SZEGÉNYSÉG, CIGÁNYSÁG PROGRAM KERTÉSZET együttmûködési lehetõségeinek bõvítését másodlagos programcélként

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGÉNYSÉG, CIGÁNYSÁG PROGRAM KERTÉSZET 2000. együttmûködési lehetõségeinek bõvítését másodlagos programcélként"

Átírás

1 A 2001-es év fordulópont volt az alapítvány életében. Már évekkel ezelõtt tudtuk, hogy fõ támogatóink, az amerikai magánadományozók, akiknek folyamatos bizalmát a kezdetektõl fogva általános támogatás formájában élveztük, kivonulóban vannak az országból. Felkészültünk a váltásra, ami ebben az esetben európai és hazai források felkutatását jelentette, amelyek segítségével eleget tudunk tenni eredeti célkitûzésünknek, a formálódó civil társadalom támogatásának. Elsõsorban azt kerestük, hogyan tudjuk a helyi roma szervezetek saját kezdeményezésen alapuló jövedelemgeneráló tevékenységét erõsíteni. Ugyanakkor az is világos volt, hogy számos helyi szervezet, akikkel régóta kapcsolatban vagyunk, már kinõtte az Autonómia kereteit, képes nagyobb léptékû programokat megvalósítani. Ennek alapján számot vetettünk azzal, hogy a közvetlen adományozás nem kizárólagos formája a lehetõségek bõvítésének. A mindig is végzett fejlesztõ munka nagyobb hangsúlyt kapott. A 2001-es tevékenység struktúra jól mutatja a változást. Az alapítvány amellett, hogy igyekszik megtartani az adományozást, egyre több képzést vagy képzéssel összefüggõ programot csinál, amelynek eredményeként támogatottaink saját maguk megtalálják a forrásokat. Többszintû támogatási rendszerünk lehetõvé teszi, hogy más adományozókkal együttmûködve valósítsuk meg elképzeléseinket was a turning point in the life of our foundation. For a long time we have been aware of the coming withdrawal of the private American foundations, our main supporters, from Hungary. We enjoyed their generous and continuous trust from the very beginning in the form of core grants. We were prepared to meet the challenges of the change. This meant the search for European and Hungarian resources, generating own income, so that we could fulfill our mission, to support the emerging civil society. We were looking for resources to strengthen the income generating activities of the Roma, based on local initiatives. At the same time it is clear that some of our old grantees have grown, and they are able to accomplish even larger programs than ours. Based on this experience we realized that direct grant making is not the only way to provide support. Development work has gained more emphasis than before. The change can be seen very well in the program structure of Beyond keeping grant making as a focus, we organize more and more training courses or programs including training as a result of which the supported communities are able to find their own resources. Therefore our multilevel support system makes it possible to fulfill our mission in cooperation with other donors.

2 SZEGÉNYSÉG, CIGÁNYSÁG PROGRAM Az elsõ 10 évben fõleg egyéves támogatásokat adtunk. A programértékelés eredményeként úgy döntöttünk, hogy segítségünk hatékonyabb, ha több évre szól, és a különbözõ programrészek egymásra épülnek. Ugyanakkor fenntartottuk azt az eredeti gyakorlatot is, hogy nyitottak vagyunk bármilyen jó jövedelem generáló vagy munkahelyteremtõ elképzelés támogatására, nem kizáró ok, ha az elképzelés csak egy évre szól. Számos támogatottunk eredetileg a szegénység-cigányság program résztvevõje volt, és késõbb vált képessé magasabb szintû programok végrehajtására. együttmûködési lehetõségeinek bõvítését másodlagos programcélként fogalmaztuk meg. A program két éve alatt a támogatott szervezetek intenzív gazdálkodást folytattak, a felesleget a piacon adták el. A program helyi vezetõi tréningen vettek részt (projekt menedzsment, pénzügyi tervezés, szükséges mezõgazdasági ismeretek, szervezet fejlesztési tudnivalók). A résztvevõk szakértõi konzultációs lehetõséget is igénybe vehettek. KERTÉSZET 2000 Azoknak a roma családoknak kívántunk segítséget nyújtani, szervezeti keretben, amelyek rendelkeznek egy intenzív kultúrás mezõgazdasági termelés alapfeltételeivel (elegendõ termõföld tulajdon vagy bérlet, alapszintû szakismeret és tapasztalat, részvételi szándék a programban). Két éven keresztül segítettük a bevont családok árutermelõvé válását, hozzájárulva a termelõk korszerû termeltetõi rendszerekhez történõ csatlakozásához. További cél volt, hogy a program jelentsen egyfajta elõkészületet késõbbi, hasonló tárgyú és lebonyolítású programjainkhoz. Jelentõs szerepet szántunk a helyi szellemi és anyagi erõforrások mozgósításának, és ezáltal a támogatott szervezetek helyi 2

3 POVERTY/ETHNICITY PROGRAM The grants voted in the first 10 years were given mostly for one year. In the course of our program evaluation we realized that grants would be more efficient if they were awarded for more than one year and the program parts were interrelated. However, we maintained that if we receive good income generating or job-creating proposals of the old type, we will continue to support them based on the board s decision. There are quite a few examples, when organizations originally applying for simple poverty/ethnicity programs developed their capacities to be able to make higher level programs. The program provided financial assistance to the organizations for two years, they conducted intensive open-ground farming and sold the surplus on the market; in the meantime, the organizations appointed program managers attended a training held by Autonómia (program organization, management, financial planning, marketing). GARDENING 2000 The Gardening 2000 program aimed to give assistance to Roma families who have the basic conditions for intensive farming in an organized form (they own or rent enough arable land, they have basic skills and experience and are willing to take part in the program); it helped the involved families become independent farmers for a period of two years and assisted their integration into modern production systems. A further goal was to prepare them for similar programs. We laid emphasis on mobilizing local intellectual and financial resources, thus extending the possibilities of the supported organizations for local cooperation. 3

4 ROMA MEZŐGAZDASÁGI FEJLESZTŐ PROGRAM 2000-ben indítottuk el ezt az új háromszintû támogatási rendszert. A program célja lehetõséget biztosítani a résztvevõ romák gazdasági tevékenységének elindítására, fejlesztésére és szakmai ismereteik gazdagítására. Összesen 39 szervezetet támogattunk elsõ és második szinten. A harmadik szint (Roma Magángazda Program) jelenleg elõkészítés alatt áll. Az elsõ szinten a szervezetek alapszinten gazdálkodnak (konyhakert, kisállattartás). A második szintre azok jelentkezhetnek, akik már a mi vagy más adományozó támogatásával alapszintû programban sikeresen részt vettek, és magasabb szinten szeretnék folytatni tevékenységüket. (Többféle dolgot termelnek, termesztenek, feldolgozzák a termést, kiegészítõ munkálatokat is végeznek.) A harmadik szint még nem kezdõdött el, azok a magángazdálkodók, akik kiválnak a második év során, és piacképes vállalkozást tudnak elindítani jelenleg a Magyarországi Cigányokért Közalapítványhoz fordulhatnak vállalkozói kölcsönért. Célunk az volt, hogy a gyerekekkel és családjaikkal megismertessünk megélhetési célú, környezettudatos gazdasági tevékenységeket elméleti és gyakorlati formában, és lehetõséget teremtsünk hátrányos helyzetû települések iskolái számára a kerti gazdálkodás alapismereteinek elméleti és gyakorlati elsajátításához szükséges eszközök, berendezések beszerzésére; környezetkímélõ mezõgazdasági technológiák megismerésére; környezetkímélõ hulladékhasznosító technológiák alkalmazására. A pályázati kiírásra 32 pályázat érkezett. 16 projektet támogattunk. ISKOLAKERT A program a hasonló elnevezésû, 1999-es támogatásosztó program folytatása. Olyan hátrányos helyzetû (kis)településekrõl érkezõ pályázatokat vártunk, ahol a roma lakosság aránya számottevõ. A pályázat elnyeréséhez helyi roma szervezetek és oktatási intézmények együttmûködése volt szükséges. 4

5 ROMA AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROGRAM We started a new three-level program in The aim of it is to provide an opportunity for Roma participants to start and develop their business activity and to deepen their professional knowledge. The foundation supported 39 organizations on the first two levels. The third level (Roma Private Farmers) is being prepared. On the first level the organizations have a chance to implement a basic farming project. The second level is available for applicants who have already completed a basic program successfully and would like to continue their activity on a higher level (produce more diverse crop, do some processing, packaging, etc.). The third level of this program has not started yet. The private enrepreneurs can apply to the Public Foundation of Roma for support. needy children and their families. The schools in these small settlements could buy appropriate tools and appliances. We received 32 proposals, out of which 16 were supported. SCHOOL GARDEN The program is the continuation of the similar grant program executed in We expected proposals from small settlements with a considerable Roma community. It was a precondition that local Roma organizations and schools should apply together. Our aim was to teach the principles and practice of environment conscious income generating agricultural activity to 5

6 ZÖLDMUNKA A program lényege, hogy olyan helyi kezdeményezéseket támogatunk, amelyek a helyi munkanélküliek számára kínálnak munkalehetõséget figyelembe véve a fenntartható fejlõdés elveit is. A programot 2001-ben is kétfordulós pályázat keretében, fejlesztõ programként hirdettük meg, együttmûködve az Ökotárs alapítvánnyal. Az elsõ körben program ötleteket vártunk a szervezetektõl. Összesen 28 pályamunka érkezett, ebbõl az Ökotárs és az Autonómia alapítvány 16 szervezet pályázatát tartotta érdemesnek. Közülük 11 program került fejlesztésre. A Zöldmunka program egyedi vonása, hogy amennyiben a fejlesztési fázisban kiderül, hogy egy pályázat nem számíthat támogatásra, de az ötlet jó, az Autonómia más programjaiban helyet kaphat. A 11 fejlesztett projekt közül 9 kapott végül valamilyen formában támogatást az alapítvány részérõl. A 2001-ben életbelépett új támogatási stratégia értelmében a mezõgazdasági és a kisüzemi kézmûves programok különváltak (roma mezõgazdasági fejlesztõ és roma gazdasági programokra). Ennek a programcsoportnak az eredete 1999-re, a közösségi ház programra nyúlik vissza. Ekkor helyi gazdasági fejlesztést támogattunk a tréning költségek és az elindulási költségek fedezésével. Akkor 137 résztvevõ készített üzleti tervet, közülük 18- an kaptak végül támogatást. Ezt a programot a USAID támogatta. Következõ évben a folytatást a UNDP finanszírozta: a nyertes 10 szervezet helyi képzése végén 138 fõ vizsgázott le sikeresen ben a pályázati rendszer elsõ szintjén az alapítvány munkaerõpiaci képzéseket támogatott, a második szinten pedig az ezekhez kapcsolódó gazdasági, foglalkoztatási tevékenységeket. ROMA MUNKAERŐPIACI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMOK 6

7 GREENWORKS The essence of the program is to provide support to local initiatives which aim at income generation for the local unemployed in a way which matches the principles of environmentally sustainable development as well. We invited proposals as a two-round development program in cooperation with Environmental Partnership Foundation in In the first round we expected project ideas from the organizations. A total of 28 proposals were submitted, of which Environmental Partnership and Autonómia selected the proposals of 16 organizations for pre-monitoring. Finally, we chose 11 programs for development. A unique feature of the Greenworks program is that if in the development stage a proposal proves to be ineligible for support but the idea is good, these projects are supported in Autonómia s other programs. Out of the 11 projects 9 were eventually supported within Autonómia s programs. One of the elements of the Roma Community House program implemented in 1999 aimed to support local business development through training programs and financing start-up costs. 137 Roma participants prepared business plans and 18 were awarded an average of HUF 500,000 non-repayable grants. The financial coverage of the Roma Community House program was provided by USAID, as well as the Roma Labor Market Program launched in 2000 as its continuation. Next year the UNDP provided financial support to the training projects of 10 Roma organizations. 138 people passed their exams. In 2001 on the first level of the application system Autonómia supported labor market trainings and on the second level related economic and employment activities. ROMA LABOR MARKET AND ECONOMIC PROGRAMS Within the framework of the new financing strategy applied from 2001 on, the agricultural and small works, handicrafts programs were separated (Roma Agricultural Development and Roma Economic Programs). 7

8 ROMA MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS PROGRAM A program célja a romák munkaerõpiaci helyzetének javítása, munkaerõpiaci integrációjuk és reintegrációjuk elõsegítése volt. Elõnyben részesültek azok a cigány civil szervezetek, amelyek tanfolyamunkkal OKJ-s, országosan elismert bizonyítványhoz juttatták hallgatóikat. A támogatott tíz szervezet képzéseit összesen 129 fõ kezdte el, közülük 118-an tettek sikeres OKJ-s vizsgát (szõnyegszövés, varrás, házigondozás, faipar, erdészeti munkák). Közülük több mint százan az egyesületek által szervezet programok keretében már munkába álltak, többen a helyi munkaerõpiacon önmaguk próbálnak boldogulni. gondolják újra mire szeretnének vállalkozni. Így a projekt menedzsment tréning során, ami fontos része volt a programnak, az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektettünk a tervezésre, illetve a helyi erõforrások felmérésére. ROMA KISÜZEMI PROGRAM Erre a programra azok a szervezetek pályázhattak, amelyek a roma munkaerõpiaci képzés programunkat, vagy más munkaerõpiaci képzést sikerrel teljesítettek, és a kiképzetteket szeretnék valamilyen formában foglalkoztatni. Azok is jelentkezhettek, akik már mûködõ tevékenységüket kívánják magasabb fejlettségi szinten folytatni vagy a résztvevõk vállalkozóvá váláshoz akarnak segítséget nyújtani, akár vállalkozásfejlesztési szervezés képzésével is. Húsz pályázat érkezett erre a kiírásra. A pályázók egyike sem készített komoly gazdaságossági elemzést, üzleti tervet, ezért lehetõséget biztosítottunk számukra, hogy kollégáinkkal együtt 8

9 ROMA LABOR MARKET TRAINING PROGRAM The aim of this program was to improve the labor market situation of the Roma and facilitate their integration and reintegration into the labor market. Priority was given to Roma NGOs which offered a nationally recognized certificate to those who completed the trainings. 129 people attended the trainings of the 10 supported organizations at the beginning, including 51 men and 78 women. The reason for this significant difference is that most organizations offered female professions. Carpet weaving, sewing and home nurse trainings were almost exclusively attended by women. Out of the 129 trainees 118 passed their exams. More than 100 of them have already found a job in the frames of employment programs organized by the associations and some of them are trying to manage on the local labor market on their own. assistance to the participants to become entrepreneurs possibly through the organization of business development trainings. 20 proposals were submitted to the program. Since the organizations did not prepare any serious analyses on the expected turnover regular expenses, etc. neither for their proposal nor in planning their business venture, they had a chance to do this in cooperation with our colleagues, when there was a potential in the project. Thus in the course of the project-management training fwe laid a special emphasis on financial planing and local resource assesment. ROMA SMALL WORKSHOP PROGRAM This program was available for organizations which had completed their Roma Labor Market Training project or any other labor market training and would like to employ the trainees in some form of business. We also invited proposals from organizations which intended to develop their already operating business activity and continue on a higher level, or which offered 9

10 ROADSHOW Feltûnt, hogy sok elmaradott, munkanélküliségtõl sújtott régióból kevés pályázat érkezik, itt fórumokat és pályázatíró tréningeket tartottunk. A találkozókat a roma közösségi központok adatbázisára támaszkodva szerveztük meg. Programfelelõseink és monitorjaink ezeken a megbeszéléseken elmagyarázták az Autonómia támogatásának lényegét, válaszoltak a kérdésekre. Hét helyszínen, összesen 82 településrõl 100 szervezeti képviselõvel találkoztunk, közülük 50-en pályáztak hozzánk a késõbbiekben. Ezt a programot a Világbank regionális irodája támogatta. A 200 fõs tanácskozás komoly sikert hozott a romák, a kormányzat, a külföldi és hazai adományozók és a szomszédos országok roma csoportjai számára egyaránt. ROMA GAZDÁLKODÓ KÖZÖSSÉGEK KONFERENCIA (2001 szeptember 17 18, Budapest, Európai Ifjúsági Központ) A kétnapos konferencia célja az volt, hogy a gazdálkodó roma civil szervezetek bemutatkozhassanak a lehetséges adományozóknak, a tágabb és szûkebb környezetnek. Meghívást kaptak roma és nem roma szervezetek képviselõi, non profit és for profit gazdasági szereplõk, hazai és külföldi adományozók. A vidéki résztvevõknek helyben biztosítottunk szállást és étkezést, a tanácskozás ideje alatt rendelkezésre állt számítógépes és internetes hozzáférés, a külföldi vendégek számára szinkrontolmácsolás is. Bemutattuk Gazdálkodó Cigányok címû kötetünket és két rövidfilmet egy-egy programunkról. 10

11 ROADSHOW We realized that there are regions and micro-regions in Hungary, from where we do not receive enough or good enough applications. Based on the database of the Roma community centers we organized seven fora and proposal writing workshops. The program officers and monitors explained the essence of Autonomia s philosophy and practice, answered the questions of the participants We met 100 comity representatives from 82 settlements, 50 of whom applied to us later. This program was supported by the Worldbank Regional Office. It was a tremendous success, with about 200 participants, from among the Roma community, the government, international and national donor organizations, and representatives of the neighboring countries Roma groups. It received a wide media coverage as well, including public and commercial televisions and radios. ROMA FARMING COMMUNITIES CONFERENCE (September 17 18, 2001, Budapest, European Youth Center) The aim of the two-day conference was to present the farming activities of Roma non-governmental organizations to the funders and future grantees. Representatives of Roma and non- Roma organizations, those interested in non-profit and forprofit agricultural and non-agricultural activities, local and foreign funders were invited for the two-day event. We provided accommodation and meals for participants arriving from the country. Computer and Internet access was available in the building, as well as simultaneous translation for foreign guests. The book Farming Roma and two short films about the programs we had supported were presented. 11

12 KÖNYVKIADÁS Az Autonómia tíz éve A 2000-ben szervezett konferencia anyagát magyar és angol nyelven az idei konferenciára adtuk ki. (Megjelenését az OFA támogatta) Gazdálkodó Cigányok Mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy folyamatosan nyomon kövessük a támogatott programokat, lehetõleg a támogatási szakasz után is rendelkezzünk információkkal a szervezetrõl, illetve a segítségünkkel beindult programok alakulásáról. Ez az egyik legfontosabb visszacsatolás az alapítvány munkájáról, hiszen ez alapján tudjuk megmondani, hogy munkánk mennyire eredményes, az általunk megfogalmazott és elérni szándékozott célok mennyire tarhatóak több év távlatában is. Ezért döntöttük úgy, hogy korábbi programjaink utóéletét, hatását egy kutatás keretében vizsgáljuk meg. A kutatást az alapítvány munkatársai végezték el Havas Gábor szakmai felügyeletével és segítségével. Az értékeléssel kapcsolatos elsõ megbeszélésekre 1999 elején került sor, az esettanulmányok elkészítésére 1999 áprilisa és 2001 júniusa között. Az esettanulmányok az 1995 utáni szegénység-cigányság programok hatásait vizsgálják, gazdálkodási, szervezeti szempontból és 1998 között összesen 151 ilyen típusú pályázat támogatását szavazta meg a kuratórium, ezek közül 15-öt kerestek fel munkatársaink és készítettek esettanulmányt. Végül öt került be a kötetbe. Roma Közösségi Ház kutatási beszámoló A kötet a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal és a Soros Alapítvány finanszírozásában elvégzett Roma Közösségi Ház kutatás beszámolójaként jelent meg. TOLERANCIA DÍJ Az alapítvány 1992 óta osztja ki a Tolerancia díjat azoknak az újságíróknak, akik a tolerancia ügyét elõmozdítják. A tizedik alkalommal megszervezett ünnepség ez évben a Brit Nagykövetség épületében zajlott, ünnepélyes külsõségek között, nagy érdeklõdés közepette ben a zsüri (tagjai: Bíró András, Donáth László, Fodor Gábor, Halmai Gábor, Jancsó Miklós, Ludassy Mária, Orsós László Jakab) kategóriánként írott, rádiós és filmes sajtó egy-egy 500 ezer forintos díjat osztott ki a következõ újságíróknak: Varró Szilvia, Rádai Eszter és Szádvári Lídia. Az úgynevezett egyforintos különdíjat szerkesztõségek kapták: Beszélõ Roma Dosszié, Inforádió Emberi Jogi és Kisebbségi Magazin, RTL Klub Akták, MTV Théma. 12

13 PUBLISHING 10 years of Autonómia We published the material of the conference organized in 2000 in Hungarian and English languages for this year s conference (its publishing was supported by the National Employment Fund). The Farming Roma-Book We have always laid emphasis on the continuous follow-up monitoring of the programs we support and to obtain information on the organizations and the activity started with our assistance after the financing period. We decided to examine the impact in the form of a research, conducted by the foundation s staff under the professional supervision and with the assistance of Gábor Havas, former trustee of the board. The first discussions on the evaluation of results were held at the beginning of 1999 and case studies were made between April 1999 and July The case studies examine the impact of the projects after 1995 from a financial and organizational viewpoint. Between 1995 and 1998, a total of 151 Poverty Ethnicity programs were supported upon the votes of the board. 15 of these, selected on a random basis were visited by our colleagues, who prepared the case studies. 5 of the 15 case studies were included in the book. Roma Community House Research Report The book was published by the report of the Roma County House Research financed by the National and Ethnic Minorities Office and the Soros Foundation, Hungary. TOLERANCE PRIZE The jury (András Bíró, László Donáth, Gábor Fodor, Gábor Halmai, Miklós Jancsó, Mária Ludassy, László Jakab Orsós) awarded the Tolerance-prize of journalism for the tenth time on December 10, on Human Rights Day. This time we attracted more sponsors, and celebrated in a more festive way, as it was the tenth anniversary of the prize. The venue was the British Embassy, outstanding musicians and artists contributed to the entertainment. The media coverage was wide. In 2001 we distributed one prize of HUF per category written, radio and video journalism to the following: Szilvia Varró, Eszter Rádai and Lídia Szádvári. The so called one forint special prize was handed out to editorial boards: Beszélõ Roma Dossier, Inforadio Magazine on Human Rights and Minorities, RTL Klub Files, Hungarian Public Television Théma. 13

14 UNDP OKTATÁSI PROGRAM E program keretében meghívásos pályázatot írtunk ki. A meghívott szervezetek már mûködõ vagy újonnan indított oktatási programra kérhettek támogatást. A pályázat célja az volt, hogy tanulási nehézségekkel küzdõ roma gyerekek részére a helyi szervezetek olyan iskolarendszeren kívüli tanulási lehetõséget biztosítsanak, melyek segítségével a tanulók könnyebben tudják teljesíteni iskolai kötelezettségüket. A hat közösségi ház oktatási programjain a kétezer egyes év során mintegy 350 gyerek vett részt. A tanulók 88 %-a volt cigány származású. Programjaik két legkézzelfoghatóbb mérõszáma a tanulók érdemjegyeinek átlaga és a bukások száma. A 225 rendszeresen járó gyerek félévi átlaga 2,8 volt, ez az év végére 3,5-re javult. A bukások számában is javulás figyelhetõ meg. Míg félévkor az egy szervezetre jutó szám 19, év végén már csak 14 volt. TANULMÁNYÚT A World Learning 2001 nyarán július 10-e és 14-e között tréninggel egybekötött tanulmányutat szervezett romániai, a kormányzati és a non profit szektort képviselõ résztvevõk, melynek célja a magyarországi roma közösségi házak, a roma civil szféra, és a kisebbségi önkormányzati rendszer bemutatása volt. A tanulmányút technikai szervezését a DemNet Alapítvány biztosította, a tréneri feladatokat meghívásos pályázat során alapítványunk nyerte el. 14

15 UNDP EDUCATION PROGRAM In the frames of this program we invited organizations to submit proposals. They could apply for grants for already operating or newly launched educational projects. The aim of the program was to finance organizations which provide an opportunity for Roma children with learning difficulties to learn outside the educational system, thus enabling them to meet their school obligations more easily. In 2001 some 350 children took part in the education projects of six community houses. The number of regularly attending students was % of the students were of Roma origin. The two most obvious indices of their programs are the students grade average and the number of failures. The grade average of the 225 regularly attending students was 2.8 at the end of the first term, which improved to 3.5 by the end of the academic year. There is a similarly positive trend in the number of failures, while its was 19 per organization at the end of the first term, it was reduced to 14 by the end of the year. of the tour was provided by DemNet (Network for Democracy Foundation) and Autonómia won the training tasks through the invitation of applications. WORLD LEARNING TOUR In the summer of 2001, between July 10 and 14, World Learning organized a tour for Romanian participants along with a training program with the aim of presenting Roma community houses, the Roma civil sector and the system of minority selfgovernments operating in Hungary. The technical organization 15

16 ROMA TELEHÁZ PROGRAM A roma teleház program keretében a DemNet négy kelet-magyarországi roma közösségi házat támogatott abban, hogy a már mûködõ funkciókat teleházas szolgáltatásokkal is kibõvíthessék. A támogatás egyrészt a géppark megvásárlását jelentette, másrészt számítógépes képzések és mûködési költségek finanszírozását. Az alapítvány mentorszervezetként vett részt ebben a folyamatban Debrecenben, Kiskörén, Gyomaendrõdön és Ózdon. ROMA KÖZÖSSÉGI HÁZ KUTATÁS A kutatás a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, a hivatal PHARE irodája és a Soros Alapítvány pénzügyi támogatásával valósult meg. A vizsgálat célja az volt, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen körülmények között, hogyan mûködnek a roma közösségi házak Magyarországon, milyen programokat valósítanak meg, kik mûködtetik ezeket, és mit gondolnak saját helyzetükrõl, különbözõ erõforrásaikról, a munkájukat meghatározó környezetrõl. RÁDIÓ Az Alapítvány a kezdetektõl dédelgette egy roma rádió létrehozásának tervét ban egy újságíró és egy kulturális szervezõ szakember segítségével megalakította a Rádió Kisebbségi Mûsorszolgáltató KHT-t, amely 2001-ben hétéves sugárzási jogot nyert el. A rádió létrejötte médiatörténeti esemény, folyamatos erkölcsi és anyagi támogatását az alapítvány továbbra is kötelességének érzi. 16

17 ROMA TELECOTTAGE PROGRAM In the Roma Telecottage program DemNet Foundation supported four Eastern-Hungarian community houses in order to expand their currently operating functions with telecottage services. A part of the grant covered the purchase of machinery, and the other part financed the computer trainings and operation costs. The four centers: Debrecen, Kisköre, Gyomaendrõd, Ózd. The program was supported by USAID and its technical implementation was done by DemNet. Autonómia took part as a mentor organization. ROMA COMMUNITY HOUSE RESEARCH RADIO The foundation has cherished the establishment of a Roma Radio from the very beginning. At the end of year 2000, Radio succeeded in obtaining a temporary frequency for a trial period of one-month at the beginning of The one-month of air time proved to be an overwhelming success, with widespread involvement of the local Roma community and a lot of media attention and positive feedback. The reactions had a positive influence on the NRTC s final decision to accord Radio the permanent frequency, and in March 2001, Radio received news that it would obtain a 7-year license. It makes media history. The research was accomplished with the financial assistance of the National and Ethnic Minority Office (NEKH), its Phare Agency and the Soros Foundation. The purpose of the survey was to get a realistic picture of the conditions in which Roma community houses operate in Hungary, the programs they run, the persons operating them and what they think of their own situation, the various resources and the environment determining their work. We were eager to know what the Roma communities used these community houses for and what the functions of these institutions were. 17

18 VISSZA A FOGLALKOZTATÁSBA AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI FŐBIZTOSSÁGÁNAK PROGRAMJA Az alapítvány 2000 óta veszt részt menekültek támogatásában. Eredetileg csak a kisvállalkozás-fejlesztõ programhoz nyújtottunk technikai segítséget, 2001-ben emellett beindult a foglalkoztatás elõsegítését célzó program is. A program céljai a következõk. A Magyarországon élõ menekültek és befogadottak legális munkavállalásának segítése, munkahelyi tapasztalatszerzésük támogatása. A menekültekkel, befogadottakkal kapcsolatos elõítéletek oldása a munkaadók körében. A Menekültek és befogadottak életkörülményeinek javítása a legális foglalkoztatás támogatásával ben 30 támogatást osztottunk ki. PAKIV A Pakiv program világbanki támogatással jött létre, az Autonómia, a Rromani CRISS és a Freudenberg Stiftung hosszú ideje tartó közös gondolkodásának eredményeként. Célja Közép Kelet Európa országaiban helyi alapítványok létrehozása, amelyek a miénkhez hasonló módon fogják majd szolgálni a helyi roma civil társadalom ügyét, elsõsorban a munkahely, munkaalkalom teremtés formájában. A romániai, bulgáriai, szlovákiai és magyarországi roma fiatalokat civil vezetõvé képzõ program elsõ éve 2001 végén lezárult. A résztvevõk saját hazájukban készülnek arra, hogy 2002 február elején egy magyarországi egyhetes találkozó keretében bemutassák projektterveiket. Közben bejegyzésre került a PAKIV Európai Roma Alap nevû alapítvány, amely a továbbiakban adományokat gyûjt és ad tovább elsõsorban a helyi romák jövedelemgeneráló, munkaalkalom teremtõ projektjeinek támogatására. Irodája Bulgáriában van. Alapítványunk a továbbiakban ennek szerzõdéses partnere lesz. PHARE DEMOKRÁCIA MIKRO-PROJEKTEK 1999-ben az alapítvány negyedik alkalommal írta alá az Európai Unió budapesti delegációjával a mikro-projektek lebonyolításához nyújtandó technikai segítségrõl szóló szerzõdést. Ez a 24 hónapos szerzõdés zárult le 2001 végén. A pályázó 552 magyar civil szervezet közül 85 nyert támogatást. A két év alatt az alapítvány a meghirdetésben, kiválasztásban, kapcsolattartásban, monitorozásban, a végsõ jelentések értékelésében vett részt, és segítséget nyújtott a delegációnak a felmerülõ kérdések tisztázásában ben fõleg monitorozást végeztünk, és segítettünk a végsõ jelentések elkészítésében és értékelésében. A programnak nagyon pozitív visszhangja volt helyi szinten, ahol egy kisebb összegû támogatás is nagy változást tud elérni. 18

19 BACK TO EMPLOYMENT REFUGEE PROGRAM Since April 2000, upon the delegation of the High Commissioner of UN Refugee Affairs, Autonómia has organized programs assisting the political refugees living in Hungary. In 2000 Autonómia helped the successful accomplishment of the supported projects by decision preparation, professional assistance and continuous monitoring. In 2001 besides continuing the previous year s small enterprise support program, we started a new approach. The objectives of the program are to assist the legal employment of refugees and admitted persons and help them gain job experience, to resolve the prejudices of employers against refugees and admitted persons; to improve the living conditions of refugees and admitted persons by supporting their legal employment. The number of voted grants: 30. PAKIV The Pakiv program came into existence with the support of the World Bank and as a result of several years of joint thinking of Autonómia, Rromani CRISS and Freudenberg Stiftung. The objective of this long-term program is to promote the establishment of foundations in various countries of Central and Eastern Europe, which, among other aims, will assist local job-creating, income generating. Roma initiatives meeting local needs and opportunities, similarly to Autonómia s work. The twenty Bulgarian, Romanian, Slovakian and Hungarian Roma youths participated in a 10-month training course in England, Denmark, Bulgaria and Hungary in Besides a two week training in Hungary, one week long series of field visits in 5 groups was also part of the program in Hungary. The participants in 2002 will work in their own county. In the meantime the PAKIV European Roma Fund was established to expand the program from Sophia. MANAGING THE MICRO-PROJECTS OF PHARE DEMOCRACY PROGRAMME Autonómia signed a contract with the Delegation of the European Commission in Budapest concerning small scale technical assistance relating to the management of micro-projects in Hungary under the Phare Democracy Programme for the fourth time in This 24 month long contract terminated at the end of From 552 applications of Hungarian NGOs the programme supported 85 project proposals. During the period we announced the scheme, helped the selection and contact making, monitored the running projects, checked and evaluated the final reports, plus advised the Delegation on each project. In the year 2001 we mainly monitored, helped the grantees with their final reports, checked and evaluated the submitted ones. The Programme received very positive publicity at local level, where a small grant means much and can make a significant difference 19

20 MEGSZAVAZOTT TÁMOGATÁSOK LISTÁJA 2001 Áthidaló kölcsönök* Szervezet neve Település Kölcsön (Ft) A Művelt Cigányifjúságért Alapítvány Gyomaendrőd Dél-Somogyi Cigány Képviselők Szervezete Barcs Kisköre és Régiója Felemelkedéséért Alapítvány Kisköre Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány Budapest Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány Budapest Pszichodiák Alapítvány Budapest Rádió Kht Budapest Rés Szociális és Kulturális Alapítvány Budapest Rés Szociális és Kulturális Alapítvány Budapest * 2000-ben olyan alapot létesített az alapítvány, amelybõl rövidlejáratú, kamatmentes kölcsönöket nyújt nonprofit szervezeteknek. 20

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Médiakutató Alapítvány címe, telefonszáma: 1094 Budapest, Tûzoltó u. 73. III. em.

Részletesebben

CIRKO FILM - MÁSKÉPP ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u egyéb szervezet címe telefonszáma

CIRKO FILM - MÁSKÉPP ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u egyéb szervezet címe telefonszáma egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 15-17. egyéb szervezet címe 06 1 269 1915 telefonszáma 2014. december 31. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót

Részletesebben

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2014. május 27. Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2800 Tatabánya Bánhidai-ltp.408.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lépéselőny közhasznú Egyesület Székhely: 4034 Debrecen Hóvirág u. 33 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.625.578/2002/4. Tartalom 1. Eredménykimutatás,

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Akadálymentes Tanulásért Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2010. március 01. 2 AZ Akadálymentes Tanulásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés év

Közhasznúsági jelentés év 1133 Budapest, Visegrádi utca 113. Közhasznúsági jelentés 2012. év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

2009 évi egyszerűsített éves beszámoló

2009 évi egyszerűsített éves beszámoló kozh_kettos_merleg 29 évi egyszerűsített éves beszámoló Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet Fordulónap: 29-12-31 Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 569 - Egyéb alapítvány Fábri György

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Viharvadászok Egyesülete 2011. január 5. Viharvadászok Egyesülete 2483 Gárdony, Babits Mihály u. 1. Pk.60.064/2010/2 3449/közhasznú szervezet 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet)

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet) Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Nyilvántartási szám: 09-02-0003910 Debreceni Egyetem Professzori Klub 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Összefoglalás: A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) 1931-ben alakult. 2001 óta közhasznú

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2011

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület 174 Budapest, Dohány utca 1/b, VI/1. Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 211 Budapest, 212. május 23. 1. Számviteli beszámoló A Tárgyalási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Normál egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. Szakmai beszámoló Budapest, 2012. Május 18. 1 Statisztikai számjel: 18264148-9499-569-01

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS 29. Beszámolási időszak: 29.2.4. - 29.12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 28. Működés kezdete: 29.2.4. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.6.716/28/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2010

Közhasznúsági Beszámoló 2010 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2010 Adószám: 18187128-1-42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben