J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének február 10-én megtartott nyilvános üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 10-én megtartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v február 10-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Pandurné Deák Ágnes, Török Zoltán képviselő, Fellinger Károlyné körjegyző, Ginzer Jánosné jegyzőkönyvvezető Igazoltan távol van: Mühlbert Kornél, Taller József képviselő Dicső László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 4 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja, javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendek elfogadására. A képviselőtestület az írásban kiküldött napirendeket elfogadja. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 2.) Az Alsómocsoládi Körjegyzőség évi költségvetésének elfogadása 3.) Alsómocsolád Község Önkormányzata évi költségvetésének elfogadása 4.) Cafetéria keretösszegének megállapítása 5.) Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására pályázat benyújtása 6.) Közfoglalkoztatási terv elfogadása 7.) Mágocs-Víz Kft-vel kábeltelevízió szolgáltatás megszüntetése 8.) Ajánlat biomassza kazán műszaki dokumentációjának elkészítésére 9.) Sásdi Többcélú Kistérségi Tárulás társulási megállapodásának módosítása 10.) Faluközpont szépítése, kialakítása 11.) Szennyvíztisztító bővítése 12.) Személyautó vásárlás 13.) Falugondnoki buszra üléshuzat vásárlása 14.) Családi napközi működtetéséhez szükséges képzés támogatása 15.) Harangjátékra szóló ajánlatról döntés 16.) Tanulmányterv készítésére, pályázat kidolgozására tett ajánlat tárgyalása 17.) Alsómocsolád Község Helytörténeti Adattára II. kiadásának támogatása 18.) Sorsfordító Sorsformáló programhoz kerítésoszlopok vásárlása 19.) Pannónia lakomák c. kiadvány támogatása 20.) Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme 21.) Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatási kérelme 22.) Együttműködési megállapodás a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületével 23.) Siketek és Nagyothallók Baranya Megyei Szervezete támogatási kérelme 24.) Szociális ügyek ( zárt ülés ) 1

2 Napirendek tárgyalása: 1. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Dicső László polgármester a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről az alábbiakat mondja el: - Az ÁROP pályázattal kapcsolatos szakmai munka megkezdődött. - Az Interaktív tárház közbeszerzési eljárása megtörtént. Többszöri egyeztetés történt az irányító hatósággal, újabb eljárás indul, amíg megfelelő ajánlat nem érkezik. A műszaki tartalom nem kerül megváltoztatásra. - Az Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője meghívása indokolt a testületi ülésekre az aktuális projektek miatt. - Indokolt az Alsómocsoládi Falugazda Szociális Szövetkezet vezetőjének a meghívása is, hogy a futó program állásáról tudjon beszámolni. - A Puchner Kastélyszálló szálláshely igényével kapcsolatban elmondja, hogy havi Ft-os ajánlatot tettek, ez kb Ft-ra jönne ki egy napra, amelyet nagyon kevésnek talál. - Árverésen voltak Pécsett, licitáltak egy földterületre, melyet meg is vásárolt az önkormányzat. - A Konferencia Központ tetőterének beépítésére elkészültek a kiviteli tervek. - A TARR Kft. szóróanyagai kiosztásra kerültek a település lakosai között. - A Falumegújítási pályázat beadásra került Bécsben. szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 11/2010. ( II. 10. ) számú határozata A lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról a melléklet szerint, valamint a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót elfogadja 2. Napirendi pont: Az Alsómocsoládi Körjegyzőség évi költségvetésének elfogadása Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van Dicső László polgármester elmondja, hogy a képviselőtestület tagjai a Körjegyzőség költségvetésével kapcsolatos előterjesztést megkapták áttanulmányozásra. Kéri a költségvetés elfogadását. 2

3 12/2009. ( II. 10. ) számú határozata Alsómocsoládi Körjegyzőség évi költségvetésének elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 39. ( 1 ) bekezdésében foglaltak alapján az Alsómocsolád székhellyel működő Körjegyzőség évi költségvetésének a bevételi és kiadási főösszegét Ft-ban állapítja meg. A Körjegyzőség fenntartásához szükséges hozzájárulás mértékét Alsómocsolád Község Önkormányzata részéről Ft-ban határozza meg. A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a működési hozzájárulás átadásáról gondoskodjon. Határidő: folyamatos, illetve december Napirendi pont: Alsómocsolád Község Önkormányzata évi költségvetésének elfogadása Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Dicső László polgármester elmondja, hogy a képviselőtestület tagjai a évi költségvetéssel kapcsolatos előterjesztést kézhez kapták. Ismerteti a részletes költségvetést. Török Zoltán képviselő: A SZÍN-TÉR Művelődési Ház költségetésével kapcsolatosan megjegyzi, hogy a évi programok költségét magasnak találja. Javasolja,, hogy minden egyes program előtt az aktuális program költségvetése részletesen kerüljön kidolgozásra, így a képviselőtestület tiszta képet kap a költségekről. szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete Alsómocsolád Község Önkormányzata évi költségvetéséről A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva van. 3

4 4. Napirendi pont: Cafetéria keretösszegének megállapítása Dicső László polgármester elmondja, hogy a cafetéria keretösszegének megállapításáról döntést kell hozni a képviselőtestületnek. Javaslatot tesz arra, hogy a cafetéria keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszöröse minimum /2010. ( II. 10. ) számú határozata Cafetéria keretösszegének megállapításáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a köztisztviselők cafetéria juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. ( XII. 23. ) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés alapján a cafetéria juttatás éves összegét Ft összegben állapítja meg. Utasítja a polgármestert ennek a keretösszegnek a költségvetésben történő felhasználásáról. Határidő: folyamatos, illetve december Napirendi pont: Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására pályázat benyújtása Dicső László polgármester elmondja, hogy Kisvaszar Község Önkormányzata az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz pályázatot nyújt be közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására. Javasolja a pályázat benyújtásának támogatását. 14/2010. ( II. 10. ) számú határozata Kisvaszar Község Önkormányzatának megbízása Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatásá - ra pályázat benyújtásáról dönt, hogy az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatás -ra kiírt pályázat beadásával Kisvaszar Község Önkormányzatát bízza meg. 4

5 A megbízással együtt felhatalmazást ad a támogatott személynek, Zolnainé Pozsonyi Gabriellának közfoglalkoztatásszervező munkakörben történő foglalkoztatásának meghosszabbítására. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a határozati kivonat megküldésével tájékoztassa Kisvaszar Község Önkormányzatát. Határidő: február Napirendi pont: Közfoglalkoztatási terv elfogadása Írásos előterjesztés Dicső László polgármester elmondja, hogy elkészült Alsómocsolád község évi közfoglalkoztatási terve. A közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez adatot szolgáltatott a falugazda Ginzer János, melynek iránymutatásai alapján készült el a terv. A tervezetet előzetesen véleményezte a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége és azzal egyetértett. Kéri annak elfogadását. 15/2010. ( II. 10. ) számú határozata Alsómocsolád község évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 37/A (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége előzetes véleményének ismeretében Alsómocsolád község évi közfoglalkoztatási tervét a melléklet szerint elfogadja. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet küldje meg a Magyar Államkincstárnak és a végrehajtás érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Határidő: február 15. 5

6 7. Napirendi pont: Mágocs-Víz Kft-vel kábeltelevizó szolgáltatás megszüntetése Dicső László polgármester elmondja, hogy a TARR Kft. átvette a kábel televízió szolgáltatást. Hamarosan kimennek a díjcsomagokkal kapcsolatos tájékoztatók is, és megkezdi a TARR Kft. a lakossággal a szerződéskötéseket. Február hónaptól már a TARR Kft-nek kell fizetni a szolgáltatásért. Elmondja még, hogy a Mágocsvíz Kft, az eddigi szolgáltató már elvitte az itt lévő eszközeit. A még meglévő eszközök értékesítéséről gondoskodni kell. Viszont a kábeltelevízió díj fizetésekben vannak elmaradások. Ahhoz, hogy a Mágocsvíz Kft-vel befejezett legyen a szolgáltatás, az elmaradt havi díjakat be kell fizetni. Javaslatot tesz arra, hogy az Önkormányzat fizesse be az lakosság elmaradt díjait, utána pedig a jegyző gondoskodjon a behajtásáról. Kéri ennek jóváhagyását. 16/2010. ( II. 10. ) számú határozata Mágocs-Víz Kft-vel kábeltelevízió szolgáltatás megszüntetéséről dönt, hogy január 28. napjával a Mágocs-Víz Kft-vel a kábeltelevízió szolgáltatást megszünteti. Megállapítja, hogy február hónaptól a szolgáltatási díjat a TARR Kft-nek kell fizetni. A kábeltelevízió szolgáltatási elmaradt díját az önkormányzat megtéríti a Mágocs-Víz Kft-nek, majd gondoskodik azok beszedéséről. Határidő: február Napirendi pont: Ajánlat biomassza kazán műszaki dokumentációjának elkészítésére Dicső László polgármester elmondja, hogy ajánlat érkezett 90 kw-os biamassza kazán műszaki dokumentációjának és a szükséges vázlattervek elkészítésére. A teljes dokumentáció elkészítésére Ft-os ajánlatott tett az Ing. Leo Riebenbauer GmbH. Kéri a tervek elkészíttetésének a jóváhagyását. 6

7 17/2010. ( II. 10. ) számú határozata Biomassza kazán műszaki dokumentációjának elkészíttetésére dönt, hogy megbízza az ING. LEO Riebenbauer GmbH-t ( 2040 Budaörs, Templom tér 20. ) biomassza kazán műszaki dokumentációjának elkészítésére. A dokumentáció elkészítésének árat Ft-ban határozza meg. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg. Határidő: február Napirendi pont: Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának a módosítása Dicső László polgármester elmondja, hogy a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás módosítani kívánja a társulási megállapodást. A megállapodás módosítása azért szükséges, mert július 1-től Mágocs község várossá vált, továbbá a közoktatási feladatok ellátásával összefüggésben a Társulás működési területén két oktatási intézményben is szervezeti és működési változások léptek fel, úgy a feladatellátásával összefüggő intézmény-szervezetben, mint az intézményeket fenntartó társulásokban. Javasolja a társulási megállapodás módosításának a jóváhagyását. 18/2010. ( II. 10. ) számú határozata Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított Társulási Megállapodást aláírja. Határidő: azonnal 7

8 10. Napirendi pont: Faluközpont szépítése, kialakítása Dicső László polgármester a faluközpont felújításával kapcsolatban elmondja, hogy a tervezők azt javasolják, hogy a faluközpontjában lévő életfa kerüljön áthelyezésre máshova és az életfa helyett a most faragott kőszobor kerüljön felállításra. Kéri a képviselőtestület véleményét. Hozzászólások: Pandurné Deák Ágnes képviselő nem javasolja az életfa áthelyezését. Török Zoltán képviselő: nem szeretné, ha az életfa máshova kerülne, itt már megszokta a lakosság, és véleménye szerint jó helyen van. Ginzer János alpolgármester szintén nem javasolja az életfa áthelyezését, mert véleménye szerint az életfa sokkal jobban kimunkált és jobban oda illő, mint a kőfaragás. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 19/2010. ( II. 10. ) számú határozata Faluközpont felújításáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestület úgy dönt, hogy a faluközpont tervezett rekonstrukciója valósuljon meg, de a Koronázási domb közepén lévő életfa ne kerüljön áthelyezésre. Határidő: folyamatos 11. Napirendi pont: Szennyvíztisztító bővítése Dicső László polgármester elmondja, hogy a szennyvíztisztító bővítésére nagy szükség lenne. Ehhez viszont szükséges a tervek készítése. A kérdés az, hogy a szennyvíztisztító bővítésének a terveztetése terén lépjen-e az önkormányzat. Javasolja, hogy az önkormányzat a tervezés díjára kérjen ajánlatot, melyet a következő testületi ülésen ismételten tárgyal a képviselőtestület. 8

9 20/2010. ( II. 10. ) számú határozata Szennyvíztelep bővítésére tervezési ajánlat kéréséről dönt, hogy a szennyvíztisztító bővítésének a megtervezésére árajánlatot kér, melyet a következő ülésén megtárgyal. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy az árajánlatot kérje meg. Határidő: március Napirendi pont: Személyautó vásárlása Dicső László polgármester elmondja, hogy szükség lenne egy személyautóra, mivel több alkalommal kell szállítani egy-két személyt, ehhez nem lenne szükség a mikrobusz vagy a busz használatára. Több autó hirdetését megnézte, Ft Ft között lehet viszonylag jó állapotban lévő autókat vásárolni. Kéri a képviselőtestület hozzászólását. Hozzászólások: Ginzer János alpolgármester hozzászólásában elmondja, már többször volt róla szó, hogy célszerű lenne egy személygépkocsit vásárolni. Szükség lenne rá, de a jelenlegi gazdasági helyzetben ezt most nem javasolja. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi hozza: 21/2010. ( II. 10. ) számú határozata Személyautó vásárlásának elutasításáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a polgármester előterjesztését személyautó vásárlásra elutasítja. Határidő: azonnal 13. Napirendi pont: Falugondnoki buszra üléshuzat vásárlása Dicső László polgármester elmondja, hogy az IVECO buszra és az Opel Vivaro mikrobuszra üléshuzatot kellene vásárolni, mert a nagy buszon nincs, a mikrobuszon pedig már nagyon elhasználódott. Javasolja minta és árajánlat beszerzését 9

10 A polgármester előterjesztéséhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 4 egyhangú igen 22/2010. ( II. 10. ) számú határozata Falugondnoki buszra üléshuzat vásárlásáráról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestület úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő IVECO buszba és Opel Vivaro buszba üléshuzatot vásárol. A döntés végleges meghozatala előtt ajánlatot kér az üléshuzatok mintjára és árára vonatkozóan. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy szerezzen be árajánlatokat és mintákat. Határidő: március Napirendi pont: Családi napközi Előadó: Dicső László Dicső László polgármester elmondja, hogy megkereste levélben az Eötvös József Főiskola különböző képzésekkel kapcsolatosan. Elmondja még, hogy a mai nehéz gazdasági helyzet miatt sok édesanya kénytelen a gyermeke 1 éves kor után, GYES mellett, teljes munkaidőben dolgozni. Ezzel a lehetőséggel azonban csak azok tudnak élni, akiknek sikerül megoldani gyermekük napközbeni felügyeletét. Számos község nem rendelkezik bölcsődével, vagy ha igen, kevés a férőhely. Ennek a problémának a megoldására hozták létre a családi napköziket. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája. A családi napközi az alapellátás keretében a 20 hetes 14 éves gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást, amely történhet az ellátást adó saját otthonában vagy más, erre a célra kialakított családias környezetben. A családi napközi működtetéséhez képzett szakemberre is szükség van, ehhez kíván segítséget nyújtani a főiskola. A családi napközit működtetők részére a képzést a munkaügyi központ is támogatja azok számára, akik regisztrált munkanélküliek. A tanfolyamra olyanok is jelentkezhetnek akik nem regisztrált munkanélküliek, azonban számukra a képzés költségtérítés ellenében végezhető el, ennek díja Ft. Javasolja, hogy ez a lehetőség legyen meghirdetve a településen és az önkormányzat a képzés díját vállalja át. 10

11 23/2010. ( II. 10. ) számú határozata Családi napközi működtetéséhez szükséges képzés támogatásáról dönt, hogy a településen meghirdeti a családi napközi működtetésének lehetőségét, valamint azt, hogy az ehhez szükséges képesítés megszerzéséhez a tanulmányi költséget, Ft-ot 1 fő részére biztosít. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a hirdetményt tegye közzé a helyben szokásos módon. Határidő: március Napirendi pont: Harangjáték Dicső László polgármester elmondja, hogy megkereste a Hungaterv Bt. aluminium öntött gongok, hangszer és hangterápiás eszközök alkalmazására. A gongokat kézi ütővel a hangterápában lehet alkalmazni. Reprezentációba és saját használatra is alkalmas tértisztításra. Fa, faragással kombinálva köztéri szoborként is alkalmazható. Az elektromos kivitelt tornyokba, emlékművekhez, zenélő dísz kutatokhoz, bevásárlóközpontokba, sportcsarnokokba, turisztikai látványosságokhoz lehet beépíteni. A nagy hangterápia szett elektromos vezérléssel munkahelyi stresszoldáshoz alkalmazható. Turisztikai látványosság lehetne. Kéri a képviselőtestület javaslatát. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 4 nem szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 24/2010. ( II. 10. ) számú határozata Harangjátékra szóló ajánlat elutasításáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete elutasítja Hungaterv Bt. ajánlatát harangjátékra. Utasítja a polgármestert, hogy az ajánlattevőt értesítse. Határidő: március Napirendi pont: Tanulmányterv készítésére, pályázat kidolgozására tett ajánlat tárgyalása Dicső László polgármester elmondja, hogy KEOP pályázat jelent meg megújuló alapú térségfejlesztés címmel. A település komplex megújuló energia ellátásához tanulmányterv 11

12 készítésére, valamint pályázat-kidolgozásra tett ajánlatot az Infinity Kft Ft-ért. Javaslatot tesz a tanulmányterv elkészíttetésére, valamint a pályázat kidolgozására. 25/2010. ( II. 10. ) számú határozata Tanulmányterv készítéséről és pályázat kidolgozásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete megbízza az Infinity Kft-t ( 1036 Budapest, Lajos utca D/2. ) a település komplex megújuló energia ellátására tanulmányterv készítésével. A tanulmányterv elkészítésének díját Ft-ban állapítja meg, mely akkor kerül kifizetésre, amikor a pályázat befogadásra kerül. A pályázat-kidolgozás díjazására tett ajánlatot Ft-ot - szintén elfogadja a képviselőtestület, mely azonban akkor kerül kifizetésre, ha a pályázat kedvező elbírálásban részesül. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy az Infinity Kftvel a szerződést kösse meg. Határidő: február Napirendi pont: Alsómocsolád Község Helytörténeti Adattára II. kiadásának támogatása Dicső László polgármester elmondja, hogy levélben megkereste Dr. Pesti János azzal a kéréssel, hogy támogassa az önkormányzat Alsómocsolád Község Helytörténeti Adattára II. kötetének a kiadását. A szerző a kiadás költségeiről nem adott részletes információt, a szűkös anyagi helyzet miatt nem javasolja a kiadás támogatását az elkészített anyag archiválását viszont fontosnak tartja. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 4 nem szavazattal ellen 26/2010. ( II. 10. ) számú határozata Alsómocsolád Község Helytörténeti Adattára II. kötete kiadása támogatásának elutasításáról dönt, hogy nem nyújt támogatást Dr Pesti János részére az Alsómocsolád Község Helytörténteti Adattára II. kötete kiadásának nyomdai munkálataihoz, anyagi forrás hiányában. Az anyag archiválását viszont támogatja. 12

13 A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Dr. Pesti Jánost értesítse. Határidő: február Napirendi pont: Sorsfordító- Sorsformáló programhoz kerítésoszlopok vásárlása Dicső László polgármester elmondja, hogy a Sorsfordító-Sorsformáló program keretében használt földterület bekerítéséhez kerítésoszlopok vásárlása szükséges, a felmérés alapján 120 darab oszlopra van szükség. Kéri a vásárlás jóváhagyását. 27/2010. ( II. 10. ) számú határozata Sorsordító Sorsformáló programhoz kerítésoszlopok vásárlásáról dönt, hogy a Sorsfordító - Sorsformáló program keretében megművelésre kerülő földterület bekerítéséhez 120 darab oszlopot vásárol. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az oszlopok megvásárlásáról. Határidő: február Napirendi pont: Pannóniai lakomák c. kiadvány támogatása Dicső László polgármester elmondja, hogy levélben megkereste a GeniaNet Kiadó, melyben támogatást kérnek a Pannóniai lakomák c. kiadványuk megjelentetésének költségéhez. A levélben leírják, hogy a kötetet Dr. Habil. Tóth István DSc. Ókortörténész, vallástörténész, a PTE-BTK, Ókortörténeti Tanszék decensének az emlékére készítik, aki 2006-ban váratlanul elhunyt. Elmondja még, hogy a kötetben Alsómocsolád község is szerepel egy fejezetben az Alsómocsolád szakrális szobra. Szentek, keresztek, kálvária címmel. Javaslatot tesz a kötet kiadásának a támogatására. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 13

14 28/2010. ( II. 10. ) számú határozata Pannóniai lakomák c. kiadvány támogatása dönt, hogy Ft-al, azaz Harmincezer forinttal támogatja a GeniaNet Kiadót ( 7634 Pécs, Mária dűlő 28. ) a Pannónia lakomák című könyv kiadásában. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a megítélt összeg átutalásáról. Határidő: február Napirendi pont: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség Komlói Iroda támogatási kérelme Dicső László polgármester elmondja, hogy a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség Komlói Irodája az önkormányzat anyagi támogatását kéri. Az iroda feladata valamennyi település polgári védelmi feladatának koordinálása, segítése. Ezen célok megvalósulása érdekében az alábbi fő területekre kívánnak fokozott hangsúlyt fektetni évben: A települési polgármesterek és segítőik polgári védelmi felkészítése. Riasztó őrsök állományának gyakoroltatása. Különböző tájékoztató anyagok kiadása. Részvétel a települések különböző polgári védelemmel kapcsolatos terveinek elkészítésében. A tanulóifjúság tanórákon és tanórán kívüli katasztrófavédelmi felkészítése. Vetélkedők megszervezése, lebonyolítása. Rendkívüli események alkalmával polgármester munkájának segítése. Javasolja Ft támogatás odaítélését. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselőtestület 4 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza. 29/2010. ( II. 10. ) számú határozata Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség Komlói Irodájának működését Ft-al, azaz Tizenötezer forinttal támogatja. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás átutalásáról. 14

15 Határidő: március Napirendi pont: Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatási kérelme Dicső László polgármester elmondja, hogy a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete működéséhez az önkormányzat anyagi támogatását kéri. Az egyesület célja az aprófalvak hátrányos helyzetének javítása érdekében létrejött falugondnoki szolgálat fejlesztése, a már működő falugondnokságok szakmai fejlesztésének biztosítása. Az egyesület tagjai, és érdeklődő segítői számára a hálózat működéséről információkat gyűjt és közöl, tájékoztat, információt biztosít, tapasztalataival, javaslataival segíti az újonnan szerveződő falu- és tanyagondnoki szolgálatokat, kapcsolatot tart fenn, részt vesz az alap- és továbbképzések szervezésében, lebonyolításában, programok szervezésében. Legfontosabb szolgáltatásuk a falugondnokok és polgármesterek rendszeres találkozóinak megszervezése, a negyedévente megjelenő Baranyai Falugondnoki Hirlevél kiadása, amelyet minden falugondnokhoz, polgármesterhez, valamint segítőihez, támogatóihoz eljuttat. Az aprófalvak érdekeit szakmai konferenciákon képviseli, az információáramlást segíti a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával létrehozott egyesületi honlap is, de az Egyesület irodája is folyamatos működésével egész évben falugondnokságok rendelkezésére áll. Javaslatot tesz Ft támogatás odaítélésére. 30/2010. ( II. 10. ) számú határozata Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete ( 7966 Bogdása, Kossuth L. u ) részére működési költségeinek támogatására Ft, azaz Harmincezer forint támogatást biztosít. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás átutalásáról. Határidő: március Napirendi pont: Együttműködési megállapodás a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületével Dicső László polgármester elmondja, hogy a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete levélben megkereste az önkormányzatot, melyben jelezte, hogy együttműködési megállapodás keretén belül 15

16 szeretné az eddig kialakult kapcsolatrendszert a falugondnoki szolgálatot működtető önkormányzatokkal ápolni, erősíteni. A megállapodás alapelve a kölcsönösség, melynek célja, hogy a kapcsolattartás a helyi közösségen belül a falugondnoki szolgáltatás érdekében történjék. A civil szervezet és az önkormányzat közötti kapcsolat kettős feladata, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását a falugondnoki szolgálat tekintetében elősegítse, egyúttal a civil szervezet önállóságát, autonómiáját is biztosítsa. Kéri a képviselőtestület véleményét. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 1 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 31/2010. ( II. 10. ) számú határozata Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületével együttműködési megállapodás elutasításáról dönt, hogy nem kíván Együttműködési megállapodást kötni a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületével. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az Egyesületet értesítse. Határidő: március Napirendi pont: Siketek és Nagyothallók Baranya Megyei Szervezete támogatási kérelme Dicső László polgármester elmondja, hogy a Siketek és Nagyothallók Baranya Megyei Szervezete kéréssel fordult az önkormányzat képviselőtestületéhez, hogy szervezetüket a lehetőségekhez mérten évben is támogassa. Szeretnék ez évben is biztosítani siket és nagyothalló tagjaiknak, hogy a művelődési, kulturális területen minél nagyobb mértékben szerezhessenek újabb tapasztalatokat, élményeket, sikereket, hogy ezáltal is a halló emberek szintjéhez megközelítő, minél teljesebb rehabilitáció valósulhasson meg az életükben. Javasolja Ft támogatás odaítélését. 32/2010. ( II. 10. ) számú határozata Siketek és Nagyothallók Baranya Megyei Szervezete támogatásáról dönt, hogy a Siketek és nagyothallók Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezete működését Ft-al, azaz Tízezer forinttal támogatja. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az odaítélt összeg átutalásáról a számlaszámra. 16

17 Határidő: március 31. Több napirend nem lévén a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és zárt ülés megtartását rendeli el. Kmf. Dicső László Polgármester Fellinger Károlyné körjegyző 17

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 7-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 7-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2010. június 7-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Taller József, Török Zoltán képviselő, Kárpáti Csaba mb. körjegyző,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 8-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 8-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. június 8-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel ő,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének szeptember 21-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének szeptember 21-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v 2010. szeptember 21-én megtartott üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János képviselő, Pandúrné Deák Ágnes képviselő, Taller József képviselő, Török Zoltán képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott üléséről Iktatószám: 235-5/2009. J e g y z ő k ö n y v Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 30-án megtartott üléséről Határozatok: 2 db Kisgörbő Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 22 -én 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 5-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 1 Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/1/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 1/2015. (I.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat 2/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 6-án 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 6-án 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 4/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 6-án 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János polgármester

Részletesebben