J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének február 10-én megtartott nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 10-én megtartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v február 10-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Pandurné Deák Ágnes, Török Zoltán képviselő, Fellinger Károlyné körjegyző, Ginzer Jánosné jegyzőkönyvvezető Igazoltan távol van: Mühlbert Kornél, Taller József képviselő Dicső László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 4 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja, javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendek elfogadására. A képviselőtestület az írásban kiküldött napirendeket elfogadja. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 2.) Az Alsómocsoládi Körjegyzőség évi költségvetésének elfogadása 3.) Alsómocsolád Község Önkormányzata évi költségvetésének elfogadása 4.) Cafetéria keretösszegének megállapítása 5.) Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására pályázat benyújtása 6.) Közfoglalkoztatási terv elfogadása 7.) Mágocs-Víz Kft-vel kábeltelevízió szolgáltatás megszüntetése 8.) Ajánlat biomassza kazán műszaki dokumentációjának elkészítésére 9.) Sásdi Többcélú Kistérségi Tárulás társulási megállapodásának módosítása 10.) Faluközpont szépítése, kialakítása 11.) Szennyvíztisztító bővítése 12.) Személyautó vásárlás 13.) Falugondnoki buszra üléshuzat vásárlása 14.) Családi napközi működtetéséhez szükséges képzés támogatása 15.) Harangjátékra szóló ajánlatról döntés 16.) Tanulmányterv készítésére, pályázat kidolgozására tett ajánlat tárgyalása 17.) Alsómocsolád Község Helytörténeti Adattára II. kiadásának támogatása 18.) Sorsfordító Sorsformáló programhoz kerítésoszlopok vásárlása 19.) Pannónia lakomák c. kiadvány támogatása 20.) Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme 21.) Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatási kérelme 22.) Együttműködési megállapodás a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületével 23.) Siketek és Nagyothallók Baranya Megyei Szervezete támogatási kérelme 24.) Szociális ügyek ( zárt ülés ) 1

2 Napirendek tárgyalása: 1. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Dicső László polgármester a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről az alábbiakat mondja el: - Az ÁROP pályázattal kapcsolatos szakmai munka megkezdődött. - Az Interaktív tárház közbeszerzési eljárása megtörtént. Többszöri egyeztetés történt az irányító hatósággal, újabb eljárás indul, amíg megfelelő ajánlat nem érkezik. A műszaki tartalom nem kerül megváltoztatásra. - Az Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője meghívása indokolt a testületi ülésekre az aktuális projektek miatt. - Indokolt az Alsómocsoládi Falugazda Szociális Szövetkezet vezetőjének a meghívása is, hogy a futó program állásáról tudjon beszámolni. - A Puchner Kastélyszálló szálláshely igényével kapcsolatban elmondja, hogy havi Ft-os ajánlatot tettek, ez kb Ft-ra jönne ki egy napra, amelyet nagyon kevésnek talál. - Árverésen voltak Pécsett, licitáltak egy földterületre, melyet meg is vásárolt az önkormányzat. - A Konferencia Központ tetőterének beépítésére elkészültek a kiviteli tervek. - A TARR Kft. szóróanyagai kiosztásra kerültek a település lakosai között. - A Falumegújítási pályázat beadásra került Bécsben. szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 11/2010. ( II. 10. ) számú határozata A lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról a melléklet szerint, valamint a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót elfogadja 2. Napirendi pont: Az Alsómocsoládi Körjegyzőség évi költségvetésének elfogadása Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van Dicső László polgármester elmondja, hogy a képviselőtestület tagjai a Körjegyzőség költségvetésével kapcsolatos előterjesztést megkapták áttanulmányozásra. Kéri a költségvetés elfogadását. 2

3 12/2009. ( II. 10. ) számú határozata Alsómocsoládi Körjegyzőség évi költségvetésének elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 39. ( 1 ) bekezdésében foglaltak alapján az Alsómocsolád székhellyel működő Körjegyzőség évi költségvetésének a bevételi és kiadási főösszegét Ft-ban állapítja meg. A Körjegyzőség fenntartásához szükséges hozzájárulás mértékét Alsómocsolád Község Önkormányzata részéről Ft-ban határozza meg. A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a működési hozzájárulás átadásáról gondoskodjon. Határidő: folyamatos, illetve december Napirendi pont: Alsómocsolád Község Önkormányzata évi költségvetésének elfogadása Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Dicső László polgármester elmondja, hogy a képviselőtestület tagjai a évi költségvetéssel kapcsolatos előterjesztést kézhez kapták. Ismerteti a részletes költségvetést. Török Zoltán képviselő: A SZÍN-TÉR Művelődési Ház költségetésével kapcsolatosan megjegyzi, hogy a évi programok költségét magasnak találja. Javasolja,, hogy minden egyes program előtt az aktuális program költségvetése részletesen kerüljön kidolgozásra, így a képviselőtestület tiszta képet kap a költségekről. szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete Alsómocsolád Község Önkormányzata évi költségvetéséről A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva van. 3

4 4. Napirendi pont: Cafetéria keretösszegének megállapítása Dicső László polgármester elmondja, hogy a cafetéria keretösszegének megállapításáról döntést kell hozni a képviselőtestületnek. Javaslatot tesz arra, hogy a cafetéria keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszöröse minimum /2010. ( II. 10. ) számú határozata Cafetéria keretösszegének megállapításáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a köztisztviselők cafetéria juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. ( XII. 23. ) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés alapján a cafetéria juttatás éves összegét Ft összegben állapítja meg. Utasítja a polgármestert ennek a keretösszegnek a költségvetésben történő felhasználásáról. Határidő: folyamatos, illetve december Napirendi pont: Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására pályázat benyújtása Dicső László polgármester elmondja, hogy Kisvaszar Község Önkormányzata az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz pályázatot nyújt be közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására. Javasolja a pályázat benyújtásának támogatását. 14/2010. ( II. 10. ) számú határozata Kisvaszar Község Önkormányzatának megbízása Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatásá - ra pályázat benyújtásáról dönt, hogy az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatás -ra kiírt pályázat beadásával Kisvaszar Község Önkormányzatát bízza meg. 4

5 A megbízással együtt felhatalmazást ad a támogatott személynek, Zolnainé Pozsonyi Gabriellának közfoglalkoztatásszervező munkakörben történő foglalkoztatásának meghosszabbítására. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a határozati kivonat megküldésével tájékoztassa Kisvaszar Község Önkormányzatát. Határidő: február Napirendi pont: Közfoglalkoztatási terv elfogadása Írásos előterjesztés Dicső László polgármester elmondja, hogy elkészült Alsómocsolád község évi közfoglalkoztatási terve. A közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez adatot szolgáltatott a falugazda Ginzer János, melynek iránymutatásai alapján készült el a terv. A tervezetet előzetesen véleményezte a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége és azzal egyetértett. Kéri annak elfogadását. 15/2010. ( II. 10. ) számú határozata Alsómocsolád község évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 37/A (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége előzetes véleményének ismeretében Alsómocsolád község évi közfoglalkoztatási tervét a melléklet szerint elfogadja. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet küldje meg a Magyar Államkincstárnak és a végrehajtás érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Határidő: február 15. 5

6 7. Napirendi pont: Mágocs-Víz Kft-vel kábeltelevizó szolgáltatás megszüntetése Dicső László polgármester elmondja, hogy a TARR Kft. átvette a kábel televízió szolgáltatást. Hamarosan kimennek a díjcsomagokkal kapcsolatos tájékoztatók is, és megkezdi a TARR Kft. a lakossággal a szerződéskötéseket. Február hónaptól már a TARR Kft-nek kell fizetni a szolgáltatásért. Elmondja még, hogy a Mágocsvíz Kft, az eddigi szolgáltató már elvitte az itt lévő eszközeit. A még meglévő eszközök értékesítéséről gondoskodni kell. Viszont a kábeltelevízió díj fizetésekben vannak elmaradások. Ahhoz, hogy a Mágocsvíz Kft-vel befejezett legyen a szolgáltatás, az elmaradt havi díjakat be kell fizetni. Javaslatot tesz arra, hogy az Önkormányzat fizesse be az lakosság elmaradt díjait, utána pedig a jegyző gondoskodjon a behajtásáról. Kéri ennek jóváhagyását. 16/2010. ( II. 10. ) számú határozata Mágocs-Víz Kft-vel kábeltelevízió szolgáltatás megszüntetéséről dönt, hogy január 28. napjával a Mágocs-Víz Kft-vel a kábeltelevízió szolgáltatást megszünteti. Megállapítja, hogy február hónaptól a szolgáltatási díjat a TARR Kft-nek kell fizetni. A kábeltelevízió szolgáltatási elmaradt díját az önkormányzat megtéríti a Mágocs-Víz Kft-nek, majd gondoskodik azok beszedéséről. Határidő: február Napirendi pont: Ajánlat biomassza kazán műszaki dokumentációjának elkészítésére Dicső László polgármester elmondja, hogy ajánlat érkezett 90 kw-os biamassza kazán műszaki dokumentációjának és a szükséges vázlattervek elkészítésére. A teljes dokumentáció elkészítésére Ft-os ajánlatott tett az Ing. Leo Riebenbauer GmbH. Kéri a tervek elkészíttetésének a jóváhagyását. 6

7 17/2010. ( II. 10. ) számú határozata Biomassza kazán műszaki dokumentációjának elkészíttetésére dönt, hogy megbízza az ING. LEO Riebenbauer GmbH-t ( 2040 Budaörs, Templom tér 20. ) biomassza kazán műszaki dokumentációjának elkészítésére. A dokumentáció elkészítésének árat Ft-ban határozza meg. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg. Határidő: február Napirendi pont: Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának a módosítása Dicső László polgármester elmondja, hogy a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás módosítani kívánja a társulási megállapodást. A megállapodás módosítása azért szükséges, mert július 1-től Mágocs község várossá vált, továbbá a közoktatási feladatok ellátásával összefüggésben a Társulás működési területén két oktatási intézményben is szervezeti és működési változások léptek fel, úgy a feladatellátásával összefüggő intézmény-szervezetben, mint az intézményeket fenntartó társulásokban. Javasolja a társulási megállapodás módosításának a jóváhagyását. 18/2010. ( II. 10. ) számú határozata Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított Társulási Megállapodást aláírja. Határidő: azonnal 7

8 10. Napirendi pont: Faluközpont szépítése, kialakítása Dicső László polgármester a faluközpont felújításával kapcsolatban elmondja, hogy a tervezők azt javasolják, hogy a faluközpontjában lévő életfa kerüljön áthelyezésre máshova és az életfa helyett a most faragott kőszobor kerüljön felállításra. Kéri a képviselőtestület véleményét. Hozzászólások: Pandurné Deák Ágnes képviselő nem javasolja az életfa áthelyezését. Török Zoltán képviselő: nem szeretné, ha az életfa máshova kerülne, itt már megszokta a lakosság, és véleménye szerint jó helyen van. Ginzer János alpolgármester szintén nem javasolja az életfa áthelyezését, mert véleménye szerint az életfa sokkal jobban kimunkált és jobban oda illő, mint a kőfaragás. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 19/2010. ( II. 10. ) számú határozata Faluközpont felújításáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestület úgy dönt, hogy a faluközpont tervezett rekonstrukciója valósuljon meg, de a Koronázási domb közepén lévő életfa ne kerüljön áthelyezésre. Határidő: folyamatos 11. Napirendi pont: Szennyvíztisztító bővítése Dicső László polgármester elmondja, hogy a szennyvíztisztító bővítésére nagy szükség lenne. Ehhez viszont szükséges a tervek készítése. A kérdés az, hogy a szennyvíztisztító bővítésének a terveztetése terén lépjen-e az önkormányzat. Javasolja, hogy az önkormányzat a tervezés díjára kérjen ajánlatot, melyet a következő testületi ülésen ismételten tárgyal a képviselőtestület. 8

9 20/2010. ( II. 10. ) számú határozata Szennyvíztelep bővítésére tervezési ajánlat kéréséről dönt, hogy a szennyvíztisztító bővítésének a megtervezésére árajánlatot kér, melyet a következő ülésén megtárgyal. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy az árajánlatot kérje meg. Határidő: március Napirendi pont: Személyautó vásárlása Dicső László polgármester elmondja, hogy szükség lenne egy személyautóra, mivel több alkalommal kell szállítani egy-két személyt, ehhez nem lenne szükség a mikrobusz vagy a busz használatára. Több autó hirdetését megnézte, Ft Ft között lehet viszonylag jó állapotban lévő autókat vásárolni. Kéri a képviselőtestület hozzászólását. Hozzászólások: Ginzer János alpolgármester hozzászólásában elmondja, már többször volt róla szó, hogy célszerű lenne egy személygépkocsit vásárolni. Szükség lenne rá, de a jelenlegi gazdasági helyzetben ezt most nem javasolja. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi hozza: 21/2010. ( II. 10. ) számú határozata Személyautó vásárlásának elutasításáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a polgármester előterjesztését személyautó vásárlásra elutasítja. Határidő: azonnal 13. Napirendi pont: Falugondnoki buszra üléshuzat vásárlása Dicső László polgármester elmondja, hogy az IVECO buszra és az Opel Vivaro mikrobuszra üléshuzatot kellene vásárolni, mert a nagy buszon nincs, a mikrobuszon pedig már nagyon elhasználódott. Javasolja minta és árajánlat beszerzését 9

10 A polgármester előterjesztéséhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 4 egyhangú igen 22/2010. ( II. 10. ) számú határozata Falugondnoki buszra üléshuzat vásárlásáráról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestület úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő IVECO buszba és Opel Vivaro buszba üléshuzatot vásárol. A döntés végleges meghozatala előtt ajánlatot kér az üléshuzatok mintjára és árára vonatkozóan. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy szerezzen be árajánlatokat és mintákat. Határidő: március Napirendi pont: Családi napközi Előadó: Dicső László Dicső László polgármester elmondja, hogy megkereste levélben az Eötvös József Főiskola különböző képzésekkel kapcsolatosan. Elmondja még, hogy a mai nehéz gazdasági helyzet miatt sok édesanya kénytelen a gyermeke 1 éves kor után, GYES mellett, teljes munkaidőben dolgozni. Ezzel a lehetőséggel azonban csak azok tudnak élni, akiknek sikerül megoldani gyermekük napközbeni felügyeletét. Számos község nem rendelkezik bölcsődével, vagy ha igen, kevés a férőhely. Ennek a problémának a megoldására hozták létre a családi napköziket. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája. A családi napközi az alapellátás keretében a 20 hetes 14 éves gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást, amely történhet az ellátást adó saját otthonában vagy más, erre a célra kialakított családias környezetben. A családi napközi működtetéséhez képzett szakemberre is szükség van, ehhez kíván segítséget nyújtani a főiskola. A családi napközit működtetők részére a képzést a munkaügyi központ is támogatja azok számára, akik regisztrált munkanélküliek. A tanfolyamra olyanok is jelentkezhetnek akik nem regisztrált munkanélküliek, azonban számukra a képzés költségtérítés ellenében végezhető el, ennek díja Ft. Javasolja, hogy ez a lehetőség legyen meghirdetve a településen és az önkormányzat a képzés díját vállalja át. 10

11 23/2010. ( II. 10. ) számú határozata Családi napközi működtetéséhez szükséges képzés támogatásáról dönt, hogy a településen meghirdeti a családi napközi működtetésének lehetőségét, valamint azt, hogy az ehhez szükséges képesítés megszerzéséhez a tanulmányi költséget, Ft-ot 1 fő részére biztosít. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a hirdetményt tegye közzé a helyben szokásos módon. Határidő: március Napirendi pont: Harangjáték Dicső László polgármester elmondja, hogy megkereste a Hungaterv Bt. aluminium öntött gongok, hangszer és hangterápiás eszközök alkalmazására. A gongokat kézi ütővel a hangterápában lehet alkalmazni. Reprezentációba és saját használatra is alkalmas tértisztításra. Fa, faragással kombinálva köztéri szoborként is alkalmazható. Az elektromos kivitelt tornyokba, emlékművekhez, zenélő dísz kutatokhoz, bevásárlóközpontokba, sportcsarnokokba, turisztikai látványosságokhoz lehet beépíteni. A nagy hangterápia szett elektromos vezérléssel munkahelyi stresszoldáshoz alkalmazható. Turisztikai látványosság lehetne. Kéri a képviselőtestület javaslatát. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 4 nem szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 24/2010. ( II. 10. ) számú határozata Harangjátékra szóló ajánlat elutasításáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete elutasítja Hungaterv Bt. ajánlatát harangjátékra. Utasítja a polgármestert, hogy az ajánlattevőt értesítse. Határidő: március Napirendi pont: Tanulmányterv készítésére, pályázat kidolgozására tett ajánlat tárgyalása Dicső László polgármester elmondja, hogy KEOP pályázat jelent meg megújuló alapú térségfejlesztés címmel. A település komplex megújuló energia ellátásához tanulmányterv 11

12 készítésére, valamint pályázat-kidolgozásra tett ajánlatot az Infinity Kft Ft-ért. Javaslatot tesz a tanulmányterv elkészíttetésére, valamint a pályázat kidolgozására. 25/2010. ( II. 10. ) számú határozata Tanulmányterv készítéséről és pályázat kidolgozásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete megbízza az Infinity Kft-t ( 1036 Budapest, Lajos utca D/2. ) a település komplex megújuló energia ellátására tanulmányterv készítésével. A tanulmányterv elkészítésének díját Ft-ban állapítja meg, mely akkor kerül kifizetésre, amikor a pályázat befogadásra kerül. A pályázat-kidolgozás díjazására tett ajánlatot Ft-ot - szintén elfogadja a képviselőtestület, mely azonban akkor kerül kifizetésre, ha a pályázat kedvező elbírálásban részesül. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy az Infinity Kftvel a szerződést kösse meg. Határidő: február Napirendi pont: Alsómocsolád Község Helytörténeti Adattára II. kiadásának támogatása Dicső László polgármester elmondja, hogy levélben megkereste Dr. Pesti János azzal a kéréssel, hogy támogassa az önkormányzat Alsómocsolád Község Helytörténeti Adattára II. kötetének a kiadását. A szerző a kiadás költségeiről nem adott részletes információt, a szűkös anyagi helyzet miatt nem javasolja a kiadás támogatását az elkészített anyag archiválását viszont fontosnak tartja. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 4 nem szavazattal ellen 26/2010. ( II. 10. ) számú határozata Alsómocsolád Község Helytörténeti Adattára II. kötete kiadása támogatásának elutasításáról dönt, hogy nem nyújt támogatást Dr Pesti János részére az Alsómocsolád Község Helytörténteti Adattára II. kötete kiadásának nyomdai munkálataihoz, anyagi forrás hiányában. Az anyag archiválását viszont támogatja. 12

13 A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Dr. Pesti Jánost értesítse. Határidő: február Napirendi pont: Sorsfordító- Sorsformáló programhoz kerítésoszlopok vásárlása Dicső László polgármester elmondja, hogy a Sorsfordító-Sorsformáló program keretében használt földterület bekerítéséhez kerítésoszlopok vásárlása szükséges, a felmérés alapján 120 darab oszlopra van szükség. Kéri a vásárlás jóváhagyását. 27/2010. ( II. 10. ) számú határozata Sorsordító Sorsformáló programhoz kerítésoszlopok vásárlásáról dönt, hogy a Sorsfordító - Sorsformáló program keretében megművelésre kerülő földterület bekerítéséhez 120 darab oszlopot vásárol. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az oszlopok megvásárlásáról. Határidő: február Napirendi pont: Pannóniai lakomák c. kiadvány támogatása Dicső László polgármester elmondja, hogy levélben megkereste a GeniaNet Kiadó, melyben támogatást kérnek a Pannóniai lakomák c. kiadványuk megjelentetésének költségéhez. A levélben leírják, hogy a kötetet Dr. Habil. Tóth István DSc. Ókortörténész, vallástörténész, a PTE-BTK, Ókortörténeti Tanszék decensének az emlékére készítik, aki 2006-ban váratlanul elhunyt. Elmondja még, hogy a kötetben Alsómocsolád község is szerepel egy fejezetben az Alsómocsolád szakrális szobra. Szentek, keresztek, kálvária címmel. Javaslatot tesz a kötet kiadásának a támogatására. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 13

14 28/2010. ( II. 10. ) számú határozata Pannóniai lakomák c. kiadvány támogatása dönt, hogy Ft-al, azaz Harmincezer forinttal támogatja a GeniaNet Kiadót ( 7634 Pécs, Mária dűlő 28. ) a Pannónia lakomák című könyv kiadásában. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a megítélt összeg átutalásáról. Határidő: február Napirendi pont: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség Komlói Iroda támogatási kérelme Dicső László polgármester elmondja, hogy a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség Komlói Irodája az önkormányzat anyagi támogatását kéri. Az iroda feladata valamennyi település polgári védelmi feladatának koordinálása, segítése. Ezen célok megvalósulása érdekében az alábbi fő területekre kívánnak fokozott hangsúlyt fektetni évben: A települési polgármesterek és segítőik polgári védelmi felkészítése. Riasztó őrsök állományának gyakoroltatása. Különböző tájékoztató anyagok kiadása. Részvétel a települések különböző polgári védelemmel kapcsolatos terveinek elkészítésében. A tanulóifjúság tanórákon és tanórán kívüli katasztrófavédelmi felkészítése. Vetélkedők megszervezése, lebonyolítása. Rendkívüli események alkalmával polgármester munkájának segítése. Javasolja Ft támogatás odaítélését. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselőtestület 4 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza. 29/2010. ( II. 10. ) számú határozata Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség Komlói Irodájának működését Ft-al, azaz Tizenötezer forinttal támogatja. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás átutalásáról. 14

15 Határidő: március Napirendi pont: Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatási kérelme Dicső László polgármester elmondja, hogy a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete működéséhez az önkormányzat anyagi támogatását kéri. Az egyesület célja az aprófalvak hátrányos helyzetének javítása érdekében létrejött falugondnoki szolgálat fejlesztése, a már működő falugondnokságok szakmai fejlesztésének biztosítása. Az egyesület tagjai, és érdeklődő segítői számára a hálózat működéséről információkat gyűjt és közöl, tájékoztat, információt biztosít, tapasztalataival, javaslataival segíti az újonnan szerveződő falu- és tanyagondnoki szolgálatokat, kapcsolatot tart fenn, részt vesz az alap- és továbbképzések szervezésében, lebonyolításában, programok szervezésében. Legfontosabb szolgáltatásuk a falugondnokok és polgármesterek rendszeres találkozóinak megszervezése, a negyedévente megjelenő Baranyai Falugondnoki Hirlevél kiadása, amelyet minden falugondnokhoz, polgármesterhez, valamint segítőihez, támogatóihoz eljuttat. Az aprófalvak érdekeit szakmai konferenciákon képviseli, az információáramlást segíti a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával létrehozott egyesületi honlap is, de az Egyesület irodája is folyamatos működésével egész évben falugondnokságok rendelkezésére áll. Javaslatot tesz Ft támogatás odaítélésére. 30/2010. ( II. 10. ) számú határozata Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete ( 7966 Bogdása, Kossuth L. u ) részére működési költségeinek támogatására Ft, azaz Harmincezer forint támogatást biztosít. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás átutalásáról. Határidő: március Napirendi pont: Együttműködési megállapodás a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületével Dicső László polgármester elmondja, hogy a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete levélben megkereste az önkormányzatot, melyben jelezte, hogy együttműködési megállapodás keretén belül 15

16 szeretné az eddig kialakult kapcsolatrendszert a falugondnoki szolgálatot működtető önkormányzatokkal ápolni, erősíteni. A megállapodás alapelve a kölcsönösség, melynek célja, hogy a kapcsolattartás a helyi közösségen belül a falugondnoki szolgáltatás érdekében történjék. A civil szervezet és az önkormányzat közötti kapcsolat kettős feladata, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását a falugondnoki szolgálat tekintetében elősegítse, egyúttal a civil szervezet önállóságát, autonómiáját is biztosítsa. Kéri a képviselőtestület véleményét. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 1 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 31/2010. ( II. 10. ) számú határozata Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületével együttműködési megállapodás elutasításáról dönt, hogy nem kíván Együttműködési megállapodást kötni a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületével. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az Egyesületet értesítse. Határidő: március Napirendi pont: Siketek és Nagyothallók Baranya Megyei Szervezete támogatási kérelme Dicső László polgármester elmondja, hogy a Siketek és Nagyothallók Baranya Megyei Szervezete kéréssel fordult az önkormányzat képviselőtestületéhez, hogy szervezetüket a lehetőségekhez mérten évben is támogassa. Szeretnék ez évben is biztosítani siket és nagyothalló tagjaiknak, hogy a művelődési, kulturális területen minél nagyobb mértékben szerezhessenek újabb tapasztalatokat, élményeket, sikereket, hogy ezáltal is a halló emberek szintjéhez megközelítő, minél teljesebb rehabilitáció valósulhasson meg az életükben. Javasolja Ft támogatás odaítélését. 32/2010. ( II. 10. ) számú határozata Siketek és Nagyothallók Baranya Megyei Szervezete támogatásáról dönt, hogy a Siketek és nagyothallók Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezete működését Ft-al, azaz Tízezer forinttal támogatja. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az odaítélt összeg átutalásáról a számlaszámra. 16

17 Határidő: március 31. Több napirend nem lévén a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és zárt ülés megtartását rendeli el. Kmf. Dicső László Polgármester Fellinger Károlyné körjegyző 17

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Pandurné Deák Ágnes, Taller József, Török Zoltán képviselő,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 7-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 7-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2010. június 7-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Taller József, Török Zoltán képviselő, Kárpáti Csaba mb. körjegyző,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben