AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24"

Átírás

1 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24 A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelı Bizottsága, Titkársága Budapest 2012 E L E K T R O N I K U S K I A D Á S

2 2 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság TARTALOM ELİSZÓ 3 A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG 4 A MAB FELÜLVIZSGÁLATI BIZOTTSÁGA 5 A MAB FELÜGYELİ BIZOTTSÁGA 5 A MAB TAGJAI 6 A MAB ELNÖKE 7 A MAB TAGJAI 10 A MAB FELÜLVIZSGÁLATI BIZOTTSÁGA TAGJAI 44 A MAB FELÜGYELİ BIZOTTSÁGA TAGJAI 50 A MAB TITKÁRSÁG MUNKATÁRSAI 56 FİTITKÁR 56 FİTITKÁRHELYETTES 57 GAZDASÁGI IGAZGATÓ 57 REFERENSEK 58 IRODAVEZETİ 63 ÜGYINTÉZİK 63 GYES-EN LÉVİ KOLLÉGÁK 65

3 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 3 Elıszó A felsıoktatási törvényben megfogalmazottak szerint március elsejével Miniszterelnök úr, Réthelyi Miklós miniszter úr felterjesztésére kinevezte a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság 18 tagját, akik a magyar tudományos közélet elismert tagjai, neves szakemberek, egyetemi katedrák professzorai, a hazai mővészeti élet kiváló reprezentánsai, kutatóintézetek tudományos tanácsadói, sıt többen korábban egyetemeken dékáni vagy rektori feladatokat láttak el. Kiválasztásukban részt vett a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Mővészeti Akadémia, az Egyházak, a Magyar Rektori Konferencia és a Nemzeti Erıforrás Minisztériumát vezetı miniszter is. Ezen új Testületben az egyetemi hallgatókat a törvényi elıírások szerint a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke képviseli. A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) korábbi hagyományait követve mutatjuk be a testület tagjainak életútját, tudományos szakmai életrajzaikkal. Budapest, július 11. Balázs Ervin a MAB elnöke

4 4 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai Név Balázs Ervin* elnök Gyıry Kálmán alelnök Klinghammer István alelnök Bakacsi Gyula Bojárszky András Fokozat /cím/ tagság Szakterület az MTA növénytermesztési és rendes tagja kertészeti tudományok az MTA matematika- és számítástudományok rendes tagja az MTA rendes tagja CSc Csanády Márton PhD É. Kiss Katalin* az MTA levelezı tagja Ferencz István DLA építımővészet Fodor György* Fülöp Ferenc PhD az MTA levelezı tagja Munkahely, beosztás ATK-MI, osztályvezetı, ELTE, kutatóprofesszor Debreceni Egyetem, professor emeritus földtudományok, környezettudományok professor emeritus ELTE, ANNYE, Budapesti Corvinus gazdálkodás- és szervezéstudományok Egyetem, egyetemi docens Doktoranduszok Országos Szövetsége, elnök informatikai tudományok Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola, multidiszciplináris társadalomtudományok fıiskolai tanár MTA Nyelvtudományi nyelvtudományok Intézet, kutatóprofesszor, PPKE, egyetemi tanár hittudományok, nyelvtudományok gyógyszerészeti tudományok, kémiai tudományok Gazdag Ferenc DSc politikatudományok Gerber Gábor CSc biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Hebling János DSc fizikai tudományok Jobbágy Ákos DSc Kóczy T. László DSc Korinek László Nusser Zoltán az MTA levelezı tagja az MTA levelezı tagja villamosmérnöki tudományok informatikai tudományok, villamosmérnöki tudományok állam- és jogtudományok biológiai tudományok, elméleti orvostudományok Vigh Andrea DLA zenemővészet * második ciklusban tag Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem, egyetemi tanár; Napur Architect Kft., ügyvezetı Delegáló MTA miniszter MRK miniszter DOSZ református egyház miniszter MMA Pázmány Péter Katolikus katolikus Egyetem, egyetemi tanár egyház Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár miniszter Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár MRK Semmelweis Egyetem ÁOK, egyetemi docens miniszter Pécsi Tudományegyetem, miniszter egyetemi tanár Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi MRK Egyetem, egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, BME, egyetemi miniszter tanár Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár; Rendészeti Szemle, fıszerkesztı MTA KOKI, kutatóprofesszor Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem, egyetemi docens MTA miniszter miniszter

5 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 5 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága Név Fokozat Munkahely Delegáló Szekeres Júlia* Pécsi Tudományegyetem ÁOK Mikrobiológiai Intézet, egyetemi tanár DSc MRK elnök Michelberger Pál* az MTA rendes Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi tagja Egyetem, professor emeritus MRK Pléh Csaba* az MTA rendes Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi tagja Egyetem, egyetemi tanár MAB * második ciklusban tag Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Felügyelı Bizottsága Török Ádám elnök Lénárd László Máthé Gábor április 20-tól Név Fokozat Munkahely Delegáló az MTA rendes tagja Pannon Egyetem, egyetemi tanár MTA az MTA rendes tagja Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár MRK CSc Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár NEFMI

6 6 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai március február 28.

7 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 7 A MAB elnöke BALÁZS ERVIN (1948, Budapest) Tel.: (22) Fax: (22) Honlap: Végzettség, tudományos fokozatok 2001 MTA rendes tagja 1995 MTA levelezı tagja 1988 DSc (biológiai tudományok) 1986 doctorat d etat Université Louis Pasteur Strasbourg, molekuláris biológia 1977 Ph.D. (növényélettan), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 1972 MSc Kertészmérnök, Budapesti Corvinus Egyetem Fıbb munkahelyek, beosztások igazgatóhelyettes 2005 MTA Mezıgazdasági Kutatóintézete Alkalmazott Genomikai Osztály, Martonvásár, osztályvezetı Környezetbiotechnológiai Biztonsági Kutatóintézet, MBK Gödöllı, igazgató MBK, Gödöllı, fıigazgató Biotechnológiai Osztály MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, Budapest, osztályvezetı Friedrich Miescher Intézet, Basel, Svájc, tudományos munkatárs Institue de Biologie Moléculaire et Cellulaire de CNRS Strasbourg, Franciaország, posztdoktor MTA Növényvédelmi Kutatóintézet (Budapest), tudományos munkatárs Növénykórtani Tanszék, Cornell Egyetem, Ithaca, NY. USA, posztdoktor Szakmai háttér, szakmai tevékenység Részvétel nemzetközi szervezetek munkájában: Pannonian Plant Biotechnology Association elnöke ISBR Board tagja CGIAR tagja UNESCO Magyar Bizottságának Természettudományi alelnöke Közép-kelet Európai országok Biosafety szabályozás Végrehajtó Tanácsának elnöke OECD Fenntartható Mezıgazdaság Kutatási Együttmőködés Programja (1997 Téma III. Coordinator és Végrehajtó Tanács tagja, 2005-tıl elnöke 2010-tıl Kormányzótanács speciális tanácsadója) UNESCO-BETCEN, igazgató

8 8 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság UNESCO-BAC CBD Biosafety szakértıi csoport UNEP Biosafety munkacsoport ISPMB, tiszteletbeli konzul UNCED Agenda 21. fejezet Európa Tanács CDPE GMO munkacsoport Részvétel hazai tudományos szervezetek munkájában: MTA ÁKT Élettudományi Kuratórium, tag MTA Elnöki Infrastrukturális Bizottság, tag Bolyai János ösztöndíj kuratórium, tag OTKA AG 3, elnök OTKA Élettudományi Kollégium, tag OTKA AG 1, elnök Bolyai János ösztöndíj agrár szakzsüri, elnök Tudományos kitüntetések, díjak: 2008 Ipolyi Arnold Díj 2005 International Institute of Biotechnology érme (Royal Society of Arts, London) 2005 Manninger Rezsı emlékérem a Magyar Mikrobiológiai Társaság Díja 2004 Nyugat-magyarországi Egyetem Mosonmagyaróvár tiszteletbeli doktora 2001 Blaise Pascal Nemzetközi Kutatási Katedra Paris, Ile de France 2000 Széchenyi Díj Széchenyi Professzori Ösztöndíj Nyelvismeret: angol, francia, orosz, német Tudományterületek: növényi vírusok szerkezete és replikációja, növényrezisztencia, génsebészet, biotechnológia, genomika, biosafety szabályozás és etikai kérdések Jelentısebb publikációk Á., Gellért, E., Balázs (2010): The solution structures of the Cucumber mosaic virus and Tomato aspermy virus coat proteins explored with molecular dynamics simulations, Journal of Molecular Graphics and Modelling, 28., pp Soós, V., Sebestyén, E., Juhász, A., Pintér, J., Light, M.E., Van Staden, J. and Balázs, E. (2009): Stress-related genes define essential steps in the response of maize seedlings to smoke-water, Functional and Integrative Genomics, Volume 9, Number 2, pp Vaughan, D.A., Balázs, E., Heslop-Harrison, J.S. (2007): From Crop Domestication to Super-domestication, Annals of Botany 100, pp Bukovinszki, Á., R., Götz, E., Johansen, E., Maiss, Balázs, E. (2007): The role of the coat protein region in symptom formation on Physalis floridana varies between PVY strains, Virus Research 127, pp Gellért, Á., Salánki, K., Náray Szabó, G. and Balázs, E. (2005): Homology Modeling And Structure Based Functional Analysis of Five Cucmouvirus Coat Proteins, Journal of Molecular Graphics and Modelling 5511, pp

9 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 9 MAB-ban betöltött funkciók a MAB elnöke a MAB alelnöke a MAB tagja; az Agrártudományi Bizottság elnöke, a Doktori Kollégium elnöke Rövid bemutatkozás Tudományos kutatási területem fı iránya a molekuláris növénykórtan, különös tekintettel a növényi vírusok genom szervezıdésének feltárására, az egyes vírusgének funkcióinak azonosítására. Egy nemzetközi kutatócsoport tagjaként a világon elsıként határoztuk meg egy vírus teljes elsıdleges szerkezetét, majd a vírus promóterére alapozva növényi génsebészeti alkalmazásra fejlesztettem vektort. Alapító tudományos fıigazgatója voltam a gödöllıi Mezıgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontnak, több mint tíz éven át. Az elmúlt öt évben a martonvásári Mezıgazdasági Kutatóintézet oktatási igazgatóhelyetteseként egy új alkalmazott genomikai osztály kialakításával a növénynemesítés molekuláris alapjain folytatom kutatómunkámat, a növényi magvak csírázásának molekuláris mechanizmusának tanulmányozása területén. Az elmúlt mintegy két évtized alatt 15 PhD fokozatot szerzett tanítványom volt, s most is hárman a tanulmányaik különbözı stádiumaiban végzik irányításom alatt kísérleteiket.

10 10 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság A MAB tagjai BAKACSI GYULA (1959, Szeged) Tel.: (1) , + 40 (266) Fax: (1) , + 40 (266) Végzettség, tudományos fokozat 1994 CSc (közgazdaságtudományok) 1988 PhD (közgazdaságtudományok) 1983 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE), Ipar szak Fıbb munkahelyek, beosztások Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti magatartás tanszék tanszékvezetı, Vezetéstudományi Intézet, igazgató helyettes, Corvinus School of Management MBA, programigazgató Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gazdaság- és Humántudományok Kara (Csíkszereda), dékán Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Egyetempolitikai és fejlesztési rektorhelyettes 2004 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, gazdasági rektor helyettes 2003 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karok Üzleti Tudományok Tanszék, tanszékvezetı, társult oktató Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és szervezési tanszék, a tanszéki "Szervezeti magatartás" projekt vezetıje, adjunktus ( ), majd docens (1994 ), tanszékvezetı helyettes MKKE Ipari Üzemszervezési Tanszék, tanársegéd MTA-MKKE "Szocialista vállalat" Országos Távlati Tudományos Kutatási Fıirány Koordinációs titkárság, tudományos munkatárs Szakmai háttér, szakmai tevékenység Kutatási tapasztalat: Gazda(g)ság és kultúra a jövıorientált versenyképesség kulturális meghatározottsága (a GLOBE kutatás alapján) címő OTKA T kutatás vezetıje Szervezeti kultúra- szervezeti tanulás (a kultúra-váltás változás menedzsmentje az ezredforduló Magyarországán) címő FKFP-0310/2000 pályázat programvezetıje "Versenyben a világgal kutatási program Szervezeti kultúra, emberi erıforrás menedzsment, szervezeti tanulás alprojekt-vezetıje

11 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság A változó magyar szervezetek vezetése (Managing the changing Hungarian Enterprises) címő magyar-amerikai kutatási program résztvevıje (hat magyar joint venture szervezeti tanulási folyamatának longitudinális kérdıíves vizsgálata) Az MTA TS 1/4 OKKFT alirány felelıse és a Vezetıi magatartás kutatási témájának vezetıje (több tucat magyar szervezet 2566 közép és felsı szintő vezetıjére kiterjedı kérdıíves vizsgálat) A birmingham-i Aston University által koordinált a Mikro-elektronika alkalmazásának hatása a szolgáltatási szektorban (Microelectronics in the Service Sector) címő, hat országra kiterjedı nemzetközi kutatási program magyar kutatócsoportjának tagja 2006 Szervezeti kultúra és leadership (menedzsment) a telekommunikációs szektorban a GLOBE kutatás alapján Magyar Telekom K+F Alap pályázat (e kutatás keretében: GLOBE Romania. A GLOBE kutatás kiterjesztése Romániára, 11 romániai egyetem közremőködésével) 1994 Country Co-Investigator (CCI) a Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE) Robert J. House (Wharton School) által koordinált, 62 országra kiterjedı nemzetközi kutatási programban Egyéb tisztségek: 2010 E-Star Alternatív Energiaszolgáltató NyRt. (volt Regionális Fejlesztési Vállalat Rt.) Felügyelı Bizottság, és Audit Bizottság, tag 2010 MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. Felügyelı Bizottság, elnök 2007 Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (TVK Nyrt.) Felügyelı Bizottság, és Audit Bizottság tag 2006 Societatea InternaŃională de Cercetare în Leadership şi Cultură OrganizaŃională (COLEAD) nemzetközi tudományos kutatási egyesület, elnök PEMÜ Rt Felügyelı Bizottság, elnök 2003 Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság, elnök Martonvásár Önkormányzat testületének tagja (képviselı), a testület Pénzügyi, Településfejlesztési és Költségvetési Bizottság, elnök Pannonplast Rt Felügyelı Bizottság, tag i-vent Vagyonkezelı Rt Felügyelı Bizottság, elnök Postabank és Takarékpénztár Rt. Felügyelı Bizottság, tag Mathias Corvinus Collegium tevékenységét támogató Tihanyi Alapítvány, kurátor Selye János Egyetemért Alapítvány (Révkomárom), kurátor Postabank és Takarékpénztár Rt. Igazgatóság, tag Pénzintézeti Központ Bank Rt. Felügyelı Bizottság, elnök 1996 Bakony Fém- és Elektromoskészülék Mővek Rt. Felügyelı Bizottság, tag, majd elnök 1995 PEMÜ Kft (1997-tıl Rt) Felügyelı Bizottság, tag, 1996-tıl elnök-helyettes 1995 Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma, elnök MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság, titkár Bakony Fém- és Elektromoskészülék Mővek Rt Igazgatóság, elnök Pfizer Biogal Kémiai Kereskedelmi Kft Felügyelı Bizottság, tag BIOGAL Gyógyszergyár Rt Igazgatóság, tag Bakony Fém- és Elektromoskészülék Mővek Felügyelı Bizottság, tag

12 12 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság Tudományos kitüntetések, díjak: 2011 Mestertanár, XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem 2010 Magyar Felsıoktatásért Emlékplakett 2007 Mestertanár (Országos Tudományos Diákköri Tanács) 2005 Egyetemért emlékérem (Budapesti Corvinus Egyetem) 2002 Kenneth Rice Award for Excellence in Teaching (Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem) 2002 A Rajk László Szakkollégium Tanára cím 2001 Imrek Viktor Pro Sciencia aranyérmes egyetemi hallgató témavezetıje (Országos Tudományos Diákköri Tanács) 1998 Jubileumi Emlékérem (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) 1993 Bodnár Viktória Pro Sciencia aranyérmes egyetemi hallgató témavezetıje (Országos Tudományos Diákköri Tanács) 1988 Miniszteri Dicséret (Mővelıdési Miniszter) Nyelvismeret: angol Tudományág, kutatási területek: Gazdálkodás- és szervezéstudományok; nemzeti és szervezeti kultúra és leadership (GLOBE kutatás), kultúra és versenyképesség, gazdasági fejlettség. Jelentısebb publikációk Bakacsi Gyula (2012): "A GLOBE-kutatás kultúraváltozóinak vizsgálata faktoranalízis segítségével", Vezetéstudomány, pp Bakacsi Gyula (2011): "Egy újra felfedezett óriás: Chester Barnard ( )", In: Dobák Miklós - Bakacsi Gyula -Kiss Csaba: Stratégia és Menedzsment. Tanulmányok Balaton Károly tiszteletére (ISBN ), pp Bakacsi Gyula: "Együttmőködni nem kell, hanem érdemes!", Harvard business review magyar kiadás, szeptember, pp Bakacsi Gyula (2010): "Válság - Menedzsment. Válságmenedzsment (Gondolatok a vezetıi felelısségrıl válság idején)", Ünnepi tanulmányok Balásházy Mária tiszteletére. Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdasági Jogi Intézet (ISBN ), pp Gyula Bakacsi: "Managing Crisis: Single-loop or double-loop learning?", Strategic Management, Vol. 15 (2010), No. 3., pp. 3-9 Bakacsi Gyula (2010): A szervezeti magatartás alapjai, Aula Kiadó, Budapest, 284 p. MAB-ban betöltött tisztségek 2012-tıl a MAB tagja, a Társadalomtudományi Bizottság társelnöke

13 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 13 BOJÁRSZKY ANDRÁS (1979, Budapest) Tel.: (30) Végzettség, tudományos fokozatok PPKE ITK mőszaki informatikus PPKE JÁK, jogász PPKE ITK PhD program Kutatási terület Vezeték nélküli szenzoriális hálózatok energiafelhasználásának optimalizálása Nyelvismeret: angol, német MAB-ban betöltött funkciók 2012-tıl a MAB tagja, a Mőszaki Tudományi Bizottsága tagja

14 14 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság CSANÁDY MÁRTON (1966, Budapest) Tel.: Végzettség, tudományos fokozatok 2003 PhD (nemzetközi kapcsolatok), BCE 1998 ELTE, kulturális antropológus 1991 Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) szociológus, esztétika szakos elıadó Fıbb munkahelyek, beosztások KRE, kommunikációs és kutatási igazgató BKF, fıiskolai tanár BKF, Európai Tanulmányok Intézet igazgató, fıiskolai docens Felsıoktatási Kutatóintézet, tudományos fımunkatárs Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Web Szerkesztıségi Osztály vezetıje, diplomata, vezetı tanácsos Nemzetközi és Határon Túli Felsıoktatás Fejlesztési Programiroda, igazgató KJF, Budapesti Kommunikációs és Közgazdasági Intézet igazgató KJF, Kommunikáció Tanszék, tanszékvezetı helyettes, adjunktus Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE) Ph.D. ösztöndíjas 1992 Oktatáskutató Intézet, tudományos segédmunkatárs Szervezeti tagságok: Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Köztestületi tag, IX. osztály Magyar Szociológiai Társaság Magyar Kulturális Antropológiai Társaság Díjak, elismerések: 2007 Országos Társadalomtudományi XXVIII. OTDK Szociológia szekciójában elismerı oklevél témavezetıi tevékenységért 2003 Selye János Egyetemért Alapítvány (Szlovákia) díszoklevele Országos Társadalomtudományi TDK, Szociológia szekciója: Elsı- és külön díj Nyelvismeret: angol, orosz, francia Legjelentısebb publikációk Személyi, L. and Csanády, M. (2011) Some Sociological Aspects of Skilled Migration from Hungary, Acta Universitatis Sapientiae, Vol. 1, pp Csanády, M. (2010) Az Európai Unió és a nemzetközi szervezetek a magyarok szemével nézve, In: Rosta Gergely - Tomka Miklós (szerk.) Mit értékelnek a magyarok? - Az

15 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 15 Európai Értékrend Vizsgálat évi magyar eredményei. Faludi Ferenc Akadémia, OCIPE Magyarország, p. 16. Csanády, M.: Makrotrendek: avagy valóban jönnek-e a kínaiak? A kínai népesedés és gazdaság trendjeinek nemzetközi összehasonlítása 1820-tól napjainkig BKF Annales, 2009, pp Csanády, M. (2008) Magyarország versenyképességének változása a rendszerváltástól napjainkig és a es gazdasági világválság Kommunikáció, Média, Gazdaság, 2008/2, pp Csanády, M., Kmetty, Z., Kucsera, T. G., Személyi L., Tarján G.: A magyar képzett migráció a rendszerváltás óta Magyar Tudomány, 2008/5, pp MAB-ban betöltött funkciók a MAB tagja, a Társadalomtudományi Bizottság tagja

16 16 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság É. KISS KATALIN (1949, Debrecen) Tel.: (1) / 154 Fax: (1) Honlap: elmnyelv/ekiss/index.html Végzettség, tudományos fokozatok 2007 a Magyar Tudományos Akadémia levelezı tagja 2005 az Academia Europaea tagja 1995 habilitáció, ELTE 1991 DSc (a nyelvtudomány doktora) 1979 CSc (a nyelvtudomány kandidátusa) 1973 KLTE, PhD (bölcsészdoktor) 1972 Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE, ma DE), magyar-angol szakos középiskolai tanár Munkahelyek, beosztások Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Elméleti Nyelvészet Tanszék, egyetemi tanár; a Nyelvészeti Doktori iskola vezetıje MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos munkatárs, fımunkatárs, majd kutatóprofesszor Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, Mellon kutatói ösztöndíjas ELTE, adjunktus, majd docens Center for Cognitive Science, MIT, Sloan kutatási ösztöndíjas KLTE (ma Debreceni Egyetem), tanársegéd Egyéb szakmai megbízatások: az Acta Linguistica Hungarica társfıszerkesztıje a Natural Language and Linguistic Theory szerkesztıbizottságának tagja a Theoretical Linguistics (Mouton de Gruyter) társszerkesztıje a The Linguistic Review (Kluwer) szerkesztıbizottságának tagja, az MTA Nyelvtudományi Bizottságának tagja, a Nyelvtudományi Társaság Választmányának tagja Több cikluson át a TMB, az OTKA, a Bolyai Kuratórium és a Charles Simonyi ösztöndíjbizottság tagja Nemzetközi projektekben való részvétel: Sprachbund Phenomena, Center for Advanced Study, Wassenaar-Collegium Budapest The typology of the European languages, European Science Foundation Kitüntetések: 2011 Széchenyi-díj

17 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság a Magyar Köztársaság Tisztikeresztje 2004 Palladium díj 2001 Charles Simonyi ösztöndíj Széchenyi professzori ösztöndíj Legfontosabb publikációk É. Kiss, K. (2010): An adjunction analysis of quantifiers and adverbials in the Hungarian sentence, Lingua 120, É. Kiss, K. (2008): Free word order, (non-)configurationality and phases, Linguistic Inquiry 39, É. Kiss, K. (2002): The Syntax of Hungarian. Cambridge: Cambridge University Press, 360 p. É. Kiss, K. (1998): Identificational Focus versus Information Focus, Language 74, É. Kiss, K. (1987): Configurationality in Hungarian. Dordrecht: Reidel, 268 p. MAB-ban betöltött funkciók a MAB tagja: a Bölcsészettudományi Bizottság elnöke, az Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium tagja a Nyelvtudományi Bizottság tagja

18 18 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság FERENCZ ISTVÁN (1944, Edelény) Tel.: (20) Végzettség, tudományos fokozatok 2002 Magyar Mővészeti Akadémia tagja 1998 habilitáció, egyetemi tanári kinevezés 1997 DLA diploma 1976 Mesteriskola; vezetıtervezıi jogosultság 1973 diploma MIF Építész tervezımővész Fıbb munkahelyek, beosztások 2009-tıl Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem (MOME) Doktori Iskola, iskolavezetı MIF, építész tanszék alapítója, tanszékvezetı 1993-tól NAPUR architect építész iroda vezetıje Óbudai Alkotó Közösség 1974-tıl MIF kísérleti mőhely kialakítója szakterv Miskolc (3 éven át szakági fımérnök, 4 éven át mesteriskolán mester szerep, 2 éven át mesteriskolán tanulmányi bizottsági tag) 1973-tól Magyar Iparmővészeti Fıiskola (MIF), építésztervezı, oktató Szakmai háttér, szakmai tevékenység Díjak, elismerések: 2006 Kossuth-díj, Príma Díj 2005 Magyar Mővészetért díj, Steindl Imre-díj 2001 Pro Architektúra díj 1985 Ybl-díj Társadalmi, szakmai szerepvállalás: Magyar Mővészeti Akadémia rendes tagja, az építész tagozat vezetıje Budapesti Mőszaki Egyetem habilitációs és DI tagja, Mestertestületének volt tagja Budapesti Építész Kamara volt vezetıségi tagsága Magyar Építész Kamara volt vezetıségi tagsága Jelentısebb munkák, publikáció: 2006 UEFA EURO 2012 pályázat magyar stadionok / Ferencz Marcel, Détári György, 2006 Puskás Ferenc Stadion nyertes tervpályázat / Ferencz Marcel, Détári György Budapest XII. Lóitató tér CBA üzletház 2002 Next 8. Nemzetközi Velencei Építészeti Biennálé Magyar Pavilon Építésze 1997 MKE Tihanyi Mővésztelepe 1996 Bodrogkeresztúr Lebuj csárda

19 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság Budapest 1996 világkiállítás fıtervezıje Miskolc Avas katolikus egyházi együttes 1990 Frankfurt könyvvásár - Magyarország díszvendég központi tér 1985 Miskolci Egyetem aula, Budapest XIII. kerület mővelıdési ház 1984 Miskolci Egyetem Jogi Kar 1979 Zenemalom Miskolc Könyv /monográfia: 2007 Vallomások - Ferencz István munkássága MAB-ban betöltött funkciók 2012-tıl a MAB tagja, a Mővészeti Bizottság társelnöke, az Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium tagja Rövid bemutatkozás Alkotói hitvallás: Az állandó érték keresése, s abban mőködtetni az eleven lüktetı életet és nyomot építeni a haza földjére.

20 20 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság FODOR GYÖRGY (1958, Nyírbátor) Tel.: (1) Végzettség, tudományos fokozatok 1997 PhD (hittudományok) 1988 habilitáció, egyetemi tanári kinevezés 1984 Római Katolikus Hittudományi Akadémia, ELTE BTK sémi-filológia és arab szak 1991 Pápai Biblikus Intézet, Róma, teológus, orientalista (arab) elıadó Fıbb munkahelyek, beosztások Pázmány Péter Katolikus Egyetem, rektor, a Hittudományi Karon tanszékvezetı egyetemi tanár Szakmai háttér, szakmai tevékenység július PPKE, rektor PPKE Hittudományi Kar Bibliai Nyelvek Tanszék vezetıje PPKE, rektorhelyettes PPKE, rektorhelyettes Hajdúdorogi Egyházmegyében egyházmegyei konzultor Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, az Ószövetségi Szentírástudomány docense fıiskolai fıigazgató, paróchus (Berzék) szemináriumi rektor, fıiskolai fıigazgató Görögkatolikus Hittudományi Fıiskola, teológiai tanár Görögkatolikus Hittudományi Fıiskola, teológiai tanár, szemináriumi rektor Római Katolikus Hittudományi Akadémia, mb. elıadó, két tanévben az EL- TE BTK-n is a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasa (Róma) Görögkatolikus Hittudományi Fıiskola, teológiai tanár, káplán, Debrecen Görög-katolikus Hittudományi Fıiskola (Nyíregyháza), teológiai tanár káplán, püspöki titkár, Nyíregyháza Tudományos/ szakmai, közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Szent Jeromos Bibliatársulat egyházmegyei koordinátora Európai Arabisták és Iszlámológusok Egyesülete tagja Magyar Professzorok Világtanácsa tagja Magyar Hebraisztikai Társaság tagja Bibliai és Ókori Keleti Kutatócsoport társelnöke Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen, vendégprofesszor (1998 óta)

21 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság 21 A Katolikus Egyetemek Világszövetségének (IFCU) elnökségi tagja A Budapest-Passau Hittudományi Karok rendezvényeinek és elıadásainak szervezésében, valamint az Ószövetségesek Világszövetségének és bécsi szervezetének (colloquium biblicum) elıadásain rendszeres részt vesz. Tudományos tagság: MTA Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Tudományos Testülete Teológiai Szekció elnöke Szent Jeromos Bibliatársulat egyházmegyei koordinátora Magyar Professzorok Világtanácsa tagja Magyar Hebraisztikai Társaság tagja Bibliai és Ókori Keleti Kutatócsoport társelnöke Magyar Rektori Konferencia elnökségi tagja Nyelvismeret: német, francia, angol, olasz, arab, bibliai nyelvek Jelentısebb publikációk Fodor György: "A prófétizmus jelentısége a monoteizmus megszilárdulásában", in Akik az igazságra oktattak sokakat. A 65 éves Rózsa Huba köszöntése, Budapest Fodor György: "Islam in Hugary, in Parare viam Domino." Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Zakar Ocist. s 75th Birthday, Budapest Fodor György: "Some Aspects of the Internationalising of Catholic Universities", in Europe in a World in Transformation, Budapest Fodor György: "Bibliai és koráni exegézis : A legfontosabb kommentárok2, in A Biblia és a Korán : Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged Fodor György: Jövıvárás az Ószövetségben (Simeon könyvek 7), Pápa Budapest 2009 MAB-ban betöltött funkciók november 1-jétıl a MAB tagja; december 2-tıl a Hittudományi Bizottság elnöke, az Egyetemi Tanári és a Doktori Kollégium tagja

22 22 A MAB tagjai, FvB, FB, titkárság FÜLÖP FERENC (1952, Szank) Tel.: (62) Fax: (62) Végzettség, tudományos fokozatok 2007 az MTA levelezı tagja (szintetikus szerveskémia és a gyógyszerkutatás) 1990 DSc (a kémiai tudomány doktora) 1983 CSc (a kémiai tudomány kandidátusa) 1978 PhD, József Attila Tudományegyetem 1975 József Attila Tudományegyetem, okleveles vegyész Fıbb munkahelyek, beosztások Oktatói pályafutás: SZOTE Gyógyszerkémiai Intézet: az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja az SZTE Szerves Kémiai Tanszék mb. vezetıje SZTE Gyógyszerkémiai Intézet vezetıje a Gyógyszeranalitikai Intézet megbízott vezetıje JATE Szerves Kémiai Tanszék egyetemi tanár docens adjunktus tanársegéd a CHINOIN doktorandusza Kutatási tevékenység: Telített heterociklusok szintézise konformációi, győrő-lánc tautomériavizsgálatok, ciklusos-aminosavak szintézise, önszervezödı-peptidek szerkezete, alkalmazásai, enzimkatalizálta kinetikus és dinamikus rezolválások, enantioszelektív szintézisek, felfedezı gyógyszerkutatás. Tudományos és egyetemi közéleti tevékenység: Magyar Kémikusok Egyesülete tagja Magyar Gyógyszerészeti Társaság tagja MKE Csongrád Megyei Csoport elnöke MTA Gyógyszerészeti Interdiszciplináris Bizottság elnöke MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság elnöke MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Kémiai Szakbizottság elnöke MTESZ Csongrád Megyei Szervezet alelnöke SZTE Gyógyszerésztudományi Kar, dékánhelyettes SZTE Gyógyszertudományok Doktori Iskola vezetıje MTA Kémiai Tudományok Osztálya doktor képviselı; majd tanácskozó tag OTKA Kémia II. zsőrielnök

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2001. évi mőködésérıl Budapest 2002 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Országos Doktori Jegyzék III.

Országos Doktori Jegyzék III. Országos Doktori Jegyzék III. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2001 A kiadvány megjelenését az Oktatási Minisztérium támogatta. ISSN 1419-9491 Országos Doktori Jegyzék III. 3 Kedves Kollegák! Örömmel

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Dékáni pályázat Rusvai Miklós 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Eddig végzett szakmai, vezetıi, tudományos és oktatói munka, tudományos illetve szakmai

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013)

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) 1. Bakonyi István Három évtizeden keresztül oktattam az orosz nyelvet a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, a jelenleg Budapesti Corvinus Egyetemen.

Részletesebben

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013.

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin könyve új színfoltot képez az emberi erőforrás menedzsment hazai szakirodalmában. Noha ezen a területen számos tudományos

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 Bevezetõ Kedves Olvasók! A 20 éves fennállását ünneplô Magyar Rektori Konferencia nevében tisztelettel nyújtom át Önöknek kiadványunkat, a magyar felsôoktatási

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít.

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. életrajzok 1. Ács Erzsébet (Karcag, 1946.) Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. 2. Adamik Tamás (Kecskemét,

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben

SAJTÓANYAG Gábor Dénes-Díj 2014

SAJTÓANYAG Gábor Dénes-Díj 2014 Gábor Dénes-díj átadási ünnepség 2014. december 18. A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló,

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI

JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI 2 j u n i o r prima díj 2014 A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért

Részletesebben

Újfalussy Balázs. Cserti József

Újfalussy Balázs. Cserti József A jelölőbizottság jelentése az ELFT közgyűlésének Az ELFT jelölőbizottsága ez év február végén levelet küldött minden szakosztály, szakcsoport és területi csoport elnökének és titkárának, s abban kérte,

Részletesebben

Öntudatos küldetés és szolgálat

Öntudatos küldetés és szolgálat Prof. dr. Roska Tamás könyvajánlója Öntudatos küldetés és szolgálat Gondolatok az Örökségünk kötelez címő könyv olvasásakor - Pálinkás Józseffel beszélget Csőrös Csilla, Kairosz Kiadó, Budapest, 2009 Egyhuzamban

Részletesebben

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése 2012. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése Az Óbudai Egyetem Szenátusának Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülésére ez évben szeptember

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói tevékenység kezdete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián.

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben