AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24"

Átírás

1 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24 A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelı Bizottsága, Titkársága Budapest 2012 E L E K T R O N I K U S K I A D Á S

2 2 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság TARTALOM ELİSZÓ 3 A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG 4 A MAB FELÜLVIZSGÁLATI BIZOTTSÁGA 5 A MAB FELÜGYELİ BIZOTTSÁGA 5 A MAB TAGJAI 6 A MAB ELNÖKE 7 A MAB TAGJAI 10 A MAB FELÜLVIZSGÁLATI BIZOTTSÁGA TAGJAI 44 A MAB FELÜGYELİ BIZOTTSÁGA TAGJAI 50 A MAB TITKÁRSÁG MUNKATÁRSAI 56 FİTITKÁR 56 FİTITKÁRHELYETTES 57 GAZDASÁGI IGAZGATÓ 57 REFERENSEK 58 IRODAVEZETİ 63 ÜGYINTÉZİK 63 GYES-EN LÉVİ KOLLÉGÁK 65

3 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 3 Elıszó A felsıoktatási törvényben megfogalmazottak szerint március elsejével Miniszterelnök úr, Réthelyi Miklós miniszter úr felterjesztésére kinevezte a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 18 tagját, akik a magyar tudományos közélet elismert tagjai, neves szakemberek, egyetemi katedrák professzorai, a hazai mővészeti élet kiváló reprezentánsai, kutatóintézetek tudományos tanácsadói, sıt többen korábban egyetemeken dékáni vagy rektori feladatokat láttak el. Kiválasztásukban részt vett a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Mővészeti Akadémia, az Egyházak, a Magyar Rektori Konferencia és a Nemzeti Erıforrás Minisztériumát vezetı miniszter is. Ezen új Testületben az egyetemi hallgatókat a törvényi elıírások szerint a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke képviseli. A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) korábbi hagyományait követve mutatjuk be a testület tagjainak életútját, tudományos szakmai életrajzaikkal. Budapest, július 11. Balázs Ervin a MAB elnöke

4 4 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai Név Balázs Ervin* elnök Gyıry Kálmán alelnök Klinghammer István alelnök Bakacsi Gyula Bojárszky András Fokozat /cím/ tagság Szakterület az MTA növénytermesztési és rendes tagja kertészeti tudományok az MTA matematika- és számítástudományok rendes tagja az MTA rendes tagja CSc Csanády Márton PhD É. Kiss Katalin* az MTA levelezı tagja Ferencz István DLA építımővészet Fodor György* Fülöp Ferenc PhD az MTA levelezı tagja Munkahely, beosztás ATK-MI, osztályvezetı, ELTE, kutatóprofesszor Debreceni Egyetem, professor emeritus földtudományok, környezettudományok professor emeritus ELTE, ANNYE, Budapesti Corvinus gazdálkodás- és szervezéstudományok Egyetem, egyetemi docens Doktoranduszok Országos Szövetsége, elnök informatikai tudományok Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola, multidiszciplináris társadalomtudományok fıiskolai tanár MTA Nyelvtudományi nyelvtudományok Intézet, kutatóprofesszor, PPKE, egyetemi tanár hittudományok, nyelvtudományok gyógyszerészeti tudományok, kémiai tudományok Gazdag Ferenc DSc politikatudományok Gerber Gábor CSc biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Hebling János DSc fizikai tudományok Jobbágy Ákos DSc Kóczy T. László DSc Korinek László Nusser Zoltán az MTA levelezı tagja az MTA levelezı tagja villamosmérnöki tudományok informatikai tudományok, villamosmérnöki tudományok állam- és jogtudományok biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Vigh Andrea DLA zenemővészet * második ciklusban tag Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem, egyetemi tanár; Napur Architect Kft., ügyvezetı Delegáló MTA miniszter MRK miniszter DOSZ református egyház miniszter MMA Pázmány Péter Katolikus katolikus Egyetem, egyetemi tanár egyház Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár miniszter Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár MRK Semmelweis Egyetem ÁOK, egyetemi docens miniszter Pécsi Tudományegyetem, miniszter egyetemi tanár Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi MRK Egyetem, egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, BME, egyetemi miniszter tanár Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár; Rendészeti Szemle, fıszerkesztı MTA KOKI, kutatóprofesszor Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem, egyetemi docens MTA miniszter miniszter

5 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 5 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága Név Fokozat Munkahely Delegáló Szekeres Júlia* Pécsi Tudományegyetem ÁOK Mikrobiológiai Intézet, egyetemi tanár DSc MRK elnök Michelberger Pál* az MTA rendes Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi tagja Egyetem, professor emeritus MRK Pléh Csaba* az MTA rendes Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi tagja Egyetem, egyetemi tanár MAB * második ciklusban tag Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Felügyelı Bizottsága Török Ádám elnök Lénárd László Máthé Gábor április 20-tól Név Fokozat Munkahely Delegáló az MTA rendes tagja Pannon Egyetem, egyetemi tanár MTA az MTA rendes tagja Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár MRK CSc Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár NEFMI

6 6 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai március február 28.

7 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 7 A MAB elnöke BALÁZS ERVIN (1948, Budapest) Tel.: (22) Fax: (22) Honlap: Végzettség, tudományos fokozatok 2001 MTA rendes tagja 1995 MTA levelezı tagja 1988 DSc (biológiai tudományok) 1986 doctorat d etat Université Louis Pasteur Strasbourg, molekuláris biológia 1977 Ph.D. (növényélettan), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 1972 MSc Kertészmérnök, Budapesti Corvinus Egyetem Fıbb munkahelyek, beosztások igazgatóhelyettes 2005 MTA Mezıgazdasági Kutatóintézete Alkalmazott Genomikai Osztály, Martonvásár, osztályvezetı Környezetbiotechnológiai Biztonsági Kutatóintézet, MBK Gödöllı, igazgató MBK, Gödöllı, fıigazgató Biotechnológiai Osztály MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, Budapest, osztályvezetı Friedrich Miescher Intézet, Basel, Svájc, tudományos munkatárs Institue de Biologie Moléculaire et Cellulaire de CNRS Strasbourg, Franciaország, posztdoktor MTA Növényvédelmi Kutatóintézet (Budapest), tudományos munkatárs Növénykórtani Tanszék, Cornell Egyetem, Ithaca, NY. USA, posztdoktor Szakmai háttér, szakmai tevékenység Részvétel nemzetközi szervezetek munkájában: Pannonian Plant Biotechnology Association elnöke ISBR Board tagja CGIAR tagja UNESCO Magyar Bizottságának Természettudományi alelnöke Közép-kelet Európai országok Biosafety szabályozás Végrehajtó Tanácsának elnöke OECD Fenntartható Mezıgazdaság Kutatási Együttmőködés Programja (1997 Téma III. Coordinator és Végrehajtó Tanács tagja, 2005-tıl elnöke 2010-tıl Kormányzótanács speciális tanácsadója) UNESCO-BETCEN, igazgató

8 8 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság UNESCO-BAC CBD Biosafety szakértıi csoport UNEP Biosafety munkacsoport ISPMB, tiszteletbeli konzul UNCED Agenda 21. fejezet Európa Tanács CDPE GMO munkacsoport Részvétel hazai tudományos szervezetek munkájában: MTA ÁKT Élettudományi Kuratórium, tag MTA Elnöki Infrastrukturális Bizottság, tag Bolyai János ösztöndíj kuratórium, tag OTKA AG 3, elnök OTKA Élettudományi Kollégium, tag OTKA AG 1, elnök Bolyai János ösztöndíj agrár szakzsüri, elnök Tudományos kitüntetések, díjak: 2008 Ipolyi Arnold Díj 2005 International Institute of Biotechnology érme (Royal Society of Arts, London) 2005 Manninger Rezsı emlékérem a Magyar Mikrobiológiai Társaság Díja 2004 Nyugat-magyarországi Egyetem Mosonmagyaróvár tiszteletbeli doktora 2001 Blaise Pascal Nemzetközi Kutatási Katedra Paris, Ile de France 2000 Széchenyi Díj Széchenyi Professzori Ösztöndíj Nyelvismeret: angol, francia, orosz, német Tudományterületek: növényi vírusok szerkezete és replikációja, növényrezisztencia, génsebészet, biotechnológia, genomika, biosafety szabályozás és etikai kérdések Jelentısebb publikációk Á., Gellért, E., Balázs (2010): The solution structures of the Cucumber mosaic virus and Tomato aspermy virus coat proteins explored with molecular dynamics simulations, Journal of Molecular Graphics and Modelling, 28., pp Soós, V., Sebestyén, E., Juhász, A., Pintér, J., Light, M.E., Van Staden, J. and Balázs, E. (2009): Stress-related genes define essential steps in the response of maize seedlings to smoke-water, Functional and Integrative Genomics, Volume 9, Number 2, pp Vaughan, D.A., Balázs, E., Heslop-Harrison, J.S. (2007): From Crop Domestication to Super-domestication, Annals of Botany 100, pp Bukovinszki, Á., R., Götz, E., Johansen, E., Maiss, Balázs, E. (2007): The role of the coat protein region in symptom formation on Physalis floridana varies between PVY strains, Virus Research 127, pp Gellért, Á., Salánki, K., Náray Szabó, G. and Balázs, E. (2005): Homology Modeling And Structure Based Functional Analysis of Five Cucmouvirus Coat Proteins, Journal of Molecular Graphics and Modelling 5511, pp

9 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 9 MAB-ban betöltött funkciók a MAB elnöke a MAB alelnöke a MAB tagja; az Agrártudományi Bizottság elnöke, a Doktori Kollégium elnöke Rövid bemutatkozás Tudományos kutatási területem fı iránya a molekuláris növénykórtan, különös tekintettel a növényi vírusok genom szervezıdésének feltárására, az egyes vírusgének funkcióinak azonosítására. Egy nemzetközi kutatócsoport tagjaként a világon elsıként határoztuk meg egy vírus teljes elsıdleges szerkezetét, majd a vírus promóterére alapozva növényi génsebészeti alkalmazásra fejlesztettem vektort. Alapító tudományos fıigazgatója voltam a gödöllıi Mezıgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontnak, több mint tíz éven át. Az elmúlt öt évben a martonvásári Mezıgazdasági Kutatóintézet oktatási igazgatóhelyetteseként egy új alkalmazott genomikai osztály kialakításával a növénynemesítés molekuláris alapjain folytatom kutatómunkámat, a növényi magvak csírázásának molekuláris mechanizmusának tanulmányozása területén. Az elmúlt mintegy két évtized alatt 15 PhD fokozatot szerzett tanítványom volt, s most is hárman a tanulmányaik különbözı stádiumaiban végzik irányításom alatt kísérleteiket.

10 10 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság A MAB tagjai BAKACSI GYULA (1959, Szeged) Tel.: (1) , + 40 (266) Fax: (1) , + 40 (266) Végzettség, tudományos fokozat 1994 CSc (közgazdaságtudományok) 1988 PhD (közgazdaságtudományok) 1983 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE), Ipar szak Fıbb munkahelyek, beosztások Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti magatartás tanszék tanszékvezetı, Vezetéstudományi Intézet, igazgató helyettes, Corvinus School of Management MBA, programigazgató Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gazdaság- és Humántudományok Kara (Csíkszereda), dékán Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Egyetempolitikai és fejlesztési rektorhelyettes 2004 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, gazdasági rektor helyettes 2003 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karok Üzleti Tudományok Tanszék, tanszékvezetı, társult oktató Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és szervezési tanszék, a tanszéki "Szervezeti magatartás" projekt vezetıje, adjunktus ( ), majd docens (1994 ), tanszékvezetı helyettes MKKE Ipari Üzemszervezési Tanszék, tanársegéd MTA-MKKE "Szocialista vállalat" Országos Távlati Tudományos Kutatási Fıirány Koordinációs titkárság, tudományos munkatárs Szakmai háttér, szakmai tevékenység Kutatási tapasztalat: Gazda(g)ság és kultúra a jövıorientált versenyképesség kulturális meghatározottsága (a GLOBE kutatás alapján) címő OTKA T kutatás vezetıje Szervezeti kultúra- szervezeti tanulás (a kultúra-váltás változás menedzsmentje az ezredforduló Magyarországán) címő FKFP-0310/2000 pályázat programvezetıje "Versenyben a világgal kutatási program Szervezeti kultúra, emberi erıforrás menedzsment, szervezeti tanulás alprojekt-vezetıje

11 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság A változó magyar szervezetek vezetése (Managing the changing Hungarian Enterprises) címő magyar-amerikai kutatási program résztvevıje (hat magyar joint venture szervezeti tanulási folyamatának longitudinális kérdıíves vizsgálata) Az MTA TS 1/4 OKKFT alirány felelıse és a Vezetıi magatartás kutatási témájának vezetıje (több tucat magyar szervezet 2566 közép és felsı szintő vezetıjére kiterjedı kérdıíves vizsgálat) A birmingham-i Aston University által koordinált a Mikro-elektronika alkalmazásának hatása a szolgáltatási szektorban (Microelectronics in the Service Sector) címő, hat országra kiterjedı nemzetközi kutatási program magyar kutatócsoportjának tagja 2006 Szervezeti kultúra és leadership (menedzsment) a telekommunikációs szektorban a GLOBE kutatás alapján Magyar Telekom K+F Alap pályázat (e kutatás keretében: GLOBE Romania. A GLOBE kutatás kiterjesztése Romániára, 11 romániai egyetem közremőködésével) 1994 Country Co-Investigator (CCI) a Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE) Robert J. House (Wharton School) által koordinált, 62 országra kiterjedı nemzetközi kutatási programban Egyéb tisztségek: 2010 E-Star Alternatív Energiaszolgáltató NyRt. (volt Regionális Fejlesztési Vállalat Rt.) Felügyelı Bizottság, és Audit Bizottság, tag 2010 MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. Felügyelı Bizottság, elnök 2007 Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (TVK Nyrt.) Felügyelı Bizottság, és Audit Bizottság tag 2006 Societatea InternaŃională de Cercetare în Leadership şi Cultură OrganizaŃională (COLEAD) nemzetközi tudományos kutatási egyesület, elnök PEMÜ Rt Felügyelı Bizottság, elnök 2003 Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság, elnök Martonvásár Önkormányzat testületének tagja (képviselı), a testület Pénzügyi, Településfejlesztési és Költségvetési Bizottság, elnök Pannonplast Rt Felügyelı Bizottság, tag i-vent Vagyonkezelı Rt Felügyelı Bizottság, elnök Postabank és Takarékpénztár Rt. Felügyelı Bizottság, tag Mathias Corvinus Collegium tevékenységét támogató Tihanyi Alapítvány, kurátor Selye János Egyetemért Alapítvány (Révkomárom), kurátor Postabank és Takarékpénztár Rt. Igazgatóság, tag Pénzintézeti Központ Bank Rt. Felügyelı Bizottság, elnök 1996 Bakony Fém- és Elektromoskészülék Mővek Rt. Felügyelı Bizottság, tag, majd elnök 1995 PEMÜ Kft (1997-tıl Rt) Felügyelı Bizottság, tag, 1996-tıl elnök-helyettes 1995 Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma, elnök MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság, titkár Bakony Fém- és Elektromoskészülék Mővek Rt Igazgatóság, elnök Pfizer Biogal Kémiai Kereskedelmi Kft Felügyelı Bizottság, tag BIOGAL Gyógyszergyár Rt Igazgatóság, tag Bakony Fém- és Elektromoskészülék Mővek Felügyelı Bizottság, tag

12 12 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság Tudományos kitüntetések, díjak: 2011 Mestertanár, XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem 2010 Magyar Felsıoktatásért Emlékplakett 2007 Mestertanár (Országos Tudományos Diákköri Tanács) 2005 Egyetemért emlékérem (Budapesti Corvinus Egyetem) 2002 Kenneth Rice Award for Excellence in Teaching (Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem) 2002 A Rajk László Szakkollégium Tanára cím 2001 Imrek Viktor Pro Sciencia aranyérmes egyetemi hallgató témavezetıje (Országos Tudományos Diákköri Tanács) 1998 Jubileumi Emlékérem (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) 1993 Bodnár Viktória Pro Sciencia aranyérmes egyetemi hallgató témavezetıje (Országos Tudományos Diákköri Tanács) 1988 Miniszteri Dicséret (Mővelıdési Miniszter) Nyelvismeret: angol Tudományág, kutatási területek: Gazdálkodás- és szervezéstudományok; nemzeti és szervezeti kultúra és leadership (GLOBE kutatás), kultúra és versenyképesség, gazdasági fejlettség. Jelentısebb publikációk Bakacsi Gyula (2012): "A GLOBE-kutatás kultúraváltozóinak vizsgálata faktoranalízis segítségével", Vezetéstudomány, pp Bakacsi Gyula (2011): "Egy újra felfedezett óriás: Chester Barnard ( )", In: Dobák Miklós - Bakacsi Gyula -Kiss Csaba: Stratégia és Menedzsment. Tanulmányok Balaton Károly tiszteletére (ISBN ), pp Bakacsi Gyula: "Együttmőködni nem kell, hanem érdemes!", Harvard business review magyar kiadás, szeptember, pp Bakacsi Gyula (2010): "Válság - Menedzsment. Válságmenedzsment (Gondolatok a vezetıi felelısségrıl válság idején)", Ünnepi tanulmányok Balásházy Mária tiszteletére. Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdasági Jogi Intézet (ISBN ), pp Gyula Bakacsi: "Managing Crisis: Single-loop or double-loop learning?", Strategic Management, Vol. 15 (2010), No. 3., pp. 3-9 Bakacsi Gyula (2010): A szervezeti magatartás alapjai, Aula Kiadó, Budapest, 284 p. MAB-ban betöltött tisztségek 2012-tıl a MAB tagja, a Társadalomtudományi Bizottság társelnöke

13 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 13 BOJÁRSZKY ANDRÁS (1979, Budapest) Tel.: (30) Végzettség, tudományos fokozatok PPKE ITK mőszaki informatikus PPKE JÁK, jogász PPKE ITK PhD program Kutatási terület Vezeték nélküli szenzoriális hálózatok energiafelhasználásának optimalizálása Nyelvismeret: angol, német MAB-ban betöltött funkciók 2012-tıl a MAB tagja, a Mőszaki Tudományi Bizottsága tagja

14 14 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság CSANÁDY MÁRTON (1966, Budapest) Tel.: Végzettség, tudományos fokozatok 2003 PhD (nemzetközi kapcsolatok), BCE 1998 ELTE, kulturális antropológus 1991 Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) szociológus, esztétika szakos elıadó Fıbb munkahelyek, beosztások KRE, kommunikációs és kutatási igazgató BKF, fıiskolai tanár BKF, Európai Tanulmányok Intézet igazgató, fıiskolai docens Felsıoktatási Kutatóintézet, tudományos fımunkatárs Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Web Szerkesztıségi Osztály vezetıje, diplomata, vezetı tanácsos Nemzetközi és Határon Túli Felsıoktatás Fejlesztési Programiroda, igazgató KJF, Budapesti Kommunikációs és Közgazdasági Intézet igazgató KJF, Kommunikáció Tanszék, tanszékvezetı helyettes, adjunktus Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE) Ph.D. ösztöndíjas 1992 Oktatáskutató Intézet, tudományos segédmunkatárs Szervezeti tagságok: Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Köztestületi tag, IX. osztály Magyar Szociológiai Társaság Magyar Kulturális Antropológiai Társaság Díjak, elismerések: 2007 Országos Társadalomtudományi XXVIII. OTDK Szociológia szekciójában elismerı oklevél témavezetıi tevékenységért 2003 Selye János Egyetemért Alapítvány (Szlovákia) díszoklevele Országos Társadalomtudományi TDK, Szociológia szekciója: Elsı- és külön díj Nyelvismeret: angol, orosz, francia Legjelentısebb publikációk Személyi, L. and Csanády, M. (2011) Some Sociological Aspects of Skilled Migration from Hungary, Acta Universitatis Sapientiae, Vol. 1, pp Csanády, M. (2010) Az Európai Unió és a nemzetközi szervezetek a magyarok szemével nézve, In: Rosta Gergely - Tomka Miklós (szerk.) Mit értékelnek a magyarok? - Az

15 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 15 Európai Értékrend Vizsgálat évi magyar eredményei. Faludi Ferenc Akadémia, OCIPE Magyarország, p. 16. Csanády, M.: Makrotrendek: avagy valóban jönnek-e a kínaiak? A kínai népesedés és gazdaság trendjeinek nemzetközi összehasonlítása 1820-tól napjainkig BKF Annales, 2009, pp Csanády, M. (2008) Magyarország versenyképességének változása a rendszerváltástól napjainkig és a es gazdasági világválság Kommunikáció, Média, Gazdaság, 2008/2, pp Csanády, M., Kmetty, Z., Kucsera, T. G., Személyi L., Tarján G.: A magyar képzett migráció a rendszerváltás óta Magyar Tudomány, 2008/5, pp MAB-ban betöltött funkciók a MAB tagja, a Társadalomtudományi Bizottság tagja

16 16 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság É. KISS KATALIN (1949, Debrecen) Tel.: (1) / 154 Fax: (1) Honlap: elmnyelv/ekiss/index.html Végzettség, tudományos fokozatok 2007 a Magyar Tudományos Akadémia levelezı tagja 2005 az Academia Europaea tagja 1995 habilitáció, ELTE 1991 DSc (a nyelvtudomány doktora) 1979 CSc (a nyelvtudomány kandidátusa) 1973 KLTE, PhD (bölcsészdoktor) 1972 Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE, ma DE), magyar-angol szakos középiskolai tanár Munkahelyek, beosztások Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Elméleti Nyelvészet Tanszék, egyetemi tanár; a Nyelvészeti Doktori iskola vezetıje MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos munkatárs, fımunkatárs, majd kutatóprofesszor Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, Mellon kutatói ösztöndíjas ELTE, adjunktus, majd docens Center for Cognitive Science, MIT, Sloan kutatási ösztöndíjas KLTE (ma Debreceni Egyetem), tanársegéd Egyéb szakmai megbízatások: az Acta Linguistica Hungarica társfıszerkesztıje a Natural Language and Linguistic Theory szerkesztıbizottságának tagja a Theoretical Linguistics (Mouton de Gruyter) társszerkesztıje a The Linguistic Review (Kluwer) szerkesztıbizottságának tagja, az MTA Nyelvtudományi Bizottságának tagja, a Nyelvtudományi Társaság Választmányának tagja Több cikluson át a TMB, az OTKA, a Bolyai Kuratórium és a Charles Simonyi ösztöndíjbizottság tagja Nemzetközi projektekben való részvétel: Sprachbund Phenomena, Center for Advanced Study, Wassenaar-Collegium Budapest The typology of the European languages, European Science Foundation Kitüntetések: 2011 Széchenyi-díj

17 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság a Magyar Köztársaság Tisztikeresztje 2004 Palladium díj 2001 Charles Simonyi ösztöndíj Széchenyi professzori ösztöndíj Legfontosabb publikációk É. Kiss, K. (2010): An adjunction analysis of quantifiers and adverbials in the Hungarian sentence, Lingua 120, É. Kiss, K. (2008): Free word order, (non-)configurationality and phases, Linguistic Inquiry 39, É. Kiss, K. (2002): The Syntax of Hungarian. Cambridge: Cambridge University Press, 360 p. É. Kiss, K. (1998): Identificational Focus versus Information Focus, Language 74, É. Kiss, K. (1987): Configurationality in Hungarian. Dordrecht: Reidel, 268 p. MAB-ban betöltött funkciók a MAB tagja: a Bölcsészettudományi Bizottság elnöke, az Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium tagja a Nyelvtudományi Bizottság tagja

18 18 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság FERENCZ ISTVÁN (1944, Edelény) Tel.: (20) Végzettség, tudományos fokozatok 2002 Magyar Mővészeti Akadémia tagja 1998 habilitáció, egyetemi tanári kinevezés 1997 DLA diploma 1976 Mesteriskola; vezetıtervezıi jogosultság 1973 diploma MIF Építész tervezımővész Fıbb munkahelyek, beosztások 2009-tıl Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem (MOME) Doktori Iskola, iskolavezetı MIF, építész tanszék alapítója, tanszékvezetı 1993-tól NAPUR architect építész iroda vezetıje Óbudai Alkotó Közösség 1974-tıl MIF kísérleti mőhely kialakítója szakterv Miskolc (3 éven át szakági fımérnök, 4 éven át mesteriskolán mester szerep, 2 éven át mesteriskolán tanulmányi bizottsági tag) 1973-tól Magyar Iparmővészeti Fıiskola (MIF), építésztervezı, oktató Szakmai háttér, szakmai tevékenység Díjak, elismerések: 2006 Kossuth-díj, Príma Díj 2005 Magyar Mővészetért díj, Steindl Imre-díj 2001 Pro Architektúra díj 1985 Ybl-díj Társadalmi, szakmai szerepvállalás: Magyar Mővészeti Akadémia rendes tagja, az építész tagozat vezetıje Budapesti Mőszaki Egyetem habilitációs és DI tagja, Mestertestületének volt tagja Budapesti Építész Kamara volt vezetıségi tagsága Magyar Építész Kamara volt vezetıségi tagsága Jelentısebb munkák, publikáció: 2006 UEFA EURO 2012 pályázat magyar stadionok / Ferencz Marcel, Détári György, 2006 Puskás Ferenc Stadion nyertes tervpályázat / Ferencz Marcel, Détári György Budapest XII. Lóitató tér CBA üzletház 2002 Next 8. Nemzetközi Velencei Építészeti Biennálé Magyar Pavilon Építésze 1997 MKE Tihanyi Mővésztelepe 1996 Bodrogkeresztúr Lebuj csárda

19 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság Budapest 1996 világkiállítás fıtervezıje Miskolc Avas katolikus egyházi együttes 1990 Frankfurt könyvvásár - Magyarország díszvendég központi tér 1985 Miskolci Egyetem aula, Budapest XIII. kerület mővelıdési ház 1984 Miskolci Egyetem Jogi Kar 1979 Zenemalom Miskolc Könyv /monográfia: 2007 Vallomások - Ferencz István munkássága MAB-ban betöltött funkciók 2012-tıl a MAB tagja, a Mővészeti Bizottság társelnöke, az Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium tagja Rövid bemutatkozás Alkotói hitvallás: Az állandó érték keresése, s abban mőködtetni az eleven lüktetı életet és nyomot építeni a haza földjére.

20 20 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság FODOR GYÖRGY (1958, Nyírbátor) Tel.: (1) Végzettség, tudományos fokozatok 1997 PhD (hittudományok) 1988 habilitáció, egyetemi tanári kinevezés 1984 Római Katolikus Hittudományi Akadémia, ELTE BTK sémi-filológia és arab szak 1991 Pápai Biblikus Intézet, Róma, teológus, orientalista (arab) elıadó Fıbb munkahelyek, beosztások Pázmány Péter Katolikus Egyetem, rektor, a Hittudományi Karon tanszékvezetı egyetemi tanár Szakmai háttér, szakmai tevékenység július PPKE, rektor PPKE Hittudományi Kar Bibliai Nyelvek Tanszék vezetıje PPKE, rektorhelyettes PPKE, rektorhelyettes Hajdúdorogi Egyházmegyében egyházmegyei konzultor Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, az Ószövetségi Szentírástudomány docense fıiskolai fıigazgató, paróchus (Berzék) szemináriumi rektor, fıiskolai fıigazgató Görögkatolikus Hittudományi Fıiskola, teológiai tanár Görögkatolikus Hittudományi Fıiskola, teológiai tanár, szemináriumi rektor Római Katolikus Hittudományi Akadémia, mb. elıadó, két tanévben az EL- TE BTK-n is a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasa (Róma) Görögkatolikus Hittudományi Fıiskola, teológiai tanár, káplán, Debrecen Görög-katolikus Hittudományi Fıiskola (Nyíregyháza), teológiai tanár káplán, püspöki titkár, Nyíregyháza Tudományos/ szakmai, közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Szent Jeromos Bibliatársulat egyházmegyei koordinátora Európai Arabisták és Iszlámológusok Egyesülete tagja Magyar Professzorok Világtanácsa tagja Magyar Hebraisztikai Társaság tagja Bibliai és Ókori Keleti Kutatócsoport társelnöke Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen, vendégprofesszor (1998 óta)

21 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 21 A Katolikus Egyetemek Világszövetségének (IFCU) elnökségi tagja A Budapest-Passau Hittudományi Karok rendezvényeinek és elıadásainak szervezésében, valamint az Ószövetségesek Világszövetségének és bécsi szervezetének (colloquium biblicum) elıadásain rendszeres részt vesz. Tudományos tagság: MTA Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Tudományos Testülete Teológiai Szekció elnöke Szent Jeromos Bibliatársulat egyházmegyei koordinátora Magyar Professzorok Világtanácsa tagja Magyar Hebraisztikai Társaság tagja Bibliai és Ókori Keleti Kutatócsoport társelnöke Magyar Rektori Konferencia elnökségi tagja Nyelvismeret: német, francia, angol, olasz, arab, bibliai nyelvek Jelentısebb publikációk Fodor György: "A prófétizmus jelentısége a monoteizmus megszilárdulásában", in Akik az igazságra oktattak sokakat. A 65 éves Rózsa Huba köszöntése, Budapest Fodor György: "Islam in Hugary, in Parare viam Domino." Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Zakar Ocist. s 75th Birthday, Budapest Fodor György: "Some Aspects of the Internationalising of Catholic Universities", in Europe in a World in Transformation, Budapest Fodor György: "Bibliai és koráni exegézis : A legfontosabb kommentárok2, in A Biblia és a Korán : Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged Fodor György: Jövıvárás az Ószövetségben (Simeon könyvek 7), Pápa Budapest 2009 MAB-ban betöltött funkciók november 1-jétıl a MAB tagja; december 2-tıl a Hittudományi Bizottság elnöke, az Egyetemi Tanári és a Doktori Kollégium tagja

22 22 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság FÜLÖP FERENC (1952, Szank) Tel.: (62) Fax: (62) Végzettség, tudományos fokozatok 2007 az MTA levelezı tagja (szintetikus szerveskémia és a gyógyszerkutatás) 1990 DSc (a kémiai tudomány doktora) 1983 CSc (a kémiai tudomány kandidátusa) 1978 PhD, József Attila Tudományegyetem 1975 József Attila Tudományegyetem, okleveles vegyész Fıbb munkahelyek, beosztások Oktatói pályafutás: SZOTE Gyógyszerkémiai Intézet: az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja az SZTE Szerves Kémiai Tanszék mb. vezetıje SZTE Gyógyszerkémiai Intézet vezetıje a Gyógyszeranalitikai Intézet megbízott vezetıje JATE Szerves Kémiai Tanszék egyetemi tanár docens adjunktus tanársegéd a CHINOIN doktorandusza Kutatási tevékenység: Telített heterociklusok szintézise konformációi, győrő-lánc tautomériavizsgálatok, ciklusos-aminosavak szintézise, önszervezödı-peptidek szerkezete, alkalmazásai, enzimkatalizálta kinetikus és dinamikus rezolválások, enantioszelektív szintézisek, felfedezı gyógyszerkutatás. Tudományos és egyetemi közéleti tevékenység: Magyar Kémikusok Egyesülete tagja Magyar Gyógyszerészeti Társaság tagja MKE Csongrád Megyei Csoport elnöke MTA Gyógyszerészeti Interdiszciplináris Bizottság elnöke MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság elnöke MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Kémiai Szakbizottság elnöke MTESZ Csongrád Megyei Szervezet alelnöke SZTE Gyógyszerésztudományi Kar, dékánhelyettes SZTE Gyógyszertudományok Doktori Iskola vezetıje MTA Kémiai Tudományok Osztálya doktor képviselı; majd tanácskozó tag OTKA Kémia II. zsőrielnök

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére A Villamosmérnöki és Informatikai Kar meghírdetett i állásaira az alábbi

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. Pécs 2012 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem Név: Baladincz Jenő Születési hely, idő: Zalaegerszeg, 1960. július 26. 2002 MBA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 1987 Kutató- fejlesztő-tervező szakmérnök

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

címe: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. Legmagasabb iskolai végzettsége/egyetem,kar,szak,kelte/: BME VIK 1995.

címe: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. Legmagasabb iskolai végzettsége/egyetem,kar,szak,kelte/: BME VIK 1995. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék egyedüli pályázó J A V A S L A T egyetemi docensi kinevezéshez (határozatlan

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Ábrahám György. Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Ábrahám György. Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar H-6720 Szeged, Korányi fs. 10. 36-62-545186, 36-62-545202 NÉV: SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Székesfehérvár, 1955. november 11. MUNKAHELYE

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus ÉLETRAJZA

Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus ÉLETRAJZA Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus 1 ÉLETRAJZA Személyi adatok Neve: Dr.Papp Gyula Születés helye, ideje: Szigetvár, 1937. augusztus 29. Szülei: néhai Dr.Papp Gyula főállatorvos, néhai Eberhardt

Részletesebben

OKTATÁSI HIVATAL. Nyelvvizsgáztatási. Akkreditációs Központ. BME Nyelvvizsgaközpont. British Council Hungary

OKTATÁSI HIVATAL. Nyelvvizsgáztatási. Akkreditációs Központ. BME Nyelvvizsgaközpont. British Council Hungary OKTATÁSI HIVATAL Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ Oktatási Hivatal 1054 Budapest, Báthory u. 10. Telefon: 374-2133, 374-2132 Fax: 374-2497 E-mail: info@nyak.hu Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml

Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml Szakmai önéletrajz 1.1 Személyes adatok: Nevem: Kovács Edith Alice Születési idő, hely: 1971.05.18, Arad Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2015. szeptember 3. ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ JOGI ELNÖKHELYETTES ELNÖKSÉGI KABINET Dr. Péntek Gábor főosztályvezető

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin. dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin. dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: 2007. július-

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Konzorciumi partnerek 1 Konzorcium Budpesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

2001-2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, biológus angol szakfordító

2001-2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, biológus angol szakfordító Ö N É L E T R A J Z D R. K I S S - B A N K Ó É V A N E UR O BI O L ÓGUS KU T AT Ó MTA TERMÉSZETTUDOMÁ N YI KUTATÓKÖZPONT 1 1 1 7. B U DA PEST, MA GYAR TUDÓSO K KÖ R Ú TJA 2. TELE FO N ( + 3 6 ) 1 382 6

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Oklevelei: Építőmérnöki Diploma: 160/1982 Mérnöki Matematikai Szakmérnöki Diploma:

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. Pécs 2013 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. TANULMÁNYOK A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név VÁSÁRHELYI JUDIT Cím 8294 KAPOLCS, KOSSUTH U. 94. Telefon 87/437-012 30/325-3040 Fax E-mail jvasarhelyi@foek.hu Állampolgárság magyar Születési idı 1944. június

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

CURRICULUM VITAE MIROSLAV N. MILIČEVIĆ

CURRICULUM VITAE MIROSLAV N. MILIČEVIĆ Név Cím Munkahely Lakóhely CURRICULUM VITAE MIROSLAV N. MILIČEVIĆ Institute for Digestive Diseases (emésztıszervi betegségek intézete) University Clinical Center, The Surgical Clinic, (egyetemi klinikai

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

ENERGETIKAI ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG VÁLASZTOTTBÍRÓI NÉVJEGYZÉK

ENERGETIKAI ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG VÁLASZTOTTBÍRÓI NÉVJEGYZÉK ENERGETIKAI ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG VÁLASZTOTTBÍRÓI NÉVJEGYZÉK (Lezárva: 2009. február 16.) ELNÖK: ELNÖKSÉGI TAGOK: Dr. Faludi Zoltán Dr. Berzeviczi Attila Dr. Grmela Zoltán Dr. Lajer Zsolt Dr. Szentkereszty

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Doktori képzés a 375 éves Eötvös Loránd Tudományegyetemen, s a 65 éves ELTE Meteorológiai Tanszékén

Doktori képzés a 375 éves Eötvös Loránd Tudományegyetemen, s a 65 éves ELTE Meteorológiai Tanszékén Meteorológus Vándorgyőlés 2010. augusztus 30-31. - Eger --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Doktori képzés a 375 éves Eötvös Loránd

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben