INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MINDEN GAZDASÁG ALAPMODUL NÖVÉNYTERMESZTÉSI ALAPMODUL ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS MODUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MINDEN GAZDASÁG ALAPMODUL NÖVÉNYTERMESZTÉSI ALAPMODUL ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS MODUL"

Átírás

1 INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MINDEN GAZDASÁG ALAPMODUL NÖVÉNYTERMESZTÉSI ALAPMODUL ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS MODUL ELLENŐRZÉSI PONTOK ÉS TELJESÍTÉSI KRITÉRIUMOK MAGYAR VÁLTOZAT () 4.0-2_MAR2013 KIADÁS ÉRVÉNYES MÁRCIUS KÖTELEZŐ JÚNIUS

2 INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS NÖVÉNYTERMESZTÉSI ALAPMODUL ELLENŐRZÉSI PONTOK ÉS TELJESÍTÉSI KRITÉRIUMOK MAGYAR VÁLTOZAT () 4.0-2_MAR2013 KIADÁS ÉRVÉNYES MÁRCIUS KÖTELEZŐ JÚNIUS

3 TARTALOM BEVEZETÉS AF SZAKASZ MINDEN GAZDASÁG ALAPMODUL AF.1 A TERMŐHELY TÖRTÉNETE ÉS KEZELÉSE AF.2 NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE ÉS BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉS/BELSŐ ELLENŐRZÉS AF.3 A MUNKÁSOK EGÉSZSÉGE, BIZTONSÁGA ÉS JÓLÉTE Af.4 ALVÁLLALKOZÓK AF.5 A HULLADÉKANYAGOK ÉS SZENNYEZŐDÉSEK KEZELÉSE, ÚJRA HASZNOSÍTÁSA ÉS ÚJRA FELDOLGOZÁSA AF.6 KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM AF.7 PANASZOK AF.8 VISSZAHÍVÁSI/KIVONÁSI ELJÁRÁS AF.9 ÉLELMISZER-VÉDELEM (nem alkalmazható a Virágok és dísznövények modul esetében) AF.10 GLOBALG.A.P. STÁTUS AF.11 LOGOHASZNÁLAT AF 12 NYOMONKÖVETHETŐSÉG ÉS ELKÜLÖNÍTÉS kötelező, ha a termelő a párhuzamos előállításra/párhuzamos tulajdonlásra regisztrált AF.1 MELLÉKLET KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ - ÁLTALÁNOS AF.2 MELLÉKLET KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ - TERMŐHELYKEZELÉS _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 3/99. oldal

4 Nº Ellenőrzési pontok Teljesítési kritériumok Szint AF MINDEN GAZDASÁG ALAPMODUL Az ebben a modulban szereplő ellenőrzési pontokat valamennyi tanúsítást kérő termelő esetében alkalmazni kell, mivel az valamennyi mezőgazdasági vállalkozás szempontjából fontos témákkal foglalkozik. AF.1 A TERMŐHELY TÖRTÉNETE ÉS KEZELÉSE A fenntartható mezőgazdaság egyik kulcstulajdonsága a termőhelyre vonatkozó specifikus tudás és gyakorlati tapasztalatok folyamatos integrációja a jövő gazdálkodásának tervezésébe és gyakorlatába. E szakasz célja, hogy, a gazdaság szerkezetét alkotó földdel, épületekkel és más létesítményekkel megfelelően gazdálkodjanak, biztosítva a biztonságos élelmiszertermelést és a környezet védelmét. AF 1.1 A termőhely története AF Létezik-e azonosító rendszer a termelésben használt valamennyi szántóra, gyümölcsösre, üvegházra, telepre, parcellára, istállóra vagy más területre/helyre vonatkozóan, amelyeket a gazdaság tervrajzán vagy térképén megjelöltek? A megfelelőségnek magában kell foglalnia a vizuális azonosítást fizikai jelek formájában valamennyi szántónál/üvegháznál/parcellánál/istállónál/karámnál vagy más gazdaságnál, illetve a gazdaság tervrajzát vagy térképét, amely utal az azonosító rendszerre. Nem N/A AF Létezik-e valamennyi termelési egységre vagy egyéb területre/helyre létrehozott nyilvántartási rendszer, amely dokumentálja az ezeken a helyeken végzett állattenyésztési, akvakultúra szerinti és/vagy agronómiai tevékenységeket? Az aktuális nyilvántartásoknak be kell mutatniuk a GLOBALG.A.P. szerinti termelés történetét valamennyi termőhelyen. Nem N/A AF 1.2 A termőhely kezelése _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu AF AF Rendelkezésre áll-e kockázatértékelés valamennyi tanúsításra regisztrált területre az első ellenőrzés időpontjában? A későbbi ellenőrzések során rendelkezésre áll-e kockázatértékelés az új, vagy az olyan meglévő területekre (a bérelt területeket is beleértve), ahol a kockázatok megváltoztak? Bemutatja-e a kockázatértékelés, hogy a kérdéses termőhely az élelmiszerbiztonság, a környezet és az állatok egészsége (amennyiben alkalmazható) szempontjából alkalmas-e a termelésre? Kidolgoztak-e gazdálkodási tervet, amely meghatározza valamennyi, a kockázatértékelésben azonosított kockázat minimalizálására irányuló stratégiát (AF.1.2.1)? Az első ellenőrzésnél szükség van kockázatértékelésre, hogy meg lehessen állapítani, hogy a termőhely alkalmas-e. A kockázatértékelést évente felül kell vizsgálni, és figyelembe kell venni a megváltozott kockázatokat, illetve az új termőhelyeket. A kockázatértékelésnek figyelembe kell vennie a termőhely történetét (növényeket/telepítést), valamint a tervezett vállalkozás hatását a szomszédos állományra/növényekre/környezetre (lásd az alapinformációkat az AF 1. melléklet Kockázatértékelésben, és konkrét információkat arról, hogy mit kell figyelembe venni, valamint az AF 2. mellékletet. A kidolgozott gazdálkodási terv foglalkozik az AF ben feltárt kockázatokkal, és leírja azokat a stratégiákat, amelyek alátámasztják, hogy a termőhely termelésre alkalmas. Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 4/99. oldal

5 Nº Ellenőrzési pontok Teljesítési kritériumok Szint AF 2 NYILVÁNTARTÁSOK ÉS BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉS/BELSŐ ELLENŐRZÉS A mezőgazdasági gyakorlat fontos részleteit nyilvántartásba kell venni és a nyilvántartásokat meg kell őrizni. AF 2.1 A külső ellenőrzés során kért valamennyi nyilvántartás elérhető-e, és megőrzik-e legalább két évig, kivéve, ha bizonyos ellenőrzési pontokon hosszabb időszakot követelnek meg? A termelők kötelesek naprakész nyilvántartásokat vezetni és megőrizni legalább két évig. A külső ellenőrzés előtt legalább három hónappal vagy a regisztráció napjától az új kérelmezőknek olyan, teljes körű nyilvántartással kell rendelkezniük, amely hivatkozást tartalmaz valamennyi, a regisztráció által lefedett területre minden, e területre előírt GLOBALG.A.P. dokumentációhoz kapcsolódó tevékenységgel. Állatállomány esetén e nyilvántartásoknak az első ellenőrzéskor meglévő állomány előtt legalább egy rotációra ki kell terjedniük. Nem N/A. AF 2.2 Vállalja-e a termelő vagy termelői csoport, hogy évente legalább egy belső önértékelést, illetve termelői csoport esetén belső ellenőrzést végez a GLOBALG.A.P. szabvány szerint? Dokumentált bizonyíték van arra, hogy az 1. opció esetén: a termelő felelősségére belső önértékelést végezték; A 2. opció esetén: a termelői csoport felelősségére a csoport valamennyi tagjánál belső ellenőrzést, valamint belső QMS-auditot végeztek. Nem N/A. AF.2.3 Történt-e hatékony javító intézkedés a belső önértékelés vagy a termelői csoport belső ellenőrzése során felfedezett nem-megfelelőségek miatt? A szükséges javító intézkedéseket dokumentálták, azokat végrehajtották. Nem N/A AF.3 A MUNKÁSOK EGÉSZSÉGE, BIZTONSÁGA ÉS JÓLÉTE Az emberek jelentik a kulcsát bármely gazdaság biztonságos és hatékony működésének. A gazdaság alkalmazottai, alvállalkozói és maguk a termelők állnak ki a termés minőségéért és a környezet védelméért. Az oktatás és a képzés segíti a fenntarthatóság felé való haladást és építi a társadalmi tőkét. E szakasz célja, hogy biztosítsa a biztonságos gyakorlatot a munkahelyen, és azt, hogy minden munkás megértse feladatait és legyen azokban kompetens; biztosítsák számukra a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközöket, valamint, hogy baleset esetén megfelelő és időben érkező segítséget kapjanak _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu AF.3.1 AF Egészség és biztonság Rendelkezik-e a termelő írásba foglalt kockázatértékeléssel mindazokról a tényezőkről, amelyek a munkások egészségét és biztonságát veszélyeztethetik? Az írásba foglalt kockázatértékelés lehet általános jellegű, de meg kell felelnie a gazdaság feltételeinek és körülményeinek. A kockázatértékelést felül kell vizsgálni és aktualizálni kell változások (például új gépek, új épületek, új növényvédő termékek, módosított művelési gyakorlat stb.) esetén. A veszélyeztető tényezők példái közé tartozik (a teljesség igénye nélkül): mozgó gépalkatrészek, teljesítményleadó tengely (PTO), villanyáram, túlzott zajterhelés, por, rezgés, szélsőséges hőmérséklet, létrák, üzemanyag-tárolás, emésztő stb. Nem N/A. Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 5/99. oldal

6 Nº Ellenőrzési pontok Teljesítési kritériumok Szint _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu AF AF AF.3.2 Rendelkezik-e gazdaság írásba foglalt munkaegészségügyi és munkabiztonsági eljárásokkal, figyelemmel az AF szerinti kockázatértékelés által felvetett kérdésekre? Részesült-e minden munkás munkaegészségügyi és biztonsági képzésben? Higiénia A munkaegészségügyi és munkabiztonsági eljárásokban legalább a kockázatértékelés során meghatározott pontokkal (AF ) foglalkozni kell és az ilyen eljárásoknak összhangban kell állniuk a gazdaság tevékenységeivel. Az eljárások tartalmazhatnak baleset és vészhelyzet esetén követendő eljárásokat, valamint előre nem látható helyzetekre készített kiürítési terveket, amelyek a munkahelyzetben azonosított kockázatokat kezelik. Az eljárásokat évente felül kell vizsgálni; a kockázatértékelés változásakor az eljárásokat naprakésszé kell tenni. Vizuális megfigyeléssel bizonyíthatóan a munkások kompetensen látják el feladataikat. Az utasításokra vonatkozóan bizonyítékkal kell rendelkezni, a képzésekről feljegyzéseket kell készíteni. A termelő maga is megtarthatja a munkaegészségügyi és biztonsági képzést, ha a képzésről készült feljegyzések és/vagy tananyagok rendelkezésre állnak (azaz nem szükséges, hogy külső szakember vezesse a képzést). Nem N/A. AF Rendelkezik-e a gazdaság írásba foglalt higiéniai kockázatértékeléssel? Az írásba foglalt kockázatértékelés tartalmazza a a termelési környezetben felmerülő higiéniai kérdéseket. A kockázatok a termelt és/vagy szállított termékek jellegétől függenek. A kockázatértékelés lehet általános, de meg kell felelnie a gazdaság körülményeinek, és azt évente felül kell vizsgálni, illetve minden alkalommal, amikor változások lépnek be (például egyéb tevékenységek) azt aktualizálni kell. Nem N/A. AF Rendelkezik-e a gazdaság dokumentált higiéniai utasításokkal valamennyi dolgozó számára? A higiéniai utasításokat láthatóan bemutatják: világos jelekkel (képek) és/vagy a munkások túlnyomó többsége által által beszélt nyelven (nyelveken). Az utasításoknak legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk: - A kézmosás szükségességét; - Bőrsérülések lefedését; - A dohányzás, étkezés és italfogyasztás meghatározott területekre történő korlátozását; - Minden lényeges fertőzés vagy betegség bejelentését; ez magában foglalja a betegségek tüneteit (például hányás, sárgaság, hasmenés), amikor az érintett dolgozók nem érintkezhetnek közvetlenül a termékkel, illetve azokkal a felületekkel, amelyek élelmiszerrel érintkezhetnek; - Megfelelő védőruházat használatát. Nem N/A. Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 6/99. oldal

7 Nº Ellenőrzési pontok Teljesítési kritériumok Szint AF Részesült-e minden a gazdaságban dolgozó személy évente alapvető higiéniai oktatásban az AF szerinti higiéniai utasításoknak megfelelően? A bevezető higiéniai oktatásban írásba foglalt és szóbeli oktatást is adnak. Valamennyi új dolgozónak részesülnie kell ebben az oktatásban és igazolnia kell részvételét. Az AF szerinti valamennyi utasításnak szerepelnie kell a képzésben. Valamennyi dolgozó, ide értve a tulajdonosokat és a vezetőket is, évente részt vesz a gazdaság alapvető higiéniai képzésén. AF A gazdaság higiéniai eljárásait végrehajtják-e? Az ellenőrzés során a dolgozók feladataik szerint biztosítják hozzáértésüket és vizuális bizonyíték (megfigyelés) van arra nézve, hogy a higiéniai eljárásokat végrehajtják. Nem N/A AF.3.3 Képzés AF Dokumentálják-e a képzési tevékenységeket és a résztvevőket? A képzési tevékenységek dokumentációja tartalmazza a témát, az oktatót, a dátumot és a résztvevőket. A részvétel bizonyítéka előírás. AF Rendelkezik-e valamennyi állatgyógyászati szerekkel, vegyszerekkel, fertőtlenítő szerekkel, növényvédő szerekkel, biocidokkal és/vagy más veszélyes anyagokkal foglalkozó, illetve veszélyes vagy bonyolult berendezéseket üzemeltető valamennyi dolgozó - amint azt az AF szerinti kockázatértékelés meghatározza - a hozzáértését igazoló bizonyítvánnyal, illetve más hasonló szintű képzettséggel? Az ilyen feladatokat végző dolgozókat a nyilvántartásokban azonosítani kell és be kell mutatni a képzésben szerzett bizonyítványukat vagy hozzáértésük bizonyítékát. Nem N/A _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 7/99. oldal

8 Nº Ellenőrzési pontok Teljesítési kritériumok Szint _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu AF 3.4 AF Veszélyek és elsősegély Léteznek-e baleset és vészhelyzet esetén követendő eljárások, azokat jól látható módon kihelyezték-e, és azokról minden a gazdaság tevékenységeivel kapcsolatba kerülő személyt tájékoztattak-e? Az állandó, baleset esetén követendő eljárásokat világosan meg kell jeleníteni hozzáférhető és jól látható helyen (helyeken). Ezeket az utasításokat a munkaerő által használt nyelve(ke)n és/vagy piktogramokon kell megjeleníteni. Az eljárásokban, ha helyén való, a következőket kell azonosítani, például: -A gazdaság térképi hivatkozását vagy címét - A kapcsolattartó személy(ek)et - A vonatkozó telefonszámok aktuális listáját (rendőrség, mentők, kórház, tűzoltók, helyszíni vagy közlekedési eszközzel elérhető elsősegélynyújtó hely elérhetősége, villanyáram, víz- és gázellátó; Más, beépíthető eljárásokra példák: - A legközelebbi távközlési eszköz (telefon, rádió) helye; - Hogyan és hol lehet kapcsolatba lépni a helyi orvosi szolgálatokkal, kórházzal és más vészhelyzeti szolgálattal. (HOL történt? MI történt? HÁNY sérült van? MILYEN jellegűek a sérülések? KI telefonál?) - A tűzoltókészülék helye; - Vészkijáratok; - A villanyáram, gáz- és vízszolgáltatás vészhelyzeti kikapcsolása; és - Hogyan kell bejelenteni a baleseteket vagy veszélyes incidenseket AF A potenciális veszélyekre figyelmeztető jelek egyértelműek-e? Állandó és jól olvasható jeleknek kell jelezniük a potenciális veszélyeket, például hulladéktároló gödör, üzemanyag tartály, műhely, a növényvédelmi szereket/műtrágyát/bármilyen más vegyi anyagok tároló létesítmények bejárati ajtaja, valamint a munkaegészségügyi várakozási idő stb. A figyelmeztető jeleket vagy a munkások által leginkább beszélt nyelven, vagy piktogramok formájában ki kell helyezni. Nem N/A. AF AF Rendelkezésre áll-e biztonsággal kapcsolatos tanácsadás a dolgozók egészségét veszélyeztető anyagokról? Vannak-e elsősegélynyújtó készletek az állandó telephelyeken, illetve a szántóföldi munkavégzés közelében? A megfelelő intézkedés biztosítására az információ szükség esetén elérhető (például: honlap, telefonszám, biztonsági adatlapok, stb.). A nemzeti jogszabályoknak és ajánlásoknak megfelelő teljes és karbantartott elsősegélynyújtó készleteknek kell rendelkezésre állniuk és elérhetőnek lenniük valamennyi állandó telephelyen és (traktorral, gépkocsival stb.) elszállíthatónak kell lenniük a munkavégzés környezetébe. Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 8/99. oldal

9 Nº Ellenőrzési pontok Teljesítési kritériumok Szint AF Amikor a gazdaságban munkatevékenység folyik, jelen van-e mindig megfelelő számú (legalább egy) elsősegélynyújtásban képzett személy valamennyi gazdaságban? Mindig legalább egy elsősegélynyújtásban (az utóbbi 5 évben) képzett személynek jelen kell lennie a gazdaságban, amikor ott munkatevékenység folyik. Iránymutatóként 50 munkásonként egy képzett személy szükséges. A gazdaságban folytatott tevékenység magában foglalja valamennyi, az alkalmazandó fejezetekben és modulokban végzett tevékenységet. AF 3.5 Védőruházat/-felszerelés AF A munkásokat, a látogatókat és az alvállalkozókat a jogszabályi előírások és/vagy a címkén feltüntetett utasítások és/vagy az illetékes hatóság engedélye szerint ellátták-e megfelelő védőruházattal? Teljes védőruházat készlet (áll rendelkezésre a gazdaságban, amely lehetővé teszi a címkén szereplő utasításoknak és/vagy a jogszabályi előírásoknak és/vagy az illetékes hatóság által előírt előírásoknak való megfelelést; a védőruházatot használják és az jó állapotban van. Ez magában foglalhatja a gumicsizmát vagy más megfelelő lábbelit, a vízálló ruházatot, védő munkaruházatot, gumikesztyűt, arcvédő maszkot, a megfelelő légzőkészüléket (csere szűrővel), fül- és szemvédelmi eszközöket, az életmentő mellényeket stb., amint a címke előírásai vagy a gazdaságban végzett tevékenységek megkövetelik _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu AF AF 3.6 AF Használat után megtisztítják-e a védőruházatot és úgy tárolják-e, hogy megelőzzék a magán ruházat szennyeződését? Dolgozói jólét Van-e a cégvezetés részéről kijelölt felelős személy, aki a dolgozók egészségéért, biztonságáért és jólétéért felel? A védőruházat tiszta, és van a használat típusához és a potenciális szennyeződés mértékéhez igazított tisztítási terv. A védőruházat és felszerelés tisztítása magában foglalja a magán ruházattól elkülönített mosást. Az újrahasználható kesztyűket eltávolítás előtt ki kell mosni. A szennyezett, szakadt vagy sérült védőruházatot és felszerelést, valamint a lejárt szűrőbetéteket megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Az egyszer használatos tételeket (például: kesztyűket, munkaruházatot, stb.) egy használat után ártalmatlanítani kell. Valamennyi védőruházatot és felszerelést, beleértve a csereszűrőket, stb., az olyan növényvédelmi termékeket és egyéb vegyszereket tároló létesítményeken kívül, fizikailag elkülönítve tárolják, amelyek a védőruházatot vagy felszerelést beszennyezhetik. Nem N/A. A rendelkezésre álló dokumentáció bizonyítja, hogy az ügyvezetés világosan azonosított, megnevezett tagja felel a meglévő, a dolgozók egészségére, biztonságára és jólétére vonatkozó aktuális nemzeti és helyi jogszabályoknak való megfelelésért és azok végrehajtásáért. Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 9/99. oldal

10 Nº Ellenőrzési pontok Teljesítési kritériumok Szint AF A vezetés és a dolgozók között van rendszeres kétoldalú megbeszélés? A megbeszélésekről feljegyzés áll-e rendelkezésre? A dokumentáció azt mutatja, hogy a dolgozók egészségre, biztonságra és jólétre vonatkozó aggályait a tervezett és évente legalább egyszer az ügyvezetés és a dolgozók között megtartott értekezleteken dokumentálják; ezeken az értekezleteken lehetséges a nyílt vita (megfélemlítés vagy megtorlás félelme nélkül). Az auditornak nem szükséges megítélnie az ilyen értekezletek tartalmát, pontosságát vagy eredményét. Ajánlás AF A dolgozók rendelkezésére áll-e tiszta élelmiszertárolási terület, kijelölt pihenő terület, kézmosási lehetőség és ivóvíz? A dolgozók rendelkezésére kell állnia kézmosási lehetőségnek és ivóvíznek, valamint egy helynek élelmiszertárolásra és étkezésre. AF A telephelyen lévő szálláshelyek lakhatók-e és el vannak-e látva az alapvető szolgáltatásokkal és létesítményekkel? A gazdaság dolgozói számára a gazdaságban biztosított szállás lakható, rendelkezik ép tetővel, ablakokkal és ajtókkal, valamint az alapszolgáltatásokkal, úgymint folyóvízzel, WC-kel, csatornával. Ha nincs csatornázás, az emésztő is elfogadható, ha az megfelel a helyi előírásoknak. AF 4. ALVÁLLALKOZÓK _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu AF 4.1 Amikor a termelő alvállalkozókat vesz igénybe, rendelkezésre áll-e valamennyi vonatkozó információ a gazdaságban? Az alvállalkozóknak értékelniük kell, hogy az általuk a gazdaságban nyújtott szolgáltatások megfelelnek-e a GLOBALG.A.P. vonatkozó ellenőrzési pontjainak (vagy a termelőnek kell ezt az alvállalkozó nevében elvégezni). Ennek az értékelésnek a gazdaságban a külső ellenőrzés során rendelkezésre kell állnia, és az alvállalkozónak el kell fogadnia, hogy a GLOBALG.A.P. által jóváhagyott tanúsítók igazolhatják az értékelést fizikai vizsgálattal kétség esetén. A termelő felel az alvállalkozó által végzett feladatokra alkalmazandó ellenőrzési pontok előírásainak betartásáért, ennek az alvállalkozó valamennyi feladatra, illetve szerződéssel lekötött szezonra vonatkozó értékelésének ellenőrzésével és aláírásával tesz eleget. Ahol az alvállalkozót GLOBALG.A.P. által jóváhagyott harmadik fél tanúsító szervezet értékelte, a termelő a következőket tartalmazó jelentést kap kézhez az alvállalkozótól: 1) az értékelés időpontja; 2) a tanúsító szervezet neve; 3) az ellenőr neve; 4) az alvállalkozó adatai; 5) jelentés, amely felsorolja a válaszokat a releváns ellenőrzési pontokra és teljesítési kritériumokra. Amennyiben a termék kezelését alvállalkozásba adják, a termelőt ellenőrző tanúsító szervezetnek ellenőriznie kell a releváns ellenőrzési pontokat (hivatkozás a vonatkozó hatókör meghatározásokra). Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 10/99. oldal

11 Nº Ellenőrzési pontok Teljesítési kritériumok Szint _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu AF. 4.2 AF 5 AF 5.1 AF AF 5.2 AF Ismertetik-e a személyi biztonságra és higiéniára vonatkozó eljárásokat valamennyi alvállalkozóval és látogatóval? Bizonyíték van arra, hogy a személyi egészségre, biztonságra és higiéniára vonatkozó eljárásokról a látogatókat és alvállalkozókat hivatalosan tájékoztatják (például a vonatkozó utasításokat jól látható helyre kifüggesztették, ahol a látogatók és alvállalkozók elolvashatják azokat. HULLADÉKANYAGOK ÉS SZENNYEZŐDÉSEK KEZELÉSE, ÚJRA FELDOLGOZÁS ÉS ÚJRA HASZNOSÍTÁS A hulladékok minimálisra csökkentése magában foglalja: a jelenlegi gyakorlat felülvizsgálatát, a hulladék keletkezésének kerülését, a hulladék csökkentését, a hulladék újrahasznosítását és újrafeldolgozását. A hulladékanyagok és szennyeződések azonosítása Azonosították-e a lehetséges hulladékokat és szennyezés-forrást a vállalkozás valamennyi területén? Akcióterv a hulladékanyagok és szennyeződések kezelésére Készült-e a gazdaságban dokumentált hulladékgazdálkodási terv a hulladékképződés és a szennyeződés elkerülésére és/vagy mérséklésére, és a hulladékgazdálkodási terv tartalmaz-e megfelelő rendelkezéseket a hulladékok ártalmatlanítására? A gazdaság folyamataiban keletkező hulladék (például: papír, karton, műanyag, olaj, stb.) és szennyezés-forrás (például: többlet műtrágya, kipufogógáz, olaj, üzemanyag, zajkibocsátás, vegyszerek, birkaúsztató, takarmány hulladék, hálótisztítás során keletkező alga, stb.) felsorolásra került. Átfogó, aktualizált, dokumentált terv áll rendelkezésre, amely rendelkezik a hulladék csökkentéséről, a szennyezésről és a hulladékok újrafelhasználásáról. Figyelembe kell venni a levegő, a talaj, a vizek, a zaj és a fényszennyezést is, a tervben azonosított összes termékre és forrásra tekintettel. AF Feltakarították-e az összes hulladékot/szemetet? Szemmel láthatóan nincs bizonyíték arra, hogy a termelő vagy tároló épületek közvetlen közelében lenne hulladék/szeméttároló terület. A kijelölt területeken a véletlen és jelentéktelen szemét, valamint az aznapi munkából származó hulladék előfordulása elfogadható. Minden más szemetet és hulladékot a kiömlött üzemanyagot is feltakarítanak AF Amennyiben nem fenyeget a betegségek átvitele, a szerves hulladékokat komposztálják-e és hasznosítják-e a talajjavításhoz a gazdaságban? A szerves hulladékot komposztálják és talajjavításra használják. A komposztálási módszer biztosítja a betegségek átvitelének kizárását. Ajánlás Ajánlás Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 11/99. oldal

12 Nº Ellenőrzési pontok Teljesítési kritériumok Szint AF 6 KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM A mezőgazdaság és a környezet elválaszthatatlanul összekapcsolódnak. A vadon élő állatokkal és a tájjal való gazdálkodás nagyon fontos; a fajok bővítése, valamint a föld és táj jellegzetességeinek strukturális sokszínűsége hasznos az állat- és növényvilág diverzitásának és bőségének szempontjából. AF 6.1 A mezőgazdasági tevékenység hatása a környezetre és a biodiverzitásra (kereszthivatkozás az AB.10 akvakultúra modulra) AF Valamennyi termelő rendelkezik-e vadgazdálkodási és természetvédelmi tervvel a vállalkozás számára, amely figyelembe veszi a mezőgazdasági tevékenységek környezetre gyakorolt hatását? Kell lennie egy írásba foglalt akciótervnek, melynek célja a természetes élőhelyek és a gazdaság biodiverzitásának fenntartása. Ez lehet regionális tevékenység vagy egyedi terv, ha a gazdaság részt vesz benne vagy vonatkozik rá. Az akcióterv magában foglalja az integrált növényvédelmi gyakorlatot, a növények tápanyag felhasználásának ismeretét, a természetvédelmi területek, vízellátás és a más felhasználókra gyakorolt hatások ismeretét stb. AF Megfontolta-e a termelő, hogy milyen módon segítheti a környezet védelmét a helyi közösség, növény és állatvilág javára és ez a politika összhangban áll-e fenntartható kereskedelmi célú mezőgazdasági termeléssel és célja-e, hogy minimalizálja a mezőgazdasági tevékenységek környezetre gyakorolt hatását? Kézzel fogható intézkedésekre és kezdeményezésekre van szükség a termelő részéről, amelyeket 1) vagy a termőhelyen tud bemutatni, 2) vagy azzal csatlakozik egy olyan környezetvédelmi csoporthoz, amely aktív a környezetet támogató programokban és vizsgálja az élőhelyek minőségét és azok elemeit. A természetvédelmi terv tartalmazza azt a vállalást, hogy elvégzik a gazdaság állat- és növényvilága aktuális szintjeire, elhelyezkedésére, állapotára stb. vonatkozó kiinduló auditot, ami lehetővé teszi az akciók megtervezését. A természetvédelmi terv egyértelmű listát tartalmaz a prioritásokról és tevékenységekről, amelyek célja ahol megvalósítható a gazdaságban lévő növényi és állati élőhelyek bővítése, a gazdaság biodiverzitásának növelése érdekében. Ajánlás AF 6.2 Nem termő területek _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu AF Megfontolták-e már, hogy a nem termő területeket (például: alacsonyan fekvő belvizes területek, erdőségek, forgók, kimerült talajú területek stb.) természetvédelmi területekké alakítják a természetes élővilág segítése érdekében? Kellene lennie egy tervnek a nem termő területek és más azonosított területek átalakítására természetvédelmi területekké, ahol az ökológia kapna prioritást, ahol ez megvalósítható. Ajánlás Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 12/99. oldal

13 Nº Ellenőrzési pontok Teljesítési kritériumok Szint AF 6.3 Energiahatékonyság AF Be tudja-e mutatni a termelő a gazdaságban az energiahasználat figyelemmel kísérését? Léteznek energiafelhasználási nyilvántartások. A termelő ismeri, hogy a gazdaságban és a mezőgazdasági tevékenységek során hol és miként használnak fel energiát. A mezőgazdasági berendezéseket az optimális energiafogyasztás szempontja szerint választják és tartják karban. A nem megújuló energiaforrások használatát a minimálisra kell csökkenteni. Ajánlás AF 7 A PANASZOK KEZELÉSE A panaszkezelés összességében jobb rendszerhez vezet. AF 7.1 Rendelkezésre áll-e az ügyfelek számára panaszkezelési eljárás a GLOBALG.A.P. szabvány hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatban, és biztosítja-e a panaszkezelési eljárás, hogy azokat megfelelően rögzítsék, tanulmányozzák és nyomon kövessék, beleértve a meghozott intézkedések dokumentálását? Dokumentált panaszkezelési eljárás áll rendelkezésre, amely elősegíti, hogy valamennyi, a GLOBALG.A.P. hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos panaszt nyilvántartásba vegyék és nyomon kövessék. A panaszokkal kapcsolatban meghozott intézkedéseket dokumentálják. Nem N/A. AF. 8 VISSZAHÍVÁSI/KIVONÁSI ELJÁRÁS _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu AF. 8.1 AF. 9 AF. 9.1 Rendelkezik-e a termelő dokumentált eljárásokkal a tanúsított termékek piacról való visszahívásának/kivonásának kezelésére/kezdeményezésére? ÉLELMISZERVÉDELEM (nem alkalmazandó virágok és dísznövények esetében) Van-e élelmiszervédelmi célú kockázatértékelés és vannak-e eljárások az élelmiszervédelmet fenyegető veszélyek azonosítására? A termelő rendelkezésére kell álljon olyan dokumentált eljárás, amely azonosítja azokat az eseménytípusokat, amelyek a termék visszahívását/kivonását eredményezhetik, a termékek visszahívására/kivonására vonatkozó döntés meghozataláért felelős személyt, az ügyfelek értesítésének mechanizmusát és a GLOBALG.A.P. tanúsító szervezetet (ha a tanúsító szervezet nem bocsátott ki szankciót és a termelő vagy termelői csoport szabad akaratából hívta vissza/vonta ki a terméket) és a készlet egyeztetésének módszereit. Az eljárásokat évente tesztelni kell, hogy hatékonyságuk biztosítva legyen. Ez lehet próbateszt. A tesztről feljegyzést kell készíteni. Azonosítani és értékelni kell az élelmiszerbiztonságot fenyegető potenciális veszélyeket a működés valamennyi fázisában. Az élelmiszerbiztonsági kockázatazonosításnak biztosítania kell, hogy minden input biztonságos és biztosított forrásból származzon. Valamennyi alkalmazottról és alvállalkozóról álljon rendelkezésre információ. Szándékos veszélyeztetés esetére álljon rendelkezésre eljárás a korrekciós intézkedések bevezetéséhez. Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 13/99. oldal

14 Nº Ellenőrzési pontok Teljesítési kritériumok Szint AF. 10 GLOBALG.A.P. STÁTUSZ AF Tartalmaz-e minden tranzakciós dokumentáció hivatkozást a GLOBALG.A.P. státuszra (tanúsított/nem tanúsított)? A tranzakciók dokumentációja (például értékesítési számlák) és, ahol helyénvaló, más dokumentumok is tartalmazzák a termék GLOBALG.A.P. státuszát. A tranzakciós dokumentumok pozitív azonosítása elegendő. (pl. GOLBALG.A.P. Tanúsított <termék neve>. A nem tanúsított termékeknél nem szükséges feltüntetni, hogy nem tanúsított. A tanúsított állapot jelzése kötelező attól függetlenül, hogy a termék tanúsítottan került értékesítésre vagy nem. N/A csak akkor lehetséges, ha a vevő és a termelő között írásbeli megállapodás születik arról, hogy a termék tranzakciós dokumentumain ne legyen feltüntetve a GLOBALG.A.P. Státusz _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu AF Rendelkezik-e minden termelő olyan megállapodással, amely megakadályozza, hogy közvetlen ügyfeleik visszaéljenek GGN-jükkel? A termelők megállapodásokat kötöttek közvetlen ügyfeleikkel (csomagolókkal, exportőrökkel, importőrökkel stb.) miszerint az ügyfél nem él vissza a termelő GGN, GLN vagy al-gln-jével, és a nyomon követhetőség és a címkézés tekintetében a legjobb gyakorlatot követi (azaz nem címkézi fel más termelő termékét a termelő GGN, GLN vagy al-gln-jével, és nem keveri a termelő tanúsított termékét más nem tanúsított termékkel és az ilyen kevert terméket nem címkézi fel a termelő GGN,GLN vagy al GLN-jével).. A megállapodás, hogy nem élnek vissza a termelő GGN, GLN és al.gln-jével, lehet: További kikötés egy már meglébő szerződésben vagy megállapításban a termelő és a közvetlen vevői között. A vevő által kiküldött levél, amiben kijelenti, hogy a GGN, GLN vagy al-gln-nel nem történik visszaélés. Más megoldások is lehetséges, ami például ilyen nyilatkozatot tartalmaz (nem élnek vissza a termelő GGN, GLN és al-glnjéval) vagy megrendslőn is szerepelhet, hogy GLOBALG.A.P tanúsított treméket kérnek. N/A. csak akkor lehetséges, ha a vevő és a termelő között írásbeli megállapodás születik arról, hogy a termelő ne használja a GGN-t, GLN-t és az al-gln-t az értékesítésre kész terméken. Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 14/99. oldal

15 Nº Ellenőrzési pontok Teljesítési kritériumok Szint AF. 11 AF AF. 12 AF AF LOGOHASZNÁLAT A GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) szót, a védjegyet vagy logót, valamint a GGN-t (GLOBALG.A.P. számot) a GLOBALG.A.P. Általános előírások és a továbbengedélyezési- és tanúsítási megállapodás rendelkezései szerint használják-e? A termelő/termelői csoport a GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) szót, a védjegyet vagy logót, valamint a GGN-t (GLOBALG.A.P. számot) GLN, vagy al-gln-t a GLOBALG.A.P. Általános előírások 1. melléklete és atovábbengedélyezési és tanúsítási megállapodás feltételei szerint használja. A GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) szót, a védjegyet vagy logót, soha nem lehet a végleges terméken, a fogyasztói csomagoláson, illetve az értékesítési ponton feltüntetni, de a tanúsítvány birtokosa ezek mindegyikét vagy bármelyikét felhasználhatja az üzleti partnereivel folytatott kommunikációban. NYOMON KÖVETHETŐSÉG ÉS ELKÜLÖNÍTÉS kötelező, ha a termelő párhuzamos előállításra/párhuzamos tulajdonlásra regisztrált Hivatkozás az Általános előírások I. rész I.3. Melléklet GLOBALG.A.P. Irányelvek párhuzamos termelés és párhuzamos tulajdonlás vonatkozásában Párhuzamos előállítás és vagy tulajdonlás (csak akkor alkalmazandó, ha egy jogi személy egyaránt termel vagy birtokol tanúsított és nem tanúsított azonos termékeket) Létezik-e hatékony rendszer a GLOBALG.A.P. szerint tanúsított és nem tanúsított valamennyi termék azonosítására és elkülönítésére? Kell lennie egy rendszernek, amellyel elkerülhető a tanúsított és a nem tanúsított termékek összekeveredése. Ez elérhető fizikai azonosítással vagy a vonatkozó nyilvántartásokat is magában foglaló termékkezelési eljárásokkal. Nem N/A _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 15/99. oldal

16 Nº Ellenőrzési pontok Teljesítési kritériumok Szint AF Létezik-e olyan rendszer, amely biztosítja, hogy a tanúsított termelési folyamatból származó valamennyi végterméket helyesen azonosítsák? Valamennyi (a gazdaságból vagy termékkezelés után) értékesítésre kész terméket GLN-nel kell azonosítani, amennyiben a termék tanúsított eljárásból származik. Amennyiben GLN vagy al-gln számot nem használnak a GGN számot használni kell a tanúsított termék azonosításához. Ez lehet a csoport (2. opció), a csoport tagjának GGN-je, mindkettő GGN vagy az egyéni termelő ) 1. opció) GGN-je. A GGN-t nem szabad használni nem tanúsított termék címkéjén. Ahol GLN-t használnak, az csak az azonosított termék tanúsítására használható. Abban az esetben, ha atermelő szeretné azonosítani a nem tanúsitott termékét/eit (is), az al-gln-t kell használni, legalább egyet a tanúsított és egy másikat a nem-tanúsított termékre. A rendszert annak biztosítására kell kialakítani, hogy minden végső termék, amely más tanúsítási folyamatból származik (saját termelés vagy vásárolt) megfelelően azonosítható és nyomon követhető. N/A. csak akkor lehetséges, ha a vevő és a termelő között írásbeli megállapodás születik arról, hogy a termelő nem használja a GGN-t, GLN-t és az al-gln-t az értékesítésre kész terméken. AF Van-e utolsó ellenőrzés a tanúsított és a nem tanúsított termékek helyes kiadásának biztosítására? Az ellenőrzést dokumentálni kell, bemutatva, hogy a tanúsított és a nem tanúsított termékek kiadása megfelelően történik. Nem N/A _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu AF Valamennyi tranzakciós dokumentum tartalmazza-e a tanúsítvány birtokosának GGN, GLN vagy al-gln-jét és a hivatkozást a tanúsított termék GLOBALG.A.P. státusára? A tanúsított termékek tranzakciós dokumentációja (értékesítési számlák, más, az értékesítéshez kapcsolódó kiadási dokumentumok stb.) tartalmazza a tanúsítvány birtokosának GGN, GLN vagy al-gln-jét és a hivatkozást a tanúsított termék GLOBALG.A.P. státuszára. A tranzakciós dokumentumok pozitív azonosítása elegendő. (pl. GOLBALG.A.P. Tanúsított <termék neve>. A GGN, GLN és al-gln kotrrekt használata a AF pontban. N/A. csak akkor lehetséges, ha a vevő és a termelő között írásbeli megállapodás születik arról, hogy a termelő nem használja a GGN-t, GLN-t és az al-gln-t az értékesítésre kész terméken. Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 16/99. oldal

17 Nº Ellenőrzési pontok Teljesítési kritériumok Szint AF Vannak-e megfelelő a különféle forrásokból beszerzett termékek azonosítására szolgáló eljárások és nyilvántartások? A tevékenység léptékének megfelelő módon eljárásokat kell létrehozni a különféle forrásokból (azaz más termelőktől vagy kereskedőktől) származó tanúsított és nem tanúsított termékek azonosítására és nyilvántartására, valamint a nyilvántartások karbantartására. Ezek a nyilvántartások tartalmazzák: - a termék leírását - a GLOBALG.A.P. tanúsítási státusát - a beszerzett termék(ek) mennyiségét - a szállító adatait - a GLOBALG.A.P. tanúsítványok másolatát, ha alkalmazható - a beszerzett termékek nyomon követhetőségi adatait/kódjait - az értékelt szervezet által kapott megrendeléseket/számlákat - a jóváhagyott beszállítók jegyzékét. Nem N/A, ha termékbeszerzés van. AF Nyilvántartják-e a tanúsított és nem tanúsított termékek valamennyi értékesítési adatát? A tanúsított, nem tanúsított termékek valamennyi értékesítési adatát nyilvántartják, különös tekintettel az értékesített mennyiségekre és a biztosított leírásokra. A dokumentumoknak bizonyítaniuk kell, hogy következetes egyensúly áll fenn a tanúsított és nem tanúsított inputok és az output között. Nem N/A. AF A tanúsított és a nem tanúsított termékmennyiségek valamennyi adatát nyilvántartják-e és összegzik-e? A bejövő, kimenő és tárolt tanúsított, nem tanúsított termékek mennyiségét (ideértve a térfogatra vagy súlyra vonatkozó információt) nyilván kell tartani, és az adatokat folyamatosan összesíteni kell a tömegmérleg igazolási folyamatának elősegítése érdekében. A mennyiségi mérleg ellenőrzésének gyakoriságát a működési méretnek megfelelően kell meghatározni, de legalább évente egyszer. A mennyiségi mérleg dokumentumait egyértelműen kell azonosítani. Nem N/A _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu AF Számítják-e és ellenőrzik-e a átváltási rátákat és/vagy a kezelés során bekövetkező veszteséget (az adott termelési folyamat input-output számításai)? Az átváltási rátákat ki kell számítani, és ezeknek az adatoknak minden releváns kezelési folyamat során rendelkezésre kell állniuk. Minden keletkezett termékhulladék mennyiséget nyilvántartásba kell venni. Nem N/A. Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 17/99. oldal

18 AF.1 MELLÉKLET GLOBALG.A.P. ÚTMUTATÓ KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS Bevezetés a kockázatértékeléshez A GLOBALG.A.P. IFA szabvány számos kockázatértékelést ír elő az élelmiszerbiztonság, a dolgozók egészsége és biztonsága és a környezet védelmének elősegítése érdekében. Ez az útmutató dokumentum segítséget nyújt a termelőknek. A kockázatértékelés öt lépése A kockázatértékelés fontos lépés a termékek, a dolgozók és a vállalkozás védelme és a GLOBALG.A.P. követelményeknek, valamint a jogszabályi előírásoknak való megfelelés felé. A kockázatértékelés abban segíti önt, hogy valóban azokra a kockázatokra összpontosítson, amelyek tényleg számítanak a munkahelyen azokra, amelyekben benne rejlik a tényleges kár okozás lehetősége. Sok esetben egyszerű, hatékony és nem drága intézkedésekkel a kockázatokat ellenőrzés alatt lehet tartani (például, ha biztosítják, hogy ami kiömlik, azonnal feltakarítsák, mert ezzel elkerülhető a termék szennyeződése). Nem várható el, hogy ön minden kockázatot kiküszöböljön, az azonban elvárás és előírás, hogy az ésszerűen megvalósítható mértékig védje termékeit és dolgozóit. A kockázatértékelésnek nem ez az egyetlen módja, vannak más, bevált módszerek is, főleg a bonyolultabb kockázatok és/vagy helyzetek esetére. Mi azonban úgy véljük, ez a módszer egyszerű megközelítést biztosít a legtöbb termelő számára. A dolgozóknak és másoknak is joguk van ahhoz, hogy megvédjék őket az ésszerű ellenőrző intézkedések meghozatalának elmulasztásából adódó károktól. A balesetek és a megromlott egészségi állapot életeket tehet tönkre, és kihatással lehet a vállalkozásra is, ha termeléskiesés lép fel, vagy ha önnek a bíróságra kell járnia. Jogszabályi előírás, hogy a termelők értékeljék a munkahelyi kockázatokat, hogy el lehessen készíteni a kockázatok ellenőrzés alatt tartására irányuló tervet. Mi a kockázatértékelés? A kockázatértékelés nem más, mint mindazon tényezőknek a gondos vizsgálata, amelyek a munka során kárt okozhatnak a termékekben, a környezetben és/vagy a dolgozóknak, hogy ön értékelhesse, meghozta-e már a kellő elővigyázatossági intézkedéseket, vagy többet kellene tennie a károkozás megelőzése érdekében. Ne bonyolítsa túl a folyamatot. Sok vállalkozásnál jól ismerik a kockázatokat és a szükséges ellenőrző intézkedések könnyen alkalmazhatók. Ellenőrizze, hogy meghozta-e már a szennyeződések és/vagy sérülések elkerüléséhez szükséges ésszerű intézkedéseket. Amikor a kockázatértékeléséről gondolkodik, ne feledje: _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu Veszélyforrás lehet bármi, ami károsodást okozhat, például a vegyszerek, a villanyáram, a létrán való munkavégzés stb.; Kockázat az a kis vagy nagy esély, hogy valaki károsodást szenvedhet az ilyen és más veszélyek miatt; hozzá tartozik annak felmérése is, hogy a károsodás mennyire lehet súlyos. Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 18/99. oldal

19 Hogyan értékelje a vállalkozásában rejlő kockázatokat? 1. lépés: Azonosítsa a veszélyforrásokat. 2. lépés: Határozza meg, hogy ki/mi károsodhat, és miként. 3. lépés: Értékelje a kockázatokat és döntsön az elővigyázatossági intézkedésekről. 4. lépés: Jegyezze fel a munkatervet/eredményeket, és hajtsa végre. 5. lépés: Vizsgálja felül az értékelést és aktualizálja, ha szükséges. 1. lépés: Azonosítsa a veszélyforrásokat Először is azonosítania kell, hogy a termék, a környezet és/vagy a dolgozók miként szenvedhetnek károsodást. Íme, néhány tipp az olyan veszélyforrások azonosításához, amelyek tényleg számítanak. Járja be a munkahelyet, és nézze meg, ésszerűen mi (például helyzetek, berendezések, termékek, gyakorlatok stb.) vezethet károkozáshoz. Kérdezze meg a dolgozókat (ha alkalmazható) vagy képviselőiket, ők mit gondolnak. Lehet, hogy ők észrevettek dolgokat, amik önnek nem tűntek fel. Ellenőrizze a gyártók utasításait és a vegyszerek és berendezések biztonsági adatlapjait ezek sokat segíthetnek a veszélyforrások azonosításában és megfelelő perspektívába helyezésében. Nézze át a korábbi eseményekről, balesetekről felvett jegyzőkönyveket, mivel ezek gyakran nyújtanak segítséget a kevésbé nyilvánvaló veszélyforrások azonosításában. Gondoljon az egészséget hosszú távon károsító veszélyforrásokra (például magas zajszint vagy a veszélyes anyagoknak való kitettség), valamint az (élelmiszer) biztonságot fenyegető veszélyforrásokra. 2. lépés: Határozza meg, hogy ki/mi károsodhat, és miként. Minden egyes veszélyforrásnál tisztáznia kell, hogy ki/mi szenvedhet károsodást, és miként; ez segít meghatározni, hogy mi az adott kockázat kezelésének legjobb módja. Ne feledje: Bizonyos tevékenységekhez különleges követelmények tartoznak (például betakarítás). Külön el kell gondolkozni bizonyos veszélyforrásokról, különösen olyan helyzetekben, amikor egyesek (például takarítók, látogatók, alvállalkozók, karbantartók stb.) nem állandóan tartózkodnak a munkahelyen. 3. lépés: Értékelje a kockázatokat és döntsön az elővigyázatossági intézkedésekről _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu Ha már felderítette a veszélyforrásokat, el kell döntenie, hogy mihez kezd velük. A jogszabály előírja, hogy meg kell hoznia az ésszerűen gyakorlatilag megvalósítható intézkedéseket, hogy megvédje az embereket. Ezt ön maga is kidolgozhatja, de a legkönnyebb, ha összehasonlítja azt, ami van, azzal, amit már jó gyakorlatként határoztak meg. Tehát először is nézze meg, hogy jelenlegi tevékenységeit miként végzi, gondolja végig, hogy milyen ellenőrző mechanizmusokat léptetett már életbe, és hogy miként szervezi a munkát. Majd ezt hasonlítsa össze a jó gyakorlattal és gondolja át, hogy mit kellene még tennie ahhoz, hogy elérje a jó gyakorlat szintjét. Az értékelési folyamatban a következőket vegye figyelembe: Megszüntethető a veszélyforrás teljes egészében? Ha nem, hogyan lehet ezt a kockázatot kezelni úgy, hogy a károsodás bekövetkezte valószínűtlen legyen? A kockázatok kezelésekor, ha lehetséges, alkalmazza az alábbi elveket, lehetőleg az alábbi sorrendben: Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 19/99. oldal

20 Próbálkozzon kevésbé kockázatos lehetőséggel (például használjon kevésbé veszélyes vegyszereket); Akadályozza meg a veszélyforráshoz való hozzáférést (például őrzéssel); Úgy szervezze meg a munkát/feladatokat, hogy csökkenjen a veszélyforrásnak való kitettség; Adjon ki személyi védőfelszerelést (például ruházatot, lábbelit, szemüveget stb.) és Biztosítsa a jóléti létesítményeket (például elsősegély és mosási lehetőség a szennyeződés eltávolításához). A munkahelyi egészség és biztonság javítása nem okvetlenül kerül sokba. Például, egy tükör kihelyezése egy beláthatatlan kanyarban a járműbalesetek megelőzése érdekében kis költségű elővigyázatossági intézkedés, ha figyelembe vesszük a kockázatokat. Az egyszerű elővigyázatossági intézkedések elmulasztása sokkal többe kerülhet önnek, ha a baleset mégis bekövetkezik. Vonja be a munkatársait (ha alkalmazható), hogy biztos legyen: amit javasol, működni fog a gyakorlatban, és nem keletkeztet újabb veszélyforrásokat. 4. lépés: Jegyezze fel a munkatervet/eredményeket, és hajtsa végre A kockázatértékelés eredményeinek a gyakorlatba való átültetése akkor válik sé, amikor az élelmiszerbiztonságról, a dolgozók egészségéről és biztonságáról, és vállalkozásáról kell gondoskodnia. A kockázatértékelés eredményeinek az írásba foglalása és az alkalmazottakkal való megosztása arra ösztönöz, hogy a végrehajtást fejezzék be. Amikor az eredményeket leírja, írja egyszerűen (például szennyeződés a betakarításkor, kézmosási lehetőség a mezőn). Nem várható el, hogy a kockázatértékelés tökéletes legyen, de alkalmasnak és elegendőnek kell lennie. Ki kell tudnia mutatni, hogy: Megfelelő ellenőrzést végeztek; Ön megkérdezte, hogy ki vagy mi lehet érintve; Ön foglalkozott valamennyi veszélyforrással; Az elővigyázatossági intézkedések ésszerűek és a fennmaradó kockázat alacsony; és A folyamatba bevonta munkatársait vagy képviselőiket (ahol alkalmazható). A jó cselekvési terv gyakran tartalmazza különféle válaszok együttesét, mint például: _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_hu Ideiglenes megoldás a megbízhatóbb ellenőrzési mechanizmusok bevezetéséig; A balesetet vagy egészségromlást legnagyobb valószínűséggel okozó kockázatokra hosszú távú megoldások; A potenciálisan legrosszabb következményekkel járó kockázatokra hosszú távú megoldások; Képzés szervezése a dolgozók számára a fennmaradó elsődleges kockázatokról és arról, hogy miként lehet ezeket a kockázatokat ellenőrzés alatt tartani; Rendszeres ellenőrzések, hogy az ellenőrzési intézkedéseket tényleg végrehajtsák; Egyértelműen meghatározott felelősségi körök ki vezet milyen intézkedést, és milyen határidővel. Ne feledje a kockázatok prioritási sorrendjét felállítani, és elsőként a legfontosabb ügyeket oldja meg. Amikor egy-egy intézkedést befejez, pipálja ki a munkatervben. 5. lépés: Vizsgálja felül az értékelést és aktualizálja, ha szükséges Kevés a nem változó vállalkozás. Előbb vagy utóbb ön is bevezet új gépeket, anyagokat és/vagy eljárásokat, amelyek új veszélyforrásokat képezhetnek. Ezért ésszerű dolog folyamatosan áttekinteni, hogy mit csinál. Minden évben hivatalosan vizsgálja felül, hogy tevékenységei miként mérhetők össze az elismert jó gyakorlattal, hogy biztosíthassa a folyamatos javulást, de legalább azt, hogy ne csússzon vissza. Code Ref: IFA V4.0 CPCC ; Kiadás: AF ; Magyar valtozat 20/99. oldal

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

(EUREPGAP) Integrált Farm Minőségbiztosítás - Ellenőrzési lista. V3.0-2 Sep07 Ideiglenesen végleges magyar változat. Érvényes 2007.

(EUREPGAP) Integrált Farm Minőségbiztosítás - Ellenőrzési lista. V3.0-2 Sep07 Ideiglenesen végleges magyar változat. Érvényes 2007. GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) Integrált Farm Minőségbiztosítás - Ellenőrzési lista V3.0-2 Sep07 Érvényes 2007. szeptember 30-tól TERMELŐ: ALÁÍRÁS: ELLENŐR: ALÁÍRÁS: DÁTUM:, Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne);

Részletesebben

Nº c d e f Ellenőrzési pontok Szint Igen Nem N/A Indoklás. Kevésbé jelentős kötelezettség

Nº c d e f Ellenőrzési pontok Szint Igen Nem N/A Indoklás. Kevésbé jelentős kötelezettség Oldal: 1 / 7 FV Nº c d e f Ellenőrzési pontok Szint Igen Nem N/A Indoklás ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS FV. 1 SZAPORÍTÓANYAG FV. 1. 1 A fajta és alany megválasztása Tudatában van-e a termelő a hatékony gazdálkodás

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer EuCertPlast Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer A tanúsítás célja Kék Angyal Környezetbarát védjegy 125 termékcsoport, 11700 termék RAL Német Minőségbiztosítási és Címkézési Intézet Műanyag

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

INTEGRÁLT FARM MINÖSÉGBIZTOSÍTÁS Minden Gazdaság Alapmodul - Növénytermesztési Alapmodul - Zöldség és Gyümölcs

INTEGRÁLT FARM MINÖSÉGBIZTOSÍTÁS Minden Gazdaság Alapmodul - Növénytermesztési Alapmodul - Zöldség és Gyümölcs INTEGRÁLT FARM MINÖSÉGBIZTOSÍTÁS Minden Gazdaság Alapmodul - Növénytermesztési Alapmodul - Zöldség és Gyümölcs ELLENŐRZÉSI PONTOK ÉS TELJESÍTÉSI KRITÉRIUMOK MAGYAR VÁLTOZAT 5.0 5.0-2_JULY2016 KIADÁS (KÉTSÉG

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Ellenőrzési és Karbantartási Terv

Ellenőrzési és Karbantartási Terv Ellenőrzési és Karbantartási Terv Üzemeltető (név, cím): Játszótér (név (ha van), cím): Játékeszköz lista: Megnevezés (azonosítás) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Gyártó (forgalmazó)

Részletesebben

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok Rónai Anna növényvédelmi mérnökszakértő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért XXXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás; VI. Szekció Fenntartható halgazdálkodás FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Dr.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban:

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: 1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT 1. melléklet Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: a pályázók kiválasztása (a táblázat 1. munkalapja); a projekt kedvezményezettek általi

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz, de legkésőbb az ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban DR. BARTUS ADRIENN FŐOSZTÁLYVEZETŐ PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Környezetvédelmi

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele vitanell Helyzetjelentés és zárszó Sándor János (MERT-CERT Kft.) Dr. Gombos János (LVA GmbH) 2012. május 23. A vitanell -ről Az LVA Mertcert Cégcsoport

Részletesebben

II. RÉSZ A 2. ÉS 1. OPCIÓS QMS-SEL RENDELKEZŐ TÖBB TELEPHELYES (MULTISITE) ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ SZABÁYLOK

II. RÉSZ A 2. ÉS 1. OPCIÓS QMS-SEL RENDELKEZŐ TÖBB TELEPHELYES (MULTISITE) ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ SZABÁYLOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK II. RÉSZ A 2. ÉS 1. OPCIÓS QMS-SEL RENDELKEZŐ TÖBB TELEPHELYES (MULTISITE) ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ SZABÁYLOK MAGYAR VÁLTOZAT () 4.0-2_MAR2013 KIADÁS ÉRVÉNYES 2013. MÁRCIUS KÖTELEZŐ 2013.

Részletesebben

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről 192. sz. Ajánlás a mezőgazdaság munkavédelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2001. június

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Magyar változatot összeállította a GLOBALGAP Magyar Nemzeti Munkacsoportja, a fordítást készítette a FruitVeB (www.fruitveb.hu) az FVM támogatásával VERSION 3.0-2_Sep07 III. RÉSZ TERMELŐI

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

Gépüzemeltetés a gyakorlatban. Fecsó Gábor

Gépüzemeltetés a gyakorlatban. Fecsó Gábor Gépüzemeltetés a gyakorlatban Fecsó Gábor Helyzetkép SZAKMAI OLDAL - A mezőgazdasági vállalkozások vezetésének képzettsége és tapasztalata általában agronómiai jellegű. - Új technológiák megerősödése (

Részletesebben

Az ESTA szabvány és a változások.

Az ESTA szabvány és a változások. Az ESTA szabvány és a változások. Erdélyi Zsolt SSC üzletág / Vezető auditor 2014.05.22. SGS Hungária Kft. - Budapest A szabvány célja Ipari szabvány Minőségbiztosítási rendszer központúság Lánc szemlélet

Részletesebben

Zajcsökkentés az építőiparban

Zajcsökkentés az építőiparban ERGONÓMIA 5.2 Zajcsökkentés az építőiparban Tárgyszavak: zajvédelem; zajterhelés; építőipar; szabályozás. A túlzott munkahelyi zajterhelés visszafordíthatatlan halláskárosodást vagy munkabaleseteket okozhat,

Részletesebben

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata Mottó: A legnagyobb kockázat nem vállalni kockázatot A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata DEMIIN XVI. Katonai Zsolt 1 Ez a gép teljesen biztonságos míg meg nem nyomod ezt a gombot 2 A kockázatelemzés

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A)

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) A ZENFE PROJEKT KAPCSÁN KIALAKÍTANDÓ - képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) szakalapítási eljárás tervezete (B) A, A ZENFE konzorcium tagjai, a kialakításra kerülő VIR rendszerben,

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

(EUREPGAP) BEVEZETÉS. Ideiglenesen végleges magyar változat V.3.0-2_Sep07. Érvényes 2007. szeptember 30-tól

(EUREPGAP) BEVEZETÉS. Ideiglenesen végleges magyar változat V.3.0-2_Sep07. Érvényes 2007. szeptember 30-tól GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) Ellen!rzési pontok és teljesítési kritériumok Integrált farm min!ségbiztosítás Magyar változatot összeállította a GLOBALGAP Magyar Nemzeti Munkacsoportja, a fordítást készítette

Részletesebben

Általános Előírások Növénytermesztési Szabályok MAGYAR VERZIÓ _JULY2016 KIADÁS (KÉTSÉG ESETÉN AZ ANGOL EREDETI VÁLTOZAT IRÁNYADÓ!

Általános Előírások Növénytermesztési Szabályok MAGYAR VERZIÓ _JULY2016 KIADÁS (KÉTSÉG ESETÉN AZ ANGOL EREDETI VÁLTOZAT IRÁNYADÓ! Általános Előírások MAGYAR VERZIÓ 5.0 5.0-2_JULY2016 KIADÁS (KÉTSÉG ESETÉN AZ ANGOL EREDETI VÁLTOZAT IRÁNYADÓ!) KÖTELEZŐ: 2016 JÚLIUS 1.-TŐL TARTALOM JEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. TANÚSÍTÁS HATÁLYA... 3

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 12. (OR. en) 13998/15 ADD 1 CONSOM 190 MI 714 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. október 29. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 1 5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 07/2009:50205 javított 6.5 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Az állatgyógyászati célra szánt immunológiai gyógyszerek

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK INTEGRÁLT FARM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Magyar változatot összeállította a GLOBALGAP Magyar Nemzeti Munkacsoportja, a fordítást készítette a FruitVeB (www.fruitveb.hu) az FVM támogatásával VERSION 3.0-2_Sep07 Érvényes 2007. szeptember 30-tól

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Előadó: Bolya Árpád ISO FORUM előadás, 2015.09.17. ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2015.05.14.

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00490-0008/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A VISLI KAPOS KFT. (székhely: 1108 Budapest, Lenfonó u. 8. IV/17.) által forgalmazott Hello Kitty gyermek napszemüveg

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Selejtezés. Kedves Partnereink!

Selejtezés. Kedves Partnereink! Selejtezés Kedves Partnereink! A vállalkozásnál selejtezni ritkább esetben az immateriális javakat, gyakrabban a tárgyi eszközöket és a készletet kell. A selejtezés értelemszerűen nem jelent fizikai megsemmisítést

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék?

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék? Kedves Vásárlóink! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (ehulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.7.21. HU L 193/115 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1190 RENDELETE (2015. július 20.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

(EUREPGAP) Ellen!rzési pontok és teljesítési kritériumok Integrált farm min!ségbiztosítás ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS MODUL

(EUREPGAP) Ellen!rzési pontok és teljesítési kritériumok Integrált farm min!ségbiztosítás ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS MODUL GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) Ellen!rzési pontok és teljesítési kritériumok Integrált farm min!ségbiztosítás ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS MODUL V3.0-2 Sep07 Érvényes 2007. szeptember 30-tól Section: TARTALOM FV Oldal:

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi Tartalom n Kockázat vs. megelőzés n A kockázat fogalma n Hol található a kockázat az új szabványban? n Kritikus megjegyzések n Körlevél n Megvalósítás

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben