rendszerben található nyomók közül nem mindegyiket kell felhasználni minden munkához, és mivel a rendszer további nyomókkal is kiegészíthetõ, a gap-frame rendszer lehetõvé teszi a munkavégzõk számára, hogy több mûveletet is végezzenek a jelenben és a jövõben egyaránt. Végül a gap-frame press-ekre mint automatizált rendszerekre nem jellemzõk a transzfernyomók hátrányai. 1. Mivel a gap-frame press-ek kis méretûek, alacsony mennyezettel rendelkezõ gyárakban is használhatók. Ezenkívül nincs szükség hozzájuk kiegészítõ berendezésre. 2. A standard gap-frame press-hez nincs szükség pitre, így az elrendezés könnyedén módosítható. 3. A szállítási és szerelési költségek minimálisak. 4. Az egyenes oldalú transzfernyomótól eltérõen, ha problémák merülnek fel egy gap-frame press transzferberendezésével, a termelés manuálisan folytatható. 5. A szerszámok ugyanakkora méretûek, mint a normál gap-frame press-eknél. Ezért a szerszámköltségek alacsonyabbak, mint a tipikus transzfernyomó esetében. 6. Míg a transzfernyomó két rúd között szállítja a terméket, a gapframe rendszer egy befogó berendezést alkalmaz, amely egyetlen rúdra van felszerelve, ami jobban láthatóvá teszi a szerszámokat és a terméket. MELYEK A NYOMÓGÉPEK LEGFON- TOSABB TULAJDONSÁGAI? A gapframe press transzferrendszerek mérlegelésekor fontos annak megértése, hogy a gap-frame press nemcsak automatizált rendszerek részeként kínál elõnyöket, hanem magának a nyomónak a kialakítási módja miatt is. Ha megértjük, hogy milyen termékjellemzõket érdemes keresni egy gap-frame press-ben, azzal nagy lépést teszünk az automatizált rendszerek kapacitásának maximalizálása felé. A progressive-die mûveletekhez való gap press-választás valamivel kevesebb problémát vet fel, mint a transfer-die gyártáshoz való kiválasztás. A progressive-die rendszerek egyetlen nyomást alkalmaznak. A progressive-die szerszámok gap press-ben való alkalmazását jól definiált paraméterek szabályozzák. A legnagyobb rendelkezésre álló gép kapacitása 250 tonna (2224 kn), maximális lökete 12 (305 mm), a legszélesebb ágy pedig kb. 96 (2,4 m), jobbról balra. A nyomáshoz használt nyersanyagnak legalább 0,020 (0,5 mm) vastagnak, és legfeljebb 8 10 ( mm) szélesnek kell lennie. Ha ezeken a paramétereken belül maradunk, sikeres progressive-die mûveleteket hajthatunk végre gap press nyomókkal. A transzfermûveletek egyetlen, kétpontos felfüggesztésû gap press nyomón vagy egy többnyomásos cellában hajthatók végre. Az utóbbi esetben az egy- és kétpontos felfüggesztésû gépeket úgy rendezték csoportba, hogy összesen legalább 1000 tonna (9 kn) kapacitást és 20 (6 m) ágyterületet nyújtsanak, a nyomások számától függõen. TOVÁBBI SZEMPONTOK Az utóbbi években komoly fejlõdésen ment keresztül a résztranszfer és a nyomások közötti automatizálás. Ma már olyan ciklussebességek érhetõk el, amelyek sokkal közelebb állnak a valódi transzfernyomókhoz. Ahogy fentebb a progressive-die mûveleteknél már említettük, a nyersanyag vastagsága és szélessége a gap-frame press-ek használata esetén is igen fontos szempont. A terhelés alatti szögeltérés az egyik leggyakoribb ok, ami miatt az egyenes oldalú nyomót szokták választani a gap-frame press helyett. Ez egy teljesen valós ok, amely azt is megmagyarázza, hogy miért olyan fontos a gapframe press-ek használatakor a nyersanyagvastagság és -szélesség. Mindig érdeklõdjön a nyomógép gyártójánál, hogy mely gépeiknek a legalacsonyabb a teljes terhelés alatti szögeltérése. Ezt a torokmélység egy hüvelykjére jutó ezredhüvelykben kell megadni, és valós vizsgálati adatokkal kell alátámasztani. Ha egy gap press-nek alacsony a szögeltérése, és a nyersanyag legalább 0,020 (0,5 mm) vastagságú, kevés az esélye egy, a szerszámot elnyíró vágásnak vagy lyukasztásnak. Ennek oka, hogy a nyomófej és a szerszám közötti távolság nagyobb, mint a szögeltérés okozta nyomófej-elmozdulás. Ezenkívül alakozó és érempréselési mûveletek végrehajtásakor a nyersanyag- vagy a részszélesség korlátozása csökkenti a szögeltérés miatti méretbeli eltéréseket. A hidraulikus túlterhelés-védelem (Hydraulic Overload Protection, HOLP) is fontos jellemzõ lehet azok számára, akik gap-frame press beszerzésén gondolkodnak. A hatékony HOLP rendszerek eltompult szerszámok esetén mûködésbe lépnek, és ezáltal csökkentik a mûködtetési költségeket és a hulladék mennyiségét. A túlterhelés utáni helyreállítás csupán másodpercekbe telik, így jelentõsen lerövidül a szerszámbeállítás és az állásidõ. A gyors reakcióidõ mellett az is fontos, hogy a HOLP rendszert úgy is be lehessen állítani, hogy a maximális nyomókapacitásnál lényegesen kisebb mennyiségek esetén is lehetõvé tegye a mûveleteket. Mivel a legtöbb szerszámot nem maximális nyomókapacitás mellett használják, a HOLP rendszernek képesnek kell lennie a kioldási pontnak a nyomókapacitás 60%-ára való lecsökkentésére, így védve a szerszámokat és a nyomót. 2007/11 15

18 TECHNIKA GÉPIPAR visszatérés Fel adagolás Le adagolás iránya 2. ábra: Az egyhajtásos transzfer egy hosszú rudat mozgat. Gap-frame press-ek beszerzésekor a nedves tengelykapcsolás is mérlegelendõ tényezõ. A nedves tengelykapcsolás magas egylöketes ütemet biztosít a gap-frame kézi adagolású vagy automatizált rendszerekben történõ használatakor. A nedves kapcsolással ellátott gap-frame press egy-egy lökete során alkalmazott légmennyiség 50%-kal csökken a légsúrlódásos tengelykapcsoláshoz képest. A gyártóknak továbbá keményített és csiszolt fõhajtómûvet és közlõmûvet kell biztosítaniuk, mivel így csökken a kotyogás és nõ az áttételek élettartama. Az egyhajtásos alkalmazáshoz tartozó transzferberendezés olyan típusú, amely egyetlen hosszú rudat hajt (lásd 2. ábra). Ennek két típusa van, az egyik szerepe, hogy a terméket továbbítsa, a másik szerepe pedig a hajtóberendezés megtartása a nyomások között. A továbbító típus közvetlen átadást tesz lehetõvé a nyomások között, és viszonylag nagyméretû termékekhez használható. A megtartó változat az igényeknek megfelelõ számú nyomás automatizálására alkalmas. Mivel minden meghajtóegységre csak két munkadarab továbbítási súlya jut, nagyobb termelési mennyiség érhetõ el. visszatérés Fel adagolás kiengedés Le befogás befogás adagolás adagolás iránya visszatérés kiengedés terméket a nyomások és a rendszerek között oly módon, hogy a termék rövid idõre megáll a nyomások között, lehetõséget biztosítva az átbillentésre, a beirányításra vagy a megérintésre. Ez a helyzet azokkal a transzfernyomókkal, ahol a termék a nyomóhoz képest elölrõl hátrafelé kerül befogásra. Ez a berendezés háromféle rendszert kínál az egyes formák kezeléséhez: vákuumcsészés, mágneses ill. mechanikus befogást. E rendszerek egyikének vagy megfelelõ kombinációjának az alkalmazásával a legtöbb forma továbbítható. Elölnézet kiindulási pozíció A jelen folyamatábra a közvetlen transzferrendszer mozgását mutatja be a nyomások között Oldalnézet visszatérés befogás befogás adagolás kiengedés kiengedés adagolás 3. ábra Kétdimenziós transzferrendszer csúsztatja a munkadarabot a szerszámok felett. A BEFOGÁSSAL adagolás iránya visszatérés KAPCSOLATOS RÉSZLETEK Az automatizált gapframe press rendszerek elõnyei, illetve a nyomógép felépítésébõl fakadó elõnyök mellett ugyanilyen fontosak mindazok a módszerek is, amelyeket a rendszer a termék befogásához és adagolásához használ. Az alábbi leírás különálló transzfernyomókra, egyetlen gapframe press-re vagy több, egyhajtásos transzferrel ellátott nyomógépre tér ki. 4. ábra Háromdimenziós transzferrendszer szállítja a munkadarabot a levegõben egy emelõfunkcióval ellátott rúd segítéségével. A normál transzfernyomón található továbbító rendszer a két rúdhoz csatlakozó ujjak segítségével fogja be a terméket. Ezután továbbítja a terméket a feldolgozási folyamat következõ fázisába. Ez a rendszer két rúdtípust kínál: a kétdimenziós rendszert (lásd 3. ábra), amely a szerszámokon csúsztatja tovább a terméket, és a háromdimenziós rendszert (lásd 4. ábra), amely a levegõben szállítja a munkadarabot egy emelõfunkcióval ellátott rúd segítéségével. Az 5. ábrán bemutatott rendszer függõleges és vízszintes kétdimenziós mozgással továbbítja a terméket az egyetlen rúdra erõsített befogók segítségével. Vannak olyan rendszerek is, amelyek közvetlenül továbbítják a 5. ábra: Az egyetlen rúdra szerelt befogók hozzákapcsolódnak a munkadarabhoz, és továbbítják azt függõleges és vízszintes kétdimenziós mozgással. Ábramagyarázat: 1. Pozicionálja a befogót a munkadarab megragadására 2. Indítsa el lefelé az eszközt a munkadarab befogásához 3. Emelje meg a munkadarabot 4. Továbbítsa a munkadarabot a következõ pozícióba 5. Indítsa el lefelé az eszközt a munkadarab pozicionálásához 6. Emelje meg a munkadarabot a die szabaddá tételéhez 7. Térjen vissza a kiindulási pozícióba Masaharu Sakaki Director of the Board Senior Executive Officer (AIDA) /11

19

20

Bosch csoport. Éves sajtótájékoztató 2014. május 22.

Bosch csoport. Éves sajtótájékoztató 2014. május 22. Bosch csoport Éves sajtótájékoztató 2014. május 22. 1 Bosch csoport A Bosch csoport tulajdonosi szerkezete Üzletrész (%) Szavazati jog (%) Robert Bosch GmbH 1 Bosch család 7 Robert Bosch Industrietreuhand

Részletesebben

Nano&Solution AD30L. Lineármotoros Tömbös Szikraforgácsoló Gép. Power Cable inlet port AC200V/220V (H=884) (H=755)

Nano&Solution AD30L. Lineármotoros Tömbös Szikraforgácsoló Gép. Power Cable inlet port AC200V/220V (H=884) (H=755) 4B Fire extinguisher Air inlet port (H=755) Fire extinguisher Air inlet port (H=755) 871.5 80 Power Cable inlet port AC200V/220V (H=884) Power Cable inlet port AC200V/220V (H=884) 520.5 80 520 237 237

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

Press Brake Productivity gyors bevezetés

Press Brake Productivity gyors bevezetés Segítség a kezdéshez Press Brake Productivity gyors bevezetés Köszönjük, hogy a Wila által gyártott minőségi terméket vásárolt A Wila immár több mint 80 éve látja el trendformáló szerszámbefogókkal, szerszámokkal

Részletesebben

Éves sajtótájékoztató 2015 Bosch csoport

Éves sajtótájékoztató 2015 Bosch csoport Éves sajtótájékoztató 2015 Bosch csoport Tartalom 1 A 2014-es üzleti év a Bosch csoportnál Javier González Pareja 2 A 2014-es üzleti év a magyarországi Bosch csoportnál Torma Krisztina 3 Javier 2014-es

Részletesebben

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít.

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Mi jobb az alacsony költségeknél? A költségmentesség! A Hilti az Ön igényeihez

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Meghívó a DMG MORI budapesti Házi Kiállítására

Meghívó a DMG MORI budapesti Házi Kiállítására www.dmgmori.com Meghívó a DMG MORI budapesti Házi Kiállítására 2014 október 14 17. keddtől péntekig, 9 17 óra között dmg mori budapesti házi kiállítás fókuszában: + + Az ötlettől a kész termékig + + Sprint

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZEREK LEMEZALAKÍTÁSHOZ

RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZEREK LEMEZALAKÍTÁSHOZ SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZEREK LEMEZALAKÍTÁSHOZ ESETTANULMÁNYOK Alapfogalmak Rugalmas gyártórendszer Flexible Manufacturing System (FMS) A rendszer egy

Részletesebben

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához 1 Nemzeti Workshop Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához Berczeli Attila Campden BRI Magyarország

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

AQ750 AQ900L. Nagyméretű Huzalos Szikraforgácsoló Gép. Nano&Solution. A kép CE kivitelezésű gépet ábrázol

AQ750 AQ900L. Nagyméretű Huzalos Szikraforgácsoló Gép. Nano&Solution. A kép CE kivitelezésű gépet ábrázol AQ750 A kép CE kivitelezésű gépet ábrázol AQ900L Nagyméretű Huzalos Szikraforgácsoló Gép Nano&Solution 1 A kép CE kivitelezésű gépet ábrázol A Világelső! Csúcssebességű nagy méretű lineáris huzalos szikraforgácsoló

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK

KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK KÉPVISELET EMELŐ BERENDEZÉSEK KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK Elmas kétfõtartós futódaru Demag rendszer Elektromos emelõmûvel és Demag vonszolókábeles áramellátással felszerelve Teherbírás 3,2 t Fesztáv 28,8 m Emelési

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEINK

LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEINK LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEINK FRISSÍTVE: 2015.04.13. LÉZERVÁGÓ BERENDEZÉSEK TRUMPF TruLaser 5030 Classic TLF5000t Gyártás éve: 2008 Lézertípus: Optikás CO2 lézer ( TRUMPF TruFlow 5000 ) Lézerteljesítmény: 5000

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

ÚJ RÖNTGEN GENERÁTORCSALÁD FEJLESZTÉSE AZ INNOMED MEDICAL ZRT-BEN

ÚJ RÖNTGEN GENERÁTORCSALÁD FEJLESZTÉSE AZ INNOMED MEDICAL ZRT-BEN ÚJ RÖNTGEN GENERÁTORCSALÁD FEJLESZTÉSE AZ INNOMED MEDICAL ZRT-BEN Az Innomed Medical Zrt. megalakulása óta, azaz közel két évtizede folyamatosan foglalkozik röntgentechnikával, röntgen berendezések fejlesztésével,

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2016. október Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Társadalmi egyeztetésre került két, korábban felfüggesztett

Részletesebben

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása Szeifert Ferenc Veszprémi Egyetem, Folyamatmérnöki Tanszék Veszprém, 2006. január Elzmény projektek: Projektek Vegyipari

Részletesebben

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4

Linergy Evolution. A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4 Linergy Evolution A legújabb technológiai innovációt nyújtjuk Önnek B-4 Linergy Evolution az új gyűjtősínrendszer Biztonságos, megbízható és rugalmas a legmagasabb teljesítményszint mellett A Schneider

Részletesebben

műhelyből sem hiányozhat.

műhelyből sem hiányozhat. Egyetlen műhelyből sem hiányozhat. A Bosch PBD 40 asztali fúrógép. ÚJ! A Bosch PBD 40 asztali fúrógép a legnagyobb fokú pontossághoz és kezelési komforthoz. További információkat a www.bosch-do-it.hu honlapon

Részletesebben

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés A Kongsberg XP Auto teljesen automatizált, kivágó szerszám nélkül működő kivágó asztal, amit a csomagoló és a POP display ipar számára fejlesztettek ki. A sikeres

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Golyós hüvely Raktári program

Golyós hüvely Raktári program Golyós hüvely Raktári program A Tech-Con Hungária Kft. lineáris technika kategóriájában megtalálhatóak az NTN-SNR kiváló minőségű termékei. Mint tervező, fejlesztő és gyártó, az NTN-SNR a világ harmadik

Részletesebben

Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk 2015. Október 08.

Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk 2015. Október 08. Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk 2015. Október 08. Cégbemutató 2004: Reológiai alapkutatás kezdete a Kecskeméti Főiskolán 2011: Doktori munka befejezése,

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

ITDH Euro Info Központ szolgáltatásai dr. Kerekes György EIC háttér Alapította: Európai Bizottság, Vállalkozási Ipari Főigazgatóság Cél: Európai Unió területén működő kkv-k hatékony piaci szereplésének

Részletesebben

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító Forradalom a megszakító technológiában MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító ABB HV Products - Page 1 Mi az a Motor Hajtás? ABB HV Products - Page 2 Energia Átvitel Energia Kioldás Energia Tárolás Energia

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Beszállítók: dualitás és lehetőség

Beszállítók: dualitás és lehetőség Beszállítók: dualitás és lehetőség Egy vállalati felmérés eredményei MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, CEU 2015. október Lehetőség vagy dualitás? Kis, nyitott, feltörekvő gazdaságok vállalatai Nemzetközi

Részletesebben

Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer

Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer testo 315-3 Párhuzamos CO- és CO 2 mérés, az európai EN 50543 szabványnak megfelelően Párhuzamos és közvetlen CO-/CO 2 mérés C Megfelel az EN 50543 szabványnak Kényelmes

Részletesebben

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Az ENERGIA 2011. április 14. Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.eu Tartalom: 1. Miért alakult? 2. Kik a tagjai? 3. Hogyan

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Közösen értéket teremtünk

Közösen értéket teremtünk Csomagolófóliák Közösen értéket teremtünk Tartalom: 3 oldal: Cégprofil 4 oldal: Fóliatömlõk 5 oldal: Sík és egyéb fóliák 6 oldal: Konfekcionálás, adalékok és nyomtatás 7 oldal: Termékkínálat Cégprofil

Részletesebben

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés I. Bevezető II. Termék pontos megnevezése, ár III.Technikai jellemzők IV.Konfiguráció I. Bevezető DF20 DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

670 milliszekundumos csomagolási ciklusidő

670 milliszekundumos csomagolási ciklusidő 670 milliszekundumos csomagolási ciklusidő A nagy sebességű T portál és a Tripod nagy dinamikát nyújt kedvező ár/érték aránnyal A Festo nagy sebességű T portálja és a Tripod 30 százalékkal gyorsabb, mint

Részletesebben

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Manfred Schulz 2014. május 27. Kezdetben pusztán egy vízió volt 2 A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának bemutatása és mára, íme

Részletesebben

mint A VARTA MINDENKI SZÁMÁRA TÖKÉLETES TELJESÍTMÉNYT NYÚJT. A VARTA ULTRA DYNAMIC ÉS A DYNAMIC TRIO AZ ÚJ www.varta-automotive.

mint A VARTA MINDENKI SZÁMÁRA TÖKÉLETES TELJESÍTMÉNYT NYÚJT. A VARTA ULTRA DYNAMIC ÉS A DYNAMIC TRIO AZ ÚJ www.varta-automotive. www.varta-automotive.com mint AZ ÚJ A VARTA MINDENKI SZÁMÁRA TÖKÉLETES TELJESÍTMÉNYT NYÚJT. A VARTA ULTRA DYNAMIC ÉS A DYNAMIC TRIO Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com MINDIG JOBB: ENERGIA PRÉMIUM MINŐSÉGBEN

Részletesebben

Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel.

Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel. FÉM FEIN egyedi munkaállomáson használható emelt frekvenciás frekvenciaváltó HFS 17-30 HFS 27-30 Egyszerű mobil gazdaságos: Csiszolás FEIN emelt frekvenciás rendszerrel. Jobb csiszolási teljesítmény, hosszabb

Részletesebben

PRÉSGÉPEK. Modellek száma. Kapacitás mm. Típus. Oldal

PRÉSGÉPEK. Modellek száma. Kapacitás mm. Típus. Oldal Présszerszámok Mindig egyforma préserő jellemzi, ami mindig ugyanolyan megbízható, vízzáró illesztést biztosít. Kiváló konstrukció, mely a legjobb minőséget és tartósságot biztosítja - RIDGID élethosszig

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

FoodManufuture FP7 projekt

FoodManufuture FP7 projekt FoodManufuture FP7 projekt Virtuális és kibővített (augmented) valóság - Élelmiszeripari igények és alkalmazási lehetőségek dr. Sebők András Campden BRI Magyarország FoodManufuture workshop Budapest, Vidékfejlesztési

Részletesebben

Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ eredményei, beszámoló a vállalt feladatokról

Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ eredményei, beszámoló a vállalt feladatokról Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ eredményei, beszámoló a vállalt feladatokról Prof. Dr. Illés Béla dékán, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolc, 2012.06.05. Prezentáció felépítése Kiválósági

Részletesebben

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK QP S4 TERMÉKLEÍRÁS A QP S4 sorozat minden egyes darabját különös gonddal tervezték. A visszacsapó szelep hőre lágyuló, ellenálló műanyagból készült és 6, kosütést 37baron (37m vízoszlop) bír el. A hidraulikus

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu MŰANYAG

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában Beszámoló a 2014 15-ös tanév első félévében végzett doktoranduszi tevékenységről

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3.

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia 2015. November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia Befektetés és Beszállítás: mit teszünk mi? Adatbázisaink: direkt és indirekt beszállítóknak K+F és KKV: a kormányzati segítség

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat üdvözöljük! Európa szívében Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat része Fejlett vasúti hálózat E75 GYŐR E71 BUDAPEST M1 M7 M6 E75 M5 E71 SK M3 MISKOLC

Részletesebben

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Humán erő és mobilitás a 6. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság Humán erő és mobilitás a 6. EK Keretprogram 16 270! Az európai kutatás

Részletesebben

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM Beszállítókkal kapcsolatos kompetenciafejlesztési igények azonosítása és értékelése (vezetés, technológia, minőség, kommunikáció, logisztika) Dr. Németh Balázs 2013.

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Parádi Csaba cégvezető Dr. Takács Tibor Fejlesztési vezető Rubin Informatikai Zrt Hardver- és szoftverfejlesztés Prepaid számlázó rendszer Infrastruktúra

Részletesebben

IKT megoldások az ipar szolgálatában

IKT megoldások az ipar szolgálatában IKT megoldások az ipar szolgálatában Charaf Hassan, egyetemi tanár, tanszékvezető 1 IKT Trendek A mobileszközök és szenzorok erősödése A felhőszolgáltatások elterjedése Hálózati megoldások robusztussága

Részletesebben

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS MECHATRONIKAI TANSZÉK MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM Épületenergetika és épületmechatronika DR. SZEMES PÉTER TAMÁS DOCENS HOUG KONFERENCIA 2013 2013.04.10. Tartalom Épületmechatronika

Részletesebben

Termékújdonságok. CoroPak 10.1 Megjelenés: 2010. március 1.

Termékújdonságok. CoroPak 10.1 Megjelenés: 2010. március 1. Termékújdonságok CoroPak 10.1 Megjelenés: 2010. március 1. Több ezer új termék. Ötletek milliói! A nehéz időkben nagyon fontos jó döntéseket hozni. Olyan döntéseket, amelyek segítenek biztosítani a sikeres

Részletesebben

BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ A Szakképzési Díj Fôvédnöke: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ A Szakképzési Díj Fôvédnöke: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter A Szakképzési Díj Fôvédnöke: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter A díj célja A DUIHK Szakképzési Díj legfôbb célja, hogy emelje a gyakorlatorientált szakképzés társadalmi megbecsülését Magyarországon.

Részletesebben

DENER Plazmavágók. Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC. Dener plazmavágás. Dener plazmavágók. http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting.

DENER Plazmavágók. Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC. Dener plazmavágás. Dener plazmavágók. http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting. DENER Plazmavágók Dener plazmavágás Dener plazmavágók http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting.html Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC A képek illusztrációk A képek illusztrációk A képek illusztrációk

Részletesebben

ABLOY AJTÓCSUKÓK- KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

ABLOY AJTÓCSUKÓK- KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY ÉS MEGBÍZHATÓSÁG ABLOY AJTÓCSUKÓK- KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY ÉS MEGBÍZHATÓSÁG Az ABLOY magas biztonsági termékeit az egész világon ismerik és elismerik. Széles termékskálánk minden tagja csúcsminôséget képvisel és kiváló teljesítményt

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ECO sorozat... ECO 130-420 gép jellemzők Start-stop inverter rendszer 30-70% energia megtakarítást eredményez LG (Korea) PLC vezérlés 7.2-es vagy 8.4-es

Részletesebben

EFFEKT Hungary Kft. MÉDIABEMUTATÓ

EFFEKT Hungary Kft. MÉDIABEMUTATÓ EFFEKT Hungary Kft. 2010 MÉDIABEMUTATÓ TERJESZTÉS Kiadványainkat ingyenesen terjesztjük: Biztonságtechnikával, vagyonvédelemmel foglalkozó cégek döntéshozói (tervezők, telepítők, kivitelezők, távfelügyeleti

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly ELŐADÁS CÍME Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten Kihívások és előnyök Belina Károly Szakképzési konferencia Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2013. november 13. Tartalom Kialakulás Mi a duális

Részletesebben