AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24"

Átírás

1 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24 A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelı Bizottsága, Titkársága Budapest 2012 E L E K T R O N I K U S K I A D Á S

2 2 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság TARTALOM ELİSZÓ 3 A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG 4 A MAB FELÜLVIZSGÁLATI BIZOTTSÁGA 5 A MAB FELÜGYELİ BIZOTTSÁGA 5 A MAB TAGJAI 6 A MAB ELNÖKE 7 A MAB TAGJAI 10 A MAB FELÜLVIZSGÁLATI BIZOTTSÁGA TAGJAI 44 A MAB FELÜGYELİ BIZOTTSÁGA TAGJAI 50 A MAB TITKÁRSÁG MUNKATÁRSAI 56 FİTITKÁR 56 FİTITKÁRHELYETTES 57 GAZDASÁGI IGAZGATÓ 57 REFERENSEK 58 IRODAVEZETİ 63 ÜGYINTÉZİK 63 GYES-EN LÉVİ KOLLÉGÁK 65

3 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 3 Elıszó A felsıoktatási törvényben megfogalmazottak szerint március elsejével Miniszterelnök úr, Réthelyi Miklós miniszter úr felterjesztésére kinevezte a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 18 tagját, akik a magyar tudományos közélet elismert tagjai, neves szakemberek, egyetemi katedrák professzorai, a hazai mővészeti élet kiváló reprezentánsai, kutatóintézetek tudományos tanácsadói, sıt többen korábban egyetemeken dékáni vagy rektori feladatokat láttak el. Kiválasztásukban részt vett a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Mővészeti Akadémia, az Egyházak, a Magyar Rektori Konferencia és a Nemzeti Erıforrás Minisztériumát vezetı miniszter is. Ezen új Testületben az egyetemi hallgatókat a törvényi elıírások szerint a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke képviseli. A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) korábbi hagyományait követve mutatjuk be a testület tagjainak életútját, tudományos szakmai életrajzaikkal. Budapest, július 11. Balázs Ervin a MAB elnöke

4 4 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai Név Balázs Ervin* elnök Gyıry Kálmán alelnök Klinghammer István alelnök Bakacsi Gyula Bojárszky András Fokozat /cím/ tagság Szakterület az MTA növénytermesztési és rendes tagja kertészeti tudományok az MTA matematika- és számítástudományok rendes tagja az MTA rendes tagja CSc Csanády Márton PhD É. Kiss Katalin* az MTA levelezı tagja Ferencz István DLA építımővészet Fodor György* Fülöp Ferenc PhD az MTA levelezı tagja Munkahely, beosztás ATK-MI, osztályvezetı, ELTE, kutatóprofesszor Debreceni Egyetem, professor emeritus földtudományok, környezettudományok professor emeritus ELTE, ANNYE, Budapesti Corvinus gazdálkodás- és szervezéstudományok Egyetem, egyetemi docens Doktoranduszok Országos Szövetsége, elnök informatikai tudományok Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola, multidiszciplináris társadalomtudományok fıiskolai tanár MTA Nyelvtudományi nyelvtudományok Intézet, kutatóprofesszor, PPKE, egyetemi tanár hittudományok, nyelvtudományok gyógyszerészeti tudományok, kémiai tudományok Gazdag Ferenc DSc politikatudományok Gerber Gábor CSc biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Hebling János DSc fizikai tudományok Jobbágy Ákos DSc Kóczy T. László DSc Korinek László Nusser Zoltán az MTA levelezı tagja az MTA levelezı tagja villamosmérnöki tudományok informatikai tudományok, villamosmérnöki tudományok állam- és jogtudományok biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Vigh Andrea DLA zenemővészet * második ciklusban tag Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem, egyetemi tanár; Napur Architect Kft., ügyvezetı Delegáló MTA miniszter MRK miniszter DOSZ református egyház miniszter MMA Pázmány Péter Katolikus katolikus Egyetem, egyetemi tanár egyház Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár miniszter Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár MRK Semmelweis Egyetem ÁOK, egyetemi docens miniszter Pécsi Tudományegyetem, miniszter egyetemi tanár Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi MRK Egyetem, egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, BME, egyetemi miniszter tanár Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár; Rendészeti Szemle, fıszerkesztı MTA KOKI, kutatóprofesszor Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem, egyetemi docens MTA miniszter miniszter

5 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 5 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága Név Fokozat Munkahely Delegáló Szekeres Júlia* Pécsi Tudományegyetem ÁOK Mikrobiológiai Intézet, egyetemi tanár DSc MRK elnök Michelberger Pál* az MTA rendes Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi tagja Egyetem, professor emeritus MRK Pléh Csaba* az MTA rendes Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi tagja Egyetem, egyetemi tanár MAB * második ciklusban tag Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Felügyelı Bizottsága Török Ádám elnök Lénárd László Máthé Gábor április 20-tól Név Fokozat Munkahely Delegáló az MTA rendes tagja Pannon Egyetem, egyetemi tanár MTA az MTA rendes tagja Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár MRK CSc Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár NEFMI

6 6 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai március február 28.

7 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 7 A MAB elnöke BALÁZS ERVIN (1948, Budapest) Tel.: (22) Fax: (22) Honlap: Végzettség, tudományos fokozatok 2001 MTA rendes tagja 1995 MTA levelezı tagja 1988 DSc (biológiai tudományok) 1986 doctorat d etat Université Louis Pasteur Strasbourg, molekuláris biológia 1977 Ph.D. (növényélettan), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 1972 MSc Kertészmérnök, Budapesti Corvinus Egyetem Fıbb munkahelyek, beosztások igazgatóhelyettes 2005 MTA Mezıgazdasági Kutatóintézete Alkalmazott Genomikai Osztály, Martonvásár, osztályvezetı Környezetbiotechnológiai Biztonsági Kutatóintézet, MBK Gödöllı, igazgató MBK, Gödöllı, fıigazgató Biotechnológiai Osztály MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, Budapest, osztályvezetı Friedrich Miescher Intézet, Basel, Svájc, tudományos munkatárs Institue de Biologie Moléculaire et Cellulaire de CNRS Strasbourg, Franciaország, posztdoktor MTA Növényvédelmi Kutatóintézet (Budapest), tudományos munkatárs Növénykórtani Tanszék, Cornell Egyetem, Ithaca, NY. USA, posztdoktor Szakmai háttér, szakmai tevékenység Részvétel nemzetközi szervezetek munkájában: Pannonian Plant Biotechnology Association elnöke ISBR Board tagja CGIAR tagja UNESCO Magyar Bizottságának Természettudományi alelnöke Közép-kelet Európai országok Biosafety szabályozás Végrehajtó Tanácsának elnöke OECD Fenntartható Mezıgazdaság Kutatási Együttmőködés Programja (1997 Téma III. Coordinator és Végrehajtó Tanács tagja, 2005-tıl elnöke 2010-tıl Kormányzótanács speciális tanácsadója) UNESCO-BETCEN, igazgató

8 8 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság UNESCO-BAC CBD Biosafety szakértıi csoport UNEP Biosafety munkacsoport ISPMB, tiszteletbeli konzul UNCED Agenda 21. fejezet Európa Tanács CDPE GMO munkacsoport Részvétel hazai tudományos szervezetek munkájában: MTA ÁKT Élettudományi Kuratórium, tag MTA Elnöki Infrastrukturális Bizottság, tag Bolyai János ösztöndíj kuratórium, tag OTKA AG 3, elnök OTKA Élettudományi Kollégium, tag OTKA AG 1, elnök Bolyai János ösztöndíj agrár szakzsüri, elnök Tudományos kitüntetések, díjak: 2008 Ipolyi Arnold Díj 2005 International Institute of Biotechnology érme (Royal Society of Arts, London) 2005 Manninger Rezsı emlékérem a Magyar Mikrobiológiai Társaság Díja 2004 Nyugat-magyarországi Egyetem Mosonmagyaróvár tiszteletbeli doktora 2001 Blaise Pascal Nemzetközi Kutatási Katedra Paris, Ile de France 2000 Széchenyi Díj Széchenyi Professzori Ösztöndíj Nyelvismeret: angol, francia, orosz, német Tudományterületek: növényi vírusok szerkezete és replikációja, növényrezisztencia, génsebészet, biotechnológia, genomika, biosafety szabályozás és etikai kérdések Jelentısebb publikációk Á., Gellért, E., Balázs (2010): The solution structures of the Cucumber mosaic virus and Tomato aspermy virus coat proteins explored with molecular dynamics simulations, Journal of Molecular Graphics and Modelling, 28., pp Soós, V., Sebestyén, E., Juhász, A., Pintér, J., Light, M.E., Van Staden, J. and Balázs, E. (2009): Stress-related genes define essential steps in the response of maize seedlings to smoke-water, Functional and Integrative Genomics, Volume 9, Number 2, pp Vaughan, D.A., Balázs, E., Heslop-Harrison, J.S. (2007): From Crop Domestication to Super-domestication, Annals of Botany 100, pp Bukovinszki, Á., R., Götz, E., Johansen, E., Maiss, Balázs, E. (2007): The role of the coat protein region in symptom formation on Physalis floridana varies between PVY strains, Virus Research 127, pp Gellért, Á., Salánki, K., Náray Szabó, G. and Balázs, E. (2005): Homology Modeling And Structure Based Functional Analysis of Five Cucmouvirus Coat Proteins, Journal of Molecular Graphics and Modelling 5511, pp

9 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 9 MAB-ban betöltött funkciók a MAB elnöke a MAB alelnöke a MAB tagja; az Agrártudományi Bizottság elnöke, a Doktori Kollégium elnöke Rövid bemutatkozás Tudományos kutatási területem fı iránya a molekuláris növénykórtan, különös tekintettel a növényi vírusok genom szervezıdésének feltárására, az egyes vírusgének funkcióinak azonosítására. Egy nemzetközi kutatócsoport tagjaként a világon elsıként határoztuk meg egy vírus teljes elsıdleges szerkezetét, majd a vírus promóterére alapozva növényi génsebészeti alkalmazásra fejlesztettem vektort. Alapító tudományos fıigazgatója voltam a gödöllıi Mezıgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontnak, több mint tíz éven át. Az elmúlt öt évben a martonvásári Mezıgazdasági Kutatóintézet oktatási igazgatóhelyetteseként egy új alkalmazott genomikai osztály kialakításával a növénynemesítés molekuláris alapjain folytatom kutatómunkámat, a növényi magvak csírázásának molekuláris mechanizmusának tanulmányozása területén. Az elmúlt mintegy két évtized alatt 15 PhD fokozatot szerzett tanítványom volt, s most is hárman a tanulmányaik különbözı stádiumaiban végzik irányításom alatt kísérleteiket.

10 10 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság A MAB tagjai BAKACSI GYULA (1959, Szeged) Tel.: (1) , + 40 (266) Fax: (1) , + 40 (266) Végzettség, tudományos fokozat 1994 CSc (közgazdaságtudományok) 1988 PhD (közgazdaságtudományok) 1983 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE), Ipar szak Fıbb munkahelyek, beosztások Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti magatartás tanszék tanszékvezetı, Vezetéstudományi Intézet, igazgató helyettes, Corvinus School of Management MBA, programigazgató Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gazdaság- és Humántudományok Kara (Csíkszereda), dékán Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Egyetempolitikai és fejlesztési rektorhelyettes 2004 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, gazdasági rektor helyettes 2003 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karok Üzleti Tudományok Tanszék, tanszékvezetı, társult oktató Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és szervezési tanszék, a tanszéki "Szervezeti magatartás" projekt vezetıje, adjunktus ( ), majd docens (1994 ), tanszékvezetı helyettes MKKE Ipari Üzemszervezési Tanszék, tanársegéd MTA-MKKE "Szocialista vállalat" Országos Távlati Tudományos Kutatási Fıirány Koordinációs titkárság, tudományos munkatárs Szakmai háttér, szakmai tevékenység Kutatási tapasztalat: Gazda(g)ság és kultúra a jövıorientált versenyképesség kulturális meghatározottsága (a GLOBE kutatás alapján) címő OTKA T kutatás vezetıje Szervezeti kultúra- szervezeti tanulás (a kultúra-váltás változás menedzsmentje az ezredforduló Magyarországán) címő FKFP-0310/2000 pályázat programvezetıje "Versenyben a világgal kutatási program Szervezeti kultúra, emberi erıforrás menedzsment, szervezeti tanulás alprojekt-vezetıje

11 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság A változó magyar szervezetek vezetése (Managing the changing Hungarian Enterprises) címő magyar-amerikai kutatási program résztvevıje (hat magyar joint venture szervezeti tanulási folyamatának longitudinális kérdıíves vizsgálata) Az MTA TS 1/4 OKKFT alirány felelıse és a Vezetıi magatartás kutatási témájának vezetıje (több tucat magyar szervezet 2566 közép és felsı szintő vezetıjére kiterjedı kérdıíves vizsgálat) A birmingham-i Aston University által koordinált a Mikro-elektronika alkalmazásának hatása a szolgáltatási szektorban (Microelectronics in the Service Sector) címő, hat országra kiterjedı nemzetközi kutatási program magyar kutatócsoportjának tagja 2006 Szervezeti kultúra és leadership (menedzsment) a telekommunikációs szektorban a GLOBE kutatás alapján Magyar Telekom K+F Alap pályázat (e kutatás keretében: GLOBE Romania. A GLOBE kutatás kiterjesztése Romániára, 11 romániai egyetem közremőködésével) 1994 Country Co-Investigator (CCI) a Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE) Robert J. House (Wharton School) által koordinált, 62 országra kiterjedı nemzetközi kutatási programban Egyéb tisztségek: 2010 E-Star Alternatív Energiaszolgáltató NyRt. (volt Regionális Fejlesztési Vállalat Rt.) Felügyelı Bizottság, és Audit Bizottság, tag 2010 MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. Felügyelı Bizottság, elnök 2007 Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (TVK Nyrt.) Felügyelı Bizottság, és Audit Bizottság tag 2006 Societatea InternaŃională de Cercetare în Leadership şi Cultură OrganizaŃională (COLEAD) nemzetközi tudományos kutatási egyesület, elnök PEMÜ Rt Felügyelı Bizottság, elnök 2003 Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság, elnök Martonvásár Önkormányzat testületének tagja (képviselı), a testület Pénzügyi, Településfejlesztési és Költségvetési Bizottság, elnök Pannonplast Rt Felügyelı Bizottság, tag i-vent Vagyonkezelı Rt Felügyelı Bizottság, elnök Postabank és Takarékpénztár Rt. Felügyelı Bizottság, tag Mathias Corvinus Collegium tevékenységét támogató Tihanyi Alapítvány, kurátor Selye János Egyetemért Alapítvány (Révkomárom), kurátor Postabank és Takarékpénztár Rt. Igazgatóság, tag Pénzintézeti Központ Bank Rt. Felügyelı Bizottság, elnök 1996 Bakony Fém- és Elektromoskészülék Mővek Rt. Felügyelı Bizottság, tag, majd elnök 1995 PEMÜ Kft (1997-tıl Rt) Felügyelı Bizottság, tag, 1996-tıl elnök-helyettes 1995 Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma, elnök MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság, titkár Bakony Fém- és Elektromoskészülék Mővek Rt Igazgatóság, elnök Pfizer Biogal Kémiai Kereskedelmi Kft Felügyelı Bizottság, tag BIOGAL Gyógyszergyár Rt Igazgatóság, tag Bakony Fém- és Elektromoskészülék Mővek Felügyelı Bizottság, tag

12 12 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság Tudományos kitüntetések, díjak: 2011 Mestertanár, XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem 2010 Magyar Felsıoktatásért Emlékplakett 2007 Mestertanár (Országos Tudományos Diákköri Tanács) 2005 Egyetemért emlékérem (Budapesti Corvinus Egyetem) 2002 Kenneth Rice Award for Excellence in Teaching (Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem) 2002 A Rajk László Szakkollégium Tanára cím 2001 Imrek Viktor Pro Sciencia aranyérmes egyetemi hallgató témavezetıje (Országos Tudományos Diákköri Tanács) 1998 Jubileumi Emlékérem (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) 1993 Bodnár Viktória Pro Sciencia aranyérmes egyetemi hallgató témavezetıje (Országos Tudományos Diákköri Tanács) 1988 Miniszteri Dicséret (Mővelıdési Miniszter) Nyelvismeret: angol Tudományág, kutatási területek: Gazdálkodás- és szervezéstudományok; nemzeti és szervezeti kultúra és leadership (GLOBE kutatás), kultúra és versenyképesség, gazdasági fejlettség. Jelentısebb publikációk Bakacsi Gyula (2012): "A GLOBE-kutatás kultúraváltozóinak vizsgálata faktoranalízis segítségével", Vezetéstudomány, pp Bakacsi Gyula (2011): "Egy újra felfedezett óriás: Chester Barnard ( )", In: Dobák Miklós - Bakacsi Gyula -Kiss Csaba: Stratégia és Menedzsment. Tanulmányok Balaton Károly tiszteletére (ISBN ), pp Bakacsi Gyula: "Együttmőködni nem kell, hanem érdemes!", Harvard business review magyar kiadás, szeptember, pp Bakacsi Gyula (2010): "Válság - Menedzsment. Válságmenedzsment (Gondolatok a vezetıi felelısségrıl válság idején)", Ünnepi tanulmányok Balásházy Mária tiszteletére. Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdasági Jogi Intézet (ISBN ), pp Gyula Bakacsi: "Managing Crisis: Single-loop or double-loop learning?", Strategic Management, Vol. 15 (2010), No. 3., pp. 3-9 Bakacsi Gyula (2010): A szervezeti magatartás alapjai, Aula Kiadó, Budapest, 284 p. MAB-ban betöltött tisztségek 2012-tıl a MAB tagja, a Társadalomtudományi Bizottság társelnöke

13 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 13 BOJÁRSZKY ANDRÁS (1979, Budapest) Tel.: (30) Végzettség, tudományos fokozatok PPKE ITK mőszaki informatikus PPKE JÁK, jogász PPKE ITK PhD program Kutatási terület Vezeték nélküli szenzoriális hálózatok energiafelhasználásának optimalizálása Nyelvismeret: angol, német MAB-ban betöltött funkciók 2012-tıl a MAB tagja, a Mőszaki Tudományi Bizottsága tagja

14 14 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság CSANÁDY MÁRTON (1966, Budapest) Tel.: Végzettség, tudományos fokozatok 2003 PhD (nemzetközi kapcsolatok), BCE 1998 ELTE, kulturális antropológus 1991 Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) szociológus, esztétika szakos elıadó Fıbb munkahelyek, beosztások KRE, kommunikációs és kutatási igazgató BKF, fıiskolai tanár BKF, Európai Tanulmányok Intézet igazgató, fıiskolai docens Felsıoktatási Kutatóintézet, tudományos fımunkatárs Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Web Szerkesztıségi Osztály vezetıje, diplomata, vezetı tanácsos Nemzetközi és Határon Túli Felsıoktatás Fejlesztési Programiroda, igazgató KJF, Budapesti Kommunikációs és Közgazdasági Intézet igazgató KJF, Kommunikáció Tanszék, tanszékvezetı helyettes, adjunktus Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE) Ph.D. ösztöndíjas 1992 Oktatáskutató Intézet, tudományos segédmunkatárs Szervezeti tagságok: Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Köztestületi tag, IX. osztály Magyar Szociológiai Társaság Magyar Kulturális Antropológiai Társaság Díjak, elismerések: 2007 Országos Társadalomtudományi XXVIII. OTDK Szociológia szekciójában elismerı oklevél témavezetıi tevékenységért 2003 Selye János Egyetemért Alapítvány (Szlovákia) díszoklevele Országos Társadalomtudományi TDK, Szociológia szekciója: Elsı- és külön díj Nyelvismeret: angol, orosz, francia Legjelentısebb publikációk Személyi, L. and Csanády, M. (2011) Some Sociological Aspects of Skilled Migration from Hungary, Acta Universitatis Sapientiae, Vol. 1, pp Csanády, M. (2010) Az Európai Unió és a nemzetközi szervezetek a magyarok szemével nézve, In: Rosta Gergely - Tomka Miklós (szerk.) Mit értékelnek a magyarok? - Az

15 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 15 Európai Értékrend Vizsgálat évi magyar eredményei. Faludi Ferenc Akadémia, OCIPE Magyarország, p. 16. Csanády, M.: Makrotrendek: avagy valóban jönnek-e a kínaiak? A kínai népesedés és gazdaság trendjeinek nemzetközi összehasonlítása 1820-tól napjainkig BKF Annales, 2009, pp Csanády, M. (2008) Magyarország versenyképességének változása a rendszerváltástól napjainkig és a es gazdasági világválság Kommunikáció, Média, Gazdaság, 2008/2, pp Csanády, M., Kmetty, Z., Kucsera, T. G., Személyi L., Tarján G.: A magyar képzett migráció a rendszerváltás óta Magyar Tudomány, 2008/5, pp MAB-ban betöltött funkciók a MAB tagja, a Társadalomtudományi Bizottság tagja

16 16 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság É. KISS KATALIN (1949, Debrecen) Tel.: (1) / 154 Fax: (1) Honlap: elmnyelv/ekiss/index.html Végzettség, tudományos fokozatok 2007 a Magyar Tudományos Akadémia levelezı tagja 2005 az Academia Europaea tagja 1995 habilitáció, ELTE 1991 DSc (a nyelvtudomány doktora) 1979 CSc (a nyelvtudomány kandidátusa) 1973 KLTE, PhD (bölcsészdoktor) 1972 Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE, ma DE), magyar-angol szakos középiskolai tanár Munkahelyek, beosztások Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Elméleti Nyelvészet Tanszék, egyetemi tanár; a Nyelvészeti Doktori iskola vezetıje MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos munkatárs, fımunkatárs, majd kutatóprofesszor Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, Mellon kutatói ösztöndíjas ELTE, adjunktus, majd docens Center for Cognitive Science, MIT, Sloan kutatási ösztöndíjas KLTE (ma Debreceni Egyetem), tanársegéd Egyéb szakmai megbízatások: az Acta Linguistica Hungarica társfıszerkesztıje a Natural Language and Linguistic Theory szerkesztıbizottságának tagja a Theoretical Linguistics (Mouton de Gruyter) társszerkesztıje a The Linguistic Review (Kluwer) szerkesztıbizottságának tagja, az MTA Nyelvtudományi Bizottságának tagja, a Nyelvtudományi Társaság Választmányának tagja Több cikluson át a TMB, az OTKA, a Bolyai Kuratórium és a Charles Simonyi ösztöndíjbizottság tagja Nemzetközi projektekben való részvétel: Sprachbund Phenomena, Center for Advanced Study, Wassenaar-Collegium Budapest The typology of the European languages, European Science Foundation Kitüntetések: 2011 Széchenyi-díj

17 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság a Magyar Köztársaság Tisztikeresztje 2004 Palladium díj 2001 Charles Simonyi ösztöndíj Széchenyi professzori ösztöndíj Legfontosabb publikációk É. Kiss, K. (2010): An adjunction analysis of quantifiers and adverbials in the Hungarian sentence, Lingua 120, É. Kiss, K. (2008): Free word order, (non-)configurationality and phases, Linguistic Inquiry 39, É. Kiss, K. (2002): The Syntax of Hungarian. Cambridge: Cambridge University Press, 360 p. É. Kiss, K. (1998): Identificational Focus versus Information Focus, Language 74, É. Kiss, K. (1987): Configurationality in Hungarian. Dordrecht: Reidel, 268 p. MAB-ban betöltött funkciók a MAB tagja: a Bölcsészettudományi Bizottság elnöke, az Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium tagja a Nyelvtudományi Bizottság tagja

18 18 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság FERENCZ ISTVÁN (1944, Edelény) Tel.: (20) Végzettség, tudományos fokozatok 2002 Magyar Mővészeti Akadémia tagja 1998 habilitáció, egyetemi tanári kinevezés 1997 DLA diploma 1976 Mesteriskola; vezetıtervezıi jogosultság 1973 diploma MIF Építész tervezımővész Fıbb munkahelyek, beosztások 2009-tıl Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem (MOME) Doktori Iskola, iskolavezetı MIF, építész tanszék alapítója, tanszékvezetı 1993-tól NAPUR architect építész iroda vezetıje Óbudai Alkotó Közösség 1974-tıl MIF kísérleti mőhely kialakítója szakterv Miskolc (3 éven át szakági fımérnök, 4 éven át mesteriskolán mester szerep, 2 éven át mesteriskolán tanulmányi bizottsági tag) 1973-tól Magyar Iparmővészeti Fıiskola (MIF), építésztervezı, oktató Szakmai háttér, szakmai tevékenység Díjak, elismerések: 2006 Kossuth-díj, Príma Díj 2005 Magyar Mővészetért díj, Steindl Imre-díj 2001 Pro Architektúra díj 1985 Ybl-díj Társadalmi, szakmai szerepvállalás: Magyar Mővészeti Akadémia rendes tagja, az építész tagozat vezetıje Budapesti Mőszaki Egyetem habilitációs és DI tagja, Mestertestületének volt tagja Budapesti Építész Kamara volt vezetıségi tagsága Magyar Építész Kamara volt vezetıségi tagsága Jelentısebb munkák, publikáció: 2006 UEFA EURO 2012 pályázat magyar stadionok / Ferencz Marcel, Détári György, 2006 Puskás Ferenc Stadion nyertes tervpályázat / Ferencz Marcel, Détári György Budapest XII. Lóitató tér CBA üzletház 2002 Next 8. Nemzetközi Velencei Építészeti Biennálé Magyar Pavilon Építésze 1997 MKE Tihanyi Mővésztelepe 1996 Bodrogkeresztúr Lebuj csárda

19 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság Budapest 1996 világkiállítás fıtervezıje Miskolc Avas katolikus egyházi együttes 1990 Frankfurt könyvvásár - Magyarország díszvendég központi tér 1985 Miskolci Egyetem aula, Budapest XIII. kerület mővelıdési ház 1984 Miskolci Egyetem Jogi Kar 1979 Zenemalom Miskolc Könyv /monográfia: 2007 Vallomások - Ferencz István munkássága MAB-ban betöltött funkciók 2012-tıl a MAB tagja, a Mővészeti Bizottság társelnöke, az Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium tagja Rövid bemutatkozás Alkotói hitvallás: Az állandó érték keresése, s abban mőködtetni az eleven lüktetı életet és nyomot építeni a haza földjére.

20 20 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság FODOR GYÖRGY (1958, Nyírbátor) Tel.: (1) Végzettség, tudományos fokozatok 1997 PhD (hittudományok) 1988 habilitáció, egyetemi tanári kinevezés 1984 Római Katolikus Hittudományi Akadémia, ELTE BTK sémi-filológia és arab szak 1991 Pápai Biblikus Intézet, Róma, teológus, orientalista (arab) elıadó Fıbb munkahelyek, beosztások Pázmány Péter Katolikus Egyetem, rektor, a Hittudományi Karon tanszékvezetı egyetemi tanár Szakmai háttér, szakmai tevékenység július PPKE, rektor PPKE Hittudományi Kar Bibliai Nyelvek Tanszék vezetıje PPKE, rektorhelyettes PPKE, rektorhelyettes Hajdúdorogi Egyházmegyében egyházmegyei konzultor Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, az Ószövetségi Szentírástudomány docense fıiskolai fıigazgató, paróchus (Berzék) szemináriumi rektor, fıiskolai fıigazgató Görögkatolikus Hittudományi Fıiskola, teológiai tanár Görögkatolikus Hittudományi Fıiskola, teológiai tanár, szemináriumi rektor Római Katolikus Hittudományi Akadémia, mb. elıadó, két tanévben az EL- TE BTK-n is a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasa (Róma) Görögkatolikus Hittudományi Fıiskola, teológiai tanár, káplán, Debrecen Görög-katolikus Hittudományi Fıiskola (Nyíregyháza), teológiai tanár káplán, püspöki titkár, Nyíregyháza Tudományos/ szakmai, közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Szent Jeromos Bibliatársulat egyházmegyei koordinátora Európai Arabisták és Iszlámológusok Egyesülete tagja Magyar Professzorok Világtanácsa tagja Magyar Hebraisztikai Társaság tagja Bibliai és Ókori Keleti Kutatócsoport társelnöke Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen, vendégprofesszor (1998 óta)

21 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 21 A Katolikus Egyetemek Világszövetségének (IFCU) elnökségi tagja A Budapest-Passau Hittudományi Karok rendezvényeinek és elıadásainak szervezésében, valamint az Ószövetségesek Világszövetségének és bécsi szervezetének (colloquium biblicum) elıadásain rendszeres részt vesz. Tudományos tagság: MTA Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Tudományos Testülete Teológiai Szekció elnöke Szent Jeromos Bibliatársulat egyházmegyei koordinátora Magyar Professzorok Világtanácsa tagja Magyar Hebraisztikai Társaság tagja Bibliai és Ókori Keleti Kutatócsoport társelnöke Magyar Rektori Konferencia elnökségi tagja Nyelvismeret: német, francia, angol, olasz, arab, bibliai nyelvek Jelentısebb publikációk Fodor György: "A prófétizmus jelentısége a monoteizmus megszilárdulásában", in Akik az igazságra oktattak sokakat. A 65 éves Rózsa Huba köszöntése, Budapest Fodor György: "Islam in Hugary, in Parare viam Domino." Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Zakar Ocist. s 75th Birthday, Budapest Fodor György: "Some Aspects of the Internationalising of Catholic Universities", in Europe in a World in Transformation, Budapest Fodor György: "Bibliai és koráni exegézis : A legfontosabb kommentárok2, in A Biblia és a Korán : Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged Fodor György: Jövıvárás az Ószövetségben (Simeon könyvek 7), Pápa Budapest 2009 MAB-ban betöltött funkciók november 1-jétıl a MAB tagja; december 2-tıl a Hittudományi Bizottság elnöke, az Egyetemi Tanári és a Doktori Kollégium tagja

22 22 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság FÜLÖP FERENC (1952, Szank) Tel.: (62) Fax: (62) Végzettség, tudományos fokozatok 2007 az MTA levelezı tagja (szintetikus szerveskémia és a gyógyszerkutatás) 1990 DSc (a kémiai tudomány doktora) 1983 CSc (a kémiai tudomány kandidátusa) 1978 PhD, József Attila Tudományegyetem 1975 József Attila Tudományegyetem, okleveles vegyész Fıbb munkahelyek, beosztások Oktatói pályafutás: SZOTE Gyógyszerkémiai Intézet: az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja az SZTE Szerves Kémiai Tanszék mb. vezetıje SZTE Gyógyszerkémiai Intézet vezetıje a Gyógyszeranalitikai Intézet megbízott vezetıje JATE Szerves Kémiai Tanszék egyetemi tanár docens adjunktus tanársegéd a CHINOIN doktorandusza Kutatási tevékenység: Telített heterociklusok szintézise konformációi, győrő-lánc tautomériavizsgálatok, ciklusos-aminosavak szintézise, önszervezödı-peptidek szerkezete, alkalmazásai, enzimkatalizálta kinetikus és dinamikus rezolválások, enantioszelektív szintézisek, felfedezı gyógyszerkutatás. Tudományos és egyetemi közéleti tevékenység: Magyar Kémikusok Egyesülete tagja Magyar Gyógyszerészeti Társaság tagja MKE Csongrád Megyei Csoport elnöke MTA Gyógyszerészeti Interdiszciplináris Bizottság elnöke MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság elnöke MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Kémiai Szakbizottság elnöke MTESZ Csongrád Megyei Szervezet alelnöke SZTE Gyógyszerésztudományi Kar, dékánhelyettes SZTE Gyógyszertudományok Doktori Iskola vezetıje MTA Kémiai Tudományok Osztálya doktor képviselı; majd tanácskozó tag OTKA Kémia II. zsőrielnök

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak Tudományos fokozatok, címek:: 1984,

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György professor emeritus Közgazdaságtudományi Kar Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1960-1965 Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem - filozófia Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére A Villamosmérnöki és Informatikai Kar meghírdetett i állásaira az alábbi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső professor emeritus Gazdálkodástudományi Kar Vezetői Számvitel Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1959-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy (könyvviteli specializáció) 1971-1973 Pénzügyminisztérium,

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár Dr. Szántó Zoltán Oszkár egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 MKKE, közgazdász - tanár és

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Csató László

Oktatói önéletrajz Csató László tanársegéd Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2009-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1973-1978 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző Tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kerékgyártó Györgyné

Oktatói önéletrajz Dr. Kerékgyártó Györgyné Dr. Kerékgyártó Györgyné egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1958-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Általános Közg. Kar tanári B szak

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Görög Mihály

Oktatói önéletrajz Dr. Görög Mihály egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1972-1977 MKKE, Közgazdász-tanár 1995 Harvard Business School,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Prof. Dr. Terdik György

Szakmai önéletrajz Prof. Dr. Terdik György Szakmai önéletrajz Prof. Dr. Terdik György Végzettségem: MTA doktora, (D.Sc.) 2006 Habilitáció 1999, KLTE Mat. Tud. Kandidátusa, 1981 Leningrád, honosítás 1982, PhD 1996, KLTE Természettudományok Doktora,

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 Marx Károly Közgazd. Egyetem, Tanárszak \"D\" Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2000 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási szak, Információmenedzsment-Vezetői gazdaságtan

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor egyetemi tanár Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1967 \"Vaszil Kolarov\" Mezőgazdasági Főiskola, Bulgária, Plovdiv, agrár-kertészmérnöki

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. Pécs 2012 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Ertseyné dr. Peregi Katalin

Oktatói önéletrajz Ertseyné dr. Peregi Katalin Ertseyné dr. Peregi Katalin egyetemi docens Kertészettudományi Kar Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Kertészeti Egyetem, okleveles kertészmérnök 1980-1982 Kertészeti

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Incze Emma

Oktatói önéletrajz Incze Emma adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Stratégia Tanszék Karrier fokú végzettségek: 1999-2004 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola 1993-1997 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár,

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Végvári György

Oktatói önéletrajz Dr. Végvári György egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1980-1985 Kertészeti Egyetem, Termesztési Kar Tudományos fokozatok, címek:: 1996, kandidátus

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Berács József

Oktatói önéletrajz Dr. Berács József egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja Egyéb szervezeti egység Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1961-1966 ELTE, magyar nyelv és irodalomtanár, okleveles pszichológus

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ gépészmérnöki oklevél Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar (okl. sz: 25/1985)

ÖNÉLETRAJZ gépészmérnöki oklevél Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar (okl. sz: 25/1985) ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Margitay Tihamér Beosztás: egyetemi tanár, intézetigazgató, doktori iskola vezető Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Társadalomismeret Intézet, Filozófia és Tudománytörténet

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1977-1982 Ujvidéki Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Mezőgazdasági és élelmiszeripari Szak 1985-1990

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Városiné Dr. Demeter Krisztina

Oktatói önéletrajz Városiné Dr. Demeter Krisztina Városiné Dr. Demeter Krisztina egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1984-1989 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Magyari Beck István

Oktatói önéletrajz Dr. Magyari Beck István professor emeritus Karrier Felsőfokú végzettségek: 1961-1963 ELTE Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és irodalom, Pedagógia 1963-1968 Leningrádi Állami Egyetem, Szentpétervár, Pszichológia (mérnöki

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem Név: Baladincz Jenő Születési hely, idő: Zalaegerszeg, 1960. július 26. 2002 MBA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 1987 Kutató- fejlesztő-tervező szakmérnök

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Droppa Magdolna

Oktatói önéletrajz Dr. Droppa Magdolna egyetemi docens Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 ELTE TTK, biológia-kémia szakos tanár Tudományos fokozatok, címek:: 1974, dr. univ ELTE TTK 1987, kandidátus (CSc) MTA 2000, Dr.Habil ELTE TTK

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 BCE, Gazdálkodási Kar, Ph.D. képzés 1993-1996 BCE, Gazdálkodási Kar,

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél

Oktatói önéletrajz Dr. Korány Kornél egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, BME Vegyészmérnöki Kar,

Részletesebben

Dr. Nábrádiné Horváth Ildikó, középiskolai tanár, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Nábrádi Zsófia, Ildikó, 29 év, egészségpszichológus, közgazdász

Dr. Nábrádiné Horváth Ildikó, középiskolai tanár, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Nábrádi Zsófia, Ildikó, 29 év, egészségpszichológus, közgazdász Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Nábrádi András Cím(ek) 4032 Debrecen, Poroszlay u. 111., Magyarország Telefonszám(ok) Telefon:(36-52)/508444 Mobil: +36-30-249-1597 Fax(ok)

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológus,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hámori Balázs

Oktatói önéletrajz Dr. Hámori Balázs egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1969 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, elméleti közgazdasági és tervezési

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. NÉV: prof. dr. Muszbek László SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Sárrétudvari, február 25. ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar

Szakmai Önéletrajz. NÉV: prof. dr. Muszbek László SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Sárrétudvari, február 25. ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar Szakmai Önéletrajz NÉV: prof. dr. Muszbek László SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Sárrétudvari, 1942. február 25. ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar TANULMÁNYOK: 1960-1966 Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) VÉGZETTSÉG: 1966

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Simon Judit. Karrier. egyetemi tanár. Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

Oktatói önéletrajz. Dr. Simon Judit. Karrier. egyetemi tanár. Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Dr. Simon Judit egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, népgazdasági

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. Pécs 2014 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben